Елеазар Хараш – Мисли за всеки ден 1 - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – Мисли за всеки ден 1

Мисли_за_всеки_ден_том1

Елеазар Хараш

МИСЛИ ЗА

ВСЕКИ ДЕН

КНИГА ПЪРВА

Варна, 2017 г.

Предговор

Люби Истината тя ще те въоръжи.

Усърдието е по-силно от съдбата.

Докосването с Любов е Божие докосване.

Любовта задвижва Бога.

Бог е, който може да променя обстоятелствата.

Религията никога не спасява. Само Любовта спасява.

Само чистите усилия са благословени.

Само Бог е сигурността.

Не се разпилявай.

Чистата Любов е само за избраните.

Само Бог е действащ.

Светлите мисли са еликсири.

Многократната мисъл постига целта.

Формула: Бог е господарят в моят живот.

С думите правиш съдбата си.

Лошата мисъл винаги е лош водач.

Лошо е, ако Словото те изостави.

Човекът и Бог се срещат в Словото.

Който е видял Бога се променя.

Истинното знание е награда.

АУМ

Елеазар Хараш

1 януари

Истинното Слово е пълно с тишина и Дух.

2 януари

Какво е пътят? Вечната жажда за Истината.

3 януари

Когато познаеш Любовта, ти ставаш самият живот.

4 януари

Постоянната жажда за Истината е твоят водач в живота. Не търси друг водач!

5 януари

Истинолюбието открива Бога, а когато Бог е открит, Той се превръща в Тайната, която храни твоя вечен Дух.

6 януари

Всичко, което те извисява, е повик на Бога.

7 януари

Смисълът, който търсиш в своя вечен път, превъзхожда всичките ти разбирания.

8 януари

Любовта е Вечност в нея няма време. Любовта е Мъдрост в нея няма знание.

9 януари

Великата Любов на Бога се проповядва само в пълна тишина.

10 януари

Бог също е ревностен към истинолюбивите и затова Той ги изпълва с Мир и Мъдрост.

11 януари

Само жадувай за Истината Духът знае как да те изведе до свободата.

12 януари

Всеки Мъдрец има съкровено място в себе си, това е мястото на святата тишина.

13 януари

Посвещението е Мистерия на скрития Живот.

14 януари

Любовта е чудото на Вечния Живот.

15 януари

Любовта превръща всичко в свято Единство.

16 януари

По-важно от това да помагаш на хората, е да ги обичаш. В своята тайна стаичка ти можеш да обхванеш цялото Творение.

17 януари

Истината това е Принципът, който постига тайната на живота.

18 януари

Човек е създаден по образ и подобие на Бога… но Бог няма образ. Бог никога не може да бъде ограничен от образ.

19 януари

Чрез Посвещението Бог поглъща пробудения човек в Своето Сияние.

20 януари

Окултното ръководство е извън лекциите и книгите, то е извън дадените неща, то е неуловимо.

21 януари

Само Истината може да излъчва свещени Откровения.

22 януари

Когато човек познае себе си, той става Дърво на Живота.

23 януари

Истинският Мъдрец се състои от субстанцията на Светлината на Всевишния.

24 януари

Вътрешният Глас носи в себе си хиляди тайни, но най-красивата е благовестието на тесния път.

25 януари

Животът изисква възраждане в Словото и в Мълчанието.

26 януари

Който се прекланя пред Истината, съзира Лицето… което не е Лице.

27 януари

Истинолюбието е път до твоя вътрешен храм. Твоят храм е твоето вътрешно око. Твоето вътрешно око е несътворено и неограничено.

28 януари

Когато познаеш себе си, и Бог ще те познава.

29 януари

Първичната субстанция не е Мъдрост, но когато се налага, тя се проявява и действа като Мъдрост.

30 януари

Сияещият Огън съставя Святото Име на Бога. Святото Име е есенцията на Истината.

31 януари

Дисхармонията е закон за навлизане в по-висша степен на хармонията.

1 февруари

Любовта, Мъдростта и Истината са пътища, чрез които човек може да отиде при Бога.

2 февруари

Дълготърпението на Любовта е всепобеждаващо.

3 февруари

Магията това е Мъдростта на пробудения Живот.

4 февруари

Благите думи са особена реч те вдъхват Дух.

5 февруари

Чрез Любовта човек става част от Твореца.

6 февруари

Любовта символизира вечното жертвоприношение.

