Елеазар Хараш - Лекции Том 03: Окултно ученичество -1992 г. - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – Лекции Том 03: Окултно ученичество -1992 г.

Lekcii-tom-03

Елеазар Хараш

ОКУЛТНО УЧЕНИЧЕСТВО

Окултни лекции
държани в градовете Варна и София през 1992 г.

Второ, преработено и допълнено издание

Варна, 2012 г.

ПРЕДГОВОР
към второто издание

Тайната на живота, това е качеството на вашето поведение.

Омраам

Ако ти можеш да ходиш по вода, ти не си повече от сламка; ако ти можеш да летиш в небето, тогава ти не си повече от муха. Завоювай своето сърце.

Ансари

Славеят не странства, той обожава.

Суфи

Заболяването религия се лекува с чистота и духовност.

Елеазар Хараш

Ако Мъдрият се взре в сърцето си, той може да чете в сърцето на Бога.

Суфи

Който е познал тайната на свободния избор, той е избрал достойнството.

Св. Бернар

Ние сме по-верни на себе си, когато се слеем с Бога.

Св. Бернар

Колкото и да се взираш, само Дао е виждащо

Из Учението за Дао

Във всяка ситуация няма никакъв недостатък, но ако можеш да я проникнеш.

Из Учението за Дао

Елеазар Хараш
Варна, 2012 г.

ПРЕДГОВОР

ОКУЛТНО УЧЕНИЧЕСТВО

Чрез окултното ученичество душата навлиза в нови светове. Тя преобразява своя ум, своето сърце и своята воля и след като ги преобрази, тя ги превръща в един духовен Пламък, който се явява като една свещена жажда за Върховното през всички времена.

Окултното ученичество прекарва мост от тайните на Битието към мистичния бряг на Небитието и така ученикът пристига в себе си, в своята Реалност. И познавайки себе си, той се вкоренява в своята Любов, която се превръща в негова Вечност.

Елеазар Хараш
Варна, март 1999 г.

Закони за медитация:

Придобиване на Словото е придобиване на Духа. Само чистият побеждава илюзията.

СТРЕМЕЖЪТ

Само там, където има стремеж, ще се роди Духът. Стремежът е най-важното условие за развитие на Духа. Стремежът трябва да бъде вечен. Смисълът на живота се намира във вечния стремеж.

В обикновения стремеж се влива малко енергия и резултатите и опитът са слаби. В чистия и мощен стремеж се вселява мощна енергия (мощен Дух). Там, където няма мощен стремеж, има духовно разлагане, падане на енергията в по-нисши степени и форми. Вашият стремеж ще покаже доколко може Бог да ви издигне: доколкото е стремежът ви, дотолкова позволявате на Бог да се всели във вас.

Да си изгубил стремежа си, означава да си изгубил съзнание за единството. Извън единството няма стремеж: има подтици, има амбиции, старание. Така човек стига само донякъде и не може да познае себе си. Само при силен и постоянен стремеж има съвместна работа с Духа.

Истински стремеж има, когато Духът проникне отвътре. Само чистият и силен стремеж може да постигне целта на живота, защото Бог му предава Своята мощна енергия. За да има успех, трябва да има капитал от енергия.

Учителят казва: За да успеете, ви трябва една по-висока степен на енергията. – При условието на истинския стремеж от висшия свят се спуска енергия за реализиране на идеята. В по-висш смисъл енергията е разрешението на всички въпроси. Там, където нисшата природа е победена, енергията слиза. Ако вие имате силен стремеж към Бога, Той ще ви даде енергия да победите злото, колкото и да е тежка вашата карма.

Закон е: Има ли силен стремеж, няма прегради, защото Духът дава енергията си и методите. Истинското спасение се намира в чистия и силен стремеж към Бога. Силният стремеж е най-важното условие да Го намериш отвътре. Когато Го намериш отвътре, ти не можеш да се съмняваш. Нечистото съзнание винаги виси на въжето на съмнението. Чистият не се тревожи – и в най-големите опасности той е спокоен.

Стремежът е пътят към свободата. Той завързва злото, защото в стремежа Духът разгъва и развива своята сила. Стремящият се винаги побеждава злото, защото на стремящия се винаги се изпращат невидими помагачи. Там, където се явява стремежът, силите на хаоса се разреждат, защото в стремежа е влязъл Духът.

Истинският стремеж определя чисто духовно ръководство. Ето защо стремежът постига своите цели – защото е Божествена същност. Там, където има стремеж, Духът се приближава и учи ученика. Там, където няма стремеж, Духът се отдалечава.

Всеки, който има истински стремеж, ще има и истински Учител. Чрез стремежа се влиза в единство с висшата Божествена Воля. Ако стремежът е истински, и резултатът е истински. Вие ще забележите в него особената енергия на Огъня – това е мярка. Ако за ученика има нещо по-важно от Учителя и от учението – хранене, дишане и т.н. – вие не можете да познаете Учителя.

Постоянният стремеж е пътят на най-могъщите постижения на Духа. Със стремежа работи Духът, който си разчиства пътя. Ако имаш слаб стремеж, ограниченията ще проникват в теб. Ако имаш силен стремеж, Духът ще прониква в ограниченията, в препятствията и ще ги елиминира. Понеже Бог прониква навсякъде, Той е всемогъщ чрез принципа на всепроникването. Бог прониква навсякъде, но в Него не може да се проникне напълно. Само Учителите проникват донякъде и това зависи от стремежа.

Учителят казва: Не търсете щастието си от мен, а от Извора.

Христос казва: Как така ме наричате благ? – Само Свещеният Огън прониква в същността на нещата и ги преобразява. Проникването е символ на огнената воля. Проникваш, но ти не вършиш това, прониква Духът.

Бог се познава в чистия, в предания. Духът се познава само в себе си. Стремежът на висшите същества е вечен. Те постоянно търсят нови дълбочини и ги откриват все повече в себе си. Духът се ражда отвътре. Само истинският стремеж носи свободата. Освобождение – това значи дълбочината.

Там, където има ум, има и свят. Тук стремежът е слаб, защото се отклонява от главната цел. Това отклонение идва, защото човекът не отговаря на изискванията на Духа. Така отклонението го предпазва от изгаряне. Пътят на ума е външен път, а на стремежа е вътрешен. Бог можеш да Го срещнеш само по пътя на вглъбяването. Истинският стремеж е вътрешен път. Само този път води към Духа, към освобождението. Ако не се стремиш към Бога, започваш да мислиш нечисто.

Свободният човек никого не съди – нито себе си, нито другите. Той работи и все повече става проводник на Истината. Виждането зависи от нивото на стремежа, от нивото на волята. Виждането зависи от това, което си ти самият – става дума за развитие на способност, а тя е дело на стремежа, на волята. Непознатото вътре в тебе е заключено и отвън човек става истински ученик чрез стремежа, когато се издигне в Духа. Тогава той е над всички спорове и различия на науката и религията, защото в Духа няма противоречия и спорове. В дълбочината всичко утихва. Сектанти са само тези, които са отцепени от Любовта, Мъдростта и Истината.

Истинският стремеж се ръководи от Духа. Той трябва да постигне себеотричането – т.е. пълното сливане с Духа. Само тогава Духът ти дава да проникнеш в Неговото Слово и в Неговите тайни. По пътя на стремежа ще ви се даде всичко необходимо за вашата еволюция. Стремежът – това е магнитът. Будният чувства в стремежа си действащия Бог. Силата на стремежа е мярката на чистотата. Всички Посветени и Учители са висш израз на стремежа. Краят на стремежа е превръщането на човека в божество. Оттам нататък започва пътят на свободата – да работиш по закона на Любовта. Това се отнася до мощното раждане на Бога в човека. Такива същества ние наричаме Учители. Чрез стремежа Духът е проникнал в Учителя и те са се слели.

Формула: „Аз и Отец ми едно сме“.

Има три вида формули: първите са образ на слънцето, вторите – на огнения кръг, третите – на пентаграма.

Стремежът е израз на това, което най-много обичате. Стремеж – това значи постоянно да храниш Духа. Една от целите на стремежа е да отстрани илюзията, защото илюзията прави Духа неразбираем, а илюзията се дължи на злото в човека. Истинският стремеж се извисява над света, фактите и законите (над второпричините). Чрез истинския стремеж се влиза в Принципа. Принципът никога не може да бъде роб на второпричините. Само стремежът може да достави пълнотата на живота, защото с него растеш от ден на ден. За истинския стремеж лошите условия нямат никакво значение.

По пътя на истинския стремеж няма пропадане, има само едно отклонение от този път – ако стремежът отслабне. Чрез стремежа мъките и страховете се преобразяват – Духът влиза отвътре и преобразява духовете. Спасението е в чувството, че страхът, опасността е една голяма илюзия, лъжа. Увереност означава, че Духът присъства.

Силата на истинския стремеж се изпитва в пустинята (самотата). Самотата може да се сгъсти много от Черното Братство. Ако стремежът е истински, той ще преодолее пустинята. Истинският стремеж пронизва тъмнината. Това е силата на Духа, това е пътят на ученика.

Лекция, държана на 7 февруари 1992 г. – Варна

Закон за медитация: Абсолютно никакво съмнение, това значи никакъв шанс за злото при всички условия на живота – това е ученикът.

ВИБРАЦИИТЕ

Има 5 степени на вибрации:

1. Страда животното.

2. Учи човекът.

3. Ученикът действа.

4. Учителят ръководи.

5. Духът оживява.

Висшите излъчвания (вибрации) стават само поради важни събития. Духът прониква навсякъде чрез принципа на вибрациите. Духът работи чрез вибриране. Бог си строи място в човека чрез постоянно вибриране. Най-могъщо е това, което постоянно трепти в теб. Мислите, това са вибрациите, това са вълните. Да мислиш за една болест, опасност, значи да я образуваш. Когато човек няма стремеж към Бога, това е неизбежно. Злото изгаря в огнените вибрации. Вибрацията на Истината е Огън. Който разбере Истината, става вече свободен, отпадат всички ограничения.

Всички невидими неща изпущат лъчи, които се улавят безусловно от чистия Дух. Всички вълни са действащо Слово (от видими или невидими предмети или същества). Всяко тяло или всяко същество е съвкупност от трептения. Еднородни вълни при среща си взаимодействат и се образува нова, усилваща вълна. Влиянието на вълните може да се улавя на всички разстояния. Етерът е проводник на всички видове вълни. Така става при срещата с Бога – Духът настройва ухото на своята вълна и говори ясно и убедително. Третото Ухо не е физическо, нито астрално. Това е самата душа, но трябва да мине през много страдания. Самите вълни на Словото са образували предметите и излъчват информация за тях. Чистият Дух улавя скритите за другите хора вибрации – мисли.

Вълните на злото има какво да вземат от хората – това е енергията, но в спокойния човек те изгубват своето влияние. Спокойствието превъзхожда знанието. Когато двама души мислят често един за друг, това показва, че между тях има динамика. Те са взаимно свързани с вълните си и си ги препращат (които се обичат или мразят).

Чистото Слово работи с чисти вълни. Божествената мисъл превъзхожда всички видове трептения. Духът има най-голямо влияние в чистото Слово. Чистото Слово – това е огненият живот на Духа. Продължителното вибриране на Духа води до вселяване. Има определен момент, в който формулата се възпламенява – така Духът се ражда от самото Слово, т.е. от същността на Словото, което е Огън.

Закон: Когато един човек се ражда, неговата среда се определя от мисъл-формите на миналите му животи – от неговите вълни. Тези мисъл-форми придружават човека в целия му живот, в задгробния живот и в следващите прераждания. Но разумният човек постоянно променя старите, непотребни мисъл-форми.

Лекция, държана на 14 февруари 1992 г. – Варна

Закон за медитация: Който няма контрол на словото, не може да бъде господар на злото.

ЗАКОНИ НА УСПЕХА

Който има търпението, има успеха, но истинско търпение, това значи да чакаш без тревога и без съмнение. Словото е преди всичко. Словото е преди успеха. Само верният на принципите (постоянство, Истина и т.н.) ще има успех. Законите управляват фактите, а принципите управляват законите. Какъв успех може да има невежеството – то само се ограничава и заробва, то е нечистият ум. Какъв успех може да има гордият човек?

Учителят казва: Смирението е пътят към Истината, към Твореца. – Гордостта е един затворен свят, свят, който има граници. Такова съзнание няма мярка за Истината, затова то пропада.

Успехът изисква постоянна будност. Нечистият не може да я има. Следователно който загуби будността си, пропада – тя е мярка. Ключ към Бога не е Библията, а чистотата. Християнството е живот по образец на Христа, а евангелизмът е знание (нещо второстепенно) за Евангелието.

Човек може да яде нещо и да смята, че това е истинска храна, но дали тя е истинска? Това става ясно при изпитанията. Евангелистът още не е християнин. Нещастията и неуспехите показват, че ти си в хармония със злото. За да избегнеш тези опасности, трябва да влезеш в други измерения, трябва да навлезеш в Божественото. Божественото надбягва злото, тук скоростта е по-голяма. Истината се движи мълниеносно. Когато Божественото се намеси в човешкото, това е издигане; когато човешкото се намеси в Божественото, това е пропадане.

Схващанията показват какъв е човекът и неговият път, а не какъв е светът. Някои казват, че условията са всичко, но това не е истината. Човек може да промени условията. Това показва, че условията не са всичко. Който има Любов в себе си, е богат. Ако богатството те води към Бога, то е на място. Ако болестта те води при Бога – и тя е на място. Ако здравето те води при Бога – и то е на място. Там, където има Божествена Любов, болестите са забавление. При човешката любов волята се намалява, а при Божествената Любов волята се увеличава.

Все пак човешката любов е за предпочитане пред смъртта. (Учителят)

Ако знаем да изпълним Божествените закони, ще дойдат и благата, но само след изпълнението. Източникът на богатства е безкрайността, а вашата най-вътрешна сила е безкрайна – това е Свещеният Огън.

Как трябва да мисли окултният ученик за успеха? Като за свършен факт. Така абсолютно е изключено съмнението. Чрез Словото се привличат най-добрите условия на живот. Мисли разумно и само тогава ще можеш да вложиш вярата (енергията) си докрай! Престани да мислиш за злото, за болестите, за бедността, т.е. престани да ги призоваваш! Непрекъснато утвърждавай Словото и победата е твоя! Това, което утвърждаваш, то постепенно те завладява. Постоянството винаги ще изпълни твоето желание, само то да е разумно и обмислено. Словото е един мощен магнит за всичко. Това означава, че чрез Словото ние можем да привлечем и Бог.

За да има успех, трябва да има контрол. Контролът не позволява никакво проникване на злото. Там, където обикновеният човек вижда скръб, окултистът вижда радост и обратно. Контролът – това е успехът. Господството над себе си има решаващо значение. Мощният успех е мощно самовнушение. Силното мислене значи силно привличане. Никога не признавай болната страна на живота! Никога не мисли за злото и грешките и те не могат да влязат в реалния живот! Чистото Слово има неограничена власт. Чрез мислене за болестта вие я отпечатвате в себе си. Кръвта поглъща внушението и го предава на всички клетки.

Формула: „Всичките ми клетки се смеят, всичките ми клетки са радостни, всичките ми клетки се веселят, защото аз живея на Слънцето“.

Формула: „Господи, изпълни ме с животворната си сила“ – представяш си образа на Слънцето.

Някои искат да постигнат успех чрез човешката любов. В нея има робство и зависимост. В Божествената Любов има свобода и пълно доверие. Щом вярваш в Словото, то ще ти донесе всичко. Онова, което искаш най-много, ще го имаш, но – търпение! Вие не искате нещата, а те ви желаят. Магнитът не се стреми към железните стърготини, а те към него. Щом Духът е с тебе, всичко е свършен факт.

Никога не признавай пропадане, дори и да умираш! Утвърждавай само успеха! Съзнателната мисъл е велико богатство. Много хора търсят богатство в най-различни форми. Богатството, наречено Бог, е несравнимо. То е извън формите. Ние винаги обичаме Бога, докато Го познаем без форма. Бог Го намираш по пътя на Словото. Ако си паднал в пропаст, Словото е истинското ти богатство, Словото е стълбата.

Много хора са останали бедни и са завлечени в пропастта. Това, което ги е завлякло, е тяхното собствено слово. Мъдростта означава да си богат в Словото, т.е. богат в Духа. Чистото Слово е правият път. Чистото Слово е средството, условието, с което се постига Духът. Човек трябва да се научи как да влиза в Словото и как да излиза, защото Словото е могъщо духовно течение. То завлича всичко нечисто. Невежият винаги ще бъде беден, за него ще има винаги прегради, защото невежеството е духовна тъмнина. Богатството – това е Чистото Слово. Богатството – това е животът, докато всяко нечисто слово намалява живота.

За да имаш истински успех, трябва да привлечеш Духа. Там, където се явява истинският успех, това определя сгъстен Бог. Успехът във всяко направление – това е сгъстената Любов. За да успееш, трябва Духът да ти даде Своята сила, Своята енергия. Това означава, че е имало условия Духът да се прояви. Най-хубавите условия за Духа – това е пентаграмът. Увереността показва, че Духът е влязъл отвътре, а кой може да раздвои Духа?

За да постигне човек своите цели, той трябва да живее в Духа, т.е. в абсолютната разумност. Човек не може да уреди живота си, без да е уредил връзките си с Духа – свещената връзка.

Любовта към Учителя е по-важна от любовта към успеха. Когато Духът иска да ти донесе успеха, Той Сам ти внушава методите.

Лекция, държана на 21 февруари 1992 г. – Варна

Закони за размишление:

Бог е дал свобода, а човек е злоупотребил и сега по пътя на опита тя се възстановява. Чрез опита Духът ще се роди отново в свободата, т.е. в Истината.

Съдбата винаги се решава отгоре, но изборът е ваш. Изборът е решаващ.

СМЪРТТА

Чистотата унищожава смъртта със своята динамика. Без победа над смъртта няма ясен поглед върху живота. Да победиш смъртта, значи да победиш всяко зло в себе си. Победата над смъртта дава просветление – най-важното в живота на ученика. Всяка грешка е загуба на токове, на живот. Чрез грешките и недостатъците животът изтича, ето защо човек трябва да познае себе си, тогава той ще познае живота. Разпятието не е толкова важно, важно е Възкресението. Христос е изговорил особена формула: В Твоите ръце предавам Духа си.

Човек има и качества, и Слово. Всички ученици ще преминат през големи психически бури и даже урагани. Възкресението беше планът на Бог Отец. Днес много хора са разпънати, но Възкресението им е чуждо. Смъртта е победена отдавна от живота, защото ако смъртта беше господар, животът нямаше откъде да идва.

Учителят казва: Ако сте в гроба, не сте ученици!

Нечистите винаги ще се преследват от съдбата и от смъртта. Лошите условия не са дадени за да умираме, а за да развием окултната сила на Духа. Ако срещате големи спънки и прегради, които спират вашата еволюция, значи, че пътят ви е погрешен. Гъсеницата пълзи по земята, тя не знае, че пеперудата и тя са едно и също нещо. Но за да стане пеперуда, трябва да влезе в какавида (гроба), за да изгуби всичко гъсенишко (човешко).

Във физическия свят гледаме с очите, а в духовния свят – с Духа.

Учителят казва: Не засилвай чуждото зло със своето! – В светлината владее Духът, а в тъмнината се крие неговата надежда. Там, където има Дух, няма смърт, няма и оплакване на умрели. С Духа и в смъртта има живот, а без Духа и в живота няма смисъл. Победата над смъртта води до великото просветление, а това просветление определя разумен и Божествен живот.

Смъртта е духовна преграда, но Посветеният знае числото на смъртта и това знание е освобождение. Да постигнеш тайната на смъртта, значи да се освободиш. Докато има зло в човека, винаги ще има и смърт. Има много случаи, когато натискът на смъртта предизвиква нови решения на волята.

Победата над смъртта се определя от тайната на Словото, а свещеният символ на Словото е Бог. Ако човек съумее да превърне Словото в Бог, той не умира. Силите на смъртта не могат да се промъкнат в Свещения Огън. Огненото съзнание побеждава смъртта. Огненото съзнание изхожда от чистотата – смъртта няма власт. Има много хора, които се водят мислещи, но смъртта ги пресича. Това показва, че духът им още е мъртъв, слаб, неразвит. Тяхното мислене няма голямо значение, защото то изхожда от злото и греха.

Волята е духовно оръжие, ключът, с който човек може да победи смъртта. Падането на духовете в смъртта и илюзията показва, че тези духове не отговарят на изискванията на чистотата и на единството. Всеки човек взема в другия свят своето вътрешно богатство. За да живееш истински живот, трябва да си умирал много пъти – това е вътрешен процес на съзнанието, процес, при който човек минава през смъртта със съзнанието си и оцелява, като запазва неговото единство. Когато си изпълнен с Любов, ти минаваш през смъртта и заминаваш, значи Свещеният Огън пронизва смъртта.

Лъжата – това е вашата смърт, тя е Антихристът. Свещеният Огън има способност да вижда ясно в другия свят. Тялото може да умре, но нечистото желание остава и продължава да руши духа. Окултният ученик трябва да победи нечистите си желания още тук. Със смъртта желанията не изчезват, защото са от духовна материя. Нечистото желание трябва да се победи, защото чрез него злото се подхранва и усилва. Астралният свят е пълен с паднали духове и техните престъпни мисли. Те лесно влизат в ума на обикновените хора и внушават своите цели и намерения. Ето защо ограждащите формули са много важни, но окултните ученици да работят със съзнание! Един умрял, който ви мрази силно, търси най-различни хора и действа чрез тях. Духът на едно престъпно същество продължава да действа след смъртта. Спасението е в истинския стремеж към Бога, иначе злото и кармата се разпространяват с голяма сила в неговия живот.

Смъртта се разпространява само в нечистия живот. Ако хората имат земно съзнание, те винаги умират. Да се освободиш от земното съзнание, значи да се освободиш от злото и смъртта. Когато постигнеш чистотата, вече няма да се раждаш. Който не се ражда, е победил смъртта. Духът страда, защото е паднал в материята и в смъртта, т.е. в ограничението. Духът страда, за да се изчисти от злото, което всъщност е смъртта. Само Истината във вас може да ви освободи от земната зона, т.е. от земното съзнание. Това земно, паднало съзнание е привлякло смъртта, т.е. ограниченията.

Лекция, държана на 28 февруари 1992 г. – Варна

Закон за размишление: Там, където няма пълна Любов, няма и пълно разбиране.

СВОБОДАТА

Свободата изразява най-могъщата същност в битието. Там, където има могъщество, има и свобода.

Учителят казва: В Истината е вложена сила, която побеждава всичко. – Понякога едно твърдо и разумно решение освобождава от много ненужни духове и влияния. Такова решение се взима само от Духа. Когато Духът се намеси, идва освобождението, но когато умът се меси в работите на Духа, идва робството. Робството ще даде опит, така че рано или късно ще се постигне освобождението. Едно твърдо и разумно решение дава сила.

Бог е дал свобода и всичко лошо, което се е случило в човешкия живот, е по вина на човека, който е злоупотребил със свободата си. Злоупотребата със свободата винаги води до ограничения и робство. Духът на Истината е, който ограничава злото. Ограничението винаги показва, че човек е неразумен. Там, където е Истината, всяко ограничение се разпада.

