Учителя - Могъществото на Любовта - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Могъществото на Любовта

Могъществото_на_Любовта

Из Словото на Учителя Петър Дънов

МОГЪЩЕСТВОТО

НА

ЛЮБОВТА

Съставител:

Елеазар Хараш

Варна, 2017 г.

Предговор 1

Сияещата Любов

Всичко е чисто и светещо, ако имаш Любов към Бога.

Без Любов към Бога всякога ще живееш в заблуждения.

Не е ли Мистерия от тъмен корен да се зароди сияещо цвете.

Ако имаш Любов към Бога студеният вятър също ще те грее както и слънцето.

За този, който има Любов към Бога, няма край на света, няма задгробен живот. Много просто той живее в Бога, а не в светове.

Все едно е какво практикуваш, въпросът е имаш ли Любов.

Любовта мисли като Бога, а човек как мисли, си е негова работа.

Душата създава Любов. Духът създава Истина. Бог създава Вечност. Абсолютът създава Безкрая.

Всички, които са опетнили Любовта, са станали хора, човеци те ще бъдат хора и човеци, докато някога се възстановят и възкръснат.

Що е човекът? Пеперуда, вкарана в гъсеницата. Що е чистата душа? Летяща Любов, свободен вятър.

Ако си видял очите на Любовта, видял си нещо бездънно, нещо неизмеримо.

Ако Любовта е с бавното, то ще победи бързото.

Любовта казва: Променяй себе си, а не другите.

Що е Любовта? Майстор на овладяването никакво грешно действие.

В Любовта към Бога злото губи своята сила.

Любовта е родена за полет отвъд сътворението и световете. Любовта е всякога успяваща. Успехът не е.

Любовта звучи най-силно в Тишината.

Любящият се усмихва на страховете и бедствията.

Не търси пътя, а влез в Любовта тя ще те заведе при Бога.

От Любовта блика живот. От Истината извира свобода.

Хората мислят, че слънцето грее. Аз казвам, че не слънцето грее, а Любовта.

Любовта работи като огъня: тихо, могъщо и безусловно.

Земята е от милиарди години. Любовта е преди това, тя не се измерва.

Любовта е по-дълбока от въпросите и отговорите.

Който е докоснат от Любовта, очаква го необятната Истина.

Обичта е към външните неща, а Любов­та е към Несътвореното.

В Любовта е целебната енергия, а хората я търсят в лекарствата.

За злото Любовта е опасност, а Истината е чудовище.

Любовта е мека и изключително строга.

Имаш ли Любов, около тебе и в тебе е пълно с Невидими приятели.

Любовта е Дълбина Божия.

Любовта е отвъд емоциите те са само земен шум. Любовта има велика душа.

Любовта диша Бога, а не света.

Ако имаш истинска Любов към Бога, сфинксът няма да те пита нищо.

В пълнотата на Любовта няма нужда даже и от медитация.

Мъдрецът е узнал Истината чрез Любовта си към Бога.

Пълнотата на Любовта е нашето Богоподобие.

Любовта е Свещеното Писание. Истината е Велико Безмълвие.

Любовта е древният поток на Бога и затова тя е чисто дихание.

Любовта е слязла от Бога като древен неизчерпаем извор. Тя никога не се изчерпва, тя е неизчерпаема.

Само на Любовта е дадено да разбира Истината.

Който има Любов към Бог, Бог го урежда.

Любовта е тайна в този странен свят, но тя е тайна и във Вечността.

Любовта е вкусване на Бога, но тя още не е познаване на Бога. Бог превъзхожда Любовта. Тя е създадена за приближаване към Него. Тя е Вечност, но Той е Мистерия.

Любовта е Съкровена вода. Нека тя да тече във вас, за да се познаваме в Невидимия свят.

Елеазар Хараш

Предговор 2

Свещеният огън е името на безсмъртния дух. Любовта е символът на свещения огън. Бог се съчетава само със свещения огън, т.е. само с човека на Любовта. Когато човек придобие свещения огън, се справя с всички отрицателни сили на природата. Свещеният огън е абсолютен проводник на Бога при среща със свещения огън, вибрациите на злото се разрушават. Първичният човек е бил огън и злото е нямало власт над него. Но отпосле той е паднал в греха и е загубил огнената си сила огнената си природа. Сега той трябва отново да възстанови свещения огън в себе си единството с Ел. Религия и наука, на които липсва висшата Любов, стават безсилни да разрешат въпросите на живота. Любов­та е живият огън Любовта е изключителен свят, тя е нещо повече от вярата и молитвата. Религията и науката, вярата и молитвата са само пътища към свещения огън, но когато се постигне Любовта, се постига съчетанието с Бога Любовта, това е неговата най-вътрешна същност. Велик е законът на Божествената Любов. Когато човек я придобие, злите духове ще изгубят своето влияние, защото чрез Любовта хората ще живеят в аурата на Бога, а знае се, че Любовта е първичната стихийна същност на Бога. Сливането с Любовта, е сливане с Бога. В това първично единство проблемите и трудностите изгарят. Нека ви кажа това по друг начин Любовта разпилява трудностите със своя замах, защото зад нея стои Духът. Казано е: „Любовта е ключ за всички въпроси на живота“. Който разбере Любовта, разбира тайните на живота. Човек разбира Любовта, когато сам стане Любов. Човек разбира еволюцията, когато сам стане еволюция. Голяма отговорност е Любовта, защото е Бог. Голяма отговорност е Словото, защото е Бог. Учителят казва: „Вие сте нещастни, защото хората ви обичат, а не Любовта“. Злото не може да понесе лъчите на Любовта това са лъчите на първичния огнен свят. Любовта прониква вътрешно в злото и го разлага по закона на вибрациите. Любовта кой ще устои? Това е самият Бог в действие Любовта е абсолютно духовно оръжие. Ето защо чрез Любовта си над целия свят. Любовта това е самата Божия сила. Аз все още не мога да ви разкрия нейната стихийна същност, защото ще изгорите, ако нямате съответните качества. Любов­та, това са най-бързите вибрации в света тя влияе мощно на целия свят, в нея е скрит Бог. Любовта е вътрешно могъща същност принцип. Надеждата е за елементарните духове това е тяхната храна. Вярата е за духовните хора, а Любовта е за Божествените същества.

Любовта, това е животът на Бога дом Божий, Царство Божие. Който е придобил Любовта, постига всичко, това е праенергията на живота. Любовта е свещена област трябва да знаеш как да пристъпиш към нея. Учителят казва: „Когато влизаш в чуждо сърце събуй, си обувките“. Любовта не е от този свят. Тя е извън време и пространство, тя не подлежи на тия ограничения. Любовта, това е Божието Царство. Опасностите бягат от нея, те знаят кой е зад нея опасностите бягат, защото Бог се проявява в Любовта. Духовете-опасности познават праенергията праначалото.

Любовта изисква Божествен живот в този живот се вселява духът, който побеждава всичко. За могъществото на Любовта ще говоря и в другите си книги, които ще издавам под заглавие АГНИ-ЙОГА. Няма сила на този свят срещу Любовта Любовта, това е силата на Бога там, където има Любов, злото чезне. Черното братство е безсилно в огнената сфера свещеният огън няма противници.

Колко велико нещо е Любовта, а помислете колко по-велик трябва да е нейният Творец. Отговорът е дълбоко мълчание мълчанието е най-силното слово. Любовта се намира във висшата тишина в дълбокия свят няма звуци. Защо? Защото той е неизразим. Бог живее в тишината, а там, където живее Бог, гласът е нещо излишно. Разумните хора търсят тишината и усамотението така те се приближават до Бога. Тишината е условие за сливане с висшия свят, тя е населена с Висши същества те идват и ви изпълват с живот. В тишината няма спор, защото Истината е безспорна. В дълбоката тишина човек става дух, т.е. първичен. Тишината е синтез на Божественост; тишината е вътрешен свят, а говоренето е външен.

