Елеазар Хараш – Книга за въпросите том първи - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – Книга за въпросите том първи

Книга_на_въпросите_1

Елеазар Хараш

КНИГА

НА

ВЪПРОСИТЕ

том 1

Варна 2004 г.

3

ПРЕДГОВОР

Животът ще отговори на всичките ти въпроси, когато си го изстрадал с Любов, когато си го изстрадал правилно.

Само съвместният живот с Бога е истински живот. Той надминава и въпросите, и отговорите.

Животът в Бога е повече от всичко на света, повече от всичко във Вселената.

Свещеният живот превръща времето във Вечност, злото в добро, смъртта в живот.

Успехът в света е провал, но животът в единство с Бога е много повече от успех.

Всеки успех в сравнение с Бога е провал, само животът в Бога е Реалност.

Елеазар

5

1.

Кога мисълта има живот в себе си?

Когато мисълта е концентрирана.

2.

Какво значи от тъмнината

към светлината?

От материята към Духа.

3.

Какво са числата?

Завършени процеси,

символи на духовната сила.

4.

Какво трябва да видят

човешките очи?

Любовта, т.е. Бога.

5.

Кой те обича?

Този, който те изпълва с живот

и възвишеност.

6.

Какво значи Отец?

Най-великата тънкост — Етерът.

7.

Кой побеждава смъртта?

Чистотата.

8.

Способни ли са обикновените хора за истински живот?

Не.

9.

Кога расте могъществото

на човека?

Когато човек се храни само

с трептенията на Възвишеното.

10.

Кой добива Божия сила?

Любящият. Чрез Любовта

Бог прелива силата Си в човека.

11.

Коя е мярката за човека?

Разумната воля.

12.

Какво е Аум?

Мистичен звук, който води към съединение с Реалността.

13.

Какво представлява истинското Слово?

Действие. Самото действие на Бога.

14.

Кой е истински здрав?

Който изпитва приятност при мъчнотиите.

15.

Как се реализира Духът?

Само при абсолютна чистота.

16.

Какво е Айн-Соф?

Науката за Безкрайността.

Пътят, при който светлината

се превръща в Сияние.

17.

От какво се нуждае най-много човекът?

От вътрешно преобразяване.

18.

Какво е недоволството?

Духовна кал.

19.

Какво е грехопадането?

Отделяне от Любовта,

отделяне от Бога.

20.

Какви са отношенията на Небето?

Вътрешни.

21.

Какви неща трябва да обичаш?

Такива, каквито никой да не може да ти отнеме.

22.

Кое знание е истинско?

Това, което те освобождава

от ограниченията.

23.

Кой обича охолния живот?

Нетърпеливият, слабият, неразумният човек.

24.

Какво показва числото 10?

Че животът се развива напълно, т.е. по един съвършен порядък.

25.

В какво се състои Реалността?

В познаването на Бога.

26.

Как се придобива истинското знание?

Чрез опит, който се ръководи

от Любовта и Мъдростта.

27.

Кое е истинското в човека?

Това, което никога не се изменя.

28.

Светът ли е лош

или човек е неоправен?

29.

Защо човек има противоречия?

Защото не умее да живее в душата и в Духа си. Защото живее само в мисленето си.

30.

Кое е същественото в човека?

Онова, което никога не гние.

31.

Как идват благата на живота

при човека?

Чрез страданията.

Страданията са привилегия, защото те произвеждат разум.

32.

Кога страданието става слабо?

Когато твоята Любов е силна. Колкото по-силна Любов,

толкова по-слабо страдание.

33.

Кой може да учи, т.е. да се развива?

Само свободният.

34.

Може ли смъртният да лекува другите?

Не. Истинското лечение се осъществява само чрез безсмъртните трептения.

35.

Кой е разположен?

Само този, който е изработил нещо устойчиво в себе си —

една реална добродетел.

36.

Защо идват болестите?

За да предпазят човека

от по-голямо зло.

37.

Защо идват болестите?

За да излекуват една определена слабост или недъг в човека. Болестите имат мисия.

38.

Трябва ли да сееш на изтощена почва, т.е. трябва ли да вразумяваш неразумния?

Моли се за неразумния, защото изтощената почва нищо не дава.

39.

Защо невежият не помни знанията си от миналите си прераждания?

Защото той е приспан,

за да се учи отново.

40.

Кой е белегът, че мислите

и чувствата ти са правилни?

Когато придобиваш дълбок мир в душата си, тогава те са правилни.

41.

В кой човек работи Бог?

В разумния, в пробудения.

Ако си разумен, Бог работи в теб.

42.

На кой човек съдбата не причинява нещастие?

На този, който е възлюбил Истината с цялото си сърце.

43.

Какво е отрицателната мисъл?

Сила, която ограничава човека.

44.

Какво е грешният, падналият човек?

Търсач на своето нещастие.

45.

Какво трябва да критикува човек?

Само своя вътрешен живот

и то с Любов и Безмълвие.

46.

Кое е истинското Учение?

Това, което изпъжда всички заблуждения от ума.

47.

Какво са заблужденията в човека?

Падналите духове от другия свят. Докато те са в него, човек се заблуждава.

48.

Има ли между ангелите

философски разсъждения?

Не. Ангелите живеят в Любовта

и Мъдростта естествено идва при Любовта. Когато си в Любовта

и Мъдростта, не разсъждаваш, а живееш.

49.

Кой има условията на живота?

Само този, който люби Бога. Тогава условията, които са живите разумни същества,

идват при него.

50.

Може ли без Бог да има

Любов между хората?

Не. Без Бог хората имат само отношения, а Любовта е това, което превъзхожда отношенията. Любовта е самата Вечност.

51.

Как завършва обикновеният живот?

Винаги със смърт.

52.

Как завършва духовният живот?

Винаги с възкресение.

53.

От какво зависи степента на будност в човека?

От степента на молитвения дух

и разумността.

54.

Има ли резултат без усилия?

55.

Какво е предразсъдък?

Тънко невежество.

Стара утайка, стар приятел,

с който трябва да се разделим.

56.

Как спи спокойният човек?

Дълбоко и без сънища.

Дълбоко в морето няма вълни.

57.

Какво значи да се тълкуват нещата?

Това значи да се открива

техният неизразим смисъл.

58.

Какво показват имената на нещата?

Различна духовна стойност.

59.

Какво са малките признаци?

Указания за големи неща.

60.

Кога може да оздравее болният?

Когато силно пожелае да стане нов човек.

61.

Защо някои хора предпочитат безсънието?

Защото се страхуват от сънищата си. Само постоянната молитва може да излекува техните сънища.

62.

Защо съмнението е вредно?

Защото при него се явява

една липса на енергия. Само пробуденият умее да се съмнява без да губи от енергията си.

63.

Кога има дълбоко изследване

на нещата?

Само когато има голяма жертва. Ако се пожертваш за Любовта,

ще можеш да я разбереш. Останалото е само разсъждения.

64.

Кое е най-важното за изцелението на човека?

Неговото собствено убеждение,

че може да бъде изцелен.

65.

Защо обикновеният човек е спрял своето развитие?

Защото е заседнал в своето минало. И защото няма

Свещена цел.

66.

Кой очаква облекчение от

илюзията и заблужденията?

Само този, който се е отказал

от Реалността.

67.

Кога се съмняваме в нещо?

Когато не го разбираме.

68.

Какво изразява меланхолията?

Това е една тънка черта и качество на чувствения живот,

но меланхолията също лекува човека.

69.

За какъв живот е нагоден невротикът?

За наслади. Обичта към насладите са неговата болест. Тази обич е по-лоша от неврозата.

70.

Кога страхът е опасен?

Когато разгърне в човека своята интензивност. Само усърдната молитва може да го спре,

защото само в ръцете на Бога страхът е безпомощен.

71.

Кои са недостъпни за лечение?

Равнодушните, разубедените.

72.

Може ли злите духове да разпръснат злите духове?

Не. Те самите се съединяват.

Не може със злото

да разпръснеш злото.

73.

Кой има Покой?

Който е придобил

Божествената Любов

в своето собствено Безмълвие.

74.

Кога истинското знание не идва?

Когато душата се вълнува.

Когато морето е неспокойно,

не можеш да се огледаш.

75.

Къде се явява Великото?

В малкото, в малките неща,

в подробностите.

76.

Кой живот трябва да се избягва?

Нечистият, фалшивият, мъртвият.

77.

Кой ще бъде посветен

в Тайнството на себепознанието?

Който победи нисшето в себе си.

78.

Коя градина е лоша?

Която отглежда лоши качества.

79.

Кой преодолява злото?

Този, който има Духа в себе си. Този, който е свързан с Бога.

80.

Кое е доказателството,

че обичаш Бога?

Жертвата.

Тихата безмълвна жертва.

81.

От какво трябва да се пази човекът?

От отровни трептения.

82.

Кое е това, което Учителят

харесва в ученика?

Духът на чистото търсене.

83.

Кой е рушителят на здравето?

Заблужденията.

84.

Може ли пукната лодка

да доплува до брега?

85.

Кой изпълва човека

със силата на спокойствието?

Духът. Духът е океан

от спокойствие.

86.

Как се преобразява болното тяло?

Посредством динамиката на върховните трептения.

87.

Какво са грешките и слабостите

в човека?

Прегради по пътя

към Реалността на Бога.

88.

Как се завладява по-добре

духовното зрение?

В тъмнината. Там е мястото, където духовното зрение

израства в човека.

89.

Кое е това, което ни води

към върховете на Тайните?

Огънят.

90.

Кои са мъртвите хора в света?

Тези, които са изгонили

Бог от себе си.

91.

Как се изпитва спокойствието

на човека?

Чрез дреболиите.

92.

Къде е скрита реалната сила

на човека?

Вътре в самия него.

Вътре в неговата Божественост. Бог е отвътре и оттам идва реалната помощ.

93.

Как се побеждава злото?

Когато насочиш Божията Любов към него. Насочи Любовта си

и не мисли.

94.

Кой е методът за срещата с Бога?

Методът се нарича усърдна работа върху себе си,

или това е постоянството.

95.

Какво знае мъдрият?

Да старее без да остарява.

96.

Кой дух не може да се издигне

към Небето?

Натежалият от злоба, от омраза.

97.

Кое побеждава пълчищата демони?

Единението с Бога.

98.

Кога навлизаш в Мъдростта?

Когато се освободиш

от слабостите на четирите

нисши тела.

99.

На какво се посвещава

възвишеният човек?

На Учението за придобиване

на Бога.

100.

Кой е този, който прави проблемите по-големи от колкото са?

Невежият.

101.

Коя е най-добрата психическа защита за човека?

Чистият живот и

Любовта към Истината.

102.

Кога покаянието е илюзия?

Когато вътрешно си оставаш същия.

103.

Кога кръщението е илюзия?

Когато вътрешно си оставаш същия.

104.

Кой е сляп?

Не този, който няма очи,

а този, който не познава Бога.

105.

Как се побеждават болестите?

Чрез пречистване

или чрез Любов към поуката.

106.

Що е здравословие?

Любов към Бога.

107.

На какво трябва да се посвети човек?

На вътрешно самоусъвършенстване.

108.

Кое е най-силното лекарство?

Повторението на чистото Слово, защото Словото е Бог.

109.

Кога Божественото в човека

става могъщо?

Когато Любовта, Мъдростта и Истината му дадат своите възможности.

110.

От къде идват тревогите

на човека?

От неразумността. Тя е, която трябва да се излекува.

111.

Кога Бог привлича човека

при Себе си?

Когато човек постоянно

мисли за Бога. Това е диагноза,

че човек вече е привлечен.

112.

Коя е тайнствената сила

на златото?

Чистотата и светлината.

113.

В какво се прераждат

жабата и змията?

В пъдпъдък и костенурка.

114.

Кои са качествата на Божественото?

Светлина, чистота, копнеж, постоянство и една

Велика Любов.

115.

Къде живее Божественото?

В Небесата. В Свободата.

116.

Кой става безсмъртен?

Който догони светлината

и я надмине.

117.

Защо нисшето е фатално?

Защото в него няма Любов и Мъдрост. То е необработено.

118.

Кое живее винаги в конфликт

и разногласие със себе си?

Нисшето в човека.

119.

Кое е това, което не позволява да живееш в своята Божественост?

Нисшето в човека.

120.

Какви трептения трябва да излъчва окултният ученик?

Ясни, светли, нежни.

121.

Защо човек трябва да стане изтънчен?

За да улавя тънките лъчи на интуицията.

122.

Кои са качествата на нисшето?

То е нервно, обидчиво, шумно, налагащо се, страстно, има голям апетит, големи желания,

обича да спори и т.н.

123.

Кои са качествата на висшето?

Вдъхновение, лъчезарност,

щедрост, жертва и т.н.

124.

Кога човек не разбира нещата?

Когато е заслепен от нисшето.

125.

Защо човек трябва да има контрол

и да владее своите думи?

За да не бъде роб с вързани ръце.

126.

Какво нещо са думите?

Живи същества. Всяка дума е една връзка с живо същество.

127.

Кога светът не може да ти влияе?

Когато се издигнеш високо над нисшето, високо в своя Дух.

128.

Кога животът на човека пропада?

Когато допуска лъжата

и когато работи за нисшето.

129.

Може ли егоизмът да излъчва светлина?

Не. Той не може да отделя

от себе си.

130.

Кога страхът в човека изчезва?

Когато човек е изпълнен с Божествената Любов, т.е.

когато е изпълнен с Бога. Там,

където е Бог, страхът не вирее.

131.

Какво е нисшето?

Застояла вода. Блато.

Кой иска да пие от тази вода?

132.

Може ли Новото Учение

да се предаде на нисшето?

Не.

133.

Кой е в безопасност?

Само този, който е свързан с Духа, защото тогава Духът му предава от своите сили и способности.

134.

Какво означава лошата постъпка?

Тя означава, че си влязъл

в капана на едно лошо същество.

135.

Какво носят нисшите желания

на човека?

Полза за други

невидими същества.

136.

Кога нашето спокойствие

постоянно се увеличава?

Когато работим за Истината

и за светлите същества.

137.

Какво означава умората?

Това, че човек не работи с Любов. Когато човек не работи с Любов, други същества са го използвали.

138.

Кога тъмните сили проникват

в човека?

Когато човек допусне

лоши мисли и постъпки.

139.

Защо лицето на Слънцето е сияещо?

140.

Как се строи истинското бъдеще?

Чрез Любов към Истината.

141.

Коя е силата,

която преустройва човека?

Тихата, будна и разумна воля.

142.

Кога аурата се превръща

в жива мощ, жива крепост?

Когато човек изцяло люби Истината и Бога.

143.

Докога човек трябва да работи върху себе си?

Докато се превърне в това,

което е повече от светлината.

144.

Какво представлява аурата

на любящия човек?

Уханието на Вечността.

145.

Защо трябва да любиш?

