Учителя и Елеазар Хараш – В храма на Учителя - том втори - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя и Елеазар Хараш – В храма на Учителя – том втори

V_Hrama_na_Uchitelia-kniga2

Из Словото на Учителя Беинса Дуно

В ХРАМА НА
УЧИТЕЛЯ

том 2

Варна, 2015 г.

Предговор

Учителя е Древен Старец, Древен Трон. Той се обменя с Бездната, с Безкрая. Учителя пие Еликсира на Безкрая, той живее в него. Неговата Мъдрост е естеството на Безкрая.

Това, което знае един Старец, е неведомо за мъдреците и светците. Старецът не търси Бога – той гледа чрез Неговите очи, мисли чрез Него, действа чрез Него. Учителят Старец е Праобраз на Древния, той е изява на Древния. Учителят и Древният, това е осъщественото Единство. Светците и мъдреците са приближени до Бога, но Старецът се е слял с Него. Учителят е понятие неведомо, то е като Третото Крило на Орела при толтеките.

Светците и мъдреците са духовни, Учителя е Божествен. На светците често им липсва Мъдрост, на мъдреците им липсва Премъдрост, но Учителя е друго измерение. Той може да изрече неща, които да смутят и светеца, и мъдреца. Светецът и мъдрецът имат опит, но Учителя освен опита владее и нещо, което е отвъд опита. Светецът и мъдрецът са преживели нещо от вечността, Учителя се е срещнал с Безкрая. Учителя е отломък от Безкрая и за да го разбереш, не е достатъчно да четеш Словото му – трябва да си призован. Да четеш и да си призован, са различни неща. На призования му е позволено да влиза в безмълвието и присъствието на Учителя.

Има два вида призовани. Позволено ми е да ви го обясня: първите са призовани естествено – те учат сериозно и обичат Учителя цял живот, но другото призоваване е тайнство – тук трябва многократно да си умирал за Истината и Бога, за да познаеш Учителя по съвсем друг начин; защото, ако животът ти е по-скъп от Истината и Бога, оставаш в старото призоваване – дългия и бавен път, но също благословен и почтен. Естествено призованите живеят в душата си, другите малцина призовани живеят в Духа – те са близо до Храма. И едните, и другите обичат Учителя и му посвещават живота си: едните – по естествен начин, а другите – по тайнствен начин. И едните, и другите са благословени. Тези, които само уважават Учителя, те ще бъдат призовани в бъдеще. Тези, които не уважават Учителя, тях ще ги учи мрачният път на съдбата. Те могат да говорят колкото си искат за Бога, но тук, при тях, е съдбата и тя ще ги учи, а не Промисълът, защото Учителя е Промисълът на Бога, Словото на Бога. В Учителя сам Бог е осветил Себе Си.

Благословени са тия, които разбират какво казвам.

АУМ

Елеазар Хараш
Варна, 3 януари 2015 г.

В ХРАМА НА УЧИТЕЛЯ

Аз не обичам, като страда някой, да ми се оплаква. (1/стр. 42)

Освен че няма да се моля на Господа да ви отнеме страданието, но ще се моля да се увеличат страданията ви. (1/стр. 49)

Аз мога никак да не ви говоря. (1/стр. 68)

Аз казвам: До мен се отнеси, кажи ми на ухото, аз ще уредя въпроса. (1/стр. 114)

На ухото само ми кажи. (1/стр. 114)

Този, долния ад – аз съм ходил там, но този, горният ад е по-страшен от долния. (1/стр. 145)

Но от Пълната Истина хората умират. (1/стр. 150)

„Господине, откъде идете?“ Казвам: От Слънцето. (1/стр. 150)

Аз съм длъжен само да тегля клечката, да запаля огъня и да си вървя по пътя. (1/стр. 196)

Като дойде някой при мене, тегля ножа. „Моето съвършенство, моята напредналост“ – ще ви тегля ножа тъй, както аз разбирам. (1/стр. 237)

Ако ме срещнеш с красивите ми очи и ти започнеш да се молиш по три пъти на ден, тази среща има смисъл. (1/стр. 300)

Всичко мога. (1/стр. 304)

Аз не говоря на всички. (1/стр. 310)

Какъвто съм аз, такъв е и Господ. (1/стр. 368)

Вземи Евангелието и каквото е направил Христос, направи и ти. „Ама аз не мога.“ Като Него като не можеш – сбогом! (1/стр. 512)

Слънцето извършва два процеса на Земята: сухите дървета прави по-сухи, изсушава ги; а онези дървета, които растат, уголемява и им дава по-голяма сочност и мекота. (2/стр. 15)

Господ е казал: „Да се съберат тези ученици!“. И ето – аз ви събирам. (2/стр. 21)

Ще имате Божието Благословение. (2/стр. 23)

Ще ме слушаш! Моята дума е Свещена. (2/стр. 25)

Само аз съм господар на своето сърце – никой друг. (2/стр. 171)

Ние нямаме никаква връзка с ония, които не изпълняват опитите. (2/стр. 176)

Аз прониквам малко в сърцата ви. (2/стр. 176)

Второто Пришествие е започнало вече на Земята, вашият ред иде сега. (2/стр. 188)

Единственото нещо, което ме интересува, то е Любовта ви. (2/стр. 189)

Всички вие дойдохте не само да ме видите, …но и за да ви се открие Господ. (2/стр. 201)

Христос няма да дойде нито в човешка форма, нито в каква и да е друга някаква форма. Ако е за форма, ето – аз съм пред вас. (2/стр. 206)

Та сега Бог ви пита: „Да ви изпратя ли, откъдето сте дошли, или да ви задържа тук?“. (2/стр. 206)

Не искам да ме слагате толкова близо до очите си, че да не виждате нищо друго. (2/стр. 207)

Не се съмнявайте в моите думи. (2/стр. 206-207)

Аз искам, като ви запаля тази година, …да не изгасвате. (2/стр. 208)

От мое гледище, колкото братя и сестри има, ще дойдат при мене изведнъж – ще ги сложа на ситото, ще духна и ще видя колко ще останат на ситото и колко ще паднат долу. (2/стр. 235)

И така, като ги прекарам през десет сита, всички ще оздравеят. (2/стр. 235)

Казвам: Оставете тези работи, не е време сега да се дават Светите работи на тези, които не ги разбират. Тези хора там са мъртви кукли. (2/стр. 251)

Мрачно се показва бъдещето на човечеството пред нашите очи. Но тази бъднина от гледището на Бога така, както Той я ръководи, е велика. (2/стр. 252)

Сега аз не искам да дойдете при мене и да ми кажете: „Учителю, кажи моето име!“. (2/стр. 257)

Има едно страшно око в света, което вижда всичко и въздава всекиму. (2/стр. 291)

Ако аз напусна Духа си, ако напусна Душата си, ако напусна Сърцето си или Ума си, какво ще остане у мене? (2/стр. 300)

За сегашния живот ние ще говорим след 2000 години. (2/стр. 313)

Ще забия ножа, но гледайте да издържите, да не кажете: „Ох!“. (3/стр. 14)

Аз не правя заключвания… Аз правя отключвания. (3/стр. 17)

Седем пъти ще минете този огън. (3/стр. 18)

Вие не може да се спрете нито за една секунда от своя път. (3/стр. 19-20)

Който от вас се намери на срока от една секунда, да му мисли. (3/стр. 22)

Дадох ви различно дълги срокове, всеки да се намести според мястото си. Не се ли наместите, мислете му. Ще дойде вятърът, той ще ви намести. (3/стр. 22)

Няма да ме излъжете – не ме обичайте само защото давам. (3/стр. 23)

Знаете ли, че тези, които са ме най-много обичали, най-големи пакости са ми направили? (3/стр. 23)

Когато ми се говори за къси срокове, аз затварям очите си. (3/стр. 25)

И наистина само двама поставят печат на хората – Христос и дяволът. В какво се различават тези два печата? (3/стр. 26)

Казвам: Тези, които обиждат Любовта, и аз ще ги обидя; а които не я обиждат, ще имат от мене по една целувка. (3/стр. 33)

На тези, които имат Божествената Мъдрост, ще им дам по една целувка; а тези, които я нямат, ще ги обидя. (3/стр. 33)

Всеки от вас ще мине 77 пъти през огъня. (3/стр. 36)

„Мнозина са говорили като тебе.“ Да, мнозина са говорили, но аз съм последен. (3/стр. 38)

От мене няма да се избавите. (3/стр. 41)

Ще дойде ден, когато тези думи, които ви говоря, ще горят. (3/стр. 45)

Няма да ви казвам Цялата Истина. (3/стр. 85)

Ние сме опасни хора. (3/стр. 106)

Най-страшните хора в света – това сме ние. (3/стр. 106)

Господ казва: „Няма чакане вече, срутете всичко отвън“. (3/стр. 111)

Иде огън! (3/стр. 111)

Любовта ще съсипе всичко. (3/стр. 111)

Ако не ме послушате, утре на вода ще станете. (3/стр. 112)

Няма да пощадим никого от вас. (3/стр. 112)

Ако не е проникнала Любовта в тебе, не те приемам. (3/стр. 113)

На кого ще кажа? Само на онзи, който се е отказал от всичко в света. (3/стр. 131)

Но казвате: „Чакайте!“. Няма чакане. (3/стр. 133)

Този Господ, за Когото съм ви проповядвал, е особен Господ. Неговия глас никога не сте чули, Неговото лице никога не сте видели. Той не живее в църкви, нито в Ерусалим. За пръв път Той слиза от Своите жилища към вас и затова ви казвам да се обърнете към Него. (3/стр. 137)

Казвате: „Господ да ни прости греховете“. Няма прощаване повече! Господ е приключил с вас. (3/стр. 151)

Най-опасният човек в света съм аз. (3/стр. 156)

Безопасно е още докато съм тук, но като си замина, тогава пух и прах навсякъде ще има. (3/стр. 156)

Живо е моето Слово. Като проектирам това Слово, което е Божие – то, колкото повече отива, ще почне да гори. (3/стр. 156)

И днес аз говоря само на моите братя, а не и на външните. (3/стр. 168)

Мъртви светии не искам. (3/стр. 171)

На мнозина съм казвал, че те, като ме ровят, търсят ме в това тяло. Тук не съм аз. Тук съм привидно, един ден ще се изгубя. (3/стр. 174)

Аз казвам: Мога да ви покажа тайни, но ще ви покажа само вратата, а вие ще си намерите пътя. (3/стр. 188)

Като ви говоря, няма да казвате: „Много ни напече това Слънце“. (3/стр. 193)

Който иска да дойде при мене, трябва да изгуби всичко. (3/стр. 194)

Готов ли си? (3/стр. 194)

Готов ли си? „Не съм.“ Тогава иди на лявото Слънце и когато се умориш, ела при мене. (3/стр. 194)

Една е Истинската Богородица, аз я познавам. (3/стр. 194)

Знаете ли колко струва това ново правило, което ви дадох? То струва 25 милиарда. Има хора, които в миналото са прекарвали 20 – 25 съществувания, докато научат тази формула. (3/стр. 197)

Който не приложи правилото, ще плати един процент лихва върху тези 25 милиарда. (3/стр. 197)

Аз не приемам никакви шеги. (3/стр. 207)

Понеже Бог е Безпределна Любов, може да Го заставите да направи много нещо. (3/стр. 228)

Аз познавам Света на Бога. (3/стр. 229)

Сега, като ме слушате, казвате си: „Тази работа е страшна“. (3/стр. 246)

Сега ще оставя да ви груха Господ. (3/стр. 248)

Излезте да видите тази светлина, да видите това, което никога досега не сте видели. (3/стр. 249)

Всички стари хора да си вземете шапките и да не ме слушате. Вас ще ви пратим в затвора. (3/стр. 272)

Ела… (3/стр. 272)

Ела, виж и опитай! (3/стр. 275)

Трябва да ви кажа да си затворите сегашните очи, за да ви покажа накъде да вървите. (3/стр. 278)

Тези хора, които остават в тази еволюция, ще бъдат демони. (3/стр. 278-279)

Само Отец ми може да привлече хората към Себе Си. (3/стр. 279)

Това, което иде сега в света, е толкова велико, че всички ангели надзъртат да видят какво ще бъде то. Интерес има в цялото Небе. (3/стр. 301-302)

„Ама чакай!“ Не, моментално трябва да решиш въпроса. (3/стр. 302)

Един ден ще затворя гостилницата си, ще кажа: Не приемам никого. (3/стр. 304)

Сега мнозина се запитват: „Кой е този, който говори там?“. (3/стр. 317)

Казвам и на вас: Вие ще ме познаете кой съм. (3/стр. 317)

Това, което е в мене, може да го разберете само тогава, когато то влезе във вас. (3/стр. 317)

Ако не опитате, грях да ви е на душата. (3/стр. 318)

Защо аз говоря така? (3/стр. 320)

Това, което аз ви говоря, не е съгласно с Църквата… Моето Учение е съгласно с Бога. (3/стр. 322)

Аз и Христос ще дойдем и ще направим жилище у вас, и ще ви се изявя. (3/стр. 329)

Аз ще изявя себе си вам. (3/стр. 329)

Аз и Отец ми ще дойдем да направим жилище в тебе. Аз и Отец ми ще ти се изявим и ще бъдем едно. (3/стр. 329)

„Защо Учителя не ни открива някои работи?“ Аз казвам: Защото нямате Любов. (3/стр. 339)

Как мислите вие, че без Учител може да влезете в Царството Божие! Лъжете се. (3/стр. 340)

Извинения не приемам. Никакви извинения. (3/стр. 340)

Нито една сто милионна част няма да се помръдна. (3/стр. 342)

И ако вие не изпълните закона на Любовта, нямам нищо общо с вас. И няма да ви срещна, и втори път с вас няма да се занимавам. (3/стр. 342)

Ако можете да ходите – добре. Но ако не можете – вие сте вляво, а аз съм вдясно. И тогава колкото повече време минава, толкова и пътят повече се отклонява. Вие ще ударите надолу, а аз нагоре. И тогава, след милиони и милиони години, някъде пак ще има срещане. Но знаете ли на какво мяза това, като ви срещна там? (3/стр. 343)

Колкото си по-високо, толкова законът е по-строг. (3/стр. 343)

Но когато аз правя, а вие не правите или вие правите, а аз не правя – тогава нищо няма да стане. (3/стр. 347)

Онези, които могат да ме разбират, ще си стиснат устните и ще им кажа: Елате с мен да отидем там. (4/стр. 13)

И когато хората ме питат какво е Началото, какво е било Словото в момента на далечното минало, аз ги зова: Елате да отидем там. (4/стр. 13)

Само когато минете през целия този процес на развитие – когато израснете, поумнеете и кажете: „Долу куклите!“ – тогава ще се намери Учител, който ще стисне устни и ще рече: „Елате с мен“. (4/стр. 13)

Единственото нещо, което мога да кажа на един разпнат човек, е да търпи, да страда… Мога да му дам само това утешение. (4/стр. 15)

Мълчете! (4/стр. 17)

Друг път няма – или възлизане нагоре, или търкаляне надолу. (4/стр. 17)

Но аз – който обичам да говоря Истината, който не обичам нито да лъжа, нито да се лъжа – искам да си прокарате по една тръба от този изобилен извор, от който аз черпя. (4/стр. 22)

Ако наистина си узрял, Господ ще дойде. (4/стр. 23)

Аз те познавам и виждам какъв си. (4/стр. 24)

Не мислете, че лесно може да се добие безсмъртие. (4/стр. 31)

Някои ми казват: „Ти идваш да оправиш света, ти ще имаш последователи“. Да, ще има такива развратни последователи. Но така светът няма да се оправи. (4/стр. 33)

Аз искам да зная какво върши дяволът в домовете ви, в сърцата ви, в душата ви. (4/стр. 36)

Онези, на които кръвта е чиста, аз ще ги целуна. (4/стр. 49)

Каквото имам, ще го дам. Моето правило е да слугувам. (4/стр. 49)

Христос как се върна при Бога? Бащата Го тури на кръста. (4/стр. 50-51)

Колко хляб има още да ям, за да стана такъв, какъвто Бог иска. (4/стр. 53)

Ако с десет думи мога да ви кажа всичко, за мен щеше да бъде много добре. А сега трябваше да употребя хиляди излишни думи. (4/стр. 67)

Един ден бурята ще скърши клончетата от вашето дърво, най-сетне и цялото дърво ще се повали. Но и тогава там, в почвата, остава един жълъд, който носи живота и казва: „Аз имам силата да ви възкреся“. (4/стр. 86)

Аз имам силата да ви възкреся. (4/стр. 86)

Готов ли си да дадеш всичко за Бога? (4/стр. 125)

То е тесен път – тесен, за да може само един човек да мине през него. (4/стр. 127)

Ще ви дам подтик, който да ви кара да работите. (4/стр. 132)

Сега, ако искате да ме слушате само, ще ви кажа: Моите билети струват десет лева, за бедните може и без пари. Но ако искате да учите, ще платите много скъпо. (4/стр. 149)

Някой път, когато ме канят на гости, приготвят много неща… Всичко това означава, че не сте намерили Христа. (4/стр. 152)

Тази работа не става нито с молитви, нито с четения. (4/стр. 165)

Сега аз се старая да ви говоря половинчато, защото, ако направя мисълта си ясна, ще ослепеете. (4/стр. 171)

Вие казвате: „Господин Дънов говори, но работата не е точно така“. Имате право, люспи имате на очите си. (4/стр. 171)

В това Учение няма мъже и жени, за мен има само души. (4/стр. 172)

Аз познавам хората. В Новото Учение те имат и Нови имена. (4/стр. 172)

И когато казвам тези думи, това е решението на Небето. (4/стр. 173)

Господ се е събудил, Той дава още една година време. (4/стр. 173)

Не искам друго, освен вие да любите Господа. А за мен нищо не мислете. (4/стр. 191)

Знаят ме тук като Господин Дънов, а не знаят какво е моето Истинско име. Един ден как ще ме търсят? (4/стр. 191)

Вие ще трябва да събудите вашия Учител. (4/стр. 195)

Когато бръщолевите, Учителят ви спи. Когато се гневите, Учителят ви спи. Когато скучаете, Учителят ви спи. (4/стр. 195)

Един косъм от брадата ми струва повече от всичко и ако бих дал някому косъм от брадата си, той човек ще стане. (4/стр. 203)

Когато питат с какво се храня, казвам: С Вяра, Надежда и Любов. Това са Плодовете на Духа, с тях се храня. (4/стр. 224)

Днес искам да скъсам всички вериги, в които сте оковани, и да ги захвърля. (4/стр. 240)

Във всички ще разруша всяка омраза и всяка лъжа. (4/стр. 240)

Ще ви посрещна, ще ви целуна и ще ви кажа: Елате в Царството Божие. (4/стр. 242)

Ако можете да изпълните всичко в името на Божествената Любов и Обич – добре, но вън от тях аз не съществувам. (4/стр. 242)

Искам да забравите вчерашния ден, мен там ме няма вече. (4/стр. 243)

Аз съм вън от гроба, плащаницата я няма вече на главата ми и аз съм готов на всичко. Разбирате ли добре? (4/стр. 243)

Ако в света още има зло, това значи, че още не съм си извършил работата, т.е. не съм дал колкото трябва от своята Любов и от своя Дух. Светът нямаше да падне, ако му бях дал това нещо. (4/стр. 243)

От днес аз започвам да поправям всичките си погрешки от хиляди векове. (4/стр. 243)

Не мислете, че аз се различавам от вас – не, между мен и вас няма никаква разлика. (4/стр. 243)

Днес Господ ви говори на прост език, необходимо е само да пожелаете да Го разберете и послушате. (4/стр. 243)

Ако всички ме слушате, ще ви направя царе и царици или князе. (4/стр. 246)

Аз още не съм умирал. (5/стр. 10)

Но съм забелязал, че всякога, когато спра моята добра мисъл някъде, нещастието иде. (5/стр. 17)

В стаята си съм внасял цветя и след време, когато ги изнеса навън, те повяхват от скръб. (5/стр. 18)

Там, дето насоча своята Любов, то е разрешението, там ще идеш. (5/стр. 40)

Какво ме интересува, че вярваш в Бога? (5/стр. 59)

Незапалената свещ не ме интересува. (5/стр. 59)

Мене ме интересуват Тъмните Слънца. (5/стр. 59)

Обичам да наблюдавам. (5/стр. 71)

Дойде някой и пита: „Ти в Христа вярваш ли?“. Представете си, че Христос дойде на Земята и Го питате дали вярва в Христа. (5/стр. 74)

Аз и Христос едно нещо сме. (5/стр. 74)

Не искам да ставам изповедник, не искам да зная твоите тайни. (5/стр. 78)

Човекът на Новото Учение живее в тъмнината. (5/стр. 80)

Слушайте, деца! (5/стр. 93)

Ако огънят сега се запалва, той ще изгасне. (5/стр. 111)

Трябва да имате търпение да ме изслушате. (5/стр. 121)

Изключвам вярата. (5/стр. 138)

Чукът ще играе отгоре ви. (5/стр. 155)

Аз ще те излекувам, но с условие никога да не лъжеш. (5/стр. 175)

Ти няма да ме питаш кой съм и какво мисля, но ще ме питаш: „Мога ли да науча нещо?“. Ако не ме питаш, ще духна и ти пак ще отскочиш. (5/стр. 201)

Като духна върху вас, ще отскочите далече. (5/стр. 201)

Когато някой се запитва дали е вярно това, което говоря, казвам: Ти има още много да теглиш. (5/стр. 214)

А онези, които не ме слушат, те ще страдат така, както никога досега не са страдали. (5/стр. 215)

Аз вземам последното място. (5/стр. 216)

Та сега съветвам вас да следвате и моя пример: като намерите най-малкото място, най-малкото положение, да се прекомандировате на него. (5/стр. 216)

Някой пита: „Къде е Господ?“. Аз ще ви кажа де е Господ, накъде е мястото Му. (5/стр. 259)

Но питате: „Къде е Господ?“. Аз мога да ви дам разни опити да проверите това, да намерите Господа, но с това ще ви създам големи бели. (5/стр. 259)

С всичко ще си послужа, защото няма нещо в света, което да не съм бил. (5/стр. 269)

Аз съм бил всичко: и поп, и владика, и цар, и какво ли не. Аз съм бил и слуга, и господар, и търговец, и майка, и баща – всичко съм бил. (5/стр. 269)

Всичко имам в себе си. Няма нещо, което да не съм бил. (5/стр. 269)

Като ме погледне през жената, Бог вижда нещо Свещено. (5/стр. 273)

Казвам: Има неща, които аз не искам да изнасям, защото те ще се опорочат. (5/стр. 301)

Аз съм виждал много православни и евангелисти, които казват: „Ще ни възлюбиш“. Казвам: Никога не сте били в пътя на Истината, ще ме извините. (5/стр. 331)

Вие с Бога не може да говорите, с мене ли ще говорите? Аз говоря същия език. Него като не можете да разберете, мене ли ще разберете? (5/стр. 331)

Аз не приемам страхливи хора. Аз не съм страхлив. (5/стр. 350)

Аз съм безпощаден. (5/стр. 354)

Аз съм вън от всякаква критика. (5/стр. 354)

Аз съм заинтересован само от Истината, която е всичко за мене. (5/стр. 378)

Истината, в която живея, тя е всичко за мене. (5/стр. 378)

В Учението мога да ви услужвам, но не мога да ви помагам. (5/стр. 390-391)

Не, в пукната стомна вода не наливам. Съвременните хора са пукнати стомни, затова Господ не им помага. (5/стр. 393)

Друг ключ не ми трябва. Мене не ми трябва Любов, която не разтопява. Мене ми трябва Любов, която разтопява всичко в света. (5/стр. 400)

Достатъчно е да запаля една кибритена клечка, за да бягат всички. (5/стр. 419)

Ако вие сте верни към мене, и аз ще бъда верен към вас. Ако вие сте неверни към мене, и аз ще бъда неверен към вас. (5/стр. 426)

Добре е в мое присъствие да мълчите като ученици. (5/стр. 430)

В начало бе Словото в моята Душа. Словото бе у Бога и в моя Дух. Словото бе у Бога и То у мене. (5/стр. 450)