Истината се намира във висшата тишина или по друг начин казано, Бог е скрит в тишината. Тихият глас, това е едно от неговите имена, но нека спра да ви говоря за тишината. На лекциите съм ви говорил достатъчно по този въпрос, а сега ще се върна отново на въпроса за Любовта. В Любовта вибрира духът, за да се всели. Защо? Защото иска да бъде щастлив във всички същества, за да го познаят. Любовта е духовно съединение с Бога. Нека всеки постигне това съединение. Великата Любов на Бога може да се прояви само чрез велики проводници, само чрез огнени канали така духът се ражда в самия себе си. В Кабалата на Учителя е изразен един универсален закон на Любовта. В Любовта винаги има динамика на вълните Любовта е всякога динамична, а това означава постоянно разрушение на злото, това е законът на избора, т.е. човек трябва да живее в Любовта, ако иска да бъде съхранен. В Писанието този закон е изразен със стиха постоянно се молете.

Само човекът на Любовта може да сгъстява Бога в себе си Нека да ви кажа нещо за това, което вие наричате „ЖЕНА“. Жената, това е символът на Любовта. Истинската жена е богиня. Самата душа е божество и тази душа сега се подготвя за вечния живот тя не е създадена за смъртни хора. Сега жената има задача да постигне себе си да възвърне своята Божественост. Аз нямам съмнение нито за миг в Божия план. Велико нещо е посвещаваното да се посветиш на нещо значи да го постигнеш. Посвети се на Любовта това е най- висшата Мъдрост. Когато човек придобие Любовта, той се освобождава от смъртта и се възвръща в първичния живот. Чрез универсалния закон на Любовта ти откриваш всички тайни на живота вътре в себе си. Казвам: Работете с Любов и постоянство, и не се грижете за останалото Любовта познава пречките, които поставя злото. Помнете: Злото се ликвидира с оръжието на Любовта, с тази изключително мощна динамика, затова ви е необходима чистота и енергия. В чистотата нещата се съхраняват. Любовта, това е скритият Бог в тебе, това е най-могъщата окултна сила. Ако имате Любовта, вие ще имате тази мощна сила на Бога и ще движите света. Любовта е ключ за съединение с висшата енергия, но трябва да придобиете изгубения ключ на древността. Тайната да спечелите другите е безкористната Любов. Чрез тази безкористна Любов се успява без изключение. Учителят открива тайните на ученика, само ако има Любов.

Някои ме питат как постигам връзката с Учителя. „Много просто.“ ви отговарям аз. Има само едно условие за връзка с Учителя това е свещеният огън. Ако придобиете свещения огън, всичките въп­роси на невежеството ще изчезнат и вие ще ме познавате. Аз се разкривам само на Любовта. Учителят казва: „Всеки, който не е с Любовта, Мъдростта и Истината, е сектант“. Сектантите не ме познават за да познаваш, трябва да имаш Любов. Бог говори само там, дето е Любовта. Бог не може да говори на дявола дяволът е глух, след грехопадението е оглушал и сега Бог му говори с езика на страданието и ограниченията. Когато страданието го пречисти, той ще има ново ухо, ново съзнание и ще чува гласа на Любовта. Казвам: Голямото страдание е голямо посвещение всичко нечисто трябва да мине през тази лаборатория на природата и да се прероди, за да се познаваме като братя и сестри. Злото е силно, но Любовта е могъща

Учителят казва: „Не ви трябват никакви науки, а изчистване на живота“. Когато се пречистите, ще разберете живота. Животът има вечна стойност чрез Любовта. Връзките на Любовта са вечни, а омразата е временна като света и земното общес­тво. Когато човек се пречисти, Любовта се вселява в него и разрешава всичките му въпроси. Любовта, това е Духът Божий. Чрез закона на Любовта, Духът дава силата си да победиш всяка трудност. Всички събития и обстоятелства са слуги на свещения огън. Цялото бъдеще на човека зависи от това, как той ще разбере великия секрет на живата природа, който е ключът на всички въпроси. Любовта има висше господство над злото чрез закона на вибрациите…

Чистата любов е закон за съхранението на Божествената енергия. Колкото по-дълбока е Любовта ,толкова е по-могъща стихията на Бога. Новият ученик е по-могъщ от всички изпитания именно чрез закона на Любовта. Любовта вечно утвърждава Божията сила, тя е наречена в Кабалата веч­ната победа; тя представя огнения вихър на Бога. Новото учение е огън при нас може да се приближите само по закона на /еш/ огъня. За да се разбере тази Любов, трябва да се излезе от областта на земята и земното съзнание така излизайки, се влиза в нейната сфера. Който цени Любовта, Бог ще му достави себе си. Има ли по-хубаво нещо да живееш заедно с Бога. Духът трябва да се възпламени в новото учение. Духът гори само чрез Любовта така той постига всички свои цели. Така се привлича цялата мощ на духа. Любовта е небесна висота. Нечистите духове не могат да достигнат до тази свещена висота. Вие, учениците на бялото братство, трябва да я постигнете това е вашият път. Тайната на живота се намира в свещения огън. Свещеният огън задвижва висшите сили на духа. Свещеният огън е символ на Царството Божие. Всичко е преходно, освен свещения огън. Свещеният огън, това е мощният живот на Вселената, а човек става могъщ, като открие огъня в себе си това е най-великото откритие, това е законът на себепознанието. Свещеният огън оперира в абсолютния свят това е вътрешният свят в човека, най-вътрешният свят. Този свят чака своето откриване, това е законът на себепознанието. Любовта е господар на живота. Там, където има Любов, има господство над всички проблеми и трудности, защото Любовта е присъствие на Бога. Огънят, това е пробуждането на богочовека. Желая да ви видя с необикновен стремеж, този стремеж почива на огнена основа, този стремеж води ученика пряко в целта. Вашето истинско „аз“ е свещеният огън огненото начало. Тук се намира истинският живот на ученика. Когато се придобие свещеният огън, се възстановява първичното единство, което унищожава всички спънки…

Свещеният огън изисква Аура без пропукване. Нека всички вие, които се стремите разумно, постигнете огнена аура с такава аура всички светове ще бъдат отворени за вас. Могъществото на човека е скрито в свещения огън.

Елеазар Хараш
Май, 1992 г.

Могъществото на Любовта

В Любовта, в Божествения свят всичко е положително.

Хората на Любовта са доволни от най-малкото.

Който люби, той дава път на Бога в себе си.

Вън от Любовта всичко е лъжа.

Любовта прониква цялото битие.

Хората говорят за любов, пък страдат.

Недоволство, болести, омраза показват, че си вън от Любовта.

Любовта трябва да се прилага, а не да се възпява. Ако сърцето ви не тупти от Любов нищо не струва.

Любовта трябва да проникне в подсъзнанието ви. Само в Любовта има живот.

За хората с Любов, мъките са забав­ление.

Любовта излъчва възвишен живот.

Лицето показва, колко Любов имаш в себе си.

Любовта е служене на Бога.

Любовта е по-висша от мисълта.

При Любовта всичко трепти от живот. Любовта е поток от светлина.

Ако мислиш за Любовта, ще привлечеш светлината .

Когато човек изгуби Любовта, идва недоволството.

Любовта е най-голямото превъзходство.

Любовта никога не отпада само вие отпадате.

Само чрез Любовта мислиш правилно.

Бог може да се познае само с Любов.

Който разбира Любовта, живее, а който не я разбира, умува.

Злите се измъчват, когато се говори за Любов.

Мирът е основан на Любовта.

Любов и разум проникват цялата вселена.

Чрез Любовта постъпката се издига.

Който не вярва в Любовта, няма полза да разсъждава.

Ако обикнеш злото, то променя отношенията си с тебе.

