Силата на Положителния метод - Търсачка - svetanaknigite.bg

Силата на Положителния метод

Силата_на_Положителния_метод

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

СИЛАТА НА

ПОЛОЖИТЕЛНИЯ МЕТОД

Варна, 2023 г.

ПРЕДГОВОР

Човекът на Истинското Положително Разбиране озарява всичко.

Нищо отрицателно нито за миг– и Бог вече присъства.

Ако Положителният метод те е довел до Покоя, това е Правилният метод.

Положителният метод е метод на Душата.

Чрез Положителния метод ние градим Пътя си, себе си, Устоя си.

Когато срещнеш трудност, вложи метода на Душата си, за да заблести трудността като Светлина в Сърцето ти.

Положителният метод ще изгради в нас Устой и Увереност.

Усърдието на човека само по себе си е Положителен метод. Сам Бог работи в човека чрез Усърдието му.

Бог е, Който ни учи на Положителния метод.

Когато живеем за Бога, Неговият метод става наш метод.

Всичко положително в света е от Бога.

Сам Бог работи в човека чрез Положителния метод.

Положителният метод черпи своите сили от Бога.

Положителният метод е Единство с Бога, което се е случило отвътре.

Положителният метод е част от нашия Духовен Път.

Положителният метод е метод за разширяване на съзнанието.

Положителният метод е по-дълбок от всяка трудност и събитие.

В Положителния метод злото угасва.

Положителният метод освобождава човека от сътвореността.

Има Положителен метод, който е по-бърз от Светлината.

Положителният метод е изначално благословен и вроден в човека.

Положителният метод е вроден в Сърцето на човека. Човекът го носи в себе си като Светлина.

Правилата са в твоето Сърце, в твоята Сърцевина. Някога Древният Шепот ги е изрекъл там и те са там.

Ако вкараш в гласа си Сърце, Бог ще те чуе.

„Боже мой, Ти бъди пълен Господар на моя живот!“

Елеазар Хараш
Варна, 2023 г.

I. КЛЮЧЪТ НА ТВОРЧЕСТВОТО

1. Човекът е творец на своята съдба

Каквото мислиш, това става

За каквото мисли човек, това става. (книга 11/стр. 7)

Човешката мисъл е Магическа тояга. Каквото мислиш, такъв и ставаш. (72/стр. 237)

…Ще кажете, че каквото прави човек, това му се случва и каквото мисли, това го постига. Като знаете тези закони, дръжте в ума си положителни мисли. (41/стр. 21)

Достатъчно е човек да поддържа в ума си положителни мисли за постигане на някаква своя цел без никакво съмнение и противоречие, за да я реализира, както е намислил. Каквото мисли човек, това става. Каквото пожелае човек, сбъдва се…

(30/стр. 234, 235)

Всичко е в мисълта. Като мислиш добре, добре ще бъде. (99/стр. 964)

…Поддържайте мисълта, че сте здрави и бодри. Както мислите, така ще бъде. (36/стр. 102)

Ако всеки един постоянно мислеше, че е щастлив, вие скоро бихте се подмладили. (20/стр. 155)

Сега едно положително правило трябва да има ученикът. Той трябва да бъде жизнерадостен. Какво значи жизнерадостен да бъде? Психическите закони са такива. Когато човек мисли, че е нещастен, такъв става; като помисли, че е щастлив, такъв и става. Каквото помисли човек, това и става.

(52/стр. 84)

Ако помисли някой да излъже, той ще излъже. Ако помисли, че ще каже право, ще го каже. Ако помисли, че ще стане музикант, ще стане; добър ученик– ще стане. (52/стр. 84)

Помнете закона: онова, което мислиш, в края на краищата става; онова, за което никак не мислиш, не става. (73/стр. 83)

Помнете: онова, за което мислите, ще стане, когато и да е. Възможно е да мислиш, че някои неща може да станат, може и да не станат. Не е така: каквото мислиш, ще стане. Една мисъл може в даден момент да не се реализира, но след време ще се реализира. (73/стр. 83)

За каквото мислиш, то ще стане. Което чувстваш, то ще стане. И което правиш, то ще стане.

(74/стр. 276, 277)

„С какъвто дружиш, такъв ставаш.“ Тази пословица се отнася и до мислите, чувствата и постъпките на хората. Каквито мисли храните, такива ставате. (90/стр. 98)

Всяко нещо, което ти говориш и което мислиш, то влиза в строежа на твоето бъдещо развитие. Каквото мислиш, един ден то ще се тури на лицето ти отгоре. (69/стр. 277)

…В Окултната наука казват: трябва да бъдеш внимателен какво мислиш, понеже със своите мисли напълняш пространството. Каквото мислиш, такъв и ще станеш. (68/стр. 377)

Помнете: каквато мисъл носи човек в подсъзнанието, това става. Ако в подсъзнанието си държи песимистични мисли, песимист става. (11/стр. 140)

Каквото мисли човек, това става. С каквито форми и образи се свързва, това става. Природата си служи със здрави и красиви форми, а не с пукнати и грозни… Явява се въпрос защо хората не успяват в живота си. Защото си служат повече с отрицателни и счупени форми и образи, отколкото с положителни и здрави. По този начин те късат връзката между ума и сърцето, между ума и духа, между сърцето и душата си. (11/стр. 222)

…Дръжте в ума си мисълта, че сте богати, учени, силни, здрави. Каквото мислите, такива ще станете. Ако сте бедни, ще забогатеете; ако сте невежи, ще придобиете знания; ако сте слаби, ще станете силни; ако сте болни, ще оздравеете. Разчитайте на положителните мисли и чувства в себе си. (7/стр. 338)

…За предпочитане е човек да държи в ума си положителни мисли, отколкото отрицателни. По-добре е да мисли за себе си, че е добър, справедлив човек, и да стане такъв, отколкото да си въздейства отрицателно. По-добре е човек да мисли, че може да вярва в Бога, отколкото че не може да вярва.

(91/стр. 176)

Закон е: ако искаш да успееш в нещо, концентрирай мисълта си към него… Ако постоянно държиш в себе си мисълта, че ще успееш да постигнеш нещо добро, ще го постигнеш; обаче мислиш ли, че от тебе нищо няма да излезе, и това ще се сбъдне. Мисли за постигането на добри, положителни неща. (43/стр. 345)

Ако се намирате пред трудна задача и цяла година наред постоянствате в мисълта си, че тази задача ще се разреши благополучно, ще видите, че наистина тя ще се реши. (88/стр. 71)

Преди години, през 1924 г., дойде при мене един млад човек и ми каза: „Имам силно желание да дойда в София на работа, но все не ми се отваря път“. Казвам: „Мисли усилено върху това и ще успееш“. Той ми отговори: „Само с мисъл нищо не се постига“. Нищо не му отговорих. След осем години той пак дойде при мене и ми казва: „Най-после желанието ми се реализира– аз съм вече чиновник в София“. „Как стана това?“ „И аз не зная. Всичко се нареди по естествен път, но аз мислих усилено върху това цели осем години.“ (43/стр. 345)

Велика и мощна е Силата на мисълта! Например някой човек иска да отиде във Варна, но условията не му благоприятстват. Какво може да направи за реализиране на това желание? Той може да направи следния опит: всеки ден да изказва мисълта: „Аз ще отида във Варна“. Ако постоянства в това ден, два, три, месец, два, три, най-после условията ще се подобрят и той ще може да реализира своето желание. (64/стр. 273)

Вложете в ума си мисълта да станете добри, честни, умни и справедливи и ще станете такива. Каквото човек мисли и желае, такъв става. Обаче за това е нужно постоянство. (81/стр. 325)

Някой иска да стане учен човек, друг иска да стане добър човек. Всеки ден ще изказват в себе си мисълта: „Ще стана учен човек“ или „Ще стана добър човек“, докато най-после придобият това, което желаят. Всеки човек, който не постоянства в своите желания, нищо не може да придобие. Божествено е човек да постоянства в постигане на своите добри мисли и желания. (64/стр. 273)

И Светията, като работи 20 години с мисълта си, постига своите желания. Който не разбира закона, казва, че работите се нареждат по някакъв чуден начин; който разбира закона, казва, че действа някаква Сила. Някой мисли върху известен въпрос и като не може да реализира мисълта си, започва да се обезсърчава. Той иска да постигне нещо за един ден по магически начин. Правило е: всяко желание може да се реализира най-късно в продължение на 22 години. (43/стр. 345)

Мощно нещо е мисълта

Мощно нещо е мисълта. Тя прави чудеса, тя твори и разрушава. Като знаете Силата на мисълта, хранете в себе си само светли и възвишени мисли, които повдигат, съграждат и обновяват човека.

(11/стр. 6)

Какво очакват хората сега? Те очакват по-добри външни условия. Те мислят, че външните условия ще изменят живота. Не, само мисълта е в състояние да измени живота. Светлите и чисти мисли могат да подобрят живота. (88/стр. 51)

Силата на волята, проявите на човешкия характер се определят от Силата на мисълта… (41/стр. 10)

Който мисли, всякога успява, за него няма невъзможни неща. Каже ли някой, че е невъзможно да постигне това или онова, той не мисли. Мисълта преобразува нещата, тя превръща въглена в диамант, тя крие в себе си Магическа Сила. (66/стр. 198)

И тъй, като знаете Силата на мисълта, не казвайте, че не можете да постигнете това, което желаете. С мисълта си човек може да постигне всичко. (66/стр. 198)

Когато мисли право, човек дохожда до разрешаване на всички въпроси и разбира, че за мисълта, т.е. за Божественото в човека, няма невъзможни неща. (66/стр. 198)

…Човек мисли известно време върху даден предмет, лице или въпрос, докато най-после мисълта му се конкретизира. Следователно от Силата на мисълта зависи реализирането на нещата. (67/стр. 148)

Вие може да постигнете какъвто и да е успех, ако имате една силна концентрирана мисъл. Концентрирана мисъл имате, когато има нещо, върху което най-силно мислите. Трябва да знаете Силата на мисълта. (68/стр. 428)

Тогава спомнете си моите думи и използвайте Силата на мисълта си… за подобрението на вашия живот. (63/стр. 46)

Следователно, ако човек успее да отправи Силата на мисълта си в нова посока, тя ще произведе грамадни резултати. (65/стр. 77)

Мисълта, която [е] едновременно на физическото поле, умствения свят и духовния свят… Когато кажем: „С мисълта всичко може“, разбираме мисъл, която функционира едновременно в трите свята. Значи, мислиш, чувстваш и правиш– това е мисъл. Мислиш, пък не действаш– това не е мисъл, това е начало на мисъл. Има малко по-друго понятие за мисълта. Някой път можеш да мислиш защо, каквото мислиш, не се постига. …Основната мисъл едновременно трябва да функционира в трите свята, тогава всичко се реализира. (72/стр. 149, 150)

Като работи съзнателно върху себе си, човек трябва да прилага всички сили, които са вложени в него, да се упражнява. Ако се упражнява постоянно и с Любов, той може да развие мисълта си така, че чудеса да прави с нея. Ще кажете, че искате доказателства да видите Силата на мисълта. Като работи в тази област, всеки сам ще провери това, няма защо да му се доказва от вън. (67/стр. 364)

Трябва да се спрете всички върху Силата на мисълта. Всички боравите с една Сила, която има вече две острия. Остро е и от едната, и от другата страна. И ако човек не знае как да се справи с мислите, може да си създаде много неприятности в живота.

(69/стр. 5)

Една мисъл в тебе може да създаде една болест. Една хубава мисъл може да премахне едно болезнено състояние… Мощна е Силата на мисълта.

(70/стр. 290)

Много хора не вярват, че мисълта е голяма Сила. Искат доказателства. В едно учреждение служителите искали да се подиграят с един колега, който казвал, че не се влияе от мисли. Четирима души се надумали да го срещнат един след друг и да му кажат едно и също нещо. Първият го срещнал и му казал: „Болен ли си, изглежда си трескав“. Вторият го срещнал и му казал: „Какво си пожълтял, струва ми се, че не си добре“. Третият му казва същото. Четвъртият пред вратата на стаята му казва: „Ти съвсем си заболял, защо си дошъл на работа?“. Той казал, че никак не се чувства добре, че го боли коремът. Отива при началника и иска отпуска. Началникът му дал отпуска, но накарал четиримата негови колеги да свършат неговата работа. После те му признали, че искали да му докажат, че внушението е сериозно нещо. (95/стр. 288)

Мощна е… човешката мисъл! Достатъчно е човек да приложи съзнателно, с Вяра мисълта си, за да опита Силата ѝ. Затова е нужна воля. Чрез мисълта се лекували хора от неизлечими, страшни болести. Повярва ли в Силата на мисълта, човек може да прави чудеса с нея. Има такива случаи в живота. За пример болен, който лежал 10–12 години, повярва в Силата на мисълта, казва, че ще стане от леглото си, и става. (53/стр. 69, 70)

Вие можете да направите един опит да видите Силата на мисълта. Да кажем, имате треска. Искате да лекувате треската. Ще си представиш, че отиваш на аптеката. Нямаш пари да идеш да си купиш хинин, ще идеш мислено. Влизаш вътре, казваш: „Дайте ми хинин“. Вземеш, върнеш се вкъщи. Ще вземеш хинина. Как се взема? Можеш да го вземеш на прах или на хапчета. Ще туриш мисълта да действа. Ти ще почувстваш горчивината. Ще го направиш и ще ти подейства. (71/стр. 60)

Вашата мисъл трябва да има Сила– вътре в нея трябва да има движение и разширение, т.е. тя трябва да бъде производителна, да можеш да вършиш всяка работа с нея. Вие може да опитате Силата на вашата мисъл: ако вашата мисъл е правилна и върви хармонично във всяко отношение, т.е. има правилен стремеж в сърцето, правилни чувствания в душата, правилно разширение в ума, тогава, ако имате каквато и да е рана на ръката си, щом съсредоточите мисълта си върху нея, тя бързо (за пет-десет минути или за един-два дена– според раната) ще заздравее. (82/стр. 774)

Когато дойде вътрешна криза, човек да бъде нащрек, да работи с мисълта си, да не допуща отрицателна мисъл в себе си и да я замени с положителна. Във време на кризата да работи с мисълта си, с нея да промени състоянието си. (34/стр. 393, 394)

Казваш: „Какво трябва да правя?“. Вложи една хубава мисъл в ума си, кажи така: „Мисълта спасява“. (102/стр. 180)

Правата мисъл е господар
на всички прояви в живота

Правата мисъл владее пространството, Правата мисъл владее времето, Правата мисъл владее всичко. Тя е господар на всички прояви в живота, на всички способности. Талант, гениалност, святост, всичко се управлява от Правата мисъл. Тя е абсолютно мощна, тя всичко твори, всичко създава. …В нея се съдържа целият Космос, хармонично развит. (39/стр. 240)

…За човека на Правата мисъл всичко е възможно. (39/стр. 268)

Моето Учение е Правата мисъл, която е абсолютна, без никакви погрешки. Имате ли Правата мисъл, с нея ще турите здрава основа в живота си.

(39/стр. 241)

Силата ви седи във вашата Права мисъл… Коя мисъл е Права? Всяка мисъл, която произвежда Любов, е Права мисъл. (47/стр. 76, 77)

Прииждането на живота показва, че нашата мисъл е Правилна. Докато има прииждане на живота, мисълта е Права. (39/стр. 235)

Щом дойдете до Правата мисъл, до този Велик Закон, ще усетите мощ, самоувереност в живота.

(39/стр. 239)

Онези от вас, които сте дошли до един кръстопът, както и цялото човечество, за да излезете от това положение, трябва да имате Права мисъл.

(39/стр. 240)

Влизате ли през вратата на Правата мисъл… Вие лесно ще се справите с големите трудности на живота, ще ги пренасяте леко и приятно както онзи опитен плувец, който знае да плува. Бори ли се той с вълните? Не, той леко и хубаво плува. Така и вие няма да се борите, няма да се спъвате във вълните на живота, няма да се давите. (39/стр. 241)

…Правата мисъл ще ви даде Сила да преодолявате всички мъчнотии в живота. (39/стр. 243)

Правата мисъл е най-силното оръжие, с което вие може да воювате. По-силно оръжие от Правата мисъл няма. (39/стр. 241)

Казвам: Правата мисъл е Магическата пръчица в живота на човека. Човек е само онзи, който мисли право. Когато дойде Правата мисъл и смени всички отрицателни състояния в положителни, това е човекът. И затова, когато някой каже, че е човек, отрицателните му състояния веднага трябва да се превърнат в положителни и противоречията му да изчезнат. (88/стр. 40)

Що е Благодатта? Дихарма, или повръщане към първото естествено състояние на Правата мисъл. Да имаш Правата мисъл, значи да имаш Благодатта на Бога, да си под Неговите Крила. (39/стр. 242)

Правата мисъл е ключът на щастието. Ще работите за придобиване на Правата мисъл. (39/стр. 245)

Щастието може да дойде само по един начин– по пътя на Правата мисъл… Като намерим Правата мисъл, щастието няма да бяга вече от нас. То ще се обърне с лицето си към нас и ще тръгне подире ни. (39/стр. 244)

Всеки, който има Правата мисъл… Тогава всички условия, всички блага на живота ще те познаят и ще дойдат при тебе. (39/стр. 245)

Правата мисъл е нещо живо, тя сама е Живот. Влезе ли при вас, започва вече да твори. Най-добрият слуга, най-верният приятел е Правата мисъл. Тя е Живот, Любов, Здраве, Смисъл. (39/стр. 246)

Каквото кажеш, става

Съвременните хора очакват всичко Бог да уреди. Но Господ казва: „Кажете и вие и ще стане това, което искате“. (53/стр. 25)

Човешката мисъл в туй отношение е Велика Сила. Наблюдавайте в себе си: всичко, каквото сте казали, то става. Някой път ви сполети голяма беда. Една мисъл ви мине през ума и казва: „Ще мине туй“. Не се мине ден-два или месец – и мине. Като сте подкрепили тази истина: „Ще мине“– и минава. Болен сте, казвате: „Ще оздравея!“– и оздравявате. Някой път казвате: „Няма да оздравея“– и така става, не оздравявате. Чудите се защо не оздравявате. Защото вие поддържате една отрицателна мисъл.

(94/стр. 17)

Аз съм виждал хора, седят и казват: „Мисля, че скоро ще се разболея“. Не се минава[т] три-четири седмици и разболява се. Как така стана? Ще стане, разбира се. Аз съм присъствал при някой болен на умиране, казва: „Ще оздравея, не умирам, по никой начин не отивам на онзи свят“. След три седмици го виждам този човек оздравял. (96/стр. 181)

Може да сте до границата на една невъзможност да подобрите вашето положение… Вие се намирате в едно критическо положение– в една болест. Викате десет души лекари, казват: „По никой начин не можем да Ви помогнем. Според нашия начин, който знаем, ще си заминете за оня свят“. Всички лекари не ви излекуват. Ти казваш: „Аз няма да си замина! Има нещо повече от лекарите, аз ще живея“. Няма да кажеш: „Мене ми се иска да живея“, но ще кажеш: „Аз ще живея, каквото и да стане, ще живея“. Не се минават 5, 6, 10 дена, веднага ще стане едно чудо във вас. Този човек възкръсне. То е Божественото във вас, което заговаря. (94/стр. 17)

Най-големият лекар е вътре във вас! Като заболееш, ще кажеш: „Аз ще живея! Аз имам много работа, която трябва да постигна! Нищо не съм направил, трябва да живея. Като си свърша работата, тогава“. (94/стр. 39)

На вас ви трябва воля. В какво се състои волята? (Учителя разказва примера: една американка била болна до смърт. Повикала мъжа си и искала обещание от него, че не ще се жени след смъртта ѝ. Той не обещал. Тогава и тя казала: „И аз няма да умра!“. И действително не умряла, оздравяла.)

(20/стр. 91)

Аз съм виждал майки, които, като се разболеят децата им, казват: „Няма да умрат тия деца“. И наистина те живеят. (96/стр. 18)

Сила е човешката реч. Направете следния прост опит. Ако вие сте слаби, помолете няколко ваши приятели или познати, или някой лекар, на които да можете да платите нещо, често да ви повтарят, че стомашната ви система е здрава, че нервната ви система е здрава, че дихателната ви система е здрава, и ще видите, че в продължение на 20–30 дена вие ще бъдете почти здрави, а може и съвършено здрави. (96/стр. 18)

Бъдете смели. Ученикът не се отчайва за поправките на учителя от слабото смятане. Рече си ученикът: „Ще се поправя“– и поправя се. (Учителя разказва примера с американския проповедник Муди. Той бил обущар и си рекъл: „Аз ще стана добър проповедник“. Работил върху себе си, постепенно успявал въпреки подигравките на служителите си и най-после успял да стане много добър проповедник.) (20/стр. 90)

Всеки един носи известни заложби. Пожелайте само да бъдете туй, което е вложено, кажете: „Да стане нещо от мене!“. Тъй си кажи само. Не казвай: „Кой ли знае?“. Кажи, то ще стане; не се изисква сега много. (94/стр. 241)

Казваш: „От мене човек няма да стане“. Или: „От мене човек ще стане“. Каквото кажеш, става. Бъдете внимателни в думите си! (92/стр. 188)

Не си туряйте тази мисъл, че не помните, защото, каквото мислите, това ставате… Не, ще си кажете: „Паметта ми е на мястото“… „Паметта ми е здрава.“ …Каквото кажеш, става! (56/стр. 9, 10)

Някой като каже: „Няма да върви“, и вижда, че работата се разваля, наистина не върви. Друг казва: „Ще върви“– и тръгва. (20/стр. 91)

Казваш: „Тази работа няма да я бъде“– и така става. Казваш: „То се видя, че така ще прекарам живота си“– и така прекарваш. Затова избягвайте отрицателните мисли. (34/стр. 185)

Когато една отрицателна мисъл се загнезди в твоето подсъзнание и си казваш: „Това няма да го бъде!“, така се разстройва организмът, туря се едно препятствие в пътя. А ако имаш препятствие и кажеш: „Ще се оправи всичко!“, то се оправя.

(34/стр. 436)

„Всичко е добро“ казвайте. То не е тъй, но кажете, че е тъй, и ще стане тъй– кажете ли, че е добро, вие ще се обърнете към друга посока. (82/стр. 434)

Казва, че „тази работа не може да направя“, и тъй става– не може да я направи. Като каже, че може да я направи, тъй става– направя я. Казва, че учен човек ще стане. Тъй става– учен човек става. Като каже: „Учен човек няма да стана“, тъй става– учен човек не става. Човек е всемощен, каквото каже– става. В това отношение почти маги сте… Именно трябва да дойдем до положението, дето думите стават Сила. (86/стр. 513)

Един беден човек, който някога бил голям богаташ, срещнал на пътя си едно малко момченце, което искало милостиня. Бедният го погледнал и му казал: „Съжалявам, че идеш късно, днес нямам нищо. Ако беше дошло преди една година, щях да те подкрепя. Но сега мога да ти кажа само няколко думи: както те виждам, ти ще станеш учен човек, ще ти провърви в живота“. Момчето се зарадвало, записало името на бедния и продължило пътя си. След години той наистина станал голям, учен човек. Той намерил бедния, дал му една голяма сума и казал: „Едно време ти не ми даде нито пет пари, но ми каза няколко ободрителни думи, които ме подтикнаха към работа; днес аз разполагам с големи знания и пари. Каквото каза, така стана“.

(92/стр. 187, 188)

Помнете: думите крият Мощ в себе си. Понякога те помагат на човека повече, отколкото парите. Всяка дума, казана намясто, дава плод. (92/стр. 188)

Каквото вложиш в подсъзнанието си,
се реализира

В подсъзнанието например са складирани всички възможности за реализиране на нещата. Питам как ще постигнете това. Само ако знаете законите. Например ти искаш да постигнеш нещо добро. Вложи тази мисъл в подсъзнанието си с Пълна Вяра и тя ще се реализира. Внеси тази мисъл без страх, без съмнение и Висшите същества, които живеят там, ще ти помогнат. Ти само напиши заявлението си до тях, но конкретно, определено, и го остави.

(54/стр. 161)

Някои от вас имате материални затруднения. Направете същия опит. Кажете си: „Идната година на същия този ден ще имам на разположение 1000 лева“ например. Вложи тази мисъл в подсъзнанието си и ще видиш, че идната година на този ден ще имаш 1000 лева. Усъмниш ли се, законът не работи. Този закон работи само при Пълна Вяра от ваша страна. (54/стр. 161)

Да кажем, че някой от вас има слаба памет. Ако иска да усили паметта си, той може да се ползва от същия закон. Всяка вечер, като си ляга, да влага в подсъзнанието си мисълта: „От утре моята памет ще бъде по-силна“. Като внася тази положителна мисъл в подсъзнанието си, паметта му постепенно ще се усилва. Всеки човек, който иска да изкорени своите недъзи, да изправя своя живот, трябва да има положителна, права мисъл. Каквото му е нужно за живота, той трябва да го вложи в подсъзнанието си… (54/стр. 161, 162)

Да допуснем, че вие сте саможив човек, песимист по характер, но искате да придобиете правилни отношения към хората. Вложете с Вяра това ваше желание в подсъзнанието си, като фиксирате дори датата, до която искате да стане това, и ще видите, че до този ден ще придобиете това, което сте желали. (54/стр. 162)

В каквото вярваш, то ще бъде

…Какъв ще стане човек, това зависи от неговата Вяра– някой става богат, учен, философ или музикант, понеже е вярвал, че може да стане такъв. Забелязано е, че великите хора са вярващи– те са вярвали в постигането на своите идеали и са станали силни и велики хора. (82/стр. 28)

Това, в което вярваш, става; това, в което не вярваш, не става. Вярваш, че растеш– и растеш. Вярваш, че ставаш богат– и ставаш богат. Вярваш, че ставаш учен– и ставаш учен. Вярваш, че ставаш художник– и ставаш художник. Всичко се постига, но не в един ден, не в една година, то е закон за цялата Вечност. (75/стр. 179)

Какво казва Кант в съчинението си „Критика на чистия разум“? Той казва, че нещата са непостижими… За човек, който има Вяра, всичко в света е постижимо. Следователно дали постижими, или непостижими са нещата, това зависи от Вярата.

(82/стр. 773)

…Непременно трябва да внесете във вас Вярата. Някой ще възрази: „С вяра нищо не става“– всичко с Вяра става, а нищо без Вяра не става.

(82/стр. 772)

И в Писанието е казано: „Да бъде според Вярата ти!“. (90/стр. 222)

Един войник, като отива на фронта, вярва, че ще остане жив, и остава жив. Щом вярва и не се поколебава, куршумите няма да го ловят. (34/стр. 433)

Изобщо това, в което човек вярва, става… Като знаете този Закон, приложете Вярата си за реализиране на положителни неща. (31/стр. 22)

Когато един млад или един стар човек вярва, че ще се научи, той действително се научава. Каже ли обаче, че науката не е за него, той няма да се научи. Това става и в живота: в което вярваш и което желаеш, то става. Ти ще вярваш от дълбочината на душата и сърцето си! (54/стр. 63)

„Ще излезе ли от мене нещо?“ Ако вярваш, ще излезе; ако не вярваш, нищо няма да излезе.

(53/стр. 20)

Човек може да вярва и в положителното, и в отрицателното, но в първия случай придобива нещо, а във втория губи. Ти вярваш, че можеш да постигнеш нещо, да станеш богат, но вярваш, че и нищо не можеш да постигнеш. И едното, и другото е вяра, но с два различни резултата. От посоката на вярата зависи да бъдеш богат или сиромах. (7/стр. 204)

…Има два вида вяра: една Вяра Положителна, една вяра отрицателна. Вярваш, че ще се разболееш, и то става. Вярваш, че ще оздравееш, и то става. И двете стават. (16/стр. 46)

Ти повярваш, че си болен, и болен ставаш. Повярваш, че си сиромах, и сиромах ставаш. Каквото повярваш, ставаш. Повярваш, че си праведен, и праведен ставаш. (10/стр. 43)

Когато болният вярва, че ще оздравее, той се свързва с Божията мисъл и оздравява. Когато болният не вярва, че ще оздравее, той не се свързва с тази мисъл и наистина не оздравява. (54/стр. 63)

Един човек дойде при мен през 1933 г. и му казах: „След една година твоите работи ще се оправят“. И се оправиха. Днес пак дойде при мен, пак се намира в мъчнотия. Казах му: „Сега ще се опита твоята Вяра. Ако имаш Вяра, работите ти ще се оправят, а ако нямаш Вяра, няма да се оправят“.

(34/стр. 434)

Мнозина смесват Вярата с вярването. Това са два различни процеса. Вярата е Положителен Принцип, който изключва всякакво противоречие. В каквото вярва човек, това става. Във вярването не е така. Във вярването повечето неща не стават. Следователно, когато нещо не става, както мислим, това е вярване; когато нещо става, както мислим, това е Вяра. За опитния музикант нещата стават, както мисли. (37/стр. 113, 114)

2. Вярата реализира нещата

Приложи Закона на Вярата

Човек се нуждае от Вътрешна Дълбока Вяра, с която да разрешава въпросите на живота.

(90/стр. 142)

Пред вас стои една Велика задача за разрешаване. За да я решите правилно, приложете Вярата си като наука, която може да ви помага във всички трудни моменти на живота. (7/стр. 402, 403)

Ученикът вярва всякога. Вярата иде от свръхсъзнанието. (99/стр. 64)

Има нещо в човека, в което той вярва. Той не може да си обясни какво е това нещо, но все вярва, че по някакъв начин работите му ще се довършат. То е Божественото в човека. Ако ние изгубим тази Вяра, ще дойдем до положението да вярваме във врачки– те да ни казват какъв късмет имаме. По-добър врач от самия човек няма. (86/стр. 393, 394)

Аз вярвам в Силата на Вярата, която може да лекува различни болести в себе си. Най-първо няма да употребяваш външни средства, но силната и опорна точка може да бъдеш ти… Имаме нужда от една опорна точка. [Това] трябва да бъде нашата Вяра. Според нашата Вяра ще бъде нашето положение. От Вярата зависи здравето. От Вярата зависи развитието на нашия ум. От Вярата зависи състоянието на нашето сърце. От Вярата зависи общественото положение. Бъдещето даже зависи от Вярата. (97/стр. 241)

Печалбата и придобивката са възможности, които се крият във Вярата. (101/стр. 58)

…Вярата има практическо приложение в живота. Ако работите са забъркани, ако си болен, хилав, ако си фалирал като търговец и всичко ти върви назад, приложи Живата Вяра в живота си и виж как работите ще тръгнат напред. (61/лек. 26: стр. 25)

Омаломощен си, изгубил си присъствие на духа, но ти кажат една добра дума и се насърчиш. Това е Вяра. Това, което повдига и изменя състоянието ти, е Вяра. Вярата винаги дава нещо, което по никакъв начин не можеш да получиш. (34/стр. 433)

Първото нещо: правете всичко с Вяра. Вярата е акт, който усилва човешкия организъм, дава му стабилност. Вярата, която прилагате при лекуването си, ще упражни благотворно влияние върху целия ви организъм и вие ще бъдете в хармония с Живата Природа. (54/стр. 71)

…Всякога, когато човек повярва, се образува една обща възможност, чрез която живите сили на Природата протичат към него. (61/лек. 26: стр. 7)

Вярата е един Принцип. Вярата трябва да бъде Положителна, където може да влезе Божественият живот. (51/стр. 62)

Вяра непременно трябва да имаш. Вярата е една връзка, по която протичат онези Божествени сили в душата ни. (60/лек. 23: стр. 10)

Законът на Вярата е път, съединителна нишка, по която мислите и чувствата слизат от Божествения свят, за да се реализират на Земята. Не прилага ли Вярата си, човек сам си затваря пътя, по който Божествените мисли и чувства слизат до неговия ум и до неговото сърце. (7/стр. 266)

Нека винаги имаме силна Вяра в стремленията си, че ще постигнем. (50/стр. 88)

Вярата седи в това: ако не разбираш нещата, да си кажеш, че ще ги разбереш, а не да се отчаеш и да мислиш, че от теб нищо няма да стане. (34/стр. 434)

…Ти трябва да вярваш, че положението ти ще се подобри; ти трябва да вярваш, че от тебе човек ще излезе. Защо трябва да се обезсърчаваш? …Трябва ли капитанът на парахода да се отчайва, че е попаднал в бурното море? Той вярва, че ще излезе благополучно от вълните и ще изкара парахода на тихото пристанище. Той взима предпазителни мерки и спасява парахода и пасажерите от катастрофа. (7/стр. 179)

Та каквото човек прави, каквото мисли, каквото и да желае, дали във физическия свят, в духовния или умствения, във всичко трябва да има Вяра. Да бъде уверен. (77/стр. 266)

…Ако имаме Вяра, всички наши мисли ще образуват една Величествена Божествена Хармония.