В начало бе Словото, То в начало бе у Бога с добро и разум. Всичко чрез Него стана и каквото е станало, нищо без Него не стана. И аз бях там, в Него бе животът и аз бях в живота. Животът бе Виделина на человеците и аз бях Виделина. Но тъмнината не я обзе и аз не я обзех. (5/стр. 450)

Това, което сега ви говоря, разрешава всички въпроси изведнъж. (5/стр. 458)

Като проповядвам, мнозина са ме питали: „Ти вярваш ли в това, което проповядваш?“. Не, аз не вярвам в него. „Ами вярваш ли в Бога?“ И в Бога не вярвам. „Ами в какво тогава?“ Аз живея в Бога. (5/стр. 498)

Аз искам такива ученици, които нито имат да дават, нито имат да взимат – да са съвършено свободни. (5/стр. 524)

Дали ще вярвате, или не, за мене това е безразлично. За мене е така, а за вас как е – не ме интересува. (5/стр. 525)

Аз не цитирам стиховете право, но ги живея право. (5/стр. 531)

Тук няма никакъв Дънов, а Аз – Господ, Който се проявявам чрез неговата Душа. (6/стр. 12)

Вие забравяте, че мястото, в което се намирате, е свято. (6/стр. 12)

Аз съм, който ще обърна и смекча сърцата на тоя народ. (6/стр. 13)

Вие ще имате моето присъствие през тая година и ще благословя всичките ви работи. (6/стр. 13)

Когато се намерите в крайна нужда, обърнете се към мене със съзнанието и аз ще ви помогна. (6/стр. 20)

Спрямо този свят вие имате работа, затова не искам да ви вземам от света, а да работите. (6/стр. 24)

Когато ме търсите, не ме търсете в своите погрешки и своето оправдание. (6/стр. 64)

Търсете ме чрез Вяра, чрез Любов и чрез възраждането на вашия Дух. (6/стр. 64)

В този път всякога ще бъда готов да ви помагам, да ви ръководя, да ви просвещавам, да преобръщам всичко за добро и да изведа душата ви в безопасно пристанище на живота. (6/стр. 64)

Ако тия думи оживеят във вашите сърца, то през тази година аз ще въздигна и възкреся вашите души, ще ви дам сила и благост, знание и мъдрост да се подвизавате и работите в моето лозе. (6/стр. 64)

Всякой един от вас да гледа таланта, който ви давам сега – да го не зарови в земята. (6/стр. 64)

Все, що попросите в мое име, аз ще го сторя. (6/стр. 64)

Във всичко, що обещаваш пред мене, гледай да не кажеш някоя измама, защото ще бъдеш повинен на смърт. (6/стр. 89)

Знай, че стоиш пред Мене, твоя Господ, Който знае твоето лукаво и непостоянно сърце, което е пълно с всички пороци. Ето защо то трябва да се обърне към Мене и да се възобнови чрез Моя Дух, обработи и възпита чрез Моето Слово. (6/стр. 89)

Ти, който отсега ставаш Мой и поверяваш всичко в Моите ръце, отсега нататък Аз сам ще те ръководя, сам ще промислям и уреждам всичко за тебе. (6/стр. 89)

Аз ще те уча все, що трябва да вършиш. Ще лягаш и ще ставаш под Моите криле. Аз ще бъда страж над тебе. Окото Ми ще бди за съдбините на твоето сърце. (6/стр. 89)

Ще бодърствам за всичките ти нужди. Гледай да не оскверниш Името Ми и да не опетниш Благодатта Ми. (6/стр. 89)

Аз съм, който съм ви водил в миналото. Аз съм същият, който ще ви води и в бъдещето. Уповавайте се на мене и ще проверите моята вярност. (6/стр. 94)

Няма да се лишите от моите благословения – ще ви упътвам и ще ви ръководя, ще ви благославям, ще ви уча във всичкото време на живота. (6/стр. 94-95)

Бъдете благословени от Отца моего! (6/стр. 95)

Това, което се нарича Страшен съд, е за тия, за които ще настане Божествена нощ за дванадесет милиарда години, докато настане Божественият ден. Това е, от което една душа трябва да се бои. Работите на Бога са разпределени с математическа точност и Господ никога не повтаря Своите работи. И ако една душа остане назад в своето развитие и дочака Божествения ден, тогава чак ще ѝ се дадат условия да почне да се развива и да еволюира. (6/стр. 108)

Но ако се повдигне едно гонение, колко души от вас ще изтърпите? Затова аз не искам да ви турям на плъзгава почва, избягвам това. (6/стр. 126)

Аз не искам да създавам карма на народа. И като не се изявявам, искам да оставя народа да се развива по естествен начин. (6/стр. 126)

Аз съм чул гласа на вашата молитва. (6/стр. 126)

Законът е такъв, че за погрешките, които правите, на вас удрят по една, на мен стоварват по три плесници. (6/стр. 157)

Желание има в някои духове да изядат всичките благословения, които тук се дават за вас, а вие да си отидете с празни ръце и празни торби. (6/стр. 157)

Е, Духът се обръща към всички вас и ви пита кое е най-голямото ваше желание. (6/стр. 168)

А ако имате някоя затаена мисъл у вас, трябва да ми я кажете; защото един човек, който лицемери с мен, лицемерието намеря ли го в него, ще бъда безпощаден спрямо такъв. (6/стр. 172-173)

И когато ви говоря аз, в мен не бива да разбирате един човек, който е със слабости и има своите дребнавости – а трябва да имате предвид, че Господ е, Който ви говори и иска вашето повдигане. (6/стр. 173)

Отец мой ще преобърне всичко за ваше добро. (6/стр. 201)

Отец мой ви люби, бъдете и вие подобни Нему. (6/стр. 201)

Помнете: Не сте свои си – вие сте раби на Бога Живаго и ако пребъдете в Неговата Воля, аз ще пребъда във вас и ще явя себе си вам. Само тогава ще ме познаете, както аз ви познавам. (6/стр. 201-202)

Духът, който аз ще ви изпратя от Отца, да пребъдва във вас. (6/стр. 202)

Дерзайте, аз победих света. На мене е дадена всяка власт на Небето и Земята. (6/стр. 203)

Ще се изпълни не волята на света и волята на лукавите, но моята Воля и Волята на Отца моего. (6/стр. 203)

Аз ще разпръсна враговете, ще ви помогна и ако ме обичате и жертвате живота си за мене, всичко ще направя за вас. (6/стр. 240)

Вярвайте в думите ми – аз ще бъда във всякого едного от вас. (6/стр. 253)

Моя мир ви давам, моя мир ви оставям. (6/стр. 253)

Ходете в пътя на Истината и Живота, в който аз пребъдвам. Отец ще промисли всичко за вашите души. (6/стр. 253)

Спънките във вашия живот аз ще изгладя и ще преобърна всичко за добро. (6/стр. 253-254)

А онова, което желая, е вие да познаете Господа, защото аз имам и вземам участие във всичките Му работи. (6/стр. 274)

Ако това дело се спъне, спъва се българският народ, спъвате и себе си, и тези няколко поколения. (6/стр. 280)

Аз искам да ви дам пример как да любите Господа – това е всичката моя задача. Ако сполуча, добре; ако не сполуча, пак добре. (6/стр. 281)

Аз съм, който правя само веднъж опит с един човек; втория път правят опити другите. (6/стр. 282)

Сега аз ви считам за приятели, съобщавам ви това: Спъвате ме. (6/стр. 282)

Аз и Христос едно сме. (6/стр. 282)

И с нищо друго не можете да ме подмамите освен с вашата Любов. (6/стр. 282)

Аз ще направя наследници само тия, които се държат с мен. (6/стр. 282)

Аз имам връзки с вас. Не искам да ви разправям какви; но ще ви кажа, че и аз имам своето задължение, което ще видите само когато се върнем назад. (6/стр. 299)

Турили сме вече огъня на четирите страни на света и всичко ще се запали и ще гори. (6/стр. 330)

Аз прекрасно бих отишъл в пустинята и си бих прекарал живота, но съм ви събрал тук, за да имам главоболие с вас, защото такава е Волята Божия. (6/стр. 339)

Аз наистина не ходя в църква, но винаги съм в нея. В църква, направена от камък, дърва и кал – да, не ходя, но постоянно съм в Църквата. Същинската Църква, в която аз стоя постоянно и в която искам всинца вие да пребъдете. (6/стр. 352)

Засега само един ще изберем да познае Христа. (6/стр. 365)

Аз много пъти съм казвал на дявола да ме глътне, но той не иска. (6/стр. 366)

Аз не ви срещам за пръв път и сегашните мъчнотии, които ми създавате, те са цвете, защото в миналото са били по-големи. (6/стр. 380)

Ако се съмнява някой в мен, по-добре да стои настрана и моля всички такива, които се съмняват, да не обиждат Духа ми, защото ще пострадат. (6/стр. 382)

Да, много добре познавам Господа. (6/стр. 383)

И самого теб, дяволе, мога да те накарам да вървиш в пътя на Истината. (6/стр. 383)

Просто искам да ви запаля. (6/стр. 384)

Когато дойде един дявол да ме лъже и изкушава, казвам: Благодаря Ти, Господи. (6/стр. 386)

Аз съм огледало и всякой от вас се оглежда в мен. (6/стр. 387)

Кой съм и какъв съм – по този въпрос ще се разговаряме, като се видим на Небето. (6/стр. 387)

Но вие сега не че ме не познавате, познавате ме, но сте забравили. Ще си припомните – бъдещето е напред. (6/стр. 387)

Вие сте непослушни синове, които искам да въведа в Рая. А когато дойдат Синовете на Обещанието, ние ще се освободим и ще бъдем с Господа единоносители на Великата Истина. (6/стр. 388)

Сега някои искат да ме видят, но това, което виждате, е само черупката и в нея ще видите изменение само ако е възбудена. (6/стр. 396)

Казвате: „Изцели ни“. Ами че аз ви излекувам, а ето – вие пак грешите, грешите и тогава болестта дохожда наново в двоен размер. (6/стр. 398)

Ако бих ви подложил на изпит, колцина бихте издържали вашия курс, вашите убеждения? (6/стр. 440)

И в Новата епоха ще говоря пак за Любовта. (6/стр. 465)

Сега ви оставям, докато се разпукнат вашите стари мехове. (6/стр. 465)

Когато един свещеник или владика тури одежди, патрахил и корона, венчае някого и каже: „Плати толкова“ – аз го наричам чер маг. (7/стр. 5)

Ако вие не се решите да се мъчите, аз ви считам знаете ли какви – от черните. (7/стр. 6)

Гости вече не приемам. (7/стр. 7)

Каквото се говори тук, в Школата, не искам да се изнася навън. Може да го изнесете, но за последиците не отговарям. Не изнасяйте едно Учение, докато не го изпитате. Инак то ще бъде най-голямата глупост, която можете да направите. (7/стр. 7)

Някой ще дойде тук да вземе нещо и да го обърне против мен. Горко ономува, който ще направи това. Проклятие ще има отгоре си, не до четвърта, но тисяща рода. (7/стр. 8)

Нямам намерение да ви влияя, защото в момента, когато ще поискам да сторя това, ще бъда демон, с главата надолу. Па и вие, ако искате да ми влияете, ще бъдете с главата надолу. (7/стр. 8)

Има някои от вас, които и да искат, не са определени за мъчения; не всички, които ме слушате, ще бъдете мъчени. (7/стр. 8)

Всички, които ме слушате, сте от ония, които обичат лесния път. Лесен път в света няма – има тесен път. (7/стр. 9)

Ако ме слушате, трапеза ще имате, ще ви дам да ядете; не ме ли слушате, няма трапеза. (7/стр. 11)

Който не е работил за мене, ще му дам само едно сладко и вода; а който е работил, ще му сложа царска трапеза и сам ще му прислужвам. (7/стр. 11)

Аз предупреждавам моите ученици да не се опитват нито да ми противодействат, нито да ми влияят. (7/стр. 16)

Аз не искам да очаквате всичко от мене, пазете се от тази илюзия. (7/стр. 20)

Който от вас обича да разказва натук-натам и не държи в тайна, ще го хвана по всички правила на окултизма. (7/стр. 21)

На вас сега предстои една задача да се повърнете най-малко осем хиляди години назад – да дойдете до вратата на Райската градина, да ви покажа, че сте хванали крива посока. (7/стр. 30)

Аз ще ви върна по обратния път, по тесния път. (7/стр. 30)

Когато посеете едно житно зрънце, кой му показва как да расте? Вие изисквате всичко да ви обясня, но това не се позволява. (7/стр. 33)

Това, което ви давам в тези беседи, е само начало, само А, Б от цялата наука; но не искам да го давате на масата – това е само за вас. (7/стр. 36)

Решил съм да давам само на достойните, а недостойните ще излязат с празни торби. (7/стр. 36)

Ако сте недостойни, като излезете от тази Школа, и най-малката игла, която имате, ще ви я вземат; и като ви питат какво сте научили, ще кажете: „Нищо не знаем, то не е за нас“. (7/стр. 36)

Има зърна, които не могат да поникнат. Това значи, че те не са издържали изпита си. (7/стр. 36-37)

Има тежки идеи, които, като ги туря на вашия ум, ще се обезобразите. Вашият мозък не е в състояние да издържи вибрациите на една Божествена идея. (7/стр. 37)

Аз скоро ще ви събудя от вашия сън. (7/стр. 39)

Онези, които спят, ще си спят – няма да ги събуждам, ще ги оставя; а ще вървя с тези, които са се събудили. (7/стр. 40)

Моят глас е за много малко хора. (7/стр. 59)

Които искат да се спасят, пращам ги в болницата. (7/стр. 60)

Аз само ви хвърлих една мисъл, от която никога не ще можете да се избавите. Земята може да се обърне с главата надолу, но от тази мисъл няма да се избавите: тя ще ви раздруса тъй силно, че съдраните ви гащи ще изчезнат, замръзналият лед в езерата ви ще се стопи. (7/стр. 70)

Вие сте се хванали вече за това хоро. Знаете, че мома, като се хване един път на хорото, отива вече, дома не се връща и майка ѝ трябва да ѝ каже: „Сбогом“. (7/стр. 70)

Може да имате двама-трима синове, три-четири дъщери, но само една от тях ще ви разбира. Питам ви: Как преминавате с останалите синове и дъщери? И с тях преминавате. Те са ви като гости. (7/стр. 73)

Аз не ви налагам никаква дисциплина, оставям ви всичко свободно да вършите. (7/стр. 76)

Аз ще ви помогна тъй, както вятърът прави. Ще ви махна праха да не ви смущава. (7/стр. 77)

Даже и да не сте тук, всеки, който е готов, аз му помагам. Всеки, у когото има условия, аз му помагам. (7/стр. 81)

Аз мога да ви правя добро, но често се спирам в това по следните съображения: ще бъде ли умно да моля Господа да ви праща дъжд, когато нивите ви не са изорани и посадени. (7/стр. 81)

Ако нивите ви са посети, поискайте, аз съм готов да ви се прати всичко. Дъжд, дъжд колкото искате. (7/стр. 81)

„Ти какъв си?“ Казвам: Никакъв. А то значи: Да изпълниш Волята Божия на Земята. (7/стр. 101)

Който възприеме, ще расте; който не – остава за други еволюции. (7/стр. 105)

С вашето минало аз не искам да се занимавам – това е ваша работа. Аз се занимавам само с вашето настояще и вашето бъдеще. (7/стр. 117)

И единственият човек, който може да ви помогне в пътя, в който сега се намирате, то съм аз. (7/стр. 117)

Аз ако ви изоставя, вие сте изгубени. (7/стр. 117)

Ако аз пусна пръчката, за която сте заловени, може само след хиляди години да дойдете и да ви избавя. (7/стр. 117)

Аз не искам да изменям Божествения ред на нещата нито на една сто милионна част, нито желая вие да се опитате да го измените – то е светотатство. (7/стр. 117)

От седем милиона години законите на Бялото Братство не са се изменяли на една сто милионна част. (7/стр. 117-118)

Не мислете, че ще ме убедите на своя страна. Само един начин има за това: ако живеете в Добродетелта, в Любовта, Мъдростта, Правдата и Истината. (7/стр. 118)

Аз не мога да бъда там, където не е Господ. (7/стр. 118)

Няма да позволя никому да извърши престъпление. А като си замина, може да правите каквото искате. Който се опита, ще го хвана и ще му причиня една болка. Аз няма да му позволя да извърши самоубийство. (7/стр. 118)

Никъде не можете да се скриете, даже и в дъното на ада. Това да разберете добре. От Белите Братя няма укриване. (7/стр. 119)

Вашите отношения към мен са отношения към Бялото Братство. (7/стр. 119)

Ще кажете: „Ние познаваме само един Господ“. Вие имате грешка. (7/стр. 119)

Аз познавам вашия живот от миналото, зная всичко, но аз не ровя, но заравям нещата отгоре. (7/стр. 119)

Ако искате да имате Божието Благословение – туй ми е казано и аз нарочно дойдох – трябва да слушате Господа. (7/стр. 119)

Или Мойсея, или Христа, или мен. Ние сме едно. (7/стр. 119)

Христос в Мойсея е същият, Христос в Исуса е същият и Христос, Който е в мене, е същият. (7/стр. 119)

Аз ще дам доклад за вас, както никой не е дал. Ще кажа как се учите с всички подробности. После, ако дойде тоягата, аз не съм отговорен. Ако Баща ви употреби тояжката, аз ще седя с всичкото благоговение и ще чета ударите. (7/стр. 120)

Ние не пъдим никого и не викаме никого. Бог го повиква, а повиканият сам се изпъжда. (7/стр. 120)

Не черпете от втори източник, от втора ръка, елате при мене. (7/стр. 120)

Сега изпълнявам закона на приятелството за вас, а не закона на братството. (7/стр. 121)

Аз не съм ви ограничавал в нищо, но други има, които ще ви ограничат. (7/стр. 121)

Време нямате. (7/стр. 121)

Слънцето веднъж изгрява, веднъж залязва и който закъснее, загубил е вече. (7/стр. 128)

Вие трябва да знаете, че не служите на мене, а на Бога. Аз не мога да уча вместо вас. (7/стр. 137)

Като намеря някой, че не учи, като му помогна 99 пъти – най-после, на стотния път, го оставям и му казвам: „Сбогом“. (7/стр. 137)

Предпочитам хора, които вършат Волята Божия и правят грешки, отколкото ония, които не правят грешки и не вършат Волята Божия. (7/стр. 145)

На всички казвам днес: Вдигнете одъра си. Защото, който не вдигне одъра си, няма да оздравее – болестта му остава. (7/стр. 146)

На тия, които идат при мен, след като са убили, ограбили или окрали някого, аз им казвам: Идете, върнете всичко на тия, които сте ощетили, и тогава елате при мене. (7/стр. 149)

Ученикът цяла година учи, а на изпита може да му зададат такъв въпрос и задачи, щото да го скъсат. (7/стр. 151)

Моя Господ аз Го познавам, Той е един и същ с вашия. (7/стр. 152)

Човешкото око не е видяло, нито човешко ухо е чуло, нито най-смелата фантазия е творила блян, подобен на това, що Бог е приготвил за нас. (7/стр. 165)

И като дойдете на Голгота, пазете едно правило: „Прости им! В Твоите ръце, Господи, предавам Духа си“. (7/стр. 168)

Аз ви казвам на вас всички ви, че вие не вложите ли всичкото си имане и да решите да служите на Бога, то аз не искам повече да се занимавам с вас. (7/стр. 169)

Като извадите главата на човека с гръбнака без ръцете му, той прилича на една голяма змия. И знаете ли колко страшна змия е човекът? (7/стр. 171)

Нас не ни трябват вече кръстове, ще ги турим отвътре. (7/стр. 172)

Казвате: „Какво да правим?“. Казано е в Писанието: „Елате при Мене, Аз ще ви покажа вратата“. Добре, вие дойдете при вратата, но тя е заключена със секретен ключ. Какво ще правите тогава? (8/стр. 25)

Аз десет пъти съм умирал – и пак съм възкръснал. (8/стр. 30)

Някои казват: „Научи ни, Учителю!“. За да ви науча, трябва да ме слушате. И най-първо аз не съм намерил хора, които да ме слушат. (8/стр. 36)

Аз казвам: Да греем като Слънцето. (8/стр. 48)

Някой може да каже: „Дайте ми един метод за Любовта“. Аз ще му кажа: Тръгни след мене. (8/стр. 51)

Но има нещо още по-дълбоко от живота, но не искам да говоря за него сега. (8/стр. 54)

Аз се смея, за да се освободя от нещо много неестествено. Когато разисквам тези въпроси, за мене е цяло мъчение. Аз искам да ви освободя. Вие не можете да влезете в Царството Божие, докато не се освободите от стария порядък на нещата. (8/стр. 56)

Аз да ви кажа: Досега съм проповядвал на себе си, на вас не съм проповядвал. Аз на себе си проповядвам. (8/стр. 67)

След хиляди години няма да ви говоря. (8/стр. 70)

Ако остане аз да ви уча, то вие ще си останете невежи през целия живот. Аз съм за вас само едно условие за онова, което Бог е вложил във вас от начало на битието. (8/стр. 88-89)

Аз съм само едно условие, за да израсне хубаво, което Бог е вложил във вас. (8/стр. 89)

Мога да ви кажа много работи още, но слаб е ангелът ви. Мога да ви отворя скъпоценностите и да ви покажа това, което имам, но се опасявам от вас – тогава ще се яви някое изкушение у вас. (8/стр. 124)

Някой пита: „Онази, младата сестра защо идва толкоз често при вас?“. Казвам: За две неща идва тя – търси Великото малко и Великото голямо. За две неща идва при мене – или за Любовта, или за Свободата. (8/стр. 134)

И сега разрешават въпроса кое е числото 666, за което се говори в Откровението. Това подразбира един човек, който не разбира. Ти, като си направил три капитални грешки и не можеш да вземеш един урок от това, ти си в 666. (8/стр. 136)

Та казвам: Не е въпрос какво сте сега. Аз и от това не се интересувам. (8/стр. 236)

Не ме питай да се произнеса какво си сега, а какво трябва да бъдеш в бъдеще. (8/стр. 236)

Както аз схващам света, светът е съвършен. В света няма никаква погрешка, няма никакво зло. (8/стр. 236-237)

Аз имам магическа дума. Аз имам една дума само. (8/стр. 237)

Аз ви съжалявам някой път, че много знаете. Аз ви съжалявам, че сте много добри: съжалявам ви някой път, че сте много кротки; съжалявам ви, че не знаете как да се обиждате; съжалявам ви, че досега нито една лоша дума не сте си казали; съжалявам ви, че много си прощавате. То бива, бива, ама толкоз! Казвам си: те са по-добри от мене. (8/стр. 249)

Едно благо, което искате, например слава, богатство и прочее, като ги приемете, може да заспите. Те могат да ви приспят за хиляди години и да останете хиляди години на едно и също място. (8/стр. 251)

Вие седите и се смущавате. Аз ви казвам: Бог ще промисли за вас. (8/стр. 367)

Новите неща мога да ви ги кажа аз. (8/стр. 376)

Колко нови работи мога да ви кажа! Но отвънка не може, студено е. Като се отвори къщата, ще вляза вътре и ще ти кажа неща, които никога не съм ти казвал. (8/стр. 377)

Когато хората се обичат, нали си говорят на ушите. Ще дойда и ще ти кажа: „Много Ви обичам, но другите да не знаят“. (8/стр. 377)

Когато дойде някой и ми каже, че ме обича, аз ще му бутна кесията да видя дали ме обича; и ако неговата кесия се разцъфти като цвят и даде плод, и го изям, ще кажа: „Много е хубав този плод, плодът на твоята Любов“. (8/стр. 377)

Днес е един случай да влезете. Ако днешния случай изгубите, то след десет дена. Ако първата година изгубите, то след десет години. Увеличават се сроковете. Ако пропуснете стоте години, то след хиляда години, след десет хиляди години, след сто хиляди години и тъй нататък. (8/стр. 377)

Че какво ви коства сега? (8/стр. 377)

Ти казваш: „Аз мисля за Бога“. И слугата мисли за господаря си, но като мисли за господаря си, ни най-малко няма да стане негов син. (8/стр. 439)

Ще дойдат изкушения, които не сте сънували. (8/стр. 472)