Любовта стопява проблемите.

Само Любовта прави човека щастлив.

Бог е внесъл Любовта в света за разрешаване на всички въпроси.

Закон: Човешката любов винаги завършва с нещастие.

Само Любовта открива тайната Мъд­рост.

Ако имаш Любовта, раят е в тебе.

Хранете се с Любовта придобивайте я отвсякъде.

Любовта е път, по който Бог се проявява.

Любовта побеждава всичко.

Само който обича, вижда Бога.

Окултизмът е наука на Любовта.

Престъпления стават там, където Любовта и разумът са слаби.

Зад Любовта стои Божия сила.

Любовта привлича всички сили на космоса.

Каквото каже Любовта, става, това е силата.

Любовта е опората на вселената.

Само дълбоката и чиста Любов разкрива тайните на Бога.

Белег: Човекът на Любовта е доволен от всичко.

Хората ще се мъчат, докато проумеят Любовта.

Само Любовта оценява нещата.

Нищо, което не е чиста Любов, няма да влезе в Царството Божие.

Злото бяга от Любовта.

Космичната Любов е тайната на спокойствието.

Любов и дълбок мир са неразделни.

Всяка Любов принадлежи на Бога, а не на човека.

Ако някой ви обича Бог ви обича.

Ако никой не ви обича, причината е във вас.

Любов, която не осмисля живота, е човешка.

Спокойствие съществува само в Любовта.

Само Любовта разсъждава правилно.

Всяка мисъл за Любовта е равна на светлина.

Дето е Любовта, там всичко отрицателно отстъпва.

Знанието идва от Любовта.

Хората на Любовта са винаги благородни.

Любовта е извън всяко изразяване.

Извън Любовта човек има лошо мнение за света.

Любовта е родена преди света.

Търпението е качество на Любовта.

Бог е създал Любовта за връзка с него. Дето е Любовта, там Бог действа.

Любовта управлява всичко, и всички се покоряват.

Вън от Любовта нещата нямат смисъл.

Там дето е Любовта дяволът трепери.

Като влезеш някъде с Любов заразяваш.

Щом действаш с Любов, потичат Божествени енергии.

Когато Любовта те напусне, Бог те е напуснал.

Само Любовта към Бога стопява кармата.

За Любовта всичко е красиво и светло.

Който люби Бога, ще има всичко.

Любовта е универсална сила. Само чистото сърце има Любов.

Само Любовта прави човека истински човек.

Който обича, само той има воля.

Спасението на човека не седи в никаква църква, а в Любовта.

Щом загубиш Любовта, идва критиката.

Любовта произвежда най-красивия живот.

Пустотата е в тези, които нямат Любов. Всичко, което е вън от Любовта, не е реално.

Имай Любов към съдбата си и тя ще се подобри.

Любовта създава Божествена атмосфера.

Любов, Мъдрост и Истина най-великите сили в космоса.

Когато Любовта влезе в човека, подобрява всичко.

Смирението е израз на Любов към Вечния.

Близостта на хората зависи от Любовта.

Щастливи са хората, които ценят Любовта.

Любовта, това са лъчите на светлината.

Кой ви обича? Този, който внася морал и живот във вас.

Закон: Обичаш ли някого и той те обича.

Любовта не принадлежи на човека.

„Любовта“ е сляпа, но женитбата връща зрението.

Само онова, което е станало с Любов, ще остане.

Велико благо е да имаш Любовта на един човек.

Най-доброто лекарство е Любовта.

Най-напред Любовта после всичко друго идва.

Когато Любовта проникне дълбоко в човека, той става богат.

Ако не обичаш хората, се рушиш.

Любовта, това е пробуждане на вис­шето в човека.

Жестокост значи отричане на Любовта.

Любовта разкъсва всички вериги.

Всички блага са нищо пред Любовта.

Само Любовта може да създаде истински живот.

Любовта към Бога, трябва да е по-силна от любовта към хората.

Човешката любов умъртвява, а Божествената оживява.

Любовта е паспорт за връщане в рая.

Само Любовта носи в себе си Истината.

Любовта е свещена наука за всички времена.

Любовта превръща смъртта в безсмъртие.

Вътре в Любовта сте оградени.

Чрез Любовта влизаш в друг свят.

Когато Любовта влезе в човека нечистите духове излизат.

При Любовта въздухът е пълен с жизнена енергия.

Без религия и църква може, но без Любов не може.

Любовта е могъща алхимия.

Когато светът изчезне Любовта продължава да съществува.

Единственият свят, който никога не се разрушава, е Любовта.

Когато някой човек ви обича, той живее във вас.

За да разбереш Любовта, трябва да си вътре в нея.

Любовта има мислите и чувствата на Бога.

Любовта е изтъкана от слънчевите лъчи.

Любовта е най-добрият живот.

Философията е външна мъдрост, религията е вътрешна мъдрост, Любовта е Божествена Мъдрост.

Любовта има всеобхватно виждане.

В Любовта има скрита и динамична светлина.

Лошото отношение към Любовта е катастрофа.

Без Любов животът бързо залязва.

Който не цени Любовта, я губи.

Където умира Любовта, там се ражда пустинята.

Всяко противоречие се стопява пред Любовта, защото тя го осветява.

Умът и сърцето се просвещават само от Любовта.

Любовта е основата на космоса.

Без Любов умът пропада, а сърцето се поврежда.

Който живее в Любовта, царува.

Добрият характер идва от Любовта, а лошият от омразата.

Истинската Любов търси първо славата на Бога.

Само Любовта изгражда характер.

Който има Любовта Истината идва при него.

Смирението е основата на Любовта.

Любовта задоволява ума и сърцето.

Трайна е само Божията Любов.

Човек е недоволен, понеже не развива Любовта в себе си.

Любовта разполага със светъл ум.

Човешката любов не може да се справи със страданията.

Това, което изчезва и пресъхва, не е любов.

Вътре в Любовта животът е вечен.

Когато си в Божествената Любов, не мечтаеш, а живееш.

Любовта е закон за постигане на вечен живот.

Истинската вътрешна Любов привлича всички.

Любовта е висок свят, затова не мо­же да се изкаже.

Основният закон на живота е Любовта.

Най-великото нещо за човека е да познае Любовта.

Не може да умре онзи, когото обичате.

Любовта съществува само в Божествения свят.

Когато Любовта излезе от тялото, то капитулира.

Любовта е духовна същност.

Дето има Любов, там всичко има.

Любовта възвишава и осветлява клетките.

Любовта не е човешко чувство, а Божествено.

Бог е изворът на Любовта, Любовта се узнава само чрез вяра.

Само в Любовта си пълножизнен.

Само Любовта напоява ума и сърцето с живот.

Критика, омраза, завист те пъдят Любовта.

Ако умът и сърцето ти са тесни, нищо не получаваш от Любовта.

Запалиш ли се от Любовта, вечно ще гориш.

Любовта носи вечното благо на човека.

Любовта, това е височината на душата.

Любовта пропъжда всички тъмни сили.

Когато овладееш Любовта смърт­та е безпомощна.

Имаш ли Любов имаш най-важ­ното.

За Любовта няма нищо дребно и ни­щожно.

Не е роден човек, който може да опи­ше Любовта.

Щом изгубиш Любовта изгубваш ума и сърцето си.

Вие сте нещастни, защото хората ви обичат, а не Любовта.

Да обичаш, това е Божествено, а да те обичат, това е човешко.

Любов без съмнение е велика.

Търсете вътрешната Любов, а не вън­шната.

Любовта е най-красивият свят в него обитава сам Бог.

Любовта към Бога е центърът на живота.

Истинско знание е това, което е придобито с Любов.

Бог се отнася към всички с Любов.

Без Любов думите не са силни.

Ако Любовта не посещава клетките те се разстройват.

