Златните закони на спокойствието - Търсачка - svetanaknigite.bg

Златните закони на спокойствието

Златни_закони_на_спокойствието

ЗЛАТНИ ЗАКОНИ
НА СПОКОЙСТВИЕТО

Елеазар Хараш

Варна, 2024 г.

Елеазар Хараш, 2024

ПРЕДГОВОР
към третото издание

Спокойствието е аромат на Душа.

Чуй спокойствието на Душата. Улови Покоя на Духа – каква музика отвъд музиката.

Истинският Път се създава в спокойствието на сърцето.

Покоят е океан от Безмълвна Пълнота.

Спокойствието е храм. Една малка критика и вече си извън храма.

Спокойствието е Любов и означава: аз ти вярвам, Учителю!

Спокойствието е едно с чистата вода.

Що е Покоят в човека? – Невидимата Дълбина.

Успокой се, нервността е лош водител.

Що е спокойствието? – Лечител. Що е Покоят? – Избавител.

Спокоен означава да си водител на съзнанието си.

Спокойствие и Любов огряват студа.

Истинското спокойствие, това е разцветът на Душата.

Не красноречие, а спокойствие и Покой.

В спокойното сърце има ангел. В нервното сърце има дявол.

Земното мислене винаги ще губи своето спокойствие.

Защо Лао Дзъ е Покой? Защото действа като Дао.

Погледни спокойствието на дървото – то има образование, което ти си изгубил.

Дълбоко спокойният човек е спасена Душа.

Покоят е чист поток от Бяла енергия.

Невежеството винаги ще се безпокои, защото то е в ума.

Спокойствието е тайнствен мир, а не поезия.

Спокойствието е над обикновената реалност.

Спокойствието поразява страданието.

Нервният човек е ухапан от дявола.

Кога ученикът е спокоен? Когато носи Учителя в сърцето си.

Спокойствието е съкровище, златото не е.

Спокойствието е чиста, духовна земя.

Спокойният е въоръжен с Любовта, а човекът на Покоя – с Истината.

„Ама аз съм религиозен, ама аз съм учен…“ Имаш ли спокойствието, имаш ли еликсира?

Съществува Безмълвие, което е непоклатим Покой.

Ако си в Покоя, ти си във вътрешния кръг на Силата.

Покоят е открил Истината в себе си.

Спокойствието създава тънка сила.

Спокойствието означава да си намерил своята вътрешна подкрепа.

Спокойният владее себе си, а нервният губи себе си.

Спокойствието е небесно качество, а не земно.

АУМЪ

Елеазар Хараш

ПРЕДГОВОР
към второто издание

Само чистата Любов може да овладее силите на този свят.

Някои мислят, че се ядосват в името на правдата… но правдата не произвежда ядосване – ядосването е неразбиране на нещата… Някои искат да оправдаят това неразбиране, но това е лавиране на ума… Когато човек разбере нещата, той се успокоява – разбирането на нещата дава спокойствие. Искам да знаете, че няма спокойствие, докато човек не оправи живота си.

Ако искаш да знаеш дали ще постигнеш нещо, гледай дали си спокоен и уверен. Има думи, които отнемат спокойствието – те са разрушителни духове.

Колкото по-голямо е спокойствието, толкова по-голямо е могъществото. Злото не може да пробие аурата на спокойния човек.

Някой път си представяш нещо и ставаш неспокоен. Казвам: Твоята представа решава дали да си спокоен или окован в психически вериги. Разложи представата и веригите ще изчезнат.

Една от причините за нервността е неприложеното знание, т.е. мъртвото знание.

Спокойствието е вътрешна сила – тази тиха вътрешна сила прониква в тревогата и я покорява. Спокойствието е оръжие на Духа срещу всички тревоги и напрежения.

Как се успокоява човек? – Бог влиза вътре в мисълта на човека и го успокоява. Нервният човек няма опорна точка и затова няма равновесие на вътрешните сили.

Дълбокият вътрешен мир е мярка за чистия живот. Понякога си нервен и напрегнат, отиваш при един човек и разменяш няколко думи и ставаш спокоен – ти си приел телепатично духа на спокойствието от този човек… Понякога е достатъчно само присъствието на един такъв човек, но това е присъствието на Духа.

Има думи, в които Духът е вложил елемента успокояване, а в други е вложил своята светлина – има думи, които светят. Когато тези думи проникнат във вас, те стават ваша защита.

Думите са облекло на духовете… Духовете се обличат с думите… Красиви са думите и мислите, които са облекло на ангелите.

Казвам: Контролът на словото е решаващ за спокойствието. Има думи, които могат да изхвърлят човека от живота, има думи, които са пълни с барут и бомби.

Окултната опора на спокойния човек е Духът и наистина, за да си спокоен, трябва да имаш Абсолютна опорна точка.

Спокойствието се справя с енергията на всяко зло и всяка опасност – злото чувства трептенията на спокойствието, което всъщност е Огнена сила. Злото се разлага в спокойствието. Спокойствието е Висш Дух, който разлага напрежението на злото – спокойствието е една Висша степен на енергията. Спокойствието е изработено от воля… Казвам: Волята е най-великата наука. Който има воля, има и спокойствие.

Спокойствието е оръжие за една мощна еволюция.

Ако една тревога тържествува, къде е тогава Истината? Къде е тогава Духът?

Силата на спокойствието, това е силата на Духа.

Когато дълго си търсил и си намерил Бога, ти се изпълваш с един дълбок вътрешен мир… И някой идва и те пита: вярваш ли в Бога… Човек се успокоява, когато познае Бога.

Кой е спокоен в нас? – Това е истинското Аз… Това истинско Аз преобразява тревогите и трудностите, т.е. преобразява духовете.

Спокойствието се състои от Огъня на Любовта. Спокойствието в своята вътрешна същност е духовен Огън. Концентрацията е оръжието на спокойния човек, тя е Висша енергийна проява на Духа.

Спокойствието пази съществата в своята аура… Спокойствието е Истина. Ето защо то е пълно с духовна сила. Който е постигнал спокойствието, той господства над духовете на злото.

Основната храна на нервния човек е заблуждението – нечистото слово. Каква опорна точка може да бъде илюзията.

Спокойствието е воля, а волята е сила и мощ. Спокойният човек е могъщ… Човек не може да бъде спокоен, ако няма могъщество, което е самата воля.

Спокойствието е проводник на волята… Ето защо спокойствието преобразява духовете. На това основание казвам: Злото не може да проникне в спокойствието, т.е. във волята, която е самата Огнена същност. Спокойствието прониква злото… Това означава, че зад спокойствието е Духът.

Понякога човек е много разтревожен и търси някой да го успокои. Духът му изпраща един човек, чрез когото му казва няколко думи и тревогите се разпръскват. Думите на Духа имат абсолютно влияние… Тревогите винаги се вслушват в спокойствието на Огъня.

Спокойствието се справя вътрешно със злото. Спокойствието и злото са живи същества и във вътрешния свят те си говорят.

Щом запазиш спокойствието си, Огнената сила остава с теб и ти разрешаваш въпросите си.

Казвам: Духът е вътре в спокойствието, ето защо злото губи влиянието си, силата си.

За да си спокоен, трябва да си извън материалното съзнание. Поставете всички зли духове в сферата на спокойствието, т.е. в сферата на Висшия свят.

Когато тревожните духове попаднат в сферата на спокойствието, те се преобразяват… По-висшата духовна сила преобразява по-нисшите сили.

В истинското спокойствие няма ум, това е полето на Духа. Когато умът бъде свързан със силата на спокойствието, това показва, че Духът се е родил.

Истинско спокойствие имат само тези, които са влезли във Вечния живот.

Истинското спокойствие съдържа в себе си Вечния елемент – Огъня… Ето защо то е неразрушимо, то е самият Дух – реализацията. Истинското спокойствие е влизане във Вечния живот. В този живот няма лишения. Пътят на преданите е начертан. Това е пътят към Вечния живот.

Живот в смъртта – това се отнася до будното и спокойно съзнание, при което смъртта не може да засегне тези изключителни качества.

За да дойде истинското спокойствие, земното съзнание трябва да се трансформира в Божествено – така човек влиза в Реалността.

Земното съзнание е носителят на тревогите. Докато има земно съзнание, винаги ще има безпокойство. Това означава, че за да изчезне безпокойството, трябва да изчезне и съзнанието, което го носи, т.е. земното съзнание.

Тревогите обсебват всичко нечисто. В чистия живот те са слаби – спокойствието ги поразява.

Казвам: Всички науки са празна работа в сравнение с чистотата и спокойствието.

Спокойствието е недостъпен свят за грешните хора… Само чистият и разумен живот се благославя със спокойствие.