За да превърнеш аурата си в Огън. В този Огън всякога ще изгарят всички лоши влияния.

146.

Кой е белегът за силата на човека?

Белегът е в светлината,

която излиза от неговите очи.

147.

Защо е важен изборът на храната?

Изборът на храната е избор на здраве или болести.

148.

Кой е по-силен от света?

Човекът на Истината.

149.

Коя е най-кристалната енергия

във Вселената?

Енергията на Любовта.

150.

Къде живее Истината?

В Тишината.

151.

Какво е здравето?

Отражение на разумността.

152.

Какво значи да царуваш?

Това значи да си придобил Любовта.

153.

Защо е вредно преяждането?

Защото то отнема светлината

на ума и силите на волята.

154.

Кой няма врагове?

Който е победил самия себе си.

155.

На какво прилича светът?

Светът прилича на твоя начин

на мислене.

156.

Кои са най-големите препятствия

за волята на човека?

Най-малките работи.

157.

Къде живеят цветята?

В ръцете на ангелите.

158.

Кога има изобилие?

Когато имаш Любов в себе си.

159.

Кой може да привлече към себе си мирът, здравето и светлината?

Само чистият живот.

160.

Какво казва болестта на човека?

Болестта казва: Трябва да промениш живота си вътрешно.

161.

Какво се крие в светлата аура?

Динамичните енергии

на Любовта.

162.

За кое се изискват най-много усилия?

За постигането на Тишината.

163.

Кога човек е спокоен?

Когато има само един център,

т.е. когато не се раздвоява.

164.

Кога човек ще намери спокойствието?

Когато намери Бог в себе си.

165.

Какво е нечистата аура?

Свободен вход за злото.

166.

Ти ли трябва да се оправиш

или хората?

Ако чакаш хората да се оправят, ще ти излязат рога и копита.

167.

Защо страда човекът?

За да придобие спасителните добродетели.

168.

Защо е важна молитвата?

Защото тя привлича

онези невидими сили,

които организират живота.

169.

Какво значи спокойствие

и нервност?

Спокойствието е влизане

в Истината, нервността — излизане от нея.

170.

Какво значи омраза?

Умъртвяване и самоумъртвяване.

171.

Какво значи да си почиваш?

Да работиш с Любов.

172.

Кои са безсмъртни?

Всички, които са навлезли

в Истината.

173.

Какво са болестите?

Болестите са едно изкуство

на невежеството.

174.

Защо човек трябва да е разумен?

Защото ако не е разумен,

ще бъде изяден от грешките си.

175.

Какво представлява

всяко неразумно същество?

Слуга на дявола.

176.

Кога започва Великата Наука

в човека?

Когато Бог се всели в него.

177.

Какво означава буквата “К”?

Сили, които са изгубили своето равновесие и затова са разнопосочни. Това са сили, които не са изпълнили своето предназначение.

178.

Каква задача има буквата “К”?

Тя има за задача да възстанови равновесието и чистотата си?

179.

Какво нещо е нисшият,

неразумният човек?

Играчка в ръцете на съдбата, играчка в ръцете на дявола.

180.

Какво нещо е месната храна?

Храна-тъмнина. Храна, която произвежда тъмнина, може ли

да осветли пътя на човека?

181.

Кое е красивото в човека?

Неговата Любов,

която се стреми към Мъдрост.

182.

Кога човек няма да се разболява повече?

Когато обикне напълно Истината.

183.

Кога умират нисшите желания?

Когато попаднат в човека на Любовта, те се обезличават.

184.

Какво е Тишината?

Сгъстен разум.

185.

Кой е вдъхновен?

Само човекът на Истината. Всички други са амбицирани.

186.

Какво е вярата?

Духовна алхимия.

187.

Защо е важно хората да се обичат?

За да могат да си преливат живот.

188.

Какво е Любов и какво е обич?

Любовта е отношение към Бога, тя е предназначена само за Него. А обичта е предназначена за хората.

189.

Защо е вредно преяждането?

Защото то притегля човека

към центъра на земята.

190.

Какво нещо са цветята?

Деца на ангелите.

Лъчи на чистия живот.

191.

Кой ще обикне злото?

Който обича многото ядене. Многото ядене и злото

вървят ръка за ръка.

192.

Защо човек е нервен?

Защото няма опорна точка.

193.

Какво означава придобиване

на Тишината?

Придобиване на Истината.

194.

Защо е важно да обичаме цветята?

За да приемем нещо от тяхната фина енергия.

195.

Много знания и информация ли искаш да имаш или истинска и съкровена Любов към нещата?

196.

Как може човек да се спаси

от злото и от болестите си?

По пътя на самовнушението.

197.

Какво е Истината?

Канал, по който тече

Свещена енергия.

198.

Какво нещо е светлата аура?

Динамиката на Небето.

199.

Кога враговете се стопяват?

Когато придобиеш Любовта, когато придобиеш Бога.

200.

Кой не се влияе от света?

Човекът на Бога.

201.

От какво зависи успехът

на всяка работа?

От вътрешната вяра.

202.

Къде се намира вашето щастие?

В ръцете ви.

203.

Какво нещо е щастливият човек?

Той е човек пълен с вяра.

204.

Защо е важно придобиването на Истината?

Защото, когато придобиеш Истината, нищо нечисто не може да ти влияе. Тогава ти сам си подбираш внушенията.

205.

Трябва ли човек да се грижи за прехраната си?

Не. Първо трябва да се грижи

за Истината, тогава невидимият свят ще се грижи за него. Прехраната е последствие.

206.

Какво са мислите?

Те са семена, които растат в мозъка на човека, така както семената растат в почвата. Това, което си посял, това ще поникне. Това, което си посял, това ще узрее.

207.

Какво означава истинска работа?

Започни да работиш

с едно велико постоянство

и ще разбереш.

208.

Как се постигат нещата?

Всичко зависи от интензивността, с която се движат твоите мисли и чувства. Това, което малкият чук не може да го направи, големият ще го направи.

209.

Какво означава да забогатееш?

Това значи да намериш смисъла на живота. Смисълът се намира

в постоянното общуване с Бога. Няма по-голямо богатство

от Бога.

210.

Кой успява истински в живота си?

Само този, който иска да има Божествено ръководство и който се моли за това ръководство.

211.

Кой разбира нещата?

Само този, който ги прилага.

212.

Кое е това, което създава нашите добри условия?

Това е нашата постоянна положителна мисъл.

213.

Как действа Духът в човека?

Духът действа в човека като интуиция. Интуицията е вътрешен орган на Духа.

214.

На кого се разкриват Тайните

на живота?

Само на онзи, който работи с постоянство. Той не пита кога. Той е изчезнал в Любовта си

към работата.

215.

От какво зависи твоят успех?

От Любовта към работата

и към хората.

216.

Кога се уреждат нашите работи?

Когато ангелите работят за нас.

217.

За кого трябва да работиш?

За Цялото, за Бога. Тогава и Цялото ще работи за теб.

218.

Какво е необходимо, за да успееш?

За да успееш, трябва да си свързан с трептенията на успеха.

219.

Кое е вярно в твоя живот?

Това, в което си дълбоко убеден,

и затова, приятелю, внимавай да не си убеден в някое зло. Не е хубаво да бъдеш убеден, че твоята болест е неизлечима. Няма неизлечима болест.

220.

Кой няма нужда от материално осигуряване?

Който живее в Бога.

221.

Къде се намира сигурността

на живота?

Сигурността на живота е

във връзката с Бога.

222.

Има ли лоши дни в живота?

Няма лоши дни. Има лоши мисли. Има един болен начин

на мислене, от който човек

трябва да се освободи.

223.

На кого Бог помага най-много?

На прилежните. На усърдните. На тези, които работят с Любов.

224.

Защо е важно да работиш за Бога?

За да преживееш най-великото.

За да разбереш, че цялата

Вселена е с теб.

225.

Кога човек успява в работата си?

Когато не се колебае.

226.

Защо е важно да работиш за Бога?

Защото, когато работиш за Бога, Той се грижи за твоите

проблеми и нужди,

а ти просто оставаш смаян.

227.

Кой е основният закон на здравето?

Ще ви го кажа с няколко думи: ДИНАМИЧНАТА СИЛА

НА ВЯРАТА.

228.

Кое е това, което ще постигне човек?

Онова, което човек желае дълбоко в душата си, ще го постигне,

но трябва да чака.

229.

Кога една енергия се използва разумно?

Само когато е канализирана, когато има Свещена цел.

230.

Кой е този, който дава условията

за развитие?

Бог е, който ги дава, а човекът е, който работи. Бог няма да работи вместо теб. Ти ще работиш, а Бог ще те благославя.

231.

Какво нещо е мисълта?

Духовно творчество.

232.

Защо е важна положителната мисъл?

Защото тя подобрява условията на живота.

233.

Какво означава да храниш една светла мисъл?

Това значи да й дадеш възможност да се прояви.

234.

По какво ще познаеш дали ще успееш в дадена работа или не?

По вътрешния си мир.

235.

За какво не трябва да говориш?

Не говорете нищо за онази съкровена мисъл и цел,

която искате да реализирате.

236.

Кога една мисъл расте и се укрепва?

Когато й се отделя по-голямо внимание. Тогава тя расте и укрепва повече от другите.

237.

Защо е важна постоянната

светла мисъл?

Защото в тази мисъл

ще се роди Бог.

238.

Кой е Великият Закон в този свят?

Мисъл, която постоянно работи, ще се реализира. Ако постоянно мислите за Божественото, ще станете Божествени същества.

239.

Кое е това, което ни спъва

в живота?

В живота всякога ни спъват нашите собствени мисли и неразумни желания.

240.

Какво нещо е мисълта?

Сгъстена Божествена енергия.

241.

Защо човек трябва да владее мислите си?

Защото каквито мисли имаш,

с такива същества се свързваш.

242.

Кое е това, което ще дойде

в живота на човека?

Ще дойде това,

за което постоянно мислиш.

243.

Какво нещо е възвишената мисъл?

Тя е едно същество, един ангел, който временно обитава в човека.

244.

Как се осъществява връзката на човека с Бога?

Връзката на човека с Бога представя силна, динамична мисъл.

245.

Какво нещо е силната

и правилна мисъл?

Огън, който всичко разтопява. Няма крепост в света,

която да устои на този Огън.

246.

Какво нещо са мислите, чувствата

и желанията на човека?

Живи същества със строго определено въздействие върху самия човек.

247.

Защо капката пробива камъка?

Защото е постоянна.

Така меката капка се оказва

по-твърда от камъка.

Мекото побеждава твърдото.

248.

Защо лицето на Слънцето е светло?

249.

Може ли да бъде щастлив

невежият, жестокият, робът?

250.

Какво означава да постоянстваш

в нещо?

Това означава да го постигнеш. Мисли постоянно за Бога

и ще Го постигнеш.

251.

Какво означава, когато мислиш за нещо?

Това, за което мислиш, то трепти в теб, то те вибрира, защото иска да се всели в теб.

252.

Какво показва, когато хората се уморяват и отслабват?

Това показва, че други същества

са ги използвали.

253.

Какво означава постоянно мислене?

Постоянно привличане — мисълта е магнит за нещата. Постоянно мислене означава постоянно образуване, защото мисълта е творчески принцип.

254.

Как се реализира Бог в човека?

Само чрез интензивен духовен живот. Само чрез постоянна вътрешна работа. Тази работа

не изключва външната дейност

на човека.

255.

На кого помагат светлите същества?

На този, който служи на Бога. Поради служенето,

те направляват живота му.

256.

Какво нещо е поста?

Важно средство срещу слабите места в организма. Поста трябва да е разумен и идеен.

257.

В какво се превръщат грешките?

В страдания. Ето защо човек трябва да работи върху себе си,

за да не ги повтаря многократно.

258.

Какво нещо е Царството Божие?

Това е най-светлото вътрешно състояние в човека. Това е Духът, който е от Бога.

259.

Кога говори Безмълвието?

Когато човек е постигнал абсолютен контрол над ума.

260.

Кой върви в правия път?

Преданият на Истината, любящият.

261.

Кой разкъсва всички вериги

и заблуждения?

Който е овладял себе си.

262.

Къде е скрит истинският живот?

Извън привързаността на нещата.

263.

Кое е истинското отопление?

Това, което е отвътре.

Любовта е твоето отопление.

264.

Кои стремежи имат винаги

фатален край?

Земните, т.е. неразумните.

265.

От какво зависи бъдещето

на човека?

От това, което човек прави сега.

266.

Кое е най-важното нещо за ученика?

Да постигне пряко духовно проникване в Бога, в Реалността.

267.

Кой може да прониква в Акаша?

Само чистият, само безсмъртният.

268.

Кой е истинският ученик?

Този, който няма земни желания.

269.

Какво нещо е земното желание?

Капан, т.е. мрежата на илюзията. Докато неземното желание

е винаги разумно.

270.

Как се общува с Учителя?

Само с една Велика чистота и Любов и с едно Велико смирение.

271.

Какво значи да изоставиш светския, неразумния живот?

Това значи да излезеш от пещера на дневна светлина.

272.

Какво нещо е Празнотата?

Изначалната Същност.

А това е друго име на Пълнотата.

Това е за тези, които разбират.

273.

Кога се постига реално посвещение

в Тайната на живота?

Когато напълно си победил изкушенията.

274.

Кое храни най-добре всички клетки на тялото?

Блаженството.

275.

Как се вселяват недостатъците

в човека?

Чрез лошите постъпки,

чрез неразумните деяния.

276.

Как може да се намери Истината?

Само чрез лично обожествяване, лична реализация.

277.

Защо хората живеят при

тежки условия?

Защото са завързани от своите отрицателни мисли. Техните мисли са техните вериги.

278.

Кои се прераждат в нисши съществувания?

Тези, които са били безразлични към Любовта, Мъдростта и Истината.

279.

Каква е разликата между обикновения вярващ и

истинския човек?

Първият проповядва,

вторият практикува и живее.

280.

Докога човек ще има смущения

и колебания?

Докато умът му не е пречистен.

281.

Кога една Вселена се разпада?

Когато Бог се оттегли в себе си.

282.

Кое е това, което превъзхожда времето и пространството?

Свещеното разбиране.

То принадлежи единствено

на Духа в човека.

283.

Какво нещо е свободата?

Победа над земния ум.

Победа значи овладяване.

284.

От какво е образувана кармата?

От всички земни и неразумни мисли, чувства и постъпки.

285.

Кое е това, което слага край

на нещастието?

Чистотата. Но чистотата не е

от този свят, приятелю.

286.

Кои са страдащите?

Влюбените в света.

287.

Кой става истински човек?

Само този, който е победил своята нисша природа.

288.

Кое е основното качество на истинския човек?

Той носи в себе си една

Велика неизменност.

289.

Какво значи чист човек?

Надземен.

290.

Къде се реализира истинското знание?

В тайната стаичка.

291.