Любовта е пълна с блага и прана.

Всички, които са изоставени от Любовта, отиват в ада.

Любовта е духовна светлина.

Спокойствие има само в хората, пропити с Любов.

Любовта раздава живот.

Кой познава Любовта? Който я има в себе си.

Всяка помощ иде от Любовта.

Който няма Любов е осъден.

Всички закони са подчинени на Любовта.

Любовта е над всяка религия.

Най-безопасното място е Божията Любов.

Бог е видим при дълбока Любов и вяра.

Любовта иде по невидим път между хората.

Това, което търсиш, може да го намериш само в Любовта.

Любовта направлява разположението на хората към тебе.

Дълго време задържай въздуха с Любов в себе си.

Любовта е сляпа за грешките на хората.

Любовта, това е пълна хармония на едно съзнание с друго.

Който има Любов, не се нуждае от закони.

Законите са за тия, които нямат Любов и ги нарушават.

Любовта посещава само хора, които я разбират.

Бог присъства като Любов в човека.

Любовта е пълнота, с нея постигаш всичко.

Колкото и да уреждате работите си, без Любов нищо не става.

Любовта посещава само човека на Истината.

Само Любовта може да устрои вът­решния живот.

Любовта изтича от Бога.

Когато те обичат ти възприемаш Божествената Любов.

Човешката любов изпразва ума, сърцето и душата.

Само чрез Любовта нещата стават ясни.

Любовта води хората към Бога.

Вътре в Божията Любов е безсмъртието.

Любов към Бога, това е най-великата Истина в живота.

Любовта издържа всички изпитания.

Човек мисли само когато е обичан.

Там, където е Любовта омразата изчезва.

Само на Любовта се разкрива невидимият свят.

Чистата Любов дава Божествен живот.

Любовта не търпи никакви закони.

Истинска любов съществува само между сродни души.

Бог крие благата си от тези, които нямат Любов.

Колкото по-дълбока е Любовта, толкова по-дълбоко е познанието.

Любовта винаги успява.

Който се уповава на Любовта всякога печели.

Божествената Любов е абсолютна свобода.

Любовта е самата Мъдрост.

Любовта е всякога дейна. Целият космос се прекланя пред Любовта.

Любов, която не те успокоява не е Божествена.

Каквото ви съветват Любовта, Мъдростта и Истината, правете го.

Говорете Истината, за да не затворите пътя на Любовта.

Любовта към Бога прави човека силен.

Любовта се изявява в хармонията.

Всичко, което не се основава на Любовта, ще изчезне.

Щом слушаш с Любов винаги разбираш нещо.

Любовта подтиква човека към работа.

Раят е място на чиста, безкористна и велика Любов.

Само Любовта избавя човека от смъртта.

Любовта е извън всички видими и невидими неща.

Бог отваря сърцето ви за определена любов.

Когато Любовта влезе в човека целият свят има вече друг изглед.

Истинският човек гладува вътрешно за Любовта.

Любовта ще ви даде нужната светлина да разберете смисъла на живота.

Нямаш ли Любов природата е зат­ворена за тебе.

Който обича, яде най-хубава храна.

Вън от Любовта, човек става странник в този и в онзи свят.

Сърцето е построено по закона на Любовта.

Всяко нещо направено с Любов се благославя.

Който умира за Любовта той минава в по-висок свят.

Само при Любовта ще ви помагат отгоре.

Любовта внася сила, здраве и живот в човека.

Дето е Любовта, там е правото, там е осигуряването.

Гласът издава Любовта, мира, вът­решния живот.

Любовта се състои от чиста мисъл.

Любовта е най-ефирният свят.

Там, където няма Любов, се настанява болестта дяволът.

Любовта е самият Божествен живот.

Вегетарианската храна е храна на Любовта.

Любовта е велик алхимически закон.

Само Любовта може да те просвети.

Любовта господства навсякъде.

Любовта създава едно свръхестествено присъствие.

Ако действаш навсякъде с Любов ти си неуязвим.

Произнасяйте Любовта свещено, чисто.

Да виждате Любовта, доброто това е най-голямата магия.

Любовта вижда само положителното.

Говорете винаги с тона на Любовта.

Щом обикнеш, мъчението те напуска.

Любовта преустройва клетките от човешки в ангелски.

Като обичаш Бога, всички ще те обикнат.

В Любовта няма тревоги и смущения.

Любовта отделя Божествено ухание.

Невъзможно е да обичаш някого, и той да не те обича.

Окото е символ на Истината, то никога не лъже, то е небето на човека, то е свидетелството на душата. Говорът на душата е окото.

Любовта създава от малките неща скъпоценни камъни.

Любовта е във всяка светла мисъл.

При Любовта всичко издава ухание.

Няма място, където Любовта да не прониква.

Само Любовта води към Истината.

Любовта търси светлината.

Любовта така трябва да ви пречисти, че да не остане нищо отрицателно във вас.

Погледът на Любовта е пълен с живот, с хармония.

Любовта украсява всичко.

Цялото бъдеще на човека зависи от разбирането на Любовта.

Злият живее в постоянно безпокойс­тво. В Любовта е мирът.

Щом вярваш, живееш в духовния свят. Щом обичаш, живееш в Божия свят.

Светлината на погледа е светлината на Любовта. Погледът разкрива вът­решния свят.

Всички хора, които са вън от Любов­та, са мъртви.

Ако ти не можеш да обичаш една росна капка, и човека не можеш да обичаш.

Устните са проекция на Любовта.

Любовта има най-тихия глас.

При Любовта човешката мисъл има трептения, които задвижват всичко.

Проявата на всяка Любов, Мъдрост и Истина се дължи на Бог, който действа в нас.

Не можеш да обичаш човек, в който Бог не се проявява. Щом Бог се прояви в човека, ти веднага го обикваш.

Това, което обичаш, идва при теб, приближава се.

Трябва да се вглъбиш в себе си и да търсиш красивото.

От извора на Любовта са произлезли всички светове.

Любовта е това, което не умира, веч­на е само Любовта.

Само Бог обича, а ние сме носители на неговата Любов.

Божията Любов оставя човека свободен.

Бог е единственият, за когото трябва да пожертвате живота си.

Който обича, през него минава Божествена енергия, а когото обичат, трябва да я възприеме.

Гледай със свещен трепет Любовта и всяка нейна проява, защото там е Бог.

Любовта е единствената сила в света, за която няма обратни реакции.

Щом имаш Любов към Бога, Бог те благославя.

Щом един човек те обича, Бог те е възлюбил.

Всеки, който те обича, има подтик от Бога.

С Любов, която е от Бога, човек става внимателен към всички.

Ако Бог те обича, никой не може да ти направи пакост.

Бог е създал Любовта, Мъдростта и Истината.

Който живее с Любовта се обновява, тя е обновителен процес.

Знаете ли за пулса на човека, който е свързан с Бога?

Да обичаш Бога, то е злато.

Има неща, които само Бог може да разреши.

Бог е скрит и зад най-малките явления.

Кармата се ликвидира само със закона на Любовта.

Ако нямате Любов, кармата ще ви завлече.

Почивка духът излиза извън тялото, извън земната зона, обновява се и се връща обратно.

Само Бог ще ни научи, как да обичаме хората.

Любовта е храна за мозъка.

Бог ни изпитва колко Го обичаме.

Любовта е пълна с богатство и красота.

Любовта има такива тънки нюанси, че словото е слабо.

Не е ли Любовта, която ни носи в пространството.

Любовта изключва всички отрицателни прояви.

Бог благославя всяка проява на Любовта.

Любовта е в съзнанието на всички същества според степента на тяхната еволюция.

Бог в човека люби, а не самият човек.

Любовта е акт към Бога, а не към хората. Ти като обичаш един човек, обичаш Бога в него.

Злото се стопява пред Любовта.

