Елеазар Хараш - Моят скрит Суфизъм - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – Моят скрит Суфизъм

Моят_скрит_Суфизъм

Елеазар Хараш

МОЯТ СКРИТ

СУФИЗЪМ

Варна, 2018 г.

Елеазар Хараш, 2018

ПРЕДГОВОР

Сияещият Път

Любовта не е във въпросите. Любовта е в Любовта.

Суфи е открил Бога в себе си. За какво му е Рай?

Сияещият Път е нетленен.

Суфи е обречен да стане Мъдър, това е неговият благословен, труден и сияещ Път.

Сияещата Любов в Суфи това е животворящият хляб.

Човекът слуша. Суфи чува. Чуващото сияе.

Суфи чува Тайната Реалност, тя му е като свой дом.

Слушането е подобно на смъртта за този, който не чува. Но този, който е чул, той благоухае, той осветява своя Път.

Сияещият Път върви към Древната Мъдрост.

Сияещият Път е отвъд падението, наречено „свят“.

Сияещият Път е тесен, труден, тежък личен Път.

Знания и Сияние са различни дървета, различни пътища.

Сияещият човек има в себе си Мъдър Покой.

Да си знаещ и да имаш много знания това е тъмният път. Мъдрият, Сияещият е преобразен, това е друго измерение.

Знаещият е тежък, обременен. Мъдрият е чудна лекота.

Сияещият Път никога не идва от знания, а от Пречистеност.

Елеазар Хараш

ЩО Е СУФИЗЪМ?

Суфизмът е символ на Чистотата Пазителят на Истинното Учение.

Суфизмът това е първоначалната ясна светлина, неродената светлина.

Суфизмът това е умението да бъдеш Чист.

Суфизмът казва: Само Чистият достига целта.

Суфизмът казва: Който е изчезнал, е в Бога; а който не може да изчезне, живее в себе си.

Суфизмът има с Бога само безкрайни отношения.

Суфизмът казва: Ако искаш да разбереш Бога, вгледай се внимателно в Неизразимото.

В Суфизма и злото е добро, защото това винаги ни пази от голямото зло.

Суфизмът е животворен само за Чистото Сърце.

Суфизмът казва: Когато съм жив, съм в Бога; когато умирам, съм в Бога, защото няма къде другаде да отида.

Що е Суфизмът? С едно изречение: Суфизмът е Потайно Чисто Сърце.

Суфизмът това е великият аромат на Единството с Бога.

Суфизмът е ухаещ, защото не е религия, той е Любов и Божия Истина.

Суфизмът това е призоваване на Бога чрез Бога, защото тук Сам Бог е позволил да Го призоваваш заради Единството Си със Суфи.

Суфизмът е нещо, което те грее и в големия студ.

Суфизмът е живот в Бога, а не живот във вятъра.

Някои ми казват: „Аз практикувам дишане и много неща…“ Аз казвам: „Все едно е какво практикуваш, a дали си в Бог имаш ли Любов към Бога и практикуваш ли Бога“. На който е дадено, той практикува Бога; а на този, който пита, не му е дадено и не може да му се обясни, защото Сам Бог е Който ти позволява да Го практикуваш.

Суфизмът е видял Бога чрез Бога зърнал е Незримото, Неизразимото и Неизмеримото.

Суфизмът е Сафа Чистота, а всички, които са опетнили Бога и Любовта, са станали хора, които трябва да извървят своя път.

Моят Скрит Суфизъм звучи в моята Тишина, там е скрит моят Бог Той не е явен.

Хората мислят, че светът е важен. Аз казвам: Само Бог е важен. Бог е Превъзходният.

Суфизмът е истинска Любов към Бога, а не релаксация или медитация.

Суфизмът е Съкровена вода, а не човешка суета.

Суфизмът е живо слънце, а когато дойдат облаците, това слънце продължава да си грее.

Суфизмът това е Божествената Любов, пълноводие, а човешката любов е една болест, през която трябва да се мине, за да се излекува човека.

За Суфизма Любовта е родена за полет в Бога, а не за падение.

Елеазар Хараш

МОЯТ СКРИТ СУФИЗЪМ

О, Господи, направи ме на прах, аз пак ще вървя към Тебе.

Не познавам Бога, но живея в Него.

Суфи нищо не урежда, защото той знае, че има само Един Уредник.

Суфи не се грее на слънцето, той е влязъл в Сърцето на Бога.

Чистият никога не замества Бог с религия.

Познавам само Непознаваемия по непознат за мене начин.

Предпочитам да съм заблуден, но да живея в Бога, отколкото да съм учен или религиозен, но да живея в света.

Предпочитам да не изглеждам чист, но да съм Чист.

От Него излиза само Любов и нищо друго.

Суфи живее в Бога, а не в себе си.

Да умееш да живееш в Бога, това е Тайна Наука.

Човекът мисли, че съществува и затова той е заблуден. Само Бог съществува.

Ако искаш да се намериш, първо, намери Бога.

Само, който не съществува, е познал Истинската Любов.

Живеещите не съществуват. Само изчезналите в Бога познават живота.

Ако ти не живееш в Бога, Любовта не те познава.

Суфи това е Любовта към Бога, която заличава света и отвъдното.

Суфи не желае Вечността, той желае само Бога.

Суфи е такава Любов, която заличава човешката природа.

Суфи изчезва в Изчезналия и така той поражда Чистото Единство.

Единството с Бога е Негово позволение.

Суфи е послание на Бога; Суфи е Слово на Бога.

Аз те призовавам, защото Ти си ми позволил да Те призовавам.

Където и да отиде Суфи, той носи Бог в себе си и не Го изпуска.

Който постоянно си спомня за Бог, е въвлечен.

Суфи се моли докато диша. После продължава с молитвите.

Суфи се храни с Преклонение и Вдъхновение.

За Суфи Любовта към Бога е истинската храна.

Само Суфи умее да се приближава до Бога. Той се приближава с Несътворената си част.

Суфи просто не помни нищо друго освен Бога.

Суфи има само един спомен споменът за Него.