7 февруари

Жертвата е свещеното богатство на човешката душа. Жертвата е свещен мост между тебе и Истината.

8 февруари

Любовта е свещена пропаст, свещена дълбочина.

9 февруари

Благородните сълзи са свещена вода.

10 февруари

Истината е неизменна, но винаги се явява с нов образ.

11 февруари

Истината става благодат за човека, когато той ў посвети целия си живот.

12 февруари

Святи Отче, аз стоя пред Твоите Всевиждащи Очи и моля Те, приеми сърцето ми и направи го като Слънцето!

13 февруари

Постигнах Те, защото не само се надявах, а изгарях по Тебе. Сега душата ми е свещена пеперуда.

14 февруари

Аз съм сърцето, а Ти си Светостта, на която се отдавам изцяло.

15 февруари

Святото Слово е моята вечна и плодородна земя. Ти си Светостта на моя път.

16 февруари

Любовта е единственият метод, чрез който можеш да откриеш Истината в себе си.

17 февруари

Словото е водач на душата, а Духът е животът на Словото.

18 февруари

Бог сияе и когато се гневи, а дяволът е черен и когато се радва.

19 февруари

Всеки ученик има за задача да плени своята смърт.

20 февруари

Наблюдавал ли си Слънцето, което руши снежното царство?

21 февруари

Влез дълбоко в своите корени, защото Истината, която търсиш, това си ти самият; а ако не търсиш Истината, тогава ти си без корени.

22 февруари

Душата е свещено явление в този свят. Тя е храм, в който трябва да възкръснеш.

23 февруари

Ако навлезеш много дълбоко в Любовта, ще видиш своя вечен път.

24 февруари

Бъди дълбок и единен, защото ти си Дървото на Вечността.

25 февруари

Любовта е свято питие, което е отредено само за Бога, само за Божественото в човека.

26 февруари

Наблюдавал ли си скритото Лице на Любовта? Скритото Лице няма битие, то никога не може да бъде сътворено.

27 февруари

Вглъби се в скритото Лице на Любовта и ще откриеш Повелителя на Вечността.

28 февруари

Любовта е пълна с изобилен живот и в тази пълнота не е нужно никакво разбиране.

1 март

Пробуждането е началото на Вечния Ден.

2 март

Реалната помощ е винаги мълчалива и свята.

3 март

На всеки е определено да се разтвори в едно голямо и велико безмълвие.

4 март

В истинската Любов се разгръща Бог Огънят на живота.

5 март

Постоянството е стихийно действие, то е себезараждане в дълбочина.

6 март

Свещеният Глас е Истината, която се предава в мълчание.

7 март

Любовта е мистичен разговор с Бога.

8 март

Очите, които виждат Бога, нищо друго не виждат. Това са очите на Истината.

9 март

Любовта е самото Единение. Вън от Любовта има нужда от път и разбиране, но когато тя те проникне, няма нужда от друго разбиране.

10 март

Мъдростта на неизреченото, това е самият възвишен и свят живот.

11 март

Любовта е път към Бога. Мъдростта е задълбочаване на този път, а Истината е Единение с Бога.

12 март

Първо трябва да минеш през най-дълбоките знания, за да достигнеш до съвършеното незнание, което ще те доведе до Истината.

13 март

Който иска да влезе неподготвен в Истината, попада в хаоса.

14 март

Човек не може да върви с разбирането напред, но с вярата напред, защото на всяка крачка ще се среща с Непознатия Бог.

15 март

Вярата е силата, която одухотворява разбирането. Без вяра разбирането няма крила.

16 март

Човек слиза надолу в нисшите светове, за да има възможността да избере Бога.

17 март

Вярата е връзка с душата, връзка с тайното виждане. Вярата е око на душата.

18 март

Истинското разбиране е онова, което побеждава самото себе си, което е прозряло своята граничност.

19 март

Познанието има граници, но Любовта няма. Затова Любовта навлиза в Незнайния Бог.

20 март

Лицето на новия Адам ще свети с Тайната на Бога.

21 март

Срещата лице в лице е истинското завръщане на човека към Бога.

22 март

Тайната строи пътя към вътрешното Светилище.

23 март

Смисълът на живота се състои в стремежа към Незнайното.

24 март

Когато душата се съедини с Тайната, тя образува онова мистично огледало, което отразява отблясъците на Неоткриващото се.