Всичко анормално е извън средата на Божествената Любов.

В любовта си към Бога се освобождаваш, в любовта си към формите се заробваш.

Който носи Любовта в себе си, той се съобщава с разумните същества по вътрешен път.

Любов, Мъдрост и Истина са същината на Бога.

Любовта е глуха за всички лоши не­ща.

Сила, здраве и красота идват от Любовта Му.

Светлината е еманация на Любовта.

Любовта дава цена на всичко.

Щом излезеш от Любовта, влизаш в страданието.

Когато те обича един човек, Бог те обича.

Ако работите с Любов, Бог и природата ще ви помагат.

Вярата е път към Любовта, а Любов­та е път към Бога.

Вложи чистота в сърцето си и Любовта ще дойде в своята пълнота.

Без Любов не е възможно да намериш Бога.

Когато човек люби проявява Бога в себе си.

Природата има особено благоволение към тия, които живеят в Любовта.

Любовта е посещение на Бога.

Духът, това е Любовта проява на Бога.

Любовта е най-съвършената хигиена.

Вложи Любов в сърцето си, и Любовта ще дойде, и истинският живот ще почне.

Любовта осмисля знанието.

Човекът на Любовта привлича силите на природата, той е богат.

Човекът на Любовта е богат с магнетизъм.

Любовта е Божествена наука.

Ако проявите Любов към врага си, той капитулира.

Любовта на човека към другите изменя отношенията на Бога към този човек.

Всички хора, които нямат Любов в себе си те са мъртви хора.

Любовта разрешава всички противоречия.

Не можеш да любиш, ако Бог не е в тебе.

Любовта е единствената сила, която ни свързва с Бога.

Само с очите на Любовта се вижда ясно.

Любовта е изгревът на духа.

Любовта има тържествен израз, който никога не се губи.

Който проявява Любовта, той служи на Бога.

Любовта е контакт на душата с Бога.

Страданието се превръща в Любов.

Любовта е единствената сила, която носи безсмъртие.

Любовта е светлина, която излиза от Бога.

Великият капитал е Любов към Бога.

Бог ще го видите в проявите на Любовта.

За Любовта всичко е хубаво, за омразата всичко е лошо.

Колко велик е Бог, той е оставил душата сама да закопнее за Любовта и да се върне в своята родина.

Любовта е над всичко, тя е вечна.

Любовта към Бога разрешава всички въпроси.

Докато имаш Любов към Бога всичко ще ти върви.

Любовта има най-хубавия говор.

Когато обичаш някого, Бог участва.

Любов, която не прави човека свободен, не е любов.

Само Любовта към Бога стопява кармата.

Светлината говори тихо, защото но­си Любовта в себе си.

Само любещият може да вижда.

Любовта на човека постоянно се изпитва.

Без Любов към Бога няма съзнателен живот.

Любовта превръща всичко в добро.

Познанието става всякога чрез Любовта.

Правата мисъл зависи от Любовта.

Любовта е светлина, която излиза от Бога.

Всичкия капитал е в Любовта.

Царството Божие е в сърцето на онези, които любят Бога.

Любовта има еднакво око за всички.

Любовта е това, когато човек вижда Бога във всяко същество.

Колкото по-голяма е Любовта на човека, толкова повече критиката и злобата изчезват.

Любовта облива човека с потоци светлина.

Връзката на Любовта никога не се прекъсва, тя продължава и след смърт­та.

Вън от Любовта действа кармата.

Ако виждаш Любов в себе си ти ще я виждаш и в другите.

Бог простира ръцете си към онези, които правилно проявяват любовта си.

Любовта, която я има днес между душите, се определя от миналите съществувания.

Всяка работа с Любов повишава енергията. Щом има Любов в едно не­що, то е благословено.

Само Любовта може да противодейства на омразата.

Щом имаш и най-малката отрицателна мисъл, Любовта изчезва.

Всички блага излизат от Любовта.

Човек, който носи Любовта не се поддава на изкушения.

Нетърпеливият е със слаба любов.

Този, който обича, лицето му става светло.

Любовта превръща всички сили.

Който люби, всякога придобива.

Вие може да обичате само онова същество, което разширява съзнанието ви.

Енергията на Любовта може да се сгъсти и да се превърне на светлина.

Ако имаш Любов в себе си, ще я предадеш и на другите хора.

Магнетизмът е символ на Любовта.

Който не служи на Любовта, няма бъдеще.

Любов, която мърмори, не е Любов.

Реален човек е само онзи, който изтича от Любовта.

Човекът на Любовта никога не може да бъде нещастен.

Истинската Любов дава светло лице.

Любовта трябва да тече във вас.

Да те обичат по човешки това значи да те изядат.

При Любовта си заобиколен от всич­ки светли духове.

Единственото нещо, което може да успокои човека, е Любовта.

Който се отдалечи от Любовта, създава си страдание, който се приближи, създава си радост.

В отдалечаването от Любовта иде лошият живот.

Любовта е пълна със живот.

Любовта е силата, на която нищо не противоречи.

Любовта е виждане на Божественото у човека, цветето, животното.

Човекът на Любовта внася нещо хубаво у другите.

Станете слуги на Любовта и ще влезете в царството на радостта.

Всяка работа, правена с Любов, е свещена.

Когато те погледне Любовта ти се разтопяваш.

Любовта пълни всяко същество с радост.

Човешката душа е изтъкана от лъчите на Любовта.

В човек можеш да се съмняваш, но в Любовта недей.

Да оставим Любовта да говори тя се излъчва.

Любов и живот има в това, което пос­тоянно се обновява.

Любовта на цветята е ухание и мълчание.

Който обича, зло не може да му се случи.

Любовта създава аурата. Когато обичаш, аурата се заздравява.

Само в Любовта човек е богат.

Любовта е основната същност на битието.

С Любов всичко е отворено, пътищата са чисти.

Само Любовта разкрива тайните на живота.

Любовта носи светлина на ума и топ­лина на сърцето.

Когато човек има Любов, страданието му е приятно.

Щом в любовта се появи раздвоение тя няма да устои.

Любовта се проявява само чрез доб­рото.

Когато Любовта се проявява в човека, той вижда само велики и възвишени неща.

Душата е мястото на Любовта.

Хората остаряват, защото са извън Любовта.

Любовта осмисля знанието.

Човешката любов умъртвява, а Божествената възкресява.

Бог никога не говори за своята Любов.

Животът в Любовта е самото съвършенство.

Любов има само тогава, когато убеждението на човека е пълно.

Любовта гради истинските отношения.

Ако възприемеш Любовта, настъпват мир, радост и веселие.

Любовта всякога е за благото на другите.

Любовта свързва човешките души.

В Любовта всички печелят, в омразата всички губят.

Който оценява Любовта, тя сама идва при него.

Хората на Любовта имат такова излъчване, което никога не може да се забрави.

В Божествената Любов винаги има разширение.

Противоречия има, когато се отрича Любовта.

Човек е такъв, каквато е неговата любов, мисъл и вяра.

Който не върви по закона на Любов­та, няма бъдеще.

Любовта прави очите светли и чисти.

Познаването на Любовта ражда безсмъртието.

Който познава Любовта, той живее в рая.

Мярка за Любовта е полетът на мисълта.

Преизпълненият с Любов постига всичко.

Основата на познанието е Любовта.

Любовта иде чрез страданията.

Любовта е паспорт за връщане в рая.

Възвишената Любов се ражда при изобилна вътрешна светлина.

Навсякъде ухае Любовта.

В Любовта е бъдещето.

Любовта има лъчезарен образ.

Любов възвишена като Бога.

Живей в Любовта и Любовта ще живее в тебе.

Любовта прониква в невидимия свят.

От очите на Любовта излиза мека, приятна светлина.

Любовта има най-организираните очи.

Висшата Любов не желае, тя има всичко в себе си.

