Учителя - Окултно виждане - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Окултно виждане

Окултно_Виждане

ОКУЛТНО ВИЖДАНЕ

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

Варна, 2013 г.

ПРЕДГОВОР

Великото можеш да го видиш с просто око, но ако си Мъдрец.

Това, което е виждащо, е истинското знание.

Виждащият вижда незабележимите неща.

За да виждаш, трябва да си изумил Бога със своята чистота.

Виждащият вижда във всяко нещо скрита тишина.

Чистото сърце е древна виждаща сила.

Ако светът в тебе е угаснал, можеш да виждаш духовните неща.

Истинското виждане произлиза от древен Храм.

Търси Истината, докато тя ти позволи да видиш Бога; щом Го видиш, стани скромен и тих.

Който търси Бога докрай, ще види тайния си път.

Виждането е говор на чистата Духовност.

Когато виждаш ти, си сляп. Когато Бог в тебе вижда, всичко е на мястото си.

Вдъхновението вижда Безкрая.

АУМ

Елеазар Хараш
29.01.2013 г.

Да виждаш хубавото
през лошото

Ще виждате Божията Любов

Ще мислите, че всичко в света е хармония, че всичко, което става, е хармонично. И в болести, и в страдания, и в смърт, и в земетресения във всичко ще виждате Божията Любов. (книга 22/ лекция 3: стр. 21)

Една непреодолима Божия Мъдрост

Всичко е хубаво в света. В света виждам една непреодолима Божия Мъдрост, която е скрита във всички противоречия. (книга 27/стр. 384)

Всичките неща са една възможност

Виждайте във всички неща хубавото. Всичките неща за умния човек са една възможност. Една болест е един процес за чистене. Голямо богатство е.

(1/стр. 181)

Виж хубавата страна

Ти, като погледнеш окъсаните дрехи, да кажеш: „Колко са хубави, колко са хигиенични“. Някому са окъсани гащите. Богатият казва: „Колко са окъсани гащите му!“. Много са окъсани гащите, но всякога въздухът влиза…, въздухът е всякога чист. Виж хубавата страна. Всичката мода излязла от скъсаните гащи… Турят закръпка, стане мода. Някой път виждам големи закръпки на ръкавите. Тук турят закръпка, там. (1/стр. 181)

В противоречията има красота

Който има правилни разбирания, той ще види, че в противоречията има красота. (20/стр. 195)

Придобиване на вашето щастие

Нещастният е кандидат за щастие, бедният кандидат за богатство, невежият кандидат за знание, влюбеният кандидат за Любовта. Изобщо във всички противоречия на живота вие трябва да виждате възможностите, които Бог е вложил в душите ви, за придобиване на вашето щастие.

(20/стр. 255, 256)

Доброто гледай!

Доброто гледай, не гледай лошото у хората! Като срещнеш един твой приятел, да виждаш доброто в него, а не лошата му страна. Доброто господства в света. Лошото се вижда повече, понеже лошата страна се проявява по-очебиещо. (15/37: стр. 20, 21)

То е голям майсторлък

Най-мъчното в света обаче е да виждаш хубавото през лошото. То е голям майсторлък.

(22/18: стр. 22, 23)

Те като братя си играят

Двама мои ученици, няма да кажа кои са, преди няколко дни се бият. Идва една ученичка, казва ми: „Бият се!“. Казвам: Нека се бият, те като братя си играят. „Ела да ги видиш.“ Аз и оттук ги виждам. Че някой шляпнал някого! Ами защо да не кажа, че това е милувка? Вятърът не взима ли шапката, не шляпка ли хората? Зависи как гледаш на нещата.

(18/стр. 122)

От ъгъла на неговото зрение

За да бъде здрав, човек трябва да знае как да гледа. От ъгъла на неговото зрение зависи посоката на неговия живот. (26/стр. 201)

От човека зависи

От човека зависи да бъде щастлив или нещастен. За да бъде отчасти щастлив, той трябва да гледа разумно на живота, да е доволен от всички условия, в които се намира. За да бъде доволен поне в даден момент, човек трябва да вижда в страданията някакво благо. Той знае, че страданието прави човека силен, заставя го да мисли право. (19/стр. 186)

Големи придобивки

Сегашните ви опитности и страдания ще узреят за в бъдеще и тогава ще гледате на тях като на големи придобивки. Ще казвате: „Добре стана, че преживях толкова страдания в живота си“. (22/23: стр. 17)

Добрата им страна

След време всички ваши страдания ще се превърнат в скъпоценни камъни. Днес те са големи тръни, дето боднат, кръв потича, но за в бъдеще от тях ще излезе нещо красиво. Засега вие не можете да примирите злото и доброто, не можете да примирите страданията, но някога ще видите добрата им страна, ще разберете защо животът ви се проявил така, а не по друг начин. (22/23: стр. 17)

Да направите известно усилие

Човек успява повече, когато го осмиват, а не когато го хвалят. Вие трябва да разбирате този закон, да тълкувате нещата и в лошите работи да виждате доброто. Доброто е скрито дълбоко някъде. Вие трябва да разровите пластовете, които го затрупват, и като го намерите, да го изчистите от примесите. Тогава ще разберете, че доброто е създадено за вас, но вие трябва да направите известно усилие да го издирите. (25/стр. 170, 171)

В злото да вижда доброто

Изкуство е за човека в злото да вижда доброто, в тъмнината да вижда светлината, в смъртта да вижда живота, в сиромашията да живее като богат, в невежеството да вижда смисъла на живота. Това всеки човек може да постигне. (9/стр. 208)

Има велик замисъл

Мъчно се издържат изпитанията, но за да се понасят леко, човек трябва да разбере философията на живота. Като разбере тази философия, той ще види, че и в скръбта, и в радостта, и в мисълта има велик замисъл. Те имат своето велико предназначение в живота. Без тях животът няма смисъл.

(25/стр. 231, 232)

Сила за постижение

…Трябва да отправите погледа си към природата да видите какво тя е вложила в идеята за сиромашията и богатството. В сиромашията тя е вложила мощна, велика сила за постижение на нещо.

(25/стр. 378)

Идейният човек

Идейният човек И в богатството, и в сиромашията той вижда условия за живот, за работа и за развитие. (26/стр. 115)

Изисква се едно обнадеждаване

Изисква се едно обнадеждаване… Да виждаме, че във всички противоречия вътре е скрита Любовта.

(27/стр. 209)

Каса, пълна със злато

Вие имате една мисъл Мисъл на недоволство, че не ви достига нещо. Някои например нямате достатъчно въглища или дърва. Или на някои от вас юрганите ви не са дебелички. Или пък яденето ви не е така пищно. Това са все задачи. Най-големите богатства се крият във вашите недоволства. Най-големите богатства са там. Това, в което вие сте недоволни, там е вашето богатство. Една каса, пълна със злато. Ти нищо не виждаш от нея, но ако отвориш, какви богатства има в нея! (27/стр. 198)

Намерете хубавата поза

Вие имате очи. Гледайте красиви работи! Гледам краката на някого, който ходи, криви си краката… В един човек не гледай неговите недостатъци, а хубавите работи в него. Всеки човек, който ходи, има хубави черти. Намерете във всеки човек хубавата поза. Всеки човек има една хубава поза. И като я намерите, почерпете поука. (27/стр. 223)

Това е наблюдение

Наблюдавайте един човек не да му търсите погрешките, но наблюдавайте един човек, за да видите това, което Бог е турил в него, хубавото. Това е наблюдение. А пък лошото е опаковка. Не се събирайте, за да видите недостатъците, но за да видите хубавите работи, които Бог е вложил в ума ви, в сърцето ви и в душата ви. (27/стр.272)

Във всичките горчивини

Във всичките опитности, във всичките горчивини се крият скъпоценни камъни вътре. Злато има. Какви ли не неща. Ако знаете, ще видите Божествената Мъдрост, която е скрита вътре. (34/стр. 49)

В най-лошите работи

Вечер се спрете и благодарете за всичко онова, което е минало в живота ви. В най-лошите работи, които ви се случили, вижте Божествения промисъл.

(34/стр. 53)

Всичко онова, което Бог ни дава

Ако Бог ти дава едно страдание, защо да не го опиташ? Ако Бог ти дава една сиромашия, защо да не я опиташ? Тази сиромашия е на място. Всичко онова, което Бог ни дава, трябва да го опитаме, да видим хубавата страна. Всички Божии работи носят благословение. (34/стр. 148)

Който е обикнал сиромашията

Казва: „Дотегна ми тази сиромашия“. Ти още не знаеш какво нещо е сиромашия. Сиромах е онзи човек, който е обикнал сиромашията, че види хубавата страна на сиромашията. Докато не видиш хубавата страна на сиромашията, не си сиромах. (34/стр. 149)

В грозното намира красиви черти

Не е достатъчно само човек да има очи, но той трябва да знае да гледа. И в най-грозния човек художникът намира нещо, за което заслужава да го рисува. И като го нарисува, той става знаменит. В грозното художникът намира красиви черти, поради което грозотата се отваря за него и го прави велик. Когато рисува нещо красиво, красотата също се отваря за него… Следователно който има окото на художника да вижда великото и в грозотата, и в красотата, той ще стане велик. Грозотата и красотата еднакво прославят човека. (29/стр. 223)

В това, което не обичаш

Ако искаш да бъдеш духовен човек, постарай се да обикнеш това, което мразиш. Например мразиш змията, страх те е от нея; купи си едно шише, тури я в него и я храни, докато я пообикнеш малко. Или страх те е от мишка. Хвани я, тури я в един капан, похрани я няколко дни и всяка сутрин я поглеждай, докато свикнеш с нея и я обикнеш. И в змията, и в мишката има нещо Божествено… Във всичко това, което не обичаш, привикни да виждаш проява на Божествения живот, да виждаш как се хармонизира разумното с неразумното в живота. (41/стр. 200)

Едно велико благо

Каквито противоречия и да имате, трябва да виждате красивото и доброто, които се крият в тях. Зад всяко страдание и мъчение се крие едно велико благо. Който не може да намери това благо, той не разбира смисъла на страданията. (42/стр. 289)

Не съм намерил изключения

Сега и аз, като изучавам живота на хората, виждам, че наистина страданията носят блага. И досега още не съм намерил изключения от това правило.

(42/стр. 289, 290)

Къде се вижда Милостта Божия?

Пророкът казва, че Бог е милостив и благоутробен. Къде се вижда Милостта Божия? В страданията на човека. Като страда, човек търси помощ. Единственият, Който се притича в помощ на човека при всички случаи и го освобождава от страданията, е Бог. (42/стр. 386)

Зад него е Любовта

Не искам да ви говоря за страданията. Те не могат да се обичат. Обаче аз искам зад страданията да виждате Любовта. Каквото страдание да ви дойде, знайте, че то е временно; зад него е Любовта.

(46/стр. 274)

Приеми лошата мисъл с Любов

Всяка светла и възвишена мисъл иде от Бога. Тя е минала през много чисти съзнания, които още повече са я повдигнали. И лошата мисъл иде от Бога, но като минавала през изопачените съзнания на хората, и тя се изопачила. Тогава всички я наричат лоша. Приеми тази мисъл с Любов, очисти я, повдигни я, за да видиш, че и в нея се крие нещо Божествено.

(48/стр. 30)

Здравословни състояния

Ново разбиране е нужно на хората. Щом дойдат до това разбиране, те ще видят, че и сиромашията, и богатството са здравословни състояния за човека.

(48/стр. 165)

Виждаш ли погрешки,
любов нямаш

Ако живеете в Бога

Ти, като виждаш доброто в света, като виждаш Бога, няма да виждаш никакви погрешки. Виждаш ли погрешки, Любов нямаш. Как мислите, Бог вижда ли вашите погрешки? Ако живеете в Бога, няма да виждате никакви погрешки. Ако аз виждам погрешките на другите, ще видя и своите погрешки. Като влизам при вас, искам да видя Божествения образ във вас, искам да видя как Бог работи.

(книга 22/ лекция 34: стр. 76, 77)

Тия погрешки се отразяват във вас

Аз ви казах в една от беседите си, че щом виждате погрешките на другите, тия погрешки се отразяват и в самите вас. (22/34: стр. 75, 76)

Ти сам себе си съдиш

Да критикуваш хората, да виждаш погрешките им, това е един стар, лош навик. Щом критикуваш хората за техните погрешки, това показва, че и ти си правил същите погрешки. Невъзможно е човек да вижда и разбира погрешките на хората, без той сам да е правил същите погрешки. Всеки човек разбира и познава това, през което той сам е минал някога. Следователно, като осъждаш другите хора за погрешките им, ти сам себе си съдиш. Когато виждаш доброто в хората, това показва, че и ти си добър човек. (29/стр. 21)

Стани сляп и глух

Стани сляп и глух за недъзите на хората. Ако има нещо хубаво в човека, виж го. Дойде ли до лошото, нека той сам си го носи. (14/стр. 72)

Най-трудното учение

Да възлюбиш врага си, това е едно от най-тежките учения, които хората трябва да учат… Да любиш врага си и в своя враг да не виждаш никакво зло, това е най-трудното учение. (18/стр. 458)

Искате ли Любовта да ви посети

Искате ли Любовта да ви посети поне за един ден, станете слепи за погрешките на хората. Кой какво прави, не се интересувайте от това. (29/стр. 35)

Истинската Любов е сляпа за погрешките

Истинската Любов е сляпа за погрешките на хората. И да вижда погрешките им, тя не ги отнася към душата, но към неустойчивото човешко естество.

(29/стр. 370)

Не го съдете, но помогнете му

Видите ли нещо лошо в характера на човека, не го съдете, но помогнете му по някакъв начин да се изправи. Ама обущата му били нечисти. Не го съди, но вземи една кърпа и без да те забележи, изчисти ги.

(29/стр. 260)

Има две добродетели

Бъдете търпеливи и не бързайте да съдите хората. Този, когото съдите за някаква слабост, има две добродетели, които не виждате. „Не съдете, да не бъдете съдени!“ (36/стр. 119)

Вие туряте черни очила

Не гледайте на човека като на грешник. Вие туряте черни очила на очите си и виждате нещата черни. Много естествено. Каквито очила туряте на очите си, такива ще виждате предметите. (33/стр. 333)

Мъчно ти е

Какво ще кажете за човек, който още при първа среща ви казва: „Голям грешник си. Виж колко криви са краката, ръцете, очите ти!“. Като чуеш това, ти се свиваш, мъчно ти е, че не си красив. Да виждаш грешките на хората, в това няма никаква философия. Правилно е да виждаш красивото в човека, да го цениш заради Божественото в него. (48/стр. 175)

Да погледнеш правилно

За нас ще бъде Божи свят

Във всичко, което днес се върши, ние трябва да виждаме Божията Мъдрост. Щом гледаме на нещата така, светът за нас ще бъде Божи свят. И тогава хората ще разберат стиха, в който е казано, че сегашните страдания не могат да се сравнят с бъдещата слава. (31/стр. 56)

Велика цел

Който съзнателно учи, той вижда във всяко нещо някаква велика цел. Всяко нещо е на мястото си, всяко нещо има свое предназначение. (25/стр. 227)

Носи новото и великото

За разумния човек и обикновеният живот носи новото и великото. Той знае какво търси и насочва погледа си към растящите величини. (32/стр. 155)

Както гледат разумните същества

Гледайте на нещата така, както гледат разумните и възвишени същества. Ако някое разумно същество дойде на земята, ще се интересува от всичко. Всяко живо същество представя ценен обект за изучаване. (33/стр. 169)

Ценното, необикновеното

Аз гледам другояче на хората. Във всяко животно, във всеки човек, млад или стар, голям или малък, има нещо ценно във формата, каквато са изработили, в движенията им и т.н. Който разбира и знае как да гледа, той ще види ценното, необикновеното, което Бог е вложил във всяко същество; който не знае как да гледа, той ще вижда само обикновеното, делничното във всички същества. (17/стр. 56)

Като зеницата на очите си

Щом поддържаме идеята за съществуването на Бога, във всеки човек трябва да виждаме по една свещена мисъл, по едно свещено чувство и да ги пазим като зеницата на очите си. (31/стр. 52)

Ако разглеждаш настоящето

Настоящето всякога трябва да го гледаме весело. Никога не гледайте песимистично на нещата. Ако разглеждаш настоящето, всичките блага са там. В настоящето е Бог. Ти си сляп за своето благо, мислиш някъде за бъдеще какво ще станеш. Остави твоето бъдеще. После мислиш в миналото какво си бил. Остави това. Сегашното е важно. Днешният ден е най-важният ден. (34/стр. 171)

Вижда само добрата страна

По някой път Онзи, Който ни е пратил на земята, оставя работата Си да понадникне да види какво правят Неговите деца, как се учат. И Той се весели, когато се учите. В Бога има едно качество: в Него няма противоположности, в Него има само един принцип каквото и да види, Той всякога се весели. Бог вижда само добрата страна. Когато хората се бият, Той не вижда това; пак се радва. (22/12: стр. 16)

Трябва да стане художник

Всеки човек трябва да стане художник, да вижда красивото в хората. (28/стр. 232)

Вие ще наберете известна енергия

…Където намерите един човек, да кажете: „Този човек ми харесва. Много добър човек е…“. Или някоя жена, или видиш млада булка, или видим някой кон, или видим някой вол, или видим някое дърво, или видим слънцето, навсякъде, където и да ходиш, да виждаш хубавата страна. Ако по този начин постъпвате, вие ще наберете известна енергия, която ще ви бъде полезна за бъдеще. (27/стр. 399)

Прояви на Божественото

В проявите на всяко живо същество човек трябва да вижда прояви на Божественото. (29/стр. 269)

Щом вярва в Божественото

Когато човек има вяра и упование в Божественото, той може и мечка да срещне на пътя си, без да го закачи. Това показва, че Божественото се проявява и в мечката. Щом вярва в Божественото, човек може да го види навсякъде. (29/стр. 220)

Трябва да има правилен поглед

Ученикът трябва да има точна, правилна преценка за нещата. Когато той се произнася върху известно свое качество или действие, както и за известни качества или действия у другите, трябва да има правилен поглед, нито да преувеличава, нито да намалява, защото колкото в единия случай ще изпадне в грешка, толкова и в другия случай. Той трябва да преценява нещата тъй, както са. (15/20: 3, 4)

Да преценява точно

За да дойде ученикът до едно правилно разглеждане на нещата и да преценява всичко точно, той трябва да се вглежда в отношенията на хората около себе си, да наблюдава, да проучава и най-малките прояви в живота и по такъв начин постепенно да се приближава към разрешението на малките и големите задачи, които ежеминутно изникват в живота. (15/20: 4)

Само когато го обича

Казвате за някого: „Този човек е високо интелигентен“. За друг някой казвате: „Този пък е от простосмъртните“. Защо за първия се произнасяте добре, а за втория не се произнасяте добре? Защото единия обичате, а към другия сте равнодушни. Човек вижда доброто в другия само когато го обича.

(17/стр. 56)

Погледът им е крив

Ако човек не знае как да гледа, т.е. как да възприема светлината, неизбежно ще греши… Мъжът казва на жена си: „Нямаш право да гледаш други мъже“. И жената казва на мъжа си, че няма право да гледа други жени. В случая и мъжът, и жената не приемат светлината правилно. Погледът им е крив. (14/стр. 326)

Кой цвят на светлината възприема

Не е въпрос кой кого гледа. Важно е как гледа човек и кой цвят на светлината възприема червения, жълтия, зеления, синия или виолетовия. Какво внася червеният цвят в човека? Освен енергия, той внася още и влага, която не се отразява добре върху мисълта. Жълтият цвят внася мисъл, а същевременно и сухота. (14/стр. 326)

Душа страдаща

Като видиш у брата си душа страдаща, душа, подобна на тебе, само тогава ще може да се проповядва милосърдие. А сега казваш: „А, той е един простак!“. (18/стр. 243)

Защо не се вгледаш?

Всички хора са нещастни, а ти искаш да бъдеш щастлив. Защо не се вгледаш в нещастието на своя ближен? (14/стр. 117)

Възприема само възвишеното

За човека не са важни толкова неговите очи, които чрез клепачите се отварят и затварят и възприемат впечатления от външния свят, но разумното виждане на нещата, разумното съзнание, което възприема само красивото и възвишеното в света.

(20/стр. 42)

Вие сте реалност, а не отражение

Господ ви е събрал всички заедно и ви показва, че вие сте реалност, а не отражение. Ако виждате недъзите на някого, вие виждате отражението; ако виждате доброто на някого, вие виждате реалността. Ето защо вие трябва да виждате доброто у хората.

(22/34: 90)

Умен, добър човек

Умен, добър човек е този, който не вижда само своите страдания, но и страданията на окръжаващите. (35/стр.85)

Разгледай условията

Когато видиш, че някой човек греши, не го съди, но разгледай условията, при които той се намира и при които е направил греха. Когато видиш, че някой човек прави добро, не го възхвалявай, но разгледай условията, при които той прави доброто. И в единия, и в другия случай благодари на Бога, че ти се дава възможност да се поучиш от другите хора.

(35/стр. 145)

Каквото лошо и да говорят

Когато двама млади се обичат, те се поощряват един друг и работите им вървят добре. Каквото лошо и да говорят външните хора за тях, било само за момата или за момъка, те нищо лошо не виждат. Всяка дума на възлюбения или на възлюбената е ценна, от нея се раждат светли, възвишени мисли.

(25/стр. 230)

Той прави ред погрешки

При Божествената светлина човек вижда нещата, но той трябва да ги изучава. За пример, някой човек изучава физиогномия, хиромантия, има ясен поглед върху нещата, но като дойде да прилага, той прави ред погрешки. Погледне носа на някого и казва: „Я виж какъв грозен нос има този човек“. Не, това не е наука, това не е правилно гледане на нещата. Ако носът на този човек има нещо неправилно, другаде някъде, на челото или на главата, има някаква черта, която компенсира недостатъка на носа. (25/стр. 394, 395)

Всичко в живота е целесъобразно

Чрез страданията човек се учи и вижда, че всичко в живота е целесъобразно. Няма нищо нецелесъобразно. (28/стр. 255)

Качи се нависоко

Да гледа човек мъжа или жената, не е лошо. В това няма нищо престъпно. Лошото е, когато човек не знае как и откъде да гледа. Искаш ли да гледаш мъжа или жената, качи се нависоко и оттам гледай. Поставете всеки човек на мястото му и оттам гледайте. Не го ли поставите на определеното му място, вие ще гледате криво. (26/стр. 202)

В лицето на всички

И като видите, че някой греши, вие сте готови да го осъдите. Не, когато виждате чуждите погрешки, считайте, че вие грешите. Научете се в лицето на всички да виждате себе си. Като постигнете това, в погрешките на хората ще виждате свои погрешки и в добродетелите на хората ще виждате свои добродетели. Мислете тогава върху погрешките на хората, защото са и ваши погрешки. Радвайте се на добродетелите на другите, защото са и ваши добродетели. Щом сгреши някой, кажете: „Тази погрешка е моя“. Щом направи някакво добро, кажете: „Това добро е мое“. (37/стр. 49, 50)

Какво се крие в него

Та сега, като ви натисне страданието, започвате да се оплаквате, да разправяте на хората, че голямо нещастие ви е сполетяло. Казвам: Ако не можете да разгледате страданието от научна гледна точка да видите какво се крие в него, то е безпредметно за вас. (39/стр. 44)

Възлюбен брат и възлюбена сестра

Дойдем ли до Любовта, мъжът трябва да вижда в жената своята възлюбена сестра. Жената пък трябва да вижда в мъжа своя възлюбен брат… Под думите „възлюбен брат и възлюбена сестра“ разбирам души, излезли от Бога, които имат еднакви права.

(33/стр. 42)

Пазете нужното разстояние

Стойте на такова разстояние едни от други, че да не виждате лошите си черти. Докато са далеч едни от други, хората виждат само доброто в себе си. Щом се приближат повече, отколкото трябва, те не могат вече да се търпят. Те виждат лошото в себе си и бягат. Пазете нужното разстояние помежду си да не губите Любовта си. (33/стр. 105)

Събудете Божественото в него

Всеки човек носи Божественото в себе си. Събудете Божественото в него и ще видите красотата на този човек. (41/стр.170)

Гледайте на положителните черти

Една от мъчнотиите, на която се натъкват всички хора, е тази, че във всеки човек виждат отрицателната му страна. За да се справите с тази мъчнотия, мислете и за себе си, и за ближните си, че сте такива, каквито трябва да бъдете. Затворете очите си за отрицателното и гледайте на положителните черти. (42/стр. 121)

Да си поставите за задача

Правили ли сте опит да си поставите за задача цял ден да не намерите погрешка в никого? Каквото и да видите, каквото и да ви се случи, да казвате, че всичко е за добро. Считайте, че всичко е в пълен ред и порядък. Виждате, че двама души се карат. Спрете се пред тях и ги поздравете. Виждате, че някой се мъчи, копае земята. Кажи му: „Отлична е тази работа!“. Във всичко виждайте нещо красиво. Сега всеки от вас, дето мине, във всичко вижда противоречие. (45/стр. 324)

В тях Бог работи

…Като срещнеш една сестра или един брат, ще видиш първо доброто в тях. Ще знаеш, че в тях Бог е работил и продължава да работи. Видиш ли някакъв недостатък, ще знаеш, че това е нещо външно, което лесно се изчиства. (45/стр. 333)

Това, което Бог е създал

Във всеки човек има нещо, създадено от Бога, и нещо от човека. Спирайте се върху това, което Бог е създал, а не върху човешкото. Щом видите нещо хубаво, красиво в човека, това е Божественото, което работи в него. (45/стр. 334)

Ти правиш услуга

Научете се, като срещнете някого, да видите една добра черта в него. Не гледайте на отрицателното в човека. Това е правило за самовъзпитание… Видиш ли добра черта у човека, ти правиш услуга и на себе си, и на онзи, у когото си я видял. (46/стр. 182)

Коренно ще се преобразите

Ако в продължение на една година виждате само доброто в човека, вие коренно ще се преобразите. Ако виждате само лошото в човека, вие ще деградирате. (46/стр. 182, 183)

Момата става ясновидец

Млада мома се влюбва в млад, красив момък. Близките казват, че той е сприхав, груб, да не се жени за него. Тя казва: „Може да е сприхав, но вие не виждате доброто в него“. Като го обича, момата става ясновидец; тя вижда в него това, което другите не виждат. (46/стр. 285)

Като станеш сутрин от сън

Човек трябва да владее очите си. Как се постига това? Чрез самовъзпитание. Като станеш сутрин от сън и отвориш очите си, първо ще погледнеш към красотата, създадена от Бога. Срещнеш човек, ще потърсиш нещо красиво в него. Търси всякога доброто в човека и там спирай погледа си. Като станеш мъдрец и възлюбиш човека, тогава ще видиш лошото в него и ще му помогнеш. (46/стр. 305)

Рисувайте красиви образи

И вие, като художника, ще създадете в съзнанието си чистото платно и ще започнете да рисувате… Рисувайте красиви образи, за да разберете какво представя истинският човек. В него ще видите вложените от Бога добродетели. Така ще познаете човека външно и вътрешно. (48/стр. 51)

В човека е вложено благородство

Някой те погледне с цел да намери някакъв недостатък в тебе. Погледни човека и намери ценното в него. В човека е вложено благородство скъпоценни камъни има той в себе си. (48/стр. 160)

Божествена точка

Щом намериш една добра черта в човека, ти имаш вече допирна точка с него. Аз я наричам Божествена точка. Само в нея отношенията между хората са правилни. (48/стр. 197)

Ще стане гениален човек

Казват за едного, че е глупав, за друг че е недоразвит. Така гледате вие, но Бог вижда доброто в тях. Казвате: „Дете е това, неразумно е“. Днес е неразумно дете, но в бъдеще ще стане гениален човек това вижда Бог. (49/стр.16)

Не гледай себе си в хората

Ако виждаш доброто в брата си, ти виждаш Бога. Ако виждаш злото в него, ти виждаш себе си. Не гледай себе си в хората, но гледай Бога в тях. Това е метод за примиряване с хората. Никога няма да се примириш с човека, докато не видиш Бога в него. Следователно, за да се примирите с хората, трябва да виждате Бога в тях и те да виждат Бога във вас.

(49/стр. 151)

Може да живее и без това богатство

Ако някой човек изгуби богатството си, знанието си и се обезсърчи, отчае, той не е духовен още. Обаче, ако се зарадва, след като изгуби всичкото си богатство, знание, той е духовен човек. Този човек благодари на Бога за всичко, което е изгубил; той гледа на живота от мистичната страна, вижда, че може да живее без това богатство и знание. От вътрешното разбиране на човека зависи какъв живот ще води той. (51/стр.21)

Очите на Вярата, Надеждата и Любовта

И умът в човека е сила, но този ум трябва да гледа на живота през очите на Вярата, Надеждата и Любовта. (51/стр. 27)

Лъчите, които идат от Божествения свят

И тъй мнозина мислят, че когато Любовта дойде в човека, тя ще въздейства върху неговия ум. Не, Любовта няма да въздейства на ума, но умът трябва да гледа през очите на Любовта. Любовта е среда, през която се пречупват лъчите, които идат от Божествения свят. Щом умът гледа през очите на Любовта, той ще разбира Божия закон и порядък в света. (51/стр. 27)

Той ще ви разбира

Такова нещо е светът. Ако гледате на него като на жив разумен организъм, той ще ви разбира и ще ви слуша; ако гледате на него като на механическо, несъзнателно същество, той ще ви смачка.

(52/стр. 93, 94)

Невидимото, ненаписаното

Човек навсякъде трябва да вижда Разумното Слово. Във всяка научна книга вие трябва да намирате мисли, които самият автор даже не е подозирал. Във всяка книга, колкото отрицателна да е, се крие нещо Божествено. То седи именно в онова невидимото, ненаписаното, което се чете между редовете. Обаче това може да намери само будната, съзнателната душа. (51/стр. 130, 131)

Душа, излязла от Бога

Де седи погрешката на Адама? Желанието му да има другар не е лошо, обаче той не е погледнал на Ева като на душа, произлязла от Бога, но си съставил за нея съвсем детинско, криво схващане и казал: „Тази е плът от плътта ми и кост от костта ми“. Щом помислил така за Ева, в края на краищата той трябвало да види какви са резултатите на неговата крива мисъл Ева не остана при него. Друг щеше да бъде въпросът, ако той би погледнал на Ева като на душа, излязла от Бога, която заслужава учудване и към която трябва да пристъпва със свещен трепет.

(51/стр. 167, 168)

Техни бъдещи добродетели

В живота има хубави, красиви неща, но зависи как гледа човек на нещата. Който гледа на красивата страна на живота, в погрешките на хората той ще вижда техни бъдещи добродетели. (52/стр. 300)

Влезте в радостта на Господа!

Вие вървите тъжен, скръбен, навели сте глава надолу, никого не поглеждате: нито ближните си, нито времето. А денят вън е ясен, светъл! Слънцето хубаво грее. Небето е чисто, прозрачно и птичките весело чуруликат. Казвате: „Тъжно, скръбно е на душата ми“. Вярно е, че имате някаква скръб, но тази скръб не е толкова голяма, че да затъмни Слънцето. Погледнете навън, вижте как Бог се весели! Помислете малко за Него и скръбта Ви ще се превърне в радост. За какво има да тъжите? Влезте в радостта на Господа! (52/стр. 163)

Наука за окото

Емблема на свобода

Окото прави човека свободен. То е емблема на свобода. Който има очи, той е свободен.

(книга 22/лекция 4: стр. 4)

Чистите очи

Този, който иска да види Царството Божие, неговите очи трябва да бъдат чисти. Чистите очи подразбират чисто сърце. Чистото сърце подразбира светъл ум. Светлият ум подразбира една благородна душа, а благородната душа подразбира един любящ дух… (18/стр. 476)

Друго разбиране на живота

И през очите ще възприемете онова, което Бог е създал. И ще имате друго разбиране на живота.

(1/стр. 481)

Той вижда чрез тях

„Ама аз виждам нещата.“ Очите, които Бог ги е дал, Той вижда чрез тях. (2/стр.264)

През очите на Бога

Повтарям: Хранете се с Любовта. На всичко гледайте през очите на Бога. (14/стр. 116)

Трябва да оценявате очите си

Та вие трябва да оценявате очите си. С очите си ние виждаме Истината, т.е. пътя, по който Истината се изявява в живота ни. Това е Бог, Който се изявява. Чрез този път Той ни показва какво има в света. (4/стр. 365)

Да бъдат съвършени

Съвършен трябва да бъде човек. И езикът трябва да бъде съвършен, и очите трябва да бъдат съвършени. Като видиш нещо, да го видиш безпогрешно.

(6/стр. 268)

„Моите очи са отворени“

С опитността, която имаме в света, след страдания, когато дяволът дойде, ще му кажем: „Моите очи са отворени“. (7/стр. 28)

Окото на един разумен човек

Виждали ли сте какво нещо е окото на един разумен човек? Достатъчно е да ви погледне това око, за да се вдъхновите. (2/стр. 193)

Няма никаква мистерия

Някои казват, че аз съм ви чел някакви мистерии. За онези, които имат очи, няма никаква мистерия. (23/стр. 16)

Науката на окото

Който разбира науката за езика, той е маг, всичко може да направи. Който разбира науката на окото, той всичко вижда, всичко може да направи.

(26/стр. 290, 291)

Третото око

Освен двете очи на човека, има и Трето око, от което излиза Божествена светлина и което показва на човека как трябва да гледа. (20/стр. 191)

Божественото око

Човешкото око е проекция на друго едно око, още по-съвършено от това, което виждаме. Бога винаги изразяват с едно око. Защо не Го изразяват с две очи? Значи, Божественото око, като се проектирало във физическия свят, се разделило на две.

(22/4: стр. 13)

Да приемеш пълната светлина

Най-първо трябва да се очистят очите, за да приемат светлината във всичките цветове. Това е здравословното. И като приемеш светлината със своето сърце, да не изпущаш никой цвят. Само така ще имаш ясна представа. Да приемеш пълната светлина. А като приемеш само част от светлината, като приемеш отчасти, то ти отчасти ще се развиваш.

(5/стр. 192)

Чуждото нещо е всякога чуждо

Едно трябва да знаете: чуждото нещо е всякога чуждо. Не мислете с чужд ум и не гледайте с чужди очи на нещата. Всеки да мисли със своя ум и да гледа със своите очи. (8/стр. 11)

Няма да се нуждае от телескоп

Какво ще кажете за астронома? Вие наблюдавате Юпитер с просто око и казвате, че е малка звезда. Малка е, защото я гледате отдалеч. Как я вижда астрономът? Той взима телескопа, наблюдава и казва: „Виждам Юпитер като голяма светла звезда с голям диск“. Кой от двамата е по-близо до истината? Астрономът. Човек със своя изопачен живот е повредил зрението си. Така трябва да живее, че да го възстанови. Тогава той няма да се нуждае от увеличително стъкло, нито от телескоп. С очите си направо ще вижда и отдалечените, и близките предмети. Ако трябва да увеличи един предмет, ще го увеличи; ако трябва да го намали, ще го намали. Възможно ли е това? Възможно е… Лещите, с които си служат физиците, са в окото на човека, както и в мозъка му. В бъдеще те ще се развият и човек ще си служи с тях като с телескоп, микроскоп, лупа и др.

