Учителя - Трудните истини, вдъхновяващите истини - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Трудните истини, вдъхновяващите истини

Трудните_истини,_вдъхновяващите_истини

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

ТРУДНИТЕ ИСТИНИ

ВДЪХНОВЯВАЩИТЕ ИСТИНИ

Варна, 2013 г.

ПРЕДГОВОР

Всяка трудност е дадена, за да изработиш нов свят в себе си.

Елеазар Хараш

Ако трудността те заведе при Бога, тя ще те преобрази и вдъхнови.

Елеазар Хараш

Който иска да приеме нещо от горе, непременно трябва да е тук, долу, в праведно смирение.

Майстер Екхарт

Улови страха си и го превърни в сила. Дай силата си на Силата, а не на страха.

Ал Халладж

Има една нечистота в човека, която може да оцапа и ада.

Ал Халладж

Ако скръбта не те радва, радостта ти ще бъде повърхностна.

Ал Халладж

Нека трудностите да дойдат, защото, ако аз горя за Аллах, аз се движа към Него.

Ал Халладж

Аллах е твоето падение и твоето извисяване.

Ал Халладж

Той дарява трудностите, за да се сродим с Него. Иначе ние си оставаме бедни.

Ал Халладж

Виделият Бога става изумен за цял живот, в пълния смисъл на думата.

Техути

Лотосът расте в тинята, но той не е изцапан от нейната кал.

Учението Бон

Който има неизменна Любов, вдъхновението го прегръща.

Елеазар Хараш

Страдах до смърт, за да Го придобия, за да Го имам.

Ал Халладж

Аллах ме научи да се справям с това, с което не мога.

Ал Халладж

Бог в човека е вдъхновението. Тогава кой може да спре човека?

Елеазар Хараш

Елеазар Хараш
Октомври, 2012 г.

ТРУДНИТЕ ИСТИНИ

Никой няма право

Земният живот е Божествен и никой няма право да живее, както той намира за добре.

На човека е дадено право да върши Волята Божия (книга 3/стр. 82, 83)

Ще ги утаят

Казвате: Царството Божие насила не се взима. Някои хора насила ще бъдат турени в Царството Божие, а които не искат и насила, ще ги утаят. Какво значи утаяването? Потъване дълбоко някъде да чакат там своето време, докато най-после сами се убедят, че трябва да вършат Волята Божия.

(3/стр. 136, 137)

Той ще изчезне

Значи, всякога „аз“ в първото проявление на Битието ограничава всичките същества. И който не разбира този закон, може да влезе в стълкновение с Бога и да бъде унищожен нищо повече. Не че Бог ще ги унищожи, но той, като влезе в Абсолютното, иска да вземе надмощие над Него. Обаче като се бори с Бога, той ще изчезне. (книга 1/лекция 5: стр. 23)

Ще бъдеш изтрит

Сега мнозина казват: „Защо Господ ме е създал?“. Аз ви отговарям: За да се прояви Божественото съвършенство у тебе, да бъдеш съвършен тъй, както е Бог съвършен. Как мога да бъда съвършен? Като Го слушаш и живееш съобразно Неговата Воля, Неговия Ум, Неговото Сърце, Неговата Душа и Неговия Дух. Ама аз не искам. Ще бъдеш изтрит. (1/5: стр. 23)

От твоята личност нищо няма да остане

Погледне те Господ, но ти не искаш да се при­мириш, не искаш да изпълниш Волята Му. Тогава Той насила ще те застави, но от твоята личност нищо няма да остане. В някоя друга еволюция, след милиарди години, Господ пак ще си спомни за тебе, ще каже: „Я вижте туй упорито дете, дали не е поумняло“. Те ще го извадят и ако пак упорствува, Господ пак го чукне и то пак изчезне. След милиарди години Господ пак казва: „Онова упорито дете дали не е поумняло? “. Те ще го извадят и ако пак упорствува, Господ пак го чукне и то пак изчезне. След милиарди години Господ пак казва: „Онова упорито дете дали не е поумняло? “. И след като те е почукал Господ най-малко 100 пъти, най-после ще кажеш: „Чакай да послушам Баща си да видим какво ще стане“. (1/5: стр. 24)

Ти не можеш да направиш всичко
по своя ум

Господ може да направи всичко по Своя ум, но ти не можеш да направиш всичко по своя ум. Ако ти ходиш по Волята Му, както Той мисли, ти ще се ползуваш от това, което Той прави, но за тебе специално Той нищо няма да направи. Ако ти мислиш, че Бог ще направи по твоя воля нещо, лъжеш се. Той няма да си помръдне даже и най-малкото пръстче заради тебе. (1/10: стр.5)

Не можеш да се налагаш

Човек трябва да се ръководи по съвета на своята съдба. Някой казва: Човек трябва да се подигне над съдбата си. Не, над съдбата си не можеш да се подигнеш, нито можеш да се налагаш.

(1/9: стр. 11, 12)

Това не е желание на душата

Било е време, когато човек е съществувал извън времето и пространството. Било е време, когато човешкото съзнание, или човешката душа, е била извън времето и пространството… Душата излиза из Абсолютното Битие, дето е била щастлива. Нали всичките хора търсят щастието? И вие го търсите. По-голямо щастие от това да живее човек в Бога, има ли? Обаче да излезе душата в света, това не е желание на душата, това е желание на Бога. Следователно Бог е заставил Своите щастливи деца насила да излязат от дома Му. Неговото желание е те да излязат и да отидат в света да работят. Тия деца другояче никога не биха излезли. (1/5: стр. 3)

Ще паднеш в изкушение

После прозорецът, през който влиза светлината, ще се изчисти, но няма да ходите да гледате как и отгде влиза светлината… Не е позволено да надниквате, да гледате колко светлина влиза. Ще използувате светлината, ще четете на нея книгата на живота, но надникнеш ли на прозореца на живота, непременно ще паднеш в изкушение. И в какво изкушение падате? Казвате: „Аз искам да се запозная с някой учен човек да видя как живее той“. Щом се запознаеш с този човек, ще паднеш в изкушение. Ти ще преживееш същото чувство, каквото ще преживее онзи знаменит цигулар, който слуша да свири някой по-знаменит от него, отчайва се и се самоубива. У вас се явява амбиция да бъдете като този учен, но не може да бъдете, условия нямате.

(1/5: стр. 29, 30)

Нищо не знае за Истината

Съвременното човечество, съвременната култура още нищо не знае за Истината. Това е факт, тъй знаем ние това нещо. (1/5: стр. 19)

Техният мозък не би издържал

Ако на съвременните хора бихме говорили на един определен език, щеше да им мръдне дъската. Техният мозък не би издържал този език. И затова най-приятното занимание сега е хората да правят погрешки. (1/18: стр. 7)

Времето е за хората на мъчението

Времето е дадено за физическия свят. Времето е само за хора, които трябва да се мъчат. Времето е за хората на мъчението, а за хората на блаженството няма време. Времето е само да се съзнаваш, когато се мъчиш. (1/15: стр. 19)

С Бога не може да има никаква връзка

С Абсолютното, с Бога човек не може да има никаква връзка. Ако човек при сегашното си състояние направи връзка с Бога, той би се превърнал в газообразно състояние и би изчезнал. Човек в своето въображение трябва да има Бога като една мечта, Той да бъде за него един стимул в живота му А сега има много сериозни хора, които мислят, че имат съобщение направо с Бога. (1/5: стр. 17, 18)

Всичко с него се свършва

…Вие започвате: Такъв бил Бог, онакъв бил. Аз, който имам толкова знания, който изследвам нещата издълбоко, още не съм си задал въпроса, какво нещо е Бог. Този въпрос е вън от моя ум, вън от моето съзнание. И милиони години да минат, аз пак няма да си задам този въпрос. Който се е осмелил да си зададе въпроса, какво е Бог, скъпо е платил. Бог го хване леко, стисне го и всичко с него се свър­шва. (2/стр. 189)

Не можете да си представите

Знаете ли на какви страдания беше подложен Йов? На такива, каквито вие не можете да си представите. Между вас има някои, които мислят, че лесно могат да влязат в Царството Божие. Аз се чудя на тях. Този път, в който сте влезли, е един от най-трудните не е за ходене, а за изпълнение. Не си правете илюзии, че този път е лесен. Опитали ли сте най-големите страдания? (2/стр. 195, 196)

Непременно ще дойдат страданията

Истинският живот седи в страданията, не можете да ги избегнете. Туй е за земята. Когато човек започне да се издига умствено или сърдечно, непременно ще му дойдат страданията. Това е една фаза в неговото развитие. Неизбежен закон е. Тогава онзи, който не иска да страда, да се повърне назад.

(4/стр. 121)

Той не ви е създал

Аз ви питам от Негова страна: Какво ви е длъжен Господ? Вие казвате: Ама Той ни създаде. – Вие се лъжете. Той не ви е създал, от само себе си съществувате. Вие, без да Го питате, без да ви даде позволение, сте си съградили една къща и казвате: Защо Господ ми даде туй място? Както изследвам аналите на природата, виждам, че досега Бог никому нищо не е дал, всичките хора насила са взели нещата. (4/стр. 311)

Никому няма да се прости

Според съдбата на Божествената Любов, Божествената Мъдрост и Божествената Истина, никому няма да се прости. Като казвам, че няма да се прости, какво разбираш? Каквито страдания си причинил на другите хора, ще те постави Господ в положение да изпиташ тия страдания във всичките им потънкости. (4/стр. 509)

Вие още не познавате Бога

Само тези разумни отношения на Любов могат да ни спасят от бъдещата катастрофа. Тя ще дойдеВие още не познавате Бога, познавате Го само като Любов. Трябва да се върнем в онази култура да питате атлантската раса какъв е Бог. Те Го опитаха. Те са затворени в дъното на Атлантическия океан и още не са освободени тези души. (4/стр. 250)

Никой човек не може

Хората страдат, мъчат се, защото забравиха Божиите пътища. Те пожелаха да бъдат като Бога, да се ползуват с абсолютна свобода. Бог е абсолютно свободен, защото има знания, сила, богатства, как­вито човек не притежава. Никой човек не може да направи това, което Бог прави. (5/стр. 262)

Това е невъзможно

Ще дойде ден, когато хората ще разберат, че целият свят е построен на числа, които не могат да се изменят. Като не разбират това, те мислят, че могат да изменят сегашния свят и да построят нов, който да отговаря на техните разбирания. Това е невъзможно Единственото нещо, което е предоставено на хората, е да градят върху света, създаден от Бога, но не и да го изменят. (5/стр.272)

Не зависи от човешката воля

Любовта не зависи от човешката воля. Каже ли някой, че иска да обича или да го обичат, няма да постигне желанието си. Любовта иде независимо волята на човека. Има случаи, когато без да иска човек, Любовта му се налага. Той не обича някого, но му се налага да го обича. (5/стр. 236)

Ще бъдете заставени

Като ученици на Великата Школа на живота, вие ще бъдете заставени да учите. За тази цел ще ви изпратят при някой лош баща, при някоя лоша майка или при лоши учители да придобиете някаква опитност. (5/стр. 276)

Няма Го в тебе

Казва се, че и Бог има специална стаичка в човека Ако не Го намериш, това показва, че още не си Му дал път в себе си Как ще позная, че Бог не живее в мене? Ако се молиш, палиш свещи и кандила, а въпреки това усещаш, че нещо ти липсва. Това показва, че Бог не е в тебе. Не може да отправиш една искрена молитва към Бога и Той да не ти отговори. Щом не ти отговаря, няма Го в тебе. (2/стр. 188)

Някога е бил нещо, сега е нищо

Човекът на Любовта не умира, но заминава. Обикновеният човек умира, като прекарва ред ра­зочарования, съмнения, страх. Щом се намери вън от тялото си, той преживява необикновен страх. От всички страни го преследват, гонят го и за да се спаси от преследването на злите духове, той се принуждава да се смалява, да стане почти невидим. В това положение той остава само с едно съзнание, че някога е бил нещо, а сега е нищо. (6/ стр. 232)

С илюзиите на земния живот

Мнозина мислят, че като отидат на онзи свят, ще влязат между ангелите. И това е възможно, но за ония, които са живели в Любовта. Всички останали ще живеят с илюзиите на земния живот. Ако на земята са били търговци, и на онзи свят ще живеят с илюзиите на своята търговия. (6/стр. 232)

Не е достъпна още за човека

Човек не е изпратен на земята да прониква в Тайната, която е скрита в плода. Тази Тайна не е достъпна още за човека. Първият човек иска` да проникне в Тайната на доброто и злото, но вместо да я реши, той изгуби и това, което знаеше. (6/стр. 247, 248)

Какво остава от всичко това?

Да умре човек, това значи да му дадат от невидимия свят паспорт, заверен и подписан от държавата, в която е живял, и от тази, в която заминава. Щом вземе паспорта в ръката си, той заминава и се готви да мине през ред митници. На всяка митница ще го прегледат и ще му вземат по нещо. Щом му вземат всичко, пущат го съвършено гол, без нищо, със съзнанието само, че някога е бил нещо, а сега е нищо. Въпреки това, докато е на земята, човек се суети, бори, кара се, търси правата си, иска слава, почес­ти. Какво остава от всичко това? Нищо. (6/стр. 293)

Всичко му взимат

Следователно, ако човек слиза на земята да се учи, каквото придобие, всичко остава за него. Слезе ли на земята за развлечение и за удоволствие, каквото придобие, всичко му взимат. (6/стр. 294, 295)

Те ще го намерят

Какво ще стане с нас? Каквото е определено. Има страдания в живота на човека, които по никой начин не могат да се избегнат. Където и да се скрие, те ще го намерят. (6/стр. 308)

Да опитат горчивините на живота

Хората, непослушните деца на Бога, са причина да закъснее идването на Царството Божие. За да научат урока си, Бог ги оставя да понесат последствията на тяхната небрежност, да опитат горчивините на живота. (6/стр. 312)

Разреши ли с това въпроса?

Някои мислят, че след като умрат, ще могат да добият това, което им липсва. Да, ако ти умираш, както житното зърно, разбирам, но ако ти умираш като едно говедо, което се разваля и го изяждат гаргите, питам: Какво от това, че си умрял? Разреши ли с това въпроса? (4/стр. 278)

Никъде я няма Истината днес

Никъде я няма Истината днес. Защо? Този свят е свят на страдания и смърт, свят на разлагане. А там Истината не може да дойде. Съвременните хора говорят за Истина. Не, ние можем само да изнесем един факт като истина, но за Истината ние, смъртните хора, не можем да говорим. (4/стр. 248)

Слиза на земята да излее гнева Си

Пророкът казва: „Още веднъж ще събера народите Си, ще излея гнева Си върху тях и повече няма да се повтори“. Днес ние се намираме пред тази епоха именно, когато Бог слиза на земята да излее гнева Си върху непокорното човечество, за да изправи всички народи, всички хора по лицето на земята. (6/стр. 354)

Не могат да оправят света

Каквото и да правят хората, каквито методи и да прилагат, те не могат да оправят света. Светът ще си върви в своя път. (6/стр. 396)

Ако не можете да издържате

И тъй, ако не можете да носите страданията и радостите на Любовта, ако не можете да издържате светлината и топлината на Мъдростта и ако не можете да издържате на ограниченията, които Свободата налага, вие не можете да бъдете кредитирани. (6/стр. 405)

Никой от вас не мисли

Питам ви: Можете ли да определите какво нещо е мисълта? Има ли някой от вас, който мисли? Не, никой от вас не мисли. Единственото същество, за което аз зная да мисли, е Бог. Ние имаме само понятия за нещата. Ангелите имат съждения, а Бог от нашите понятия и съждения прави заключения, Той разсъждава, мисли. (8/1: стр. 13)

Бил в тъмнина и пак ще бъде в тъмнина

Сегашният физически живот на земята, в който всички участвуваме, е извод на една предишна еволюция. Той не е реален за нас, той е реален за други същества, а за нас е преходен живот. Ние дохождаме на земята, раждаме се, дадат ни едно тяло, но след време остаряваме, докато един ден умираме. Какво ще бъде вашето състояние, след като умрете? Вие не помните вашето раждане, не помните и кога сте заченати. Ще помните ли, когато умрете? Не. Значи, тъй както човек се ражда, така и умира. Такъв е законът. Когато се е родил, бил в тъмнина и когато умира, пак ще бъде в тъмнина. (8/1: стр. 14, 15)

Как сте влезли и как сте излезли,
нищо не знаете

Следователно влизате в светла, осветена стая, която е светът, но излизате вън, т.е. в другия свят пак тъмнина настава за вас. Как сте влезли в светлата стая и как сте излезли вън, в тъмнината, нищо не знаете. Това показва, че вие не знаете отношението на този свят към онзи свят. Казвате, че има друг свят, но не го знаете. (8/1: стр. 15)

Не сте свободни

Вие казвате: Как, нали сме свободни в този свят? Не сте свободни. Всеки от вас е турен на някое определено място в света да върши известна работа и не е свободен. Теб забавления не ти трябват! ( 8/1: стр. 15)

Извадете го от мястото му

Ако ти си една клетка в някое сърце и излезеш от там, това сърце ще бъде мъртво. Когато човек пожелае да излезе от мястото, дето Бог го е поставил, най-после го освобождават, но казват: „Извадете го от мястото му и го оставете да ходи, дето си иска и колкото иска“. Как мислите, добре ли ще му е? Питам: Кой пръст, като се отреже от ръката ми, би отишъл на театър? (8/1: стр. 15, 16)

Все им липсва нещо

Чудни са съвременните хора, големи философи са, но гащите им са скъсани, все им липсва нещо. (8/1: стр. 24)

Той ще ги смъкне до основи

Вие ще ми кажете: Това не е философия да не си уреждам на първо място земните работи. Как тъй, гладен няма да умра! Добре, вие, които сте много умни, които знаете да философствувате, решили сте да си направите в София хубава, солидна къща. Дали сте вече на архитект да ви направи плана, започвате вече строежа, купили сте всичкия материал, но чувате по едно време, че неприятелят ви нахлува в града със своята артилерия. Какво ще правите? Взимате си най-важните работи, и то ако успеете, и веднага избягвате някъде на безопасно място. Питам: Защо не останете да си градите къщата? Нали имате друга философия? Значи, при вида на видимия неприятел напущате работата си на земята, а когато невидимият свят ви каже да напуснете работата си, казвате: „Ние сме сериозни хора!“ Мислите ли, че Господ не може да ви накара да прек­ратите вашата работа тук, на земята? Може. Както градите къщата си, едно земетресение в пет минути отгоре ще срине до основи всичко онова, което сте съградили. Невидимият свят може да нап­рави всичко това, знаете ли вие? Всички градежи, всички постройки, всичко, което виждате наоколо си, той ще ги смъкне до основи, защо? Ще накара хората да мислят правилно. (8/2: стр. 10, 11)

Сами нищо не може да изкарате

Не ходете сами в този свят: трябва да ви придружава или някой ангел, или някой светия, или Господ; сами нищо не може да изкарате. (8/2: стр. 14)

Каква разлика има между туй куче и тебе?

Обиди те някой и ти се докачиш… Ти удариш с камък едно куче, но след 23 дни, като минеш пок­рай него, то започва да те лае, казва ти: „Ти ме удари преди няколко дена, не искам да минаваш оттук“. И това куче се докача, както и ти. Тогава каква разлика има между туй куче и тебе? (8/2: стр. 15)

Колко са смешни
съвременните християни!

Както ви наблюдавам, виждам как се изменят лицата ви за нищо и никакво Когато страдаш, трябва да има някаква голяма причина, това аз разбирам страдание. Вижте колко са смешни съвременните християни! Те си окачили на врата едно малко кръстче от пет сантиметра и казват: „С този кръст всичко побеждаваме“. Нищо не побеждавате. Ами Христос такъв кръст ли носеше? Христос носеше голям кръст… Ако съвременните християни носеха Христовия кръст, аз съм съгласен с това, че те наистина страдат, но техните кръстчета са такива, че една муха не можеш да разпънеш. Смешни са те. (8/2: стр. 23)

Всичко ще рухне

Божествената сила седи в малките добродетели. Това е закон. Сега, ако вие не усвоите този закон, как­вито други планове и да имате, всичко ще рухне, всичко ще се събори, както е било досега в света. Кой човешки грандиозен план не е пропаднал? Вие ще строите пирамиди една след друга, както тази при Гиза, която показваше културата на човечеството. Можа ли тази пирамида да спаси Египет? Не можа. Съвременното човечество има велики изобретения, но тия неща можаха ли да го спасят? Не. (8/2: стр. 26)

Ще останете в 13-та сфера

От невидимия свят ви желаят доброто, затова вие не трябва да отлагате учението за някое друго прераждане. Може да се преродите и друг път, но ще останете в 13-та сфера, а в 13-та сфера ще имате копита, па ще имате и крила, ще имате муцуна, ще имате опашка, ще имате люспи като рибите и т.н. Питам: Такова прераждане струва ли? (8/2: стр. 42)

Тя ще ги завлече със себе си

Любовта не признава никакви закони. Аз ви говоря за Любовта като сила. Тя идва в света и ние я познаваме, ние я виждаме отдалеч с нашите телескопи. Вънка от нашата Вселена идва една велика вълна и тя върви с една грамадна бързина. Тя ще залее целия свят и всички онези, които се противопоставят, тя ще ги задигне и завлече със себе си. Къде ще ги завлече? Ще ги завлече там, където отиват и някои работници в някоя железарска леярница. В някоя железарска леярница някои от невнимателните работници като разтопява желязото, по невнимание падне в пещта и майсторът забелязва, че температурата се повишава с няколко градуса. Като изчезне работникът от физическия свят, температурата на пещта се повишава с два градуса. Разбирате ли? Тъй и тези работници в света, които бъдат завлечени от тази вълна, само ще подигнат температурата на Божествената пещ с няколко градуса. И ние само ще хроникираме това. (4/стр. 389)

Това е една проказа

…Ако този мъж се е пожертвувал за нея, а тя има десет любовници и всяка нощ ходи по оргии, тогава има ли смисъл тази жертва? Обратното: ако една жена се е пожертвувала за един мъж и той има десет жени, тогава питам: жертвата на тази жена принесе ли плодове? Сега мнозина се явяват и казват: „Ние искаме да живеем един чист живот“. Чист живот може да води само онзи, който живее по Бога. Единственото Същество, което може да ни направи чисти, това е Бог. Любим ли хората това е една проказа… Ако има едно езеро, което е образувано само от дъждовна вода, и няма втичане, каква ще бъде тази вода? Такова нещо е човешката любов. Тя е едно блато, една помия. Всички епидемии се раждат от човешката любов. (4/стр. 8)

По форма са станали културни,
но по съдържание не са

Сегашната култура се отличава с отрицателни качества, няма нищо положително в нея, т.е. има положителни качества в сила на разрушение. Да разрушават в това са силни съвременните културни хора, а по добродетели те се отличават с отрицателни качества. Някои историци правят разлика между сегашната култура и миналата и намират, че съвременните хора са станали културни. Действително повидимому така е, по форма са станали културни, но по съдържание не са, общо говоря. (4/стр. 13)

На човека трябва едно малко смирение

Сега първото нещо, аз искам вие да разсъждавате заедно с мене, да изпитвате Писанията. Не мис­лете, че туй, което вие имате сега, е нещо съществено. Не, не, туй външното, с което съвременният свят се занимава сега, с него даже и най-малките същес­тва на небето, децата, не се занимават. То представя изхвърлени играчки, то е една изхвърлена смет, ни помен няма от това знание там. В туй отношение на човека трябва едно малко смирение. (4/стр. 64, 65)

Рога и опашка ще ти израснат

Който иска тази чистота, той ще развие своя ра­зум, а който не я иска, той може да глупи и греши колкото иска. Почни да грешиш и рога, и опашка ще ти израснат, и ръцете ти в копита ще се превърнат. Питам: Ако ти израснат рога и опашка и ръцете ти в копита се превърнат, какво ще стане с тебе? Селянинът ще те хване, ще те впрегне и ще каже: „Дий, мене ми трябва такъв философ“. (4/стр. 22)

Няма такова нещо в света

А учениците в България, те са отлични. Те са икономисти, гениални, в 23 години, в 10 години отгоре искат да знаят всичките тайни в природата и тогава да кажат: „Знаете ли кои сме ние?“. Няма такова нещо в света… Аз да ви кажа: за една малка, микроскопическа свещ аз съм работил цели 10 000 години. Ще кажете: „А, това е от 1001 нощ“. Цели 10 000 години съм работил за една микроскопичес­ка свещ! (4/стр. 72)

Ти сега си най-големият невежа

Един професор, свършил три факултета, минава за някакъв капацитет, пише: „Уважаеми Господин Министре, понеже жена ми, децата ми… и т.н., моля това-онова“. Казвам: Господин Професоре, защо не се обърнеш към Господа? Е, такива глупости, ще се моля. Ами че ти сега се молиш. Ти сега си най-големият невежа. Е, поне човек е, виждам към кого се обръщам. Мислите ли, че ние, които се молим един на друг, можем да оправим света?

(4/стр. 73)

Вие не сте за планинските върхове

Не искайте Господ да ви постави на някой планински връх. Вие не сте за планинските върхове. Ако ви е турил в долината, вие сте в най-добрите условия. Страдаш, унижават те хората, не бой се! Тъпчат те хората, не бой се! Българите, когато искат нивите им да израснат повече, те викат някой овчар да ги тъпче. Не се обезсърчавайте, когато хората ви тъпчат. (4/стр. 80)

Осъдила го е на деградиране

Природата е крайно взискателна. Тя наказва всеки, който не иска да работи. По какъв начин? Като атрофира постепенно организма му и го довежда до положението на паразит. Ако проследите историята на някои от сегашните паразити още от далечното минало, ще видите, че те са били големи величини. Обаче поради непослушание, неизпълнение законите на природата те са били деградирани и дошли до положението на паразити. Всяко живо същество, от най-малкото до най-голямото, което не работи в духа на великите закони, приро-­
дата го е осъдила строго, но справедливо на деградиране.
(7/стр. 24, 25)

Да се освободи от тях

Защо е създаден светът? Светът е създаден за хората, които, в сравнение със съществата от възвишения свят, са деца, изпратени на земята да се учат като в забавачница. В далечното минало и хората, като души, са прекарвали на небето, но понеже правили големи смущения, Бог се видял в чудо и ги изпратил на земята да се освободи от тях. (7/стр. 38)

За да паднат от голямата висина

Страшно нещо е съмнението! В тази област са падали големи адепти и светии. Достатъчно е да проникне най-малкото съмнение в душата им, за да паднат от голямата висина, до която са достиг­нали. (7/стр. 51)

Бог не се бърка в тяхната работа

Ще кажете може би, че тези отрицателни чувства са подобни на лошите духове и нямат право да смущават човека Както комарите, мухите кацат по носа, по ръцете и краката на човека и го безпокоят, така и лошите духове имат право да го изкушават. Бог не се бърка в тяхната работа. (7/стр. 67)

Невъзможно е да мине без страдания

Има известни изпитания и страдания, които човек неизбежно трябва да мине. Който мисли, че може да мине без изпитания и страдания, той се самоизлъгва. Невъзможно е човек да мине без страдания. (7/стр. 73)

Той ще бъде изхвърлен в бездната

Какво страшно има в това, че някой изгубил сто хиляди лева? Ще кажат, че се отчаял и щял да се самоубие. Ако за сто хиляди лева човек е готов да се самоубие, той не разбира живота. Животът с нищо не се откупва. Който си позволява да се противи на живота, той ще бъде изхвърлен навън, в бездната, да прецени какво представя самият живот.

(7/стр. 96, 97)

Поставя ги пред големи изненади

Като лекува хората от техните обезсърчения, природата ги поставя пред големи изненади. Насън или в будно състояние тя често им устройва такива засади, че те забравят и отчаяние, и обезсърчение и са готови да живеят при най-мъчни условия.

(7/стр. 98, 99)

Кармата ще ви завлече

Внимание се иска от вас! Ако сте внимателни и разумни, добре ще ликвидирате с кармата си и ще влезете в дихармата. Ако не сте внимателни и ра­зумни, кармата ще ви завлече. (7/стр. 130)

Ще спрат развитието ви

Сега вие сте дошли до една област, наречена „област на забавите“. Ако останете повече време в тази област, съществата, които живеят там, ще спрат развитието ви. Те са същества, изостанали в еволюцията си; те са същества без никакъв морал, без никаква култура. (7/стр. 130)

Човек без живот

Който няма Истината в себе си, той е човек без воля; който няма Мъдростта в себе си, той е човек без ум; който няма Любовта в себе си, той е човек без сърце, без живот. Значи, изгуби ли Любовта си, човек е изложен на смърт; изгуби ли Мъдростта си, човек е изложен на оглупяване. Той постепенно слиза в ада, в живота на сенките. Който изгуби Истината, той става играчка и посмешище на хората.

(7/стр. 140, 141)

Да разберат, че са на крив път

Единния Той е Цялото, а всички останали същества са Неговите части. Пазете се да не изпаднете в положението на ония, които за обект на любовта си взимат само една част и забравят Цялото. Майката казва: „Обичам само детето си“. Дъщерята казва: „Обичам само баща си и майка си“. Друг някой казва: „Обичам само приятеля си“. Какво прави природата в такива случаи? Тя взима детето на майката, взима бащата и майката на дъщерята, взима приятеля на някого и по този начин ги заставя да мислят, да разберат, че са на крив път. (7/стр. 144)

Тия същества са много строги

Що се отнася до съществата, които следят кар­мата на човека, те не се интересуват от вашия анализ. Те сами следят всички ваши външни и вътрешни прояви и отбелязват, пишат сегашния и бъдещия ви живот. Сегашният и миналият ви живот определят вашия бъдещ живот. Тия същества са много строги. Те не пропущат нищо от вашия живот.

(7/стр. 148)

И вашите глави ще строши

Между учениците често се срещат такива със своенравни, упорити характери. Помнете: Природата троши главите, краката, ръцете на упоритите, на своенравните хора. Ако не внимавате, и вашите глави ще строши. Тя не отстъпва пред никого.

(7/стр. 162)

Тя е безпощадна

Щом сте дошли на земята, вие трябва абсолютно да спазвате реда и порядъка в природата. Тя е безпощадна по отношение на ония, които не изпълняват нейните закони. (7/стр. 162)

Не може да си помогне

Дойде някой при вас и ви нарече невежа. Вие веднага се обиждате и казвате: „Как, аз да съм невежа! Ти знаеш ли, че съм чел на френски Декарта, на немски Канта, на английски Бекона?“. Ако по това знание се съди за учеността на човека, тогава наистина този човек не е невежа. Обаче същият човек заболее от нещо и не знае причината на болест­та си, не може да си помогне. Боли го глава. Питат го: Коя е причината за главоболието ти?  Не зная. Можеш ли да си помогнеш? Не мога. Боли го стомах, не знае причината на болестта си, не може сам да си помогне и търси лекар. Питам: Учен човек ли е този, който не знае причината на заболяването си, нито сам може да си помогне? Този човек е първокласен невежа. (7/стр. 179)

Ако не изучавате законите на природата

Сега сте млади още, но ако не изучавате законите на природата и не живеете съобразно с тях, ще дойдат противоречията на живота, с които не ще можете да се справите. Всеки ден ще се намирате под тежестта на тези противоречия, докато, незабелязано и от самите вас, гръбнакът ви постепенно ще се огъва; един ден ще се видите прегърбени във вид на въпросителен знак. Като се видите в това положение, ще кажете: Остарях вече! Всичко е свършено с мене. (7/стр. 181, 182)

Лесно няма да се освободите

И тъй, каквото и да правите, лесно няма да се освободите от мъчнотиите и страданията. Те са необходими. Страданията изглаждат човешкия характер. (7/стр. 188)

Свързва се с черната ложа

Колкото по-възвишени стремежи има човек, толкова по-голяма възможност има да се свързва с висшите слънчеви енергии. Иначе той ще се свързва с низшите земни енергии, които ще го завлекат в гъстата материя, отдето мъчно може да излезе. Колкото повече човек потъва в гъстата материя, толкова повече става материалист и се свързва с черната ложа. (7/стр. 207)

Заблуждават го, че той е господар
на положението

Материалистът отрича духовния свят. Защо? Защото, без да съзнава, той се намира изключително под влиянието на низши духове материалисти, които го заблуждават, че той е господар на положението и от никого не зависи. Дълго време трябва този материалист да учи, да просвещава ума си, докато съзнае, че е обиколен от духове с различно развитие, от които се влияе в положителен или отрицателен смисъл. (7/стр. 207)

Насила ще ви застави

За пример, ако извадите рибата от морето, преди да е превърнала хрилете си в дробове, тя непременно ще умре. Водата е среда за рибата, а не въздухът. Ако рибата успее както земноводните, които са в една преходна фаза на живот, да се приспособи към земния живот, тя би могла безопасно да напуща водата, да излиза на сушата и пак да влиза във водата. Ще кажете тогава, че като не сте готови за нов живот, по-добре да си останете в стария, т.е. като не можете да живеете на сушата, да си останете във водата. Обаче вие не знаете, че утре тази вода ще се изпари, и тогава, искате или не, ще се намерите на сушата, но неприготвени за този живот. Природата насила ще ви застави да напуснете водата. (7/стр. 229)

Хиляди същества ще те бодат с остена си

Когато влезе в училището, ученикът може да поплаче малко пред учителя си, да каже, че не е разбрал или че не е научил урока си, и учителят ще го извини. Обаче природата никого не извинява. Тя казва: Който е дошъл в моето училище, той ще учи, ще работи и ще прилага. Тук сълзи не се приемат. Тук не е място за плач, за обезсърчение. Тук е място само за учене и за работа. Ама аз се обезсърчих. Обезсърчението не разрешава задачите. Отчаях се вече, не ми се живее. Щом си се отчаял, ще те изпратят там, дето хиляди същества ще те обезпокоят, ще те бодат с остена си, докато те заставят да работиш, да изпълниш Волята Божия. (7/стр. 281, 282)

Дето се раждат илюзиите на живота

В Божествения свят всичко е в пълнота 100%. В ангелския свят деятелността се намалява, става 75%. Щом слезете на физическия свят, деятелността се намалява още повече. Там имате 25% съзнателна деятелност и 75% несъзнателна… Понякога вие мислите, че сте разрешили всички въпроси в живота си; друг път мислите, че нищо не сте разрешили. В коя категория сте попаднали, когато мислите, че нищо не сте разрешили? В третата. Според мене вие сте в по-долна категория: четвърта, пета и т.н. Ако бяхте в трета категория, вие щяхте да имате норма 25%. Вие сте по-долу от категорията на 25%, дето се раждат илюзиите на живота.

(7/стр. 258, 259)

Той е завършил с полудяване

Всяко Божествено желание, всеки Божествен импулс трябва да се реализира Всяко нереализирано Божествено желание оставя празнина в човека. Това състояние може да го доведе до известно умопомрачаване. И наистина всеки човек, който се е усъмнил в Бога или който се е опитал да противодействува на Божественото начало в себе си, той е завършил с полудяване. (7/стр. 270, 271)

Ще подскачат от болка

Лошите мисли и чувства на хората не са нищо друго освен такива тръне, забодени… в кожата на човека… Животът на хората е нареден така, че без да искат, ще претърпят големи изпитания. Такива изпитания ще имат, че ще подскачат от болка. При това няма приятели да ги щипят, но такива, които са неприязнено разположени към тях. (7/стр. 239, 240)

Живота от неговата лоша страна

Всички трябва да се заемете за разрешението на най-мъчната задача. Най-първо трябва да разберете живота от неговата лоша страна. (8/17: стр. 8)

Всеки ще си плати данъка

Страданията, тъй както ние ги знаем, тъй както съществуват, това са обвивки на самия живот, те са една необходимост, една неизбежност. И да ги разбирате, и да не ги разбирате, ще страдате… И да ги искате, и да не ги искате, те пак ще дойдат. Всички същества, които са минали преди нас, все са страдали. Ние искаме да минем през същия път, но като царски синове, без страдания. За никого не се прави изключение… Всеки ще си плати данъка. Кой как дойде на земята, ще страда. (8/7: стр. 5, 6)

Ние сме забавление
за по-висшите същества

За пример, някой човек няма нито пет пари. Дайте му 100 200 лева, веднага ще внесете в него една малка топлинка и той ще каже: „Животът сега има малко смисъл“. Ако му дадете още 400 500 лева, сърцето му ще тупа още повече. Ако му дадете 2 3 5 10 100 300 000 лева, той ще каже: „Сега вече съм напълно осигурен“ и ще започне да си урежда живота. Вземете ли му парите, по обратния път ще дойде в него същото състояние. Ние, хората на земята, сме забавление за по-висшите същества на небето. (8/7: стр. 6)

Имате една гола душа

Бог дава всички възможности. Животът, който имате, е Божий. Вие принадлежите на Бога. Умът, сърцето ви не са ваши. Те са взети под наем. И волята ви също не е ваша. Единственото нещо, което имате, е една гола душа. Вие сте без ум, без сърце, без воля, имате само една душа. Духът също тъй не е ваш. (8/11: стр. 16)

Нито едно същество не е избягало
от Божествената реторта

Когато онзи железар вземе желязото, тури го в огъня, започва да духа със своя мях, нагорещява го, как мислите, какво ще бъде положението на това желязо? Ако то отначало е било спокойно, а сега, като го нажежат, казва: „Какво зло съм направил, защо ме биеш?“. Коват те, не те бият. Турят ли те на тази Божествена наковалня, пекат те, ти ще се стопиш. Турят ли те в наковалнята, чукане има. Ако този метод не ти е приятен, Господ ще те тури в друг калъп; ако и на този метод не си доволен, ще те превърне на течност, след това в параобразно състояние, а после обратното. Има хиляди методи, през които Господ може да те прекара. Ако някой мисли, че може да се освободи от Божествената реторта, той е на крив път. Аз не съм намерил досега нито едно същество, което да е избягало от тази Божествена реторта. Всички ще минете през нея. (8/12: стр. 17, 18)

Показа си рогата

Преди милиони години ти си имал форма на животно, имал си рога, копита и опашка в такава къща си живял. Ако сега ти се каже, че някога си живял в такава форма, в такъв образ, казваш:  Нима аз съм имал опашка? Да, този образ е бил само условие за твоя живот. Тогава си имал нужда от опашка, рога, копита, но сега се намираш в нов образ, с ръце и крака… Рогата изчезнаха отвън, а влязоха вътре. И сега човек носи рогата си отвътре и не ги показва постоянно, а само когато има нужда от тях. Казват за някой човек: Показа си рогата.

(8/14: стр. 12)

Можеш да се хвалиш
между жабите и между хората

Грамадна разлика съществува между ума на един човек и ума на един ангел. Разликата е почти такава грамадна, каквато между ума на един човек и на една жаба. Тогава какъв смисъл има да се хвалиш, че имаш ум? Да, можеш да се хвалиш колкото искаш между жабите и между хората даже, но дойдеш ли да се сравняваш с ума на ангелите, ще туриш всичкото смирение, което можеш да намериш в себе си. (8/14: стр. 13)

Земя на нещастие

Ние трябва да търсим на друго място основата на живота. Всички съвременни хора искат да направят щастието достояние на земята, но това нещо няма да се постигне никога. Земята никога не е била щастлива и няма да бъде. Тази земя аз наричам земя на нещастие нищо повече. И всеки, който се роди на нея, ще бъде нещастен. Туй трябва да знаете! Ако някой човек няма нещастия, ще му дойдат. (8/17: стр.5, 6)

Пак ще има смущение в тебе

Мнозина казват: „Ние можем да бъдем щастливи при по-благоприятни условия на живота“. Да, но влезете ли във великия, безграничен океан, ще видите, че вълните се срещат и сблъскват една в друга. Там щастие ще има ли? Няма да има Следователно, ако нямаш никакво ограничение наоколо си, ако животът ти е тъй широк като океана, пак вълните на твоите мисли, чувства и желания ще се блъскат една в друга и пак ще има смущение в тебе.

