Елеазар Хараш - Формулите Свещени ключове на живота, с 1000 формули - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – Формулите Свещени ключове на живота, с 1000 формули

Формулите_–_Свещени_ключове_2018

ФОРМУЛИТЕ

СВЕЩЕНИ КЛЮЧОВЕ

Елеазар Хараш

Варна, 2018 г.

Елеазар Хараш, 2018

ПРЕДГОВОР
към третото издание

Формулите те са невероятният дар.

Формулите са слезли от ядрото на Истината.

Формулите са Висши бдителни сили и същества.

Формулите идват от Свръхсияен Източник.

Работиш ли за Бога формулите работят за тебе.

Без формули и чист стремеж към Бога, хората винаги ще живеят във вечната тревожност.

Когато правиш формулите, чуй звука на чистото си сърце.

Когато ние спим, формулите бдят за нас.

Формулите са Царство от света на Силата и Тишината.

АУМ

Елеазар Хараш

ПРЕДГОВОР
към второто издание

Формулите са формиращата сила на пътя.

Формулите са нашият духовен имунитет.

Формулите са същества, които ни извайват.

Докато обитаваме в Свещените формули, ние обитаваме в чистата енергия.

Формулите са Висши същества, те знаят кога енергията трябва да бъде отключена.

Формулите са жизнени сили, слезли от Източника на живота.

Формулите ограбват силата на трудностите.

Формулите са пътеки към Храма на Словото.

Формули и Истинолюбие даряват непрекъсната бдителност.

Формулите са същества от Чисто Слово. Когато формулите ни помагат, това е невидимата ръка на тези същества. Те знаят кога да протягат своята ръка.

Формулите са Слова, произлезли от Светилището на Словото.

Формулите са Древна Земя.

Формулите са бавно посяване на твоето спасение.

В Любовта е спасението. Човекът на Любовта се спасява без Църква.

Религиозният е в злото. Човекът на Любовта не е в злото човекът на Любовта е в Бога.

Религията не е благословена. Благословена е само Любовта. Любовта не те води в религията. Любовта те води в Храма на Бога.

Формулите и Истинолюбието са преди всичко очистване, за да получиш правото един ден да влезеш в Любовта на Бога.

Без Бога, какъвто и живот да живееш, е разочарование.

Не се доверявай на религията, тя е заблуждение. Не се доверявай на знанието, то е невежество. Довери се на Бога. Доверието в Бога е лекарството.

Който се е посветил на Бога, се освобождава от предопределението си.

Когато приемеш Бога чрез свободата си, това е истинското приемане, това е осъзнатост, това е чистото Единство.

Няма такава система на образование, която може да промени човека; само Бог е променящият, но за този, който Го е избрал.

Ако любовта ти към самия тебе превишава любовта ти към Бога, ти със сигурност ще се провалиш.

Всяко дело, което не е Любов към Бога няма смисъл в него.

Ако първата цел на човека в живота му не е Бог, той е идолопоклонник.

Най-важното нещо в живота е Бог да е на твоя страна.

АУМ

Елеазар Хараш

Февруари, 2015 г.

ПРЕДГОВОР

Всеки, който се моли, е обкръжен от Тайнствена невидима помощ.

Молитвата ето преодоляването на света.

Молитвата е придобиването на вътрешната опора.

Колкото повече молитви, толкова по-слаби демони.

Бог е скрит, но молитвата Го открива.

Молитвата е преклонение пред Премъдрата Божия Воля.

Молитвата е мистично съединение с Тайнствените сили на Бога.

Молитвата е вяра, която действа чрез Любов.

Молитвата е началото на преобразяването на човека.

Съхрани молитвения си дух, приятелю, и ще видиш Бога.

Учителят казва: Ако искаш да говориш на Бога, моли се.

Молитвата е Химнът на чистотата.

Без молитва душата си осигурява мрак.

Търси помощ чрез молитва и търпение.

Молитвата е връзка с необятното чувство.

Молитвата ще те научи да виждаш Бога.

Красиво е да се молиш за здравето си, но колко по-красиво е да станеш достоен за здравето.

Молитвата е огненото ти оръжие, приятелю.

АУМ

Елеазар Хараш

1.

За вътрешно разбиране

Господи, посвети ме в Тайния смисъл на нещата.

2.

За вглъбяване

Господи, научи ме да се вглъбявам в дълбините на своя дух.

3.

За живота

Господи, научи ме да позная тънкото изкуство на живота.

4.

За търпението

Господи, изпълни ме с велико търпение, за да позная силата на Любовта.

5.

За въпросите

Господи, научи ме да намирам отговора на всеки въпрос, според както е Твоята Воля.

6.

За Тишината

Господи, научи ме да живея в дълбините на собствената си вечна Тишина.

7.

За Съкровеното

Господи, научи ме да влизам в Съкровената си област.

8.

За душата

Господи, научи ме да придобия огнените си крила.

9.

За чистотата

Господи, научи ме да мисля с най-чистото си съзнание.

10.

За Покоя

Господи, дари ме с Тишината на неземния Покой.

11.

За благоговението

Господи, научи ме да благоговея пред Истината.

12.

За Любовта

Господи, научи ме на изкуството да те любя.

13.

За Тишината

Господи, научи ме на изкуството да създавам в себе си Тишина.

14.

За Истината

Господи, направи ме образ и подобие на Истината.

15.

За проникването

Господи, научи ме да прониквам в Необяснимото.

16.

За проникването

Господи, научи ме да прониквам в същността на нещата.

17.

За Естеството

Господи, нека Твоето естество да се превърне в мое естество.

18.

За сътворяването

Господи, сътвори от мен това, което Ти желаеш.

19.

За благоговението

Господи, научи ме да благоговея пред всичко, което си създал.

20.

За познанието

Господи, научи ме да позная Тайните на този свят.

21.

За енергията

Господи, пробуди в мен Великата си енергия.

22.

За Пътя

Господи, научи ме да позная Пътя към своята собствена Вечност.

23.

За Покоя

Господи, научи ме да реализирам Покоя.

24.

За неестественото

Господи, Ти се справи с всичко неестествено в мен.

25.

За ограждане

Господи, постави абсолютна огнена стража около мен.

26.

Срещу самоубийството

Господи, пресечи духа на самоубийството в моето дете.

27.

За енергията

Господи, изпълни ме с Тайната си енергия.

28.

За Живата Вода

Господи, изпълни ме с Живата си Вода и нека тя извира непрестанно в мен.

29.

За победата

Господи, научи ме да побеждавам окръжаващата среда.

30.

За подхода

Господи, научи ме да имам правилен подход към всички неща.

31.

За будността

Господи, научи ме да придобия съвършена будност.

32.

За различаването

Господи, научи ме да различавам доброто от злото.

33.

За Любовта

Господи, научи ме да работя с метода на Любовта.

34.

За Мъдростта

Господи, научи ме да придобия Свещената Мъдрост.

35.

За Истината

Господи, Ти ме ръководи в Пътя на Истината.

36.

За търсенето

Господи, изпълни ме с духа на искреното търсене.

37.

За Праезика

Господи, заведи ме в Корените на Праезика.

38.

За тълкуването

Господи, научи ме да тълкувам нещата по свещен начин.

39.

За единството

Господи, научи ме да живея в единство с Теб.

40.

За чистотата

Господи, научи ме да се върна в чистотата на сърцето си.

41.

За възприемането

Господи, научи ме да възприемам правилно всички неща.

42.

За чистотата

Господи, научи ме на чисти действия.

43.

Срещу злото

Господи, научи ме да се справям със злото.

44.

За предаността

Господи, нека моята преданост към Теб бъде чиста и свята.

45.

За красотата

Господи, нека моят живот да бъде най-красивият отговор на всички въпроси.

46.

За Истината

Господи, научи ме да живея в Духа на Истината.

47.

За медитацията

Господи, само Ти медитирай в мен и никой друг.

48.

За Мъдростта

Господи, научи ме да живея в Тишината на Мъдростта.

49.

За дишането

Господи, научи ме да дишам с душата си.

50.

За безкористието

Господи, научи ме да ти служа безкористно.

51.

За тълкуването

Господи, научи ме да тълкувам правилно всички Свещени Писания.

52.

За дълбочината

Господи, само Ти живей в моята дълбочина и никой друг.

53.

За медитацията

Господи, научи ме да създавам в себе си Тишина.

54.

За оживотворяването

Господи, нека в мен да оживее Твоето чисто присъствие.

55.

За Тишината

Господи, научи ме да пребивавам в Тишината на Духа.

56.

За Праезика

Господи, научи ме да говоря с Езика на Истината.

57.

За будността

Господи, научи ме да съхранявам постоянно будността си.

58.

За Любовта

Господи, нека Твоята Любов се превърне в мен в жив Огън.

59.

За Вечния Път

Господи, води ме вечно в Пътя на Любовта, Мъдростта и Истината.

60.

За превръщането

Господи, научи ме да превърна смъртта в живот.

61.

За превръщането

Господи, научи ме да превърна знанието в Мъдрост.

62.

За разбирането

Господи, научи ме да превърна неразбирането си в разбиране.

63.

За страданието

Господи, научи ме от всяко страдание да изваждам манна.

64.

За приемането

Господи, научи ме да приемам нещата с Любов.

65.

За опита

Господи, научи ме да имам истински и реален опит за живота.

66.

За чистотата

Господи, благослови моите чисти действия да заличат всичката ми карма.

67.

За послушанието

Господи, научи ме да придобия Тайната на послушанието.

68.

За доброто

Господи, научи ме да правя само това добро, което е Твоята Воля.

69.

За чистотата

Господи, научи ме да живея само с чисти намерения.

70.

За овладяването

Господи, научи ме да постигна абсолютно овладяване на себе си.

71.

За молитвата

Господи, научи ме на изкуството на молитвата.

72.

За свободата

Господи, заведи ме при Истината, за да позная свободата.

73.

За Истината

Господи, ако е Твоята Воля, допусни ме в Светилището на Истината.

74.

За чистотата

Господи, помогни ми да се върна в своето изначално чисто съзнание.

75.

За целостта

Господи, научи ме да бъда цялостен.

76.

За здравето

Господи, изпълни ме с външно и вътрешно здраве.

77.

За ограждане

Господи, пази ме от всяко зло.

78.

За преодоляването

Господи, научи ме на изкуството да се справям с всяка обида.

79.

Срещу страха

Господи, нека моят страх се превърне в Любов към Мъдростта.

80.

Срещу страха

Господи, предавам страха си в Твоите ръце.

81.

За страданието

Господи, научи ме да израствам чрез всяко страдание.

82.

За Мъдростта

Господи, изпълни ме с Мъдростта си, защото тя е повече от чисто злато.

83.

За единството

Господи, научи ме да постигна единство със себе си.

84.

За познанието

Господи, научи ме да позная себе си, така както Ти ме познаваш.

85.

За Словото

Господи, научи ме да позная Твоето Слово като жива Реалност.

86.

За Тишината

Господи, научи ме да живея в Твоята чиста Тишина.

87.

За подсъзнанието

Господи, научи ме да позная Тайната на своето подсъзнание.

88.

За думите

Господи, научи ме да бдя над всяка своя дума.

89.

За Словото

Господи, научи ме да воювам с чистото Слово.

90.

За превръщането

Господи, научи ме да превърна разочарованието в очарование.

