Учителя - Послание към Възлюбените на Бога - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Послание към Възлюбените на Бога

Послание_към_Възлюбените

ПОСЛАНИЕ КЪМ

ВЪЗЛЮБЕНИТЕ НА БОГА

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

Книга втора от

Пътуване към Сърцето на Бога

Варна, 2020 г.

Предговор

Ако Той е в мене, разбирам Го. Ако аз съм в Него, живея Го. Ако съм в света, осмислям Го. Но това е все Той.

Каквото и да мислиш за Него, Той е нещо друго, но всякога е Любов.

Неговата Любов към нас е всякога Истинска. За да Го познаеш, Той трябва да е поискал да Го познаеш.

Ако Го любиш, Той е избрал да Го любиш. Иначе щеше само да Го уважаваш.

Не можеш да Го познаеш с думи или с мълчание. Можеш да Го познаеш, ако Той иска да те познава.

Ако Той ти се е явил, твоето Пътуване към Него е благословено.

Ако Той те е докоснал, Той ти е позволил да вървиш към Него.

Всички, които са Предани, Той ги учи на това, което не може да се научи, но което е ясно.

При Чистото Виждане Той е Ясен и Скрит.

Намерил си Същественото, ако си Го търсил като Несподелимия.

Той иска да се пробудим за Неговото Небитие, за Неговата Неизмеримост.

Той е без дъно. Той е навътре, навътре и това е нещо безкрай.

Ако океанът е капка за Него, тогава къде е дълбоката вода?

Обичай Го като Незнаен, за да се приб­лижаваш към Него.

Той е Подобие на Неопределеността.

В Него Слънце не свети. Тук Той Сам е Светлината Си. Той е Самосветещ.

Той е Учителят в Учителя и затова люби Учителя.

Все едно е какво правиш  бъди в Него.

Кое е правилно да практикуваш или да живееш в Него?

Стани Нищо и ще отстраниш света. Тогава ще остане само Той, а Той е твоят Единствен Живот.

Елеазар Хараш

Юни, 2020 г.

1. Величието на Божията Любов

Бог е Верен и Неизменен

Ето, аз свидетелствам, че Господ е бил винаги Верен към нас. Неговата Любов никога не е престанала от да не ни крепи в Неговата Сила и в Присъствието на Неговия Дух. (книга 13/стр. 43)

…Аз ти казвам: Верен е Господ. Той Сам ще посети всинца ви наскоро и ще ви благослови взаимно, за да успявате във всяка Добродетел и Благост.

(19/стр. 164, 165)

Така говори Онзи, Който ме е пратил да съобщя това: „Милостта Ми е била винаги Милост истинска, Верността Ми е била винаги Вярност непоколебима“.

(13/стр. 132)

Той е Верен и Истинен и все, що ви обещава според Величието на Милостта Си, ще ви бъде. Той иде Сам да уреди, да оправи, да обърне, да призове всички онези, които отначало се избраха за Неговото Дело. (13/стр. 257)

И тъй, братя, укрепявайте се всеки ден в Господа… И Господ, Който е винаги Верен, ще ви благослови и ръководи във всяка Истина. (20/стр. 16)

Сега на вас искам да ви препоръчам да стоите близо до Господа, Който е страдал за вашата душа. Каквото и да става, каквито и съблазни да идват, знайте, че Господ е Верен и в Него няма измяна.

(20/стр. 142)

…Господ е Верен, в Него няма сянка на промяна. Ние ще се осланяме на Него и на Неговата Сила и Той ще ни изведе победоносно… Няма пречка, която Той да не може да отмахне. (20/стр. 68)

Той Върховната Добродетел  си остава Неизменяем винаги. (13/стр. 35)

В тия времена, които сега преживявате, се иска твърда Вяра и Упование в Господа, Който е Неизменяем. Само Той, Единият, остава винаги Неизменяем. (20/стр. 226)

…Пазете Закона Му, дръжте Словото Му, ходете в Любовта Му и ще чуете Гласа Му; и всички, от голям до малък, ще Го познаете, че е Той Единият и Неизменният във всичко на живота; и всичко произтича от Него Самия, от Неговата Добра Воля. (20/стр. 230)

Бог ни люби неизразимо

Сам Отец ви люби. Знаете ли кой е Този, Който сега ви говори? Той е Сам Господ Благий, на Когото Любовта е Веч­на. (20/стр. 24)

…Господ не ни е забравил, но Той ни привлича с нишките на Своята Любов. Той говори нам ясно и Небето е свидетел. (20/стр. 123)

…Верен е Господ, Който ви люби, и колко е сладка Неговата Любов!

(20/стр. 33)

Господ е по-добър, отколкото Го мис­лите, и по-благ, отколкото Го съзнавате, и по-пълен в Любовта Си, отколкото си Го представяте. (13/стр. 79, 80)

Доброто е скрито в Господа, в Неговата Любов, която Той храни към всички Свои деца, и да живеем и да работим за Него, е пълнота на живота. (20/стр. 299)

Времето не е далеч, когато всички вие ще се озарите от горе. Господ ви обича и желае да направи Своето Присъствие видимо и осезаемо. (20/стр. 151)

…Когато пълната Виделина на Неговия Дух проникне и в най-тъмните места на вашето сърце. Тогава напълно ще познаете Господа Бога вашего. Когато Неговата Истина озари очите на душата ви, тогава ще съзнаете пълнотата на Неговата Милост и Любов към вас.

(13/стр. 80)

Велика е Любовта на Отца, която разширява и възкресява душите на Своите чада. (20/стр. 221)

…Славата на Господа се изявява в Неговата Неизмерима и Безпределна Любов, която диша от себе си всички Доб­рини и Добродетели всецяло.

(13/стр. 206)

Имай Мир в Господа, защото Любов­та Му е Любов Неизменна! (13/стр. 79)

Господ е показал Своето Благоволение към всички ни. Той е прикоснал сърцата ви, подигнал е завесата на Вечния Живот, с Любовта Си е събудил дремещите ви души и е стоплил сърцата ви. Неговото Благословение е дошло от горе както пролетния дъжд. (20/стр. 153)

Само Неговата Любов е в сила да ви отвори душевните очи да видите, схванете и разберете Вечния Живот, да влезете в пряко съобщение с Невидимия мир и тогава ще сте в състояние да виждате, слушате и се радвате на това, което Бог е приготвил отдавна за всички, които Го обичат от всичката си душа. (20/стр. 157)

Всичко, което сме придобили, то е от Неговата Любов. Каква Велика мисъл: „Бог ни люби“. Да, Той ни помни и се грижи, и промишлява за нас. Благото Му Сърце всякога ни има пред лице. Благият Му Дух всякога е готов да ни помага, да ни крепи. Божията Мъдрост на всяка стъпка ни ръководи. (20/стр. 70)

Може ли Милостивото Око на Благия Баща да гледа към вас другояче? Станете достойни за тая Любов! (20/стр. 167)

Нашият Господ ни люби и върши всичко за наше Добро и ние сме длъжни в името на същата Любов да струваме всичко. А колкото как да го сторим, ще бъдем научени от Неговия Свят Дух.

(20/стр. 87)

Видите, приятели мои, колко Господ ви люби и мисли за вас. Макар да сте бед­ни и отхвърлени от света, обаче Той не ви е отхвърлил, но ви е призвал в Своето Царство да се радвате с Него заедно на Небесната Слава. (20/стр. 14)

Дълъг е наистина Пътят, по който възлизаме към Небесното Отечество, но все-таки ще пристигнем един ден и ще видим Лицето на Този, Който ни люби. Тогава ще бъдем задоволени. (20/стр. 70)

Бог ни ръководи и учи

Бог, Който говори в тайно, е вече помежду вази. Той е Воин Силен, Който се подвизава за Правдата. Той е Отец наш, Бог Крепкий, Който ни води. (14/стр. 12)

Вас ви се обеща всяко съдействие от горе. Постъпвайте съобразно… Ръководството. Господ е сега, Който ви ръководи, и знайте, че Той е Силен. Няма невъзможни неща за Него. (20/стр. 162, 163)

Ето, от самото начало си ръководен от Духа на Бога Живаго; не е било време, когато да си бил сам… (13/стр. 196)

Радвай се, че твоят дух все повече приб­лижава при Бога. Оставяй се напълно Той да те ръководи. (20/стр. 68)

Ще усещате колко е добро и радостно да бъдем ръководени от Бога. Вярата ви ще укрепне, животът ви ще се въ­зобнови. (20/стр. 134)

Аз зная, Този, Който ви води, е Верен… Уповавайте Нему. И според Неговия Благ Глас изпълнявайте Благата Му Воля. Той ще отваря Пътя ви. (20/стр. 134)

…Господ. Надявай се на Него, Той ще промисли. Пътят Господен ще ти се отвори. Господ ще те ръководи Сам в тоя Път, дето те е призовал… Духът Господен ще ти е помощник всегдашен. (13/стр. 79)

Господ ни е говорил и постоянно ни говори с помощта на Светия Си Дух. Нека бъдем чистосърдечни, за да приемем Неговото Ръководство. (20/стр. 66)

Нека да уповаваме на Господа и на Добрия Негов Дух, Който ни е дал за Ръководител, и да се съветваме с Него за всичко, което желаем да вършим. Господ… ще ни покаже Добрия Път.

(20/стр. 138)

Вий знаете, че приехте Благодат и Милост от Неговата Ръка. Той ви е извел от мрака и ви ръководи всинца ви понастоящем в тая минута. (20/стр. 80)

…Духът Святий е с вази. Колко е Благ Този Дух, Който изработва нашето Спасение… С какво Чудно Търпение, с каква Велика Милост Той носи нашите тяготии и търпи нашите слабости. Там, в дълбочината на душата ни, Той постоянно ни говори и упътва в Пътя Божий, като ни указва добрите и благи неща на Царството Господне. (20/стр. 37)

Отец ще разясни всичко и ще те научи от Добрата Си Воля. Неговият Дух ще пребъде и Той ще те научи. (13/стр. 196)

Аз съм уверен, че Благий и Всесилний Бог ви ръководи в Пътя на Истината Си; чада, разберете дълбочината, височината и широчината на Неговата Неизмерима Мъдрост. (20/стр. 18)

…Там, дето Бог Сам управлява и ръководи нещата, не може да съществува никакво зло, защото Той е пълна Виделина, която прониква всички неща. Затова приеми Знанието и Мъдростта на Господа твоего за ръководител и водител и светът ти винаги ще бъде пълен.

(13/стр. 32)

Вярвай ми, че Господ води всекиго по особен начин. (13/стр. 81)

Бог ни пази и закриля

Няма по-велико нещо от това Духът Господен да е на[д] човека. Това значи Бог да е задна Стража на човека, а човек да Му служи. Човек трябва да държи в ума си мисълта, че Бог е с него, заради което трябва да изпълнява Волята Му… Щом е с Бога, човек всякога ще се ползува от Неговото Благословение. (33/стр. 109)

Господ ще бди за вас ден и нощ и Ръката Му ще ви крепи постоянно. Той ще отвори вашите изходи и ще бъде ваша задна Стража всякога и на всяко време. Велик и Благ е Господ, Който ни води за ръка. (13/стр. 206)

…Господ Бог наш, Който живее в душата, чрез Духа Си ще ни крепи винаги и в най-усилните минути на живота ни. Той ще ни пази… (13/стр. 76)

…Господ, Който ни е призовал да бъдем съучастници на Неговия Живот, на Блаженството и Славата, която е отредил отначало за нас, ще ни пази в Името Си от всички злини. Става нужда от наша страна да имаме Вяра. (13/стр. 149)

Макар да ви дават целия свят, отхвърлете го, защото Благото на Живота е само Господ. И когато Той пребъдва във вас, вие ще бъдете силни… И Сам Господ ще ви пази от всяка напаст, от всяко лукаво помишление и ще ви даде Знание и Мъдрост чрез Духа Си, за да побеждавате.

(32/стр. 203)

Неговата Мъдрост и Знание ще бъде твоя подпора. Под Неговите крила, под защитата на Неговата… Ръка ти ще бъдеш в безопасност винаги. Желанията на сърцето ти ще се изпълнят според Великата Благост, която Той има. Той ще промисли всичко. (13/стр. 143)

Бог се грижи ежедневно за нас

…Вашият Небесен Баща… се грижи за вас всинца ви. Колко е Велика Неговата Грижливост и Благост! Имайте Упование в Него и няма да бъдете лишени от нищо добро. Вашите нужди, вашите желания, всички са взети предвид. (20/стр. 148)

Не бойте се, Господ, Който ви обича, Той се грижи за вази. Неговата Обич не е както на человеците. Доверявайте Му се напълно, изказвайте Нему своите нужди и желания и Той ще ви благославя повседневно. (20/стр. 180)

Бог е в света. Той действува вътре в нас, интересува се от нашия живот, взема участие в дреболиите на живота ни, изправя погрешките ни, …говори постоянно, упътва всички в Добрия Път…

(20/стр. 97)

Господ, Който взема лично грижа за вашите души и ви ръководи, ще ви даде всяко Благословение и Радост. Той знае най-добре от какво имате най-вече нужда. (20/стр. 84)

…Всяко добро желание Бог ще изпълни. Той ще укрепи, ще утвърди, ще насърчи и ще благослови. А това е нашата Радост  да имаме Господа за наш помощник и сътрудник. (20/стр. 87)

Бог ни помага на всяка крачка

Преди всичко, Господ е близо и Той е наша подпора. Ний сме водени от Неговата Крепка Ръка. В тия усилни времена Бог иде нам на помощ. (20/стр. 69)

…Тази е Добрата Воля на нашия Благ Господ и Благ Небесен Баща  да ни укрепи и уякчи духом в Сила и Мощ.

(20/стр. 85)

…Господ е Благ и Благоутробен винаги и във всичко. Той днес ти говори и духом те подкрепя, защото вижда, че имаш нужда от Неговата подкрепа. Не се бой, Той никога не е крил Лицето Си от тебе, нито се е отделил на голямо разстояние от твоята душа. (13/стр. 26)

Ето, това е нашето постоянно утешение, че Господ е постоянно с нас и ни ръководи, насърчава и утешава. (20/стр. 61)

Знае Господ как да помага и утешава Своите Си, да ги избавя от всичките им нещастия и злини, да им дава успехи. Радостно е да се живее под подслона и под покрива на Господа Бога и Спасителя нашего. (13/стр. 36)

Той е Господ, благословен от веки. Мъртви възкресява, грешни спасява, бол­ни изцелява. На слепите дава знание, на хромите  крака… Само Той е Вседостатъчен да задоволи гладните и жадните. Само Той е, Който просвещава человеческите умове и сърца. (20/стр. 166)

Ние ще възложим всичко на Него. Защото е казано: „Възложете товара си на Господа“. Благословен е Този наш Господ, Който ни обича и милва с гореща Любов. (20/стр. 31)

А Той, същият Господ, озарява и тебе, който и идваш към Виделината, защото Той вижда какви са твоите вътрешни нужди, и ето, Той е на пътя ти да ги запълни и да ти даде тази вътрешна радост, това вътрешно задоволство, вътрешен Мир и Спокойствие, които ти са необходими за твоето добро. (13/стр. 36)

Бог е Силният в нас

Всеки трябва да дойде до тази опит­ност да направи връзка с Бога. В тази връзка именно се крие Силата на отделния човек… Тази връзка е толкова необходима за човека, колкото му е необходим чистият въздух. (33/стр. 109)

Господ, Който ни ръководи, е Всесилен да стори всичко за нас. Неговите пътища са неизследими. Ний ще се надяваме на Него докрай… (20/стр. 75)

Подвизавайте се усърдно и знайте, че неприятел имаме в Пътя си, който чрез лукавство гледа да ни измами и отдалечи от Истината Божия. Но Господ е Жив и Силен. Няма по-силен от Него. Той е наша Канара и Спасение, на която можем да се доверим, и Той ще ни изведе в безопасно място. (20/стр. 22)

…Онзи, Който е в нашата душа, нашият Небесен Баща, е по-силен от всички.