Истината е убийствена сила, тя ще убие лъжата и всичко нечисто. Истината преследва безпощадно всичко нечисто. Да оцениш свободата – ето главната идея на окултния ученик. Хубавото, което се случва във вашия живот, идва от оценяване на свободата. Тези, които отричат прераждането, влизат в заблуждение. Ограничението показва, че в тяхното минало има много злоупотреби. Вярата в прераждането е нещо красиво, но само за разумния, който вижда възможност да оправи своите грешки и да се приближава все повече към Истината (свободата). Тези, които отричат прераждането, скъсяват времето и шансовете си. Не отричане, а оценяване на шанса!

Законът на причината и следствието е закон на Истината. Той действа в много прераждания. Неразумният пита: „Защо сега имам тази съдба?“ Ако имаш лоша съдба, сега сей разумни причини и ще имаш добри последствия. Няма значение, че хората не приемат, че са сели зло – те сега ще си го изживеят, защото Истината иска да възстанови свободата.

Законът на Истината е: Каквото си сял, е твое. Само елементарни духове смятат, че са жертви на социална несправедливост. Те не знаят, че са посяли тази несправедливост от минали животи и сега се натъкват на последствията. Някои се възмущават, не искат да им се говори за трудностите, които са създали на другите. Окултистът знае, че трябва да изтърпи докрай. Окултистът не бяга от кармата си, а изтърпява, за да се освободи. Окултният ученик може още сега да започне да подобрява бъдещето си, работейки за общото благо на човечеството. Това е правият път – да оправяш себе си, а не другите. Окултният ученик не отлага работата си за други прераждания. Тези, които отлагат работата си, падат в нови ограничения.

В свободата можеш да живееш само ако придобиеш Истината. Човекът на Истината не ограничава никого, за да не бъде и той ограничен от самата Истина, която всъщност е Бог. Човек с мисълта си поставя граници. Това показва докъде се простира неговата вътрешна свобода. Да нямаш идеал, това значи да си загубил Духа. Тези, които нямат идеал, падат в по-ниска степен на енергията. За да се постигне висшият идеал, се иска мощна енергия. Това главно се отнася до половата енергия, половата сила, която трябва да се пречисти и трансформира и да се отправи към идеала. Пречистването на половата сила, която се освобождава от земното, може да се постигне по пътя на чист живот и среща със сродната душа.

Важните решения са много дълбок въпрос. Те се решават от Духа, а не от ума. Във важните решения умът не трябва да участва, иначе вместо освобождение идва робството.

За да се постигне висок идеал, е нужна мощна енергия. За да бъдеш свободен, трябва да придобиеш Свещения Огън. Казано е: Призови своя собствен Огън! Ако не можем, значи силата ни е малка.

Цялата вселена е огледало на Словото. Ако един свят или едни жители на една вселена са ограничени, това означава, че има грешки. Чистото Слово е велико освобождение – идва удар срещу злото. Чистото Слово излъчва могъщи вълни в невидимия свят. Чистият служи на своите светли мисли и чувства. Така той се освобождава от всички нисши духове и влияния.

Закон: Бог е дал живот на злото, за да се изработват вашите характери.

Реалността не съществува във време и пространство. Тя е над всички ограничения. Когато човек възстанови Истината в себе си, той ще възстанови и изгубената свобода. Свободата е царство на Първичния живот. Истинска свобода има само в Духа. Духът е такава висота, в която няма място даже за молитвата, даже и за Словото. Освобождение има само при единство с Духа, т.е. само за чистите. Свободата изисква от само себе си диамантена воля.

Казано е: Само Любовта може да ни направи могъщи. Енергията на Любовта може да победи всичко – това е енергията на Бога. Който не познава Бога, не може да бъде свободен. Той живее във външни светове. Свободата се определя от степента на Истината в човека. Свободата доказва могъществото на волята. Свободата – това е могъщото съединение. Свободата идва при Истината (като принцип). Принципът респектира злото. Принципът – това е Огънят.

Лекция, държана на 6 март 1992 г. – Варна

Закони за размишление:

Тези, които нямат Божествена Любов, нямат аура. Волята е по-важна от всички науки.

Абсолютното убеждение в Словото е от самия Бог, т.е. Бог убеждава Себе Си. Това е една мистична тайна.

ВЛИЯНИЯ И ВНУШЕНИЯ

Мощният успех, мощното самовнушение – не всеки може да го направи. Има правило: Щом заслужаваш успеха, ще бъдеш убеден да го постигнеш. Словото, което те е убедило в себе си, това е Духът. Без Духа Библията остава неразбрана, т.е. Духът трябва да ти внуши смисъла на Словото. Смисълът – това е Божественият свят. Формата е за обикновените хора, съдържанието за духовните, а смисълът за Божествените – най-високото поле, или Принципът. Чистото Слово на Духа има огнени вълни, огнено влияние, но това изисква огнен прием. Не всяка нервна система може да издържи. Много хора говорят за спокойствие, но техните изпитания показват дали спокойствието е било истинско или е било илюзия. Нечистите получават внушения от астрала, докато бъдат завладяни или се променят вътрешно. Ако не се променяте, ще бъдете завладяни.

Учителят казва: Силното качество на Сатана е, че той постоянно изкушава, няма почивка, и ако ние бъдем така постоянни в доброто, ще го победим.

Докато чистият е свързан с небесните влияния, нечистата кръв е много достъпна за влиянията на злото. Самото месоядство е внушение, капан. Когато човек има определена цел, той яде и съответната храна.

Учителят казва: Който яде месо, дълбоко в подсъзнанието му има месоядни идеи. – Те няма как да не излезнат, дали рано или късно, това е друг въпрос. Месоядството е единство със злото. Точно затова ние говорим често за чистата физическа храна – разбира се, тя не е най-важното нещо. Тя е само една основа, защото трябва също и чиста психическа храна.

Чистият се обновява с влиянията на светлината.

Една идея за размишление (а който иска да практикува): идеята за кръга – всяко внушение на злото да се разбие в този кръг. Човек може даже да си го начертае и това да вибрира – това е една от идеите за носене на пръстен (става въпрос за този, който е съзнателен).

Сгъстявай постоянно целта, докато тя стане духовна материализация! Сгъстяване значи умножаване на силите. Умножаване и събиране са операции на Бялото Братство, а изваждане и деление – на Черното Братство.

Мислете какво означава това: Не се тревожете! Щом се тревожите, значи това не е правата мисъл, защото тя (правата мисъл) не произвежда тревога, независимо какво е изпитанието или опасността. Ти може да си напрегнат, но тревогата трябва да остане на заден план – това е задължително, тя трябва да си отиде, защото тя не позволява да видиш Истината, която е освобождението. Истината унищожава тревогите. Докато човек не оправи грешките си, той не може да бъде свободен от влиянията на злото. Той не може да бъде спокоен дори когато говори за спокойствие.

Всяка опасност е едно внушение на злото. То може понякога да се забие в главата, както гвоздеят в дъската. Изкуство е да извадиш гвоздея. Всяко отрицателно внушение черпи елементи, т.е. сили за своя живот. Това е неговата цел.

Учителят казва: Всяка отрицателна мисъл е куршум, изстрелян от дявола. – Чрез контрол духовете на злото нямат власт. Контролът – това е Духът. (Духовните дневници).

Окултният ученик трябва особено много да наблюдава безмълвната размяна на мисли с всички същества (вътрешното говорене) – с животни, растения – да се упражнява. Вътрешното Слово се предава.

Учителят казва: Колкото и да е малък конецът на внушението, той все действа. – Опасността идва тогава, когато внушението се вселява. Може известно време да нямаш контрол, но да се ориентираш и бързо да започнеш с обратните думи!

Третото Око разгромява злото. Това е принципът на будността. Чрез Третото Око Духът има мощно огнено въздействие отвътре. Чрез Третото Око отвътре се покорява злото. В Третото Око се вселява вихърът на Духа. Там се развиват много големи сили, затова човек трябва да бъде буден и да е победил изкушенията, защото иначе има много големи опасности.

В Сахасрара (Любов към Бога) се изискват вече всички добродетели. Нещата, които не достигат на Третото Око, се разрешават от Сахасрара, но това е по-дълбок въпрос. Сатана е постоянен в идеята да внушава и да изкушава. Това е неговият шанс за енергия.

Учителят казва: Не пускайте крадеца! – Понякога пускате разбойниците, а Бог е отвън, вместо обратното. Около вас винаги действат внушения – и видими, и невидими. Ето защо се изисква голяма будност.

За аурата: Когато обичаш, аурата ти се превръща в Огън. Това е свързано със закона: Любете враговете си! В този Огън всички влияния изгарят. Истинската огнена аура е сборът от седемте тела (пречистени). Вселената се отваря и вече няма прегради, затова за Свещеният Огън няма прегради, няма противници.

Чистото Слово е канал, проводник на Духа. Чистото Слово е Божествено влияние. Тези, които искат да се освободят от ограниченията на злото, трябва да разберат постоянството като принцип. Учителят е говорил много малко за принципа на нещата, но сега иска да говорим много повече. „За Любовта като принцип аз още не съм започнал да ви говоря.“ Любовта като принцип – това е висшата магия, това е висшата сила на Любовта. Нищо не може да издържи на висшата сила на Любовта. Тя е единствена, няма друга магическа сила извън Любовта и Учителите са го доказали. Те стават централен магнетизъм за всички разумни души във вселената. Те пък, от своя страна, се стремят към Абсолюта, Който е пълна Любов. Бог – това е самата Любов.

Чрез постоянната медитация ти все повече се пречистваш и се сливаш с Истината. Учителят казва: Словото може да чисти човека и да го измие от всички грехове. – Молитви и формули – това е висшата хигиена. Човек може да се къпе в Словото. Истината освобождава, защото тя е духовно начало. Единственото освобождение на човека е в пречистване на Словото, затова е казано: Ограниченията са вътре във вашата мисъл. Когато придобиеш Свещения Огън, внушенията, ограниченията на астрала нямат власт. Понякога злото се настанява в човека и започва да разсъждава. Огънят изслушва всички тези разсъждения внимателно и накрая ги изгаря. Затова е важно човек да знае кой разсъждава в него. Там, където има Любов, лошите условия не могат да влияят, защото Любовта е по-силна от влиянието, т.е. Любовта преобразява духовете, тя е алхимически ключ. Духовете могат да бъдат във вид на обстоятелства и условия – когато на някой обстоятелствата и условията му помагат, значи ангелите действат – по карма или други причини. Само силната воля може да бъде господар на внушенията на злото. Само когато постигнеш Истината, можеш да преобразяваш хората, в т.ч. и умрелите, защото самата Истина преобразява. Бог е Истината.

Да царуваш, значи да си придобил Любовта. Любовта е огнена атмосфера, докато нечистата аура е свободен вход за внушенията на злото. Има най-различни влияния в света, но влиянието на Любовта е изключително, защото зад Любовта е Бог. Болестите – това са демоните. Психическите болести не могат да се лекуват с лекарства, а само с огнено въздействие, но трябва да има абсолютна причина. Любовта трябва да пожелае. Пак стигаме до идеята за пречистване, т.е. силата на Любовта.

В светлата аура се крият динамични влияния.

Учителят казва: Любовта е винаги динамична. – Когато човек е вътре в Любовта, няма опасност; малко да излезе – и веднага го обграждат. Внушението и влиянието на Свещения Огън е по-силно от всяко зло. Когато придобиеш Истината, нищо нечисто не може да ти влияе и да те ограничава.

Има мълчание, което може да ти нанесе силен удар, а има и Слово, което също действа така. Окултният ученик трябва да предвижда всичко, да е брониран. Учителят казва: Бронята – това е Любовта.

Окултният ученик трябва да се пази и да се подготвя за силни влияния. Някой път те идват по карма. На окултния ученик никаква сила не може да повлияе и да го отклони от неговия път. Ученикът трябва да гори от Любов, защото в Любовта пламтят всички окултни сили.

Вратата на небето е отворена само за мощния Огън. Без чистота вие не можете да победите лошите влияния. Чистотата е динамика, чистотата е динамично оръжие. Това е принципът на Извора. С Чистото Слово вие сте оградени от влияния. С Чистото Слово воюва Божественият свят.

Ако победите числото 8, ще разберете велики тайни на живота. Това е двойният квадрат – квадрат във физическото, квадрат и в духовното, който човек трябва да надрасне и да влезе в Божественото. Това говори за влиянието на числата. Те са преобразено Слово, но познаването на Словото е познаване на тайната на Бога. Самото Слово е висша тайна и е дълъг пътят, докато Словото се разкрие отвътре и даде Посвещение.

Словото е паднало в една по-нисша степен, понеже духовете са злоупотребили. Смъртта на духовете е символ на нечистото слово. Това означава, че нечистото слово е духовна смърт. Там, където е нечисто словото, винаги ще има смърт.

Аз чакам спасение от Словото, а не от този или от онзи. Да се спасим чрез Словото! Христос каза: Твоята вяра те избавя! Словото е Бог и всички се стремят да го изучават. То ще се изучава през цялата вечност. Някой път някое внушение те мъчи. Учителят казва: Повиши вибрациите на мисълта си. Ученикът трябва да работи върху повишаване бързината и свободата на своята мисъл.

Динамиката се дължи на добродетелите. Учителят казва: Добродетелите са динамични сили на природата. – Любовта побеждава всички влияния. Тук се развива най-голямата динамика. Без Любов не можем да се справим със злото. Любовта е велико проявление на скрития Бог, ето защо тя е върховно влияние. Висшата Любов е висше влияние, защото е Принцип, т.е. самият Дух. Окултният ученик не се занимава с внушаване и хипноза. Това е насилие, макар че понякога те временно могат да облекчат. За нас временното няма значение. Има едно естествено влияние, което изтича от Любовта – това е същественото. Влиянието на Любовта е Божествено влияние. То е проекция на фина енергия.

Нека да се справим с едно лошо внушение. То отслабва по същия закон, както печката – без дърва. Учителят казва: Спри подаването на гориво! – Щом живееш с чисти мисли, ти си ограден от тяхното влияние. Злото не може да се бори с Любовта. Любовта е Бог. Любовта разтопява злото по същия закон, както Слънцето разтопява леда – зависи до каква степен се сгъстява енергията на Любовта. Има много философи, но ако им качим температурата до 43 градуса, заминават с цялата си философия. А има микроби, които издържат до над 100 градуса. Значи има много неща, които още не сме овладели, и когато наистина станем Дух, ще можем да победим всякаква температура и ще можем да отидем на слънцата и на другите планети.

Злото е безпомощно пред динамиката на Любовта. Тук работят късите и проникващи вълни, докато болестите, трудностите, опасностите, проблемите са все бавни вълни. Най-важната идея за ограждащото влияние на формулите е идеята за Огнения кръг. Представата е много важна. Словото си служи с образи – Огнения кръг. Когато казвате ограждащи формули, винаги си представяйте около себе си Огнения кръг! Така се групират духовните атоми, така се подреждат. Това е същият закон. Ако човек мисли, че има пукнатина в белия дроб, духовните атоми се подреждат така, че след време наистина това става, защото всички атоми – и физически, и духовни – се покоряват на словото (мисълта).

Словото е Бог.

Огненият кръг е абсолютна преграда срещу злото. Всички тъмни сили се парализират в този кръг. В този кръг е магическата сила на Духа – това е силата на Любовта. Огънят допуска само Огъня. Най-мощно е огненото въздействие. Ето защо Бог управлява всички същества и отвътре, и отвън – всякак. Всички са Му слуги – и ангели, и дяволи, и т.н. Дяволите и техните агенти – това са черните работници на Бога. Засега не може без Сатана и неговите агенти, които обработват характера на падналите ангели така, както засега не можем без черен дроб. След време той ще бъде излишен. Но засега ни трябва. Огненото въздействие аз го наричам магически вихър. В думата вихър за мен има едно тайно съчетание на първичните сили. Това е първичната динамика на Любовта. Аз съм избрал думата вихър като много силна. (Някога можем да изтълкуваме значението на буквите. Ние сме стигнали до „О“).

Нищо не може да проникне в Огнения кръг, освен Огъня. Това е Любовта като Принцип. Учителят малко е говорил за Любовта като Принцип. Той е говорил за другите степени: Любовта като чувство, Любовта като стремеж и Любовта като сила. Любовта като Принцип е най-високото поле. Любовта като Принцип е самата Божествена сила и докато не се победят изкушенията, тя ще остане неразбрана. Тази дума „принцип“ само ще се повтаря, но тя ще остане неразбрана. Този ключ – Любовта като Принцип – отстранява всички вътрешни и външни препятствия. Всяка опасност е един жив дух, който само като усети Любовта като Принцип, изчезва. Ето защо пречистването има решаващо значение за ученика.

Защо светлите мисли и формули ни освобождават от лошите внушения? – Защото в светлите мисли работят могъщи същества и тяхното влияние не може да се понесе от злото. Това означава, че светлите мисли са нашите приятели от висшия свят, които ни помагат. Това са нашите помощници. Някой път човек казва: „Нещо ми просветна“ и се освобождава. Това са все нашите приятели. Това не означава винаги ангели. Може и да са близки умрели, които ни обичат и помагат. Има умрели, които също могат да помагат, понеже имат силно окултно развитие и могат да влизат в съзнанието (има даже и техники).

Най-великата наука, на която ни учи Учителят, е Любовта като Принцип. Тук Любовта и Словото се превръщат в стихия. Небето се отваря, цялата слънчева система се отваря. Ето защо Учителят иска ученици, достойни за тези светове. Не да влязат, за да цапат, а да влязат, за да повдигат. Някои вече се раждат. Подготвят се да станат истински ученици.

Любовта представлява голямата тайна на магията. В Кабала това се нарича „Висшата тайна“. Черното Братство е безсилно в огнената сфера – това е символът на Любовта. Разбира се, Любовта и Словото могат да се превръщат в мощен картечен Огън. Миларепа – тибетски Учител – е правел градушки, земетресения. (Той е бил без образование. Най-известните тибетски Учители нямат земно образование).

Любовта – това е развихряне на огнената сила на Бога. Ето защо аз вярвам, че нашето Учение ще се наложи универсално. Ние не бързаме. Аз нямам съмнение.

Лекция, държана на 13 март 1992 г. – Варна

Закон за размишление: Който цени Любовта, Бог ще му предостави Себе Си.

ЛЮБОВТА КАТО ПРИНЦИП

За да успееш, е необходимо едно условие: Трябва да влезе Бог в тебе. Неговата среда е огненият Принцип. Всяка постъпка на Любовта като Принцип екзалтира клетките, задвижва вътрешната сила. Там, където има мощно покоряване на злото, има мощна Любов. Могъща и стихийна Любов има само в Първичния свят (отнася се до Принципа), т.е. Любовта като Дух. Любовта е абсолютен свят, ето защо тя не търпи никакви грешки. Любовта познава само себе си. Когато човек постигне Любовта като Принцип, той се извисява над относителния свят, в това число над законите и фактите. В Любовта е изразена най-пълно Волята на Бога.

Мъдрост без Любов е фатална. Библията е само помагало за тази цел. Без помагалото може, но без Любовта не може. Любовта може да напише 1000 Библии. Само там, където има Любов, се вселява живот. Любовта прави всички други науки напълно излишни. Любовта е извън обикновеното знание. Вътре в Любовта е скрит Бог. Любовта и реалността е едно и също нещо. Излезеш ли извън Любовта, започват страдания и грешки. При Любовта насищането с енергия е голямо. Тук властват всички окултни сили на Духа – това се отнася до стихията на трептенията. Кой зъл дух или опасност може да издържи в тази атмосфера?

Учителят казва: Любовта е кондензиран Дух. – В Любовта има най-голямо сгъстяване на Бога. Това е Негова среда, Неговата същност.

Любовта е висша динамика на Бога, най-могъща вибрационна сила. Ето защо чрез Любовта ние се сливаме с Бога и преживяваме най-дълбоките неща. В окултизма думата „магия“ – „тео ургия“ – означава „Бог работи“ – тя е нещо чисто. Магията не е друго, освен силата на Любовта.

Нечистият не може да има Любов и постоянство, защото на едно блато не може да се даде възможност за разширяване. Постоянството е абсолютен път. За този, който губи Любовта, животът става все по-труден и по-тежък, защото той губи същността, т.е. висшата енергия. Трябва да се издигнеш високо в Любовта. Тук никакво зло не може да изсмуква енергията ти. Тук змията няма власт. Тези, които нямат Божествена Любов, нямат и аура.

Огнената динамика на Любовта решава направлението на събитията. Чрез Любовта като Принцип ученикът постоянно се изпълва с живот. Дори в моменти на изпитания той не губи енергия.

Постоянно изпълвай формулата с живот, докато тя стане огнена същност. Чрез Любовта като Принцип Бог се вселява и работи вътрешно в човека. Който иска да знае дали ще постигне главната цел в живота си, трябва да разбере знака, наречен постоянство – символът на капката, падаща върху камъка. Постоянството е Божествена дейност и така човек постига своята цел. Последна дума в този свят има Любовта.

Любовта като Принцип е преди сътворението на света. Законите са дошли после. Излъчване значи пропадане. Учителят казва: Бог може да Го срещнете само по пътя на вглъбяването – отвън навътре, от материя към същност. Любовта като Принцип е врата за мощното творчество на Бога. Любовта те определя като Бог – „богове сте“. Учителите са богове именно чрез Любовта като Принцип. Любовта като Принцип е мощният живот във вселената, докато Любовта като стремеж, чувство и сила са подготовка за живот в Огъня.

Любовта като Принцип разкрива величието на Бога. Помощта е достъпна за всеки, който има поне частична будност. Постоянството е велик принцип на Любовта. То е изпълнител и образувател на всички цели и идеи на Духа. Нечистият не може да бъде постоянен. Той няма шанс, докато не се пречисти. Постоянството изпълнява замисъла на Духа – изразява неговата власт.

Духът оживява чрез постоянен контакт (постоянно се молете). По всяко време да не оставяме ума свободен.

Ако твоята Любов може да се превърне в Огън, това определя мощен контакт с Бога, защото Любовта е Негова същност. Само с Любовта като Принцип може да се направи огнена концентрация. Огнената концентрация е процес на единството. Това зависи от добродетелите на ученика.

Любовта е Принцип на Духа. Постоянството материализира безусловно. Трябва да различаваме същността от преходните неща (религия, наука – те трябва да завършат със светлина, което е крайният резултат на мисълта).

Любовта като Принцип определя първичната връзка. Чрез Любовта като Принцип Духът прониква и преобразява вътрешно. Чрез тази Любов се изявява същността. Без Любов възпитанието е празна работа.

Любовта като Принцип носи най-хубавите условия за развитие. Всички истински успехи са плодове. Когато се постигне Любовта като Принцип, нататък всичко е успехи. Стремежът започва от сърцето. Той трябва да стигне до душата. Тук той се проявява като дълбоко чувство. Дълбоките чувства са винаги верни. Те идват от висшите светове. Когато умът се пречисти, чувството се превръща в сила, но стремежът е да се продължи нататък. Крайната цел на стремежа е идеалът – това е Принципът, това е Бог. Така чрез стремежа човек отново ще се превърне в светлина.

Любовта в своя висш израз е Принцип, а в по-нисш израз е закони. Когато ученикът постигне Любовта като Принцип, Бог му дава Своя Огън, за да постигне всичко, което желае. Тогава Бог се ражда в него. Любовта носи изобилния живот. (Учителят)

Любовта като чувство, като стремеж или като сила не дава господство над силите на света. Само Любовта като Принцип е пълна победа над света – Дух, Възкресение. Само тогава човек има реално мислене, тук няма никакви заблуждения. Всичко друго е умуване.