91.

За живота

Господи, само Ти живей в мен и никой друг.

92.

За сливането

Господи, научи ме да се сливам с Теб.

93.

За разбирането

Господи, научи ме да разбирам нещата със своя дух.

94.

За вдъхновението

Господи, изпълни ме с небесно вдъхновение.

95.

За вдъхновението

Мерухим, Мерухим, Мерухим, али бехар махатма аум.

96.

За единството

Господи, бъди постоянно с мен през всичките ми дни.

97.

За преобразяването

Господи, благослови ме да те видя, за да бъда преобразен.

98.

За Любовта

Господи, нека Твоята Любов бъде моята реалност.

99.

За изцелението

Господи, Ти излекувай тази душа по най-хубавия начин.

100.

За Тайната

Господи, благослови да позная Тайната на живота чрез Тесния Път.

101.

За страданията

Господи, научи ме да разбирам страданията, които ми изпращаш.

102.

За Реалността

Господи, благослови ме да имам истински опит с Твоята Реалност.

103.

За Тайната

Господи, въведи ме в Тайната на Своя живот, ако е Твоята Воля.

104.

За приятелството

Господи, стани моят най-добър приятел.

105.

За разбирането

Господи, научи ме да разбирам езика на Природата.

106.

За разбирането

Господи, научи ме да разбирам езика на страданията.

107.

За разбирането

Господи, научи ме да разбирам невидимите неща.

108.

За разбирането

Господи, научи ме да разбирам езика на животните.

109.

За разбирането

Господи, научи ме да разбирам езика на птиците.

110.

За разбирането

Господи, научи ме да разбирам езика на душите.

111.

За разбирането

Господи, научи ме да разбирам езика на звездите и слънцата.

112.

За разбирането

Господи, научи ме да разбирам езика на Безмълвието.

113.

За преживяването

Господи, научи ме да преживявам нещата по най-правилния начин.

114.

За Истината

Господи, благослови ме да имам специална Любов към Истината.

115.

За осигуряването

Господи, Ти се грижи за моите материални и духовни нужди.

116.

За доверието

Господи, научи ме да живея в светлината на доверието.

117.

Срещу проблемите

Господи, Ти имаш решение на всеки проблем и затова те моля, Ти разреши този мой проблем.

118.

За радостта

Господи, нека радостта ме направи добър.

119.

За дълбочината

Господи, нека скръбта ми разкрие дълбочината си.

120.

За единството

Господи, научи ме да живея в настоящето заедно с Теб.

121.

За постоянството

Господи, изпълни ме с постоянен молитвен дух.

122.

За Съкровеното

Господи, научи ме да се сближавам по един съкровен начин с душите.

123.

За разбирането

Господи, научи ме да разбирам правилно Словото и Мълчанието.

124.

За познанието

Господи, научи ме да позная своя Произход.

125.

За единството

Господи, научи ме да пия от Водата на Твоята Същност.

126.

За развитието

Господи, научи ме да бъда искрен, за да мога да се развивам.

127.

За очите

Господи, направи очите ми живи слънца.

128.

За Откровението

Господи, дай ми Откровение за Великата си Любов.

129.

За радостта

Господи, научи ме да позная чистата радост на живота.

130.

За неосъждането

Господи, научи ме да не осъждам никого, защото така си заповядал.

131.

За разумността

Господи, научи ме да говоря разумно, така както Ти искаш.

132.

За страданията

Господи, направи така, че страданията да ме одухотворяват.

133.

За Пътя

Господи, благослови ме да извървя правилно своя Път.

134.

За разбирането

Господи, научи ме да разбирам потънкостите на Твоята Воля.

135.

За благословението

Господи, Ти благослови моя ден от началото до края.

136.

За служенето

Господи, Ти се справи с всички мои врагове, защото искам да ти служа.

137.

За Пътя

Господи, Ти ме ръководи в Свещения Път.

138.

Срещу заблужденията

Господи, пази ме от всяко заблуждение.

139.

За виждането

Господи, научи ме да виждам с Твоите Очи.

140.

За искреността

Господи, научи ме да бъда искрен със себе си.

141.

За възхищението

Господи, съхрани в мен възхищението към живота.

142.

За единството

Господи, не искам минало, не искам бъдеще, искам само Теб.

143.

За единството

Господи, не искам нито ада, нито рая, искам само Теб.

144.

За разбирането

Господи, научи ме правилно да разбирам всеки ден.

145.

За доволството

Господи, научи ме да бъда доволен от най-малките неща.

146.

За вярата

Господи, научи ме да се справя и с най-малкото съмнение.

147.

За възхищението

Господи, научи ме да се възхищавам на страданията, за да се увеличи силата на моята душа.

148.

За страданията

Господи, научи ме да превръщам страданията в разумност.

149.

За здравето

Господи, научи ме да придобия мекота.

150.

За Любовта

Господи, научи ме да отговарям на злото с Любов.

151.

За работата

Господи, научи ме да работя по Божествен начин.

152.

За чистотата

Господи, научи ме да имам най-чистите желания.

153.

За Тайнството

Господи, нека Тайнството на Твоята Същност да ме докосне.

154.

За храненето

Господи, научи ме да се храня правилно сърцето с топлина, умът със светлина, душата с Огън, а духът с Истина.

155.

За Любовта

Господи, научи ме да те обичам във всички същества.

156.

За ограждане

Господи, бъди ми абсолютна крепост.

157.

За подмладяването

Господи, въведи ме в Тайните на под­младяването.

158.

За Любовта

Господи, научи ме всеки ден да увеличавам Любовта си.

159.

За трудностите

Господи, научи ме в трудностите да съграждам себе си.

160.

За радостта

Господи, научи ме да се радвам на неприятностите.

161.

За красотата

Господи, научи ме да позная красотата на живота.

162.

Срещу хитростта

Господи, научи ме да се справя с хитростта си.

163.

За Любовта

Господи, увеличи Любовта ми, а не успехите ми.

164.

За Любовта

Господи, благослови да позная истинската Любов.

165.

За превръщането

Господи, научи ме да превърна сексуалната си енергия в духовно постижение на Истината.

166.

За одухотворяването

Господи, нека сексуалната енергия бъде път за моето одухотворяване.

167.

За страданията

Господи, научи ме да изтръгна от страданията духовната им сила.

168.

За превръщането

Господи, научи ме да превръщам трудностите в Свещени сили.

169.

За Истината

Господи, нека Любовта ми към Истината бъде единственото ми удоволствие.

170.

Срещу враговете

Господи, Ти ми изпращаш враговете, Ти се справи с тях.

171.

За Мъдростта

Господи, нека враговете ме научат на Мъдрост.

172.

За изпитанието

Господи, нека в най-голямото изпитание да те позная.

173.

За единството

Господи, научи ме да живея в състоянието на свободата.

174.

За живота

Господи, научи ме да живея така, както Ти искаш.

175.

За виждането

Господи, научи ме да те виждам във всяко същество.

176.

За ненараняването

Господи, научи ме да не наранявам нито едно същество, от най-малкото до най-голямото.

177.

За Любовта

Господи, запали в мен Огъня на Безпределната Любов.

178.

За превръщането

Господи, превърни ме във Вечен Извор.

179.

За виждането

Господи, научи ме да виждам в невидимия свят.

180.

За единството

Господи, научи ме да те проявявам така, както Ти искаш.

181.

За Любовта

Господи, научи ме да прилагам Любовта според Твоята Воля.

182.

За Любовта

Господи, научи ме да прониквам в злото с Любовта си.

183.

За виждането

Господи, научи ме да виждам скритото в нещата.

184.

За сливането

Господи, научи ме да се слея с Теб, а не със себе си.

185.

За Любовта

Господи, нека Любовта бъде моят ключ в живота.

186.

Срещу лошата мисъл

Господи, научи ме да се справям с всяка лоша мисъл.

187.

За единството

Господи, научи ме да светя с Твоята Светлина.

188.

За Любовта

Господи, нека Твоята Любов да ме учи през цялата Вечност.

189.

За Любовта

Господи, научи ме да придобия неизменна Любов към Теб.

190.

За разбирането

Господи, научи ме да живея в мир и разбирателство със себе си.

191.

За различаването

Господи, дай ми Мъдрост и Премъдрост.

192.

За вибрациите

Господи, научи ме да работя с вибрациите на Любовта.

193.

За смирението

Господи, научи ме да живея в смирение.

194.

За Любовта

Господи, научи ме да обичам така, както Ти обичаш.

195.

За говора на Любовта

Господи, научи ме да говоря с Любовта си, а не с думите.

196.

За обновяването

Господи, нека Твоята Любов подмлади душата ми, нека Твоята Мъдрост освети ума ми и нека Твоята Истина обнови духа ми.

197.

За различаването

Господи, научи ме да чувам само Твоя Глас.

198.

За единството

Господи, научи ме да те открия вътре в себе си.

199.

За единството

Господи, научи ме да живея в тихото настояще.

200.

За вдъхновението

Господи, научи ме да се вдъхновявам от всички неща.

201.

Срещу внушенията

Господи, пази ме от всяко лошо внушение.

202.

За истинското кръщение

Господи, искам само едно кръщение, нека Твоята Истина да ме покръсти отвътре.

203.

За служенето

Господи, научи ме да служа на Твоята Истина.

204.

За молитвата

Господи, научи ме да се моля по най-правилния начин.

205.

За Любовта

Господи, благослови ме да живея в Любов и съгласие с окръжаващата среда.

206.

За различаването

Господи, научи ме да различавам същественото от несъщественото.

207.

За пробуждането

Господи, събуди душата ми за Твоята Истина.

208.

За Вярата на Бога

Господи, научи ме да действам с Твоята Вяра.

209.

За освобождението

Господи, освободи ме от внушенията на моето минало, за да ти служа.

210.

За подобието

Господи, направи ме такъв, какъвто искаш да бъда.

211.

За Мъдростта

Господи, научи ме да търся всякога Твоята Мъдрост.

212.

За опита

Господи, благослови ме да имам истинско преживяване с Теб.

213.

За постоянството

Господи, благослови ме да имам постоянен молитвен дух.

214.

За Откровението

Господи, дай ми не знания, а Откровение за Себе си.

215.

За Тайната

Господи, научи ме да чета в Книгата на живота.

216.

За мотивите

Господи, научи ме да различавам своите мотиви.

217.

За Пътя

Господи, благослови ме да извървя този Път, който си определил за мен.

218.

За чистото действие

Господи, научи ме да действам, според както е Твоята Воля.

219.

За прошката

Господи, научи ме да прощавам на враговете си с Любов.

220.

За Вечното обожествяване

Господи, води ме в Пътя на Вечното обожествяване.

221.

За виждането

Господи, научи ме да те виждам в Невидимото.

222.

За децата

Господи, благослови моите деца да те търсят и да те намерят.

223.

За децата

Господи, изпълни децата ни с разумност и светлина, за да те познаят.

224.

За правилното мислене

Господи, научи ме да мисля правилно във всяка ситуация.

225.

За поуката

Господи, научи ме да откривам правилната поука във всяко страдание.

226.

За свободата

Господи, освободи ме от всички ограничения на живота.

227.

За реда

Господи, въведи ред и порядък в моя живот.

228.

За лечението

Господи, отдавам се на Твоята Любов, нека тя да ме излекува и да ме ръководи.

229.