(20/стр. 46)

…Душата… Да се въоръжи с думата мога, да спряга тоя глагол всякога за всичко добро. Каква велика дума е тази в българския език. В Писанието, в Посланието на Павла, Господ е турил на едно място следната мисъл: „Всичко мога чрез Христа“. (20/стр. 228)

Колко славна дума е: „Мога да ви спася. Мога да ви избавя. Мога да ви преведа при Отца на Светлините. Мога да ви очистя. Мога да внеса Радост и Веселие в душите ви. Мога да ви озаря с Божията Милост. Мога, мога, мога, мога, мога, мога и мога“. Благословен Господ Бог, Който може! Слушайте този Глас, тоя Дух, това Вечно Слово, което може. (20/стр. 228)

Сега, докато е време, обърни се към Бога… Една погрешка, която целият океан не може да измие, Бог обаче може да я премахне със Своята Благодат. Няма грях, който Святият Му Дух да не може да очисти. Само онзи грях остава, който ние държим и спотайваме. Ако ние призовем Бога да ни даде сърце чисто и да обнови духа ни вътре в нас, и Той ще го стори. (13/стр. 155)

Ние сме малки пришълци в този мир и ако Господ не ни крепеше, бурите на тоя свят биха ни отнесли и от нас не би останала следа. (20/стр. 66)

Дългите страдания и скърби в живота ми, които съм посрещнал от самото си детинство, научиха ме на едно нещо, на моята слабост, и аз казах в душата си посред тази безнадеждност: „Господи, Ти си моя Надежда, Спасение и Сила“.

(20/стр. 62)

Блажен е онзи, който на всяко време може да черпи Сила и Мощ от Бога и при големите изпитания и скърби да е вътрешно радостен и пълен с Упование. Господ няма да забрави Своите Си, Той ще им даде Сила и Мощ да побеждават.

(20/стр. 225, 226)

Мъчнотиите в живота, които ни посрещат, са да се яви Силата Божия. Нашето войнствуване е в Господа и за Господа. Неговата Сила е наша Сила. Неговата Слава е наша Слава. Все, що има Господ, то е наше. Ние сме неразделни с Него. (20/стр. 69, 70)

Никога не обръщай внимание на мъчнотиите, които представляват повидимому непреодолими препятствия. Духът, Който работи вътре в тебе, е достатъчен да те избави… (13/стр. 156)

Вие опитахте сега Господа и видях­те, че е Благ и че Той е в Сила посред най-тежките условия в живота да ви избави в безопасност. (20/стр. 212)

Той… Знае, че ти имаш много желания неизпълнени и незадоволени и че скръб пълни душата ти, и че се обезсърчаваш, като гледаш трудните неща в живота… Но знай, че невъзможните неща са само за человека, но не и за Бога, Който е сътворил всичко според желанието на Своята Воля. За Него няма неща невъзможни. (13/стр. 204)

И тъй, възложете Нему да подобри вашия живот. Защото Господ знае как да стори това, което вам е невъзможно.

(13/стр. 206)

Уповайте повече на Господа, отколкото на себе си. Невъзможните неща у человеците у Бога са възможни. (20/стр. 49)

Непостижимите неща за человека са постижими за Бога. Бог започва оттам, гдето всяко усилие пада и всяка сила чезне. (13/стр. 131)

Непреодолимите трудности в тоя живот само Господ може да отстрани. Единствената наша Опора е вярата, нашата молитва към Господа и Неговата Благост и Милост. (20/стр. 45)

Моли се усърдно. Остави трудните неща на Господа да ги уреди. (13/стр. 81)

Изказвайте всичките си нужди Нему. Във всичките трудни работи призовавайте Го да ви помага. (20/стр. 50)

Бог урежда всичко за нас

И Велика е тая мисъл, когато человек чувствува Присъствието на Господа, Който направлява и урежда всичко, а человек изпълнява Неговата мисъл. (20/стр. 211)

Бог… Той ни казва чисто и ясно, че ще ни води, ще направлява нашите пътища, ще урежда бъдещето ни, ще ни отвори широко врати за работа и ще благослови всичките ни трудове, и ще промисли за всичко, от което се нуждаят нашите души. (20/стр. 58)

Ако по някой път ти се вижда Господ да се бави в Своите пътища, то е за твое добро. Нему, на Когото са известни всичките неща, Който има пред Себе Си всичките неща, Който има пред Себе Си всичките условия, знае добре да урежда всичко. (13/стр. 85)

Кажете си: „Това, което аз не мога да разреша, Бог ще го разреши“. Кажете ли така, ще видите, че най-много след 24 часа ще дойде разрешението на въпроса, защото не сте вие, които разрешавате въпросите в света. Това Същество, за Което ви говоря и Което познавам, не е както обикновените хора, които вие познавате; не е, както когато познавате един човек. Това Същество, към Което всички се стремят, …урежда всичко в живота… (36/стр. 598)

Господ ще уреди всичко по най-доб­рия път. Всичко в тоя земен живот се слага тъй, както е отредено от Вечния Промисъл. (20/стр. 162)

Бог промисля дълбоко за нас

Онзи, Който ръководи съдбините на всички человеци, Който промишлява за полската трева, за небесните птици, е Великият Баща, Който се грижи и за вас… Слушайте Неговия Глас. Вслушвайте се по-дълбоко в себе си, там ще намерите Неговия Образ. (20/стр. 157)

Чудни са пътищата Божии и неизследима е Неговата Мъдрост и Сила… Господ ще уреди всичко по най-добрия път и ще промисли за всичко. Небесният наш Баща е приготвил добри неща за Своите чада. (20/стр. 77)

Каква Крепка Ръка ви ръководи, какво Озаряющо Око промишлява за вашето добро! (20/стр. 185)

Всичко в света върви по един строго определен Божествен път. Когато духът се развива съобразно с тия Божествени начертания от горе, може да се каже, че повдигането е правилно… Това, което сега придобивате, само в бъдещето ще оцените неговата стойност. (20/стр. 151)

Нещата, които ти са определени да ти се случват, са от Господа. Неговата Ръка ти е начертала всичките ти пътища и знай, че там, дето Господ участва, нищо зло не може да се случи без Неговата Воля. Нито се опасявай, че нещо може да се извърши, без Той да знае. (13/стр. 26)

Този, Който ви обича, промишлява всичко. Под Неговата Закрила вие ще бъдете в безопасност. (20/стр. 179)

Ако има мъчнотии, Господ ще ги отстрани постепенно. Господ ще промис­ли най-добрия път и ще уреди всичко, според както е Той говорил. Но Той иска от нас послушание, търпение, пълно упование, непоколебима вяра. (20/стр. 78)

Господ, Който е сторил много неща за вази, …Той ще промисли и за бъдещето, ще ви укаже ясно Пътя. (20/стр. 113)

Бог, Който те е създал, Който те е родил чрез Духа Си, ще и да промисли благата за твоята душа. Няма да се мине много време и ти сам ще повярваш в Божиите Думи. (13/стр. 85)

Бъди благодарен, че Бог Сам те е предопределил на Спасение и затова работи и действа, за да извърши Своето Възнамерение. Определил те е  това е Тайна Съкровена, която Сам Един Господ знае защо именно върши това. (19/стр. 159)

…За твоето идване в Небето има време, което Сам Един Бог е определил, и място, което твоят Бог и Отец е определил. Дали ще е рано, или късно, това Господ знае, а колкото за тебе, няма нужда да бързаш преди време… (13/стр. 25)

Не преставайте в благодарност

Вий трябва да сте изпълнени с приз­нателност, че сега Бог ви е изпратил на Земята и че ви е облякъл с дрехата на живота да се радвате и веселите на всичките Негови Дела. (20/стр. 170)

…Животът е Благословение, той е Божествено Дихание… Господ ни оживотворява всякой час със Своето Дихание и ний имаме всички причини да сме Му благодарни. (20/стр. 75)

Благият наш Небесен Баща е Велик и Непостижим във всичко. Всички бъдете благодарни на това, което Той отрежда.

(20/стр. 167)

Всяка душа трябва да бъде благодарна от настоящето. То съдържа в себе си толкова скрити Блага, за които мнозина са слепи. (20/стр. 201)

…Ти трябва да благодариш на Небесния Баща. Неговите пътища са благи и пълни с Милост. Колко добри неща Той приготовлява за тебе  само да знаете, само да може да надзърнете в бъдещето!

(20/стр. 107)

Този [Път], по който вървите сега, е Божият Път; радвайте се, че Великият Му Свят Дух ви ръководи и утешава. Бъдете весели, благодарни от всичко.

(20/стр. 85)

Да бъдем благодарни, че Бог е Велик, Благ, Милостив… Той е снизходителен и винаги се старае да ни упътва и помага в трудния Път. Вие знаете това. Вие сте опитали Неговия Промисъл. (20/стр. 110)

Старайте се да благодарите на Бога за ония неща, които повидимому ви принасят скръб. Тая скръб след време ще произведе във вас радост. (20/стр. 284)

Научете се да сте винаги благодарни… Благодарете на Господа, славете Го в душата си, благославяйте Господа в духа си, любете Го в сърцето си и възлагайте Упованието си на Него. (20/стр. 212)

Ставайте сутрин рано, преди да изгрее Слънцето, и въздавайте благодарителни молитви. Рано, ви казвам, нека да ви завари Слънцето, Царят на деня, че славите Господа Бога нашего. И вечер късно пак Му благодарете. (20/стр. 35)

Хвалете и славете Господа на Спасението на всяко време. Да има человек признателно сърце, това е Велико Благо.

(20/стр. 216)

Аз благодаря на Господа, Който ме е подкрепял със Своя Благ Дух… Господ няма да ни остави никога, моята душа се пълни с Вечно благодарение, Мир и Радост. (20/стр. 65)

Принасяне благодарение
пред Бога

Ето, при Твоите нозе съм, Отче мой, към Тебе отправям благодарност и Любов, защото си достоен мой Небесен Отец. Ти ни възлюби, преди ние да Те познаваме. И сега всели се в мен, …в моята душа. (13/стр. 211)

Господи Боже мой, Ти си чул моята молитва и си премислил за мен според Величието на Твоята Благост. Аз Ти благодаря, че си ме чул… Аз Ти принасям днес благодарение и жертви за Твоите Благости и Милости, с които си посетил душата ми. (13/стр. 74)

Аз Ти благодаря за Твоята грижливост, с която си ме заобиколил. Благодаря Ти, че Твоята Милост и Благост винаги ме следват. Благодаря Ти, че всякога ме слушаш и си готов винаги да ми дадеш помощ и да ме крепиш, кога съм в нужда. (13/стр. 66)

Ние, всичките Твои чада, днес идем да Ти принесем своята благодарност, че си ни облякъл в дрехите Си на живота, и колко са хубави тия облекла, с които си ни обгърнал; о, Господи, благословен от века, приеми и днес нашата благодарност, нашата молитва, която Ти принасяме. Амин. (13/стр. 67)

2. Послание към
Възлюбените на Бога

Обърнете се към Този,
Който ви люби

Дръж Бога, …обичай Го, люби Го с всичкото си сърце! Каквито спънки и да имаш, за Него се дръж! Тъй както детето казва: „Мамо!“, тъй и ние когато се обърнем към Бога с Името, с което Го познаваме, Той всякога отвръща. (34/стр. 60)

Дълбоко дръж душата си за Бога. Вярвай, че Той е пред теб; вярвай, че те обгръща със Своите Сили, със Своите Ръце.

(34/стр. 60)

…Чистите по сърце ще видят Бога… Обръщайте се постоянно към Него, тъй както всяка тревица прави, кога се показва Слънцето. Онзи, Който може да ви задоволи, да ви изпълни с всяка Радост и да ви даде потребите на живота, е само Един Господ. (20/стр. 160, 161)

Ето защо ние трябва да се приближим при Господа, да се обърнем към Него и Той да се обърне към нас и ще ни помилва, както баща милва своите деца. (13/стр. 152)

На всички казвам: Обърнете се към Бога на Пълния Живот и от Него искайте всичко. (25/стр. 85)

Щом само се обърнете към Бога, Той дълбоко разбира нуждата на вашата душа и ще ви отговори. (34/стр. 65)

Обърнете се към Бога, съединете се с Него, посветете се на Него и Той ще ви научи. (34/стр. 66)

Обърни прочее лицето си към Бога и помоли Му се, и ще приемеш вътрешна Благодат на Познания. Защото е казано: „Които Бог научи, няма да имат нужда друг да ги учи да познаят Истината“. Но Бог ще ги поучава в Закона Си всеки ден. Той има хиляди начини, по които може да предаде Своята Истина. (19/стр. 145)

Намерите ли се в трудно положение, каквото и да е то, обърнете се към Бога с всичката си душа и дух. …Ще кажете: „Всичко ще пожертвувам заради Бога“. И ще видите тогава как Бог ще ви се открие. (35/лек. 32: стр. 30)

Общувайте постоянно
със своя Бог

За да бъде една душа щастлива, трябва да е в постоянно общение с Бога. Както цветето, което вирее, трябва да е в общение със светлината и влагата, така и душата на человека трябва да е в общение с Бога и Неговия Дух… (13/стр. 162)

Човек да преживява своето вътрешно общение с Господа, това е Дълбокият смисъл на религията. (20/стр. 278)

Като говоря за Бога, мнозина се запитват: „Може ли ние, обикновените хора, да имаме връзка с Бога, Великия Създател на света?“. Питам: Ако не можете да се свържете с Бога, с кого друг ще влезете в общение? …Каква е задачата на хората? Нали всички хора трябва да имат общение с Бога? Както храната, водата, въздухът и светлината са необходими за нас, такава необходимост е Бог за нашия физически и Духовен живот.

(38/стр. 116, 117)

Сега всички ще имате една опитност, която в света ще научите: няма по-хубаво нещо в света от това човек да бъде в общение с Бога. Аз взимам Бога тъй, както душата Го разбира. (39/стр. 78)

Да имаме пряко съобщение с Господа, трябва да имаме Чисти сърца и Благ дух. А това е стремежът на душата  да се възвърне към Бога. (20/стр. 147)

Когато мислите и чувствата на човека са Чисти, Хармонични и Красиви, Духът Божи слиза в човека да работи. Само така човек се повдига и влиза в общение с Бога. Това общение Павел е изказал с думите: „Око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е определил за онези, които изпълняват Неговата Воля и Го обичат“… Някога само за момент човек назъртва във Висшия свят и вижда колко Велико и Славно е да бъдеш във връзка с Бога. (38/стр. 218)

В ежедневното си общение с Господа постепенно ще се прониквате от Неговата Благост. Ще се изпълните с оная Увереност, която не носи съмнение.

(20/стр. 144)

Каквото и да мислят хората или бра­тята за нас, то е маловажно; нашето призвание е Любовта Божия и Неговото общение. (20/стр. 68)

…Постоянно се молете усърдно и дълбоко, като разкривате вашата душа пред Господа. (20/стр. 203)

Човек трябва да се моли всякога! Под думата молитва се разбира общение с Бога. Значи, такова общение човек всякога трябва да има. Защо? Защото Божественият живот у нас е непреривен и тогава не само на думи, но във всички положения в живота си ние трябва да сме постоянно в общение с Бога.

