Елеазар Хараш – Книга за въпросите том втори - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – Книга за въпросите том втори

Книга_на_въпросите_2

Елеазар Хараш

КНИГА

НА

ВЪПРОСИТЕ

том 2

Варна 2004 г.

3

ПРЕДГОВОР

Доброто е враг на АБСОЛЮТНОТО ДОБРО.

Който е разбрал тази тайна, който е отговорил правилно на този въпрос, той се е освободил от Дървото за познанието.

Който е разрешил този въпрос, е надраснал човешкото добро, защото човешкото добро никога не носи истински духовен живот.

Елеазар

5

1.

Къде живеят ангелите?

В чистата духовност, т.е. във Вечността.

2.

Кое същество е ангел?

Всяко същество, което е вършило и върши Божията Воля, е ангел.

3.

Какво нещо са цветята?

Цветята са изложба на ангелите, те са деца на ангелите.

4.

Щастлив ли е ангелът?

Щастлив е. Но щастлив означава разумен. Ако и човек стане разумен, т.е. ако изостави нечистия си живот, ангелите ще го превземат.

5.

Какво нещо е уханието на цветята?

Уханието не е от цветята —

то е ароматът на ангелите, ароматът на чистата духовност.

6.

Какъв е гласът на ангелите?

Гласът на ангелите има два белега: той е тих и възвишен.

7.

Какво нещо е човешкият език?

В сравнение с ангелския е като гръмотевици. Той е шум и трясък.

8.

Какво означава красивият поглед

на ангела?

Красивият поглед на ангела показва, че неговият свят

е устроен.

9.

Какво означава да имаш хубаво разположение?

Това означава, че ангел те е посетил с хубавите си мисли и ти си приел неговото разположение. Когато познаеш себе си, ти ще имаш това разположение естествено.

10.

Как можеш да познаеш ангелите?

Ако живееш чисто, ще ги познаваш естествено. За предпочитане е твоят чист живот да бъде максимално скрит.

11.

Наблюдават ли ангелите

нашите мисли?

Така, както ние наблюдаваме предметите, така ангелите наблюдават нашите мисли.

12.

Какво нещо са хубавите чувства?

Това са ангелите в теб.

13.

Какво символизират цветята?

Прекрасният живот на ангелите. Този живот се изразява чрез мълчание и ухание.

14.

Имат ли диплома ангелите?

Ангелите имат диплома за смирение, послушание, въздържание, търпение,

доволство и т.н.

15.

Как говорят ангелите?

С езика на радостта и светлината. Ето това е

чистият говор.

16.

Ако един ангел се разхожда в света, какво ще види?

Той ще види само Божественото и красивото, т.е. подобното на себе си.

17.

Как обичат ангелите?

Ангелите обичат без да очакват Любов. Така Любовта постоянно тече в тях.

18.

Поздравяват ли се ангелите?

В поздрава си хората са външни, докато ангелите са вътрешно активни.

19.

Кога от човека излиза светла мисъл?

Когато ангелът го е докоснал.

20.

На каква възраст са ангелите?

Ангелите са винаги млади,

защото ангелите от всичко се учат и всякога се учат.

21.

Какво нещо е човекът

и какво ангелът?

Човекът е мислещо същество,

а ангелът — разумно.

22.

Какво нещо е интуицията?

Това е шепотът на ангела хранител, но интуицията е и много други неща.

23.

Какво е разбирането на ангелите?

Ангелите имат дълбоко вътрешно разбиране за нещата, докато хората имат външно разбиране.

24.

Как човек може да привлече

един ангел?

Ако съумее да си създаде едно възвишено настроение. Това настроение е качество на човешката душа.

25.

Имат ли ангелите власт?

Ангелите имат голяма власт и сила, защото служат на Любовта безкористно. Но те рядко използват тази сила.

26.

Какво търсят ангелите?

Ангелите търсят само възвишени души, за да се проектират в тях.

27.

Какво нещо е външното разбиране?

Това е тънко неразбиране.

28.

Какво нещо са мислите и чувствата на човека?

Те са един магнит, едно привличане. Те привличат

или ангели, или дяволи.

29.

Какво значи да се свържеш

с един ангел?

Това означава да те посети една светла мисъл или едно приятно чувство.

30.

Къде е скрита силата на един ангел?

В неговата вътрешна чистота.

31.

Какво нещо е ангелският живот?

Ангелският живот е една

вечна молитва за Любов, мир

и хармония.

32.

Имат ли ангелите нещо общо

със смъртта?

Те нямат нищо общо със смъртта, защото са умрели за нисшия живот.

33.

Богати ли са ангелите?

Да, ангелите са богати, защото говорят само Истината.

34.

Помагат ли ангелите на хората?

При каквито и трудности да се намирате, ангелите винаги ще ви помогнат, но трябва да ги призовете.

35.

Работят ли ангелите?

Ангелите, когато работят, произвеждат светлина.

36.

Боледуват ли ангелите?

В ангелския свят няма болести, защото там светлината е жива

и интензивна. В тази светлина болестите не могат да припарят.

37.

Може ли един ангел да се ядоса?

Ангелът няма понятие от гняв, той живее в покой и съвършенство. Той не знае

що е спор, гняв и груби думи.

38.

Какво нещо е бракът на телата?

Това е изобретение на черната ложа, това е нисшият брак на астралната душа.

39.

Докога ще се женят хората?

Докато са извън рая.

40.

Какво нещо е светлият живот

в нас?

Това е мост, чрез който ангелите строят в нас. Понякога ние

даже не подозираме това.

41.

Какво нещо е духовната женитба?

При духовната женитба съществуват не мъж и жена, а брат и сестра. Това е чисто духовна връзка.

42.

Може ли жената да се справи

със силата на мъжа?

Да, ако жената притежава силата на чистотата. Чистотата и светлината са Божествени сили, пред които насилието отстъпва. Ето защо престъпленията се вършат в тъмнина.

43.

Какво нещо е женитбата

на земята?

Тя е училище, а не щастие. Тя е път към Съкровеното знание.

44.

Всеки ли има право да се жени?

Всеки има право, но не и окултният ученик. Окултният ученик никога не се жени за материята.

45.

Какво нещо е сегашната жена?

Тя е идеална слугиня, тя работи без пари и възнаграждение и гради своето смирение.

46.

Коя жена не е истинска?

Всяка жена, която няма

Любов и воля.

47.

Какво означава да се ожениш?

Да се ожениш, това е едно богатство и много е мъчно да се освободиш от това богатство. Защото трябва да се откажеш напълно от привързаността.

48.

Какво трябва да направиш,

ако си вече женен?

Ти трябва да изпълниш задълженията си, за да си свободен в бъдеще.

49.

Кои мъж и жена са истински

мъж и жена?

Само тези, които са свързани с Бога. Тези, които не са свързани

с Бога, не са истински мъж

и жена.

50.

Какво нещо е женитбата?

Тя е свързване с една душа,

за да й слугуваш и помагаш,

и за да учиш уроци.

51.

Какво трябва да обича жената?

Жената първо трябва да обича Бога. Ако тя наистина обича Бога, и теб ще обича.

52.

Необходими ли са сълзите

в живота?

Сълзите са една необходимост,

те обработват сърцето?

53.

Пред кой човек мъчнотиите изчезват?

Пред чистия и святия човек мъчнотиите изчезват.

54.

Важно ли е дали ще се ожениш

или не?

Не е важно дали ще се ожениш или не. Важното е този въпрос да се разреши правилно, по един Божествен начин.

55.

Къде живее мъжът и къде живее жената?

Мъжът живее повече в мисълта, а жената живее повече в чувствата и желанията.

56.

Защо външното зло преследва човека?

Външното зло преследва вътрешното зло в човека,

докато го унищожи. Само чистотата може да спаси

човека от външното зло.

57.

Как се ражда геният?

Геният не може да се роди от глупава майка. Бащата може да е посредствен, но майката трябва

да е интелигентна и духовна.

58.

Къде се крие щастието на душата?

В чистата и неизменна Любов към Бога.

59.

Какво нещо е майката?

Тя е акумулатор, който събира енергиите на Любовта от Божествения свят.

60.

Кой ще бъде разочарован от любовта и съдбата.

Този, който не обича Бога,

ще бъде разочарован.

61.

Кога жената може да намери своя истински път?

Когато най-напред стане Любов. Тогава нейният истински път

ще й се разкрие.

62.

Кога една жена е привлечена

към определен мъж?

Ако жена се е привлякла към определен мъж, Бог я е изпратил, за да може този мъж да й покаже пътя към Бога. Но жената трябва да е разумна.

63.

Трябва ли родителите да се грижат за женитбата на децата си?

Не. Бог е изпратил децата и Той има грижата. Не се месете

в Божиите работи!

64.

Какво трябва да има жената?

Жената трябва да има силно развито религиозно чувство.

65.

Може ли жената да си има любовник от другия свят?

Има много случаи, когато жената си има любовник от другия свят и само той е истински за нея.

66.

Какво означава истинска духовна женитба?

През целия си живот да не отправиш нито един лош поглед към жена си.

67.

Какво нещо е желанието?

Всяко желание е астрално същество, което ти въздейства.

68.

Трябва ли човек да търси щастие

в женитбата?

Ако човек търси щастие в женитбата, той е на крив път.

В женитбата трябва да откриеш Бога.

69.

Кой може да бъде щастлив

още днес?

Ако възприемеш истинския

живот, още днес можеш

да бъдеш щастлив.

70.

Какво нещо е Мъдростта?

Мъдростта, това е Духът в човека. Това е чистият Дух, който е излязъл от Бога и е едно с Бога. Той е, който открива Тайните на човека, ако човек е в хармония

с Духа.

71.

Какво нещо е разумният живот?

Разумният живот се проявява само в положителното.

72.

Защо някои се самоубиват?

За да избягат от страданията. Това е неразбиране на живота, защото страданията още повече ще се вкопчат в този човек

и в другия свят, и в следващия

му живот.

73.

Защо идват страданията?

За да те облагородят. За да те извисят. За да те свържат с Бога.

74.

Докога ще умира човек?

Докато греши. Докато избира нечистия живот.

75.

Може ли да се живее без

човешка любов?

Може. Но без Божията Любов

не може.

76.

Кой може да се нарече Посветен?

Само този, който носи

Истината в себе си.

77.

В кой човек се намира

истинското Посвещение?

Само в този човек, в който няма никакво противоречие.

78.

Кой е блажен?

Ако си разбрал Истината,

блажен си. Ако не си я разбрал, ще учиш, докато я разбереш.

79.

Има ли право човек да говори

за Истината?

Можеш да говориш за Истината, само ако я прилагаш.

80.

Защо човек трябва да се стреми

към Божията Любов?

Защото само Божията Любов освобождава човека от всички ограничения.

81.

Какво нещо са човешката любов

и човешкото знание?

Едно ограничение.

82.

Какво трябва да запомни човек?

Помни: Не можеш да вървиш

в човешкия път и да имаш Божествени резултати.

83.

Какво значи, когато един човек

обича някого?

Трябва да знаете, че Бог

във вас люби, а не вие самите.

Човекът не е Любов, Бог е Любов. Човекът е само условие.

84.

Какво не трябва да задържа

в ума си човекът?

Никога не задържай в ума си мрачна картина.

85.

Защо човек сега се натъква

на своите грешки?

Защото дълго време сам си е поставял препятствия и дори цели планини в живота. И сега естествено се натъква на собствените си грешки.

86.

Какво нещо е човешката любов?

Тя е ферментирало вино.

Но все пак тя е за предпочитане пред смъртта.

87.

Каква трябва да бъде мисълта

на човека?

Силна и могъща. Силният чук троши камъните, т.е. силната мисъл побеждава препятствията.

88.

Кое е това, което постоянно трябва да тече в човека?

Енергията на Любовта.

Тя трябва да тече постоянно,

без прекъсване.

89.

Защо ангелът мисли правилно?

Защото обича Божествено.

90.

Какво не трябва да влага човек

в себе си?

Човек не трябва да влага в себе си мисълта, че е слаб, защото

това е посяване на безсилието.

91.

Може ли злото да изненада

един ангел?

Не. Защото ангелът е всякога вътрешно буден.

92.

Кои ще станат ангели?

Всички, в които тайно гори силният стремеж към Любовта, ще станат ангели.

93.

Що е това ангел?

Ангелът, това значи жажда за Божественото, жажда за Любовта.

94.

Откъде идва Мъдростта?

Мъдростта в нас идва от ангелите, а заблужденията идват от дявола.

95.

Кога човек лесно се справя

със злото?

Щом ангелът влезе в човека, той много лесно се справя със злото.

96.

Кой е белегът, че ангел се е вселил

в човека?

Такъв човек става много внимателен с всички и особено когато е насаме със себе си.

97.

Къде е школата на ангелите?

Там, където е чистият и тих живот. Там, където вярата расте

и Любовта се задълбочава.

98.

Какво правят ангелите?

Те просветляват хората,

а дяволът ги заслепява.

99.

Къде е школата на дявола?

Там, където има цигари, алкохол, гняв, омраза, завист, ревност, критика — там е школата

на дявола.

100.

Близо ли са ангелите до нас?

Ангелите винаги са близо до нас, особено в критичен момент.

101.

Кога въпросите на човека

се разрешават лесно?

Щом живеете чист живот, въпросите се разрешават лесно, защото ангелите се грижат за вас.

102.

Какво нещо е светлата мисъл?

Всяка светла мисъл е ангел,

който ви говори.

103.

Кога при човека ще дойдат

добрите условия?

Любете и ангелите ще ви пратят добри условия.

104.

Какво нещо е светлата мисъл?

Зад всяка светла мисъл действа висша енергия. Светлата мисъл

е една много дълбока наука.

105.

Как е произлязла дисхармонията

в света?

Тя е произлязла от

неестествената Любов.

106.

Кога един мъж и една жена

се разделят?

Ако мъж и жена не живеят добре, Бог ги разделя. Той взема мъжа или жената в другия свят.

107.

Как трябва да гледа жената

на мъжа?

Тя трябва да гледа на мъжа си като на брат. Да му изпраща само възвишени мисли и чувства.

108.

Кога трябва да се ожени човек?

Щом два гласа ти говорят да се жениш или не, изчакай докато ти проговори само един глас. Той трябва да ти проговори ясно и чисто, но ти трябва дълбоко да утихнеш и да чакаш. Това е само за разумните.

109.

Трябва ли да търси жената

богат мъж?

Тя трябва да търси Любов, а не богати мъже. Днес хората искат да са добре облечени, а как са вътрешно, това не е важно за тях.

110.

Навсякъде ли е Бог?

Бог е навсякъде, но в абсолютно разумния свят.

111.

Кой е създателят на смъртта?

Човешката любов.

112.

От какво трябва да се отрече човек?

От всичко, което спъва пътя му към Бога. От всичко, което спъва развитието му.

113.

Кога между хората няма Любов?

