Елеазар Хараш – Мисли за всеки ден 2021г. - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – Мисли за всеки ден 2021г.

Мисли_за_всеки_ден_2021

Елеазар Хараш

МИСЛИ ЗА

ВСЕКИ ДЕН

2021 г.

Варна, 2020 г.

Предговор

Сияещото Слово

Словото е Окултният Ключ на Вселената и Живота.

Овладяването на Словото и мислите е овладяване на духове.

Чрез произнасянето на определени думи, човек се преобразява.

Всяка Древна дума е Скрито Същество.

Понякога е необходим цял живот, за да се доближиш до една дума.

Ние сме сред много невидими същества те са вътре в нас, в нашето слово, в нашите чувства и желания. И затова трябва да сме будни с кого общуваме.

Силата, с която градим живота си, е Словото. Словото е Жива Сила.

Словото е Могъща Способност на Бога… И затова всичко чрез Него стана.

Ние познаваме Бога чрез Мистерията на Словото и Тишината.

Мощната енергия на Словото идва като Дар от Бога.

В момента, в който Изначалното Слово изрече „Да бъде“ Животът потече, Животът беше повикан.

Словото е явна и скрита Мистерия.

Когато Словото е изтекло навън, надолу, то се е превърнало в Битие. Когато Словото се вглъбява навътре, то се превръща в Небитие и Тишина.

Понеже не можем да черпим Живот направо от Бога, затова трябва да черпим от Словото и затова Словото е създадено.

АУМЪ

Елеазар Хараш

1 януари

Когато силата намери Мъдростта, тя ще ни преустрои.

Злото е невиждането на Пътя.

02 януари

Бедността не е проблем в Ръцете на Духа.

Боговете са станали Слънца.

03 януари

Предаността е Началото на срещата с Бога.

Истината е в Безмълвието, а не в думите. Тя е в Духа.

04 януари

Голгота е голяма скръб за земните и голяма благодат за Мъдрите.

Без Голгота няма себепознание.

05 януари

Изгубих се в Бездната на Скрития Бог.

Мракът е изпитанието на Булото скокът в Бога.

06 януари

Древният Дух чува всичко, което се говори в пустинята.

Вдъхновението е Лъч на Божественото.

07 януари

Сиянието е Първият Творец на Живота.

Мъдрецът има Сияйно Доверие в Скритото Начало.

08 януари

Скръбта е потаен Учител.

Свещеното чувство в нас е едно Божествено Сияние.

09 януари

Във всяко страдание е скрит Нов Път, ново мислене.

Постигането на Истината е състоянието на Свободата.

10 януари

Ако Бог ти даде Своите Си очи, Той ще се види в тебе самия.

Ако Бог те е погледнал, ти вече не си човек.

11 януари

Мъдрият живее в Земята на Бога.

Мъдрите са постигнали Вътрешната Истина.

12 януари

Първият живот идва от света на Прасветлината Океана на Духа.

Бог е Мястото, в което можеш да намериш своя Покой и своето Вдъхновение.

13 януари

Дълбоко навътре в нас няма религия и наука. Дълбоко в нас е Бог.

Бог е създал красотата, но я превъзхожда.

14 януари

Чистото мислене е способност на Висшата Душа.

Молитвата е Път към нашата Чиста Божественост.

15 януари

Само Голгота унищожава злото в нас.

Който се придържа към Истината, Учителят е с него.

16 януари

Орелът може да гледа Слънцето в очите.

Любовта помита времето.

17 януари

Който се е отказал от Бога, е разрушил себе си.

Този, който властва над желанията си, е станал Духовен Орел.

18 януари

На Истинската Молитва се радва най-­много Тишината.

Истинската Сила обезсилва злото.

19 януари

Не бъди извършител, почувствай Един­ствения.

Само Чистото Сърце може да чува истинските неща.

20 януари

Всеки истински ученик трябва да си създаде едно Божествено Усамотение.

По Истинския Път на Ученика се върви с Духовна строгост.

21 януари

Да имаш Търпение означава да имаш Душа и Сила.

Ако искаш Бог да се влюби в тебе, трябва да си изработиш Великото Смирение.

22 януари

Ако вярващият се оплаква, той ще загуби вярата си.

Колкото повече се оплакваш, толкова повече погубваш себе си.

23 януари

Дяволът винаги ще се страхува от човек, който е в Единство с Бога.

Който пребивава в Бога, Бог се движи в него.

24 януари

Търси усърдно Бога и ще поразиш всички заблуждения.

Колкото повече се смиряваш, толкова повече обезсилваш дявола.

25 януари

Молитвата е Духовното препитание за човека.

Който има очаквания, винаги може да се разочарова, но който не очаква, как ще се разочарова?

26 януари

Окултният Ученик живее тихо в Дълбините си.

В живот, отдаден на Бога няма изменчивост.

27 януари

Когато стигнеш до Бога, се отделяш от кармата.

Дяволът е само инструмент на Бога.

28 януари

Суфи, това е Знаещото Сърце, Безмерната Любов.

Суфи, това е Изчезналият от себе си.

29 януари

Животът е Тайна, която не може да се разгадае, защото Животът не е загадка, той е неразгадаем.

Животът е вкоренен в Истината.

30 януари

В Истинската Любов има Тиха, Лъчиста Красота.

Любовта не е страст, Любовта е Безпределност.

31 януари

Във Висшата Душа обитава Ангел.

В истинската усмивка изгрява Слънцето, а не човекът.

01 февруари

Който има Любов към Бога, не е роб на своите желания.

Чрез въздържанието вървим към Същността.

02 февруари

Чистотата е в Истинската Любов към Бога. Само Бог може да ни научи на Чистота.

В Чистия човек няма добро и зло, той има Любов, Мъдрост.

03 февруари

За да си чист, трябва да си Извор.