(37/лек. 36: стр. 5)

…Има хиляди начини, по които можеш да се молиш. При това не само за едно нещо можеш да се молиш, но има хиляди работи, за[ради] които можеш да влезеш в общение с Бога…

(37/лек. 36: стр. 5)

Та като се молите, вие трябва да имате туй вътрешно преживяване. Молитвата, това е едно вътрешно преживяване, вътрешна връзка с Бога… Този момент е най-великият, най-радостният и най-приятният в живота ви. Най-великото събитие в живота на всеки човек е, когато той има общение с Бога, с тази Велика Разумност! (37/лек. 36: стр. 10)

Тази трябва да е опитността на всяко чадо Божие  пълното му общение с Божия Дух. (13/стр. 149)

Молете се усърдно
и ще имате отговор

…Молитвата е Сила на Живота.

(19/стр. 180)

Нашата вяра в Господа и постоянната молитва към Него е, която ще победи всичко и ще ни придаде Сила, и ще ни отвори Пътя, за да извършим онова, което Господ ни е определил да сторим в Неговото Име. (20/стр. 43)

Господ ще ни посети със Своя Дух…, затова трябва да бдим и се молим, докато се облечем от горе в Сила и Мощ.

(20/стр. 18)

От моя страна ще ви съветвам да се укрепявате в Духа на молитва, който Дух е нужен за преуспяването ни в Неговата Велика Благодат. (20/стр. 18)

В душата ни ще има Мир и Радост. Скърбите и тревогите на света ще бъдат далеко. Ние ще знаем как да живеем, като Му принесем ежедневно своите молитви. (13/стр. 71)

…Бог е, Който действува във вази. Духом бъдете пламенни, в молитва усърдни, в надежда постоянни. (20/стр. 23)

Ако просиш, проси както трябва, ако желаеш да придобиеш… И ако просиш и не получаваш, знай, че трябва да проумееш начина на просбата, а не и да млъкнеш. (19/стр. 185)

Нашият брат Тодор… Той може да принуди Господа да му отговори само чрез Духа на усърдната молитва и живата вяра, и неотменна Любов. Той трябва да каже като Якова: „Няма да Те пусна, докато не ме благословиш!“. (20/стр. 75)

И на вас, които сте тук тази сутрин, ако знаете как да искате, Бог ще ви помогне. (34/стр. 65)

Очаквайте от Бога всяка Сила и просете усърдно и ще ви се даде. Господ няма да ви лиши от нищо добро, Милостив е Той и Благ. (19/стр. 165)

Все, що попросите, ще ви бъде, защото Бог иде да се прослави във вас.

(13/стр. 257)

Всичко просете от Него и вярвайте, че Той винаги ще ви се притече на помощ… Търсете Го на всяко време, изказвайте всичките си нужди Нему и уповавайте на Него, защото Той ще ви изведе на видело. (13/стр. 206, 207)

Христос препоръчва тайната молитва… Молитвата, която служи за развитие на душата, винаги трябва да бъде единична. Да се съединиш с Бога  с Образ[а] на всяка Любов, Добродетел, Чистота, Интелигентност. Той е Единственото Същес­тво, Което познава нуждите на твоята душа и ще постъпи така деликатно, така нежно, както никой друг. (34/стр. 59, 60)

И тъй, обърнете се към Бога. Направете опит, когато се молите, да чувствате, че Бог присъства в душата ви. (34/стр. 66)

…Ний ще се отправяме всякой ден заедно в Духа на тая молитва към Господа Бога нашего и Той ще ни слуша, когато Го призоваваме от сърце и душа.

(20/стр. 67)

Призовете Господа в молитвите си, помолете Му се Той да устрои всичко. Това ми е съобщено за вази, упражнете вашата вяра. Кажете явно всичко с всяко чистосърдечие. Нека всичко да стане явно пред Господа. (20/стр. 86)

…Условията на живота ние не можем да изменим. Само Господ изменя тези условия и когато Той ги изменя, там е лесно. Затова, когато искаме да се изменят някои условия, ние трябва да се обърнем към Него с молитва и Той ще ги обърне. (32/стр. 244)

Следователно не трябва да става въп­рос дали Бог ще ни даде храна и знания. Щом знаем да се молим, Бог е готов да ни даде всичко, каквото искаме. Той няма да ни откаже никакво Благо.

(34/стр. 58)

Господ приема всичко, което просиш. Той се грижи за най-дребните неща на твоята душа. Отправяй молитвата си винаги към Него и помощ навреме ще ти идва. (13/стр. 79)

Имайте тихо Упование в Него

„Аз съм Господ Бог твой от Египетската земя. И друг Бог освен Мене няма да познаеш. Защото няма друг Спасител освен Мене. Аз съм те гледал в пустинята, в една безводна страна.“ (Осия  13: 4, 5.)

Тези са Думите на нашия Спасител, Който ни говори, че Той е, Който ни избавя; Той е, Който ни води през този свят, Който ни помага във всичките мъчнотии и страдания, на Когото Всевидещото Око винаги бди. (13/стр. 64)

„И уповавай на Мен, и ще видиш какво ще сторя за тебе“  казва Господ. Да се радват и веселят от нине всички, които чакат Господа. (13/стр. 164, 165)

Ето, Господ е обещал да те ръководи и крепи винаги. …Той промишлява винаги за твоето добро. Той е Силен да стори всичко, уповавай и вярвай в Него…

(13/стр. 204)

Възложи надеждата си на Господа и уповавай на Него с всичкото си сърце. Той знае всичките твои желания и промисля най-добрия път за тяхното осъществяване. Чакай Го с най-голямо търпение… (13/стр. 165)

Съобразявай се винаги според Неговата Воля и всичко ще ти бъде, що просиш. Имай тихо Упование на Него. Очак­вай с увереност и ще те посети Благият Му Дух… (13/стр. 166)

Вярвайте в Господа и бъдете уверени, че Той няма да ви остави на произвола на времето. Вярвайте в Него и ще приемете Сила и Просветление на сърцето си. (13/стр. 38)

Да се не бои сърцето ти от нищо, нито да се устрашава. Защото Господ ти е помощник. Той ще те изведе на видело и Славата Господня ще изгрее над тебе.

(13/стр. 72)

Този, Когото вие любите и в Когото полагате всичката си надежда, е Вечен и Истинен. (20/стр. 29, 30)

И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както е и Он Чист.

(13/стр. 75)

Ходете с жива Вяра и непоколебимо Упование в Господа и Той ще преобърне всичко да работи за добро. (20/стр. 260)

Търсете Господа на всяко време и възлагайте на Него всичките си надежди. Ако и да са тъмни и мрачни минутите, през които минувате, имайте Упование на Господа; ако и Той да забави, не забравя нуждите на Своите деца. (13/стр. 75, 76)

Вашият Небесен Баща знае вашите нужди и Той ще извърши всичко на времето си. (20/стр. 141)

Да, братко, Бог е Свят, Бог е Любов… Скърбите ни, грижите ни, смущенията ни Той е в Сила Сам да отмахне и никой друг. Кого ще призовем? На кого ще се оплачем? Кому ще открием сърцето си и душата си освен Нему? (20/стр. 78)

Бъдете безусловно предани

Всичко е добре, когато се върши от Любов към Бога. Това съзнание трябва да проникне у всички. Животът е Благо, умът е Дар. Струва си да се посвети всичко Нему. Само тогава ще дойде вът­решният Мир на душата и Силата на нашия дух. (20/стр. 244)

Когато Бог иска вашите сърца да Му служите, вие мислите, че Той иска данък от вас. Бог иска нещо повече, Той иска посвещението на целия ви живот.

(19/стр. 202)

Ние трябва да пожертвуваме всичко за Славата на Неговото Свято Име и да принесем живота си в жертва жива и свята Богу, Дар избран. (20/стр. 34)

Направете оброк, направете посвещение на вашия живот… да служите Господу. И Господ да почне да работи чрез всички ви. (20/стр. 203)

Направете оброк на Господа, обещайте се да го изпълните и Небето ще ви благослови. (20/стр. 179)

Сега е време да [се] посвети всичко, що има, за Славата Божия… Повече ревност, повече жива вяра, повече Сила духовна. (20/стр. 20)

Домът Господен ще се основе. Стига вашата вяра да бъде твърда и непоколебима. Защото Домът Господен изисква жертви. Жертви, сърца чисти и смирени.

(20/стр. 149)

Бдете и молете се. Господ е наша Крепост и Спасение. Трябва всичко да пожертвуваме. (20/стр. 19)

…Трябва да влезеш в съюз с Бога и Нему да се отдадеш всецяло и тогава Веч­ната Любов може да роди нещо ново за теб. (13/стр. 160)

Аз питам: Любиш ли ти Господа, имаш ли Неговия Дух, говори ли Той в душата ти заран и вечер? Служиш ли Му доброволно, жертвуваш ли всичко за Него мило и драго? (13/стр. 81)

Разбери ме, Любовта иска жертви и себепожертвания. Ако се не отречеш от себе си напълно, не можеш да бъдеш ученик на твоя Господ. Ето, виждам, има много неща в твоето сърце, които трябва да отхвърлиш. Знаеш ли колко празни мисли и желания имаш! Откажи се, животът не седи в тях. (19/стр. 139)

Всякой слуга Господен трябва да се научи чрез несгодите на живота да понася всичко с радост и благодарение в душата си. Колкото Любовта и самоотричането са по-големи, толкова и духът е по-силен. (20/стр. 112)

Преданост трябва към Господа… Жертвувайте всичко, което можете, за да се весели Господ помежду ви и да ви направи Сила и Мощ. (20/стр. 146)

Стойте верни докрай

Онзи, който стои, ще устои; и твърдият в Истината ще е твърд винаги.

(14/стр. 3)

Стой твърд както и досега! Бъди верен при всичките изпити… (14/стр. 22)

Зная вашите… изпити и страдания, но такава е Волята на Отца нашего, Който е на Небето. Трябва докрай да устоите верни. (19/стр. 197)

Нашият Небесен Баща знае всичко, Той ще ни помогне навреме. Ний сме длъжни да ходим по стъпките на Господа. Господ ще ни даде всичките Свои Благословения, стига да сме Му верни винаги… (20/стр. 75)

Ако вий бъдете верни докрай, ще ви се въздаде стократно. (20/стр. 148)

Зная, че имате големи мъчнотии. Но дерзайте, нека вярата ви да не се намалява. След всичко това ще дойдат Божиите Благословения. Бъдете верни в малкото, Господ ще ви възнагради. Той знае всичките ви мъчнотии и скърби и не е от онези, Който забравя. (20/стр. 81)

Разбирам вашето положение: види се, неприятелят прави някои усилия да ви обсади, но не бойте се. Господните Сили са близо и ние трябва да стоим верни на званието си. (20/стр. 84, 85)

Бодърствувайте всички. Бъдете препасани със Силата Господня, защото е време за воюване. (20/стр. 115)

Дръжте крепостта, защото ще трябва да дадем голям отпор на лукавия, ще трябва да извършим наскоро своето главно сражение и Господ ще бъде с нас в тоя подвиг… И когато зная, че вие сте верни и непоколебими на призванието си, мен ме радва вашият подвиг. (20/стр. 81)

Всичко така да бъде, както Господ е казал! Ученикът трябва да изнесе товара си докрай. И да го занесе Дар на Бога и Дар на Дома си. Духът му не трябва да отпада. Онова, което отличава човека, е да бъде винаги верен и истинен!

(18/стр. 22)

Бъди винаги верен на своята душа и дръж се за Божията Любов и нека душата ти да бъде Нему вярна и сърцето ти  Нему предано. (13/стр. 84)

Радвайте се, Този, Който сега ви ръководи, е Крепък. Господ ви е възлюбил всинца ви, бъдете прочее верни на тая Любов. (20/стр. 143)

Чуйте, Верността е първата стъпка при влизане в Новия живот, тя е първото условие при Тесните врата на приемане; тя е първият плод на Любовта, който има да поднесете пред огнището на Отечес­кий Олтар. (19/стр. 103)

Вложи Добродетелта в силата си и тя ще внесе в тебе Неизменна Вярност, и Духът на Бога ще обитава в тебе. Ти ще бъдеш под Неговите крила, пред очите на Неговата Милост. (18/стр. 16)

Прославете Го с живота си

Ние сме Виделина на света и нека да свети нашият живот, за да се прославлява нашият Отец, Който е на Небето.

(20/стр. 76)

…Вий имате случаи да се срещате с много хора; гледайте вашата обхода, вашият живот да свети. Щото от плодовете на живота ви да се прославя Господ.

(20/стр. 113)

И какво друго остава за всинца ви, освен тъй да живеете, че като ви гледат человеците, да прославят Отца вашего, Който е на Небето. (20/стр. 154)

…Във всинца ни трябва да има едно силно вътрешно желание да изпълним Волята Божия тъй, както ние я разбираме, от дълбочината на нашата душа, а не както е писано в книгите. Всяко сторено нещо… трябва да бъде за Слава Божия!

(24/стр. 358)

Не забравяйте: всичко от Господа, всичко за Господа; и с думите на Апостол Павла: „Ядете ли, пиете ли, или каквото и да правите, гледайте всичко да е за Славата Господня“. (20/стр. 113)

Може да мислите, чувствувате и пос­тъпвате, както искате, но всичко да става за Слава Божия. Живейте за Слава Божия, а не за ваша слава… (22/стр. 176)

Ние сме за Живота, за Знанието, за Любовта, за Силата. Ние сме за Силата в пълния смисъл на думата. Ние сме за Доброто, за Мекотата. Ние сме за всички тези неща и към тях трябва да бъде нашият Идеал. Но всеки, който е придобил тези Блага, трябва да ги принесе на Божествения Олтар, за да бъде всичко за Слава Божия. (21/стр. 48)

…Човек трябва да развива Дарбите си за Слава Божия. Каквото направи, той трябва да има предвид Славата Божия, а не своята. (23/стр. 187)

Скъпоценните камъни, изработени в душата на ученика, той ги поднася като Жертва жива, като Дар любовен, най-свет и чист, пред стъпите на Безграничния за Вечен Завет между тях! И тези камъни ще блестят вечно като сияйни звезди по небесната твърд пред Лицето на Безграничния. Те ще говорят за Славата на Вечния! (18/стр. 23)

Служете Му с пълнотата
на сърцето си

…Помнете, че времената и годините са в Божиите Ръце. От нас Господ иска да Му служим вярно с преданост и усърдие, да призоваваме Името Му на всяко място. (20/стр. 54)

Първо дръжте в ума си мисълта, че на Бога може да се слугува навсякъде вън от света и вътре в света. (20/стр. 113)

Господ от вази не иска неща невъзможни. Той иска от вази само това, което доброволно и с всяка вътрешна готовност сте готови да сторите. Нещата в Духовния свят се ценят само тогава, когато са извършени от Обич, без всяка подкваса на користолюбие. И който служи в душата си на Господа, трябва да Му служи от сърце с всяка Радост и Веселие.

(20/стр. 148, 149)

Служете Му с пълнотата на сърцето и душата си. Не се смущавайте от нищо, нито се грижете; Той е промислил за живота на всички ни. Нека се стараем всеки ден да вършим Неговата Воля усърдно…

(20/стр. 16, 17)

Всеки ученик на Любовта трябва да се научи да служи на Бога с всичкото си сърце. Външният свят не трябва да става причина да го отклонява от това служене. Служенето не трябва да бъде по форма, в буквата на закона, но дълбоко в душата трябва да има нещо съществено, което да го отличава. (20/стр. 242)

Трябва да бъдете нещо повече от хора, не по обикновеному хора за ядене и пиене, а Служители на Бога, Синове на Светлината. (20/стр. 243)

Да се служи на Бога, иска се усърдие постоянно и пълна самозабрава. Постоянствувайте. (20/стр. 240)

…Служете Господу усърдно, имайте общение с Неговия Дух и Небето ще бъде на ваша страна. (19/стр. 166)

Вършете Господнята Воля, според както ви е открита, и не бойте се. Ний не служим на человеци, но на Този, Който ни е призовал в Живот и Виделина. Ний ще Му служим, според както ни учи сега. Ний сме чули Неговия Глас, Той ни е говорил вече много пъти и е присъствувал в нас. (20/стр. 79, 80)

Да ходим с Господа и да се разговаряме с Него върху Тайните на Царството Божие, ето целта на нашия земен живот. Да Му слугуваме ежедневно, ето Радостта на сърцето ни. Защото всеки, който слугува, приема възнаграждение.

