Учителя - Мистично разбиране, част първа - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Мистично разбиране, част първа

МИСТИЧНО_РАЗБИРАНЕ_1

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

МИСТИЧНО РАЗБИРАНЕ

НА ЖИВОТА

Книга 1

Съставител: Елеазар Хараш

Варна, 2019 г.

ПРЕДГОВОР

ПЪТЯТ КЪМ ВЕЧНОТО ВДЪХНОВЕНИЕ

В безкрайната вътрешност има велики тайни, необятни тайни. Дълбоко в човека има една бездна, но още по-дълбоко има нещо друго… Това е свещената тайнственост тук се намира голямата мистерия на живота.

И тази мистерия е сам Бог, това е Центърът, от Който се излъчва безкрайността, това е Изворът на всички мистерии.

И така, великите тайни са скрити в сърцевината на живота, в сърцевината на Бога.

Тайната на Словото спада към едно Универсално измерение, а в това измерение… Словото е Бог.

Тайната на Голгота представя една от най-големите тайни на Вечността; тя е закодиран текст и представя част от мълчанието на Вечността.

На Голгота се изявява смисълът на живота, а този смисъл е свързан с мистичната дълбочина на Словото.

В израза „Словото бе Бог“ е скрита цялата окултна наука, но тук няма да се спирам конкретно на този въпрос, а само ще кажа, че Словото е синоним на Бога. Или по друг начин казано: Словото е Неговото име… и когато Той говори… ти чуваш нещо особено.

Този Върховен глас води хората в пътеката, а думата „пътека“ е мистична и означава навлизане във вътрешността на Словото“. Всяка дума е сфера на дълбоки духовни идеи.

Поверените таланти, за които се говори в Библията, се отнасят до тайна притча, която на света се изнася по един начин, а във вътрешносттапо друг.

Ще обясня накратко: тази притча се отнася до дълбоко скритите окултни органи на душата, чрез които се виждат други светове на Духа и то по един чист и реален начин.

Чистите душевни сили и способности образуват окото на душата или окото на вътрешните сили на душата.

Когато човек е небрежен към развитието на своите душевни сили, с това той е заровил своите духовни таланти… и с това той не е могъл да се домогне до Свята Божественост.

Пътят на Христос към Йерусалим, това е пътят на душата към красотата на своя кръст.

Ще обясня: на кръста се утвърждава вечната връзка на душата със своя Творец и именно затова всяка душа трябва рано или късно да бъде разпъната.

На Голгота се пося едно Велико Космическо преобразяване на душите и точно тук Христос направи космическа връзка с душите.

Всичко това означава, че Голгота има Космически обсег на действие и че тук се пося семето на една нова Вселена.

Голгота беше едно Откровение, а когато говорим за тази специална дума „Откровение“, трябва да знаем, че тя има три тайни значения.

Ще кажа еднотокогато говорим за Откровение, ние имаме един духовен процес, при който Небето прониква земята… И така чрез Исус„Христос“ се вля в човешката еволюция и в хода на развитието… По това може много да се говори, но в окултната наука ни е забранено да изнасяме много от тези неща. Така че тези, които искат по-дълбоко разбиране, нека да се опитат да проникнат в това, което премълчавам.

На лекциите вече съм казал, че Мълчанието, това е езикът на Космическата сила.

Всички, които навлязат дълбоко в окултизма, се научават да пазят тайна, а абсолютното опазване на тайна осигурява съхраняване на специална енергия, която енергия е от по-висш порядък… И когато е необходимо, тази тайна има власт да преобразява.

За да можеш да медитираш върху тайнатасъщественото е в това, че тя трябва да те приеме.

Без вяра вие не можете да влезете в тайната, а без Любов вие не можете да влезете в мистерията… Вярата е само една подготовка за живота в Божествената Любов.

Тайната е път към мистерията на живота, а мистерията на живота е свята област.

Тайната на живота ще ти помогне да навлезеш дълбоко в себе си, където ще познаеш част от своето мистично битие… Тук Словото се явява като пряк контакт с Духа, тук завесата на храма е раздрана…, т. е. тук вратата към духовния свят е отворена.

Животът в святата тайна е една чиста Божественост и тук, в тази област на живота, се таи съвършенството на Битието.

Тук думите са Божествени Принципи; тези думи са ключове за Висшия свят; тези думи са особени слова, но за тези думи тук на земята не се говори. Това са думи-духове и когато тези думи влязат да живеят в човека, влиза и Духът на Бога… Така тайната прави нещата богати.

Към тези думи се стреми всяка душа, защото тези особени думи са резюме на цялата окултна наука. Тези думи са над посвещението… Те се отнасят до най-вътрешните сфери на Битието. Всичко това се отнася до мистичната гледна точка, която извлича сила от всички неща, дори и от нещастието.

Защо Бог е допуснал изкушението? В това са скрити три дълбоки окултни идеи. Ще кажа едната изкушението е допуснато, за да могат душите да се разгърнат в едно велико развитие и всеки сам да познае своята универсалност; това е за будните ученици на окултната школа.

Да победиш изкушенията, това значи да ти се разкрият вътрешните закони на Логоса, а това са законите на мистичната реалност… И затова е казано: Създай себе си.

Откровението е пътят към вечното вдъхновение и тук трябва да кажа, че Откровението и Евангелието са дълбоко езотерични, окултни и мистични книги, а това означава, че тук Истината е скрита много дълбоко и че действията на Логоса не са обикновени явления, а са от космически и мистичен характер.

Всичко това означава, че сам ти трябва да станеш много дълбок… т.е. Истината изисква дълбочина, сиреч Посвещение. Библейските случки имат отношение не само към хората, но и към Космическите йерархии, защото Христос е Върховния Логос.

Върховният Логос не говори на материалното съзнание, защото то няма уши; това са заровените хора.

Пазете се, обични братя и сестри, от материалното, защото колкото по-материален е човек, толкова е по-заровен.

1996 г. Варна.

Елеазар Хараш

ВЛИЗАНЕ

ВЕЛИК ПРОЦЕС

„… Казват: няма нищо особено в процеса на раждането. Всяка майка ражда. Това е повърхностно схващане на нещата.“ /стр. 6/

„Раждането е велик процес, подобен на създаването на нов свят. Това, което създава идеал и стремеж на човешкия дух, е законът на раждането, на възраждането.“ /стр. 3/

МИСТИЧНО КАЧЕСТВО

„Първото качество, необходимо за човека, който иска да влезе в космическото съзнание, е послушанието. В живота на самосъзнанието има подчинение, робство, а в живота на космическото съзнание има послушание. Който не знае да слуша, нищо няма да придобие.“ /стр. 20/

БЕЗСМЪРТЕН ГОВОР

„Ако вие сте човек, който се стреми към безсмъртие, към космическото съзнание, като ви говори някой безсмъртен човек, вашият живот моментално ще се измени…“ /стр. 21/

УХОТО НА ЖИВИЯ ГОСПОД

„В света има много богове. Още от най-стари времена хората си създавали богове, пред които падали на колене, молили им се, тамян им кадели, но те не ги чувалиникакъв отговор не получавали на молитвата си… Казвам: молят се тези хора, но на някой от многото богове, които не са живи. Ухото на Живия Господ е толкова чувствително, че ако Му се помолите от сърце, с пълно смирение, с вътрешна чистота и благоговение… вашата молитва ще бъде приета. /стр. 8/

БЕЗ ОРЪЖИЕ, НО С ВЯРА

„Мислиш да пътуваш през някоя гъста гора и си казваш: не ме е страх, аз вярвам в Бога. Щом вярваш в Бога, ще тръгнеш през гората без нож, без какво и да е оръжие. По-силно оръжие от вярата има ли? И мечка да срещнеш, ще я погледнеш само и тя ще си замине./стр. 17, 18/

ДОБРОТО СЪЩО СЕ УСЪВЪРШЕНСТВА

„Това, което имаме днес, е добро, но ако останем още известно време в това добро, ще умрем./стр. 17/

BEЧНО НАСТОЯЩЕ

„Има реални неща в света, но има и нереални. Реалните неща нямат начало, нямат и край…

Ние не гледаме на Христа и на Неговото учение като на минало нещо; ние не гледаме на Христа и на учението Му като на нещо, което ще дойде в бъдеще; ние гледаме на Христа и на Неговото учение като на вечно настояще. /стр. 24 и 25/

ПЪТЯТ НА ВСИЧКИ РЕЛИГИИ

„Всички религии водят до вратата на космическото съзнание. /стр. 26/

ИЗОБИЛИЕТО НА КОСМИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ

„Самосъзнанието разрешава въпроса за прехраната, а космическото съзнание разрешава въпроса за Любовта към Бога. Разрешим ли този въпрос, Любовта ще донесе своето изобилие, от което ние ще се храним. /стр. 26, 27/

ЗАКОНЪТ, КОЙТО ЖИВЕЕ ОТВЪТРЕ

„… Освен външния закон, в човека има и вътрешен законБожия закон… Единият закон е преходен, установен от хората, а другият закон е вечен, установен от Бога. /стр. 30/

КРАЖБИТЕ В ДУХОВНИЯ СВЯТ

„… Кражбата, като неморален акт, става не само във физическия, но и в сърдечния, и в умствения свят… И в духовния свят стават кражби. Когато някой дух иска да открадне нещо от човека, той ще обикаля оттук-оттам, докато най-после постигне целта си. /стр. 32/

СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА Е ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА

„Питам: какво представлява реалният живот?… Животът не е нещо материално, но има свои материални прояви, по които може да се съди за неговия дълбок вътрешен смисъл.“ /стр. 33/

СЪПОСТАВЯНЕ

„Ние уподобяваме черния цвят на злото в света. Всъщност черният свят сам по себе си не е зло, но той представлява състояние на почивка…

Ако разгледате буквите, които съставляват думите „бял“ и „черен“, те сами по себе си нямат никакъв смисъл. Например, буквата „Л“, буквата „Б“ отделно взети, нямат никакъв смисъл, но турите ли буквата „Б“ в думите „Бог, благост, блажен“, и тя придобива смисъл. Следователно, ако ние знаем как да съпоставяме черния и белия цветове, както в живота, така и в нашия организъм, те придобиват смисъл.“ /стр. 35/

ОТНЕМА СЕ САМО НЕРЕАЛНОТО

„Питам: каква реалност има в това, което могат да вземат на човека?“ /стр. 40/

ЕДИННОТО И ЧОВЕШКОТО

„… Когато се говори за Истината, трябва да се знае, че в света има само едно право учение; в света съществува само един разумен човек. Колко човеци създаде Бог първоначално? Ние знаем, че Той създаде първоначално само един мъж и една жена. Всички хора, които отпосле се наплодиха, това е човешка работа.“ /стр. 40, 41/

ПЪТЯТ КЪМ ИЗНАЧАЛНАТА МАТЕРИЯ

„Човек е грешен, но причината за това не е Господ, Който го създаде, но естеството на материята, от която Бог направи човека, беше неустойчива. Тя беше човешка кал. Днес Бог създава новия човек и ще го направи не от човешка, но от Божествена материя.“ /стр. 41/

ЛИКВИДИРАНЕ НА ВЕЛИЧИЕТО

„Ако някой иска да се прослави… той трябва да отиде в света. Само там могат да го направят велик, знаменит човек. Влезе ли той в духовния свят, където работят Божествени закони, там процесът е точно обратен: първо ще му снемат короната от главатаще остане гологлав и бос; после ще го лишат от всички богати храни, като кокошки, прасенца, агънца; ще му отнемат всички удоволствия… Където отиде, няма да бъде вече пръв, но последен.“ /стр. 42/

ПРИРОДАТА ЗНАЕ

„Щом природата е покрила главата на човека с коса, тя знае защо прави това. Разумните същества, които са взели участие при създаването на човека, на всеки негов косъм по главата и лицето са написали известно правило, известен закон. Много от западните народи се бръснат, стрижат, но затова се забелязва един упадък в техния морал.“ /стр. 43/

ЧЕЛОТО Е ТВОЯТА НИВА

„… Клетките, които пречупват, например, лъчите на Мъдростта, се намират… на самото чело на човека. Затова, именно, челото с всички свои центрове, трябва да се разработи правилно, както се разработват днес нивите и полетата, когато искат да дадат добра жетва.“ /стр. 43, 44/

МЯСТОТО НА СВЕЩЕНИЯ ХРАМ

„Свещеният храм в света, е човешката глава. Засега няма по-велико нещо от нея. Обаче, това, което човешката глава създава, бледнее пред величието на самата глава като форма. През нея преминават Божествените мисли, чрез нея се изявява Великият Божи Дух.“ /стр. 44/

ПРОСТОТО В ПРИРОДАТА

Истината се крие в простите неща. Който живее с нея, той ще стане велик човек.“ /стр. 48/

МАГИЧЕСКОТО ПИСМО

„Кажете ли някому: аз ви обичам, аз ви любявие произвеждате цял преврат в този човек. Тия думи съдържат магическа сила в себе си. Всеки, който е получил такова писмо, носи в себе си магическия жезъл…“ /стр. 48/

НАЙ-ТРУДНИТЕ УСЛОВИЯ

„Днес най-трудните условия за живот са на земята. Ако се предложи на някой възвишен дух да слезе на земята, той много ще мисли да слезе или не. Той е готов да преброди цялата слънчева система, но дойде ли въпрос да слезе на земята, много ще мисли.“ /стр. 49, 50/

ЖИВИТЕ ВЛИЯНИЯ

„… Ония хора, които са писали и създали както Библията, така и онези творения в поезията, музиката и художеството, са живи и днес, и ние всички се намираме под тяхното влияние. И всичко велико и възвишено, което човек чувства в себе си, е резултат на влиянието на тия велики, безсмъртни души… В най-трудните времена на живота си, вие ще срещнете тези безсмъртни души, които ще ви кажат: не бойте се, ние сме с вас.“ /стр. 51/

144000

„Българите ще се изправят, когато дойдат между тях тия 144000 души, за които се говори в Писанието. Те не са само евреи. Между тях има и китайци, индуси, тибетци, египтяни, англичани, французи, германци, както и българи.“ /стр. 52/

БОГАТСТВОТО НА ВЕЧНОСТТА

„Питам: може ли богатството на физическия живот да се сравни с богатството на Вечния живот? Кое е по-хубаво: да следваш в някой от европейските университети или да се запишеш за студент в един от ангелските университети? Кое е по-хубаво: да следваш в някоя италианска академия по пеене или да следваш пеене между ангелите?“ /стр. 53, 54/

ВИЖДАНЕ НА НЕОБИКНОВЕНОТО

„Някои ми казват: защо си събрал толкова невежи хора около себе си? Не можа ли да намериш някои философи, учени хора, на които да проповядваш? Казвам: всяко лице, всеки човек е ценен за мене. Аз гледам другояче на хората… Който разбира и знае как да гледа, той ще види ценното, необикновеното, което Бог е вложил във всяко същество; който не знае как да гледа, той ще вижда само обикновеното, делничното във всички същества.“ /стр. 56/

ОТВЪД КОНТРАСТИТЕ

„Когато обича, човек мисли да направи едно; когато мрази, той мисли да направи друго… Където има обич и омраза, там истинският, разумният живот не се проявява. Там има деятелност, проява на човешкия живот, но смисълът на живота не е в контрастите.“ /стр. 63/

ПРИЯТЕЛСТВО ВЪВ ВЕЧНОСТТА

„Влезете ли в интимна вътрешна връзка с трептенията на светлината, която излиза от даден човек, вие се свързвате с него, създавате истинско, трайно приятелство във вечността.“ /стр. 66/

В ПОЛЕТО НА РЕАЛНОСТТА

„… Човек още не живее в реалността. Ако една негова мисъл или едно негово чувство се проявява и изгубва, той не живее в полето на реалността. В реалния живот не стават такива резки промени. Този живот е живот на единство, живот на безсмъртие.“ /стр. 68/

ОТНОШЕНИЯТА В РАЯ

„Не е рай това място, което е пълно с майки, бащи, попове, владици, патриарси и др. Между съществата на рая няма ни помен от такива отношения, каквито ние познаваме на земята. Ако запитате някого от жителите на рая, какво нещо е майка, баща, поп, учител, цар или какво и да е друго титулувано лице, той нищо не може да ви каже, защото тамошните отношения се различават коренно от отношенията между хората на земята.“ /стр. 69/

ДРАМА И ТРАГЕДИЯ

„… Човек се намира в положението на малко дете, което иска да воюва със слон… Що е драма в живота?Първият опит на малкото дете да се бори със слона, но се оттегля назад. Що е трагедия?Резултат от настояването на малкото дете да се бори със слона.“ /стр. 70 и 71/

ТОЗИ, КОЙТО СПАСЯВА

„Не е било и няма да бъде товаедин обикновен мъж да спаси някоя жена или една обикновена жена да спаси някой мъж… Казано е в Писанието, че Бог направи човека по образ и подобие свое. Значи, той е душа, излязла от Бога. Щом е така, тази душа не може да коленичи пред една мома или пред един момък и да очакват един от друг спасението си. Бог спасява душите.“ /стр. 72/

АКО МОЖЕШ ДА ЖИВЕЕШ

„Казвате: веднъж съм дошъл на земята… ще живея.Добре, ако можеш да живееш, ти разбираш смисъла на живота; ако след 20 години умреш, ти се самозалъгваш.“ /стр. 73/

МЯРКАТА ЗА ДОБРОТО Е ВЕЧЕН ПРОЦЕС

„… Казвате: този човек е много добър. Как проверихте това? … Във великото единство на живота, добродетелта не може да се ограничи само в един акт. /стр. 74/

ЗАЧЕВАНЕТО НА ЗЛОТО

„… Онзи, който не обича Бога и не го познава, той сам се отделя от Него и казва: знаете ли какво аз мога да направя? Кажеш ли, че ти сам можеш да направиш нещо, ти си заченал Ева. Това е начало на злото. Когато дойде изкусителятзмиятапред Ева, тя не отиде при Адама да се посъветва с него как да постъпят, но сама реши въпроса, като каза: аз мога да разполагам със себе си, както искам.“ /стр. 75/

СВЕТЛИНАТАСВЯТ ИЗВЪН ВИБРАЦИИТЕ

„Съвременната наука казва, че светлината се образува от трептенията на етера… Казвам: светлината не се образува сега, тя вечно съществува; това, което наричат трептения на етера, то не е нищо друго, освен отражение на самата светлина. Казва се в Писанието, че Бог живее във вечна, непристъпна светлина…

Това, което считат трептения, вибрации на светлината и топлината, те са техни отражения. Вибрации съществуват само в отраженията на телата и предметите.“

/стр. 76/

ЛЮБОВТАЖИВОТ В ЕДИНСТВОТО

„Човек сам по себе си не може да люби. Люби ли той, това се дължи на вътрешното единство, което съществува в този момент, както в него самия, така и между всички хора. Когато дойдем до това вътрешно единение, само тогава ние ще почувстваме, какво нещо е Любовта.“ /стр. 76, 77/

МЕТОДЪТ НА ЛЮБОВТА

„Казвам: има един правилен, разумен начин, по който човек може да отмъсти някому или да му направи добро. Кой е този начин?Начинът на Любовта.“ /стр. 77/

ИСТИНАТА, КОЯТО ОСВОБОЖДАВА

„Вървя един ден из града и срещам два левенти момъка, млади, здрави: единият от тях върви напред, едва влачи краката си, окован в тежки вериги; оковите дрънкат и той си мисли: няма какво, ще страдам за правото! Не страда за правото този човек. Когато апостол Петър беше окован във вериги и затворен, дойде при него ангел Господен разкова веригите и му каза: „Стани и излез вън!“ Така става с всеки, който страда за Правдата, за Божията Истина…“ /стр. 79/

КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ВИКА ЛЕКАРЯТ?

