Елеазар Хараш – Мисли за всеки ден 2 - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – Мисли за всеки ден 2

Мисли_за_всеки_ден_2

Елеазар Хараш

МИСЛИ ЗА

ВСЕКИ ДЕН

КНИГА ВТОРА

22.03.2017 21.03.2018

Варна, 2017 г.

Предговор

Словото е Тайнство

Словата са действия на същества.

Има Слова, които отключват цели светове.

Ако почиташ Словото, Бог те е приел.

Който е познал Словото като Бог, е преодолял съдбата и света.

Древното Слово е движение на Бога.

Словото е създало огъня. Словото може да направи огъня студен.

Всички, които са изопачили Словото, са станали хора.

Словото дава живот. Словото погубва.

Чудото е сгъстено Слово, но ако Бог го е пожелал.

Не лекарствата лекуват, а Словото-Бог.

Изцелението е завръщане в Чистото Слово на Бога.

Земното слово е падение в Истината.

Словото е Древно светилище.

Ако една птица не чува Словото, тя се блъска в скалата.

Посветените са посветени в Словото.

Животът е потекъл, защото е бил изречен.

Словото е слязло от Безкрая, за да ни заведе при Бога.

Словото определя и движи събитията.

Словото прави всичко, защото Словото е действащият Бог.

Словото може да смути бурята.

Когато Словото действа, Бог е слязъл в него.

В Древността Словото е било богоподобно, а сега е човекоподобно.

Словото е Древното Свещено Писание и ние го съхраняваме.

Елеазар Хараш

22.03

Ако Бог беше в Адам, змията нямаше да може да го изкуши.

23.03

Там, където е Бог, изкушенията са слаби.

24.03

Не изкушението е зло, а липсата на Бога в човека.

25.03

Божията Истина е убила този свят и затова човекът трябва да възкръсне.

26.03

Бог е Истината, на която човекът не е устоял.

27.03

Ако сме в смирението, Бог може да се извисява в нас.

28.03

Ако си видял Истината, ти вече не си човек.

29.03

Истината не се храни от живота, а от Безкрая.

30.03

Колкото и да е силна вярата ти, опирай се на Любовта.

31.03

Невежият ще бъде покорен от съдбата, а Мъдрият от Бога.

01.04

Който царува в изкушенията, може да бъде господар в изобилието.

02.04

Който обича хората, ги прави независими от невежеството.

03.04

Изпитанието те учи, без да ти говори.

04.04

В каквото слово живееш, такава е твоята атмосфера.

05.04

Да имаш чистота и контрол на словото, значи да разчиташ на Божията сила.

06.04

Който не владее злото в себе си, ще му слугува.

07.04

Бог влага енергията Си в чистото слово и така чистият постига своите цели.

08.04

Когато Бог влезе във волята на човека, тогава невъзможното става възможно.

09.04

Да търсиш и да намериш, значи да си търсил мъдро.

10.04

Бог владее над всичко чрез закона на проникването.

11.04

Ако Бог е с тебе, какво значат враговете и лошите обстоятелства?

12.04

Словото управлява духовните сили, наречени трудности.

13.04

Мъдрият не се намира под влияние на звездите, а под влияние на Бога.

14.04

Това, за което спираш да мислиш, започва да умира.

15.04

Който е преживял Бога, само той знае какво е реалност.

16.04

Истината е родена от Древен огън и затова тя е над света и Вселената.

17.04

Ако не си чист, каква полза ще имаш от духовните практики?

18.04

Знанието е Негово отражение. Мъдростта е Негово Присъствие.

19.04

Истината влиза в човека през вратата на нищото.

20.04

Овладяването на себе си е спасение от влиянието на низшите духове.

21.04

Гледай Бог да те обича, а не хората.

22.04

Господи, научи ме да Те разбирам в себе си.

23.04

Ако имаш чисто сърце, ти имаш храм; ако нямаш чисто сърце, къде ще ходиш?

24.04

Който търси Истината и Бог го търси.