(13/стр. 77)

…Каква Милост да сме в Дома на нашия Вечен Баща, да Му служим ежедневно и да Му се кланяме в Дух и Истина!

(13/стр. 78)

Любовта в изпълнението Волята Божия да бъде Закон. Служение на Бога съзнателно, ето мотото. (20/стр. 231)

Всякога изпълнявайте
Благата Му Воля

За нас Върховното добро е Волята на Бога. (20/стр. 60)

Като се подчинявате на Вътрешното Ръководство на Божия Дух, Той ще ви ръководи и осветлява и ще прави живота ви приятен и пълен със смисъл. Защото няма по-голямо добро [от това] да слугува человек на Бога и да върши Неговата Добра Воля. (20/стр. 186)

Да се изпълня всеки ден Волята Божия, това съставлява Радостта на душата… (20/стр. 294)

Да бихте знаели, да бихте винаги изпълнявали Волята на Този Благ Отец, колко щастливи щяхте да бъдете, каква неизказана Радост щяхте да изпитвате, какъв Мир щяхте да притежавате! Целият свят за вас щеше да бъде една Велика мелодия. Тогава щяхте да забравите дреболиите на тоя живот, грижите, тревогите, които постоянно ви спъват.

(20/стр. 167)

Не викайте само: „Господи, Господи, Господи“, но изпълнявайте Волята на Отца… (19/стр. 204)

Онова, което Господ ти заповядва да изпълняваш, не отлагай и което Господ иска, не отказвай, ако желаеш доброто на душата си. (19/стр. 180)

Размишлявай добре и върши Волята Му. Неговата Благост ще те води, Неговата Ръка ще те крепи. В Неговата Виделина ще ти се открие Пътят Господен.

(19/стр. 173)

…Най-добрите неща в живота Бог за вас е оставил. Като изпълните Неговата Блага Воля, всичко друго само по себе си ще ви се приложи. (19/стр. 194)

Станете съработници с Бога

Когато Господ работи, и ний трябва да работим с Него и да се стремим да изпълним Неговата Свята Воля в своята душа. (20/стр. 205, 206)

За да възлюбим Бога, трябва да свържем душата си и духа си с Душата и Духа на Бога. Тогава ще има преливане, т.е. правилна обмяна, между Бога и нас… Щом се създаде тази правилна връзка, тогава Бог ще ни призове като Свои съработници. (5/стр. 233)

Каква привилегия да бъдем приятели с Исуса и съработници с Бога. Каква Милост е тази, която ни е взела в своето съдружие. (13/стр. 71)

Пред нас стои една Велика задача за разрешаване, една Велика работа за завършване, едно Великолепно здание за съграждане. Трябва добри и умни работници във всяко направление. (20/стр. 271)

…Твоята съвест, вътрешното ти самосъзнание на сърцето, което е обсебено от Висшите подбуждения на Любовта и Доброто, те призовават да изпълниш своя си дълг. Не е ли този Глас на твоя Господар, Който те вика да се заловиш да вършиш Неговата работа? Да. И знаеш вече, че Той е Велик и Славен във всичко.

(19/стр. 150)

Благото на живота е да вършим благоугодното Господу тъй, както ни се разкрива отвътре от Духа на Отца на Виделината. (20/стр. 277, 278)

Само когато всеки извърши своя дълг тъй, както го разбира, може да се благослови. (20/стр. 206)

Не е важно колко време може да живее човек на Земята, но какво може да извърши за Господа. Матесал живя повече от 900 години, а Христос  само 32, 33. Но каква грамадна разлика има в тия два живота. (20/стр. 277)

Той ще ви призове
за Велико Дело

…Пригответе сърцата си в Святост, за да сте готови да служите на Великото Дело, на което Бог на Силите скоро ще ви призове. (14/стр. 3)

Ако и да е голяма жътвата, Господ ще намери работници. Той вече зове и всички, които чуят Гласа Му, ще дойдат.

(13/стр. 73)

Благословен е всякой, когото Господ избира. Блажен е всякой, когото Господ освещава и праща на нивата Си и на лозето Си да Му работи. (13/стр. 55)

Подвизавайте се, казва Господ, да сте из помежду Избраните, които Господ ще призове да Му служат всякога. (20/стр. 13)

Аз напълно вярвам, че Бог има Своите Избраници вече приготвени, и може би те скоро ще приемат Неговото Повеление да сторят Неговата Воля. (20/стр. 31)

Аз съм доволно занят с размишления върху работата Господня. Приготовлявам се за Нов подвиг, който ме вика, да изпълня Волята на Предвечния Бог, Господ на Силите. (20/стр. 19)

А вие, братя мои, които Бог ми провожда в знак на Неговата Любов да помогнат в Светото Дело, ще бъдете възнаградени. Той ще се погрижи, помощ ще ни се даде, Велика Сила от Небето, да победим всичко. (20/стр. 20)

Днес има още време, братя мои, да работим за Славата Божия  и то с Усърдие. (20/стр. 23)

Бъдете всинца верни и усърдни, това е нашето Дело. (20/стр. 80)

Делото… е трудно, съвпрегнато с много мъчнотии и страдания, но все таки някой ще трябва да пожертвува живота си за Славата Божия и Доброто на другите. (20/стр. 31)

Необходима е на всинца ви положителна себепожертвующа Любов… Призванието ви не е от человеци. Вие не слугувате на человеци, но на Бога, Който във Великата Си Любов ви е избрал за служение и подвиг. Призовавайте Го прочее всякога. Стойте верни, за да доизкараме Делото докрай. (20/стр. 92)

От Името на Господа ви казвам, братя мои, че нам предстои Свята работа да извършим за Господа и за която много да пострадаме, като понесем всичко с търпение и надежда… (20/стр. 34)

Делото Божие ни вече чака, а ние не сме още готови… Господ иска да ни прати да работим в лозето Му. Да обиколим България от единия край до другия и да провъзгласим: „Така рече Господ…“. Готови ли сте посред мъчнотии и страдания да сторите това? (20/стр. 34)

И ако Многомилостивият и Благоутробен Бог благоволи да ни натовари да изнесем Неговото Вечно Слово и да станем съпричастници на всичката Негова Любов, ние ще сме благодарни за Милостта Му. (20/стр. 31)

Няма за Бога невъзможни неща. Само да сме верни на Делото Му и Той ще промисли за Своята работа. (20/стр. 31)

Господ ми каза, помощ само от горе ще ни се даде. Никому не трябва да се надеем освен Нему. Той ще промисли по Своите Си пътища. (20/стр. 34)

…Всичко ще се устрои по определен път от горе. Плодовете на Делото ще бъдат благословени. Само крепете се в Духа на Истината. (20/стр. 82)

Моята молба и горещо желание е Делото да произлезе от побуждението на Духа Божий. Той да ни научи как да постъпим във всичко  не според человеческа мъдрост, но според Бога; не според человеческа сила, но според Божията.

(20/стр. 31)

Укрепявайте се в Неговата Сила… Възлагайте всичко без колебание на Него и Той ще извърши Делото. Господ е с нас и ние ще преуспяваме. Повече Любов, повече Усърдие и стените на Йерихон ще паднат. (20/стр. 77)

3. Благовестие за
Новото време

Той иде от горе

О, народ и народи, вий, които спите, събудете се и пригответе се, за да пос­рещнете Господа Бога на Силите!

(14/стр. 5, 6)

Ето Деня на Истината, който ви е родил за Негова Слава. Слушайте Гласа Му, Той иде от горе; подигнете очите си и вижте това, което ви очаква… (19/стр. 103)

Аз само, мои любезни приятели, се моля [Той] да излее Духа Си изобилно, да се просветят всички и да видят, че е време, и да се бърза, и да се готвим, и да сме готови за идването на Господа, Който ще слезе със Своите Ангели от Небето да уреди тоя свят, който се е уклонил от Неговия Път. (20/стр. 15)

И Този, Праведният Господ, е дошъл да следи и оправи света и Неговият Дух днес се тъй носи върху стихийните человешки духове както едно време върху лицето на неустроената и неоформена Земя. И от този хаос, от това человешко противоречие Той ще произведе един строен и прекрасен свят, пълен с всички добрини и блага. (20/стр. 152)

Днес, при днешните времена, голямо усърдие и бодрост се изисква от нас. Защото скоро ще дойде вече времето, когато ще трябва да идем да посрещнем Господа, Който ще дойде от горе да възстанови Своето видимо Царство. Колко Славен Ден ще бъде, когато влезем в съдружието на Ангелите Божии и всички Святи Духове с Него! (20/стр. 16)

Синове человечески, Синове Божии, пригответе сърцата си, за да Го посрещнете и приемете в Сила и Слава… Господ иде да се възцари и да очисти Земята…

(14/стр. 6)

…Господ е слязъл… да възвести, че Той не е мъртъв, но жив! Защото Той от сега нататък ще изпълни Земята със Знание. Ще въздигне и въдвори Правдата Си, Любовта Му ще роди Истината.

(14/стр. 11)

…Той е Господ Крепкий, Господ Силний, Господ Славний, идещ, облечен в дрехите на Правда и Мир, на Святост и Любов. Отсега вече няма да се чуе в тебе плач и ридание, но Радост и Веселие Господне. Защото Господ Бог твой ще изпълни Земята със Знание и Благодат и всички ще бъдат научени от Него и ще се нарекат род Избран, семе Царско, Свещеници Божии. (14/стр. 14, 15)

Пригответе Пътя на Мощния, Силния, Който иде сега! (18/стр. 6)

Ида, говори Господ, направете прав Пътя на Царството на Мира, на Царството на Правдата. (14/стр. 7)

Ида, казва Господ, за да се открия в Чистота и Святост, за да поставя мерило за человеческия ум, да му дам Крилата на Зората, летящи към Вечния Престол. Ида, казва Господ, да дам наследие на душата Моята Вечна и Неизчерпаема Любов. Ида, казва Господ, да дам Благодат и Красота на человеческия дух.

(14/стр. 14)

Ида, казва Господ, да облека, нахраня, напоя и да утеша и помилвам всички, които Ме чакат, всички, които вършат Правда, всички, които освещават Името Ми и Закона Ми по лицето на Земята.

(14/стр. 14)

…Бог, Който се е открил, не ще ли да покаже Своята Сила, Своята Слава, Своето Величие? Не ще ли да изяви Своята Благосклонност, Благост, Дълготърпение, Своята Велика и Неизмерима Любов? Да, без всяко съмнение.

(14/стр. 3, 4)

Господ ще да изяви и покаже Своето Слово и Величие. Небесата ще възвестят Неговото пришествие и Вселената ще извести Неговото идване. Тя ще отбележи в своята Книга Неговия Път и ще покаже Неговите стъпки. Господ ще бъде предшествуван с Огън, след него ще се чуе Тихият Му Глас. (13/стр. 52, 53)

Блажени са, които Го чакат

Господ казва, че скоро ще дойде в тоя свят със Своята Сила и Слава да тури Ред и Мир. „Чакайте Ме, казва Господ, още малко и няма вече. Страданията ви ще се прекратят.“ (20/стр. 13)

Господ говори: „Духът Ми иде и скоро ще пристигне в Силата Си“  да разклати всички умове и сърца и да въдвори Своята Истина и Правда в сърцата на всички, които Го чакат. „Кажи им, казва Господ, да Ме чакат с усърдие и вярност и ето, ида да ви посетя и благословя заради Своето Име.“ (20/стр. 21)

Велик е Този Баща, Който носи всичко в Себе Си… Чакайте Господа тъй, както малките деца чакат баща си. Господ е с нас, Той ще се изяви във Великата Си Милост и Мъдрост. (20/стр. 231, 232)

Живейте, като че утре ще посрещнете Господа. Стойте там, гдето ви е поставил Той. Бъдете уверени, Неговата Милост иде и лети с Лъчезарни Крила, Духът Му слиза. Денят няма да зайде, докато Господ не покаже всичката Своя Слава и Величие. (20/стр. 50)

…Там от горе ще дойде Владетелят на Царствата, придружен в Своята Слава заедно с всички, воюващи за Него. И ще възстанови Своето Царство, което ще е Царство на Праведните. И ще заличи по Земята възпоменанието на злото. Ще утеши и благослови всички, които с големи скърби и страдания на своя живот са Го чакали, които с пълно самопожертвувание на своя живот са дали всичко, за да възтържествува един ден Великата и Благата Любов, която носи благословеното бъдеще в себе си. (13/стр. 8, 9)

Всякой угнетен ще бъде освободен и всякой изнасилван ще бъде подкрепен, огорчений духом ще бъде утешен. И както майка милва своите си, така и Господ ще помилва онези, които Го чакат.

(14/стр. 11)

…Да схванем Божествената Любов, чрез която Бог се приближава към нас. Ако Бог те намери буден, когато дойде при тебе, ти ще израстеш като семето, ще се развиеш и ще дадеш плод. Но ако не те намери на място и буден, ти ще изгниеш и няма да дадеш плод. Такъв е Божественият Закон. На онези, които Го чакат, Бог дава Живот, а онези, които спят, слизат надолу и изгубват условията.

(16/стр. 92)

…Будни да бъдете! Когато Господ дойде, човек е буден и готов да възприема. Дето е Бог, там има и Живот, и Светлина, и Свобода. Дето Бог отсъства, нищо не става. Без Бога животът е безплоден.

(17/стр. 247)

Ако вървите по Божията Любов, ще се повдигнете на висок уровен, дето „нито око е видяло, нито ухо е чуло“, нито на сърцето на човека е дадено да усети какво очаква тези, които чакат Господа. И няма да остане нищо, което сте пожелали, да не получите. (15/стр. 208)

Велик е Господ в Своите пътища. Той ще благослови всички ви. Идат благословените дни от Господа  да се възрадват и зарадват всички, които Го очакват.

(20/стр. 233)

Благословени са,
които Го любят

…Всичко в света Бог направлява да съдейства за добро на тези, които Го любят и са готови да изпълнят Волята Му.

(13/стр. 38)

Истина е, че онези, които Го любят, всичко им съдейства на добро и не може да бъде другояче, защото Бог наш е Любов и Добродетел всегдашна за тези, що ходят в Неговия Път. (13/стр. 206)

Всички, които Го любят с пълнота на душата си, ще ходят в безопасност. В неговия [на любещия] път ще има Радост и Веселие и все, що прави, ще успее.

(13/стр. 70, 71)

Възлагайте своите надежди на Господа, вашия Добър Приятел. Любете Го, защото Той е достоен за тази Любов. Той е, Който ви крепи; Той е, Който ви повдига и ви ръководи. (20/стр. 110)

Ний всичко можем да сторим за вас. Само дръжте се близо до Него, обичайте Го, любете Го, защото това е нашата Радост. (20/стр. 104)

Обичай Го от всичкото си сърце и Мирът ти ще е пълен, Радостта ти  всегдашна. (13/стр. 79)

Блажени, които Го любят и са любени, защото е тяхно Царството, Мирът, Радостта и Животът. (14/стр. 23)

Време е вече, когато всички трябва да се утешат в Истината на Неговото Присъствие. Благословени от нине всички, които любят Господа Бога. Мир да бъде над тях. Мир на всички, които уповават на Него. (19/стр. 137)

Велики са Неговите Благословения, които е приготвил за онези, които Го любят. Там горе, в Небето, има Славни обиталища, приготвени за Праведните, за чадата Божии. (19/стр. 135)

Любещите и Възлюбените
са Избраните

…Израил не са онези, които са обрязани по плът, но онези, които по дух имат Печата Негов, обручението на Духа. Те са Духовният Израил, людете на Бога нашего. (13/стр. 151)

Не който иска и който се стреми сам, но на когото Бог е дал доброволно от Своя Дар  нему принадлежи всичко.

