Елеазар Хараш – Мистерията Бог - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – Мистерията Бог

Мистерията_Бог

Елеазар Хараш

МИСТЕРИЯТА

БОГ

Варна, 2018 г.

Елеазар Хараш, 2018

ПРЕДГОВОР

Мистерията Древност

Бог е Древно, страшно Съвършенство, което ние не можем да си представим.

Бог и Древното Слово са една плът.

Само Древността съществува и мистерията на Съвършения Бог.

Скрият Древен Бог е Неведомо Съвършен.

Велико Съвършенство ръководи световете и ще изведе всичко към Себе Си.

И Боговете, и демоните познават това Велико Древно Съвършенство.

Любовта Божия е само част от това Древно Съвършенство на Великия скрит.

Древността всякога е съществувала.

Във Вечността си Душа; в Древността си Дух, но има нещо, което е по-дълбоко от Духа.

Чистият Дух е Древната цивилизация. Той познава Безкрая.

Древното Съвършенство на скрития Бог е създало Прасветлината.

Древният Бог това е състоянието на Нищото.

Древният Път е само един изчезване в скрития Бог, изчезване в Нищото.

Само това знам моят дух е Древен свят, по-дълбок от безсмъртието и смъртта.

Древният скрит Бог е такава величествена Любов, че занемявам, но аз знам, че Той превъзхожда и Любовта, но за това не е позволено да се говори.

Когато Абсолютът се е ограничил, родила се е Древността. Когато Древността се е ограничила, родила се е Вечността. Когато Вечността се е ограничила, родило се е времето.

Когато изчезнем в Безкрая, ще познаем своята истинска Свобода.

В Древността има само една необятна Пълнота и Безмълвие.

Нищото е истинското състояние на нещата Древното състояние.

Древността това е пречистото съзнание, което е изпълнено с еликсира на Безмълвието и Пълнотата.

Само на Истината е позволено да влезе в Древността.

Древността е наситеност със Скрития Бог.

В Безкрая няма Възкресение, няма Гносис само една величествена Пълнота.

В Древността тук ти не си вечен, ти си погълнат, ти си безкраен.

Нищото е Древното състояние Прапроизходът.

Самите Богове имат безгранично обожание към Безкрая.

Великата Древност е съставена от Мистерия, от Чисто Нищо.

Древният Скрит Бог е Същество от Бездната от Безкрайност.

Смисълът не е от този свят, нито от отвъдния. Смисълът е Мистичен. Смисълът е отчасти във Вечността и цялостно в Древността.

Елеазар Хараш

МИСТЕРИЯТА БОГ

Скритият Бог е Истината Храмът на Боговете.

Древните са Древни, защото са открили Храма в себе си.

Ако Древният Скрит ти е проговорил, ти вече не си от този свят, ти вече не си човек.

Който е чул Древния Глас, той има Свещена Цел.

Гласът на Ангелите е разумен. Гласът на Боговете е Божествен. Гласът на скрития Бог е Абсолютен.

Вечните се наслаждават на Любовта. Древните се наслаждават на Скрития Бог.

Древността е Велика Мистерия.

Древните цивилизации са живи, но като Чисти Духове.

Когато Древният, Абсолютът е слязъл надолу и се е ограничил, Той е станал Бог достъпен, пак Несътворен, но достъпен; станал е Любов и с това е пленил всичко разумно.

Любовта е животът Древният поток на слезлия Бог.

Истинската Цивилизация е Несътворена, тя е свободна от сътворението ограничението.

Човечеството не е устояло на Истината и затова е било отделено от Древната Цивилизация.

Древната Цивилизация живее в ядрото на Истината, в ядрото на скрития Бог.

Древността е създадена от Дух и Истина, а Вечността от Душа и Любов.

Скритият Бог живее в Истината, а не в понятията.

Древният Бог е създал Словото, но Той не може да се вмести в Словото.

Само Неговата скрита Любов може да създаде Истинска Цивилизация.

Само вкоренените в Бога познават Истината.

Абсолютът живее над Древността. Той я е създал от Себе Си, тя е Неговото излъчване.

Абсолютът е Гласът на Древността. Бог е Гласът на Вечността.

Когато Бог е действал, Древните са знаели, че важното не е било събитието, а състоянието начинът на възприятието.

Безмълвието е част от Аромата на Скрития Бог.

Кое е същественото в живота Бог или Библията?

Скритият Бог не е писания Той е Върховна Истина, велика Любов.

Древността може да прониква във Вечността и във времето. Висшето винаги прониква.

Учителят казва: Древните Цивилизации не са изчезнали, нито са унищожени те са се скрили в Незримия Бог.

Всичко има предели, дори и Безкраят, но Той Древният Абсолют няма.

Истинската Древна история, която е произлязла от Скрития Бог е мистериозна река.

Силата на Древността е в Тайнството на Безупречността, това е Богоподобието подходът към Мистериозната Сила.

Колкото повече се завръщаме към Древността, толкова повече се завръщаме към Скрития Мистериозен Всеводител.

Ако дълго се стараем в Безупречността, Мистерията Бог ще ни докосне.

В Мистерията на Бога няма народи и човечество. Тук е само Истинската Цивилизация и това е Царството Божие.

Вечността е Тайнствена. Древността е Безпределие. Древният скрит Бог е Мистерия неназовима.

Още в Древността Скритият Мистериозен Бог е избрал Луцифер за своята цел, когото по-късно превръща в Змия. Змията не е извършител, тя не може да върши действия, тя е слуга, проводник. Само Единственият Бог е реално действащият.

В Древността осъзнаваш своето Безмълвие. Във Вечността осъзнаваш своята Любов, а във времето осъзнаваш своята ограчениченост сътвореност.

Вечните са в Бога , а Древните са в Абсолюта в Неговата Мистерия.

Древността е свръхреална.

Разказвачът на Древната история е Словото Бог.

Древността е несподелима, неизразима такава е Мистерията на Бога, защото Свръхценното е несподеленото.

В Мистерията Бог поглъща Себе Си, за да се роди обновен.

Скритият Бог е нещо, което можеш да обичаш безкрайно.