Когато Бог го няма между хората, и Любовта я няма.

114.

Какво нещо е Вечният живот?

Духовна чистота —

той не съдържа никакви

утайки и примеси.

115.

Какви неща трябва да обича човек?

Обичайте такива неща, които никой не може да ви отнеме.

116.

Какво нещо са красивата мома, добрата мома, разумната мома?

Красивата мома, това е физическият свят; добрата,

това е духовният свят; разумната, това е Божественият свят.

117.

Може ли мъж да направи една жена щастлива или обратното?

Не. Само Бог в човека, е който може да направи и мъжа,

и жената щастливи.

118.

Трябва ли човек да търси щастието в мъж или жена?

Не търси щастие нито в мъж

или в жена, а в Любовта.

119.

От какво трябва да се отрече човек?

От всичко, което спъва

живота му към Бога.

120.

От какво се нуждае най-много човек?

От вътрешно преобразяване.

121.

От какво произтича истинският живот?

Истинският живот произтича

от постоянни величини. Започнете да работите

с Велико постоянство.

122.

Какво иска Бог?

Бог иска да бъде щастлив

във всички същества,

за да Го познаят.

123.

Защо са важни изпитанията?

Защото след тях идват

плодовете и благословенията.

124.

Кой живот е красив?

Красив е само разумният живот.

125.

Какво нещо са отрицателните черти в човека?

Отрицателните черти са живи същества в човека.

126.

Кога животът никога не омръзва?

Когато е Божествен.

127.

Кое трябва да е най-дълбокото убеждение на окултния ученик?

Вие трябва да имате само едно убеждение: Любов без никакъв обект.

128.

В какво се състои неуспехът

в живота ви?

Неуспехът се състои в това,

че се занимавате все

с обикновени работи.

129.

Кои работи никога не пропадат?

Божиите работи никога

не пропадат.

130.

Коя любов изгубва силата си?

Човешката любов губи силата си, защото постоянно се натъква на смъртта и трябва да я укротява. Новата Любов е свободна от смъртта.

131.

Кой живот никога не дотежава?

Истинският живот никога

не дотежава, понеже няма абсолютно никакво тегло.

132.

Кое е най-необходимото

за щастието?

Пълна духовна чистота.

133.

Може ли учението да замести Любовта?

Любовта е повече от учението. Любовта си е Любов, но въпреки това ти трябва да се учиш. Дори и да имаш Божествена Любов ще продължаваш да се учиш, но в други измерения.

134.

Кой се безпокои?

Който не е господар на себе си. Който е господар, не се безпокои. Докато се безпокоиш, ти си слуга.

135.

Кой не успява в живота си?

Който не служи на Бога.

Ако някой е успял без Бога,

нека да не се заблуждава

от привидния успех.

136.

Коя голгота е страшна?

Не е страшна външната голгота, страшна е вътрешната. Страшно

е вътрешното престъпление,

което прави човекът.

137.

Защо човек не разбира

всички въпроси?

Защото не му е дадено.

138.

В кого действа Бог?

Бог действа във всяка

пробудена душа.

139.

Как човек може да разреши всичките си въпроси?

Дръж се за Божественото в себе си, чрез което ще разрешиш всички въпроси.

140.

Какво нещо е Истината?

Това е отношение на хората

към невидимия свят.

141.

Какво нещо е Небето?

Това е вътрешно състояние на душата. Небето това е една вътрешна неограничена идея.

142.

Кое е истинското добро?

Истинското добро е това, което човек върши в самия себе си

и никой не го вижда.

143.

Що е това дявол?

Това е глупавият, неразумният човек, който се е отказал да изпълни Волята Божия, който

се е отказал от разумността.

144.

Кой създава ада в себе си?

Който не мисли добро,

който не мисли благородно.

145.

Какво носи Истината за човека?

Тя носи неговата свобода. Свободният е любящ човек.

146.

Какво нещо е разумното желание?

Израз на Божията Воля.

147.

С какво е населено Небето?

Със същества разумни, завършили своята земна еволюция.

148.

Кога човек става роб на условията?

Когато търси хляба, богатството

и знанието отвън.

149.

Кой се жени?

Който се жени, това показва,

че на този човек му липсва нещо.

150.

Какво нещо е Свещената идея?

Тя е едно възвишено същество, което ще прекара у вас толкова време, колкото можете да го храните. Щом няма духовна храна за него, то си заминава.

151.

Кога нещата си остават невидими за човека?

Когато човек борави с обикновената светлина в себе си.

152.

Кога нещата не стават ясни?

Без приложение нещата

не стават ясни.

153.

Защо човек страда?

Защото е майстор. Защото сам

си е образувал невежество и сега сам се чуди защо страда. Той дори си мисли, че някой друг го измъчва, но човек жъне това,

което сам си е посял.

154.

Кой е силен?

Само този, който расте

и се развива разумно.

155.

Има ли в омразата сила?

В омразата има само привидна сила. Силата е в Любовта, приятелю.

156.

Кога неприятелят ще отстъпи?

Когато завъртиш ключа на Огъня.

157.

Какво нещо е даването?

Истинското даване е чисто вътрешен процес. При това даване ти даваш частица от душата си.

158.

Какво привлича Любовта?

Любовта привлича всички разумни сили и енергии от природата.

159.

Кой е придобил Вечния живот?

Който се е свързал с Бога,

той е придобил Вечния живот.

160.

Може ли човек да скрие мислите си?

Всичко е явно. Това, което става

в мозъка, никой не може да го скрие.

161.

Кога неприятелят ще отстъпи?

Когато завъртиш ключа на Огъня.

162.

Има ли Любовта нужда от защита?

Любовта няма нужда от защита. Тя носи в себе си най-могъщото оръжие. Живей в Любовта и ще имаш най-могъщото оръжие.

163.

Кое е основното качество

на Шестата раса?

Човекът на Шестата раса има

нов морал. Този морал е скрит, той никога не се показва,

той работи в дълбините.

164.

Какво нещо е Новото Учение?

Това е Светлина за всички светове.

165.

Кога в теб може да блесне Светлината?

Изключи и най-малкото

съмнение и в теб ще блесне Светлината.

166.

Какво означава изразът

“Изгубих любовта си”?

Ако кажеш, че си изгубил

любовта си, това означава, че тя никога не е била в теб. Любов, която се изгубва, показва, че човек има повърхностни разбирания.

167.

Кой е човек на Новото Учение?

Това е човекът за когото няма никакви препятствия. Това е човекът, който носи Бог в себе си. Той воюва с разумността.

168.

В какво се изразява Новото Учение?

В определено служене на Бога. Това служене е тихо и скромно.

169.

Какво нещо е Новият живот?

Той подразбира връщане в рая, от който някога сме били изпъдени.

170.

Какво се изисква от човека?

Непреодолима вяра. Вяра, която изключва всякакво съмнение.

171.

Кога човек фалира?

Много просто: когато служи

на себе си.

172.

Кой владее магическата пръчица?

Само този, който служи на Бога.

173.

Какво нещо е вярата?

Вярата е мощна сила, с която човек може да се защитава.

174.

Кое е най-важното качество на човека от Шестата раса?

Силен стремеж за работа

и братолюбие.

175.

Трябва ли човек да се стреми

към парите?

Никакви пари, те са последствие. Това е грижа за този, на когото човек служи.

176.

По какво се отличава пробуденият човек?

В него няма никакви заблуждения.

177.

Кое е това, което ще дойде за разумния човек?

За него ще дойде това, от което той истински се нуждае.

Сам Бог ще му достави това, но човек трябва да умее да чака.

178.

Кога човек намира Бога?

Ако човек искрено търси Бога, той Го намира навсякъде:

и в животните, и в растенията,

и в хората.

179.

В какво седи силата на човека?

Във вярата и разбиранията му. Що се отнася до уреждането на живота му, други висши същества вършат това. Те диктуват на човека какво да работи и се застъпват за него.

180.

Защо е важна вярата?

Защото тя е възможност да разговаряш с Бога като със

свой приятел.

181.

Коя е мярката, че човек вярва

в Бога?

Който вярва в Бога, той Го люби неизменно и освен това

той свети.

182.

Кога вярата се усилва?

Вярата се усилва само при

големи изпитания и мъчнотии.

183.

Как човек постига стремежите си?

Всеки човек постига стремежите си според степента на своята вяра.

184.

Кой преодолява всички мъчнотии

и препятствия?

Който има разумна вяра.

185.

Кой има право да служи на Бога?

Всеки, който иска да служи на Бога, трябва да има необикновено силна вяра. Вяра, непоколебима от нищо.

186.

Кога човек постига своите

разумни желания?

Когато вложи всичката си вяра

и упование в Бога.

187.

Как идват благата при човека?

Всички блага, които животът

носи на човека, идват по пътя

на вярата.

188.

Какво подразбира вярата?

Вярата подразбира процес

на единство.

189.

Кой е осъден на смърт

и невежество?

Който не се стреми към Бога. Който не се стреми към

Великата разумност.

190.

Какво значи да имаш вяра?

Да имаш вяра това значи

да бъдеш по-силен от обкръжаващата среда.

191.

Кой не трябва да се страхува?

Този, който има вяра, не трябва да се страхува от нищо, защото живият Господ е с него.

192.

Какво нещо е вярата?

Вярата е един велик

и необятен свят.

193.

Какво нещо е кармата?

Кармата това е

неразумният човек.

194.

Какво нещо е дихармата?

Дихармата е закон на благоденствие. При този закон човек живее в благоприятни условия.

195.

Какво нещо е кармата?

Тя показва отклонението от правия път. Тя е сбор от силите на тъмнината. Тези сили вие трябва да ги разсеете.

196.

Какво нещо е дихармата?

Тя е сбор от силите на светлината. С тези сили вие трябва да се обедините.

197.

Кога кармата може да завлече човека?

Когато човек не е внимателен

и разумен.

198.

Какво нещо е раят?

Това е правилният живот. Това е установеният, благороден живот.

199.

Кога всяка наука и религия

са безполезни?

Когато човек не се е научил да мисли право. Който не познава Бога, не може да мисли право.

200.

Доколко Бог живее в човека?

Доколкото човек вярва в Него.

201.

Какво нещо са правите мисли?

Те са къщата, в която

живее щастието.

202.

От какво зависи бъдещият живот на човека?

От мислите, които се поставят

за основа.

203.

От какво зависи пътят на човека?

От силата на неговата мисъл. Мисълта може да отвори пътя,

по който идват благата,

и мисълта е тази, която може

да заключи пътя към благата.

204.

Кога човек сам се спъва?

Когато задържа в себе си

една лоша мисъл.

205.

Кое определя дали човек ще бъде богат или беден?

Мисълта определя дали човек

ще бъде богат или беден.

206.

Защо човек трябва да мисли

по Божествен начин?

Защото, когато човек мисли по Божествен начин, и работите му се уреждат по Божествен начин.

207.

Кога една мисъл е силна?

Когато се превърне в сила, която може да раздруса целия въздух. Мисълта е Велика енергия.

208.

Какво значи неправилно мислене?

Допуснете ли мисъл за болест,

вие вече сте я поканили.

Това е неправилното мислене.

209.

Какво нещо е силата на мисълта?

Това е силата на висшия свят. Това е силата на Бога. Силата на мисълта е създала цялата Вселена.

210.

Кое е най-важното нещо за човека?

Да не допуска никаква отрицателна мисъл.

211.

От какво зависи добротата

в човека?

От бързината, от скоростта на неговата мисъл. Да мислиш правилно, това е Велика наука.

212.

Какво е това живот вечен?

Живот вечен, това е пробуждане на мислещия човек.

213.

Какво нещо е правилната мисъл?

Единение с Бога, единение

с Първата Причина.

214.

Защо трябва човек да мисли правилно?

Най-малкото, за да бъде здрав.

215.

От какво зависи нещастието

на човека?

От неговата неправилна мисъл. Там, където мисълта не е права,

се явява нещастието. Нещастието има свойството да се залепя за неправилната мисъл.

216.

Кога човек придобива истинско виждане за нещата?

От силата на мисълта зависи конкретизирането, т.е. виждането за нещата. Разбира се има и други по-дълбоки методи, но засега тях ще ги премълча.

217.

От какво зависи свободата

на човека?

От мисълта му. Свободният

човек има права мисъл.

218.

По какво се отличават адептите

от обикновените хора?

Адептите се отличават със силна мисъл. Никаква външна сила

не е в състояние да се противопостави на тази мисъл.

219.

Кога работите на човека

се нареждат?

Когато мисълта на човека е права. Ето защо, мисълта е

най-същественото нещо в живота.

220.

Какво означава да мислиш за Бога?

В момента, в който мислиш за Бога, ти си при Него. В момента, в който мислиш за света, ти си

в света. За каквото мислиш,

при него си.

221.

Кога човек си навлича нещастие?

Голямо нещастие е да накараш човека да мисли, чувства и постъпва като теб. Мисли правилно и давай свобода

на другите.

222.

Къде е скрита силата на извора?

В постоянството.

223.

Какво нещо е лицето?

Лицето не е нищо друго освен сбор от числа и геометрични фигури, които показват миналото на човека. Тези числа и фигури

са живи разумни сили.

224.

Какво означават дебелите

и тънките устни?

Дебелите устни показват,

че животинското преобладава в човека. А тънките устни показват, че змията и лукавството преобладават в човека. Но това не означава, че трябва да осъждаме хората.

225.

Кога животът на човека

не е уреден?

Когато човек има неправилно мислене. Ако вашият живот

не е уреден, каква е тази мисъл?

226.

Защо човек трябва да държи

в себе си светли мисли?

За да привлече към себе си видими и невидими разумни същества.

227.

Кога се деформира брадата

на човека?

Когато волята се изопачава.

228.

Кога има скрити неща за човека?

При отсъствие на светлина.

229.

Какво нещо е лицето на човека?

Лицето е картината на човека, умът е художникът.

230.

Защо трябва да се пазим от лошата, нечистата храна?

Защото тя създава условия

за злото.

231.

Какво значи да говориш

в най-чистия смисъл на думата?

Да говориш, това значи никакви излишни думи в говоренето.

232.

Кога човек разрешава всичките

си въпроси?

Когато придобие Огнената

си същност.

233.

Защо вярата трябва да е безусловна?

Защото всяка условност във вярата дава и условност в резултатите.

234.

Кой може да измени съдбата?

Словото. Но хората не го познават като Бог. Бог се разкрива само на чистия.

235.

Как човек се обновява?

Човек се обновява разумно посредством Истината.

236.

Що е човекът?

Всеки човек е Дух по своята вътрешна същност.

237.

Защо е важно човек да говори Истината?

Защото, когато човек говори Истината, има Небето в себе си, има Пътя в себе си.

238.

Какво нещо е разумният живот?

Той се проявява чрез тялото,

но принадлежи на душата.

239.

Кое е това, което живее в човека?

Това е неговият Дух.

240.