Златен закон от Учителя: НЕ Е ДОСТАТЪЧНО САМО ДА ОБИЧАШ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕШ В ЛЮБОВ.

Не е достатъчно само да обичаш, трябва да се превърнеш в Любов.

Лекция, държана на 20 март 1992 г. – Варна

Закон за размишление: Не можеш да ядеш една храна, която не те обича. Ще ядеш само тази храна, която мисли за тебе и която те обича.

МАЙКАТА, ДЕТЕТО, СЕМЕЙСТВОТО

Детето не принадлежи на майката, тя не го е създала. Тя не може да създаде нито един косъм, нито ръка, нито око. Тя е само избраният инструмент от Духа, който със своята Любов се грижи и за детето, и за майката. Чрез майката Духът иска да даде свещени условия на неговата душа да се развие като божество. Невежество е да се смяташ за създател на едно дете и да мислиш, че то е твое, без да знаеш плана на Бога.

Детето е душа. Душата не е от този свят. Тя е изпратена от друг свят по определен закон. Душата е изпратена да довърши обучението си на земята. Ако хората имаха чист и силен стремеж към Бога, щяха да знаят великия секрет на това послание – детето – и каква е целта на Бога и щяха съзнателно да съдействат за неговото окултно развитие, за да постигне целта си. Например: Как се разрушава егоизмът? Даваш на детето една ябълка и след малко бързо я взимаш. То да свикне да я губи и да не я смята за притежание. Разбира се, според Учителя има голямо значение дали на едно дете се дават 2 или 3 ореха, или ябълки. Това е свързано с числата. Ще взимате ябълката дотогава, докато то се научи да я връща с радост – мускулите на лицето да се разширяват, дори и при големи опасности. Когато в игра то загуби, трябва да се научи да си подава ръката с радост и вътрешна почит; ако е победено, това да го научим. Това са малки окултни навици, които детето трябва да има от най-ранна възраст. Тези малки навици след време стават големи окултни сили. Ако в детето се посеят окултни навици, това е пътят, по който Бог ще се развие в неговата душа.

Детето да се възпита така, че да придобие „твърда нежност“. Родителите да се откажат от собствеността върху децата си. Бог да бъде призоваван често, за да уреди тяхната съдба. Родителите не знаят откъде идва душата и къде отива – планът, който е начертан от Бог – но могат да съдействат за Неговия план. Детето идва в семейството и може да си отиде. То не иска мнението на родителите, те не са фактор. Ако родителите бяха истински, при смъртта на детето те щяха да благодарят на Бога. Който го е дал, Си го е взел, и то без грешка. Той бди над всички души. Родителите се безпокоят при смъртта на детето. Докато се безпокоиш, ти не можеш да разбереш Духа и Неговия план – ти си слуга. Детето дойде от невидимия свят и се върна пак там. Родителите трябва да имат истинско отношение към невидимия свят и да го разбират. Истинското отглеждане на детето е нещо безкористно – като служба към Бога, без никаква идея то да се отплаща.

Символ на семейството: Духът – бащата, душата – майката, умът – синът, сърцето – дъщерята. Внуците са последствия и резултати.

Ако всички сили, които са в нас, се плодят разумно, ние ще се превърнем в светлина, защото крайният резултат на мисълта е светлината. Някои мислят, че имат деца, но това не е дете, а само тяхната мисъл. Ако синът (умът) няма права мисъл и ако дъщерята (сърцето) няма топло чувство – ето ви бездетни родители. Душата е дете на Бога и затова Той разполага с това дете. Ако родителите са упорити и искат да наложат своето, случва се Бог да си го вземе обратно, да търси по-разумни родители. Човек само предава живота, той е посредник. Семейството без новото учение е нула. Колко много труд, за да станат нещастни! Само новото учение е светлина за всички пробудени.

Силата на човека седи в неговата Любов към Бога, а що се отнася до уреждането на живота му, има специални ангели, които му диктуват вътрешно плана на живота. Вие обичате вашите деца, но това е чрез Любовта на Бога и тази Любов е насочена към съответната душа. Това е проекция на Бога към тази душа, за да може тя да се развива.

Ако двама души се обичат, разстояния не съществуват, те се поддържат вътрешно. Често след смъртта вашата любов не е каквато трябва, но Божествената Любов е неизменна. Преградите в едно семейство са винаги недостатъците – оттам влизат духовете. Достатъчно е в едно семейство да има едно Слънце (един разумен). То ще групира силите. За небето отношението майка-дете е отношение на душа към душа. Но истинските отношения са вътрешни, в подсъзнанието. Това, което повежда семейството, е в самия човек. Затова човекът трябва да работи мощно върху себе си. Най-важното за семейството е да се разбере единицата. В единството са съхранени всички енергии. Там се крие Първичният живот. Преди Адам са живели много Бели Братя, които са много възвишени същества (Христос, Учителят).

Извън Любовта всичко се разрушава, вътре в Любовта всичко се съхранява. В Първичния свят на Любовта няма никакви лишения, това е Божественият свят. Без човешката любов може, но без Божествената Любов не може. Стремете се към Божествената Любов, която освобождава човека от всички ограничения. Някои искат да създадат семейство, но дали с човешка любов или с Божествена Любов? Човешката любов е полезна както виното за пияницата. С човешката любов постоянно се трупат дългове.

Закон от Учителя: Учението не може да се замести с Любов. Любовта си е любов, но ти трябва да учиш. Който не учи, не люби. Ще изучавате най-много тия науки, които обичате най-много. – Но за окултиста една от най-важните науки е Истината. Истината е отношение на хората към невидимия свят (светът над астрала). Изключете и най-малкото съмнение – и във вас ще блесне светлина. Новата култура не търпи слабости и извинения. Ако имаш слаба воля – мълчи и работи!

Лекция, държана на 27 март 1992 г. – Варна

Закони за размишление:

Ако Словото е чисто, човек няма уязвими места. Ако човек не успява в нещо, единствената причина е, че убеждението на човека не е пълно. Това означава, че Духът не е участвал.

ХРАНАТА

Учителят казва: Кой яде най-хубавата храна? Който обича. – Да знаеш как да се храниш, значи да възстановиш връзката с Божествения, с реалния свят – физическа, сърдечна, умствена храна. Във висшия свят храната е Словото. Гладът е много сигурен метод на природата. Показва човек какво цени. Разумният гладува само за Бога. Ако си спокоен, здрав, благодарен, значи правилно се храниш. Храната има и друг резултат – блаженството. Ако човек е физически гладен, търси физическа храна. Ако човек няма глад за Любов, Любовта няма да дойде, Бог няма да дойде.

Болните духове не обичат чистата храна, защото обмяната с чистата храна им пречи. В чистата храна има скрита светлина. Вълкът разкъсва овцата от глад. Учителят казва: Това не е от глад, а от насилие. – Гладът е основен подтик в организма, а насилието не може да донесе висше благо. При насилието аурата се разрушава, подготвя се обратен удар – куршум, който ще разстреля неразумността.

Целта на глада е пробуждане на съзнанието за Бога. Защото човек трябва да гладува за Бога, иначе съзнанието му остава заспиващо. Причината за глада е нисшият живот. Нисшият живот работи с нисши методи.

Закон: С каквото се храниш, такъв ставаш. Храната внася елементи за характера, каквито тя съдържа. Например свинското не може да изработи слънчева кръв. Картофи може да се ядат – те правят човека задоволен от най-малкото. Особено ако ядете при неблагоприятни условия – понеже са заровени в земята, те казват: Бъди доволен като нас. Недоволният ще бъде заровен в земята, за да стане доволен.

Плодовете са изява на Словото. Словото е създало плодовете, като е внесло в тях една основна идея. Когато ядем плод, трябва да знаем какво е внесъл Духът в него – какво качество и каква цел. Ако разбереш какво се крие в ябълката, ти ще възприемеш внесеното Слово. Когато човек не може да разбере скритото Слово в храната, в него се явяват празнини, значи човек става недоволен. Каквито мисли и чувства да имаш, без правилното хранене ти няма да постигнеш виждането и различаването, Първичното.

Плодовете гният, но и човек гние. За да не гние, човек трябва да придобие Истината в себе си. Грешките развалят красивите неща. Това означава, че трябва да работим върху себе си. Грешките и греховете развалят човека. Лошата храна води до просията, а нейната цел е да се научиш от кого да просиш: не от някоя си държава, партия или човек, а от Бога – да не Го пренебрегваме. Просията е допусната само за горделивците. Такива „богове“ като горделивците стават просяци – така смирението разрушава злото в тях, иначе те нямат бъдеще.

Храната е жива, а чистата храна подготвя ученика за изпитанията, чрез които той ще намери Истината, която освобождава. Словото е създало храната, тя е последствие. Словото е първичната храна, а знае се, че Словото е Дух. Когато човек постигне Словото, той постига Духа. Тогава земната храна като последствие изчезва. Първичната храна е една първична сила – това е Словото като Принцип. На тези, които имат нечисти стремежи и мотиви, чистата храна не им допада, защото тяхната цел е друга.

Учителят казва: Всички същества умират по една единствена причина, че не знаят с каква храна да се хранят и да избират, защото когато изчезне храната, и светът ще изчезне. Да се пита може ли без храна, това е същият въпрос, който са задали на Паганини: Можеш ли да свириш на три струни, на две струни, на една струна, без струни? Без ядене може, но няма да има никакъв концерт. Струните са храна от друг свят. Ще сложиш четири струни и ще свириш: ума, сърцето, душата и Духа. Докато свириш с четири струни, ти си при животните, с три – при хората, с две – при ангелите, с една – при Бога. Това означава: Ако ядеш четири пъти на ден, ти си при животните, три – при хората, два – при ангелите, един – при Бога.

Когато човек става все повече Дух, той се задоволява с все по-малко храна. Това се отнася до Божественото съзнание. Земното съзнание е лакомо – и четири струни са малко. То може да яде дори когато се е наяло. Когато ставаш Дух, храната се разрежда. Преяждането затваря енергията и светлината. Да победиш преяждането, означава да победиш много от своите недостатъци. Този въпрос не е достъпен за окултисти от външния кръг.

Истинското хранене е за полето на диамантената воля. Там работи Духът и учи ученика. Там се дават вътрешните методи. Човек нарушава много закони – и законите на храненето – и иска да си обясни много въпроси. Но правилното хранене ще разреши въпросите на живота, защото правилното хранене внася светлина в ума, топлина в сърцето и сила във волята.

При правилното хранене пътят на ученика е определен – вървиш напред без никакво колебание. Бог е скрит в храната. Закон: Хранете се само със светли мисли!

Учителят казва: Когато човек изгуби разположението си, казва: „Не ми се яде, не ми се живее“. Много проповедници проповядват, но не убеждават. Но видиш ли баница, хапваш и казваш, че ти се живее. Значи тя убеждава, тя има елементи, които убеждават. Значи баницата е по-силна – тя работи отвътре, а те – отвън. – Има Слово, което работи отвън, има Слово, което работи отвътре. Течението на живота не влиза в затворени шишета (предразсъдъци). Баницата е идея от друг свят. Когато Учителят яде баница, той се свързва с всички сили, които са участвали. Без дълбока благодарност не можем да извадим скритите сили. Това, което храната прави за човека, никой друг не може (в по-висок свят – Словото).

Храненето е много важно условие за развиване на волята и енергията. При едно преяждане енергията се затваря. Правило: Поставете си за цел от трите яденета поне един път да не преяждате. Въпросите на живота се подчиняват на правилното хранене, защото се придобива Духът. Всяка цел и всяко желание се материализира чрез съответната храна.

Лекция, държана на 3 април 1992 г. – Варна

Закон за медитация: Атомът е подобен на слънчевата система, човекът също. Атомът има централна могъща искра и няколко обвивки – планетите. Между всеки две нива циркулират атомите. Между всеки две нива се отхвърля непотребната обвивка-тяло, което някои наричат смърт, но това е необходимо за пътя. Алхимичните реакции и в слънцето, и в атомите се стремят към центъра, за да образуват по-ново и по-сложно състояние (ниво).

ХРИСТОС

(според Учителя)

Словото-Христос, това е Словото-Принцип. Пътят за Словото-Принцип минава през Посвещението. Когато говорим за Учителя, разбираме великата безпределна Любов, която се изразява в даване на знания, блаженство – за всички същества.

Кой е Учителят, кой е Христос? Това са въпроси на невидимия свят. Онзи, Който говори през вековете, е Един и във всички времена Той е Един, но образите Му са различни. Христос казва: Както ме е Отец научил, така говоря.

Учителят казва: Кога ще дойде Христос? Когато всички Божествени закони и принципи са в приложение. Днешното положение не е християнство, то е само приготовление. Това, което сега е приготовление, ще стане постижение. По времето на Христос имаше 12 ученика, които бяха практикуващи. Те издържаха изпита. Този, когото скъсат в тази епоха, ще се учи в друга епоха.

„Никой от вас не ме познава кой съм аз.“ Христос никой досега не Го е познал, защото ако бяхте Го познали, щяхте да имате Неговата Любов. Христос е Първичният образ на човека. Навсякъде в света, където има изявление на Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта, това е изявлението на Първичния образ. Христос е изява на Отец и затова Той не може да се отделя от Него. Нито Христос, нито Любовта са отвлечени принципи. Любовта е най-великата реалност, която има и форма, и съдържание, и смисъл.

Освен космическа личност, Христос е същност. А вътре в човека Христос се намира в мистичен вид – дълбокото, мистично преживяване на Любовта от душата. Дълбокото мистично преживяване на Любовта е най-съвършеният израз на Бог в нас. Христос е най-дълбокият израз на Любовта, а Любовта е самата същност на Духа. Без тази Любов животът никога няма да има пълнота. Където и да се прераждат духовете, винаги ще има нещо празно, защото Любовта е изобилният живот.

Исторически, мистически и космически погледнато истинският Христос е: „Ето човекът!“ – образец на човека, който прилага Любовта, Мъдростта и Истината. Познат вътрешно и преживян в душата, той става мистичен, а познат като проява и Любов навсякъде той става космичен, включително и при изпитанията.

Учителят казва: Най-голямата грубост в света, това е съмнението. – Най-тежката болест – грешното въображение.

Всички човешки души, в които Христос живее, са обединени в едно: това е физически израз. Всички ангели, събрани в сърцето на Христос, са душевният израз на Христос. Всички Божества, събрани в ума на Христос, са Божественият израз.

Без Любовта човек никога не може да получи Истината. За да се придобие тя, трябва едно специално преживяване, което в Индия се нарича Самадхи. При него Бог се вижда навсякъде, без никакво изключение. Всяко нещо с изключения е човешки елемент. Да вижда Христос навсякъде, да вижда Бог навсякъде – това е качество на Първичния човек. Първичният човек има всички добродетели, защото е приложил Божествените закони, които са написани вътре в неговата душа от Бога. Неговото смирение – това е неговата висота.

Голяма опасност за разбирането на Христос има в тълкуването. За много хора Христос се възприема само исторически. Това е затвор за мисълта. Те Го търсят в миналото, а Той действа сега. Нито една Библия не е преведена правилно. Разликата може да е от една-две букви, но те са решаващи. Христос не е говорил като историческа личност, а като Дух, като същност. Близостта е отвътре. „Аз съм с вас до скончанието на века.“ Заблуждение е да се смята, че Христос е на небето. Христос отдавна е дошъл – за светиите.

Христос движи историческия и космичния живот на човечеството. Без Христос няма история. Без Христос няма истински устроен свят. Христос е скрит в откровението на нашето учение. Учителят има ключовете на Библията, защото е живял библейски живот. Дълбокото тълкуване отговаря на Принципа, отговаря на диамантената воля. Никой не подозира значението на диамантената воля. Това е дълбока, окултна сила на Духа – отнася се до огнения свят. Огнената еволюция се отнася до Посветени и Учители. Това е вътрешното учение за Огъня. Това учение е една октава над огнения пентаграм. Физическият и духовният живот са под огнения пентаграм. Само който е проникнал в диамантената воля, може да прониква (в огнения свят).

Най-красивото нещо е доверието. В това доверие Бог се ражда, за да те допуснат в огнения свят. Христос черпи от тайния смисъл на буквите. Те са действащи могъщества и задвижват активните сили във вътрешната вселена. Със своето слизане Христос начерта пътя, по който единствено може да възлезе душата към Бога.

Пътят – това е движение на Духа към Абсолютната Разумност. Разумният намира Истината и чрез Истината се влиза в първичния живот на Духа. Излязъл от огнения свят на Истината и слязъл в материята, Христос свързва човешката душа със света на Истината, дето се крият великите цели на живота.

Понякога значението на една дума е изключително. Например думата „нишка“. Трябва да има една нишка, която свързва човешката душа с Бога, тя не трябва да се прекъсва. Само Христос може да прокара тази нишка, с която да съедини човеците с Бога. Защото Той слезе от Божествения свят, носейки живот от света на Истината и възлезе нагоре, като очерта пътя, който води във вечния живот.

Във вътрешния кръг няма време и пространство.

„А вечен живот е да познават Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и пратения от Тебе.“ Защо е дошъл на земята? Христос казва: „Аз затова се родих и дойдох в света, за да свидетелствам Истината“.

Учителят казва: Казват, че Христос дошъл на земята да пострада и да спаси човечеството. Такива разсъждения нямат място. Страданието е нещо второстепенно и е извън истинския живот. Разпъва се материята, нечистотата, за да може после да възкръсне. Страданието не е Принцип. Принцип – значи сливане с Духа. Ето защо Принципът има власт над всички вторични сили. Принципът стои над страданието. Нечистите нямат защита срещу страданията, защото единствената защита е чистотата, т.е. Принципът. Чистотата надраства материята, веществото, а надрастването значи освобождение.

Страданията не могат да победят Духа, напротив! Първичното винаги побеждава. Страдат само тия, които живеят противно на Духа, на Принципа.

Златен закон от Учителя: Всеки успех е образуван от Словото.

Лекция, държана на 10 април 1992 г. – Варна

Закони за размишление:

Там, където има загуби, няма Дух. Пазете се от нетърпението! Нетърпеливият човек много лесно възприема неразумни съвети от астрала. Търпеливият човек възприема съвети от Духа, защото самото търпение е разумност. Търпението е възходящият път.

МУЗИКАТА

Човешката мисъл е построена по законите на музиката.

Учителят казва: Има връзка между песента и човешката мисъл. Когато човек пее, засягат се неговите мисли и чувства. Когато музиката стигне своя горен предел, тя се слива с молитвата. Хората не развиват музикално чувство в себе си и вследствие са нервни.

Учителят казва: Бетовен изразява борбата на човешкия дух с окръжаващата среда. Който иска да развие смелост и воля, да изучава и свири Бетовен. Бах изразява движението в природата – извора, вятъра, растежа (на цветята). Който иска да изучава природата, да изучава Бах.

Учителят казва: Ако аз изсвирех чисто окултна песен, този салон щеше да изхвръкне, но за да не дойде това разрушение, оставям известни дисонанси, за да пазят равновесие. Злото е дисонанс. Вътре в човешкия организъм още няма условия да се понесат висшите сили. Висшата сила на Любовта не се понася от обикновена аура, а от огнена. Висшите трептения ще разпилеят човешката аура, защото тя няма устойчивост в мислите и чувствата. Това значи да бъде човек духовно здрав.

Всяка дисхармонична мисъл е погрешно взет тон. Всяка песен, която обичаш, работи за тебе. Това става в подсъзнанието. Само с Любов нещата могат да се разбират. Има тонове, които ограбват силата.

Който иска да се подмлади и стане като децата, да свири и изучава Моцарт. Който иска да познае сърцето на мъжа и жената, да свири Шопен. Хендел – коментатор. Вагнеровата музика е за славата, която е описана в Библията. Търсете славата не от човеци, а от Бога.

В една форма, където има дисхармония, животът не се вселява никога. Най-голямата грубост е съмнението. То спира творческите сили на природата и тя не работи за вас. Съмнението е тясно свързано със страданието и тъмнината.

Светската музика е противоречива, тя е низходяща. За да имаш настроение, трябва да имаш музика в душата си. При гърците няма музика – там има красота на формите.

В най-висшето поле музиката и молитвата се превръщат в Любов. Музиката може да даде и замести много неща, но не замества Любовта. Това, което Любовта може да даде, е от по-високо ниво – става въпрос за Любовта като Принцип. Музиката не е от Божествения свят, а от ангелския свят, затова не замества Любовта.

Някои хора обичат определена песен. Всяка песен е живо същество. Тя носи строго определен смисъл, който отговаря на съответния стремеж. Човек обича една песен, защото тя му помага, тя го разширява. Има песни, които свиват. (Напр. „Сън ра“ – състав, който свири музика на ужаса, но зависи от нагласата. Една опасност за някой е опасност, а за друг – изработване на качества). При болката човек не се разширява, а се свива, но окултният ученик трябва да се старае да се разширява. Ако човек не се научи да побеждава болките, след време ще бъде свит от смъртта.

Кой е първият тон на музиката? Това е Любовта. Много култури са пропаднали, защото не е разбрано това.

Пеещият трябва да бъде девствен, чист. Там, където има страсти, гласът се губи. Само волевият може да стане чист. Всички нечисти същества са със слаба воля.

Учителят казва: Обикновено българинът започва смело с тона „до“ – той има червен цвят и означава идеята за живота. Но когато се натъкне на препятствие, си казва, че Бог е високо и не може да помогне. Той не знае, че Бог помага и от високо. – При това положение препятствията се оказват силни и това води до загуби. Неразбирането помага да се развива материалното чувство. Това е погрешно. Идеята на загубата е просветлението. Скръбта е, за да се издигнеш над нея, но това става само чрез Духа. За да отпадне едно препятствие, то първо трябва да се махне от мисълта. Скръб, мъка, съмнение показват неразбиране на нещата.

Когато човек запее тъжна песен, това е капан. Не пей тъжна песен, а мисли как да се премахне препятствието. Човек не може да премахне препятствието, защото не му достига светлина. Самата тъжна песен показва, че си извън Духа. Махни всички спънки, които се намират в твоите мисли и чувства – така противоречието ще изчезне. Когато човек няма чисти стремежи и мотиви, той попада в тъжната музика, защото на нечистия стремеж се поставят препятствия, които задържат човека. Човек критикува, когато е в лошо настроение. Има право да критикува само своя вътрешен живот. По-добре е да забелязва какво му липсва. Когато е тъжен, да се задълбочи и да открие причината дълбоко в себе си. Тъгата е погрешно съчетани тонове. Съчетаване на тонове означава съчетаване на духовни сили. Има хора, които много слушат музика, но работите им не са наред. Дълбоко в тях има празнота – още не е дошла Любовта. Но за да дойде, човек трябва да я заслужи. Достатъчно е един човек да те обикне, за да се оправят всичките ти работи и да започнеш да живееш, но трябва да се научиш да цениш, т. е. достатъчно е Бог да те обикне както трябва. Хората са тъжни, защото животът им изтича, но Бог може да ги посети. Когато Любовта те посети, ти оживяваш. Има такива, които оживяват временно, а има такива, които оживяват завинаги – например учениците, които са работили много и са заслужили посещението на Любовта като Принцип. Това е неизменната Любов към Бога.