25.04

Мъдрият не пребивава в знание, а в дух и покой.

26.04

Мъдрият е винаги буден за своето скрито деяние.

27.04

Най-важното не е здравето, а да изпълняваме Божията Воля.

28.04

Когато придобиеш Любовта, само тогава можеш да се пожертваш.

29.04

Който злоупотребява със свободата си, изгубва силата на своята воля.

30.04

Не се стреми към успеха, а към истинския живот, чистия живот.

01.05

Всички погрешни разбирания създават собствените си страдания.

02.05

В Любовта злото се чувства зле. За злото Любовта е мъчение.

03.05

Херувимът е мистичната пълнота на Мъдростта.

04.05

Ако си забравил Бог само за един миг ти си пропуснал деня.

05.05

Посланието на Любовта е: Стани вечен. Посланието на Истината е: Стани безкраен.

06.05

Преди Вселената беше Той, след нея е пак Той.

07.05

Бъди истинен, за да бъдеш благословен.

08.05

Не се развиваш, защото вървиш по своя път, а не по Божия.

09.05

Трудностите са подарени от Бога за твоето израстване.

10.05

Бог вътре в човека е решението на всеки въпрос.

11.05

В този свят няма развитие без грешки.

12.05

Въздържанието е източникът на живота.

13.05

Мъдрецът няма настроения, той живее във Вечното състояние.

14.05

Да избереш щастието пред Истината, е престъпление.

15.05

Чистото действие е по-добро от лекарствата и билките.

16.05

Който мисли, че Бог е пуста идея ще опустее.

17.05

Нечистият ще бъде уловен от собствените си заблуждения.

18.05

Когато изработиш чистотата си, ще откриеш пътя си.

19.05

Който няма Любов, не може да търси Истината.

20.05

Без Бога богатството е бедно.

21.05

Изгори в Бога и ще оцелееш.

22.05

И когато мълчи, Бог ме е чул.

23.05

Все едно е дали Слънцето свети. Бог всякога свети.

24.05

Ако Бог не проявява Любовта Си към мен, Той пак е до мен.

25.05

Победата и успехът са нищо пред Любовта към Бога.

26.05

Практиката е несъвършена, Любовта е съвършена.

27.05

Истинското съкровище винаги е духовно богатство, а не земно.

28.05

За да се подобри положението, подобри себе си.

29.05

Медитацията означава да изхождаш от дълбинната си древна същност.

30.05

„АУМ“ е напоено с Древност и Безмълвие.

31.05

Никога не позволявай на лоша мисъл да те завладее.

01.06

Който е победил съмнението си, се е справил с нечистотата си.

02.06

Чистото слово има способността да се превръща в стихия.

03.06

Само могъща воля осъществява невъзможното.

04.06

Безумието, което идва от вън, е Божия работа, но безумието, което е в тебе, е твое дело.

05.06

Изначалното Слово е говореща Светлина.

06.06

Истината се отдалечава от всяко нечисто слово.

07.06

Голгота е остров от Прасветлина.

08.06

Оправи бъдещето си, докато настоящето е податливо.

09.06

Мистика означава да преживееш Скритото, Божественото.

10.06

Търсещият Истината е ограден от Божията Воля.

11.06

И в страданието има мед.

12.06

Който желае Бог да създаде един прекрасен свят, е много изостанал. Бог в човека е прекрасният свят.

13.06

Да си честен в бедността, е ухание.

14.06

Вяра без чисти действия е слепота и заблуда.

15.06

Чудно е, когато хората вярват в бъдещето, а нямат настояще.

16.06

Този, който не обича Бога истински, нищо друго не може да обича.

17.06

Истинният човек пътува към тайна, по-дълбока от бъдещето.

18.06

Вярвай в Истината, а не в бъдещето.

19.06

Който има страх от Бога, се очиства от страха.

20.06

Мъдростта ме научи да завися от Бога.

21.06

Истината е по-висша от справедливостта.

22.06

Научната истина е прах пред Божията Истина.

23.06

Духовният човек е съкровище на Бога.