Какво нещо е непостоянството?

Болест на ума.

292.

Кой не се нуждае от религия

и проповеди?

Който е придобил истинската Любов — той живее в Бога.

Да проповядваш на такъв човек

е невежество.

293.

Кой е по-ценен за света:

един мъдрец

или хиляда светски човека?

294.

Кой пада винаги в илюзия

и заблуждение?

Този, който не работи за облагородяването на своята нисша природа.

295.

Могат ли влюбените в земния живот да намерят Истината?

296.

Какво нещо са пречките в пътя

на човека?

Фина илюзия.

Кога се разбира това? —

Когато сме в единство с Бога.

297.

Коя е причината за съществуването на заблужденията?

Егоизмът. Майстор на егоизма е нечистият ум.

298.

Кой винаги ще съществува като заспал?

Който живее в нисшата си природа.

299.

В звездите ли трябва да вярваш

или в Бога?

300.

Какво нещо е шестото чувство?

Това е твоето чисто, духовно зрение. То превъзхожда ума. Но запомни, приятелю, че това шесто чувство е също много ограничено, защото човек има дванадесет чувства.

301.

Кой се освобождава от заблужденията?

Който пречисти ума си напълно.

302.

Какво символизира истинската вяра?

Независимост от условията.

303.

Кой има спокойствие?

Който има ясната светлина.

304.

Какво са мисъл-формите?

Защитни Божества, постоянна стража — те работят в четвъртото измерение.

305.

Кога човек разбира еволюцията?

Когато сам стане еволюция. Когато стане самата Божественост. Мислите ли,

че този човек е произлязъл от маймуната.

306.

Кога Любовта идва сама при човека?

Когато човек я очаква

с оценяване.

307.

Кой човек е Божествен?

Този, който остава неизменен

при всички условия на живота. Неговата Любов към Бога

не се изменя ни най-малко.

308.

Кой може да просвещава хората?

Само този, който е постигнал реализация. Само този, който живее в Истината.

309.

Кой може да изследва космоса вътрешно?

Само този, който е отворил тринадесетата си чакра.

310.

Кое е най-доброто постижение?

Пълното освобождение от злото.

311.

Кой няма бъдеще?

Който не върви по закона на Любовта. Вътре в Любовта е твоето бъдеще, защото само тя може да те заведе при Истината. Звездите не могат да те заведат, приятелю, само Любовта

има тази власт.

312.

Как идва Любовта в човешкия свят?

Чрез страданията.

313.

Как се прониква в невидимия свят?

Чрез една велика Любов. Любов, която е преодоляла изкушенията.

314.

Кое прави човека стар и грохнал — възгледите или годините?

315.

Може ли Любовта да бъде

въвлечена в човешки порядък?

Не. Тя разрушава всичко човешко, за да съгради Божественото.

316.

Кой се справя лесно с препятствията?

Който има Любов, защото

той има Бог в себе си.

317.

Може ли без абсолютна чистота да се разберат Свещените Писания?

318.

Кой ще бъде погубен от лошите си качества?

Този, който няма морален устой. Който няма морален устой, трябва много да се моли,

за да му се помогне.

319.

Кой човек живее без правила

и закони?

Този, който живее в светлината

на Истината.

320.

Какво значи благоприятни условия на живот?

Това е Божието съдействие.

321.

Кой внася злото в себе си

и го увеличава?

Нечистият, месоядецът, критикарят. Те няма да могат

да се освободят от злото.

322.

Защо е дошъл човек на земята?

За да развие в себе си

Любов към Бога.

323.

Кой може да управлява богатството?

Който може да управлява сиромашията.

324.

За кого не съществува закон,

т.е. външна или вътрешна тояга?

Само за разумния,

пробудения човек.

325.

Може ли да очакваш знания от обикновения и доволно ограничен човек?

326.

Кога човек може да помага на другите хора?

Само тогава, когато е оправил своите грешки.

327.

Кой може да обича истински?

Само този, който се е пожертвал за Бога.

328.

Какво се разбира под думата Дух?

Абсолютна разумност.

329.

Къде е смисълът на живота?

В единението с Бога.

330.

Кое трябва да се обича в човека?

Това, което е безсмъртно, непреходно.

331.

Докога човек е в безопасност?

Докато има Любов в себе си. Докато Любовта живее в него.

332.

Какво означава недоволството?

Духовна кал. Тази кал се дължи на отсъствието на Любов.

333.

До гроба ли трябва да обичаш един човек или и зад гроба?

Човешката любов е до гроба,

а истинската Любов е зад гроба, тя е вечна.

334.

Кой изпъжда Любовта от себе си?

Критикарят. Ако искаш да изпъдиш Любовта от себе си, критикувай на воля.

335.

Какво значи Любов, Мъдрост

и Истина?

Неизменни центрове, около

които се върти цялата Вселена.

336.

Кой се страхува?

Който няма Любов.

337.

Кой ликвидира кармата?

Твоята Божествена Любов

към нещата.

338.

Коя любов пропада пред препятствията?

Фалшивата.

339.

Кога човек придобива Любовта?

Когато завърши духовното си развитие.

340.

На кого животът се обезсмисля?

На този, който се отдалечава

от Бога.

341.

Какво значи да обичаш истински някого?

Това значи да го освободиш

от смъртта.

342.

Кой има силна вяра?

Този, който е изработил

правилно разбиране за нещата.

343.

Какво показва всеки заболял орган

в човека?

Че се е отклонил от своето предназначение.

344.

Кой се тревожи?

Този, който не мисли.

Мисли, но без да се тревожиш. Това е правилното.

345.

Защо идват болестите и страданията върху човека?

За да поправят грешките и недъзите.

346.

Коя Любов е истинска?

Тази, която разрешава всички противоречия и проблеми.

347.

Кой ни освобождава?

Това е Бог, който живее в нас.

348.

Кога сме свободни?

Когато Бог ни ръководи.

349.

Кой се движи по-бързо:

Духът или мисълта?

350.

Кога човек вижда във висшите светове?

Когато е съединен с Бога.

351.

Какво означава да имаш страх

от Бога?

Това е онзи Свещен трепет,

който е метод за завръщане във Вечния живот.

352.

Кога можеш да разрешаваш своите проблеми?

Когато се стремиш да познаеш Истината.

353.

Къде е скрит еликсирът на живота?

В истинското разбиране за нещата.

354.

Каква е целта на знанието?

Смирението.

355.

Какво търси мистикът?

Той не търси да става учител, проповедник, целител, нито търси общуване с духове и видения. Търси ли присъствието на Бога? Не. Търси ли небеса? Не, защото ги вижда навсякъде. Какво търси мистикът? Той търси единение с всички неща.

356.

Как можем да станем неуловими

за злото?

Трябва да вибрираме

постоянно на по-високо ниво.

По друг начин казано:

Любовта има висши излъчвания, на които злото не може да устои.

357.

Кога една идея може да се реализира?

Не е достатъчно само силно желание. Това зависи от ъгъла

на гледане. Именно начина на виждането се явява като път към идеята и нейната реализация.

358.

Как трябва да обича ученикът?

По Божествен начин — непривързано. Само тогава енергията му е освободена за една по-висша окултна еволюция.

359.

Кога идва краят на ума

и идва раждането на душата?

Бъди всякога чист в помислите

и желанията си и това е

краят на ума.

360.

Кога можеш да откриеш Аум?

Когато постигнеш

най-вътрешната Тишина.

Тази Тишина е съвършена и тогава тя се изявява като Аум. Тази Тишина е изворът на АумЕдинството.

361.

Какво означава загубването на Истината?

Това означава загубване на Божествената сила в себе си.

362.

Трябва ли да питаш какво е Бог?

Не, защото с твоите пет и шест бедни чувства нищо няма да разбереш. Тогава какво трябва

да питаш? Питай какво си

ти самият.

363.

Какво значи да обичаш една душа?

Това значи да й вдъхваш висша енергия, за да може тя да постигне своята цел.

364.

Защо идват изпитанията в живота?

Защото в едно голямо изпитание човек прозира в своята собствена дълбока същност. И така той се домогва до правия път.

365.

Какво значи начало и край

на нещата?

Началото и краят на нещата

са непознаваеми.

366.

От какво се нуждае злото

за своето разгръщане?

От земни и егоистични желания.

367.

Какво означава птичка затворена

в кафез?

Всички птички, които са затворени в кафез, са стари възлюбени души на хората.

368.

Коя вяра е суетна?

Вяра без Божествена Любов е суетна. Само в Божествената Любов се извършва

възкресението на човека.

369.

Какво са десетте сефироти?

Пътища, през които човек може да отиде при Бога. Десетте сефироти са йероглифи на една скрита система във Вселената, която е наречена Дървото на живота.

370.

Какво спечели Христос

от възкресението?

За хората спасение, а за себе си нещо друго. Той видя в Бога

нова дълбочина.

371.

Защо поставят ученика в противоречие?

Защото с това невидимият свят иска да помогне на много души от задгробния живот, които са свързани с него. Ако той разреши това противоречие, много души

от другия свят получават нещо

за своето развитие.

372.

Коя е мярката, че човек живее

в душата си?

Когато е изпълнен с радост и щастие, и когато те са постоянни.

373.

Какво нещо е тъмнината?

Дълбоко в полето на Духа тя е винаги светеща, но трябва да имаш будност. Дълбоко в тъмнината е скрит Бог,

защото Той е навсякъде.

374.

Коя е мярката, че човек живее в Духа си?

Когато е изпълнен с вдъхновение и особена жажда за Истината.

И когато това вдъхновение

и тази жажда са постоянни.

375.

Кое определя истинската молитва?

Това, че тя е абсолютно интензивна, изключително динамична. Любовта е динамичният аспект на Бога.

376.

Какво значи да издържиш на

най-голямото страдание?

Това значи да надраснеш

своето минало, своята карма.

377.

Какво значи да се пробудиш?

Това значи да се родиш в своята собствена Божественост.

378.

Къде е сигурността в живота?

Сигурността е скрита в постоянството, в постоянните разумни усилия.

379.

Къде е скрита силата на едно лечение?

Тя е скрита в този, който истински те обича. Само той може да ти промени съзнанието.

380.

Какво нещо е изкушението?

В своята дълбока основа, то е чисто спасително. Това е само

за будните. Изкушението идва,

за да надраснеш ума и себе си. Изкушението идва, за да познаеш Духа.

381.

Защо е важно да надраснеш изкушението?

Защото ако не го надраснеш, то ще ти постави граници. Това ще ограничи твоето развитие и ти ще живееш в така наречения омагьосан кръг. Дори и когато работиш върху себе си, това ще бъде въображаемо. Не избягвай изкушенията, а ги преодолявай.

382.

Защо хората търсят Любовта?

Защото тя дава онази енергия, която е Универсален ключ за решението на всички проблеми.

383.

Какво ни носи Любовта?

Тя ни носи най-важното в живота. Това е безсмъртието.

А това решава основния въпрос на живота.

384.

Защо Бог е дал свобода на човека?

Защото човек трябва да стане съзнателен и пробуден за своята собствена Божествена същност. Ето защо Бог се е оттеглил дълбоко навътре и е станал наблюдател, за да може човек

да се новороди в себе си.

385.

Кой постига Мъдростта?

Само този, който може да

навлезе много дълбоко в себе си, защото Духът на Бога живее

в дълбокото.

386.

Защо има тайни в живота?

Защото без тайни, красотата

ще бъде унищожена. В тайната може да се проникне, но тя не може да бъде обяснена.

387.

Защо е важна будността?

Защото развитието на будността е излизане от нечистия ум.

Това е освобождение от змията. Когато умът се е родил в човека, тогава Истината е станала неразбираема.

388.

Може ли мозъкът да мисли?

Той може да мисли колкото

един хладилник може да мисли. Мозъкът сам по себе си не може да мисли, той е само проводник, канал, приемател. Само Духът може да мисли.

389.

Защо е важно дълбокото дишане?

Защото чрез него се задвижват по-вътрешните сили. Това е

метод за увеличаване на духовните сили в човека.

390.

Какво изразява интуицията?

Тя изразява неизвестното. Тя не обяснява, тя владее и просветлява. Тя обновява, но не обяснява.

С обяснения се занимава само ограниченият ум.

391.

От какво зависи дълбокото разбиране на един въпрос?

Дълбокото разбиране на един въпрос зависи от това да получиш откровение от Духа, откровение от Бога.

392.

Защо е важна постоянната будност?

Защото при тази будност ти винаги си свързан с Бога и злото никога не може да те изненада. Злото никога не може

да изненада Бога.

393.

Защо трябва да работим с Любов?

Когато работим с Любов,

ние привличаме онази енергия, която е необходима за нашата Свещена цел.

394.

Защо е необходима предаността

към Бога?

За да изградиш себе си и за да работиш с Любов за своите ближни.

395.

Как може Учението на Учителя

да се разбере?

Когато превърнеш

Любовта, Мъдростта и Истината

в свой Вечен Път.

396.

Какво е смирението?

Началото на обожествяването.

397.

Какво нещо е обожествяването?

То е смърт за злото и нечистия ум. То е смърт и за най-малкото съмнение.

398.

Какво нещо са буквите и азбуката?

Буквите са живи духовни сили,

те са същества на небето, те са принципи на един Древен забравен език.

399.

Защо е важна чистотата?

Защото колкото повече я придобиваме, толкова повече дявола изчезва.

400.

Какво значи медитация?

Това значи да се съединим

с най-висшата Реалност

в себе си — чистият Дух —

и да размишляваме заедно с него.

401.

Как работи чистотата?

С лъчите на светлината.

402.

С кой дружи Бог?

С всички чисти, разумни

и пробудени същества.

403.

Накъде води чистотата?

Първо, към разумност;

второ, към святост;

трето, към съвършенство;

и четвърто, към сливане с Бога.

404.

Какво нещо е чистият човек?

Той е едно с Вечния живот.

405.

Защо трябва да живеем постоянно в Божествената Любов?

Защото нищо нечисто

не може да влезе във вибрациите на тази Любов.

406.

По какво можеш да познаеш едно чисто същество?

От всяко чисто същество

се разлива едно Велико ухание.

407.

Какво нещо е чистотата?

Тя е строителният материал

за блаженството.

408.

Какво нещо е чистият живот?

Той е Живата вода,

която вечно тече и не изтича.

409.

Какво нещо е чистотата?

Тя е нещо повече от всяка наука и религия. Тя не принадлежи на земята. Тя е качество на Небето. Тя не принадлежи на този свят.

410.

Какво нещо е чистотата?

Универсалното качество

на Любовта. Това качество

е висок връх.

411.

Какво нещо е Любовта?

Фокус на Божествените сили

на Вселената, на Бога.

412.

Какво означава да се отдадеш

на Бога?

Това значи да се откажеш

от своето минало.

413.

Кога волята на човека

покорява всичко?

Когато се пречисти и съедини

с Бога.

