Учителя и Елеазар Хараш - В храма на Учителя - том трети - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя и Елеазар Хараш – В храма на Учителя – том трети

V_Hrama_na_Uchitelia-kniga3

Из Словото на Учителя Беинса Дуно

В ХРАМА НА
УЧИТЕЛЯ

том 3

Варна, 2019 г.

Предговор

В Храма на Безкрая

Учителя е Безкраят. Не можеш да го проучваш, даже и с будност.

Учителя присъства във всеки миг.

Да разбереш мига, то е да си чул Гласа на Учителя.

Гласът и Словото на Учителя са свещен нектар за ученика.

Кой е чул Учителя? Този, чийто стремеж е запален с мистериозен огън.

Постоянството е Коренът в Учителя.

Ако аз съм в тебе, какво безпокойство можеш да имаш?

Моите ученици имат път и в мрака.

Моите ученици са Живи Храмове.

Моята Истина е унищожителна и Вечността не може да я понесе.

Не мислете, че ме познавате. Аз само съм близо до вас заради Свещеното.

Открил съм входа извън вселената и искам да ме следвате.

Ако съм слязъл от Безкрая във Вечността, това не означава, че съм вечен.

Истината в мен превъзхожда света.

Аз съм Благо Убежище.

Можеш да ме задвижиш само с Любовта си.

Ако имаш Любов, ще ти кажа: Ела при мене, защото осветил си тъмнината си.

Аз съм тук, за да те преобразя, защото ти си заплаха за себе си.

Слязъл съм, за да те направя Храм Божий.

Учителя дълго е узрявал в Тишината.

В развалините Учителя вижда Новия Живот.

Сливането с Учителя е началото на Безкрая.

Учителя не е религия. Учителя е Царство Божие.

Учителя не те учи да дишаш, а да вдъхваш Безкрая.

Учителя се вглежда в ученика – в скръбта му, и ако скръбта му е мелодична, Учителя казва: Ти зарадва окото ми.

Учителя е Воля Божия и затова очите му не виждат нито страха, нито смъртта.

Вътре в Бога съм. Смешно е да питате Бог вярващ ли е.

Из „Диамантената Книга“
Неиздадена книга от Елеазар Хараш
Варна, август 2019 г.

Синът на Свободата

Свободата е постижима,

но Истината остава неразбираема.

Когато Истината се следва,

Пътят се превръща в източник

на жизнени сили.

Който не следва Истината, изразява нещата.

Който следва Истината, осмисля живота си.

Абсолютното отношение към Истината

е стаено в Безмълвието.

Безмълвието е изрекло своето Слово.

Това е Синът на Свободата.

Елеазар Хараш

В ХРАМА НА УЧИТЕЛЯ

Аз съм човекът, който отварям вратата. (1/стр. 23)

Понякога и на мене ми се иска да дойда да живея в корените – да видя какъв е там животът. (1/стр. 46)

Дойде някой при мене и ми казва: „Ти не ме обичаш“. Питам го: „Ти обичаш ли Баща ми?“. Ти искаш да те обичат, а не обичаш своя Баща. (1/стр. 72)

Ако ти не обичаш Бога, от тебе нищо няма да излезе. Бог не се нуждае от тебе. (1/стр. 16)

Казват някои, че ние сме мирни хора. Не, ние воюваме със злото. Войната е нещо духовно. (1/стр. 77)

Казват някои, че говоря против царя. Как ще говоря против царя? Че аз съм цар. Щом говоря против царя, аз говоря против себе си. (1/стр. 81)

„Ти говориш против държавата.“ Как ще говоря против държавата, когато аз сам имам държава? (1/стр. 81-82)

„Ама против религията говориш.“ Как ще говоря против религията? Аз съм човек с власт. (1/стр. 82)

Земята не е наше отечество. Ние сме странници на Земята. (1/стр. 84)

Често са запитвали кой е създал Господа. За това не се пита. По този въпрос не може да се разсъждава с ума. (1/стр. 51)

Представете си, че трябва да носите едно страдание два милиарда години. (1/стр. 99)

По-учен от мене е само Един – Господ. (1/стр. 105)

Да се научите да любите Бога! Като направите това нещо, всичко друго аз ще направя. (1/стр. 108)

Сега аз не искам да направя нещата много лесни за вас, нито искам да ги направя много мъчни. (1/стр. 110)

Желая ви сега: Обичайте, учете и Истината говорете! (1/стр. 129)

Някои казват: „Учителя всичко знае“. Аз непрестанно уча, защото в целия свят има постоянно нови неща. (1/стр. 136)

Мнозина идват при мене и ми казват, че не им върви. Казвам: Този път, по който вървите, наникъде няма да ви изведе, нищо няма да излезе от вас. „Как така?“ Преди всичко, вие не вярвате в Бога, а искате другите хора да ви направят гениални. Очаквате ли на хората, нищо няма да излезе от вас. (1/стр. 148-149)

Сега, като ме слушате да говоря така, ще ме попитате: „Това, което говориш, така ли е?“. Ами това, което вие говорите, така ли е? Вие ще кажете, че това, което аз говоря, не е така. Тогава и вашето не е така. Ако моето не е така, и вашето не е така. Ако моето е така, и вашето е така. (1/стр. 192)

Сега казвате: „Кажи ни!“. Какво ще ви кажа? Ще ви кажа да умрете. (1/стр. 193)

Щом змията ви е излъгала, аз ще ви поставя в борба с нея. (1/стр. 197)

Щом Любовта влезе в ада, влезте и вие с нея. Това е Новото Учение. (1/стр. 206)

Бог ще докаже на света, че Неговата Воля ще стане и тогава, когато те не я изпълняват. (1/стр. 214)

Вие ще минете през такива страдания, че всичко, което имате в себе си, ще ви се вземе. Нищо няма да остане от него. (1/стр. 215)

Сега вие ще ме попитате: „Ами ние, които вярваме в Бога, какво ни очаква?“. Казвам ви: Очаква ви горчивата чаша. (1/стр. 215)

Онзи, който има Любов в себе си, горят го за Господа и той пее. (1/стр. 216)

По-праведни мога да ви направя, но по-грешни не мога. Като ме слушате, по-глупави не мога да ви направя, но по-праведни мога да ви направя. (1/стр. 221)

Работете с Любов. Този вятър лъха вече. Той е лъхнал някои от вас. Онези, които този вятър лъхне, стават тъжни и мислят, че Бог ги е забравил. (1/стр. 224)

Както Бог има неприятности, така и вие ще имате. (1/стр. 229)

Навсякъде всички окултни ученици страдат все от безлюбие, понеже всички служат само на себе си. (1/стр. 236)

„Хайде, върви си дома. Никакво лекарство не ти давам повече. Без лекарство ще оздравееш.“ „Ама как така?“ „Върви си по-скоро. Казвам ти, че ще оздравееш.“ (1/стр. 238)

Казвате: „Вярно ли е това?“. Ела да го научиш. (1/стр. 243)

„Това, което говориш, вярно ли е, или не?“ Казвам: Пий от моята вода. (1/стр. 252)

Аз мога да направя един опит с кого и да е от вас. Само една дума на Любовта е в състояние да разтопи вашите навици, които имате. (1/стр. 252)

Аз идвам при вас и казвам думата Любов. Щом изговоря тази дума, вие оживявате; къщата ви веднага ще се върне, синовете ви ще се съберат – всичко ще се поправи. (1/стр. 253)

Сега се изискват хора, братя и сестри, които да не се обиждат. Затова оставете празните думи настрана. (1/стр. 254)

Казвам: Божественият Промисъл се проявява в крайни резултати, когато човек изгуби всички възможности, всички условия и всички надежди. (1/стр. 265)

Щом човек изгуби всички човешки условия, на които е привикнал да разчита, тогава се проявява Божественото като спасител на човека. (1/стр. 265)

Онова, което има да стане – всичко е предвидено; ти не можеш да се избавиш от него. Аз, който предвиждам всичко, нито веднъж не съм могъл да се избавя от това. (1/стр. 266)

Докато вие не любите Бога, докато не виждате Бога в красивата и в грозната мома еднакво; ако не виждате красивото, Бога в греха и във всички пертурбации, които стават на Земята; и ако във всичко, което става в света, не виждате Бога, скрит някъде – вие не сте дошли до хармонията на живота още. (1/стр. 267)

Ако смъртта те хване за гушата и ти каже да се откажеш от Господа, по никой начин няма да се отказваш. (1/стр. 269)

Вие, които сте осъдени на смърт, трябва да се родите с Любов. Нищо друго не може да ви спаси. (1/стр. 276)

Казва се за пример: „В Началото бе Словото и Словото бе у Бога“. Под думата Начало вие разбирате: времето преди хиляди години. Не, Началото е днес, а не в миналото. (1/стр. 284)

Ще стане, ще стане. Каквото кажа, ще стане. За онзи, който вярва, нещата стават. (1/стр. 288)

За мене не съществува никакво тяло. Аз гледам в човека душата. (1/стр. 288)

От Когото съм излязъл, Него мога да любя. Бог е Единственият, Когото мога да любя. Заради Него съм дошъл. (1/стр. 289)

Та ако сега вие се явите на събранието на вашите Напреднали Братя, с какво ще им се препоръчате? (1/стр. 292)

Аз и сега мога да те накарам да вярваш като мене, но не искам да те изкуся. (1/стр. 302)

Един ден и ти ще дойдеш. Дето съм аз, и ти ще дойдеш. (1/стр. 302)

Истината не търпи да се оспорва, нито да се отрича, нито да се приема. (1/стр. 302)

Сега аз не искам онова, което ще говоря, да го примирите с това, което имате. Не мерете нещата според вашия мащаб. (1/стр. 319)

Казвам: Стани ти, който спиш. (1/стр. 319)

Две тела, от които едното върви с по-голяма скорост – то винаги отблъсква тялото с по-малка скорост. Щом двама души се отблъскват, единият се движи с по-голяма бързина, а другият – с по-малка. (1/стр. 322)

Вие искате хората, които бързо се движат, да ви обичат. То е невъзможно. (1/стр. 323)

Не огорчавайте Онзи, Който ви е възлюбил, защото Той ще излезе, ще си замине, и няма кой да ви помага. (1/стр. 326)

Казвам: Не бой се! (1/стр. 328)

Ако дойде някой при мене, ще кажа: „Ела, ще те заведа при Господа“. (1/стр. 330)

Казвам: Аз отивам при Господа, ела с мене. (1/стр. 330)

„Виждам, че може да има друга някаква Сила в света, която помага.“ Има такава Сила, аз я нося със себе си. (1/стр. 330)

Казвам ви: Станете вие, които ме слушате, които спите. Всяко спане е опасно сега. (1/стр. 331)

Аз искам да ви събудя, за да ме разберете. (1/стр. 331)

Преди да дойдете в България, де сте били? Казвате: „От Бога сме излезли“. Аз оспорвам това положение. Понеже как вие от Бога да сте излезли, пък да сте един такъв нехранимайко? (1/стр. 337)

Шестата Раса ще дойде от Небето. Но знаете ли какво нещо е Небето? Небето е в нас. Небето е нашата глава. (1/стр. 340)

Понеже Господ е много деликатен – аз, колкото и тихо да пея, мелодично като пея в душата, Господ ме чува. (1/стр. 346)

Ако аз пея горе, може да накарам в няколко часа, в два дена да накарам една форма да изникне, да израсте много бързо и да даде плод. Но аз трябва да похарча нещо от себе си. (1/стр. 349)

Аз ви уверявам: Младите, ако живеете, както аз ви проповядвам, няма кой да ви погребва. Но като дойдете, с колесница ще се качите нагоре като Илия. (1/стр. 350)

Всички ще се стремите: всеки един да измени състоянието на едно същество, което му препятства. (1/стр. 351)

Да благодарите на Господа, че аз съм пред вас, и аз Му благодаря, че вие сте пред мене. Казвам: „Господи, много добри са Твоите деца, много добре ме слушаха, очите им са много весели, добре вървят“. Не смея да кажа другото. (1/стр. 354)

Вие знаете ли къде е Господ? Господ е толкоз далече, че никой не може да Го достигне, и толкоз близо е, че всеки може да изпрати послание до Него. (1/стр. 364)

Питам: Вие, като изпратите вашето прошение, вашето писмо, какво ще пишете на Господа?… Аз чета вашите писма по някой път. Аз си позволявам да чета писмата, които се турят в Небесната поща. (1/стр. 364)

Имате един грандиозен план в света. Това са същества безброй от всичките Слънца и на Земята – за всички тия същества Господ е промислил. Знаете ли какво нещо е Божията Промисъл? (1/стр. 365)

Умирате – пак вярвайте, че ще се подобри положението. (1/стр. 365)

Казвам: „Ти имаш – има Един, Който ти помага“… „Кой е?“ Казвам: „Господ!“. „Че де е Той?“ „Аз сега от Него ида. Срещнах Го. Той ми каза, че за тебе мисли и ще се оправят твоите работи.“ (1/стр. 397)

Ако придобием тази, Божествената Твърдост, ние ще станем меки, гъвкави, еластични. (1/стр. 432)

Ако вие влезете в една музикална академия, вие ли ще давате тон как трябва да ви се преподава, или ще се съобразявате със законите на музиката? (1/стр. 444)

Аз ви казвам: Днешният ден определя една епоха. Този ден никога няма да се повтори вече. (1/стр. 457)

Аз съм казвал на мнозина: Донесете ми вашите страдания, аз ще ги купя. Сега не съм се отказал да купувам страданията. Кой от вас би ми продал своите страдания? (1/стр. 459)

Каквото желание имаш – твоето основно, главно желание – дръж го, не се отказвай от него. Това е Божествена привилегия. (1/стр. 466)

Това, което днес ви говоря, се отнася до далечното бъдеще. То ще стане един ден, когато хората бъдат готови. (1/стр. 475)

Сега и на вас казвам: Това, което сега ви казвам, аз искам да влезе от моята уста във вашите уши. Като влезе във вашите уши, да влезе и в Божието Сърце. Щом влезе в Божието Сърце, Той веднага ще ви създаде благоприятни условия, ще ви помогне. (1/стр. 478)

Аз казвам: Моите думи да влязат във вашите уши. Защо? Защото всичко зависи от ушите. Ако имате Послушание, всичко ще дойде до Божието Сърце. (1/стр. 478-479)

Като вложа в банката сто хиляди лева на твое име, ти веднага ще се усмихнеш и страхът ще изчезне от тебе. Значи, ти вярваш в парите, в златото повече, отколкото в мене. А не знаеш, че това злато съм аз. (1/стр. 505)

Кажете ми кое е онова, което ще ви препоръча пред Господа? (1/стр. 514)

Ако опитът ви излезе сполучлив, елате при мене да ми кажете дали законът е бил верен, или не. Пък ако опитът ви е бил несполучлив и останете ощетени, елате при мене, аз ще ви платя всички разноски… Ако опитът не излезе сполучлив, ще бъдете осигурени за цял живот. Ако пък опитът излезе сполучлив, ще бъдете осигурени за цяла вечност. (1/стр. 517)

Аз не обичам да се меся в интимните работи на хората. Оставям ги, то е тяхна работа. (1/стр. 539)

Аз съм дошъл да помогна на българите. Аз нямам никакви интереси, аз нищо не печеля. Не искам нито славата на българите. Искам да им помогна като народ. Понеже мен ми е приятно да служа на Бога както трябва. (1/стр. 547)

Ако ме слушате и служите на Бога, краката ви ще бъдат здрави, ще бъдете един виден народ – Бог ще ви благослови. (1/стр. 548)

Сега дали ще ме послушате, ще видим. Досега никой не ме е послушал. (1/стр. 548)

Българите, оставил съм ги свободни, дали ще изпълнят Волята Божия. Има едно нещо. Дали българите ще изпълнят Волята Божия, аз го зная. Но какво ще стане, няма да го кажа. Като стане, ще го видите. (1/стр. 548)

Аз искам да ви въведа в Божествения План. (1/стр. 548)

Мислиш ли, че ако дойде Христос при тебе, и ти няма да Го разпънеш? Знаеш какво ще стане. Две хиляди години Господ ще те тласка по лицето на Земята, безпощаден е Той. (1/стр. 550)

Вие сте събрани тук – считайте, че Господ ви е събрал да ви каже тази Истина, казва: „Кажи на тия деца да не си играят с Огъня!“. (1/стр. 551)

Бог ви обича и вие трябва да Го обичате. Че ви обича Господ, пратил ме е да ви говоря. Мене ни най-малко не ми е приятно да ви говоря. (1/стр. 551)

Ако аз произнеса думата Любов тъй, както аз разбирам, мога да запаля чергата на всеки едного от вас. Като запаля чергата ти, и десет кила вода не могат да я изгасят, пожар ще стане. (1/стр. 561)

Има един велик закон в света, при който материята става лека. Онези тежести, с които вие сте натоварени, се дължат на това състояние на безлюбие. (1/стр. 567)

Често ми казват: „Ти не трябваше да казваш туй нещо, съблазни тези хора“. Че как така? Те от 8000 години са съблазнени, аз не ги научих да грешат. Казват: „Ти ги тури в кривия път“. Че те никога не са били в Правия път. Чудно нещо. Всички хора са в кривия път. Аз искам да ги върна в Правия път. (1/стр. 568)

Сега това не го говоря, за да се страхувате. Това са дни на освобождение. (1/стр. 576)

Та сега мнозина от вас мислят, че като изчезне злото в света, те ще станат Ангели. И да изчезне злото, вие отново ще създадете лошите ангели. (1/стр. 585)

Пусни се – да ти е спокойна душата и да поемеш Новия път. (1/стр. 589)

„В какво да вярваме?“ Вярвай в каквото искаш. (1/стр. 599)

Казвам: Вие може да бъдете от Шестата Раса, ако имате онова Смирение. Не само привидно смирение – то не е Смирение. (1/стр. 615)

Аз като говоря, вие казвате: „Учителя е тук“. Лъжете се. Аз съм толкова далече, че вашият ум не може да схване. (1/стр. 617)

Аз ви говоря – доверие имам във вас. (1/стр. 618)

Той те гледа. Туй Лице е толкова тихо – Той те гледа. И като направиш престъпление, Той ти казва: „Много добре си направил“. (1/стр. 620)

Кой може да ограничи или да владее Светлината? (2/стр. 16)

И като болен, и като здрав ще чакаш красивата мома, ще чакаш най-видния професор в света. Измениш ли на своя Идеал, с тебе всичко е свършено. (2/стр. 60)

Не, ние не говорим по предположения. Когато говоря за един Извор, аз съм бил при него, пил съм от водата му, изследвал съм я и я познавам. (2/стр. 92)

Казвате: „Защо става така? От толкова години вярвам в Бога, постоянно се моля, а получавам обратни резултати. Побелях, остарях, хората престанаха да ме зачитат“. Ако живеете със старите възгледи, никакви молитви няма да ви помогнат. (2/стр. 93)

„Отде трябва да мина?“ Отдето искаш, но в най-голямото Море се влей. (2/стр. 96)

„Все направо ли трябва да вървя?“ И направо, и накриво върви, навсякъде можеш да лъкатушиш, но гледай навреме да се върнеш и в Морето да се влееш. (2/стр. 96)

Мнозина казват: „Ние, Белите Братя…“. Вие още не сте Бели Братя, а сте само оглашени. Много време има още, докато станете Бели Братя. Сега сте само сенки на Белите Братя. (2/стр. 96-97)

Обаче човек трябва смело да изучава пътищата на злото. (2/стр. 106)

Ако ти чакаш да се оправи светът и тогава и ти да се оправиш, знаеш ли колко милиони години ще ти вземе това нещо? (2/стр. 113)

Ако ти чакаш всички хора да се наредят в една пътека и така да вървят, ще минат милиони години. Ти си пробий път и по друга някоя пътека и върви по нея да си идеш дома. (2/стр. 113)

Докато Божественият Дух не е дошъл в човека, човекът по нищо не се отличава от животните. И следователно неговата участ ще бъде такава, каквато е участта на животните. Нищо повече. Без Духа Господен човек не може да има никакво бъдеще. (2/стр. 114)

Че ако огнената пещ може да ви разколебае, това каква вяра е? Това е вяра на жабите. (2/стр. 119)

Път си имаш. Обикаляй около своя път, а на другите изпращай само своята светлина. (2/стр. 123)

Ти имаш едно Учение – една Връзка с Първичната Причина, която, на каквито и изпитания да те подложи, ти всякога трябва да съзнаваш тази Връзка и да знаеш, че тя е Животът, тя е Духът Господен. (2/стр. 126)

Ти мислиш, че като узрееш, че като си станал Син Божи, всичко си свършил. Едва след като станем Синове Божии, ще започне този Истински Велик Живот. (2/стр. 128)

И ако Бог не въплътим в нашето съзнание, тогава безполезно е това Учение. (2/стр. 129)

Щом постъпиш в едно училище, работата там е уредена – но докато постъпиш в това училище… (2/стр. 135)

От къде на къде ще ми вярвате? Защо ми вярвате? Аз го допущам само. Но вашето мнение не може да ме застави да се съмнявам. (2/стр. 150)

Настава друга една Епоха за вас. Ако в продължение на десет години най-много не възприемете Новия начин, нищо не може да излезе. (2/стр. 155)

Аз казвам за тези, които не са взели решение, да го вземат. Пък онези, които са взели, да не се колебаят. Онези, които са тръгнали, да не се връщат назад. (2/стр. 155)

Ние за резултатите няма да питаме. (2/стр. 156)

Казвам: И за мене даже, който ви проповядвам, тежка работа е тази. Да те дърпат за косите, да те бият, не е лесно това. Изкуство е сърцето ти да се не вкисне вътрешно. (2/стр. 182)

Моето желание е не да ставате мекушави, нито да ставате суеверни, нито да се отричате от дома си, нито от старото, нито от Възвишеното. Дошло е време вече ние да поддържаме в себе си Божественото, че през дето и да те прекарат – през вода, през огън, да останеш чист. (2/стр. 182)

Ела и послушай! (2/стр. 192)

Питате какво нещо е човешката душа. Ела и виж! (2/стр. 192)

Беше време, когато Земята не се въртеше. Какво ще доказваме това? Откога започна Земята да се върти? (2/стр. 192)

Думите, които говоря, за някои са много неразбрани, защото те са останали назад, а аз съм отишъл много далече. (2/стр. 193)

Малките неща са важни за нас. Те съдържат Истината. (2/стр. 194)

Аз още не съм проповядвал това, което трябва да се проповядва. (2/стр. 197)

Ако вие може да схванете общия ход на тези неща, които ви говоря в моята беседа, и да влезете във връзка с живите сили на Природата – вашият живот ще се подигне на няколко градуса, вашата скорост на движение ще се увеличи, животът ви ще се подобри и вие ще бъдете по-щастливи, по-здрави, по-самоуверени. (2/стр. 202)

Аз говоря за човека, а вие не сте човеци. Вие сте слушатели. Взели сте по един билет и сте дошли да ме слушате. (2/стр. 216)

Сега вие, които ме слушате, няма какво да се безпокоите, няма какво да се плашите. Човек, преди да е съгрешил, трябва да се плаши. (2/стр. 252)

Ти, докато не дойдеш до известно отчаяние, до известно нещастие и не забравиш себе си, и не помогнеш на другите – твоите работи няма да се оправят. (2/стр. 254)

Престане ли човек да се учи, започва един процес на физическо натрупване. (2/стр. 263)

Има едно положение, когато човек нито прави погрешки, нито ги изправя. Това е най-лошото положение. (2/стр. 265)

Казвам: Какво ще правите, ако Бог ви изпрати като Мойсея при фараона и същевременно ожесточава сърцето на фараона? (2/стр. 269)

За да разбере човек смисъла на живота, всичко в него трябва да се разруши. (2/стр. 273)

Казвам: Ако Бог е с нас, кой ще бъде против нас? (2/стр. 276)

Ако аз мога да направя нещо – това е Бог, Който може да направи. Това е Божия Работа. Божия Сила е това. (2/стр. 279)

Казвам: Сега всички вие трябва да седнете пред нозете на своя Учител. (2/стр. 280)

Казваш: „Учителя трябва да ме учи“. Не, Учителя трябва да ти преподава, а ти сам трябва да учиш. (2/стр. 285)

Аз и Господ ще оправим света. (2/стр. 288)

Аз не ви казвам да спорите с другите. Аз ви говоря това за самите вас, вие да знаете Истината. Дойде ли до другите, вие трябва да бъдете мълчаливи като охлюви. (2/стр. 296)

Някой казва: „Аз съм болен човек“. Дайте болестта си на мене, аз ще я купя. (2/стр. 303)

Когато дойде Любовта, вие ще опитате това, което сега ви казвам – всички вие ще възкръснете. (2/стр. 307)

Казвам: Огънят трябва да се запали. (2/стр. 321)

И запали в себе си Свещения Огън, че да става каквото ще. (2/стр. 327)

Казвам: Елате всички с мене без шум и без викане. (2/стр. 328)

Ако имаме само един порок, той всякога ще ни препятства да хванем хубавото и да съградим Божия Храм в себе си. (2/стр. 336)

Ако имаш слабост към жените, Божия Храм няма да съградиш. (2/стр. 336)

Запали ли се в тебе Свещеният Огън, ти си добил Вечното, към което твоята душа винаги се стреми. (2/стр. 340)

Трябва ви това по-тънко схващане за живота, за да можете да обясните по-сложните проблеми на вашия живот и да се освободите от една вътрешна тревога, която съществува у вас. (2/стр. 347)

Когато чуя един човек да се моли на Бога, от първата дума аз мога да позная дали ще се отговори на молитвата му, или не. (2/стр. 349)

„Липсва ми нещо.“ Какво ти липсва? Липсва ти това, че ти още не си възлюбил Бога. (2/стр. 353)

Аз зная известни клетки, които носят в себе си запас от Безсмъртие. Само че трябва да дойде едно Разумно Същество, което да донесе тези клетки. (2/стр. 360-361)

Преди 2000 години беше даден Предговорът на Новия Завет, а сега вече е Встъплението. (2/стр. 370)

Аз имам едно правило. Като дойде при мене някой, достатъчно е само да ме погледне – и без да ми иска нещо, аз ще му дам. Но ако той ми иска, аз няма да му дам нищо. Ако той иска да му помогна, и без да ми иска тази помощ, аз ще му помогна. Но ако вземе да се моли, да настоява, аз нищо няма да му направя. (2/стр. 371)

Сега аз говоря на онези от вас, които нямат работа, на които всичко е наредено. Само те могат да ме слушат. (2/стр. 376)

За мене има още една Реалност, за която аз не мога да говоря. Зад съзнанието има нещо хубаво и красиво, върху което почива тази Абсолютна Божествена Наука, но тя е една област само за Абсолютната Любов, за Абсолютната Мъдрост и за Абсолютната Истина. (2/стр. 378)

Една Свещена Област има през цялата вечност, дето никой не може да стъпи. Такъв е законът: Ти можеш да се молиш колкото искаш, само да надзърнеш в тази Област, но няма да можеш да влезеш. Защо? Защото, ако едно грешно око би надзърнало там, светът би се опетнил. Не само човек, но и Ангелите не могат да надзърнат в тази Област. Не само Ангелите, но и Архангелите не могат там да надзърнат. Не само Архангелите, но и Боговете не могат да надзърнат в тази Свещена Област. Ако един Бог надзърне там, той трябва да се съблече от своето Божество, да не е вече Бог, той не може да остане Бог… Ако един човек надзърне там, който говори Истината, той трябва да престане да говори Истината. (2/стр. 378-379)

Който разбира живота, той върви по вътрешните пътища, а не по външните пътища. (2/стр. 382)

Сега аз говоря за онези, които нямат работа, а другите ще слушат. Аз говоря за онези, които са кандидати за ученици. (2/стр. 383)

Тогава аз питам: Дъждът ли трябва да бъде в съгласие с дърветата, или дърветата трябва да бъдат в съгласие с дъжда; светлината ли трябва да бъде в съгласие с растенията, или растенията трябва да бъдат в съгласие със светлината? (2/стр. 387)

Тази Наука не е нито за сиромаси, нито за богати. Тя е за всички свободни души, които искат да влязат вътре. (2/стр. 394)

Ще дойде ден, когато ще се намерите в едно трудно, изключително положение и няма да ви се живее. Тогава направете един такъв опит. И този опит ще разреши дали ще се събуди вашето съзнание, или не. Тези трудни условия на живота идват, за да се събуди вашето съзнание. Ако можете да се събудите, вие сте спечелили нещо изключително. (2/стр. 395-396)

Ти ще бъдеш един изобилен извор и от тебе ще извира толкова вода, че ще можеш да поливаш цветята, дърветата, тревите на хиляди километра разстояние. Това е едно вътрешно събуждане. (2/стр. 396)

Съвършените не ги събуждат повече от десет пъти. Ако се събудят, добре. Но ако не се събудят, оставят ги да спят, колкото дълбоко искат те – макар и да не се събудят никога. (2/стр. 397)

Казвам сега: Христос иде. За някои от вас това събуждане ще стане за пръв път; за някои от вас – втори път; някои от вас сега ще ги събудят трети път. Сега вече е четвъртият път. Това е най-опасното събуждане в света. Сега е голямата криза. Като минете него, оттам насетне е лесно. (2/стр. 397)

Реалност наричам това, в което аз взимам участие. (2/стр. 404)

Реалността всякога има отношение към мене и аз имам отношение към Реалността. (2/стр. 404)

В Реалността абсолютно няма загуба. (2/стр. 404)

Това, което не е реално, подразбирам – това, към което аз нямам никакви отношения. (2/стр. 404)

Мнозина от вас сте бедни, страдащи, имате идеали, това-онова, но всичко се руши. Все чакате нещо. Но не зная, нито един от вас не съм видял, който да е постигнал това, което търси. Аз виждам на лицата ви – не само тук, в България, но и по целия свят – да е написано: „постигнал донякъде своя идеал“. (2/стр. 406)

Казвам: Ако ти отидеш при Абсолютното, при Разумното в света, трябва ли да коригираш Неговите пътища и планове? (2/стр. 414)

Та казвам: Онези от вас, които искат да ме разберат, трябва да се освободят от всякакви свои лични възгледи. (2/стр. 415)

Сега ние желаем да ви поставим на Правия път. За тази цел казвам: Забравете миналото си и започнете да работите оттам, дето сте стигнали. (2/стр. 433)

Ще възразите, че ако Христос не беше разпнат, човечеството не би могло да се спаси. Това беше един от начините за спасяване на човечеството, и то най-слабият. (2/стр. 433)

Какво ще стане с човека, ако го поставят не на двадесет градуса топлина, но на тридесет и пет милиона градуса? Той ще се запали от всички страни и ще тръгне по света да търси Лицето, Което го е обикнало. (2/стр. 434)

„Да вярваме ли в това нещо?“ Това е ваша работа. „Право ли говориш?“ Това е моя работа. (2/стр. 434)

Аз мога да ви обясня много работи, но вие знаете повече, отколкото трябва. (2/стр. 475)

„Ама аз искам да ми помогнете.“ Помощта, която искате, не може да дойде от вън по един механически начин. (2/стр. 483)

Ти казваш: „Аз имам благоволението на еди-кой си професор“. Това благоволение произтича от факта, че ти си способен, че ти учиш. Докато учиш, ти имаш благоволението на своя професор. (2/стр. 486)

Вярно е: Докато ние мислим криво, ние никога не можем правилно да приложим Учението. (2/стр. 500)

И сега, ако аз ви поставя на изпит, ще видите, че вие сте родени с тези нови идеи. Това, което ви говоря, аз зная, че не е нещо ново за вас. (2/стр. 500)

Сега всички онези, които са родени от Духа – от тях се изисква работа върху характера им. (2/стр. 504)

Сега някои от вас, които ме слушат, ще кажат: „Ще видим, ще помислим“. Аз не искам вие да се въодушевявате и после скоро да изстивате, защото ще мязате на едно желязо, което скоро се нагорещява и скоро изстива. Тогава от вас не може да се очаква нищо. (2/стр. 506)

Вие трябва да бъдете една запалена свещ, която при никакъв вятър да не изгасва. (2/стр. 506)

„Какво ще бъде нашето бъдеще?“ Без Бог е лошо. (2/стр. 506)

Ако на света вие не можете да гледате тъй, както аз гледам, нищо няма да разберете. Като ви говоря, вие трябва да дойдете при мене да ви покажа нещата. (2/стр. 549)

Навсякъде съществува един Промисъл, а над този Промисъл съществува един Божи Промисъл. Божият Промисъл е една Специфичност, която се проявява при дадени условия. (2/стр. 549)

В Промисъла нещата са наречени и там ти е дадено право да правиш каквото искаш: имаш свобода да правиш добро и зло. Но в Божия Промисъл ти се намираш пред един свършен факт. Ако Божият Промисъл не се намеси в даден случай, твоята работа е свършена – Божият Промисъл се намесва да те избави от едно голямо зло. (2/стр. 549-550)

Никой не може да изчерпи Големия Извор. Там ще се съберат хиляди хора да черпят от Него – те ще се уморят, но Той няма да изгуби Своята Сила и Своята Вода. (2/стр. 551)

Та във всеки един човек има една благородна заложба да бъде Син Божи. (2/стр. 558)

Та казвам: Всеки от вас дотолкова, доколкото сте ме разбрали, приложете най-малкото и то ще се благослови. (2/стр. 562)

За мене е безразлично дали някой е материалист, идеалист или религиозен. Казвам: Покажи си делата. (2/стр. 564)

Та като ставаш сутрин, иди да видиш Бога в себе си. (2/стр. 565)

Един човек, който не разбира Божиите Заповеди, колкото пъти и да го освобождаваш, той ще създаде все по-големи бели. (2/стр. 566)

Тъй както сега говорят българите, тъй както сега мислят, казвам: Ако не погледнат през моя ум, през моя прозорец, никога няма да се оправят. (2/стр. 567)

Ние сме вече до последния момент, ние сме натясно. Досега беше Промисъл, а сега става Божият Промисъл. (2/стр. 567)

Страданието трябва да се уплаши от нас. Нищо повече. (2/стр. 584)

Не поставяйте въпроса: „Какво искате да ни кажете?“. Оставете този въпрос настрана. „Ама защо го каза?“ И този въпрос оставете настрана. (2/стр. 589)

Ти трябва да имаш желанието, като ти каже Господ: „Стани!“, да станеш веднага; каже ли ти: „Направи това“, да бъдеш готов да го направиш. Не разсъждавай, не философствай, пък и не ходи да го разправяш на хората. (2/стр. 591)

Ти изтрий малко огледалото си, за да имаш едно малко отражение. И тогава ще ме познаеш. (2/стр. 591)

Та казвам: Ти, който си дошъл при мене, не можеш да ме видиш. Защо? Ти си дошъл при мене като при някое Велико Същество, като при някой Учител и затова не можеш да ме видиш, не можеш да ме познаеш. (2/стр. 591)

Ти мене можеш да ме познаеш само при едно условие – когато се намериш натясно, че никой не може да ти помогне. Само тогава ще ме познаеш. (2/стр. 591-592)

Само при скръбно състояние ти ще имаш една ясна представа за мене и едно истинско разположение. (2/стр. 592)

Тъй както е сега, светските хора са по-готови да разбират Истината. Само чрез тях можем да внесем Божията Любов. (2/стр. 592-593)

Вие ще ми кажете: „Ние обичаме Бога, вярваме в Него, молим се“. Много хубаво. (2/стр. 593)

Затова именно не започвай никаква работа, докато не чуеш Този Глас. Аз говоря само за онези, които чуват Този Глас. Другите, които не чуват Този Глас, да си оправят работите, както знаят. (2/стр. 595)

Дошъл ли си до това положение, че Бог, Който живее в тебе, да ти позволява да ме обичаш? (2/стр. 607-608)

И сега аз като говоря, много от моите слушатели идват да ме чуят какво ще кажа: да видят дали това, което аз проповядвам, е съобразно със старото. Но ако това, което аз проповядвам, бъде съобразно със старото, тогава аз няма какво да говоря. (2/стр. 642)

Ако ти не си доволен, ако мърмориш, ти не си диамант. (3/стр. 9)

Аз не съм от тия хора, които ядоха от евиния плод. Има хора, които ядоха. Но аз не съм ял от плода на Ева. (3/стр. 17)

Има неща, които, ако ви ги кажа, вие утре ще умрете. Има други, които, ако ви ги кажа, ако сте умрели, вие ще оживеете. Сега кое искате да ви кажа? (3/стр. 36)

В сравнение с това, което аз виждам, вие сте слепци. Казвате: „Какво виждаш?“. Аз не виждам злото. (3/стр. 46)

Аз не проповядвам разкаяние. Аз проповядвам Любов в света. Да мислим за Онзи, Който ни е обичал през всичките векове, бил е с нас във всичките ни слабости, и когато всички са ни изоставили, Той винаги ни е подавал ръка. (3/стр. 48)