Чистотата, ако е Истинна, се вълнува само от Бога, а не от света.

04 февруари

Гласът на егото не е Висш Глас, а карма и наказание.

Да разбереш Бога, значи да се промениш.

05 февруари

Силата е в Единното Съзнание.

АУМЪ излиза от Брахман.

06 февруари

Където има Дух, различията изчезват.

Само в недоизказаната красота има живот.

07 февруари

Чистотата е Лекота.

Единство с Бога това е благополучие.

08 февруари

Сърцето извайва Пътя.

Благословеният търси Истината, нечистият дебне ползата.

09 февруари

Душа, която те обича, е винаги близо до тебе.

Само в Чистото Сърце Бог празнува другото е някакви си празници.

10 февруари

За да разбереш дълбоко нещата, трябва да умреш за този свят.

Който премълчава Истината, я съхранява.

11 февруари

Човекът на страстта е вкопчен във времето.

Не търси чудеса, а своята Пълнота в Бога.

12 февруари

Всяко действие, което се храни от Бога, е Сила.

Бог не е далече от тебе, ако си осъзнат.

13 февруари

Мъдрият чува Безмълвието на Бога.

Синовете имат Тайно Разбирателство с Бога.

14 февруари

Корените на Мъдреца са в Бога.

Превърни страстта си в жажда за Бога, това е Пътят.

15 февруари

Когато правиш избор, трябва да си дълбинно спокоен при това условие Бог избира в тебе.

Знанието е затъмняващо, а Смирението е озаряващо.

16 февруари

Само голямото сближаване с Бога е на място.

Открий Бог и ще бъдеш жив.

17 февруари

За да се родиш отново, трябва дълбоко в себе си да умреш.

Там, където има предизвикателство, има и развитие.

18 февруари

Това, което винаги трябва да приемаш, е Лекотата.

Истината е в нашите Дълбини, а не навън.

19 февруари

Чистотата е твоят Попътен Вятър.

Не позволявай на твоя ум да те ръководи, ти си Дух.

20 февруари

В Нищото Бог е всичко.

Всяко Чисто Разбиране отваря една Тайна врата.

21 февруари

Ти се превръщаш в Реалност само когато познаеш себе си.

Превърни безпокойството си в молитва и то ще се успокои.

22 февруари

Благодарността е Дихание от Висш свят.

Свободата е осъзнато Служене на Бога.

23 февруари

Дошъл си от Нищото, на Него трябва да се посветиш.

Духовният човек не възприема злото в себе си, той го изтрива.

24 февруари

Всеки изгрев е Дар от Любовта. Всяка зора е Дар от Бога.

Бог присъства и в бездънната пропаст.

25 февруари

Ако си прегърнал Любовта, бликват ручеи.

Любовта е Път към Божията Тайна, но тя не я разгадава.

26 февруари

Истинският копнеж на Любовта е в това да се разтвориш в нея.

Любовта е създадена, за да изчезнеш в Бога.

27 февруари

Ние сме листо в Ръцете на Бога.

Бог в Сърцето е по-силен от стихиите.

28 февруари

Бог е в моето тяло и Той ще ме излекува.

Себепознанието е освобождение от фалшивото развитие.

01 март

Ако гледаш от правилен ъгъл, с Погледа на Бога, все ще виждаш красота.

Не думата „Бог“ е важна, а чувството в Сърцето.

02 март

Заедно с Бог се постига невъзможното.

Който не върви в Божия Път, ще чуе гласа на мрака да го призовава.

03 март

Който се е посветил на Истината, тя го защитава.

Истинската Любов прави човека волеви.

04 март

Чистото Слово е отвъд ума.

Лъжата е духовно гниене.

05 март

Молитва в Единство с Бога, е могъща.

Щом усърдно се молиш, Бог е с тебе.

06 март

Ще разбереш Бога само когато се слееш с Него.

Мълчанието е метод за разрушение на злото.

07 март

Могъщо е само постоянното Изворът.

Чистата храна увеличава Чистия Огън в човека.

08 март

Изпращай Любов срещу враговете си и те ще бягат от тебе.

Любовта е Абсолютен Проводник на Бога.

09 март

Господи, благослови всичките ми врагове!

Всичко, което Бог иска, ще го имаш.

10 март

Любовта е свят, който не търпи грешки.

Божествената Любов е един съвършен свят.

11 март

Усърдната молитва е Божие оръжие.

Истинското Знание превъзхожда ума и времето.

12 март

Любовта е Пълнотата на Самия Бог.

Бог е Живо и Могъщо Същество всички Сили са Негови.

13 март

Ако имаш допълнителна и могъща енергия, значи Бог е с тебе, Той ти я е дал.

Какви спънки може да има за Бога?

14 март

Чистотата е знакът за Духовност.

Единството с Бога определя могъщата Сила.

15 март

Който е приет от Бога, има Постоянството.

В Чистата Концентрация няма ум, но трябва да си Чист.

16 март

Постоянството е могъща Реалност, то е вход за Бога.

Постоянството и Чистотата са проекция на най-висшия свят.

17 март

Истинската Преданост е Мярка за Истинското Развитие.

Чистотата и Постоянството подготвят човека за вътрешното Сливане с Бога.

18 март

Чистото мислене е магнит за Висшия свят.

Лошата храна дава власт на злото и паразитите.

19 март

Магнетизмът е живата Духовност. Виж малките котенца!

Магнетизмът се придобива в чист вид, когато човек се стреми към Божествени неща.

20 март

Господи, научи ме да виждам в Невидимия свят!

Постоянство и Чистота се дават само на достойните.

21 март

Очите на Любовта са Божии, те не са от този свят.

Самият Бог е това Слово АУМЪ.

22 март

Вслушвай се в енергията на нещата.