Бог иска от тебе Истинска Любов.

Ако Бог се е вселил в нещо нищо не може да Го помести.

Бог е във всеки миг, но човекът не е.

Мистерията Бог съществува, а дали ние съществуваме, е под въпрос.

Бог трябва да бъде Дълбинно почитан, защото е величествена Любов.

Който има Божествено чувство Бог му го е дал.

Бог може да те въведе в Себе Си чрез силата на определени събития.

Материята не съгражда живот. Бог е подарил на материята живот.

Бог е Върховна Първооснова на всичко съществуващо.

Бог е началото и краят на всяко нещо хора, явления, събития, те са само кръговрат.

Който има Дълбинно Доверие на Бога, той събира Сила.

Бог е Този, Който прониква в нещата и ги ръководи отвътре.

Бог е излъчил от Себе Си реалността, но Той я превъзхожда.

Бог е опората. Опората е Мистична.

Бог е Поддържащият живота в човека.

Бог е Мистерия, скрита в Себе Си, Той е всякога Непроявена, Незрима и яснодействаща Реалност.

Да мислиш постоянно за Бога, това е върховната практика това е всъщност жертвоприношението.

Когато оживявам, аз вървя към Бога; когато умирам, аз се връщам в Бога.

Който е познал Дълбоко Бога, е станал част от Него, част от Неговата Скритост.

Бог е, Който ни позволява да се вглъбяваме в Него.

Когато постоянно Го търсиш, това означава, че ти е дадено правото да Го намериш.

Който винаги е зает с Бога, Бог промисля за него.

Бог си има жилище и Неговото жилище е Истината.

Ако Бог ти е позволил да се осъзнаеш като Дух, ти вече си спасен.

По Пътя към Бога, Мъдрият има Слънчева Воля и Чисто Вдъхновение.

Всеки има Древен дълг към Бога.

Пътят към Бога изисква Вдъхновен Огън.

Бог е вдъхновил огъня да живее и да гори. В огъня гори Дух.

Нямаме друга цел, освен към Бога другото е суета.

Бог е Мистерия без име. Той е Неназовим.

Бог е Мистерия над всяко Слово. Той е безсловесна Дълбина.

Великият Скрит Бог е без история.

Бог е Бездна Вечен Покой на Тишината.

Който върви по този Древен Път, се превръща в Покой който пък се преобразува във Висша Тишина.

Бог е открит за познание от всяко същество, защото е Универсално Единство.

Бог иска всяко същество да Го познае.

Който изчезва в Бога, узнава себе си, собствената си Тайна.

Бог е Даряващият Истинското Знание за Себе Си.

Когато станеш част от Бога, ще виждаш чрез Бога.

Когато мислим все повече за Бога, ние увеличаваме своето отсъствие.

Бог няма нужда от твоята религия и от твоите ритуали, а от твоята Чистота.

Бог е по-Могъщ от урагана, защото ураганът е само Негов слуга.

Бог е явната и скрита Истина.

Бог знае Дълбинно всяко нещо.

Бог лети тайно в пеперудата затова и тя лети.

Едно знам за Бога Силата Му е съвършена; Силата Му е неизтощима.

Бог е голямата Любов в моя живот.

Ако ние сме в Бога, с лекота прегръщаме смъртта, защото знаем къде отиваме.

Ако имаш истинска Любов към Бога, не ти трябват послания.

Когато се е налагало, Бог ми е давал нещо от страшната си Воля и Сила, защото сам по себе си, аз съм премного слаб.

Бог ме е научил как да живея в Него и в Неговия Замисъл.

Целта е само една единствена: да срещнеш Бог в живота си и да се слееш с Него.

Волята на Бога е и на дъното на морето, и под дъното. Бог е навсякъде.

Бог е Чиста, Дълбока и Тайна Справедливост.

В Съвършенството на Бога не съществува зло и добро.

Бог ръководи злото, злото му е слуга.

Нашата скрита Истинска Любов към Бога е по-дълбока от всички видове добри постъпки.

Когато правиш нещо, вгледай се, дали е в Името на Бога.

Без Бог няма устроен живот, дори когато всичко е наред.

Който умира с Любов и преклонение към Бога, поразява смъртните мъки.

Преклонението към Бога е велик Дар от Бога.

Бог е Скритият Диамант, който всеки трябва да открие в себе си.

Бог е Силата над всяка сила; Бог е Властта над всяка власт.

Божият слух чува всичко във Вселената и отвъд нея.

Бог е по-добър от доброто, ако Го познаем.

Каква по-велика победа от Единството с Всемогъщия Бог!

Ако Бог ти дава отрова, то е нещо много по-дълбоко от това, ако глупакът ти дава еликсир.

Ние живеем и оцеляваме, благодарение на великото Дълготърпение на Бога.

Който е проникнал в Тайната на Бога, е познал себе си, защото Сам Бог го е призовал.

Бог е Всемогъщ, защото Истината Му е пречиста.

На който Бог му е позволил усърдни молитви, той много ще узнае.

Ако Бог ти е дал Истинолюбие, Той вече те е благословил.

В Любовта на Бога е скрито Безкрайното Добро.

Бог е Скритото Добро за всяка Душа и в този свят, и в отвъдния.

Любовта на Бога е велика Лекота.

Който е дарен с истинска Любов към Бога, е Избран.

Има действия на Мъдростта; има действия на Бога.

Бог тече в нас като живот, и затова ние живеем.

Бог е Истинската Сърцевина на нашия живот.

Мъдрият работи осъзнато чрез Бога и той знае, че това което върши, е под Божия контрол.

Да познаваш нещо от Тайната на Бога е Божия привилегия.

Бог е Великият и Скрит Действащ.

Стремежът към Бога е чуден Божий повик. Стремежът показва, че Бог те желае.

Не разбираме Бога, защото Той е Велика степен на Тънкост.

Древната Змия е била създадена от Всемогъщия Бог и нейните действия са били предопределени.

Древната Змия няма собствено съществуване тя, както и всичко друго, зависи от Бога.

Змията е силна, а Бог е Всемогъщ.