Когато гледаш Суфи, виждаш не човек, а Дух.

Не е важен животът, а Бог в живота.

Само в Бога животът е благословен.

Ако мислиш постоянно за Бога в Него си. Той те е въвел в Себе Си.

Когато сме в Бога, целият ни живот е един прекрасен миг.

Постоянното мислене за Бога създава чудно приятелство с Него.

Щом много мисля за Бога, значи Бог много ме е търсил.

Суфи не пие вода Суфи пие Бога.

Да мислиш постоянно за Бога това е Гносис.

Ако Го произнасяш в мрака на своето съзнание, то твоето съзнание ще свети повече от слънцето.

Ако ти е тежко, влез като Суфи в лекотата на Божието Име.

Когато съм в ада и повтарям Божието Име, аз влизам в рая, а адът се чуди къде съм отишъл.

Аз не чистя сърцето си с вода, а с Божието Име.

Много мисля за Тебе, Господи, и знам, че това е Твое дело.

Само Бог разкрива истините в сърцето на своите избрани.

Чистотата е изградена от истински усилия.

О, Господи, Ти си направил сърцето ми пеещо за Тебе.

Ако живея в Бога, трябва ли ми друга музика?

Ако Бог е вътре в сърцето ми, тогава къде съм аз? Отговорих си: В Царството Божие.

Благороден е само Пътят към Тебе, Господи.

Най-красивото нещо на света е да видиш човек, отдаден без съмнение на Бога.

Ти можеш да искаш да се отдадеш на Бога, но Той решава това.

Постоянно Те помня, защото Ти не ме оставяш.

Пътят е в това: твоята лъжа да умре и да се роди Неговата Истина.

Когато Суфи е беден, той е богат, а когато е богат е жив бедняк.

Суфи е чист не, защото е пречистен, а защото е в Бога.

Що е Суфи? Това е постоянното търсене на Бога.

Суфи празнува празника на своето сърце.

Когато разбереш, че не съществуваш, ще започнеш да живееш.

Чрез постоянното повтаряне на Божието Име, Той все повече се ражда в нас, а ние изчезваме.

Чистотата Го търси; Любовта Го открива.

Бог присъства чрез отсъствие. Ако ти отсъстваш Бог ще присъства в тебе.

Търси Бога, докато Бог те завладее после нещата стават лесно.

Суфи все вижда Бога и нищо друго.

Суфи е богат с чувството си за Бога.

Суфи е станал храм и затова не ходи в храмове.

Откакто Го видях, все съм смаян, изумен и вдъхновен.

Откакто Го видях, не мога да си намеря място от Радост.

Откакто Го видях, разбрах, че само Той трябва да живее в мен.

Откакто Го видях, се отказах от бъдещето.

Когато бях дете, Бог ме изуми.

Когато бях младеж, Бог ме вдъхнови.

Сега, когато съм в зряла възраст, съм смаян.

Бог влезе в мене и светът умря.

В света има само едно богатство и то е: Любов към Бога.

Колко хубаво е да умреш, за да оживее Бог в тебе, но ти все още искаш да живееш.

Бог ме научи само един миг и съм при Него.

О, Господи, отвлечи ме в Твоето Сърце нямам какво да правя в себе си.

Ако Бог е в мен, това ми стига. Ако Бог не е в мен, ще Го търся.

О, Господи, дай ми Себе Си, защото и когато съм буден, спя.

О, Господи, аз съм Твое дете. Ако дойде буря, скрий ме в Сърцето Си.

Господи, като знаеш, че само Тебе ще търся, защо си създал тази Вселена?

Господи, ако заживееш в мен, аз няма да мъча повече себе си.

Суфи вижда Бога с Чистотата, която Бог му е дал.

Видях Бога лице в лице и разбрах, че не съм Го видял.

Суфи никога не заменя Бога с щастието.

Суфи казва: Бог ме научи да живея в Неговата Неизразимост.

Суфи е скочил в Нищото и се е обновил.

Смирението е прозрение на Единството.

Суфи търси Бога, а не смисъла на живота.

Безумната Любов към Бога е Тайната на живота.

Суфи това е Любов към Бога, а не свещи и ритуали.

Суфи е творец на Нищото в себе си.

Суфи обременява своите тревоги.

Суфи танцува с трудностите и те му се усмихват.

Тишината на Чистия е животворна.

Суфи е Пратеник на Тайната.

Суфи докосва нещата духовно, а не физически.

Суфи се е завърнал в себе си мястото, което го няма.

Суфи няма представа за този свят.

Когато Суфи е пред тебе, това е жив Дух.

За Суфи Любовта, това е да избереш Бога.

Суфи казва: Когато разбереш Бога, узнаваш, че не си Го разбрал и това те изпълва с истинска Радост.

Суфи не познава Бога и затова Го обожава.

Суфи това е изначалното състояние на Духа, когато още не е станал човек.

Суфи се любува на непознатото.

Суфи е скрит в Тайната на своето Сърце.

Когато Бог е погледнал в сърцето на човека, той е станал Суфи.

Суфи е венец на живия огън.

Суфи е открил изначалното съзнание в себе си, което е образът и подобието.

За Суфи, Бог това означава да влезеш в себе си.

Бог ми позволи да пия Неговата вода.

Суфи е една ефирна Чистота, която светът е изгубил.

За Суфи Бог е по-важен от всичко, а звездите, нека да са си красиви.

За Суфи бъдещето го няма само Бог е тук.

Откажи се от бъдещето Бог е тук.

Суфи има Чистота в себе си, която не познава.

Никой не може да заблуди Суфи, защото Суфи не е в света.

Суфи е постигнал, защото Бог в него е бил искрен.

Суфи радва Окото на Бога. Бог радва сърцето на Суфи.

Суфи казва: Погледът е мой, но виждането е от Бога.

Бог никога не се изморява, защото е Съвършен. Само несъвършенството се изморява, защото има недостиг на сила.

Само в несъвършенството има зло. Съвършенството е Безкрайно.