Да четеш е едно, а да си оправяш грешките, е друго.

23 март

Бог в нас е Тайната на Силата.

Любовта е родена преди света.

24 март

Покоят обича Тишината.

Големите бури утихват чрез заповед на Тихия Глас.

25 март

Разбираш Бога, когато Той ти се открие ако Той е поискал.

Любовта е проява на Бога, Неговата мощна енергия.

26 март

Никакво зло не може да се случи, докато си свързан с Бога.

Формулите са Висши Същества.

27 март

Будността е връзка с Единството, а това унищожава злото.

Будността е над света, над тъмнината.

28 март

Будността е Закон на Любовта, Закон на Същността.

Будността е Божий Щит срещу всяко влияние.

29 март

Интензивното Слово побеждава всички видове трептения.

Любовта вселява Живот, защото е Врата на Бога.

30 март

Чистото хранене е подготовка, Път към Извисяване.

Ако не си в Единство с Учителя, не можеш да говориш от Негово име. Това ще стане падение.

31 март

На всеки Истински Стремеж се дава Тайна защита.

Проверявай мислите. Как например се чувстваш в атмосферата на тази мисъл?

01 април

Истинската Вяра е нещо безусловно.

В Безусловната Вяра влиза Сам Бог, но как ще постъпи, Той решава.

02 април

Мислите между две същества създават тяхната атмосфера.

И при най-големите облаци Бог трябва да грее в тебе.

03 април

Чрез Търпението човек се съединява с Висшия свят.

Постоянната Молитва създава защитна аура.

04 април

Огънят в тебе определя победата.

Постоянната Молитва е чисто Духовно творчество.

05 април

Постоянната молитва видоизменя събитията чрез Лъч от горе.

Който се е установил в Бога, ще преобрази всичко.

06 април

Любовта е Висше Докосване.

Любовта е свят, който не търпи слабости.

07 април

Ако всеки ден по един път благославяш враговете си, ще ги стопиш.

Нечистотата трябва да я преодолееш, а не да я заобикаляш.

08 април

Търпението е Път към овладяване на себе си.

Нетърпеливите са губещи в живота.

09 април

Търпението се ражда в Любовта и тогава то е истинско.

Пробуждането идва от Любовта.

10 април

Търси Извора, защото Изворът е неизчерпаем.

Господи, ела и стани ми Приятел!

11 април

Ние живеем, за да умрем за Бога.

Истината е с тебе, ако станеш Нищо.

12 април

В Духа няма време.

Голямото преяждане е духовно осакатяване.

13 април

Храната е метод, а не удоволствие. Там, където има удоволствие, никога няма да бъдете наситени.

Преяждането е трапеза за тъмните сили.

14 април

С човешкото съзнание пълзиш, с Божественото летиш.

Който се привързва към земните неща, той губи силата си и увеличава заблужденията си.

15 април

Нечистото сърце се разрушава в желанията.

Многото желания означават в тебе да нахлуят много неразумни същества.

16 април

Воля, която търси Истината, постепенно се освобождава от ограниченията на живота.

Истината обича Мъдрата воля на човека.

17 април

Когато човекът е вдъхновен, Висшите сили, които са вселени в него, ликуват.

Духовете могат да ликуват само в чистия Дух на човека.

18 април

За да живеят хората в Любов и съгласие, не се иска равенство, а разбиране.

Очите имат външен и вътрешен говор, чрез който говорят.

19 април

Човек има Чисто Сърце, когато всичките му действия са се превърнали в Нищо.

Търпението и Постоянството това е знакът за Избраните Души.

20 април

Месната храна увеличава привързаността, защото в месото работи злото.

В голямата Преданост е изкореняването на злото.

21 април

Без пречистване няма Духовност.

Бог в нас създава силата на живота.

22 април

Истинската Любов е обвита в сияние.

Необходимо е да се уповаваме на Невидимото.

23 април

Ние разбираме Истината, когато тя иска да ни се разкрие.

Искреността е много трудна. Тя е Тайно Учение.

24 април

Неговият Глас е Жив.

Смисълът на живота е в Божествената Простота.

25 април

Дошло е времето да се посветим на Лекотата.

Създай нов свят в себе си.

26 април

Ако си тих, ще чуваш Тишината.

Капка Любов може да преобрази океан от скръб.

27 април

Бог Той е Словото и Словото Му е остър меч.

Ако в тебе влезе Бог, ти ще победиш света.

28 април

Ние се себеоткриваме в Бога.

Бог е Съзнание без граници.

29 април

Истинският Търсач постига Отсъствието.

Дари Тайно Сърцето си на Бога!

30 април

Той ни дава Силата, с която побеждаваме смъртта.

Всеки, който не се моли, е отворена врата за злото.

01 май

Който е познал Тайната на работата си, той влиза в Царството на Истината.

Истината е ядрото на Бездната.

02 май

Търсачът създава в себе си Духа.

Само Любовта може да проникне в сърцевината на всяка трудност.

03 май

Искрените усилия са благословени.

Видимо е Слънцето, но Невидимата Същност грее в него.

04 май

Чрез дълбокото дишане ние пием от Невидимото.

Не позволявай на безпокойството да взема решения.

05 май

Намери Правия Път за употреба на своята енергия.

Избирай само тази работа, която обичаш.

06 май

Любовта е Древен меч.

Любовта е Сила, която прониква в Бога.

07 май

Вътре в Тишината е срещата с Истинния Глас.

Търсенето на Тишината е Дълбинното търсене на Гласа.

08 май

Всяко нетърпение е загуба на сила.

Неразумните решения ограбват силата на човека.

09 май

Живот без стремеж е пътуване в тъмнина.

Истинският труд е Духовният труд, а не физическият.

10 май

Пробуденият човек се е отрекъл от щастието.