Змията е слуга на Бога, но е враг на хората, които са се отклонили от Бога.

В Бог няма никакъв грях. Грехът е само създаден замисъл част от Божия План.

Змията е силно влияние, а Бог е Могъщо Присъствие. Бог е Древна Власт над всичко Той е Господарят.

Змията е опитно същество, защото е живяла в Бога.

Дървото за познаването на доброто и злото е дървото на изменчивите същества.

Всички, които са изменили на Бога, смъртта ще ги учи докато се завърнат.

Когато едно дете умира, Бог го взима в Своя чист свят, в Своя Неземен свят.

Който няма Любов към Бога, той вече е в ръцете на Змията.

Щастието е отрова. Страданието е еликсир то е, което ни Умъдрява.

Да вярваш, значи да си далече от Бога. Да постъпваш правилно, то е Тайният Път към Бога.

Бог е по-реален от живота.

Бог е нещо по-дълбоко от истинския живот.

Бог е Творецът на кокичето и на Слънцето.

Какво струват научните знания пред Бога? Нищо.

Ако ти си учен, ти си проблем нерешен. Ако ти си любещ и смирен Бог има око за тебе.

Бог е Истина, а не наука.

Ако искаш да си Богат, трябва да си в Единство с Бога.

Ако Бог е с тебе, Той ще те укрепи срещу света.

Няма нещо в цялата Вселена и във всеки мравуняк, което да се случва без Божия Замисъл.

Великият Божий Замисъл е скрит в целия ни живот.

Без Бог спокойствието на човека рухва.

Без Бог здравето е разрушително. С Бог болестта е градивна, поучаваща.

Мъдрият човек е дело на Бога. Бог го е водил в Тайния Си Път.

Предай себе си на Бога, и Бог ще те устройва.

Бог е Всевиждане.

Бог е Господарят на всички събития те Го слушат.

Който описва Бога, не може да Го опише.

Той ръководи всичко, всичко видимо и Невидимо.

Ако ти не можеш да видиш вятъра, как ще видиш Бога?

Не Го виждам, но съм влюбен в Него.

Там, където е Чистотата, Бог винаги е близо.

Има един Велик Храм и това е Сам Скритият Бог.

Бог е родил Великата Змия, за да спаси човека и човечеството.

Бог е Бащата преди всеки баща.

Бог не зависи от световете.

Непорочното зачатие се е родило чрез Несътворените, вътрешни сили.

Бог ръководи Несътворените и сътворените сили.

Този Чист, Несътворен свят е скрит от световната илюзия.

Чистият не расте от страданията. Чистият расте от Любовта към Бога.

Зачатието е Чисто Дело на Бога. Непорочното зачатие е Божие дело дело от Безкрая.

Земното зачатие е родено от вторично слово. Непорочното зачатие е родено от Изначално Божие Слово.

Непорочното зачатие е пряко участие на Бога, то е Негова Мистерия.

Бог може да ражда и да поражда всичко.

Божията Воля се ражда в чисти и непорочни Същества.

Само Бог е реалност. Времето и светът са само възприятия.

Бог превъзхожда всичко, което говорят вярващите и невярващите.

Божествената Мъдрост вижда Единствения Бог навсякъде.

Какво значение има, ако си чел всички Свещени книги на света, ако си нечист?

Първо трябва да станеш чист, а после да се пожертваш за Бога.

Ти сам ли сътвори своите очи?

Единството с Бога е придобиването на Тайна Сила.

Истинската Любов към Бога е влизане в Неговата Милост.

Който познава Тайната на Бога е Син Божий.

Кажеш ли с Любов: В Името на Бога влизам в пустинята тя вече ти става приятел.

Бог всякога е бил Господар на всичко, но ние не осъзнаваме това.

Няма по-голямо благословение от това да работиш за Бога.

Ако нещо е мрачно, то е, защото Бог не го е осветил, не го е докоснал.

Пустинята е населена с Бог какъв по-голям оазис!

Само Бог знае как да живее в нас ние не знаем.

В Скритата част на Бога съществува едно Универсално Бяло Съзнание.

В Началото бе Скритият Бог и Бездната от Безкрайност.

Божията Мистерия е Неведома Неразгадаема.

Великата съществуваща Истина в този свят е в Логоса и Скрития Бог, Който го ръководи.

Бог като Мистерия съдържа в себе си това, което не се знае.

Бог е Първоизворът. Бог е една Велика Неопределеност.

В Бог има стихия, Любов и Необятност.

Бог е Предвечен, в Него няма време.

Бог е скрит зад завесата на световете.

По Пътя към Тайната на Бога трябва да обикнеш своето Чисто Безмълвие.

В Безмълвието има нещо от Бездънността на Бога.

Мистерията на Бога не може да бъде проучвана.

Мистерията на Бога всякога ще остане една Велика Неизвестност.

Бог се е Самосъздал заради вечното обогатяване на човека.

Само Ахарот 13-а чакра може да надникне за малко в Бездната.

Не е дадено Бог да бъде проучван.

По Пътя към Бога вървим със Словото. По Пътя към Мистерията вървим чрез Безмълвието.

Когато Бог те възлюби, Той ти дарява Своята Неизразимост.

Не можеш да спориш с Безмълвието на Бога, нито със Словото Му.

Бог е Този, Който не може да бъде назован.

Дълбоките неща нямат произход. Дълбоките неща са Божии неща.

В Бог светлината е Абсолютно Чиста без примеси.

Който е познал Тайната на Живота, е заживял в Бога.

В Бог има Пълнота, която я няма в Блаженството.

Мистерията Бог е океан от Велико Безмълвие.

Ако Бог те е погледнал, ти вече си вечен.

Никой не може да измери Мистерията на Бога.

В Древността всичко е било погълнато от Абсолюта същества, слънца, звезди, светлина, мрак, дух, огън, вятър, вода, дори и Бог после всичко е излязло навън.

Съществува само Бог всичко друго е само завеса.

Бог има най-дълбоките обятия бездънни обятия.

Бог е Тихо и Могъщо Безмълвие.

Ние сме заобиколени от Тайна Божия.

Бог е Велико Нищо мястото, в което всичко си отдъхва.