(8/17: стр. 7)

Ще го бият повече

Вие мислите философски върху нещата и искате да се махнат страданията от вас. Не, вие не знаете какво говорите. Да премахне Господ страданията от вас, това значи да отнеме живота ви. Не се молете да се махнат страданията от вас, но се молете за знания и Мъдрост. Досега вие сте се молили само за това да се махнат вашите страдания, но освен че няма да се махнат, ще се увеличат още повече. Защото онзи, който има навик да спира в пътя си, ще го бият повече. (8/17: стр. 12)

Ще ви заставят по който и да е начин

Някой път вие имате характера на такива коне, които често спират. Да вървите назад, не сте свободен, ще ви бият, защото трябва да заведете тази каруца на определеното място. Ако не можете сам, ще доведат още един кон, ще ви заставят по който и да е начин да закарате каруцата. (8/17: стр. 12)

Де е вашата светлина?

Едно нещо е вярно, че хората вярват само в себе си. Да вярваш в един велик Учител или в Христа, това е само мода. Ще кажете: Тежка е тази дума! Ами ако вие вярвахте, де е вашият живот? Ако вие вярвате в Христа, де е вашата светлина? Възможно ли е да бъда в един огън от десет хиляди градуса и да не светя? Ако парче желязо, поставено при този огън, е още черно и не свети, питам: Какъв е този огън? Този огън не е истински. (8/17: стр. 26)

Туй, че те боли коремът

Човек не трябва да се спира в пътя си от това, че се препънал в някое малко камъче, че му се охлузил кракът или че му излязла някаква малка пришка, или че сърцето го заболяло, или че коремът го заболял и т.н. Това не са важни работи, те са посторонни неща. Туй, че те боли коремът, това е едно забав­ление за невидимия свят. Туй, че те боли сърцето, това е едно забавление за невидимия свят. Туй, че те боли главата, това е едно забавление за невидимия свят. (8/22: стр. 6)

Хиляди и милиони страдания

Страданието е минутно и радостта е също минутна; значи, вашите страдания и радости са малки, понеже Господ е определил за човека хиляди и милиони страдания, през които той трябва да мине и които трябва да изпита. (8/26: стр. 5)

Майка ви, Любовта, ще ви стегне

Любовта, майка ви, ще ви изпрати при вашия Учител Мъдростта. Ако не учите, Мъдростта ще пише на майка ви, на Любовта: „Вашето разглезено дете не учи“. И майка ви, Любовта, ще ви стегне. И знаете ли как стяга тя? Вие не знаете още, не сте я опитвали… Тогава майка ви, Любовта, ще ви прати при Истината и (тя) ще пише: „Вашето възлюбено дете и тук не се учи“. Връщат го назад и тогава Любовта туря на своето дете рога и копита и го праща на земята да оре на нивите. Това е велика Истина. Много философи на миналото са опитали това. (8/27: стр. 36, 37)

След като се удавят хиляда души

Онези хора, които са философски настроени или които имат критически ум, т.е. обичат да ровят навсякъде, имат възли на пръстите си. Хора, които имат такива философски разположения, обичат да подпушват нещата. Те често подпушват известни течения, направят един бент, който наричат философия. Значи, всяка философска система представлява един бент. След като се удавят в тази река десет, двадесет, сто, хиляда души, хората казват: „Този бент не е направен на място, друг трябва да направим“. Създават друга теория направят друг бент.

(8/32: стр. 5, 6)

Скоро ще бъдат съдени

Ако учениците се държат морално, добре само пред учителя си, те трябва да знаят, че не могат да го излъжат. Ако те мислят, че учителят им ще ги съди, лъжат се. Казвам и на вас: Аз няма да ви съдя, други ще ви съдят. Когато ви съдят, аз даже няма да се явя там. Аз зная, че тези, които ще ви съдят, са справедливи. Няма да се мине много време и те ще ви съдят тук, на земята. Някои от вас скоро ще бъдат съдени. (8/33: стр. 42, 43)

Помен няма да остане

Аз не говоря против вас, но от невидимия свят отдавна са заговорили против вас. Те изпращат срещу вас голяма армия от 500 милиона духове, добре въоръжени със своя модерна артилерия. Знаете ли какво ще стане с вас, като излезе тази армия нас­реща ви?… По цялата земя ще се образува такова силно течение, че нито една здрава къща няма да остане всичко в света ще бъде пометено! От философията и религията на съвременните хора помен няма да остане и те няма да имат време да облекат своите одежди, с които извършват службите си. И от хората, които мислят само за забавления, също тъй помен няма да остане. (9/стр. 61)

Тия хора тя е осъдила на смърт

Песимизмът е излязъл от хаоса на живота. Обаче природата има един важен закон, който тя спазва строго. В какво седи този закон? Природата не търпи безверници, нито болни, нито глупави хора. Всички тия хора тя е осъдила на смърт. (9/стр. 110)

Туй, от което най-много се плаши

Нашият живот не трябва да се заключава само в прекарване на някакви си 30 40 50 60 години и да мислим само за ядене, за пиене, за лягане, за ставане, за ред удоволствия и да се страхуваме, че може да изгубим богатството си, къщите си, децата си, но трябва да се замислим и за бъдещето, в което неизбежно се поставяме. При това всеки трябва да знае, че тъкмо туй, от което най-много се плаши, ще дойде: и смъртта ще дойде, и болести ще дойдат; и богатство, и деца всичко ще изгубим. Какво може да ни ползува такъв живот? (9/стр. 284, 285)

Изпаднало до дъното на ада

По-тежки, по-несносни условия от сегашните не може да има, понеже човечеството е изпаднало до дъното на ада… То минава сега през царството на тъмните духове, с които е в постоянна борба, в голямо сражение. Кой как излезе оттам, все ще измисли някаква дяволщина. Който успее да излезе от дъното на ада, дълго време още ще мирише, както мирише някой човек, който е прекарал известно време в кафене, дето пушат тютюн. (9/стр. 301)

Тя е безпощадно груба

Нашата велика майка природата спира пос­тоянно своите деца по всички правила, които има. Имайте предвид, че тя е безпощадно груба. Някои окултисти не трябва да се самоизмамват, да мислят, че това ще мине за тях незабелязано. Когато тази Божествена майка те хване, тя ще те прекара през всички правила на възпитанието, без да мръдне окото. (10/стр. 22)

Противи се на своите горделиви деца

Живата природа се противи на своите горделиви деца, като ги хваща с трите си пръста, вдигне ги нагоре, после ги хвърля и казва: „Вие познавате ли ме, знаете ли какво мога да направя с вас, ще се гневите ли? Аз мога от един човек да направя най-малко, микроскопическо животно“. Вие ще кажете: „Не, човек не може да се върне назад в своята еволюция да стане животно“. Не е вярно. Човек може да се върне назад в своята еволюция, и то по всички правила на този велик закон на майката. Християните казват: „Човек, който се е родил веднъж, остава си винаги като човек“. Да, но ако престъпи правилата на майката, тя ще го върне назад и тогава той ще започне едно дълго правилно пътешествие от форма във форма и ще минат милиони години, докато се пречисти. Докато мине през този път, ще напълни 10 джобура* със сълзи. (10/стр. 24, 25)

Вие още нямате никаква воля

Животът е определен много разумно, в него няма никакви изключения, никакви случайности и всичко е предвидено до най-малките подробности. Това не е ограничение на човешката воля, защото в този стадий, в който се намирате, вие още нямате никаква воля, казвам ви Истината. Аз намирам, че воля има само този човек, който, като го обидят, може да прости; воля има у този човек, на когото като отнемат всичкото богатство, той забравя стореното; воля има у този човек, който помага на някой паднал, макар и да има много работа. (10/стр. 28)

Грешни са, защото не са се мъчили

Нам трябва правилно разбиране на окултизма да слезем до дъното на мъчението, защото в него няма разединение, а обединение. Грешните хора са грешни, защото не са се мъчили, а праведните са праведни, защото са се мъчили… Ако вие не се решите да се мъчите, аз ви считам знаете ли какви от черните. Такива, които не се мъчат, казвам, писано е, че в бъдещето ще отидат в мястото на мъченията. Може да мъдрувате колкото щете там ще бъдете.

(10/стр. 5, 6)

Вашият ум е едно четириного животно

…Малкото дете, което като се изправя на краката си, има ли идея как ще пристъпва? Не, то се подчинява на инстинкта, изправя се на краката си, пада, отново се изправя, пак пада и т.н. Така и вашият ум е едно четириного животно. Умствените хора са четверокраки, започват да се изправят, падат, пак се изправят и най-после казват: „Не можем да разсъждаваме“. Не, ще падаме, ще ставаме, ще се покланяме, докато най-после застанем на двата си крака и започнем да мислим. И тъй запомнете, че умът ви не е човешки, той е на 4 крака, но това не е за обида. Ако умът ни беше човешки, то животът ни щеше да бъде другояче устроен и нямаше да бъдем на този хал, на който сме сега. (10/стр. 30, 31)

Бог няма нужда от коректори

В Божествената Мъдрост всички действия са математически отмерени, там нищо не се коригира. Бог няма нужда от коректори, от философи, от мъд­реци. Той има нужда от ученици. Най-големите философи Той ги праща за товарни животни на земята. Всички товарни животни, с които си служим за возене на коли, това са все велики философи.

(10/стр. 34)

Престанете да мислите, че знаете

Като ме слушате, казвате си: „Ние знаем тези неща“. Престанете да мислите, че знаете… Ако мис­ля, че много зная и съм много учен, а като ме сполетят нещастия, не мога да ги издържа, не разрешавам правилно задачите си, това не може ли да покаже на моята дебела глава, че нищо не зная? (10/стр. 35)

Има тежки идеи

Има тежки идеи, които като ги туря на вашия ум, ще се обезобразите. Вашият мозък не е в състояние да издържи вибрациите на една Божествена идея. (10/стр. 37)

Господ започва да го тъпче

Бог е постоянно към страната на слабите. Всеки, който се хвали, че е силен, Бог му казва: „Хайде да се поборим!“. Господ започва да го тъпче, за да го убеди, че не е силен и че е една от малките единици.

(10/стр. 38)

Други сфери още по-надолу

Който възприеме, ще расте, който не остава за други еволюции. Затова в духовния свят бързат да вземат всичките; които не влязат, ще паднат надолу. От 13-та сфера има и други сфери още по-надолу, но няма да остане никой незасегнат от еволюционните процеси. Всички ще влязат в сферата на тази вълна. (10/стр. 105)

Две хиляди години назад

Време нямате. Вие сте в двадесетата година на двадесетия век. Кармата ви е назряла вече и ако не ликвидирате правилно сега, ще останете за две хиляди години назад. (10/стр. 121)

Ще чакат векове и хилядолетия

Един ден, когато дойде свършекът на света, хората ще се пръснат из пространството, както камъните са разхвърляни на планината. Само ония хора ще бъдат запазени, които са облечени с дрехи на надеждата, на вярата и на Любовта… Останалите хора, които не са облечени с дрехи на добродетелите, ще чакат векове и хилядолетия да дойде някой да им помогне. (11/стр. 301)

Не е време за щастие

Реалният живот се заключава в ония блага, които постоянно слизат от Бога към всички живи същес­тва. Тези блага именно поддържат живота. Като не оценяват тия блага, хората не се спират върху тях, не ги използуват разумно, но търсят външно щастие. Те не знаят, че не е време за щастие. Те не могат още да бъдат щастливи. Какво щастие може да им се даде, когато те не могат нито да дишат, нито да се хранят правилно? (11/стр. 360)

По-добре е да се обезсърчи,
но да знае Истината

И духовните хора не могат лесно да постигнат духовния връх Еверест. Хиляди години още трябва да работят върху себе си, за да стигнат този връх. Като слушат да се говори така, мнозина се обезсърчават. Те мислят, че малко им трябва, за да стигнат върха Еверест. По-добре е човек да се обезсърчи, но да знае Истината, отколкото да се насърчи и да бъде в заблуждение. (11/стр. 376, 377)

С Любовта не се играе

Когато светлината и топлината на Любовта дойдат в света, те ще стопят, ще изгорят всички лоши, престъпни хора и ще останат да живеят само праведните и добрите, да се разбере, че с Любовта не се играе. Не е позволено на човека да си играе с Любов­та. Днес хората се ужасяват от мисълта, че могат да бъдат подложени на десет хиляди градуса температура, а какво ще бъде положението им, когато Христос дойде на земята? Тогава температурата ще бъде много по-голяма от десет хиляди градуса.

(11/стр. 397, 398)

Който иска да стане неговата воля

Грехът стои в това, че ние искаме да направим Господа слуга, роб на нашите желания, мисли и действия. В това са грешни ангелите. В това съгрешава и човек днес. И всеки, който иска да стане неговата воля, той се осъжда сам на смърт. (12/стр. 13)

Ще те турят в някоя глиста

Всеки един от вас е справочна книга за Невидимия свят. Отдето сте минали, сте записали образите, които сте срещнали. Като вземат тези книги, тези информации от вашия мозък и от вашия слънчев възел, ще ги четат. Като отидете в онзи свят, няма да ви съдят, но ако не си живял добре, ще те турят в едно магаре тук, на Земята, да живееш вътре в него. Това е адът. Или пък ще те турят в някоя глиста, или в някой кърт. Някой иска да знае какво нещо е адът в тези нисшите форми ще те турят. Нищо няма да ти кажат. И тази глиста ще ти бъде апартаментът или магарето. (12/стр. 168)

Основата е гнила и неустойчива

В развитието на човечеството се забелязват две епохи. В първата епоха се роди грехът, а във втората престъплението, изразено в убийство. Родоначалникът на първата епоха беше Ева, жената. Първа жената яде от забранения плод, с което внесе греха в света. Жената отвори пътя към греха. Родоначалникът на втората епоха беше Каин, мъжът. Той пръв отвори път към престъплението и извърши първото убийство. Значи, грехът води своето начало от жената, а убийството от мъжа. В този смисъл, строго казано, жените са грешниците, а мъжете престъпници, убийци. Може ли при това положение светът да се оправи? Какъв дом могат да създадат жената, която яде от забранения плод и внесе греха в света, и мъжът, който при своето жертвоприношение извърши убийство и внесе престъплението в света? Основата на този дом е гнила и неустойчива.

(13/стр. 68, 69)

От сърцето произлиза грехът

Като знаете това, вие трябва да чистите сърцето и ума си, защото от сърцето произлиза грехът, а от ума престъплението и убийството. Сърцето в човека е жената, а умът мъжът. След всичко това хората очакват култура от ума, в който престъплението се шири, а мир и спокойствие на дома от изопаченото човешко сърце. (13/стр. 72)

Ти си онзи, когото бият

И съвременният човек, създаден по образ и подобие Божие, яде бой на общо основание. И той се чуди защо го бият. Как може човек да примири това противоречие? Човек седи, размишлява и в края на краищата казва: „Знаете ли кой съм аз?“. Ти си онзи, когото бият. Ти си онзи, който след 40 50 години ще умреш, ще те заровят в земята, дето ще изгниеш. След толкова работа и учене от тебе ще остане само една празна глава. Празната глава обаче не е същинският човек. (13/стр. 101)

Ще му причини големи пакости

Знанието иде от разумни същества. Колкото по-възвишено е знанието, към което човек се стреми, толкова от по-високи светове иде. Ако е готов за това знание, човек може да проникне в тия светове; ако не е готов, с години може да обикаля световете, но вътре няма да влезе. Човек не трябва да се стреми към знание, за което не е готов. Това знание ще му причини големи пакости и нещастия. (13/стр. 337)

С остен ще изпълните Божията Воля

Такова е положението и на хората като изгубят свободата си, те влизат в обществото на цивилизованите да ги дупчат с остена. Не трябва да излизате вън от Божествения план; който излезе, остен го чака така е решил Господ; ако не искате доброволно, с остен ще изпълните Божията Воля, в това няма никакво изключение. (14/стр. 524)

Никой няма право

Бог живее и се проявява в общия, целокупния живот. В този живот и хората живеят. Затова е казано в Писанието: „Ние живеем и се движим в Бога“. Обаче в който момент човек започне да мисли, че животът е само негово благо, и търси начин, как по-рационално да го използува за себе си, той е създал вече своето нещастие. Защо? Защото никой няма право и не може да използува живота за свое лично благо. (15/стр. 4)

Чрез насилие

В сегашния живот вие носите последствията на ред минали животи, добри и лоши, и не можете да се избавите от тях, докато не разберете законите, които управляват целокупния живот. Който доб­роволно не иска да научи тия закони, той пак ще ги научи, но вече по отрицателен път, чрез насилие. (15/стр. 5)

Как е възможно?

Не се меси в Божиите работи. Не се наемай да правиш хората щастливи, преди ти сам да си щастлив. Ти сам си нещастен, а искаш другите да направиш щастливи. Това е невъзможно. Как е възможно една нещастна мома да направи момъка щастлив или един нещастен момък да направи момата щастлива? Как е възможно един нещастен момък и една нещастна мома да се оженят и да бъдат щастливи? Това не трябва да ви обезсърчава, но радвайте се, че знаете Истината по този въпрос. (15/стр. 18)

Там ще бъде и черното същество

Човек По естество той е двойно същество: едното същество е жител на ада, а другото жител на рая. Тези същества са така свързани помежду си, че през целия си живот човек не може да се освободи от тях. Дето отиде светлото същество, там ще бъде и черното. То навсякъде го следва неотклонно. Апостол Павел, велик апостол, много плака и се моли на Господа да го освободи от тъмното същес­тво в него, но Господ му каза, че засега това същес­тво му е нужно. Ще дойде ден, когато той сам ще се освободи. Апостол Павел казва, че е намерил начин, как да се справя с това същество, но не казва, че абсолютно се е освободил от него. Нито Христос е бил свободен от това тъмно същество. Духът на Христа беше свързан с плътта, с тъмното същество, което понесе греховете на човечеството. Щом Христос не можа да се освободи от това тъмно същество в Себе Си, за вас още повече няма да се направи изключение. В живота изключения не съществуват. Обаче Христос дава методи, как може човек да се справи с това същество, да го направи слуга на Божественото в себе си. (15/стр. 68, 69)

Ще се отрази и в неговия мозък

Някой минава за изобретател само затова, че използувал някои природни сили и ги впрегнал на работа. Обаче той не ги е използувал за повдигане на човечеството, но за неговото падане, за унищожаване и убиване на хора. Вследствие на това този изоб­ретател ще отговаря за своите открития. Знаете ли какво ще бъде положението на онзи изобретател, който е измислил бомбите за убиване на хора? Всяка бомба, която е ударила на живо месо, ще се отрази и в неговия мозък. (15/стр. 77, 78)

Съществуват фатални дни

Едно трябва да знаете: съществуват фатални числа, фатални дни в живота. Не се подлагайте на изкушение да мислите, че можете да минете през тях незасегнати. Всеки човек, който е роден в 13-та година, в 13-тия ден, в 13-та лунна фаза, в 13-тия час, в 13-та минута и секунда, той се намира пред трудни задачи, които разумно трябва да разреши. Всички хора ще се намерят пред такива трудни задачи в живота си, с които трябва да се справят. (15/стр. 115)

Осъдена да загине

Много култури и цивилизации са изчезнали благодарение на отровите, които се съдържат в месната храна. Атлантската раса, за пример, е изчезнала по причина на отровите в месото на животните. Съв­ременната култура е осъдена да загине по същата причина. (15/стр. 135)

За посмешище на хората

Светът слиза в гъстата материя. Той върви по свой определен път Когато казвате, че трябва да влезете в света, подразбирам Божествения свят, а не онзи, който върви надолу, в гъстата материя. Ако влезете в този свят, вие ще мязате на пауни, ще стъпвате гордо, с разперени крила, но ще излезете оскубани, без пера. Ще влезете с всичкото си величие, а ще излезете обрани, оскубани, за посмешище на хората. (15/стр. 138, 139)

Ще бъде изложено на показ

Както Господ изложи Давида за една погрешка пред целия свят, така Той ще изложи всеки човек, който греши. Господ ще го изложи пред лицето на всички хора и на всички ангели. И доброто, и злото у човека ще бъде изложено на показ. Всеки ще бъде изложен, всеки ще бъде съден за делата си.

(15/стр. 236)

Вместо щастие, ще ви дадат смъртта

Както и да работите, две неща ще ви дадат и две неща ще ви откажат. Кои са тези неща, вие сами ще намерите. Като учите, като придобивате знания, вие сами ще си отговорите. Аз ще ви кажа само едното, а именно: вие търсите щастие, но няма да ви го дадат. Вместо щастие, ще ви дадат смъртта, която не искате. И гении, и светии всички са минали през смъртта. (15/стр. 254)

Всичко изгубва

Когато Любовта посети човека, той трябва да бъде много внимателен да не я изгуби. Изгуби ли я, с нея заедно той изгубва и младостта си, и разположението си, и силата си всичко изгубва. (15/стр. 269)

Поне забавлява човека

Съвременната наука не може да разреши всички въпроси, но поне забавлява човека, отвлича го от трудностите в живота. Без наука човешкият живот щеше да бъде много тежък. Каквото са игрите и забавите за децата, такова нещо е науката за човека на земята. (15/стр. 311)

Духът е изложен на вечни мъки

Духът се мъчи, тялото скърби, а душата страда. Щом е дошъл на земята, човек едновременно ще се мъчи, ще скърби и ще страда. Веднъж слязъл на земята и се облякъл в материя, духът е изложен на веч­ни мъки, както се мъчат духовете в ада. (15/стр. 322)

Ледът нищо не дава

Съвременните хора искат да бъдат щастливи. Това е невъзможно. На земята щастие не съществува. Да търси човек щастие на земята, това е все едно да седне на леда и да очаква от него храна. Ледът нищо не дава. (16/стр. 146, 147)

Това, което му е забранено

Малко хора правят това, което им е определено. В човека има едно естество, което обича да прави тъкмо това, което е забранено Не върши ли Волята Божия, той е осъден на страдания. (16/стр. 405)

Какво ще стане тогава с човечеството?

Разумният свят е отегчен от безпорядъка, който хората са внесли в света, от кривите човешки мисли, чувства и постъпки, от човешките заблуждения. Човешките недоразумения се отразяват във Великия свят и произвеждат големи катаклизми. Разумният свят е решил да накаже хората не с потоп, както едно време, но с огън. Хората са изкопали подземни скривалища да се пазят от собствените си бомби, но къде ще се крият от огъня, който слиза от горе? Този огън ще разтопи земята на дълбочина повече от 25 метра. Къде и как ще се скрият хората от този огън? Какво ще стане тогава с човечеството? Който оцелее, той ще говори. Вярно ли е това, или не, всички ще го опитате. Няма да остане човек на земята, който да не мине през този огън. (16/стр. 411, 412)

Той го натоварва повече

Докато не се е натъкнал на някаква неприятност или на неуспех в живота си, човек вярва в Бога, поддържа правилни отношения с Него. Обаче натъкне ли се на някакво нещастие, той веднага започва да роптае против Бога как е позволил това нещо, защо му е пратил страданието. Той се обезверява, започва да се съмнява в Бога. В известни случаи Бог веднага се притича на помощ на пострадалия, но понякога Той пристъпва към него с пръчица и му дава добър урок. Вместо да го облекчи, Той го натоварва повече да се научи да мисли право. (17/стр. 6)

Не сте готови за велики въпроси

Ще кажете, че вие искате да отидете при философи и учени да ви обяснят какво представя Бог. Вие не сте готови още за среща с велики учени и философи.Едно трябва да знаете: докато имате противоречия в живота си, вие не сте готови още да разглеждате велики въпроси. Опитате ли да ги разрешите, вие ще отскочите далеч от тия учени. Те ще ви отблъснат от себе си, ще ви покажат с какви въпроси трябва да се занимавате. (17/стр.51,52)

Губи вече образа на човек

Истински човек е този, който е поставил ума, сърцето и волята си на своята висота. Измени ли мястото на едно от тях, той губи вече образа на човек, огрубява, ожесточава се и се проявява в някои отношения като животно. (17/стр. 119, 120)

Да не се самоизлъгвате

Време е вече човек да съблече старите си дрехи. Днес повечето хора са облечени отгоре с модерни дрехи, а отдолу със своите стари селски ризи: отгоре са християни, отдолу езичници. Хвърлете дол­ните си дрехи и останете само с горните. Ще кажете, че нямате средства да си купите нови вътрешни дрехи. Щом нямате средства, трябва да знаете Истината, да не се самоизлъгвате. Ще знаете, че само отвън сте християни, а отвътре езичници.

(17/стр. 186, 187)

Никога не може да бъде праведен

За да следва добре пътя на своя Учител, грешникът трябва да е запазил нещо от своята праведност. Който не носи правдата в себе си, той никога не може да бъде праведен. Който не носи условия за гениалност в себе си, той никога не може да стане гений. (17/стр. 198)

Пазете се

Сега пазете се от онези неща, които постоянно ви спъват. За пример, често вие говорите много, но не на място; мислите много, но не на място; тревожите се много, но не на място; почивате много, без да имате нужда; спите много, но не лягате навреме и не ставате навреме; търсите лесния път, но без време; очаквате да станат чудеса в живота ви, без да разбирате законите на природата. (17/стр. 263)

Ти не си свободен

Злото е един свят на закон. Закон има за всяко нещо там. Ако речеш да кажеш една дума, закон има. Ако престъпиш закона, затвор има. В злото и да мигаш с очите си, закон има колко пъти трябва да мигаш. Ако мигаш повече или ако мигаш по-малко, в затвора си. В злото точно е определено колко да говориш; ако говориш повече или ако говориш по-малко, затвор има. Няма излишни думи, както вие говорите. И колко да слушаш, и то е определено. Ако сте слушали повече, в затвора ще идете; ако сте слушали 5, 10, 15 минути точно навреме ще идете да слушате и точно навреме ще излезете. Ако идете по-рано или ако закъснеете, в затвора. Ако не дойдете навреме, в затвора. Не си свободен. Може да кажеш: „Аз имам такива възгледи“. Абсолютен закон е. Ти не си свободен. (18/стр. 3, 4)

Животът ни виси на косъм

Ние сме много смешни същества с много големи претенции. Всеки ден животът ни виси на косъм. Вървиш някъде, може да те бутнат да си счупиш ръката, крака, може да ти се случи да оглушееш. Ние да благодарим на Бога, че ни пази от всичките злини, с които сме заобиколени. Имаме толкоз врагове; ако ги знаем, ще ни побелеят главите преждевременно. (18/стр. 162)

Кой ще бъде пръв

Защо съвременните религиозни хора не могат още да постигнат Царството Божие? Защото те не се интересуват толкова от въпроса, кога и как ще дойде Царството Божие на земята, колкото от въп­роса, кой ще бъде пръв в това Царство. (19/стр. 64)

Не може да задоволи душата

Плачът е присъщ не само на децата, но и на всички хора. Човек плаче, защото не може да получи това, което желае. Докато е на земята, човек всякога плаче. Земният живот не може да задоволи човешката душа. (16/стр. 198)

Трагедия за човешките души

Когато казваме, че съществува драма, трагедия за човешките души, ние имаме предвид оплитането на тези души в материята. Тези души трябва да се освободят! Те са потиснати от тежестта на едно голямо здание, каквото представя материалният свят, но никой не подозира това. Никой не знае отде е дошъл, защо е дошъл и де ще отиде. Съвременният човек е изгубил историята на своето минало, историята на своето битие. (19/стр. 100)

Те пак ще го изпълнят

Съществува Божествен план, според който трябва да станат всички неща в света. Колкото и да се отклоняват хората от този план, в края на краищата те пак ще го изпълнят, но ще минат през големи страдания. (19/стр. 105)

Който е запитал Бога

Който веднъж само е запитал Бога защо го е създал така, той сам вече се е осъдил на смърт. Такъв въпрос не трябва да се задава. (19/стр. 121)

Наричаме такива хора грешници

И ако съвременните хора не успяват в много свои добри начинания, това се дължи на обстоятелството, че те отблъскват малките Божествени мисли и чувства, а очакват да им дойдат грамадни, велики идеи и мисли. Ние наричаме такива хора грешници, защото те само очакват велики идеи. По този начин тези хора убиват в себе си Божественото, Великото начало. В това именно седи нещастието на всички хора. (19/стр. 128, 129)

Носи след себе си голяма катастрофа

Такава е грешката на цялото човечество по отношение на Христа, Който искаше да повдигне еврейския народ, да даде светлина на цялото човечество И как постъпиха с Него? Разпнаха Го на кръст. Но ето, две хиляди години вече как евреите носят последствията на своята грешка. Те и до днес не могат да се изправят. Защо? Защото Христос не е между тях. Знаете ли колко скъпо плащат евреите за своята грешка? Няма друг народ в света, който тъй скъпо да изкупува своята грешка Всеки човек може да постъпи като евреите. Ако разпне своята велика идея, както евреите разпнаха Христа, не прави ли и той същата грешка? Но тази грешка носи след себе си голяма катастрофа. (19/стр. 139)

С тази гордост

Когато казваме, че Бог ни люби, подразбираме, че Той иска да ни приравни със Себе Си. Ако горделивият почувствува тази Любов, той казва: „Ти знаеш ли кой съм аз?“. Обаче с тази гордост човек си създава големи страдания и неусетно пада от положението, в което Бог го е поставил. (19/стр. 141)

Простосмъртният човек

Който е придобил безсмъртието, само той може да се занимава с разрешаване на велики въпроси, а обикновеният, простосмъртният човек може да се занимава с малки, дребни въпроси. Той е силен в науката на страданията, в науката на разрушенията.

(19/стр. 158)

Дето Бог тъпче хората

Само Бог има право да диша. Ние ще дишаме чрез Него. Обаче, недоволни от това положение, ние искаме да станем като Бога, вследствие на което се докосваме до дървото за познаване на доброто и злото, за което излизаме от рая.

Не сме ли свободни да правим каквото искаме? Който иска да бъде свободен да прави всичко по свой ум, той трябва да напусне рая, да излезе в широкия свят. Като излезете от рая, вие ще се намерите на онзи жлеб, дето Бог тъпче хората. Защо ги тъпче? За да извади от тях онези сокове, които са необходими за поддържане на великия живот.

(19/стр. 160, 161)

Има един вътрешен договор

Едно трябва да се знае: има един вътрешен закон, който държи отговорни всички народи, общес­тва и хора за техните постъпки. Има един вътрешен договор, сключен в живота, за неизпълнението на който всеки човек ще бъде съден. Един ден, когато човек напусне земята, ще дава отчет за всички свои дела. Невидимият свят е определил два вида ангели, които да посрещат хората от земята. Едните ангели са светли, а другите тъмни, черни. Делата на човека определят кои ангели да го посрещнат.

(19/стр. 179)

Това не е култура

При всички престъпления хората пак ще намерят нещо, с което да се оправдават. Те казват: „Такава е културата!“. Не, това не е култура, нито цивилизация. Това е греховно състояние, в което хората са изпаднали и от което малцина могат да излязат. (19/стр. 179)

Привлича само отрицателните енергии

Съвременните учени констатират само, че земята е наклонила оста си на 23°, но повече нищо не казват. Как се е отразило това наклонение на земната ос върху живота на хората, по това нищо не говорят. Обаче между наклонението на земната ос към нейната еклиптика и моралния живот на хората съществува известна зависимост. Това наклонение на земната ос е създало един упадък в моралния живот на хората. На какво се дължи този упадък? Той се дължи на обстоятелството, че при това отклонение на земната ос земята се намира в такова положение, че чрез особена събирателна леща привлича само отрицателните космически енергии от пространството, а отблъсква положителните. Според наклона на своята ос, земята днес няма възможност да привлече положителните, възходящите космически енергии. Тази е причината, поради която хората днес са повече лоши, отколкото добри. (19/стр. 179, 180)

Насила ще ви застави

Ако не изпълните природните закони доброволно, животът насила ще ви застави да ги изпълните. (19/стр. 199)

Не минават за никакви светии!

Не мислете, че великите хора на земята са велики и на небето. Колко от великите писатели и поети на зeмята са последни на небето! Много от нашите велики поети не са приети в невидимия свят даже и в първи клас на гимназията. На колцина видни философи на земята ще срещнете името записано между философите в невидимия свят? Там никой не познава философията на тия учени хора от земята. Колко светии, признати от хората за такива, пред лицето на Бога не минават за никакви светии!

(19/стр. 199, 200)

За да се смирят

Защо страдат хората? За да се смирят. Защо страдат животните? По същата причина. Когато волът насочи рогата си към своя господар, последният го мушне няколко пъти с остена си и го смирява. Така и Бог отправя остена си към човека, който иска да боде, да рита, да хапе. (20/стр. 4)

По Своя ум и разбиране

В края на краищата, като се намериш в затруднение, казваш: „Господ е всесилен, всичко може да направи“. Той може да направи всичко, но по Своя ум и разбиране, а не по твоя. (20/стр. 21)

Страшна вътрешна проказа

В съвременния човек има една страшна вътрешна проказа, която го разяжда. Погледнете някой човек, изглежда здрав, но сърцето му се гърчи от болките на тия вътрешни струпеи. Погледнете мозъка му, също така е под влиянието на струпеите в неговите мисли. И тъй човечеството се нуждае от медицина, която да освободи човешкия ум и човешкото сърце от проказата, която ги разрушава и разяжда. (19/стр. 143)

Любовта на черната светлина

Казвате: „Много лесно е то. Моето сърце гори, умирам зарад теб“. Да, да, вие сте в любовта, която уморява хората. Това не е любов, това е смърт, това е смрад. Това е любовта на черната светлина, която разлага и осмърдява, и опетнява, и развращава, и помрачава човешката душа. (1/1: стр. 10, 11)

Сами са отворили вратата на ада

Няма ли подслон, гладен ли е, болен ли е, сиромах ли е, в лишения ли е, човек е в ада; смутено ли е сърцето му, помрачен ли е умът му, човек е пак в ада. Какъв по-грозен ад, какъв по-страшен пъкъл от този? Може да има някъде и друг ад, но човечеството е влязло вече в ада на земята и сега трябва да работи да излезе оттам, да стъпи на повърхността на земята… Хората сами са отворили вратата на ада и сами трябва да я затворят. (23/стр. 10, 11)

Няма добродетел,
която те да не опорочиха

Съвременните хора са направили един голям бент на Божията Любов, заради което тя не може да се прояви чрез тях. И днес при такива големи богатства те минават за сиромаси. Грехът, на който хората се натъкват, не е нищо друго освен една голяма преграда, която те са поставили както в себе си, така и помежду си. И мъжете, и жените са турили по една голяма преграда за Божественото в себе си и казват на Господа: „Ти няма да се месиш в нашия живот. Ние сами ще уредим живота си, сами ще разрешим всички въпроси. Ти само гледай отдалеч да видиш какво ще направим“. Щом искат сами да се оправят, Господ ги оставя да правят каквото знаят. От хиляди години насам хората сами разрешават всички въпроси. Какво направиха те? Какви са резултатите на тяхната работа? Всичко изядоха и изпиха. Знанието, богатството, здравето им се изгуби и днес вървят безпомощни, невежи, болни и сиромаси Всичко, каквото имаха, развалиха. Няма учение, няма религия, няма добродетел, която те да не опорочиха. (23/стр. 65, 66)

Става играчка на съдбата

Питаш: Докога ще бъда играчка на съдбата?  Човек става играчка на съдбата, когато не разбира законите . Който не разбира тези закони, получава добри уроци от съвършените същества. (26/стр. 118)

Дяволският нокът

Кармата е дърво, което има свои нужди и желания: да расте и да се развива. Това дърво, което представя миналия живот в човека, трябва да се изкорени, да се замести с ново. Който се е опитвал да корени това дърво, той е разбрал какво значи да изтръгва дяволския нокът от себе си. Рече ли да го изтръгне, вижда колко много боли. Като види, че боли, той започва да го реже. Не, боли-не боли, този нокът трябва да се изтегли, да се изтръгне с корен. В това седи спасението на човека. Някой започва да тегли този нокът, но като го заболи много, той го оставя. По този начин той си създава по-големи болки. (25/стр. 45, 46)

Нямате отговорност,
но носите последствията

Понякога човек е заставен, въпреки своята воля, да върши това, което не желае. За пример, впрегнатият в колата кон ще вози и светията, и разбойника. Тъй щото, когато хората правят добро или зло, това не става по тяхната воля, но под влиянието на камшика: когато вършат добро, някой светия ги е впрегнал и кара колата; когато вършат престъпления, някой разбойник ги е впрегнал и удря с камшика. В това отношение вие нямате никаква отговорност, но носите последствията на злото и доброто, което правите. Ножът, с който е извършено едно убийство, не е отговорен за убийството, но той ще носи неговите лоши последствия: ръжда ще разяде този нож. (21/стр. 30)

Да изпитат строгостта на законите

Казвате: Защо са толкова строги законите?  Законите са строги, защото съзнанието на съвременните хора не е будно, вследствие на което те не могат да влязат във връзка със съзнанията на висши разумни същества и от тях направо да се поучават. Тогава не остава друго, освен да изпитат строгостта на законите, за да се пробуди в тях висшето съзнание. (21/стр. 30)

Живот на фалирали търговци

Животът на сегашните хора не е истински живот, той представя живот на фалирали търговци. За да се уверите, че е така, поставете си като задача да отбелязвате колко дни в месеца сте добре разположени. После извършете тази задача за цяла година да видите през какви състояния минавате. (21/стр. 36)

Тях наричат дяволи

Едно ще знаете: хората са причина за падане на ангелите, те са дали път на духовете в себе си. Че имало паднали ангели, това е човешка измислица. Че имало в света дявол, който се бори с Господа, и това е човешка измислица. На земята съществуват само изостанали в развитието си човешки души. Те са създали ада. Тях наричат дяволи. (40/стр. 198)

Ще се появят всичките нещастия

Плътта сама по себе си и кръвта сама по себе си никакво зло не раждат. Плътта и кръвта, съединени с човешкия дух, с човешката душа и с човешкия ум и сърце, раждат греха. Защо се ражда грехът? Понеже човек оставя своите нечистотии в тази плът и кръв и тази материя не знае как да се чисти. Ако човешкият ум и човешкото сърце са нечисти, непременно ще се появят всичките нещастия. (1/4: стр. 27)

Човешката личност

В личността се крият най-лошите неща. Тя е израз на егоизъм, на подлизурство, на страх, на измама, на лъжа. И човешката личност е създадена от всичките отрицателни качества в света. Това е личността. Аз не говоря за „аза“, за човека, за съзнателното, но за личността. (1/4: стр. 18)

Няма човек, свободен от илюзии

Защо страдат съвременните хора? Защото живеят в илюзии и заблуждения, които всеки ден се разбиват. Няма човек в света, който да е свободен от илюзии и заблуждения, но това не значи, че цял ден трябва да се занимава с тях. (20/стр. 10)

Не очаквай това

Синът направил ред престъпления, а майката иска да дойде Божието благословение върху него. Казвам на майката: Жено, не очаквай това, от което синът ти не може да се ползува. Преди да дойде Божието благословение върху него, извикай лекаря да го простре на леглото и да го разтрие кракът му е изкълчен и трябва да се намести. На някои хора сърцето е изкълчено, на други умът. Те трябва да се наместят. (20/стр. 11)

Истината е страшна

Както светлината разкрива всички скрити неща, така и Истината, дето мине, всекиго докосва. Истината разкрива човека във всичката му голота. Ще кажете, че Истината е страшна. Защо е страшна? Защото съблича човека. (20/стр. 13)

Всеки ден го разпъват

Ще кажете, че евреите разпнаха Христа. Какво ще кажете за съвременните християни, които всеки ден разпъват Онзи, Който им говори със Своя тих, кротък глас? (20/стр. 49)

Започват с големи желания

Много от сегашните хора започват с големи желания, искат да блеснат в света, всички да говорят за тях. Чувате някой да казва: „Ще направя едно угощение на близките си, че всички да останат учудени. После мога да постя цяла седмица, но поне веднъж да се проявя“. Това значи да започнеш добре, а да свършиш зле. Така са започвали много хора, много народи, но в края на краищата всички са завършили зле и оставали сами, разочаровани. (20/стр. 22)

Кога се създават закони?