Ти сам си своята собствена бариера повдигни се над нея!

11 май

Във всеки човек има Душа само отвори вратица да свети.

Обучи се да забравяш ненужното.

12 май

Никога не прави услуги, които не ти искат.

Търси Любовта, а не техники и методи.

13 май

Ключът за всичко е в твоя Подход.

Това, което свири във флейтата, е Безкраят.

14 май

Огънят гори в огъня.

В думата е скрита една жизнена Тайна.

15 май

Глупостта е Тайнствен Дар Божий, но не трябва да я употребяваш.

Когато често правиш неправилни избори, ще дойде ден, когато ще правиш правилни избори те ще са от твоя опит.

16 май

Храни усилията си през целия си живот.

Истината е поразител.

17 май

В Истината никога няма тъмнина.

Знанието е падение от Мъдростта.

18 май

В Словото е всяко решение.

Любовта е най-светлият начин на живот.

19 май

Учителят не е външността. Учителят е реализираната Вътрешна Сила.

Човек получава толкова, колкото е неговият стремеж.

20 май

Учителят е изпълнен с Духа на Бога.

Истинското Знание е освобождение от слабостите.

21 май

Учителят е Духовна Сила, която дава импулс за развитие на целия свят.

Учителят наблюдава учениците си вътрешно.

22 май

Чрез страстите човек се разпилява навън.

Словото подобрява условията на живота.

23 май

Както змията захвърля кожата си, така и ти захвърли старото си мислене.

Смущава се само този, който има смут в себе си.

24 май

Уединен значи: Единен със себе си.

Човекът на Любовта не знае как да мрази.

25 май

Който мисли Духовно, живее Разумно.

Когато не сме в Истината, ние си създаваме жизнени усложнения.

26 май

Към малката неприятност не прибавяй голямо въображение.

Бог е Скрит в ежедневието.

27 май

Хитрият е приятел с дявола. Това е старо съдружие.

Има един Устрем, който достига Целта.

28 май

Това, което си изгубил, можеш да го намериш в Сърцето си.

Щастливият ще се разкайва.

29 май

Оптимисти, дебне ви отчаяние.

Не е важно преуспяването, а Верността към Бога.

30 май

Ако имаш Скрита Цел, която постоянно търсиш, това е Тайната на Живота.

Убеждението е непоклатим Дух.

31 май

Твоят дълг е да откриеш себе си.

Почтеност и Мъдрост ето Покоя.

01 юни

Скромността е скрито изящество.

Това, което правиш всеки ден, е твоето посяване.

02 юни

За да откриеш Бога, трябва да прокараш Нов Път в себе си.

Когато водата стигне над главата ти, поздрави Бога.

03 юни

Пътят е вникване в Същността на Истината.

Когато се храниш оскъдно, сърцето е леко.

04 юни

Сънят е приятел на разумния човек.

Ако ти дойде богатство, стани три пъти по-разумен отколкото си.

05 юни

Изчакването е винаги по-добро от прибързването.

Времето е записвател то записва всички неща.

06 юни

Лъжецът пие вода с вилица.

Нещастието, което си причинил, ще те чака.

07 юни

Спаси се от съдбата, която сам си си написал.

Бог е последната дума.

08 юни

Успехът не е учител, неуспехът е учител.

Отсега си сей добрите условия, за да дойдат те.

09 юни

На много хора е отнета вярата в прераждането, за да могат да се концентрират и да постигнат същественото в един живот.

Тези, които вярват в прераждането имат поддържаща памет от Божественото Съзнание.

10 юни

Който не приема скръбта с кротост, няма Духовната Любов.

Страданията са очистители на Духовния Път на ученика.

11 юни

О, Господи, насити ме с Духа си!

Огънят изпепелява времето.

12 юни

Бог е създал Любовта като Вечно Озарение.

Бог допуска изкушенията, за да те съедини със Себе Си.

13 юни

Мъдрият винаги търси хубавото.

Бог обитава в човека на Абсолютната Вяра.

14 юни

Силата не е в изпитанието, а в твоята решителност.

В Покоя няма его, няма ум.

15 юни

Вярата е силна, когато се опира на Истината.

Само Истинният човек вижда правилното.

16 юни

Когато Душата разбира, сърцето се радва.

Ако сърцето ви е чисто, всички неща ще ви се разкриват сами.

17 юни

Когато се устремиш към Бога, ще се освободиш от страховете си.

Страхът от Бога е съхранение на Бога.

18 юни

Трябва да се научим да живеем в чудото на Тишината.

В Бог всичко се разбива.

19 юни

Правилният опит е Висша Мярка, висш авторитет.

Който няма съзнание за света, светът не съществува за него.

20 юни

Любовта е за Истинолюбивите.

Тайната на Живота се нарича Велико Търсене, а не намиране.

21 юни

Сам Бог е Вечното Търсене.

Търси и няма да намериш, но ще осмислиш живота си.

22 юни

Който пътува към Бога, се оказва Безпределен.

Бог оживява в човека чрез Вярата.

23 юни

Ако твърдо си избрал Пътя, Пътят ще те води.

Изгради себе си преди да се познаеш.

24 юни

Търпеливият умее да управлява себе си.

Внимателността ще стане Увереност.

25 юни

Истината се казва на хора, които заслужават да я чуят.

Приятелството се гради с векове, а може да се разруши само от една дума.

26 юни

Това, което Бог желае, бързо се случва.

Аз вярвам в съществуването на Бога, а не в съществуването на човека.

27 юни

Бог е Път отвъд света.

Плътта на Душата е изтъкано Слънце.

28 юни

Човек трябва да стане господар на злото в себе си.

Първият урок е: чистият начин на мислене.

29 юни

При Бог трябва да отидеш с Тишината си и Дълбочината си, иначе не си там.