Какво нещо са ухото и окото?

Инструменти на Духа. Духът обитава в тях и той се проявява

в тях. Духът чува, Духът вижда, Духът чувства.

241.

Как се урежда животът на човека

и на ангела?

Във всеки човек или ангел има едно Свещено място, през което Божественото влиза и подрежда вътрешния живот съобразно развитието на човека или ангела. Това е вратата, през която Господ влиза. Тя е най-съвършеното място.

242.

С кого общуват истински добрите хора?

С ангелите. И след смъртта си,

те отиват при ангелите и при разумните същества.

243.

Кое е това, което просветлява мисълта, което я озарява?

Това е вярата.

244.

Умира ли човекът?

Човек нищо не може да направи, за да умре. Той никога не умира, той само се отделя от физическото тяло.

245.

С кого общуват лошите хора?

Много просто: със злите същества, с обитателите на ада. И след смъртта си, всеки отива при ония, с които е общувал.

246.

Кога умът на човека се пречиства

и извисява?

Умът на човека се пречиства и извисява, когато е откъснат от света. Тогава той все повече се издига в духовните и небесните неща.

247.

Защо човек е жив?

Човек е жив не поради тялото, а поради Духа. Тъй като Духът е жив в човека, покрай Духът и човекът е жив.

248.

Къде отива човекът след

смъртта си?

След смъртта, всеки отива на място, което отговаря на неговата главна Любов. Когато пристигне там, той се чувства като

у дома си.

249.

Какво значи да придобиеш Мъдрост?

Да придобиеш Мъдрост значи да придобиеш Божественото. Това значи да придобиеш Небето.

Това е твоята Същност.

250.

Има ли мечти и желания умрелият?

Умрелият също желае, също мечтае и копнее. Той мисли, размишлява, чувства, обича и действа както преди смъртта. Само дето се намира на друго място. Човек винаги отнася всичко със себе си. Това, което

го е притежавал, го взима

със себе си.

251.

Как се разгадават и най-малките неща в човека?

Те се разгадават чрез тайнството на гласа. Чрез гласа на този, който ни говори, се схващат

най-малките и тънки неща

в неговите мисли и чувства.

По тона нещата са свързани

с чувствата, а по думите —

с мисълта.

252.

Какво става с човека, когато напуска света?

Той си запазва цялата памет. Паметта е нещо духовно, тя си остава скрита в човека.

253.

Защо е важно човек да има духовна и Божествена Любов?

Защото след смъртта си, той отива на Небето, той отива в свободата и ограниченията не могат да му навредят.

254.

Трябва ли човек да трупа знания

и информация?

Има хора, които трупат знания

и информация, но не развиват разумност. За предпочитане е малко да знаеш, но да си разумен.

255.

Кога се развива разумността?

Разумността се развива като се живее според Истината.

256.

Кой може да бъде изпълнен

с истинско Съкровено знание?

Само този, който има Любов

към доброто и Истината.

257.

От къде черпи своя живот постъпката?

Тя черпи своя живот от нашите мисли и желания. Постъпките са проявени мисли и желания.

258.

Що е това фалшива наука?

Наука, която е изпразнена от духовен живот. Сама по себе си тази наука е подобна на смъртта.

259.

Какво значи да мислим духовно?

Да мислим духовно значи

да мислим разумно.

260.

Защо физическата и човешка любов са зло?

Защото след смъртта си, човек отива в ада. Там той става подвластен на многобройни ограничения.

261.

Как изглеждат тези, които живеят в Божествената Любов?

Те са свежи, светли, красиви

и най-вече това, което ги различава от другите — имат особена будност, без която тези предни качества, които изредих, остават мъртви.

262.

Кога вярата ползва човека?

Когато е свързана с Любовта.

Ако вярата не е свързана с Любовта, тя не го ползва.

263.

На кого принадлежат мисълта

и волята?

Те не принадлежат на тялото. Те принадлежат на Духа на човека.

264.

Къде отива човек след смъртта си?

Той отива при това,

което най-много обича.

265.

Какъв е човек след смъртта си?

Човек след смъртта си е такъв, каквато е неговата Любов, неговият стремеж.

266.

Каква е вътрешната Същност

на тези, които живеят

в Божествената Любов?

Тяхната вътрешна Същност изглежда като светлина. Тя е като светлина, която блика

като Пламък. Така разпознавах съществата и в този,

и в онзи свят.

267.

Какви стават тези, които живеят

в Божествената Любов?

Първо те стават разумни,

а после стават и мъдри.

268.

Какво става с тези, които живеят

в светската любов.

Първо те стават глупави,

а после стават безумни.

269.

Има ли вярващи, които са в ада?

Много хора, които са живяли само с вяра, но с лош живот,

са отишли в ада. Интересното е, че те се чудят защо са там.

270.

Защо е опасна светската любов?

Светската любов помрачава вътрешното зрение.

271.

Какво става, когато един зъл дух попадне на Небето?

Той започва да се задушава, така както рибата, когато попадне на сухо. Много въздух има, но тя не е устроена за този въздух. Ето защо въздухът я измъчва. Когато рибата стане птица, въздухът

ще я радва.

272.

Какво нещо е адът?

Всички неща на ада са

включени вътре в светската

и плътската любов.

273.

Кои не виждат Господа?

Тези, които живеят в

светската любов.

274.

Кой е ясновидец?

Само този, който живее в Истината. На земята това

са малцина.

275.

Какъв е погледът на ангелите?

Ангелите във всяко нещо виждат Божественото. И поради това виждане, Божественото веднага

се влива в тях и ги преизпълва.

276.

Къде се намира истинското благословение?

То се намира в тихата

вътрешна Святост.

277.

По какво се отличават злите

духове на земята?

Те се отличават по това, че жадно се вълнуват, когато се говори за външни неща и дават много слабо ухо, когато се говори за Истината и за вътрешните неща.

278.

Какво означава да отричаш Бога?

Ако ти признаваш Божественото, но живееш порочно, това си е чисто отричане. Не ти трябва

по-голямо отричане от това, приятелю. От това по-явно отричане няма.

279.

Как се живее на Небето?

На Небето знанията не се запаметяват, но се живеят.

280.

Може ли знанието да направи човека истински човек?

Не е знанието, което прави човекът истински човек. Това, което прави човекът истински човек, е много просто: това е приложението.

281.

Защо е важно Божественото

в човека?

Защото това е Истината, която учи човека как да живее, за да бъде спасен. Спасението, това е начин на живот. Ако не живееш правилно и Божествено, ти

никога няма да бъдеш спасен.

282.

От къде произтича силата

на вярата?

Силата на вярата произтича от връзката й с Любовта. Вярата не може да съществува без своето начало — Любовта.

283.

Има ли прощаване на греховете преди смъртта?

Нека никой да не си въобразява, че преди смъртта греховете му

ще бъдат простени.

284.

Кога се вижда, че светският човек

е нечестен?

Това се вижда съвсем ясно в отвъдния свят, защото там е отнета всяка външност и защото там е разкрита неговата вътрешност, в която той живее.

285.

Що е духовният човек?

Той се отличава по това,

че е вътрешно отворен за Божественото.

286.

Кога човек не трябва да раздава милостиня на бедните?

Когато сърцето му не го тегли към това.

287.

Какво нещо са делата на човека?

Те са плод на мислите и на чувствата на човека. Те са образувани от тези мисли

и чувства.

288.

Какво значи ангел?

Това значи самата Любов

да ти говори.

289.

Кой е този, който премахва

злините в човека?

Бог е, който ги премахва.

Но ти трябва да му съдействаш

с един разумен живот.

290.

От къде произтича ангелският говор?

От една по-вътрешна и дълбока мисъл.

291.

Какъв е говорът на ангелите?

Той е духовен. Той е звучащо чувство и говореща мисъл.

292.

Защо говорът на ангелите е дълбок?

Защото той не действа само на слуха. Той засяга и дълбочината на човека.

293.

Какво нещо са чувството и говорът на ангела?

Ангелското чувство е Любов,

а говорът е Мъдрост.

294.

Кой отива във висши небесни сфери след смъртта си?

Този, който има възвишена духовна Любов.

295.

Как говорят ангелите с човека?

Те не употребяват своя език, а неговия. И така те двамата чрез сливането имат еднакви мисли.

296.

Как могат да бъдат овладяни тъмните сили на този свят?

Само с чистата и неизменна Любов.

297.

Какво означава дяволът да завърже човека с внушенията си?

Това означава, човек да бъде в противоречие с Бога. Тогава дяволът използва противоречието и завързва човека.

298.

Какво нещо е ядосването?

Неразбиране. Някои мислят, че

се ядосват в името на Правдата. Правдата не произвежда ядосване.

299.

Когато светът се разпада,

как действа спокойният човек?

Той не губи нито за миг своя мир. Той се оттегля в себе си,

т.е. той се разтваря в Любовта. Той се разтваря в Бога, неговата тайна опора.

300.

Кога човек придобива истинско спокойствие?

Няма спокойствие, докато човек не се справи със смъртта,

т.е. със злото в себе си.

301.

Кога можеш да си уверен, че ще постигнеш нещо?

Ако искаш да знаеш дали ще постигнеш нещо, гледай дали си спокоен и уверен.

302.

Защо има думи, които разрушават човека?

Защото тези думи са разрушителни духове. Думите са живи същества и, който не знае как да ги използва разумно, ще дойде момент, когато те ще отмъстят на човека.

303.

Кога злото не може да пробие аурата на човека?

Когато човек е спокоен и уверен в своята Божествена природа.

304.

Какво нещо е представата?

Някой път си представяш нещо

и ставаш неспокоен. В случая твоята представа решава дали да си окован в психически вериги. Разложи представата и веригите ще изчезнат.

305.

Еволюират ли душите

в другия свят?

В другия свят душите еволюират, така както и на земята. Всичко се определя от техните разумни усилия.

306.

Защо спокойствието се справя

с тревогите?

Защото спокойствието е

вътрешна сила. Тя умее да прониква в тревогите и да ги покорява. И спокойствието,

и тревогите са живи същества.

307.

Защо е важно чистото съзнание?

Защото, когато се издигнеш много нависоко, нищо нисше не може вече да ти влияе. Ще ти влияят само Божествените неща.

308.

Кой е начинът за успокояването

на човека?

Понякога това е много просто: Бог или ангелът влизат в мисълта на човека и го успокояват.

309.

Кое е това, което липсва

на нервния човек?

Нервният човек няма опорна точка. Той няма равновесие

на вътрешните сили.

310.

Защо е важен чистият живот?

Защото при чистият живот умът вече не е господар, той става послушен инструмент.

311.

Какво трябва да потърси

нервният човек?

Един от методите е Бог да го успокои. Друг метод е да размени няколко думи с един спокоен и разумен човек. Спокойствието

се приема телепатично от другия човек, т.е. то се предава вътрешно в подсъзнанието.

312.

Какво нещо са думите?

Те са облеклото на най-различни духове. Духовете се обличат с думите. Красивите думи и мисли са облекло на ангелите.

313.

Защо думите са важни?

Думите са важни, защото има и такива думи, които могат да изхвърлят човека вън от живота. Има думи, които са пълни с барут и бомби. Ето защо човек трябва да има контрол над себе си. Този контрол е решаващ.

314.

Коя е мярката, че човек е разбрал нещата?

Който наистина е разбрал

нещата, той се успокоява. Разбирането дава спокойствие.

315.

Защо в егоизма няма Светлина?

Защото егоизмът не е способен

да свети, да излъчва. Защото той не може да отделя от себе си. Егоистът може да има някакъв блясък, но никога Светлина.

316.

Защо спокойствието е важно?

Защото спокойствието се справя с енергията на всяка опасност и всяко зло. Злото чувства трептенията на спокойствието.

317.

Какво нещо са трептенията

на спокойствието?

Това са трептенията на разумността, трептенията на Огнената сила, трептенията

на Духа.

318.

Защо е важно спокойствието?

Защото то е Висша същност, която разлага злото.

319.

Какво нещо е спокойствието?

Спокойствието е една

висша степен на енергията.

Тази енергия е изработена

от разумността.

320.

Какво нещо е спокойствието?

Спокойствието е висша духовност, в която тревогите и опасностите се задушават.

321.

Защо е важно спокойствието?

Защото то е духовно оръжие

за мощна еволюция.

322.

Къде тържествуват тревогите?

В неразумния човек.

Неразумният човек е дом

за тревогите.

323.

Какво нещо е адът?

Адът е съединение на злото

с всичко фалшиво.

324.

Къде отиват душите след

смъртта си?

Веднага след смъртта, душите отиват в тази област, която отговаря на съзнанието им.

325.

Коя е главната причина за нервността в човека?

Това е неприложеното знание,

т.е. това е мъртвото знание.

326.

Имат ли лице хората след смъртта?

След смъртта лицето се изменя. Остава само духовното лице.

То започва да изразява основния стремеж на човека.

327.

Какво запазва човек след

смъртта си?

След смъртта си човешкият Дух запазва мислите, чувствата

и желанията си, за да може в следващи животи да ги доразвива.

328.

Как се изразяват ангелите?

Ангелите могат да изразят

с една дума и в един миг това, което човек и с хиляди думи

не би могъл да изрази.

329.

Кой отива в нисшите сфери

на невидимия свят?

Този, който няма възвишена духовна Любов. Той отива

в нисшите сфери на обучение.

330.

Може ли някой да се изплъзне

от законите на Бога?

Никой никога не може да се изплъзне. Бог ще постави всяко нещо на своето място. Законът важи до четири прераждания.

331.

Кое е това, което е неприятно

за ангелите?

За ангелите е много неприятно, ако доброто се припише на тях. Доброто принадлежи само

на Бога.

332.

Как могат да бъдат видяни ангелите?

Ангелите могат да бъдат видяни само с очите на Духа.

333.

Какво означава думата “хляб”?

Думата “хляб” означава всички видове храна.

334.

Защо е важна Истината?

Защото тя притежава вътрешна сила, която помага на човека

да се развива правилно.

335.

Как ще бъде съден човекът?

Човекът ще бъде съден според неговите мисли и чувства,

от които произлизат делата му.

336.

Кои са законите за връзка

с Висшите светове?

Постоянното изучаване на живата Светлина.

337.

Какво нещо е Духът?

Велика Мистерия.

338.

Какво нещо е Любовта?

Колкото повече светлина придобиваш, толкова

по-съвършено мнение

ще имаш за нея.

339.

Защо са опасни оплакването

и недоволството?

Защото все повече губиш светлината си.

340.

Кой човек има добра воля?

Всеки, който прави разумни усилия, има добра воля.

341.

Какво нещо е Царството Божие?

Това е светлото вътрешно състояние.

342.

Кое е това, което съществува

в Първопричината?

В Първопричината съществува само Духът.

343.

Коя е мярката за чистия живот?

Това е дълбокият вътрешен мир. Но и тук трябва човек да е буден, за да не бъде изкусно подведен

от въображаем мир.