Всичко разумно благоговее пред Мистерията Бог.

Бог е Несътворен от Безмълвно Слово.

Когато Бог ми е далечен ми е близък. Когато Бог ми е близък ми е близък.

Само Бог може да ни насити с Любовта тя е Негово дело.

С Истинска Любов към Бога, ти си над всички практики и техники.

Любовта е велик океан, но и тя е само част от Бога.

Какъв превод мога да направя на Неизразимия Бог? Никакъв превод.

Аз пия от Неизразимото, не Го обяснявам.

Бог е в настоящето, а ти си ходи в бъдещето. Бог е тук.

Пий нектарът на Любовта, защото Святата Любов е Бог.

Всеки миг е от Бога. Поклон пред тънкостта на мига.

Неизразимото ме улови сякаш ме докосна Тайна.

Ние живеем в живота на Бога, защото ние не сме животът. Бог е Животът.

Най-голямата красота е в изчезването в Любовта изчезването в Бога.

Ограничената любов познава света. Неограничената Любов познава Бога.

В истинската Любов няма шум дори и мълчание. Тук е само Бог.

Истинската Любов вижда само Бога и никой друг.

Довери се на Бога, а не на Писанията.

Божията Любов надминава Вселената.

Само един лъч от Неговия поглед и светлината на милиони слънца се губи.

Бог е отвъд диханието, то не Му е необходимо. Бог е Свободен.

В нашето сърце е начертан Път към Бога.

Ако имаме Любов, Бог ни преизпълва със Своята Неизразимост.

Истинската Любов към Бога ни освобождава от сътворението.

Бог е могъща Строгост и велика Мекота.

Бог е двигателят на събитията и Бог е, Който има власт над събитията.

Заобиколени сме не от предмети, неща и същества, а от трептения.

Бог не се нуждае от материя, за да съществува.

Бог е скрит корен, ние виждаме дървото, листата, плодовете, но не корена, но коренът е там.

Бог е Присъстващо Отсъствие.

Любовта позволява Дълбоко Проникване в Бога.

Бог движи вятъра. Вятърът му е слуга.

Дълбоката причина да действа злото е в това, че Бог се е скрил.

Дълбоката причина да се случва злото е, че Бог не присъства, защото, ако присъстваше, злото нямаше да се случи.

Когато си болен, Бог иска да потърсиш своята Чистота.

Материалистът чака спасение; вярващият чака Спасителя; Мъдрият живее в Бога.

Бог се намира в Мистичното Дихание на Любовта.

За Бог нощта е просто светъл, ясен ден.

Бог е Велика Воля, а Адам е падение във Волята.

Има синове на жената; има синове на Боговете; има Синове на Бога.

Бог може да направи Словото Всепобеждаващо.

Бог е скрит в сърцето на бурята ако имаш сърце, ще Го видиш.

Истинската Любов е хляб Божий.

В бурята има око това е Божието Око.

Има само една подкрепа в света, но Бог трябва да я е задвижил.

Бог е заповядал на змията да действува като Змия. Змията, сама по себе си не е змия тя е същество, което е трябвало да служи на Божия Замисъл.

Не съществува нещо, което да не е в Божията власт.

Бог е Душата на Вечността. Бог е Духът на Древността.

Когато Божията Воля е в действие, кой може да устои!

Ако ти си вътре в Бога, кой ще изпитва тревоги?

Бог иска да сме будни за особено малките неща.

Мъдрият има Бог в себе си, а не света.

Бог ти дава да разбереш само това, което ти е достатъчно.

Кой може да познае Този, Който превъзхожда всичко?

Човек не се нуждае от нищо друго, освен от Бог.

Ние не се нуждаем от знания, а от Чистота.

Бог е Бащата на всяка Тайна.

Ако в тебе съществува светът, ти не можеш да познаеш Бога.

Да концентрираш Бог в себе си това е най-великата защита.

За да разбираш Бога, трябва да си част от Него.

За да разбереш Бога, трябва да си Древен Дух.

Великата Божия Сила никога не напада, затова е Всемогъща.

Мъдрецът разбира нещата чрез Бога в себе си.

Когато Бог те докосне, светът умира.

Бог е моята Обетована Земя.

Който е познал Бога, той се е преобразил от човек в Дух.

Понеже Бог е толкова ясен, че е Скрит.

Този, който е познал Бога, е по-дълбок от света.

Бог е по-дълбок от всеки смисъл и от всяка цел.

Не можеш да познаеш Бога, ако си земен човек, ако си умствен човек.

Ако си в Истината, можеш да произнасяш Бога.

Бог е Източник от Който всичко е изтекло. Има Източник, Който е абсолютно заключен.

Който е изгубил Бога, е изгубил своята Цялост.

За да познаеш Бога, трябва да си пробил Вселената.

За да познаеш Бога на дълбоко ниво, трябва да практикуваш Скритата Практика.

Когато Бог забавя помощта си към тебе, Той те предпазва.

За да си във велико Единство с Бога, трябва да си станал Нищо.

Мъдрецът има голяма власт, защото осъзнава, че тя е Чисто Божия.

Мъдрецът е превърнал Бога в свой дом.

Къде е скрит Бог? В твоята скрита и Безусловна Истина.

За какво ти е знанието, ако не си в Бога?

Гласът на Бога е безмълвен, но звучащ.

Ако Бог ти е подарил Тишината, Той ти е подарил Себе Си.

Ако Бог е в тебе, за какво ще се тревожиш?

Ако Бог не ти дава да разбереш нещо, а ти упорстваш, ще бъдеш разрушен.

Бог е велика Любов и велико разрушение.

Ако си верен на Бога, ще прекосиш света.

Безкраят практикува Простотата.

Живеещият в Бога, винаги е бил Тайнство в света.

Мъдрецът не търси Бога, той тихо си живее в Него, защото Бог му е дал Себе Си.

Бог ме скри в Себе Си и затова не ме познават.

Неговата Усмивка поразява света.

Бог е есенцията в нещата.

Бог е Еликсирът на нещата.

Във Волята на Мъдреца е скрит Огънят на Бога.

