Елеазар Хараш – Златни закони на спокойствието - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – Златни закони на спокойствието

Златни_закони_на_спокойствието

Елеазар Хараш

ЗЛАТНИ ЗАКОНИ

НА

СПОКОЙСТВИЕТО

(второ преработено и допълнено издание)

Варна 2004 г.

3

ПРЕДГОВОР

Само чистата Любов може да овладее силите на този свят.

Някои мислят, че се ядосват в името на правдатано правдата не произвежда ядосванеядосването е неразбиране на нещатаНякои искат да оправдаят това неразбиране, но това е лавиране на умаКогато човек разбере нещата, той се успокояваразбирането на нещата дава спокойствие. Искам да знаете, че няма спокойствие, докато човек не оправи живота си.

Ако искаш да знаеш дали ще постигнеш нещо, гледай дали си спокоен и уверен. Има думи, които отнемат спокойствиетоте са разрушителни духове.

Колкото поголямо е спокойствието, толкова поголямо е могъществото. Злото не може да пробие аурата на спокойния човек.

Някой път си представяш нещо и ставаш неспокоен. Казвам: Твоята представа решава дали да си спокоен или окован в психически вериги. Разложи представата и веригите ще изчезнат.

Една от причините за нервността е неприложеното знание, т.е. мъртвото знание.

Спокойствието е вътрешна силатази тиха вътрешна сила прониква в тревогата и я покорява. Спокойствието е оръжие на Духа срещу всички тревоги и напрежения.

Как се успокоява човек? — Бог влиза вътре в мисълта на човека и го успокоява. Нервният човек няма опорна точка и затова няма равновесие на вътрешните сили.

Дълбокият вътрешен мир е мярка за чистия живот. Понякога си нервен и напрегнат, отиваш при един човек и разменяш няколко думи и ставаш спокоенти си приел телепатично духа на спокойствието от този човекПонякога е достатъчно само присъствието на един такъв човек, но това е присъствието на Духа.

Има думи, в които Духът е вложил елемента успокояване, а в други е вложил своята светлинаима думи, които светят. Когато тези думи проникнат във вас, те стават ваша защита.

Думите са облекло на духоветеДуховете се обличат с думитеКрасиви са думите и мислите, които са облекло на ангелите.

Казвам: Контролът на словото е решаващ за спокойствието. Има думи, които могат да изхвърлят човека от живота, има думи, които са пълни с барут и бомби.

Окултната опора на спокойния човек е Духът и наистина, за да си спокоен, трябва да имаш Абсолютна опорна точка.

Спокойствието се справя с енергията на всяко зло и всяка опасностзлото чувства трептенията на спокойствието, което всъщност е Огнена сила. Злото се разлага в спокойствието. Спокойствието е Висш Дух, който разлага напрежението на злотоспокойствието е една Висша степен на енергията. Спокойствието е изработено от воляКазвам: Волята е найвеликата наука. Който има воля, има и спокойствие.

Спокойствието е оръжие за една мощна еволюция.

Ако една тревога тържествува, къде е тогава Истината? Къде е тогава Духът?

Силата на спокойствието, това е силата на Духа.

Когато дълго си търсил и си намерил Бога, ти се изпълваш с един дълбок вътрешен мирИ някой идва и те пита: вярваш ли в БогаЧовек се успокоява, когато познае Бога.

Кой е спокоен в нас? — Това е истинското АзТова истинско Аз преобразява тревогите и трудностите, т.е. преобразява духовете.

Спокойствието се състои от Огъня на Любовта. Спокойствието в своята вътрешна същност е духовен Огън. Концентрацията е оръжието на спокойния човек, тя е Висша енергийна проява на Духа.

Спокойствието пази съществата в своята аураСпокойствието е Истина. Ето защо то е пълно с духовна сила. Който е постигнал спокойствието, той господства над духовете на злото.

Основната храна на нервния човек е заблуждениетонечистото слово. Каква опорна точка може да бъде илюзията.

Спокойствието е воля, а волята е сила и мощ. Спокойният човек е могъщЧовек не може да бъде спокоен, ако няма могъщество, което е самата воля.

Спокойствието е проводник на волятаЕто защо спокойствието преобразява духовете. На това основание казвам: Злото не може да проникне в спокойствието, т.е. във волята, която е самата Огнена същност. Спокойствието прониква злотоТова означава, че зад спокойствието е Духът.

Понякога човек е много разтревожен и търси някой да го успокои. Духът му изпраща един човек, чрез когото му казва няколко думи и тревогите се разпръскват. Думите на Духа имат абсолютно влияниеТревогите винаги се вслушват в спокойствието на Огъня.

Спокойствието се справя вътрешно със злото. Спокойствието и злото са живи същества и във вътрешния свят те си говорят.

Щом запазиш спокойствието си, Огнената сила остава с теб и ти разрешаваш въпросите си.

Казвам: Духът е вътре в спокойствието, ето защо злото губи влиянието си, силата си.

За да си спокоен, трябва да си извън материалното съзнание. Поставете всички зли духове в сферата на спокойствието, т.е. в сферата на Висшия свят.

Когато тревожните духове попаднат в сферата на спокойствието, те се преобразяватПовисшата духовна сила преобразява понисшите сили.

В истинското спокойствие няма ум, това е полето на Духа. Когато умът бъде свързан със силата на спокойствието, това показва, че Духът се е родил.

Истинско спокойствие имат само тези, които са влезли във Вечния живот.

Истинското спокойствие съдържа в себе си Вечния елементОгъняЕто защо то е неразрушимо, то е самият Духреализацията. Истинското спокойствие е влизане във Вечния живот. В този живот няма лишения. Пътят на преданите е начертан. Това е пътят към Вечния живот.

Живот в смърттатова се отнася до будното и спокойно съзнание, при което смъртта не може да засегне тези изключителни качества.

За да дойде истинското спокойствие, земното съзнание трябва да се трансформира в Божественотака човек влиза в Реалността.

Земното съзнание е носителят на тревогите. Докато има земно съзнание, винаги ще има безпокойство. Това означава, че за да изчезне безпокойството, трябва да изчезне и съзнанието, което го носи, т.е. земното съзнание.

Тревогите обсебват всичко нечисто. В чистия живот те са слабиспокойствието ги поразява.

Казвам: Всички науки са празна работа в сравнение с чистотата и спокойствието.

Спокойствието е недостъпен свят за грешните хораСамо чистият и разумен живот се благославя със спокойствие.

Кой придобива спокойствието? — Установеният в Бога. Когато Бог е между двама, споровете изчезватЗащо изчезват? — Защото Бог живее в тези хора, а Бог се разбира със Себе сиВ успокоената вода нещата се изясняват. Тук не говоря за физическата вода, а за Живата вода. Душата се успокоява само тогава, когато постигне пряка връзка с Духа, иначе тя винаги ще боледува.

Спокойният човек не живее в материята.

Спокойствието изисква будностУчителят казва: Не оставяйте нервната си система отворена, да влиза кой как си иска.

Спокойствието значи да се съобразяваш с Духа, а не с ума.

Казвам: Всички, които се тревожат, трябва да разберат падението си от Словото и от неговите Вечни и неизменни принципи.