За страданията

Господи, нека страданията, които ми изпращаш, да ме просвещават.

230.

За Любовта

Господи, научи ме да имам правилна Любов към хората.

231.

За Реалността

Господи, научи ме да позная Твоята Реалност.

232.

За Любовта

Господи, научи ме да прилагам правилно Любовта си.

233.

За Храма

Господи, превърни дома ми в Храм на Любовта.

234.

За Храма

Господи, нека всяка хапка да гради в мен Храма на Любовта.

235.

За Неизразимото

Господи, научи ме да позная Неизразимото.

236.

За благодарността

Господи, благослови ме да ценя всички неща, които ми даваш.

237.

За благодарността

Господи, възкреси благодарността в сърцето ми.

238.

За благоговението

Господи, изпълни ме със Свещено благоговение към всички неща.

239.

За Покоя

Господи, нека Твоя Покой се всели в моето сърце.

240.

За мира

Господи, нека в моята душа да царува вечен и неразрушим мир.

241.

За виждането на душата

Господи, помогни ми да видя лицето на своята душа.

242.

За смирението

Господи, научи ме да позная онова смирение, с което си ме родил.

243.

За Пътя

Господи, не искам да имам свой път, искам Твоят Път да бъде моят Път.

244.

За справедливостта

Господи, научи ме да живея справедливо.

245.

За работата

Господи, научи ме да работя с Любов.

246.

За предаността

Господи, готов съм да изгубя всичко най-скъпо, за да придобия единствено Теб.

247.

За Пътя

Господи, дай ми сила да вървя в тесния Път на живота.

248.

За Пътя

Господи, избирам трудния Път на живота Пътя на служенето, благослови ме.

249.

Срещу злото

Господи, пази ме от широкия път на света.

250.

За Истината

Господи, не искам нито рая, нито ада, дай ми Твоята Истина.

251.

За красотата

Господи, научи ме да виждам в противоречията красотата на живота.

252.

За изпитанията

Господи, научи ме да виждам в големите изпитания Твоето Лице.

253.

Срещу злото

Господи, научи ме да се справям с всяко зло.

254.

За предаността

Господи, аз обещавам да работя, а Ти ме учи.

255.

За Истината

Господи, нека да се събуждам с Истината и да заспивам с Истината.

256.

За разумността

Господи, научи ме да използвам разумно лошите условия на живота.

257.

За будността

Господи, научи ме да имам всякога будно съзнание за Истината.

258.

За страданията

Господи, научи ме да изтръгвам от всяко страдание разумност и светлина.

259.

За враговете

Господи, научи ме да те виждам в своите врагове.

260.

За възхищението

Господи, научи ме да се възхищавам на живота.

261.

За Обетованата земя

Господи, благослови ме да открия в себе си Обетованата земя.

262.

За осъждането

Господи, освободи ме от всяко осъждане, защото си казал: Не съдете, за да не бъдете съдени.

263.

За разбирането

Господи, научи ме да разбирам неразбраните неща.

264.

За разбирането

Господи, ако ми изпращаш страдания, изпрати ми и истинско разбиране за тях.

265.

За смирението

Господи, научи ме да придобия онова смирение, от което се зараждат всички добродетели.

266.

За благородството

Господи, създай условия да се развие в мен най-благородното.

267.

За Истината

Господи, не искам да търся загадки и тайни, искам да открия Твоята Истина.

268.

За избора

Господи, Ти бъди избора в мен, а аз ще се уча.

269.

За Мъдростта

Господи, научи ме да живея мъдро и справедливо.

270.

За доволството

Господи, научи ме в най-лошите си състояния да съм доволен.

271.

За помощта

Господи, научи ме правилно да помагам на моите близки.

272.

За слушането

Господи, научи ме да имам правилен слух за Теб.

273.

За Дълбокото

Господи, въведи ме в света на дълбоките неща, ако е Твоята Воля.

274.

За женитбата

Господи, научи ме на правилната женитба, искам да се оженя за Твоята Истина.

275.

За помощта

Господи, научи ме да насърчавам и повдигам душите в техния Път.

276.

За изцелението

Господи, изпълни ръцете ми с енергията на Любовта, за да изцелявам безкористно болните.

277.

За Тихия Глас

Господи, научи ме да чувам Твоя Глас сред шума на света.

278.

За единството

Господи, благослови ме да живея в постоянна близост с Теб.

279.

За радостта

Господи, научи ме да живея в Твоята необятна радост.

280.

За спокойствието

Господи, нека в моята душа да царува едно велико спокойствие.

281.

За хармонията

Господи, научи ме да живея в диамантена хармония.

282.

За Пламъка

Господи, научи ме да живея в Пламъка на своя дух.

283.

За изобилието

Господи, научи ме да живея в Твоето изобилие.

284.

За тълкуването

Господи, благослови ме да придобия специално тълкуване на Свещените Писания.

285.

За Библията

Господи, научи ме да позная Любовта, защото това е Вечният текст на Библията.

286.

За душата

Господи, научи ме да правя нещата с душа.

287.

За благословението

Господи, научи ме всяко нещо, което докосвам, да го изпълвам с благословение.

288.

Срещу смъртта

Господи, Ти си животът, научи ме да победя смъртта.

289.

Срещу смъртта

Господи, нека Твоята Любов в мен победи смъртта.

290.

За смисъла

Господи, научи ме да те откривам във всички неща, защото Ти си смисълът на нещата.

291.

За истинския човек

Господи, направи ме не учен или религиозен, а истински човек.

292.

За благословението

Господи, благослови тези, които ми правят злини.

293.

За благодарността

Господи, научи ме да бъда благодарен при всички условия.

294.

За мярката

Господи, научи ме да придобия мярката за нещата.

295.

За чистото действие

Господи, научи ме да те проявявам постоянно.

296.

За различаването

Господи, научи ме да вниквам и в най-дълбоките си намерения и да ги различавам.

297.

За правилното мислене

Господи, научи ме да си изработя правилно мислене за нещата.

298.

За здравето

Господи, нека моята Любов към Истината бъде единственото ми здравословно състояние.

299.

За откриването на Бога

Господи, не искам да търся Любовта, искам да я проявявам, защото знам, че в проявата ще те открия.

300.

За възкресението

Господи, научи ме да превърна грехопадението си във възкресение.

301.

За Мъдростта

Господи, оживей в мен с Мъдростта си.

302.

За разбирането

Господи, научи ме да любя и доброто, и злото, защото знам, че злото е също част от Твоя замисъл.

303.

За разбирането

Господи, научи ме да любя и здравето, и болестите, защото знам, че болестите са част от Твоя замисъл.

304.

За разбирането

Господи, научи ме да любя и щастието, и нещастието, защото знам, че нещастието е също Учител, който ще ме заведе при Теб.

305.

За доволството

Господи, научи ме да бъда доволен в своето недоволство.

306.

За разбирането

Господи, така както Твоята Любов обича всичко по един правилен начин, такава да бъде и моята Любов.

307.

За изцелението

Господи, нека Твоята Любов да ме излекува.

308.

За виждането

Господи, научи ме да те виждам в скръбта, в страданията и невежеството, за да не обеднее Любовта ми.

309.

За Любовта

Господи, научи ме да живея в Любовта, защото знам, че тя е по-дълбока от всеки съвет и от всеки метод, нека Любовта бъде моята храна.

310.

За трудностите

Господи, научи ме да не бягам от трудностите, а да ги преодолявам.

311.

За единството

Господи, научи ме да бъда в света, но да живея в Теб.

312.

За различаването

Господи, ако раят ме приспива, а адът ме пробужда, въведи ме в ада.

313.

За различаването

Господи, ако доброто ме приспива, а злото ме събужда, нека злото ми дойде на гости, за да те позная.

314.

За приложението

Господи, не искам само правилно разбиране, дай ми и дух, който да прилага.

315.

За единството

Господи, не искам минало, бъдеще и настояще, искам постоянно да живея в Твоята Истина.

316.

За освобождението

Господи, освободи ме от невежество и привързаност.

317.

За Простотата

Господи, научи ме да живея просто и естествено.

318.

За Златното правило

Господи, не искам да живея по правила, а по Любов, защото Любовта е Златното правило.

319.

За радостта

Господи, научи ме да придобия радостта от истинското разбиране на нещата.

320.

За страданията

Господи, ако страданието ми донесе по-дълбоко разбиране за живота, приемам го с Любов.

321.

За чистотата

Господи, научи ме да имам само чисти и свещени желания по пътя си към Теб.

322.

За скромността

Господи, искам да те видя и позная, и ако ми позволиш да те видя, нека да позная скромността и смирението.

323.

За пресътворяването

Господи, научи ме така да те любя, че да пресътворя себе си.

324.

За Божието Лице

Господи, дори и когато съм съкрушен, позволи ми да видя Лицето ти.

325.

За кръщението

Господи, нека всяка трудност бъде едно малко кръщение за мен.

326.

За доброто

Господи, Ти си, който прави доброто в мен, научи ме да ти се възхищавам в Тишината си.

327.

За изцелението

Господи, пожелавам с цялата си енергия моята дъщеря да бъде излекувана.

328.

За изцелението

Господи, пожелавам с цялата си енергия моят син да бъде излекуван.

329.

За продължението на живота

Господи, увеличи живота ми с още много години, защото искам да уча, да работя и да ти служа.

330.

За помощта

Господи, нека моята молитва се превърне във велика разумна сила, която да помага на всички, които се нуждаят от нея.

331.

За виждането

Господи, научи ме да те виждам и отвън, и отвътре.

332.

За единството

Господи, ако се появи гордост в мен, искам да я изпепелим заедно.

333.

За единството

Господи, само Ти живей в мен, защото аз не мога да живея правилно в себе си.

334.

За Пътя

Господи, Ти върви пред мен, а аз ще вървя след Теб, нека това да е моят Път.

335.

За оръжието

Господи, научи ме да воювам с оръжието на Истината, защото знам, че тя е най-острото оръжие.

336.

За ангела хранител

Господи, научи ме да общувам със своя ангел хранител.

337.

За сигурността

Господи, научи ме да разчитам първо на Теб, а после на себе си.

338.

За доброто

Господи, не искам просто да бъда добър, искам да бъда истински добър през целия си живот.

339.

За откриването на Бога навсякъде

Господи, ако Ти живееш в мрак, благослови ме да те открия в мрака.

340.

За откриването на Бога навсякъде

Господи, ако Ти живееш в страданието, помогни ми да те открия в него.

341.

За разбирането

Господи, научи ме да те разбирам и в бедност, и в богатство.

342.

За приятелството

Господи, превърни студа в мой приятел.

343.

За приятелството

Господи, превърни враговете ми в приятели.

344.

За превръщането

Господи, превърни страданията в светлина.

345.

За превръщането

Господи, превърни болестта ми в здраве.

346.

За превръщането

Господи, превърни скръбта ми в радост.

347.

За виждането

Господи, научи ме да те виждам в опасностите, защото човек отива при това, което вижда.

348.

За виждането

Господи, научи ме така да се вглеждам в нещата, че да виждам само Теб.

349.

За Окото

Господи, нека страданията, които ми изпращаш, да ми изработят Окото, което да те види.

350.

За единството

Господи, научи ме да не спирам нито миг да мисля за Теб.

351.

За еликсира на живота

Господи, научи ме да се храня с еликсира на Любовта.