Кой придобива спокойствието? – Установеният в Бога. Когато Бог е между двама, споровете изчезват… Защо изчезват? – Защото Бог живее в тези хора, а Бог се разбира със Себе си… В успокоената вода нещата се изясняват. Тук не говоря за физическата вода, а за Живата вода. Душата се успокоява само тогава, когато постигне пряка връзка с Духа, иначе тя винаги ще боледува.

Спокойният човек не живее в материята.

Спокойствието изисква будност… Учителят казва: Не оставяйте нервната си система отворена, да влиза кой как си иска.

Спокойствието значи да се съобразяваш с Духа, а не с ума.

Казвам: Всички, които се тревожат, трябва да разберат падението си от Словото и от неговите Вечни и неизменни принципи.

Тревожене значи разрушаване… Всичко, което е извън Вечните и неизменни принципи на Духа, се разрушава.

Спокойствието в теб, това е Духът, който ти помага да трансформираш злото. Спокойствието води човека в правия път, защото чрез спокойствието работи интуицията, а не умът.

Нервност значи нечистота – това е връзката с ума.

Чрез спокойствието дълбоко в душата ти се открива Истината, т.е. Откровението на Духа… Когато Духът говори, човек е винаги спокоен и уверен.

Спокоен може да бъде само чистият, защото той живее в първичния, в истинския живот… Науките и религиите са път, а Любовта, търпението, чистотата, спокойствието са същност…

Спокойствие значи да победиш непостоянството, а непостоянството, това е умът. Спокойствието е плод на много усилия на волята. Спокойствието не е пасивно и отпуснато състояние, то е особен род напрежение… В това напрежение всички вътрешни сили са под контрол на Духа.

Всеки, който има земни стремежи, влиза в разрушението, т.е. в безпокойството.

Чистият няма земни стремежи. Той има стремеж към познаване на Истината. А познаването на Истината дава спокойствие.

Човек губи търпението си, човек губи мира си, човек остарява, за да разбере падението си от Вечния живот.

За да придобиеш истинско спокойствие, трябва да се движиш със скорост по-голяма от ума… Значи трябва да влезеш в реалния свят.

Спокойствие значи Духът да е завладял ума и сърцето.

Изворът е спокоен… Изворът е постоянен… Постоянната медитация превръща болестта в здраве, нервността в спокойствие.

Нервността е отклонение. Тя е психическа отрова, която руши… Всичко нечисто само се руши. Всичко, което не върши волята Божия, се руши. Казвам: В нечистотата няма живот, тук Бог не може да живее, тук животът не може да се вселява.

Докато човек има зло в себе си, винаги ще бъде нервен и винаги ще умира, защото злото не може да влезе във Висшия живот. За света на злото няма спокойствие, за света на злото Бог е създал смъртта.

Учителят е казал: Злото е път към смъртта… Смъртта се вселява в злото и го ограничава.

Основната храна на спокойния човек е Истината – това е вътрешно хранене.

Мисли за спокойствието, за да го образуваш. Мисли за здравето, за да го образуваш. В ума си трябва да имаш мисли само за благодатен развой…

Със спокойствието човек става богат.

Всеки, който е видял Бога, е придобил дълбок вътрешен мир.

Дълбочината на спокойствието отговаря на дълбочината на Любовта.

Казвам: Всички нервни хора са злоупотребили с Любовта и тя ги е изоставила.

Злоупотребата с Любовта е злоупотреба с Бога.

Бог обгръща чистите със Своя мир и ги прави неуязвими.

Човек става спокоен, когато реформира себе си, а не другите… Дълбок вътрешен мир има само този, който е роден от Любовта, т.е. роден от Духа.

Кой умира спокойно и радостно? Казвам: Който вярва в Безсмъртието, умира спокойно и радостно.

Чистота, търпение, спокойствие значи да имаш добрите условия на живота…

Будността е много важна за живота и за спокойствието…

Учителят казва: В един момент човек може да се спъне за 100 години… както и в един момент може да напредне със 100 години.

Спокойствие, това значи Бог да те въоръжи с непобедимата си сила.

Учителят казва: Оставете грижите и безпокойствата си в подсъзнанието и свръхсъзнанието си и ги забравете, тогава други ще се занимават с тях.

Който остарява, не може да бъде спокоен, но остаряването на ума и сърцето е още по-страшно – това значи злото да те улови във време и пространство.

Казвам: Да си спокоен значи да си свободен от злото, от гъсеницата. Природата ни показва един метод за освобождение от злото – това е превръщането на гъсеницата в пеперуда. Това е метод за освобождение от тежките условия на живота… Чистото съзнание е извън материята, т.е. извън ограничението на време и пространство.

Нищо не трябва да ни привлича на земята – земното съзнание трябва да се разруши, това е тежкото съзнание. Учителят казва: За да отидете на Слънцето, трябва да изгубите своята тежест.

АУМЪ

Елеазар Хараш

1.

Дълбок мир значи истинско знание.

2.

Спокойствието се храни с Любовта.

3.

Който обича Бога, се насища с вътрешен мир.

4.

Как се лекуват тревогите? – Със спокойствие и тишина.

5.

Всяка лоша мисъл руши вътрешното царство.

6.

Спокойствие значи овладяна съдба.

7.

Спокойствие значи вътрешно единство с нещата.

8.

Който е придобил дълбок вътрешен мир, той има бъдеще.

9.

Дълбокият вътрешен мир се основава на придобитата духовна светлина.

10.

Всички нечисти същества са извън спокойствието.

11.

Дълбок вътрешен мир значи контакт с Висшия свят.

12.

Спокойствието е Дух, който се вселява само в разумния човек.

13.

Само една истинска вяра може да привлече спокойствието.

14.

Бог е дарителят на душевното спокойствие.

15.

Дълбокият мир е оръжие, което побеждава всички външни и вътрешни изпитания.

16.

Спокойствието се обновява с чистата духовна светлина.

17.

Дълбокият мир е извън обикновеното човешко знание.

18.

Когато обикнеш Бога, и разумността ще те обикне, и спокойствието ще ти стане постоянен гост.

19.

Щом си спокоен, това показва, че Бог те обича.

20.

Когато любиш Бога, възприемаш дълбокия вътрешен мир.

21.

Спокойствието е постижение на разумната воля.

22.

Докато човек не оправи грешките си, не може да бъде спокоен.

23.

Вътре в спокойствието работят разумните сили на природата.

24.

Спокойният човек е същество на Небето.

25.

Само спокойният човек може да внася живот и разумност в другите.

26.

Има храни, които внасят спокойствие в човека.

27.

Спокойствието е основано на духовна чистота.

28.

Вътре в спокойствието се разбиват всички отрицателни сили.

29.

Спокойствието е духовна канара.

30.

Спокойствието, това е съединение с духовната Истина.

31.

Тревогите не могат да живеят в спокойствието. Там те се задушават.

32.

Спокойствието се изгражда от Божествени мисли.

33.

Спокойствието се храни от чистия подход към нещата.

34.

Спокойствието живее извън ума и сърцето, в дълбините на душата.

35.

Всичко чисто носи спокойствие в себе си.

36.

Спокойствието само по себе си е лечебна сила.

37.

Спокойствието служи на Висшата разумност.

38.

Дълбокият вътрешен мир показва, че пътят на човека е прав.

39.

Спокойствието е особен род Мъдрост.

40.

Спокойствието се ражда от чистия духовен живот.

41.

Спокойствието е проводник на светлината.

42.

Спокойствието носи в себе си настроенията на Небето.

43.

Човек изгубва мира си, когато нисшето аз господства над него.

44.

Спокойствието, това е музиката на Небето.

45.

Болестите бягат от спокойствието.

46.

Спокойствието, това е уханието на чистотата.

47.

Спокойният човек има правилни вътрешни отношения към нещата.

48.

Любовта към Бога е творецът на спокойствието.

49.

Спокойствието е канара, в която се разбиват всички тревоги.

50.

Спокойствието струва по-скъпо от знанието.

51.

Дълбокият вътрешен мир е истинската основа на човека.

52.

Как се придобива спокойствието? – С чист и разумен живот.

53.

Как се придобива спокойствието? – С Божествени мисли.

54.

Спокойствието отваря златната врата към рая.

55.

Спокойствието се ражда, когато са овладени нисшите мисли и желания.

56.

Спокойствието има Небесен произход.

57.

Спокойният човек живее в своята Божествена природа.

58.

Спокойният човек живее извън смъртта.

59.

Твоят вътрешен мир трябва да бъде по-силен от всяка трудност.

60.

При спокойния човек тревогите са на голямо разстояние от него. При нервния човек тревогите са вътре в него.

61.

Чрез спокойствието се внася силата в човека.

62.

Спокойствието, това е царството на духовните сили.

63.

Нервност и нетърпение означават безсилие, защото нервността изпъжда спокойствието.

