Приятелски разговори с Елеазар Хараш Варна 2023 година - Търсачка - svetanaknigite.bg

Приятелски разговори с Елеазар Хараш Варна 2023 година

Елеазар Хараш – Поздрав и благодарност към всички на този ден 29 01 2023 г

Мистикът има ясно неразбиране за Древния, защото е избрал Незнайното.

Поздравявам всички тези Души, защото сме Едно Цяло, и това е още, преди да слезем на Земята – и затова сме заедно и тук.

Елеазар Хараш – Тайната на твоя враг 11 03 2023 г

Светците още не знаят този въпрос. И тези, които не разбират врага, както казва Василид – не могат да разберат и Тайната на своя Бог. Човек, който не е разбрал тайната на своя враг, не може да разбере Бог. И както Учителят казва: „Който не е разбрал дълбоко злото, не може да разбере Бога“. И затова… защото Бог е скрит в злото, друг вид тайно служене нали – за израстване в Бога – и много хора не го разбират, особено църквите, горките. Ама и окултисти има – от Братството има, навсякъде има такива хора, да. Това е важен въпрос, насъщен. Защото ти ако вярваш, че има само Един Бог, който действа наистина във всеки миг… Сега правим книга „Афоризми за Мига“ с Вяра – цялата книга има такива дълбоки моменти. И там се казва от Учителя, че може да постигнеш нещата по-бързо от секунда, със скоростта на светлината, ако влезеш в този миг. Ама този миг обаче, се оказва, че трябва да си го създал от миналото. И сега да стигнеш до него, защото Бог обикаля милиарди същества и идва при тебе за този миг. Ако го изпуснеш – пак, след време. И когато си го създал, е както в Дзен се случва – едно удряне с пръчка – Посветен, и промяна на курса на живота. Но той го е създавал, чакал го е, жадувал го е – и в момента… Защото някои хора може да ги биеш по цял ден с пръчка… Врагът, злото, са голяма Скритост на Бога и там е най-дълбокото израстване. Надрастваш и религии, библии, писания – всичко. И почваш да четеш Библията с Духа си и с Бога, а не самата Библия – тя отпада. Трябва да четеш с Духа си какво… А Бог е по-дълбок от Библията и затова може да ти каже по-дълбоки неща, включително и неписани. И това го сметнах… То тръгна от Василид, този, Гностика… Главните неща вчера от него бяха и аз допълних малко там – за Любов към враговете. Остава си дълбок въпрос, много хора не могат да го разрешат, но и донякъде да го разрешиш, пак е, нали…

Елеазар Хараш Бог е Господарят на нашите врагове 11 03 2023 г

Бог е Господарят на нашите врагове – Той ги води. Любовта към враговете ни отделя от дългата и тежка карма и еволюция. Само с една дума врагът може да изчезне от нашия живот – ако Бог я произнесе – но Той иска да израстнем и да спасим нещо в себе си, и затова изчаква. Враговете са в Ръцете на Бога, но ние още не сме в Неговите Ръце. Бог изпитва Дълбините на нашата Любов чрез враговете ни, иначе не можем да Му служим. Без враговете ти не можеш да влезеш в Дълбините Божии. Чрез враговете Бог иска да ни даде Себе Си. Ние се нуждаем от враговете си за собственото ни израстване в Бога, за да станем като Бога. Враговете са нашето скрито Благословение. Враговете са потайни ходове на Бога срещу неговите избранници. Враговете лекуват неправилната любов в човека. Когато любиш враговете си, Бог ще се справи с тях. Убийството на враговете е изгубване на Бога, а „Любете враговете си“ е завръщане в Бога. Враговете не са реалност в Бога, но понеже ти още не си в Бога, Бог ги изпраща, за да израстнеш в Него. Смирението е изтребителят на враговете – тук трябва да кажа, че смирението ги вижда най-дълбоко, понеже смиреният има – дълбоко смиреният – има само едно възприятие – вижда Бог навсякъде. И той разгадава ходовете и на враговете, и на пре-дълбоко… Т.е., преданият на Бога има много скрита дълбока гледна точка, която може да споделя, може да не споделя – това е друг въпрос. Там, насаме, между тях… Ако ти си в Бога, къде са враговете? –Заключени са. Враговете лекуват нещо важно в нашия път. Който няма любов към враговете си, убива себе си. Враговете се страхуват само от Бог и от Любовта. Враговете могат да спечелят нещо в тежката си карма – при общуване с хора на Любовта. Враговете са изпит за самоконтрол. Враговете развиват в нас устой и търпение. Враговете са заставени от Бога да работят за нас, ако го разберем. Любовта е опасност за всеки враг. Ако не възлюбим враговете си, ние оставаме в падението. Враговете носят или падение, или голям Възход. Чрез врага Бог идва при тебе и ти казва: „Пресътвори себе си, спаси се от застоя.“ Кой управлява врага? – Скритият Бог в него.

Стига дотук… Има… аз ще ги изнасям след време, ама няма да е скоро.

Елеазар Хараш Мистична Молитва. Дълбоко разбиране на злото 01.04.2023

Това е една молитва – нещо като „Отче Наш“ според Суфите.