Бог ме извади от тъмнината, но аз Му казах: „Боже мой, извади ме и от светлината, защото само Ти Си ми в ума!“.

Бог е моят дом, а не светлината.

Когато нещо се случва, това е Неговата Воля.

Бог е Съвършен; злото е несъвършено.

Бог е допуснал злото, за да излекува човешкото добро.

Трагедията в света е в човешкото добро.

Суфи е тайнствен прозорец към Безкрая.

Суфи това е неизвестната красота в света.

Само Бог може да урежда живота.

Суфи се прекланя пред смъртта и я поразява.

Не може да се узнае красотата в сърцето на Суфи, защото сърцето му е в Бога.

Суфи белегът му е другата Преданост.

Бог дарява Суфи със Себе Си, и Суфи тръгва в Древния си Път.

Суфи живее в Бога и гробът му свети.

Суфи яде и пие Бога като чудотворно лекарство.

За Суфи Бог е единствената книга, другото е само описания.

Суфи е диамант сред хората.

За Суфи Бог е безкраен океан от еликсир.

За Суфи пречистването е дар, позволение да придобие изначалната си сила.

Суфи знае, че истинското пречистване е Освобождение от външния свят.

Суфи знае, че Бог обича, пречистващите се.

Суфи казва: Пречистването поразява света.

Суфи в земния живот се радва; в отвъдния свети; в скрития свят сияе.

Суфи казва: Бог винаги е бил Безкрайно Същество, защото е Безкрайно Чист.

Само Истинните слова служат на Бога.

Бог е позволил на Суфи да се пречиства, за да Го познае в себе си.

Суфи всякога живее, защото постоянно мисли за Бога.

Суфи живее в усилията, той знае, че Бог цени усилията и Искреността.

Суфи се задоволява и с това, което няма.

Когато Суфи заживее в Бога, той става опиянен и почти безсловесен, защото как ще обясниш Необяснимото.

Когато Бог докосне Суфи, думите на Суфи стават смълчани, а изумлението става явно.

Чистотата е езикът на Чистото Сърце.

Суфи е скъпоценният камък на Бога.

Суфи живее в разбирателство с Бога, а не със себе си.

Суфи, който се разбира с Бога, живее в съгласие със себе си.

Суфи е изоставил своето мнение той държи само на Бога.

Суфи знае, че трупайки молитви, той трупа богатства.

Суфи е богат с духовни съкровища едно от тях е Търпението.

Суфи е изречено Вдъхновение.

В Мълчанието на Суфи има ухание, а в Словото му бисери.

Суфи това е Тайната на Чистотата.

Суфи е чист пред Бога, а не пред хората.

Суфи знае, че плодове дава само Чистото Сърце.

Суфи е творение на чистите усилия.

Бог не слуша твоите молитви, а звукът на твоето сърце трепетът.

Безмълвният говор на сърцето е по-важен от словата на устата.

Бог има Око само за чистата и безмълвна същност на сърцето. Бог иска живо сърце, живо чувство.

Когато сърцето трепти за Бога, словата стават звучащи искри.

Суфи е зърнал Бога и затова в него вече е угаснала човешката любов. Суфи вече е Божествен.

Само, който е преживял Любовта на Бога, има право да я описва, но той не може да я изрази.

Суфи желае покой и за врага си.

Сърцето на Суфи е бяла птица.

Суфи е станал този, който цялостно е търсил Бога.

Ако Суфи има безкрайна Любов, то е, защото Бог се е вселил в него.

За Суфи жената е създадена само за едно за взаимно изчезване в Бога.

Понеже Суфи е спрял да търси, то Бог му намира търсеното.

Суфи е в Бога и затова той превъзхожда Доброто.

Само едно нещо мъчи Суфи как да се слее с Бога.

Бог е влязъл в Суфи и е станал Извор.

Що е Суфи? Това е Духовният подвиг.

Духовният подвиг на Суфи това е нерушимата Чистота.

Много трябва да си горял за Бога, за да станеш Суфи.

Суфи е Пазител на Чистото Слово.

За Суфи има само едно изобилие и то е Бог в човека.

Суфи знае, че да мислиш постоянно за Бога, значи Бог да те е призовал към Себе Си.

В Суфи няма свят, няма време. Суфи е облечен в Тайнството на живота.

За Суфи Чистотата е мечът, който ни спасява от всички опасности.

За Суфи Чистотата е съкрушението на света.

На въпроса: Има ли в живота смисъл? Суфи казва: Има, ако носиш Бог в себе си.

Благоуханието на Суфи е винаги скрито.

Суфи съблюдава Бога и с това превъзхожда и правилните неща.

Суфи се е родил от постоянния си стремеж към Бога.

Суфи знае, че Любовта не е отношение към хората, а е отношение към Скритото, към Бога.

Суфи е влязъл в Бога и затова е излязъл от религията.

Суфи е отвлечен от Безкрая и затова не може да се вгледа в света.

Суфи знае, че на Чистия нищо не му липсва.

За Суфи няма противоречия, защото Суфи е изчезнал.

Суфи обитава в Бога и затова царува в себе си.

Суфи живее в света, но пребъдва в Духа.

Поради Единството си с Бога, Суфи е унищожил света.

Когато сърцето на Суфи спре да бие, Суфи продължава да си живее.

Суфи не вдишва въздух, той вдишва Бога.

Суфи нямат око за този свят. Те се взират само във Волята Божия.

Суфи знае, че Бог е единствената красота, а другото е само отражения.

Суфи е несътворен Храм.

Бог живее в несътворени Храмове.

Суфи няма съдба в света, нито на звездите.

Поради Любовта си към Бога, Суфи е изгубил земното си мислене.

Чистотата изяжда лошите внушения.

Ученият предполага.

Мъдрият знае.

Суфи изчезва.

Суфи е пленник на Безкрая.

Суфи дълбоко е осъзнал, че не съществува и че само Бог е жив.

Човекът гледа пряко и нищо не вижда. Суфи гледа през завесата и разбира.

Бог ни е позволил съществуване чрез Себе Си, но ние мислим, че сме самостоятелни.