(82/стр. 773)

Докато имате Вяра, вашият ум ще бъде здрав, силен, гениален, всичко може да направи; в момента, когато напуснете Вярата, умът ви ще се раздвои, в него ще се образуват пукнатини и вие сте изгубени… (82/стр. 772)

Вярвайте, че сте богати; вярвайте, че сте здрави. И като кашляте, пак вярвайте, че сте здрави. И като страдате, пак вярвайте, че не страдате. (96/стр. 8)

…Можеш да бъдеш радостен или песимист, можеш да вярваш или да не вярваш– Природата седи и те гледа. Да допуснем, че не вярваш, това значи, че си със затворени прозорци. Природата казва: „Много добре“. Или пък казваш: „Аз вярвам“. Тогава Природата пак казва: „Много добре“. Това значи, че си отворил прозорците си. И тогава си по-щастлив. (77/стр. 271)

Вярата няма богатство в себе си, тя носи радост… Вярваш, че ще станеш богат– ти си по-щастлив, отколкото като станеш богат. (97/стр. 77)

Вярата е един Абсолютен Закон

Сега изисква се Вяра, Абсолютна Вяра– Вяра, Вяра, Вяра! И ще я опитаме ние. (56/лек. 8: стр. 36)

Не е въпрос за обикновената вяра. Има една Вяра, според която нещата стават сами по себе си. Тя е Божествената Вяра, при която нещата стават отвътре… (93/стр. 106)

На всички съвременни хора е необходима Абсолютна, Положителна Вяра, защото минават през фазата на постоянните смени. (25/стр. 389)

…Човекът на Положителната Вяра сам излиза от затвора. Той не очаква да дойде някой от вън да го освободи. (15/стр. 116)

Представете си, че този човек е свързан с въжета; ръцете и краката са свързани, не може да мръдне… Ще отрежеш тия връзки… Вярата е един Абсолютен Закон. Ти като вярваш в Бога, пресичат се тия връзки веднага. Имаш противоречие в душата си– като вярваш, но Вяра, която няма колебание, Вяра, която произтича от Любов, противоречието ще се смъкне. (10/стр. 51)

Христос е казал, че всичко, каквото поискате, ще ви бъде. Кога? …Христос казва: „Който вярва“. Но то е за Вярата, която произтича от Любовта.

(10/стр. 78)

Сега всички трябва да се стремите към онази Абсолютна, Положителна Вяра, в която се съединяват Надеждата и Любовта… Вярата действа във физическия свят, Надеждата– в Духовния, а Любовта– в Божествения. (88/стр. 52, 53)

Знаете ли какво значи Абсолютна Вяра?

(56/лек. 16: стр. 9)

Щом дойдете до някакво препятствие, спирате. Такова нещо представя човешката вяра. Тя е относителна вяра. Абсолютната Вяра пред нищо не спира. Тя води човека в Абсолютен свят, дето съществува само радост, веселие, мир и Любов.

(15/стр. 68)

Всички гениални хора се отличават по това, че са хора на Вярата– когато прилагат един Принцип, нямат никакво колебание. (34/стр. 434)

Представете си, че нямате пет пари в джоба си, а ви трябват 500 лева. Сложете в ума си мисълта, че днес от сутринта до вечерта ще получите отнякъде 500 лева, и вижте какво ще стане. Ако не допуснете нито една отрицателна мисъл или нито едно отрицателно чувство и съмнение в сърцето си, наистина тия 500 лева ще дойдат отнякъде; влезе ли в ума или в сърцето ви и най-малкото съмнение, опитът остава безрезултатен– нищо няма да получите. Ако имате Вярата на Светията, парите ще дойдат в 24 часа; ако имате вярата на гения, парите ще дойдат след 24 години; ако имате вярата на талантливия, парите ще дойдат след 240 години; и най-после, ако имате вярата на обикновения човек, парите ще дойдат след 2400 години. От вас зависи коя опитност да предпочетете. (41/стр. 461, 462)

Някой не е доволен, че е употребил 24 години, докато свърши една работа– значи той е работил с ума на гения; нека работи тогава с ума на Светията, за да свърши работата си за един ден… Мнозина питат защо трябва да вярват. Вярата е необходима за съкращаване на времето– като вярвате, ще свършите работата си в един ден. „Защо трябва да вярвам?“ За да се излекуваш в един ден. (41/стр. 462)

Вярата може да реализира всичко

Христос… казва: „Ако бихте имали Вяра колкото едно синапово зърно, бихте могли да пренасяте планини и гори от едно място на друго“. (48/стр. 56)

Казано е: „Ако имате Вяра, ще правите по-големи чудеса от Мен“. (85/стр. 108)

Вярата има Магическа Сила. Когато имаш Вяра без колебание, всички неща се реализират навреме. (34/стр. 433)

За Вярата говоря като възможност да реализираме каквото искаме. (10/стр. 53)

Никога не казвай: „Отслабнаха очите ми“. То е погрешно. И на 120 години като станеш, трябва да четеш Библията без очила. Това е праведният човек… Казвам: по този начин как ще стане? Аз, ако съм на неговото място, бих извършил следното: като легна да спя, …аз ще се обърна към Господа и ще кажа: „Господи, Ти ще ми помогнеш“. На другата вечер ще кажа: „Ще се отворят очите ми“. На следващата вечер ще кажа пак същото и ако вярвам, след 10 години ще ми се отворят очите. Няма никакво изключение. Ако кажа: „Я се отворят, я не…“. Положително ще вярвам. Може, който вярва, всичко може. (97/стр. 76)

…Без Вяра нищо не може да се реализира. Вярата е стълб, който крепи човешкия ум, човешкото сърце и човешката воля. Вярата е помощник на Любовта за реализиране на ония желания, които са вложени в неговата душа. (91/стр. 65)

Всяка мисъл и желание, които поискате, ще ви се даде, но трябва да имате непоколебима Вяра.

(51/стр. 63)

Всички хора – учени, философи, музиканти, художници, писатели– имат известни стремежи и идеали, които всеки постига според степента на своята Вяра… (82/стр. 28)

Вярата лекува всички болести

Ако страдате или сте болни, приложете Вярата си– колкото по-голяма е Вярата ви, толкова по-добри резултати ще имате. (82/стр. 33)

Аз съм привеждал примера за хора болни, които са на умиране. Казва: „Ще се мре“, но като повярва, че няма да умре, оздравява. (44/стр. 152)

Вярата е вдигнала много болни и умиращи от леглата им. Всеки сам може да опита Силата на Вярата. Тя е искра, която може да произведе голям огън. (7/стр. 408)

Тук преди два дена дойде една сестра, която страда от рак. Всички лекари казват: „Не може да оздравее, осъдена е на смърт. Не може да се помогне на рака, няма никакъв цяр“, но в нея се заражда едно желание. Явява се баща ѝ, който ѝ казва: „Ти ако ме слушаш, ще те оздравя“. Казва ѝ той как може да се излекува. Иде един друг брат и ѝ казва какво трябва да прави. Започна тя да се лекува. И най-после тя се излекува от рака. Излекува се, но с Вяра. Ако човек започне да се лекува и няма Вяра, нищо не става. (78/стр. 529)

Казвам: сега мнозина от вас, които заболяват, искате да ви лекуват другите хора. Всеки може да ви лекува дотолкоз, доколкото имате Вяра.

(78/стр. 529)

Преди 15 години бях в Русе, в дома на един евангелист, там се спрях. Той отвори Библията, чете ми как едно време Христос е лекувал болни, разни въпроси разисквахме, …докато най-после този хазяин го заболя зъб и разговорът спря. „Е– казвам,– ти ми разправи толкова неща от Евангелието, сложи си сега ръката на страната на болния зъб и я подръж така, ще ти мине.“ „Не вярвам.“ Слага ръката си– не минава. „Ако аз сложа ръката си, може ли да ти мине?“ „Не вярвам.“ …Сложих ръката си, мина му зъбът. След половин час пак го заболя. Казвам: „Ти си се усъмнил“… Един наш брат, приятел, познат от дълго време, минава през Търново, заболява го кракът, съвършено се схваща, умира от болки. …Отивам при него, прочитам мисълта му– мисли, че ще направя някакво чудо, и очаква. Но аз влизам, разговарям се с него как е дошла болестта. Питам го: „Ти вярваш ли?“. „Вярвам.“ „Ще мине.“ И този човек след три дни беше на крака, и болестта изчезна. (85/стр. 419, 420)

Идва веднъж при мен един господин. Аз бях зает. Той поиска да доведе един болен при мене. Казвам му: „Иди си, този болен ще оздравее“. „Ама как може да оздравее?“ „Не ме безпокой, иди си. Ако вярваш, ще бъде здрав. Ако не вярваш, няма да оздравее.“ …Среща ме след една година и казва: „Много ти благодаря“. (95/стр. 147)

Идва една сестра при мене и ми казва: „Аз, Учителю, имам голяма Вяра в тебе, ти всичко може да направиш“… „Дъщерята– казва тя– се намира в критическо положение. Аз, като майка, влизам ѝ в положението.“ Тя я обича. И тя казва: „Обещай и от тебе зависи“. „Не мога да ти обещая. Като имаш Вяра, ще оздравее дъщеря ти. Пък като нямаш, тогава? Пък ако и дъщеря ти няма Вяра…“

(94/стр. 397, 398)

…Аз мога да ви лекувам, мога да ви свържа с Природата, но ако имате Вяра… Христос, Който лекуваше хората, и Той апелираше към тяхната Вяра, като казваше: „Ще бъде според Вярата ви“.

(96/стр. 161, 162)

Христос пита слепия: „Какво искаш от Мен?“. „Да прогледам, Господи!“ „Да бъде според Вярата ти!“ И прогледа той. (99/стр. 698)

Болната жена рече: „Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея“… Като се обръща към болната жена с думите: „Дерзай, дъще, твоята Вяра те изцели“, Христос посочва на хората общия метод, чрез който могат да се лекуват всички болести. Вярата като Разумен Принцип всякога може да си послужи с онези елементи в себе си, чрез които да се противопоставя на всички болести…

(81/стр. 143, 144, 145)

Тебе те боли кракът. Ще опиташ и ще кажеш на ревматизма: „До 7 дена ти давам срок да напуснеш крака ми!“. Нищо повече. Забрави това. След 7 дена ще видиш. Ако ти си казал и ревматизма няма го, изчезнал е, Вярата ти е силна. Ако не е изчезнал, трябва да знаеш, че вярата ти е слаба. Ти може да се молиш, може да правиш каквото искаш. Ако не се махне болестта, тази вяра не е достатъчна.

(97/стр. 240)

На младия лекар може да се даде следният съвет: никога да не говори на болния за болестта му. Щом пипне пулса му, както и да го намира, лекарят трябва да се изпълни с Вяра и Надежда в Бога, че болният ще оздравее. Тази положителна мисъл на лекаря ще се предаде и на болния. Щом болният се ободри и обнадежди, оздравяването му е сигурно. (29/стр. 110)

Тъй щото, когато лекарите и ближните на болния успеят да събудят Вярата и Надеждата на болния, лекуването му е сигурно. Това е един положителен и сигурен метод за лекуване. (29/стр. 111)

…Една жена, американка, която страдала 12 години, всичките лекари са я лекували и казват: „Неизцерима е болестта“. Един ден ѝ попада тази книга– че с Вяра може да се лекува. Тя става от леглото и започва да шета. Питат я: „Как оздравя?“. „Повярвах, че мога да си гледам работата.“ (97/стр. 76, 77)

Ако можете да се свържете с общото течение на Великия живот, и на смъртно легло да сте, животът отново ще потече у вас. За това е нужна Вяра, по-силна от най-големите смущения, които нарушават равновесието в човешкия организъм. (85/стр. 101)

3. Словото е образувателят на нещата

Всичко чрез Словото стана

„В началото бе Словото и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. То в началото бе у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало.“ (Евангелие от Йоана– глава 1, стих 1–3.)

Ще взема само стиха: „И Словото бе у Бога“… Словото, това е Великото, Разумното; това е Началото на Битието. Всеки един живот трябва да започне от Словото. Това е Първичната Причина, Която дава тласък. От този тласък, от този подтик зависи целият развой на Вселената, развоят на всяко Разумно същество. Онези, които съзнават този подтик, са щастливи; онези, които не го съзнават, са нещастни. Онези, които го съзнават, са в реда на нещата; онези, които не го съзнават, са в безпорядъка. (97/стр. 24)

Понеже Словото е Разумното в света, Което е създало всичко. То е Първата Причина. И тази Причина се намира във всеки човек… Аз говоря сега за Словото като един вътрешен подтик, не като един външен повърхностен подтик. (97/стр. 26)

Под Слово разбирам Разумното Начало в човека. (87/стр. 134)

Словото е Единствената Реалност, с Която ние сме свързани. От Словото, т.е. от Разумното Начало, е излязъл Животът. От Живота е излязла Светлината, която озарява всеки човек. Животът съдържа всичко, което ние възприемаме. (89/стр. 108)

Човек е проводник на Разумна реч… Разумното Слово съществува в света, а човек само го възприема и предава, затова е казано в Писанието: „В начало бе Словото и Словото бе Бог…“. (41/стр. 298)

Бог каза: „Да бъде Виделина!“– и стана Виделина. През шестте дни, когато е създавал света, Бог е казвал само по една дума, но тия думи са били Мощни, понеже са думи на Божествения език. Каквото Бог е казал, всичко е станало. (91/стр. 513)

Бог каза да бъде Виделина, да израсте трева, да стане човек и каквото каза, това стана. Защо? Живот внася Словото Божие. (7/стр. 33)

Словото е Живот, понеже Бог е вътре в Словото. (103/стр. 261)

Всичко е в Словото. Ти сега може да искаш да станеш силен човек. Когато Бог прати Мойсей, каза му да казва нещо. И когато Мойсей вдигна тоягата си при Червено море, той каза нещо. Когато Бог създаде света, и от Неговото гърло излезе нещо. Той каза: „Да бъде Светлина, да стане Светлина, да бъде това, да бъде онова…“. Ако Бог беше мълчал, то светът и досега нямаше да бъде създаден. (102/стр. 22)

…Мойсей произнесе само една дума, вдигна жезъла и морето се раздвои, вдигна ръце към Небето и слезе манната, удари с жезъла си канарата, изскочи вода и т.н. (38/стр. 405)

И Христос, когато бе пред гроба на Лазара и дигна очи нагоре, каза само една дума: „Лазаре, излез от гроба!“. И в началото Господ рече само една дума и светът стана. (79/стр. 321)

Творческата Мощ на Словото
е неизчислима

Под Мощното, Силното в света разбираме Словото. (61/лек. 31: стр. 11)

Словото представлява сгъстена Божествена енергия. Небето, Слънцата, планетите, всички живи същества– това е Слово. (99/стр. 274)

Целият Космос, целият свят е създаден от Словото. (99/стр. 300)

Словото работи във вас и в цялата Природа и внася навсякъде живот, обнова. …Щом мислите за Словото, ще се образуват хормоните, носители на Творческата Мощ на това Слово… (99/стр. 317, 318)

Словото е Магическа Сила и чрез Словото може да извършвате чудеса. (99/стр. 299)

…Всяка една изказана дума в Силата на Словото– ако може да проектирате от онази дълбока мисъл какво влияние упражнява, ако вие може да виждате Словото си– вие бихте подобрили вашия живот, вие бихте го изменили. (97/стр. 36)

Словото Божие е Висша Духовна материя, от която могат да се извадят екстракти за поддържане на човешкия живот. (99/стр. 274)

Няма по-голяма Магия
от човешката реч

Чрез устата, чрез Словото Бог създаде света. Следователно чрез устата човек създава бъдещето си. Ако говорите разумно, вие си приготвяте светло бъдеще. Ако не говорите разумно, вие си приготвяте лошо бъдеще. (91/стр. 287)

…Едно ценно нещо за човека е неговият говор. Ако знае правилно да говори, човек може да бъде щастлив. Ако не знае правилно да говори, той никога не може да бъде щастлив. (91/стр. 21)

Тъй щото човек трябва да знае, че щастието и нещастието му зависят от неговия език. Като каже една дума при известни условия, човек вижда от какво произтича неговото щастие или нещастие.

(102/стр. 51)

Човек няма право да говори каквото и да е, понеже, като изкаже една дума, той създава вече нещо… (99/стр. 614)

Да знаеш как да говориш и навреме да говориш, то е Сила. И в Писанието се казва: „Като каже Бог нещо– става“… Всяка една дума, която кажеш, тя трябва да се превърне в Сила. (77/стр. 335)

Всяка дума, казана намясто, навреме и с Любов, винаги дава добри резултати. (99/стр. 690)

Езикът на Любовта превръща злото в Добро, мрака– в Светлина. (99/стр. 636)

Казвам: колкото са важни мислите и чувствата на човека, толкова е важна и неговата реч. Човек трябва да знае да говори. Няма по-голяма Магия от човешката реч… Ако вярва в Силата на Словото, човек владее Магията на живота, той носи тая Магия в устата си. Вие търсите Магията в книгите, а не знаете, че тя е в думите, които излизат от устата ви. (43/стр. 118)

И тъй, Магическата тояжка в човека е неговият език. Учете, работете върху себе си, за да владеете тази тояжка… Човешкият език може да превърне всеки метал в злато, а всеки обикновен камък– в скъпоценен. Както в езика на човека се крие Силата на Магическата тояжка, така и в душата му се крие Божествена Сила. (91/стр. 507)

Всяка дума съдържа Сила в себе си

…Във всяка дума има динамическа Сила, която се проявява по един или по друг начин. (27/стр. 101)

Думите са Сила, всяка казана дума носи своите последствия. Всяка добра дума е един капитал.

(100/стр. 213)

И тъй, най-първо трябва да се научите да употребявате правилно думите, да научите Силата на всяка дума. (85/стр. 508)

Всяка дума съдържа известна Сила в себе си, която трябва да се използва. Можете ли да се ползвате от Силите, от Соковете, които думите съдържат в себе си, вие сте разбрали техния Смисъл.

(26/стр. 161)

…Всяка дума, правилно изговорена и разбрана, произвежда съответно действие върху човека.

(36/стр. 368)

Всяка дума внася Подтик, Сила в човека.

(92/стр. 180)

И думите, с които човек си служи, имат цветове, които оказват известно влияние върху нервната система. (36/стр. 113)

…В езика всяка дума съдържа известно качество. Думите са живи сами по себе си. (85/стр. 500)

Кажеш ли една дума, така трябва да я изговориш, че тя да оживее… За да опиташ Силата си, изговори една дума, от която се нуждаеш. (101/стр. 152)

Каквито думи говориш, пръв ти ще ги опиташ…

(101/стр. 171)

Избирайте от езика най-хубавите думи. Има думи, които внасят Божествена Топлина. Има думи, които носят Божествената Светлина– тях избирайте. (99/стр. 412)

Силата на думите не се заключава във външното меко или грубо изговаряне, но в тяхната Музикалност. Всяка дума, изговорена музикално, произвежда Велики резултати: тя лекува, насърчава– живот носи в себе си. (91/стр. 41)

Използвайте Силата на думите и за лекуване– метод прост и евтин. Трябва да ги произнасяте със Сила, концентрирано, за да има резултат.

(99/стр. 696)

Според Окултната наука всяка дума има свой определен ключ. Правили ли сте опит да произнесете една дума правилно и да опитате резултата ѝ?

(83/стр. 86)

…Всякога трябва да бъдеш вдъхновен от Божественото и всяка твоя дума да произвежда чудеса.

(60/лек. 29: стр. 29)

…Когато искате да изработите една черта, във вас трябва да имате една дума– тя ще бъде методът, начинът, оръдието, чрез което ще приложите Силата ѝ. (38/стр. 422)

Аз наричам Силни думи тия, които като изговорим, да стане у нас трансформиране, да кажем: „Аз се измених, не съм онзи, който бях по-рано“.

(55/лек. 19: стр. 12)

…При произнасянето на всяка дума трябва да проявите мисъл, чувство и действие. (40/стр. 89)

За да произнесеш една дума, която представлява Сила, за да я изкажеш, твоят ум трябва да вземе участие при създаване на нейната форма. Твоята воля трябва да вземе участие при впрягането на ума да мисли, а твоето сърце трябва да вземе участие в съдържанието на тази дума. (46/стр. 282)

Защото много хора като изговарят Формули, тези Формули не са силни, а някои хора като ги изговарят, са силни. Когато изговаряш Формула, умът, чувствата и постъпките трябва да участват едновременно. (47/стр. 120, 121)

Думите и градят, и събарят. Всяка една дума, която изказваме, може да направи нещо. (35/стр. 278)

Има Магически думи, с които, като произнесем, се ограждаме. И всяка Магическа дума има голяма творческа и разрушителна Сила. С нея можеш вълка да спреш и не те напада, защото знае, че ако посегне, ще пострада. Само като кажеш една такава дума, всичко се урежда. (34/стр. 194)

От какво зависи доброто разположение на човека? Някога една дума е в състояние да подобри или да влоши разположението му… (101/стр. 435)

Изучавайте алхимията на думите да видите какви Сили се крият в тях. (101/стр. 343)

Една дума може да има свойствата на желязото, на оловото, на медта, на калая, на златото, а може да има свойствата и на скъпоценните камъни. С устата си човек може да прави скъпоценни камъни, може да прави и злато, колкото иска. (101/стр. 332)

4. Създай живота си чрез
Силата на Словото

Слова за живот по Бога

Не казвайте, че ще живеете за себе си, но кажете: „Аз ще живея за Онзи, Който ме е пратил на Земята“. (94/стр. 424)

„Днес ще обичам Бога, ще обичам всички хора. За Бога днес всичко ще извърша. Аз ще живея добре заради Бога. Моят ум ще бъде светъл, защото Бог иска това.“ (100/стр. 136)

Формула: „За Господа мога всичко да направя“.

(99/стр. 965)

„Заради Него, заради Този, Който ми е дал всичките блага в света, ще се постарая да изпълня всичко.“ (99/стр. 1003)

Кажи си: „От сега нататък аз ще живея тъй, както Бог иска от мене. Бог ще живее в мен и аз– в Него“. Това значи, че ще живееш в проявленията на Божията Любов, в лъчите на Неговата Мъдрост.

(99/стр. 675)

Мото: „Бог живее в моята душа и аз за Него мога всичко“. (99/стр. 894)

Аз, ако съм на вашето място, ще кажа, сутрин като стана: „Ще служа на Господа с всичкото си сърце“. (97/стр. 77)

Кажете: „Мога да служа на Бога през всички времена и при всички условия“. (87/стр. 225)

Поставете си следната цел в живота: каквото и да ви се случи, бъдете готови да изпълните Божията Воля. Дръжте в съзнанието си Свещеното Правило: „Аз искам да изпълня Божията Воля без никакво съмнение“. (84/стр. 501)

„Аз ще извърша Волята Божия, ще възприема Божията Любов и ще живея по съвета на Онзи, Великия мой Баща, Който ме е изпратил. Аз зная, че Неговата Воля трябва да изпълня.“ Аз бих желал всички да изпълните Волята на вашия Баща на Любовта, Който ви е изпратил, и ще бъдете щастливи и сега, и всякога, и през всичкото време. (84/стр. 84)

Сега ще ви дам една важна Формула. Кажете: „Господи, желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и сила да изпълня Твоята Блага Воля без никакво изключение“. Ще си служиш с тази Формула всеки момент: като си буден и като спиш, като ядеш и като работиш. Щом изговориш тази Формула, ти си вече на своето място. Ако я забравиш, ти отиваш на чуждо място.

(87/стр. 211, 212)

Слова за укрепяване в Божествения Път

Запишете си Формулата: „Сърце топло, душа свежа, ум светъл и дух крепък“… Кажете си: „Сърцето ми е топло, душата ми е свежа, умът ми е светъл, духът ми е крепък, защото живея в Закона на Любовта, в която няма никаква измяна“– това е Новото Правило на живота; щом си кажете така, веднага ще решите задачата си. Знаете ли колко струва това Правило– не по-малко от двайсет и пет милиарда лева; има хора, които са работили усилено двайсет-двайсет и пет живота, докато научат тая Формула. (83/стр. 164, 165)

Желая ви днес да кажете: „Едно сме с Божията Любов и Сила“. Кажете така и повярвайте на думите си. (7/стр. 216)

Проникнала ли е Любовта в цялото ти същество? „Е-е-е…“ Не казвай „е-е-е“, но кажи: „Бог е Любов– Любовта е проникнала в сърцето, душата, ума и духа ми“… (83/стр. 96)

„Ще любя, както Бог люби“– така си кажете и не се бойте. (99/стр. 730)

И тъй, като ставате сутрин, …си кажете: „Господи, днес ще покажа Твоята Любов към всичко– към камъните, към растенията, към животните“. Като дойдете до човека, там ще покажете Любовта си в най-голям размер. (91/стр. 100)

Всяка сутрин, като станете от сън, кажете си: „Аз искам да стана умен“. Тази мисъл отива към мозъка и започва да храни клетките. Ако правите това цяла година, в края на годината ще имате малък резултат. Умът ви ще се проясни, ще схващате нещата правилно. (36/стр. 13)

Пазете едно Правило. Всякога човек, щом реши да мисли правилно, всеки ден да казва: „Искам да мисля правилно“. Всеки ден внасяйте нова струя. Казвайте: „Искам да чувствам правилно“. …Всеки ден при всичките противоречия, които имаме сега, да казваме така. (2/стр. 80, 81)

Слова, подкрепящи доброто в човека

Человек не трябва да се стреми да бъде добър, а да казва: „Аз съм добър и мога да любя хората и да правя добро“. (20/стр. 107)

Да станем богати, да станем добри, да станем умни– това са все криви линии. „Богат съм, добър съм, умен съм, любещ съм“– положителното ще държите. Всичките добродетели са все по правата линия. По кривите линии постижение няма.

(99/стр. 280, 281)

Следователно не се запитвайте добри ли сте, или не, но си казвайте: „Аз съм добър. Щом съм добър, трябва да влагам доброто във всяка мисъл, във всяко чувство и във всяка постъпка“. (30/стр. 298, 299)

Всяка сутрин, когато ставате от сън, кажете си: „Аз съм добър и разумен човек, защото Бог ме създаде“… Според мен всяко нещо, създадено от Бога, е добро и разумно. (80/стр. 484)

Слова за увереност в себе си

„Аз съм частица от Великото Божествено Съзнание. Аз съм крепък като диамант и светъл като Слънцето.“ (100/стр. 54)

Кажи: „Моята воля е диамантена. С нея всичко мога да направя. Моята Любов да бъде като Божията Любов“. (99/стр. 431)

Формула: „Бог ме създаде по Образ и Подобие Свое. Вложи в мен всички възможности да проявя Доброто и Разумността, да уча и да се радвам“.

(100/стр. 156)

Ще кажеш: „Господ ме е направил човек. Бог е турил в мене един отличен ум и аз ще му дам всички условия да мисли, както трябва, и да се прояви, когато е нужно“. (61/лек. 11: стр. 28)

…Ще кажеш, че Господ ти е дал едно благородно и възвишено сърце, и ти ще му дадеш всички условия да се прояви в най-благородни и възвишени чувства. (61/лек. 11: стр. 29)

„Зная положително, че Бог е вложил в моята душа и в моя дух велики работи. И сега моето силно желание е да разработя всичко това, което Бог е вложил в мене, и да бъда винаги благодарен и верен.“ (99/стр. 754)

Слова за хубаво вътрешно състояние

Формула: „Заради Любовта, с която Бог ме е облякъл, всичко, каквото ми се случи през деня, ще го считам, че е хармонично създадено“. (100/стр. 186)

Та първото нещо: като станете сутрин, кажете си: „Разположен съм днес“. Ако сте брат, представете си, че сте царски син. Ако сте сестра, представете си, че сте царска дъщеря. Представете си, че сте здрави, красиви, силни. Аз не ви говоря напразно, но казвам: в Природата има известни Тайни, които по този начин можете да използвате. (28/стр. 411)

Щом сте неразположени, направете този опит и кажете: „Моето разположение, като ученик на тази Школа, трябва да бъде всякога отлично! И в името на Божията Любов аз имам това разположение!“. (18/стр. 491)

…Да кажем, че имаш някакво неразположение. Щом произнесеш думите: „Приятно ми е, приятно ми е“ и неразположението изчезне, тогава ти си произнесъл хубаво тези думи. Същото е и по отношение на мисълта. Щом започнеш да мислиш правилно, веднага това, което те е измъчило, ще изчезне. (102/стр. 467)

Ако се натъкнете на някакво недоволство, кажете си: „Аз трябва да бъда доволен! Само чрез доволството аз мога да се приближа при Бога“.

(88/стр. 113)

Упражнение: всеки от вас да си носи по едно огледалце и да се оглежда по няколко пъти на ден. Ако лицето ти е скръбно, кажи си: „Искам да бъда весел, засмян. Ще гледам на нещата по нов начин, отказвам се от старото. Ще се усмихна на себе си, ще си дам една хубава, чиста усмивка“. Така ще се разговаряш със себе си и ще се оглеждаш. Колкото повече се гледаш, толкова повече да се харесваш и да бъдеш доволен. Някой може и без огледало да измени състоянието си… (43/стр. 124)

Слова за здраве

…Болен си. Погледни на болестта тихо и спокойно и кажи: „Ще се оправя!“. (102/стр. 424)

Казвам: болен сте. Казваш: „Ще оздравея“… Следната минута пак кажеш: „Ще оздравея, ще оздравея“. (44/стр. 129)

За пример боли те кракът. Кажи: „Ще оздравея, ще оздравея“. Барни* коляното си. Казвай така: „Ще оздравея, ще оздравея“. И наистина ще стане промяна един ден. Ще станеш и ще видиш, че кракът ти оздравял. (28/стр. 492)

Ако сте хремави, мислете за здравето. Често повтаряйте мисълта: „Аз съм здрав“ и в скоро време хремата ще ви напусне. (31/стр. 74, 75)

Когато си болен, кажи: „В Божествения свят няма никаква болест, аз ще бъда здрав!“. Нищо повече. Болестта и да се увеличава, кажи: „Аз ще оздравея!“. Ако продължаваш така месец, два, цяла година, тази болест най-после ще офейка. (34/стр. 457)

Болен си. Излез отвънка, дишай. Бог е вложил живот във въздуха. Кажи: „Аз мога да бъда здрав“. Отправи ума си към Този, Който е навсякъде, Който е създал света, и кажи: „Да бъде тъй, както Той е устроил. Аз ще изпълня Волята Му“. Няма болест, която да не се подчини на тази Формула. (94/стр. 219)

Слова за постижения

Ако те настигне мисълта, че това, към което се стремиш, е невъзможно да се постигне, тогава изговори следните думи: „За мен е невъзможно, но за Бога в мен е възможно!“. (34/стр. 33)

„Как ще постигна желанието си?“ Ще намериш начин. Кажи три пъти: „Ще го бъде!“. (Учителя пее: „Ще бъде тъй, както аз не зная“.) „Ама беден съм.“ И при беднотията ще го бъде. „Болен съм.“ И при болестта ще го бъде. (32/стр. 334)

Настоявайте: „Ще бъде, ще бъде, ще бъде. Вярвам, че ще бъде!“. (56/лек. 22: стр. 32)

Та казвам: всички несполуки в живота произтичат [от това], че преодолява в нас отрицателното. Казва: „Туй не може да бъде, туй няма да стане…“. Ще стане… Ти изучаваш музика, ще кажеш: „Създаден съм за музикант, роден съм“. Искаш поезия да пишеш, казваш: „Създаден съм за поет, поет ще стана“. (44/стр. 33)

Слова за преодоляване на мъчнотиите

Когато срещнете някоя мъчнотия, кажете: „Моята воля е диамантена и пред тази воля всяка мъчнотия трябва да отстъпи“. (100/стр. 189)

…Щом ви дойде някоя мъчнотия в живота, каквато и да е тя, кажете си: „Аз зная, има Духовен път, има възможност за разрешение на тази задача, тя не е една от най-големите, напротив– тя е една от най-малките мъчнотии за мен“. И действително така е. Най-големите мъчнотии в живота се дават на най-великите хора… Тъй щото вашите мъчнотии са едни от най-малките в света и като такива вие можете да се справяте с тях. (18/стр. 232)

Каквито мъчнотии и препятствия да срещнете на пътя си, всякога казвайте в себе си: „Всичко мога да преодолея и да постигна с Божественото в себе си!“. (80/стр. 302)

Правете опити да преодолявате мъчнотиите и неразположенията си. Ако сте неразположени и не можете да учите, кажете си няколко пъти думите: „Живот, Светлина и Любов“. След това кажете: „Аз се движа в Живота, аз живея в Светлината, аз живея в Любовта“. Като повторите няколко пъти тези мисли, ще видите какво действие ще окажат върху вас. (11/стр. 117)

Ако си скръбен, кажи си: „Няма скръб в света, ще се радвам на всичко, което става в света“. Счупи се кракът ти, пак ще кажеш: „Благодаря, че ме сполетя това нещастие да се усили Вярата ми“.