(Мистична Молитва)

„О, Всевишний! Само Ти имаш Величието и Могъществото. Моля Те, в Името на Исми Ахзам, направи невъзможното и позволи чудото, защото Ти Си Цялото Име на Съвършенството. Само Ти можеш да направиш всичко. Ти Си Могъщ Властелин и Създател. В Тебе е Съвършеното качество.“ – и тук вече можеш да добавиш, примерно, ако искаш : „Възроди ме!“, „Оздрави ме!“, „Води ме!“ – тука вече по свобода, но идеята е да се призове Съвършеното качество. Отделно може да се прави формула да придобиеш Съвършеното произношение, защото трябва много от дълбоко да излезе и така, с упражнение, като искаш да те учи и на Исми Ахзам, и на всичко… И накрая Той ще влезе да го произнася, и тогава може да стане много дълбоко. (Дълбоко разбиране на злото)

Пък иначе ще ви прочета малко неща за злото, защото само като го разберем, ще разберем Бога, и затова… Почвам тука един тефтер и така, по малко ще ви чета. Значи…

В дълбокия си и Таен смисъл, злото не е противоположно на Бога, а само идея в Бога. То е пусто, нищо – нито е зло, нито действа. – Просто то не може да действа. Даже и Христос няма действие. Само Бог действа.

Злото не е противоположно на Бога, злото е противоположно на човека. Докога? Докато човекът израстне. Бог и Безкраят нямат противоположност. Черното не е противоположно на бялото, то е само контраст. В скрития си смисъл, злото съвпада с Бога и с Безкрая. Злото действа като разрушаване, но то не е унищожаване, а изменение. Разрушението движи измененията, преобразяванията. Във Висшата Чистота злото не съществува. Злото няма воля – то е слуга и може да бъде погълнато от Бога, защото няма основа. Твоят враг е твоята тъмна половина. Врагът е отвътре – това е твоето невежество. Осъзнай себе си като враг, осъзнай, че имаш тъмна половина. Падналите ангели са придобили човешки тела, за да задоволят своето падение с мисли и чувства. Падналите ангели са научили хората да създават оръжия за войните. Падналите ангели се въплъщават на земята в течение на хиляди години. Те са тук, сред нас, и заемат високи места навсякъде в света. Падналите ангели развалят благородните усилия на човека чрез надсмешки, подигравки, и, разбира се, в определеното време, те ще бъдат съдени от Божията светлина. Книгите на Енох са Велик Ключ за разкриване на Тайните на падналите ангели. Те са сред земното човечество и пречат на хората да възприемат Чистата Светлина на Словото и да получат Истинското Знание. Падналите ангели носят облика на обикновени хора, но са и скрити в тези хора, и действат много умело, и предпазливо. Коренът на злото е в падналите ангели и в тези, които се съгласяват с тях. Те шепнат на човека всякакви заблуди, грехове и нечисти мисли. Те са нефизически, но могат да въздействат и физически. Падналите ангели са обременени от своето минало, обременени са психически, и затова могат да влияят върху психиката.

Да, това е, в общи линии. Човек трябва да се научи да изработи Божествено мислене и тогава почва да ги отстранява, и даже когато те му влияят, те ще получат нещо от това Божествено мислене. Ще получат подкрепа. Примерно, на Голгота – сега се сещам. Не може човекът на ума, умственият човек, да бъде изпратен на Голгота. Той няма какво да даде на Голгота, той няма Любов, и затова там са само избрани. Голгота, кладите – всичко това са само за избрани хора, никога за умствени хора.

Елеазар Хараш Приятелски разговор за Пътя Елеазар за себе си 01.04.2023

(За слабото място в човека)

Значи, Бог знае слабото място на всяко същество – когато го удари там, светецът веднага става грешник. Въпрос: Може ли човек да овладее това слабо място? – Чрез Бога, чрез Дълбините и особено чрез смирението, което е големият поглъщател – не само на слабото място, но и на добродетелите в човека. Смирението е по-дълбоко. Смирението е тоталното вселяване на Бога в човека и тогава слабото място изчезва. Да, това е…

(За доверието)

-Сега, аз имам към тебе няколко мисли и разсъждения, и те моля да ги коментираш.

-Да.

-Когато отвън приятел ни предава доверието, то е защото сме изменили на себе си, на собствения си Път. Трябва да изправим нещо в собствения си Път, а дали като последствие ще се оправят и външните отношения – това е Божа работа.

-Когато някой те атакува така, по този начин те атакува така, значи, иска се да промениш своето мислене в Божествено. Когато промениш мисленето си, променяш събитията.

-А външните факти и събития са неутрални – нито за нас, нито против нас.

-Не, те нямат…

-Бог действа.

-Те са насочени към израстването на всички.

-Но те се осмислят или разбират само когато се преживеят.

-Да, но и с… новото мислене може да ги промени, то има власт. Както кармата може да се очисти, може да се блокира, може да се преобрази. И няма значение какво е писано, човек може да го направи това нещо, защото Бог в нас няма съдба. И, съединявайки се с Бога, и едно разбиране, може да ти промени хода на… Защото иначе все ще отлагаш.

-А как можем да отидем отвъд тези факти и събития?