„Днес хората се плашат от всяка епидемическа болест, а не се плашат от греховете и престъпленията, които са причина за тези болести. Когато някой човек заболее от инфлуенца или от друга епидемическа болест, той вика десет души доктори да го лекуват, а когато върши някакво престъпление, не вика нито един лекар. Когато някой човек замисли да върши престъпление, нека предварително повика при себе си десетина души, било лекари, свещеници или свои близки и приятели и да им каже: слушайте, аз съм намислил да извърша едно престъпление. Какъв съвет ще ми дадете: трябва ли да го направя или не?“ /стр. 80, 81/

ОСОБЕНИЯТ АНГЕЛХРАНИТЕЛ

„Сега, като се яви инфлуенца, всички стават на крак: репортерите пишат във вестниците, лекарите обсъждат… че се явила особен вид инфлуенца, с много смъртни случаи и т.н. Казвам: инфлуенца иде с цел, да отнеме излишния баласт от човешките умове и сърца. Тя представлява ангел-хранител за страдащите души, иде да отнеме част от непосилния за тях товар.“ /стр. 81/

ФАЛШИВИЯТ ПЛАЧ

„Интересно е наистина, когато хората отиват в театър, плачат; когато гледат, как техни братя и сестри страдат, в живота, за тях никой не плаче.“ /стр. 81/

БЕДЕН ИЛИ БОГАТ?

„Мнозина мислят, че Христос е бил беден, нямал къде глава да подслони… Може ли да бъде беден този човек, който е в състояние да нахрани 5000 човека с пет хляба и две риби? Може ли такъв човек да няма подслон?“ /стр. 83/

ВЛОЖЕНОТО В ЧОВЕКА

„Срещам някой беден човек, който се оплаква, че нямал никакви приходи в живота си. Казвам: твоите приходи са вложени в живота, който Господ ти е дал.“ /стр. 84/

КОЙ РАЗБИРА?

Само безсмъртният човек разбира, кое е смъртно и кое безсмъртно.“

/стр. 86/

ХУБАВОТОЗА РАЗУМНИЯ, СПЪНКИТЕЗА ГЛУПАВИЯ

„Всичко в света е хубаво, но за разумния човек. За глупавия човек всичко е спънка.“ /стр. 88/

МАГИЧЕСКАТА ПОЕЗИЯ

„Докато човек се вдъхновява от материални работи, той върви още в обикновения път на живота; види ли обаче реалното, познае ли Бога, той става мощен, силен човек. Той се вдъхновява вече от идейното, от великото и красивото в живота. Ако е поет… когато напише едно стихотворение, той няма да пита хората, дали го харесват или не, но ще извика един сляп човек и ще му каже: ела да ти прочета моето първо стихотворение. Той чете: „ЕДИН БОГ, ЕДИН УЧИТЕЛ, ЕДНА ЛЮБОВ…“ Щом слепият чуе тази поезия, очите му ще се отворят. Това значи поезия! Съвременните поети четат своите произведения на слепите, но очите им не се отварят.“ /стр. 88/

СВЕЩЕНИЯТ МОМЕНТ

„Няма по-велико нещо от това, да намери човек свещеното място на своята душа, да знае къде се намира той и къде живее. Да намерите себе си, това е свещен момент в живота на човека. Да се види човек, това е епохален момент в живота му. Външното, което виждате, не сте вие… Търсете себе си и като се намерите, направете връзка с Първичната Причина, Която ви е пратила на земята и ще видите, че между Бога и вас никакъв клин не може да влезе. /стр. 90/

ЗАЩО ЖИВЕЕ ЧОВЕКЪТ?

„Един е Учителят, който носи истинското знание! Той има много проявления в света, но по същина е само един. Намери ли човек, един от моментите на Неговото проявление, едновременно с това той ще намери и себе си. Закон е: като намериш Бога, ще намериш и себе си; като видиш Бога, ще видиш и себе си. И обратно: като видиш себе си, ще видиш и Бога. Да видиш Бога, да видиш и себе ситози е най-свещеният момент в живота на човека. За този момент именно човек живее. /стр. 91/

ДЪЛГИЯТ ПЪТ КЪМ ВЕЛИКОТО

„Най-първо духът е бил силен, мощен, всезнаещ, но със слизането си той постепенно се е ограничавал, загубвал знанието си, докато най-после съвършено заспал. Значи, веднъж слязъл на земята, духът… започва отново да гради, да съгражда… Защо духът трябва да изгуби съзнанието си?За да създаде света. Не изгуби ли съзнанието си, той не може да създаде света.“ /стр. 93/

НЕВИДИМАТА МАЙКА

„Всъщност детето не е поставено във физическите ръце на своята майка, но в ръцете на разумна, любяща душа, която му помага и го крепи в живота.“ /стр. 95/

ПРОНИКВАНЕТО

„Казвам: ако нашето съзнание не се прониква от Висшето съзнание, ние не бихме могли да мислим… Ако Бог не прониква в нашите сърца и умове, Той не би създал света.“ /стр. 95/

В СФЕРАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ

„Ако един ден ние успеем да разложим живота на неговите първоначални елементи, какво ще остане от самия него?От него ще остане една възвишена, фина материя, хиляди пъти по-рядка от най-рядката физическа материя… Тази материя няма да съдържа вече никакви елементи в себе си, на вид тя ще бъде еднородна, проста, но силите, които действат в нея, ще бъдат разнородни. В такава среда именно живеят всички напреднали същества.“ /стр. 98/

ПОЛЮСИТЕ НА ДУШАТА

„Подсъзнанието и свръхсъзнанието представляват два полюса на душата, чрез които човек се проявява. Те представляват същината на човека. Той някога е живял в подсъзнанието и свръхсъзнанието, където се крият всички негови възможности. Оттук започва истинската наука. Под „наука“ разбираме всичко онова, което Божественият Дух от безброй векове насам, досега е създал.“ /стр. 98/

ПЪТЯТ НА САМОСЪЗНАНИЕТО

„Самосъзнанието… включва специално човешкия живот… В него, именно, е станало отклонението на човека от правия път. Това отклонение е било необходимо, за да се индивидуализира човек, обаче в това индивидуализиране той се е заблудил и помислил, че може да бъде самостоятелен и да живее съвършено сам. В резултат на това, той вижда, че неговото тяло се съвършено разрушава.“ /стр. 99/

ТОВА, КОЕТО СЕ ТАИ В ЧОВЕКА

„И тъй, всеки човек сам създава своите окови, своето робство. Къде се крие причината на това?Вътре в него. Има нещо, което се таи в човека и което е в сила да го зароби.“ /стр. 102/

ЛЮБОВТА НА РАЗУМНИЯ И ЛЮБОВТА НА ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК

„Когато разумният човек люби… този човек обича всички хора, всички същества. Обикновеният човек, когато обича, той прави избор: той обича само онзи, от когото може да вземе нещо.“ /стр. 103/

ПРЕОБРАЗЯВАЩАТА МУЗИКА

„Днес с музиката си служат и във войните, с нея въодушевяват, настройват войниците за бой. Като надуят онези медни тръби и войниците се настройват… сграбчват пушките си и тръгват на бой…“

„Истинската музика е тази, която се изразява с особена гамагама на мир, примирение между всички неприятелски войски. Когато истинските музиканти засвирят, войниците… забравят, че трябва да воюват, забравят, че неприятелят ги преследва… Войниците и от двата лагера изменят разбиранията си и казват: да спрем сраженията! Да се помирим!“ /стр. 105, 106/

ВОЮВАНЕ ЧРЕЗ ЛЮБОВТА

„Истинското юначество не седи в това, да вадим очите си, да режем ръцете и краката си, да се раняваме в гърдите и да оставаме инвалиди на цял живот. Истинското воюване е чрез закона на Любовта.“ /стр. 106/

ЗАЛЕЗ И ИЗГРЕВ

„Човек е дохождал много пъти на земята и си е заминавал, но сега вече цялото човечество се намира пред един възел, където старата култура залязва, а новата изгрява.“ /стр. 107, 108/

ВИЖДАНЕТО НА АДЕПТА

„… В света съществуват две слънца: едното слънце е физическото, което виждаме сутрин да изгрява, а вечер да залязва; другото слънце е духовното, което виждат само адептите и светиите… Това слънце, именно, е същинското, което всички хора не виждат, понеже нямат съответен орган, с който могат да го виждат. Значи истинското слънце не е видимо. Защо умираме ние?Понеже постоянно гледаме на физическото слънце.“ /стр. 108/

МУЗИКАТА НА МИКРОБАТА

„Под думите „поезия, музика и наука“ се разбира възвишеното и благородното в човека. Истински ученият е едновременно и поет, и музикант. Когато един учен употребява цели 20 години за изучаване живота на една микроба, той е истински поет и музикант. Тези наблюдения върху микробата представляват за него цяла музика: накъде се завъртяла микробата, какви движения направила и т.н. И с какво търпение описва той всичко това!… Ще кажете: възможно ли е да има някаква музика в движенията на една микроба? За онзи, който разбира това, има музика; за онзи, който не разбира, никаква музика не може да съществува в движенията на една микроба.“ /стр. 108, 109/

СИРОМАШИЯТА, ПРИ КОЯТО СЕ ЗАБОГАТЯВА

„Мнозина съжаляват бедните и тръгват да им събират помощи. Казвам: има един род сиромашия, която е желателна за всички. При този вид сиромашия човек изработва своето търпение. Този сиромах изпада до дъното на живота, където изгубва съзнанието си и престава да мисли за някакво външно богатство. Той започва да търси богатството вътре в себе си. В този смисъл, всички велики, всички гениални хора, са били все сиромаси.“ /стр. 110/

ЛЮБОВТА, МЪДРОСТТА И ИСТИНАТАСИНТЕЗ НА ВСИЧКИ ПРОЯВИ НА ЖИВОТА

„Някой казва: всичко може да се постигне чрез молитвата. Нима животът се заключава само в молитвата? Друг пък казва: всичко се постига чрез мисълта.Нима животът се заключава само в мисълта? Трети казва: всичко се постига чрез науката.Нима животът се заключава в бактериологията… или в психологията… или най-после в изучаване на тоновете? Не, има една вътрешна целокупност между всички прояви на живота. Три думи само са в състояние да изразят тази целокупност. Тези думи са: Любов, Мъдрост и Истина.“ /стр. 110, 111/

ДОСТЪПНАТА ЛЮБОВ И НЕДОСТЪПНАТА ИСТИНА

„Истината говори със слънцата, Мъдросттас планетите, а Любовта е толкова снизходителна, че е слязла на земята да говори и с хората, и с най-нискостоящите същества. Понеже Истината говори със слънцата, далечна и висока е нейната цел.“ /стр. 111/

НЕВИДИМАТА РАДОСТ НА СМИРЕНИЕТО

„Да разговаряш с разумното слънце; да седиш с хиляди години в небесата; да правиш добро, без да знаят името ти; да бъдеш велик поет, без да знаят името ти; други да се кичат с твоето име, а ти само да се радваш, това значи да бъдеш гениален човек. Това значи да живееш с душите и между тях, без да подозират те подобно нещо.“ /стр. 111/

КОЛКОТО СВЪРШИ

„Човек не може да свърши всичката си работа само в един живот. Колкото свърши в един живот, той трябва да е доволен…“ /стр. 113/

МИСТИЧНАТА ИЗЯВА

„Мислите ли вие, че сам Господ и ангелите ще слязат на земята, да уреждат човешките работи? Сами те няма да слязат, но ще се изявят чрез готовите за работа хора, които живеят на земята.“ /стр. 115/

ДУХОВНОТО ЖИЛИЩЕ НА ЧОВЕКА

„Душата и духът представляват истинското жилище на човека.“ /стр. 115/

МЕТОДЪТ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

„Ако ти си онзи истински човек, който иска безкористно да направи едно добро, трябва като дойдеш до вратата на болния, само да се помолиш и тя сама по себе си да се отвори.“ /стр. 115/

НАЙ-ЦЕННОТО Е СКРИТО В СЪКРОВЕНАТА ОБЛАСТ НА ПРИРОДАТА

„Най-хубавите неща, които човешкият ум, човешкото сърце, човешката душа и човешкият дух са създали, се пазят в тайна; те не се пишат на книги, които се разрушават. Най-хубавите неща, които човечеството е създало от своето начало досега, се пазят в тайна. Когато дойде шестата раса на земята, всички тия велики неща ще се изнесат и тогава хората ще кажат: миналите страдания не могат да се сравнят с настоящите блага.“ /стр. 119/

СВЯТОТО ДОКОСВАНЕ

„Най-малкото докосване до съзнанието на Бога донася такава радост за душата, за която Павел казва: „Щастието, което ни очаква за в бъдеще, не може да се сравни с богатствата на целия свят.“ Само по този начин животът ни ще бъде песен и музика.“ /стр. 27/

ПРИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ

„… Христос и в лодката спа много добре. Той нямаше нужда от пружина. Само болните хора се нуждаят от пружина на леглото си, меко да им е. Започнат ли да ви завиват с много меки, топли юргани и да ви поставят на пружина, да знаете, че сте тежко болни и ви чака нещо по-лошо.“ /стр. 83/

КРАСОТА ЗА МЪДРЕЦА, ИЗНЕНАДА ЗА ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК

„Днес не може да намерите двама обикновени хора, които да мислят еднакво. Когато хората мислят различно, това представлява известна красота, и то главно за мъдреца, за разумния човек; за обикновения човек, който не разбира Божиите закони, това различие в мислите, във възгледите на хората, представлява голяма изненада.“

/стр. 121/

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ОЧИ

„Казват някому: не гледай на света! Като имам очи, как да не гледам? Ето защо, някога затварят външните очи на човека, за да отворят вътрешните.“ /стр. 123, 124/

ПРИВИДНОТО В ЖИВОТА

„Няма правда в този свят. Тук тя е привидна. Когато някой краде, той бърка в касата на богаташа и не взима неговите пари, а своите пари, които някога са взети от друг. Обаче, този, когото днес са обрали, като не знае причината за обира, казва: обраха ме!и завежда дело против крадеца, когото осъждат на няколкогодишен затвор. Значи, съдът поставя истинският притежател на парите в затвор. Как ще се докаже това нещо? Грешката в така наречения крадец е тази, че той прибързал сам да си вземе парите. Той трябваше или да си ги поиска, или да почака малко, та който ги е взел, сам да му ги върне.

И тъй, много неща в съвременния свят са привидни.“ /стр. 124, 125/

ЗНАНИЕ И РОБСТВО

„Свобода съществува само между разумните хора. Човек може да има много знания и пак да е роб.“ /стр. 125/

СПЕЦИФИЧНИЯТ ЗАКОН НА ЛЮБОВТА

„… Във всички съвременни хора има голяма жажда за осигуряване. Те искат външно да се осигурят. Обаче, всеки, който разбира вътрешния закон на Любовта, той е осигурен.“ /стр. 127/

ЧОВЕКЪТ Е МИТ

„Сам по себе си човек е мит. Някога той и себе си не познава…“ /стр. 128/

НЕРАЗРЕШЕНОТО

„Съвременните философи… изпадат в смешно положение, като искат да определят, какво нещо е Бог. Който иска да определи какво нещо е Бог, той трябва да бъде по-умен от Него. Значи, съвременните философи разрешават една задача, която не може да се разреши…

Казвам: не се опитвайте да разрешавате какво нещо е Бог. Оставете този въпрос неразрешен.“ /стр. 131/

МИСТИЧНО РАЗБИРАНЕ НА ЖИВОТА

„За самоотричане може да се говори само на децата или на младите хора, но не и на старите. Кажеш ли на стария човек да се самоотрече, той ще ти отговори: „Синко, не ми говори такива детински приказки! Годините, които нося на гърба си, разбират живота по-добре от тебе. Човек трябва да си има къщичка, парички, знание… Прав е този стар, мъдър човек. За него е така, но децата, нито от къщи се нуждаят, нито от пари, нито от знания. Те за нищо не мислят; каквото им се каже, вярват. Децата естествено вървят в правия път. Като съберете опитностите на старите и на младите, ще имате живота в неговата завършена форма. Само по този начин ще го разберете.“ /стр. 133/

МАЛКАТА ПРИЧИНА И НЕЙНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

„Гениалността на човека може да изчезне само от едно малко, неизправено престъпление.“ /стр. 135/

УТАЯВАНЕ

„Казвате: Царството Божие… насила не се взима. Някои хора насила ще бъдат турени в Царството Божие, а които не искат и насила, ще ги утаят. Какво значи утаяването?Потъване дълбоко някъде, да чакат там своето време, докато най-после сами се убедят, че трябва да вършат Волята Божия.“ /стр. 136, 137/

ВЕЛИКОТО ЕДИНСТВО

„Мнозина… се запитват: наистина, коя религия е най-праваХристовата, Мойсеевата, тази на Буда или на Мохамеда?Всичко, каквото са учили и проповядвали тези хора е право, но намерете чистото Мойсеево учение; намерете чистото Христово учение и разберете неговия смисъл и дух; намерете чистото учение на Буда, на Мохамеда и извадете дълбокия смисъл в тях… Между Мойсея и Христа няма никакво противоречие в основния закон, който те са проповядвали. Също така между Христа и Буда няма никакво противоречие. Общото и най-главното във всички тия учения е следното: Без Любов, живот не може да съществува. Без Бога, светлина не може да има.“ /стр. 137/

СТАРИТЕ ХОРА И СТАРИТЕ СВЕТИИ

„… Млад човек… Той не е суеверен, но на всичко хваща вяра. И десет пъти да го излъжеш, той те изслушва и казва: говори ми истината! Говори на моя език, а не на езика на старите, защото аз не разбирам този език. Тъй щото, ако искаш да излъжеш някого, лъжи стария човек. Най-много се лъжат старите хора, които мислят, че никой не ги лъже. Историята е пълна с такива примери. Най-много се лъжат старите хора и старите светии.“ /стр. 138, 139/

ЕДНО КРАСИВО ПОЛОЖЕНИЕ

„Какво по-хубаво от това, да нямаш пет пари в джоба си и да седнеш някъде замислен, вдълбочен в себе си, без да трепне окото ти от това положение.“ /стр. 140/

РАЗБРАХТЕ ЛИ ГОСПОДА?