(16/стр. 173, 174)

Лъчите на духа

Лъчът представлява разумния път, посоката, по която човек трябва да се движи… Лъчите на духа излизат през човешките очи. Единственото място, през което преминава човешкият дух, това са очите. Следователно всеки човек, който вижда посоката на своето движение чрез разумното упътване на духа, той вече може да направлява своя мозък…

(35/стр. 296, 297)

Закрива всичко пред вас

Ако турите една златна монета близо до очите си, вие нищо няма да виждате пред себе си. Макар и малка, тази монета закрива всичко пред вас. Турите ли я далеч от очите си, светът ще се разкрие пред вас. В този смисъл ние наричаме зло всяко нещо, което човек е приближил до очите си. То закрива неговия простор и му пречи да мисли право. (29/стр. 198, 199)

Причиняват му ред пакости

Тъй щото не е достатъчно само човек да има очи, но трябва да знае как да гледа с очите си. Често човек вижда неща, които не само че не го ползват, но му причиняват ред пакости. (29/стр. 247)

Само човекът на Любовта

В Америка приготвят един телескоп, широк пет метра в диаметър. С него ще може да се вижда това, което с досегашните телескопи не могат да виждат. Хората не познават още какво се крие в техните сетива. В очите си човек има един по-сложен апарат от този телескоп. Той е широк не само пет метра в диаметър, но много повече. Обаче сегашните хора не са развили още този апарат, нито са го инсталирали. Пък и да го инсталират, те не биха могли да си служат с него. Те не могат още да си служат с обикновените очи, а колко повече с вътрешните, в които се намира този телескоп. Голямо богатство представя този телескоп, но само за онзи, който може да се ползва от него. Само човекът на Любовта може да се ползва от този телескоп. (29/стр. 252, 253)

Спиритистите

Спиритистите гледат и на физическия, и на духовния живот с отворени очи. Те признават и будния, и сънния живот на човека. (29/стр. 361)

Турете парите на тяхното място

Сега не искам да кажа, че да нямате пари. Но турете парите на тяхното място. Не ги туряйте до очите си, че да ослепеете, нито близо до ушите си, че да оглушеете. (27/стр. 7)

Ти си се захласнал

Вие някой път критикувате, че хората обичат. Казват: „Той се захласна“. Но захласването не е Любов. Ти си се захласнал, това значи: един предмет си го донесъл много близо до очите си и не можеш да виждаш друго. Това е захласване. (27/стр. 189)

То е цяло нещастие

Какво правите, щом обичате някого? Тук има три прояви. Ако сте на физическото поле, ако съзнанието ви е на физическото поле, вие искате целия ден той да мисли за вас. И питате: „Какво мисли той за мене?“. То е цяло нещастие да туряте нещата близо при очите си и друго да не можеш да виждаш да виждаш само един човек (27/стр. 249)

Ще разглеждаш целия път

Най-първо ние грешим спрямо себе си Когато сгрешиш спрямо себе си, как ще се справиш с това? Вървиш по пътя и си удариш крака каква е тая погрешка? Направил си погрешката спрямо (твоя) крак и трябва да се извиняваш. Как ще я извиниш, когато удариш крака си? …Вие не му се извинявате, но казвате: „Стават такива погрешки“.

Обаче в истинския път на живота, щом тръгнеш, окото ти ще бъде отворено. Ще разгледаш целия път, ще гледаш по пътя дали има издигнато, или гладко и ще внимаваш да не удариш крака си. Ако удариш крака си, нямаш уважение и почитание към него. (27/стр. 318)

Постоянно да бъде буден

Дето и да тръгне, по който път и да върви, човек трябва постоянно да бъде буден, бързо да отваря и затваря очите и ушите си, да вижда и да чува какво става около него. (36/стр. 22)

За доброто, за положителното

Будно съзнание се иска от всички. Очите ви трябва да бъдат отворени не за злото, за отрицателното в света, но за доброто, за положителното. (25/стр.143)

Художникът и обикновеният човек

Художникът вижда картината на изгряващото слънце по един начин, а обикновеният човек го вижда по друг начин. Това зависи от окото и от разбирането на човека. (28/стр. 228)

Имат очи, но още не са отворени

Мнозина мислят, че по-разумни същества от хората на земята няма. Разумни същества има не само в слънчевата система, но и в другите системи. Съществата, които населяват другите системи, са по-разумни даже от тия на слънчевата система. Ще кажете: Отде знаеш това? Представете си, че между стотина хора има един с отворени очи, който вижда всичко. Той вижда чудни неща около себе си и говори за тях. Как вижда тия неща? С очите си. Той има очи и вижда, а другите нищо не виждат. И те имат очи, но още не са отворени. Един ден, когато очите им се отворят, и те ще виждат. Всичко седи във виждането. (28/стр. 257)

Не се е домогнал до Истината

Чрез окото се проявява Истината, но ако не знае как да движи окото си, как да гледа, човек ни най-малко не се е домогнал до Истината. (26/стр. 200)

Щастието на грешните хора

Какъв смисъл има в затворените очи? Щастието на грешните хора седи в затворените очи, а на праведните в отворените. (31/стр. 169)

Великото в живота

В живота очите ни всякога трябва да бъдат отворени. Великото в живота седи в отворените очи. Само онзи човек може да върши Волята Божия, очите на когото са отворени. (31/стр. 169)

Видимият свят

Човек сам трябва да учи, да наблюдава. Видимият свят е създаден за нас: за нашите очи, за нашия ум, за нашето сърце и за нашата сила. Всички тия неща трябва да се развиват, да се подхранват.

(31/стр. 86)

За въоръженото око са видими

Задачата на човека е да намери онази мярка, с която да измерва своите мисли, чувства и постъпки и да определя посоката на тяхното движение. Ще кажете, че мислите и чувствата са невидими, не трябва да се занимаваме с тях. За обикновеното око те са невидими, но за въоръженото око са видими. (32/стр. 158)

Седалището на човешкия дух

Човешкият дух е впрегнат на работа. Неговото седалище са очите, през които вижда всичко и върви напред. (32/стр. 122)

Ще те накарат да разбереш

Като разберете един ден, че дяволът ви е създал всички нещастия, вие се връщате пак към старата философия и казвате: Защо стана така? Защото другояче не можа да стане. За подобни случаи турците казват: „Или си отваряй очите, или ще ти ги отворят“. С други думи казано: Или разбирай как стават нещата, или ще те накарат да разбереш.

(38/стр. 48)

Съществува, но за вярващите

Бог съществува, както и слънцето съществува, но за вярващите, т.е. за онези, които имат очи да виждат изгряването на слънцето. (33/стр. 139)

За да се ползва от благата

Какво представя Божественият живот? Той е най-красивият живот, пълен с големи блага, но и с големи страдания. За да се ползва от благата на този живот, човек трябва да има зорко око, каквото се изисква от всеки, който критикува картините на великите художници. Чрез зоркото си око човек може да се ползва от светлината на този живот. Ако не може да се ползва от светлината му, той се натъква на страдания. (42/стр. 119)

Лошавината на хората

Аз деля хората на две категории: хора, които мислят, и хора, които не мислят. Лошавината на хората се дължи на това, че те не мислят. Когато мислят, хората са добри. Когато отваря очите си, за да вижда нещата ясно, човек е добър. Когато ги затваря и ходи със затворени очи между хората, той е лош. Без да иска, той се блъсне в един, в друг; натисне едного, настъпи другиго и т.н. (42/стр. 189)

За да избегне опасностите

Щом е на земята, човек всякога е изложен на опасности. И като пръв, и като последен все може да се натъкне на някаква опасност. Опасности има навсякъде в природата: и на полето, и в долината, и на планината. За да избегне опасностите, човек трябва да бъде разумен, да отваря очите си да вижда къде ходи и какво прави. Не е ли разумен, не отваря ли очите си, той сам си причинява пакости.

(42/стр. 325)

Не са завършени още

Преди всичко, човешкото ухо, нос, уста, око не са завършени още. Например, ако окото е завършено, трябваше да виждате с него всичко. Много още има да работите върху очите си. (46/стр. 309)

Сляпата вяра

За новото се изисква вяра. Аз вярвам сляпо в нещата. Сляпата вяра не е истинска. Слепият не може да вярва. И глухият не може да вярва. Вярва само онзи, който има очи и уши. (48/стр. 89)

Линиите, чрез които става гледането

Един руски студент от музикалната академия видял Христа, Който му казал: „Не ти харесвам очите“. Той си казал: „Щом Христос не ми харесва очите, ще ги изгоря“. Поставил запалена свещ под едното си око и го изгорил. В този момент неговите другари влизат в стаята и като видели какво прави, взели свещта от ръката му и спасили другото око. „Какво правиш?“ запитали го те. „Христос не ми харесва очите.“ Той не разбрал скрития смисъл на Христовите думи. Трябваше ли да изгаря очите си? Не са виновни външните, физическите очи на човека. Важно е как гледа човек. Очите се изопачават, когато линиите, чрез които става гледането, не са хармонични. (48/стр. 223)

Всичко, което го обикаля

Като е създал очите, Бог имал предвид да служат на човека да вижда всичко, което го обикаля. Като отивате на екскурзия, вие бързате по-скоро да стигнете на върха. Това не е правилно. Вървете бавно и гледайте нагоре, наляво и надясно. Щом изгрее слънцето, спрете се малко да видите как изгрява и продължете пътя си. (49/стр. 290)

Остава далеч или близо

Виждаш един предмет на десет километра разстояние и го описваш какъв е без никакво спомагателно средство за очите. От това гледище нищо в природата не се губи, само че остава далеч или близо до човешките очи. За слепия всичко е далеч. За онзи, който не вижда, всичко е далеч; за онзи, който вижда, всичко е близо. (24/стр. 179)

Език на Любовта

Да видиш лицето на човека, да те погледне той и ти да го погледнеш, това е първата разменена дума между вас. Очите на човека говорят, както и устата му. Вие още не сте изучавали това изкуство, да разбирате човека и да се разговаряте с него по очите. Чрез очите хората могат да се разговарят и да слушат. Това се отнася до проявите на Любовта. Очите са език на Любовта. Това не е иносказателно, но действителност. (51/стр. 218)

Наука за виждането

Що е реалност?

Мнозина запитват: Що е реалност? Това, което едновременно виждаме и съзнаваме, е реалност. Това, което само виждаме, а не съзнаваме, не е реално; или това, което съзнаваме само, без да виждаме, не е реално. Следователно, когато човек се съмнява в нещо, туй подразбира, че той вижда нещата отвън само, без да ги съзнава отвътре. Всяко нещо, което в даден момент виждате само, без да го съзнавате, не е реално. Това, в което никак не се съмнявате, вие едновременно го виждате и съзнавате. Щом е така, то е реално. (3/стр. 29)

Ще се доберете до реалността

Когато вибрациите на вашето зрение, външно и вътрешно, и вибрациите на вашето съзнание се срещнат в Божествения фокус, вие ще се доберете до реалността на нещата. Дойдете ли до реалността, вие ще забравите външния свят така, както някой човек прочете една книга и я запомни, втори път не я чете; той затваря книгата и се отдава на размишление върху прочетеното. (3/стр. 34, 35)

Отдалечете физическия свят

Много неща знаят съвременните хора, но имат само една погрешка. Погрешката им се състои в това, че те са поставили физическия свят много близо до очите си, вследствие на което не виждат нещата както трябва. Отдалечете физическия свят малко по-далеч от очите си, за да виждате и духовния. Отдалечете и духовния свят от очите си, за да виждате и Божествения свят. И тогава ще виждате едновременно и физическия, и духовния, и Божествения свят. И ще кажете като Павла: „Едно време бях сляп, но сега виждам“. (4/стр. 72)

Във виждането слиза съзнанието

Във виждането, като процес, слиза съзнанието. То не е просто виждане. Всеки гледа и вижда, но един вижда едно, друг вижда друго. Няколко души гледат, но един вижда едно, друг вижда друго.

(4/стр. 308)

Влизат в съзнателна връзка с нещата

Смътното и ограничено виждане не е виждане, а гледане. За такива хора е казано, че гледат, но не виждат. Които виждат ясно, влизат в съзнателна връзка с нещата, разбират езика им и се разговарят с тях, както днес аз се разговарям с вас. (8/стр. 4)

И в трите свята

Да виждаш нещата само физически, това значи да виждаш формата им; да ги виждаш духовно, това значи виждане по съдържание; да ги виждаш умствено, това значи да виждаш смисъла на нещата. Обаче човек трябва да вижда и в трите свята по форма, по съдържание и по смисъл. Това значи външно и вътрешно виждане. (8/стр. 5)

За да ги разбирате

Всички предмети, които ви обикалят, са сенки на реалността. Ако не разберете смисъла и значението на сенките, не можете да разберете самата реалност. Трябва да виждате нещата правилно, за да ги разбирате. (8/стр. 150)

Движи се във всички светове без спъване

Да гледаш нещата, които стоят пред носа ти, това е гледане, но не е виждане. Вижда само онзи, който се движи във всички светове без спъване. Спъне ли се някъде, той не вижда още. (8/стр. 201)

Да става правилна обмяна

Ако съсредоточите ума си към някой възвишен предмет, вие ставате слепи за обикновените работи. Вие не трябва да гледате само с духовните си очи на нещата, нито само с физичните си очи, но трябва да прониквате дълбоко в душата си, за да става правилна обмяна между физичното и духовното ви тяло. (11/стр. 85, 86)

На небето

На земята хората се пипат, гледат, докато се познаят. На небето не е така, там хората се виждат. Виждането подразбира вътрешна светлина на човешкия ум и на човешкото сърце. Тук не се прави разлика между гледане и виждане… (11/стр. 245)

Вътрешен процес

Днес ние правим нашата Божествена среща със светиите и ангелите, които също така се срещат. Някой казва: „Ние искаме да ги видим“. Вие искате да видите съществата, които се срещат, но виждането е вътрешно отношение, вътрешен процес; то е въпрос, който се отнася до съзнанието на човека.

(3/стр. 34)

Да се качите на планината

Много неща не са ясни за вас по единствената причина, че сте в долината. Може ли този, който е в долината, да вижда това, което друг вижда на планината? Това не показва, че този, който е в долината, не е способен да вижда както онзи, който е на планината. И той може да вижда както онзи на планината, но днес няма възможност да се качи на това високо място, вследствие на което много неща за него не са ясни. Следователно, когато някои неща не са ясни за вас, вие трябва да напуснете долината, да се качите на планината и оттам да ги разглеждате.

(3/стр. 110)

Всеки трябва да бъде запалена свещ

Допуснете, че ви въвеждам в една богата, но тъмна приемна и ви казвам: „Това е една стая с чудни украшения, с грамадни богатства; там, в онзи ъгъл, има това, в другия туй и туй“. „Може, ама кой знае, не виждам нищо“ възразявате. Внеса ли малка свещ, тогаз близките предмети почват да се очертават; внеса ли още една, предметите по-ясно се очертават; като се увеличат свещите, стаята постепенно все повече и повече се освещава; като светне електрическата лампа, предметите стават ясни, а като дойде дневната светлина, всичко се вижда. Светът е като тая стая и всеки от нас трябва да бъде светоносец, да носи по една свещ и като влезем всички със своите свещи, и ги турим една до друга, и така увеличим светлината, ще видим много. Вашите мозъци това са свещи. Аз не обичам хора, които носят угасени свещи, а само такива, които носят запалени свещи, като на разпети петък. Всеки от нас сам трябва да бъде запалена свещ. Предан, любещ, добър човек е запалена свещ. (7/стр. 12, 13)

При силната светлина

…Вие трябва да бъдете умни. Това значи постепенно да увеличавате светлината си да виждате по-ясно. Ако имате една свещ, светлината ви няма да бъде достатъчна. Увеличите ли светлината си с две, с три, с четири и с повече свещи, вие ще имате по-ярка, по-силна светлина. При силната светлина ще виждате на далечно разстояние. Обикновеният човек си служи с една свещ, талантливият с две, гениалният с три, светията с четири, а божествата с пет. (29/стр. 413)

Трябва да се очистим

За да можем да разберем думите Христови, трябва да се очистим: да очистим зрението, да очистим и ума си. (7/стр. 20, 21)

Не може да разберете Христа

Докато не се качите на висотата на своя ум и не влезете в областта на вашата душа, вие не може да разберете Христа, не може да се слеете с Него. Грешката за това не е във вас, но в мястото, на което сте застанали. Качете се нависоко да се открие пред вас целият хоризонт, да видите, че земята не е мъртво тяло. Тя е една светеща жена, която навред пръска светлина. (11/стр. 41)

Дето светлината на Духа прониква

Духът следва всяка стъпка на хората, но повечето от тях са слепци, не Го виждат; някои Го напипват само, а малцина Го виждат. Дето светлината на Духа прониква, там има мисъл, разсъждение, виждане. (8/стр. 57)

От ъгъла на падането на лъчите

Не виждаме другия свят. Това е друг въпрос. То се дължи на вашето ограничено зрение. Казваш, че виждаш даден човек. Какво ще стане, ако тоя човек се постави под специални ъгли на пречупване на светлината и стане невидим? Вашето виждане се обуславя от сенките, от отраженията, които претърпява светлината. Измени ли се ъгълът на падането на светлинните лъчи, вие ще виждате предметите по особен начин, а не както при обикновеното виждане. От ъгъла на падането и на отражението на светлинните лъчи зависи в какъв свят ще попаднеш и как ще виждаш нещата. (11/стр. 286)

Участието на останалите сетива

…Виждането се определя, освен от участието на зрението, още и от участието на останалите сетива. Какво ще видите, ако съзнанието ви е затворено в един камък? Колкото окото прониква вън от камъка, толкова и вие ще виждате. Обаче, ако и слухът ви взима участие, той ще помогне на зрението ви. Ако шестото чувство във вас е развито, вие ще виждате нещата и на големи разстояния, както и зад непрозрачни прегради. Както с помощта на радиото чувате какво се говори от Америка например, така с помощта на шестото чувство ще виждате какво става в даден момент в Америка. (11/стр. 286)

Физическото, духовното
и умственото зрение

Значи, това зрение, което сме добили, физическото зрение, ние сме го придобили с голямата любов, която сме имали към външния свят, към предметите. Ако у нас се усили любовта към духовния свят, човек става духовен. За да се развие духовното зрение, трябва да се развие у човека чувстването. А пък трябва да се развие умът, за да се развие умственото зрение, или, както го казват, съзнанието.

(12/стр. 256, 257)

Не може да реши и най-простата задача

Някой знаменит професор по математика решава най-трудни задачи, но се случва, че и знаменитият професор не може да реши и най-простата задача. Да обясня. Някой път ти виждаш добре, някой път не виждаш. Защо? Виждаш, когато имаш светлина; не виждаш, когато нямаш светлина. В многото светлина няма да се луташ, в малкото светлина много ще се луташ. Човешкият мозък не всякога приема еднакво количество светлина отвън.

(13/стр. 238)

Знанието произтича от виждането

Не може да знаеш нещо, преди да си го видял. Знанието произтича от виждането. Трябва да видиш, за да знаеш. И в природата е така. (15/2: стр. 9)

Все ще гледа през някаква призма

Всеки един от вас минава през тия три категории живот. Ако преживявате вашия Божествен живот, умът ви всякога ще се съсредоточи към посоката на сърцето. Ако преживявате вашия чувствен живот, ще бъдете съсредоточени повече към главата си… Ако преживявате вашия физически живот, постоянно ще мислите за тялото си… Тия три типа имат три различни понятия, три различни схващания за живота. Защо е така? Защото всеки тип разглежда нещата през особена призма. За пример, един човек, у когото чувствителността е развита, той си има своя особена призма. Не мислете, че когато вие мислите за духовния свят, та можете прямо да гледате на нещата. Вашият ум все ще гледа през някаква призма. Тази призма може да представлява знанието на друго някое същество, по-високо от вас.

(15/7: стр. 6, 7)

През ума на някой човек

Умът на един човек може да бъде като призма за друг човек. Вие можете да гледате нещата през ума на някой човек. Имаме един такъв пример, той е следният: един от американските професори, музикант и учител по музика, предава на една своя ученичка и забелязва, че когато ученичката е на прозореца към пътя, а той свири на пианото, вижда кой минава. Щом тя се отдалечи от прозореца, нищо не вижда. Това значи, че неговият ум и умът на тази млада мома имат един и същ фокус. Затова и при ясновидството казват, че трябва да се създаде известна среда, за да се вижда. Трябва да се намери човек, чрез ума на когото да виждаме. Какво може да ни ползва такова виждане? Да допуснем, че през ума на някого може да видите какво става в духовния свят. (15/7: стр. 7, 8)

Хоризонтът ви е тесен

Значи, видимата, външната страна на съзнателния живот всякога започва с музика. Ако разглеждате това един ден, когато станете ясновидци, ще видите, че пеенето започва тогава, когато Любовта заговори в сърцето на човека. Вие и сега сте ясновидци, само че на дребно. Не че не можете да виждате, това не е обида, но пред вас има препятствия, качвате се нагоре, та хоризонтът ви е тесен. Но един ден, когато се качите нависоко и просторът ви бъде широк, тогава ще почнете да виждате добре.

(15/8: стр. 4, 5)

Ще минеш през същия път

Една погрешка, която си видял у другите, можеш да я използваш, за да изправиш себе си. Ако не я видиш, ще минеш през същия път. (15/7: стр. 16)

По-снизходителни спрямо себе си

Защо ние сме по-снизходителни спрямо себе си, а спрямо другите по-строги? Когато разглеждам моите постъпки, светлината в мене е по-ярка, аз виждам своите постъпки по-правилно и вследствие на това правилно ги оценявам. Когато пък разглеждам постъпките на друг някой, понеже този индивид е по-далеч от мене, моята светлина не е в състояние да осветли неговите постъпки и аз не мога да ги видя тъй добре, както моите, вследствие на което схващанията ми за неговите постъпки са различни от тия за моите. Затуй, когато един ученик разглежда постъпките на другите хора, той трябва да има Божествена светлина, която да осветлява постъпките им. Това е потребно и за по-нататъшните схващания върху онези Велики Истини в света. (15/9: стр.7, 8)

Допуща в съзнанието си

Да поддържаш съществуването на Бога, това значи, че приемаш нещата близо до себе си, в съзнанието си. Да Го отричаш, това значи да приемаш нещата далеч от себе си, от своето съзнание. Човек допуща в съзнанието си само онова, което вижда и разбира. Щом не вижда и не разбира нещо, той не го приема в съзнанието си. (16/стр. 44)

Нещата ни се виждат еднообразни

Всички езици имат един общ произход. Това не подразбира еднообразие. В проявите на езиците има разнообразие, а в принципите еднообразие. Нещата ни се виждат еднообразни, когато ги гледаме отдалеч. (16/стр. 128)

Дал на хората абсолютна свобода

Бог е дал на хората абсолютна свобода всеки да извърши туй, което е вложено в него, туй, което той вижда за добро. (18/стр. 326)

Да имате разбирания върху нещата

Христос… казва: „Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие“. В този стих не се казва да влезе в Царството Божие, но да го види. Всички вие имате най-обикновени понятия за виждането. Искате да видите някой цар или някой ваш приятел, но кои са условията да виждате? Първото условие: трябва да имате очи, трябва да имате способност да виждате. С виждането заедно се подразбира вашето съзнание да бъде будно, да имате разбирания върху нещата. (18/стр. 473)

Той ще ви научи

Когато Дух Свети дойде във вас, ще знаете как да гледате. Той ще ви научи на всичко. (16/стр. 173)

Тогава лъжа не може да има

Ние можем да се лъжем, но кога? Само когато е тъмно. Когато вие имате очи и аз имам очи, тогава лъжа не може да има. (18/стр. 422)

Това е правото учение!

Абсолютно чист живот е да не обръщаш никакво внимание нито на доброто у човека, нито на злото. Защото, ако виждаш неговата добродетел, ти ще я пожелаеш, а всяко нещо, което пожелаеш, то е едно престъпление. Ако виждаш неговото зло, ти ще го съдиш, а това е друг грях, друго престъпление. Да не виждаш нито доброто у човека, нито злото това е правото учение! Радвай се на онова Божествено проявление, което виждаш в себе си. (18/стр. 458)

Божествената светлина

Съзнанието, това е Бог, Който озарява всички светове със Своята светлина. Постоянно чистете съзнанието си да не го замъглите и да се лишите от възможността да виждате Божествената светлина. Щом изгубите светлината на съзнанието си, вие ще изпаднете в голяма скръб и отчаяние. (19/стр. 122)

Когато се движи бързо

Съвременният човек е потопен в светлината на живота, вследствие на което много неща избягват от неговия поглед, не ги вижда. Защо? Защото бързо се движи. Когато се движи бързо, човек не вижда дребните неща около себе си. Ако пък се движи с бързината на светлината, той няма да вижда и едрите предмети. Високите планини, даже и земята, ще минат и заминат пред него, без да ги забележи. Той ще вижда само най-големите предмети. Колкото по-голяма е бързината, с която човек се движи, толкова по-малко вижда предметите. За неговия поглед са достъпни само най-едрите и големи предмети. Колкото по-бавно се движи, по-малките и дребни предмети стават достъпни за неговия поглед.

(19/стр. 148, 149)

Има известни съотношения

Туй, което виждам аз, може да го видите и вие, но то е виждане на съотношения. Например в един математически фокус виждате един център, букви, виждате някакви формули, но онзи математик, като седне да разглежда целия процес, развива задачата, разбира плоскостите, сеченията на линиите. Ти гледаш, казваш: „Тази работа е съвсем забъркана“. Да, във виждането и разбирането на нещата има известни съотношения. (18/стр. 159)

Единственото нещо, което се вижда

Вие мислите, че вашите заминали са на онзи свят, и устройвате сеанси да ги видите. Вие можете да видите само онзи, когото обичате. Вие можете да видите само свободния, силния, светлия и добрия. Единственото нещо, което се вижда, това е свободното, силното, светлото и доброто. Вън от него всичко е илюзия. Виждане има само в свободата, в силата, в светлината и в доброто. (20/стр. 310)

Познаване на нещата

Когато говорите и пишете за значението на слънцето, на луната и на звездите, виждали ли сте ги? Не сте ги виждали. Под думата виждане подразбирам познаване на нещата. Само онзи вижда, който знае, който познава нещата. (21/стр. 32)

Природата за да види себе си

Кое заставя човека да се оглежда в огледало? Желанието на човека да има представа, понятие за своя образ, го заставя да се оглежда в огледало… Казват някои, че за да се види, за да се познае, природата е създала външния свят, т.е. света, който виждаме около себе си. (21/стр. 159)

В центъра на един голям кръг

Вашата ръка, вашата глава, вашето тяло, като се разложат, ще се върнат в Божествения свят като сили, а не като материя. Какъв изглед ще имате тогава? Вие ще бъдете турени в центъра на един голям кръг. Оттам вие ще виждате навсякъде и всичко, което става ще бъдете всевиждащ. Сега, понеже сте навън, по периферията на тази окръжност, вие се мъчите да виждате малките работи. (22/4: стр. 14)

Вътрешен импулс на съзнанието

И тъй при всяко придобито знание се задава въпросът: „Как ти се отвориха очите?“. Да вижда човек, това е вътрешен импулс на съзнанието.

(35/стр. 153)

Как ще се учите да разсъждавате?

Друг някой казва: „Ние трябва да се научим да разсъждаваме!“. Как ще се учите да разсъждавате, когато разсъждението е свободен процес на душата? Да разсъждаваш, значи да виждаш нещата.

(35/стр. 195, 196)

Това вече е наука

…Не е правилно да се търси Бога вън някъде. Той не е вън от нас. Да се взираш навън, това не е наука; да виждаш нещата вътрешно, по особен начин, това вече е наука. За придобиване на тази наука се иска Учител. (35/стр. 316)

Знанието в духовния свят

Когато говоря за знанието в духовния свят, искам да обърна вниманието ви върху онзи голям простор, който се открива пред вашия поглед.

(29/стр. 39)

За да имате истинска представа

Като ученици, вие трябва да разглеждате всичко, което ви обикаля, да го изучавате в неговия естествен вид. За пример, като гледате местностите, които ви обикалят, виждат ви се разхвърляни, без никакъв порядък. Причината за тази разхвърляност се дължи на факта, че вие ги гледате отблизо. За да имате истинска представа за тия места, вие трябва да ги гледате от невидимия свят. Там Рила е микроскопическа в сравнение с тукашната, но е много красива. Там можете цялата да я обхванете с погледа си. На физическия свят всички неща са увеличени и разхвърляни. (29/стр. 195)

Вътрешното и външното слънца

Всеки човек има в себе си едно малко слънце, което се намира в центъра на човешкия мозък… Чрез това слънце именно душата придобива знания… Когато вътрешното и външното слънца едновременно светят, човек има условия да вижда. Ако вътрешното слънце загасне, човек ослепява. Той се лишава от условията да вижда, да възприема Божественото знание. (29/стр. 403, 404)

Ако аз можах да обикна всички

Ако аз можах да обикна всички, вие ще ме видите, ще ме виждате. А ако вие ме обичате, аз ще ви видя. Но ако не се обичаме, няма да се виждаме.

(27/стр. 205)

В Невидимия свят

В Невидимия свят, за да срещнеш някого, трябва да го обичаш. Щом го обичаш, той ще се яви. И ако го обичаш, ще го видиш. И ако те обича, ще те види. И ако тук, на земята, се виждаме, без да се обичаме, там е всичката мъчнотия. (27/стр. 208)

И то да ми приказва

Някоя сестра ми казва, че видяла Христа. Видяла Христа. Хубаво, че Го е видяла. И аз съм видял слънцето. Но какво виждане е то на слънцето? Не само аз да видя слънцето, но и то трябва да ме види. Не само аз да му приказвам, но и то да ми приказва. Не само аз да го слушам, но и то да ме слуша. (27/стр. 420)

Да се ползва от Неговата светлина

Човек трябва да бъде в постоянен контакт с Бога, непрекъснато да слуша заповедите Му и да ги изпълнява. Да бъде човек в постоянен контакт с Бога, това значи да се ползва от Неговата светлина, да вижда къде върви. (36/стр. 22)

Как трябва да възпитава зрението си?

Как трябва да възпитава човек зрението си? За да възпитава правилно зрението си, човек трябва по възможност да избягва лоши, грозни сцени, картини или образи в живота си. Той трябва да гледа само красиви, правилни неща в живота. Дойде ли до нещо отрицателно, било чувство, било мисъл, било някаква постъпка, свои или чужди, човек трябва да затваря вътрешно очите си, да не ги приема в себе си, да не задържа такива образи в съзнанието си.

(25/стр. 355, 356)

Истински морален човек

Който е възпитал очите си, той може да се нарече истински възпитан, истински морален човек. Каквото и да види, той няма да се съблазни, няма да се разколебае, няма да се натъкне на противоречия.

(25/стр. 357)

Такова нещо е умът

…Искате ли да видите най-отдалечените звезди на небето, вие трябва да си послужите с телескоп, който силно увеличава и приближава предметите до човешкото око. Каквото представя телескопът за физическото зрение на човека, такова нещо е умът за духовното му зрение. Ако умът на човека не е буден, той не би могъл да увеличи всички форми, които Бог е създал, и не би могъл да ги изучи. Нямате ли светъл и буден ум, вие ще минавате край тия форми, без да ги познавате. (28/стр. 34, 35)

Живее на физическия свят

Днес слънцето свети, огрява нещата, затова и ние виждаме ясно. Ако слънцето престане да грее, ние изгубваме възможността да виждаме ясно… Това показва, че причината да виждаме нещата ясно, е вън от нас. Следователно, докато причината на явленията е външна, човек живее на физическия свят. Щом причината на явленията е вътрешна, човек живее в Божествения свят. (28/стр. 151)

Минава през няколко трансформатора

За да дойде слънчевата енергия до нашите очи като светлина, тя минава през няколко трансформатора. Тъй щото ние възприемаме пречупена, рефлектирана светлина от слънцето, а не права. По тази причина ние виждаме нещата относително, а не абсолютно. Ние не виждаме нещата такива, каквито са в действителност. (28/стр. 246, 247)

Само той може да мисли

Който вижда, само той може да мисли; който не вижда, той не може да мисли. Казват, че човек не трябва да вижда много. Не, човек трябва да вижда, за да мисли. (26/стр. 130)

Дадена ви е разумност, светлина

Дойде ли страх, безверие, малодушие, обезсърчение, пак не се поддавайте. Знайте, че това са противодействия, които не са ваши. Дръжте в ума си мисълта, че ви е дадена сила, разумност, светлина да виждате нещата, да ги разбирате и да се справяте с мъчнотиите. (26/стр. 300)

Началото на твоето раждане

Когато човек почувства и възприеме Любовта, то е начало. Казва: „Кое е туй начало?“. Щом приемеш първия лъч, който може да ти отвори пътя да виждаш, то е началото на твоето раждане. (34/стр. 99)

Да се свържем с Бога

Сега Любовта е единствената сила, в която можем да намерим правото. Значи, да се свържем с Бога. Тогава ще видим ясно нещата. (34/стр. 164)

Не е в състояние да схване

Като наблюдаваме светлинните вълни, те ни се виждат във вид на прави линии, а всъщност са криви, вълнообразни. Причината за това е, че нашето око не е в състояние да схване и най-слабото извиване на светлинните лъчи, вследствие на което ни се виждат прави. На същото основание много неща в живота ни се виждат прави, а всъщност те са криви. И обратно: много неща ни се виждат криви, а те са прави. (31/стр. 3)

Връзката между отделните явления

Божественото учение представя непрекъсната линия от светлина, в която нещата се огряват последователно. Така именно се вижда връзката между отделните явления. (32/стр. 33)

Сънят не е истинско виждане

Като се говори за възвишения свят, някои казват, че са го видели насън. Сънят не е истинско виждане. (32/стр. 105)

Нещата стават ясни за него

Докато слънцето не е изгряло, и учен да си, нищо не виждаш, нищо не можеш да говориш за нещата. Каквото е слънцето за физическия свят, такова нещо представя Божествената светлина за съзнанието на човека. Щом тази светлина проникне в човешкото съзнание, нещата стават ясни за него и той вижда всичко. Няма ли тази светлина в съзнанието си, човек е в пълен мрак. Той казва: „Не виждам, не разбирам нещата“. (37/стр. 14)

Вярата се превръща в знание

Седи един сляп човек при мене и ме пита: „Вярваш ли в светлината?“. „Няма защо да вярвам в светлината, аз я виждам.“ Слепият се нуждае от вяра, но за онзи, който вижда, вярата се превръща в знание.

(37/стр. 72)

Любовта отде ще я гледате?