Суфи казва: Бог ми е дал очи, за да Го видя в сърцето си.

Няма ураган, устремен към Бога, така както Суфи е устремен.

Суфи казва: Само Бог може да ражда, а моите родители са бездетни.

Без Бога красивите неща са грозни.

Само който е умрял в Бога, Го познава. Който е умрял в себе си, нищо не знае, той е призрак.

Суфи е Истина, а не живот.

Суфи познава само едно раждане и то е да родиш Бог в себе си, в своето сърце.

Суфи никога не търси утеха, той търси само усърдието си към Бога.

Който е изчезнал, има опора опората му е Безкраят.

Суфи е станал достоен да живее в своето сърце.

Суфи е приятел с Бога и заради това е приятел със себе си.

Суфи има силна молитва, защото няма зло в себе си.

Суфи пътешествува в Бога, а не в света.

Бог познава сърцето на пеперудата, защото Той лети в него.

Ако болестта е дошла при Суфи, той я счита за милостиня.

Бог води рибата на въдицата, за да стане тя птица.

Суфи знае, че злото ни пази от много голямо скрито зло.

Има Суфи, които живеят във Висшата си природа. Има Суфи, които са се отказали от Висшата си природа и са избрали Бога те са великите Суфи.

Суфи е намерил Бога, защото Го е търсил с Любов, а не със знания.

Суфи е блажен, защото е забравил света.

Суфи обича своето Уединение, защото то е неговото царство.

Суфи е отвлечено Същество Бог го е отвлякъл и го е скрил в Себе Си.

Когато се събуждам сутрин, съм радостен; когато си лягам вечер, съм блажен.

Ако не търсиш постоянно Бога, ти си изчезващ вид.

Суфи не пали свещи, защото е изгорял в Бога.

Суфи заедно с Бога наблюдава всяка своя постъпка.

Суфи не е религиозен, Суфи е чист.

Бог не се нуждае от твоята религия, а от твоето Чисто Сърце.

Хората дишат въздух; Суфи диша Бога.

Суфи е скъпоценен камък, но е облечен в обикновени одежди.

В скъпоценния камък има скрита светлина.

Великият Суфи е надминал и смисъла на живота. Той е влязъл в Необитаемото място.

Никой не може да спори със Суфи. Как можеш да спориш със Слънцето?

Суфи се е преселил в Бога.

Суфи е заживял в Бога и затова той няма какво да постига.

Знанието може да бъде просветлено само от Чистотата.

Суфи знае, че Бог може да бъде познат само чрез Бога.

Суфи се е отказал от своята сила и затова Бог воюва за него.

За Суфи не е важно да говориш за Бога, а да живееш в Него.

Сърцето на Суфи е Безкраят.

Бог се радва, когато гледа в сърцето на Суфи.

Бог не се постига с усилия. Бог се постига с Любов и Търпение.

Който е махнал себе си, се е намерил.

В сърцето на Суфи грее Бог.

Има знание, в което умираш. Има знание, на което се грееш.

Когато Суфи се моли, той забравя Вселената.

Сърцето на Суфи е област на Божието Тайнство.

Суфи е изчезнало сърце изчезнало в Бога.

Връзката на Суфи с Бога е сърдечна Тайна.

Сърцето на Суфи е като глас на хиляди цветя.

Сърцето на Суфи пие от Покоя на Бога.

В сърцето на Суфи Бог е скрил Своето Съвършенство.

Сърцето на Суфи е фин полъх.

Сърцето на Суфи е портал към Безвремието.

Сърцето на Суфи е диамантено цвете.

В сърцето на Суфи светът го няма.

Мракът бяга от сърцето на Суфи.

Чистото Сърце на Суфи е творба на Бога.

За Суфи Смирението е еликсир.

Който е видял, се е смирил.

Суфи живее в безмълвните неща.

Има велики Суфи, които могат да танцуват с агонията си.

Безумието на Суфи е неговото очарование, а разумността на човека е неговото разочарование. Това не всеки може да го разбере.

Суфи има в себе си Тишината на Любовта.

Суфи е погълнат от Божието Сърце.

Суфи е чисто излъчване на Тишината.

Суфи знаят, че лицето на Бога е Истината.

Бог разпознава тези, които изчезват в Любовта Му, защото Той ги е създал.

За Суфи Истината е Дух.

Суфи казва: Щастието е гонене на пеперуда.

Суфи живее обикновено и естествено в Необикновеното.

За Суфи Словото е водачът на Силата.

Суфи казват: Някога Вдъхновението е видяло сърцето на Суфи и веднага се вселило.

Суфи казват: Ние сме дошли в света, за да изчезнем.

Истината не принадлежи на нито един народ и на нито една религия тя е Божия.

Суфи казват: Тайните са в дъното, в Дълбините на Любовта.

Посланието на Любовта е в изчезването в Любовта.

Бог формира събитията, за да ни учи.

Любовта е Чистото оръжие.

Смъртта не може да улови изчезналият в Бога.

Суфи е чистият убиец на света.

Само Чистият мисли, другите разсъждават.

За Суфи Любовта е способност за проникване в Бога.

Сърцето на Суфи вижда тънкото, незримото.

Злото не може да улови изчезналите в Любовта.

За Суфи Истинност значи Успокоеност.

Суфи казва: Зад света е лекотата.

Суфи казват: Бог е водата във водата.

Суфи казва: Няма загуба, а опит.

За Суфи интуицията е памет от стар опит.

Суфи търси лекарството в своята интуиция, в своя Бог.

Суфи е очистил мълчанието си и го е направил Свещено.

За Суфи Покоят не е време.

Чистотата дарява на Суфи сила, а Любовта му дарява Сливане.

За Суфи съществена е Любовта, тя е гласът на нещата.

Любовта това е Бог, това е Тихият Глас на нещата.

Суфи знае, че Смирението е Тайна, Посвещение.

Свободата не е в простора, Свободата е в Бога.

Силата на Суфи е в мекотата, тази мекота може да се превръща в диамант.

Суфи е в битието, но той е друго Сътворение.