Какво представя законът? Кога се създават закони и къде именно? Закони съществуват и в живота, и в природата. Закон съществува там, дето същес­твата не са много културни. Законите се създават против кражбите, престъпленията и беззаконията на хората. И в природата съществуват закони; там всички същества, от малки до големи, живеят в борба и изтребление помежду си. Такава борба съществува и между хората. (20/стр. 74)

Нейният език е безпощаден

Когато се говори на хората за недостатъците им, те казват, че не искат да слушат думите на този или на онзи. Ако не слушате думите на вашите приятели, ще слушате думите на природата. Нейният език е строг и безпощаден. Когато съди някого, тя го простира на земята и започва постепенно да отнема мазнините, мускулите му и като го отправи на онзи свят, запитва го: „Къде остана твоята философия?“. Като не може да отговори, близките му казват: „Бог да го прости!“. Това не е разрешение на въпроса. (20/стр. 83, 84)

Вашият ангел ще ви напусне

Ако не сте готови да бъдете кротки и смирени заради Господа и Го безпокоите, вашият ангел ще ви напусне. (20/стр. 122)

Нямаш право да го петниш

И човек е израз на една Божествена идея. Като дойде на земята, Бог ще потърси първо човека да види доколко той е реализирал идеята, която е вложил в него. Той ще се почуди, като види колко се изопачил човекът, колко е изопачил Божествената идея, вложена в душата му. Бог ще каже на човека: Ти нямаш право да залагаш тялото си и душата си. Те не са твоя собственост. Тялото ти е храм Божи и ти нямаш право да го петниш. (20/стр. 124)

И до девети род

В Стария Завет се казва, че някои хора и до девети род няма да влязат в Царството Божие. Кои са тези хора? Това са хората на безлюбието.

(23/стр. 105)

Ще изхвърли човека от лицето Си

Казано е, че Бог ще изхвърли човека от лицето Си. При какви условия е възможно това? Това е възможно, когато човек съзнателно скъса връзката си с Бога. (23/стр. 104)

Мировата скръб

Щом слезе в материята, човешкият дух се ограничава. Щом се ограничи, щом изгуби свободата си, духът започва да страда. Тези страдания са наречени мирови страдания, мирова скръб. Духът схваща живота на земята като скръб, като страдание, от което не може лесно да се освободи… Всеки дух, колкото подигнат и съвършен да е, щом слезе в материята, непременно ще изпита мировата скръб.

(23/стр. 139, 140)

В края става непоносим

Мнозина търсят лесния, широкия път. Те не знаят, че широкият път е най-мъчен. Защо? Защото той в началото само е широк, а колкото повече навлизате, явяват се големи съпротивления, тръскания и вие не можете вече по никой начин да се върнете; трябва да го извървите докрай. Този път в началото си е лек, приятен, но в края става страшен, непоносим. (23/стр. 145)

Да бъде смазан

В широкия път има естествени мъчнотии, но повечето са кармически, създадени от самия човек, и той сам трябва да се справя с тях. Достатъчно е при това положение човек да се намери между две такива мъчнотии, за да бъде смазан. (23/стр. 146)

Те ще си направят хвърчила

Вие търсите и очаквате такъв живот, за който още не сте готови. И да ви дадат днес този живот, вие ще го снемете на уровена, на който се намирате сега. Ако на малкото момченце дадете една книга от висша математика, то ще започне да я разгръща, да я прелиства и в края на краищата ще си направи от нея едно хубаво хвърчило, което ще пусне във въздуха. Същото правят и някои религиозни хора. След като им се даде най-хубавият живот, те ще си направят от него хвърчила Наистина, ако проследите живота на тези хора, ще видите, че се молят или за пари, или за къщи с една дума, те се молят само за хвърчила. (23/стр. 153)

Увиснал в пространството

Представете си, че се виждате увиснал в пространството без почва, без вода и въздух около вас, без никаква светлина. Поглеждате, не виждате тялото си, не виждате никакви органи, а живеете само в съзнанието си. Можете ли да си представите какво ще бъде вашето състояние? Като почувствувате, че от вас е останало само голо съзнание, вие ще се ужасите. Тогава ще разберете каква привилегия е да имате органи, чрез които да изпълнявате всички функции на вашия ум, на вашето сърце и на вашата воля… И досега още хората не са съзнали какво благо е тялото, което им е дадено (23/стр. 195)

От него нищо няма да остане

Едно научно твърдение казва, че ако човек може да си отговори на всички въпроси, които го интересуват, от него нищо няма да остане. Той ще се разруши, ще се превърне на пара и ще изчезне някъде в пространството. (23/стр. 222)

Не може да помогне

Като не можете да разрешите въпроса за страданията, търсите смисъла на живота, дано се домог­нете до някакво обяснение на страданията. Едно трябва да знаете: степента на съзнанието, до което днес сте достигнали, не може да помогне за разрешаване смисъла на живота. (23/стр. 282)

Никой не може да бъде щастлив
преди смъртта си

Като четете живота на великите хора, ще видите през какви мъчнотии, през какви противоречия са преминали. Вземете, за пример, живота на Христа. Той дойде с велика мисия в света и в първо време Го посрещнаха с финикови вейки, но на третия ден Го разпнаха. От всички тия примери се потвърждават думите на гръцкия философ Солон, който е казал, че никой не може да бъде щастлив преди смъртта си. (39/стр. 19)

Без идеали, без свобода

Когато човек наруши великия закон на правата линия, Господ го поставя в един кръг, дето той непрестанно се върти. Той е затворен в този кръг, както е затворено пилето в яйцето, и живее там без идеали, без разширение, без свобода. Защо е затворен човек? Защото няма послушание. Някой казва: „Аз съм свободен човек, мога да правя каквото си искам“. Не, ти си затворен в една малка черупка, в твоя мозък, и мислиш, че си свободен, че много знаеш. (39/стр. 62)

Все се разрушава

…Ние виждаме, че от памтивека всичко, което човек е създал, съградил, все се разрушава. Защо? Защото в човешките творения няма вътрешна архитектура, няма вътрешен устой. Достатъчно е един ангел да мине покрай някое човешко здание и да го засегне слабо с краката си, за да стане моментално на прах и пепел. Нека хората не се заблуждават в себе си; не са те, които ще създадат света и формите в него. (39/стр. 62, 63)

Най-големите противоречия

В природата покой няма. Който иска да се успокои, той ще се натъкне на най-големите противоречия и нещастията ще го следват едно подир друго.

(39/стр. 65)

На всички настръхват космите

По-лесно е на някои духове да слязат на Сириус, отколкото на земята, дето материята е много гъста. Когато в невидимия свят говорят за земята, на всички настръхват космите. (39/стр. 67)

Главното няма благословението

Да си свързан със света, това подразбира да станеш член на една бахчеванджийска кооперация, да работиш цяла година усилено и накрая на годината да видиш, че всичко е очукано, избито от град, отнесено от наводнение. Погледнеш натук, поглед­неш натам, нищо няма: ни зеле, ни лук, ни картофи, ни боб. Ти се чудиш какво да правиш. Едва сега виждаш, че всичко това, на което си разчитал, било илюзия. Казвам: Такова нещо е бахчеванджелъкът. В него има труд, мъчения, усилия, но главното няма благословението. Не е достатъчно човек само да работи. Ако някой свири и свиренето му не се благославя, какво се ползува той? Ако мислите и желанията на човека не се благославят, какво се ползува той от тях? (39/стр. 74, 75)

Ще дойдете до отчаяние

Вие трябва да се готвите да работите върху себе си, защото един ден ще ви поставят на тежък изпит и ако не сте готови, ще дойдете до отчаяние.

(39/стр. 78)

Сам създава вечния огън

Казано е в Писанието: „Ще отидете във вечния огън“… Когато човек сгреши, той сам създава този вечен огън. Когато човек дойде в противоречие, или в стълкновение, с Божията Воля, в него се създава вечният огън. (39/стр. 107, 108)

Да се отклони с една милионна част

И тъй пазете Божественото в себе си! Няма по-страшно нещо от това човек да изгуби Божественото. Достатъчно е той да се отклони с една милионна част от пътя към Божественото, за да се подложи на големи страдания. (39/стр. 138, 139)

Ще снемат кожата му

Казано е още: „Не се противи на злото!“. Защо? Ако се противиш на злото, ще се намерят хора, по-лоши от тебе, които ще ти напакостят, ще ти въздадат. Тогава и Бог ще се оттегли от тебе. Какво става с овцете, когато овчарят се отдалечи от тях? Вълците ги нападат. Следователно и човек е такава овца, от която оттегли ли се Бог веднъж, веднага ще се намерят вълци, които ще снемат кожата му. (39/стр. 142)

За да кряскате в люлките си

Под думите „малки деца“ разбираме хора, на които съзнанието още не е пробудено. Някой влиза в Божествения път, но не е доволен. Той е малко дете, което вдига шум. Този човек може да е 60-годишен, но в люлката си той вдига шум със своя ум и със своето сърце. Физически малкото дете лесно се укротява: ще му пъхнете един биберон с мляко в устата и то млъква. Обаче, когато физически голямото дете плаче в люлката, какво ще му дадете, за да се укроти? И след всичко това тия физически големи деца задават въпроса: „Защо Господ създаде света?“. Казвам: Господ създаде света, за да кряскате в люлките си. Ако светът не съществуваше, вие нямаше де да викате. (39/стр. 198)

След като странства милиарди години

Когато Бог изпраща човека на земята, Той му дава всички възможности и условия да следва училище, да свърши университет. Ако той не остане доволен от тази задача, втория път Бог ще го изпрати на земята да оре нивата. Ако и от това не е доволен, Той ще го изпрати на земята да пасе говедата. Ако и това не иска да прави, най-после Бог ще го остави да върви по закона на инволюцията, да мине през всички форми, през които някога е минавал. И след като странства милиарди години из пространството, най-после тази човешка глава ще вземе опитност от всички тия неща, ще узрее и ще каже: „Искам вече да уча, да свърша университет“. (39/стр. 215, 216)

Докато живее само в плътта си

Нито в сегашния живот, нито в бъдещия може да се говори за идване на Царството Божие на земята. Защо? Защото не сте готови още за новия живот за живота на безсмъртието. Докато живее само в плътта си, човек никога не може да придобие безсмъртие. (28/стр. 18)

Все животно ще си остане

Човек… Каквото да прави обаче, докато дава предимство на плътта, на животното в себе си, той все животно ще си остане. То мисли единствено да задоволи своите нужди, а за Царството Божие ни най-малко не се приготвя. Животното иска хляб да задоволи нуждите си. Щом задоволи глада си, за нищо друго не мисли. (28/стр. 19)

Няма да има страдание,
което да не изпитат

Хората ще минат първо през големи изпитания и страдания; и върху тях ще дойдат такива мъчения, каквито те никога не са мислили. Няма да има страдание, което да не изпитат. След това ще дойде Божието благословение. (28/стр. 96, 97)

Ще бъдете изпъдени навън

Отива някой при Бога и носи със себе си изпълнителните листове на своите длъжници. Казвам: Ако още днес не скъсате вашите изпълнителни листове и не се явите с чисто лице пред Господа, и вие, и длъжниците ви ще излезете вън… Всички ще бъдете изпъдени навън. Тоягата, Божият закон, ще играе по гърбовете на всички хора: на кредитори и на длъжници. Не е позволено да се вършат престъпления в присъствието на Бога! (28/стр. 285, 286)

Ще ви хване за врата

Ако доброволно не изпълните Волята Божия, смъртта ще дойде, ще ви хване за врата и насила ще ви застави да се откажете от това, което днес не можете да пожертвувате. Не е ли по-добре, преди да е дошла смъртта, да направите това, което Бог иска от вас? (28/стр. 290, 291)

За всички хора без изключение

Въпреки богатството си, въпреки знанието си, въпреки силата си човек пак страда. Цялото човечество ще мине през такива страдания, каквито не е мислило. Като върши Волята Божия, човек пак ще страда, но страданията му ще бъдат осмислени. Страданията ще дойдат за всички хора без изключение. (28/стр. 291)

В положението на малките деца

Съвременното човечество се намира в положението на малките деца. Съвременните хора имат смътни понятия за самия живот, както и за неговите проявления. (30/стр. 78)

Грамадна разлика има

Грамадна разлика има между това, което вие схващате, и това, което е в действителност. Когато философите казват, че Бог е невидим, вие разбирате тъкмо онова, за което нямате никакво понятие. Вие нямате понятие за вътрешния строеж на нещата. Често и някои учени говорят за работи, които те вътрешно не познават. (30/стр. 79)

Излага се на големи изненади

Когато човек не може да вземе положението на малкото дете, а мисли, че знае много, че е силен, че е голям, той губи красивото в себе си и се излага на големи изненади в живота. (30/стр. 84)

Да познаете Бога по отрицателен път

Да благодарите на Онзи, Който ви дава всички блага и казва: „Ако Ме слушате и изпълнявате закона Ми с Любов, никакво зло няма да ви засегне. Ако не Ме слушате, ще имате опитността на ония, които воюват днес, и ще Ме познаете такъв, какъвто не трябва“. Страшно е да познаете Бога по отрицателен път. (31/стр. 17)

С елементарни въпроси

Всеки излиза от своя философия за живота, от свои специфични разбирания и мисли, че те са най-прави. Като излизат от своята философия, те искат да си обяснят отвлечените въпроси на живота и там се объркват. Малцина са готови за отвлечени въпроси. Повечето хора трябва да се занимават с елементарни въпроси. (31/стр. 98)

Отнеме ли се Божието благословение

И тъй докато сте на земята, работете съзнателно и с Любов да се справите със съдбата, която се налага днес на света. Работете, докато Божието благословение е над вас. Отнеме ли се Божието благословение, нищо няма да остане нито от вас, нито от вашите близки. (31/стр. 133)

Страшно е

Страшно е, когато реката се отбие от своя път. Страшно е, когато Любовта напусне човешката душа. Страшно е, когато Бог напусне човека. Страшно е, когато човек се откаже от Бога. Дето отсъства Любовта, там нещастието и страданието присъстват. (31/стр. 136)

Ден за възмездие

Ако християните не се вслушат в гласа на Бога и не изпълнят Неговата Воля, земята ще се разтърси така, че коренно ще се измени. Ако съвременните хора не се помирят и не си подадат взаимно ръка, очаква ги такава участ, каквато никой не може да си представи… Това ще бъде денят на Господа. Денят Господен е ден за възмездие на престъпленията, които хората са вършили и вършат на земята.

(31/стр. 146)

Туря го в пещ

Навсякъде виждам Бога мощен и любещ. Когато тъпче, всичко превръща на прах. Когато учи и възпитава човека, туря го в пещ с 50 милиона градуса топлина да го стопи, пречисти, като слънце да светне. Кой може да устои на този огън, без да се стопи? И най-големият дявол ще стане правоверен.

(31/стр. 147)

Като не живееш разумно

Обезсърчил се някой… и започнал да философства, че животът няма смисъл. Отде знаеш това? Ако твоят живот е обезсмислен, това не значи, че всички хора се намират в същото положение. Като не живееш разумно, естествено е да загубиш смисъла на живота си, но виж какво прави птичката. По цели дни тя търси храна, събира сламки, клечици, прави си гнездо и след като се излюпят малките, удвоява работата си, но въпреки това за нея животът не губи смисъл. Човекът, най-разумното същество, се осмелява да каже, че животът няма смисъл. Защо? Защото срещнал една малка спънка. (31/стр. 255)

Заминали са преждевременно

Един американец написал на английски една книга „Писма от онзи свят“, в която описва положението на човешката душа след заминаването от земята. В онзи свят душата вижда пред себе си богати трапези с красиви, вкусни плодове, но щом се отправи към тях да си хапне един плод, масите започват да се движат пред него, той след тях, но не може да ги стигне и да си вземе нещо за ядене. Желание за ядене има, но не може да го задоволи, понеже няма стомах. На друга страна вижда големи библиотеки с книги; иска да прочете нещо, пак не може библиотеките започват да се движат; има желание да чете, но очи няма не вижда написаното в книгите. Най-после вижда група приятели; иска да се поразговори с тях, но и те се движат, не може да ги стигне. Както виждате, на онзи свят има всичко, както и на земята, но човек няма органи, с които да се ползува от благата, от които се нуждае. Това показва, че повечето хора са заминали преждевременно за онзи свят, не са свършили земната си работа. (31/стр. 256, 257)

Няма да пристъпи в рая

Нямате ли Любов, хиляди години да стоите в онзи свят, кракът ви няма да пристъпи в рая.

(31/стр. 279)

Не трябва да знаят много

Ще кажете, че човек трябва да има знания, да бъде учен. Има хора, които не трябва да знаят много. Понякога знанието възгордява човека и го спъва, а някога го смущава. Някой иска да знае какъв е бил в далечното минало. Няма защо да знае миналото си. Какво ще придобие, ако знае, че е бил някакъв престъпник, убиец или кожодер? (31/стр. 284)

Може и да го опише

Бъдете добри синове и дъщери да получите Божието благословение. Ще кажете, че Бог е написал човека на дланта Си. Написал го е, но може и да го отпише. Страшно е, ако Бог заличи името ви от дланта Си. Страшно е, ако се заличат красивите линии от ръката на човека и останат само линиите на страданията. (31/стр. 285)

Не е господар на себе си

Нито момата може да привлече момъка към себе си, нито момъкът момата. Причината за това е проста: момата и момъкът излизат от един общ център техния господар, който разполага и с двамата. Никой човек не е господар на себе си, нито на своята съдба. Мислите ли, че човек е господар на съдбата си, вие сте на крив път. Човек само отчасти е господар на съдбата си, но не напълно. (31/стр. 321)

Целият свят е затворен за него

Не гладува ли вътрешно за Любовта, колкото и да говори за нея, човек е все недоволен. Каквото благо и да получи, ще намери, че нещо му липсва. Цялата природа, целият свят са затворени за него.

(31/стр. 335)

Колко малко неща знае

Който се домогне до крайчеца на Истината, вижда колко малко неща знае. (31/стр. 346)

Велико заблуждение

Ти ще кажеш: „Аз съм свободен, аз мога да правя каквото искам“. Не, извадете от ума си това велико заблуждение! Аз някой път ще ви определя какво нещо е свободата. Дотогава, докато човек има известни задължения в света, той не е свободен.

(32/стр. 6)

Юлар има, товар има

Значи, в този свят има задължения, юлар има, товар има на гърба ви. Това не е свобода, това не е убеждения. В такова положение не можем да бъдем свободни и в такова положение не може да се прогресира. (32/стр. 12)

В положението на един охлюв

Сега някои се намирате в положението на един охлюв, други сте в положението на едно млекопитаещо, трети сте в положението на един човек. Много такива положения има в живота, в опитността на духовния живот, така че не мислете, че сте свободни.

(32/стр. 14)

Всякога могат да се ограничат

Аз бих желал някой от вас, който се счита свободен, да дойде при мене и да му дам една задача, от която да видите, че не сте свободни. Свободата подразбира абсолютна сила. Свободен е само онзи, който има абсолютна сила, и затуй ние казваме, че при сегашните условия само Бог е свободен, понеже Той е абсолютно силен. А понеже ние сме ограничени, щастието ни всякога може да се вземе и правата ни всякога могат да се ограничат. (32/стр. 14)

Ще бъда един престъпник

Ние не можем да правим каквото искаме. Не, аз правя това, което Бог иска. Ако аз правя това, което искам, ще бъда един престъпник, нищо повече!

(32/стр. 76)

За него трябва да бъде сляп

Природата има две лица. Едното лице на природата е толкова страшно, че човек за него трябва да бъде сляп. Ако бихте видели това лице, бихте се уплашили. (32/стр. 98, 99)

И вие ще минете през огън

За една кокошка е привилегия да я изяде един човек. Аз не казвам, че човек я изяжда, но той я приема на гости, макар че тя минава през огън. По същия начин и вие ще минете през огън, щом искате да влезете в духовния свят. (32/стр. 109)

Извън възможностите на тази мравя

За пример, една мравя може да е опитала всички възможности и благости на мравешкия живот, но ако тази мравя застане в положението на един философ и каже, че е опитала всички положения на живота, че го познава, тя е в заблуждение. Тя може би е опитала хиляди и милиони положения на мравешкия живот, но целият живот е извън възможностите на тази мравя. Тя, за пример, не е опитала живота на човека и за него даже няма никакво понятие… Между ангелския и човешкия живот има допирни точки, но такива, каквито между мравешкия и човешкия. Туй не трябва да ви обезсърчава, но трябва да ви покаже каква широчина и каква дълбочина се крие в истинския живот. (32/стр. 126, 127)

С вас духовете си играят

Та от сега нататък няма да бъдете носители на чужди мисли, защото сегашните хора са играчка на извънземни същества. С някои от вас духовете си играят тъй, както децата си играят със своите колички. Някой път дойде някой дух и ви надъха да се карате, да изгубите разположението си. На другия ден, като ви мине неразположението, вие се чудите на себе си как сте направили туй нещо! Не си ти, който си направил това нещо. (32/стр. 136)

Да те смъкнат вътре в ада

Може да си един ангел, но ако в душата ти някъде се зароди най-малкото користолюбиво чувство, моментално може да те смъкнат вътре в ада.

(32/стр. 140)

И по-напредналите от вас скачат

Трябва да знаете, че мъчнотиите и страданията в живота са Божественият огън, който постоянно се сгъстява и усилва. Вие ще скачате от този огън, но това да не ви обезсърчава, защото и по-напредналите от вас скачат от тоя огън. Туй не е за наказание, а за да се възстанови Божествената Правда. (33/стр. 60)

Не искате ли невъзможното?

И вие по някой път искате някой възвишен ангел, някой възвишен дух, който има такава история, такива познания в себе си, такава красота, да ви обърне внимание. Питам: Не искате ли невъзможното? (33/стр. 149, 150)

Човешката гордост

Някои автори поддържат мисълта, че човек сам се създава. Това показва човешката гордост. Човек сам не може да се създаде. Казано е в Писанието, че Бог създаде човека по образ и подобие Свое. Има хора, които правят опити да създадат, т.е. да пресъздадат себе си, но нищо не излиза от тяхната работа. Всъщност Бог работи, а човек взима участие в Неговата работа. Ако мисли така, човек може да се пресъздаде. Обаче, ако мисли, че той е главният фактор в своя живот, нищо не може да направи. (34/стр. 16)

Да заповядва на Бога

Ако на човека не можете да заповядвате, мис­лите ли, че можете да заповядвате на Бога? Който се опитал само веднъж да заповядва на Бога, той е разбрал какво значи отклоняване от правия път.

(34/стр. 90)

Сами се унижават

Първо ще бъдете слуги, после господари. Това е унижение за нас. Унижение е за онзи, който не разбира нещата. За онзи, който разбира, всичко е добро и на място. Много хора се страхуват да не изпаднат в положение да ги унижи някой, а не виждат, че като не разбират живота, сами се унижават. (34/стр. 100)

Той е страхливец

Съвременните хора се нуждаят от страдания. … Който не иска да страда и постоянно се оплаква от страданията си, той е страхливец. (34/стр. 51)

Ще бъдете чужди за Бога

Щом влезеш в гостилницата без пари, непременно ще бъдеш чужд и за гостилничаря, и за клиентите му. Щом влезеш в живота без знания, ще бъдеш чужд за всички хора. На същото основание, докато не разбирате Божиите закони и Неговите пътища, докато не изпълнявате Волята Му, вие всякога ще бъдете чужди за Бога (34/стр. 105)

Вън от тази зависимост

Мнозина искат да живеят според своите лични разбирания, да бъдат свободни и независими, да бъдат като Бога, но отделни от Него. Това е невъзможно. Обаче възможно е да бъдеш като Бога, т.е. да живееш в Него и Бог да живее в тебе. Това подразбира една зависимост. Пожелаеш ли да излезеш вън от тази зависимост, да се отделиш от Бога, ти влизаш в стълкновение с Него. Стълкнови ли се човек с Първата Причина на нещата, той се натъква на големи мъчнотии, страдания и нещастия. (34/стр. 117)

Сам е виновен за делата си

Каквото и да се случи в живота ви, не казвайте: защо Господ е създал този свят, защо ви е поставил на такова място да грешите. Човек сам е виновен за делата си. (34/стр. 118)

Едно нещо не знаете

Когато разказвали нещо на Соломона, той казвал: „Известно ми е това, зная го“. Веднъж един дервиш срещнал Соломона и му казал:

Ефенди, всичко знаеш, но има нещо, което не знаеш. Какво не зная? Не знаеш да хвърчиш като птиците. Така е, отговорил Соломон, не мога да хвърча.

Сега и на вас казвам: Всичко знаете, много неща знаете, но едно нещо не знаете да живеете доб­ре.

(34/стр. 125)

Като не става, както е желал

Той иска да стане богат и силен, да придобие знания, да бъде уважаван и почитан, да се чува думата му навсякъде да бъде в положението на царски син: каквото помисли и каже, да стане. Като не става, както е желал, започва да страда, да се обезсърчава, да се гневи. Добре е всичко да става според желанията на човека, но не е възможно. (34/стр. 241)

След всичко това

Днес много хора ходят по земята, но не са доб­ри; пият вода, но не са чисти; дишат въздух, но не мислят право; възприемат светлината, но не ходят в правия път. След всичко това те се запитват: Защо Бог създаде света? (34/стр. 263)

Само грешните се страхуват

Сегашните хора живеят в страх. Те се страхуват от болести, от глад, от сиромашия, от земетресения, от смърт. Само грешните, непослушните, глухите се страхуват. Праведните обаче от нищо не се страхуват. (34/стр. 274, 275)

Няма да ви приемат

Всеки мисли, че знае много неща. Наистина знанията на сегашните хора са много по-големи от тия на миналите времена, но те не могат да се сравнят със знанията на бъдещите хора. Ако мислите, че със сегашните си знания ще влезете в рая, вие се самоизлъгвате. С тези знания и пред райските врати няма да ви приемат. (34/стр. 375)

Ще останете далеч от Него

Като говоря по този начин, мнозина мислят, че са големи грешници. Не е важно дали сте големи, или малки грешници; важно е, че пътят, по който вървите, не може да ви изведе на добър край. С вашия живот вие не можете да спечелите вниманието на Бога. Колкото и да се стремите към това, всякога ще останете далеч от Него. (34/стр. 375)

Неизбежен път за всички

Праведният мисли, че страданията ще го пощадят, т.е. няма да го засегнат. Той мисли, че ще избегне смъртта по някакъв начин, но и тук остава излъган смъртта го взима, както взима всички обикновени и грешни хора. Като вижда всичко това, в първо време той се разколебава и казва: „Къде е Правдата, къде е Любовта?“. След време разбира, че страданията и смъртта са неизбежен път за всички души. Разликата е само в понасянето: праведният, светията носят геройски страданията и изпитанията, а грешните и обикновените хора падат, стават, колебаят се. (34/стр. 297)

Трябва ли да се лъжеш?

Понякога е по-мъчно да издържаш на похвалите, отколкото на укорите и обвиненията. Защо трябва да ти се казва, че си гениален, даровит, доб­родетелен човек? Положението е ясно: ако си роден от Бога, ти си съвършен и грях няма да имаш. Ако някога си бил роден от Бога и си се отклонил, ти живееш в противоречия и заблуждения. Ако пък не си роден от Бога, ти си несъвършен. Трябва ли тогава да се лъжеш? (34/стр. 376, 377)

Всеки мисли

Днес повечето хора са вярващи, минават за християни, за добри хора. Всеки мисли, че по-добър от него няма. Обаче, ако се опитате да предизвикате съвременния човек с нещо, ще видите, че неговата доброта е външна (34/стр. 411)

Мислят, че животът им е оправен

Един човек употребявал десетки години наред спиртни питиета, поради което станал голям нев­растеник. В последните години на живота ръцете му почнали да треперят толкова много, че не могъл да държи чашата, без да се разлива виното. Той не се стреснал от това, че ръцете му треперели, но се безпокоял, че не може повече да пие. Какво да направи, за да не се разлива виното? Той мислел известно време върху това и най-после дошъл до следната идея: с едно синджирче вързал чашата за ръката си и като вдигал чашата до устата си, синджирчето се опъвало и така поддържал чашата, че капка вино не се изливала.

Мнозина са дошли до положението на стария пияница и мислят, че животът им е оправен.

(34/стр. 412, 413)

Това не са Синове Божии

Христос изпълни Божията Воля, пожертва се и доказа Любовта Си към Своя Баща. Можете ли и вие да направите същото? Вие искате да бъдете Синове Божии с единствената цел да имате по-голям кредит да ядете и да пиете повече. Това не са Синове Божии. (34/стр. 418)

Още сте далеч от Христа

Аз съм християнин. Ако си наистина такъв, всички въпроси щяха да бъдат разрешени за тебе. Както виждам, вие още не сте разрешили въпросите си, следователно не сте още истински християни. По име може да се наречете християни, но по дела още сте далеч от Христа. (34/стр. 419)

Те не могат да се реализират

Като ученици, вие трябва да знаете, че в света съществува план, който постепенно се прилага. Тъй щото нещата не стават според вашите желания и мисли, но по плана, който е определен и начертан. Какви са вашите мисли и желания, това е друг въп­рос. Каквито и да са, те не могат да се реализират. Друг план се реализира. (34/стр. 424, 425)

Ще разруши вашите идеали

Помнете: Иде камъчето, което ще разруши вашите идеали, на които главата е от злато, гърдите от сребро, а краката от желязо и кал. Трябва ли да се рушат идеалите ни? Трябва. Те са направени от метали, които не издържат на огъня, който иде в света. (34/стр. 430, 431)

Няма Истина у тебе

Пъшкаш ли, не говориш Истината, няма Истина у тебе. Сляп ли си, няма Истина в тебе; глух ли си, не говориш Истината; не живееш ли добре с жена си, не говориш Истината; не можеш ли да се споразумееш с брата си, не говориш Истината.

(35/стр. 20)

Всичко ще изгори

Цялата земя с тази нейна култура е пълна с гробове и кости, а ние чакаме светът да се оправи. Светът по този начин няма да се оправи. Той ще се оправи по друг начин. Господ му е сложил един голям кръст и ще го прекара през такъв силен огън, че всичко ще изгори, и което остане чисто, то ще живее на земята. (35/стр. 21)

Той ще бъде последният човек

От сега нататък който мисли да живее без Истината, той няма бъдеще, свършено е с него. Той ще бъде последният човек на този свят и го очакват най-големите страдания. (35/стр. 22)

Вие носите проклятие

Ние не позволяваме никаква лъжа нито повече, нито по-малко! Няма за нищо да изкривяваш душата си, защото вътре в Истината Бог живее. Да се изопачи Божията Истина и да (се) оскверни Божието Име няма нищо по-лошо от този грях. Вие мислите, че ако не говорите Истината, ще спасите семейството си, ще подобрите положението му. Не, вие носите проклятие за вашето семейство. Ако спестявате Истината заради вашата жена, вие я погубвате. Ако жената спестява Истината заради своя мъж, тя го погубва. (35/стр. 22)

Да съсипе живота ви

Аз заявявам: Абсолютно никаква лъжа, в Бялото Братство не се позволява нито бяла, нито черна лъжа! Без лъжа може ли? Може. Кажете ми кой досега е прокопсал с лъжа. Оставете в една бетонирана стена малка дупчица, през която да минава вода, и ще видите, че тази вода за една година много нещо ще направи. Тогава мислите ли, че една малка лъжа, оставена във вашия характер, няма след години да съсипе живота ви? (35/стр. 113)

Създадохме гражданството на лъжата

Ще запитате може ли светът да съществува без лъжа? Може. Бог създаде света без лъжа, а ние създадохме гражданството на лъжата и твърдим, че тя е почтена. Никакво извинение няма за лъжата. Човек, който лъже, е страхлив, а страхливият човек няма Любов. Казва се в Писанието, че Любовта изпъжда всеки страх навън. Следователно страхливият човек е човек с лъжа. Мястото на лъжата е място на всички престъпления. (35/стр. 113, 114)

От България нищо няма да остане

Казвам ви, че ако българите не възприемат това Учение, което ние проповядваме, от България нищо няма да остане, нито помен! Даже името на българите ще се зачеркне, знаете ли това? (35/стр. 24)

Глад, мор, раздори

Когато хората не послушат Божия глас, в света започват да работят противоположни сили, дохожда глад, мор, раздори. (35/стр. 25)

На прах и пепел

Онези, които ще спасят света, идват сега. Те не са един-двама, те са милиони, милиони, въоръжени с оръжие срещу които никой не може да излезе, против които нищо в света не може да противостои. Те са в състояние да съсипят света за една минута и нищо да не остане от него. Те са в състояние да превърнат цялата земя на прах и пепел. Толкова голяма е тяхната сила, че който им се противопостави, само за една минута от него нищо не остава. (35/стр. 27)

Не коригирайте Бога!

Не се занимавайте с Божествените работи и не ги коригирайте. Не коригирайте Бога в Неговите действия! Нито съвет Му давайте! Защото някои съвет Му дават, че трябвало да бъдат малко по-богати или по-умни. По-голямата ученост е богатство. Не можеш ли да го употребиш, какво ще правиш с него? Друг иска да бъде малко по-силен. Ти малките сили не можеш да употребиш, а как ще употребиш големите? (35/стр. 59)

Място на престъпление

Външното гледане опетнява човека. Когато човек престане да гледа Бога в себе си и да се възхищава от Неговата Любов, а започне да се възхищава от външния свят, той е върху пътя на престъпленията, извършил е всичките престъпления. И всеки може да те подкупи тогава: ще се подкупиш от очите на една жена, че били черни, че била пълничка, че носът бил гръцки, че бузите били пълнички, че това-онова. После ще се подкупиш от това, че еди-кой си имал къщи, ниви, парици. Всичко ще те подкупи. Това вече не е Любов, това в Писанието го наричат „място на престъпление“. (35/стр. 73)

Това е велико нещастие!

Щастие, знание, здраве без Любов не може да се постигне и понеже Любовта на земята не царува, затова имаме сега такова велико нещастие в света. Това е велико нещастие! Ако вие погледнете към сегашния свят, ще видите, че той е цяла анархия. (35/стр. 99)

Господ Го няма

Вие говорите на света големи лъжи, че без Любов можело. Светът може да се възроди само чрез Любовта. Няма ли Любов, страданията ще се увеличават, болестите ще дойдат. Защо? Защото Господ Го няма. (35/стр. 112)

Всички неописуеми страдания

Хората не могат да разберат защо трябва да любят. Без Любов идва смъртта, само с Любовта идва Животът това трябва да го знаете. На онзи, който твърди, че не може да люби, ще му кажа, че постепенно ще започне да умира и ще го сполетят всички неописуеми страдания. Защо? Защото не приема Любовта. (35/стр. 128)

Който не приеме Любовта

Който не приеме Любовта, Господ му праща скръб, а който не приеме скръбта, Господ му праща злото. Който и злото не признава, Господ му праща разрушението. (35/стр. 137)

И разкая се Бог

Със своето своенравие човек всичко разваля. Няма по-своенравно същество на земята от човека. Казано е в Писанието: „И разкая се Бог, че направи човека“. Това се отнася за всички хора, за цялото човечество. (22/стр. 24)

Обърнатият петоъгълник

Като ученици, бъдете готови да изправяте грешките си сами. Обидиш някого. Иди при него да се извиниш. Не искам. Щом не искаш доброволно, ще дойдат неорганизираните сили на природата и ще се справят с тебе по закона на петоъгълника, но обърнат с върха надолу. (22/стр. 41)

Не счита, че ние сме разумни

Храненето е един от най-разумните процеси и понеже природата не счита, че ние сме разумни, не е предоставила храненето под наш контрол… Ние взимаме храната, посдъвчем я, но влезе ли вътре, тя казва: Не се меси в тази работа, друг ще я свърши.

(22/стр. 44)

Една голяма болница

Мнозина се възхищават от своя живот. Прави са, но за себе си. Според мене целият свят е една голяма болница, в която повечето хора са болни. Една малка част от хората са здрави, но и те са заети с гледане на болни. (22/стр. 52)

Не е в състояние

Ако знаете какво е състоянието на днешния човек, ще разберете защо той не е в състояние да прокара благородни идеи в своя живот. Хубави желания има у хората, но те са като деца. Детето казва: „Аз мога да дигна този чувал“. Като му кажат да го дигне, то се опитва и като не може, казва: „Малък съм“. (22/стр. 90, 91)

Няма праведни хора в света

Казвате: „Ние сме грешни“. За кои „ние“ говорите? Ако под „ние“ разбирате всички хора, прави сте. Според Писанието, няма праведни хора в света. Това се отнася до онези, които не познават Бога. (22/стр. 81)

Червеите ще има какво да ядат

Кабалистът носи триъгълник на челото си символ на хармония между ума, сърцето и волята. Този триъгълник е обърнат с върха нагоре стремеж към Бога. Ако и вие имате този стремеж, на челото ви ще се опише същият триъгълник. Обърне ли се триъгълникът с върха надолу, и стремежът се обръща надолу. Известно време се стремиш към Бога, но после си кажеш: „Не намерих Бога горе“. Обръщаш върха на триъгълника към земята и казваш: „Да си поживея малко“. Ще си поживееш, но резултатът ще бъде друг. В първия случай живееш като светия, придобиваш много знания, помагаш на хората и се ползваш от любовта им. Във втория случай живееш само за себе си, ядеш и пиеш, нямаш приятели, хората не те обичат. И в двата случая ще умреш, но като си живял само за себе си, сега червеите ще има какво да ядат. Светията лесно излиза от гроба, а егоистът остава там дълго време да се разправя с тялото си. (22/стр. 122, 123)

Ти си причината

Помнете: Всичко, което носи раздор, страдания и смърт, не е от Бога. Ти си причината за всички престъпления в света. Като казвам „ти“, не разбирам именно тебе, а онзи първият, старият човек, който живее в тебе. (22/стр. 139)

Не е създал света за нас

Светът е създаден от Някого, Когото и вие не знаете. Този Незнайния, Неизвестния хората наричат Бог или жива, разумна природа. Кое е истинското Му Име, не знаем… Той не е създал света за нас. Друга по-велика цел Го е заставила да създаде света. Ние участваме в света като условие да се прояви Бог. (22/стр. 142)

Ще остане само смирението

Да се отречеш от богатството си, това значи: да се откажеш от тщеславието, гордостта от всичко отрицателно. Като дойде смъртта, човек не се ли отказва от себе си? Тя задига тялото му и един ден от него остават сухи кости. Всичкото богатство, знание, сила, уважение всичко изчезва. От човека ще остане само смирението. (22/стр. 152)

Те ще използват вашия капитал

Не оставяйте една грешка неизправена. Защо? Много същества ще използват тази грешка за свои лични интереси и с това ще увредят на вас. Следователно, ако не изправите живота си, други същества ще го използват вместо вас. Те ще използват вашия капитал, а вие ще останете с празни ръце.

(22/стр. 221, 222)

Докато ви изядат

Грешките са живи същества, които постоянно работят против вас, докато ви изядат. Ако съзнанието ви не е будно, те ще ви оглождат, както червеите, и ще ви отнемат живота. (22/стр. 222)

Да те поставят на изпит

Не е лесно да мислиш, че си божество, и да те поставят на изпит да провериш доколко си такъв. (22/стр. 270)

Когато не са готови

…Последният изпит разпятието. Христос мина през този изпит и разреши правилно задачата Си. И вие трябва да минете през същия изпит. Кога ще бъде това? Не е важно кога. Важно е да бъдете готови. За някои изпитът иде тогава, когато не са готови. Те предварително започват да треперят и казват: Да ни пази Господ от страдания! (22/стр. 277)

Не може да ви издигне

Не говоря за вашето разбиране, което не може да ви издигне нито на педя. Вашето неразбиране ви кара от всяко страдание да правите източен въп­рос. (22/стр. 284)

Не са достойни за Любовта

И тъй вие трябва да имате ясна представа за Любовта. Тя не е предмет, с който човек може да се занимава. Човешкият ум и човешкото сърце още не са достойни за Любовта. Няма по-велико нещо в света от Любовта. Аз се чудя на хората, когато говорят за Любовта като за нещо, което познават.