„Питам: вие, които искате от другите хора да ви разбират, разбрахте ли Господа? Вие разбрахте ли ангелите и светиите? Ако вие не сте разбрали нито Господа, нито ангелите, нито светиите, как искате другите хора да ви разберат?“ /стр. 141/

ВЪТРЕШНОТО БОГАТСТВО

„Дойде някой при мене, иска да му направя някаква услуга, да му помогна с нещо… За мене не е мъчно да му дам една сума от 100, 200, 300 или 1000 лева, но дали това е доброто, от което се нуждае неговата душа?… Ще му кажа: На еди-кое си място в гората има един камък. Дигни камъка, измери от него около 20 м. разстояние на изток и започни там да копаеш. Като копаеш известно време ще намериш в земята заровено гърне със злато…

… Това е само за изяснение на мисълта ми. Гърнето е във вас. Всеки човек има известно количество злато в себе си. И той външно може да бъде толкова богат, колкото органическо злато има в кръвта си. Има хора, които и да придобият богатство, пак ще осиромашеят…“ /стр. 142 и 143/

СИМВОЛИЧНОТО НЕБЕ И СИМВОЛИЧНАТА ЗЕМЯ

„Небето и земята са два полюса, които представляват Великото в света. С тези два полюса започват всички алхимици. Ако човек не разбира великите закони на небето и на земята, той не може да бъде алхимик…

Като казваме, че човек, който не разбира, какво нещо е небе и земя, не може да бъде нито учен, нито поет, нито художник, ние подразбираме, че той не може да твори. Ние вземаме думите „земя и небе“ в техния най-висок смисъл.“ /стр. 148/

НЕБЕТО И ЗЕМЯТА В ЧОВЕКА

„В човека живеят едновременно две същества, едното е родената човешка душа, която трябва да расте и да се развива едновременно в четирите променчиви свята, а другото същество е Божественото начало в човека, наречено „небе“. За земята, където се намират четирите свята, е казано: „И земята беше неустроена и пуста“. Значи тя трябваше да се устройва. За небето не се казва, че трябва да се устройва… Духът Божи ръководи човешката душа и работи върху нея… като развива Божественото начало в човека.“ /стр. 153/

ВЕЧНИ СВЕТОВЕ И CBETОBE НА ПРОМЕНИ

„Не може да се каже, че Господ е направил света или че Господ е направил човека. Преди всичко, Божественият свят съществува вечно. Ако е въпрос за правене, могат да се направят четирите свята, които се проявяват последователно. Тези светове наричат светове на промени. В един от тези светове се проявява законът на инволюцията, а в друг пък се проявява законът на еволюцията. Трите Божествени святана Любовта, на Мъдростта и на Истинатасъществуват вечно. Те нито се променят, нито се изменят. Световете, които се променят, се отразяват в Божествения свят.“ /стр. 149/

КАКВО НОСИ НОВОТО НЕБЕ?

„И видях ново небе и нова земя.“ /Откровение 21:1/ „… Другите светове се променят и изменят, а Новото небе, т.е. Божественото небе се само проявява. Живо е това небе! Праговете на Новото небе мислят по-правилно от най-видните философи на земята. Прозорците на Новото небе съчиняват по-хубави стихотворения от тези на нашите най-добри поети. Дърветата на Божествения свят, с шумоленето на своите листа, произвеждат по-хубава музика от тази, на най-видните съвременни музиканти. Ако листата на дърветата свирят по-хубаво от най-великите музиканти на земята, може да си представите, какви ще бъдат живите музиканти на Новото небе!“ /стр. 148 и 151/

ОТРАЖЕНИЕ НА БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ

„… Всъщност и музиката, и поезията, и изкуството не съществуват на земята. Те са отражение на Божествения свят. Само там има музика, поезия, изкуство и наука. Следователно човек може да бъде дотолкова музикант, поет, художник или учен, доколкото той е във връзка с Божествения свят.“ /стр. 149/

ПРЕДМЕТ НА БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ

„Дойдем ли до материалистическия живот, който се изразява във форми, той представлява живот на смъртта. Това, което не е оформено, то представлява живот на безсмъртието. С други думи казано: всичко, което няма тежест, съставлява предмет на Божествения свят.“ /стр. 152/

ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ

„Питам: Що е поезия? Що е наука? Ние наричаме истинска поезия тази, която може да трансформира състоянията на човека. Истинска наука наричаме тази, която може да обясни един велик закон, а същевременно дава и начин, по който този закон може да се приложи в живота на човека.“ /стр. 153/

КОГА БОГ НИ ПОСЕЩАВА?

„За да се пробуди човешката душа, нужни са скърби и страдания. Дойде ли човек до тия скърби, той трябва да се радва, защото Бог ни посещава само вечер, т.е. във време на скърби и страдания.“ /стр. 156/

БОЖИЯТ ГОВОР

„Всяка звезда е разумен център, чрез който Господ говори на хората. Той им говори по хиляди начини…“ /стр. 157/

ДВА ВИДА СВЕТЛИНА И ТОПЛИНА

„Светлината и топлината на физическото слънце не са Божествени, но светлината и топлината на Духовното слънце са Божествени. Всеки човек познава, кога се явяват в него Божествените светлина и топлина. Когато извършите едно възвишено дело, вие сте доволни от себе си; в този момент ви огрява Божествената светлина.“ /стр. 159/

НОВАТА ДРЕХА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

„Когато Господ създал света, който вече си заминава, изпратил на земята един ангел, наречен Азраил, облечен с много хубава дреха, на която били написани всички най-красиви неща, които могат да се случат в живота на онези души, които вървят по Божия път… Един от тогавашните царе… направил на дъщеря си една хубава бяла дреха, с много краски и върху влакънцата на дрехата, написал миналото на цялото човечество… Ангелът Азраил влязъл в градината и се отправил към царската дъщеря… Тя се влюбила в него и му казала: Твоята дреха ми се вижда по-хубава от моята. Хайде да ги разменим! … Той веднага съблякъл дрехата си и я дал на царската дъщеря, а облякъл нейната. След това… се върнал на небето…

Питам: как ще примирите противоречието, в което се намерили ангелите на небето, както и царят, които не могли да четат написаното върху дрехите на ангела и на царската дъщеря? Дрехата на царската дъщеря, с която ангелът се качил на небето, станала причина да слезе Христос с нея на земята, да разбере какво нещо е карма и да понесе кармата на човечеството, да изплати дълговете на хората и в замяна на тази дреха да даде своятадрехата на новия живот. Той показал на хората начин, по който могат да помирят Божествения живот с човешкия. Това е великата задача на всеки човекда примири Божественото в себе си с човешкото. Ето защо съвременните хора трябва да се научат да четат всичко, което е написано по тях.“

/стр. 159, 160 и 161/

ЗАЧЕВАНЕ НА ПАДЕНИЕТО И ЗАЧЕВАНЕ НА ВЪЗВИСЯВАНЕТО

„Зароди ли се у някой ангел желание да разбере, какво нещо е престъплението, той веднага иска да го опита, а с това се опорочава. Въз основа на същия закон, когато у някой човек се зароди желание да разбере, какво нещо е Добродетелта, той веднага иска да я опита, да заживее в нея… Направи ли човек и най-малкия опит в това направление, той ще го доведе до Божественото в него.“ /стр. 160, 161/

ПАЛЕЦЪТВЕЛИКА НАУКА

„Истинският хиромантик само по палеца на ръката може да прочете всичко за човека. В горната фаланга на палеца е изразен висшият, Божественият живот на човека, а този живот включва всичко. Това не е алегория, но действителен факт.“ /стр. 161/

ДВЕТЕ ЦЕЛУВКИ

„… Когато светията целува, човек възкръсва, но когато грешникът целува, човек умира. Когато ученият слага ръцете си върху главата на някой човек, той става учен; когато простакът слага ръцете си върху главата на някой човек, той става простак. БожественотоБожествено ражда, а човешкоточовешко.“ /стр. 162/

ВЛИЯНИЕТО НА ЗЛОТО

„Когато един престъпник спре пред някой извор, той веднага пресъхва… Където мине престъпникът, все ще причини някаква пакост: или някоя гора ще се запали, или някой извор ще пресъхне, или някое растение ще увехне и т.н.“ /стр. 162/

ЖЕРТВАТАПЪТ КЪМ ЖИВОТА, ЕГОИЗМЪТПЪТ КЪМ СМЪРТТА

„Който живее в закона на жертвата, той придобива живота; който живее в егоизма, той придобива смъртта.“ /стр. 163/

НЕИЗПОЛЗВАНИЯТ ТАЛАНТ

„Ние говорим за музика и за пеене, в които душата се излива. Такива музиканти и певци се срещат много рядко на земята. Те са извънредни таланти, които идат на земята да свирят и пеят на хората, да ги повдигат и по този начин да изкупят греховете си. Ако те не изпълнят своето предназначение, както трябва, невидимият свят ще ги изпрати отново на земята, но вече като обикновени хора.“ /стр. 163/

ЖИВОТ В ЛЮБОВТА

„… Ако живеете с Любов, вие ще чувате навред такава симфония, каквато никога не сте слушали; тогава всички неща, всички явления ще придобият за вас дълбок смисъл.“ /стр. 164/

АКО ЯДЕШ С ЛЮБОВ

„Някой казва: колко да ям?Ако ядеш без Любов, и малко, и много да ядеш, това ядене не хваща място, то не е благословено. Ако ядеш с Любов, и малко да ядеш, и много да ядеш, това ядене е благословено. Такъв е законът. В Любовта няма преяждане, нито препиване.“ /стр. 164, 165/

ДА ИМАШ И ДА НЯМАШ ЛЮБОВ

„Имаш ли Любовта в себе си, и лук да пържиш, все ще научиш нещо; нямаш ли Любов в себе си, и в най-големия университет да си, ще изгубиш и това, което знаеш.“ /стр. 165, 166/

ДА НАМЕРИШ ДУШАТА

„Обичате ли поне едно лице в света, тогава и знанието, и мъдростта, и поезията, и изкуството, и науката, и философията придобиват смисъл. Кое е това лице, което трябва да обичате? Някое лице на земята ли? Човек ли трябва да обичате? Не, хората на земята са само сенки, отражения. Вие трябва да намерите душата на този, когото обичате.“ /стр. 166/

ЧУДНОТО СМУЩЕНИЕ

„… От думите и мнението на кои хора се безпокоите вие? От тези хора, които не разбират живота нито на земята, нито на небето и са обезсмислили всичко, от тях ли се смущавате?“ /стр. 167/

НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА

ПРАВАТА МИСЪЛРАЗУМНА ДУХОВНА ВРЪЗКА

„В широк смисъл на думата, правата мисъл представя най-късото разстояние между две разумни същества. С други думи казано: права линия е тази, на двата края на която седят две разумни същества.“ /стр. 3/

ПОСЕЩЕНИЕ HА НАПРЕДНАЛИТЕ ДУШИ

„… Всички души не са на земята. Те се движат из пространството, обикалят из слънчевата система, а някои от тях обикалят и другите системи, и периодически слизат на земята. Като слязат на земята, те посещават хората, влизат в телата им, оставят им своите благословения и отново отиват в безпределните пространства.“ /стр. 4/

АКО ВЛЕЗЕТЕ В ДУХОВНИЯ СВЯТ СЪС ЗЕМНИТЕ СИ ПОЗНАНИЯ

„Ако влезете в духовния свят със съзнанието, което сте имали на земята, както и със земните си познания за слънцето, за звездите, за разните планети, вие ще се намерите в голямо противоречие. За пример, в духовния свят слънцето изгрява някога от изток, някога от запад, някога от север, а някога и от юг, то мени посоката на изгряването си. И ако не сте запознати с истинското движение на земята, вие съвършено ще се объркате, ще се намерите в чудо. За онзи, който разбира духовния свят, никакви противоречия не съществуват.“ /стр. 5/

РАЗЛИЧАВАНЕ

„Умният никога не пита, дали дадено нещо е вярно или не. Защо? Защото той познава тоновете на цигулката и разбира дали един тон е правилно взет или не.“ /стр. 6/

МИСЪЛТА Е ВЕЛИКА В СВОЯТА ДУХОВНОСТ

„В духовно отношение, всяка мисъл е носителка на нещо по-велико от това, което представя външната и форма, но ние не сме дошли още до положението, да различаваме мислите по тяхното съдържание… Щом разберете съдържанието, което Първата Причина е вложила във всяка мисъл, вие ще можете да отдадете слава на тази Първа Причина, на Господа.“ /стр. 71/

ДВАТА ВЪТРЕШНИ ПОЛЮСА

„Ако разглеждат нещата само в техния буквален смисъл, хората могат да дойдат до ред заблуждения. Например, казано е в Писанието: „Ни мъж без жена, нито жена без мъж, бива в Господа“. Този стих представя само външната страна на въпроса… Но разгледан и в неговата вътрешна страна, мъжът и жената представят два принципа, две части на едно цяло. Кое е цялото? Самият човек. Двата полюса, двете части, това са неговият дух и неговата душа.“ /стр. 7/

СМУЩЕНИЕТО НА УМА И СЪРЦЕТО

„… Ставате сутрин, чувствате, че нещо ви липсва. Какво ви липсва? Душата. Къде е отишла тя? Душата е напуснала тялото ви… и във вас е останал само духът. Някой път се случва обратното: духът напусне тялото ви и остава само душата. Има случаи обаче, когато и душата, и духът напущат тялото и то остава само със своето сърце и със своя ум, и човек се намира в голямо смущение. Защо се смущава тогава човек? Той се смущава, защото сърцето и умът му, неговите деца, са напуснати от душата и духа, т.е. от майката и бащата.“ /стр. 8/

„Каквото душата и духът правят, никога не го съобщават на своите деца, на ума и на сърцето… Понеже душата и духът не съобщават на децата си какво вършат, умът и сърцето на човека са в постоянно смущение. Под думата „деца“ ние разбираме хората на ума и на сърцето.“ /стр. 9/

ДА ИМАШ БАЩА И МАЙКА

„Когато питам някого има ли душа, това значи има ли майка. Много нещо е да има човек майка! Който има майка в себе си, той е истински човек. Когато питам някого има ли дух, това значи има ли баща. Много нещо е човек да има баща!“ /стр. 9/

ЖИВОТЪТ ИДЕ ЧРЕЗ ПРОЯВИТЕ НА ЛЮБОВТА

„Когато… Любовта се проявява, тогава и животът иде. Животът не е нищо друго, освен прииждане на енергия.“ /стр. 9/

ЛЮБОВТАПЪТ КЪМ СПАСЕНИЕТО

„Казвам: човек може да се спаси навсякъдеи в религията, и в науката, и в поезията, и в изкуството, и в музиката. Мнозина твърдят, че човек може да се спаси само чрез Христа.Това е буквоядство. Какво представя Христос? Христос е символ на Божията Любов. Следователно щом вие вярвате в Любовта и живеете според нейните изисквания, вие можете да се спасите.“ /стр. 14/

НАЙ-СЪВЪРШЕНОТО СЪЩЕСТВО

„Първичната душа, за която всеки копнее, е най-великото, най-съвършеното същество. Всеки човек иска да обича някого. Кого именно иска да обича? Той иска да обича тази първична душа.“ /стр. 10, 11/

КАК СЕ ПРИДОБИВА ЗНАНИЕТО И КАК СЕ ИЗГУБВА?

„Истинското знание може да се придобие само чрез Любовта…

Който изгубва Любовта си, той губи и знанието си. Щом изгуби знанието си, той ще изгуби и смисъла на живота си.“ /стр. 11, 12/

НАЙ-СВЯТОТО НЕЩО В ЖИВОТА

„Човек трябва да знае за какво да употребява Любовтанай-великото, най-святото нещо в живота… Питам: за какво употребявате вие Любовта си?… Нека всеки си отговори, защо търси Любовта и за какво мисли да я употреби, след като я намери.

Любовта носи живот, а животът осмисля всичко. Без живот, човек е подобен на сухи кости.“ /стр. 12, 13/

УЧЕНИЯТ ОТ ЗЕМЯТА И УЧЕНИЯТ ОТ НЕБЕТО

„Всеки учен, който работи на земята, непрекъснато се коригира, защото едновременно с него работи и друг учен от небето. Ето защо, с всеки математик от земята работи и друг от духовния свят…“ /стр. 13/

СПАСЕНИЕТОДОМОГВАНЕ ДО ИСТИНСКАТА НАУКА

„… Съвременните учени… вярват, че науката ще спаси света.

… Съвременната наука е наука на болни хора. Щом хората се спасят, те ще се домогнат до здравата, до положителната наука.“ /стр. 14, 15/

БОЖЕСТВЕНИЯТ НАЧИН

„Срещате някой голям националист, който поддържа своя народ, милее за него и от голяма ревност го тикне в някаква война… Войната излиза несполучлива, хиляди хора се избиват и заробват, а народът се съсипва, омаломощава. Какво е допринесла любовта на този човек към народа? За спасението на всеки народ или на всеки човек има един Божествен начин, при който никой не може да пострада.“ / стр. 15/

КАК ИЗГЛЕЖДА БЪЛГАРСКОТО ДЪРВО В БОЖЕСТВЕНАТА ГРАДИНА

„… В духовния свят всеки народ поотделно представя едно плодно дърво от общата Божествена градина. В това отношение българският народ представя плодно дърво, плодовете, на което са доста киселички. Който е вкусил от плодовете на това дърво, той има вече голяма опитност, знае какво значи кисело… За да станат плодовете на българите сладки, те трябва добре да се наторяват. В духовен смисъл под наторяване се разбира възпитание…

… За да изпълни своето предназначение, всеки народ трябва да се възпитава според Божиите закони.“ /стр. 15/

БОГ ДЪРЖИ В СЪЗНАНИЕТО СИ ВСЯКА ДУША ПООТДЕЛНО

„… Цялото човечество представя велик Божествен организъм, върху който всеки народ, всяко общество и всеки човек расте, развива се, цъфти и дава свой плод. Бог прониква в този организъм и държи в съзнанието си всяка душа поотделно.“ /стр. 16/

ТОПЛИНАТА, КОЯТО ОСМИСЛЯ ЖИВОТА

„Някои казват, че човек трябва да има топли чувства.Друго нещо се изисква от човека: топлина в живота, а не топлина в чувствата. Аз не говоря за онази топлина, която гори, която разрушава, но за топлината, която възраства. Като говоря за топлина в живота, подразбирам онази топлина, която не иде от човешката, но от Божията Любов, която преобразява човека и му дава условия да познае себе си. Любовта на съвременните хора мяза на сладко вино, което опива, довежда хората до положение да не се познават.“ /стр. 18/

ВСЯКА ДУШАНОСИТЕЛ НА НЕЩО ВЕЛИКО

„Помнете: никой в света, бил той човек или ангел, не може да заеме мястото на душата, нито да я обсеби. Душата има Божествен произход и принадлежи само на Бога. Когато една душа слезе на земята, всички възвишени същества, които разбират законите, започват да творят цяла система от светове, защото те знаят, че всяка душа носи нещо ново в себе си. Значи идването на една душа в света символизира създаването на нещо ново, велико, красиво.“ /стр. 20/

ДЪЛБОКИТЕ ЗНАНИЯ

„Това знание, което съществува днес, е само въведение в истинското знание. Дълбоки знания има, които не могат още да се дават на хората. Те не са готови за тия знания. Защо? Тези знания могат да възгордеят или обезсърчат човека, ако той не е готов за тях.“ /стр. 20/

КРАСОТАТА НА ЖИВОТА

„Човек не може да знае всичко. Красотата на живота седи в това, да знаете само някои неща; някои неща да не знаете, а други пък съвсем да забравите… Има положения в живота на човека, които непременно трябва да се забравят. Злото трябва да се забрави, а доброто трябва да се помни.“ /стр. 20, 21/

ПЪТЯТ КЪМ ПЪРВИЧНИЯ ПРИНЦИП

„И тъй, желая на всички да служите на душата и на духа в себе си! Този е пътят, по който можете да намерите Първичния Принцип в живота и да се свържете с Него.“ /стр. 21, 22/

КОЕ Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ?