Когато вие сте неизменни към Бога, и Той ще бъде неизменен към вас. Тогава вие ще Го познаете.

Формула: „Господи, благослови ни да успеем в името на Царството Божие на земята“.

Формула: „Господи, благослови ни да работим в Любов и съгласие“.

Формула: „Господи, пази ни от всяко зло“.

Лекция, държана на 17 април 1992 г. – Варна

Закон за размишление: Когато някой човек ви обича, той живее във вас.

ТЪРПЕНИЕТО

В момент на тежки изпитания най-важното качество е търпението, изтърпяването. Търпението е най-могъщата сила на Божията Любов. Търпението има последната дума, т.е. последната дума е на Духа. Търпението овладява разрушителните сили, защото търпението е проводник на Духа. Нетърпението е лош проводник. Злото се развива чрез нетърпението.

Търпението означава овладяване и единство с Бога. Чрез единството Бог предава Своите качества. Истинското търпение означава, че злото е победено. Който изтърпи докрай, в него ще се организира Духът. Ако си едно с Бога, ще изтърпиш докрай.

Окултният ученик трябва да знае кога е поставен на изпит по търпение. Той може да се въздържа от нещо, но да не е търпелив. Той може да изчаква, но вътрешно да не е търпелив. Дали околните знаят, няма значение. Да изтърпи докрай и да благодари, значи висшият свят да се организира в него.

Учителят дава мярка за истинското здраве: Здрав е този, който при всички изпитания и опасности изпитва приятно чувство (когато тъмните сили се концентрират около него).

Търпението е покоряваща сила на Духа. Търпението е условие за висшия свят да се организира отвътре и да изтърпим злото. С търпение и постоянство Духът се изгражда в човека. Нетърпението означава неразбиране и нечистота. То се ръководи от паднали духове. Те обичат разтревожени хора. Оттам изтича енергия за тях. Разтревоженият човек не е организиран, докато разумният човек е напрегнат, но е организиран, т.е. с единство в съзнанието си.

Търпението означава, че има воля. Нетърпението е липса на воля. Търпението е висша сила, затова човек има устой, а нетърпеливият става слаб. Нетърпеливият пада в съмнение – другото име на нетърпението. Чрез търпението ученикът получава това, което е заслужил. За този, който може да търпи, противоречията са едно благо. Окултният ученик трябва да изтърпи докрай противоречията, които са свързани с неговото минало. Ако ученикът е нападнат от много силно отчаяние, ако има търпение, то се разрежда.

Учителят казва: Само любещият е търпелив. – Търпението побеждава всяко отчаяние. За да получиш това, което най-много обичаш, трябва да бъдеш верен докрай. Това е отношение към Бога. Чрез формули и духовни дневници волята се събужда.

Търпението е Любовта, Мъдростта и Истината, събрани заедно. Волевият е дълготърпелив. Нетърпението е омраза, невежество и лъжа. Нетърпеливият не може да бъде любещ. Нетърпението води до ограничения, защото там се настаняват разрушителни духове. Мислите и чувствата са живи същества и те се борят в човека. Само Духът може да ги уравновеси.

Умът и сърцето се борят с думи, които идват от видимия и невидимия свят и принадлежат към различни категории духове. Отрицателната мисъл е прицелен куршум от дявола. Тези думи се преплитат често с човешките желания, а също и с умрели, които ви мразят – те са дори по-опасни.

Окултният ученик трябва да казва истината дори когато тя не е благоприятна за него. Чрез търпение ученикът стига до истинска концентрация. Това води до проникване във висшия свят. Само търпеливият може да придобие Истината, която води до освобождение.

Крилата са символ – сила на волята. Ангелите нямат крила – те пътуват със силата на волята. Окултният ученик трябва да се научи да върви без крака и да вижда без очи, защото виждането е на Духа.

Нетърпеливият често възприема съветите на астрала. Търпеливият приема съветите на Духа, защото търпението е разумност. Трябва да се направи ясен и определен план за усъвършенстване. Докато човек не е победил изкушенията, винаги ще има духове, които ще го лъжат и забавят в еволюцията.

Формула: „Господи, научи ме да различавам Истината от лъжата“.

Победата над изкушенията освобождава човека от заблужденията. Това е единственият път, а той изисква търпение и постоянство. Човек е нетърпелив, защото е несигурен, значи Духът отсъства.

Упражнение за търпение: Четете хубава книга, но на следващата страница е развръзката. Оставете я!

Да изтърпиш докрай, значи да вярваш докрай. Ако не – има скрита нечистота. Съмнението е знакът.

Не яж хляб, който не може да ти донесе жадуваното. Хлябът е символ на Словото. Яж само хляб, който носи живот.

Лекция, държана на 24 април 1992 г. – Варна

Закони за размишление:

Думите са духове. Ето защо ученикът постоянно трябва да бди над своите думи и да ги контролира.

Чистото Слово е същността на Бога. Чрез чистите думи ние се успокояваме, защото в тях тече енергията на Бога.

Формула: „Господи, в името на всемогъщата Любов изпращам тази енергия, да се излекува брат (сестра)…“

ОКУЛТНА МЕДИЦИНА

Здравето се намира в Словото.

Да пазиш чистотата на Словото, значи да пазиш своята енергия.

Спокойствието е най-здравословното състояние на душата. Докато човек има недостатъци, винаги ще боледува. Те са преграда, недопускаща енергията на живота. Недостатъците са се вселили, когато човек е злоупотребил. Ако победим недостатъците, ще победим болестите и ще изчезне тъмнината, която ни пречи да виждаме. Потокът на духовната светлина ще ни излекува. Това става с постоянна медитация.

Учителят казва: Постоянството – това е най-хубавото вселяване. То се справя с всички недостатъци и лекува всички болести. – Така злото умира в чистотата – тя е огнен принцип. Щом постоянстваш, това показва, че Духът е хванал корен и оттам ще се движи нагоре – от материята към небето.

За да се материализира здравето, ти трябва да го образуваш мисловно (лично болният чрез медитация, за да се постигне личен опит; може и Посветен, който ще внесе мощна мисъл-форма). За да оздравеем, мисълта за здравето трябва да живее в нас. Всяко споменаване на болест значи призоваване на болния дух. Духът може да оживява душата. Колкото повече Дух има в една душа, толкова тя е по-силна. Към каквото насочиш мислите си, това те очаква. Мисълта трябва да е насочена към живота, към Духа. Оживяването е процес на Духа. То става постепенно.

Ръцете символизират волята. Животът е сгъстен Огън, сгъстен израз на Духа. Падналите духове са извън живота. Те не са устойчиви на изискванията на първичния живот. Постоянната медитация – това е постоянно оживяване. Постоянно оживявай здравето! Утвърждавай докрай! Това се случва само когато Духът е в теб, когато има хармония между Духа и теб, само тогава, когато си одобрен от Словото, когато Словото е с теб.

Болестите ограничават развитието на злото!

Очите се лекуват с Истината. Който се посвети на Истината, той ще я открие даже в противоречията. Тя е скрита там и не се поддава лесно, разкрива се само на Свещения Огън. Тревогите се лекуват със спокойствие, а спокойствието трябва да се изучава като наука.

Учителят казва: Един недостатък може да спаси човека от по-голямо зло. – Например завистта може да спаси човека от полудяване, при което той би навлязъл в още по-тежка карма – става несъзнателен и натрупва още по-тежки мисъл-форми. Завистта може да се разреди, ако човек контактува с човек, притежаващ молитвен дух. Самата дума „спокойствие“ носи успокоение. Чрез спокойствието ние познаваме Духа. Спокойствието е нашата защита.

Има тревоги, които биха ни отнели не само здравето, но и живота. Ние сме спокойни и уверени, когато Бог е с нас. Това е Единството.

Спокойствието може да се изучава с духовен дневник. Добре е да се търсят самите причини, когато човек е овладян от безпокойство. Това може да се дължи на внушение, на умрели или някой да е пратил дума с по-силен заряд.

Неспокойствието означава, че Духът се е оттеглил за малко. Най-важен е дневникът на Истината. Когато човек се оттегли навътре, външните влияния стават по-силни. Но при изучаването на спокойствието ние ще придобием увереност.

Словото е създало всичко, а болестите и злото са произлезли от неправилна употреба на Словото. Окултният ученик трябва да развива силата на своята воля. Учителят казва: Всички болести се лекуват с волята.

Духовете са напуснали живота. Грехопадането е станало вътре в съзнанието. Духът, който е живял, се е оттеглил навътре. Връщането му става чрез постоянна медитация (пречистване). Тези, които не са паднали, постоянно държат живота в себе си, т.е. Духа. „Постоянно се молете!“ Понеже Словото е Бог, всички духове се спасяват чрез него. Има степени на Словото и неговото качество.

Духът се образува в човека по закона на постоянната медитация. Здравето е скрито в Словото. То трябва да се извади. Каквото е образувано отвътре, това става. Ако се възстанови здравето, ще се възстанови животът. Словото е начало на нещата. Словото показва дали човек ще оздравее или не – то е мярката.

Учителят казва: От мислите зависи здравето.

Учителят казва: Няма по-добро лекарство от Духа. То е магическа сила, която привлича всички елементи на здравето. Те се покоряват на Духа (Любовта). Любовта е господар на елементите. Тя ги привлича, а ние знаем, че Бог е Любов. За да се привлекат елементите на здравето, е необходима Любовта. Ето защо когато човек е тежко болен, иска присъствието на любимия човек до себе си. Любовта е сила, която се предава. Смъртта също се подчинява на Любовта. Тогава човек може да отсъства, но това любовно присъствие може да се преживее дълбоко в душата. Това се отнася до степента на концентрация. Любовта е проводник на живота, на висшите сили и енергии, но токът не може да тече през прекъснати жици. Щом няма Любов, няма здраве, няма живот. Така хората боледуват и умират, защото са извън Любовта, т.е. извън Първичния живот. Любовта лекува.

Някои искат гаранция, дали ще оздравеят. Гаранцията е твоята вътрешна убеденост, която идва не от ума, а от Духа. Увереността показва, че се е вселил Духът – това е най-важното условие. За да оздравее човек, трябва да групира мислите си по посока на здравето.

Учителят казва: За да се реализира една идея, тя трябва да се канализира – енергията на Словото трябва да се канализира. – За да оздравее човек, трябва да е посетен поне от надеждата. Това същество не посещава всеки човек, затова болестта на някои хора е техният край.

Всички видове лечения са по-слаби от Словото. Учителят казва: Кривата мисъл е болест. – Кривото мислене трябва да изчезне. Контролът над словото осигурява чиста прана, т.е. чиста жизненост. Най-много чиста прана има по повърхността на планината или в една силна, динамична мисъл, или в чистите постъпки.

Кое е същественото? Да насочиш духа на човека към Божествена реализация, а не да го лекуваш. Когато човек не знае своя път на здравето – той ще бъде уязвим. Докато човек има недостатъци, болестите са сигурни. Те са входове на тъмни духове. Тежките психически болести са обсебване. Чистият е извън обсебване, защото чистотата е огнен принцип. Огънят разлага и най-тежките внушения на злото, дори когато болестта чрез много тежки внушения е станала неизлечима.

Учителят казва: Няма неизлечима болест. – Огънят само трябва да се насочи.

Когато има недостатъци, аурата е пропукана и човек няма духовна защита. Енергията на лошите внушения може да се промъкне, загнезди, но това не може да стане в Огъня. Тогава аурата е затворена за всяко обсебване и зло. Изгонването на всяка тежка болест е огнен процес. Съмнението също е болест. Това означава, че човек няма капитал, слаба е волята му, затова се раздвоява. При съмнение животът се прекъсва.

Учителят казва: За всяка болест трябва дълбоко дишане. – Дълбокото дишане е много неудобно за болестите и страха. Те се страхуват от него. Трябва постепенност, защото и ти си свързан с тази болест, и ти ще се измъчваш. Дълбокото дишане означава дълбоко мислене.

Болестта е застой. Тук няма обновление (локвата няма дълбочина, няма откъде да се обновява). Болестта е паднало слово. Ако човек може да се издигне в Словото, той ще се издигне и в Духа. Тогава болестите остават долу. Човек е добре само когато е горе, в Духа. Болестта и злото не могат да живеят по високите места, при възвишените мисли, които имат вътрешна динамика. Когато се издигнеш до известна височина, болестта отпада.

Съмнението е голяма преграда за вътрешното и външното излекуване. Болестта се хваща за застояли хора, тези, които не се променят. Тяхната мисъл е бавна, застояла, неорганизирана. В предразсъдъците няма динамика, защото тук Духът не влиза. Трябва да настъпи вътрешна промяна, която ще внесе нови елементи.

Формула: „Аз съм с тебе!“

Лекция, държана на 1 май 1992 г. – Варна

Закон за размишление: Има раздяла, при която любовта се заличава. Има Любов, която никаква раздяла не може да заличи.

ОГЪНЯТ И ПОЛОВИЯТ ЖИВОТ

Половата енергия е огнена енергия. Окултният ученик трябва да овладее тази енергия, защото от нея зависи реализирането на Духа. Най-голямото харчене на енергия става от страстта и от лъжата.

Формула: „Господи, научи ме да постигна контрол над страстта“.

Формула: „Господи, изкорени страстта от мен“ – за по-напреднали.

Този, който побеждава змията в себе си, е Бог. Когато ученикът постигне контрол над половата енергия, тя се превръща в сила на Духа за Негови цели.

Съществуват три вида огън:

1. Физически огън – гори и изгаря;

2. Астрален огън – страсти, желания и свързаните с тях страдания, които пречистват заблужденията. Страданията горят и пречистват тези, които са в хармония с Духа. Страданията горят и изгарят тези, които не са в хармония с Духа. Тези, които са злоупотребили с Любовта, изгарят от нейния обратен Огън (Бог Шива и т.н.). Злоупотребата с Любовта е злоупотреба с Бога.

3. Свещеният Огън (Божественият Огън) – гори и не изгаря; той е вечен, съдържа в себе си тайната на живота. Свещеният Огън прави човека могъщ като Божията Любов.

Лъжата и половата страст са смъкнали най-много духове в пъкъла.

Степени: половите органи са свързани с пъкъла, стомахът е свързан с ада, сърцето е свързано с рая (белите дробове са свързани с духовния свят), главата е свързана с Царството Божие.

Който яде много, не може да контролира енергията. Той винаги има неразумни желания и често излиза извън мярката. Духът не може да устрои един хубав живот в човек, на който енергията изтича и се пилее по нисшите полета. За да спре тази неразумност на душите, Бог им прекъсва живота. Остаряването се дължи на разпиляната енергия. Енергията е висша разумност. Въздържанието съхранява енергията, с която се постигат висшите цели. Въздържанието е ключът, с който се придобива енергия и магнетизъм.

Учителят: Един много опасен знак – когато човек изгуби своя магнетизъм.

Въздържанието се упражнява с най-малките неща: преди отваряне на писмо, колет и пр. – едно изчакване.

Божествената Любов между душите съхранява висшата енергия. За да постигнеш целта на живота си, трябва да се съединиш с висшата енергия. Висшият свят е свят на цялата енергия (разумност). Целта на Сатана е насочена главно към енергията. Ако Сатана получи енергията на човека, после много лесно парализира волята му. В този смисъл днес има много хора с парализирана воля.

Чрез страст и лъжа хората се рушат вътрешно, защото висшата енергия се губи (отделя се). Израстването на човека зависи от енергията. Чистата енергия е над всичко. В нея се развива динамиката на Любовта, която побеждава астрала. Бялото Братство е извън астрала – в Етера, в Първичната, чиста субстанция. Черното Братство е в астрала. Чрез контрол над половия живот тази енергия става Огън. Този Огън управлява всички други същества и енергии поради окултното си могъщество. Така ученикът се справя със своята карма.

Целта на всички усилия на нашето учение е да се добие Свещеният Огън. Това е пътят на ученика. Без този Огън животът остава неразбран. Когато този Огън влезе в Словото, то става Бог и тогава започват вътрешни разкрития. Агни-йога сразява астрала. Какво представлява агни-йогът? Той е възстановил първичната енергия в себе си, която е огнено съединение с Бога. При това съединение никога не може да има заблуда, защото в тази динамика астралът изчезва.

Има хора, които години не водят полов живот, но Огънят не се е родил в тях, защото подсъзнанието не е изчистено до дъно. Как може да се изчисти? …Астралът отстъпва само на Огъня – първичната сила, така завесата пада.

Учителят: Ако на един ангел почнеш да му говориш за страстта, той нищо няма да разбере.

Когато победите изкушенията, ще постигнете всичко, което желаете, но постепенно, едно по едно. Победата над изкушенията определя раждането на висшата енергия. Страстта е чудовище, което колкото повече яде, толкова е по-гладно. При чистата вода се напиваш. Чистата вода е символ на Висшата Любов. Страстта е психическо пиянство. Не е лесно да се укроти кръвта, в която е влязла тази болест. От тази кръв извират много злини и нещастия. Страстта много лесно се превръща в омраза и гняв, както страхът в гняв и подлост. Гневът и омразата са преобразена страст. Чрез гнева се изхарчва голяма част от енергията на страстта. С гневния човек трябва да си много внимателен, както се пипа заредено оръжие. Страстта дава удоволствие, но Любовта дава висше сливане.

Истината е извън всяко удоволствие. Всяко удоволствие води след себе си наказание. Без изкушенията не може да се развие силна воля – това се отнася до разумния, до ученика.

Какъв полов живот може да има във висшия свят? Страст, завист, омраза, ревност са земни елементи, паднали, а за нас висшият свят е мярката. Този висш свят е вътре в нас и следи. Половият живот се дължи на лични чувства.

Минзухарът гледа нагоре, той още иска нещо лично. Кокичето е бяло, смирено, то е изпълнено отвътре, няма желания и е изпреварило всички.

Ако личността се победи, човек ще приеме едно от трите лица на Бога: на Любовта, на Мъдростта или на Истината. За да разреши нещата като кокичето, човек трябва дълго да се затваря в себе си, да мисли и да отстранява всичко, което го спъва. Страстта е съмнение в чистата Любов. Така се е вселило и разрушението. Страстта създава заблуждения, които пречат на човек да вижда, както страхът създава образи на препятствия, които човек не може да преодолее; победата им премахва съответните им носители. Победата над изкушенията ще даде Мъдрост, която никакви книги не могат да ви дадат.

Резултатите от ласките и галенето са плачевни – децата стават капризни и галени и съдбата ги покосява. Милването е духовен процес – IV ангелска йерархия Хесед – състраданието. Ако е съзнателно, както в своето Божествено ниво, то е на място.

Има много болни хора и много може да им се даде, но да не стане слабост. Милването да се прави напълно съзнателно, за да потекат сили от ангелските йерархии.

Формула: „Господи, влез в моите ръце и излекувай тази душа“.

Формула: „Господи, влез в моите ръце и успокой тази душа“.

Като пипате челото, да се свързвате с формули за Истината. Като пипате носа, да предавате сила на характера, за подобряване на ума. Когато се докосват бузите, да се предава обичта; косата – да се мисли за нежността; устните – за висшата Любов, да не се червисват, за да не се запушват каналите (порите), по които тече висшата Любов; брадичката – силата на волята.

Много силна болка в основата на тила означава нисши чувства, които се събират там.

Формула: „Господи, трансформирай нисшите ми чувства във висши“.

Когато ласките и галенето са механични и слаби, това означава слабост на вътрешния живот. Милването да се ползва пестеливо и естествено. Това, което влагаш, това и се предава. Духът има много методи за милване.

Лекция, държана на 8 май 1992 г. – Варна

Идея за размишление: Само чистата Любов може да овладее силите на този свят. Практикувайте учението, за да разрешите въпросите на живота си. Иначе ще бъдете хванати от някое противоречие.

Учителят казва: Щом си в противоречие с Бога, злото ще те върже.

СПОКОЙСТВИЕТО

Някои мислят, че се ядосват в името на правдата. Правдата не произвежда ядосване. Ядосването е неразбиране. Някои искат да оправдаят това неразбиране – това е лавиране на ума. Когато човек разбере нещата, се успокоява. Разбирането дава спокойствие, а нервността е неразбиране на нещата.

Няма спокойствие, докато човек не оправи себе си, живота си. Колкото по-голямо е спокойствието, толкова по-голямо е могъществото ти.

Учителят казва: Ако искаш да знаеш дали ще постигнеш нещо, гледай дали си спокоен и уверен. – Има думи, които отнемат спокойствието – това са разрушителни духове. Злото не може да пробие аурата на спокойния човек. Спокойният човек е неуязвим. Някой път си представиш нещо и ставаш неспокоен. Твоята представа решава дали да си в психически вериги. Разложи представата и веригите (заблужденията) ще изчезнат.

Една от причините за нервността е неприложеното знание.

Спокойствието е вътрешна сила. Тази тиха, вътрешна сила прониква в тревогата и я покорява. Спокойствието е оръжие на Духа срещу всички тревоги и напрежения. Бог влиза вътре в мисълта на човека и го успокоява – това става със самата мисъл. Спокойствието се излъчва от човека като вътрешна светлина. Животът на окултния ученик е светлина, но този живот не е на земята, не е паднал в земното съзнание, а е в Божественото съзнание. Когато живееш в свръхсъзнанието, ти си на небето.

Нервният човек няма вътрешна опорна точка. Той няма равновесие на вътрешните сили.

Формула: „Господи, възстанови равновесието в тази душа“.

Дълбокият вътрешен мир е мярка за чистия живот. Човек се успокоява, когато се слее със своя Източник, Бог, Праенергията.

Понякога си нервен, напрегнат, разменяш няколко думи с един човек и се успокояваш. То се предава телепатично. Понякога е достатъчно само присъствието на един човек – това е духовно присъствие, това е Духът. Има думи, в които Духът е вложил елементи на спокойствието, в други думи – елементи на светлината. Има думи, които светят…

Формула: „Господи, направи косата ми здрава и светеща“ – да си представим в корените на косата слънцето.

…Когато тези думи проникнат у вас, те стават ваша защита. Често нервните хора търсят утеха в спокойния човек. Влиянията, които излизат от него, безмълвно ги утешават. Духовете се обличат с думите. Красиви са думите и мислите, които са облекло на ангелите. Контролът на словото е решаващ за спокойствието. Има думи, които могат да изхвърлят човека вън от живота. Там има много силен дух. Окултният ученик трябва да е брониран. Това става с формули и чист живот.

Има думи, пълни с барут и огън. Когато световете се разпадат пред спокойния човек, той не губи нито за миг своя мир. Той поглежда това особено и се оттегля в себе си, разтваря се в Любовта – това е неговата окултна опора. За да си спокоен, трябва да имаш абсолютна опорна точка. Спокойствието се справя с енергията на всяка опасност, на всяко зло. Самото спокойствие е висша степен на енергията. Злото чувства трептенията на спокойствието, т.е. на огнената сила. Злото се разлага в спокойствието. Спокойствието работи с къси вълни, това е огнено качество. Спокойствието е висш дух, който разлага напрежението на злото. Спокойствието е изработено от волята. Волята е най-великата наука в света. Чрез волята можем да станем здрави, силни, богати и т.н. Който има воля, има и спокойствие. Нервността отговаря на безволието. Спокойствието е дълбока същност – означава недосегаемост. Кой е недосегаем? – Този, който е извън нещата, но ги прониква.