25 март

Любовта е закон за проникване в Невидимото, в Неизразимото.

26 март

Душата съдържа възможностите на всички светове. Душата е, която избира Бога.

27 март

Истината е опасна, когато не ў посветиш цялото си съществуване. На Истината не можеш да се отдадеш частично.

28 март

Благодарността е знамение за пробуждане на Великата Разумност в човека.

29 март

Когато се изпълниш с благодарност, Бог отваря Своите Очи в теб.

30 март

Бог се ражда в човека чрез голямата скръб.

31 март

Когато видиш Истината, тогава ще се наречеш дълбок. И тогава ще вървиш от една дълбочина към друга.

1 април

Владея себе си означава Единство с Бога.

2 април

Словото Любов се явява като форма на непроизносимото Име на Бога.

3 април

Щом си тръгнал да търсиш Бога, няма да Го намериш, защото Той не е някъде. Той е просто тук и навсякъде. Осъзнай това и мигът ще те освети.

4 април

Който разбере Любовта, навлиза в дълбоко съществуване.

5 април

Истинските чудеса са много тихи, дълбоки и мълчаливи явления. Тях можеш да ги чуеш само със сърцето си.

6 април

За да намери Истината, човек трябва продължително да се е заблуждавал.

7 април

Благодарността е метод, чрез който ще видиш Светлината на своя път.

8 април

Знаещият изпуска пълнотата на живота, докато смиреният се оглежда в красотата на тази пълнота.

9 април

Доверието е познаване на Любовта. Връзката с Бога не е умствена, тя е въпрос на пълно доверие.

10 април

Духът на Истината идва при пълното доверие като дар.

11 април

Бог това е тайният път на живота, това е неизвестният и благословен път.

12 април

Никога не смесвай просветленията с Посвещението. Просветленията са само упътване, а Посвещението е Живот в Бога.

13 април

Ден Първи настава, когато прогледаш чрез свещените очи на Невидимия свят.

14 април

Най-хубавото в живота е това, което Любовта не казва това е непроизнесеното.

15 април

Когато Бог изгрее в човека, тогава човек вижда Величието и Мъдростта на Живота.

16 април

Музиката изразява душата на нещата, а Словото техния Дух.

17 април

Любовта е била преди живота и животът е влязъл през вратата на Любовта. Вечността това са всички неща, които влизат през вратата на Любовта.

18 април

Извън Любовта нещата нямат Вечност.

19 април

Красивите черти отвътре ето го лицето на човека.

20 април

Само който има Любов, е истинен.

21 април

Единствената реална смърт в света е отсъствието на Любовта.

22 април

Как могат проблемите да хванат корен в един светъл като Слънцето ум? В такъв Огън те моментално ще се стопят.

23 април

Будността това е изкуството да работиш с Невидимия свят.

24 април

Будността разгадава най-голямата загадка в света съзнателния живот.

25 април

За всеки човек Бог има специално Лице. И ако човек не може да обожава това Лице, той изгубва себе си.

26 април

Най-доброто, което можеш да дадеш на света чрез своята работа, това са трептенията на истинния живот.

27 април

Великият път е зад кръста. Великият път е ново Битие, то идва след възкресението.

28 април

Отвъд Словото и Светлината е Духът и незнаен е неговият път.

29 април

Словото е двигателят на всички сътворени светове.

30 април

Да видиш Неговото Лице, значи да си извървял пътя до Вечността.

1 май

Познаването на Словото е познаване на Бога.

2 май

Мисълта е оръжието на ученика, но не за да променя обстоятелствата, а за да променя себе си.

3 май

Онзи, който е предан на Святото Слово, познава невидимото лице на Живота.

4 май

Тайното Име на Бога е също Слово, но неизговорено и вечно неизговоримо.

5 май

Там, където свършва азбуката, започва неизговореното Слово, но и самата азбука съдържа в себе си вечно недостижима дълбочина.

6 май

Нищо не може да противостои на силата на Святото Слово.

7 май

Чистото Слово е господарят на злото. В това Слово човек е неуязвим.

8 май

Добродетелите са краката, с които човек тръгва по пътя на Вечността.

9 май

Невежеството не е липса на Мъдрост, а липса на Любов, липса на отношение.

10 май

Ако искаш да видиш нещо вечно и непреходно в света, наблюдавай една постъпка на Любовта.