„За предпочитане е да си разсилен пред вратата на Божията шатра, отколкото да бъдеш пръв министър в Англия или във Франция. За предпочитане е да бъдеш разсилен в новата култура, отколкото пръв министър в старата култура, в старата цивилизация.“ /стр. 22/

СТРЕМЕЖЪТ КЪМ МАЛКОТО

„… Мнозина се стремят към малки идеи, а не към големи, защото знаят, че малките идеи растат и се развиват.“ /стр. 23/

СЛОНЪТ И ПТИЦАТА

„Това, което млекопитаещите не могат да направят, птиците могат да направят. Например, ако един слон тръгне от Турция, мине през Сърбия и стигне до България, ще го оставят ли българите свободно да се разхожда из тяхната страна? …Ще го хванат и ще го поставят или в някоя менажерия, или в зоологическата градина в София. Обаче това, което слонът не може да направи, щъркелът или друга някоя птица свободно може да направи. Щъркелът… каца от дърво на дърво, от комин на комин и прави гнездото си, където поиска… В това отношение светският човек е слон, а духовниятптица. Това, което измъчва светския човек, ни най-малко не измъчва, не ограничава духовния.“ /стр. 24/

ВЛОЖЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО СЕ ИЗЯВЯВАТ НАВЪН

„… Възможностите на нашето растене и развитие са вложени в нашата душа и в нашия дух, а се изявяват навън чрез нашия ум и нашето сърце.“ /стр. 25/

ИЗГУБВАНЕ НА УСЛОВИЯТА

„Ако днес си живял правилно, и утре ще имаш възможност да живееш така. Но ако днес си нарушил някои закони на разумната природа, утре по никой начин няма да имаш същите условия.“ /стр. 25/

ГОЛЯМАТА ВЯРА НА СТОТНИКА

„… Този стотник се отличавал с голяма вяра, а при това бил римлянин, а не евреин. Той се обръща към Христа… „Не съм достоен да влезеш под стряхата ми, но кажи само реч и ще оздравее момчето ми.“ Това значи: Не съм достоен още за Твоето учение. За в бъдеще ще го имам предвид, но сега кажи само реч и ще оздравее момчето ми. Аз вярвам в силата на Твоите думи. И почуди се Христос и рече: „Нито в Израиля не съм намерил толкова вяра“. Абсолютната вяра е свързана с онзи велик закон, който предсказва бъдещето.“ /стр. 25 и стр. 30/

ЩО Е БЛАГОДАТТА БОЖИЯ?

Що е благодатта Божия? Благодатта представя благоприятните условия за живот, за работа, за растене и развиване. Някои казват, че по благодат, човек може да се спаси. Не, по благодат човек расте само, но не се спасява. След като човек мине през много вярвания, най-после по благодат му се дават велики условия, т.е. особени материали, особени сили за развиване на ума и сърцето му, за да почне да расте.“ /стр. 28/

ГЛАВНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО HA УМА

„Умът на човека се развива само при големи мъчнотии и страдания.“ /стр. 30/

БОЖЕСТВЕНА ЛОГИКА

„… Логика се изисква от човека, и то Божествена логика! Кои неща наричаме логични? Възможните неща са логични, а невъзможнитенелогични. Всяко нещо, което може да стане… е вероятно… още е и възможно. В света има много вероятности, има и много възможности.“ /стр. 31/

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА РАЗБИРА ПРОЦЕСА НА РАСТЕHEТО

„Във всеки даден случай… човек трябва да разбира процеса на растенето, което бива външно и вътрешно. Освен външния и вътрешния процес на растене, има процес и на почивка. Например, когато някоя мисъл престане да се развива, това не показва, че умът е спрял своята функция, но умственият процес, т.е. соковете на мисълта, временно са се съсредоточили в сърцето, т.е. в чувствата на човека… Ако… сърцето е достигнало своята най-висока точка, неговата деятелност минава в ума.

… Външен процес на растене… образуваната топлина при този процес се разнася из пространството… Вътрешен процес на растене… образуваната топлина се задържа… Първият човек расте умствено, а вториятсърдечно.“ /стр. 31, 32/

УЧЕН И МОРАЛЕН ЧОВЕК

„Ще задам въпроса: учен човек обира ли се? Онзи, когото могат да оберат или да излъжат, не е учен човек. Онзи, когото могат да оберат, да излъжат, не е морален човек.“ /стр. 33/

УЧЕНИЦИ

„Всички трябва да знаете, че земята е място за учене… Земята е място, в което има ученици, но не и учени хора.“ /стр. 33/

КОЙ СЕ НУЖДАЕ ОТ ДОКАЗАТЕЛСТВА И ОБЯСНЕНИЯ?

„… Като говоря тия неща, мнозина не вярват в тях и казват: Това са хипотези, недоказани истини. Като говорите на слепия човек за светлината, и той ще каже, че това е хипотеза. Обаче за онзи, който вижда, който не е сляп, светлината не е хипотеза.

… Какво нещо е светлината, как се разпространява, от колко цвята се състои и ред още научни положения могат да се дават само на слепия, а той да седи и да слуша, но онзи, който има здрави очи, не се нуждае от тези обяснения. Достатъчно е той да отвори очите си само и да види вече и светлината, както и всичко онова, което тя разкрива пред неговия поглед.“ /стр. 34/

КАКВА ПОЛЗА ОТ ВЯРАТА И БЕЗВЕРИЕТО?

„Срещам човек, който казва, че вярва в Бога, но главата му пукната малко. Срещам друг, който не вярва в Бога, но и неговата глава е пукната. Питам: каква полза от вярата на първия и от безверието на втория, когато главите и на двамата са пукнати?“ /стр. 35/

НА КАКВО СЕ ДЪЛЖАТ БОЛЕСТИТЕ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА В ЖИВОТА?

„… Всички болести, всички недоразумения, всички престъпления между хората се дължат на спиране процеса на растенето в тях.“ /стр. 35/

КОЙ НА КОГО ТРЯБВА ДА СЛУЖИ?

„Кажи само реч и ще оздравее момчето ми“ Аз вземам момчето, като символ на човешкия ум. Значи стотникът се обръща към Бога с думите: „Аз, проявеният човек, те моля да кажеш на момчето ми, т.е. на моя ум да мисли и да вярва. Щом му кажеш това, той ще оздравее. И тогава няма аз да му служа, но той ще ми служи.“ Сега човек служи на своя ум, а не умът на човека. Остане ли ние да служим на нашия ум, работата ни е свършена.“ /стр. 36/

САМО НА БОГА МОЖЕ ДА СЕ СЛУЖИ

„… Мъжът и жената са две равни сили, две равни величини. В този смисъл нито мъжът може да слугува на жената, нито жената може да слугува на мъжа. Какви трябва да бъдат тогава новите условия?Служене на Бога. Само на Бога може да се служи!“ /стр. 36/

ПРЕВРЪЩАНЕ НА УСЛОВИЯТА

„Окултните науки идат днес да ни покажат, че ако разбираме законите на природата и вървим съобразно с тях, ще можем и най-неблагоприятните условия да превърнем в благоприятни и по този начин да подобрим живота си.“ /стр. 37, 38/

ПРИДОБИВАНЕТО НА ТЪРПЕНИЕ И ЗНАНИЕ СЕ ПЛАЩА СКЪПО

„Това, което съвременните хора наричат търпение, не е истинско търпението е повече неволя. Който иска да му предам уроци по търпение, той трябва скъпо да плати за тях… Не се придобива лесно търпение… И знанието не се придобива лесно. Еквивалентни величини се изискват. В природата съществува един велик закон за равновесие. Човек не може да придобие и най-малкото благо, ако не даде за него нещо, съответно на неговата стойност. Ако не пожертвувате, ако не дадете от себе си нещо, еквивалентно на търпението, на знанието, природата никога няма да ви накичи с тия венци.“ /стр. 38, 39/

КАК СЕ ПРОПОВЯДВА ЗА БОГА?

„За Бога нищо няма да говоря… Той не е нещо външно. Няма защо външно да се говори за Бога. Достатъчно е да живеем в Него и заради Него, за да Го проповядваме на хората.“ /стр. 39, 40/

„ПОВЯРВАЙ И ЩЕ НАМЕРИШ СПАСЕНИЕТО В СЕБЕ СИ!“

„Когато някой ме пита, има ли Бог или не, аз ще му кажа: За себе си мога да ти говоря колкото искаш, но за Бога нищо не мога да ти кажа.Защо?Защото този въпрос е личен и всеки трябва да го разреши за себе си. Някой запитал Апостол Павла, какво трябва да направи, за да се спаси. Той му отговорил: „Повярвай и ще намериш спасението в себе си!“ / стр. 40/

ИСТИНСКАТА ВЯРА ПОДРАЗБИРА НАЙ-ВЕЛИКОТО, НАЙ-ВЪЗВИШЕНОТО И БЛАГОРОДНОТО

„Мнозина се спират върху стиха „Повярвай в Господа Исуса Христа“ и го разглеждат буквално, като казват: Ако повярваш, ще бъдеш спасен; ако не повярваш, ще отидеш в дъното на ада.Не е така. Ние виждаме днес, че и който вярва, и който не вярва, са изложени на големи мъчения. Ето, хората вярват, но тяхната вяра не ги спасява. Това не е истинска вяра. Това, което внася недоразумения, съмнения, обиди, огорчения между хората, не е вяра. Истинската вяра подразбира най-великото, най-възвишеното и благородното, което може да се прояви в отношенията на хората.“

/стр. 40/

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША

„И тъй, не се съмнявайте във възможностите на човешката душа! От всички хора ще излезе нещо, но време се изисква за това.“ /стр. 40, 41/

ЦЕЛ И ИДЕАЛ

„Любовта е условие за реализиране на идеалите в живота. Един от мъчно постижимите идеали е Истината. Мъдростта пък е главната цел в живота.“ /стр. 41, 42/

ВСЕКИ ЧОВЕК С ДОБРИ МИСЛИ ПРЕЧИСТВА АТМОСФЕРАТА

„Ако се качите на Витоша и оттам погледнете София, ще видите, че тя е заобиколена с нечиста материя. Цялата атмосфера около София е пълна с нечисти мисли. Това не е само в София, но и във всички по-големи европейски градове.Какво трябва да се направи?Трябва да дойдат повече добри хора, които да пречистят тази атмосфера. Как ще я пречистят? С добрите си мисли. Добрите мисли представят вентилации, с които се дезинфекцират нечисти места.“ /стр. 42/

САМО БОГ

„… Само Бог върши всичко в света. Когато хората говорят за светли, възвишени мисли, за доброто в света, те трябва да знаят, че Бог е единственият, Който мисли, Който прави добро, Който същевременно подтиква хората към мисъл, към правене на добро. Следователно, ако искате да имате добри резултати в живота си, оставете Бог да действа чрез вас.“ /стр. 44/

В СВЕТА НА ХАРМОНИЯТА

„Оставете настрана въпросите, какво нещо е Първата Причина, какво сте вие, какво представят мъжът и жената и т.н. Щом влезете в света на хармонията, тогава ще разберете тези въпроси.“ /стр. 44/

МЪЖЪТ И ЖЕНАТА СЪСТАВЯТ ЕДНО СЪЗНАНИЕ, ЕДНО ЦЯЛО

„… Света на хармонията… Докато не влезете в този свят, вие ще разглеждате например мъжа като проява на ума, а жената като проява на сърцето, обаче това обяснение още не е пълно. Мъжът и жената съставят две части на едно цяло. Двете части заедно, съставят един човек с едно съзнание.“ /стр. 44/

ЕНЕРГИЯТА НА ЦВЕТОВЕТЕ

„За вас не е важно да живеете в краските, в цветовете на светлината, но в енергиите на тия цветове. Цветовете оказват пасивно действие върху човека, те само го залъгват. Който иска да преобрази живота си, той трябва да се свърже със самата светлина, да се ползува от нейните енергии.“ /стр. 45/

КРАСОТАТА НА ЛЕСНИЯ ПЪТ

„Лесният път в живота седи в служене на Бога.“ /стр. 45/

СТРАДАНИЯТА
НАЙ-ДОБРАТА ХРАНА ЗА ЧОВЕШКАТА СЪВЕСТ

„Страданията носят най-добрата храна за човешката съвест. Които не са страдали, те са по-жестоки от ония, които са страдали. Ако страданието не е необходимо, като вътрешен процес за човешкото развитие, то не би съществувало.“ /стр. 48/

ДОБРИТЕ СТРАДАТ, ЛОШИТЕ СЕ МЪЧАТ

„… Страданието… има дълбок смисъл. Кой страда в света? Добрите, великите, благородните хора всякога са страдали и страдат, а лошите хора се мъчат.“ /стр. 48/

СПОКОЙСТВИЕТО, КОЕТО НЕ Е ДОБРОДЕТЕЛ

„Гладният е неразположен, нетърпелив, лесно се дразни, във всичко бързавсе му липсва нещо. Щом се нахрани, неразположението изчезва. Този човек е тих и спокоен, но това спокойствие не означава още добродетел.“ /стр. 50/

ДВА ВИДА ВЯРА

„Вярата може да произлиза или от човешката личност, или от човешката душа, обаче резултатите на тези два вида вяра са различни. Човек, на когото вярата произлиза от неговата личност, казва: Това е възможно, онова е невъзможно. Обаче за онзи, на когото вярата произлиза от душата, всичко в живота е възможно и постижимо. При тази вяра не може да се разсъждава, кое е възможно и коеневъзможно.“ /стр. 50/

ДВА СВЯТА

„Няма по-голяма радост за човека от тази, когато той съзнава, че живее! Страшно е обаче, когато човек съзнава, че не живее. Можете ли да не съзнавате, че живеете, ако влезете в един красив свят с всички удобства? Щом разберете този свят и можете да се ползувате от него, вие непременно ще съзнавате, че живеете. Обаче ако влезете в един свят без никакви удобства, заобиколени отвсякъде с мрак и тъмнина, вие ще съзнавате, че не живеете. Голяма разлика има между тия два свята.“ /стр. 51/

КАТО ЗЕНИЦАТА НА ОЧИТЕ СИ

„Щом поддържаме идеята за съществуването на Бога, във всеки човек трябва да виждаме по една свещена мисъл, по едно свещено чувство и да ги пазим, като зеницата на очите си. Няма защо да се запитваме, дали даден човек е прав в своите възгледи или не. Достатъчно е да знаем, че всеки човек има в себе си нещо чисто и възвишено, което по никой начин не трябва да бутаме.“ /стр. 52/

ЛЮБОВТА ИМА ОСОБЕН ЕЗИК

„Любовта с думи не се предава. Ако искате да покажете някому, че го обичате, по никой начин не можете да постигнете това с думи. Думите не само, че не доказват Любовта, но дори я отнемат. Речете ли да убеждавате някого, че го обичате, вие ще го отдалечите от себе си. Любовта има особен език, който хората отдавна са забравили. Този език е в състояние да задоволи чувствата на човека, както и неговия вътрешен стремеж.“ /стр. 52/

ВЪПРОС НА СЪЗНАНИЕ

„Срещате учени хора, писатели, поети, музикантинедоволни от живота. Срещате прости, обикновени хоранедоволни от живота. Срещате бедни и богати, пак недоволни. Значи доволството не седи във външното положение, което човек заема. Силата, доволството в живота на човека седят в неговото съзнание. Колкото по-високо седи човек по съзнание, толкова по-голямо е неговото доволство.“ /стр. 52/

КАКВО ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЕМ ОТ БОГА?

„За нас Бог не трябва да бъде само един познат, но Той трябва да представя Велик Извор, към Когото да се приближаваме, но не с цел само да се разговаряме или да се учим, но да придобием нещо свещено. Какво трябва да придобием от Бога?Живот… Първо трябва да се придобие Вечния Живот, а после знанието и Мъдростта.“ /стр. 53/

РАЗБРАХТЕ ЛИ СВЕЩЕНОТО ЧИСЛО ДВЕ?

„Математиката започва с единицата, която означава Бог. Двойката пък е създала всичко в света… Човек разбира ли значението на единицата? Не разбира. Разбрал ли е поне числото две? И него не е разбрал. Когато дошъл до числото две, Бог замълчал, там нищо не е казал. Като създал света, за първия ден, Бог казал: „И стана виделина. И видя, че беше добро…“ За другите дни също е казал, че беше добро; за втория ден обаче Бог нищо не е казал, за него Той не е дал мнението си. Свещено е числото две. От този ден се зараждат човешките страдания и недоразумения.“ /стр. 55/

ДА МИСЛЯТ

„За предпочитане е хората да имат различни възгледи за живота, но да мислят, отколкото всички да кажат: „Едно стадо, един пастир“и да престанат да мислят. Ще дойде ден, когато всички хора ще имат един възглед за живота, но те ще събудят Божественото съзнание в себе си.“

/стр. 55, 56/

ЗА ДА ДАДЕТЕ СВОЕТО МНЕНИЕ

„Ако гледате на нещата само от външната страна, вие ще дойдете до ред криви заключения. Например, не може да се нарече неморален човек онзи, който е извършил някаква неморална постъпка. За да дадете своето мнение по въпроса, вие трябва да разбирате дълбочините на Божиите пътища.“ /стр. 56/

ЖИВИЯТ ХЛЯБ

„Казвате: Кой човек може да се докосне до Божията Любов? Който веднъж само е хапнал от обеда, даден от Христа, той е опитал вече Божията Любов, свързал се е с нея. Затова Христос казва за себе си: „Аз съм живият хляб.“ /стр. 62/

„Питам: как мислите, само едно угощение, само един обяд ли е дал Христос на хората?… Едно трябва да знаете, когато Божията трапеза се сложи, тя никога повече не се вдига… Трапезата, която Христос е сложил преди две хиляди години, и досега още не се е вдигнала. Вие били ли сте на тази трапеза?… Няма по-велико нещо от това, човек да седи на такава трапеза!“ /стр. 60/

ЩОМ ВЪЗЛЮБИТЕ БОГА, ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ ЛИ СТРАДАНИЯТА?