Някои искат да турят Господа в храмове. Цялото Небе не може да Го побере, че какъв храм ще Го побере? (3/стр. 49)

Ако ти ме обичаш, както аз те обичам, то е едно тяло. (3/стр. 85)

Сега във вашите погледи чета: „Кажи нещо утешително“. Да ви кажа: Скръбта ви ще се превърне на радост, но след като пострадате. (3/стр. 88)

Що са стотина-двеста хиляди лева? Аз, като погледна, виждам с милиони заровени. Някои казвате: „Покажи ни ги“. Защо да ви ги покажа? За да станете нещастни? (3/стр. 90)

Та казвам: Вие сте дошли от хиляди години и чакате. Какво има да се плашите сега? (3/стр. 90)

Аз зная какво ще бъде за в бъдеще. Зная и какво е било миналото. (3/стр. 93)

Настоящето – това съм аз. (3/стр. 93)

Ти си черната дъска, на която нищо не е написано. Аз нося тебешир и мога върху тази дъска да напиша нещо – тогава и ти добиваш цена и се изравняваме. (3/стр. 93-94)

Ако тебе те няма, аз не мога да се проявя. Ако аз не съм, и ти не можеш да се проявиш. (3/стр. 94)

Някой път Божественото мълчи и оставя човека свободен. (3/стр. 105)

Всеки човек, който не може да се въздържи, той няма Любов. (3/стр. 100)

Мене не ме радва, че може да ме слушате, но какво може да приложите – да опитате Истината. (3/стр. 101)

Ангелите не са готови, та не мислете, че само вие не сте готови. Те искат да надникнат. Защото, ако тази Любов им се даде, и те ще съгрешат като хората. (3/стр. 103-104)

Казвам: Това, което говоря, е за бъдеще. Туй е Новото Учение. (3/стр. 106)

Първото нещо, от което трябва да се пазите, е самовнушението, че вие всичко знаете и че не ви трябва повече. Казвате: „Научих се, зная да се моля“. Нищо не си научил още. (3/стр. 111)

По някой път аз постъпвам особено. Казвам: Идете и кажете на всички, които боледуват, че ще оздравеят, ако повярват… „Ако не оздравеят?“ Ако не оздравеят, нека дойдат. (3/стр. 114)

Ако в този живот не свършиш работата си, и в другия няма да я свършиш. (3/стр. 121)

Тъй щото някои хора, като се убиват, стават по-опасни. Вие мислите да унищожите вашите противници. Побеждават се хората само тогава, когато ги обичате. (3/стр. 122)

Онова, което аз ви говоря отвън, в него не седи Истината. В дадения случай трябва да разбирате онова, което е в моето съзнание. (3/стр. 122)

Казвам: Сега вас Господ ви е пратил при мене. Аз ви показвам пътя да идете при Него. После пак ще се върнете при мене. И само тогава ще ме разберете. (3/стр. 123)

Сега аз ще ви дам по едно писмо да го занесете при Господа по пътя, по който ще вървите. Как ще ме разберете? (3/стр. 123)

Ограниченията ще се премахнат, когато дойде Истината и тръгнеш по тоя път. (3/стр. 124)

Някои казват тъй: „Как мислиш да свършиш своята работа?“. Казвам: Аз мисля никога да не я свърша. (3/стр. 170)

Когото обичам, и той ще ме обича. Когото не обичам, и той няма да ме обича. (3/стр. 170)

Ще мълчите. Каквото направя, ще направя. Каквото няма да направя, няма да направя. Вие няма да си давате мнението. (3/стр. 184)

Сега вие може да попитате туй, което говоря, вярно ли е. Туй, което ви разправям, не е тъй, както вие мислите. Както ви го разправям, не е и тъй. (3/стр. 184)

Най-силният витамин е Любовта. Като го глътнеш, всичко се урежда. (3/стр. 208)

Питам: Вие как бихте разбрали Аз? Какво значи Аз? Аз съм човекът, който ви говоря. Ти – вие сте, които ме слушате. Ами Той кой е? Онзи, Който преценява. Той е Той. И тримата – то е Аз. (3/стр. 209-210)

Истината носи Безсмъртие в себе си. Щом кажа Името на Истината, аз съм безсмъртен вече. Ти по десет пъти ми говориш Истината, и пак си смъртен. То е заблуждение. (3/стр. 222)

Сега има задачи, които аз няма да ги разрешавам – вие трябва да ги разрешите. (3/стр. 223)

За мене самата Реалност е само един момент, едно мигновение. То са четири десети от секундата. Докато мигнеш четири десети от секундата, всичко ще стане. (3/стр. 224)

Ти не можеш да познаеш Любовта, ако не приемеш всичко. Ти нямаш избор. (3/стр. 224)

Аз познавам Бога в човека, Който се е явил. (3/стр. 227)

Тебе те обичам заради Господ, Който живее в тебе. Ти ме обичаш заради Господа, Който живее в мене. (3/стр. 227)

Онези от вас, които сте готови вече, питате дали е времето, или не. Щом мислите дали е времето, или не – не е дошло времето за вас. (3/стр. 228-229)

Ако приемете Любовта, ако изучавате Мъдростта и ако служите на Истината, вие ще бъдете един от онези, които ще наследят Царството Божие. Ако отхвърлите Любовта, ако отхвърлите Мъдростта и не служите на Истината, вие ще бъдете един от онези, които ще намерят тъмницата. Сега ще кажете: „Ние от кои сме?“. (3/стр. 232)

Аз ви давам от онова хубавото, което Бог ми е дал. Дали вие приемате, или не, аз забогатявам. Вие като не приемате – всичко, което остане, ще го взема назад. Аз забогатявам. (3/стр. 233)

Аз говоря не тъй, както е вашето разбиране. Аз говоря за дадения момент. Има един момент в живота извън времето. (3/стр. 244)

Единственият човек, който е говорил много хубаво за църквата – то съм аз. Аз съм Църквата. (3/стр. 247)

Аз съжалявам, че вие не изпълнявате Волята Божия и създавате пакости на мене. (3/стр. 247)

Аз говоря сега от Името на Любовта. Любовта не взема нищо и нищо не дава. В Любовта има един закон: Всичко взема и всичко дава – не на половина. (3/стр. 257)

Аз, който ви говоря сега – как мислите, кой ви говори? Вие, които ме слушате – кой ви кара да ме слушате, кажете ми? (3/стр. 284)

Казвам: Колко е просто това Учение. (3/стр. 303)

Нещо утешително на вас да ви кажа: Едно време вие слушахте Христа преди 2000 години. Всички вие, които ме слушате, слушахте Го, когато проповядваше една беседа, която казваше: „Ако не се отречете от себе си, ако не се отречете от баща си, майката, брата, сестра си, вие не може да станете Мои ученици“. Казахте: „Трудно е туй Учение“. После слушахте друга беседа, дето казваше: „Ако не ядете плътта и не пиете кръвта Ми, нямате Живот в себе си“. Казвате: „Как може да бъде това?“ и Го напуснахте. (3/стр. 303-304)

По някой път погрешките, които правим – от Негово гледище, Той не ни счита виновни, както ние мислим. (3/стр. 310)

Пътят назад е затворен за вас. Злото в света е в това, че хората искат да се върнат назад. Защото те считат, че отиването напред – има страдание; но връщането назад е двойно страдание. (3/стр. 328)

Хората като направят погрешка, Господ праща дявола да ги изправи. Той страда заради тях, не насила. Господ го учи дявола с Любов да изправя. То е най-голямото мъчение за него. (4/стр. 16)

На праведния Йов Господ даде дяволът да го изпита, и пак го ограничи, казва: „Ще му вземеш всичко, но до живота му няма да се докосваш“. Като дойде до страданията на Христа, казва: „Само до душата няма да се докоснеш. Всичко, каквото има, ще вземеш“. (4/стр. 16)

На Йов му взе всичкото имане, но после, като му остави живота, той придоби имане и синове, и дъщери, и двойно богатство доби. Не му се даде Христовото Възкресение. На Христа Му се даде друго Тяло – Ново Тяло. (4/стр. 16)

Има нещо, което не мога да ви разкрия. Природата има тайни, които не могат да се разкрият. Има неща, за които аз не мога да говоря. (4/стр. 17)

Казвате: „Да има някой да ни научи“. Търсите някой да ви научи отвън. Отвън са условията. Онзи, Който ще ви научи – Той е вътре. (4/стр. 34)

Един ден, когато се научите да изпълнявате закона да обичате, както Аз обичам, тогава пак ще се върнете при Мене. Ще Ми бъдете Синове и Дъщери. (4/стр. 59)

В Царството Божие не можете да влезете, докато не ви разпънат като Христа на кръст. Много лесно мислят някои, че могат да влязат. Ще те разпънат тебе на четири гвоздея: два на краката и два на ръцете. Ще викаш: „Ели, Ели, лама савахтани – Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?“. Ще те турят в гроба, след това ще станеш кандидат за Небето. (4/стр. 91)

Ако Ева беше попитала Господа, щеше ли да сгреши? Погрешката е там, че тя трябваше да каже: „Аз имам един Учител, трябва да Го попитам“. Тогава не щеше да сбърка. Ако Адам беше попитал, не щеше да сбърка. (4/стр. 105)

Вие седите и казвате: „Как ще прекараме живота си?“. Не е въпрос как ще го прекарате. Искате да ви предскажа. Аз съм голям пророк в това отношение – без погрешка. След 120 години няма да имате тези възгледи, туй положение. На столове няма да седите. Някой от вас ще бъде окачен на някоя слива като плод, някой ще бъде минзухарче, някой ще бъде някоя капка на дъжда; някой ще бъде светъл лъч, ще хвърля светлина по цялата земя. Който не разбира, ще каже: „Ето тия хора, които послушаха, преди 120 години всички стояха на столове, искаха една тайна – мислеха, че ще бъдат пред Престола на Бога“. (4/стр. 107)

Аз, който ти говоря, съм в реката. Влез при мене, ще знаеш. Ако ти седиш на брега, пък аз – в реката, няма да се разберем. (4/стр. 128)

Има неща, които аз не може да ги предам, защото, за да се предадат, трябва да има Любов във вас и трябва да има Любов в мене. (4/стр. 129)

Ако вие нямате Любов към мене и ако аз нямам Любов към вас, никакво знание не може да ви предам, нито вие може да приемете. (4/стр. 129)

Единственото нещо, което ни измъчва, е, че като нямаме Любов към Бога, нямаме връзка. Следователно Бог не може да ни помогне. Без Любов Бог не може да помогне никому. (4/стр. 129)

В моето съзнание лъжата е изключена. Тя седи на 900 милиона километра надалеч. (4/стр. 130)

Аз няма да ви говоря това, което вие мислите. То е ваша работа. То не е моя работа да се меся в частните ви работи. (4/стр. 156)

Ти мислиш – като станеш богат човек, ще влезеш в Царството Божие. Аз ти казвам: Ти, като станеш богат, ще излезеш из Царството Божие навън. (4/стр. 163)

Аз подарявам Слънцето. (4/стр. 179)

Бог, Който е всякога между нас, казва: „Не прави това нещо“. Пошушне ти три пъти и те остави. (4/стр. 197)

Казваш: „Външните условия бяха такива – жената, децата, приятелите, обществото, народът, веруюто“. Ти си причината. Нищо повече. Не си послушал Господа в себе си. (4/стр. 197)

Как ще видиш онова, Безбрежното? (4/стр. 200)

Когато един човек ме погледне, казвам: „Това е Свещената Усмивка на Бога“. (4/стр. 200)

Аз пристъпвам да говоря за един въпрос, който е свещен за мене. Единственото нещо, което зная, е, че има Един, Който ви обича. (4/стр. 201)

„За нещо друго не може ли да ни говориш?“ Може, как не. Може да ви говоря, без да ви говоря. (4/стр. 222)

Който търси свободата, той не може да служи на Бога. (4/стр. 224)

Четиридесет и две години Господ ви говори и сега светлината ще влезе в ума ви. Ще кажете, че вие имате прямо съобщение с Бога… Ако погледнеш света, твоето съзнание е обвито с друго съзнание и Господ е много далече от тебе. (4/стр. 235)

Искате да знаете дали аз говоря Истината. Питам: Дали вие говорите Истината? Дали аз говоря Истината, оставете. Но се попитайте дали вие говорите Истината. (4/стр. 236)

Казвате: „Той дали иска да каже Истината?“. Питам: Вие искате ли да намерите Истината? Аз може да ви проверя. (4/стр. 236)

Аз от какво се нуждая? Не търся нищо от света. Целия свят имам. Аз се разхождам по всичките слънчеви системи, по всичките планети ходя и тук съм дошъл като екскурзиант. (4/стр. 237)

Мнозина са ме питали де е Господ. Аз никъде не Го търся. Досега никъде не съм търсил Господа. Не Го търся. За да Го търся, трябва да съм излязъл извън Него. (4/стр. 237)

Казва: „Търсете Господа“. Казвам: Кога Го изгубихте? (4/стр. 237)

Казвам: Присъда ще има. Всинца ще бъдете разпнати. Нито един от вас няма да остане да не е разпънат. Знаете ли това? Ще го проверите. Всички ще бъдете разпънати. Какво ще ми говорите? (4/стр. 238-239)

Та казвам: Оставям само една врата – да излезете да посрещнете Любовта. Тогава ще имате тази, голямата амнистия. (4/стр. 239)

Досега не съм искал никой да ме обича, аз не търся любов в света. Аз търся Любовта заради мене – не търся другите да ме обичат. (4/стр. 253)

Каквото ми дадеш, ни най-малко няма да съжаляваш, защото, ако най-малко се усъмниш в ближните си, в мене и в Бога – болестта ти ще се върне към тебе. (4/стр. 267-268)

Аз съм проводник на ония Божествени Блага в света – да може да ги вземете. Същевременно искам да благодарите. (4/стр. 268)

Аз искам да ви свържа с Любовта, която ще ви научи. (4/стр. 273-274)

Ако не (ме) слушате, ще бъдете роби. Нищо повече. (4/стр. 291)

Казвам: Само за онези, които са готови, ще се оправи светът. (4/стр. 313)

Някой казва: „Кажи ми Истината“. Аз ще му кажа: Живей, както аз живея. Както аз правя, прави и ти, ако искаш. (4/стр. 331)

Аз, още като се спъна на пътя, виждам Господа. Казва: „Знаеш, ти си тръгнал в кривия път“. Аз се върна. Той не ми казва: „Назад!“. Но аз се връщам. (4/стр. 339)

Вие чакате Деня Господен. Денят Господен е ден за отмъщение за престъпленията на хората на Земята. (4/стр. 340)

Казвам, че този порядък, който сега съществува на Земята, няма прах от него да остане. (4/стр. 340-341)

Ако ти не намериш своя Учител, ти си изгубен човек. (4/стр. 341)

Всеки ден Го виждам и зная, че не е такъв, както хората Го проповядват. По-страшен от Него няма. Когато тъпче, всичко на прах прави. Ако не се подчиняваш на законите Му, ще те тури в една пещ, най-малко петдесет милиона градуса топлина. (4/стр. 341)

Когато аз обичам, аз съм в хляба вътре. Когато аз ви обичам, аз съм в говора. (4/стр. 349)

„Аз зная Истината.“ Казвам: Щом знаеш Истината, защо не я правиш? „Не съм разположен.“ Ти си слаб човек. (4/стр. 373)

Питат ме: „Вярваш ли в Господа?“. Аз съм преминал Вярата отдавна. Сега аз слушам Лекции от Господа. (4/стр. 388)

Като дойдеш в стаята си, да ти трепери сърцето, че Той те вижда от всеки ъгъл. (5/стр. 19)

И ако Кавказката раса (Бялата раса) не приеме Новото Учение, ще стане една катастрофа: половината от Европа ще потъне под океана, а културата ще се пренесе в Африка. (6/стр. 125)

Опасността е само там, че с въздигането на България управляващите могат да се заблудят, като го ударят на ядене и пиене, и да забравят, че са били 500 години под робство. Затова именно ние работим – да се не повтаря робството. (6/стр. 125)

Но ако вие не ме слушате, уверени бъдете, че след 3 години ще си замина. А бих могъл да остана за още повече години само ако дадете условия. И нека ви кажа, че тази работа е сериозна, не се шегувам. (6/стр. 280)

Между вас има раздори и поради това аз не съм могъл да помогна там, където трябваше да помогна, а това е, за което аз най-вече съжалявам. Ако аз знаех, че ще ми направите тази спънка, никога нямаше да се свързвам с вас, а щях да свърша работата си и да си отида. Но сега вече не мога, защото съм свързан с вашата карма. (6/стр. 280)

Сега питат с коя власт говоря. Аз им говоря Истината и тази Истина един ден ще дойде да заговори, няма да мине много време. (7/стр. 39)

Ако аз млъкна, целият български народ ще проговори, и най-заспалите българи ще проговорят; и не само българският народ ще проговори, но и всичките им говеда ще проговорят. Вие, които ме слушате, ще схванете тази Велика Истина – тя ще проникне във вас. (7/стр. 39)

Да не мислите, че аз разрешавам въпросите. Не, самото Учение носи тази сила, тази светлина в себе си. (7/стр. 74)

Любовта е огън – такова е и моето Учение. (7/стр. 264)

Днес и мен питат: „Защо говориш така на хората?“. Аз съм извор, върша работата си. Ако не искаш да ме слушаш, стой настрана. Никого не съм канил. Ако водата на моя извор не ти харесва, иди на друго място; около мен има тревички, буболечици, мушици – те ще пият от моята вода. (7/стр. 349)

Ако искаш да намериш Свещената Дума, трябва да се освободиш от всички връзки, които те ограничават. Това не значи да се покалугериш. Искаш да станеш свещеник, да служиш на Бога – ти можеш да станеш свещеник, владика и пак да не намериш Свещената Дума. Как ще я намериш? Като заемеш последното място в света. Това място е до Вратата на Царството Божие. (7/стр. 391-392)

Да не мислите, че всички тайни ще ви разкрия. В тази беседа ще ви дам само по едно бонбонче и ще ви кажа: „Като дойдете втори път, ще ви дам по още едно“. Вие, като излезете оттук, ще кажете: „Защо не ни даде по още едно бонбонче? Много свидлив е този човек. Обещава, дава по една хапчица хляб, покаже хляба, скрие го и каже: „Стига толкова“. Като че ли от сърцето му ще се откъсне“. Свещеният Хляб всякога се дава на много малки трошици. (8/стр. 116)

Например, като ви говоря сега, силата на моята реч зависи от онази вътрешна чистота: от разположението на моя ум, на моето сърце, на моята душа и на моя дух в дадения момент. Какъв смисъл влагам – това е, което определя силата на моята реч. (8/стр. 141)

Когато седя като един фар и показвам пътя на всички хора, по суша или по море, моята служба е да осветлявам пътя на хората. Аз трябва да бъда толкова благороден, че да я изпълня, и нека се сипят върху мене хули. Нека се сипят, защо не? (8/стр. 200)

Аз трябва да ви проповядвам така, че да не считате, че съм направил много нещо за вас. Да ви проповядвам, да дойда тук при вас, да ви кажа няколко благи думи – това е една приятна работа. (8/стр. 217)

Не мислете, че тази беседа, която ви държа тук, е всичко. Не, има по-велики работи, които могат да се кажат, но те изискват почва. Мислите ли, ако ви кажа нещо, че ще хвърля това семе току-така? Ще го хвърля само в случай, че почвата е разорана. (8/стр. 238-239)

Преди години идва една сестра при мен, казва ми: „Учителю, и аз искам да бъда като теб“. После казала: „Искам да намеря тайната сила на Учителя, че и аз да върша тия работи като него – да се науча да присаждам“. Казвам: Мога да те науча на изкуството да присаждаш. Но онзи, който се реши да присажда, Ангелите го връзват със сто въжета и ако опита да изкриви и най-малкия Божествен закон, главата му хвръква, без глава остава. (8/стр. 239)

Едва чуят нещо от мен и бързат да го предадат в изопачен вид. Защо изопачават думите ми? Защото само външно, механично ги разбират. (8/стр. 315)

Мислите, върху които ви говоря, сами по себе си са мощни; те работят в Природата и преобразяват нещата. Светлината иде без шум, защото сама по себе си е силна. (8/стр. 364)

Понякога аз говоря с езика на гърма и на росните капки, но силата не е нито в гърма, нито в росните капки – силата е в Разумното Слово, което работи чрез Божия Дух. (8/стр. 364)

Аз не действам лично, аз не съм сам. Имам един Свещен Идеал и като се стигне до него, няма да се оставя да ми попречат. (9/стр. 173)

Аз съм с Бога, говоря с Него и върша Волята Му. Моят живот и това Учение ще се опитат. Онзи, Който ме е пратил, ще ме оправдае или съди – за мен е меродавно Божието Мнение. (9/стр. 174)

От моите ученици не искам обещание. Винаги казвам едно и също: Опитай и виж. Ако можеш сам да се връзваш и развързваш, ела! (9/стр. 174)

Господ ме е пратил да кажа на хората Истината. Ако вие я приемете, добре; но ако не я приемете, пак добре – няма да ви съдя. (9/стр. 174)

Това Учение е така поставено, че в него няма никакво изключение. Ние нямаме никакви форми. Аз говоря от Името на Христа. Аз познавам Христа. Познавам Го много добре, както никой друг не Го познава. (9/стр. 174)

На Изгрева е отворена една Школа, това тук не е църква… Мнозина мислят, че като дойде някой тук, кроим как да го привлечем; а ние искаме той да обича Бога и да живее там, където желае. (9/стр. 175)

Този ред в света ще се стопи. Догмите ще изчезнат. Аз съм разбрал откъде ида и накъде отивам, чувам какво Бог ми говори и знам как да Му служа. (9/стр. 175)

Ако ме питате какво да правите, ще ви кажа да дишате Любов. (9/стр. 180)

Слязох, за да кажа на хората следното: Бог е дошъл да създаде Нов свят, Ново небе и Нова земя и да промени хората. И това ще стане. Бог е решил да промени целия свят. (9/стр. 180)

Това, което аз говоря, е Божествено. Моята проповед ще я чуят всички, няма да остане нито един да не я чуе. (9/стр. 180)

Окултните движения в света се делят на три раздела: едни вървят по пътя на Любовта, други – по пътя на Мъдростта и трети – по пътя на Истината. Школата на Бялото Братство съединява трите пътя в едно. Аз съм в духовна връзка с всички мистични движения в света, но не искам да вляза в механична връзка с тях. (9/стр. 201)

Има закон: Като ви обичам, вълната на Любовта през мен се предава наоколо в света и милиони хора почват да обичат. (9/стр. 210)

Помнете: Един човек, който има слабост към жените, не може да носи живот в себе си. (10/стр. 30)

Един мъж, който не почита една жена, той не може да носи еликсира на живота. (10/стр. 30)

Има нещо, което Бог не позволява, но като настояваме много, Той казва: „Дайте му го“. Но не ти е определено. (11/стр. 24)

Живейте, но не трябва да правите абсолютно никаква погрешка. За каквато и да е погрешка ще се върнете на Земята. Не се прави изключение никому. (11/стр. 67)

Хората на Любовта мазнини не турят, но турят мускули. Хората на Любовта носят едно мускулесто тяло. Тези хора на Любовта са много издръжливи. (11/стр. 48)

Някой път хората се хранят с най-хубавата храна и стават най-лошите хора в света. (11/стр. 131)

Най-тежките условия носят най-големите Откровения. (12/стр. 322)

Аз не искам да кажа някои неща, защото, като кажа, ще станат. (12/стр. 63)

Ти моята Сила не си опитал. (12/стр. 111)

Рекох му: „Бог те има предвид. Ще стане нещо от тебе“. Той казва: „Ти какво мислиш?“. Ти не желай още моята мисъл. Тя не е насърчителна. Но Божията мисъл е насърчителна – защото и в единия, и в другия случай аз мога да те спъна. (12/стр. 104)

След като завършиш работата си, след време, аз ще ти кажа тогава какво е било моето мнение за тебе. (12/стр. 104)

Ще ви кажа на ваш език: Спрямо всички аз имам най-доброто разположение. (12/стр. 104)

Сега, както ви говоря, аз трябва да ви говоря тихо и спокойно, да не съм заинтересован. В тази работа ни най-малко не трябва да съм заинтересован. Ако съм заинтересован, аз няма да кажа Истината. Аз не искам да ви убедя. Аз не искам да ви заставя да вярвате, но рекох: След като минете през вашия живот, направете опит да влезнете в Новия Живот. (12/стр. 217)

Законът на Любовта не търпи никакви погрешки. Там е несъвместима мисълта за някаква икономия, изтощаване или изхарчване напразно силите. (13/стр. 10)

Три неща има, в които Бог отговаря. На нищо друго. Той отговаря на зова на Любовта, Той отговаря на един зов на Мъдростта, Той отговаря на един зов на Истината. Вън от това – на всичко друго не отговаря. (13/стр. 12)

Някои от вас сте дошли без време. Казвам: Върнете се назад, че елате навреме. (13/стр. 16)

Безвремието е време за по-напреднали Същества. То е едно нещастие за тебе, но е щастие за Напредналите Същества. (13/стр. 17)

Сега аз няма какво да ви доказвам нещата. Ако искате да приемете – мен това не ме интересува. Казвате: „Това са глупави работи“. Зависи где е глупавото. Дали това, което говоря, е глупаво, или вие глупаво разбирате. (13/стр. 17)

Този, който не разбира, той не е дошъл навреме – не ме чува. Като каже, че не говоря добре, навреме не е дошъл. Навън да излезе. (13/стр. 17)

Светлината не губи нито една тристахилядна от секундата – ние изгубваме цяла секунда, две, три-четири секунди и считаме, че е нищо. Как тъй нищо? (13/стр. 18)

Като дойдат за гадания да ме питат, какво ще бъде тяхното бъдеще – не обичам, не зная. Не че не зная, не искам да кажа, не ми влиза в работата. (13/стр. 40)

Казвам: Ако дойдете при мен, може да ви помогна и да ви кажа: „Еди-кога си ще ви оберат, бъдете внимателни“. Но след като ви оберат, дума не правя… Сега не ходете да питате, след като са ви обрали, но преди да ви оберат, питайте. Аз говоря преди обирането. (13/стр. 40)

Даже една милионна частица от това, което се разкрива на Земята, не знаем. (13/стр. 57)

„Ама хората умират.“ Които умират, не ме интересуват. (13/стр. 59)

Действително без пари лекувам, но моите визити са много скъпи. За тебе са много скъпи. Когато вземам, много скъпо вземам. „Десет хиляди лева?“ „Не.“ „Двайсет хиляди лева?“ „Не.“ „Сто хиляди лева?“ „Не.“ „Половината от това, което имам?“ „Не.“ „Че какво?“ „Всичкото, каквото имаш, трябва да ми го дадеш.“ Казва: „Че как може?“. „Ако искаш. Ти си осъден да умреш. Как ще ти връщам живота?“ „Абе, казва, половината не може ли?“ Рекох: Не само това, но искам, след като те излекувам, да посветиш живота си на Бога, да проповядваш. (13/стр. 75)

С Божествените Блага всеки трябва да бъде много внимателен. Аз може да ти помогна, но условно. Казвам: Ако ти съгрешиш, после? (13/стр. 75)

Спри се и мисли, че има Един, Който те наблюдава. (13/стр. 78)

Казвате: „Кой е Господ?“. Аз не разисквам въпроса има ли Господ, понеже този въпрос е болезнен и няма никаква философия. (13/стр. 90)

Господ те слуша. (13/стр. 92)

Турял съм саксии и съм свирил – изучавал съм цветята каква музика обичат. Свирел съм им разни песни, парчета, и са дали много добър ефект. Изучавах (и) онази музика, която руши в света. (13/стр. 92)

Казвам: И сега съм намислил да изсвиря една песен, за да престане войната. Имам една песен и като я изсвиря, всички ще престанат да се бият. Кой ден ще я изсвиря, не зная; но като я изсвиря, ще престане войната. (13/стр. 92)

Аз, като посвиря тази песен, ще накарам всички праведни хора в Рая да влязат – никой не може да се освободи вече. (13/стр. 93)

То за бъдеще аз предвиждам, че във вас има една склонност: някои от вас сте близо до границата да опетните Любовта. Пазете се. Ще изгубите всичко. Ако цял свят да ви дадат, ако да ви обещаят да ви направят някое божество, нищо не ви трябва. (13/стр. 104)

Казвам: Този път, по който сте тръгнали, ще го държите, не се връщайте. Наляво, надясно, назад, напред може да се отклоните, не бойте се. Любовта дръжте! (13/стр. 110)

Който път и да хванете, Любовта ви да е искрена вътре. Не е въпрос по кой път ще вървите. (13/стр. 110-111)

Да не кажете: „Този е много напреднал“. Някои от вас страдате от много напредване. (13/стр. 111)

Някой седнал, затворил очите си и казва: „Медитирам“. Не се лъжете, това не са Божествени работи, това са фокуси. (13/стр. 112)

Някое бедно момиче е грозно, слугиня е някъде, бият го, потискат го. Може да изменя положението му – ако обикна това момиче, веднага хората ще го обикнат. (13/стр. 123)

Какво ще кажете, ако ви кажа, че в другите светове има движение 3 квадрилиона и 600 милиона в секунда?… Учените казват, че от далечните слънца на вселената за 500 милиона години трябва да дойде светлината, а за туй движение то е една обикновена разходка. За тях няма далечни места. (13/стр. 125)

Някои хора мислят: „Господ как ще бъде навсякъде?“. Бог е навсякъде – в един момент в цялото Битие присъства; толкоз бързо се движи, че никой не може да забележи това движение. (13/стр. 125)

В един свят на безлюбие всичките хора са тромави. Щом като хората са тромави, и безлюбие има. (13/стр. 126)

Туй, за което ви говоря, не е лесна работа. (13/стр. 127)

Можеш да кажеш, че времето е развалено. Да не те спъва времето. „Светът е такъв.“ Да не те спъва светът. (13/стр. 129)

Не сте срещнали по-благородно Същество от Бога. Същество, Което от милиони години не е направило никаква погрешка. Туй Същество не е обидило нито едно същество в света. (13/стр. 133)

Представете си, че една мома иска аз да я обичам и заради мене започне да пости, и стане кожа и кости. Аз суха мома не искам. Що ми е суха мома? Най-първо трябва да работи нещо. (13/стр. 140)

Всеки, който е построен на Доброто, на Справедливостта, на Божествената Мъдрост, на Божествената Любов и Истина, може да му дам първото място в сърцето. Но на онзи, който не е построен, казвам: „Вън!“. (13/стр. 148)

Реалността се отличава с това, че всякога придава едно малко количество на материята. Много малко, микроскопическо е, но тя дава една мощна сила в организма и осмисля живота. Не разкрива всичко изведнъж. (13/стр. 152)

В Небето, ако се оплачеш, за десет хиляди години няма да те приемат. Казва някой: „Отивам при Господа, за да се оплача“. Оставете се от това заблуждение. (13/стр. 158)

Чудни сте вие, когато искате да бъдете свободни – не искате да служите на Бога. (13/стр. 159)

Откак съм дошъл в България, побеляла ми е главата от оплакванията на хората. Аз този живот го търсих и още има да ми стане бяла главата. (13/стр. 164)

Синовно отношение към Бащата трябва да имаме, като дойде. Той не е от слабите бащи. По-благ от Него няма, но и по-страшен от Него няма. Онзи син, който не иска да се подчини, ще стане на прах и пепел. (13/стр. 177)

Говорите за набожност – тия забавления да ги оставите настрана. (13/стр. 180)

Аз не обичам хора, които в Духовния свят лъжат. (13/стр. 186)

Ако е за светия, по-голям светия от мене няма в света и виждам колко слабости има; не е така лесна работа. Дойде някой човек, не съм разположен. Явява се разположение в мене да му кажа: „Уморен съм“. Гледам: Любовта седи пред мене, усмихва се, изпитва ме какво ще кажа. Казвам: „Заповядайте, влезте“. (13/стр. 186)

Като напущаме Земята, ще видя дали имаш едно зрънце от Любовта, едно зрънце от Божията Мъдрост и от Божията Истина. (13/стр. 188)

Казвам: Парите, като любиш Бога, умират; като живееш в безлюбие, оживяват – те оживяват, пък ти умираш. (13/стр. 189)

„На този направихме добро, на онзи направихме добро.“ Оставете се от тия работи. По тоя начин вие се отдалечавате от Бога. (13/стр. 192)

В света само Бог проповядва. (13/стр. 192)

Според мене, ако вие не обичате Онзи, Който вие дал всичко, как ще обичате мене? (13/стр. 192)

Ще дойде някой да ми казва, че ме обича. Ти, ако не обичаш Бога, мене не можеш да обичаш. (13/стр. 192)

За мен малките неща са ценни. (13/стр. 195)

Аз от вас зная повече, но аз още съм едно малко дете на Земята – уча се на Земята какво има да бъде. (13/стр. 203)

Ще ви пратят с един багаж от 33 грама, 33 грама имате право от Земята да вземете. Понеже ще минете през три станции, ще секвестират по 10 грама на всяка станция и едва като влезете в Божествения свят, ще имате един грам. Една малка клетка невидима ще имате. Никой няма да ви вижда. (13/стр. 211)

Аз не съм от тия, които се лъжат. Гледам своя интерес, очите ми са на четири. Не може да мине нещо фалшиво. (13/стр. 213)

Аз се радвам на един човек, който ме хвали, понеже си чисти езика… Като ме хвали, подмладява се душата му. Като ме хвали, силен става духът му. Аз се радвам на туй, което е придобил, и аз, за да се подмладя, започвам да хваля Господа. (13/стр. 213)

Аз може да ви кажа: Едновременно ако вас трима Ангели не ви придружават, вие не може да вървите в Божия път. (13/стр. 225)

Посейте семето, тогава може да се моля. Няма нищо посято – няма да се моля. Нека да бъде суша. (13/стр. 227)

Искам да ме слушате не със страх, а с Любов. (13/стр. 227)

Казвам: Туй, което аз ви говоря, бъдещето ще покаже. Ако аз говоря това, което не е вярно, аз ще понеса последствията. Ако това, което говоря, е вярно и вие не го приемете, вие ще носите последствията – не само вие, но хиляди поколения. (13/стр. 232)

Вие казвате: „Туй не е така. Кой е той?“. Бъдещето ще покаже, аз няма какво да казвам… Божественият свят е, който пази своя авторитет. (13/стр. 232-233)

Малката капчица плаши ли се, като пада? (13/стр. 233)

„Дето са двама или трима, събрани в Мое Име, там съм и Аз.“ Ако имаше трима души да се съберат и да се помолят, войната ще престане. Защо не престава? Защото има само един. Трябва да дойдат още двама. Дайте ми кандидати от вас и аз днес ще свърша войната. (13/стр. 244)

Бог е бил принуждаван много пъти от непослушанието на хората да бъде унищожен светът. Сега не иска да го унищожи. И потоп в света няма да прави. И затова сега Огън иде в света. (13/стр. 244)

Онзи велик музикант в живота, като му кажат погрешката, веднага признава погрешката. Които не са даровити, веднага се докачат. (13/стр. 247)

„Кажи ми Истината!“ Чудна работа, някои хора искат да им се каже Истината. Когато не може да говорят Истината, как ще разберат Истината? Ти не може да разбереш Истината, ако сам не я говориш. (13/стр. 260)

Детето, щом се роди, казва: ЙОА. Тази дума произнася. Майката и всичките чуват заповедта и веднага казват: „Ще помогна на това дете“. (13/стр. 260)

Аз бих предпочел да кажа само една дума – ЙОА, отколкото да имам всичкото знание и да бъда свързан за брега. (13/стр. 268)

И колцина са идвали при мене – все ме обичат, но едно дават, а десет завличат. Това не е Любов. (13/стр. 262)

Божествено е само онова, което става между тебе и Първата Причина. (13/стр. 262)

Всеки от вас има по една игла, закачена, и по-горе от Третото Небе не може да идете. Често съм срещал сестри и братя, които са много напреднали, казват: „Туй не може да го търпя“. Това е иглата. Казвам: Христовата игла е закачена. (13/стр. 265)

Казвам: Радвайте се на малките постижения. (13/стр. 269)

Никога не правете опит без Любов. Никога не правете един опит без Мъдрост. Никога не правете един опит без Истина. (13/стр. 278)

Любовта може да остане в човека една триста хилядна част от секундата. (13/стр. 379)

Що е едно изгубено условие, един изгубен случай? Един случай, който се е изгубил, то е един Ангел, който минал – ти не си го видял, ти си дремал, ти си спал. (13/стр. 279)