11 май

Истината не се явява като факт, а като Реалност. Твоето тяло е твоята къща, то е факт, но Духът е Реалността в твоето тяло.

12 май

Душата има само един Възлюбен, който може да осмисли нейния живот.

13 май

Преди да дойдеш до положение да зърнеш Великия Източник на Живота, от Когото си излязъл, трябва да се научиш да наблюдаваш Неговото проявление в твоето съзнание.

14 май

Истинската гледна точка принадлежи на Бога в човека.

15 май

Мисленето пречи на реалното виждане. Реалното виждане произлиза от Любовта, а не от мисленето.

16 май

Истината не се разбира, не се коментира. Тя се възприема и това възприемане е благодат.

17 май

Любовта черпи сила от всичко.

18 май

Бог се ражда в постоянното истинолюбие.

19 май

Мъдрецът е спокоен не защото е добродетелен, а защото е предвечен и реален.

20 май

Да намериш Бога, значи да познаеш себе си. Да познаеш себе си, значи да имаш Светлината на пътя.

21 май

Да влезеш във великия път, значи да намериш своето истинско проявление.

22 май

Любовта е вечното Лице на Бога.

23 май

Докато търсиш методи, Любовта не действа защото Любовта е върховният метод.

24 май

Нищо не може да оживее в човека без Любовта.

25 май

В живота има три пътя:

да се отдадеш на доброто,

да се отдадеш на злото,

да се отдадеш на Бога.

26 май

Кръстът е влизане в най-слабо осветения от всички светове. Кръстът е възможност за велико творчество.

27 май

Искрата на чистия стремеж е ядрото, основанието на Новия свят.

28 май

Даже и след идването на Любовта най-хубавото е някъде напред, някъде дълбоко в Тайната на Бога.

29 май

Вътрешният храм има безбройни измерения в дълбочината на Бога. Това значи да вървим от дълбочина в дълбочина.

30 май

Тишината на душата е вечната канара, върху която е вдълбано Словото Божие.

31 май

Бог идва като изпитание, защото Той се постига само по пътя на смаляването.

1 юни

Изкушението идва, за да те направи устойчив и буден. Чрез устойчивост и будност ти можеш да съхраниш живота си, но за да познаеш Истината, не се изисква съхранение, а жертва. Жертвата поглъща съхранението.

2 юни

Колкото повече се смаляваш, толкова повече виждаш величието на Бога.

3 юни

Тайната на Вечността е в постоянната жажда за Бога.

4 юни

Да се стремиш без постижение, значи да разбираш, че не е важно постигнатото, а вечният стремеж към непостигнатото, към Непостижимия.

5 юни

Само Любовта вижда в тъмнината.

6 юни

Чрез будността вътрешният свят става реален.

7 юни

Детето е такова състояние на съзнанието, при което човек постига Живота.

8 юни

Животът е влизане дълбоко вътре в себе си.

9 юни

Процесът на смаляването означава, че трябва да изгубиш себе си, за да намериш Бога.

10 юни

Никой не може да се бори с Пустотата. Пустотата е Бог.

11 юни

Понеже Духът е без образ, Той се наблюдава с разбиране.

12 юни

Жаждата за Бога отваря мистичната врата на вътрешното Светилище.

13 юни

Свобода означава познаване на Истината в границите, в които си поставен.

14 юни

Магията на Живота е връзката с Бога, а не тайнствени познания.

15 юни

Първата форма на Божията Любов е Словото.

16 юни

Не е лошо човек да има две лица, но те не трябва да бъдат доброто и злото, а Любовта и Мъдростта.

17 юни

Да откриеш истинската жажда в себе си, това е първата стъпка към Вечността.

18 юни

Има думи, които не са Слово те са Небитие, те са чиста субстанция.

19 юни

Човек се храни преди всичко с това, което дава.

20 юни

Дотолкова си придобил нещо, доколкото си се преобразил.

21 юни

Началото на здравето седи в живот по законите на Истината.

22 юни

Красотата на всички светове се съдържа в едничката дума Любов.

23 юни

Имаш ли Любов към Истината, ще имаш и истинско ръководство.

24 юни

Не зачевай желания, които те отделят от Бога.

25 юни

Реалността не е това, което се случва. Реалността е това, което се възприема.

26 юни

Който е започнал да мисли по законите на Истината, той вече не е пленник на земното мислене.

