Разговори на моето сърце с Феникса - Търсачка - svetanaknigite.bg

Разговори на моето сърце с Феникса

Разговори_на_моето_сърце_с_Феникса

Елеазар Хараш

РАЗГОВОРИ НА МОЕТО СЪРЦЕ
С ФЕНИКСА

Варна, 2024 г.

Елеазар Хараш, 2024

ПРЕДГОВОР

Сияещият полет

Фениксът е дух на свободата и безкрая.

Фениксът е проявен чист огън.

В своя огън Фениксът е чул гласа на Праогъня-Баща.

За Феникса Тайната на живота е огнена мисъл и огнена Преданост.

Огнената Любов е формиращата сила на Феникса.

Фениксът е заветът на Предаността.

Птиците дишат въздух, а Фениксът – огън.

Птиците са в духовното развитие, а Фениксът е влязъл в Божественото развитие.

Очите на Бену са от чист огън.

Фениксът е огнена енергия на Любовта.

Фениксът е повече невидим, отколкото видим.

Фениксът е от расата на боговете, и е избрал за свой господар Нетер.

Слънцето някога може да угасне, но огънят на Бену не може.

Що е огънят в Бену? Тайнство.

Огънят е изворът на жизнените сили в Бену.

Фениксът е заветът на полета.

Всички птици се намират далече от себе си, но Бену е влязъл в себе си, в своята Същност, в своята Изначалност.

Фениксът отвън е красота, а отвътре е Безпределност.

Фениксът е роден от Божия Замисъл и от Божията Воля.

Соколът е бърз, но къде е целта му? Орелът е силен, но къде е пътят му? Фениксът е Любов към Нетер.

Една част от орела и сокола са отдадени на себе си, а Фениксът е бил отдаден на Бога.

Орелът и Соколът имат сила, а Фениксът има Любов.

Фениксът излъчва първична магия.

Соколът и Орелът имат концентрация, Фениксът има изящество, но всички са надарени с Дух.

Тот казва: Бену е птицата на птиците – просветлената, Тайнството…

Древните казват, че Бену е разбила Тишината на древния мрак.

Древните казват, че Бену е излетяла от Сърцето на Бога.

Бену е мистична птица, скрита в тайното космическо измерение на човешкото сърце.

Древните казват: Бену е озарила мрака.

Бену символизира Душата – нашата способност да летим към своето озарение и себепознание.

Древните казват, че Бену събужда стремеж към Безкрая и Тайнството на Свободата.

Един египетски Жрец е казал: Има един Феникс, който може да озари и Слънцето.

Наричат я Огнен Озарител на храмовете. Тя е и слънчев талисман.

Бену вечно се възражда в себе си – както ние се прераждаме или възкръсваме от Нищото.

Бену е птица, омагьосана от Нетер и Безкрая.

Бену е осветена птица, осветена Душа, и затова тя носи мир. За да носиш Мир, трябва да си отвъд нещата.

Птиците са същества, които са превърнали силите си в крила и полет. Тези крила са духовни сили, но има и птици, които са изгубили духовността си, духовните си сили и не могат да летят.

Птиците нямат разум, но имат усет, чрез който устройват живота си разумно, но Бену има разум от огън.

Бену се движи в Безкрая, в нея няма време.

Учителят казва: „Всички птички, затворени в кафез, са стари души, близки и възлюбени на човека, и всички животни, които ги обичате и са до вас, са ваши близки души от миналото ви“.

Ще обясня: Тези птици са влезли в духовния живот на човека още от миналото и сега са отишли близо до него – направо в кафеза, в клетката.

Колко хора знаят, че тези птици имат духовно виждане за нещата, но Бену има Божествено.

Странна е Бену: тя не е кръстена с вода, а с огън. И когато един жрец я попитал защо Бену не иска водно кръщение, тя му казала: „Водата те пречиства само външно, а огънят те пречиства истински отвътре“.

Бену е възкръснала и затова е освободена от прераждането.

И орелът, и соколът изпадат в самота – Бену никога.

Два пъти съм виждал тази странна птица.

Бену е Древен Глас, преди сътворението, но тя не е достъпна птица.

Има предание: Паунът и орелът отишли при един от Боговете и казали: „Искаме да се учим“. Отговорът бил: „Не“. „А защо?“ „Защото сте взели егото със себе си.“ Когато Бену отишла, казала: „Искам само едно: да придобия Чистотата. Защото, ако не се очистя, ще си остана враг на себе си“. Богът ѝ казал: „Ти ще бъдеш обучена“. Орелът и паунът са отишли с ума си, а Бену е отишла с Душата си, а Душата, това е Свещеният Подход.

Бену е велика птица, защото е спасила Душата в себе си – Същността си.

Орелът е величествена птица, но и в известен смисъл е горда, а Бену е забулена и мистериозна. Тя е част от Мистерията на Праогъня, тя е преобразуван огън.

Бену е велик полет, тя е изтръгнал се огън от световете, защото е била изключителен търсач на своята свобода.

Бену е възходящ и озарен огън.

Бену е велико Тайнство. Тя е пресътворила себе си. Тя няма свят в себе си и затова няма смърт, тя е птица на свободата.

Що е Бену? Това е собствената ни изначална Божественост и Безпределие, което е било отпреди времената.

Бену е премъдра птица – тя не лети във въздуха. Тя лети в Древния Огън, в Древния свят.

Бену е Бену, защото е прелетяла над себе си, докато другите птици летят в себе си.

Фениксът е птицата, която е намерила Бога, защото се е отрекла от себе си.

Учителят

Бену символизира Чистия Древен Път.

Другите птици се раждат, а Бену не се ражда, тя се самозаражда.

Сам Христос е бил в Египет и то в Хелиопол, в храма на Феникса. Христос е знаел, че Фениксът е въплотено, първично слово.

Бену е скрито, вътрешно царство.

Бену е мистична, свещена птица. В Персия суфите са я наричали Симургтайнствената Душа, избранницата на огъня.

Бену е птица, която умее да изчезва в себе си.

Тайнствена е Бену. Сам Бог се е вселил в нея и разказва за себе си, за своето вечно обновяване.

Хората вървят от живот в смърт, а Бену – от живот в живот, защото тя е осъзнат Дух.

Бену е извор – винаги извира с ново мислене, с нова вода. В Бену Бог е сътворил нещо от Своята Тайна.

Бену сама си вдъхва живот, защото е осъзнат Дух. Наричат Бену „Махар Бену“ – великият живот.

На Бену е дадена власт да се самосъздава, защото тя се е освободила от злото в себе си, и от най-малкото зло. Бену пътува в скритата вселена със Свещената си Чистота.

Бену е прекрачила мрака на света, защото е завладяла себе си.

Бену символизира най-вътрешната птица в човека – Същността му.

Бену означава, че човекът трябва да се завърне в Същността си, а това е Древното Царство на Свободния Дух.

Да станеш Бену означава, че твоята сянка трябва да е изчезнала, в твоето собствено слънце.

В Бену смъртта се изгубва завинаги – остава само вечно осъзнатият живот, който е Мистерия, а не битие.

За Бену няма никакво значение минало, настояще или бъдеще. Тук само едно нещо има значение: Изгаряш ли за Бога, за Божията Истина.

Бену е дар, за да разберем своя скрит и чист Източник, който е Нетер.

Един Атлантски Жрец е казал, че Бену владее Тайни, които и много богове не ги знаят.

И още много мога да ви кажа за Феникса Бену, но и това е много…

Елеазар Хараш

РАЗГОВОРИ НА
МОЕТО СЪРЦЕ С ФЕНИКСА

О, Бену, имала ли си някога свободна воля?

– О Бену, имала ли си някога свободна воля?

– Някога Нетер ми я даде, но аз му я върнах и му казах: „За какво ми е свободна воля, когато искам само Тебе?“. И все пак Той ми я даде . И аз милиони години Го търсих и горях, и Той се роди в мене.

04.06.2023 г.

Как ти, птицо на Същността, си постигнала Свободата?

– Как ти, птицо на Същността, си постигнала Свободата?

– С Духа си.

Що е твоят Дух?

– Дълбоко си пожелах Изначалния Дух и Той, Върховният, ме чу в Дълбокото и ми каза: „Моят Изначален Дух е твоят. В Изначалното има само един Дух, само едно чисто Единство“.

– Но как постигна това чисто Единство?

– Много просто: поисках само Изначалният да съществува и Той ме сля със Себе си. Ти не знаеш ли, че Изначалният Дух е съвършен? И Той ме приравни със Себе си, и аз външно съм птица, а вътрешно е Той – и аз съм Той, защото Той стана аз, стана Себе си… Но ти ме наричаш „Феникс“, защото не виждаш Изначалния Дух. Погледни Изначалното и ще видиш не птицата Феникс, а Него. Докато гледаш мене, изгубваш погледа си за Него. И още неща ще ти споделя, защото обичам нещо в сърцето ти.

18.06.2023 г.

О, Бену, познаваш ли Мрака?

– О, Бену, познаваш ли Мрака?

– Когато влязох в Мрака, видях Сърце, защото Сърцето на Нетер (т.е. на Бог) беше в мене.

– Познаваш ли трудностите?

– Отдавна не, защото трудностите са за хората, а аз избрах Предаността си и Любовта си към Нетер.

– Ако трябваше да ми изговориш нещо красиво, какво е то?

Нетер МеррЛюбовта е Входът 1.

О, Бену, защо светът много
не те знае?

– О, Бену, защо светът много не те знае?

– Защото не се явявам на света, а само на този, в който е Нетер.

– А как узнаваш това?

– Чрез Нетер.

О, Бену, как се разтвори в Нетер?

– О, Бену, как се разтвори в Нетер?

– Като Ахет – Хоризонта 2 : има ме, но не съществувам.

О, Бену, какво е Тайнство за теб?

– О, Бену, какво е Тайнство за теб?

– Това е, когато Нетер ми изпраща миг.

О, Бену, кое е най-голямото ти постижение?

– О, Бену, кое е най-голямото ти постижение?

– Успокоих Нетер (Бога), защото Той ми каза пред Жреците: „Ето още един отдих, още едно завръщане в Източника“.

25.06.2023 г.

О, Бену, защо обичаш толкова много огъня?

– О, Бену, защо обичаш толкова много огъня?

– А ти не знаеш ли, че в огъня се изгаря, защото, когато изгориш, ставаш Нищо, ставаш успокоен, а покоят е слуга на Нищото?

О, Бену, защо си търсила Нищото?

– О, Бену, защо си търсила Нищото?

– Защото Нетер се заглежда в Нищото. Той дълго е чакал моето Нищо, защото това е сродството Му.

О, Бену, в какво е твоята Същност, твоята сила?

– О, Бену, в какво е твоята Същност, твоята сила?

– В моя Свещен огън няма капка зло.

О, Бену, каква е Любовта?

– О, Бену, каква е Любовта?

– Несъществуваща в света и съществуваща в пълнокръвието – пълнотата на Нищото. Пълнотата, която е отвъд вятър и мъгли.

О, Бену, би ли се преродила
като човек?

– О, Бену, би ли се преродила като човек?

– Никога не желая това, но ако Нетер ме изпрати, ще стана човек, после – Същност, после – Нищо, Не-същност… 3 Това ще бъде моята Преданост.

О, Бену, как разбираш смъртта?

– О, Бену, как разбираш смъртта?

– Смъртта е пазител, тя ни пази от сътвореността и живота; а когато се завърнем в Нетер, в Нищото, вече се освобождаваме и от смъртта.

О, Бену, какво мислиш за живота?

– О, Бену, какво мислиш за живота?