„Щом възлюбите Бога, всички мъчнотии и страдания ще изчезнат, т.е. те няма напълно да изчезнат, но вие ще имате сила в себе си да ги преодолявате.“ /стр. 60/

ОКУЛТНАТА СИЛА НА ЧИСЛОТО ТРИ

„Най-красивият момент в живота на човека е когато двама души се срещнат при следното положение: единият от тях живее дълго време на земята, а другият сега слиза от небето. Тази среща остава паметна за цял живот. Това означава стихът: „Където са двама или трима, събрани в мое име, там съм аз посред тях.“ Душата на човека е единият, духътвторият, а самият човектретият. Числото три представя проява на същинския дух, на същинската душа и на същинския ум в човека.“ /стр. 61/

ВСЯКО ПРОТИВОРЕЧИЕ ДОПРИНАСЯ НЕЩО ЗА ВАШАТА ДУША

„От Божествено гледище, т.е. от гледище на новата философия, всички противоречия в живота ви са на място. Защо? Защото всяко противоречие, всяка неприятност допринася нещо за вашата душа.“ /стр. 63/

ЗАЩО НЕ МОГАТ ДА ПОСТИГНАТ ЦАРСТВОТО БОЖИЕ?

„Защо съвременните религиозни хора не могат още да постигнат Царството Божие? Защото те не се интересуват толкова от въпроса, кога и как ще дойде Царството Божие на земята, колкото кой ще бъде пръв в това Царство.“ /стр. 64/

КОЙТО ИСКА ДА БЪДЕ ПРЪВ

„Който иска да бъде пръв, той трябва да остане последен“. Умният всякога заема последно място, но никога не остава на това място.“ /стр. 64/

ПО ЧОВЕШКИОТСТЪПЧИВ, ПО БОЖЕСТВЕНОНАСТОЙЧИВ

„… Който иска да влезе в Царството Божие, той външно, по човешки ще бъде отстъпчив, а вътрешно, по Божествено ще бъде настойчив. Някои вървят точно по обратния път: по Божествено са отстъпчиви, а по човешкинастойчиви. Това не е никакъв морал. Ти ще бъдеш по човешки отстъпчив, като заек… Няма по-отстъпчиво животно в света от заека. Като дойде някой до него, той веднага отстъпва, бяга, никому не се противи. Казвате: Нали човек трябва да има свобода? Истинската свобода на човека седи в неговата отстъпчивост.“

/стр. 64, 65/

АНГЕЛСКИ КОМЕНТАР

„Християните препоръчват да се чете Библията и Евангелието. Мнозина четат, но не ги разбират. Защо? Защото нямат нужната светлина. Какво е нужно тогава? Който чете Свещената книга, той трябва да се свърже с един ангел, който да му помогне, да внесе повече светлина в ума му. Този ангел носи в себе си коментарите на Свещената книга и дава обяснения на четеца. Като четете тази книга с новите коментари, всичката шлака, всичката сгурия от нея отпада и вие я виждате в истинската и красота.“ /стр. 66/

„A3 ИЗПРАТИХ ДУХА СИ.“

„Христос казва: „Аз изпратих Духа си.“ Този Дух не е в единствено число, но в множествено. Той е колективен Дух. Казано е: „Аз ще изпратя при вас всички напреднали братя, които ви мислят доброто, които ви обичат и са готови да ви посочат пътя, който аз съм им показал.“ Тези братя са ангели, които седят по-високо от вас, но са готови да слязат на земята да ви помогнат.“ /стр. 66/

НАЙ-ДОБРИТЕ ВРЕМЕНА

„… Периода на Водолей. Това е най-мистичният век, който изразява завършване на един цикъл. От няколко години насам, ние сме навлезли вече в областта на Водолей…“ /стр. 58/

„Ако човек днес не изпълни Волята Божия, друг път няма да има тези добри условия. Сегашните условия са най-благоприятни за работа. Никога досега в християнската епоха не са наставали по-добри времена от сегашните.“ /стр. 68/

КОГА СЕ ПРОЯВЯВА ЖИВОТЪТ?

„Под думата „проявява“ умните хора, адептите, мъдреците разбират разумното начало в живота. Като казвам „разумно начало“, аз нямам предвид студения човешки разум, който се проявява при 250 градуса под нулата, но говоря за висшия разум, който носи условия за човешката душа. При 250 градуса под нулата няма живот. Това не значи, че животът се е унищожил, но не може да се прояви. И при 5000 градуса под нулата животът не може да се унищожи. Тъй щото, под думата „разумно начало“ ние разбираме Любовта, която носи живот. Тази Любов е наречена Божия Любов.“

/стр. 70/

БЕЗ ОБЯСНЕНИЯ

„… Аз нахвърлям тия въпроси за разсъждение, без да ги обяснявам, защото всичко, което се обяснява, губи своята чистота. Как може да се обясни Великото в света?… Казваме и за Любовта, че тя не е нищо друго, освен Божествена симфония, за разбирането, на която се изисква само тънко музикално ухо, да слуша и да възприема. Любовта не се нуждае от обяснения.“ /стр. 70, 71/

ЛЮБОВТА СЪЩЕСТВУВА В ДУШАТА НА ВСЕКИГО

„Любовта… съществува в душата на всекиго, но чака само момент да се прояви, както всеки музикален тон чака да дойде музикантът, да удари на клавишите и той да прозвучи.“ /стр. 71/

ВЕЧНАТА НАДЕЖДА И ВЕЧНАТА ВЯРА

„За да преодолее всички мъчнотии в живота,… човек… трябва да има непреодолима вяра и надежда; неговата вяра трябва да бъде извън времето и пространството. Тази вяра наричам вечна вяра, т.е. вяра, която никога не престава. И надеждата на човека трябва да бъде вечна, никога да не престава. Някой казва: Аз не вярвам, аз се обезсърчавам.Това е вяра във време и пространство.“ /стр. 73/

ИСТИНАТА ИЗВИСЯВА ЛЮБОВТА

„Човек трябва да даде възможност да се прояви Любовта в него. Обаче… без душата на Истината, Любовта по никой начин не може да се прояви в човека.“ /стр. 75/

СЪМНЕНИЕТО НЕ ПОЗВОЛЯВА ДА ВИЖДАШ НЕЩАТА ЯСНО

„Ако съмнението се загнезди в човека като червей, който прояжда всички светли идеи, може ли той да постигне своите идеали? Може ли той да разбере целта на живота? Съмнението не може да унищожи Божественото начало в човека, но то ще внесе облак в неговото съзнание, който ще му пречи да вижда нещата ясно.“ /стр. 75/

ОТ ПЪРВАТА КАПКА

„От първата капка още, могат да се определят свойствата на всичката вода.“ /стр. 76/

КАК ТРЯБВА ДА СЕ МОЛИ СВОБОДНИЯТ ЧОВЕК?

„В какво се заключава истинската молитва? Когато ученикът отива при Учителя си да добие знание, той трябва да се постави във възприемателно състояние и да каже: Учителю, моля те да ми дадеш малко от твоята светлина, да си разреша един труден въпрос… Сегашните хора мислят, че молитвата изисква от човека да коленичи, да вдигне ръцете си нагоре и тихо да шепне някакви молитви. Не, това не е още молитва. Така се моли човек, когато го бият. Той пада на колене, вдига ръцете си нагоре и започва да се моли да не го бият. И затворникът, и грешният човек се молят по същия начин, но как трябва да се моли свободният човек?“ /стр. 76/

КОЕ Е СИЛНОТО В ЧОВЕКА?

„Апостол Павел казва: „Когато съм слаб, тогава съм силен.“ Това е парадокс, който се нуждае от обяснение. Кое е силно в човека? Силно е разумното начало в човека, защото може да реализира копнежите на човешката душа…“ /стр. 77/

ЧОВЕЧЕСТВОТО ПРЕДСТАВЯ ТЯЛОТО НА БОГА

„Който люби цялото човечество, той може да реализира и своя живот, защото човечеството представя тялото на Бога. Следователно да любиш всички хора, да любиш цялото човечество, това подразбира да любиш Бога, Който се изявява в това тяло. Това е първата степен на Любовта, най-високата, най-голямата Любов, която човек може да прояви на земята.“ /стр. 77/

ДА ОДУХОТВОРИ

„По-добър представител на Бога от физическото слънце за физическия свят засега няма…

… И тъй, човек трябва да започне със Слънцето, да одухотвори слънчевата енергия, за да се ползва от нея разумно.“ /стр. 77 и 78/

СТРАНСТВАНЕТО НА ДУШАТА

… Човешката душа. След като излезе от тялото на човека, тя започва да се разхожда по света, посещава най-хубавите градини, а той я търси, вика след нея, иска да я намери. Като се върне от разходката си, тя започва да разказва на своите ближни за Великото, което е видяла и опитала.“ /стр. 78, 79/

КОГАТО ОБИЧАШ БОГА, ОПАСНОСТИТЕ НЕ ТЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ

„Който обича Бога и когото Бог обича, той всичко може да постигне. Такъв човек може да мине през най-опасни места и никой да го не забележи.“ /стр. 80/

РАЗБУЖДАНЕ НА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ

„Заспиването на човешкото съзнание не е нищо друго, освен помрачаване, заоблачаване на съзнанието, вследствие на което се забелязват известни промеждутъци, празнини, през които нахлуват и злините, и добрините. Изпаднете ли в такова състояние, което някои наричат летаргия, задръжте в себе си мисълта, че Бог е във вас и след няколко часа ще се събудите. Ако не поддържате тази мисъл в ума си, никой не може да ви разбуди от това състояние.“

/стр. 80, 81/

КРАСИВИТЕ И МИСТИЧНИ СВЕТОВЕ НА БЪДЕЩЕТО

„Като говорим за човека, ние подразбираме неговото бъдеще, а не настоящето му…“ /стр. 82/

„Според астролозите сърцето… представя Венера… Днес Венера е толкова голяма, колкото голяма е човешката любов. Един ден, когато човешката любов се увеличи, и Венера ще стане по-голяма планета. И слънцето днес е толкова голямо, колкото е широко човешкото съзнание, колкото е голяма човешката разумност… Когато човешката любов се увеличи, Венера ще стане голяма като слънцето, а слънцето ще стане сто пъти по-голямо, отколкото е сега… Изобщо небето, с всички светила по него, ще стане хиляди пъти по-красиво и голямо от сегашното. Красиви и големи светове ще има в бъдеще.“ /стр. 82 и 83/

ВЪТРЕШНАТА ХАРМОНИЯ

„Ако между мислите и чувствата на човека има хармония, той ще може да отбива всички онези влияния, които засенчват слънцето… Никакво препятствие не трябва да остане на пътя, между човека и слънчевите енергии. Всякакво препятствие нарушава хармонията на тия енергии.“ /стр. 83/

СЛЪНЧЕВИТЕ ЕНЕРГИИ

„… Човек трябва да знае причината, защо се обезсърчава. Защо заболява човек? И за това трябва да знае причината… Причината за всички тия неща се заключава в това, че в човека липсват известен род енергии, необходими за поддържане живота в него. Какво трябва да прави? Той трябва да вярва, че тия енергии ще дойдат от слънцето.“ /стр. 84/

В ДРУГ РЕД НА НЕЩАТА

„Само слънчевата енергия е в състояние да възстанови силата, здравето на човека. Енергията от Венера ще внесе Любовта в човека, а енергията от Меркурий ще го направи гениален по ум. След като завърши това трояко развитие, човек ще мине в по-висока гама, т.е. ще влезе в друг ред на нещата.“ /стр. 81/

СВОБОДНО ГЛЕДАНЕ

„Човек ще може спокойно да гледа красивите жени и красивите мъже, когато дойде до положение да положи душата си за приятелите си и да служи на човечеството… Такъв човек ще вижда навсякъде Бога и ще се радва на човешката красота.“ /стр. 85/

ОБЪРКВАНЕ

Умът ни се обърка от любов.Любов, която обърква ума на хората, е физическа; тя минава и заминава.“ /стр. 85/

ВДЪХНОВЕНИЕТОПОСЕЩЕНИЕ НА СВЕТЛИТЕ СЪЩЕСТВА

„Дръжте всеки слънчев лъч! Вие можете да задържите всеки слънчев лъч за секунда, две или най-много за една минута, но колкото време и да сте го задържали, радвайте се, защото той скоро ще замине. След него иде друг, задръжте го и пак се радвайте. Тези лъчи ние наричаме светли същества, които са положили душите си за приятелите си… Някой поет пише нещо, въодушеви се. Това се дължи на тия души, които го вдъхновяват.“ /стр. 85/

ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО СЕ ИСКА СПЕЦИАЛНО РАЗБИРАНЕ

„Когато се говори за разпознаване на доброто от злото, това подразбира изучаване същината на Божествения живот… Доброто е добро, злото е зло. В Божествения живот те са строго разграничени… Доброто е положителна величина, със знак плюс; злото е отрицателна величина, със знак минус. В това отношение злото и доброто могат да послужат… както служат всички математически величини. Когато доброто и злото се употребяват … на своето място и време, те са полезни. Обаче не се ли употребяват на своето място и време, те причиняват големи пакости, големи вреди на човечеството. Например, приятно е да седиш зимно време около огъня, но страшно е да накладат огън на главата ти… Колкото и да е желано доброто, щом се приложи върху човека в увеличен мащаб, то става непоносимо.

И тъй, всяко нещо, добро или зло, взето в увеличена мярка, не е на свето място и време, не може да ползува човека.“ /стр. 87, 88/

ВЕЧНО ДВИЖЕНИЕ

„Духът и душата вечно пътуват, вечно се движат в пространството и по този начин се учат. Както духът и душата, така умът и сърцето са във вечно движение.“ /стр. 90/

ЩЕ БЯГАТЕ ОТ БОГА

„Ако нямате прави отношения към Първата Причина, вие ще живеете под вечен страх и ще бягате от Бога, както животните бягат от човека.“ /стр. 92/

КЪДЕ СЕ ЗАРАЖДА ДОБРОТО И КЪДЕЗЛОТО

„Съвременните хора се натъкват на ред противоречия… За да разрешат правилно тия противоречия, те трябва да знаят, къде именно се явяват тия противоречиядали във физическото, в астралното или в умственото им тяло. Те трябва да знаят, къде се заражда доброто и къдезлото.“ /стр. 94/

ЖИВОТЪТ ИМА СМИСЪЛ, КОГАТО СЕ ПРОЯВИ В СВОЯТА НЕПРЕРИВНОСТ

„За в бъдеще дрехите няма да се шият. Ако разберете тази мисъл буквално, вие ще се намерите в противоречие и ще кажете: Как е възможно да не се шият дрехите? Като казвам, че за в бъдеще няма да има никакво шиене, подразбирам непреривност в мисълта на човека. Мисълта на съвременните хора е създадена от отделни факти, фактите са граници, които само потвърждават известни истини, но те не представят нещо цяло. Един факт може да показва признаци на живот, но той още не е самия живот. Фактът свидетелствува само, че на известно място се проявява животът. Следователно животът има смисъл, когато се прояви в своята непреривност.“ /стр. 94/

КОЛКОТО И ДА Е ВЪЗВИШЕНА, ДУШАТА СТРАДА

„Мнозина питат: Душата има ли страдания? Колкото и да е възвишена, душата страда; и тя има свои мъчнотии, свои трудности. Умът и сърцето на човека, често изпадат в смущения и колебания. Колкото възвишен и силен да е духът на човека, щом е дошъл на земята, и той носи известни тежести.“ /стр. 95/

БЪДЕЩИТЕ ХОРА

„… Днес Бог слиза на земята да повдигне душата в човека, а едновременно с това ще повдигне и жената, т.е. девата. Бъдещите хора ще водят девствен живот.“ /стр. 96/

МОГАТ ЛИ ДА СЕ ВЪРШАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В СВЕТА НА ЛЮБОВТА?

„Питам: могат ли да се вършат престъпления при температура 10 000 или даже пет милиона градуса? Значи днес се вършат престъпления, защото температурата на този свят е ниска. Ако живеете в един свят, в чиято атмосфера частиците се движат с бързина, по-голяма от тая на светлината, можете ли да вършите престъпления? В този свят никакви апаши не съществуват. Ако някой апаш влезе в такъв свят, той ще забрави за какво е дошъл…“ /стр. 96/

ТВЪРДАТА ХРАНА

„Житното зърно е твърдата храна, която човек трябва да сдъвче и изяде. В него е скрито нещо велико, което след време ще даде добри резултати.“ /стр. 98/

ЗНАНИЕТО НА ДУХА

„Има знание на ума, знание на душата и знание на духа. Човек трябва да се домогне до знанието на духа. В това знание не съществува никакво съмнение. То е Божествено знание.“ /стр. 99/

КУЛТУРА НА ИЗГУБЕНАТА ОВЦА

„Съвременните хора живеят в културата на онзи пастир, който изгубил една от своите овци, и казват: Отлична е тази култура! Да, отлична е културата на изгубената овца. Трагедия има днес в съвременния свят; трагедия има в човешките души; трагедия има в човешките вярвания!

… Казвам: всеки човек за себе си, е тази изгубена овца, вследствие на което резултатите на тази култура са повече отрицателни.“ /стр. 99/

ЗАКОНЪТ НА САМОПОЖЕРТВУВАНЕТО НОСИ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

„Когато казваме, че съществува драма, ние имаме предвид оплитането на тези души в материята. Тези души трябва да се освободят! Те са потиснати от тежестта на едно голямо здание, каквото представя материалният свят, но никой не подозира това. Никой не знае отде е дошъл, защо е дошъл и къде ще отиде. Съвременният човек е изгубил историята на своето минало, историята на своето битие. Като дойде до закона за самопожертвуването, той ще се върне към своето битие.“ /стр. 100/

БЕЗ ОТЛАГАНЕ И БЕЗ БЪРЗАНЕ

„Едно трябва да знаете: Природата не обича отлагането. В духовно отношение отлагането е лоша черта в човешкия характер. Бързането е лоша черта, но и отлагането не е по-добро. Човек трябва да извършва всяко нещо точно на определеното за него време: ни по-рано, ни по-късно.“ /стр. 104/

ВИСШАТА РАЗУМНОСТ В СВЕТА, КОЯТО СЕ ИЗЯВЯВА, КАТО ЗАКОННОСТ И АБСОЛЮТНА ПРАВДА

„Зад всеки закон, седи едно разумно същество. Законът е признак на висша Разумност. Законът изключва всякакво безправие. И когато ви се струва, че в света съществува безправие, привидно само е така. В света съществува абсолютна Правда, която въздава всекиму заслуженото. Това не значи още, че тази Правда наказва хората; тя им посочва само закона за изпълнение волята Божия. Който не изпълни този закон, сам по себе си вече, той попада под отговорност.“ /стр. 105/

БОЖЕСТВЕНИЯТ ПЛАН ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕН

„Съществува Божествен план, според който, трябва да се наредят, всички неща в света. Колкото и да се отклоняват хората от този план, в края на краищата, те пак ще го изпълнят, но ще минат през големи страдания. Красив е Божественият план!“ /стр. 105/

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ ЧОВЕКА?