Любовта се намира в Божествения свят, а в човешкия е само сянката .

Без Любов животът остава неразбран.

Любовта всичко нарежда, всичко оправя.

Който иска да възкръсне, трябва да прилага Любовта.

Когато лесно се справяш с препятствията, значи Любов имаш.

В устата се вижда Любовта на човека.

Любовта е придобиване на вътрешно богатство.

Човек не може да разбере Любовта, докато идеята за Бога не му стане ясна.

Търсете Любовта в себе си, а не отвън.

Вярата е качество на Любовта.

Любовта е в състояние да реализира всички състояния, желания на човека.

Любовта е абсолютно неизвестна област за дявола.

Любовта не търпи никакъв човешки порядък.

Дето има Любов, там има познание.

Само Любовта носи в себе си великия живот.

Любовта е преливане между душите.

Човек се стреми към Любовта, за да му даде тя живот.

Разбереш ли Любовта, животът в тебе протича.

Тури повече Любов в себе си и нещата се оправят.

Любовта не е видяна поради нейната възвишеност.

Любовта е оная велика сила, която може да понесе най-големите страдания.

Обича се само това, което е безсмъртно.

Дето е Любовта, там старост не съществува.

Който живее в Любовта, той е свободен.

Любовта крие в себе си знанието на целия свят.

Радост, щастие, успех идват от самата работа, от вложената Любов.

Мисли, че Бог е близо до тебе, и той наистина ще бъде близо.

Който истински обича Бога, е винаги оптимист.

Недоволството е отсъствие на Любов.

Любов, която се изменя, не е истинска.

Докато Любовта е с вас вие сте в безопасност.

Ако разчитате на човешката любов, вие сте изгубени.

Любовта е най-здравословното състояние.

Не ходете без Любов на опасни места.

Само чрез Любовта може да пътувате във всички светове.

Когато човек критикува, той руши Любовта в себе си и тя го изоставя.

Само Любовта може да направи преврат във вътрешния живот на човека.

Вие трябва да се обичате и уважавате не външно, но вътрешно.

Щом разкриваш Любовта си, винаги я изгубваш.

Само когато човек има смирение Небето ще пусне през него тока на Любовта.

Центърът Любов към Бога заема най-високото място в човешката глава.

Щом се страхуваш от нещо, любовта ти е малка.

Любовта към когото и да е, е Любов към Бога скрит.

Човешката любов завършва винаги с нещастие, тук изключения няма.

Любов, Мъдрост и Истина са неизменни центрове, около които цялата вселена се върти.

В света на Любовта няма нищо отрицателно.

Обичайте само това, което не губи своята красота.

Любовта стои над всяка мисъл и слава.

Любовта към даден плод подобрява неговото качество.

Любовта ликвидира кармата.

Любовта сваля оковите от ума и сърцето.

Когато омразата срещне Любовта, тя веднага капитулира.

Любовта има положителни мисли.

Серафимите целите са изтъкани от Любов.

Любовта е като слънчевата светлина.

Всеки ден интензивен живот на Любовта.

Ако си въоръжен с Любов, кой ще те бутне.

Любовта никога не вижда грешки.

В Любовта всичко е хубаво.

В страхливия човек няма Любов.

Дето е Любовта, там всичко може да се реализира.

Една е истинската жертва за Любовта.

Любовта на човека се определя от това, доколко той зачита душата си.

Дето е Любовта, там е успехът.

Който люби, става Велик.

Който люби, той вижда Бога.

Любов, която отстъпва пред препятствията, не е истинска.

Няма атом, йон или молекула, които да не съдържат енергията на Любовта.

Дето е Любовта, там е правата мисъл.

Смисълът на живота е в Любовта, да вършиш всичко с Любов.

Омразата е пак любов, облечена в чужда дреха, с цел да ви изпита какво се крие във вашето сърце.

Побеждавайте злото чрез Любовта.

Любовта прощава, но не извинява.

Когато искат да говорят за Любовта, разумните същества отправят своите енергии към сърцето на човека, под лъжичката, или към горната част на мозъка му това са три вида чувства.

Приемете Любовта в себе си, за да ви помогне Бог.

Само онзи люби, който е надрасъл физическите условия, който е господар на себе си.

Дойде ли в ума ви една нечиста мисъл, турете я веднага в огъня на Божията Любов, да изгори и да се превърне на пепел.

Живей там, дето е Любовта.

Щом загубите Любовта, загубвате и благата, които тя носи.

Свободата на човека се определя от прилагане на Любовта, Мъдростта и Истината.

С Любовта животът е рай и блаженство. Дето е Любовта, там всичко е приятно.

От лицето на любящия излиза светлина. Той е свързан с разумни същес­тва.

Човекът на Любовта е господар на смъртта и на всички низки и отрицателни сили в света.

Дето е Любовта, там старост не съществува старост подразбирай безлюбие.

Най-великото нещо в света е Любовта.

Любовта е в състояние да преобрази света.

Прилагайте Любовта и в най-малките работи.

Който живее в Любовта, той е свободен.

Когато завърши духовното си развитие, човек придобива Любовта.

Който върви в посока обратна на Любовта, постепенно губи здравето и силите си.

Ако даваш с Любов, с Любов ще ти дадат.

Ако е за Любовта, търсете Любовта на Бога.

Любов, която се изменя, не е истинска.

Изобщо, може да се помага на човек, който има Любов, стремеж към Бога.

Щом животът ви се обезсмисля, вие сте далече от Любовта.

А само онзи люби истински, който произвежда радост в душите на окръжаващите.

Най-достъпното нещо е Любовта, щом влезе в човека, тя го подмладява и повдига.

Любящият е безсмъртен.

Докато Любовта е с вас, вие сте в безопасност. Щом ви напусне, ще се удавите.

Любовта носи новото в света потърсете я и тя ще ви обнови това се отнася до Божията Любов.

Дето е светлината и топлината, там е Любовта.

Който живее в Любовта, не може да изгори. Защо? Той е облечен в дрехата на Любовта, която не гори.

Любовта великият закон на живота, действа и на земята, и на небето.

Дето участва съзнанието, там нещата стават с Любов.

Колкото по-отзивчив и отворен е човек за Любовта, толкова повече се изявява тя към него.

Кой може да обича? Само умният и добрият човек е способен да обича.

Ако бъдете верни на Любовта, в този и бъдещия живот, ще се ползувате от благата, които тя носи.

Пътят към Любовта е отворен, който иска, свободно може да върви по този път.

Голяма тайна е скрита в Божията Любов.

Желая ви да приемете Божията Любов, и да пътувате с нея по всички светове.

Турете Любовта за основа на живота си. В нея се крият условия и възможности за здраве, щастие и успех.

Дето отсъства Любовта, там всичко е лишено от съдържание и красота.

В Любовта не съществуват болести. Любещият е здрав, силен и мощен човек.

Свържеш ли се с Любовта, ще дойде радостта, която ще донесе щастието.

Защо е недоволен човек? Защото не носи Любовта в душата си.

Всяко движение има смисъл, когато е изпълнено с Любов.

Ако приложиш Любовта, ти вече влизаш в рая, в Божествения свят.

Какво е Любовта? Строителна сила в живота и природата.

Основата на всяко Божествено Учение е Любовта. Ако искаш да бъдеш здрав, силен и спокоен, ще любиш.

Който има Любов в себе си, той е всякога чист, измит и облечен.

Помнете: Божественото Учение се заключава в Любов към Бога.

Любовта се предава чрез Учител.

Любовта побеждава всички мъчнотии.

Любовта събужда Божественото в човека.

Дойдете ли до Любовта, ще знаете, че всички любящи души са свързани с възвишени и разумни същества от невидимия свят.

Придобиете ли Любовта, вие придобивате помощта на хиляди и милиони любящи души. Под Любов се подразбира колективната работа на множес­тво души, свързани в една идея, в едно разбиране.