(22/стр. 314)

Не носиш Истината в себе си

Без Истина никой не може да се справи с мъч­нотиите си. Дойдеш до една голяма мъчнотия, извикай Истината. Тя ще те освободи. Само Бог може да ме освободи. Прав си… Бог е Истина. Молиш се, не получаваш отговор на молитвата си. Защо? Не носиш Истината в себе си. (22/стр. 358)

Мисли, че е напреднал

Достатъчно е да се съберат 23 сестри на едно място, за да започнат да говорят за другите. Други пък, като се съберат на едно място, ще започнат да се сравняват помежду си кои са по-напреднали. Това са детински работи. Някой мисли, че е нап­реднал, но утре го хване хрема или друга някаква болест и той не може да си помогне. (21/стр. 39, 40)

По-добре да знае Истината

Мнозина идват при мене, искат да им кажа нещо да знаят какво да правят… Тогава аз запитвам Бога да отговоря ли на въпроса, или не. Бог ми казва: „Този човек е прекарал няколко непорядъчни живота, той трябва да се опретне на работа, да не разчита нито на баба и дядо, нито на баща и майка, нито на приятели… Ако не работи, главата му ще побелее“. Казвате: „Тежки думи са тия“. По-добре да знае Истината и да се стегне да работи ден и нощ, отколкото да се заблуждава. (21/стр. 54)

Трябва ли да кажа?

Трябва ли на онзи затворник, когото съдът е осъдил на смъртно наказание, да кажа, че ще го освободят, че ще го възнаградят с Георгьовски кръст, че ще бъде щастлив човек? Бесилка чака този човек, няма защо да го залъгвам. Ще му кажа: Братко, остават ти само десет часа да живееш. Приготви се, прекарай тия часове в молитва. Ти си извършил едно престъп­ление и трябваше навремето да мислиш. Сега не остава друго, освен да се молиш. (21/стр. 54)

Като е работил за себе си

Няма човек в света, който, като е работил за себе си, да се е повдигнал. В първо време този човек може да печели, но в края всичко ще изгуби. (21/стр. 54, 55)

Този свят е създаден за грешните

Днес някой заминава за онзи свят… и в края на краищата продължава да смущава близките си и от онзи свят. В такъв случай по-добре е било да не заминава, но да остане да живее още на земята. Следователно на ония, които мислят да ни смущават от онзи свят, казваме: „По-добре останете на земята да си поживеете още, че тогава ще ви изпратим на онзи свят. На земята ще посещавате театри, концерти, балове каквото пожелаете. Освен това, ще имате хубави къщи, хубави дрехи, от всичко ще бъдете задоволени“. Бог е създал света тъкмо за тия хора. Този свят не е създаден за праведните хора, но за грешните И наистина на грешните хора са дадени много блага да ядат и да пият, да не правят престъп­ления. (21/стр. 58)

Праведните на земята са малко

Праведните, добрите хора на земята са малко. Ако погледнете с окото на ясновидеца, ще видите каква малка част от хората светят, т.е. изпущат светлина. По-голямата част от хората на земята са грешници. За да ги задоволи, Бог им е дал безброй блага ядене, пиене, къщи, ниви, богатства само да не вършат престъпления. Наистина и това е култура, но култура на грешни хора, която е временна, а не вечна. (21/стр. 59)

Нека всеки се определи

Без тези блага, без тези удоволствия животът на земята щеше да бъде още по-лош, с повече нещастия. При това положение тия хора не могат да се обърнат към Бога. Те трябва да минат през големи страдания да се пробуди съзнанието им и тогава доб­роволно да потърсят Бога. Нека всеки се определи към кои спада към светиите, или не. (21/стр. 59)

Ще урони престижа на хората

Слушате някой виден оратор. Той започва: „Господа, знаете ли какво искам да ви кажа? Ще разберете ли това, което ще говоря?“. Цялата публика остава изненадана от въведението на тази реч. Защо се изненадват? Защото всички са учени хора, професори, а ораторът ги счита за прости, за невежи хора. Казвам: Такава ще бъде изненадата на всички хора от онова, което бъдещето им готви. Тази изненада ще урони престижа, достойнството на хората и ще ги лиши от възможността да използват доброто, което се готви да дойде. (21/стр. 81)

На земята няма такива условия

Ако мислите, че тук ще придобиете някакви велики Истини, вие се лъжете. Невъзможно е да ви се предадат великите Истини. Защо? Защото на земята няма такива условия. (21/стр. 95)

Увива се като змия

Чудни са хората, когато мислят, че Господ жали, когато те страдат. Как е възможно Бог, Който е създал всичко и може да направи всичко, да жали за страданията на хората? Той гледа, че някой човек страда, увива се като змия. Какво от това? Страда, значи: учи си урока Следователно мъчнотиите и страданията на сегашните хора са мъчнотии и страдания на човека-животно в тях, което се учи. Това същество в човека именно трябва да се учи. Божественото в човека пък се поучава от него.

(21/стр. 141, 142)

Намира се пред пропаст

Значи, има един принцип, едно начало: Бог е живот. Зададе ли си въпроса, кой е създал Бога, човек вече се намира пред пропаст, в която неизбежно ще потъне. Който се е осмелил да борави с този въпрос, той е опитал дълбочината на тази пропаст.

(21/стр. 165)

Колкото и да искате

Колкото и да искате да бъдете самостоятелни, независими, не можете. Каквото и да правите, в края на краищата вие ще се убедите, че сте зависими от Цялото, от което съставяте една малка част. (21/стр. 166)

Такъв мрак, такава самота

Човек всякога трябва да се моли на Бога, за да не Го застави да оттегли лицето Си от него. Страшно нещо е Бог да скрие лицето Си от човека! Тогава настава такъв мрак, такава самота и студенина, как­вато човек никога не е изпитвал в живота си.

(21/стр. 172)

Той не е никакъв авторитет

Защо тези учени забравят какво са работили? Защо онзи, който е създавал теорията, или онзи, който е откривал нещо, е напуснал това тяло? Какво показва това? Това показва, че много същества влизат в главите на хората, диктуват им разни идеи, заставят ги да работят върху разни въпроси и в края на краищата си заминават. Не е лошо това, но истински учен е онзи, който знае имената на тия, които са го вдъхновявали да работи, които са му диктували да пише върху различни научни въпроси. Казват за някой учен, че е голям авторитет в науката… Запитайте вашия авторитет знае ли кой го заставя да пише. Познава ли кое същество го вдъхновява в работата му? Ако нищо не знае по това, той не е никакъв авторитет. (21/стр. 196, 197)

Изгубвали са равновесието си

Вие не трябва да се заблуждавате да мислите, че сте много устойчиви. И светии, и пророци са изгубвали равновесието си. Пророк Илия изгуби равновесието си от една жена само. Той има` сила да избие 400 пророци в Израил, а когато пред него се яви една жена, той се уплаши и избяга. Ако пророк Илия, известен със своята смелост и решителност, се уплаши от една жена и изгуби равновесието си, мислите ли, че вие ще бъдете по-смели от него? Колко пъти и вие, като пророк Илия, сте се отклонявали и се отклонявате от живота си! С тези отклонения вие пакостите на себе си ( 21/стр. 201)

Все буквари ще учите

Вие влизате в Школата болни, искате да се лекувате. Не трябва да бъде така. Вие трябва да влезете в Школата здрави да учите. Който иска да учи, той трябва да бъде свободен от всякакви влияния, от всякакви ограничения и спънки. Вие изживявате света в себе си и затова не можете да бъдете свободни.

Казвате: „От толкова години вече следваме този път, нищо ли не сме научили?“. Ако вървите както сега, и хиляда години да следвате в Школата, ще останете с това, което сега знаете. Разликата между сегашното и тогавашното ви знание ще се заключава само в това, че ще променяте букварите. Все буквари ще учите ( 21/стр. 204)

Ще се задушите

Някои хора не могат да мислят, понеже мозъкът им е обвит с един пласт от утайки. Те трябва усилено да мислят да се създаде голямо налягане, голямо напрежение в мозъка, което да пропука това наслояване. Това наслояване предизвиква стягане, неразположение в главата, а оттам и тъмнина в съзнанието

Този пласт пречи на човека да се моли и той казва: „Днес нямам вдъхновение за молитва“. Няма защо да чакате вдъхновение, но ще вземете чука и длетото, ще седнете пред камъка и ще започнете да чукате: днес ще чукате, утре ще чукате, докато най-после разбиете този пласт… Ако не можете да го пробиете, и след смъртта си пак ще се намерите в същата черупка. Ако не го пробиете, и в живота, и в смъртта да сте, ще се задушите. (21/стр. 153, 154)

През изпитания и страдания

Ще минете през изпитания независимо от това, дали ги желаете, или не. Няма човек на земята, бил той цар, княз, учен, философ, прост, невежа, който да не е минал или да не мине през изпитания и страдания. (36/стр. 36)

Колкото е достъпно за котката

И небето е подобно на университета, дето са събрани възвишени души, завършили своето земно развитие. Там се придобива истинското знание… Всеки може да влезе в университета, но временно, като гост. Там ще те разведат из всички стаи да видиш какви пособия има, как са наредени, но ако пожелаеш да слушаш лекции, няма да те пуснат. Там се преподава висока наука, която за обикновения човек е толкова достъпна, колкото човешкото знание е достъпно за котката. (36/стр. 51, 52)

Под тяхното влияние

Преди няколко дни дойдоха при мене две-три сестри, казаха ми, че искат да се занимават с духовна работа да свършат по-скоро работата си на земята. Когато се занимава с такава работа, човек се натъква на различни духове, с които мъчно се справя. Те му говорят на различни езици. Хиляди години да живееш, няма да научиш техните езици. Тези духове се опитват и мене да лъжат, но аз ги оставям свободни да се проявяват, както искат. Тези сестри се намират вече под тяхното влияние. (36/стр. 105)

Правят ви смешни

Изпитвайте духовете и разберете от Бога ли идат, или не. И вие сте медиуми, през които духовете влизат и излизат, всеки ден ви разиграват и ви правят смешни. (36/стр. 106)

Когато духовете ви оберат

Един ден, когато духовете ви оберат и вземат от вас всичко, каквото сте имали, вие наистина ще станете стар и никой няма да ви обръща внимание. (36/стр. 107)

Дяволът майсторски ви нашепва

Изучавайте себе си, за да различавате и най-тънките си прояви. Колко пъти дяволът майсторски ви нашепва неща, на които вие се поддавате!

(36/стр. 202)

Това е ученик-бебе

Ако си окултен ученик, трябва да бъдеш доволен от всичко: радвай се, че си се родил; радвай се, че заминаваш за онзи свят. Иначе, да очакваш да те галят, да те насърчават, да ти казват, че работата ти ще се оправи, това е ученик-бебе. Само бебетата имат нужда от галене. (36/стр. 187, 188)

Деца на злото

Злото трябва да излезе вън от човека. Ето защо, съзнателно или несъзнателно, някога човек прави зло. То е старото зло, което той носи от далечното минало. Обаче това зло оставя своите малки деца в човека, които растат и стават големи. Един ден човек и тях ще изхвърли навън… Докато човек е на сегашната степен на развитие, все ще има в него деца на злото, които ще изпраща навън. (36/стр. 306)

Колкото си разбрал и Корана

Кажи ми какъв съм бил в миналото. Това е дребна работа. Какво си бил в миналото? Ходжа. Чел си Корана и малко си разбирал. Сега си дошъл на земята да станеш християнин. Ти ще разбереш Христа толкова, колкото си разбрал и Корана.

(36/стр. 316)

Които се мислят за силни

Няма защо да стискаш устните си. Имаш право да ги стискаш пред по-слаб човек от тебе. Като срещнеш по-силен от тебе, отвори устата си… Ако стиснеш устните си, с това ще предизвикаш силния. Природата обича да мачка слабите, които се мислят за силни. (36/стр. 336)

Ще деградира

Възгледите на съвременните хора са толкова ограничени, че от най-малката мъчнотия, която иде за тяхното развитие, те се обезсърчават и казват: „Не струва да се живее!“. Тогава какво остава на човека? От гениален човек, какъвто е определен да стане, ще слезе в положението на обикновен човек, т.е. ще деградира. (24/стр. 14, 15)

Който не желае доброволно

Който не желае доброволно, по закона на жертвата, да даде това, което Бог изисква от него, той пак ще го даде, но вече чрез насилие. (24/стр. 15)

Там Бог поставя граница

Бог… е оставил един специфичен кръг на деятелност изключително за вас, в който Той никога не се намесва. Когато вие работите в този кръг, Той пог­лежда отдалеч какво правите и веднага след това се оттегля. Това е областта, в която човек е свободен да прави каквото иска. Вън от този кръг човек не е свободен. Щом излезе от този кръг и влезе в друг някой, той се усеща вече ограничен. Дойде ли до кръга на Великия живот, там Бог поставя граница и казва на човека: „От тук нататък не можеш да мръднеш“. Морето, това е Великият живот, пред който Бог поставя граница на човека и казва: „Само до брега можеш да дойдеш, по-нататък не е позволено“. Можеш да философстваш колкото искаш; можеш да плачеш, да викаш всичко ще остане глас в пустиня. Щом дойдеш до брега, ще се върнеш назад. (24/стр. 121)

Условия в него не съществуват

Там, додето съвременният човек е достигнал, Любовта не може за дълго време да се запази в своята чистота. Не че той не желае това, но условия за тази Любов в самия него още не съществуват.

(24/стр. 123, 124)

Затваря с девет ключа

Човек трябва да бъде готов да се ползва разумно от благата, които природата му е отредила. Ако не е готов да се ползва от тях, те ще бъдат тежест за него. Затова именно много от своите блага природата е скрила от ония, които не са готови… Не си ли готов, тя всичко затваря пред тебе с девет ключа.

(24/стр. 129)

Невидимият свят не ви дава

Ама не сме придобили много. Това зависи от самите вас. Има причини, заради които невидимият свят не ви дава онези начини и методи, необходими за вашето по-бързо развитие. Има неща, които природата е затворила с девет ключа и ги пази най-ревностно от своите неразумни деца.

(24/стр. 228)

Какъв окултен ученик?

Какъв окултен ученик може да бъде онзи, който за нищо и никакво се гневи и обижда и не може да носи страдания? (24/стр. 228)

Никой не би пожелал

Любовта се проявява само при морално стабилен човек. Когато човек изгуби своята морална стабилност, и Любовта изчезва от него. Казвате:  Какво правят тогава грешните хора без Любов? Любовта се проявява и между грешните, но там тя произвежда големи страдания. Бог е и в ада, но там Той произвежда такъв огън, какъвто никой не би пожелал. (24/стр. 133)

Влияние на безброй същества

Ако срещнете човек, в когото мислите и чувствата не са организирани, ще кажете, че съзнанието му е прекъснато. И наистина всяко прекъсване на съзнанието създава в човека известна аномалия. За такъв човек се казва, че е особен. Той се намира под чуждо влияние на безброй същества около него… Цялата му нервна система е разклатена. Всичко в него е в дисхармония. (24/стр. 138, 139)

Изтичане на енергията

Развратен, развален човек е този, който не върви в Божия път. Той не може да задържа в себе си и най-малкото количество Божествена енергия, понеже има дупки, през които тя изтича. Като резултат на това изтичане идат различни болести. Това изтичане на енергията от човека се нарича в науката демагнетизиране. (24/стр. 139)

Ще го заведат в ада

Човек… Ако води непорядъчен живот, без да иска, той си приготвя лоши бъдещи условия, които ще го заведат в ада, в тъй наречената „тринадесета сфера на земята“. Подобното подобно привлича.

(24/стр. 141, 142)

Ще потъгуват, ще се помъчат

Формата на сегашния човек не е съвършена още. С умовете, които хората имат днес, те не могат да разберат Божиите пътища. Обаче те не трябва да се отчайват. Те ще пострадат, ще потъгуват, ще се помъчат, но един ден ще се домогнат до положителната философия, ще разберат живота. (24/стр. 163, 164)

Да се храните с мляко

Когато майката дава твърда храна на детето си, желанието е добро, но преждевременно е дошло. Малкото дете трябва да се храни с мека, с течна храна. Питам: Защо ви проповядвам за Любовта? Защото вие сте малки деца и трябва да се храните с мляко. (24/стр. 165)

Не е истинският живот

Някой казва, че не вярва в Господа, че съществуването на Бога не е реално и т.н. Кое е реално според вас? Тъй както хората живеят, реален живот ли е техният? Те се раждат, растат, развиват се, боледуват, бият се, карат се, убиват се, докато един ден изчезнат от лицето на земята. Не, това още не е истинският живот (24/стр. 179)

Потоп от огън

Старият живот ще се замени с нов, както животът на гъсеницата се замества с живота на пеперудата. Когато гъсеницата разбере, че животът свършва, тя си приготвя пашкул, в който се скрива, както Ной в ковчега си… Казвам: Потоп иде в света! Не потоп от вода, но потоп от огън. Всички ще видите този потоп. Питам: Ще можете ли тогава да излезете от своя пашкул? Който не е успял да се завие на пашкул, той ще се опърли от огъня, а някои даже ще изгорят. Който има пашкул, той ще мине с него по водата, както Ной със своя ковчег. (24/стр. 207, 208)

500 години в лутане

Като се натъкват на известни затруднения, мнозина казват: „В този живот не мога да разреша задачите си, но ще останат за друго някое прераждане“. Това е криво мислене… Отде знаете, че в друго някое прераждане ще имате същите условия, каквито имате днес? Ако изпуснете днешните условия, вие ще прекарате в пространството 200 300 или 500 години в лутане, в безпокойствия, без да имате надежда за връщане към по-раншните условия. Няма по-страшно нещо от това да бъдете изоставени, забравени от всички и да живеете сам, в абсолютна самота! (24/стр. 211, 212)

Вратата на животинското царство

Вие искате да се учите, но не знаете отде сте дош­ли, през какви места сте минали, кой ви свали на земята, през коя врата сте минали и т.н. В пространството, през което минават душите, има един кръг обширен, но твърд. Този кръг има 12 врати. Когато някоя душа трябва да слезе на земята, духовете, които я носят, обикалят земята три пъти, докато най-после минат през една от 12-те врати. Всяка врата определя пътя, по който човек ще върви, като слезе на земята… От голямо значение за човека е вратата, през която ще мине неговата душа. Ако по погрешка мине през вратата на животинското царство, той ще се въплъти в някаква животинска форма. Ако някой се въплъти във формата на заек, какво ще научи? Цял живот той ще остри ушите си, ще се вслушва, ще бъде нащрек да не дойде отнякъде някаква опасност. (24/стр. 222, 223)

Цял живот ще плаща

Ето защо и като слиза на земята, и като се качва на небето, човек трябва да бъде внимателен, да прочете надписа на вратата. Хване ли погрешния път, цял живот ще плаща погрешката си. (24/стр. 223)

Не можа да издържиш изпита си

Изобщо човек не е свободен от изкушението. Имаш добро разположение на духа; мислиш, че всичко си придобил, но в един момент те подлагат на изпит и не можеш да го издържиш. Защо изгуби разположението си? Защото беше в градината и не можа да издържиш изпита си. Недоволен си, отчаян си, не знаеш какво да правиш. Трябва да дойде някой от вън да ти помогне. Какво може да излезе от човек, който чака външна помощ? (37/стр. 60)

Изостаналите души

За да се спасят от лошите условия на живота, някои човешки души, изостанали в развитието си, влизат в животинските форми котка, куче, кон и там прекарват, докато условията им се подобрят. Тези души се приютяват в животинските форми, както пътникът в бурна нощ или както морякът се хваща за някоя скала след голямо корабокрушение. Лошо е положението на изостаналите души, но без тези почивателни станции е още по-лошо.

(37/стр. 64)

Ще ви разочароват

Като ви наблюдавам, аз виждам всичките ви недостатъци, зная и причините за тях. Ето защо няма нищо в света, което може да ме изненада. Виждам вашите стремежи, които още на другия ден след реализирането им ще ви разочароват. Като се разо­чаровате, иде свършекът на вашия живот.

(37/стр. 112, 113)

Законът на абсолютното ограничение

Казвате: „Каквото не можем да направим в това прераждане, ще го направим в следното прераждане“. Не се разсъждава така. Ако днес не можеш да решиш задачите си, в бъдеще по-мъчно ще ги решиш. Тогава ще имаш по-трудни задачи Който не реши задачите си в този живот, ще остане назад. Страшно е положението на онзи, който е изостанал в развитието си. Той попада в закона на абсолютното ограничение. Днес повечето хора живеят по този закон. (37/стр. 120)

Бродят с хиляди години

Ценното ще остане като капитал на човека, а непотребното ще се изхвърли навън… Ако остане с непотребното, човек ще се намери в положението на фалирал търговец, изоставен сам, без никакви приятели. Ако това положение е тежко на земята, колко по-тежко е за невидимия свят! Движиш се натук-натам, но нито едно същество не ти обръща внимание. Ще носиш надписа на твоята фирма: какъв си бил, с какво си се занимавал, но който го прочете, веднага се отдалечава от тебе. Такова е положението на скитащите духове, които бродят в пространството с хиляди години сами, изоставени от всички. (37/стр. 137)

Много се лъжем

В света Божествените закони търпят едно малко отклонение. Но ако мислим, че ние ще заставим Бога да отстъпи, много се лъжем. В края на краищата ние ще отстъпим. (37/стр. 154, 155)

Далеч от свещената област

Чувате да се казва, че човек трябва да се осигури. Кой се осигурява? Само онзи, който не живее в свещената област… Бащата осигурява децата си, но той сам умира. Децата му са осигурени, но и те умират. Каква осигуровка е тази, в която хората умират? Говори се за морал, но живеят в безморалие; говори се за здраве, но всички боледуват; стремят се към богатство, но бедни умират; говорят за щастие, а са нещастни. На какво се дължи това? На факта, че хората са далеч от свещената област на живота.

(37/стр. 165)

Център на всички нещастия

Всяка форма, малка или голяма, в която Божественото не функционира, представя център на всички нещастия на хората. Следователно, ако човек не е проводник на Божественото, ще бъде проводник на човешкото, отдето идат мъчнотиите и нещастията. (37/стр. 172)

Не обичате Бога

Като заминете за другия свят, няма кой да ви посрещне. Защо? Не обичате Бога. Който обича Бога, още с излизане от тялото си ще го поеме файтон, или такси, както св. Илия замина за другия свят с огнена колесница. Лошо е да заминеш за другия свят без колесница. А пък умрелият върви подир колесницата… Той, горкият, върви подир колата и се чуди: всички мислят, че е на оня свят, а той не може да обясни до какво положение дошъл да му носят тялото и той да върви подире му. Онзи свят това е свят на страдания, на големи разочарования. (37/стр. 173)

Нямате Любов

Ако ви говоря за слънцето и звездите, за Космоса, вие ще се уплашите. Не сте готови още да слушате такива неща. Защо не сме готови? Нямате Любов. (37/стр. 231)

Светът вече се съди

Казва се, че светът ще бъде съден. Не само че ще бъде това, но светът вече се съди. Светът вече гори. Хората се топят вътрешно, не външно. (37/стр. 250)

Паякът ще те изяде

Искам да бъда силен. И това може, но ще срещнеш съпротивление на пътя си… Искам да смажа всичко, което се изпречва пред мене. Тогава ти ще се намериш в положението на комара, който за пръв път приложил своето оръжие срещу лъва. Той влязъл в носа на един лъв. Лъвът умрял от отровата на комара. И комарът засвирил весело и си казал: „Аз убих лъва, царя на животните“. Кацнал на една паяжина. Като го съзрял, паякът тръгнал към него. Но комарът му казал: „Аз убих царя на животните, а ти, едно малко животинче, искаш да ме изядеш!“. Комарът нямал представа за себе си. Че лъвът умрял, това е случайност. И ти някога извършиш една работа не по силите си и си въобразяваш, че си силен. Не се заблуждавай, защото паякът ще те изяде. (37/стр. 311, 312)

Не мислете, че сте много силни

Ние живеем в свят, пълен с изпитания. Не мис­лете, че сте много силни. Всеки момент животът ви виси на косъм. (38/стр. 92)

Чрез богатството

Когато придобивате материални блага, вие се радвате и се страхувате да не ви ги вземат. Може да ги вземат, може и да не ги вземат, но чрез богатството ще ви дойдат най-големите изпитания и нещастия. (38/стр. 99)

Прокле и съдбата си, и живота си

Когато иска да възпита някого, ако е богат, Бог му взима богатството и го прекарва през големи страдания. Така възпитаваше Той и праведния Иов. По човешки Иов беше праведен, но не и от гледището на Бога. Иов беше богат и добър човек, но имаше някои недъзи, които сам не виждаше. За да го освободи от тях, Бог го прекара през големи страдания. Като се натъкна на страданията, Иов прокле и съдбата си, и живота си, и себе си. Бог не го осъди за това, но го застави да се осъзнае, да дойде до разкаяние… И вие ще минете през страданията на Иова (38/стр. 61, 117)

Вътрешното ослепяване

Който е станал, но не се е пробудил, той е сляп за всичко. Каквото и да му говориш, нищо не вижда. Пророкът казва: „Ослепил си ги да не виждат, да не би да се обърнат към Тебе и се спасят“. Сега на вас казвам: Пазете се от вътрешното ослепяване. Няма по-страшно нещо от това. За да не дойдете до вътрешното ослепяване, радвайте се на страданията. (38/стр. 20)

Човек е бомба

Страшно е злото в човека! Човек е бомба, готова да избухне. Ако не знаеш как да го пипаш, така ще избухне, че и от тебе, и от него нищо няма да остане. Бъдете внимателни един към друг да не се засягате. (38/стр. 117, 118)

Вътрешната тояга

Сега и на вас казвам: Докато сте в училището, нямате право да се сърдите. Щом излезете вън, сърдете се колкото искате. Ако ученикът се сърди, тояга го чака. Страшна е вътрешната тояга! Болести, страдания и нещастия са резултат на нарушенията, които правите. (38/стр. 300)

Няма да ви се дадат

Вие живеете в свят на големи борби и противоречия, на големи несгоди и мъчнотии. Вие се товарите с големи задачи, за разрешаването на които се искат специални условия. Ако очаквате тия условия, ще знаете, че няма да ви се дадат. (38/стр. 200)

Не се простирайте по-далеч

Не мислете, че с вашия ум може да направите нещо велико. Разберете ме право. Аз не отричам вашите способности, но не се простирайте по-далеч от тях. (38/стр. 207)

Още не желая да бъдете щастливи

Радвам се на вашето щастие повече, отколкото на моето. Обаче още не желая да бъдете щастливи. Защо? Защото при сегашните ви разбирания щастието ще се превърне в нещастие. Вие още не сте се откъснали от света, а щастието на света е нещастие в Божествения свят. (38/стр. 59)

Мъдрост вън от човешките разбирания

Ние не знаем какъв е Божият план. Ние не можем да заемем мястото на Бога. Каквото и да говорим, съществува една Мъдрост вън от човешките разбирания. (38/стр. 149)

Съзнателно поставям някои неща

Сега, като разглеждам живота, съзнателно пос­тавям някои неща пред вас да събудят вашия песимизъм. Казвам, за пример, че еди-коя си работа не може да се постигне. Вие взимате буквално въпроса и сте готови да се обезсърчите. (23/стр. 285, 286)

Който иска да прогресира

Който иска да прогресира, да бъде здрав, той трябва да изпълнява, да се подчинява на законите, които регулират разумния живот. При това положение всичко може да се постигне няма непос­тижими неща! (23/стр. 303)

Вдъхновяващите
истини

Може да постигне всичко

Съществената мисъл, която трябва да остане в ума ви, е следната: чрез Любовта човек може да пос­тигне всичко, което желае. Любовта е в състояние да реализира всички желания на човека. (6/стр. 221)

По пътя на добродетелта

Да бъдете щастлив, това значи да придобиете ония блага, към които душата ви се стреми. И тогава, ако искате да станете музикант, художник или поет, ще станете. Ако искате да станете красив, богат или силен, и това ще постигнете. Човек може да постигне всичко, каквото желае, но само по пътя на добродетелта и чрез възможностите на Любов­та.

(6/стр. 255)

Може да стане още днес

Влезе ли в Царството на Любовта, човек е влязъл вече в Божествения свят. Това може да стане още днес, а може да стане и след хиляди години от човека зависи. (6/стр. 288)

Велико съдържание има

Човек не знае какво крие в себе си. Той е затворено богатство, затворен извор, свещ, турена под шиник. Той е запечатана книга. Велико съдържание има тази книга в себе си ( 6/стр. 288)

Той представя една важна единица

Ценното за всеки човек се заключава в това, че той представя една важна единица, поставена на специален пост и на специална служба. Ако всеки изпълни своята работа, той е постигнал нещо в живота си. (6/стр. 313)

Бог е приготвил такива блага

Благодарете на Бога за живота, който ви е даден, с всички негови противоречия. След време ще разберете, че всичко, което става във вашето сърце, във вашия ум и във вашето тяло, е за добро. Няма да мине много време и вие ще се убедите в това. То е 101% вярно. Бог е приготвил за всеки човек, за всяка душа такива блага, каквито те не подозират.

(6/стр. 365)

Това е все за добро

…Бог е в състояние да превърне и най-големите противоречия и злини в добро за онези, които Го любят. Като се ражда човек и като умира, това е все за добро. Дали ще бъде здрав, или болен, пак е за добро. Каквито разочарования да преживява човек, все е за добро. (6/стр. 388, 389)

Преврат, какъвто светът не е виждал

И представете си, ако вие имате един светъл ра­зум, с който да привличате ангелите, всеки ден при всяка мъчна задача ще ви посещава по един светъл жител… Да, ако дойде при вас един ангел от тия небесни жители, ще видите каква интелигентност, какво благородство ще се яви у вас! Ако един ден дойде един ангел в дома ви, знаете ли какво ще стане? Ще стане такъв един преврат, какъвто светът не е виждал. (4/стр. 22)

В закона на Любовта

Сега във вашия ум ще остане мисълта: „Може ли, аз съм стар, другояче съм свикнал, баща ми е ходил в друг път“. Може. В закона на Любовта няма нищо невъзможно. (4/стр. 42)

Велика Свещена книга на Любовта

Онази Велика Свещена книга на Любовта, от която произтича животът, това е човешката душа. Човешката душа е една Велика книга. През милионите векове, през които тя е минала, по нейните върхове и долини, на всяко нейно дръвче има толкова хубави неща написани! (4/стр. 64)

В съгласие с Божествените закони

Човек трябва да държи в съзнанието си положителната мисъл, че всичко е постижимо, когато работи в съгласие с великите закони на света. Значи, всичко е възможно за човека, когато работи в съгласие с великите, с Божествените закони в живота и в природата. (7/стр. 12)

Ще стане гигант

В Америка някъде имало един виден професор по боксиране. Един ден той срещнал на улицата един млад студент, но толкова слаб и хилав, че с едно удряне само в носа го повалил на земята. Студентът станал, изтърсил дрехите си от праха и си помислил как да отмъсти на този силен човек. Да се бори с него, не може. Тогава той решил в себе си да започне да се упражнява в боксиране. Цели десет години той работил усилено в това направление, докато развил в себе си такава сила, че с една ръка могъл да вдига голям кон и малко конче. Един ден той се явил пред професора боксьор, поклонил му се и го вдигнал с едната си ръка във въздуха. „Поз­навате ли ме кой съм? Познавам Ви, извинете ме. Аз съм онзи слаб и хилав студент, когото преди десет години вие търкулихте на земята само с един удар.“ Да, това е резултат на упражнения.

Следователно, когато недъгавият в дадено отношение, било физическо, сърдечно или умствено, работи усилено върху себе си, след време той ще надделее над своя недъг и ще стане гигант. (7/стр. 19, 20)

И животът се притича на помощ

Природата възнаграждава всеки, който се труди и работи. На такъв човек и животът се притича на помощ. (7/стр. 25)

Заема особено място

Моментът на излизане на душата от Великото Съзнание е точно определен. В това отношение всяка душа представя единица, т.е. някаква строго определена величина. Важна е тази единица в живота. В Божественото Съзнание тя играе голяма роля и заема особено място. (7/стр. 41)

Благоприятните условия

Благоприятните условия идат периодически. Окултната наука дава ред математически формули, чрез които могат да се правят изчисления да се определи в коя година, кой месец, кой ден и кой час през деня ще дойдат благоприятни условия за всеки човек отделно. Тези условия ще се изразят във вид на възходяща енергия с определена интензивност и бързина на движение. Тази енергия ще повдигне човека и ще му даде тласък нагоре. (7/стр. 131, 132)

Той е всякога силен

Ако в ума ви влезе една Божествена мисъл, през целия ви живот тя ще бъде светлина за душата ви. Мощно нещо е Божественото! Който живее с Божествени мисли, той всякога е силен. (7/стр. 286)

Няма нещо невъзможно в света

За да се прояви Любовта в тебе, трябва да ангажира и духа, и душата, и ума, и тялото, и сърцето ти… Следователно Любовта ангажира всички възможности, чрез които човек може да се прояви. Тогава вече няма нещо невъзможно в света.

(книга 8/лекция 2: стр. 17, 18)

Всичко благородно и възвишено

Казвал съм ви много пъти, че във вашата душа са вложени всички възможности, и затова можете да постигнете всичко благородно и възвишено, което желаете. (8/2: стр. 30)

Онова, за което неговата душа копнее

Половин добро е наполовин зло, а цялото доб­ро в света е закон за намиране Божията Любов. Като намериш Любовта, тя осмисля живота, а като осмисли човек живота си, ще придобие онова, за което неговата душа копнее. (8/5: стр. 20)

Ще изпълни живота ни

Тъй че, ако имаме тази непреривна Любов към Бога, тогава от Него ще излезе един лъч, който ще се отправи към нашето сърце, и ще изпълни живота ни. Такъв е законът. (8/5: стр. 25)

И най-малките неща ще се осмислят

Бога. Щом отправиш Любовта си към Него, ще почувствуваш тази вътрешна светлина, но не в ума си, а в сърцето си, при което ще се образува едно вътрешно разширение, едно вътрешно задоволство. Тогава и най-малките неща в живота ти ще се осмислят и няма да представляват дреболии за тебе. (8/5: стр. 25)

Нова глава си прочел

Всеки ден Бог отваря листата на твоята книга. Мисли върху великото, което Бог е вложил в душата ти нова глава си прочел. (8/12: стр. 8)

Най-красивото нещо

От вас се изисква едно вътрешно побуждение към великата Божия Любов да започнете работа над себе си. Това е един от най-малките подвизи, но същевременно и от най-великите. Най-красивото нещо е човек да работи над себе си. (8/30: стр. 88, 89)

Да намери този малък огън

Любовта е велика сила, която може да произведе вътрешен преврат в душата на всеки едного. Затова всеки човек трябва да работи усилено върху себе си, да намери този малък огън, тази малка искра, която е в състояние да произведе преврат в неговата душа. (9/стр. 74)

Свещеният огън в сърцата ви

Носител на Словото Божие може да бъде само този човек, който може да се справи със Свещения огън. Когато сърцето на хората се стопли от този огън, те могат да направят всичко. Това може да стане моментално. Затова не изгасвайте Свещения огън, който гори в сърцата ви! ( 9/стр. 75)

Идеалът на човешкия живот

Свещения огън Този огън ще бъде идеалът на човешкия живот. Придобиете ли този огън, пазете го да не изгасне! Имате ли този огън, вие ще се ползувате от науката на великите Учители, на великите адепти и гении в света, които са завършили своето развитие. Тази наука носи радост, блаженство и величие за човешката душа. (9/стр. 75, 76)

Всеки може да бъде Син Божий

Да бъдеш Син Божий, значи да чувствуваш импулса на цялата Вселена, всичката нейна красота, всичко възвишено и благородно в света. Това ще внесе радост и веселие в твоята душа. Всеки може да бъде Син Божий, ако не днес, то поне за в бъдеще.

(9/стр. 99)

Извършва важна работа

…Многото, изобилието винаги се ражда от малкото. В това отношение всеки човек представлява малка свещица, която, прибавена към многото свещи, извършва важна работа. (9/стр. 122, 123)

В него настава истински живот

Казвам: Твоето сърце не е запалено сега. То е запалено от Бога от памтивека, но ти едва сега съзнаваш това Днес твоето съзнание е пробудено и ти дигаш капака на твоето сърце и забелязваш, че от него излиза една малка, нежна топлинка, която те сгрява. Тази нежна топлинка ние наричаме Божествен огън. Няма по-свещено нещо от този огън и когато той се прояви в човека, в него настава истински живот. (9/стр. 148)

Те постоянно ни говорят

Ангелите, които изпращат светлината от слънцето, са разумни същества; те постоянно ни говорят и ние трябва да привикнем на техния език да ги разбираме. Когато човек се обезсърчи или се отчае, един от тия ангели дохожда близо до него и му проговаря: „Не се отчайвай, не се обезсърчавай, Бог е вложил доста дарби в тебе, ти ще ги разработиш и ще свършиш учението си с успех. Наистина ли аз имам дарби? Да, ти имаш дарби и способности, работи само за тяхното развитие!“. Не се минава много време и гледаш този човек се усмихнал, зарадвал се, има на какво да се надява. (9/стр. 149, 150)

Завърши ли човек развитието си

Завърши ли човек развитието си на земята, живата природа, която владее всички слънца и системи, ще го вдигне на крилата си и ще го занесе в друга система, на друго някое слънце, дето ще може да постигне всички блага и богатства, каквито душата му желае. (9/стр. 157)

Посрещането на земята

Има вече системи, които са извън лошите условия на живота, и съществата там водят ангелски живот. Нашата система обаче още не е минала изкуплението си. Скоро и тя ще мине през границите на 13-та сфера и ще придобие своето изкупление. Когато тя придобие това изкупление, за земята ще настане такова посрещане, каквото светът никога не е виждал: ангелите ще развяват своите знамена, ще слизат и ще възлизат нагоре, песни ще пеят, музики ще свирят навред радост ще цари. Един ден, когато стане това нещо, всички ще повярват и ще кажат: „Казано е било някога това“. Велико ще бъде посрещането на земята! (9/стр. 174)

Няма по-красиво нещо

Няма по-красиво нещо от това, като дойде Истината у нас, да знаем как да се справяме с всички мъчнотии, които животът ни носи. Човекът на Истината не може да бъде нито болен, нито беден той се справя с всички трудности и мъчения. Човекът на Истината може да се справи и със смъртта; той e свободен гражданин. Най-високото състояние, към което човек трябва да се стреми, е да обик­не Истината. (9/стр. 198)

Тя ще ви учи през цялата вечност

Не е въпрос да разберете Любовта, но да я пос­тигнете. Постигнете ли я, тя ще ви учи през цялата вечност. Колкото време и да ви учи, вие никога няма да се отегчите от нея. (11/стр. 73)

Великата Божествена симфония

Умрелите хора, изсъхналите дървета и листа, пресъхналите извори са ноти; несполуките и мъчнотиите в живота са ноти; горчивите и обидни думи също са ноти. Дойде ли Любовта в живота, тя прев­ръща всички тия ноти в живи музикални тонове. От тия тонове тя създава великата Божествена симфония. (11/стр. 97)

Стимул в живота

Радвайте се, че не знаете всичко. Това, което не знаете, ще ви послужи като стимул в живота. Човек се стреми към онова, което не знае. (11/стр. 94)

Дълбока вътрешна радост

Човек трябва да има свещено чувство към Бога. Отива ли при Бога със свещено чувство, скърбите и страданията му моментално ще изчезнат и той ще преживее дълбока вътрешна радост, вътрешен мир. При това положение човек се чувствува силен, смел, всичко може да направи. (11/стр. 100)

Идейна величествена картина

Противоречията в живота са фон на една идейна величествена картина. Ако някога в живота си можете да видите Божественото слънце, всички противоречия са били на мястото си. (11/стр. 107)

Като знае силата на мисълта си

Силният човек работи с мисълта си. Без никакви оръжия той може да се справи с най-добре и модерно въоръжен войник. Достатъчно е да концентрира мисълта си към този войник, за да може да стопи пушката му и куршумите му да изгърмят, без да причинят никаква вреда. Силна е човешката мисъл! Тя може да действува на хиляди километри разстояние, когато куршумите достигат на един – два километра. Като знае силата на своята мисъл, човек трябва да я упражнява в живота си. (11/стр. 145)

Превръща низшето във висше

Разумният човек, който разбира Божиите закони, не се окислява. Обаче той разполага с магичес­ка сила в себе си: каквото хване, облагородява го. В неговите ръце желязото се превръща на злато. Това подразбира: разумният човек може да превръща отрицателните състояния в положителни, низшето във висше, неблагородното в благородно.