„Питам: какво се изисква от човека, за да разбере Божествения план и да го изпълни добре? Той трябва да постави в хармония с душата си, своето астрално и умствено тяло, а душатас духа си. Само по този начин, човек ще се домогне до възможностите, които се крият в него.“ /стр. 105/

КАРМИЧЕСКИ СПОР

„Смъртта е бирник, който услужва на кармическите духове. Тия духове са наречени още секвестори, стражари. Те присъствуват при всеки умиращ и спорят за душата му. В Откровението се казва, че Архангел Михаил спорил със Сатаната за тялото на Мойсея. Щом имало спор за тялото на Мойсея, това показва, че той дължал нещо.“ /стр. 105/

ЦЯЛА ЙЕРАРХИЯ ОТ СЪЩЕСТВА ИЗУЧАВА ПОГРЕШКИТЕ НА ХОРАТА

„Що се отнася до погрешките на хората, не се занимавайте с тях! Има кой да се занимава с погрешките на хората. Първо, човек сам се занимава с погрешките си, а след него цяла йерархия от същества изучава неговите погрешки, като прави ред математически изчисления.“ /стр. 107/

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

„Човек трябва да бъде толкова чувствителен, да схваща неща, които ще се реализират едва след десетки години, а някога и след векове. Колкото по-чувствителен е човек, толкова по-големи страдания има.“ /стр. 108/

ДА ПРЕДПАЗЯТ

„Страданията са благо за човека. Те могат да го предпазят от известни изкушения.“ /стр. 109/

НЯКОИ РАДОСТИ НОСЯТ ЗЛИНИ, А НЯКОИ СТРАДАНИЯ НОСЯТ ДОБРИНИ

„… Трябва да знаете, че страданията могат да бъдат съществени, наложени от самия живот, а могат да бъдат и несъществени, наложени от вас. Същото може да се каже и за радостите: има съществени радости, наложени от живота; има несъществени радости, наложени от самите вас. Вследствие на това, някои радости носят за човека злини, а някои страдания носят добрини.“ /стр. 109/

ТОВА ОЩЕ НЕ СТЕ ВИЕ

„Някой казва: Много се разгневих.Това не си ти. Гневът е чуждо състояние. Смешно е да дойде някой отвън и да ви напръска с гюлова вода, с някакъв парфюм или пък с някаква нечистотия и да каже, че приятната или неприятната миризма излиза от вас. Причината, било за приятната, било за неприятната миризма, седи вън от вас… Следователно, временно само от вас може да излиза някакво благоухание, но това още не сте вие. Временните промени, които се извършват в човешкото сърце и в човешкия ум, не са в сила, да окажат влияние върху човешката душа.“ /стр. 109/

ПЛАЧЪТ НА ДУШАТА

„Сълзите на човека крият в себе си едно от великите блага за неговата душа…

… Мнозина считат плача за слабост. Питам: Кой от вас не е плакал? И за Христа, един от Великите Учители в света, се казва, че е плакал. Не само Христос, но и всички богове, които са слизали на земята, са плакали. Няма същество на земята, което да не е плакало… Плачът е добър признак; той показва, че в света има ред и порядък. Плачът показва, че човек е разбрал Божественото, което говори в него.“ /стр. 110/

МОЛИТВАТАКРАСИВ РАЗГОВОР С БОГА

„Молитвата не подразбира само да говорите за Бога и да Му четете писани молитви или красиво наредени послания. Няма защо да се оплаквате на Бога, нито да Му се хвалите. Молитвите към Бога трябва да са естествен разговор като между души. Щом започнете да разговаряте с Бога по този начин, работите ви ще се оправят, характерът ви ще се смекчи и вие ще гледате на всички хора като на души, излезли от Бога.“ /стр. 111/

ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪВЪРШЕНИ

„От хиляди години насам, хората се молят да дойде Царството Божие на земята, но за да дойде това Царство, те трябва да бъдат съвършени.“ /стр. 112/

ГЛАВНИЯТ СТРЕМЕЖ НА ЧОВЕШКАТА ДУША

„… Занимавайте се с главния стремеж на вашата душастремежът й към Любовта… Гледайте всеки нов ден, да проявявате все повече и повече Любов. Любовта ви трябва да се разширява, да обхващате все повече същества в сърцата и душите си.“ /стр. 112/

И В НАЙ-ЛОШИТЕ МОМЕНТИ

„… Трябва да знаете, че във всеки човек има нещо добро. И в най-лошите моменти в живота си, човек пак може да прояви някакво Божествено чувство.“ /стр. 112/

БЛАГОРОДСТВОТО НА ЧОВЕКА

„Не мислете, че който отстъпва, е слаб човек. В съзнателното отстъпване се крие благородството на човека.“ /стр. 112/

ДОКАТО НЕ РАЗБЕРЕТЕ ЖИВОТА

„Докато не разберете живота, няма да получите онези блага, които очаквате. Защо? И да дойдат тия блага при вас, вие не можете разумно да ги използвате.“ /стр. 112/

ВЪЗВИШЕНОТО ЗНАНИЕ

„… Твърдата храна, т.е. възвишеното знание, е само за съвършените.“ /стр. 112/

ДУШИТЕ ЩЕ СЕ ЧАКАТ

„Желателно е, докато сте на земята още, да ликвидирате с всичките си сметки, когато един ден, като заминете от този свят, да не става нужда повече да се връщате на земята. Всички души ще тръгнат едновременно, групово за мястото, от където първоначално са излезли, затова именно те ще се чакат. Ония души, които по-рано са напуснали земята, ще чакат на определено място да се съберат и оттам тържествено ще се отправят към своите жилища. /стр. 113/

ЩЕ МУ КАЖЕМ „СБОГОМ“

„… Ние не се готвим за света, но да завършим своята работа в света. Щом свършим работата си, ще оставим богатството си на света и ще му кажем „сбогом“, /стр. 113, 114/

КАКТО БОГ РАЗБИРА

„Христос казва: „Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш небесни!“ Това значи: разбирайте нещата, както Бог ги разбира!“ /стр. 114/

ПОДТИКЪТ НА СЪВРЕМЕННАТА КУЛТУРА

„… Съвременната култура се дължи на глада, като велик подтик… Днес хората се стремят към знание не толкова от Любов, колкото от страх да не гладуват. Гладът е велик остен в живота и под напора на този остен, хората учени стават, красиви стават, добри стават. Всички добрини в света са резултат на този велик остенглада. Значи Любовта още не царува в света. В света първо действа законът на този велик остен, който наричат „закон на необходимостта“, а после иде „законът на Любовта“.

/стр. 115/

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТВЪРДАТА ХPAHA

„… И рече Азаил: Защо плачеш, Господине мой? А той отговори: Защото зная, колко зло ще сториш на Израилевите синове… Питам: защо плака пророкът? Той плака, защото видя твърдата храна, която се даваше на неговия народ. Израилският народ, към когото Бог имаше голямо благоволение, не можа да разбере Бога…“

„Сега на онези от вас, които искат да бъдат съвършени, препоръчвам да употребяват твърдата храна, да разбират своя живот и да не се ожесточават.“ /стр. 98 и стр. 111/

СЛУЖЕНЕТО НА ДОБРОТОИЗХОДЕН ПЪТ

„… Ти ще дойдеш при доброто и ще го познаеш, само като станеш слуга и се смириш. Друг изходен път в живота няма.“

/стр. 119/

НИТО РАДОСТ, НИТО СКРЪБ

„Душата е подобна на семенце, което ако не се посади в земята, остава самотно, без знание, без опитности. При това положение душата не може да има нито радост, нито скръб. Без радости и скърби животът на душата е по-тежък, отколкото с тях. Следователно, докато не мине през радости и скърби, човек не може да се повдигне. Само чрез скърбите и радостите той влиза в пътя на Мъдростта.“ /стр. 119, 120/

БЕЗ МЪДРОСТТА

„… Пътя на Мъдростта. Само в този път, човекът ще научи и ще разбере Божията Любов. Без Мъдростта Любовта винаги ще остане неразбрана. Тъй както съвременните хора разбират Любовта, тя носи за тях най-големи разочарования… Понякога разочарованието на човека от Любовта е толкова голямо, че никой не може да му помогне…“ /стр. 120/

КАК СЕ УТЕШАВА ЧОВЕК БЕЗ СВЕТЛИНА И БЛАГОРОДСТВО

„Да утешавате един човек, който е без око, без светлина на ума и без благородство на сърцето, в това няма никаква философия. Ако искате да утешите такъв човек, вие трябва да му покажете нов път, по който да върви. Този път трябва да води до съвършенство.“ /стр. 120/

ВЪПРОСЪТ, КОЙТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАДАВА

„Който веднъж само е запитал Бога, защо го е създал така, той сам вече се е осъдил на смърт. Такъв въпрос не трябва да се задава.“ /стр. 121/

ИЗБАВЛЕНИЕ

„Всеки човек носи по едно нещастие в себе си. Как можете да се избавите от това нещастие? Чрез великата Божествена наука.“ /стр. 125/

В ПЪЛНО СЪГЛАСИЕ С КОСМОСА

„Изпълнението на волята Божия подразбира всичко, което се върши в света, да е проникнато от такава красота и хармония, която да е в пълно съгласие с Космоса…“ /стр. 125/

ИСТИНСКАТА НАУКА

„Казвам: съвременната наука, изучава главно миналото на човечеството, но това още не е наука. Истинска наука е онази, която изучава бъдещето и прониква в него.“ /стр. 125/

БЕЗ ТРЕВОГИ И БЕЗ РАЗВИТИЕ

„Има души, които Провидението не е подложило на никакви изпитания. Тия души не се изпитват. Обаче, ако хората не искат да бъдат изпитвани, трябва да се изпратят в страната на вечния мир, където няма тревоги, няма безпокойствия, но няма и развитие… Който иска да се откаже от злото, той трябва да се откаже и от доброто. Обаче, на този човек веднага подписват паспорта и го изпращат в света на вечния мир…“ /стр. 126/

МЕТОД ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ МИНАЛОТО

„… За да се освободи човек от своето минало, Бог е вложил в него този вътрешен глад за изучаване Словото Божие… Под думите „Слово Божие“ разбирам целокупния живот.“ /стр. 126/

ЗА БЛАГАТА ЛИ ДА БЛАГОДАРИМ ИЛИ ЗА СТРАДАНИЯТА?

„Научете се да давате угощения не за благата в живота, както е било до сега, но поне за малките страдания и мъчнотии, които ви сполетяват. Щом ви дойде някое малко страдание, поканете своите приятели на угощение и кажете: Поканвам ви да си хапнем заедно и да благодаря на приятелите си от невидимия свят, за изпратения от тях подарък…“ /стр. 127/

ГОЛЕМИТЕ НЕЩАСТИЯ

„Великите хора в света са се повдигнали благодарение на това, че всякога са били доволни, признателни на Бога за малките страдания и нещастия, които са ги сполетявали. Големите нещастия в живота се дължат на това, че хората изказват недоволството си, задето ги постигнали някакви страдания. И тъй, бъдете внимателни, да не би като се оплаквате от малки страдания, да налетите на по-големи.“ /стр. 127/

УБИВАНЕ НА БОЖЕСТВЕНОТО

„И ако съвременните хора не успяват в много свои добри начинания, това се дължи на обстоятелството, че те отблъскват малките Божествени мисли и чувства, а очакват да им дойдат грамадни, велики идеи и мисли. Ние наричаме такива хора грешници, защото те само очакват велики идеи. По този начин тези хора убиват в себе си Божественото, Великото начало.“ /стр. 128, 129/

ТИХИЯТ ГЛАС

„Забележете, при най-скръбното състояние на човека в ума му ще проблесне една малка мисъл, която ще му донесе необходимата светлина. След това състояние, човек отново ще изпадне в тъмнина. Така се редуват в съзнанието на човека, един светъл и един тъмен момент, докато най-после в съзнанието му се образува един светъл кръг и в него настава пълно затишие, в което той чува тихият глас да му говори: „Не бой се, всичко ще се оправи!“ /стр. 129/

„A3 ВСЯКОГА МИСЛЯ ЗА ТЕБЕ“

„Един българин… решил да се самоубие. Като размишлявал по какъв начин да свърши с живота си, той чул в съседната стая един тих глас да пее: „Аз всякога мисля за тебе“. Като чул този тих глас, съзнанието му се прояснило и той казал: Няма да се самоубия. Аз имам достатъчно сили да преодолея мъчнотията, в която съм изпаднал… Казвам: такава сила е вътрешният глас! Такъв преврат може да произведе той в човека! Сила е този глас„аз всякога мисля за тебе.“ /стр. 129/

ТОЗИ ГЛАД Е ВЪТРЕШНО НАЧАЛО

„Ето, идат дни“, говори Господ Йеова, „и ще проводя глад на земята; не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане Словото Господне“. (Амос 8:11)… Този глад е вътрешно начало.“ /стр. 115 и стр. 129/

СЪУЧАСТНИЦИ

„… Бог… иска да ни направи съучастници в Неговото дело. Можете ли да се радвате на живот, в който не сте взели никакво участие?“ /стр. 129/

ЕДИНСТВО НА СЪЗНАНИЕТО

„Ученикът трябва да бъде наред със своя Учител. Където е Учителят, там трябва да бъде и ученикът.“ /стр. 130/

МИСТИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА „ГЛАД“

„И ще проводя глад на земята“. Този глад подразбира стремеж към Божественото…

… Чрез този глад се придобива знанието. Този глад събужда вътрешните сили в човека…“ /стр. 132 и стр. 133/

КАКВО НОСЯТ ВРЕМЕННИТЕ БЛАГА НА ХОРАТА

„Сега, като се спирате върху живота… вие разглеждате временните блага, които той носи, без да се спирате върху факта, че временните блага създават големи нещастия на хората… Младата мома изразходва време, енергия, средства, да се облича хубаво, да се гизди, за да се хареса на някой момък. Най-после, тя се домогва до това благо, но цял живот носи последствията. С ред страдания и мъчнотии, тя изкупва придобитото благо.“ /стр. 134, 135/

САМО ОНЗИ ПОЕТ

„… Мъчението е за ада, драматаза човешкия живот, поезиятаза рая… Обаче само онзи поет може да пише истинска поезия, който е минал през фазите на трагедията и драмата.“ /стр. 136/

КАК СЕ ОБРАЗУВА ГРЕХЪТ?

„Ако грехът днес е дошъл, и утре има възможност да дойде. Грехът не е нещо случайно. Той представя натрупване на желания, които всеки момент могат да се изявят и да спънат човека в неговото развитие. Тези желания имат далечен произход.“ /стр. 136/

РАЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛИЗМА ИЛИ ТЯСНОТО СЪЗНАНИЕ

„Като се отказват от идеите с широките кръгове, хората дават предимство на своите мисли, т.е. на мислите с тесни кръгове, докато постепенно стеснят кръга на своето съзнание и създадат ново течение в света, обратно на идеалистичното, а именно материалистично.“ /стр. 137/

НЯМА СИЛА В СВЕТА, КОЯТО МОЖЕ ДА ПРОТИВОДЕЙСТВА НА БОЖЕСТВЕНИТЕ ИДЕИ

„Сега аз искам да насоча мисълта ви към един велик закон, който организира идеите. И в този смисъл казвам: няма сила в света, която може да противодействува на идеите. Идеята сама по себе си е мощна… Колкото малка да е една Божествена мисъл, тя е мощна… Ако доброволно не приемете една Божествена идея, тя ще влезе в подсъзнанието ви, където сама ще се организира. Как ще се организира? Тя постепенно ще привлича към себе си подобни на нея идеи и един ден, когато види, че съзнанието ви е най-слабо, тя ще ви се наложи и ще изнесе това, което крие в себе си… Могат да минат месеци, години, но в края на краищата Божественото пак ще се прояви… Когато се натъкват на големи противоречия и страдания, хората започват да търсят някакъв изход от положението, в което се намират, докато неусетно се домогнат до идеята за Бога. Това показва, че Божествените идеи са се организирали вече и от подсъзнанието слизат в съзнанието на човека.“ /стр. 136, 137/

ТОВА, КОЕТО ОТРИЧАШ, СЪЩЕСТВУВА

„… Човек не може да отрича това, което не съществува. Може да се отрича само това, което съществува, но не и това, което не съществува. Ако отричате съществуването на материята, това показва, че тя съществува. Щом отричате съществуването на духа, това показва, че той съществува. Човек може да отрича само тия неща, за които има известни понятия…“ /стр. 138/

ИЗГРЕВ И ЗАЛЕЗ

„Където има слънце, там има ден; където няма слънце, там има нощ. Когато казваме „Божествен ден“, разбираме присъствието на Бога в човешкото съзнание, като изгряващо слънце, което го озарява и внася в него светли, велики мисли. Нощта в съзнанието подразбира залязване на това слънце.

Казвате: какво нещо е Любовта?Изгрев.Какво представя отсъствието на Любовта?Залез.Какво нещо е Мъдростта?Изгрев.Какво нещо е глупостта?Залез.Какво нещо е Истината?Изгрев.Какво нещо е лъжата?Залез.“ /стр. 138, 139/

СЪЩАТА ГРЕШКА

„Сега вие се чудите, как са могли евреите да постъпят така с Христа!Всеки човек може да постъпи като евреите. Ако разпне своята велика идея, както евреите разпнаха Христа, не прави ли и той същата грешка? Но тази грешка носи след себе си голяма катастрофа.“ /стр. 139/

ВЪТРЕШНИЯТ СМИСЪЛ НА ЦЕЛУВКАТА

„Целувката подразбира красивото, възвишеното, което човек търси в живота. Аз не разглеждам целувката в нейната външна, физическа страна, но имам предвид нейния вътрешен смисъл… Горната устна представя извор, от който изтичат струи от Божествената Мъдрост. Ако погледнете на човека с разбиранията на ангела, ще забележите, че от горната му устна изтичат някакви струи като от извор, а долната му устна представя коритце, в което тези струи се изливат. Следователно ако от устата на някой човек изтича нектар на живота, тази целувка има смисъл; обаче ако от устата му изтича отрова, тази целувка е нещастие,“ /стр. 140, 141/

ЗАЩО ЧОВЕК ПАДА ОТ ПОЛОЖЕНИЕТО, В КОЕТО БОГ ГО Е ПОСТАВИЛ?