Казвам: Сега не спете. Кога човек е буден? Само когато обича. (13/стр. 279)

Аз съм от тия хора: не показвам – аз давам внимание. (13/стр. 320)

Има неща в света определени, не търпят една минута отлагане. (13/стр. 328)

Условията, които Бог ви е дал – вие не може да си играете с тях. За да ги използвате, вие трябва да дойдете навреме. (13/стр. 328)

Не оставяйте професията, която Господ ви е дал. (13/стр. 329)

Ако ви говоря за уханието на цветята и ако вие нямате обоняние, как ще разберете? (13/стр. 336)

Аз бих желал, когато Господ говори, аз по-далече да седна на стола и да Го слушам. (13/стр. 342)

За да не влиза в капана или ако е влязла, да излезе от него – мишката не трябва да бъде мишка. Докато е мишка, всякога ще има капан за нея. (14/стр. 11)

Ако слушате само, без сами да учите и прилагате, вие ще познаете Бога такъв, какъвто не е. (14/стр. 20)

И аз не желая да проповядвам на ученици, които само слушат, без да учат и прилагат. Който е готов да прилага, да бъде полезен на себе си и на своя народ, и аз съм готов да работя за него. Който не е готов да прилага, и аз се отказвам от него. (14/стр. 20-21)

Сега аз ви задавам въпроса: Виждате ли ме, или не ме виждате? (14/стр. 28)

Днес на хората се проповядва Божественото Учение. Това Учение не е секта, както някои го считат, нито някаква религия. То е Христовото Учение. То е за онези, които имат дълбоко разбиране за живота. То е за всички хора, за цялото човечество, за всички положения, за всички времена и епохи. (14/стр. 45)

Аз бих желал да направя опит с българите. Ако приемат Словото Божие и се откажат от лъжата, от кражбата, от всички отрицателни прояви, ще им се даде такова изобилие, каквото никога не са имали. (14/стр. 49)

Който и да ви вика от света, с каквито примамки да ви привлича, не го слушайте. (14/стр. 50)

Ако приложите добродетелите, които имате в себе си, аз ще ви ръководя и ще възнеса молбата ви към Господа. (14/стр. 54)

Това е Зовът на вашия Баща, чувате ли Гласа Му? (14/стр. 55)

Чувате ли Гласа на вашия Баща, Който ви говори от вътре? (14/стр. 56)

Чудни са хората, които търсят Духа вън от човека. Аз, който ви говоря, какво съм? Вие, които ме слушате, какво сте? (14/стр. 65)

Ако разбирате това, което ви говоря, ще разберете и Духа и Той ще се прояви и чрез вас. (14/стр. 65)

Бъдете щедри и от нищо не се страхувайте. (14/стр. 67)

Ще ме запитате отде зная това. Аз превеждам това, което чувам да се говори горе, не говоря по своя инициатива от мене измислени неща. (14/стр. 68)

Никакво вино не даваме – ние не искаме пияни хора, но трезви, на които даваме само чиста кристална вода. (14/стр. 68)

Бих желал българите отново да се оженят и аз да ги венчая. (14/стр. 69)

Дух Свети иде да ви научи на всичко. Слушайте Неговия Глас! (14/стр. 71)

За вас е важно да се радвате, да търпите и да постоянствате. (14/стр. 86)

Приложете това, което ви казвам, да видите какъв преврат ще стане в живота ви. (14/стр. 87)

Сега ние не говорим за децата, но за онези, които вървят в пътя на Посвещението. Те именно трябва да знаят какво искат. (14/стр. 92)

Който се опита да ме измести, няма да се бори с мене, но с Онзи, Който ме е проводил. Той държи в ръцете Си всички народи. (14/стр. 105)

Достатъчно е да пусна тази вечер една новина, за да се разнесе като мълния по целия свят. (14/стр. 122)

Ако някой дойде при мене да ме пита как да оправи личните си сметки и задължения, аз няма да му дам никакъв съвет. Моите съвети са за хора, които искат да напредват умствено и духовно, да повдигат душата си. (14/стр. 138)

Сега аз проповядвам на българите, защото Бог е решил да ги благослови. (14/стр. 141)

Всички ще бъдете носители на Новото Учение по света. Така е решил Бог, а каквото Той решава, не се разваля. (14/стр. 141)

Казвам: За глухите хора звукът още не е дошъл, за слепите светлината още не е дошла. (14/стр. 151)

Като ви говоря за Христа, аз ви подготвям за банкета, който ще даде Той. Ако сте готови, ще бъдете поканени на Неговата трапеза. (14/стр. 152)

Синове и дъщери, слуги и робини, обърнете се към Мене и Аз ще се обърна към вас. Вие ще бъдете Мои чеда, а Аз – ваш Баща. Ще напиша Закона Си във вашите сърца и ще настане мир и радост по цялата Земя. (14/стр. 159)

Къде останаха вашите обещания? (14/стр. 167)

Паднал си в локва, нищо от това. Ще ти подам въже и ще се хванеш здраво за него, без да мърдаш. Ще бъдеш тих и спокоен. Че си кален, нечист, и това да не те смущава. Новото Учение представя чиста планинска вода. Ще те туря в тази вода и ще те държа в нея, докато се изчистиш. (14/стр. 178)

Обичайте Бога и от нищо не се плашете. (14/стр. 188)

Не ви упреквам, че не любите, но ви казвам Истината, която ще ви освободи от заблужденията. (14/стр. 190)

Не мислете какво ще стане с вас. Косъм няма да падне от главата ви без Божията Воля. (14/стр. 274)

Готов съм да стана слуга на всички, само вие да се спасите и повдигнете. (14/стр. 292)

Не говоря, за да печеля последователи. Искам всички да възлюбим Господа. (14/стр. 292)

„Искам да живееш в мене!“ Преди да вляза в тебе, ела да ме видиш в тъмницата и да ме освободиш оттам. (14/стр. 295)

Само Учителя може да помогне на ученика да придобие условия за влизане в Царството Божие. (14/стр. 317)

Всички ще проверят, че думите ми са истинни, и ще кажат: „Благодарим Ти, Господи, че отвори очите ни да виждаме“. (14/стр. 318)

Ако се намирате пред водопад, зад който свири оркестър, ще чуете ли нещо от това, което свирят? (14/стр. 324)

Щом любите, Бог ще изпрати Учител, който да ви открие вътрешния смисъл на Любовта. (14/стр. 373)

Бъдете носители на Новото Учение – да станете проводници между хората и Ангелите, между Ангелите и Бога. (14/стр. 377)

Аз съм вече на фронта – извадил съм меча си и воювам. (14/стр. 399-400)

Сега и аз проповядвам: едни ме чуват, други ме слушат. От тези, които слушат, се явяват такива, които търсят начин за възприемане и прилагане на Христовото Учение. (14/стр. 420)

Ако ме питате защо проповядвам, ще отговоря: „Плащам своя дан към Бога“… Като ме слушате, и вие изплащате дана си към Бога. (14/стр. 426)

Решил съм вече да скъсам конците на всички лъжци и крадци. Ще им изпратя такава светлина, че да не могат да се поберат в кожата си. (14/стр. 448)

Бъдещето е в ръцете на безбожниците, които са активни и енергични, справедливи и добри. Привидно те са безверници, а всъщност Бог живее в тях и те Му служат. (14/стр. 486)

Какъвто плод да си, важно е да вържеш и да узрееш. Моята задача е да дам на всеки корен тор, повече влага, светлина и топлина. (14/стр. 487)

Всеки да се стреми да изяви образа, който му е определен от преди милиони години. (14/стр. 487)

Не може да съществува Учител, ако няма ученици. (14/стр. 490)

Кога Бог не може да влезе в къщата на човека? Бог не може да влезе в къщата на човека, когато няма врата. (14/стр. 495)

И аз съм дошъл да помагам на българите. Както и да се отнасят те с мене, колкото и да ме гонят и преследват, аз съм решил да ги стопля, да им направя такова добро, каквото никой досега не е направил за тях. След това ще им кажа: „Довиждане!“. (14/стр. 500)

Както Отец е вложил живот в мене, така и аз мога да оживя другите. (15/стр. 12)

Всеки ученик, който приема Учението на Учителя си и го задържа само за себе си, без да го приложи, такъв ученик се изпъжда навън. (15/стр. 43)

Великият Учител не се занимава с невъзприемчиви ученици. (15/стр. 44)

Не се минава лесно през огъня. Седем пъти трябва да минеш през огъня, за да разбереш донякъде смисъла на живота, в който има различни видове огън. (15/стр. 45)

Бог може да отхвърли от Себе Си човека само когато е огорчил Духа. (15/стр. 49)

И днес, когато аз ви говоря, не правя нищо друго освен да поливам корените на Живота във вас. В това Дърво е Онзи, Който постоянно ви говори. (15/стр. 56)

Ето, аз съм готов да ви помогна. Ще ви светя и вие ще вървите след мене. Днес съм с вас и в бъдеще пак ще ви срещна. (15/стр. 60)

Ако учите, ако сте готови да изправите живота си, ще се застъпя за вас пред Господа да ви запише отново за ученици. (15/стр. 60)

Мнозина ме запитват каква религия проповядвам. Аз не проповядвам никаква религия, но говоря на хората за добър живот. Моята наука е за живота, който хората са изгубили. (15/стр. 92)

Каквото кажа, не подлежи на критика и съмнение. Защо ще се съмнявате в чистото злато? (15/стр. 107)

Дали вярвате, или не вярвате на думите ми, не е важно. Ще ги опитате. Ще дойде ден, когато вашият възлюбен или вашата възлюбена ще ви изхвърлят от кафеза, и ще повярвате на моите думи. (15/стр. 117)

Аз не се лъжа – от далеч усещам миризмата на нечистотиите. Така не се лъже нито Христос, нито Бог. (15/стр. 118)

Не е нужно да се съгласявате с моите думи. Важно е да изучавате Любовта си и да видите какви резултати произвежда тя. (15/стр. 122)

Да се потите по 99 пъти на ден и всичко във вас да се разтвори за Божествения Живот! (15/стр. 123-124)

„Аз от кои съм?“ Ако искаш да знаеш от кои си, попитай се и си отговори: разтопяваш ли се, т.е. кротък ли си, гладуваш и жадуваш ли за Правдата? (15/стр. 125)

„Топиш ли се като солта?“ „Не се топя.“ „Губиш първия зар.“ „Нажален ли си?“ „Не.“ „Губиш втория зар.“ „Жадуваш и гладуваш ли за Правдата?“ „Не.“ „Губиш и третия зар.“ След това, каквото и да ти говорят проповедниците, както и да те успокояват хората, ще знаеш, че не си спасен. (15/стр. 125)

Пита ли някой какво бъдеще го очаква, ще му отговоря: „Бъдещето ти е завидно, ако се топиш, ако си кротък, ако си нажален, ако гладуваш и жадуваш за Правдата“. „Мъчно се постига това.“ Все пак може да се постигне! (15/стр. 126)

Не ви упреквам, но посочвам слабите ви страни да се вгледате в себе си и да научите правилно да се разтопявате. (15/стр. 128)

Не искам да се жертвате за мене, нито да умирате за мене. Това е най-голямото нещастие за човека. (15/стр. 128)

Не можем да учим гъсениците да хвърчат, нито пеперудите да лазят. Какво правят някои хора? Срещат гъсеници и започват да им проповядват как да хвърчат. Опасно е гъсеница да хвърчи. (15/стр. 138)

Да бъдеш кротък и смирен, значи да проникнеш в благоприятни условия за твоето развитие, да не ферментираш и да бъдеш тих и спокоен да дочакаш времето за изучаване Тайните на Живота. (15/стр. 139)

Кой от вас е изпълнил Божията Воля както трябва? Нека всеки си отговори какво е направил за Господа. (15/стр. 140)

Като срещна някой човек, аз считам, че той е една от моите незавършени картини, и веднага взимам четката си да изправя един от недостатъците му. (15/стр. 140)

Ако не сте готови да бъдете кротки и смирени заради Господа и Го безпокоите, вашият Ангел ще ви напусне. (15/стр. 145)

Да вземете игото на Христа, това значи да приемете знанието на своя Учител в себе си. (15/стр. 145)

За човек, който къса цветята и ги хвърля, имаме лошо мнение. (15/стр. 146)

Аз поставям нов закон: Обичай всяко дърво, всяко цвете, всяко животно като себе си. Ще кажете: „Кой си ти, с какво право поставяш нов закон?“. Аз превеждам старите закони на нов език, за да бъдат разбрани и изпълнени от всички. (15/стр. 146)

Всякога ще работите, за да не изпуснете благоприятните условия. Изпуснете ли ги, ще дойдат неблагоприятните условия. (15/стр. 159)

Днес и българското духовенство, заедно с учени и философи, казват, че Учението, което проповядвам, не е вярно. Нека знаят, че и с тях ще стане същото, както и с евреите. (15/стр. 166)

Всеки, който проповядва Божественото Учение, е неуязвим. (15/стр. 166)

„Не се противи на злото.“ С други думи казано: не се противи на Божественото Учение, което иде със сила от горе. Бог урежда и оправя света. (15/стр. 172)

Не се страхувайте от това какво ще стане с вас. Бъдещето на българския народ, с малки изключения, е светло. Бъдещето на славяните е добро. Те носят такава култура, каквато никой не подозира. Всички народи ще черпят от тази култура. (15/стр. 172)

Който препятства славянството да се прояви, няма да види добро. В бъдеще всички народи ще работят за славянството. Така е писано в Божествената Книга. (15/стр. 172)

Спрете ли се само за момент в пътя си, вие се натъквате на катастрофа. Божественият Живот се отличава с това, че там всичко е в постоянно движение; там не се позволява никакво спиране. (15/стр. 192)

Добрите условия се дават само веднъж. Например тази беседа може да ви държа само днес. (15/стр. 193)

Ако частта не действа правилно, Бог се вглъбява в Себе Си, за да намери причината за това и да я премахне. (16/стр. 118)

Течащата вода трябва да мисли само за Извора. Не мисли ли за Него, тя ще престане да тече. (16/стр. 147)

Змията, като реши да служи на Духа, захапва опашката си. (16/стр. 200)

Всяка работа трябва да се започва и завършва със свещен трепет и пълно безкористие. (16/стр. 281)

Потопете се в Божественото Съзнание и забравете всичко, което са ви казали. (16/стр. 488)

Аз не се интересувам от това, което хората правят – кой каквото прави, за себе си го прави. Аз се интересувам от едно – какви са отношенията на човека към Бога, т.е. каква е връзката му с Първата Причина на нещата. (16/стр. 504)

Учението се заключава в търсене на Бога. (16/стр. 519)

Възлюби Господа!… Това е формула, в която се крие кардиналното разрешаване на всички въпроси. (16/стр. 606)

Любовта към Бога съдържа една Велика Тайна. Тя е, която може да разреши ония палещи въпроси, които ни смущават. (17/стр. 316)

Вън от Любовта към Бога нищо друго не съществува. (18/стр. 149)

Ако ти би бил същество, което само страда, ти би унищожил света в един ден. (19/стр. 3)

Любовта се проявява, когато две същества, които съставят половината на една Реалност, трябва да изразят Абсолютното Същество, т.е. те трябва да направят Цялото в себе си, да се допълнят. Тия души няма какво да ги търсите, Любовта не се търси. (19/стр. 4)

Когато Христос дойде между евреите, какво им остави? Нищо не им остави, задигна Си филмите. Така ще направя и аз. Няма да дам нито един косъм от главата си на българите. Каквото давам, един ден ще си го взема. Ще си вдигна цигулката, ще си вдигна лъка и ще си замина, а те ще останат само със свирните си. Аз няма да оставя тези Божествени филми да се подиграват с тях. (19/стр. 6)

Нещата не зависят от хората. Ако хората разрешаваха въпросите, нищо нямаше да остане от света, но Бог ги разрешава. Така трябва да гледате. В света Бог разрешава въпросите. (19/стр. 6)

Ако имате едно неразположение в душата си, Господ не ви води за ръка – но Той ходи подире ви. (19/стр. 7)

Ще ми кажете, че имате Божията Любов. Нямате я. Като не можете да я приложите, ще дойде второто положение – да изгубите един милион лева. (19/стр. 9)

След като направите една погрешка и аз ви забележа, вие се обезсърчавате. Като ви казах, че не ви приемам за окултни ученици, всичко като че се събори. Защо ми трябваше да ви правя тази забележка? Аз ви предпазвам да не се провалите. (19/стр. 9)

От всичко можеш да се ползваш, но само след като се обърнеш към Бога и поискаш разрешение за това. (19/стр. 11)

Има Истина в света, която не може да се каже, защото всички ще се скарат помежду си и ще се разделят. (19/стр. 11)

Истината не може да се каже, защото във вашия език няма дума, с която може да се изрази. Изковете си една дума и аз ще ви я кажа. Тази енергия на Истината е толкова силна, че каквато жица да ѝ турите, тя ще я изгори, и пак няма да остане проявена. (19/стр. 12)

Аз не искам да засягам някои неща, защото, ако ги изнеса, ще стане нещо много лошо – ще изгори мозъкът. Нервната енергия в човека не е в състояние да изнесе Истината. (19/стр. 12)

Вие сега казвате: „Да видим какво има, да знаем всичко“, но щом ви се отвори картината и я видите, ще кажете: „Е, по-хубаво да не бяхме видели тази картина“. Именно сега вие трябва да се борите в себе си. (19/стр. 13)

У мене има една черта – да окажа на човека повече доверие. (19/стр. 13)

Та сега вие ще бъдете като малките деца: ще се радвате на един орех, ще се радвате на един лешник, ще се радвате на едно бонбонче. Ще се радвате като децата, ако искате да бъдете ученици. (19/стр. 16)

И Писанието казва: „Надпреварвайте се да си отдавате почит един към друг“. Но ако е като хората, ще мина и ще замина; не ви познавам. Човешкото е хубаво, но то е приготовление, а Божественото е неизменно. (19/стр. 16)

Някой път аз ви проповядвам начин как да се вглъбявате, как да търсите Бога и вие ме разбирате по човешки. Дойде някой при вас, казвате му: „Махни се, аз търся Бога!“. Ти търсиш Бога, но по човешки. (19/стр. 17)

Когато Господ каже Една Дума, всички йерархии ще кажат също по няколко думи – всичко това ще се увеличи и докато дойде до нас, това ще стане много голямо. Господ е изказал само Една Дума и само Възвишените Същества виждат колко е малко това, което Бог дава. Но като дават и другите йерархии по малко – то, като дойде до долу, всички казват тогава: „Колко е много, колко е голямо това нещо!“. Но докато не даде Бог нещо, всички мълчат, нищо не дават, нищо не казват. (19/стр. 19)

Не мислете, че вие ще се избавите от това, което аз ви уча. Аз ще изгладя всичко у вас, няма да оставя да изопачавате моите думи. Аз говоря така, но ще ви накарам: и търпението ще научите, и милосърдието, и добрите обноски, и надеждата ще влезе във вас, и волята, и всичко ще дойде. Този, който е взел от мене пари, той няма да мине така. (19/стр. 19)

Аз мога да не те изпитвам, но ще дойде комисия, която ще те изпита; но няма да минеш класа. (19/стр. 22)

Ако вие мислите за нещата тъй, както аз мисля, няма да има никакъв спор. Но вие идвате при мен, учите моята философия, но сте като евреите – учите и двата метода: и на Черната, и на Бялата Школа. (19/стр. 22)

Господ винаги ходи в Правия път, а той е много тесен. През него едвам може да мине една слънчева прашинка. Само слънчевите прашинки на светлината могат да минат през този път. (19/стр. 23)

Дойде някой в Братството, казва: „И аз съм ученик“. Да – на лъжицата, а като дойде за работа, няма го. (19/стр. 29)

Искам вие, които сте тук събрани – вие сте се събрали да ме слушате; ще прилагате закона на жертвата: Каквото направим, да не знае светът. (19/стр. 30)

Ще изпълните точно закона за десятъка. Уредете Божията Работа и Господ ще оправи вашата работа! Вие не може да оправите вашата работа – това само Бог може да стори. (19/стр. 34)

Можете да работите колкото искате, но ако другият фактор – Господ, не вземе участие, трудът ви е загубен. (19/стр. 34)

Ще имате моето съдействие – да се не смущавате. (19/стр. 35)

С мен какво бе: владици, попове плетоха паяжини – мина слонът и с опашката си омете всичко; отиде по вятъра тяхната паяжина. Няма народ, който да не е пометен заради противението си на Божието Дело. (19/стр. 35)

Аз не искам да ви извадя от вашето положение; вие сте поставени в разни положения – там, в това или онова положение, имате да изучавате някоя мъчнотия. Ако ви поставя в друго положение, ще имате по-големи мъчнотии. (19/стр. 35)

Аз всекиго трябва да търпя и да приемам. (19/стр. 35)

Аз от вас искам да си изпълните задълженията пред Небето, повече не искам. Ще пипате най-внимателно. (19/стр. 39)

Вие живеете в един свят с Нов ред и порядък, но вие още не сте ликвидирали със стария живот. И затова ние не можем още да отрежем пъпа ви. Разбрахте ли? (19/стр. 49)

Когато аз вляза при вас и когато вие влезете при мене, искам да не усещате никакво стеснение. Защото, ако вие идвате при мене и сте нечисти, ще усещате стеснение и ще криете греховете си. Туй усилие на волята образува дисхармония. Тия дисхармонични вибрации се фотографират в моя апарат. (19/стр. 51)

Искам вашите очи да бъдат прозрачни, ясни и меки, а не мътни… На всинца ви погледът трябва да бъде чист, ясен, мек, изразителен. (19/стр. 52)

Не се смущавайте духом как ще се развие животът ви. Вашият живот ще се развие много естествено. В Школата, в която влизате, няма място за смущения. Ако спазвате Принципите, вашето развитие ще стане по един много естествен начин. (19/стр. 52-53)

Всичко да бъде естествено, да няма нищо пресилено. Сега, свободни сте. (19/стр. 54)

Срещне ме някоя птичка, изгледа ме и си казва: „Познавам те“. И тя няма вяра. И тя загасва един лъч от светлината. Таман се моля някъде в гората, но изведнъж някой заек мине покрай мене. Като му потропам, той хукне някъде навътре в гората, скрива се, казва: „Не вярвам в твоята молитва“. И той заличава един лъч от светлината на лампичката. Аз си пиша някоя поезия и току мине покрай мене някоя птичка, и изведнъж хвръква надалече. И тя казва: „Не вярвам в тебе, аз съм опитала такива поети като тебе“. И тя заличава един лъч от светлината. (19/стр. 60)

Господ ще помисли и за тебе! (19/стр. 61)

Аз считам една бурна, тъмна нощ за нещо много красиво. Ще ви кажа защо – една такава нощ може да бъде благословение за мене. (19/стр. 61)

Всички вие сте влезли в една област на омагьосан свят. Почти всички хора от религиозните общества минават през тази област. Тази област се отличава по това, че отвън не се дава никаква светлина, и кой каквато светлина има, дотолкова осветява пътя си. Всеки свети за себе си, а самата зона е тъмна. В тази тъмна зона ще се срещнете с много същества, изостанали от хиляди години в своята еволюция, и те ще се нахвърлят върху вас като хищници, ще се ползват от вашата светлина, ще ви нападнат със своите критики, ще ви казват: „Ти си такъв, ти си онакъв“ – целият свят за тях е лош. (19/стр. 61)

За да можете да помогнете на себе си, за да можете да помогнете на своите ближни, трябва да научите методите на Бога. (19/стр. 62)

И тъй, на всички ви трябва една вътрешна работа в живота. Но каквато работа да започнете, мълчете си, никому нищо не говорете. (19/стр. 63)

Та сега всички вие трябва да мълчите, но да не млъкнете за всичко. Не, ще мълчите за съществените работи! (19/стр. 63)

Сега, като излезете вън и ви питат какво ви говори Учителя, какво ще кажете? Някои ще кажат, че нищо не са разбрали; а други ще кажат, че съм говорил много велики неща. (19/стр. 63)

Ако човек е ангажиран с външния свят, той съвсем не може да се отстрани от света – но ако всичкото му внимание е погълнато от света, всичката му енергия ще бъде изсмукана. (19/стр. 66-67)

Бог най-първо започва чрез съвет – внушение. Ако човек не иска да слуша, има и външни начини. Ще дойдат земетресения, мор, глад, болести, сиромашия и т.н. (19/стр. 69)

Ние не трябва да бъдем от тези – да дойде Божествената тояга, че тогава да влезем в Правия път. (19/стр. 69)

Аз вярвам, че във всинца ви има едно горещо желание да се домогнете до една Вътрешна Истина. (19/стр. 69)

Ако аз ви дам една задача, вие ще я раздрънкате, преди да сте я направили. Аз нямам нищо против, след като я направите, тогава да я разправяте. А вие ще я раздрънкате наляво-надясно и след туй тази задача няма да стане. И вие ще търсите причината. (19/стр. 70)

И ако работите никак не вървят, трябва да знаете, че в живота ви има нещо, което куца. Но дойде ли хармонията, Невидимият свят е много точен. (19/стр. 71)

Когато другите говорят, мен ме интересува тяхната реч. Туй мълчание в мен е Божествено. Интересувам се какво иска да каже той. (19/стр. 71)

Ако се научите всички да знаете да слушате, то е много. (19/стр. 71)

Това е Божественото: ще дойдеш до една мярка и ще се спреш. Не бързай и за себе си не желай повече, отколкото ти трябва. (19/стр. 71)

Ако един ученик се ожесточава, той губи връзката между него и Учителя си. Първото нещо, за да може да действа Бог във вас чрез Любовта Си – човешкото сърце трябва да бъде милостиво и меко. Никакво ожесточение. (19/стр. 72)

Сега трябва да знаете, че Учителя няма да бъде постоянно между вас. Един ден ще останете сами и тогава ще ви видим. (19/стр. 73)

Гледам ви: някой ден сте радостни, но сте взели тази радост отнякъде. Но аз не се лъжа. (19/стр. 76)

Човек може да падне и да се охлузи, нищо не значи това падане. Нима един лъч, който е слязъл от горе и е паднал на земята, е по-грешен от другите лъчи? (19/стр. 76)

Подложени сте на изпит и никой не може да ви помогне. Даже и Ангелите не могат да ви помогнат. И да искаш, не може, защото всяко нещо става по закона на Абсолютната Свобода. (19/стр. 76)

Толкова пъти съм ви говорил и пак ви питам: „Вие може ли да влезете в един съвременен симфонически оркестър, ако не можете да свирите?“. Там слушател ще бъдете. (19/стр. 77)

„Ама благодат има!“ Благодат има за онзи начинаещ, който цял ден стърже на цигулката, но за виртуоза няма никаква благодат. (19/стр. 77)

Сега аз говоря за вас, които сте виртуози; а пък които сте ученици, благодат има толкова, колкото целия океан – но за виртуозите няма. (19/стр. 77)

„Ама аз не съм ли свободен?“ Никаква свобода няма. (19/стр. 77)

За пример при мене често дойде някой, приготвил един поменик от много въпроси; мисли да ме държи четири-пет часа да се разговаря с мен, но казва ми: „Учителю, всички тия въпроси аз съм ги написал, но докато дойда да ви питам, аз ги разреших. Няма защо да си губите повече времето. И тъй, като си поприказвахме четири-пет минути, всичко ми стана ясно“. Значи, от Невидимия свят му ги обясниха. (19/стр. 79)

Аз обичам дълбокото желание на душата, Божественото в човека. (19/стр. 80)

И сега всяка една минута е толкова важна. Във времето на Христа имаше много време, днес време няма. (19/стр. 90-91)

Аз ви казвам: От Невидимия свят ви викат вече. Вие ще кажете: „Е, какво казват от Невидимия свят?“. Ама след като ви кажа, вие ще кажете: „Чакай да си помисля“. Щом като ви кажа, за вас трябва да е свършен въпросът. Не остава време за мислене. (19/стр. 92)

За мен и малките погрешки – туй, което вие никога не виждате, аз го виждам, и то за мен произвежда много по-големи страдания, отколкото вашите големи грехове. (19/стр. 93)

И като направите нещо, да виждате Лицето на Господа пред себе си. И когато аз направя нещо, Господ седи пред мене и виждам Лицето Му. (19/стр. 93)

Ще знаете, че идва нещо страшно, но се забавя още. България е единствената страна, гдето поп не ще остане – няма да има поп в България. Това е последствие на техните дела. Казвам им: „Опълчите ли се против мене, нож не вадя. Но опълчите ли се против Божието Дело, изваждам ножа си“ и тогава нито джубе, нито нищо не ще остане от тях. (19/стр. 100)

Вие трябва да работите. Какво ще ви ползва, като ще видите наказанието, когато то дойде? Няма нищо красиво в него. (19/стр. 100)

Черната Ложа се е разделила на два лагера: едни са влезли в нашето Братство като верующи и най-първо ви казват Правите Истини. (19/стр. 104)

Ако вам ви трябват пари, ще ви пратя да си извадите, но после ще се отделите и ще се загубите. (19/стр. 100)

Докато Бог не те освободи, не започвай работа – стой, чакай. Но започнеш ли веднъж, работи с усърдие, и то докрай. (19/стр. 104)

Ще покопаете малко, за да излезе вода – поне няколко капки. (19/стр. 107)

Искат символа на Учението. Ами че то още не е засегнато в своята вътрешност. (19/стр. 109)

Във всички общества, и в най-мистичните, има хора, които влизат и излизат – те не са готови, а се приготовляват. Те се наричат „временни студенти, слушатели“. (19/стр. 111)

Има едно Единство, но то съществува само между всички мистични общества – те управляват сега. (19/стр. 112)

Вземете пример от мене: поповете толкова говореха, аз спрях ли се? Вървя си. (19/стр. 112-113)

Това, което препятства в Братството, то е един личен елемент. Обидил някой някого, той се оттеглил от Братството. Ами и в света ще те обидят – ще те нарекат „лъжец“ и прочее, и от света ли ще се оттеглиш? (19/стр. 113)

Има места, гдето има мъртви зони. Щом влезете в такава, външният свят ви изчерпва силата; лицето ви загрубява, измъчвате се. (19/стр. 113)

Вие се боите, че някои страдат. Без смущение на духа ви – това е Волята Божия. (19/стр. 114)

Ние ще турнем други да се борят вместо нас, а ние ще работим оная вътрешна работа, която друг не може да върши. (19/стр. 115)

Съвети не давайте – трябва да се спазват правилата, иначе борбата в Църквата може да се пренесе и в Окултното Братство. (19/стр. 116)

Всеки, който е бил в лошо положение и му съм давал съвети, и ме е послушал, не е ли успял? Трябва прозрение духовно и още повече ще се даде. (19/стр. 119)

Това са методи за вас, а не за света. (19/стр. 119)

Аз ще ви свържа със Същества според вашето естество – всякой един от вас. Но всякога, във всички, непреривно ще пазите свръзката с мене и тогава ние ще наблюдаваме и ще коригираме. (19/стр. 119)

Всичко, каквото искате, ще бъде. То е станало вече – време не определяйте. (19/стр. 120)

Подлагам ви на първия изпит: да се молите. И тогава ще се определи кой от вас за какво е годен да работи. Ще ви дам метод, някои формули малки, които да приложите. (19/стр. 120)

Има един известен Закон Божествен, по който стават нещата. Чакайте, всичко навремето си ще стане. Щом бързате, ще попречите, а външният свят е силен да произведе съблазън. (19/стр. 120)

Всичко си върви по строго изработен план. Бог е, Който управлява сега и нарежда Новото Човечество да се явява и расте. (19/стр. 121)

Всички трябва да се предадете на един спартански режим. Ще работите върху тялото си, за да бъдете здрави и силни. (19/стр. 124)

Аз искам да изтънеете. Това да не ви плаши, то е оформяване на тялото. (19/стр. 125)

Бог взема инициатива във всичко. В света ще въплътиш Бога в себе си. (19/стр. 125)

Казвам някому метод за лекуване – той ми иска изведнъж да оздравее. Аз го питам: „Ти можеш ли да не кажеш нито една лоша дума от рождението си до смъртта?“. Казва ми, че не можел. Е, защо тогава аз да го излекувам изведнъж? (19/стр. 128)

Някои казват: „Господ знае от какво имам нужда и ще ми даде нужното“. Не, дава се само на този, който иска. Никой Учител в света не се натрапва на ученика си, но ученикът сам трябва да похлопа на вратата на Учителя си. (19/стр. 132)

Идната година, като видя дали очите ви са отворени, или не, ще ви кажа какво ще бъде това нещо, което е по-хубаво от искането. (19/стр. 132)

Ако вие мислите, че светът ще ви посрещне с лаврови венци, лъжете се. Да, в началото може да има венци, но в края бъдете уверени, че ще има развенчаване. (19/стр. 135)

Без колебание! Божественото не търпи никакво колебание. Това, което е казано, да се изпълни! Не мислете, че това ще влезе в разрез с вашия живот. Не, вашите работи ще тръгнат и ще се подобрят. Десет пъти по-добре ще бъдат, отколкото сега. (19/стр. 144)

Като идеш при Учителя си и поискаш това, което можеш да научиш в дадения случай, той може да ти го даде; а щом искаш това, което не можеш да направиш, той не ти го дава. (19/стр. 149)

Ако отиваш да работиш някъде и сам отиваш – без да си изпратен от Бога, без да имаш връзка с Бога, без да Го съзнаваш – тогаз ти си обикновен човек. (19/стр. 151)

Ти казваш: „Нека се намери друг някой да направи това“. Кой в дадения случай ще го изпълни, се налага от Невидимия свят. Ти го изпълни без никакво противоречие. (19/стр. 151)

Да не се лъжеш, че от условията зависи служенето на Бога. Ако беше така, тогаз царете щяха да бъдат най-добрите служители на Бога. А засега най-добрите служители на Бога са тези, които се намират при неблагоприятни условия. (19/стр. 151)

И твоята работа, която Бог ти дава, не я давай на други. Ако я свършиш, тогаз ще имаш дихарма, успех, посвещение. (19/стр. 153)

Искам да бъдете смели, да няма страх. Страхливите не могат да наследят Царството Божие при страх от външните условия. (19/стр. 153)

Не искам да бъдете обикновени. Някои от вас са талантливи. Искам всички да бъдете гениални. Гениалният не иска да върви по утъпкания път. Той е готов на всички жертви за Новото, което му се дава. Само гениалните хора могат да изпълнят Волята Божия, понеже те вървят по Новите пътища. (19/стр. 154)

Работата, която Бог ви е дал в този живот, желая да я свършите и да не я отлагате, да не кажете: „Като се преродя втори път“. За следващите прераждания има друга мисъл. В този живот свършете си това, което ви е дадено сега да свършите. А пък за следващия живот има съвсем други задачи. И ако изоставите това, което е дадено сега да свършите, ще имате лоша карма. (19/стр. 154)

Който иска да намери Баща си, той трябва да престане да съди. Докато съдите, вие сте далеч от своя Баща. (20/стр. 29)

Докато Духът не е свършил работата си, устата трябва да мълчи. (21/стр. 398)

Всеки, който е решил да следва Божиите Пътища, трябва да бъде абсолютно точен. (21/стр. 487)

Ти трябва да се проектираш там, дето никой не се е проектирал… Проектирам, значи: отправям се към нещо. (22/стр. 229, 247)

Ако ние имаме онзи велик вътрешен стремеж на Духа, никой не може да ни подпуши. (22/стр. 352)

Няма да минете лесно. Вие искате да минете по лесния път, но не може. (22/стр. 48)

Никакъв подкуп, никаква празна дума не се позволява. От вас се изисква учение, доброта, любов, и то каква Любов! Любов, която включва в себе си всичко. (22/стр. 48)

От Невидимия свят ви желаят доброто, затова вие не трябва да отлагате Учението за някое друго прераждане. Може да се преродите и друг път, но ще останете в тринадесетата сфера, а в тринадесетата сфера ще имате копита, па ще имате и крила, ще имате муцуна, ще имате опашка, ще имате люспи като рибата и т.н. Питам: Такова прераждане струва ли си? (22/стр. 49)

Късно ще лягате, рано ще ставате, ще учите. Няма да заповядвате никому. По-малко ще ядете, повече ще работите. (23/стр. 410)

АУМ е дума на Духа. Изпеете ли тази дума от неговия език, той ще ви разбере и помогне, защото разбира и знае нуждите ви. (24/стр. 60)

Всички същества, от най-малките до най-големите, имат свое вътрешно ръководство, което ги напътства към тяхната специална работа. (24/стр. 196)

Ако е въпрос да вляза във вашето положение, аз го познавам. Защо? Минал съм през всички форми на Битието, изкарвал съм прехраната си и като растение, и като птица, и като млекопитаещо, а сега изкарвам прехраната си като човек. (24/стр. 160)