(11/стр. 184, 185)

Най-великото изкуство в света

Какво нещо е животът? Най-великото изкуство на земята. Да може човек правилно да живее, това значи да владее най-великото изкуство в света. Всичко в живота е създадено за човека. (11/стр. 223)

Жива Божествена граматика

Като казвам, че човек може и без Учител да учи, имам предвид онази жива Божествена граматика на живота, по която са учили всички велики Учители. Онзи, който е учил буквите от тази книга, той може вече свободно да чете. Който е научил и познал Божията Любов, той знае буквите и може да чете. За него всичко е възможно и постижимо. (11/стр. 297)

Непременно ще успееш

Костилката на Любовта се отличава от костилките на останалите плодове по това, че от нея произлиза не само един плод, но всички плодове в цялото Битие. Живееш ли в Любовта, за какъвто плод мис­лиш, такъв ще имаш: ако мислиш да станеш музикант, музикант ще станеш; ако мислиш да станеш философ, поет, учен, такъв ще станеш; ако искаш красив да станеш, и красота ще придобиеш. Какъвто пожелаеш да станеш, непременно ще успееш. Това е магията на Любовта. (11/стр. 325, 326)

Грамадни богатства

Съвременните хора се стремят към външни неща: към външна сила, външно богатство и знание. Те не се спират да пресметнат какви грамадни богатства се крият във всеки човек. (11/стр. 339)

Щастието ще го последва

Влезе ли човек в Любовта на свръхсъзнанието, щастието ще го последва. (11/стр. 340)

Магическата тояжка

Магическата тояжка не е нищо друго освен силата на Любовта. Тя няма определена форма и големина, но въпреки това с нея се измерват всички неща в света. Който притежава тази тояжка, той може всичко да направи. (11/стр. 385)

Превръща всеки метал в злато

И тъй магическата тояжка в човека е неговият език. Учете, работете върху себе си да владеете тази тояжка… Човешкият език може да превърне всеки метал в злато, а всеки обикновен камък в скъпоценен. Както в езика на човека се крие силата на магическата тояжка, така и в душата му се крие Божествена сила. (11/стр. 387)

При „Отче наш“ всичко е възможно

„Отче наш.“ Това са две думи, които крият в себе си магията на живота. При думите „Отче наш“ всичко е възможно. Без тези думи нещата са непостижими. Дръжте в себе си тия думи като магическа пръчица, с която да разрешавате всичко. Кажете „Отче наш“ и вярвайте във възможностите на живота. (11/стр. 418, 419)

На всичко се радвайте!

Радвайте се, когато осиромашеете и когато забогатеете. На всичко се радвайте! Понеже сиромашията и богатството, и невежеството и знанието, и силата и слабостта са едно условие за Бога! Всичко, каквото и да е, то е едно условие, от което Бог всичко може да направи. От вашите прегрешения Бог ще направи огърлици със скъпоценни камъни и бисери Бог ще превърне всичко лошо в добро!

(12/стр. 20)

Всички трудни работи се постигат

…Всички трудни работи се постигат. Няма трудна работа, която да не се постига в света. То е само въпрос на времето, на сили или въпрос на знание, въпрос на стремеж и въпрос на сила. Ако човек има една силна мисъл, ако той има един силен стремеж и ако е силен по постъпките си, той може да пос­тигне. (12/стр. 28)

Колко таланти има!

…Научно се доказва, че в човешкия мозък има големи възможности за работа. Човек не е почнал да работи още. Един учен човек прави следното сравнение. Ако вземем всичкото знание, което съществува в света, то може да се събере в 90 книги, големи като Библията. След като ги отпечатаме в човешкия мозък, в него ще остане място за още 900 такива книги. Значи, какво грамадно богатство има в мозъка! Колко таланти има заровени в човека! (12/стр. 88)

Цялото бъдеще е твое

Бъди благодарен във всеки момент от това, което имаш. То е едно велико благо, което Бог ти е дал. Бъди благодарен от живота, който имаш сега, в този момент, понеже цялата вечност, цялото бъдеще е твое. (12/стр. 115)

Ако най-първо направиш Волята Божия

Ако ти вършиш Волята Божия, както трябва, то всички хора ще те обичат… Ти ако жертвуваш всичко за Господа, то онова, което искаш, ще стане. Ако най-първо стане Волята Божия, ако най-първо направиш Волята Божия, то ще стане и това, което и ти искаш. (12/стр. 170)

Целият свят ще вземе друг изглед

Ти почваш да се безпокоиш дали хората те обичат, или не. Вярвай, че Бог те обича… И си кажи: „Понеже Бог ме обича, я аз да покажа Любовта си към Него“. И започни да Го обичаш с ума си, сърцето си, душата си и силата си. И тогава целият свят ще вземе друг изглед за тебе. Ти от слаб ще станеш силен. И невъзможностите, всред които се намираш, ще вземат веднага друг обрат. (12/стр. 207)

„Възможно е. Ще стане това!“

Имате една мисъл… Дайте съответни условия. Имате едно желание не спирайте желанието си. Правите една погрешка. Вие казвате: „Това не е възможно“… Кажи: „Възможно е. Ще стане това!“. Дайте ход на вашето желание и оставете. (12/стр. 226)

Трябва да се намери силата

Във всяка една дума има мощна сила. В думата Правда, в думата Любов трябва да се намери силата. Всяка една дума е магическа сила. Думите са магически сили. И трябва да почнем да разбираме магическия смисъл на думите. И тогава всяка една дума може да ни помогне. (12/стр. 227)

Свят на вечни възможности

Първото нещо е: Не се спирайте върху вашите слабости, не се спирайте върху вашето недоволство. Защо? Понеже се намирате в един свят на вечни възможности. Бог е пълен с всичките благости. Всичко хубаво има в Него. Той е определил всичко хубаво… И всеки един от вас има възможности. Така както всеки е създаден, в него има големи възможности. Това, което желаете, може да го постигнете, но не се стремете изведнъж. За всеки ден да имате едно постижение. (12/стр. 251, 252)

И вие можете да го направите

Щом Бог може всичко да направи, и аз може да направя нещо. И аз мога да се справя с нещо в моя живот. Ако Бог се справя, и аз може да се справя. Като се свързвате с онова, което Бог прави, и вие може да го направите. Всичко онова, което Бог прави във външния свят, и вие може да го направите във вашия свят. (12/стр. 341)

Всичко, каквото искате

Щом имате достатъчно светлина значи, мис­лите добре; щом имате достатъчно топлина значи, щом чувствата ви са благородни; и щом имате достатъчно сила във вас, тогава всичко, каквото искате, може да постигнете. (12/стр. 422)

Имаш ли вяра

Имаш ли вяра, скръбта ти ще се махне, болката ти ще престане, сиромашията ти ще изчезне. С вяра човек всичко може да постигне. (13/стр. 11, 12)

Постоянно го насърчава

Човекът на Любовта е доволен от всичко. Той е вечно млад, той никога не боледува. Дали е богат или сиромах, учен или прост, той е доволен от положението си. В него има вечен стремеж към красивото и великото в света, което постоянно го насърчава. Той знае, че ако днес е невежа, утре ще стане учен. (13/стр. 58)

Бог пак ще го върне

Никога не се обезсърчавайте. Каквото да загубите в живота си, Бог пак ще го върне, но по-изобилно от първото. (13/стр. 139)

Ако е разумен

Пътят на всеки човек е начертан, но ако е разумен, той може да използува условията, които му са дадени, за да придаде нещо към онзи план на живота, който му е определен. (13/стр. 216)

Ако искаш да излезеш
вън от програмата си

Бог е определил програмата на всеки човек, следователно всеки може да изпълни тази програма. Друг е въпросът, ако искаш да излезеш вън от прог­рамата си там се иска особена сила, малцина могат да направят това. (14/стр. 523)

Да не се разколебава

Човек трябва да има силна вяра, която и при най-големи страдания да не се разколебава. Като вярвате и не се разколебавате, към вас ще се присъединят възвишени същества от невидимия свят да ви помагат. (13/стр. 229)

Ако Бог е с нас

Един приятел, добър, религиозен човек, разправяше следната своя опитност. Съседите му го намразили нещо и по всякакъв начин му пакостели. През едно сухо лято те впрегнали водата на близката река да полива оризището им, но съзнателно препятствували на съседа си, не му давали от своята вода и той да полее оризището си. Не само това, но те успели да го наклеветят в нещо, заради което го затворили. Като бил в затвора, той се молел на Бога да оправи тази объркана работа. Какво се случило? В това време именно върху неговото оризище се излял проливен дъжд, а върху оризището на съседите не паднало нито капка. Благодарение на този дъжд оризът излязъл много добър. Неговият ориз бил най-едър и най-хубав в сравнение с ориза на всички съседи. Никоя друга година той не е имал такъв ориз. Защо? Бог го полял. Съседите му препятствували, но Бог му помогнал. Всички забелязали това нещо. Казвам: Ако Бог е с нас, кой ще бъде против нас? (13/стр. 233, 234)

Господар на своята съдба

Това, което Христос е казал за самоотричането, подразбира, че всеки човек може да бъде господар на себе си, на своята съдба. (13/стр. 280)

Сам може да създаде

Каквато възможност има за човека да бъде красив, такава възможност има да бъде и грозен. …Как­вато възможност има за човека да бъде светия, такава възможност има да бъде и най-големият грешник Човек сам може да създаде своята светост, сам може да създаде и своята греховност. Той сам е творец на съдбата си. (15/стр. 14)

Винаги се отговаря

Ако искате Любовта да ви посети, пожелайте я от дълбочината на душата си. Винаги се отговаря на силните, на искрените желания на човека, които излизат от неговата душа. (15/стр. 106)

Това може да стане

Старите учени са търсили начини да превръщат неблагородните метали в злато. И окултистите говорят днес за това превръщане. Това може да стане, но човек трябва да разполага с мощна воля да превърне първо желязото в своята кръв в злато. Като направи този опит и успее, той ще може и външното желязо да превърне в злато. Сега и на вас казвам: Ако можете да увеличите златото в кръвта си, ще можете по алхимически начин да увеличите и златото отвън. Когато човек мисли право, той постепенно придобива свойствата на златото: неговото благородство, устойчивост, спокойствие и т.н. (15/стр. 115, 116)

Работите ти ще се наредят

Болен си, беден си, три дена не си ял пей!

Като пееш, работите ти ще се наредят. Силен е онзи човек, който пее от Любов и който мисли, че всичко, което става в живота, е за Славата Божия и за доброто на всички живи същества. (15/стр. 176)

Разполага с грамадни сили

Божественото, Висшето съзнание заставя човека да прави жертви, да помага на ближните си. Човек, в когото това съзнание е събудено, разполага с грамадни сили. (15/стр. 189)

Турете го в Божествения ден

Каквото и да правите, знайте, че това, което човек желае, ще го постигне. Кога? Това не е важ­но. Днес или утре, той ще постигне това, което желае Каквото желаете, турете го в Божествения ден, там да се реализира. (15/стр. 144)

Силните желания всякога се изпълняват

Ще се изпълнят ли желанията ни? Няма желание, което да не се изпълни от вас зависи. Силните желания всякога се изпълняват. За да се изпълнят, те трябва да се подхранват. (15/стр. 204)

Щом Бог присъствува в човека

Бог присъствува в добрите мисли, чувства и пос­тъпки на хората… Искате ли Бог да присъствува във вас, мислете, чувствувайте и постъпвайте добре. Щом Бог присъствува в човека, всичко е възможно за него. (16/стр. 20)

Разкриване на Божествените съкровища

Щом отключвате богатството си, носете ключа със себе си. Човек има на разположение три ключа: ключ на Вярата, ключ на Надеждата и ключ на Любовта. Като се обнадеждава, човек прилага първия ключ. Като придобива Вяра, той прилага втория ключ. Като придобива Любов, той прилага третия ключ. Вярата, Надеждата и Любовта представят три ключа за разкриване тайните на природата, за разкриване на Божествените съкровища, определени от незапомнени времена за онези души, които са дошли и идат на земята да вършат Волята Божия. (16/стр. 104)

Трябва да служи за поощрение

Всичко красиво, възвишено и велико в света трябва да служи за поощрение, за подтик на човека да му покаже, че и той може да постигне същото.

(16/стр. 165)

Безброй възможности

За всички хора са предвидени несметни богатства, възможности и условия. За всеки човек Бог е предвидил безброй възможности. Трябва ли тогава той да се обезсърчава? (16/стр. 208)

Пред едно светло бъдеще

Съвременните хора се намират пред едно светло бъдеще. Всичко лошо ще изчезне. Земята коренно ще се промени, а заедно с нея и луната. Бог е приготвил нов свят, нови условия за ония, които Го любят. (16/стр. 261)

Началото на новия живот

Има едно особено слънце, на което всеки човек трябва да отиде. Жителите на това слънце подигат човешкия живот. Те са наречени Братя на Любовта. Когато слязат повече от тях, земята коренно ще се преобрази Бъдете готови сега да приемете благата, които вашите Братя ви носят. От хиляди години насам човечеството очаква тия Братя. Те идат вече. Ония, които не разбират смисъла на идването им, казват, че иде вече второто пришествие. Други пък го наричат край, свършване на света. Ония, които разбират нещата, казват, че иде Началото на новия живот. (16/стр. 295, 297)

Два велики закона

В света съществуват два велики закона: закон за правото мислене и закон за правото чувствуване. Тези два закона направляват човешкия живот. И двата закона внасят разположение, простор и широта в човека. Когато влезе в закона за правото мис­лене, човек има полет, дух и разположение за работа. Когато влезе в закона за правото чувствуване, човек се вдъхновява и започва да твори. (16/стр. 331)

Всеки сам е жрец

Стане ли въпрос за Свещения огън, не казвам да го палите, но поддържайте го да не загасне. Всеки сам трябва да поддържа Свещения огън Всеки сам е жрец, служител, ангел, серафим на своя Свещен огън. (16/стр. 374)

Пожелали от хиляди години

Бог казва, че всичко, което сте пожелали от хиляди години насам, ще бъде благословено при условие да следвате Божиите пътища. (16/стр. 391)

Ако любите Бога

Щастието на всички хора е скрито в Бога. Ако любите Бога, знайте, че бъдещето ви е скрито в Него. Ако Го любите, каквото пожелаете, ще ви се даде. (16/стр. 395)

Щом живеете добре

Щом мисли, щом живее добре, човек заслужава името си. Той живее в Любовта, която му дава всички условия и възможности за растене и развиване. Той живее в душата си и може да направи всичко, каквото пожелае. (17/стр. 11)

Щастието започва да тече

Това, което хората наричат щастие, се заключава в свързването им с Бога. Свържат ли се веднъж с Бога, щастието започва да тече в живота им като река. (17/стр. 16)

Мисълта е Божественият свят

Велико и мощно нещо е човешката мисъл! Колкото по-възвишена е мисълта на човека, толкова по-големи възможности крие в себе си. Мисълта е Божественият свят в човека. В Божествения свят нещата стават моментално. Това означават думите: за Божественото всичко е възможно. Следователно прилагайте мисълта си, за да постигнете своите желания. (17/стр. 103)

Тя е готова да дава на разумните

Като ученици, вие трябва всеки момент да използувате динамическата сила на вашата мисъл, чрез нея да влезете във връзка със силите на природата. Тя е готова да дава на разумните изобилно, за да могат да работят. (17/стр. 105)

Когато е свързан с Бога

Човек Той трябва да държи в ума си мисълта, че всичко може да се изправи, че всичко е възможно. Кога? Когато е свързан с Бога. (17/стр. 107)

Изпълва се със сили и мощ

Щом възлюби Бога и се свърже с Него, човек се изпълва със сили и мощ, може да разреши всички мъчнотии в живота си. Той ще има страдания, ще боледува, но всичко това ще счита за привилегия. Това са задачи за разрешаване. (17/стр. 166)

Всеки човек има условия

Всеки човек има условия да бъде това, което желае. Той носи в себе си дарби и способности, които трябва да развива. ( 17/стр. 218, 219)

Нищо да не нарушава равновесието му

Днес от всички хора се иска самообладание да знаят как да се справят с мъчнотиите си. Докато придобие самообладание, човек постоянно ще се натъква на ред мъчнотии и изненади. Може ли да се справя разумно с тях, той всеки ден ще прибавя нещо към самообладанието си, докато го развие до такава степен, че нищо да не нарушава неговото равновесие. Това значи да владее човек магическата пръчица, с която може да разрешава всички трудни задачи в своя живот. (17/стр. 240)

Това зависи от усилията

Според мене човек има възможност да греши, но има възможност да живее добре, да не греши. Това зависи от усилията, които той прави, както и от будността на неговото съзнание. (17/стр. 257)

В целия Космос

Приложи ли човек закона на Любовта правилно, този закон ще произведе в целия Космос малък подтик. (17/стр. 303)

Това е най-хубавото

Изпълнението Волята на Бога, това е най-хубавото, което човек може да направи. В момента, в който ти решиш да направиш Волята Божия, ти ще се освободиш от всичките несгоди. Онези вериги, които са на краката ти, ще паднат. Онзи мрак, който имаш в ума, ще изчезне. Онзи товар на сърцето ще изчезне. Ще се намериш в един свят приятен… (18/стр. 103, 104)

Светлина в ума, мир в сърцето

Ти прояви Любовта в дадения случай, ни повече, ни по-малко. Тази Любов щом проявиш, ще имаш светлина в ума, мир в сърцето, сила в тялото. Ти ще чувствуваш онази сила, която носи здраве. Весел ще бъдеш. Ти ще почувствуваш един мир в сърцето си, който никога не си чувствувал. И ти ще почувствуваш една светлина, която ще изпълни душата ти с радост и веселие. То е Любовта. (18/стр. 105)

Когато ангел слиза от небето

Когато ангел слиза от небето да ви помага, обърканите ви работи се изправят, правите работи вървят напред и вие отивате от успех в успех, от слава в слава. (19/стр. 66)

Всички напреднали Братя

Христос казва: „Аз изпратих Духа Си“. Този Дух не е в единствено число, но в множествено. Той е колективен Дух. Казано е: „Аз ще изпратя при вас всички напреднали Братя, които ви мислят доброто, които ви обичат и са готови да ви посочат пътя, който Аз съм им показал“. Тези Братя са ангели, които седят по-високо от вас, но са готови да слязат на земята да ви помагат. Защо? Защото ви обичат. Вие имате връзка с тези ангели и затова те са готови да ви помагат. (19/стр. 66)

Сегашните условия са най-благоприятни

Ако човек днес не изпълни Волята Божия, друг път няма да има тези добри условия. Сегашните условия са най-благоприятни за работа. Никога до­сега в християнската епоха не са наставали по-доб­ри времена от сегашните. (19/стр. 68)

Душата е настойчива и смела

Казвам: Човешката душа е възвишена и благородна. Тя никога не се обезсърчава, никога не се обезверява. Тя е настойчива и смела. Като хване някой бог, тя тръгва подир него и настоява, докато пос­тигне своите желания. За тази цел тя си служи със своите добродетели, които прилага на всяка крачка в живота. Да настояваш със своите добродетели това е най-високото положение, до което човек може да дойде. Този е пътят, по който човек може да реализира своите желания, а не със съмнения, с колебания, с ред отрицателни качества. (19/стр. 75)

Всяка душа поотделно

Бог… държи в съзнанието Си всяка душа поотделно. Той държи в ума и в сърцето Си най-хубави мисли и чувства за нас. (19/стр. 16)

Когато една душа слезе на земята

Душата има Божествен произход и принадлежи само на Бога. Когато една душа слезе на земята, всички възвишени същества, които разбират законите, започват да творят цяла система от светове, защото те знаят, че всяка душа носи нещо ново в себе си. Значи, идването на една душа в света символизира създаването на нещо ново, велико, красиво.

(19/стр. 20)

Можем ли да участвуваме?

…Вие ще бъдете носители на новата култура в света. Казвате: Можем ли да участвуваме в тази култура? Можете, разбира се. Няма по-велик момент за човека от този да бъде носител на тази велика култура, която иде сега в света! (19/стр. 22)

Зависят от неговия ум

Здравето, богатството, щастието, честта и славата на човека зависят изключително от неговия ум. Чрез своя ум той ще се домогне до вътрешната, до положителната наука на живота, която ще подобри условията му (19/стр. 24)

Възможностите на нашето растене

Сега, като казвам, че всичко зависи от ума, разбирам, че всичко зависи от възможностите, които Първичната Причина е вложила в нашия ум. По-право, възможностите на нашето растене и развитие са вложени в нашата душа и в нашия дух, а се изявяват навън чрез нашия ум и чрез нашето сърце.

(19/стр. 24, 25)

Силата на човешката реч

„Кажи само реч и ще оздравее момчето ми!“ (Матея 8:8) Тези думи показват силата на човешката реч, както и силата на човешката мисъл. Само онзи може да каже една дума, която да има сила и мощ в себе си, който разбира законите на природата. Всеки може да каже една дума, но ако тази дума се придружава с велика мисъл, със сила в себе си, тя е Божия дума. (19/стр. 28)

Дават му се велики условия

Що е благодатта Божия? Благодатта представя благоприятните условия за живот, за работа, за растене и развиване След като човек мине през много вярвания, най-после по благодат му се дават велики условия, т.е. особени материали, особени сили, за развиване на ума и сърцето му, за да почне да расте.

(19/стр. 28)

С бързината на светлината

Умният, добрият човек е подобен на птица. С мисълта си той може да пътува навсякъде. Неговата мисъл се движи с бързината на светлината.

(19/стр. 31)

Изважда материалите от светлината

Едновременно човек расте в сърцето и в ума си, т.е. в чувствата и мислите си. Когато расте сърдечно, той развива добродетели, които съграждат характера му. Когато расте умствено, той развива своите дарби и способности. Сърдечните материали са едни, умствените други, но разумният човек, който разбира законите на природата, изважда и едните, и другите от светлината. (19/стр. 32)

„Ще намериш спасението в себе си!“

Някой запитал Апостол Павла какво трябва да прави, за да се спаси. Той му отговорил: „Повярвай и ще намериш спасението в себе си!“. В този смисъл всеки може да се спаси, като разработи онова, което Бог е вложил в него. (19/стр. 40)

Себе си ще слушате

Кого да слушаме? Себе си ще слушате, защото там е Бог. (20/стр. 32)

Сила, която твори

Мисълта е сила, която твори. Следователно каквото човек мисли, това става. (19/стр. 45)

Той ще превърне всичко в добро

Каквото и да ви се случи през деня, кажете си: „Господ е добър, Той ще превърне всичко в добро“. За тази цел и от човека се изисква Любов. Ама времето било облачно, дъжд валяло, буря имало, хората се карали помежду си нищо от това. Вие ще отправите ума си към Божествения свят. (19/стр. 46)

Дайте му едно угощение!

Когато страданието похлопа на вратата ви, дайте му едно угощение! Когато в живота ви се яви някаква спънка, поговорете с нея и я угостете! Научете се да давате угощения не за благата в живота ви, както е било досега, но поне за малките страдания и мъч­нотии, които ви сполетяват. (19/стр. 127)

Поканете своите приятели

Щом ви дойде някое малко страдание, поканете своите приятели на угощение и кажете: „Поканвам ви да си хапнем заедно и да благодаря на приятелите си от невидимия свят за изпратения от тях подарък“. Великите хора в света са се повдигнали благодарение на това, че всякога са били доволни, признателни на Бога за малките страдания и нещастия, които са ги сполетявали. Големите нещастия в живота се дължат на това, че хората изказват недоволството си, задето ги постигнали някакви страдания. (19/стр. 127)

Произлиза от душата

Човек, на когото вярата произлиза от неговата личност, казва: „Това е възможно, онова е невъзможно“. Обаче за онзи, на когото вярата произлиза от душата, всичко в живота е възможно и постижимо.

(19/стр. 50)

Като зеницата на очите си

Щом поддържаме идеята за съществуването на Бога, във всеки човек трябва да виждаме по една свещена мисъл, по едно свещено чувство и да ги пазим като зеницата на очите си. (19/стр. 52)

Търсете в него красивото

За каквото човек мисли и с каквото се занимава, такъв става. Затова именно той трябва да се занимава както със своето добро, така и с доброто на хората. Като срещнете някой човек, търсете в него доброто и красивото (19/стр. 107)

Да виждаме Божията Мъдрост

Във всичко, което днес се върши, ние трябва да виждаме Божията Мъдрост. Щом гледаме на нещата така, светът за нас ще бъде Божи свят. И тогава хората ще разберат стиха, в който е казано, че сегашните страдания не могат да се сравнят с бъдещата слава. (19/стр. 56)

Ще имате сила да ги преодолявате

Щом възлюбите Бога, всички мъчнотии и страдания ще изчезнат, т.е. те няма напълно да изчезнат, но вие ще имате сила в себе си да ги преодолявате. Няма по-голямо благо в живота на човека от това да бъде във връзка с Бога! (19/стр. 60)

Идат вашите приятели!

От сега нататък идат вашите приятели! Отде ще дойдат? От невидимия свят. Как ще дойдат? Те разполагат с хиляди начини за съобщение с хората. (19/стр. 61)

Царски синове

Да се облечете с най-хубавите си дрехи, това подразбира да се премените с най-хубавите си мис­ли и чувства, с всичко възвишено и благородно, което живее в душата ви… В каквото положение и да сте, вие трябва да имате съзнание, че сте царски синове (19/стр. 68)

Сънаследници

Вие ще се зарадвате, че Бог ви е удостоил с вниманието и Любовта Си да ви направи сънаследници, да ви въведе в Царството Божие. Идат вече Божиите блага! Досега хората не са имали такива благоприятни условия, каквито днес имат. (19/стр. 69)

Ще водят девствен живот

И днес Бог слиза на земята да повдигне душата в човека, а едновременно с това ще повдигне и жената, т.е. девата. Бъдещите хора ще водят девствен живот. (19/стр. 96)

Съществува в душата на всекиго

Любовта… Тя съществува в душата на всекиго, но чака само момент да се прояви, както всеки музикален тон чака да дойде музикантът да удари на клавишите и той да прозвучи. (19/стр. 71)

Вяра извън времето и пространството

За да преодолее всички мъчнотии в живота,  човек трябва да бъде смел, решителен, никога и от нищо да се не обезсърчава. Той трябва да има непреодолима вяра и надежда, неговата вяра трябва да бъде извън времето и пространството. Тази вяра наричам вечна вяра, т.е. вяра, която никога не престава. И надеждата на човека трябва да бъде вечна, никога да не престава. (19/стр. 73)

Кое е силно в човека?

Кое е силно в човека? Силно е Разумното начало в човека, защото може да реализира копнежите на човешката душа (19/стр. 77)

Повече от Шекспир

Казвам: Днес този човек не е Шекспир, но един ден може да бъде нещо повече от Шекспира.

(19/стр. 81, 82)

Едно стъпало по-нагоре

Едно е спасителното: днес Слънцето влиза в нова фаза, а с него заедно и човечеството, което се издига едно стъпало по-нагоре. (19/стр. 83)

Няма по-голяма красота в света

Няма по-велика сила в света от Любовта. Няма по-здрава основа в живота от Любовта. Не само Любовта е сила, но и Мъдростта. Няма по-велика сила в света от Мъдростта. Няма по-голяма красота в света от Истината. Обаче тази красота може да се схване само от добре организиран ум, който се занимава с велики и светли идеи. (19/стр. 85)

Постоянно се разкрива

Някои казват, че са намерили Истината. Не, Истината се търси вечно… Който е разбрал Божията Истина, той вечно ще я търси. Истината е подобна на светлината, която постоянно се разкрива пред очите на човека. Любовта, Мъдростта и Истината се разкриват постоянно, затова човек непрекъснато трябва да ги търси. (19/стр. 76)

Тия души го вдъхновяват

Дръжте всеки слънчев лъч! Вие можете да задържите всеки слънчев лъч за секунда, две или най-много за една минута, но колкото време да сте го задържали, радвайте се, защото той скоро ще замине. След него иде друг, задръжте го и пак се радвайте. Тези лъчи ние наричаме светли същества, които са положили душите си за приятелите си. Те са души, които излизат от Бога и минават през вас. Някой поет пише нещо, въодушеви се. Това се дължи на тия души, които го вдъхновяват. (19/стр. 85)

Пак може да прояви Божественото

И в най-лошите моменти в живота си човек пак може да прояви някакво Божествено чувство… Дайте място на Божествените чувства в себе си

(19/стр. 112)

Можете да бъдете съвършени

„А твърдата храна, т.е. възвишеното знание, е само за съвършените.“ Всички можете да бъдете съвършени. (19/стр. 112)

Докато дойде до своята съвършена форма

Всяка мисъл и всяко чувство, които са минали веднъж през ума и сърцето на човека, са оставили свой отпечатък, който постоянно ще се формира, преобразява, докато дойде до своята съвършена форма. Напредналите същества постоянно коригират тия форми. (19/стр. 123)

Не туряйте граници

Всички усилия на човека към доброто са дали нещо, но вие можете да създадете още по-хубаво нещо. Не туряйте граници на вашите възможности!

(19/стр. 112, 113)

Всичко, което се върши в света

Изпълнението на Волята Божия подразбира: всичко, което се върши в света, да е проникнато от такава красота и хармония, която да е в пълно съг­ласие с Космоса. При това положение животът на човека ще бъде в хармония с общия живот на Космоса. (19/стр. 125)

Може да разчита

Едно трябва да знаете: вие сте дошли на земята да вършите Волята Божия. Който върши Волята Божия, той може да разчита на помощта на всички добри и разумни същества. (19/стр. 218)

Той е истинският живот

Качествата на живота са красота, благоухание и простор. Ако вашият живот води към красота, към благоухание и простор, той е истинският живот (19/стр. 126)

Той е грамаден

Човек… Външно той представя една малка опашата звезда, но в идейния свят той е грамаден. Неговите идеи отиват до слънцето, до звездите.

(19/стр. 128)

Туй е идеалното

Да вършиме това, което Бог изисква, туй е идеалното, красивото в света. Това ще се постигне, когато всеки реши да живее като истински човек.

(19/стр. 130)

Запалени с Божествения огън

Когато Божественото съзнание в човека се пробуди, той свети. Неговото сърце и неговият ум са запалени с Божествения огън на Любовта. (19/стр. 132)

Тя е мощна

Колкото малка да е една Божествена мисъл, тя е мощна. Кога ще се реализира, не е важно, но тя непременно ще даде своите добри резултати.

(19/стр. 136)

Внася велики мисли

Когато казваме Божествен ден, разбираме присъствието на Бога в човешкото съзнание, като изгряващо слънце, което го озарява и внася в него светли, велики мисли. (19/стр. 138)

Да възстанови Първичния си образ

„Който в образ Божи като бе.“ За да дойде човек до положение да възстанови своя Първичен образ, той трябва да използува Божественото, което е вложено в него. За тази цел той трябва да се домогне до онази свещена наука, която е в него. Тази наука отвън не се преподава, тя се изучава отвътре.

(19/стр. 151)

„От идеите си не се отказвам“

За пример, преследват някой човек за идеалите му, затварят го и му казват: „Ако не се откажеш от идеите си, ще те оставим да умреш гладен“. Силният ще каже: „Гладен ще умра, но от идеите си не се отказвам“. И наистина този човек издържа пред глада. (19/стр. 163)

Убеждения, на които никога да не изменя

Всеки човек трябва да има известни възгледи, известни убеждения, на които никога да не изменя. Какви ще бъдат тези възгледи, какви имена ще носят, не е важно. За човека е важно неговите убеждения да го повдигат (19/стр. 178)

Устойчив човек

Устойчив човек е онзи, който при най-големите страдания, изпитания и мъчнотии не губи присъствието на духа си. Представете си, че някой е внесъл 500 000 лева в банка Гирдап и както се храни, съобщават му, че тази банка е фалирала. Ако запази присъствието на духа си, благодари на Бога за станалото и продължи да яде, като че нищо не е било, той е устойчив характер човек с велик морал.

(19/стр. 189)

Вие сте здрави хора

Дали някой казва, че ви обича, или че ви мрази, вие трябва еднакво, с едно и също разположение, да приемете и едното, и другото. Благодарете на Бога и когато ви обичат, и когато ви мразят. Ако и при двете положения благодарите на Бога, вие сте здрави хора. (19/стр. 189)

Велика наука

Не бягайте от нещастието, но вземете урок от него. То непременно ще ви научи нещо. Нещастията носят добри уроци за хората… Зад нещастията се крие велика наука. Те представят Свещената книга на живота, която всеки сам трябва да чете.

(19/стр. 165)

Каквото пожелаете в нейно име

Любовта е едно от най-великите и светли същес­тва. Тя познава дълбочините на душата, разбира стремежите на духа. Каквото пожелаете в нейно име, ще придобиете. Тя казва: „Аз ще ви дам всичко, каквото умът, сърцето и волята ви желаят“. В това именно се заключава животът. (19/стр. 171)

Той благословен ще бъде

През последните години в Русия имаме един такъв силен пример. За някаква измяна болшевиците осъдили 250 офицери на смърт. Като дошъл определеният ден за изпълнение на присъдата, всички тия офицери един след друг излезли пред екзекутивната комисия, която ги застреляла. Като дошъл ред на пос­ледния, той излязъл пред комисията, прекръстил се и казал: „В Името на Господа Исуса Христа“ Те му казали: „Ти ли единствен се намери да вярваш в Бога? Щом имаш такава вяра и упование в Бога, ние не можем да дигнем ръка върху тебе. Бъди свободен!“. Този офицер запазил своя договор с Бога. Който пази договора си с Бога и не го нарушава, при каквито изпитания да се намери, той благословен ще бъде. (19/стр. 185)

Любовта е огнената колесница

Божествената Истина оживява, възкресява човека… Само онзи може да дойде до тази Истина, в душата на когото цари Любовта. Любовта е огнената колесница, с която може да се достигне светът на Великата Истина. (19/стр. 202)

Душата ще ви ръководи

…Религиозните хора искат да спасят душите си, а светските искат да спасят телата си. Душата няма нужда от спасение, тя е безсмъртна. Ако се оставите на душата си свободно, тя ще ви ръководи.

(19/стр. 207)

На кого дават кръст?

Аз поддържам страданията дотолкова, доколкото човек може да прояви чрез тях своето геройс­тво. На кого дават страдания? На кого дават кръст? На героя. На малодушния не дават никакви страдания (19/стр. 209, 210)

Постоянно го упражнява

Който иска да усили вярата, надеждата и Любов­та си, трябва да работи съзнателно върху себе си. Кой борец е придобил сила, без да прави упражнения и да развива мускулите си? Героят е силен човек, но с години е работил върху мускулите си. Философът се отличава със силен ум и дълбока мисъл, защото постоянно работи със своя мозък. Добродетелният човек има велико сърце, защото постоянно го упражнява. (20/стр. 6)

На онези, които имат Любов

…Бог е говорил в миналото, говори в настоящето, ще говори и в бъдеще, но само на онези, които имат Любов. (20/стр. 8)

Ще чуят гласа на Бога

Само напредналите души ще чуят гласа на Бога и ще Го познаят. Кой човек е напреднал? Който е силен по ум, по сърце и по душа, т.е. който носи в себе си вярата, надеждата и Любовта. (20/стр. 8)

Да живееш в реалност

Ако Любовта е проникнала дълбоко в човешката душа, никаква сила в света не може да отнеме мира, който Бог е вложил в нея; никаква сила в света не е в състояние да отнеме светлината на човешкия ум и топлината на неговото сърце. Това значи да живееш в реалност. (20/стр. 9)

Ще тръгне към великата цел

Едно се иска от сегашните хора: послушание и познаване на Бога И тъй послушанието, познаването и самопожертвуването са първите качества, необходими за човека на новите времена. Само така той ще оправи живота си и ще тръгне към великата цел на Битието Безсмъртието. (20/стр. 12)

Посещава ви, без да говорите

Щом ви обхване едно отрицателно състояние, обърнете се мислено към Христа, без да Му говорите, и Той ще измени състоянието ви. Светлината ви посещава, без да говорите. Достатъчно е да се отворите за нея, за да ви огрее и озари. (20/стр. 13)

Да се слее човек със светлината

Божественото излъчва светлина и радост. Влезе ли в човека, тази светлина се изявява като интелигентност. Всичко в света се движи около светлината. Тя е крайната цел на Битието. Да се слее човек със светлината, която излиза от Бога, това е смисълът на живота. (20/стр. 15)

Вае своето лице

Много пъти човек ще слиза на земята, докато придобие светлината, която ще го заведе при Бога. Като се ражда и преражда, и работи съзнателно върху себе си, човек вае своето лице, докато се представи пред Бога като завършена, съвършена картина.

(20/стр. 15)

Да се пречистите като диаманта

Един младеж отишъл при един прочут германски професор по философия да му препоръча някакъв кратък курс в малко време да изучи философията. Професорът се замислил и му отговорил: „Когато Бог иска да създаде тиква, употребява само шест месеца; когато иска да създаде дъб, нужни са Му десетки години. Ако искаш да станеш тиква, ще следваш шестмесечен курс по философия; ако искаш да станеш дъб, ще се учиш десетки години“. Следователно, ако искате да водите християнски живот с изискванията на тиквата, ще работите малко време върху себе си; ако живеете с изискванията на дъба, ще работите съзнателно върху себе си десетки години; ако искате да се усъвършенствувате и пречистите като диаманта, ще работите повече.

(20/стр. 16)

Да превръщаш нисшата енергия

Да говориш с езика на слънцето, т.е. с езика на светлината, това значи да превръщаш нисшата енергия във висша и да я препращаш направо в мозъка като динамична, творческа енергия. Колкото повече светлина прониква в човешкия мозък, толкова по-чист и светъл е животът на човека, толкова по-чисти и възвишени са неговите дела. (20/стр. 62)

Велика е книгата на живота

Жива е природата. Бог говори чрез нея и поучава хората. Вижте как и с какво се храни пеперудата. Тя смуче сладък сок от цветята и показва на хората по-чист начин на хранене… Велика е книгата на живота, велик е нейният език. Всяка тревица, всяка буболечица е буква на този език. Съчетавайте буквите на природата в срички, сричките в думи, думите в цели изречения, за да съставите великите мисли на живота. (20/стр. 17)

Да чувствуваш пулса на живота

Човек трябва да обича всички живи същества, които се изпречват на пътя му. Само така той дава възможност на Бога в себе си да се прояви. Това значи да чувствуваш пулса на живота. Това значи да чувствуваш величието и красотата на природата, както и могъществото на Твореца. (20/стр. 55)

Какъв по-велик храм?