За Суфи Бог винаги е бил, а ние сме под въпрос.

Учението на Суфи е без писания, то е Любов към Бога.

За Суфи задгробният свят е светът на живите, а тук мъртвите просто се разхождат.

Суфи знае, че предано отдаденият, се завръща.

Успехът във всичко е от Бог. Неуспехът във всичко е от Бог. Тук дявол няма.

Суфи Любовта го лекува, той знае, че тя е изначалната целебна енергия.

За Суфи чувството на Любов е върховната енергия.

Суфи знае, че Любовта първо е в Сърцето на Бога, а после в сърцето на Суфи.

Мислите и думите създават нашата реалност.

Суфи си е позволил най-красивото нещо в живота развитие.

Истинската Вяра е в Бога, а не в Джамията.

За Суфи има само един Храм и това е Бог.

Суфи казва: Когато си в неуспех, благослови неуспеха си… И той се преобразява.

Бог е мистично сроден с Чистото Сърце.

За Суфи този свят не е действителност, а само възприятие.

Суфи казва: Бог е Единственият, Който ще излекува неразбирането.

Съдбата това сте вие, а Любовта, това е Бог.

Земният човек е идея на ума, а Суфи е Откровение на Духа.

Големите Суфи са писменост на Боговете. Великият Суфи е писменост на Бога.

Суфи живее в собствената си дълбока неизразимост, която Бог му е подарил.

Животът се е появил, когато съществата са изоставили Бога, тогава те станали хора, били са оковани в съдбата на живота.

Когато хората станат Суфи, животът ще си отиде и ще остане само Безкраят.

За Суфи само Любовта има съвършени очи.

Сърцето на Суфи е без тегло, то е като сърцето на пеперуда.

Земните хора са духовни скитници, пазейки се от Реалността.

Който е в Бога и грешките му са благодат. Който не е в Бога и разумните му постъпки, ще бъдат наказани.

Красив е страхът от Бога, той ни води към Самия Бог.

Суфи не е в Писанията. Суфи познава Бога.

Суфи е в Истината, а не в религията.

Служенето е пречистено състояние на сърцето.

Знание, което не обладава пълна увереност, е отделено от Бога.

Сърцето на Суфи е прието в Божието море, от Прасветлина.

Суфи е Суфи, защото е Дух, който е отстранил ума си, втората си природа.

Суфи казва: Зад вятъра има воля, зад волята Дух, зад Духа Волята на Бога.

За Суфи Бог е дом на Покоя.

Суфи пази думите, защото знае, че думите променят Пътя, променят света.

Суфи излъчва Дух, не свят.

Бог говори на Любовта на Себе Си.

Бог говори на Любовта, защото е вътре в нея.

Суфи постоянно мисли за Бога. За каквото мислиш, го носиш със себе си.

Суфи казва: Бог е най-дълбоката вливаща се Сила в нас.

Мълчанието говори Духовно.

Тишината говори Божествено.

Бог говори Величествено.

Суфи диша в Бога, а не в себе си.

За Суфи повтарянето на Божието Име е абсолютният лекар.

В Божието Име е скрито лечението.

Божието Име топи проблемите, както слънцето топи леда.

Словото е творящ Дух.

Божествената мисъл е добър водач.

Само Чистотата може да излекува живота.

Болестите лекуват нещо в човека.

Катастрофите събуждат нещо.

Кризите осмислят нещо.

Суфи пречиства сърцето си с Божието Име.

Истинският стремеж е скромен и могъщ.

Да повтаряш Божието Име е Божие дело.

Любовта е течащият Бог към нас.

Лошо е, когато Словото те изостави.

Който има Словото, има и Бог на своя страна.

Суфи живее в изумление, възторг, огън и Вдъхновение.

Суфи наблюдава явното, но е влюбен в Тайното.

Суфи обича робството, той е роб на Бога и затова е свободен.

Суфи има бяло сърце, сърце на кокиче.

За Суфи науката и религията са нищо пред Любовта.

Сърцето на Суфи е завладяно от Бога.

Суфи казва: Търпението изгражда виждането.

Суфи е просто Любов съвместен живот с Бога.

Суфи не разбира Бога, Суфи Го живее.

Суфи казва: Доверието е Любов;

Уединението е Мъдрост;

Истината е Сливане.

Суфи казва: Не разваляй Любовта си към Бога с религия.

Суфи казва: Искреността не винаги е светлина, защото тя трябва да е съединена с Бога.

Суфи казва: Началото на живота е свещено. Краят на живота е Божествен.

Суфи казва: Бог е видим за Чистото Сърце.

Суфи казва: Бог е безгранично неопетнен.

Суфи е сияние, а не знание.

Дълбоко навътре в Суфи няма време, няма джамии, няма сътвореност има само Бог.

Суфи живее възхитен от Замисъла на нещата.

Суфи живее в Тайното време.

Божият глас е наситен с Истина и Пълнота.

Суфи казва: Божият Глас е велик обновител.

Страдаш, за да Го чуваш.

Божият Глас открива Тайни.

Само Неизразимото осветява живота. Само неизразимото го храни.

Контролът образува Духа. Контролът образува Силата.

Любовта е Висша Воля на Бога, а страстта е дълбоко трагична.

Думите са говорещи същества.

Божието Име е Присъствие.

Наситеното Слово става Спасител.

Бог сродява хората по техните скрити намерения.

Ключът за всичко е в ръцете на Всевишния.

Словото е творене. Словото е оживяване.

За Суфи вглъбяването е завръщане.

За Суфи дори опустошението е благо.

Божието Слово е наситеност и затова Суфи се насища с Божието Име.

Пречиствай се и ще се подобряваш.

Суфи урежда живота си с Бога, а не чрез себе си.

Сърцето на Суфи е благоуханно слънце.

Суфи е Вдъхновен Извор.

Суфи живее в изобилието на Бога. Що е изобилие? Поведение.

Суфи е постигнал Свободата си чрез Тайната на поведението.

Суфи е като водата. Водата е покорна и силна.

Бог е царят в царството на Суфи.