352.

За умрелите

Господи, помагай на моите умрели близки и на всички, които живеят в моето съзнание.

353.

За умрелите

Господи, Ти се грижи за моите умрели близки, защото където и да са, те се нуждаят от Твоята помощ.

354.

За Свещените сълзи

Господи, ако плача, нека да плача само за Истината.

355.

За облагородяването

Господи, ако радостта ме обезличава, а скръбта ме облагородява, избирам скръбта.

356.

За възхищението

Господи, научи ме да живея там, където е възхищението.

357.

За благодарността

Господи, научи ме да живея там, където е благодарността.

358.

За благоговението

Господи, научи ме да живея там, където е благоговението.

359.

За Истината

Господи, научи ме да живея там, където е Истината.

360.

За силата

Господи, нека в мен расте Твоята невидима сила, която посвещавам на Теб.

361.

За изобилието

Господи, научи ме да живея в изобилна вяра и в изобилна Любов.

362.

За пълното доверие

Господи, научи ме да ти имам пълно доверие и в най-големите противоречия на живота.

363.

За Любовта

Господи, научи ме да имам мъдра Любов.

364.

Срещу злото

Господи, направи ме невидим за всяко зло.

365.

За самотата

Господи, научи ме в самотата си да живея с Теб.

366.

За разбирателството

Господи, научи ме да имам правилни отношения към моя син.

367.

За разбирателството

Господи, научи ме да имам правилни отношения с моя мъж.

368.

За разбирателството

Господи, бъди постоянно между нас в цялото ни семейство, за да живеем в Любов и съгласие.

369.

За разбирането

Господи, пази ме от добро, което вреди на хората.

370.

За познаването на Бога

Господи, Ти си ме родил, за да те поз­ная, така да бъде.

371.

За завиждането

Господи, научи ме да виждам доброто в хората, а не грешките им.

372.

За неосъждането

Господи, Ти не съдиш, искам и аз да не осъждам никого.

373.

За чистотата

Господи, научи ме да говоря само чистата Истина.

374.

За жаждата

Господи, запали в мен могъщата жажда за Истина.

375.

За Неведомото

Господи, Ти ме води по Своите неведоми пътища.

376.

За разбирането на Бога

Господи, Ти ме роди, за да те разбера, нека така да бъде.

377.

За трудностите

Господи, нека трудностите да увеличават Любовта ми към Теб.

378.

За страданията

Господи, нека в страданията да открия богатствата на своята душа.

379.

За същественото

Господи, ако трябва да избирам между Истината и здравето, избирам Истината.

380.

За очите

Господи, дай ми нови очи за живота, за да те виждам.

381.

За чистото сърце

Господи, благослови ме с виждането на чистото сърце.

382.

За промяната

Господи, не искам да се променям, искам да те позная, а когато те позная, Ти ще ме промениш.

383.

За предаността

Господи, нека предаността ми се превърне в неугасим огън към Теб.

384.

За Свещеното

Господи, научи ме да имам Свещена Любов към Теб и Свещено уважение към хората.

385.

За Вечността

Господи, искам да живея в Любовта, защото знам, че Вечността е създадена за Любовта.

386.

За неосъждането

Господи, научи ме да не осъждам греха, а да го преодолея.

387.

За правилното

Господи, научи ме да правя всичко с Любов, защото всичко, което е направено с Любов, е правилно.

388.

За новия поглед

Господи, нека трудностите и страданията да изработят новия ми поглед за живота.

389.

За правилните решения

Господи, научи ме да вземам всякога правилни решения, но според както е Твоята Воля.

390.

За приятелството

Господи, научи ме да постигна истинско приятелство със себе си, а после с Теб.

391.

За истинския живот

Господи, научи ме да изтръгна от страданията своя истински живот.

392.

За помощта

Господи, научи ме не да осъждам света, а да се моля за него и да му помогна.

393.

За осмислянето

Господи, научи ме да осмисля собствените си страдания.

394.

За Върховния лекар

Господи, Ти си Върховният лекар, Ти ме излекувай.

395.

За изобилието

Господи, знам, че човекът е създал от изобилието своята бедност, а Ти ме научи, Господи, от бедността да създам своето изобилие.

396.

За възкресението

Господи, нека да възкръсна от моите страдания, така както и Ти възкръсна.

397.

Срещу самоубийството

Господи, пресечи връзката на сина ми с духа на самоубийството.

398.

Срещу самоубийството

Господи, пресечи връзката на дъщеря ми с духа на самоубийството.

399.

Срещу алкохола

Господи, пресечи връзката на мъжа ми с духа на алкохола.

400.

За враговете

Господи, искам моите врагове да живеят, желая им успех.

401.

За различаването

Господи, научи ме да разпознавам злото в своите помисли.

402.

За доброто

Господи, научи ме да върша това добро, което е в хармония с Твоята Воля.

403.

За здравето

Господи, изпълни ме с външно и вътрешно здраве.

404.

За будността

Господи, направи ме истински съзнателен човек.

405.

За страданието

Господи, научи ме така да страдам, че да изгори злото в мен.

406.

За символите

Господи, научи ме да разбирам езика на символите.

407.

За Белите лъчи

Господи, научи ме да работя с Белите лъчи на Светлината.

408.

За Безмълвието

Господи, научи ме да живея в богатството на Безмълвието.

409.

За Принципа

Господи, научи ме да живея според Принципа на Любовта.

410.

За неизменността

Господи, научи ме да те любя при всички условия на живота.

411.

Срещу изкушенията

Господи, научи ме да превръщам изкушенията в духовна сила.

412.

За благостта

Господи, научи ме да говоря с езика на благостта.

413.

За чистотата

Господи, научи ме да развивам и проявявам чистотата си така, че да се освободя от злото.

414.

За решенията

Господи, Ти ръководи всяко мое решение.

415.

За постоянството

Господи, научи ме да живея в духа на постоянството.

416.

За ангела хранител

Господи, научи ме да придобия съзнателна вътрешна връзка с моя ангел хранител.

417.

За музиката

Господи, благослови ме да позная музиката на душата.

418.

За думите

Господи, научи ме да съхранявам чистотата на думите.

419.

За Божествената медитация

Господи, направи ме човек на Божествената медитация.

420.

За виждането

Господи, научи ме да те виждам от сутрин до вечер.

421.

За Храма

Господи, научи ме да живея в Храма на Свещената Любов.

422.

За истинския живот

Господи, избирам истинския живот, Ти ме ръководи.

423.

За откриването на Бога

Господи, научи ме да те открия в собствения си живот.

424.

За опита

Господи, благослови ме да имам реален външен и вътрешен опит.

425.

За своеволието

Господи, пази ме от своеволието, за да не се погубя.

426.

За различаването

Господи, научи ме да различавам правилната свобода от своеволието.

427.

За достойнството

Господи, научи ме да изживея достойно своя живот.

428.

За смисъла

Господи, научи ме да осмислям живота си от сутрин до вечер.

429.

За четвъртото измерение

Господи, научи ме да позная Тайната на четвъртото измерение.

430.

За решенията

Господи, научи ме да взимам такива решения, които да не ме отклоняват от Пътя на Истината.

431.

За Хляба

Господи, научи ме да се храня с Хляба на Истината.

432.

За вкуса на живота

Господи, благослови ме да позная вкуса на живота.

433.

За овладяването

Господи, научи ме да придобия власт над злото в себе си.

434.

За проблемите

Господи, научи ме да решавам правилно всеки свой проблем.

435.

За душата

Господи, нека Любовта към Истината да възкреси душата ми.

436.

За смъртта

Господи, нека смъртта ми да се превърне в празник на моята душа.

437.

За смъртта

Господи, нека смъртта ми да бъде сливане с Твоята Същност.

438.

За новото

Господи, направи ме нов човек.

439.

За изкуството

Господи, научи ме на изкуството да живея.

440.

За красотата

Господи, благослови ме да позная красотата на живота.

441.

За екстаза

Господи, научи ме да позная Тайните на екстаза.

442.

За правилното търсене

Господи, научи ме да не търся изгодата в живота, а само Твоята Истина.

443.

За правилния живот

Господи, научи ме да живея в Дух и Истина.

444.

За Идеала

Господи, нека Съкровената Любов бъде моя най-висок Идеал.

445.

За единството

Господи, научи ме да живея във велико вътрешно единство.

446.

За правилния живот

Господи, научи ме да живея чист, тих, скромен и дълбок живот.

447.

За мъдрия живот

Господи, научи ме да живея мъдро.

448.

За освобождението

Господи, ако свободата ме разрушава, а робството ме освобождава, тогава избирам робството, нека то да ме учи.

449.

За жертвата

Господи, научи ме да се жертвам разумно в живота си.

450.

За Храма на Любовта

Господи, научи ме да живея в Храма на Любовта.

451.

За съхранението

Господи, научи ме да те съхранявам постоянно в себе си.

452.

За хармонията

Господи, научи ума, сърцето и волята ми да работят в хармония и единство.

453.

За отговорността

Господи, научи ме да нося правилно своята отговорност към живота.

454.

За противоречията

Господи, научи ме да те откривам в противоречията.

455.

За разбирателството

Господи, научи ме да се разбирам със себе си.

456.

За ръководството

Господи, нека Истината бъде мой водач в живота.

457.

За живото Слънце

Господи, нека Твоето Слънце да грее всеки ден в мен.

458.

За разумността

Господи, нека в моя живот се сбъдне само това, което е разумно.

459.

За Гласа на Истината

Господи, научи ме да чувам Гласа на Истината в себе си и в другите.

460.

За мига

Господи, научи ме да живея всеки миг с Теб.

461.

За решенията

Господи, научи ме да изпреварвам неправилните решения.

462.

За Божествеността

Господи, научи ме да открия своята Божественост.

463.

За Съкровеното

Господи, научи ме да живея в Съкровената област на живота.

464.

За разбирателството

Господи, научи ме да живея в разбирателство с моите близки.

465.

За творчеството

Господи, научи ме да стана творец на своя живот.

466.

За възприемчивостта

Господи, научи ме да бъда възприемчив за разумните неща в живота.

467.

За мира

Господи, научи ме да живея в мир със себе си и с другите.

468.

За обещанията

Господи, научи ме да изпълнявам своите обещания.

469.

За стремежа

Господи, нека стремежът ми към Теб бъде безкраен.

470.

За работата

Господи, намери ми точна и подходяща работа.

471.

За разумността

Господи, научи ме да живея разумно във всеки миг.

472.

За ограждане

Господи, Ти си Всемогъщ, пази ме.

473.

За проявата

Господи, научи ме да те проявявам така, както е Твоята Воля.

474.

За мира

Господи, научи ме да живея в мир и Любов с околните.

475.

За единството

Господи, научи ме да се справя с моята двойственост.

476.

За правилното движение

Господи, научи ме да се движа не в желанията си, а в Твоята Любов.

477.

За пътуването

Господи, огради ме със сигурно пътуване през целия път, отначало и докрай.

478.

За Неизговоримото

Господи, научи ме да живея в Неизговоримото.

479.

За Тайната на Пътя

Господи, научи ме да разбера Тайната на своя Път.

480.

За благоуханието

Господи, научи ме да благоухая.

481.

За радостта

Господи, научи ме никога да не изгубвам радостта на своята душа.

482.

За истинолюбието

Господи, научи ме да живея в мир и истинолюбие.