– Животът е дар, за да се завърнем в Изначалната си свобода като изберем Пътя на Сърцевината си.

О, Бену, какво е Сърцевината?

– О, Бену 4, какво е Сърцевината?

– Тя е Изначалното Видение, тя е да видиш своята първа Истина отпреди времената.

О, Бену, кой е видял Истината?

– О, Бену, кой е видял Истината?

– Който е видял Истината, нищо не е видял, но е получил целостта си.

О, Бену, кое е най-голямото чудо, което си видял?

– О, Бену, кое е най-голямото чудо, което си видял?

– Видях как Мракът осветява тъмнината и така узнах, че Мракът в мен е моят дар и с него осветих тъмнината си. 5 Когато прогоних Мрака си, открих своя огън и когато го запалих, тъмният път изгоря завинаги.

О, Бену, как познаваш Любовта?

– О, Бену, как познаваш Любовта?

– Любовта е най-светлата скръб в този свят. Само тази сияеща скръб ме завърна осветена в Древния. Без тази скръб 6 щях да съм погубена в сътвореността.

О, Бену, къде е силата на живота?

– О, Бену, къде е силата на живота?

– Влюби се в сърцето на този, който те люби, защото в сърцето му е скрито друго Сърце, Сърце по-голямо дори от Безкрая, това е Върховният Път. А Той, Нетер е Силата, която е влязла в сърцето на този, който те люби, за да те освободи, ето къде е Силата.

О, Бену, какво е Любовта?

– О, Бену, какво е Любовта?

– Любовта до нас е Безкраят, Учителят. Любовта е всичко, но ние търсим все нещо друго, а Любовта е до нас и в нас. Узнай само едно о, Сърце мое, че Любовта е важна, а животът е само спомен.

О, Бену, защо вярваш в Любовта?

– О, Бену, защо вярваш в Любовта?

– Защото Любовта е създадена, а бъдещето не. Аз вярвам само в създадеността, която е необяснима Мистерия и която е непроизносима.

02.07.2023 г.

О, Бену, какво са думите?

– О, Бену, какво са думите?

– Действия, същества на Силата и затова нека привличаме само тези Древни думи, които са силни Пазители.

О, Бену, какво е Пътят?

– О, Бену, какво е Пътят?

– Жажда. Тя може да е тиха, скромна, силна, подготвителна, търсеща, дълбока и мистична, но трябва да е осъзната, тогава, това е Нетер в нас.

О, Бену, как се случва преобразяването?

– О, Бену, как се случва преобразяването?

– Чрез Древните думи. Те бавно ни преобразяват, а в един момент се случва могъщо преобразяване. Нетер слиза цялостно и ние сме преобразени завинаги.

О, Бену, ти си бърза птица, бърза Същност, някои казват мълниеносна, как постигна това?

– О, Бену, ти си бърза птица, бърза Същност, някои казват мълниеносна, как постигна това?

– Сприятелих се с чистотата на Древните думи, защото чистотата трепти високо, проникващо, фино, а нечистите думи изяждат съществата.

О, Бену, кажи ми една твоя
чиста дума

– О, Бену, кажи ми една твоя чиста дума.

АЙРАРА 7тя е от Древния скрит език и означава Аз съм Изначалното, Недосегаемото, аз съм сърце от Сърцето Му.

О, Бену, ти действаш ли и как?

– О, Бену, ти действаш ли и как?

– Аз се оттеглих, само Той, Нетер действа. Аз правя действието видимо, но Той действа, а аз се уча, но чрез Него, а не чрез себе си. Защото искам Неговият опит да е моят опит, а не моят опит да е моят опит.

О, Бену, какво си ти?

– О, Бену, какво си ти?

– Аз съм огън, полетял от Изначалното време. Издялах в огъня на своето сърце Нетер.

О, Бену, как живееш?

– О, Бену, как живееш?

– Моето сърце от огън постоянно помнеше Бога и огънят стана моя земя, мой дом и сега живея в огъня и целувам вятъра.

О, Бену, кое е по-дълбоко от Божието име?

– О, Бену, кое е по-дълбоко от Божието име?

– Това е Дълбината на Името Му, Безименната Дълбина, която е Абсолютната Неизреченост. Дълбоко е Божието Име, но още по-дълбоко е Нероденото Му Име. Когато Той още не беше зародил Себе си, тогава Той е бил Абсолютът, Върховният, Величествено Безименният.

О, Бену, какво си все пак ти?

– О, Бену, какво си все пак ти?

– Аз съм само косъм от Неизразимостта, но косъм от Мистерията.

О, Бену, как се успокояваш?

– О, Бену, как се успокояваш?

– Просто влизам в сърцето си, в своя дом от огън, в своята Изначалност.

О, Бену, кое е подвиг?

– О, Бену, кое е подвиг?

– Бъди в Него, бъди в Нетер, но не само когато Той е до тебе, а когато Той те е изоставил. Това се нарича „великото Доверие“.

Ти си имал този опит и знаеш, че тогава Той е най-близо до тебе. Когато Той е с тебе, имаш увереност; когато те е изоставил, това е велико Доверие, защото Той никога нищо не изоставя, но трябва да имаш чистия поглед.

09.07.2023 г.

О, Бену, какво знаеш за Древния Прасияещ?

– О, Бену, какво знаеш за Древния Прасияещ?

– Ако Древният Прасияещ засияе, от Вселената нищо няма да остане, защото тя е вторична светлина.

О, Бену, кажи ми за Сфинкса?

– О, Бену, кажи ми за Сфинкса?

– Сфинксът е уединение в Безпределната Дълбина на Мистерията, той е придобил Древния взор, защото е роден от взора на Мистерията.

Сфинксът е излъчен от Мистерията, а пирамидите – от Безкрая. Мистерията е Пазителят на Безкрая.

О, Бену, кои думи са важни?

– О, Бену, кои думи са важни?

– Тия, които звучат в нас и тия, които са ни повикали. Те са отворили вратата си за нас.

О, Бену, коя е красивата молитва
за теб?

– О, Бену, коя е красивата молитва за теб?

– Тя има в себе си звучащото Слово. Слово, в което се лее звукът на Любовта, звукът на Нетер. Такава молитва е като светеща птица, полетяла от твоето сърце към сърцето на Нетер, Всевишния.

О, Бену, кое може да се нарече лошо според тебе?

– О, Бену, кое може да се нарече лошо според тебе?

– Лошо е, ако Словото те изостави. Словото е вечна помощ, силен приятел. То ни съгражда и когато станем чисто слово, тогава ще придобием още един приятел – Тишината.

О, Бену, какво е истинска помощ за тебе?

– О, Бену, какво е истинска помощ за тебе?

– Изпрати силата на Любовта си, това е най-чистата помощ. Тя може да прекоси хиляди и милиони километри, а другото е работа на Нетер, Той го върши; и така помощта действа и според твоята воля, и според Волята на Нетер, защото тя е единна.

О, Бену, как разбираш Божия Глас сред гласовете?

– О, Бену, как разбираш Божия Глас сред гласовете?

– Божият Глас е наситен, в думите Му тече лекота и сила. Той е Обновител, Той е наситена Любов, която разпръсва всеки Мрак.

О, Бену, ти страдала ли си?

– О, Бену, ти страдала ли си?

– Ако не беше страданието, нямаше да бъде извисяването. Всеки трябва да извиси своето страдание в Нетер, както мидата извисява песъчинката в бисер.

О, Бену, какво за тебе е
чистият човек?

– О, Бену, какво за тебе е чистият човек?

– Чистият човек е видим Дух, свободен Дух – същество, което носи безбрежието в себе си. Този, който е видял чистия човек, изпитва голямо възхищение от замисъла на Нетер.

17.07.2023 г.

О, Бену, познаваш ли Древното Предание?

– О, Бену, познаваш ли Древното Предание?

– В Началото беше Прасъществото и Мракът беше скрит от Мрак; и всичко беше Океан от Древност, Върховното Същество беше забулено в Мистерия. Всичко беше спотаено в Бездънна Бездна от Скритост. Върховният Абсолют беше Сам – отвъд живот и смърт, те не бяха родени. Светлината също беше потопена в Древния Мрак. В този Мрак сияеше само Прадревното Начало. То не беше даже същество.

В тези Древни времена нямаше Слово, съществуваше само Единственият, Прадревният и никой друг. Той съществуваше независимо, дори без Светлина, тя още не беше създадена.

Изтече дълго Безвремие и после Абсолютът се спусна надолу и се самосъздаде, слезе и стана Нетер – Бог, защото, нямаше никой преди Него и никой след Него. Така Безначалието постави Начало и Той стана Нетер – Бог над всичко, защото Той всякога е бил и ще бъде.

Всичко беше потопено в Него: и съществата, и океаните, и планините, дори и силата, Тя стоеше безмълвна, защото, тогава всичко беше в Скритост, беше забулена в Мистерия.

Така Сам Той изплува от тази Мистерия, изплува от Себе си, ограничи се и стана Бог, пресъздаде се като Бог, като вътрешна и велика достъпност, за да могат да Го доловят тези, които щяха да станат пазители на Върховната Мъдрост в себе си.

Той слезе и стана достъпност за силите, съществата и световете, които отпосле се родиха, но Неговата Истина си остана Древен и скрит замисъл.

В началото щяха да Го познават само тези, които умеят да сияят, а по-късно – последващите светещи.

Този Върховен Абсолют породи Единицата, за да имат нещата начало.

Великата Бездънна Мистерия се ограничи във велика Божественост.

Спотаената Безкрайност се ограничи и стана Божественост, за да може някога тази Божественост да се завърне в Своята Безпределност, изтъкана в ядрото си от Мистериозна Древност, от Сила и Прасила.

Тази Бездна от Бездънност и Мистерия е Тайнството на великата Нереалност, защото, всяка реалност е ограничение, но велика е и Божествеността, но всемогъщ и тих е Безкраят.

Божествеността е съставена от най-чистия Огън, но Безкраят е Прадревен, в него е Царството на Абсолютната Свобода.

Когато човекът е изгубил Безкрая си, той е слязъл в Божествеността, а после се случили и други слизания в свещеното, в духовността и накрая в сътвореността.

Тук злото е влязло в сътворение и тук най-големият дар е Тесният Път.

О, Бену, знаеш ли кое цвете е
най-красиво и най-дълбоко?

– О, Бену, знаеш ли кое цвете е най-красиво и най-дълбоко?

– Да, има едно много рядко цвете, което е живяло в Египет, казвало се е Бара-хара. Това цвете е едно от неизвестните тайни в света, даже не всички Жреци са го познавали, а други са го подминавали. То е било черно цвете, дори изглеждало мрачно, но който можел да види сърцевината му, придобивал тайната на вътрешното виждане и в него се зараждал още по-дълбок вихър, сякаш Древен вихър, който насочвал човека към великото Единение с Нетер. А Барахара на езика на Жреците означавало: В мене е Пътят. Но имало още две цветя, неизвестни за историята – Арахита и Азавира. Три цветя, три Древни Тайни, скрити от Жреците.

23.07.2023 г.

О, Бену, познаваш ли Дао?

– О, Бену, познаваш ли Дао?

– Бил съм много прераждания в Дао. Дао прави малко, а постига много, защото Дао е Източник.

О, Бену, как Дао лекува?

– О, Бену, как Дао лекува?

– Дао усилва финото, а финото прегръща болестта. Дао само те докосва, но това докосване е Древно, Несътворено.

О, Бену, какво особено си видял в Дао?

– О, Бену, какво особено си видял в Дао?

– Имам спомен, когато веднъж Дао погледна бурята, бурята се пропука. Друго чудо е сърцето на Даоса. Това сърце е най-красивата поема на Дао.