414.

Кога Словото се превръща

в жива сила?

Когато се кондензира.

415.

Какво нещо е външният свят?

Само едно отражение.

416.

Какво значи дълбоко разбиране?

Дълбоко проникване.

417.

Кога ще разбереш света?

Не когато искаш да го оправиш. Ти ще разбереш света, само когато оправиш себе си. Ако искаш да оправиш света, а не себе си, тогава косата ти ще побелее. И освен че ще побелее, нищо няма да оправиш.

418.

Кой е начинът човек реално да съгради себе си?

Това изисква едно гениално и духовно самонаблюдение.

419.

Как се долавя Бог?

Чрез чистото съзнание.

Чрез постоянната будност,

т.е. когато живеем в Любовта,

ние го долавяме.

420.

Къде живее всяка душа?

В мисълта на Бога.

Бог се грижи за всяка душа

и в този, и в онзи свят.

421.

Някой път си закъсал и идва някой,

и ти помага. Кой е той?

Това е Бог, приятелю.

422.

Какво нещо са чистите мисли?

Те са висши енергии, които творят в нас сили, дарби и способности.

423.

Как се разбира Любовта?

Като се излезе извън областта

на земята. Това го казвам само

за пробудените.

424.

Какво нещо е разумната воля в човека?

Закон за преобразяване.

Закон за обожествяване.

425.

Кой израства в Бога?

Само този, който се жертва разумно.

426.

Кога умът става светлина?

Когато Духът на Истината проникне в него.

427.

Кога знанието те погубва?

Когато си извън Любовта.

428.

Кой вика болестите?

Въображението в човека.

Ето защо трябва да го пречистим.

429.

Какво дава чистият извор?

Той е като чистия човек — пръска радост, мир и светлина.

430.

Кога човек винаги печели?

Когато люби.

431.

Какво нещо е водата?

Водата е елемент, с който Бог ни чисти и възвръща към Себе си.

432.

Какво нещо е чистотата

в най-висшия смисъл?

Това е квинтесенцията на Бога.

433.

Какво нещо е чистотата?

Това е Златният ключ за влизането в Бога.

434.

Може ли душата да бъде задоволена, ако е заобиколена с всички земни блага и удоволствия?

Не. Само Бог може да я изпълни. Благата са безпомощни.

Без Бога душата винаги ще има една празнота.

435.

Къде е скрит смисълът на живота?

В постоянния стремеж към Бога. Когато стремежът се прекъсне, човекът е умрял.

436.

Къде е изразена целостта на човека?

В неговите очи.

Очите са знакът на знаците.

437.

Кое е важно: разсъждението

или чистият живот?

Ти си сам си отговори, приятелю.

438.

Кога дарбите обичат един човек?

Когато той е смирен и усърден

в своите разумни усилия. Тогава дарбите, които са живи същества, се вселяват и работят чрез човека.

439.

Какво нещо е чистотата?

Тя е жива сила, която оперира

в света на Истината. Тя е скъпоценният камък на душата.

440.

Кога Бог изпълнява волята

на човека?

Когато човекът мисли като Бога.

441.

Кога добрият човек става лош?

Когато не вижда своите грешки

и започва да се оправдава.

Така той постепенно става лош, без да се усети.

442.

От какво трябва да се срамува човек?

От празния живот.

443.

Какво не одобрява светът в човека?

Добродетелите му и Любовта му към Истината. Те са винаги заплаха за мирния живот на човека.

444.

Може ли нервният човек да се развива духовно?

Не. Той първо трябва да търси мира в себе си, докато го постигне. Дълбокият вътрешен мир е началото на развитието.

445.

Какво значи нарушаване на

малките заповеди?

Това означава пропаст в

големите неща. Малките неща

на земята са големи неща

на Небето.

446.

Лошо нещо ли е мързелът?

Той е лошо нещо,

но има и добри страни. Например, бъди мързелив в гнева: докато се разгневиш, да ти мине.

447.

Какво показвазт болестите в човека?

Те показват, че светлата мисъл

в него е фалирала. Ако човек възстанови светлите си мисли, болестите ще отстъпят.

448.

Можеш ли сам да живееш до края

на живота си?

Да, но ако си в единение с Бога. Тогава животът ти е приятен. Няма по-приятно нещо от това да живееш заедно с Бога.

449.

Какво значи да мразиш

и да се гневиш?

Това значи да се обезсилваш.

450.

Какво не одобрява Небето?

Грехът и стремежът към удоволствия. Истината няма нищо общо с удоволствията, приятелю.

451.

Кога човек е спокоен?

Когато е господар на положението, когато е фактор.

452.

Лошо нещо ли е мързелът?

В мързеливия човек има една хубава страна. Той няма волята да убива други същества. Той няма агресия.

453.

Какво иска болестта от човека?

Тя иска промяна.

Тя атакува застоялия живот.

Тя иска човек да се прероди умствено и сърдечно.

454.

Къде живее злото?

Злото живее в кривата мисъл.

По друг начин казано:

злото живее в себе си.

455.

На кого не се прави добро?

На дявола, защото той го разпилява. Дявола само ще го благославяш, защото той не разбира доброто.

456.

Кой е Гласът на Бога?

Това е Гласът на Любовта.

457.

Какво е невежеството?

То е голяма пропаст,

то е фабрика за проблеми.

Ето защо човек трябва да работи върху себе си.

458.

Какво е материята?

Едно простичко облекло на душата, един кожух. Това не е твоята същност, приятелю, ти си нещо много повече от един кожух.

459.

Кога мисълта се движи с огромна бързина?

Когато е изпълнена с прана,

с жизненост. Ето защо хората могат да си помагат от разстояние.

460.

Какво означава всяка благородна постъпка?

Отношение към Светлината, отношение към Бога.

461.

Кой е белегът, че човек

е познал Бога?

Такъв човек няма светски привързаности. Той е непривързан. Той люби,

но не се привързва към нещата.

462.

На кого се дава Тайното знание?

Само на този, чиято чистота

и морал са изпитани.

463.

Кога враговете на човека изчезват?

Когато човек напълно изчисти мислите си.

464.

Какво значи критика и осъждане?

Това значи обезличаване, обезсилване и демагнетизиране. Критиката е опасна болест, приятелю, и затова е казано:

Не съдете, за да не бъдете съдени.

465.

Трябва ли човек да търси щастието?

Ако е обикновен човек,

да го търси, пробуденият

търси Истината.

466.

Кога външният свят става красив

и прекрасен?

Когато човек преустрои себе си. И изведнъж в този свят той започва навсякъде да вижда

Бога и Неговата Ръка.

467.

Кое е отличителното качество на истинския човек?

От него излизат лъчи на мир

и Любов.

468.

Къде се намира истинското, Съкровеното знание?

То е вътре в човека,

в неговата тайна стаичка.

469.

Кога болестта завършва със смърт?

Когато човек стане непоправим

и когато се отказва от своите светли мисли.

470.

Кой човек затъва в живота?

Този, който работи с чужд ум, сърце и воля. Това е този човек, който не владее себе си.

471.

Как става подобряването на живота и на условията?

Отвътре, чрез мислите.

Мислите са магнит

за подобряване на условията.

472.

Ако човек се проявява като животно, човек ли е той?

Не, само формата му е човешка, но след време тя ще се смени.

473.

Коя е най-важната промяна

за човека?

Вътрешната. Тогава външното

от само себе си ще се подобри.

474.

Кой е стар и нещастен?

Дяволът и неговите внушения.

475.

Кой е Древен и мъдър?

Бог и Неговата Вечна Любов.

476.

Къде са скрити нашите врагове?

Те са скрити невидимо в нашите мисли, чувства и желания. Ето защо трябва да бъдем много будни и да владеем себе си.

477.

Какво значи да не можеш

да простиш?

Това означава, че дяволът се е загнездил в твоето сърце.

478.

Защо е важно да простиш?

За да можеш да летиш, приятелю. Ако не можеш да простиш, дяволът ще се храни с твоята енергия, докато те разруши.

479.

Колко пъти да прощаваме?

Безкрайно.

480.

Какво значи отчаян човек?

Това значи настанил се дявол в неговото съзнание. Най-доброто оръжие срещу това отчаяние е молитвата.

481.

Кога идват истинските добри условия в живота?

Когато живееш за Истината.

Но това не означава да си богат, това означава да си разумен.

482.

Кога идва Любовта в човека?

Не когато я разбираш и говориш за нея, а когато я живееш,

когато я реализираш в себе си.

483.

В коя школа човек оглупява?

В школата на дявола.

Дяволът има много знания,

но е глупав и нещастен.

484.

Какво нещо е мъчението, мъчителният живот?

Огледало на неразумния живот.

485.

Може ли човек в един момент

да напредне в развитието си

с 100 или 1000 години?

Може. Зависи от неговата будност и от интензивността

на неговата мисъл.

486.

В какво се превръщат страданията за разумния човек?

В Любов и мъдър опит.

487.

Кое е по-страшно: остаряването на тялото или остаряването на ума?

Остаряването на ума

е по-страшно.

488.

Кой е методът, при който силата расте в теб?

Това е методът да обичаш.

А когато обичаш Бога,

тогава в теб расте Мъдростта.

489.

Кое е най-реалното в живота ти?

Само това, което можеш да вземеш със себе си след корабокрушение.

490.

Коя е най-високата служба на земята?

Служенето на Истината. Служенето на Бога.

491.

Кога животът е прекрасен?

Когато любиш

и умееш да се учиш.

492.

За кого не съществуват законите?

За любящия, за пробудения,

за праведния.

493.

Кога една опасност идва в живота на човека?

Когато постоянно я полива, когато постоянно я храни и поддържа в мисълта си.

И накрая тя се случва, но това е човешко дело, а не дело на Бога.

494.

Какво нещо е чистотата?

Тя е мистичното ухание

на душата.

495.

Можеш ли с обикновени усилия

да постигнеш Бога?

Не. За да постигнеш Бога,

се изискват особени усилия и голяма будност. Само определени същества могат да постигнат Бога без усилия. Това са тези, които са го постигнали в миналото.

496.

За какво те подготвя

чистият живот?

Той те подготвя за съединение

с Тайните и Мистериите

на Небето.

497.

Доколко човек е човек?

Дотолкова, доколкото възприема Истината. Дотолкова, доколкото възприема Господа.

498.

Какво нещо е чистотата?

Тя е духовно злато, което трябва да се посее в нашия вътрешен живот. Тя е още динамична сила на висшия свят.

499.

Кога животът е чист и Божествен?

Когато човек има само един център.

500.

Кое е лошото в преяждането?

Лошото е в това, че физическата енергия не се превръща в духовна. Ето защо яж до най-сладката хапка.

501.

Кой се съмнява?

Само този, който прави често грешки и не ги изправя.

502.

Каква е речта на Небето?

Тя се състои в предаване на мисли или мисловно говорене.

503.

Какво е Любовта на Небето?

Духовно единение.

504.

Какъв е животът на човека?

Животът на всеки човек е такъв, каквато е неговата Любов.

505.

Какво нещо е чистотата?

Мощна сила, от която

дяволът бяга.

506.

За какво е роден човекът?

Човек е роден

за Божествен живот.

507.

Какво нещо е вътрешният човек?

Вътрешният човек е това,

което се нарича духовният свят.

508.

Как ангелите разговарят с човека?

Когато ангелите разговарят с човека, те се сливат с него.

И това сливане ги кара да имат еднаква мисъл.

509.

От къде черпят ангелите своята разумност?

От Божествената Истина —

тя е Източникът.

510.

Какво нещо е разумността

на ангелите?

Разумността е тяхното

вътрешно зрение.

511.

Какво нещо е Любовта за ангелите?

Тя е топлина от духовно естество.

512.

По какво се отличават истините?

Те всякога излъчват светлина.

513.

Кой е начинът да съществуваш

на Небето?

Истината. Без Истината не можеш да съществуваш на Небето.

514.

Каква е любовта на тези,

които живеят в ада?

Това е любов към себе си

и към света.

515.

Кой не възприема Истината?

Злото в човека.

516.

Какво значи според ангелите,

когато хората умират?

От тяхна гледна точка,

тези които умират, излизат

от времето, излизат от света.

517.

Какво значи на ангелски език

да видиш Господа?

Да живееш според Истината.

518.

Физическото тяло ли се движи

или духовното?

Духовното тяло е това, което поставя в движение физическото тяло. Така, както шофьорът кара колата.

519.

За кои хора няма мир и хармония?

За тези, които живеят в злото.

520.

Ако аз съм излязъл от къщата си, умрял ли съм?

Смъртта не съществува, приятелю. Смъртта е голям театър,

голяма илюзия.

521.

Къде отиват умрелите,

къде отива този, който умира?

Погледни самата дума, приятелю: “у-мира”, т.е. в света на мира.

522.

Каква е светлината на Небето?

Светлината на Небето

е чисто духовна.

523.

Защо ангелите получават голяма Мъдрост от Господа?

Много просто. Защото те са вътрешно отворени за нея.

524.

Умира ли човекът?

Не. Той само напуска своята къща и става невидим. Той отива там откъдето е дошъл. Ти преди да се родиш къде беше? —

В невидимия свят.

525.

Кои са ръководени от Господа?

Само тези, които постъпват

добре и говорят добре.

526.

Какво означава лошият живот?

В духовен смисъл, той означава смърт.

527.

Кога висши същества се грижат

за човека?

Когато човек работи с Любов

и постоянство.

528.

Как се постига истинската почивка?

Не като седиш или като спиш, приятелю, а като освободиш ума, сърцето и волята си от всичко нечисто, от всички утайки.

529.

Какво значи да мразим нещо?

Това значи това нещо да се качи на главата ти и да те мачка.

530.

За кого е най-хубаво да работиш:

за Бога или за човека?

Ти сам реши, приятелю.

531.

Кога нещастията са далеч от човека?

Когато връзката с Бога

е постоянна и силна.

532.

Защо съществуват враговете?

Защото Любовта я няма. Враговете са всякога привидни.

533.

Какво значи когато външните условия са груби?

Това значи, че си недодялан камък. Природата си има начини как да обработва камъните.

534.

Защо човек има много препятствия и врагове в живота си?

Защото има много неразумни желания.

535.

Къде ще отиде злото?

Всяко зло ще се върне

в собствения си ад.

536.

Какво нещо е чистото Слово?

Посредник за връзка с Небето

и с Господа.

537.

Кое ще се случи в твоя живот?

Това, в което много дълбоко вярваш. Ето защо това, в което вярваш, трябва да е много разумно.

538.

С какво е населен адът?

Със зли гении.

539.

Кога човек потъва в мрак?

Когато се влюби в светските неща. Това е дълбока вътрешна диагноза, приятелю. Рано или късно мракът ще се изяви.

540.

Кога човек възприема неизповедими неща и става мъдър като ангел?

Когато мисли духовно.

541.

Кои отиват на Небето?