(28/стр. 250)

Ако си беден, не се обезсърчавай, но си кажи: „Парите са в джоба ми, в кръвта ми, в моите мисли и чувства. Така е“. (28/стр. 251)

И до най-голямо отчаяние да дойде, човек трябва да каже в себе си: „Ще се подобри положението ми“. (42/стр. 74, 75)

Човек трябва да има толкова силна Вяра, че като се намери в някакво изпитание, да каже: „Господи, аз вярвам в Тебе!“. (86/стр. 380)

…Когато се намерите в някакво затруднение, дръжте в ума си мисълта: „Бог е Любов“. Когато не можете да разрешите някоя задача, започнете да говорите… на тая задача: „Бог е Любов“. (88/стр. 70)

Правили ли сте опит да видите при колко произнасяния на думите „Бог е Любов“ ще можете да смените скръбта си в радост или да се освободите от известно изкушение? (27/стр. 98, 99)

Мислете за Бога като една Всеобемна Любов, в Него няма противоречие. Каквото и да ви дойде, казвайте: „Бог е Любов“; изгубите пари, казвайте: „Бог е Любов“; безпокойства, баща ви умрял– „Бог е Любов“, децата умрели– „Бог е Любов“, нещастия– „Бог е Любов“. Поддържайте това до последния изпит и в последния изпит всичко у вас изгубено ще се повърне назад… (6/стр. 320)

Нападне ли ви злото, кажете си следната Формула: „Бог е Любов, Бог е Мъдрост. Аз съм Добро. Аз съм Истина“. Тази Формула ще ви послужи при всички нещастия, противоречия и злини в живота ви… Дали сте гладни, жадни, окъсани, бездомни, болни, слаби– произнасяйте Формулата без колебание и мислете върху съдържанието ѝ.

(99/стр. 672, 673)

С бягане въпросите не се разрешават. Де ще бягате? Да отидете при Бога, разбирам. Оставете бягането, но кажете в себе си: „Колкото и да е трудна тази работа, аз ще я свърша с Бога и с Духа, Който ме ръководи“. (87/стр. 261)

…Когато се намирате в трудно положение, употребете следната ценна Формула: „Господи, Ти всичко можеш! Твоят Дух, Който си изпратил да ме ръководи, чрез Тебе всичко може. И аз чрез Твоя Дух всичко мога“. Така е: когато Бог всичко може, и Духът, Който изтича от Него, всичко може и аз чрез Духа, Който ме ръководи, всичко мога.

(87/стр. 260)

Ще ме запитате: „Кога да произнасяме тази Формула?“. Когато се намерите в най-трудно положение. Произнесете тази Формула един, два или три пъти, докато победите. Приятно е човек да побеждава. (87/стр. 260)

Трансформиране на негативните думи в позитивни

…Човек… Заеме се той за някоя работа и седне да се храни, но все за работата си мисли и казва: „Нищо няма да излезе от тази работа“. Предприеме друга и за нея казва: „И от тази работа нищо няма да излезе! Ако река да се оженя, и от женитбата ми нищо няма да излезе. Ако имам деца, и от тях нищо няма да стане. Знания имам, но и те не ме ползват. На църква ходя, но и от църквата нищо не очаквам“. Ляга, става, яде, движи се този човек, но за всичко мисли отрицателно. Какво може да постигне човек с такава отрицателна мисъл? Нищо добро… Животът му се обезсмисля и той изпада в пълно отчаяние. Казвам: „Слушай, приятелю, ето какво трябва да направиш. Кажи: „Ще стане тази работа!“… „И тази работа ще се уреди!“… „И тук ще успея!“… „И там ще успея!“… (54/стр. 339)

Има един закон: когато има нишки, които те свързват, ти ги късай в началото, когато се появят– не чакай да се умножат, да станат въжета. Това значи, като дойде една отрицателна мисъл, например: „Ти ще заболееш“, веднага тури положителната мисъл: „Ще бъда здрав“. Когато дойде мисълта: „Ще остарееш“, тури веднага мисълта: „Ще се подмладя“. Като дойде мисълта: „Ти си лош“, тури веднага другата мисъл: „Добър съм“. (33/стр. 241)

Казва ви се: „Ще остареете“. Най-после вие повярвате и наистина остарявате. Какво трябва да правите? Има други плочи. Вие ще извадите друга плоча, която казва: „Ще се подмладиш, ще се подмладиш“. Има една плоча, която казва: „Сиромашията ти от дома няма да излезе! Сиромашията ти от дома няма да излезе!“. Има друга плоча, която казва: „Богатството ще влезе в дома ти! Богатството ще влезе в дома ти!“. Поставете тази плоча. Какво ви струва да завъртите една плоча на вашия вътрешен грамофон? Във вашия ум има хиляди плочи. Колко хубави плочи има в него! Важно е да знаете коя от тях да пуснете. …Пуснете я и ще чуете една прекрасна песен. (95/стр. 236)

Не казвай: „Нищо няма да излезе от мене“. Тогава ти нарушаваш Божия план. Кажи: „Бог ще ме повдигне, ще изпълни Своя план за мене. Бог е създал всички същества. Те са нужни за Бога“.

(33/стр. 223)

Не казвайте, че не можете да мислите, но кажете си: „Аз мога да мисля като умен човек“. (36/стр. 13)

Какво ще придобие ученикът, ако постоянно повтаря, че не разбира урока си? Колкото и да повтаря това изречение, той нищо няма да разбере. Когато се намери пред някоя трудна задача, ученикът трябва да каже: „Аз искам да разбера задачата си и да я реша правилно“. Не е достатъчно той да желае да реши задачата си, но трябва да пристъпи към решаването ѝ. (91/стр. 282)

Да не казваме „не разбрах“, а само „разбрах“– тогава Господ ще ни даде да разбираме всичко практически. (51/стр. 16)

„Много мъчно нещо е.“ Ще кажеш: „С Любовта Божия много лесно ще го разреша, много лесно ще го разбера“. (56/стр. 10)

Казваш за нещо, че няма да го бъде. Кажи: „Ще го бъде!“. Кажи и пей тези думи. На всяка отрицателна мисъл ще поставиш положителна. (32/стр. 334)

Например някой казва: „Това е абсолютно невъзможно за мен!“… Кажи противоположното: „Невъзможно е да не свърша тази работа!“.

(34/стр. 386)

Някой път при някой неуспех или при някоя голяма мъчнотия ти може да кажеш: „Аз ще полудея“. Не, ти ще се спреш и ще си кажеш: „В света има Разумни Закони, които регулират живота“.

(18/стр. 218)

Някога енергията, която употребяваш за изказването на една дума, струва сто хиляди лева. Например думите „мъчно ми е“ струват толкова енергия, колкото загубата на сто хиляди лева. За тази енергия не съжаляваш, а жалиш за загубата на някакви 8–10 хиляди лева. Какво печелиш, ако изкажеш думите: „Много се измъчих.“? Не само че нищо няма да придобиеш, но ще загубиш много… Кое е по-добре: да кажеш, че ти е много зле, или да кажеш, че ти е много добре? За предпочитане е да кажеш, че ти е много добре, отколкото че ти е много зле. (43/стр. 17, 18)

Недоволен сте, казвате: „Какъв е днешният ден!“. По-добър ден от днешния няма! „Ама сняг вали.“ Кажи: „А, отличен е денят, по-добър сняг от този няма“. В себе си трябва да го кажеш, но трябва и да го преживееш. (56/лек. 23: стр. 26, 27)

…Не казвайте: „Като умрем“, но кажете в себе си: „Ще живеем“ или „Ще възкръснем“. (81/стр. 338)

Необходима е непоколебимост
в Словото

Да кажем: „Заради Великата Любов, която сега ни посещава, ние ще сторим всичко без колебание“. И после абсолютно да не кажете: „Ама дали ще го сторим?“. Без колебание– ще го сторим. „Но може да се случи нещо!“ Не мислете за това– ще го сторим. „Ама може да съгрешим!“ Ти кажи: „Ще сторя“– не мисли за греховете си. Нищо повече. Положително турете мисълта: „Ще направим!“.

(35/стр. 321)

Всички искате да бъдете красиви. …Но сами още нищо не сте направили за вашата красота. Като станеш, ти вложи мисълта да бъдеш красив и не ѝ противодействай. Остави положителната мисъл: „Ще бъда красив“. Ти първо казваш: „Да се усили Вярата ми“, а после: „Кой знае дали ще се усили!“– противодействаш си. Казваш: „Ще бъда здрав“, после се колебаеш. Аз забелязвам, вие понякога си противодействате. Казвате: „Тази сестра не е много добра“. Кажете: „Добра е“– нищо повече.

(75/стр. 561)

Казва се в Писанието: „Бъдете съвършени!“. Ако вие бихте турили тази идея в ума си, като ставате всяка сутрин, да казвате: „Аз ще бъда съвършен, това е идеалът на моя живот!“– вие наистина ще успеете в това. Ама може да ти каже някой: „Ти си нервен човек, ти не живееш добре с жена си“. Ти си кажи в ума: „Нищо, аз ще бъда съвършен!“. „Ама ти не си изплатил още дълговете си, знаеш ли какво мнение имат хората за тебе?“ Ти ще си кажеш: „Нищо, аз ще бъда съвършен!“. „Ама ти не си добър музикант.“ „Нищо, аз ще бъда съвършен!“ „Ами ти не знаеш нищо, ти си прост.“ „Нищо, аз ще бъда съвършен!“ Който повтаря често тия думи в себе си, те са една Велика Сила, която повдига.

(61/лек. 15: стр. 26)

Повторението е Сила Божия

Има известни думи, които ако човек постоянно повтаря в себе си, той може да си повлияе. Сила е човешката реч. (96/стр. 18)

Във физическия свят имаш един конец. Туриш го на работа, скъсва се. Какво трябва да правиш? Туриш два конеца– и те се скъсват. Туриш пет конеца– и те се скъсват, докато дойдеш до едно място, дето тия конци устояват. Сега трябва да имате един опит. Кажеш веднъж: „Ще направя тази работа“– скъса се, не я направиш. Кажеш два пъти, три пъти, но като повториш десет пъти, че ще направиш тази работа, ще я направиш. (44/стр. 125, 126)

Да кажем, че нямате разположение да отидете някъде. Какво трябва да направите? Повтаряйте цял час наред: „Ще отида, ще отида…“. Като повтаряте тези думи цял час наред, най-после ще отидете на това място. После направете друг опит. Имате силно желание да отидете някъде, но това отиване няма да ви ползва никак. Кажете си тогава: „Няма да отида, няма да отида…“. И ще видите, че няма да отидете. (25/стр. 163)

След като повтаряте една дума няколко пъти, ще имате резултат. Колко пъти трябва да се повтори една дума? Има известни числа: сто, двеста, триста и повече пъти. Това повтаряне представлява един цикъл около вас и с това се образува една Сила, която дава подтик да бъде движението ви за или против, т.е. или в положителен, или в отрицателен смисъл, което е за ваше добро. (25/стр. 163, 164)

Сега ще работите със закона на внушението в себе си. Ще казвате: „Ще ида, ще ида, ще ида; ще се моля, ще се моля, ще се моля“ и т.н. Вземайте ред силни думи и ги повтаряйте много пъти. (25/стр. 170)

Ето какво ще направите през следната седмица: ще си изберете една дума за понеделник… Във вторник ще вземете друга дума, в сряда– трета, в четвъртък– четвърта, в петък– пета, в събота– шеста и в неделя ще свършите. Ще повтаряте много пъти тия думи, които вие сами ще си изберете… Ще започнете упражненията от сутринта. Избраната от вас дума ще я произнасяте сутрин сто пъти, на обед сто пъти и вечер сто пъти. Вие още не сте започнали със закона на внушението. (25/стр. 170, 171)

Някой иска да свири на някакъв инструмент, но мисли, че не му се поддава този инструмент. Не, вземи инструмента в ръка и започни да свириш. Всеки ден повтаряй, че можеш да свириш, ще видиш как този инструмент най-после ще ти се поддаде; сутрин десет пъти, на обед десет пъти и вечер десет пъти повтаряй в себе си мисълта: „Аз мога да свиря“– и ще видиш, че в продължение на една година ще имаш резултат. (88/стр. 71)

Казвам: болен сте. Казваш: „Ще оздравея“… Следната минута пак кажеш: „Ще оздравея, ще оздравея“. Да кажем, че не може да станете от леглото, кажи: „Ще оздравея“. Нека мине една минута и пак кажи: „Ще оздравея. Ще стана“. Ако постепенно спазваш този закон, десет пъти като кажеш: „Ще стана“– и действително ще станеш.

(44/стр. 129)

…Кажи: „Ще оздравея! Ще оздравея!“. Накъдето ходиш, казвай: „Ще оздравея!“. Цяла година като казваш: „Ще оздравея!“, в края на годината, последния ден ще оздравееш и оттатъка ще минеш… Ако онзи каменар вземе най-якия камък, че удари веднъж, дваж, три пъти, уморят се ръцете му, отмалеят; той удря 100 пъти, 200, 400, пет-шест-седемстотин пъти удря камъка, той ще се разчупи. То е въпрос на време. На същото място ще удряш, докато се разсипят тия условия. (97/стр. 251)

Обичаш да пиеш и казваш: „Ще се отуча, ще се отуча да пия!“. Една година наред като поддържаш, тебе ти се втръсне и започне, че като започнеш да пиеш, ще се отчуждиш и ще се отучиш да пиеш.

(97/стр. 323)

Ние трябва да мислим само за Истината. И като лъжеш, ще казваш: „Не, Истината ще говоря, Истината ще говоря“. Като повтаряш 20 години наред, че все Истината ще говориш, най-после ще я проговориш. (60/лек. 28: стр. 13)

Казвам: има един закон, само че той не става от един път. Може да повтаряте нещо десет хиляди пъти или двайсет, или трийсет, или сто хиляди пъти, за да има един резултат. Като кажете: „Аз ще бъда добър“, ако го повторите десет хиляди, двайсет хиляди пъти, законът работи. (102/стр. 274)

Ще си казваш: „Ще бъда буден, ще ходя прав“. Хиляди пъти повтаряй това на ден, докато станеш най-после буден, докато се изправиш. Ревматизъм имаш, ще си кажеш: „Нямам ревматизъм, изправи се ръката ми“. Имаш да даваш, ще си кажеш: „Платих си дълга, платих дълга си“, докато най-после го платиш. Повтаряй, повтаряй… (55/лек. 32: стр. 16, 17)

Повторението е Сила Божия. После някой не може да учи. Като стане сутрин, целия ден да казва: „Ще уча, ще уча“. Някой седне малко, вземе да учи и пак стане. Тъй не се учи. Това не е характер. Ако ти не можеш да се справиш с един обикновен предмет, какво ще правиш с по-сериозните въпроси? …В този Път не се изисква само самообладание от човека, но и воля му трябва, и то най-добрата воля. (55/лек. 32: стр. 17)

5. Употреба на силните думи в речта

Винаги работи с думата „мога“

С думата „може“ ние привличаме всички добри условия и успехът за работата е осигурен.

(20/стр. 187)

…Ние никога да не казваме „не мога“, но напротив, винаги да казваме, че можем. (50/стр. 48)

Думата „не може“ е изключена. (56/лек. 2: стр. 21)

Който казва, че не може да направи това или онова, той е ученик на старото учение. Ученикът на Новото всякога казва „мога“. Като казваш „не мога“, ти обезсилваш Бога в себе си. Като кажеш „мога“, ти Му даваш сила да се прояви. (36/стр. 93)

Човек, който казва „не мога“, отрича Бога в Неговата Същина, защото Бог е създал света, за да „могат“ хората. (99/стр. 184)

Ама казвате: „Не мога“. Който не може, ще отиде там, в затвора– тъй е писано в Божествената книга. Като кажеш „не мога“, Бог казва: „Затворете го, Аз ще го науча да може“. (79/стр. 154)

Трябва да кажеш тогава: „Мога да работя вече. И всичко, каквото желае Бог, мога да го постигна!“.

(77/стр. 112)

Следователно ние ще държим онзи реален процес. Можем да го направим това и като кажем „можем“, това е желанието на Бога. Бог като ни е пратил на Земята, Той казва на душата ни: „Като Ме обичате, с Моята Любов всичко можете да направите…“. (56/стр. 10)

Какво струва на човека да изпълни Божия Закон и да каже: „С Бога всичко мога да направя.“?

(80/стр. 498)

„Всичко мога да направя чрез Живия Господ на Любовта, Който е създал всичко в света.“ (82/стр. 488)

Когато ученикът има известни затруднения, да каже: „БОГ е в мен и Той прави аз да мога. За Божията Любов няма „не мога“. (99/стр. 131)

Мото: „Благодаря Ти, Господи на Любовта, Ти, Който ме направи аз да мога!“. (99/стр. 131)

Аз рядко произнасям Божието Име в душата си; …за мен тази дума съдържа всичко. Аз заменям тази дума на български с думата „мога“. Никога не казвайте „слаб съм“, а „мога“. На едно място в Писанието се казва: „Всичко мога чрез Христа“… Вие ще разберете Христа, ще разберете Бога само чрез думата „мога“. (80/стр. 265)

Като срещнете спънка, ще кажете в себе си, в душата си: „Мога, можеш, може– мога аз; можеш Ти, Господи, Който си в мене, в моята душа; може Великият Ти Дух, Който ме ръководи“. (51/стр. 90)

Бог е в душата – „мога“ – и дяволът в душата– „не мога“… Щом речем „мога“, Бог ще дойде и ще ни помага и за най-мъчните неща. Като кажем „мога“, непременно ще го изпълним. (51/стр. 15)

Тъй че законът всякога да е с „може“. Тъй се проявява човешката воля. (51/стр. 115)

Трябва да бъдем герои, да надвием нашата карма и да кажем: „Мога. […] Всички въпроси, които ме спъват, мога да ги разреша. С Бога всичко мога да направя“. (52/стр. 153, 154)

И тъй, искам от вас Абсолютна Чистота и Абсолютно самообладание– без никакво изключение! Ще кажете: „Ама може ли?“. За този, който спряга глагола „мога“– може, а за този, който не го спряга– нищо не може… (45/стр. 216)

Започнете с най-малкото – с думата „мога“. Дойде ви голяма скръб, кажете в себе си „мога“, страдате– „мога“… Спрягайте глагола „мога“. Ако не можете да решите някой въпрос, казвайте „мога“. Господ ходи и казва: „Напълнете му стомната“, а който не казва „мога“, не я напълват. (51/стр. 64)

…Да няма думите „мога, не мога“, а да казваме само „мога“. В думата „мога“ се подразбира, че отиваш и се качваш без всякакви спънки. В думата „не мога“, в частицата „не“ има едно препятствие– стигнете до половината и се спънете. „Не“-то показва една заключена врата. Ти ще намериш ключа, ще я отключиш… (45/стр. 302)

„Мога“ и „не мога“ – туй зависи от съзнанието ви. (46/стр. 99)

Дойдете ли до доброто, за предпочитане е да казвате „мога“, отколкото „не мога“. Буквата М прави човека по-силен от онзи, който започва работите си с буквата Н, която е носител на отрицателното в света. (14/стр. 126)

За един окултен ученик думата „не може, не е възможно“ не съществува. Ще преодолеете всички спънки, мъчнотии, нищо повече. (56/лек. 27: стр. 4)

Никога не влагай в себе си идеята да казваш: „Това не мога да направя, то е невъзможно за мене“. Макар да не е възможно, ще кажеш: „Мога да го направя“. Тури в себе си мисълта, че за в бъдеще ще можеш. Можеш– туй е първото правило.

(56/лек. 29: стр. 5)

В моя речник има само една дума: „може“.

(81/стр. 453)

В Божествения Език думите „не мога, не давам“ не съществуват. Там съществуват само думите „мога, давам“. (4/стр. 17)

Празна дума да се избягва, трябва пълна дума. Забрави думи като „не мога“, „беден съм“, „не го знам“. (34/стр. 185)

…Никой от вас няма право да каже, че „аз не мога да направя това“. Необходимо е да го направите. Хармонията изключва думата „не мога“. Който иска да живее, да се развива, той трябва да казва „мога“… (52/стр. 53)

Който си служи с глагола „мога“, при хиляда опита само един излиза несполучлив; който си служи с отрицателната форма на този глагол, при хиляда опита само един излиза сполучлив. (82/стр. 142, 143)

Твоето мото да бъде: „Мога“

В каквото вярвате, това става. Колкото е силна Вярата ви, толкова ще успявате. Ето защо постоянно дръжте в ума си мисълта: „Мога да направя всичко, каквото душата ми желае…“. (100/стр. 187)

Ако искате да постигнете желанията си, казвайте на себе си: „Мога да бъда добър. Мога да бъда разумен. Мога да бъда силен. Мога да бъда богат“. Казвайте така с Вяра и Убеждение… (100/стр. 186)

Формула: „Аз мога да любя, аз мога да съм благ“.

(100/стр. 155)

Ето една идея, на която можете да служите: „Аз мога да бъда такъв, какъвто Бог ме иска“.

(100/стр. 136)

„Аз мога да любя, добър да стана, да живее Бог в мен и да се проявя. Аз мога да обичам, силен да стана и Бог в мен вечно Славата Си да прояви.“

(100/стр. 143)

Като станеш сутрин, кажи си: „Всичко, което Бог ми е начертал за деня, мога да го изпълня. Ще реализирам всичко, което е вложил в мене. Условията, които ми е дал, разумно ще използвам“.

(100/стр. 175)

И всички хора трябва да дадат устрем на себе си, всеки да каже на себе си: „Аз мога да направя това“. (97/стр. 407)

Дръж Божественото правило:
„Всичко е възможно!“

Ученикът работи с Формулата: „Всичко е възможно!“. (99/стр. 798)

Това, което е възможно за човешката мисъл, то може да се реализира. Не тургай „днес“ или „утре“, кажи: „Възможно е!“. Не тургай „днес“ или „утре“ и то ще се реализира. Когато кажеш, че не е възможно, ти се обезсилваш. (77/стр. 89)

Искаш да станеш поет, ако кажеш: „Засега е невъзможно“, ти се обезсилваш. Кажи: „Възможно е!“. (77/стр. 89)

Сега да остане мисълта: не си въздействайте обратно! Ще кажеш: „Възможно е!“. И тогава ще бъдеш весел и с оптимистическо разположение.

(77/стр. 92)

Та не си противодействайте… Някой казва: „Аз учен човек не мога да стана. Не мога да се развия“. Това са стари прийоми. Ти ще кажеш на себе си: „Всичко е възможно!“. Ще кажеш на себе си: „Философ ще стана! Поет ще стана! Светия ще стана! Ангел ще стана!“. Ти да го знаеш. Работете в това направление. (77/стр. 91)

Вижте навика във всички изобретатели, учени хора. Те постоянно правят опити– един, два, три, четири, пет опита, докато дойдат до положителен резултат. Щом помислят, че може да преодолеят мъчнотиите, в тях дойде нова светлина.

(86/стр. 13, 14)

Дотогава, докогато една мисъл е негативна вътре в ума, никакво откритие не може да стане. Трябва една положителна мисъл. Положителна в съзнанието, че онези Велики Закони, които движат света– когато ние работим в съгласие с тях, всичко е възможно. По този начин, като работим с Бога, всичко е възможно. (86/стр. 14)

Та ще турите това: за Разумния всичко е възможно, а за глупавия всичко е невъзможно. И когато кажете: „Всичко е възможно“, това е правило на Разумния. А правило на глупавия човек е: всичко е невъзможно. И тогава ще си кажете: „…При Разумните ли да бъда, или при глупавите? При възможното ли да бъда, или при невъзможното?“. (77/стр. 92)

Щом кажете, че има неща невъзможни, вие спъвате развитието на вашата воля. Едно от правилата на Божествения свят: всичко в света е разумно, всичко в света е възможно! Ще кажете: „Всичко е възможно!“. (55/лек. 17: стр. 12)

Положителните неща трябва да бъдат като задачи в живота на ученика. Онзи, който сериозно се занимава, …трябва да бъде толкова чистосърдечен, че да признава нещата пред себе си, и като ги признае, трябва да каже: „Мога да се поправя, възможно е това“. Да не казва: „Е, в този живот не мога да се поправя, но в бъдещия“. Не, още сега е възможно. (55/лек. 17: стр. 20, 21)

Ако си нетърпелив, казваш: „Аз съм нетърпелив, от майка си наследих този нрав, не мога да се поправя“. Ти можеш още тази вечер да поправиш поведението си, всичко можеш да поправиш. И при самовъзпитанието си постъпвайте по следния начин: всяка вечер, като си лягате, и всяка сутрин, като ставате, казвайте: „Всичко е възможно!“. Всичко е възможно– подразбирам, като живеем в Божествения свят, като спазваме онези Велики Божествени Закони, за нас няма да има невъзможни неща… По Закона на Божествената Любов, по Закона на Божествената Мъдрост, по Закона на Божествената Истина всичко е възможно. (55/лек. 17: стр. 21)

Пази се от отрицателната частица „не“

…Частицата „не“. Тя е един елемент, който носи в себе си киселина. Следователно, от неверието като извадиш киселината „не“, всички други елементи са на мястото си. Като извадиш от неверието „не“-то, то остава безопасно, а като туриш „не“-то, то става опасно… Защото вибрациите на „не“-то означават чисто отрицателни качества. (6/стр. 226)

…Несъществено, недобро – като турим една отрицателна частица, да направим доброто недобро. Това не е съгласно със законите на речта. Само в човешкия език може да има такова съчетание. Но в Ангелския език отрицателни думи няма. Думата „не“ не съществува. (16/стр. 60)

Ами ако аз туря „не“? Казвате: „Нищо не значи“. Но ако аз туря това „не“ и кажа: „Не ви обичам“, тогава „не“-то знаете ли колко струва? Две букви какво могат да направят? …Тогава ще накарате това „не“ да се пише по друг начин. (94/стр. 217)

„Еди-кой си ми каза, че съм неспособен.“ Какво лошо има в това? Тури запетая след частицата „не“ и ще стане: не, способен съм. Запетаята спасява положението. Кажат ли ви нещо отрицателно, турете запетая след частицата „не“. Искате ли вие да кажете нещо отрицателно, турете запетая след частицата „не“ и всичко лошо ще се превърне в добро. (27/стр. 235, 236)

Казваш на някой човек: „Невнимателен човек си!“. Помисли малко, не бързай, тури мислено запетая след частицата „не“ и кажи: „Не, внимателен човек си“. Това значи Божествен език, Божествен говор. Такъв е езикът на Любовта, който превръща злото в добро, мрака– в светлина. (27/стр. 236)

Учителят те опитва и ти казва: „Ти си много неспособен“. Ти тури запетая и кажи: „Не, способен!“. Той те изпитва… Ще туриш запетаята. (17/стр. 84)

…Започнете с най-лесната работа– да говорите и да пеете… Казваш: „Не ми се пее, не съм разположен“. Там е работата– да пееш, когато не си разположен… Помни: когато си неразположен, зачеркни „не“ и пей: „Разположен съм“. След това кажи: „Сега ще работя“. (101/стр. 143, 144)

Кажи: „Ще се оправи тази работа!“

Някой път не се обленявай да кажеш някоя добра дума. За пример кажи: „Добър е Господ. Ще се оправи тази работа“. (28/стр. 583)

Ти си кажи: „Тази работа ще се оправи, защото животът е Разумен“. Имаш някоя мъчнотия в себе си или в живота. Кажи: „Ще се оправи!“. (77/стр. 345)

…Човека, който носи в себе си Великата Любов… Дойде ли някаква мъчнотия, той лесно я разрешава, казва: „Тази работа ще се оправи“. Дойде ли му някоя трудна мисъл за разбиране, казва: „Тази мисъл ще се проясни“. (54/стр. 93)

Като дойде пролетта и видиш, че растенията оживяват, знай, че и твоята работа ще се оправи. Като видиш един чист извор, знай, че и твоята работа ще се оправи. Като поемеш чистия въздух, кажи: „Моята работа ще се оправи“. Когато светлината те озари, кажи: „Моята работа ще се оправи“. Кажи: „Всичко в Природата ми говори, че моята работа ще се оправи“. (28/стр. 767)

Намериш се в едно общество, дето всички хора говорят лошо, обезсърчително. Дойде един и казва: „Ще се оправи тая работа! До една година ще се оправи!“. Всички тия хора, като излезе той, усещат една приятност и казват: „Вярно е, че ще се оправи тая работа“. (78/стр. 607)

Казвайте: „Ще се оправят работите!“. Защо ще се оправят? Защото Господ е направил света. Щом се учите, работите непременно ще се оправят. (78/стр. 607)

…Кажи: „Всичките ми работи са уредени“– изговори тази мисъл без никакво съмнение и раздвояване; усъмниш ли се, разваляш Формулата. Ако не се съмняваш, Формулата ще проработи… (84/стр. 142)

Всякога казвай: „За добро е!“

Дайте място на всичко, което дойде, пуснете го, но по възможност винаги си казвайте: „Всичко в света работи за добро“. (18/стр. 330)

Ако не знаете една работа за какво става, кажете: „Тази работа е за добро“. (22/стр. 75)

Ще дойде една мисъл терсене, ще кажете: „За добро е това всичко“. Веднага ще кажете: „За добро е всичко“. (28/стр. 102)

При най-големите противоречия кажи: „Всичко е за добро!“. (34/стр. 256)

Някой изрича: „Да бъде Волята Божия!“. Обаче, щом някое негово желание не се реализира, тогава роптае и е недоволен. Не, той трябва да се стреми да постигне известни свои желания и каквото стане, да каже: „Да бъде Волята Божия, всичко е за добро, за най-голямо добро!“. (34/стр. 255)

Дойдете ли до някакво страдание, кажете си: „Аз зная, че всичко, което се случва в живота ми, е за мое добро. Щом е тъй, ни най-малко не се съмнявам в Онзи, Който ме обича и Когото аз обичам“.

(88/стр. 48)

Случи ти се нещо. Кажи: „За добро е“. Защо да не кажеш: „За добро е.“? Бог, Който е в мен, за добро го е допуснал. Не може Господ в света да допусне нещо, което не е за добро. (2/стр. 257)

Формула: „Всичко е в ръцете на Бога и Той ще превърне всичко за наше добро“. (100/стр. 194)

Като видиш, че някой човек е пострадал, не казвай: „Горкичкият човек“, но кажи: „За добро е“. Той е герой, че страда. Счупил му се е кракът, кажи: „За добро е“. (24/стр. 203)

Всичката философия седи в това: всеки един от вас трябва да може да контролира ума си. Когато ви дойде едно нещастие, вие да кажете: „Туй е за мое добро“. И да се зарадваш в душата си. (99/стр. 982)

Дойде едно нещастие, кажете: „За добро е“; дойде второ– за добро е; трето, четвърто– за добро е, за добро е, докато най-после доброто само по себе си възтържествува. (85/стр. 404)

За всичко казвай: „За Слава Божия!“

…Каквото и да ви се случи, кажете в себе си: „Всичко е за Слава Божия!“. Докато съзнавате, че всичко, което става, е за Слава Божия, работите ви ще вървят добре. Това е истинското възпитание. Това значи да събуждате Великото, Красивото в себе си и да вървите напред. (90/стр. 341)

Трябва сега да имаш Вяра в себе си, ще се оправят работите. За Слава Божия! За себе си казвам: за Слава Божия! (12/стр. 586)

…Когато някой човек прави погрешка, …направил нещо той, казал нещо, кажи: „За Слава Божия!“. Вие ще идете да се оплачете. Най-лошото да е, за Слава Божия е… Всеки трябва да каже: „За Слава Божия“. Ако не кажете така, работата ще се усложнява. (12/стр. 586)

За Слава Божия! Ще дойдат да ми кажат: „По лошия път тръгнала“. Не. За Слава Божия! Всичко в света е за Слава Божия. Казват: „Ама ти не го съжаляваш“. Аз обичам хората. Като срещна някого ама много нещастен, казвам: „За Слава Божия!“. То е Истинският Път. (12/стр. 586, 587)

Тогава и на вас ви казвам туй, което не съм ви казал. Вие страдате– за Слава Божия е. Недоволен сте– за Слава Божия. Не се разбирате– за Слава Божия. Че няма Братство– за Слава Божия. Е, добро правите– за Слава Божия. Всичко е за Слава Божия. Този е Пътят, за да се поправи. Друго възпитание няма. Аз съм опитал методите. Може да възпитавате човека, другото е само калайдисване, позлатяване отгоре. За Слава Божия! То е Същината. Като кажеш: „За Слава Божия“, събужда се у тебе онова, Божественото, което има Сила и може да създаде всичко. Една дума: „За Слава Божия“, но да я туриш. (12/стр. 587)

II. ТАЙНАТА НА ПОДХОДА

1. Подход към себе си

Повярвай в себе си

…Най-първо ще си създадете една отлична философия: Вяра в Бога, Вяра в себе си. (85/стр. 285)

…Човек трябва да се научи да вярва на себе си.