Звездите Ще кажете, че те са далеч от вас. Наистина големите работи се гледат отдалеч, а малките отблизо. Ако малките, дребните неща гледате отдалеч, нищо няма да видите… Ако големите неща гледате отблизо, пак нищо няма да видите. Следователно големите неща ще гледате отдалеч, а не отблизо. Любовта, обичта отде ще я гледате: отблизо или отдалеч? За да отговорите на този въпрос, първо трябва да определите към кои неща спада Любовта: към големите или към малките.

Съществува следният закон: Всеки предмет, който обичате, трябва да стои на известно разстояние от вас. Който не спазва този закон, той ще се натъкне на големи противоречия. (37/стр. 306, 307)

Четири начина има

Човек може да гледа на света по няколко начина: първо, той може да гледа на света от една малка дупчица; второ, той може да гледа света през прозорците на своята къща; трето, той може да гледа на света вън от своята къща; и най-после той може да гледа на света от високо, от горе. Следователно четири начина има за разбиране на Словото… Когато някой казва, че е чел Словото и го разбрал, той трябва да знае, че Словото е обширно като света. (39/стр. 3)

Никога не се спъва

Очите виждат красотата и я преценяват. Ушите възприемат хармонията и я разбират. Велико нещо са красотата и хармонията. Който вижда красотата и чува хармонията, никога не може да ги забрави, никога не прави погрешки. Който вижда красотата, никога не се спъва. Очите му са всякога отворени за светлината. Те я възприемат и разумно използват.

(33/стр. 272)

Това е тяхната сянка

Ще кажете, че виждате много неща от духовния свят. Важно е какво виждате сенките на нещата или тяхната реалност. Ако виждате сенките, вие още не сте влезли в реалността. Виждаш портрета на баща си и на майка си това е тяхната сянка, а не реалността. Когато те проговорят и ти донесат някакви блага, тогава стават реални. Значи, реално е това, което човек едновременно вижда, чува, чувства, пипа, помирисва. Опитвайте нещата с външните и вътрешните си сетива да различавате сенки ли са, или действителност. (33/стр. 377)

Светлината ви говори

Когато слънцето изгрява и открива всички предмети около вас, казвате, че Духът открива нещата, т.е. Духът ви говори. Според мене пък, щом виждате нещата ясно, светлината ги открива, а не Духът. Когато ученият ви говори и разкрива пред вас известна истина, той ви учи, поучава, хвърля светлина в ума ви върху даден предмет и вие виждате ясно това, което по-рано не сте виждали. Значи, светлината ви говори. (42/стр. 107, 108)

Днес човек е по-добър

Днес човек е по-добър, отколкото в миналото. Ако мисли, че е станал по-лош, той отрича развитието. Днес светлината му е по-голяма, поради което по-ясно вижда това, което някога не е виждал. Ако и по-рано виждаше както днес, той би се ужасил от това, което би видял в себе си. (42/стр. 177)

Мъчно се забелязва

На земята лесно се минава… от едно стъпало на друго. Обаче мъчно се забелязва, че един човек се издигнал на по-високо стъпало. Голяма светлина и голямо вътрешно разбиране трябва да имате, за да забележите, че днес един човек стои по-високо, отколкото вчера. (42/стр. 225)

Кое е по-добро?

В първо време влюбените са весели, разположени, смели, мислят, че са разрешили всички въпроси. Това се дължи на особеното опияняване, в което се намират. Като изтрезнеят и видят погрешките си, те са недоволни. Кое е по-добро: да бъдеш опиянен и да не виждаш Истината или да изтрезнееш и да виждаш Истината? (42/стр. 282)

Да разбира дълбокия смисъл на живота

…Необходимо е човек да живее съобразно законите на живата природа, да развива скритите сили и дарби в себе си. Неусетно той ще развие и своето вътрешно зрение да вижда нещата ясно и да разбира дълбокия смисъл на живота. (44/стр. 33)

Това е кал

Чуваш да се говорят лоши работи за някого. Без да искаш, това стига до ушите ти. Това е кал, която не трябва да допущаш в себе си. Виждаш, че някъде станало убийство. Не се интересувай как е станало убийството и това е кал. Не допущайте никаква кал в съзнанието си. Само онзи може да се интересува от тези неща, който отива да помага. (45/стр. 159)

Това, което не знае

Ева се изкусила само при виждането на ябълката, т.е. от знанието, което очаквала да придобие. Виждането има един резултат, а знанието друг. Каквото знае човек, това вижда; това, което не знае, никога не може да го види. (46/стр. 27)

Постиженията

Постиженията подразбират виждане. Вие не сте дошли до фазата да виждате нещата ясно. (46/стр. 42)

Вътрешно зрение

Както и да разглеждате човека, вие ще го познаете отчасти. За да познаете човека в истинския му вид, трябва да имате вътрешно зрение. Без него вие ще имате ограничено понятие за човека. (46/стр. 244)

От тази точка

Човек трябва да знае каква поза да заема при всеки даден случай. Приятна поза е тази, която е в хармония с отвеса на живота. Като спазвате тази поза, постепенно ще се приближавате към правия път. От тази точка нещата се виждат ясно и определено. (48/стр. 45, 46)

Добрата ви постъпка

…Ако е въпрос, как трябва да разбирате това, всеки от вас знае как да гледа нещата. За да видим един предмет, ние трябва да насочим погледа си към него. И астрономите, за да видят някоя звезда, отправят тръбата към небето под известен ъгъл, в направление точно определено, и по този начин виждат добре и ясно. Инструментът, с който можете да виждате ясно, е добрата ви постъпка. Без това условие нищо не може да видите. (48/стр. 68)

Като че никога не е взимал участие

Синът казва: „Виж колко добре се отнасят към големия брат, а към мене не се отнасят добре“… Синът също е виновен за общото положение, и той е взел участие. За да има правилен поглед за нещата, човек трябва да се постави в такова положение, като че никога не е взимал участие. (48/стр. 98)

Той заема последното място

Истински смиреният е най-силният човек. Той заема последното място и оттам наблюдава всичко без възмущение. Той вижда всичко, а него никой не го вижда. (48/стр. 248)

Не е въпрос на разбиране

Като срещнеш човек с прави мисли и чувства, ти изпитваш приятност. От главата, както и от цялото му тяло излиза светлина, а от сърцето му топлина. Като срещнеш човек с криви мисли и чувства, ти изпитваш неприятност. Този човек живее в тъмнина. Не разбирам как един човек да излъчва светлина, а друг да не излъчва. Това не е въпрос на разбиране, но на виждане. Като виждаш, много неща ще разбереш. (48/стр. 285)

Без Духа

Без Духа няма вяра, няма виждане. (49/стр. 9)

Отговаря на четириизмерния свят

…Учените са искрени, като казват, че със сетивата, които сегашният човек има, никакво духовно знание не може да се придобие. Физичният свят е триизмерен. Той е нагоден за петте сетива на човека. Вън от тоя свят човек се нуждае от още едно сетиво шестото, т.е. сетиво, което отговаря на четириизмерния свят. Иначе не бихме могли да си обясним как между хиляда души само един вижда неща, които другите не виждат. (49/стр. 74, 75)

Не е еднакво развито

Днес хората спорят кой повече вижда, кой повече знае и кой повече може. Всички хора не виждат еднакво, не предават нещата еднакво, защото шестото чувство не е еднакво развито у тях. (49/стр. 79)

От вас се иска

От вас се иска да виждате нещата ясно, да ги чувствате право и да ги прилагате намясто.

(49/стр. 92, 93)

Има особен начин за четене

Не ви упреквам, но казвам, че вие сте чели Свещената книга набързо, като литературно произведение, и нищо не сте разбрали. Има особен начин за четене, който ще донесе особено разбиране. Особеното се състои в това да четеш с Любов. Тогава ще те озари особена светлина, в която нещата се виждат ясно. Има стихове в Писанието, които, четени с Любов и прозрение, откриват пред човека картини на миналото и бъдещето. (49/стр. 220, 221)

Ще слезете до дъното на ада

Ако влезете в невидимия свят и се усъмните в това, което видите, ще минете през такива страдания, които никога не сте изпитвали; ще слезете до дъното на ада, където е мястото на съмнението…

(50/стр. 528)

Това, което ти виждаш

Според мене реално е само това, което ти виждаш. Това, което всички виждат, не е реално. Мнозина виждат нещо едновременно, обаче всеки вижда посвоему. Кой е истинският вид на това нещо?

(24/стр. 69)

Чистото съзнание

Колкото и да е високо съзнанието на даден човек, то трябва да се освободи, да се очисти от наслояванията на миналото. И тогава можем да говорим за чисто съзнание… Чистото съзнание вижда ясно нещата и не пита има ли например Любов, или няма. (24/стр. 313)

Когато работи 10 15 години

Някои хора се чудят, че съществуват ясновидци. Аз пък питам как тези хора не се чудят на учените, които могат да напишат историята на земята отпреди милиони години. Според мене тези учени са били ясновидци. Когато ученият работи 10 15 години върху даден въпрос, най-после той дохожда до известно прозрение и започва да вижда картини, които впоследствие описва. (24/стр. 179)

С очите или с ума?

Някой казва, че видял нещо. Питам: Как става виждането с очите или с ума? С очите нищо не се постига, но с ума. Умът се разхожда, той ходи на слънцето и се връща… Наистина човешкият ум ходи там, дето не може да се помисли. (24/стр. 179)

За всеки момент

Виждането подразбира правилно схващане на проявите за всеки момент. (24/стр. 206)

Има голяма разлика

…Забелязано е, че всички хора не възприемат еднакво светлината… За пример, всички хора не възприемат еднакво червения цвят. Някой казва: „Аз виждам червения цвят“. Ти можеш да виждаш червения цвят, но не и да го разбираш. Между виждане и разбиране има голяма разлика. (51/стр. 42)

„Ако не станете като малки деца“

…Христос… Той казва: „Ако не станете като малки деца, няма да влезете в Царството Небесно“. Под думата дете, в широк смисъл, Христос разбира човек абсолютно чист, непорочен, със светъл ум, който отдалеч вижда нещата и е готов на всички жертви.

(51/стр. 173, 174)

Като се подготвите за този живот

Ако влезете в небето, на пръв поглед ще видите навсякъде светлина и голямо еднообразие. Ако не сте подготвени за този живот, скоро ще се отегчите, ще се отчаете, че нищо не разбирате, и ще поискате да се върнете назад, между земните жители. Като се подготвите за този живот, в неговата светлина вие ще различавате образите, ще влезете в разговор със съществата на този свят и ще видите голямото вътрешно разнообразие между тях. (51/стр. 177, 178)

Еднообразието ще изчезне

…В същото положение ще се намерите и вие, когато се изправите лице в лице срещу човек, когото не обичате. Ще го погледнете и ще кажете: „Човек е това като всички човеци с ръце, крака, очи, нос, уши, уста“. Не, това не е човекът. Ако обичате някого, в него ще видите много работи, и то най-красиви. Еднообразието ще изчезне за вас и в това лице вие пак ще виждате очи, уши, нос, уста, но съвършено различни от тия на другите хора. Само при това положение ще видите голямото разнообразие в човека и ще разберете, че външният човек не е още същинският човек. (51/стр. 178, 179)

Това, което е над тебе

…Съзнанията на всички същества се представят във вид на безброй концентрични кръгове, от които вътрешният е най-малък. Външният кръг, като най-голям, прониква през всички останали съзнания, които неизбежно трябва да му се подчинят. Те съставят органи на външното съзнание, което, от своя страна, ги направлява… Светиите, ангелите, гениите, това са кръгове, които съществуват в самия тебе и стоят над твоето съзнание. Ти можеш да виждаш само това, което е под тебе, но не можеш да виждаш онова, което е над тебе. Това, което е над тебе, всякога може да те вижда. Понякога вие усещате влиянията на външните кръгове. Съществата от тия кръгове предварително още знаят какво ви чака, какви страдания ви се готвят, затова взимат мерки да ви помогнат. (52/стр. 251, 252)

Цяла вселена в нулата

Учениците решават ред задачи и намират, че Х = 0. Какво означава това, те не разбират, обаче ученият, математикът вижда цяла вселена в нулата. Нулата представя колело в движение, т.е. път, по който енергията се движи. Който намери този път, той намира вече начин да впрегне енергията на работа. Щом впрегне енергията на работа, човек вече придобива знания. (52/стр. 291)

Виделината

Виделината е най-реалното нещо в света

Виделината е най-реалното нещо в света. Тя е хиляди пъти по-реална от този свят: тя създава човешката мисъл, желанията, тя е проводник в духовния свят и съществува във вид на съвременния етер; тя е обвивка на човешкия дух, на човешкия ум и без нея никой не може да мисли и да чувства.

(23/стр.11, 12)

Логика, съдържание и смисъл в мисълта

Думите светлина и виделина са от един и същ корен, но светлината е отражение на виделината. Виделината е съединение на онзи Божествен елемент, който се отнася вече към човешкия ум, сиреч който ни прави да разсъждаваме разумно, да имаме логика, съдържание и смисъл в нашата мисъл.

(23/стр. 11)

Вътрешен процес

Виделината е един вътрешен процес. Тя е един елемент, който може да се опита всякога. (23/стр. 11)

Виделината именно прояснява

Всички онези, които са следвали в училище, минали са през гимназия, изпитвали са трудности при решаване на някои задачи, знаят, че отношенията на тези задачи не се проясняват из един път, но като поработят няколко време върху тях, светне им някаква светлина и отношенията се проясняват. Виделината именно прояснява. (23/стр. 12)

Здравословното състояние на ума

Виделината е здравословното състояние на човешкия ум, атмосфера, в която човек трябва постоянно да живее. Когато писателите изгубят тази виделина, те стават безплодни; когато учителите я изгубят, изгубват своите методи и не могат да преподават; когато майките я изгубят, липсва им търпението и Любовта и не могат да възпитават. Ако нямате виделина в себе си, не може да се прояви у вас Любов, Истина. (23/стр. 12)

Тя въздига и възраства нещата

Христос казва: „Вие сте виделината“. Кои вие? Първият елемент е солта законът на равновесието, който държи всички сили в равновесие; вторият елемент е виделината тя въздига и възраства нещата, сиреч всички мисли и желания във виделината растат и се развиват по-правилно. Човек, който живее във виделината, е като плодно дърво, което расте на плодородна почва, в него всички плодове узряват. (23/стр. 12)

Дали те ще хванат корени?

Когато във вашия ум има брожение на философски мисли, още не се радвайте. Това е може би едно цъфтене. За да опитате дали имате виделина, проверете да видите дали тези мисли, които са у вас, ще завържат, дали те ще хванат корени. (23/стр. 12)

Да ни направи свободни

…Виделината има за цел тъкмо това да ни направи свободни. А под думата свобода се разбира Божествена хармония в нашите мисли и желания, да се уреди всичко в света, сиреч всеки да бъде на своето място, всеки да използва условията, които се крият в неговия мозък, в неговото сърце. (23/стр. 14)

Както светлината слиза от горе

И тази виделина влиза по същия закон, както светлината слиза от горе, и въздига всичко у човека

(23/стр. 14)

Живот на Божествената хармония

…Виделината… Тя не търпи съмнение, малодушие, безверие това са отрицателни качества. Виделината, това е един живот на Божествената хармония и само човек, у когото има тази хармония, може да изпита величието на виделината. Виделината е един разумен елемент. (23/стр. 14)

Имат известни белези в очите

За да се разбере тази виделина, трябва да имате духовно зрение. Всички хора, у които е развито това чувство, имат известни белези в очите, около зеницата, имат известни петна, които показват до каква степен е развито това чувство у тях. У съвременните западни хора това чувство е започнало да се явява като интуиция, предчувствие и т.н. (23/стр. 16)

Един велик свят

Един ден и пред вас ще се открие един велик свят, в който виделината съществува. Тази виделина иде от вътре, а не от вън. (23/стр. 16)

Да се съобщавам с вашите заминали

Мога чрез тази виделина да се съобщавам с напредналите американци, китайци, японци, с вашите заминали за другия свят… (23/стр. 17)

Ще можем да избегнем

Ако може да се развие у нас тази виделина, ние ще можем да избегнем 90% от тези злини, които сега стават. (23/стр. 17)

Лицето ви ще бъде красиво

Питате: „Какво нещо е виделината?“. Когато влезе тя във вашата душа, лицето ви ще бъде красиво, очите блестящи, от ръцете ви ще излиза приятна топлина, ще изпущате хубава миризма. (23/стр. 18)

Велики Божествени цветя

Като изкажете една дума или напишете нещо, да има в него тази прекрасна миризма. Според схващанията на тази виделина, всички хора са цветове. Що е един учител, проповедник, земеделец, баща, майка, брат или сестра? Те са велики Божествени цветя. Разбрали ли сте какъв цвят има майката? Като влезете в живота на виделината, ще разберете какъв цвят е майката. По-прекрасни цветове от майка, от баща, от братя, от сестри, от ближни в света няма. (23/стр. 18)

Кой не е изпъждал виделината?

Имате ли тези цветове вътре в себе си? Кой досега не е изпъждал виделината десет пъти от себе си? Кой не е осакатявал цветовете на майка си, на баща си, на ближните в себе си? (23/стр. 18)

Това, което разрушава хората

Съвременните окултисти казват, че който има тази виделина, той има магнетизъм; такъв човек е мек, отстъпчив, у него има Любов и той скоро прощава. Това, което разрушава, разваля съвременните хора, са следните седем елемента: гордостта, гневът, сладострастието, леността, скъперничеството, завистта и лакомството. Гордостта не е от Бога. Бог е създал така човека, че той да се самоуважава, но той се е отдалечил от Него с гордостта. (23/стр. 16)

Руши виделината

Друго нещо, което руши виделината, е гневът. Гневливият човек е човек без воля… Трети елемент, който спъва виделината, е сладострастието. То е гробът на Любовта… Любовта е хармония, а сладострастието отрова. Четвърти елемент, който съсипва виделината, е леността. (23/стр. 18, 19)

Не може да има виделина

Пети елемент, който руши виделината, е завистта. Завистта и гордостта са брат и сестра. Човек, който завижда, е и горд. Оня, когото е обладала завистта, наслаждава се, когато гледа, че другите страдат… Човек с такава жестокост не може да има виделина… Друг порок, който пречи на виделината, е лакомството да имаме много. (23/стр. 19)

Ако вие решите

Ако вие решите да водите един добър, благороден живот, вие ще имате тази виделина, тя ще бъде с вас; тази виделина е разумна и всички онези стари мистици, които виждат тази виделина, виждат необятен свят, пълен с най-хубавите цветове, с които се пълни тяхната душа. (23/стр. 20)

Когато сте разположени

Когато сте разположени, имате тази виделина. Само че не можете да я задържите за дълго.

(23/стр. 20)

Можем да я чувстваме

Виделината можем да я чувстваме с душата си, със сърцето си, с волята си. (23/стр. 18)

Опитайте я

Разсъждавайте за виделината, тя е с вас, опитайте я… (23/стр. 21)

Това, което има знание

Думата виделина означава: това, което има знание. Някои казват, че думата виделина произлиза от думата „веди“. А думата „веди“ означава: да знаеш да мислиш, да говориш, да пишеш. „Ведите“ е Свещена книга, в която са събрани мъдростите от вековете. Щом се говори за виделина, това значи, че има някакъв дял, който трябва да получиш. Този слог се съдържа в самата дума виделина „дял“ и „веди“. Следователно думата виделина е сложна дума, съставена от „да знаеш“ и „да имаш дял“ в това, което знаеш. (2/стр. 369)

Трябва да се научи отвътре

Значи, виделината е вътрешната страна, а светлината външната страна. Светлината е това, което се е проявило. То съдържа друго нещо в себе си. И думата светлина е сложна. Светлината е изкуство, което трябва да се научи отвън, а виделината е един живот, който трябва да се научи отвътре. (2/стр. 370)

Не може да стане никаква промяна

Виделината в природата е потребна за всички. В природата и в живота не може да стане никаква промяна без законите на виделината. (2/стр. 373, 374)

Свободна от владение

Виделината не позволява на никого да я пипа, нито да тури тапия върху нея като частна собственост. Тя е единствената величина в света, която е свободна от владение от когото и да е. (2/стр. 375)

Не търпи никакви ограничения

Виделината… минава без позволение оттам, отдето никой не може да мине. Тя не търпи никакви препятствия, никакви ограничения, никакви коментари. (2/стр. 375)

Отсъствие на виждане

Щом не разбира нещата

Значи, като се говори, човек трябва да разбира. Щом не разбира нещата, той има слепота. (6/стр. 9)

Лишен психически от зрение

Да си лишен психически от зрение, значи да си лишен от възможност да видиш Истината. (7/стр. 50)

Слепотата създава нещастия

Слепотата в кое и да е поле създава нещастия и мъчнотии на човека. Физически слепият може да бръкне там, дето не трябва и сам да си причини нещастие. Духовно слепият може да си причини някакво нещастие в сърдечния свят, а умствено слепият в умствения свят. (8/стр. 6)

Освобождаване от слепота

Човек не е създаден сляп, но впоследствие е станал такъв… От лошия и изопачен живот нервите губят своята пластичност, кръвообращението не става правилно и върху зрителния нерв се наслагват утайки, които пречат за правилното пречупване на слънчевите лъчи в окото. При физическата слепота се образуват утайки в зрителния нерв на окото, при умствената слепота се образуват утайки в мозъка и пречат на правилното възприемане на мисълта…Както за освобождаване на човека от физическа слепота се препоръчва добър и чист живот, също така се препоръчва чист живот и за освобождаването му от умствена слепота. Слепият трябва да пречисти абсолютно тялото, ума и сърцето си да не останат никакви утайки върху нервите му. (8/стр. 6)

Вижда една стомилионна част

Зрението на съвременния човек е толкова ограничено, че той вижда едва една милионна част от това, което съществува на физическия свят; с духовното си зрение той вижда едва една десетомилионна част от това, което съществува в духовния свят; с умственото си зрение пък той вижда едва една стомилионна част от това, което съществува в умствения свят. Тъй щото в който свят и да влезе сегашният човек, неговото зрение е ограничено. Радвайте се, че още не виждате всичко, защото пред вас се открива широк свят с големи възможности за изучаване на необятното и великото. (8/стр. 8)

Като затворена птичка

Страшна е физическата слепота, но по-страшна е духовната. Тя създава големи нещастия на човека. Който няма вътрешна светлина, е изложен на постоянни промени; като не знае и не вижда причината на тези промени, той се блъска в себе си като затворена птичка и се осакатява. (8/стр. 12)

Мисли, че съдбата го преследва

Като не може да реализира желанията си, някой мисли, че съдбата го преследва. Не го преследва съдбата, но той не мисли и остава сляп в живота.

(8/стр. 14)

Не може да постигне нищо

Докато не прогледа ясно и външно, и вътрешно, човек не може да постигне нищо… (8/стр. 22)

Ако не може да разрешите един въпрос

Сега противоречията, които се раждат в света вътрешно трябва да разглеждате нещата. Не се спирайте вие, не разглеждайте света вие защо има противоречия отвънка. И ако не може да разрешите един въпрос, нямате познание, невежа сте, вие сте в положението на един сляп човек. (1/стр. 552, 553)

Излезте от този свят на отраженията

Положението, в което се намира съвременното човечество, е добре обяснено от един от гръцките философи със следния пример: всички хора се намират в един голям замък и всеки гледа на света през едно огледало, което е поставил пред очите си. Те гледат на света през това огледало и оттам познават света. Хората минават и заминават покрай тях, но какво ще придобият те от знанието си за света? Те няма да имат никакво определение за света, защото го гледат като отражение в огледалото. Те нямат никаква връзка. „Какво да правим тогава?“ Излезте от този замък, престанете да гледате през огледалото и излезте от този свят на отраженията. (2/стр. 18, 19)

Имаше 300 жени в ума си

Човек трябва да се учи. Соломон казва, че нямало нищо ново под небето… Защо нямаше нови работи до времето на Соломона? Защото имаше 300 жени в ума си и 900 наложници в сърцето си, че не можеше да види новото, а виждаше само старите работи. Обаче Соломон днес е прогледал. Тогава имаше 300 жени и не можеше да гледа. (4/стр. 549)

Защо не виждате?

„Аз искам да видя Духа.“ Хубаво, ами ако вашето око е премрежено, как ще Го видите? Единственото нещо, което ние виждаме в света, повтарям, то е Духът. Ето това цвете, което държа то е Дух и ако бихте могли да видите, ще съзрете цяла човешка фигура в него. Сега защо не виждате? Понеже вашето зрение е ограничено, вие виждате само сгъстените части, а несгъстените не виждате. (7/стр. 35, 36)

Мъглата в нашия ум

Мъглата в човешкия живот е резултат на ненужни и неестествени човешки желания. Когато Христос казва да не се грижим какво ще ядем и какво ще пием, Той има предвид мъглата в нашия ум. Трябва да се освободим от тази мъгла, за да виждаме ясно. (8/стр. 256)

Изгубил си Истината

Ама аз не мога да любя. Значи, изгубил си сърцето си. Не мога да мисля. Изгубил си ума си. Не виждам добре. Изгубил си Истината…Ще кажете, че човек може да живее и без Истината. Може, но той ще бъде сляп. (14/стр. 341)

Една голяма скръб, която тя не вижда

Когато ангелът ви дава един букет, той е букет само от радост. Човек не може да даде букет само от радост. За пример, един момък откъсне едно цвете и го даде на приятелката си. Тя се радва, казва: „ А, колко ме обича!“. Не, не, в туй откъснато цвете се крие една голяма скръб, която тя не вижда. Какво означава откъснатото цвете? Ще ви го изтълкувам сега. Ето какъв е езикът. С това цвете момъкът казва: „Колко те обичам! Един ден аз ще те откъсна като туй цвете и след време, като увехнеш, ще те захвърля. От тебе няма да остане нищо. Ти си едно цвете, откъснато от небето и хвърлено на земята. Един ден ще увехнеш и ще те хвърля“. Туй казва момъкът. Момата пък казва: „Ето моя спасител!“. (15/10: стр. 12)

Имаме оптическа измама

Не че не знаем, но не мислим правилно. Имаме оптическа измама, не виждаме нещата в тяхната естествена величина, заблуждаваме се. (15/30: стр. 21)

На когото съзнанието не е пробудено

И тъй, само онези, на които съзнанието е пробудено, ще разберат, че Бог е слязъл на Земята. На когото съзнанието не е пробудено, само ще гледа, без да вижда и разбира. И моята котка често седи при мене. Аз чета някоя философска книга, а тя погледне, свие се и заспи. Някога ме гледа, но нищо не вижда: нито картините в книгата, нито каква е книгата. (16/стр.37)

Най-голямото зло

И най-голямото зло, което сега съществува в света, т.е. аз не говоря за света, но за всички религиозни общества, то е, че всички тия религиозни хора държат погрешките на другите в своите умове. Вследствие на това нашият ум не е в състояние, не е свободен да се занимава с онова, което Бог може да ни даде. Ние не сме свободни да видим в Божествения свят онова, което трябва да видим. Е, представете си, онзи търговец, който е погълнат в своите тефтери, седи в кантората си и по цели дни постоянно се занимава с числа, какво може да види? Това са милиони, милиони числа. Че Слънцето изгрява, че звезди, месечина изгряват, това са второстепенни въпроси за него. (18/стр. 18)

За него всичко се е обезсмислило

Човек… Щом не познава Истината, той се е раздвоил в себе си. Той не вижда единството в живота, вследствие на което за него всичко се е обезсмислило.

(19/стр. 264)

Повече от това не знаят

Много от съвременните хора гледат, но не виждат. Те гледат звездите на небето и казват, че звездите са големи, светещи тела, но повече от това не виждат и не знаят. (35/стр. 153)

В сляпата събота

Българите казват за някого: „Този човек се ожени в сляпата събота“. Всяка женитба, която става в сляпата събота, не е истинска женитба. За да започне човек своята работа, очите на сляпата събота, както и неговите очи трябва да се отворят.

(35/стр. 168)

Не ви е дадено

Много от върховете, които сега ви обикалят, крият големи богатства и съкровища. Понякога тия богатства са близо до вас, но вие не можете да ги откриете. Защо? Не ви е дадено. Те са определени само за ония хора, които вършат Волята Божия. Сега вие ходите по върхове и поляни, спирате вниманието си тук-там, но нищо ценно не намирате. Около вас има ценни растения с магическа сила, но не ги виждате. Защо? Не ви е дадено да ги видите. (29/стр. 138)

Дето пипнеш, все го боли

Срещнете един човек и му говорите хубави, прави работи. Запознавате го с новото, с Истината, но каквото му говорите, той вижда във всичко нещо криво, изопачено. Защо? Такова е състоянието му. Този човек е болезнено чувствителен. Дето пипнеш, все го боли. (25/стр. 91, 92)

Той няма мнение

Който не мисли доброто на ближния си, той е лишен от светлина. Щом няма светлина, той не вижда нещата, той няма мнение за тях. (28/стр. 203)

Три була като тури

Та казвам: Знанието, което човек придобива, ако не знае как да го складира, той ще образува едно було, ще се заблуди. Чувствата, които придобива, ако не знае как да ги складира, и те ще образуват едно було. И постъпките, ако не знае, и те ще образуват трето було. Три була като тури, как ще вижда?

(34/стр. 23)

Ще внесе облак в неговото съзнание

Ако съмнението се вгнезди в човека като червей, който прояжда всички светли идеи, може ли той да постигне своите идеали? Може ли той да разбере целта на живота? Съмнението не може да унищожи Божественото начало в човека, но то ще внесе облак в неговото съзнание, който ще му пречи да вижда нещата ясно. (31/стр. 75)

Не е хипотеза, но действителност

Като говоря тия неща, мнозина не вярват в тях и казват: „Това са хипотези, недоказани истини“. Като говорите на слепия човек за светлината, и той ще каже, че това е хипотеза. Обаче за онзи, който вижда, който не е сляп, светлината не е хипотеза…

Казвам: Има един начин за виждане на нещата, съвсем различен от вашия. Ако можете да се ползвате от него, ще видите, че това, което говоря, не е хипотеза, но действителност. (31/стр. 34)

Противоречията пречат

Сега ви говоря за небето, но то пак ще остане неразбрано. Защо? Защото противоречията, които съществуват на земята, пречат да виждате нещата ясно. (37/стр. 42)

Светът представя затворена книга

Защо ви е светлината, ако тя не може да разкрие света пред вас? Без зрение, без светлина човек остава сляп, невежа. За невежия светът представя затворена книга. (37/стр. 70)

Грамадна разлика има

За пример, всички хора виждат Слънцето, но кой от тях го е видял в неговото величие? Слънцето е милион и 500 хиляди пъти по-голямо от Земята. Кой го е видял в тази му големина? Всички виждаме Слънцето като малка топка, която можем да турим под мишниците си… Грамадна разлика има между това, което вие схващате, и това, което е в действителност. (39/стр. 79)

Живее в Любовта, а не я вижда

Който не е в хармония с общия тон на живота, той е нещастен и постоянно се оплаква, че никой не го обича. Нещастието му се заключава в това, че живее в Любовта, а не я вижда. Майка му и баща му го обичат, носят всичките блага, от които и той се ползва; братята и сестрите му услужват, но той иска друго нещо. (33/стр. 84)

Онзи свят е пред тебе

Къде е онзи свят? Пред тебе, но ти не го виждаш. Този и онзи свят са на едно и също място, но хората са слепи, не виждат нещата ясно. Далеч ли е онзи свят? Близо е. Колкото е разстоянието от човешкия до мравешкия свят, толкова е и от този до онзи свят. (33/стр. 149)

Като се оплетат в тази мрежа

Нима онзи, когото обичате, не ви товари? …Когато обича, човек не вижда нещата в истинската им светлина. Това е човешката любов. При такива случаи и учени, и професори се оплитат в мрежата на любовта. Те знаят много неща, но като се оплетат в тази мрежа, стават като деца. (45/стр. 214)

Същината на човека

…Ти не можеш да видиш същината на човека, ако не ти е дадено. Ако умът и сърцето ти не са отворени, нищо не можеш да видиш. (48/стр. 261)

Радвайте се на страданията

Сега на вас казвам: Пазете се от вътрешно ослепяване. Няма по-страшно нещо от това. За да не дойдете до вътрешното ослепяване, радвайте се на страданията. Който се е пробудил и осъзнал, той се радва на страданията и ги осмисля. Който се е събудил от сън, но още не се е осъзнал, той не е разбрал смисъла на страданията и се озлобява от тях.

(49/стр. 20, 21)

Да не разбира Истината

Що е слепотата? Да изгуби човек зрението си, да не вижда, да не може да мисли и да не разбира Истината. (24/стр. 165)

Не вярва в прераждането

Ще кажете, че не вярвате в прераждането. Това не ме интересува. То е все едно да дойде слепият при мене и да ме пита съществува ли Слънцето, или не. За мене Слънцето съществува, а за слепия не съществува. Слепият не вярва в прераждането. Който вижда, вярва в прераждането. (24/стр. 225)

Проглеждане

„Искам, Господи, искам! “

Та казвам сега: Туй е положението, което ще минете. Христос минава покрай този слепия човек, обиква душата му и се спира при него Любовта. Казва: „Искаш ли да прогледаш?“. „Искам, Господи, искам!“ Та казвам: Когато във вас Божественото ви запита: „Искате ли вие да прогледате?“, кажете: „Искам, Господи!“. (1/стр. 557)

В скришната стаица

Туй Свещеното място, там, дето Господ иде, в скришната стаица, там е щастието и всичките блага на човека на Земята… Само вие имате право да влезете. Когато Божествената светлина влезе в тази стаица, тогава ще се отвори пред вас целият невидим свят и тогава ще кажете: „Сляп бях едно време, а сега виждам“. (2/стр. 582, 583)

Да развива зрението си

Съществува три вида слепота: физическа, духовна и умствена… Щом е дошъл на Земята, човек трябва да работи, да развива зрението си в широк смисъл и във физическо, и в духовно, и в умствено отношение. Това е една от задачите, която трябва да реши. Да виждаш ясно във всички светове, това е истинската култура, към която хората се стремят.

(8/стр. 3, 4)

Сили, които трябва да разработите

Помнете: В тялото, в мозъка се крият сили, които трябва да разработите. Искаме да ни се разкрият тия сили. Всеки сам може да ги разкрие. Достатъчно е да употребявате по един час на ден за размишление върху велики духовни въпроси, за да прогледате. В който ден се отворят очите ви, ще пожелаете да се ожените за Царския син, т.е. да влезете в света на Истината и да станете разумни.