Тези, които имат Небето в себе си, отиват на Небето след смъртта.

542.

Кои отиват в рая?

Които го носят със себе си

и на земята?

543.

Кой обича Бога?

Този, който се радва при всички условия на живота. Именно тази постоянна радост му разкрива постепенно Тайните за Бога. Радостта е също учител.

544.

Какво е състоянието на децата

в другия свят?

То е много по-добро от това на децата в света, защото в другия свят децата могат да ходят без да се упражняват, могат да говорят веднага. За тях се грижат ангели от женски пол, това са тези ангели, които в своя земен живот, много са обичали малките деца

и Господа.

545.

Какво нещо е невинността

на децата?

Тя още не е истинска невинност, защото е лишена от Мъдрост. Истинската невинност е Мъдрост. Ето защо децата трябва да извървят един определен път

на развитие.

546.

Какво става с децата, които

умират в ранното си детство?

Техните мисли и чувства не са свързани със земята. Те даже не знаят това, че са родени на земята. Те знаят само за духовното си раждане. Децата

са всякога благословени, което не винаги е така при възрастните.

547.

Какво нещо е Божествената разумност?

Тя е вътрешна разумност,

която произлиза от Любов

към Истината.

548.

Коя е мярката, че човек има

Любов към Истината?

Такъв човек излъчва светлина.

549.

Кой придобива силата да обича?

Онзи, който обича Господа,

Господ му дава силата да обича.

550.

Коя е лъжливата интелигентност

и мъдрост?

Това е оная интелигентност и мъдрост, на която липсва Божественото, на която липсва Любовта. Тази интелигентност не носи в себе си светлина, ухание и сияние, тя носи само блясък.

551.

Как се изгарят враговете?

С живия Огън на Любовта

и с търпение.

552.

Какво означава геройство и подвиг?

Да завържеш дявола в себе си.

553.

Къде Бог не действа?

Там, където няма Любов.

554.

За кого е заключено дълбокото разбиране за живота и за Словото?

За нечистите духове.

555.

Кога човек е разумен?

Човек е разумен благодарение на прилива на светлината от Небето.

556.

Кой е ключът на духовните сили?

Божествената Любов.

557.

Кога побеждаваш врага си?

Когато го благославяш

и когато му направиш добро.

558.

Кое е по-важно:

това, което е приятно,

или това, което е Истина?

559.

Какво носи постоянната молитва?

Чиста и динамична аура.

560.

Какво нещо е човекът?

Човекът е Дух и Духът е, който мисли в тялото и в мозъка.

561.

Какво става със земните хора

в другия свят?

Всички земни хора в другия свят са изпразнени и затъпели, защото в духовния свят тяхното светско знание нищо не струва, то е напълно излишно.

562.

Кой е източникът на злините?

Любовта към себе си и любовта към света.

563.

Какво нещо е чистата

и правилна мисъл?

Тя е част от духовното зрение

в човека.

564.

Защо умрелият не излиза

от твоя ум?

Защото той си е отишъл физически, външно,

но е проникнал духовно в теб.

565.

Какво отнема месната храна

от човека?

Чистотата, тънката възприемчивост за нещата.

566.

Какво нещо е съвършенството?

Свещено действие във всичко,

т.е. съкровенодействие.

567.

Кой се осъжда на невежество?

Който не следва Божествените закони на живота и Вселената.

А те са Любов, Мъдрост и Истина.

569.

Кои мисли са силни?

Тези, които постоянно текат в човека, т.е. тези, които не се менят.

570.

Кой е най-хубавият подарък, който можеш да направиш на Бога?

Чист, свят и мъдър живот.

И още нещо…

571.

Кои връзки между хората

са силни и вечни?

Духовните.

В тях е Безкрайността.

572.

Какво нещо е Тишината?

Божественият език, Древният език. Само който е потопен в Тишината, може да чуе Бога.

573.

Защо дяволът бяга от молитва и музика?

Защото молитвата и музиката

са елементи на Небесния език.

574.

Кой има способност да стане разумен и мъдър?

Този, който живее дълбоко

в своята вяра, в своята хармония.

575.

Къде се намират най-висшите енергии в човека?

Във Върховната чакра.

576.

Какво нещо е Амин, или Ом?

Това е дума на Духа, това е оръжие на Духа. Това е дума останала от един Древен език. Това е дума от Праезика,

от Ватанския език.

577.

Кога законът на вярата действа?

Когато вярата е тотална, абсолютна.

578.

Кой се намира зад силата

на вярата?

Това е твоят Дух, а в най-висш смисъл, това е самият Бог.

579.

Какво нещо е кундалини?

То е дълбокият духовен Огън.

То е коренът на слънчевата енергия. Този Огън е коренът

на истинското знание, което трябва да бъде събудено.

580.

Кой е скрит в кундалини?

Върховният Дух. Когато човек

се пречисти, кундалини се превръща в живата змия, която пресича световете и се издига

до Върховната чакра —

това е центърът, който

отключва Космоса.

581.

Какво чувстват лошите духове,

ако срещнат на Небето човека

на радостта?

Те чувстват отчаяние.

582.

Кога ще започнеш да схващаш знанието от другия свят?

Когато започнеш да не чуваш нищо от този свят.

583.

Какво нещо е Върховната чакра?

Центърът на Вселената. Но има нещо, което и тя не го знае…

584.

Какво нещо е третото око?

Това е вътрешният мозък в човека, това е духовният мозък.

585.

От кого бягат всички проблеми

и врагове?

От Любовта. Проблемите и трудностите са живи същности,

те познават Любовта и,

когато я видят, бягат от нея.

586.

Кои са богати в духовен смисъл?

Тези, които имат преизобилно знание за доброто и Истината.

587.

Кои са бедни в духовен смисъл?

Тези, които нямат знание

за доброто и Истината.

588.

Какво представлява Небето?

Небето не представлява

нищо друго, освен радост

и благословение.

589.

Кога единството между две души

е съвършено?

Единството между две души е съвършено, когато тези души

се състоят от чиста Истина.

590.

Има ли лошо единство?

Има, когато лъжата и злото се съединят. А те много лесно се привличат. Когато се привлекат, ето го готовият ад.

591.

Кога Любовта не може да съществува между двама?

Когато те са духовно различни.

592.

Какво се случва с душите

на Небето?

Тези, които са сродни, се събират, а онези, които са различни,

се разпръскват.

593.

Какво нещо е небесната радост?

Тя е вътрешна и духовна,

а не външна и сетивна.

594.

Какво нещо е небесната радост?

Тя е тиха и възвишена. Тя засяга най-вътрешната същина на човека. Тази радост е свързана

не с ума и сърцето, а с душата

и Духа.

595.

От къде произлиза радостта?

Радостта произлиза от Любовта. От това следва, че каквато е твоята Любов, такава е и твоята радост. Ако любовта ти е човешка и радостта ти ще е човешка. Ако Любовта ти е Божествена, радостта ще е безкрайна.

596.

Какво нещо е женитбата

на Небето?

Духовно съчетание.

597.

Кога истинското знание се явява

в третото око?

Когато третото око е осветено

от Свещения Огън на кундалини. Когато кундалини е събудена

по правилния начин.

598.

Какво нещо е свобода,

според ангелите?

Ангелите казват, че в правенето

на добри дела се състои

най-голямата свобода.

599.

Какво нещо са мислите, чувствата

и постъпките на ангелите?

Те са съставени от особено духовно вещество, т.е. те са изпълнени с чиста небесна радост.

600.

Каква е аурата на ангелите?

Тя цялата е пропита с Любов и ако някой добър дух влезе в тяхната аура, той изпитва голяма радост и блаженство.

601.

Кога враговете капитулират?

Когато концентрираш Любовта си върху тях. Концентрираната Любов е Бог в действие.

Бог няма врагове.

602.

Кои пропадат в живота и се оказват неверни?

Тези, които са изоставили Бога.

603.

Какво нещо е чистотата?

Динамична сила на

Свещената Любов.

604.

Какво означава чист и свят живот?

Това означава да живееш на високо и недосегаемо място.

Този живот е изтъкан от

лъчите на Любовта.

605.

Кое е оръжието на чистите същества?

Те имат една вътрешна динамика, която ликвидира злото.

606.

Какво нещо е чистотата?

Вътрешна сила

на невидимия свят.

607.

Какъв е пътят на чистия човек?

Той винаги става любящ,

а любящият става безсмъртен.

608.

Какво нещо е чистотата?

Първично качество на душата. Който има това качество, заблужденията не могат

да виреят в него.

609.

Какво нещо е чистотата?

Тя е крепост срещу всички нисши влияния и нечисти внушения.

610.

Какво нещо е чистотата?

Тя е мощна динамична сила,

с която се прониква в Бога.

611.

Какво нещо е нечистият живот?

Развъдник на психически отрови, наречени страх, гняв, завист, злоба

612.

Защо страданието е важно?

Защото то е път към чистотата,

а чистотата е вход към Истината.

613.

Къде живее чистият човек?

Извън робството на света.

С чистия човек се обличат ангелите.

614.

Какво нещо е недостатъкът?

Духовна сила, която може да се окаже фатална. Ето защо човек трябва да се моли и да работи върху себе си.

615.

Кога слабостите са силни в човека?

Когато разумността и волята

са слаби.

616.

Кой е пътят нагоре?

Пътят на отказването. Пътят

на доброволната саможертва.

Пътят на непривързаността.

617.

Кой храни най-добре всичките клетки на тялото?

Любовта, Мъдростта и Истината.

618.

Кой е победил тъмнината

и заблужденията си?

Само този,

който е победил изкушенията.

619.

Коя е най-добрата хигиена

за човека?

Чистата мисъл и скритите благородни желания.

620.

Кого преследва злото?

И чистите, и нечистите. Чистият става все по-силен и устойчив, той се вкоренява все повече в Бога, докато за нечистия няма мир и утеха.

621.

Кога човек придобива истинското, Съкровеното знание?

Когато се пречисти напълно. Докато не е пречистен, той има въображаемото знание и дори си въобразява, че това са откровения. Опасен е този път, приятелю.

622.

Кой живее в чистия човек?

Във всеки чист човек присъства едно висше същество и чрез това същество човек вижда нещата ясно.

623.

Какво нещо е чистият живот?

Това е найвисшата проповед. Тук дори и думите са без значение, толкова е силна тази проповед. Тя не говори, но има аромат — тя ухае. Който има уши,

нека да слуша.

624.

Как се вселяват недостатъците

в човека?

Чрез злите дела на човека.

625.

Може ли една лоша мисъл да умре?

Тя може да умре така, както когато едно цвете не се полива с вода. Ако спреш да мислиш за нея, това означава да спреш да я поливаш с енергия. И от този недоимък тя умира.

626.

Кога мракът побеждава човека?

Когато човек се скита

и пътешества в удоволствията

и страстите.

627.

Кога невежеството е победено?

Когато се надмогне земното, светското знание.

628.

Кой е вкусът

на всяко истинско учение?

Свободата.

629.

Защо е необходимо пълното развитие на чистотата?

Защото тя освобождава човека

от смъртта, т.е. тя освобождава човека и от най-малкото зло.

630.

Кой може да трансформира злото?

Който има в себе си висша духовна сила, т.е. това е този, който е свързан с Бога.

631.

Какво нещо е кундалини?

Това е духовен огън

с космическа мощ.

632.

Кога Словото става Дух?

Когато човек е победил

всичките си неразумни желания, т.е. когато човек се е освободил от тези желания.

633.

Кои светове и съзнания са бедни?

Тези, които са извън Бога,

понеже са избрали илюзията.

634.

Кои навлизат сигурно в тъмнината?

Тези, които са избрали удоволствията и греха. Ето това

е входът към тъмнината.

635.

Кой е блажен?

Този, който е постигнал искреност и красота

в своята постъпка.

636.

Може ли без чистота

човек да има бъдеще?

637.

Кои условия са по-благоприятни за придобиване на чистото съзнание?

Това са лошите условия,

приятелю, защото в добрите условия ти заспиваш.

638.

Какво е съдържанието

на чистотата?

В чистотата звучи Любов

и възвишеност.

639.

Как се придобива чистотата?

Само тогава,

когато следваш Пътя към Бога,

т.е. Пътят към Истината.

640.

Докъде води чистотата?

Чистотата води до освобождаване, а освобождаването до сливане

с Бога.

641.

Защо е важна чистотата?

Защото в нея се вселяват

всички висши дарби, които са строителните сили във Вселената.

642.

Кои са свободни?

Всички разумни и любящи същества, защото те живеят

в Бога.

643.

Какво нещо е вярата?

Тя е завършен процес, тя не е нещо, което се развива, тя е нещо, което се проявява. Тя се дължи на много дълбок опит, който е друго име на истинското знание.

644.

Какво нещо е молитвата?

Седалище на висши духовни енергии и същества.

645.

Има ли за Духа време?

Не. Време има само за ума.

За Духа има само Вечност.

646.

Какво нещо е невежеството?

Велико разрушение. Това е пътят, по който се постигат всички бедствия. Ние се чудим на бедствията в света, защото нямаме видение за своето невежество.

647.

Кое е истинското Учение?

Само това, което те освобождава от невежеството и грешките.

648.

На кого може да се предаде

Тайното знание за Бога?

Само на тези, които са постигнали цялата преданост, безусловната преданост.

649.

Къде живее Бог?

В Огъня, в Духа и отвъд тях.

650.

Какви са желанията на земния ум?

Земни, т.е. такива, които образуват кармата. И после

човек се чуди защо има карма.

651.

Какво нещо е нещастието?

Нещастието е също учител, но трябва да имаш много деликатно ухо, за да чуеш неговите уроци.

652.

Кога книгите стават излишни?

Когато реализираш Празнотата. Празнотата е тайна, това е друго име на Великата Пълнота,

но тези, които не разбират това, се смущават.

653.

Какво нещо е символът?

Пазачът на окултното знание.

654.

Къде е скрита Истината?

Във света на висшата Тишина, в света на едно могъщо Безмълвие. Ако можеш да влезеш там,

ще се докоснеш до Истината.

655.

Какво нещо е чистотата?

Това е мост за връзката с Бога.

656.

Докъде води нечистотата?

Не само до смърт, но и до духовно гниене. Нечистотата

е най-голямото зло, тя се лекува

с чистота.

657.

Какво нещо е чистият

и свят живот?

Ето това е Великата жертва

пред Олтара на Бога.

658.

Може ли да се изрази чистотата

на земята?

Може. Особено чрез очите и сърцето, но тя е много повече.

659.

Какво нещо е чистият

и свят живот?

Чистият и свят живот стават господар на съдбата и смъртта.

660.

Защо човек е изпратен на земята?

За да пречисти своите минали прераждания. За да пречисти своето минало.

661.

Какво нещо са недоволството

и гнева?

Това са болести, приятелю.

Те са шок за твоите клетки.

662.

Защо в този свят се явяват много изкушения и изпитания?