(12/стр. 261)

Преди всичко вие трябва да имате Вяра в себе си, във вашия ум, да знаете, че можете да работите с него. После вие трябва да вярвате в сърцето си като емблема на вашите чувства… (3/стр. 35)

Казвам: когато човек вярва в своята воля, когато човек вярва в своето сърце, когато човек вярва в своя ум, този човек е на правата страна. Който и да е. Истината, онова, в което трябва да вярваме, то е положено в нас. (17/стр. 207)

Това е, което Бог е вложил във вас. Това е отдавна вложено, а не отсега, но сега се изявява. Вярвайте в това, което Бог е вложил във вас. Само по този начин можете да се подигнете. (62/стр. 430)

Аз не искам да стана философ, ангел, светия. Отдавна съм светия, ангел. Някои сега искат да станат светии. Ти си светия, само че не вярваш, че си такъв… Трябва да признаеш. Ти ще съзнаеш, че Бог те е направил добър. Ти ще съзнаеш, че Бог те е направил умен, и тогава ще започне твоят ум да се проявява. (28/стр. 544, 545)

Първото нещо: ние трябва да придобием Пълна Вяра в Божественото, което живее в нас.

(61/лек. 34: стр. 24)

Абсолютно никога не се съмнявайте в Божественото, което е във вас; имайте Вяра във вашия ум, който е намясто, във вашето сърце, което е намясто, във вашата душа, която е намясто, и не чакайте спасението си отникъде, а от самите вас, от себе си! (83/стр. 739)

…Кажи: „Душата ми е богата, тя е излязла от Бога“. Веднага в тебе ще се яви един вътрешен импулс за работа. (28/стр. 527)

У вас трябва да седи мисълта: „Аз съм създаден да бъда добър, аз съм създаден да бъда силен, аз съм създаден да бъда красив, аз съм създаден да бъда разумен“ и т.н. …Ако работите добре и усърдно, това може да се постигне още днес. (28/стр. 405)

…Човек… Той трябва да възстанови Любовта към себе си, той трябва да възстанови Вярата в Божественото Начало в себе си. (27/стр. 165)

Пазете следното правило: ставайте от сън с радост, че носите Божественото в себе си и с негово съдействие можете да развивате дарбите и способностите си. (57/стр. 19)

Разработвай добрите си черти

Първата задача на човека е да се занимава със своите положителни черти, а покрай тях да изправя недостатъците си. Гениалните, великите хора се занимават с положителното в живота, затова са развили своите дарби и способности. (7/стр. 199)

Мнозина искат да им се покажат отрицателните черти и погрешките им. Ако е за погрешки, всеки знае къде и кога греши… Ако питате мене, аз бих посочил добрите ви черти и ще ви кажа как да работите, за да ги развивате. Правете същото и със себе си. Всеки ден намирайте по една добра черта в себе си и работете върху нея. (91/стр. 366)

…Като станете сутрин, най-първо ще се спрете върху себе си, за да видите имате ли една хубава черта, едно отличително качество, по което да се различавате от другите, и ще задържите туй качество в ума си. За това качество ще се обикнете и ще го отправите и към другите. (18/стр. 126)

Не съжалявай за погрешките и недостатъците си

Не съжалявайте, че правите погрешки, но ги изправяйте, за да спечелите двойно– всяка погрешка обогатява човека. (101/стр. 138)

Някой път ти се укоряваш… Така човек не се оправя. Когато аз правя погрешка, имам условия да науча нещо. И след като направя погрешката си, ще покажа силата си, ще покажа, че имам по-голяма сила да я оправя. Така добивам двойна сила.

(102/стр. 570)

Престани да плачеш, а се коригирай. Видиш ли една своя погрешка, радвай се; направил си я, поправи я… Няма да се критикуваш, само ще констатираш погрешката и ще се поправиш. (34/стр. 361)

Радвай се всякога: и когато имаш погрешки, и когато нямаш. В единия случай ще имаш едно упражнение да покажеш волята сикак ще изправиш един лош навик. (55/лек. 34: стр. 14)

Човек е недоволен от живота си. Защо? Недоволен е, че не е добър. Не се смущавайте! Бъдете доволни от себе си за даден момент и се стремете в следния момент да се изправите. (91/стр. 105)

Първото нещо е: много мъчно [е] да се освободиш от едно състояние на самокритикуване… Човек трябва да се остави свободен, да се не критикува. Направиш една погрешка, кажи: „За добро е“. Направиш едно добро, кажи: „За благословение е“. Направиш погрешка, кажи: „За добро е“; остави всички други разсъждения, всичката философия. Кажи: „За добро е“. (78/стр. 363)

Някой направи погрешка и той не може да си прости, осъжда се. Какво се постига с това съдене? Нищо не се постига. Тази година приложете следното правило: каквато погрешка и да направите, благодарете на Бога, благословете Го в себе си, че сте сгрешили. Като благодарите, ще видите какво ви липсва, къде е било слабото ви място, че сте сгрешили. Като благославяте Господа, Той ще изправи погрешката ви. Любовта е единствената Сила, която изправя погрешките. (37/стр. 486)

Щом съзнаеш погрешката си, кажи, че тя ще се превърне на добро… (13/стр. 32)

Натъкнете ли се на някоя погрешка, …гледайте на нея положително като на проява, от която ще се учите. (39/стр. 79)

И когато някой направи каквато и да е погрешка, голяма или малка, аз казвам: ето един отличен случай за този ученик да се подигне. Аз виждам в това един добър случай, а той казва: „От мене човек няма да стане“. Казвам: сега е време да се подигнеш… (56/лек. 17: стр. 17)

Тази нива, то е новият човек, който трябва да се посее. Пък сегашните плевели, които са посети, няма да ги търсите, ще ги оставите. Ще погледнете, има някакъв дефект посят. Не се мъчи да го изтеглиш. Остави да расте доброто в тебе. (97/стр. 388)

Човек не трябва да бъде сляп за своите погрешки, но не трябва да ги изкоренява. Той иска да ги изкорени. Човек трябва само да подхранва Божественото, да се спре върху силното, което има в себе си, да види кои са силните точки, върху тях да работи. След туй идват други способности да развива. (97/стр. 388)

Докато човек непрекъснато чопли своите рани, т.е. своите недъзи, той всякога ще усложнява положението си, от малка рана ще си създаде голяма язва… Не се борете с недъзите си, но развивайте своите добри черти. Ползвайте се от тях и уповавайте на силите в Разумната Природа. Ако искате да изправите своите недъзи, дайте подтик на Разумния живот в себе си. (26/стр. 119, 120)

Спирайте се върху доброто в себе си… Гледайте колкото е възможно по-малко да мислите върху своите недостатъци. Вие правите точно обратното– като че съзнателно сте си задали за цел да се занимавате със своите недостатъци. Какво става тогава? Без да искате, попадате в Черното Братство. И обратното се случва– ако ученик от Черното Братство се занимава с положителните черти на своя характер, той става ученик на Бялото Братство. Следователно препоръчвам ви да се занимавате с положителните си черти. На лошите си черти гледайте като на остатъци от миналото. (40/стр. 17)

Погрешките… Те са остатъци от миналото, от стария живот. Старото е дълг, който постепенно ще изплащате– време ви е нужно само. Какво представят сто-двеста лева дълг пред милионите наследство, които ви очакват? Че имате малък недостатък, това е нищо пред милионите, които носите в себе си. Ще платите малкия си дълг. Гледайте оптимистично на живота. (28/стр. 267)

Опри се на силните си способности
и мисли

Сега законът е: ония способности и мисли, с които можеш да работиш, които са силни, работи с тях. Не работи с най-слабите си мисли. Тях остави да укрепнат. Работи с най-силните си мисли, с най-силните си чувства. (12/стр. 322)

Следователно дръжте се за онези ваши мисли, онези ваши чувства, които хвърлят светлина върху целия ваш живот. Онази ваша мисъл, която дава сила за вашия живот, дръжте се за нея. Всеки един от вас има по една силна мисъл, в която всички други мисли се обединяват. Една мисъл, около която всички други мисли се организират. Тя е като дънер. Вие имате едно чувство, около което всички други чувства се организират. Имате постъпка, около която всички постъпки се организират. Дръжте най-силната мисъл, дръжте най-силното чувство, дръжте най-силната постъпка. Около тях се дръжте. Около най-хубавата мисъл, най-доброто ви чувство и около най-добрата ви постъпка се организират всички ваши мисли, всички ваши чувства и ваши постъпки. (12/стр. 324, 325)

…В себе си, когато направиш някоя погрешка, …трябва да намериш една хубава черта. Спирайте се върху заложбите, които Бог е вложил във вас, не върху вашите наследствени черти. Обръщайте в дадения случай внимание на онова, което е вложено от Бога във вас. (75/стр. 61)

…Намерете една добра и неизменна черта в характера си и се дръжте за нея. (53/стр. 355, 356)

Отвори Вратата на възможностите
за себе си

…Човек… Като следва Божествените Закони, той трябва да вярва, че всичко, към което душата му се стреми, може да се реализира. (27/стр. 165)

Дръжте в ума си мисълта, че всичко, което искате да постигнете, може да го постигнете– от вас зависи. Ако не вярвате в това, външната среда ще ви противодейства: тогава и възможните неща ще станат невъзможни. Тъй че дали ще постигнете желанието си, или не, дръжте в ума си положителни мисли– те събуждат творческите сили в човека.

(43/стр. 220, 221)

Човек трябва да държи в съзнанието си положителната мисъл, че всичко е постижимо, когато работи в съгласие с Великите Закони на света.

(40/стр. 220)

Искате ли да постигнете нещо добро– да станете учен, музикант или поет, работете непрекъснато в това направление и дръжте в ума си мисълта, че всичко е постижимо за онзи, който люби Бога и вярва в Него. (41/стр. 21)

Бог ви казва нещо от вътре. А ти казваш: „Тази работа е невъзможна за мене!“… Не въздействайте на Божествените мисли. Кажи: „Мога да хвръкна! Криле ще ми изникнат. Мога да стана Светия, като Ангел!“. (77/стр. 89)

Когато ние не даваме никаква отпора на Божествените неща и оставим те да се реализират, тогава всичко е възможно! Онези работници на Новата епоха трябва да имат тази положителна мисъл, която да няма обратни въздействия.

(77/стр. 90)

Няма да противодействате на Божественото! Ще кажете: „Всичко е възможно!“. (77/стр. 91)

Всяка сутрин, като станеш, кажи: „В мое разположение е да дам ход на своите дарби и способности, които Бог е вложил в мене…“. (94/стр. 424)

Като кажеш: „Мога да бъда музикант“, и веднага ще почувстваш известна радост. Това е достатъчно. Може да не си такъв музикант сега. (77/стр. 89, 90)

И онзи музикант, който е свирил на сцената, на естрадата, той е работил цял ден и дошъл надвечер онзи, който е работил само един час. И като кажеш: „Възможно е“, и ти ще приемеш толкоз, колкото и онзи, който е работил цял ден. (77/стр. 90)

Ако си недоволен, че нямаш възможност да постигнеш нещо, кажи си: „Имам много възможности в себе си за постигане на своите желания“. Наистина достатъчно е човек да се вглъби в себе си, да види какви големи богатства са вложени в него. Ако имаш в себе си всичко, от което се нуждаеш, трябва ли да страдаш? (30/стр. 234)

Та вие имате всичката възможност. Не седете да се критикувате и да се самоосъждате, но кажете: „Днес ще върша Волята Божия. Ще обичам“.

(12/стр. 290)

Ще кажете в себе си: „Аз искам да бъда […] Син Божий“. Това е най-хубавото качество. Ще каже някой: „Ама ти не си такъв“. „Нищо, аз търся метод.“ (60/лек. 10: стр. 25)

И кàжете: „Аз видях ли Господа? Не съм“. Не казвайте: „Е, няма да Го видя“, не! Кажете тъй: „Аз ще направя всичко, всичко ще употребя, но ще видя Господа; ще Го видя този Господ, искам да ми проговори, една дума да ми каже!“. Ще Го видите и ще ви каже тази дума, и във вас ще стане един преврат. (6/стр. 200)

Работи със самовнушението

В какво седи възпитанието? Винаги да се внушава доброто, винаги да се поддържат внушенията на добрите сили и да се пази връзката с тях.

(25/стр. 47)

Ако човек може да си внушава отрицателни мисли и да им се поддава, защо да не си внушава положителни мисли, които повдигат духа?

(7/стр. 164)

Още от детска възраст човек започва да се влияе от другарчета, от учители, от външни хора… Щом може да се поддаде на отрицателни влияния, защо да не се поддаде и на положителни? Някой срещне човек с оголяла глава, със слаби, изпадали зъби и казва: „И моята коса ще окапе, и моите зъби ще опадат“. Както мисли, така става– внушение е това. Защо да не се стремите да влезете в общение със здрави хора, на които косите са буйни, гъсти, зъбите– здрави, и да кажете: „И моята коса ще се засили, и моите зъби ще укрепнат.“? …Както си внушавате отрицателни неща, така ще си внушавате и положителни. (41/стр. 223)

И тъй, ако човек може лесно да се поддаде на закона на внушението или на самовнушението и в няколко часа да се разболее, защо не може по силата на този закон в няколко часа да оздравее?

(7/стр. 165)

Ако пожелае, човек лесно може да се подмлади. „Как?“ Чрез волята си. Достатъчно е да си внуши някаква положителна, права мисъл, за да разбие всички отрицателни мисли, които е придобил чрез самовнушение. (37/стр. 200)

Прилагането на волята като метод за преодоляване на физически и душевни болки, на мъчнотии и изпитания не е нищо друго освен закон на внушение. Който иска да работи чрез този закон, трябва да бъде положителен– и най-малката отрицателна мисъл парализира действието на волята. (41/стр. 216)

…Законът на внушението изисква специфично време и специфично състояние на човека. Какво значи това? Във всяко време не можете да си внушавате. Например, ако си внушавате, когато сте разстроени или раздразнени, не можете да имате добри резултати. Всеки, който иска да вложи в подсъзнанието си една велика мисъл, която да се реализира, той трябва да избере за това най-хубавото разположение на духа си. (54/стр. 162)

Колкото човек е по-неразположен, по-неспокоен, толкова по-бавно и несигурно работи законът на внушението; колкото човек е по-разположен, законът работи по-добре. (54/стр. 162)

Като ученици, вие трябва да прилагате законите на внушението, за да си въздействате в положителен смисъл: ако паметта ви е слаба, работете с внушението, за да я усилите; ако някой обича да спи много и не може да става рано, нека всяка вечер си внушава да стане сутринта точно в пет часа и като си внушава няколко дена наред, ще забележи, че точно в този час някой го събужда. Като закон внушението има смисъл, когато се прилага за придобиване на нещо положително, за създаване на нещо добро в характера на човека. (42/стр. 31)

Приложи философското въображение

Да допуснем, че някой път изпаднете в известно меланхолично настроение; приложете тук вашето въображение, представете си една хубава картина, една хубава перспектива в живота. (18/стр. 216)

Да кажем, ти си бедняк и нямаш нито пет пари в джоба си. Ти си кажи: „Имам възможност да стана цар, да управлявам 10 милиона хора. Не, малко са! А 20–30 милиона“. Ти ще кажеш, че това са фантазии. Че тези фантазии ще дойдат. А инак как ще разсъждаваш? Ще кажеш: „Нещастен съм. Беден съм“. Разсъждавай, че стани цар и т.н. Върху тези, хубавите идеи се спирай. И тогава ще дойдеш до приказката за онзи циганин: и като носил делва мляко на главата си, размишлявал как с това мляко ще спечели повече и повече и най-после дошло до царската дъщеря! И тогава от радост подскочил и строшил делвата, и млякото се разляло. Този циганин счупил съда с млякото, но се оженил за царската дъщеря. Много умен е той. Добил е една идея. Някой морализира и казва: „Не бъди като циганин!“. Не, не. Този циганин го турям като много по-голям философ, отколкото много други философи, които говорят. И той е оптимист. Той си мисли да се ожени за царската дъщеря. В това отношение да направим метафизически превод: допущай, че всякога можеш да постигнеш всичко!

(77/стр. 149, 150)

Вашата работа е като тая на циганина. Като тури гърнето на главата си, казва: „Ще продам млякото и с взетите пари ще си купя кокошки, ще ги изведа и ще ги продам, ще купя патенца и после– теленца и т.н. и най-после ще се оженя за царската дъщеря!“. Но той е изсипал млякото– изгубил млякото, но образът на царската дъщеря е в неговия ум. Това го наричат фикс-идея. Той тогава е щастлив! Не е ли хубаво тогава човек да има една фикс-идея? (77/стр. 161)

Представи си, че имаш земя, че си свършил това и онова. По някой път нямаш никакво образование, [но] можеш да допуснеш, че си свършил някой университет, че си свършил по естествените науки. Че си професор… Или допусни, че си свършил по модерните езици, че си свършил два факултета. Кажи си: „Аз съм на две места професор, имам доста ученици“. Това положение е по-хубаво– да станеш професор по естествените науки и философия, отколкото да се убиваш с отрова. Да търсиш някое скришно място и да се убиваш… Ти казваш, че това допущане е глупава работа. Ама другото положение е престъпление в квадрат.

(77/стр. 150)

Аз насърчавам философията, мечтанията. За два-три часа си станал професор, но след четири-пет часа работа огладнееш и виждаш, че за професора не е наготвено, и търсиш една гостилница. Тя е затворена, търсиш втора– и тя е затворена, трета– и тя е затворена и в целия град не можеш да намериш гостилница. Професор по естествените науки и по философия, а не може да намери отворена гостилница. Тогава ще се върнеш и ще станеш професор по философия на стоицизма. И пак почни да преподаваш, докато се уреди твоето положение. И то ще се уреди. (77/стр. 150, 151)

Посмей се малко. Отчаял си се, направи си една смешка, посмей се. Представи си една гостилница с 25–30 тенджери и ти седиш на масата. Но после пак се събудиш и казваш, че това не е реално. След това напиши един малък разказ: един професор, който е свършил два факултета и още не е ял. Напечатай го. И като срещнеш някого, дай му тази книжка, той ще плати. Това е реалност. И тогава седи на масата в гостилницата и ще имаш сложено паприкаш, бифтек и прочее. Но дръж в ума си тази основна идея, че има Един, Когото можеш да обичаш! Благодари, че имаш философско въображение. Философията твори, само че изисква по-дълъг процес. (77/стр. 151)

Всяко състояние може да се смени моментално, стига да се съпостави съответният образ, който да е антипод… Следователно вие ще поставяте винаги антиподите– не само символично, но и техните образи. Представи си, че мразиш някого. Направи една маневра към този, когото мразиш. Ти си беден човек, случва се, че дълго време пътувате и никой не ви приема. И най-после този човек, когото мразите, ви срещне, угости ви, даде ви средства, направи ви една отлична услуга. Когато вие направите тази маневра в себе си, вашето сърце ще се посмекчи наполовина. Ще направите още една маневра, после– трета, четвърта. Колкото повече маневри направите, и състоянието ви ще се смени. (77/стр. 301)

Въздействай сам върху себе си

Всеки ден си казвайте по една дума, която да е положителна. С това вашето положение ще се подобри. (51/стр. 89)

Прилагайте добрите и положителни думи и мисли като Формули, с които можете да си въздействате. Ако си песимист, повтаряй по няколко пъти на ден думите: „Аз съм оптимист“. Ако си нарушил мира си, повтаряй думите: „Аз имам Вътрешен Мир“. (31/стр. 75)

…Искате ли да се лекувате, да си въздействате за нещо добро, приложете волята си. Като държите положителни мисли в себе си, вие ще видите, че със силата на волята ще имате по-добри резултати от тия, които оказват различните медицински лекарства и специалитети. (41/стр. 217)

При най-големите си изпитания окултният ученик трябва да проявява Вяра, Търпение и Въздържание. Каквото затруднение и да му се случи, той трябва да си каже: „Ще се оправи тази работа…“. Това значи силен ученик. (54/стр. 270)

Ще станеш сутрин и ще си кажеш: „Иване, днес ще ме слушаш. Няма какво да се тревожиш! Тази работа ще се оправи“. На себе си ще кажеш така.

(75/стр. 488)

Двама души в тебе са заедно: единият е по плът роден, другият е по дух роден. Онзи, човекът на плътта, по цял ден бръщолеви. Кажи му: „Ще се уреди тази работа. Ти вярвай в мене“… Като се убеди този човек, че работата ще се уреди, той става много добър. (75/стр. 488)

Сега бъдете силни в Словото. Прилагайте Словото, прилагайте Търпението, говорете тогава на себе си. (22/стр. 106)

И най-красивото нещо в живота ви в даден момент е да можете да трансформирате едно ваше състояние. Например вие сте недоволни нещо, как ще трансформирате това ваше недоволство? Представете си, че сте две личности, че у вас живеят едновременно две Ганки: например едната Ганка е недоволна, а другата не е. Нека втората Ганка каже на първата: „Ти си се нещо поразсърдила, но чакай, аз ще ти изпея нещо!“. Като ѝ изпее една, две, три песни, нека я попита после: „Сега доволна ли си от мене?“… Първата Ганка е още сериозна, недоволна и си казва: „Аз трябва да бъда сериозна, защото и животът е сериозен, строг“. Втората Ганка ще си каже: „Аз пък не мога да бъда сериозна, ще се посмея, ще се повеселя и ще взема половината от твоите страдания“. (18/стр. 236, 237)

Ученичка си, разгневила си се нещо– вземи метлата и си кажи: „Браво, Ганке, колко си спретната, как хубаво метеш, много те харесвам, като тебе няма друга…“. Това е практически начин за трансформиране на енергията. (18/стр. 238)

Не върви работата. Започни да пееш! (Учителя пее игриво: „Ла, ла, ла, ла!“. И после пак пее игриво: „Ще тръгне тая работа, ще тръгне тая работа! Макар и да се спъвам сега, ще тръгне тая работа!“.) Пей на себе си! Не на другите! (78/стр. 182)

Насърчавай сам себе си

Вие трябва постоянно да се насърчавате, защото сегашните условия носят тъй наречените обезсърчителни вълни. (25/стр. 362)

Ако човек се намери пред някакво обезсърчение, съмнение или друго някакво отрицателно чувство, той трябва да му противопостави доброто и по този начин да спре слизането си по наклон. За това се изисква усилие на човешкия дух. (26/стр. 136)

От всички се изисква здрава, положителна мисъл, а не обезсърчение. (15/стр. 143)

И да се обезсърчите, обезсърчението ви да стане причина за по-голямо насърчение

(98/стр. 25)

Който знае законите на Магическата пръчица, той …ще разговаря приятелски със скръбта, с нещастието, с мъчнотията и вместо тях ще поставя Радостта, Надеждата, насърчението. (67/стр. 485)

…Когато някой се обезсърчи, това е най-голямото доказателство, че от него човек ще стане. Щом се обезсърчите, вземете си един малък дневник и пишете: „Днес прекарах най-щастливия ден от живота си, понеже прекарах много страдания и не умрях, а от това разбрах, че от мен човек ще стане“. Ще си отбележите кой е денят, дали е понеделник, вторник или друг някой, ще си отбележите накратко и състоянието, което сте преминали. Ще си кажете: „Сега аз имам по-голяма вяра в себе си. […] Слава Богу, издържах всички страдания!“.

(18/стр. 200, 201)

Надеждата е от Бога. …С Надеждата ние добиваме кураж, насърчение и постигаме рано или късно в делата си. (50/стр. 85)

Лекувай сам себе си

Мнозина от вас боледувате. Тия болести представляват задачи за вас. Обикновените ученици могат да се лекуват по какъвто начин искат, но окултните ученици могат да се лекуват със силата на молитвата и на своя ум. (54/стр. 268)

Човек не подозира, че лекарят е в самия него. Той сам може да си помогне при всички мъчнотии. Как? Чрез мисълта си. Достатъчно е да държи в ума си положителни мисли, за да се справи лесно и със сиромашията, и с невежеството, и с болестите.

(11/стр. 264, 265)

Правете опити сами да се лекувате, сами да си помагате. Казвате, че имате силна Вяра. Имате Вяра, но като заболеете от ревматизъм или друга болест, веднага викате лекар. Нямам нищо против лекарите, но защо не приложите Вяра при лекуването? Оплаквате се от главоболие, от хрема, от какво ли не, но никой не е приложил Вярата си, за да опита думите ми, че наистина Вярата лекува.

(101/стр. 241, 242)

…Дето ходите, каквото правите, повтаряйте в себе си думите: „Ще оздравея, ще оздравея“. Няма да мине много време и вие наистина ще оздравеете. (54/стр. 268)

В храната, която ядеш, е скрит Бог… В хляба се крие мощна сила. Ако си болен и мислиш за хубави неща, и ядеш хубав, пресен хляб, болестта ще изчезне. (99/стр. 322)

Казваме, че човек трябва да се лекува, преди да е заболял, това значи: забележи ли някакво отрицателно състояние в себе си, трябва да направи всичко възможно, за да се освободи от него; остави ли го да работи продължително време, той ще заболее от някаква болест. На всяка отрицателна мисъл или на всяко отрицателно чувство в себе си поставете една положителна мисъл и едно положително чувство, които да ги неутрализират и обезвредят. (42/стр. 296)

Първото нещо: не вярвайте на болестта! Не вярвайте на кръвното налягане! …Не се плашете от кръвното налягане. Но почнете да развивате в себе си Надеждата. За днес ще кажеш: „Аз съм здрав“. Не може да станеш от леглото, кажи: „Аз съм здрав“. Стани, походи. (10/стр. 50)

Ако искаш да бъдеш здрав, не мисли за нищо отрицателно, мисли, че си дошъл да извършиш Волята Божия. (34/стр. 457)

Дръжте в ума си някаква положителна мисъл, с която да се лекувате. (7/стр. 165)

Дръжте в ума си мисълта за здравето си, за Красивото и Великото в живота и от нищо не се страхувайте. (42/стр. 301)

…Мислете за здравето, за да го привлечете и усилите и да се освободите от болестта. Разумното, Доброто, Великото в човека е в състояние да се бори с микробите, които причиняват болестите. (31/стр. 75)

На болния казвам: „Приеми Любовта, за болестите не мисли! Тя е Сила, която може да те излекува“. Любовта лекува всички болести. Тя повишава трептенията на човешкия организъм и го прави способен да издържа на външните влияния и на влиянията на микробите. (33/стр. 297)

В човека има клетки, задачата на които е да лекуват– те се наричат лечебни клетки; достатъчно е човек да отправи мисълта си към тях, за да проявят те своето действие… От човека се иска само концентрирана и положителна мисъл, всяка отрицателна мисъл парализира действието на клетките; иска ли да се лекува, човек трябва да поддържа положителни мисли. Иска ли да реализира желанията си, той трябва също да поддържа положителни мисли в себе си. (42/стр. 273)

Ако някой е болен, нека си представи, че болестта постепенно слиза надолу, докато излезе навън. Щом се освободите от нея, поддържайте мисълта, че сте здрави и бодри. (36/стр. 102)

…Заболеете ли, не бързайте да викате лекар. Приложете един, втори, трети метод, концентрирайте мисълта си към болестта и няколко пъти си кажете: „Ще оздравея“. Някога можете десет пъти само да си кажете, че ще оздравеете, и така ще стане, а някога е необходимо хиляди пъти да си кажете, че ще оздравеете… Постоянствайте и ще получите добри резултати. Така можете да лекувате и себе си, и приятелите си. (26/стр. 165, 166)

Може да те лекува само онзи човек, в който вярваш напълно… Целителните сили се крият в самата Природа– във водата, светлината и въздуха. Всеки, който може да повярва в мене, той се нуждае от една жизненост, която аз мога да извадя или от водата, или от светлината, или от въздуха, защото аз съм проводник на Природата. Но ако той не вярва, тази сила не може да се извлече. Всеки от вас е такъв проводник, вследствие на което всеки сам може да се лекува. Ако повярвате в душата си, вие може да се лекувате. (86/стр. 407)

Има една наука, чрез която хората могат да се лекуват. Ти, като повярваш, ще оздравееш. „Но как?“ Там е сега работата– да повярваш! (28/стр. 647)

Петнистият тиф се предизвиква от бацили, които се размножават много бързо. Ако Вярата на даден човек е силна, тя ще бъде в състояние да унищожи тия бацили. Вярата е процес, който спира размножаването на всички бацили, и човек чрез нея се лекува. (61/лек. 26: стр. 17)

Ние трябва да правим ред такива опити да се лекуваме чрез Вяра. (61/лек. 26: стр. 17)

Ако заболеете, не казвайте: „Тази болест да я няма!“. Не, усилете вашата воля, кажете си: „Аз съм по-силен от болестта!“. Как? Аз съм привеждал често следния пример: лекарите казали на една болна жена, че ще умре, но тя си казала: „Не, аз няма да умра, ще живея!“. И наистина тя станала от леглото и не умряла. В даден случай човек може да бъде по-силен от смъртта. Няма сила в света, по-силна от човешката воля. Вас са ви казвали, че човек при известни условия е слаб. Не, по-голяма сила от човешката воля няма– аз разбирам разумно употребената воля. Затова имайте доблестта на тази жена. (18/стр. 346)

2. Подход към хората

Вярвай в хората

Велико нещо е да вярваш в доброто, което се крие в ближния ти. Някой иска да знае какви слабости се крият в него. Това не е наука. Според мене наука е да познаваш доброто, което се крие в човека, а не злото и слабостите. Доброто е вечно, а злото– временно. (7/стр. 410)

Когато срещна някой, мен ме радва доброто, което виждам в него… Да се радвам на благородното в човека, това наричам култура.

(60/лек. 23: стр. 15, 16)

Помни, че ти трябва да мислиш за хората, че са благородни. Ти трябва да мислиш за човешките души, че са разумни… (60/лек. 26: стр. 20)

Мислете добре за човека. Който мисли добре за другите, той мисли добре и за себе си. (91/стр. 414)

…Като видим брата си, трябва да му се зарадваме. За какво? За онова, Великото, Божественото, което е вложено в него. (60/лек. 14: стр. 26)

Във всеки човек ние обичаме нещо хубаво– една Божествена черта има в него, една особеност.

(60/лек. 17: стр. 28, 29)

Като срещнете един човек, старайте се да носите в ума си една Светла мисъл за него.

(55/лек. 25: стр. 22)

Има един закон: хората, които се сближават, трябва да мислят добро един за друг, понеже при добрата мисъл ти можеш да мислиш и да се развиваш. (78/стр. 14)

Ще си кажете: „Аз искам да мисля добро за хората. Аз искам да бъда доволен от себе си, че съм приложил Закона на Любовта…“. (55/лек. 23: стр. 22)

Не е ли хубаво да виждаме във всеки наш ближен един хубав, възвишен свят? Ние изучаваме Бога, изучаваме най-отдалечените звезди, а за най-близкия си човек казваме: „Е, той няма никакви идеи“. Как да няма идеи? Той е цяла Вселена! Красив е този човек, Господ го е пратил на Земята, има в него идеи. (61/лек. 5: стр. 22)

Виждай само доброто в хората

Ученикът вижда само доброто навсякъде и у всекиго. (99/стр. 66)

…Спирайте вниманието си върху всеки човек като върху душа, която носи в себе си нещо Велико и Красиво. (91/стр. 17)

За да си въздействате благоприятно, дръжте в ума и в съзнанието си добрите качества на близките си. Не се спирайте върху отрицателните страни и прояви на живота. Новата философия, Новият живот изискват това от всеки човек. (14/стр. 187)

Умният човек никога не търси погрешките на хората, той търси само техните добродетели.