Спокойствието е условие за мощна окултна еволюция. То пък се дължи на чистотата, като награда за постигането ѝ. Ако една тревога тържествува, тогава къде е Истината и къде е Духът? Спокойствието е проводник на висша духовна сила. Силата на спокойствието е силата на Любовта, силата на Огъня.

Когато дълго си търсил и си намерил Бог, ти се изпълваш с един дълбок, вътрешен мир. Човек се успокоява, когато познае Бога. Но Той трябва да се познае пряко, да се общува с Него. Когато човек се срещне с Него, тази среща е паметна.

Кой е спокоен в нас? Това е истинското Аз. Това истинско Аз преобразява тревогите и трудностите, преобразява духовете. Трудностите, опасностите, мъчнотиите – те са живи същества, които се преместват. Твоето спокойствие прониква всичко наоколо и преобразява всичко. Там, където е спокойствието, там е Духът – и духовете се преобразяват.

Спокойствието се състои от Огъня на Любовта. Това е висша енергийна проява на Духа. Главното оръжие на спокойния човек е концентрацията. Той има силна концентрация, на която винаги може да разчита. Това означава да можеш да сгъстяваш Бог в себе си.

Истинското спокойствие е космическо могъщество. Духът на спокойствието владее целия космос, иначе щеше да управлява хаосът. Силата, която изтича от спокойствието, може да пази нещата в своята аура.

Вашето спокойствие ще бъде изпитано при най-неблагоприятни условия и напрежения, за да се види до каква степен ще издържи. Светлината ще дойде после, след изпитанията.

Огненият свят се справя с всичко (Свещеният Огън). Спокойствието е Истина. Ето защо то е пълно със сила. Най-могъщата изява на огнената сила, това е спокойствието. Човек не трепва и пред лицето на смъртта – той остава вътрешно спокоен. Който е постигнал спокойствието, той господства над духовете в цялата вселена, астралът не може да му бъде преграда.

Основна храна на неспокойния са заблужденията. Основна храна на спокойния човек е Истината – той се обменя в Истината.

Спокойствието е воля, а волята е Първична сила. Тази сила господства над нечистите духове чрез мощното си вътрешно влияние. Спокойният човек е могъщ. Човек не може да бъде спокоен, ако няма могъщество. За да е могъщ, човек трябва да е съединен с някое мощно същество от ангелския свят. Спокойствието е проводник на Огъня, ето защо то преобразява духовете. Печели винаги по-висшата енергия. Висшият свят винаги прониква нисшия, но не обратното. Проникването дава господство. Проникването е качество на Бога.

Най-чистият е най-могъщ. Той прониква по закона на чистотата и Любовта. Човек може да прониква, може да владее. Проникването е качество на Първичната сила. Тревогата не може да проникне в истинското спокойствие. Ако успее, то не е истинско. Спокойствието прониква в злото и опасността и ги разлага по закона на вибрациите, вътрешно.

Формула: „Господи, ти се справи с тази представа“ – за да се разложи болестта.

Спокойствието е същевременно формула и метод на Духа. Има думи, които могат да се справят и с най-голямата опасност и тревога, и окултният ученик трябва да си ги повтаря. Само думите, които постоянно живеят у вас, са силни. Тревогите винаги се вслушват в огненото Слово, в думите на Духа.

Лекция, държана на 15 май 1992 г. – Варна

Идея за размишление: Вие сте по-силни от всяко съмнение, от всяко подозрение и от всички препятствия, които могат да ви се случат в живота. Вие сте по-силни от тях, защото те се родиха след вас. Без вас те не биха могли да съществуват. Днес те живеят на вашия гръб.

ЖИВОТЪТ НА АНГЕЛИТЕ

Идеалът на ученика и идеалът на ангелите е един и същ – постоянен стремеж към вечната Любов. Истинската храна за ученика е високият идеал. Защо човек се гневи, защо се ядосва? Защото няма идеал. Така се е съединил със сатанинската сила и при гняв блъска и тръшка, иска да се освободи. Но докато не се отдаде на идеала, тази тъмна сила винаги ще го хваща. Спасението е в идеала. Зад идеала е чистият Дух, който освобождава човека от тъмната сила. Щом волята не е насочена към високия идеал, тя ще бъде обсебена, отнета, защото не е познала своето предназначение. Там, където няма висок идеал, работи тъмната сила, т.е. разрушението.

Боли те глава – любовта ти към Бога не е правилна. Болят те гърдите – любовта ти към ангелите не е правилна. Боли те стомахът – любовта ти към хората не е правилна.

За постъпките се съди вътрешно, по мотива. Който обича Божествено и говори Истината, събира ангелите около себе си. Земните неща винаги създават трагедия, а ангелските – винаги радост. Ангелите много лесно се справят с въпросите си, защото живеят в Духа. Всеки, в когото гори силен стремеж към Любовта, ще стане ангел, т.е. ще бъде приет в Божествения свят. Любовта е светлина, тя вижда всичко и осветява всички неща. Дяволът се насища с критика, омраза, гняв, злоба – това е сатанинската радост.

Истината е освободила ангелите от човешкия свят. Хранете се и вие с формулата на Истината, защото Истината е жива сила в Божествения свят, тя е жив Дух. Всяка светла мисъл е жив ангел, тя е изход и спасение. В светлата мисъл има окултни сили, с които се разрежда материята, т.е. земното съзнание. Постоянно търси Любовта и тя ще те заведе при Бога. Но Любовта бяга от всичко нечисто. Затова за някои тя е далечен и недосегаем свят.

Ангелът – това е жаждата за Любовта, това е жаждата за Бога. Земните мисли са наши врагове и наша смърт. Чистите, небесни мисли са наши приятели, наши защитници. Ангелът – това е най-чистият свят. Истината е свят, в който се разрушават всички заблуди. За падналите ангели са определени страдания. Те пречистват заблужденията и помагат да се познае Истината. Ангелът има безсмъртни отношения с Любовта. Пред ангелите проблемите изчезват, защото Любовта на ангелите е съвършена.

Любовта е най-задоволеният свят, защото Бог е в него. Който е намерил Любовта, ангелът го смирява и осветява вътрешно. Падналите ангели са долу на земята, защото са потъпкали Божественото в себе си. В ангелския свят нито животът се свършва, нито радостта, нито светлината. Всичко зависи само от дълбочината на вашата Любов. Ангелската Любов е наситена с Истина.

Само светли мисли да живеят във вас – означава само ангели да живеят във вас. В чистия ум на ангела заблужденията се разпръскват, защото светлината разпръсква тъмнината. Най-големият празник в света е Възкресението на падналите ангели – пробуждането (една от най-силните думи).

Влезте дълбоко в Божествената Любов – тя е извън всички отрицателни влияния! Чистата Любов е най-голямото превъзходство над сатанинските сили. На тия, които отричат Любовта, ангелите им отнемат ума и вътрешния мир. Ангелът е победил земния живот, а дяволът живее земен живот.

Любете – и ангелите ще ви изпратят добрите условия! Враговете в света са привидни, те само изпълняват такава роля. Ангелът говори винаги тихо и положително. Дяволът ходи шумно, говори високо, иска да е забележим. Ангелите се виждат само с духовни очи. Всяка ангелска дума си има аромат.

Учителят казва: Вашето радио трябва да е отворено само за чисти мисли.

Щом не виждаш красивото в света, значи си болен; но за да виждаш красивото, трябва да го обичаш, защото когато обичаш, ангелът влиза в тебе – това е красивото виждане. Ангелът винаги прави добро и остава скрит. На ангела всичко му причинява радост. Когато абсолютно изчистите своите мисли, висшият свят ще се отвори за вас. Ангелът е вътрешно чист. Човек е външно чист. Дяволът е външно и вътрешно нечист.

Има три вида ангели: Божествени, духовни и земни. Божествени – серафими, херувими и престоли – живеят в Божествения свят и имат пряка връзка с Бога. Духовни – това са ангелските йерархии.

Човек изучава Любовта, а ангелите я прилагат. Ангелското сърце винаги свети. Ангелите са намерили и познали Любовта и затова са горе. Хората сега я изучават и я търсят, затова са долу. В Любовта никога няма лишения. Любовта е свят на изобилието. Любовта за ангелите е свещен свят. Във всички наши светли мисли и чувства и ние можем да ги изучаваме и познаем вътрешно – чрез дневници за будност. Когато ангелът влезе в човека, човек придобива космичната Любов. Чистата Любов и чистата Истина са първичната храна. Ангелът е постоянен в Любовта и в Истината, а човек е непостоянен.

Има един случай, когато ангелите се възхищават от ученика: когато той побеждава изкушенията. Ангелите воюват чрез Любовта. Енергията на Любовта пропъжда всичко нечисто. Земята е място на падналите ангели, тя е място за чистене и за учене, а не за живеене. Учителят казва: Всички, които са дошли да живеят, ще станат инвалиди.

Ние трябва да се изчистим, за да станем достойни за Божествения живот. Ангелите са победили мъчнотиите със своята Любов. Те са дали ход на Бога в себе си, Който побеждава всяка трудност. Ангелът мисли правилно, защото обича Божествено.

Ангелският живот е молитва, а молитвата е предвидливост. Чрез молитвата злото се премахва предварително. Молитвата се проявява само в разумния живот. Учителят казва: Без молитва ще дойдат психическите разбойници да ви ограбват и да ви учат на разумност и предвидливост.

Всички ангели са волеви същества, така те са надраснали условията. И ангелите, и дяволите се проявяват така, каквато е тяхната същност, докъдето ги е довела тяхната еволюция. Капиталът на ангелите са добродетелите. Добродетелите са велик капитал, в който се вселяват великите сили на природата. Добродетелите са динамични сили на природата. Ето защо ангелите са неуязвими за всяко зло, защото те съхраняват добродетелите. Те никога не отговарят на злото със зло, те не се нуждаят от Библията. Само един елементарен дух може да отговаря на злото – така злото се усилва. Ангелът познава доброто като Божествена сила, която парализира злото.

Ангелите служат на онези, които ще наследят спасение. Ангелите побеждават злото, защото не му отговарят със зло. Така трябва да действа и окултният ученик. Извън Любовта ти винаги губиш своята сила.

Лекция, държана на 22 май 1992 г. – Варна

Идея за размишление: Ако човек не може да мисли правилно, разваля челото си и губи светлината си. Ако човек не чувства правилно, разваля сърцето си и губи топлината си. Ако човек не постъпва правилно, разваля брадата си и губи силата на своята воля.

РАЗВИТИЕТО НА ВОЛЯТА

Брат Михаил за волята: За да се впусне във физическата любов, човек трябва да е станал много силен и много чист. Той трябва да е станал господар на тази невероятна сила, за да посмее да ѝ се опълчи и не само това, но и да я използва за себе си. На това равнище Бог ни е позволил всичко. От позицията на тази височина няма никаква опасност, нищо не може да ви изцапа. Но ако вие нямате това високо равнище, нисшият свят ще ви погуби, защото вие не сте въоръжени.

Всъщност злото се явява като зло само за по-слабите. За тези, които не знаят да си служат със злото, то се явява една могъща реалност. За да практикувате така, трябва да сте много опитни и много самоконтролиращи се (в областта на диамантената воля).

Ако сте решили да концентрирате огнената сила в себе си, най-добре е да изпитвате любовта в хомеопатични дози, т.е. да задоволявате вашите отношения с хората от другия пол с един поглед, усмивка, няколко думи, едно ръкостискане. Ако човек е със слаба воля, един поглед може да го подведе и да попадне в областта на черния огън, в черната магия на секса, и вече не си господар на своята енергия, която започва да изчезва… Накрая остават останки, като от разбит кораб.

Златна формула (за хора, които искат да имат деца, даже за светски хора, които искат да имат ангелски деца): „Господи, благослови да се роди чрез нас едно чисто, ангелско дете“.

Злото може до такава степен да ви развие волята, че накрая то просто става безвредно. Външният живот е относителен, целият живот е относителен. Вътрешният живот принадлежи на Духа, а най-важното условие за постигане на Духа е развитието на волята. Злото съществува, за да развием волята си и да познаем себе си – в това се крие същността на живота.

Силната воля сама си привлича условията. По пътя на волята се ражда Първообразът, т.е. Бог. При динамичната воля съзнанието е напълно свободно от съмнението, то е очистено напълно. Така чистото съзнание разговаря направо с реалността. Чистото съзнание е най-великата реалност.

Злото е една много важна задача за разрешаване на въпроса за волята. За развитието си волята се нуждае от неблагоприятни условия. Оправянето на света става от малките работи – това са най-големите задачи на волята. Ако волята на човек е развита, той не може да има недоволство, болести и т.н. Той просто завърта ключа на волята.

Волята е сила, която не допуска нищо отрицателно да влезе в човека. Истинският живот започва с мощна работа върху себе си. Това е пътят на ученика. Волята е силата, която побеждава змията. Волята в нас – това е Бог в развитие.

Учителят казва: Докато ученикът не победи змията, винаги ще бъде слуга. – Чрез волята ученикът постига своето истинско лице, което означава най-вътрешното съзнание.

Грешките отнемат силата на волята на човека. Но чрез духовни дневници грешките се разреждат и накрая изчезват. Грешките водят до поуки, поуките дават светлина, светлината изгаря грешките. Пътят е бавен и абсолютно сигурен.

Ако имате силна воля, дяволът не може да бъде лош. Ако не се поддавате на злото, дяволът става слаб. Сам дяволът не прави престъплението – то става след връзката му с човека.

Законите са създадени за тези, които нямат воля. Волята постига Духа, а Духът е извън законите – той работи с Принципите. Тези, които нямат воля, не могат да стигнат до тази Истина.

Волята в най-вътрешната си същност е Бог – всепобеждаващата същност. Чрез диамантената воля ученикът прониква в най-вътрешната същност на Духа и черпи оттам неизказана Мъдрост. Чрез воля и медитация се постигат всички окултни сили на природата.

Учителят казва: Колкото повече медитираш, толкова повече ставаш дух. За развитието на волята най-важни са всекидневните упражнения. Имаш ли воля, ти надрастваш обикновените хора и света. Тяхната воля е парализирана от много желания, което води до много препятствия. Така човек попада в капана на своите слабости и се отчайва (това е обратен удар). Адепти, Посветени, Учители могат да си го позволят.

Твоята воля ще те направи Бог. Във висшия свят волята е силата, която движи всичко. Там, където има мощна воля, има мощен дух. Там злото е безпомощно. Това е огнената аура и това е агни-йогът.

Волята е висша, Божествена сила. Слабата воля е роб на обстоятелствата и на навиците на змията. Силната воля е свободна. Истинският човек царува при всички условия на съдбата. Мислите не трябва да са лоши. Най-мощното оръжие срещу враговете – видими и невидими – е оръжието на волята. Има случаи, когато от очите и ръцете на волевия човек се излъчват мощни вибрации, които надминават всякакви изрази.

Чистата храна се налага от волята, защото колкото по-чиста е храната, толкова повече умът изчезва и толкова повече изчезва илюзията. Умът не обича чистата, а нечистата храна, защото с нея подхранва своите илюзии и заблуждения.

Чрез развитието на волята ученикът се ражда в Духа. Така материята и материалното съзнание отпадат и човек съзнава същността на Духа. Колкото повече се развива волята, толкова повече нисшите духове са ограничени. Волята покорява всички сили. Тя покорява даже силите на светлината – в по-висш смисъл волята като Принцип, т.е. волята като Бог.

Чрез волята се постига Самадхи, при което земното съзнание се разгромява, умът отпада и змията вече няма власт. Там, където няма земно съзнание, спасението е постигнато. Вселената е излъчена от Волята чрез Словото-Принцип, т.е. Словото, което е действие. Истинското Слово е действие. Това говори за всемогъществото на Волята. Словото е излъчена Воля и Словото е едно движение на тази огнена Воля.

Без воля не съществува и мисъл, и движение.

Най-голямата динамика е във волята като Принцип. Само с едно движение на волята ние можем да се издигнем до Трона на Бога, светът може да изчезне. Най-голямата динамика се постига от воля, която е победила изкушенията, защото само тя има достъп до Бога.

Без критика и самокритика, защото в нас е Бог!

Диамантената воля е искрата от собствения Огън на Бога. Ако волята в човек се пробуди, тя може да отстрани в един миг причините и последствията и кармата да изчезне. Учителят казва: В една минута грешникът може да стане праведен. – Това се отнася до вземането на абсолютно решение, т.е. огненото решение се взема от Духа. В този миг човек вече е праведен. Само въпрос на време е да се постигне, да се изчистят грешките. Тогава се явяват помагачи – мощни, невидими, те изготвят плана. Ако този принцип се разбере, много болести ще бъдат излекувани. Ако Духът бъде разбран, той носи новия живот, новото съзнание.

Волята е най-висшият авторитет. Огнената воля може да предаде своята мисъл на всякакво разстояние. В цялата вселена няма граници за духовната воля. Огнената воля разпръсква земното съзнание, което пречи да се види същността, т.е. Духа.

При динамиката на огнената воля целият илюзорен свят изчезва и духът застава лице с лице срещу Бога. Духовната воля може да издържи на вибрациите на Бога, на Неговото влияние. Духовната воля е Първична сила. Това е оръжието на вътрешния кръг. Тя се изработва от пентаграма.

Мощният процес на духовната воля е сгъстяване на самия Бог. Това означава, че човек е постигнал Първичното Единство. Това е искрата, която е излъчена от Праогъня. Сега те се познават отново и се сливат.

Развитието е: от обикновена воля към силна воля и към диамантена воля. В тази воля е влязъл да живее Сам Бог.

Лекция, държана на 29 май 1992 г. – Варна

Идея за размишление: Може с години да се молите, да четете и размишлявате и да си останете със същите слабости, защото нисшето не е изчезнало. Тези, които се молят и четат, а си остават гневни и нервни, да не мислят, че се развиват духовно. (Брат Михаил)

ХРАНАТА

Учителят казва: Бъдещето на човека се определя от храната, която той употребява. Лошата храна е свързана с някое лошо качество, което иска да го подхранваш.

Чрез чистата храна се образува чистата енергия, която е Божията сила на Духа. Човек, който мрази, не може да се храни правилно, защото астралното му тяло е пропукано. Омразата е вход за нисшите сили на природата. Аурата на човека е силна само когато се храни с Любовта. Тогава тя е затворена за злото, ето защо Любовта е най-добрата защита срещу всички отрови. Чрез злоба, омраза… ти храниш сатанински елементи в себе си, които ще изсмучат твоята енергия. Омраза, завист, злоба, ревност – това е пътят на падналите ангели, които нямат идеал. Чистата храна помага на ученика да събере сила срещу злото – тази храна не е удобна на змията. В чистата храна се развива енергията на Духа – тя определя победа над змията. Храненето е велик космически процес. Човек постоянно поглъща нещо. Ако човек се храни с Любов, той привлича ония сили и елементи от храната, които служат на Духа. Храната на висшия свят е Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел.

Символ на хляба е самото първично Слово. Лошата храна нанася лоши удари – първо в кръвта, а после внушения на злото. В нечистата кръв внушенията стават все по-силни. Чистата храна привлича много сили в действие. Постът пречиства клетките и ги прави по-леки, а това е много важно условие за обновяване и за общуване с ангелския свят. Когато клетките са чисти и леки, те са свободни от плътната материя. Тогава светостта лесно идва отвътре. Светостта храни клетките с небесни влияния – ето защо на човек му е леко и приятно.

Чрез чистата храна се свързваш с възвишени вибрации – така постепенно се изработва лъчиста материя за ангелско тяло. Има храна, която дава сила; има храна, която обезсилва. Когато мразиш, ти се обезсилваш. За да не се обезсилиш – люби! Любовта се справя с тази отрова на омразата, т.е. дай омразата в ръцете на Любовта, в ръцете на Бога (ръцете са символ на волята).

Закон от Учителя: Докато човек преяжда, никога няма да нареди живота си добре. – Но който бърза да уреди този въпрос, ще попадне в разрушението.

За да може злото да ти напакости, то трябва да проникне в тебе. Ако то не може да проникне, нищо не може да ти направи. Хората не се изморяват от много работа, а от лоша храна. Лошите мисли са лоша психическа храна – те изтощават човека. Чрез чистите мисли ангелите ни поддържат, докато при нечистите мисли ние сме изоставени. Грешките и недостатъците трябва да изчезнат – с тях ние сме храна за злото. Изчезнат ли те, изчезва и кармата – това е пътят на духовните дневници. Всяка храна си има своите окултни сили и влияния.

Учителят казва: Без да е разрешил въпроса за храната, човек не може да разреши въпросите на своя живот.

Храната е метод за придобиване на Първичния живот, т.е. на Първичната енергия. Храната е също и метод за отнемане на енергия (във физически и психически смисъл). Тези, които имат нечист стремеж, лошата храна ги изяжда. Месото затваря каналите на светлината и на енергията. Чрез храната човек привлича или живота, или смъртта. В храната са скрити духовни сили и енергии, чрез които можем да материализираме нашите цели. Когато се храниш, ти влизаш във велик свят на енергии и ако не се храниш с Любов, тъмните сили те завличат и така постепенно човек се уморява и отпада.

Формула: „Господи, призовавам Любовта, която се намира в храната, да ме изпълни с живот. Господи, призовавам Мъдростта, която се намира в храната, да ме изпълни със светлина. Господи, призовавам Истината, която се намира в храната, да ме освободи от всички ограничения“.

В чистата храна има повече Дух, т.е. повече концентрирана енергия. Чистата храна съдейства за образуването на първичното тяло. Колкото повече човек пречиства храната си, толкова повече светлината и духовността му се увеличават – така човек се домогва до Първичния свят.

Аурата се храни със светли мисли и благородни чувства – те са вечни елементи. Когато в аурата влизат тези вечни елементи, тя става динамична и могъща. Там, където светлината е интензивна, злото изчезва. В тази интензивна светлина Учителят открива тайните на ученика – това са дълбоките преживявания.

Чрез нечистата храна в ученика се промъкват много стари желания и навици от миналото. Сатана иска старите желания да оживяват – и той се бори за това. Според брат Михаил: лекари, учени – това са все слуги на дявола.

Ако човек се храни с нечиста храна, това показва, че той е завладян от нечисти духове. Те подготвят реализиране на своите желания (във физически и психически смисъл). Нечиста храна е и самото тяхно внушение.

Когато в един човек има силен и чист стремеж, в него се вселява ангел, който си подбира друга храна. Тогава внушенията на злото отпадат – ето защо стремежът е решаващ, ти вече си под влияние на висшия свят, който се грижи за теб.

Чрез поста клетките стават здрави, чисти, красиви и даже светещи. Чрез пост и формули мъртвата материя, чрез която човек остарява и се затормозява, може да просветне, защото клетките събират Божествени сили, които разпръскват гъстата материя, която пречи на светлината да прониква в организма.

Чрез нечистата храна клетките са станали тежки и плътни – така човек трудно се усмихва, гледа и мисли.

Чистата храна също може да е вредна, ако се преяжда.

Нечистата храна пропъжда Духа и светлината. Духът е, Който разрешава въпросите, но щом си Го изпъдил, ти си се отдалечил.

Побеждавайки месото, човекът побеждава своята привързаност – така постепенно той ще развие и силата на своята воля. После той ще победи своята привързаност към земята, към земното си тяло и земната зона, за да победи след това и привързаността си към слънцето и да влезе в едно по-вътрешно Слънце, наречено „Алфиола“.