Казвам на някого, че има еди-каква си погрешка. Той веднага се обижда и ме пита: „Кой ти каза това?“. Казвам: Все ще ми е казал някой. Първо аз ще те видя, после хората ще ми кажат, след това Ангелите ще ми кажат, а най-после и Бог сам ще ми каже. Значи, първо аз виждам хората; което аз не виждам, Ангелите виждат и ми съобщават; което Ангелите не виждат, Бог вижда и ми казва. (24/стр. 227)

Аз съм изпратен от Бога да покажа на хората Пътя, по който трябва да вървят и да служат на Бога така, както никога досега не са служили. (24/стр. 509)

Щом се интересувате да знаете кой съм аз, това ще научите от Бога. Като отидете при Него, вие ще разберете кой съм аз и защо съм дошъл. (24/стр. 509-510)

Ако искате да знаете кой съм, идете първо при Бога, а после елате при мен да ви покажа Пътя, по който трябва да вървите. Ако намерите друг, който може да ви покаже Пътя, идете при него. (24/стр. 510)

Казвам: Знанието, което се проповядва в Школата, не може да се повери на профани хора. Ако нямате чист ум, чисто сърце и чиста воля, вие не можете да се доберете до това знание. То изисква хора – абсолютно чисти и с готовност в себе си да пожертват всичко за Слава Божия. Нямате ли тази Чистота, аз ще занеса със себе си Новото Знание; никому няма да го поверя. Един ден то ще се повери само на готовите от вас. (24/стр. 518)

Ние трябва да изнесем Истината с Любов. (25/стр. 369)

Да се уединиш, значи да дадеш свобода на всички хора. (25/стр. 220)

По някой път вие мълчите, външно не се проявявате. Аз виждам вътрешното ви състояние, но държа очите си привързани, като че не виждам. Някога снемам превръзката си и тогава виждам всичко. Вие трябва да живеете чист, абсолютно чист живот. (25/стр. 442)

Чудни са някои хора, които запитват: „Какъв е Учителя?“. Ако си чист, ще ме познаеш. (25/стр. 442)

Сега помнете едно правило: при всяка беседа, която ви държа, и доброто у вас се увеличава, и страданията ви се увеличават. Едновременно с това и радостта ви се увеличава, и скръбта ви се увеличава. Затова не се стремете да ме надхитрите. Щом сте влезли в този път и не работите, няма да ви се помогне. Това не зависи от мене. (25/стр. 442)

От Невидимия свят се интересуват за вас, държат ви за всичко сметка. Следователно всяка вечер идват при вас и разглеждат как сте завършили деня. Тъй щото, ако речете да се оплаквате от нещо, не забравяйте, че ви наблюдават. (25/стр. 442)

Виждам сега: вашите дяволи се смеят, но аз имам един дявол, който постоянно плаче – вашите се смеят, а пък моя плаче. Та често моят дявол ми казва: „Виж онези дяволи как се радват, а пък аз плача постоянно“. Аз казвам: „Те се радват, а пък ти ще плачеш“. Нека да поплаче малко и вашият дявол. Докато вашият дявол се радва, вие ще плачете; когато дяволът почне да плаче, вие ще се радвате. (26/стр. 489)

Докато човек не изгуби всичко, Бог нищо не му дава. (27/стр. 14)

Моето Учение не е на теория и диспут, то е основано на строго научен опит. Аз съм подложил всички, и най-малките детайли на туй Учение, на опит, на строг опит. (27/стр. 20)

Сега аз говоря само за учениците на Бялото Братство, които подлагат всичко на строг научен опит. Ние не спорим. Ако иска някой да спори, нашият живот е, който дава отговора. (27/стр. 21)

Ние проповядваме Учението, че човек, който има съзнание, като види една мравка, трябва да ѝ направи път. (27/стр. 23)

Онова младо поколение, което бяга от църквите, какво ще правите с него? Ще кажете: „Те са безбожници“. Не са безбожници. В тях има един копнеж за нови идеи и аз споделям техните мисли. (27/стр. 23)

Аз съм ваш приятел, искам да ви покажа начин как да живеете. Какво ме интересува друго? Нима мислите, че ще спечеля нещо? Откак съм в България, няма друг човек, против когото да са се казвали толкова скверни работи! И още много епитети може да ми кажете, но това ни най-малко не ме смущава, защото аз съм един голям извор, който постоянно се чисти. (27/стр. 24-25)

Няма помия в този свят, която да може да ме опетни, защото зная начин как да се чистя. Да не мислите, че аз съм слаб, че не мога да се защитавам. Мога, но не с оръжие. Аз казвам: Имам други сили, съзнателни сили, с които мога да работя и да се защитавам. (27/стр. 25)

Казвате, че моето Учение разваляло България. Е, хубаво, аз ще ви приведа следното: от хиляда и петстотин години насам българите са направили сто и петдесет войни. Питам: За тия падения и нещастия на България аз ли съм виноват? Едно време, казвате, дошли богомилите – но защо да не се признае фактът, че богомилите бяха едни от най-благородните, най-добрите хора? (27/стр. 25)

Сега някои от вас искат да ме оборят. Че с какво ще ме оборите? Моето Учение е тъй необходимо за вас, както светлината; ако можете да живеете без нея – да, но не можете. Вие ще умрете без моето Учение тъй, както умирате без светлина и без вода. (27/стр. 26)

Учението, което проповядвам, е Учение на Новия Живот – в него няма смърт. (27/стр. 26)

Аз съм готов на всеки един православен брат да му кажа: Аз не спадам към никоя църква, към никакъв народ, защото не съм от Земята. (27/стр. 28)

Сега се завършва един цикъл и българите се намират в началото на пътя, отдето са направили отклонението, и пак ще дойдат да хванат Правия път. Как да хванат тоя Прав път? Тоя Прав път е път на онази съзнателна Любов, в която Мъдростта трябва да владее законите. (27/стр. 32-33)

Сега, ако дойда да изпъдя свещениците и да туря моите хора, моите съмишленици да венчават и да кръщават, и те ще се оцапат като тях. Не искам да замествам никого. Нека свещениците вършат своето в църквата си – тя е техен дом и те носят всичката отговорност, даже ще им дам всички наставления. Ние нямаме желание да заемаме чужди места. (27/стр. 34)

Сега съм дошъл в България. Много пъти съм казвал: Аз мога и на друго място да работя. Ако не ме искат българите, казвам: Другаде ще отида. (27/стр. 34)

Ако българите мислят, че аз нося зло на България, че искам да я разруша, казвам: Ако мислите тъй, че аз ви желая злото, не мисля за вашето щастие, аз съм готов да напусна дома ви и да отида другаде. Нямам нищо против. Но ако моето присъствие ви носи благословение – да ви направя свободни, да не пострадате като народ – не изпущайте случая. (27/стр. 34-35)

Аз ви казвам: Зная, имам знания, опитност имам, но трябва време, имайте търпение. Във вестници не пишете, чакайте, опитайте. (27/стр. 35)

С този, Новия Живот ние искаме да спасим света от една катастрофа. (27/стр. 36)

Аз казвам: В света иде една катастрофа поради безумието на съвременните хора – една социална катастрофа иде, която ще произведе сътресение в мозъците на хората, и те ще полудяват. Мен болка изпълва сърцето ми, когато виждам хиляди моми и жени, които продават честта си за хляб! Те са наши сестри. Е, духовенството казва, че аз развращавам хората. Ами тези хора аз ли ги развратих? Аз идвам да им покажа Правия път, да им покажа начин да се спасят. (27/стр. 36)

Аз бих желал да дойде един, когото аз съм опетнил или опорочил. Аз съм готов десет пъти да се разпъна заради него. (27/стр. 37)

Знаете ли какво ме заставя да остана в България? Това е Любовта. Ако нямах тази Любов, аз никога не бих седял в България. (27/стр. 37)

Не казвам, че трябва да излезете от църквите и те да се разрушат, а казвам: На онези, които са в деветия месец, непременно трябва да се отреже пъпът. За другите пък, които са на два, три, четири, пет, седем, осем месеца, т.е. които още не са се родили – те да си стоят в църквата. (27/стр. 38-39)

Можете да кажете, че ние сме богомили. Ние сме служители на Бялото Братство, искаме да изпълним Христовия Закон, който Той положи преди две хиляди години. И сега Той иде пак в света. Как ще Го посрещнем? (27/стр. 44)

Аз съм ясен, казвам: Ако Христос сега дойде в България, ще бъде ли доволен Той от българите, ще бъде ли доволен от синодалните старци, от църквата? Ще бъде ли Той доволен от тях, които са решили, че господин Дънов се е самоотлъчил от православната църква? (27/стр. 44)

Ами ако аз съм една нишка, която носи туй Божествено Учение – ако вие скъсате тази нишка, какво ще спечелите? Вие ще изгубите вашия Идеал, както го изгубиха преди две хиляди години евреите, които отхвърлиха Учението на Христа. Днес те изправят вече своята погрешка и няма да остане народ на Земята, който да не се преклони пред тази Истина и да не я приложи. Сега и вие, българите, колкото по-рано възприемете това Учение, толкова по-добре ще бъде за вас. (27/стр. 44)

За да може Учителят да предаде право своето Учение на своите ученици, той трябва да бъде абсолютно чист. Не е ли чист, той ще ги заведе в левия път. (27/стр. 61)

Един свещен импулс трябва да има в душата ви, в сърцето ви, в ума ви, за да можете да се домогнете до Божествената Истина. И не мислете, че някои от вас може да ме изхитрят: да мислят, че ще бъдат по-умни, по-хитри от мене. Не, ако е за използване, и аз имам хитрост. Аз съм бил и в двете Ложи – и в Бялата, и в Черната. Мен никой не може да ме използва. Зная законите и правилата и на едните, и на другите; зная и последствията, зная го това от опит. И горе съм бил, и долу съм бил. (27/стр. 63)

Кажа ли аз нещо, думата ми е дума. Навреме ще изпълним всичко. Аз и вие ще бъдем точни на времето. Туй е Велик Божествен закон и онзи, който не изпълни този закон, каквото ми донесе, ще го хвърля. (27/стр. 67)

Туй Учение не е за света. Разбирате ли? Разберете ме! Туй не е Учение за света, за света ще ви дам друго. Това Учение е за братя и сестри. Никакво извинение няма за онзи, който не е устоял на думата си! (27/стр. 68)

Не мислете, че като влезете в Окултната Школа, ще се подобри положението ви. Не, на първо време ще се влоши, а после ще се подобри. И ако вашето положение на първо време не се влоши, вие не сте на Правия път – няма да бъдете ученици. (27/стр. 71)

Та сега и вие, като влезете в Школата, ще започнат всеки ден кризи. Някои постоянно се оплакват, казват: „Откак влязох в тази Школа, станах по-лош“. Не, лекуваш се, сега познаваш лекуването. По-рано беше по-лош, сега положението ти се подобрява. (27/стр. 71)

Аз много пъти съм казвал на моите ученици: Ако намерите някого, който може да ви даде нещо по-хубаво от мене, приемете го; но ако той ви лиши от туй, което аз ви давам, ще го напуснете. (27/стр. 75)

Сега в Школата ще имаме един метод, ще правим опити за преобразувания. Ще ви създадем един ден на всички белѝ. Ще ви туря в една такава голяма напаст, каквато никога не сте видели, и после ще ви кажа: „Според законите, които сте научили, разплатете се и ги приложете. Превърнете тия енергии във ваша полза“. Ще чакам 30 дни и после ще ви освободя. (27/стр. 78-79)

Например двама души от вас ще ви скарам и ще ви кажа тогава: „Примирете се според окултните закони“. Нарочно ще ви създам такива белѝ. Ами че това, което ми разправяте, че става по градовете – това аз го правя… Знаете ли как го правя? Някой път, като мина през някой град, виждам, че духовете са без работа. Аз си правя смешка с духовете, а пък като си правя смешка с тях, те си я правят с вас; тъй си отплащат. (27/стр. 79)

Сега ще ме разберете криво, но да ви разясня своята мисъл как създавам тия работи, как създавам белѝте. Минавам в града, вие сте беден човек, от дълги години сте се молили на Господа да ви даде пари, това-онова. Донеса ви една торба от 10 кг злато и обявявам пред всички – казвам, че аз съм ви оставил пари. Почнат да ви обикалят апашите, да насочват револвери срещу вас. Казвате: „Отгде дойде тази беля? Щяха да ме изпобият“. Пари искахте. Когато аз ви оставя торбата, казвам на апашите: „Идете при тия хора да видите могат ли да имат пари, могат ли да ги опазят“. А тия апаши са пак мои хора. Оставям торбата и казвам на апашите: „Вижте можете ли да вземете торбата с насилие“. Ами защо да не ми върнете вие торбата пак? Какво зло има от това? Дойде апашът – дай му парите. Сега, ако сте като свещениците, ще кажете: „Ама такава философия!“. (27/стр. 79)

Като казвам, че причинявам тия белѝ из градовете, то е, за да ви излекувам. Сега ще ви обясня. Забелязвам, че някой от вас ще се отклони от пътя, ще го спъне нещо. Той ще направи един грях, който ще го отклони от пътя за няколко прераждания, и чак тогава ще оправи живота си. Тогава ще му дам възможност да се скара с някого и да се предпази от по-голямо зло. (27/стр. 80)

Аз сега не обичам, не искам да разкривам някои неща. Защо? Преди години имах една неприятност от учениците си. Бях образувал една Школа и започнах да разкривам вътрешния език на Природата. Аз забелязах: като разправях на учениците си едно-друго, че те почнаха да се кискат един на друг, да си търсят кусурите, и тогава затворих Школата. Въпросът се свърши. (27/стр. 83)

Казвате: „Толкова години вече Учителя не ни учи“. Сега пак ще отворя Школа, малко по другояче започвам, но ако пак тъй направите, ще я затворя. Туй, което ви се довери, ще трябва да го пазите. (27/стр. 83)

Но всичко това, което се говори, няма да стане за две-три години – трябват ни поне 20 години, за да организираме тази Школа както трябва. Не мислете, че само 2 години ни трябват. Вие ще кажете: „Дотогава дали ще бъдем живи?“. Ще продължим живота ви, ако искате да живеете; можем да го продължим с десет-двадесет години, стига да учите, а можем и да го съкратим – и едното, и другото можем да направим. (27/стр. 84)

Не можете да уредите вие сами живота си. Ние трябва да признаем, че тоя живот сам по себе си, вътре в своята същина, е уреден. Аз говоря за същината на живота – той е уреден вътре в нас. (27/стр. 103)

Аз желая в Школата, в която влизате, да се яви у вас желание, импулс да учите – у вас да гори онзи свещен огън за знание, онзи свещен огън за Мъдростта, за Истината, за Любовта. Този огън така да се разгори, че да няма в него нищо друго, което да взема надмощие, и в този огън да се запали, да изгори всичко, което дойде в контакт с него. (27/стр. 108)

Който може да устои на този огън, нека остане; който не може да устои, нека си отиде. (27/стр. 108)

Казвам: Непременно трябва да възприемете Любовта. Няма друг път. Всичко друго ще се уреди. Каква друга философия? Никаква друга философия, никакви други умувания. Вие сте умували, умували. (27/стр. 108)

Ще говориш Истината без никакви изключения. Може да те обесят, може да страдаш, може да изгубиш имането си, честта си – всичко, но ще кажеш Истината. Кажеш ли я, ти си ученик на Великата Школа на Бялото Братство. (27/стр. 120)

И аз ще туря всинца ви на един изпит, за да видя доколко говорите Истината. Туй да го знаете. Най-първо ще ви изпитам за Истината. И тогава знаете ли колко плач ще има между вас? (27/стр. 120)

Аз ви говоря за Любовта и казвам, че тя е една нишка, която вие не виждате. Тя е тънка като паяжина, но толкова силна, здрава, че може да ви удържи. През нея текат токове, които ви поляризират, и можете да станете и тежък, и лек. Вие не виждате тази нишка, но аз съм ви свързал с нея и ви пазя от всички пакости. (27/стр. 121)

Минеш през една голяма пропаст, казвам: „Нали казваш, че съм ти Учител, ти ме обичаш, хвърли се долу“. Какво ще кажете? „Учителю, сериозно ли говориш?“ Той ще коленичи долу и ще каже: „Сериозно ли говориш? Моля ти се, не ме карай да се хвърлям долу, пусни ме!“. Колко от вас ще се хвърлят? Ако той е ученик, изведнъж ще се хвърли, ще увисне на нишката и аз ще го извадя. Аз ще добия вече вяра в него, той в моите очи ще порасте. (27/стр. 121)

Когато влизаме да служим на Бога, ще изпълним Неговите Слова абсолютно, без никакво колебание. Всяко колебание е разрушаване. Може да ни коства живота – това е безразлично. Но ние ще кажем тази Абсолютна Истина и в положителна, и в отрицателна форма. (27/стр. 121)

В тази Школа има възможност един ден, като говорите Истината, да постигнете онова, което желаете. Но иска се не желязна воля, нито гранитна, а диамантена воля. И бял цвят се изисква! Сега разбирате ли ме добре? (27/стр. 126)

За нас е важна крайната цел – Истината. Да сме смели, да говорим Истината. Онзи, който говори Истината, той е човекът на Бялото Братство. (27/стр. 127)

И когато аз мина покрай вас, вие ми казвате: „Учителю, вие не ме обичате!“. Знаете ли какво ще ви кажа? Сърцето ви е толкова малко, какво да вложа в него? Направете си по-голямо, по-широко сърце, че да ви туря нещо в него. То едва съдържа десет грама, какво ще туря в него? Ако река да го насиля, ще го пукна и тогава ще свършите с живота си. (27/стр. 139)

На тия духове, които ни говорят, аз им заповядвам – те са нисши. А Божественият Дух – Той е Абсолютен, на Него аз се подчинявам. (27/стр. 141)

Ученик, който влезе в специалния клас, аз ще го прекарам през 25 корита. Ама няма да остане място в него да не се промени. Трябва да се поправи! Все насълзен ще го виждате. (27/стр. 146)

Никой от вас не може да ме съди! Кой от вас е по-чист? Следователно вие не можете да ме съдите. Ако в моята вода влезе някой, той ще се очисти 10 пъти; но ако във вашата вода влезе някой, той ще се окаля. (27/стр. 147)

Някои казват: „Защо Учителя засяга тия въпроси, които са тъй болни?“. Само аз зная защо ги засягам. Аз ви оцапвам, но аз ще ви дам от своята вода да се измиете. Знам защо говоря. Аз зная закона, че като повдигам този въпрос, ще се оцапате – но по-добре аз да ви оцапам и да ви очистя, отколкото другите. (27/стр. 148)

За да ви въведа в Школата, непременно трябва да ви извадя от тялото вънка. Най-първо трябва да се очисти вашето сърце, после да се очисти вашият ум и най-после да се приготви волята ви – че като ви изведа от тялото ви, да видите Школата; и като се върнете, да кажете: „Сега съм решил на всяка цена да изпълнявам Волята Божия“. Ще имате един жив опит, но време се изисква. Време се изисква – целият ви живот. (27/стр. 150)

Аз ще позная моите честни ученици и ще им дам един голям изпит. Ще ви изпитам. Знаете ли как? Първо ще видя дали сте честни – с пари ще ви изпитам. (27/стр. 155)

Ще ви прекараме през тия изпити. Всички тия неща ще дойдат за тия, които следват специалния клас в продължение на 20 години. Толкова ми трябват. И на тия, които издържат добре изпита си, тогава ще им се повери. Знаете ли какво ще ви се повери? Ще имате доверието на вашия Учител, за да може той да ви остави на своето място. (27/стр. 157)

Сега, разбрахме се вече. Ще кажете вие: „Дали съм аз ученик?“. Това е старата Школа, това е стар метод. „Дали съм ученик?“, това значи: Събудиш се и не знаеш дали си ти, или не. (27/стр. 172-173)

Аз съжалявам по някой път, че като дам изпит на някои, те не се радват. Тъй щото аз съм решил: на всички ония, които не се радват, да не давам изпит, нито задача – ще бъда много внимателен. (27/стр. 186)

Ще давам изпит, задача само на онзи, който ще се радва. А с някои съм решил да нямам абсолютно вземане-даване по простата причина, че щом им дадем задача, в тях се ражда недоволство и неблагодарност. (27/стр. 186)

Бялото Братство сега отваря тази Школа, а досега то е държало своята Школа затворена. И малцина са влезли в нея. Христос казва: „Малцина са влезли през тесните врата“. Сега се отваря този широк път – да влезете и да учите тази Велика Наука на Бялото Братство. (27/стр. 186-187)

Няма друг път! Новият Живот е път към Бялото Братство. То ще ви даде Истинските методи и закони. Бъдещият ви живот ще се обуславя от Школата, затуй трябва да влезете в нея. Няма как другояче, защото, ако не влезете да научите Новите методи и начини как да живеете, вие ще фалирате тъй, както досега сте фалирали. (27/стр. 188)

Аз следя, окото ми е толкова зорко. Те мислят да минат тъй. Аз казвам: По-скоро камила ще мине през иглени уши, отколкото вие да влезете в Школата, докато не издържите изпитите си. (27/стр. 190)

И ако вие не сте готови да жертвате вашия живот заради мене, и ако аз не съм готов да жертвам живота си заради вас, въпросът е свършен. Разбирате ли? (27/стр. 191)

Тази Необятна Любов, Непроявеното – то е Учителят, а Проявеното е ученикът. (27/стр. 191)

Когато има егоизъм в сърцата на хората, аз ги разединявам. Когато има Любов в сърцата на хората, аз ги съединявам. Разбирате ли? (27/стр. 191)

Сега, днес, вие сте пред Лицето на този Велик Учител – вие още не сте Го виждали. Вие още не сте виждали каква трябва да бъде формата на бъдещия човек. (27/стр. 192)

Пробужда ви Той от хиляди векове и казва: „Настана час, настана ден, настана ден тържествен!“. И ще разберете деня тържествен – да влезете в Школата. (27/стр. 193)

Сега и аз казвам на вас: Аз съм при вратата и влизам вътре, оставям ви. Много пъти казвам: Оставям ви! „Как?“ Елате с мен. Оставям ви вече, не мога да живея във вашите глупости. (27/стр. 194)

Досега аз ви обичах, аз живях с вас. Сега вие, ако ме обичате, елате при мене – вратата е отворена. Ще решите този въпрос. (27/стр. 194)

Действително вие държите старото и искате да хванете Новото, че тогава да оставите старото. Не, не, ще имате доверието ми. Оставете старото, без да можете да видите Новото. (27/стр. 194)

Сега вие с едната ръка държите света, а с другата се държите за Бога, та като оставите света, да се захванете за Бога. Не, не, ще отпуснете ръката, с която държите света. (27/стр. 194)

И аз искам отсега да ви събудя. Защото този ден, като дойде, може да не ви събудя и ще изгубите най-тържественото. Аз искам да ви събудя, остава още половин час до изгрева. Сега блъскам, дрънкам звънеца: „Ставайте всички!“. Някои се потриват: „Не може ли още половин час да поспим, Учителю?“. Побутна някой, обърне се наляво, побутна другия – надясно, казвам му: „Ставай, ще закъснееш!“. (27/стр. 196)

А сега трябва да бъдете смели и решителни, без страх и без тъмнина, абсолютно без никакво изкривено разбиране. Искам от всички вас да имате крепост на душата ви, да обичате Истината, да не се стъписвате. (27/стр. 197)

Тази година можем да направим много неща заради вас. Ако вие ме слушате, мога да уредя всички ваши недоразумения, всички ваши работи може да се изгладят по най-естествен начин. (27/стр. 197)

Пожелах: Моето Благословение и Божият Мир да бъдат с вас! Да отидем да работим всички заедно за успеха на Царството Божие на Земята и да видим последното сражение и разгрома на цялата Черна Ложа. (27/стр. 197)

И сега много ученици идват и ми казват: „Учителю, да живеем с тебе“. Не, не можете да живеете с мен. За да живеете с мене, трябва да минете през един много голям филтър или най-малкото – да ви прекарам през седем огъня. Може да живеете, но първо ще минете или през филтър, или през огън. (27/стр. 208)

В Бялото Братство ще пазите едно правило: който дойде, трябва да си събуе обущата – да е с нови дрехи, с нови обуща; през банята ще мине да се окъпе, а после – през седем огъня; и след като мине през всичко това, тогава ще го въведете вътре в Братството. Тъй е било в старо време, тъй ще бъде и сега. (27/стр. 209)

Както сте пред мен, като към души, аз имам всичката своя Любов и уважение към вас. Но като към личности на Земята, като ваш приятел – спрямо всички ваши дела, спрямо вашите погрешки, аз не мога да бъда сляп. (27/стр. 210)

Щом дойде да кажем Истината, приятелство няма. По-голям приятел от Истината няма в света. (27/стр. 211)

И вие съжалявате, че няма да имам нито един ученик – тъй мислите. Много се лъжете. Аз ви казвам, че имам достатъчно ученици, и ако искате, мога да ви ги доведа. Имам ученици! Имам още една Школа, Специална Школа, която вие не сте виждали още. На тях, като говоря, другояче говоря. Вие сте от Общата Школа. Между вас няма ученици, а между тях всички са ученици. (27/стр. 215)

Мене ме радва обстоятелството, че някои от вас стават доста усърдни, искат да влезнат в Школата като ученици. Аз ви предупреждавам: Гледайте туй усърдие да се увеличава – и в края да сте усърдни, а не само в началото. (27/стр. 243)

Само Учителят има право да се отнесе грубо, ученикът няма това право. Учителят може да ви постави на разни изпити – той знае, като счупи, че може да поправи. От учениците се изисква да имат взаимно почитание. (27/стр. 249)

Всяка задача трябва да се извърши навреме, не я отлагайте. Изгубите ли времето, и условията се изгубват. Имайте предвид, че всяко нещо си има специално време. Дойде ли то, не отлагайте. Не бързайте, но не отлагайте. (27/стр. 259)

От сега нататък, който мисли да живее без Истината, той няма бъдеще, свършено е с него. Той ще бъде последният човек в този свят и го очакват най-големи страдания. (27/стр. 269)

Казвам ви, че ако българите не възприемат това Учение, което ние проповядваме, от България нищо няма да остане, нито помен. Даже името на българите ще се зачеркне, знаете ли това? (27/стр. 271)

Аз им казвам, че това Учение не е човешко, то е Божествено. Всеки народ, който е престъпил това Учение, добро не е видял. (27/стр. 271)

Онези, които ще спасят света, идват сега; те не са един-двама – те са милиони, милиони, въоръжени с оръжия, срещу които никой не може да излезе, против които нищо в света не може да противостои. Те са в състояние да съсипят света за една минута и нищо да не остане от него. Те са в състояние да превърнат цялата Земя на прах и пепел. (27/стр. 274)

Няма нищо, което да съм казал и да не се е сбъднало. Кажете на българските владици и свещеници, че ако не се поправят, всички тези синодални старци ще бъдат повикани и ще ги питат: „Вие ли се намерихте да пишете против Божията Истина?“. (27/стр. 277-278)

Ако си ученик, ще вземеш най-трудните задачи. Може да минат една, две, десет години, докато ги решиш. Единственото нещо, което се позволява, е да повикаш от дълбочината своя Учител и Бог да ти помогнат. (27/стр. 288)

Вие трябва да бъдете послушни, това ви липсва сега. Първото нещо, което ви спъва, е непослушанието – вие не изпълнявате моите думи. Второто нещо е, че постоянно коригирате моите думи. (27/стр. 294)

Често, когато говоря, някои си мислят: „Дали Учителя говори за мене?“. Не се спъвайте. Щом мислите, че когато говоря, имам някого предвид, вие се спъвате. (27/стр. 296)

„Този брат не ми се харесва.“ Не е ваша работа! „Защо са го допуснали в този клас?“ Не е ваша работа, абсолютно нямате право да питате защо е влязъл. Вие сте влезли, занимавайте се със себе си. (27/стр. 298)

Не искам да останете с погрешно впечатление и да кажете: „Пак ни наряза Учителя“. Никого не съм нарязвал, но вие не сте на Пътя. Когато вървите в Пътя, с греха няма да се занимавате. (27/стр. 298)

За мен празните думи нищо не значат и обещанията нищо не важат. Съществен е само този живот и от вас се иска да дадете плод. (27/стр. 303)

Сега много от вас искат да ми бъдат ученици, за да се осигурят. У мен осигуряване няма. Ще работите така, както аз работя. Аз никъде не съм се осигурил. (27/стр. 310)

Някои от вас казват: „Да не ходим при Учителя, да не му се натрапваме, да не го смущаваме“. Други ми говорят: „Учителю, аз исках да те питам нещо важно, но съм благороден и не желая като другите да те смущавам“. Казвам: Ти ме смути повече, отколкото другите. (27/стр. 315)

Аз бих желал всеки един да ме смути, но да разреши своя въпрос по всички правила на Божественото Изкуство – да го разреши по закона на Любовта. (27/стр. 315)

Сега аз ви говоря в Името на Христа, в Името на Бога: Не е било време, откакто светът е създаден, да не помогна на страдащите. (27/стр. 315)

Сега всички, които идвате тук, имате едно заблуждение – мислите, че като се приближите до мен или че като чуете нещо, то ще ви ползва. Може да ви ползва, но още пророкът е казал: „Тия хора се приближават само с устата си, а не със сърцето си“. Вашето сърце далече отстои от Господа. (27/стр. 324)

Половината от вас сте само съгледвачи, дошли сте да шпионирате, а другата половина не сте решили да служите на Господа. Казвам ви Истината. Днес Господ ви пита чрез мене готови ли сте да пожертвате живота си за Него. (27/стр. 324)

И ви казвам единственото нещо: Бог е Любов! Аз ще се върна при моя Баща, Който е Любов. Ще се върна при моите братя и сестри, които са Любов. Ако искате, и вие можете да дойдете. В мене две мнения няма. Аз съм намислил да си вървя – да не мислите, че тази къща и всичко това ще ме задържи. Не, ще оставя света. (27/стр. 331)

В този момент, ако имаме воля, всички можем да се трансформираме – да влезем в това Ново положение. Може да чакате още две хиляди години, а може да ги съкратите и на един месец. (27/стр. 333)

Какво очаквате – последно благословение ли? Какво е това последно благословение? Аз последно благословение не давам, но ви питам: Сега вие готови ли сте да възприемете Цялата Божия Любов? Някои ще кажат: „Можем малко, Господи“. Не, всичко или нищо! (27/стр. 334)

Аз ви призовавам: Опитайте Любовта! Сега е благоприятното време. (27/стр. 339)

Ще знаете, че законите на Бялото Братство действат без изключение. Когато влезете вътре, ще кажете: „Ако е толкова строго, да не влизаме в Училището“. Ако останете вън от Школата, ще бъде десет пъти по-зле за вас. (27/стр. 355)

Аз съм забелязал: дойде някой да ме посети, но някога нямам физическа възможност да го приема, на Земята сме; и той, като си излезе, остава недоволен – махне така с ръка. Той трябва да си каже: „Аз съм много доволен. Благодаря на Господа, че Учителя днес не ме прие“. Ама защо сте недоволни? Мислите ли, че ако аз изляза при вас, мога да ви дам това, което искате? И без да изляза при вас, пак мога да ви дам това, което искате. (27/стр. 441)

Разбрахте ли ме сега? Аз не искам много да ме разберете. Като ме разберете малко, достатъчно е. (27/стр. 447)

Сега аз ще ви попитам: Мислите ли вие, че сте най-важните личности в света, на които цялото Небе и Господ трябва да обърнат внимание? (27/стр. 450)

Често вие казвате: „Учителя не ме обича“. Вие говорите една лъжа. Така казват много сестри, много братя, много от учениците. Това е една квадратна лъжа. Аз съм я слушал много пъти и казвам: От такива ученици нищо не може да стане. (27/стр. 457)

Сега мнозина са ми давали съвети какво трябва да правя, как трябва да постъпвам. Аз имам цяла книга, в която съм записвал съветите, които са ми давали. Казват: „Тъй трябва да направи Учителя, този трябва да изпъди, онзи да изпъди, че да пречисти Братството“. Че това не е леща да го пречистиш. Чистенето – това е едно велико изкуство. Само Любовта може да те очисти. Само Мъдростта може да те очисти. (27/стр. 459)

После аз искам да извадя от вас друго едно заблуждение – има неща, които даром не се дават. Човек по благодат се спасява, но по благодат не се усъвършенства. (27/стр. 461)

Някой път вие казвате: „Учителя направи една погрешка“. Не, не знаеш дали съм направил погрешка. (27/стр. 463)

Някой път учениците ми казват: „Учителю, не искаме да те гледаме тъй долу, много слизаш до нас“. Ще имате търпение, всички сте на Земята. Вие всички искате от мене един особен живот. Аз мога да живея един такъв живот, но трябва да нямам никакво съприкосновение с вас. (27/стр. 468)

Словото, което ви говоря, ще ви съди, но и ще ви благослови, ще ви повдигне един ден. От туй Слово няма да се избавите нито вие, нито аз. (27/стр. 468-469)

Каквото ви кажа, няма да се избавите от него. Такова е Божественото нещо. Ние не можем да правим каквото искаме. (27/стр. 469)

Сега вие сте дошли до едно място, дето има опасност от спиране в живота ви. Тази опасност зависи от това, че у вас се явява една духовна гордост. Аз забелязвам вече у учениците нещо такова. У тях има една особена идея, някои от тях даже искат да станат Учители. На крива посока сте. Да станеш Учител – това не е произведение на един живот. (27/стр. 470)

И тъй, сега аз искам ученици образци! Искам вече между вас да се проявят образци. Някои могат да бъдат образци, но пазете се от духовната гордост. Тя унижава живота. Бъдете безпощадни към всяка една ваша погрешка. (27/стр. 471)

Вие всички сте влюбени, кажете ми тогава какво нещо е Любовта, колко пъти в секундата бие сърцето на влюбения? Ще кажете: „Седемдесет и два пъти“. Не, сърцето на влюбения бие 35 милиарда пъти в секундата. В Любовта сърцето трябва да бие 35 милиарда пъти в секундата. Такъв е законът. Щом не бие толкова пъти, Любовта я няма. Е, вие усещали ли сте туй 35 милиарда пъти биене на сърцето? Туй може да бъде. Може да го издържите. (27/стр. 500)

Обяснявам ви това, което трябва да разбирате, за да бъдете свободни: Любов към Божественото – не да ви стана спънка. (28/стр. 294)

Обърнете се към Него, а не към мен. Заблуждение е да се кланяте на човек – ето една Истина. (29/стр. 114)

Някои казват, че трябвало да вярват в мен. Не вярвайте абсолютно в никого. Това да не ви обижда – не вярвайте и в мен, не вярвайте и в себе си. Това не значи да нямате вяра в нищо, но обръщам погледа ви към Бога. Вярвайте в Божията Любов, която урежда всички неща. (29/стр. 114)

Питам ви сега: Има ли хармония между вас, къде е хармонията? В православната църква я няма, в евангелската църква я няма, в будистката я няма, в Новото Учение – също. Тук идват много хора, но със стария си багаж; не приемаме такива. Ако старото влезе тук, ще иска да му се слугува. Ние искаме да живеем в Името на Великата Любов. (29/стр. 114)

Да ви говоря ли още? Ще се разсърди Слънцето, ако говоря повече. (29/стр. 361)

Дойде някой при мене, аз го излекувам – много хора съм излекувал, и после ще го окича, ще кажа: „Знаете ли, този нямаше да оздравее, но аз, само като сложих ръката си, излекувах го“. Въпросът седи тъй: този човек аз го излекувах по закона на Любовта, тъй е, истина; а тази Любов – тя е Божествена; на този човек по закона на Мъдростта аз му дадох знание. Река ли да притуря малки качулчета – че само аз мога да сторя това, Силата си отива. (29/стр. 396)

„Тъй е казал Господ!“ Не, не е казал тъй Господ и каквото има да каже Господ, аз ще го замълча, защото Той скоро ще го каже и целият свят ще разбере. Няма да остане нито една глава, която да не разбере какво ще каже Той. И пред тази Велика Истина ще замълчим. (29/стр. 466)

И ако съвременното човечество не вземе поука от това, що иде – ще замълча къде ще иде. (29/стр. 467)

Някои питат защо аз не употребявам по-избрани думи. Ако употребявам най-избраните думи, от вас нищо няма да остане. И вие се благодарете, че в моите беседи има някой плевел от думите да израсне. (29/стр. 548)

Христос казва: „Имам ключовете на ада и на смъртта“. Аз се чудя на сегашните правоверни и религиозни, които се страхуват от мен. Защо се страхуват? Нито власт имам, нито пари имам, нито много последователи имам. Аз разбирам защо се страхуват. Като хвърля светлина върху лицето на един голям апаш или разбойник, той веднага изважда револвера си и стреля. (30/стр. 540)