24.06

Когато си беден, бъди богат с Бога.

25.06

Боговете не са човечество, те са цивилизация, изплъзнала се от човешката природа.

26.06

Материята е старо същество, тя обича съня.

27.06

Без душа няма духовен живот. Без Дух няма мистичен живот.

28.06

Някога в Древността змията е била мъдра, когато Бог е бил в нея; но когато я изоставил, тя е станала отрова.

29.06

Който има контрол, има Дух.

30.06

Божествената Любов е извор, а човешката е блато.

01.07

Словото може да се превръща в огън.

02.07

Глупакът и в морето е на сухо.

03.07

Мекотата е страшно оръжие.

04.07

Мъдрият е Мъдър не защото е човек, а защото е безкраен.

05.07

Коренът е Мъдрец, а цветето е само радост. Коренът не увяхва.

06.07

Коренът е даващият, цветето е получаващото. Който дава, е по-дълбок.

07.07

Коренът е същност, а цветето е само отзвук.

08.07

И в мрака има око, което те следи.

09.07

Опасността е призоваване за извисяване.

10.07

Не е ли мистерия от корен тъмен да се зароди сияещо цвете.

11.07

Всичко е светещо, ако имаш Любов към Бога.

12.07

Без чистота винаги ще живееш в заблуждения.

13.07

Глупостта е много ценна за глупака в тази глупост са неговите уроци.

14.07

Ако се владееш, светът е безопасен.

15.07

Търсих врага и го открих: това съм аз, трябва да се победя.

16.07

Изворът не краде вода, само локвата краде.

17.07

Ако нямаш чистота и истинност, все едно е колко часа на ден медитираш.

18.07

Ако завладееш себе си, и Бог ще те завладее.

19.07

Човешкият Дух той е древната книга, в него са архивите.

20.07

Болестта е пазител тя те пази от едно по-голямо и скрито зло, което не искам да произнасям.

21.07

Ако нямаш чистота и истинска Любов към Бога, защо ти са знания и свещени книги?

22.07

Истината не може да бъде намерена с търсене, а с Любов и чист подход.

23.07

Не можеш да разбереш Бога, ако не ти е позволил да Го преживееш.

24.07

Има един Глас, който говори на всички езици.

25.07

Който не се съобразява с Истината, ще се отдели от себе си.

26.07

Пътят към извисяването минава през пустиня.

27.07

Любовта не е знание, Любовта е душа.

28.07

Поискай лекарство от Словото и от Бога.

29.07

Дръж изключително на Бога, а не на общественото мнение.

30.07

Който е призован на кладата, е целунат от Бога.

31.07

Невежеството е палач на себе си.

01.08

Ако ти самият не си светилище, напразно ще обикаляш света.

02.08

Безпокойството е земно. Покоят е Царство Божие.

03.08

Който е обърнал гръб на Бога, ще потъне в себе си.

04.08

Истинният човек никога не върви по лесен и удобен път.

05.08

Тези, които не се пречистват, практиките ще ги излъжат.

06.08

Ако искаш да помогнеш на хората, работи върху себе си.

07.08

Мъдрият не устройва живота си. Той служи на Бога, а Бог го устройва.

08.08

Истинското знание не спада към мненията, то е Мъдрост.

09.08

Една малка радост може да взриви сто грижи.

10.08

Владей себе си, за да не бъдеш завладян.

11.08

Най-хубавият капитал е чистото съзнание.

12.08

Истинната дума е лекарство. Ако говориш точно, лечението е започнало.

13.08

Хората умират от нездравословно мислене.

14.08

Мъдростта живее в Бога, а не в писания.

15.08

Истината не е някъде около теб, тя е в теб.

16.08

Високото измерение в човека е лекота.

17.08

Научи се да поздравяваш страховете си.

18.08

Избягвай всяка мисъл, която те ограбва.

19.08

Духът ти е даден, за да сломиш бурята.

20.08

Винаги е важно не какво се случва, а състоянието на съзнанието.