483.

За правилното търсене

Господи, научи ме да те търся правилно.

484.

За правилното разбиране

Господи, научи ме да те разбирам правилно.

485.

За сливането

Господи, нека моят разум се слее с Твоя Разум и нека моето слово се слее с Твоето Слово.

486.

За Истината

Господи, нека Истината да владее целия ми живот.

487.

За Истината

Господи, нека Истината да бъде господар на моя живот.

488.

За ограждане

Господи, научи ме да живея в Теб, защото Ти си непревземаема крепост.

489.

За правилното дишане

Господи, само Ти дишай в мен и никой друг, защото Твоето Дихание е живот.

490.

За помощта

Господи, научи ме да помагам на хората по най-правилния начин.

491.

За доверието

Господи, научи ме да печеля доверието на хората, за да ти служа.

492.

За издръжливостта

Господи, научи ме да издържам на студ и топлина.

493.

Срещу алкохола

Господи, помогни ми да се справя с алкохола.

494.

За издръжливостта

Господи, дай ми сила да издържам изпитанията на живота.

495.

За правилното разбиране

Господи, научи ме да разбирам правилно Словото на моя Учител.

496.

За децата

Господи, посвещавам своето дете на Теб, Ти го ръководи през целия му живот.

497.

За душата

Господи, научи ме да влагам душата си във всички неща.

498.

За майката

Господи, научи ме да бъда истинска майка.

499.

За децата

Господи, нека децата ми да станат това, което Ти искаш.

500.

За мъдрата Любов

Господи, научи ме да любя мъдро.

501.

За Свещения Огън

Господи, научи ме да придобия Свещения Огън.

502.

За изцелението

Господи, Ти излекувай неизлечимата болест на дъщеря ми.

503.

За животните

Господи, научи ме да разбирам Тайния език на животните.

504.

За егото

Господи, научи ме да се справя със своето его.

505.

За Тайния език

Господи, научи ме да разбирам Тайния език на душите.

506.

За Тайния език

Господи, научи ме да познавам Тайния език на природата.

507.

За Тайния език

Господи, научи ме да разбирам Тайния език на Мъдростта.

508.

За Безмълвието

Господи, научи ме да разбирам

Тайния език на Безмълвието.

509.

За възхода

Господи, научи ме да превръщам всяко свое падение във възход.

510.

За радостта

Господи, научи ме да дарявам радост на хората.

511.

За контрола

Господи, освободи ме от всяко излишно слово.

512.

За Безкрайността

Господи, научи ме да живея в Твоята Безкрайност.

513.

За спокойствието

Господи, научи ме да си изработя истинско спокойствие.

514.

За ученичеството

Господи, благослови ме да извървя истинския Път на своето ученичество.

515.

За Реалността

Господи, научи ме да позная Реалността на живота.

516.

За ясното виждане

Господи, нека Любовта се превърне в мен в най-чистата способност за виждане.

517.

За възраждането

Господи, нека страданията да възродят душата ми.

518.

За истинското послушание

Господи, научи ме на послушание до смърт.

519.

За петото измерение

Господи, научи ме да живея в петото измерение.

520.

За Посвещението

Господи, научи ме да позная себе си и като се позная да ти се посветя.

521.

За ограждане

Господи, постави абсолютна огнена стража около моята къща.

522.

За танца

Господи, научи ме да проникна в Тайната на танца.

523.

За Вселената

Господи, благослови ме да проникна в Тайните на Вселената, според както е Твоята Воля.

524.

За смисъла

Господи, нека смисълът на моя живот бъде Твоята Воля.

525.

За виждането

Господи, научи ме да те виждам във всички същества от най-малкото до най-голямото.

526.

За неразумните желания

Господи, пази ме от всички неразумни желания.

527.

За ясното виждане

Господи, научи ме да наблюдавам нещата с очите на Твоята Любов.

528.

За истинското богатство

Господи, нека моето богатство да бъде Истината.

529.

За Извора

Господи, Ти ме сътвори като Безкраен Извор, научи ме да пия от този Извор.

530.

За радостта

Господи, научи ме да живея в радост със себе си.

531.

За спокойствието

Господи, нека моето спокойствие да бъде като океан без вълни, за да се оглеждаш в мен.

532.

За реда

Господи, научи ме да живея в ред и порядък.

533.

За Висшия Закон

Господи, нека Любовта бъде моят най-висш Закон.

534.

Срещу мързела

Господи, научи ме да работя малко по малко, за да се освободя от своя мързел.

535.

За служенето

Господи, издигни ме над света, за да ти служа.

536.

За Тишината

Господи, научи ме да позная Стареца на Тишината.

537.

За благородството

Господи, научи ме да живея в дух на благородство и истинолюбие.

538.

Срещу безпокойството

Господи, освободи ме от духовете на безпокойството.

539.

За Любовта

Господи, не искам да бъда победител в живота, искам да се превърна в Любов.

540.

За страданията

Господи, научи ме да господствам над своите страдания.

541.

За отрицателните мисли

Господи, научи ме да господствам над своите отрицателни мисли и внушения.

542.

За изцелението

Господи, излекувай ме от тази болест, за да ти служа.

543.

За Естеството

Господи, научи ме да живея в своята естествена доброта.

544.

За Пътя

Господи, благослови ме правилно да извървя своя Път.

545.

За настоящето

Господи, Ти бъди моето вечно настояще.

546.

За майката

Господи, научи ме да се грижа правилно за моите деца.

547.

За развитието

Господи, научи ме да се грижа правилно за моето вътрешно развитие.

548.

За дишането

Господи, научи ме да дишам въздуха на Любовта.

549.

За Вечността

Господи, благослови ме да живея вечно в Любовта, Мъдростта и Истината.

550.

Срещу магията

Господи, пази ме от всяка черна магия.

551.

За истинското богатство

Господи, направи ме богат с Любовта.

552.

За мекотата

Господи, научи ме да говоря всякога благо и меко.

553.

За Святия Дух

Господи, изпълни ме със силата на Святия си Дух, за да ти служа.

554.

За жертвата

Господи, научи ме да позная Тайната на жертвата.

555.

За силата

Господи, превърни слабостите ми в сили.

556.

Срещу обидите

Господи, научи ме да превръщам обидата в еликсир.

557.

Срещу трудностите

Господи, намирам се в трудно положение, покажи ми изхода.

558.

За Тайния език

Господи, научи ме да разбера Тайния език на движенията.

559.

За правилния говор

Господи, научи ме да говоря винаги с тона на Любовта.

560.

За вярата

Господи, направи така, че вярата ми да се увеличава.

561.

За съня

Господи, научи ме да спя спокойно и дълбоко.

562.

Срещу безсънието

Господи, освободи ме от безсънието.

563.

За съвършената вяра

Господи, научи ме да придобия съвършената вяра.

564.

Срещу жестокостта

Господи, освободи ме от жестокостта на този човек, за да живея разумно и да ти служа.

565.

За сърцето

Господи, превърни сърцето ми в Светлина.

566.

За издръжливостта

Господи, дай ми сили да издържа това страдание.

567.

За помощта

Господи, Ти си винаги близо до мен, помогни ми.

568.

За вниманието

Господи, научи ме да бъда внимателен и към себе си, и към другите.

569.

За Сина

Господи, направи ме Син на Твоята Воля.

570.

За Дъщерята

Господи, направи ме Дъщеря на Твоята Воля.

571.

За работата

Господи, благослови ме да работя в Любов и съгласие с всички свои колеги.

572.

За Вечния Пламък

Господи, нека Любовта ми към Теб никога да не угасва.

573.

За търсенето

Господи, научи ме така да те търся, че да те намеря.

574.

За правата

Господи, Ти се грижи за моите права и нужди.

575.

Срещу магията

Господи, освободи ме от омагьосания кръг.

576.

Срещу суетата

Господи, освободи ме от суетата на света.

577.

За мълчанието

Господи, научи ме в моето вътрешно мълчание да бъда чист и свят към всички същества.

578.

За спокойствието

Господи, така както Ти си тих и спокоен, такъв да бъда и аз.

579.

За Откровението

Господи, дай ми Откровение за Себе си.

580.

Срещу тъмните сили

Господи, ограничи властта на тъмните сили, които ме нападат.

581.

За различаването

Господи, научи ме да те различавам в изреченото и в неизреченото Слово.

582.

За мира

Господи, изпълни ме с дълбок вътрешен мир.

583.

За Тишината

Господи, научи ме да постигна Тишината в себе си.

584.

За чистотата

Господи, научи ме да придобия външна и вътрешна чистота.

585.

Срещу изкушенията

Господи, дай ми сила да победя всички изкушения на живота.

586.

За приемането

Господи, научи ме да приемам трудностите си с Любов.

587.

За приемането

Господи, научи ме да приемам страданията си с Любов.

588.

За просвещението

Господи, нека само Твоята Истина да просвещава моя живот.

589.

Срещу гнева

Господи, научи ме да превръщам гнева си в благодат.

590.

Срещу трудностите

Господи, научи ме да се радвам на моите трудности, за да ги надмогна.

591.

Срещу лудостта

Господи, освободи моя син от лудостта.

592.

За разумността

Господи, научи ме да живея разумно във времето, в което си ме поставил.

593.

За мига

Господи, научи ме да живея в мига.

594.

За освобождението

Господи, освободи ме от всичко излишно в живота.

595.

Срещу опасност

Господи, над мен се е надвесила опасност, предавам я в Твоите ръце, Ти се справи с нея.

596.

За професията

Господи, благослови ме да открия своята истинска професия.

597.

За смирението

Господи, научи ме да придобия истинското смирение.

598.

За Извора

Господи, превърни ме в Извор за душите и който пие от моята Вода, да се утешава.

599.

За Пентаграма

Господи, превърни ме в жива и сияеща Пентаграма.

600.

За неизменността

Господи, научи ме да живея в Принципа на неизменността.

601.

За вярата

Господи, благослови ме да позная неизменния закон на вярата.

602.

За служенето

Господи, научи ме да ти служа и явно, и тайно.

603.

Срещу злото

Господи, нека злото изгуби властта си над моя живот.

604.

За Съкровеното

Господи, въведи ме в науката за Съкровените неща.

605.

За Правдата

Господи, покажи мощната си Правда срещу моите врагове.

606.

За равновесието

Господи, научи ме да съхранявам равновесието си по най-хубавия начин.

607.

За Словото

Господи, въведи ме в Необятните Тайни на Словото.

608.

За истинското знание

Господи, въведи ме само в това знание, което произлиза от Теб.

609.

За Мъдростта

Господи, въведи ме в Тайните на Божията Мъдрост.

610.

За Същността

Господи, благослови ме да се срещна лице в лице с Твоята Същност.

611.

За Тайното Име

Господи, въведи ме в Тайната на Твоето Мистично Име.

612.

За Свещеното Слово

Господи, въведи ме в Свещеното Слово, което съдържа всички науки.

613.

За чакрите

Господи, научи ме да отворя всичките си чакри по закона на Истината.

614.

За правилния живот

Господи, научи ме да живея в Любов и съгласие с Твоята Истина.

615.

За Вечното Слово

Господи, благослови ме да позная Тайните на Вечното Слово.

616.

За Святостта

Господи, научи ме да живея в една тиха и незабележима Святост.

617.

За страданието

Господи, благослови ме правилно да мина през своя кръст.