Тревожене значи разрушаванеВсичко, което е извън Вечните и неизменни принципи на Духа, се разрушава.

Спокойствието в теб, това е Духът, който ти помага да трансформираш злото. Спокойствието води човека в правия път, защото чрез спокойствието работи интуицията, а не умът.

Нервност значи нечистотатова е връзката с ума.

Чрез спокойствието дълбоко в душата ти се открива Истината, т.е. Откровението на ДухаКогато Духът говори, човек е винаги спокоен и уверен.

Спокоен може да бъде само чистият, защото той живее в първичния, в истинския животНауките и религиите са път, а Любовта, търпението, чистотата, спокойствието са същност

Спокойствие значи да победиш непостоянството, а непостоянството, това е умът. Спокойствието е плод на много усилия на волята. Спокойствието не е пасивно и отпуснато състояние, то е особен род напрежениеВ това напрежение всички вътрешни сили са под контрол на Духа.

Всеки, който има земни стремежи, влиза в разрушението, т.е. в безпокойството.

Чистият няма земни стремежи. Той има стремеж към познаване на Истината. А познаването на Истината дава спокойствие.

Човек губи търпението си, човек губи мира си, човек остарява, за да разбере падението си от Вечния живот.

За да придобиеш истинско спокойствие, трябва да се движиш със скорост поголяма от умаЗначи трябва да влезеш в реалния свят.

Спокойствие значи Духът да е завладял ума и сърцето.

Изворът е спокоенИзворът е постояненПостоянната медитация превръща болестта в здраве, нервността в спокойствие.

Нервността е отклонение. Тя е психическа отрова, която рушиВсичко нечисто само се руши. Всичко, което не върши волята Божия, се руши. Казвам: В нечистотата няма живот, тук Бог не може да живее, тук животът не може да се вселява.

Докато човек има зло в себе си, винаги ще бъде нервен и винаги ще умира, защото злото не може да влезе във Висшия живот. За света на злото няма спокойствие, за света на злото Бог е създал смъртта.

Учителят е казал: Злото е път към смърттаСмъртта се вселява в злото и го ограничава.

Основната храна на спокойния човек е Истинататова е вътрешно хранене.

Мисли за спокойствието, за да го образуваш. Мисли за здравето, за да го образуваш. В ума си трябва да имаш мисли само за благодатен развой

Със спокойствието човек става богат.

Всеки, който е видял Бога, е придобил дълбок вътрешен мир.

Дълбочината на спокойствието отговаря на дълбочината на Любовта.

Казвам: Всички нервни хора са злоупотребили с Любовта и тя ги е изоставила.

Злоупотребата с Любовта е злоупотреба с Бога.

Бог обгръща чистите със Своя мир и ги прави неуязвими.

Човек става спокоен, когато реформира себе си, а не другитеДълбок вътрешен мир има само този, който е роден от Любовта, т.е. роден от Духа.

Кой умира спокойно и радостно? Казвам: Който вярва в Безсмъртието, умира спокойно и радостно.

Чистота, търпение, спокойствие значи да имаш добрите условия на живота

Будността е много важна за живота и за спокойствието

Учителят казва: В един момент човек може да се спъне за 100 годиникакто и в един момент може да напредне със 100 години.

Спокойствие, това значи Бог да те въоръжи с непобедимата си сила.

Учителят казва: Оставете грижите и безпокойствата си в подсъзнанието и свръхсъзнанието си и ги забравете, тогава други ще се занимават с тях.

Който остарява, не може да бъде спокоен, но остаряването на ума и сърцето е още пострашнотова значи злото да те улови във време и пространство.

Казвам: Да си спокоен значи да си свободен от злото, от гъсеницата. Природата ни показва един метод за освобождение от злототова е превръщането на гъсеницата в пеперуда. Това е метод за освобождение от тежките условия на животаЧистото съзнание е извън материята, т.е. извън ограничението на време и пространство.

Нищо не трябва да ни привлича на земятаземното съзнание трябва да се разруши, това е тежкото съзнание. Учителят казва: За да отидете на Слънцето, трябва да изгубите своята тежест.

Елеазар Хараш

1.

Дълбок мир значи истинско знание.

2.

Спокойствието се храни с Любовта.

3.

Който обича Бога, се насища

с вътрешен мир.

4.

Как се лекуват тревогите? —

Със спокойствие и тишина.

5.

Всяка лоша мисъл руши

вътрешното царство.

6.

Спокойствие значи овладяна съдба.

7.

Спокойствие значи вътрешно единство

с нещата.

8.

Който е придобил дълбок вътрешен мир, той има бъдеще.

9.

Дълбокият вътрешен мир се основава

на придобитата духовна светлина.

10.

Всички нечисти същества са извън спокойствието.

11.

Дълбок вътрешен мир значи контакт

с Висшия свят.

12.

Спокойствието е Дух, който се вселява само в разумния човек.

13.

Само една истинска вяра може

да привлече спокойствието.

14.

Бог е дарителят на душевното спокойствие.

15.

Дълбокият мир е оръжие,

което побеждава всички външни

и вътрешни изпитания.

16.

Спокойствието се обновява с чистата духовна светлина.

17.

Дълбокият мир е извън обикновеното човешко знание.

18.

Когато обикнеш Бога, и разумността

ще те обикне, и спокойствието ще ти стане постоянен гост.

19.

Щом си спокоен, това показва,

че Бог те обича.

20.

Когато любиш Бога, възприемаш

дълбокия вътрешен мир.

21.

Спокойствието е постижение

на разумната воля.

22.

Докато човек не оправи грешките си,

не може да бъде спокоен.

23.

Вътре в спокойствието работят

разумните сили на природата.

24.

Спокойният човек е същество на Небето.

25.

Само спокойният човек може да внася живот и разумност в другите.

26.

Има храни, които внасят спокойствие

в човека.

27.

Спокойствието е основано на

духовна чистота.

28.

Вътре в спокойствието се разбиват

всички отрицателни сили.

29.

Спокойствието е духовна канара.

30.

Спокойствието, това е съединение

с духовната Истина.

31.

Тревогите не могат да живеят в спокойствието. Там те се задушават.

32.

Спокойствието се изгражда от Божествени мисли.

33.

Спокойствието се храни от чистия

подход към нещата.

34.

Спокойствието живее извън ума и сърцето, в дълбините на душата.

35.

Всичко чисто носи спокойствие в себе си.

36.

Спокойствието само по себе си

е лечебна сила.

37.

Спокойствието служи на

Висшата разумност.

38.

Дълбокият вътрешен мир показва,

че пътят на човека е прав.

39.

Спокойствието е особен род Мъдрост.

40.

Спокойствието се ражда от

чистия духовен живот.

41.

Спокойствието е проводник

на светлината.

42.

Спокойствието носи в себе си настроенията на Небето.

43.

Човек изгубва мира си, когато

нисшето аз господства над него.

44.

Спокойствието, това е музиката

на Небето.

45.

Болестите бягат от спокойствието.

46.

Спокойствието, това е уханието

на чистотата.

47.

Спокойният човек има правилни вътрешни отношения към нещата.

48.

Любовта към Бога е творецът

на спокойствието.