Човек… Какъв по-велик храм ще търси той от онзи, който е в него, и онзи, който вижда в цялата природа? Достатъчно е да излезе вън, сред природата, да види небето, да се изложи на слънцето, да диша чистия въздух и да благодари на Онзи, Който е създал цялата Вселена. Да излезе вечер, когато небето е осеяно с безброй звезди, за да почувствува величието на Твореца. Всичко, което ни обикаля, е в състояние да повдигне мисълта и чувствата ни, да ни свърже с Бога. (20/стр. 87)

Особен род енергии

Вярата представя особен род енергии в човешкия живот. Колкото по-голяма е вярата на човека, толкова по-енергичен е той и толкова по-голяма работа може да свърши. (20/стр. 20)

Вярвал, че може

Всички хора учени, философи, музиканти, художници, писатели имат известни стремежи и идеали, които всеки постига според степента на своята вяра. Какъв ще стане човек, това зависи от неговата вяра. Някой става богат, учен, философ или музикант, понеже вярвал, че може да стане такъв. (20/стр. 27)

Великите хора са вярващи

Забелязано е, че великите хора са вярващи. Те вярвали в постигането на своите идеали и станали силни и велики хора. (20/стр. 27)

Господар на условията

Наистина човек е мислещо същество, но той е господар на условията само когато мисли, чувствува и действува правилно. (20/стр. 22)

Да стане свръхчовек

Какво представя свръхчовекът? Той се отличава с необикновена сила и възможности. Каквото пожелае, може да го направи. Той разбира законите на живота, знае причините и последствията на нещата, разбира вътрешния смисъл на доброто и на злото. Свръхчовекът е кротък, смирен, чистосърдечен. За него се казва, че ще наследи земята. Той нищо не говори за себе си, не се хвали, не се препоръчва и работи тихо, никой не го вижда, навсякъде минава незабелязан. Който иска да влезе в Царството Божие, трябва да се смири. Това значи да стане свръхчовек. (20/стр. 39)

Започва да се разширява

И тъй свръхчовекът е онзи, който познава законите на сгъстяването и на разширяването, т.е. на смирението и на възвисяването. Когато иска да се приближи към Бога, свръхчовекът оставя всичкия си багаж на земята, отказва се от материалните си блага и започва постепенно да се разширява, докато стигне крайната цел на своя живот сливането си с Бога. (20/стр. 39)

Той се слива с Учителя си

Свръхчовек и ученик на Христа, това са синоними. Когато ученикът придобие способността да се смалява и разширява по свое желание, той се слива с Учителя си и става едно с Него. Той се развива по особени закони и се освобождава от ограничителните условия на живота. (20/стр. 39)

Тихият глас на Бога

Слушаш ли тихия глас на Бога в себе си, ти си здрав, бодър, свободен, готов на всякаква разумна жертва. (20/стр. 47)

В дълбоките тайни на природата

Значи, два закона действуват в природата: закон на разширяване и закон на смаляване. При смаляването човешката душа прониква в дълбоките тайни на природата. Смалява се смиреният и кроткият, а не гордият. (20/стр. 61)

Постъпват по Божествен начин

Съвременните хора живеят по два начина: едни от тях говорят за Бога, а постъпват по човешки; други не говорят за Бога, а постъпват по Божествен начин. За предпочитане е човек да живее по втория начин. Да живееш така, това значи да си постоянно радостен и весел. (20/стр. 65)

Небето е на земята

Къде е небето? Небето е на земята. От вас зависи да живеете едновременно на небето и на земята. Възможно ли е това? Възможно е. (20/стр. 67)

Единствената сила

Любовта е единствената сила, която може да нап­рави всичко, което човек пожелае. Тя дава подтик, импулс, стремеж… Всичко, което човек обича, може да го реализира. (20/стр. 75)

Възкръсва по няколко пъти на ден

Възкресението подразбира нов, Божествен живот. В този смисъл човек може да възкръсва по няколко пъти на ден. Достатъчно е да се откаже от едно свое заблуждение, за да възкръсне нещо в него. (20/стр. 85)

Материал за бъдещо развитие

Всеки човек носи в себе си материал за бъдещо развитие. Затова се казва, че от човека зависи да живее добре или зле. Който живее по Божествения принцип, ще бъде в Мир и Любов със себе си и със своите ближни, даже и с враговете си. (20/стр. 92)

Да ти се разкрие целият свят

Никой от съвременните езици не може да предаде съдържанието и смисъла на Божията Любов. Да живееш в тази Любов, това значи в един миг да ти се разкрие целият свят с неговата наука, философия, изкуство, музика. (20/стр. 129)

И обикновеният живот

За разумния човек и обикновеният живот носи новото и великото. Той знае какво търси и насочва погледа си към растящите величини. (20/стр. 155)

Във всички моменти на живота си

Истински герой е онзи, който може да пожертвува живота си от начало до край за една идея… Да бъдеш герой в един момент, а в друг да не си, това не е истинско геройство. Ако си герой, бъди такъв във всички моменти на живота си (20/стр. 155, 156)

Които имат Висок идеал

Природата обича само ония, които имат Висок идеал. Тя ги нарича свои възлюбени деца и по име ги знае. (1/1: стр. 3)

Изисква се безпримерна вяра

Възкресението, това са децата на Високия идеал, които излизат из дъното на тия изби на материалния свят… Да изпъплиш от такава изба, се изисква воля, се изисква безпримерна вяра, която с нищо не може да се сравни. (1/1: стр. 3)

Да е синът на Истината

Где е сега приложението на този Велик идеал вът­ре в света? Ако ще имаш едно верую, ако ще имаш едно учение, ако ще имаш една мярка, ако ще имаш един образ, ако ще имаш едно сърце, ако ще имаш един ум, ако ще имаш една душа, един дух, този дух да е синът на Истината. (1/1: стр. 5)

Той е царският син

Сега ще пристъпим към сравнението. Отиваш да посрещаш слънцето. Не отивай да го посрещаш, когато то вече е излязло четири пръста над хоризонта. Ти трябва да си на първия лъч, който се покаже. Той е най-важният. Той е царският син… Ако отиваш в планината, да не казваш: „Аз пия каквато и да е вода“. Не, ако намериш най-хубавия извор и отидеш да пиеш от центъра, от там, дето извира най-чистата вода, ти си човек с Висок идеал… Ако се качиш на някой планински връх, пак същият закон. Някой казва: „Където и да е аз мога да се кача“. Не, на този планински връх ще избереш най-хубавото място, най-красивото място, да остави в душата ти най-дълбоките впечатления Когато избираш приятел същият закон. Избери най-благородния, най-умния, най-интелигентния, най-добрия, с най-чистото сърце (1/1: стр. 5, 6, 7)

Това е жена с идеал

Ако една жена шие риза на мъжа си и даде пари, и вземе какъв да е плат, и я мине отгоре-отгоре, тя не е жена! Не, тя трябва да преброди целия град и да намери най-хубаво платно, тънко, копринено или най-здраво ленено, да му ушие една риза и да си каже: „Веднъж ще му ушия една риза, но да я помни“. Тя трябва да вложи всичкото си изкуство това е жена с идеал. Мъжът отива да купи плат за своята жена. Не да вземе една басма и да каже: „Скъпи времена са, да я позалъжа малко“. Това не е мъж! Той трябва да преброди целия град и да купи най-хубавия плат, да няма подобен на него. Това е идеал в него! Него ден природата записва за жената и мъжа, че те са направили най-добрия избор. Това е характер в тях. (1/1: стр. 11, 12)

Всичко от първа степен!

Това е Великият идеал, Високият идеал, който всички трябва да имате. Най-хубавото, най-възвишеното, най-красивото, най-силното, най-мощното, най-доброто, най-умното, най-правдивото, най-истинолюбивото всичко от първа степен! Вложете този идеал и вижте как вашият живот ще се измени. (1/1: стр. 15, 16)

„Велик човек ще стане!“

Вие правили ли сте наблюдение сутрин, като се събудите, да видите каква е първата ви мисъл? Природата в туй отношение е крайно взискателна. Щом се събуди едно дете, веднага тя се спре пред него с един трепет, задържа дишането си и се вслушва за какво ще помисли това дете. Ако веднага, като се събудиш, отправиш ума си към Бога и помислиш за тази велика Любов, която е изпълнила твоята душа с всички блага, тя казва: „От това дете велик човек ще стане!“. (1/1: стр. 16)

Великата Истина е там

В света ние можем да любим само Бога, нищо повече. То е Великата Истина! Великата Истина е там Всички велики хора, всички светии, гении, Учители на човечеството са били хора, които са любили само Бога. (1/1: стр. 9, 10)

Едно от най-великите проявления

Едно от най-великите проявления на живата природа, това са страданията, това са скърбите. И като отидете на небето, няма да те питат колко си се радвал, но ще те питат през колко страдания, през какви скърби си минал. (1/2: стр. 10)

Облагородява се, повдига се

Онзи, който скърби, придобива знание, придобива Мъдрост, облагородява се, повдига се.

(1/2: стр. 10)

Зависи от вашата свободна воля

Дайте ход на Божествените мисли, на Божествените желания, на Божествените действия! Само по този начин може да растете правилно, да придобивате знание и Мъдрост. Всичко туй зависи от вашата свободна воля. (1/2: стр. 17)

Вие се подписвате

Щом вземете в ръката си плана, който Бог е начертал, вие се подписвате, че сте съгласни да го изпълните Ако кажете на някой религиозен човек, че вие сами сте начертали плана на своя живот, той ще каже, че не трябва да говорите така. Защо? Защото, според него, само Бог чертае пътищата на хората. Така е, Бог чертае, а хората при будно съзнание подписват, дават своето съгласие. (21/стр. 136)

По десет пъти на ден се изпотява

Даровит е онзи, който, като се впрегне на работа, по десет пъти на ден се изпотява. Който иска да развие в себе си някоя дарба или някой талант, той трябва да работи. Дарбите, талантите се придобиват с усилия, с работа; те не се дават наготово.

(21/стр. 159)

Да бъдете така концентрирани
като Едисон

Вие чели ли сте живота на Едисона да видите през какви мъчнотии и страдания, през какви перипетии е минал, за да достигне копнежите и идеалите на своя ум и на своята душа? …Той е употребил голям труд и постоянство, приложил е силна воля в работата си, но е постигнал нещо. С концентриране на мисълта си той е постигнал онова, което е било стремеж на неговия ум. В концентрирането си Едисон е дохождал до забрава. По този случай разправят един анекдот за него. В деня на сватбата си той се заел с решаването на една задача и толкова се увлякъл в нея, та забравил, че се жени. Трябвало да дойдат хора да го дигнат от стола, да му напомнят, че днес е денят на неговата сватба. За Едисона тази задача е била по-интересна от женитбата му. И вие трябва да бъдете така концентрирани, когато искате да постигнете някаква велика идея.

(21/стр. 159, 160)

Работи непрекъснато

Геният е човек с пробудено съзнание, който е работил и работи непрекъснато, при всички условия на живота, и на земята, и на небето. Високо съзнание, непреривна работа и непоколебима воля се изисква от човека, за да дойде той на земята като гений. (21/стр. 15)

Това си ти

Когато някой влезе в Школата, веднага два гласа ще започнат да му говорят: единият го съветва да излезе от Школата, да не се ограничава, да живее както всички хора, защото тук ще се обезличи Друг някой му казва: „Остани в Школата да работиш, да учиш, да се молиш. Само така от тебе човек ще излезе“. Това са два различни съвета, но решението, което вземеш, това си ти. (21/стр. 18)

Истинският човек

Казвам: Истинският човек може да се прояви само при една вътрешна борба… Колкото малка да е вътрешната борба в човека, била тя за добро или зло, радвайте се; тя е посещение от невидимия свят. Невидимият свят е обърнал внимание на вас.

(21/стр. 18, 19)

В десет години

Ще кажете: Де са тия условия? Всеки може да си създаде тези условия. Наистина в един ден той не може да ги създаде, но като работи съзнателно, в един живот той ще може да ги постигне. Ако работите съзнателно, интензивно, в десет години вие ще можете да придобиете това, което при обикновени усилия можете да добиете за 50 години. Това не е ли достатъчно? (21/стр. 32, 33)

Да развива скритите си сили

Необходимо е човек да живее съобразно законите на живата природа, да развива скритите сили и дарби в себе си. Неусетно той ще развие и своето вътрешно зрение да вижда нещата ясно и да разбира дълбокия смисъл на живота. (21/стр. 33)

Твърдостта е висше качество

Твърдостта е висше качество. Твърд е онзи, който има пълно самообладание, който може да владее своите мисли, чувства и който има в себе си пълно равновесие. Той седи на някое място, дето никой го не вижда; обаче той всички вижда, всички наблюдава. (21/стр. 48, 49)

По-високо от гениалния

Духовен е само онзи човек, който е развил своето причинно тяло, с което да разбира причините и последствията на нещата. В широк смисъл на думата, „духовен човек“ се разбира онзи, който стои по-високо и от учения, и от разумния, и от гениалния. (21/стр. 88)

Истински духовният

Истински духовният знае законите за трансформиране на енергиите. Когато работи умствено или духовно, той знае в кои центрове да локализира енергията си Каквато работа започне, той всякога ще я завърши успешно. (21/стр. 88)

Адепт може да бъде всеки

Какво представя адептът? Адепт може да бъде всеки… Адепт е онзи, който разполага със силите и законите на известно учение. Може да бъдеш посветен. (22/стр. 69)

Божественото в човека

Божественото в човека работи във всички положения. Колкото слаб да е човек, на каквато степен на развитие да се намира, Божественото все ще му даде някакъв подтик, някаква утеха… В този подтик, в този вътрешен стремеж на човека се проявява Божественото начало, както и Божият Промисъл. (21/стр. 92)

Може да не следва никаква школа

Достатъчно е да се прояви Божественото в човека, за да има той подтик, импулс да работи, да се развива. Той може да не следва никаква школа, но има вече този подтик в себе си. (21/стр. 97, 98)

Който иска, той може

Що се отнася до талант, до гениалност, всеки може да бъде талантлив или гениален това е въп­рос на времето. Който иска, той може да стане гениален най-много в продължение на десет години.

(21/стр. 98)

Часът на всеки ще удари

Геният не живее за себе си, той е колективен дух, т.е. израз на колективното желание на множес­тво хора. Талантливият е също така израз на колективен дух. Ще дойде ден, когато всеки от вас трябва да бъде такъв изразител! За тази цел той трябва да бъде готов. Часът на всеки ще удари и той трябва с готовност да посрещне този час. (21/стр. 98, 99)

И вашият ред

Срещнете ли някой талантлив или гениален човек, радвайте се! След него ще дойдат още много, между тях ще бъде и вашият ред. (21/стр. 99)

Проводник на Великото

Всеки човек трябва да бъде проводник на Великото, на Божественото в света поне дотолкова, доколкото е готов. От човека се изисква всеки ден да реализира поне най-малкото нещо, да задоволи най-малкия копнеж на душата си, за да могат неговото сърце и неговият ум да се развиват правилно…

(21/стр. 107)

И мъртвия ще възкресите

Щом започнете една работа, не се съмнявайте в успеха . Ако имате вяра, и мъртвия ще възкресите; ако се съмнявате, и живия ще умъртвите.

(21/стр. 132)

Работи във всички хора

И тъй, за да достигне съвършенство, човек трябва да даде ход на Божественото в себе си. Божественото начало работи във всички хора и след време те ще бъдат в състояние да го проявят. (21/ стр. 133)

Някоя добра черта

Станете ли сутрин, потърсете и в себе си някоя добра черта, която до вчера не сте познавали.

(21/стр. 205)

Първоначално вложена в душата ви

И тъй главната мисъл, която трябва да остане в умовете ви, е всеки ден да откривате в себе си по една нова черта, която Бог първоначално още е вложил в душата ви. (21/стр. 206)

Разумният човек

Разумният човек изобщо може да създаде в себе си характер, може да си изработи такова верую, което да почива на принципите на Великата Истина. (23/стр. 6)

Могли да изкажат Велики Истини

Трите свята: физически, сърдечен, умствен… Човек трябва да разглежда нещата едновременно и от трите свята. Всички велики хора, които са живели в миналото, които живеят и сега, са познавали живота от трите гледища, познавали са законите, които го управляват, и затова са могли да изкажат Велики Истини. (23/стр. 7, 8)

Постиженията на цялото човечество

Велика е човешката душа! Тя носи в себе си, в своето развитие, постиженията на цялото човечество. Учените, както и Учителите наричат тази душа „майка на човечеството“. (23/стр. 9)

99 % от всички неща

Съвременните хора трябва да мислят право, да разглеждат живота от гледището на разумността. Те трябва да знаят, че 99 % от всички неща зависят от вътрешното разбиране на човека, а само едно на стоте зависи от природата. (23/стр. 11, 12)

Малките клончета

Всички хора са пратени на земята за велика работа. Всеки човек трябва да вземе участие в изправянето на света. Как ще стане това? Когато кажат на малките клончета, че са създадени, за да развият голямото дърво, да му дадат живот, да покажат неговата бъдеща слава, те се учудват, не вярват в тия думи. Те не вярват, но факт е това. (23/стр. 12, 13)

Великото дърво на живота

Следователно цялото човечество представя великото дърво на живота, великата всемирна душа, а всеки разумен човек е лист, клонче или цвят от това дърво. Всеки е поставен точно на своето място.

(23/стр. 13)

Той оставя дял и за човека

Бог сам може да оправи човечеството, да подоб­ри света, за което има Свой план, но в тази работа Той оставя дял и за човека. (23/стр. 19)

Щом започне да работи

Щом започне да работи чрез своя ум, чрез своето сърце и чрез своята воля, човек се свързва с по-велики от себе си същества, повдига се на техния уровен, а с това заедно и съзнанието му се разширява. (23/стр. 19)

Той заслужава похвала

Истинският човек се познава при неблагоприятните условия на живота, а не при благоприятните. Вярата на човека се изпитва при най-големите противоречия. Здравият параход не се изпитва на брега на океана, на пристанището, но всред големите вълни, всред бурите и ураганите, при блъскане, при удряне, при огъване на една и на друга страна, при тряскане. И най-после, когато този параход премине от единия до другия край на океана и се върне отново на пристанището, без да е загубил нито един матрос, нито един пътник, той заслужава похвала. Голям юнак е този параход. Казвам: Такъв параход представя и всеки човек отделно. Той е пуснат във великия океан живота всред бурите и вълните да се изпита, да се кали. И ако той, като този параход, със своите велики мисли, чувства и постъпки може да извърви своя път от единия до другия край на океана и здрав се върне на пристанището си, той заслужава похвала като велик герой, като голям юнак. (23/стр. 23, 24)

Нещо от скритото съкровище

И тъй пожелавам ви тази година да свършите поне една част от предвидената ви работа, като извадите нещо от скритото съкровище на вашия ум, на вашето сърце, на вашата душа и го приложите в живота си. Само така ще придобиете вътрешна опитност, ценна за през целия ви живот. (23/стр. 27)

Истината, която е вложена в нас

За какво Бог може да ни обича? За Истината, която е вложена в нас. Казано е в един стих: „Възлюбил си Истината в душата ни“. В това отношение нашата душа е съкровищница, в която е вложена Истината. (23/стр. 39, 40)

Красота, интелигентност, чистота

Истината в човека определя неговото здраве, неговата красота, неговата интелигентност и чистота. Тя е център, тя е единство, тя е цялото в света.

(23/стр. 40)

За да бъде самостоятелен

Казват: „Човек трябва да бъде самостоятелен, да не зависи от никого“. За да бъде самостоятелен, човек трябва да бъде свързан с Първата Причина.

(23/стр. 47)

Божият свят

Божият свят е създаден за ония души, които от хиляди години насам са търсили и търсят Бога и живеят за Него. Божият свят е създаден за ония души, които светят. Ще дойде ден да се запалят и онези, които не светят. (21/стр. 66)

Той ще ви се открие

За Бога ще мислите като за някакъв идеал, като за най-красивото, най-великото нещо в света. Като мислите постоянно за Него, най-после Той ще ви се открие. Бог разполага с безброй начини, за всеки човек специални, чрез които може да се изяви на всяка душа и да я подтикне да върви напред.

(21/стр. 97)

Най-великото нещо за човека

Най-великото нещо за човека е да познава Бога. (21/стр. 175)

Идеалът на всяка душа

Според мене вие ще живеете истински само след като решите в себе си да изпълнявате Волята Божия. Само при това положение в домовете ви ще настане радост и веселие; децата ще ви обичат, ангелите ще ви се радват. Само при това положение вие ще бъдете здрави, богати и щастливи и каквото намислите да направите, ще успеете. Да изпълнявате Волята Божия това е идеалът на всяка душа.

(21/стр. 180)

Да разбира Божията мисъл

Когато започне да разбира Божията мисъл, човек придобива здраве, знание, сила, свобода. Той носи Истината в себе си; щом придобие Истината, в него настава мир, спокойствие. (23/стр. 47)

Ще бъде доволен от себе си

Ученикът трябва да обръща внимание и на най-малките неща. Малките постъпки повдигат човека. Той може да направи такива малки услуги, които никой да не вижда. Обаче той ще бъде доволен от себе си. Великият човек се познава в малките работи.

(23/стр. 43, 44)

Да създаде в себе си характер

Казвам: Не пренебрегвайте малките работи! Само чрез тях човек може да създаде в себе си характер. Вървите по пътя, ударите се в някой камък и започвате да се сърдите… Наведете се, дигнете камъка, турете го настрана никой да не се спъва. По този начин вие ще въздействувате върху съзнанието си…

(23/стр. 44)

Истината вечно съществува

За да бъдеш справедлив, трябва да имаш Истината в себе си. Заради тази Истина именно Бог е възлюбил човека. Този е пътят, по който човек трябва да върви, за да го възлюби Бог. Друг път няма. По този път са минали всички велики хора, по този път ще минете и вие. Няма по-велик, по-обширен свят от света на Истината! Когато всичко в света изчезне, само Истината остава вечно да съществува. Нищо не може да засегне Истината. (23/стр. 56)

Вечно живее

Единственият свят, който никога не се разрушава, това е светът на Истината. Истината е Божественото начало в нас, което вечно живее. (23/стр. 56)

Да познае себе си

Да познае себе си, човек трябва да познава онези условия на живота, при които може да извоюва свободата на своята душа. На български тази мисъл бих изразил с думите: благо желание, блага мисъл, благо действие. (23/стр. 61)

Онова, което е скрито в душата

Истинското самопознаване разбира познаване на онова, което е скрито в душата на човека. Само това нещо трябва да се реализира Тъй щото самопознаването подразбира разкриване на човешката душа да знае човек какво добро може да направи. (24/стр. 157)

Да познаете Бога в себе си

И тъй, ако искате да се занимавате с окултната наука, на първо място трябва да изучавате себе си. „Познай себе си!” казва Сократ. Какво означават думите „познай себе си”? Какво трябва да познаете в себе си: Висшето или нисшето? Да познаете себе си, ще рече да познаете Висшето, Божественото начало в себе си. С други думи казано: Да познаете Бога в себе си. Познаете ли Бога в себе си, вие ще познаете условията, при които можете да растете и да се развивате правилно; да познаете условията, които, от една страна, дават направление на вашето растене и развиване, а от друга страна, уравновесяват силите, които действуват във вас. (25/стр. 4)

Гениалното е в зародиш

Ученикът трябва да знае, че гениалното в него е в зародиш, като зародиша в семката, и трябва да мине време, докато израсте, докато се развие и прояви. Значи, има гении, които са едва в процеса на растенето си; има гении, които са вече израснали. Тъй щото кажете ли за някой човек, че е гениален, това значи, че той е израснал и се е проявил вече.

(25/стр. 34)

Да имате вяра в себе си

Преди всичко, вие трябва да имате вяра в себе си, във вашия ум, да знаете, че можете да работите с него. После вие трябва да вярвате в сърцето си, като емблема на вашите чувства, да вярвате, че то може да издържа на всички мъчнотии и страдания.

(25/стр. 35)

Не съм намерил по-силна дума от „ум“

Единственото нещо, което ще ви спаси, то е вашият ум. В никой език досега аз не съм намерил по-силна дума от „ум“. За индусите тази дума е свещена „ом“ или „аум“ (26/стр. 163)

Умът е Божественото начало

Значи, умът спасява човека… Умът е Божественото начало в човека, което никога не се петни.

(26/стр. 163, 164)

Създаден от Божествената мисъл

Ако сърцето ти е чисто и умът силен, каквото пожелаеш, ще стане. Ако не мислиш, нищо не се пос­тига. Право е казано, че вселената не е нищо друго освен сбор от умствени процеси. Физическият свят е създаден от Божествения ум и от Божествената мисъл, която работи и досега. (26/стр. 164)

Силен е умът

И тъй, когато умът управлява човека, работите му се оправят лесно. Силен е умът. (26/стр. 165)

Каквото мислиш

Каквото мислиш, такъв ставаш. (26/стр. 4)

Умът е всякога на работа

Щом почнеш да мислиш, умът ти е вече на работа. И в скръб, и в радост умът е всякога на работа. (26/стр. 166)

Слушайте ума си

Слушайте всичко, каквото умът ви казва. Който слуша ума си, никога няма да страда. Всички науки са достояние на ума. Като дойде умът на мястото си, ще знаете какво да ядете, как да ядете, как да се обличате, с кого да дружите. (26/стр. 166)

Може да разбере света

При създаването на света първо мисълта е взела участие. Ето защо който мисли, само той може да разбере света. (26/стр. 200)

Къщата е умът

Не търсете щастието във вашите къщи… Къщата е умът; имаш ли ум, имаш къща, имаш богатство, имаш и знания. Тогава ще бъдеш и философ, и поет. (26/стр. 167)

Щастието върви подир ума

…Вашето щастие. То върви подир ума. Много естествено, умът се движи по-бързо от щастието.

(26/стр. 168)

Ще ви дам една формула

Сега ще ви дам една формула. Като станете от сън, кажете си: „Само умът носи моето щастие. Само умът носи моята сила. Само умът носи всички възможности, от които мога да се ползувам“.

(26/стр. 167, 168)

Да се свържеш с Великата Разумност

За да се живее добре, трябва да се събудят скритите сили, вложени в човека. Изучавайте вътрешните закони, те ще ви заведат към целта. Да събудиш скритите сили в себе си, това значи да се свържеш с Великата Разумност в природата. Който се свърже с тази Разумност, той всякога успява. (26/стр.18)

Оставете добрите мисли

Оставете добрите мисли да минават през ума ви, за да станат силни, мощни. Вън от ума мисълта е слаба, пасивна. Щом мине през човешкия ум, тя става силна. Тогава тя може да прави чудеса. (26/стр. 39)

Усилието е нещо разумно

За да се постъпва добре, нужни са усилия, а усилието е нещо разумно. Колкото малка да е една пос­тъпка, човек трябва да бъде доволен от нея. Красивата постъпка внася подтик в ума и сърцето на човека. Тя му отваря път към светлината. (26/стр. 189)

Пръв ти трябва да си доволен

Преди да си извършил една постъпка, пръв ти трябва да си доволен от нея и да я изявиш навън. Ако си доволен от постъпката си, направи я. Само реализираната добра постъпка представя отлична мисъл и отлично желание отлично чувство.

(26/стр. 189)

В съгласие със себе си

Идеята, че човек трябва да се бори със себе си, не е права. Той трябва да разбира себе си, да работи в съгласие със себе си и с живата природа. Когато престанем да се борим със себе си, тогава ще дойде съгласието и ще бъдем в мир и хармония с разумната природа. Към това трябва да се стремим.

(26/стр. 52, 53)

Постижение на всички възможности

Невъзможното за даден момент е възможно за следващия. Непостижимите неща в този живот са постижими в бъдещето, във вечността. Няма нещо, което човек да пожелае и да не постигне във вечността. Що е вечността? Постижение на всички възможности. (26/стр. 76)

Да се говори за вечността

Да се говори за вечността, това значи да се пос­тигнат всички човешки желания. Като чуя думата вечност, казвам: Всичко е постигнато, всичко се пос­тига, всичко ще се постигне. (26/стр. 76)

Поддържа духа на човека

Приятно и весело е да се говори за вечността. Когато постигне нещо, човек се е установил вече. Добре е, когато живееш с мисълта, че ще постигнеш нещо. Тази мисъл поддържа духа на човека и го прави млад. (26/стр. 76)

Това е истинско знание

Според мене да живееш, това е наука, това е истинско знание… Всеки човек се нуждае от Божественото знание, което носи със себе си през вековете. Да живееш добре, това е Божествено знание, Божествена наука. (26/стр. 80)

Най-добрият метод

Според мен най-добрият метод е методът на ума. Като казвам, че методът на ума е най-добър, аз не пренебрегвам тялото и сърцето, но турям на първо място ума, понеже той пръв се е освободил от звяра. Ние виждаме, че главата на сфинкса е човешка. Значи, умът на човека се е освободил от животинското влияние, затова той ще даде методи и начини за възпитанието на човека. Умът трябва да оправи пътя на сърцето, а сърцето пътя на волята. Този е методът, който ни води към Божественото.

(27/стр. 28, 29)

Да помогне на човечеството

Закон е: Човешката мисъл е в състояние да помогне на цялото човечество. (26/стр. 96)

Не подозирате

Помнете: Новите идеи, които идат в света, ще ви принесат такава полза, каквато не подозирате. След време ще разберете какво сте придобили… Ако една идея попадне при добри условия, тя ще донесе грамадни богатства. Едно се иска от вас: да не препятствувате на новите идеи. Дайте им условия да растат и да се развиват и повече не мислете. Времето ще донесе своя резултат. (26/стр. 105)

Свързан с възвишения свят

Едно се иска от всички: да изучавате по-високия свят над вас и да се свържете с напредналите същес­тва… Те имат светъл ум, отлично сърце, благородна и разумна воля. Да се свържеш с едно от тези същес­тва, това значи, ако си бил малодушен, да станеш смел; ако си в тъмнина, да придобиеш светлина. Велико нещо е да бъдеш свързан с възвишения свят!

(26/стр. 99, 100)

Повече от всички придобивки на земята

Може да разчитате на всяко разумно същество. Достатъчно е да въздъхнеш, за да ти се притекат веднага на помощ Една връзка с тези същества струва повече от всички придобивки на земята.

(26/стр. 119, 120)

Зад всяка музикална творба

Когато Бетовен и другите велики музиканти творили, с тях заедно работели музикални същества от невидимия свят. Зад всяка музикална творба се крият възвишени същества. Те вдъхновяват музиканта и направляват неговата мисъл. (26/стр. 203)

Очакват пример от тебе

Помнете: Благото на човечеството е ваше благо и вашето благо е благо на цялото човечество. Какво мога да направя аз, един човек? Може би ти си последният, когото очакват да направиш едно добро за цялото човечество. Хиляди хора очакват пример от тебе. Това е закон не само за физическия свят, но още за много светове. Всички очакват да видят пример от едного (26/стр. 147, 148)

Величието на човешкия характер

Величието на човешкия характер се крие в онези мисли и желания, които човек ражда с цел да донесат благо за него самия и за всички хора. Те го правят велик и гениален. (26/стр. 148)

Вложени вече във вас

Бог да ни помогне да израстем! Той ще ви даде само условия за развитието на мислите и желанията, които са вложени вече във вас. (26/стр. 148)

От този ден зависи вашето бъдеще

Можем ли да разрешим всички въпроси на живота? Днес ще разрешите само това, което е определено. Може би от този ден зависи вашето бъдеще. Внимавайте да не пропуснете този ден.

(26/стр. 148)

Събуждането на човешката душа

Благодарете за всички условия, защото те събуждат човешката мисъл и помагат за събуждането на човешката душа. (26/стр. 153)

Да извървиш всички пътища

Що е музиката? Път за постигане и реализиране на човешките мисли и желания. С музиката можеш да извървиш всички пътища. (26/стр. 190)

Вътрешната музика

И тъй всичко, каквото човек мисли, чувствува и прави, се постига най-лесно чрез музиката. Аз говоря за вътрешната музика, която се изразява чрез свещения трепет на душата. Трептиш за нещо и ще го постигнеш. (26/стр. 195)

Вечно добро

Музиката е метод, чрез който се разрешават всички въпроси. Тя трябва да влезе вътре в човека. Ако не мислиш, не чувствуваш и не постъпваш музикално, нищо не можеш да постигнеш. Тази музикалност в човека наричаме вечно добро. (26/стр. 197)

Няма по-хубава песен

Какво представя животът? Песен. Няма по-хубава песен от живота. Така гледам аз на живота.

(26/стр. 211)

Когато учи

Кога е щастлив певецът? Когато пее. Цигуларят? Когато свири. Ученикът? Когато учи. Това са музикални максими, които трябва да се знаят.

(26/стр. 209)

Ако тръгне след тях

Казвате, че в живота има непостижими неща. Те са непостижими по единствената причина, че човек стои на едно място и не може да ги следва. Ако тръгне след тях, те ще станат постижими. (26/стр. 208)

Докато вървиш след идеята си

Следователно, докато вървиш след идеята си, тя е постижима. Щом спреш на едно място и престанеш да я следваш, тя е непостижима. (26/стр. 209)

Слушаш какво ти говори

На гръцки думата идея означава нещо оформено, което съществува във вечността. Идеите не се раждат, те съществуват от незапомнени времена. Следователно, ако следваш една идея и слушаш какво ти говори, ще я постигнеш (26/стр. 210)

Веднъж роден на земята

Веднъж роден на земята, каквито мъчнотии срещаш, трябва да ги разрешиш. Не се обезсърчавай! Всичко в живота е постижимо. (26/стр. 214)

Всичко е постижимо

Значи, щом живееш, щом пееш и говориш, всичко е постижимо; щом мислиш, чувствуваш и действуваш, всичко е постижимо; щом страдаш и се радваш, всичко е постижимо. Мъчнотиите и страданията са път към постижения. (26/стр. 215)

Постижението е близо

…Страданието е най-близкият път към постижение на нещата. Като страдаш, постижението е близо; като се радваш, ти си вече в постижението.

(26/стр. 215)

Отдалеч вижда постижението

Влезеш ли в реалността, тогава душата се радва. Реалността отдалеч вижда постижението

(26/стр. 215)

Високото място

Стремете се към високото място! То няма да слезе до вас, но вие ще се качите на него.

(26/стр. 216)

Иска се работа

Геният и талантът са също високи места. Всичко е постижимо, но се иска работа, упражнения.

(26/стр. 216)

Ражда се една дарба

След големи вътрешни изпитания и страдания всякога в човека се ражда една дарба. (26/стр. 247)

Колко е щедра тя

Под истинско знание разбирам онова, от което можеш да се ползуваш всеки даден момент. Като отидеш всред природата, да говориш на нейния език и тя да ти даде нещо в отговор на твоето знание. Опитай се да кажеш само една дума на езика на природата да видиш колко е щедра тя. (26/стр. 255)

Не знае що е обезсърчаване

Геният се отличава по едно специфично качество: той не знае що е обезсърчаване. На каквато мъч­нотия и да се натъкне, той казва: „Няма нещо невъзможно на този свят. Всички мъчнотии се преодоляват“. (26/стр. 296)

Съзнателно носи товара си

Животът изпитва хората чрез мъчнотиите. Турят една мъчнотия на гърба на обикновения човек. Той пъшка, топи се, не може да я реши. Колко тежи тази мъчнотия? Едва 50 килограма. Турят на гърба на талантливия една мъчнотия, тежка 100 150 килограма. Той я носи, но пъшка, оплаква се, че му тежи. На гърба на гения турят още по-голяма мъч­нотия 800 килограма тежка. Той я носи и свободно се разговаря с хората. Всички се отнасят с уважение към него. Той съзнателно носи товара си и служи. (26/стр. 296, 297)

Има една премия

Всеки човек е длъжен да работи. Има една премия, за която трябва да се работи животът. Искаш да живееш, ще държиш конкурс и като го издържиш, ще получиш най-хубавата премия живота.

(26/стр. 317)

Държи всичко в изправност

Има нещо в човека, което мисли, направлява и държи всичко в изправност. Това е Висшето съзнание в човека. То обгръща несъзнателното.

(26/стр. 112)

Твоето подсъзнание

Разчитай на това, което е вложено в твоето подсъзнание и свръхсъзнание, а не на това, което е вложено в съзнанието и самосъзнанието ти. Болен си, викаш лекари да те лекуват. Всички казват, че няма да оздравееш. Обаче нещо дълбоко в тебе ти казва, че ще оздравееш. Външни доказателства нямаш, но нещо вътрешно те успокоява. И наистина оздравяваш. Твоето вътрешно разположение излиза вярно. Значи, твоето подсъзнание ти казва истината. Лекарите, които се водят от съзнанието и самосъзнанието си, не можаха да попаднат на истината.

(26/стр. 51)

Вечното Начало

В кабалата си служат с думите „Хокма, Бина“. Те означават Вечното Начало, Непостижимото, Великата Разумност. От Вечното Начало произтича Мъдростта, която разумните хора възприемат. Щом възприемем законите на Вечното Начало и ги приложим разумно, нещата стават за нас постижими. Разумното води към условията, а условията към пос­тиженията. (26/стр. 198)

За приятното и за неприятното

Казваш: „Трябва да се живее“. Как? Както музиката, така и животът имат свой израз. Всеки момент ще благодариш за приятното и за неприятното.

(26/стр. 199)

По-високо от всякакво оръжие

Във всяко същество се крие нещо по-високо от всякакво оръжие, по-високо от всякакво насилие. Кое е това нещо? Разумното, Божественото начало. Сега и на вас казвам: Развийте в себе си това Божествено начало, дайте ход да се проявява у вас и ще видите, че силата ще бъде на ваша страна. (27/стр. 7, 8)

Изразяваме Великия Божи идеал

Ние сами не създаваме идеите, а сме носители на Божествените идеи, чрез които изразяваме Великия Божи идеал. Ако човек отхранва в себе си една Божествена идея, каквато и да е тя, било от физическия, духовния или Божествения свят, цялата природа е на негова страна. (27/стр. 16)

Природата е в твоя услуга

Ако ти заради Бога развиваш тялото си да стане здраво, силно, цялата природа ще ти съдействува. Ако заради Бога развиваш своето сърце и своите чувства да бъдат правилни, идеални, цялата природа е на твоя страна. Ако заради Бога развиваш своя ум, своя дух, цялата природа е в твоя услуга. (27/стр. 16)

Тя ще го повдигне

Първото нещо: всеки човек трябва да има известна Божествена идея, която да се стреми да реализира. И за нищо в света той не трябва да я пожертвува! Тази идея е носителка на неговото щастие, тя ще го повдигне. Тази идея съгражда неговия дом, в който Божественото ще дойде да живее. (27/стр. 19)

Може да бъде герой

Питам: Защо ви говоря сега за героите? С това искам да обърна вниманието ви да знаете, че само онзи човек може да бъде герой, който преодолява големите мъчнотии. Обикновените хора имат малки мъчнотии, а героите имат големи мъчнотии. Вие бихте ли нарекли герой онзи човек, който се занимава с кукли, с играчки и с ред още обикновени работи? Не, героят трябва да има големи мъчнотии, да се сражава с юнаци като себе си и да ги надвива. Защо и до днес уважават Давида? Защото се би с Голиата, великан човек, и го надви. (27/стр. 20)

Ако искате Бог да ви обича

Ако искате да ви уважават, Бог да ви обича и да ви дава дарби, герои трябва да бъдете! (27/стр. 20)

В най-добрите условия

Вие сега се намирате в най-добрите условия на живота, т.е. при най-мъчните условия. Разумните хора трябва да живеят в най-мъчните условия, а там, дето няма мъчнотии, деца трябва да се поставят. Само героите могат да издържат на най-мъчните условия в живота. (27/стр. 21)

Може да бъде силен

Та казвам: Когато човек тръгне в известен път, той трябва да има една основна идея, към която да отправи всички свои мисли. Само тогава човек може да бъде силен. Ето защо всичко, което изучавате, всичко, което четете, свеждайте към тази централна идея в своя живот. (27/стр. 22, 23)

Неговото пълно развитие

Малките погрешки и малките добрини се обръщат от малки десетични дроби в големи цели числа. Ето защо хубаво е човек да увеличава броя на своите микроскопически добрини! Те се увеличават и образуват големи цели числа. Като се увеличават постепенно добродетелите в човека, те образуват онази сила, която е необходима за неговото пълно развитие. (27/стр. 26)

Бог ще ни помогне

Често ние казваме: „Бог ще ни помогне“. Това е така, но кога? Когато вършим Волята Му, когато носим Неговите идеи, когато мислим само заради Него. (27/стр. 31)

Никоя сила не е в състояние

Дойдеш ли до положение да изпълниш това, което Бог ти повелява, ще кажеш: „Аз ще изпълня Волята Божия, ако ще целият свят да ме тъпче. Аз зная, че никоя сила не е в състояние да отнеме от мене това, което Бог ми е дал“. (27/стр. 34)

Резултатите му са по-големи

Колкото доброто повидимому е по-малко, толкова резултатите му са по-големи. С тия думи аз имам предвид Божественото у човека, в което седи силата му. (27/стр. 36)

Който намери мястото си

Всеки човек представя специален уд в общия организъм на природата и той трябва да изпълни своята функция. Който намери мястото си в природата и разбере своето предназначение, той ще може правилно да изпълни своята функция като уд на Великия Божествен организъм. (25/стр. 7)

Най-висша проява

Дойдете ли до съзнателната воля, вие ще я разглеждате като най-висша проява в живота на човека.