(19/стр. 148)

…Ако Бог ни е избрал да наследим Неговото Царство, за това има добра и справедлива причина, която ще проумеем само тогава, когато стигнем Съвършенството. (20/стр. 51)

Господ има вече Своите Избрани. И които чуят Гласа Му, нека внимават. Ще бъдат научени, казва Той, всички от Него.

(20/стр. 33)

Духът на Господа Иехова е връх тебе, защото Бог е Цар Всесилен и Крепък. И Силата на Ели-Мели е с онзи, който е Избран от Господа на Силите. (14/стр. 12)

Господ има много Съкровени Тайни, които открива за Своите Избрани… Господ ходи пред лицето на Своите Избрани, Той Сам ги предвожда с крепката Си Десница и там никой не може да стори зло, защото те са Господни и Пастир техен е Той. (13/стр. 85, 86)

…Всичко работи за добро на Избраните души, които Господ е предназначил за нещо по-добро. (20/стр. 274)

И тъй като Бог те е възлюбил, на това кой има да каже нещо? И ако Той показва на теб Милостта Си, кой може да се възпротиви…? Той има Власт и Сила да стори все, що желае и що мисли, и няма кой да Му се противи. (19/стр. 135)

Хвалете Господа Чудесен! Ето, Господ не ще да се бави отсега задълго, но ще извърши Добрата Си Воля към тогова, когото е избрал, към тогова, който познава Господа. Защото Бог наш е Неизменен, Любовта Му пребъдва във веки.

(14/стр. 10, 11)

Сключване на
Завет Вечен с Бога

И биде Радост голяма в световете на Виделината, кога Бог положи Печата на Великото Си Име на вази и вложи Духа Си в сърцето ви в Завет Вечен.

(19/стр. 105, 106)

Ето Словото Божие, Духа на Завета. Радвай се ти, който познаваш Господа и който си познат и избран от веки. Благословен Господ Бог наш Отец! (14/стр. 7)

Ето Заветното обещание, което е отдавна очаквано: Възвестяването на Синовете Божии, Синовете на Вечната Любов… (14/стр. 7, 8)

„Аз съм Бог Иехова Крепки, Който говоря. Бог Благоутробни и Милосърд, Дълготърпелив и много Милостив, и Истинен, Който пази Милост и съхранява Завет. Аз съм Господ, Който ще извърши всичко според благоустремлението на Своя Благ Дух.“ (13/стр. 235, 236)

„Ще видиш Лицето Ми, ще приемеш Духа Ми и ще бъдеш възвисен чрез Силата Ми, и ще познаеш, че Аз съм Бог Вечни, Който пази Завета Си с тебе.“

(13/стр. 256)

„Ето, Аз се клех в Святото Си Име и няма да се измени Думата Ми: ще изведа Своите чада, Синове и Дъщери, и ще ги облека в прекрасни одежди, които никога няма да овехтеят; и ще туря венци на главите им, и ще дам китара в ръцете им, и ще ги развеселя с пълнотата на Веселието като Бог; ще ги науча да пеят и свирят всичко, що Моята Вечна Любов ражда за тяхно добро.“ (14/стр. 8, 9)

„А след ония дни, когато Небето и Земята прииде и Новите Небеса и Новата Земя се явят, ще ги поставя Царе и Свещеници да Ми слугуват във век.“

(14/стр. 9)

„Пази Думите на Завета Ми, те са Свети, защото са излезли от Моите уста, от Моя Благ Дух.“ (13/стр. 195)

Изпълнение на
Божиите обещания

Ето, обещанието е вярно. Словото на Господа Бога Великаго ще пристигне скоро. (13/стр. 8)

„Защото Пътят Ми към тебе ще бъде Път на Милост и Благост. От нине Аз те водя с крепката Си Ръка. Ще уреждам Пътя ти според Благия Си Дух. Моите Благословения ще пребъдват с тебе винаги. И ще ходя с тебе, и ще ходиш с Мен във всичките Ми пътища. И ще направя да прозябне душата ти и сърцето ти да принесе всичките плодове, Мен благоутробни.“

Всичко това Господ ще стори сега, в това време. Дните останали са малко на брой. Малко търпение и Господ ще извърши Своето обещание. Неговите Възлюблени ще бъдат благословени.

(13/стр. 89)

„Силата на Моя Дух ще свидетелства за Истината, която говорих. Ето, Аз съм Господ Бог твой. Ида да дам Велико свидетелство на Своите обещания и Велико изявление на Своето Всеприсъствие, на Своето Всемощие. Приеми ти изобилието на Моя Дух и възкреси от мъртвите.“

(13/стр. 250)

Колко са верни и истинни Божиите обещания. Господ като че от мъртвите въздига мнозина. И начинът, по който работи Духът Господен, е чуден.

(20/стр. 80, 81)

Което Господ говори, се сбъдва и което Господ обещава, се изпълня.

(13/стр. 76)

Имай пълно Упование в Него като неизменяем и постоянен на Своите обещания. (14/стр. 23)

Аз очаквам от Господа много неща, които ми е обещал. И кога ги приема, ще ви направя съпричастници на Небесните Дарове. Колко Велики обещания има да се изпълнят наскоро! (20/стр. 17)

Ей, Господи Боже мой, аз вярвам в Твоите Думи. Припомни обещанията Си и отвори Пътя Си пред мен. (13/стр. 203)

…Сам Бог, Който ни е обещал Своето Велико обещание да ни изкупи и прослави в Себе Си, ще подействува за нас.

(20/стр. 18)

…Трябва да вярваме, защото се е обещал, че няма да остави онези, които уповават на Него. Но ще ги избави и спаси.

(13/стр. 203)

Бог ще дойде и ще те избави, и ще те укрепи като стълб непоколебим. Той ще извърши все, що е говорил, и все, що е обещал. (14/стр. 22)

Минахте през доста големи мъчнотии и опасности, но Бог на Силите е бил Верен на Своите обещания и е превърнал всичко на добро. И сега още има мъчнотии, но и те ще се превърнат постепенно, само търпение и вяра, и самоотвержение. (20/стр. 209, 210)

Неговите обещания ще се изпълнят с време само ако сме верни на своето звание, което вярвам, че е. (20/стр. 43)

Пазете се, братя, да не попаднете в изкушение, обаче Господ ще ви пази в Името Си  това е даденото обещание.

(20/стр. 22)

И сега, когато Сам Този, Който държи юздите на всичко в тоя свят, ти обещава Своето Съдействие и Своето Благословение, питам: Има ли място за съмнение? Не, това е тъй вярно, както че Земята стои на своите основания и Небето я покрива като дреха със своите Благословения. (19/стр. 161)

Подобава ни… да приемаме всичките Божии обещания със сърдечна детинска вяра като новородени в Него младенци.

(13/стр. 40)

Господ ти е приготвил много по-велики и славни неща, отколкото ти мислиш. Ето, казвам ти, времето не е далеч, когато ти сам ще опиташ и видиш, че Неговите обещания и Неговите Слова са верни.

(13/стр. 41, 42)

Часът наближава и не е далеч от вази, когато ще бъдете призовани да се обедините с Него в едно тяло, един дух, един ум, едно сърце и душа. Тогава ще се изпълни обещанието: „Заедно с Господа и ведно с Господа“. (14/стр. 4)

Получаване на знамения

И тъй, да се не смущава сърцето ти, нито да се устрашава духът ти от никого! Надявай се на Господа, защото Той е вече много близо; ще чуеш Гласа Му и ще се възрадваш. Той ще ти направи знамение голямо. Ще ти засвидетелства, че е Верен. Ето, Той ще ти открие Тайната. Тази тежест, която е в душата ти, ще се премахне. Божият Дух ще те осени. Бог ще те въздигне като един от мъртвите.

(13/стр. 243, 244)

Ние трябва да сме готови, защото Вож­дът на Спасението ще се яви. Знаците на времето показват, че краят е близо.

(20/стр. 16)

Скоро ще се даде знакът, който ще е предизвестител на Великите настъпающи събития, които ще обгърнат целия свят. (13/стр. 8)

…Помнете, че ний сме в настъпилите най-важни събития, които се развиват пред нашите очи. Господ няма да закъснее, Той ще се яви във времена усилни. Има да последват чудеса и знамения в тази Земя. (20/стр. 54)

…Излизам рано всяка сутрин да пос­рещам Слънцето и да гледам дали Словото Господне се е явило на небето. Словото Господне е онзи Стълб, който предвождаше израилтяните в пустинята. Той става и ми се явява на небето няколко пъти. Той е пълен с такава светлина небесна, която въодушевява душата ми… Този Стълб Господен, като наближи към центъра на небето, се разделя на две части; по-голямата част мина откъм юг и закачи Слънцето, в което се явиха различни краски. После се образува един хубав кръст, една тръба, един изваден нож и след това близо до Слънцето се яви едно человеческо сърце, зад което се показваше един образ… Аз се потрудих да снема снимка на всичко, което видях, и имам две рисунки… Аз четох и разбрах, че най-после Истината и Любов­та ще възтържествуват и Господ наш ще се възцари. Има и други неща, [за] които трябва да замълча… (20/стр. 37, 38)

На 19-и март мен ми се представи една вечер едно видение, в което ние заедно с Господа Исуса, нашия Спасител, поразихме една огромна и велика змия, цяло страшилище. Това е един от най-доб­рите знаци, които Бог ми е подарил да видя, че Неговата Сила е Непобедима.

(20/стр. 32)

Победата, която
ще реши всичко

Ние сме в преддверието на едно Велико изявление на Божията Сила, която всинца ще видим, и то скоро. (20/стр. 15)

Небето иде, Войнствата Божии слизат, Земята е обсадена, настоящият ред на нещата се завършва, старият свят ликвидира своите сметки, а Господ се възцарява. (20/стр. 284)

Господ се възцарява сега в света. Народите се пробуждат. Общото съзнание заговорва. Най-после ще дойде Мирът.

(20/стр. 227)

…Иде Ден и зорницата, която е по нашия хоризонт, го предсказва. Той е Славен Ден, Блажен Ден на Живота.

(20/стр. 68)

Това е, върху което цялото Небе сега иде да ни насърчава: да сме бодри, докато Господ победи, защото… Победата, която скоро ще се извърши и която ще бъде на страната на Господа, ще реши всичкия спорен въпрос. (20/стр. 13)

…Лукавия… Вий знаете, спънки и препятствия съм срещнал от този син на мрака. Но Онзи, Който е с мене, е по-силен. Господ е Победител, Той е възтържествувал. Той ще ни изведе победоносно докрай всинца ни. (20/стр. 80)

Господ е вече възтържествувал. Главата на тая старовременна змия е смазана, а с това ние добиваме една от Великите Победи. (20/стр. 28)

…Господ ще се прослави в Своето Дело. Уповайте, Господ е с нас и Той ще превъзмогне против всички. (20/стр. 272)

Бог е Крепък… Той извежда Своето Дело в Победа. Идат дни, когато лицето на Земята ще се обнови и Небето отгоре ще се проясни, и ще има Път отворен от Небето за Земята. (20/стр. 221)

4. Пред вратата
на Новата епоха

Тъмен е Денят Господен

Пригответе се вече за Деня Господен.

(14/стр. 7)

Тъмен е Денят Господен. Сегашните дни са светли, хубави, но Денят Господен, който иде, ще бъде тъмен Ден, придружен с бури, ветрове. За да посрещнете с радост този Ден, вие трябва да имате запалена свещ, на която при страшните бури и урагани, при всички несгоди да можете свободно да четете. (31/стр. 67)

Това е епохалната година, за която ви бе казано. Бурите, които се подигат, са неща, които трябваше да дойдат, за да се опита вашата Вяра, вашата Любов. Зад тия бури стои Един, Който не дреме. Той е известен през всичките векове, с Името на Когото се крепи всичко. (20/стр. 213)

Ще загърми и затресе целият свят от единия край до другия. Денят Господен е близо при вратата. (13/стр. 205)

Апостолите, които живяха преди 2000 години, казваха: „Близо е Денят Господен“, а това беше преди 2000 години… А сега ние казваме: „Денят Господен е на нашия праг“. Братя, първият звънец е ударил, остават още два. И като ударят последните два звънци, всичките царства на Земята ще бъдат царства на Бялото Братство. И ще има само едно царство на Земята… Всичките хора тогава ще бъдат Царе и Свещеници на Бога.

(29/лек. 30: стр. 43)

Ето, Той иде да посети Земята. Денят на Неговото Посещение ще бъде Ден страшен. Всички краища на Земята ще бъдат изпълнени от Силата и Славата на Неговото Присъствие и ще седне като Който топи и чисти сребро; и ще очисти человеческите синове, и ще ги претопи като злато и сребро, и ще принасят Господу приношения с Правда. (14/стр. 5)

Писанието казва: „Когато дойде Бог във вид на Огън, Той ще се засели между хората на Земята и ще остане при тях с хиляди години“. Казано е: „Хората ще Ми бъдат народ, Аз ще им бъда Бог и няма да има от какво да се плашат…“. Тогава ще има и музика, и пение, и култура. Хората ще се молят на Бога, без да се нуждаят от църкви. Всички ще бъдат братя помежду си. С това ще се ознамени Денят Господен. Всички хора ще бъдат носители на Новата култура, която наричаме култура на Огъня. Всички ще бъдат знаменосци на Огъня. (30/стр. 45)

Ето, Господ казва: „Не бойте се, още малко Ме почакайте… и ще Ме видите да се възцаря в Своята Слава в тоя свят. Ето, Денят е близо и при вратата. Не се устрашавайте, но се радвайте, защото Денят на вашето Велико Избавление дойде. Малкото време, което ви се дава, употребете в усърдна молитва. Молете се Духът на Истината да ви ръководи и просвещава, за да вършите все, що е угодно Богу Отцу, Който е на Небето“.

(20/стр. 14, 15)

Възстановяване на
Божията Правда

Сега, понеже е настанал вече Денят Божий, Денят Господен, очаква се Второто пришествие. Второто пришествие е настанало вече на Земята! Вашият ред иде сега. Някои мислят, че съдбата ще дойде да накаже хората. Не, съдбата няма да дойде да наказва хората, но ще дойде, за да се възстанови всяка Божия Правда. (28/стр. 237)

Всичко върви по определен закон. Небето има свой счет с хората на Земята. Господ сега преглежда Своите сметки, всеки ще приеме каквото му е отредено.