(9/стр. 154)

Има два начина на гледане: човек може да гледа и да вижда недъзите на хората, а може да гледа и да вижда доброто у тях. Или човек може да вижда у хората това, което Бог е направил, а може да вижда това, което те са изопачили в себе си. Следователно, когато срещнете някого, вие трябва да виждате в него само онова, което Бог е вложил. Това значи да гледа и да вижда човек. Този е смисълът на виждането. (5/стр. 63)

Въпросът седи в това: търси в човека хубавото, което Бог е вложил. Намери в него едно хубаво нещо, не десет неща. Намери нещо хубаво в неговия ум. Намери нещо хубаво в неговото сърце. Намери нещо хубаво в неговата душа или в неговото тяло. Намери една хубава черта, това е полезно за тебе. Ако ти не се научиш да гледаш хубавото, не можеш да се ползваш, защото хората са обект за твоето възпитание. Ако в хората не виждаш хубавото, правиш пакост на себе си. Казвам: трябва да се спираме върху неща, които са добри в нас и в другите. (75/стр. 379)

Щом изучавате добродетелите на хората и ги държите в съзнанието си, вие принасяте полза и на тях, и на себе си. Всяка добродетел, с която дохождате в съприкосновение, ви придава част от своето благо. (91/стр. 17, 18)

Никога не трябва да търсите у хората недоразвитите неща, защото с това вие вървите по обратен път, пречите на себе си… У вас трябва да се развият благородни отношения и почитание към хората, които да ви подтикват към благородното и възвишеното в света. Мислете за хората, че са добри, и те ще бъдат добри. (45/стр. 80)

Господ обича човека – и аз го обичам, нищо повече. Не се занимавам с неговия характер. Щом мисля, че човекът е добър, той става добър. Щом мисля, че е лош, лош става. Ние сами вътре в нас правим хората да стават добри или лоши. Помислиш лошо за един човек– и той помисли лошо; помислиш добро– и той помисли добро. Неизбежен е законът. (75/стр. 261)

Господ вижда хубавото в даден човек, пък ти виждаш лошото. Кой е на правата страна– ти или Господ? (75/стр. 187)

Някой път иде някой, гледам го, не е учен човек, но виждам колко заложби Бог е вложил в него. Виждам, че е добър… И Бог ме опитва тогаз как ще погледна, как ще го оценя. Бог го намира, че е намясто. (78/стр. 230)

При най-големите слабости в човека вие трябва да виждате и онези красиви пориви в неговата душа. (61/лек. 14: стр. 17)

Дайте път на Божественото в себе си и във всеки човек търсете Божественото. Не се спирайте върху човешките прояви, но отправете всичкото си внимание към Божествения живот, към проявите на Божественото. (30/стр. 251)

Срещнете ли някой човек, потърсете Божественото в него и върху тези черти се спрете. По същия начин търсете Божественото и в себе си. Благодарете на Бога, че имате възможност да виждате хубавото. (5/стр. 90)

Ако виждате доброто, интелигентността, разумността в себе си, ще ги виждате и в другите хора. Това значи: туй, което виждате в себе си, се отразява и в останалите. Ти уважаваш хората заради съзнанието, което имаш в себе си; ти обичаш хората заради хубавото, възвишеното, благородното, което виждаш в себе си. Виждаш ли го и у тях, ти ги обичаш вече. (54/стр. 358)

Вие не можете да обичате един човек, докато не престанете да виждате неговите грехове. За да обикнеш някого, трябва да имаш основа за това. Може да го обичаш или за неговия ум, или за неговото сърце, или за неговата воля. Може да го обичаш, защото устоява на думата си– като даде обещание, изпълнява го. Има нещо у него, за което можеш да го обикнеш. И в лошите хора има добри черти. (47/стр. 272)

Има закони, които като спазвате, може да помогнете да се прояви Бог в някой човек… Например, ако имаш равновесие и мислиш, че и в лошия човек има Бог вътре в него, ако имаш това присъствие, тогава Бог ще се прояви в него. (47/стр. 53)

Една сестра… Тя казва: „Като срещна някой лош човек, казвам си: „Бог е Любов. Бог е навсякъде“. Като държиш тази мисъл, Бог ще ти покаже в дадения случай как да постъпваш с всички окръжаващи хора. (28/стр. 546, 547)

Не обичаш някого… Ти си недоволен от него. Как ще смениш състоянието? Тури в този човек една добродетел и ще смениш състоянието.

(28/стр. 527)

…Законът на Любовта има едно ново приложение– да може да намериш в един човек, когото не обичаш, хубавото в него, че да го обичаш. Там е силата. Има една скрита страна във всеки един… В този човек има затворено богатство. Ако може да намериш скритото в този, когото не обичаш, ще те похвали Невидимият свят. Този човек ще те обича. (28/стр. 304)

Влез в дома на човека като приятел и търси богатството, което носи в себе си. (33/стр. 216)

Обикни човека, както трябва, и ще видиш, че в неговата душа, в неговия ум и в неговото сърце се крие нещо Велико. (82/стр. 516)

Общият закон е: ако аз намеря добро в някой човек, и той ще намери добро в мене. (16/стр. 121)

Аз виждам във всеки човек нещо хубаво и добро. (28/стр. 747)

Престъпният човек всякога престъпления вижда… Аз във всички хора виждам доброто, виждам своето добро. (8/стр. 50)

Кой какъвто е, това вижда. Добрият човек, като види един лош, вижда доброто в него. Лошият човек, като види един добър, вижда лошото в него.

(92/стр. 56)

Значи, щом вие мислите само за Черната ложа и виждате хора все от Черната ложа, вие сте свързани с Черната ложа… И обратното е вярно. Сега, ако ние мислим за хората добро, с това ние привличаме противоположни сили в Природата към нас. (56/лек. 20: стр. 13, 14)

Сега да ви дам на вас едно упражнение за една седмица… За една седмица вие си направете един отчет, за седем дена, като ставате сутрин, колко време може през целия ден да не мислите зло за никого. Когото видите, да намерите една хубава черта. Вкъщи, както и да ви предизвикат, все да видите доброто. (28/стр. 102)

Можеш ли да виждаш доброто във всички хора, можеш ли да виждаш смисъла на нещата, …ти си при Вратата на този Велик Божествен живот и Любовта е дошла в тебе. (60/лек. 33: стр. 9)

Опасно е да виждаш лошото в хората

Едно от опасните положения в живота е да виждате отрицателното в обкръжаващите. Всеки трябва да спира вниманието си на неизменното, доброто и възвишеното в човека… Според мен великата наука е да виждате доброто в човека и него да извиквате. (33/стр. 216)

Като видиш една погрешка и станеш като един прокурор, ти си създаваш най-лошата карма. Днес на десет души виждаш погрешките и Господ ти казва: „Ти ще платиш половината“. (75/стр. 499)

Занимаваш се с погрешките на хората– ти си кръчмар, продаваш вино, което опива. Занимавай се с добродетелите на хората. (75/стр. 565)

Срещате кой и да е човек – винаги се спирайте върху нещо положително, което има. От него може да се ползвате. Дефекта, какъвто има, ако се спирате върху този дефект, вие ще си създадете цяло нещастие на себе си. (97/стр. 388)

Когато дойде някой човек и ти виждаш лошото в него, ти си в ада. Когато дойде някой човек и ти виждаш доброто в него, ти си в Рая. (47/стр. 41)

Като ясновидец ще имате големи страдания. Ще виждате не само доброто, но и злото, и лошото… Затова не желай да се отворят очите ти преждевременно. (33/стр. 177)

Като видиш погрешките на хората, не говори за тях, защото на себе си вредиш. А виж дали има някоя добра черта– нея дръж, това е Божественото. (34/стр. 198)

Даже като говоря за недъзите на хората, аз се цапам; кажа ли за някого, че е лош, пак се цапам. Затова казвам: стани сляп и глух за недъзите на хората; ако има нещо хубаво в човека, виж го; дойде ли се до лошото, нека той сам си го носи.

(101/стр. 323, 324)

У вас има слабостта да схващате по-лесно отрицателните страни… Аз съм срещал някои– като четат Шекспир например, търсят някаква ексцентрична черта в неговия характер, гледат какво му липсва и после казват: „И на мен липсва нещо“. Не се спирайте върху отрицателната страна на хората! Всички ще гледате положително на живота. Отрицателното само по себе си ще дойде, важно е да намирате положителните черти. (18/стр. 460)

Любовта не вижда погрешките

Ние абсолютно не се занимаваме с погрешките на хората. Те не съществуват за нас. За нас съществува само Правилният живот– животът на Любовта. Аз казвам: Бог е Бог на Любовта… (54/стр. 12)

…Любовта не вижда погрешките. Който обича, той не вижда погрешките. Бог в Своята Безпределна Любов не вижда погрешките на хората. Той вижда само добрите им страни и всякога ги подтиква напред и само напред. (9/стр. 82)

И като погледнем някого, да му пожелаем всичкото добро тъй, както Бог желае това. Да забравим всичките му погрешки тъй, както Бог забравя, защото Любовта, като дойде, никога не вижда погрешките. Пред Божията Любов греховете и недъзите на хората изчезват като прах и дим и от този Божествен огън остава само онова, Чистото, Възвишеното и Благородното у човека. (46/стр. 491)

Сега гениалното в Любовта седи в следното: Любовта не се занимава с всичките отрицателни страни. То е Закон. Дотогава, докато ние говорим за недъзите на хората, …ние сме далеч от Любовта.

(2/стр. 172)

Казвам, такъв е Законът: щом аз обичам хората, ще мисля, че всички хора са добри; щом не ги обичам, мисля, че не са добри. Ако обичаш, всичко е добро в света; ако не обичаш, всичко е зло в света. (10/стр. 230)

…На всички тепърва трябва да им се дават известни уроци по Любовта. Да гледаш човек и да не виждаш нищо лошо в него. Като го видиш разгневен, да ти е приятно. Като го видиш да кряска, да кажеш: „Колко хубаво кряска!“. Да ти е приятно, че си видял човек да кряска. Като видиш някой скъперник, да ти е приятно, че си видял човек, който трепери на[д] парите. Да ти е приятно, че той събира парите. Като срещнеш някой учен, да ти е приятно, че срещаш един учен човек. Като срещнеш един будала, пак да ти е приятно. (10/стр. 204)

Дръж най-хубавата черта
на човека в себе си

Едно правило: като отидеш при един човек, намери в него една добра черта; държиш ли я в ума си, ще имаш една отворена врата. (34/стр. 163)

Като ученици, вие трябва да пазите правилото: във всеки човек да виждате поне по една добра черта. Иначе, колкото и да се молите, каквито усилия да правите, не можете да създадете добри отношения помежду си. (53/стр. 353)

Всеки човек има поне по една добра черта в характера си. Намерете тази черта и постоянно я дръжте в ума си. Само така може да си помагате взаимно. Тогава и Бог, и Ангелите, и Светиите ще ви помагат. (53/стр. 353)

Първото нещо, което изисква Любовта, то е, като срещнеш един твой събрат, един твой съученик, или съкласник, да се постараеш да намериш поне една възвишена, благородна черта в характера му, за да го обикнеш. Едно добро, от което ти можеш да се ползваш. И аз бих желал вие да си намерите поне по една добра черта, която можете да обичате. (35/стр. 343)

Намерете една добра черта даже и в най-лошата сестра или брат. В това е смисълът на живота. Това е хубавото, това е Божественото, чрез това може да дойде победата в света. (48/стр. 202)

Сега да ви дам едно правило. Представете си, че се скарвате с някого, че става пререкание между вас за възгледи или за дрехи. Не е лошо да се скарат хората, да си кажат много „хубави“ думи. Но след като си „нарязал“ някого, след като си му казал много думи– например, че е невъзпитан, че е некултурен, ти трябва да можеш да оставиш всичко това и да си кажеш: „Я да видя сега този човек какви добри черти има“. В дадения случай да се спреш и да намериш хубавите черти на човека и като ги намериш, да ги държиш в ума си. Какво ще ти коства да направиш това, да забравиш другите неща и да държиш хубавите му черти в ума си? Той е услужлив, веднага оставя своята работа и тръгва да услужва на другите. Или той е сръчен, а ти нямаш тази сръчност. Или знае да свири хубаво, пък ти не знаеш. Или знае да рисува, пък ти не знаеш.

(75/стр. 57, 58)

…Някой не може да търпи жена си. Оженил се е вече, какво ще прави? Нека този мъж намери сега нещо хубаво в жена си, нека се върне назад в младите години. Защо се е оженил за нея? За нейните черни очи ли? За руменото ѝ лице ли? Зад туй румено лице седеше нейното сърце. Зад черните ѝ очи седеше нейният ум. Нека намери една добра черта в жена си! (48/стр. 166)

Първото правило, което трябва да прилагате в отношенията си с хората, е да намирате във всеки човек по една добра черта, най-силна, която да го отличава от всички хора. (11/стр. 226)

Днес хората търсят само отрицателните си черти. Това човек сам знае за себе си. Изкуството е да намерите в човека една добра черта, на която винаги да разчитате. (39/стр. 401)

Преди години дойде при мене една млада мома, много интелигентна, която ми разказа как гледа на хората. На всички хора тя гледала добре, с разположение. Първата ѝ работа била да намери в човека най-добрата страна, или черта. Щом я намери, тя се хваща за нея и след това, каквото лошо види, забравя го. Тя забелязала следното: като държи в ума си добрата черта на човека, той се отварял пред нея. (33/стр. 217, 218)

Направи човека свой приятел

Търсете доброто в човека и не се страхувайте. Щом намерите добрата черта и заради нея го държите в съзнанието си, той ще бъде винаги добре разположен към вас и ще ви стане приятел.

(11/стр. 226)

…Имаш един приятел, който искаш да те обича; намери в него една от най-добрите му черти, дръж я постоянно в ума си и той ще те обикне… Този човек, като те срещне, ще каже: „Има един човек в света, който държи в ума си една хубава идея заради мен“. (18/стр. 126)

Когато обичате един ваш приятел, всеки ден трябва да откривате в него по една добра черта или по една нова добродетел. Това е Божествена Любов… Любовта изисква да виждате доброто, което Бог е вложил в човека, и всеки ден да го поощрявате в това направление. (28/стр. 408)

Говори на хората положително,
а не отрицателно

Един Учител препоръчал на двама свои ученици следното: на първия– когото срещне, да му казва, че във всичко ще сполучи, а на другия– когото срещне, да му казва, че в нищо няма да сполучи. Когато се върнал, вторият разправял, че много пъти бил бит. Трябва да казваме на хората: „Ще се оправи тази работа!“. (34/стр. 357)

На студента, който отива на изпит, кажи само две думи: „Добре ще свършиш изпита си“. На кандидата за доктор, който отива да държи тезата си, кажи: „Добре ще свършиш“. На майката, на която предстои да ражда, кажи: „Благополучно ще родиш“. Отдето минаваш, казвай: „Добре ще свършиш работата си“. (93/стр. 100)

Има случаи в живота, когато една дума произвежда такъв резултат, както и най-голямата помощ, дадена с Любов; и обратно, има думи, които могат да разрушат човека– те са подобни на бомбите.

(41/стр. 410)

Често една дума в живота ни може да бъде от значение за нашето спасение и една дума може да ни обезсърчи: „Не бой се, бъди смел!“ или „От тебе нищо няма да стане“. (46/стр. 369)

Ако аз кажа: „От вас нищо не става“, какво ще почувствате? И ако аз кажа: „Не, от вас ще излезе един отличен човек в доброто. Имате един ум, заложени са много дарби в него, способности, обработвайте го; имате добро сърце, обработвайте го“. Та всички трябва да се поощрявате. (35/стр. 278)

Един варненец ми разправяше една своя опитност: имал един син, от когото бил крайно недоволен. …Постоянно му казвал: „От теб човек няма да стане“. Един ден срещнах сина му и като се разговаряхме известно време, казах му: „От теб човек ще стане“. Думите ми и Вярата, която вложих в тях, го насърчиха и наистина той стана човек. (80/стр. 22)

Един баща изпратил сина си в странство да учи. Които хора се връщали от чужбина, отивали при баща му и казвали: „Твоят син не учи, живее разпуснато“. „Ще се оправи, всичко е до време.“ „Ама той краде, лъже.“ „Ще се оправи, всичко е до време.“ В писмата до сина си обаче той пишел: „Синко, кой как дойде от странство, все те препоръчва. Аз вярвам, че човек ще станеш. Гледай да оправдаеш вярата ми, човек да станеш“. (91/стр. 361, 362)

Да казваш на един човек: „Ти си лош, ти си лош“– и той става лош. Ако искаш да го направиш добър, ще му казваш: „Ти си добър, ти си добър, ти си добър“– и той ще стане добър. Ти като му казваш: „Ти си лош“– ти го правиш лош. И ти ще започнеш да затриваш „ти си лош“ и ще пишеш „ти си добър“– и той ще стане добър. Ти казваш „ти си лош“ и искаш да имаш резултатите от „ти си добър“. (76/стр. 47)

Казваш: „Ти си много скържав** човек“. Но кое е по-добре да кажеш: „Ти си много скържав човек“ или „Ти си много щедър човек.“? (75/стр. 232)

Ако си служиш с израза „ти си“ на български, работата върви добре, обаче прибавиш ли трета дума, ти можеш или експлозия да произведеш, или да направиш нещо хубаво, да повдигнеш човека. Например казваш на някого: „Ти си гениален“. Той се радва и ти благодари. Ако кажеш: „Ти си вагабонт“, причиняваш експлозия. (43/стр. 108)

…Не казвайте на човека, че е нетърпелив, нечист, неморален и т.н. …Изобщо не си служете с думи, които съдържат отрицателната частица „не“… Ако си служите с отрицателни думи, за да изразите недостатъка на човека, вие сами се свързвате с неговия недостатък. (36/стр. 113)

Няма защо да се говори на човека, че не живее добре. Достатъчно е да му се каже, че животът е велико изкуство. Той знае как трябва да се живее и сам ще намери погрешките си. (13/стр. 205)

Аз давам премия от десет хиляди лева на онзи, който в разстояние на три месеца не каже ни една лоша дума, да не обиди никого, да не почувства лошо, да не помисли лошо. (44/стр. 15)

Как да говорим Истината на хората?

Когато искате да изкажете една Истина, думите, с които си служите, трябва да бъдат положителни и по форма, и по съдържание, и по смисъл.

(40/стр. 83)

Според мен да казваш погрешките на хората, това не е Истина. Да казваш доброто на един човек– да! Някои казват: „Истината е много горчива“. Според мен горчива Истина няма. Аз зная: Истината е най-сладкото нещо от всички други неща.

(60/лек. 13: стр. 30)

Защо, като срещнете един свой приятел, не му кажете, че е добър, способен, силен, разумен?… „Как можем да говорим на човека, че е добър, когато всъщност не е добър?“ Вие ще говорите на доброто в него, а не на лошото. Доброто се усилва от добри и положителни сили. Когато доброто израсте и укрепне, злото попада под негово влияние и се възпитава. Доброто е в сила да преобрази и организира злото. (7/стр. 165)

В един роман се разправя за един човек, на когото дали задачата да говори Истината, голата Истина, в продължение на 10 дни. За 10 дена той се скарал с майка си, с баща си; бил годен, разгодил се; бил слуга някъде, изпъдили го. За 10 дена се скарал с всички, защото решил да говори Истината в буквалния смисъл на думата. Не, това не е Истина. Така Истината не се говори. Годеницата му например го запитала: „Не съм ли красива?“. „Не, ти си голяма грозотия. Да знаех по-рано, щях да мисля, нямаше да се годявам за тебе.“ Тя извадила пръстена от ръката си и му го върнала. Та и ние понякога искаме така да говорим Истината на хората. Не, Истината така не се говори. Да казваме недъзите на хората, това не е никаква Истина. Под думата „Истина“ аз разбирам да благовествуваме, да внесем Новото в света, което да лекува болните. На грозния човек няма какво да му говориш за грозотията, той сам я вижда, но ще му покажеш начин как да стане красив. На сиромаха няма да говориш за сиромашията, но ще му покажеш начин как да се справи с нея. На болния няма да говориш за болестта му, но ще му покажеш начин как да внесе здравето в себе си. (94/стр. 90)

Казва: „Аз съм откровен човек“. Благодарим за тази откровеност. Според мене в какво стои откровеността? Казва: „Ти не свириш добре“. Това не е Истината, това не е откровеност, това е грубост… Така не се говори. Аз ето как бих направил. Слушам го, че свири. Казвам: „Дайте ми цигулката“. Аз взема, че му го изсвиря. Като му изсвиря, той вижда как трябва да се свири. Трябва да изсвиря същото парче. Той казва: „И аз бих желал така да го свиря“… Нищо не му говори. Вземи, че направи това нещо, че човекът, като го види ти как го правиш, да пожелае и той да го прави. (10/стр. 375)

Ще говорим Истината… Аз разбирам да говориш Истината в името на Любовта. Сега вие ме разбирате в отрицателен смисъл– да отидете да кажете някому погрешките. Не, ето какво аз подразбирам. Някой брат се поотчаял, казва: „Тази Школа няма да я свърша аз, що ми трябваше да влезна? То не е заради*** мене…“. Ти ще му кажеш Истината: „Братко, ти ще свършиш, ти си силен, не бой се!“. После при тебе ще дойде мисълта: „Ами ако аз кажа и не се сбъдне?“… Онуй, което Бог е вложил в тебе, кажи го и не се съмнявай! (35/стр. 313)

Кажи една сладка дума на човека

Кой човек наричаме добър? Една от проявите на добрия човек е сладкото музикално говорене. Като говори музикално, той внася разположение в обкръжаващите. (41/стр. 436)

Аз мога на ухото да ви кажа две думи, от които зависи вашето щастие. Те са следните: „Говори сладко!“. (94/стр. 347)

Една сладка дума в живота дава повече, отколкото всичкото богатство в света. Тя носи живот.

(94/стр. 298)

Кои думи са сладки? Когато един човек е наскърбен, а вие го утешавате, тия думи са сладки. Когато един човек е обезсърчен, а вие махате обезсърчението му, тия думи са сладки. (75/стр. 419)

Някой човек е изпаднал в света, самотен е, никой не му е казал една сладка дума, никой не му е дал мил поглед. Ти минаваш покрай него, кажи му една сладка дума! Това ще се запечата в неговия ум. (48/стр. 151)

Колцина от вас сте изследвали дали имате тази Магическа Сила, че като дойде един човек отчаян, като му кажеш една дума, да му падне като мед на сърцето? (78/стр. 454)

Ами че този твой брат е един човек, когото никой не обича… Дай му сърцето си и му кажи: „Братко, в тебе има нещо хубаво, нещо добро, ти си една отлична душа! И аз съм готов (или готова) да извърша за тебе всичко онова, което Бог иска“.

(60/лек. 30: стр. 26)

Казваме: „Аз, Господи, обичам света и аз, Господи, много Те обичам“. Хубаво, като обичаш, трябва да направиш малко добрини. Колкото и да са микроскопически, направи ги, дай нещо от себе си. Мине някой обезсърчен, може да му дадеш. Кажи му няколко думи. Кажи: „Ще се оправи тази работа!“. Закъсал някой студент, скъсали го, кажи: „Втори път ще издържиш!“. „Ама като кажа, ще стане ли?“ Ще стане! Минаваш, някоя бедна вдовица, болна, кажи: „Ще оздравееш!“. „Ама дали ще стане?“ Кажи го! Това са давания. (97/стр. 20)

На неспособния трябва да каже: „Ти си даровит, ти си талантлив, употреби своя талант за благото на своя ближен, употреби сърцето си в услуга на своя приятел“. (94/стр. 103)

Казвам: положителни трябва да бъдем. То е Божественият език. Всякога дръж положителното. Кажи една дума, която е положителна. (97/стр. 20)

Като срещнеш един човек, ще му кажеш най-хубавата дума. Като отидеш при болен, ще му кажеш една ободрителна дума, че ще оздравее… На бедния човек ще кажеш, че ще забогатее. На младата мома ще кажеш, че красива ще стане, ще се ожени и добри деца ще има. Говорете на хората най-хубавото, което знаете. Казваш: „Дали ще стане това, което говоря?“. Говори с Любов и не мисли; каквото кажеш, ще стане. (19/стр. 60)

Някой има ревматизъм, бутни крака му и кажи: „Ще оздравее кракът ти!“. Ти се чудиш: „Ама дали ще оздравее?“. Ти бутни крака му и кажи, че ще оздравее, пък не мисли дали ще оздравее, или не. Кажи, че пролетта ще дойде, и тя ще дойде… Каквото кажеш, ще стане. Кажи, че Слънцето ще изгрее, и то ще изгрее… Божествените неща са тези, които стават, можем да ги кажем. За човешките работи друг е въпросът. (75/стр. 380)

Някой иска да следва в училище, но няма нито пет пари, четири години е чакал, отчаял се е вече. Като го срещнеш, ти му кажи: „Братко, не се отчайвай, ти си млад. Туй, което мислиш, ще се сбъдне още тази година!“. Той ще се зарадва. Може би той обмисля някак да изправи живота си. Кажи му: „Туй, което мислиш, ще се сбъдне!“. …Ние ще казваме: „Ще се сбъдне, ще стане“, защото в Бога всичко хубаво и красиво се сбъдва. (48/стр. 124)

Като минете покрай някой брат, който е много наскърбен, а не знаете какво му е, кажете: „Братко, твоята скръб скоро ще се махне!“. Като чуе това, той ще се зарадва. Щом му кажете така, заминете си. Произнесете тази формула с Вяра! Като минете втори път покрай него, пак му кажете: „Твоята скръб ще се махне!“. Той пак ще се зарадва. Срещнете някоя сестра, която е нещо тъжна, кажете и на нея същото. Говорете си всякога положително.

(48/стр. 123, 124)

Като видите някого тъжен, вие гадаете какво става в неговото сърце. Не разгадавайте, но кажете: „Твоята скръб скоро ще се махне, аз виждам това“. Ето лека на скръбта! Всеки човек желае да му се каже нещо хубаво. Всеки човек иска нещо хубаво. Ще му кажеш: „Братко, това, което мислиш, ще се сбъдне“. (48/стр. 124)

Една блага дума струва хиляди пъти повече, отколкото хилядите горчиви думи, които можеш да кажеш на хората. (61/лек. 10: стр. 25)

…Когато искате да бъдете щастливи, кажете на човека най-хубавата дума, която можете да кажете. Когато срещнете един човек, който се е отчаял от живота си, хванете го за ръцете и му кажете: „Братко, не се обезсърчавай, работите ще се оправят. Има в света Един, Който никога не забравя! Ще видиш, няма да мине месец, два или три и работите ти ще се оправят“. Ако искаш да бъдеш нещастен, намери един човек и му кажи: „Много те мразя, махни се оттук, не искам да те гледам!“. Той ще каже: „Хубаво, аз ще се махна, но и ти ще ме помниш“. (94/стр. 102, 103)

Трябва да знаеш, че сладката дума, която казваш на друг, ще се върне и горчивата дума, която кажеш на другите, ще се върне при тебе. Всяко нещо, и добро, и зло, се връща при онзи, от когото е излязло. (94/стр. 23)

Преди да говори, езикът трябва три пъти да пита господаря си какво да говори и тогава да говори. Той трябва да пита: „Господарю, какво трябва да кажа на този човек?“. „Кажи на този човек, че работите му скоро ще се оправят.“ И той казва…

(94/стр. 103)

Да ви дам един опит за една седмица: когото и да срещнете от класа, да му кажете най-хубавата дума, да му кажете един поздрав. Като срещнете някого, да му кажете такова изречение, че да го насърчите; ще му кажете изречението и ще си заминете. (24/стр. 154)

Великото за в бъдеще ще седи в малките работи. Като срещнеш един човек, да му кажеш една Божествена дума, че да му държи топло на душата завинаги; където и да е той, като му кажеш една дума, в неговото сърце се образува една мекота, една готовност да направи добро. Тази славна дума струва повече, отколкото да направиш един Храм. Но тъй да я кажеш, че той да я запомни.

(55/лек. 35: стр. 14, 15)

За всички хора говори само хубавото

Дали говорите за себе си, или за другите, всякога говорете добро. Не изнасяйте лошата страна на човека! По-добре е да кажете доброто, отколкото лошото. Всеки човек има и добра, и лоша страна. Изнеси неговата добра страна! (48/стр. 248)

…Духовните хора трябва да имат добри мисли за другите хора. Да казваме: „Той е добър“ и с това действително ще го подобрим. (51/стр. 106)

Казвате: „Тази сестра не е много добра“. Кажете: „Добра е“, нищо повече. За тебе е по-добре да кажеш: „Тази сестра е добра“, отколкото: „Тя е лоша“. Ако тя е лоша, и ти ставаш лош. При лошите лош ставаш, при добрите добър ставаш. (75/стр. 561)

…Когато говорите лошо за хората, вие подхранвате злото у вас и като говорите добро за хората, вие подхранвате доброто. (12/стр. 579)

Някой слуша как пее друг и в себе си мисли, че този човек не знае да пее. Дай му внимание, даже и да кряка, слушай го, кажи: „Отлично пее“. Ти сега веднага казваш: „Не струва“. Така на себе си вредиш. Щом отхвърляш, че той може да пее, ти себе си спъваш. Като кажеш, че той пее, и ти ще пееш. Като кажеш, че той не пее, и ти не можеш да пееш. Затова дръжте положителното. (75/стр. 279)

Вие не можете без светлината. Светлината на лампата всъщност е същественото нещо, без което не можете. …Във физическо отношение се събирате, а в духовно отношение сте започнали с изваждането– все отрицателни качества си намирате. Какво изваждате? Вие казвате: „Еди-коя си сестра все има някаква си черта“. Като кажете, че еди-коя си сестра все има някаква отрицателна черта, знаете ли какво става? Един лъч от тази лампичка изгасва. После казвате за друга някоя: „Знаете ли тази сестра какъв недъг има?“. Хайде, и втори лъч от лампичката изгасва. „Ами третата, откак дойде в събранието, внесе само разединение.“ Хайде, и трети лъч изгасва. „Ами тази, четвъртата пък, откак влезе между нас, всичките нещастия ни сполетяха.“ Хайде, и четвърти, пети лъч от светлината на лампичката изгасва. Вие говорите тъй отрицателно за петата, за шестата, за седмата, за осмата и т.н. сестри и току-виж един след друг лъчите на светлината в лампичката изгасват, докато най-после изгасне и цялата лампичка. Вие изваждате, изваждате и настане най-после тъмнина. Това е един психологически закон, който предизвиква загасване на светлината в нашия ум, в нашето съзнание. Изваждаш, изваждаш, докато най-после се намериш в пълна тъмнина, в ума ти всичко е загаснало и най-после казваш: „Господи, защо направи света така?“. (21/стр. 57, 58)

Какво трябва да направите? Ще започнете обратния процес. Ще кажете: „Онази сестра там е почнала да се поправя, станала е отличен свирец. Нека дойде да ни посвири!“. Тя дойде, седне на пианото, започва да свири. И хубаво свири! Веднага лампичката светва. После казвате на друга някоя сестра: „Ами знаете ли, че еди-коя си сестра била писателка, пише много хубаво“. „Тъй ли? Хайде да я викнем да ни прочете нещо.“ Тя дойде, прочете някое свое стихотворение. Всички са доволни, радват ѝ се. Лампичката още повече светва. „Ами онази сестра там била художничка! Нека си донесе картините да ѝ ги разгледаме.“ Тя си донася картините, всички ги разглеждат, радват се. Лампичката още повече светва. За друга казват: „Ами тази сестра там свършила някакъв курс по шев. И хубаво работи! Нека я накараме да ни отвори един курс“. Лампичката още повече светва. За някоя казват: „Ами знаете ли тази сестра какви отлични баници прави! Хайде, нека ни направи една баница!“. Тя направи една баница, всички се радват, доволни са. А лампичката светва и все повече светва. Колкото повече се изтъкват положителните черти един на друг, толкова повече светлината на лампата се усилва, докато най-после светне с всичката светлина. И тъй, като се стремите към положителната страна на живота, само така ще създадете в себе си характер. Това е вече Божественото в човека. (21/стр. 58)

Като срещнете един човек… Говорете добре, за да чуете Господа. Щом се произнесеш за един човек, ти се произнасяш върху делото на Бога.

(102/стр. 588)

Вашият опит сега е лек. Да говори човек само добро, да не слуша зло само за една седмица– какво по-лесно от това? (55/лек. 31: стр. 21)

3. Подход към живота

Изучавай живота по правилния начин

Вие трябва да изучавате живота в неговия положителен смисъл. Аз искам всички да бъдете умни, добри, богати в Доброто и богати в Любовта.

(39/стр. 120)

Изучавайте Доброто, а не злото. Светът е Разумен. Следователно изучавайте Разумността като основа на живота. (32/стр. 100)

…Като изучаваш живота, спри вниманието си на положителните му страни. Отрицателното в живота е нещо вметнато. (32/стр. 26)

Като ученици на Велика Школа, вие трябва да се занимавате с красиви неща, както и със здравословни състояния на човека, а не с патологически.

(42/стр. 79)

Например Ломброзовата теория за престъпните типове е една теория за патологични, болезнени състояния– това не е никаква наука. За да се изучава човек, трябва да се изучават естествените дарби и дарования, които той има, а не патологичните причини, поради които обича да лъже, да краде, да убива– това ни най-малко не е човекът. Човек е онзи, който знае да люби. Човек е онзи, който знае да се учи. Човек е онзи, който търси свободата. (102/стр. 288)

Наука е да търсиш Доброто в човека. Доброто е наука. Понеже Доброто е Разумно, има ред и порядък. (102/стр. 595)

…Ако искате да разберете какво представя злото, невежеството, омразата, изучавайте първо Доброто, Мъдростта, Любовта. Отрицателните прояви на живота са отклонения. Занимавайте се първо с положителните неща, а после– с отрицателните, т.е. с отклоненията. Постъпвате ли обратно, скъпо ще платите… Чрез положителните енергии човек се калява, придобива сила, знание и свобода…

(30/стр. 209, 210)

Ученикът… Той винаги обръща внимание само на положителното в живота и с него работи.

(99/стр. 121)

Обръщай внимание на
добрата страна на живота

Обръщайте внимание на добрата страна на живота. (8/стр. 248)

Като придобие Божествения живот, човек излиза от света на постоянните промени. Той гледа на всичко от добрата страна. (37/стр. 435)

…Каквото и да се случи в живота ви, търсете добрата страна и се поучавайте. (42/стр. 130)

…Когато желанието на човека за учене е силно, той учи при всякакви условия и гледа на всичко от добрата страна. (7/стр. 153)

Всичко хубаво, което има в света, ще възприемете. Всичко хубаво в другите души също ще възприемете. Трябва да възприемете хубавите неща, които Бог е вложил, дето и да ги срещнете. Защо да не ги възприемем? Има красиви неща в нас, има красиви неща и в душите на другите. (39/стр. 122)

Някой казва: „Бъди добър!“. Как ще бъдеш добър, ако не виждаш Доброто и Бога навсякъде?