49.

Спокойствието е канара, в която се разбиват всички тревоги.

50.

Спокойствието струва поскъпо

от знанието.

51.

Дълбокият вътрешен мир е истинската основа на човека.

52.

Как се придобива спокойствието? —

С чист и разумен живот.

53.

Как се придобива спокойствието? —

С Божествени мисли.

54.

Спокойствието отваря златната врата

към рая.

55.

Спокойствието се ражда, когато са овладени нисшите мисли и желания.

56.

Спокойствието има Небесен произход.

57.

Спокойният човек живее в своята Божествена природа.

58.

Спокойният човек живее извън смъртта.

59.

Твоят вътрешен мир трябва да бъде

посилен от всяка трудност.

60.

При спокойния човек тревогите са на голямо разстояние от него. При нервния човек тревогите са вътре в него.

61.

Чрез спокойствието се внася

силата в човека.

62.

Спокойствието, това е царството

на духовните сили.

63.

Нервност и нетърпение означават безсилие, защото нервността изпъжда спокойствието.

64.

Спокойният човек е облечен с

възвишени мисли и чувства.

65.

Спокойният човек живее с пулса

на Любовта.

66.

Всички тревоги и проблеми се намират във времето и пространството, докато спокойният човек е извън тези ограничения.

67.

Само правилните отношения с Бога

носят дълбок мир за душата.

68.

Спокойствието е пълно с духовни блага.

69.

Дълбокият вътрешен мир е изтъкан

от лъчите на Любовта.

70.

Спокойствието е алхимия

за лошите настроения.

71.

Когато лошите настроения попаднат

в спокойствието, те се превръщат

в светлина.

72.

Дълбок вътрешен мир, това значи интензивен живот в Бога.

73.

Спокойствие значи да намериш

Бога в себе си.

74.

Спокойствието, това е еликсирът

на душата.

75.

В спокойния човек няма критика, няма омраза, няма злоте някъде са отишли

76.

Спокойствието е проводник

на Висшите светове.

77.

Дълбокият мир живее в

Храма на Тишината.

78.

Вътре в дълбокия мир разумът грее

и птичките пеят тържествено.

79.

Спокоен е само този,

който е намерил Истината.

80.

Спокойствието се храни с Истината, докато нервният се храни

със заблужденията.

81.

Думите на Бога звучат само

в дълбокия вътрешен мир.

82.

Лъчите на мира трябва да проникнат

във всичките ви клетки.

83.

В спокойствието има скрита радост.

84.

Спокойствието прави човека

духовно богат.

85.

Да говориш Истината, това значи

да придобиваш мир в душата си

това е метод.

86.

Тревогите се топят в спокойствието,

както снежинките се топят върху огъня.

87.

Вътре в спокойствието човек не остарява.

88.

Знание, което увеличава спокойствието,

е Божествено.

89.

Знание, което отнема спокойствието

на човека, е земно, човешко.

90.

Спокойствието е отвъд земното

и материално мислене.

91.

Какво да правя срещу тревогите? — Увеличи спокойствието в себе си.

92.

Що е спокойствието? —

Врата на светлината.

93.

Кой е скрит зад дълбокия вътрешен

мир? — Една могъща невидима ръкаРъката на Бога.

94.

Спокойствието е метод за съхраняването на енергиите в човека.

95.

Там, където няма спокойствие,

царува невежеството.

96.

Само спокойният човек може да се развива духовно и да даде плод.

Плодът, това е неговата Божественост.

97.

Спокойният човек живее във Вечността.

98.

Спокойствието е ключът на

духовната светлина.

99.

Спокойствието има сила да

преобразява човека.

100.

Мирът е ангелско качество.

101.

Щом си спокоен и тих, ангелите

често ще те посещават.

102.

Спокойствието има ангелски трептения.

103.

Злото изяжда спокойствието на всички, които нямат правилна мисъл.

104.

Спокойствието и търпението превръщат злото в добро.

105.

Спокойният човек винаги има зад

себе си мощна невидима сила.

106.

Спокойствието показва, че в човека работи Живата вода, докато в нервния човек тече застояла вода, т.е. застоял начин на мислене.

107.

Всички тревоги се давят в дълбокия мир.

108.

Спокойствието е врата на Висша

духовна сила.

109.

Бог благославя чистия живот

с мир и светлина.

110.

Спокойният човек няма врагове.

111.

В спокойствието се намират

найблагоприятните условия за растене.

112.

Спокойствието е вяра в разумността.

113.

Спокойствието идва от Божествения Извор и се влива в чистите души.

114.

Спокойствието е духовния капитал

на човека.

115.

Щом Любовта в човека расте,

расте и спокойствието.

116.

Спокойствие, което не се справя с проблемите, не е истинско.

117.

Докато не си победил злото в себе си, ти не можеш да привлечеш спокойствието.

118.

Когато човек живее благородно

и разумно, той е спокоен и уверен.

119.

Спокойствието е контакт на

човешката душа с Бога.

120.

Спокойният човек е извън законите.

Бог е неговият Закон.

121.

Спокойствие значи сила и разумност, докато нервност значи слабост

и неразумност.

122.

Спокойствието е закон на разума.

123.

Искаш ли дълбок вътрешен мир, търси Тишината. Мирът живее в Тишината.

124.

Мирът и Тишината живеят в Бога.

125.

За да дойде спокойствието,

първо трябва да ликвидираш с кармата.

126.

Дълбок вътрешен мир има само при истинско Божествено знание.

127.

Който е придобил Безсмъртието,

носи в себе си дълбок вътрешен мир.

128.

Спокойствие и жизненост се намират

във всяка светла мисъл.

129.

Спокойствието, това е сливане с Любовта.

130.

Не си ти самият нервен и отчаян,

а падналите духове, които са те обзелите мислят вместо теб. Не им давай

да мислят в теб, приятелю.

131.

Вътре в дълбокия мир и Покой

се разкрива сам Бог.

132.

Спокойствието е изработено

от лъчите на Любовта.

133.

Спокойствието насища човека

със своето духовно богатство.

134.

Който е придобил дълбок вътрешен мир,

е силен, тих и смирен човек.

135.

Що е то неспокоен живот? —

Много просто: това е нечистият живот.

Бог не дава спокойствие на нечистотата.

136.

Спокойният човек е господар на злото.

137.

Основната храна на спокойния човек,

това са светли мисли, благородни чувства и скромни постъпки.

138.

Спокойствието хваща корен само

в духовния човек, т.е. само в човека

на Любовта.

139.

Спокойствието е проводник на

Висши духовни енергии.

140.

Спокойствието е духовна сила.

141.

Дълбокото дишане е универсален метод

за придобиване на спокойствие.

142.

Любовта е свят на съвършен мир.

143.

Човек с дълбок вътрешен мир живее

в собствената си Вечност, във Вечността

на своята Любов.

144.

Служете на вашите светли мисли и чувства, за да ви посети мирът.

145.

Чистата храна и чистата вода внасят

в човека мир и разположение

за всички клетки.

146.

Спокойствието прави живота дълбок.

147.

Спокойствието владее всички

нисши сили.

148.

Спокойствие и смирениедве велики, духовни и магически качества.

149.