Защото твоята чистота трябва да се изпита, за да не се окаже тя въображаема.

663.

Какво нещо е Пътят

към чистотата?

Това е Пътят към Възвишеният

и Първичен Дух. Това е Пътят

на Древните. Те са го извървели, сега е нашият ред.

664.

Защо хората са в робство?

Те са в робство от своята нечистота. Нечистите са се отказали от Истината и така

те са влезли в живота на удоволствията и робството.

665.

Какво нещо е нечистотата?

Всякога бедност, оскъдица, мизерия, защото е липса

на добродетели.

666.

Какво нещо е нечистотата?

Това е свят, който сам се разрушава. Отрова, която разлага самата себе си.

667.

Какво нещо е нечистотата?

Прекъсната еволюция. Нечистият винаги ще се оплаква, винаги ще критикува, винаги ще е недоволен и накрая просто ще бъде сломен.

668.

Защо нечистият живот е нежелан?

Защото в него се загнездват нечистите духове.

669.

Защо е важен чистият живот?

Защото без него всички науки

и религии са празна работа.

670.

Какво изисква чистотата?

Свещено и абсолютно отношение към целия космос, защото Духът на Бога е разлят навсякъде.

671.

Кога злото има голямо влияние върху човека?

Когато човек му се отдаде,

но що за преданост е това…

672.

Какво значи да ядеш месо?

Да съграждаш в себе си частици на злото, частици на омразата,

на гнева и т.н. Това е опасно строителство…

673.

Трябва ли пробуденият да се тревожи при големите изпитания?

Не. Защото други воюват вместо него. Той само трябва да се

моли и да разбира. Останалото ще разреши невидимият свят.

674.

Какви тела имат ангелите?

Те имат тела с висока организация и с лъчиста материя. Те се движат със скорост

по-голяма от светлината.

Ето защо са невидими.

675.

Кое е ценното в страданията?

Ценното е в това, че те изработват слуха на душата

и когато тя чуе Гласа на Бога, страданието се разрушава.

676.

Какво прави лошата мисъл с човека?

Тя му прави вериги, затвор. Мисълта е живо същество и без молитва и разбиране веригите са твои. Благословен е този,

който е разбрал това.

677.

Можеш ли да говориш за Любов

и Мъдрост, ако нямаш чистота?

Не говори, приятелю. В случая само мълчанието може да те спаси. Не говори за никакъв Бог и за никакво Учение.

678.

Какво носят слабостите

и недостатъците на човека?

Вътрешно разрушение. Ето защо човек много трябва да работи върху себе си и да се учи.

679.

Какво нещо е чистотата

за разумните същества?

Това е истинското,

вътрешното осигуряване.

680.

Къде се събират ангелите?

Около всички тези, които имат възвишени стремежи. Случва се понякога ангелите да се вселяват по 10, 15, 20 години в хората

и да работят чрез тях.

681.

Защо е важен чистият живот?

Защото чистият живот образува третото око в човека. В това отношение никакви техники няма да ти помогнат, приятелю. Само чистотата може да те съедини с Небето.

682.

Какво нещо е третото око?

Духовна сила, от която дяволът бяга, защото чрез това око се изявява Духът в човека.

683.

Какво нещо е третото око?

Могъща динамична сила

на висшия свят.

684.

Какво нещо е третото око?

Проводник на интензивните

сили на Духа.

685.

Защо е важно третото око?

Защото третото око дава власт над всички нечисти сили и внушения. Третото око дава вътрешна власт, това е

разумната власт.

686.

Какво значи да говориш лошо

за хората?

Това значи да си подготвяш доволно тежък обратен удар. Дано да не разбереш прекалено късно това, приятелю.

687.

Има ли ангелът неуредени работи?

688.

Кога лекарството има ефект?

Когато се придружава със светли мисли и молитви, т.е. когато е благословено, иначе ефектът му

е много малък.

689.

Кой загива от злите духове?

Който се храни упорито

с отрицателни мисли.

690.

Какво нещо е недоволството?

Разрушителен дух. Ако на недоволството подариш цялата вселена, този дух пак ще е беден, защото му липсва нещо съществено, което той е изгубил по пътя на своето развитие.

691.

Коя е причината за идването

на болестта?

Фалирането на мисълта. Но болестта е нещо разумно, тя идва да излекува твоята мисъл. Тя може да оправи твоята мисъл. Въпросът е ти да не си по-болен от своята болест.

692.

Кой боледува?

Който не приема Любовта,

т.е. който не приема Бога.

693.

Кое е най-здравословното състояние в човека?

Любовта.

694.

Кога болестта излита?

Когато молитвата на човека

или мисълта му направят връзка с Божествения свят.

695.

Какво нещо е характерът?

При най-голямата болест

да благуваш.

696.

Могат ли ангелите да обиждат?

Как ще обидят някого като в речника си нямат обидни думи. Речникът на ангелите

е Небесен речник.

697.

Какво нещо е лъжата?

Духовна атрофия, разлагане, капитал за вашата болест.

698.

Какво нещо е лъжата?

Двоен грях. Най-големият грях.

699.

Кой може да се лекува само

с мисълта си?

Само пробуденият човек.

700.

Къде се постига пълното знание?

Само в Принципа на Любовта.

701.

Защо е важна Любовта?

Защото тя преустройва клетките от човешки в ангелски.

702.

Какво нещо е благодарността?

Това е ангелско чувство. Но при ангелите то е нещо безкрайно.

703.

Какво нещо е чистата

и права мисъл?

Достояние на ангелите.

Човек мисли и чувства чрез

ума и сърцето на ангелите.

704.

Какво нещо е невидимият свят?

Този свят, приятелю, е по-реален от видимия и дано да ме разбереш правилно.

705.

Защо боледуват главата и сърцето?

Защото главата няма светлина,

а сърцето няма топлина.

706.

От къде идва вдъхновението

на хората?

От посещението на ангелите. Когато някой човек казва, че

няма вдъхновение, това означава, че ангелът е излязъл.

707.

Може ли самият човек да бъде вдъхновен?

Ако познае себе си, човек може

да бъде вдъхновен и тогава няма да му трябва вдъхновение назаем.

708.

Как можеш да се качиш

при ангелите?

Много просто. Достатъчно е да имаш едно възвишено настроение. Така лесно се качваш при тях и се ползваш от техните енергии, знания и сили.

709.

Какъв е говорът на ангелите?

От говора на ангелите се разпръсква светлина.

710.

Какво нещо е човешкият език

в сравнение с ангелския?

Човешкият език прилича

на гръмотевици.

711.

Могат ли ангелите да живеят

в растенията и цветята?

Тази интелигентност,

която я има в растенията

и цветята, идва от ангелите.

712.

Какво значи нечист човек?

Неустойчив. Нека неустойчивостта да го учи, защото тя е ценна, ако човек се учи.

713.

Какво нещо е истинската музика?

Тя е изкуство на ангелите.

Тя е техен език.

714.

Какво нещо е доволството?

То е качество на ангелите.

715.

Как можеш да отидеш

при ангелите?

Много просто. С възвишената мисъл и с благородното чувство ти си при тях.

716.

Какво нещо е Любовта?

Любовта е ангелско състояние.

717.

Какво нещо са радостта и вярата?

Естествени качества на ангелите.

718.

Как се движи човекът

и как се движи ангелът?

Човек се движи от тъмнина към светлина, а ангелът се движи

от светлина към светлина.

719.

Каква е разликата между ума на един ангел и ума на един човек?

Разликата е такава, каквато е между ума на един човек

и една жаба.

720.

Какво означават

светлите внушения в нас?

Това са внушения от ангелите.

721.

Учат ли се ангелите?

Не. Човекът се учи, а ангелите служат.

722.

Кой е ангел?

Всеки, който върши Волята на Бога, и същевременно с това никога не желае да изпъкне.

723.

Има ли степени при ангелите?

Има много степени. Те се определят според степените

на Любовта.

724.

Какво нещо са ръцете на човека?

Ръцете на човека са жив космос, живи космически сили.

725.

Как се съобщават ангелите

с човека?

По закона на вдъхновението. Така те предават светлите си мисли на човека.

726.

Какво разбират

и какво не разбират ангелите?

Ангелите разбират само това, което е положително, а на отрицателното се чудят и не го разбират. Те нямат способност

за отрицателното.

727.

Има ли невежество при ангелите?

Да. Това е въпросът що е скръб, страдание, мъка. В това отношение ангелите са невежи.

728.

Кой е видял Бога?

Който е видял Бога, се разделя с човешките неща. Той навлиза в Безпределната Тайна на живота. Той външно пак прилича на човек, но вътрешно е вече

чист Дух.

729.

Как помагат ангелите на хората?

Те помагат на хората незабелязано, като че ли

човек сам прави всичко.

730.

Какво нещо е нашата човешка логика?

Когато ние говорим най-логично, ангелите и серафимите

се хващат за корема.

731.

Какво нещо е един ангел?

Един ангел е по-интересен

от цялото човечество.

732.

Какво означава женитба?

Женитба значи свързване

на душата с Бога.

733.

Какво означава женитба?

За съзнателния окултист женитбата е посвещение за разкриване на Тайните

на битието.

734.

Какво нещо е женитбата?

Това е акт, който Бог първоначално е допуснал за подобрение на живота на падналите души, за тяхното усъвършенстване.

735.

Какво нещо е търсенето на Граала?

Това е търсене на Първичния кристал, т.е. това е мистичната идея за чистотата. Това е Великата Праенергия, която отваря световете, докато нечистата енергия ги затваря.

736.

Какво нещо е истинската женитба?

Истинската женитба е да се ожениш за чистотата. Който не се е оженил за чистотата, е вдовец.

737.

Как трябва да се жени човек?

Който иска да се жени, трябва

да се помоли на ангелите да му помогнат. Те ще го оженят.

738.

Какво е представлявала женитбата преди грехопадението?

Преди грехопадението, женитбата е представлявала посвещение. Среща на две души, за да може Истината да се яви между тях.

739.

Какво нещо е Тайната?

Откровението на живота.

740.

Какво нещо е истинската радост?

Истинската радост,

това е науката на ангелите.

741.

Какво нещо са хубавите

настроения в човека?

Те са ангелско влияние.

742.

Какво нещо е всяка красива мисъл?

Пошепване от един ангел.

Тя е шепот на светлината.

743.

Какво трябва да правиш, когато срещу тебе дойде голямо зло?

Събуди голямата си Любов, събуди голямата си Светлина,

а методите ще дойдат

от само себе си.

744.

От какво се нуждае човек?

Не от вяра, а от преживяване.

И даже не от преживяване, а от сливане с Истината. Човек се нуждае най-много от Истината.

745.

Какво нещо е Истината?

Това е едно дълбоко неизречено “преживяване” на Реалността.

746.

Защо е важно човек да е разумен?

Защото разумният твори Бог

в себе си.

747.

Какво означава да живееш нечист живот?

Това означава дяволът да е вътре, а ангелът отвън.

748.

Какво наблюдава ангелът в човека?

Ангелът наблюдава

вътрешните неща.

749.

Познават ли ангелите Бога

и могат ли да Го видят?

Бог е скрит и от погледа на ангелите, но понякога слиза за малко и се запознават.

750.

Кой е белегът, че ангел говори

на човека?

Когато ангелът говори на човека, в него настава един дълбок вътрешен мир.

751.

Кой е Третият Завет?

Живей постоянно с Господа. Няма по-важен Завет от този.

752.

Какво нещо е Любовта?

Мистично пътешествие към Бога.

753.

Какво нещо е Мъдростта?

Мъдростта, това е да умееш

да не знаеш. Не всеки може

да разбере това.

754.

Кой език е най-древен?

Това е езикът на Истината.

И животните, и растенията,

и дори камъните го разбират.

755.

Кога между двама съществува Любов?

Само при чисти и святи отношения. Това не е брак, а съчетание между разумни души.

756.

Какво нещо е чистата енергия?

Чистата енергия се явява ключ към световете. Чистата енергия

е ключът на светлината.

757.

Къде се намира другият свят?

Този, другият свят, се намира в теб, в твоето съзнание, в твоята будност. Но дали ти си там,

това е друг въпрос.

758.

Има ли време в Духа?

Времето в Духа не е време,

то е състояние.

759.

Защо е важна болестта?

Защото тя насочва човека

към разговор с душата си.

760.

Какво нещо е Любовта?

Самата сила на Бога.

Стихия, преди да се родят

другите стихии.

761.

С кой общуват чистият мъж

и чистата жена?

Единствено с Бога.

762.

Какво ни дава Любовта?

Реалност.

763.

Има ли истинският човек

цел в живота?

Истинският човек няма цел в живота. Той действа от своята пълнота. Докато този, който има цел, той търси пълнотата си.

764.

Кога човек става мъдрец?

Когато се превърнеш в Пустота,

ти ставаш мъдрец.

Щом те няма, Бог го има.

Щом присъстваш, Бог го няма.

765.

На какво те учи

истинският мъдрец?

Той не те учи на знания, а на незнание. Незнанието е Велико смирение, то определя чистият Път към Бога.

766.

Какво нещо е дълбочината

на живота?

Дълбочината на живота не е слово, а Безмълвие. Това е Безмълвието, което не може

да се изрече. Това е пътят

на слънчевите лъчи.

767.

Кой човек е най-трудно възприемчив?

Знаещият, менталният. Знанието е невъзприемчивост, ето защо знаещият страда и умира. Понеже много знае, той е

изпъдил Бог от себе си. Тогава такъв човек сам си дава съвети.

768.

Може ли целта на живота да е

да си добър човек?

Целта на живота

е не да си добър, а реален.

769.

Кой може да познае Бога?

Само този, който престане

да съществува. Така той е отворил вратата си за Бога.

Няма нищо по-хубаво от това,

Бог да съществува в теб.

770.

Иска ли Бог от теб твоите знания?

Бог не се нуждае от твоите знания, а от твоята Любов.

771.

Какво значи заминаването

за онзи свят?

Много просто: завръщане.

772.

Какво нещо е чистото сърце?

Райска птица.

773.

Какво нещо е постоянната радост?

Евангелието на Истината.

774.

Какво значи да говориш за някого?

Това значи веднага да се появи сянката му.

775.

Кога Бог се прославя в човека?

Когато човек се обожествява

все повече и все повече.

776.

Кой е този, който може да види смисъла на живота?

Ако имаш Любов, приятелю,

ще видиш смисъла на живота.

777.

Какво нещо е раят?

Раят, това е твоята разумност.

778.

Какво нещо е отвъдният свят

и трябва ли човек да го търси?

Отвъдният свят е една необходима илюзия. Пробуденият човек никога не търси отвъдния свят, той търси изцяло Истината.

779.

Какво нещо е всяка храна?

Всяка храна е особен род лекарство.

780.

Какво нещо е нечистата храна?