64.

Спокойният човек е облечен с възвишени мисли и чувства.

65.

Спокойният човек живее с пулса на Любовта.

66.

Всички тревоги и проблеми се намират във времето и пространството, докато спокойният човек е извън тези ограничения.

67.

Само правилните отношения с Бога носят дълбок мир за душата.

68.

Спокойствието е пълно с духовни блага.

69.

Дълбокият вътрешен мир е изтъкан от лъчите на Любовта.

70.

Спокойствието е алхимия за лошите настроения.

71.

Когато лошите настроения попаднат в спокойствието, те се превръщат в светлина.

72.

Дълбок вътрешен мир, това значи интензивен живот в Бога.

73.

Спокойствие значи да намериш Бога в себе си.

74.

Спокойствието, това е еликсирът на душата.

75.

В спокойния човек няма критика, няма омраза, няма зло – те някъде са отишли…

76.

Спокойствието е проводник на Висшите светове.

77.

Дълбокият мир живее в Храма на Тишината.

78.

Вътре в дълбокия мир разумът грее и птичките пеят тържествено.

79.

Спокоен е само този, който е намерил Истината.

80.

Спокойствието се храни с Истината, докато нервният се храни със заблужденията.

81.

Думите на Бога звучат само в дълбокия вътрешен мир.

82.

Лъчите на мира трябва да проникнат във всичките ви клетки.

83.

В спокойствието има скрита радост.

84.

Спокойствието прави човека духовно богат.

85.

Да говориш Истината, това значи да придобиваш мир в душата си – това е метод.

86.

Тревогите се топят в спокойствието, както снежинките се топят върху огъня.

87.

Вътре в спокойствието човек не остарява.

88.

Знание, което увеличава спокойствието, е Божествено.

89.

Знание, което отнема спокойствието на човека, е земно, човешко.

90.

Спокойствието е отвъд земното и материално мислене.

91.

Какво да правя срещу тревогите? – Увеличи спокойствието в себе си.

92.

Що е спокойствието? – Врата на светлината.

93.

Кой е скрит зад дълбокия вътрешен мир? – Една могъща невидима ръка – Ръката на Бога.

94.

Спокойствието е метод за съхраняването на енергиите в човека.

95.

Там, където няма спокойствие, царува невежеството.

96.

Само спокойният човек може да се развива духовно и да даде плод. Плодът, това е неговата Божественост.

97.

Спокойният човек живее във Вечността.

98.

Спокойствието е ключът на духовната светлина.

99.

Спокойствието има сила да преобразява човека.

100.

Мирът е ангелско качество.

101.

Щом си спокоен и тих, ангелите често ще те посещават.

102.

Спокойствието има ангелски трептения.

103.

Злото изяжда спокойствието на всички, които нямат правилна мисъл.

104.

Спокойствието и търпението превръщат злото в добро.

105.

Спокойният човек винаги има зад себе си мощна невидима сила.

106.

Спокойствието показва, че в човека работи Живата вода, докато в нервния човек тече застояла вода, т.е. застоял начин на мислене.

107.

Всички тревоги се давят в дълбокия мир.

108.

Спокойствието е врата на Висша духовна сила.

109.

Бог благославя чистия живот с мир и светлина.

110.

Спокойният човек няма врагове.

111.

В спокойствието се намират най-благоприятните условия за растене.

112.

Спокойствието е вяра в разумността.

113.

Спокойствието идва от Божествения Извор и се влива в чистите души.

114.

Спокойствието е духовния капитал на човека.

115.

Щом Любовта в човека расте, расте и спокойствието.

116.

Спокойствие, което не се справя с проблемите, не е истинско.

117.

Докато не си победил злото в себе си, ти не можеш да привлечеш спокойствието.

118.

Когато човек живее благородно и разумно, той е спокоен и уверен.

119.

Спокойствието е контакт на човешката душа с Бога.

120.

Спокойният човек е извън законите. Бог е неговият Закон.

121.

Спокойствие значи сила и разумност, докато нервност значи слабост и неразумност.

122.

Спокойствието е закон на разума.

123.

Искаш ли дълбок вътрешен мир, търси Тишината. Мирът живее в Тишината.

124.

Мирът и Тишината живеят в Бога.

125.

За да дойде спокойствието, първо трябва да ликвидираш с кармата.

126.

Дълбок вътрешен мир има само при истинско Божествено знание.

127.

Който е придобил Безсмъртието, носи в себе си дълбок вътрешен мир.

128.

Спокойствие и жизненост се намират във всяка светла мисъл.

129.

Спокойствието, това е сливане с Любовта.

130.

Не си ти самият нервен и отчаян, а падналите духове, които са те обзели – те мислят вместо теб. Не им давай да мислят в теб, приятелю.

131.

Вътре в дълбокия мир и Покой се разкрива сам Бог.

132.

Спокойствието е изработено от лъчите на Любовта.

133.

Спокойствието насища човека със своето духовно богатство.

134.

Който е придобил дълбок вътрешен мир, е силен, тих и смирен човек.

135.

Що е то неспокоен живот? – Много просто: това е нечистият живот. Бог не дава спокойствие на нечистотата.

136.

Спокойният човек е господар на злото.

137.

Основната храна на спокойния човек, това са светли мисли, благородни чувства и скромни постъпки.

138.

Спокойствието хваща корен само в духовния човек, т.е. само в човека на Любовта.

139.

Спокойствието е проводник на Висши духовни енергии.

140.

Спокойствието е духовна сила.

141.

Дълбокото дишане е универсален метод за придобиване на спокойствие.

142.

Любовта е свят на съвършен мир.

143.

Човек с дълбок вътрешен мир живее в собствената си Вечност, във Вечността на своята Любов.

144.

Служете на вашите светли мисли и чувства, за да ви посети мирът.

145.

Чистата храна и чистата вода внасят в човека мир и разположение за всички клетки.

146.

Спокойствието прави живота дълбок.

147.

Спокойствието владее всички нисши сили.

148.

Спокойствие и смирение – две велики, духовни и магически качества.

149.

Дълбокият вътрешен мир, това е сиянието на разумната воля.

150.

Всички красиви звезди са отразени в спокойствието.

151.

Спокойствието е сила, която управлява трудностите.

152.

Спокойствието е сила, която разрежда и напрежението, и материята.

153.

Спокойствието и Любовта винаги вървят заедно.

154.

Спокойствието, това е кристалният живот на душата.

155.

Господи, изпълни ме с дълбок вътрешен мир.

156.

В моята душа царува едно Велико спокойствие.

157.

Спокойствието е неземно Царство.

158.

Когато морето е спокойно, мравките излизат да пият вода.

159.

Дълбокият мир съдържа в себе си стихията на светлината.

160.

В спокойния човек живеят много ангели. Ето защо хората желаят да общуват с него.

161.

В очите на спокойствието е изразен Свещеният Огън на Любовта.

162.

Спокойствието поглъща тревогите, както светлината поглъща тъмнината.

163.

В дълбините на спокойствието живее една Велика разумност.

164.

В дълбините на спокойствието живее Истината.

165.

Спокойствието е духовна наука, която не допуска нисшия живот.

166.

Спокойствието е светлина, в която отрицателните мисли изгубват своето влияние.

167.

Вътре в спокойствието обитава сам Бог.

168.

Щом Бог ти е дал дълбок вътрешен мир, ти си благословен, приятелю.

169.

Спокойствието никога не се тревожи. Спокойствието е Дух, който е победил тревогите.

170.

Спокойствието се съединява само с тези, които са избрали Истината.

171.

Спокойният човек познава дълбочината на водата.

172.

Спокойствието е израз на тихата и вълшебна светлина на душата.

173.

Само с облеклото на Истината можеш да бъдеш спокоен.

174.

Спокойствието зависи от единството с Бога.

175.

Спокойствието, това е вълшебното ухание на душата.

176.

Спокойствието е непобедимо същество, което лети със златни крила в Небето.

177.

Дълбок вътрешен мир, това значи победа над лошата съдба.

178.

Спокойствието е лъч на Безсмъртието.

179.

Спокойствие, това значи да дишаш един Висш живот.

180.

Спокойствието превъзхожда обикновения земен живот. То не принадлежи на обикновените хора. То е белег на Божественост.

181.

Спокойствието получава живота си от Господа. Когато Господ се приближава до съществата, те се успокояват.

182.

В спокойствието се крие Божествена енергия.

183.

Спокойствие, това значи да живееш под Божия закрила.

184.

В спокойствието е скрита разумността на живота.

185.

Спокойствие, това значи да се движиш само около един център.

186.

Спокойствието, това е Гласът на Божественото.

187.

Силата на спокойствието е число на светлината.

188.

Дълбокият вътрешен мир, това е въздухът на Висшите същества.

189.