Лекция, държана на 5 юни 1992 г. – Варна

Идея за размишление: Нещата могат да се ускорят или забавят, но не могат да се премахнат. Могат само да се преобразуват.

СВОБОДАТА

Всяка формула е огнено явление, т.е. тя е Агни-йога – „огнено съединение“. Чрез това съединение ние се освобождаваме. Колкото по-близо до Бог е човекът, толкова по-голяма е свободата. Грешките са живи същества, те трябва постепенно да изчезнат, защото в един момент те могат да отнемат живота или свободата ви. Там, където има Дух, има и свобода… За да си свободен, Истината трябва да е постоянно в тебе. Хората още не разбират голямата опасност от свободата – тя налага най-голямата отговорност, тя изисква диамантена воля, защото със слаба воля се нарушават много закони, а това подготвя нови условия за робство и ограничения. Щом волята е слаба, тя подлежи на ограничения. Свободата е голям връх, голямо доверие, дадено от Бога. Науката и религията не могат да разрешат въпросите на свободата. Само развитие на волята определя реализация на висше окултно ниво. Въпросът за свободата изисква Посвещение. Науката и религията без реализацията спадат към невежеството. Има учени, които искат да са свободни извън Бога. Това е свобода в капана. Ако се изкушаваш, ще бъдеш хванат и животът ти ще бъде отнет. Някои се смеят на мишката в капана, но и те попадат там. Така е с науката, религията и философията, които нямат реализация. Свободата преди всичко изисква възстановяване на Истината, защото без нея свободата никога няма да дойде.

Вселената е част от Бога, тя се е създала, когато Бог се е ограничил. И над тази ограничена част Той е поставил Свои закони. Ако човек иска да се освободи от ограниченията, той трябва да се освободи от законите и да влезе в Принципите. Принцип е да работиш със самия Дух на нещата. Всяка сгъстена формула става Принцип. Една друга част от Бога е извън вселената, т.е. извън ограниченията. Това е най-вътрешният свят, в който ние трябва да се разтворим. Тази част от Бога е свободна от вселената и от нейните закони. Тази част е царството на свободата, това е пътят на ученика, пътят на диамантената воля. Посветените и Учителите са постигнали победа над законите, защото са победили себе си. Чрез мощна работа върху себе си Духът ги е взел в Своето поле, което е извън законите и вселената. Извън тези закони и ограничения е станало и тяхното Посвещение. Посвещението става в царството на Духа, в тайния свят на Истината. Така те са станали свободни, защото Абсолютът им е дал Своята свобода. Чрез силата на диамантената воля Посветеният получава една специална енергия – много особен вътрешен лъч, с който той излиза извън областта на вселената и нейното ограничение. Оттам той получава своя план. Съветите са важни само когато говори Духът – той говори чрез интуицията. Посветеният не може да обясни свободата на другите – той може да покаже само пътя и методите (формули и дневник на Истината).

Учените и религиозните имат само смътна представа за тази свобода, защото са хванати от законите на вселената. Няма нито едно същество, което да е абсолютно независимо и свободно. Всички, които са постигнали свобода на едно по-високо ниво, са станали слуги на Първичната огнена Воля – Волята на Абсолюта. Истинската свобода е да се изпълниш с Духа, но това е на степени. Всеки е свободен, доколкото е реализирал Истината в себе си. Степента на Истината определя степента на свободата. Абсолютът не зависи от никого – Той единствен е абсолютно свободен. Той може и без Учителите, защото е Единственият Учител, но Той ги обема и съзнателно Се ограничава в тях.

За да се освободим от злото, ние трябва да се освободим от нечистото слово – антисловото. Контрол на словото значи освобождение от злото. Има раздяла, която носи освобождение – раздялата с лъжата, злото, омразата. За да се освободиш от една лоша мисъл или чувство, трябва да се освободиш от влиянието на един лош дух. Свободата е квинтесенция на Истината. Който иска да е свободен, трябва да изучава и познава своите мотиви.

Когато Бог иска да сближи две души, Той изпраща много сили, които да ги разделят и да им пречат. Колкото повече ги разделят, толкова повече те се сближават вътрешно. Когато Бог иска две души да се разделят, действа обратно – праща хора да ги сближават, ласкаят и възхваляват; тези методи дават винаги сигурни резултати.

За да се освободите от тъмнината, трябва да работите с методите на светлината. Ако изработите качествата на светлината, вие се качвате в нейното поле и ставате неуязвими. За да си свободен, освободи се първо от лъжата – тя отнема свободата. Много хора и много народи са били в робство – така се изплаща лъжата.

Истината е процес на освобождение. Всяка казана истина е енергия на Духа. За да се освободиш от една тежка аура или от едно много тежко внушение, трябва да намериш метода, който освобождава – Божествените методи винаги освобождават. Освобождаването е въпрос на чистотата, а чистотата е въпрос на енергията. Когато се увеличава динамиката на енергията, тя прониква в злото и човек се освобождава. Това означава, че злото се побеждава с чиста енергия.

Също, за да се освободите от едно зло или от влиянието на един човек или тежко внушение, трябва да слезе едно висше същество, една по-висша енергия, която да ви освободи. Който е разумен, лесно може да привлече тази енергия или това същество. За да си свободен, трябва да си могъщ. Лъжата отнема силата, т.е. енергията, а Истината дава силата, могъществото.

Учителят казва: Вътре в Истината е вложена сила, която побеждава всичко.

Формула: „Господи, Ти се справи с атаките на всяко зло срещу брат…“

За да бъдеш в истинския смисъл свободен, трябва да станеш слуга на Бога. Ангели, архангели, Учители са станали слуги. Да бъдеш слуга на Бога, е неописуемо – това е един дълбок вътрешен въпрос. Ако си се определил да бъдеш слуга, Той подрежда твоя план за цялата вечност – това е най-красивият план. Самото определяне играе значителната роля.

Ангелите нямат собствена воля – те действат по Волята на Бога и така чрез единството те са свободни. Най-красивата свобода е съединението с Божията Воля.

Лекция, държана на 12 юни 1992 г. – Варна

Закон за размишление: Сливането със Словото е сливане с Бога. Всеки ден ние трябва да се сливаме със Словото. Ако не можем да се сливаме със Словото, това означава, че все още връзката със Словото не е напълно чиста.

СРОДНИТЕ ДУШИ

Съединени, сродните души определят първичната форма на човека – тук няма полове, няма раздвояване, сливането е пълно. За да намериш сродната душа, първо трябва да намериш Бога. Щом си намерил Бога, никой не може да те заблуждава, нито отвън, нито отвътре. Сродната душа ще дойде преди всичко отвътре във вашия живот.

Има жени, които не са доволни от мъжете си и искат да се освободят от тяхната аура, но попадат на друг с по-лоша аура и свободата им е отнета. Кой е правият път? Ако жената тръгне със силен и чист стремеж към Бога, тя ще постигне свободата си, защото накрая тя ще срещне сродната си душа, която ще бъде изпратена от Бога.

Сродната душа дава първично съединение, в което половете изчезват. Само чрез сродната душа се възстановява Първичният живот, Божественият живот. Сродната душа е в ръцете на Бога и това е най-скъпото нещо, което Бог може да даде на ученика – то изисква най-високо оценяване, защото е най-скъпо. За Любовта и Мъдростта всяко нещо е ценно, но ученикът трябва да постигне диамантена воля, за да може да оценява на много високо ниво. Когато Бог ни даде сродната душа, чрез нея идва пълнотата на живота (в това число и развитие на най-могъщи окултни сили и първични добродетели). Сродната душа е твоето духовно изчисление още преди сътворението на света, но ти трябва да я заслужиш. Тя не е нито мъж, нито жена, а Елохим – Божество. Чрез сродната душа човек възстановява Бог в себе си – пълнотата на живота.

Човек може да е постоянен в нещо само ако му вярва напълно. Много хора са пропаднали, защото сродната душа не е дошла. Който не може да надрасне половия живот, не може да срещне сродната душа, защото тя е Елохим. Единственото спасение от половата енергия (която е чисто слънчева и огнена енергия) е тя да се превърне във висша, пречистена, Божествена енергия – така човек ще постигне своите цели. При чистата Любов няма никакъв шанс за разрушителните сили. Там, където има ум, няма истинска Любов; умът трябва да изчезне, за да останат само Духът и душата (по пътя на пречистването умът се слива с Духа). Сродните души са съчетани от Бога и за тях е казано: Тези, които Бог е съчетал, никой не може да разлъчи. Това е първичната и най-устойчива връзка, първичното благословение.

Има опасни въпроси, които трябва да се избягват, защото се включват много подсъзнателни сили. Първичното сродство надминава всички изрази. Първичното огнено съединение изгрява в чистия живот. Когато човек намира сродната душа, огнената сила отива на високо ниво; тази събудена огнена сила дава един изключителен стремеж, който се превръща постепенно в диамантена воля. Окултният ученик не се мъчи, той не е мъченик, защото работи със стремеж и диамантена воля. По пътя на волята той става Адепт – Посветен.

Когато ученикът е намерил Любовта, т.е. своята сродна душа, той е намерил и първичната Истина. Тогава ученикът вижда наградата на всички свои усилия и се връща в своя дом – блаженството. Чрез сродната душа Бог навлиза най-дълбоко в твоя живот. Ето защо така се развиват най-могъщите окултни сили на ученика. Сродната душа е първична идея на Бога, чрез която пълнотата на живота се изразява най-цялостно. Чрез сродната душа ти познаваш себе си, т.е. Първичното начало. Когато постигнеш това, ти имаш изключителна позиция, от която можеш да наблюдаваш световете – това е една голяма вътрешна тайна.

Когато намериш своето първично сродство, в теб се ражда окултната сила на Огъня. Ти си оптимист при всякакви опасности. Твоят оптимизъм е абсолютен и пред лицето на смъртта. Ти надрастваш света чрез Божията сила в себе си, която е самият Огън. Който обича Бога, е оптимист при всички условия на живота, а не само при някои. Чрез първичното сливане със сродната душа в ученика се увеличава духовната светлина. Истинската Любов издържа над 35 милиона градуса. Градусите и топлината, това са вибрации на силата. По пътя на пречистването ученикът се подготвя за най-великата среща в своя живот. Защото ако ученикът не е победил изкушенията, той не е готов за среща на високо вибрационно ниво, не издържа Свещения Огън. Той не е готов за тази динамична среща. Бог знае целия вътрешен живот и всичко е предвидил, но трябва време и търпение от ученика, докато се образува новото съзнание. Това съзнание създава благата на живота. Човешкият дух не може да развие своето окултно могъщество, ако няма пълнотата на живота.

ОКО И СЛЪНЦЕ

Мисията на Окото е да съзерцава Слънцето, т.е. Бога, и да стане като Него: лъчезарно, топлосърдечно и жизнено.

Всяка формула работи отвътре навън, тя е едно леко разширение. Всяка формула, която е изпълнена с едно малко приятно чувство, ни освобождава от падналите духове и сили в нас.

Всички въпроси се разрешават с динамика.

Ако те нападне страх, помисли, че си Слънце – то трябва да оживее в теб.

Ако някои хора се карат в някоя къща, влез в нея със Слънцето, то умее да прониква в подсъзнанието.

Формула: „Господи, излей благословение в този дом.“

Ето го метода на Слънцето. Този метод може да разреши всеки проблем в живота. Когато Слънцето влезе в твоя живот, той се изпълва.

Трябва ли да обичаме враговете си? – Да, разбира се! – казва Слънцето.

Слънцето е идеята за висшата Любов – това е най-висшата окултна практика.

Кой метод е най-верен за постигане на ясновидството? – Любовта! – казва Учителят.

Любовта е най-добрият метод за висше окултно развитие.

Лекция, държана на 19 юни 1992 г. – Варна

БРАТ МИХАИЛ

(ОМРААМ МИХАЕЛ АЙВАНОВ)

Усилията са тези, които струват нещо и те зависят от нас, те са мярката за нашата добра воля. Постоянството, това означава Бог да ти даде едно от Своите велики качества. Духът е пожелал да се прояви в нисшите и непроницаеми области и е създал три тела: астрално, ментално и физическо (и двойника). Тези три тела са израз на личността и на нисшето.

Божественото е част от самия Бог, това е искрата – тук са всички големи възможности. Всеки от вас обладава Божественото, което по същност живее в небесата. Божественото се ползва със свобода и има ярка светлина. Искрата има неограничено могъщество, ако тези три тела ѝ дадат възможност да се изрази чрез тях. Всички, които живеят в своите три тела, са ограничени.

Всичко, което е ненормално в живота, идва от господството на нисшето. Нисшето винаги живее в конфликт и разногласие. Във високите области няма страдания, болести, ограничения, тъмнина, но личността (нисшето) не позволява да живеете във висшите области. Нисшето е личността, а висшето – индивидуалността.

При чистия живот личността става инструмент.

Човек ще пада и ще става, докато Божественото съзнание се всели устойчиво и окончателно.

Нужно е непрекъснато да вървим към високия идеал. Личността (нисшето) всичко усложнява. Нисшето иска всичко да гори и да се руши. Индивидуалността е тънка, деликатна, внимателна и тиха. Никога не вика, не насилва, не настоява. Нисшето е шумно – все вика за своите права, говори глупаво. Илюзията – това е философията на разделението, това е нисшето. Когато не разбираме нещата, то е, защото нисшето ни заслепява. Ако се поддадете на нисшето, навсякъде ще виждате разделение и илюзия. Само благодарение на волята ученикът се слива с Великото същество – Божественото. Трябва да подчиним нисшето чрез контрол, иначе ще станем жертви с вързани ръце (воля). Когато победим нисшето, ще станем свободни, свободни, свободни! Ако умеете бързо да се движите, да летите като птица, вие няма да бъдете жертва на обстоятелствата. Всички висши същества летят със силата на своята воля. Човек е там, където е неговата воля, където е неговата мисъл.

Когато се спускаш ниско в материята, ти ставаш роб и зависим, а това, което е неуловимо, изтънчено, е извън обстоятелствата. Умът се помрачава, сърцето се изопачава, душата скърби, а Духът ги лекува и трите.

Когато се издигнете много високо, нищо вече не може да ви влияе. Луната е символ на личността (тялото е земята, луната е душата, слънцето е Духът). Тя постоянно се изменя в своите фази, затова в нея няма собствена светлина.

Учителят казва: Когато човек е изменчив, не може да получи Истината.

Само чистият може да бъде устойчив. Най-важното за вас е да знаете за кого работите. Ако работите за нисшето, всичко ще пропадне. Който служи на нисшето, винаги получава големи удари, за да помни.

Индивидуалността дава сила да победиш и да сияеш. Егоизмът не може да излъчи светлина, защото не може да отделя от себе си.

Тези, които правят жертви, а чакат награда, похвала или благодарност – това е земята, а не Слънцето. Егоизмът действа гибелно. Когато човек съхранява само за себе си, вътрешните му канали се запушват. Страхът идва от нисшето, Божественото никога не се бои.

Когато разумът отсъства, нисшето поглъща всичко с помощта на другарите си от астралния план. Новото учение не може да се предаде на нисшето. Колкото повече се приближавате до Духа, толкова е по-безопасно, защото Духът предава своите качества. Чрез нисшето подземни същества завладяват волята на ученика. Лицето на Слънцето е светло, ясно, лъчезарно, сияещо, защото Слънцето мисли само за прекрасни неща. Нисшите желания носят полза на други същества, затова хората са отслабнали и изморени, защото други същества са ги използвали, а те дали вярват или не вярват в духове, това за тях няма значение.

Когато живеете лошо, всички светли сили ви напускат. Тогава тъмните все повече ви проникват. Тези, които за избрали нисшето, не признават никои други.

Камъните са спящи духове.

Истинското щастие е неизменно при всички условия (болести, война, глад), защото вашето съзнание се намира високо над всичко, което ви заобикаля.

Грешките се превръщат в страдания, страданието в мъчение, а при мъчението човек пропада. Следват поуките и човек тръгва в правия път. Щастливият човек не живее във времето, а във вечността.

Днешното образование развива нисшето съзнание в човека. За да бъдеш щастлив, трябва да станеш безграничен.

Нисшето се бои от тишината, не я понася. То обича шума, хаоса, дисхармонията, докато в тишината се парализира, не може да прояви своите хитрости и капризи. Нисшите хора са щастливи в шума и суетата, но шумът ги разрушава. Тишината и светлината не създават хубави условия за нисшето – тишината го парализира. Тишината е разрушителна за плановете на нисшето. Нисшето си има своя шумен барабан, а Божественото е нежно, тихо, то не настоява.

Какво е дарбата? – Същество, което се вселява в човека и работи чрез него. Дарбите се вселяват в човека, когато той стане разумен.

Небето ще постави всеки на своето място.

Нисшето е отрицателно, мрачно и разрушително – то има променливи състояния.

Царството Божие е светлото у човека, то не се изменя при никакви условия. Божественото е пълно с аромат – то постъпва винаги чисто и освобождаващо. Висшето изпълнява замисъла на Бога, а нисшето живее за себе си. Който служи на Бога, всички небесни същества му помагат и направляват живота му.

В Божествения свят двамата, които свидетелстват, са Отец и Син; в духовния свят – Духът и душата; в човешкия свят – умът и сърцето; във физическия свят – топлината и светлината. Свидетелството на двамата е истинно. Например сърцето ви говори, а умът не е съгласен, свидетелството е непълно. Жена среща млад мъж и усеща симпатия, привличане. Това е любов, това е сърцето, но умът е на друго мнение. Ако човекът вземе решение, ще извърши голяма грешка. Момиче среща образован младеж – тя установява всичките му качества с ума. Това също е непълно свидетелство. Младо момиче среща младеж и сърцето и умът дават положителен отговор – винаги слушайте двамата свидетели! В по-висок план ум съответства на Дух, сърце – на душа. Вие усещате светлина от някого, но не и топлина. Когато съзирате само един свидетел, останете без решение! Добър и глупав – само един свидетел, не може да се разчита на добрината му. Умен и интелигентен, но зъл и лош – не разчитайте. Ако се вземе решение само при един свидетел, това е голяма грешка, защото в този случай връзката с един човек е с неговата карма и с духовете около него.

Има случаи, когато срещате един светец, а усещате антипатия. Отдалечете се от него и приспете антипатията.

Духът, това е могъществото на Мъдростта, а душата – богатството на чувствата. В човешкото сърце не може да има духовна Любов – тя се намира само в душата. Сърцето е гранично, душата е безгранична, обширна. Тя може да издържи силата на Любовта, на Огъня. Сърцето е сянка на душата, умът е сянка на Духа. Човешкият Дух може да понесе космическата Мъдрост. Умът не може – той няма широта, замах. Той не може да осмисли. На ума не е дадено, само на човешкия Дух – искрата – е дадено да прониква в тайните чрез чистотата, защото чрез нея Духът получава устойчивост.

В Божествения свят свидетелите са Отец и Син – това са две нива на Абсолютната енергия, две диференцирани мощности, но всъщност това е един Принцип. Преди всичко Абсолютът е могъщество, а Святият Дух е Божествена активност, Принцип на волята в човека, с който се прониква в нещата. Това триединство е чиста единица. Външните промени се осъществяват след вътрешните, защото външното е отражение на вътрешното.

Как би могъл един глупав човек да извърши нещо разумно, когато разумът вътре липсва!

Царството Божие не може да се постигне, ако то не е постигнато вътрешно.

Смисълът на живота е в еволюцията – в трансформацията на материята. Най-големите качества се отглеждат в тайна. Когато едно дълбоко чувство от една душа е отправено към вас, то ще ви намери, където и да сте. Тези, които кръжат около тялото си, не могат да разберат дълбочината на живота – тя не зависи от Любовта, а от Мъдростта.

Егрегор – натрупани мисли, флуиди и желания на хора, партии. Егрегора на Франция е петел – ранно събуждане. Бялото Братство работи за егрегора на гълъба.

Единицата е най-силното число – това е Любовта, основата. Тези, които вървят само по пътя на Любовта или само по пътя на Мъдростта, още не могат да влязат в единицата, в Единството. Мъдростта без Любов е фатална, тя не е извор, защото Любовта е единицата. Без Мъдрост на Любовта ще ѝ липсва дълбочината.

Другите учения не са универсални, защото те не работят с качествата на пентаграма, те ги одобряват, но само одобрението е без значение – трябва да се работи с тези методи в тяхното единство.

Лекция, държана на 26 юни 1992 г. – Варна

Идея за размишление: Човек е беден, защото му липсва Дух – най-голямото богатство. Ако в един камък Духът Го няма, той си остава обикновен камък. Същото се отнася и за човека. Нещата са скъпи само чрез Духа.

ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА

Главното са дълбоките изживявания – чрез тях Бог прониква вътрешно в ученика и внася Своя Дух. При много тежки изпитания Учителят уравновесява ученика и му дава Своята сила да издържи. В пътя на ученика има дълбоки преживявания – в тях има много голяма интензивност. Духът е абсолютна интензивност, но този Огън е скрит. Ученици, които искат да бъдат независими, не познават Реалността; въпросът е под чие влияние са, под какво вселяване.

Формула: „Вътре в мен сияе пентаграмът“.

Най-дълбокото състояние на Реалността се изявява чрез преживяване като Принцип. Реалността се измерва чрез най-дълбокото преживяване. Така Духът се включва в твоя живот и така Духът става главна посока на ученика – дава му ново направление на енергията и на вътрешните сили. Дълбокото мистично преживяване е висш израз на Духа. Ето защо принципите работят в Божествения свят и управляват нещата. На окултния ученик, който има силен стремеж, му се дават много дълбоки преживявания и вътрешни чудеса. Чрез дълбоки преживявания в Духа, ти преживяваш Реалността в себе си. Защо са необходими дълбоки преживявания? – Чрез тях ученикът вижда това, което е, и това, което не е – разделя се същественото от несъщественото. Ако не можеш да преживееш Духа в себе си, ти не можеш да Го познаеш. Ето защо интензивните преживявания са от голямо значение. Дълбокото преживяване е дълбоко навлизане в Духа, то е в този смисъл висша мярка – сега и за в бъдеще.

Ученикът преживява най-дълбоките неща, когато Духът се всели в него. Преживяването може да бъде на различно вибрационно ниво – когато е най-висше вибрационно ниво, това е Самадхи и ученикът преживява своята Божественост. Това става само при този случай, когато имаме аура без пропукване – това се отнася до диамантената воля. Чрез дълбоките преживявания влизаме в абсолютно Единство. Докато човек има противоречия, не може да му се даде истински дълбоко преживяване, защото в Духа няма абсолютно никакво противоречие. Самадхи е преживяване, в което се включва целият разумен свят – то се случва един или няколко пъти в едно прераждане. Тогава всички разумни същества дават своето съгласие за теб.

Без дълбоко преживяване няма опит.

Физическите и астралните преживявания са външни – тук изпитанията и изкушенията са слаби. Бог изпитва, Сатана изкушава, за да се види до каква степен са стигнали качествата, волята и др. Физическите и астралните преживявания спадат към илюзията – Духът не участва, а е само наблюдател.

Най-дълбоките преживявания са скрити в Духа и само той може да ги даде, за да го познаят. Само Духът може да разкрие Реалността и това става чрез тези дълбоки преживявания. Така Духът се разкрива на ученика. Това, което Духът обича най-много в ученика, са усилията. Има преживявания, които спадат към Великата Мистерия – това е особено отношение на Духа към Себе Си. Така чрез опита ученикът расте в Духа.