Дълбокият вътрешен мир,

това е сиянието на разумната воля.

150.

Всички красиви звезди са отразени

в спокойствието.

151.

Спокойствието е сила,

която управлява трудностите.

152.

Спокойствието е сила, която разрежда

и напрежението, и материята.

153.

Спокойствието и Любовта

винаги вървят заедно.

154.

Спокойствието, това е кристалният

живот на душата.

155.

Господи, изпълни ме с дълбок

вътрешен мир.

156.

В моята душа царува едно

Велико спокойствие.

157.

Спокойствието е неземно Царство.

158.

Когато морето е спокойно,

мравките излизат да пият вода.

159.

Дълбокият мир съдържа в себе си стихията на светлината.

160.

В спокойния човек живеят много ангели. Ето защо хората желаят да общуват

с него.

161.

В очите на спокойствието е изразен Свещеният Огън на Любовта.

162.

Спокойствието поглъща тревогите,

както светлината поглъща тъмнината.

163.

В дълбините на спокойствието

живее една Велика разумност.

164.

В дълбините на спокойствието

живее Истината.

165.

Спокойствието е духовна наука,

която не допуска нисшия живот.

166.

Спокойствието е светлина,

в която отрицателните мисли

изгубват своето влияние.

167.

Вътре в спокойствието обитава сам Бог.

168.

Щом Бог ти е дал дълбок вътрешен мир, ти си благословен, приятелю.

169.

Спокойствието никога не се тревожи. Спокойствието е Дух,

който е победил тревогите.

170.

Спокойствието се съединява само с тези, които са избрали Истината.

171.

Спокойният човек познава дълбочината на водата.

172.

Спокойствието е израз на тихата

и вълшебна светлина на душата.

173.

Само с облеклото на Истината можеш

да бъдеш спокоен.

174.

Спокойствието зависи от единството

с Бога.

175.

Спокойствието, това е вълшебното

ухание на душата.

176.

Спокойствието е непобедимо същество, което лети със златни крила в Небето.

177.

Дълбок вътрешен мир,

това значи победа над лошата съдба.

178.

Спокойствието е лъч на Безсмъртието.

179.

Спокойствие, това значи да дишаш

един Висш живот.

180.

Спокойствието превъзхожда обикновения земен живот. То не принадлежи на обикновените хора. То е белег

на Божественост.

181.

Спокойствието получава живота си от Господа. Когато Господ се приближава

до съществата, те се успокояват.

182.

В спокойствието се крие

Божествена енергия.

183.

Спокойствие, това значи да живееш

под Божия закрила.

184.

В спокойствието е скрита

разумността на живота.

185.

Спокойствие, това значи да се движиш само около един център.

186.

Спокойствието, това е Гласът

на Божественото.

187.

Силата на спокойствието е число

на светлината.

188.

Дълбокият вътрешен мир,

това е въздухът на Висшите същества.

189.

Само чистите души могат да възприемат мира от Висшия свят.

190.

Спокойствие, това означава да приемеш

в себе си дълбокия живот.

191.

Спокоен значи пречистен.

192.

Вътре в спокойствието живее

светлината, която предпазва човека

от отрицателните влияния.

193.

Спокойствие, това значи в езерото

на твоя живот да тече чиста вода.

194.

Помни: Ти се нуждаеш от разумен, спокоен и достоен живот.

Иначе ще бъдеш въвлечен в света.

195.

Когато събереш всички лъчи от звездите,

в теб ще се роди Свещеният мир.

196.

Спокойствието, това е силата на душата.

197.

Само едно истинско знание може да насити човека със спокойствие.

198.

Чрез спокойствието животът на енергията се запазва и самият живот се удължава.

199.

Дълбокият вътрешен мир,

това е знание за бъдещите неща.

200.

Дълбокият вътрешен мир и молитвеният Дух са основа за разговор с разумните същества и с Бога.

201.

Спокойствието е число, което се движи

в Божеството.

202.

Чистотата е елемент, който се съединява със спокойствието.

203.

Спокойствието е съществен елемент

за Небесния живот.

204.

Спокойствието е магнетична сила, изтичаща от светлината на чистия Дух.

205.

Колкото подълбок вътрешен мир,

толкова помогъща духовна енергия.

206.

Спокойствието изисква вътрешна разумност.

207.

Спокойствието е броня, в която

тревогите се разбиват.

208.

Спокойствието е Висш Дух,

който разлага напрежението на злото.

209.

Спокойствието е Огнена сфера. Вътре в тази сфера духовете се успокояват.

210.

Чистотата и спокойствието са важни условия, за да се оформи животът отвътре.

211.

Спокойствието в найвисш смисъл,

това е мощният Бог вътре в теб.

212.

Да си спокоен, това значи да живееш

в Реалността.

213.

Да съхраняваш спокойствието си,

това значи да запазиш енергията си.

214.

Ако не си в хармония с Бога,

не можеш да бъдеш спокоен.

215.

Никакво зло не може да се промъкне

в Огнената сфера на спокойствието.

216.

Злото не може да издържи на Висшите трептения на спокойствието.

217.

Спокойствието се движи с голяма вътрешна динамика. Ето защо злото

се парализира.

218.

Спокойствието се справя с всяко съмнение и тревога.

219.

Спокойствието е Божия сила,

която покорява проблемите.

220.

Коренът на спокойствието е

в пробудения живот.

221.

Чрез спокойствието ти си неуязвим. Спокойствието, това е твоето благословение.

222.

Спокойствието е един от важните въпроси, които окултният ученик

трябва да разреши.

223.

Вътре в спокойния човек има тиха запалена свещ. Тази свещ ръководи

човека в неговия път.

224.

Спокойствието и молитвата са тясно свързани. В огъня на молитвата

злото изгаря.

225.

Заобиколете любимите си хора

със спокойствие и молитва.

226.

Спокойствието дава условия на

чистия Дух да се прояви.

227.

Да живее спокойствието в теб, това значи да се издигнеш над всички земни тревоги.

228.

Казвам: Спокойствието е светлина и тази светлина държи кормилото на живота.

229.

Решаващото условие за придобиването

на спокойствието е дейността

на пречистването.

230.

Никой не може да прекрачи в Огнената динамика на спокойствието.

231.

Спокойствието се справя с енергията

на всяка опасност.

232.

Спокойствието е твоята

найдобра защита.

233.

Дълбокият вътрешен мир е узряла вяра.

234.

Всеки чувства уханията и трептенията

на спокойния човек.

235.

Нечистият не може да бъде спокоен

и затова той се раздвоява.

236.

За да си спокоен, трябва да имаш Абсолютна опорна точка.

237.

Когато световете се разпадат, спокойният човек не губи нито за миг присъствието на Духа си. Той поглежда особено и се оттегля в себе си. Той се разтваря

в Любовта.

238.

Спокойният човек има идея. Такива хора са били богомилите на кладата. Техният мир е бил подълбок от огъня на кладата.

239.

Спокойният човек постига своята цел, защото спокойствието дава увереност.

240.

Някой идва и ти казва голяма обида.

Не я приемай като локва, приеми я като океан. И обидата ще потъне в него.

241.