(11/стр. 39)

Да любим Бога и ближния си

…Когато се казва, че трябва да любим Бога и ближния си, това значи да прогледаме и да изменим живота си, да влезем в новите условия. (8/стр. 312)

И като го бутна трети път

Нали знаете как Христос изцери слепия? Той го бутна тук-там, намаза очите му и го попита: „Какво виждаш?“. „Виждам хората като дървета.“ После пак го бутна. „Какво виждаш?“ „Виждам, че хората се движат.“ И като го бутна трети път, пак го запита какво вижда. „Виждам хората в тяхното естествено положение.“ (2/стр. 206)

Който приеме поканата

Христос кани днес всички хора на голяма вечеря. Това е новият живот, за който сте призвани. Опитайте го да видите какво благо носи той за човешките души. Който приеме поканата и се отзове чистосърдечно, очите му ще се отворят и ще прогледа. Ще види ангелите, които слизат и възлизат, ще се свърже с тях и ще започне да се учи на новото знание. (8/стр. 335, 336)

Не с вярване, а с виждане

Христос дойде на Земята да извади човека от земните условия, да го преобрази, да му даде нова форма, та като се отворят очите му, да каже: „Сляп бях, но сега виждам“. Време е вече да ходим не с вярване , а с виждане. (16/стр. 23)

Щом дойде светлината

Светлината дава възможност на слепия да прогледа. Докато е в тъмнина, той се блъска натук-натам, минава за невежа. Щом дойде светлината, веднага прогледва. Светлината осветява човека и го примирява с всички противоречия. (14/стр. 286)

Недоволен съм. Сляп си

Недоволен съм от живота. Сляп си. Какво да правя? Отвори прозорците си да влезе повече светлина. Щом Божествената светлина влезе в твоя ум, ти си свободен от всички противоречия.

(14/стр. 286)

Решил да се открие на човеците

Има един разумен свят, който е решил да се открие на човеците. Не е далече времето, когато някоя сутрин ще се събудите, ще видите, че виждате. Не това, което е, не което сега виждате, но нещо повече. (2/стр. 487)

Свят, пълен с едно разнообразие

Какво мислим ние, е едно, но онези, които не разбират, те са слепи хора. Като се отворят очите им, ще видят оня свят над нас отгоре. Той e свят, пълен с едно разнообразие. (4/стр. 647)

Господ понякога ни зашие плесница

Но ще ме попитате: Как ще намерим Господа? Много лесно нещо. Един искал да направи смешка и да дразни едного, който му рекъл: Ние сме в градина, в която има много хубави ябълки. Но аз не виждам нищо отговорил му другият, като си затворил очите; приятелят му зашил една плесница и онзи прогледнал и видял. Тъй и Господ понякога ни зашие плесница, и ние видим. Онези от вас, на които са затворени очите, да искат да им се отворят. Съвременният свят аргументира и казва: Къде е Господ? Той е в дърветата и в камъните, и в земята; обаче, когато дойде нещастието, всеки се обръща нагоре и вижда, че Той е там, и извиква: „Господи!“. Ето затуй са нещастията те са плесницата, която ни зашива Господ, като ни казва: „Аз ви създадох да гледате, а не да стоите със затворени очи“. (7/стр. 10, 11)

Махай завесите една след друга

„Както ме е Отец научил, така и правя.“ Вие запитвали ли сте се какво ви е научил Отец? Ще кажете, че това не ви интересува. Защо не ви интересува? Защото не виждате ясно нещата. Защо не ги виждате? Защото пред лицето ви има завеса, която пречи да виждате предметите ясно. Какво трябва да направя, за да виждам ясно? Махни завесата пред очите си. Махнах я, но пак не виждам. Щом не виждаш, това показва, че имаш втора завеса. Махни и нея! Махнах я, но още не виждам ясно. Махни и третата завеса. Махай завесите една след друга пред очите си, докато започнеш да виждаш нещата съвършено ясно. Щом виждаш ясно, ти си дошъл до дълбоко вътрешно разбиране. (9/стр. 39)

Ти си вече на Слънцето

Като казвам, че съм дошъл от Слънцето, вие мислите, че това е мъчна работа. Едно се иска от вас: да отворите очите си, т.е. да прогледате. Отвориш ли очите си, ти си вече на Слънцето. Отваряй очите си за доброто и за Любовта. (11/стр. 119)

Тези страдания са едно благо

Питат: Защо са тези страдания? Ако тези страдания ни накарат да признаем, че Бог не е Бог на мъртвите, но на живите, всичките тези страдания са едно благо, че са ни отворили очите. И аз благославям страданията. (18/стр. 139)

Който може да слави Бога

И тъй, този слепец казва на Христа: „ Господи, да прогледам! Какво искаш от Мене? Да прогледам, Господи! Да бъде според вярата ти!“. И прогледа той. И какво стана с него? Започна да слави Бога. Човек, който може да слави Бога, той е разбрал смисъла на живота, той е прогледал. Онзи, който не може да слави Бога, той е сляп. (18/стр. 496, 497)

Нова яснота, нова насока

„Господи, да прогледам!“ Не е ли хубаво такова проглеждане? Не дава ли то една нова яснота, нова насока? Не е ли това една нова философия?

(18/стр. 511)

Да приложи своята воля

Туй вътрешно проглеждане е необходимо, но изисква се човек да приложи своята воля.

(18/стр. 498)

Великият замисъл на живота

Духовният свят е оправен, но тук, на Земята, трябва най-първо да прогледаме, да научим великия смисъл на живота. (18/стр. 512)

Има нещо по-високо

Да се подигнем над обикновения живот! Като сме сиромаси и нямаме петаче в джоба си, да ходим с онова вътрешно доволство, да знаем, че има нещо по-високо от сиромашията, то е Истината! Да знаем, че има нещо по-високо от богатството, то е Истината! Да знаем, че има нещо по-високо от властта, от величието, то е Истината, която трябва да живее в нас. Тази Истина ще ни отвори великия простор да прогледаме. Това значи да бъдем свободни, велики хора. (18/стр. 514)

Отвори очите само на едного

Много слепи имаше по това време в Израил, но Христос не отвори очите на всички, а само на едного. Защо? Той имаше някакво отношение към него. Наистина след проглеждането си слепият стана ученик на Христа. (19/стр. 10)

Готови да изпълняват Волята Божия

Христос дойде на Земята да помогне на ония, които бяха външно или вътрешно слепи, но същевременно бяха готови да изпълняват Волята Божия. Ония, които не са готови да изпълняват Волята Божия, ще слушат и ще гледат, но нищо няма да чуват и виждат. (19/стр. 10)

Да прогледа, за да служи на Бога

Сега пренесете факта за отварянето (на) очите на слепия във вашия духовен живот и вижте не съществува ли такава слепота и във вас. Кога се отварят духовните очи на човека? Когато дълбоко в душата си той пожелае да прогледа, за да служи на Бога и да изпълнява Неговата Воля. (19/стр. 10)

Кармата го напуснала

И слепороденият, на когото Христос отвори очите, носеше в себе си желанието да изпълни Волята Божия. Заради това желание той очакваше да дойде някой да му помогне. Според индуската философия, ще кажат, че този човек е ликвидирал с кармата си, затова е трябвало да прогледа. Ние пък казваме, че кармата го напуснала. (19/стр. 10, 11)

В пробуждането на съзнанието

Значи, в пробуждането на съзнанието има два важни елемента: отваряне на очите проглеждане и възприемане, и прилагане на великите закони на живота. Някои са дошли да първата фаза отваряне очите на съзнанието, а други до закона на служенето. (19/стр. 27)

В невидимия свят

Като идеш в онзи свят, вместо баба си или дядо си, ще видиш един възвишен дух или някой ангел, който е дошъл на Земята като твой дядо или като твоя баба, облечени в тази материя, дошли тук, за да свършат някоя работа. Тогава ще паднат люспите от очите ти, като на Апостол Павел, и ще видиш, че в невидимия свят няма дядовци и баби, а чисти и възвишени духове, които идат на Земята да се пожертват за благото на другите. (22/6: стр. 26, 27)

Може да възприема

Човек е само онзи, който може да възприема топлината на Любовта, светлината на Мъдростта и красотата на Истината. Само този човек може да каже: „Сляп бях едно време, но сега прогледах!“.

(35/стр. 177)

Всичко, което е приготвено за него

В Писанието е казано: „Нито око е видяло, нито ухо е чуло това, което Бог е приготвил за човека“. Когато Любовта дойде в човека, тя ще отвори очите му да вижда всичко, което е приготвено за него.

(29/стр. 223)

Красиви неща в човека

Без Любов човек е сляп. Слепият, като срещне своя ближен, не намира никакво съдържание в него. Обаче, като прогледа, той вижда красиви неща в човека. (29/стр.223)

Пожелайте

Пожелайте от Бога да прогледате тази година, да виждате света през очите на Великата Любов и на Великата Мъдрост; сърцата ви да бъдат винаги радостни и весели, а умовете ви чисти и свободни…

(31/стр. 154)

Когато това Слънце събуди човека

При каквото положение и състояние да се намира човек, като млад, възрастен или стар, като богат или сиромах, като учен или прост, той трябва да се събуди. Кой трябва да събуди човека? Бог трябва да го събуди. Защо? Защото Бог е Слънцето на живота. Когато това Слънце събуди човека, то ще отвори очите му правилно да вижда и разбира света, да работи в него. (37/стр. 323)

Ти владееш цялата Земя

…Свещената област на живота. Тя е място на абсолютна чистота. Докато живееш в нея, всички ще те обичат и уважават. Няма по-голямо благо за човека от това да влезе в тази област. Това всеки може да опита… Тогава човек казва: „Сляп бях, но сега виждам“. Можеш ли да завиждаш на някого, щом прогледаш? Ти владееш цялата Земя. Какво искаш повече? (48/стр. 170)

Съзнанието ти е помрачено

Мнозина казват: „Да можем и ние като Христа да отваряме очи“. Не е въпросът в отварянето очите на слепите. Ти сам си сляп, отвори своите очи. Плюй на земята, вземи кал, намажи очите си и прогледай. Неразположен си, съзнанието ти е помрачено. Плюй на земята, вземи кал, намажи очите си и прогледай. (48/стр. 235)

„Сега знаем отчасти“

…Човек… Един ден, когато Висшето съзнание се пробуди в него, той ще разбере вътрешния смисъл на Божествения живот. Към това се стремят всички хора. Затова Апостол Павел казва: „Сега знаем отчасти, а тогава ще виждаме лице с лице“.

(51/стр. 68, 69)

Първото отношение

Някой човек е пръв министър в България. Ходи, работи, мисли все за отечеството си. Един ден Висшето съзнание се пробужда в него и той вижда, че първото отношение, което има в живота, е отношението му към Бога. Веднъж съзнал това, той веднага се отказва от министерския си пост, като заявява, че не може да служи едновременно на двама господари. (51/стр. 74)

Слушайте Бога

И тъй, слушайте Бога, ако искате работите ви да вървят добре. Тогава и Любовта ще дойде у вас. Щом Любовта ви посети, очите ви ще се отворят и ще придобиете истинската наука. (51/стр. 104)

Сериозно да изучавате беседите

Много научни въпроси, които могат да ви ползват, са обяснени в моите беседи, но вие не ги изучавате както трябва. В беседите са дадени важни специфични правила и методи, от които, ако се приложат, и слепите биха прогледали. Ако се заемете сериозно да изучавате беседите, вие щяхте да имате по четири очи: две отпред и две отзад. Като имате четири очи, всичко ще виждате. (52/стр. 280)

Окултно виждане

Очите на Любовта

Всякога се старайте да гледате на живота през очите на Любовта. Гледайте на живота през Любовта. И по този начин вие ще се домогнете до известно знание, което никой не може да ви предаде…Ако гледаме през очите на Любовта, от Божествения свят ще влезне нещо, което през обикновените очи не може да влезне. (1/стр. 481)

Щом помислиш за Истината

Истината представлява едно особено състояние на човешката душа. Тя представлява един възвишен, велик Божествен свят. Ти, щом помислиш за Истината, само като бутнеш ключа, ще светнат лампите и ще видиш всичко. (12/стр. 286)

Колкото човек е по-разумен

Там, дето има разумност в света, има и светлина. Следователно светлината според качеството на тази разумност се определя. Колкото човек е по-разумен, той веднага може да види всичките условия, които са създадени за него. (4/стр. 332)

Смисълът на живота

Щастието е нещо велико. То представя онзи истински живот, отдето може да се види смисълът на живота. Има ли този живот, човек ще може да се справи с всички свои мъчнотии, дето и да е, при каквито условия и да се намира. (2/стр. 396)

Всички мъчнотии са допринесли нещо

Един ден, като решите задачите си, ще видите, че всички мъчнотии, всички препятствия и противоречия, които сте срещали на пътя си, са допринесли нещо за постигане на вашата главна цел. (21/стр. 280)

Да отворят сърцата и умовете си

Това е новото учение. То изисква от всички да отворят сърцата и умовете си, да видят Истината, вложена от векове в тях. (14/стр. 24)

Пред очите на добрия човек

Пред очите на добрия човек ще се открие и физическият, и духовният, и Божественият свят и той всичко ще вижда. Аз наричам добър човек този, за когото и физическият, и ангелският, и Божественият светове са отворени. (4/стр. 52)

Четвъртото измерение

Любовта е извън трите измерения. Човек, който живее в трите измерения, няма понятие за Любовта… За да разбере Любовта, Мъдростта и Истината, той трябва да влезе в четвъртото измерение. Четвъртото измерение го наричат причинният свят, т.е. светът на Любовта. Само в света на Любовта човек може да види законите, които Бог е създал.

(4/стр. 302, 303)

Красотата и величието на света

Изправете отношенията си към Първата Причина, за да видите красотата и величието на света, да видите красотата и доброто, което е скрито във вашия ближен. (19/стр. 250)

Всичката хубост на природата

Няма по-хубаво нещо за човека в сегашното му състояние от това да има едно благодарно сърце. Да благодариш на Бога, че всичко, което е на Земята, е само за тебе. Ако имаш туй сърце, ще видиш всичката хубост на природата. (книга 15/лекция 37: стр. 20)

Навсякъде ще виждаш Славата Божия

Като се родиш от Бога, ти ще бъдеш щастлив, всякога радостен… Навсякъде ще виждаш Славата Божия, в душата ти всякога ще бъде светло и радостно. (14/стр. 71)

Нещата в тяхната реалност

Човек, който е видял нещата в тяхната реалност, той затваря вече книгата на живота и започва да помага на страдащите, на бедните, които обича и разбира, както разбира и себе си. (3/стр. 35)

Онова, което сте придобили

Всички трябва да знаете, че ако човек завърши своята еволюция, онова, което сте придобили, то ще бъде видимо във вас, както тук виждате носа на един човек, както виждате ушите, веждите, косите виждате, явно става. Като завършите своята еволюция, всичките мисли, чувствувания всичко, каквото е било невидимо, скрито някъде всичко туй в Божествения свят ще бъде видимо. (5/стр. 178)

Той е врата за вас

Да кажем, ти искаш да обичаш някого, но всеки човек, когото вие искате да обичате, той е врата за вас, през която вие може да влезнете и да видите Божествения свят. И следователно всеки човек, когото вие може да обикнете, ако той за вас не стане врата да влезнете през него да видите света, любовта ви към него не е правилна, нито неговите отношения към вас са правилни. (1/стр. 506)

Имат един стремеж

Ако всичките хора бяха слепи, накъде ще се стремят? Но понеже виждат, имат един стремеж.

(1/стр. 550)

Което ни се вижда безсъдържателно

Неща, които ни се виждат безсъдържателни, като приемеш Божията Любов, всичко в света ще ти се осмисли и всичко ще ти бъде приятно. (1/стр. 253)

Което Бог търпи

Не да роптаем, не и да бъдем слепи за злото. Но да виждаме във всички неща онова, което Бог търпи. И ние трябва да търпим онова, което Бог иска да изправи. И ние трябва да го изправим. Това е цяла философия. (1/стр. 354)

Като дойдат до реалния свят

Това, което виждате отвън, това е един свят, който вие сами сте създали в себе си. Като дойдат до реалния свят, тогава те ще видят каква е разликата между това, което те са създали в себе си, и това, което съществува вън от тях. (2/стр. 203)

Оттам като го гледате

Слънцето… По това има много теории… Има лесен начин за проверка. Качете се на една колесница, която минава 300 000 километра в минута, и ще имате ясна представа за Слънцето. Оттам като го гледате, ще имате ясна представа за Слънцето, каква е неговата външна и вътрешна страна. Там ще видите какво има и какво няма. Като се върнете на Земята, вие пак можете да слушате теориите на учените и от онова, което вие сте видели, ще намерите грамадна разлика. (2/стр. 285)

Един ден ще стане възможно

Значи, туй, което днес е невъзможно, един ден ще стане възможно. Няма да мине много време и ние ще правим наблюдения в онзи свят. Не само това, но ще има наблюдения от Слънцето, от Юпитер, от Венера, от Сириус и от най-отдалечените планети. (4/стр. 196)

В него има двама души

Ако гледате на човека от духовния свят, ще видите, че в него има двама души, които едновременно ходят и се разговарят. Единият е физически човек по-плътен, а другият духовен, по-ефирен. Физическият човек живее повече със сърцето, а духовният повече с ума. Когато физическият човек е в съгласие с духовния, работите им се нареждат добре. Ако двамата не са в съгласие, работите им не вървят добре. (16/стр. 95, 96)

Човек има няколко лица

Има едно прозрение. Хората, които са гадатели, явява се туй прозрение. Ти като погледнеш човек, той има няколко лица. Едновременно хората имат няколко лица. Една външна обвивка, материална, една вътрешна по-ефирна той е духовният човек. И най-последна вътрешна обвивка, която представя умствения живот. Онзи гадател гледа неговия ум какъв е, не гледа отвън лицето какво е. (4/стр. 597, 598)

Да се развие туй прозрение

Онзи момък, който обича момата, той не гледа лицето отвън, той видял духовното лице, сърцето видял. Казва: „Ти не познаваш сърцето “. В сегашния живот необходимо е да се развие туй прозрение да познаваш сърцето на човека. (4/стр. 598)

Няма по-красива картина

Няма по-красива картина от тази, да виждаш човешката душа някъде далеч в пространството с бяла приятна светлина! (10/стр. 38)

Да обичаш някого

В света, във всяка една къща непременно има един ангел, който свири, виждали ли сте го? Вие може да питате аз виждал ли съм го… Да обичаш някого, значи да го виждаш като ангел. (13/стр. 135)

С нищо не може да се сравни

Вие виждали ли сте какво красиво нещо е човешката душа? Ако е за форма, за красота, формата на една човешка душа с нищо не може да се сравни в света. Ако мога да изнеса пред вас един факт, той е следующият: когато Бог погледне върху формата на човешката душа, и Той ще се зарадва. Толкова велика е тя! Красота има в човешката душа, каквато в никое друго същество в света. (18/стр. 242)

Заслужава да се види тази душа!

Тогава някои питат: Защо Христос слезе от небето? Той не слезе за хората. Той слезе да помогне на тази велика душа. Заслужава да се види тази душа! И следователно на нас проповядват един морал: да залюбим човешката душа. Да, но вие трябва да видите колко е красива тази човешка душа, колко е велика! (18/стр. 242, 243)

Вижда защо стават нещата

Сега този слепец казва: „Господи, да прогледам!“. Хубаво, ако вземем този въпрос в смисъл на онова физическо проглеждане, той съставлява само 1/3 от самата Истина. Нима животните не гледат? И птиците гледат, и пеперудите гледат, всички гледат, но туй гледане не подобрява живота им. Има едно виждане, едно гледане, в което човек вижда защо стават нещата и действа разумно. (18/стр. 496)

Божията Мъдрост

Като ви дойде някакво страдание, не роптайте против Духа да Го огорчавате, но благодарете, че ви е дадено това страдание да познаете Бога, да видите Неговата Мъдрост. (19/стр. 140)

Истинската Любов

Истинската Любов се придружава с Мъдрост…Който истински обича, той е прозорлив, вижда бъдещето на човека. (20/стр. 326)

Ако имаха Любов към Бога

Когато казваме, че Бог вижда нашето бъдеще, ние имаме предвид Неговата Любов към нас. Пред Неговия поглед всичко е открито. Ако хората имаха Любов към Бога, и те щяха да бъдат прозорливи да виждат всичко. (20/стр. 326)

Голямо изкуство е

В света съществува нова наука, достъпна за малцина. И наистина голямо изкуство е да виждаш човека колективно, как се движи неговата мисъл, неговото чувство, как се проявява неговата воля и след това да разбираш неговия Божествен произход, какви влияния и сили се вливат в неговата душа.

(10/стр. 38)

Този големият човек

В света има само една жена, има само един мъж. В света има само един брат, само една сестра; целият свят е един дом от един брат и една сестра, а другите са частици на това цяло… Че ти, като влезеш в туй цяло, в този брат, ти ще почувстваш какво нещо е брат. Като са много братя, ти ще се чудиш кого да обичаш, а като е само един, ти ще го обичаш. Следователно, когато ние обичаме само едного, ние имаме същата идея, понеже ти не може да обичаш всичките. Това са части. Туй, което вие виждате на Земята, това не е нищо друго освен човек, разложен на своите части. Растенията, водата, моретата, всичките тия животни, които съществуват, това представя човека, разложен на своите части.

И човек носи онази представа за този големия човек, грамадния човек. (2/стр. 560, 561)

Царството Божие

Понеже новораждането е условие за виждане на Царството Божие, Христос казва, че необходимите елементи за това са вода и дух. Водата е Божествен елемент, който принадлежи на херувимите. Техният физически свят е съставен от вода. Следователно който иска да види Царството Божие, трябва да притежава двата елемента: водата символ на живота, физическия свят на херувимите, и дух основа на Божественото Царство. Който иска да влезе в Царството Божие, трябва да бъде във връзка с ангелите основа на това Царство и с херувимите неговия физически свят… Водата и духът са високи върхове, на които трябва да се качите, за да видите Царството Божие. (8/стр. 256)

Там е написано всичко

За да разбереш човека, трябва да се вгледаш в чертите на лицето му. Там е написано всичко. Иначе, той може да се усмихва, да е любезен, а същевременно да ти мисли зло. Друг някой може да е мрачен, затворен в себе си, но е готов всеки момент да ти направи някакво добро. (8/стр. 311)

Като изучавате човешкото лице

Как познавате, че известен човек е добродетелен? Каквато добродетел и да има човек, тя е написана на лицето му. В това отношение лицето е израз на Божествения живот на човека. Като изучавате ъглите на човешкото лице, вие виждате доколко всеки човек е осмислил живота си. (19/стр. 187)

Скрита вътре в човека

Красива е дрехата на добродетелния, но всеки не може да я види. Тази дреха е скрита вътре в човека. Тя е дреха на душата. (19/стр. 323)

Отворени за доброто и възвишеното

Желая всички българи да са от слепите, призвани от Христа на вечерята. За кои слепи говори Христос? За онези, на които очите са затворени за злото, а отворени за доброто и възвишеното. (8/стр. 336)

Пред него се разкрива цял свят

Когато погледне едно цвете, поетът вижда в него това, което обикновеният човек не вижда. Пред него се разкрива цял свят и той описва цветето като нещо живо, с което се разговаря. (10/стр. 208)

Истинската поезия

Вечер, когато излезем под открито небе, наоколо ни е само мрак, тъмнина, но погледнем ли към небето, ние ще видим безброй звезди, безброй слънца, които изпращат към нас своята светлина. Чрез тях само ние можем да познаем и разберем истинската поезия, истинската музика и красота в живота. И колкото по-често човек повдига погледа си към небето, толкова по-лесно той ще се издигне над дребнавостите в живота. (17/стр. 156, 157)

Как живеят съществата там

Някой казва: „Аз бих преобразил своите мисли и желания, ако се заема с изучаване на небето, но за това ми е нужна зрителна тръба“. В човешкия мозък има такава тръба и с нея човек може да наблюдава всички звезди да види как живеят съществата там.

(17/стр. 157)

Във всяка дреболия

…Бога. Щом отправиш Любовта си към Него, ще почувстваш тази вътрешна светлина, но не в ума си, а в сърцето си, при което ще се образува едно вътрешно разширение, едно вътрешно задоволство. Тогава и най-малките неща в живота ти ще се осмислят и няма да представляват дреболии за тебе. Във всяка дреболия в живота си ще виждаш една Божествена мисъл. (22/5: стр. 25, 26)

Гори ли свещта на този човек

Ще дойде някой да ви пита вярвате ли, че той е християнин, или не вярвате. Няма защо да отговаряте на този въпрос. Достатъчно е да видите гори ли свещта на този човек и каква светлина издава.

(19/стр. 133)

Има и друга Земя

Вие, като хора, нищо няма да видите, но като духове, може да видите, че има и друга Земя с една материя, която не гние, в която няма тъмнина.

(18/стр. 171)

Тази Велика Истина

…Това са факти вътре из Космоса, но трябва да се отворят нашите очи да видим тази Велика Истина, която прониква навсякъде. (18/стр. 204)

Ще трябва да има човек една опитност

Преди две години идва тук при мене един офицер. Той е смел български офицер, мъжествен, има македонски характер. И доста религиозен. Има някои неща, които вижда. Той вижда до първото и второто небе. До шестото небе не се е качил… Той вижда нещата. Той казва: „Аз черните ги виждам, но светлите много малко ги виждам. Като се качвам на някой трен, виждам, че двама черни влизат в трена. Казвам, без билет минават, без пари. Двама черни седнали в трена и се возят“. Той казва: „Ако разправям на някого, няма да повярва. И затова не разправям тези работи“. Ние трябва да дойдем до онова положение да ценим нашия ум, понеже много пъти човек може да вижда известни картини, но няма какво да се плашите. Някои от тези същества ще ви се изявят. Ще трябва да има човек една опитност. (5/стр. 102, 103)

Лесно се справя с такива течения

…Българите казват, че този човек е урочасан. Това не е никакво урочасване, но той се е натъкнал на две течения с противоположни енергии, които не си хармонизират. Който вижда добре и външно, и вътрешно, лесно се справя с такива течения. Отдалеч още той ги вижда и усеща, и може да ги избегне. Не ги ли вижда, лесно се натъква на тях и носи лошите им последствия. (8/стр. 12)

Имат двоен фокус

Не са само тия очи, с които човек може да вижда. Има и друго зрение в човека. Има хора, които едновременно виждат отпред и отзад. Такъв човек вижда какво става пред него и зад него, зад гърба му. Как ще обясните това? Такива хора имат двоен фокус, двойни центрове на зрението. Такива хора виждат чрез умовете на другите хора. (18/стр. 482)

Ако развива своето духовно тяло

Ако човек развива своето духовно тяло, той ще започне да вижда звездите тъй светли, както и Слънцето, и ще влезе във връзка с тях. (35/стр. 20)

Най-реалното нещо в света

Когато този свят се подобри, когато се възстанови ред и порядък в него, Божията Любов и Божията Слава ще се възцарят, ще заемат своите места. Под Слава Божия не разбираме нещо нереално. Напротив, най-реалното нещо в света е да видиш Славата Божия навред и да живееш само заради нея.

(35/стр. 22)

Вижда живота вътрешно

„Бог е Дух.“ За да разбере дълбокия смисъл на тия думи, човек се нуждае от светлина на ума. Той трябва да влезе в светлината на живота, която разкрива присъствието на Бога. Който е влязъл в тази светлина, само той може да види широкия свят около себе си. Чрез тази светлина човек вижда живота вътрешно. Без нея той вижда света по отражение, а не направо. (28/стр. 41)

Наредени по особени закони

Ще кажете, че камъните на планината са разхвърляни. Тази разхвърляност е привидна. Всъщност всички неща в природата са наредени по особени закони, които придават външна красота. Малцина виждат и разбират тази красота. (28/стр. 139)

Причините и последствията на нещата

Бог не знае ли, че страдам? Бог знае, но ти трябва да намериш причината на болестта си и сам да я премахнеш. От Бога можеш да искаш светлина да виждаш причините и последствията на нещата, сам да се изправяш. (26/стр. 97)

Четете от книгата на природата

Право разбиране се иска от човека. Има ли право разбиране за законите на живота и на природата, човек вижда, че между външните, механически закони и вътрешните, т.е. психически, има пълна аналогия. Този човек чете от книгата на природата и се учи от нея. Като пътува всред природата и наблюдава как канарите издържат на големи бури и ветрове, без да се рушат и събарят, той си казва: „Ако канарата може да издържа на бури и ветрове, не мога ли и аз като нея да устоявам на противоречия и мъчнотии?“. Види ли, че някоя канара се е напукала, той си казва: „И аз мога да се напукам като нея“. Този човек се учи от дърветата, които растат нависоко, както и от тия, които изсъхват. Той намира пълна аналогия между външния обективен свят и своя субективен свят и се поучава. (26/стр. 258, 259)

Да знае да я разтваря

Ние казваме, че мисълта твори. Мисълта наистина твори, защото носи сила, енергия в себе си. За да може да използва творческата сила на мисълта, човек трябва да разбира нейните закони, да знае да я разтваря, да види какво е вложено в нея. Щом разберете съдържанието, което Първата Причина е вложила във всяка мисъл, вие ще отдадете Слава на тази Първа Причина, на Господа. (31/стр. 7)

Какво по-красиво желание!

Тъй щото, когато човек се ръководи от някаква амбиция в живота, нека тази амбиция не се отнася до постигането на някой министерски пост, но да дойде човек до положение да взима участие в създаване на Вселената. В това само ще се види Великата Слава Божия. Какво по-красиво желание от това да види човек Славата Божия! (31/стр. 207)

Да се свърже с един ангел

Християните препоръчват да се чете Библията и Евангелието. Мнозина четат, но не ги разбират. Защо? Защото нямат нужната светлина. Какво е нужно тогава? Който чете Свещената книга, той трябва да се свърже с един ангел, който да му помогне, да внесе повече светлина в ума му. Този ангел носи в себе си коментариите на Свещената книга и дава обяснения на четеца. Като четете тази книга с новите коментарии, всичкият шлак, всичката сгурия от нея отпада и вие я виждате в истинската красота. (31/стр. 66)

Нови чувства и способности

В родения от Духа се събуждат нови чувства и способности, каквито и сам той не е подозирал. Той вижда нещата и отдалеч, и отблизо. Той вижда какво става и в този, и в онзи град. Това са неща, които за обикновено родените са невъзможни. (37/стр. 70)

Величието на своя Създател

Истинско знание е това, което е придобито с Любов… В него човек вижда величието на природата, величието на своя Създател. (37/стр. 224)

Всичко скрито се буди

Велик акт е пробуждането на човешкото съзнание! В този процес човек едновременно вижда в миналото, в настоящето и в бъдещето. Той се намира в особена обстановка; всичко скрито в неговото съзнание, подсъзнание и свръхсъзнание се буди, животът му се разкрива пред него и той чете. (37/стр. 325)

Слънцето винаги свети

Слънцето всякога е светило и свети, но някога го виждаме, някога не го виждаме… Слънцето винаги свети за онези, чието съзнание е всякога будно.

(39/стр. 9)

Хората от Шестата раса

От бялата раса ще излезе Шестата, светеща раса, в която хората ще се различават от сегашните. Техните тела, очи, уши, нос, уста ще бъдат другояче устроени. Съвременните хора виждат само това, което става пред тях, назад не виждат. Те не могат да предсказват бъдещето. Някои хора, в които интуицията е силно развита, предсказват бъдещето, но те са малко на брой. Хората от Шестата раса ще виждат на всички страни и посоки, ще виждат и бъдещето. Те ще виждат какво се крие в мозъка и в сърцето на човека. Стихът „Няма нищо скрито-покрито в света“ ще бъде напълно оправдан за тях. (33/стр. 305)

Ще има 12 очи

В бъдеще човек ще има 12 очи, по едно око на всеки зодиак. Да имаш 12 очи, 12 прозореца, това значи да имаш широко съзнание, да възприемаш светлината от всички посоки. Вярно ли е това?
Ще дойде ден, когато сами ще го проверите.

(33/стр. 370)

Много има да се учи

Материята крие в себе си известна разумност. Човек трябва да изучава проявите на разумността в цялата природа. Само по този начин той вижда колко много има да се учи. (33/стр. 215)

Как трябва да се живее

Любовта към Бога и към ближния прави човека силен и мощен. Само по този начин съзнанието му се пробужда и той вижда как трябва да се живее… (33/стр. 218)

Някой път се вдигне завесата

В природата има живи работници, които изработват едно живо лице за човешката душа. Те го ваят сега, та като влезе човекът в новата фаза на своето развитие, в новата форма, която никой не познава, да бъде готово… У сегашния човек тия висши художници са също тъй добре маскирани и работят новото лице. Така постъпва всеки художник. Рисува той своята картина и я забулва с платно. Докато не я свърши, той не вдига платното. Някой път се вдигне за малко време завесата от нашето лице, открие се туй умно лице и казвате: „Е, какво ангелско лице!“. Открие се за малко и бързо пак се закрие. Затуй по някой път се виждате толкова красиви!

(40/стр. 99, 100)

Нещо велико, нещо живо

Понеже тези велики художници постоянно работят у нас, то от наша страна се изисква поне да им съдействаме, да не разваляме тяхното изкуство…И като се вдигне един ден туй платно и се открие картината, ще видите, че се работило нещо велико, нещо живо, което осмисля живота. (40/стр. 100, 101)

Другите ваши братя

Ами какво щеше да бъде вашето положение, ако ви се отвореха очите и видите и другите ваши братя, които присъстват тук? Какво ще стане с вас тогава? Всички ще излезете из кожата си навън. Вие сте чудни, когато запитвате защо ще излезете от кожата си навън. Ами когато дойде майка ти, която си очаквал с нетърпение цели 20 години, ще седиш ли вкъщи, докато пристигне тя? Не, ще излезеш вън да посрещнеш майка си. Няма да я чакаш вкъщи. Такова е и състоянието на човешката душа, когато очаква да види тия свои братя. Ще излезем от телата си! (41/стр. 25)

Светски и духовен живот

Като не разбират живота, някои го делят на светски и на духовен. Това са окраски на живота, които се определят от съзнанието на хората. Има разлика между светския и духовния живот, но тя се вижда само от хора с пробудено съзнание. (42/стр. 15)

Всичко вижда, но не критикува

Днес ви говоря за Любов без противоречия. Тази Любов може да се прояви само при абсолютна свобода, затова именно е наречена абсолютна Любов. Тази Любов не обръща внимание на външните неща. Тя всичко вижда, но не критикува, не се определя от външността на човешките прояви. Само чрез тази Любов човек може да влезе в духовния свят и да го изучава. (42/стр. 256)

Душата му се изпълва с радост

Който изпълнява Волята Божия съзнателно и с Любов, той заслужава да яде хляб, да пие вода, да диша чистия въздух и да възприема светлината. Като приема всички блага с благодарност, той вижда красотата на света и душата му се изпълва с радост. Това подразбира връзка с Първата Причина на нещата. (42/стр. 272)

Само в причинния свят

Като влезе в причинния свят, човек разбира какво е всъщност доброто и какво злото. Само в причинния свят човек вижда, че понятията на хората за добро и за зло се различават коренно от тия, които разумните същества имат. Само така човек може да си обясни противоречията, които възникват на земята. Виждате някой лош човек, а при това той е здрав, богат, всичко има на разположение: пари, къщи, имоти. Чудите се коя е причината за това. Противоречието е само на земята, но не и в причинния свят. Този човек е добър, полезен за Бога. Разумният свят използва неговите сили за добро.