Мъдрият улавя Тайната на събитията.

30 юни

Който намери себе си, вече живее в собствен дом.

Бъдете в Бога, а не в бъдещето.

01 юли

Велико е да знаеш, че Бог е част от твоето Същество.

Божият Глас е по-силен от всяка буря.

02 юли

Бог е по-дълбок от всяко съществуване.

Бог в нас може да направи дявола много слаб.

03 юли

Да помъдрееш, значи да осмислиш грешките си.

Свободата е допусната и за разум, и за злоупотребление.

04 юли

Мъдростта е Служител на Истината.

Всичко, което имаш, е Божие.

05 юли

Който се познава, живее със своята Същност.

Всичко сътворено и несътворено е в Неговата Древна Ръка.

06 юли

Бог ни чака от хиляди години.

Овладееш ли гнева, той става Яснота.

07 юли

Тези, които се променят, те променят навиците си.

Истинското Познание е познание чрез Бога.

08 юли

Бог е изключителен независимо от това, че не може да бъде обяснен.

Древните са изпреварили бъдещето.

09 юли

Това, което ни измъчва, ни пресътворява и спасява от бъдещи страдания.

Когато слушаш обидите, бъди умрял. Когато те хвалят, подскачай.

10 юли

Запасявай се само с Бога.

Мъдрият е откривател на Непознатото.

11 юли

Любовта, това е богатството.

Учителя

Живееш ли по Бога, при теб ще дойде един Велик Божествен Учител и ще те води.

Учителя

12 юли

Който има Бога в себе си, смъртта му се усмихва.

Когато лъжата е навлязла в човека, човекът е умрял.

13 юли

Господи, само Ти ме учи и обучавай и никой друг!

Пази се да вършиш неща на показ.

14 юли

Който има Усърдието, той има съкровище без цена.

За всяко нещо си има скрита причина.

15 юли

Бог не работи в рамките на закона, а над закона.

Лошите думи в нас не са лоши, но ние сме ги приели.

16 юли

Този, който критикува в нас, е дяволът, защото нямаме Контрол.

Критиката във вас е враг във вас.

17 юли

Ако умееш да се владееш, значи имаш власт над себе си.

Божествено е всичко, което не става на прах.

18 юли

Ако си пожелал Истината, никога няма да бъдеш беден.

Мястото, където живее славеят, е песента.

19 юли

Продължителните лоши мисли сеят тежки прераждания.

Безупречността е Тайната на Живота.

20 юли

Чисто Сърце и скромен живот е голяма Благодат.

Когато твърдо си избрал Бога, всичко се урежда едно по едно.

21 юли

Истината е насилие, когато искаш да я кажеш на нечистите хора.

Никой не може да се бори със смирения човек.

22 юли

Истината винаги идва изключително тихо.

Истинският Окултизъм е едно тихо и величествено отдаване.

23 юли

Честният ще открие своя Път.

Внимателният човек е пробуден за всичко.

24 юли

Нищо не трябва да те отвращава, защото това създава карма.

Нещата се намират отвътре, а не отвън.

25 юли

Човешкият Дух е част от Бога.

Недоволството е голямо бедствие.

26 юли

Спокойствието е Лъч от Мъдростта.

Мярката винаги носи Лекотата.

27 юли

Пчелният кошер е Бяло Братство.

Няма сила, която да преодолее Безупречността.

28 юли

Самотата е Дар за развитие, а не наказание.

Спомените не са спомени, те са особен вид срещи.

29 юли

Всяко мълчание си има звук, но не и всяко Безмълвие.

Идеалът на глупавия човек е здравето. Идеалът на Духовния човек е само Истината.

30 юли

Мъдрият диша Вечността.

Уханието на розата е нейният начин на мислене.

31 юли

Човек, който е погълнат от Бога, има всичко.

Никой не може да разгадае Бог, но Бог знае всички.

01 август

Ако ние живеем правилно в Бога, въпросът за бъдещето отпада.

Осъзнатата Душа превъзхожда всяка религия.

02 август

Не се ли промени Духът, няма други промени.

Който е познал себе си, може да пренарежда живота си правилно.

03 август

Който се владее, определя за себе си един Истинен живот.

Хората не знаят колко много неща зависят от техните мисли.

04 август

Силата на човека е сила, когато се слива със Силата на Бога.

Където Бог тече пълнокръвно, там болести няма.

05 август

Любовта към Бога тъче златната нишка на живота.

Когато Истината се развихри, тя помита всяка клевета.

06 август

Не е важно колко си успял, а колко си се очистил.

Ако ти си готов да умреш за Бога и Той ще умре за тебе това е Възкресението.

07 август

Когато благата идват, увеличавай Будността си.

О, Господи, само Ти води моите действия.

08 август

Дълбоко в Любовта всяка реч е безсловесна.

Търпението е като пчелата дава чист мед.

09 август

Ако Истината влезе в човека, тя става Приятел.

Излишните думи са наши врагове.

10 август

Бог е Истинното Благо и нищо не може да Го замести.

Бъдещето се тъче сега.

11 август

Има думи, които зараждат в себе си голяма Мистична Сила, когато са окъпани в Чисто Мълчание.

Духът е дълбоко извисен над всяка трудност.

12 август

Всички земни преживявания са умствени игри.

За да се домогнеш до Истината, се искат океани от усилия.

13 август

Търсачът е Същество с огромна съсредоточеност в своята Свещена цел.

Да умреш правилно е Духовно изкуство.

14 август

Който е Господар на мислите си, е изпълнил важна задача в живота си.

Ако мисълта е Дълбинно концентрирана, тя може да влезе във всеки свят.

15 август

Свръхконцентрираната мисъл е сгъстен Бог.

Никога не се поддавайте на отрицателни внушения.

16 август

Дай ход на Бога и само гледай!