21.08

Хора, които нямат вътрешен живот, са роби на външната среда.

22.08

Вярата не означава още разбиране на Истината.

23.08

Без Бога ти не можеш да мислиш правилно.

24.08

Ако направиш неразумно добро, направил си зло.

25.08

Мъдрият е богат с Бог, а не с богатство.

26.08

Мъдростта превъзхожда обясненията.

27.08

В страданието е скрито спасително познание.

28.08

Човешката правда е заблудена, но Бог ще я коригира.

29.08

Помощта идва само в Божия час от Единствения.

30.08

Ако не любиш Бога, все едно е какво притежаваш.

31.08

Катастрофите започват от мисленето.

01.09

Търпението е изкуство да храниш силата.

02.09

Който познава себе си, е по-дълбок от съдбата.

03.09

Човекът, който познава себе си, не е човек, той е тайнство.

04.09

Злото спасява хората от фалшивото добро.

05.09

Ако не се учиш, други ще те учат.

06.09

Силата не е в опита, а в умението да осмисляш.

07.09

Когато пропадаш и не губиш стремежа си, това е воля.

08.09

Ако познаваш себе си, разбираш колко бедно е щастието.

09.09

Истинният човек е свещен текст.

10.09

Човекът е винаги в падение, когато е поставил своята воля над Божията Воля.

11.09

Когато Бог е в тебе, все едно какъв е врагът отсреща.

12.09

Чистият Дух няма история, той има Древност.

13.09

Тълпите се влияят от силата, а не от Истината.

14.09

За да откриеш Истината, трябва да заложиш целия си живот.

15.09

Човечеството не е готово още за Истината и затова тя още не може да му помогне.

16.09

Който е разбрал мълчанието, може да говори.

17.09

Хората дълго ще бъдат поразявани, докато разберат нещата.

18.09

Нашите мисли са различни видове храна.

19.09

Нагласата е силата, която оформя ситуацията.

20.09

Бракът е свещен само за чисти хора те взаимно се извисяват в Бога.

21.09

Истинският живот е възможен само чрез истинното знание.

22.09

Ако ние сме дълбинни, нещата идват при нас.

23.09

Посветеният ученик е изпъдил черния учител от себе си и е намерил своя Истински Древен Учител.

24.09

Във всяко нещо има скрита тишина.

25.09

Дълбоко в нас се намира океан от тишина.

26.09

Безкрайното е красиво, защото е неразбираемо.

27.09

Когато Бог се изявява, Той остава скрит.

28.09

Бог е невидим обитател всред Невидимото.

29.09

Нашият Дух е толкова високо, че Рила и Хималаите са едва забележими.

30.09

Нашият Дух е толкова дълбок, че Тихия океан е плитък.

01.10

Мъдрият има движение, по-бързо от мисълта.

02.10

Дълбоко навътре в нас няма свят, няма Космос. Дълбоко навътре в нас е само Бог.

03.10

Словото е създало думата „живот“ и се е съединило с него.

04.10

Бог е реален в Невидимия свят, а във видимия е действащ.

05.10

Човек преживява своите мисли и чувства, но не ги вижда.

06.10

Бог е безкрайна яснота и лекота.

07.10

Човекът е влюбен в невидими неща, но той не ги осъзнава.

08.10

Който има централна свещена идея в живота си, се освобождава от земната си безпътица.

09.10

Покоят е Древен пазител срещу превратностите в живота.

10.10

Смирението е мистично евангелие.

11.10

Любовта е невъзможност да правиш зло.

12.10

Видим е магнитът, а силата му е невидима.

13.10

Видимо е цветето, невидим е ароматът му.

14.10

Дълбоко в човека има проблем, а не в света.

15.10

Невидимото е сътворило видимото. Невидимото го владее.

16.10

При връзка с Бога ти си над всички науки и религии.

17.10

Който искрено търси Истината, сам Бог ще го обучава.

18.10

Мъдрецът носи Тишината в сърцето си.

19.10

Тишината идва в човека, когато в него няма свят.