344.

Докога ще пада и става човекът?

Човек ще пада и ще става, докато Божественото съзнание се всели устойчиво и окончателно в него.

345.

Как действа нисшето съзнание?

Нисшето съзнание всичко усложнява. Неговото желание

е всичко да гори и да се руши.

346.

Защо нисшето съзнание е опасно?

Защото то е свързано с подземни същества и именно те завладяват волята на човека.

347.

Как действа нисшето съзнание?

То действа шумно. То все вика за своите права. То говори глупаво.

348.

Защо злото не може да проникне

в спокойствието?

Защото спокойствието е Огън. Ето защо се случва обратното: спокойствието прониква

в злото и опасността

и ги разлага вътрешно.

349.

Кога не разбираме нещата?

Когато сме в плен на нисшето. Тогава то ни заслепява. Ако се поддадете на нисшето, навсякъде ще виждате разделение и илюзия.

350.

Защо е важно да подчиним

нисшето съзнание?

Ако не подчиним нисшето чрез контрол, ние ще станем негови жертви. Ние ще бъдем с вързани ръце.

351.

Защо е важно да победим и да овладеем нисшето съзнание?

Защото тогава ще станем свободни, свободни, свободни…

352.

Кой може да се освободи от нисшето съзнание?

Който умее бързо да се движи, който умее да лети като птица.

353.

Защо е важно чистото съзнание?

Защото това е Птицата. Това е неуловимата и изтънчената Същност в човека. Тази Птица

е извън обстоятелствата.

354.

Какво нещо е спокойствието?

То е оръжието на Духа срещу всички тревоги и напрежения.

355.

Защо луната няма собствена светлина?

Защото тя символизира личността. Защото тя постоянно се изменя в своите фази. Изменчивото няма собствена светлина.

356.

Кое е важното за човека?

Най-важното за човека е да знае за кого работи. Ако работите

за нисшето съзнание, всичко ще пропадне.

357.

Кой получава големи удари

на съдбата?

Който служи на нисшето съзнание. Тези удари идват

за опомняне.

358.

Защо е важно Божественото съзнание?

Защото то дава сила да победиш страха и да сияеш.

359.

Кое е най-важното, за да имаш спокойствие?

Най-важното в случая е да имаш Абсолютна опорна точка.

360.

Кой е начинът човек да се справи

със страха?

Проявите на Любовта.

361.

Как действа егоизмът?

Той действа гибелно върху човека. Когато човек съхранява нещата само за себе си, вътрешните му канали и енергии се запушват.

362.

Защо човек трябва да се стреми

към разумността?

Защото, когато разумността отсъства, нисшето поглъща всичко с помощта на своите другари от астралния план.

363.

Може ли Новото Учение на Бялото Братство да се предаде на нисшето съзнание.

Никога. За нисшето е необходим дълъг подготвителен период на пречистване…

364.

Как действа Божественото съзнание в човека?

То работи винаги тънко, деликатно, внимателно и тихо.

То никога не вика, не насилва,

не настоява.

365.

Защо са опасни нисшите желания?

Защото те носят полза на други същества. Ето защо хората са отслабнали и уморени, защото други същества са ги използвали.

366.

Кога светлите същества напускат човека?

Когато човек обикне злото и започне да живее лошо, тогава именно тъмните същества все повече го проникват.

367.

Опасна ли е самотата?

Самотата е опасна само за егото, за нисшето. Окултният ученик знае как да изпълва самотата с живот, защото животът е вътре

в него, а не отвън.

368.

Къде живее щастливият човек?

Той не живее във времето.

Той живее във Вечността.

В Царството на Вечността

няма слабости.

369.

Какво е необходимо за щастието?

За да бъдеш щастлив,

трябва да бъдеш безграничен.

370.

От какво се страхува нисшето?

Нисшето се страхува от тишината. То не може да я понася. То обича шума, хаоса, дисхармонията, защото в тази атмосфера може да хитрува

и да се чувства добре. Докато

в тишината е невъзможно да се проявят неговите хитрости

и капризи.

371.

Къде са щастливи нисшите хора?

В шума и суетата, но това са елементи, които разрушават. Ето защо нисшето избягва тишината. Тишината го парализира, тя го обърква съвсем. Светлината на тишината го осветява, а това нисшето не може да го понесе.

372.

Защо тишината е опасна

за нисшето?

Защото тишината е разрушителна за неговите планове.

373.

Как действа нисшето и как действа висшето?

Нисшето си има свой шумен барабан, а Божественото е нежно и тихо, то никога не настоява.

374.

Какво нещо е дарбата?

Дарбата е същество,

което се вселява в човека

и работи чрез него.

375.

По какво се отличава

истинският глас?

Истинският глас е мек, благ

и топъл. Той е богат на нюанси.

376.

Как постъпва Божественото?

То е пълно с аромат. То постъпва винаги чисто и освобождаващо.

377.

Кои не се развиват духовно?

Тези, които се молят и четат много книги, а си остават нервни и гневни, нека да не мислят,

че се развиват духовно.

378.

Защо много хора не могат да се развиват духовно?

Те се молят, четат и размишляват, но чистотата остава далеч от

тях — те не я желаят.

379.

Защо човек трябва да се стреми

към висшето си съзнание?

Защото то изпълнява замисъла

на Бога, докато нисшето

живее за себе си.

380.

Какво означава дълбоко Божествено чувство?

Ако имаш едно дълбоко

и Божествено чувство и го отправиш към един приятел,

то ще го намери, където и да се намира този приятел, и ще му помогне.

381.

Кога човек има силни небесни помагачи?

Когато служи на Бога.

Тогава те не само му помагат,

но и направляват живота му.

382.

Къде се отглеждат най-дълбоките добродетели и качества?

Те се възпитават и отглеждат

в тайна.

383.

Какво нещо е спокойствието?

Проводник на висша духовна сила.

384.

Кога човек се успокоява напълно?

Когато познае Бога,

когато се срещне с Него.

385.

Кой е спокоен в нас?

Това е истинското аз,

висшето аз, слънчевото аз.

То именно преобразява

тревогите и трудностите,

т.е. то преобразява духовете.

386.

От какво се състои спокойствието?

От Огъня на Любовта. Спокойствието в своята вътрешна същност е чист духовен Огън.

387.

Какво нещо е спокойствието?

Висша енергийна проява на Духа.

388.

Какво нещо е концентрацията?

Оръжието на спокойния човек,

на духовния човек.

389.

Какво нещо е истинското спокойствие в дълбок смисъл?

То представя космическото могъщество на Духа. То може

да управлява хаоса.

390.

Защо е важно спокойствието?

Защото силата, която изтича

от него, може да успокоява съществата и да ги пази в своята аура. Спокойствието всъщност е дейност на Огъня, а ние знаем, че Огненият свят се справя с всичко. Огънят, това е светът на Любовта.

391.

Какво нещо е спокойният човек?

Спокойният човек е същевременно могъщ и смирен. Човек не може да бъде спокоен, ако няма могъщество и смирение.

392.

Що е спокойствието?

Спокойствието е Истина. Ето защо то е пълно с духовна сила.

393.

Какво нещо е спокойствието?

То е обмяна с чистия Дух.

394.

Коя е основната храна на

нечистия човек?

Основната му храна това са заблужденията. Каква опорна точка може да има в заблужденията? Ето защо човек трябва да се пречисти.

395.

Защо спокойствието е силно?

Защото то е проводник на Огъня. Ето защо то преобразява

духовете и настроенията.

396.

Какво нещо е илюзията?

Илюзията е философия

на разделението. Илюзията

е философията на нисшето.

397.

Кой работи зад спокойствието?

Духът — Древното Начало

в човека.

398.

Защо чистият Дух побеждава?

Защото може да прониква.

Там, където има проникване,

има овладяване.

399.

Какво нещо е спокойствието?

Спокойствието е Велико духовно оръжие, с което се побеждават всички външни и вътрешни изпитания.

400.

Как действа Духът?

Понякога човек е нервен и търси някой да го успокои. Тогава Духът му изпраща един човек, който му казва няколко думи,

и тревогите се разпръскват.

Това е така, защото думите на Духа имат абсолютно влияние,

а тревогите винаги се вслушват

в Огненото Слово на Духа.

401.

Какво означава “Не хвърляйте бисерите на свинете”?

Това означава да не казваме Истината на глупаците, защото

да кажеш Истината на един глупак, значи да го заблуждаваш. Той възприема Истината като заблуда, защото няма отношение към нея.

402.

Защо човек трябва да се справи

с грешките си?

Защото грешките ще се превърнат в страдания.

403.

Какво значи дълбок мир?

Дълбок мир значи истинско знание — Съкровено знание.

404.

Кога спокойствието ще дойде

в човека?

Когато обикнеш Бога,

и спокойствието ще те обикне,

ще дойде.

405.

Какво означава да си спокоен човек?

Щом си спокоен, това означава,

че Бог те обича.

406.

На какво се основава спокойствието?

Спокойствието е основано на духовна чистота. В тази чистота се разбиват всички отрицателни сили и внушения.

407.

Какво означава спокоен?

Това означава човек с дълбока същност. Спокоен означава недосегаем. Недосегаем е този, който е извън нещата,

но ги прониква.

408.

Защо спокойствието се справя

със злото?

Защото то е проводник,

чрез който се излива висшият разумен свят. Така спокойствието преобразява злото.

409.

Къде се намират силата
и спокойствието?

Сила и спокойствие има само

в чистия и разумен живот.

410.

От какво е изработено спокойствието?

Спокойствието е изработено

от разумна воля.

411.

Защо е важно спокойствието?

Защото в най-големите изпитания и опасности животът на ученика зависи от спокойствието и концентрацията.

412.

Кога човек е спокоен?

Когато е Дух. Защото спокойствието е проява на Духа.

413.

Какво значи да имаш дълбок вътрешен мир?

Това значи да си пропит с Дух

и Огън. При това условие спокойствието е видимо, но Духът се изплъзва на всяко наблюдение.

414.

Какво нещо е Вселената?

Вселената е Вечното Училище.

415.

Защо хората нямат спокойствие?

Защото имат много знания,

но нямат Дух. Духът не е с тях.

416.

Какво нещо е смущението в човека?

Смущението е външен процес. Той е резултат на чуждо промъкнало се съзнание. Ето защо човек трябва да е буден.

417.

Кога молитвата и работата

са вредни?

Ако молитвата е прекомерно много и ако работиш повече отколкото трябва, това е от дявола.

418.

Опасно ли е злото?

За пробудения злото не е опасно, защото той знае как да използва неговата сила. Това е Велика наука, с която малцина разполагат.

419.

Какво значи да бъдеш господар

на себе си?

Да бъдеш господар на себе си, това значи да живееш

в Божествения свят.

420.

Какво нещо е въздухът?

Въздухът представя същество

от духовния свят.

421.

Какви са процесите в духовния свят?

В духовния свят процесите са завършени. Там, каквото мислиш, става.

422.

Каква е разликата между

човешкото и Божественото?

Човешкото умъртвява,

а Божественото възкресява.

423.

Мълчанието Мъдрост ли е?

Мълчанието още не е признак

на Мъдрост. И рибите мълчат,

но ни най-малко не са мъдри.

424.

Кое е важното за ученика?

Основната мисъл, която той избира в живота си. Каквато е тази основна мисъл, такъв ще стане ученикът.

425.

Защо са важни великите и необикновените мисли и чувства

за ученика?

Необикновените мисли и чувства оставят бразди в душата на ученика, те го водят към Велик свят.

426.

Какво трябва да придобие ученикът?

Всеки ученик трябва да стане Огън, на който да се топлят обкръжаващите. Огън означава благословение за другите.

427.

Кой може да излезе над мъчнотиите и страданията?

Който търси Любовта

и който уповава на нея.

428.

Кои са най-мъчните дни в живота на ученика?

Когато няма вече никой,

който да помогне на ученика, тогава се явява Бог. Това са

най-мъчните дни.

429.

Как се постигат нещата?

В природата има ключове,

които щом завъртиш,

всичко се постига…

430.

Кой е по-силен от съдбата?

Само Бог е по-силен от съдбата.

431.

Кога животът на човека върви

по стария начин?

Когато човек не може да измени мисълта си. Ако човек измени мисълта си, и злото ще се измени.

432.

Кога се разрешава един въпрос?

Когато Слънцето изгрее в теб, когато Духът изгрее в теб.

433.

Защо се изпращат болести

върху човека?

Болестите се изпращат за подобрение на вашата мисъл.

434.

Защо е важна чистата храна?

Защото тя създава вътре във вас армия от защитници.

435.

Защо е опасна нечистата храна?

При нечистата храна душата здраво се завързва в нечистото тяло.

436.

Какво нещо е страданието?

Страданието е благословено зло, но не всички разбират това.

437.

Кога Любовта в ученика

е много силна?

Колкото понеизвестна е Любовта, толкова е по-силна.

438.

Какво трябва да направи ученикът?

Той трябва да свали човешкото от престола и на негово място

да се изкачи Божественото.

439.

Кога нещата са мъртви?

Без Любов нещата са мъртви.

440.

На кого се дават мир, радост

и благословение?

Само на любящите.

441.

Защо идват изкушенията,

бедността и болестите?

Всички те идват за дисциплина.

442.

Защо в някои хора любовта им

е опустошена?

Поради излишните знания

и умувания.

443.

Какво разкриват жестовете?

Те разкриват вътрешния човек.

444.

Какво показва страданието?

Страданието показва, че Бог е предвидил нещо добро за човека.

445.

Може ли Сатана да унищожи

един човек, ако Бог не му позволи?

Не. Бог е Абсолютният Господар.

446.

Кога една душа копнее непрестанно за Бога?

Когато в нея работи

Святият Дух на Вечността.

447.

Какво нещо е критичният човек?

Образ на безлюбието. Не се лъжете, критичният човек не обича хората. Само Посветените имат градивна критика.

448.

Кое е това, което причинява

най-много страдания на човека?

Това е човешката любов, човешкото неразбиране.

449.

Може ли нещо да се скрие от Бога?

Абсолютно нищо не може да се скрие. Всеки атом е Негов, всяка частица, и най-малката, е Негова.

450.

Как посещава Бог земята?

Чрез Великите Учители

и Посветените.

451.

Защо грехът е враг на човека?

Защото той отнема спокойствието и радостта

на човека.

452.

Какво значи залез?

Отдалечаване и подготовка

за ново изгряване.

453.

В какво се заключава причината

за остаряването на човека?

Тя не е в годините, но се дължи на падналите духове.

454.

Защо е важно човек да има Божествена Любов в себе си?

Защото при тази Любов Бог дава на човека своите внушения.

455.

Кой се подмладява?

Този, който люби Бога и който обича хората, се подмладява, защото светли същества работят

в него.

456.

Какво нещо е смъртта?

Малък изпит за вярата на човека.

457.

Кой не знае къде отива?