-Ами точно това, чрез все по-дълбоко Единство с Бога – и затова се иска голямо търпение. Значи смирение, кротост – когато Христос казва „Аз съм кротък и смирен“ – означава Дълбоко Неуязвим, Божествен. Няма кой да го докосне в тези качества.

-А това не е ли чрез силата на намерението и устрема към Истината като цяло?

-Ти трябва да имаш сила на намерението, обаче трябва да е много осъзнато. И тогава това намерение променя също събитията. Но то пак е Чисто мислене.

(За болката)

-А това, че нашите лични неразположения, горчивини, болки, заблуждават. Всяко едно отношение в живота ни е отношение към Бога и как можем да кажем, че Бог ни е наранил – това е просто неразбиране – закон на кармата.

-Да, значи, Бог отвън ни атакува със събития и може да изпрати човек, който те обижда, мъчи те, за да може Бог да израстне в тебе, после да го отстрани и ти да влезеш в Единство с Него. И целта му е чиста на Бога, въпросът е, че ние не я разбираме някой път. Мислим, че някой ни мрази, а Бог иска израстване.

(За изповедта)

-Травмите и болките се лекуват с разкаяние и осъзнаване. Споделянето навън често е лицемерно самозалъгване, човек има нужда от изповед към Бога, а не от споделяне.

-Дълбока, коренна изповед означава помитане на всички тези духове и паразити. Искрено, насаме, заключен сам в стая.

-А споделянето навън помага ли?

-Ако споделяш с духовен човек, който ще участва с формули и като подкрепа – помага. Още един човек участва с формули за тебе – това е един плюс.

(За травмата и приемането)

-А как се лекува травмата?

-Ами, например, да кажем – травмата е някаква болка, дълбока болка. Ако напълно приемеш болката – напълно я приемеш – ти я поглъщаш. Тя се видоизменя. Ако я приемаш донякъде, тя остава.

-А това приемане в нас не го ли прави Бог в нас?

-Ами то го има в нас вродено. Ние можем да задвижим Бога и приемането, чрез приемане.

-Чрез постоянни усилия и молитва?

-Той ни е дал всичко. Той ни е дал всичко, както Кабалата казва „Няма нужда от спасение, защото Древният изначално ни е дал Дух и Душа.“ Няма нужда от вяра, Той като е дал Дух и Душа, Той вече ни е спасил. Ние само трябва да ги събудим, както го правят в Будизма, в Дзен, в Дао – те не чакат… Ако чакаш спасение, значи се чувстваш неспасен. А пък ако живееш в Бога, няма какво да се чувстваш – ти си си в Бога. Не чакаш спасение.

(Елеазар за себе си)

-Петьо, ти как се обърна към Бог в този живот?

-Ами…

-Имаше ли криза?

-Имаше тежки изпитания, обаче…

-Обръщането, първоначалното обръщане?

-Ами, просто чрез книгите на Учителя и като във вид на пожар, на Вдъхновение, но то е сято от миналото и просто сега идва и пак се запалва, и просто изключваш света и почваш якото отдаване. Жестока преданост. Забравяш всичко – света, хората… Имах години наред усамотение. Уединението е много важно за всеки ученик – сам да работи, на затворено, и така да расте. Контактите са донякъде.

-А това разкаяние, дълбокото, за което говориш, когато се е случило – колко преди него беше обръщането?

-Ами минаха години и в хотел Екселсиор ли беше, направих си пълна изповед… Каквото се сетих да си кажа, и получих голямо разтоварване, пометени бяха духовете, и дълбок мир – знака, че си го направил искрено – дълбок мир получаваш в Душата, дълбока радост, която не може да се замени с нищо – означава, че си го направил както трябва, искрено. Казваш си всичко пред Бога.

-Шестият Старец казва, че Бог позволява това разкаяние, значи пак е позволено?

-Ти трябва да се пробваш…

-То е от лични усилия, но…

-Да, трябва да се пробваш, да го искаш, и то узрява, узрява, и в един момент става напълно искрено.

-Но дори и при теб, от обръщането, до разкаянието са минали години.

-Ами аз в начало не го мислех, аз просто бях погълнат и много работех, и после разбрах, че то е важно. Защото то прави скок. Коренна промяна прави… и помня една германка, която ме видя и каза: „Ти си друг!“ – на следващата година. Ние сме нямали интимни отношения, просто уважение, но на другата година като ме видя, каза „Ти си друг!“, викам „Така е.“

-Но ти говориш не за този скок на Новораждането, а че всяка една от степените, когато минаваш през нея, всъщност е малък скок.

-Да, онези 7 степени… Да, да.

-А това, което Учителят говори, че всяка една степен има 7 подстепени, значи наистина, това отнема години между степените?

-Ами зависи от миналото, зависи от сгъстяването, зависи от Единството с Бога, зависи от жаждата. Устремът може да привлече Бога на своя страна и да Го задължи. Суфи казват: ако един Истински Суфи, смирен човек, може даже да промени Волята на Бога в някои области, няма значение какво е писано. Има власт да променя. Волята на самия Бог. Но той смиреният човек и преданият, той е човек на Бога.

-А коя е най-голямата болка, която е трябвало да преживееш в живота си?