(47/стр. 41)

Сега Божественото работи в света! Светът няма да пропадне. Навсякъде в света има добри хора. Не гледайте само на лошата страна в света. По целия свят, навсякъде по света има добри хора, у които съзнанието е пробудено. (61/лек. 22: стр. 28)

Виждай само хубавото в живота

Казват за някого, че има красив поглед. Това значи, че вижда красивата страна на нещата…

(43/стр. 249)

Като срещнете някого, трябва да видите красотата в него. (75/стр. 186)

Ако човек знае как да гледа, във всеки друг човек, във всяко същество, колкото и да е малко, все ще намери нещо хубаво. Ако той съумее да схване тази хубава черта, той ще прибави нещо в живота си. (21/стр. 57)

…Любов към всички същества: хора, животни и растения. Придобиете ли това, дето и да погледнете, ще виждате само доброто. Виждате ли навред доброто, то предизвиква в душата ви Свещен трепет. (9/стр. 25)

Че някой имал недостатък, това не трябва да ви интересува, не трябва и да го виждате. В Школата всеки ще носи „любовни очила“, през които ще вижда само добрата, светлата и положителна страна на нещата. (53/стр. 126, 127)

Любовта забулва… лошите, кривите, отрицателните неща. Любовта вижда само красивите, великите и възвишените неща. Тя живее в Реалността на нещата. (37/стр. 168)

Който гледа света с очите на Любовта, той вижда красивите неща. От негово гледище няма по-красив свят от физическия. Той е прав, защото вижда само красивото в света. За него всичко е ново, младо и красиво. (37/стр. 169)

Когато виждаш нещо, не е достатъчно само да виждаш, но да го виждаш през очите на Любовта, през очите на Мъдростта, през очите на Истината.

(61/лек. 16: стр. 30)

Чувството на Любовта… Когато това чувство се яви в душата ви– аз го наричам Прозрение– такива сили получава човек, че той се примирява с всичко. И в нищо не вижда зло; не само че не вижда злото, но той е майстор– всички неща може да превръща в добри. (8/стр. 263, 264)

Божественият човек не трябва да вижда злото в света. За него злото в света трябва да бъде една сянка, един повод да намери доброто. (60/лек. 31: стр. 17)

Щом видите каквото и да е добро, то става ваше. Казвам: винаги констатирайте доброто в другите хора, понеже то е и ваше добро. Когато другите хора вършат добро, тяхното добро влиза във вас, то става добро във вас. Когато виждате погрешките на другите хора, те стават и ваши погрешки, затова констатирайте повече доброто в хората…

(102/стр. 251)

Казано е: ако лошият човек гледа дълго време на доброто, добър става; ако добрият гледа дълго време на лошото, …лош става. (92/стр. 46)

Изкуство е човек да вижда доброто в живота и да го използва. (101/стр. 278)

Слушай само хубавото в живота

Никога не слушай туй, което не обичаш. Скарат се двама души, ще идеш да ги слушаш. Слушай някой хубав разговор; ако някои хора се разговарят, слушай хубавия разговор– да ухае. Каквото и да е хубаво, дай внимание, ако искаш да бъдеш здрав. (2/стр. 131)

Двама души както и да си говорят, да кажеш: „Братски си говорят“. Като ги видиш, като се карат, ти отдалече ще се поставиш да не чуваш как се карат, само сладките думи да чуваш. (44/стр. 15)

Бъди глух и сляп за лошото

От окултно гледище слепотата разбира толкова възпитана воля, че човек да вижда само ония неща, които му причиняват добро, а ония, които му причиняват зло, съзнателно да отблъсква. (83/стр. 259)

Твоите очи не са направени да гледаш погрешките. Твоите очи са направени да гледаш хубостите, да гледаш Божия свят, хубавото… (102/стр. 315)

Срещнеш ли нещо грозно в живота, не се обръщай да гледаш: мини мимоходом край него и го забрави. (101/стр. 104)

Помнете: всяка мисъл, всяко чувство, всяко действие или явление произвеждат известен ефект в съзнанието на човека и ако той не може да се освободи от видяното или чутото, след време това явление ще се преповтори. Ето защо възприемайте само добри мисли и чувства, давайте око и ухо само на красиви постъпки и явления– те да се отпечатват в съзнанието ви. Иначе ще носите последствията на отрицателните прояви в живота. (81/стр. 149)

…Искате ли да бъдете здрави, научете се да не виждате отрицателните и криви прояви на хората; затворете очите си за всичко, което ви се вижда неправилно, било в Природата или в живота.

(41/стр. 362)

Бъдете слепи за погрешките на хората. Видите ли, че някой греши, благодарете, че по този начин вие се освобождавате от същата погрешка.

(37/стр. 34)

Знаете онзи пример, който съм ви дал. Вие не сте мислили върху него. Едната от двете сестри била устата, оженила се за глух. Онази, която била грозна, трябвало да се ожени за един сляп. Ти трябва да бъдеш глух за всички лоши работи, които стават в света. За злото трябва да бъдеш глух. За лошите работи трябва да бъдеш сляп, да ги не виждаш. Та казвам: в себе си трябва да бъдем глухи и слепи за злото, което работи. Очите и ушите ни да бъдат на четири отворени за Любовта, която иде сега в света. (10/стр. 385, 386)

Запечатвай хубавото в себе си

Питате: „Как да живеем?“. Не се спирайте върху недъгавите хора. Като срещнете някой човек с хубаво лице, обърнете му внимание. Не се спирайте върху недъгавите растения. Като видите някое хубаво растение, обърнете му внимание. Не се спирайте върху незавършените неща. Като видите някое хубаво здание, спрете се. Винаги се спирайте на хубави места. Спирайте се на канарите, от които има хубав изглед. Извиквайте във вас хубавите неща. (75/стр. 108)

Казвам: създавайте хубави образи в съзнанието си и задържайте хубавите образи. Хубаво е някой път да видиш очи, през които гледа Божествена[та] светлина. Хубаво е да чуеш хубавите звуци на онзи, който пее. Хубаво е да чувстваш уханието на цветята или полюляването на вятъра. Приятно е една мелодия сутрин да послушаш. Хубаво е да вкусиш някои сладки неща, да вкусиш някои плодове, да остане в тебе хубаво впечатление. Хубаво е някой път да почувстваш гладката повърхност на един скъпоценен камък, той ще ти предаде нещо от силата, която съдържа в себе си. (75/стр. 164)

Никога не пипай неща, които са груби. Пипай онези предмети, които са гладки, меки, които произвеждат приятно впечатление. Те са хармонични и здравословни. (2/стр. 131, 132)

…Никога не гледай един предмет, който не обичаш. Всякога спирай погледа си на туй, което обичаш– здравословно действа. (2/стр. 131)

…Хората трябва да си въздействат съзнателно с красиви образи: камъни, растения, цветя, картини от Природата и т.н.; по този начин ще внесат чувството към красотата… (57/стр. 37)

Да останат хубавите работи. Хубавите работи ги запечатвайте във вас да останат. За пример видите много хубаво цвете, което ви се харесва, остава спомен. Отпечатва се в мозъка. (76/стр. 258)

Аз, като говоря на очите си, казвам: „Искам днес да видите най-красивото и благородното. Аз много ви благодаря, че Господ ви е пратил при мен! Но покажете ми най-хубавите работи“. И зад очите седят всички ония Разумни същества, които са създали очите. И като изпратим ние нашето желание– и те веднага ще дойдат и ще насочат погледа ни и ума ни към най-хубавото и ще го видим. (78/стр. 605)

4. Божествената гледна точка

Хубав, хубав е животът!

Хубав, хубав е животът! Написан е най-хубавият живот. Но трябва да го четете хубаво. Всички не четете еднакво. (47/стр. 263)

Ние казваме, че животът е нещастен; повярвали сме в нещо, което не е вярно. Като станеш сутрин, мисли, че животът е красив. Животът от единия до другия край е Божествена красота! (34/стр. 68)

Животът е красив. За онзи, който го разбира, по-хубаво нещо от него няма. (47/стр. 300)

В живота има една хубава страна, която хората трябва да знаят. Трябва да видим живота в неговата светлина. (47/стр. 224)

Защото предназначението на живота не е в страданието, в мъчението, в скръбта, а в здравето, радостта, хармонията, красотата, свободата.

(47/стр. 316)

Красивият човек има отличното съзнание да вижда във всяко нещо красота. (75/стр. 162)

Следва ли Законите на Природата, човек постига своите желания. Той се намира в положението на поета, който във всичко вижда красивата страна. (7/стр. 42, 43)

Да бъдеш истински поет, значи да виждаш във всичко доброто и да го прилагаш в живота си. Истинският поет живее в светлина, той вижда нещата светли и красиви. (41/стр. 396)

Да виждаш хубавата страна на живота– това е поезия. (86/стр. 198)

По-добър свят от този няма

…Някой казва, че светът не е създаден, както трябва. Отде знаеш? …Кажи, както Мъдрецът казва: „Светът е създаден добре. Тъй както Бог го е създал, никой друг не може да го създаде“. Тури тази мисъл в ума си и работи с онова, което е вече създадено. (88/стр. 59)

Не можеше ли светът да бъде направен другояче? Доколкото зная, не можеше– по-добър свят от този няма… Според оптимистите няма по-добър и разумен свят от сегашния– той е опитно, практическо училище, затова трябва съзнателно да изучаваме Законите му… (84/стр. 138, 139)

Според някои Земята е свят на страдание, долина на смъртта– това е неразбиране. Моето мнение е, че този свят е един от великите светове, които са съществували; нека учените и философите ми покажат по-добър свят от този. Аз не говоря за света, който носиш в ума си и се оплакваш, че не можеш да живееш добре с жена си, с децата си, с брат си и сестра си, не говоря за човешкия свят…; за друг свят говоря аз. (84/стр. 256)

Защо трябва да гледате на нещата в техния изопачен вид? …Изопаченият свят не е създаден от Бога. Всичко красиво, възвишено, благородно е Божествено. Щом гледате на света като на Божие творение, ще знаете, че той е разумен и смислен.

(14/стр. 54, 55)

Ако духът ти влезе в окото и чрез него вижда Разумността и Красотата в живота, ти си човек на Истината– твоите очи мислят право. (84/стр. 471)

Мисли, че всичко така трябва да бъде

…Ще седнеш вечер и ще мислиш тъй, както Господ е мислил, когато е създавал света, че всичко е хубаво и красиво. (55/лек. 13: стр. 20)

Мислете, че всичко така трябва да бъде, за да се изяви Бог на Вечността в цялото разнообразие. Него намирайте във всичко. (25/стр. 23)

Като станете сутрин, старайте се в продължение на пет-десет минути лицето ви да бъде спокойно, да мислите, че всичко ви е наред. (75/стр. 177)

За една седмица ще изхвърлите от ума си, че сте стари, че сте болни, и ще мислите, че всичко е уредено, че живеете в един Божествен свят. (75/стр. 39)

Имай проникновение на виждането

Та първото нещо: вие ще гледате всякога да тълкувате нещата в добър смисъл. (18/стр. 330)

Често се натъквате на грешки в живота, но те са грешки от ваше гледище, не и от гледището на Природата– това са условия, при които човек расте и се развива. (84/стр. 146)

Виждайте във всичките неща хубавото. Всичките неща за умния човек са една възможност. Една болест е един процес за чистене. Голямо богатство е. (12/стр. 181)

Противоречието е една възможност… Какво седи зад възможността– зад всяка възможност седи сполука. (98/стр. 26)

Във всички противоречия се крие нещо добро за в бъдеще. От лошото в света за нас ще излезе сполука за в бъдеще– така трябва да се мисли.

(98/стр. 25)

…Всички несъобразителности, всички нещастия в живота крият зад себе си известни блага.

(84/стр. 147)

Дръжте постоянно в ума си мисълта, че всичко в света е разумно. Отиваш някъде, спънеш се, паднеш, удариш главата си– кажи: „Разумно е това падане“. Има ред учени хора, които при падане са разрешили много важни въпроси. (25/стр. 230)

От човека зависи да живее добре, да вижда доброто и красивото в лошите и отрицателните неща.

(13/стр. 105)

Ние виждаме само опакото. Възмущаваш се, че една кола вдига прахоляк по пътя си, но че ще постигне нещо добро, това не виждаш. Истинска философия е и в най-отрицателните неща да намираме все нещо добро. (34/стр. 185)

Вярвайте в едно нещо: зад всички неразбрани работи, зад всичко, което не разбирате, зад всички вредни и лоши работи седи една Висша Разумност, която използва всичко. Няма престъпление в света, каквото и да е то, което Природата да не използва. …Всичко, което се случва в Природата, в крайния си резултат е добро– това е Съвършенството на Бога. (98/стр. 25)

Като видиш, че зад теб седи един Божествен Промисъл, една Божествена Разумност, в която няма никакво изключение, тогава вече нещата са постигнати. Щом тази Вяра се яви в душата на човека, нещата са постижими. (98/стр. 26)

Всичко онова, което Бог е създал в света, е добро. Не виждайте злото да кажете: „Защо злото е така?“. Гледайте на света, че той е добър. Ако ти в злото не може да видиш Бога вътре скрит– в злото Бог е скрит, а в доброто е изявеният Бог. (28/стр. 147)

Считай, че всичко в живота е за добро

Казвам: в живота трябва да имаме Ново схващане, да считаме, че всичко онова, което ни се случва, е за наше добро. (10/стр. 47)

От Божествено гледище, каквото и да става в света, всичко е за добро. (90/стр. 151)

…Дръжте си следното правило: каквото и да ви се случи, кажете си: „За добро е“. Каквито и други разсъждения да дойдат, оставете ги. (47/стр. 188)

Дойде ли ти зло, недей пита защо се е случило така, а си кажи, че за добро е дошло. Когато допуснем, че нещата в света не вървят хармонично, това подразбира, че не разбираме нещата. (23/стр. 124)

Та казвам: философия има. Считайте, че всяко нещо, което ви се случи, за добро е. Изгубил си един лев, за добро е. Изгубил си пет лева, за добро е. Изгубил си десет лева, за добро е. Изгубил си сто лева, за добро е… Каквото ви се случи в света, считайте, че е добро. (10/стр. 346)

Всеки един, като вярва, може да бъде щастлив. То е специфичен закон, който се обуславя от Вярата на човека. Ако човек вярва абсолютно в Бога и мисли, че всичко, каквото става в света, е за добро и че Бог, Който го е пратил в света, щом е допуснал известни страдания– те са за добро. Затова човек трябва да вярва в Бога и да не се разколебава никога Вярата му. (22/стр. 62)

Ако детето ти е болно, кажи: „Ще оздравее“… Ако оздравяването закъснява, кажи: „За добро е“. Ако детето продължава да боледува, то е за добро. Чрез страданията това дете се възпитава. Всичко, което съществува в света, има своите добри причини в дадения момент. (75/стр. 17)

Страданията в живота са онези ветрове в духовния свят, които искат да разклатят човешката мисъл и човешките чувства, за да укрепнат… Когато страдате, казвате: „Защо са ми тия страдания, на мене ли се дадоха само?“. Чакай, за добро е. Този вятър нека подуха. Виж колко хубаво духа, запей му една песен! (75/стр. 485)

(Една сестра каза: „Учителю, искам да служа на Бога. Кажете конкретно как“.)

Ето как: във всичко да виждаш положителното. Да имаш Вяра, че всичко се превръща на добро.

(34/стр. 73)

Ученикът трябва да знае и да си повтаря в ума винаги този Закон: Господ обръща всичко за добро! (99/стр. 847)

И ще знаете този стих: „Всичко, което ще се случи с ония, които обичат Господа, е за тяхно добро“. Ще си турите това като мото: „Всичко, което ще се случи с нас, Господ ще го обърне на добро“– и след това нека дойдат всички лоши мисли, лоши желания, нека се опълчат всички хора, вие не се бойте. (51/стр. 90)

Искам да произведете една благоприятна вълна и от всичко, което ви се случи…, ще се стараете да извадите поука, да извадите добрата страна на неприятността и да намерите ползата от нея. Ще кажете: „За добро ще бъде всичко това за онзи, който люби Бога“. (51/стр. 91)

Приеми, че всичко е за Бога
и за Слава Божия

Радвайте се на онова, което е станало, и на онова, което има да става. Каквото и да стане, кажи: „Да бъде за Слава Божия!“. (34/стр. 67)

Някой боледува – за Слава Божия. Някого уволнили от служба– за Слава Божия. Всичко, което става в света, е все за Слава Божия. Този е Правият път на разсъждение. (90/стр. 341)

Сега пак повтарям: ако страдате, ще знаете, че страдате за Слава Божия. Недоволни сте– за Слава Божия. Не се разбирате помежду си– за Слава Божия. Правите добро на някого– за Слава Божия. Всичко става за Слава Божия. Мислете така, за да оправите работите си. (90/стр. 341)

Сега, ако дошъл ревматизмът, аз се радвам, че ви посетил. Ако имате коремоболие, аз се радвам. Ако замине, пак се радвам. И като идва, се радвам и като си отива, пак се радвам. И в единия, и в другия случай е за Слава Божия. Боли те глава. За Слава Божия е. Не те боли вече. За Слава Божия е.

(28/стр. 146)

Някой път някой казва: „Разболях се“. Той се уплаши. На мен ми разправя някой и аз казвам: „Това е за Слава Божия!“. Той се разболял– за Слава Божия. Боли те окото– за Слава Божия. Боли те ухото– за Слава Божия. Боли те кракът– за Слава Божия. Боли те коремът– за Слава Божия. Боли те главата– за Слава Божия.

Ама как може това? Е, за Слава Божия. За Слава Божия в туй отношение, че след всяко боледуване на окото или на ухото ти ще научиш една нова опитност. И в живота си ти ще се подигнеш. След всяка болест човек е по-силен. И след всяко изпитание, което може да преминете, вие ставате по-силен. Който има малки изпитания, той нищо не придобива. (12/стр. 579, 580)

Казвам: за Слава Божия! Родил се някой– за Слава Божия! …За Слава Божия да бъде всичкото. И като умират хората, за Слава Божия е. Умираме, там е казано: „Да минем от смърт в живот“. Едни хора минават от смърт в живот, а други минават от живот в смърт. За Слава Божия е това! Защото и онези, които живеят, и онези, които умират, и едните за Бога умират, и другите за Бога оживяват. Всичко е за Бога. Така трябва да мислите в себе си и всичките противоречия, които имате, ще се разрешат. (12/стр. 584)

III. СИЛАТА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ МЕТОД

1. Методи на Божественото Учение

Не отричай старото, приеми Новото

Сега вие не плачете за старото, не отричайте старото! …Този въпрос, че отричаме стария живот, ще го оставим на втори план. Ние приемаме Новия живот, нищо повече! В Новия живот има всичкото богатство… (39/стр. 23)

Нека всичко старо остане, но нека се приеме и Новото, което сега иде в света. (9/стр. 82)

Аз не искам да влезете в стълкновение с вашите минали вярвания. Нека те бъдат основа, върху която да съградите сегашните си разбирания за Бога.

(87/стр. 235)

Старите възгледи, това са натрупано богатство. Това богатство трябва да остане във вас като една утайка отдолу и да се повдигне нагоре към Бога, да се занимавате с Новия свят, с Новото Учение.

(39/стр. 28)

Ние казваме: опитайте това Учение, без да отхвърляте сегашния живот. Вземете Новото Учение, тези Нови Принципи, приложете ги. (6/стр. 470)

Да се стреми човек към Новото, това не значи, че трябва да се откаже от старото, но всеки ден да прибавя по нещо Ново към старото, да го усъвършенства. (7/стр. 55)

В някои случаи растенията са по-умни. Един порасъл боб се увива на сухи пръчки, но като има сурова пръчка, жива, отива на нея, прескача сухата. И сега хората като ме питат какво да правят със старото, казвам им: увийте се на Новото. (20/стр. 92)

Казвате: „Как ще се справим със стария живот?“. Няма какво да се справяте със стария живот. Новият живот, който иде, сам ще се справи със стария живот. Няма какво да се чудите. Всеки стар лист на дървото ще се премахне от новия. Новото ще замести старото. (39/стр. 243)

Не е въпрос да събаряме и да рушим, но да съградим нещо по-хубаво. Старата къща нека си остане, а ние да съградим нова; ако новата къща е по-хубава от старата, тогава имаме право да я съборим. И Природата постъпва така: едновременно руши и съгражда– държи старите форми, докато съгради новите. (85/стр. 130)

Вие може да имате стари навици, които нищо не струват, но гледайте да създадете нови навици, които да изместят старите. (46/стр. 460)

Ти казваш: „Аз не искам тъй да става“. …Сега е станало вече. Сега ти се спри и кажи: „Благодарим на Господа за всичко“. И тогава започни с Новата мисъл. Тогава тя ще се върне един ден при тебе и ти ще ликвидираш с туй, старото. Проектирай добрата мисъл. (28/стр. 475)

Подкрепете Божественото, а човешкото, преходното само по себе си ще падне. (82/стр. 147)

Не отнемай на човека неговото вярване

В София имаше един евангелист, който полудя. Защо? Самите евангелисти го подлудиха. Как? Този човек се занимаваше със спиритизъм и докато вярваше в него, той беше весел, радостен. Един ден някой от евангелистите се заема да го разубеждава в неговото верую и успява да стори това. Но от момента, когато той се разочарова в своето верую, той изгуби ума си и полудя. Питам този евангелист намести ли ума на човека. Не, размести го. Ние благодарим за такова разместване. Такива случаи има навсякъде в живота. Ще вземеш да разубеждаваш един теософ в неговите разбирания. Не го разубеждавай, но приложи нещо Ново към неговите разбирания! Няма какво да разубеждаваш един православен, но приложи нещо Ново към неговите разбирания… Не се старай също да разубеждаваш онези хора, които вярват в обществения живот, но съгради нещо Ново в техния живот.

(61/лек. 20: стр. 22, 23)

Целият съвременен живот, тъй както е създаден, не е лош, но трябва да се съгради нещо Ново върху него. Смисълът не е в това да съсипваш, да събаряш и отпосле да градиш. Природата не върши такова нещо. Тя не съсипва, не разрушава изведнъж, но постепенно гради Новото, а старото само по себе си пада. (61/лек. 20: стр. 23)

Вземи Божиите Заповеди в Нова форма

Имахте Заповедта: „От дървото за познание на доброто и злото няма да ядете“. Сега Заповедта е друга. Това дърво за познание на доброто и злото го знаете, познавате го. Понеже дървото, което сега не познавате, е дървото на живота, Заповедта е друга, положителна, в положителен смисъл: „Яжте от дървото на живота, яжте от плодовете на Любовта и всичко, каквото желаете, ще го получите“.

(75/стр. 456)

„Бой се от Бога!“ Такова е било разбирането на стария проповедник… Проповедникът казва: „Бой се от Бога!“. Аз превеждам думите му: „Люби Бога!“. (90/стр. 264)

Сега някой път лошото в религиите е там, че плашат хората. Без страх! Не е страхът, който разрешава въпроса. Страхът, то е най-голямата смърт. Това да не правиш, онова да не правиш. И човек казва: „Какво да правя сега?“. И Мойсей нарежда, като вземете неговите Заповеди. Аз харесвам само първата Заповед на Мойсея: „Да възлюбиш“– положителна е. Другите Заповеди са все в отрицателен смисъл. Да не убиваш, да не крадеш, всичко това. Какво трябва да прави човек? На две плочи бяха написани Заповедите. На едната плоча беше Божият закон, а на другата– човешкият закон: „Не кради, не убий“. А на другата– Божественият закон: „Да възлюбиш Господа Бога своего с всичкото си сърце. Да имаш един ден, който да осветиш. Да почиташ баща си и майка си– подразбира Бога, да почиташ себе си“. (12/стр. 116)

Христос казва: „Отречи се от себе си“; аз казвам: възлюби себе си. Ще кажете, че това е противоречие. Питам защо трябва да се откажеш от себе си– време е да възлюбиш себе си. Който не възлюби себе си, не може да влезе в Царството Божие. Да възлюбиш себе си, т.е. Божественото Начало в себе си, това значи да бъдеш умен, добър и благороден. Като възлюбиш Бога в себе си, самия себе или своя Висок Идеал, това значи да се облагородиш, да станеш Разумен. (80/стр. 90)

…Думите Христови, Който казва тъй: „Ако човек не се отрече от баща си, от майка си, от жена си, ако не ненавиди своя си живот, не може да бъде Мой ученик“. Добре, каквото е казал Христос, аз ще ви го формирувам в друг смисъл. Аз давам същото лекарство: ако ти не можеш да обичаш, ако ти не можеш да учиш, ако ти не можеш да обичаш Свободата, ти не можеш да бъдеш мой ученик. Аз не казвам да се отречеш… Може да бъдеш мой ученик кога? Когато обичаш, когато учиш, когато поддържаш Свободата. Това не е отрицателната страна. Христос говореше на хора, които не можеха да приемат Неговото Учение, и затова Той им даде негативната страна. (12/стр. 16, 17)

Аз не казвам да се отречете. Христос казваше: „Да се отречеш, да оставиш всичко“. Аз казвам: да дадеш всичко. Ти си богат човек… Да почнеш да течеш, да започне да излиза нещо от тебе, да се оживите. (12/стр. 17)

Христос казва да дигнете кръста си. Аз ви казвам: дигнете Любовта и с нея тръгнете! Не кръста, но с Любовта тръгнете напред! (10/стр. 83)

Въпросът е не какво да не правим,
а какво да правим

Защо хората не успяват в живота си? Защото си служат с отрицателни величини. Те казват: „Не мразете, не лъжете“. Отрицателните сили не могат да въздействат на хората. Затова казвам: любете се, говорете Истината, обичайте се, правете добро, за да изработите своя характер. (80/стр. 37)

Никога не говорете в отрицателна форма: „Не прави това, не прави зло!“. А казвайте: „Прави добро!“. Вместо думите „не лъжи“ кажи: „Говори Истината!“. Колкото по-малко говорите за отрицателните неща, толкова по-добре. Трябва да говорите за положителното. (33/стр. 56)

…Защо да не се оставим на Любовта да се прояви? А сега ще пишем закони: „Да не крадеш, да не лъжеш“. С такъв отрицателен морал аз не се занимавам, а казвам: ще любиш, ще обичаш Истината, ще бъдеш мъдър, ще бъдеш добродетелен, справедлив, щедър, снизходителен. Ще се самопожертваш за другите. Туй препоръчваме ние– не какво не трябва да правим, а какво трябва да правим.

(35/стр. 33, 34)

Добре, ако ви кажа: „Този няма да гледаш, онзи няма да гледаш, това няма да правиш, онова няма да правиш“, ами какво ще правиш? Не е само в отрицателната страна на живота. (35/стр. 310)

На детето, което лъже майка си, тя му казва: „Ти няма да лъжеш, няма да крадеш“. Тогава детето казва: „Я чакай да опитам, да видя какво нещо е кражбата“. А по-рано то може да не е крало и да не е лъгало. Майката казва: „Да не лъжеш“. Тогава детето казва: „Да опитам какво нещо е лъжата“. Настанало е време, когато трябва да говорим за положителните неща в живота. Трябва да говорим за Любовта, за това, което трябва да се прави.

(6/стр. 467)

Не казвай на сина си да не лъже, но всякога му говори за Истината; ако той обича да лъже, никога нищо не споменавай за лъжата. Ден, два, три, месеци, години наред му говори само за Истината… Кажи на сина си: „Синко, говори Истината и обичай ближния си“– като говориш за Истината и за Любовта, той ще разбере как да живее. …Иначе още много ще работите с отрицателните методи и нищо няма да постигнете. (84/стр. 200)

Сегашните възпитатели… казват: „Това не правете, онова не правете, не пийте, не се смейте, не играйте, не говорете много“ и т.н. След всичко това се чудят защо нямат добри резултати. Ние прилагаме положителни методи… и казваме на хората какво да правят, а не какво да не правят. Ние им казваме да пият колкото искат, но от най-хубавата планинска вода; да ядат, когато са гладни, но сами да си готвят, да не измъчват окръжаващите; да говорят колкото искат, но разумно и намясто; да пеят, да играят, да се смеят, да скачат, да се радват, когато са проявили доброто. (7/стр. 240)

Идеш при лекар и той ти казва: „Боб не трябва да ядеш, леща, кисело зеле няма да ядеш, баница– също“. …След като лекарят му нареди всички тези форми– боб, леща, баница и други, болният, като седне, започва да ги преповтаря в ума си и те произвеждат отрицателни резултати… Когато отидеш при лекар, той трябва да ти каже какво да ядеш, а не какво да не ядеш. Той трябва да ти каже: „Ще ядеш варено жито, ще пиеш житната вода, ще ядеш печен праз, лук, печени ябълки или круши, ще ядеш варени череши с малко хлебец; няма да преяждаш, по малко ще ядеш“. (6/стр. 467)

Важното е как да се справим

Днес всички хора търсят причините за страданията и нещастията в света, търсят начин за изправянето му. Не е важно кои са причините за нещастията и страданията на хората, важно е как да се справи човек с тях. (7/стр. 298)

Не се спирайте пред мъчнотиите, но се запитвайте какво се изисква от вас, за да ги разрешите.

(88/стр. 32)

Правете, както светските хора постъпват. Когато се окаляте, не търсете причината за окалването, но намерете чист, хубав извор и се измийте. Щом калта се махне от тялото, вие веднага ще се почувствате чист и свободен. (90/стр. 161)

Вие питате: „Защо хората губят своята енергия, а оттам– и своето здраве?“. Защото не разрешават правилно задачите на своя живот. Например, когато се намерят в известни изпитания, те не трябва да питат защо е дошло това изпитание, но трябва да мислят как да излязат от това изпитание, какво се изисква от тях в дадения случай. (87/стр. 253)

Всички, които следват Правия Път в живота, трябва да имат готовност да изправят погрешките си. Това значи: всички трябва да бъдете готови да развържете възела, който сами сте направили… Мнозина обясняват тия възли със закона на възмездието, или със закона на кармата, но каквито обяснения да се дават, в края на краищата някои от възлите остават неразвързани. „Няма ли някакъв начин, по който човек да се развърже напълно?“ Има един начин– той е Законът на Любовта. Като живеете по този Закон, вие ще се развържете напълно. (15/стр. 49)

И вие ще употребявате Принципа на Любовта като една положителна Сила навсякъде в живота си. Употребите ли тази Сила, каквото и колкото неблагоприятно положение или условие да срещнете, тя всякога ще окаже едно смекчающо действие и ще облекчи положението ви. Най-първо тя ще произведе една промяна в ума, в сърцето и във волята ви, а после ще произведе една смекчающа атмосфера и наоколо ви. (60/лек. 5: стр. 26)

Направи необходимото без много думи

Примесите в живота не са нищо друго освен камъни, поставени на пътя, отдето минават много хора. Кой как мине, непременно ще се спъне в тия камъни и ще удари крака си. Трябва ли човек да се спре пред камъка и да започне да протестира: „Кой е турил този камък сред пътя да се удрят хората в него…“? Така протестират мнозина, но ще се намери някой разумен човек, който без никакво роптание ще се наведе, ще дигне камъка, ще го тури настрана и ще продължи пътя си. Всеки може да бъде в положението на разумния пътник, който ще се наеме да очисти живота от ония примеси, на които сам се натъква. (7/стр. 30)

На един селянин счупила се оста на колата му. Минават хора и го запитват как се е счупила. Минава най-после един, заковава няколко гвоздея и поправя счупената част. Заковава счупените части.

(28/стр. 319)

Ако мъжът минава през нива, обрасла с цигански тръни, и набоде краката си, трябва ли да се оплаква на жена си, на приятелите си, че е пострадал от тръните? Какво ще му кажат те? Всички ще започнат да го учат какво да прави. Всички ще се чудят как е допуснал да се нарани толкова много… За него е важно в дадения момент да извади тръните от краката си, да намаже болното си място с дървено масло и втори път да не отива бос в такава нива. (91/стр. 407)

Дошъл един гладен човек при тебе и се оплаква от положението си. Виж от какво има нужда и задоволи нуждата му, без да го оплакваш и съжаляваш. (13/стр. 126)

…Счупи се някому кракът – ако аз плача с него, какво ще го ползва това? Да му намаля скръбта? Ни най-малко. Тогава в този случай аз няма да плача с него заедно. Какво ще му кажа? Ще кажа: „Проточи крака си и ще стискаш зъбите си“. Пък аз ще почна в това време да намествам костите му; той може да вика: „Олеле!“– жесток ли съм аз? Казват: „Плаче този човек“. Нали е счупен неговият крак? Няма нищо. Кракът му се счупи, за да се сприятелим ние. (12/стр. 236, 237)

Знаете ли, аз съм виждал някоя майка, на която детето се дави, а тя си чупи ръцете на брега и вика: „Удави се детето ми“. И религиозните хора викат сега: „Удави се детето“. Не, не, с чупене на ръцете работа не става, а извади детето от водата. (6/стр. 71)

Ако ти си направил една погрешка, няма какво да се спираш на нея. Ако онзи ученик, който свири на цигулката си, направи една погрешка, той няма да остави цигулката си и да му потекат четири реда сълзи. Учителят ще каже: „Дръж цигулката си, поправи тона“. И съвременните християни все плачат, па и вие ще плачете, но Господ казва: „Дръж цигулката и лъка, доста тия сълзи!“. (8/стр. 265)

Казано е: „Който е паднал, да гледа да стане“; трябва ли да плачеш, че си паднал– стани и продължи пътя си. (83/стр.162)

Кой е по-добрият начин?