(25/стр. 20)

Неговата воля ще надвие

…Воля има само онзи, който, след като на едно добро негово желание му откажат 99 пъти, той пак постоянствува. И най-после, на стотния път, неговата воля ще надвие. (25/стр. 40)

С искреност и постоянство

Природата обича настойчивост, постоянство… Ако хората се хармонизират с природата и пристъпват към нея с искреност и постоянство, тя дава това, което им е нужно. (25/стр. 39)

Само да помислим за Бога

Обръщането на човека към Бога е подобно на обръщането на цветята към слънцето. Достатъчно е само да помислим за Бога, за да се отдели от Него един лъч и да проникне в душата ни. (25/стр. 51, 52)

Да схванете най-възвишеното

Единственият правилен начин, по който хората могат да се развиват, е Божията Любов. Тази Любов дава възможност да схванете в живота най-възвишеното, най-благородното и заради него да се обичате. (25/стр. 52)

Първо ще ги намерите в себе си

…Хората търсят Истината и Любовта отвън някъде. Първо ще ги намерите вътре в себе си

(25/стр. 53)

Всичко сами можете

Мислете, че всичко сами можете да си направите. Като казвам, че всичко можете сами да си нап­равите, имам предвид закона на Любовта. В Любовта е всичко възможно. Който живее в закона на Любовта, той всичко може и всякога млад ще бъде. (25/стр. 55)

Носи щастието в себе си

Всяка душа носи щастието в себе си. (25/стр. 62)

Ученик на Великата Школа

Казвате: Кога Белите Братя са готови да се жертвуват за нас, да ни помагат? Когато в душата на човек се яви силен подтик да бъде ученик на Великата Школа, Белите Братя са готови да се жертвуват за него, да му помагат, да му съдействуват. (25/стр. 63)

За да стане силна

И тъй човешката душа слиза на земята, за да стане силна. (25/стр. 72)

Неизчерпаеми сили

Във всяка мисъл, във всяко чувство, във всяко движение, колкото и малки да са те, всякога се крият неизчерпаеми сили, които в бъдеще ще се развият. (25/стр. 72)

Произлизат от Безграничното

Като са слезли в гъстата материя, някои хора са забравили, че произлизат от Безграничното, и не знаят, че имат сили в себе си, които трябва да развиват. (25/стр. 73)

За най-важното

Умът на талантливия ученик е съсредоточен на едно място. Той мисли изключително за работата си. Умът на посредствения ученик е раздвоен, той мис­ли най-малко за две работи едновременно. Следователно талантливият, гениалният човек се познава по това, че за даден момент той мисли само за едно нещо за най-важното. (25/стр. 87)

Кармата обича смели хора

Кармата обича смели хора. Бъдете смели да пос­рещнете кармата добре, като гост, дошъл в дома ви. Бягате ли от нея, тя ще ви настигне с пръчка и така ще се разправи с вас. (25/стр. 103)

Може да ликвидира с кармата си

С кармата си не се борете, нито мислете за нея, за да не я предизвикате. Мислете за Любовта и работете с нея… Всеки може да ликвидира с кармата си при условие да приложи Любовта в живота си.

(25/стр. 130)

Сама по себе си е красива

Сега, като говоря за красотата, аз имам предвид човешката душа, която сама по себе си е красива. Красотата на душата непременно трябва да се излее в някаква форма. При това всяка форма е толкова по-красива, колкото е по-близо до Истината.

(25/стр. 110)

Добро, велико дело

Тъй щото обичайте всички хора за Божественото в тях! Когато Божественото присъствува в човека, и най-лошият, и престъпникът могат да извършат някакво добро, велико дело. (25/стр. 131)

Предшественици на велики резултати

Закон е: Малките работи, малките придобивки са предшественици на големи, на велики резултати. Ако човек разбере и приложи този закон в живота си, той ще придобие вътрешно спокойствие, вътрешен мир. (21/стр. 20)

Разположение на духа

Когато се развива интуицията, човек престава да се дразни, става тих и спокоен, придобива разположение на духа и вътрешна радост. Той не допуща вече в съзнанието си нищо чуждо, а в ума си нито една отрицателна мисъл и в сърцето си нито едно отрицателно чувство. (21/стр. 22)

Моментално ще цъфнеш

Божествените вълни се отличават с особени свойства: ако си болен и възприемеш една такава вълна, моментално ще оздравееш; ако умът ти е объркан, моментално ще се проясни; ако сърцето ти се е втвърдило, моментално ще се смекчи; ако си бил скръбен, тъжен, моментално ще цъфнеш като цвят, ще станеш бодър, весел, радостен. Това значи да си възприел Божествена мисъл. (21/стр. 62)

Това значи хармония

…Красотата на живота седи в това човек да бъде в съгласие с по-напредналите от него същества: неговата мисъл да бъде в съгласие с мисълта на тия същества. Това значи хармония, музика в мисълта! Каква по-хубава музика от тази твоята мисъл да бъде в хармония с мисълта на хиляди напреднали същества? (21/стр. 67, 68)

Да разбираш правилно

Да мислиш и да разбираш правилно, това е най-хубавата музика, която съществува на физическия свят. (21/стр. 68)

Дава импулс, подтик

Всяка идея дава импулс, подтик на човека, понеже тя представя живо същество. Зад всяка идея се крие някое разумно същество. (21/стр. 97)

„Мога да се похваля“

Който не разбира страданията, той вика, плаче, роптае. Който ги разбира, той се радва и весели. Така постъпиха Апостолите, когато ги биха на Петдесетницата. След като получи три пъти по 39 удара, Апостол Павел каза: „Ако има нещо, с което мога да се похваля, това са моите страдания, а не радостите ми“. (21/стр. 143, 144)

Особен род музика

Страданията не са нищо друго освен особен род музика. Всичко в природата е музика. (21/стр. 144)

Те започват, без да свършват

Разликата в преживяванията седи в това, че някой път преживяванията започват с приятно състояние, а свършват с неприятно; някой път обрат­но… Но има и трети вид преживявания, които започват тихо, спокойно и така свършват. По-право те започват, без да свършват. Тези преживявания се наричат безкрайни; те имат начало, нямат край.

(21/стр. 147, 148)

Връзка с Бога

Дойдете ли до връзка с Бога, в съзнанието ви се явява непреривна светлина, а в душата ви дълбок мир. (21/стр. 157, 158)

Каквото поддържате в себе си

Дойдете ли до връзка с ангелите, …ще се изпълните със светли мисли и възвишени чувства… Казано е в Писанието: „Свързвайте се всякога с възвишения свят!“. Това показва, че за когото мислиш, с него ще се свържеш. Каквато мисъл, каквото чувство или желание поддържате в себе си, с тях ще се свържете.

(21/стр. 158)

Ще намерят ключа на живота

Истинската дума, която определя понятието Любов, днес е забравена. Всички хора търсят тази дума, искат да си я спомнят, да я намерят. Щом си я спомнят, щом я намерят, с това заедно те ще намерят ключа на живота. (21/стр. 182)

Свещена е думата на Любовта!

Свещена е думата на Любовта! Тя не може да се произнася. Досега и аз не съм произнесъл тази дума. Даже Христос не си е позволил да я произнесе пред хората. Когато е трябвало да произнесе тази дума, Той винаги се е уединявал и е заемал особено положение, особена поза. Един ден, когато дойдете до по-високо съзнание, и вие ще произнасяте тази дума. Засега достатъчно е да знаете, че съществува такава свещена дума (21/стр. 183)

Магическа сила

Магическа сила крие Любовта в себе си! Тя е ключ, с който всичко затворено се отваря. Тя транс­формира отрицателните сили в положителни; тя повдига човека от земята към небето; тя може всичко да направи. За Любовта всичко е възможно.

(21/стр. 183)

И Бог ще се прояви във вас

Който иска да бъде ученик, той трябва да започне с това свещено име. Нека се стреми да го познае, да го намери, да си го спомни. Хората наричат това име Любов, но всъщност Любовта е само превод на тази дума. Скрита е тази дума, но трябва да се намери. Тя е ключ, без който не може да се живее. Щом намерите този ключ, и Бог ще се прояви във вас. (21/стр. 187)

Ние сме доволни от себе си

Когато изпълняваме Волята Божия, ние сме доволни от себе си, изпълнени сме с радост и веселие ( 21/стр. 188)

Няма мъчнотии, няма изпитания

Значи, разбиранията на човека не зависят само от службите, които той изпълнява по форма. Разбиранията му зависят от Любовта, на която той служи. Само при това положение той може да бъде силен. За такъв човек няма нещо невъзможно. За човека на Любовта няма мъчнотии, няма изпитания.

(21/стр. 190)

Мощните сили в човека

Сега, като говоря за падането на човека, имам предвид мощните сили в него, с които може да работи, да се противопоставя на всяко падане.

(21/стр. 201)

Всяка звезда

Всяка звезда е Божествена мисъл. Защо да не се радваш? …Ако ти действително възлюбиш една звезда, най-малко ще получиш една дума от нея.

(1/3: стр. 17, 18)

Може да се разговаряте

Като излезете вечерно време, най-малко с една звезда, която е на вашето развитие, може да се разговаряте. Тя ще ви говори ( 1/3: стр. 18)

Да създаваш красиви образи

Да любиш, значи да създаваш красиви образи. Тия образи са вечно красиви. Те са подтик за твоето усъвършенствуване. Следователно образите на Любовта са великият подтик за растенето, за умственото развитие. (1/4: стр. 15)

Иде една велика вълна

Иде една велика вълна от мисли, чувства и действия на възвишени същества. Тя ще дойде, ще проникне навсякъде. (1/4: стр. 19)

То е воля, то е сила!

Трябва да си представите Бога като едно разумно лице, което те наблюдава, винаги щедър, мъдър, и да кажеш: „Заради Него, заради Този, Който ми е дал всичките блага в света, ще се постарая да изпълня всичко“. То е воля, то е сила! (1/4: стр. 22)

Изразявате Божественото съвършенство

И тъй, ако искате да се развивате правилно, в ума си всякога трябва да държите идеята, че вие изразявате Божественото съвършенство. На пръв план вие трябва да се стремите да изразите Божественото съвършенство, а на втори план вашето. То е правилният ход на еволюцията. Вие сте жива частица от Бога, една малка монада, в която Божественото трябва да се прояви. (1/5: стр. 15)

Животът има смисъл

Животът има смисъл само тогава, когато в нас се изразява Божественото съвършенство. (1/5: стр. 17)

Събуждане на Божественото

Ония хора, в които се събужда един идеал, то е събуждане на Божественото в тях. Те имат една възвишена идея, в тях се събужда безкористието и веднага стават доволни, радостни, весели. Ако този човек е поет, неговата поезия диша живот; ако е художник, неговите картини дишат живот; ако е проповедник, професор или какъвто и да е друг, всичко в него диша живот. (1/5: стр. 17)

Доволни са

Всички хора, които живеят с Бога, са доволни

(1/5: стр. 17)

Както Бог е съвършен

Сега мнозина казват: Защо Господ ме е създал? Аз ви отговарям: За да се прояви Божественото съвършенство у тебе, да бъдеш съвършен тъй, както е Бог съвършен. (1/5: стр. 23)

Скъпоценни камъни

Гледай на добрите си постъпки като на скъпоценни камъни, които си придобил в живота си! Те са награда на твоя живот! (28/стр. 4)

Определено място в света

Всяка разумна душа има свое определено място в света. (28/стр. 5)

При всеки отделно

Дойдете ли до Любовта, казвам: Чакайте, Любовта ще ви посети. На същото основание казвам: Чакайте Господа, Той сам ще ви посети… Той сам ще дойде при всеки отделно и ще му даде колкото му е нужно. (29/стр. 5)

Всички Го познават

Наистина какво по-красиво нещо за човека от това да служи и да живее за Онзи, Който му е дал живот? Кой е Той, всички Го познават. Няма човек в света, който да не Го познава. (29/стр. 14)

То от Бога иде

Всички хора искат да бъдат радостни, весели, здрави, богати, учени, силни и т.н. Хубаво е това, но то от Бога иде. (29/стр. 14, 15)

Всекидневните придобивки

Смисълът на живота се заключава във всекидневните придобивки. Всеки ден трябва да имате по една малка придобивка. Това е вътрешното разбиране на живота. (29/стр. 18)

Пълнота на живота

И тъй духът е Божественото начало в човека, което организира, работи и повдига неговия живот. Той води човека към онази пълнота на живота, към която се стреми неговата душа. (29/стр. 25)

Хиляди разумни същества

Всяка добродетел, която човек е изработил в себе си, се е подхранвала, съграждала с години наред. Това не става в един ден, нито в една година или в един живот. Не само това, но хиляди разумни същества са работили върху човека, помагали са му, за да изгради в себе си красивото, великото, което днес виждаме. (29/стр. 32)

Първото страдание

Страданията са за героите… Първото страдание, което се дава на човека, показва, че в него има условия да стане герой. Страданията повдигат човека, правят го силен, мощен, велик. Ако не страда, човек нищо не може да постигне. (29/стр. 44, 45)

„Много те очаквах“

…Дойде ли страданието на гости в дома ви, поканете го любезно, усмихнете му се и кажете: „Много те очаквах, много плаках за тебе, но заслужава да се плаче“. Какво ви струва да се усмихнете на страданието? (29/стр. 50)

По този начин вие ще победите

Когато влизате в някоя градина с плодове, вие отивате при една ябълка, откъсвате най-голямата, най-зрялата и красива ябълка и казвате: „Отлична е тази ябълка“. Защо не постъпвате по същия начин и когато ви замерят с някой голям камък? Вземете този камък в ръката си, стиснете го, превърнете го в скъпоценен и го дайте на онзи, който ви е ударил с него. По този начин вие ще победите. (29/стр. 53, 54)

Който иска да бъде щастлив

Едно трябва да знаете: който истински иска да бъде щастлив, той трябва да се държи здраво за Любовта. (29/стр. 57)

Само великите души

И тъй великото в живота е необятната Божия Любов, която е само за великите души. Само великите души възприемат Божията Любов. Едно от качествата на тази Любов е следното: тя изпъжда навън всяко недоволство, което бушува в човека. И тогава човек става силен, мощен, радостен. Той не се плаши от нищо в света, готов е за всякаква работа

(29/стр. 7, 8)

И днес може да дойде

Вие очаквате да дойде Христос втори път на земята и тогава да влезете в Царството Божие. Христос и днес може да дойде на земята; и вие още днес можете да влезете в Царството Божие. Колкото е възможно това да стане след хиляди години, толкова е възможно да стане и днес. (28/стр. 29)

Да вижда Божественото в себе си

Радвайте се на Божествения живот, който прониква във вас! Задачата на всеки човек седи в това да вижда Божественото в себе си и да го разбира.

(28/стр. 34)

Онзи мир, към който се стремят

Ще дойде ден, когато всички хора ще дадат ход на Божественото начало в себе си, ще приемат Божествения ред и порядък. Дойдат ли до това положение, хората ще придобият онзи вътрешен мир, към който се стремят. (28/стр. 34)

Необикновена красота

Раят, т.е. Божественият живот, се отличава с необикновена красота и великолепие. Вие не можете да си представите такава красота! В Божествения свят няма нищо излишно. Там всяко нещо е на мястото си. (28/стр. 41)

Предговор на Божествения живот

Какъвто и да е животът на земята, той представя велико училище… Земният живот е предисловие, предговор на Божествения. (28/стр. 42)

Сто чувства и способности

Човек има около сто чувства и способности, за развитието на които се изискват ред години. Не е лесно да стане човек господар на едно свое чувство или на една своя способност. (28/стр. 58)

В по-висок стадий на развитие

Докато човек се развива, и земята ще се развива. Когато човек мине в по-висок стадий на развитие, с него заедно и земята ще се повдигне. Формите на земята ще стават все по-красиви и съвършени.

(28/стр. 62)

Направлява всички светове

Земята е условие, при което човек може да опи­та Божиите блага, да расте и да се развива. Земята е създадена за разумния човек, който разбира законите и може да ги прилага… Който разбира законите, само той може да долови разумността, която направлява всички светове, а не само земята.

(28/стр. 66)

Готви се за по-висок живот

Чрез страданията човек се готви за по-висок живот от този, през който днес минава. (28/стр. 68)

Ти придобиваш онази скъпоценност

Радостта иде всякога, след като човек занесе страданието на неговото място. Какво значи да занесе човек страданието на неговото място? Да занесеш страданието на мястото му, това значи да го изтърпиш докрай.Щом изтърпиш страданието докрай, ти придобиваш онази скъпоценност, която се съдържа в него. Щом придобиеш тази скъпоценност, радостта иде вече като естествено последствие на придобивката. (29/стр. 46)

Което сега става

Важно е това, което сега става, което човек днес още може да направи. То няма да дойде отвън. Отвън съществуват само условия, а възможностите са вложени в самия човек. (28/стр. 68)

Да разбира възможностите

Мнозина се стремят към духовния живот, но те трябва да знаят, че духовният живот изисква от човека да разбира възможностите, които са вложени в него. Щом разбира и знае с какви възможности разполага, той може да се ползува от благата на живота. (28/стр. 70, 71)

Всичко разумно съдействува

Знайте, че всичко разумно съдействува за развитието на човешката душа: звезди, слънца, планети цялата природа работи за човека. Всичко, което обикаля човека, вън и вътре в него, работи за неговото възпитание. (28/стр. 77)

Най-голямото богатство на света

Който е минал през страдания, той ще намери Любовта най-голямото богатство на света. Заслужава човек да мине през страдания, за да намери голямото богатство в света. В това богатство се крие силата на човека. (28/стр. 100)

Да устоява на всички бури

Като придобие Любовта, човек става толкова силен и мощен, че е в състояние да устоява на всички бури, на всички изпитания и препятствия.

(28/стр. 100)

Първата дума на Любовта

Когато минете през страданията, тогава ще чуете първата дума на Любовта. Щом чуете гласа на Любовта, вие ще станете, ще оживеете и ще възкръснете. (28/стр. 102)

Онези, които влизат в Любовта

Казва се, че Апостол Павел е проникнал до седмото небе и от това, което е видял там, казва: „Око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които Го любят“. Това значи: Око не е видяло и ухо не е чуло това, което е приготвено за онези, които са минали през страданията и влизат в Любовта. (28/стр. 103)

Избирайте най-ценното

…И когато мислите, и когато чувствувате, и когато действувате, всякога избирайте най-ценното, най-същественото, т.е. онова, което е пряка ваша работа, което има право отношение към вас, което е най-близко за реализиране. (28/стр. 113)

Който познава себе си

По какво се отличава човек, който познава себе си? Който познава себе си, той е господар на условията в живота. Той от нищо не се спъва. (28/стр. 116)

Как да се обхожда

И тъй няма по-хубаво нещо в живота на човека от това да знае как да се обхожда и да цени нещата. Когато срещнете някой човек, дръжте в ума си ценното, което той има в себе си. (28/стр. 119)

Да цени своя ум и сърце

Човек трябва да цени и да знае как да се обхожда не само с лица или предмети вън от себе си, но той трябва да цени своя ум и своето сърце и да знае как да се обхожда с тях. (28/стр. 119)

Чувство да цените всичко

…Работете върху себе си да придобиете правилна обхода, да развиете в себе си чувство да цените всичко, което ви е дадено. Ценете вашия ум, вашето сърце, вашата воля. Обхождайте се добре към ближните си, към всички растения и животни, към цялата природа. Ценете всичко, което ви обикаля. Придобиете ли тези две неща, вие ще бъдете човек на новото, човек на Любовта. (28/стр. 124, 125)

Колкото по-високо седите

И царски син да сте, вие трябва да имате добра обхода и да цените нещата Колкото по-високо седите, толкова повече се изисква от вас. (28/стр. 125)

Първата проява на Любовта

Сегашният човек е дошъл до по-високо положение на съзнанието, иска да се освободи от временното и да служи на Вечното Начало. За да служи на това Начало, човек трябва да разбере първата проява на Любовта даването. Да служиш на Вечното Начало, значи да даваш. (28/стр. 135, 136)

Проводник на Божественото Начало

Да мисли човек, това е процес на ума; да дава това е процес на сърцето. Истинският живот започва с даването, понеже тогава човек става проводник на Божественото Начало в себе си. (28/стр. 144)

Слънце в човека

Има едно слънце в човека, което никога не залязва и никаква мъгла не го закрива. Изгрее ли веднъж, това слънце вечно грее и никога не залязва. (28/стр. 152)

Убеждение без изключение

И тъй който има убеждение без изключение, той всичко може да постигне. Такова убеждение има само в Любовта. (28/стр. 165, 166)

Да поддържа неговия живот

Който живее в Божията Любов, само той може да има убеждение. С това убеждение човек постига всички свои желания и стремежи… Човек трябва да има вътрешно убеждение, което всякога да поддържа духа му, да поддържа неговия живот.

(28/стр. 166)

Той е господар

Смисълът на живота се заключава в това да обичаш, а не да те обичат. Добре е да те обичат, но още по-добре е да обичаш. Който обича, той е щастлив, той е господар. (28/стр. 187)

Началото на живота

Да обичаш, това е Божествено. Да те обичат, това е човешко… Началото на живота започва от момента, в който ти проявяваш своята Любов.

(28/стр. 188)

Да влезете в този свят

Божественият свят е най-красивият свят. Хората не могат да си представят тази красота. Съществата, които живеят там, са красиви, умни, учени, щастливи. По-умни, по-учени, по-красиви и по-щастливи от тях не съществуват. Най-просветените същества в света са тия, които живеят в Божествения свят. И на вас не остава нищо друго, освен да влезете в този свят. (28/стр. 191)

Помислете за Него

Ако сте гладни и живеете в Бога, помислете за Него и топлият хляб ще дойде. Бедни сте, нямате пет пари в джоба си. Помислете за Онзи, в Когото живеете, и парите ще дойдат. Какво се изисква за това? Любов към Първата Причина, към Божественото Начало в живота. Само при това условие вие ще влезете в контакт със съществата на висшия свят, които ще ви се притекат на помощ. (28/стр. 191, 192)

Истинска, положителна вяра

Човек се нуждае от истинска, положителна вяра. Един учител от казанлъшките села, това се случило през Балканската война, във време на отстъпление изгубил частта си и попаднал в една пещера, дето прекарал няколко дена без хапка хляб. Обезсърчен и отчаян, той започнал да се моли: „Господи, слушал съм за Тебе, че си силен, че помагаш в безизходни моменти в живота. Ето, аз съм в такова положение, никой не може да ми помогне, ще умра гладен. Помогни ми Ти! Докажи ми Твоето съществуване“. Не се минало половин час от молитвата му, когато той съзрял отдалеч една костенурка с парче хляб между краката си. Влачи хляба и се отправя точно към пещерата. Като стигнала до входа на пещерата, тя оставила хляба и продължила пътя си. Нова вяра, ново разбиране е нужно на хората!

(26/стр. 149, 150)

Кой е чул гласа на Бога?

Кой е чул гласа на Бога? Божият глас се отличава с едно качество: които чуят гласа Му, оживяват. Болният оздравява, невежият учен става. Словото Божие съдържа в себе си мощ и сила. (28/стр. 194)

И всяко камъче

Щом намерите Любовта, ще познаете вътрешния смисъл на живота. По този начин ще обичате всичко в света: и животни, и растения, и всяко камъче. (28/стр. 196)

Всичко може да ви се открие

Където и да видите проявена Великата Любов в житното зърно, в слънчевия лъч или в човека пазете я чиста, свещена. Ако можете да запазите всичко това в чистота, вие сте влезли в пътя, в който всичко може да ви се открие. (28/стр. 196)

Първата и последна врата

Любовта е първата и последна врата, през която животът влиза в човека и го прави щастлив.

(28/стр. 197)

И най-малкото семенце

И тъй дръжте в ума си мисълта, че силата на човека зависи от Любовта му към Бога. Щом имате тази Любов в себе си, вие ще разберете, че и най-малкото семенце ще стане един ден велика душа, проводник и служител на своя Създател.

(28/стр. 198)

От първия слънчев лъч

От първия до последния слънчев лъч благодарете за всичко, което ви е дадено. Това значи да намерите щастието, което търсите. (28/стр. 200)

Струва повече от цялата вселена

Животът е най-великото благо за човека. Животът и на най-малката клетка струва повече от цялата вселена. Като казвам, че животът на тази клетка не може да се сравни с цялата вселена, разбирам, че тя не може да се сравни с нищо по интензивност, по сила, по възможности, които съдържа в себе си. В този смисъл целият свят е създаден за тази малка клетка. (28/стр. 205, 206)

В света на вечната хармония

Като изправя погрешките си, човек постепенно влиза в света на вечната хармония, дето съществува само здраве, веселие и младост. (28/стр. 214)

Върши чудеса

Умът и сърцето са проводници, чрез които Божественият Дух се проявява и върши чудеса.

(28/стр. 228)

Ще изпита всички блага

Няма по-хубаво нещо от това да говори човек Истината. Който говори Истината, той ще изпита всички блага на живота. (28/стр. 229)

Ще текат през целия живот

И тъй използувайте разумно малките блага, които ви се дават през деня. Не се безпокойте, вечността е пред вас. Божиите блага няма да се свършат. Те ще текат през целия живот. (28/стр. 249)

Да ви придружи в страшни часове

Казано е в Писанието: „Ангел Господен се зас­тъпва за ония, които се молят и уповават на Бога“. Следователно, когато се молите на Бога и Го призовавате на помощ, непременно някое светло същес­тво ще дойде от невидимия свят да ви придружи в трудни и страшни часове на вашия живот.

(28/стр. 256, 257)

Вие можете да очаквате

Казано е в първата заповед: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичката си душа и сила, с всичкия си ум и с всичкото си сърце; и ближния си като себе си“… Като изпълните тази заповед, вие можете да очаквате всичко, каквото желаете. (28/стр. 265)

Жива книга е човекът

Жива книга е човекът, жива светлина е той на нея всеки може да чете; нейната светлина очертава пътя, пробужда съзнанието му. (28/стр. 325)

Той чете

Велик акт е пробуждането на човешкото съзнание! В този процес човек едновременно вижда в миналото, в настоящето и в бъдещето. Той се намира в особена обстановка; всичко скрито в неговото съзнание, подсъзнание и свръхсъзнание се буди, животът му се разкрива пред него и той чете. (28/стр. 325)

Да вярва във вложеното в него

В какво седи силата на човека? Във вярата му. Човек трябва да вярва в онова, което е вложено в него, да вярва, че може разумно да го използува.

(28/стр. 328)

Всичко да бъде стимул

Всичко, което обикаля човека, трябва да бъде стимул в неговия живот. Дали ще срещнете човек, дърво, камък, река, езеро, звезди, слънце всичко това трябва да стимулира вашия живот. Във всяко нещо е скрит Божественият Дух (28/стр. 328)

Нея обичат и богове, и ангели

Човешката душа трябва да се подложи на висока температура огъня на Любовта и под голямо налягане налягането на Мъдростта, за да се превърне в Божествена… Когато душата-въглен кристализира и се превърне в душа-диамант, всеки я обича, всеки се спира пред нея да я погледа, да се порадва. Нея обичат и богове, и ангели, и хора, и растения, и животни. (28/стр. 336)

Душа-диамант

Огънят и налягането ще пречистят човешката душа-въглен, ще я кристализират. Когато се превърне в Божествена душа, в душа-диамант, тя ще пречупва Божествената светлина и ще образува около себе си аура от светли, нежни цветове. Такава е душата на всеки съвършен. Към това съвършенство се стреми човешката душа. (28/стр. 337)

Духът не отпада

Божественото в човека има стремеж към великото, към възвишеното в света. Когато се казва, че духът не отпада, разбираме Божественото, духовното начало в човека. Само то не отпада. Всички подтици, всички стремежи в човека се дължат на Божественото в него. (28/стр. 19, 20)

Велик университет

Велико бъдеще очаква човека, но за това той трябва да учи. Земята е велико училище, велик университет, в който хората са дошли да учат.

(30/стр. 46)

Още днес

Знайте, че всичко, което желаете, ще постигнете. Кога? Още днес. Ако изпълните Волята Божия, днес още ще придобиете онова, което душата ви желае. (30/стр. 58)

Ще му даде някакво велико благо

Бог не се радва на праведния, но се радва, когато види най-малката добра постъпка на грешния. Той веднага изважда тефтерчето Си и записва времето, деня, часа, когато грешникът е направил едно малко добро. И за тази малка радост, която грешникът е причинил на Бога, един ден Той ще му даде някакво велико благо. (30/стр. 70)

Билет за свободно пътуване

Велик е Божият свят! Той е създаден за нас. Той е създаден и за всеки едного поотделно. Ще дойде ден, когато вие ще получите билет за свободно пътуване по широкия, необятен Божи свят. (30/стр. 72)

Любов, Мъдрост и Истина

Щастието се определя от правилното схващане на Божията Любов, Мъдрост и Истина. Щастието се определя от правилното схващане на живота, на знанието и на свободата. (31/стр. 5)

Вътрешно самообладание

За да върви напред, да замества старото с ново, човек се нуждае от вътрешно самообладание на своя ум, на своето сърце и на силите, които действуват в него. Това значи да бъде човек господар на положението, в което се намира. (31/стр. 7)

Може да се справи с мъчнотиите

Ще кажете, че човек не може да се справи с мъч­нотиите си. Това не е вярно. Който има ум, може да се справи с мъчнотиите; който има сърце, може да се справи със страданията; който има воля, може да се справи с противоречията. За ученика, който иска да учи и да върви в правия път, думата „не мога“ не съществува. (31/стр. 9)

Пред невъзможност

Радвайте се, когато се намерите пред невъзможност да решите известни противодействия и мъч­нотии. Това значи да опитвате силата на ума, на сърцето и на волята си и постепенно да се калявате. (31/стр. 9)

За него няма лоши дни

Който служи на Бога, той се ползува от чистия въздух, от светлината, от водата, от храната, както и от всички блага на живота. За него няма лоши дни, лоши условия, лошо време. (31/стр. 10)

Кога е свободна птицата?

Кога е свободна птицата? Когато хвърчи. Рибата? Когато плава. Човек? Когато мисли право. Няма по-красиво нещо от правата мисъл. Това значи да бъде човек свободен. (31/стр. 14)

Отвори сърцето си

Как се постига щастието? Какви са възможнос­тите за човека да бъде щастлив? Не се иска много от него, за да придобие щастието. Хубавият светъл ден, който имаме днес, показва какво трябва да прави човек. Отвори сърцето си, за да потече през него Божията Любов, не капка по капка, но изобилно. Тури на сърцето си голям златен кран, през който да тече Любовта изобилно, да се ползуват всички.

(31/стр. 27)

Отлични ум, сърце и воля

За да придобие щастието, човек се нуждае от отличен ум, отлично сърце и отлична воля. Естествено е всички да се стремят към щастието, понеже то съдържа благата на трите свята: на физическия, на духовния и на умствения, или Божествения. Значи, ние придобиваме благата на живота чрез ума, сърцето и волята. (31/стр. 30)

Надникват към земята

И тъй новата епоха в света започва с появяването на човека, заедно с когото иде Любовта, като фактор в Битието. Казано е в Писанието, че Бог нап­рави земята и небето, но земята беше неустроена и пуста. Бог започна да я устройва с Любов. Всички същества започнаха да надникват към земята да разберат какво представя Любовта. В бъдеще и най-възвишените същества ще слизат на земята да видят какво нещо е Любовта. Те ще изучават Любовта от проявите на хората. Това не значи, че Любовта не се проявява и в другите светове. Бог е навсякъде, значи, и Любовта е навсякъде, но на земята се проявява по особен начин, поради което може само тук да се изучава. (31/стр. 30, 31)

Който иска да бъде обичан

Няма човек в света, който да не иска да бъде обичан. Който иска да бъде обичан, трябва да носи Божествения образ в душата си. Който носи Божествения образ в себе си, не може да не бъде обичан. Това е Божествен закон. (31/стр. 43)

Вселяването на Бога

Всички говорят за второто пришествие. Страшно нещо е второто пришествие наистина, но не трябва да се говори за него. Ако искате да говорите за нещо, говорете за вселяването на Бога между хората. Казано е в Писанието: „Ще се вселя между хората. Те ще Ми бъдат народ, Аз ще им бъда Бог. Ще ги напиша на ръката Си и всички, от малко до голямо, ще Ме познават“. И тогава Бог, Който е Любов, ще се разкрие в нас и ще ни даде онази свобода, която търсим. Бог е създал вече новата епоха, но ние трябва съзнателно да влезем в нея и да я възприемем.

(31/стр. 44, 45)

Да види отворена цялата вселена

Сега ние сме призвани да участвуваме в една епоха, когато всичко старо се руши и новото се създава; когато навсякъде срещате недоразумения, страдания, обезсърчавания, обезверявания, никъде никаква светлина. Какво по-велико благо за човека от това в този мрак и безнадеждие да види отворена цялата вселена пред себе си, да види благословението, което Бог изпраща към човеците? (31/стр. 45)

Велик е човешкият образ

И най-напредналите същества се интересуват от това, което Бог е предвидил за човека. Велико бъдеще го очаква. Велик е човешкият образ, човешкото тяло, което Бог е сътворил. Човек е предназначен за велика работа в природата. (31/стр. 47)

Животът на душата

С какво може да замести човек живота на своята душа? С нищо. Христос казва: „Ако спечеля целия свят, а душата си изгубя, нищо не съм спечелил“. Значи, най-ценното нещо е животът на душата.

(31/стр. 48)

Най-малкото благо

Най-малката добродетел, разумно използувана, може да те направи виден човек. Най-малкото благо, разумно приложено, в пет-шест години може да ти донесе големи придобивки. За да се ползува от малкото, което му е дадено, човек трябва да има вяра в Любовта, в Бога. (31/стр. 49)

Всичко, каквото ти дойде на ума

Разрешаването на въпросите е в Любовта. Затова казвам: „Възлюби Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила“. Щом възлюбиш Бога, всичко, каквото ти дойде на ума, е позволено. (31/стр. 52)

Всички неща са законни

И тъй първото учение в света е Любов към Бога. Живеете ли по това учение, всички неща са законни.

(31/стр. 52)

Може да увеличава

Всеки човек разполага със знание, с богатство, със сила, които постепенно може да увеличава от него зависи. (31/стр. 63)

Любовта иде!

Сега и на вас казвам: Като се намерите пред известни мъчнотии и страдания, кажете: Любовта иде! Ако сте сиромах, кажете: Любовта иде! Ако сте болен, кажете: Любовта иде! Ако сте неразположен, кажете: Любовта иде! Ако някой ви обиди, кажете си: Любовта иде! Ако ви нападне някой лош дух, кажете: Любовта иде! Любовта е велика сила, от която бягат и лошите духове, и мъчнотиите, и страданията, и болестите, и недоразуменията между хората. Освен Любовта, няма друга по-велика сила, която може да освободи човека от всички противоречия и заблуждения, от отрицателното в живота.

(31/стр. 66, 67)

Присъствието на Бога

Няма по-красиво нещо за човека от това да съзнае, че Любовта иде вече в света. Любовта подразбира присъствието на Бога. Какво по-велико благо може да очаква човек от присъствието на Бога в живота? Кой не желае великите и красиви неща в живота си? Достатъчно е само да мине Бог покрай някой човек и да го погледне, за да се заинтересуват от него всички живи същества на земята и на небето. (31/стр. 67)

Добрите условия на съдбата

Сега, като говорим за проява на Любовта, разбираме онзи момент, когато Бог изпраща погледа Си към някое същество. Няма по-велик момент от този. Тогава цялата земя и цялото небе се отправят към това същество с готовност да му услужат, да му дадат нещо от себе си. Това значи да попадне човек под добрите условия на съдбата. Това значи да бъде човек покровителствуван от възвишените и разумни същества. (31/стр. 67, 68)

Влезе ли в ума ви

Влезе ли в ума ви една светла мисъл, в сърцето едно възвишено чувство и във волята силен подтик, ще знаете, че Любовта е дошла. (31/стр. 72)

Да се украсявате

Радвайте се, ако Любовта ви посети, и благодарете, че е превърнала погрешките ви в скъпоценни камъни, с които да се украсявате. (31/стр. 74)

Благословението зависи от тях

Днес всички хора очакват някакво благословение, без да имат предвид, че това зависи от тях. Посейте в градината си добрите семена на вашия ум, на вашето сърце и на вашата воля, за да получите изобилно Божието благословение. (31/стр. 75, 76)

Да ви вдъхновява

Сейте в съзнанието си като в почва добри мис­ли и желания, за да се радвате на добри и сладки плодове. Следователно искате ли почвата ви да ражда доброкачествени плодове, дайте път на Божественото начало в себе си. Нека то бъде подтик в живота ви да ви вдъхновява. (31/стр. 109)

Великата Божия Милост

Защо се раждат хората? За да опитат Божиите блага и Великата Божия Милост. (31/стр. 86)

Това е живот вечен

Всяка мисъл е цвят, който цъфти в ума; всяко чувство е цвят, който цъфти в сърцето, и всяка пос­тъпка е цвят, който цъфти в тялото… Това е живот вечен постоянно да цъфтиш, да завързваш и да зрееш и от плодовете си да се ползуваш и ти, и твоите ближни. (31/стр. 88)

Цъфтенето, като вечен процес

Цъфтенето, като вечен процес, става не само с мислите, с чувствата и с постъпките, но и с Любов­та. И Любовта цъфти. Има Любов, която цъфти в тялото, в сърцето, в ума, в душата и в духа на човека.

(31/стр. 88)

В началото на красивия живот

Сегашните хора са в началото на красивия живот в живота на Великата Любов. Един ден те ще влязат по-навътре и тогава ще разберат какво значи да цъфти Любовта в техния ум, в тяхното сърце и в тяхната воля. Още по-късно ще разберат цъфтенето на Любовта в душата и в духа им. (31/стр. 88)

Ухание, сладост и мекота

Всяка мисъл трябва да има достатъчно светлина, звучност, ухание, сладост и мекота. (31/стр. 89)

Всеки човек е цвете

Всеки човек е цвете със специфично ухание… Благодарете, че сте цветя от Божествения свят и с благоуханието си привличате разумните същества при себе си. (31/стр. 93)

И вие да го придобиете

Гледайте красивото в света и работете върху себе си, и вие да го придобиете. (31/стр. 94)

Никой друг не може

Всеки човек носи по едно Божествено благо, което никой друг не може да донесе. (31/стр. 111)

Помнете красивите неща

Спирайте вниманието си върху хубавите картини, записвайте си ги, за да останат в паметта ви за вечни времена. Спирайте се пред чистите планински извори, пред красивите местности, като пред здравословни картини, които предизвикват хубави мисли и чувства във вас Помнете красивите неща, а всички спомени за счупени, паднали, разрушени неща дръжте далеч от паметта си. (31/стр. 125)

Всички хора ще узреят

Трябва да имате търпение да дочакате времето, когато Божественото слънце грее най-силно и под неговите лъчи узряват всички плодове. Когато Божественият Дух се всели в човешките души, всички хора ще узреят. Да узрее човек, това значи да влезе в щастливия живот. Да узрее човек, това значи да придобие щастието и да разполага с всичко, каквото желае. (31/стр. 154, 155)

Благодарният човек е щастлив

Приемете Божията светлина с Любов да станете умни. Дишайте с Любов да бъдете здрави. Яжте с Любов да станете силни. Всичко правете с Любов, не на думи, но по съзнание. Като прилагате Любов­та, вие ще бъдете благодарни за всичко, което ви се случва. Благодарният човек е щастлив. При каквото положение и да се намира, каквато служба и да върши, той е доволен. (31/стр. 157)

Всичко да ти е приятно

Дали вън е облачно, или ясно, тихо или ветровито, всичко трябва да ти е приятно. Ако някой те обиди, радвай се, считай, че по-добри думи от неговите не си чул. (31/стр. 196)

Радвайте се

Радвайте се и благодарете, когато сте здрави или болни. Като здрави, ще научите едно нещо, а като болни друго. Болният става мек, внимателен към себе си и към окръжаващите. Като оздравее, той започва да цени онова, което по-рано не е ценял.