Има опасни думи в живота, те са като отрова. Бъди предварително подготвен

за тях, приятелю. Ако трябва,

репетирай вътрешно.

242.

Защо човек трябва да внимава с думите? — Защото има думи, които са като бомби, те изхвърлят човека от живота. Ето защо трябва да се научиш да живееш

в спокойствието.

243.

Контролът над словото и думите

е решаващ за спокойствието.

244.

Ако са ти казали много тежка дума,

не я приемай лично и тя ще изгуби своето влияние. Но ако ти си едно его, думата ще те улови.

245.

Защо думите са опасни и отнемат спокойствието на човека? — Защото думите са духове. Ето защо трябва

да се научим как да ги посрещаме.

246.

Всяка светла мисъл носи мир, защото тя събира около себе си светлите същества.

247.

За да бъдем спокойни, трябва да работим с чистото Слово. Чистото Слово е същността на Бога.

248.

Защо са важни чистите думи? —

Защото в тях тече енергията на

Светлите същества.

249.

Какво нещо са думите? — Облекло на духовете, т.е. духовете се обличат с думите. Ето защо трябва да си

подбираме благи и спокойни думи.

250.

Спокойствие има, когато се отдадеш на светлите мисли да оживяват в теб.

251.

Пускай само чистите мисли и думи да се настаняват в теб, да оживяват в теб.

252.

Често нервните хора търсят утеха

в спокойния човек, защото влиянията, които излизат от него, успокояват.

253.

Къде да търсим истинското

спокойствие? — В Огъня. В дълбокото Аз, в нашето слънчево Аз.

254.

Какво трябва да направиш при голяма опасност? — Първото нещо е да

започнеш да мислиш и дишаш дълбоко. Така ще влезеш в своето дълбоко Аз

и ще мислиш правилно.

255.

Човек се успокоява, когато се слива

със своя Източниктова е Бог.

256.

Понякога си нервен и напрегнат.

Отиваш при някой човек и разменяш няколко думи, и изведнъж се успокояваш. Това е защото си приел телепатично неговото спокойствие.

257.

Всяка чиста мисъл развива силата

на спокойствието.

258.

Чистият не може да бъде нервен.

Той може да бъде трогнат, напрегнат,

но никога нервен.

259.

Дълбокият вътрешен мир показва,

че си Син на Бога, благословен Син.

260.

Дълбокият вътрешен мир определя единството с Бога.

261.

Победи земното си мислене и няма да живееш в тревоги. Ще живееш в мира.

262.

Всяка нечиста мисъл, ако й се поддадеш, отнема нещо от твоя мир. Ето защо затвори вратата си.

263.

Грехът е, който отнема спокойствието

на душата.

264.

В мислите е скрито нашето спокойствие. Мислите са нашите деца. Ние трябва да направим нашите деца красиви

и разумни.

265.

Дълбокият вътрешен мир е мярка

за чистия живот.

266.

Всяко настроение идва от връзката

с различни духове. А това показва

в каква област си попаднал.

267.

Без дълбок вътрешен мир за какво ти е учение, за какво ти е религия, за какво ти е църква. Търси същественото, приятелю.

268.

Животът на окултния ученик е свят живот. Той е изтъкан от мир и светлина. Този живот не е на земята,

това е живот в Духа.

269.

Светилището на ученика се намира в неговото чисто съзнание. Това е мястото, където царува спокойствието.

270.

Кога ученикът живее в дълбок вътрешен мир? — Когато съзнанието му свети.

271.

Дълбокият вътрешен мир е нещо много повече от успеха в живота, защото този мир означава да си благословен.

272.

Колкото повече се пречистваш,

толкова повече се успокояваш.

273.

Който познава Бога,

не може да бъде нервен.

274.

Спокойствието е едно от лицата

на Любовта.

275.

Когато Бог влиза вътре в мисълта

на човека, човек се успокоява.

276.

Спокойствието е вътрешна сила.

Тази тиха сила прониква в проблемите

и ги покорява.

277.

Спокойствието е Огнена сила.

Тази сила се утвърждава в найголямото напрежение.

278.

Окултният ученик трябва да се научи да говори тихо, спокойно, благо и уверено.

279.

Тишина, спокойствие и увереност

идват от чистия Дух.

280.

Спокойствието и вярата са пълни

само в чистотата.

281.

Господи, направи ме чист, спокоен

и сияещ като Себе си.

282.

Нечистият не може да бъде спокоен, защото Бог не може да участва

в нечистия живот.

283.

Някой път си представяш нещо и ставаш неспокоен. Казвам: Твоята представа решава дали да си окован

в психически вериги.

284.

Представи си, че живееш в Извора. Изворът е чисто Слово, приятелю.

Той ще изчисти тревогите ти.

285.

Кой е белегът на чистия и спокоен

човек? — Уханието. Той е духовна роза.

286.

За да си спокоен, трябва да привлечеш ангелите на своя страна.

287.

Докато имаш недостатъци, ти не можеш

да бъдеш спокоен. Ето защо човек

трябва да работи върху себе си.

288.

Спокоен или нервен,

т.е. свобода или робство? —

Каквото си избереш, приятелю.

289.

Ако искаш да бъдеш спокоен

и благословен, трябва да победиш недостатъците си.

Иначе книгите са нищо.

290.

Ако искаш да знаеш дали ще постигнеш нещо, гледай дали си спокоен и уверен.

291.

Има думи, които отнемат спокойствието. Те са разрушителни духове. Бъди буден

и те ще си отидат, откъдето са дошли. Бъди буден и се моли.

292.

Науката за спокойствието не е достъпна за неразумните, безволевите и обикновените хора.

293.

Спокойствието е една Висша степен

на енергията. Спокойствието е динамика, а не пасивност.

294.

Спокоен е само този, който е надраснал земята, т.е. земното мислене.

295.

Спокойствието, това е животът

на чистото съзнание.

296.

Спокойният човек живее за Бога.

297.

Спокойствието е найчистата вегетарианска храна за душата.

298.

Който е спокоен, Бог и разумните същества го познават.

299.

Само чрез спокойствие, молитва и Любов нещата стават ясни.

300.

Покоят е много дълбока същност.

Той е недосегаемост. Недосегаем е този, който е извън нещата, но ги прониква.

301.

Прекъснете връзката с лошите мисли

и ще се успокоите, а нервността ще се разпръсне като облак.

302.

Понякога е много красиво да скъсаш връзките си. Скъсаш ли с лошите внушения, дяволът се отегчава от теб

и си заминава.

303.

Който не говори Истината,

изгубва все повече своя вътрешен мир.

304.

Спокойствието е оръжие за могъща духовна еволюция.

305.

Ако една тревога може да затъмни спокойствието ти, къде е тогава Истината?

306.

Ако една тревога или проблем тържествуват в теб, къде е тогава Духът?

307.

Да придобиеш спокойствие, това значи да постигнеш единство. Само в единството енергията може да тече.

308.

Спокойствието е динамичен Огън.

На този Огън можеш да разчиташ.

309.

Спокойствието е духовен Огън.

Той е като силната мисъл.

Този Огън бързо топи леда.

310.

Найважното условие за мира и спокойствието, това е елементът чистота.

311.