Дълбокото ни виждане на Бога е в Дълбоката ни Божественост.

Ако ние сме дълбоки в себе си, това е Божие Дело.

Неговото Слово е Неговата Сила.

Какво избираш: Бог или религията?

Бог движи Доброто и злото. Те сами не могат да се движат.

Човекът на Истинската Любов става носител на Божие Знание.

Ако ти си нищо, Бог може да работи в тебе.

Ако Бог те е завел в Своите Си дълбини, Той те е залюбил.

Знанието за Божията Дълбина е само за Избраните.

Бог е могъщият живот на нашата воля.

В Покоя няма човешка природа, а само Божия.

Бог движи природата. Природата нищо не решава.

Природата не познава Бога, тя е само инструмент.

Ако човек съумее да се превърне в Храм, Бог ще го посещава.

Земните хора са провалени, защото Бог е спрял да действа в тях.

Невежеството е отлъчване от Божията Любов.

Там, където действува Божият гняв, човекът се отделя от Бога, за да се учи.

Там, където действува Божията Любов, човекът се съединява с Бога и Му служи.

Любовта се случва, когато Бог проникне в тебе.

Ти можеш да проникваш в Бога, ако Той ти е позволил това.

Ако си без Бога, и на Слънцето да живееш, е мъка и студ.

Животът не е във Вселената. Животът е в Бога.

Бог е Скритият в живота Той го движи и Той го владее.

Сатана е допуснат, за да се вкореним в Бога завинаги.

Бог е Самосътворен, а Словото излъчено от Него, му е Син.

Чистите ще Го познаят и ще засияят.

Бог всякога сияе в Себе Си, в Своя Център.

Бог не се търси в религията, в света, във Вселената. Бог ще Го търсиш в своя Дух.

Великото чисто Слово е Негова Воля.

Бог диша в мен, а не аз в себе си, диханието е Негово.

Знанието е изпуснало Истината, но Мъдростта е останала в нашия Дух.

Бог ръководи всичко, случайностите са невъзможни.

Мъдрият е тайно весел преди смъртта си, защото знае, че се връща в Бога.

Един Велик Бог действа навсякъде, а тези, които не Го разбират, са в собственото си невежество.

Бог дълбоко превъзхожда всички видове разбирания.

Бог знае как да ме води, а аз трябва само да съм много внимателен, внимателен, внимателен.

Бог е Жрецът в жреците те са Негови духове.

Ако Бог се всели в нас, волята ни става могъща.

Не говори за Бога, а живей в Него.

За да познаем Бога това е въпрос на осъзната, скрита Чистота.

Бог познава Търсачите на Истината, защото Той им е позволил да Го търсят.

Има само един метод да се отдадеш цялостно на Бога.

Свободен си, ако си в Единство с Бога.

Няма зло, което да не е в Ръцете на Бога.

Без Бог никой не може да се справи със злото. Бог е оръжието срещу злото.

Който има истинска Любов, той може да отключва Бога в себе си.

Няма същество, което да няма нужда от Бога.

Бог гледа всичко, което става в Тайната на Сърцето.

Ако си влязъл в Бога, преодолял си човешката любов.

За да си много в Бога, не трябва да си в себе си.

Скритата ни Чистота може да ни опази и от най-страшните опасности.

Който истински е влязъл в Бога, той вече не е човешко същество.

Има една скрита Чистота, тя винаги ще съкрушава злото, защото Бог е с нея.

Някога в Древността Бог дал част от Светлината Си на Луцифер, и Бог му я отнел.

Бог е събитието, ние сме поучението.

Мъдрецът си строи отношения с Бога, а не с хората.

Бог те вижда, ако ти си в Тайната на Чистите Намерения.

Чистите действия са мъдри, особено когато са скрити.

Бъди чист пред Бога, а не пред хората.

Ако виждаш Божията Любов в себе си Бог те е погледнал.

Това, което Бог ми дава, го няма в света.

Ако дишам Любов, то е, защото Бог диша в мене.

И в Ада да отидеш, бъди с Бога.

Лицето на Бога е Безкраят.

Ако си Истинен, ти си сътворен от Бога.

На Голгота Бог и човекът се срещат, и човекът става Дух.

Вярата в Бога трябва да стане Абсолютно Доверие.

Чист ли си, ти вече си част от Бога.

В полета на пеперудата трептят океани от живот.

Светът не е съществуващ, това което съществува в него е Бог.

Чистият е любимец на Бога. Бог е близо до него.

Помисли, човеко, ти ли съществуваш или Бог? Само Той е съществуващ.

Да почетем живота като Велик Дар от Бога.

Бог е Тайнството на нашето съществувание.

Щом си станал Нищо, Бог те е благословил.

Пази сърцето си, давай го само на Бога.

Единството с Бога е най-великата Опора.

Някога живеех в себе си и все нещо ми липсваше. Сега живея в Бога и знам, че е Неизговоримо.

Ако имаш истинска Любов, Бог е заживял в тебе.

Бог знае всяка риба, която е на дъното на океана.

Ако Бог те води към Себе Си, ти си Благословен.

Ако ти наистина обичаш Бога, ще отключиш вратата на Духовното си развитие.

На този, който обича Бога, му се случва най-малкото зло.

Бог познава всичко, което е скрито в нас.

Посветените са Тайни на Бога.

В Истинската Любов има част от Бога.

Ако си без Бога, всичките ти пътища са погребения.

Не действувай заради хората, действувай заради Бога.

Ако си в невежеството, Бог те е отделил от Себе Си.

Как можеш да скриеш нещо, когато всичко е от Бога.

Да търсиш постоянно Бога това е най-красивият живот.

Ако ти наистина любиш Бога, Бог ще бъде Водач на твоята любов.

Ако познаеш Бога, трябва да знаеш, че това е станало чрез Него.

Ако се откажеш от своята сила, Бог ще те направи силен.

Великото послание: Бъди постоянно зает с Бога.

Да бъдеш погълнат от Бога това е Тайната на живота.

Който люби Бога, изчезва в Него.

Който изчезва в Бога, постига собствената си Тайна.