20.10

Само чистият има опора в Истината.

21.10

Тишината не е въпрос на мълчание, а въпрос на Дълбинната същност.

22.10

В Тишината човекът е неуловим за злото, защото е намерил Дълбочината си.

23.10

Тишината е собственият ни скрит храм.

24.10

Пречистеният и истинен човек може да сгъстява Бога.

25.10

Щом минеш мярката, приятното се видоизменя в неприятно.

26.10

Мъдрият знае на кое да не обръща внимание.

27.10

Ако нямаш любов към себе си, какво можеш да дадеш на другите?

28.10

Словото е оръжието на Бога.

29.10

Истинният човек е извън влиянията на обществото.

30.10

Покоят е море без вълни.

31.10

Чистотата е по-важна от бъдещето.

01.11

Който е победил злото в себе си, няма врагове.

02.11

Всички, които са се отклонили от Бога, имат много проблеми.

03.11

Спокойствието е сила. Покоят е владетел.

04.11

Събитията се ръководят от вътре от Единствения Бог.

05.11

Когато лошата мисъл е овладявана, тя е завързана.

06.11

Ако искрено търсиш Истината, Бог ще има око за тебе.

07.11

Пътят отдавна е начертан в твоето сърце, но ти не си в сърцето си.

08.11

Бог ми изпрати Устрема, за да Го открия.

09.11

Не се опирай на съдбата и звездите, а на Истината.

10.11

Човекът на покоя има Древен корен.

11.11

Който поздравява хаоса, той го преодолява.

12.11

Любовта е повече от всяко Евангелие.

13.11

Вярата в бъдещето е изпуснато настояще.

14.11

Христос не спасява невежеството.

15.11

Ако вървиш в пътя на злото, там са твоите уроци.

16.11

Чистото сърце не се страхува от гръмотевици.

17.11

Ако работата те вдъхновява, тя е благословен дар. Ако работата те мъчи, тя е поучение.

18.11

Свещта угасва, Любовта никога.

19.11

Настоящето не означава, че ти си тук.

20.11

Не е важно дали си в настоящето, а дали си в Бога.

21.11

Ако живееш в Бога, има ли значение какво казва светът?

22.11

Имаш ли честност, ти вече си богат.

23.11

Вдъхновението е огън във волята.

24.11

Концентрация върху Бога и никога върху проблемите!

25.11

Волята, това е една страшна сила, ако човек успее да я съедини с Бога.

26.11

Ти не можеш да владееш Истината, но можеш да позволиш да те владее.

27.11

Ако слушаш света, няма да чуеш пътя си.

28.11

Без болестите и бедствията сме изгубени.

29.11

Бедният не трябва да си губи времето, той трябва да стане честен.

30.11

Ако си бъбрив, вече си наказан.

01.12

Истинно знаещият трудно говори той е много въздържан.

02.12

Мъдрият създава и твори настоящето си.

03.12

Виждащият Бога не се страхува от Истината.

04.12

Някога живяло цвете, което не можело да увяхва.

05.12

Уповавай се на Бога в себе си, а не на себе си.

06.12

Ако Бог не иска да те излекува, всички лекари и лечители стават безпомощни.

07.12

Ако Бог е позволил изцелението, то се случва.

08.12

Светът не се нуждае от църкви и ритуали, а от Бог.

09.12

В ръцете на Бога злото е действащо добро. Злото е изцеляващо, но си остава неразбрано.

10.12

Ако можеш да проникнеш в себе си, ще съзреш тайната на живота.

11.12

Помни все повече Бога и забравяй все повече себе си.

12.12

Кое е най-голямото зло в света? Това е да си лишен от Бога.

13.12

Ти можеш да познаеш океана с дъно, но как ще познаеш океана без дъно?

14.12

Не е важно колко и как страдаш, а колко се смиряваш.

15.12

От страданията се раждат рубини и диаманти.

16.12

Ние живеем повече в един невидим свят.

17.12

Чистите и съкровени действия нямат съдба.

18.12

Христос не пали свещи, а живее по Бога.