Който ходи в мрака.

458.

Кое богатство е важно за човека?

Това е богатството на спокойствието, радостта

и благословението.

459.

Защо трябва да сме будни?

Защото Бог и невидимият свят постоянно ни наблюдават.

460.

Какво нещо е вярата?

Мощен лост за мислите

и чувствата на човека.

461.

Какво значи да имаш знания,

а да нямаш спокойствие?

Това значи да си хванат от ума, от невежеството.

462.

Какво нещо е последицата?

Това, което трябва да се знае,

е, че последицата никога не е

по-голяма от причината.

463.

От какво умират хората?

Хората умират най-вече от

нечист живот, от нечисти мисли

и желания.

464.

Защо хората отиват

в задгробния свят?

За да преработят своите мисли, чувства и желания.

465.

Какво нещо е животът до гроба?

Животът до гроба е сеитба,

а след това жътва.

466.

Къде се намира Божият Промисъл?

Божият Промисъл е

в абсолютно всички събития.

467.

Какво нещо е лошият живот?

Магията на Сатаната.

468.

Защо Бог допуска изпитания?

Бог допуска изпитания

за изчистване на мисълта.

469.

Как работи Бог в човека?

Невидимо и прецизно.

470.

Какво нещо е песимизмът?

Песимизмът е екзема на мисълта.

471.

Защо е опасно злословенето

на човека?

Когато нещо злослови във вас, това е демонът. При такива случаи най-добре е да мълчиш

и да се молиш.

472.

Какво нещо е песимизмът?

Песимизмът е горчива наука.

473.

Кой не може да бъде разумен

и спокоен?

Който не може да вижда

нещата ясно. Разумността

е канал за ясно виждане.

474.

Кое е това, което

привлича Светлината?

Това е чистотата,

това е чистата енергия.

475.

Какво нещо е прекомерната сексуалност?

Това е особен вампиризъм.

Тази сексуалност е едно

изяждане на енергията.

476.

Защо е важна

Божествената Любов?

Защото при нея енергията

се умножава, животът се усилва.

477.

Кога липсва безпокойството?

Когато живееш в Бога, когато живееш в Огъня на Любовта.

478.

Как действа пробуденият човек

при тежките условия?

При тежките условия

истинският човек остава спокоен, защото Духът е с него.

479.

Как работи пробуденият човек?

Той работи с разумното Слово. Словото е инструмент, то е средство, за да се надраснат трудните условия.

480.

Защо хората са нервни

и неуравновесени?

Хората са нервни и неуравновесени, защото не могат да управляват злото. Много просто: нечистият не може

да управлява злото.

481.

Защо са важни спокойствието

и концентрацията?

Защото без тях вие ще останете слаби в своя вътрешен живот.

А после това ще се предаде

и на външния живот.

482.

Кое е важното, за да си спокоен?

За да си спокоен, трябва да си въоръжен. Оръжието е концентрацията. Концентрацията се справя с раздвояването.

483.

Кога тревогите и проблемите обсаждат човека?

Когато се е отказал от Бога, когато се е отказал от разумността. Ето защо сега

е обсаден от тревожните духове.

484.

Какво значи истинска концентрация?

Истинска концентрация

означава да задвижите могъщата Божия сила в себе си.

485.

Кой човек е зле и при хубавите условия?

Това е нечистият човек. Той е зле и при хубавите условия, защото ги ограничава и затормозява.

486.

Какво означава спокойствието?

То е висша мярка. То означава,

че основните въпроси на твоя живот са разрешени.

487.

Какво нещо е злото?

Недоимък на светлина.

488.

Къде няма спокойствие?

Там, където има лъжа, няма спокойствие. Докато човек не познае Истината, няма кой

да го успокои и освободи.

489.

Кое е най-неспокойното същество?

Старовременната змия наречена Сатана. — Защо тя е една неспокойна сила? — Защото е загубила един първичен елемент

в себе си. Това е Божествеността.

490.

Защо земното съзнание е смутено?

То е смутено от нуждите на живота. Но там, където има Божествена Любов, няма смущение, защото Любовта носи изобилието на живота.

491.

Какво означава да имаш противоречия?

Това значи да живееш в ума си,

в логиката си, в невежеството си. Това значи да живееш далеч

от Реалността.

492.

С какво е свързано неспокойното съзнание?

То е свързано с материални неща, откъдето идват и неговите смущения.

493.

Какво трябва да правиш, ако някой ти изпраща лоши мисли-бодили?

Ти пък го заобиколи с цветя.

Той ще пожъне своите бодили,

а ти своите цветя. Защото

е казано: Каквото посееш…

494.

Какъв е стремежът на Любовта?

Любовта всякога има стремеж към Истината.

495.

Защо е важно да познаем Бог

в себе си?

Защото, когато Бог е с теб,

ти и в пещта си в безопасност.

496.

Защо е важна Любовта

в нашия живот?

Защото Любовта предшества слизането на Духа на Истината върху нас.

497.

Защо за нечистите няма

мир и покой?

Защото те живеят в областта

на злото, лъжата и невежеството.

498.

Какво нещо е лошото настроение?

Лошото настроение, това не си ти. Това означава, че астрално същество се е прихванало към теб. Ако си буден, можеш да помогнеш на себе си и на

това същество.

499.

Какво нещо е почеркът на човека?

Почеркът е фотография на душата и на нейния живот.

Но само безкористният може да проникне в тайните на душата.

500.

Кой успява реално в живота?

Само човекът на Любовта,

на чистата Божествена Любов — той успява реално. Нима успява егоистът милионер? Той дори

не знае, че е фалирал.

501.

Защо е вредно празното говорене?

Защото голямо количество енергия отива напразно. Така човек се изтощава и изморява.

502.

От какво произлизат големите нещастия в живота на човека?

От малки микроскопични причини.

503.

Кой е начинът да придобиеш истинското здраве?

Иска се само да изпълниш едно условие: да станеш абсолютно добър човек.

504.

Осъдено ли е злото?

Злото е осъдено на смърт.

То е всякога път към смъртта.

505.

Трябва ли да обичаме враговете си?

Първо, враговете са привидни,

но каквито и да са те,

ние трябва да ги обичаме.

Не превръща ли мидата

врага си — песъчинката

в бисер? Да, мидата превръща врага си в бисер.

506.

Какво нещо е пиенето на вино

и всякакъв алкохол?

Това е едно тънко хипнотично състояние.

507.

Кога човек живее в човешкия свят

и кога в Божествения?

Ако боледуваш, мразиш, критикуваш, ти си в човешкия свят. Ако благодариш и любиш,

ти си в Божествения свят.

508.

Какво значи да блаженстваш?

Това значи да виждаш Бог навсякъде.

509.

Защо е важно да любим Бога?

Щом любим Бога,

светлите същества са с нас.

510.

Кога няма вече проблеми?

Когато стигнеш

до Божията Истина.

511.

Кога желязото става

меко като памук?

Когато се събере с огъня,

то става много меко. Имаше твърд характер, но изведнъж

се промени.

512.

Защо камъкът се е вкаменил?

Защото камъкът нищо не прави, само стои.

513.

Какво значи да обичаш хората

и нещата около теб?

Това значи много ангели

да са с теб.

514.

Кой има всичко?

Доволният има всичко,

защото Бог е в него.

515.

Кое е най-важното, за да бъдеш истински здрав?

Най-важното се състои в това,

да разбереш вътрешната сила

на Любовта.

516.

Живеят ли падналите листа?

Те пак живеят, но по волята

на вятъра, по волята на съдбата. Те не са свързани с Дървото

на живота.

517.

Защо идват болестите върху човека?

За да излекуват нещо в него.

518.

Кога човек може да стане

изведнъж богат?

Ако разбереш Любовта,

ако разбереш Бога,

изведнъж ставаш богат.

519.

Защо е опасно недоволството?

Недоволството винаги разболява.

520.

Кое знание разболява?

Знание без Любов,

всякога разболява човека.

521.

Кой има всичко в живота?

Доволният има всичко.

522.

Кога човек може да бъде здрав?

Когато разбере вътрешната сила на Любовта.

523.

Трябва ли човек да урежда

земния си живот?

Не. Човек трябва да уреди отношенията си с Бога, а други ще се грижат за неговия живот,

за неговото осигуряване и права. Други същества поемат тази грижа за човека.

524.

Кога можеш веднага да станеш богат?

Ако разбереш Любовта,

веднага ставаш богат.

525.

Кое е това, което винаги разболява човека?

Недоволството.

526.

Кое е най-важното при разговора

с един човек?

Когато говориш с човека, никога не трябва да отнемаш свободата.

527.

Защо е важно да имаме

Божествена Любов?

Защото при Божествената Любов растеш вътрешно.

528.

Къде живее лъжата?

Вън от Любовта всичко е лъжа.

529.

Какво нещо е Любовта?

Любовта е Божия Истина,

а не човешка.

530.

От жабата става ли човек?

Жабата символизира недоволния човек. Недоволният не може

да расте.

531.

Какво показват недоволството, болестите и омразата?

Те показват, че си извън Любовта.

532.

Какво значи служене на Бога?

Любовта е служенето на Бога.

533.

Какво нещо е дървото?

Дървото е цял алхимик. Ако заровите човека с главата надолу, ще изгние, но дървото царува. Заровено в земята, то създава

цяла вселена.

534.

За кого големите страдания и мъки са страшни?

За тези, които нямат Любов.

За тези, които имат Любов, големите страдания и мъки

са забавление.

535.

Какво трябва да знае майката?

Майката трябва да знае, че детето не е нейно. Най-разумното, което тя трябва да направи, е да внесе

в него Свещена идея за Бога.

536.

Какво нещо е Халеевата комета?

От Божествена гледна точка

тя е едно врабче.

537.

Какво значи конфликтът

с един човек?

Всеки конфликт е конфликт

с Бога.

538.

Какво нещо е дишането?

Одухотворяване на нещата. Дишането е привличане

на жизненост.

539.

Какво нещо е ръждата?

Ръждата върху желязото

е форма на болест, то е като застоялата вода.

540.

Какво трябва да се прави Любовта?

Любовта трябва да се прилага,

а не да се възпява.

541.

Какво нещо е смъртта за любящия?

Един тих и приятен празник.

542.

Кои хора всякога губят?

Неблагодарните.

543.

Кога разумът се намалява в човека?

Когато недоволството

се увеличава.

544.

Какво представлява Бонапарт?

Той е човек с ум и воля,

но без сърце.

545.

Какво представлява Дон Кихот?

Той е човек със сърце и воля,

но без ум.

546.

Какво става, когато хората станат груби и брутални?

Тогава се явява Огънят.

Огънят е по-брутален от тях.

547.

Кога недоволството идва в човека?

Когато човек изгуби Любовта.

548.

От къде идват Духът, душата

и тялото?

Духът идва от Изначалната Светлина. Душата идва от Свещения Огън. Тялото идва

от земята.

549.

На какво трябва да се посвети човек?

На Бога, сиреч на Любовта, Мъдростта и Истината.

550.

Кой е най-големият порок за ума?

Безверието.

551.

Кой е най-големият молец

за сърцето?

Омразата.

552.

Къде живеят нимфите?

Те живеят най-често около ручеите и изворите. Там те се усамотяват. Но усетят ли покварени и надменни хора, те бягат. Те умеят да пеят с омаен глас. Те имат розов ореол.

553.

Защо човек трябва да люби Бога?

Защото, когато човек люби Бога, Светлината му разрешава въпросите.

554.

Какво означава числото седем?

Числото седем означава господство на Духа над материята.

555.

Защо е важна Любовта?

Защото само чрез Любовта

ти можеш да мислиш правилно.

556.

Какво нещо е болестта?

Всяка болест е въпрос на невежество. Ето защо човек трябва да работи върху себе си.

557.

Какво нещо е здравето?

Здравето е въпрос на разум. То

е свързано с разумни същества — те го поддържат.

558.

Кога идва болестта върху човека?

Когато трептенията му се понижат. Когато човек се моли на Бога, увеличава трептенията си.

559.

Защо на земята има хаос?

Понеже Любовта не царува

на земята, затова има хаос.

560.

Какво е необходимо, за да успееш

в живота си?

За да успееш, трябва да си вътрешно силен.

561.

Как се е образувала интуицията

в човека?

Интуицията е образувана в човека от много скърби, от много опит — те са я изковали.

562.

Кой е извън тежките условия

на земята?

Чистият, любящият, пробуденият.

563.

Кой живее и кой умува?

Който е разбрал Любовта — живее, който не я е разбрал — умува.

564.

Какво нещо са песимизмът

и недоволството?

Те са философията на

болните хора.

565.

Къде е скрит красивият живот?

Красивият живот е скрит

в малките постъпки,

в благородното.

566.

Какво нещо е раят?

Вътрешно музикално състояния

в човека.

567.

Кой е най-добрият лекар в света?

Доброто разположение.

568.

Какво нещо е душата?

Душата е проекция на Космоса

и затова всички звезди са в нея.

569.

Как се лекуват болки по тялото?

С формули и с върха на пръстите.

570.

Какво прави човекът?

Човекът всякога прави самия

себе си.

571.

Какво означава да се оплакваш?

Това означава сам да обвиняваш своя живот.

572.

От какво е проникната

цялата Вселена?

От Любов и Разум.

573.

Управлява ли се Вселената?

Вселената се управлява от централният закон на Любовта.

574.

Кое е най-лошото нещо на земята?

Неблагодарният човек.

575.

Защо месото е опасна храна?

Защото повечето от животните

са болни. Не правете от стомаха си гробница.

576.

Кой няма полза от това

да разсъждава?

Който не вярва в Любовта,

няма полза да разсъждава.

577.

Какво нещо е подозрението?

То е особен род болест.

То само си създава съперници.

578.

Какво нещо са дишането

и въздухът?

Дишането е свещенодействие,

а въздухът е храна, еликсир

и богатство.

579.

Защо Бог е внесъл Любовта в света?

Защото Любовта е разрешението на всички въпроси.

580.

Защо спорът е ненужен?

Защото в спора Истината

се губи.

581.

Как се калява волята?

Волята се калява

в съпротивлението.

582.

Кое е заблуждението на учения?

Ученият се лъже, че знанието ще го направи щастлив. Така, както богатият се лъже, че богатството ще го направи щастлив. Не се лъжете, само Любовта може да направи човека щастлив.

583.

Кога човек се оплаква и кога

се възхищава от живота?

Когато човек не разбира живота, се оплаква от него. Когато човек разбира живота, се възхищава

от него.

584.

Какво нещо е преяждането?

Наказание за стомаха.

Щом наказваш стомаха и той

ще те накаже.

585.

Какво нещо е философията?

Ти си философ на 37 градуса.

Но ако ти повишим температурата на 50 градуса, цялата ти философия изчезва. Има микроби, които танцуват

на 100 градуса. Те знаят нещо, което философът не знае.

586.