Само при известни условия мога да се моля за някого. (9/стр. 40)

Ако болният в дадения случай, преди да съм го излекувал, ме обича, той ще оздравее. Нищо повече. (9/стр. 43)

Ако той ме обикне, ще оздравее. Това е закон. (9/стр. 43)

Аз казвам: Моят кръст не е от един метър, а с хиляди километри. Аз като се кръстя, всичките хора с мен заедно се кръстят. (9/стр. 88-89)

Вие се плашите как ще живеете. Аз мога да ви подпиша, че ако учите, отличен ще бъде животът ви. (9/стр. 89)

Учете! (9/стр. 89)

Всичките изкуства съм учил. Всеки като примигва с очи, зная какво значи. И няма място, дето да не съм бил. (9/стр. 131)

И на всекиго едного от вас бих му казал: Още само едно условие се изисква – да не лъжете себе си. Защото, щом лъжете себе си, и мене ще излъжете, пък аз не се лъжа. (9/стр. 168)

Когато престанеш да ме лъжеш, твоите работи ще се оправят. (9/стр. 168)

„Кажи ми как да се оправят моите работи.“ Казвам му: „Като престанеш да ме лъжеш, ще се оправят твоите работи“. „Ама лъгал ли съм аз?“ „Много пъти.“ (9/стр. 168)

Ще дойде някой да ми говори за Любовта. Той казва: „Аз Ви обичам“. Това е първата лъжа. Аз зная, че утре, ако поискам нещо от него, той няма да го направи. (9/стр. 213)

Сега аз ви говоря при изключителни условия. Иначе вие не можете да използвате живота. (9/стр. 218)

Първо пипна един предмет и го превърна в диамант; но като видя, че след десетина години той ще ми създаде някакво изкушение, отдалече още предвиждам това и го превръщам в камък. Като мине изкушението, пак го превръщам в диамант. (9/стр. 222)

Та онзи, който иска да ме лъже, само го пипна и той става камък. След това му казвам, че той нищо не може да направи. (9/стр. 222-223)

По моето Учение една тояга ще ви ударят, а по сегашното учение по сто тояги ще имате на задницата. (9/стр. 244)

Аз гледам на живота другояче – не сериозно, но искрено. (9/стр. 244)

Ти искаш аз да те лекувам. Но след като те излекувам, ти готов ли си да посветиш живота си на Бога? (9/стр. 247)

Аз се пазя да говоря за Божията Любов. Някой път и за моето тяло е опасно. (9/стр. 294)

Казвам: Имам едно малко разположение към вас. (9/стр. 295)

Моето малко разположение към когото и да е има повече цена, отколкото Любовта на целия свят, събрана вкупом. (9/стр. 295)

За пример, вие като слушате толкова години, че говоря за Бога, но колцина има, които заради Бога – за този Господ, за Който вие живеете – сте готови да пожертвате всичко? (9/стр. 301)

Ако дойде дебелият край, ако дойде едно гонение, както мъчениците са ги гонели, колцина от вас ще са готови да страдат за Господа? (9/стр. 301)

Всеки, който се влюби в мене, на крив път е. Аз не искам да се влюбвате в никого. (9/стр. 315)

Аз искам да бъда непознат на хората, няма какво да ме обичате. (9/стр. 315)

Гледам, някой пъшка. Побутна го, оздравее. Той казва: „Какво стана, че оздравях, не зная“. Гледам, някой пари няма, иска да се самоубие. Оставям му една торба със злато и си замина. Дето мина, правя добро, никой не ме знае. (9/стр. 315)

Не мога да ви дам моето добро, нито мога да ви препоръчам моя метод. Моят метод е несъвместим с вашите методи. (9/стр. 398)

Вие, когато отхвърлите Онзи Учител в себе си, ще оглупеете и ще умрете. И всичкото нещастие седи в това, че вие отхвърляте Учителя. (9/стр. 401)

Един е Учителят, Чийто глас трябва да слушате. И всеки, който не слуша Тоя Учител, той ще се изтреби от лицето на Земята. (9/стр. 401)

Някой казва: „Нашият Учител ще се помоли за нас“. Не си правете илюзии, аз никога няма да уча за вас. (9/стр. 402)

„Каквото Учителя ми каже, ще го направя.“ Вие не говорите право. Вие никога не сте в сила да извършите това, което аз ще ви кажа. (9/стр. 402)

Но ако ви кажа: „Напусни жена си, напусни децата си, раздай богатството си и тръгни по света да проповядваш“ – колцина души ще го направят? (9/стр. 402)

Досега не съм опитвал никого. (9/стр. 402)

Аз не искам да ви утешавам. (9/стр. 402)

И аз съм намислил – всичко, каквото имам, ще го раздам; а вие ще отидете да работите. (9/стр. 405)

Всеки ден трябва да направя по три бани, за да изчистя ума и сърцето си от тази смрад, която чрез мислите си ми пращате. (9/стр. 405)

Ако не добиеш Абсолютна чистота, ти не можеш да намериш това, което търсиш. (9/стр. 406)

Това, което съм ви дал, не го проучвате. И щом не се проучва, аз зная, че ще дойде законът на лицемерието. (9/стр. 406)

Ако ви говоря, за една година ще се оправите. А пък ако не ви говоря, на вас ви трябват двайсет хиляди години. Двайсет и пет хиляди години трябва да се минат, за да има микроскопическо подобрение. (9/стр. 407)

Дайте ми един метод как да ви говоря. Кажете ми най-добрия метод. Искам да зная вашето мнение по кой метод мога да ви говоря. (10/стр. 51)

Като дойдеш при мене и питаш за Любовта, аз ще ти зашлевя една плесница. Това е Любов, нищо повече. Една плесница – и ще те изпратя. (10/стр. 81)

Любовта на Бога през мен може да мине във вас и да се предава надолу, всички може да обиколи. Така се предава Любовта. (10/стр. 195)

„Какво мисли Учителя за нас?“ Трябва да минете през огъня на Любовта, така че всички, които сте въглени, да светнете и да горите. (10/стр. 198)

Господ не се нуждае от добри хора. (10/стр. 208)

На мнозина казвам: Аз съм престанал да бъда добър. (10/стр. 223)

Казвам: Онова растение, което е недоволно във време на суша, аз зная къде му е болката, защо е недоволно. Взимам и го поливам. И му казвам: Пусни по-надолу корените си. (10/стр. 234)

Не отлагайте за следния живот, ще се влоши положението ви. (10/стр. 248)

Но ще бъдете поставени на един много тежък изпит. (10/стр. 265)

Когато останете без знанието, което имате, и без богатството си и като се отречете и от себе си, тогава ще ви кажа тази музикална дума. (10/стр. 265)

Това, от което се плашите, ще дойде. В този път ще минете през всичките изпитания. Няма да остане някое изкушение, някое изпитание, през което да не минете. Не мислете, че ще бъдете пощадени. (11/стр. 21)

Когато някой прави добро, то съм аз. И когато някой прави престъпление, то съм аз. (11/стр. 25)

Някои от вас, които не ме разбирате, нека затворят книгата. Някои от вас няма какво да се занимавате. (11/стр. 69)

Трябва да минеш по пътя на злото. (11/стр. 72)

Извирайте! (11/стр. 99)

Ако бяхте от напредналите, то в десет минути щях да кажа всичкото и щеше да се свърши работата. (11/стр. 103)

У мене има клечка, с която мога да запаля целия свят. (11/стр. 134)

И съм дошъл до това положение, че като кажа: „Запали се!“ – запалва се; „Изгасни!“ – изгасва се. (11/стр. 134)

Представете си, че аз мога да ви финансирам. Щом е така, направете един такъв избор, че да не съжалявате. (11/стр. 171-172)

Казвам: Никакъв баща нямам. Без баща съм, без майка съм. (11/стр. 310)

Ти казваш: „Кажи ми сега“. Не че не зная, но моето знание няма да ти помогне. (11/стр. 423)

Ако е до времето само, аз мога да ти дам време колкото искаш, стига да работиш. (12/стр. 24-25)

Който иска да му предам уроци по търпение, той трябва скъпо да плати за тях. Всичко друго мога да проповядвам даром, но дойде ли до търпението, аз обирам човека по всички правила. (12/стр. 50)

Кой е най-паметен ден за ученика? – Денят, в който за първи път е срещнал своя Учител. (12/стр. 71)

Щом аз виждам Бога, и ти трябва да Го виждаш. (12/стр. 111)

Следвайте пътя към Бога и не се плашете. Страданията ви не са големи. (12/стр. 141)

Щом свършим работата си, ще оставим богатството си на света и ще му кажем: „Сбогом!“. (12/стр. 147)

И знанието, за което ви говоря, е за съвършените. (12/стр. 147)

Аз всякога мисля за тебе. (12/стр. 166)

Много кръстове е имало и ще има за ония, които любят Бога. (12/стр. 189)

Ако някой набръчка малко лицето си и запита Господа защо му дава толкова страдания, Господ ще каже: „Изпъдете този навън! Той не е за сегашните времена, нека остане за бъдещите дни и години“. (12/стр. 189)

За онзи, който е готов, Бог ще каже: „Заковете този!“. (12/стр. 189-190)

„Такава е културата!“ Не, това не е култура, нито цивилизация. Това е греховно състояние, в което хората са изпаднали и от което малцина могат да излязат. (12/стр. 232)

Казвам: Условията, при които живеете днес, представят нещо велико за вас. И ако не схванете тези условия, този момент на живота, и не ги използвате разумно, много нещо ще изгубите. (12/стр. 260)

Докато ние сме в България и работим, българите могат да бъдат сигурни за своето съществуване и благоденствие. В който ден ние напуснем България, от нея нищо няма да остане. България ще се превърне в пустиня. (12/стр. 281)

Понеже Христовото Име и днес се позори, затова именно светът бедства. Ето защо Бялото Братство е решило да даде такъв урок на съвременните културни хора, та да го помнят за хиляди години. (13/стр. 9)

Помнете хубаво – това е важното за вашия живот. Решава се една от великите съдбини на живота ви. (13/стр. 10)

Ти ще се бориш, ще работиш, докато намериш Учителя си. (13/стр. 40)

Какво ме интересува, че ти вярваш, че аз мога да направя всичко? Ти какво можеш да направиш? (13/стр. 54)

Ако бих произнесъл думата Любов както трябва, знаете ли какво щеше да стане с вас? Най-първо, от вас ще почне да се вдига дим, всичко у вас ще изгори и ще останете голи. Като произнеса втори път думата Любов, тялото ви ще почне да се нажежава, от него надалеч ще се разнася една топлина, но не като обикновената. А като произнеса трети път думата Любов, вие ще светнете. (13/стр. 55)

Аз ще ти кажа само една дума „Аум, Аумен“. И като ти кажа тази дума, ти трябва да ме разбереш. „Аумен, Амин“ – тази дума съдържа всичко в себе си. „Аумен“ – това е ключът. (13/стр. 61)

Тъй свършват всички онези, които са рекли: „Господи Боже!“ и след това се отрекли – те кажат най-после: „Ох!“ и умират. (13/стр. 68)

Вие ще кажете: „Дали всичко това, което ни се говори, е Истина?“. Аз ви давам само десет години срок да проверите. (13/стр. 68)

Мога да ви говоря на третия език, но вие трябва да бъдете изпразнени шишета и да чувствате, че без мене не можете да живеете. (13/стр. 83)

Тези хора, които са родени от Бога, аз ги поканвам на Истинска работа; а онези, които не са още родени, те нека пъплят по Земята. Те са като онези дини и пъпеши, които след шест месеца умират. (13/стр. 87)

Известна работа може да ни отнеме един ден, една седмица, един месец, една година, десет години, хиляда години. За нас този въпрос трябва да ни бъде безразличен. (13/стр. 89)

Вие искате да приемете Божествената енергия, но готови ли сте за жертвата? (13/стр. 111)

Ела при мене. (13/стр. 162)

Ела при мене – аз ще те нагостя, ще ти дам хляб. Но ако ти вложиш в ума си мисълта, че аз трябва да те пенсионирам тъй, както държавата прави, ти си на крив път. (13/стр. 162)

Ако ти дойдеш при мене, аз ще ти дам това, от което имаш нужда, без да го искаш. (13/стр. 162)

И казвам: Ако се намерят само дванадесет души, които да възприемат това Учение, светът в двадесет и девет години ще се оправи. (13/стр. 165)

Който иска да знае отде ида – да отиде там, отдето и аз дойдох. Ако пък иска да знае къде отивам – да дойде с мен. (13/стр. 166)

Вие, които ме слушате днес да ви проповядвам, какво направихте заради мене, откак сте дошли тук, на Земята? Опазихте ли моето Слово, опазихте ли моя Закон? (13/стр. 173)

Върнете се към мене, обърнете се към мене и живи ще бъдете! (13/стр. 173)

Идват някои при мен и ми казват: „Учителю, ти трябва да ни обичаш“. Аз казвам: Аз мога да обичам само онези хора, които са чисти, идеални. (13/стр. 179)

Има начини, чрез които мога да угодя на вашите желания, но кога? Когато не съм пил от чистата вода, когато не съм пил от извора на числото едно. Но когато съм пил, не мога; колкото и да ме викате и молите, не идвам. (13/стр. 179)

Онази душа, онзи човек, който иска да го обичам, трябва да е пил от извора на водата, от числото едно. (13/стр. 179)

Аз съм от онези, които пишат Свещената книга. (13/стр. 183)

Само пред Бога имам страх, затова претеглям своите думи. (13/стр. 184)

Елате с мен и аз ще ви докажа Истината. (13/стр. 192)

Решил е Господ днес да ви говоря – това е важното. (13/стр. 197)

Ако Го смущават, Господ един ден ще каже: „Отрежете тези там! Оставете ги вън да не смущават!“. Какво е това място „вън“? Там ще заспите и с милиони, с милиарди години ще чакате друга някоя епоха, докато поумнеете вътрешно. (13/стр. 198)

Ако не разбираш Господа, всички светии ще ти заговорят; ако и тях не разбереш, ще ти заговорят всички праведни хора; ако и тях не разбереш, ще ти заговорят всички обикновени хора; пък ако и тях не разбереш, ще ти заговорят всички дървета, камъни, извори, животни; ако и тях не разбереш, ще дойде най-после вятърът и ще те отвее някъде, че няма да се върнеш. (13/стр. 201)

Аз бих желал онези от вас, които ми говорят, пламък да излиза от устата и от езиците им. Гледам някои от вас, като ми говорят, от устата им излиза черна светлина. Казвам: Стой настрана. (13/стр. 203)

Казвам: Внимавай! На онзи, който е тръгнал в пътя на Истината, не се позволява да прави никакви погрешки. (13/стр. 204)

Казвам: Ти изучавал ли си тия тридесет и пет милиона проявления на Любовта? (13/стр. 218)

Гледам, някои идват при мене не да се учат на онази Велика Божествена Мъдрост, а да гледат и ловят слабостите на този и онзи. (13/стр. 228)

Който дойде при мене, не трябва да бъде гладен, дрехите и шапката му не трябва да бъдат скъсани. Той трябва да бъде с нови дрехи – човек на Новата Култура. (13/стр. 238)

Искам да ме схващате правилно, аз не говоря за своя изгода, нито пък за ваша изгода; но аз ви говоря, за да изпитате красотата на вътрешния живот. (13/стр. 243)

Аз имам за Бога Друго Име, но не смея да ви го кажа; ще ви говоря за Него с това Име, което вие знаете. (13/стр. 245)

Ние не се занимаваме с теории, ликвидирали сме с тях. (13/стр. 259)

Питат ме: „Ти мост ставал ли си?“. Да, ставал съм – всичко съм опитвал, всички са минали по гърба ми. (13/стр. 270)

Аз говоря само за ония души, които искат да се поправят; а другите могат да опитват още, могат да се занимават със залъгалките в света – бъдещето е тяхно, те все ще се връщат на Земята. (13/стр. 287)

Казвате: „Нали те обичам!“. Че какво от това? Ако вие ме обичате, то е ваша работа. Какво сте направили с тая Любов? (13/стр. 287)

Като ви говоря тая Велика Истина, моята мисъл не е само да засегна ума ви; но тази идея – Любов към Бога – да стане във вас тъй жива, тъй интензивна както кръвта, която се движи по човешкото тяло. Тази мисъл върви по цялата Вселена, обикаля навсякъде. (13/стр. 290)

Аз питам: Ти разбра ли ме какво исках да ти кажа? За да ме разберете, вие трябва да гледате на Бога тъй, както аз гледам Неговото лице. (13/стр. 294)

Оставям ви един път, който да си намерите сами. (13/стр. 297)

Има Един! Кой е? Ще потърсите Неговото Име и ще го прочетете – то е написано във вашите души. Само така ще видите, че моите думи са верни. (13/стр. 298)

Никой от вас не може да се оправдае, че има нещо в живота, което му пречи, което го спира. Какво ви спира? Нищо! (13/стр. 321)

Като срещна едно плачещо същество, казвам: Аз съм с тебе. Взимам половината от неговите скърби и си заминавам. (13/стр. 339)

Казват хората за мен: „Той там омагьосва тия хора, омотава ги“. Не, аз казвам на хората: Бъдете съвършени! Омотавам хората в Истината, а ги размотавам от лъжата. (13/стр. 341)

Но ако търсите някого, който може да намести ума ви; ако търсите някого, който може да намести сърцето ви; ако търсите някого, който може да намести волята ви – това съм аз. (13/стр. 356)

Аз пък ви казвам, че когато падаше Адам, аз бях в Рая. Ще кажете: „Ами какво търсиш тук?“. Дойдох да ви видя. (13/стр. 360)

Господ ви пита сега: „Защо сте се събрали в този салон? Защо сте дошли да слушате?“. (13/стр. 360)

Какво значи да ме последваш? Значи да възприемеш Свободата и да живееш в Истината. (13/стр. 360)

Някои болни идват при мен и мислят, че ще ги излекувам, за да повярват в мене. Аз съм готов да им помогна, но ако те повярват в Бога, а не в мене. (13/стр. 362)

Ако някой иска първо да го излекувам и после да повярва в Бога, никога няма да го излекувам. (13/стр. 362)

Готов ли си да заложиш сърцето, ума и волята си и да служиш на Бога през целия си живот? Ако ти си готов на всичко това, ще те излекувам с една дума; но ако не устоиш на обещанието си, ще се схумиш, от тебе нищо няма да остане. (13/стр. 362)

Бог е създал Вселената заради Синовете на Мъдростта. (13/стр. 369)

Любовта никога не отпада! Всички Слънчеви системи могат да изгаснат, целият Космос може да изчезне, всичко може да се измени, но чувството на Любов остава за вечни времена. (13/стр. 370)

Питам ви: Ако един велик цигулар отиде при Ниагарския водопад и започне да свири там, какво ще чуете вие? Какво ще разберете от неговото свирене? (13/стр. 376)

Казвате: „Да се любим един друг!“. Разбирате ли какво нещо е Любовта? Любовта трябва да се изрази с едно велико свещено чувство и тогава да изпратим заедно моето свещено чувство и вашето свещено чувство из цялата Вселена. (13/стр. 377)

Ако една треска може да ви умори, ако една хрема може да ви умори, какви служители ще бъдете? Каква служба ще можете да принесете на Бога? Ако една треска може да ви умори, от вас нищо не може да стане. (13/стр. 378)

Ако, след като изляза оттук, вие почнете да се питате дали всичко това, което говоря, е Истина – казвам ви: Ако вие мислите добре за мене, това е добре и за вас. Ако вие мислите лошо за мене, това е лошо и за вас. (13/стр. 378)

Казвам някому: Приятелю, ти не можеш да свириш с мене, ако нямаш ухо. (13/стр. 381)

„Ама кажи ми някои Велики работи!“ Какви Велики работи – аз не мога да се спра с тебе да обмисля Великите работи. (13/стр. 381)

Ако любите Бога, ще мислите и за мене; ако не любите Бога, няма да мислите и за мене. (13/стр. 385)

Щом влезеш в моята къща и те обвия със своята Любов, нямаш нужда от юрган. (13/стр. 386)

Казвате: „Ние познаваме Бога“. Хубаво, щом познавате Бога, аз ще дойда утре при вас да видя колко Го познавате. (14/стр. 43)

Казвам ви: Ако искате да пишете нещо лошо за мене, аз сам ще ви кажа как да пишете, защото и за това се изисква наука. (14/стр. 46)

Ако ти търсиш Любов, аз ще ти кажа как да я намериш. (14/стр. 47)

Ако търсиш някого, аз ще ти кажа как да го намериш. (14/стр. 47)

Ако искаш да учиш, не бързай, аз ще ти кажа как да учиш. (14/стр. 47)

Факт е, че с нас е Бог. Нищо повече. Ние ще посеем семето, а Господ ще се заеме с това семе. Той ще определи какво ще стане с него. (14/стр. 64)

Аз съм готов да отстъпя своята катедра на когото и да е, стига той да говори Истината. (14/стр. 64)

Докато вие чакате само аз да ви проповядвам, а не работите, нищо няма да постигнете. Това са само временни отношения. (14/стр. 90)

Помнете: Втора вълна няма да дойде, защото в Природата няма повторение на нещата. Ако останете за бъдещето, тогава условията ще бъдат по-тежки. (14/стр. 93)

Казвам: Сега е времето да служим на Бога. Кога друг път можем да служим на Бога? Сега е най-благоприятното време. (14/стр. 113)

„Тези-онези секти да избием, да ги изчистим, че да остане само Православната църква.“ Та като изчезнат всички сектанти, България ще хароса ли? Когато изчезнат всички сектанти, и България ще изчезне. Това да знаят всички. (14/стр. 115)

Аз гледам: у мнозина има много дарби, но те се ограничават в старото и тъй ще си умрат от скука, от недоволство. (14/стр. 116)

И десет пъти да ме връзват, и в затвор да ме турят, като кажа: „Господи!“ – всички тия въжета веднага ще паднат. (14/стр. 160)

Сега вие чакате да дойде Христос. Там, дето има лъжа, Христовият крак няма да стъпи – туй да знаете. (14/стр. 165)

Някой казва: „Направи ме да любя!“. Аз ще ти кажа как можеш да любиш – иди при Истината и тя ще те научи как да любиш. (14/стр. 172-173)

Да говорим Истината, не значи всякога да говорим с думи. Щом те видя, това значи, че аз ти говоря вече. (14/стр. 173)

Ние не живеем за обществото, ние живеем за Бога. (14/стр. 177)

Аз казвам: Бъдещият свят ще е направен от Истина. (14/стр. 178)

И всеки, който приеме тези думи, той ще бъде човекът, за когото иде книгата, в която пише: „Свободен е“. (14/стр. 179)

Кой създава кризите в света? – Господ. (14/стр. 193)

Аз ще ви дам по една капка от този живот и тази капка е като онази искра, която, като се тури в огъня, разгаря се. (14/стр. 225-226)

Ще станете щастливи, но ще платите с главата си. (14/стр. 233)

Че вие още не сте започнали да учите, а търсите лесните работи. Лесните работи минаха. (14/стр. 250)

Мога ли да поканя една пеперуда на гости у дома? – Мога. (14/стр. 253)

Мислиш ли за материални неща, всяка подобна мисъл ще привлече съответни сили, които ще предизвикат съответно давление върху тебе, и с това ще се спре твоето развитие. (14/стр. 278)

Някои питат: „Достъпно ли е вашето общество?“. Щом си определен от Бога, достъпно е. (14/стр. 282)

За Бога няма сектанти в света. (14/стр. 284)

Има кой да се грижи за вас – но тези същества не са на Земята, те са извън Земята. (14/стр. 288)

За да се въплъти една моя проповед в плът и кръв, аз трябва да я прекарам през десет степени още. (14/стр. 300)

Ако никой не дойде, аз ще бъда последният, който ще ви посети. Това е един велик закон, който работи в света, затова не се безпокойте, не се страхувайте. (14/стр. 310)

И след десет хиляди години, когато ме срещнете, ще кажете: „Словото, което ни проповядвахте в двадесети век, преди десет хиляди години, се сбъдна“. И тъй, поздравявам ви сега с десетте хиляди години! (14/стр. 316)

Кой от вас, като е слушал някоя моя беседа, е станал светия? – Нито един. (14/стр. 318)