Много е красиво да не съществуваш, за да може Бог да заживее в тебе.

Ако ти си „аз“, ти си преграда за Бога.

Бог абсолютно владее всеки миг, и знае винаги какво точно е нужно.

Ако имам Любов към Бога, за какво ми е знанието на учените и богословите?

Смирено-мъдрият човек има Сърце, което изумява Ангелите.

С Истинската Любов се постига нещо от Тайната Същност на Бога.

Ако Бог разкрие Тайната Си на света, светът просто ще изчезне.

Който се е разтворил в Бога получава и Бога, и себе си.

Който има страх от Бога за всяка своя постъпка, той погребва Дявола.

Ако всичко е Бог и Бог е във всичко, тогава кой е твоят враг?

Който обича Бога, превръща страхът си в Покой.

Най-страшното нещо в света е да изгубиш Бога.

Разгледай сърцето си къде е то? В света ли е, или в Бога?

Бог е по-явен от Слънцето.

Ако ти гледаш в една посока Бог гледа във всички посоки.

Ако сърцето ти е чисто, ще влезеш в Божието Сърце.

Ако нямаш Чисто Сърце, какво можеш да имаш?

Невидимото е по-красиво от видимото.

Истинската Любов е Огнена Птица, която лети право в Сърцето на Бога.

Бог е Огън, а Любовта е пеперуда.

Ключът за решението на всеки въпрос е в Бога.

Същността на Бога е по-Дълбока от качествата Му.

Всичко, което търсиш е Бог осъзнай, че това е единствената необходимост.

Този, Който държи цялата Земя, не държи ли в Ръцете си и пирамидите?

Някои мислят, че Земята ражда семената. Не, Бог е раждащият.

Търси Бога, докато Той те открие.

Аз много години търсих Бога заедно с Бога.

Ти мислиш, че се молиш, но това е Бог в тебе, Който иска да се извиси в тебе осъзнай това!

Ако сърцето ти е в света за каква Божия Истина говориш?

Истинската Любов към Бога е среща с Тайната в Безмълвието.

Когато Бог и човекът се срещат срещат се Мистерия с Тайнство.

Способността да тълкуваш е Божие позволение.

Дълбинното Божие Познание е Тайна на Чистото Сърце.

Бог прави Чистото Сърце виждащо.

Разумния го слушат Ангелите; Мъдрите общуват с Боговете.

Всичко изчезва Бог е всякога тук.

Всичко изхожда от Бога, а Бог изхожда от Себе Си.

Който е видял Бога, Бог дълго го е подготвял.

Тайната на живота е да бъдеш погълнат от идеята за Бога.

Човекът на Бога е забравил себе си.

Когато нещо е живо, то е, защото Бог е жив в него.

Няма същество, което да не слуша Божията Воля.

Ако Бог ти изпраща враг, то е, за да видиш грешките си.

Врагът е прикрит Бог.

Бог е скрит в чувството на Истинската Любов.

Бог е Дарителят на Мистичното Слово.

Където и да отидеш, отиди с Бога. Каквото и да правиш, прави го за Бога.

По Пътя се върви осъзнато, с Осъзнатост към Бога и то по неизвестен Път.

Заедно с Бога можем да свършим много неща.

Великият Бог няма никаква народност.

Ако имаш Любов към Бога, ти не си от света.

Бог е по-дълбок от твоето висше „аз“.

Бог не се среща с хората Бог се среща с Любовта.

Бог е вселил Слънце във всяка капка чиста вода.

Мъдрият не постига нищо и затова Бог го постига и заживява в него.

Целият свят е едно Скрито Сияние на Бога, но ние гледаме в друга посока.

Ако съумеем да влезем в Бога, светът умира.

Само едно, но истинско преживяване на Бога, и светът е преодолян.

Пътят към Бога е Дълбоко Осъзнаване, а не аскетизъм и монашество.

Истинската Любов към Бога, това е Възкресението.

Бог е животворен в Чистото Сърце.

Който се е посветил на Бога, Бог е заживял скрито в живота му.

Пътят към Бога е само един духовен подвиг.

Това, което Бог е допуснал, се е случило.

Никога не е съществувала друга сила, освен Божията Сила.

Мистичната Душа живее в Бога, а не в света.

Ако Бог е твоят първи Приятел, винаги ще се чувстваш добре в себе си.

Ако Бог е в тебе, умът е изгорен.

Науката говори за атомите, а Бог е Владетелят на атомите.

Истинският Мъдрец се е спасил от себе си, и е заживял в Бога.

Никой не може да мисли за Върховната Тайна на Бога.

Един Велик Бог е, Който води комара, змията, сокола и небесата.

Да имаш Бог това е богатството на света.

В тежък ден Бог е Великият Приятел.

Когато си заживял в Бога, постигнал си себе си.

Любовта е жилището на Бога; Душата е уханието; Сърцето е олтарът.

Ако си Търсач на Бога, ще разрешиш много загадки в своя живот.

Истинният човек е съкровище в Сърцето на Бога.

Какво можем въобще да кажем пред Безкрайната Мъдрост на Бога.

Ако не изгориш в Бога, ще си останеш в себе си.

За да се приближиш до Бога, трябва да си унищожил всичките си заблуждения.

Ние се завръщаме в Бога, когато изчезнем в Него.

В Бога светове няма. В Бога световете изчезват.

Ако в бедност и мъка живееш радостно, това значи Бог е с тебе.

Мъдростта казва: Ако не настъпва утре, настъпва Бог.

Ако животът ти е тежък, дръж сърцето си в Бога.

Бог е мистериозно с нас.

Когато Бог ни помага, това е Неговата Любов. Когато Бог не ни помага, това е Неговата Милост.

Отдадеш ли се на Бога, разрешил си най-дълбокия въпрос.

Защо страдаме? За да познаем Бога като Любов.

Дълбоко в сърцето си имам Бог, а не света.

Когато Бог ме лишава от нещо, то е, защото не иска да ме лиши от Себе Си.

Да преживееш нещо от Бога, това е Тайнството на твоя живот.

Къде е Вярата на човека в църквата, в манастира, или в сърцето на човека?