-Ами имаше един период на голяма скръб, нещо като Дълбока Космическа Скръб, нечовешка. За това, че хората не разбират Учителя и братството, и Пътя на Любовта, Мъдростта и Истината. То беше най-голямата скръб като бреме, но не в човешки смисъл. Защо хората са изгубили… и тогава така, по друг начин, на дълбоко ниво преживяваш… Говорят много за Учителя, а пък са останали настрани, и това е тежко за развитието…  и на тези хора, и на другите около тях.

-А как си преживял раздялата със Сродната Душа, това не е ли голяма болка?

-Не, ти като си погълнат от Бога не мислиш за Сродна Душа. Освен това, твоето най-дълбоко сродство е Бог, а на по-дълбокия план е Абсолютът.

-И никога нищо от този ежедневен, материален живот, от отношенията, не ти е причинявало дълбока болка?

-Дълбока болка – не, страдание донякъде, за да те въведе още по-дълбоко в Бога. То е спомагащо страдание, благославящо. Т.е. търси винаги само и само най-много Бога и нищо друго, от Бог вече се тръгва към Древния.

-А някога искал ли си да имаш семейство, деца…?

-Никога…

-Въобще имал ли си такава идея в себе си? Дори в младите години?

-Не, Бог и Учителят стават твоето семейство и след време пък по-дълбоките неща…

-Ама никога не си имал тези идеи в себе си?

-Аз примерно сега ще говоря в интервюто за Христос, нали… И много дълбоки неща ще изнесем, но Той не ми е… Мога да говоря години наред за Него, но Той не ми е дълбокият интерес, защото имам друг интерес, който от Кабала го разбрах – Скрития Живот на Бога. На Самия Бог, не на Христос. И после вече към Мистерията. Няколко неща са, по-дълбоки, които ме интересуват. Не тези неща. За семейство въобще не става въпрос, и за…

-Дори семейството, в което си израснал?

-Те са си… те са участници от кармата и много хубаво си живеехме, макар че са глухонеми, разбирахме се…

-А това обръщане можеш ли да кажеш в кои години се е случило на живота ти? Първоначалното обръщане.

-Трудно е да засека големия, нали… Почнах от около 8-9години изучаване на Мъдрост, на афоризми…

-Как от 8-9 години?

-Ами оттогава имах тръпка към Мъдрост…

-Къде ги намираше тези книги?

-Ами имаше книги „Мъдростта на вековете“, кой каквото в по—сгъстен вид, и постепенно… Но чак на 28 години голямата запалка. Късно, късно, но пък от друга страна – според карма – навреме. Според Божия План.

-Ама това защото е подготвено от миналото?

-От миналото е подготвено и постепенно става Пожарът, и като стане вече, нямаше спиране, знаех, че… Това казах и на държавна сигурност като ме караха да напускам, да се отказвам от тези неща: „Не се месете в Божия План, ще бъдете пометени!“ . Той вече ти дава Духът една убеденост и ти вече знаеш, че това е задача, мисия… Негова мисия нали, но Той ти дава тази смелост, и тази смелост ги поразяваше, защото то за тях е изненада. С тях не се говори така иначе, но Той когато Бог е с тебе, Той е с тебе, и те са изненаданите, и те са… Но не винаги се изказваш така смело, гордо… Сега много по-смирено щях да действам, но тогава на моменти го нямах смирението.

-Сега как би го казал?

-Ами, „Продължавам си по пътя, вие си продължавате по вашия път“, но без…

(За искреността и Духа)

-А, Петьо, идеята, че искреността в живота трябва да е насочена навътре към Бога. Че външната искреност често е криворазбрана. Учителят казва, че е много опасно говоренето, защото съвременните езици не са създадени от Бога, думите са двусмислени и изкривени. Само когато Любовта заговори в човека, всички го разбират. Но преди това, трябва да е дошъл Духът – тихото състояние.

-Духът има… Учителят дава тълкуване за мярка за Духа – Абсолютната Разумност. Това е Духът в човека. И ако разгледаш дали си Абсолютно Разумен във всичко, което правиш, ще знаеш дали имаш Дух. Но аз имам и друга мярка, дълбока, за Духа. За мен Духът е, Чистият Дух, говорим – това е Съвършено Тяло без тяло. Такова е.

(За Древните Думи)

-А каква е Силата на Древните Думи? И за съвременните езици.

-Ами те са нещо като Сърца на Древния, Негови Излъчвания. И когато дълго време повтаряш, правиш пробив, и тази дума – една дума – може да те извиси извън кармата, извън света, извън Вселената… Защото тя е Древно Ядро от Истина – Чист Лъч. В нея няма сътвореност, тя е Несътворена. На по-дълбоко ниво е още по-Дълбока и от Несътвореността. В нея няма двойственост – Абсолютна Чистота. И това те води към Ядрото на Древния.

-А как така Бог позволи да почнат да идват при нас отново Древните Думи?

-Ами Той си е Естествена Любов към Душите и иска да ги привлича винаги към Себе Си – такъв е Естественият Закон на Любовта. Не е нещо особено. Бог действа… Бог може да действа само в любящите, в светлите умове, не го чакай на други места да действа. Благородните.

-Това е специален момент в развитието на човечеството и на земята.