(20/стр. 223)

Бъдещето е в Ръцете на Господа, Който регулира съдбините на народите. Какво иде и какво има да стане  това е скрито от очите на света. За онези, които живеят добре, това бъдеще е светло, а за тия, които живеят зле, е мрачно и не може да бъде другояче. (20/стр. 285)

Иде време и сега е, когато целият свят ще разбере, че има Бог, и Този Бог е абсолютно справедлив и въздава на всички според заслугата. (20/стр. 242)

Затова Господ мой действува и Той скоро ще се прояви. Събитията ще си вземат своя естествен ход. Умните, доб­рите, благородните, самоотвержените ще разберат, а глупавите и алчните ще останат да се справят със своята карма, със своята съдба. (20/стр. 270)

Съвременните хора ще трябва добре да си научат урока. Сега става преглеждане на общите сметки от 2000 години насам. Тая работа е сериозна. Бъдете смели и бодри духом, но същевременно и разумни. (20/стр. 261)

Времената, в които живеем, са важни. Не е мъдро за добрите хора да се занимават с дребнавостите на тоя свят. Кога се съдят человеците пред Господа, ще се съдят от думите си, от делата си… Вашите да бъдат такива, каквито подобава на человек, който е тръгнал да изпълнява Волята Божия. (20/стр. 173)

Очистване под Божието сито

Днешните времена са времена на изпити и пресяване. Бог ще пресее и очисти всичко под Своето сито. (20/стр. 161)

И ако Господ е започнал да пресява пшеницата, на това какво има да се каже? Това е най-доброто, че жетвата е започнала. Краят на всичко иде и всякой ще види добро или зло. Но в това седи Спасението на света и неговото Избавление. (20/стр. 146)

Правдата иде да се възстанови. Сегашните времена са предизвестници на бъдещите Благословения. Съдбата започва от Дома Божий. Господ пресява славянството. (20/стр. 164)

Всичко, каквото става сега в света, е от Господа Бога. Той пречистя света и съди человеците, и ги наказва, а когото Господ наказва, него и обича. (20/стр. 227)

…Подразбираме проявлението на Великия живот в света, който сега се влива и подига човешките души от падналото състояние, в което се намират… В цялата сегашна култура има едно разнебитване, едно пресяване. Ние се страхуваме от това, но то не е страшно. Туй разнебитване се дължи на онзи Велик живот, който сега се проявява и пречиства всичко. И ние трябва да се радваме за всичко, което става в света. Ние не се радваме на страданията на хората, но за онова, Великото, което се върши. Аз не се радвам, когато пекат някого, но се радвам, че в него става печене, сцепление на частиците, и от него ще се направи един красив съд.

(2/лек. 14: стр. 28)

Велики събития
в историята на Земята

Иде Нов ред, Нови събития, Нови стремежи, Нова развязка на всичко, което днес е тъмно. Ний сме вече пред вратата на начинающите се Велики събития в историята на този род и ще бъдем свидетели на бъдещето. (20/стр. 137, 138)

Времената са назрели и носят много важни събития в себе си. От горе действуват за възстановяване Царството Божие. (20/стр. 265)

…От съзидание мира не е имало време, носещо в себе си по-важни събития, отколкото времето, което вече настъпва. И Господ ще даде Благодат и Сила на Своите Избрани да устоят в тоя изпит до края. (13/стр. 88)

Божествените пътища са непостижими. Повидимому всичко върви на зле, но всъщност всичко е добре, защото Сам Господ ръководи работите, а там, гдето Той работи, всичко става за добро.

(20/стр. 285)

В края Господ всичко ще преобърне на добро. Работите ще се оправят, те са вече в най-високата точка на своя развой.

(20/стр. 285)

Събитията стигат върха на развитието си. Работите ще се усложнят навсякъде. Заповедта, която излезе, ще се изпълни. Отсега ще почнат действията на силите… В тази Земя чудеса и знамения ще станат. (13/стр. 90)

Чудни промени
във всяко отношение

…Времената са зрели, положението е сериозно. Словото Божие иде с голяма Сила; кога пристигне, ще има чудно движение напред… Промените, които идат да заемат място в живота, ще бъдат чудни във всяко отношение. (20/стр. 29)

Животът ни ще вземе скоро един определен край. Тъмните неща в него ще станат ясни, неопределените  определени. Ние ще се изменим и Духът на Господа Бога нашего ще ни възобнови всецяло. И Бог ще направи Своето Лице да възсияе в сърцето ни и в душата ни.

(13/стр. 43)

Вратата на Виделината, които са били затворени на много места, ще се разтворят на много места и Нов свят от Небесното Сияние ще нахлуе в останалите тъмни места. Има да стане една Велика промяна. Загадката, която крие под своето було бъдещето, ще стане. (13/стр. 91)

Ето, Небесната Светлина иде и мракът, който обвива света и вашите умове, ще се разпръсне от Духа на Господа и Вечната Заря на Истината ще ви озари и просвети с Небесната Виделина.

(20/стр. 13)

Днес от человеците се отделят всичките лоши духове, …които Духът Божи гони навън към повърхността на живота. Сърцата человечески почват да се освобождават от всичките заразителни влияния, желанията почват да се обуздават, мислите  да се въплътяват в съзнанието, съвестта се събужда… (13/стр. 257)

Господ ще се възцари в нашите сърца. Ние ще Го познаваме всички, от малък до голям… (13/стр. 151)

…Ще напише Господ Закона на сърцето им и ще им бъде Бог и те  Негови люде. Каква Велика и Блага мисъл е тази… Тия дни се приближават, ние сме в тях.

(13/стр. 150)

Ние всички ще се променим и ще придобием онова, за което сърцето ни… и душата ни жадува. Благодатта Божия ще ни осени и Неговият Дух ще ни изпълни със Своето Присъствие, и Господ Сам ще ни е Ръководител. (20/стр. 29)

Слушай прочее този Вътрешен Глас. Господ има да стори нещо за теб. Ръката Му е простряна и Той те изважда веднъж завинаги от това място и те завежда там, гдето Той желае. (13/стр. 160)

Дните на робството са вече минали. Пред теб лежи Обетованата Земя, в която влизаш. Господ е Сам, Който те въвежда и ще бъде с теб винаги. Ти не ще бъдеш лишаван от Неговото Присъствие.

(13/стр. 160, 161)

Вий сега градите Божия Дом в душата си. Това Дело Господ Сам е благословил. Неговият Дух ви е помазал. (20/стр. 154)

Дерзайте всички, които търсите Господа, вашата Сила ще се възобнови и душата ви ще стане Девствена. (13/стр. 257)

Славното бъдеще пред нас

Нека се вълнува светът. Нека върлуват бурите, това е тяхното време. Ще утихнат. Идат Светли дни, дни на Радост и Веселие. (20/стр. 223)

След тия усилни времена идат Доб­рите дни, които Бог е турил за Свое разположение. (20/стр. 278)

Идат дни Светли, Величествени за чадата Божии. (20/стр. 232)

И ще се отвори Небе ясно и лазурно с първите лъчи на Новата епоха, която иде. Велик е Господ и Велики са Неговите Дела. Приятен е светът, който приготовлява за Новите Духовни поколения. Колко Сила, колко Знание, колко Мъдрост се крие зад тая завеса, която още стои. (20/стр. 274)

Когато един ден вашите душевни очи се отворят да надникнете зад завесата на живота, тогава ще познаете какви Благости ви чакат, каква Радост, какво Тържество, какво Общение, каква Пълнота!

(20/стр. 148)

Бъдещето е Светло. Пред человешката душа стоят Великите възможности на Чистия живот. Настоящите времена са носители на възкръсналата Истина, която иде в света. (20/стр. 224)

Бъдещето пред вази е Велико. От сега нататък ще живеете. Досега не сте живели, но сте се измъчвали с хиляди съмнения и несполуки в живота. А това не е живот. (20/стр. 225)

Новият Цар на Земята за бъдеще ще тури в действие Великите Закони. Человеците ще се научат да живеят по-добре. Всички гледайте светло на бъдещия живот. Господ е приготвил добро. То чака всички без разлика. Стига те да развият своите чувства, да схващат и разбират.

(20/стр. 225)

За в бъдеще вашият дух ще бъде друг… и ще завършите земното си изпитание. А този Път ви го приготвя сега Сам Христос. (20/стр. 131)

Ние сме странници и пришълци в тоя свят. Ние не сме от него. Нашите Братя и Сестри в Небето ни чакат.

(20/стр. 23)

Това, което има наскоро да видиш, ще те направи да проумееш това, което е скрито в Небето за теб. Там, в тоя живот горе, ще разбереш Благостите Божии и ще проумееш неизказаната Негова Милост. (19/стр. 148, 149)

Идване на Царството Божие на Земята

Сегашните времена са само едно предисловие на Великото, на Славното в Царството Божие, в идването на Синовете Божии. (20/стр. 291)

И вий се радвайте, че сте пред вратата на Новата Ера, на Царството Божие на Земята, и старайте се да се удостоите да влезете в Обетованата Земя. (20/стр. 284)

…Царството Божие е вече дошло в сила и затова всичката Земя трябва да се изпълни от Величието на Неговото Присъствие. Мъдростта Му трябва да обърне и завладее всякой ум, а Любовта Му  приготвените сърца… (14/стр. 4)

Ние сме вече в обятията на Царството Божие и отиваме с помощта на Веч­ната Благодат към Дома на нашия Небесен Баща. Ний ще видим Неговото Благо Лице и Лицето на нашия Господ и Спасител и ще бъдем в сдружението на всички Светии, чада Божии и Ангели.

(20/стр. 65, 66)

Зараждане на Нов Живот,
на Нов Ред

Божият Дух всичко Ново сега твори. Ново Небе, Нова Земя, Нов Живот, Нов Ред на нещата. (20/стр. 232)

Ето, цялото Небе се движи напред, всички духове взимат участие в общото Дело, което наближава да преобрази света. (13/стр. 257)

Днес вече настава да се реши главната съдба на тоя… свят, в който Небето иде да извърши един Коренен и Велик прев­рат  и то скоро, в Новия век, който приближава  да отбележи Нови страници по лицето на Земята. Затова желая да ви подготвя, защото сте останали надире поради вашите… минали народни грехове… (19/стр. 105)

Днес в Дома на Господа става Съвет Велик за вашето Избавление. Днес Земята и Небето са свидетели на едно Велико Дело, зрители на едно Велико събитие, което се извършва. (13/стр. 22)

Господ Великий… се явява сега да съедини человечеството в Едно Цяло по Дух и Сила и да влее Нови стремежи на съв­ременното человечество. Да му покаже Нови хоризонти за живота на бъдещето.

(20/стр. 269)

Събитията, които идват да ознаменуват бъдещето, са важни. Зараждането на Новия живот, който вече работи в душата на човечеството, ще се осъществи, и то не в дълго време. Стремлението на всичките народи, които днес живеят по лицето на Земята и които се викат носители на Просвещението, несъзнателно работят за постигането на Великата Божия Мисъл… (13/стр. 91)

…Новото поколение, което Сам Бог на Силите ще повдигне, ще осъществи Неговите Възнамерения, предопределени да се изпълнят. (19/стр. 108)

Встъпване на Земята сред Висшите светове

Вие скоро наближава да заемете едно високо място в реда на изкупените Висши светове, които постепенно, неотклонно възлизат един след друг в една Нова област на горните Върховни светове…, в които и тоя ваш свят вече ще пристъпи напред една стъпка да заеме своето място, отредено му от Върховния Владика, помежду другите… (19/стр. 102)

Вашето встъпване в тия Нови безпределни граници на Новото Царство на Вечните светове ще се ознамени с даване знака на Върховния Господар, Владетел и Цар над всичко. Той ще ви посрещне заедно с всичките Ангелски ликове, които ще дойдат да ви приемат радостно и весело като съграждани на Вечното Царство, на което Силата и Славата е нескончаема. (19/стр. 102)

…Радвай се, Земя, че изгря вече твоята Правда в Света на световете и че твоето име е вече записано във Вечната Книга на Бога. (13/стр. 269, 270)

Господ казва, че е помежду ни вече и че нашите и вашите имена са записани в Небесните Книги на Живота. Ние сме вече Небесни граждани, чада на Бога Живаго… (20/стр. 15)

5. Неизследимите
пътища Божии

Върховният Повелител
на световете

Този Вечен Ред е Битието на Бога, Който е Сам по Себе Си Вездесъщ и Който прониква навсякъде със Своята Сила и във всичките неща  и по този начин ги обуславя в Себе Си. (13/стр. 23)

…Което Господ е определил, никой не може да отмени и което Господ сега гради, никой не може да развали.

(20/стр. 212)

В Бога няма нищо невъзможно. Дните и годините са в Негови Ръце. Съдбините произтичат от Неговата Воля, в Неговите Ръце са. Щастието или нещастието зависят от Него. В Душата Му има Сила, в Словото Му има Живот. (13/стр. 84, 85)

Да, Този Божествен Образ е Велик; Той повдига, Той оживява. Той показва какъв трябва да бъде всякой человек, всякой Служител на Този Всевелик и Всесилен Бог  Творец на Вселената и Баща на всички твари, и Източник на всички Блага. Само Той е достоен за всяка Любов. Към Него всички трябва да се обръщате, към Него трябва да гледате и Него да слушате. (20/стр. 152)

Знаете ли каква Благост е Той, каква Милост, какво Низхождение, какво Величие от Добродетели? Той, на Когото Лицето осветлява и съживява всичкото Създание, Който въздига и подкрепя Своите твари, на Когото без Волята не пада нито една птичка, нито един косъм от главата. Да, Той гледа много низходително към вази… (20/стр. 158)

Само Господ е в Сила да изведе всичко за добро… Всичко ще се преобърне за добро. Което става, е Волята Божия и Господните Дела са винаги добри.

(20/стр. 265)

Без Божията Помощ и Благословение никой не може да успее, защото всяка Помощ и Благодат от Господа е, и всякой, комуто Господ съдейства чрез Своя Дух, той е, който успява и се възвишава в пътя на този живот. (13/стр. 85)

Развитието на душата подлежи под Господството на Оногова, от Когото зависи всичко. (20/стр. 71)

Той ви е показал, че в Неговите Ръце е всичко, и не трябва да се колебаете. Трябва Търпение и Вяра. (20/стр. 147)

Не се смущавайте от временните бури на живота. Всичко върви по един строг и неумолим Божествен Закон. Хората изпълняват, а Бог диктува. Всичко става тъй, както е отредено от съвкупната карма на человечеството.

(20/стр. 226, 227)

Изпитите и мъчнотиите в живота са неприятни. Само който е страдал, той знае тяхната тежест. Но при все това Ръката, която ръководи человешките съдбини, знае да ги преобръща на Добрини и Благословения. Всичко става по допущение и нищо не може да се извърши без Върховната Воля. (20/стр. 179)

Аз зная, мъчнотии на пътя си имате много: един в едно, друг в друго… При другото зная, че ви плаши и бъдещето със своята неизвестност. Не бойте се, вам и космите ви са преброени и няма да ви се случи нищо лошо без Волята на нашия Небесен Баща. (20/стр. 148)

Там, гдето Господ царува, душата е в безопасност. Нито косъм [не] може да падне от главата . (20/стр. 203)

…Без Волята на Небесния Баща нищо не става. Когато Господ пази человека, наоколо му може да има хиляди злини, хиляди неприятели, той остава невредим. А когато Небето е престанало да го пази, и вкъщи да е, пак го намират. Вий вървете по начертания път и ще опитате, че тия, които слугуват от сърце на Бога, Той ще ги въздигне и охран [запази] със Своята Любов. (20/стр. 204, 205)

Непостижимата
Божия Мъдрост

Господ ще стори Велики Дела в тая Земя… Божиите Дела и Наредби са неизследими. (20/стр. 100, 101)

…Пътищата Божии са неизследими. Бог е Бог Тайна Велика. (14/стр. 17)

Във всичко, което става сега, гледайте пръста на Господа. То е за добро. Божиите пътища не приличат на человешките.

(20/стр. 233)

Не съди Господа тъй, както человеците съдят… Неговите съдби и Неговите пътища се различават от всички други и те са непостижими в своята безпределност. Те превъзхождат всичките человечески познания. Всичко, което става, което има да стане, е от Него определено още от отдавна, преди времената, преди начеването на человеческия род на Земята, още преди създаването на Земята и Небето. (13/стр. 26)

Дълбоки са Божиите Мисли и неизследими са Неговите Размишления… Неговите Мисли съществуваха и преди да са се родили съществата. Неговите Планове бяха начертани и кръговете на пространството описани и определени. Той е бил навред отначало и до край. (13/стр. 27)

За Господа няма неща невъзможни. Но Неговите пътища за нас са непроумявани и Мислите Му  неуловими. Ако помислим и кажем, че в този път ще дойде, навярно ожиданията ни ще се осуетят, защото Неговите изхождания и вхождания са непознаваеми. Господ се крие и стъпките Му са неуловими.