618.

За законите

Господи, научи ме да разбирам законите на живота.

619.

За опората

Господи, Ти бъди моята опорна точка в живота.

620.

За благословението

Господи, ако животът ми е тежък, нека да си остане тежък, но направи го благословен.

621.

Срещу смъртта

Господи, научи ме да победя смъртта със силата на Твоя Дух.

622.

За изцелението

Господи, нека болестта, която си ми изпратил, да излекува моите недостатъци.

623.

За разумността

Господи, научи ме да влагам силите си и средствата си само в разумни неща.

624.

За враговете

Господи, научи ме да любя враговете си чрез силата на Твоята Любов.

625.

За служенето

Господи, научи ме да ти служа с Любов, Мъдрост и Истина.

626.

За благодарността

Господи, изпълни ме с такава благодарност в живота, че да разтопя всяко зло в себе си и около себе си.

627.

За Любовта

Господи, научи ме да воювам с оръжието на Любовта.

628.

За благодарността

Господи, научи ме да воювам с оръжието на благодарността.

629.

Срещу невежеството

Господи, просвети невежеството ми с Твоята Мъдрост.

630.

За победата над себе си

Господи, научи ме да побеждавам себе си и да разбирам хората.

631.

За поуката

Господи, научи ме да си извличам правилни поуки от живота.

632.

Срещу проклятието

Господи, нека проклятието върху моето дете да се превърне в благословение.

633.

За организацията

Господи, научи ме да организирам всеки свой ден, според Великата Разумност.

634.

За страданието

Господи, научи ме да страдам разумно.

635.

За ограждане

Господи, бъди мое убежище сега и завинаги.

636.

За дълга

Господи, научи ме да разбера Свещения дълг на моя живот.

637.

За справяне с тъмните сили

Господи, научи ме да се справя с тъмните сили в моя вътрешен живот.

638.

За преценката

Господи, научи ме да имам съвършена преценка за нещата.

639.

За единството

Господи, благослови ума, сърцето и волята ми да живеят в Свещен съюз.

640.

За Откровението

Господи, дай ми Откровение за вътрешните закони на живота.

641.

За Откровението

Господи, дай ми Откровение за моя Път в живота.

642.

За Библията

Господи, благослови ме да проникна в душата на Библията.

643.

За превръщането

Господи, научи ме да превърна всички отрицателни сили в себе си в положителни, творчески, организиращи и одухотворяващи.

644.

Срещу депресиите

Господи, научи ме да овладявам своите депресии.

645.

Срещу кризите

Господи, научи ме да се справям с кризите в своя живот.

646.

За Пътя

Господи, научи ме да следвам само този Път, който Ти си определил за мен.

647.

За безкористието

Господи, научи ме да ставам все по-безкористен и все по-безкористен.

648.

За децата

Господи, научи ме да се справя с кап­ризите на своето дете.

649.

За чувството

Господи, научи ме да чувствам нещата по правилния начин.

650.

За книгите

Господи, намери ми най-редките и специални книги, според както е Твоята Воля.

651.

Срещу самотата

Господи, научи ме да се справям със самотата си.

652.

За времето

Господи, научи ме да запълвам правилно своето време.

653.

Срещу злото

Господи, пази ме от лошите влияния на живота.

654.

Срещу кошмарите

Господи, научи ме да се справя с кошмарите на своя живот.

655.

За равновесието

Господи, научи ме всякога и при най-големите изпитания да имам абсолютно равновесие в живота.

656.

За подмладяването

Господи, благослови ме да се подмладявам все повече и все повече.

657.

За Истината

Господи, научи ме да живея в съгласие с Духа на Истината.

658.

За очите

Господи, научи ме да придобия очите на истинското наблюдение.

659.

За очите

Господи, изпълни очите ми със здраве, сила, красота и сияние, за да те виждам във всеки миг.

660.

За очите

Господи, излекувай очите ми по най-хубавия начин.

661.

За очите

Господи, изпълни очите ми със Сиянието на Твоята Светлина.

662.

За енергията

Господи, научи ме да съхранявам енергията си по най-хубавия начин.

663.

За оцеляването

Господи, научи ме да оцелявам при всички условия на живота.

664.

За различаването

Господи, научи ме да чувам правилно предупрежденията на Твоя Глас.

665.

За мига

Господи, научи ме да различавам мига, защото знам, че в много малки мигове се решава съдбата на живота.

666.

За будността

Господи, научи ме да вървя винаги с една крачка пред дявола.

667.

За специалното знание

Господи, дай ми специално знание за Свещените Книги, за да ти служа.

668.

За будността

Господи, научи ме да бъда буден във всеки миг.

669.

За Любовта

Господи, научи ме да говоря с присъствието на Любовта.

670.

За Тайния език

Господи, научи ме да разбирам Тайния език на числата.

671.

За лекарите

Господи, научи ме да лекувам хората по най-правилния начин.

672.

За учителите

Господи, научи ме да възпитавам децата по най-разумния и правилен начин.

673.

Срещу хитростта

Господи, освободи ме от всякаква хитрост.

674.

За молитвата

Господи, посвети ме във Великото Тайнство на истинската молитва.

675.

Срещу злото

Господи, научи ме разумно да воювам със себе си, докато се освободя от злото.

676.

За Истината

Господи, благослови ме да съм отворен за Истината и затворен за лъжата.

677.

За точността

Господи, научи ме да назовавам нещата с точните им думи.

678.

За точността

Господи, научи ме да бъда точен и коректен към хората.

679.

За децата

Господи, научи ме да пиша правилно и красиво.

680.

За Любовта

Господи, научи ме да живея в Тайнството на Любовта.

681.

За историята

Господи, научи ме да проникна в Тайните на историята.

682.

За звездите

Господи, научи ме да проникна в Тайните на звездите.

683.

За Свещените Книги

Господи, научи ме да проникна в Тайната Мъдрост на Свещените Книги.

684.

За Царството Божие

Господи, научи ме да живея в Царството Божие.

685.

За дълбоките неща

Господи, научи ме да разбирам дълбоките неща за живота.

686.

За морето

Господи, запознай ме с Тайните на морето.

687.

За тънкия смисъл

Господи, научи ме да разбирам тънкия смисъл на духовните неща.

688.

За правилния живот

Господи, научи ме да говоря правилно и да живея правилно.

689.

За потънкостите

Господи, въведи ме в потънкостите на живота.

690.

За Свещеното Слово

Господи, нека Пътят на Свещеното Слово да бъде моят Път.

691.

За Свещените Слова

Господи, научи ме да разбирам правилно Свещените Слова.

692.

За контрола

Господи, пази ме от думите, които се превръщат във вериги.

693.

За контрола

Господи, пази ме от постъпките, които се превръщат в ограничения.

694.

За методите

Господи, дай ми истински методи за придобиването на Божествения живот.

695.

За децата

Господи, живей близко до мен и ме учи всеки ден.

696.

За очакването

Господи, научи ме на умението да чакам с търпение и вяра.

697.

За добротата

Господи, научи ме да бъда добър, но не заради хората, а заради Любовта си към Вечната Истина.

698.

За служенето

Господи, направи ме въплъщение на Твоето Слово.

699.

Срещу гордостта

Господи, изгори всяка гордост и суета в мен.

700.

За Светлината

Господи, превърни ме в Извор на Светлината, за да светя за Твоята Слава.

701.

За благодатта

Господи, изпълни живота ми с благодат и Истина.

702.

За близостта

Господи, бъди с мен през целия ми живот.

703.

За енергията

Господи, научи ме да увеличавам енергията си, за да работя и да ти служа.

704.

За енергията

Господи, изпълни ме с Тайната си енергия, за да ти служа.

705.

За страданията

Господи, научи ме да те виждам в своите страдания.

706.

За благодарността

Господи, научи ме да ценя както скръбта, така и радостта.

707.

За благодарността

Господи, научи ме да ценя както здравето, така и болестта.

708.

За благодарността

Господи, научи ме да ценя както богатството, така и бедността.

709.

За интуицията

Господи, научи ме да виждам с интуицията си.

710.

За интуицията

Господи, нека моята вътрешна интуиция да ме ръководи.

711.

За разумността

Господи, научи ме да подчинявам желанията си на Великата Разумност.

712.

За спокойствието

Господи, научи ме да овладявам всяка ситуация със спокойствие и разбиране.

713.

За жената

Господи, научи ме да обичам истински своята жена.

714.

За мъжа

Господи, научи ме да обичам истински своя мъж.

715.

За близките

Господи, научи ме да обичам истински своите близки.

716.

За професията

Господи, научи ме да обичам своята професия.

717.

За Свещеното отношение

Господи, научи ме да имам Свещено отношение към Любовта.

718.

За Свещеното отношение

Господи, научи ме да имам Свещено отношение към Истината.

719.

За Свещеното отношение

Господи, научи ме да имам Свещено отношение към себе си.

720.

За Свещеното отношение

Господи, научи ме да имам Свещено отношение към всяко същество.

721.

За Любовта към Бога

Господи, научи ме да изпълня правилно закона Любов към Бога.

722.

За Любовта към ближния

Господи, научи ме да изпълня правилно закона Любов към ближния.

723.

За познаването на Бога

Господи, научи ме така да живея, че да те позная.

724.

За истинската Любов

Господи, благослови ме да видя истинската Любов в живота си.

725.

За истинската Мъдрост

Господи, благослови ме да видя истинската Мъдрост в живота си.

726.

За истинския човек

Господи, благослови ме да срещна истински човек в живота си.

727.

За Живата Вода

Господи, разкрий ми Тайната на Живата Вода.

728.

За Слънцето

Господи, нека Любовта в мен да бъде най-силното Слънце.

729.

За Слънцето

Господи, научи ме да общувам правилно със Слънцето.

730.

За Слънчевите същества

Господи, научи ме да общувам със Слънчевите същества.

731.

За неизказаното

Господи, научи ме да разбирам правилно неизказаното в живота.

732.

За чистото съзнание

Господи, научи ме да живея с чисто съзнание.

733.

За усилията

Господи, благослови всичките ми усилия.

734.

За предприемането

Господи, научи ме какво да предприема.

735.

За помощта

Господи, искам да помогна на тази душа, дай ми най-красивия метод.

736.

За Храма

Господи, направи моята душа Храм на Твоя Дух.

737.

За желанията

Господи, научи ме да управлявам своите желания.

738.

За сеитбата

Господи, научи ме да сея правилно.

739.

За Изгрева

Господи, да изгрее Святият ти Дух в моята душа.

740.

За разумната воля

Господи, научи ме да развия своята разумна воля.

741.

За красотата

Господи, научи ме да постъпвам всякога красиво.

742.

За Святостта

Свят, Свят, Свят е Слънчевият Дух в мен.

743.

За Святостта

Свят, Свят, Свят е Бог в мен.

744.

За благословението

Господи, благослови моята работа в този свят.

745.

За раждането

Господи, благослови ме да се родя в истинския живот.

746.

Срещу трудностите

Господ е с мен и аз ще победя всички трудности.

747.

Срещу болестта

Господ е с мен и аз ще победя своята болест.

748.

Срещу страданията

Господ е с мен и аз ще победя всичките си страдания.

749.

Срещу злото

Господ е с мен и аз ще се справя с всяко зло.

750.

Срещу тревогите

Господи, научи ме да не се тревожа за нищо.