(42/стр. 438, 439)

У вас ще дойде едно прозрение

…Всичко в света се открива само чрез тази Любов, която носи скрити в себе си Божествената Мъдрост и Божествената Истина. Когато схванете тази моя мисъл, у вас ще дойде едно прозрение, един подтик и ще видите всички човешки души в една нова светлина. Тогава ще ви стане всичко мило и драго; даже и най-отвратителните същества, за каквито считате влечугите и жабите, след като ги погледнете през тази Любов, ще кажете за тях: „Горките същества, колко ги съжалявам! Коя ли е причината за това тяхно положение?“. (43/стр. 74)

Той решава трудна задача

А сега, когато срещнете някого, казвате: „Какъв си лицемер! Познавам всичко в тебе искаш да ме излъжеш, да излъжеш Бога и мислиш, че аз не зная. Не се лъжа аз!“. Щом като разсъждаваш по този начин, ти отдавна си се излъгал. Ако знаеш Истината, ти ще кажеш в себе си: „Разбирам къде се спъва този брат и виждам къде се намира той“. Ти ще разбереш в себе си причините, поради които той е в такова положение той решава трудна задача. (43/стр. 74)

Когато проработи Духът

И хората четат с години Библията, но един ден, когато проработи Духът, виждат, че има нещо скрито в нея. Сега ние сме дошли до Духа и този Дух за да проработи, три неща са необходими: Истина, Мъдрост и Любов. (43/стр. 89)

Края на нещата

Гледам някоя майка, като се разболеят децата , тя се уплаши, изгубва всякаква надежда и съвършено отпада. Мъжът се разболее, пак същото обезсърчение я обхваща. Така човек се изпитва. Вие трябва да бъдете като ясновидците, да виждате края на нещата. Бъдете тихи и спокойни. Нещата отвън и отвътре могат да се менят, но вие трябва да станете неизменни. (44/стр. 40)

Който има пълно самообладание

Твърдостта е висше качество. Твърд е онзи, който има пълно самообладание, който може да владее своите мисли, чувства и който има в себе си пълно равновесие. Той седи на някое място, дето никой не го вижда; обаче той всички вижда, всички наблюдава. Ученикът трябва да развива в себе си такава именно твърдост, а не упоритост. (44/стр. 48, 49)

Само при такова съзнание

…Служенето на Бога. В това служене ще разберете Великата Воля Божия, която иска да обедини всички добри, праведни хора в изпълнението на една Воля, една Любов, една Мъдрост, една Истина. Само при такова съзнание, при такова прозрение човек ще види на земята безброй красиви, светещи души и ще каже: „Радвам се, че има такива души на земята, които работят, помагат на по-малките от тях“. (44/стр. 71, 72)

Поемаш отговорност

Когато една мисъл се реализира в живота, тя придобива израз. Тогава човек е отговорен за мисълта си. Докато не изкажеш мисълта, не си отговорен. Щом я изкажеш, ти сам виждаш какво действие произвежда тя. Сам сравняваш действието с действието на други думи и поемаш отговорност.

(45/стр. 266, 267)

Той сам различава

…Онзи, който е чувствителен, той сам различава влиянието на тия два вида същества върху себе си: отляво той усеща особена пихтиеста материя, която се стреми да проникне в него и го безпокои; отдясно пък забелязва някаква приятна светлина, която му създава радост. (47/стр. 59, 60)

Беседите, които ви говоря

Искам беседите, които ви говоря, да ги проверявате на опит и да видите техния резултат. Силен е само онзи човек, който има дълбоко убеждение за нещата, има преживян опит… (23/стр. 2)

Под ъгъл 360°

Има същества на земята, които виждат под пълен ъгъл, т.е. под ъгъл 360°. Те виждат навсякъде.
Докажи това! Лесно може да се докаже, но трябва да заемем положение от знанието към незнанието. (24/стр. 133)

Няма по-красив ангел от смъртта

Няма по-красив ангел от смъртта. Въпреки това, като я видите, космите ви настръхват. След тази опитност, ако те питат защо се пазиш от греха, казваш: Ти виждал ли си смъртта? Не съм я виждал. Аз я видях само веднъж, втори път не искам да я видя. (24/стр. 138)

Нещо благородно

Ако влезете във връзка със съзнанието и на най-свирепото животно, ще видите, че като род, като индивид то има определен характер, а като влезете във връзка с първичното му съзнание, ще видите нещо благородно в него. Даже и змията, колкото и жестока да е, като се свържете с нея, ще видите колко е привързана тя. И тя може да услужи на онзи, който я обича. (24/стр. 204)

В Божественото съзнание

И тъй, време е вече да се потопим в Духа Христов, или да влезем във Висшето, в Божественото съзнание, да видим какво трябва да правим. Който живее в това съзнание, при започване на всяка работа той ще знае как ще я свърши, какви резултати ще има. (51/стр. 52)

Ти щеше предварително да знаеш

Засега хората знаят нещата само след като те станат. Имаш пари, радваш се, но след две години ги изгубиш. Ти вече знаеш, че си изгубил парите. Отиваш на пързалка, радваш се, че можеш да се пързаляш, но паднеш на леда, счупиш крака си. Ти знаеш вече какво си прекарал на пързалката. Ако живееше във Висшето съзнание, ти щеше предварително да знаеш, че след две години ще изгубиш парите си; също така щеше да знаеш, че този ден ще счупиш крака си на пързалката, и нямаше да излизаш вън от стаята си, щеше да прекараш деня в размишление и молитва. (51/стр. 53)

Като наблюдава живота

Само едно може да се каже за омразата, а именно, че тя е настойчива. Като наблюдава живота, човек ще види, че и доброто е също така настойчиво, както омразата. Когато мразите някого, вие го търсите да му отмъстите, така както когато обичате някого, търсите го да му направите добро… Дето е Любовта, там има голяма деятелност, голяма активност. Човешкият живот се гради главно върху Любовта. (52/стр. 133)

Да видите какви закони действат

Като ученици на тази Велика Школа, и вие трябва да наблюдавате всяко нещо да видите какви закони действат в природата. Влизате в някоя гора, минавате покрай дървета, покрай треви и цветя, без да наблюдавате как са наредени. (52/стр. 172)

Резултатите на днешните противоречия

Значи, докато изучаваме човека като същество, излязло от Бога, противоречията лесно се разрешават. Това не значи, че няма да имаме никакви страдания и мъчнотии. И при това положение страданията и противоречията ще ни следват, но ще имат разрешение, макар и във вечността. Тогава човек ще разрешава задачите си, ще върви напред и ще намира причините за всяко явление, което става в живота и в природата. Той ще вижда резултатите на днешните противоречия в далечното бъдеще.

(52/стр. 183)

В един разумен свят

Когато дойдете до съзнание, че живеете в един разумен свят, вие ще видите, че всяко живо същество е поставено точно на своето място. (52/стр. 172)

Външно и вътрешно
виждане

Не е външното виждане

Мнозина казват: „Искаме да видим нещата“. Но не е външното виждане на нещата. Ти виждаш един човек, но то е сянката отвънка… Когато дойдеш в съприкосновение с реалността, с душата на един човек, вътре едно състояние има там ти ще усетиш едно топло чувство, което с години не се изменя. Една такава мекота, в която няма никаква грапавина. (1/стр. 567)

Вижда красотата само вътрешно

В другия свят красотата не е отвън, но е отвътре. Всички души и ангелите са красиви, но не отвън. В духовния свят като влезете, ще намерите едно голямо еднообразие. Там няма да намерите голяма външна красота… Ангелът вижда красотата само вътрешно. Външното той никога не вижда, не се спира да гледа. Там съблазън не съществува. Ние, като хора, ако влезем в Небето, ще се съблазним, ще пожелаем да бъдем като този или като онзи ангел.

(1/стр. 416)

Реални неща

Реални неща не са видимите, а невидимите, които възприемаме вътрешно. (8/стр. 258)

Нужни са Мъдрост и Любов

За да видим физически един предмет, съзнанието ни трябва да бъде будно. За да виждаме предмета външно и вътрешно, т.е. и физически, и духовно, нужни са Мъдрост и Любов. Не можеш да познаеш човека, докато не го обичаш; не можеш да го разбереш, докато не се свържеш с разумността, която работи в него. (8/стр. 258, 259)

У когото съзнанието е пробудено

„Ако се не роди някой изново.“ Христос говори за новораждането като условие за вътрешно виждане. Както бубата има стремеж да се превърне в пеперуда, така и онзи, у когото съзнанието е пробудено, има желание да вижда нещата вътрешно.

(8/стр. 259)

Не упражняват чувстването

Хората са нещастни понякога по причина на своето физическо гледане. Те гледат външно на нещата, а не упражняват чувстването, т.е. вътрешното си виждане. (8/стр. 311)

Око, което може да те съблазни

Например момък срещне някоя мома, хареса я външно и дава ход на чувствата си, без да познава душата . Не се минава много време, той се разочарова от нея и става нещастен. В такъв случай за предпочитане е да нямаш това око, което може да те съблазни. (8/стр. 311)

Нещата са скрити дотогава

Христос казва: „Няма нищо скрито в света, което да не се открие“. Настина, ако чувствителният затвори очите си и се докосне до ръката на някого, може веднага да каже добър ли е, или лош. Нещата са скрити дотогава, докато не виждаме и не разбираме. (8/стр. 312)

За да възприемете Истината

Не се съмнявайте в Истината. Отдето и да иде, тя е една и съща, неизменна. За да я възприемете, трябва да се освободите от външното гледане на нещата. (8/стр. 338, 339)

Да разбирате символите

Научете се да виждате вътрешната страна на нещата, да разбирате символите, с които си служи разумната природа. (8/стр. 427)

Защо умираме ние?

Значи, истинското Слънце не е видимо. Защо умираме ние? Понеже постоянно гледаме на физическото Слънце. (17/стр. 108)

Разумното начало в Слънцето

Аз говоря за Слънцето от гледище на висшата наука. От това гледище Слънцето не е само груба материя… В Слънцето живее един Велик Дух. Външната страна на Слънцето е това, което ние виждаме. Духът пък, това е Разумното начало в Слънцето. Той е, който изпраща всичко на Земята. (2/стр. 285)

Всяко сетиво има две страни

Само онзи се ползва от вътрешната страна на нещата, който има вътрешно чувство, т.е. вътрешно отношение към тях. Това се постига с постепенното развиване на сетивата в човека. Следователно ще виждаш външно и вътрешно, ще чуваш външно и вътрешно. Всяко сетиво има две страни, които трябва еднакво да се развиват. (14/стр.121)

Когато този център е развит

Де е мястото на религиозното чувство в човека? Според учените френолози, мястото му е горе на главата. Когато този център, т.е. това чувство, в човека е развито, той вижда вътрешно. Ако това чувство в човека не е развито, той нищо не вижда.

(14/стр. 121)

Не е самият човек

Материалната страна на човека не е самият човек. Ако мислите, че човекът е това, което виждате, лъжете се. В човека вътре има друго нещо скрито. Ако може да прочетете в скритото лице, в скритите очи, в скрития му нос, в скритото чело, там ще видите скрит истинския човек. Невидимото в света е хубавото, красивото. (22/14: стр. 20)

Не може да се нарече неморален

Всеки трябва да прониква в същината на нещата, а не в тяхната външна форма и от тях да вади свои заключения. Ако гледате на нещата само от външната страна, вие ще дойдете до ред криви заключения. За пример, не може да се нарече неморален човек онзи, който е извършил някаква неморална постъпка. За да дадете своето мнение по въпроса, вие трябва да разбирате дълбочините на Божиите пътища. (31/стр. 56)

Не се заблуждавай

…Бъди умен, не се заблуждавай от външната страна на живота, от опаковката на нещата. Отправи погледа си към вътрешната страна на живота, дето се крие истинското съдържание и смисъл на нещата. (32/стр. 35)

Празничната му дреха

Казвате за даден човек, че е добър, но виждате само външната, празничната му дреха; не знаете какви са всекидневните му дрехи. (32/стр. 44)

Това не е познаване и разбиране

Да виждаш само външната форма на нещата, това още не е познаване и разбиране. Това е все едно да казвате, че някой човек е чист само защото външно е чист. (32/стр. 105)

Да мерите човека отвътре

Като се срещат, хората обичат да се разглеждат от главата до краката, измерват се кой какъв е: какви са очите, устата му, лицето, тялото. Обаче те трябва да знаят, че най-добре и правилно е да мерите човека отвътре, вътрешно да го разглеждате. Важно е какъв е човек отвътре, а не отвън. (37/стр. 178)

Той не е реален

Това, което виждате само отвън, не е реално. Когато виждате един човек само отвън, той не е реален. Това е неговата външна къща. Истинският човек е скрит вътре някъде в своята къща. Ако можете да видите човека в неговата къща, тогава ще разберете какво нещо представя той. (37/стр. 179, 180)

Вие имате прави схващания

Сега аз искам да обърна вниманието ви на вътрешното гледане, на вътрешната мисъл в човека. Когато гледате нещата от вътре навън, вие имате прави схващания. Когато гледате само отвън, вие изпадате в заблуждения… (37/стр. 180)

Той постепенно ще ви се открива

Колкото по-чиста, по-безкористна и по-възвишена става вашата Любов, толкова по-голяма е възможността да познаете Онзи, Който ви обича. Той постепенно ще ви се открива и вие ще започнете да виждате еднакво ясно както отвън, така и отвътре.

(37/стр. 199)

Тичат подир сенките

Хората тичат подир сенките, защото те се виждат. Същината, реалността никой не може да види. Вие се гледате в огледало и казвате, че се виждате. Това, което виждате в огледалото, е вашата сянка, не сте самите вие… Вие не виждате в огледалото своите възвишени мисли и благородни чувства, които всъщност представят човека. (37/стр. 111)

Има друго познаване

Едно дете живяло далеч от майка си цели 16 години. През това време то заболяло сериозно. Лекарите видели, че положението му е безнадеждно, и решили да пишат на майка му да дойде да го види, преди да умре. Детето имало силна температура, постоянно бълнувало и нищо не виждало пред себе си. Като пристигнала майката, тя поставила ръката си на неговото чело. Макар в безсъзнание, детето я познало и извикало: „Мамо!“. Това дете видяло ли майка си? Не я видяло. Значи, има друго познаване и виждане вътрешно. За такова виждане говори Христос. Ако ние виждаме само с външните си очи и разбираме само с конкретния си ум, в такъв случай ние недовиждаме и не разбираме нещата. Други очи ни са нужни. С тях ще разбираме основно работите. В това вътрешно виждане няма изключения.

(24/стр. 211, 212)

В него живее велик дух

Ще кажете: Как е възможно ангел да се занимава с едно малко дете? Вие виждате, че това дете е малко, обаче в него живее велик дух, който се е оплел в материята и не може да се освободи. Трябва да дойде някой да му помогне. (51/стр. 156)

Една красива вътрешна страна

В човека има една красива вътрешна страна, която трябва да се предизвика, за да се прояви. Вие не сте виждали още вътрешната страна на човека. Двама или трима от учениците на Христос видяха Неговото лице, т.е. вътрешната Му страна, и Го познаха. В тази вътрешна светла страна те познаха Христа. (51/стр. 156)

Око, което съблазнява

Гледаха към съблазните в живота

„Ако дясното око те съблазнява, извади го и го хвърли.“ В Битието се говори за змията, която изкушавала Ева да яде от забранения плод, за да се отворят очите . Наистина Ева яде от този плод, даде и на Адама да яде и от този момент се отвориха очите им. С дясното си око те гледаха към света, т.е. към съблазните в живота. (32/стр. 74)

Хомотът на човека

…Очите са и хомотът на човека. Каквото види чрез тях, той го пожелава. Ако не може да го постигне, той се връща у дома си недоволен и разочарован. Вижда ниви, къщи, говеда всичко пожелава. Чувате го най-после да казва: „Винце искам, прасенце искам да си пийна и хапна да разбера смисъла на живота“. И ако не може да задоволи желанията си, той казва, че носи иго. Игото не е това, че не е постигнал временните си желания, но в това, че не е употребил очите си на място пожелал е неща, които не са нужни. (32/стр. 122)

Да не ги пожелаваш за себе си

Виждаш един предмет, но го пожелаваш за себе си. Това не е виждане. Да виждаш нещата, това значи да разбираш къде е мястото им, да не желаеш да ги преместваш и да не ги пожелаваш за себе си.

(46/стр.130, 131)

Да нямате окото на този ангел

Ще ви приведа един митически разказ: някога, в миналото, в един царски двор се родила една дъщеря, най-красивата мома в света. Като пораснала, баща намира един другар, за да се оженят млад добър момък. Тези млади били толкова обични на Небето, че Господ изпратил един ангел представител да присъства на тяхната сватба на Земята. Ангелът, като дошъл на Земята, влюбил се в тази мома и не искал да се върне на Небето. Започнал да замисля начин, как да има тази мома. Чакал го Господ ден, два, месец, ангелът не се връща и Господ, като разбрал каква е работата, за да покаже на ангела лошите последствия от незаконните пожелания, преобърнал го на пойна птица да ходи от клон на клон между всички птици и те да я избягват. Хвръква той от един клон на друг, но всички птици го избягват. Той не е могъл да си обясни тези си страдания. Един ден кацва на едно дърво и започва да окайва своя живот. В това време под дървото дохождат четирима разбойници да си делят плячката. Разделили си по равно. След това решили помежду си двамата от тях да отидат в града да накупят храна, хляб и гозба, та да си устроят пир. Двамата отишли, купили храна, но из пътя им дошла мисъл да турят в храната отрова, та като ядат другите двама, да се отровят, а те да вземат да си разделят и тяхното богатство. Двамата разбойници под дървото, като чакали другарите си, решили, като се завърнат другите двама, да ги застрелят и да вземат и тяхното богатство. Ангелът знаел какво зло намислили едните и другите. Като наближили двамата разбойници от града, били отдалеч застреляни; останалите наяли се от храната, но се отровили. Едва сега ангелът разбрал какви са последствията от незаконните пожелания и защо той страда.

Когато Господ ви изпрати на една сватба, на която Той взима участие, да нямате окото на този ангел.

(23/стр. 5, 6)

Не му завиждай, а благодари

Ако някой има нива или лозе, не му завиждай, а благодари за това, че си има всичко. Виждаш, че някой човек язди на кон, не казвай: „Е, да е на мене този кон!“. Благодари, че си има кон… Виждаш хубава къща, добре мебелирана, не я пожелавай.

(23/стр. 6)

Необходимо е разбиране

Когато светлината присъства в ума

Казвате: „Реално е това, което виждаш“. Ако загася светлината, какво виждате? Според вас всяко нещо, което виждате, е реално; което не виждате, не е реално. Лъжете се. Когато светлината присъства в ума, нещата са реални; когато светлината отсъства от ума, те са нереални, няма ги вътре. Отвън съществуват, но вътре в нас не съществуват. Когато имаме Любов, Бог съществува отвън и отвътре в нас. Когато нямаме Любов, Бог е отвън. Отвътре не е. Казва някой: „Няма Господ“, понеже в него не е. (4/стр. 382)

Господа не Го виждаме

Малките птиченца… Щом са в гнездото, те чувстват, че крилцата им са слаби и краката са слаби, и ако се покаже майката, те си отварят устата. Майката вложи нещо, те си затворят устата и се оттеглят… Майката и бащата, като идат, носят нещо, виждаш го. Ние ръката виждаме, но Господа не Го виждаме. Ние туряме едно заблуждение и казваме: „Аз сам се храня“. Това е първото заблуждение. Колкото малкото птиченце може само да се храни. Храни се само; но онази храна, която е в твоята ръка, баща ти и майка ти са я донесли отнякъде.

(2/стр. 633)

„Видях Учителя“

Представете си, дойде някой при вас и каже: „Аз видях Учителя“. Мнозина, като идат около мене, приказват: „Видях Учителя“. След туй ги гледам бият се. „Видях Учителя“ и в същото време казва: „Ти имаш да ми даваш, да ми върнеш парите“. „Видях Учителя“ а се женят и след един месец и двамата разочаровани. Това не е никакво виждане на Учителя! Има едно свещено виждане в света: ти ще живееш, ще престанеш да умираш, смъртта трябва да изчезне. Ти като видиш Учителя, всичките бръчки на лицето ти ще изчезнат, твоите отрицателни мисли ще изчезнат, твоите отрицателни желания ще изчезнат; в теб ще остане една мощна сила; каквото кажеш, ще стане. Когато видиш Учителя, ако твоето небе е тъмно като нощ, слънцето ще изгрее. Ще изгрее слънцето, понеже ти ще се повдигнеш, ще го видиш. (13/стр. 132, 133)

„Учителят обърна гръб към мене“

Когато минавам някой път тук, някои от моите ученици казват: „Учителят обърна гръб към мене“. Вие виждали ли сте гърба ми? Мойсей казваше: „Господи, искам да видя Твоето Лице!“. „Не, ще видиш само гърба Ми, не си готов да видиш Лицето Ми.“ А това беше една привилегия за Мойсея. За ученика е привилегия да види гърба на своя Учител. Аз ще докажа. Извинете ме, аз ще употребя вашия език. Един момък, който е обезсърчен от своята възлюбена, готов е да се самоубие, но зърне ли гърба само, веднага се въодушевлява. Той казва: „Аз изменям решението си“. Е, какво стана, какви аргументи се дадоха? „Е, видях.“ Какво? Видял гърба на своята възлюбена и тя му дала вдъхновение. (18/стр. 74)

Гледат я с превързани очи

…Пътят, по който върви Любовта, е толкова свещен, че всички същества в света, от Бога надолу, я гледат с превързани очи. Когато влиза Любовта в света, хората трябва да си превържат очите. Всички си затварят очите… Нали казват, че Любовта е сляпа? Не е сляпа Любовта, но ние трябва да превържем очите си, да ослепеем, за да дойде Любовта у нас. (18/стр. 93)

„Звезда е това“

…Астрономия. Не е така лесна работата. Да гледаш нагоре, може да гледаш колкото искаш. И къде седи научната работа на астронома? Като погледне на небето с телескопа си, там има двойни звезди, има и тройни звезди и по известни светлини и линии те определят как се движат, въртят около себе си тия звезди. Да ги познава човек, ей за това се изисква дълго време. Може би някои звезди са толкова далече, изисква 1000 години, докато дойде светлината до земята. А той, малкото същество на земята, определя с каква бързина се движи звездата, каква е големината , масата каква е. Ти, ако погледнеш тази звезда там, нито масата ще определиш, нито движението . Погледнеш, казваш: „Звезда е това“. Не стига това. Онзи астроном, неговият ум разбира работите. (1/стр. 257)

Който разбира смисъла на живота

И болният отваря очите си, но само пред лекарствата и яденето, на които разчита да възстановят силите му. Щом вземе лекарството и храната, той пак затваря очите си и започва да пъшка. Защо пъшка човек? Защото минава през труден път. Значи, болният пъшка, защото пътят, през който минава, е опасен. Като погледне какво му предстои да мине, той затваря очите си да не вижда. Страхлив е болният. Като е здрав, човек върви с отворени очи. Защо? Пътят, през който минава, е красив и лек. Докато не срещне мъчнотии, той не се страхува. Срещне ли някаква мъчнотия, човек затваря очите си и започва да пъшка. Разумният човек, който разбира смисъла на живота, и при мъчнотиите ходи с отворени очи и без страх. (19/стр. 4)

Това е неразбиране

А някой казва: „Дотегна ми да живея“. Това не е разбиране на живота. Ти не си живял още. Ако погледнеш с очите на Любовта, ти ще видиш много неща. (4/стр. 365)

Трябва да знае как да ги поправя

…Тя не трябва да вижда погрешките у брата си. И онзи, който вижда погрешките, трябва да знае как да ги поправя, трябва да знае един закон за изправяне на погрешките. Даже и в себе си като виждаме погрешките, има един закон и трябва да го знаем, трябва да знаем как да изправяме погрешките си. Ами че туй е цяла наука! (18/стр. 367)

Всеки момент трябва да съзнава

Между Бога и човешката душа съществува връзка, която човек всеки момент трябва да съзнава и да се пази да не я прекъсва. Няма ли тази връзка, човек не може да си състави никакво понятие за Бога, нито за себе си. Той вижда хората, вижда и себе си, но няма представа, какво нещо е човек. (19/стр. 8)

Да не го туря много близо

Всеки има право да мисли за някого, но да не го туря много близо до очите си. Тури ли го близо до очите си, той сам се лишава от възможността да вижда и разбира правилните отношения. Той престава да разбира реалността на живота. (19/стр. 199)

Човек не създава света

Изобщо хората страдат от липса на единство в техните разбирания. Това се дължи на факта, че всеки иска да наложи своите разбирания за меродавни. Когато отваря очите си, човек не създава света, но го вижда такъв, какъвто е в действителност. (20/стр. 197)

Който търси лесния път

Първите хора изпъдиха из рая, понеже искаха по лесен път да придобият знания. Змията каза на Ева: „Вие искате по лесен начин да придобивате знания. Това е лесна работа. Достатъчно е да вкусите от плодовете на дървото за познаване на доброто и злото и очите ви ще се отворят“. Ева вкусна от забранения плод и даде от него на Адама. Но видя тя после, че тази работа не излезе така лесна. Очите им се отвориха, те видяха страшни работи. Казвам: Такава е съдбата на всеки едного, който търси лесния път. (22/34: стр. 69)

Само онова, за което е готов

Не е нужно само да се приложи знанието, но човек трябва да бъде готов за него. Представете си, че имате способността да виждате това, което другите хора не виждат. Щом имате тази способност, вие ще виждате кой кога ще умре. Докато прилагате това знание към чуждите хора, добре ще бъде за вас, ще минавате за учен човек, за човек с особени дарби и способности. Обаче, ако трябва да приложите това знание към някой ваш любим, тогава знанието ще ви причини големи страдания. Вие ще се запитате: „Трябва ли човек да знае всичко?“. Човек трябва да знае само онова, за което е готов, защото има знания, които носят радост, но има и такива, които носят страдания. (36/стр. 238)

Не трябва да ви спира в пътя

Че виждате злото, това не трябва да ви спира в пътя. Щом съществува злото, има причини за това. Какви са причините, не е ваша работа да ги търсите. Злото, като сила, има своето право и във Вселената.

(25/стр. 143)

Корените на злото

Недоволният гледа отрицателно на всичко. Той не вижда доброто, но вижда само злото в света. Наистина има зло в света, но не е достатъчно само да се вижда. Човек трябва да знае къде се крият корените на злото и да го избягва. (26/стр. 117)

Той ще преживее такъв страх

Ако човек не е готов за духовния свят и види Бога, той ще преживее такъв страх, че цял живот няма да го забрави. Този страх показва, че той е видял нещо извън своето разбиране. (26/стр. 131)

Проектиране на дадена мисъл

Виждал ли си Бога? Не е нужно да Го виждам. Мисълта е по-силна от виждането. Щом мисълта съществува, и виждането е възможно. Ако мисълта не съществува, и виждането не би съществувало. Виждането не е нищо друго освен проектиране на дадена мисъл. (26/стр. 227)

Не значи, че то не съществува

Като говоря за хора, които владеят магическата пръчица, мнозина се съмняват в това. Те казват, че не са виждали такива хора и не вярват в съществуването им. Ако човек не вижда нещо, това не значи, че то не съществува. Ако пък вижда нещо, това не значи, че е видял реалността на нещата. (26/стр. 296)

Яснотата още не е признак

Прочетената 15 глава от Иоана представя интимен разговор между Христа и учениците Му… Външно тази глава изглежда проста, достъпна за всеки човешки ум, но всъщност не е така. През някои нощи небето е ясно, осеяно с множество звезди, но яснотата още не е признак, че всички хора разбират тайните, които небето крие.

(32/стр. 35)

Да виждаш ясно и да разбираш ясно

Да виждаш ясно и да разбираш ясно, това е голямо постижение. Какъв смисъл има, ако човек вижда ясно, а не разбира това, което вижда? Това значи да прави погрешки, без да знае как да ги изправя. (32/стр. 37, 38)

Един е възлюбеният

Възлюбеният представя великия закон, който ръководи целокупния живот. Един е възлюбеният в света, не са много. Един е възлюбеният, но се явява в много форми: като птица, като риба, като паяк, като вълк, като тигър, като цвете, като плод. Като видите някой човек, облечен с хубави дрехи, с цилиндър на глава, вие го харесвате. Като видите един паяк, не го харесвате. Този, когото харесвате в човека, е същият и в паяка. Възлюбеният навсякъде е един и същ, но вие не можете да го видите. (37/стр. 283, 284)

Още не си свързан с Любовта

Щом страдаш, ти не си влязъл още в пътя на Любовта. Може да чувстваш Любовта, но още не си свързан с нея. Човек може от време на време да се качва в онзи свят, да зърне какво става там и пак да слезе, но съзнанието му не е готово още да приложи Любовта. (42/стр. 57)

Дрехата на Духа

Духът е нещо невидимо. Аз казвам, че Духът е видим. Някои твърдят, че е видим, други че е невидим. Дрехата на Духа е светлината. Следователно ние виждаме дрехата. Там, където Духът действа, има светлина; където Духът не действа, няма светлина. (43/стр. 142)

С цел да изрази друго нещо

Вие четете едно стихотворение за кокичето или за минзухара и се чудите отде този поет е измислил тия неща! В хубави образи той е описал страданието на кокичето, но вие не го разбирате. Защо не го разбирате? Защото нямате интуиция. Ако имате интуиция, щяхте да разберете защо поетът пише така. Наистина кокичето не може да пролива сълзи, но поетът турил тия думи в устата на кокичето с цел да изрази друго нещо, което вижда в живота. (44/стр. 23)

И на Земята има ангели

Вие искате да ви покажа нещо от онзи свят. Какво искате да видите: ангел, светия или друго нещо? Ако искате да видите ангел, и на Земята има ангели. Ако е за светия, и на Земята има светии. (45/стр. 69)

Като ви поставят на изпит

Питате: Трябва ли човек да се жертва за една жена или за един мъж? Като ви поставят на изпит, сами ще видите трябва ли да се жертвате и можете ли да се жертвате. Човек трябва да се жертва само за Онзи, Който му е дал живота и Който всеки ден го кредитира. (45/стр. 94)

Този свят е изложба на онзи свят

Онзи свят е свят на щастие, той има отражението си и на Земята. Онзи свят се включва в този; и този свят се включва в онзи свят. Този свят е изложба на онзи свят. Искате ли да видите нещо от старите работи на онзи свят, идете на изложба на Земята… Трябва да живеете на Земята, за да видите какво е изложил онзи свят от своите произведения.

(45/стр. 281)

Косата ви ще побелее

Казвате: Защо съзнанието на човека не се пробуди изведнъж да види какво му предстои да мине? Ако видите всичко, което ви предстои да минете, в един ден косата ви ще побелее. Гръбнакът ви не е толкова силен, не може да издържа много. Тази е причината, задето Бог постепенно вдига завесата и по малко дава. (47/стр. 209)

Не трябва да вижда много

Човек не трябва да вижда много, но само онова, което му е полезно. Вие сте дошли до една фаза, при която знанието, което имате, не ви ползва, но ви спъва. (47/стр. 237)

Непременно ще поквариш ума си

Имаш право да туряш ръцете на лицето си само при един случай: когато видиш, че някой върши престъпление. Ако искаш, можеш да гледаш, но знай, че непременно ще поквариш ума си. Щом видиш, че някой прави добро, отвори очите си и гледай. (48/стр. 74)

С каквато опитност иде от Земята

Някои мислят, че като отидат в другия свят, там ще видят Царството Божие. Лъжат се. Там ще видят същото, каквото и на Земята: къщи, пътища, хора облечени добре и скромно облечени, с обувки и без обувки и т.н. Какво ще види конят в другия свят? Той ще види копитата на конете. С каквато опитност иде от Земята, това ще види. (48/стр. 301, 302)

Ако никой не е видял

Как ще вярваш в неща, които не си видял? Ще цитирате стиха: „Блажени сте, ако не сте видели и повярвате“. Как разбирате тоя стих? Вие вярвате например на Апостолите, защото те видяха Христа…Ако никой не е видял как се е възнесъл Христос на небето, и ти не можеш да повярваш в това. (49/стр. 9)

Оживяхте ли?

Видяхме Господа. Оживяхте ли? Не сме оживели. Щом е така, не говорете неща, които не познавате. (49/стр. 9, 10)

Всичко, което Бог е направил

Всичко, което Бог е направил, е добро, но малцина гледат така на нещата. Защо? Не виждат ясно. (49/стр. 16)

И Земята няма да устои

Казваш: Видях Господа. Как Го видя? Като старец с бяла дреха, с бял калпак на главата. Това е обикновен човек, не е Господ. Ако Бог слезе на Земята, и тя няма да устои пред Лицето Му, ще се стопи. Какво ще стане с тебе, обикновения човек, ако видиш Господа? Ти не би устоял даже пред лицето на един ангел. Ангелите са светли мощни духове. Достатъчно е да видиш лицето на един ангел, за да се простреш на земята. Даже Пророк Данаил, един от Посветените, като видял ангел, паднал на Земята. (49/стр. 78, 79)

Измийте тая кал

Често някои Истини на Земята са покрити с кал. Измийте тая кал. Под нея ще намерите онова, което търсите. Защо са покрили Истината с кал? За да не прогледат хората. Следователно, ако някои ваши чувства са окаляни, не се отвращавайте от тях. Измийте ги, за да видите каква е любовта ви към Бога, към вашия ближен… (49/стр. 185)

Аз съм и добър, и лош

Един ден влиза една сестра в стаята ми, иска да поседи да си поговорим. Питам я: Какво искаш? Да поговоря малко и да чуя нещо от Вас. Казвам: Ако учиш добре, ще видиш моето засмяно лице. Ще се радвам, че имам една способна ученичка. Ако не учиш добре, ще видиш гърба ми. Ти си добър човек. Аз съм и добър, и лош от тебе зависи кое лице ще ти покажа. (49/стр. 217)

Гърба на живота

И тъй, разделянето причинява празнини в живота, а те са място на злото… Разделянето е скъсване връзките със самия източник на живота… И за в бъдеще между вас да няма разделение. Ако има между вас разделение, вие ще видите само гърба на живота, защото той ще върви в една посока, а вие в друга. Ако има разделяне между вас, вие ще видите само гърба на Бога, гърба на Царството (Божие), сянката на нещата. Не се делете, а събирайте се по няколко сестри помежду си и привличайте хората при себе си. (23/стр. 45, 46, 55)

Един или друг изглед

Нещата и явленията в живота имат един или друг изглед според това, как гледа човек на тях. За пример, благообразието за едного е безобразие за другиго. Това, което съблазнява едного, окуражава другиго. (51/стр. 197)

Страшно е

Ако нямате Истината в себе си, и на другия свят да отидете, пак ще се намерите в същото положение. Мнозина мислят, че като отидат в другия свят, очите им ще се отворят и ще виждат всичко. Страшно е да се отворят очите на човека, ако той няма Истината в себе си. Да влезеш неподготвен в онзи свят, това значи да мислиш, че си добър цигулар, и да излезеш да свириш с гениални цигулари. Щом чуеш тяхното свирене, веднага очите ти се отварят, захвърляш цигулката и казваш: „Повече не пипам цигулка, тя не е за мене“. (52/стр. 40, 41)

Какво прави този човек?