(13/стр. 203)

…Кога влезем напълно в Царството Божие, кога се напълно съблечем от този плътски человек и се облечем в Славата и Силата на Духовния…, тогава ще познаем дълбочината, широчината и височината на Божията неизмерима Любов и Мъдрост. (20/стр. 15)

Когато душите възкръснат, когато всички оживеят, когато всички станат от мъртвите и забравят своите стари пътища, ще проумеят защо Бог създаде света и защо внесе живота… (20/стр. 294)

Колкото человек повече изследва тия Чудни пътища на Божествената Мъдрост, толкова те по-величествено се разтварят пред неговата гледка, толкова по-добре неговата душа, като Божествен зародиш, се въодушевлява от тази Вечна Хармония на Божественото. (13/стр. 27)

Уповайте на Господа, за да опитате и видите Чудните Негови пътища. Господ ще ви закриля. Полека и постепенно ще се научите да познавате Неговата Мъдрост, с време ще се разкрият пред вашите очи Чудните Наредби на Природата и ще видите какви Велики Закони управ­ляват света. Как нещата са математичес­ки претеглени. Как Божията Мощна Мисъл формира и хармонира всичките действия, как примирява следствията на доброто и злото. Именно в тая област на кармичните причини  само когато душата надникне тука, тя остава удивена от непостижимата Мъдрост на Бога, Един в Единството на всички същества.

(20/стр. 263)

Има Закони в Природата, които по своя замах и обмисленост съставляват нещо Велико от Творческия Принцип на Бога. (20/стр. 275)

О, Господи Боже мой, има ли друг, подобен на Тебе? Няма. Ти си Велик над всичките, Силен над силните, Крепък над крепките. Твоята Мъдрост е непостижима, Твоето Знание е неизчерпаемо.

(13/стр. 264)

Не нашата воля, но Неговата!

…Преди всичко, нашият живот трябва да се развива според плана и начина, който Всемъдрият наш Небесен Отец е отредил. Не както се иска нам, но както се слага животът сам по себе си. Онова, което ни се дава според Волята на Бога, то е най-доброто… (20/стр. 78)

Може да имате някои неприятнос­ти, но те са в реда на нещата. Земята е училище за търпение, вяра и надежда. Не тъй, както ние искаме нещата да се слагат, но тъй, както те се случват, това е Благото. (20/стр. 225)

Нещата не се посрещат според нашето мислене, но нима трябва да скърбим и да се отегчаваме духом? Не, ние трябва да призоваваме Светия Божий Дух да ни ръководи… Своята си ли воля ний вършим, или Волята на Господа? (20/стр. 78)

Аз желая всичко да стане не според моята воля, но според Волята на Господа Бога нашего. …Ще предам всичко в Божиите Ръце и нека Той да стори всичко, което Му е угодно. (20/стр. 46)

Всичко трябва да стане тъй, както е отредено, и това е, което аз съблюдавам  то е Волята на Бога, Който е Всемъдър, Всесилен, Всеблаг… (20/стр. 85)

Да познавате от опит що е Неговата Блага и Свята Воля и да Му се доверявате с всичкото си сърце. (20/стр. 48)

…Да ходим пред Него с правотата на сърцето си, без да търсим своите щения. Възлагай Упованието си на Господа и дръж се яко за Него. Бог изпитва твоята вяра. (20/стр. 75)

Нашият брат Тодор при един най-малък изпит се оказа слаб във вярата… Ако не е получил туй, което е очаквал, има две причини: първата е да се опита вярата му, втората е да се познае предразположението на сърцето му. Той се е огорчил и дава място на лукавия да го блазни и ожесточава. Не трябваше ли той да каже както Господ: „Отче, не моята воля, но Твоята“. (20/стр. 75, 76)

Разумение на Божия план

И ако си мъдър да разбираш тия неща, които ти се казват, блажен си, понеже от разбирането на нещата зависи твоето щастие… (19/стр. 189)

Ако си мъдър и пълен с разумение на Божествените Наредби, гледай да вършиш и работиш това, което е право и съгласно с Истините… в живота, защото успехът в твоя живот зависи от Бога, Който го и направлява. (13/стр. 24)

Предразположението на едно дете няма да измени намерението на един баща. Не е право, нито благоразумно от твоя страна, като чадо на Истината, да се поставиш в противовес на Бога и да се надяваш, че Той ще ти отстъпи пред твоите желания… Той може да стори за тебе все, що е добро и полезно, не и това, що е вредно. (13/стр. 24)

Знаеш ли защо си толкова пострадал от неволи и защо си се толкова измъчвал? За да научиш, че от Бога е всичко. Ти знаеш много добре, че си мечтал много неща и не са се сбъднали; решавал си да сториш много работи и не си могъл да ги сториш. И защо? Ето това е то  защото са били празни и суетни и Бог не е искал ти да губиш времето си на живота напразно. Той ги е възбранил, защото те е любил и е желал твоето добро както никой друг. Ти си считал всичко това за удар на несполука, за нещастие на сърцето ти… Не, не, благодари! Твоят живот има по-високо назначение. Твоята съдба е определена от Бога за нещо по-добро.

(19/стр. 139)

Нима Онзи, Който е дал Мъдрост и Знание на другите, не ще знае как да пос­тъпи в Своите работи? И нима не е в Сила да направлява и ръководи всички, които уповават на Него? (13/стр. 24)

Този, който уповава повече на себе си, отколкото на Господа, поставя се по-горе по Мъдрост и Знание от Него и несъзнателно презира Неговите постановления и такъв един нека да знае, че той ще омотае пътищата си в мрежа, в която сам ще бъде хванат в плиткостта на своите познания. (13/стр. 24, 25)

Защото не е достатъчно само да поз­наваш вървежа на нещата, но да знаеш и да ги ръководиш и да имаш Сила и Мъдрост да ги управляваш. А за да добиеш такова едно Възвишено състояние…, изисква се един Мощен Дух да притежаваш, който да ти е задна Стража. А такава Стража и Мощна Подпора може да ти е само един Господ, на Когото Десницата не се съкратява да помага и ръководи във всичко и всички, да ги извиква всички по име и да ги направлява.

(13/стр. 25)

Помни, че всякога и винаги Господ е близо до тебе и че Той внимава на всичките ти пътища и наблюдава всичките ти стъпки, знае Той всичко и няма нищо скрито от Него. (13/стр. 36)

Бог не е человек, та да може някой да прикрие своите постъпки. …Жив е Господ наш, няма скрито за Него. Само това не ще позволи. (20/стр. 86, 87)

…Безверието в живота винаги води греха след себе си. Защото, преди человек да съгреши, той трябва да се отрече от Бога и да помисли, че Той не е Всеп­рисъстващ и Всезнаещ… Когато някой человек затвори своите очи и сърце и каже в себе си: „Няма мен кой да ме вижда, аз сам трябва да се грижа за всичко, за себе си“, той вече е извършил греха в своето сърце. Той вече създава път, план на живота си, който с всички непростими средства почва да изпълнява. Такова едно дело… няма в себе си Божието Благословение. Скоро или късно краят ще е гибелен. В света само Бог има правото да създава и урежда живота, според както иска. (19/стр. 136)

Планове не прави за живота си, понеже не ти е в работата  за това друг се грижи. Само върши това, що ти се дава, и краят ще е добър. (19/стр. 181)

Не туряйте вашите планове и мисли за Божии. Приемете пътя тъй, както Господ го устройва и отваря. (20/стр. 97)

…Божествените работи са наредени по един Съвършен план и… този план трябва да се следи стъпка по стъпка.

(20/стр. 165)

Имайте търпение, то всичко ще се уреди тъй, както е наредено от горе. Животът не е без план. В него всяко нещо е предвидено и определено. Стига да бъдете верни, пътят ще ви се уясни.

(20/стр. 258)

Засега мога да ви кажа само това: събитията, които озадачават вашия ум, …следят един път, строго определен. Не се безпокойте от външния вид на нещата. Законите на Небето са неизменяеми и само след време ще видите добрите резултати от Висшето Ръководство, което Господ влага в света. (20/стр. 268)

Аз съм ти казал толкова пъти, че не си сам в тоя свят и че твоят живот зависи от Бога, и Той го урежда постоянно. Спасението ти е изработено много отдавна, преди ти да го знаеш. (19/стр. 139)

Но вие се бъркате, като се трудите да ускорите Божиите работи. Може ли една жена да роди своето дете преждев­ременно…? Ако за земните работи, като раждането, се изисква определено число дни и месеци, за да се напълни числото на времето, което зачатието изисква, колко повече Божиите работи изискват това пълно съблюдение. Но казвам: Една жена може да роди преди време и после време, но и двата случая са гибелни за детето… Ето защо трябва да се пазят съб­людения. „Ако сега разбираш съдържанието на Моите Думи, мислите на Моя Дух, ще съумееш да се съобразиш с Волята Ми“  така казва Господ.

(19/стр. 161, 162)

Онова, което Господ е наредил, то ще и да бъде. Няма друг път, няма друга основа. (20/стр. 73)

Вий всички бързате, всички се тревожите за това, което Господ е отредил в Своите планове, възнамерения и действия. Никой не може да каже в живота кое е най-доброто. Самият живот на Земята е съчетание от радости и скърби, от сполуки и разочарования, от придобивки и загуби. Загубата в едно отношение е печалба в друго. (20/стр. 275)

Пътищата, по които Провидението си служи, са безброй. Тия методи, по които Небето си служи, за да упражнява своите благотворни влияния върху душите на въплътените и да им окаже своето съдействие, ще си останат една загадка.

(20/стр. 288)

Някои неща не стават, според както ти мислиш, това е малко важно. Ако и светът да се обърне с главата надолу, имай вяра. Господ не е человек, та да не превъзмогне. Вярвай, че каквото и да ни се случи в живота, ако ще и най-лошото, то е за наше добро… (13/стр. 81)

Бог в света направлява всичките неща. Животът на всички се определя от Него. Според степента, на която стои една душа или един дух, се определя и неговата работа. Вън от своя кръг едно същество не може нищо да направи и вън от своята среда не може нищо да създаде. (13/стр. 29)

От тая вътрешна Наредба, тъй определена от Волята на Господаря на всички, произтича тъй наречената необходимост… всяко същество да се съобразява със своята длъжност, с която се занимава, защото вън от дадените условия по никой начин не е възможно да се извърши каква годе работа, която би влязла в някоя полза. (13/стр. 29)

…За успеха на едно същество, или на един человек, се изисква съдействието на всички по-горни твари, които да го подкрепят със своята сила да извърши то определената от Божия Промисъл работа. А за да се добие съдействието на съществата, първо трябва да се изисква съдействието на Господнята Сила, която да подведе умовете и сърцата на всички да съдействат… (13/стр. 29)

Учете се да разбирате Господните пътища. Те са най-добрите. Работите, както се нареждат от Великия Промисъл, така и трябва да стават. (20/стр. 165)

Ще опитате Божиите пътища и ще познаете, че така, както Бог съизволява и урежда работите, за вази са най-добри.

(20/стр. 88)

Господ… Неговото желание е да изучаваме Неговите пътища и постоянно да се съобразяваме с Неговата Воля. …Божията Воля е Вечното Добро, а Неговото Познание е Животът Вечен. (20/стр. 84)

Призвани сме да живеем, да любим, да се подвизаваме, да размишляваме, …като разглеждаме и изучаваме Великите Дела Божии, в които сме призвани да участвуваме. (20/стр. 74)

Бог, Който живее в теб, ще те научи на всичко, което е най-добро и истинно. Той ще ти покаже Пътя и начините, по които да проумяваш Делата Му.

(13/стр. 159)

И какво по-добро може да очаква человек от това! Да ходи в Неговия Път, да възприема Неговите Мисли и да гледа Неговите Дела, не е ли това най-великото нещо, което неговата душа желае?

(20/стр. 153)

Свобода от грижите
на тоя свят

Едно чадо Божие трябва да е свободно от грижите на тоя свят. (20/стр. 66)

За материални средства, които ви трябват, Господ ще ви снабди, за да вършите Неговото Дело. За нищо не се грижете; Верен е Господ, Който знае вашите нужди. Той ще достави всичко на времето си. Като имате Неговото Благословение, работите ще вървят благополучно.

(19/стр. 166)

Стой верен, сега е време да се не отегчи духът ти с грижите на тоя свят… Не е ли Господ Бог наш Баща? Защо взимаш отгоре си грижите, които Нему принадлежат? (13/стр. 82)

Или мислиш, че като любиш своите си повече от Господа, ще им сториш някое добро? Не, братко. Нека Господ да ги люби в повече, а не ний, тогава ще са щастливи, защото блажен е онзи, когото Господ люби и милва, а не человек!

(13/стр. 82)

Безпокойствието днес е общо и навред. …Ако се безпокоиш, нищо няма да спечелиш. Каква полза има да се грижиш за бъдещето, което не е в твоите ръце? Има ли смисъл загрижеността, или скръбта за нещо, което още не се е родило? (13/стр. 29, 30)

Какво те смущава бъдещето? Добре, остави го настрани. Защо ти е, когато ти причинява вреда? Тогава какво те още безпокои отношението на другите? Тури го настрани и не мисли вече за него.

(19/стр. 171)

Ние не търсим одобрението на человеци, нито техните похвали… Утешавайте се и се укрепявайте всички в Господа, нашия Спасител. (20/стр. 76)

Що са тревогите, смущенията на тоя живот? Те са привидения, сянка, която няма нищо зад себе си. Измени мислите си  ще се измени и настроението ти…

(19/стр. 171)

Земният живот, земното щастие не са цел, те са средства за постигане на Небесните Блага и Добрини. Те са пътеводители към Вечния [Живот]… (20/стр. 160)

Дотогава, докато человек не се е отрекъл от себе си, каквото и да умствува и да говори, той не познава Истината. Понеже между неговата душа и Бога има среда, тя бърка [пречи]. (20/стр. 252)

На мнозина и в този свят им се поревне понякога да си вземат добрите гозби на богатите и им се струва като на Адама, че от тях ще получат някаква облага… Приятелю, една Добра мисъл може да се спечели и с три гроша. Да изучаваш Божиите пътища, да съзерцаваш Неговите Мисли в тоя живот, е много по-добре, отколкото да правиш каквото и да е друго нещо вън от това. (13/стр. 163, 164)

Виждане в трудностите
Ръката на Любовта

Трябва да погледнем на живота с пог­лед дълбок и обширен, въоръжен с вяра, за да можем да схванем ония Славни моменти, ония Велики граници, онова обширно действие на Любовта… (20/стр. 74)

Вий ще познаете, че Божиите пътища са Велики и Неизследими. Не мислете, че което сега опитвате в душата си, страданията, които понасяте, са признак на Небесен гняв. Не, това е Божията Любов, Божият Огън, който ви пречистя. Пътят за Царството Божие минава през Голгота. (20/стр. 107)

И който служи в душата си на Господа… Кога му се случат неприятности в живота, не трябва да мисли, че Небето се е разгневило и намръщило нему като някой капризен человек. Това намръщяване, което виждаме по някой път да се събира на хоризонта на нашия земен живот, то е като благодатните облаци, които носят влагата за земята… Ръката по някой път, Която се спуща от горе ви, не е Ръка на неприятел, но на Онзи, Който ви люби. И знайте, Нему дължите всичко. (20/стр. 148, 149)

Временните мъчнотии и страдания, това са Божията Ръка, Която ви повдига, за да минете от временното към Вечното… (20/стр. 302)

„Не считай Моите наказания за нещастие, те са бич на Благословения. Мъчнотиите не вземай за препятствие в живота ти, те са повдигащата Моя Ръка. Скърбите приемай на радо сърце, те са Целителен балсам за твоята душа.“

(13/стр. 14)

Нам ни е мъчно да се свикнем с тая мисъл, че когото Бог люби, него и наказва. Нам ни е мъчно да понесем малък кръст. Всяка малка спънка ний я считаме за голямо нещастие и като че ли е един лош признак от Господа. Това е една измама на плътта. Скърбите винаги носят Велики Божии Благословения.