(31/стр. 221)

Ще мине в еволюцията на ангелите

Един ден, когато достигне съвършенство, човек ще мине в еволюцията на ангелите и ще разполага с по-големи възможности за развитие и работа.

(31/стр. 213)

Ще отиде на друго Слънце

Велико бъдеще очаква човека. Засега той се намира в своето детинство. Много години още трябва да работи, да се учи, да минава от една планета в друга, докато дойде до зряла възраст. Той ще бъде жител не само на Земята, но и на Венера, на Марс, на Юпитер. Когато мине през всички планети и придобие нещо ценно от тях, той ще отиде на Сириус, дето ще прекара дълго време. От там той ще отиде на друго Слънце, около което се въртят всички Слънца на Вселената. (31/стр. 217)

Единствената Свещена книга

Като говорят за Библията, която е писана от човеци, всички я считат за Свещена книга… Според мене единствената Свещена книга, която всеки човек има в оригинал, това е човешката глава. Освен написаното вече, всеки момент в нея се пише новото, което човек преживява… Всичко, което Христос е говорил преди две хиляди години, е написано в главата. Това, което днес говори, пак се пише в главата. (31/стр. 219, 220)

Да четете в оригинал

Следователно ползувайте се от светлината на съзнанието си, за да четете в оригинал Свещената книга, написана в главата ви, и чрез нея да коригирате Свещената книга вън от главата ви. (31/стр. 220)

В сърцето на човека

Казано е в Писанието: „Ще напиша закона Си в сърцето на човека“. Значи, сам Бог е написал закона Си в човешкото сърце. Който има светлина, той чете Божия закон в оригинал ( 31/стр. 220)

Акашовите записи в човека

Оригинала, който се намира в човешката глава и в човешкото сърце, философите наричат „Акашови записи“. Когато казваме, че човек е готов да служи на Бога, имаме предвид онзи, който чете в оригинал Божия закон. (31/стр. 220)

Вътрешните възможности

Търсете щастието не по външен начин, а по вът­решен. Вътрешният начин подразбира проява на вът­решните възможности. Вярвайте в себе си, т.е. във вътрешните възможности, които са вложени във вас.

(31/стр. 226)

Къде е Божественият свят?

Къде е Божественият свят? В организираната човешка мисъл. (31/стр. 234)

В него става преврат

Ако лошият човек пожелае да бъде добър, в скоро време в него става преврат и той дава ход на доброто в себе си. (31/стр. 239)

Пожелайте това

Има ли нещо мъчно да приеме човек една светла мисъл, да пожелае да влезе в Божествения свят? Пожелайте това и забравете желанието си. Няма да мине много време и вие ще влезете във възвишения свят. Как? С мислите, с чувствата и с постъпките си. (31/стр. 239)

Внася голям подтик

От вас се искат малки опити, а не големи. Малкият опит внася голям подтик Правете малки опити в доброто, за да опитате силата и възможностите, които се крият в него. (31/стр. 243)

Колкото по-висок е идеалът

Като се стреми към постигане на известен идеал, човек естествено върви в правия път. Колкото по-висок е идеалът на човека, толкова по-прав е пътят, в който върви. (31/стр. 251)

Неизчерпаемите възможности

Човек се стреми към добър и правилен живот, за да придобие вечния живот. Под думата „вечен живот“ разбираме безконечен Безконечният живот включва неизчерпаемите възможности и условия, а конечният изчерпаемите. Безконечността, или вечността, води към велики и неизчерпаеми радости

(31/стр. 251)

От сто страни ще обикалят

Каквито препятствия да срещне интензивното желание, непременно ще ги преодолее. Затова е казано, че всичко, което човек желае, може да го постигне. Кога? Когато мислите и желанията му са интензивни. За такива желания няма спънки, няма обезсърчавания. От сто страни ще обикалят, но ще си пробият път. (31/стр. 254)

И слабият може

И слабият може да направи това, което върши силният. Как? С лостове. Природата му е дала ум да мисли, да съобразява, с малка сила да вдига големи тежести. (31/стр. 260)

Никога не се спъва

Очите виждат красотата и я преценяват. Ушите възприемат хармонията и я разбират. Велико нещо са красотата и хармонията. Който вижда красотата и чува хармонията, никога не може да ги забрави, никога не прави погрешки. Който вижда красотата, никога не се спъва. Очите му са всякога отворени за светлината. Те я възприемат и разумно използуват. (31/стр. 272)

Носете погрешките си с радост

Ако Христос носеше чуждите грехове и беше доволен, защо вие да не сте доволни за вашите пог­решки? Носете погрешките си с радост, за да можете да ги изправяте. (31/стр. 287)

Всеки желае да бъде красив

Какво желае човек? Всеки желае да бъде красив: да има красиви, изразителни очи, красиви уши, красива уста и т.н. Това зависи от вас. Каквото пожелае, човек може да го постигне. Достатъчно е да се свърже с клетките на очите, ушите, носа, устата си, като с разумни, интелигентни същества, и да им предаде желанието си. Като възприемат желанието му, те ще преустроят органите му (31/стр. 302)

От съзнателната работа зависи

От съзнателната работа на човека върху себе си зависи неговата физическа и духовна красота и мощ. В десет години съзнателна работа човек може да стане гений. В човешкото тяло има милиарди клетки с различни способности, които човек може съзнателно да използува. Ако се свърже с музикалните клетки на ухото си, той може да стане добър певец или музикант. (31/стр. 302)

Трябва да се предизвикат

Големи богатства и възможности се крият в човека, но трябва да се предизвикат с нещо да се проявят. (31/стр. 310)

Причината се крие в него

Значи, причината за здравето и разположението на човека се крие в самия него. Който живее според законите на Бога, той всякога се радва на добро здраве и бодър дух. (31/стр. 329, 330)

Те са работили в съгласие

Всяка дарба, всяка способност е резултат от взаимната работа на човешкия ум, човешкото сърце, човешката душа и човешкия дух. Те са работили в съгласие, в единство и днес човек се радва на своите плодове. (31/стр. 332)

Когато някой ви повдига

Когато някой ви повдига, когато ви създава радости, дава ви условия да растете, ще знаете, че това е Бог. Всичко положително, възходящо, красиво иде все от Него. (31/стр. 372)

Приема друг изглед

Когато Любовта влезе в душата на човека, целият свят приема за него друг изглед. Дето погледне, всичко му се усмихва. Цялата природа се радва и весели с него. Това е човекът, който гладува и жадува за Любовта. (31/стр. 335)

Бог слиза от трона Си

…Когато дойдем в Бога, тогава ще знаем какво нещо е Любов! Когато Бог ни учи на туй изкуство, всички ангели следят с любопитство, със страхопочитание какво върши Той с тия малки същества. Те се чудят, като виждат, че Бог слиза от трона Си, за да ги учи на Любов. (32/стр. 104)

35 милиарда пъти в секундата

В Любовта сърцето трябва да бие 35 милиарда пъти в секундата За пример, може да си най-големият грешник, говоря по човешки, оцапан с най-черните грехове, но ако в твоята мощна душа се зароди онова свещено чувство на 35 милиарда Любов, веднага всичките ти грехове се заличават.

(32/стр. 134, 140)

Един ден ще станат идеални

Добрите хора… трябва да търпят; те знаят, че всичките хора един ден ще станат идеални, то е въп­рос само на времето. В дадения случай за нас важи всеки един да стане идеален. То е смисълът на живота. (32/стр. 58)

Имаме дял във великото

Бог прави нов свят сега и ние сме свидетели на този свят. По нов начин Той устройва този свят чрез закона на Любовта. И всички ние, които се намираме в този момент, помагаме на тази нова зидария. Всеки от вас може да тури на това ново здание поне един камък от Любов! Един ден ще кажете: „И ние сме турили един камък в туй велико ново здание“. И като турим един камък, ние вече имаме дял във великото, което Бог приготовлява. (33/стр. 12, 13)

Да дигнете цялата земя

Когато Бог дойде да живее във вас, вие ще усетите пълнота в себе си, ще бъдете примирени с небето. Вие ще бъдете толкова горещи, че всичките скърби и страдания на земята ще се стопяват във вас. Вие ще бъдете толкова богати, че ще можете да изплащате всичките дългове на света. Вие ще бъдете толкова силни, че ще можете да дигнете цялата земя на ръцете си. Това ще бъде само тогава, когато Бог дойде да живее във вас. Това не е само тъй символически, но е факт. Вие ще чувствувате такъв мир, такава радост, такова веселие, каквото никога не сте чувствували. (33/стр. 17)

Като едно излияние

Нека животът ви бъде през целия ден като едно излияние, като едно цвете, което мирише и разлива своето благоухание, като слънцето, което постоянно разлива своята светлина! Нека тъй излива човек душата си към Бога! (33/стр. 176)

Повече от всичкото знание на бъдещето

Всяка Божествена мисъл, приета в даден момент, струва повече от всичкото знание на бъдещето. Всяка Божествена мисъл, проникнала в съзнанието на човека в настоящия момент, струва повече от всичките земни богатства на бъдещето.

(34/стр. 19)

Реалното в живота

На какво разчита житното зърно? На силата, която е вложена в него. На същото трябва да разчитате и вие. Силата, която е вложена във вас, е реалното в живота. (34/стр. 32, 33)

Да се запали огънят във вас

В човека са вложени известни възможности, които чакат времето да се проявят. Трябва да цък­нете една клечка кибрит, за да се запали огънят, който носите в себе си. (34/стр. 59)

Имат велико предназначение

На каквито мисли, чувства и желания да се натъквате, те са на мястото си, имат велико предназначение… Каквито мисли и чувства да ви посещават, не ги отхвърляйте. Изучавайте ги, вижте какво носят те за вашето бъдеще. Човек гради бъдещия си живот именно от мислите, чувствата и желанията, които влизат в него, т.е. които го посещават. Като ги изучавате, вие придобивате знание да подреждате нещата, т.е. да поставяте всяко нещо на мястото му, и да градите бъдещето си. (34/стр. 137)

Да признае, че е добър

Какво е нужно на човека, за да бъде щастлив? За да бъде щастлив, човек трябва да признае дълбоко в себе си, че е добър. Само на себе си кажете, че сте добри, не и на хората. (34/стр. 153)

Всичко можем чрез Него

И на вас казвам, че сега всичко можем! Бог, Който живее в нас, всичко може. Понеже ние живеем в Него, всичко можем чрез Него. Можем не за в бъдеще, сега всичко можем да направим!

(35/стр. 105, 106)

Щом направят тази връзка

Сега аз говоря за онези от вас, които искат да се повдигнат. Те трябва да гледат на Бога като на Любов и да се свържат с Него. Щом направят тази връзка, каквото пожелаят, ще го постигнат: ако са болни, ще оздравеят; ако са невежи, ще се просветят. (22/стр. 24)

Най-великото благо

Не желай да станеш цар, но пожелай да придобиеш истинското знание, да познаеш Бога като Любов. Това е най-великото благо за човека на земята. (22/стр. 24)

Една затворена стая

Във всеки човек има една затворена стая. В нея е неговото богатство, неговите скъпоценности. Ключът на тази стая е изгубен. Щом се намери този ключ, лицето ви ще просветне. Това е човешката душа… И тъй щастието на човека е в затворената стая. Намери ключа, отвори стаята и започни да учиш и да любиш. (22/стр. 26)

В многоизмерния свят

Невъзможното за човека е възможно за птицата. Човек не може да хвърчи, а птицата може. Обаче има област, в която човек може да хвърчи, а птицата не може. Това е областта на мисълта. Чрез мисълта си човек прониква в обширните полета на многоизмерния свят. (22/стр. 117, 118)

Възможно от духовно гледище

И тъй невъзможното от физическо гледище е възможно от духовно гледище. Боли те пръст. Лекуваш го по един, по друг начин не минава. Ако упот­ребиш молитвата или мисълта си, болката минава. Намираш се в пустинята гладен, жаден, рискуваш да загинеш. Ако разбираш законите на духовния свят, със силата на молитвата и на мисълта хлябът ще дойде. Има един реален духовен път, по който и в пустинята да си, хлябът ще дойде.

(22/стр. 118)

Той е свещената пръчица

Магическата сила в човека е неговият ум, той е свещената пръчица. Той е най-големият помощник на човека. Щом впрегнеш ума си на работа, той веднага използува чувствата и взаимно почват да работят. (22/стр. 251)

Трябва да извоюва нещо

Всеки има възможност да стане светия, но трябва да извоюва нещо. Например някой има нужда от търпение, друг от кротост, трети от смирение. Ще работите върху това, което ви липсва, както ученикът работи върху дадени задачи. (22/стр. 330)

Законът на положителното отношение

При самовъзпитанието човек е дошъл до положение да си служи със закона на положителното отношение. Първо, той трябва да бъде здрав. Кажи си: „Имам всички условия да бъда здрав, имам всички условия да бъда богат“. Кога? Остави този въпрос настрана. Мисълта за здравето и богатството ще те успокои и ти ще имаш всички условия да бъдеш здрав и богат. (22/стр. 328)

Това са сили

Всяка дума е формула, всеки поглед е формула, всяко движение е формула. Всичко, което съзнаваме, мислим, чувствуваме, са все формули. Това са сили. (22/стр. 333)

Законът на самовнушението

Та първо регулирайте закона на самовнушението. Как? Чрез противодействие. Внушите ли си мисълта, че сте лоши, че нищо не можете да нап­равите, кажете си: „Не съм толкова лош. Ще бъда добър, ще излезе нещо от мене“. Непостоянен си. „Постоянен съм. В бъдеще ще съм още по-постоянен.“ Ти си безверник, не можеш да се молиш, не можеш да правиш добро. „Мога да се моля, мога да правя добро.“ Не можеш да учиш, нищо не разбираш. „Мога да уча, мога да разбирам.“ Като си внушаваш по този начин, ще придобиеш светлина, която ще ти помага. Това е един от великите методи за успеха на човека. (22/стр. 334, 335)

Законът на вдъхновението

След закона на внушението иде законът на вдъхновението. То иде от Божествения свят. Като приемете вдъхновението, вие влизате в друг свят. Няма да напуснете земята, но с мисълта си ще живеете в друг свят. Да живееш в света на вдъхновението, това значи да измениш начина на мисленето и на чувствуването си. (22/стр. 334)

Непреривният живот

Мисълта е на място, докато държиш ума си отправен към Бога. Той е извор на живота. Щом мис­лиш за Бога, ти имаш отношение към непреривния живот. (22/стр. 343)

Положителна мисъл

Беден си, нямаш пет пари в джоба си, а се нуждаеш от известна сума. Какво ще направиш? Всеки ден мисли по половин час върху парите да дойдат отнякъде. Не туряй срок, кога да ги получиш. Не питай, ще ги получиш или не. Носи в ума си положителна мисъл, че ще ги получиш, и повече не се рови. Няма да мине и една година, парите ще дойдат отнякъде. Това е закон. Постоянството има отношение към този закон. (36/стр. 186)

Права мисъл

Казваш: Какво може да стане от мене? Много нещо може да стане. Например, ако мислиш право, твоята права мисъл е подтик за целия свят. Твоето добро чувство, добра постъпка помагат и на тебе, и на целия свят. (37/стр. 156)

Мислова централа

Сега да остане у вас мисълта: Човек трябва да създаде в себе си една мислова централа. Силата на човека е в мисълта. Тя е създала цялата вселена. Тя е творчески принцип, тя е водовъртеж. Когато всички хора се обединят в своята мисъл, и невъзможното за тях става възможно. (37/стр. 295)

Ти ще успееш

Понеже Бог ви е създал и ви изпратил в земното училище, Той иска постоянно да успявате. Ако не успееш, както мислиш, това е за изпитание. Веднъж те е създал, Бог не може да те остави, без да успяваш Може да мине година, две, три, но ти ще успееш. (36/стр. 206)

Всеки носи нещо ценно в себе си

Дрехите не определят човека. И сегашното ви положение не определя човека. Има нещо съществено в него, което го определя като човек. Всеки носи нещо ценно в себе си, по което се познава.

(36/стр. 316, 317)

Да разбереш тайната

Трябва да разбереш тайната, скрита в твоя дух, в твоята душа, в твоя ум и в твоето сърце. В тези тайни си скрит ти самият. Не може да ги разбереш, докато не направиш една добра постъпка. Не свързвай тези тайни със сегашния си живот. Да се домогнеш до тези тайни, значи да придобиеш истинска светлина. (37/стр. 75)

Свещената област

В живота съществува една област, която наричам Свещена. Това, от което човек черпи своята морална сила, иде именно от тази област. Често се говори за благородни, възвишени неща, чиято основа не е на земята, но в друг някакъв свят. За да почувствуваш влиянието на великото в света, трябва да проникнеш дълбоко в живота, да се свържеш със Свещената област. Само така ще се повдигне душата ти. (37/стр. 163)

Епохата на абсолютната свобода

Закона на абсолютното ограничение. Днес повечето хора живеят по този закон. Още малко остава, докато излезете от този закон и влезете в закона на свободата. Иде епохата на абсолютната свобода. Тя се представя от разумни същества, които разполагат с големи капитали. Те идат на земята да вложат капиталите си в работа и да покажат на хората правия път. Готови ли сте да използувате пътя на абсолютната свобода? (37/стр. 120, 121)

Вярвайте в необикновените неща

И тъй вярвайте в невъзможните неща, т.е. в необикновените. В тях се крие благото на човека. Живееш във вселената, в необятния живот, макар че не разбираш, че е непостижим и необикновен.

(37/стр. 231)

Голямо богатство

Голямо богатство е вложено в човека и той трябва да го обработва. Във вътрешното богатство на човека се крие неговото бъдеще. (37/стр. 242)

В един уреден свят

Може ли да живееш в света и да не грешиш? Може, от теб зависи. Светът, в който живеете, е свързан с друг свят над него Божествения свят. Следователно, ако живееш според законите на Божествения свят, ти ще живееш в един уреден свят без грешки и противоречия. (37/стр. 287)

От готовността на човека зависи

Няма да остане човек на земята, на когото Духът да не се изяви. Това е въпрос на времето и на съзнанието. От готовността на човека зависи кога ще го посети Духът. (38/стр. 12)

Ще чакаш и ще вярваш

Човек трябва да има търпение да дочака времето да го осени Духът, да го облече в сила. Търпение е нужно за това! Ще чакаш и ще вярваш, докато Божественото в тебе се възнесе нагоре към небето.

(38/стр. 18)

Да гледате оптимистично

Какво се иска от вас? Да гледате оптимистично на живота, не само на думи, но и на дела. Каквото и да ви се случи в живота, отправете ума си към Бога. Знайте, че има една Реалност, една Велика Разумност в света, която оправя всички работи.

(38/стр. 36)

Всичко ще се нареди добре

Да имаш абсолютна вяра в Бога, това значи при всички условия на живота като грешен и праведен, като болен и здрав да знаеш, че всичко ще се оправи, ще се нареди добре. (38/стр. 156)

Ще станеш като Него

Бог е благ! В това не се съмнявам. Защо и аз не съм като Него? Щом желаеш, ще станеш като Него от тебе зависи. (38/стр. 169, 170)

Желание се иска от човека!

Човек може да изрази Божественото Желание се иска от човека! Има ли го, той дава възможност на Бога да се прояви в него в пълнота. (38/стр. 196)

Днешният ден

Днешният ден съдържа всички необходими условия за вас, но трябва да вярвате в това. (38/стр. 201)

Сам да си помага

Човек… Той трябва да разполага със специфични методи да може при всички условия сам да си помага. (38/стр. 283)

Предвестници на големите блага

Значи, малките страдания са предвестници на малките блага; малките блага са предвестници на големите блага. Този е пътят, по който всички трябва да минете. (38/стр. 274)

В областта на необикновеното

За да не загубите смисъла на живота, вие трябва да влезете в областта на необикновеното, дето нещата нито се изменят, нито променят. Необикновеното е великото в живота, което носи всички блага. (38/стр. 276)

Той ще се повдигне

Идеята за Бога е свещена. За тая идея трябва да се жертвувате. Който е дошъл до тая идея, той ще се повдигне над обикновения живот. (38/стр. 302)

Всякога печели

Оня, който гради живота си върху Любовта, върху Божията Мъдрост и Знание, върху Божествената Истина и Свобода, всякога печели. Това е абсолютна Истина! (38/стр. 298)

Същественото в живота

Дръжте се за оная идея, която Бог е вложил във вас. Той постоянно я поддържа. Тя е същественото в живота. (38/стр. 296)

Ще станеш херувим, серафим

И човекът иска да стане ангел, но изведнъж не може да стане. В далечното бъдеще ще стане нещо повече от ангел, но време се иска за това. В бъдеще ще станеш херувим, серафим, ще минеш през всички степени на ангелската йерархия. (38/стр. 241)

Да разреши този въпрос за себе си

Когато човек желае да стане голям, велик, преди всичко той трябва да разреши този въпрос за себе си. Той трябва да си каже: „Аз искам да стана голям, велик за себе си“. Човек расте, става голям и велик, когато разрешава три вида задачи: първо, той разрешава задачата на своето тяло физическа задача; второ, той разрешава задачата на своята душа духовна задача; и най-после разрешава задачата на своя дух Божествената задача. (39/стр. 8)

„Няма да умра“

Ако човек е на умиране, но веднага стане от леглото си и каже: „Няма да умра, още 50 години ще живея!“ той е разрешил правилно една от своите задачи. Той може пак да легне, но винаги да поддържа в ума си идеята: „Аз няма да умра, искам да живея, да свърша работата, за която съм дошъл на земята“. Щом мисли така, той ще има добър резултат. Казвате: Възможно ли е това? За онзи, който разбира законите, всичко е възможно. (39/стр. 8, 9)

Няма по-велика наука

Тъй щото задачата на човека не е да стане велик, но да се справи със сърцето и с ума си. Няма по-велика наука за човека от тази да се справи със своя ум и със своето сърце. (39/стр. 9)

Има вече първото условие

Щом умът и сърцето на човека са в пълна изправност, той има вече първото условие да влезе във връзка с напредналите същества и да се ползува от техните мисли и чувства. (39/стр. 74)

Специфичната задача

Всеки човек все трябва да има някакво съществено постижение в живота си. Следователно човек трябва да се домогне до своята специфична задача, да я реши правилно, за да има известно постижение, да знае, че е направил нещо. (39/стр. 13)

В ръцете на Бога

Както детето е спокойно, когато се намира в обятията на майка си, така и човешката душа е спокойна, когато е предадена в ръцете на Бога. Човек е спокоен, когато има абсолютна вяра в Бога. Щом има такава вяра, достатъчно е само да помисли за Бога, за да може умът му веднага да се изпълни със светли мисли. (39/стр. 17)

Всичкият стремеж на човека

Всички велики подтици на човешката душа, всички благородни и възвишени мисли и чувства, всичкият стремеж на човека към деятелност се дължи на Бога. Той подтиква човека към работа, към стремеж за знание и след това се оттегля. Бог не ни оставя да стоим на едно място. (39/стр. 17)

Стремежите на духа

…Когато човек се откаже от суетата на живота, от преходните желания на своята плът и се поддаде на стремежите на духа си, само тогава той може да стане велик. (39/стр. 19)

Мистичната страна

Всички окултни школи също говорят за самообладание… Кой човек може да влада духа си? Духовният. Ако някой човек изгуби богатството си, знанието си и се обезсърчи, отчае, той не е духовен още. Обаче, ако се зарадва, след като изгуби всичкото си богатство, знание, той е духовен човек. Този човек благодари на Бога за всичко, което е изгубил; той гледа на живота от мистичната страна, вижда, че може да живее и без това богатство и знание. От вътрешното разбиране на човека зависи какъв живот ще води той. (39/стр. 21)

Можете да преодолеете!

И вие ще имате страдания, скърби, несполуки, но ще държите връзка с Бога да преодолявате. Вие можете да преодолеете! (39/стр. 24)

Истинският човек

Субективният, вътрешният ум, или както мнозина го наричат, истинският човек, не е нищо друго освен Божественото начало в него. Той живее и в миналото, и в бъдещето, и в настоящето и каквото каже на човека, излиза вярно. Той има интуиция, за отличие от обективния ум, който няма никаква интуиция. (39/стр. 29)

Добрият съветник на човека

Обективният ум обича да плаши човека Субективният ум е добрият съветник на човека: каквото каже, всичко става. Ти се тревожиш за нещо, но той, без да дава някакви доказателства, казва: „Имай търпение, всичко ще се нареди, всичко ще се оправи“.

(39/стр. 29)

Изпитва необикновена радост

Когато се пробуди космическото съзнание в човека, той изпитва необикновена радост, която никой не може да му отнеме. Докато човек не влезе в това съзнание, неговата радост ту ще се явява, ту ще изчезва (39/стр. 43, 44)

Могат да се развият

…В човека има състояния, възможности, способности, които в бъдеще могат да се развият. Те очакват тия условия като най-благоприятни за тяхното развитие. (39/стр. 52)

Което Бог съдържа в Себе Си

Който се свързва с Бога по права линия, той може да разполага с онова, което Бог съдържа в Себе Си. (39/стр. 66)

Да въодушеви човека

Всяка мисъл трябва да се придружава с велика радост, да въодушеви човека, от когото е излязла.

(39/стр. 75)

Да създадеш един свят

Всеки може да бъде учен, но истински учен е онзи, който може да създаде и нареди един свят. Който говори само за земята, за разните светове, без да може да създаде един свят, той не е учен човек. Да създадеш един свят, това подразбира да уредиш себе си, своя вътрешен свят. (39/стр. 86)

Фантастичните неща

Казвате: „Тия неща са фантастични, никаква реалност няма в тях“. Не, и фантастичните неща са полезни. Какво лошо има в това човек да мисли, че може да стане ангел, с големи крила, да се разхожда из пространството и на всички да свети? Какво лошо има в това човек да мисли, че е светия или че е виден музикант, който може да въодушевява хората? Нека мисли човек за хубави, за красиви неща! Красивите, хубавите неща повдигат духа на човека.

(39/стр. 95, 96)

Като него друг няма

…Различието между хората седи само в дните и условията, при които са излезли от Бога и дошли на земята да живеят. В този смисъл всеки може да каже за себе си, че като него друг няма… Всяка душа е излязла от Бога в момент, важен за целия Космос. Тя е жива единица, в живота на която могат да стават ред промени, необходими за нейното развитие. Бог държи всички тия живи единици в Своя ум, в Своето сърце и непрестанно се грижи за тях.

(39/стр. 96)

Бди върху всяка душа

Бог, Който е всемъдър, бди върху всяка душа, върху всяко съзнание, като върху нежно цвете, да не изсъхне, за да се прояви Божественото чрез него. (39/стр. 119)

Има специфично отношение

Бог има специфично отношение към всяка душа. Това отношение е най-важно. (39/стр. 122)

С широко сърце

Казвам: Най-естественото нещо засега е хората да останат неразбрани едни за други. Какво трябва да правят тогава? Да приемат нещата с широко сърце. (39/стр. 97)

Украсява човека вътрешно

Когато се говори за изкуство, в правия смисъл на думата, се разбира изкуство, което украсява човека вътрешно с ония велики добродетели, които при никакви положения не изчезват. Те остават в човека за вечни времена. Това изкуство предава на човека истинска красота, която никога не се губи.

(39/стр. 108, 109)

Надминават съвременните математици

В много отношения мозъчните клетки надминават съвременните математици. Те разполагат с изкуство, със знание да пресъздадат човешкия организъм. За пример, много от тези клетки работят сега върху създаване на безсмъртното тяло на човека. Достатъчно е да се даде импулс на тия клетки, за да преустроят човешкия организъм. (39/стр. 110)

Съвършено да се преустроят

Мозъкът, сърцето на човека могат съвършено да се преустроят, но при условие човек да заживее нов живот, съвършено чист, съобразен с Божиите закони. (39/стр. 110)

Като цвете в пустинята

Когато човек работи съзнателно върху себе си, едновременно с това той работи и за другите. За тази цел той трябва да бъде оставен на себе си, като някое цвете в пустинята, изложено на ветровете да го брулят. Докато растението не се изложи на ветрове да го брулят, то не може да уякне. (39/стр. 113)

Всичко работи за неговото развитие

Следователно човек трябва да знае, че всички болести, всички противоречия, всяко зло и добро, всички знания всичко това работи за неговото развитие и повдигане. (39/стр. 153)

Не искал да знае за смъртта

Много хора са показали голямо геройство във време на боледуване. За Калвин например се казва, че когато бил на смъртно легло, при температура 40°, той все още продължавал да пише, да работи. Той не искал да знае за смъртта. Това е вяра! (39/стр. 153)

Обетованата земя

Днес всички хора минават Великия океан на живота и трябва да го минат! Щом го преминат, те ще стъпят на Божествената земя на Обетованата земя, т.е. ще се върнат у дома си. (39/стр. 159)

Всеки миг, всеки час

Гледайте всеки миг, всеки час, всеки ден да придобивате по нещо ново, колкото малко да е то. Ако работите по този начин, в няколко години само вие ще придобиете много знания. Знанието, с което разполага всеки човек, е придобито по този начин именно, капка по капка. (39/стр. 124)

Грамаден бюджет

Вие трябва да знаете, че скъпо струвате на невидимия свят. Вие нямате представа, какъв грамаден бюджет се отпуща за всеки човек с идването му на земята. (39/стр. 125)

И той е полезен

Всеки ден човек трябва да направи нещо, колкото малко да е то, да види, че и той е полезен с нещо в живота. (39/стр. 125)

Да има непреривен импулс

Човек… Той трябва да се свързва с Божиите мис­ли, чувства и действия, ако иска да има непреривен импулс в живота си. (39/стр. 127)

Това се нарича Възраждане

Човека Пробуди ли се Божественото, той започва вече да живее по Божествен начин всичко в него се изменя, преобразява. Това състояние се нарича Възраждане, идване на Божествения Дух в човека (39/стр. 128, 129)

Утрешният ден

Тъй щото каквото да придобивате, бъдете като децата; считайте, че за момента само сте учени, вид­ни хора, на които утрешният ден носи нова наука, ново знание. Красивото в живота на човека се зак­лючава в това всеки ден да учи, да придобива нещо ново (39/стр. 140)

На всичко се радва

Разумният човек всичко изучава. Той разумно използува всички условия на живота: от всичко се учи, на всичко се радва и за всичко благодари.

(39/стр. 164)

Говорите ли на душата си

Сега да се върнем към въпроса за душата като към живо същество, с което може да се разговаряте. Когато искате да изправите погрешките си, ще се обръщате към нея; когато искате да развивате известни дарби, пак ще се разговаряте с душата си. Говорите ли на душата си, точно на време ще изправите недъзите си и точно на време ще развиете дарбите си. (39/стр. 175, 176)

Да реализира нещо безсмъртно

И тъй ако можете да реализирате онова, което е определено в сегашния ви живот, това е достатъчно. Целта на живота е да реализира човек нещо безсмъртно на земята, което да остане и за вечността.

(39/стр. 225)

От него зависи какво ще направи

Човек не се ражда разумен. Той има в себе си условия да бъде или да не бъде разумен, но природата всеки ден му дава известно количество разумна енергия, която той може да използува правилно, а може и да не я използува както трябва. От него зависи какво ще направи с тази енергия. (24/стр. 8)

От него зависи бъдещето му

Задачата на човека е да си изтъче един доброкачествен организъм. Това означават думите, че човек е творец на своята съдба. От него зависи бъдещето му. (24/стр. 127)

Да познава условията

Велика наука е да познаете себе си! Това са казали още в древността гръцките философи. Какво трябва да познае човек в себе си? Трябва да поз­нава възможностите, условията, при които може да се развива. (24/стр. 50)

С усилие, с постоянство

Методът на Д-р Мюлер, който препоръчва дигане на тежести за физическо усилване на мускулите, има приложение и по отношение умственото развитие на човека. Днес ще дигнеш умствено един килограм тежест, утре два килограма, на третия ден три и така постепенно ще увеличаваш По същия начин идат и мъчнотиите на човека: днес мъч­нотията му тежи един килограм, утре два килограма, после три килограма и т.н. С усилие, с пос­тоянство той ще дига мъчнотиите една след друга, докато един ден се засили умствено и стане велик човек. Велик ще бъде, защото ще може лесно да се справя със своите мъчнотии и страдания.

(24/стр. 12)

Велики, добри хора

Тъй щото на каквито противоречия да се натъквате, радвайте се! Тези противоречия са условия за вашето развитие. Колкото по-големи са противоречията, толкова по-големи са възможностите ви да станете гениални, велики, добри хора. (24/стр. 14)

Особена, отличителна черта

Изобщо всеки човек има по една особена, отличителна черта, която изразява нещо хубаво в неговия характер. За тази черта именно той се ползува от обичта на невидимия свят. (24/стр. 54)

Когато говори, мисли, чувствува

В човека има сто различни способности, които още не са известни на учените Когато човек говори, мисли или чувствува, всички тия способности се проявяват в него (24/стр. 54)

Ще почувствува лекота

Окултният ученик трябва да постоянствува. Той трябва да се моли, да размишлява, докато светлите духове му дойдат на помощ. Тогава той ще почувствува лекота, като че голям товар са свалили от гърба му. (24/стр. 60)

Да бъде човек самостоятелен

Какво по-хубаво от това да бъде човек самостоятелен, т.е. да бъде свободен? Но той трябва да знае кои мисли са чужди и кои негови… Всички ония мисли, които произвеждат в човека светлина и топлина, са Божествени, т.е. негови. Като казвам, че са негови, имам предвид Божественото в човека.

(24/стр. 87)

Както алхимикът работи

И тъй ще знаете, че топлината, светлината, чувствата, мислите са условия, материали, с които човек трябва да работи, както алхимикът работи в своята лаборатория (24/стр. 87)

Еликсирът на живота

Горението, светлината създава разположение на духа. Ако тази светлина продължава да се развива, тя създава приятни чувства И най-после приятните, красивите чувства трябва да се превърнат в мисъл. Щом мисълта дойде, явява се истинският човек, който разполага с условията на живота и може вече да гради. Този човек може да се нарече алхимик, защото знае де се намира еликсирът на живота, може да го получи и да се ползува от него. Той знае колко капки са нужни на човека от този еликсир, за да добие безсмъртието. (24/стр. 99)

Това е цяла алхимия

Да живееш добре, това е цяла алхимия. Колко години трябва да работи човек върху себе си, за да развие някои добри качества! Богатство са добрите качества, т.е. добродетелите в човека, заради които заслужава да работи. Какво по-хубаво от това да бъде човек милосърден, добър, кротък, въздържан? Милостивият човек не може да бъде сиромах. Въздържаният човек не може да бъде слаб. (24/стр. 103)

Всякога условията са благоприятни

За окултния ученик всякога има време, всякога условията са благоприятни. (24/стр. 90)

Скрил нещо красиво

Няма човек в света, който да не е скрил от другите нещо красиво в себе си. И така трябва да бъде! В красивото, което човек понякога крие и от себе си, се съдържат всички възможности за постижения.

(24/стр. 91)

Над обикновените условия

Само умният човек може да бъде търпелив. Той е над обикновените условия в живота. (24/стр. 104)

Божествени методи

…Всяко желание е постижимо, ако се прилагат за него Божествени методи. (24/стр. 105, 106)

Желанията ви ще се реализират

И тъй не се обезсърчавайте, когато не можете да постигнете някое свое желание. Могат да минат две, три, пет, десет години, вие постоянствувайте… Едно трябва да знаете: кога и да е желанията ви ще се реализират. Ако по един начин не успеете, опитайте втори, трети и т.н. (24/стр. 106)

Всичко се придобива с работа

Всяка способност, всяко чувство, които човек има в себе си, говорят за една предварителна работа. Нищо не се дава наготово. Всичко се придобива с работа, с труд, с усилие на волята. (24/стр. 111)

Тайните в Свещените книги

Ще изучавате и Свещените книги, които представят бъдещата култура на човечеството. Засега Свещените книги са затворени за хората. Няма да мине много време и тайните, които те крият в себе си, ще излязат наяве, ще станат достъпни, ако не за всички хора, поне за тези, които искрено се стремят към тях. За тази цел вие трябва да се приготвите да разбирате тези тайни. (24/стр. 118)

В тях се крие нещо дълбоко

Помнете следното нещо: каквото и да става в живота ви, то е необходимо за вашето самовъзпитание. За всички случаи, които се представят в живота ви, трябва да се радвате, защото в тях се крие нещо дълбоко, нещо смислено. (24/стр. 119, 120)

Никой не е сам в света

Разумните същества от невидимия свят се интересуват от вас и се радват, когато вие правилно използувате случаите, които ви се дават в живота за работа… Радвайте се, че има кой да се интересува за вас. Никой не живее за себе си, никой не е сам в света. (24/стр. 120)

Една малка благодат

Мнозина мислят, че са изоставени, че никой не се интересува от тях. Обаче, ако те разбираха отношенията, които съществуват между всички живи същества, в душата им щеше да цари пълен мир и хармония. Отношенията, вътрешните връзки между съществата са такива, че и за най-малките, и за най-ненапредналите е дадена поне една малка благодат, която да ги тегли нагоре. (24/стр. 120)

Той е предвидил един план

Бог никого не изоставя. И при най-лошите условия на живота за всяко същество Той е предвидил един план, който хората не знаят. (24/стр. 120)

Естеството му остава неизменно

Твоето неразположение не е нищо друго освен барометър, който показва, че времето се е развалило малко… Значи, при промяна на времето барометърът трябва да се повдига и спада, но човек трябва да знае, че при всички тия промени на неговия барометър естеството му остава неизменно. На неизменното в себе си именно той трябва да разчита.

(24/стр. 125, 126)

И на радостите, и на скърбите

Духовното тяло е организираното тяло, в което съзнанието на човека взима участие и го прави буден за всичко онова, което го заобикаля. Такъв човек се радва и на радостите, и на скърбите, които невидимият свят му изпраща. Той се радва и на благата, и на лишенията, в които е поставен. (24/стр. 128)

Изкуство и наука

Най-красивото нещо е човек да гледа на живота като на изкуство и като на наука. Чрез тази наука той ще създаде в себе си характер, чрез който ще моделира своя ум и своето сърце. Да моделира ума и сърцето си, това значи да моделира, да оформи, да организира мислите и чувствата си. (24/стр. 138)

Пише хубаво, говори хубаво

Способният ученик пише хубаво, говори хубаво, рисува хубаво, свири хубаво, чувствува и мисли правилно. Това значи да разбира човек живота като изкуство и като наука. (24/стр. 143)

Ще стане безсмъртен

Човека… Днес човешката душа не е напълно в тялото му. Човешкото тяло още не е устроено както трябва, т.е. не е още добре организирано. Един ден, когато човешкото тяло се устрои добре, тогава душата му ще се въплъти напълно в него и той ще стане безсмъртен. (24/стр. 134, 135)

Само онзи може да знае

Човек Знае ли той какво има на слънцето? Знае ли той какво всъщност е въздухът? Знае ли на каква височина достига атмосферата около земята? Знае ли какво има в дълбочината на океана? Знае ли какво има в центъра на земята? …Само онзи може да знае тези неща, в когото космическото съзнание е пробудено. Той може да напуща тялото си и да обикаля цялата земя, да влиза във вътрешността да види от каква материя е направена, от колко плас­та е съставена. Той може да слиза и