Спокойствието е река, която се влива

в душите.

312.

Спокойствието има пълна власт

над астралните внушения и същества.

313.

Спокойствието е канал на Висша

духовна сила.

314.

Спокойствието, това е нашето

слънчево Аз. Ето защо то преобразява нисшите духове.

315.

Силата на спокойствието,

това е динамиката на Огъня,

който е скрит отвътре.

316.

Когато дълго си търсил и си намерил Бога, ти се изпълваш с един дълбок вътрешен мири някой идва и те пита:

Вярваш ли в Бога?

317.

Човек се успокоява, когато познае Бога, когато се срещне с Него.

318.

Кой е спокоен в нас? — Това е нашето истинско Аз, това е нашата чиста същност.

319.

Дълбок вътрешен мирТози мир се дава само на човек с една Велика Любов.

320.

Спокойният човек пази Словото.

Той внимава за всяка своя дума.

321.

Спокойният човек е облечен

с чисти думи, с чисти слова.

322.

Истинското Аз е тиха и спокойна същност. На това Аз винаги можеш

да разчиташ, защото това Аз

е тясно свързано с Бога.

323.

Спокойният човек бди над всяка дума, както майка над децата си.

324.

Спокойният човек е облечен с Истината. Той има дълбоко разбиране за Истината.

325.

Ако попаднеш на найголямата буря

в морето, моли се и практикувай спокойствие, т.е. забрави бурята,

и тогава и тя ще те забрави.

326.

Дълбок вътрешен мир, това е твоето неземно съкровище.

327.

Спокойният човек има почит към всички неща. Това е неговият основен белег.

328.

Спокойният човек има разумни и свещени отношения към всичко,

което го заобикаля.

329.

Ако попаднеш на кораб, който потъва, благодари на Бога за това изпитание

и навлез дълбоко в тайната на спокойствието, защото тя ще ти разкрие нещо, което обикновените хора

не познават.

330.

Спокойствието се състои от динамиката на Любовта.

331.

Спокойствието е златен плод

на разумната воля.

332.

Спокойствието е плод от Дървото

на живота.

333.

Дълбокият вътрешен мир ни разказва за дълбоките разбирания на нашата душа.

334.

Твоето спокойствие трябва да прониква във всичко наоколо и да му предава своите вибрации.

335.

Спокойствието е твоята естествена вътрешна същност, а тя е чист

духовен Огън.

336.

Покоят е нещо повече

от Небето и земята.

337.

Спокойствието е висша енергийна

проява на чистия Дух.

338.

Някой много е чел, а е нервен. За какво ти е знание, което не те насища с мир.

339.

Практикувай спокойствие всред всички тревоги и напрежения.

340.

Не са книгите, които ще те направят спокоен. Това, което ще те направи спокоен, е твоят начин на мислене.

Това е твоят начин на живот.

341.

Ако ти си упорит в това да живееш неразумно, никоя Свещена книга

не може да ти помогне.

342.

Спокойният човек се ръководи от Духа.

А какво нещо е Духът? — Това е Абсолютната Разумност.

343.

Спокойният човек си има свое тайно оръжие. Това е неговата концентрация.

344.

Спокойният човек владее

истинската концентрация.

345.

Който има дълбок вътрешен мир,

той носи в себе си и Любовта, а тя е ключът на Могъществото.

346.

Защо спокойният човек ни е приятен? — Защото в него вибрират Любовта

и светлината.

347.

Ние се успокояваме, когато се влюбим в Бога по един безкраен начин. Понеже Той ни обича безкрайно, и ние трябва

да му отговорим по този начин.

348.

Дълбокото спокойствие в човека е образ на едно древно космическо Могъщество. Този образ обикновено е скрит.

349.

Духът на спокойствието владее

в целия Космос. Ако не беше така,

щеше да управлява хаосът.

350.

В цялата Вселена царува дълбок мир

и необятен Покой.

351.

В Безкрайната Любов има Безкраен мир.

352.

Покоят в човека е обмяна с ангелите

и Боговете, т.е. с една друга Вселена.

353.

Ако любовта е ограничена, т.е. например човешка или животинска, не търси в нея мир. Какъв мир ще намериш в локвата. Търси мирът в Океана, приятелю.

354.

Силата, която изтича от спокойствието, може да утешава съществата и да ги

пази в своята аура.

355.

Спокойствието всъщност е динамична дейност на Огъня.

356.

Господар на другите може да бъде само Бог, защото Той владее истинския мир

и затова може да управлява другите.

357.

Спокойствие има само в Огнения свят. Този свят се справя с всичко.

358.

Спокойствието е Истина. Ето защо то е пълно и наситено с енергия.

359.

Наймогъщата изява на Огнената сила

е спокойствието.

360.

Който е постигнал спокойствието,

той е станал господар на себе си,

а не на другите.

361.

Спокойствието живее в дълбочината

на чистотата и мисълта.

362.

Основната храна на нервния човек са заблужденията. Какъв мир можеш да имаш, когато се храниш със заблуждения.

363.

Който се храни със заблуждения, неговата опорна точка е илюзията. Може ли илюзията да ти донесе вътрешен мир?

364.

Живей чисто и разумно и спокойствието ще се всели в твоя разумен път.

365.

Спокойствието, това е разумна воля.

Тази разумна воля е разумна сила.

Тази разумна сила трябва да служи

само на Бога и на никой друг.

366.

Нека спокойствието да завладее твоя живот. Ето едно хубаво пожелание към другите, вместо глупавите съжаления.

367.

Спокойствието е нещо, което винаги

се предава вътрешно.

368.

Спокойствието е нещо, което има мощно и безмълвно вътрешно влияние.

369.

Тихите и могъщи вълни на спокойствието ликвидират всякаква опасност.

370.

Спокойният човек е могъщ човек

и същевременно скромен.

371.

Спокойствието е метод

за преобразяване на злото.

372.

Спокойствието е метод да се научиш

да мислиш по един Божествен начин.

373.

Божественият свят представлява един Океан от спокойствие.

374.

Сила, благородство и спокойствие има само в чистия духовен живот.

375.

Велико е осъзнаването на чистотата, защото тя носи на човека дълбок вътрешен мир.

376.

Спокойствието е изработено от дълбоко разбиране на нещата.

377.

Когато си спокоен в найголямото напрежение, това е Духът в теб.

378.

В найголемите опасности животът

на ученика зависи от спокойствие

и Висша концентрация.

379.

Там, където има лъжа, никога не може

да има вътрешен мир.

380.

Чистият се слива с Океана на Бога

и става спокоен и благороден.

381.

Нервността е свързана със земното мислене, а спокойствието е свързано

с духовния начин на мислене.

382.

Човек е спокоен, когато е свободен

от влиянията на злото.

383.

Спокойствието е една разумна сила

в ръцете на душата.

384.

Изучавайте преобразяващата сила

на чистотата и спокойствието.

385.

Не се съмнявай, спокойствието

ще изпъди тревогите.

386.

Спокойствието, това е единството на съзнанието. Това е единството на вътрешните разумни сили.

387.

Лъжата е тази, която наймного е ограбила мира на човека, а с това

и неговото здраве.

388.

Спокойствието е духовна сила, която променя направлението на всяко зло.