27 юни

Има нещо, което е отвъд свещената молитва и истинското знание това е една изключителна област. Тази област е мистичната тишина.

28 юни

Словото е езикът на Бога, а Мълчанието е Неговият уют.

29 юни

Когато срещнеш Истината лице в лице и оцелееш, ти ставаш зрял плод от Дървото на Живота.

30 юни

Този, който реално е видял Истината, е станал Божествено същество.

1 юли

Човек е подвластен на онази действителност, за която е буден.

2 юли

Искреният стремеж не може да бъде заблуден.

3 юли

Само търпеливият побеждава времето.

4 юли

Името Божие се осветява само когато изпълняваш Волята Божия. Само Истината в човека е тази, която може да изпълнява замисъла на тази Велика Воля.

5 юли

Заключи злото във вътрешната тишина!

6 юли

Да различаваш гласа на Духа от гласа на ума, значи много дълбоко да желаеш да изпълниш Волята Божия.

7 юли

Вечният Път е вечно Сливане.

8 юли

Доколкото Бог се е разкрил на тебе самия, дотолкова можеш да виждаш Божественото в другите.

9 юли

Тайната на Единението е да живееш в постоянна връзка с тази част от себе си, която никога не се е отделяла от Бога.

10 юли

Пътят на себепознанието е да търсиш тайната на несътвореното в себе си.

11 юли

Аум е звукът на Живота. Този звук е нематериален.

12 юли

Любовта не е размишление, а Живот, но трябва да се потопиш в себе си и да се познаеш като Вечност.

13 юли

Познаеш ли себе си, ставаш Любов.

14 юли

Любовта е вечен и свещен път, в който няма отговор.

15 юли

Реалността не е нещо, което се намира. Реалността е свещено Откровение на Незнайното.

16 юли

Предаността е пробуждане на душата. Пробуждането е осмисляне на пътя, а осмислянето се превръща в жертва в сливане с Бога.

17 юли

Истината става път за ученика само тогава, когато той се установи с постоянство в своето духовно развитие.

18 юли

Постижението на свободата зависи от твърдото решение да се отдадеш на Истината.

19 юли

Без самоотричане не можеш да постигнеш овладяване на себе си.

20 юли

Истината започва да те ръководи само тогава, когато изгубиш своя път, своя личен живот.

21 юли

Когато надраснеш едно противоречие, то ти разкрива скритата си красота.

22 юли

Ти си винаги в Бога, когато си в състояние на Любов.

23 юли

Който е станал знаещ, е загубил виждането си.

24 юли

Който е станал Любов, той е придобил Реалността.

25 юли

Знаещият не може да живее при неуспех и нещастие, защото няма Любов. Само Любовта умее да живее в нещастието и затова тя го преобразява.

26 юли

Силата на танца не се състои в това, което се играе, а в това, което се излъчва. Неуловимото определя силата на танца. Неуловимото определя силата на живота.

27 юли

Човек трябва да е постигнал сливане с Духа, преди да е започнал танца, преди да е започнал и най-малкото движение.

28 юли

Този, който е в Истината, не е нито в щастието, нито в нещастието.

29 юли

Когато човек постигне знанието, той става повърхностен, а когато постигне незнанието, той става дълбок. Незнанието, това е смирението в човека.

30 юли

Който тръгва със знанието, завършва с невежество. Който започва с Любовта, завършва с благодат.

31 юли

Когато човек не иска постижения, а иска само Бога, той постига целта.

1 август

Който прекланя глава пред величието на Живота, съзира Бога.

2 август

Слънцето всеки ден се ражда от недрата на мрака.

3 август

Дръж своите настроения на дистанция от себе си, за да не се изгубиш в тях.

4 август

Само в Божествената Любов се раждат правилни решения.

5 август

Любовта не иска твоето знание, а твоята чистота.

6 август

Светостта на душата е съвършеното Светилище за всички времена.

7 август

Истината може да се намери само при едно условие: когато търсенето е тотално и когато това търсене е пълно с доверие.

8 август

Всяко нечисто желание е носител на смъртта. Всяко нечисто желание умъртвява.

9 август

Който желае Посвещение в Истината, той сключва договор с големи страдания.

10 август

Вярата е нещо непоколебимо. Няма миг, в който тя да се колебае, защото нейният произход е Любовта.

11 август

Чистите желания изтощават и умъртвяват дявола.