Само чистите души могат да възприемат мира от Висшия свят.

190.

Спокойствие, това означава да приемеш в себе си дълбокия живот.

191.

Спокоен значи пречистен.

192.

Вътре в спокойствието живее светлината, която предпазва човека от отрицателните влияния.

193.

Спокойствие, това значи в езерото на твоя живот да тече чиста вода.

194.

Помни: Ти се нуждаеш от разумен, спокоен и достоен живот. Иначе ще бъдеш въвлечен в света.

195.

Когато събереш всички лъчи от звездите, в теб ще се роди Свещеният мир.

196.

Спокойствието, това е силата на душата.

197.

Само едно истинско знание може да насити човека със спокойствие.

198.

Чрез спокойствието животът на енергията се запазва и самият живот се удължава.

199.

Дълбокият вътрешен мир, това е знание за бъдещите неща.

200.

Дълбокият вътрешен мир и молитвеният Дух са основа за разговор с разумните същества и с Бога.

201.

Спокойствието е число, което се движи в Божеството.

202.

Чистотата е елемент, който се съединява със спокойствието.

203.

Спокойствието е съществен елемент за Небесния живот.

204.

Спокойствието е магнетична сила, изтичаща от светлината на чистия Дух.

205.

Колкото по-дълбок вътрешен мир, толкова по-могъща духовна енергия.

206.

Спокойствието изисква вътрешна разумност.

207.

Спокойствието е броня, в която тревогите се разбиват.

208.

Спокойствието е Висш Дух, който разлага напрежението на злото.

209.

Спокойствието е Огнена сфера. Вътре в тази сфера духовете се успокояват.

210.

Чистотата и спокойствието са важни условия, за да се оформи животът отвътре.

211.

Спокойствието в най-висш смисъл, това е мощният Бог вътре в теб.

212.

Да си спокоен, това значи да живееш в Реалността.

213.

Да съхраняваш спокойствието си, това значи да запазиш енергията си.

214.

Ако не си в хармония с Бога, не можеш да бъдеш спокоен.

215.

Никакво зло не може да се промъкне в Огнената сфера на спокойствието.

216.

Злото не може да издържи на Висшите трептения на спокойствието.

217.

Спокойствието се движи с голяма вътрешна динамика. Ето защо злото се парализира.

218.

Спокойствието се справя с всяко съмнение и тревога.

219.

Спокойствието е Божия сила, която покорява проблемите.

220.

Коренът на спокойствието е в пробудения живот.

221.

Чрез спокойствието ти си неуязвим. Спокойствието, това е твоето благословение.

222.

Спокойствието е един от важните въпроси, които окултният ученик трябва да разреши.

223.

Вътре в спокойния човек има тиха запалена свещ. Тази свещ ръководи човека в неговия път.

224.

Спокойствието и молитвата са тясно свързани. В огъня на молитвата злото изгаря.

225.

Заобиколете любимите си хора със спокойствие и молитва.

226.

Спокойствието дава условия на чистия Дух да се прояви.

227.

Да живее спокойствието в теб, това значи да се издигнеш над всички земни тревоги.

228.

Казвам: Спокойствието е светлина и тази светлина държи кормилото на живота.

229.

Решаващото условие за придобиването на спокойствието е дейността на пречистването.

230.

Никой не може да прекрачи в Огнената динамика на спокойствието.

231.

Спокойствието се справя с енергията на всяка опасност.

232.

Спокойствието е твоята най-добра защита.

233.

Дълбокият вътрешен мир е узряла вяра.

234.

Всеки чувства уханията и трептенията на спокойния човек.

235.

Нечистият не може да бъде спокоен и затова той се раздвоява.

236.

За да си спокоен, трябва да имаш Абсолютна опорна точка.

237.

Когато световете се разпадат, спокойният човек не губи нито за миг присъствието на Духа си. Той поглежда особено и се оттегля в себе си. Той се разтваря в Любовта.

238.

Спокойният човек има идея. Такива хора са били богомилите на кладата. Техният мир е бил по-дълбок от огъня на кладата.

239.

Спокойният човек постига своята цел, защото спокойствието дава увереност.

240.

Някой идва и ти казва голяма обида. Не я приемай като локва, приеми я като океан. И обидата ще потъне в него.

241.

Има опасни думи в живота, те са като отрова. Бъди предварително подготвен за тях, приятелю. Ако трябва, репетирай вътрешно.

242.

Защо човек трябва да внимава с думите? – Защото има думи, които са като бомби, те изхвърлят човека от живота. Ето защо трябва да се научиш да живееш в спокойствието.

243.

Контролът над словото и думите е решаващ за спокойствието.

244.

Ако са ти казали много тежка дума, не я приемай лично и тя ще изгуби своето влияние. Но ако ти си едно его, думата ще те улови.

245.

Защо думите са опасни и отнемат спокойствието на човека? – Защото думите са духове. Ето защо трябва да се научим как да ги посрещаме.

246.

Всяка светла мисъл носи мир, защото тя събира около себе си светлите същества.

247.

За да бъдем спокойни, трябва да работим с чистото Слово. Чистото Слово е същността на Бога.

248.

Защо са важни чистите думи? – Защото в тях тече енергията на Светлите същества.

249.

Какво нещо са думите? – Облекло на духовете, т.е. духовете се обличат с думите. Ето защо трябва да си подбираме благи и спокойни думи.

250.

Спокойствие има, когато се отдадеш на светлите мисли да оживяват в теб.

251.

Пускай само чистите мисли и думи да се настаняват в теб, да оживяват в теб.

252.

Често нервните хора търсят утеха в спокойния човек, защото влиянията, които излизат от него, успокояват.

253.

Къде да търсим истинското спокойствие? – В Огъня. В дълбокото Аз, в нашето слънчево Аз.

254.

Какво трябва да направиш при голяма опасност? – Първото нещо е да започнеш да мислиш и дишаш дълбоко. Така ще влезеш в своето дълбоко Аз и ще мислиш правилно.

255.

Човек се успокоява, когато се слива със своя Източник – това е Бог.

256.

Понякога си нервен и напрегнат. Отиваш при някой човек и разменяш няколко думи, и изведнъж се успокояваш. Това е защото си приел телепатично неговото спокойствие.

257.

Всяка чиста мисъл развива силата на спокойствието.

258.

Чистият не може да бъде нервен. Той може да бъде трогнат, напрегнат, но никога нервен.

259.

Дълбокият вътрешен мир показва, че си Син на Бога, благословен Син.

260.

Дълбокият вътрешен мир определя единството с Бога.

261.

Победи земното си мислене и няма да живееш в тревоги. Ще живееш в мира.

262.

Всяка нечиста мисъл, ако ѝ се поддадеш, отнема нещо от твоя мир. Ето защо затвори вратата си.

263.

Грехът е, който отнема спокойствието на душата.

264.

В мислите е скрито нашето спокойствие. Мислите са нашите деца. Ние трябва да направим нашите деца красиви и разумни.

265.

Дълбокият вътрешен мир е мярка за чистия живот.

266.

Всяко настроение идва от връзката с различни духове. А това показва в каква област си попаднал.

267.

Без дълбок вътрешен мир за какво ти е учение, за какво ти е религия, за какво ти е църква. Търси същественото, приятелю.

268.

Животът на окултния ученик е свят живот. Той е изтъкан от мир и светлина. Този живот не е на земята, това е живот в Духа.

269.

Светилището на ученика се намира в неговото чисто съзнание. Това е мястото, където царува спокойствието.

270.

Кога ученикът живее в дълбок вътрешен мир? – Когато съзнанието му свети.

271.

Дълбокият вътрешен мир е нещо много повече от успеха в живота, защото този мир означава да си благословен.

272.

Колкото повече се пречистваш, толкова повече се успокояваш.

273.

Който познава Бога, не може да бъде нервен.

274.

Спокойствието е едно от лицата на Любовта.

275.

Когато Бог влиза вътре в мисълта на човека, човек се успокоява.

276.

Спокойствието е вътрешна сила. Тази тиха сила прониква в проблемите и ги покорява.

277.

Спокойствието е Огнена сила. Тази сила се утвърждава в най-голямото напрежение.

278.

Окултният ученик трябва да се научи да говори тихо, спокойно, благо и уверено.

279.

Тишина, спокойствие и увереност идват от чистия Дух.

280.

Спокойствието и вярата са пълни само в чистотата.

281.

Господи, направи ме чист, спокоен и сияещ като Себе си.

282.

Нечистият не може да бъде спокоен, защото Бог не може да участва в нечистия живот.

283.

Някой път си представяш нещо и ставаш неспокоен. Казвам: Твоята представа решава дали да си окован в психически вериги.

284.

Представи си, че живееш в Извора. Изворът е чисто Слово, приятелю. Той ще изчисти тревогите ти.