Когато Бог разбива сърцето ни, то е, защото иска да ни направи силни.

Ако съумея да вляза в Бога, аз знам, че архивите на Египет и Атлантида са в моите ръце, защото Бог е архивът.

За да познаваш Дълбокото в нещата, трябва да ти е позволено от Бога да проникваш в потънкостите на нещата.

Познал си Бога, когато си в Лекотата.

Ако практикуваш Чистото Действие, не ти са необходими никакви други практики.

Позналият Бога носи Покой за съществата.

Бог ми каза: Сине мой, твоето сърце е по-дълбоко от Тайната на Вселената.

Все ще Те търся, Господи, защото търсенето е моята Тайна.

Търсачът е предопределен да намери.

Усърдието отстранява всичко, за да остане само Бог.

Където и да се намираш, Бог е скрит до тебе.

Страхът от Бога ни превръща в светлината на света.

Бог Тайно ни учи на Единство със Себе Си.

Бог е Царството на Отсъстващото Присъствие.

Ако съм в Единство с Бога, значи Бог ме е проникнал.

Колко красиво е да станеш Нищо, за да се всели Бог в тебе!

Само Нищото Го изразява.

Колко прекрасен е Бог в моето сърце! Бедно е моето сърце без Него.

Нищо не можеш да практикуваш, ако не си в контакт с Бога, в контакт с Истината.

Пътят към Бога е скрити, тайни дела.

Бог изгрява Дълбоко във всеки мрак.

Това към което си устремен, това те е повикало, това те е призовало, то е твоят път.

Когато Бог постъпва строго към нас, това е Неговата Любов.

Бог е нашата Родина. Бог е нашата Древна Земя.

Каквато и Мъдрост да имаш, решавай въпросите заедно с Бога.

Любовта в нас е изначалната вода на Бога.

Дари себе си на Бога, нищо друго по-хубаво от това не можеш да направиш.

Бог е нашето спокойствие. Ние нямаме свое спокойствие, то се дарява на разумните, а Покоят е за Мъдрите.

Любящата енергия е поток на Бога.

Бог е звучащо Безмълвие.

Цената на Бога е в Неговата Непознаваемост.

Ако не си сътворил Бог в себе си, всичко друго е напразно.

Ако разбираш Неизреченото, близо си.

Човешката природа е излизане от Бога.

Бог е моята Мистична храна.

АУМЪ

АВАЗИРИЯ
МИСТИЧНО ВДЪХНОВЕНИЕ

Ако си вдъхновен, Бог те е запалил, за да Го откриеш.

Вдъхновението не е човешко дело. Вдъхновението е Божествено.

Вдъхновението е чиста мистична Сила, отнета от света.

Вдъхновените Същества са Древната светла Раса.

Вдъхновението е Тайнство.

Вдъхновението е Път към собствената ни Тайна.

Вдъхновението е говор на Огъня.

Мракът трепери от Вдъхновението.

Истинно-вдъхновеният постига своята Мистична Цялост.

Вдъхновението работи за Истината.

Вдъхновението е Древно качество, което преодолява света.

Човекът на Вдъхновението е чул Тайната на Безмълвието.

„Вдъхновението“ е дума на Мистерията.

Вдъхновението е от природата на Истината.

Вдъхновението е сияещо Освобождение.

Вдъхновеният човек е дух, докоснат от Мистерията.

Вдъхновението е мястото, в което постоянно се обогатяваш.

Вдъхновението е образувано от Божия Сила.

В дъното на Вдъхновението седи ярко, сияещо съзнание.

Чистият Дух се облича в дрехата на Вдъхновението и слиза на Земята да работи за Бога.

Вдъхновението е саморазвитие в тънкия свят.

Вдъхновението отстранява световете.

Вдъхновението е могъщо като Истината.

Вдъхновението е само по себе си Пълнота.

Вдъхновеният е като Мъдрия не е знаещ, а сияещ.

Вдъхновението е безкрайна Красота.

Вдъхновението е запален огън от Висшия свят.

Вдъхновението, което се води от Истината, е Дълбинен свят.

Истинското Вдъхновение не е човешко дело.

Вдъхновението е светещо Същество.

Чистото Вдъхновение е слънчево съзнание.

Вдъхновението е подобно на Мистичната сила, която движи водата в извора.

Всеки Мъдро-вдъхновен човек ще стане Слънце.

Истинно-вдъхновеният човек ще освети своя Път.

Вдъхновението превъзхожда съдбата на света.

Вдъхновението е полет към Бога и Безкрая.

Вдъхновението е Светлинна Птица.

Вдъхновението не се движи нагоре и надолу, то се движи в Дълбините.

Вдъхновението е търсене, което е узряло.

Знанието не познава Вдъхновението. Само Чистотата го познава.

Вдъхновението е завръщане в Тайната на Живота.

Вдъхновението е вътрешна Реалност.

Твоето Вдъхновение, в Пътя към Истината, е твоят Спасител.

АУМЪ

МАРАХАВА
ВИСШАТА ТИШИНА

Тишината е океан от Безмълвие и Безпределност.

Тишината свети във всякакъв мрак.

Ние сме възникнали от Тишина и затова обичаме Тишината.

Тишината превъзхожда всяка музика.

В Покоя на Тишината злото е прах.

Тишината е избрала да живее в Храма на Скритостта.

Тишината е майка на Покоя.

Висшата Тишина ни дарява Мистичната Пълнота.

Тишината ни прави Безпределни.

Човек, който няма Тишина, не е осмислил себе си.

Тишината е облечена с позната Незнайност.

Тишината е създадена, за да се открием.

Човек, в който няма Тишина, няма и Път.

Тишината принадлежи на Древната Неизречима Пълнота.

Доколкото си в Тишината, дотолкова си Божествен.

Тишината тази неизтощима Безпределност.

Във времето си човек; в Тишината си Дух.

В Тишината не си човек; в Тишината си Същество.

Висшата Тишина е скрита от говор и мълчание.

Човек върви към Тишината с вътрешната си Истина.

В Тишината се изцеляваме от сътворението.

Твоята Тишина е твоят Скрит Пазител.