О, Бену, как лекуват Дао и даоса?

– О, Бену, как лекуват Дао и даоса?

– Дао не прави нищо, само те докосва, само те избистря чрез Покоя. Дао е докосващ Покой. Покоят е чисто езеро от водата на Дао, от Сърцето на Дао.

О, Бену, многостранно ли лекува Дао?

– О, Бену, многостранно ли лекува Дао?

– Дао лекува без действие, чрез Себе си, чрез Своята Безкрайност. Дао прави Нищото и то без усилие, То само докосва твоя център. Ако приемеш Покоя на Дао, започнало е самолечението.

О, Бену, как точно действа Дао?

– О, Бену, как точно действа Дао?

– Дао лекува с полъх, Дао действа с мъничкото, а това се превръща в могъщо въздействие. Аз никога не разбрах това, но разбрах, че Дао не прави големи работи. Със Своя полъх Дао докосва сърцето ти, твоя център, твоята фина и дълбока възприемчивост; То докосва твоята Любов – и оттук започва самолечението ти.

О, Бену, как Дао ти отне тревогата?

– О, Бену, как Дао ти отне тревогата?

– С Покоя си. Покоят на Дао не позволява развитието на тревога, а от теб се иска твоето упование, за да си част от Дао. Дао лекува само Невидимото в човека, То познава само Невидимото, Скритото.

О, Бену, има ли в Дао правила?

– О, Бену, има ли в Дао правила?

– В Дао няма правила, само Сърце и Покой. Дао иска да докосне само твоята Любов, твоята възприемчивост, твоята естественост.

О, Бену, ти бил ли си лечител?

– О, Бену, ти бил ли си лечител?

– Не, не успях, аз търсех нещо друго, търсих мистичното, финото и сливането с Дао.

О, Бену, какво прави Дао?

– О, Бену, какво прави Дао?

– Дао не прави много за човека, но постига много, ако е възприето. Дао умее да слуша Дълбините ти и само с едно докосване ги успокоява. Дао чува Несподеленото и те докосва със своята Неизказаност, а това е среща на Дао с Дао.

О, Бену, това, което ми говориш,
е загадъчно

– О, Бену, това, което ми говориш, е загадъчно.

– Дао е Върховната загадка на всяко лечение и всяко нещо. Никой освен Дао не знае Тайнството – просто Дао те успокоява със Своята Безкрайност.

О, Бену, Дао може да лекува и
без лекарство, нали?

– О, Бену, Дао може да лекува и без лекарство, нали?

– Дао, ако реши, може да лекува и без да предписва лекарство, защото Дао излива Сърцето си, което е върховното лекарство.

О, Бену, ти казваш, че истинското лечение е проникване на Дао?

– О, Бену, ти казваш, че истинското лечение е проникване на Дао?

– Дао прониква в тялото, в клетките, в душата, никое лекарство не прониква така, но ако Дао обича едно растение, което е живяло за Дао, тогава и това растение е проникващо като Дао, защото е част от Дао. Така Дао може да се скрие зад растението.

О, Бену, що е Дао?

– О, Бену, що е Дао?

– Върховното лекарство – Безкраят. Върховното силно лекарство без да е лекарство, без да е вещество, а само есенция, еликсир. Само То може да докосне твоето дъно и да те очисти, защото Дао е Бездънен Приятел.

О, Бену, съществува ли лечение?

О, Бену, съществува ли лечение?

– Не, има само Път към Дао и едно самолечение на Пътя отвътре, другото го прави Дао-есенцията. А най-важното е: да бъдеш поведен в правилната посока.

О, Бену, виждал ли си хора, които не обичат Дао?

– О, Бену, виждал ли си хора, които не обичат Дао?

– Да, и тогава Дао ги поглежда с Безкрая си и им прошепва това сърдечно.

30.07.2023 г.

О, Бену, кажи ми за съзнанията

– О, Бену, кажи ми за съзнанията.

– Земното съзнание е изгубило себе си, духовното е чуден живот, свещеното е Път, Божественото е красив и велик живот, а в Абсолюта съзнанието се разтваря в Бездната от Неизразимост… Но трудно се говори за това и нека Духът ми да спре да говори, макар че знае тайни Слова.

О, Бену, що е Преданост?

– О, Бену, що е Преданост?

– Предаността е съкровена Любов. Който е съкровената Преданост, е видял нещо потайно, слязло от Неизговоримостта, което огрява живота с Несподеленост.

О, Бену, що е Словото?

– О, Бену, що е Словото?

– Словото е съвършеното знание, което е слязло от Тишината. Другото слово не е слово, то е нещо, което е изгубило пътя си. Съвършеното Слово е Учител, а другото – е смърт.

О, Бену, с какво се храни Изворът?

– О, Бену, с какво се храни Изворът?

– Той пие Себе си, сърцето си, собствената си Необятност и все не може да изчерпи Себе си. Като пие Себе си, оживява Себе си, това се нарича себепознание, това се нарича Чистота, Древният Дар.

О, Бену, ти как наблюдаваш нещата?

– О, Бену, ти как наблюдаваш нещата?

– Със своя Огън. Скритият Огън в нас е Наблюдателят. Между хората също има такива наблюдатели – тези със Свещения Огън в себе си. Всички други не са в истинското наблюдение.

О, Бену, какъв е животът в Дълбините?

– О, Бену, какъв е животът в Дълбините?

– Бездънен Покой. Истина, отстранила бремето на сътворението и световете.

О, Бену, ти съществуваш ли?

– О, Бену, ти съществуваш ли?

– Не, съществува само Нетер-Нетеру, Абсолютът – всичко друго е Негови лъчи. Той е Единственият Съществуващ, но е свободен от съществуване 8.

О, Бену, ти как позна Нетер?

– О, Бену, ти как позна Нетер?

– Чрез слушане, слушах Дълбините си, нашите Дълбини знаят всичко, те са Пътят.

О, Бену, как постигна Покоя?

– О, Бену, как постигна Покоя?

– Чрез забравяне на себе си. Когато помнех себе си, все нямах Покой, но когато забравих себе си, Покоят се яви.

О, Бену, ти разговарял ли си с Покоя?

– О, Бену, ти разговарял ли си с Покоя?

– Да, Покоят е Същество с дълбока, утихнала Същност.

О, Бену, какво ти сподели Покоят?

– О, Бену, какво ти сподели Покоят?

– Безпределие. Там, където има граници, няма Покой. Покоят обича не-сътворената Лекота. Покоят си отдъхва в нашата Несътвореност.

О, Бену, това същество Покоят, как е постигнало себе си, тази Дълбина?

– О, Бену, това същество Покоят, как е постигнало себе си тази, Дълбина?

– Това същество е устояло в Истината и тя му е дала нещо от Древността си, от Сърцевината си и това било наречено ХотепПокоят – Несмутеността, завърнала се Лекота.

О, Бену, от коя йерархия е Покоят?

– О, Бену, от коя йерархия е Покоят?

– От расата на Праначалните, Божествата. Боговете го търсят, Божествата го имат, Те го наричат най-древният лъч на Истината, наричат го още Тихата Несподеленост.

06.08.2023 г.

О, Бену, какво чувстваш, когато навлизаш в Мистерията?

О, Бену, какво чувстваш, когато навлизаш в Мистерията?

Бездънен, Безпределен Покой, Величествено Изначално състояние, това е мистично състояние, което хората са забравили.

О, Бену, какъв е животът в Мистерията?

– О, Бену, какъв е животът в Мистерията?

– Там се обменят сиянията, Изначалните излъчвания. Там срещаш Сияещото, получаваш Дълбинното. Там съществата взаимно си усилват мистичната взаимност в себе си. Това е странен, необясним свят, по-реален от всяка реалност.

О, Бену, що е будността?

– О, Бену, що е будността?

– Пазител, но докато търсиш Истината. Ако една будност не търси Истината, тя ще се отдалечи.

О, Бену, кой човек е велик?

– О, Бену, кой човек е велик?

– Малкият човек е велик, но когато има сърцето си. Без сърце всичко се проваля, в сърцето е Тайната.

О, Бену, и все пак какво е Тайната на живота?

– О, Бену, и все пак какво е Тайната на живота?

– Всяка прашинка трепти от Сияние и радост, но ти си станал твърде голям и тежък, за да разбереш тази лекота.

О, Бену, кое те е направило сияеща?

– О, Бену, кое те е направило сияеща?

– Не думите, а Тайната на думите. Тайната на думите е обвита в чисто сияние, което е Изначалният смисъл.

О, Бену, що е Белият цвят?

– О, Бену, що е Белият цвят?

– Сърцето на Нетер, сърцето на Любовта. Белият цвят е бил начало, а другите цветове са родени.

О, Бену, има ли изисквания в Мистерията, в Нищото?

– О, Бену, има ли изисквания в Мистерията, в Нищото?

– Само една висока степен на жажда за Тишина и вглъбление. Но невинаги, за да познаеш нещо, а за да се преизпълваш с великата Необятност.

О, Бену, кажи и за мистичния поглед, за мистичния възглед на живота

– О, Бену, кажи ми за мистичния поглед, за мистичния възглед на живота.

– Мистичният възглед е в това: всичко, което гледаш, да го въздигаш.

13.08.2023 г.

О, Бену, какво знаеш за изгрева?

– О, Бену, какво знаеш за изгрева?

– В изгрева са Ръцете на Нетер 9, в залеза са стъпките Му, но Сърцето Му е в Зората.

О, Бену, има ли врата към Нетер и ако има, ти как мина?

– О, Бену, има ли врата към Нетер и ако има, ти как мина?

– Вратата към Бога е Чистият, Съкровен Огън, а проходът е чистият Подход, който Сам Нетер ти е дарил, но с твоето усърдие.

О, Бену, що е Мъдрецът?

– О, Бену, що е Мъдрецът?

Той няма в тялото си лъжа, гняв, омраза, осъждане, това е Чистият Огън на Целостта.

О, Бену, знаеш ли някоя мистична Тайна за злото?

– О, Бену, знаеш ли някоя мистична Тайна за злото?

– Да, знам над осемдесет. Ето ти една: знам, че злото ще очисти дори чистотата, защото чистотата още не е Сияние, и ако чистотата не мине през особено пречистване, тя дори би потъмняла. Чистотата е стол, но не е Престол. На Престола може да седне само Сиянието.

О, Бену, познаваш ли Тайната на злото?

– О, Бену, познаваш ли Тайната на злото?

– Да, защото Нетер ми я откри, но не трябва да я изричаме пред хората, ще кажем само допустимото: Злото е скритият Храм на Бога, скритата лаборатория и от това зло са произлезли много служители на Нетер. Спомни си за Йона в устата на кита. Ти знаеш по-дълбоки неща.

О, Бену, кой е отключил природата на злото?

– О, Бену, кой е отключил природата на злото?

– Бог в Своята Безкрайна Любов, Той отключи злото, за да ни предпази от едно бездънно пропадане, което е от пропаст в пропаст, а завръщането от тази пропаст е след милиони години. Ние сме предпазени, защото злото е създадено, за да не станем ние зло.

О, Бену, кажи ми за крокодила, това странно същество не е ли пропаст в себе си?

– О, Бену, кажи ми за крокодила 10, това странно същество не е ли пропаст в себе си?

– Той е създаден от Прастарата тъмнина и затова е бил наричан „господарят на блатата и на мътните води“. Но и той понякога се изморява от блатата и търси по-свежа вода, но водата не го чисти. Той плува в нея, както в собствената си тъмнина, но след много време и за него ще има изход, защото той ще се измори от себе си.

О, Бену, кои са за тебе мъртви?