751.

За помощта

Господи, научи ме да прониквам в съществата, за да им помагам.

752.

За изцелението

Господи, искам в Твоето Име изцеление за моето дете.

753.

За разбирането

Господи, научи ме от всяка ситуация да извличам радост и разбиране.

754.

За Живия Огън

Господи, научи ме да придобия Живата молитва.

755.

За откриването на Бога

Господи, научи ме да бъда толкова търпелив, че да те открия.

756.

За вдъхновението

Господи, води ме от възход към възход и от вдъхновение към вдъхновение.

757.

За истинската духовност

Господи, научи ме да придобия истинската духовност.

758.

За изкуството на слушането

Господи, научи ме на Великото изкуство на слушането.

759.

За възхищението

Господи, научи ме да живея в Тайнството на възхищението.

760.

За магнетизма

Господи, научи ме да придобия чиста духовност.

761.

За храната

Господи, научи ме да се храня само със светли мисли.

762.

За постоянството

Господи, научи ме да работя с едно велико постоянство.

763.

За кармата

Господи, научи ме да преодолея своята карма.

764.

За предаността

Господи, направи ме Божествено същество, отдавам ти се изцяло.

765.

За Мистерията

Господи, научи ме да проникна в Мистерията на Словото.

766.

За Мистерията

Господи, научи ме да проникна в Мистерията на Духа.

767.

За Мистерията

Господи, научи ме да проникна в Мистерията на Вселената.

768.

За планината

Господи, заведи ме на най-красивото място на планината.

769.

За фотографите

Господи, благослови ме да видя красивите картини на природата.

770.

Срещу отчаянието

Господи, давам отчаянието си в Твоите ръце, Ти се справи с него.

771.

За истинската Любов

Господи, научи ме да те обичам съвършено в тази душа.

772.

Срещу голямата опасност

Господи, освободи ме от злото, което се е загнездило в мен, защото искам да ти служа.

773.

За аурата

Господи, научи ме да живея в Твоята аура.

774.

За очите

Господи, изпълни очите ми с живата Светлина, за да ти служа.

775.

За енергията

Господи, научи ме да използвам енергията си само за разумни неща.

776.

За освобождението

Господи, освободи ме от всички вериги на злото, за да ти служа.

777.

За добродетелите

Господи, научи ме да придобия истински добродетели.

778.

За изцелението

Господи, освободи ме от моята болест, за да ти служа.

779.

За разумността

Господи, нека с всеки изминал ден да ставам все по-разумен и все по-разумен.

780.

За здравето

Господи, нека с всеки изминал ден да ставам все по-здрав и все по-здрав.

781.

За отдаването

Господи, отдавам ти целия си външен и вътрешен живот, да го превземеш и обожествиш.

782.

За търпението

Господи, научи ме на търпение докрай.

783.

Срещу лошото настроение

Господи, Ти се справи с лошото ми настроение.

784.

За реалния опит

Господи, помогни ми да намеря Истината в своя опит.

785.

За помощта

Господи, помогни на тази душа да се освободи от застоя.

786.

За Свещеното

Господи, научи ме да пазя Свещената връзка със Словото.

787.

За съвършенството

Господи, научи ме да те обичам съвършено.

788.

Срещу преяждането

Господи, научи ме да се справя с преяждането.

789.

За красотата на враговете

Господи, благодаря ти за всички врагове, те ми помагат да позная себе си.

790.

За страданията

Господи, благодаря ти за всички страдания, те ме учат да живея ра­зумно.

791.

За Слънцето

Господи, нека Слънчевите лъчи да ме проникват и насищат със своите златни частици.

792.

За Космичното съзнание

Господи, научи ме да придобия Космичното съзнание.

793.

За освобождението

Господи, научи ме всеки ден да се освобождавам от излишното.

794.

За освобождението

Господи, помогни ми да се освободя от стария живот.

795.

За Свещеното Име

Господи, научи ме да пазя Свещено Твоето Име.

796.

За Свещеното Име

Господи, нека Твоето Свещено Име да оживее в мен.

797.

За жизнерадостта

Господи, нека с всеки изминал ден да ставам все по-жизнерадостен и все по-жизнерадостен.

798.

За истинската молитва

Господи, научи ме да се моля със силата на Твоя Дух.

799.

За духовната сила

Господи, научи ме да придобия динамическата сила на Любовта.

800.

За раждането

Господи, роди се в моя живот завинаги.

801.

За истинската Любов

Господи, научи ме да обичам с душата си.

802.

За обмяната

Господи, научи ме да се обменям правилно с всички същества.

803.

За истинския живот

Господи, научи ме да живея истински.

804.

За ръководството

Господи, отдавам ти се изцяло, Ти ме ръководи, имам ти пълно доверие.

805.

За освобождението

Господи, помогни ми да се освободя от стария живот.

806.

За красивия живот

Господи, научи ме да живея в ангелския свят.

807.

За откриването на Бога

Господи, научи ме да те открия в себе си.

808.

За съвършената Любов

Господи, научи ме да придобия съвършената Божия Любов.

809.

За виждането

Господи, нека моите очи да виждат Божията Истина.

810.

За Любовта

Господи, научи ме да придобия динамическата сила на Любовта.

811.

За Святото знание

Господи, дари ме със Святото знание за нещата.

812.

За общуването

Господи, научи ме да общувам със светлите същества.

813.

За красотата на самотата

Господи, роди се в моята самота.

814.

За Реалността

Господи, научи ме да позная Реалността на Божествения свят вътре в себе си.

815.

За творчеството

Господи, направи ме творец на новия живот.

816.

За отворената врата

Господи, влез и устрой ума, сърцето и волята ми напълно, оставям вратата си отворена, имам ти пълно доверие.

817.

За диамантената воля

Господи, нека диамантената воля преобрази моята земя в Слънце.

818.

Срещу злото

Господи, срещу злото изпращам силата на Божията Любов, нека тя да се справи с него.

819.

Срещу страха

Господи, освободи ме напълно от ненужния страх.

820.

За Огъня

Господи, призовавам Всемогъщия ти Огън да покори всички тъмни сили в мен и около мен.

821.

За намиране на Учителя

Господи, намери ми Съвършен Учител, който да ме учи.

822.

За истинската храна

Господи, научи ме да се храня със Светлина и Хармония.

823.

За освобождението

Господи, научи ме да се освободя от земните удоволствия и желания.

824.

За неизменността

Господи, направи ме неизменен като диаманта.

825.

За освобождението

Господи, освободи ме от невежеството.

826.

За красивата смърт

Господи, нека всяко зло, което е вътре в мен, да умре.

827.

За Вечния живот

Господи, научи ме да живея във Вечния живот.

828.

За хиромантията

Господи, промени всичките ми фатални линии на ръката, за да ти служа.

829.

За космоса

Господи, научи ме да имам Свещени отношения с космоса и световете.

830.

Срещу нервността

Господи, освободи ме от нервността и научи ме да живея в мир и радост.

831.

За Образа на Бога

Господи, да оживее в мен Твоят Велик Образ.

832.

За гледната точка

Господи, научи ме да имам чиста и свята гледна точка.

833.

За разбиране на Истината

Господи, проникни ме с Истината по този въпрос.

834.

За Сиянието

Господи, нека вътре в мен да сияе Свещената Пентаграма.

835.

За малките неща

Господи, научи ме да разбирам малките неща.

836.

За енергията

Господи, превърни ме във Вечен Извор на Твоята Любов.

837.

За Свещения дълг

Господи, помогни ми да изпълня своя дълг на земята.

838.

За увереност

Господи, научи ме да постигна абсолютна увереност в себе си.

839.

За волята

Господи, нека моята воля да става все по-силна и по-силна, и все по-разумна и по-разумна.

840.

За мира

Господи, изпълни ме с дълбокия си мир.

841.

За България

Господи, нека Твоя мир да царува в България и в целия свят.

842.

За България

Господи, пази България отвън и отвътре.

843.

За България

Господи, благослови България да изпълни Законът на Любовта, Мъдростта и Истината.

844.

За България

Господи, благослови България в нейния външен и вътрешен път на развитието.

845.

За България

Господи, пази България от всяко зло.

846.

За благословението

Господи, благослови всички същества, от най-малкото до най-голямото.

847.

За виждането на Истината

Господи, научи ме да виждам Истината за нещата.

848.

За Свещената красота

Господи, изпълни моя живот със Свещена красота.

849.

За истинското служене

Господи, направи ме истински служител на Бялото Братство.

850.

За истинското общуване

Господи, научи ме да общувам само с Твоя Глас.

851.

За България

Господи, Ти уреди работите в България и в целия свят по най-хубавия начин.

852.

За ограждане

Господи, бъди господар на целия ми живот.

853.

За храната

Господи, намери ми чиста храна.

854.

За истинското дишане

Господи, научи ме да дишам така, както диша Любовта.

855.

За истинското мислене

Господи, научи ме да мисля така, както мисли Мъдростта.

856.

За истинския живот

Господи, научи ме да живея така, както живее Истината.

857.

За децата

Господи, Ти се грижи за моите деца през целия им живот.

858.

За децата

Господи, научи ме да разбирам езика и игрите на моите деца.

859.

Срещу рака

Господи, освободи ме от егоизма.

860.

За разпознаването

Господи, научи ме да разпознавам Твоята Воля.

861.

За освобождението

Господи, освободи ме от робството на ума.

862.

За равновесието

Господи, възстанови равновесието в тази душа.

863.

Срещу опасност

Господи, нека тази опасност да става все по-малка и все по-малка, докато изчезне.

864.

За уханието

Господи, научи ме да ухая като розата.

865.

Срещу омразата

Господи, нека моята Любов да бъде над тази омраза.

866.

За красотата

Господи, нека моят живот да става все по-красив и все по-красив.

867.

За помагане на болни

Господи, в името на Твоята Всемогъща Любов, изпращам тази енергия, за да се излекува моето дете.

868.

За откриването на Бога

Господи, научи ме да те откривам във всички имена и форми.

869.

Срещу опасност

Бог в мен е по-силен от всяка опасност и ще ме избави.

870.

Срещу трудностите

Бог в мен е по-силен от всяка трудност и ще ме избави.

871.

Срещу злото

Бог в мен е по-силен от всяко зло и ще ме избави.

872.

Срещу болестта

Бог в мен е по-силен от всяка болест и ще ме избави.

873.

Срещу омразата

Бог в мен е по-силен от всяка омраза и ще ме избави.

874.

Срещу безсънието

Бог в мен е по-силен от безсънието и ще ме избави.

875.

Срещу алкохола

Бог в мен е по-силен от алкохола и ще ме избави.

876.

Срещу дрогата

Бог в мен е по-силен от дрогата и ще ме избави.

877.

Срещу враговете

Бог в мен е по-силен от всичките ми врагове и ще ме избави.

878.

Срещу черната магия

Бог в мен е по-силен от черната магия и ще ме избави.

879.

Срещу хипнозата

Бог в мен е по-силен от хипнозата и ще ме избави.

880.

Срещу бедността

Бог в мен е по-силен от бедността и ще ме избави.

881.

За музиката

Господи, изпълни душата ми с ангелска радост и нека само ангели пеят в моята душа.

882.

За безгрешното знание

Господи, научи ме да живея в своята Свещена интуиция.

883.

За чистото действие

Господи, научи ме да правя нещата с Любов.