Едно се иска от човека да отвори сърцето си за Божията Любов, и да разчита на нея.

Любовта произлиза от нещо постоянно и неизменно.

Любовта не се пипа, тя се гледа само отдалеч, тя не търпи никакво докосване.

Любовта осмисля живота. Тя представя разумното начало, което излиза от Бога.

Бог е създал света за проява на Любовта.

В света на Любовта няма нищо отрицателно.

Поставете Любовта като броня против злините на света.

Всичко възвишено и благородно произтича от Любовта.

Който живее в Любовта, той е свободен от дългове.

Не можете да намерите Бога без Любовта.

Вярвайте в Любовта, тя всякога си служи с Истината.

Любовта не държи грешни хора при себе си.

Всички болести, недъзи, скърби се лекуват с Любовта.

Знание без Любов носи нещастие. Знание с Любов носи благословение.

Да възприемеш Любовта за себе си, и да я запазиш чиста, както излиза от Бога, това наричаме „Любов“.

Животът, роден от Любовта, носи щастие.

Животът и Любовта не търпят никакви закони.

И най-голямото зло отстъпва пред Любовта.

Любовта парализира действието на всички отрови. Няма сила в света, която може да се противопостави на Любовта, тя е лек срещу всички болести, броня срещу всички отрови и злини.

Яж и пий всякога с Любов, за да бъдеш здрав. Яж, без да преяждаш, и благодари.

Дето е Любовта, там помощта иде; дето няма Любов, няма и помощ.

Който носи Любовта в душата си, той се съобщава с разумните същества по вътрешен път.

Това, което не се казва за Любовта, е истинската Любов.

Щом работите ви започнат да се оправят, тогава действа законът на Любовта.

Любовта изключва смъртта, обезсърчението, страданието.

Любовта е възходящ процес, поради което се занимава с велики работи.

Ако природата има Любов към тебе, тя сама ще ти повери своите тайни.

Кое е истинското богатство? Божията Любов, Божественото знание и Божията Истина. Те вървят подир човека и на другия свят.

Който познава Любовта, говори за величието на Бога, а не за своето.

Как ще се оправи светът? Чрез огъня на Любовта. Най-силният огън, който съществува в цялата вселена е огънят на Любовта. Дето се насочи този огън, всичко стопява.

Велико благо е за душата да мине през огъня на Любовта. Цялата вселена ще се отвори за вас, като жилище; ще почувствате връзката си с Бога като ваш баща.

Любовта е връзка между душите.

Любовта носи живот, сила и светлина, тя е основа на живота.

Какво се иска от човека, за да проповядва? Любов.

Който е придобил Любовта, лесно се справя със страданията. Няма ли Любов, страданията се превръщат в мъчения.

Любовта свързва съществата от физическия свят, с тези от духовния и от умствения. Не е достатъчно да виждате тези същества, важно е да чувате техния говор. Като се намерите в мъчнотия, те започват да ви нашепват нещо вслушвайте се в говора им и изпълнявайте!

Любовта е сила, която може да издържи цялата вселена.

Любовта чисти всичко. Когато отива при Бога, човек се очиства.

Сегашният човек не е готов още да възприеме Любовта направо, с всичката сила и пълнота.

Ако нямаш Любов, знанието ти нищо не представлява.

Единствената сила, която не губи равновесието си, е Любовта.

Любовта е сила, която поглъща всичко. Турена на едното блюдо на везните, тя се уравновесява с всички сили на света.

Ако Любовта ви не се мени, наистина имате Любов.

Дето е Любовта, там има светлина.

Свободата се определя от Любовта. Само любещият може да бъде свободен.

Който истински ви обича, той ви оставя свободен. Когато вие обичате, също го оставате свободен.

Любовта е закон, чрез който се пос­тигат всички разумни желания.

Първото качество на Любовта е ра­зумността.

Който люби, е разумен, отнася се внимателно към съществото, което обича.

Всички злини и престъпления стават вън от любовта.

Любовта иде от Бога, но чрез хората.

Който живее в Любовта не може да греши.

Който се изкушава, той е вън от Любовта, от истинския живот.

Приложете Любовта, за да разберете закона на единството.

Който живее в Любовта, работите му се оправят.

Защо страда човек? За да се изпита неговата Любов и устойчивост.

Докато носи обикновената любов себе си, човек всякога ще умира.

Светлината се проявява само при Любовта.

Помнете: Без Бога, т.е. без Любовта, няма живот.

Два начина има за изправяне на човека: законът и Любовта.

Всяко нещо направено без Любов изчезва.

Слушайте гласа на разума в себе си, този глас е гласът на Любовта.

В живота Любовта е основният тон. Без основния тон, човек е в мъгла.

Любовта е закон на приближаване. Физическата близост няма отношение към Любовта.

Освен Любовта друг път няма. Тя разкрива всички тайни.

Който е придобил Любовта, той се е домогнал вече до щастието на живота.

Само Любовта е в състояние да разреши мъчнотиите ви. Любовта е път за разрешаването на трудните задачи в живота на човека.

Само онзи пада, който няма Любов в себе си.

Всяко нещо, което е минало през вратата на Любовта, Мъдростта и Истината, е придобило безсмъртие.

Нещастието иде, когато човек прекъсне връзката си с Любовта, Мъдростта и Истината.

Любовта е канарата, в която всичко се разбива.

Какво представлява Любовта? Любовта представлява свят на услуги.

Любовта е свят на изобилие всички блага са в ръцете .

Любовта е най-големият капитал.

Студеният човек не може да бъде обичан, понеже хората обичат топлината.

В Любовта трябва да има нещо не­земно.

Любовта ще те превърне в светлина.

Когато обикваш някого, запитвай се от Бога ли иде тази любов, или от другаде.

Всичко, което се случва на ония, които любят Бога, е за добро.

Лошите мисли отстъпват само на Любовта.

Влезеш ли в Любовта всичко нечисто излиза.

Пред Великата Божия Любов всичко отстъпва.

Само в Бог има пълна радост и Любов.

Божественият живот изисква да живееш постоянно в Любовта.

В Любовта към Бога няма никакви загуби.

Истинската молитва се изразява чрез Любовта.

Който има сърце пълно с Любов, той вечно се подмладява.

Човешката любов е блато, а Божествената е извор.

Любовта ви да е течение към хората.

Ако човек не познае Любовта, не може да мисли правилно.

Само Любовта може да ви свърже с възвишени същества.

Ангелът е велик слуга на Любовта, ангелът е Любов.

Имайте Любов към ангелите и те ще ви се явят.

При Любовта ангелите са винаги с вас.

Любещият е крайно предвидлив.

На човешки език може да се говори без любов, но на ангелски не може.

Ангелите не могат без Любов. Те се хранят с Любов.

Ангелът има само един идеал веч­ната Любов.

Свят, в който Любовта отсъства, е свят на смъртта. Любовта е свят на безсмъртието.

На всички, които работят честно и истински, Бог ще им открие Любовта си.

Само Бог е, който открива Истината в света. От човека зависят усилията и старанията, правени с Любов.

Ангелите са намерили Любовта, затова са горе.

Любовта за ангелите е свещен свят.

Когато ангелът влезе в човека, човек придобива космичната Любов. Ангелът живее в света на Любовта, а дето е Любовта, там е изобилието. В Любовта никога няма лишения.

Щастието значи връзка с Любовта, връзка с Бога.

Чиста Любов, чиста Истина са храната в Божествения свят. Всичко нечисто е извън Божествения свят.

Ангелът е постоянен в Любовта, в Истината.

Отричането на Любовта значи пропадане в низшия свят.

Който люби, има светлина, с която вижда.

Любовта се извисява над всички светове.

Любовта за чистите никога не се гу­би. Тя вечно грее.