– О, Бену, кои са за тебе мъртви?

– Тези без Любов, без Огън, защото са без Извор. Те са изгубили Тайнството на Извора в себе си.

Моят Огън погълна мрака на сътворението и сега в сърцето си имам Огън, по-дълбок от смъртта, сътворението.

27.08.2023 г.

О, Бену, коя е най-дълбоката музика?

– О, Бену, коя е най-дълбоката музика?

– Съкровената Същност, чистата есенция на Любовта.

О, Бену, ти къде си почиваш?

– О, Бену, ти къде си почиваш?

– Само в Нетер, само в Любовта. Животът си почива в Любовта, за него Любовта е оазис.

О, Бену, кога Нетер не може да бъде познат?

– О, Бену, кога Нетер не може да бъде познат?

– Когато е скрил Лъчите си, когато се е вглъбил в Себе си, тогава тече само Безвремието. Там, където се яви Нетер, времето спира.

О, Бену, кога Нетер те обича?

О, Бену, кога Нетер те обича?

– Когато Нетер те обича, Той те прави постоянен в Словото, в Божественото Слово. Това означава, че твоят стремеж е приет и затова Словото е с теб.

О, Бену, кога разбираме Словото?

– О, Бену, кога разбираме Словото?

– За да разбереш Словото, трябва да си в Неговата Любов, в Неговото Сърце.

О, Бену, как чуваш Нетер?

– О, Бену, как чуваш Нетер?

– Когато си в Любовта, Нетер ще настрои твоето ухо на Себе си, и ти ще Го чуваш и разбираш, така Той дава Себе си.

О, Бену, кой може да служи на Нетер?

– О, Бену, кой може да служи на Нетер?

– Има една степен на Чистота в човека, тя е Негова и тя може да служи, плува в Мистичното, в Етера, и затова човекът става служител и той все повече придобива Слово от Сърцето на Истината.

О, Бену, какво нещо е Дълбокото?

– О, Бену, какво нещо е Дълбокото?

– Бог е Дълбокото и чистото естествено Го приема. Така Бог присъства в Себе си, така Реалността влиза в Реалността. Когато Бог се влее в тебе, ти ставаш чисто Слово.

О, Бену, къде Безмълвието се чувства най-добре?

– О, Бену, къде Безмълвието се чувства най-добре?

– В Любовта, в чистото Слово, в Нетер, в Покоя.

О, Бену, как се успокоява мисълта?

– О, Бену, как се успокоява мисълта?

– Мисълта се успокоява, когато стане Мъдрост. Докато не е Мъдрост, тя няма Покой и се тревожи, само в Мъдростта мисълта намира своя покой.

О, Бену, какво нещо е мигът с Бога?

– О, Бену, какво нещо е мигът с Бога?

– Един миг с Бога е век, защото е наситен.

О, Бену, какво нещо е мистикът?

– О, Бену, какво нещо е мистикът?

– Мистикът е същество от Неизречимостта на Бога, на Нетер. Сърцето на мистика е Божие Сърце, Сърце еликсир.

О, Бену, знаеш ли тайната на своите крила?

– О, Бену, знаеш ли тайната на своите крила?

– Крилата на Феникса не са от вярата, а от Безкрайната Любов, и затова Фениксът има Меркаба и прониква в Божиите Дълбини. Крилата на орела и сокола са съставени от силна и мощна вяра, но те нямат Меркаба – проникване в Дълбините.

О, Бену, какво знаеш за тайната на Смирението?

– О, Бену, какво знаеш за тайната на Смирението?

– Смирението е мистично, то поразява света. То е по-дълбоко от вярата и чудесата. То е Тайнство, което не може да се изрече. Много мъдреци и посветени дори не го познават. Смирението е Мистична Дълбина.

03.09.2023 г.

О, Бену, какво е Дао и какво е
Лао Дзъ?

– О, Бену, какво е Дао и какво е Лао Дзъ?

– Дао е образът, който отсъства, а Лао Дзъ е великият образ, който присъства, за да покаже отсъствието си, което е отсъствието на Дао.

О, Бену, защо мистикът не може
да осъжда?

– О, Бену, защо мистикът не може да осъжда?

– Мистикът не може да осъжда, защото той вижда Бог навсякъде. За мистика нищо не е обикновено: за мистика дори само едно цвете прави пролет, защото от това цвете-майка могат да се родят хиляди цветя, и те са вътре, в него. Мистикът гледа отвътре.

О, Бену, как живее мистикът?

– О, Бену, как живее мистикът?

– Той е пълен с Нетер в сърцето си. За него дори и без едно цвете има пролет, защото е видял Невидимото цвете в сърцето си.

О, Бену, кажи ми за истинската Любов

– О, Бену, кажи ми за истинската Любов.

– Истинската Любов е връзка на Тайна с Мистерия, на Душа с Дух. Това е връзка на Древната Изначална Дълбина. На земята Душата и Духът се търсят лице в лице, а горе, в Тайнството, те живеят като излъчване в излъчване.

08.10.2023 г.

О, Бену, как се живее в Безкрая?

– О, Бену, как се живее в Безкрая?

– С дълбоко вътрешно виждане. Това виждане е изначалното оръжие срещу всичко, защото, щом виждаш, ти владееш.

О, Бену, защо хората търсят Любовта?

– О, Бену, защо хората търсят Любовта?

– Защото в Любовта сътвореността се стопява и тогава Бог се заражда.

О, Бену, кое е по-дълбоко от нас?

– О, Бену, кое е по-дълбоко от нас?

– Абсолютната Истина. Това е Истината, която е само в Абсолюта. В тази Истина има една степен, която принадлежи само на Върховната Мистерия.

О, Бену, какво е Словото?

– О, Бену, какво е Словото?

– Словото е нещо, което се е излъчило от Бога, за да ни спаси, но само Любовта ни прави безпределни.

О, Бену, каква е Тайната на Мистичното Сърце?

– О, Бену, каква е Тайната на Мистичното Сърце?

– Ако Нетер влезе в нашето Мистично Сърце, то може да огрее целия свят. Велика Душа е скрита в Тайната на Мистичното Сърце – Душата на Нетер.

О, Бену, кажи ми за тайното цвете Арахита

– О, Бену, кажи ми за тайното цвете Арахита.

– То е ослепително бяло, искрящо бяло, великолепно, но няма мирис, защото го е скрило в сърцевината си и само истинен търсач може да го открие, за да го заслужи. Така е със Силата на Любовта, тя е скрита дълбоко в чистотата на сърцето. И Душата е бяло цвете. Тя расте само когато се полива от Любовта.

17.12.2023 г.

О, Бену, каква е природата
на Нетер?

– О, Бену, каква е природата на Нетер?

– Любовта, Той е същностна Любов и затова е реалността. Без Любовта няма реалност.

О, Бену, защо е толкова ценна Истината?

– О, Бену, защо е толкова ценна Истината?

– Защото Истината е преди света и Вселената, и когато се съединиш с нея, тя ти дава свободата. В Истината няма Вселена, няма свят, защото Истината е несъздадена, неродена.

О, Бену, кога се постига Нетер?

– О, Бену, кога се постига Нетер?

– Когато има тоталност и цялостно осъзнаване, защото Нетер е тотално осъзнаване, чисто Единство в Себе си и със Себе си.

О, Бену, кое е красивото в
този свят?

– О, Бену, кое е красивото в този свят?

– Незнайното между хората, Незговоримото между душите. Изговоримото, познатото си отива, Незговоримото остава завинаги.

О, Бену, когато си познал Нетер, какво следва?

– О, Бену, когато си познал Нетер, какво следва?

– Нова степен на търсене и осъзнаване. Иначе в тебе ще се всели застоят. Това, което си познал, трябва да те учи да търсиш още повече това познатото, което всъщност е непознато.

О, Бену, защо трябва да търсиш непознатото?

– О, Бену, защо трябва да търсиш непознатото?

– За да се обновяваме с Неизразимата степен на Нетер. Да спреш да търсиш и да осъзнаваш, това е като влизане в пропаст и мъгла.

О, Бену, знаеш ли за Лао Дзъ?

– О, Бену, знаеш ли за Лао Дзъ?

– Когато Лао Дзъ се е родил, то е било рядко раждане. Родило се е Безвремието, той всякога го е носил със себе си. Когато земният човек се роди, ражда се времето. В Лао Дзъ не може да се роди време, защото той го няма в себе си. Той е всякога нероден, защото е всякога в Дао, Висшата Осъзнатост. Реално е само неосъзнатото. Лао Дзъ е неспособен да се роди, защото великата Нероденост обитава всякога в него и това е Дао.

24.12.2023 г.

О, Бену, може ли да се каже, че Лао Дзъ е Нероденият Древен Покой?

– О, Бену, може ли да се каже, че Лао Дзъ е Нероденият Древен Покой?

– Да. Покоят е нероден. Но когато се ражда земен човек, ражда се едно безпокойство, което трябва да търси пътя си към Покоя, към своята нероденост.

Лао Дзъ е роден от Покоя, от Нероденото и затова той не го търси, защото сам той е Дао, Древният Покой. Ето защо Лао Дзъ е роден като нероден.

О, Бену, на кого служи Лао Дзъ?

– О, Бену, на кого служи Лао Дзъ?

– Той служи на Покоя, на Дао, а като се връща, служи на своята Древност. Където и да е Лао Дзъ, той служи на Дао, Древният Извор.

О, Бену, какво се иска от човека?

– О, Бену, какво се иска от човека?

– Да стане свещен човек. Само така свещеното ще излекува човека от сътворението. Защото само свещеното пътува и се завръща в Нетер.

О, Бену, какво е този свят?

– О, Бену, какво е този свят?

– Този свят е сянката на истинския свят. Ако тук, в сянката, видиш Истината, ще се завърнеш в Истината.

О, Бену, кое е Тайна за теб?

– О, Бену, кое е Тайна за теб?

– Сърцето, защото чрез него виждаме Тайната на Духа и Тайната на Нетер.

Дълбоко в центъра на сърцето ние сме тайна от великата Тайна.

О, Бену, кое е Великото за тебе?

– О, Бену, кое е Великото за тебе?

– Великото Око на Нетер. Всеки миг това Око знае и вижда какво прави всяко същество.

То вижда от най-малкото същество до човека и боговете, и няма нито миг, който да бъде изпуснат. Велико е това Върховно Око.

О, Бену, що е истинската сила?

– О, Бену, що е истинската сила?

– Тя е потаен дар за избраните от Нетер. Тя никога не властва и затова е могъща.

О, Бену, кой е Мистичен според тебе?

– О, Бену, кой е Мистичен според тебе?

Този, който като стъпва по земята, сякаш стъпва в Безкрая, така стъпва само чистият Дух.

О, Бену, защо е важно Смирението?

– О, Бену, защо е важно Смирението?

– То е Сърцето на Сърцевината. Колкото и високо да си се издигнал в Любовта, смири се като песъчинка. Така ще бъдеш оцеляла песъчинка, истинска песъчинка.

О, Бену, кога човекът е започнал да умира?

– О, Бену, кога човекът е започнал да умира?

– Когато му е била дадена свободата от Нетер и когато той е избрал своята воля и злото. Нетер е свобода, която никак не избира злото. Нетер избира само Любовта и Божествеността.

31.12.2023 г.

О, Бену, кажи ми за Сърцевината

– О, Бену, кажи ми за Сърцевината.

– Нашата Сърцевина е нашата Дълбина. В нашата Сърцевина е написано нещо, което е по-дълбоко от всички писания.

О, Бену, какво нещо е
Правият Път?

– О, Бену, какво нещо е Правият Път?