Суфи има в сърцето си песен песен за Бога.

Да очистиш сърцето си е като да очистиш извор енергията потича.

Манната за Суфи е единствено Истината.

Истинното Учение е манна ефирна.

Суфи-чистотата е създателят на Бога в нас.

Не съществува практика без Чистота.

Истинската молитва на Суфи е дар Божий. Сам Бог му я дарява.

Суфи строи своя дом в Бога.

Чистотата има Тайна гледна точка.

Суфи е аромат на Милостта.

Сърцето на Суфи е храм на Покоя.

Суфи търси Бога и знае, че Бог ще го намери.

Бог е нещо по-дълбоко от Тайна.

Само на истинската Любов е дадено да види Лицето на Бога.

В Бог свършва светът.

Сиянието на Бога е във всяка посока.

Ние се молим, но това е Бог в нас Той ни въздига в Себе Си.

Суфи и Бог, това е срещата на малката тайна с Великата Тайна.

Всеки, който е постигнал Чистото си Сърце е Суфи.

Суфите са явни, но са незрими.

За Суфи-сърцето само Бог има ключ.

Суфи не е човек, Суфи е Чистота.

Суфи е Чистота, която променя света.

Суфи знае, че смиреният вижда своя Път.

Волята на Суфи е по-голяма от всяка наука.

Суфи е тук, но живее повече в невидим свят.

Човекът на Истината винаги знае своя Път.

Чистотата руши времето.

Суфи казва: Божието Име е самото лекарство.

На Земята Суфи живее невидимо, а после просто изчезва в отвъдното.

Истината е Светилище.

Суфи казва: Има буря и без вятър.

Любовта е Учителят по безвремието.

Когато мъката дойде при Суфи, Суфи казва: Ела, просветление мое!

За Суфи Предаността е Доверие.

Когато Суфи се яви, се променя пространството.

Суфи е като водата: водата съхранява света; водата храни живота.

Суфи е изчезнал в потока на Бога.

Когато Суфи спи, той се потапя в Бога.

Суфи е по-мъдър от случайността.

Суфи казва: Целта на живота е търсене без намиране. Не можеш да намериш Бога, но можеш да бъдеш поразен от изумление за цял живот.

От сърцето на Суфи може да се построи Храм за Ангелите.

Суфи е Дух, защото е господар на себе си.

Когато Бог обяснява на Суфи, Суфи цъфти. Когато Бог не обяснява на Суфи, Суфи се разцъфтява.

За Суфи Изворът е роза.

Суфи е изчезнал в Бога, във вечния Храм, защото няма друг храм.

Изчезването в Бога е тънката Тайна на Суфи.

Защо Суфи живее в Чистото си Сърце? Защото в него се раждат все Нови Тайни.

Суфи е глас от Древното Вдъхновение.

Ако Суфи беше съществуващ, нямаше да види Бога.

Само изчезналите в Бога могат да видят Бога.

Егото не може да изчезва и затова то е сляпо.

Понякога Бог дава най-дълбоките Си Очи на Суфи и той вижда Неизречената Бездна.

Суфи дълго е търсил изчезването и затова се е възродил.

Само на Чистото съзнание е позволено да изчезва в Бога.

Който е изчезнал в Бога, може да възприема Бога чрез Бога.

Бог е, Който дарява изчезването.

Суфи познава Скрижалите на Дълбините.

Любовта е Бездна без образ.

Изчезването в Бога е Венецът на Творението.

Само изчезналият в Бога е вкусил Бога.

Който е вкусил Бога, ухае.

Да пристигнеш дълбоко в себе си, то е да станеш Богоподобен, Единен.

Изчезналият е изчезнал в Бога, защото Сам Бог го е направлявал.

Ние познаваме Бога, ако Той е позволил да Го познаем.

Суфи това е един всепоглъщащ стремеж към Бога.

Суфи е вкусът на Любовта, а Любовта е вкусът на Бога.

Суфи е вкус от Безпределност.

За Суфи смъртта е с вкусът на Свободата.

Бог отглежда Суфи в себе си.

Радостта на Суфи не е от този свят.

Суфи не осъжда света, защото за Суфи съществува само Бог, а света го няма.

От Истината извира Свобода.

Суфи е господар на себе си, защото Бог му е владетелят.

Суфи не разполага със себе си и затова е господар на живота си.

Този, който има Истинно Знание, в него се е случило Висше, Невидимо Вселяване.

За Суфи молитвата е целебна енергия, подкрепяща енергия.

Усърдното повтаряне на Божието Име е нашият страж.

Суфи е влюбен в съвършената, дълбока Тишина.

Суфи е вкусил от Тайнството на Бога.

Що е Суфи? Вкусът на живота.

Никой не може да обиди изчезналия човек.

Истинският Суфи е живот в Пълнотата на Нищото.

За Суфи няма лоши времена. Суфи е постоянно в Бога.

Суфи няма бъдеще; Суфи има Бог.

Истинската Любов е изцеление от света.

Суфи казва: Живея в Бога и умирам в Бога.

Бог постоянно ме вижда, а аз доколко Го виждам, зависи от Него.

Любещи са само тези, които живеят в Бога, а не в себе си.

Суфизмът не е теория или практика, а живот в Бога.

Не е важно дали си в светлината, а дали си в Бога.

Когато Суфи повтаря Божието Име, той е като у дома си.

Сърцето на Суфи е осветено от светлината на страданието.

Бог е създал Суфи-сърцето.

Суфи е забравил всичко познато и непознато. Той е влюбен в Единствения Бог.

Единството с Бога е Откровение на Бога.

Моят Храм е там, където е Любовта ми, а Любовта ми е към Единствения Бог.

Най-тъмното и мрачно място е онова, в което Бог отсъствува, но Той пак е там, но в Скритостта Си.

Който е в Единство с Бога, се намира у дома.

О, Господи, научи ме да Те почитам честно и искрено.

Невниманието не е Любов към Бога.

Когато в голяма трудност съм спокоен и тих, то е, защото Бог е с мен.