12 август

Всяко неразумно желание е демонична пропаст.

13 август

Ако искаш да се излекуваш от злото, тогава в трудностите вини само себе си.

14 август

Когато обикнеш изцяло Бога, тогава Истината се въплъщава в тебе и става твой път.

15 август

Равновесието е твоята реална защита.

16 август

Да обичаш Бога, значи да надраснеш ума и неговата неизменна двойственост.

17 август

Да имаш будност, значи да виждаш в мрака.

18 август

Словото е неуловимо, то тихо върви по земята и нашепва истини за пътя.

19 август

С доброта не можеш да надраснеш злото. Само Любовта може да те освободи от злото.

20 август

Когато се срещнеш лице в лице с Истината, ти наистина разбираш, че нищо не знаеш.

21 август

Истината е зад пределите на всички науки.

22 август

Никакво зло не може да проникне в Любовта, защото тя е субстанцията на Бога.

23 август

Чистият става по-бърз от ума и Светлината.

24 август

Любовта има власт над всички духове, защото тя е есенцията на Бога.

25 август

Един въпрос е зададен правилно само тогава, когато в ученика има пълна готовност за промяна.

26 август

Щом вярваш напълно, значи си намерил това, което търсиш.

27 август

Истинското богатство се създава от жертвата, но само Любовта е, която познава тайната на жертвата.

28 август

Молитвата, това е едно дълбоко и вечно състояние на душата. Молитвата символизира непрекъснатата жажда за Истината.

29 август

Най-силната молитва се крие в чистотата на желанието.

30 август

Всяка буква е част от Бога, част от тънката енергия. Всяка буква си има своя собствена история и своя собствена Светлина.

31 август

Да имаш вяра, значи да си приел напълно Божията Воля.

1 септември

На пробудения човек е определено да се стреми, но без да постигне целта си. Така той влиза в безпределното.

2 септември

Неизреченото Слово е винаги по-дълбоко и по-осветяващо от изреченото.

3 септември

Животът е специфичен род субстанция на Бога.

4 септември

Никога не посвещавай живота си на постижими неща!

5 септември

Имаш ли постоянна Любов, ще чуваш гласа на Истината и тя ще те води.

6 септември

Дори и многоброен, врагът е безсилен, когато си изпълнен с Любов.

7 септември

Светлината сама си е създала очите за да прозре Любовта.

8 септември

Със Свещените Писания можеш да се занимаваш, но целта е да живееш в Бога.

9 септември

Да обичаш един човек, означава да го приемеш не само като дар Божий, но и като Вечност завинаги.

10 септември

Пробуденият винаги има сияещо сърце.

11 септември

Чистотата е символ на онази духовност, която е неподвластна на силата на злото.

12 септември

Когато ученикът се очисти, той се пробужда за началото на своя вечен път.

13 септември

Който не жадува за Истината, той се заблуждава със знания. Извън Истината знанията са заблуждения.

14 септември

Най-големият дар е да видиш Бога лице в лице и да разбереш, че никога не можеш да Го постигнеш. Това е зараждането на вечния стремеж.

15 септември

Духът създава и причините, и последствията, но сам той е извън тях; те са път за човека.

16 септември

Учителят е толкова велик, че нищо друго не е необходимо да търсиш.

17 септември

Докато не уредиш работите си с Бога, все ще имаш проблеми.

18 септември

Истинските способности не зависят от старанията на човека, а от неговия вътрешен живот.

19 септември

Най-дълбоката част на всяко учение се намира в мълчанието.

20 септември

Истинският път не е нещо, което трябва да търсиш, защото той е начин на живот, той е Божествен живот.

21 септември

Учителят е преход към Небитието.

22 септември

Има обикновен опит, има духовен опит, има и мистичен опит.

23 септември

Пътят на Мистика е не търсене на Истината, а сливане с Истината.

24 септември

Истинската молитва се ражда не от думите, а от Любовта към Истината.

25 септември

Единството с Бога е дълбоко навлизане в Неизвестното.

26 септември

Не може да имаш пълно доверие към Живота и да бъдеш обикновен човек. Пълното доверие към Живота е тайна неведома.

27 септември

Имаш ли доверие в Невидимото, ти ставаш цялостен.

28 септември

Стремежът към Бога е единственото лекарство.

29 септември

Истината е постоянно до теб, но за да приемеш нейните Откровения, са необходими условия.