-Ами Той го решава, не го наричам „специален“, наричам го Естествен момент, защото Той естествено обича Душите, и Любовта Му е естествена, и Древните Думи са естествени, и всеки ще си подбере естествено Думите, които харесва. Защото някой ще подбере едни Думи, друг ще подбере други Думи, но те са… Те правят Пробив извън света и извън Вселената… Една Дума е по-Дълбока от Вселената, от света и от цялото сътворение, и от всичкия хаос, нали, който… Хаосът е излъчване на ума в света, този хаос, който виждаш – това е излъчен ум и неговите проекции. Ние трябва да влезем в Духа.

-В другите епохи на човечеството слизали ли са Древните Думи?

-Ами винаги са слизали, и в Тибет, и в Индия, даже имам една книга – Енциклопедия на мантрите – не съм я преглеждал още. На много народи. И в Египет е имало… Аз лично ползвам, значи, Египетски думи, Арабски думи, Ватански думи, Древни Думи, Обръщения към Учителя, към Абсолюта, към Христос, Към Мелхиседек молитва, към Мистерията, нали… И така трябва да има човек… Харесвам и Арабските, не ги деля, нали. Примерно, има една от любимите ми, Субхан Аллах – Бог е Пречист в моето Сърце. Тя ми е една от дълбоките, които… Но няма значение народите – чувството, което влагаш, всичко е Единно, всичко е Единно. Древните Думи не се делят на народи, макар че се водят уж към еди-какъв си език.

(За молитвената практика)

-Ами, Зикр винаги… Зикр, формули, молитви, както и да го наречем – това е все заличаване на света и на цивилизацията на ума –Дървото на познанието. Постепенно заличаване на всичко човешко, отмахване на човешката природа и накрая остава естествената, Божествена.

-Как би трябвало да изглежда една всекидневна програма? За човек, който тръгва в Пътя сега.

-Ами много е лично, но трябва да си избере поне около 10 формули по свобода – от книгата, да кажем. И след време ако все повече му харесват, нали, ще ги повишава естествено, защото трябва да му е естествена програмата, а да не е… Да губи качества, да почва да му тежи програмата… Трябва така да си ги направи, да си избере Есенциални формули…

-А Древните Думи?

-Също, те са вмъкнати в това, в програмата. По свобода.

-Т.е. формули и Древни Думи по свобода.

-Да.

(Първо е Бог и Учителя)

-Аз като правя някаква грешка, не искам от никого прошка, просто си казвам пред Бога и искам съвет – Той да ме поучи, Той да подобри, Той да даде метод, нали. Няма какво да се обяснявам на хора, защото аз не съм си посветил живота на хора или на общество. Нито хора, нито общество ме интересуват – само Бог – и чак тогава Той знае вече как да действам към хората. Но първо е Той.

Елеазар Хараш – приятелски разговор за Пътя, втора част 04 2023 г.

(За думата Внимание)

Страшна дума е… Това е дума, която е по-дълбока от света и не прави никога карма. Ако ти имаш внимание, не можеш да направиш карма. Знаеш си постъпките, тайните постъпки особено, намеренията, особено тайните постъпки – защо действаш така – и ти си пред Бога чист. Какво значение има какво казва светът и хората? Примерно: отричат ме Братството, или хора, или от света – ако Бог ме е приел, какво значение има? Всичко се разпада.

(За предаността)

Ами само при голямата преданост може да надрастнеш събитието, защото Бог движи тази преданост… Той ще каже на събитието, на трудността, на страданието – то е същество – и ще каже: „Настрани от Моя Път!“ – при Велико Единство с Бога, но… Това обикновено означава… обикновено е от около 18 часа на ден преданост, посветена на Бога, което е трудно постижимо, като цяло. Това означава, че и другите часове, през това време, ти като си предан на Бога, ти и по време на сън си предан.

-Как изглеждат 18 часа зикр, постоянни молитви, формули?

-Не… молитви, духовна работа, духовно мислене, духовно чувстване… Чисти намерения, проучване на тези неща – това пак е духовна работа. Защото в Бог… за Бог какво означава събитието? Той го създава и Той го преодолява. При Единство с Него, Той си го преодолява естествено. То е негов слуга – всички събития Бог ги движи, те са Му слуги.

-Значи това предвиждане на събитията, което ти правиш, е защото има път и възможност те да бъдат отменени?

-Да. И не е хубаво да отлагаш, нали, както много… щели да станат някои индийци в… имат много прераждания докато станат Буда. Само че ти не знаеш следващото прераждане в какви условия ще попаднеш. Затова трябва да използваш сегашните условия за преданост към Бога и към Единство. И след време вече да влезеш в Мистично Единство.

-Т.е. събитие, което не може да бъде отменено, ти не говориш за него?

-Ами малко събития могат да бъдат променени, защото може точно от него да израстнеш. И защо да искаш да го отмениш, като Той го е изчислил, за да израстнеш. Но то може да се скъси като време. Вместо 3 години да страдаш, може да е 2 месеца.

-Значи когато се позволява да се говори и да се предрича, и да се предсказва за нещо, това е, защото то може да бъде смекчено, поне.

-И даже и видоизменено.

-Видоизменено.

-Да.

(За Третата световна война)

-А това когато Учителят говори в беседите за Трета световна война…

-Да.