Като слушате някоя моя проповед, вие казвате: „Като изляза сега от салона, ще направя това или онова заради Господа“. Като излезете обаче, казвате си: „Чакай да си помисля малко“. Докато си помислите, всичко отива на вятъра. (14/стр. 319)

Моите думи са Свещени. (14/стр. 321)

Ако българският народ един ден се намери в затруднено положение, само моите думи ще го спасят. (14/стр. 321)

Вие можете да преустроите живота си само върху моите думи. (14/стр. 321)

Това, което ви говоря, е нещо Божествено, нещо Велико. (14/стр. 321)

Ако досега не сте учили, вашата работа е свършена. (14/стр. 322)

Тия мъчнотии, тия страдания и затруднения, които усещате сега, те са начатък на пресяване. Чакайте, това е нищо още. Знаете ли какви тънки решета, какви ситни сита ще дойдат, с които ще ви пресеят? (14/стр. 325)

Не считайте, че ви говоря само да се намирам на работа или да ви плаша. Не, аз ви говоря великата, най-приятната Истина – да се научите да не разрушавате нещата. (14/стр. 325)

Аз говоря за България, за вас, не говоря за себе си, понеже не мисля да живея в България. Аз не мисля да живея даже и на Земята. (14/стр. 332)

Един ден ще се върна в своето отечество и от друго място ще ви гледам. И тогава няма да правя добро както сега, да ви проповядвам. Ще видя, че някой плаче – ще го утеша, без да ме види; ще бъда невидим. (14/стр. 332)

Ако вярвате в моите думи, добре ще бъде за вас, тъй ще стане. Пък ако не вярвате, сухи дървета ще станете, нищо повече. Туй богатство, което ви давам – това са закони, които трябва да приложите. (14/стр. 332)

Обикнете ли Бога, главният въпрос в света е разрешен. Вие ще влезете вече в областта на безсмъртието. (14/стр. 332)

Официалната наука няма да донесе нищо на човечеството; ще му помогне онази наука, която официално не се приема. (14/стр. 332)

Можеш ли да ми бъдеш приятел и след гроба? Истинската Любов трябва да бъде непреривна. (14/стр. 334)

Аз съм човек, който разбирам от две-три думи. Ще ми кажеш ясно и определено: „Ти можеш ли да направиш нещо заради мене?“. Ще ти отговоря: „Всичко мога да направя заради тебе“. (14/стр. 335)

Ще ми кажеш: „Можеш ли да ми дадеш сто хиляди лева на заем?“. Ще ти отговоря: „Мога да ти дам само една стотинка“. (14/стр. 335)

„Ами един хубав обяд можеш ли да ми дадеш?“ „Ще ти дам само едно житно зърно.“ (14/стр. 335)

„Ами една чаша вода можеш ли да ми дадеш?“ „Ще ти дам само една капчица от този нектар. Ако ти дам само една капчица от този нектар, ти никога няма да ожаднееш.“ (14/стр. 335)

„Ама знаеш ли кой съм аз?“ „Ти си един сапунен мехур, от който нищо не остава.“ (14/стр. 335)

Ако вярваш в мене, аз мога да те избавя от ада. (14/стр. 337)

При всичките си падания, и сто пъти на ден да ви тъпчат, ще станете и ще кажете: „Пак ви обичам!“. (14/стр. 337)

Казвате: „Ако Бог е с нас“. Той е с нас! (14/стр. 338)

Ако бих могъл да плача, бих напълнил цяла кофа със сълзи, но понеже не мога, казвам: Приятелю, аз не мога да плача, но ти ще страдаш много. Ти ще плачеш един ден заради мене. Спрете се и работете! (14/стр. 338)

Всички изостанали ученици от Окултните Школи са пратени именно на Земята да довършат своите знания, да държат своя поправителен изпит. (14/стр. 340)

Казвам: В света има едно Божествено Абсолютно Право, в което няма никакво изключение. Това Право се прилага еднакво спрямо всички. (14/стр. 364)

Вие тук сте се събрали да ви държа беседа – но трябва да знаете, че онова, което ще ви повдигне пред Бога, това са добрите решения, които ще приложите още днес. (14/стр. 373)

Сега ние няма да говорим за вашите мъчнотии. Те са едно благо за вас. Вие ще си ги носите. Туй да знаете. (14/стр. 385)

От мъчнотиите ви няма да ви освободим. Да ви освободим от мъчнотиите – това значи да ви направим най-голямото зло. (14/стр. 385)

Каквото и да дойде, вие не се бойте! Ще бъдете смели и решителни. Вие носите една Свещена идея. И десет пъти да ви турят в огъня, не се бойте – няма да изгорите. (14/стр. 385-386)

Могат да ви затварят колкото искат, но Господ ще ви избави от затвора. Там е красивото в света! (14/стр. 386)

„Вярваш ли в Господа?“ В кой Господ? Два Бога има: единият е Бог на Доброто, а другият е Бог на Злото. При това има и Трети Господ, Който е Господар и на двамата. (15/стр. 38)

Има Един Господ, Който се занимава само с хората; Друг – Който се занимава само с Боговете; и Трети – Който се занимава с всичко. (15/стр. 38)

Следователно, ако вие се стремите към Новия живот и мислите да го използвате само за себе си, вие ще умрете. И ако живеете изключително за близките си, вие пак ще умрете. Аз не поддържам такива идеи. (15/стр. 45)

Вие пред мене, както ви виждам, сте с големи препоръки. На всички ви казвам: Ще ви имам предвид. (15/стр. 47)

Онези, които идат с големи препоръки, ще чуят думите: „Ще ви имам предвид“. И този, който зарови таланта в земята, беше от тези, с големите препоръки. (15/стр. 48)

Аз мога да излекувам проказата на кого и да е от вас. Освен физическата проказа има и друга, много по-страшна. (15/стр.124)

Сега и аз бих искал да ме учудите с вашата вяра. Защото аз не се радвам на костеливите орехи. Костеливият орех ще ми създаде много работа, докато извадя съдържанието му. (15/стр. 130)

Наистина в света вече настава едно подобряване. Как ще дойде това подобряване? Щом погледна към някой човек, аз виждам, че утре работите му ще тръгнат напред. (15/стр. 134)

Докато аз живея, и вие ще живеете. (15/стр. 139)

Не се занимавам с виждане. Аз живея и в този, и в онзи свят – не ми трябва само да виждам. (15/стр. 145)

Всеки, който върши Волята Божия, той е наш. (15/стр. 255)

Да имате едно понятие за целия свят какъв е в своята целокупност, се изисква не един милион, не един милиард години, но се изискват милиони, билиони, трилиони, квадрилиони години. Това са неща неразбрани. (15/стр. 292)

Аз имам думата. (15/стр. 294)

Казвате: „Халюцинация е това“. В света халюцинации не съществуват. (15/стр. 299)

Това, което ти получиш вече, то става нещо – в тебе искането е нищо. (15/стр. 299)

Ако аз не вярвах във вас, нито една дума не бих ви казал. (15/стр. 305)

Ела с мен. (15/стр. 312)

Които са злоупотребили със свободата си, те ще закъснеят в своето развитие. (15/стр. 316)

Аз ви казвам: Вие сте от ония, които ще минат изпита си. (15/стр. 316)

Давам ви условия да се развивате. (15/стр. 339)

Аз ви зная всички слабости. (15/стр. 339)

Всеки сам ще опита и ще провери истинността на думите ми. (15/стр. 351)

Верни са моите думи. (15/стр. 359)

Ако искате само от ръката ми да ви услужи в нещо, тя не може никога да ви услужи. (15/стр. 365)

Щом се запознаете с мен, вие ще имате каквато услуга желаете. (15/стр. 365)

Какви са вашите възгледи, които носите от миналото, не ме интересува. (15/стр. 366)

Ако кажа само една дума от Любовта, всички ще бъдете мои последователи. (15/стр. 367)

Ако кажа само една дума от Любовта, нито един болен или сиромах няма да остане. Всички ще бъдете здрави, бодри и силни и каквото ви кажа, ще го направите. (15/стр. 367)

Казвате: „Защо тогава не ни кажете нещо от тази Любов?“. Готови ли сте да се откажете от старото? (15/стр. 367)

Аз зная всички философии на света. Аз съм минал и през страдания, и през радости; познавам и сиромашията, и болестите, и здравето. (15/стр. 370)

Казвам: Вие сте вече при Новото, при светлината на днешния ден. Какво ще правите при това положение? Искате или не искате, ще се отречете. (15/стр. 370)

Тъмнината, нощта е за онези, които обичат. (15/стр. 376)

Ще напиша закона си в сърцата им с мастилото на Любовта. (15/стр. 405)

Казват ми: „Кажи кой си ти“. Моя работа е кой съм. Това си е моя работа, не е ваша. (15/стр. 408)

„Ама защо си дошъл?“ Аз съм търговец, дошъл съм да продавам стоката на Любовта, Мъдростта и Истината. Каквото продам – от него взимам десятък. (15/стр. 408-409)

Ти мислиш, че вечно ще живееш, лъжеш се. Ама ти мислиш, че ще умреш, пак се лъжеш. Тия работи са извън вашата възможност. (15/стр. 432)

Казвам: Ако не приложим, ще имаме известни нещастия, несгоди. (15/стр. 436)

Ако по някой път помощта не иде, то зависи от онова колебание на вашата воля. (15/стр. 443)

Знаеш ли кой съм аз? Аз те духнах, ти не ме разбра – сега те натискам и трябва да разбереш, защото ще платиш с живота си. (15/стр. 453)

„Ама в какво вярваш ти?“ В нищо не вярвам. „Как така?“ Че аз виждам нещата, аз живея в това, за което говоря. (15/стр. 468)

Всичко, което съществува извън нас, е Божествено. (15/стр. 469)

„Като умре вашият Учител, кой ще го замести?“ Не е въпрос за Учител тук. В света съществува само един Бог. (15/стр. 472)

Някой ще каже, че знае моят път къде е. То не е вярно. То не е вярна преценка. (15/стр. 474)

Ти с една дума може да развалиш своите условия за двайсет години. (15/стр. 477)

Онази, Първичната Причина – тази, Безпределната Причина – Единственият в света, Който не е ограничен, Той е Бог. Всички от Него надолу, колкото и да са големи, все са ограничени. (15/стр. 480)

Ако той ме обича, той ще живее. (15/стр. 493)

Това, за което днес ви говоря да го вярвате, един ден ще го проверите в научните книги на ангелите като нещо Абсолютно вярно. (15/стр. 506)

Ако мислите, че може и по друг начин, знайте, че трябва да станете ангели. Само за ангелите може по друг начин. (15/стр. 507-508)

Но при най-лошите условия, дето всичките хора измират, вие можете да живеете. (15/стр. 517)

Моите визити са много скъпи. Не хиляда лева, не две хиляди, не три хиляди, не десет хиляди – цялото имане, което имаш. (15/стр. 517)

При моето лекуване отиде всичкото имане. (15/стр. 517)

Каквото аз мисля, ще стане. (15/стр. 520)

Казвам: Какво аз мисля, става. (15/стр. 521)

Аз казвам: Радвам се, че си заболял. „Че защо?“ Че ако беше здрав, никога не щеше да дойдеш при мене. (15/стр. 521)

Някой казва: „Втори път дали ще се срещнем?“. Втори път – вече не. Доста е едно срещане. (15/стр. 533)

Ако някой не е любим, мога да го направя любим. (15/стр. 534)

А пък мога да направя човека веднага сиромах, като му задигна парите. В това отношение като си съсредоточа Любовта, той може да стане богат. И тази Любов може да се отнеме – когато ние не оценяваме течението на Любовта, тогава течението може да се отнеме. (15/стр. 534)

Няма нещо, което да не е предвидено. Всичко има преизобилно, няма излишно. (15/стр. 560)

Та казвам: Вие сте пратени на Земята да учите. Ако не учите, ще загубите кредита и нищо не може да ви спаси. (15/стр. 562)

Нищо не те извинява. (15/стр. 563)

По някой път се колебаете, казвате: „Какво може аз да направя?“. Какво може да направите? Какво може да направи онази, малката искрица, която е турена в едно взривно вещество? Тя е микроскопична, но целият барут се поддава на искрата. (15/стр. 563)

Вие сте малки искри. Ако приложите, ще дадете цял един подтик на едно движение. (15/стр. 563)

Аз ви съветвам да не ходите при никакви гадатели. (15/стр. 570)

Всички вие сте Синове на Бога Вишнаго. А тези, които имат лоши навици, ще умрат. (15/стр. 573)

Сега вие може да ме слушате, но кой се интересува от това, което говоря? (15/стр. 578)

Ще кажете: „Ти говориш ли Истината?“. Питам ви: Вие можете ли да приемете Истината? (15/стр. 584)

Мога да ви излекувам даже за два-три дни, но ако направите една погрешка, болестта ще се върне в двоен размер. (15/стр. 587)

Най-първо аз не се нуждая от твоята вяра. Тя е за теб. (15/стр. 587)

Не отлагайте за бъдещото прераждане. (15/стр. 587)

Ние сме в сила и който би противодействал на Царството Божие, главата му ще бъде смачкана, тялото стрито. (16/стр. 52-53)

От България се иска 1440 души избрани. (16/стр. 53)

Аз познавам Господа по-добре, отколкото вас познавам. С Него по-тясно съм свързан, отколкото съм с вас. (16/стр. 53)

Ако можете да играете на туй хоро, хванете се; ако не – обмислете добре, не се хващайте. (16/стр. 64)

Хората плачат, нещастни са, но аз казвам: Това е благословение. (16/стр. 64)

Аз казвам: Не сте изпитали Учението, което ви проповядвам. (16/стр. 69)

Не се лъжете, сега ако не си създадете добра почва, никога няма да я създадете. Отлагане няма. (16/стр. 73)

Христос иде като светкавица. (16/стр. 77)

Бъдете герои! Ще слезете долу сега – ще изучим Малките Мистерии и оттам има друга врата за Царството Божие. (16/стр. 79)

Ако не вървите добре, ще станете по-нервни, не ще можете да спите, ще сте подозрителни и най-после ще искате да скриете това от хората, и ще си турите маска. А моето Учение ще даде една приятна окраска на вашата душа. (16/стр. 82-83)

Който не изпълни тоя закон, да иде в Египет да прави тухли; а който иска – да върви сега в пътя през пустинята за в Ханаанската земя. (16/стр. 83)

Не отлагайте! (16/стр. 83)

Което в миналото е расло за 1000 години, сега става за 10 години; което е расло за 100 години, сега – за 1 година. (16/стр. 83)

Аз мога да ви направя като пчелици, като ви туря в котела, но аз искам вие сами да станете добри; защото, като дойде времето, ще бъдете добри по необходимост, а сега е време на свобода, на избор. (16/стр. 83-84)

Само слушатели не искаме. (16/стр. 84)

Всеки от вас да стане едно огнище за Божествения Дух. (16/стр. 84)

Тази Истина не искам да ви я представя тъй бляскава, за да ви ослепи; прекарвам я през много облаци, за да я направя поносима за вашите очи, и с това искам да ви избавя от илюзии. (16/стр. 88)

Трябва у вас шест слънца да изгреят. (16/стр. 90)

И на вас казвам: Срещал съм ви да гоните 1000 лева – внимавайте, ще изгубите 100 000 лева. (16/стр. 111)

Ако аз не ви предам нещо от себе си, нищо няма да научите. (16/стр. 114)

Аз ви предадох едно Учение на Христа – Учение на живота, не на буквата. (16/стр. 116)

Господ е с мен. Аз ходя в пътищата Му, върша Волята Му, слушам гласа Му. Духът Му пребъдва в моята Душа и аз пребъдвам в Него. (16/стр. 119)

Знайте, че с това Учение, за което ви говоря, човек не погива. Ако изгубиш ръцете, краката, очите, ушите и т.н. – и тогава няма погиване. (16/стр. 142)

Който смущава другите, той се изпъжда вън. Ако вие не изпълнявате това, което ви учат, ще ви изпъдят, за да дойдат други, които искат да слушат и изпълняват. (16/стр. 142)

Ако вие се подвижите само с една сто милионна част от милиметъра, то е много нещо. Не мислете, че като започнете с това Учение, изведнъж ще направите нещо много. (16/стр. 142)

Аз считам голям прогрес, ако само една сто милионна част от милиметъра успеете… С такава бързина и аз се движа. Не се обезсърчавайте. (16/стр. 142)

Аз харесвам светските хора, защото те вървят много добре: те обръщат голямо внимание на физическата чистота. От тях се иска само крачка напред, за да влязат в Царството Божие. (16/стр. 144)

Не ходете да се плашите, че това казал Учителя, онова казал Учителя. Аз намясто съм казал всичко, но вие криво тълкувате нещата. (16/стр. 145)

Не давам нищо по благодат. (16/стр. 146)

Сега у вас владее този принцип: да сте като ленивите ученици и да искате Учителят ви да бъде снизходителен. Това не може да бъде. (16/стр. 168)

Досега не съм забелязал между вас Любов. От толкова години работя с вас и от вашата Любов не съм могъл да направя едно въже да извадя някого. (16/стр. 169)

Като влезете в Божествената Любов, вие ще плувате. И всеки, който не знае да плува – ще се удави. (16/стр. 170)

Много пъти се замислям защо се карате помежду си. С това каране вие разваляте това, което аз градя; късате цветята, които садя. (16/стр. 171)

Някои искат аз да ги направя съвършени, аз да им дам наготово знания, да ги направя разумни. Не, такова Учение няма. (16/стр. 171)

Вашите лоши мисли много ме засягат, не ме карайте да повръщам, защото ще опръскам всички ви. (16/стр. 176)

И тези от вас, които не работят, ще останат назад. (16/стр. 188)

Ако река да ви дам едно знание и туй знание вие не можете да приложите, туй знание ще се върне при мене. Вие никога не може да ме оберете. (17/стр. 29)

Моите пари, като им поговоря, всички ще се върнат при мене. Като им дам заповед: „Идете там!“ – ще ме послушат; но като кажа: „Върнете се!“ – ще се върнат. (17/стр. 29)

Аз досега не съм намерил човек, който да ми слугува. Идвали са мнозина да ми слугуват – не знаят за какво слугуват. (17/стр. 30)

Казвам: Ти не можеш да ме теглиш. Аз съм толкова тежък, че не си в състояние да ме претеглиш. (17/стр. 32)

Аз имам две мерки: някого меря с тежката мярка, някого меря с най-леката. Тя е най-мъчната. (17/стр. 32)

„Бог е Любов“ – казвате. Той е Любов за разумните. (17/стр. 42)

Каквото другите хора говорят за мене, то важи за тях. Но каквото аз говоря за себе си, то е важно. (17/стр. 55)

Господ най-малко се интересува за господарите. Ако има нещо, за което Господ да не се интересува, то е за господарите. Той в 350 милиона години едва Му минала една мисъл за господаря. (17/стр. 57)

„Защо Учителя говори така?“ Аз ви говоря, за да не спъна себе си. Най-първо, за да не спъна Божието Дело, второ, да не спъна себе си и трето, да не спъна вас. (17/стр. 70)

Всякога помнете едно нещо: не може да успяваш, ако не работиш. Никога не може да успяваш прогресивно, ако не жертваш една десета от онова, което печелиш, за Бога; ще претърпиш една криза. Каквото печелиш, една десета трябва да го дадеш за Бога, туй трябва да го имате като закон. Ако искаш да бъдеш съвършен, всичко трябва да жертваш. Всичко ще дадеш – всичко ще получиш. (17/стр. 74)

Искат нещо от мене, това не се отнася само за пари, но по някой път аз не искам да дам. Имам известни съображения, понеже този човек започва да вярва в мене повече, отколкото в Бога – ще се спъне в своето развитие. (17/стр. 74)

Питам: Какво ви ползват вашите знаци, че знаете това или онова, когато вие сте осъдени на смърт? (17/стр. 81)

Често ме питат: „Учителю, аз напреднал ли съм?“. Ами че за да се проявя аз – трябва да те чуя. (17/стр. 86-87)

Ако вие имате очи, аз мога, без да ходя, само да осветя пътя ви и вие сами да вървите. (17/стр. 104)

Ние знаем, че иде нещо страшно в света, което светът никога не е виждал. Когато светът го види, и на малките деца ще побелеят главите. (17/стр. 112)

Всичките мои беседи мога да ви ги кажа само в три думи, ако разбирате. (17/стр. 114)

Може да запаля фенерче и да ви посоча пътя, посоката да вървите. Мога да ви посоча най-високия връх и да кажа: „Идете вижте!“. (17/стр. 114)

Казвам: Ако всякога ме слушаш, на високо място ще те туря; пък ако не слушаш, в затвора ще те туря. (17/стр. 116)

Всички сте повикани да започнете да работите. (17/стр. 117)

Аз казвам, че моята торба е така купена, че не се празни; моята торба е толкова тежка, че не се е намерил човек на Земята, който да я дигне. (17/стр. 126)

„Обичам те!“ Казвам: Вършиш Волята Божия. Казва: „Ама ти обичаш ли ме?“. За това и въпрос да не става – щом питаш, всичко отиде. (17/стр. 131)

Когато се намеря в най-голям мрак, в мене седи идеята: в мрака ще се прояви Бог. (17/стр. 142)

Вие казвате: „Онзи, който живее един добър живот, Господ го обича“. То е лъжливо заключение. (17/стр. 149)

Ако вие мене ме обичате, ако вие обикнете Бога, всички ще ви обичат – тайната на живота е там. (17/стр. 153)

Вие ще кажете: „Тази работа, както Учителя учи, ще хвръкне нашият дом“. Сега, съгласен съм с вас, сега домът ви няма да хвръкне, но Любовта ви отдавна е хвръкнала. Както аз казвам: Домът ще хвръкне, но Любовта ще дойде. (17/стр. 154)

Аз нося едно разрешение, както разрешава Бог в Невидимия свят. (17/стр. 154)

Всички вие сте призвани по Абсолютна свобода. (17/стр. 155)

И тази жертва, която казвам да направите, тя е най-малката жертва, която можем да направим. Ако не я направите, няма да имате постижение. (17/стр. 155)

Някои дохождат при мене, искат да им кажа Истината. За да кажа Истината някому, той трябва да знае моето име и аз трябва да зная неговото. (18/стр. 21)

Като се казва, че Денят Господен ще изгори Земята, това подразбира, че той ще лиши хората от последните средства за развитие. Кои хора? Онези, които са закъснели в своята еволюция. (18/стр. 36)

Казвам: Не търсете великите опити в света! Не търсете големите чудеса! Ако река да мръдна Земята от нейния път, за да направя някакво голямо чудо, с това ще причиня нещастие на човечеството, но пак няма да го преобразя. (18/стр. 42)

Ако спра Земята в нейния път или преместя Витоша от нейното място, какво добро ще допринеса с това? Днес светът не се поправя с чудеса. (18/стр. 42)

Господният Ден, който иде, ще бъде ден на такава голяма светлина, пред която нищо няма да се скрие. Казвате: „Дали е дошло времето?“. Закъснели сте. Ако в продължение на пет години още не изправите живота си, този ден ще ви завари неподготвени. (18/стр. 55)

Досега е било все отлагане. Повече не може да се отлага. (18/стр. 55)

Господният Ден ще дойде и като се срещнем, ще си поговорим. (18/стр. 55-56)

Огън ще носим ние! (18/стр. 59)

Понякога ще пожелаете вие сами да си откъснете плодове от моята градина, а някога ще искате аз да ви откъсна. (18/стр. 116)

Само Бог е в състояние да измени съдбата ти. Иначе ще опиташ думите ми. (18/стр. 125)

Ако вие не искате тази граната да падне пред вас и да отнеме живота ви, ето пътя – Абсолютна вяра във Великото, Безграничното. Сега е най-благоприятното време. (18/стр. 125)

Казвате: „Време ли е да започнем тази работа?“. Вие сте закъснели даже. (18/стр. 125)

Мнозина се съмняват в думите ми и затова вратата към този Възвишен свят остава за тях затворена. (18/стр. 125)

Ще дойдат да ми разправят кой бил прав и кой – крив. С тези неща аз не се занимавам. (18/стр. 169)

Ако дойдете при мене, аз ще ви науча как да живеете правилно, как да придобиете Вечния живот, но със съдене на хората не се занимавам. (18/стр. 169)