Няма защо да се плашат хората от мен, те трябва да се плашат от друго – страшна е смъртта, страшен е адът. (30/стр. 540)

Сега вие ще ми кажете: „Това не е вярно“. Аз казвам, че е вярно. Невярно – смърт; вярно – това е Живот. (31/стр. 414)

Аз не съм дал право никому да говори за мен. Аз съм това, което съм. И ти си това, което си – тъй седи великата философия. (31/стр. 513)

Когато аз ви обичам, където и да сте в света, моята обич ще я чувствате, всичко ще ви върви по мед и масло, ще ви помагам във всичко. (31/стр. 513)

Аз нямам нищо против това кой как мисли. Нека всеки си мисли каквото иска. Аз съм за свободата на мисълта. (31/стр. 513)

Не се нуждая от реклами и съм в състояние да рекламирам себе си. Ще запаля своята свещ и ще кажа: „Приятелю, на моята свещ можеш ли да четеш?“. Ако искам, мога и да лекувам. (31/стр. 513)

Аз разбирам великото изкуство как да се подмладите, как да възстановите вашите сили и да знаете как да живеете. Ще ви покажа, приятели, това малко изкуство – да знаете как да живеете. Аз съм един пътник, посетих вашата страна; няма какво да ви оставя, затова ви оставям един спомен. Но да не мислите, че съм някакво величие. (31/стр. 514)

Учените са дошли, пророците са дошли, апостолите са дошли, Христос е дошъл и сега от сегашния свят е останала само опашката. Аз се държа за опашката. Казват ми: „Какво правиш там?“. Е, махам наоколо. (31/стр. 514)

Сега, като ви разправям тия неща, вие ще си кажете: „Това са забавления за хората“. Това не са забавления. Когато аз говоря, не забавлявам. Мога да кажа факти, които съществуват и които не съществуват. (31/стр. 563)

Когато ме срещне някой и се уплаши от мен, коя е причината? Не вижда Любовта в мен. (32/стр. 356)

Представи си какво ще бъде твоето положение, когато се явиш пред Бога и започне да съди и теб, и света за лъжата. Той ще каже: „… Какво направи за толкова милиони години, като те изпращах на Земята да учиш?“. Господ няма да говори като мен, по-страшно ще говори. Ще се разтреперят и парцалите ти от страх и ще проговориш. Нищо няма да остане у вас от страх. (33/стр. 132)

Когато едно Свещено Божие Име се опорочи, Бог обезличава всички форми – цялата култура се заличава от лицето на Земята и се създава Нова Култура с Ново Име. (33/стр. 483)

Когато говоря на себе си, по-красноречив човек от мен няма. Вие чували ли сте как говоря на себе си? То е Слово и това Слово само аз чувам. Когато говоря на вас, това е обикновена реч, но когато говоря на себе си, тогава да ме чуете! Когато говоря на себе си, не говоря много. Съкращавам беседата си, говоря най-много пет-десет минути и едвам издържам този говор. (33/стр. 165)

Няма човек в България, който да свети повече от мен. Мислите ли, че има някой друг – това е заблуждение. (33/стр. 195)

Аз виждам всяка сутрин как Господ излиза от изток, взима го като една голяма светеща свещ и обикаля с нея навсякъде – тъй виждам Слънцето. Зад него има нещо друго, по-велико. (33/стр. 258)

Говоря символично и вие няма защо да си задавате въпроса дали моята мисъл е свързана, или не. Там, където не е свързана, вие свързвайте. Аз ви давам камъни от това здание, а вие, където трябва, свързвайте тия камъни и съграждайте от тях зданието. Аз ще гледам доколко можете да градите. (33/стр. 276)

Когато се приближавам към Бога, аз изгарям всичките си тефтери. Нямам никакви отношения към света, забравям всичко. Тогава съм като едно новородено дете, животът ми се осмисля и в ума ми изпъкват само онези добри дела, които хората са ми направили, а злото пред мен се утаява и виждам човека в неговото бъдеще; виждам, че Бог работи във всяка душа, и то най-много при най-големите мъчнотии на хората. (33/стр. 433)

Божественото Начало в човека търси навсякъде великото и красивото. (34/стр. 468)

Да обичате Истината, това значи: цялото ви същество да е ангажирано с нея. (34/стр. 558)

За да придобиете Истината, вие трябва да пожертвате своя личен живот. (35/стр. 42)

Нищо не може да засегне Истината. Единственият свят, който никога не се разрушава – това е Светът на Истината. (35/стр. 42)

Когато всичко в света изчезне, само Истината остава вечно да съществува. (35/стр. 42)

Каквито и коментари да правите върху съмнението или върху въпросите, които разглеждам в беседите си, вие нищо няма да постигнете. Само аз мога да правя коментари върху думите си. (35/стр. 157-158)

Много научни въпроси, които могат да ви ползват, са обяснени в моите беседи, но вие не ги изучавате както трябва. В беседите са дадени важни, специфични правила и методи, от които, ако се приложат, и слепите биха прогледнали. (35/стр. 191)

Вдигам ръцете си нагоре и веднага влизам в съобщение с Божествения свят, искам да сляза долу, в ада, веднага слизам – и с възвишените същества се разбирам, и с низшите същества се разбирам. (35/стр. 464)

Как ще ме познаете в онзи свят – мислите ли, че там ще имам брада и мустаци като тук? (35/стр. 464)

Аз се занимавам с вас и ви уча, защото обичам да работя с деца. На възрастни, на стари хора не обичам да говоря, нито да ги уча. (35/стр. 465)

Едно може да стане човек – наследник на Истината. Тъй че каквито усилия и да правите, вие се приготвяте само за едно положение – да станете наследници на Истината. (36/стр. 150)

Божественото в човека нито заповядва, нито търпи заповеди – Божественото отговаря само на Божественото. (36/стр. 174)

Казвам: Сега Мъдростта седи в това ние да напуснем областта на спора. (37/стр. 10)

Бог, Който е Всемъдър, Той не може да угоди на хората, че вие. (38/стр. 339)

Някой ми казва: „Я ми кажете моите недъзи“. Казвам му: Ти знаеш своите недъзи, грешки, престъпления повече, отколкото аз. За тях не ме питайте. Аз съм дошъл да правя своите изследвания, за да намеря нещо добро у вас. И като намеря доброто, ще ви го кажа; а пък какво лошо имате, там ще мълча като риба. (38/стр. 264)

Колко години ви трябват, за да се освободите от вашата карма? Ако хвърлите Земята върху Слънцето, тя в един миг ще се разтопи. Ако остане да топите Земята, хиляди и милиони години може да я топите. (38/стр. 389)

Докато мислиш за Бога, смъртта не те бута – тя седи с благоговение. (39/стр. 153)

Ако искаш да стане твоята воля, Бог няма да те послуша. Ако искаш да стане Неговата Воля, Той ще те послуша. (39/стр. 243)

Ако аз ви обичам, аз изразявам една Идея, която е скрита в ума на Бога. (39/стр. 309)

Туй, което аз влагам в малкото хапче, то лекува – моята мисъл, която влагам. Ако ти влагаш нещо и се колебаеш, няма да има резултат. (39/стр. 386)

Иде една нова фаза в живота, при която крачка напред не можете да вземете без разумното сърце на човека. (39/стр. 391)

Трябва да се научиш със Светлина да се храниш. (39/стр. 397)

Всички блага на Земята идат от Огъня. (39/стр. 332)

Ако Бог живее в тебе, ти ще имаш един свещен трепет. (39/стр. 417)

За всяка мъчнотия намерих как да изляза из мъчнотията. И казвам: Мини по този път. (39/стр. 481)

По-голяма сила ще добиеш, ако не опиташ нещо. (39/стр. 496)

За Великото, което си направил, трябва да мълчиш. (40/стр. 42)

Когато се говори за Истината, вие трябва да престанете да съществувате като хора. (41/стр. 471)

Аз предпочитам смъртта за Истината, отколкото живота за лъжата. (42/стр. 93)

Българската дума работа е много съдържателна. Първият слог ра е взет от египетския език и означава Бог на Слънцето Бог Ра. Вторият слог бо означава Мястото на Бога. Третият слог ти работи, значи: ти трябва да работиш с Бога на Слънцето и с Мястото на Бога. Това значи работа – да си едно с Бога, едно със Слънцето и едно със себе си. (42/стр. 101)

Казвам: Ядката на моето Учение е Любовта, Мъдростта и Истината. (42/стр. 139)

Но навсякъде бих предпочел последното място – да бъда последен. (42/стр. 225)

Ако вие задържите една мисъл в ума си само за една триста хилядна част от секундата, тя ще произведе голям резултат. (42/стр. 665)

Като правиш едно упражнение, то е за Господа. Господ те гледа! (43/стр. 50)

Господ и днес може да дойде. (43/стр. 136)

Ако теченията на една река се увеличат, как ще я спрете вие? (45/стр. 153)

Запазили ли сте онова състояние, което сте имали, когато сте били у Бога? (44/стр. 333)

Ако живееш един физически, сърдечен или умствен живот, не можеш да бъдеш в Царството Божие. (46/стр. 144)

Една хилядна част от милиметъра изменение – то е доста голямо постижение. (47/стр. 91)

Но при колебанието в Бога ще останеш назад. (47/стр. 152)

Що е зло? Щом не обичаш Бога тъй, както Той те обича – това е зло. Конкретно да знаете откъде произтича злото. (47/стр. 336)

Това, което говоря сега, е благо за цялото човечество. Има един път, по който всеки трябва да мине, за да се пречисти. (48/стр. 142)

Аз зная, че вие ще предадете на други това, което ви говорих сега, без още да сте го проверили. Щом го предадете, едновременно с това всичко ще изгубите. (48/стр. 230)

Дойде някой при мене, иска да му кажа Истината. Ако ти кажа Истината, ти ще бъдеш нещастен. „Не, аз съм силен, ще издържа на всичко.“ Не е въпросът там. Аз искам да кажа на човека само онова, което може да го повдигне и задоволи. (48/стр. 424)

Защо понякога говоря много? Защото не мога да уловя нищо. Много пъти трябва да хвърлям мрежата си, докато хвана нещо. Щом хвана повечко, спирам да говоря. (49/стр. 46)

И аз като говоря, някои се насърчават от думите ми, а някои се обезсърчават. Защо се обезсърчават? Защото думите ми влизат в стълкновение с техните вярвания и разбирания. (49/стр. 508)

Пък и аз не искам да ви пращам нито на Небето, нито в ада, защото ще остана без ученици. (50/стр. 176)

Ако и мен питат за вас, като ученици, ще отговоря с такъв определен език, какъвто вие досега не сте чували – нито ще ви хваля, нито ще ви коря, но ще кажа Истината, каквато е всъщност. Аз имам всички фотографии на вашите постъпки от първия ден на ученичеството ви до днес; ще представя тия фотографии на Разумните Същества от Невидимия свят и ще кажа: „Ето какво са правили моите ученици през времето на своето ученичество. (…) Ето гледайте и сами съдете, нищо повече не ме питайте“. (50/стр. 303)

Някой казва: „Дали Учителя ни вижда, когато грешим?“. Казвам: За грешките, за престъпленията на хората аз затварям очите си. Дойде ли до техните добри дела, там отварям очите си на четири. (50/стр. 305)

Мнозина искат да им се посочи специфичен път, по който да вървят. Не, специфични пътища няма – Пътят е един за всички. (50/стр. 306)

Всички бързате. Какво ще спечелите с вашето бързане? Не е въпросът в бързането да израснете по-скоро. За растенето вие не трябва и да мислите. Кога ще израснете – това не зависи от вас. (51/стр. 43)

Щом влезете в Школата, вие бързате да станете много учен, много добър. Задачата на Школата не е да ви направи добри, нито да ви направи умни и да придобиете много знания. (51/стр. 43)

Ние знаем тия закони, които определят изпитите в живота. Като зная законите, според тях аз зная какво ще ми се случи всеки ден, но никога не правя опити да го отклоня или избегна. (51/стр. 51)

Никога досега не съм правил опити да изменя своята съдба. Защо? Ако изменя своята съдба, ще ми се случат неща сто пъти по-лоши. (51/стр. 51)

Природата, заедно с всички Възвишени Същества, които работят съобразно нейните закони, като са пратили човека на Земята, те са изчислили всички възможности – предвидили са всички условия, при които неговият ум, неговото сърце и неговата воля могат да се развиват нормално. Следователно условията на вашия живот, в които се намирате, са най-добри за вас. По-добър живот от този, който имате сега, не може да ви се даде. В бъдеще може, но при сегашните условия, при разбиранията, които имате сега, този ви живот е най-добрият. Погрешката, която правите в живота си, е, че вие не сте верни на идеите на вашата душа. (51/стр. 51)

Почнете ли да разделяте, да политиканствате, мен там ме няма. Аз обичам идейните работи и за тях съм готов да помагам, но дойде ли въпрос до личните работи, от тях не се интересувам. (51/стр. 122)

Аз желая всички вие да бъдете идейни. Само онези от вас, които са проникнати от една Божествена Идея, ще останат като работници на това Дело. Аз не ви правя упрек, но ви предупреждавам. (51/стр. 122)

Аз ви говоря като на окултни ученици. Ако не бяхте такива, опасността за вас щеше да бъде по-малка. (51/стр. 125)

Вие сте научили много работи, за които ще ви държат отговорни. Знанието всякога прави човека отговорен. Щом ви се разкрие една каква и да е малка тайна, тази тайна веднага увеличава вашата отговорност и вие сте свързани, вплетени с нея. (51/стр. 125)

Не ликвидирате ли със старото, … аз ще замълча. (51/стр. 128)

Свободата седи в това да си кажете, че вашата воля стои по-горе от всички мъчнотии в света. Аз няма да ви освободя от мъчнотиите, Природата също тъй няма да ви освободи от мъчнотии, от страдания, защото те са нарочно създадени да усилят вашата воля. (51/стр. 349)

Някой казва: „Аз ще напусна Школата“. Казвам: Тогава ще отидете в курника. „Нищо, там ни беше много добре.“ То е друга измама. (51/стр. 349)

След като учите известно време окултната наука, най-първо у вас ще се роди известно съмнение, едно недоволство в душата ви – ще се яви една сила, която ще започне да ви тласка към периферията, ще искате да бягате от класа и ще казвате: „Мястото ми не е тук, аз трябва да напусна този клас, тия около мен не са такива, каквито си мислех“. Но закон е: Човек не може да избяга от себе си! (51/стр. 379)

Моето желание сега е да изправите отношенията си помежду си – никакви партии! Ако не се изправите, казвам ви: Ще оставя класа ви дотогава, докато изправите отношенията си, защото иначе говоренето е безрезултатно. Искам да решите този въпрос. (51/стр. 436)

Аз бих могъл да накарам всички да се обичате, и то да се обичате тъй, както никога не сте се обичали. Знаете ли как? Трябва да ви туря всички в затвор, да ви наложат там хубавичко и тогава да ви съберат на едно място. Няма ли да се обичате? (51/стр. 444)

Аз нямам право да ви съдя. Онзи, Великият Учител всякога мълчи, зъб не обелва. Той не говори за погрешките – вижда всички погрешки, но мълчи и не ги осъжда. (52/стр. 100)

В Школата аз няма да обеля ни зъб за вашите престъпления. Аз ще си туря други очила сега. (52/стр. 101)

Когато намериш Учителя си и когато той те намери, твоят Учител ще бъде сляп за всички твои погрешки и ти ще бъдеш сляп за всички погрешки на твоя Учител. Учителят на Земята се цапа толкова, колкото и ученикът. (52/стр. 148)

Вие казвате: „Учителя казва, че нямаме Любов“. Как да нямате Любов? Аз съм дошъл да изпитам Любовта ви. (52/стр. 150)

Аз не позволявам нито една от моите песни да се пее на гроба на някои приятели. И който изпее една песен на гроба на някой умрял, той е извън Школата. (52/стр. 273)

Аз съм казвал и друг път, казвам и сега: От моя страна знайте, че аз всякога съм на страната на слабите, всякога съм на страната на онези, които са онеправдани. Туй в мен е правило. (53/стр. 121)

Аз мога да мълча, но на онзи от вас, който е крив, не мога да взема неговата страна; може да ми е брат, може да ми е най-добрият приятел – кривото в мен е криво. (53/стр. 121)

Първото важно нещо за окултния ученик е: той трябва да бъде внимателен. И всяка дума, която аз ви кажа, трябва да я обмислите добре. Не бързайте, обхванете нейния дълбок смисъл. (53/стр. 238)

„Защо Учителя мълчи? Какво нещо ни липсва?“ Аз си мисля, а вие казвате: „Кажи нещо, де“. „Да каже нещо Учителя!“ Ами че аз казвам. Аз мълча и ви казвам в себе си, на ума си: Вие разрешихте ли Великата Задача на Живота? (53/стр. 296)

„Е, кажи де, кажи нещо, Учителю!“ На този, малкия недъг трябва да му намерим произхождението – от какво е произлязъл този малък недъг. (53/стр. 296)

Да кажем: някой ученик е влязъл в Школата, ревностен е, един от първите е, но по едно време почва да се явява у него едно охлаждане, охлаждане и той си излезе от Школата. Другите обясняват: „Той е зелен, той не е готов още“. Не, въпросът не е там. Той не е излязъл от Школата, той е чул тука някои работи и отива да ги провери в света. Може след четири-пет години да се върне и да каже: „Аз разреших нещата“. (53/стр. 296-297)

Аз не мога да говоря, когато вие искате или когато аз искам. Това е по човешки. Аз искам да спазвам онзи Божествен Закон, според който мога да ви говоря в най-благоприятни случаи – тогава, когато от Божествения свят искат да ви предам една Истина, която да ви ползва. Защото, ако във вашите умове и сърца не е този Божествен Дух да разбере туй, което ви говоря, какво ще ви ползва то? (53/стр. 552)

По някой път вие ме виждате не такъв, какъвто искате да бъда. Защо? Вие още не разбирате какво нещо е отговорността в света. Да кажем, имате отговорност за неща, които са важни – и в един даден момент се решава една такава важна съдба в света, където аз трябва да внимавам; а вие се занимавате с посторонни въпроси. (53/стр. 552)

Ние сме вече в края на тази епоха и всички ще минете през 35 милиона градуса топлина. Разбирате ли? Този ток ще премине през този свят и той ще бъде пречистен. Не отлагайте, не си правете илюзии. Вие не казвайте това на света, ще мълчите – то е за вас. (53/стр. 553)

Има въпроси, които не са за вас. Аз съм забелязал един закон. Много хора съм лекувал и не са се излекували, аз зная причината. Мнозина са се излекували. Дойде някой при мене и му казвам: „Учи се!“. (54/стр. 103)

Много пъти, като ви говоря, някои примери не се вземат от тук, от Земята, но от друга епоха – преди да се яви съзнанието и самосъзнанието, когато хората са живели в своето подсъзнание, когато грехът не е имал място в човешкия живот. (54/стр. 148-149)

Аз вземам думата Бог – толкова години съм мислил и не съм намислил друга дума да употребявам – аз за нея имам друга дума, но не може да ви я кажа, аз я държа за себе си. (54/стр. 156)

Аз не искам да вярвате сляпо, но казвам: Ти не може да гледаш на това, което аз виждам. Но ако очите ти са здрави, може да гледаш – туй, което аз гледам, и ти ще виждаш. Ела с мене. (54/стр. 334)

Интересно е следното: колкото пъти мене са ме фотографирали тука, аз всякога виждам в своята физиономия един крайно груб човек. Не съм аз. Този образ, който аз нося, то е на окръжаващата среда, в която живея; тя се отразява. (55/стр. 236-237)

Туй, Божественото, не може да се фотографира – трептенията не се поддават. Божественото не се лови, то има по-силни трептения. Аз имам тук един образ и сам не го познавам. (55/стр. 237)

Моята Вяра досега никога не ме е излъгала. Моят Господ досега никога не ми е изневерил, нито пък аз съм Му изневерил. Никога не е било време, когато да е имало стълкновение между мене и Бога. (55/стр. 304)

Онези, които искат свобода – на вас показвам пътя, по който трябва да вървите. Направете опит. (55/стр. 353)

Приемете на вяра нещата, които ви проповядвам, за да не би да ги преведете криво. Някой път нямам време да обяснявам достатъчно. Някои неща искат много обяснения. Някой път човек не е в състояние да разбере. (55/стр. 353)

За пример вие искате да знаете какво нещо е Абсолютната Истина. Ако познаеш Цялата Истина, ти съвсем ще замръзнеш. Няма по-страшно нещо от това човек да дойде до Истината. Друг е въпросът за Истината, която е родена от Любовта. (56/стр. 29)

За мене само непостижимите неща са постижими, а постижимите са непостижими. (56/стр. 131)

Допуснете сега, че аз проповядвам и вие не възприемате Словото, отлагате. Туй, което съм проповядвал, вие не сте го приели. Словото не сте приложили. Сега аз съм решил – всичко туй го вземам и аз ще го приложа. Всичко, каквото съм проповядвал, аз ще го направя. Всичката работа, която вие трябваше да свършите, аз ще я свърша. Няма да искам нищо, аз ще я свърша. И оттам насетне ще кажа: „Господи, аз им говорих и аз ще свърша всичките работи. Затуй Ти ги възпитавай, както Ти намериш за добре“. (57/стр. 77)

Вие ме питате дали ще ме видите в оня свят. Сега ме виждате. Без Любов не може да ме видите. Ако имате Любов, ще ме видите. (57/стр. 78)

Може ли да минете без гонение, ако не любите Бога? За всеки човек, който не люби Бога, естествено ще дойде гонението. (57/стр. 78)

Насила се взема Царството Божие. Аз ви говоря: Ако не се насилите по този път, в Царството Божие не може да влезете. (57/стр. 78)

Вие мислите, че като ме слушате, това е всичко. Приложение трябва. Не само вие, но и аз, каквото ви говоря, трябва да го прилагам – аз сам се свързвам. Каквото аз говоря, засяга мене най-първо. Вас засяга само веднъж, мене – два пъти. (57/стр. 78-79)

Ако аз не изпълня всичко онова, което съм говорил; ако и вие, каквото сте ме слушали, не сте го изпълнили – вие имате една отговорност, аз имам две отговорности. Трета отговорност не приемам. (57/стр. 79)

Ако вие не изпълните, ще носите товара си. Искам да ви кажа закона. Не се осланяйте да казвате: „Нали ни обичаш?“. Че ви обичам – това дава условие за спасение. (57/стр. 79)

Та казвам: Аз ще ви направя едно Добро. Намислил съм да пратя по един Ангел във вашите затвори. Някой път, когато дълбоко спите, ще дойде този Ангел. Веригите, които сега имате, ще паднат. Каквото ви каже този Ангел на Любовта, направете го. (57/стр. 141)

Питат ме защо допускам всички хора до себе си. Това не е ваша работа. (58/стр. 339)

Сега, като ви наблюдавам, виждам, че вие не оценявате свободата, която ви е дадена – говорите за братство, без да разбирате законите на братството. (58/стр. 339)

Някои от вас сте нервни. Аз зная причината за вашата нервност. Като ви я кажа, ще оздравеете. Но мога да я кажа само на ухото ви, никой да не чуе. (58/стр. 352)

Всеки човек има особено схващане за Бога. За Него аз имам Друго Име, но не смятам да ви го кажа – ще ви говоря с това Име, което вие знаете. (59/стр. 17)

Призовеш ли Бога, призовеш ли Божието Име… – всички водни капки от цялата вселена ще се притекат, ще се оживят и ти ще бъдеш свободен. (59/стр. 75)

Какво ви спира? Нищо. (59/стр. 94)

Сега някои ще кажат: „Това са халюцинации“. Аз ви казвам: А вие сега не сте ли под една халюцинация? Мислите ли, че аз съм нещо реално? Най-после вие нещо реално ли сте? Ако разсъждавате така, и вие сте една халюцинация. (59/стр. 167)

Аз още не съм се изказал. Още много има да ви говоря. (59/стр. 194)

Идеята, която съвременните хора имат за Бога, е изопачена, квадратна лъжа. И всички съвременни владици, попове, хахамини, брамини – всички служители на Бога един ден ще бъдат поставени на колене пред Него. Бог ще уволни всички тия Свои служители и най-малко 2000 години те ще изкупват греховете си за тази лъжа. (59/стр. 429)

След всичко това ще дойде някой философ да ме пита какво понятие имам за Бога. Бог е Любов, Мъдрост и Истина – три големи, велики свята, за изучаването на които ми е нужна цялата вечност. За да науча какво нещо е Любовта, Мъдростта и Истината, трябва да имам на разположение цялата вечност и като се върна, ще ви разкажа какво представляват тези три свята. (60/стр. 276-277)

Дойде някой при мене, иска да му направя някаква услуга, да му помогна с нещо. Аз се замисля. „Какво мислиш?“ Аз се вдълбоча в себе си и мислено се обръщам към Господа да ми каже по какъв начин да направя добро на този човек. За мене не е мъчно да му дам една сума от сто, двеста, триста или хиляда лева, но дали това е доброто, от което се нуждае неговата душа? (60/стр. 459-460)

Сега ние искаме от Първия Принцип онова, което не е в Него. Ние искаме човешки неща. Понеже ти си заинтересован от твоето здраве например, искаш здраве. Ти искаш тогава и Първият Принцип да се заинтересова от твоето здраве, а Той не се интересува. Ти искаш после да бъдеш учен човек, но Първият Принцип не се интересува и от твоето учение. Ти се интересуваш от богатството, но Той и от това не се интересува. Този Принцип е изразен в следното: „Не се противи в нищо“. (61/стр. 271)

И цялото човечество да изчезне, това нищо не значи за Бога. Казва Христос: „Бог може да издигне човеци и от тези камъни“. Ако едни изчезнат, други ще дойдат на тяхно място. (61/стр. 271)

Вие трябва да се пазите да не изпаднете в заблуждение да делите нещата на важни и маловажни. (61/стр. 413)

Щом образуваш добри навици, ще образуваш и лоши навици. (61/стр. 438)

Но всеки човек, който може да жертва, е на по-прав път, даже и в заблуждение да е. (62/стр. 131)

Не може човек да направи едно престъпление, ако не му е позволено. В света Бог те пита три пъти. Той казва: „Ти обмислил ли си тази работа добре? Аз ще ти позволя“. (62/стр. 133-134)

Когато Божественото говори, вие ще слушате и ще се изправяте. (63/стр. 213)

Който търси Живота, Светлината и Любовта в Слънчевата система някъде, той не разбира дълбокия смисъл на този въпрос. (63/стр. 224)

Човек сам може да застави Бога да го напусне. Така и първият човек сам застави Бога да се отдели от него, вследствие на което умря. (64/стр. 156)

Сега понеже ние искаме да реформираме хората – мен не ми е желанието да ви реформирам; мен ми е желанието да пробия чашата, с която пиете, да ѝ направя две дупки. Казвате: „Защо си дошъл?“. На ваш език казано: дойдох да видя вашите чаши здрави ли са. (64/стр. 343)

Едно основно правило има в света: човек, който обича Бога, има имунитет, от нищо не го е страх. Но как ще познаеш, че обичаш Бога? Господ не е от тези същества, които се нуждаят от нещо – Той има всичко. (64/стр. 644)

Без Любов не може да има Посвещение. (64/стр. 644)

Нека да направим един опит. Казвам: Ще оздравеете! Колко души до следната сряда ще бъдат здрави? Ако възприемете, ще оздравеете. (64/стр. 647)

Ученикът трябва да бъде свободен. Щом ти обръщаш внимание на тази или онази мома, ще те изпъдят от класа… Щом кажеш, че без нея не можеш да живееш, ще ти каже Учителят: „Иди при онази, без която не можеш да живееш. Иди вън“. (64/стр. 652)

А който е женен в Бога, той знае, че има длъжността да отхрани децата си, да даде възпитание, за да бъде в бъдеще свободен и да няма нужда да се жени. Христос казва: „Тези, които завършат своето развитие, ще станат съвършени – нито се женят, нито за мъж отиват“. (64/стр. 652)

Вие, като седите тук, казвате: „Ние сме окултни ученици, само Учителя ли има право да мисли? И ние ще мислим“. Мислете като мен, чувствайте като мен, постъпвайте като мен. Ако не мислите, не чувствате и не постъпвате като мен, не може да припарите в Царството Божие. Ще ви кажат: „Навън!“. Няма да си поплюват, помнете го това. Ако изпълните Волята Божия, ще влезете. Аз съм взискателен. Аз не съм приложил закона си съвсем върху вас и не искам да го прилагам. (64/стр. 657)

При вашите нечисти мисли – аз трябва да правя напрежение върху себе си, за да нося вашите лоши мисли и желания, разбирате ли? Някои мислите, че аз всякога ще нося това. Ааа, не! Всяко нещо си има своя край. (64/стр. 657)

Мислите, че аз всякога ще нося нечистотиите. Ако вие обичате Бога, тогава – добре; ако не, ще кажа: „Сбогом!“. Кои сте, какви сте, нито пет пари няма да давам. За мене сте хора, ако вършите Волята Божия, ако любите Бога. (64/стр. 657)

Има един закон, който наближава да се приложи. Има един Закон! Той е един страшен Изпит, какъвто вие никога не сте виждали. То ще бъде дим, то ще бъде грозно. Всичко това ще се разтопи – няма да остане нищо от това, което виждате. (64/стр. 657)

Аз ви казвам: Изправете се! Аз съм отишъл до едно място и повече не мога да нося вашите нечисти мисли и желания – нито желанията на българския народ, нито желанията на епохата. Всичко това ще се смъкне, няма да остане нищо. Това е Волята Божия. (64/стр. 657-658)

Елате при мене с чисти умове и сърца да ви дам каквото искате. Но ако дойдете нечисти, и това, каквото имате, ще го взема. (64/стр. 658)

Вие казвате, че се трудите. В какво се трудите? Досега виждам, че се трудите само за себе си. Нито един от вас не е направил нещо за мене. Какво сте направили за мене? Какво са направили българите за мене? Аз не искам никакъв паметник, никаква църква, никакъв образ! (64/стр. 658)

Всяка една лъжа във вас трябва да престане! Решете веднъж завсякога това. Елате тогава и който е болен, ще го излекувам. (64/стр. 658)

По някой път аз съм седял и съм решавал следното, казвал съм си: няма какво да се занимаваш с тези хора. Но поне, ако не мога да направя тези хора светии, да науча аз един урок. Аз търся причината – търся коя е причината, която ви е въздържала да изпълните Волята Божия. Сега това изучавам. (64/стр. 659)

Ти казваш: „Трябва да изляза от това Братство“. Ти от това Братство не може да излизаш и да влизаш. Братството е едно Учреждение, основано от Бога. (64/стр. 660)

Един ден трябва да ви събера да ви изповядвам – не както поп изповядва. Аз съм дошъл до едно положение: не искам да говоря; понеже моите думи, каквото кажа, стават. (64/стр. 661)

Не съм казал досега това, което имам да го казвам, разбирате ли? Каквото съм казал досега, то е това, което други са казали. Но каквото аз имам да кажа, не съм го казал. (64/стр. 661)

Аз не съм от онези, които хвърлят Словото напразно. Моето Слово, като го хвърля, то на две няма да стане. (64/стр. 661)

Вие мислите: „Какво мисли Учителя да направи?“. Аз не мисля нищо да направя. То е по човешки. Аз няма какво да направя на Земята. (64/стр. 661)

Вие казвате: „Еди-кой си е умрял. Защо Учителя не го е излекувал?“. Еди-кой си се е разболял – защо мене ме държите, че се е разболял? Бог е направил целия свят. Питайте Бога. То е Негова Работа. (64/стр. 661)

Господ каза на първия човек да не яде, а той яде. На еди-кой си брат казвам: Моите думи ще се изпълнят толкова, колкото се изпълниха Думите на Бога към Адам. По тази начин светът не може да се поправи. (64/стр. 661)

Когото и да е от вас аз може да го инспектирам, но нищо не се постига. Насилието нищо не разрешава. (64/стр. 662)

Не ви казвам да не се одумвате, не ви казвам да не критикувате, но искам това, което говорите, да е вярно. Провери го и като намериш, че е Истина – говори за него. Не говорете за неща, които не сте проверили. Като проверите с очите си веднъж и дваж, тогава иди и питай Господа какво да правиш. (64/стр. 662)

Тези, които говорят бързо, за тях бързо ще стават нещата, а пък за другите – за хиляди години. Сега е време за бързореките. (64/стр. 663)

Сега ще кажете – страшно съм заплашил учениците. Когато някой път искам да уплаша, нищо не говоря. А пък когато искам да избавя някого от беля, казвам му: „Слушай, не отивай там“. (64/стр. 663)

Вие казвате: „Учителю, остарях“. Казвам: Аз досега не съм остарял, че вие ли остаряхте? Вие сте още деца. (64/стр. 664)

Сега оставям моите пожелания. Помнете, че ще ви разтърся един ден – в добрия смисъл на думата. Това е Волята Божия. (64/стр. 664)

Някой път много ми е приятно, като ви гледам. Ни най-малко не се безпокоя. (64/стр. 664)

И Учителят носи една мярка. Бог живее в Учителя. Бог иде да се прояви чрез един Учител. Бог се проявява чрез Учителя. Ако вие искате да отделите Учителя от Бога, вие не разбирате. (64/стр. 729)

Единственият Учител, Който учи хората, това е Бог. Но Той, за да може да учи, трябва да вземе някоя видима форма; някой път е невидим. (64/стр. 729)

Ако имаш една слабост и паднеш под нейно влияние, Бог ли е виновен за това? (64/стр. 739)

Какво представя Учителят и какво – ученикът? Учителят е изворът, който дава изобилно, а ученикът – стомната, която иде да се пълни. Учителят обича чистите и празни стомни, които могат да се пълнят. (64/стр. 739)

Бог не дава отчет за Своите Дела. Защо човек страда, защо умира – това не е негова работа. Защо Бог допусна това или онова, не е твоя работа. Правете разлика между това, което е ваша работа, и Божията Работа. (64/стр. 740)

Мнозина идат при мене и ме питат: „Можеш ли да ми направиш едно добро?“. Мога да направя много неща, само едно нещо не мога да направя. „Кое е то?“ Не мога да лъжа. „Още нещо?“ Не мога да греша, не мога да правя насилие. Някой тръгнал по един път и ти ме караш да го върна – със сила не мога да направя това. (64/стр. 741-742)

Често ви питат: „Като умре Учителя ви, кой ще го замести?“. Това е неразбиране на нещата. Никой не може да ме замести. И вас никой не може да замести. (64/стр. 742)

Като умра, ще бъда като Бога. Нищо повече. (64/стр. 742)

Вие сте събрани в едно голямо Общество, в голямо Братство, но не се оценявате. Трябва да минете през големи страдания, за да видите какво сте един за друг. (64/стр. 742)

Аз не обичам да критикувам никого, но и вие не трябва да се критикувате. (64/стр. 743)

От години насам аз ви държа лекции и беседи, но не за забава. Ядете плода на крушата и се удоволствате – това не се позволява. (64/стр. 743)

Всеки трябва да умре приживе, и то няколко пъти, за да разбере какво значи свобода. (64/стр. 745)

Желая ви, който ви види, да каже за вас: „Ето Децата на Бога!“. (64/стр. 746)

Всичко, което става в света, е на мястото си. Ако обичате Бога, така е. Ако не Го обичате, ще страдате. (64/стр. 747)

При всеки даден случай търся Истината. Натъквам се между приятните и неприятни чувства на хората и търся онази опорна точка, онова място, което при всички условия на живота остава едно и също. Знаете ли какви чудеса стават? Щом стъпиш на това място, на тази опорна точка, наречена Божествената опора на живота, веднага твоето състояние се изменя – в тебе протичат мощни сили. (64/стр. 758)

Аз съм бил на мястото, дето Бог оправя света, и зная как го оправя. Веднъж съм бил на това място и втори път не искам да отида. Зная вече как Бог оправя света. (64/стр. 761)

Казвате: „И нашият Учител е добър и свят човек“. Ако аз съм такъв, какъвто вие ме мислите, тежко ми. (64/стр. 761)

Ще кажете, че много неща съм направил за вас. Вие не знаете какво съм направил, не знаете какви са задълженията на Учителя. Вие искате да ви кажа какво съм направил досега. И да ви кажа, няма да разберете. (64/стр. 761-762)

Ако аз мисля по един начин, и вие ще мислите по същия начин. Следователно, ако постъпвате в едно училище и мислите, че като ядете и пиете, аз съм длъжен да плащам, вие сте на крив път. Нито аз имам право да ям и пия, а вие да плащате за мене. (64/стр. 762)

Кажеш ли, че това не можеш да търпиш, а онова търпиш – ти не живееш в Истината. (64/стр. 762)