-И Той споменава, че тя може да бъде избегната… Защо Той говори за нея?

-Значи, ако човек си промени дълбоко решението по някакъв въпрос и дълбоко си промени мисленето, и Бог си променя отношението към Него. Имало е в Библията случай когато група хора, народ, си променят… решават да се разкаят – Бог променя съдбата им, променя събитията, които ги очакват. Очаквали са ги определени събития – тежки – Той ги променя.

-Когато говорим за подобно събитие като Трета световна война…

-Да.

-Какво е необходимо, за да бъде избегнато?

-Ами, все повече осъзнати хора и все по-малко обсебени – от ума и от падението. Обаче тя не ни засяга – и да се случи, и да стане… не ни докосва Духа и Душата. Аз ти казах – Духът е Съвършено тяло без тяло.

(За покаянието)

-Тази идея от Шестия Старец, че най-големият грях не е гордостта, а неспособността за покаяние…

-Ако нямаш способност за покаяние, трудно ще влезеш в Развитието. Гордият човек ако си остава горд, той е обречен. Той задължително ще бъде унижен и смачкан. Защото той не върви в Правилността. И той няма такава способност, обаче когато бъде смачкан, ще има – което е жест на Бога. Който бъде смачкан, той трябва да поиска да се смекчи. Ако е още горд, чакат го нови… Животът… той предварително ще бъде унижен, то се знае. Ще бъде съсипан. Гордостта не влиза в… тя е обратна на смирението.

(За подхода)

-Всичко е сято, но можеш да промениш сеенето сега. Можеш да промениш подхода си, и Бог го променя към тебе, и се смекчава. Като види, че се стараеш.

(За Толтеките)

Те въобще Толтеките… Едва ли има нещо, от което да не са се отказали. Включително от Истинската Любов. Включително… Защото те избират Бога, а не Истинската Любов – още по-високо ниво.

(За разкаянието)

Да, за да… Може би това ще помогне да се домогнеш до тоталното разкаяние, което вече ще ги помете. Защото разкаянието не е разкаяние, ако е 90%.

-Значи говорим за… значи, самото разкаяние, което Учителят говори като степен, че има 7 подстепени. Говорим за степени в разкаянията.

-Да.

-То се случва много пъти в живота ти?

-Много пъти, докато дойде Истинското. Защото ти може да го правиш, пък то да е непълно, да не си изцяло искрен… Пък ти като поискаш да си изцяло искрен, Той ще ти припомни малките грешки, които си правил, въобще грешките, каквито и да са… и тогава грешките те упътват, те изчезват, Той ги помита. Изтрива ти ги, дори в това число и убийство.

-Това, което казва Шестият Старец: „Истинското разкаяние е Велико Божие Докосване“.

-Да.

-„Ако Бог е позволил Истинско Разкаяние, ти ще се влееш в Бога.“

-Разтоварваш всичките си кармични духове. Просто ги изпращаш във вятъра.

Елеазар Хараш Искрата по Майстер Екхарт. Два въпроса. Най-важното за всички 24 06 2023г

(Искрата по Майстер Екхарт)

Значи, днес ще говорим за Искрата и имаме два въпроса така, кратки, и това е Ядрото на… Така, кратко, и краткото е винаги най-хубаво. Значи, Майстер Екхарт е това: Искрата е Дълбоко вродена в човека, а свойството ѝ е Премъдрост. Искрата в човека е Древната Сърцевина, Мистичното Ядро. Искрата е Единосъщна с Неопределимото Божество. В Пустинното и Бездънно Божество няма нито творение, нито образ. В тази Пустиня иска да се хвърли Божествената Искра. Искрата е Древното Първично Излъчване. Искрата иска само и единствено Същността на Бога, както е бил Той преди творението. Тя иска самата Му Цялост, както е бил в Изначалния вид. Искрата иска само едно – Мистерията, Глъбината на Глъбините. Чрез Искрата ние не сме дори и Същност, а нещо по-дълбоко. Искрата иска Абсолютната Тишина, Безразделната Тишина. Това е тази Тишина, която не общува с нищо, която се покои неподвижно в самата себе си. В смисъл: не дава и Мъдрост даже – то е компромис. Искрата е свободна от илюзията на реалността – тя е над реалността. Искрата е отвъд Дух и Разум, и Душа. Тя се ограничава в тях, за да живеят те, но тя е отвъд. Искрата обича Нищото, Изначалната Пълнота на нещата, Скритата Цялост. Искрата е нашият Абсолютен дял от Мистерията и Бездната. Тука го няма падението, наречено живот и смърт. Искрата е толкова Дълбока, че тя няма вътрешен живот, за да не изпусне Бездната и Мистерията. Искрата е това, което е над всички тайни. – Майстер Екхарт

(Какво означава да има условия за Истинска Любов между двама?)

-Първият въпрос е: Какво означава да има условия за Истинска Любов между двама?

-Така, Истинската Любов: Бог трябва да е дал Откровение за Себе Си. Бог е самата Истинска Любов, защото тя е Чисто изливане на Неговата Милост. Истинската Любов е Цялостната Любов, Цялостната Любов е Цялостен Бог. В Истинската Любов между двама Бог е намерил Себе Си и тогава Сам Бог е Любовта – тя е Царството Му, Той живее в нея. Тази Любов е Блажена, тя е Върховното Благо. Тази Любов е много висока мярка, защото е Силата на Чистия Етер. Тя е усещане за Безпределност. Това е скрито в Изначалното Състояние.