Докога ще боледува човек?

Докато престъпва

Божествените закони.

587.

Какво нещо са човешката

и духовната любов?

Те са материали

за Божествената Любов.

588.

По какъв път се движи

окултният ученик?

Той не върви по отъпкани пътища. Той се движи

по абсолютен път,

а не по относителен.

589.

Живее ли Бог във всички хора?

Бог е дълбоко скрит

във всеки човек, но вътрешно.

590.

Какво нещо е Любовта?

Любовта е път, по който Бог

се проявява.

591.

Какво вижда човек?

Човек вижда само това, което е развил и постигнал вътре в себе си, т.е. това, което е приложил.

592.

Кой може да познае Любовта, Мъдростта и Истината?

Всеки, който живее духовно.

593.

Защо е важно дълбокото дишане?

Защото при него се черпят големи запаси от жизненост. Дълбоката енергия прониква

в човека там, където въздухът

не може.

594.

Какво нещо е дълбокото дишане?

Придобиване на здраве.

595.

На кой се разкриват тайните

на живота?

Само на този, който работи

с Любов и постоянство.

596.

Коя е истинската война?

Това е лична война. Това значи да победиш злото в себе си.

597.

Защо е важна интуицията?

Защото чрез интуицията разговаряш направо с Истината.

598.

Кой е станал гений?

Който се е родил такъв.

599.

Кога човек става мързелив?

Когато е изгубил посоката

на вътрешния си живот.

600.

Кое е най-важното в критичен момент?

Кажи Истината и не мисли

за последствията!

601.

Кое е това, което носи печалба?

Само чистата постъпка

носи печалба.

602.

Кое е това, което прави човека инвалид?

Това е грехът. Инвалидът трябва много да се моли, за да се завърне вътрешно в правилния живот.

603.

Какво нещо е истинската дарба?

Тя е резултат на усилия от

много животи. И въпреки това

тя не принадлежи на човека.

Тя е посещение на висши същества в човека.

604.

Какво нещо е окултизмът?

Небесна наука. Наука за Любовта. Съкровена наука.

И затова тя не е достъпна

за всички, но има и такива,

които злоупотребяват

с думата окултизъм.

605.

Къде се е върнал блудният син?

Той не се е върнал при своя земен баща, той се е върнал при Бога. Но с една нова придобита окултна сила — смирението.

606.

Как се създава добрата съдба?

Правилното отношение към Бога създава добрата съдба.

607.

Как стават престъпленията?

Престъпленията стават, когато разумът и любовта са слаби.

608.

Кой разбира нещата?

Само който ги прилага.

609.

Защо Любовта е могъща сила?

Защото тя привлича всички сили от Космоса.

610.

Какво нещо е атомът?

Атомът е свръхконцентрация

на материята.

611.

Кой стои зад Истината?

Невидимата Божия сила.

612.

Какво значи да се страхуваш

от нещо?

Това значи да го привличаш. Страхът действа като магнит.

613.

Какво нещо е злото?

Инструмент в ръцете на Бога

за добрини.

614.

Какъв е светът?

Светът е такъв, какъвто го направите. Някой казва,

че светът е лош. Значи той

владее изкуството на лошото

и затова, където и да ходи,

разправя, че светът е лош.

615.

Какво нещо е душата?

Свещен Огън. Но този Огън

не може да се обясни с езика

на материята.

616.

Какво нещо е алкохолът?

Инструмент на злите духове

за разрушение на разума.

617.

Кой продължава всякога да живее?

Който умира спокойно

и съзнателно.

618.

Кога дяволът работи върху характера на човека?

Когато човекът се е отказал

от Бога, дяволът му изработва характера.

619.

Какво нещо е остаряването?

Натрупване на планина

от излишни мисли.

620.

Докога ще се мъчат хората?

Докато проумеят Любовта.

621.

Трябва ли да се оправя светът?

Не. Светът е оправен,

но човекът не е оправен.

622.

Кога злото се обезсилва?

Когато живееш чисто и духовно, когато живееш в Бога.

623.

Защо е важно страданието?

Защото то предава най-хубавите уроци по проглеждане.

624.

Защо идват лошите последствия върху човека?

Защото човекът не се е научил

да бъде господар на причините.

625.

Може ли всеки човек да бъде господар на своята съдба?

Абсолютно всеки човек може

да бъде господар на своята съдба, ако избере Бог за свой водач.

626.

Кога няма лошо време

и лоши условия?

Когато човек е в Бога,

когато е пробуден.

627.

Къде се намират Великите неща?

Извън логиката.

628.

Кое е преградата за науката?

Науката си има граница,

това е логиката. А Истината

е извън логиката.

629.

Как се постига Бог?

Само чрез преданост.

Необходима е една

Велика преданост.

630.

Кога целият свят става Божествен?

Щом разбереш Любовта,

целият свят става Божествен.

631.

Може ли щастието да се купи?

Щастието е духовен въпрос,

то идва отвътре. Ти никога

не можеш да го купиш.

632.

Какво нещо е медитацията?

Ключът към Покоя.

633.

Кога човешкото изчезва?

Когато Божественото светне

в човека, човешкото изчезва.

Щом крушката светне,

тъмнина изчезва.

634.

Кой е свободен от грижи

и проблеми?

Този, който е абсолютно предан на Бога.

635.

Какви са последствията за този, който вярва че е произлязъл

от маймуна?

Последствията са, че той

ще стане маймуна.

636.

Какво значи, когато някой ви обича?

Когато някой ви обича,

Бог ви обича.

637.

От какво бяга злото?

От Любовта.

638.

Коя молитва се приема?

Всяка молитва от сърце се приема, но този Огън в сърцето трябва да изгори времето

и пространството.

639.

Къде е мястото, където трябва

да обичаш всички хора?

Това място е в подсъзнанието

на човека. Ако обичаш хората в подсъзнанието си, всичко е наред.

640.

Какво представлява този,

който критикува?

Това е човек, чийто свят

не е устроен.

641.

Какво нещо са отрицателните качества в човека?

Отворени врати,

входове на Сатаната.

642.

Какво значи, когато хората

ви правят добро?

Това значи, че Бог ги изпраща при вас.

643.

Трябва ли да търсим Бог

във Вселената?

Вселената е като часовник. Майсторът вътре в часовника ли е?

644.

Коя любов не осмисля живота?

Човешката.

645.

Къде съществува спокойствието?

В Любовта.

646.

Какво нещо е Любовта?

Могъща динамична сила,

която постига всичко.

647.

Какво нещо е нечистият ум?

Свят на мъката и страданията.

648.

Кой е белегът на хората

на Любовта?

Белегът на тези хора е,

че са винаги благородни.

649.

Какво нещо е чистото сърце?

Свят на радостта и танца.

650.

Какво нещо е Святата душа?

Свят на Любовта и блаженството.

651.

Какво нещо е чистият Дух?

Свят на Мъдростта.

652.

Какво нещо е Любовта?

Свят, който е извън

всякакво изразяване.

653.

Какво значи, когато някакво благо

се отлага за вас?

Това означава,

че Бог ви предпазва.

654.

Какво означава “Не се занимавай

със злото”?

Не го привличай.

655.

Кога е родена Любовта?

Преди света.

656.

Какво нещо е клетката?

Проекция на духовния свят

във физическия.

657.

Кой иска доказателства за Бога?

Само безумният. Ако искаш доказателства за Бога, ти си прекъснал връзката, защото

всичко в теб и около теб е Бог. Но слепотата не може

да разбере това.

658.

Кога злите духове те завладяват?

Когато отричаш Бога и Истината. Те само това и чакат.

659.

Кой е методът за ликвидиране

на кармата?

Най-разумният метод

е служенето на Бога.

660.

Кога човек има лошо мнение

за света?

Когато е извън Любовта.

661.

Какво трябва да правиш,

когато враговете те нападат?

Остави тази работа на Бога. Враговете бягат от призоваването на Бога.

662.

Къде няма спорове?

Там, където Бог присъства,

няма спорове.

663.

Кога тъмните неща стават ясни?

Когато познаеш Бога.

664.

Какво е интуицията?

Шепот на чистия Дух.

665.

Кога си ограден?

Щом помислиш за Бога,

вече си ограден.

666.

Как трябва да действа човек

в живота си?

Той трябва да върши всичко

като пред Бога.

667.

Кога човек става лош?

Когато Бог излезе от него.

668.

Защо Бог е създал Любовта?

Бог е създал Любовта за връзка със Себе си.

669.

Къде е сигурността в живота?

Единствената сигурност в живота е връзката с Бога.

670.

Всяко същество ли е под влияние

на Бога?

Абсолютно всяко същество

е под влияние на Бога.

671.

Кой няма нужда от осигуряване?

Който живее в Бога?

672.

Как говори интуицията?

Винаги тихо, приятно и вярно.

673.

Кой не обича живота?

Който не обича Истината.

674.

Защо хората искат да се осигуряват?

Защото не вярват в Бога

и защото искат да мързелуват.

675.

Къде е скрит Бог?

Бог е скрит във всички

и ни изпитва.

676.

Кога думите са силни?

Когато са разбрани,

когато са чисти.

677.

Какво нещо са страданията?

Те са проверка за вярата.

678.

Навсякъде ли присъства Бог?

Бог е навсякъде. Бог присъства във всеки атом.

679.

Кои дни на човека са богати?

Дните прекарани с Бога,

с Истината.

680.

Кога дяволът трепери?

Там, където действа Любовта, дяволът трепери.

681.

Какво са богатство, сила и власт?

Те са пробни камъни.

С тях Бог ни изпитва.

682.

Защо понякога е необходим еднодневен пост?

Защото постът подмладява клетките.

683.

Кой е законът,

който стопява кармата?

Този закон е наречен

Любов към Бога.

684.

Що е логика и що е виждане?

Логиката е слепота,

виждането е интуиция.

685.

Къде се намира Любовта?

Любовта се намира

в Божествения свят,

а в човешкия е само сянката й.

686.

На кого е подчинена съдбата?

На Бог, а не на звездите.

687.

Кой може да спаси тежко болния?

Не хората, не лекарите,

но само Бог.

688.

Защо е важно да работиш за Бога?

Щом работиш за Бога

и Бог ще работи за теб.

689.

Как работи Бог?

Без никакъв шум.

690.

Кое това, което прави човека истински човек?

Само Любовта прави човека истински човек.

691.

Защо минаваме през страдания?

За да познаем Бога.

692.

Защо е опасна гордостта?

Защото тя смъква човека в ада.

693.

Какво нещо е Бог?

Светлина без сенки, знание без грешки, свобода без ограничения.

694.

Кой отрича Бога?

Който вярва в силата на злото.

695.

В църквата ли се намира спасението?

Спасението не седи в никаква църква и в никаква религия. Спасението се намира в Любовта.

696.

Кое е най-доброто лекарство?

Оптимизмът.

Оптимизмът е светлина.

697.

Какво нещо е спокойствието?

Спокойствието е зрял опит.

То е себеовладяване.

698.

Какво нещо е песимизмът?

Песимизмът е червей, психически червей, който разяжда човека.

699.

Как се придобива свободата?

Чрез духовна Мъдрост.

700.

Защо е важна Любовта?

Защото Любовта произвежда

най-красивият и свещен живот.

701.

Защо е важно говоренето

на Истината?

Защото всяка изречена Истина, привлича благословението

на Бога.

702.

Защо трябва да имаш Любов?

Защото при Любовта разполагаш с Божията сила.

703.

Кои неща остаряват?

Всички неща, които вървят

по човешки път, остаряват.

704.

Кое трябва да стане разумно

в човека?

Това, което трябва да стане разумно в човека, е неговото подсъзнание.

705.

Какво нещо са клетките?

Те са разумни същества. Строежът на клетките

и слънцето е подобен.

706.

От какво зависи спокойствието

на човека?

От неговата честност.

707.

Кога злото ще бяга от теб?

Когато живееш чисто.

Когато живееш в Любовта.

708.

На какво се дължи свободата?

Свободата е плод на знанието за собственото си Аз. Свободата е

в това да познаваш своята чиста същност — Духът.

709.

Кога въпросите на човека

са разрешени?

Когато вярва абсолютно в Бога.

710.

Кога грехът се прощава?

Когато се признае и когато човек потърси промяната.

711.

Вярата ли е по-ценна или логиката?

Вярата е по-ценна. С логиката

не можеш да се излекуваш.

712.

Какво нещо е Духът?

Съществуващо несъществувание. Пълен с Мъдрост и с блаженство.

713.

Кое е най-важното за свободата?

Премахването на мислите.

714.

Какво нещо е Духът?

Свободен, независим, неделим, непривързан и всепроникващ.

715.

Какво нещо е Духът?

Той е лъчезарното Аз.

Той е чиста Сияйност,

но е скрит в своята дълбочина.

716.

От къде Огънят и Разумът

взимат светлината си?

От чистия Дух.

717.

Как се отстраняват

нечистите мисли?

Когато мислиш за чистия Дух, тогава нечистите мисли отпадат от само себе си.

718.

Кога идва критиката в живота?

Щом загубиш Любовта,

идва критиката.

719.

Кой става Дух?

Който познае Духа, става Дух.

720.

Кой няма мир в себе си?

Който има желания, няма мир.

721.

Какво нещо е чистият Дух?

Той е винаги доволен

в своята собствена същност.

722.

Кога желанията се изкореняват?

Когато човек познае своята Велика сияйна същност.

723.

Кой може да познае своето лъчезарно Аз?

Само този, който е поставил ума под пълен контрол.

724.

Защо умът е опасен?

Защото е обхванат от прегръдките на желанията.

725.

Какво нещо е Вселената?

Цялата Вселена е поразена

от илюзия.

726.

Кой може да разруши илюзията?

Себепознанието.

727.

Как настъпва себепознанието?

Чрез увеличението на чистотата.

728.

Как се заражда робството?

Чрез привързаността. Привързаността заражда робството.

729.

Какво нещо е илюзията?

Нисшата сила на Бога.

Тя е булото върху нещата.

730.

Как се постига реализация?

Само чрез постоянни усилия.

731.

Какво значи чисто съзнание?

Единство.

732.

Какво значи отдалечаване

от желанията?

Отдалечаване от света.

733.

Що е това поквара?

Това е нечистотата

на съзнанието.

734.

Трябва ли човек да има желания?

Трябва да има само чисти желания, защото те водят

до придобиване на свободата.

735.

Защо е важно вглъбяването?

Защото чрез вглъбяването

човек се освобождава

от чувствения живот.

736.

Какво нещо е чистият човек

на земята?

Той сякаш е видим Дух

на земята.

737.

Какво нещо е земното в човека?

Това е присъствието

на невежеството.

738.

Къде е скрита силата на човека?

Във възвисяването.

Само така човек е свободен

от яките въжета на желанията.

739.

Кой има пряко познание

на слънчевото Аз?

Само този, който е постигнал себереализация.

740.

Какво нещо е Мъдрецът?