30 септември

Начинът на живот е отговорът на всички въпроси.

1 октомври

Молитвата е символ на ученичеството. Тя създава пътя, по който се движи ученикът.

2 октомври

Мъдрецът не е човек, той е врата към Невидимия свят.

3 октомври

Реалното не е в това, дали ти си в Учението, а в това, дали ти си Любов.

4 октомври

Ако едно Посвещение ти е дадено, то не е твое; ако една Светлина ти е дадена, тя не е твоя. Но за да ги получиш, трябва да имаш личен дял: личните усилия.

5 октомври

Силата на ученика е в това да изчезне в своя устрем към Истината, като запази будността си.

6 октомври

Господи, дай ми чисто и съкровено знание за Себе Си.

7 октомври

Думите са Небесни тайни, Небесни ключове.

8 октомври

Бог е Свещено Благо, но всеки, който не е готов за това Благо, ще изгуби Светлината си.

9 октомври

Има човешко име, но има и духовно име, което е име на развитието, на промяната.

10 октомври

На библейски език чистата духовност е наречена Ангели.

11 октомври

Образите са изрази на различните видове духовни енергии.

12 октомври

Добротата на Бога на свещен език е наречена Светлина.

13 октомври

Да проникнеш в тайната на човека, значи да навлезеш в дълбочината на Бога, която е неизследима.

14 октомври

Желанието да даваш е вечно състояние на душата. Това желание е съществувало преди сътворението.

15 октомври

Човекът е сътворен, но душата не е сътворена. Сътвореното винаги иска да получава. Несътвореното е пълнота, то винаги желае да дава, то е извор.

16 октомври

Само Бог дава в чист вид, защото Той никога няма желание да получава.

17 октомври

Пробуждането разрушава удоволствията и всички сътворени радости, които са свързани с тях. Сътворената радост е нереална, тя е илюзия.

18 октомври

Целостта на Любовта не може да се излее върху един човек от друг, защото целостта на Любовта принадлежи само на Бога.

19 октомври

Бог е безгранична пълнота. Бог е несътворена пълнота.

20 октомври

Докато не познаеш себе си и своята несътворена природа, ти винаги ще живееш в непълнота.

21 октомври

Любовта е безгранично Благо. Тя е това, което може да изпълни душата ти за вечни времена.

22 октомври

Намеренията на Бога са само добри, това е Неговата вечна Същност.

23 октомври

Свободата е дадена на човека, за да постигне той своята несътворена природа, своето истинско вдъхновение.

24 октомври

Принципът създава енергията. Принципът е началото на енергията.

25 октомври

Каквото и да получава злото, то си остава в своето скрито недоволство. Ако му дадете цялата вселена, неговото недоволство си остава непокътнато.

26 октомври

Недоволството е канарата, на която злото се уповава. Само доволството може да разруши тази канара.

27 октомври

При най-малкото доволство ти започваш да ставаш реален. Доволството е пътечка, която трябва да извървиш, за да стигнеш до началото на великата благодат, която си ти самият.

28 октомври

Има само едно велико Благо това е да откриеш Бога в себе си, това е скритото изобилие на Живота.

29 октомври

Себепознанието това е да желаеш правилно.

30 октомври

Страданията това са фалшивите желания. Ти си създаден, за да се освободиш от всички фалшиви желания.

31 октомври

Магията е в будността, която винаги желае доброто.

1 ноември

Спокойствие означава Светлина. Търпение означава Цялост.

2 ноември

Когато си в Единство с Бога, винаги можеш да обогатяваш своето вдъхновение.

3 ноември

Разбраната Божия Воля прави човека реален. Волята Божия е Любовта.

4 ноември

Само Любовта може да ръководи стремежа в правилна посока.

5 ноември

Без Любовта ти нямаш условия за разбирането на стремежа и ще го объркаш със своите слепи амбиции и настроения.

6 ноември

Стремежът произлиза от Любовта и той е път за възраждане в Мъдростта, а вдъхновението идва по законите на Истината.

7 ноември

Любовта дава силата си на стремежа. Истината дава силата си на вдъхновението.

8 ноември

Когато стремежът се развива правилно, той се превръща във вдъхновение.

9 ноември

Когато придобиеш Истината в себе си, тя е мярката на твоя вечен живот и когато я откриеш в себе си, ти ставаш врата за освобождението на милиони същества.