Зад всички наши стълкновения Бог е, Който работи. Всеки, който противодейства на Бога, се наказва. (65/стр. 8)

Малко повече доверие в Онзи, Който ни е възлюбил! (65/стр. 16)

Когато аз говоря, който ме слуша – е вярно. Когато аз говоря, ако някой е глух, говорът ми не е верен. (65/стр. 24)

Често казват: „Нашият Учител всичко знае“. Това не е вярно. Аз от всичко не се интересувам и всичко не зная. Мене ни най-малко не ме интересуват престъпленията на хората. (65/стр. 25)

Онзи мир, който някои хора чувстват, се дължи на тъмнината, в която те са обгърнати. Ако искаш ти да си починеш, направи нощ около себе си. (65/стр. 28)

Вие ще кажете: „Ти си напреднал човек, ами ние?“. Аз съм напреднал, понеже снех всички була. Вие с много була ходите. Снемете булата. Нищо повече. (65/стр. 31)

Ако си малко глух, ще седнеш наблизо. Ако остър слух имаш, надалече може да седнеш. Някои хора искат да бъдат близо до Истината – те са глухи. (65/стр. 34)

Винаги последва смъртта като един резултат на отклонението. А с всяко едно Учение, което влага Любовта и Обичта, иде и Възкресението, Животът. (65/стр. 43)

Сега на вас ви казвам, за да ме разберете: Изуйте обущата си. С вашите обуща – по този начин вие не може да ме разберете. Господ казва: „Изуй обущата си, защото мястото, на което стоиш, е свято“. (65/стр. 48)

Как би проявил своята Любов към мене? (65/стр. 67)

Мене не ме смущават възгледите на хората. В мене има съзнание, че има едно Будно Око. Аз виждам Господа. (65/стр. 84)

Някой път, когато направя микроскопическа погрешка, дето с микроскоп трябва да я видите, Господ ме погледне и ми се усмихне. Като ми се усмихне, аз зная, че някаква погрешка съм направил – върна се да я поправя. (65/стр. 84-85)

Когато ме питат какво нещо е Господ, казвам: За всичко ще ме питате, на за това няма да ме питате. Светът страда, че хората питат какво нещо е Господ. (65/стр. 88)

Ако ме слушате, ще се подмладите. Ако не ме слушате, ще остареете. Тъй щото не ви съжалявам, ако остареете. (65/стр. 91)

Ще се научите, когато умирате, да се влюбите. Силата е там. (65/стр. 91)

Толкова години говоря за Любовта, но не знаете колко страдания и мъчения съм изтърпял за тази Любов. (65/стр. 96)

Ние живеем в един свят, който е проклет. Този свят е проклет и трябва да се вдигне проклятието. Вие искате в този свят, дето има голямо проклятие, да бъдете щастливи. (65/стр. 97)

Сега аз не искам да ви питам как сте разбрали, но как ще приложите. (65/стр. 100)

Ако сте от тези, които обичате Истината, като хванеш една малка слива, цяла чаша сок ще напълниш. Дотогава, докато няколко капки има само, вие сте далеч от Истината. (65/стр. 100-101)

Не е било време, когато да не съм обичал. Обичам всичките хора. Нищо повече. (65/стр. 110)

Ти искаш специално тебе да обичам. Аз тебе съм те обичал като част от Цялото. Ти живееш в Бога и Бог живее в тебе. Аз те обичам, аз те обичам толкоз – може да кажа: малко по-малко от Господ. (65/стр. 110)

Казвате: „Възможно ли е това?“. Аз ви говоря за неща, които са опитани – опитани са 9999 пъти, само едно изключение има. Какво искате повече от туй? (65/стр. 117)

Аз се интересувам и от светския живот, интересувам се и от Духовния живот, интересувам се и от Божествения Живот – за мен е еднакъв. (65/стр. 117)

Не мислете, че това, което аз сега ви говоря, сега ще го учите. Вие го знаете. Има едно схващане. (65/стр. 135)

Бъдещата Раса трябва да се откаже съвсем от месото. Който не се откаже, ще остане назад. Който иска да влезе в Царството Божие, ще се откаже. (65/стр. 140)

Според моите схващания тия тръне са изгонени души, които са станали трънища. Аз им зная престъпленията – защо са станали трънища. Зная защо са станали черешите череши, сливите, ябълките; цялата история зная. (65/стр. 152)

Често ме викат някъде да лекувам някого. Казвам: Аз може да ви помогна, ако имате вяра, и то донякъде. Ако има поне един човек, когото обичате – може да ми помогне. Ако няма кого да обичате, не мога да ви помогна. (65/стр. 154)

Казвам: За да помогна, някой път аз искам един човек с трезвен ум – умът да не е раздвоен и сърцето да не е раздвоено, и волята да не е раздвоена. Тогава аз мога да му помогна. (65/стр. 154)

Хората казват, че е лошо, а според мен не е лошо. Ако беше лошо, Господ не щеше да го допусне. Щом го е допуснал, е добро. (65/стр. 160)

Ти можеш да говориш за Идеалното, за Божественото, но като дойде Онзи, Който създаде света, устата ти трябва да бъде свещена. (65/стр. 160)

За какво си дошъл? (65/стр. 161)

Аз не искам да ви дам – искам да ви пратя на едно място сами да си вземете. Аз искам да ви пратя при Онзи Извор. (65/стр. 174)

Три неща ме съблазняват: Любовта, Мъдростта и Истината. Като дойда там, те каквото кажат, казвам: „Така е!“. (65/стр. 174)

Между българите като дойдох, взех от тяхната форма най-хубавия инструмент. Какво ще направиш от българското дърво? От едно българско тяло, каквото можеше да се направи, направих; повече от това не може. (65/стр. 175)

Гледам ви тук: вие, които ме слушате – всеки излезе и иска да намери Истината само за себе си. Само за себе си мислите. Престанете да мислите за себе си. (65/стр. 186)

Когато хората са неразположени към мене, причината е вътре в мене – аз не казвам, че хората са лоши. (65/стр. 189)

Това са най-важните неща – тия неща, които давам. (65/стр. 198)

Смъртта за Любовта е една играчка: хваща я, повдигне я. Един ден туй, което ви е мъчило, тя ще ви го покаже като пеперудка. Вас ще ви се види чудно как сте се плашили от смъртта – от една пеперудка. Тази пеперудка без Любовта е слон, а с Любовта става пеперудка. Любовта, като пипне смъртта, тя става красива пеперудка. (65/стр. 199)

Слънцето в мене никой не може да го изгаси. Щом се докосне смъртта, на пеперуда става. (65/стр. 199)

На Онзи, Който живее в мене, всички се покланят. Няма същество в света, което да не Му се покланя. Защото Живот на всички Той е дал. (65/стр. 199)

На Земята има около един милион ангели, оплели са се в хората. Слизат сега тях да освободят. Най-първо искат да освободят ангелите. (65/стр. 201)

По това се отличават напредналите души: те имат микроскопически желания и като ги задоволят, се радват. (65/стр. 203)

Като излезе Земята от Слънцето, вие бяхте станали на прах. Господ дойде, взе този прах, събра го, организира го. Вашата душа, която се скиташе из пространството, я взе и с Диханието я тури в тялото. Каза: „Бъдете разумни, втори скандал да не вдигате“. Защото, от Слънцето като излязохте, вдигнахте скандал. (65/стр. 215)

Невидимият свят да ви изпита колко сте силни, ще ви накара да направите ред погрешки – че да ги изправите в едно кратко време. (65/стр. 225)

Сега аз не искам да ви направя калугери и калугерици, не искам да ви направя богаташи, не искам да ви направя сиромаси, не искам да ви направя генерали, полковници, нито последни просяци. Не искам да ви направя и светии, даже и Ангели не искам да ви направя. Пожелавам ви добре да се учите, Господ да е доволен от вас. (65/стр. 229)

Когато някой ми каже, че ме обича, аз виждам, че той има обичта на брашното. Казва: „Обичам Ви“. Казва, че ме обича, но като брашно е обичта му – зная, че при най-малкото духане на вятъра всичкото брашно ще хвръкне из въздуха и ще ми причини някаква вреда на очите. (65/стр. 230)

Мене погрешките, които имате, не ме интересуват. Мене човешките погрешки не ме интересуват. (65/стр. 233)

Господ ще ги приспи – ще приспи онези народи, които не са изпълнили Волята Божия, ще ги пренесе в един друг свят и на мястото им ще тури други. Ще кажете: „Как да го разбираме?“. Разбирайте го, както искате. (65/стр. 237-238)

Ако аз имам един син, баща съм, и ако той не иска да изпълни волята ми, ще взема да го приспя, ще го изпъдя – ще взема сираче да изпълни волята ми. (65/стр. 238)

Този, който изпълнява волята ми, той ми е син. (65/стр. 238)

Казвам: Ако вие не изпълнявате Волята Божия, ще ви приспи Господ, ще си намери други на вашето място. (65/стр. 238)

Българите имат едно предназначение от Провидението – искам да им дам подтик да служат на Бога. Ако вървят по този път, ще имат бъдеще. Ако се откажат, ще носят своите последствия. (65/стр. 243)

Аз може да ви задам много въпроси. Вие, които живеете сега тук, вярно ли е, че живеете? Аз искам от вас доказателство. (65/стр. 253)

Сега аз за това, което ви говоря – не мислете, че всичко може да го направите. Върху този въпрос няколко милиони лекции ще ви държат, докато го разберете. Аз мисля: още десет милиона лекции има да слушате върху този въпрос и тогава едва ще надзърнете. (65/стр. 258)

Десет милиона лекции като ме слушате, Слънцето на хоризонта ще се покаже. След десет милиона сказки Божественото Слънце ще го видите и ще кажете: „Разбирам!“. (65/стр. 258)

И ако ме питате кога ще се оправи светът, казвам: Ако вървите по стария начин, трябват ви още десет хиляди години. Ако вървите по Новия начин, по пътя на Любовта, трябват ви още десет години. Питам ви сега: Какво искате – десетте хиляди години или десетте? (65/стр. 281)

„Като слушам, каква полза ще имам?“ Не мисли каква полза ще имаш – слушай. Не търси никаква полза – слушай. (65/стр. 283)

Ако нямаме Любов, или Земята ще изгори, или ледената епоха ще дойде. (65/стр. 285)

Аз, който се старах да угодя на хората, не можах. (65/стр. 306)

Идете при Любовта и се върнете назад. Умийте се и като прогледнете, елате да помагате в света. Някой казва: „Аз вече на Земята не искам да се върна“. Някои искат да се освободят от Земята – като идем в оня свят, трябва да се върнем да помагаме на света; има нужда от помощници. (65/стр. 308)

Сега всички искате да чуете нещо. Но има неща, които може да се чуят, но остават неразбрани. Има неща, които могат да се разберат, и пак остават недоразбрани. (65/стр. 309)

Като гледа росната капчица как хубаво пречупва светлината, на Бог Му е приятно. И Той не прави разлика между нея и големите същества. (65/стр. 324)

Аз проповядвам само онова, което правя. Ако онова, което говоря, не го правя, и ти не можеш да го направиш. Онова, което аз проповядвам и съм го направил – и вие не можете да се освободите от него. Така не можете да се освободите от Словото, което проповядвам, и вие ще го направите. Нищо повече. (65/стр. 325)

Малко по-дълбоко ще копаеш. (65/стр. 334)

Ако Любовта я няма, кой ще ви ръкоположи? (65/стр. 337)

Мен и цветята, като ми говорят, и тях слушам. По някой път се спирам при някое цвете, то си разправя цялата история. Това за вас може да е приказка. (65/стр. 337)

За пример колцина от вас могат да приложат това, което ви говоря? Ако един приложи нещо, не съм загубил. Аз като ви говоря, казвате: „Сега не може, но след сто години“. Аз за след сто години не говоря, но за днес говоря. Туй, което ви говоря, днес може да се приложи. (65/стр. 338)

Като минеш през сухата гора, да се раззелени. Като минеш през камъните, да се размърдат. Като минеш покрай водата, да потече. Аз наричам: Това е Божията Любов. Това е Божието Присъствие. (65/стр. 340)

Казвам: Човешката душа е възвишена и благородна. Тя никога не се обезсърчава, никога не се обезверява. Тя е настойчива и смела. Като хване някой Бог, тя тръгва подир него и настоява, докато постигне своите желания. (66/стр. 97-98)

Учителят изменя отношенията си към ученици, които не учат. Първото нещо, което се изисква от ученика, е той да бъде способен да учи. Следователно и вие трябва да учите, и то много сериозно. (67/стр. 15)

И вие много пъти сте тръгвали по този Път и сте се връщали, но сега трябва, като тръгнете, да издържите. (67/стр. 21-22)

Бъдете като ученика, който настоява пред Учителя си, който учи и е готов на всички жертви. Щом ученикът постоянства, и Учителят е готов да даде. (67/стр. 44-45)

Мнозина намират, че е по-лесно да се живее за света, отколкото за Бога. Защо мислят така? Те мислят по този начин, защото светът изисква своето със сила и го налага със сила, докато Божествената Истина изисква своето по Любов, доброволно. (67/стр. 53)

Понеже хората не са научени да работят от Любов, доброволно – ще видите, че много окултни ученици, след като са били в Школата няколко години, един ден излизат от нея под предлог, че тази наука не е за тях. (67/стр. 53)

Като посади семената и получи плод, ученикът ще занесе този плод първо на Учителя си, после може да го носи, където иска. (67/стр. 60)

Докато вървите в Пътя на Бялото Братство, там никакво зло не ви чака. Ако понякога Белите Братя не ви помагат, причината за това е, че вие не можете всякога да използвате разумно благата, които те ви дават. (67/стр. 65)

Казвате: „Кога Белите Братя са готови да се жертват за нас, да ни помагат?“. Когато в душата на човека се яви силен подтик да бъде ученик на Великата Школа, Белите Братя са готови да се жертват за него, да му помагат, да му съдействат. Но ако вие запитате един от тях: „Ти готов ли си да се жертваш за мен?“, той веднага спуска един облак между вас и себе си и спира своята помощ. (67/стр. 65)

Упражненията, които ви давам, ще правите, докато придобиете някакъв резултат. Ще гледате на тях като на свещени упражнения и няма да ги изнасяте навън, докато вие сами не ги опитате, не получите резултат. Като казвам да не съобщавате никому тия упражнения, да не изпаднете в положението на Адам и Ева – да ядете от забранения плод само за това, защото ви се забранява. (67/стр. 80)

Желая на всички ви да се пробудите от дълбокия сън, в който сте изпаднали, за да разберете, че много от вашите преживявания са фиктивни, а не действителни. (67/стр. 95)

Когато ученикът иска да му се даде право да върви напред и да се движи бързо, казвам: Учителят не може да даде право на ученика си да се движи с голяма бързина. Докато сте ученици в Школата, движете се с малка скорост; а ако сте свършили вече Школата, пуснете всичката си пара и се движете с каквато скорост искате. (67/стр. 110)

Първото качество на ученика е способността му да работи. Той трябва да обича работата – всякога да е готов да работи. (67/стр. 153)

Бог никога не напуска работата Си. Той може да увеличи и съкрати времето и пространството да даде възможност на човека да учи, да работи, да се развива; но да спре работата Си – това Той никога няма да направи. (67/стр. 153)

Разбрахте ли тази мисъл? Ако не сте я разбрали, по-добре. Защо? Защото често разбраните неща се изопачават. (67/стр. 168)

Словото, което говоря, представлява малък ветрец, който иде в помощ на вашите клончета; той отвява настрани снега и освобождава клончетата ви. Този вятър е потребен, за да изтърси снега на земята. Снегът – това са вашите стари идеи. (67/стр. 169)

Колкото по-дълбоко навлизате в Учението, толкова изпитите ви ще стават по-трудни. Ще ви се дават задачи, които по няколко пъти на ден ще ви изпотяват – такъв е пътят на ученика. (67/стр. 177)

В окултен смисъл на думата, човек може да бъде ученик само докато е в контакт, или връзка, с Учителя си. Щом изгуби или прекъсне тази връзка, той престава да бъде ученик. За да бъде в постоянен контакт, необходимо е послушание и внимание. (67/стр. 183)

Ученикът трябва да има абсолютно послушание към Учителя си. Това послушание трябва да произтича от неговото съзнание. Преди да е отишъл при Учителя си, ученикът трябва да има послушание към него и да го познава. Ако не го познава, да се старае да го познае. Ученикът трябва да разполага с такива чувства и способности, с които може да познае Учителя си. (67/стр. 183)

Връзката между Учителя и ученика не е моментална – в даден момент образувана, нито пък е временна; тя е вечна и съществува от хиляди години насам. (67/стр. 183)

Светът, в който Учителят живее, е абсолютен и не търпи никакво невежество. Атмосферата, в която Учителят живее и се движи, е жива и който се опита неподготвен да влезе в нея, той сам се излага на смърт. (67/стр. 183)

Учениците трябва да имат послушание и внимание към Учителя си, за да могат постепенно в тях да се развиват нови чувства и способности – като благоприятна среда за възприемане на новите идеи. (67/стр. 184)

Тъй щото, ако влезете неподготвени в атмосферата на Учителя си, ще знаете, че неизбежно ви очаква смърт. (67/стр. 184)

Значи, като се отказвате от парите, започвате да работите с Божествените добродетели като ключове за отваряне на човешките сърца – по този начин ще побеждавате. (67/стр. 186-187)

Мнозина, преди още да са влезли в Школата, са имали видения, сънища, светлини и си казват: „Нека влезем в Школата да придобием там повече знания“. Обаче, докато се ръководят от това ограничено съзнание, те ще изгубят и онова знание, което са имали до това време. (67/стр. 212)

Учениците се оплакват от мъчнотии, от трудности. Докато между вас не се създаде магнетична атмосфера, вие всякога ще имате мъчнотии. Такава атмосфера, такава аура между вас още не съществува. Щом се създаде, вие ще я почувствате. Как? (67/стр. 214)

Вашият прогрес зависи и от кармата ви – които имат по-тежка карма, те ще имат по-големи мъчнотии, по-големи спънки, вследствие на което ще еволюират по-бавно. (67/стр. 216)

Когато Абсолютният Мрак се ограничи в себе си, той произвежда Виделина, която тъмнината не е в състояние да обземе. (67/стр. 222)

Следователно, когато се запитате какви преимущества дава Окултната Школа на учениците си, ще знаете, че тя им посочва Правия Път към възкачване на Високите Божествени Върхове, които първи се осветяват от Божествените Лъчи на Изгряващото Слънце. (67/стр. 229)

Когато и аз се въздържам да ви говоря конкретно, причината за това е, че досега не съм срещнал хора, на които съзнанието да е чисто като Слънцето. (67/стр. 248)

Учителят подобрява положението на ученика, а ученикът улеснява положението на Учителя. Щом Учителят подобри условията на ученика, последният трябва да ги използва разумно. (67/стр. 233-234)

Учителят – и той си има тефтер, и той пише какво има ученикът да му дава и как ученикът се е учил, какво е било поведението му. (68/стр. 646)

Нещо, което липсва на човека, това му трябва. Това е туй, изгубеното – никой не му знае името. В окултната наука досега търсят загубената дума. И никой не я е намерил. Има нещо, което човек търси, и това е загубеното. Коя е тази дума, не я знаете. И затова чакат да дойде Учителят да каже коя е тази, изгубената дума. Учителят носи изгубената дума. И който я носи, той е Учителят. (68/стр. 667-668)

Когато някои неща не разбирам, аз трябва да предизвикам онова, любовното желание у един Ангел и той да ми разправи и обясни, което аз не разбирам. (68/стр. 215)

Сега, като ви говоря по този начин, слушам някои да казват: „Чуден е нашият Учител! Все ще ни намери някакъв недостатък. Какви ли усилия не правим в любовта, и пак ще каже, че не любим“. Не казвам, че не обичате, но вие сте още в любовта, в която хората умират. (69/стр. 16)

Съвременните хора се нуждаят от едно ново, преобразено поколение, за което в мистичен език може да се каже стихът: „Ако се не родите изново, не можете да влезете в Царството Божие“. (69/стр. 17)

Всеки човек трябва да бъде очи, уши, уста за Бога – да Му казва какво ще стане. Тогава Бог ще вземе предохранителни мерки. (69/стр. 9)

Казвате, че трябва да се говори Истината. И аз говоря Истината, но не ви се харесва. (69/стр. 17)

Войната в света не е някаква неизбежност. Тя представя един краен резултат, в който Бог се налага, за да превъзпита хората. В това време именно иде Божията Сила, Която е създала света. (69/стр. 18)

Решите ли да се изправите, Господ ще отложи. Но ако ние не искаме да се отложи, ще дойде онова, което е предвидено. Щом ние пожелаем, Господ е готов да послуша нашия зов. Нещастието може да се отложи. (69/стр. 19-20)

Казвате: „Какви хора ще бъдем?“. Светещи хора, хора на Светлината. Хора, в които ще бъде Божието Царство – и вън, и вътре в тях. Стремежът е в този път. (69/стр. 33)

Като се приближаваш при Бога, да бъдеш тъй чист, че Неговата Светлина да минава през тебе и да отива при другите хора, между които Бог действа. (69/стр. 34)

Аз бих желал вие, които ме слушате – бих желал да станете много красиви. Но някои от вас, наместо да ставате красиви, погрознявате. (69/стр. 35)

И човек, който не е готов да люби всички хора, той не може да се нарече Син Божи. За да бъде Син Божи, човек трябва да има свещен трепет към всичко онова, което Бог е създал. (69/стр. 46)

Ако някой ме повика, аз бих го попитал: „Любовта при вас ли е?“. „У нас е.“ „Мъдростта у вас ли е?“ „У нас е.“ „Истината у вас ли е?“ „У нас е.“ „Тогава аз съм на ваше разположение.“ Рече ли, че и той сега търси Любовта – аз няма какво да отивам при него. (69/стр. 62-63)

Всички хора, които имат нисши трептения, ще изгорят. Някои ще се стопят, а други ще оживеят. Които оживеят, те ще минат през Новото Възкресение. Новото Възкресение показва, че тези хора ще минат през Нова атмосфера. Ние влизаме вече в тази атмосфера, в която хората се топят. (69/стр. 67)

Сега аз не ви проповядвам тия неща, вие ги знаете. И в миналото някога ви са проповядвани, а днес аз само ви ги припомням. (69/стр. 67)

Аз ви казвам само старото, а Новото ви го предавам. Новото се предава. Божествения Живот, който излиза от мене, аз ви го предавам. Това е Новото в света. (69/стр. 67)

„Ама кой си ти?“ Аз съм човекът, от когото излиза Божественият Живот. Аз съм човекът, през когото минава Божественият Живот. Който се ползва от този Живот, добре. Който не се ползва, той губи. „Ама кой си ти?“ Това не е важно, това не те ползва. (69/стр. 67)

Ако вие не приемете Любовта, която излиза от мене; ако не приемете Живота, който минава през мене; ако не приемете Знанието, Свободата, Истината – вие няма да знаете кой съм аз. (69/стр. 67)

Всички вие сте кандидати за бъдещи проповедници. Това е вярно сто и едно на сто. (69/стр. 73)

Това, което ви говоря, аз съм го живял, аз съм го проповядвал на себе си. След като говоря една беседа, аз изучавам тази беседа цяла година. За мене самия е интересно това, което говоря на хората. (69/стр. 79)

Казвам: Живейте, както и аз живея. (69/стр. 82)

„Ама Бог ме е изоставил.“ Че Бог те е изоставил, това ни най-малко не показва, че не ти е приятел. (69/стр. 91)

При мене са идвали много болни и аз съм им казвал: „Радвам се, че сте се разболели“. „Как тъй? Това е много жестоко.“ Защо се радвам? Защото, ако не бяхте се разболели, нямаше да дойдете при мене. (69/стр. 93)

Ако аз съм говорил петнадесет минути, това е енергия, която струва петнадесет хиляди златни лева. Мене ме държат отговорен за тази енергия. А какво правите вие? (69/стр. 101)

Сега, като ви наблюдавам, виждам, че имате страдания и изпитания, но понякога не е добре да се казва на човека как да си помогне. (69/стр. 126)

Та казвам: Ние сме призвани на Земята да носим Великото, Божественото. В това седи бъдещата култура. (69/стр. 131)

И когато имаш болно тяло, пак Бог е там – защото от болните тела Той прави здрави. (69/стр. 152-153)

Всички ония хора, на които съзнанието е пробудено, не могат вече да вървят в стария път. Те трябва да влязат в Пътя на Любовта, Мъдростта и Истината. Иначе ще пострадат. (69/стр. 154)

За Бога е безразлично, че са се избили няколко милиона хора. Колко континенти досега са потънали! По този начин обаче хората се изпитват. (69/стр. 179)

Като говоря, някои казват: „Той разединява хората“. Да, по човешки ги разединявам, но по Бога ги обединявам. (69/стр. 180)

Често аз се замислям върху вашия живот и си казвам: Защо трябва да говоря на тия хора, да ги съблазнявам? И после решавам да не говоря. Но казвам: Кога да е, тия хора ще бъдат нещастни. В такъв случай питам се: Сега ли да оставя тия хора да бъдат щастливи, а после да станат нещастни или първо да ги направя нещастни, а после – щастливи? Казвам си: По-добре сега да ги направя нещастни, а после да станат щастливи. (69/стр. 184)

Сега и вие сте при онова Божествено Езеро на Живота. (69/стр. 188)

Мислите ли, че ако обичате Бога, Той ще ви остави да живеете в сиромашия, да бъдете слепи, куци, хроми? Ако обичате Бога, Той може да ви постави на изпитания, но в края на краищата ще възтържествувате. (69/стр. 202-203)

Способният ученик отваря сърцето на професора си… Учителят черпи нещо от своя способен ученик. От ученика излиза прана, с която той плаща на Учителя си за уроците, които му преподава. (69/стр. 218)

Всеки човек трябва да има поне една дарба в себе си, от която да излиза прана. С тази прана човек плаща на хората за услугите, които те му правят. (69/стр. 218)

Сега думите ми пък, които влизат във вас, представят динамическо действие. И това, което разберете от тях, то е Духовната страна. Което приложите пък, то е Божественото. (69/стр. 224)

Ако ти във волята си не приложиш Правдата като метод, ако в сърцето си не приложиш Доброто като една възможност и най-после ако не поставиш Истината в ума си като една Същина – ти не можеш да се ползваш от праната, от тази жизнена енергия. При това положение тя не може да дойде и да се всели в организма ти, да го направи здрав. (69/стр. 224)

Задачата на религиозните хора седи именно в това да черпят прана за бъдещото поколение. Мнозина се питат каква е целта на религията. Целта на религията е да събере прана от Слънцето, която е тъй необходима за цялото човечество. (69/стр. 225)

Ние живеем и се движим в Бога. Апостол Павел казва: Ние живеем – това е акаша, и се движим в Бога – това е прана. (69/стр. 225)

И който дойде в съприкосновение с вас, трябва да почувства, че от вас лъха нещо особено – Божествено. (69/стр. 228)

Ако е за богатство, аз мога всеки да го направя богат, но при това положение хората ще станат по-лоши. (69/стр. 228)

Казвате: „Това може ли да се постигне?“… По моята мярка това, което сега ви говоря, може да го постигнете в десет години, но ако работите усилено с ума, със сърцето и волята си. (69/стр. 229)

Аз проповядвам едно Учение, което още вие не разбирате. Ако аз проповядвах едно сектантско Учение, щях да събера мъжете на едно място – да изключа жените оттам, и щях да им кажа да не се женят. Или пък щях да събера само жените и на тях щях да проповядвам. (69/стр. 236)

Аз изслушвам ученика си само тогава, когато е направил опит с това, което ще ми говори, и е дошъл до някакъв резултат. А така – да ми говори без опити, не го слушам. „Ама искам да ти изпея една песен.“ Иди да изпееш тази песен на другите и след като я научиш добре, тогава ела при мене. (69/стр. 238)

Океанът няма да те посрещне с думите: „Добре дошъл“, но ще ти каже: „Кой ти даде право да влезеш тук? Кой ти позволи да влезеш?“. Всички бури ще прегледат документите ти да видят носиш ли позволително. (69/стр. 239)

Ти идеш при мене, но с някакъв вътрешен страх. Защо те е страх? Мнозина идват при мене със страх. Защо ги е страх? Страх ги е да не проникна в тях и да намеря кирливите им дрехи. Това ми е останало на мене – да се занимавам с кирливите ризи на хората. Погрешките на хората ни най-малко не ме интересуват! (69/стр. 240)

Та казвам: Днес всички вярвате в Христа, но още не сте свободни от смъртта. Смъртта още има право над вас. Вие не сте господари и на болестите – болестите са ваши господари. Вие не сте господари още и на слабостите си. (69/стр. 245)

Всичко онова, от което хората са недоволни, представя методи за познаване на Бога. Болестите идват с единствената цел да познаете Бога. Щом си болен, познай Бога в болестта си. Като Го познаеш, ти ще оздравееш. (69/стр. 257)

А пък аз казвам: Когато страдате от каква и да е болест, Бог е там – в болестта. Като Го познаете, болестта си отива. Не можете ли да Го познаете, болестта си остава при вас. (69/стр. 257)

Когато Духът работи в човешката воля, човек е готов и най-мъчните работи да ги направи с радост. Та казвам: Новото Учение се заключава в идването на Духа. (69/стр. 260)

Може ли тук да се усети миризмата на карамфил, без той да е цъфнал? (69/стр. 261)

Някой дойде при мене и ми казва: „Аз имам любов към Бога, вече съм праведен“. Аз виждам, че този човек плаче за нищо и за никакво, а говори за любов към Бога. (69/стр. 269-270)

Всяко Ново Учение иде от вътре в човека – от неговия ум, от неговото сърце, от неговата душа и от неговия дух. Тогава ще дойде един човек от вън, който ще запали всички ония, които имат Новото Учение вътре в себе си, и те ще почнат да го проповядват. (69/стр. 270)

Като е вдъхнал в човешката душа Живо Дихание – с това заедно Бог е вложил в нея всички възможности и условия за нейното развитие. (69/стр. 270-271)

Сега и аз ни най-малко не искам да ви обръщам, нито да вложа нещо ново у вас – това не е моята цел. Аз искам само едно: Да събудя у вас ония хубави неща, които вие сте забравили. Вие сте забравили хубавото в себе си. (69/стр. 271)

Онези, които са намерили Христа, турят си черни раса. Там е заблуждението именно. Тъкмо онези, които са турили черни раса, не са намерили Христа. (69/стр. 292)

Мнозина ме запитват дали Христос ще ги избави. Христос е избавил всички ония, които са приели закона на Любовта, закона на Мъдростта и закона на Истината. Христос е избавил всички, които са престанали да лъжат. Но за онези, които не са влезли в трите пътища, които не са престанали да лъжат, няма никакво спасение. Нито един от тия хора няма да възкръсне. Това е абсолютно вярно. (69/стр. 296-297)

Ще ме пита някой дали вярно говоря. Аз ще го питам: Ти вярно ли разбираш? (69/стр. 297)

В Първата Епоха, когато човек още не беше готов, Бог му каза: „Ти няма да се занимаваш още с двата свята – със света на Доброто и на Злото, ще се занимаваш само с Живота“. Адам беше в едно Високо Училище, но той сгреши и излезе вън от това Училище. Сега му беше времето да яде от Забраненото Дърво. Тъкмо днес е времето за това Дърво. В това отношение вие точно сте навреме започнали да ядете от това Дърво. Вие навреме сте започнали да ядете от Дървото за познаване на Доброто и на Злото. (69/стр. 299)

Сега чета по лицата ви въпроса: „Какво трябва да правим?“. Вие трябва да умрете и да оживеете. (69/стр. 300)

Като говоря така строго, някой мисли, че му се карам. Ще кажете и вие: „Защо ни говориш толкова сериозно? Защо ни се караш? Ние криви ли сме?“. Не сте криви, но понеже вие сте станции, аз си служа с високоговорител, за да ме чуят и на другите места. Всички вие сте станции, дето говоря с високоговорител, за да ме чуят навсякъде по света. Ако говоря много тихо, речта ми няма да бъде чута. А речта ми трябва да бъде разбрана. (69/стр. 314)

За мен е безразлично дали другите вярват. За себе си аз съм авторитет. Някой ще каже, че не е вярно. Провери и виж. Ще кажете, че така е писано в Свещените книги. Не искам да кажа, че не разбирате, но казвам, че Свещените книги са писани на три езика. (69/стр. 314)

Та казвам: Ние мязаме на цветя, които сме посадени в този свят. Ние сме от нежните цветя. (69/стр. 331)

Аз влизам в положението на всинца ви. Ние живеем в много усилни дни. Труден живот е. Вестниците какво пишат, книгите – всички неща са написани, но ти трябва да търсиш Истината. (69/стр. 337)

Казвате: „Какво ще правим, като отидем на онзи свят?“. На онзи свят? Вие не можете да припарите на онзи свят. (69/стр. 344)

Сега, като ме слушате, казвате: „Вярно ли е това, което говорите?“. Сто и едно на сто е вярно. Вярно е, защото сте тука. Ако не бяхте тук, нямаше да бъде вярно. Вярно е, защото се съмнявате. Ако не се съмнявахте, нямаше да бъде вярно. (69/стр. 344)

И после казвате: „Дали е постижимо това?“. Постижимо е, защото не вярвате в постижението. „Ама това е трудно!“ Затова е хубаво. „Е, непостижимо е.“ Затова е хубаво. (69/стр. 344)

Ще кажете, че някои хора не са ви приятни. Аз мога да направя всеки човек да ви стане приятен. (69/стр. 352)

Та казвам: Един ден и дяволът ще ви учи на Доброто, ще ви бъде Учител. Това е, което казва стихът: „Слава във Вишних Богу, и на Земята Мир, и на человеците Благоволение!“. Та ще знаете, че Бог е във всичко и над всичко. И дяволът даже изпълнява Неговата Воля. (69/стр. 354)

Аз примирявам всичките противоречия в света. (69/стр. 364)

За да се подигнем от това стъпало, трябва да минем през огън и изпитания. (69/стр. 368)

Доказателство има само за слепите хора. На онези, които имат очи, казвам: Ела и виж. Ако си сляп, ще ти докажа. (69/стр. 381)

Ако имаш нужда аз да те ръководя, ти си сляп. Ако нямаш нужда да те ръководя, вървиш подир мене, разговаряме се – вървим двамата. Ако мислиш, че ти не можеш да разбираш, ти си сляп и глух тогава. (69/стр. 381)

И туй, Новото, е вътре във вас. Някой казва: „Къде е?“. Не може аз да ви покажа Пътя на Истината, ако вие не ме обичате. И аз не може да ви покажа Пътя, ако аз не ви обичам. (69/стр. 384)

Не може аз, като проповядвам на вас, да ви предам какво нещо е Любовта, ако не ви обичам. И вие не можете да възприемете онова нещо, което говоря за Любовта, ако не ме обичате. (69/стр. 384)

Второто нещо – не може да ви предам Истината, ако аз сам не обичам Истината. И вие не може да разберете тази Истина, ако вие не я обичате. Ако аз съм заинтересован и ако вие сте заинтересовани, Истината остава непонятна. Тогава всеки има една истина и тази истина произвежда смущения между хората. (69/стр. 384)

Казвам сега: Вие трябва да ме слушате. Не искам да вярвате в мене. Аз не искам вяра от вас. Може в миналото да са искали да вярвате. Аз искам най-първо да обичате всичките хора, да обичате Господа и най-после да обичате мене. (69/стр. 386)

Аз не искам вяра. Не искам да вярвате в мене. Най-първо искам да обичате всички без разлика, да обичате Бога и като няма кого да обичате, да остана аз последен. Туй е Учението, което аз ви проповядвам: Да обичате всичките хора, да обичате Бога и най-после да обичате мене – аз, който ви говоря сега. (69/стр. 386-387)

Мислим, че някои неща сега може да ни се дадат. Право е. То е привидно така. То е определено от памтивека. Дава се, когато човек е готов да възприеме. (69/стр. 396)

Но знайте, че с една кибритена клечка може да запаля целия свят. (69/стр. 397)

Ти ще тръгнеш да пътуваш в нашата вселена, а има още хиляда такива вселени. В тази вселена ти ще тръгнеш и като влезеш в оня свят, ще започнеш екскурзия от слънце на слънце; и може да живееш най-малко един милион години. Да се запознаеш, ще започнеш да слизаш, да ходиш из всичките планети и оттам ще започнеш да обикаляш всичките слънца, и тогава ще дойдеш при мене, като ги обиколиш. И тогава ще кажеш ще искаш ли да живееш, или не. (69/стр. 402-403)

Само Любовта, само Мъдростта и само Истината може да направят човека достоен. (69/стр. 405)