Ако е въпрос за имоти, за здания, трябва да знаете, че Новото Учение не проповядва строежи на здания, не проповядва закупуване на имоти, на земи. Това, което хората правят, то е резултат още на старата култура. (18/стр. 169)

Ние сме хора на Божествения живот! Ние не сме невежи, но разполагаме с такова знание, за което съвременните хора даже не подозират. Това знание може да се даде само на онези, които признават Божествените закони и им се подчиняват. На онези пък, които не признават тия закони, ще се говори за лук и чесън, т.е. за обикновени работи. (18/стр. 179)

Елате с мене. (18/стр. 193)

Не е време сега да философстваме. Ако философствате още, всичко ще изгубите. Който ме послуша, той ще спечели това богатство и ще разполага с него, както намери за добре. (18/стр. 207)

Сега поздравявам тези ученици, които познавам. Те ще живеят в Новата Вселена… (18/стр. 213)

Ако ви видя на кръста, аз бих се радвал. (18/стр. 237)

Ще кажете: „Ние вярваме в Господа Исуса Христа“. Моите почитания към вашите вярвания. „Ние се стремим да бъдем добри.“ Моите почитания към вашите стремежи, но в Писанието е казано: „Бъдете съвършени, както е съвършен Отец Ваш Небесни“. (18/стр. 240)

Аз мога да ви дам подаръци, мога да ви подаря Месечината, но какво ще ви ползва това? Аз мога да ви подаря и планети, слънца, но какво ще ви ползват? (19/стр. 9)

Никакви мерки, никакви пари, никакво жертвоприношение, никакви молитви и никакво разкаяние не са достатъчни. (19/стр. 19)

Твоят живот е в моите ръце. (19/стр. 21)

Аз имам възможността да те излекувам. Една капка от Любовта струва милиарди. (19/стр. 21)

Следвайте повеленията на Моя Дух. (19/стр. 28)

„Какво ни очаква?“ За в бъдеще те очаква Божията Любов. (19/стр. 28)

Аз не мога да се жертвам за един човек, ако не съм сигурен, че после ще оживея. (19/стр. 29)

Казвате: „Ние двадесет години как сме тръгнали в този път“. Аз от няколко хиляди години считам, че нищо не зная, вие от двайсет години всичко знаете. (19/стр. 39)

Всички сте малко големи гевезета – някой път представяте, че много страдате. (19/стр. 46)

Сега вие ще разправяте какво съм казал аз. Вие не сте го приложили. Ако не го приложите, нищо не сте разбрали. (19/стр. 68)

И днес може да възкръснеш. (19/стр. 70)

Всички ще бъдете попове. На всинца ви казвам да ръсите. Вземете босилек и тръгнете, започнете да ръсите, нищо повече. Ако ви обвинят, кажете, че аз съм ви опопил. (19/стр. 71)

Дойде един много добър цигулар, вие отивате да го слушате. Ако сте глухи, какво ще чуете? Причината е във вас. (19/стр. 105)

Аз може да накарам когото и да е от вас да мисли лошо. (19/стр. 156)

Горко на оногова, който не учи и не възприема Словото Божие. (19/стр. 169)

Има такива състояния, когато Бог се оттегля от света, и тогава настава тъмнота, хората не се познават едни други. Молиш се, чувстваш, няма Го Господ. (19/стр. 223)

Та сега аз не ви говоря за най-мъчните работи, но за лесните работи, които и цветята ги знаят. (19/стр. 224)

Елате при мене. (19/стр. 270)

Един брат казва: „Ще ми позволиш ли да държа лекции в салона? И за тебе ще е по-добре, ще се увеличи публиката“. Казвам: „Може, може“. (19/стр. 315)

Някои от вас искате да станете набожни. Най-опасната работа е това. Няма по-опасна работа от това, да бъдеш набожен. (19/стр. 347)

Има хора, които поглъщат. Ученици и учители има, които поглъщат. Някой път ученици има, при които Учителя не може да преподава. (19/стр. 358)

Всеки един от вас трябва да съзнава онази система, към която принадлежи, и да я зачита. (19/стр. 370)

И ако бащата излезе по-силен, детето капитулира; ако детето излезе по-силно, бащата капитулира. (19/стр. 375)

Някой ме запитва: „Ти как се молиш и кога се молиш?“. Как се моля, не мога да ти кажа, но всякога се моля. (20/стр. 13)

Който иска да познае Бога, ще му кажа как може да Го познае. (20/стр. 42)

Вие сте дошли в училище да учите, не да ви говоря за спасението. (20/стр. 49)

Божественото във вас да блика. (20/стр. 54)

За лук и пипер ще ви приказвам, но за важно нещо – не. (20/стр. 88)

Отлагате веднъж, два пъти, три пъти. Щом вие отлагате, и Господ отлага. (20/стр. 89)

Не е важно дали външният свят ни одобрява, или не. (20/стр. 92)

Аз не искам да умирате, но искам всички да узреете, всички вие да живеете. (20/стр. 96)

Аз търся хора на страданието. (20/стр. 105)

Всяка една работа на Земята не трябва да се довършва. И аз ще направя същото. Има нещо, което няма да кажа. (20/стр. 108)

Аз още не ви познавам вие кои сте. (20/стр. 121)

Тук е място за крайни изпитания. От това, което очаквате, нито една хилядна няма да видите реализирана. (20/стр. 122)

Защото вие, които не сте видни – аз може да ви направя много видни. Може да направя и мухите, и пчелите да ви обичат. (20/стр. 137)

Даже илюзията, която съществува, не е илюзия. (20/стр. 142)

Няма какво да ви кажа. Стегнете се да учите и работите. (20/стр. 147)

Вие ще ме коригирате. Като ме коригирате, аз ви изследвам. Защото в този момент, когато вие се занимавате с моята погрешка, аз изследвам вашите погрешки. (20/стр. 148)

Мислите ли, че ако ви кажа какво ще бъде след десет билиона години, ще дойде някаква светлина? Не. Аз искам да ви покажа, че възможностите на живота в света са безкрайни. (20/стр. 151)

Този път, за който сте тръгнали, е много по-скъп. Затова ви казвам: Не че не желая, но не е възможно, ако нямате средства. (20/стр. 156-157)

Както аз не съм от този свят, така и вие не сте от този свят. (21/стр. 13)

Вашето вярване или невярване за мене не е важно. (21/стр. 59)

Що се отнася за светиите, аз съм изпратил всички светии на работа. (21/стр. 117)

Този е пътят. Само по този начин аз можах да се избавя. (21/стр. 117)

Аз искам първо да вляза в огъня и да се нагорещя, а не да се нагорещя и тогава да вляза в него. (21/стр. 143)

Онези, които търсят своето лично щастие, могат да седят отвън – там да наблюдават и да гледат, но вътре не им е позволено да влизат. (21/стр. 161)

Аз не искам да ви представям тъмната страна на живота. (21/стр. 196)

Ако аз имам един син, който не ме обича, защо ми е този син? Ако имам една дъщеря, която не ме обича, защо ми е тази дъщеря? (21/стр. 200)

Тъй щото, ако повярвате в Словото, аз мога да нацъркам в кръвта ви от него, мога да ви направя една инжекция, с която да изменя живота ви. (21/стр. 223)

Ще кажете: „Какво ни направи този човек? Той ни омагьоса“. Ако имате пълна вяра, ще може да ви се тури един хормон в кръвта. Но какво ще правите после с този хормон? (21/стр. 223)

Представете си, че ви туря един такъв хормон в кръвта и с това продължа живота ви на двеста-триста години. Какво ще правите, ако останете да живеете на Земята цели триста години? (21/стр. 223)

Ония възгледи за Бога, които аз имам – това, което аз съм добил, Реалното, аз държа на него. Могат на парчета да ме насекат, но аз няма да ги изменя. (21/стр. 285)

Сега вие казвате така: „Както говориш, ти рушиш нашите възгледи“. Ако моят камък изтърква вашето позлатяване, не нося никаква отговорност. (21/стр. 286)

А онези, които не ме търсят, няма да ме намерят. (21/стр. 329)

Каквото и да е положението, ако се занимаваш с Истината, ти ще се освободиш от ограничителните условия, в които се намираш. (21/стр. 341)

Ще ме питат някои: „Ти вярваш ли в Христа?“. Ами представете си, че аз съм Христос. (21/стр. 346)

Когато дойде въпрос за лошото в света, казвам си, че аз съм причина за него. И когато дойде въпрос за доброто, пак съм аз причина за него. (21/стр. 285)

Аз търся само Едного в света. (21/стр. 404)

Всичко, което съм поискал, аз съм го направил. Аз поисках да дойда на Земята и дойдох. (21/стр. 408)

Аз гледам как Духът работи в човека. (21/стр. 422)

Даже и половината от Истината не съм казал. Знаете ли това? (21/стр. 428)

Аз вярвам, че ще стане нещо от вас, нищо повече. Аз вярвам, че от вас ще стане даже нещо повече, отколкото вие си въобразявате. (21/стр. 429)

Новия Дух аз го турям. (21/стр. 457)

Аз може да ви обичам, но не мога да ви помогна. (21/стр. 461)

Някой върви подир мене и гледа какво аз правя. Казвам: Не е само това, има други работи, които той не подозира. (21/стр. 468)

Всеки приемам в дома, но го приемам не да го използвам, а да му дам живот. (21/стр. 501)

Казва Господ: „Елате!“. (21/стр. 503)

Аз казвам: От себе си нищо няма да ви дам, от себе си мога да ви дам само условия да се подигнете и да познаете Божественото. (21/стр. 505)

Светотатство е да искаш аз да уредя твоите работи. То е светотатство. (21/стр. 513)

Готов съм да те осигуря, но каквото ти кажа, ще изпълняваш волята ми; ако не искаш – извинявай. (21/стр. 513)

Някои ме питат: „Ти вярваш ли в Христа?“. Ами ако аз съм Христос, какво ще кажеш? (21/стр. 518)

Бих желал всеки един, който слугува – той е в мене и аз в него. (21/стр. 519)

Щом съм на Земята, Господ е на Земята. (21/стр. 559)

Онзи, към когото съм разположен да му дам нещо – каквото и да му дам, той е доволен. А онзи, към когото не съм разположен, като му дам нещо, ще го остави и казва: „Малко ми даваш“. (21/стр. 563)

Ако сме от Бога родени, ако в нас се пробуди Неговият Дух, тогава всичко онова, което попросите в мое име, ще ви бъде. (21/стр. 577)

Не може да ме обича някой, когато и аз не съм обичал. (21/стр. 590)

Сега моето желание не е да ви забавлявам, нито да ви утешавам. Но ви казвам една Истина, с която трябва да се лекувате. (21/стр. 594)

Ако аз бих взел леген да ви измия, нямаше да измия само краката ви, но ще измия езика ви. И ще кажа на всеки от вас, че ако езика ви не измия, вие нямате дял с мене. (21/стр. 613)

Аз ще ви дам малко, микроскопическо познание. (21/стр. 631)

Сега може да ме попитате: „Как да го разбираме?“. Разбирайте го, както искате – аз ви давам свобода. (21/стр. 634)

Аз турям едно правило: Всеки човек, който обича Христа, може да обича и мене. Всеки човек, който не обича Христа, не може да обича и мене. (21/стр. 634)

Все що попросите в мое име, като вярвате, ще ви бъде. (21/стр. 642)

Сега аз ви казвам: Работете! Някои от вас сте намислили да напуснете училището преждевременно. Не напущайте училището! (21/стр. 644)

В извеяните хора вярвам повече, отколкото в неизвеяните. (21/стр. 645)

Каквото и оръжие да употребиш против мене, когато Бог се проявява, туй оръжие няма да успее. (21/стр. 633)

Ако вие ме познавате, ако носите моето Учение, аз ще се застъпя заради вас. И тогава, в сегашните времена, идете в света и проповядвайте Любовта. (21/стр. 664)

В дадения случай онзи, който съзнава, че Бог му е Баща, аз с него мога да бъда в контакт. (22/стр. 16)

Ти казваш: „Ти обичаш еди-кого си“. Обичам го, защото обича Господа. Не мога да обичам хората, които не обичат Бога. (22/стр. 17)

Ако ти се заблуждаваш, че аз, човекът, ще ти помогна, ти се лъжеш. Но ако вярваш, че Божественото чрез мене ще ти помогне, тогава може. (22/стр. 18)

На нас не ни трябва сега разкаяние. (22/стр. 68)

Ако аз бях на мястото на Ева, ето какво щях да направя в Райската градина. Много лесна работа. След като ми даде змията този плод, щях да отида при Бога и да Му кажа: „Мога ли да изям? Какво съдържа този плод?“. Ако ми каже: „Изяж го!“, ще го изям. Ако ми каже: „Остави го!“, ще го оставя. (22/стр. 70)

Че трябва да влезете вие в Божествената тъмнина, да вземете този, рохкавия материал. Трябва да страдате. (22/стр. 73)

Ако някой иска аз да го обичам, Бог трябва да бъде в него. Тогава аз го обичам. (22/стр. 135)

За мене илюзии не съществуват. (22/стр. 172)

Казвам сега: Аз имам всичкото желание да ви извадя от тази каша, в която сега се намирате. Не става лесно тази работа. (22/стр. 184)

Най-първо гледам да ви освободя от всички връзки, че като ви потегля, да не сте свързани. (22/стр. 184)

Аз ви съжалявам, ако не страдате. Ако сте от щастливите, аз ви съжалявам. (22/стр. 227)

Аз съм живял като вас, и по-зле съм живял, и съм дошъл до туй заключение: че този начин, както хората живеят, няма разрешение; това не е живот. (22/стр. 292)

Аз като говоря сега, целият въздух става динамичен. Не само в тази стая, но вече речта ми по цялото Земно кълбо се разпространява. (22/стр. 375)

Може да бъдеш мой ученик – кога? Когато обичаш, когато учиш, когато поддържаш свободата. (23/стр. 17)

Който не може да обича, който не се учи, който не обича свободата – не може да бъде мой ученик. (23/стр. 17)

Аз не казвам да се отречете. Христос казваше: „Да се отречеш, да оставиш всичко“. Аз казвам: Да дадеш всичко. (23/стр. 17)

Казва: „Какво е Новото Учение?“. Това е Новото Учение: да обичаш, да учиш – и то с жар! (23/стр. 20)

Казвам: Когато искаш да се хвърлиш, повикай ме – аз да ти избера мястото. Ти може да избереш една канара от един метър висока. Аз ще ти избера двадесет метра висока. (23/стр. 33)

Не е имало същество, което да ме излъже досега, и няма да има да ме излъже. (23/стр. 39)

Дали публиката е доволна, то е друг въпрос. Ако не е доволна, да не слуша. Ако е доволна, да ме слуша. (23/стр. 39)

Онзи, Когото търсиш, Той е вътре в теб. (23/стр. 51)

Вие казвате: „Когато умираме, Учителя ще бъде при нас“. Лъжете се, лъжете се вие. (23/стр. 122)

Има един въпрос в света, който няма да го разрешите. Ще останете сами, никой няма да има при вас тогаз. (23/стр. 122)

Най-голямото разочарование в света, което не го искате, ще дойде. Туй да го знаете. (23/стр. 123)

Престани да правиш погрешки. Погрешката показва: няма Свещен Огън. (23/стр. 126)

Ще минете през изпитания всички. Ако устоите на изпитанията, златни сте. (23/стр. 161)

Бог те наблюдава как ще постъпиш. (23/стр. 194)

Отвън може да допуснеш някои погрешки, но като дойдеш до вътрешния живот, никаква погрешка не се търпи. Там ще бъдеш безпощаден. (23/стр. 215)

Никой от мене няма право да иска аз да уреждам живота му. Това е срамота! (23/стр. 224)

Някой път вие казвате: „Учителю, каквото ни кажете, ние ще го направим“. Аз зная, че има неща, които вие не може да направите. (23/стр. 248)

Ако ви опъна един копринен конец и ви кажа: „Минете през копринения конец“, не може да ме послушате. Защо? (23/стр. 248)

Помнете едно, което аз имам предвид: С вашето минало аз не се занимавам. (23/стр. 274)

Като срещна един човек, гледам го гори ли, или не гори. (23/стр. 288)

Аз правя усилие да живея в този свят между хората. Един ден, когато искам да оправя света, ще го напусна, ще си замина. Нищо повече. (23/стр. 316)

Аз не искам да бъда в съгласие с никого, нито искам хората да бъдат в съгласие с мен. (23/стр. 317)

Бих ви казал – решение в света е – Обичайте Бога! Вие ще кажете: „Де да Го намерим?“. Аз ще ви кажа де да Го намерите. (23/стр. 324)

Аз може да пусна всичките хора, но трябва да запаля цялата Земя. Аз може да освободя всичките хора на Земята, но трябва да изгори всичко. Нищо повече. (23/стр. 327)

Нито един от вас не схваща моите възгледи. Някои мислите, че сте в съгласие с мен. Аз ви разбирам, вие сте в съгласие със себе си. С мене още не сте в съгласие. (23/стр. 329)

Казва: „Каквото каже Учителя, слушам“. На такава динена кора не стъпвам. Не искам да ви поставя на изкушение. Не искам да ви поставя на един изпит, който не може да издържите. (23/стр. 329)

Обичайте Бога и вървете напред. Един ден, сега или някога, Той ще ви се открие. И като ви се открие, вие ще проверите моите думи. (23/стр. 331)

Няма нещо, което да се случи в живота на когото и да е от вас, да не е за ваше добро. Казваш: „Защо се случи това?“. Не бутай този въпрос. (23/стр. 355)

Ако вървите по моя, по новия начин, винаги ще издържите изпита си. Докато сте в стария път, всякога комисията ще ви къса. (23/стр. 368)

Синовете Божии не трябва да служат на дявола. Можете да имате познанство с дявола, можете да ходите на лекциите му – слушайте го, разбирайте се с него, но не му служете. Нищо повече. (23/стр. 371)

Синове на Бога с методите на Любовта, с методите на Мъдростта и с методите на Истината – това пожелавам на всинца ви да го приложите. Това е едно Учение, което е вярно сто и едно на стоте, без никакво изключение. Това е моето Учение. (23/стр. 376)

Сега аз ви проповядвам. Защо ви проповядвам много? Защото вярата ви е слаба. Защото, ако бяхте от учените, ако имахте силна вяра, пет минути щеше да бъде достатъчна тази проповед. (23/стр. 382)

Потърсиха ме тези, които аз потърсих; и намериха ме тези, които аз намерих. (23/стр. 392)

Аз съм човек на Неумолимата Истина. За мене не е важно какво хората ще кажат. За мене е важно какво има у вас, което да не се изменя при никакви условия на живота. (23/стр. 429)

Който иска да се учи, той трябва наблизо да бъде. (23/стр. 431)

„Защо закъсня толкова?“ „Ама – рекох – много пъти аз минавах покрай вас, а вие бяхте захалосани тогава. Аз много пъти похлопвах.“ (23/стр. 475)

Има работи, които премълчавам. (23/стр. 492)

И ако не ме послушате, ще останете такива, каквито сте сега. (23/стр. 548)

Ще дойдем до едно място, дето снизхождение няма да има. (23/стр. 574)

Света ще го вържа! Нищо повече. (23/стр. 574)

И тогава ви казвам: Всички ваши противоречия, които съществуват – ако държите туй, което ви говоря – всичките ви работи ще се оправят. Всичките ви работи само по този начин ще се оправят. Аз не съм намерил друг начин и не съм намерил едно изключение. (24/стр. 44-45)

Туй, което за вас е опасно, за мене е приятно. (24/стр. 65)

Случайността е Великото в живота. Всяко нещо, което се случва, то е Велико. (24/стр. 66)

Всички съвременни гадатели – това са изпъдени ученици от тази Школа за едно непослушание. (24/стр. 81)

Герои сте в злото – похвалявам ви. Но страхливци в Доброто ако сте – пет пари не давам. (24/стр. 88)

Аз имам едно Верую, един Господ, Който е само за мене. Аз не Го проповядвам никому другиму. (24/стр. 96)

Онзи интензивен огън от тридесет и пет милиона градуса няма какво да се защитава. (24/стр. 124)

Казвам Ви: „Вие сте благороден“. Но – като дойде до ключа, до онова богатство, аз не давам ключа. (24/стр. 129)

Ти най-първо трябва да се освободиш от Доброто, после – от злото. (24/стр. 140)

Аз искам само да ви припомня, едно нещо сега сте забравили. Нищо повече. (24/стр. 169)

Онзи свят за мене е толкова реален – че този свят трябва да го доказвате, за да се убедя, че действително той съществува. (24/стр. 190)

Тази идея, че няма Господ, само когато станеш най-ученото голямо Божество, само тогава разисквай. Да ти кажа, че няма Господ, това е много тежка мисъл. (24/стр. 200)

Ако аз произнеса за Любовта само една дума, целият свят ще изчезне – няма да остане от него нищо, на дим и прах ще стане. (24/стр. 211)

Аз исках да направя едно добро на българите: да им покажа как да намерят еликсира на живота, но сега вече нищо няма да им дам. По-рано бях снизходителен към тях, бях готов да им покажа еликсира на живота, затова им говорих за Слънцето, за посрещането на Слънцето; но те вдигнаха от това цял въпрос и затова да правят каквото искат, повече не се интересувам от тях. (24/стр. 230-231)

Аз исках да напиша нещо за българите, от което и те да се ползват, но като намерих колко е дебела българската глава, отказах се. Това ще си остане за мене. И затова, колкото научни данни съм събрал, аз ще ги взема за себе си, ще ги дам на някои посветени, те да ги използват. (24/стр. 231)

Досега няма нито едно изключение да не съм убедил някого в съществуването на Бога, но аз считам това за губене на време. (24/стр. 231)

Аз ходя като вас, гледам като вас, но виждам нещо повече от вас. Вие не виждате това, което аз виждам. (24/стр. 233)

Засега още ви давам всичко даром, понеже нищо още съществено не съм ви дал. Сега само ви забавлявам. (24/стр. 237)

Радостите и скърбите на хората представят забавления за мене. Те са и техни забавления. (24/стр. 243)

Казвате: „Ако ние придобием Новото Учение, какво ще придобием?“. Съгласен съм, нищо няма да придобиете. (24/стр. 258)

Тогава казвам: По-добре моят минус, отколкото старият минус. (24/стр. 258)

Да допуснем, че някой посегне до моята ръка и целува само нея. Но представете си, че той се запознае и с другата ръка и се чуди коя ръка да обича повече. За него това е едно противоречие, но за мене няма противоречие. (24/стр. 277)

Някой път може да ви дам задачи, които са почти неразрешими. (24/стр. 279)

Много е тесен пътят. (24/стр. 280)

Има една Истина, която аз не искам да я кажа. Знаете ли защо? Не знаете. Ако ви кажа Истината, вие ще осиромашеете, всички ще станете нещастни. (24/стр. 369)

Та онези от вас, които искат да вървят по кривия път, върнете се, защото аз не искам да нося отговорност. (24/стр. 372-373)

Казвам: Внимавайте, бъдещето е пред вас. Ако послушате каквото ви казах, няма да изгубите нищо, но ще спечелите и ще се радвате. Ще проверите това. (24/стр. 373)

Аз бих направил един опит с вас. Един от вас, който би ми обещал, че няма да лъже, ще го въведа в Рая. Аз ще си удържа на думата, но да не казва лъжа. Ако влезе в Рая и не се откаже от лъжата – после, като го изпъдят от Рая, и след десет хиляди години няма да се върне назад. (24/стр. 411-412)

Тъй като ви говоря, не искам да ви убеждавам да вярвате. Дръжте си вашето невежество. (24/стр. 421)

Ако аз кажа една лъжа, какво ще добия? – Аз съм спрял цялото човечество в неговия развой. (24/стр. 424)

Елате да ви заведа там, няма какво да ви доказвам. Който иска, нека си вземе билет, аз ще му покажа пътя. Аз ще тръгна, той да върви след мене. Но аз да го нося, никога няма да го направя. (24/стр. 481)

Господ е мислил единица с петнадесет нули, преди да направи света – толкова години Той е мислил, докато измисли как да направи сегашната Вселена. (24/стр. 503)

Най-първо аз не съм нещо материално. (24/стр. 533)