10 ноември

Твоята Истина може да роди свободата на милиони.

11 ноември

Неразбирането на Любовта се превръща в смърт.

12 ноември

Когато разбереш Любовта, тогава в теб се заражда Бог.

13 ноември

Не се старай да станеш умен, защото ще оглупееш. Стани Любов и ще познаеш Духа на Живота.

14 ноември

Доверието към Истината освобождава човека от гравитацията на земните неща.

15 ноември

Не всяка тишина принадлежи на Истината и не всяко мълчание е благословение.

16 ноември

Девствен означава да обичаш по Божествен начин. Само по този начин можеш да имаш развитие.

17 ноември

Будният превръща страданието в път към блаженството.

18 ноември

Любовта е Универсалното Лице на Бога. Това Лице е нематериално.

19 ноември

Определено е търсенето да е по-важно от намирането, защото дори и да намериш Истината търсенето продължава.

20 ноември

Интуицията е несътвореното Слово, скрито в съзнанието на човека.

21 ноември

Мястото на Вечността е в несътворената част на човека. В сътворената си част човек вечно ще се движи от възникване към изчезване.

22 ноември

Думата благост е девствена дума, тя е девствен огън. Тя е неопетнена и неизчерпаема.

23 ноември

Имаш ли Любов имаш жилище в Бога.

24 ноември

Смъртта съществува до момента, в който човек познае Бога.

25 ноември

Когато Любовта те докосне, тогава твоят живот става вечен.

26 ноември

Когато Любовта те докосне, тогава твоята будност става постоянна.

27 ноември

Който служи на Истината, може да влияе на мрака.

28 ноември

Сатана е отрицателната сила на Бога. Христос е положителната космическа енергия. Сатана и Христос са двете ръце на Бога.

29 ноември

В Своята същност Бог е Небитие, но когато Той реши да се прояви, се превръща в Слово.

30 ноември

Когато Словото се пробуди в човека, заражда се нова вселена.

1 декември

За да спаси хората от грях, Бог им изпраща Словото, което е Неговото първо излъчване.

2 декември

Най-необходимото нещо за блудния син е опитът. Опитът смирява човека.

3 декември

Будният човек действа в полето на невидимия свят.

4 декември

Животът е лицето на Любовта.

5 декември

Реалност има само там, където има свещен език.

6 декември

Словото действа само когато е изречено с Любов.

7 декември

Нищото е пространство, което поглъща всички понятия и разбирания.

8 декември

Любовта излъчва Живот. Обичта излъчва топлина.

9 декември

Чистотата на Посветените е безмълвна.

10 декември

Най-дълбокият израз на Божественото е безмълвието.

11 декември

Голгота определя възможностите на новия живот. Голгота е началото на преобразяването на енергията.

12 декември

Етерът е свещен елемент, който символизира Небесната колесница на Вечния.

13 декември

Истината е концентрацията на всички символи.

14 декември

Себепознанието е мистерия, която е откриване на своя собствен път в замисъла на Вечността.

15 декември

Целта на Христос е да заведе хората при Живота, а след това да им даде Мъдрост.

16 декември

Вселената е създадена от магията на една дума.

17 декември

Истинска Любов е тази, която е дейна в своето безмълвие.

18 декември

Красотата на живота е скрита във вечното опознаване на Бога.

19 декември

Слънцето е сърце, излъчено от субстанцията на Великото Сърце.

20 декември

Даването е обогатяване, а Любовта е одухотворяване.

21 декември

В този свят Словото замества присъствието на Бога, а в тишината Бог замества Словото.

22 декември

Словото е създадено, защото човек не може да черпи живот направо от Бога.

23 декември

Благата дума създава живот.

24 декември

Златото, това е съвършеният метал, това е царят на металите, защото неговият блясък е постоянен.

25 декември

Когато Любовта говори, думите са лъчиста субстанция, думите светят и греят.

26 декември

Жертвата е метод, който поглъща злото изцяло.

27 декември

Истината е непознаваема, но с нея можеш да живееш.

28 декември

Който отрича Любовта, си създава безпътица.

29 декември

Когато видиш Бога, вече не можеш да имаш личен живот.

30 декември

Свободата е лицето на Истината.

31 декември

Правият път свети в тишината.

Елеазар Хараш

МИСЛИ ЗА

ВСЕКИ ДЕН

КНИГА ПЪРВА