В Тишината е скрита Висша Сила.

Говорене значи общуване. Мълчание значи узряване. Тишина значи Сливане.

Тишината звучи и в бурята, но трябва да имаш Ухо да я чуеш.

Тези, които са придобили Тишината, са станали майстори на вътрешното виждане.

Истинното Знание е скрито във Висшата Тишина.

В Тишината е скрит Древният възглед за света.

Тишината има явна страна Откровенията на Мъдростта; и скрита страна Пълнота, Безмълвие и Мистериозност.

В Тишината се освобождаваме от себе си.

Тишината в Древността е означавала изкуство за Чисто Възприятие.

Тишината е виждаща. Тя има Древен, Вътрешен Поглед.

Някои говорят със себе си и в мълчание това не е Тишината.

За да влезеш в Тишината, трябва да си надраснал себе си, и да си преодолял мълчанието.

Тишината е Океан от Древни Истини.

В най-Дълбинната Тишина няма Истина, а само Бог и Неговата Мистерия.

Мълчанието е за разумния. Тишината е за Мъдрия. Върховната Тишина е за Изчезналия.

Само Бог може да ни научи да живеем в Тишината.

Словото има начало Тишината няма. Тишината е Безначална.

Тишината е нашата Древна Същност.

Дълбоката и реална Любов между две души звучи повече в Тишината, отколкото в думите.

Тишината е Мистично състояние на съзнанието.

За Бог най-дълбоко може да говори Тишината.

Във всички неща има една част, която е Тишина.

Външната част на Истинния човек е Мъдростта, а вътрешната е свързана с Тишината.

Тишината е Велик Учител, ако те е приела.

Тишината е Единство с Несътвореността.

Тишината прекратява ума, прекратява Сътворението, прекратява света.

Върховната Тишина е по-дълбока от това да бъдеш, или да не бъдеш.

Бог е създал Тишината и се е скрил в нея.

Тишината е Светилище, тя храни Мъдростта.

Тишината е вкусване на Скритото.

Когато Бог те е приел, можеш да слушаш Тишината Му.

Защо сме спокойни в Тишината? Защото изчезваме.

Да имаш Дълбока Тишина в себе си, то е велик Дар, защото Тишината е Негова.

Тишината е Негова Същност, Негова Пълнота, Негова Мистерия.

Който дълго е живял в Бога, е умъдрил Тишината си.

АУМЪ

АЛХАДОРОТ
СЪВЪРШЕНСТВОТО

Съвършенството не е в човечеството и в човека. Съвършенството е в Древния Бог.

Съвършенството е Негово ние само се приближаваме.

Съвършенството ни изпраща мрака на Голгота, за да ни освети.

Голгота е Пътят за приближаването до Неговото Съвършенство.

Голгота е Храмът на Бога в този Храм влизат само Избраните.

Голгота е съвършен замисъл на Бога. Ние не разбираме Голгота, защото сме тъмни.

Голгота ни извисява завинаги.

Голгота е замисъл на Съвършенството, тя призовава само Истинните хора.

Голгота е мярката за твоята Истина и за твоето Единство с Бога.

Скритият мрак на Голгота е могъщо Тайнство.

На Голгота злото в човека е отстранено завинаги. Голгота е убиецът на злото.

Мракът е могъща Тайна. Мракът е служител на Истината прикрит служител.

Всички Синове Божии са минали през Съвършенството на Голгота.

Голгота е чужд свят за недостойните.

Голгота ни въвежда в Незнайния Бог Съвършения Приятел.

Голгота е великата и неизменна Божия Милост.

Голгота призовава към приближаване до Съвършенството на Бога.

Голгота призовава само преданите на Бога.

Голгота е Съкровена Наука, тя е част от Древната Божия Мъдрост.

Голгота е завръщане в Несътвореността.

Голгота е Тайно създаден замисъл на Бога.

Голгота това е Бог, Който те прегръща.

Голгота не е за вярващи, а за Истинни хора.

Религията е Пътят на отделените от Бога, а Голгота е Пътят на Избраните.

Мракът превръща хората в слънца. Голгота превръща хората в Духове.

Голгота е мястото на Великата Преданост тази Преданост превъзхожда всяка религия.

На Голгота се отключва Вечността.

На Съвършената Голгота възкръсва само Истинската Любов.

Голгота е замисъл за сродяване с Бога.

Мракът на Голгота е само за Избраните, за тези, които превъзхождат живота и света.

Голгота е Тайната на Вечността, тя ни завръща в Духа.

Всичко, което сме търсили, Голгота ни го дава.

Голгота е свръхестествено събитие.

Мракът е бдителна Същност. В мрака е скрит Бог.

Голгота е съвършена, защото е родена от Свръхсияен Източник.

Извън Голгота хората бродят в смъртта.

Голгота унищожава цялото човешко безсмислие.

Голгота е последната дума на Съвършения Бог.

Голгота е най-великата поема.

Благ е Бог Мъдро е създал Голгота, за да ни спаси от света.

Съвършенството е Древно и Неведомо.

Върховното Съвършенство е над въпросите и отговорите.

Съвършенството е създало Духа, но не е Дух.

Съвършенството е Мистерия.

Съвършенството не може да влезе в сътворението, освен само чрез Единството.

Съвършенството влиза в Единството, но го превъзхожда.

Божият гняв е част от Съвършената Милост.

Съвършеният Бог е Върховен Свидетел на всичко.

Има велики същества Съвършен е само Бог.

Съвършенството е по-дълбоко от реалността.

Велико Съвършенство е създало живота.

Велико Съвършенство е създало извора.

Съвършенството изважда от калта Лотос.

Голгота е език на Съвършенството; Голгота е език на Безкрая.

Голгота е Богоподобие.

Голгота казва: Ти си несътворено роден.

В света умираме; в Голгота възкръсваме.

Съвършенството е отвъд доброто и злото.

Голгота е като Сфинкса тя не вижда света, а само Бога.

АУМЪ

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор 3

Мистерията Бог 9

Авазирия 144

Марахава 155

Алхадорот 170

Елеазар Хараш

МИСТЕРИЯТА

БОГ