Казвате: „Страшно Учение е това“. Да, страшно е, ако не знаеш; но ако знаеш, няма по-красиво Учение от това. (24/стр. 534)

Всичко, което вие няма да използвате, аз зная един закон: Всичко това, което вие не възприемете, не го използвате, аз си го събирам назад, пак го използвам. (25/стр. 37)

Но ако искате мене да заставите, аз да разсъждавам логически, аз ви съжалявам. Моите съждения никак няма да ви ползват. (25/стр. 43)

Храната, която аз ви давам вътре – аз не мога да дъвча храната заради вас. Доколкото вие може да я сдъвчете, това ще ви ползва. (25/стр. 43)

Аз градя Новото, за което съм пратен, нищо повече. А старото нека го оправят другите. (25/стр. 44)

Ние сега казваме: „Господ ще уреди всичките работи“. Но това е едно разсъждение на болни хора. (25/стр. 50)

И всичко, което поискам от Него, всичко става. Няма нещо в живота, което аз съм пожелал, че да не е станало. (25/стр. 58)

Всякога ще имате нужда от мене и аз ще имам нужда от вас. (25/стр. 58)

Аз казвам: Ела в моята светлина, живей, пък аз ще си почина в твоята тъмнина. (25/стр. 76)

Туй, което ще ви дам, готови ли сте да го приложите? (25/стр. 79)

Онова, което аз ви казвам, то е Истината. И тази Истина ще дойде. (25/стр. 80)

Мене ме радва вашето присъствие дотолкова, доколкото вие сте изпратени от Бога да ме слушате. (25/стр. 80)

Някои от вас могат да се запитат дали това е реалност, или някаква подигравка. От вас зависи. (25/стр. 88)

Каквото и да съм казвал, те търсят лесния път, вследствие на това всякога са изопачавали думите ми. Няма лесен път. (25/стр. 101)

Сега аз говоря на избрани хора. (25/стр. 209)

В моята Любов вие, когато и да имате нужда, може да разчитате на мене като на приятел. (25/стр. 302)

Вие искате да опитате Бога да направи нещо заради вас – вие ще го получите, но и Любовта ще си иде. (25/стр. 302)

Та казвам сега: Слушай, сине мой! (25/стр. 303)

Никой не е могъл – пък и всичките дяволи, които досега са се мъчили, не са могли да ме излъжат. (25/стр. 304)

Слушай, сине мой, думите, които ти говоря! (25/стр. 306)

Който вярва в Бога, пещ го очаква; който не вярва в Бога, гроб го очаква – какво ще ми казвате на мене? (25/стр. 326)

Казваш: „Не вярвам в нищо“. Гроб те очаква. „Аз вярвам в Бога.“ Огън те очаква. (25/стр. 326)

Аз мога на ухото да ви кажа две думи, от които зависи вашето щастие; те са следните: „Говори сладко!“. (25/стр. 347)

Ако аз съм на вашето място, ще кажа: „Туй е заблуждение!“. Блажени, които се заблуждават. (25/стр. 359)

Сега какво ще кажете: „Да вярваме или да не вярваме“? Вярвайте! Ако не вярвате, горко ви. (25/стр. 403)

После ние искаме да проникнем какво е казал Господ, като е създал света. Че ти трябва да развиеш едно ново сетиво. С тия пет сетива ти си формално животно. (26/стр. 61)

На всинца ви съм дал Абсолютна свобода. Аз съм дал ключовете и казвам: „Вземете!“. (26/стр. 64)

Всеки един от вас е пратен на Земята и каквото и да му се случи, да го приеме. (26/стр. 71)

Много работи ще дойдат в твоя живот, които не обичаш. Но те ще дойдат. Ти не може да се избавиш. (26/стр. 71)

Та ви казвам: Сега, ако ме слушате по закона на Любовта, вие ще разберете работите. (26/стр. 76)

Сега не мислете, че като правите усилия, вие можете да се развивате. Някои казват: „Дайте ни правила“. Божествените работи се развиват спонтанно. Това, за което се трудиш, работиш, то никога няма да стане. (26/стр. 79)

Ти казваш: „Аз вярвам“. Мен ми е безразлично в какво вярваш. (26/стр. 83)

Като ме срещне някой, казвам: Няма да ме лъжеш. Ако ме излъжеш, ще ти дам по-малко. Ако не ме излъжеш, ще ти дам повече. (26/стр. 117)

В живота има една опасност. И само чрез учене и чрез служене на Бога ние можем да избегнем големите опасности, които ни очакват. (26/стр. 169)

Разрешението на въпроса е: Учене и служене. (26/стр. 174)

И казват: „Какво трябва да направим? Учителю, ти можеш!“. Не мога. Не мога да престъпя закона на Любовта – има неща, които не мога – и да искам, не мога да го направя. (26/стр. 203)

На вас ви са дадени най-хубавите условия. По-хубави условия на вас никой не може да ви даде. (26/стр. 207)

И ученикът, който измъчва Учителя си, ще го изгуби. (26/стр. 249)

Сега си създавате условия за онези шест милиона крила. И заради шестте милиона крила, които ще имате, струва си малко да страдате. (26/стр. 255)

При най-лошите условия – Господ е там. (26/стр. 256)

Помни: Ако ти не живееш добре, аз ще кажа на Господа. Аз ще бъда първият, който ще те дам под съд. Знаеш ли туй? (26/стр. 303)

Като дойде някой при мене, казва: „Ще ми простиш“. Но аз само веднъж прощавам. (26/стр. 348)

Като дойде някой при мене, казвам му: Иди се нагреши, направи всичките грехове и като няма какво да правиш, тогава ела – аз ще ти простя греховете. Но тъй, с грехове, при мене не се дохожда много пъти! (26/стр. 348)

Вие, които не сте живели, идете в света, отживейте си тъй, както светът живее. И като свършите живота на света, елате. (26/стр. 354)

Най-после не уповавайте на моята доброта. (26/стр. 355)

Онези, които разбират онова, което казвам, ще разберат от малко. (26/стр. 356)

Един ден аз ще ви представя една разписка и колкото години съм проповядвал, да платите. Вие казвате: „Даром“. Но много се лъжете, ако мислите, че е даром. Ако даром сте учили, аз даром давам. Но ако даром не сте учили, аз не давам даром. (26/стр. 382-383)

Има някои неща – ако ги направя, за вас ще бъдат вредни. (26/стр. 383)

Кое е онова в мене, което считате Учител? Много мъчно е да се каже кое е. Кое е онова в призмата, което пречупва светлината? (26/стр. 384)

Аз на хората никога малко не давам. Него (малкото) задържам за себе си, там е тайната на живота. Многото – на другите. (26/стр. 387)

Вие искате да ме заставите да направя някои неща, (за) да вярвате дали съм това, което съм. Вие този въпрос не го разрешавайте! (26/стр. 423)

Казвам: Опитайте водата, която излиза из мене – това е то. Няма да търсите външни украшения. (26/стр. 423)

Онова, което изтича от вас – туй е за мене важното. (26/стр. 423)

Искам от всинца ви да изтича Божественото. (26/стр. 423)

Казвал съм ви и друг път, че в Бога има две Воли. Ако вървиш по закона на доброто, ти ще опиташ добрата Божия Воля. Ако вървиш по закона на злото, ти ще опиташ злата Воля на Бога. (26/стр. 516)

Когато не ме обичат, мен ме заковават реално на кръста. А когато зле мислят за мен, идеално ме разпъват. (26/стр. 565)

Учението е място, дето Бог присъства. Една Школа е място, дето Господ присъства. (26/стр. 624)

Казвам на един човек: Ти трябва да дишаш същия въздух, който аз дишам. Ако не го дишаш, между тебе и мене няма никаква връзка. (27/стр. 6)

Ако вие не приемете, аз ще намеря хора, които да приемат. Аз ще ги извадя от камъните някъде и ще намеря тези хора. Казвам: Най-после жабите ще направя хора и пак ще им проповядвам. (27/стр. 50)

Аз никога не губя. Не мислете, че ако аз говоря, че не искам нищо. Не, не! Много скъпо искам за моите беседи. (27/стр. 91)

Всяка моя беседа струва сто милиона, и то златни. (27/стр. 91)

Туй, което ще ви дам, ще бъде десет пъти повече, от онова, което ще ви взема. (27/стр. 99)

Тия, които не ме разбират, да си държат старите работи – нито давам, нито вземам. (27/стр. 99)

Аз оправям работите в края. Аз, като дойда в края, избърша сълзите. (27/стр. 100)

Тогаз питате: „Ти, като си толкоз богат човек, защо не оправиш света?“. Аз може да го оправя, вие ще го развалите. Аз мога десет пъти да го оправя, но вие ще го развалите. (27/стр. 106)

Ако една моя монета влезе в ръката ви, през целия ви живот ще остане в джоба ви. (27/стр. 123)

Казвам: Ако бяхте дошли при мене по-рано, щях да ви дам един обратен съвет от този, който сега ви давам. (27/стр. 145)

Най-съществените въпроси ти сам трябва да разрешиш. (27/стр. 152)

Някои неща у вас трябва да се смутят. (27/стр. 156)

Аз не искам да имам дъщеря, която умира. Аз не искам да имам и син, който умира. Аз бих предпочел да живея сам през цялата вечност, отколкото да имам син или дъщеря, които умират. (27/стр. 176)

Мнозина са ми казвали: „Ти, като знаеш толкова – ето ние, българите, имаме да плащаме – дай ни пари“. Аз мога да финансирам българите, ако тия българи ми дадат обещание, че може да възлюбят Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. Тогава аз мога да ги финансирам. (27/стр. 200)

Най-първо ви казвам тъй: Вие ще изорете нивите, после ще ги посеете с най-хубаво семе и оставете тогава на мене – аз ще ви изпратя дъжд, аз ще ви изпратя светлина и топлина, навреме всичко ще стане. Но ако вие не посеете вашите ниви, нищо няма да направя за вас. (27/стр. 200-201)

Като извършиш Волята Божия, тогава ела при мене. (27/стр. 203)

Аз съм изповедник на онези, които са изпълнили Волята Божия. (27/стр. 203)

Питам тогава: Този, Който всичко ви е дал, не заслужава ли вашата Любов? Вие не може да имате моето уважение, ако спрямо Него не сте внимателни. Мислите ли, че към мене ще бъдете внимателни? Не! (27/стр. 270)

Аз не искам някой да умира заради мене. Аз искам хората да живеят заради мене и аз да живея заради тях. (27/стр. 386)

Един ден все ще взема нещо от вас, не можете да не си платите. (28/стр. 31)

Какво аз ви говоря – не разчитайте на моите думи. За вас е важно онова, което приемете от мене. (28/стр. 32)

Засега не мога да ви кажа това, същественото, което вие искате, защото не можете да го изпълните. (28/стр. 35)

Питам: Ако Христос живееше във вас, щяхте ли да ме питате де е Христос? (28/стр. 94)

Нито ако вярвате, ще ви похваля; нито ако не вярвате, ще ви укоря. (28/стр. 108)

Всички вие вярвате в моето Верую. Не само вие, но и целият свят вярва в моето Верую. Всички сте мои последователи. (28/стр. 143)

Не само хората, но и птиците са мои последователи. Не само птиците, но и четвероногите, и рибите са мои последователи. Не само те, но и растенията са мои последователи. (28/стр. 143)

Който е стар, който не ме слуша, нека се готви за онзи свят. (28/стр. 165)

Всъщност всякога съм живял в онзи свят и всякога съм живял в този свят. (28/стр. 289)

Ето на, толкова години вече аз говоря на българите. Ако бях говорил на други народи, досега светии щяха да станат. (28/стр. 310)

Казвам: Внимавайте да не изгубите условията на Божественото, което ви е дадено. (28/стр. 311)

В пътя, който ви е даден, трябва да стоите. (28/стр. 311)

Искаш ли да те освободя? (28/стр. 343)

Аз пък не искам хора, които ще ми бъдат верни само до гроба. (28/стр. 363)

Аз ви предавам всичко това, което не е. Това, което не е – то пък обяснява това, което е. (28/стр. 394)

Ето защо аз трябва да представя нещата така, както не са, за да ви представя това, което е. Как ще ме разберете сега? (28/стр. 394)

Ако ви изпея една ангелска песен, вие повече няма да дойдете в събранието. Защо? Защото тази ангелска песен ще ви задоволи така, че повече няма да помислите за събранието. Следователно това, което е – аз не искам да го направя сега. (28/стр. 394)

Аз така мога да ви обясня Истината, че всички ще бъдете доволни, но има нещо, което ме задържа – всички ще ви обидя. За да не ви обидя, ще оставя Истината необяснена. (28/стр. 417)

Казвам: Ако не живеете добре, ще се превърнете в маймуни. Това значи да се върнете назад. Среден път няма – назад или напред, но ще се движиш, на едно място няма да стоиш. (28/стр. 442)

Мнозина са дохождали при мене и са ми казвали: „Кажи ни онзи магически закон, чрез който можем да си проправим пътя навсякъде“. Аз мога да ви кажа този магически ключ, но казвам: Ето де е магията – обичайте ближния си! Не задавайте сега въпроса: „Как да го обичаме?“. (28/стр. 446)

Единственият човек, който разбира живота, това съм аз, еретикът. Това мога да го демонстрирам. (28/стр. 469)

Една десетомилионна над или една десетомилионна под нормалната мярка – от това зависи как ще слушате и как ще разбирате. (28/стр. 497)

Ако си една десетомилионна част под нормата, ти не можеш да ме разбираш. (28/стр. 497)

Какво бъдеще изискваш, кажи ти – аз нагласявам бъдещето. (28/стр. 506-507)

При мене ела само когато съвсем загазиш, когато няма кой да ти помогне. Тогава аз ще оправя работите. (28/стр. 507)

Каквото кажете, това ще бъде. Казвате: „Възможно ли е това?“. (28/стр. 519)

Не мислете, че аз не зная вашето верую. Зная го и за пет минути мога да го изпитам. (28/стр. 541)

Аз поставям човека на тридесет и пет милиона градуса топлина и ако той не изгори, а само се стопи, казвам: На този човек може да се вярва. (28/стр. 541)

Как ще минете по моя път? Най-първо ще ви поставя пред грозната и пред красивата мома. Ако изберете красивата, ще ви дам пътя. Ако изберете грозната, ще ви приема за мои ученици. (28/стр. 579)

Моят Господ, за Когото ви говоря днес, казва, че всичко, което искате и очаквате от Него, ще го направи. (28/стр. 598)

Като не можете да разрешите някакъв въпрос, оставете го на моя Господ – Той да го разреши. (28/стр. 599)

Някои казват: „Какво е твоето Учение?“. Казвам: Аз нямам Учение. Те мислят какво ли искам да кажа. (28/стр. 681)

Докато не се научите като мен да знаете какво правят Любовта, Мъдростта и Истината, нито пет пари не можете да получите от мен. (29/стр. 14)

Аз ви говоря за неща, които са много мъчни. (29/стр. 18)

Един човек, който не обича учението, приложението и изпълнението, той не ме обича. (29/стр. 18)

Понякога търпя заблужденията на хората, но понякога ги разбулвам. (29/стр. 62)

Ще кажете: „Какво очакваме ние от нашия Учител, а той какво ни казва!“. Какво очаквате от мене? Вие очаквате да ви дам пари, да станете богати, щастливи или да придобиете криле като ангелите. Други пък очакват да разбогатеят, да си купят автомобил, да се разхождат с него – да правите каквото искате. Не, вие трябва да учите. (29/стр. 63)

Аз може да купя обуща, а може да накарам и хората да ви купят обуща. Може да накарам жена ви да ви обича, пък може да я накарам да ви търпи. (29/стр. 219)

Ако не можете да възприемете Словото – туй, което казвам – ще бъда неразбран. В моето Слово вие ще ме разберете. (29/стр. 232-233)

Зад нашите врагове е Бог. (29/стр. 240)

Аз съм много благодарен, отлично ме слушате. По-добри слушатели не съм намерил. За слушането, тъй както ме слушате – шест; но за изпълнението – две, най-много – три. (29/стр. 280)

Казвам сега: Мене ми трябват десет души ученици, които да прилагат това, което уча. (29/стр. 280)

Аз ще говоря на десетте души, не на вас. Вие сте на почивка, не може да ви говоря. Ще ви разваля рахатлъка. (29/стр. 281)

В Доброто всички ще заспите. (29/стр. 336)

Само по моя път, ако вървиш, ще дойдеш до моята Истина. Само като си дошъл до моята Истина, ще дойдеш до моя живот и тогава ще станеш едно с мене. (29/стр. 339)

Аз като дойда при вас да ви проповядвам, не мислете, че ще дойда да ви убеждавам. Аз ще ви запаля. (29/стр. 344)

Аз имам една главня, скрита в джоба си, и след като ви приказвам, ще ви запаля дрехите и ще си замина. Паля ви, после да става каквото ще. (29/стр. 344)

Да горите, нищо повече… „Ама чакай!“ Не, не, горение, горение. (29/стр. 344)

Вие мислите без огън да мине. Всички ще горите! (29/стр. 344)

Сега аз не искам нито да ви насърчавам, нито да ви обезсърчавам. Но ще ви запаля – кому роклята, кому гащите. (29/стр. 345)

Ако искате земя, аз ще ви дам земя, колкото искате. Ще ви пратя на Месечината, на Венера, на Юпитер. Колко декара земя искате – километри да ви се даде. Но да се създаде едно благодарно сърце, струва повече. (29/стр. 373)

Ако обичате Господа, всичко мога да направя заради вас. Аз не искам мене да обичате. (29/стр. 376)

Ако обичате Господа, всичко мога да направя заради вас. Пък ако не Го обичате, ще ви причиня най-големите страдания, които никога не сте ги сънували. (29/стр. 376)

По-благоприятни времена от сегашните нямате. Няма да се намерят. (29/стр. 376)

Вие сега ще кажете: „Той, нашият Учител, не прави погрешки“. Какво разбирате, че не правя погрешки? Аз правя повече погрешки от вас. Аз правя погрешки, че слушам вашите глупости. (29/стр. 380-381)

Обикнете Бога, нищо повече! (29/стр. 381)

Сега вие седите и се питате: „Тъй както ни учи Учителя, къде ще му излезе краят?“. Тъй както аз уча, ще ви посрещнат в Рая. Тъй както аз не уча, ще ви посрещнат в затвора. (29/стр. 387)

Ние сме готови да направим всичко заради вас, ако обичате Бога. (29/стр. 388)

Ако вие не работите, работници ще дойдат от другаде, Господ ще ги намери. (29/стр. 388)

Казва някой: „Пари имаш ли?“. Светлината е моя. Ако искам пари, ще продавам светлината. Като спра инсталацията на светлината, ще дойдете при мене. Ако искам да продавам, като спра въздуха, ще дойдете при мене. Като спра водата, ще дойдете при мене. Всичките ви пари ще обера, но не разрешава въпроса. (29/стр. 389)

Да допуснем сега, че няма работа. Може да разиграя Земята, да направя земетресение, да съборя всичките къщи на богатите хора – като започнат да строят нови къщи, ще създам работа на хората. (29/стр. 389)

Аз ви казвам: Ако сте ме послушали, ще се вглъбите в себе си. (29/стр. 389)

Всеки един да се вглъби в себе си вътре. (29/стр. 390)

Иди да работиш, ще имаш моето разположение. Моето добро разположение струва повече, отколкото хилядите, които ще ти дадат. (29/стр. 391)

Не от Любовта, която имате към мене, нито от Любовта към вашите ближни – от вашата Любов, която имате към Бога, зависи вашето бъдеще. (29/стр. 392)

И аз съм дошъл до едно място да кажа, че трябва да затворя Школата. Не намирам за нужно да ви говоря по-нататък и трябва да ви оставя да научите Божествения закон. (29/стр. 465)

Най-малко стотина същества има, които ви наблюдават. Всеки ден сте под зорки погледи. (29/стр. 486)

Вие, които сте тръгнали да служите на Бога, нищо не ви трябва. (29/стр. 508)

Казват: „Кажи, Учителю, една дума, ще му престане кръвта“. Не е време да кажа една дума. Ако кажа една дума, освен че няма да спре кръвта, но ще тече още повече. (29/стр. 514)

Щом не те изпитват, ти ще бъдеш от забравените. (29/стр. 515)

Всяка една секунда има своето назначение. По възможност използвайте, нищо не отлагайте. (29/стр. 519)

Да кажете: „Има време“ – така разсъждават, които не разбират Божиите закони. Не отлагайте. (29/стр. 519)

За да бъдеш монах, Бог трябва да бъде на първо място. (29/стр. 587)

Щом Бог не е на първо място, ти не си монах. (29/стр. 587)

Който не се е жертвал заради мене, не може да го обичам. (29/стр. 642)

Ти си болен, затова ме търсиш. Ако не беше болен, нямаше да ме търсиш. (29/стр. 644)

Казва: „Защо не положиш ръката си да мине?“. Аз не полагам ръката си на онзи, който нищо не е направил за мене. (29/стр. 644)

Какво ще ви говоря на вас? Вие сте натоварени с големи мъчнотии, страдания. Аз ще ви говоря, говоря, вие дойдете до къщи – ще кажете като този: „Много хубаво говориш, но не можах да те разбера“. (30/стр. 33)

Всичко това, което ви се случва, ако се учите, ще бъде за добро. Имайте търпение. (30/стр. 119)

Та казвам: Понякога аз се срамувам от вас, а някога се срамувам и от себе си, че съм Учител на такива ученици. Казвам си: ако знаех, че са толкова неспособни, кракът ми не би стъпил тука. (30/стр. 131)

Аз съм ви казвал и друг път: Не искам да ме занимавате с вашите глупости. (30/стр. 134)

На мнозина съм казвал: Не говорете нито зло, нито добро за мене. (30/стр. 134)

Не е въпросът, че аз трябва и мога да търпя, но това не е добре за вашето бъдещо развитие. Вие сами ще се спънете от всичко това. Помнете, че онези, които ръководят съдбините ви, втори път няма да ви създадат такива условия. (30/стр. 145)

Сега аз ще ви покажа един път, по който трябва да вървите. По този път много пъти сте вървели, но сте го напущали. Ако и сега го напуснете, не зная какво ще правите. (30/стр. 145)

Аз ще си взема беседите и ще си замина. (30/стр. 150)

Един ден ще си взема беседите и ще си замина. Аз ще си взема своето богатство, нищо не съм загубил от него. Но аз желая и вие да не останете сиромаси. Ако останете сиромаси, ще има плач и хълцане подир мене. (30/стр. 150)

Мене съдбата на грешните хора не ме трогва. (30/стр. 150)

Една кибритена клечка в дадения случай може да разреши един въпрос, който хиляди и милиони дървета не могат да разрешат. (30/стр. 199)

Но ако аз бях една птица, която пее, не щях да млъкна, но щях да пея така, че да се разтопят всички телчета на кафеза, и да стана свободен. (30/стр. 219)

Аз не дойдох, за да си дадете мнението за мене. Вие трябва да се учите и нищо повече. (30/стр. 221)

Аз искам да ви осветля – онези от вас, които сте готови; някои от вас спят, аз не искам да ги събуждам. (30/стр. 275)

Аз гледам: във всичките предприятия онези хора, които издаваха беседите, все загазиха, имаха много неприятности. Идете в света – тези хора ги харесвам повече. (30/стр. 301)

Вие ще кажете: „Каквото Господ даде“. Господ обича, ти да Му кажеш конкретно. (30/стр. 360)

Мнозина са ми казвали: „Ти не можеш ли да туриш нещо в нас?“. Освен че няма да ви туря нещо, но аз съм дошъл да вземам. Аз съм турил, турил, турил и виждам, че ако туря още едно кило отгоре, вие ще потънете някъде. (30/стр. 483)

Някой ще каже: „Ти се помоли заради мен“. Аз мога да се моля за тебе, но ти трябва да работиш. (30/стр. 502)

Какво ще ви ползва, ако ви кажа колко прашинки има на Слънцето? (30/стр. 514)

Мене са ме обичали много хора и после с години ми е вземало да си лекувам раните. (30/стр. 554)

Някои от вас казвате: „Говори ни Истината!“. Истината не може да се говори. (30/стр. 672)