(Как да се превърнем в Свещено отношение?)

-Какво означава и как да се превърнем в Свещено отношение, Любов като Огън, Любов като Стихия, Любов като Самия Бог?

-Така, ние сме чисто и преданоотдадени, а Той е превръщането. Когато имаш Любов към Бога, превръщането е Негова работа, Негово действие. Свещеното отношение е действие на Бога към Самия Себе Си. Без Свещеното отношение няма Любов, няма проповед, няма нищо – има само формалности. Но в този свят Свещеното израства от тежкото, от мъчителното – и ако ти можеш да видиш Бога в часа на мъчителното, разкъсващото, тогава ти придобиваш Свещеното си отношение към Бога и нещата. Върховното в живота е Неизменно Свещено чувство към Бога при всички трудни и мъчителни условия. Учителя казва: Ако Бог ти проговори, адът става рай. И в най-лошите работи, виждай в тях Бога скрит. – Голяма наука, случвало ми се е и съм го видял, не само в държавна сигурност. – Не разбирай Бога – няма да Го разбереш, но разбери своето Свещено отношение към Него и така след време Той ще ти открие нещо от Себе Си.

(Най-важното за всички)

И тука накрая нещо за най-важното имахме като идея, за Божията воля. Да, значи, аз го имам тука… Значи, най-важното, което е: Търси само Бога и Божията воля, всичко друго е карма. Ще допълня малко: Никаква лоша мисъл за когото и да е. Значи, живи, умрели, всякакви – никаква лоша мисъл за когото и да е. Защо? Защото тя в един момент може да стане фатална, ако Бог те изостави. Има случаи на една мисъл само – защото ти си натрупвал и преди и си мислел, че все така ще върви… Както има една поговорка: Последната сламка на каруцата счупи гърба на магарето… Последната… И някой път може това да е последната мисъл, и тогава вече Бог те изоставя, тогава вече всичко, каквото и да предприемеш – и молитвите ти отпадат, вече не си приет за дълго време. Дълга, мъчителна, бавна еволюция. Наблягам на: Никаква лоша мисъл за когото и да е, от никаква гледна точка. Това е.

Елеазар Хараш – Поздрав по случай рождения ден на Учителя  11. 07. 2023 г.

Значи, днес правим поздрав за рождения ден на Учителя. Учителя е роден на 11-ти – има спорове. Той е казал за Себе Си на едно място, че избира числото 11 за Себе Си, както и да е… Значи, първо, нещо за Учителя:

За да познаеш Учителя, трябва да станеш по-тънък от Диханието. Това само Истината ти го дава. Това се нарича Любов към Истината, която е по-дълбока от живота и смъртта. Учителя е в Истината, а не в света.

И тука ще кажа три мисли от Учителя:

„Божията Воля е над всичко“,

„Денят, в който Бог дойде да живее в сърцето ти, всичките ти работи ще се оправят“.

И третата мисъл: „Промисъл съществува за всеки, който изпълнява Божията Воля“.

Кратко е, ясно е – не исках да е дълго.

Елеазар Хараш – За Сияйната Скритост на Учителя  27. 07. 2023 г.

(За Сияйната Скритост на Учителя)

–Здравейте, знайни и незнайни приятели. Днес имаме два въпроса, свързани със Сияйната Скритост на Учителя. Първият въпрос към Елеазар Хараш е: В различни Древни Предания Първият Старец, Учителя, се нарича: Авахал, Арамот, Алахора, Аворал. Каква е Сърцевината на всяко от тези Имена?

–Всички тези Имена са с „А“ – Началото. Това е Древното Позволение да бъдеш Водач. Всеки, който е постигнал Началото на нещата, е станал Водач на себе си и оттук – на другите. Всеки Истински Водач трябва да е Сърцевина от Началото, част от Великата Древност. Първото Име Авахал – Водачът като Баща. Второто Име Арамот – Водачът като Слънце. Третото Алахора – Водачът като Дух. И четвъртото Аворал – Водачът като Убежище.

–Вторият въпрос е: Каква е Мистерията на Превъплъщението Петър Дънов – Беинса Дуно – Учителя?