Ти не трябва да ме питаш дали те обичам, но трябва да знаеш обичаш ли, или не. Щом те обичам, получаваш нещо от мене. Щом не те обичам, нищо не получаваш. (69/стр. 409)

Вие не сте меродавната мярка. Бог е, Който оценява. Когато Бог дава благото някому, вие наблюдавайте. (69/стр. 421)

Всичко е дадено вече. Всеки, който е тръгнал в Небето, според възможностите, които имал, му е дадено. Някому са дадени пет таланта, някому – два, а някому – един. (69/стр. 435)

Считайте: туй, което аз правя, е право. Ти не питай кой е направил това, но и ти прави като мене. (69/стр. 445)

Когато някой казва, че ме обича, аз го питам: Ти от Безсмъртните ли си? Ако си от Безсмъртните, разбирам; но ако си от смъртните, стой настрана. Аз не мога да обичам хора, които умират. (69/стр. 454)

Мнозина казват за мене, че съм имал дълбоки и замислени очи. Вие не ме познавате още. Аз съм Светлината, която излиза от мене – това съм аз. Аз съм Животът, който излиза от мене. Аз съм Силата, която излиза от мене за благото на всички хора. Когато всички хора са будни, това съм аз. Когато всички хора са свободни, това съм аз. (69/стр. 457)

Няма какво да хленчиш пред Господа, да Му плачеш. Господ не се нуждае от плача на хората. Бог се нуждае от работници, които да носят Светлина. (69/стр. 457-458)

Та казвам: Преди всичко – Истината. (69/стр. 459)

Сега това, което ви проповядвам, то е най-лекото Учение, което можете да приложите в света. Аз не зная по-леко Учение от това и по-приспособимо. (69/стр. 463)

Ако между мъжа и жената би съществувала Пълната Любов, за която аз ви проповядвам, те щяха да дадат дете, което не щеше да умира, болести не щяха да го хващат. (69/стр. 463)

Аз не дойдох да основавам православна църква – нито еврейска, нито евангелска, нито будическа. Аз идвам да оповестя една Нова Епоха, която иде сега в света. Казвам: Иде Денят на тази Епоха. Иде Свободата на Новата Епоха. И без да говоря, тази Епоха пак ще дойде. (69/стр. 464)

Мнозина мислят неправилно, те казват: „Като умре той, кой ще го замести?“. Ако остане някой да ме замести, то е загубена работа. Няма какво хората да се заместват. (69/стр. 464)

Кой замести Христа? Никой не Го замести. Божествените работи не се заместват. Никой не може да замести един човек… Ти може да бъдеш като Христа, но не може да Го заместиш. В пространството има хиляди и милиони слънца, но нито едно слънце не може да замести друго. (69/стр. 464-465)

Та казвам: Очаквайте изменението да става вътре във вас. (69/стр. 466)

Когато свещта се запали, тя не се хвали – тя си гори и нищо не казва. (69/стр. 466)

„Няма Господ в света, няма справедливост“ – няма това, няма онова. Защо отричаш? Щом няма Господ, ти стани. (69/стр. 478)

Ти казваш: „Господи, прости ни греховете“. Бог грехове не прощава, то е лъжлива идея. Онези Ангели, които съгрешиха, които направиха грях – тях ги държи отговорни, те ще понесат последствията. (69/стр. 483)

Сега аз искам да освободя ума ви от всички предубеждения на миналото. Сега вие искате да ви кажа нещо Ново. Какво Ново ще ви кажа, когато Новото е във вас? Вие носите Новото в себе си, но сте го заровили. (69/стр. 500-501)

Казвате: „Кое е Името Божие?“. Който дойде до това Име, той е разрешил всички въпроси в себе си. Всеки от вас трябва да разреши тези въпроси. (69/стр. 506)

Казвате: „Не сме ли видели Господа?“. Още една крачка ви трябва. (69/стр. 506)

Ако Истината те погледне, волята ти ще стане твърда като диамант. Ти ще придобиеш сила да извършиш всичко, каквото трябва. (69/стр. 507)

Често съм срещал свещеници и владици, които, като ме срещат, казват: „Ето един човек, който разваля Църквата“. Те ме изглеждат от главата до петите. Как тълкувам тяхното отношение към мене? Понеже аз съм едно огледало, те се оглеждат в мене и виждат лошите духове, които живеят в тях и им пречат да виждат Истината. И тогава аз мислено им отговарям: „Прави сте“. (69/стр. 510)

Когато хората са чистосърдечни, и да са заблудени, те лесно се изправят. (69/стр. 510)

Казваш: „Мене ми дотегна“. Твоето дотягане не влиза в програмата на вселената. „Аз не искам.“ И това не влиза в програмата на вселената. „Аз не го разбирам.“ И това не влиза в програмата. В програмата влиза да разбираш, да не ти дотяга, разумно да се подчиняваш. (69/стр. 531)

Вие мислите, че пак ще дойдат хубавите времена. Хубавото време само веднъж иде и лошото време само веднъж иде. (69/стр. 534)

Някои хора не искам да ги възкресявам. По-далече са. По-далече са отишли, не можем да платим разноските, докато дойдат до нас. (69/стр. 538)

Та казвам: Работата е, докато се мине в Новата Епоха. Трябва да се носи кръстът. Туй го наричат Голгота. Аз не искам да направя работата много лесна. (69/стр. 570)

С Любовта, която имам към тебе, готов съм всичко да направя за тебе, което е в моята сила. (69/стр. 592)

Защото онова, което Бог е приготвил за вас, които ме слушате – нито ухо е чуло, нито око е видяло, нито на сърцето на човека е дохождало за Великите Блага, които Бог е приготвил. (69/стр. 631)

В Духа има всичко онова, от което вие се нуждаете. (69/стр. 649)

Ще дойде някой да измени моите възгледи. Че Онзи, Който ме е пратил на Земята, Той ми е вложил възгледите. (69/стр. 652)

Когато всички са против тебе, Той е с тебе. Той е Любов. (69/стр. 655)

Ти щом кажеш, че няма Господ, ще ти теглят куршума. А щом кажеш, че има Господ, ще те оставят жив. (69/стр. 657)

Казвате: „Този какво е дошъл? Ние си имаме учение, църква си имаме, ние вярваме в Христа“. Че туй е една лъжа. Ако вие вярвате в Христа тъй, както аз разбирам, между вас щеше да бъде Царството Божие. (69/стр. 680)

Казвам: Онзи, Който е начертал съдбините на България – Той е Онзи Бог, Когото познаваме, Който живее вътре в мене и ми казва цялото бъдеще какво ще бъде на България. Мога да ви го кажа, но ако имате Любов към мене. Ако (българите) нямат Любов, нищо няма да им кажа. Ако имат Любов, имат едно велико бъдеще. Ако нямат Любов към Бога, ще имат едно страшно бъдеще, по-лошо от еврейското. Дали вярват, ще го видят. (69/стр. 682)

Каквото е казал Бог чрез мене – всичко това ще бъде. (69/стр. 682)

Когато искам някой човек да живее, казвам: Ела с мене да идем при Извора. Казвам: Пий от тази Вода. Искам да живееш дълъг живот. (69/стр. 683)

Господ и аз направихме света. (69/стр. 684)

Ти искаш да бъдеш като мене и можеш да бъдеш само по един начин – когато се научиш да носиш страданията, тогава ще бъдеш като мене. Ако искаш да избегнеш своите страдания, като мене никога не можеш да бъдеш. (69/стр. 694-695)

Не трябва да палиш същества, които не са готови. Ще палиш само предмети, които са свещени, които трябва да горят. (69/стр. 696)

При мене, ако дойдеш, черната килимявка и черното расо ще махнеш. Ще махнеш и обущата си, ще се измиеш, три пъти ще те потопя във водата – ще туриш бяла килимявка, ще ти туря бяло расо, с бял пламък ще бъдеш. (69/стр. 696)

Ученикът може да се води само по ума на своя Учител. (70/стр. 12)

Много от Учителите на Черното Братство са свършили Школата на Бялото Братство, знаят всичките ѝ методи и ги употребяват за Черното Братство. След като са свършили Школата на Бялото Братство, някои от Учителите на тази Школа са следвали Школата и на Черните Братя, тъй щото и те знаят методите и на едното, и на другото Братство – според случая те си служат или с едните, или с другите методи. Те си позволяват това, защото са от по-висока йерархия от другите. (70/стр. 13)

Учителите от Черното Братство, които знаят методите и на двете Школи, често употребяват методите на Бялото Братство в полза на своята Школа. Вие трябва да знаете тези неща, защото при изучаване на окултизма можете да се натъкнете на големи мъчнотии и противоречия. (70/стр. 13)

Учителят, който ви ръководи, е застанал на самия връх и казва: „Този път е единствен, но има отклонения надолу и настрани“. Каквото отклонение да вземете, в края на краищата ще видите, че само един е пътят, само един е върхът. Когато завършите еволюцията си, т.е. когато стигнете върха, ще срещнете Учителя си, който ще ви покаже просторното поле и ще каже: „Сега можете да отидете, дето искате. Свободни сте“. (70/стр. 16)

Докато стигнете върха, ще вървите само по един път – към Учителя си. Щом стигнете при него, много пътища се отварят и вие свободно можете да правите избор. Докато сте на Земята, няма свобода. Свободата е горе, на високия връх. (70/стр. 16)

Гледайте колкото е възможно по-малко да мислите върху своите недостатъци. Вие правите точно обратното – като че съзнателно сте си задали за цел да се занимавате със своите недостатъци. Какво става тогава? Без да искате, попадате в Черното Братство. И обратното се случва: ако ученик от Черното Братство се занимава с положителните черти на своя характер, той става ученик на Бялото Братство. (70/стр. 17)

Какви са лошите черти на ученика, това не ме интересува. Аз искам да чуя от него Истината. (70/стр. 17)

Любовта, знанието, чистотата, милосърдието на ученика трябва да се подложат на изпит. Това е потребно, то е в реда на нещата. Не мислете, че можете да минете по друг път. По този път са минали вашите Учители, по този път и вие ще минете. Ако критикувате, ще забавите своята еволюция. (70/стр. 20)

Питам: Ти живееш ли? Ако живееш, ако си на Вечната Канара, там всичко е Реално. (70/стр. 51)

Не мислете, че ние искаме от вас да се откажете от живота си. Не, ние искаме да ви посочим Правия Път. Ние искаме да се даде ход на всичко онова, което от векове е вложено в душите ви – ние искаме да се даде ход на всички семенца, на всички сили у вас да се развият, да се облагородят. Ако това не се постигне, така както сега живеете, вие ще се спънете в развитието си. Тази е причината, поради която Окултните Школи са се криели от хората. Защо? Като не разбират законите, със своето любопитство хората са им причинявали ред пакости. (70/стр. 53)

Всяко Учение, което почива на Абсолютни Мерки, на Абсолютни Принципи, е извън религията, извън науката, извън всякакви условия, т.е. то разполага с религията, с науката, с условията и всякога може да ги измени. Когато човешкият Дух върви паралелно с Божия Дух, той е господар на всичко в своя живот. (70/стр. 65)

Като ученици, от всички се изисква единство на съзнанието. Ако нямате това единство, не можете да бъдете ученици. И да посещавате класа тук, горе няма да ви приемат. (70/стр. 111)

Докато не придобиете единство на съзнанието, никакви ученици не можете да бъдете. В Школата се приемат ученици със светъл ум, с благородно сърце, със силна воля и със здрав гръбнак – да носят. Хилави, болни ученици в Школата не се приемат. (70/стр. 111)

Ученикът трябва да има диамантена воля да прилага. От вас не се изискват големи подвизи – да спасявате света. От вас се изисква най-малкото, микроскопическо приложение на Доброто. (70/стр. 111)

Единство на съзнанието се изисква от вас. Щом придобиете това единство, вие ще можете да регулирате силите в своя организъм. Ако нямате единство на съзнанието, ще се отклоните от пътя си, ще тръгнете в левия път. (70/стр. 111)

Когато обещаете да направите някакво добро, изпълнете го без страх. Ама последствията щели да бъдат лоши – по-добре да сгрешите, отколкото да се върнете назад. (70/стр. 115)

Окултната наука, с която се занимавате, е положителна, но същевременно опасна наука. Веднъж влезли в тази Школа, вие имате привилегията да ви се предаде тази наука в най-лека, най-възприемлива за вас форма. Ако бяхте в друго време, по никой начин нямаше да ви приемат в Школата. (70/стр. 127)

Ученикът трябва да има благоговейно чувство към Великото, към Божественото в света. Ако това чувство не е развито в него, то трябва да се замести със страха. (70/стр. 127-128)

Тъй щото ще знаете, че каквито отклонения да правите в живота си, те ни най-малко няма да изменят вашия път. Мнозина мислят, че като криволичат на една или на друга страна, ще изменят своя път. Не, окултният ученик трябва да знае, че по никой начин не може да измени първоначалната посока на своя живот. (70/стр. 144)

Между астралния и менталния свят съществува тъй наречената ледена, или електрическа, област – тя съдържа грамаден запас от електричество, което би било в състояние да замести напълно въглищата, които днес употребяваме за отопление. Бъдещата Раса ще разполага с методи, чрез които ще може да впрегне това електричество за осветяване и отопляване на цялата Земя. (70/стр. 147)

Ако още днес разберете Истината по отношение на вашето отклонение, вие ще се обезсърчите и нито един от вас няма да остане в Школата. (70/стр. 187)

Диамантена воля се изисква от всички! Българинът има такава воля само когато се заинати. Ако в работата си би проявил такава воля, каквато – в ината, той би извършил чудеса. (70/стр. 192)

Едно е вярно: окултният ученик не може да бъде преследван с цел да го убият. Ако някой от вас е подложен на такъв изпит, това е негова карма, с която той трябва правилно да ликвидира. (70/стр. 210)

Ученикът трябва да работи съзнателно – сам да се изправя. И Учителят може да изнесе неговите отрицателни качества, но това не е Правият път. Правилно е ученикът сам да се изправя. Учителят дава Светлина, а ученикът оправя своя път. (70/стр. 227)

Който се съмнява в Учителя си, той не е ученик. Най-страшното нещо за ученика е да се усъмни в Учителя си. Щом се усъмни в Бога, в Учителя си, всичко с него е свършено. (70/стр. 281)

Ако не познавате Учителя си, защо отивате при Него да се учите? (70/стр. 281)

Невъзможно е ученик да бъде поставен на място, което не заслужава – мястото на всеки ученик е строго определено. В Божествения свят мястото на ученика е строго определена величина, която не се мени. (70/стр. 282)

И тъй, ако искате да бъдете ученици, първото нещо, което се изисква от вас, е да имате Абсолютна вяра в Учителя си. Каквото и да прави Учителят, ученикът не трябва да се съмнява. Ако ученикът се усъмни в Учителя си, той ще се усъмни и в себе си. Учителят не е нищо друго освен Висшето, т.е. Божественото Начало, в ученика. (70/стр. 288)

В окултната наука няма лесни пътища. Там има само един Път – той е Свещеният Път на Абсолютната Истина. (70/стр. 291)

Едно неизпълнено обещание може да реши съдбата на човека за цял живот. Когато някой от Великите Духове дохожда при вас и ви казва: „Стани и тръгни!“, това показва, че работата е много важна, не търпи никакво отлагане. (70/стр. 325)

Всеки, който е тръгнал в Пътя на Истината, той трябва да го следва. Няма връщане от Пътя на Истината – който се опитва да се върне от този Път, той сам се осъжда на смърт. (70/стр. 374)

Ако отношението на човека към Бога е право, то е в сила да анулира всички останали отношения към когото и да е. (70/стр. 382)

И наистина всеки човек, който се е усъмнил в Бога или който се е опитал да противодейства на Божественото Начало в себе си, той е завършил с полудяване. Това са опитали мнозина. Ползвайте се от опитността на тия хора. (70/стр. 401)

„Ама аз се обезсърчих.“ Обезсърчението не разрешава задачите. „Отчаях се вече, не ми се живее.“ Щом си се отчаял, ще те изпратят там, дето хиляди същества ще те безпокоят, ще те бодат с остена си, докато те заставят да работиш, да изпълниш Волята Божия. (70/стр. 407)

Българският народ не ме интересува. Какво ще направи, не ме интересува вече. Да си живеят хората в този свят, както искат. Никакво благо заради тях не иде вече. По този начин, както живеят, никакво благо не иде. (71/стр. 22)

Не употребявайте Божия Живот за ваше удоволствие. Не ви е пратил Господ в света да се удоволствате. (71/стр. 23)

Аз виждам българите в себе си, виждам какви са. Едно време Христос каза на евреите: „Докога ще бъда с вас да ви нося?“. Някой път си казвам: кой ти е крив тебе – не те караха, сам дойде и искаше да помагаш; свърши работата и няма какво да обвиняваш този и онзи. (71/стр. 24)

Та ви казвам: Докато съм в света, слушайте ме! Аз като си замина, мрак ще има, какъвто не е бил. Туй да го знаете. (71/стр. 24)

Докато ме слушате да ви говоря онова, което Бог ви казва, прав е пътят ви. Един ден, като престане Господ да ви говори, мрак ще има в света. (71/стр. 24)

Или казвам тъй: Аз съм дошъл в света да ви покажа Пътя към Бога, как трябва да служите на Бога. Всинца сте пратени при мене да ви покажа Пътя, по който Бог ще ви научи. Няма да ви излъжа, ще ви покажа Пътя, по който Бог ще ви научи. Няма да ви излъжа – ще ви покажа този Път. (71/стр. 25)

Да съзнаеш, че Господ е навсякъде! (71/стр. 25)

Господ с милиони очи бди всеки ден. Той вижда най-малките побуждения – всичко туй вижда и мълчи. Той не иска да си заминеш – мълчи, защото благата ще ти трябват. (71/стр. 25)

Аз ще ви покажа Пътя да идете при Господа. Сега вие мислите да излезете из Земята навън да намерите Господа. Вие трябва да научите онова, което е на Земята. (71/стр. 25)

Обръщам се към вас: Аз съм вратата. Вратата – това е Любовта. (71/стр. 25)

Казват ми: „Покажи ми Господ къде е!“. Аз отговарям: На слепи хора нищо не доказвам. (71/стр. 29)

Ако има закон, ще го заобиколя – по-горе съм от закона. (71/стр. 30)

Една Вяра в Бога трябва да произведе цял един преврат в костите и в мускулната система, и в главата, и в дробовете, и в ноктите – и навсякъде да стане преобразувание. (71/стр. 54)

„Ти кой си?“ Аз съм Той и Той е аз. (71/стр. 72)

Аз те освобождавам и като те претегля, ще тежиш 33 грама. (71/стр. 73)

Любовта ви да не умира за една година. Любовта ви да не умира за 10 години, за 100 години, 10 000 години. За един милион, за 10 милиона, 10 милиарда, за 100 милиарда – Любовта ви да не умира за цялата вечност. (71/стр. 89-90)

Аз виждам Господа тук във вас. Той ме слуша сега. Слуша ме аз как говоря. (71/стр. 138)

„Ти чел ли си Библията?“ Аз съм чел тази Библия, и по-голяма съм чел от тази. Не помага това, може да четеш колкото искаш. (71/стр. 156)

Онова, което аз ви говоря, Той ви говори. И онова, което имате в себе си, Той ви говори. (71/стр. 184)

За да познаете Любовта, трябва да се движите с една бързина от четири квадрилиона в секунда. Знаете ли какво нещо е четири квадрилиона в секунда? (71/стр. 220)

За мене Любов е, когато има четири квадрилиона бързина в секунда… Цялата вселена от хиляди и милиони слънца ще ги мина за една секунда, доста вселени изминавам в една секунда. (71/стр. 220)

Но има нещо, с което може да ви предам Любовта – чрез контакт може да ви предам това, което е в мене. (71/стр. 221)

Всичко, което е в мене, аз може да ви го предам. Една малка искрица може да мине, Огънят може да се запали. Любовта се предава чрез малка искрица, невидима. (71/стр. 221)

Не може да знаеш всичкото знание, което има на Земята. Може да го придобиеш, но само една искрица от четири квадрилиона бързина на Любовта вижда всичко. (71/стр. 221)

Сега някои казват: „Той е много добър човек, той не е лош човек“. Щом не е лош, не ми трябва… Аз искам здрав кон – да рита, да хапе, но работа да свърши. (71/стр. 223)

Ако ти не можеш да правиш и добро, и зло, ти не си добър човек. (71/стр. 223)

Сега говоря на онези от вас, които имате способност. Които нямате способност – след десет хиляди години. Десет хиляди години са малко. (71/стр. 245)

Някои искат да не страдат. Ще дойде време, когато няма да страдат, но трябва да бъдат безсмъртни. (71/стр. 258)

Нов ред иде сега в света. Въздухът ще бъде толкова деликатен, че вие с вашите дробове ще се задушавате. Вече трябва да се образуват органи да дишате с етера. (71/стр. 274)

Вие ще кажете: „Тежка работа“. Аз говоря за Новото на способните ученици, които разбират. За обикновените музиканти въпрос не става. (71/стр. 274)

Та казвам: Ако Бог е на наша страна, кой може да бъде против нас? Не са хората господари в света. Господ е господар. (71/стр. 275)

Туй, което казвам, който и да е ще го опита. Аз съм правил опити – ако вярваш на думите ми, ти можеш да се ползваш. (71/стр. 293)

Казваш: „Защо Господ ме е създал така?“. Как трябваше да те създаде? Утре може да те създаде един кон, да те тури в конска форма, или може да ти тури рога на главата. „Ще протестирам!“ Пред кого ще протестираш? (71/стр. 318)

„Ако ме послушаш, болестта ще мине. Ако не ме послушаш, болестта няма да мине, десет пъти ще се увеличи. (…) Ще се свие гръбнакът, ръцете, като говедо ще пъплиш и пак негодувай.“ Той се уплаши, казвам: „Слушай, не със страх искам това нещо да го направиш. От Любов готов ли си да се примириш?“. (71/стр. 320-321)

Онова, което казвам, ще бъде – сто и един процента ще бъде, понеже е Божие. Онзи, Който е казал, ще го направи. (71/стр. 325)

Аз искам Господ да заговори във всинца ви. Само така ще ме разберете. (71/стр. 325)

Аз не искам вие да бъдете като мене, нито аз искам да бъда като вас. Можем да бъдем подобни. (71/стр. 326)

Най-първо аз не се нуждая от никаква човешка любов. (72/стр. 32)

Някои неща зная и точно може да ви предскажа. Може да ви ги предскажа с една секунда точност. (72/стр. 36)

Аз проповядвам само едно Учение. Съмнявайте се в когото и да е, право ви давам. Критикувайте когото и да е. Щом дойде до Бога, там да си затворите устата и недоволството да изчезне. (72/стр. 52)

Ако ме викат във войната, ще ги приспя всичките. Докато съм там, всички ще спят. Ако искат да се бият, мене трябва да ме евакуират – да си вървя, че да могат да се бият. (72/стр. 73)

Мене ме питат: „Напреднал ли съм?“. Ако миришеш хубаво, напреднал си. Ако не миришеш хубаво, не си напреднал. (72/стр. 84)

Аз Го виждам скрит зад най-дребните неща. Заставам пред един цвят и с благоговение седя, Той е скрит зад него. Гледам колко хубаво е направено това цвете, какъв аромат има. Казвам: „Господи, Господи, познавам Те, Ти си!“. (72/стр. 100)

Та казвам на всинца ви: Всички ще станете за в бъдеще талантливи и гениални. Ще кажете: „Кога?“. Гледайте да не ме предизвикате да кажа: Вървете си! (72/стр. 108)

На онези, които нямат бъдеще, казвам: „Сега съм много зает, нямам време“. Тъй се избавям от тях. (72/стр. 119)

Бог обича хора, които постоянно се коригират. (72/стр. 119)

Да намериш Господа, преди да говориш – трябва ти една десетмилионна част от секундата. (72/стр. 129)

Мене ако питате, втори път не идвам. Само веднъж при такива условия идвам. (72/стр. 130)

За мене този свят съставя условия да го поправя за в бъдеще. Аз казвам: Всичките тия хора ще поправя. (72/стр. 132)

Казвате: „Вярвам в Бога“. Че какво си създал, като вярваш в Бога? (72/стр. 132)

Като дойдете до злото, вие ще кажете: „Тази работа е на Бога, Бог прави зло“. (72/стр. 153)

„Аз вярвам в тебе.“ Как е възможно? Ти, като вярваш, защо боледуваш? Защо не ходиш самоуверено, но едва креташ? Ти си изгубила равновесието. Ти вярваш не в Онзи, в Който трябва да вярваш. (72/стр. 164)

Вие казвате: „Светии сме били“. Какви светии? Пред моите очи такива светии не минават. (72/стр. 165)

Вие ще кажете: „Нещо реално – парици, парици“. Пари, колкото искате, мога да ви дам. Аз да ви дам пари, но нито един няма да остане тук. Като ви дам по две-три кила златни, идната неделя не зная колко души ще дойдат. (72/стр. 185)

Често при мене идват и ми казват: „Аз се моля“. Че какво, като се молиш? Ти като се молиш, то е твоя длъжност. (72/стр. 221)

Като се молиш, то е заради тебе. То е закон. Казвам: Направи нещо, което е извън закона – покажи ми една Безкористна Любов. (72/стр. 221)

Онзи, който люби Господа, на последния час ако Го разлюби, ще го върнат пак назад. В последния момент, ако твоята Любов е докрай, ще влезеш в Рая. (72/стр. 234)

Мнозина идват при мене и ми казват: „Умирам“. „Ще оздравееш.“ „Че как ще оздравея?“ Аз тъй само казвам: „Ще оздравееш!“. (72/стр. 241)

Питате: „Като служа на Бога, какво ще правя?“. Ти като обиколиш всички слънца по един милиард години, тогава ще ти кажа. (72/стр. 241)

Трябва да има изповедници, но аз съм се отказал да изповядвам. Предпочитам някой да дойде да ми разправя своите проекти. (72/стр. 243)

Бог се интересува не да изповядвате греховете, но какво желание имате да служите с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичката си сила. (72/стр. 243)

Сега искам да ме слушате. Аз не се занимавам с порядъка, който съществува в света. (72/стр. 250)

Аз гледам: по някой път, като ме срещнат, плашат се. Аз го чета – той нека се крие колкото иска, в едно зърване аз фотографирам и зная какво има. (72/стр. 156)

За Любовта казвам: Трябва жажда. Да трепери и духът, и душата, и умът, и сърцето – да имат жажда. (72/стр. 259)

Казвам: Онзи, Който ви е изпратил на Земята, има грижата за вас. Сега аз говоря на онези от вас, които съзнават, че имат душа. (72/стр. 270)

Там, дето минавам, аз плащам дълговете. (72/стр. 273)

Зад твоя образ, който имаш, седи Господ, Който те е създал. Като скъсаш връзката с Него, ти си вече една жаба, която кряка. (72/стр. 281)

По някой път искате да знаете онзи свят има ли го. Аз ви питам: Тоя свят има ли го? (72/стр. 282)

Всички вие след време ще бъдете Ангели с крила, ще ви пращат да служите на хората. Вие сега не го вярвате, че Ангели ще станете – аз го подписвам с двете ръце; че ще служите – пак го подписвам с двете ръце. (72/стр. 284)

Думите ми ще се сбъднат – с двете ръце го подписвам. (72/стр. 289)

Аз разполагам с Любов, която е мощна сила – не само за себе си. Аз една Нощ ще направя и ще запаля света с Любов; ще оставя той да се изправи. Ще запаля света с Любов и ще го оставя сам да се справи. (72/стр. 336)

Вие готови ли сте да вървите по Пътя на Новото Учение смело и решително? (73/стр. 5)

От правилното развитие на Школата ще дойде онзи вътрешен Божествен Свят, където човек ще завърши своето развитие, и ще дойде да помага на своите братя. (73/стр. 9)

На всекиму се дава съдействие да изходи Пътя. (73/стр. 9)

Като тръгнете в този Божествен Път, няма сила, която може да ви извади от него. Сега зависи как се подвизавате. Няма никаква външна причина, нито сила, която да ви отбие от Пътя. Тъй че, ако се отбиете, трябва да си кажете: „Ние сме виновни, а не външните условия на живота“. Опасността е само у вас. (73/стр. 9-10)

Колкото ви е дадено, толкова ви е потребно. Това е правилното мислене за тази Окултна Школа. (73/стр. 10)

Сега вие готови ли сте да вървите смело и решително по Пътя без никакво колебание? (73/стр. 10)

Има ваши погрешки, които аз извинявам; но има погрешки, които не мога да извиня по никой начин, и тях кармически трябва да ги изплатите. Има неща, които 101% мога да извиня; но има и неща, които 101% не извинявам. (73/стр. 17-18)

Послушание е нужно. И всеки, който не ме слуша, за него аз имам лошо мнение. Търпение и послушание – тези правила ще научите. (73/стр. 20)

Да дойдем до вас – на вас може ли да се разчита? Обръщам сега закона върху вас. Вие как сте? Може ли да разчитаме на вас? (73/стр. 21)

И в най-голямата тъмнина да слушате Гласа да казва: „Не бой се! Тук съм!“. (73/стр. 22)

Един в света има, за Когото всичко може да жертвате моментално, да не се спирате нито стотна от секундата. В едно такова състояние Бог всичко ще изправи. И преди да пожелаете, Той ще го изпълни. (73/стр. 22)

Моето желание е да подкрепя Божественото у вас, да го възрастна. За Божественото аз съм готов всичко да направя. А у вас има друг човек, за който не се интересувам. (73/стр. 23)

Ако вие подлагате Господа на изпитание, ще паднете. (73/стр. 23)

Сега, ако вземете Първия Принцип, ако сте внимателни към моите думи, те са тъй силни, тъй мощни. Аз ви говоря една Велика Истина, Първия Принцип: ако сте готови да служите на Бога, Бог може да трансформира живота ви; най-нечистия живот ще трансформира моментално, ни помен да не остане. (73/стр. 23-24)

Някой път седите и казвате: „Мен Учителя не ме прие“. Ами не си Светлина, как ще те приема? (73/стр. 25)

Едно правило: благодеяния на паразити не трябва да правите. (73/стр. 25)

Питам сега: Това, което ви дадох, какво ще го правите? Ако не умеете да го използвате, аз ще го взема назад, а вас ще ви пусна навън. Това е едно богатство, за какво ще го употребите? (73/стр. 26)

Днес съм безпощаден. Искам да говоря искрено. Тъй ми казаха да ви говоря… Господ ми казва: „Богатството, което им даде, запитай ги какво ще го правят“. (73/стр. 26)

„Всичко разбрахме, но пак остана нещо недоразбрано, недоразрешено.“ Ако всичко се разреши, вие вече няма да сте на Земята. (73/стр. 44)

После вървите тромаво; ще се научите да вървите леко, да имате пластични движения. А сега ви гледам: всички сте в походката си като гемии. Тази тромавост се заражда от застояване, не се движите. Всички мускули трябва да са в движение, трябва да са пъргави – всичко у вас да е пластично, живо. (73/стр. 55)

Новият Живот е там, в душата, и за да го разберете, трябва да слушате, защото то е една присадка. Ако аз присадя нещо, а вие го бутате по десет пъти и ако това, което аз присадя, вие искате да го развързвате – ще развалите всичко и тогава няма какво да си губим времето. (73/стр. 60)

Като стане експлозия в Божествения свят, всички части попадат в сърцето и тогава имаме едно счупено сърце. Всеки, който се е опитал да влезе със съмнение в Божествения свят, със своите стари мисли и желания, той е проверил това… С кои стават такива експлозии? Някои маги, които са се занимавали дълго време и са рекли да влязат в Божествения свят, с тях е ставало. Тези експлозии стават с най-учените, които са употребили най-големите хитрини на своята мъдрост. (73/стр. 65)

Та постепенно ще придобивате всичко. Няма да бързате, ще придобивате малко по малко… Пак ще повторя: Божественият Живот е най-лесният, най-лекият, най-приятният. И най-лекият път, по който може да вървите, това е Божественият Път – с най-малко разноски. И ако някой път ви се вижда мъчен, значи: хванали сте човешкото. (73/стр. 75)

Като отиваш при Учителя, ти трябва да се установиш и да следваш неговия път. Това подразбира послушанието. (73/стр. 114)

Ученикът трябва да бъде като една пъпка, която чака да се разпукне. Не може да се пукне, но отвътре има напрежение. А щом дойде светлината, тя отваря тази черупка. Отвътре трябва да има напрежение. Но ако светлината не дойде, тя не може да се отвори. Като взривното вещество – то е само едната половина, но трябва и запалка. Тогава ще се яви гигантската сила. (73/стр. 115)

Ученикът не може да бъде ученик, ако не е послушен, и то послушен на един мъдър Учител. Защото, ако той слуша и няма Учител, той се излага на опасност. (73/стр. 115)

Като кажа нещо, аз го смалявам дори, въпреки че е вярно. Казвам само една десета от цялото. Ако бих казал всичко, човек би се стопил под този образ. (73/стр. 143)

Щом обичаш света и светът теб обича, тогава ти не можеш да бъдеш приятел на Бога. А щом Бог те обича, тогава светът няма да бъде разположен към тебе и ти не може да очакваш от него да те обича. (73/стр. 152)

Велик закон се налага сега на цялото човечество. Велико съзнание се пробужда в света. Нещо, което никога не е ставало. Това е кипежът на всички човешки души, които искат свобода. (74/стр. 29)

Това е Божествен кипеж, който повдига цялото човечество. И религиозните хора не само че не трябва да спъват неговото течение, а ще трябва да му дадат път, иначе ще ги прегази. Това течение носи такива блага, каквито светът досега не е виждал; но и такива страдания за ония, които ще му се противопоставят, каквито те не са виждали. (74/стр. 29)

Да не мислите, че бъдещето на света ще върви по същия начин както досега. Кажете „сбогом“ на вашето минало. (74/стр. 29)

Окултистите имат много трудни методи, но те костват много скъпо. Колко окултисти са опропастени! Концентрира се някой да си кали волята, кали я, кали я, един ден се пречупи и рече: „Хайде, в другия живот ще започна изново“. Такива опити са правени много. Колко от вас са се занимавали с черната магия! Сега вече сте се разкаяли, понеже вече го съзнавате. Не че сте го желали, но сте влезли необмислено в кривия път. (74/стр. 36)

Някой път изпитвам вашия живот, правя сондажи, опитвам каква е температурата ви и знаете ли какво усещам и колко скъпо ми костват тези опити? Защото, когато някой иска да опита някого какъв е той като човек, преживява неговите състояния. А не може да обърнеш един човек към Бога, докато не преживееш и доброто, и злото, които са вложени в него. (74/стр. 60)

„Толкова години следваме, цели десет години учим тази наука!“ Отговарям: Хиляди години сте разрушавали, имали сте търпение да вървите в една посока, а сега в десет години искате много бърже да измените всичко, като с магически замах. Не зависи от мен да ускоря работата. Аз мога да ви посоча методи за по-бързото ви еволюиране, но има други сили, които контролират действията ви без лицеприятие. (74/стр. 61)

Аз трябва да употребя всички средства да освободя поробените същества. Само по този начин смятам, че извършвам своята длъжност. Тези хора са стояли дълго време на дъното, затова аз ще трябва да сляза и да ги изкача всички. Искам всеки, който излиза на повърхността, да спусне своето въже и да започне да тегли своите другари от кладенеца. (74/стр. 61)

Изглежда, че всеки, който влезе в тази Школа, смята, че първата година може да работи, да се подчинява, а втората трябва да заповядва. Не, трябва да работим не само първата, но и втората, третата, през всичките години – отношенията ни винаги трябва да са едни и същи. (74/стр. 62)

Искам всичко, което вършите, да изтича от вашата добра воля. Не искам да се чува: „Направих това, направих онова“. Болно става, когато се чува такова нещо. (74/стр. 62)

Някои от вас, като влязат в Школата, мислят, че всички тук са много добри хора, и си казват: „Ние имаме много добро мнение за този и този човек“ – както много други, тъй и той не е разбрал тази Школа. (74/стр. 62)

Като дойде някой нов, всички казват: „Да се пазим да не го съблазним“. Добре, но ако не първата, втората година можем да го съблазним. Ако го съблазним, по-добре да го съблазним отначало, защото по-късно е вече опасно. (74/стр. 62)

Не искам да си служите с примки и да примамвате хората. Искам отношенията ви да са чисто Божествени. (74/стр. 62-63)

Казват за някой проповедник: „Той е направил много за паството си“. Нищо не е направил той, но направили са го онези хиляди ангели, работници, които вие не виждате. Доброто вътре в нас и великите блага, които търсим, могат да израстат само благодарение на Бога и на Неговите помагачи служители. (74/стр. 63)