Независимост от душевни терзания, защото той

е независим от околния свят,

той го превъзхожда.

741.

Защо Мъдрецът е тих и спокоен?

Защото във всичко вижда

Духа на нещата.

742.

Кога можеш да виждаш правилно?

Щом си победил напълно раздвояването, ти можеш безпрепятствено да виждаш.

743.

Кога чистият Дух не може да бъде достигнат?

Когато човек е слабоволеви

и слабохарактерен.

744.

Какво значи да си истински последовател?

Истинският последовател отдава всичките си сили за постигане

на Вечното.

745.

Що е Мъдростта?

Избавление.

746.

Какво носи страстта?

Земно съществуване.

Тя увеличава невежеството.

747.

Какво нещо е силната мисъл?

Тя е като силния вятър,

който пречиства облаците.

748.

Кой постига самадхи?

Само този, който е постигнал пълното безстрастие.

749.

Коя е мярката за сериозния ученик?

Той трябва да скъса всички връзки със света, с неразумното.

750.

Какво се случва при самадхи?

При самадхи вие ще съзрете

Духа вътре в себе си и тогава

ще гледате на тялото си, както змията гледа на старата си кожа.

751.

Какво нещо е Мъдростта?

Недосегаемо състояние. Неговото спокойно съзнание е Океан.

752.

Кой не губи спокойствието си?

Мъдрецът никога не губи спокойствието си. Той не го губи дори когато е преследван.

753.

Какво нещо е Океанът?

Великият Покой. Нищо не може да смути този Велик Покой.

Този Покой принадлежи на Духа.

754.

Как живее Мъдрецът?

Мъдрецът мълчи и пие Нектарът на Безсмъртието.

755.

Защо е важно постигането на Духа?

Защото чрез него вие ще се прехвърлите на другия бряг — брегът на свободата

и безсмъртието.

756.

Защо е важно постигане

на чистия Дух?

Защото този Дух е извън явленията на света.

757.

Къде е скрита силата на Духа?

В неговото единство

и хомогенност.

758.

Какво нещо е Духът?

Светлина на светлините — прожектор към всичко.

759.

Защо е важно постоянството?

Защото постоянството

се превръща в Посвещение.

760.

Какво ще стане, когато Духът замине от тялото?

Когато Духът замине, тялото остава на земята като пън.

761.

Какво нещо е светският живот?

Хаос — пълнота от тревоги

и шум. Един светски човек

е духовно фалирал, независимо колко е богат и умен.

762.

На какво трябва да се посвети човек?

Посветете се твърдо на Истината.

763.

Що е крия-йога?

Повторението на която и да е мантра е крия-йога.

764.

Какво е йога?

Това е пътят, по който човек

се превръща в Божество.

765.

Коя е мярката за духовното развитие на човека?

За духовното развитие се съди

по победите ви над външните обстоятелства, тревоги, трудности, враждебни влияния и неблагоприятни условия.

766.

Какво е Мъдрецът?

Той е несъкрушим като скала, защото стои на Вечната основа на Духа.

767.

Кое е реалното богатство?

Само духовното богатство

е реално. То е истинско

и неизчерпаемо.

768.

Защо е важна постоянната молитва?

Защото тя пречиства ума,

сърцето и волята и ги подготвя

за самадхи.

769.

Кога човек постига реален успех?

Когато е изкоренил

нисшата си природа.

770.

Защо е важно да придобием

чистия Дух?

Защото той може да се гмурка дълбоко и да изважда Истината.

771.

От къде произлиза борбата

за права?

Борбата за права произлиза

от нечистотата. Ти си чист Дух.

772.

Какво не трябва да прави човек?

Човек не трябва да дава почивка на усилията си. Той трябва постоянно да поддържа Божествения Огън.

773.

Как един йога трябва да разглежда славата?

Като боклук и отрова.

774.

Кой може да има прогрес

в медитацията?

Само чистият и спокоен ум.

775.

Кои са негодни за духовния път?

Страхливите хора са негодни.

776.

Какво прави нечистият ум?

Той все тича насам и натам

и яде мръсни неща.

777.

Защо е важна чистотата?

Защото чистият вижда

с Окото на Духа.

778.

Защо е важна чистотата?

За да не бъдеш засегнат

от илюзията.

779.

За кого живее светският човек?

За ума и за сърцето.

780.

За кого живее духовният човек?

За душата и за Духа.

781.

Кое е най-хубавото цвете?

Най-хубавото цвете, което

можете да предложите на Бога,

е вашето сърце.

782.

Важно нещо ли е придобиването

на сидхите — психичните сили?

Сидхите нямат духовна ценност.

783.

Кое е важно за Мъдрия?

Никакво вълнение в езерото

на мозъка.

784.

Какъв е погледът на истинския йога?

Той е проникващ дълбоко

в нещата, защото е събрал

всички разсеяни лъчи на ума

чрез дисциплина, постигната

с търпение.

785.

Какво нещо е интелектуалното развитие?

Нула. Боклук. Седиш и учиш,

но нисшата природа царува.

786.

Кое е важно да разбере

йога-ученикът в началото

на своята практика?

Най-важното, което трябва да разбере, е, че в началото на практиката няма да успее.

Това е за вдъхновение.

787.

Кои спорят?

Тези, които спорят, имат големи увреждания в астралното тяло. Така те губят много време

и енергия.

788.

Какво нещо е емоцията?

Тя е буен кон,

който отнася ездача си,

който няма себеконтрол.

789.

Защо е опасен песимизмът?

Защото той убива и радостта,

и енергията.

790.

Трябва ли да се поправя светът?

Човекът има нужда от поправка,

а не светът.

791.

Как да подобрим съдбата си?

Имай Любов към съдбата си

и тя ще се подобри.

792.

От къде се ражда войната?

Войната се ражда от омраза,

т.е. от беден вътрешен живот.

793.

Защо мълчанието е злато?

Щом устата мълчи, пробудена е душата. Само душата може

да наблюдава потънкостите

на нещата.

794.

Кога човек се преражда в говедо?

Ако искаш често неща,

които не заслужаваш,

се прераждаш в говедо.

795.

Защо е важна усмивката?

Защото тя освобождава мозъка

от напреженията.

796.

Какво нещо е добрият човек?

Добрият човек е дело

на страданието.

797.

Кое е това, което ни кара

да живеем?

Скритата Истина е това,

което ни кара да живеем.

798.

Помагат ли отрицателните мисли

и чувства?

Да, помагат. Те помагат за остаряването и за някоя

друга болест.

799.

Кои са най-великите сили

в Космоса?

Любовта, Мъдростта и Истината.

800.

Кога животът на човека

се подобрява?

Когато Бог влезе в човека,

всичко се подобрява.

801.

Защо е важно страданието?

Защото то разширява съзнанието.

802.

Какво нещо е критиката?

Това е опасна болест, тя отравя ума и подтиска сърцето.

803.

Какво нещо е предразсъдъкът?

Неподвижно разсъждение.

804.

Какво нещо е материализмът?

Път към песимизма.

805.

Какво нещо е омразата?

Това са лъчите на мрака.

806.

Какво има в капката вода?

Много разумни същества — същества със съзнание.

807.

Кое е най-потребното нещо

за този свят?

Страданието.

808.

В кой речник няма случайна дума?

В речника на Мъдреца никога няма случайност.

809.

Какво нещо е водата?

Жива материя, жива енергия.

810.

Какво значи потоп?

Край на старите възгледи.

811.

Защо човек трябва да говори Истината?

Защото тя е вашето спасение.

812.

Какви са сродните души?

Те са вплетени в един идеал.

Те имат един идеал и еднакви вибрации. При тях разбирането на Любовта е на преден план.

813.

Какъв трябва да е гласът на човека?

Той трябва да раздава мир.

814.

Какво нещо са мълчанието

и тишината?

Философия на Божествения свят.

815.

Кое добро е истински благословено?

Това, което е направено тайно.

816.

Какво нещо е доброто?

То е здравословното състояние

на човека.

817.

Защо са създадени противоречията?

За да мислиш.

818.

Какво нещо е злото?

Неорганизирана енергия. То само се руши. Природата е обезсилила злото в самото начало.

819.

Кой е над закона?

Единствено Божията Истина.

820.

Кой е създателят на мръсния живот?

Лъжата.

821.

Какво нещо е инстинкт?

Скрит разум. И в инстинкта

има нещо разумно.

822.

Какво нещо е предразсъдъкът?

Отъпкана пътека в мозъка.

823.

Какви трябва да са думите

на ученика?

Думите на ученика трябва да са от чисто злато.

824.

Какво трябва да направиш,

когато си в скръб?

Хвърли скръбта си във водата. Изкъпи се, водата знае как

да те облекчи.

825.

Какво нещо е интуицията?

Таен осведомител. В нея работят интелигентни духове.

826.

Какво значи “Покайте се”?

Преди всичко това означава “Преобразете се”.

827.

Къде се намира човекът?

Той се намира в своето подсъзнание. В този смисъл, важно е какво представляваш

в своето подсъзнание.

828.

Кой е източникът на Истината?

Чистият Дух и интуицията.

Те предават Истината на душата.

829.

Кои неща са скъпи в света?

Всички вредни неща са скъпи.

830.

Какво значи омраза, критика, гняв, злоба и т.н.?

Самоизяждане.

831.

Кой е силен?

Който вдига големи тежести или който побеждава изкушенията?

832.

Какво нещо са благата на света?

Всички блага на света са нищо пред Любовта.

833.

Какво са невежите хора?

Мъртви съзнания, мъртви същности. И в този, и в онзи свят те са мъртви.

834.

От какво трябва да се страхува човек?

Страхувайте се не от бедност,

а от богатство.

835.

Какво трябва да правиш, ако си се оплел в проблеми?

Разкажи на паяка къде си се оплел.

836.

Кой ще бъде щастлив в другия свят?

Много просто: ако тук си щастлив, и там ще бъдеш.

837.

Кой не устоява на Истината?

Този, в когото Истината я няма, той не може да устои на нея.

838.

Коя Любов трябва да е по-силна?

Любовта към Бога трябва да е по-силна от Любовта към хората.

839.

Какво нещо е Любовта?

Свещена наука за всички времена. Тя е Великата окултна наука.

840.

Защо е важна Любовта?

Защото тя превръща смъртта

в безсмъртие.

841.

Кога човек е ограден от злото?

Когато е вътре в Любовта.

842.

Хората ли трябва да оправяш

или себе си?

Оправи себе си, приятелю.

843.

Кое е вярно във вашия живот?

Това, в което сте дълбоко убедени, е вярно.

844.

Какво изучава науката?

Науката изучава това, което

е създадено. Какво щеше да изучава науката, ако светът

не беше създаден.

845.

Какво нещо е истинската Светлина?

Истинската Светлина е интензивната мисъл на

чистия Дух.

846.

Какво нещо са умът, сърцето

и волята на човека?

Пособия на Духа за работа.

847.

От какво трябва да се пази човек?

От мъртвото знание.

848.

Кое е най-реалното в живота?

Няма нищо по-реално от Бога.

849.

Къде се намира Словото?

То е отпечатано в цялата природа и във всеки миг

от нашето ежедневие.

850.

Може ли без религия и църква?

Без религия и църква може,

но без Любов не може.

851.

Какво нещо са клетките?

Съсредоточие на космическа енергия.

852.

От къде са произлезли маймуните?

От хората. Те са недоразвити хора.

853.

Защо е важна молитвата?

Тя повишава вибрациите на тялото. Тя привлича здравето. Тя привлича щастието. Молитвата

е магнит за всичко.

854.

Може ли нещо да обиди Светлината?

Нищо не е в състояние

да обиди Светлината.

855.

Какво трябва да наблюдава окултният ученик?

Енергиите на Истината —

те са всякога възходящи.

856.

Какво нещо е спокойствието?

То е плод на равновесието

в духовния живот.

857.

Къде се намира смисълът

на живота?

Смисълът на живота е скрит

в Божествения свят.

858.

Може ли човек да просвети човека?

Само Бог може да стори това. Ако Бог не просвети човека, никой в света не може да го просвети.

859.

Защо е важна молитвата?

Защото чрез нея черпиш енергия от Бога.

860.

Защо плаче човек?

За да се научи да мисли.

861.

Кога човек е неуязвим за

нисшите духове?

Когато говори Истината.

862.

Кое е най-важното, което човек трябва да открие в себе си?

Това е единството със себе си.

863.

Какво нещо е цялостният човек?

Той е Божество. Той е едно

тънко послание за новия свят.

864.

Какъв е истинският човек?

Той не е нито мъж, нито жена. Той е чиста духовна Същност,

той е Божествено същество.

865.

Кога човек се завръща при Бога?

Чрез единството със себе си

човек се завръща при Бога,

т.е. чрез целостта в себе си.

866.

Любовта сексуалност ли е?

Сексуалността е незначителна

и малка част от Любовта. Любовта не е сексуалност,

тя е чиста духовност.

867.

Какво съдържа умът в себе си?

Логика и полезни неща,

но Истината я няма тук.

868.

Какво нещо е Бог?

Единственият любим. Който има друг любим вместо Бога,

той няма център в живота си.

869.

Какво нещо е човешката воля?

Пропаст. Бог никога няма да задоволи човешката воля.

870.

Кой в човека вижда Истината?

Чистият Дух в човека е този, който вижда Истината.

871.

Какво нещо е човешката воля?

Една неразумност. Тя се движи против Реалността. Когато се пречисти напълно, тя ще се слее

с Божията Воля.

872.

Кой не може да се възхищава

на живота?

Човек, който не приема живота такъв какъвто е, не може да се възхищава на живота.

873.

Какво нещо е двойствеността?

Творение на ума.

874.

Какво нещо е раят?

Раят това е да бъдеш в единство със себе си.

875.

Какво нещо е знанието?

Невежество. Знаещият човек е подведен човек. Това, което може да го спаси, е разбирането. Разбирането на Истината е нещо, което трябва да бъде преживяно.

876.

Какво нещо е адът?

Това е да бъдеш разединен.

877.

Какво нещо е разбирането?

Това е нещо по-дълбоко от знанието. Разбирането е духовно проникване в знанието.

878.

Кое е това, което човек разбира?

Твоето разбиране се намира

в твоето приложение. Всичко останало, това са ненужни знания.

879.

Какво нещо е разбирането?

Разбирането е духовно израстване, докато при знанието изоставаш. Знанието е мъртва вещ.

И дяволът много знаеше…

880.

Какво нещо е Истината?

Тя е подобна на Любовта.

Тя е могъща вътрешна динамика.

881.

Къде е раят?

За пробуденият и този свят

е рай.

882.

Как лети истинската птица?

Задължително с две крила.

Едното крило е Любовта, другото е Мъдростта. Това е начинът

да навлезеш в Истината.

Тук говоря за птицата-душа.

883.

Къде се намира Бог?

За пробудения Бог е всякога тук. Това е идеята, която е наречена “Йова Шама”.