Трябва дълго да храниш една мисъл, за да се сбъдне тя и да стане реалност.

17 август

Словото е вулканична дейност.

Словото оживява енергията.

18 август

Който може да влиза в Светилището на Бога, може да реши всеки въпрос.

Любовта е разбрана само когато е приложена.

19 август

Любовта е Храм на Бога.

На Голгота виж своята лъчезарност.

20 август

Виждащата сила се развива в Безмълвие.

Който е познал Тайната на Жертвата, Бог му е позволил да види Лицето Му.

21 август

Устремеността е осветителен Път.

Силата на живота е в Потока на Бога в нас.

22 август

Чудо е да си цвете в този мрачен свят.

Има нещо, по-дълбоко от практиките и това е Дисциплината.

23 август

Божието Око пронизва и превъзхожда световете.

Окото Му е Тотална Жива Древност.

24 август

Който е овладял вятъра в себе си, бурята му е приятел.

Само Духовният живот е осмислен.

25 август

Да бъдеш почтен във времена на хаос и ужас.

Твърдата сила е скрита в Любовта и мекотата.

26 август

Когато ученика нещо го измъчва, той става все по-благороден.

Ако врагът те стреля с обида, остави го да стреля на вятъра.

27 август

Поздрави критикаря и ако те обиди, усмихни се и намигни му!

Ученикът никога не влиза в спор.

28 август

Владееш ли се обидите те заобикалят, или те отбягват.

Когато някой те ядосва и нищо не предприемаш, това е стратегия на Нищото винаги успешна стратегия.

29 август

Той те обижда, кажи му: „Една птичка пролет не прави!“.

Изразът „Царството Божие вътре във вас е“ означава, че няма външен спасител. Спасителят може да дойде само отвътре.

30 август

Тайната на пирамидата е Тайната на оня връх, който ти трябва да стигнеш в своя живот.

Тайната цел на Медитацията е да не намериш Бога, а да се приближиш до Него.

31 август

Всички получаваме това, което сме избирали в миналото си.

Будното Внимание е Мъдър Водител.

01 септември

Истината не се нуждае от специална практика.

Който не обича Истината, ще намери заблужденията.

02 септември

Посвети себе си на Правилността.

Ако можеш да уважаваш една тревичка, тя ще ти разкрие нещо отвъдно.

03 септември

Пътят към Извисяването минава през пустиня.

Не погубвай спокойствието си заради Неизвестността.

04 септември

Който се владее, не живее в обществото и света.

Любовта поразява всички страсти.

05 септември

Радостта задвижва оздравяването.

Там, където няма молитва, злото ще нахлува в човека.

06 септември

Да четеш молитви и да се молиш са различни неща.

Бог е, който води човека по погрешен път, за да го научи на разумни отношения към Живота.

07 септември

Всичко, което влагате като усилия, ще ви се увеличи многократно.

Практикувай, но без никакви очаквания.

08 септември

Намерението е Скрита Сила.

Намерението събира Силата.

09 септември

Само неизкушаемата Любов създава вътрешното зрение.

В трудността се изисква контрол.

10 септември

Самият живот е скритата, истинска Духовна практика.

В тежки времена се вижда каква е твоята Духовна практика.

11 септември

Пътят е постоянно усилие.

Човек трябва старателно да отгледа своята Устременост.

12 септември

Пътят е Великата Цел.

Пътят е в това да имаш Контрол над себе си.

13 септември

Страхът и смъртта се побеждават със смях.

Миналото действува в настоящето.

14 септември

Чистата Вода е вкусът на Бога.

Който е видял Любовта, е видял Безкрая.

15 септември

Любовта променя пътешествието на човека.

Любовта е възелът на Единството.

16 септември

Вдъхновението, това е да въведеш Бог в себе си.

Истинското Безмълвие е изградено от: Вяра, Търпение и Чисто Сърце.

17 септември

Дълбоко смирената Душа няма виждане на Бога, тя има Сливане.

Съвестта е скрито Свещено Писание.

18 септември

Който живее във Волята Божия, за него не съществува борбата за оцеляване.

Празните хора са най-бъбриви.

19 септември

Мъдростта идва от Дълбокото умение да слушаш.

Мъдростта е нещо от друг опит, друг живот, друго качество.

20 септември

Трудността е възможност да се промениш.

Мъдрият човек не винаги изказва своето мнение.

21 септември

Истината винаги ни гледа.

Есенцията на Душата е Любовта.

22 септември

Ако в живота си срещнеш точния човек всичко ще се развие по правилния начин, постепенно. Ако срещнеш тъмния човек, то е наказание.

Мъдрият използва страданието.

23 септември

Ако не владееш себе си, си завладян.

Истинската Вяра превръща човека в Храм.

24 септември

Човекът е врата към Боговете.

Лошата мисъл е поръчано зло.

25 септември

Който губи времето си, губи Пътя на Душата си.

Тишината е дълбоко в теб, а не някъде.

26 септември

Враговете будят нашата воля и я каляват.

Тихият чува Тихото.

27 септември

Усмивката на Бога е Слънце.

Уважавай родителите си, но не ги поставяй по-високо от Бога.

28 септември

Твоят дом е твоята идея.

Твоят Покой е твоята Мъдрост.

29 септември

Глупаво е да се тревожиш, когато можеш да се молиш.

Когато твърдо си избрал Истината, усилията ти ще дават истински резултати.

30 септември

Който може да прегърне страданието си, може да го преобрази.

Хората не боледуват от болести, а от лоши мисли.

01 октомври

Любовта е върховен Ключ към Него, тя е приближаването.

Никой не знае какво замисля Бог.

02 октомври

Смирението е Дарител на живот.

Пътят към Бога не е висини, а Дълбини.

03 октомври

Да познаем Бог в себе си това е Великата Тайна.