285.

Кой е белегът на чистия и спокоен човек? – Уханието. Той е духовна роза.

286.

За да си спокоен, трябва да привлечеш ангелите на своя страна.

287.

Докато имаш недостатъци, ти не можеш да бъдеш спокоен. Ето защо човек трябва да работи върху себе си.

288.

Спокоен или нервен, т.е. свобода или робство? – Каквото си избереш, приятелю.

289.

Ако искаш да бъдеш спокоен и благословен, трябва да победиш недостатъците си. Иначе книгите са нищо.

290.

Ако искаш да знаеш дали ще постигнеш нещо, гледай дали си спокоен и уверен.

291.

Има думи, които отнемат спокойствието. Те са разрушителни духове. Бъди буден и те ще си отидат, откъдето са дошли. Бъди буден и се моли.

292.

Науката за спокойствието не е достъпна за неразумните, безволевите и обикновените хора.

293.

Спокойствието е една Висша степен на енергията. Спокойствието е динамика, а не пасивност.

294.

Спокоен е само този, който е надраснал земята, т.е. земното мислене.

295.

Спокойствието, това е животът на чистото съзнание.

296.

Спокойният човек живее за Бога.

297.

Спокойствието е най-чистата вегетарианска храна за душата.

298.

Който е спокоен, Бог и разумните същества го познават.

299.

Само чрез спокойствие, молитва и Любов нещата стават ясни.

300.

Покоят е много дълбока същност. Той е недосегаемост. Недосегаем е този, който е извън нещата, но ги прониква.

301.

Прекъснете връзката с лошите мисли и ще се успокоите, а нервността ще се разпръсне като облак.

302.

Понякога е много красиво да скъсаш връзките си. Скъсаш ли с лошите внушения, дяволът се отегчава от теб и си заминава.

303.

Който не говори Истината, изгубва все повече своя вътрешен мир.

304.

Спокойствието е оръжие за могъща духовна еволюция.

305.

Ако една тревога може да затъмни спокойствието ти, къде е тогава Истината?

306.

Ако една тревога или проблем тържествуват в теб, къде е тогава Духът?

307.

Да придобиеш спокойствие, това значи да постигнеш единство. Само в единството енергията може да тече.

308.

Спокойствието е динамичен Огън. На този Огън можеш да разчиташ.

309.

Спокойствието е духовен Огън. Той е като силната мисъл. Този Огън бързо топи леда.

310.

Най-важното условие за мира и спокойствието, това е елементът чистота.

311.

Спокойствието е река, която се влива в душите.

312.

Спокойствието има пълна власт над астралните внушения и същества.

313.

Спокойствието е канал на Висша духовна сила.

314.

Спокойствието, това е нашето слънчево Аз. Ето защо то преобразява нисшите духове.

315.

Силата на спокойствието, това е динамиката на Огъня, който е скрит отвътре.

316.

Когато дълго си търсил и си намерил Бога, ти се изпълваш с един дълбок вътрешен мир… и някой идва и те пита: Вярваш ли в Бога?

317.

Човек се успокоява, когато познае Бога, когато се срещне с Него.

318.

Кой е спокоен в нас? – Това е нашето истинско Аз, това е нашата чиста същност.

319.

Дълбок вътрешен мир… Този мир се дава само на човек с една Велика Любов.

320.

Спокойният човек пази Словото. Той внимава за всяка своя дума.

321.

Спокойният човек е облечен с чисти думи, с чисти слова.

322.

Истинското Аз е тиха и спокойна същност. На това Аз винаги можеш да разчиташ, защото това Аз е тясно свързано с Бога.

323.

Спокойният човек бди над всяка дума, както майка над децата си.

324.

Спокойният човек е облечен с Истината. Той има дълбоко разбиране за Истината.

325.

Ако попаднеш на най-голямата буря в морето, моли се и практикувай спокойствие, т.е. забрави бурята, и тогава и тя ще те забрави.

326.

Дълбок вътрешен мир, това е твоето неземно съкровище.

327.

Спокойният човек има почит към всички неща. Това е неговият основен белег.

328.

Спокойният човек има разумни и свещени отношения към всичко, което го заобикаля.

329.

Ако попаднеш на кораб, който потъва, благодари на Бога за това изпитание и навлез дълбоко в тайната на спокойствието, защото тя ще ти разкрие нещо, което обикновените хора не познават.

330.

Спокойствието се състои от динамиката на Любовта.

331.

Спокойствието е златен плод на разумната воля.

332.

Спокойствието е плод от Дървото на живота.

333.

Дълбокият вътрешен мир ни разказва за дълбоките разбирания на нашата душа.

334.

Твоето спокойствие трябва да прониква във всичко наоколо и да му предава своите вибрации.

335.

Спокойствието е твоята естествена вътрешна същност, а тя е чист духовен Огън.

336.

Покоят е нещо повече от Небето и земята.

337.

Спокойствието е висша енергийна проява на чистия Дух.

338.

Някой много е чел, а е нервен. За какво ти е знание, което не те насища с мир.

339.

Практикувай спокойствие всред всички тревоги и напрежения.

340.

Не са книгите, които ще те направят спокоен. Това, което ще те направи спокоен, е твоят начин на мислене. Това е твоят начин на живот.

341.

Ако ти си упорит в това да живееш неразумно, никоя Свещена книга не може да ти помогне.

342.

Спокойният човек се ръководи от Духа. А какво нещо е Духът? – Това е Абсолютната Разумност.

343.

Спокойният човек си има свое тайно оръжие. Това е неговата концентрация.

344.

Спокойният човек владее истинската концентрация.

345.

Който има дълбок вътрешен мир, той носи в себе си и Любовта, а тя е ключът на Могъществото.

346.

Защо спокойният човек ни е приятен? – Защото в него вибрират Любовта и светлината.

347.

Ние се успокояваме, когато се влюбим в Бога по един безкраен начин. Понеже Той ни обича безкрайно, и ние трябва да му отговорим по този начин.

348.

Дълбокото спокойствие в човека е образ на едно древно космическо Могъщество. Този образ обикновено е скрит.

349.

Духът на спокойствието владее в целия Космос. Ако не беше така, щеше да управлява хаосът.

350.

В цялата Вселена царува дълбок мир и необятен Покой.

351.

В Безкрайната Любов има Безкраен мир.

352.

Покоят в човека е обмяна с ангелите и Боговете, т.е. с една друга Вселена.

353.

Ако любовта е ограничена, т.е. например човешка или животинска, не търси в нея мир. Какъв мир ще намериш в локвата. Търси мирът в Океана, приятелю.

354.

Силата, която изтича от спокойствието, може да утешава съществата и да ги пази в своята аура.

355.

Спокойствието всъщност е динамична дейност на Огъня.

356.

Господар на другите може да бъде само Бог, защото Той владее истинския мир и затова може да управлява другите.

357.

Спокойствие има само в Огнения свят. Този свят се справя с всичко.

358.

Спокойствието е Истина. Ето защо то е пълно и наситено с енергия.

359.

Най-могъщата изява на Огнената сила е спокойствието.

360.

Който е постигнал спокойствието, той е станал господар на себе си, а не на другите.

361.

Спокойствието живее в дълбочината на чистотата и мисълта.

362.

Основната храна на нервния човек са заблужденията. Какъв мир можеш да имаш, когато се храниш със заблуждения.

363.

Който се храни със заблуждения, неговата опорна точка е илюзията. Може ли илюзията да ти донесе вътрешен мир?

364.

Живей чисто и разумно и спокойствието ще се всели в твоя разумен път.

365.

Спокойствието, това е разумна воля. Тази разумна воля е разумна сила. Тази разумна сила трябва да служи само на Бога и на никой друг.

366.

Нека спокойствието да завладее твоя живот. Ето едно хубаво пожелание към другите, вместо глупавите съжаления.

367.

Спокойствието е нещо, което винаги се предава вътрешно.

368.

Спокойствието е нещо, което има мощно и безмълвно вътрешно влияние.

369.

Тихите и могъщи вълни на спокойствието ликвидират всякаква опасност.

370.

Спокойният човек е могъщ човек и същевременно скромен.

371.

Спокойствието е метод за преобразяване на злото.

372.

Спокойствието е метод да се научиш да мислиш по един Божествен начин.

373.

Божественият свят представлява един Океан от спокойствие.

374.

Сила, благородство и спокойствие има само в чистия духовен живот.

375.

Велико е осъзнаването на чистотата, защото тя носи на човека дълбок вътрешен мир.

376.

Спокойствието е изработено от дълбоко разбиране на нещата.

377.

Когато си спокоен в най-голямото напрежение, това е Духът в теб.

378.

В най-големите опасности животът на ученика зависи от спокойствие и Висша концентрация.

379.

Там, където има лъжа, никога не може да има вътрешен мир.