Има случаи, когато ученикът трябва да е пълен „безверник“ – вярата в една опасност я привлича. Това е важен момент. Отрицателното внушение действа само ако вие му вярвате. Изисква се будност! Магията е там, че някои болести и опасности карат човека да мисли много за тях. Закон от Учителя: Престани да мислиш за нещо и то умира!

Ако две души се обикнат Божествено, между тях се намира едно дълбоко преживяване, което ги е привлякло – така Духът ги е свързал в единство.

Дълбоките преживявания са едно велико благословение. На нечистите духове не се дават, защото между нечистия ум и Духа има пропаст. Духът говори само в чистотата. Нечистият не може да има дълбоки преживявания в Духа, защото чакрите му са затворени. Най-дълбоките преживявания са свързани с Любовта – така душите се привличат все повече и повече към Духа. Дълбоките преживявания говорят най-точно на душата. Те са магнитът на Духа, с който той привлича душата към себе си, за едно по-дълбоко предназначение. Във всяко дълбоко преживяване участват висши и разумни сили, така висшият свят утвърждава себе си. Човек може да има подобни преживявания за 5, 10 или 50 години – всички те могат да се сгъстят и да се преживеят за една година. Това скъсява еволюцията, сгъстява кармата, за да дойде по-бързо опитът и освобождението, но не всеки може да издържи. Това е важно, защото така ученикът се слива с Духа – това сливане е най-важното нещо за ученика. Когато това сливане е осъществено, все едно е каква опасност ще срещне ученика и колко е страшна тя. Ужасът се топи пред лицето на Божествената Любов.

Дълбоките преживявания са необходими, защото чрез тях съзнанието за единството се развива на едно по-високо ниво. Без единство на съзнанието какво можеш да постигнеш? Когато съзнанието е единно, злото не може да се промъкне. Чрез единството се побеждава злото – затова е важно сливането.

Необходимо е човек да мине през най-дълбоките преживявания, за да се разкрие Словото като Принцип – когато издържиш. Дълбоките преживявания са връзка с най-вътрешната същност на Духа. Тези преживявания се дават на ученика, на неговата будност. Те действат преобразяващо и така всички сили, които са участвали в преживяването, са изпълнили своята мисия. Знакът е преобразяването.

В живота на ученика има едно върховно преживяване, в което участва сам Бог. Това е изживяване пълнотата на Любовта. Чрез него се постига отдаване на живота си на Духа. Щом ти вече един път си видял Неговата Първична същност, пътят е решен – това се явява великото Посвещение. Сега много Посвещения стават вътрешно в царството на Духа. Това изживяване става ръководно начало в живота на ученика.

Когато ученикът е изживял своята най-дълбока същност, той хвърля вече всички сили на живота си, за да я постигне по-пълно в себе си. Всички прегради падат, защото с ученика е Духът, те вече се познават. Дълбокото преживяване си казва думата, то е знак на знаещите, тук Бог се е проявил в Себе Си. Дълбокото преживяване е изливане на Духа в самия Себе Си, така Духът привлича ученика при Себе Си и това е един абсолютен метод. Бог е същността на дълбокото преживяване. Той образува неговата същност. Дълбокото преживяване е откровение в най-висш смисъл. Така се изразява Любовта и доверието към ученика.

ТРИМАТА СВИДЕТЕЛИ

Тримата свидетели са ум, сърце и воля.

Умът прави планове, сърцето ги оживява и вдъхновява, волята ги материализира, но ако има неточност в плановете, волята не става активна. Щом волята не работи, нещата не могат да се конкретизират, сбъднат. Волята играе главна роля в материализацията. Волята събира елементите и флуидите от ума и сърцето, сгъстява ги и така те се материализират във физическото поле чрез принципа на постоянството. Това води до успех.

Има дълбоки въпроси в живота на ученика, които се разрешават само с участието на тримата свидетели, и тогава ученикът преживява светлината на Мъдростта, топлината на Любовта и могъществото на волята в себе си. За да е пълен животът на ученика, са необходими два важни елемента – дълбочина и свобода. Дълбочината идва от Мъдростта, а свободата определя абсолютния живот в Истината. Любовта, Мъдростта и Истината, това е великото триединство – след тях лесно идва мярката за справедливостта и доброто.

Понеже сърцето препуска, не познава плановете на ума – ако волята е развита, тя ще сложи юзди на неговите желания, но ако волята е слаба, желанията ще го заробят. Ако волята е развита, но не е разумна, човек ще се хване за главата, понеже волята е сила – тя ще застави да се сбъднат някои неразумни и нечисти желания на сърцето.

Пречистването решава най-важните въпроси на ученика. Тогава ум, сърце и воля ще станат една абсолютна троица – това е Светата троица вътре в живота на ученика. Но когато умът говори едно, сърцето върши друго, а волята работи по свой начин – това е хаосът, те разкъсват живота на ученика и го обезличават, защото животът е едно велико триединство. Докато няма хармония и триединство между тримата свидетели, човек не е намерил още своя път и не може да се нарече ученик.

Без висок идеал няма триединство. Без висок идеал висшите сили не могат да се организират в ученика.

Когато някой ви обича, той помага на вашето сърце и то заживява, одухотворява се. Когато някой мисли за вас, той помага на вашия ум, усилва неговата светлина. Когато някой ви помага да разберете Истината, той усилва вашата воля и ви помага да се освободите от ограниченията на живота.

Истинският ученик работи с тримата свидетели, те правят неговия живот пълнокръвен, т.е. пълножизнен.

Лекция, държана на 3 юли 1992 г. – Варна

Закони за размишление:

Азът е вечно тих. Който постигне голямата тишина, той може да намери в Аза най-големите сили. (Бо Иин Ра)

Най-висшето благо за човека-звяр е здравето, а най-висшето благо за духовния човек е справедливостта. (Блаватска)

ЗАКОНИ ЗА МЪЛЧАНИЕТО И ТИШИНАТА

От многото говорене ние сме загубили древния език. Ето защо сега имаме вътрешен стремеж към мълчанието, покоя. Тук намираме нещо успокояващо, тук намираме същността, Реалността, защото само Реалността може да успокоява. В някои случаи мълчанието е знак на съгласие, а в други случаи е знак на пълно отричане. Този, който е пълен с живот, не говори – слънцето доказва този закон, говорят лъчите му. В окултизма излъчването е духовно превъзходство, това е дълбок и мистичен въпрос, защото Духът понякога крие своите лъчи.

Мълчанието има едно ниво и когато се постигне това ниво, се говори пряко с Духа; преди това говорят ангелите, а преди това – страданията, които работят за отваряне на Третото Ухо. Има едно чисто, съзнателно и концентрирано мълчание, при което Духът се домогва до най-висшите истини. Трябват много упражнения, защото не всяко концентрирано мълчание е влизане в нивото.

За да се научиш да говориш, преди това трябва да си се научил да мълчиш. Мълчанието е вечността.

Има мълчание, в което Духът не говори, дори ако опасността за човека да е много голяма. Има мълчание, което е изпълнено с Любов към Бога.

Духът знае мотивите на всяко мълчание. Чистата Любов към Духа, която е свързана с чистия мотив, определя първична връзка. Ти можеш да мълчиш и можеш да говориш, но да не си в единство с Духа. Когато има говорене като принцип – то е най-чистото Слово, значи Бог говори. Мълчанието като принцип – това е самото присъствие на Духа.

Формула: „Господи, научи ме да разбирам езика на тишината“.

Този, който има желание за земни неща, не може да овладее науката за мълчанието. Тъмните сили не обичат тишината, тя ги парализира. Да постигнеш тишината, е равносилно да постигнеш Духа. Тишината в истинския смисъл отговаря на пълнотата на живота. Тишината е дълбока вътрешна същност. Само тези, които са се отрекли от външното, могат да постигнат вътрешната същност. В тишината се намира най-дълбоката Мъдрост.

Пречистването води до Бога – тази среща става в тишината. Един скъпоценен камък (един символ) може да мълчи, но може и да разкаже много неща за себе си. Тишината е качество на чистата същност. Говоренето е качество на змията (падналата същност), затова се изисква контрол. Колкото си по-бъбрив, толкова повече привличаш змията и ставаш нейна храна. Да говориш, във висшия смисъл на думата означава: никакви излишни думи в говоренето. Окултният ученик има една важна задача: да се научи да говори вътрешно (с мълчанието си).

Тишината като принцип е пълна с Любов, Мъдрост и Истина. Да мълчиш външно и да говориш вътрешно, но и да си в хармония с небето!

В тишината Словото не губи никога своята цена и своята сила (същевременно се съхранява енергията).

Тишината е окултна сила, а скритата сила работи винаги най-могъщо. Ако един човек ти се заканва много, той не е опасен, но ако този човек те осъжда със силата на мълчанието, е много силен. Този човек може да съхранява Словото, става могъщ чрез Огъня на Словото. Човек пази Словото и Словото го пази. Мълчанието е могъща сила, защото е акт на самия Дух. Вътрешното говорене идва от един по-висок свят.

Ученикът трябва да наблюдава разговора между духовете (цветя, животни и др.).

Контрол на Словото е пътят към Духа, така Духът се ражда отвътре. Да придобиеш тишината, в окултен смисъл значи да придобиеш пълнотата на живота, а пълнотата – това е Духът. Чрез мълчанието като принцип се развиват подсъзнанието и свръхсъзнанието (духовният и Божественият живот), а чрез говоренето се развива външният живот, който развива ума и сърцето.

Говоренето е силно, когато изхожда от мълчанието, от Духа. Мъдрите стават мълчаливи и вглъбени, а глупавите – бъбриви и нервни (значи външни). Какви проблеми могат да развълнуват едно чисто съзнание, когато висшият свят влезе в човека? Тогава човек утихва, защото приема нещо от неизразимия свят. В него няма звуци, защото няма нищо повърхностно. Там, където е пълнотата на живота, няма звуци. Тишината поглъща всички звуци, както Любовта – всички врагове. За да придобие човек тишината, трябва да има правилно отношение към Бога.

Умът е шумът, а Духът е дълбочината. Всичко плитко е шумно.

ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

Дървото не е физическо същество, а духовно същество, свързано със слънцето. Дървото е мистериозно същество с много богато предназначение. То образува своя ствол, клони, цветове и плодове. Плодовете имат дълбоки свойства, които могат да лекуват.

Творецът е вложил в семето по тайнствен начин елементи, приготвени от по-рано, които са вселени по принципа на огнената концентрация, а самите елементи – това е друга окултна символика.

След изгарянето на дървото от него остава много малко земна материя. Чрез изгарянето енергията се връща обратно, откъдето е дошла – от слънцето. Слънчевото Слово взема обратно скъпоценните си елементи. Дървото е взело от земята толкова, колкото е останало след изгарянето. Дървото е натрупване на слънчевата енергия. Слънцето е този майстор, който е напълнил дървото с енергия. Слънчевото Слово е господар на елементите. Дървото е извлякло всички свещени сили от водата, въздуха, земята и т.н. Пепелта е окултен символ, означава връщане на енергията обратно в Духа. Изгарянето е дълбок окултен процес, който означава освобождаване на енергия, която е била затворена във форма. Чрез изгарянето се превръщат видимите неща в невидими. Духът разлага материята, за да вземе енергията обратно за други свои цели. Чрез изгарянето енергията се освобождава от ограничението, вътрешното се освобождава от външното. Чрез Свещения Огън ученикът може да проникне дълбоко в тайния символ на Дървото на Живота и да разбере смисъла, защото там се крият дълбоките тайни на битието. Когато Огънят слиза в по-нисшите нива, той се преобразява във въздух, вода и земя. Отношението към водата е отношение към Огъня на по-ниско ниво. Вода, въздух и земя са паднал Огън. Огънят е неизменен, за разлика от падналите елементи. Ученикът трябва да постигне този най-висш елемент, защото той съдържа Божественото в себе си. Това е пътят на Агни-йога и пътят на ученика.

Лекция, държана на 10 юли 1992 г. – Варна

ОГЪНЯТ И ПОЛОВИЯТ ЖИВОТ

Успехът в живота не е свързан със законите, а с Принципите (съдбата се променя с Принципи, а не със закони).

Надеждата и желанията са едно, а увереността – съвсем друго.

Чистотата и постоянството са Принцип.

Няма дарба или сила, която да не се подчинява на постоянството, т.е. Принципа.

Формула: „Господи, давам змията в Твоите ръце, Ти се справи с нея“.

В друг смисъл змията символизира Божествената Мъдрост и съвършенството. Трима велики Учители казват за нея следното: Учителят (Петър Дънов): Докато не победите змията, никога не може да познаете живота. Христос: Бъдете мъдри като змията. Хермес: Змията е най-духовното от всички същества и в нея е скрит Бог.

Змията носи в себе си скрит Божествен живот. Ако ученикът успее да разреши този въпрос, тогава Огънят ще му даде всичко. Победата над змията е пътят на вътрешния кръг на Бялото Братство.

Тъмнината е едно ограничение за висшия свят и тя се побеждава чрез просветление. В Кабала змията се нарича „астралната светлина“ – това е духовна материя и ето защо като се сгъстява, образува най-различни призраци, образи и най-различни илюзии.

Змията сменя кожата си, човек също сменя телата си, докато стане чист Огън – тогава материята отпада и злото изчезва.

Змията – това е тъмнината, т.е. покритото Божество.

Закон: Словото става Огън, когато ученикът победи змията (покривалото, илюзията).

След грехопадението първичното вещество на Огъня се е разделило на атоми и елементи и сега всеки има задача да подреди своя вътрешен живот, да подреди тези елементи, за да постигне първичното единство. Тези атоми и елементи образуват живота на съмнението. Тъмнината не допуска недостойните – тя е пазачът на прага.

Тъмнината (змията) е слуга на Бога, тя работи за просветлението. Страстта е в пряка връзка с Черното Братство. Духовната Любов е свързана с ангелския свят, тя е свободна от страсти, а Божествената Любов е свързана с Бога.

Закон: Чрез кръвта се предават най-дълбоки психически влияния от много духове.

Само силният стремеж може да освободи човека от влиянието на кармата, от миналото.

Сексуалната енергия трябва да се пречисти, за да стане духовна и да се качи в едно по-високо ниво. Когато се качи в Третото Око, тя става слуга на Бялото Братство, а ако остане долу, тя е унищожителна. Ако се пречисти, тя тръгва нагоре и в човека се отварят великите магически канали, отваря се магическата сила на Свещения Огън.

Много хора имат знания, но нямат сила на волята и те падат в разрушението. Сексуалната енергия може да направи човека Бог, а може и да го унищожи, важно е нейното направление. Тя може да се превърне в духовно и Божествено творчество (при светци и др., където има контрол). Чрез пречистването ѝ могат да се постигнат Божествени дарби и цели.

Когато превърнеш сексуалната енергия в Огън, ще постигнеш всички свои цели и желания, защото Огънят работи безусловно и волята на ученика се слива с Волята на Бога – те вече са една Воля. Това, което поиска ученикът, и Бог го иска, защото е разумно, и обратно. Така ученикът става служител на Бялото Братство. Човек може да има силна Любов към Бога, но ако не е победил страстта, той се превръща във фанатик. Фанатикът в своето подсъзнание е жесток.

Сексуалната енергия е ограбила светлината на човека, свежестта, радостта, но контролът над нея може да върне всичко. Контролът – това е самият Дух, той иска чистота, силен стремеж и усилия, усилия, много усилия. Чрез възстановяване на енергията в човека се възстановява бодростта, красотата, разумността, радостта. Умората и заблужденията си отиват, защото змията е хваната от контрола, т.е. от Духа. Духът трябва да улови змията, т.е. ума, за своите висши цели. Искат се много усилия и голямо търпение. Чрез неконтролирания полов живот тъмнината превзема волята и хората не знаят какво ги очаква. Тъмната енергия безпокои хората, а за някои това е целият живот. Във великия живот, във великата Любов няма страсти. Половата енергия трябва да стане слуга на вашата воля. Само тогава разрушителните сили на природата нямат власт. Тази енергия може да направи живота ви Божествен, но ако вашата воля може да я овладее. Ако вашата воля може да овладее половата енергия, тя ще се качи във висшите чакри и вие ще видите красотата на вечния живот. Ако вашата воля не може да овладее тази енергия, тя се превръща в злоба, гняв, нервност, недоволство.

Учителят казва: Недоволството е чисто психическо отравяне.

Каква е тази любов, която се превръща в черна алхимия, т.е. в разочарование? Когато обичаш един човек по Божествен начин, той за теб е ангел – енергията се съхранява.

Учителят казва: В Божествения свят няма загуби. – И най-близкият ти да умре, ти се сливаш с него. Чрез контрол над страстта целият живот се променя в най-хубав смисъл, защото при това условие Духът се включва във вътрешния живот на ученика и го направлява. Бог и ангелите уреждат неговия живот, те вече са ангажирани.

Половият живот завързва ръцете на човека, т.е. неговата воля – това е лошата зависимост. Висшите степени на Любовта се постигат с висш контрол.

Човешката любов и според Учителя, и според Брат Михаил отговаря на символа на блатото. Тук животът се прекъсва, защото този живот не отговаря на Божественото. Божествената Любов отговаря на символа на Извора – тук източникът е безсмъртен, защото тук участва Бог. Ако ти живееш Божествен живот с някого, този живот никога не омръзва – тук енергията не се прекъсва, няма смърт. Тук Божествената Любов произлиза от своето начало, което е безкрайно. Учението на Учителя е също символ на Извора. Във вечния живот Любовта няма край. Обновяването е ключът на живота. Ако знаеш как да гледаш, винаги ще се изпълваш с обновление. Да знаеш как да обикнеш една душа, значи да се свържеш с Извора.

Закон от Учителя: И лошата, и добрата жена са спънка за мъжа, и обратно.

Жената трябва да стане сестра и мъжът трябва да стане брат, и по-нататък да стане Божество, както в Първичния свят. Силният стремеж ще ги освободи от женското и от мъжкото.

В половия живот се сгъстяват тъмните сили на Черното Братство. Крайният резултат е отчаяние и мрак. В чистия живот се сгъстява светлината и крайният резултат е пълнотата на живота. Човек, който не може да надрасне секса, не може да разреши въпросите на живота си, защото тук е нисшият живот и тук Духът не слиза. Посветените са надрастнали земните удоволствия и са се освободили от земната зона. Бог ще влезе в твоя живот, когато надрастнеш земното (нисшето) съзнание. При условията на земното съзнание винаги ще имаш проблеми. Тревогите и проблемите винаги ще обсаждат нечистите, докато ги обсебят.

Учителят казва: Така както хората разбират половия живот, сега той е едно разрушение за тях. – Тук няма творчество. Така те парализират волята си в прегръдки и целувки – тази любов не е разбрана и тази любов е разрушителна. Бог ви съединява с един човек, за да се повишавате, а не да се понижавате. Просветлението се явява чрез висшата Любов, а просветлението дава мярката. Когато две души се сливат по закони и по Принципи, те стават творци, тогава физическата връзка също не е пречка. Когато двама души се съединят чрез страст, плодовете са изчадия на мрака. Тук е отчаянието, мракът и насилието. Мракът ще бъде победен от огнения лъч, който е безусловен.

Страстта е двойствен елемент, тя означава отричане на чистата Любов. Двойствеността е винаги разрушителна, тук няма условия за висшия свят, тук е бедното мислене. Ето защо страстта се явява като ад, като невежество. Чистата Любов е сливане, тук участват душите и тук няма двойственост, няма разрушение, няма безпокойство. Който подхранва страстта в себе си, той подхранва и своето разрушение. Тук енергията изтича и няма бъдеще, защото Огънят е необходим за творчеството на бъдещето, т.е. за безсмъртното тяло, за огнената аура.

Единственият начин да се освободим от сексуалната енергия, е да я превърнем в Божествена Любов. Има един вътрешен елемент в женския принцип, който стои по-горе от мъжа, ето защо мъжът се стреми към жената, към този елемент, за да се слее с него. Такъв елемент има и в мъжа, за да може да се стреми и жената към него.

Истинската жена е Любовта, а истинският мъж е Мъдростта. Любовта търси Мъдростта и щом Любовта се слее с Мъдростта, се ражда Истината. Така се ражда царството на свободата – там живее Бог.

За да постигне висше сливане, жената трябва да надрастне човешкото сърце и да влезе в областта на душата си, която е безкрайна, безгранична. Душата обича безкрайно, а сърцето не може да понесе безкрайното. Мъжът трябва да надрастне своя ум, той трябва да се научи да обича мъдро, с Духа. При тези условия жената става душа, а мъжът става Дух – това е мистичният брак, условие за вселяване на висшия свят.

Бог е вложил в жената един елемент, който стои много високо. Учителят казва: Човек обича само онова, което стои по-високо от него.

Любовта е елемент, който стои извън мъжа. Мъдростта трябва да намери този елемент, за да се възстанови пълнотата на живота. Елементът Любов е от самата същност на Бога. Търсейки този елемент, човек намира отново Бога. Това е най-търсеният елемент, това е загубеният ключ, който хората търсят от древността. Той дава вечния живот, безсмъртието.

Тъй като на хората им липсва нещо в стремежа и в мотивите, те имат едно многолетно натрупано напрежение, на което половият живот дава временно освобождение. Освобождението идва само от Духа, затова всички търсят Духа, за да се освободят от натрупаното напрежение, което е разрушително.

Чистотата е извън елементите на хаоса (омраза, злоба, непостоянство, лъжа, страст, ревност). Непостоянството е отричане на Бога. Само чистият може да се освободи от напрежението, защото той постига сливане с Първичното. Само чистата Любов може да разложи кармата, тя определя единството с Духа. За разлика от страстта, вечният елемент на Любовта не се поддава на разрушение. Духове, в които има страх, страст, омраза, се изхвърлят от Любовта, т.е. вън от живота. Те са злоупотребили с вечния елемент – така от безсмъртни са станали смъртни. Бог е вложил по един елемент в мъжа и в жената, за да се търсят и да се слеят, да възстановят своята Божественост и пълнота. Любовта винаги ще търси Мъдростта и Мъдростта винаги ще се насочва към Любовта.

Истинската Любов трябва винаги да завърши с Мъдрост, а Мъдростта неизбежно завършва с Любов. Любовта е елемент на висшия живот, Любовта е самият Бог.

Страстта е паднал свят. Любовта изисква свещено отношение, към нея не може да се подхожда със страст и по човешки. Тези, които подхождат така, Любовта ги разрушава.

Любовта е акт към Бога, а не към хората. Чрез човешката любов се раждат същества на плътта, а чрез Божествената Любов се раждат висши същества. Което от плът се роди, то е плът, а което от Дух се роди, то е Дух. Най-хубавите условия за раждането на едно дете са, ако му се дадат двата най-важни елемента – Божествена Любов и Божествена Мъдрост, защото тогава ще се роди и третият елемент – Истината. Това ще бъде дете на Истината. Любовта представя най-добрите условия за развитие.

За да има контрол над половото желание, трябва да има контрол над мислите. За да има свято съединение между мъжа и жената, не трябва да има светски мисли, мислите трябва да бъдат духовни и Божествени. Ако мислите са духовни, се ражда духовно дете. Ако мислите са за щастие, се ражда щастливо дете. Ако мислите са насочени към слънцето, детето носи вроден оптимизъм – това е ангелът в човека. Мислите по време на сношението определят какъв ще бъде плодът. Мислите са елементите, които се отпечатват в кръвта. По време на сношението винаги има една опасност – да се загуби контрол, това е спящо състояние на съзнанието. Когато се загуби контрол, може да се промъкнат светски мисли, които се отпечатват в кръвта. Затова да се тренира концентрацията!