–Казано е, че вселяването на Учителя е станало на няколко етапи. Какъв е записът в Акаша и т.н.? Първото Име – Петър Дънов, е Чистата Духовност, Първото Начало. Оттука вече навътре. Второто – Беинса Дуно, е Божествената Духовност, Учението. Третото е Учителя – това е вече Мистичният Път. Истински Учител е само този, който изхожда от Мистерията. Тука само мога да добавя: Той усилва Божественото в човека – Учителя, не Духовното. А от Чистата Духовност, тука вече човек върви към Божествената, и от Божествената – към Съвършенството на Мистерията. За да познаеш Мистерията, трябва да се откажеш от всичко Духовно и Божествено. Някога Древното зло е влязло в Духовното и в Божественото, но в Мистерията на Нищото никога не е успявало да влезе. Божественото е подготовка за Нищото, а в Нищото е Сливането с Истината и с Мистерията. Нищото е преди Духовното и Божественото. Думата Учителя, в най-Дълбок смисъл, е Древното Име на Абсолюта, Абсолютният Учител във всички светове. Когато Той е бил, и Бог го е нямало. И оттука слизат Изначалните. Само Учителят може да озарява живота, защото е Цялост. Учителят е част от Съвършенството на Върховното Нищо, Част от Източника. Учителят може да ти се открие в тяло, но Той не е формата. Той е безформен, защото е част от Нищото, слязла част. Докосването до Учителя е докосване до Произхода – до това, което няма Начало и Край. В най-дълбокия смисъл думата Учителя е Тоталност, Цялост, защото в Него се вселяват и Бог, и нещо от Абсолюта. Защото има много Учители, в които заживяват Ангели, Висши Същества. На едно място Ал Хадир казва: „Аз не черпя Откровение от Боговете, а пряко от Бога“ – за него ще говорим по-нататък. Значи, за Боговете Абсолютът е Неизразим, а Бог е достъпен, близък. Учителя – това е Истината, Древната Земя, Скритата Мистерия. Да си придобил нещо от Дълбините на Учителя, това означава: Завръщане в Храма. Това е в Изначалния Смисъл. Ако Учителят те люби в Дълбокия смисъл, Той ще ти даде четири неща. Първо – Неизговоримото Слово. Второ – Покой сред тревогите. Трето – Безмълвие над Вселената. И четвърто – Сияние сред Мрака. Учителят е нещо – накрая завършвам – Учителят е нещо повече от живота. Той дава нещо на живота, което самият живот го няма. Той му дава нещо от Мистерията. В Мистерията е нямало живот и затова е нямало смърт. Мистерията е нашето Място, нашият Произход, нашата Абсолютна Родина.

–Благодарим.

–Да.

(За Древните езици)

–Как се нарича Праезикът на Първия Старец, на Учителя?

–Това трябва време и… Има, има, ама…

–Това е въпросът, който съм ти подготвила за следващия път.

–Да, не съм го видял още.

–Да.

–Има няколко Езика Древни и единия от тях Учителя го нарича Истината, другия – Обетования Език; имам малко, обаче малко имам за него – от Старците.

–Ти казваш, че Обетованият Език е Езикът на Прастарците.

–Да, да, обаче много малко неща има там за него. В някои от тефтерите има, но малко са.

(За Езика на Любовта)

–А Езикът на Любовта?

–Любовта е подготовка, за да се разбере след време, защото тя е задължена да търси най-Древното Начало, което е преди Любовта – това е Истината.

–Но има ли Език на Любовта?

–Да. Него го разбират всякакви животни, всякакви хора, и растения, и начина, по който растат…

–А той може ли да се изрази?

–Ами, примерно едно растение, в… Скоро тука имахме за Феникса… Едно растение, което е живяло за Дао, Дао може да го използва. Защото то е живяло за Него и чрез Него може да се лекува, все едно Дао лекува – ако е живяло за Дао. Но то е живяло за Дао, ако е живяло по Закони на Любовта.

–Защото е съхранило…

–Съществото, което движи растението и разцвета му вътрешно. Ако си е посветило живота на Дао, по закона на Любовта, това растение има Силата на Дао.

–Но то е съхранило в себе си Покой, придобило е Покой и чрез този Покой лекува?

–Именно Покоя, ако си видяла, Покоят е голямо… Дао с докосване. Нещо като много… –докосва ти Центъра, Любовта, Покоя, Сърцевината; и там променя нещо, посоката ти на развитие. Защото не е важно лекуването, ако нямаш посоката – правилната посока.

–Значи, можем да кажем, че първо е Езикът на Истината. След това – ако можем образно да го кажем – след това е Обетованият Език, Езикът на Прастарците.

–Да, свързан е с Истината пряко.

–След това… Мисля, че в Мордот Ин Махария е казано, че всеки Старец Си има Праезик, включая и Независимите Старци.

–Имат Си, да, Те по-скоро си имат…

(За Аринор и Ра Авинор)

–Аринор, Ра Авинор…

–Те някъде имат и още Думи, но Те Си имат… Силата им е, че Те имат Свои Думи – всеки. Всеки е свързан с някакви Числа, с някакви Тайнства на Думите, което Го прави… по-дълго ги е насищал, по-дълго ги е… Направил ги е Стихии, нали, и всеки Си е силен в Своята област.

(За Ватанан)

–И след това вече е Ватанският език, който се казва, че е нож със сто остриета. Ти казваш, че има два вида Ватански, като единият е Специален.

–И при Египтяните има така, има един на Жреците и един на народа, обаче той може да се…

–Какви са тези два вида Ватански?

–Ами единият задължително трябва да е по-вътрешен, по за избрани, които никога не злоупотребяват – нямат способност да злоупотребят с някоя Дума, за да я използват за своя цел някаква. Но те, ако ползват, ще започнат да го губят Езика.

–И след това вече слизаме надолу, където са Езиците с десет остриета – Залихир, Аразума…

–Да.

–И вече Древноегипетски.

–Някой път нещо може за Древни Езици така, частично, да направим, имам изнасяни, но то е… Пак е тема, така.

–Благодаря.