380.

Чистият се слива с Океана на Бога и става спокоен и благороден.

381.

Нервността е свързана със земното мислене, а спокойствието е свързано с духовния начин на мислене.

382.

Човек е спокоен, когато е свободен от влиянията на злото.

383.

Спокойствието е една разумна сила в ръцете на душата.

384.

Изучавайте преобразяващата сила на чистотата и спокойствието.

385.

Не се съмнявай, спокойствието ще изпъди тревогите.

386.

Спокойствието, това е единството на съзнанието. Това е единството на вътрешните разумни сили.

387.

Лъжата е тази, която най-много е ограбила мира на човека, а с това и неговото здраве.

388.

Спокойствието е духовна сила, която променя направлението на всяко зло.

389.

Човек е нервен, когато е вързан. Това означава чуждото влияние в него. За да се успокоиш, трябва да се развържеш от внушенията на злото.

390.

Дълбокият вътрешен мир е един от образите на Любовта.

391.

Кой може да се освободи от завързването? – Само разумният човек. Той ще се помоли Бог да го освободи и така в него ще се зароди спокойствие.

392.

Вътре в спокойствието живее разумът. Той къса влиянията на злото, той ни освобождава, но ние трябва да пожелаем този разум.

393.

Спокойствието всякога върви заедно с будността.

394.

Формула: Така, както спокойно тече тази вода, така спокойно да протече и моят живот.

395.

Защо няма спокойствие в блатото? – Защото в блатото няма чистота и дълбочина.

396.

Какво нещо е нервният човек? – Това е човек, който е навлязъл в блатото.

397.

Що е блатото? – Това е нечистотата. Щом си навлязъл в тази нечистота, не търси спокойствие. В нечистотата никога няма да намериш спокойствие.

398.

Спокойният човек е богат, защото той носи в себе си благородство, търпение и Любов към Бога.

399.

Кога ще намериш спокойствието? – Когато намериш Извора. Що е Извора? – Това е Източникът.

400.

Истината ни издига в една спокойна област, която е над промените в този свят.

401.

Кога ще намериш спокойствието? – Когато познаеш себе си. А това изисква да бъдеш искрен и истинен към себе си.

402.

Спокойствие има само в извора, в блатото няма спокойствие.

403.

Кога ще намериш спокойствието? – Когато намериш Бог в себе си.

404.

Кога ще намериш спокойствието? – Когато видиш Бога. Виждането е едно особено преживяване. Който е преживял това, забравя всичко сътворено.

405.

Кога човек може да бъде спокоен? – Когато стане господар на нисшата си природа. Това изисква ежедневни упражнения.

406.

Какво значи нервност? – Нечистота. Може ли тази нечистота да те успокоява? – Не.

407.

С какво се храни спокойният човек? – С Любов и чисти желания. Това е духовното вегетарианство.

408.

Кой постига спокойствието? – Който придобие чистотата на Извора в себе си.

409.

Кой губи вътрешния си мир? – Има един сигурен начин да загубиш вътрешния си мир. Това е да трупаш материални блага. От това по-сигурно няма.

410.

Може ли чистият да бъде неспокоен и беден?

411.

Какво представлява мирът във Висшия свят? – Светлина.

412.

Какво представлява спокойствието във Висшия свят? – Духовна топлина.

413.

Какво представлява Покоят във Висшия свят? – Мъдрост.

414.

Кога човек реално се успокоява? – Когато напълно заличи своята карма.

415.

От какво зависи човек да постави основите на спокойствието? – От неговия твърд избор. Ако той избере Любовта към Бога, той вече е посял основата.

416.

Кой живот отнема спокойствието на човека: човешкият или Божественият?

417.

Душата се насища с мир, когато придобие Вечния живот.

418.

Защо спокойствието побеждава проблемите на живота? – Защото вътре в него работят духовните сили на природата.

419.

Какво му трябва на човек, за да е спокоен? – Разумна, т.е. Свещена цел. Тя е път, по който човек се освобождава от земния начин на мислене.

420.

Защо спокойствието и проблемите не могат да живеят заедно? – Защото спокойствието е Висша духовна енергия.

421.

Защо нервността и проблемите живеят заедно? – Защото те са близки като брат и сестра.

422.

Защо спокойният човек е спокоен? – Защото той не търси Истината на физическото поле. Той търси Истината в Бога, в чистия и свят живот.

423.

Защо човек е изоставил спокойствието и е станал нервен? – Защото е обикнал заблужденията. Който се храни със заблуждения, нервността е неговата заплата.

424.

Спокойният човек е господар на своите внушения. Той сам си ги подбира, те не могат да му бъдат натрапени.

425.

Защо е необходимо спокойствието? – За да се развива душата.

426.

Защо е необходим мирът? – За да се развиват хората.

427.

Защо е необходимо спокойствието? – За да се отразява вярно Истината.

428.

Защо е необходим Покоят? – За да се докоснеш до нетленната Мъдрост.

429.

Какво значи нервност? – Разногласие на вътрешните елементи и сили в човека. Само спокойствието може да се справи с това разногласие. Ако, разбира се, човек го търси разумно.

430.

Защо нервният е нервен? – Защото не се съчетава с Истината. А който не се съчетава с Истината, спокойствието му се изплъзва. Той може да има само привидно спокойствие.

431.

Защо нервният човек е изгубил спокойствието си? – Защото е избрал застоя. Малцина са тези, които биха си признали, че са в застой.

432.

Защо човек е нервен? – Защото малко или много се е отрекъл от Истината. При това условие, той няма устой в мислите и чувствата.

433.

Къде живее спокойният човек? – Той живее в интуицията. Докато нервният живее в ума си.

434.

Защо спокойният човек е спокоен? – Защото той обича по един разумен и Божествен начин нещата.

435.

Защо спокойният човек е спокоен? – Защото люби Бога и интуицията му го ръководи. Интуицията е най-чистото ръководство.

436.

Как може да се успокои нервният човек? – Той трябва да тръгне по пътя на пречистването. Ако не избере този път, той ще тръгне по пътя към нещастието и смъртта.

437.

Какво става със спокойния човек, когато неговото любимо същество умре? – Много естествено: той продължава да обича, защото това е връзка между души, а не между тела.

438.

Какво нещо е нервността и има ли нещо хубаво в нея? – Да, в нервността има нещо хубаво, защото тя е зов към покаяние.

439.

Защо спокойният човек е спокоен? – Защото, когато целият свят престане да съществува, неговата Любов продължава да царува.

440.

Кой пълни живота с тревоги? – Невежеството. То е майстор, който отнема спокойствието на човека. Но така или иначе, то си остава всякога бедно.

441.

Кой пълни живота с мир? – Любовта към Бога.

442.

Защо спокойният човек е спокоен? – Защото, когато тялото на любимия човек изчезне, неговата Любов продължава да съществува. Не е ли това духовната Любов?

443.

Какво трябва да направи човек, за да е спокоен животът му? – Той трябва да е победил змията в себе си, т.е. всички хитрости.

444.

Кога животът е устроен? – Когато имаш Любов към Бога. Тогава има нещо вътре в теб, което е спокойно и устроено, то не зависи от материалните блага.

445.

В Покоя има само Тишина и Дух.

446.

Защо нервният човек е изгубил спокойствието си? – Защото не слуша и не приема съвети.

447.

Защо нервният човек е изгубил спокойствието си? – Защото е предпочел да вярва в заблужденията.

448.

Какво нещо е дълбок мир? – Това е особен род храна. Това е чиста духовна и физическа храна.

449.

Може ли да е спокоен смъртният човек? – Преди всичко човек трябва да се освободи от смъртта, т.е. от злото в себе си. Любовта е това освобождение.

450.

Кой е придобил бъдещето? – Този, който в настоящето си е придобил дълбок вътрешен мир. Този мир е резултат от Любовта към Бога.

451.

Може ли нервният да бъде любящ и спокоен? – Не се лъжете, нервният е извън чистотата.

452.

Какво се изисква, за да бъдеш спокоен? – Ти трябва да имаш истинско Божествено знание.

453.

Какво изисква спокойствието? – Духовно знание, изчистено знание, Свещено знание. Това не се придобива по човешки път.

454.

Какво се изисква, за да си спокоен? – Това, което се изисква, е да се справиш с грешките си, а не да се оправдаваш с тях.

455.

Какво показва дълбокият вътрешен мир в човека? – Той показва, че пътят на човека е правилен и достоен.

456.

Какво нещо е спокойствието? – Това е духовно състояние на Небето. Това е особена песен на Небето.

457.

Кога ще имаш дълбок вътрешен мир? – Когато придобиеш чисто отношение към Любовта.

458.