Законите на Бялото Братство са безпощадни. Престъпиш ли един, последствията са много жестоки. В света тези закони действат и отнемат всичко, спечелено незаконно. (74/стр. 67)

Хората от Новото Учение трябва да имат много възвишен морал и да искат всичко с позволение, защото има невидими кражби в света. (74/стр. 91)

Ако бях в някоя гора, аз ще мога да ви говоря повече време, по-продължително, без да се уморя. Защо? Защото растенията и дърветата ме разбират и от тях мога да си взема повече потенциална енергия. (74/стр. 91)

Всички религии са методи на Всемирното Бяло Братство. С тях то иска да сближи народите. Неговите пратеници създават и ръководят религиите. (74/стр. 96)

Организирането на света се дължи на Бялото Братство. Провини ли се някой, поставен да работи, отклони ли се от пътя, който това Братство му посочва, то го праща някъде, откъдето да бъде безопасен за хората. (74/стр. 97)

В архивите на Бялото Братство се пазят всички тайни и всичко добро – няма нищо пропуснато. Ръководителите на това Братство са горе, там се посвещават, а долу работят. (74/стр. 97)

Има известни престъпления, за които и в Духовния свят няма прошка – това са моралните престъпления. Морално престъпление е, ако убедите някого, че няма Бог. (74/стр. 101)

Важно е сега моралното падане и повдигане на човека. Онези, които паднат морално, ще останат за хиляди, хиляди години назад. (74/стр. 102)

Вложете в душата си следната мисъл: планът на вашия сегашен живот е предвиден още преди 250 милиарда години и този план вие не може да измените. Той ще се измени сам по себе си в следващото ви слизане на Земята. Всички ваши съвременни нещастия, несполуки и неразбирания се състоят в това, че вие си правите все нови планове в живота. Престанете да правите това. (74/стр. 103)

Да се прилага законът за десятъка. В прилагането на този закон вие ще калите сърцето, ума и волята си. Какви ще бъдат резултатите от прилагането на този закон, това ще видите след хиляди години. (74/стр. 102)

Свийте юмрука си и кажете: „Господи, аз искам да любя!“. Като свивам юмрука си, това значи, че аз искам да влея във вас Любовта, та да разберете какво значи тя. Тази година ще свия юмрука си срещу всинца ви и по този начин ще влея в душите ви това, което никога не сте имали. (74/стр. 109)

В Духовния свят законът е такъв: Последният час от деня и последният ден от годината компенсират, поправят всичко, и обратно; те дават условията за ликвидиране на кармата. (74/стр. 116)

Не мислете, че ще живеете така по старому. Не! Господ вече ви е лишил от листата – така е писано в Божествения закон. Бог не позволява вече да се храните с листа, когато за вас е настанал периодът на пеперудите. (74/стр. 125)

Това Учение носи Новата Култура, която ще създаде и Новата Раса, за която съвременното общество дори няма и представа. (74/стр. 125)

Като ви говоря така, не мислете, че искам да ви направя адепти на това Учение, а ви казвам, че за вас иде голяма катастрофа. Ако вие се залъгвате и останете още десет години в положението на гъсеници, за вас няма да останат листа. Съветвам ви десет дни по-рано да се превърнете на пеперуди. (74/стр. 125-126)

Разберете, че всеки народ има предопределена мисия, която ако не изпълни както трябва, той е загубен и нищо не може да го спаси. (74/стр. 126)

Вие за мене не бива да казвате нищо лошо, нито пък аз за вас, защото у мен и у вас живее Господ, против Когото не може да се говори лошо. (74/стр. 127)

Ако у вас нямаше тази обич, аз не бих дошъл да ви говоря. Туй, дето сте дошли да ме слушате, показва, че Господ е дошъл с вас. (74/стр. 127)

Това, което ви говоря, не е нещо ново – вие го имате в себе си от векове. (74/стр. 127)

Миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно и представляват една Реалност в света. Онези, които са се поминали, и тези, които сега живеят, и онези, които ще дойдат в бъдеще, също са една Реалност. Ще оставя този въпрос – него вие имате 350 хиляди години да го разрешавате и вярвам, че ще го разрешите. След толкова години аз пак ще дойда и ще видя как сте го разрешили. (74/стр. 127)

Пътища в живота има много, но Пътят към Посвещение е един. Нарядите, които ви давам, са методи в този път. (74/стр. 145)

Винаги казвайте: „Господ направи“; никога не казвайте: „Аз го направих“, защото това ще бъде работа на Антихриста. (74/стр. 146)

Главният Учител в света обаче е Един. Когато Господ говори, аз приемам Божественото, който и да ми го каже – Учител, ангел, дете или простак. (74/стр. 146)

Пазете за себе си Божественото – бъдете мост на Господа, а не на хората. (74/стр. 146)

Ако имате сила да карате машината, и моята сила ще дойде да ви помогне; ако нямате или започнете и престанете, и аз ще кажа: „Не сте ми потребни“. (74/стр. 147)

Аз съм уверен в успеха на онова, което вършим, защото Господ е с нас. (74/стр. 160)

Ако някои са дошли тук да шпионират, да изопачават мисълта ми – Господ е свидетел. Между вас да не се поражда никаква мисъл за сектантство. (74/стр. 161)

Сега поздравявам всички с: Добре дошли в Училището! (74/стр. 161)

Ако вие не виждате в лицето на вашите братя Живия Господ, не разбирате това Учение. Ако аз във вашето лице не виждам Бога, моето учение е лъжливо. Ако не ви обичам и не съм готов да се пожертвам за вас, проповядвам едно лъжливо учение. (74/стр. 179)

Ние можем да спрем Божието благословение, което иде; но можем да спрем и Божието наказание, което се готви. (74/стр. 191)

Тъй че, когато Господ реши да направи нещо, не мислете, че Той е абсолютно решен – щом ти измениш намерението си, и Бог изменя решението Си. Бог е толкова благ: каквото изменение направиш в намеренията си, такова решение и Бог взима спрямо теб. (74/стр. 191)

При никакви условия не се позволява убийство, даже и при самозащита. Онзи, който иска да бъде член на Бялото Братство, не трябва да извършва никакви убийства. Извърши ли някакво убийство, той бива изключен от Братството и за да го приемат отново, трябва да премине през редица изпитания, докато се пречисти и придобие смирение. С убиването на първия човек се основа Черната Ложа. (74/стр. 209)

При каквито условия и да се намирате, те не ви спъват. Щом сте готови, Белите Братя ще ви създадат добри условия за работа. (74/стр. 215)

След като свърши всичката си работа, ученикът на окултизма казва на Учителя си: „Благодаря ти, Учителю!“. А когато ученикът свърши добре работата си, Учителят казва: „Благодаря ти!“. Няма нужда от никаква заплата, а една благодарност изплаща всичко. (74/стр. 215)

В Бялото Братство има и жени, които са завършили развитието си преди милиони години. Днес те не са нито мъже, нито жени – изпратени са като Велики Учители и ръководят съдбините на цялото човечество. Те ви познават, знаят живота ви. (74/стр. 216)

Сега искам между вас да се създаде хармония, искам от вас сериозно учение, а не да напуснете света и с това да си мислите, че сте се самопожертвали. Нека всеки от вас стои на мястото си в света, да бъде чист и да упражнява изкуството на самообладанието. (74/стр. 216)

И тъй, искам от вас Абсолютна чистота и Абсолютно самообладание – без никакво изключение! Ще кажете: „Ама може ли?“. (74/стр. 216)

И аз ви казвам: Сърцето си дайте на Бога, за да е чисто; умът си дайте на вашия Учител, а ръката си – на вашия Дух, който ви ръководи. (74/стр. 217)

Та и вие сега, като ученици на Окултната Школа, трябва да имате такова смирение, каквото е имал Христос в света, и да бъдете послушни като роби. Послушни ли сте, Белите Братя ще ви помагат; не сте ли послушни, те ще ви покажат вратата. (74/стр. 217)

Не мислете, че вие сте вече в Школата – вие още сте извън нея. Във Вътрешната Школа се изисква самопожертване, отричане от себе си – това, което вие сега още не можете да направите. И тъй, вие сте още далеч от Школата. (74/стр. 217)

Аз искам на първо време да възприемете отвътре Духа, защото в този случай има нужда от още двама свидетели отвън. Вашият Дух е първият свидетел, аз съм вторият свидетел, а вие сте третият. По такъв начин ние съставляваме една троица. (74/стр. 230)

Свършете тъй работата си, та като отидете при Бога, Той да ви даде една усмивка. (74/стр. 232)

Аз искам и вие, като ученици на Окултната Школа, да си плюете на ръцете тъй, както и аз съм си плюл на ръцете, и да бъдем всички слуги на Господа. (74/стр. 255)

Моля, ще бъдете тъй добри да ме изслушате, аз няма да говоря дълго… Понеже вие имате моите почитания и уважения, аз искам да ви говоря кратко и разбрано, като на разумни. (74/стр. 279)

Ако влезем в Бога, Който е взел всички неща предвид, каква полза има да Му даваме съвет какво да прави? Ако се движим в Бога, има ли смисъл да се осигуряваме? Аз говоря само за онези, които са духовни и имат това съзнание. (74/стр. 307)

Ние сега няма да бягаме от света, няма защо. Сега светът бяга от нас. Едно време ние трябваше да бягаме от света, а сега светът бяга от нас. (74/стр. 341)

Не се смущавайте, че опитът ви е излязъл несполучлив. Всеки първи опит е несполучлив, всякога е така. Знаете ли колко несполучливи опити е правил Господ? (74/стр. 361)

Пред нас върви Господ, няма какво да се плашим. И ние ще Го славим. Той Си движи Ръката, урежда света, а ние ще вървим след Него. (74/стр. 377)

Аз съм готов да помогна на всички ви, безразлично кои са. На всички, които искат да изпълнят Божията Воля, ние ще помогнем, каквито и да са те. Където и да са те, те са с нас. (74/стр. 378)

И тъй, Господ ви поздравява и казва, че ще ви помага. (74/стр. 378)

Законите са абсолютно неизменяеми, никому не се прощава. Този, който ги престъпи, ще изпие кармичната чаша до дъно и ще му се прости чак тогава, когато научи урока си. Казвам ви това, за да ви предпазя – вие навлизате в една свещена област, където умът ви трябва да бъде свещен, сърцето ви трябва да бъде свещено, волята ви трябва да бъде свещена, душата ви трябва да бъде свещена. И духът ви трябва да бъде жертва на Живия Бог. Тогава ще бъдете ученици на Бялото Братство. (74/стр. 384)

Никакво колебание, никакъв спор! Абсолютно никакво изключение! (74/стр. 384)

Например мнозина са казвали: „Аз нямам нужда от Учител, в мен говори духът“. Не е разбрал той. Духът, който говори в нас, е един; а всякога, през цялата вечност, ще имаме нужда един от другиго. Който каже, че няма нужда от другиго, това е от лукавого. Това да знаете. Затова той няма нужда от Живия Бог. А онзи, който е роден от Бога, той винаги ще има нужда от другите, защото и в тях живее Бог. (74/стр. 385)

И ако вие един ден се отклоните от мене, вие ще пострадате, а не аз. Веднага ще се почувствате лишени от Бога и няма да можете да говорите, ще изгубите вашето красноречие. (74/стр. 385)

Но самата Духовна Любов още не е започнала да се проявява. Че тя не е пробудена, се забелязва по тази ревност между вас; забелязва се по това, че не може да се търпите едни други. (74/стр. 395)

Всяка душа трябва сама да се обърне към Господа, към Божественото Слънце – ти не може да я обърнеш. (74/стр. 399)

Следователно на Земята ние може да помагаме само на ония, пътят на които съвпада с нашия. А когато техният път не съвпада с нашия – вие и от едната страна, и от другата страна ще харчите енергията си напразно. (74/стр. 399)

Искам да бъдете във вътрешна хармония, да не се раздвоявате. Мене вие не можете да раздвоите по никакъв начин – щом речете да ме раздвоите, аз късам нишките и ви оставям долу. (74/стр. 400)

В моя път дясна и лява страна няма. Има само Един Път – Пътя на Любовта. Нищо повече. И десният, и левият път са свързани с Любовта. (74/стр. 400)

Ако речете да правите опит да ме лъжете, аз ще вдигна ръцете си, ще ви приспя, ще си замина. (74/стр. 401)

Не се отчайвайте, може да дойдат изпитания, колебания, съмнения. Това са естествени неща в този път. Не се плашете. Вярвайте, вие сте под ръководство. Щом сте верни на Закона на Любовта, няма да има никакви изключения и тогава на всичко ще се научите. Ще се научите да предавате Учението на Бялото Братство. (74/стр. 404-405)

Аз искам да бъдете особени! Всеки от вас да пази тази своя особена черта, да не искате да бъдете еднакви. (74/стр. 406)

Всички ви приемаме, без разлика. Отваряме ви Училище да се запишете. (74/стр. 407)

Белите Братя ви отварят място в тяхната Школа. Ако бъдете верни на този Закон на Любовта, ще опитате верността на моите думи; но ако не бъдете верни, ако изневерите, ще ви изключат. Аз не отговарям за това. Няма да ми се сърдите. (74/стр. 407)

Някой път човек може да направи някои грешки, но не се самоизмамвайте – вие не знаете защо той прави това. Вие не знаете състоянието му в даден момент, не знаете какви са неговите отношения към Бога. Вие това не знаете. Ние трябва с благоговение да се спрем и да чакаме да видим какво Бог работи. (74/стр. 434)

Не се старайте да бъдете по-добри, отколкото сте сега. Аз не искам да бъдете по-добри, отколкото сте сега! Помнете това: Всяко пресилване носи изтощаване. (74/стр. 450)

Нека в душата ви има нещо тайно, нека хората не знаят всичко за вас. Само Бог трябва да знае какви сме. Ако Господ ни знае и ние Го познаваме, това ни е достатъчно. (74/стр. 450)

Нека Великият Божи Дух вложи нещо Ново във вас, каквото Той намери за добре. (74/стр. 451)

Всички, които са останали днес, ще образуват стоте, които аз избирам. Дали ще бъдете избрани, още не се знае. Ако приложите казаното, ще бъдете избрани. Този, който приложи закона, е избран; а който не го приложи, ще седи в антрето. (74/стр. 453)

Представете си, че застана над София: там, където се пресичат пътищата за Лондон, Париж, Цариград, Берлин, Петроград, Москва, Рим. На този кръстопът започна да лекувам. Моята слава ще се пренесе по етера по всички краища на света. Тези пътища ще се задръстят от коли, превозващи болни. От всяка държава ще изпратят лекарски групи, които ще преглеждат болните, ще установяват диагнозата: на каква степен на развитие е болестта, откога боледува, при какви условия е живял, какво е работил, на каква възраст е, името и где е живял, с какво се е хранил – всичко това се протоколира. Тогава ще го излекувам. Наново ще дойдат да го прегледат и да установят какви органически повреди са настъпили, и това ще запишат. Ще дойдат журналисти от всяка държава, ще опишат всичко това, което става, и ще информират своя народ: болни, придружаващи болните, водачи на колите, лекари, журналисти, любители, любопитни, любознателни. Ще идат и тези, които съм излекувал, да носят подаръци от благодарност.

Тук ще се събере многохиляден народ. Милинкаджии ще носят закуски, бозаджии; ще се построят палатки за скара, за кебапи и пържоли, закусвални, пивници; ще има музиканти, циркове, борци, търговци и всевъзможни зрелища. Това ще бъде един истински ориенталски панаир. И аз ще продължа да лекувам. Излекуваните ще бъдат на възраст 35 – 40 – 45 години. Като ги излекувам, ще кажат: „Ние живяхме 50 години, но животът измина много бързо. Колко ни остава да живеем още? Да живеем още 10 – 20 – 30 години, но те ще изминат като утре. Колко е кратък животът!“. И ще кажат: „Дайте сега да ядем, да пием, да се веселим, да се удоволстваме, да се наситим, защото утре ще умрем. Трябва да се наживеем“. И ще се впуснат наново настървени страстно в разни оргии. А неизлечимите болести са именно от такъв разпуснат живот. Като ги излекувам, те наново с по-голяма стръв и сила ще се впуснат в такъв живот и наново, от този разгулен живот, тези болести ще се явят и ще ги завлекат в гроба.

Тогава питам: Има ли полза от жертвата, която бих направил? (75/стр. 127-128)

Богатството, което Бог ти е дал, с него веднага можеш да изплатиш кармата си и да станеш от съвършените, пък ако не – ще дойде другият закон, с който ще се увеличи кармата. (75/стр. 174)

Трябва да имате едно вътрешно преживяване. Аз мога да ви говоря отвън, но ако Господ не ви говори, всичко е безполезно. (75/стр. 176)

Знаете ли, ние можем да ограничим Господа със своята неблагодарност. Изборът не е мой, аз правя каквото ми кажат. Вие казвате: „Учителя всичко може да направи“. Не е така. Този свят е на Бога. (75/стр. 176)

Туй, което правите за мене, правете и за другите същото. Това ме радва. (75/стр. 176)

Зная, че някои мои думи попадат много тежко; е, паднала е – или някоя моя постъпка. Аз зная: вие сега искате да бъда винаги с весело лице, но аз някой път се боря. Хвана някой вълк, извадя овцата, ударя го – вие казвате: „Учителя е много неразположен“. (75/стр. 177)

Мнозина казват: „Да дойде Господ“. Питам: Здрав ли си? Кога дойде Господ, ще излезеш да Го посрещнеш, ако си здрав. Ако си болен, ще чакаш други да те изнесат – я Го видиш, я не. (75/стр. 179)

Да служим на Бога, това е най-лесното. Учението за Бога го разбират мравките, растенията и т.н. (75/стр. 179)

Искам да схванете това: каквато и работа да вземеш, това не препятства да служиш на Бога. (75/стр. 179)

Реалното нещо в света, това е Любовта към Бога. Любов към Бога, не към ближния. Долу лъжата! Любовта към ближния – това е една лъжа. (75/стр. 181)

Този е бил спорният въпрос, за да се раздели Братството на две страни: тези, които са казвали, че трябва да се започне с Любовта към Бога, са Бялото Братство; а другите, които са казвали, че трябва да се започне с любовта към ближния, това е Черното Братство. (75/стр. 181)

Някои казват: „Тези работи са за бъдещето“. Тази мисъл за бъдещето е от Черната Ложа. Ние прилагаме нещата сега. (75/стр. 182)

Да не казвате: „Това е велика работа, това не е за нас“. Не се смущавайте! Вие можете да се свържете с това Велико Учение; не се иска от вас да промените целия свят. (75/стр. 186)

От Божия страна абсолютно никакво препятствие няма – има всички условия да ви благослови Бог. (75/стр. 183)

Един казва: „Учителю, аз искам твоето място да взема“. „Заповядайте“, ще му кажа. Аз вдигам един чувал от 100 кг и изпотявам се. Ще му кажа: „Елате“. Той, като поноси чувала на гърба си една-две седмици, ще каже: „Тази работа не е за мене“. (75/стр. 188)

Ако този, който е вътре в тебе, не можете да го заставите да ви слуша, кого ще накарате да ви слуша? (75/стр. 191)

С Бога ти дълго време няма да можеш да разговаряш, но една аудиенция от една секунда ще можеш да имаш. Това е достатъчно. Той ще каже малко, но това ще има велики резултати. (75/стр. 204)

Сега вие ликвидирате кармата си. Знайте, че вие сте в последната фаза на вашата карма. Това е така назряло сега, че колкото по-скоро, толкова по-добре за вас. Всяко едно отлагане е вече лошо. (75/стр. 192)

Първото нещо е: трябва да спазвате пълно равновесие. То е нужно за окултния ученик. Страхът ще дойде. Всички тези неща ще дойдат. Но силата ви – силата ви седи в онова тихо, спокойно състояние. Това е един изпит на цялото Братство. (75/стр. 195)

Сега Бялото Братство всяка година има събор на едно от най-високите места на Хималаите. Всяка година имат среща, там се взимат известни решения по всички важни въпроси – срещата на всички най-видни ръководители на всички народи; среща на физическото поле, в най-високото поле на физическия свят. Тези места в Хималаите са непристъпни, даже невидими за човешкото око. (75/стр. 198)

Сега това Учение е за приложение. Знаете ли защо ви го давам? За съвременните хора иде такова едно изпитание, че ако на тези съвременни хора бихме обяснили какво има да стане, на всички тези хора косите биха побелели за 24 часа от страх. Този свят на сегашните хора си отива и няма какво да съжалявате вече. Ние ви извеждаме 24 часа, преди да се събори зданието. (75/стр. 184)

Ако върху това, което съм ви казал, се усъмните, тогава знаете ли какво ще дойде? Абсолютно не позволявам никакво съмнение в думите ми! Защото аз никога не съм се съмнявал. Това е Божественото Учение. То няма изключение. (75/стр. 184-185)

Аз мога мъртви да възкресявам. В моя власт е това. Аз мога да лекувам всички болести, и неизлечими. Власт имам. В моя власт е това. Но каква полза? (75/стр. 127)

Аз казвам като Архимед: Дайте ми опорна точка да поставя моя лост и с него ще изместя орбитата на живота. Опорната точка, която търся, това сте вие, учениците; а моят лост – това е моето Учение. Когато вие приемете моето Учение, ще приемете и силите, които носи това Учение. (75/стр. 128)

Вие ще внесете това Учение в света. Ще го направите ясно и достойно за света. Всички ще видят, че то носи радост, здраве, блага, знание, Любов и Смисъл. Ще видят, че животът е велик, и за човека – че го очакват светли бъднини. Хиляди ще тръгнат след вас. И така светът ще тръгне в нов светъл път. (75/стр. 128)

Казвам: Дайте ми прилежни ученици, които да учат, да прилагат. Ако трябва време – и 100, и 120 години, и повече ще остана на Земята, в моя власт е да продължа живота си. Дайте ми ученици! (75/стр. 128)

Из „Диамантената Книга“

Учителя не е Същество от Вечността. Учителя е слязъл от Бездната на Древността.

Що е Скритият Старец? Спасяващият Вечността.

Учителя е Същество, което диша Огън и пие Мистерия.

Учителя е инструмент на Бездната.

Учителя – това е Живот с Безкрая.

В окото на Учителя живее Древната Истина.

Учителя е тяло от Безкрайност. Тяло без тяло.

Учителя познава Словото, но той е Същество от Храма на Тишината.

Учителя е Бездна от Неизвестност.

Учителя е Извор на Живот – не можеш да го изчерпиш. Той е Жив Център.

Учителя е велик дар от самия Бог за хората.

Учителя е Истина, по-дълбока от всяко приятелство.

Учителя е Неизмерим. Той е нещо повече от Храм.

Учителя е пътят и след живота.

Учителя е трепет на Бога.

Учителя е слизане на Произхода, за да се завърнем.

Що е Учителя? Гласът на Божия Живот.

Гледай Учителя отвъд очите си, за да не го изгубиш.

Учителя е глас в Гласа на Бога.

Слушай Учителя извън ушите. Слушай го с целостта си.

Произходът е отделил нещо скъпо от Себе Си и е създал Учителя.

Учителя е глас от Дълбините на Произхода.

Ученикът е в нещата. Учителя е зад нещата и събитията.

Да пиеш от Учителя, то е изворна вода – Вода Божия.

Учителя е неизразим, а Бог в него е безкрайно Неописуем.

Учителя е твоят мистичен път към Бога.

Щом тук си с Учителя, и оттатък ще бъдеш.

С Учителя има само едно – потайни истинни отношения.

Връзката с Учителя е скритата тънка енергия.

За да се вгледаш в Учителя, трябва да си изчезнал.

Усмихни се на Незримото – Учителя ще те разбере.

Учителя е Живот в Бога, а не вяра.

Любовта към Бога е над всички методи, правила и техники.

Учителя е желание на Бога и той желае това, което Бог желае.

За да намериш своя Учител, отвътре трябва да заложиш живота си.

Ученикът не идва при Учителя за знания, а за да върви по пътя към Бога.

Учителя е потекъл от Безкрая, за да дойде до тебе.

Всеки Истински Учител е взривил змията и вселената в себе си.

Познаването на Учителя е погребването на смъртта.

Учителя е до тебе, за да разрешиш себе си.

Учителя е глас, който чува твоята тишина.

Истинският ученик излъчва не знания, а Любов. Учителя излъчва Истината.

Не питай Учителя за пътя, защото път няма. Има само Дълбиние.

Без Учителя Бог остава Неразбран. С Учителя Бог става Неизразим.

Учителя е таен път към Скрития Бог.

Учителя не е нито земен, нито извънземен. Учителя е Царство Божие.

Учителя е в Абсолютното Доверие.

За да дойде Учителя, ти трябва да се намираш в своето Божествено време, а не в своето мъртво време.

В Абсолютното Доверие слиза Неговата Абсолютна Сила.

Абсолютното Доверие означава да си абсолютен господар на себе си.

Учителя е път отвъд света.

Който се е родил в Учителя, умира в Бога.

Учителя е по-жив от умрелите и живите.

Учителя е роден от Скритостта на Бога.

Учителя е особен лъч на Бога – само определени съзнания могат да бъдат привлечени.

В света Учителя има име. В Бога Учителя е Безименен.

Учителя външно е нещо видимо, а вътрешно е нещо скрито в Бога.

Учителя иска да разкриете Бог в себе си.

Учителя почита Бог не като сила, а като Любов. Всяка сила идва след Любовта.

Който търси знание, не може да върви към своя Учител. Истинският ученик търси Любовта, а знанието му се дава даром.

Стихиите на природата познават Учителя, защото той носи Бог в себе си.

Манастирът на Учителя е Безкраят.

Имаш ли Истински Учител, сам Бог те е приближил до Себе Си.

Не можеш да измериш Учителя.

Учителя е наблюдател на развитието.

Що е Учителя? Любов към душите.

Учителя спасява Вечността и погубва времето.

Учителя е водач на чистите сърца и възвишените души.

Любовта на Учителя към Бога никога не завършва.

Учителя е част от Съвършенството на Бога.

Учителя е Изворът на Бога.

Мигът, в който Учителя те докосва, има тайна.

Учителя е Белият Огън на Бога.

Учителя живее в Бога и затова той може да каже: Аз съм. А това е Името на Древната Раса.

Учителя дарява Бога.

Учителя е майсторът, който извайва пътя на своите ученици.

Учителя е действие на Забуления Бог.

Учителя отдавна е загубил човешкото си сърце. Сега той има Божие Сърце.

Учителя е подобие на Бога – Бездна от Неизвестност.

Учителя е бездънен.

Учителя е видимата и невидимата Ръка на Бога.

Сам Бог е образувал Учителя за Своите цели.

Учителя е тайно Слово, изречено в Сърцето на Бога.

Учителя няма описание, защото е Божия Същност.

Учителя е Принцип и поради това той има тайна вътрешна мисия.

Учителя е Същностна Любов, а не религия, защото без Любов каква ще е твоята религия?

Любовта е Древният Път към Бога и затова е слязъл Учителя.

Учителя е нещо от Дълбините на Бога.

Всеки Учител е извървял своя таен път.

Учителя е Сърце Божие.

Учителя е близък, но е всякога непознаваем.

Със знанията търсиш своя Учител, а с Любовта го срещаш.

Когато изричаш: „Учителю!“, ти докосваш Сърцето на Бога.

Словата на Учителя са Убежища.

Ако имаш Учител, Бог те е прегърнал.

Учителя е нещо, което те подготвя за незнайна среща с Бога.

Учителя е реален – светът не е.

Учителя е явлението – всичко друго е само събития.

Що е Учителя? Вашата Безпределност, Изначалното Царство.

Старецът носи в себе си поведението на Древността, защото хората имат минало, а Старците имат Древност.

Учителя е избрал Древния на живот и смърт и затова не може да умира.

Що е Учителя? Нашето съчетание с Древността и Безкрая.

Учителя казва: В Безкрая всичко е осмислено.

Древността е Всевиждаща. Безкраят е Всечуващ.

Само Чистият Дух е в единство с Учителя.

Що е Учителя? Този, който ни отделя от сътвореността и времето.

Ако си се научил да общуваш с Истината, Древността ти изпраща Истински Учител.

Учителя е Ядро от Истината.

Истинското общуване с Учителя се осъществява дълбоко навътре в Скритата Реалност.

Твоят Учител е Древен и той е слязъл тук близо до теб, за да се завърнеш в Древната си Родина.

Твоят подход към Учителя решава дали си сътворен, или несътворен.

Ако нямаш Истинска Любов, не можеш да получиш пътя си.

Учителя казва: Ние се нуждаем само от Бога. Всичко друго е последствия.

Който е разрешил себе си, той вече не е сътворен, той вече е Свободен Дух.

В Учителя не тече време. В Учителя тече Бог и Безкраят.

Дълбинното Слово никога не излиза от сътворена уста.

Учителя е друг свят, той е повече Невидим Свят.

Любовта към Учителя е Любов към Скрития Бог.

Учителя е Дух и Истина в тяло.

Учителя не е наука или религия. Учителя е мярка.

За пробудения ученик Учителя винаги е тук.

Учителя – това е Погледът на Бога.

Учителя е Дух Отвъден.

Учителя не гледа твоите практики, а твоята Същност, твоята Истинност.

Срещата с Учителя е среща с Бога, среща с Истината.

Учителя люби душата на нещата.

Със знания не можеш да се приближиш до Учителя.

Този, Който те прави близък с Учителя, е самият Бог.

За да се приближиш до Сърцето на Учителя, стани Любов и Истинност, а не знаене.

Знаещите не постигат Учителя. Знаещите не се приближават до него.

Знаенето е отказ от Истината и отказ от Бога.

Знанието е падението от Бога. Знанието е отделянето от Бога.

Учителя е тук, за да те спаси от твоите знания.

Истината не е знания. Истината е Дух и Безмълвие.

Истината ли е важна, или знанията?

Учителя е създал в себе си Божието Присъствие.

Учителя е Сърцето и Очите на Бога.

Учителя е Божий Дар за ученика.

Учителя е Същество, отстранило света и вселената.

Всеки Истински Учител надживява света.

Срещата с Учителя е среща с Незнайния Път.

Ако заживееш в Учителя, няма да повярваш в бъдещето, но ще повярваш в Бога.

Който наистина е видял своя Учител, е постигнал избавление.

Когато Учителя се вселява в тебе, ти виждаш с Очите на Бога.

Срещата с Учителя се случва в света, но извън времето и сътворението.

Ако си срещнал своя Учител, срещнал си чудото на своя живот.

Ако си чул гласа на Учителя, чул си тайния звук.

Учителя е Несътворен Свят, слязъл в света.

Учителя е ясен говор на Тайната Божия.

Говорът на Учителя е жива вода, Мълчанието му е свещено, а Тишината му е древен диамант.

Учителя е Гласът на Безкрайния Живот.

Учителя работи повече в невидимото поле на ученика.

Ако чисто си търсил Истината и Бога, ще видиш Учителя със своята пробуденост и ще го познаеш.

Учителя е Ново Начало в твоя живот.

Само с чиста същност можеш да видиш Учителя.

Любов към Учителя – това са истинските и благоприятните условия на живота.

Учителя е тук, за да събуди твоята смърт, твоята безкрайност.

Ако си се посветил на Учителя, Учителя се грижи за тебе. Ако си се посветил на света, светът се грижи за тебе.

Учителя казва: Истината е пътят с благоприятните обстоятелства.

Ако ти си в Учителя, тогава събитията и явленията работят за тебе.

Когато истинно обичаш Учителя, създаваш една Божествена енергия в себе си.

Учителя е твоето Свещено Писание. Ако това Писание те ръководи, ти ще познаеш себе си.

Учителя е отвъд своята биография.

Не вярвай в Учителя, а му посвети живота си.

Учителя казва: Истинският ученик умее да превръща мълчанието си в Тишина и така открива Бога.

Бог е станал Тайна, за да намерим своя Учител и да имаме развитие.

Ако имаш особено отношение към Истината, тогава си близо до своя Учител.

За да намериш Учителя, трябва да си търсил. Всяко търсене се случва вътре в Бога.

Учителя е Свещената Божия Сила.

Учителя е Словото. Словото е Висшата Царска Власт.

Що е Учителя? Постоянството в нас.

Учителя е свръхестествена сила в Ръцете на Бога.

Учителя е строга милост.

Учителя прави мъртвите живи.

Любовта към Учителя е нашият път към Бога и към себе си.

Кармата прави твоето бреме, а Учителя създава твоята лекота.

Не си роден за друго, освен да откриеш своя Учител.

Сърцето на Учителя е Божие Откровение.

Учителя е хранилище на Тайните Божии.

Учителя се разбира не с ума, а с тайната на сърцето.

Истинската Любов към Учителя се зове: Особена Всеотдайност.

Учителя знае всеки трепет на твоето сърце.

Любовта на Учителя е видима като Любовта на Скрития Бог.

Учителя е замисъл на Божия Промисъл.

Учителя е океан от Мъдрост.

Учителя е скрит неуловимо в събитията на твоя живот.

Без Учителя ще има събития в твоя живот, които ще те съкрушат.

Словото на Учителя е Благо Съкровище.

Ако си ме видял, Бог те е докоснал.

Ако ме любиш, ще имаш Бог на свое разположение.

С мен ще преодолееш и светлината.

Аз съм във вечно новия живот.

Аз съм Обновителят.

В Часа на Истината аз ще съм там и ще ти помогна. Часът на Истината е мой час.

Някои казват: „Аз съм честен“. Питам: Намерил ли си ме?

Ще ме узнаеш, ако Бог ти е проговорил.

Ако знаеш как да произнесеш моето Име, Бог ще бъде вселен в тебе.

Какво ще кажете, ако ви кажа, че аз съм създал Древната Тишина?

Злото не люби Тишината, защото в Тишината е Мечът Божий.

Не гледам дали си невежа. Гледам дали ме търсиш.

Вие търсите смисъла. Аз казвам: Смисълът е у мене. Но у мене има и друг смисъл, неразкриваем.

Учителя – това е чистото състояние на Бога, на Реалността.

Учителя – то е Дълбинното, а Дълбинното е просто, естествено, леко.

Ако не любите Бога, аз ще ви спъна в развитието.

Бъди спътник на Учителя, а не на света. Така ще бъдеш спътник на Истината.

Не прилича ли Учителя на Древен човек?

Учителя има само едно богатство – Бог. И той Го споделя с нас.

Който много е търсил Учителя в своето минало, сега Учителя е в него.

Вгледай се в Учителя. В Учителя има Бог, а не вселена.

Учителя е Коренът, учениците са клоните. Който е стигнал до Корена, той е познал своя Учител, своята практика.

Истинският ученик има Любов към своя Учител, а не практики и методи.

Тези, които не ме търсят, ще изгубят пътя си.

Тези, които не ме търсят, ще изгубят себе си.

По-добре е да ме търсиш и да не ме намериш, отколкото да не си ме търсил.

Аз съм скрит и в мрака и оттам давам утешението си.

Ако Бог си отиде от света, аз съм последната надежда.

Тайните на живота ме търсят, но аз невинаги ги поглеждам.

Ако бях от света и вселената, нямаше да мога да ви помогна.

Ако съм близко до тебе, то е, за да изгоря твоя свят.

Не искай да познаеш Учителя, за да не го изпуснеш.

Аз още не познавам Бог в себе си, че ти ще ме познаеш.

Искам ли аз самият да позная Бог в себе си? Не, не ми е нужен Бог, Който е познаваем.

Що е Учителя? Учителя е това, което всякога е търсило Непознаваемото, защото само Непознаваемото е Живо.

Ако съм ваш Учител, Бог е причината, а аз само съм ви избрал, за да ви заведа при Него.

Намерил съм всички тия, които в миналото са ме търсили.

Ако те погледна с Тайния си Поглед, ти вече няма да си човек от Земята.

И Боговете са ме питали: „Откъде идваш?“. Не съм им казал.

Ако живееш за Бога, ти си близък на сърцевината ми.

Който ме търси, той търси Древния си Произход.

Аз знам защо съм Мистерия, а не тайна.

Дясното ми око е Мистерия, лявото ми око е Безкрайност, но аз живея скрит от очите си.

Живял съм в Бога от Древни Времена, сега Той живее в мене.

Намерих Бога, защото не Го търсих – това е моето умение.

Към мене има само един път – да търсиш Незнайното.

Приближа ли се до тебе, ставаш дете на Бога. Отдалеча ли се от тебе, ставаш Син на Бога.

Пътят към мене е Божий път, мистично благословен път.

Ако живееш в доброто, не можеш да ме зарадваш. Но ако живееш и в най-малката съкровена постъпка, ще ме привлечеш.

Познавам моите си по мълчанието и тишината.

Ще дойде ден, всички ще ме търсят и тогава светът ще се оправи.

Пътят към мене е невероятен дар.

Из „Диамантената Книга“
Неиздадена книга от Елеазар Хараш