389.

Човек е нервен, когато е вързан.

Това означава чуждото влияние в него.

За да се успокоиш, трябва да се

развържеш от внушенията на злото.

390.

Дълбокият вътрешен мир е един

от образите на Любовта.

391.

Кой може да се освободи от завързването? — Само разумният човек. Той ще се помоли Бог да го освободи и така в него ще се зароди спокойствие.

392.

Вътре в спокойствието живее разумът. Той къса влиянията на злото, той ни освобождава, но ние трябва да

пожелаем този разум.

393.

Спокойствието всякога върви

заедно с будността.

394.

Формула: Така, както спокойно тече тази вода, така спокойно да протече

и моят живот.

395.

Защо няма спокойствие в блатото? — Защото в блатото няма чистота

и дълбочина.

396.

Какво нещо е нервният човек? —

Това е човек, който е навлязъл в блатото.

397.

Що е блатото? — Това е нечистотата. Щом си навлязъл в тази нечистота,

не търси спокойствие. В нечистотата никога няма да намериш спокойствие.

398.

Спокойният човек е богат, защото той носи в себе си благородство, търпение

и Любов към Бога.

399.

Кога ще намериш спокойствието? — Когато намериш Извора. Що е Извора? — Това е Източникът.

400.

Истината ни издига в една спокойна област, която е над промените

в този свят.

401.

Кога ще намериш спокойствието? — Когато познаеш себе си. А това изисква да бъдеш искрен и истинен към себе си.

402.

Спокойствие има само в извора,

в блатото няма спокойствие.

403.

Кога ще намериш спокойствието? — Когато намериш Бог в себе си.

404.

Кога ще намериш спокойствието? — Когато видиш Бога. Виждането е едно особено преживяване. Който е преживял това, забравя всичко сътворено.

405.

Кога човек може да бъде спокоен? — Когато стане господар на нисшата си природа. Това изисква ежедневни упражнения.

406.

Какво значи нервност? — Нечистота. Може ли тази нечистота да те

успокоява? — Не.

407.

С какво се храни спокойният човек? —

С Любов и чисти желания. Това е духовното вегетарианство.

408.

Кой постига спокойствието? — Който придобие чистотата на Извора в себе си.

409.

Кой губи вътрешния си мир? — Има един сигурен начин да загубиш вътрешния си мир. Това е да трупаш материални блага. От това посигурно няма.

410.

Може ли чистият да бъде неспокоен

и беден?

411.

Какво представлява мирът

във Висшия свят? — Светлина.

412.

Какво представлява спокойствието

във Висшия свят? — Духовна топлина.

413.

Какво представлява Покоят

във Висшия свят? — Мъдрост.

414.

Кога човек реално се успокоява? — Когато напълно заличи своята карма.

415.

От какво зависи човек да постави основите на спокойствието? —

От неговия твърд избор. Ако той избере Любовта към Бога, той вече

е посял основата.

416.

Кой живот отнема спокойствието на човека: човешкият или Божественият?

417.

Душата се насища с мир,

когато придобие Вечния живот.

418.

Защо спокойствието побеждава проблемите на живота? — Защото вътре в него работят духовните сили

на природата.

419.

Какво му трябва на човек, за да е спокоен? — Разумна, т.е. Свещена цел.

Тя е път, по който човек се освобождава от земния начин на мислене.

420.

Защо спокойствието и проблемите не могат да живеят заедно? — Защото спокойствието е Висша духовна енергия.

421.

Защо нервността и проблемите живеят заедно? — Защото те са близки

като брат и сестра.

422.

Защо спокойният човек е спокоен? — Защото той не търси Истината на физическото поле. Той търси Истината

в Бога, в чистия и свят живот.

423.

Защо човек е изоставил спокойствието и е станал нервен? — Защото е обикнал заблужденията. Който се храни със заблуждения, нервността е

неговата заплата.

424.

Спокойният човек е господар на своите внушения. Той сам си ги подбира, те не могат да му бъдат натрапени.

425.

Защо е необходимо спокойствието? —

За да се развива душата.

426.

Защо е необходим мирът? —

За да се развиват хората.

427.

Защо е необходимо спокойствието? —

За да се отразява вярно Истината.

428.

Защо е необходим Покоят? — За да се докоснеш до нетленната Мъдрост.

429.

Какво значи нервност? — Разногласие на вътрешните елементи и сили в човека. Само спокойствието може да се справи

с това разногласие. Ако, разбира се,

човек го търси разумно.

430.

Защо нервният е нервен? — Защото не

се съчетава с Истината. А който не се съчетава с Истината, спокойствието му се изплъзва. Той може да има само

привидно спокойствие.

431.

Защо нервният човек е изгубил спокойствието си? — Защото е избрал застоя. Малцина са тези, които биха

си признали, че са в застой.

432.

Защо човек е нервен? — Защото малко или много се е отрекъл от Истината.

При това условие, той няма устой

в мислите и чувствата.

433.

Къде живее спокойният човек? — Той живее в интуицията. Докато нервният живее в ума си.

434.

Защо спокойният човек е спокоен? — Защото той обича по един разумен и Божествен начин нещата.

435.

Защо спокойният човек е спокоен? — Защото люби Бога и интуицията му го ръководи. Интуицията е найчистото ръководство.

436.

Как може да се успокои нервният

човек? — Той трябва да тръгне по пътя на пречистването. Ако не избере този

път, той ще тръгне по пътя към нещастието и смъртта.

437.

Какво става със спокойния човек, когато неговото любимо същество умре? — Много естествено: той продължава да обича, защото това е връзка между души,

а не между тела.

438.

Какво нещо е нервността и има ли нещо хубаво в нея? — Да, в нервността има нещо хубаво, защото тя е зов

към покаяние.

439.

Защо спокойният човек е спокоен? — Защото, когато целият свят престане

да съществува, неговата Любов

продължава да царува.

440.

Кой пълни живота с тревоги? — Невежеството. То е майстор, който отнема спокойствието на човека. Но така или иначе, то си остава всякога бедно.

441.

Кой пълни живота с мир? —

Любовта към Бога.

442.

Защо спокойният човек е спокоен? — Защото, когато тялото на любимия човек изчезне, неговата Любов продължава

да съществува. Не е ли това

духовната Любов?

443.

Какво трябва да направи човек, за да е спокоен животът му? — Той трябва

да е победил змията в себе си,

т.е. всички хитрости.

444.

Кога животът е устроен? — Когато имаш Любов към Бога. Тогава има нещо вътре в теб, което е спокойно и устроено, то не зависи от материалните блага.

445.

В Покоя има само Тишина и Дух.

446.

Защо нервният човек е изгубил спокойствието си? — Защото не слуша

и не приема съвети.

447.

Защо нервният човек е изгубил спокойствието си? — Защото е предпочел да вярва в заблужденията.

448.

Какво нещо е дълбок мир? — Това е особен род храна. Това е чиста духовна

и физическа храна.

449.

Може ли да е спокоен смъртният

човек? — Преди всичко човек трябва да се освободи от смъртта, т.е. от злото в себе си. Любовта е това освобождение.

450.