Срещате човек, който имал някакво хубаво видение. Какво прави този човек? Започва надясно-наляво да разправя какво видял. По този начин той сам си пакости, вместо да придобие нещо от това видение. След това видение човек трябваше да започне да работи върху себе си, да използва енергията, която му е дадена чрез видението. Не е лошо, че някой се похвалил с опитността си, но като се хвали с нещо, човек трябва да прецени в себе си дали тази похвала ще послужи за неговото повдигане… (52/стр. 122)

От вашето разположение зависи

…Отпадате духом, вървите с наведена глава, тежко ви е нещо. Защо ви е тежко? Много причини има за това. Преди всичко, не сте дишали правилно, вследствие на което е станало свиване на кръвоносните ви съдове. Затова мозъчната ви енергия не тече правилно, етерното ви тяло не е в хармония с физическото. Тия състояния предизвикват вътрешно подпушване в човека и той започва да се съмнява, да вижда всичко наопаки. От вашето разположение зависи да виждате нещата налице или наопаки.

(52/стр. 246, 247)

Кое от двете положения е право?

За пример, купувате си лотариен билет и спечелвате 50 000 лева. Взимате парите в джоба си и тръгвате към дома си весел, разположен. Де кого срещнете, виждате все сияещи лица щастливи, доволни. Във всеки човек виждате доброто. Друг някой носи в джоба си 50 000 лева и минава през една гора. Срещат го разбойници и го обират. Като остане без пет пари, де когото срещне на пътя си, счита, в него вижда разбойник. Този човек вижда навсякъде лошото. Питам: Кое от двете положения е право първото или второто? Добри ли са всички хора, или лоши? В първия случай всички хора бяха добри, защото вие бяхте добре разположени. Във втория случай всички хора бяха лоши, защото разбойниците ви обраха. Значи, дали хората ще бъдат добри или лоши, това зависи от вашето разположение или неразположение. (52/стр. 247)

Да оцениш нещата

Ще се радваш на нейното присъствие

Няма да буташ Любовта, ще я пазиш свещено. За нея няма и да говориш. Като я виждаш, ще се радваш на нейното присъствие. (22/9: стр. 26)

Красотата на този живот

Ако аз дойда с една малка светлина, какво ще видите? Ще видите малко. Колкото светлината е по-голяма, толкова повече виждате и по-голям простор се отваря. И когато дойде дневната светлина, целият свят се отваря пред вас. Радвайте се на деня, но се радвайте и на нощите, които сте имали. В миналото трябва да благодарите на онези ясните нощи, защото някой път животът ви е бил тъмен, покрит с облаци, с гръмотевици, и той е бил живот на страдание. Но красотата на този живот е в ясните нощи, когато сте виждали украшенията на небето. (6/стр. 253)

Вижда велика тайна в него

Много пъти в обикновените неща хората не виждат нещо извънредно. Например вземете едно житно зърно: ако ви го подадат, ще ви се види обикновено и ще го изхвърлите, защото то на вид няма никаква цена… Онзи, който разбира великите закони, които управляват Вселената, той вижда велика тайна в него. (30/стр. 148)

Велико благо

Под думата „лош живот“ разбираме живот, който носи със себе си утайки, наслоявания от миналото. Щом утайките и наслояванията се махнат, животът остава чист, какъвто е излязъл от Бога. Като разбере Истината, човек ще погледне на живота си като на велико благо, дадено му от Бога. (29/стр. 138)

Заобиколен с богатства

Достатъчно е човек да се върне една стъпка назад и да поеме онзи път, от който някога се е отклонил. Тогава той ще прогледа и ще види ясно, че е заобиколен с богатства, които днес не вижда.

(29/стр. 138)

Онова, което Великият е създал

Чрез очите си човек трябва да се запознае с онова, което Великият е създал. Светлината разкрива за човека целия физически свят, който е отражение на още по-велик от него Божествения. (29/стр. 247)

И най-малките неща

Като оценяваме и най-малките неща, ние се свързваме с Този, Който ги е създал. Като не разбират това, хората поглеждат на малките същества, насекоми, цветенца като на същества без никакво съдържание и по този начин сами се отдалечават от Първопричината на нещата. И след всичко това те казват: „Господи, дай ни мъдрост“. Бог дава мъдрост, светлина и знание на онези, които Го обичат, които Го виждат навсякъде. (20/стр. 339, 340)

Вие не оценявате

Някои от вас сте се научили да виждате големи работи: планини виждате, големи дървета виждате, но малките работи не виждате. За пример, вие не оценявате стойността на един малък живот. Вие не оценявате стойността на една малка мисъл, която прониква във вашия ум; само големите работи виждате. (27/стр. 345)

Само чрез вярата

Големи богатства се крият в човешкия ум и в човешкото сърце, но човек може да ги види само чрез вярата. (36/стр. 17)

Целият Космос в миниатюр

Ако нарисувате човешкото лице геометрически, то представя красива фигура. В него са концентрирани всички космически сили. Всички планети, всички слънчеви системи се отразяват в човешкото лице. Следователно по човешкото лице можете да изучавате цялата астрономия. Слънцето, луната и звездите могат да се поставят на човешкото лице. Така погледнато, човешкото лице има вече смисъл. Много сили са работили за неговото създаване. Ето защо, когато видите лицето на човека, радвайте се, че виждате целия Космос в миниатюр. (36/стр. 72)

Само при трудностите и мъчнотиите

От една страна, човек вижда, че само при страданията ще намери своите погрешки; от друга страна, той вижда, че само при трудностите и мъчнотиите в живота ще разбере доброто и ще го оцени.

(31/стр. 119)

Съзнава какво нещо е братство

Братството е израз на Любовта на новородения. Само той съзнава какво нещо е братство. Като види един човек, в лицето му той вижда брат. (37/стр. 70)

Това е истински изгрев

Важен е моментът, в който изгряването на външното слънце съвпада с изгряването на вътрешното слънце на човека. Това е истински изгрев. Външното, физическото слънце е ценно за всички хора, за всички живи същества. Вътрешното слънце е ценно за самия човек. Няма по-голяма радост за човека, когато вижда и външно, и вътрешно. (37/стр. 183)

Всичко може да ви се открие

Където и да видите проявена Великата Любов в житното зърно, в слънчевия лъч или в човека пазете я чиста, свещена. Ако можете да запазите всичко това в чистота, вие сте влезли в пътя, в който всичко може да ви се открие. (37/стр. 196)

Хранете очите си с красиви образи

Ето, пролетта иде. Използвайте всичко, което тя носи. Гледайте цветята, изворите, малките буболечици и на всичко се радвайте. В тях е красотата на живота. Хранете очите си с красиви образи.

(46/стр. 306, 307)

Благодари на Бога

Благодари на Бога, че имаш очи, с които можеш да виждаш. Срещнеш един човек благодари, че си го видял. Виж поне една добра черта в него. Лошото всеки може да види, важно е да видиш доброто. Всеки има ум, сърце, воля, душа, дух Божествени неща. Ако видиш и оцениш едно от тях, ти си видял и познал поне отчасти човека. (46/стр. 318, 319)

В малката стъпка

Ако в малкото не виждате Божественото, животът няма смисъл. Разумното се крие и в малката стъпка, в малкото движение. Разумните същества те гледат как вдигаш и слагаш крака си и се радват.

(48/стр. 14, 15)

Ако разбирате смисъла на нещата

Като се натъквате на противоречия, казвате: „Защо Бог създаде света така?“. По-добър свят от сегашния никъде не може да намерите, но вие още не го разбирате и оценявате. Знаете ли какво струва картината на изгряващото слънце? …Наблюдавали ли сте, когато цветята цъфтят, да разберете смисъла на цъфтенето? Ако разбирате смисъла на нещата, ще видите какво благо се крие в тях. (49/стр. 41)

Как расте човек и се развива

Няма по-велико нещо от това да видиш как расте човек и се развива, как се повдига той в умствено и сърдечно отношение. Радвай се на всяка душа, която се развива. (24/стр. 145)

Щом започне да я търси

За да бъде човек обичан, първо той трябва да слезе в ада да го намразят всички, да види какво значи да живее без Любов. Щом разбере Любовта, щом започне да я търси, той се качва на небето.

(51/стр. 173)

Виждане на себе си

Безпристрастен към себе си

Човек трябва да гледа с отворени очи както на добродетелите си, така и на своите погрешки. Човек трябва да бъде безпристрастен към себе си.

(26/стр. 118)

За да бъдеш герой

Няма по-мъчна работа в света от това да се справиш със себе си. За да бъдеш герой, трябва да знаеш, трябва да имаш светлина да виждаш какво е истинското положение на човека. (6/стр. 261)

Умен човек

За пример, умен човек е този, който вижда най-малките погрешки в себе си, които никой друг не вижда. Той употребява своята умствена енергия не за някакви велики дела, но за постигане на най-малките неща, каквито никой друг не предприема.

(21/стр. 21)

Благороден човек

Благороден човек е този, който вижда и най-малките недостатъци на своето сърце и употребява енергията си за постигане на своите малки желания.

(21/стр. 21)

Онова, което Господ е създал в тебе

…Ти гледаш лицето си в огледалото, но ти още не си видял онова, което Господ е създал в тебе. Да се зароди в мисълта ти една благодарност за хубавото, което е поставено. (34/стр. 108)

Божието присъствие в нас

Ако ние в нас не съзнаваме Божието присъствие, да Го виждаме да присъства в ума ни, …да чувстваме, че Бог присъства и в сърцето ни, да виждаме, че и Бог присъства във волята ни. (34/стр. 114, 115)

Когато Бог е в нас

Има нещо в мозъка ни, има нещо в чувствата ни, има нещо в нас, една малка светлинка, която трябва да приемем. Когато Бог е в нас, виждаме нещо светло в ума ни някъде. Не го знаем къде е. Чувстваш светлина и ти е приятно. Ти като че виждаш нещо. Когато чувстваш добре, усещаш в сърцето си нещо приятно, пак имаш една малка светлинка. Когато светлинката съществува горе, в ума, и долу, в сърцето, всичко върви, всичко, каквото започваш, става. (34/стр. 128)

Да видите погрешките си

За да дойдете до новото, което ще ви се каже, вие трябва да учите, да видите погрешките си, да намерите начин за изправянето им и да ги изправите. След това само ще можете да разберете Истината. (9/стр. 129)

Не издържа своя изпит

Адам, първият човек, изпадна в това положение. Когато беше в рая, той имаше всички условия да прояви Божественото в себе си, но всичко изгуби. Той виждаше нещата отвън, а не отвътре, вследствие на което не видя погрешката си и не издържа своя изпит. Погрешката му се заключаваше в желанието да има жена. (9/стр. 141, 142)

Първото правило

По някой път вие считате за обидно това, че някой ви казал погрешките. Аз считам, че първото правило е човек сам да вижда грешките си. Ако не ги вижда и дойде някой да му ги покаже, тогава трябва да му благодари. (18/стр. 178, 179)

Чрез самонаблюдение

Щом се изучава, човек дохожда най-после до съзнанието, че не той сам, но другите същества, лоши и добри, го подтикват към нещо добро или лошо и той ги слуша. За да не се поддава на лошото влияние на съществата в себе си, човек трябва да има светлина да вижда нещата ясно. Чрез самонаблюдение, чрез вяра човек ще дойде до положение да се противопоставя на лошите влияния в себе си и да дава предимство на добрите. (36/стр. 228)

Пред него стои огромна работа

Когато започне съзнателна работа върху себе си да се самовъзпитава, тогава само човек се натъква на свои слабости и недостатъци. Тогава само той вижда, че пред него стои огромна работа, която трябва да се свърши. (36/стр. 242)

Да изучавате любовта си

Ще кажете, че всичко, което ви се говори, е добро, но не можете да се съгласите с мисълта, че вашата любов води към смъртта. Не е нужно да се съгласите с моите думи. Важно е да изучавате любовта си и да видите какви резултати произвежда тя.

(32/стр. 103)

Той не е от напредналите

Докато виждате погрешките на другите хора, трябва да знаете, че и вие имате същите погрешки. Докато виждате добродетелите на другите хора, ще знаете, че и вие имате същите добродетели. Който вижда погрешките на другите хора, а не вижда своите, той не е от напредналите и върви в крив път.

(37/стр. 50)

Задачата на всеки човек

Радвайте се на Божествения живот, който прониква във вас! Задачата на всеки човек седи в това да вижда Божественото в себе си и да го разбира.

(37/стр. 34)

Дайте път на Божественото във вас

Проверявайте нещата и вижте кога не успявате. Дето не успявате, там работи човешкото, а не Божественото начало. Щом разберете това, изправете погрешките си и дайте път на Божественото във вас. (37/стр. 266)

Не търси начин да се оправдае

Когато съзнанието е будно, човек гледа с отворени очи на своите погрешки и лесно ги изправя. Ако направи някаква погрешка, той не търси начин да се оправдае, но иска да я изправи. (33/стр. 203)

Знае вече как да постъпва

Страданието учи човека да прави избор между мислите и желанията си. Като страда, той вижда погрешките си и при всеки нов случай знае вече как да постъпва. (33/стр. 252)

Ако е разумен

От своите мисли и чувства, положителни или отрицателни, човек гради бъдещото си тяло. Един ден той ще види своите добродетели и погрешки в тялото си и ако е разумен, лесно ще ги изправи и ще се освободи. (33/стр. 171, 172)

Невъзможното ще стане възможно

Външното богатство, към което човек се стреми, е резултат на неговото вътрешно богатство. Каже ли някой, че е невъзможно да стане богат, това показва, че той излиза от резултата на нещата. Така не се разсъждава. Вървете от резултата към причините на нещата и ще видите, че ви липсва нещо или в ума, или в сърцето, или в тялото. Махнете ограничението, което сте поставили някога сами, и богатството ще дойде невъзможното ще стане възможно.

(33/стр. 259)

Всяка добродетел е огледало

…Докато сте на земята още, оглеждайте се в хората и се изправяйте. Красивият човек е огледало, в което можете да се видите и да се изправите. Силният човек е друго огледало. Изобщо всяка добродетел е огледало, в което можете да се гледате и изучавате. Най-доброто огледало за човека е Любовта.

(42/стр. 289)

Видя двойствеността в себе си

Един ден Христос ги запита: „За кого Ме мислят хората, че съм?“. „Едни Те мислят за Пророк Исаия, а други за Иеремия, трети за Илия.“ Тогава Той се обърна към Петра и го запита: „Ти за кого Ме мислиш?“. „Ти си Христос, Син на Бога живаго“ отговори Петър. Дълбоко в себе си Петър познаваше Христа. Христос му отговори: „Това плът и кръв не са ти го открили, но Отец Мой, Който живее в Мене“. Обаче не се мина много време, същият Петър, който призна Христа за Син Божи, усъмни се и се отказа от Него. Христос предсказа на Петра, че той три пъти ще се откаже от Него, докато петелът пропее… Като се отрече три пъти от Христа, петелът пропя. Тогава Петър си спомни думите на Христа, съзна погрешката си и горко плака. Така видя той двойствеността в себе си: Божественото, което вижда и разбира нещата, което е готово на всички жертви, и човешкото, което е страхливо, колебливо и неустойчиво. (42/стр. 295, 296)

Не трябва да затваря съзнателно очите си

Според мене човек не трябва да затваря съзнателно очите си пред своите погрешки и да се самозаблуждава. Очите са създадени да гледат красотата, но същевременно те имат задача да виждат вярно нещата. (42/стр. 310)

Той веднага ви дава светлина

Бог вижда и най-малките ви грешки. Той веднага ви дава светлина да видите погрешката си и да я изправите. Обаче трябва да знаете как да я изправите. (46/стр. 175, 176)

И най-малкото петно

Как трябва да се яви човек пред Бога? Ще ви кажа как аз отивам при Него. Първата ми работа е да се освободя от всичко човешко. Аз не оставям в себе си нито едно човешко желание, нито една отрицателна мисъл, нито едно отрицателно чувство. Така освободен, аз обличам своята чиста, бяла премяна и отивам при Господа. Там, в Неговата светлина, виждам и най-малкото петно на своята дреха. Не съжалявам, че имам едно петно, не се обезсърчавам, но веднага се връщам да изправя грешката си.

(46/стр. 253)

Помоли се на Господа

Ако устата е добре оформена, човек е запазен от болести… Ако имаш някакъв дефект на устата си, помоли се на Господа да ти даде светлина да го видиш добре и изправиш. (6/стр. 254)

Големите грешки

Някога виждаш малките си грешки, а големите не виждаш. (46/стр. 285)

За предпочитане е

За предпочитане е човек да се прояви, макар и да сгреши, отколкото да остане непроявен. Като греши, човек вижда своите недостатъци и лесно ги изправя. (48/стр. 32)

В другия свят

Като отидеш в другия свят, ти носиш спомени от земята. Другият свят се отличава по това, че там съзнанието на човека се разширява. Там миналото на човека става настояще. Той разглежда живота си от ранното си детство до края на земния си живот и вижда всичко, което е правил добро и зло. Той се чуди как е допуснал известни грешки, без да ги изправи навреме. (48/стр. 286)

Недъзи, които сам не виждаше

По човешки Иов беше праведен, но не и от гледището на Бога. Иов беше богат и добър човек, но имаше някои недъзи, които сам не виждаше. За да го освободи от тях, Бог го прекара през големи страдания. Като се натъкна на страданията, Иов прокле и съдбата си, и живота си, и себе си. Бог не го осъди за това, но го застави да се осъзнае, да дойде до разкаяние. Иов видя погрешките си и се изправи.

(49/стр. 61)

Не я дръжте дълго време

Видите ли една своя погрешка, не я дръжте дълго време в себе си. Колкото по-скоро я изправите, толкова по-добре за вас. (49/стр. 92)

Като изучава законите на Природата

В бъдеще, когато зрението се развие, човек ще види, че в организма му съществуват такива растения и животни, каквито във външната Природа, ето защо, като изучава законите на Великата Разумна Природа, той изучава себе си. (50/стр. 523)

Да наблюдава всяка промяна

Оглеждайте се в огледалото най-малко три пъти на ден да виждате най-малките промени, които стават у вас. Приятно е на човека да се оглежда. Някой се усмихва, друг става сериозен. Всеки иска да познае себе си. Добре е човек да наблюдава всяка промяна на лицето, в очите, веждите, устата си. Красиво и интересно е човешкото лице. Няма по-красив обект от него. (24/стр. 64)

Резултатът на вашата работа

Като ставате сутрин, правете опити да се върнете към своето детинство, от първата до десетата годишна възраст, и да видите с какво се е отличавала всяка от тия години на вашия живот… Направете връзка между тях и сегашния си живот да видите как сте работили и какви придобивки имате. Ако не можете да си припомните нещо от първата година на живота си, минете във втората, после в третата и т.н. Като дойдете до онази година, в която има известно пробуждане на съзнанието ви, продължавайте нагоре, докато дойдете до сегашния момент на вашия живот и направете връзка да видите резултата на вашата работа. (51/стр. 25)

Иде времето на Космическото съзнание

От хиляди години насам се е проявявало човешкото самосъзнание. Сега иде времето на Космическото съзнание… То сега си пробива път в живота, вследствие на което се заражда борба между него и самосъзнанието. Светлината на това съзнание е голяма, тя осветява и най-забулените кътове в живота на хората и те днес виждат погрешките си повече, отколкото (във) всяко друго време. (51/стр. 48)

Всички минали съществувания

Значи, човек е дошъл някъде от пространството, минал е през света на трите измерения физическия, сърдечния и умствения свят и сега трябва да мине в света на четвъртото измерение, да се върне към Бога мястото, отдето някога е излязъл. В този свят човек ще вижда нещата от всички посоки. Той ще разглежда всички свои минали съществувания, ще види причините и последствията на всичко, което е преживял. Той ще има фотография на всички свои съществувания и ще ги изучава. (51/стр. 60, 61)

С какво знание разполага

Та вие трябва да дойдете до трезвата мисъл в живота. Не е въпросът до заблужденията, но съзнанието на човека трябва да се разтърси, той сам да види с какво знание разполага. (51/стр. 77, 78)

Да се смири

Някой мисли, че всичко знае и всичко може да направи, но като заболее, не може да се лекува. Вика един, втори, трети лекар, но никой не може да му помогне. Какво трябва да направи? Да се смири, да види, че малко знае. (51/стр. 91)

Защо трябва да благодарите?

Щом се освободите от някой недъг, благодарете на Бога. Направите някаква погрешка, пак благодарете. Защо трябва да благодарите за сторената погрешка? Защото по този начин вие ще видите своите слабости. Благодарете на Бога, че очите Му са отворени, следи вашите постъпки и всеки ден ви коригира. (51/стр. 103)

И той е полезен

Всеки ден човек трябва да направи нещо, колкото малко да е то, да види, че и той е полезен с нещо в живота. (51/стр. 125)

Няма никакви противоречия

Красивото в живота на човека се заключава в това всеки ден да учи, да придобива нещо ново, като малките деца… Казвам: Като работите по този начин, вие ще дойдете до правилни разбирания за душата, за духа и ще видите, че в душата и в духа няма никакви противоречия. (51/стр. 140, 141)

С един свой неправилен замах

Всеки неправилен замах с ръката на невежия човек е в сила да наруши нещо от хармонията на великата природа. Един ден, когато очите на човека се отворят, той ще види какви пакости е извършил. С един свой неправилен замах човек става причина да изчезне един остров от Великия океан, а понякога да се яви един остров. Всяко движение, правилно или неправилно, има свои резултати, добри или лоши. (51/стр. 211)

Доколко можете да постоянствате

Сега желая ви да започнете сериозно да изучавате беседите, но не както сте правили досега. Мнозина са започвали, малцина са издържали докрай. Някои работят редовно, с усърдие само един месец и после напущат. Други работят два месеца, трети три месеца и т.н. Само няколко души са издържали до края на годината. Направете този опит да видите доколко можете да постоянствате в дадена работа. (52/стр. 88)

Те са сили извън вас

За пример, вие често се поддавате на афекции и мислите, че те са присъщи на вашето естество. Като ги изучавате внимателно, ще видите, че те са сили извън вас, които не съставят неразделна част от вашия вътрешен живот. Те са сили, енергии, които се проявяват в различните възрасти на човека.

(52/стр. 101)

Вземете едно от своите противоречия

И тъй, започнете да работите съзнателно върху себе си. Вземете едно от своите противоречия, най-малкото, и го подложете на анализ да видите кое е същественото в него и кое несъщественото. Същественото задръжте в себе си, а несъщественото турете настрана или го превърнете. Ако можете да изкарате нещо от него, ще имате добри резултати.

(52/стр. 123)

С какви думи започват деня

Онези от вас, които са по-свободни, нека направят това наблюдение върху себе си да видят с какви думи започват деня. Това упражнение ще държи съзнанието ви будно поне за десет дена. (52/стр. 213)

Опити да копирате ангелите

Днес можете само да рисувате, да копирате ангелите, но не и да станете като тях. Обаче вие можете да правите опити да копирате ангелите да видите доколко можете да подражавате на някои техни черти. (52/стр. 227)

Нов човек може да стане от вас

Тъкмо размишлявате върху Любовта, дойде в ума ви мисълта, че от вас човек не може да стане. Щом тази мисъл ви посети, веднага станете на крака и кажете: „Добре дошла! Заповядай в стаята на миналото и почакай, докато свърша работата си“. В това време ще видите, че нов човек може да стане от вас. (52/стр. 158, 159)

Виждане на пътя

Докато е в светлина

За да вижда човек ясно, причината за това е светлината. Какво представя светлината? Докато е в светлина, човек вижда пътя си и свободно върви, без да се спъва. Щом светлината изчезне, той не вижда къде ходи и се спъва. (28/стр. 399)

Да бъде мъдър, предвидлив

За да запази доброто си разположение, човек трябва да бъде мъдър, предвидлив, да вижда препятствията на пътя си и да знае как да ги премахва. Щом може да запази своето разположение, той е дошъл до вътрешно равновесие. (26/стр. 84)

Не може да се ходи с пипане

Физическото разсъждение е пипане в духовния свят. Обаче в духовния свят не може да се ходи с пипане. Там е нужно знание и светлина, за да вижда човек де ходи. Който се домогне до Любовта, той вижда вече нещата. (44/стр. 188)

Докато си в стария път

Някой си мисли: „Откак влязох в новия път, изгубих свободата си“. Ти никога не си бил свободен, никога не си бил в новия път. Новият път освобождава човека. Обърни се назад да видиш, че си още в стария път. Не мога да се обърна да гледам назад. Много естествено, докато си в стария път, нищо не виждаш. (45/стр. 351)

Щом придобият известна опитност

Случва се с някои хора, Бог ги поставя в едно направление, те отиват в друго. Какво ще излезе най-после? Бог ще постави тия хора в правия път, но ще ги остави да опитат това, което те желаят. Щом придобият известна опитност, те ще видят, че няма друг път освен този, в който Бог ги направлява. (51/стр. 18)

Виждане на Бога
и Христа

Всеки ден Го виждаме

В нас някой път се заражда мисъл: „Искаме да видим Господа, искаме да видим Исуса Христа“. Всеки ден Го виждаме. Щом се зароди в нас това чувство на Любов, на Обич, Той е там и вие Го чувствате; само трябва да разтворите вашите духовни очи, за да Го видите; вие виждате сега външната страна на нещата, но съществената не виждате. (7/стр. 174)

Присъствието на Бога

Навсякъде виждайте присъствието на Бога като извор на Любов, на Светлина и на Свобода.

(19/стр. 123)

Да учим закона на Любовта

Трябва да учим закона на Любовта, не да се плашим, но да кажем в съзнанието си: „Господи, научи ме да живея тъй, както Ти искаш“. Тогава трябва да се отворят очите ви и като се отворят очите ви, ще видите. Веднъж ако видите Бога, вие втори път няма какво да Го виждате. (5/стр. 273)

Импулсът на Бога

Това, което внася живот, това, което дава импулс, безсмъртие, което разкрива света в света, то е този Божествен импулс. Бог го е турил вътре в нас. Всякога, когато този импулс дойде в нашия ум, вие се радвате. Този е импулсът на Любовта, импулсът на Бога. Ако вие обърнете внимание, в тази светлина ще видите образа на Бога… Този образ няма да бъде като образа на една картина. Той е толкоз силен, че като видите образа на Бога и като приемете тази светлина, си заслужава човек да страда хиляди години, за да види веднъж Бога. (4/стр. 386)

Да застане на онова място

Всеки трябва да застане на онова място, отдето най-добре вижда своя Баща и оттам да гледа на своя живот, на своите младини и старини. (8/стр. 194)

Ако човек не вижда Бога

Ако престанеш да виждаш слънцето, ти ще почувстваш голяма скръб. Ако майката не вижда детето си, тя започва да скърби. И най-после, ако човек не вижда Бога далеч някъде, в Божественото и Разумното начало в себе си, той изпитва голяма скръб и тъмнина. (19/стр. 122, 123)

Бог живее в тях

Първото нещо: Когато познаем Бога, ще обичаме всичките хора, понеже ще видим, че Бог живее в тях… Човешкото ще ни стане обично, но в туй ще видим Бога. Тогава в нас ще се роди онази радост и няма да има противоречие. (1/стр. 326)

Онзи, когото обичате

Онзи, когото обичате, кой е той? Той е Бог, Който се проявява в хората. Той е Бог, Който се явява в човешкото съзнание. Когато Бог изчезне от съзнанието, веднага ти виждаш грозотия. Дотогава, докато ти виждаш Бога в един човек, ти може да го обичаш. Щом Бог изчезне, ти не може да го обичаш.

(4/стр. 543)

Навсякъде да виждаш Бога

Когото и да срещнеш, виж в него присъствието на Онзи, Който е създал света. Добре е навсякъде да виждаш Бога. И във всички противоречия да виждаш скрито Божественото начало. (14/стр. 23, 24)

Сърцето ти трябва да затрепти

Някои искат да ни убедят, че и без да видим Христа, ние пак можем да бъдем истински християни. Не, не, това е лъжливо учение. Аз поддържам едно учение: човек, който не може да види Христа, нищо не може да стане от него. Някои казват: „Вяра трябва!“. Не, не, това е глупава вяра. Човек трябва да види, но не такова виждане да видиш от любопитство, да видиш само. Това не е виждане. Виждане аз подразбирам да видиш своя приятел! Сърцето ти трябва да затрепти, когато видиш своя приятел. Умът ти трябва да светне, когато видиш лицето на своя приятел. (18/стр. 320)

Само очите на Любовта

Как ще обичам Онзи, за Когото е казано, че никой никога не Го е видял? Не видя ли Христа, Сина Божи, излязъл от Отца? Само очите на Любовта са в състояние да видят Бога. (14/стр. 216)

Ти не можеш да бъдеш щастлив

Ако ти не можеш да видиш Бога във всички форми, както действа, ти не можеш да бъдеш щастлив човек. (2/стр. 405)

Всякога може да Го намериш

Ти имаш една жена, която обичаш. Утре умре де ще я намериш? Господа всякога може да Го намериш и навсякъде. Той е във въздуха, трябва да Го търсиш. Той е в светлината, в дърветата, в животните. Навсякъде е. Ако ти си онзи, който Го обичаш, ти ще Го видиш, че Той се проявява навсякъде и всичко е творение на Неговия Дух. И като разбираш Неговия език, Бог ще ти помага. (2/стр. 565)

Трябва да Го обикнеш

Съвременните християни казват: „Никой досега не е видял Христос“. Който не Го обича, не може да Го види. За да Го видиш, трябва да Го обикнеш с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Само тогава ще Го срещнеш и ще Го видиш. (4/стр. 199)

Какво е нашето предназначение?

Казвам: Ние, които сме се явили в света, какво е нашето предназначение? Предназначението на сегашните хора е като това на Мойсея: да видите горящата къпина. Предназначението на сегашните хора е да видят не този Христос, Който беше на кръста, но този Христос, Който е победил смъртта, Който възкръсна и живее, Който е изявление на Бога.

(4/стр. 199, 200)

Имаха туй Космическо съзнание

Христос… И казва Писанието, че един ден ще Го видим по същия начин, ще дойде по същия начин. Не по същия начин ще дойде на земята, но „по същия начин“ се разбира: на вашето съзнание; защото тия, които Го изпращаха, имаха туй Космическо съзнание да видят, че се е възнесъл. (2/стр. 515)

В главата и в сърцето

Казва: „Които чуят гласа Ми“. Къде ще чуят този глас? Къде ще видите Христа? Тук, в главата си. Ако Христа търсиш вън да Го видиш, то е заблуждение. В главата ще Го видиш. В сърцето ще Го видиш. И тогава ще Го изявиш, ще кажеш: „Видях Го вече“. Тогава Христос, или Бог, ще се отвори пред вас; един нов свят ще се отвори, едно ново чувство. Туй наричат зрение. Ще видите тогава, че вие сте виждали една хилядна част, че вие сте били слепи за много работи. Ще се отвори този свят пред вас, ще видите какви чудеса има Господ. (4/стр. 426)

Божият Промисъл

Кога Бог е най-близо? Когато дойдат най-големите страдания, да имате светлина, за да Го видите. Пък ако нямате светлина, не може да се ползувате. Та светлина трябва да имате, ако нямате тогава търпение… Ако имате търпение, може да Го видите да видите Божия Промисъл, оная Любов, оная грижа, която Той има за вас. (5/стр. 105)

Чистите по сърце

Нали казва Писанието, че чистите по сърце ще видят Бога. Постоянно трябва да се чисти човешкото сърце, за да може ние да видим Божествената красота. Без тази красота човек в Царството Божие не може да влезе. (5/стр. 314)

Ако всеки ден не може да зърнеш Господа

Един цвят, който не го е огрявало слънцето, никога не може да цъфне. Законът е такъв. Ако в тебе, ти постоянно, всеки ден, не можеш да зърнеш Господа, малко от Неговата светлина да проникне в тебе, красивото, което искаш, не може да дойде.

(5/стр. 314)

Той ще те благослови

Бог е скрит някъде и като обичаш всичко, и като Го познаеш във всичко, Той ще ти даде едно благословение. Ти като видиш Бога и в лошия човек, Той ще те благослови. (6/стр. 63)

Възкресението е станало

Не е ли възкръснал Христос? За онзи, който Го е видял, Христос е възкръснал; онзи, който не Го е видял, той може да вярва или да не вярва във възкресението. Виждането на Христа е подобно на виждането на слънцето. Първите думи, които Христос каза на учениците Си след възкресението, бяха: „Мир вам!“. Когато видите Христа, Той и на вас ще каже: „Мир вам!“. Тези думи означават: съдбата е минала, възкресението е станало. (8/стр. 144)

Наистина има корона на главата Си

Как си представяте Христа? Някои си Го представят като обикновен човек със селска бяла аба, с калпак на главата, а други като цар с мантия и с корона на главата Си. Наистина Христос има корона на главата Си, но не от злато и скъпоценни камъни, а от петте велики Добродетели: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. Той ще проговори само на онзи, който може да види Неговата корона. Той ще му проговори чрез устата на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и на Добродетелта. (8/стр. 144, 145)

Във всички красиви форми

Кой е видял Господа? Който има очи, той Го вижда; слепият не може да Го види. Бог е навсякъде, във всички красиви форми: в камъните, в цветята, в животните, в изворите, в звездите, в хората.

(8/стр. 159)

Вглеждайте се едни в други

Вглеждайте се едни в други да видите, че Бог живее във вас. (8/стр. 164)

Да станеш светия

Да видиш Бога, това значи да станеш светия.

(8/стр. 271)

Те са още в утробата на Бога

Хората се питат: „Кой Бог трябва да възлюбим?“. Видимия. Обаче както майката е невидима за детето, докато е още в утробата , така за много хора Бог е невидим и непознат. Те са още в утробата на Бога, не са излезли от Него. Като излязат вън от Него, ще Го виждат, без да Го познават. Много време ще трябва да мине, за да Го виждат и познават. Който казва, че е видял Бога и Го познава, той е роден вече, стъпил е на краката си, опитал е благостта и добротата на своята Майка. Той вярва в съществуването на Бога. (8/стр. 321)

В мисълта и в чувстването

Ако в процеса на мисълта и на чувстването човек вижда Божието присъствие, той може разумно да се ползва от благословенията, които те носят в себе си. Това е велика наука, която, съзнателно или несъзнателно, сте изучавали досега. Още хиляди години ще изучавате тази наука, докато се домогнете до нейния вътрешен смисъл. (29/стр. 63)

Най-малкото проявление на Бога

Искате ли да видите Бога отвън, вие се намирате в заблуждение. Как ще Го видите отвън? Той прониква целия свят, всички видими и невидими слънца и ако рече да ви се представи отвън, ще трябва да напусне целия Космос. Така ли искате да видите Бога? Благодарете да видите даже най-малкото проявление на Бога. Той ще изпрати при вас един малък лъч, една малка светлинка във вид на някой ангел или друго някое още по-малко същество. Да видиш Бога, то е все едно да придобиеш една малка светлинка. (17/стр. 137, 138)

Защо ми е дадено сърцето?