Моята цел е вие да имате трезва вяра… Ще ви дам един пример, за да разберете какво наричам трезва вяра. Някое дете върви по пътя, но случи се, че падне, и започва да плаче. Като види, че няма кой да го вдигне, то си става само и продължава пътя си. Друго някое дете пък, като падне на земята, веднага става, усмихва се и пак върви напред. Това значи трезва вяра. Аз искам да бъдете като това весело дете– като паднете, веднага да станете и да кажете: „Друг път ще бъда внимателен“. (18/стр. 61)

Аз забелязвам – някои не разбират Окултните Закони. Те се проявяват отрицателно… Ще ви приведа един добър пример: преди години аз срещнах един човек, който ми разправи следното: „Вложих осем хиляди лева в една бакалница, но пропадна бакалинът, изчезнаха и парите. Няма нищо, пак ще спечеля тия пари“. И действително срещам го след две години и ми казва: „Спечелих парите пак“. Друг някой би казал: „Отидоха ми парите!“, а той казва: „Тия пари не са били мои, да са халал, човещина е. Добър е Господ, вместо да дойде на главата ми нещо лошо, нека върви на парите, аз ще спечеля пак“. И този човек е весел и разположен. (18/стр. 298, 299)

Така постъпвайте и вие! Като ви дойде някоя мъчнотия или като изгубите нещо, кажете си: „Добър е Господ, ще спечеля пак!“. А вие се спирате и казвате: „Защо да бъде тъй?“. В Природата има един метод, тя ти казва: „Дръж задачата, ще я научиш и ще разбереш защо е тъй“. (18/стр. 299)

2. Владеене на положителните и отрицателните сили

Смисълът на живота е в положителното

Туй, което подтиква човека напред, е положителното. (44/стр. 28)

…Когато човек влезе в отрицателната страна на живота, живота го няма вече там. (89/стр. 246)

Време е да се откажете от отрицателните мисли и чувства. Смисълът на живота е в положителното, а не в отрицателното, т.е. в прилагане на Новото(7/стр. 343)

В Божественото се крие всичко положително, затова Божественият живот е наречен положителен. (14/стр. 352)

Отрицателните прояви и злото не представят смисъла на живота. Затова стремете се към доброто… (11/стр. 142)

Някой върви, свил е вежди, поглежда строго… За една седмица по Новия начин правете– когото срещнете, казвайте мислено: „Колко ви обичам, на добър път!“. Положително мислете, влагайте положителното– това е животът. Един Ангел, като минава, влага положителното. Един Светия, като минава, влага положителното. (75/стр. 209)

Положителното гради,
отрицателното разрушава

Положителните сили дават, а отрицателните взимат. (1/стр. 106)

Аз наричам гениална онази мисъл, която влиза и може да гради вашия организъм– това е една положителна мисъл. Всяка мисъл, която не може да ви служи, не е потребна за вас… Аз наричам положително онова чувство, което може да ви помага. (24/стр. 79)

Всяка положителна мисъл повдига човека, а отрицателната руши и понижава нивото на неговия ум. (36/стр. 13)

…И най-малката отрицателна мисъл може да отклони човека от Правия Път. (101/стр. 112)

Една отрицателна мисъл може да парализира човека, а положителната може да го освободи.

(33/стр. 241, 242)

От какво произлизат мъчнотиите в Духовния свят? От мислите и чувствата на хората. Кой от вас не е опитал силата на отрицателните и положителните мисли и чувства? Една силна отрицателна мисъл може да парализира човека и да го прикове на мястото му, тя е по-силна и от най-големите далекобойни оръдия; и обратно, силната положителна мисъл повдига човека, прави го мощен, силен, готов да издържа най-големите физически мъчнотии. (41/стр. 222)

…Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в живота. Когато мислите са положителни, те привличат жизнените сили към себе си, а когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръсват, отдалечават от човека, вследствие на което се появява заболяване. (18/стр. 405)

Човек трябва да познава силите, които действат в неговия организъм… Ако е отрицателен, се свързва с отрицателните сили на Природата и в неговия организъм се зараждат ред болезнени състояния; ако даде ход на положителните сили в себе си и същевременно се свързва с положителните сили на Природата, човек подобрява здравето си и се радва на добро разположение. Ако не се пази от отрицателните сили на Природата и не се стреми към положителните, той идва до състояние на безразличие. (41/стр. 12, 13)

И тъй, искате ли да се развивате правилно, не влагайте нищо отрицателно в живота си. Вложите ли една отрицателна мисъл в ума си и едно отрицателно чувство в сърцето си, те ще разрушат от основа вашето щастие. (1/стр. 105)

Правото в света, Разумното в света, Силното в света е туй, което гради. Онова, което руши, вие не се занимавайте с него. Дойде в тебе едно неразположение, то е една мисъл, която руши. И когато ние работим по Закона на Разумното, по Закона на Доброто и по Закона на Силата, които съществуват в света, Бог ни благославя всякога. (2/стр. 94)

Не се спирай върху сенките,
а върху Реалността

Всичките отрицателни неща в света са празни. Форма имат, но нямат съдържание. (17/стр. 28)

Един закон гласи: когато човек отправи съзнанието си към Реалността, тя пребъдва в него. А когато отправи съзнанието си към сенките, той живее в сенките. (33/стр. 84)

Съвременните хора се спират повече върху сенките на живота и затова, като им се случват нещастия, казват: „Защо трябваше да стане така? Защо животът е толкова тежък? Защо хората са толкова лоши?“ и т.н. Казвам: хората трябва да се спират върху хубавото, красивото в живота, а не върху сенките. (88/стр. 57)

…Противоречията в живота на човека не са нищо друго освен сенки. Тия сенки могат да бъдат малки, могат да бъдат и големи. Оставете тия сенки, т.е. тия противоречия, настрана, не обръщайте внимание на тях и търсете Същественото в живота. Същественото пък е Божественото. (5/стр. 92)

Не отблъсквай отрицателното,
а привличай положителното

Като вършите работата си, всички малки неща да ви не засягат, да ви занимава само Великото.

(55/лек. 31: стр. 20)

Лошите мисли затварят вратите за Духовния свят. Как ще изпъдиш една мисъл или едно чувство? Ще привлечеш една по-силна мисъл или едно по-силно чувство, с които да заместиш нечистите мисли и чувства. Остави чистата вода да изпъди мътната. Значи, когато ти дойде една лоша мисъл, тури насреща ѝ една добра. (34/стр. 197)

Изобщо не се позволява на човека да допуща в ума си нечисти… мисли. Те могат да минават през ума му, но той трябва да постави на пътя им добри, възвишени мисли, чрез които да ги неутрализира.

(7/стр. 181)

Дойде ли една лоша мисъл, не я отблъсквай… Ти когато си направил движение с ръката си към тази мисъл, за да се махне, ти вече се свързваш с тия отрицателни сили в Природата. Не им обръщай никакво внимание! Всяка една лоша мисъл, която минава, ти я остави да си минава, като че нищо няма. Ти си стой тихо и спокойно и привличай Доброто, привличай всички ония Добри и Благородни сили в себе си. (56/лек. 1: стр. 14, 15)

Сега ще седнете, ще кажете, че еди-кой си е лош, но щом почнете така да мислите, вие веднага се свързвате с техните вибрации и ще почувствате едно неразположение– неразположението на всички лоши хора– и ще се свържете с тях. Мислите ли за дявола, всички дяволи ще дойдат около вас. Мислите ли за лъжеца, мислите на всички лъжци ще дойдат около вас. Мислите ли за крадеца, за омразата, за завистта, всичко туй ще го привлечете около себе си. „Ама какво да правим?“ Ще почнеш да мислиш за Доброто, ще привлечеш вибрациите на Доброто, на Истината, на Мъдростта, на Милосърдието, на самопожертването. (56/лек. 1: стр. 19)

Не мисли за своите грехове и кусури, за своята сиромашия, за слабостите си, за да се освободиш по-лесно от тях. Не мисли за лошото, за да не го привличаш. (99/стр. 677)

Слаб си, нямаш сила, чудиш се какво да правиш: при слабостта тури силата. Дал си място на безлюбието– при безлюбието тури Любовта; изпълнен си с безверие– тури Вярата при безверието; отчаян си– при отчаянието тури Надеждата… Само Любовта може да се справи с безлюбието, Вярата може да се справи с безверието, Надеждата може да се справи с отчаянието. (101/стр. 148)

И тъй, засега ще се научите да свързвате отрицателните форми с положителните. Дойде ли ви някое нещастие, веднага го свържете с противоположното нему– щастието. (25/стр. 391)

В беседите ми няма да се спирате върху отрицателната страна, а върху положителната страна, върху това, което гради, което създава, което дава Сила, Мощ и укрепва Вярата. (48/стр. 242)

Противопоставяй на отрицателното положителното

Човек трябва да познава силите, които действат…, за да знае как да се справя с тях. На отрицателните сили трябва да противопоставя положителни, за да неутрализира тяхното действие.

(53/стр. 348)

Една лоша и една добра мисъл могат да уравновесят енергиите си. Следователно, ако една лоша мисъл влезе в ума ви, не се борете с нея да я изхвърлите навън, но веднага поставете срещу нея една добра мисъл. Ако употребите насилие, или зло, срещу нея, тя ще удвои енергиите си и ще причини по-големи пакости. (30/стр. 114)

Дойде мисъл, че ще умираш. Но тури мисъл, че ще възкръснеш. Дойде ти мисъл, че ще страдаш. Това е вярно, че ще страдаш, но тури мисълта, че след това ще дойде радостта. Дойде ти мисъл, че ще боледуваш. Тури мисълта, че след това ще дойде по-добро здраве. (78/стр. 177)

Дойде ви една горчива мисъл, горчиво желание– това е от дървото на познание добро и зло. Каквато мисъл ви дойде, веднага я отхвърлете, турете друга добра на мястото ѝ. Мразиш някого– не се старай да се махне този човек, да го избегнеш, а намери някого да обичаш. (51/стр. 102)

Ако ти имаш в себе си едно лошо желание, не трябва да го изкореняваш, но ще му противопоставиш някое добро желание. (61/лек. 23: стр. 19)

Замествай отрицателното
с положителното

Лошото в света не може да го изпъдиш с лошо. Ако го изпъдиш с лошо, то става по-силно. Ти замести лошото с добро. Лошото е недоволно от тебе, понеже го туряш на работа. И като заместиш лошото с добро, лошото ще ти благодари– ти си умен човек. (17/стр. 134)

Когато дойде една лоша мисъл, трябва да я заместиш с добрата, за да се избавиш от лошите последствия, които може да те спънат или след няколко часа, или след няколко дни, или след месеци.

(95/стр. 62)

Никога не оставяйте една мрачна мисъл във вашия ум. Като лягате да спите, не оставяйте една мрачна мисъл във вашия ум. Заместете мрачните мисли със светли. Никога не лягайте да спите с едно мрачно чувство във вашето сърце, така няма да имате никакъв сън. Заместете го със светло чувство. Никога не оставяйте в себе си една лоша постъпка. Заместете я! (75/стр. 383)

Ако направиш една лоша постъпка, ограничаваш се; тогава побързай с добрата, за да се освободиш. (34/стр. 172)

Щом се спре на едно място, без да се движи, човек умира… Казваш: „Ще се спра да не правя зло“. Не, прави добро, без да спираш движението си. „Ще се спра в пътя си, не искам да мразя.“ Не се спирай, но започни да обичаш. (32/стр. 264)

Какво се иска от ученика? Да прощава. Ти трябва не само да простиш, но всичко да забравиш; …спомен да не остане в тебе от обидата, която са ти нанесли. И след това на мястото, дето са минали лошите думи, да поставиш най-добрите, и то за онзи, който те е обидил… (53/стр. 189)

Превръщай негативното в позитивно

…Свободен е онзи, който може да превръща отрицателните сили в положителни. (81/стр. 328)

…Когато люби Бога, човек превръща течението на отрицателните сили в себе си в положителни…

(80/стр. 12)

Щом се натъкнете на тъмните сили, започнете да работите да ги превърнете в положителни– в сили на Светлината. (40/стр. 300)

Ученикът трябва да се научи да превръща отрицателните величини в положителни. Той трябва да има гъвкав ум, с който да се бори с противоположните сили в Природата, които действат в разрез с неговото развитие. (40/стр. 228)

Човек трябва да бъде силен… Дойде ли една лоша мисъл в ума му, той не трябва да се пита защо е дошла, но да работи върху себе си, да я трансформира. (5/стр. 140)

За да си починеш ти напълно, трябва да смениш мисълта си, да имаш една много приятна мисъл. Мисъл, която ти тежи, ти можеш да я смениш в пет минути, за да си починеш– ще обърнеш отрицателната мисъл в положителна. (22/стр. 28)

Всеки човек има поне по един минус в себе си, който трябва да превърне на плюс. Това значи да превърне отрицателните си мисли и чувства в положителни. (43/стр. 117)

Големи усилия трябва да прави човек върху себе си, за да превърне отрицателните си качества в положителни и да усили положителните. (82/стр. 29)

Някой казва: „Аз съм малко сприхав човек“. Много хубаво, отлична черта е това, че си сприхав, но сприхавият човек трябва да се превърне в един деятелен човек. „Ама аз съм малко гневлив.“ Гневливият човек трябва да се превърне на един горещ, любящ човек. Този човек, който се гневи, той може да люби много силно, той може да обича интензивно. Той трябва да трансформира своята енергия от гняв в Любов. (61/лек. 9: стр. 33, 34)

Този човек, който мрази, той може и да обича. Омразата може да се превърне в Идеална Любов.

(95/стр. 150)

Всичко, което имаме в себе си, колкото и да е отрицателно, то е едно благословение. Не ви казвам, че трябва да корените злото, но казвам, че трябва да използвате всичко в света за добро.

(61/лек. 9: стр. 34)

…Ако се разгневите, впрегнете гнева на работа. Ако дойдат съмнението, подозрението при вас, и тях впрегнете на работа. Не се поддавайте на отрицателни състояния. Дръжте се за положителните сили, за Обичта. Няма по-лесно нещо от това да обичаш. (7/стр. 410)

Магическа Сила се крие в Любовта! Тя е ключ, с който всичко затворено се отваря. Тя преобразява отрицателните сили в положителни, повдига човека от земята към небето. (99/стр. 634)

Сам по себе си човешкият живот е доста сложен, ето защо първата задача на човека е да превърне горчивите чувства в сладки, изопачените мисли– в светли и прави… Това значи да превърне човек живота си в песен и музика, в Радост и Веселие.

(81/стр. 131, 132)

Ако си огорчен, не търси виновника за огорчението, но си кажи: „Заради Господа мога да превърна горчивината си в сладост“. (36/стр. 116, 117)

…Превръщайте черното в бяло, злото в добро, загубата в печалба. Ако днес имате загуба, не се обезсърчавайте, но кажете: „Добър е Бог, утре ще ми даде някаква печалба“. (36/стр. 119)

Разумният човек, който разбира Божиите Закони… Той разполага с Магическа сила в себе си: каквото хване, облагородява го. В неговите ръце желязото се превръща на злато. Това подразбира следното: Разумният човек може да превръща отрицателните състояния в положителни, нисшето– във висше, неблагородното– в благородно.

(91/стр. 377)

Велико изкуство е да превърнеш греха в Правда, страданието– в Радост, а смъртта– в Живот.

(81/стр. 136)

Закон за превръщане на енергиите

Човек трябва да знае законите, чрез които да превръща отрицателните енергии в положителни, разрушаващите– в съграждащи. (53/стр. 372)

Какво означава законът за превръщане на енергиите? Плащане за отрицателното в живота с нещо положително, на злото– с добро.

(53/стр. 378)

Следователно превръщайте енергиите на злото с енергиите на доброто в себе си. Всеки човек има нещо добро в себе си, с което може да излезе срещу енергиите на злото и по този начин да ги задоволи, или неутрализира. (53/стр. 379)

Като прилага закона за превръщане на енергиите, ученикът разбира значението му… Той знае, че с прилагането на този закон се пести енергия. Той води човека по пътя на най-малките съпротивления. Вместо да се противопоставя на злото чрез мисълта и чувствата си, той прилага доброто срещу него и запазва силите и вътрешния си Мир.

(53/стр. 381, 382)

Не казвайте, че ще отмъстите на своя неприятел, но кажете си: „Аз ще му [се] отплатя с Любов, с Мъдрост, с Истина, с Правда, с Добро, с Милосърдие“ и т.н. Това значи да прилага човек закона за превръщане на енергиите; това значи да се свързва той съзнателно с Разумните и Възвишени същества; това значи да разбира Езика на Разумния свят и да си служи с него. Всяка положителна енергия е свързана с едно Разумно същество. Да изучавате Божествения Език, с който си служат Разумните същества, това е задача на човека. (53/стр. 383, 384)

3. Пътят на Възхода

Духовните хора са радостни и весели

Да бъдеш идеен човек, това значи да приемаш всички неща с Радост, с усмивка на устата, защото съзнаваш, че Пътят ти е такъв. (27/стр. 203)

Дали сте материалист, или идеалист, не е важно. И материалистът се учи, както и идеалистът. Разликата е в това, че идеалистът е весел, с добро разположение на духа и вярва в успеха на работата, която започва. (11/стр. 202)

…Духовните хора са весели и засмени; те пеят, свирят, гледат жизнерадостно на живота, а хората на физическия свят са строги, замислени, тъжни. Като знаете това, бъдете и вие радостни и весели; пейте, свирете и мислете добре за всички хора.

(13/стр. 30, 31)

И тъй, с веселото си разположение вие, без да знаете, ще пренесете деятелността си нагоре към вашите духовни центрове. Веселостта е качество от духовен характер. Само високодуховните хора, само разумните хора могат да бъдат весели.

(18/стр. 238)

…Веселите хора са като птиците, които са вдигнали крилата си и се радват. (49/стр. 136)

И Господ се весели – затова аз ви препоръчвам веселостта като едно от най-ефикасните средства за лекуване на много ваши недъзи. Недъзите ви ще дойдат, ще се проявят, а с веселостта си не само ще се лекувате, но ще дадете един тласък на ума, сърцето и волята си към по-интензивна деятелност. (18/стр. 238)

Направете един опит: един ден да живеете, без да се смутите. Целия ден да бъдете весели. Че каквото и да стане, да не се изгуби вашето разположение. (2/стр. 248)

…Един ден да прекарате в Радост, в Мир, в Хармония; през този ден да имате Небесно, Ангелско състояние; да не допускате никаква тревога в душата си, да считате, че всичко е за добро; да имате красиво отношение към всички души. (47/стр. 248)

За да не се свързва с отрицателните сили на Природата, човек трябва да бъде разположен. Само така той може да се предпази от отрицателните прояви на своето нисше естество. Не е ли разположен, той събужда отрицателните сили в себе си и се свързва с тях. При добро разположение на духа човек привлича Възвишените и Разумни същества към себе си и те му помагат. (13/стр. 25, 26)

Човек да се научи да идва разположението. А не да го чака. Той да превърне неразположението в разположение. (47/стр. 83)

Всичко, каквото Господ е създал, е хубаво, затова човек трябва да бъде весел и да се радва на всичко.

(47/стр. 250)

Радвайте се на една круша, на тревата, на буболечката, на реката. Радвайте се, когато плачете. Казано е: „Пейте и възпявайте във всяко време Бога в сърцето си“. (47/стр. 243)

Радвайте се на един изгрев, на малко хлебец, на една чашка водица, на едни обуща. Дадат ти една книга, зарадвай се. Кажат ти една сладка дума, зарадвай се. А ти искаш нещо грандиозно– да ти дадат цялата Земя. Какво ще я правиш? Има едно неразбиране. (47/стр. 243)

Малките неща – това са силните неща. Вие не очаквайте големи радости. Малките радости– това са силните положения в света. Да знаеш да се радваш на малките блага както малките деца– туй е истинската Радост. (48/стр. 20)

…Всички ще бъдете радостни и весели. Кога? Днес, днес е Божественият ден. (46/стр. 447)

При Новото разбиране на живота считайте, че всеки ден е Божествен, и да се радвате на това. А някой ден ставате неразположени и считате, че този ден не е важен… Не е право разбиране. Радвай се на всичко, което днешният ден ти носи… (47/стр. 248)

…Всеки ден, колкото и да сте заети с работата, все ще дойде известен момент– сутрин, на обяд или вечер– когато ще почувствате много голяма Радост. Но понеже нашият ум е зает с толкова велики работи, то тези красиви неща, които Бог ни дава, остават незабелязани… (46/стр. 490)

Сега Господ хлопа на вратата… и която душа отвори, Господ ще влезе и ще започне Новото начало на Любовта. Тогава ще имате такъв изгрев като сегашния… Той е изгрев на Вечното Веселие и Вечната Радост. Тази Радост и това Веселие се носи като едно леко шумолене в Божествения свят. В това шумолене душите стават, оживяват и възкръсват…

(46/стр. 11, 12)

От усмивката зависи
щастието или нещастието

На челото, на носа, на лицето на красивия човек се забелязват тънки, фини линии; когато той се усмихва, само наблюдателното око може да схване едно слабо, едва уловимо мръдване в края на устните– тази усмивка увеличава физическата красота на човека и придава весело изражение на лицето му. Краят на устните се повдига нагоре, а в песимистите е точно обратното– надолу. Изобщо, когато човек е весел, радостен, линиите на устата му взимат възходяща посока; когато е тъжен, скръбен, линиите взимат низходяща посока… Всяко помръдване на линиите на устата надолу причинява малко или голямо нещастие… (57/стр. 33)

…Значи, човек сам създава нещастието си, той сам слага хомота на главата си, но и сам може да си помогне: една усмивка е в състояние да измени посоката на линиите и ъглите на устата му– от низходящи да ги превърне във възходящи. (57/стр. 33)

Ако сте се скарали с приятеля си, и двамата ще се върнете в дома си с песимистичен израз на устата, и двамата ще бъдете недоволни; какво се изисква от вас– да се срещнете пак, но с усмивка на лицето, с повдигнати линии на устата. (57/стр. 33)

Помнете: лошите навици изменят естествените красиви линии на лицето, на устата. За да не изопачите… правилните линии, които Природата ви е начертала, стремете се към доволство, към добро разположение на духа. (57/стр. 33)

Усмивката е естественото състояние на човешкото лице. Вън от усмивката всичко е престорено. Единствено естествено положение на човека е усмивката. (2/стр. 169)

Първата форма на Новото, това е усмивката. По това да се отличавате. Като ви срещна, да видя усмивката на вашето лице и да кажа: „Това е Божественото, което е у вас“. Ако ние не можем да носим Божествената усмивка, у нас няма никакъв напредък. Щом дойде Новото, и се явява тази усмивка. (59/стр. 434)

Дайте ход на Божественото в себе си, за да се озари лицето ви от Светлата Божия усмивка.

(41/стр. 277)

Истинската, т.е. идеалната, усмивка подразбира пълно участие на духа, на душата, на ума и на сърцето на човека. (41/стр. 276)

…Ученикът трябва да бъде като дете– каквото става около него или в него, трябва да го посреща с Радост, с усмивка на лицето… (58/стр. 301)

Усмихвай се на действията на своята душа. Радвайте се и се усмихвайте на вашия ум. Радвайте се и се усмихвайте на вашето сърце. Радвайте се и се усмихвайте на вашата душа, за да ви се радва и Господ… (2/стр. 169, 170)

Ученикът трябва да бъде оптимист

Ученикът трябва да има светла, възвишена мисъл, благородни чувства и действия. В мислите си той трябва да бъде оптимист, да гледа светло на нещата, да не се обезсърчава. (40/стр. 340)

Постарайте се да имате един ум, така светъл, оптимистичен, с който да схващате светлата страна на нещата. Това е Волята Божия, туй е Божията Любов. (56/лек. 6: стр. 19)

Вие трябва да разглеждате нещата в техния оптимистически смисъл. (39/стр. 268)

Има хора, които, откак се родят, докато умрат, все щастието търсят… Други хора пък, макар и да са богати, здрави, вярват в нещастието и казват: „Какво ли нещастие ще ни сполети? Днес сме здрави, но утре можем да се разболеем. Днес имаме приятели, но утре можем да ги изгубим“. Първата категория хора нямат нищо, но все очакват да получат отнякъде нещо. Втората категория хора всичко имат, но все очакват, че ще ги сполети някакво нещастие и ще изгубят всичко. Това са две състояния, които постоянно се сменят в човешката душа. Първата категория хора наричам оптимисти… Втората категория хора са песимисти. (88/стр. 96)

Оптимистът обръща всичко на добро… Като счупи стомната си, оптимистът казва: „Няма нищо, всичко е за добро. По-хубава стомна ще дойде на нейно място“. Песимистът казва: „Какво добро можеш да очакваш, когато счупиш стомната си? Най-малко парите отидоха“. Когато шишето с маслото се счупи, оптимистът казва: „Няма нищо, друго шише ще се купи“. Песимистът казва: „Съжалявам за маслото…“. (88/стр. 97)

За да разбере вътрешната страна на живота, човек трябва да бъде оптимист. Само по този начин човек може да се справя със страданията. (7/стр. 265)

Страданието е духовен въпрос. Засега то представлява велико нещо в живота и предизвиква голямо раздвижване на силите в човешкия организъм, докато те се уравновесят. Човек трябва да гледа весело, оптимистично на нещата. Станал си инертен, силите ти са в застой и като те хване страданието, почваш да мислиш, да приказваш, а и като видиш някого, поусмихнеш се, станеш любезен. (34/стр. 467)

Казват за някого, че е оптимист. В оптимизма надеждата е силно развита. Ако не си оптимист, слаба е надеждата ти. (19/стр. 179)

…Светии, гении, Учители на човечеството. Те са гледали оптимистично на живота и с това са оказали влияние на хората. (28/стр. 265, 266)

Да благодарим, че сме в най-трудните времена и в най-добрите времена. По-лоши времена от тия не са наставали и по-добри времена от тия не са наставали. Всичко това, лошото, Бог ще го превърне на добро. Този оптимизъм трябва да имаме– ще се превърне лошото на добро на 101 процента.

(75/стр. 277)

Абсолютно никакъв песимизъм
да не остане във вас

…Желая на всички, като млади, да се освободите от песимизма. Абсолютно никакъв песимизъм да не остане във вас! Бъдете бодри, смели, решителни… (3/стр. 54, 55)

Някой път във вас ще дойде песимизмът, обезсърчението. То е неорганизиран живот. Щом се организира човек, песимизмът е настрани.

(17/стр. 220)

Всяка мисъл, която влиза във вашия ум, трябва да ви остави нещо. Оставете настрана вашите песимистични мисли и чувства. Песимизмът е неестествен за човешкия живот. (32/стр. 236)

Песимистите се определят по следующия начин: хора, крайно тщеславни и честолюбиви, при това крайно страхливи, със слабо развита надежда… У оптимистите е обратно: у тях гордостта е слабо застъпена, а съвестта, милосърдието и разсъдъкът завземат по-широка площ в схващанията им, затова те виждат във всичко добрата страна.

(56/лек. 17: стр. 3, 4)

Песимизмът е болезнено състояние. Когато липсва нещо на човека, той става песимист. Като му дадеш това, което му липсва, той става оптимист. Песимизмът е нощ, а оптимизмът– ден.

(32/стр. 236)

Та първото нещо, щом дойдете до едно неразположение, до мрак, тъмнина, веднага да можете да смените това състояние. Че трябва да знаете как да смените… едно отрицателно състояние. Едно песимистично състояние да го смените с едно весело, слънчево състояние, или да промените нощта в ден. Да промените вашата нощ в ден, вие правили ли сте такива опити? (77/стр. 343)

Човек в ума си трябва да бъде музикален, в сърцето си трябва да бъде музикален и във физическия свят трябва да бъде музикален. Ако всяко наше движение бъде музикално, хармонично, съразмерно, тогава ще добием характер, ще бъдем разположени, ще бъдем весели, няма да бъдем песимисти.

(75/стр. 618)

Искам да бъдете бодри и весели. Песимизма, който досега е царял, ние ще го пенсионираме…

(39/стр. 28)

Ако си здрав, весел, с добро разположение на духа, дето и да отидеш, ще бъдеш добре приет. Ако си мрачен, песимист, всички врати ще бъдат затворени за тебе. (32/стр. 74)

Пребъдвай в красивата страна
на живота

…Внесете хубавото, красивото в живота си, то е Истинският живот. (85/стр. 555)

Казвам: гледайте приятните впечатления, хубавите неща, които се явяват във вашия ум, защото те са от Духовния свят, от Ангелите, от Светиите. Онези, мрачните неща, те идат от долу. (75/стр. 30)

Идеи за възвишеното, красивото и великото в света трябва да движат вашия ум. (25/стр. 203)

Значи, туй, красивото, хубавото, идеалното трябва да се познае. (28/стр. 520)

Това, за което мислиш, го приемаш в себе си. Мисли често за Истината, Любовта, Мъдростта, Правдата и Добродетелта. И те ще пребъдват в теб.

(99/стр. 69)

Човек трябва да мисли за Доброто, за Правдата, за Любовта, за Красотата. Какво представлява Красотата? Цвете, което само отдалеч се гледа и помирисва. (81/стр. 36)

Поддържай светли и положителни мисли и чувства

И тъй, ако искате да се самовъзпитавате, дръжте в ума си положителни мисли и в сърцето си– положителни чувства както за себе си, така и за своите ближни. Всичко отрицателно турете настрана, далеч от себе си. Природата е положителна и ние трябва да бъдем положителни. (30/стр. 118, 119)

Докато живеете в света на противоречията, трябва да знаете, че се намирате под закона на внушението. Никой смъртен, даже и безсмъртен, не е свободен от този закон. Като имате предвид това, всякога ще държите в ума си положителни мисли и чувства, ако искате да се освободите от много болезнени състояния, които не са ваши. (90/стр. 141)

…Ако искаш да бъдеш здрав, мислите ти трябва да бъдат хармонични и мелодични. (43/стр. 228)

Основната мисъл на лекцията е да създадете в себе си красива музикална мисъл. Допуснеш ли една отрицателна мисъл в ума си, това показва, че си страхлив. Не е лошо и това, но отрицателната мисъл може да гради само при положителни мисли. Никога не допущай само отрицателна мисъл в ума си. Ако се промъкне по някакъв начин, тя трябва да стане основа, да предизвика положителна мисъл. (43/стр. 227, 228)

…Човек лесно минава от едно настроение в друго, без да придобива нещо– за тази цел той трябва да излезе от областта на настроенията и да мине в областта на положителните и прави мисли и чувства, които го вдъхновяват и повдигат. (42/стр. 286)

Положителните мисли привличат Възвишени същества, които веднага идват в помощ на човека… Вие знаете, че подобното подобно привлича; следователно положителните мисли привличат Възвишените същества, а отрицателните ги отблъскват.

(41/стр. 21)

Хранете ума си с положителни мисли, за да поддържате връзката си с Божественото съзнание.

(31/стр. 140)

Да станем проводници на Божия Дух, да се всели Той в нас. За да постигнем това, ние се нуждаем от светла, положителна мисъл.