Къде се намират всички тревоги и безпокойства? – Извън Реалността. Те се намират във времето и пространството. Ето защо, за да се успокоиш, ти трябва да излекуваш своето време и своето пространство.

459.

Без познаване на Бога няма познаване на дълбокия вътрешен мир.

460.

По какво се отличават Висшите същества? – Те излъчват светлина, мир, ухание и достойнство.

461.

Всеки чувства духовната мощ на спокойния и установен в Бога човек.

462.

Спокойният човек живее в Огън. Той диша особен въздух. Това е въздухът на Божията Любов.

463.

Защо оплакването и недоволството отнемат спокойствието? – Защото те го изпъждат и вместо него си оплитат особена гъста мрежа.

464.

Само чрез Бога човек може да бъде сигурен и спокоен в този свят. Ето защо първият закон е Любов към Бога.

465.

Кой човек е спокоен? – Този, у когото Бог живее, защото никой не може да посегне на Бога.

466.

Къде се парализират тъмните сили? – Във вибрациите на Любовта. Изпращай Любов, приятелю, и наблюдавай злото.

467.

Кое е оръжието на спокойния човек? – Любовта. Тя трябва да тече като една мощна струя.

468.

Как воюва спокойният човек? – С бомби. Той изпраща върху враговете си бомбите на Любовта, Мъдростта и Истината.

469.

Защо за спокойния човек е важна Любовта? – Защото Любовта е оръжието на самия Бог. Любовта е самият Бог в действие.

470.

Защо е опасна нервността? – Защото тя е крадец. Тя ограбва жизнеността, спокойствието и енергията ти.

471.

Как са се явили безпокойството и тревогите? – Те са се явили след загубата на Бога, след загубата на Истината. Ето защо, ако искаме мир, трябва да се върнем при Истината.

472.

Може ли да бъде спокоен безволевият човек? – Не, защото той ще бъде изяден от грешките си. Грешките няма да го оставят на мира – те са живи същества.

473.

Какво нещо е нервният човек? – Пленник на дявола.

474.

Как може нервният човек да се освободи от нервността си? – Като се старае да придобие правилна мисъл.

475.

Пропада ли спокойният човек? – Той никога не пропада, защото вътре в него живее могъщо невидимо същество, което му помага в развитието.

476.

Кога човек е изгубил вътрешния си мир? – Когато е потъпкал Божествената си природа.

477.

Какво нещо са нервността, омразата и страха? – Те са особен род болест на волята. Те са мързелът на волята.

478.

Кога човек става нервен? – Когато заживее един особен и интимен живот с дявола.

479.

Кога човек се успокоява? – Когато заживее заедно с Бога.

480.

Какво значи нервност и спокойствие? – Нервност значи неразумност, спокойствие значи правилно мислене.

481.

Може ли човешкият живот да ви направи спокойни и уверени? – Не, само Божественият живот може да направи това.

482.

С какво се храни нервният човек? – Със застоял живот и илюзии. Ето защо той трябва да търси Бога, за да се обнови.

483.

Спокойствието е много повече от материално осигуряване, много повече от знание и много повече от умуване.

484.

Спокойствието идва при този, който знае какво търси и как да търси.

485.

В знаещия човек има знание, в умъдрения човек има мир и Покой – той е като океан без вълни, той е като овладян океан.

486.

Спокойният човек не само знае какво търси, а и е намерил.

487.

Спокойният човек не е просто човек, той е съкровен човек, той е пробуден човек.

488.

В спокойния човек няма време. В спокойния човек има Любов и търпение.

489.

Спокойният човек е влязъл в ритъма на Безсмъртието, в ритъма на Вечността.

490.

Спокойният човек е съумял да направи живота си добър и прекрасен.

491.

Спокойният човек живее във възхищението си към нещата.

492.

Не знания са вълнували спокойния човек, а жажда за Истината.

493.

В Началото бяха мирът и Покоят. Те живееха в Бога, в Неговата Свята Тишина. Ето защо човек трябва да се върне в Началото си.

494.

Мир има, когато очистиш ума си. Спокойствие има, когато заживееш в душата си. Покой има, когато познаеш Духа си.

495.

Покоят е свързан с Тайната на посвещението в чистия Дух.

496.

Спокойствието е наградата за пробудената душа. Той е нейното послание.

497.

Покоят е послание на чистия Дух.

498.

Мир и искреност вървят заедно.

499.

Спокойствие и Любов вървят заедно.

500.

Покой и Мъдрост вървят заедно.

501.

Покоят е метод да се разбере Величието на Безмълвието.

502.

За да живееш в мир и спокойствие, трябва да говориш искрено и разумно.

503.

За да живееш в спокойствието, трябва да си съкровен, т.е. пробуден в себе си.

504.

За да живееш в Покоя, трябва да си мъдър.

505.

В Покоя Истината е безмълвна и всеобхващаща.

506.

В спокойствието Истината е съкровена и утешаваща.

507.

В мира Истината е приятна и укрепяваща.

508.

Мир, спокойствие и Тишина – всички те изискват чисто съзнание.

509.

Спокойният човек има преклонение към своята душа и към душите на другите.

510.

Когато се прекланяш пред нещата, спокойствието израства в теб.

511.

Спокойният човек се слива с душата си. Така той я опознава.

512.

Мирът изисква от човека чист и овладян ум.

513.

Красиво е, когато спокойствието прегръща човека. Това е благословение.

514.

Спокойният човек е одухотворен човек. Той е пробудена същност. Той се разбира със себе си.

515.

Нямаш ли чист ум, мирът ще бяга от теб, а тревогите ще те залюбят.

516.

Имаш ли чист и овладян ум тревогите ще се чудят какво е станало с теб. Тревогите са живи същества.

517.

В дълбините на Покоя виждаш, че само Бог съществува, а не светът.

518.

В спокойствието ти съществуваш като чист разум.

519.

Когато си спокоен, ти разполагаш със светлината на своята душа.

520.

Спокойствието е съкровено и небесно състояние на разума.

521.

Покоят е неизразимо състояние на чистия Дух.

522.

Мирът изисква разумен живот. Спокойствието изисква съкровен живот, а при нервността живееш както си искаш.

523.

Нервността е застояла вода, застояло мислене. То е мързел, при който умираш.

524.

Нервният живее в неразбирането. Спокойният живее в разбирането.

525.

Къде живее смисълът на живота? – У този, който е придобил Покоя.

526.

Една от задачите на злото е да отнема мира на неразумните, за да ги научи да мислят.

527.

Що е спокойствието? – Вътрешното богатство на разума.

528.

Ако нямаш Любов, нямаш единство в душата си. Тогава нямаш и спокойствие.

529.

В спокойствието въпросите не се разрешават, там те изчезват.

530.

Що е спокойствието? – Рай за душата. Това е една пълнота на душата. Раят не е нищо друго освен пълнота.

531.

Спокойствието означава да минеш през вратата на своята разумност и да влезеш в душата си.

532.

Що е неразумността? – Тя е едно препятствие спокойствието да се случи.

533.

Ти не можеш да призовеш спокойствието да дойде. Първо трябва да дойде разумността, спокойствието идва след разумността.

534.

В тревогите човек открива ума си, в спокойствието човек открива душата си. Умът изучава нещата, душата ги разбира.

535.

Спокойствието е завръщане в собствените си корени. Що е корени? – Същността на душата.

536.

Спокойният човек разглежда живота без егото си. Тогава животът е една изумителна красота.

537.

Спокойният човек няма къде да ходи, защото той вече е пристигнал в своята душа.

538.

В един напрегнат и нервен свят спокойният човек е едно малко чудо.

539.

Нервността е културата на този свят. Спокойствието е културата на душата.

540.

Спокойният човек не ходи на планината да се успокоява, той има планината в себе си.

541.

За спокойния човек и този свят, и другият свят са все рай.

542.

Спокойният човек живее в рая. Такъв е погледът на душата.

543.

Обикновеният човек се възхищава на планината. Планината се възхищава на спокойния човек.

544.

Спокойствието означава, че старият земен начин на мислене е изцелен.

545.

Спокойният човек има правилен и тънък подход към нещата. Този подход дава чисти възприятия.

546.

Знанията не правят човека спокоен, на самите тях не им е дадено да имат спокойствие. Дървото на знанията е една стара изостанала култура. Там отсъства Любовта.

547.

Спокойният човек няма човешки желания. Той има желанията на своята Божествена душа.

548.

Не можеш да учиш спокойния човек на правия път, защото той естествено се носи по него.

549.

Защо съм неспокоен? – Защото имаш своя воля, приятелю. Нима твоята воля е по-важна от Божията воля?

550.

Що е спокойствието? – Това е един по-дълбок вътрешен свят, който е скрит в самия човек.

551.

Как живее спокойният човек? – По законите на Великата възвишеност.

552.

Спокойният човек е като реката. Реката няма карта за океана, но пристига там.