Не разваляйте в себе си онова, което Бог е наредил още от създаването ви. Той е вложил във вас един голям капитал сърцето ви и от време на време ви посещава да види в какво състояние се намира този капитал. Защо ми е дадено сърцето? За да видиш Господа! Ако нямаш сърце, ти не можеш да видиш Господа. Защо ми е умът?
Да видиш Господа. Единствените места, дето човек може да види Господа, това са неговото сърце и неговият ум. (20/стр. 301)

Как да си представим Бога?

Как да си представим конкретно Бога? Много лесно! Обикни някой човек и ще видиш Бога в него. (20/стр. 259)

Никога няма да го забравим

И тъй, всички отмъщения ще престанат, когато този закон на Любовта дойде и подейства в нас да се новородим и да видим Царството Божие. Видим ли Царството Божие, ще видим и Лицето на Бога, а видим ли това Лице, никога няма да го забравим. Този закон ще напишем в сърцата си и като видим Божието Лице, ще кажем: „Господи, заради Тебе всичко мога да направя!“. (18/стр. 493, 494)

Всички въпроси ще се разрешат

Щом видите Царството Божие, ще видите Божието Лице и всички въпроси ще се разрешат.

(18/стр. 494)

Всеки да Го види в себе си

Отворете очите си да видите, че Живият Господ се изявява на земята. Всеки да Го види в себе си и да направи разлика между своя Бог и Бога на другите. (8/стр. 356)

Ако влиза самият художник

Сега при изгрева на слънцето някои станаха прави, а други продължаваха да седят по местата си… Ако пред мене е поставена картината на някой велик художник, аз няма да стана. Обаче, ако в стаята влиза самият художник и носи картината си, аз непременно ще стана. В дадения случай аз ставам за художника, а не за картината. Следователно, когато слънцето изгрява и гледам на него като на запалена свещ, аз няма да стана. Защо? Защото аз седя по-високо от тази свещ. Обаче, ако зад свещта, зад слънцето виждам Бога, Който държи в ръка тази запалена свещ, аз непременно ще стана прав.

(20/стр. 29)

Иде Господ!

Сега в света иде една велика сила, аз я наричам: Живият Господ, Който иде в света. И ясновидците, дори и най-видните учени хора, виждат вече това. Иде Господ! (18/стр. 348)

Да се молите Господ да ви се изяви

И вие сте християни, но видели ли сте Исуса поне веднъж? Смешно ще бъде дете да мисли за майка си, без да я види.

Искам да се замислите върху това да се молите Господ да ви се изяви, да видите тоя Господ, в Когото вие вярвате, да познаете вашия Господ, да ходите по Неговите пътища. (30/стр. 152)

В тия три периода

Който не види Господа сега, след 10 години ще Го види. Който Го не види след 10 години, ще Го види след 100 години. Който Го не види след 100 години, ще Го види след 1000 години, но в тия три периода непременно ще Го види всякой. (30/стр. 154)

В своите идеали

Човек непрекъснато се приготвя, докато постигне своите идеали. Щом ги постигне, в тях той вижда изявяването на Бога. (29/стр. 11)

Срещнете ли някой човек

Срещнете ли някой човек, радвайте се, че виждате Бога в него. И той трябва да вижда Бога във вас. (29/стр. 259, 260)

Красивото лице на Единния

Да обичаш всички хора, това значи да ги събереш на едно място и от тях да образуваш един човек. В този човек трябва да виждаш красивото лице на Единния. (29/стр. 329)

Бог е Любов

Казано е, че Бог е Любов. Ние виждаме тази Любов проявена на земята. (29/стр. 379)

Вътрешен, а не външен процес

За пример, казано е, че Бога никой никога не е видял. При това, знае се, че Христос, Син Божи, е видял Бога. Виждането, за което се говори в Писанието, е вътрешен, а не външен процес. Да видите Бога, това значи да изчезнат от ума ви всички противоречия. Който е видял Бога, той знае, че причините, които произвеждат противоречията, не са външни, но вътрешни. При това положение той се освобождава от заблужденията в живота. (36/стр. 186)

Като срещнете един талантлив човек

Мнозина искат да видят Бога да се насърчат, за да следват с усърдие духовния път. Как искат те да видят Бога: във вид на образ или във вид на светлина? Като срещнете един талантлив, един гениален, един добър човек, радвайте се. В тях е Бог. Дето е Божественото, там е Бог. Божественото е във всеки човек, но вие трябва да Го намерите, да Го видите и познаете. От вас зависи да Го видите. (25/стр. 204)

Да бъде доволен от всички условия

Знайте, че Бог присъства навсякъде и във всичко: и в страданията, и в радостите. Няма страдание, в което Бог да не присъства. Няма радост, в която Бог да не присъства. За да види Бога и да Го познае, човек трябва да бъде доволен от всички условия в живота си, да не роптае. (28/стр. 16)

Някакво благородно чувство

Натъкнете ли се на някакво благородно чувство, радвайте се, защото Бог се изявява чрез него. Вие можете да не виждате това, но някога ще Го видите и разберете. (28/стр. 38)

Голямо е тържеството

Голямо е тържеството на човешката душа, когато отдалеч само зърне Божието Лице! (28/стр. 112)

Докато не възлюбиш Бога

Казано е в Писанието: „Ако не обичаш брата си, когото си видял, как ще обичаш Бога, Когото не си видял?“. Наистина да обичаш Бога, Когото не си видял, е мъчна задача. Щом възлюбиш Бога с всичкото си сърце, ти ще Го видиш. Правило е: Докато не възлюбиш Бога, ти не можеш да Го видиш. В човешкия живот е точно обратно: първо трябва да видиш някого и после да го възлюбиш. (26/стр. 165, 166)

Чрез своите светли мисли

Ако чрез своите светли мисли, чрез своите добри чувства и чрез своите благородни постъпки човек не може да види Бога, чрез нищо друго не може да Го види. (28/стр. 310)

Ако тук не си видял слънцето

Вие сега седите и мислите, казвате: „Като идем в оня свят, дали ще видим Христа?“. То е все същото да е живял човек сто години на земята и да е гледал слънцето, и да каже: „Като умрем, ще видим ли слънцето?“. Никога няма да го види… Ако тук не си видял слънцето, и в оня свят няма да го видиш.

(34/стр. 5)

Какво по-хубаво от това?

Човек ще може свободно да гледа красивите жени и красивите мъже, когато дойде до положение да положи душата си за приятелите си и да служи на човечеството. Тогава той ще може да вижда и Бога. Какво по-хубаво от това? Такъв човек ще вижда навсякъде Бога и ще се радва на човешката красота. (31/стр. 85)

В най-малките си форми

Когато философите казват, че Бог е невидим, това говори за едно буквално разбиране. Че Бог е невидим, това е едната страна на въпроса. Същевременно Той е видим. Де е видим Бог? В най-малките си форми. (39/стр. 79)

В най-простите форми

В лицето на този страдалец се крие баща ти, брат ти. Чрез тях Бог иска да те изпита как се отнасяш с ближните си. Какво ще кажеш, ако сам Бог се е скрил в тази форма? Ако Той те посети направо, придружен с ангели и серафими, облечен със светлина и с великолепие, ти щеше да знаеш как да Го посрещнеш. Обаче изкуство е да Го видиш в най-простите и микроскопически форми и да Му отдадеш нужното внимание. (33/стр. 173)

В светлината, която възприемаш

Ако ти не виждаш Бога в светлината, която възприемаш чрез очите си, никъде не можеш да Го намериш. Когато възприемаш светлината и чрез нея виждаш красотата на външния свят, ти изпитваш радост и приятност. (33/стр. 39)

Към Него ангелите отправят погледите си

Един ден ще видите какво нещо е Божието Лице, към което ангелите отправят погледите си. Виждали ли сте онова Лице, на което са написани всички велики добродетели? Виждали ли сте онази велика Душа, от която изтича всичкото щастие, всичкото блаженство в света? Ако един ден бихте погледнали на това Лице, вие бихте паднали с лице към земята и бихте казали: „Господи, ние не извършихме Твоята Воля“. Като погледнете на това Лице, у вас ще се създаде един вътрешен импулс и ще кажете: „Господи, ние сега разбрахме какво нещо е да се живее по закона на Любовта!“. Има едно Лице Скрито в света! То е Лицето Божие. (40/стр. 34, 35)

Онова Свещено проявление

…Животът произтича от Любовта. Тя е нещо разумно, велико! Ето защо в живота ние трябва да виждаме онова Свещено проявление на Бога.

(41/стр. 35, 36)

Законът седи в следното

Някои стари верующи със своите стари традиции ще цитират, че Бога никой никога не е видял… Какво се разбира под думите, че Бог никой никога не е видял? Законът седи в следното: Без Любов никой не може да познае Бога, но когато душата ти се изпълни с Любов, ти ще видиш Бога и ще Го познаеш. Това е най-важната мисъл. (41/стр. 243, 244)

Щом имате хляб и вода

Можем ли да видим Бога? Щом имате хляб и вода на трапезата, вие Го виждате вече. Щом дишате свободно и възприемате светлината правилно, вие Го виждате. (42/стр. 271, 272)

Колко велик и благ е Господ

Благодарете, че сте дошли на земята да изпълните Волята Божия и да видите колко велик и благ е Господ. (42/стр. 274)

Ти четеш по Неговото Лице

Какво по-хубаво от това да видиш на Божието Лице изразено доволство или недоволство от тебе? Бог нищо не казва, но ти четеш по Неговото Лице и изправяш живота си. Тогава лицето ти се озарява от Божествената светлина. Това значи да се подмлади човек. (45/стр. 116)

Неговите прояви

Ти започваш да се съмняваш в съществуването на Бога, търсиш Го тук-там и най-после казваш: „Има Бог в света, но никой не Го е виждал. Казано е в Писанието, че никой никога не е виждал Бога“. Това е отвлечен въпрос. Като център на Вселената, никое същество не е видяло Бога, но Неговите прояви всички могат да видят. (45/стр. 311)

Ти имаш вече идеал

Като изучаваш човека, ще дойдеш до понятието ангел, а оттам до понятието Бог образ на Светлина, Любов и Благост. Видиш ли този образ, ти имаш вече идеал, към който се стремиш. (46/стр. 244)

Този, когото си обичал

В лицето на твоя възлюбен трябва да виждаш Господа. Този, когото си обичал, е Господ от Него ще се учиш. (48/стр. 193)

Реалността на живота

Който види Господа, ще просветне. Да видиш Господа, това значи да видиш реалността на живота. Който е видял Господа, той е ликвидирал с недоволството. Ако не си Го видял и се съмняваш в Него, ти живееш в недоволството, ти си беден човек.

(49/стр. 10)

И сега Го вижда

Едно време Бог е говорил на човека. И днес му говори. Едно време човек е виждал Бога. И сега Го вижда. (49/стр. 79)

В Любовта, в Мъдростта и Истината

Христос казва: „Ще Ме видите“. В какво? Ще видим Бога в Любовта, в Мъдростта и Истината. Ще видим Бога в Доброто и в Правото. (24/стр. 210)

Във време на вашите мъчнотии

Христос казва: „Ще Ме видите“. Кога? Във време на вашите мъчнотии, на вашите скърби, на вашите несполуки; във време на вашата Любов, на вашата Мъдрост, на вашата Истина. (24/стр. 212, 213)

В онова, което изпълнявате

Христос казва: „Ще Ме видите“. В какво? В онова, което изпълнявате. (24/стр. 214)

Как Бог се изявява

Като четете живота на Апостолите и Пророците, ще видите по колко различни начини Бог се е изявявал на хората, говорил им е и ги е поучавал. Как ще говори днес на християните? Те ще бъдат свидетели, ще видят как Бог се изявява. (52/стр. 73)

Който се е пробудил

Който се е пробудил и осъзнал, той вижда присъствието на Бога навсякъде. Той вижда Неговото величие и красотата на природата. Той разбира смисъла на живота. Той живее с отворени очи.

(49/стр. 20)

Виждане на други
светове

Няма невидими неща

Ще кажете: Има ли невидим свят? Разбира се. Какво нещо е невидимият свят? Не мислете, че невидимите неща не се виждат. За тези, които виждат, няма невидими неща. Понеже те са в една обстановка по-особена, не всички могат да ги виждат.

(13/стр. 113)

Такива светове не си е представял

Къде е разумният свят? Къде са разумните същества? Около вас. Ако очите на човека се отворят, той ще види около себе си много възвишени същества… Той ще види около себе си такива светове, каквито никога не си е представял. Какво да направим, за да се отворят очите ни? Влезте в живота на Любовта. Любовта отваря очите на човека.

(20/стр. 233)

Дето е светлината

Къде е другият свят? Дето е светлината, там е другият свят. Защо не я виждам? Защото очите ти са замазани. Измий добре очите си и ще видиш светлината. Щом видиш светлината, ще видиш и другия свят. (20/стр. 250)

Велик е духовният свят

Велик е духовният свят, но за него са нужни подготвени хора, които могат да се справят с бързите промени в живота. Например намирате се на физичния свят, осветен от слънцето. Изведнъж светлината се изгубва и вие изпадате в пълен мрак. Ако не се уплашите, след малко ще видите една слаба светлина, която постепенно ще се увеличава. Вие ще започнете да различавате друг свят пред себе си, подобен на физичния, с полета, гори и планини, подобни на тия, които познавате. Навсякъде виждате светлина, по-мека от слънчевата. Това може да продължи две-три минути и след туй дохождате в първоначалното си състояние. (11/стр. 268)

И вие се нуждаете от съответни телескопи

Велика е културата на онзи свят! Малцина могат да видят и разберат тази култура. Както астрономите се нуждаят от телескопи, за да виждат звездите на небето, така и вие се нуждаете от съответни телескопи, за да видите културата, която съществува на онзи свят. За да постигне това, човек трябва да работи усилено върху себе си. (8/стр. 415)

Никой не може да те заведе

Искаме да ни докажат съществуването на онзи свят. Той не се доказва. Никой не може да те заведе на онзи свят. Ако очите ти са отворени, ще знаеш нещо за онзи свят. Ако са затворени, нищо няма да знаеш. (14/стр. 120)

Трябва да живееш в друг един свят

Някои разправят за онзи свят какво видели там. Аз не говоря какво съм видял… Има едно виждане, но трябва да живееш в друг един свят, да имаш отношения с тия разумни същества и да постъпваш разумно. (18/стр. 250)

Сега сте с маски

Казвате: Ама в онзи свят ще има ли виждане? Ще има, братко, ще има. Сега вие не виждате, защото сте с маски; тогава ще бъдете без маски. Този свят сега е бал-маске; не го знаеш отгде е. Не, не, всички тези маски ще се снемат и в онзи свят нещата ще бъдат реални. (18/стр. 372)

Съвременните хора са като затворници

Има методи, чрез които може да се научите как да управлявате тялото си, за да отидете в друг свят да видите какво има там, какъв ред и порядък съществува там. Съвременните хора са като затворници. Те разбират толкова, колкото виждат. Но като ги извадят от затворите, те ще виждат повече. (16/стр. 15)

Праведният човек

Праведният човек в бъдеще ще вижда нещата и в този, и в онзи свят. (2/стр. 321)

Много същества от невидимия свят

Онзи и този свят са едно и също нещо. Достатъчно е да погледнете с окото на ясновидеца да видите колко много същества от невидимия свят ви обикалят. Много от вашите скръбни и радостни състояния се дължат на тях. (29/стр. 364)

И ще се повдигнеш по-нагоре

Има не само една гама на светлината. Има 3 гами на светлината. И може всеки един да направи един опит поне с първата гама на светлината. Вие седнете и се абстрахирайте от всички впечатления, които имате. Ти седиш и мислиш, че си женен. Изхвърли това от ума си. Мислиш, че имаш деца. Изхвърли това из ума си. Гледаш: деца, говеда, мухи, круши, камъни и прочее изхвърли всичко това из ума си. Да остане само идеята за Бога! Да няма нищо, което да те смущава. Концентрирай се и веднага ще забележиш, че нещо ще почне да потъмнява. Външният свят ще стане неприятен. Ще видиш, че е тъмно… И ще се повдигнеш по-нагоре. При това повдигане ще минеш една тъмна зона, много мрачна, и няма да се уплашиш. И нагоре ще видиш червената светлина, не както е тука, на Земята, но друга. И ще почне един нов свят да се образува около тебе. И ще видиш духовния свят. Там хората другояче живеят. Ще видиш, че там всички лица са усмихнати. (27/стр. 202)

Само половината кръг

Мнозина от вас разказвате своята опитност. Например, ако вие разправяте, че сте ходили на онзи свят, другият ще каже: „Мръднала е дъската му“. Онзи, който има очи, не трябва да разправя на слепия за светлината. Онзи свят е отзад. Това, което виждаш отпред, е физическият свят, а пък духовният свят е отзад, т.е. духовният свят е това, което не виждаш. И ако можеш да виждаш и отзад, ти си в духовния свят. Сега представете си цял един кръг. Сега виждаме само половината кръг. (27/стр. 205)

Да привлича ума му

Сега духовният човек трябва да стане по-сериозен. Сериозността не зависи от неговите мускули. Но духовният свят трябва да привлича ума му. Той да вижда красотата на духовния свят. (27/стр. 234)

Ще се оформи в светъл образ

В духовния свят телата се движат с голяма бързина, вследствие на което, ако влезете в този свят, вие ще се намерите в голямо затруднение. Там не съществуват почти никакви посоки. Вие не знаете къде е изток, къде е запад, къде е север или юг. Щом влезете в духовния свят, първото нещо, което ще видите, е една светла топка, която се движи с вихрена бързина. От тази светла топка ще се поляризират две точки, две направления нагоре и надолу. Щом видите тази светла топка, ще имате търпение да дочакате края да видите какво ще стане с нея. Тази топка ще отива все по-нагоре и нагоре, ще се оформи светъл образ, който ще ви се усмихне. Като види, че сте наскърбени, той ще ви каже: „Не се безпокойте, Бог е с вас. Той ще ви помогне и работата ви ще се нареди“. Тази топка е различно голяма, най-много може да стигне големината на слънцето. Като видите тази светлина, вие ще се успокоите и ще се убедите в съществуването на Великата разумност в света, която се грижи за всички същества. (25/стр. 131)

Да развие своята чувствителност

За да може да учи, човек трябва да развие своята чувствителност. Един наш приятел заболял малко, вследствие на което чувствата му се префинили повече и той започнал да вижда неща от невидимия свят, които по-рано не виждал. Като оставал сам в стаята си, той се разговарял със същества от невидимия свят. Като не знаела причината за това нещо, жена му започнала да се безпокои да не е станало нещо с мъжа . Дохожда при мене уплашена, разтревожена, разказва ми цялата работа. Казах да не се безпокои, нищо лошо няма в тази работа. Мъжът е станал доста чувствителен, вследствие на което се съобщава по своето радио с жителите на невидимия свят, както хората на земята се съобщават по радио с всички градове и държави в света. (31/стр. 107, 108)

Тогава да го описват

Мнозина са правели опити да опишат духовния свят, но не са успявали. Те имат само умствена представа за него, а това не е достатъчно, за да го опишат. Трябва да са видели духовния свят, да са го разбрали и тогава да го описват. След това иде умственото виждане, което увеличава светлината на човешкото съзнание, и той започва да вижда и разбира нещата.

(42/стр. 276, 277)

Шестото чувство

Оня, който има добре развито шестото чувство, може да вижда какво става в невидимия свят. Даже и в трета степен да е развито шестото чувство, той пак може да проникне в духовния свят да види колко е красив. (49/стр. 73)

Той е по-реален от видимия

Невидимият свят е видим за мене, той може да бъде видим и за вас. Важно е, че той е по-реален от видимия. Той е разумен, възвишен свят. В него живеят разумни, възвишени същества. (24/стр. 182)

Разнообразието на духовния свят

Значи, ако очите ви са отворени, и на физическия свят да сте, вие пак ще виждате красотата и разнообразието на духовния свят. За духовния свят именно Апостол Павел е казал: „Око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за ония, които Го любят“. Всичко това е скрито в светлината на този свят. (51/стр. 178)

Който е абсолютно чист

Който е абсолютно чист и свет, само той може да види красотата на духовния и на Божествения свят. (51/стр. 178)

Светлина без никакви образи

Който не мине по пътя на чистенето, той сляп ще влезе в духовния свят. Пред него ще се разкрие само една светлина без никакви образи. Духовният свят ще бъде за него такова нещо, каквото представя София, гледана от високите върхове на Витоша.

(51/стр. 178)

Ясновидство

Вътрешното виждане

От вътрешното виждане на човека зависи знанието. Ясновидството го мислят някаква специфичност „Третото око“ го наричат на човека.

(4/стр. 326)

Интуицията

Нещата могат да се доказват и чрез интуицията. Интуицията е особено чувство, чрез което човек схваща нещата непосредствено. С интуицията ти можеш да видиш неща, които ще станат в далечното бъдеще. С интуицията ти можеш да знаеш как ще започнеш и как ще свършиш. (2/стр. 252)

Силната вяра

Не само да вярваш, но от силната вяра произтича ясновидството. Ти, ако имаш силна вяра, можеш да проникнеш в бъдещето, ще знаеш какво ще ти се случи. Ти, ако имаш силна вяра, като тръгнеш на път, ще видиш дали пътят ти е отворен, или не. Ти, ако имаш силна вяра и влизаш в училище, ще знаеш дали ще свършиш, или не. Лягаш, ще знаеш дали ще прекараш добре, или не. Но ако вярата не е толкова силна, то е само като чувство, както като че ли в духовния свят само набарваш нещата, а не можеш да ги видиш. (5/стр. 294)

Едно пространство близо до вас

Ясновидецът вижда какво ще стане след 20 години. Де се вижда това? Разбира се, че не в това пространство около вас, но в друго някакво пространство. Има едно пространство близо до вас, което не е осветено, но ако го осветите, всички можете да виждате. Светлината разкрива и най-тъмните области в света. Светът е широк, необятен, той обхваща цялото пространство. (10/стр. 38)

Да познаваш тайните науки

Че си познавал линиите на ръцете, това не значи, че си окултист. Две-три линии на ръцете всеки може да познава. Да бъдеш окултист, да познаваш тайните науки, това значи, като видиш един човек, да му кажеш: Ти ще се ожениш след една година през месец май. Жена ти ще бъде красива, напета. Ще ти се родят 34 деца, които ще бъдат лоши, ще те изпъдят от къщата ти. Ама аз не вярвам в това. Не искам да вярваш. Ти сам ще го изпиташ. И като го изпиташ, тогава ще разбереш какво нещо е окултна наука. Ако всичко се сбъдне така, както съм го предсказал, окултист съм. Не се ли сбъдне, никакъв окултист не съм. (2/стр. 423)

Прониква в миналата и бъдещата култури

Наука е нужна на човека, но такава, която да обхваща миналото, настоящето и бъдещето. Който има тази наука, той гледа на нещата с отворени очи. Той прониква в миналата и бъдещата култури на човечеството… Той вижда плана, по който се разрешават всички бъдещи въпроси, както и тия на настоящето. (19/стр. 49)

Едно вътрешно прозрение

Казвам: Има едно вътрешно прозрение в душата, когато човек става ясновидец той вижда къде е Слънцето, той всякога вижда Слънцето, няма залез за него. Той знае какво ще бъде неговото бъдеще, знае какво е било миналото, знае настоящето. Той вижда нещата, както са и не се плаши от тях никак. (13/стр. 133)

Имаме две Слънца

Имаме две Слънца: освен това Слънце, което виждаме, имаме и друго Слънце, още по-светло, но за което човек е още сляп, не може да го види. И ако станете един ден ясновидец, вие ще виждате на небето две Слънца. И следователно вие приемате енергиите на Слънцето, което е отражение на онова истинското Слънце. Другото Слънце е разумно. То говори. (5/стр. 67)

Една отдалечена реалност

Онези, които са ясновидци, виждат, че небето се отваря. Всеки от вас може да има такава една опитност. Гледаш, пред тебе се отваря една картина: виждаш планински върхове, полета, обрасли със зеленина, чисти пътища. Това нещо го няма никъде на Земята, а ти го виждаш. Ще кажете, че това е някаква илюзия. Да, но илюзията, миражът е отражение на някаква реалност. Тъй щото това, което вие наричате мираж, не е нищо друго освен една отдалечена реалност. Щом виждаш тия неща, това показва, че има някаква реалност. Без реалност никакво отражение не може да съществува. (2/стр. 609)

Окултната наука не е толкова лека

Та казвам: Вие, които се занимавате с окултната наука, трябва да знаете, че тя не е толкова лека. Не е достатъчно само да имате детинска вяра. Трябва да имате поне в слаба степен развито ясновидство, да знаете как и отде идат добрите и лошите течения в природата. (22/31: стр. 128, 129)

С окото на ясновидеца

Ако разглеждате човека с окото на ясновидеца, ще забележите, че отляво го заобикалят и следват опашати, рогати същества. Отдясно пък го обикалят и следват светли, възвишени същества. Значи, от лявата му страна е адът, а от дясната раят. Тъй щото, ако погледнете от лявата му страна, не се отвращавайте от него, нито се страхувайте, нито го съдете. Той трябва да възпитава тия същества, да ги учи. Той трябва разумно да се разговаря с тях, да ги назидава и напътва в правия път.

(25/стр. 260)

Човек представя следната картина

Ако погледнете на човека с окото на ясновидеца, той представя следната картина: в средата е човекът, а от него излизат множество нишки, които го държат вързан. Тези нишки са като лъчи на Слънцето. Задачата му, като ученик в Школата, се заключава в това постепенно да къса тия нишки една след друга. Като скъса и последната нишка, той е съвършено свободен, може да разполага с живота си, както намира за добре. Докато е свързан с тия нишки, човек постоянно се усеща спънат: иска да мисли, не може; иска да чувства, не може; иска свободно да прояви волята си, пак не може. (21/стр. 150, 151)

Всяко нещо има смисъл

От Божествено гледище всички неща имат смисъл. Който не гледа така на нещата, той казва: „Защо съм дошъл на Земята да нося обидите на хората? Защо съм влязъл в тази Школа, ако не мога да се освободя от обидите и страданията?“… Ако гледате на нещата с окото на ясновидеца, ще разберете, че всяко нещо има смисъл; в далечното бъдеще макар то ще принесе известна полза. (25/стр. 301, 302)

Имаме всичко 49 чувства

Интуицията е по-висша от мисълта. На земята има да се развият още чувства, интуицията; а 7-то чувство е Божествено на Духа. И тогава ще преминем в другия свят. Ясновидството е 6-то чувство то е зрението на астралното поле. Предчувствието е астрално пипане. Зрение има и в умственото поле, причинното поле. Имаме по 7 чувства за всеки от 7-те свята, или всичко 49 чувства. (30/стр. 114)

Центърът на интуицията,
на ясновидството и на Духа

Ъгълът на светлината в окото на ясновидеца е обърнат нагоре.

Центърът на интуицията е всред и над челото. Центърът на ясновидството е отстрани и над челото. Центърът на Духа е между веждите. (30/стр. 114)

Като станете ясновидци

Като станете ясновидци, ще се прехвърлите в една епоха, когато сте живели някога в Египет или другаде, гдето ще видите сцени от вашия живот, ще разберете каква роля сте играли и (ще) кажете: „Слава Богу, сега разбрах каква съм била!“. Затова, като станете ясновидци, като се повдигнете, това положение ще ви стане ясно, приятно. (30/стр. 85)

Нямате право да говорите

Станете всички ясновидци. Бих желал да видите какво аз правя. Но така, както сте слепи, нямате право да говорите. Като станете ясновидци, можете да говорите, както си искате. (5/стр. 71)

Ясновидецът не се съмнява в никого

Ако искате да не се съмнявате, станете ясновидци. Ясновидецът не се съмнява в никого, нито подозира. Той от дома си още вижда как постъпва даден човек и знае, за пример, дали обича да краде. Тъй щото той не съди човека само по подозрение.

(19/стр. 81)

Проникват във вашата душа

Много от сегашните хора имат очи, но не виждат. Обаче срещате слепи хора без очи, които с едно докосване до вас проникват във вашата душа и прозират във вашия минал живот. Те са по-добри ясновидци от тия, които имат очи. (11/стр. 85)

От Божествен поглед

Ако сте ясновидци, вие ще видите такива страшни работи, ще можете да четете човешките мисли, ще има такива дандании, спорове, ще се хванете за косите, ще бягате, ще идете в гората. Ако видите какво мисли син ви, дъщеря ви за вас, приятелите ви ще благодарите на Бога, че не сте ясновидци. Но зад тази тъмнота седи една светла страна, туй е привидно само така. Човек, който е станал ясновидец от Божествен поглед, той трябва да излезе извън рамките на земята, да види онези светли души, да каже: „Това е човекът“. Всеки от вас познава, че има светли души. Туй, което ние наричаме съвест у човека, това са светли души, които знаят работата и казват: „Не прави това, ще спънеш своето развитие“.

(13/стр. 232)

Отразен в самия човек

Ако рибите, птиците и млекопитаещите изчезнат преждевременно от Земята, развитието на човека моментално ще се преустанови. Ако разгледате човека с окото на ясновидеца, ще видите в него всички видове животни и растения, всички реки, морета и океани, всички гори и планини. Изобщо външният свят е отразен в самия човек, но в миниатюр. Затова именно наричат човека малка вселена, или микрокосмос. Така трябва да гледате на себе си, ако искате да се самовъзпитавате. (25/стр. 76)

Явление от четириизмерния свят

Ако с окото на ясновидеца наблюдавате едно просто явление от невидимия свят, т.е. от четириизмерния свят, ще забележите, че материята се движи с вихрена бързина и всевъзможни цветове. Атомите и йоните, от които е съставена материята, се движат непрестанно във вид на малки светли точици в конусовидна форма… Колкото повече движението се усилва, толкова повече материята се събира на едно място и пред вас се оформя образ, подобен на ангел или някое светло същество. Докато движението не е много силно, вие виждате очите, ушите, устата, усмивката на това същество. Колкото повече движението се усилва, това същество започва постепенно да се губи, докато съвсем изчезне. (25/стр. 130, 131)

Изпуща светлина навън

Когато вдигнем ръката си нагоре и я отворим, едновременно с това и Мъдростта в нас се разтваря и изпуща светлина навън. Ясновидецът вижда тази светлина и голяма радост изпитва. (31/стр. 132)

Както се преплитат дърветата

Съвременните хора… казват: „Духове не съществуват“. Духове не съществуват, но съзнания съществуват. Ако влезете в духовния свят, ще видите, че съзнанията на хората от физическия и духовния свят са така преплетени, както се преплитат дърветата на физическия свят. Ако тия съзнания са хармонично преплетени, хората живеят добре; ако съзнанията не са хармонично преплетени, хората не живеят добре. (31/стр. 165, 166)

Те са само трима

Много хора днес се греят на огън от дърва и казват: „Приятна е тази топлина!“. Какво вижда обикновеният човек в огъня и какво ясновидецът? Малко ясновидци има днес в света. Според мене те са само трима: две жени и един мъж. Мнозина си въобразяват, че са ясновидци, но те сами се заблуждават. Това са ясновидци, които със своето ясновидство се натъкват на големи противоречия. (32/стр. 37)

Ще забележите светло сияние

Чистият човек създава около себе си приятна, здравословна атмосфера, която привлича хората. Нечистият няма такава аура и отблъсва окръжаващите. Благоприятната атмосфера се дължи понякога на чистотата на мислите, понякога на чистотата на чувствата. Затова, ако погледнете човека с окото на ясновидеца, ще забележите около главата му светло сияние или ще усетите приятна, мека топлина около него. (33/стр. 329)

„Дъщеря ти е тук“

В една английска църква се случило следното: на един богат англичанин умира дъщеря му. След време той слуша речта на един английски проповедник, който говори в църквата, че на небето хората живеят добре. Бащата се обръща към него и му казва: „Дъщеря ми умря преди две седмици; моля, кажете ми какво е положението там!“. Проповедникът отговаря: „Не зная, само Господ знае какво е положението там“. Тогава става един от слушателите, ясновидец, и обяснява: „Дъщеря Ви не е на небето, а е тук“. После подробно описва каква е тя… (43/стр. 28)

Светлина на астралния свят

Много ясновидци виждат светлина около себе си, около хората и разните предмети. Това още не е истинската светлина. Тази светлина е физическа, светлина на астралния свят, отдето се вижда, че всеки свят има, също както и земята, няколко подразделения. Тази светлина се различава от духовната, която е жива светлина, неизменна и непреривна в своите трептения. Духовната светлина няма сенки. Тя прониква цялото пространство и всичко осветява. Пред нея няма нищо скрито-покрито. (44/стр. 33)

Праведните хора са малко

Праведните, добрите хора на земята са малко. Ако погледнете с окото на ясновидеца, ще видите каква малка част от хората светят, т.е. изпущат светлина. По-голямата част от хората на земята са грешници. (44/стр. 59)

Друг е въпросът

И тъй, същината на човека е неуязвима, за никого невидима. Не можеш да кажеш, че човек е тук или там. Как, не виждам ли човека? Какво виждаш? Виждам, че човек стои пред мене. Днес го виждаш, но утре замине занякъде. Къде отиде? Друг е въпросът, ако виждаш надалеч и наблизо, през разстояние, както ясновидецът вижда. Дали е на другия край на земята, или на небето, ти пак ще го виждаш. (48/стр. 186)

Човек има и други тела

Ако разглеждате човека с окото на ясновидеца, т.е. на оня, в когото шестото чувство е развито, виждате, че освен физично тяло, като външна дреха, човек има и други тела, едно от друго по-фини, от по-рядка материя. Същественото в човека е неговото Божествено тяло. (49/стр. 74)

Целите растително и животинско царства

Горите, които виждате вън от себе си, съществуват и в човека, в неговия организъм; ако имахте очите на ясновидеца, щяхте да видите в човека целите растително и животинско царства, които виждате и вън от него; следователно, когато се изсичат горите в природата, това се отразява и на горите в човека. (50/стр. 522)

Пукнатини, от които изтича енергията

Ако бихме разгледали с окото на един ясновидец у един неврастеник нервите, артериите, ще видим на много места пукнатини, от които изтича енергията. (23/стр. 1)

Да не злоупотребяваш

Например какво ще кажете, ако трябва да печелите със знанието си като виден гадател, който чете по чертите на лицето и ръцете? Ето една съблазън. Изкуство е да не злоупотребяваш с това знание. Срещаш един богат човек и виждаш, че дъщеря му ще заболее от тежка болест и ще умре. Понеже владееш изкуството да лекуваш, можеш да помогнеш, срещу което ще бъдеш добре възнаграден. Трябва ли да приложиш изкуството си за печалба? Ако бащата доброволно те възнагради, това е друг въпрос. Но ти не трябва да носиш в съзнанието си мисълта за печалба. (24/стр. 143, 144)

Малки пламъчета, които блещукат

Ако погледнете на всички живи същества на земята с окото на ясновидеца, няма да видите никакви форми. Те се изявяват във вид на малки пламъчета, които блещукат и светят с по-малка или по-голяма светлина. Даже и човека няма да видите в неговата форма, но като всички останали същества във вид на светлина, която блещука като малки фойерверки. Зад тези форми е скрита същината на нещата. (24/стр. 174)

За разумните хора

За грешните никакво ясновидство не съществува. Обаче за разумните хора съществуват ясновидци. Какво невъзможно има в това, че някой човек вижда ясно? Че си ясновидец, това показва, че виждаш ясно. (24/стр. 179)

Вие сте антени

Днес проповядвам не само за вас, но за всички, които ме слушат. Като казвам, че и други ме слушат, аз разбирам следното: вие сте антени и ако погледнете с окото на ясновидеца, ще видите, че сте свързани с много същества от невидимия свят, които ме слушат чрез вас. Ако вие не ме разберете, те ще ме разберат. (24/стр. 195)

В четвъртата степен на съзнание

Първо човек минава през три степени на съзнанието, които са степени на илюзии. През тези три степени човек може да се поддаде на хипноза, да направи всичко, каквото другите му заповядват…Обаче влезе ли в четвъртата степен на съзнание, хипнотизираният става независим. Докато човешкото съзнание се намира в първите три степени, може да му се влияе. Влезе ли в четвъртата степен на съзнание, хипнотизираният се освобождава от влиянието на хипнотизатора и той сам за себе си става ясновидец. Тогава вие можете да накарате този човек да отиде в Лондон, в Ню Йорк да провери какво става там. Той може да види какво се върши по Атлантическия океан, колко парахода пътуват, какво става там и т.н. Когато някой човек живее в четвъртата степен на съзнание, той може да предсказва много неща, може да определя диагнозата на болните и да им препоръчва начини на лекуване. Щом излезе от това съзнание, той се проявява като обикновен човек. (51/стр. 51, 52)

Наука е това!