884.

Срещу трудностите

Господи, научи ме да посрещам трудностите с усмивка.

885.

За децата

Господи, разкажи ми за Себе си чрез Свещените си Писания.

886.

Срещу лошите постъпки

Господи, искам да сложа край на лошите си постъпки.

887.

За истинността

Господи, искам да ме направиш истинен, а не щастлив и богат.

888.

За истинското богатство

Господи, направи ме богат с Истината.

889.

За овладяването

Господи, бъди господар на моя ум, на моето сърце и на моята воля.

890.

За истинското разбиране

Господи, научи ме да разбирам не думите, а духът на нещата.

891.

За правилния живот

Господи, научи ме да живея правилно, за да те разбирам.

892.

За истинската обич

Господи, научи ме да те обичам повече от себе си.

893.

За истинската вяра

Господи, научи ме да вярвам в Истината, а не в бъдещето или в миналото.

894.

За страданията

Господи, научи ме да извличам от страданията си правилната, Божествената поука.

895.

За победата над изкушенията

Господи, научи ме да не бягам от изкушенията, а да ги побеждавам.

896.

За истинското хранене

Господи, научи ме да се храня с истинската храна на живота Любовта.

897.

За развитието

Господи, искам да направя сериозна крачка в своето развитие, помогни ми.

898.

За правилното говорене

Господи, научи ме да говоря по законите на Истината.

899.

За страданията

Господи, нека в моето страдание се зароди една чиста и свята Любов.

900.

За Светостта

Господи, научи ме да придобия силата на Светостта.

901.

За Предвечната Мъдрост

Господи, научи ме да пия от чистата вода на Предвечната Мъдрост.

902.

За съвършенството

Господи, научи ме да живея в съвършенството на Твоя Дух.

903.

За Океана на енергията

Господи, научи ме да пребъдвам в Океана на Твоята енергия.

904.

За лечебното изкуство

Господи, научи ме да овладея дълбоките Тайни на лечебното изкуство.

905.

За Рейки

Господи, научи ме да придобия Универсалната изцеляваща енергия на Любовта, според както е Твоята Воля.

906.

За Словото-Огън

Господи, научи ме да придобия Словото-Огън, за да ти служа.

907.

За Тайнството

Господи, научи ме да живея в Тайнството на Свещения Огън.

908.

За новия живот

Господи, благослови ме да бъда носител на новия живот.

909.

За новата Мъдрост

Господи, благослови ме да бъда носител на новата Мъдрост.

910.

Срещу смъртта

Бог живее в мен и Той ще покори смъртта.

911.

За девственото съзнание

Господи, научи ме да придобия своето изначално девствено съзнание, за да имам силата на Истината.

912.

За Океана на Любовта

Господи, научи ме да живея в Океана на Твоята Любов.

913.

За страданията

Господи, нека страданията да бъдат за мен началото на всички блага.

914.

Срещу страха

Господи, нека страхът в мен да бъде начало на зараждащата се Мъдрост.

915.

За Меча на Словото

Господи, научи ме да воювам с Меча на Огненото Слово.

916.

Срещу злото

Господи, нека моето страдание да се превърне в победа над злото.

917.

За най-ценния опит

Господи, дай ми най-ценния опит от живота ми на земята.

918.

Срещу изкушенията

Господи, научи ме да изтръгна енергията от изкушенията, за да ти служа с тази енергия.

919.

Срещу обидите

Господи, научи ме да превръщам обидите в таен празник на радостта.

920.

За опазването на себе си

Господи, пази ме от омразата и критиката, защото не искам да наказвам себе си.

921.

За благословената неспособност

Господи, направи ме неспособен и на най-малкото зло.

922.

За Божия Образ

Господи, нека страданието, което си ми изпратил, да изработи Божия Образ в мен.

923.

За Древността

Господи, благослови ме да проникна правилно в Мъдрата Древност.

924.

За Древните цивилизации

Господи, научи ме да проникна в диханието на Древните цивилизации.

925.

За Безпределността

Господи, въведи ме в Истината, за да стана безпределен.

926.

За Безкрая

Господи, благослови ме да позная Безкрайната ти Любов.

927.

За ритъма на Вселената

Господи, научи ме да живея в ритъма на Вселената.

928.

За изхода от Вселената

Господи, разкрий ми изхода отвъд света и отвъд Вселената, според както е Твоята Воля.

929.

За Океана от Мъдрост

Господи, въведи ме в Светилището на Океана на Твоята Мъдрост.

930.

За специалното

Господи, научи ме да живея в специалния свят на Любовта.

931.

За Божията Святост

Господи, благослови ме да се срещна с Твоята Святост.

932.

За същественото

Господи, не искам да позная нито реалността, нито нереалното, искам да позная самия Теб.

933.

За Вечния Приятел

Господи, искам да ми бъдеш Вечен Приятел.

934.

Срещу злото

Господи, дай ми Божия сила да съкруша злото в себе си и всички кошмари.

935.

За Великата Наука

Господи, въведи ме в Тайнството на Безмълвието.

936.

За Древното Познание

Господи, въведи ме в Древното Познание за същността на нещата.

937.

За Древните езици

Господи, въведи ме в Тайните на Древните езици.

938.

За Свещеното Дърво

Господи, разкрий ми Тайните на Свещеното Дърво Дървото на живота.

939.

За Божествения произход

Господи, благослови ме да открия дълбоко в себе си своя Божествен произход.

940.

За Великата Пълнота

Господи, научи ме да живея в една Велика Пълнота.

941.

За Обетованата земя

Господи, благослови ме да живея във Великата земя на блаженството Обетованата земя.

942.

За Съзнанието-Мистерия

Господи, въведи ме в моето Тайно Съзнание Съзнанието-Мистерия.

943.

За Вечния Път

Господи, Ти си съществувал преди Вселената, разкрий ми моя Вечен Път, ако е Твоята Воля.

944.

За благовестието на Безкрая

Господи, разкрий ми благовестието на Безкрая.

945.

За вложеното спасение

Господи, Ти си вложил спасението в мен и затова вярвам, че ще бъда спасен.

946.

За изкуството на живота

Господи, научи ме на изкуството за придобиване на Свещени добродетели.

947.

За Великата Реалност

Господи, създай в мен Великата си Реалност.

948.

За скритата история

Господи, въведи ме в скритата история на света, защото обичам Истината.

949.

За истинската храна

Господи, научи ме да се храня с Универсалната субстанция на Любовта, Мъдростта и Истината.

950.

За заключената Мъдрост

Заключи ме в Себе си, Господи, и учи ме на онази Древна Изначална Мъдрост, която е отпреди времената.

951.

За участието на Бога

Господи, участвай тайно в моя ежедневен живот.

952.

Срещу психическата буря

Господи, направи ме господар и на бурята, и на покоя.

953.

За смирението

Господи, направи ме невидим за всяко зло.

954.

За Неизразимото

Господи, научи ме да говоря с езика на Неизразимото Слово.

955.

За Свещената сила

Господи, изпълни ме със Свещената сила на Любовта.

956.

За слушането

Господи, научи ме да придобия Свещеното ухо.

957.

За другите светове

Господи, отвори ми вратата към другите светове, според както е Твоята Воля.

958.

За другите светове

Господи, въведи ме в Тайната Мъдрост на другите светове.

959.

За Истината

Господи, направи така, че в мен да няма нищо друго освен Истина.

960.

За Вечната религия

Господи, нека Любовта бъде моята Вечна религия.

961.

За правилния Глас

Господи, научи ме да говоря с Тайнството на Твоя Глас.

962.

За Тайнството на Очите

Господи, научи ме да говоря с Тайнството на Твоите Очи.

963.

За Рейки

Господи, научи ме да лекувам с Твоята чиста, свята и могъща енергия.

964.

За малките неща

Господи, научи ме да бъда буден за малки, незначителни неща.

965.

За сиянието на душата

Господи, научи ме никога да не допускам лъжата в себе си, за да пазя сиянието на моята душа.

966.

За преобразяването

Господи, нека моята изповед да превърне мракът ми в светлина.

967.

За помощта

Господи, благослови ме да бъда опора за всички мои близки.

968.

За Божието Лице

Господи, направи така, че да се зароди в мен Твоето Най-Древно Лице.

969.

За благоговението

Господи, благослови ме да позная Величието на благоговението.

970.

За Съкровената хармония

Господи, научи ме да придобия Съкровената хармония вътре в себе си.

971.

За царуването

Господи, научи ме да царувам при всички лоши и добри условия.

972.

За светлинното тяло

Господи, научи ме да си изработя по най-правилния начин своето светлинно тяло.

973.

За Огъня

Господи, благослови ме да живея в Твоя Свещен Огън.

974.

За вибрациите

Господи, научи ме да работя с вибрациите на Светлината.

975.

За щастието

Господи, научи ме да бъда щастлив и в щастие, и в нещастие.

976.

За придобиването на Бога

Господи, научи ме все повече да изгубвам себе си, за да придобивам Теб.

977.

За откриването на Истината

Господи, научи ме не само да търся Истината, но и да я открия.

978.

За правилното разбиране

Господи, научи ме да разбирам правилно всички учения и религии.

979.

За Историята на Бога

Господи, разкажи ми Тайнствената История за Себе си.

980.

За Любовта

Господи, научи ме да стана не човек, а Любов, защото без Любов нищо не мога да придобия.

981.

За пресътворяването

Господи, пресътвори Себе си в мен.

982.

За Древните символи

Господи, научи ме да проникна в Тайнството на Древните символи.

983.

За възхода

Господи, научи ме да превръщам всеки неуспех в подем и възход.

984.

За Духа на Истината

Господи, изпълни ме с Духа на Твоята Истина.

985.

За Тайното Име

Господи, разкрий ми Тайното си Име, за да ти служа.

986.

За Тайното Учение

Господи, въведи ме в Тайното Учение на Тишината.

987.

За Мистериите

Господи, въведи ме в Тайнството на всички древни и нови Мистерии, според както е Твоята Воля.

988.

За Тайната на Истината

Господи, благослови ме да преживея Тайната на Истината.

989.

За верността

Господи, направи ме верен на себе си и верен на Теб.

990.

За най-важния въпрос

Господи, научи ме да разреша най-важния въпрос в живота си научи ме да разреша себе си.

991.

За служене на единствената Воля

Ихриш Бен Рут

992.

За Търсача на Истината

Господи, дай ми духовна сила да търся Истината до края на живота си и завинаги.

993.

За Дълбокото

Господи, научи ме да живея в Дълбокото, Безпределното и Тайнственото.

994.

За Естеството

Господи, научи ме да достигна до Величието на Простотата.

995.

За Безкрайния Път

Господи, ръководи ме в Безкрайния си Път.

996.

За подобряването на живота

Господи, Ти, който живееш в мен, подобри живота ми.

997.

За вибрациите на Любовта

Господи, въоръжи ме с огнените виб­рации на Любовта.

998.

За Божественото дишане

Господи, научи ме да дишам Любов, а не въздух.

999.

За непривързаността

Господи, научи ме да придобия най-голямата добродетел, която е непривързаността.

1000.

За Тайнството на Бездната

Господи, благослови ме да позная Тайнството на Твоята Бездна.

Елеазар Хараш

ФОРМУЛИТЕ

СВЕЩЕНИ КЛЮЧОВЕ