(91/стр. 221)

Лично за вас, за вашето бъдещо благо е необходимо да отхранвате онези Велики мисли, които Бог е вложил първоначално във вас чрез Святия Дух. Не отхранвайте отрицателните мисли, които Черната ложа е посяла във вас. (87/стр. 183, 184)

Истината е първото тяло, върху което трябва да работите сега. В това тяло живее човешката душа… Светлите и благородни мисли ще ви повдигнат. С тях ще влезете в тялото на Истината и ще бъдете Свободни. (87/стр. 184)

Когато имаме светли мисли, ние живеем в Мир и Съгласие. (99/стр. 695)

Казвам: няма нещо по-хубаво от това сутрин да станеш и да имаш една светла мисъл. (75/стр. 605)

…Всяка правилна, светла, Божествена мисъл, това е един цвят, едно разцъфтяване на човешкия ум…

(86/стр. 66)

Човек се храни в света не само с хляб, но и с всяко живо Слово. От мислите, с които се храни човек, той постоянно се променя. Силата на човека седи в неговите мисли. Внеси само една весела мисъл в ума на човека и той веднага ще стане бодър и свеж. (86/стр. 430)

Човек може да яде по три-четири пъти на ден и пак да линее… Ако ти живееш с мисълта на Вярата, на Надеждата, можеш да ядеш и сухи корички и пак да си здрав и весел. (86/стр. 430)

Два дни няма да допущате никаква отрицателна мисъл в ума си, а ще допускате всички положителни и хубави мисли, които могат да дойдат. Дайте пълен ход на всичко онова хубаво, благородно, възвишено, което може да дойде до тебе. Дайте му свободен ход да минава през ума ви, а пък всичко отрицателно кажете му: „За два дена не се позволява да мине никакъв трен**** на отрицание в нашата държава“. Това е воля! (28/стр. 352)

Когато във вашия живот влезе някоя мисъл, която ви разрушава, тя е една гъсеница– изпъдете я навън; а когато влезе мисъл, която ви повдига, тя е една красива пеперуда– задръжте я. Следователно всеки ден изхвърляйте навън мислите, които изяждат листата на вашия живот… (80/стр. 268)

Ден и нощ съществуват в човешкото сърце и в човешкия ум: всяка отрицателна мисъл, всяко отрицателно чувство и всяка отрицателна постъпка внасят тъмнина в човека; положителните мисли, чувства и постъпки внасят Светлина. (82/стр. 556)

Хората дето някой път се прегърбват, то се дължи на дисхармоничните мисли и чувства, и волеви действия на човешката душа. Човек остарява от дисонанси… Ако човек би възприел само хубавите мисли, само хубавите чувства и постъпки, той би бил млад и на 120 години. (76/стр. 92)

След като е изучил изкуството външно да се облича добре, човек трябва да си изработи и вътрешна дреха от своите красиви и светли мисли, чувства и постъпки. Тази е най-красивата дреха, с която човек може да се облече. (91/стр. 264)

Разбирам да внесеш една светла мисъл в ума си, която да те повдигне и да те направи господар, да туриш едно светло чувство да те направи силен, мощен и да направиш една разумна постъпка…

(95/стр. 101)

Това, което ви служи, подхранвайте го. Мисълта, която ви помага, подхранвайте я в себе си. Чувството, което ви помага, подхранвайте го в себе си. Постъпката, която ви помага, подхранвайте я в себе си. Само така ще изучите Духовния свят и ще влезете във връзка с онези Напреднали същества, които работят. (75/стр. 490)

Пази се от отрицателното като от огън

При Бога… няма никакво отрицание, никаква отрицателна мисъл. (99/стр. 971)

Достатъчно е да мине през ума ти една отрицателна мисъл, за да наруши твоята хармония и разположение. (101/стр. 391)

Ако човек допуща отрицателни мисли в ума си, около него ще се образува една аура на отрицателни, противоположни сили и мисли. Тогава ще се образуват тежки състояния. (94/стр. 90)

Закон е: всяка отрицателна мисъл или всяко отрицателно чувство, които отправяте нагоре, винаги се връщат към вас. Защо? Понеже те са направени от гъста, тъмна материя, която не възлиза нагоре. Щом паднат върху вас, тежестта им се удвоява… Пазете се от отрицателното в живота като от огън. Друг е въпросът с положителните мисли или чувства. Те са направени от лека, ефирна и светла материя, поради което възлизат нагоре и отиват към своята цел. Няма мисъл, добра или лоша, която, като свърши работата си, да не се върне към източника си. (13/стр. 221)

Ако искате да се запазите от влиянието на лошите мисли и чувства, оградете се с положителни мисли и чувства. Те са здрава ограда, щит срещу злото. (34/стр. 196, 197)

Бъдете като Светията, кажете си: „Започвам работата си с изгряването на Слънцето и ще я свърша със залязването“. „Ами ако не успея?“ Не допускайте в ума си никаква отрицателна мисъл. Светията започва да работи и не мисли за неуспех– той знае, че вечерта работата трябва да бъде свършена, нищо повече. Допуснете ли една отрицателна мисъл в ума си, не можете да бъдете Светия. Ако не допускате нито една отрицателна мисъл в ума си, вие сте свързани със съзнанието на Светията и ще свършите работата си така бързо като него– от изгрев до залез слънце. (41/стр. 461)

Говори положително,
за да подобриш живота си

Като окултни ученици, вие трябва да говорите за положителните неща в живота, а не за отрицателните. (40/стр. 308)

Казвам: говорете добри, положителни думи, за да подобрите живота си… (43/стр. 18)

Какво правят повечето хора? Като се събудят, погледнат навън и ако видят, че има вятър, а небето е облачно, казват: „Лошо е времето, не е още за ставане“. Не, благодарете за времето, каквото и да е то, и кажете: „Хубав е денят. Ще стана да се порадвам на деня, да благодаря за благата, които той крие в себе си“. (80/стр. 462)

Няма да казвате: „Днес много пече“… Не, ти ще кажеш: „Приятна е топлината, която иде, отлична е светлината!“. Ако времето е дъждовно, няма да казвате: „Колко е неприятно това облачно време!“. Не, отлично е времето. Това време е точно за тебе.

(48/стр. 64)

Казвате: „Той е лаком“. Що ще кажеш, че е лаком? Кажи: „Обича човекът да яде сладко, добре яде, здраво яде, хубаво яде“. Що да не кажеш така, а казваш, че е лаком? Туряш такава дума… Кажи: „Хубаво яде“. Защо ще кажеш, че той краде? Кажи: „Обича парите, туря ги в кесията, носи ги, пази ги, милва ги, пази ги като овчар да не се изгуби нито една“. Че какво лошо има да не се изгуби нито една овца? (2/стр. 126)

Защо бащата ще каже „моето шопарче“? Или, ако ще каже „моето циганче“, той вече създава един образ. Той е невежа човек. Що ще създадеш този образ… (2/стр. 127)

Няма да казвате: „Не се криви, Иване, моля ти се, не се криви“. Говори на мъжа си постоянно за Любовта да му се проглушат ушите. Нали тъй се казва; като му говориш, говориш, та той да каже: „Чух вече, разбрах“. (6/стр. 27)

Дръж Възходящата посока

Без радости и скърби животът не може да се прояви, те са две естествени посоки на движение, но за да придобие нещо, човек трябва да се стреми повече към Възходящите, положителните посоки.

(11/стр. 65)

…Христос казва: „Като станете, гледайте да внесете поне една мисъл, която да повиши състоянието ви, защото, ако не се повиши състоянието ви, дарбите, които имате, не може да се проявят“. Всички дарби, които човек има, се проявяват при красиви състояния. (24/стр. 154)

…Размишлявайте върху неща, които могат да ви повдигнат, за всичко, което е най-красиво в света, и ще видите как ще ви се представят най-хубави картини. Само по този начин ще можете да изправите миналото си и да си приготвите условия добри за бъдещето. (51/стр. 91, 92)

Свещено Правило е: никой няма да търси да го обичат, а всеки ще търси да обича и като обича, да се радва, че е правил нещо. Всеки може да обича! …Стани положителен. Всички хора, които обичат, са положителни във Възходяща степен. Да любиш, значи да бъдеш като Бога… В света ще въплътиш Бога в себе си. (21/стр. 125)

4. Победата в живота

Не се бори с лошото в живота

По някой път вие искате да знаете какво има– карма, страдание или какво става. Каквото и да е, не искайте да знаете какво е вашето минало. Някой път вие искате да знаете какво е то– да спи зло под камък. И Писанието казва: „Ще хвърля греховете зад гърба Си, ще ги залича и няма да ги помена“. Не извиквайте вашето минало. Туй, което е заличено, Господ го е турил зад гърба Си, не го извиквайте сега. (12/стр. 221)

…Ако искате да ликвидирате със закона на кармата, дръжте се за Божествения Закон, за Закона на Божествената Любов. С кармата си не се борете, нито мислете за нея, за да не я предизвикате. Мислете за Любовта и работете с нея като единствено средство, като единствено условие, чрез което можете да ликвидирате с кармата си. (3/стр. 130)

За да не се усилва омразата, не ѝ противодействайте. Не спазвате ли този закон, вие я признавате за реалност; щом противодействате на реалността, вие признавате нейната сила. За да не давате сила на омразата да се проявява, трябва да мислите само за Любовта. (53/стр. 373)

Казано е: „Не се противи на злото“. Това значи: не се бори със злото в себе си, но дай път на Божественото. Тогава злото само по себе си ще изчезне. (33/стр. 167)

Не се борете със злото, не се борете с невежеството, не се борете с тъмнината. Де ще хванеш тъмнината? Де ще хванеш невежеството? Запали една свещица и нейната светлинка ще ти помага в тъмнината. Не се бори с глада. Нахрани го с малко хлебец. (92/стр. 81)

…Първото нещо е: свършете с лъжата, не се борете с нея, аз не искам да се борите със земното, не… Наместо лъжата ние ще внесем Истината, наместо отрицателното ние ще търсим положителното в нещата. Не мислете за лъжата, мислете за Истината. (8/стр. 152)

…Не се бори със своите лоши мисли, чувства и постъпки. Защо? Те представляват болезнени състояния в човека. Дръж се за своите добри мисли, чувства и постъпки, както и за тия в другите хора. Те представляват здравословни състояния в живота. (91/стр. 441)

Никога не се заемайте да се борите с плътта, света и дявола, защото, който се помъчи да стори това, поставя се на фалшива почва. Ако искате да вървите добре, то на лошата мисъл и изкушението противопоставяйте една добра мисъл. (38/стр. 153)

Казвам: най-важно за всички е да се свързвате с положителните сили в живота. Съмнението, подозрението и ред отрицателни състояния могат да дойдат у вас, но вие не се стремете да ги изкоренявате. Оставете реката да си тече, не правете бентове по нея! …По-лесно е човек да вземе няколко греди, да ги тури като мост над реката и да мине по тях, отколкото да мине с колата си под бента на реката… От сега нататък мостове трябва да се правят, а не бентове. Никой не може да подпушва, да спира силите на Природата. Върху тях трябва да се поставят мостове, разумни съобщения. (25/стр. 405)

Побеждавай злото с доброто

Ще кажете, че …искаме да ограничим злото. Не, ни най-малко не искаме да ограничим злото. Ние насърчаваме доброто, а не ограничаваме злото.

(15/стр. 135)

Злото е гъста материя, която оплита човека. Няма човек на Земята, нито в миналото, нито сега, нито в бъдещето, който може да се справи с тази гъста материя. Не се борете със злото, а носете доброто в себе си. Нека доброто се разправя със злото, а не вие. (32/стр. 108)

Щом се бориш със злото, нищо няма да придобиеш. Насреща ти иде един порой; не се бори с него, остави го да се изтече. (34/стр. 365)

Всеки, който се бори със злото, ще остане победен. Не трябва да се борите със злото. Защото предназначението на човека е да работи с доброто! Нищо повече. Влезте в доброто. (12/стр. 312)

Ти не можеш да се освободиш от едно зло, ако не направиш едно добро. (99/стр. 798)

Истинската философия е: никога не говори за злото. Колкото се може, говори по-малко за злото. Който иска да бъде здрав, да не отваря и дума за злото. Мисли повече за доброто. (95/стр. 289)

Когато запитали Хермес, Великия Учител на Египет, какво представляват злото и грехът, той стиснал устни и премълчал. …Стане ли въпрос за злото, ще стиснете устните си и ще мълчите, както Хермес е мълчал– отворите ли устата си, ще я напълните с нещо лошо. Тъй щото не говорете за злото, но дръжте се за доброто и за красивото в света; нека доброто и красивото в света бъдат място за почивка в живота ви, нека красивото и доброто бъдат вашите ръководни начала. (42/стр. 214)

Апостол Павел казва: „Побеждавай злото чрез доброто!“. Побеждавай злото чрез Любовта като Велико Начало на живота, като Велико оръжие в ръката на добрия и разумен човек. (1/стр. 154)

Щом се натъкнете на злото, приложете метода, който е посочен в Писанието. Казано е: „Побеждавайте злото с доброто, омразата– с Любовта, лъжата– с Истината“. Когато злото влезе в съприкосновение с доброто, то приема от него това, което му липсва, и казва: „Намери се едно същество, което ме обича и разбира“. Омразата приема нещо от Любовта, лъжата– от Истината. Само по този начин злото, омразата и лъжата могат да се задоволят. (30/стр. 116)

Единствената сила в света, която може да превърне злото в добро, то е само Любовта. Единствената сила, която може да победи злото, то е доброто. И да побеждаваш злото, то е пак зло. Да го превърнеш в добро, е друго. (10/стр. 211)

Ние трябва да знаем да обръщаме злото в добро. (61/лек. 24: стр. 24)

Бъди зает с Любовта,
Мъдростта и Истината

Ученикът на Любовта постъпва според Законите на Великата Божия Любов. Ето защо, ако дойдат при вас тщеславието, лицемерието, любопитството и своенравието, ще им кажете: „Аз съм ученик на Любовта“. Колкото пъти и да ви посещават, не спорете с тях, нито се карайте, но тихо и смирено кажете: „Аз съм ученик на Любовта“. Като чуят това и видят постъпките ви, най-после те ще отстъпят и ще кажат: „И ние сме ученици на Любовта“. Победата ще бъде ваша, т.е. на Любовта. (53/стр. 100, 101)

Дойде гневът, похлопа, кажи: „Зает съм днес“. Утре дойде, пак кажи: „Занят съм“. Нека хлопа, ти кажи: „Зает съм“. „Какво правите?“ „Зает съм, не може да говоря.“ Цяла една седмица да бъдете заети с Любовта… (2/стр. 123)

Отрицателните качества в човека са живи сили на Природата, с които той е бил свързан в миналото, но и до днес още не може да се освободи от тях. Единствената Сила, чрез която може да се справи с тях, е Любовта. Тя е Мощна Сила в живота, която използва отрицателните сили на Природата за свои оръдия и ги превръща в положителни. (53/стр. 101)

Ще разрешиш задачата на омразата чрез Любовта. Ти казваш: „Няма да го мразя“. Така не се казва, кажи: „Ще го обичам“. (34/стр. 142)

Ако някой каже: „Аз Ви мразя“, думата „мразя“ за мене е отлична. Защо? Защото омразата ми припомня за Любов. Следователно, като мрази той, аз ще му благодаря, че ми е напомнил за Любовта. Като ми каже: „Лъжеш“, аз мисля за Истината. Или: „Ти си глупак“– аз се радвам и започвам да мисля за Мъдростта. Пермутации***** на енергиите правя. Това е разумното. (8/стр. 193, 194)

Не се смущавайте, че някой ви нарекъл „мерзавец“ или друго нещо. Каквото и да ви кажат, вие ще имате Бога пред себе си. Ще кажете: „Аз живея в Любовта“. Живеете ли в Любовта, никой не може да ви оцапа. Живеете ли в Светлината, в Истината, никой не може да ви оцапа и да ви направи зло. (99/стр. 292)

Силният човек не се дразни… Само с добри мисли и Любов той побеждава своите неприятели.

(99/стр. 297)

Ако страдате, не казвайте, че не можете да понасяте страданията, но кажете: „С Любовта всичко мога да понеса“. Ако се натъкнете на някаква глупост, не казвайте, че не можете да понасяте човешките глупости, но кажете си: „С Мъдростта всичко мога да понеса“. Натъкнете ли се на лъжата, кажете си: „С Истината всичко мога да постигна“.

(53/стр. 382)

Носи страданието с Любов и Радост

Няма да остане нито един, който да не страда като Христа… Но това страдание трябва да бъде съпроводено с Любов… Та и като те мъчат, да пееш. И на кладата като си, да пееш. (16/стр. 124)

Който има Любов и разбира Божиите пътища, приема страданието с Радост. Срещне ли страданието на пътя си, той се разговаря с него и открива благата, които носи в себе си. Любовта внася нещо велико в страданието. Обаче това може да възприеме само онзи, който има Любов. (13/стр. 90)

Ти трябва да разбереш Вътрешния Смисъл на страданието, да станеш весел. Дойде ли страданието, стани весел, позасмей се, попей дори малко.

(22/стр. 74)

С усмивка носете страданието. Много мъчно е да се усмихнеш, когато си скръбен. Знаеш колко мъчно е да се усмихнеш, когато си скръбен.

(2/стр. 205)

При най-големите страдания и изпитания човек трябва да знае, че не е пигмей да се огъва, да скърби, да плаче, но трябва да се радва, че му се дават условия да разреши известна задача. (15/стр. 120)

Благодари за всичко хубаво и трудно
в живота

Човек, като работи за Бога, трябва да е твърд, силен; каквото и да стане, да уповава на Бога, да знае, че има над него Една Сила, Която бди, и каквото дойде, да благодари. (34/стр. 394)

И тъй, благодарете на Бога за всичко, което се случва в живота ви. Казано е в Писанието: „Всичко, което се случва с онези, които любят Бога, ще се превърне на добро“. (27/стр. 204)

…И вас има да ви пържат. Като те пържи мъжът ти, ще благодариш на Господа. Като те пържи синът, ще благодариш на Господа. Остави въпроса защо и за какво. (28/стр. 627)

Ти имаш едно желание за нещо. Благодари на Бога. Искаш да се жениш. Благодари на Бога, че ти е дошло туй желание. Не искаш да се жениш. Благодари пак на Бога. Осиромашееш, обогатееш– за всичко, каквото стане, благодарете на Бога! …За всяко нещо, което стане в живота, ти благодари на Бога. Добро или зло. Защото, ако е зло, Бог ще го превърне на добро. Пък ако е добро, то само по себе си е добро. Пак благодари на Бога. За да можеш да вкусиш от хубостта на туй добро. (12/стр. 583, 584)

„Какво да правим? Голямо нещастие имам.“ Благодари на Бога! Благодари за твоите нещастия! Благодарете на Бога: „за всичко туй, което си ни дал, и превърни го на добро“. Тъй ще кажете. Туй е един лек сега. За всичко благодари на Бога! Това за себе си ще го знаете, не отвънка. В себе си благодари за онова, което имаш. И тогава ти си събуден. (12/стр. 584)

Какво казваше Йов на жена си, когато тя му казваше: „Кажи една лоша дума защо тия страдания ти дават.“? Той казва: „Когато Господ ни даваше хубавите работи, благодаряхме, хубаво беше. Защо да не Му благодарим, когато ни дава лошите работи?“. (16/стр. 140)

Един американец при катастрофа изгубил първия си пръст и благодарил на Бога, че му останали другите пръсти. Той бил умен човек, казал: „Благодаря на Бога, че не изгубих цялата си ръка“. Дойде ли малкото зло, трябва да благодарим, че не е дошло голямото зло. (24/стр. 273)

Страдате ли от някаква опасна болест, не казвайте, че ви е сполетяло голямо нещастие, но кажете: „Благодаря Ти, Господи, че си решил да ме очистиш“. От Божествено гледище микробите, бацилите са метли, с които Разумните същества чистят нечистите дворове и къщи на хората. (36/стр. 323)

…Бъдете и вие благодарни за това, което ви се дава. Тежък бил животът ви– благодарете за това. Не се оплаквайте на никого, нито другите оплаквайте. (13/стр. 126)

Не съжалявайте, че има страдащи хора, а благодарете на Бога за всичко. И когато благодарим, ние ще дойдем до онова Истинско Разбиране.

(23/стр. 130)

И тъй, каквото и да се случи в живота ви, благодарете и се поучавайте. Видите ли, че някой страда, благодарете на Бога. Ако той не страдаше, вие щяхте да страдате. Някой паднал в трап. Благодарете, че ви спасил. Ако той не беше паднал, вие идехте след него и непременно щяхте да паднете в трапа. С падането си той спасил ония, които идат след него. Някой откраднал хляба ти. Кажи в себе си: „Благодаря за случилото се. Никога не ми е било така леко, както сега“. Богат си, но някой те обрал, задигнал парите ти. Кажи си: „Благодаря, че осиромашах, защото е казано, че богатият не може да влезе в Царството Божие“. (37/стр. 178)

Благодарете на Бога, че имате пари; благодарете и за това, че са ви ограбили. (23/стр. 130)

Та казвам сега – от вас един опит. Прекарайте десет дни, без да допущате в ума си по възможност ни една отрицателна мисъл. Или на ваш език да ви кажа: каквото ви се случи, кажете: „Благодаря Ти, Господи, за този Път, по който сега ме водиш. Благодаря Ти“. Имаш неприятности– благодари. Казал ти някой нещо– благодари. Нещо ти се случило– благодари на Бога. Имаш да даваш– благодари на Бога. Нямаш обществено положение– благодари на Бога, защото при общественото положение ще научиш едно нещо, а при нямане на обществено положение ще научиш друго нещо. При богатство ще научиш едно, при сиромашия– друго. Всички положения са важни за Бога. (28/стр. 349)

Благодари за всичко, което си направил. Ако си направил добро, благодари, че си го направил; ако са постъпили зле с тебе, благодари, че ти не си направил същото. Умният благодари за всичко.

(32/стр. 120)

Какво значи да бъде човек мистик? Това значи да разбира живота с всички противоречия в него. Той знае, че всичко, каквото се случва в живота на човека, е все за негово добро. Ако се гневи, той благодари на Бога за това, че се разгневил. Ако сгреши нещо, изправя погрешката си. (13/стр. 31, 32)

Любов е, когато през всичките дни си благодарен и да кажеш: „Този ден ми е най-хубавият ден. Като този ден съм нямал“. Утре пак така да кажеш. (22/стр. 129)

Открий мистиката на
Божествения Подход

Какво ще правите, ако ви посети някоя лоша мисъл или лошо желание? Можете ли да ги изпъдите? Те са силни като дери-бея. Дойде ли ти такава мисъл на гости, ще я посрещнеш добре, ще я угостиш според естеството ѝ и след това ще я поканиш пак да те посети. Ще ѝ кажеш, че си доволен от посещението ѝ. Ако я приемеш по този начин, тя сама ще си отиде. Пъдиш ли я, тя няма да излезе. Като остане насилствено, ще ти причини някаква пакост. (14/стр. 340)

И в Писанието даже е казано да любите враговете си. Лошите мисли и желания са врагове на човека, които трябва да обичате, за да се освободите от тях. Хиляди и милиони начини има, чрез които човек може да се справи със своите мисли и желания. Колкото са формите на Любовта, по толкова начини човек може да се справи със своя вътрешен живот, изявен чрез неговите мисли, чувства и желания. (14/стр. 340)

Като ви сполети някакво нещастие, не роптайте против него, но обърнете се към Бога с думите: „Господи, научи ме как да извадя повече масло от скръбта и нещастието ми“. Маслото представя поуката, която можете да придобиете. (36/стр. 72)

Като дойде едно страдание, защо не го погладите? Дойде ревматизъм в коляното. Ти никога не си гладил коляното, краката си. Този крак ти е работил като слуга, никога не ти идвало на ума да му благодариш, да го помилваш. Дойде ревматизмът, ще го помилваш. Ще кажеш: „Колко години си ме слушал, прости ми. Колко си бил добър“. Поглади малко крака си. (10/стр. 96, 97)

Бъдете доволни. Дойде малко страдание– бъди доволен. Дойде голямо страдание– бъди доволен. Откраднат парите ти– бъди доволен. Дадат пари– бъди доволен. Бият те– бъди доволен. Обичат те– бъди доволен. Бъдете доволни от всичко. „Но как да го разберем?“ Затова аз чакам в света, като го разберете, да ми кажете. За мене въпросът е така разрешен: бъди доволен. (12/стр. 180)

Казва: „Главата ми гори“. Бъди доволен, че ти гори главата. „Голям огън имам.“ Бъди доволен от този огън. „Голяма сиромашия имам.“ Бъди доволен от сиромашията. „Малко съм кутсуз.“ Бъди доволен от това. (12/стр. 180, 181)

Онези, по-напредналите, които казват: „Дотегна ми животът“, не знаят какво да правят, на тях казвам: бъдете доволни от вашето недоволство! Обезсърчил си се– бъди доволен. Да ти е приятно, че си недоволен. (12/стр. 181)

…Да бъдеш доволен от своето неразбиране и доволен от своето разбиране. Да бъдеш доволен, че си бил невежа. Казваш: „Добре, че съм невежа, че имам възможност да уча“. Ако знаеш нещата, казваш: „Добре, че имам знания. Без знания щях да разваля всичко“. Някога невежеството спасява човека, а някога– знанието. Следователно бъди доволен и когато знаеш, и когато не знаеш. (32/стр. 321)

Ти казваш: „Много обичам!“. Радвай се, че обичаш. Казваш: „Много страдам!“. Радвай се, че много страдаш. Ти казваш: „Аз се сащисах вече!“. Радвай се, че си се сащисал. Ти си почиваш тогаз. Радвай се на всичко, което става с тебе! (77/стр. 152)

Че в живота ти си се запознал с някого– какво по-хубаво от това? Радвай се! Скараш се с някого– радвай се и на това. Пак се опознавате. Щом се скарате, вече имате условия да се запознаете.

(12/стр. 237)

Учителят се сърди на учениците си, свещеникът– на своите пасоми. Защо се сърдят? Защото не ги слушат. Вместо да се сърдят, по-добре да запеят една песен. Така ще трансформират състоянието им и ще ги заставят да бъдат внимателни.

(13/стр. 129)

Геройството на човека се заключава именно в това да пее и когато се радва, и когато страда, и като здрав, и като болен. (13/стр. 11)

Като заболеете от някаква болест, дишайте и пейте на болестта. На всяка болест пейте специална песен. (37/стр. 399)

Един мой познат се излекува с песен. Близките му се смущаваха от неговото пеене, мислеха, че не е в съзнание, но те не подозираха, че песента го лекува. Те не подозират, че болестите и болезнените състояния се дължат на отсъствието на музика и хармония в човека. (13/стр. 11)

Болестите са музикални, обичат да им пеят. Ето защо, когато някой заболее, нека пее на болестта. Пейте и се разговаряйте с болестта. Питайте я защо е дошла, докога мисли да остане при вас. Като ѝ попеете, тя ще се задоволи и ще ви напусне. Тя иска нещо от вас. Щом получи това, което желае, напуща ви и отива на друго място. Слушали ли сте как болен пее на болестта си и тя му приглася? Да пее човек на болестта си, това значи да превърне своята потенциална енергия в кинетическа. Здравословното състояние на човека е кинетическо, а болезненото– потенциално. (14/стр. 182, 183)

Някой казва: „Аз не искам да боледувам“. Ти се радвай, че болестта съществува в света. Радвай се на нея, запознай се с нея. (17/стр. 87)

Идва някой, когото го боли кракът, и започва: „Олеле, олеле“… По-добре е да каже: „Имам един приятел, който е дошъл на гости в крака ми. Не знам как да го нагостя. Кажи ми какво да му сготвя“. Казвам: „Ще му дадеш хубав хляб, ще се отнесеш добре с него“. Но този човек сега ми казва: „Я ми кажи как да го изгоня“. Че това не е обхода! Ще го нагостиш хубаво, с почитание. Дошла е една болест– ще я приемеш. Няма да я гониш, това не е християнско. (75/стр. 102)

Какво правя аз с болестта? Като ме посети някоя болест, не я пъдя, но я поканвам да си поговорим малко. Питам я къде отива. Тя ми казва, че е тръгнала за някъде, но се отбила и при мене. Тогава аз ѝ давам да си хапне и като ме напусне, тя е смекчила вече малко характера си. Така постъпвам и със злото. Ако се отнасяте добре с болестите, със злините и нещастията, характерът им ще се смекчи и те постепенно ще отслабват, докато един ден изгубят силата си. (36/стр. 115, 116)

По какво се отличава Светията? Той носи болестта и си играе с нея, както една майка– с детето си. Прегръща я. И тогаз той се сприятелява с болестта. (17/стр. 87)

Като дойде сиромашията, приеми я, разговори се с нея– ще видиш, че тя е отлична мома, пъргава, навсякъде кара хората да работят. Всички ония, които са минали през дисциплината на сиромашията, хора са станали. (75/стр. 224)

Сиромах съм. Ще тръгна със сиромашията си, ще намеря други сиромаси, ще тръгна с тях и ще започна да се шегувам. Като погледна дрехите им, ще кажа: „Тези са модерни дрехи, вентилации има. Досега нечист въздух имахме, сега чист въздух влиза, отвсякъде вятър влиза. По-напред в тъмнина живееше тялото, сега през дупките е просветнало…“. (10/стр. 222)

…Истинския човек. Той и в скърби, и в радости постоянно пее. Ще кажете, че сте скръбни, че нямате обуща, дрехи, пари, къщи и т.н. Не скърбете, но запейте Новата песен: „Колко се радвам, че съм тъжен, че обущата и дрехите ми са скъсани, че пари си нямам, че хората ме обиждат, че никой не ме зачита“. Който пее тази песен, работите му се оправят. (13/стр. 30)

Сега ще мина… към още едно изяснение. „Пей в пустинята на живота, де скръб и мъчение цари“– така пее един поет… Сега трябва да пеете на пустинята, понеже, ако ѝ пеете, от нея може да стане нещо. Ако не ѝ пеете, тя си остава все същата.

(24/стр. 20, 27)

Пуснете водата и тя ще превърне пустинята в Рай, ще придаде смисъл. Пуснете тогава Живот в пустинята и той ще я организира. (24/стр. 27)

За в бъдеще, когато някой направи една погрешка в нашата култура, ние ще му дадем един банкет. И тъй, като му дадем един банкет, втори път той няма да съгрешава. Тъй щото тия банкети ще се дават само на онези хора, които правят погрешки. (52/стр. 153)

Сега ще ви дам едно правило как да постъпвате, когато някой ви обиди или не се отнесе с вас, както трябва. Всякога носете в джоба си по една кутия локум и каже ли ви някой една обидна дума, веднага извадете кутията от джоба си и му предложете един локум. Той ще вземе локума, ще се засмее, но ще се замисли– ще разбере, че вие сте проводник на нещо високо, не искате да си служите със същата мярка, която сам той е приложил. (42/стр. 342)

Ако не искате да носите локум, тогава носете в джоба си по една-две мъжки и дамски кърпички: ако ви обиди брат, ще му дадете мъжка кърпичка, а на сестрата ще дадете дамска кърпичка; ще им я дадете и ще им кажете: „Вземете тази кърпичка за спомен“. Постъпите ли по този начин, вие ще усетите вътрешна Радост в себе си, че сте могли да трансформирате и неговото, и вашето състояние…

(42/стр. 342, 343)

Тайната на търпението е, когато човек ви обиди, да намерите в обидата добрата страна и да я използвате. Обидата– това е един много корав орех, който ви е дал някой; вие трябва да го счупите, да извадите ядката от вътре и да я изядете. И ако можете така да се храните, вие ще станете напълно здрав… Хората ви хвърлят твърди камъни– вие трябва да ги разчупите, защото вътре в тия камъни има съкровища, които можете да използвате и с това да се обогатите. (79/стр. 82, 83)

Обидните думи са богатство – за онзи, който разбира смисъла им, всяка обидна дума има определена стойност. Има Адепти, които биха дали милиони за една обидна дума, но няма кой да им я каже… Онзи, към когото се насочват обидните думи, …ще започне да мисли какво съдържа всяка обидна дума, докато най-после се домогне до някоя гениална мисъл и се издигне над обикновените условия на живота… Това значи религиозен човек: като му кажат една обидна дума, да чувства, че е придобил някакво богатство. (40/стр. 342, 343)

Мисълта превръща нещата. Тя има Магическа Сила… Щом имаш тази мисъл, като срещнеш твоя противник, подай си ръката. Като подадеш ръката, той, неприятелят, ще изчезне. Например двама противници не искат да се гледат. Дай си ръката. Почнете да се гледате и всичката разлика ще изчезне. Като дойде Божественото, другото ще изчезне…

(77/стр. 309)

Христос казва: „Любете враговете си“… Ще ви обясня сега: обичай Бога във врага си! Защото Бог се проявява и във врага. Това значи „обичай врага си“… „Ама аз не мога да се примиря.“ Примири се с Господа, Който е у него… (77/стр. 310)

Вземете предвид как се образуват бисерите: казват, че някой път попада в мидата малко пясъче и мидата почва да изпуска от себе си една течност, която обвива това малко пясъче, за да не я безпокои– извайва го като скулптор; не само че го направя гладко, но същевременно и ценен бисер. …Понеже то има известна грапавина, почва да безпокои мидата и я накарва да мисли; да го изхвърли– не може… Дохожда ѝ на ум да го направи ценно: „Ти си мой неприятел, но аз ще те възлюбя и ще те направя ценно“. Ето Учението на Христа, Който казва: „Възлюбете враговете си“. Вие бихте изхвърлили това пясъче навън, но мидата от него създава бисер, за който вие плащате скъпо; не само това, но Христос похвалва тази мида, че е извършила прекрасна работа. Питам, ако дойде Христос, ще намери ли вашите работи така свършени, както работата на тази мида– ще намери ли бисери?

(79/стр. 337, 338)


* Барна – да пипна, да докосна.

** Скържав – скъперник.

*** Заради – за.

**** Трен – влак.

***** Пермутация – разместване, смяна.

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

СИЛАТА НА

ПОЛОЖИТЕЛНИЯ МЕТОД