„… Божията Любов… Първото качество на тази Любов седи в желанието на човека да постави своя любим на същото положение, на което той сам се намира. Следователно, когато казваме, че Бог ни люби, подразбираме, че Той иска да ни приравни със Себе си. Ако горделивият почувствува тази Любов, той казва: Ти знаеш ли кой съм аз? Обаче с тази гордост човек… неусетно пада от положението, в което Бог го е поставил.“ /стр. 141/

САМО БОЖЕСТВЕНАТА МЕДИЦИНА МОЖЕ ДА ИЗЛЕКУВА ЧОВЕЧЕСТВОТО

„Бъдещите лекари ще лекуват не само физическите, но и психическите болести. В съвременния човек има една страшна вътрешна проказа, която го разяжда. Погледнете някой човек, изглежда здрав, но сърцето му се гърчи от болките на тия вътрешни струпеи. Погледнете мозъка му, също така е под влиянието на струпеите в неговите мисли.

И тъй, човечеството се нуждае от медицина, която да освободи човешкия ум и човешкото сърце от проказата, която ги разрушава и разяжда… Божествената медицина извлича от цветята на Божествения свят лечебни вещества, с които лекува психическата проказа, която съвременните лекари не могат да лекуват.“ /стр. 142, 143/

ПОСЛЕДНОТО ДОБРО

„Що се отнася до правене на добро, и на кръста да сте, помолете да отковат ръката ви само за момент, да направите последното добро. Това е геройство!… Едно се изисква от човека: и при добрите, и при лошите условия на живота да е готов, като Христа, да направи последното добро. Христос каза на войниците: „Освободете дясната ми ръка от гвоздеите да помогна на тази жена. После пак я заковете.“ /стр. 146/

ПАЗЕТЕ ВИСОКИТЕ ИДЕИ
В ТЯХ Е СКРИТ ЖИВОТЪТ

„Христос каза: „По-добре аз да пострадам, отколкото цялото човечество.“ Следователно по-добре е да пострада физическият човек, отколкото неговите идеи… Какви идеи трябва да има човек? Благородни и възвишени идеи, благородни и възвишени желания. Без такива идеи и желания човекът е мъртвец, той не живее.“ /стр. 147/

„ЗАКОВЕТЕ ТОЗИ!“

„Много кръстове е имало и ще има за ония, които любят Бога. Ако някой набръчка малко лицето си и запита Господа защо му дава толкова страдания, Господ ще каже: „Изпъдете този навън! Той не е за сегашните времена, нека остане за бъдещите дни и години!“ За онзи, който е готов, Бог ще каже: „Заковете този!“ Той ще изпита голяма радост, че са го удостоили с такива страдания… Който е готов да служи на Бога, той гледа на страданията като на велико благо, на велика привилегия.“ /стр. 147/

ПРЕДИ ДА СЕ Е РОДИЛ

„Човек става поет, музикант, художник, философ на земята, а религиозен и духовен става, преди още да се е родил.“ /стр. 148/

ПРИ СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

„Има ред факти, ред явления в природата, които ние трябва да приемем, а доказването им ще дойде на своето време, при специални за тях условия.“ /стр. 149/

БЪДЕЩЕТО Е НА ОКУЛТНАТА НАУКА

„Казвам: за да се добере до ония истини, които днес се отричат, човек трябва да изучава окултните науки. Сегашните хора гледат на окултизма като на нещо мистериозно, като на магия… Бъдещето е на окултната наука… Окултните науки се занимават с такива въпроси, които ние наричаме не отвлечени, но велики въпроси, велики загадки за бъдещето на човечеството. Окултната наука ще ни покаже правия път за разрешаване въпросите на живота.“ /стр. 149/

СВЕЩЕНАТА HAУKA

„Който в образ Божи, както бе.“ Значи има възможност човек да бъде образ и подобие Божие…

„…За да дойде човек до положение да възстанови своя първичен образ… той трябва да се домогне до онази свещена наука, която е в него. Тази наука отвън не се преподава, тя се изучава отвътре.“

/стр. 150 и стр. 151/

ЕЗИКЪТ НА СИМВОЛИТЕ

„Езикът, на който са писали древните, библейски хора или както някои ги наричат, мъдреците… е особен, повече в символи, в образи… Предаването на нещата по буква губи своя дълбок вътрешен смисъл.“ /стр. 155/

ПРОСТОСМЪРТНИЯТ ЧОВЕК

„Истинската философия на живота седи в това, да не се занимава човек с разрешаване на великите въпроси… Който е придобил безсмъртието, само той може да се занимава с разрешаване на велики въпроси, а обикновеният, простосмъртният човек може да се занимава с малки, дребни въпроси.“ /стр. 158/

ДА МИНЕ ПРЕЗ ВСИЧКИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ЖИВОТА

„Докато е на земята, човек трябва да развива всички свои центрове и способности, вследствие на което той трябва да мине през разни положения и изпитания: той трябва да бъде и богат, и беден; и учен, и прост; и красив, и грозен. Човек трябва да мине през всички положения на живота, за да достигне пълно усъвършенствуване.“ /стр. 158, 159/

ЩЕ СЕ НАМЕРИТЕ НА ОНЗИ ЖЛЕБ

„Кой не знае какво нещо е стъпкването на жлеба? Каква е целта на лозаря, когато обира гроздето? Той има предвид да стъпче гроздето, да извади от него виното… Има ли нещо лошо в стъпкването на гроздето?… Зрънцата на гроздето… представят сили в природата, които трябва да се трансформират.“

Не сме ли свободни да правим каквото искаме?Който иска да бъде свободен, да прави всичко по свой ум, той трябва да напусне рая, да излезе в широкия свят. Като излезете от рая, вие ще се намерите на онзи жлеб, където Бог тъпче хората. Защо ги тъпче? За да извади от тях онези сокове, които са необходими за поддържане на великия живот.“ /стр. 155 и стр. 161/

ЗАЩО ИЗЧЕЗНА ЕГИПЕТСКАТА КУЛТУРА?

„Къде остана египетската култура и цивилизация? И тази култура изчезна. На какво се дължи това? В Египет дохождаха хора от различни народностиасирийци, вавилонци, гърци, с цел да се запознаят с египетските тайни, но злоупотребиха с тях. По този начин те внесоха едно разслабване в египетската култура… Египтяните не трябваше да издават тайните си. Те продадоха своите тайни. При тогавашните жреци идваха ученици от разни школи, които по различни начини ги подкупваха, за да издадат тайните си…“ /стр. 161/

КАК ГОВОРИ УЧИТЕЛЯТ НА СИЛНИЯ И НА СЛАБИЯ УЧЕНИК

„Учителят може да каже на силния ученик, че от него нищо няма да излезе, за да провери доколко силно е желанието му да учи. Обаче на слабия ученик той ще каже, че от него може да стане нещо.“ /стр. 166/

ДВЕТЕ ЛИЦА НА ЖИВОТА

„Раждане и смърт представят две смени в живота на човека… При дадени условия едни хора ще бъдат богати, а другисиромаси. Който разбира този закон, той правилно ще се развива. Който не го разбира, той ще разглежда богатството отделно от сиромашията или сиромашията отделно от богатството… Ако някой е богат, без да е бил сиромах, това е само една идея; или ако е сиромах, без да е бил богат, това е друга идея. Обаче с една идея само, човек не може да съществува. За да съществува, той непременно трябва да има две идеи. Двойствеността се среща навсякъде в природата…“ /стр. 167/

ДРЕХАТА НА ЛЮБОВТА

„… В бъдеще хората няма да се поздравяват с ръкуване. Защо? Защото Любовта изключва всякакво докосване, всякакво пипане. Да се усмихнеш на Любовта позволено е; да говориш на Любовтапозволено е. Дойде ли обаче да я пипнеш, тя не позволява това… Когато някой пожелае да пипне Любовта, ръцете му трябва да бъдат абсолютно чисти, да не остане нещо от тях, върху нейната дреха.“ /стр. 168/

НЯМА ДВА ЕДНАКВИ MOMEHTA В ПРИРОДАТА

„Да обичаш човека, това не значи, че той трябва да има ум, сърце и душа като твоите, и да мисли като тебе.! Няма два еднакви момента в природата; няма двама еднакви хора в света, които да мислят, чувствуват и действуват по един и същ начин. Ако два еднакви момента се срещнат в природата, те непременно ще нарушат нейната хармония.“ /стр. 168/

ЩАСТИЕТО НА ГРЕШНИТЕ ХОРА

„Щастието на грешните хора седи в затворените очи, а на праведнитев отворените.“ /стр. 169/

ЗАДАЧАТА НА ЧОВЕКА

„… Задачата на човека не седи в това, да бъде той добър или да бъде праведен, но да върши волята Божия, да изразява Неговата Любов.“ /стр. 169/

НЯМА ПО-ГОЛЯМО НЕЩАСТИЕ

„… Свободата изисква от човека придобиване на Любовта, Мъдростта и Истината. Няма по-голямо нещастие за човека от това, за момент само да зърне Любовта и после да я изгуби.“ /стр. 168/

ЗА КАКВО ГОВОРЯТ ГРОБИЩАТА?

„… Цялата земя е покрита с гробища. Гробищата говорят за неразрешените въпроси в живота.“ /стр. 172/

КОЙТО НЕ СПАЗИ ЕДИН ОТ ЗАКОНИТЕ

„Някой е виден архитект, гради къщи…, но като не спази един от законите на архитектурата, една от тия къщи се събаря и той пада под нейните развалини.“ /стр. 172/

ДВЕ СКЪРБИ ПРЕДШЕСТВАТ ЕДНА РАДОСТ

„… Скръбта предшествува радостта. Да ореш, да сееш, това е скръб; да събираш житото от полето и да го туряш в хамбара, това е радост. Две скърби предшествуват една радост.“ /стр. 173/

МОГАТ ЛИ ЗAБЛУЖДЕНИЯТА ДA БЪДAT БЛАГО?

„Хората искат да се освободят от заблужденията си, но те не знаят, че при дадени условия тия заблуждения са благо за тях. Например добре е някога човек да не знае, че е изгубил богатството си; добре е някога да не знае, че е болен. Защо? Защото той няма знания, с които да изправи положението си.“ /стр. 173/

ОСТАВЕТЕ БОЖЕСТВЕНОТО САМО ДА СЕ РАЗВИВА

„Посейте семето и го оставете само да расте. Помогнете на извора да си пробие път и го оставете свободен. По-нататък той сам ще проправи пътя си. Следователно оставете Божественото във вас само да се развива. Не пречете на развитието му. По този начин вие ще добиете свободата, която търсите.“ /стр. 173/

СТАРИЯТ ЗАВЕТ

„Всичко, което е писано в Стария Завет, не е валидно за всички времена и епохи, обаче в него има истини, които са надживели времето си, вследствие на което, когато и да се четат или казват, те имат своята цена и своето значение. Те са валидни за всички времена и епохи, за всички хора и народи.“ „Петата глава от Второзаконието представя, един скъпоценен камък, заровен дълбоко някъде в земята…“ /стр. 174/

ПЪТЯТ НА ЧОВЕШКОТО РАЗВИТИЕ Е ДЪЛЪГ

„От времето на Мойсея до днес са се изминали повече от три хиляди години. Какво представят тия три хиляди години? Те са три Божествени дни. Значи от времето на Мойсея до днес са се изминали три Божествени дни. Тъй щото, за Бога хиляда години са като един ден, но колко интензивен трябва да бъде този ден, в който може да се внесе опитността на тия хиляда години! Това показва, че пътят на човешкото развитие е дълъг.“ /стр. 174, 175/

НАПРАЗНО ИЗРАЗХОДВАНЕ НА БОЖЕСТВЕНАТА ЕНЕРГИЯ

„Какво разбираме под думата „старост“? Тъй, както хората разбират старостта, тя е резултат на напразно изразходване на Божествената енергия в човека. Който пилее тази енергия безразборно, той преждевременно остарява. Какво остава на този човек?“ /стр. 176/

ДОГОВОР С БОГА

„Господ Бог ваш направи завет с нас в Хорив.“ Няма по-велик акт в света от този, да се направи завет, договор между две разумни същества…“ /стр. 174/

„Господ Бог ваш направи завет.“ Значи най-важното в живота на човека е договорът, заветът с Бога… Силата на еврейския народ се дължи на договора, който Бог е направил с тях в миналото. И ако може да се почерпи един добър пример от еврейския народ, той се заключава в това, че основата, ядката на еврейския живот се опира здраво върху принципите, които Мойсей им е дал.“ /стр. 177/

23°

„Съвременните учени констатират само, че земята е наклонила оста си на 23°, но повече нищо не казват… Това наклонение на земната ос е създало един упадък в моралния живот на хората. На какво се дължи този упадък? Той се дължи на обстоятелството, че при това наклонение на земната ос, земята се намира в такова положение, че през особена събирателна леща привлича само отрицателните космически енергии от пространството, а отблъсква положителните… Един ден, когато земната ос се изправи, земята ще има друга събирателна леща, чрез която ще привлича положителните енергии от космоса.“ /стр. 179, 180/

БЕЗ СТРАДАНИЯ НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕПЛАВАТЕ РЕКАТА

„… Ще приложите волята си.Не можем с воля да преодолеем себе си.Думата „не мога“ е илюзорна. В разумния свят тя не съществува. Казвам някому: преплавай тази река и мини на срещния бряг.Не мога да я преплавам… По едно време се образува хайка срещу този човек и десетина души започват да го преследват. Той хуква да бяга, дохожда до същата река, хвърля се във водата, преплава я и веднага се намира на другия бряг… И тъй, понеже Господ вижда, че доброволно хората няма да влязат в Царството Божие, затова е турил разбойници да ги гонят, да ги заставят насила да влязат в Царството Божие. Днес и праведният служи на Бога не толкова от голяма Любов към Него, но защото разбойници го гонят… Според мене праведният преплава реката благодарение на разбойниците, които го гониха. Той повярва в тяхната сила и можа да преплава реката. Казвате: Без страдания не може ли да се служи на Бога?Без страдания не можете да преплавате реката.“ /стр. 181, 182/

АКО МОЖЕТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ ДОБРЕ В ТОЗИ ГРЕШЕН СВЯТ, И В ДРУГИЯ СВЯТ ЩЕ ЖИВЕЕТЕ ДОБРЕ

„… Казват: Като отидем в другия свят, там ще придобием всичко, каквото ни трябва.Кой е другият свят? И този, и другият свят са все Божествени светове. Щом тук не можете да придобиете това, което търсите, и на другия свят не ще можете. Веднъж сте дошли на земята, вие трябва да направите опит, да видите можете ли да живеете добре… в този грешен свят. Ако на земята живеете добре, и на онзи свят ще живеете добре.“ /стр. 182, 183/

ЩАСТИЕ, ПРИ КОЕТО СЕ УМИРА

„… Ако влезете в този щастлив свят без съответните за него органи, вие непременно ще умрете… Ще приведа следната аналогия. Наблюдавате живота на рибите и казвате: Страшен е животът на рибите във водата! Те са изложени на самоунищожение, на пълно безправие, на отсъствие на всякакъв духовен живот… И най-после решавате да извадите една от тия риби извън водата, да я поставите при условия, при които човек живее. Какво ще стане с рибата? При щастието, което и давате, тя непременно ще умре. Защо? Тя няма органи, с които да използва новите условия. Следователно, ако влезете неподготвени в другия свят, както рибата в човешкия, вие непременно ще умрете в своето щастие.“ /стр. 183/

ИЗПЪЛНИТЕЛНА И ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ

„… Наполеон. Защо той… изгуби своето главно сражение? Той изгуби, защото не издържа на обещанията, които беше дал пред невидимия свят. Те го изпратиха на заточение на остров св. Елена, там да размишлява, да намери погрешката си. В този случай англичаните бяха само изпълнителната власт, а невидимият святзаконодателната. Невидимият свят издаде закон, по силата, на който Наполеон трябваше да отиде на остров св. Елена.“ /стр. 184/

ОБЕЗЧЕСТЕНИЯТ ОТ СВЕТА

„Във времето на Христа магарето беше на почит. Христос изказа почитта си към магарето заради хулите, обидите и оскърбленията, които светът му създава. Той му каза: Аз ще ти покажа смисъла на страданията, за да се домогнеш до великата истина, че обезчестеният от света, ще се благослови от Бога.“ /стр. 187/

ТИЛ В ЖИВОТА

„И тъй, който иска да се повдигне в живота, той непременно трябва да има завет с Бога. Този завет е връзка на човека с Бога. Той е тил в живота му.“ /стр. 189/

ЧОВЕК С ВЕЛИК МОРАЛ

„Устойчив човек е онзи, който при най-големите страдания и мъчнотии не губи присъствие на духа си. Представете си, че някой е внесъл 500 000 лева в една банка, и както се храни, съобщават му, че тази банка е фалирала. Ако запази присъствието на духа си, благодари на Бога за станалото и продължи да яде, като че нищо не е било, той е устойчив характерчовек с велик морал.“ /стр. 189/

РАВНОВЕСИЕ И ПЪТЯТ КЪМ РАВНОВЕСИЕТО

„Устойчив човек е този, който еднакво приема и омразата, и любовта. В някои отношения омразата ражда любов, а любовта ражда омраза. Омразата към едного ражда любов към другиго; любовта към едного, ражда омраза към другиго. Следователно ако някой ви мрази, кажете си: Омразата към мене ражда любов към друг някой човек. Когато пък някой ви обича, ще знаете, че тази любов произвежда омраза към другиго. Значи когато вие страдате, други се радват; когато вие се радвате, други скърбят. Страданието на едного е радост на другиго. Това е Божествен закон, който всеки ще опита.“ /стр. 190/

ВСИЧКО, КОЕТО СТАВА В СВЕТА, Е РАЗУМНО

„… Всичко, което става в света, е разумно. Нямате ли това разбиране, ще мислите, че животът върви назад. Когато някой казва, че работите му не вървят добре, той не разбира нещата право. Само той мисли така, всъщност животът му върви напред… За доказателство на това, че животът ни върви напред, служи фактът, че всички ядем и растем. Казвате: Как ще познаем, че Бог съществува? Когато умрелите започнат да гният, това показва, че Бог съществува. На водата казвам: когато се размразиш, от лед се превърнеш във вода и започнеш да течеш, ще познаеш, че Бог съществува. На растенията казвам: когато започнете да растете, това показва, че Бог съществува… Най-после и на човека казвам: когато мислиш право, това показва, че Бог съществува.“ /стр. 191/

НАЙ-НОВИЯТ 3ABEТ

„Време е вече всички да възприемем новото, което идва отгоре!… Реките, които текат и прииждат, съграждат живота. Старият живот, старият човек е пресъхнала река. Новият живот, новороденото дете е река, която постоянно приижда и носи със себе си Божествената енергия, Божиите блага. Затова Христос казва: „Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие“… Детето представя новия живот, новия човек.