Това е, когато Нетер може да прониква в тебе, тогава духовността и истинността идват сами, а съкровеното е естествено и то тече като изворче, сияещо с чиста вода.

О, Бену, кое е важното нещо в живота?

– О, Бену, кое е важното нещо в живота?

– Да видиш истинската си Същност и тогава тя ще те води все повече към Нетер, защото тя е Негова част.

О, Бену, защо на земята е важен истинният човек?

– О, Бену, защо на земята е важен истинният човек?

Защото чрез него хората ще виждат Пътя си към Нетер. Ето защо Нетер създава истинния човек, за да имат те Пътя си към Него.

14.01.2024 г.

О, Бену, чувала ли си, че Христос е нахранил 5 хиляди души с няколко риби и малко хляб?

– О, Бену, чувала ли си, че Христос е нахранил 5 хиляди души с няколко риби и малко хляб?

– За какво ти е това нахранване, като утре пак си гладен? Нетер ме нахрани завинаги – и то без храна. Какво означава храна в етера, в Безкрая? Това е моят чист огън.

О, Бену, кой побеждава злото?

– О, Бену, кой побеждава злото?

– Само този, който храни Нетер в себе си. Мисли постоянно за Нетер, и Той ще ти се изяви.

О, Бену, къде можем да видим Тайните на живота?

– О, Бену, къде можем да видим Тайните на живота?

– Дълбоко в сърцето си можем да видим Тайните на живота, а дълбоко в Сърцевината на Сърцето си можем да видим Създателя на Тайните.

О, Бену, къде ни води нашата Сърцевина?

– О, Бену, къде ни води нашата Сърцевина?

– Към Мистерията на Нетер. Там, в мястото, където няма знания, а само Древен, изначален Покой. Покой без полъх.

О, Бену, кое е най-красивото в света?

– О, Бену, кое е най-красивото в света?

– Да намериш човек, пред който да изливаш изцяло сърцето си, душата си, тъгата си, радостта си.

О, Бену, какво са Дълбините?

– О, Бену, какво са Дълбините?

– Дълбините са истинският първичен свят, а всички други светове са само отражения на нашия Дълбинен скрит център.

О, Бену, какъв е походът към Нетер и подходът към Нетер-Нетеру – Мистерията?

– О, Бену, какъв е походът към Нетер и подходът към Нетер-Нетеру – Мистерията?

– Подходът към Нетер е Любов, а подходът към Мистерията е само един: Любов, наситена с Истина, наситена Истинност.

О, Бену, какво правиш ти?

О, Бену, какво правиш ти?

– Това, което правя, е Божие дело, а не мои действия.

О, Бену, ти как стана от същество Същност, Феникс?

– О, Бену, ти как стана от същество Същност, Феникс?

Много се молих за велика Преданост, много търсих Истината и чаках тя да узрее в мен… Отне ми 4 милиона години и съществото ми беше прието от Нетер, и полетях с нов особен огън в живота. Да умееш да чакаш, е велика Любов.

О, Бену, какво е скритото, несътвореното?

– О, Бену, какво е скритото, несътвореното?

– Това е нероденото време, Безвремието, освободеното Безмълвие.

О, Бену, кажи ми за Жреците, които са имали деца, как са ги обучавали?

– О, Бену, кажи ми за Жреците, които са имали деца, как са ги обучавали?

– Да дават най-дълбоко скритото в себе си, което е Любов, честност и скрит поток – така децата осмисляли себе си. Чрез Тайната на истинното и съкровено отдаване, и влизали в чистия път на Маат – Истината.

О, Бену, що е истинският човек?

– О, Бену, що е истинският човек?

– Това е единственият човек, който може да твори реално добро, защото Истината му е родена от Мъдрост, а не от знания. Този човек принадлежи на Нетер, а не на миналото. Той постига тайна отвъд света.

О, Бену, каква трябва да е Любовта към скъпо същество, към любимата?

О, Бену, каква трябва да е Любовта към скъпо същество, към любимата?

– Любов с истинска наситеност. Това е Любовта, която остава след заминаването. Тя остава във вътрешната отвъдност и продължава завинаги. Ако няма такава Любов и наситеност, това е било само една приятна среща между души.

О, Бену, защо е важна Любовта?

– О, Бену, защо е важна Любовта?

– Без Любовта всичко си отива от теб: пътят, самоуважението, животът, развитието и ти оставаш сам в себе си, в своята празнота, която нищо не може да я запълни – нито живота, нито смъртта.

О, Бену, какво знаеш за Лао Дзъ?

– О, Бену, какво знаеш за Лао Дзъ?

– Той е древен пламък – част от Върховното Дао и затова от милиони години той язди хаоса и тъмнината, и те му се чудят.

О, Бену, какво сме ние хората?

– О, Бену, какво сме ние хората?

– Вие сте Дълбини отвъд Вселената. Вие се изначални.

О, Бену, какво е Тишината?

– О, Бену, какво е Тишината?

– Поглед в собственото ни древно съкровище.

О, Бену, на кого служи Нетер?

– О, Бену, на кого служи Нетер?

– На великата Непроявеност.

О, Бену, важен ли е човешкият опит?

– О, Бену, важен ли е човешкият опит?

– Не, не е важен твоят опит, а твоята чистота и особеното отношение към Истината?

О, Бену, как се изгражда
истинният воин?

– О, Бену, как се изгражда истинният воин?

– Истинният войн не е в стремежа, а в скритите специални усилия.

О, Бену, защо е толкова важен Покоят?

– О, Бену, защо е толкова важен Покоят?

– Защото в Покоя сме несътворени, изначални и свободни от оковите на сътворяването.

О, Бену, откъде идва виждането на човека?

– О, Бену, откъде идва виждането на човека?

– Всяко виждане е според това доколко имаш Нетер в себе си и Покоя в Дълбините си.

О, Бену, защо светът е в това положение?

– О, Бену, защо светът е в това положение?

– Това е загубата на свещеното, но след многобройни умирания, свещеното ще се възроди и Нетер ще се възроди.

О, Бену, от какво е произлязъл истинският човек?

– О, Бену, от какво е произлязъл истинският човек?

– От безконечното Вдъхновение към своя Източник. Той е роден от този Източник и се самозаражда в Него.

О, Бену, кажи ми за Сет – Сатана?

– О, Бену, кажи ми за Сет – Сатана?

– Сам Великият Нетер е вселил в него мрачна сила, за да Му служи и затова той е особен инструмент, но скритата цел е бяла, по-бяла от снега.

О, Бену, кое е спасението от Сет,
от Злото?

– О, Бену, кое е спасението от Сет, от Злото?

– Бъди в Нетер, бъди в Маат – Истината – и тогава силата на злото е отнета, защото Бог е в Истината.

О, Бену, що е Сатана?

– О, Бену, що е Сатана?

– Сатана е скритият дух на Божия гняв. Божият гняв е насочен срещу всички, които са умрели в своето развитие. Бог се гневи, когато иска да пречисти затъващите съзнания.

О, Бену, какво правиш, когато имаш трудност?

– О, Бену, какво правиш, когато имаш трудност?

– Изпитвам приятно чувство, защото за Нетер всяка трудност е лека. Който постоянно търси Нетер, Нетер го награждава в тази лекота.

О, Бену, какво знаеш за Изида?

– О, Бену, какво знаеш за Изида?

– Тя е разбулила Любовта и е задължила Нетер да ѝ се яви.

О, Бену, защо е важна Тишината?

– О, Бену, защо е важна Тишината?

– Тишината е Учител. Тишината те учи тебе да те няма, а щом те няма, Нетер ще те преустройва.

О, Бену, какво е изумлението?

– О, Бену, какво е изумлението?

– Чисто действие на Любовта. В изумлението Любовта наблюдава себе си.

О, Бену, защо търсим Нетер?

– О, Бену, защо търсим Нетер?

За да познаем себе си и за да открием Пътя си в собствените ни Дълбини – така ние ставаме Божествени.

О, Бену, какво е Душата?

– О, Бену, какво е Душата?

– Душата е съкровено умение на Любовта. Душата е това, което е наситено с Любов.

О, Бену, що е Любовта?

– О, Бену, що е Любовта?

Любовта е разбиране без будност. Тя е изпреварила будността, защото е родена преди будността и Пътя.

О, Бену, как може да лети човекът?

– О, Бену, как може да лети човекът?

– Съзнанието лети с Дух, а Любовта – със сърце.

О, Бену, защо хората търсят Любовта?

– О, Бену, защо хората търсят Любовта?

– За да намерят своята Изначална чистота, своята Божественост.

О, Бену, защо е важно Уединението?

– О, Бену, защо е важно Уединението?

– Защото в Уединението е скрит центърът. Уединението ни въвежда в Духа, в скритостта на Тишината.

О, Бену, какъв е Пътят на Истината?

– О, Бену, какъв е Пътят на Истината?

Истината е Пътят към Нищото – Изначалното състояние на цялост, защото Истината не е видение, това си ти.

О, Бену, какво е Покоят?

– О, Бену, какво е Покоят?

– Покоят означава далече от себе си, за да бъдеш в себе си, в своя център – тогава ти си в себе си, без да си далече от себе си.

О, Бену, какво е Любовта?

– О, Бену, какво е Любовта?

– Лекуващият Изначален разум. И заради това, което може да се излекува без Любовта и нейния скрит разум. Любовта е живият лекар, когато е цяла.

О, Бену, ти как позна Истината?

– О, Бену, ти как позна Истината?

– Когато се разтворих в Нетер, Бог ме възприе, а после и аз Го възприех. Мен ме нямаше нито имах висше аз – така станах Бену, част от Истината.

О, Бену, откъде тази Любов към Бога в тебе?

– О, Бену, откъде тази Любов към Бога в тебе?

– От поглъщането. Толкова обичах Бога, че Той ме погълна. Станах Сърце на Нетер и Той ме погълна.

О, Бену, какво обичаш най-много?

О, Бену, какво обичаш най-много?

– Името на Нетер. В това Име Той Сам прославя Себе си.

О, Бену, кое е това, което цениш много?

– О, Бену, кое е това, което цениш много?

– Правилният глас – само той е извор и обновител в сърцето. Ако хората познаваха правилното говорене, щяха да са извори, които се завръщат в Извора.

– О, Бену, що е правилен глас?

– То е да стоиш редом до Нетер със сърцето си.

О, Бену, що е огънят?

– О, Бену, що е огънят?

– Огънят е пратеник на Истината. Огънят е изначално излъчен от Истината.

Аз живея в тайните на огъня. Защо много същества са изгорели в огъня? Защото в огъня е Маат – Истината.

О, Бену, къде е злото в човека?

– О, Бену, къде е злото в човека?

– Злото е в отрицателното мислене, друго зло няма.

Когато си в Бога и в Неговото Мислене, злото не може да те уврежда.

О, Бену, с какво е изпълнен твоят живот, защо си птица на величието?

– О, Бену, с какво е изпълнен твоят живот, защо си птица на величието?

– Аз съм изпълнена с Любов, с Чист Покой, със Съкровен Огън, с Мъдра Пълнота, а величието Нетер го реши, то не е мое. Ако виждаш величието в мен, ще бъдеш подведен, то е на Нетер.

О, Бену, тревожила ли си се някога?

– О, Бену, тревожила ли си се някога?

– Не може да се тревожиш, защото всичко е Той. Тревоженето е неразбиране на Пътя към Него.

О, Бену, познаваш ли Истината?

– О, Бену, познаваш ли Истината?

– Познавам Истината още когато не е я бях видял, защото, нали от нея съм роден, нали от нейният огън съществувам. Но дали я познавам, само тя знае. Но аз съм жив чрез нея. Истината е говорещата, не сме ние.