За пример, има възможност всеки човек да стане ясновидец, но колцина досега са станали ясновидци? Който от вас е ясновидец, нека прочете от мястото си какво е написано на някой лист, поставен на известно разстояние. Всички ще слушате с приятност какво се чете. Някои ще се чудят как става тази работа, че от толкова далечно разстояние може да се чете. Наука е това! (52/стр. 157)

Трябва да бъде мъдрец

…Казвате: „Той е ясновидец“. Е, хубаво, какво има в ясновидството, което може да го подигне? Ясновидството е само въведение. Този, който е ясновидец, трябва да бъде мъдрец, да употреби на място своето ясновидство. Ако той може да употреби туй ясновидство само за зло, какво преимущество има в него? Следователно дарбите имат смисъл само в една душа, която е съвършена. (40/стр. 63)

Тайновиждане

В центъра на всяко нещо

Вие ще имате идея за Бога само чрез едновременното виждане и съзнаване. Дето и да погледнете в света, в центъра на всяко нещо ще видите Бога, а около Него, наредени в кръгове, всички разумни същества, по-близо или по-далеч, според степента на своето развитие. (3/стр. 79)

Божественият свят

А пък ако разбирате Божествения свят, ще имате една отлична, светла мисъл, която постоянно ще носи щастие във вас. Щастието произтича от това, че виждаш един свят, който е така уреден, че всичко, каквото искаш, може да го постигнеш там. Божественият свят е, който носи щастие, понеже всичко, каквото искаш, се намира в този свят. (5/стр. 147)

Не сте помисляли!

Когато вие се новородите и видите Царството Божие, когато погледнете към Небето нагоре, вие ще видите онези светли лица, онези интелигентни сили пред вас. Вие ще видите такава култура, каквато не сте помисляли! Тогава вие ще бъдете в положението на Апостол Павла и ще кажете: „Видях и чух неща, които не съм мислил, нито сънувал“. Туй е, което Бог е приготвил и което вие може да видите.

(18/стр. 492)

Живият човек

Живият човек… вижда своите бъдещи радости, с хиляди години какви ще бъдат. Този човек прониква във Вселената, гледа онези светове създадени. Неговият ум има да разкрие какъв ли не хубав живот. (4/стр. 332)

Невидимият свят е много красив

В един разказ се разказва как един ученик помолил Учителя си да му покаже рая. Това било в християнските времена. Учителят му го изважда из тялото и го развежда из пространството да му покаже рая. Като го оставил да гледа, той чакал дълго време да се върне. Цели двеста и петдесет години го чакал. Когато Учителят му казал, че е време вече да се върне, той казал: „Чакай де, какво искаш, аз още не съм зърнал нищо“. Той мисли, че още нищо не е видял, а се изминали цели двеста и петдесет години. Казвам: Невидимият свят е много красив. Но и този живот може да бъде така красив. Ти можеш на всяка стъпка да срещаш хора, които да ти помагат, да разкрият целия свят пред тебе да видиш всички възможности и условия. ( 4/стр. 365, 366)

В приказките от „Хиляда и една нощ“

Ако искаш да научиш езика на природата, ще се влюбиш в природата. Само така можеш да научиш нейния език… Казвате: „Какво ще се види в природата?“. Вие още не сте видели онази красота, онова величие, което тя е скрила от човешките очи. Какви ли не инструменти, пиана крие тя в себе си! Какви ли не картини, какво художество крие в себе си. Като влезеш в природата, ти като че се намираш в приказките от „Хиляда и една нощ“. Никой няма да ви вярва на това, което виждате. (2/стр. 222)

Любовта дава възможност

Любовта е онова, което дава възможност на човешкия дух да се прояви, да видим всичката хубост и красота, които съществуват в природата… В природата има и една хубава страна, която, ако човек я види, тя надминава и онова, което се казва в „Хиляда и една нощ“. Апостол Павел, който има едно такова прозрение за тази природа, казва, че бил пренесен да види природата такава, каквато е. Той казва: „Нито око е видяло, нито ухо е чуло това, което Бог е приготвил в природата заради нас“. (4/стр. 328, 329)

Още две земи има

Ама аз като говоря за земята, още две земи има. Вие една микроскопическа част виждате от физическата земя, а пък за другите земи имате такива някой път прозрения вътрешни. Земята какво нещо е в умствено отношение или какво нещо е земята в духовно отношение? Тя е грамадна; велика е земята в духовно отношение. Когато Христос се възнасяше, накъде отиде? Той отиде нагоре, в духовната земя да живее. (2/стр. 515)

Онези, които управляват земята

Но ти ще влезеш в един свят, ще видиш една стълба от същества над тебе, които се отличават със своето знание, със своята сила и със своята доброта. Ако станете като малките деца, ще видите, че земята не е такава, каквато сте я виждали. Вие нито сте видели още цялата земя. Като станете като малките деца, вие ще обгръщате цялата земя, ще я виждате отвсякъде и ще виждате онези, които управляват земята. (2/стр. 17)

Като влезете в онзи свят

Ако сега ви се отворят очите да видите всичко, каквото има в този салон, някои щяха да си вземат шапките и вън, да ги няма. Други щяха да се възхищават. Като влезете в онзи свят, ще видите онази връзка, която съществува между хората, каква връзка са образували, как хората едни други си помагат. Ще видите, че в този свят, в който живеете, е пътят, по който благословенията идат за вас. (4/стр. 426)

Словото в невидимия мир

От Разума, от Първоначалното, от Божественото е излязло Словото, разумното, т.е. обвивката на нещата, която е приела първия образ, за да направи Словото видимо и чуто. Защото Словото в невидимия мир и се вижда, и се слуша. (22/5: стр. 32)

Дванадесет отворени врати

Кога се радва човек? Човек се радва, когато придобива знание, любов и сила… Като погледне на небето, осеяно с безброй звезди, той пак се радва. И най-после, като си помисли само за онзи живот, в който вижда не само една, но дванадесет отворени врати за Царството Божие, той пак се радва.

(31/стр. 67)

Небето се отваря

В известни времена, в известни дни през годината Учителят на Бялото Братство космически слиза вътре в Природата. Това са моменти, за които казват, че Небето се отваря и се явяват различни видения. Във всяка една епоха има времена, когато Учителят слиза и ако вие ги знаете, ще видите Великото в Природата. (43/стр. 69)

Онази безкрайна лента на Битието

Много от религиозните хора се стремят към видения, искат да видят нещо… Привилегия за човека е да види онази безкрайна лента на Битието, която датира от създаването му до днес. Това е достъпно само за високо напредналите ученици. (47/стр. 78)

Библейското виждане

Мойсей искаше да види Бога

Мойсей искаше да види Бога в Неговата Слава. Казва му Бог: „Може да Ме видиш, но… ще видиш много малко“. Тогава провъзгласи, че Бог е благоутробен и милостив. Казва: „Много малка част видях от Неговата дреха“. Ние в Любовта ще видим само дрехата на Бога, с която Той е облечен. (5/стр. 273)

Видя гърба, а не лицето Му

„Само чистият по сърце може да види Бога.“ Мойсей, който беше чист и свет човек, само един път видя Бога, и то гърба, а не лицето Му. Животът ви ще се преобрази, ако видите само една частица от Бога. За да видите поне частица от дрехата Му, вие трябва да се освободите от своите отрицателни прояви: злоба, завист, омраза, гняв и др. (8/стр. 271)

Една изключителна опитност

Един от видните еврейски Пророци, можем да кажем, един от най-гениалните, разправя една от своите опитности. Това е една изключителна опитност, не всички могат да я преживеят… Преживяването на този Пророк седи в това, че той се намира в едно изключително положение. Вижда неща, които не е виждал дотогава, и в него се заражда едно отчаяние. Той казва: „Видях Бога“… Казва: „Понеже видях Господа в Неговата Слава и понеже съм грешен човек, ще ме сполети нещо, някаква смърт“. И тогава един от седящите духове, от тъй наречените серафими, духове на Любовта, взима един въглен от олтара, допира го до устата му и казва: „Греховете сега ще ти се очистят“… Туй е едно особено допиране. Свещеният огън се допира по особен начин.

(18/стр. 334)

Пророкът отворил очите на слугата

В еврейската история се разправя за един от еврейските Пророци как бил нападнат от войските на царя по това време, защото той откривал плановете на царя. Царят изпратил войските си да обсадят града. Тогава слугата на Пророка казал: „Целият град е обсаден“. „Няма нищо казал Пророкът. Онези, които са с нас, са повече от онези, които са против нас.“ Пророкът отворил очите на слугата и той видял много войници, много конници със своите оръжия, скрити навсякъде из горите. Тогава Пророкът ослепил всички войници на царя и ги праща при техния господар. (2/стр. 366)

Горящата къпина

Един ден, ако вашите очи се отворят, вие ще видите, както Мойсей видя, горящата къпина. Мойсей трябваше 80 години да работи, за да види къпината, която гори, да види, че има нещо, което гори и не изгаря. То е същественото. Мнозина, като дойдат до Космическото състояние, винаги виждат дърветата да горят… Радвайте се! Едно ново съзнание, едно ново разбиране се е пробудило във вас. Че всичко в света е животворен огън, в който човешката душа се намира. (2/стр. 665)

Видя Го и ослепя

Този Космическият Човек не е дошъл още, защото очите ви не са приготвени да Го видите. Апостол Павел Го видя и ослепя. Онзи, Който му проговори, каза: „Савле, защо Ме гониш? Какъв е поводът“. Той казва: „Кой си Ти, Господи?“. „Стани казва сега и ще ти покажа Аз кой съм.“ (4/стр. 409)

Излязъл вън от тялото си

Апостол Павел казва, че е излязъл веднъж от тялото си и не знае дали е бил вън от тялото си, или е бил в тялото си. Аз казвам, че това, което той описва, той го е опитал извън тялото си. Той е излязъл извън това тяло, с духовното тяло е влязъл в духовния свят. И видял неща, които с човешки език не могат да се изкажат… Излязъл Павел, намерил онзи ключ, отворил вратата, излязъл вън от тялото си, ходил, видял и се върнал в тялото си. И пише в своето Послание, и казва: „Видях нещо, но не зная в тялото ли бях, или вън от тялото!“. И всички го цитират. И какво е видял? Каквото е видял, не може да се изкаже. И каквото е чул, не може да го изкаже. И казва: „Нито око е видяло, нито ухо е чуло това, което Бог е приготвил за ония, които Го любят“. Един красив свят е той. Но човек трябва да се приспособи сега постепенно за високите трептения… (5/стр. 97)

Имали са духовно съприкосновение

Какво подразбира Апостол Павел под думата „Апостол“? Апостоли са били всички ония, които са имали прямо съобщение с Христа. Апостолите са имали видимо съприкосновение с Христа на земята, а Пророците са имали духовно съприкосновение. Те виждат по духовен начин, духовно се съобщават с невидимия свят. (22/10: стр. 10, 11)

Не разбра символа

Духът спусна от небето плащаница, пълна с различни животни, и каза на Петра: „Вземи и яж!“. Той отговори: „Господи, не съм ял нищо нечисто, не мога да ям и сега“. Това, което Бог е осветил, е чисто. Апостол Павел не разбра символа, който беше скрит в това видение. (26/стр. 301)

„Никому не съобщавайте“

…Ще образува около себе си аура от светли, нежни цветове. Такава е душата на всеки съвършен…

„И преобрази се пред тях: лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината. Явиха им се Мойсей и Илия, които разговаряха с Него. Допря се до тях Христос и рече им: Станете, не бойте се! Никому не съобщавайте за това видение, докле Син Человечески не възкръсне от мъртвите.“ (37/стр. 337)

Малцина са устояли

Не казвам, че никой не е виждал ангел. Мнозина са виждали ангели, но малцина са устояли пред техния поглед. Когато Първосвещеникът Захарий видя ангел, който му каза, че ще му се роди син, той не повярва. За неверието си онемя. След това Захарий искаше да каже, че имал видение, но не можеше да говори. (49/стр. 79)

Качиха го на Третото небе

Любовта може да се представи в две живи картини, за които може само да се каже: „Ела, виж!“ така постъпиха и с Павел: качиха го на Третото небе и казаха: „Гледай и каквото видиш, то е за тебе. А за онези, които не могат да видят, ти ще пишеш“.

(50/стр. 528)

Очакваха цели три хиляди години

Казваш, че си видял нещо. Какво видя? Един ангел. То може да е субективно виждане. Аз вярвам в субективните неща. Те са за разумните хора. Ето, овчарите видяха звездата при раждането на Христа, но други не я видяха. Само мъдреците, които очакваха идването на Христа цели три хиляди години, видяха тази звезда. Ирод не видя звездата. Ако беше я видял, по нея щеше да намери Христа.

(24/стр. 69)

Разбра, че това е Свято място

Когато Яков напущаше отечеството си, къде отиде? Като пътуваше, той заспа на пътя и видя сън: една стълба, единият край на която опираше на земята, а другият стигаше до небето. Ангели слизаха и възлизаха по нея. Яков разбра, че това е Свято, Божие място, и обеща, че ако Бог му даде това, което иска, ще посвети живота си на Него да Му служи. (24/стр. 189)

Какъвто беше между ангелите

Когато Христос се качи на планината, учениците Му Го видяха такъв, какъвто беше между ангелите. Има случаи, макар и редки, в живота на човека, когато лицето му светне и хората го виждат такъв, какъвто обикновено не е. Човек не може постоянно да свети. Той може да свети само тогава, когато се качва на високи планини, на каквато Христос се качи. (51/стр. 156)

„Обърни се и виж“

Един Пророк като Илия и той се поколеба в своята вяра. Като се намери в трудно положение, той се обърна към Господа: „Господи, защо си ме оставил сам? Аз мислех, че ще мога да помогна на израилския народ, а видях, че нищо не направих“. И му се отговори: „Обърни се и виж, че като тебе такива има в Израил още седем хиляди, които те подкрепват“. Илия, който беше виден Пророк, който виждаше нещата, не знаеше това. (52/стр. 109, 110)

Много са начините

Много са начините за придобиване на истинското знание. При Аврама, за пример, дойдоха трима ангели в будния му живот, на физическия свят, и се разговаряха с него, поучаваха го. Пророците пък имаха видения. (52/стр. 72)

Виждането
на посветените и на
напредналите същества

Само Адептите и Светиите го виждат

Сега изгрява новото Слънце. Значи, в света съществуват две Слънца: едното Слънце е физическото, което всички виждаме сутрин да изгрява, а вечер да залязва; другото Слънце е духовното, което виждат само Адептите и Светиите. Те се обръщат към него с думите: „О, Слънце на нашия живот!“. Това Слънце именно е същинското, което всички хора не виждат, понеже нямат съответен орган, с който могат да го виждат. (17/стр. 108)

Те имат Вечен ден

…Хората виждат частично; като залезе това Слънце, има едно Божествено Слънце, което никога не залязва. Онези Великите Посветени имат нещо, което е повече. Те имат Вечен ден. Има Адепти, за които Слънцето не залязва тях наричаме Адепти. Човек, за когото Слънцето залязва, не е Адепт, не е Светия. Първостепенните Светии виждат Слънцето навсякъде. Ако вечерно време Слънцето за вас залязва, вие не сте Светии; ако Слънцето не залязва, Светии сте. Някой казва: „Светия, напреднал е“. Щом Слънцето залязва за тебе, обикновен светия си. Светиите всякога виждат Слънцето, за тях материята е прозрачна. (4/стр. 422)

Вижда Земята отвсякъде

Светията не вижда тъй Земята. Светията вижда Земята отвсякъде. За него Земята е кълбо, гледа я отвсякъде. Той е извън Земята. А пък обикновеният човек седи на Земята отгоре и я вижда като плоскост. Щом виждаш Земята като плоскост, ти си обикновен човек. Щом виждаш Земята извън себе си, ти си Светия. (4/стр. 422)

То е в обхвата на техния ум

Ако ти можеш да видиш Слънцето такова, каквото е, ти минаваш за Учител. Учителите виждат Слънцето, каквото е. Светиите виждат Земята, каквато е. Учителите виждат Слънцето, каквото е; може да го изследват, то е в обхвата на техния ум. Тогава може да имаш ясна представа в ума, няма да ти бъде мъчно да идеш на Слънцето и да се върнеш.

(4/стр. 422)

Като една малка топка

Има хора, които с погледа си обгръщат цялата Земя. Те могат да я виждат отвсякъде. С погледа си те я обхващат, както детето хваща една топка в ръката си. За тях Земята е като една малка топка. Къде са тия хора? Не искам да ви кажа, сами трябва да ги намерите. Като се върти Земята, те я виждат как е населена. Те виждат всичко и чуват всичко. Земята се върти пред тях и те насочват погледа си навсякъде, вследствие на което всичко виждат и чуват, знаят всички езици. (2/стр. 601)

Идва една велика вълна

Аз ви говоря за Любовта като сила. Тя идва в света и ние я познаваме, ние я виждаме отдалеч с нашите телескопи. Вънка от нашата Вселена идва една велика вълна и тя върви с една грамадна бързина. Тя ще залее целия свят и всички онези, които се противопоставят, тя ще ги задигне и завлече със себе си. (18/стр. 389)

Всичките последствия

Светията разбира последствията на онова, което говори, а вие не разбирате последствията, вие говорите лесно. Но за последствията след 100 години ще разберете какви са лошите последствия. Светията вижда тази работа, той вижда всичките последствия. (5/стр. 20)

Съзнанието на ангелите

Съзнанието на ангелите е идейно… Те нямат нужда да се оглеждат, понеже и без огледало се виждат. Един ангел може да се огледа сам в себе си, а вие не можете сами да видите лицето си… Човек чрез отражение познава, че образът е негов, а ангелът идейно може да се види много хубаво и без огледало… Има някои хора, които виждат вътрешно своя образ. (22/5: стр. 8, 9)

Хората на бъдещето

Бъдещите хора пък ще разполагат с още по-голяма светлина от сегашните, докато дойде ден, в който няма да има скрито-покрито. Хората на бъдещето няма да вършат престъпления. Защо? Преди да извършат престъплението, ще дойдат при тях добри хора, които ще виждат мисълта им и ще кажат: „Това, което сте намислили да правите, не е добро. Трябва да се откажете от мисълта, която храните, защото ще носите нейните тежки последствия“.

(31/стр. 213)

Великият Учител ги различава

Казва ви се, че някои мисли и чувства не са ваши, дошли са от вън някъде, но можете ли да ги различите от вашите? Обаче Великият Учител ги различава. Достатъчно е да ви види, за да познае веднага кои мисли и желания са ваши и кои чужди. (48/стр. 130)

Вътрешната страна остава и за тях скрита

…И ангелите познаваш отчасти. Даже видни Адепти, които са прониквали в ангелския свят, не могат да кажат какво всъщност е ангелът. Те виждат обикновени работи от ангелския свят, но вътрешната страна на този свят остава и за тях скрита.

(48/стр. 261)

Всички да минат през тебе

Искаш да станеш Светия. Как ще станеш такъв? За да станеш Светия, трябва да оставиш всички да минат през тебе да видиш какво правят те. Затова се казва за Христа, че понесъл греховете на цялото човечество. (24/стр. 191)

Който живее в Космическото съзнание

Който живее в Космическото съзнание, той никога не се съмнява; той вижда нещата, каквито са, в истинското им положение. Ако в дома на такъв човек дойде някой апаш и задигне парите му, той вижда това и знае де ще ги скрие. Не само туй, но той знае кога ще дойде този апаш в дома му. Като види, че се готви да отваря касата, той тихо приближава до него, потупва го по рамото и го пита:
Колко пари искаш? Еди-колко. Той сам изважда от касата си пари и му дава. (51/стр. 47, 48)

Виждането на Учителя

Във всичко виждам Бога

Аз търся само Едного в света. Във всички хора търся Бога нищо повече. Ако срещна един грешник, в него аз търся Бога. Като видя богатия, сиромаха, животното, водата, растенията, камъка, въздуха във всичко търся и виждам Бога. И мечката като срещна, тя престава да бъде за мене мечка. Мечката е мечка, докато не съм видял Бога в нея. Щом видя Бога в мечката, тя ми става мила и приятна.

(2/стр. 404)

Каква интелигентност работи

От туй, което виждам, аз се спирам пред едно дърво с благоговение, виждам каква разумност, каква интелигентност работи… Тия дървета с любов вече ми дават. Като ям, с всяка череша, която изяждам, влиза живот. Виждам какво голямо самоотричане, каква голяма жертва правят. (2/стр. 506, 507)

Аз съм видял хора с хиляди връзки

Въпросът е сега да се образува една Божествена връзка, нова връзка. Аз съзнавам, че стари връзки има доста. Аз съм видял хора с хиляди връзки и ако бихте ги погледнали, както аз съм виждал по някой път! Няколко пъти аз съм виждал и не искам да гледам втори път… Като погледнах един човек, го видях тъй с милиони нишки, нишки тънки, фини нишки, и с микроскоп се виждат, все вързан. Навсякъде овързан той за земята. И някой път рече да се мръдне, но не може да се дигне никак. Не може да се освободи. Малки нишки са те, но милиони нишки. Всичко овързано от главата му, краката му, ръцете му. Добре свързан е той. И като речеш да идеш към Небето, всичките нишки трябва да скъсаш. Речеш нанякъде, но поопъне те, заболи те, не искаш да я скъсаш. Ако речеш да я скъсаш, известна болка се яви. Всяка една болка е помръдване на една нишка. (1/стр. 502, 503)

Аз имам особен метод

Казват, че хората имали слаба нервна система. Нервната система се разклаща от противоположните сили в природата, които аз наричам „тъмните сили“. Изобщо, като погледна един болен човек не като ясновидец, аз имам особен метод виждам едно тъмно течение, което оставя отпечатък и в самия организъм… Дойде ли човек в това състояние, той трябва да спре, да пречупи тази присадка и на мястото веднага ще се яви онова естествено състояние на разбиране. (18/стр. 509, 510)

Много неща зная

Много неща знаеш. Да, много неща зная. Аз зная какво има на слънцето, на луната, на звездите, на онзи свят. Всичко това виждам. Чудно как го виждаш! Такъв обширен свят, как го виждаш?
Когато отивам на слънцето, аз се движа с бързина, по-голяма от тази на светлината. За една минута съм на слънцето. Когато отивам до най-отдалечената звезда от нас, отивам за десет минути отиване и връщане. (16/стр. 105)

Отпред, отзад, надалеч и наблизо

Както седя, аз мога едновременно да виждам и отпред, и отзад. Как става това? Вътре в мозъка човек има един специален център, който може да се развие, и тогава той има възможност да вижда навсякъде: отпред, отзад, надалеч и наблизо. (16/стр. 173)

Аз виждам вътрешния смисъл

…Аз виждам вътрешния смисъл. Виждам нещата другояче. Мен ми е приятно, като видя една мома, хубаво облечена; пък като я видя със скъсани обуща, пак ми е приятно; и като я видя, че се е умила хубаво, намазала се е, приятно ми е; пък като я видя оцапана, пак ми е приятно. Аз виждам добрата страна и в едното, и в другото. Като отива на нивата, искам оцапани моми, да работят; когато отива на хорото, искам красиви моми, неоцапани, така, хубаво облечени. (1/стр. 235)

Гледам какво прави природата

Аз зачитам тайните на природата. Когато искам нещо от нея, аз не я питам да ми каже мнението си, но вървя след нея и гледам какво прави. (2/стр. 42)

Цветната аура на растенията

Физическият свят е отражение на Божествения… Ще изучавате растенията и животните да видите колко неща се крият в тях. Ако започна да ви разказвам какви неща още ще се разкриват в растенията, вие ще мислите, че фантазирам. Какво ще кажете, ако видите цветната аура на растенията? Всяко растение е обвито със седем различни цвята, които се преплитат красиво и образуват неговата аура. (14/стр. 318, 319)

Няма по-велико нещо

Няма по-велико нещо от това да виждаш Любовта, изразена на човешкото лице. Виждали ли сте Любовта? Аз съм я виждал. Няма по-велико нещо от това да виждаш Мъдростта, изразена на човешкото лице. Няма по-велико нещо от това да виждаш Истината, изразена на човешкото лице. (24/стр. 64, 65)

Аз разглеждам от безброй становища

Аз разглеждам нещата не от едно становище, не от две, не от сто, но от безброй становища разглеждам. Аз разглеждам един човек като животно, като птица, като риба, в Първата раса, във Втората, Третата, Петата раса, разглеждам (го) като ангел, разглеждам го тъй първоначално Бог как го е създал.

(1/стр. 448)

Огънят на възкресението

Още като видя човека, аз зная гори ли в него огънят на възкресението. (24/стр. 72)

Аз виждам оня свят

Сега мнозина задават въпроси и казват: „Ти в оня свят ходил ли си?“. Казвам: Ти на слънцето ходил ли си? Не съм. Аз го виждам слънцето. Че и аз виждам оня свят, както ти виждаш слънцето. Така и аз виждам оня свят. (4/стр. 400)

Радвам се, че Бог живее в тебе

Срещна някого, погледна го, зарадвам му се.
Защо ме гледаш? Радвам се на красотата ти, радвам се, че Бог живее в тебе. Отде знаеш това? Виждам Го. Щом аз виждам Бога, и ти трябва да Го виждаш. (31/стр. 85)

Великолепен палат

Когато станат кротки и смирени, хората ще се отнасят добре с животните и растенията, няма да секат горите безразборно. В дървото виждам великолепен палат за съществата, които живеят в него. В кристала също виждам палат за съществото, което живее там. (32/стр. 123)

Вярно ли е това?

…Има свят, по-висок от човешкия той е светът на ангелите. Съществата от ангелския свят имат по-правилни и широки разбирания от тия на хората. В ангелския свят няма затвори, бесилки, гробища; в ангелския свят не съществуват мъчения, нещастия, спорове. Там има голямо изобилие на ядене и пиене. Всички имат условия да се учат, да се развиват. Там всеки живее колкото иска. Вярно ли е това? За мене, който виждам нещата, е вярно… Вярвам в това, което виждам. (37/стр. 72)

Проява на разумността

Аз се радвам на хубавото, на красивото. Радвам се на всеки красив лист, на всяко хубаво цвете, на всяко живо същество, на всяко дете, на всеки човек. Във всичко виждам проява на разумността и от всичко се уча. (39/стр. 36)

Тогава аз съм сляп

Някъде се били двама души, казват ми: Знаеш ли какво стана? Какво? Биха се двама. Когато се бият хората, аз не се интересувам. Тогава аз съм сляп, нищо не виждам. (41/стр. 158)

Виждам, че това е невъзможно

Преди няколко дена получих писмо от една млада жена, способна, но крайно нещастна. Свързала се с един мъж, с когото не трябвало да се свързва. Пита ме как да се освободи. Виждам, че засега това е невъзможно. Тя направила тази грешка, защото не се познавала разчитала на себе си повече, отколкото трябвало. Сега не остава нищо друго, освен да търпи. С търпение въпросът ще се разреши по-добре, отколкото с раздяла. (45/стр. 94)

Когато ме интернираха във Варна

Аз съм дошъл до заключението: какъвто човек и да срещна, добър или лош, първо ще потърся една добра черта в него. Намеря ли такава черта, ще я държа в ума си. При това положение този човек ще се отвори и ще прояви Божественото в себе си…Преди години, когато ме интернираха във Варна, с мене дойде един стражар със строго, лошо лице. В първо време, като пътувахме във влака, той гледаше към мене с недоверие. Стана ли от мястото си, мръдна ли една крачка напред, той веднага ме проследяваше с очи да не избягам от влака. Аз го поглеждах спокойно, виждах в лицето му нещо добро и не се смущавах. Той постепенно се отпущаше, взе да гледа на мене с доверие и по едно време каза: „Чудно нещо, защо те пращат във Варна? Лоши хора има по света“. Той искаше да каже, че хората са неразбрани. (45/стр. 99, 100)

Както Бог гледа

За да се постигнат нещата, аз прилагам следния метод: на всичко гледам, както Бог гледа. (45/стр.129)

Аз нищо не казвам за него

Питат ме за някого какво мисля и зная за него. Нищо не мисля и нищо не зная. Според моята наука, още не съм определил степента на неговата светлина. Ако виждам само грешките на човека, аз нищо не казвам за него. Когато видя светлината в човека и измеря нейната сила, тогава казвам, че съм открил нещо добро в него. Това са неговите добродетели. (45/стр. 196)

Когато открих една жива линия

Линиите на носа, на очите, на веждите, на устата крият известна тайна в себе си. Тя именно трябва да се изучава. За да се домогнеш до това знание, трябва да знаеш под какъв ъгъл да гледаш. Само така ще можеш правилно да ги измериш. За пръв път имах такава опитност в Сливен. Когато открих една жива линия на лицето на едного, аз видях от главата му да излиза мека, приятна светлина. Казах си: Сега разбирам какво означава живата линия и какви са отношенията към човека. Някога и вие ще видите една жива линия и ще възприемете нейната светлина.

(45/стр. 349)

Неговото величие и красота

И аз като ставам рано сутрин, първата ми задача е да изпълня Волята Божия да обичам онова, което Бог е създал. Във всичко да виждам Неговото величие и красота. Така аз не се спирам върху човешките прояви и отношения към мене. (46/стр. 82)

Аз се интересувам

Като видя мравка да пълзи по земята, аз се интересувам от нея, защото и Бог се интересува. Аз се интересувам и от дърветата пак по същата причина. Виждам тяхната интелигентност, тяхната признателност. Направете една малка услуга на едно дърво да видите с каква благодарност ще ви отговори то.

(46/стр. 239, 240)

Дай ръката си

Казваш: „Музикален съм“. Дай ръката си да видя големината и широчината , да видя пръстите , тогава ще кажа колко си даровит. Като погледна ръката си, по нея познавам какви дарби и способности се крият в мене. (46/стр. 315)

Едни им влияят отляво, други отдясно

Като наблюдавам съзнанията на хората, както и техните мисли, виждам, че върху тях влияят ред същества, светли и тъмни. Те трябва да имат светлина, разбиране, за да се справят с тия странични влияния. Едни им влияят отляво, други отдясно и те не знаят кого да слушат, как да се справят. Едни от тия същества са красиви, други грозни. (47/стр. 59)

Във вашия минал живот

Като прониквам във вашия минал живот, виждам, че сте очаквали, като дойдете втори път на земята, да изпълните програмата, която сте си начертали. Ето, днес имате добри условия. Защо не изпълните програмата си? Много просто, нямате вътрешна връзка с Първата Причина на нещата; отношенията ви не са правилни. (49/стр. 315)

Ясновидството ще се обясни научно

Казвам: Ти си млад човек, даровит си, имаш дарби и способности, които очакват условия за развитие. Утре ще срещнеш един богат човек и ще говориш с него. Той ще те хареса и ще ти помогне да продължиш образованието си. Възможно ли е това? Ще провериш и ще повярваш на думите ми… Като казах на младежа, че ще срещне човек, който ще му помогне, той ме запита отде зная това, как виждам това, което другите не виждат. Как ще ви се докаже, че някой вижда? Вижда човекът, нищо повече. Ще дойде ден, когато ясновидството ще се обясни научно. (24/стр. 59, 60)

Слънчевите лъчи плачат

Мислите ли, че положението на светлината е леко? Аз съм виждал как слънчевите лъчи плачат, сълзи ронят. Те не плачат като хората, но по особен начин. Когато един слънчев лъч изгуби своята първична енергия, т.е. когато деятелността му се намалява, той усеща голямо безпокойствие в себе си.

(51/стр. 77)

Какво сте скрили

…За един ден само проследете какви мисли минават през ума ви. Важно е не какво говорите, но какво мислите. Всичко, каквото помислите този ден, ще го запишете. При това ще бъдете искрени в себе си, няма да скривате мислите си. Някой от вас помислил нещо добро, бърза да го запише. После помислил нещо лошо за някой брат или за някоя сестра, но като не му харесва тази мисъл, въздържа се да я запише. Не, всичко ще записвате. Аз ще стана този ден ясновидец и ще видя какво сте скрили.

(51/стр. 241)

Всички сте на различни места в мозъка си

…Човек ще посещава всички центрове на мозъка си, ще ги изучава, ще ги развива. Знаете ли, за пример, кой център сте посетили тази вечер? Не знаете. Както виждам, всички сте на различни места в мозъка си. (52/стр. 52)

Определих часа на неговото заминаване

Досега аз съм казал само на един човек кога ще умре. Определих точно деня и часа на неговото заминаване. Казах му, че след шест месеца ще замине за онзи свят. На друг човек досега не съм казвал кога ще замине и няма да кажа. На всеки човек е определено точно кога ще замине. (52/стр. 255)

Всичко видях и опитах

Едно време бях господар, видях резултата на господарството и се отказах от него. Едно време бях свещеник, но като го опитах, отказах се и от него…Едно време бях майка, но като опитах нейното положение, и от това се отказах. Бях баща и от това положение се отказах. Всичко видях и опитах и от всичко се отказах. Като опитах всичко в живота, отказах се от него, защото разбрах, че има нещо по-хубаво от преживяното, и сега остава само едно: да служа на Бога. (24/стр. 139)

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

ОКУЛТНО ВИЖДАНЕ