19.12

Човекът на Любовта постига спасение без църква.

20.12

Смирението позволява да виждаш в невидимото.

21.12

Ако Бог се скрие от човека, човекът става невярващ.

22.12

Бракът е даден, за да се развие въздържанието.

23.12

Който не приема скръбта със смирение, няма духовна Любов.

24.12

Който търпи дълго, ще получи покоя.

25.12

Изкусни Древни ръце са сътворили душата.

26.12

Ако имаш чисто сърце, ти вече си в храма.

27.12

Без Бога никой не може да управлява себе си.

28.12

Колкото по-трудно е положението, толкова по-силен ставам.

29.12

Лесно е да вярваш. Трудно е да си чист, смирен и истинен.

30.12

Истинският живот не общува с времето.

31.12

За егото и гордостта покоят е бедствие.

01.01

Който е изгубил Бога, той вече е катастрофирал дори да е щастлив и преуспял.

02.01

Мъдрецът не търси Истината, той я създава.

03.01

Бог прави от чистото сърце виждащо око.

04.01

За да намериш Бога, трябва да заслужиш Бог да те намери.

05.01

Изгубилата равновесие снежинка може да причини една могъща лавина.

06.01

Бог е слязъл и е станал змия. Той е влязъл в змията, за да спаси човека и човечеството от другото зло, което наистина е жестоко зло.

07.01

Сатана не е врагът, той е само изпитанието, което всъщност е пътят към Бога.

08.01

Там, където има търпение, няма гняв и разочарование.

09.01

Мъдрецът е организирана воля. Той няма време за безпокойство.

10.01

Ако вярваш, Бог е тук.

11.01

Древно око бди над всяко нещо. То никога не спи.

12.01

Нищо не може да устои на покоя.

13.01

Постигнем ли тайната на Бога, изгубваме света.

14.01

Въпросът не е в това какво правиш, а какво представляваш.

15.01

Любовта към Бога превъзхожда всички духовни практики.

16.01

Красотата не е в розата, а в несътворената част.

17.01

Ако си се отдал на Бога, не ти трябва бъдеще.

18.01

Правилната рецепта е особен род слово.

19.01

Когато словото е абсолютно чисто, то може да действа като динамично същество.

20.01

Дълбокото виждане е само у този човек, който е преодолял света.

21.01

Чистотата е съвсем различен свят от знанието.

22.01

Истинската вяра не идва от църквата, а от Бога.

23.01

Бог движи и направлява всички събития в света.

24.01

Ако аз виждам Бога, то е, защото Той ми е позволил това.

25.01

Да чуваш Истината, това е древно изкуство.

26.01

Движи се само Бог, а хората само ходят.

27.01

Важно е само това знание, с което можеш да влезеш в Бога, в Неговото Присъствие.

28.01

Докато си човек, няма да познаеш Истината трябва да станеш чист Дух.

29.01

Ако Бог те учи, ще имаш истинско образование.

30.01

Ако добродетелите не са посветени на Бога, те ще станат окови, те ще станат бреме.

31.01

Щом търсиш искрено и усърдно, и Бог те търси.

01.02

Духът може да танцува с бурята и да е приятел с вярата.

02.02

С търпението нещата узряват правилно.

03.02

По-голямо богатство от Бога няма. С Бога и в бедността си богат.

04.02

Водата е особен род злато.

05.02

Истината е голяма опасност за този свят.

06.02

Глупостта е странно отмъщение на себе си.

07.02

Смешни са всички, които предричат бъдещето и виждат бедствия, защото аз виждам Царството Божие.

08.02

Който има Бог в себе си, е спечелил всяка битка предварително.

09.02

Всяка случайност е много тънко планирана.

10.02

Бог определя часа и минутата на всяко събитие, а ангелите на съдбата само го изпълняват.

11.02

Ние трябва да умеем да живеем в Бога, а не в себе си и в света.

12.02

Човекът е изключително застрашен от себе си.

13.02

Да умееш да предвиждаш, значи да си заживял в Бога.