И тъй, всички трябва да направите тази нова връзка, този нов съюз, нов договор, Нов Завет с Бога! Новият Завет с Бога ще бъде „ЗАВЕТЪТ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ“, /стр. 192/

НАПРЕДЪКЪТ НА СВЕТСКИТЕ ХОРА

„Питам: какво особено са придобили светските хора при своите големи усилия и труд? Каквито усилия да правят, в края на краищата те ще се намерят в положението на онези англичани-лодкари, които цяла нощ гребали с веслата си и на сутринта видели, че не са се мръднали от брега. Защо?… В тази тъмна нощ, те не забелязали, че лодката им била вързана за брега… И тъй, когато някой казва, че воля е нужна на съвременните хора, питам: тия лодкари нямаха ли воля? Те имаха воля, но лодката им беше вързана на брега. Освен това, те пътуваха вечер в тъмнина и не знаеха условията, при които се движат… Значи, който е дошъл на земята да живее, той трябва да знае условията на този живот.“

/стр. 193, 194, 195/

ДА ЖИВЕЕШ

„Някой казва: Аз искам да живеянищо повече! Право е това. Този е най-важният въпрос. Да живееш, това значи да учиш.“ /стр. 195/

ПОСЛЕДНОТО СТЪПАЛО

„… Съвременните хора… Щом се намерят в голямо затруднение, те започват да търсят смисъла на живота. Да се търси смисъла на живота, това е последната фаза, последното стъпало. Първо човек трябва да мисли върху почвата на живота; послевърху формата на живота; след товавърху съдържанието на живота и най-послевърху смисъла на живота.“ /стр. 196/

ОСНОВНИЯТ ЗАКОН, ПО КОЙТО СЕ СЪЧЕТАВАТ СКРИ-ТИТЕ СИЛИ В ПРИРОДАТА

„Който пише, той непременно трябва да познава законите, по които буквите се съчетават. Основният закон, който ги съчетава, е законът на Любовта… Буквите, т.е. звуковете представят скрити сили в природата… Вътрешното усилие, което се прави, за да се произнесе дадена буква… говори за съдържанието на буквата, което иска да се прояви навън. Това усилие крие в себе си известно течение на сили. И ако в даден случай, не може да произнесе известна гласна или съгласна буква, човек ще си създаде някакво нещастие. И ако не знае как да съчетава буквите в думи и в изречения, той пак ще си създаде някакво нещастие.“ /стр. 196, 197/

НЕБЛАГОПРИЯТНИЯТ МОМЕНТ

„Той дойде през нощта при Исуса.“ Много от съвременните хора се намират в положението на Никодим: търсят Истината вечер, в тъмнината… Разговорът между Христа и Никодим е бил един от кратките разговори. Обаче Никодим не е разбрал думите на Христа, понеже не е избрал благоприятния момент за посещение.“ /стр. 196, 197/

ПОГЛЕДЪТ НА БОГА

„Не мислете, че великите хора на земята са велики и на небето. Колко от великите писатели и поети на земята са последни на небето! Много от нашите велики поети не са приети в невидимия свят даже и в първи клас на гимназията… Колко светии, признати от хората за такива, пред лицето на Бога не минават за никакви светии! Другояче гледа Бог на работите.“ /стр. 199, 200/

ПРИБЛИЖАВАНЕ ДО ЦАРСТВОТО НА ИСТИНАТА

„Божествената Истина оживява, възкресява човека. Тя е нещо велико, следователно и непостижимо. В живота си човек трябва да се домогне до онзи метод, който ще го доведе до тази велика Истина. Само онзи може да дойде до тази Истина, в душата, на когото цари Любовта. Любовта е огнена колесница, с която може да се достигне света на великата Истина. Значи без Любовта и без Мъдростта не можете да приближите до царството на Истината.“ /стр. 202/

КАК СЕ ХРАНЯТ ХОРАТА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ?

„Едно е вярно: всички поети, писатели, учени, които са създали нещо велико, са били хора на Божествената Любов, физическа храна, те са възприемали малко, понеже са владеели един особен закон, според който са приемали храна чрез порите си направо от въздуха.“ /стр. 206/

КРАСИВО ЖЕЛАНИЕ

„Какво по-красиво желание от това, да види човек Славата Божия!“ /стр. 207/

ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ

„Когато Никодим запита Христа за смисъла на живота, Той му отговори: „Докато не се роди изново, човек не може да разбере смисъла на живота“. Следователно, докато не се роди изново, човек не може да разбере Великия Идеал, който трябва да следва в живота. Мнозина си поставят за идеал в живота желанието да влязат в рая и да слушат там песента и музиката на ангелите. И това е хубаво, но не е Висок Идеал.“ /стр. 207/

БУКВА ОТ АЗБУКАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ

„… Човек трябва да разбере вътрешния смисъл на кръста, както и вътрешния смисъл на страданието. Христос казва: „Който не вдигне кръста си и не ме последва, той не може да наследи Вечния Живот“. Аз вземам кръста като символ, като буква от азбуката на великия живот.“ /стр. 210/

НЕЗАКОННО ЖЕЛАНИЕ

„… Вие искате да бъдете здрави, силни, богати, щастливи и всичко това да постигнете по лесен начин, без мъчнотии и страдания. Това е незаконно желание. Само законните желания могат да се постигнат.“ /стр. 210/

ЗА ДА НЕ БЪДЕТЕ САМИ НИТО В ТОЗИ, НИТО В ОНЗИ СВЯТ

„… Един ден, когато отидете при Бога в невидимия свят, вие ще бъдете съвсем сами. Всички ония хора, в които сте вярвали до това време, няма да дойдат с вас. Всички теории, в които сте вярвали, ще останат на земята. Какво ще правите тогава? Затова именно Христос е казал: „Който се отрече от мене, и аз ще се отрека от него. Който ме последва, аз ще бъда с него до скончанието на века“. Ето защо, следвайте Христа, за да не бъдете сами нито в този, нито в онзи свят.“ /стр. 211/

СКРИТОТО ДОБРО

„Всеки трябва да знае, че Бог го е пратил на земята, затова всеки ден трябва да прави по едно малко добро, от никого невидяно и незабелязано. Всички добрини, които не се виждат, се отбелязват в невидимия свят.“ /стр. 212, 213/

ЗАКОНЪТ НА ВЕЛИКАТА ПРАВДА

„Едно дете от габровските села видяло пет лястовички в едно гнездо и решило да си поиграе с тях. Качило се на дървото, взело лястовичките в ръцете си и слязло на земята. После му дошло наум да отреже езичетата им. Извадило ножчето си и извършило, каквото намислило. Като се върнало в дома си, детето разправило на майка си, какво направило с лястовичките. Майката се засмяла и нищо не казала… Майката разправила този случай на съседката си и се засмяла на геройството, което нейното дете проявило. Обаче това дете расло, порасло, станало голям момък. Един ден този момък се оженил и му се родили пет деца. Каква била изненадата и отчаянието на този баща, когато всичките му деца се родили неми!… Това показва, че съществува един велик закон, велик морал, който регулира всички явления в живота и в природата.

Един кръчмар от село Чатма разправяше следната случка: На една от гредите в кръчмата му две лястовички си правили гнезда. Едната от тях… ходела да събира кал, сламки да направи гнездото си… Обаче другата лястовичка дебнела, когато първата отивала да търси материал за гнездото си и в това време се отправяла към гнездото й, взимала от готовия материал и го занасяла в своето гнездо. Един ден, като се върнала първата лястовичка със сламки в устата си, заварила другата лястовичка…, че краде от нейния материал… Хвърлила се върху нея и се започнала борба. В тази борба двете лястовички паднали на земята… Котката на кръчмаря се спуснала към лястовичките и задушила едната от тях. Кръчмарят следил цялата история и какво било неговото учудване, когато видял, че задушената лястовичка била онази именно, която наготово вземала калчица и сламки от другата лястовичка.

Следователно законът на Великата Правда следи за всичко, което става в света и според делата, въздава всекиму заслуженото. Никой няма право да си играе с този Божествен закон! Никой няма право да реже езичетата на лястовичките! Нито лястовичката има право да краде материала, който друга лястовичка събира за гнездото си. /стр. 215, 216/

УСЛОВИЯ ЗА ИЗКУПВАНЕ НА ГРЕХОВЕТЕ

„Никой да не се лъже с мисълта, че както някога Христос понесе греховете на хората, така и днес ще бъде. Не, сега законът е друг. Днес всеки сам ще понесе последствията на своите грехове и престъпления. За тази цел ще му се дадат условия, да изкупи своите грехове и престъпления. Как?Като възприеме Божията Любов.“ /стр. 217/

ТЪРСЕНЕ НА БОГА

„… Не търсете Бога на небето! Той не е там. Не Го търсете и на звездите. И там не е. Не Го търсете в силните и в учените хора! И там не е. Не Го търсете и във физическите сърца на хората, които постоянно се променят! И там не е. Търсете Го обаче в онова сърце и в онзи ум, които се намират в човешката душа! Там е Той. И когато ви проговори само една дума, тя е толкова мощна, толкова велика, че ще бъде в сила да ви възкреси.“ /стр. 219/

УСТОЙЧИВИ ВЕЛИЧИНИ

ЦАРСТВОТО БОЖИЕ

Съвременните хора живеят на земята, но искат да бъдат щастливи. На земята не съществува щастие. Друг е въпросът, когато се говори за небето. Който иска да бъде щастлив, трябва да отиде на небето. Къде е небето? В душата на човека. Достатъчно е да отворите душата си, да й дадете възможност да се прояви, за да влезете в небето, т. е. в Царството Божие. Когато Павел се обърна към Бога, влезе в третото небе, дето видя и чу неща, които нито око е видяло, нито ухо е чуло. Той изпита живота на радостта и блаженството, но после мина през големи страдания и каза: „С големи страдания ще влезем в Царството Божие.“ Христос проповядваше любовта, но каза, че за да влезе в Царството Божие, човек трябва да мине през големи страдания. /стр. 12/

ЗАКОН ЗА ПРИВЛИЧАНЕ

За да не се свързва с отрицателните сили на природата, човек трябва да бъде разположен. Само така той може да се предпази от отрицателните прояви на своето нисшо естество. Не е ли разположен, той събужда отрицателните сили в себе си и се свързва с тях. При добро разположение на духа, човек привлича възвишените и разумни същества към себе си, и те му помагат. Не може ли да се свърже с тях, каквито усилия да прави за своето повдигане, трудът му отива напразно. Всяка добра и права мисъл е красив цвят в ангелския свят. Щом видят този цвят, ангелите веднага се привличат от него и оставят своето благословение. Който приеме благословението на един ангел, той се чувства силен, разположен, готов за велики подвизи и дела. Не храни ли добри, прави мисли и чувства, човек е изложен на постоянни падания. Значи, от вас зависи да се повдигате или да се понижавате. /стр. 24, 25/

ДУХОВНИЯТ ЧОВЕК

Като се говори за песен и музика, мнозина мислят, че духовният човек е строг, сериозен, не пее, не се смее, не се весели. Всъщност, духовните хора са весели и засмени; те пеят, свирят, гледат жизнерадостно на живота, а хората на физическия свят са строги, замислени, тъжни. Като знаете това, бъдете и вие радостни и весели; пейте, свирете и мислете добре за всички хора. /стр. 30, 31/

ИСТИНСКИЯТ ПЪТ

Съществуват два живота: висш живот на доброто и нисш живот на злото. В добрия живот слабият е господар, а силният слуга. При злото силният е господар и заповядва, а слабият слугува. Следователно, който иска да заповядва на хората да му слугуват, той е в пътя на злото. Който иска да слугува на слабите, той е в пътя на доброто. Ще кажете, че е унижение за силния да се подчинява на слабия. Това не е унижение, защото силният лесно може да се освободи от заповедите на слабия. Каквото да прави, слабият никога не може да подчини силния. Друг е въпросът, ако силният доброволно се подчинява. Страшно е положението на слабия, попаднал под влиянието на силния. Той не може лесно да се освободи от неговото влияние. Както слабият не може да заповядва на силния, така и глупавият не може да заповядва на умния, нито лошият на добрия. Доброто е по-силно от злото. Следователно, ако се случи да попаднеш под влиянието на злото, не се страхувай. Призови доброто на помощ, и то ще те освободи. Щом изпълняваш Божията воля, и да попаднеш в пътя на злото, доброто ще те освободи. /стр. 34, 35/

ЕДНО С НЕГО

Какво трябва да прави човек, за да разбере любовта и мъдростта? Докато е млад, ще слугува на любовта; като стар, ще слугува на мъдростта. Как ще разбере човек себе си? Като слугува на истината. Любовта, мъдростта и истината са единствените пътища, по които човек върви свободно, без да заповядва и да му заповядват. Който се опитал да им заповядва, той сам се натъкнал на големи мъчнотии и противоречия. По отношение на любовта, мъдростта и истината, можеш да бъдеш техен слуга, но в никой случай господар. Ти ще им служиш доброволно, без никакво външно насилие. Ако не можеш да служиш така, никога няма да влезеш в Царството Божие. Това подразбира стихът: „Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие.“ Да станеш дете, това значи, да се смириш. Само смиреният служи на любовта, мъдростта и истината. Само смиреният може да влезе в Царството Божие.

Какво означава смирението? Според някои, смирява се онзи, който може да се огъва като дървото; смирява се онзи, който се търкаля като камъка, от планината до долината. Това не е смирение. Истинското смирение подразбира служене на любовта, на мъдростта и на истината, при което човек изпитва щастие и доволство. Той разбира живота, възприеме знанието и светлината и се чувствува свободен. Няма по-голямо щастие за човека да служи на великите добродетели. Така той служи на Бога и става едно с Него. /стр. 42, 43/

ТРИТЕ ФИЛТЪРА НА РАСТЕНЕ

Съществуват три филтъра, чрез които можете да пречистите живота си: филтърът на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Как ще си служим с тях? Както разбирате. Щом ви се дадат филтрите, дава ви се и нужната свобода, да разполагате с тях, както искате. Само така ще бъдете благоугодни на Бога. Не мислете, че с молитвите си можете да Го разположите към себе си, да Го умилостивите. Бог е с вас, когато вършите Неговата воля, когато имате предвид Неговата слава. Така Той ще ви повдигне. Само Бог е в сила да повдигне човека никой друг. Сам човек може да слиза, но не и да се качва. Качването, повдигането, възлизането е от Бога. Кой възраства семето? Слънцето. Без светлината и топлината на слънцето, семето би останало в земята за вечни времена. Помнете тогава: Без Божията Любов и Мъдрост няма растене. Те повдигат човека, водят го към висините на живота. Без тях той ще се намери в долината, отдето никой не може да го извади. /стр. 48, 49/

ПРАВИЛАТА НА ЖИВОТА

Учи с постоянство и любов, без да претоварваш ума си.

Всякога бъди доволен на малкото, което ти се дава. Не желай да имаш големи богатства. Желай толкова богатство, колкото ти е потребно. Нека всеки ден да придобиваш по нещо ново, от което да изтича по малко и навън.

Не задържай придобитото за дълго време в себе си. Ако задържаш дълго време храната в стомаха си, ще заболееш; ако задържаш дълго време светлината в очите си, ще ги повредиш; ако задържаш дълго време топлината в сърцето си, и то ще се повреди. Дойде ли любовта в тебе, не я задържай за дълго време. Остави я да мине и замине. Бъди благодарен на това, което ти е оставила тя. Грехът на хората произтича от желанието им да задържат нещата за дълго време в себе си. Благодари за това, което любовта ти дава в един момент, не желай повече. Този момент носи щастие за цял живот.

Като не разбират законите на любовта, хората искат да я задържат само за себе си, да бъдат щастливи. Те не знаят, че това щастие им носи двойно по-голямо нещастие. Следователно, срещнеш ли любовта, бъди доволен, че си я видял. Усмихни й се, поздрави я и продължи пътя си. Ако се опиташ да я хванеш и задържиш при себе си, ще получиш такъв удар, че ще паднеш на земята. Любовта не се пипа. Тя се гледа само отдалеч. Тя не търпи никакво докосване. Няма човек в света, който да не е опитвал ударите на любовта. Въпреки това, всеки се опитва да я пипне. Казано е в Писанието: „Не пожелавай!“ Какво не трябва да пожелаваш? Да пипаш любовта и да я задържаш само за себе си. Желай само онова, което е потребно за душата ти. Това значи, да влезеш във връзка с любовта, мъдростта и истината и да им служиш. Само така ти ще бъдеш щастлив. Ще придобиеш красота, знание и сила. Само така ще създадеш правилни отношения между своята душа и Бога, между себе си и своя ближен. Обаче, останете ли в стария живот, със сегашните си разбирания, нищо нима да постигнете. Ще работите и ще се трудите, ще учите и ще се молите, ще образувате общества и ще ги разваляте, но, в края на краищата, каквото постигнете днес, на другия ден ще го изгубите. Станете слуги на Божията Любов, Мъдрост и Истина, да се радвате на усилията си и на резултатите, които придобивате./стр. 52, 53, 54/

ОГЪНЯ НА ЛЮБОВТА

Съвременните хора се питат, как ще се оправи светът? Чрез огъня на любовта. Най-силният огън, който съществува в цялата вселена, е огънят на любовта. Дето се насочи този огън, всичко стопява. Срещне ли неприятел на пътя си, тя стопява всичките му оръжия, коли, припаси, хора. При това положение, той е принуден да отстъпи. Това не значи, че огънят на любовта ще изгори света. Който мине през нейния огън, ще се стопи, пречисти и ще се възроди, ще влезе в новия живот. Няма сила в света, нито живо същество, които могат да устоят на огъня на любовта. Всеки, който се опита да й се противопостави, минава през големи страдания. Няма място, дето огънят й да не прониква; той действа и в ада, и в рая.

Апостол Павел казва: „Око не е видяло, и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил чрез любовта за онези, които Го любят.“ Велико благо е за душата да мине през огъня на любовта. Цялата вселена ще се отвори за вас, като жилище; ще почувствате връзката си с Бога, като ваш Баща, и ще се радвате на онази вечна свобода, която дава възможност на всичко живо да расте, цъфти и зрее.

Желая ви сега да бъдете свободни, да се приготвите за огъня на любовта. Който издържи на този огън, той ще бъде спасен. Казано е за Христа, че донесъл огън в света огънят на любовта. Затова наричат Христа „Агнец Божи“. Той донесе Божията Любов, която ще освободи човечеството от робството и ограниченията, от връзките на миналото, които го спъват. Тогава ще се цитира нов стих: „Търсиха ме тези, които аз търсих. Намериха ме тези, които аз намерих.“

Божият Дух носи всичките блага на живота. /стр. 73, 74/

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

МИСТИЧНО РАЗБИРАНЕ

НА ЖИВОТА

Книга 1

Съставител: Елеазар Хараш