О, Бену, кой е твоят дар?

– О, Бену, кой е твоят дар?

– Дадено ми е да живея в движението на огъня, в Сърцето на Нетер, в чудото на Предаността – това е моят дар.

О, Бену, какво очакваш в скрития си живот?

– О, Бену, какво очакваш в скрития си живот?

– Само Нетер. Само миговете с Нетер.

О, Бену, как живеят душите?

– О, Бену, как живеят душите?

– Душите живеят само когато Нетер ги събере. Само Нетер е събирач. Иначе те не са в живота, защото само Нетер е живота.

О, Бену, каква е разликата между тебе, орела и сокола?

– О, Бену, каква е разликата между тебе, орела и сокола?

– На орела и сокола Нетер е дал вятъра – въздуха и полуогъня, защото Предаността им се е отклонила, те не разбраха силата на чистия огън, Свещения Огън и Той ги отдели от Себе си. Нечистият полуогън е създал предела, а чистият свещен огън е освобождение от пределите.

О, Бену, обичаш ли слънцето?

– О, Бену, обичаш ли слънцето?

– Да. Понякога се изкачвам нагоре по лъчите на светлината. Това е моето странно пътешествие.

О, Бену, има ли нещо, което да те учудва в Нетер?

– О, Бену, има ли нещо, което да те учудва в Нетер?

– Да. Как Той така ясно вижда всичко във всеки мрак и всяка тъмнина? Той е наистина Всевиждащ!

О, Бену, какво е Името Му?

– О, Бену, какво е Името Му?

– Само едно: Дълбини, Дълбини, Дълбини. И последната Прадълбина, от която е излязло всичко.

О, Бену, от какво са направени Неговите Дълбини?

– О, Бену, от какво са направени Неговите Дълбини?

– От Сърцевината Му, която е ослепителна, неизтощима и неречима. Не ме питай за обяснение, защото, тук, в тази свръхослепителност, приключват всички обяснения.

О, Бену, кой умира?

– О, Бену, кой умира?

– Който не е видял същността си – умира.

О, Бену, защо толкова обичаш огъня?

– О, Бену, защо толкова обичаш огъня?

– Огънят е надарен с Любов, с живот, с топлина, със сила и с тишина.

– О, Бену, огънят в нас ни е подареният живот, а чрез него трябва да открием несътворения си живот, неродения, в който сме леки като ефира.

О, Бену, откъде излиза твоята Любов, твоят чист огън?

– О, Бену, откъде излиза твоята Любов, твоят чист огън?

– От извора, от Високото Око, което всякога те вижда.

О, Бену, ти обичаш ли извора?

– О, Бену, ти обичаш ли извора?

– Не, аз не обичам. Аз първо се разтварям, а да обичам, самият извор, той ме учи, защото, той става сърцето.

О, Бену, какво е Истината за теб?

– О, Бену, какво е Истината за теб?

– От Истината постоянно излиза слънце. Тя всякога ме осветява с лъчи. Всякога, когато я изричам, тя ме обогатява успокояващо. За да влезеш в Истината, трябва да имаш много чист огън – Изначален.

О, Бену, кой създаде водата?

– О, Бену, кой създаде водата?

– Водата е създадена от своята майка – Любовта. Любовта е изворът във водата. Любовта е очистващият елемент във водата.

О, Бену, кой е могъщ?

– О, Бену, кой е могъщ?

– Който е внимателен в своите мигове.

О, Бену, кой е най-сияещият Феникс?

– О, Бену, кой е най-сияещият Феникс?

– Те са: Озирис, Харамот, Летор. Три върховни сияния – много по-силни и дълбинни от мене. Ако те застанат до едно светилище, то ще изглежда мрачно пред тях, защото мярката за светилище, е мярката на проникналия Нетер в съществото – проникналата Древност. Велика е тяхната мощ и сияние.

Само тези три Велики Бену са създали сами собствените си сияния. Било им е изначално определено от Върховния Нетер-Нетеру, защото са показали Преданост отвъд мярката. Те могат повдигат Вдъхновението дори на Боговете.

Тяхното величие на Покоя е много дълбинно, поради потайната сила на тяхната жертва към Древния.

Тези три се успокояват в себе си, а другите – в Нетер, защото тези три са над своите тайни.

О, Бену, кой е насъщният хляб за това сияние?

– О, Бену, кой е насъщният хляб за това сияние?

– Истината – Маат.

О, Бену, що е Ахет – хоризонт, неопределимото?

– О, Бену, що е Ахет – хоризонт, неопределимото?

– Чистото място – това е твоята Неуловимост.

О, Бену, какво беше ти, преди да бъдеш Феникс?

– О, Бену, какво беше ти, преди да бъдеш Феникс?

– Аз бях от расата на Боговете. Бях слънчево същество и слънцето на Боговете ме грееше, но аз исках да открия Създателя на Боговете и Царя на слънцето.

О, Бену, коя е твоята най-голяма радост?

– О, Бену, коя е твоята най-голяма радост?

– Когато усетя приближаването на Нетер в сърцето ми, тогава се случва преизпълненост и аз знам, че това е Той, а после съм аз.

О, Бену, кой е методът срещу тежката съдба?

– О, Бену, кой е методът срещу тежката съдба?

– Любовта. Ако Любовта разшири сърцето ти, съдбата се смалява.

О, Бену, кой е този, който успокоява душите в другия свят?

– О, Бену, кой е този, който успокоява душите в другия свят?

– Позналият Нетер – той носи в себе си лъчите на Любовта и помага на Душите да видят лъчите Му като свои лъчи. Неговото благоухание става като твое. Който има Нетер, разширява Нетер в другите.

О, Бену, познаваш ли думата празник?

– О, Бену, познаваш ли думата празник?

– Ако един човек увеличава чистотата на твоето сърце, той увеличава твоя празник.

О, Бену, как разбра ти красотата на живота?

– О, Бену, как разбра ти красотата на живота?

– Разтворих Нетер в сърцето си и узнах красотата на сърцето – така сътворих в себе си преклонението.

О, Бену, що е Любовта?

– О, Бену, що е Любовта?

– Любовта е изливане на Душа в нещата.

Любовта е съединяването със свещената земя.

Афоризми за Феникса

Бену е роден от Древната несътворена земя на Любовта.

Бену произлиза от Бен – излъчващото сияние. Това същество е заченато от Нетер.

Бену е птицата на сиянието – птицата на висотата.

Бену е птица, на която Нетер е дарил нещо от Себе си, нещо от пречистия огън.

За Бену Нетер е казал: Да бъде огнено сияние! И тя станала огнено сияние.

Бену възхожда като слънцето – самозаражда се от себе си.

Фениксът е магическа птица. Тя е отвъд птиците. Тя е родена преди света.

Фениксът е сияеща Душа – тя е лъч от Великата Душа на Бога.

Фениксът прелита от Небитието в битието и отново се връща, защото му е позволено да бъде господар на съдбата си.

Бену е познала себе си, защото е била погълната от идеята за Бога и Безкрая.

Бену носи в себе си хекау – жизнената Същност на боговете и огъня.

Бену е същество на огъня и птица на магията. Магията е дошла от острова на огъня.

Бену е древната мистична, огнена птица – същност от Същността на Бога.

Тази птица е приела много дълбоко огъня в себе си, защото тя е приела само Истината в живота.

Този огън е древен остров от страната на Нетерите, Боговете.

Ако вътрешността ти е Божествена, всичко, което правиш, е чисто.

Фениксът е Мистична птица, родена в Сърцето на Нетер. Нетер е образувал Феникса в Себе си, в Своя огън. Тя изглежда като птица, но е повече сърце на Нетер.

Фениксът се обновява в огъня, защото е преживял огненото кръщене. Фениксът пие огън, а не както другите птици, които пият вода.

Фениксът не общува с живота и смъртта, а с огъня и обновяването. Тази птица е посветена в огъня, а това е Мистично Посвещение.

Фениксът не лети с крила, а с огъня си. Тя е възкръснала в огъня, защото се е освободила от старото мислене.

Фениксът е свещено послание на огъня, Свещеният Огън на Любовта.

В Бену Нетер много странно е изваял себе си.

Бену е горяла за Нетер, влязла в Нетер, сляла се в Нетер – и възкръснала в Нетер.

Бену е показала какво е изгарящ стремеж към Нетер.

Бену е намерила Нетер, защото е изгоряла в Него.

Фениксът е част от Мистерията, а не – от историята.

Фениксът твори не живот, а Безпределност.

Фениксът – това е вечният завет на Любовта към Нетер.

Не е ли нашият Дух Тайнството на Феникса?

Фениксът е пресътворил своя огън в Божественост. Другите птици са останали да живеят в стария огън.

Фениксът е избрал за свой водач Нетер, а не себе си.

Фениксът е създаден от Нетер, а другите птици – от боговете.

Поради голямата Преданост на Феникса към Нетер, Нетер му е позволил да стане господар на съдбата си. Всяка осъзната чистота има право да стане господар на съдбата си.

Изворът на Феникса е огънят, а не водата.

Огънят на лебеда е фин и духовен. Огънят на сокола е дебнещ и силен. Огънят на Феникса е чист, жив и божествен.

Огънят на лебеда се е поклонил на Нетер, но не се е смирил. Огънят на сокола се е поклонил на Нетер, но се е възгордял. Огънят на Феникса се е поклонил на Нетер с желание да Му служи.

Бену, това е силата на огъня и Предаността. Фениксът е химн на Предаността към Нетер.

Нетер е Изначалният Феникс. Той е породил Сам Себе си във Феникса, като е видоизменил Себе си. Така Бог разказва във Феникса за Себе си и за вечното обновление.

Фениксът е от расата на боговете. Това е Душа, която постоянно е търсила своя източник с изгаряща Любов… И накрая тази Душа привлякла Нетер, който се вселил в нея и я нарекъл Бену или Феникс, което означава огън от Огъня.

На Феникса Нетер е дал Себе си, поради безкрайната жажда и така Той ѝ е позволил тя да се самосъздава.

Бену – това е онази велика Преданост, която прекратява световете. Тази велика отдаденост е станала посока и път за всички птици-души, а посланието ѝ е: Назад към Праизточника. Тази Преданост се е превърнала в себепознание.

Тот казва: Бену посочва пътя на нашия Дух, пътя към царството на свободата.

Бену никога не умира, никога не залязва, а винаги се обновява. Обновлението никога не умира и не угасва, и никога не изчезва, то само се скрива.

Във Феникса има вложено нещо от неизреченото.

Фениксът се е освободил от света и затова е станал Същност.

Бену е необикновена птица от Безкрая. Нейните мигове са в Безкрая, а не в света.

Бену е птица на Нетер и затова тя е извън времето и пространството, както и Христос.

Бену е полет на Същността, която е отвъд крилете. Птиците летят във въздуха, а Бену лети в Дълбините.

Бену е полет в Безкрая – не е ли това Учението на Буда, Учението за пустотата?

Бену е птица, която е разбрала себе си в Нетер, а не себе си в себе си.

Бену е събитие отпреди милиони години но Майстер Екхарт казва: събитие от милиони години се явява и тук.

Бену, това е образът на Любовта, това е да гориш за великия Изначален Дух.

Тази мистична птица е озарявала храмовете на Атлантида и Египет. Тя е познавала истинските жреци, поради сродството си с тях.

Бену е скрита в Тайната на нашето Древно Сърце.

Колко е мистично: Нетер изглежда на птица, но е чист огън. Този огън на великата Преданост, е който ни освобождава от света и сътвореността.

Другите птици се прераждат, за да се учат, а тази жар-огнена-птица само се обновява. Тя слиза и възлиза.