Най-красивите неща са извън времето и пространството.

Светлите мисли са само част от Великата Божия Любов.

Който не носи великата идея за Любовта в себе си, той не може да се издигне до висшия свят.

Затова е изпратен дяволът, щом не обичаш да те мъчи, да страдаш.

Всяко нещо правено с Любов, внася чиста жизненост.

Щом си отхвърлил Любовта, има остаряване, заболяване и противоречия.

За ангела е важна само Любовта, защото само тя осигурява.

Пуснете Любовта в себе си и тя ще ви изчисти.

Любовта е светлина, тя вижда всичко и осветява всички неща.

За човека на Любовта трудностите носят блага.

Чистата Любов стопява всички кармични връзки.

Постоянно търси Любовта и тя ще те заведе при Бога.

Любовта е най-голямото богатство в света.

Любовта е закон за намиране на Истината.

Светлите мисли водят към Любовта.

Само Любовта осигурява бъдещето.

Любовта е най-задоволеният свят, защото Бог е в него.

С Любовта влизаш в тайнствения свят на Бога.

Който е с чист живот и е намерил Любовта не пита какъв е смисълът на живота.

Всичко зависи от дълбочината на вашата любов.

Любовта притежава преобразяваща сила.

Съвършен е само духът, а Любовта е негов израз.

Влезте дълбоко в Божията Любов, тя е извън всички отрицателни състояния.

Кой не понася Любовта, който е пълен с омраза.

Само когато обичаш, виждаш Божествения свят.

Който обича, през него текат Божествените енергии на рая.

Само чистият може да обича.

Без Любов, няма здраве. Дето е Любовта, там болестите си заминават.

Любовта е броня срещу всички болести.

Болестта показва, че Любовта е напуснала човека.

Любовта е най-съвършената мисъл.

С всички ваши мисли да служите на Любовта.

Всяка мисъл, лишена от Любов, ня­ма сила.

Над света е мисълта, над мисълта е Любовта.

Само в Любовта човек оживява.

Зад отношенията на другите, виждай Бог, който действа.

Чистата мисъл е изявление на Любовта.

Щом светне една мисъл в главата ти, Любовта е дошла.

Когато мислите за Любовта всички лоши мисли бягат.

Мисъл, която е пълна с Любов, се движи на големи разстояния.

Любовта има алхимически свойства, които преобразяват.

Божествената Любов е окултизмът. Тя е център на живота.

Когато любиш едно същество, ти го ограждаш.

Мисълта е велик принцип, който се съдържа в Бога.

Любовта надминава всяка мисъл.

Там, където е Любовта, има хубави мисли и чувства.

Който люби, мисли правилно. Всяка мисъл се подчинява на Любовта.

Когато помислиш за Любовта, да влезеш в нея.

За Любовта няма проблеми.

Любовта е сила, защото е закон на Бога.

Любовта е най-голямото богатство в света.

Дето присъства Любовта, там е изобилието. Любовта е могъща сила.

Които обича, е силен дух.

Любовта трябва да се изучава като жива сила.

От очите, от ръцете трябва да излиза живот.

Всичко се прекланя и отстъпва пред Любовта. Любовта е сила Божия.

Влезе ли човек в областта на Любов­та, той влиза в Божествения свят.

Любовта всичко постига. За да познаеш Любовта, трябва да я приложиш.

Прилагайте Любовта и в най-малките работи.

Любовта това е великото освобождение.

Любовта поглъща всички проблеми и препятствия.

Любовта е сила, от която бягат всички проблеми.

Най-висшата Любов е тази, която не се изказва с думи.

Когато мислиш за Любовта, всички лоши мисли бягат.

Вътрешният глас говори в името на Любовта.

Любовта е канара, в която всичко се разбива.

Пожелай дълбоко в душата си Любовта да проникне в това същество.

Когато Любовта гори вътрешно, тя се предава и на другите.

Дето има Любов, там всичко има.

Живей вътре в Любовта и всички блага са в ръцете ти.

Любовта стига дъното на всички неща.

Бъдете с Любовта, за да бъде и тя с вас.

Чистата мисъл е изявление на Любовта.

Каквато е Любовта на човека, такава е и мисълта му.

Проявата на Любовта е служене на Бога.

Бог е, който се разпорежда за всичко.

Там, дето е Любовта, всичко се нарежда добре.

Истински любящият е абсолютно осигурен.

Който носи Любовта, той е от избраните.

Любовта съдържа всички методи за обновление.

Любовта осмисля всяка подробност.

Светлите мисли усилват Любовта в човека.

Формулата „Бог е Любов“, съдържа Царството Божие в себе си.

Щом живееш в Любовта, тя дава всички условия.

Божественото само си пробива път.

Любовта е извън човешките мисли, чувства и действия.

Когато Любовта е в тебе, всичко е хубаво.

При Любовта си осигурен за цял живот.

Любовта е велика творческа сила.

Щом човек стои в мисълта ви, вие го обичате.

Божията Любов произвежда само положителни мисли.

Любовта търси хора със силна мисъл.

Щом приложиш Любовта, тя става разбрана.

Любовта е далече от човешкия свят.

Сила Божия се излъчва от Любовта.

Любовта е Божествен магнетизъм.

Любовта е храм на Бога.

Божията Любов урежда нашето бъдеще, по-сигурно от всички осигурителни дружества.

Само Любовта осигурява мир и вечен живот.

Само Любовта повдига човека.

Всички тайни са в Любовта.

Всяко нещо, което обичаш, в него Бог се проявява.

Любовта към Бога трябва да е над всичко.

Красивият поглед е винаги поглед на Любовта.

Търсете първо Любовта и всичко друго ще ви се даде.

Дето влезе Любовта, благата прииждат.

Дето е Любовта, там са постиженията.

Има нещо повече от това да обичаш, това е да станеш Любов.

Любовта трябва да изпълни въздуха.

Ако искаш да си богат, трябва да обичаш някого.

Любовта произтича от светлинно виждане.

Всяко същество, което обичаш, ще ти се изяви.

Само който люби, може да изяви истинската си природа.

Само при Любовта умът функционира правилно.

Любовта е по-горе от щастието тя го включва в себе си.

Любовта има имунитет срещу всички болести.

Ако имаме Любов, болестите изчезват.

Любовта е слънчево състояние на ума и сърцето.

Само онова, което е станало с Любов, ще остане.

Щом Любовта се ограничи в човека, ограничава се и Истината.

Любовта се направлява от интелигентни същества, завършили своето развитие.

Любовта е най-краткият път към Истината.

Любовта може да ви разшири толкова, че да обикнете целия свят.

Само чрез Любовта човек е нещо повече от себе си.

Където няма Любов няма Истина.

Любовта превъзхожда всяко знание.

Истинската Любов е забравяне на себе си.

Когато няма Любов, има криви мис­ли.

Какво по-дълбоко заспиване от това, човек да отрича Любовта.

Нежният глас е част от Любовта.

Любовта никога не се заблуждава заблуждават се хората.

Само Любовта знае кой я обича.

Любовта не се отдалечава от вас вие се отдалечавате.

Когато даваш нещо с Любов, то се увеличава в тебе.

Силен човек е онзи, който обича, без да очаква да го обичат.

Любовта е най-щастливата гледна точка.

Само две неща загатват за друг свят Любовта и религията.

В Любовта присъства целият разумен свят.

Вън от Любовта няма никакви пос­тижения.

Ако говорите за грешките на хората, вие сте далеч от Любовта.

Чистотата прави човека възприемчив за възвишените трептения на Любовта.

Няма душа, която да не отговаря на Божествената Любов.

Истинската Любов прощава всичко.

Там, където няма Любов животът се разпада.

Из Словото на Учителя Петър Дънов

МОГЪЩЕСТВОТО

НА

ЛЮБОВТА