За да си тук и сега, трябва да си Буден и Истинен.

04 октомври

Осъзнатият човек е потопен в Бога, в Реалността.

Осъзнатият човек поглъща голямото страдание.

05 октомври

Който търси първо Бога, всичко друго се урежда. Бог е уреждането.

Ако обичате враговете противоположностите ще изчезнат.

06 октомври

Вещината идва с много усилия и дълго, дълго Постоянство.

На недоволния човек леглото му е от игли.

07 октомври

Истината тя е Древната Лекота, тя лети с Безкрая.

Медитацията е глупаво забавление, ако ти имаш нечист и неовладян ум, или някакъв гняв.

08 октомври

От книгите може да се изтръгне Изключително Вдъхновение.

В книгите можеш да се срещнеш с Древни Приятели.

09 октомври

Виж пеперудата (Душата): как тя танцува, как се радва, весели, колко е леко излязла е от гъсеницата, тежестта на материята.

Заратустра

Ако умъртвиш илюзиите в себе си, в тебе ще се роди нещо Ново.

10 октомври

Любовта е сокът на живота.

Всеки миг има Тънка Мисия.

11 октомври

В напрежението танцувам, защото знам, че Великият Бог е зад мен.

Който се е концентрирал в своя Път, той ще разпръсне всяко зло и всяка тъмнина от Пътя си.

12 октомври

Окултният ученик е Мистично безстрашен.

Бог е създал човека, за да стане той Истина.

13 октомври

Търси уханието на Невидимото.

Чистите мисли са Вечни.

14 октомври

Ако човек разбере работата, той ще стане Извор и милиони ще пият от него.

Бог е нашето Начало и затова ние можем да станем мъдри, спокойни, Истинни.

15 октомври

Мъдрият е Мъдър, защото спазва правила. Неразумният ги нарушава.

Ние не пием вода, ние пием Живот.

16 октомври

Въздържанието е трупане на Сила и Разум.

Човекът на Уединението се учи сам да бъде Господар на себе си.

17 октомври

Може да имаш много дипломи, но Истинен ли си?

Нещата се разбират чрез Дълбоко преживяване.

18 октомври

Атлантите са Търсачи на оная Сила в себе си, която ги освобождава от света.

Дълбинното чувство е Древен ореол на Вдъхновението.

19 октомври

Земното мислене е голямото падение, то дава гнили плодове.

Хората от този свят не разбират Смирението, което е Пътят към Тайната на Живота.

20 октомври

Изпитанието идва, за да търсиш нов връх в себе си.

Мъдрецът знае какво да желае.

21 октомври

Нещата предварително се случват в Абсолютната Вяра.

Мъдрецът е прозрял Същността.

22 октомври

Който има Душа, с каквито и дрехи да е облечен, е красив.

Егото не може да обиди Смирението.

23 октомври

Който се изкушава, не може да има Добродетели.

Егото е най-големият затвор на човека.

24 октомври

Намерението е Велик Двигател на волята.

Когато застоят в човека расте, на помощ идва смъртта.

25 октомври

Умереността определя Истинната наслада.

Мъдростта е Устойчивост.

26 октомври

Без Ясна и Мъдра Цел, човекът пътува към празнотата си.

Всяко знание ще стане суета, ако не дойде Смирението.

27 октомври

Тайната на Смирението е в това, че човекът е победил себе си.

Само Истината може да разруши всички заблуждения.

28 октомври

Преживяването на Истината е Необяснимо.

Древността е богата с Чистата Истина.

29 октомври

Свободата е спътник на Истината. Дето е Истината, там изгрява Свободата.

Бог тържествува в Любовта, Мъдростта и Истината.

30 октомври

Любовта е Могъщ Дух.

Любовта е Древна стихийна Сила.

31 октомври

Любовта към Истината задава правилни въпроси.

Истинската Любов е потапяне в Бога.

01 ноември

В Пътя ще влязат само Избраните.

Истинският човек е майстор да заповядва на себе си.

02 ноември

Смирението уравновесява човека.

Бог чака да се роди в нас Неговата Тайна.

03 ноември

Духът живее в простите неща, в естествените занимания.

В Тайнството на Любовта живее Сам Бог.

04 ноември

Трябва да си извън света, за да разбереш Тайната на Истинната Любов.

Познай себе си значи да осъзнаеш своята Бездънност.

05 ноември

Любовта е Безкрайният Поток на Бога.

Когато преодолееш живота, смисълът се явява.

06 ноември

Истинското Знание се дава само на Служители на Истината.

Истината е Мостът към Бога.

07 ноември

Душата е красотата на Любовта.

Справедливостта се раздава от Бога, а не от хората.

08 ноември

Да станеш Истински Човек това е преодоляване на света.

Да бъдеш Истинен, това означава да бъдеш много строг към себе си, към своя Път.

09 ноември

Когато си познал Бога, животът е изпълнил целта си.

Няма същество, което да не се подчинява на Бога.

10 ноември

Ако Бог е с тебе, нещата ще се случват за тебе.

Какво можеш да кажеш в Присъствието на Бога?

11 ноември

Когато Бог те обича, твоето съществувание е тиха Благодат за другите.

О, Господи, само Ти бъди Водач на моето вътрешно зрение.

12 ноември

Истинската Любов е звукът на Пълната Тишина.

Ако хората общуват правилно, между тях ще се зароди единствено Истината.

13 ноември

Духът пее в мрака песента на Свободата.

Дай страха си в Ръцете на Радостта.

14 ноември

Бог ме познава Той ми даде Покоя всред света.

Великата Любов се ражда в най-голямата тъмнина, а великата Истина се ражда в най-голямото мъчение.

15 ноември

Хората са родени, за да станат Богове свободни птици.

Бог е Скрит във всяка подадена ръка.