Тя е образувател на илюзията. Колкото по-нечиста храна яде човек, толкова повече ще се увеличат илюзиите му.

781.

Защо храната е дошла на земята?

Защото тя е изместила

изгубения рай.

782.

От къде е дошло ненаситното хранене в човека?

От греха. Грехът сам по себе си

е ненаситност.

783.

Какво нещо е светлото настроение?

То е особен род хранене.

То е тънко хранене.

784.

Какво значи загуба на апетита?

Това е една скрита мъка по изгубения живот. Това символизира още изгубеното щастие.

785.

Очаква ли чистият човек

спасение от Бога?

Чистият живее в Бога,

той не очаква спасение.

786.

Какво нещо е радостта?

Радостта е слънчево хранене.

Тя не е шеги и смях. Тя е чиста, слънчева вяра.

787.

Какво нещо са различните храни?

Те са различни методи.

Те разрешават различни външни

и вътрешни въпроси.

788.

Какво нещо е Любовта?

Това е Несътворената Същност

в човека. Това е Неизречената Първопричина.

789.

Кой може да се справи

с всяко влияние?

Само този, който има

Любов към Бога.

790.

Къде е скрита красотата на танца?

Истинската красота на танца

е в това, когато Небето започне

да извира отвътре.

791.

Кой има чувство за Реалност?

Само този, който е преживял Бога. За другите остава въображаемата реалност, реалността на ума.

792.

Защо човек трябва да се домогне

до дълбоката Тишина в себе си?

Защото Тишината е врата към новото мислене. И защото

всяко Слово, което произлиза

от Тишината, е благодат.

793.

Какво означава:

Стената не пропуска човека,

докато вратата му дава път?

Стената това е знанието.

Вратата това е свободното пространство, Нищото.

794.

Какво нещо е живият танц?

Танцът е мистична връзка

между тялото и Духа. Танцът е връзка между земята и Небето.

Танцът е откровение на вътрешния свят на човека.

795.

Какво нещо са двете очи

и третото око?

Двете очи в човека са мъжката и женската енергия, те са умът и сърцето. А третото око

е андрогин, то е цялата енергия, то е единството.

796.

Какво означава

да мислиш Божествено?

Това означава да създаваш тишина, присъствие, аромат, пълнота.

797.

Има ли полза от духовни практики?

Ако си чист има полза, ако не си чист, упражнявай се колкото си искаш, но полза няма да има.

798.

Как е сътворен човекът?

Обикновеният човек е сътворен от ума си, чистият човек е сътворен от душата си. Посветеният човек

е сътворен от Духа си.

799.

Коя е истинската храна на човека?

Тя е скрита в Любовта към Бога.

800.

Какво нещо е работата?

Това е Свещено призвание

в живота.

801.

Кога Бог е проговорил на човека?

Когато в човека се зародят постоянство, увереност и една Велика Любов.

802.

Какво нещо е Духът в човека?

Това е една Велика вътрешна Безпределност. Който не познава Духът си, е пределен, ограничен.

803.

Число ли е нулата?

Нулата не е число,

тя е състояние на Нищото.

Тя е Неродена Светлина,

Светлина без полюси.

804.

Какво нещо е пречистването?

Събуждането на душата.

805.

Какво нещо е Истината?

Тя е дълбочината на човека.

Тя е неговият Дух. Спусни се

в своя център, приятелю.

806.

Защо е важно овладяването

на себе си?

Защото това е спасението

от нисшите духове.

807.

Какво са стените

и какво е вратата?

Когато човек е пълен с илюзии, това са стените. Когато човек е насочен към Бога, това е вратата. Бог е, който премахва стените.

808.

Какво нещо е лицето на човека?

Лицето е подписът на душата.

809.

Кое е характерното за Тишината?

В Тишината няма слушане,

а сливане.

810.

Защо е важна чистотата?

Защото чистотата помага на човека да се освободи от гласа

на ума и илюзиите.

811.

Какво означава да налагаш Бог на другите?

Това означава да убиваш вярата им. Това е метод, който изключва човека от Истината.

812.

Какво нещо е Тишината?

Вътрешен Храм.

Ако обичаш Истината,

ти ще обичаш и Тишината.

813.

В какво трябва да внимава човек

и какво трябва да гледа?

Гледай Бог да те обича, а не хората и общественото мнение.

814.

Какво нещо е Тишината?

Древна Мъдрост. Тя е вратата, през която Истината слиза. Тишината е вратата за Вътрешния Глас.

815.

Какво значи да имаш устрем

към Истината?

Това означава, че Бог е започнал да работи в теб, защото който търси Истината и Бог го търси.

816.

Какво нещо е легендата?

Завръщане на Древните времена.

817.

Защо е важна Любовта?

Защото тя определя Вечното съхранение на душата.

Тя определя Безсмъртието.

818.

В какво ще се превърне страданието?

В нектар от безсмъртна Любов.

819.

Има ли скрити неща в живота?

Пред голямата Светлина на Бога, пред могъщата Прасветлина на Бога нищо не е скрито.

820.

Къде се намира Истината?

Ако ти имаш истински очи, приятелю, Истината се намира навсякъде.

821.

Какво нещо е истинската Любов?

Способността да виждаш Истината.

822.

Къде пребивава истинският човек?

Пробуденият не пребивава в знание и умуване, пробуденият пребивава в Покой.

823.

Какво нещо е Дървото на живота вътре в нас?

Дървото на живота

влиза в нас под формата

на Свещеното Слово.

824.

Накъде води успехът?

Успехът води към падение,

а Любовта води към Истината

и към Бога.

825.

Какво нещо е отчаянието?

Велико заблуждение.

826.

Какво нещо е критиката?

Това е метод за трупане на карма. Това е много практичен метод за всеки, който иска

все по-лош живот.

827.

Може ли да се каже, че здравето

е най-важното нещо?

Не, приятелю, Мъдростта е

по-важна. Ако нямаш Мъдрост,

ти все ще губиш здравето си.

828.

Може ли да се каже, че здравето

е най-важното нещо?

Най-важното не е здравето,

а изпълнението на Божията Воля.

829.

Къде се намира

истинското ясновидство?

То няма нищо общо с това да познаеш числата от тотото, това ясновидство е провал. Докато истинското ясновидство е в изпълнението на Божията Воля.

830.

Коя е задачата на всеки

окултен ученик?

Всеки ученик трябва да освети своите страдания, той трябва

да ги превърне в светлина.

831.

Какво е скрито в легендата?

Душата на живота. Легендата е повик към вътрешен подвиг. Легендата е жива. Тя живее

в Духа.

832.

Трябва ли да се стреми разумният човек към успех?

Не се стреми към успех,

приятелю, но се стреми

към истинския живот.

833.

Защо е важна Любовта?

Защото в Любовта тъмнината изгубва своето влияние. Любовта е всякога извираща светлина,

тя е всякога динамична.

834.

Кога се разгръща вярата на човека?

В трудностите, в хаоса.

835.

Какво нещо е исихазмът?

Исихазмът е стремеж да се придобие Божествената Тишина.

836.

Какво значи да работиш с Любов?

Това значи да внасяш Бог

в себе си. Работата с Любов

е придобиване на чистото съзнание.

837.

Къде е скрита реалната мисия

на човека?

В тринадесетото тяло на човека. А преди това мисията на човека е друга: да събуди в себе си жаждата си за Истината.

838.

Кога здравето е ценно?

Когато го посветиш на Истината. Но не винаги здравето означава, че човек обича Истината.

Търси не здравето, приятелю,

а Истината.

839.

Кой е цветът на водата?

Това е животът.

840.

Какво нещо е водата?

Това е разумно същество,

което се е пожертвало.

Водата е благословена да работи.

841.

Кое е скритото в легендата?

Неизреченото Слово на Древността. Това Слово е като стар приятел, който те докосва.

842.

Кога кармата се стоварва

върху човека?

Когато човек сам се е наказал. Наказанието се определя от самия човек, а кармата само

го изпълнява.

843.

Можеш ли да изпъдиш злото

с тамян?

Злото не се изпъжда с тамян, приятелю, а с Любов и разбиране.

844.

Защо вървиш, а пък не се развиваш?

Не се развиваш, защото вървиш

по своя път, а не по Божия път.

845.

Какво показват изкушенията?

Щом се изкушаваш, това показва, че не си истински добър. Докато се изкушаваш, ти имаш връзки

със злото.

846.

Какво се случи на Голгота,

какво се случи на кръста?

На кръста светът беше победен

от Любовта?

847.

Какво нещо е рейки?

Това е друго име на Любовта. Любовта е лекуващата Богиня.

848.

Кой е изгубил смъртта си?

Който е приел Истината, защото там където отсъства Истината

се настанява смъртта.

849.

Какво е донесло здравето на човека?

Много беди, защото здравето

не означава благословение.

Само Любовта е благословена.

850.

В какво превръщат здравето обикновените хора?

В проклятие. Докато будният превръща и болестта, и здравето си в благословение.

851.

Кой може да изцели безумията

в човека?

Само Божествената Любов

може да го изцели.

852.

Може ли човек да спори

с Тишината?

С Тишината никога не можеш

да спориш, защото в Тишината

си всякога цял.

853.

Важно ли е човек да оправя грешките си?

Важно е, но поважно е да подаде ръка на Бога. Ако човек заживее в Бога, ще види че грешките не съществуват. Докато е без Бога, той все ще си оправя грешките

и Вечността няма да му стигне.

854.

Защо е важно търпението?

Защото само търпеливият човек може да дочака Истината.

855.

Страда ли човекът на Любовта?

Той страда, но без ожесточаване. Той не превръща страданието

в мъчение.

856.

Какво нещо са трудностите?

Живи същества, подарени от Бога с определен замисъл. Ако искаш да познаеш Бога, не бягай

от трудностите.

857.

Какво показва изкушението?

Изкушението показва на какво държиш: на Бог или на света.

858.

Необходими ли са Свещени книги

за човека на Любовта, Мъдростта

и Истината?

Любовта, Мъдростта и Истината могат да просъществуват

без Свещени книги.

859.

Какво нещо е изкушението?

Скритият спасител на човека. Който преодолее изкушението, доказва че има Любов към Бога. Който се изкушава, става роб

на света.

860.

Кой е отключил света в себе си?

Това е този, който няма Любов към Бога и към Истината, защото този, който има Любов, отключва Бог в себе си.

861.

Как трябва да се върви по пътя?

Не със знание, а с възхищение

и Любов. Знаещият ще спре на първия кръстопът, а този,

който се възхищава, продължава след кръстопътя.

862.

Какво нещо е възхищението?

Дълбочина. Бог е вложил дълбочина във възхищението. Възхищението увеличава чистата духовност. Човек трябва да върви след възхищението си.

863.

Коя е най-дълбоката проповед?

Тишината. Защото в Тишината говори Неизговоримият. И защото в Тишината сливането е пълно. Блажен е този, който има Тишина в себе си, а не мълчание.

864.

Трябва ли да знаеш своя път на развие?

Не. Ти трябва да извървиш своя път без да го знаеш. Ти просто трябва да живееш в Любовта.

Тя е, която ще ти разкрива постепенно пътя.

865.

Кой е този, който ще ти

разкрие пътя?

Само Откровението на Любовта може да ти разкрие пътя, но това става без думи, приятелю.

866.

Какво нещо е посвещението?

Посвещението означава да станеш настоящ. То означава още да станеш самия себе си. Чрез посвещението човек е освободен от вътрешната си тъмнина.

867.

Важна ли е помощта за хората?

Помощта е винаги важна,

но това, което е повече от помощта, е Любовта.

868.

Кой ще има Бог в себе си?

Този, който е пожелал доброто заради самото добро. Този, който е пожелал Любовта заради

самата Любов.

869.

Що е Тишината?

Неизговоримата Безпределност. Най-великото Благословение,

а то е всякога неизречено.

870.

Защо е важно възхищението?

Защото без възхищението знанието няма душа.

871.

Какво означава да не вярваш?

Който не вярва, е вече осъден. Неверието, това е победата на тъмнината вътре в човека.

872.

Кое е името

на истинската религия?

Любовта е името

на истинската религия.

873.

Къде е скрито решението

на всеки въпрос?

Вътре в човека е Бог и Той е решението на всеки въпрос.

874.

Лошо нещо ли са грешките?

Грешките в този свят са упътване към светлината. От грешките Бог ще създаде новия човек.

875.

Къде се решава въпросът:

Кое е добро и кое е зло?

Този въпрос се решава в дълбините на човешкото сърце.

876.

Как може да се излекува човек

от съмнението?

Постоянната молитва е тази, която може да излекува човека

от неговото съмнение.

877.

Само за злото ли ще бъде

наказан човек?

Не. И за всяко неразумно добро ще бъде наказан.

878.

Защо е допуснато страданието?

Защото без страданията Истината не би оживяла.

879.

Как живее посветеният?

Той живее без човешки настроения, защото се намира

в своето Първично състояние,

в своето Вечно състояние.

880.

Защо е важно посвещението?

Защото то е пълно отстраняване на болното аз, т.е. нисшото си е отишло, останала е само светлината на Духа.

881.

Какво нещо е истинската Любов?

Тя е погледът на Бога. Тя вижда по-дълбоко и от молитвата.

Тя е Реалността на Бога.

882.

Какво е скрито в смъртта?

Възраждане, а не унищожение.

883.

Какво нещо е света на Истината?

Светът на Истината е Велико Безмълвие, защото Истината

няма нужда от думи.

884.

Кое е това, което ще сътвори

новия човек?

Това не е философията, приятелю. Остави тази гимнастика на ума. Страданието е, което ще те сътвори. Страданието работи

по-точно от философията.

885.

Защо е опасно недоволството?

Защото то увеличава неразумността в човека. Недоволството създава време, създава желания и така то опустошава човека.

886.

Защо са важни чистите желания

и намерения?

Защото те създават Вечност.

887.

Кой ще бъде възроден?

Който е минал правилно през изкушението, който го е преодолял. Бог в човека е този, който преодолява, и ако човек

е в единство с Бога, той ще преодолее изкушението.

888.

Как трябва да се действа

срещу изкушението?

С Любов. Ако действаш с правилната Любов, ще победиш. Ако действаш със себе си, ще бъдеш победен. Не се лъжи, приятелю, защото Бог чете

тайно в твоето сърце.

889.

Искаш ли да знаеш какво е Истина?

Ще ти кажа, приятелю. Истината няма да ти отговори, но тя ще те изпълни с Великата си Пълнота

и в теб вече никога няма да има въпроси, нито пък нужда от отговори.

890.

Какво нещо е посветеният човек?

В посветения няма тъмнина, поради цялостното му отдаване на Бога.

891.

Какво трябва да избереш, приятелю?

Избери Бога, а не здравето, нито щастието, нито доброто. Когато си избрал Бога, и здравето ще те избере. И щастието, и доброто

ще те изберат, защото те са всякога последствия.

892.