Ако си беден, научи се да царуваш. Бедността е особен род радост и дар за този, който търси Бога.

Ако си в Чистотата, тогава Чистата Любов на Бога ще те търси.

Любещите са в Бога, а не в света.

Мястото на Чистотата е в сърцето, а не в църквата. Сърцето е Храмът.

Чистата радост, която е около тебе не принадлежи на света, а на Бога.

За да живееш в Бога, Сам Бог трябва да ти е позволил това.

О, Господи, позволи ми да живея в Тебе!

Бог е майсторът на действията, никога не ги оспорвай! Той винаги знае какво прави, а ти се учи, и след време Бог ще има за теб само благодатни действия и благоприятни условия.

Колкото повече се вкореняваш в Бога, толкова повече безмълвието ти се обогатява и става все по-мъдро.

Истинското Доволство е дадено само на избрани. В това Доволство грее Сам Бог.

Само Чистият се завръща в Любовта.

За Суфи Бог определя и движи събитията.

Бог е Вършителят, а Суфи се учи.

Суфи върви осъзнато по неизвестен Път.

Врагът е тайно лекарство, той лекува твоите вътрешни качества.

Мъдрото Слово няма народност, то е произлязло от Божието Безмълвие.

Любовта има Велика Душа.

Заблужденията са там, където Божията Милост е отделена и се е скрила.

Любещият не е от света.

Суфи диша в Любовта, а не в Бога.

Чистият Суфи тревожи злото.

Бог е направил Суфи част от Себе Си.

Само Той прави нещата, а ти събуди Истината в себе си.

Бог е досегаем и необятен.

Суфи е в тяло и без тяло.

За да търсиш Истинната жена, трябва да си станал много чист, за да я възвисиш до Бога.

Любовта е свещено лекарство. Любовта е Бог в действие.

Всичко в света е прикрита Любов, Суфи знае това.

Суфи търси не пътя, а Истината. Бог е в Истината.

Суфи казва: Живей с Истината това е Пътят.

Човекът е краен, а Суфи е безкраен.

Когато Суфи умира се ражда.

Суфи е Същност, а не време.

Несъществуването е завръщане в Бога.

Когато не съществуваш, Бог заживява в тебе и това е животът.

Благодаря Ти, Господи, че ме унищожи! Иначе как щях да живея в Тебе?

Само унищожените живеят в Бога другите само си мислят, че живеят.

Единството с Бога е даряващата се Милост. Отделянето от Бога е скритата, изчакваща Милост.

Ако Бог те обича това е всичко!

Когато бедността попадне в ръцете на Суфи, тя се разхубавява.

Когато богатството попадне в ръцете на Суфи, то се вразумява.

Не познавам по-голям дар от този, че Бог се споделя с мен, а аз знам, че нямам заслуги.

Доволството е в това да си постоянно отдаден на Бога.

Който храни егото си, пие лошо вино.

Суфи е по-чист от белия сняг.

Суфи е безсмислено Учение за умните хора, то е Учение за Чистия Път.

Ако Бог Го няма в твоя живот, това също е Негова Воля, Негов замисъл.

Аз много време и времена съм търсил Бога, а то се оказа, че Той в мен е търсил.

Ако Суфи се удави във водата, то означава, че Бог го е поискал чрез водата.

В Истината е Спасението, а не във Вярата.

Ние живеем в свят, в който се учим и от злото, и от доброто, защото сме изпуснали Истинската Любов към Бога.

Ти може да си слаб човек, но това е без значение за Бога Бог обича твоите малки, искрени и постоянни усилия.

Да се откажеш от лъжата, това е истинският пост. Другото постене е голяма илюзия.

Има много болести, които поразяват злото в човека. Тези болести са спасители, те ни избавят от бъдещи страдания.

Ако си в Търпението, Покоят ще е наградата за твоето сърце.

Суфи живее в състояние, в което е над настроенията.

Суфи е Чистото Дихание на Любовта.

Чистотата е Вечна; Любовта е Божествена; Мъдростта е Мистична, а Истината е Неведома.

Твоята реалност е по-дълбока от света.

Ако слънцето спре да грее, Суфи ще продължи да живее.

Покоят е ароматът на Суфи.

Сам Бог е пожелал Единството Си със Суфи.

Суфи е този, който е поставил Бог на първо място в живота си.

Който не е постоянствувал в Пътя си към Бога, той не е могъл да се приближи.

Ние не можем да обхванем Величието на Бога.

Този, който е познал себе си, е докоснат от Бога; а този, който е познал Бога, е дважди докоснат.

Истинската Любов е живот в Бога, защото Бог е Царството на Любовта.

Любовта движи живота; Истината движи Свободата.

В сърцето на Суфи има съкровища, които в света ги няма. Сърцето е неземен свят.

В Чистотата на Суфи има сияещо Сърце.

За Суфи целият свят е сияещ, защото царува само Неговата Воля.

Суфи е това, което се е завърнало в скритата си Същност.

Суфи е този, който е познал Бога и се е освободил от себе си.

Суфи е махнал пречката към Бога себе си.

Суфи е реката, която е изчезнала в океана на Единството.

Суфи това е чистото вътрешно движение към Бога.

Суфи е в света, но е забравил света той помни само Бога.

Бог е красота в красотата. Бог е безкрайната красота, а другото е парченца от Неговата красота.

Връзката на Суфи с Бога е в неуловимата красота.

Не можем да понесем красотата Му и затова Той е Прекрасният Скрит.

Суфи обича Истината и Бог го открива, защото Бог е Истина.

Това, което разбирам, ме радва; това, което не разбирам, ме очарова; а това, което никога няма да разбера, ме изумява.

Суфи е слънчевото състояние на сърцето.

Суфи ухае, защото познава близостта си с Бога.

Ако светът утре свърши, аз казвам: Светът свърши, защото Бог е Любов.

Всяка мравка е в Неговите ръце.

Всяка риба е в Неговата вода.

Без Бога и оазисът е пустиня.

Бог е двигателят на събитията.