(20/стр. 145)

Кога ви сполетят страдания, мъчнотии, скърби, благодарете на Господа. Това са Благословения за вас. (20/стр. 161)

В усилните времена се показва и изпитва человешкият характер. Само при такива условия се проявява человешкият дух. Мъчнотиите в живота са повдигающата Божествена Ръка. (20/стр. 224)

Всичко в тоя живот има своето предназначение. Видимите спънки са само Благи упътвания на една Вездесъща Ръка, Която води и направлява всичко със Съвършена пълнота. (20/стр. 171)

Всичко, каквото Господ отрежда, е добро… Нишката на Божията Любов не може да се скъсва от никого. Вечността не бърза, Небето не се смущава, надеждата не се обезсърчава, духът не престава. Вашата вяра, вашата надежда, вашата Любов се опитва… Зад всичко се крие Божието Благословение. (20/стр. 169)

Земята, за да принесе плод, трябва да се разоре. Така е и с душата. Нейните целини трябва да се преобърнат на житни полета и градини. Да бяхме се свикнали да гледаме с радост, когато идват страданията, ний щяхме да видим зад тъмните облаци, че стои Господ и направлява живота ни. (20/стр. 145)

…Помни, че Ръката, Която е допуснала скърбите и страданията в твоя живот, е Ръка на Любов; не се съмнявай в моите думи, опитай ги и виж, че са думи истинни, за които аз свидетелствам с живота си и с пълнотата на сърцето си. Знай, че колкото скърби и страдания има в твоя свят, толкова повече Бог е по-близо.

(13/стр. 41)

Неговата Милост, Неговата Благост за вас не се е съкратила. Не е ли Той, Който постоянно изпраща Своите уверения на твоето сърце, че нещастията, които са ви постигнали, не са някои знаци и предсказания, че връзките на съюза са се скъсали помежду теб и Него и че Бог е обърнал Лицето Си против теб… Не, напротив, Той иде да ти даде удостоверение, че бурята на този свят, която е строшила някой клон на живота ти, пороят, който е оголил корените на дървото ти, или сланата, която е опарила някой и друг лист, ще се преобърнат за твое доб­ро. (19/стр. 161)

„Счупеният клон, казва Той, ще се пресади с много по-добро клонче.“ Оголените корени Той ще покрие с много по-добра пръст и ще тури наоколо им много по-добра почва, която ще обгради и запази. А на мястото на повехналите листа Той ще произрасте нови, много по-хубави от предишните, които ще са за изцелението на всички твои болки.

(19/стр. 161)

Не се страхувайте от мрачните бури на тоя свят, те са Божии Благословения.

(19/стр. 165)

…Това, което Той желае да прави, колкото и да ни се вижда противно и разрушително за нашето лично щастие, е най-доброто, най-благото, което Неговата Любов извършва за Вечното Добро и Благоденствие на нашата душа… И тъй, нека се въоръжим с Величието на Истинското Търпение да понесем всичко за Неговата Слава. (14/стр. 4)

Погледни към канарата, от която си отсечен, и виж, че Ръката, Която те е отсякла, ти готви да станеш Камък драгоценен и избран. (13/стр. 41)

Ако се слагат отгоре ти Небесните наковални, знай, че то е за твоя полза  да те приготвят за работа, а работата Господня сама по себе си е Благословение за всекиго, който я извършва. Вярвай в думите ми, защото ти говоря самата Истина, която съм научил от Господа Бога моего. (13/стр. 41)

Смело посрещане
на изпитанията

Бъдете смели и решителни с вяра да посрещнете, което Небето е отредило.

(20/стр. 224)

Приеми Чашата на Спасението Господне и не роптай за своята участ. Каквото ти е отредено, каквото ти се случва, пренасяй го с Търпение и Кротост. С тия оръжия ще победиш. (19/стр. 173)

…Ще трябва да понесем всичко с Търпение, докато дойде определеното време, което не е вече далеч, но близо. (20/стр. 22)

Страхът от болестта, от духовете не върши Волята Божия. Да бъдем готови радостно да понесем [и] драговолно онова, което Господ ни е отредил. Така са правили всички Богоугодници.

(20/стр. 277)

Всичко, каквото дойде, трябва да се понесе на радо сърце: добро или зло, скърби, страдания и радости. Всичко трябва да се приеме и понесе на радо сърце, това е Волята на Господа Бога Единнаго. (13/стр. 184)

В тоя свят животът си има своите полети и своите слизания. Възлизане нагоре и слизане надолу. Има радост, има и скръб. В много неща може да се разочароваме. Нека да бъдем щастливи в нещастията си и щастието ни никой няма да отнеме. Скърбите по дух ще ни научат да разбираме по-дълбоко смисъла на живота. (20/стр. 139)

На едно място казва Словото Божие: „Добре ми стана, че се огорчих“. Огорчението, което ви се даде, не трябва да го считате като лош признак. Не, то е Божие Благословение за вас. Господ винаги е давал такива уроци на Своите чада. …Разочарованията трябва да дойдат първом, преди да дойдат Благословенията. Ти трябва винаги да се цериш с тия думи: „Ей, Господи, всичко, което Ти отреждаш, е добро. Зло или добро, стига Ти да бъдеш с мен“.

(20/стр. 103, 104)

Господ, Който ти е говорил чрез Благия Си Дух, е същият и днес, и утре. Не бой се от мъчнотиите. Не се плаши от трудностите, които те посрещат всеки ден. Знай, че в тях се изявява Божията Воля към Своите Избрани. (13/стр. 205)

Има много препятствия и мъчнотии, това ми е известно. Лошите и лукавите не стоят празни. Те работят усърдно. Но всичко вкупом изпълня Божествен План, План, по който се приближават към Него Избраните Му. (20/стр. 144)

Пътят, по който вървим, може да е тесен и бодлив, може да е пълен с хиляди спънки и препятствия, това не значи още, че пътят не е добър, че не води към целта. (13/стр. 85)

Ученикът трябва да бъде герой, който, след като пада и става много пъти, продължава своя път нагоре, дето Истината го зове! (18/стр. 20)

Праведният седем пъти пада и става. Падналият няма приятели освен Бога. При най-големите изпити мисли, че никога не си сам и изоставен… Бог е вдигнал хиляди паднали души, които са уповали на Него! Не оставяй да мине изпитът, неиздържан от тебе. (18/стр. 19, 20)

…Бог… Неговата Сила, Неговата Прав­да, Неговата Истина ще възтържествуват. Но изпитът все ще трябва да се мине, без него човек на никаква работа не може да се хване. (20/стр. 56)

Като минете през изпита, да станете достойни за призванието, към което… ви приготовляват. (20/стр. 185)

Знайте, че Небето сега всинца претегля и се изпитват сърцата ви; тогава ще ви се дадат нужните упътвания, по които да добиете Истинското Знание и Мъдрост. (20/стр. 288)

Сега е потребна вяра и сила человек да издържа… Стойте будни и внимателни: да бъдат сърцата ви силни, умовете ви крепки, да устоите докрай, да видите Славните Божии Дела. (20/стр. 226)

Във време на изпитание човек трябва да бъде твърд, решителен, с вяра пълна, умен и мъдър във всичките свои постъпки… В сърцето си човек да е винаги в Единение с Бога без пропукване на съзнанието си. (20/стр. 241)

Условията, под които съществуваме понастоящем в тоя живот, са такива, че изискват големи усилия и вътрешни страдания, докато духът ни победи и вземе връх над всички мъчнотии. (20/стр. 51)

Трябва да се преобърнат изпитанията като стъпала за Повдигане, за да може да се смекчи кармичният закон. (20/стр. 273)

Има дни в живота, които са тъмни като тъмната нощ. Знай, че страданията са нашият дял в тоя свят; ако те сполетят, приготви се да ги носиш. Можеш ли да сториш друго освен това? Ако риташ срещу остена, себе си ще повредиш.

(13/стр. 38)

Ако ни дадат в живота мъчнотии, да благодарим на Господа, че не са по-големи от тия. Ако ни дадат страдания, да благодарим, че са поносими. И когато всеки почне тъй да гледа и да живее, той ще много по-скоро да разбере живота, отколкото ако постоянно търси това, което не се намира в сегашните условия. (20/стр. 201)

Преди всичко, стой бодър, готов да посрещнеш всичките мъчнотии и от тях урок да извлечеш за своя живот.

(13/стр. 16)

Както във всяко училище този, който се труди, придобива знание, тъй и в живота, който страда, придобива Благостта Господня. Отегчаваш ли се от мъчнотиите, знай, че те са потребни за повдигането на твоето сърце. …Страданията и изпитите са потребни за душата, за да може в нея да се посеят и посадят Благата Божии. (20/стр. 147)

Виждам, че си обременен духом и че страдаш от мъчнотии вътрешни и външни. Но такава е Волята на Този, Който те зове… Имай Търпение, защото Божиите Дарби и Благословения са за после, те ще увенчаят края на твоя живот…

(13/стр. 25, 26)

И тъй, Благословенията на Господа отпосле идват. Първом трудът и скръбта, а после радостта. Този е Пътят на Спасението и всички, които ходят в него, го намират верен. Защото съдбините Божии първом идват, а Неговата Милост после следва. (13/стр. 62, 63)

Трябва и ние, както и нашия Господ Исус, да понесем своя кръст, като пожертвуваме своя живот за Царството Божие. Да се отречем от себе си за Неговата Любов. (13/стр. 42)

Каквото има да ни се случи, то е наша участ, която трябва да посрещнем с… Търпение. Не само това, но и да се радваме в сърцето си, че сме се сподобили, за да участваме в страданията заедно с Него. (13/стр. 42)

Благосмисълът на мъчнотиите

В Небето… Всички, малки и големи, живеят в непреривните връзки на Любовта. Там всички са Синове, всички са Свещеници, всички са Царе и Служители Богу… Но изпитът е тук, долу, гдето е съдено всекиму, който се роди, да премине през всичките изпити на живота, за да се приближи към Пътя на Съвършенството, към Пътя на Светостта.

(19/стр. 151)

Положението, както днес стои, е твърде сериозно, което е съвпрегнато с много трудности и мъчнотии, които се изпречват на пътя ни. Но разбира се, всичко в света си има своето място и служба… Провидението разбира нещата по-добре, отколкото онези, които са непросветени върху Тайната на Вътрешния живот, който се върши незабелязано. Защото крайните неща в живота и големите нещастия… са предпазителни мерки и благословия за общото добро.

(20/стр. 36)

Ето, що е животът ни в този свят, ако не една верига, сплетена от мъчнотии, страдания, скърби и съмнения, които ни обкръжават отвред… Несполуки и нещастия ни преследват на всяка стъпка. Но има ли нещо необикновено в това? Не. Онзи, Който е създал всичко и Който дава всички Добрини, е допуснал и това за наше Духовно Укрепление. (13/стр. 42)

Да се не обезсърчава душата ви при първите несполуки. Несполуките всякога носят големи сполуки. (20/стр. 194)

…От своите несполуки человек се учи повече, отколкото от сполуките си. И от своите несгоди и нещастия человек се учи повече, отколкото от своите веселия и радости. (20/стр. 195)

Има минути, часове и дни в живота, когато кръгозорът на душевния мир се помрачава. Но това е тъй естествено както развалата на времето. Под ясното и горещо небе всичко би изсъхнало, ако от време на време не се показваха тъмните облаци  неприятни са те на человеците, неугодни са те на техните чувства, но и те носят свои благословения на земята и растенията. Онзи, Който е устроил всичко, предвидил е кое ще бъде най-добро.

(20/стр. 160)

Влагата, ветровете, гръмовете, дъждовете, прахът в атмосферата да ви не плаши. Бог в природата е впрегнал всичко за добро, а така също и в человешкия живот. Всичко вкупом върви към добро.

(20/стр. 200)

Всичките зли и неприятни неща в ежедневния ни живот си имат своето място, своята служба и предназначение. В него те не са неща, които непредвидено се допущат, но са взети предвид с появяването на самия живот, който Господ е създал… (13/стр. 205, 206)

В живота всичко си има своето предназначение. Във всяко зло се крие по едно добро. (20/стр. 181)

В земния живот има много неща необясними. Това, което в настоящия живот се вижда противоречиво, в бъдещия ще се оправдае. (20/стр. 180)

Може да има временни страдания, но те са само мярка на Благата, които стоят зад тях. (20/стр. 269)

Както във всяко училище този, който се труди, придобива знание, тъй и в живота, който страда, придобива Благата Божии. Сега ти тежат мъчнотиите, но знай, че те са потребни за повдигането на твоето сърце. Както орането и копането на земята са потребни за посяването, тъй и страданията са потребни за душата, за да можем в нея да посадим Благата Божии. (13/стр. 168)

Само през страдание човек Чист става и Любовта в него се проявява.

(18/стр. 12)

Онези неща, които съставляват нашето нещастие, които произвеждат толкова скърби и страдания, сълзи и ридания, се преобръщат на вечни Благословения…

(13/стр. 206)

Не знаеш ли, че всяка загуба в този свят е придобивка за твоята душа; всяка скръб е вестител на радост, която Той готви за тебе. (13/стр. 41)

Животът понякога се вижда да е пълен с много невзгоди, но Бог, Който нап­равлява всичко, е добре предвидил последствията. (20/стр. 182)

Всяка трудност в живота си има своето предназначение да постигне някаква цел в живота. Бог, Който изработва нашето Спасение и Който работи навсякъде чрез Великия Си Дух, знае най-добре всичките потребни неща за нашето Вечно Добро. (13/стр. 205)

Изпитите в нашия живот, колкото и тежки да са, имат своето добро предназначение от Господа. Желанието на нашия Небесен Баща е да се усъвършенстваме вътрешно във всяка Добродетел и Истина  затова именно се изпитваме.

(20/стр. 62)

Може да се допусне да минеш през известни изпити и скърби, за да се кали духът ти. Скърбите са привилегия за Разумния човек, а радостите са благо за него. Те вървят заедно. (18/стр. 19)

…Вложете Великата Любов в душата си, укрепете сърцето си с Търпението и ума си с Живата Истина. Сега е ден благоприятен за Избраните да се опитат.

(20/стр. 232)

Силата на ученика се познава при изпитание. При страданията изгаря всичко, натрупано през вековете, и душата застава със своята Невинност и Чистота и с Ново Прозрение за пътищата на Бога. Въгленът, подложен на висока температура и силно налягане, добива Красотата и Чистотата на Диаманта… (18/стр. 19)

Във време на тежки изпити и страдания в человешката душа се събуждат най-благородните и Възвишени качества и се развиват за нейно Добро. (20/стр. 255)

Страданията са мъките на раждането на един Висши живот в душата. Те я събуждат за една Нова среда, в Нови условия, за Нова дейност. Тя влиза в един Нов свят! И Силата на всеки човек седи в минатите изпити и страдания. (18/стр. 19)

Научи законите как да превъзмогнеш изпитите, които можеш да минеш. Те раждат Нови подтици, будят Нови сили, Нови хоризонти и така чертаят Светлите бъднини, определени от Великата Любов на Вечния. (18/стр. 18, 19)

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

ПОСЛАНИЕ КЪМ

ВЪЗЛЮБЕНИТЕ НА БОГА

Книга втора от

Пътуване към Сърцето на Бога