14.02

Мъдро е да разбереш себе си.

15.02

Слава на болестите! Колко безумни воли са били унищожени.

16.02

Може да си много вярващ и да не разбираш Истината.

17.02

Когато е познал себе си, човек за човека е Божий дар.

18.02

Цивилизация, която се крепи на науката или религията, се проваля. Цивилизацията трябва да се крепи само на Истината и Безупречността.

19.02

Човек, който наистина е съединен с Бога, е страшна армия.

20.02

Когато Абсолютът е слязъл и е станал Бог, то е, защото Той е искал една част от Него да бъде позната.

21.02

Онзи, който е заживял в Бога, за какво му е манастир?

22.02

Древността отдавна е изпреварила всички науки, защото Древните са станали богове, а не някакви си учени.

23.02

Когато се разгърне страшната сила на Бога, нито религия, нито наука ще остане. Ще оцелее само Истината.

24.02

Не е важно какво виждаш, а как осмисляш нещата.

25.02

Чистият човек е сътворен от роса и слънце.

26.02

Злият човек сам е терорист на себе си.

27.02

Когато си с Бога, няма лоши дни и лоши времена.

28.02

Страшната Истина е красива за Посветените, но за земните тя е бедствие и неправда.

01.03

Ако ти си си посветил живота на Истината, бъдещето е изпреварено.

02.03

Отдавна знам, че пред Истината Слънцето е тъмно.

03.03

Бог може да оправи света само чрез правилните хора и в уреченото време.

04.03

Човекът е стар враг на себе си.

05.03

Махнете се, светци, от мен, защото само Бог е чист!

06.03

Целта малката цел не е оцеляването, а очистването.

07.03

Любовта се изрича с дълбоко мълчание.

08.03

Има само една практика да си винаги в Истината, дори и когато е невъзможно.

09.03

Без чистота по кой път ще вървиш и в коя религия?

10.03

Ако нямаш чисто сърце, за какъв олтар говориш?

11.03

Мъдрият живее в устроен свят. Той живее в Бога.

12.03

Ако Бог е твоят Водач, ти си истински творец на съдбата си.

13.03

Нямам никакво бъдеще, защото живея в Бога.

14.03

Посей Бог в себе си, за да изчезнеш в Него.

15.03

Там, където Бог не говори, въпросите са излишни.

16.03

Нося в себе си тайни, които ги няма в този свят, нито в оня.

17.03

Ясното мислене е тихо Божие докосване.

18.03

Тези, които не се пречистят, ще станат врагове на себе си.

19.03

Бог е потекъл в Себе Си и затова живеем.

20.03

Смирението е по-дълбоко от света и затова то ни освобождава от света.

21.03

Древните са изпреварили бъдещето.

Из Словото на Учителя Петър Дънов

ЖИВОТЪТ НА АНГЕЛИТЕ

Ангелите са творци на чистите мисли и това е тяхната сила, това е техният меч.

Елеазар Хараш

Из Словото на Учителя Петър Дънов

МОГЪЩЕСТВОТО НА ЛЮБОВТА

Всичко е чисто и светещо, ако имаш Любов към Бога.

Елеазар Хараш

ОЧАКВАЙТЕ!

Из Словото на Учителя Петър Дънов

ЗАКОНИТЕ НА ЖИВОТА

Любовта е животът, защото тя е по-древна от мракът.

Когато пробуденият говори от него звучи животът.

Ако човекът е чист, тогава животът е свята вода.

Елеазар Хараш

ОЧАКВАЙТЕ!

Из Словото на Учителя Петър Дънов

ЗАКОНИТЕ НА МИСЪЛТА

Въздържанието е, което изработва стихийната мисъл на светлината.

Ако човешката мисъл съумее да се съедини с Божията мисъл, Вселената е пробита.

Сияещата мисъл е дело на Висшия свят.

Елеазар Хараш

Елеазар Хараш

МИСЛИ ЗА

ВСЕКИ ДЕН

КНИГА ВТОРА