553.

В твоето дълбоко и неземно спокойствие е скрита Вечността.

554.

За да бъдеш спокоен, Любовта ти към Бога трябва да бъде поглъщаща.

555.

Всеки трябва да храни своето спокойствие. Как се храни спокойствието? – С разумност и доброта.

556.

Бог е мир за ума ти, радост за сърцето ти, спокойствие за душата ти и Покой за Духа ти.

557.

Ако искаш Реалността и Покоя, Бог е тук. И затова казвам: Не ги мечтай, Той е тук.

558.

Не търси спокойствие извън Любовта към Истината.

559.

Който умее да люби, Истината му дава своя мир, тя го сгрява и ръководи.

560.

Без съкровени действия никой не може да пристигне в страната на Покоя.

561.

Който е познал себе си, има мир, спокойствие и Покой, а радостта му е светеща.

562.

Мир, спокойствие и Покой – това са три степени, това са три Откровения на Истината.

563.

Само една велика Любов може да извади мрака от душата на човека и да го дари със Свещено спокойствие.

564.

Който е видял Бога, не може вече да се тревожи. В това видение всичко нечисто е избягало.

565.

Разумният търси мира, любящият живее в спокойствието, мъдрият царува в Покоя.

566.

Думата спокойствие е особена азбука. Тя е разяснение на Небесната азбука.

567.

Един съвет: За да си спокоен, дишай Любов, а не въздух.

568.

Когато любиш хората, ти им помагаш. Тази помощ ще ти донесе спокойствие.

569.

Спокойствието, това е начинът на мислене на Съкровената душа.

570.

Бъди Любов и тогава спокойствието ще ти служи.

571.

Мир, спокойствие и Покой – това са качества на най-голямата добродетел. Най-голямата добродетел е непривързаността.

572.

Богат е само спокойният, пробуденият, любящият човек. Всяко друго богатство не носи спокойствие за душата.

573.

Спокойствието води човека към истинска медитация. А що е медитацията? – Будност без ума.

574.

Дълбинният Покой е качество на седмата чакра. Чрез тази чакра човек вижда красотата на безформеното.

575.

Истинското спокойствие е първото себепознание. Покоят е второто себепознание.

576.

Спокойствието е много повече от изобилието и сигурността. То ги превъзхожда.

577.

За да постигнеш дълбинния Покой, в който е скрита Истината, ти трябва да се разделиш с всички най-скъпи неща. Това не е обикновено дело, приятелю.

578.

За спокойния човек шумът е наслаждение.

579.

В спокойствието и Покоя ти превъзхождаш ума.

580.

Човек е спокоен, когато в него няма и капчица зло.

581.

Човекът на Покоя е този, който разбира Пътя. А този, който разбира Пътя, осъществява Пътя.

582.

Покоят е едно докосване до Безкрая. Той е едно послание от Незнайното.

583.

Спокойният човек има красиво мълчание и разумен говор.

584.

Този, който има благословения Покой в себе си, той предава невидимо на другите своята благодат.

585.

Мълчание и спокойствие обезличават егото и глупостта.

586.

Будният не расте в знания, той расте в спокойствие и благоговение.

587.

Любовта и спокойствието превръщат мълчанието в благодат и тайнство.

588.

Без Любов и дълбок вътрешен мир мълчанието на човека е негативно и разрушително.

589.

Само Любовта и дълбокият вътрешен мир в човека могат да излекуват неговото мълчание.

590.

В спокойния и любящ човек не може да се намери привързаност, защото привързаността означава нечистота. Малцина разбират този закон.

591.

Любов и Покой – това са ключове към Свещения език.

592.

Спокойният човек има ясна цел. Коя е тази цел? – Чистото съзнание. Това е целта на живота, приятелю.

593.

В спокойствието и Покоя няма его. Егото е едно лицемерие към себе си и към другите.

594.

Който вярва в бъдещето и звездите, няма да постигне мир, защото мирът е за този, който живее в Истината.

595.

Спокойният човек се е отказал от звездите и заблужденията. Той се е отдал в ръцете на Любовта. Къде живее Любовта? – В Мъдрата Истина.

596.

Спокойният човек не слуша гласа на звездите, а гласа на Любовта. Защото, каквото и да каже Любовта, то е истинско.

597.

Спокойният човек има любящо мълчание.

598.

Спокойният човек живее в Любовта, а не в желанията си.

599.

Спокойствието е далеч от този, който е далеч от Бога.

600.

Спокойният човек е човек на своето собствено извисяване по Пътя към Бога.

601.

Спокойствието е танцуване в собствената си светлина.

602.

Покоят означава, че мракът е вече напълно разкъсан.

603.

Спокойният човек не се интересува от звезди и бъдеще. За него Бог е по-важен от всички звезди и всяко бъдеще. Какво струват звездите и бъдещето, ако ти си извън Бога?

604.

За спокойния човек и скръбта е скъп гост, защото ако ти имаш Любов към скръбта, тя ще ти разкрие дълбочината си. Радостта няма такава дълбочина.

605.

Човекът на Покоя си има своя собствена скрита Тишина.

606.

Защо спокойният човек разбира езика на скръбта? – Защото скръбта е езикът на душата, докато радостта е езикът на сърцето. Стани по-дълбок, приятелю.

607.

Защо спокойният човек разбира скръбта? – Защото той знае, че в нея е скрита Тайна. От тази Тайна е произлязла истинската Любов.

608.

Що е нервността? – Липса на спокойствие, липса на светлина. Няма кой да освети ъглите.

609.

Спокойният човек не живее с религия, а с Любов и разбиране. Живей с Любов, приятелю, а не с религия. Религията е дошла, когато Любовта е била изгубена.

610.

Спокойният човек се е спасил от образованието на света. Той няма образование, той има Любов и Истина.

611.

За спокойния човек няма лоши дни, няма лоши числа, защото той живее с Бога. Нима за Бог има лоши дни и числа?

612.

Спокойният човек живее с Любов. Той живее в Бога. За него няма съден ден, той не очаква пришествие, Бог естествено си живее в него.

613.

За спокойния човек няма значение как е създаден светът. За него е важно да живее в Бога.

614.

Спокойният човек е работлив и усърден. Той е устремен към Истината и не мисли за последствията, защото Истината мисли за него.

615.

Спокойният човек е спокоен, защото умът е изгубил властта си над него. Умът, това е старата змия.

616.

Спокойният човек живее в извора на своята душа. Човекът на Покоя живее в Океан без брегове.

617.

Спокойствието е едно Велико доверие във Вселената.

618.

Медитацията е пробив в Покоя. Пробив към нашия истински Глас. Нашият истински Глас живее в Тишината.

619.

Спокойствието означава, че спокойствието е овладяно, докато тревоженето е неовладяно зло.

620.

Привързаният човек не може да бъде спокоен. Той е като завързан. Привързаността към нещата създава тънките вериги.

621.

Спокойствието, това е вкусът на душата. Покоят, това е вкусът на чистия Дух, това е вкусът на Безкрая.

622.

За спокойния човек животът и смъртта не са проблем, те са просто един тих Път към Тайнството.

623.

Спокойният човек люби Бога и Истината, а не църкви и свещи.

624.

Ако обикновеният човек попадне в пустинята, той ще бъде победен от нея. Докато спокойният човек ще открие в пустинята смисъла на живота. Който е разбрал това, много е разбрал.

625.

Спокойният човек е носител на Любовта и радостта, а не са ли те най-чистата религия?

626.

Спокойният човек има един център. Нервният човек има два, три и повече центъра.

627.

Нервността е родината на ума. Спокойствието е родината на душата. Мъдростта е родината на Духа.

628.

Само с дълбок вътрешен Покой можеш да проникнеш в Обетованата земя на Боговете.

629.

Спокойният човек е намерил смисъла на живота, дори и в своите страдания.

630.

Покоят, това е магическото дихание на чистия Дух.

631.

За спокойния човек Бог е приятел, а не някакъв непознат.

632.

Покоят символизира Древното съкровено познание.

633.

Човекът на Покоя живее във Велика пълнота. Това е мястото, където времето е спряло.

634.

Покоят е съществувал преди Вселената.

635.

Спокойният човек не търси спасението отвън, той знае, че Бог е вложил спасението вътре в човека.

636.

Древната Мъдрост е заключена в Покоя.

637.

В началото беше Покоят… и всички, рано или късно, ще се завърнат в него.

638.

Спокойният човек умее да навлиза в мълчанието, а човекът на Покоя умее да навлиза в Тишината.

639.

Покоят е съставен от Вечно благоговение.

640.

Покоят е благата вест. Покоят е благовестието на Безкрая.

Елеазар Хараш

ЗЛАТНИ ЗАКОНИ
НА СПОКОЙСТВИЕТО