Всеки Учител, който усети, че ученикът иска да стане по-голям от него, той му обръща гръб. (30/стр. 702)

Какво означава това, да станеш самостоятелен? Искаш да станеш по-голям от Бога, нищо повече. (30/стр. 702)

Със сълзи не става сега, но огън трябва сега. Огън! (30/стр. 726)

В моето знание вие ще се удавите съвсем и от вас нищо няма да остане. Съжалявам, че ще се удавите, и затова всичко няма да дам. (31/стр. 20)

Не съм обичал някого – той носи всичката нечистота в себе си; нека седи вън да се очисти най-първо. (31/стр. 26-27)

Каквото и да правите, погрешка не ви намирам. В реда на нещата е. Но че не работите, това е погрешка. (31/стр. 34-35)

Никакви причини не те извиняват! (31/стр. 37)

Ти се безпокоиш и казваш: „Може би след милиони години“. Никакви милиони години! Един милион наши години – това е само една секунда, един миг на Бога. (31/стр. 37)

„Учителя ме поздрави!“ Ни най-малко! Аз съм го поздравил, но той ни най-малко не е разбрал какво съм му казал. (31/стр. 38)

Поздравления ще има, ако ти ходиш по пътя на Божията Любов, ако ти ходиш по пътя на Божията Мъдрост. Поздравления ще има, ако ти ходиш по пътя на Божията Истина. (31/стр. 38)

Но не ходиш ли по този път – и всичките Учители да се съберат, нищо не могат да ти помогнат. (31/стр. 38)

Всичките неща, за които аз ви говоря, са неща постижими, даже за най-малките деца. (31/стр. 41)

Аз крайно се отвращавам от лъжата. (31/стр. 107)

Благодеяния не правя никому. (31/стр. 171)

Аз често съм забелязвал, че някои искат да проникнат, да разберат какво аз мисля. Казвам му: Точно така мисля, както ти мислиш, нищо повече. (31/стр. 222)

Аз за прераждания не говоря. Аз ви казвам: Ако сега изгубите едно условие, едва след сто прераждания то ще се върне. (31/стр. 232)

Аз, като се смея, с всяка моя усмивка изправям една погрешка. (31/стр. 280)

Сега не мислете, че като сте тръгнали по този път, ще имате много повече. Ще имате не друго, а по-големи изкушения. (31/стр. 289)

Пазете се да проповядвате. (31/стр. 293)

Ако постъпите като Моисей, ще ви заровят някъде и гроба ви никой няма да го знае. Ако постъпите като Илия, с колесница ще ви вземат на Небето и после ще ви пратят на Земята да ви отсекат главата, и ще я поднесат на тепсия. А пък ако постъпите като Христа, ще ви разпънат на кръст и на третия ден ще възкръснете. Ако искате някой друг начин, друг път – ще ви покажа. (31/стр. 302-303)

Мнозина от вас искате да знаете дали прогресирате, или не. Аз ще ви дам една диагноза, за да знаете това. Не е мъчна работа. Виждам голям въглен, който е на огнището. И за да разбера дали гори, или не, аз ще отделя всички други въглени от него, които са запалени, и ще туря около него незапалени въглища. И ако може да ги запали, той гори. (31/стр. 306)

Ако поне на един не може да предадеш своя огън и да го запалиш, тогава какъв огън имаш? (31/стр. 306)

Ти се самоизлъгваш, като употребяваш израза: „като му дойде времето“. (31/стр. 306)

Мнозина ми казват: „Толкова години говорите за Любовта, как не ви дотегна?“. Аз казвам: Вие се пазете, понеже аз досега съм ви говорил, сега е нужно приложение. Почнете да обичате! (31/стр. 309)

И на вас ви пожелавам да се запалите и да горите, без да изгаряте! (31/стр. 310)

Гледайте да влезете в тесния път. (31/стр. 334)

Говоря на онези от вас, които искате да разберете Дълбочините на едно Учение. Вие влизате в Нова Епоха. (31/стр. 446)

Аз говоря за онези, които ще влязат в Шестата раса. (31/стр. 457)

Учението Христово в Нова форма го изнасям. (31/стр. 457)

Ако искате, елате с мене, аз ще ви заведа при Него. (32/стр. 58)

Всеки, който се е опитал да ме излъже само в едно отношение, и ръцете, и краката му са се вцепенявали и той се е простирал на Земята, докато се разкае. (32/стр. 93)

Туй Учение е вътрешно, аз не искам да проповядвам навън. (32/стр. 115)

Ако продължите в този път, ще дойде съдействието. (32/стр. 139)

Един човек, който не заслужава моята Любов – нито косъм от главата си не давам. (32/стр. 285)

Та казвам: Мъдростта сега вика. (32/стр. 309)

И целият ад може да дойде – и при най-големите бури, и при най-големите несгоди вие не се спирайте. (32/стр. 347)

Ако ти обикнеш Природата, а не обикнеш Бога, Природата не може да те обича. (32/стр. 447)

Както ви виждам пред себе си, някои сте сухи извори – желая всички да станете извори, да бликате. (32/стр. 459)

Твоят син изразява моята Любов. Твоята дъщеря изразява моята Любов. Твоите приятели изразяват моята Любов. Аз съм вътре в твоите приятели. Каква нужда има, каква нужда има отгоре на това аз да ви обичам? (32/стр. 470)

Някой път може да кажеш тъй: „Защо не съм даровит?“. Ти си даровит, но трябва да дойде Учител да вдъхне нещо. (32/стр. 499)

Вие ми казвате: „Сега ще те послушаме“. Не да ме послушате, а прилагайте, прилагайте. (33/стр. 64)

Туй, което аз съм вложил вътре във вас, него слушайте. Този Дух – него слушайте. (33/стр. 141)

Ако вие разберете себе си, ще разберете и мене. (33/стр. 158-159)

Учи се, учи се, велико наследство имаш горе – с цяла една планета ще разполагаш и ще ѝ станеш господар. Вие ще кажете: „Хъм, но кога?“. Сега, сега, в този живот. (33/стр. 159)

Но вие ще кажете: „Ние ли сме най-благородните?“. Аз не започвам с най-благородните, а с най-калпавите: с хромите, клосните, прокажените – с всички, които са изхвърлени. (33/стр. 168)

Напуснете местата си и елате да помагате. (33/стр. 169)

И ако аз проповядвам за Любовта, то е, за да може тази Любов да стопи вашите вериги. (33/стр. 170)

Някой казва: „Защо с едни се отнасяш любезно, а с други – не?“. Аз ще ви кажа защо. С болните хора се отнасям много любезно. (33/стр. 170)

Тези, които са компрометирани пред мене – извършили някое престъпление или са се провинили в нещо – аз се приближавам към тях. (33/стр. 175)

В мене има такъв стремеж, да се приближавам повече към слабия, безразлично дали е беден, или богат. (33/стр. 175)

Аз всякога имам съчувствие към слабите хора, искам да им помогна. А някои хора нямат нужда от мен. (33/стр. 175)

Казвате: „Не му е дошло времето“. Закъснели сте, закъснели сте, отдавна е изгряло Слънцето, още много ще закъснеете! (33/стр. 177)

Днес аз искам да ви приема. (33/стр. 178)

Да, да, аз ще ви проглуша с Любовта! (33/стр. 196)

Аз съм намислил да ви разруша къщите. Защото, ако не се разрушат вашите къщи, вие ще измрете в тях. А като ги разруша, ще влезе Слънцето и ще бъдете свободни. (33/стр. 196)

При нас заблуждение няма. При нас, като дойдете, всички заблуждения ще изчезнат. (33/стр. 207)

Сега казвам: За моето име няма място в света. (33/стр. 213)

Питат ме някои: „Ще ли те срещнем?“. Никъде няма да ме срещнете. „Няма ли да те видим?“ Никъде няма да ме видите. (33/стр. 213)

Вие сте казвали: „Учителю, почакай малко!“. Две хиляди години все сте отлагали. И понеже иде последният цикъл на този живот, Христос ще каже: „Затварям училището“. Тогава? (33/стр. 258)

Аз казвам така: Аз ще ви платя всичките дългове, повече ще платя за вас, но само с едно условие – да изпъдите абсолютно лъжата из живота си. (33/стр. 270)

Аз, като говоря за Истината, ще проверявам сърцата ви как приемате тая Истина. (33/стр. 272)

За да бъде човек в духовен смисъл ученик, той е определен от хиляди години. (33/стр. 287)

Моята беседа тази сутрин има за цел само учениците ми, а не онези някои външни слушатели. Те много късно са дошли, аз съм много напреднал, не мога да се повръщам назад – говоря за учениците, за малцината. (33/стр. 298)

Истината ще говоря тъй, както никой не е говорил, и ако тази Истина огорчава някого, аз не съм виновен. (33/стр. 306)

Преди пет години ме глобиха с 25 лв., че съм проповядвал без позволение, без да взема позволение от началството… Два милиарда и половина наложиха на България глоба заради тия 25 лв. (33/стр. 309)

Не, аз не говоря каквото ми скимне, а говоря такива Велики Истини, които аз съм опитал, опитал. (33/стр. 311)

Но казвам: Ако аз трябва да се уча на вашето цвилене, и вие трябва да се учите на моята наука. Защо? В бъдеще не аз ще слизам при вас, а вие ще дойдете при нас. Сега съм аз при вас, аз ще се уча, но когато напуснете вашите форми, тогава ние ще ви се смеем, че не можете да говорите като нас. (33/стр. 313)

Аз сега говоря и после беседвам с вас, но интимния ми живот – това, което аз мисля – вие не го знаете. (33/стр. 316)

Туй, което съм пред вас – не съм още всичко в тази реч, която сега ви говоря. (33/стр. 316)

Моят живот се изразява в друго направление, а че трябва да ви говоря, туй е само едно задължение. (33/стр. 316)

Но аз казвам на света следното: Ако вие не възприемете Божията Любов и не приложите този велик закон на Любовта, като това магаре ще ревете десет пъти на ден и ще носите дърва от едно място на друго; няма да имате ръце, а копита и тогава по сто пъти на ден ще ви бият. (33/стр. 316)

Едно нещо има, което аз мразя – на всичко аз се поддавам, но никога не на лъжата. В историята на моя живот не е било момент, в който някой да е могъл да ме излъже. (33/стр. 318)

Аз от малко Любов умирам. (33/стр. 319)

И съвременните хора казват: „Кой те е пратил тебе да ни говориш тука, да ни смущаваш?“. Аз ще им отговоря тъй: Вашата кола скоро тук, на пътя, ще се забатачи и ще се счупи, а там някъде има друг път, много по-удобен. Аз съм се явил да ви предпазя. (33/стр. 325)

Но никога няма да ви поверя Цялата Истина, защото е Свещена, а вие може да злоупотребите с нея. (33/стр. 327)

В туй Учение, което аз проповядвам, пътят е най-лесен. Но методите са най-мъчни. (33/стр. 328)

Аз ще дойда – мен ме много интересува да посетя дома ви, да се порадвам на вашата справедливост. (33/стр. 332)

Моето желание е не да ви говоря красиво. Не, аз нямам това за цел. Моето желание е да ви туря в контакт с Бога сега, а не след хиляди години. (33/стр. 333)

Та сега аз ви говоря, защото вашата каруца е спряла. (33/стр. 334)

Аз зададох такава задача на моите ученици: Ще ми кажете един от най-големите ваши недостатъци. Но зная, че те ще кажат най-малкия си недостатък. Най-големият недостатък, това е главата на змията. А най-малкият е опашката… Дайте ми главата на змията, най-голямото зло е в главата. Като хвана змията за шията, тогава с опашката лесно мога да се справя. (33/стр. 337)

И всички говорят против мен – „Бягайте да го не слушате!“. Мене няма да слушате, но Онзи, Който говори, ще слушате. (33/стр. 339)

Сега готови ли сте да приемете туй Учение и да го приложите? Щом го приложите; който го приложи първи тъй, както ви казвам – аз ще го целуна. (33/стр. 341)

Ще почна да ви посещавам, няма да оставя никого непосетен, никой няма да ми се сърди. И като ви посетя, имам си дневник: каквото видя, ще си забележа в него. (33/стр. 341)

Бъдете доблестни с вашите най-големи грехове, казвайте ми ги! Тази змия – хванете я за врата и ми я дайте. (33/стр. 343)

И ако вие започнете с Любовта, нито косъм няма да падне от главата ви. Бъдете уверени – през този огън ще минете, през вода ще минете, но неуязвими ще бъдете, няма да пострадате. (33/стр. 343-344)

Но казвате: „Господ ще ни промени“. Ще те промени Господ, ако ти се промениш. (33/стр. 362)

Не, не, днес казвам: Въодушевление не искам, парите, парите тук! Досега аз давах, а вие казвахте: „Охо!“. (33/стр. 368)

Вие казвате: „Да си помислим сега“. Няма време да се мисли. Ще дадеш или не? Ако дадеш, заповядай, влез. А ако ли не – върви си, не те спирам. (33/стр. 369)

И когато държа последната си беседа в България, ще донеса пълната си архива на всичките си ученици, ще ви я прочета и ще ви питам: „Готови ли сте, или не?“. Ако ли не сте готови, ще затворя архивата си и ще ви оставя да се разправяте сами със себе си. Чисто и ясно! (33/стр. 369)

Това не е шега, но ви казвам: Иде един велик момент в живота, най-великият, най-славният момент. Или кости ще останете, или жива запалена свещ да свети във вековете. (33/стр. 369-370)

Аз говоря на учениците; а не на вярващите и на оглашените – свободни са те. (33/стр. 370)

Тази Истина ще се провери и за вас е последната секунда в живота ви, последната секунда е тя. Отсега нататък, ако вие не използвате тази секунда, изгубени сте завсякога. Туй да го знаете – всичко е изгубено завсякога. (33/стр. 370)

Казвам: Изгубени сте! – Разбирам: Ще изгубите всичките условия да се запознаете с онази Велика Истина, онази Велика Мъдрост, за която вашата душа от хиляди години е копнеела. Това копнеете вие и сега е моментът, не се колебайте! (33/стр. 370)

Аз искам всички да вкусите плодовете на туй Божествено Учение, което проповядвам. (33/стр. 373)

Аз и Христос учим едно и също нещо, нищо повече. (33/стр. 379)

Но за мен думата „дъновист“ или когато споменат думата „Дънов“, то е забиване един гвоздей в ръката ми. (33/стр. 379)

Готови ли сте вие да пожертвате целия си живот, всичкото си имане за Бога? Някои от вас искат да ви разкрия нещо. Нищо няма да ви разкрия! (33/стр. 380)

Но готови ли сте да пожертвате всичко? „Наполовина.“ Не, не! (33/стр. 380)

Аз искам у всинца ви да блика Любов. (33/стр. 392)

Някой казва: „Отишъл при Учителя“. Но как е отишъл, горе отиде ли? Аз тук го виждам. Най-първо горе ще иде, в Духовното поле, а после – на физическия свят. (33/стр. 401-402)

Всички трябва да бъдете досетливи, много досетливи. (33/стр. 405)

Някои се сърдят, че не посещавам дома им. Ами че слушайте – аз, като дойда в дома ви, ще ви попитам: „Вие повикали ли сте Главния Учител в дома си? Повикахте ли Отца?“. „Не.“ „Повикахте ли Сина?“ „Не.“ „Ами мене защо ме викате? Аз съм третото колело. Ако сте повикали първите двама – да!“ (33/стр. 407)

Великият Учител мълчи. Ако Той намери, че ти трябва да минеш през тази опитност, ще те остави да минеш. Погрешка ли ще направиш, ще паднеш ли – Той ще предпочете ти да паднеш, отколкото да те лиши от тази опитност. Ще опиташ това малко падение! Един ден, ако ти се повдигнеш без тази опитност, ще се яви много по-голямо падение от сегашното. (33/стр. 409-410)

Ако Той по някой път те оставя, има си Дълбоки причини вътре в самото битие, в естеството на самите неща, отдето иде падението. (33/стр. 410)

И казвам: Думите, които аз ви говоря, не са мои. Те идат от един Велик Източник и аз ви ги казвам. (33/стр. 436)

Понякога аз като говоря, вие казвате: „Какво искаше да каже нашият Учител там, в беседата?“. Казвам: Вие не сте били гладни. „Ама аз не мога да го разбера.“ Не сте били жадни. „Ама това е тъмно.“ Гладни и жадни не сте били. (33/стр. 461)

Вече осем хиляди години как хората са правили погрешки и искате, когато се проповядва едно Учение, тъй, с един замах, в една седмица да се поправите. Тъй не може. Може – но за героите. (33/стр. 476-477)

Школата, в която следвате, нито съди, нито изключва ученика; но трябва да знае, че при всяка най-малка злоупотреба с Любовта той ще носи голяма и тежка отговорност. (34/стр. 35)

Какво ще ви говоря аз или друг някой, това зависи от вас. (34/стр. 49)

Ще забравите даже и да дишате – всичко трябва да спре. (34/стр. 145-146)

Преди всичко, въпрос е дали вие сте на Земята. Да не излезе, че сънувате, че сте на Земята. (34/стр. 178)

Ако изпуснете днешните условия, вие ще прекарате в пространството двеста, триста или петстотин години в лутане, в безпокойствия, без да имате надежда за връщане към по-раншните условия. (34/стр. 211-212)

Има причини, заради които Невидимият свят не ви дава онези начини и методи, необходими за вашето по-бързо развитие. (34/стр. 228)

И сега аз говоря само на онези, които са съществували. Онези, които не са съществували, те нямат думата сега. (35/стр. 7)

Аз говоря на онези, които не сега са се родили, но които са били родени в миналото и сега пак ще се явят в света. (35/стр. 14)

Ако искам да стана богат, аз имам всички условия за това. Аз зная известни растения, които могат да лекуват всички болести. Аз зная известни растения, които съдържат в себе си жизнения еликсир, с помощта на който може да се продължи животът. (35/стр. 21)

Тъй щото аз мога да продължа живота на всеки човек, но има друг един по-важен закон, а именно, че трябва да го науча първо да живее добре. (35/стр. 22)

Ако ние спрем ветровете, тогава ще дойде циклон. Ако ние спрем дъжда, тогава ще дойде потоп. (35/стр. 54)

Онези, които са с нас, са повече от онези, които са против нас. (35/стр. 65)

Нищо в света не може да ви спъне. (35/стр. 94)

Аз ще ви срещна в другия свят и там ще ви проповядвам. (35/стр. 199)

Мене на Земята нищо не ми трябва: ни къща, нито общество, нито народ, нито човечество. (35/стр. 225)

Хубавото е извън Земята. (35/стр. 238)

Някои искат да им дам формула. Някой път формулите не хващат. (35/стр. 278)

Аз мога да ви накарам да се обичате. Когото и да е може да обичате. В туй отношение съм майстор. (35/стр. 297)

Вие, пък и други се питате: „Ако той замине, ако той умре, кой ще ни ръководи?“. Чудни са тия хора! Слепи ли са? Ръководството е вътрешно! (35/стр. 303)

Аз съм, който нося Новата вест. И казвам: Забрави ли сте Баща си! (35/стр. 303)

Той, човекът, се влюбил в една мома, дал ѝ среща, трепти да я види; аз съм дошъл в това време и той казва: „Нямам време!“. Не че няма време, но той е ангажиран със своята възлюбена. Ако той разбираше щастието на живота, той трябваше да услужи. Аз съм, който нося тяхното щастие. Защото, ако те не ме угостят, не може да имат моето благословение. На тия, двамата млади аз нося бъдещата им съдба. (35/стр. 325)

Аз мога да направя живота пълен на всекиго. (35/стр. 327)

Казвам: Като се облечете в нови дрехи, тогава може да ви се говори. Докато сте в стария живот, не може да ви се говори. (36/стр. 8)

Гъсеницата никога не може да оправи живота си. Онова, което ще я спаси, е пеперудата. (36/стр. 13)

Казвате: „Добре говориш“. Добре говоря, когато ме разбирате. Щом се яви препятствие на пътя ви, не говоря вече добре. (36/стр. 19)

Ние носим благата на България. Ние носим благата на света. От нас зависи всичко. (36/стр. 25)

Помнете: Малкото клонче всякога се нуждае от големия клон. И големият клон има нужда от Дървото. (36/стр. 26)

Ще ме подражаваш, ще мислиш като мене, ще правиш сравнения като моите, но всичко това не е намясто. (36/стр. 51)

Ако трябва Учителят да освобождава ученика, това показва, че изпитът не е издържан. (36/стр. 79)

Ако минете по моя път, ще имате ясна представа за живота. Но това е невъзможно. Пътят, по който съм минал аз, е пълен с противоречия. Който мине по този път, ще се стопи. (36/стр. 99)

Един ден ще ви оставя сами да се занимавате в Школата. Ще се разправяте кой е по-близо до мене и кой – по-далеч. Близо до мене е само оня, който изпълнява Божията Воля. (36/стр. 104)

Аз зная кой какво крие вътре в себе си. Не мислете, че можете да ме заблудите. Никой не може да ме заблуди. Пътят, по който вървите, нищо не може да ви предаде. По този път нищо не се постига. (36/стр. 105)

Някой не слуша мене, че вас ще слуша! (36/стр. 107)

Никой дявол не може да ме излъже и съблазни. (36/стр. 109)

Казвате: „Учителя ще ни остави“. Не е въпрос за оставяне; въпросът е да разберете понятието близост. Божията Любов създава условия за близост. (36/стр. 110)

Аз мога да ви подмладя, но това е още опасно. Когото и да подмладя, ще се забрави и увлече в света. Ако направя някого велик музикант, и той ще се увлече. (36/стр. 116)

Искам, като приемете Учението, да останете верни на него, да не го изопачавате. И способните, и неспособните могат да го изопачат. (36/стр. 117)

Дадени ви са всички благоприятни условия за постигане на нещата. От вас се иска малко усилие. (36/стр. 122)

Ако и вие не изправите грешките си, аз ще ги изправя. В един ден аз ще ви направя светии, но за предпочитане е вие сами да станете светии. (36/стр. 127)

Като свършиш работата си, тогава ще кажа мнението си за тебе. Сега се дръж за Бога. Той има специфична мисъл за тебе. (36/стр. 129)

Помнете: Аз имам към всички добро разположение. (36/стр. 129)

Като ви наблюдавам, виждам, че някои отношения в Школата не се спазват. И аз се питам: да поддържам ли още моята гостилница, или да я затворя? Още малко ще почакам и ако продължавате по стария начин, ще затворя гостилницата – друго решение нямам. (36/стр. 132)

Колкото зависи от мене, толкова зависи и от вас. (36/стр. 133)

Вие се нуждаете само от една клечка кибрит. Ще драсна клечката и ще запаля свещта ви. После? Трябва да пазите свещта си да не изгасне. (36/стр. 138)

Сега аз бих ви говорил много, но трябва да бъдете свободни, без задължения. „Докога ще имаме задължения?“ Докато изправите своите грешки. (36/стр. 138)

Аз не искам никой да ме защитава. Защо? Защото говоря Истината. Докато говоря Истината и я защитавам, тя ще бъде на моя страна. (36/стр. 138)

Питам: Искал ли съм от вас нещо невъзможно? Вие питате как да живеете добре. Тогава аз отговарям: Люби Бога! (36/стр. 139)

Има неща, които можете да спечелите и без да сте тук. Даже има неща, които, ако не бяхте в Школата, по-лесно щяхте да ги получите. Но има нещо, което в Школата се урежда по-добре, отколкото вън. (36/стр. 139-140)

Драсвам и паля – ето двете важни думи. (36/стр. 140)

Не се обиждайте, но и за вас казвам: Вие още сте у дома си при своята майка, не сте дошли при мене в Училището. Нито един от вас не е дохождал при мене. (36/стр. 141)

Аз се произнасям за човека не когато е между хората, но когато е сам, когато се разговаря с Бога в себе си. (36/стр. 142)

Извън желанията на човека има нещо по-велико, което той трябва да схване. Всички желания са спънки към Великото и Непостижимото. (36/стр. 144)

Понякога аз си позволявам да направя едно малко зло. Защо? Защото малкото зло може да причини голямо добро. (36/стр. 145)

Някой казва: „Разочаровах се от това Братство, ще се откажа от него“. Ако намериш по-добро общество от нашето и по-добра Школа, иди там. И аз ще дойда да се уча при тебе и ще ти бъда благодарен. Пръв аз ще те последвам. (36/стр. 198)