Къде е скрито обяснението за Бога?

В Тишината.

Истината се случва в Тишина.

893.

Какво нещо е човешкото добро?

То е една илюзия. От човешкото добро се оглупява. Има друго добро, то е Божественото. Благословен е този, който може да ги различава.

894.

Важно ли е позитивното мислене?

То може дори да бъде опасно, защото то рядко означава живот в Бога. С това мислене можеш да постигнеш успех, но това може да се окаже и твоят провал. Докато животът в Бога е истинският успех.

895.

Какво нещо е търпението?

Съграждане на душата.

896.

Какво избираш:

здравето или Любовта?

Да избереш здравето пред Любовта е престъпление. Питам се дали разбираш това, приятелю.

897.

Кой е най-големият грях на човека?

Липсата на Любов. Ако ти имаш Любов, приятелю, грехът не би съществувал.

898.

Важно ли е здравето?

Здравето без Любовта и без Бога е нещо безсмислено, то става

дори вредно.

899.

Коя е мярката, че времето в човека

е силно?

Времето е силно, когато човекът

е нетърпелив. Когато Вечността

в човека е силна, човекът е търпелив. Времето трябва да търси Вечността, т.е. своята опора.

900.

Какво нещо е Покоят?

То е мярка, че окултният ученик се е развивал правилно. Покоят

е уловената светлина. Ето защо

той е ритъмът на Вечността.

901.

Кое е най-великото нещо в живота?

Това е чистото знание.

То не принадлежи на този свят, нито на отвъдния свят. То принадлежи на невидимия свят.

902.

Какво нещо са мълчанието

и Тишината?

В истинско мълчание можеш да влезеш само ако си духовен.

В Тишината можеш да влезеш само ако си Божествен.

903.

Кой е най-великият закон в живота?

Любовта към Бога. Тази Любов към Бога изпреварва събитията. Ето защо най-важното нещо в живота е да привлечеш Бога на своя страна, да му спечелиш доверието.

904.

Кое е по-важно:

вярата или лекарят?

Вярата е по-важна, приятелю.

Тя събужда вътрешния лекар.

Тя събужда живота.

905.

Как се изразява Съкровеното?

Съкровеното се изразява иносказателно, извън думите.

То говори чрез Тишината и Присъствието си. В петото измерение няма нужда от думите. Това измерение пребивава

извън земята и света.

906.

Какво трябва да откриеш

в страданието си?

Сиянието на своя живот.

В страданието е скрито Съкровището на Истината.

907.

Какво нещо е петото измерение?

Това е Съкровеното, което е

извън човешките разбирания. Това е Неизразимото в човека.

908.

Какво те очаква в другия свят?

Много просто: ако живееш в светлина, светлина те очаква;

ако живееш в Мъдрост, Мъдрост

те очаква; ако живееш в глупост

и в мрак…

909.

Какво се случва, ако започнеш да задаваш въпроси на едно същество от петото измерение?

В Неизразимото всички въпроси увисват във въздуха. Съкровеното не е знания, то е дълбочина.

910.

Защо е важно чистото действие?

Първо, то има лечебно въздействие. Второ, то винаги е по-добро от всяко лекарство.

И трето, чистото действие парализира злото.

911.

Какво нещо са ръцете на вярата?

Това са живите сили на Бога.

912.

Защо е важно

правилното наблюдение?

Правилното наблюдение

вижда само Бога.

913.

Защо съществува кармата?

За да търсим смисъла на живота.

914.

Къде се намира красотата

на живота?

В мястото, което няма описание.

915.

На кого принадлежи гордостта?

Гордостта принадлежи

на смъртта.

916.

Защо е важна Любовта?

Защото тя е живото отношение

с Бога. Тя е същината на всяко общуване. Тя е Тайното учение на всички религии.

917.

Какво значи свободна воля?

Да правиш истинното,

т.е. абсолютно разумното.

918.

Защо е важна пробудеността?

Защото пробуденият придобива душата си. Той се завръща в нея, в своята Вечност.

919.

Какво нещо е истинската вяра?

Истинската вяра работи сега.

Тя е жива стихия. Тя се слива

с Бога сега.

920.

Какво нещо е Слънцето?

Това е искрящата Любов към Бога. Слънцето е правилният начин на живот. По пътя на Слънцето се раждат Боговете.

921.

Кой човек си създава бъдеще?

Само този, който живее пробудено в своето настояще.

922.

Коя лъжа струва много скъпо

на човека?

Лъжата, че човек много знае, му струва много скъпо, понеже той спира да се учи интензивно.

923.

Защо е важна чистата енергия?

Защото тя е освободена енергия. Тя води към истинска медитация.

924.

Какво нещо е чистият човек?

Той е духовно същество на Вечността. Чистият човек

няма чувство за време.

925.

Кое е това, което превръща

нещата в грях?

Нечистотата ги превръща в грях. Защото, когато чувството е чисто и свещено, грехът го няма. Чистотата изгонва греха.

926.

Защо страда човекът?

За да се преобрази.

927.

Могат ли дарбите да те заведат при Бога?

Това, което води при Бога,

е Любовта, а не дарбите.

928.

Защо е важно себепознанието?

Защото себепознанието отваря твоята Безпределност.

929.

Защо всеки народ си има

своя религия?

Много просто: Великият Промисъл е поискал всеки народ да си има своя религия, защото всеки народ представлява специфичен път към Бога.

930.

Кой е неспособен на зло?

Истинският човек. Той е изгубил тази способност да прави

и най-малкото зло.

931.

Какво нещо е Бог?

Най-явната Тайна.

932.

Как трябва човек да се справя

с лошата мисъл?

Когато я изоставиш, тя започва

да угасва. Когато я мислиш, ти й даваш енергията си, ти я поливаш. Спри да мислиш за нея и тя

ще увяхне.

933.

Какво нещо е медитацията?

Медитацията е сливане

със собствената ти дълбочина,

със собствената ти духовност

и Божественост.

934.

Защо трябва да страдаш?

Страдай, приятелю, страдай за да придобиеш смисъла на живота. Защото смисълът на живота

е нещо много повече от твоите знания.

935.

Кой човек е благороден?

Само този, който преследва чисти цели. Той всякога работи с Любов и привлича съответната енергия необходима за

своята цел.

936.

Какво нещо са умът, душата

и Духът?

Умът е пълен със знания, душата е пълна с красота и живот, Духът е изтъкан от Безпределност

и Мъдрост.

937.

Какво значи да обичаш истински един човек?

Това значи да влезеш в аурата

на Бога. Това значи да влезеш

в аурата на Вечността.

938.

Защо е опасна омразата?

Защото, когато мразиш, ти подаряваш енергията си на злото и именно с тази подарена енергия злото ще те победи.

939.

Защо е важно Съкровеното отношение към живота?

Защото нямаш ли Съкровено отношение към живота, всякога ще бъдеш беден.

940.

Какво нещо е животът?

Той е само посредник между душата и Бога. В душата има нещо, което е повече от живота. Душата е самата Любов.

Любовта е създала живота,

но тя е повече от него.

941.

Защо сме в този свят?

Ние сме в този свят, защото се обучаваме за един друг живот.

И понеже трябва да се подготвим, земята ни е дадена като школа.

942.

На кого служат Любовта

и Истината?

Любовта и Истината служат

само на Бога.

943.

Какво нещо е понятието Учител?

Учителят е преди всичко идея,

а не личност. Учителят е високо място, което се намира и вътре

в теб.

944.

Кога ще живееш в Покой?

Когато познаеш себе си.

945.

Защо страда човек?

За да си възвърне истинското разбиране за живота.

946.

Къде е скрито лекарството

на лекарствата?

В доверието към Бога.

947.

Какво нещо е страданието?

Страданието е специална врата към истинското разбиране

за живота.

948.

Какво нещо е медитацията?

Медитацията не е мислене,

не е разсъждение, тя е Безмълвие. Тя е дълбоко възприемане

на Съкровените неща.

949.

Къде се намира помощта?

Помощта е винаги близо за този, който вярва, за този, който се доверява особено на невидимия свят.

950.

Трябва ли да си уреждаш живота?

Живей по Бога и няма нужда да си уреждаш живота. Защото от много уреждане достатъчно си

го объркал. Стига си го уреждал вече.

951.

Каква трябва да е основата

на човека?

Ако нямаш основа от чистота и Любов, всичко ще бъде съборено. Истинската основа е Любовта,

а не образованието.

952.

Какво нещо е Библията?

Достатъчно е да разбереш,

че трябва да живееш по

законите на Любовта.

953.

Кое е богатството на човека?

Твоята вяра и твоята Любов.

Ето богатството ти.

954.

Къде няма карма?

В закона на Любовта няма карма.

955.

Кой не е искрен?

Който търси успех, щастие и здраве, не е искрен. Но който търси Любовта, Мъдростта и Истината, който търси Бога, успеха, щастието и здравето

ще го търсят.

956.

Какво нещо е чистотата?

Присъствие на душа.

Освен това чистотата е

и зрението на душата.

957.

Какво нещо е Нищото?

Нищото е отвъд Реалността.

То е Мистерия.

Нищото няма вибрация.

958.

Какво нещо е болестта?

Особен род лекарство.

Болестите премахват слабости.

959.

Какво нещо е реката?

Тя не е само вода, приятелю. Реката е течаща енергия.

Ако енергията се оттегли,

водата изчезва.

960.

Къде е отразен най-добре човекът?

Човекът е отразен най-добре

в тайната на своите очи.

961.

Какво нещо е привързаността?

Всяка привързаност е нещастие. Който е привързан, той не може да обича по Божествен начин. Привързаността е коренът на безумието. Който е привързан, изпуска живота и победата

над смъртта.

962.

Какво нещо е личното щастие?

Личното щастие е зло.

963.

Какво нещо е свободната воля?

Свободната воля е дар от Бога

за единство с Него.

964.

Какво нещо е самадхи?

Самадхи е преживяване на Тайната на собственото Небитие. Тайната на собствената ти Несътвореност.

965.

В какво седи същността

на медитацията?

Същността на медитацията

е липсата на ума.

966.

Какви са условията на живота?

За търсещият Истината всички условия са благоприятни.

Докато за глупавия човек има благоприятни и неблагоприятни условия на живота. Който не търси Истината, винаги ще се среща с неблагоприятните условия на живота.

967.

Защо е важна Любовта

към Истината?

Защото Любовта към Истината събужда твоята дълбочина. Твоята дълбочина е твоят Учител.

968.

Къде живее пробуденият?

Пробуденият живее в Истината. Той не я доказва, той просто живее в Пълнота. Той е

в съзвучие със своя Път.

969.

Какво нещо е възнесението?

Докато възкресението е завръщане, то възнесението е осмата степен на посвещение. Възнесението е изчезване в Цялото. Но има още две степени в Тайната мистерия на посвещението…

970.

Какво значи да живееш с Любов?

Това значи да видиш Реалността. Не питай какво е Любов, не питай и какво е Бог, приятелю. Попитай себе си какво си ти.

971.

Защо е важен стремежът към Бога?

Защото без стремеж към Бога, човек става жертва на своите желания. И още нещо: астралните престъпници живеят

в желанията на човека.

972.

Кой тръгва по пътя на мрака?

Който иска да обсеби Любовта за себе си. Всеки, който е посегнал на Любовта, малко или много

е ослепял, т.е. той е изгубил своята будност.

973.

Кой е този, който прави доброто?

Бог винаги прави добро,

дори и когато наказва човека.

974.

Какво нещо е точката?

Точката е Арамон. Това е дума на атлантски език, тя означава врата. Точката е врата между световете.

975.

Какво нещо е самадхи?

Самадхи е потокът от Святата енергия на самия Бог в теб.

В самадхи умът се превръща

в чиста духовност.

976.

Какво нещо е Акаша?

Акаша е окултната светлина

на Духа.

977.

Защо съществува Вечността?

Вечността съществува

заради Любовта.

978.

Защо човек трябва да овладее

своя ум, своя ментален свят?

Защото, когато овладееш ума си, ще се освободиш от неговото бреме, от неговите вериги.

979.

Кога ще има истинско братство между хората?

Братството изисква Свещенознание.

980.

От какво е съградена Любовта?

Любовта е съградена от Свещенознание и

Съкровени намерения.

981.

Какво нещо е смирението?

Смирението е ароматът

на душата.

982.

Трябва ли да бъдеш осведомен,

добре информиран?

Не, приятелю. Не бъди осведомен, а бъди чист, пробуден и любящ.

983.

Защо е важна чистотата?

Защото без чистота, науката е разрушителна, а религията е илюзорна.

984.

Защо е важно дълбокото дишане?

Дълбокото дишане с Любов се превръща в дълбоко мислене.

А това води до овладяване

на времето.

985.

От къде идва истинското познание за нещата?

Не от Свещените книги, приятелю, а от твоята чистота и Любов. При твоята чистота и Любов и Свещените писания се осмислят.

986.

Какво нещо е благият език,

благият говор?

Дърво на живота.

987.

Кой е в опасност за себе си

и за другите?

Който не люби, е в опасност

и за себе си, и за другите.

988.

Какво нещо е стремежът?

Стремежът е всичко,

целта нищо не означава.

989.

На какво ни учи Мъдростта?

Мъдростта ни учи да живеем

в Неизвестното. Да живеем

в Мистерията.

990.

На какво ни учи Любовта?

Любовта ни учи да живеем

в Неизразимото, да живеем

в душата си.

991.

На какво ни учи Истината?

Да живеем в Неведомото,

да живеем в Безпределното,

да живеем в Нищото.

992.

Какво значи да вярваш в нещо?

Това значи да го оживяваш. Ето защо внимавай в какво вярваш, приятелю.

993.

Какво нещо е Покоят?

Покоят е отражение на Божествената Любов. Само Божествената Любов може

да предаде Покой.

994.

Как се издирва Древното

окултно знание?

Чрез Любов към Истината. Любовта към Истината

е разгадката на Вселената.

995.

Какво означава, когато нещо

те души?

Когато нещо те души, това означава, че около теб има невидими ръце. Ето защо трябва да имаш Любов към Бога.

Тогава тези ръце ще изчезнат.

996.

Къде е скрит вкусът на живота?

В Безсмъртието.

Само Безсмъртието дава

вкус на живота.

997.

Какво нещо е Безмълвието?

Безмълвието е метод за

проучване на вътрешните неща.

998.

Какъв е пътят на сърцето, ума, душата и Духа?

Сърцето трябва да се радва, умът трябва да свети, душата трябва да блаженства, Духът трябва да сияе.

999.

Какво нещо е чистото Слово?

Чистото Слово е красотата

на душата и ароматът на Духа.

1000.

Какво значи Любов към ближния

и Любов към Бога?

Любов към ближния означава възраждане на човешката душа. Любов към Бога означава възраждане на човешкия Дух.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

Елеазар Хараш

КНИГА

НА

ВЪПРОСИТЕ

том 1