Кой е придобил бъдещето? — Този,

който в настоящето си е придобил

дълбок вътрешен мир. Този мир е резултат от Любовта към Бога.

451.

Може ли нервният да бъде любящ

и спокоен? — Не се лъжете, нервният

е извън чистотата.

452.

Какво се изисква, за да бъдеш спокоен? — Ти трябва да имаш истинско

Божествено знание.

453.

Какво изисква спокойствието? — Духовно знание, изчистено знание, Свещено знание. Това не се придобива

по човешки път.

454.

Какво се изисква, за да си спокоен? — Това, което се изисква, е да се справиш с грешките си, а не да се оправдаваш с тях.

455.

Какво показва дълбокият вътрешен мир

в човека? — Той показва, че пътят на човека е правилен и достоен.

456.

Какво нещо е спокойствието? — Това е духовно състояние на Небето. Това е особена песен на Небето.

457.

Кога ще имаш дълбок вътрешен мир? — Когато придобиеш чисто отношение

към Любовта.

458.

Къде се намират всички тревоги и безпокойства? — Извън Реалността. Те се намират във времето и пространството. Ето защо, за да се успокоиш, ти трябва

да излекуваш своето време и своето пространство.

459.

Без познаване на Бога няма познаване

на дълбокия вътрешен мир.

460.

По какво се отличават Висшите

същества? — Те излъчват светлина, мир, ухание и достойнство.

461.

Всеки чувства духовната мощ на спокойния и установен в Бога човек.

462.

Спокойният човек живее в Огън.

Той диша особен въздух. Това е въздухът на Божията Любов.

463.

Защо оплакването и недоволството отнемат спокойствието? — Защото те го изпъждат и вместо него си оплитат особена гъста мрежа.

464.

Само чрез Бога човек може да бъде сигурен и спокоен в този свят. Ето защо първият закон е Любов към Бога.

465.

Кой човек е спокоен? — Този, у когото Бог живее, защото никой не може

да посегне на Бога.

466.

Къде се парализират тъмните сили? — Във вибрациите на Любовта. Изпращай Любов, приятелю, и наблюдавай злото.

467.

Кое е оръжието на спокойния човек? — Любовта. Тя трябва да тече като

една мощна струя.

468.

Как воюва спокойният човек? —

С бомби. Той изпраща върху враговете

си бомбите на Любовта, Мъдростта

и Истината.

469.

Защо за спокойния човек е важна Любовта? — Защото Любовта е оръжието на самия Бог. Любовта е самият

Бог в действие.

470.

Защо е опасна нервността? — Защото тя е крадец. Тя ограбва жизнеността, спокойствието и енергията ти.

471.

Как са се явили безпокойството и тревогите? — Те са се явили след

загубата на Бога, след загубата на Истината. Ето защо, ако искаме мир, трябва да се върнем при Истината.

472.

Може ли да бъде спокоен безволевият човек? — Не, защото той ще бъде изяден от грешките си. Грешките няма да го оставят на мирате са живи същества.

473.

Какво нещо е нервният човек? — Пленник на дявола.

474.

Как може нервният човек да се освободи от нервността си? — Като се старае да придобие правилна мисъл.

475.

Пропада ли спокойният човек? — Той никога не пропада, защото вътре в него живее могъщо невидимо същество, което му помага в развитието.

476.

Кога човек е изгубил вътрешния си мир? — Когато е потъпкал Божествената

си природа.

477.

Какво нещо са нервността, омразата и страха? — Те са особен род болест на волята. Те са мързелът на волята.

478.

Кога човек става нервен? —

Когато заживее един особен и интимен живот с дявола.

479.

Кога човек се успокоява? —

Когато заживее заедно с Бога.

480.

Какво значи нервност и спокойствие? — Нервност значи неразумност,

спокойствие значи правилно мислене.

481.

Може ли човешкият живот да ви

направи спокойни и уверени? —

Не, само Божественият живот може

да направи това.

482.

С какво се храни нервният човек? —

Със застоял живот и илюзии. Ето защо той трябва да търси Бога, за да се обнови.

483.

Спокойствието е много повече

от материално осигуряване, много повече от знание и много повече от умуване.

484.

Спокойствието идва при този,

който знае какво търси и как да търси.

485.

В знаещия човек има знание,

в умъдрения човек има мир и Покойтой е като океан без вълни, той е

като овладян океан.

486.

Спокойният човек не само знае

какво търси, а и е намерил.

487.

Спокойният човек не е просто човек, той е съкровен човек, той е пробуден човек.

488.

В спокойния човек няма време. В спокойния човек има Любов и търпение.

489.

Спокойният човек е влязъл в ритъма на Безсмъртието, в ритъма на Вечността.

490.

Спокойният човек е съумял да направи живота си добър и прекрасен.

491.

Спокойният човек живее

във възхищението си към нещата.

492.

Не знания са вълнували спокойния човек, а жажда за Истината.

493.

В Началото бяха мирът и Покоят. Те живееха в Бога, в Неговата Свята Тишина. Ето защо човек трябва да се върне

в Началото си.

494.

Мир има, когато очистиш ума си. Спокойствие има, когато заживееш

в душата си. Покой има, когато

познаеш Духа си.

495.

Покоят е свързан с Тайната

на посвещението в чистия Дух.

496.

Спокойствието е наградата за пробудената душа. Той е нейното послание.

497.

Покоят е послание на чистия Дух.

498.

Мир и искреност вървят заедно.

499.

Спокойствие и Любов вървят заедно.

500.

Покой и Мъдрост вървят заедно.

501.

Покоят е метод да се разбере

Величието на Безмълвието.

502.

За да живееш в мир и спокойствие,

трябва да говориш искрено и разумно.

503.

За да живееш в спокойствието, трябва

да си съкровен, т.е. пробуден в себе си.

504.

За да живееш в Покоя, трябва да си мъдър.

505.

В Покоя Истината е безмълвна

и всеобхващаща.

506.

В спокойствието Истината е съкровена

и утешаваща.

507.

В мира Истината е приятна

и укрепяваща.

508.

Мир, спокойствие и Тишина

всички те изискват чисто съзнание.

509.

Спокойният човек има преклонение към своята душа и към душите на другите.

510.

Когато се прекланяш пред нещата, спокойствието израства в теб.

511.

Спокойният човек се слива с душата си. Така той я опознава.

512.

Мирът изисква от човека чист

и овладян ум.

513.

Красиво е, когато спокойствието

прегръща човека. Това е благословение.

514.

Спокойният човек е одухотворен човек. Той е пробудена същност. Той се

разбира със себе си.

515.

Нямаш ли чист ум, мирът ще бяга от теб,

а тревогите ще те залюбят.

516.

Имаш ли чист и овладян ум тревогите

ще се чудят какво е станало с теб. Тревогите са живи същества.

517.

В дълбините на Покоя виждаш, че само Бог съществува, а не светът.

518.

В спокойствието ти съществуваш

като чист разум.

519.

Когато си спокоен, ти разполагаш със светлината на своята душа.

520.

Спокойствието е съкровено и небесно състояние на разума.

521.

Покоят е неизразимо състояние

на чистия Дух.

522.

Мирът изисква разумен живот. Спокойствието изисква съкровен живот