884.

Какво трябва да срещне мъжът

в живота си?

Своята дълбока вътрешна жена. Това е самата Любов. Това го казвам само за пробудените.

885.

Как слуша спящият?

Спящият слуша с ума си. Пробуденият слуша с душата си.

886.

Кой прави от мухата слон?

Спящият. Пробуденият прави

от слона муха.

887.

Какво нещо са будността

и Мъдростта?

Будността е чистотата на душата, а Мъдростта е действие на

чистия Дух.

888.

Има ли постижения и дарби,

когато живееш в Бога?

Тук няма дарби и постижения, тук и теб те няма.

Тук е само Бог.

889.

Защо хората търсят и не намират?

Защото не умеят да търсят. Първото, което трябва да намерят, е чистотата. Възстанови чистотата си и всичко

ще бъде намерено.

890.

Какво значи ментален човек?

Колкото си по-ментален, толкова повече си вътре във времето,

в ограниченията. Човек трябва

да се възроди в своята чиста духовност.

891.

Какво значи да си духовен?

Това значи да си извън времето, защото в Духа няма време,

т.е. няма ограничения.

Времето е в ума.

892.

Как действат будният и спящият?

Будният възлюбва проблемите,

той им се наслаждава и те изчезват. Спящият все ги решава и те се увеличават.

893.

Постига ли се Бог?

Не. Бог не се постига,

Той се живее.

894.

Къде живее пробуденият?

Пробуденият живее в своето сияещо незнание.

895.

Защо чистотата е важна в живота на ученика?

Защото чистотата отстранява

ума, отстранява заблужденията, отстранява обикновеното мислене.

896.

Какво нещо е Любовта?

Тя е живот. Тя е истински живот, а не знание.

897.

Какво нещо е Любовта?

Велико неземно незнание,

но това незнание е осветено, благословено.

898.

Кой е излязъл от рая?

Който е заживял по законите

на своя ум.

899.

Какво нещо е човешкото знание?

То е нещо мъртво. То не е нито осветено, нито благословено.

То принадлежи на застоя.

900.

Как действа будният?

Когато той очаква своята любима, той не превръща очакването си във време, т.е. в страдания.

Той чака с Вечността в себе си. Само будният умее да чака.

901.

Кой може да влезе в рая?

Този, който живее по законите на Любовта, Мъдростта и Истината. Тогава за него и света, и Вселената, и това, което е отвъд Вселената, всичко това

ще бъде рай.

902.

Трябва ли човек да търси райската градина?

Защо да я търсиш, това си просто ти самият. Познай себе си и раят ще стане твоят дом.

903.

Кой има в себе си истинското търсене?

Любящият. Той търси и придобива, защото Любовта

е самата придобивка. Докато знаещият не умее да търси, ето защо го очаква разочарованието.

904.

Какво нещо е жаждата за власт?

Това е една много тънка болест. След време тази болест се развива и просто става тежка болест. Тази болест завършва със смърт.

905.

Как люби будният човек?

Той люби чисто. Той не владее,

не обладава. Той не очаква.

Той люби без желание, защото Любовта е самодостатъчна.

906.

Кой е главният враг на човека?

Това е неговото его. То е привлякло всички други врагове

и трудности.

907.

Какво нещо е пробуденият човек?

Пробуденият става душа

и всичко, което вижда, е рай.

908.

Кое е основното качество

на Любовта?

Благодарност. Тази благодарност е подобна на Океана.

909.

Защо е важно да се слуша Словото на Посветените?

Защото Словата на Посветените ни въвеждат в Безсмъртието.

910.

Какво нещо е Посветеният?

Тайна на живота. Той носи

в себе си Неизразимото, Неописуемото, защото го е преживял в себе си.

911.

Какво нещо е образованието?

Това е уреждане на един фалшив живот. Само Истината може да уреди твоя живот, приятелю.

Не казвам да се отричаш от образованието, но казвам да държиш толкова много на Истината, че това да бъде основата на твоя живот.

912.

Може ли човек да види Бога?

Не можеш да видиш Бога,

защото само Бог е виждащият.

913.

Какво нещо е Бог?

Скрит Съкровен Център.

914.

Каква е разликата между знание

и Любов?

Знанията отнемат силата

на живота, докато Любовта възкресява живота.

915.

Какво нещо е бракът в света?

Това е едно много тънко

желание за нещастие, желание

за разочарование. И много хора са успели в това. Не е ли пълен светът с разочаровани хора?

916.

Какво нещо е истинският брак?

Истинският брак може да се реализира само в богове и богини. Това са същества с чист космически разум. Само те познават тайната на брака.

917.

Кое е същественото в живота?

Да си Любов, това е съществено, това е явление. Да си проповедник, това е

празна работа.

918.

Фатално ли е числото 13?

Някои не се женят на 13-то число, но за глупавия нима всички числа не са нещастни? Нима 14 или 15 ще е щастливо за глупавия? Всичко е въпрос

на разбиране.

919.

Къде е скрито нещастието?

Не в числата, приятелю,

а в твоето его.

920.

Благословен ли е бракът в света?

Не. Бог е благословил Любовта,

а не брака.

921.

Какво трябва да търси човек?

Търси Бога. — Докога? — Докато изгубиш себе си.

922.

Какво нещо са миналото, настоящето

и бъдеще?

Миналото, това са твоите заблуждения. Бъдещето, това са твоите вериги. Настоящето

е твоята свобода.

923.

Какво нещо е Любовта?

Необятната Книга на Бога.

924.

Какво нещо е Любовта?

Родината на душата.

Най-древната родина.

925.

В какво трябва да се превърне сексът?

Сексът трябва да стане Любов,

а Любовта — съединение с Бога.

926.

Защо е важна молитвата?

Молитвата е разтваряне на егото.

927.

Защо е важна Любовта?

Защото тя издига енергията

до Велико космическо единство.

928.

Защо човек трябва да превърне сексуалната си енергия в Любов?

Защото без Любовта човек остава смъртен. Любовта освещава сексуалната енергия.

929.

Защо е опасен сексът?

Защото той те прави ментален, умствен, а ти трябва да станеш духовен и Божествен.

930.

Защо е важна Любовта?

Любовта те прави медитативен. Любовта е медитативната енергия на Бога.

931.

Какво нещо е дзен?

Наслаждение на обикновените неща.

932.

Какво нещо е страстта?

Страстта това е неразбраната любов. Именно тази любов побърква хората. Докато истинската Любов въвежда

хората в Бога.

933.

Защо е опасна страстта?

Защото тя прави човека ненормален. Понеже страстта е огън с много нисши качества. Ето защо страстта е демонизирала много хора. Докато Любовта обожествява човека.

934.

Защо е опасна страстта?

Защото тя е родила много демони. Тя символизира

стария човек, застоя.

935.

Каква е разликата между знаещият и любящият?

Знаещият няма сърце, той има само глава. Докато любящият има душа.

936.

Има ли нещо, което е по-дълбоко

от Свещеното Писание?

Има, приятелю. Това е Любовта. Ако разбереш тази Любов,

за която ти говоря, ти ще живееш в Бога, а не в Свещени Писания.

937.

Какво нещо е Мъдрецът?

Динамичен Свещен Огън.

938.

Може ли знаещият да проповядва?

Не. Само Любовта проповядва живот.

939.

Лошо нещо ли са парите?

Няма нищо лошо в парите. Лошото е в човека, в неговата алчност, в неговата привързаност към тях. Парите са неутрална енергия.

940.

Какво нещо е истинският живот?

Път към Тайнството на Бога.

941.

Какво трябва да любиш:

свещите, църквите или Бога?

942.

Какво нещо е успехът в живота?

Това е едно много тънко съхраняване на егото. В истинския живот няма успех, нито победа. В истинския живот има само Бог и нищо друго.

943.

Къде е истинската религия?

В искреността. Искреният става радостен, а радостта от живота

е именно чистата религия.

944.

Коя е истинската религия

на живота?

Постоянната радост.

Тя е качество на душата.

945.

Има ли живот след смъртта?

Зависи. Ако ти си имал живот преди смъртта, тогава ще имаш

и след смъртта.

946.

От какво се нуждае животът?

Животът не се нуждае от твоите амбиции, а от твоята Любов.

947.

С какво е свързан истинският живот?

Той е тясно свързан с Любовта. Тази Любов е много повече

от успеха.

948.

Добър ли трябва да е човек

или любящ?

Добрият ще отиде в ада, любящият ще отиде при Бога. Трудно е за хората да разберат това.

949.

Можеш ли в човешката любов

да се спасиш?

Не. В човешката любов

не можеш да се спасиш. Само

в Божествената Любов можеш

да се спасиш.

950.

Защо са важни благородството

и разумността?

Защото благородството

лекува сърцето, а разумността лекува ума.

951.

Какво нещо е обяснението?

То е край, завършек.

Абсолютно всичко е необяснимо.

952.

Какво нещо е танцът?

Разцъфтяване на енергиите.

В танца трябва да се разгръща радостта от съществуването.

953.

Защо сърдечният танц е важен?

Защото той обременява всички демони в човека. Той извиква радостта.

954.

Какво нещо е танцът?

Прозорец към твоята райска градина. Отвори прозореца!

955.

Какво нещо е танцът?

Споделяне на рая.

956.

Какво нещо е танцът?

Отдаване на Любовта. Отдаване на Възлюбения. Танцът означава да се замаеш от Аллаха.

957.

Хубаво нещо ли е мързелът?

Да. Бъди мързелив в гнева. Докато се ядосаш, да ти мине. Това означава, че мързелът

е господар на гнева.

Мързелът обезличава гнева.

958.

Какво нещо е злото?

Това е Бог, който твори в тайна

и изработва истинското добро.

959.

Защо сърдечният танц е важен?

Защото в него можеш да строшиш своята личност.

960.

Кое е красивото в танца?

Красивото е в това, че задвижваш собствената си светлина

и заставяш океана да ти ръкопляска с вълните си.

961.

Какво нещо е танцът?

Това е изоставяне на глиненото тяло и влизане в градината

на сърцето.

962.

Какво нещо е истинският танц?

Той е извън пределите на този

и онзи свят. Който е изоставил тези два свята, пие Нектара

на блаженството.

963.

Колко висок е танцът?

Танцът е по-висок

от седмото небе.

964.

Защо е важен танцът?

Танцът заставя твоята светлина да осветява глината.

965.

Унижава ли танцът достойнството?

Някои казват: Танцът унижава достойнството. Суфи казва: Достойнство има само в Аллаха.

966.

Защо танцът е важен?

Защото той опустошава злото.

967.

Защо танцът е важен?

Защото танцът е постигане

на собствената си Съкровена Същност.

968.

Защо танцът е важен?

Защото в танца пиеш

най-хубавото вино — това е Божественото вино. В танца

ти жертваш своето безумие.

Ти жертваш главата си

заедно с торбата.

969.

Защо е хубаво Божественото вино?

Защото, който се е напил

с Любовта, пребивава в Аллаха.

970.

Защо танцът е важен?

Защото грехота е да бъдеш трезвен пред Аллаха. Танцът означава да пиеш капка от

виното на Аллаха. Така цялата

ти земя се превръща в розова градина.

971.

Безплатен ли е танцът?

Танцувай смело, приятелю, Аллаха черпи. Той черпи с чисто вино. Ако не знаеш какво е това вино, да ти го кажа — това е Любовта.

972.

Защо е важен танцът?

Защото, който е пил от виното

на Аллаха, той вече няма его. Докато този, който не обича Аллаха, пие земното развалено вино.

973.

Защо е опасно земното вино?

Защото, който пие земното вино, не може да различава главата

от краката си.

974.

Трябва ли да се спазват Десетте Божи заповеди?

Ако в тебе няма Любов, трябва

да ги спазваш. Но, ако имаш Великата Любов в себе си,

ти си ги изпълнил и десетте.

975.

Какво нещо е Любовта?

Божествено вино,

Океан от реалност.

976.

Какво нещо е влюбеният в Аллаха?

Влюбеният яде Аллаха, докато чувственият човек яде трици.

977.

Къде се намира бъдещето?

Бъдещето не е в ръцете

на звездите, то е в ръцете

на Любовта.

978.

В какво е влюбена Любовта?

Любовта е влюбена в танца, защото танцът превръща

смъртта в рай.

979.

Какво трябва да правиш,

ако не можеш да си намериш приятел в живота?

Стани приятел на себе си.

980.

Къде се намират всички изцелителни билки?

В Любовта. Любовта е кипящо изцеление.

981.

Какво нещо е смъртта за влюбения в Бога?

Това е едно тихо и радостно явление, защото влюбеният отива просто при Бога.

982.

Какво нещо е раждането?

Заточение в глината.

Заточение в тялото, за да се научат определени уроци.

983.

Защо е опасно желанието?

Защото то създава надежда, докато Любовта създава Бога.

Но който няма Любов,

нека да се надява.

984.

Къде трябва да живее човек?

В Любовта, а не в желанията.

985.

Как говорят Любовта

и безлюбието?

Каквото и да каже Любовта

е истинско, ако безлюбието говори вярно, това е шум.

986.

Какво означава, когато човек

лъже себе си?

Това означава, че човек

сам става враг на себе си.

987.

Какво представлява егото в човека?

Егото, това е твоето собствено заблуждение. Пази се това заблуждение да не те погълне.

988.

Какво нещо е медитацията?

Любов, безмълвие, покой.

989.

Какво нещо е истинският човек?

Чисто съзнание. Нито мъж,

нито жена. Нито ум, нито сърце. Чистото съзнание

е Великата Реалност.

990.

На кого не влияе времето?

Времето не оказва никакво влияние на чистия Дух.

991.

Къде се намира Бог?

Бог не е извън тебе.

Бог е твоят център.

992.

Кое е най-великото решение

в живота?

Това е ученичеството, основано на Любов, преданост и постоянство.

993.

На кого принадлежат песимизмът

и оптимизмът?

Песимизмът и оптимизмът принадлежат на логиката, интуицията принадлежи на Духа, а душата принадлежи

на Любовта.

994.

Кого търси раят?

Раят търси пробудения човек.

995.

Защо желанията са опасни?

Те създават все повече ум,

докато Любовта създава душа.

996.

Какво нещо са твоят ум

и твоята душа?

Твоят ум е време,

твоята душа е Вечност.

997.

За какво трябва да бъде буден човекът?

Бъди буден за своята вътрешност.

998.

Съществуваме ли ние?

Ние никога не сме имали собствено съществуване. Съществува само Бог.

Не е лесно да се разбере това.

999.

Човекът образ на Бога ли е?

Да. Човекът е образ на Бога.

Бог му е дал Своя образ, но все още не му е дал Своя Дух.

1000.

Какво нещо е истинското вдъхновение?

Огън, произлязъл от самата Истина.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

Елеазар Хараш

КНИГА

НА

ВЪПРОСИТЕ

том 2