Фениксът е овладял извисяването в Дълбините. Така Фениксът е открил най-древния храм – Сърцето на Нетер.

Фениксът е вихър, покой и равновесие.

Фениксът е умеел да търси. Той винаги е търсил цялата Истина.

Птиците са странстващи прераждания, а Бену е пристигнала.

Птиците са красиви, а Фениксът е изящен огън.

Фениксът е нашият Древен, Изначален и Дълбинен Път, защото, Фениксът лети в Дълбините а не във висините.

Бену е замисъл на Бога, замисъл на огъня.

Бену е Мистична Същност на Нетер. Тя е част от скритото Му Сърце.

За разлика от другите птици, Бену се движи без време, а другите птици летят във времето.

Учителят казва: Птиците летят в себе си, а Бену е прелетяла над себе си.

Бену е Древният Път на чистия огън.

Бену превъзхожда и миналото, и бъдещето, защото е избрала Дълбините.

Бену ще промени Пътя на птиците души в света и ще ги изведе от времето.

Бену е Дълбина, а другите птици след смъртта нямат Дълбина – ето защо Бену е водач. След смъртта си птиците влизат в невидимото, но не в Дълбините. Само Същността е в Дълбините.

Птиците живеят в ума си, а Бену – в Същността си, в Дълбината си.

Бену се е смирила пред Лицето на Свещения Огън и Нетер. Смириш ли се, променяш се.

Птиците души са излезли от своя Източник, а Бену е влязла навътре в себе си, в своя Източник. Навътре в себе си Бену е открила своята Истина.

Птиците летят, мечтаят, но са изпуснали. Бену е проникнала в етера без мечти, а с Любов и Преданост.

Нетер е съществувал вътре, в Бену, защото тя го е жадувала и поради това, Бену е станала себе си, станала е единство, защото Сам Нетер е Любов и Преданост.

Бену дълго е жадувала да се разтвори, и така тя е станала себе си в своята Изначалност.

Огънят ни е даден, за да придобием Нетер в себе си.

Птиците са външно явление, а Бену е вътрешно явление поради чистото си отношение към Нетер.

Птиците са изгубили Тайнството, а Бену е родена от него.

Бену е Жрец на Бялата Светлина, на Белия вихър.

Въздухът на Бену е Огънят – чистият огнен етер.

Бену – това е великата способност на потайната Преданост.

Молитвата на Бену е Любов към Безкрая. Молитвата на Бену е Любов към Нетер, а не към света.

Птиците души търсят пътя си, а Бену е намерила Дълбините си, защото е Любов. Само Любовта се разтваря в Нетер.

Птиците души търсят в Небесата, а Бену търси в себе си, в Дълбините си, където е открила сродството си с Нетер.

Птиците са летящ въздух, летящи мисли. Бену е летяща Любов, летящ ефир.

Бену е надраснала въздуха и мисленето, и затова лети в Дълбините на Безкрая, в Дълбините на Нетер.

Бену дълбоко е осъзнала, че вярата е спънка. Тя е влязла в Дълбините с Любов. Тя е избрала Любовта – най-древния метод.

Бену не е вярвала в Нетер. Бену не е мислила за Нетер. Бену е любила Нетер с велика Преданост и Нетер ѝ се отдал. Нетер живее в Любовта, а във вярата и мисълта само слиза.

Не можеш да доказваш Любовта научно. Когато Любовта е била, науката не е съществувала, нито писанията, нито дори словото. Бену е разбрала това.

Бену не доказва Безкрая. Бену не доказва Любовта. Бену живее в Безкрая и Любовта.

Фениксът не е мислил за Нетер, той е любил Нетер и тогава ражда се друг вид мислене – истинно чисто, то работи и в говор, и в безмълвие. Само Любовта има чисто и ясно мислене, защото в Любовта се отразява Нетерът.

Фениксът дълго се е подготвял с Любов и Преданост, за да понесе и възприеме чисто Нетер.

Фениксът е роден от вихъра на Нетер, който е слязъл в огъня.

Фениксът е носител на древната есенциална енергия на огъня.

Бену е дошла от страната на Нетер. Преданието казва, че тази свещена птица е слязла на земята върху една първична скала и е възвестила Зеп Тепи – началото на времената.

Бену съдържа в себе си нещо от началото на времената.

Бену се е родила долу, на земята, за да умре и възкръсне в огъня на небето, за да живее там. Коя е тази птица? Преданието казва, че това е Духът на Озирис, съкровеният Дух на Озирис.

Бену е слязла в Хелиополис – древния град на слънцето – небесния град. Тук е имало Хет Бену – храм на Феникса.

Бену владее Тайна: тя владее магическият обрат на времето.

Бену е живяла, за да се разтвори и изгори в Нетер. Бену е една велика Душа, защото тя е от расата на боговете. Всички Феникси са от расата на боговете.

Има случаи, когато някои Феникси знаят неща, които боговете не знаят. Боговете познават свободата, но не знаят за една друга страна, скрита в Нетер. Това е друга и нова Тайна на Свободата.

Бену съществува скрито във всяка смъртна и безсмъртна Душа.

Фениксът е потайно чиста и скрита енергия, която е част от Древния огън на Нетер.

Фениксът е птица, която владее своя вътрешен свят. Тя владее своя духовен свят.

Христос също е Феникс, роден от смъртта и възкресен от огъня на Бога в себе си.

Фениксът ни казва, че животът ни е даден за Вдъхновение, което е завръщане в Нетер.

Птиците са небесни птици. Фениксът е огнена птица и затова е Път към Нетер.

Самото Вдъхновение на човека е Феникс – огнен полет към Бога. Истинското Вдъхновение е Свещен Огън.

Върху Феникса Нетер е излял поток от огнено благословение.

Този Феникс, тази велика Душа от расата на боговете е казала някога на Древния: И да не ме приемеш, аз ще горя само за Тебе! И дошъл ден и час, и Древният ѝ дал нещо от Себе си – от Своя Мистичен Огън, и тя засияла в себе си, и поради постоянството на своята Любов, тя била наречена Феникс.

Фениксът не е птица, а огнена Душа от Безкрая. Тази огнена Душа е скрита в тази птица, която само изглежда че е птица. Вътрешно тази Душа е огнена светлина.

Посланието на тази скрита Душа птица е: Имам само Бог и нищо друго. Другите птици не могат да кажат това.

Тази Душа птица някога много дълбоко е пожелала Бога, и в един момент, Бог я призовал и изрекъл: Ти ще бъдеш Феникс! Ти ще бъдеш Пътя за другите птици!

Нещо много дълбоко в тази Душа птица е поискало Бога и нещо много дълбоко в Бога е погледнало тази Душа – и така те се обменили. В обмяната си с Бога тази Душа е осмислила себе си.

Всяка Душа има определен Неизменен Път към Древния, но само трябва да е дошъл нейният час.

Древният е превърнал чистотата на тази Душа птица във вечен огън – и така чистотата се осмислила.

Йероглифът на Бену е тайна писменост на боговете.

Чрез Бену Древният обяснява Пътя на чистотата към Себе си. Така тази птица е станала част от Безкрая на Нетер.

Бену е птица, която осъзнала скрития си Път. Развитието е скрито дело, защото, чистотата не е показ. Всяка скрита чистота има своя Мистичен Път към Нетер.

Фениксът пие огън от Огъня на Бога, а светлината е храната ѝ.

Сам Древният Нетер живее в живота на Бену с част от Себе си.

Смъртта нищо не може да направи на Феникса, защото, това е птица на свободата и огъня.

Фениксът е пътувал правилно към себе си. Фениксът е познал Тайната на скритото търсене.

Фениксът – това е Мистичният Път на Душата.

Фениксът е преодолял смъртта, защото Бог му е дал допълнителен и пречист огън от Себе си.

Фениксът – това е славата на чистата Преданост. Фениксът е търсил само Бог, а не писания и не света. Другите птици са били увлечени по света.

Фениксът е част от Древната Незнайност. Той е част от Незнайното Сърце на Бога, и затова е осветил мрака си.

Фениксът е пронизал мрака си и така е стигнал до Дълбините си. Фениксът е по-дълбок от тайните на света. Той е символ на освободената от света Душа.

Фениксът е разрешил въпрос от Дълбините. Той е придобил онази Любов, която не умира. Ето защо той е символ на постоянното обновяване на живота. Така Фениксът е станал птица със собствена светлина.

Един египетски Жрец казва: Крилата на Феникса са като тайнството на дъгата. Ето защо Фениксът е станал храм в себе си.

Фениксът е опиянена от Бога Душа. Той е възкръснал, защото е изгорил света и злото в себе си. Така той е станал химн на Възкресението.

Фениксът не е дал сърцето си на света, а на Бога.

Фениксът е изграден от цялостен Божествен Огън, а лебедът и соколът – от частичен огън. Фениксът живее в Тишината на този цялостен Божествен Огън.

Душата на Феникса от милиони години е влюбена в този огън и поради това се е сляла с Праогъня.

Лебедът е Душа. Фениксът е Дух.

Чрез този огън Фениксът е унищожил смъртта си. Душата, това е чистата красота на Феникса, а Духът, това е огнената мощ на Свободата.

Промяната на една Душа във Феникс, е част от Могъществото на Бога, тази промяна е неуловима.

Фениксът е мъдра Душа, създадена от Дълбините на Бога. Фениксът е създаден от чист и първичен вихър.

Фениксът, това са част от огнените лъчи на Бога. Сам Бог е прехвърлил огъня Си в тази мистична птица.

Фениксът е възхвалителна Душа. Тя е възхвалявала мълчанието и Предаността. Мълчанието погребва греховете на говоренето, а Предаността руши ума и сътворението.

Фениксът е плът от огън и Преданост и затова той е Божествения Идеал.

Фениксът е Душа от Дълбините на Древността.

Фениксът е велика Душа, спасила се от пропастта на човешките желания и земното мислене.

Фениксът е свободна птица, защото е създала чистия Божествен Огън в себе си.

Бену е птица на Уединението и скритостта. Бену е птица, която е победила змията на сътворението в себе си. Тя е преодоляла змията, защото, чрез чистия си огън се е завърнала в Несътвореността.

Бену е имала по-силен огън от змията в себе си, и оттук някои са я нарекли Жар-птица.

Фениксът е птица, която е спасила Слънцето в себе си. Ето защо в Египет са я обожествявали. Те почитали огъня-слънце в себе си.

Бог е позволил на Феникса, на тази предана Душа, да се самозаражда в себе си – според своята си воля.

Бену е особено слънце, сияещо в себе си.

Безсмъртието на Бену е награда от Нетер за великата Преданост. Бену е отнесла Душата си в Бога.

Бену е птица на потайното съкровено знание. Това е птица, която носи в себе си светлото начало, защото тя носи в себе си частица от Божественото Начало.

Бену е господарят на земните птици, защото тя има цвета на Бога, цвета на огъня. Това е птица-буря – птица, която е като огнен вятър. Това е птица, която е пробила сътворения свят.

От всички птици Фениксът е най-близо до Бога. И затова тя е придобила съкровен и огнен живот – самата тя е огнен слънчев Дух.

Фениксът е птица от Мистерията, защото, с цялата си Душа е търсила Бога.

Фениксът е символ и на Озирис, и на Христос.

Наричали са Бену: Душа с блестяща красота. Огънят е дрехата на тази красота, на тази птица-душа.

Пътят на Феникса е както Пътя на всяка Душа: към Божията Благодат.

Бену е изгорила света в себе си и затова е станала чист огън.

Фениксът, това е преобразената в Бога Душа.

Фениксът е създаден от огъня на Чистата Преданост.