Аз зная защо си радостен. Аз съм причината за това. Същият аз мога да те направя нещастен. (36/стр. 258)

Ако и вие очаквате моята похвала, горко ви. Една моя похвала ще ви създаде голямо нещастие. Ако ви похваля – (и) без да искам, страданието неизбежно ще дойде. (36/стр. 291)

Някои от вас казват: „Учителя ще нареди нашите работи“. Ако плащате, ще ги наредя. Ако не плащате, никакво продължаване на срока не правя. (36/стр. 302)

Казвам: На мнозина съм говорил повече от 20 – 30 години и въпреки това очакват да дойде Христос на Земята да ги спаси. (37/стр. 28)

Обаче това, което ви казвам, никъде няма да го намерите. (37/стр. 33)

За да ви приемат в Школата, трябва да спазвате правилото: не губи времето си. Това е надписът на първата врата, през която ще минете. (37/стр. 41)

Дойде някой при мене и ми казва: „Ако искаш, можеш да ме излекуваш“. Ако искам, мога да те излекувам, но и ти трябва да искаш. (37/стр. 60)

Мнозина очакват да получат всичко наготово, да им дойде някакво откровение. И това може, но докато получат откровението, ще бъде късно. (37/стр. 73-74)

Мнозина ме питат къде съм роден. Никъде не съм се раждал… Ако е въпрос за раждане, аз и десет пъти съм раждан, но съм изведнъж роден. (37/стр. 80)

Изкуство е при най-големите страдания да се яви у тебе любовно чувство към всичко живо. (37/стр. 83)

Аз ви давам най-краткия път. Той е по-правилен, по-чист, отколкото онзи, който продължава хиляди години. (37/стр. 90)

Целият свят да се превърне на кал, ти трябва да любиш. (37/стр. 253)

Мнозина казват: „Учителю, ти можеш да направиш всичко“. Мога и не мога. Не мога да работя против свободата на хората. За мене това е невъзможно. Не мога да ви науча на това, което вие не желаете. (38/стр. 38)

Аз зная плана на Разумния свят. Той е решил да не дава възможност на учениците да печелят на лотария. Ако печелят, те ще се провалят. (38/стр. 122)

Казвам: Не съжалявайте, че не печелите. Невидимият свят е дал на всеки човек толкова, колкото му трябва. (38/стр. 122)

Казвам: Не се оплаквайте, но работете. Вървете в Правия път без смущение. Че работите ви не вървят добре, не се безпокойте. Ако вървят много добре, няма да потърсите Бога. (38/стр. 131)

Казваш: „Обичам те!“. Не можеш да ме обичаш, ако първо не си обикнал Господа. „Не познавам Господа.“ Щом не познаваш Господа, мене съвсем не ме познаваш. (38/стр. 177)

Казвам: Вселената може да се унищожи, светът може да изчезне, Слънцето може да потъмнее, но да забравиш човека, когото обичаш – това е невъзможно. (38/стр. 202)

Много правила за живота мога да ви дам, но ако не ги спазвате, ще си причините големи нещастия. (38/стр. 211)

Нямате право да мислите, както искате. Ще мислите, ще чувствате и ще постъпвате като мене. Защо? Аз ви посочвам пътя, който води в Царството Божие. Ако искате да влезете в Царството Божие, ще следвате тоя път. (38/стр. 214)

Помнете: Който не иска да изпълни Божията Воля, ще бъде вън от Царството Божие. Законът е строг и безпощаден. (38/стр. 214)

Знаете ли какво напрежение изпитвам, когато нося вашите нечисти мисли и желания? Всякога ли трябва да ги нося? Докога ще търпя това? Всяко нещо си има край. (38/стр. 214-215)

Докато обичате Бога и вършите Волята Му, аз ще бъда между вас. Откажете ли се от Бога, аз ще ви кажа: „Сбогом!“. (38/стр. 215)

Аз съм дошъл до едно място, отдето повече не мога и не искам да нося вашите нечисти мисли и желания. Не искам да нося нечистите мисли и желания на българския народ. Не искам да нося нечистотиите и на съвременната епоха. Всичко, което виждате днес, ще изчезне, ще се стопи. (38/стр. 215)

Ако дохождате при мене със своите стари и нечисти мисли и желания, освен че нищо няма да ви дам, но ще взема и това, което имате. (38/стр. 215-216)

Какво сте направили за Господа? Какво сте направили за мене? Аз не искам да ми правите паметник, не искам да правите църква на мое име – нищо не искам от българите. (38/стр. 216)

Бог не обича лъжата. Веднъж завинаги трябва да ликвидирате с нея. Тогава, като дойдете при мене, кой каквото иска, ще му дам. (38/стр. 216)

Без да мисли много, някой казва: „Ще изляза от Братството“. По своя воля ти не можеш нито да влезеш, нито да излезеш. Братството е Божие дело. Как ще излезеш от Бога? Къде ще отидеш? (38/стр. 218)

Аз не искам много да говоря за Любовта, защото, каквото кажа, става. Искам всеки да се развива естествено. Много неща съм казал и още много има да кажа, но ще чакам, когато бъдете готови. (38/стр. 219)

Като не разбирате Слово, и мене не разбирате. (38/стр. 219)

Питате: „Кога ще ни кажете неща, които никой досега не ни е казвал?“. Когато Бог отнеме каменните ви сърца и ги замести с нови. (38/стр. 220)

Говоря ви, т.е. показвам ви един или няколко скъпоценни камъни да ви заинтересувам. Който има пари, може да си избере един от тях и да го купи. Който няма пари, само ще ги погледа и аз ще си ги прибера. (38/стр. 234)

Мнозина се запитват как живея аз. Ще ви кажа, ще бъда искрен. Гледам сериозно на живота, но никога не съм нито тъжен, нито радостен. Не нося отрицателни мисли в ума си. Някога се явяват сенки, но те не са реални. Виждам страдащи хора, но не плача за тях. Плачът не е състрадание. (38/стр. 245)

Вечер, преди да си легна, получавам телеграми от целия свят. Някъде потъва параход – оправям пътя му. Някъде момък дигнал револвер срещу възлюбената си, иска да я убие – казвам му, че тя го обича, и той се отказва от намерението си. Студент се оплаква, че професорът му ще го скъса – казвам на професора да не го къса: „Той е добър ученик, ще подобри успеха си“. Като отговоря на всички телеграми, тогава заспивам. (38/стр. 245)

Като видя, че хората, на които съм помагал, не вършат Божията Воля, турям ги в едно гърне на огъня да ги стопя. Те викат, плачат, молят се да ги извадя. Питам ги: „Готови ли сте да вършите Божията Воля?“. „Готови сме!“ Щом са готови, изваждам ги от гърнето, но вече пречистени и обновени. (38/стр. 245)

Ако се съгласите да вървите по тоя път, ще ви дам моето съдействие. Един ден ще ви събера, за да уредим неуредените работи: да платим всички полици, които не могат вече да се отлагат. Мнозина се намират пред ликвидация, т.е. пред свършване на развитието си. (38/стр. 246)

Бубата преде толкова тънка нишка, каквато най-добрият предач не може да направи, но нещо по-велико я очаква – да се превърне на пеперуда. Тя не може да направи това, което пеперудата върши. (38/стр. 246)

Докато не станете пеперуди, каквото и да ви говоря, думите ми ще бъдат глас в пустиня. (38/стр. 246)

Ако опитът ви излезе несполучлив, отново ще го повторите. За вечността това нищо не значи. (38/стр. 253)

Как се изявява служенето на Бога? Да вършиш това, което ти е неприятно. (38/стр. 264)

Дойде ли до мене, аз първо угаждам на Бога. „Как Му угаждаш?“ Като върша това, което ми е неприятно. Питат ме: „Защо търпиш тия хора около себе си?“. Защото искам да угодя на Бога. (38/стр. 266)

Когато изпълнявам Божията Воля, за мене не е важно мнението на хората. И мене някъде не ме приемат. И на мене някои дават гърба си, не ме поздравяват. (38/стр. 281)

Само адептите и светиите се домогват до Малкото добро. То се пази от Голямото зло. (38/стр. 284)

Някой иска да го обичам. Питам: Готов ли си да се стопиш? (38/стр. 299)

Ако не приемете новите условия и не заживеете по нов начин, вие ще се натъкнете на непоносими страдания. (38/стр. 304)

Когато казвате: „Не мога!“, трябва да се радвате. Има неща невъзможни, но те зависят от мене. (39/стр. 11)

От хиляди години съществуват най-хубавите условия в света. (39/стр. 12)

Аз давам срок десет години, докато бялата раса роди. Детето, което се роди, ще е дете на Шестата раса – човекът на Любовта. (39/стр. 27)

Ако биха ми дали най-големите богатства в света, не бих ги сменил с живота, даже и с най-големите мъчнотии и страдания в него. (39/стр. 38)

В света всъщност зло няма. (39/стр. 54)

Някой път ме питат: „Как ги търпиш?“. Рекох: Че какво има да ги търпя? Господ ги търпи. (39/стр. 56)

Аз съм като онзи човек, който само ще даде семенцата, и вие ще ги посеете. (39/стр. 62)

Най-лошите работи, които сега стават на Земята, са за добро. И най-лошото е за добро. (39/стр. 75)

Онова, което нося, аз го крия в себе си – никой не може да го фотографира. (39/стр. 89)

За мене, който люби Бога, той е важен. Който не люби, не важи. (39/стр. 115)

Сега трябва да ги утешавам, трябва да ги примирявам. Няма какво да ги примирявам. Аз съм решил най-после да се оттегля и да живея за Господа. (39/стр. 115)

Казвам: Ако има някой да дойде да слуша, да дойде. Ако не – аз отивам напред и няма да търся никого от вас. Помнете това. (39/стр. 115)

Ако не можете да направите жертва за Божията Любов, аз ви съжалявам. (39/стр. 115)

От четиридесет и пет години вече тук слушам раздори. Сега аз ще се вглъбя в себе си, имам много по-важна работа. (39/стр. 116)

Знаете ли, че ако се оттегли Божието Благословение от българите, какво ще стане? Нищо няма да остане от българите. (39/стр. 116)

Аз да ви кажа: Ако вие не вложите Любовта и с нея да побеждавате, вие нищо няма да постигнете. (39/стр. 116)

Казвам: Дяволът дошъл тук и се шири в цялото Братство, от четиридесет и пет години се шири. Толкоз скандали са ставали в събранието – все от него става и всички сте негови слуги. (39/стр. 118)

Не съм събрал всичките пари по банките. Един ден ще ги събера, ще ги взема. Всичкото богатство в света е мое. (39/стр. 118)

Без Любов абсолютно ви забранявам да служите на дявола! От Любов позволявам да му служите. Нямам нищо против. (39/стр. 118)

Знайте, то е лошо нещо, когато Господ напусне един човек; то е страшно. (39/стр. 120)

И без да ви проповядвам, вие пак ще научите този път. Само че този път е толкоз дълъг, толкоз страдания ще имате, че пак ще научите същото. (39/стр. 122)

Когато искате да направите някоя пакост някому, направете я с Любов. (39/стр. 123)

Ще оставим напълно всички да опитат своите възгледи и всеки да носи последствията, няма кого да убеждаваме. (39/стр. 126)

Казвам и на вас: Опитайте, по този начин аз за в бъдеще няма да се спирам. Ще оставя всеки да понесе последствията. (39/стр. 126)

Всички да бъдат избрани – това е, което иска Господ. (39/стр. 132)

Когато аз ви обичам, аз съм в говора. Чрез Любовта думите имат сила. (39/стр. 139)

Някои от вас запитват често: „Ще има ли срещане в оня свят?“. Има срещане. Двама музиканти, за да се срещнат, трябва да знаят да свирят. (39/стр. 151)

Зад вас стоят Божествените блага, раздавайте щедро. (39/стр. 159)

Аз съм гореща свещ, която гори. (39/стр. 185)

Казвам: Аз съм Виделината в света. (39/стр. 185)

Не мислете, че вие като се явите в света, хората ще гледат благосклонно. Най-първо те не искат техните лъжи да се открият. (39/стр. 185-186)

Дойде някой, казва: „Аз много обичам Господа“. Ще премигва очите нагоре. За мене свръхсъзнанието има особено ухание; аз го виждам – той го няма никакво, той мирише обикновено и казва, че обича Господа. (39/стр. 188)

Единственото, което е наша собственост, то е Истината. (39/стр. 190-191)

Ако ти не страдаш, не можеш да бъдеш наследник на благото. (39/стр. 191)

Казва: „Да ви кажа какво е казал Учителя“. Аз съм тук, че коментират думите ми. Гледам: аз мисля едно, те мислят друго. Турят примери, дето ни най-малко не съм сънувал. Казвам: Колко са гениални – аз съм го турил за едно, те го употребяват за друго; после, като се намерят натясно, лъжат. (39/стр. 193)

Загасвам свещта и казвам: „Четете!“ – не може да четете… Запалвам пак свещта, пак четете. (39/стр. 206)

Ако вашите желания са широки, постиженията ще бъдат медленни. Ако се стегнат, ще се ускори времето. (39/стр. 242)

Често на мене са ми казвали: „Учителю, ти тъй каза“ – той не ме слушал с Любов. Казвам: Той в дадения случай няма Любов, той не ме разбира. Без Любов думите няма да бъдат разбрани. (39/стр. 257)

Сега пък някои от вас сте много набожни – не ви харесвам, искате да ме лъжете. Никаква лъжа! (39/стр. 263)

Питат ме: „Вярваш ли в Господа?“. Аз съм преминал вярата отдавна. Сега аз слушам лекции от Господа. (39/стр. 284)

Казвам: Там, дето са двама или трима, между тях съм и аз. (39/стр. 286)

Някой път има нещо, което не мога да го направя. Като произнеса Името Божие, мога да го направя. (39/стр. 344)

Няма друг, който да е така благосклонен към хората, както Бог. Ако не беше тази благосклонност, и аз не щях да ви говоря. Тя ме е накарала да говоря. (39/стр. 358)

Едно дете, което иска да запали кибрит и иска да тури тази кибритена клечка в плевнята, веднага вдигам ръката си и го удрям. Няма време да му говоря. (39/стр. 359)

Трябва да се мисли, понеже сте дошли на Земята не да благувате… За работа сте дошли. (39/стр. 368)

Аз ви казвам: Оставете аз сам да оценя Любовта ви. Оставете ме аз да ви дам от своята Любов. (39/стр. 380)

Често някои ми казват: „Как ги търпиш?“. Рекох: Вие сте чудни. Аз виждам: Бог с всичките хора се забавлява и весели. (39/стр. 381)

В Любовта онзи, който ви измъчва, той ви изпитва. Вие не разбирате защо ви мъчи злото. Злото казва: „Може ли да обичаш Господа?“. „Не мога да Го обичам.“ „Като не можеш да Го обичаш, ще те мъча.“ „Остави ме свободен!“ „Никаква свобода. Трябва да Го обичаш!“ (39/стр. 381)

Бог е зад злото. И в самото зло Бог е вътре. (39/стр. 381)

Аз се радвам, че нося Божественото. И хората ще имат нужда от мене да им помагам. (39/стр. 399)

Из „Диамантената Книга“

Ако превъзхождаш света, можеш да го учиш.

Ти идваш и ме питаш… Не ме питай, а се слей с мене.

Ако имаш Любов към мене, ще узнаеш вечния си път.

Аз съм врата без ключ.

Ако не дойдеш при мене, много ветрове ще те гонят.

Името ми е търпение.

Ако уважаваш всяка искрица живот, ти ще си безценен за мене.

Аз съм забравената Истина.

Аз съм животоносен и смъртоносен.

Чистото действие е смърт за злото.

Бог, и като убива, помага. Човекът, и като помага, пречи.

Има място, по-тъмно от мрака; за него не искам да ви говоря.

Аз познавам древните цивилизации, но не принадлежа към тях.

Аз съм от Ядрото на Бога.

Отдавна съм излязъл от света.

Не можеш да мислиш по човешки и да ме познаеш.

Да ме разбереш, значи да влезеш в Бога.

За мен дори и вечността е бедна.

Не съм дал на ангелите да познаят смисъла на живота.

У мене има Слово, което може да ти разкрие Бога.

Който няма Любов, на него не позволявам да ме намери; той нека се моли и да учи.

Не е важно дали си здрав, или болен, а дали ме търсиш с цялата си душа.

Който се кланя на съдбата, не ме познава; но който се кланя на Истината, ще му се явя.

Ако носиш Истината в себе си, ще ме привлечеш на своя страна.

Моите ученици обичат повече Истината, отколкото живота.

Аз съм богат с Бога, а не със себе си.

Аз съм отвъд съществуването.

Запали Любовта в себе си, а не свещи.

Разумният ще ме потърси, мъдрият ще ме узнае, истинният ще се слее с мене.

Живея в по-дълбоко място от вечния живот.

Аз съм в опита и извън опита.

За мене бедността е богата, тя ме учи и обогатява.

Във вечността ще се видим, в Безкрая ще се срещнем.

Живея всякога, но слязох в мъртвия свят заради душите ви.

Аз съм Реалността, не търсете бъдещето.

Позволено ми е да боравя с Древната сила, но аз никога не злоупотребявам с нея.

Имам власт да променям събития.

Да имаш Жезъла на Бога, то е самото Единство.

Ако имам Любов, Свещените сили на Бога са у мене.

В мене тече Древност.

Когато сте в ръцете на изпитанието, ще ме познаете.

Никога не съм търсил църква и религия, но само Бога. Кой ще ме упрекне за това?

В мене няма светове.

Аз съм най-древният път към Бога.

Който познава умението да се учи, се приближава към мене.

Ако вкусите от моето присъствие, вече няма да сте човеци.

Виждал съм Древния потоп като велико водно кръщение.

Имам оръжие в себе си, неизвестно за света. Нарича се Диамантена Любов.

Мнозина говорят за моето Учение – не съм ги избирал.

Моите най-дълбоки ученици имат другото знание.

Нямало е светове, когато аз съм бил.

Моите тайни ученици имат събуден Дух и непобедимо мислене.

Злото няма опора в моята Безкрайност, то не може да се опре на мене. Аз не съм опора.

Имате ли връзка с мен, ще имате и равновесие – то е неуязвимо.

Някой казва: „Аз те виждам“. Казвам му: Не можеш да ме видиш. Аз съм над виждането.

Помнете: Стремежът към Истината е страж.

В религията си умствен, в чистотата си духовен, в Истинността си Божествен.

Бъди истинен, а не религиозен.

Колкото повече се смирявате, толкова повече се изкачвате. Когато стигнете до моето смирение, повече не ви трябва.

Ако сте будни, обидите ще ви радват.

Помнете: Будността е броня, будният винаги търси чистото действие.

Искам да имате ключ към мене, това е вашата Истина.

Казвам: Бъди зает с Бога, а не със света.

Казвам: Случайността променя условията, тогава случайността случайност ли е? Помнете: Бог управлява всяка случайност.

За да ме познаеш, трябва много пъти да си умирал за Истината.

Ако се сблъскате с моята реалност и издържите, значи сте мои ученици.

Моята светлина е толкова голяма, че може да бъде и мрак.

Ученикът се формира по образа на Любовта. Учителят е образ на Безкрая.

Яви ли се строгостта ми, само чистите ще оцелеят.

Истинният живее всякога, а другите са между живота и смъртта.

Дойде ли трудност, иска се голямо съсредоточаване в Бога.

Мога да ти дам нещо, което го няма и във вечността.

Истината е страшна основа и всички, които са сгрешили спрямо нея, за тях са били създадени светове и те са били изпратени там да се учат.

Вътре в Бога си неуязвим и като умираш. Вън от Бога си победен и като живееш.

Аз съм застанал пред вас и съм Нероден, а вие си мислите, че съм се родил.

Ако действам с Любов, действам като Бога.

Никога не устройвай живота си без Бога.

Моето богатство е Живият Бог у мене, а не онзи Бог, който е някъде в небето.

Ако аз съм отстъпил мястото си на Бог, аз съм станал господар на себе си.

Казвам: Тайната на отричането е велико придобиване на Бога.

Моята светлина не е разделена на изгрев и залез.

Животът е произлязъл от дълбочината на Бога, но Бог е повече от живота.

За Истината обясненията не значат нищо.

В голямото търсене трябва да умееш да чакаш.

В мене грее Бог. Слънцето съм го погребал.

Не придобивай сила, преди да си придобил Истинност и Любов.

Защо Бог е благ? Понеже е ослепителен, Бог е слязъл и е станал благ – така Той е станал поносим.

Там, където действа Бог, законите умират.

Окото на Бога вижда всяко неустроено кътче и в мравуняка, и във Вселената, защото сам Той е Устроителят.

В света няма живот, дори и в живота няма живот. Животът е единствено у Бога.

Животът не е живот. Животът е тайна, чрез която Бог е слязъл.

Светът е дом, вечността е родина, Мистерията е Храм.

Що е Учителят? Древност. Що е ученикът? Велика неизменност.

Докоснатият от Бога има тайно ухание.

Има будност, която е сляпа. Има будност, която гледа с Божието Око.

Когато Бог докосне Словото, то става чудо.

В света има милиарди ключове, но ключът към Бога е даден на малцина.

Когато наказва, Бог също е Милост.

Смъртта е един светъл празник, скрит от погледа на хората. Смъртта е блага вест.

Не се бори със злото, защото ще бъдеш завладян.

Има само една осигуреност – Бог в човека.

Белегът на търсача на Истината е, че той не се извращава в пътя.

Аз съм ясен говор, но ако ти си изяснил себе си.

Който ме познава, има път. Който не ме познава, има съдба.

Имаш ли умението да чакаш, ще дойда при тебе.

Дори и да не ме намериш, търси ме вечно.

Чистотата и смирението са голяма опасност за злото и враговете.

Никой не може да обсеби смирения човек, защото той е част от Бога.

Помнете: Светът се страхува от Истината. Хората се страхуват от правилния човек.

Вие казвате, че хората около вас са живи. Аз казвам: Само Бог е жив.

Любовта в света е неразбрана. Доброто е грях, а Истината е проклятие срещу невежите – малцина ще разберат това.

Грижи се само за Истината, ако искаш Бог да е на твоя страна.

Търси Истината, докато я откриеш, и злото ще умре.

Който търси усърдно Истината, той вече е под закрила.

Помнете: Лъжата има мрачна съдба. Лъжецът, и като жив, е умрял; и като умрял, е мъртъв, защото лъжата е крадец на душа.

Съхранявай Истината, защото интуицията слиза по много тънък мост.

Любовта към Бога превъзхожда всички методи.

Ако си избрал Истината, тогава Бог ще устрои живота ти; ако не си я избрал, все ще се устройваш.

Злото е в ръцете на Бога и Бог го използва като събудител.

Злото съществува, за да се освободиш ти от собственото си зло.

Абсолютната вяра на човека, това е властта на Бога вътре в човека.

Бог е жив закон, а не видение.

Който се е отдал на Истината, ще се справи с кармата си.

Търси толкова усърдно Истината, докато тя бликне в тебе.

Не са изпитанията, които ни усъвършенстват, а нашият подход към Истината.

За пробудения човек Бог е тук, на Земята; за спящия човек Бог отсъства.

Който се е отказал от Бога, се саморазрушава.

Не е важно да имаш понятия за Истината, а да си в Истината.

Твоят Дух е Истина, а твоят ум е знания.

Знанието не постига Истината, защото то не е Любов.

Това, което чуваш в дълбочината си, е по-важно от това, което виждаш.

Мъдростта не идва от изучаване, а от пре-
чистване.

Там, където няма Любов и Мъдрост, знанията са опасни за човека.

Любовта към Бога е всякога успяваща.

Когато си повярвал в звездите повече, отколкото в Бога, ти вече си пропаднал.

Когато имаш образование, а нямаш Истинност и Духовност, духовете са те излъгали.

Неразумните желания наказват човека.

Твоят подход е твоят Учител.

Тялото е храмът,

сърцето е свещта,

душата е олтарът,

Духът е жрецът.

Ново послание ви давам: Когато изчезнете като мене, ще се срещнем.

Из „Диамантената Книга“
Неиздадена книга от Елеазар Хараш