16 ноември

Библията не е Свещената Книга. Любовта, Свещената Любов е Книгата.

Не можеш да обидиш Истинния човек той е Дълбока Вода.

17 ноември

Не съществува абсолютно зло, защото Бог е Любов.

Злото е относително, а Доброто е Божествено и универсално.

18 ноември

В Дълбокото Безмълвие световете са утихнали.

Целта на Живота е да се разтвориш в Бога.

19 ноември

О, Господи, само Ти владей моето сърце!

Ако сърцето търси Покоя, то трябва да хвърли своята котва в Бога.

20 ноември

Истинската Любов е стремеж към Бога, а не към живота.

Бог ме отнесе в Своето Блаженство.

21 ноември

Всичко страшно е безпомощно пред Бога.

Твоите грешки са твоите уроци.

22 ноември

Вдъхновението е Окултна поезия.

Кой вдъхновява славея? Това е един скрит Ангел.

23 ноември

Ако имаш една велика и Свещена Цел в живота, ти ще извадиш финото от храната.

В храната има сили, които побеждават времето и пространството.

24 ноември

Чистата Любов е устояваща.

Постоянството е мощният Живот на Бога.

25 ноември

Истинското лице на човека е чистото му съзнание.

За да се съединиш с Бога, трябва да си се отрекъл от себе си.

26 ноември

О, Господи, научи ме да разбирам езика на Невидимия свят!

О, Господи, научи ме да се сливам с Тайната на Любовта!

27 ноември

О, Господи, научи ме да Те открия в себе си!

Бог неуловимо прониква във всичко.

28 ноември

Дай цялото си ежедневие на Бога.

Вдъхновението е еликсирът на твоя живот.

29 ноември

Концентрацията е Сливане с Бога.

Синът на Бога е всяко Чисто Слово.

30 ноември

Истинският Стремеж е Път към Божията Чистота.

Чистотата е разгръщане на Божественото в човека.

01 декември

Любовта е усещане за Чиста Божественост.

Истинният живот е постоянно Свещен.

02 декември

Всичко тънко, което виждаш, идва от Невидимия свят.

Само нашата Чистота може да се слива със Силата, Божията Сила.

03 декември

Намерението е Тайна, която може да донесе Бог в живота ни.

В Намерението е скрита Духовна, творческа сила.

04 декември

Учи се да възприемаш само Божествените неща.

Непривързаността ускорява развитието и вглъбяването.

05 декември

Стани Истинен останалото е подробности.

Когато си непривързан, нещата стават лесни.

06 декември

Всеки Избор променя твоя Път и твоето бъдеще.

Без Бога нямаме посока.

07 декември

Без Чистота няма никаква Духовност.

Първото нещо е детето да се учи на Истината всичко друго ще си дойде.

08 декември

Който е придобил Чисто Сърце, той може да придобие всичко съществено.

Децата трябва да се учат на осъзнаване.

09 декември

Да вярваш в нещо, то е да го одухотворяваш.

Вътре, в Смирението не могат да влязат врагове, паразити.

10 декември

Гневът си има източник безумието.

Ако не си виждаш грешките, ще се провалиш в себе си.

11 декември

Мислите са незрими, но постъпките са явни.

Не търси нови светове, а ги откривай в себе си.

12 декември

Ние сме образувани от начина си на мислене.

Ако злото е силно срещу нас, то е, защото нашата мисъл е слаба.

13 декември

Само в Единство с Бога можем да открием Тайната на нашата сила.

Не каква храна ядеш, а с какво Слово се храниш това е същественото.

14 декември

Храниш ли се с Истината, това е Чистата, Духовна храна.

Насъщният хляб е Чистото Слово Манната Небесна.

15 декември

Всемогъщият Лекар това е Самият Бог.

Чистото Слово е нетленна храна.

16 декември

АУМЪ Окултният Ключ на живота и Вселената.

АУМЪ е Окултна Мистерия.

17 декември

Ако Намерението е Чисто, Бог му добавя Сила.

Непривързаността е блажено състояние.

18 декември

Търпението е овладяна Сила.

Прошката е влизане в Лекотата.

19 декември

Свободата тръгва от твоя подход.

Дълбокото Приемане възвръща силата.

20 декември

Промяната на живота започва с приемането.

Трудностите се побеждават с Контрол.

21 декември

Наслаждавай се на работата си, но не се вкопчвай в нея.

Всичко е лесно, ако не си в ума.

22 декември

Истината трябва да стане начин на живот.

На Чистите Търсачи Бог дава Истински Учител.

23 декември

Истинският Търсач винаги ще открие своя Истински Учител, защото Бог е Търсачът и Бог е Учителят.

Чистото Сърце е Око, което Го вижда.

24 декември

Свободата е дадена, за да търсим Бога и за да Го открием.

Умът е добър слуга, когато го направим неподвижен.

25 декември

Ти работи и се учи, а Бог ще те урежда.

Мързелът е старо блато.

26 декември

Ако обичаш Духовно, в Извора си.

Можеш да знаеш, но само когато преживееш, ще разбереш.

27 декември

Само преживяното става Истинско Знание наша плът и кръв.

Няма друга Истина, освен тази да се жертваш за Бога.

28 декември

Увереността в нас е Живият Бог.

Не е мълчалив и овладян този, който говори излишни неща.

29 декември

Същността събужда Любов и Почит.

Качествата в нас са Духовни сили.

30 декември

Истината може да се разкрие само на подготвения човек.

Казвам: страшна е Божията Истина.

31 декември

Ако наистина си в Божията Любов, ежедневието е светещо и ухаещо.

Аз съм безкрайно изумен от Божията Любов!

АУМЪ

Елеазар Хараш

МИСЛИ ЗА

ВСЕКИ ДЕН

2021 г.