Суфи е жив, но в него има умрели неща: съмнението е умряло; предположението е умряло; светът е умрял, но Бог е жив в Суфи. Бог е животът.

Който не познава Бога, не може да бъде приятел със себе си.

Сърцето на Суфи е чист празник.

За да намериш правилния Учител, трябва да станеш правилния ученик.

Бог е явен и скрит, но и в двата случая, е Незрим.

Ако сториш и микроскопично зло, ти вече си осъден.

Сърцето на Суфи е Божие жилище.

Да си преживял Единството с Бога е величествено преживяване.

Има Тайна дори в глътката на Суфи, защото символизира вкусът на Небитието и нещо от аромата на Мистерията.

Суфи има особена Любов към Скритото, Незримото.

Когато капката е изчезнала в океана, това е Суфи-капка.

Аз посягам към Бога, а Той ме прегръща.

Няма Око като Божието Око това Око е Всевиждане, Всеобхват.

Бог ли съществува, или светът? Бог ли съществува, или вселената?

Който живее в Бога, умее да вярва в себе си, защото вярва чрез Бога.

Не е важно дали си в манастир, а дали си в Бога.

Той е Единственият, защото никой не може да Го повтори.

Когато Бог се сприятелява със Суфи, Той отмахва булото си.

Случайността това е точният момент да се случат нещата.

Всяка снежинка казва: Той е Единственият!

Постави началото и ще станеш Безкраен.

Където и да се скриеш, ти си в Ръцете на Бога.

Ще откриеш Бога в правилността на нещата.

Ако искаш да познаеш Бога, трябва да си в Него.

Ако искаш да тръгнеш по Пътя към Бога, очисти себе си от себе си.

Ти Го търсиш, а Той е тук.

Ти го изгубваш, а Той е тук.

Той е всякога тук.

Но къде си ти?

За да Го видиш, Той трябва да ти даде Себе Си.

За да Му се довериш, Той трябва да ти даде Себе Си.

Доверието е велик Дар, велика Милост.

Капката е родена, за да се пожертва за Океана. Сърцето е родено, за да се пожертва за Любовта. Суфи е роден, за да се пожертва за Бога.

Отдай се на Бога, и ще познаеш Бога.

Ако искаш да познаеш себе си, трябва да си в Бога.

Сърцето страда, докато придобие Тайната на Покоя.

Истинското сърце е Божествена Любов, а не земни желания.

Моля се на Бога да ми даде Сърце от Безкрайност.

Слава на Бога, че е благословил страданията и мъката на този свят!

Суфи е зает с Бога, а не със себе си и със света.

Връзката на Суфи с Бога превъзхожда Словото и мълчанието.

Колкото по-чист е човек, толкова повече Бог му е приятел.

В Суфи има една скрита памет за Бога и тя е Древен, Божествен архив.

Който разбира нещата, живее в лекота.

Чистотата е еликсирът на сърцето.

Всичко се движи и работи по Волята на Бога.

Древният Бог всичко е замислил Премъдро.

Бог е видим, но е Незрим.

Да се пожертваш за Бога, това е според Божията Милост.

Ако гледаш с Чистотата си, ще Го видиш навсякъде.

Когато Бог иска да Го познаем, Той ни позволява да Го познаем.

Божията неизразимост е най-красивото нещо на света.

Ако ти е позволено да търсиш Бога, ти вече си благословен.

Съществува само Един Велик и действуващ Бог.

Колкото повече искам да позная Бога, толкова по-неизразим става Той.

Величая Бога, защото е Велик, а най-велик е Замисълът Му.

Питат ме: „Познаваш ли Бога?“ Казвам: „Не Го познавам, но съм изумен от Него, от Неговата Неизменност!“.

Суфи често се усмихва.

На какво се усмихва?

На Невидимото.

Виждай само Един Бог навсякъде и ще познаеш Тайнството на живота.

Ако виждаш нещо друго, освен Бога, значи си изпуснал и Бога, и себе си.

Чрез водата пия Бога, чрез хляба ям Бога. Чрез Любовта пия Бога, чрез Мъдростта ям Бога това е основната ми храна.

Има една велика Любов и тя е единствено към Бога всичко друго е само заместители.

Който е познал Бога, е станал Извор, а другите са само рекички и капки.

В живота има само една посока: Божията. Това е, което трябва да осъзнаем.

Ние се нуждаем само от Бога, а не от света. Светът е само мястото, в което да открием и осъзнаем Бога.

Великият Бог е Единственият Съществуващ и когато всичко си отиде, Той остава Недокоснат.

Казвам: Бог е всичко и това е всичко. Да сме в Бога, това е всичко, другото е само руини.

За Суфи съществува само Бог, а светът и вселената за него са само нещо външно, нещо, което е някъде.

Колко е празен светът без Бога!

Колко е бедна вселената без Бога!

Колко е преизобилен Бог!

Да умреш съзнателно в Бога, то е оживяване, то е просто едно красиво завръщане.

В Сърцето на Суфи грее Единственият, а Пътят, по който Суфи се движи, е Божествено предопределен.

Очите на Суфи са насочени само към Единствения. Суфи няма очи за друго, освен за Бога.

За да търсиш Бога и да Го намериш, трябва да си спечелил Доверието Му и тогава Той ще ти позволи да Го търсиш и да Го намериш.

Сърцето на Суфи е красотата му; Душата на Суфи е благоухаещата му Любов, а Духът на Суфи е незнаен, скрит свят в Бога.

Когато Бог ни залюби, Той ни дава Слово от Себе Си към Себе Си.

Бог е много тих приятел на Суфи те си говорят скрито в Единството.

Само една е жаждата ми да живея в Бога.

Чистият, Любовта го прегръща; Истината го докосва; а Бог се радва в него.

Това, което трябва да помним е Бог. Всичко друго ще се нареди, то е последствие.

Благодаря Ти, Господи, че ми позволи да Те вкуся! Всичко друго е без значение!

Този, който постоянно мисли за Бога, не може да греши.

АУМЪ

Елеазар Хараш

МОЯТ СКРИТ

СУФИЗЪМ