Фениксът показва, че ключът на живота е отвътре.

Фениксът, това е великото дело на преобразяването.

Само Божествената Душа е огънят на живота.

Фениксът е сърце с голяма сила. Сърцето на Феникса е от огън.

Фениксът, това е твоят Път. Това си ти самият.

Във Феникса се крие Тайната на Душата.

Фениксът е по-дълбок от думите и понятията.

Фениксът е повече огън, отколкото лице.

Фениксът, то е да застанеш пред нещо незнайно. Фениксът е неуловима Душа.

Фениксът е следа от Божия огън. Фениксът е Душа, която е изгорила злото в своя огън.

Фениксът е скрил в себе си закона на трансформацията.

Приказният Феникс

Бену прилича на птица, но е повече от птица: Бену е Душа.

Хет Бену в Египет е означавало храм на Феникса.

Фениксът никога не умира, а само се възражда.

Фениксът кара очите да станат чудни.

Бену живее в Уединение. За тази птица самотата е преизпълнена с Нетер.

Тази птица винаги, когато се е появявала, е предизвиквала трепет. Наричали са Бену летящо чудо.

Очите на Бену са сияещи огньове. В тези огньове е горяла Дълбината на истинската Преданост.

Бену е фина, царствена птица. Това е единствената птица, която е същество от прасветлината.

Бену е птица с едно необикновено качество, то е Възраждането.

Фениксът е Безконечната Любов, която е Принцип на Бога.

Поради своята истинска Любов, Фениксът е станал Небитие – несътворена птица, а в света е само гост: идва, но не остава като другите птици.

Фениксът показва, че Любовта към Бога е ключът на живота.

Фениксът е послание на чистия огън, който се е отделил от Нетер и е станал част от тази птица-същност.

Фениксът има история в Бога, а не история в света, както е и при Христос.

Фениксът е част от вътрешния живот на Бога, част от скритостта и затова е Мистична птица.

Преди да бъде птица, Фениксът е бил от расата на Боговете. Той е обожавал и пламтял само за Бога – и в един момент е бил допуснат. Фениксът не само е бил Любов, той е имал и око за Мъдростта.

Фениксът е умеел да търси съсредоточено Бога, докато другите птици са търсели нещо друго. Фениксът е знаел, че постоянната Любов е пробивът в Нетер.

Фениксът, това е чистото, Изначалното и огнено търсене на Бога. В истинското търсене Бог Сам търси Себе си и Се намира.

Фениксът е избрал единственото светилище в живота си – Бог. Така Фениксът е влязъл в Мистично Посвещение.

Истинското търсене е самият смисъл на живота, защото, основата му е Любовта към Бога.

Фениксът е птица на себепознанието, а това е Същността, която гори да се самооткрие в Бога.

Фениксът и жреците на Египет са намерили себе си в Нетер, в Изначалната си Същност, и затова са осветени.

Това е птица, постигнала фана и бака: първо, е изчезнала в Бога, а после, се е завърнала в състоянието на птица като присъствие на Същност.

Фениксът, за разлика от другите птици, е същество на просветлената Любов. Фениксът е влязъл във величието на Посвещението.

Фениксът ни казва, че само силният Устрем става Същност и Свобода.

Тази птица-същност слиза в огъня да си отдъхне и да се обнови в своята Същност. Понеже е родена от огън, в огън се обновява.

Огънят е спомен за нейното рождение, а Същността ѝ е нейната Свобода.

Бог е Същността, а огънят е нейната проява. Фениксът не е бил същество на вярата, а същество на великата Преданост към Бога.

Фениксът е горял в Предаността, а не във вярата. Предаността е по-мъдра от вярата. Вярата рядко е Преданост, а Предаността винаги е Преданост.

От жажда за Бога Фениксът е разсякъл времето и пространството, за да създаде Бог в себе си.

Предаността във Феникса е единно действие на Бог във Феникса и на Същността във Феникса. Тук те са едно цяло, както е било в Изначалния свят.

Фениксът е бил Свещено Сърце на Бога.

Фениксът, това е Пътят на свещената енергия.

Бену е открила своя дом в Същността си. Без Бог нямаме дом.

Фениксът дълго е търсил и дълго е чакал да узрее Бог в него.

Фениксът е Гласът на Изначалния Огън, чистия огън, потокът.

Изначалният огън е Лицето на Бога. Фениксът, това е обожествен огън. Фениксът е сияещ огън.

Фениксът е Същностен Огън, реализирана Любов. Ето защо Фениксът е енергия на Любовта.

Нетер е видял в Бену огъня от Своя Огън и усилил огъня на Бену, и тя засияла.

Великото търсачество на Бену е вътрешен процес. В това търсене Бог се самосъгражда.

Който търси Нетер, си е спомнил Нетер.

Жадуващият огън в Бену, привлякъл Нетер.

Бену е птица, изоставила себе си, за да стане себе си – и така тя открила не своето естество, а естеството на Нетер – първичното си естество.

Бену, това е предаността на Душата – чистата, искрена Преданост, а не на ума.

Бену е станала птица в Същността, а не птица в себе си.

Бену узнала, че Божествената Същност е Първична и ние трябва да си я възстановим. Бену разбрала, че Същността отстранява свет – така Бену станала птица-дълбина. Бену просто е постигнала свещеното, изначално познание.

В Бену има скрита сила, защото е узнала нещо от Тайната на огъня отвътре.

Фениксът е говорът на Бога.

Нетер е дал нещо от Сърцето си на Бену.

Бену живее в Сърцето си, в Душата си. Душата е нейното светилище. Само в сърцето е Тайната и само в Душата е разцъфтяването.

Бену казва: Сърцето ми принадлежи на Тайнството на Великото Сърце на Нетер.

Аз съм живата Душа и разкрих себе си на огъня и той ми каза: „Ти си част от мене“. Плътта ми е огън, от Свещен огън.

Дружи само с този, който увеличава светлото ти лице и мекотата на сърцето ти.

Моят огън е произлязъл от Нетер – ето защо аз постоянно го насочвах към Нетер.

Всяко истинско сърце изоставя света.

Фениксът е Душа светилище – чист, свещен огън.

В Предаността на Бену Бог си е създал светилище.

Свещеният огън е изречено чисто слово на Бога.

Фениксът е велик унищожител на света, на сътвореността.

Сърцето на Бену е Неговото светилище, то е светилище на свободата.

Когато изгорях в огъня, Бог ми даде нов огън: още по-чист и ефирен. Отидох при Бога очистен и Той ми дари нещо от Сърцето Си.

Дадено ни е нещо отвътре, което може да пробие изначалния мрак – прасветлината.

Очистеният Дух е огън, Истина и Цялост.

Бену е свръхестествено същество, родено в Бога от Древността.

Първият вик на Бену е обявил началото на сътворението и времето.

Бену е птица-същество на извисеното сияние. Жреците в Древен Египет са си водили записи за всяко явяване на Бену.

Бену живее в Бездната на Бога, но тя се е явила от Изначалното Нищо, от Несъществуващото място.

Един от великите Феникси е Божеството Озирис.

Бену е свързан с великата жертва на Озирис. Душата му е велико свободна, но някога му се е случило нараняване – облеченост в тяло, в ограниченост, но той преодолял тялото и се върнал в Бену – станал Феникс на Свободата.

Фениксът се явява само когато има важни събития или когато се ражда Жрец.

В Библията Йов 29:18 за Феникса се казва: „Тогава казвах: Ще умра в гнездото си; и дните ми ще се умножат, както пясъкът“.

Енох казва: Фениксът води пророците през Небесата в тяхното пътуване на откровението.

Енох казва: И видях две велики птици на слънцето – Феникс и те бяха халкидри възхитителни и чудни.

„Апокалипсис на Барух“ – в Библията архангелът казва на Барух, че Фениксът е пазител на земята и че на дясното крило на Феникса е написано с огромни златни букви: „Нито земята, Нито Небесата ме носят, но крилете на огъня ме носят. Само огънят ме е родил“. Ето защо Фениксът се храни с манна на Небето и с росата на земята.

В „Мидраш раббах“ се говори за Феникса след като Адам и Ева яли от плода на дървото за познанието. Ева дала на всички животни да ядат от него, но единствен Фениксът не се подчинил, поради, което получил дара на вечния живот.

Бену е същество, което изцяло се е оттеглило от света.

Според Леонардо да Винчи Фениксът е символ на постоянството.

Според Парацелз алхимика Фениксът е символ на ускоряването на пътя и това е самото Божието дело.

Парацелз казва: Балсамът на Феникса е в сърцето му.

Когато Фениксът се явил сред птиците, те паднали в краката му.

Бену е извоювала собственото си сърце. Бену съществува чрез Любовта в Любовта.

Фениксът казва: Моята душа е влюбена в огъня. Поисках плът от огън и я придобих.

Така както аз горя, така Нетер диша в мен. Тези, които са изгаряли за огъня, са придобивали огъня.

О, Атум, О, Ра, превърни ме в Ах – Дух.

О, Ра, научи ме да се храня с Истината, с огъня на Истината.

Огънят ни е даден, за да открием Нетер в себе си. Не е ли сърцето ми от огън направено?

О, Тот, ти бъди моя защита.

Аз отворих вратата на огъня и открих чудото на Нетер. Нетер е по-дълбок от всички чудеса.

Нетер не може да бъде познат, но чудесата Му са достъпни за нас. Той се крие зад тях.

Аз изгрях в огъня, а Нетер заблестя в мен.

О, Нетер, освободи ме от всякакво зло.

Родих се в огъня, роди ме Нетер от Себе си, заживях в безкрая, защото земята има предели, но понякога слизам на нея, за да си отдъхна и да подишам сладостния вятър.

Открих прехраната си в огъня на Истината.

Блажен е този, който се успокоява в сърцето си.

Нетер е велика Тайна. Нетер-Нетеру е невиждана Мистерия.

Стъпките на огъня са правилни само когато са стъпки на огъня.

Когато сърцето ти е в Нетер, то е мъдър водач.

Истинската Любов е в огъня на Нетер – това е проверено милиони пъти.

Заведох сърцето си в огъня и огънят стана мой дом.

Чистите живеят скрито в света.

Когато вдишваш Маат – Истината – ти съграждаш Нетер в себе си.

Огънят в мен знаеше, че ще се слея с Нетер.

Огънят в Бену е бил силен. Бог го е направил могъщ.

Върховният Съвършен може да създаде много създатели, защото Той е Несъздаденият.

Постави Истината на мястото на злото и света ще умре.

Повдигни сърцето си по-високо от света.

На Върховния Бену сиянието е най-скрито. Той е господарят на сиянията.

АЙРАРА


1 Става въпрос в Бога. (Коментарите под черта са на Елеазар Хараш – бел.ред.)

2 Тълкуване на хоризонта: всяко постоянство постига сливане – то е закон.

3 Нещо като по-дълбока Реалност.

4 Този Феникс е Озирис, който е един от Древните Божества на Египет. Те са ми сродни с Тот като Древни Божества, много са ми близки.

5 Мракът е преизобилна Светлина.

6 Бяла скръб по Мистерията, но тази Изначалната Мистерия, която е била изгубена. И в този смисъл: и тъмнината, и скръбта са голямо благословение, ако се видят правилно.

7 Нещо като двойно слънце.

8 Свободен от ограничение…

9 Лъчите на Слънцето

10 Според мен е остатък от Древното зло, не от най-голямото зло. Древното зло е дълбоко от Прастарата тъмнина.

Лични бележки

Елеазар Хараш

РАЗГОВОРИ НА

МОЕТО СЪРЦЕ

С ФЕНИКСА