В половия акт има един върховен момент, в който не трябва да се губи контрол; да се мисли за качествата на пентаграма, за слънцето! Така тези качества се внасят в кръвта, роденото от Дух става Дух.

Без змията хората не могат да станат богове, затова тя е допусната от Бога. Без смъртта хората не могат да придобият Първичния живот. Накъсването на прераждания помага да се оцени животът в неговата цялост.

Кабала казва: От тъмнината към светлината, т.е. от плътта към Духа.

Най-хубавият ден за сношения е денят на слънцето, но слънцето трябва да влезе и в подсъзнанието. При половия акт душата трябва да надрастне ума и сърцето, за да привлече висшите елементи топлина, светлина и сила, защото само чрез Духа се раждат чисти духовни същества. Физическото сливане дава физически резултат, духовното сливане – духовен резултат, а Божественото сливане – Божествен резултат.

Лекция, държана на 17 юли 1992 г. – Варна

Закон за размишление: Човек може да има Любов само към Бога, а към хората може да има само отношения.

АУРАТА

В първичната аура има една много силна активност на вътрешните елементи на Духа. Ние всички се стремим към първичната аура, в която е концентриран животът. Когато обграждате своите любими същества, вие правите аура около тях, внасяте вътрешна активна сила. Истинската аура е резюме на пентаграма – това са петте велики окултни сили на вътрешната природа. Аурата е излъчването на човека от седемте му тела, т.е. аурата е синтезът. Когато Огънят влезе в твоята аура, той става твоята най-добра защита. Силата на аурата се определя от степента на развитие на добродетелите, т.е. аурата – това са живите добродетели. Чрез огнената аура пътят в пространството ни е отворен. Тялото на Огъня е всъщност тялото на светлината. Огънят вижда чрез концентрация на светлината в себе си. Как се развива висшата аура в човека? – Чрез интензивен духовен и Божествен живот. Аурата се храни най-вече чрез постоянна медитация, т.е. от светлината, топлината и силата на Словото. Светлината, топлината и силата са вечни елементи. Аурата става динамична чрез Словото като Принцип.

Когато аурата е огнена, тя влиза в огнения свят и получава Истината. Истината се разкрива само на динамиката, т.е. само на елемента Огън, на Божественото начало, същността.

Чрез омразата ти пропукваш своята аура и нямаш вече защита. Затова любете враговете си, за да се защитите от тях. Защо трябва да ги обикнеш? – Защото Любовта е Бог, Който топи омразата и враговете, както слънцето топи леда. Любовта в другия свят е духовна топлина, а злото е духовен лед.

Любовта е твоята най-сигурна защита, а това е Самият Бог. Когато мразиш, твоята защитна стена се пропуква и става вход за отрицателните внушения на злото. Когато мразиш някого, неговата отрова влиза в твоята аура, а когато обичаш, в тебе влиза животът на Бога. При Любовта ти влизаш в единството. Тук нищо нечисто не може да влезе. Любовта – това е огнена сфера. Във висотата на Огъня злото не може да ви достигне – огнената аура е недостъпна за враговете, техните влияния изгарят. В борбата на вибрациите огнените вълни са безусловни. Вълните на Любовта – това са вълните на самия Бог. Трябва да вибрираш често в Огъня на Любовта, за да изградиш една могъща аура. Само висшият живот може да привлече Огъня, т.е. същността, или свръхенергията. Бог е свръхенергия и може да се привлече само от свръхенергия. Тя се ражда, когато изкушенията бъдат победени. Когато едно силно и нечисто желание влезе в една огнена аура, то се преобразява от вътрешната сила на Огъня. Значи Огънят е висша духовна сила, която веднага улавя злото и го трансформира – така злото не може да черпи сили. Това означава, че докато не влезем в контакт с Огъня, злото винаги ще черпи сили от нас, докато ни разруши. Огънят е абсолютната защита на ученика. Затова Учителят много говори за Любовта. Когато волята стане Огън, т.е. динамична, добрите условия идват отвътре (отгоре). Огънят е най-големият магнит, той привлича всичко за своите цели.

Човешката аура е призмата, която трябва да пречупи седемте цвята в себе си и да стане проводник на самия Дух. Тези, които са работили мощно върху ума, сърцето и волята си, имат ясни цветове в своята аура.

ЗА ЦВЕТОВЕТЕ

Червената светлина е Духът на живота. С него са свързани: Любов, динамика, чувственост, пиянство, гняв.

Оранжевата светлина – Духът на светостта и здравето. Нюанси: индивидуалност, гордост, надменност, но преди всичко е цвят на светостта и здравето.

Жълта светлина – Духът на Мъдростта – помага най-много на медитацията, чрез която се открива Мъдростта.

Зелената светлина – Дух на еволюция, растеж и развитие, а също и богатство.

Синята светлина – Дух на Истината, свързан със спокойствието и музиката.

Индигото – Дух на сила и царственост.

Виолетовата светлина – Дух на Божественото всемогъщество, Дух на жертвата, усилва силата на Словото, предпазва, свързан е с мистиката. Чрез всемогъществото Духът влиза в другите светове, когато волята на ученика се съедини с Волята на Бога.

Бялата светлина – чистота и честност.

Розова светлина – нежност и деликатност.

Всичко зависи от това, в каква светлина схващаш живота.

Оптимизмът е аурата в човека – непобедимо същество.

Мръсно-синьото показва, че е загубена вярата и спокойствието. Мръсно-зеленото – загубен път на еволюцията.

Виолетово и оранжево дава червено – тяхно дете. Червено и жълто дава оранжево. Оранжево и зелено дава жълто. Всеки цвят е рожба на висши сили. Брат Михаил казва: Като се смесят червено и зелено, дават един много мръсен цвят. – Оранжево и синьо също дават мръсен цвят.

Червено – великата сила на Любовта. Жълто – великата сила на Мъдростта. Синьо – великата сила на Истината.

Чистият първичен червен цвят се излъчва от сърцето на всеки любещ човек – това е мощната струя на Свещения Огън, но за да се домогне човек до свещената сила на червения цвят, трябва да постигне Любовта като Принцип. Червеният цвят, който се появява на земята, е само отражение, както човешката любов е отражение на Божествената. Всяко отражение е една маскировка на истинския цвят, истинската идея. Истинските цветове са живи – това са живите цветове на Любовта, Мъдростта и Истината. Живите цветове, това са живите добродетели, които съставят същността на аурата.

Червеният цвят носи живот, това е неговият първичен смисъл – т.е. живот, който изтича от Любовта, чрез червения цвят може да се усилва. В своята първична проява той е в седма октава, т.е. Любов като Принцип, трептенията на великата Любов. Ако знаеш как да се докоснеш до този цвят, неговата интензивност ще те изпълни с живот.

Материализмът е свързан с нечистото зелено. Той е потопен в него и трябва да излезе към синия и от него към други цветове.

Ако сърцето ви не чувства правилно – дисхармония с червения цвят.

Ако мислите са нечисти, висшите трептения не могат да проникнат във вашата аура.

Черният дроб се лекува с висшите трептения на зеления цвят.

Болестта показва липса на някой цвят в организма.

Всяка легенда си има свой цвят и своя аура.

Най-силният цвят в човека принадлежи на Духа – абсолютна светлина. Човешкият Дух е седмият принцип в човека и той се слива с принципа на Абсолюта.

БУДНОСТТА

Бог се маскира като враг или голяма опасност, която те отчайва. Той е силата на отчаянието, но Той е и Който дава силата на превъзмогването. Той донася голямото отчаяние, за да се активизира и израстне Божествената сила в човека. В този смисъл отчаянието е нещо много ценно за будния, за да види своята по-вътрешна същност. В поражението и отчаянието малко са тези, които могат да Го открият, защото Той е преоблечен със Своето покривало. Тъмнината е едно изключително скриване на Духа, но будният Го познава.

Поражението е една преграда за непостоянните хора, но будният се въоръжава с търпение и постоянство. Поражението никога не може да бъде преграда за истинския стремеж, защото истинският стремеж е самият Дух. Всяка грешка е едно просветление по пътя на ученика, грешките ни упътват към Истината.

От мисълта може да се извлече повече злато, здраве и чистота, отколкото от всичко друго, защото Словото е Бог, но трябва да Го познаваш – това се отнася до висшата будност. Всяка мисъл си има своята дълбочина, но трябва да те пусне в себе си, в своята духовна същност. Преди да постигнеш успех, трябва да се срещнеш много пъти с отчаянието (змията), а когато постигнеш Духа, тъмнината ще ти стане слуга, ще имаш една особена увереност, а тя е покоряващ принцип (Духът).

Формула: „Господи, дай ми абсолютни условия за развитие“.

Закон: Там, където няма контрол на словото, никога не може да има духовен прогрес, т.е. прогресът ще бъде винаги бавен.

Лекция, държана на 24 юли 1992 г. – Варна

КОНЦЕНТРАЦИЯТА

Чрез тъмнината Бог е дал най-добрите условия за разкриване на същността. Тъмнината отстъпва само на огнената същност – Бог. Докато ние не постигнем контрол, други същества ще разполагат с нас.

Учителят казва: Всеки трябва да се научи да се справя със себе си.

Размишлявайте за мислите и децата. Всички мисли, които ви окръжават, са ваши собствени деца, ваши мисъл-форми. Лошите мисли са лоши деца. Всеки трябва да възпитава своето лошо дете – така той възпитава себе си и се връща към контрола. Отглеждането на едно дете е отглеждането на една своя мисъл.

Красивият живот на земята ще започне, когато човек започне да отглежда само свещени мисли и те ще го заведат при Бога.

Учителят казва: Всеки има външни или вътрешни деца, с които трябва да се справи.

Бог работи само чрез Първичната енергия.

Когато мислите умират, Духът започва да говори.

Огнената концентрация е акт на виждане – влизане в Духа. Огнената концентрация е ключът за проникването в тайните на Духа. Само когато Духът участва, има истинска концентрация – тя е Божествен процес, но трябва да си победил астрала, иначе винаги ще има противоречия. Огнената концентрация елиминира трите свята – физически, астрален и ментален. Така се явява Духът, като открива ясното знание. Концентрацията е метод, който унищожава ума. Например ако ученикът се концентрира върху идеята за Любовта, ще открие, че Любовта е храна. Истинската концентрация винаги прониква в целта. Целта, това е Духът. Възприемането на финия лъч на Истината зависи от чистотата на енергията. Степента на чистотата определя степента на проникването. Истинската концентрация определя степента на могъществото на Любовта в човека. Концентрацията – това е духовно проникване в същността на нещата, така Духът прониква вътрешно в злото и го покорява отвътре.

Защо ученикът трябва да внесе порядък в себе си? – Това е важно и за много други около него.

Учителят казва: За да се справи човек с някои свои мъчнотии, той трябва първо да се справи със себе си, защото тези мъчнотии и противоречия се намират вътре в него.

Концентрира се сам Бог и решава въпросите. Бог управлява огнената концентрация – това е най-могъщото оръжие срещу злото, оръжието на Бялото Братство. Злото никога не може да се бори с Чистото Слово – това е Бог в действие, невидимата Му сила присъства. Да придобиеш огнена концентрация, това е знакът на огненото единство (Първичното единство). Злото винаги се разпада в динамиката на Любовта (Бога).

Виж Духа в самата концентрация, тя е явна, но в нея има нещо неуловимо. Истинската концентрация показва, че си роден от Духа, защото тя е съвършеното Божествено оръжие. Чрез концентрация върху образа на слънцето в организма се задвижват висши сили. Там, където работи слънцето, плодовете зреят. Във висшия свят плодовете са дарби. Чрез студа дарбите са замразени. Студът е свързан със злото и Черното Братство. Той си има определена граница (-273° C). Доброто (топлината) няма граници. Студът не позволява развитие. Ето защо човек трябва да се освободи от злото в себе си, като се концентрира в доброто. Методите на слънцето винаги дават добри резултати, докато луната, земята са ограничени. Слънцето е символ на една могъща воля. Чистото Слово свети като слънцето. Когато го търсим, ние преди всичко търсим Духа в него. Чрез метода на слънцето се образуват в нас висшите сили на Духа и в края на краищата слънцето – това е Духът в човека. Когато слънчевите лъчи се концентрират върху дървета, пъпки и т.н., крайният резултат са плодовете. Всички дарби са плодове на Божествени усилия на вътрешното слънце. Вътрешното слънце е седалище на всички окултни сили. Слънцето има само един център. Всеки човек, който има само един център, има живота на слънцето. Всички, които имат два центъра, губят своя живот. Два центъра – това е непознаване на живота. Който има само един център, признава само Неговата Воля при всички условия. Слънцето владее над всички сили в слънчевата система и ги усъвършенства. Духът владее над всички сили в човека. Динамиката на слънцето е вътре във вас, но много дълго трябва да оживяваш слънцето в себе си – това е процес на самия Дух във вас. Така Духът се ражда отвътре. Само който има един център, може да разполага с методите на Божествения свят. Самото слънце представя също символа на висшата правда на Абсолюта. Правдата е винаги светеща.

Сливането на човешката воля с Божествената Воля е процес на концентрация – чисто огнен процес, това се отнася до динамиката на волята. Най-могъщата сила в света се произвежда от скритата сила на волята. Мощният Дух разполага с мощна концентрация, мощно проникване в нещата. Огнената концентрация парализира всички намерения на злото.

За усилване на концентрацията: Концентрацията се усилва чрез постоянството, само постоянството прави нещата сигурни. Всеки успех не е нищо друго, освен концентрирани усилия. Огнената концентрация определя духовно господство – тя управлява духовете. В огнената концентрация се отразява всичко реално, тук няма астрален свят, т.е. огнената концентрация привлича чистата Истина, защото вътре в огнената концентрация работи Духът. Огнената концентрация е проникване в абсолютния свят на Истината, но кой може да влезе в този свят?

Формула: „Господи, научи ме да пия вечния еликсир на живота“.

Който може да си внуши здравето, ще го има. Самовнушението е метод на Духа, който повлиява на подсъзнанието, на душата – така променя вибрациите.

Когато ви отнемат един любим човек, невидимият свят иска да ви научи да мислите духовно. Щом могат да ви вземат нещо, значи то е външно, то още не е влязло дълбоко вътре във вас. Земното съзнание е винаги губещо. Никой не може да ти отнеме това, което е дълбоко в теб. В Божественото съзнание няма загуби, защото никой не може да ти отнеме нещо, което обичаш Божествено. Щом обичаш по човешки, загубата е сигурна. Земното съзнание пречи на душите да се свържат вътрешно. Има едно съзнание, при което никой не може да ти отнеме това, което обичаш. Ученикът трябва да се концентрира и да придобие това съзнание. В Божественото съзнание вие мислите за Любовта и вие веднага сте там – това е въпрос на концентрация. При една чиста и силна концентрация веднага се свързваш духовно с човека, за когото мислиш. Трябва да се упражнява концентрация, за да се помага на нуждаещите се.

ДИШАНЕТО

Формула: „Господи, научи ме да дишам като ангел“ – тази формула премахва нечистите влияния.

Ученикът има истинско дишане, когато се откаже от всичко светско. Когато дишаш дълбоко, ти се свързваш с висши съзнания и вземаш нещо от техния живот. Диша душата, а нейната среда е Любовта. Във въздуха има скрита светлина. Когато един човек не мисли правилно, той трябва да коригира дишането си. Истината във вас определя и дишане, и мислене, и хранене. Дишането е вътрешно сливане с Бога на духовно поле. С криви мисли не може да се диша правилно. Пълно дишане има, когато обичаш всички. Дълбоко в своята душа трябва да приемеш всички хора и да ги обичаш. Не е необходимо да ги познаваш. Правилното дишане ще дойде, когато човек придобие Любовта. Най-големите опасности и изпитания са най-големият шанс да намерите Бога – чрез тях се постига най-голяма концентрация.

Истинското дишане е свързано с великия живот, а въздишането е изгубването на живота.

Трудно се диша на земята. Може ли недоволният да диша правилно? – Не, първо да се освободи от материалните си стремежи!

Човек, на когото душата е пълна с вяра, диша Любов – той я притегля от небето. Да дишаш с радост, за това се изисква голяма Любов. Пространството е пълно с еликсира на живота. Дишането е вид хранене. Когато дишаме с Любов, възприемаме от въздуха светлите частици, които ни посещават в името на Любовта, и те ще внесат своята жизненост, защото те ни дават това, което Бог е вложил в тях. Само дишане с Любов внася живот във вас. Дишането е обменът на Любовта с Бога – каквото дадеш, това получаваш. Пълно дишане означава да се слееш с пулса на вселената.

ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ

Чрез високия идеал змията става слуга на Духа. Високият идеал е преобразувател на сексуалната енергия. Ако човек се концентрира върху високия идеал, в неговия живот стават велики изменения. Идеалът – това е живо същество. Идеалът – това е Духът. В змията е скрито Божеството, изкуство е да го видиш. Духът поставя очите на фокус – нагласа на едно строго определено число вибрации и тогава ти виждаш скрития смисъл на нещата, ти виждаш тайните. Високият идеал преустройва целия живот. Истинският стремеж към идеала побеждава времето и пространството. Той навлиза във вечността и постоянно се трансформира като висша воля. Когато хората се съсредоточат върху земен идеал, те влизат във времето и пространството и се лишават от дълбоката красота на Бога. Идеалът към Бога е идеал към непостижимото. Хората не могат да влязат във вечността, защото си избират временен идеал.

Високият и непостижим идеал ни изпълва с жизненост през целия ни живот. Това е Духът – Той непрестанно ни изпълва, защото Неговият живот няма край. Красивите неща са безкрайни. Щом носим идеала вътре в себе си, той ни подготвя и за други светове, и за все по-хубави условия – това се отнася до Божествения живот, който никога не омръзва, защото не се ограничава от време и пространство и от земни цели. Истинският ученик има вечен идеал. Той се вдъхновява от неговото величие, пълнота и неизмеримост на живота. Високият идеал – ето Мъдростта на живота.

Нужно е ученикът да преодолее себе си, за да влезе във вечния поток на живота. Чрез високия идеал ученикът влиза да живее в Божествения свят. Високият идеал ни освобождава от земните грижи и ограничения. Много хора имат идеал, например да станат художници и т.н. Това не е пътят към Посвещение. Тези идеали се постигат за определен брой прераждания, после идват успехът и застоят. Те си мислят, че техният идеал е осъществен, но се чувстват бедни и пусти вътрешно. Посветените не правят такава грешка – те са устремени към високия идеал. Тук никога няма пустота и застой, а вечна обмяна с красотата на Бога.

Смисълът на живота се намира във вечния стремеж – това е пътят на ученика, а там, където идеалът свършва, пустотата прониква. Високият идеал запълва пустотата в душата на човека.

Хората още не разбират красотата да обичаш, без да очакваш – това е метод на Бога. Бог е вложил красотата във високия идеал. Чрез идеала Бог се вселява в живота на ученика – така животът побеждава. Този живот е пълен с Божествено единство.

Постоянният стремеж, това е практика на самия Бог в човека. Нека ние Му дадем това най-важно условие – постоянството.

Формула: „Господи, направи ме постоянен като Слънцето“.

Ако вие мислите, че след няколко хиляди години ще постигнете своя идеал, значи вие не го обичате, защото за него не се поставят условия и време. Който поставя условия или време, рано или късно губи своето равновесие, докато високият идеал винаги поддържа равновесието. Красиво е да знаеш, че в това прераждане няма да постигнеш своя висок идеал. Каква красота е това – това е вечен стремеж, постоянно се изпълваш с живот!

Най-високият идеал, това е Абсолютът. Така животът на ученика става все по-красив, все по-светъл, все по-богат. Без високия идеал хората биват победени от внушенията на злото – то ги убеждава, че трябва да се примирят със своята съдба и своето нещастие. Ако имате висок идеал, той ще ви освободи от тези внушения на злото. Внушенията са ограничения. Истинският ученик работи в дълбочината, а не на повърхността (критика, омраза, лъжа, гняв и т.н.).

Има един инстинкт в човека, който обича удоволствията и развлеченията – това е голямо отклонение. Насочете се към високия идеал и не се смущавайте от своите слабости и грешки. Хранете идеята, че сте могъщи, защото Духът е вътре във вас и Той постепенно ще ви освободи от това, което ви е заробило. Високият идеал е всемогъщ и той може да ви спаси.

Лекция, държана на 31 юли 1992 г. – Варна

Закон за размишление: Светлината изпълва тъмнината с отчаяние.

Идея за размишление: Има картини, предмети, дървета, чието присъствие е окултно. Те излъчват вибрации, с които вие се храните. В тези символи има скрити окултни елементи и техните излъчвания ни хранят. Когато в човека влезе Духът, човек вижда този лъч, който се съдържа в символа. Произходът на този лъч е от самия Дух, т.е. Духът вижда Самия Себе Си. Това е един много фин лъч и само Духът го разкрива. Този лъч е първична връзка с Духа, той е съединителят, той крие в себе си Древния Завет за Първичната субстанция. Този лъч е кристалът на живота. В този лъч сияе Първичният живот – това всъщност е и Древният Завет. Този лъч сияе, макар че за хората този живот още не е дошъл.

МЕДИТАЦИЯТА

Духът е, който дава медитацията чрез принципа на сливането. При сливането ти медитираш заедно с Бога. Тогава Неговата дълбока мисъл става твоя.

Защо е важна медитацията? Всичко се образува чрез Словото; своя живот или своята смърт човек образува чрез мисъл-формите. За да разбере човек какво е истинска медитация, трябва да пречисти своето Слово. Да имаш пречистено Слово, означава да разполагаш с Първичната сила. Чистото Слово определя Принципа (сливането с Духа). Тогава всички методи от Духа са точни. Само когато се слееш с Духа, можеш да навлезеш в дълбоко ниво на медитация. Светлината на висшия свят се изразява като Слово. Чистото Слово – това е образът на Истината, а Истината – това е Бог.

Истинска концентрация – това е проникване в себе си и после пак се връщаш навън. Истинската медитация е сливане със своята най-дълбока същност. Медитацията подготвя човека за сливане с Бога. При концентрация можеш да получиш някой много важен съвет, а при истинска медитация приемаш нещо от Неговата лъчиста материя – така се гради тялото на светлината.

Медитацията те подготвя за пълно унищожаване на ума. Умът трябва да бъде премахнат. Умът не слуша Духа. Той е обратен на Духа и обратен на медитацията. Духът се чува само с Духа. Неговото Слово се чува извън ума. Човек постига истинска медитация само чрез Духа. Умът не може да бъде едно с Духа, умът – това е змията. Задачата на ученика е да пречисти ума си и да постигне (отвори) седмия печат (седмия принцип, раждането на Духа в себе си). Тогава принципите се съединяват. Тогава се сливаш с Духа и в това ниво на висша медитация ще разбереш своя живот и ще знаеш как да го устроиш и на земята, и на небето. Богатството на човека се намира в неговия Дух.

Хората са произлезли от един много дълбок вътрешен свят и са излезли в един външен свят. Сега те отново трябва да се погрижат за своя вътрешен живот. Учителят казва: Бог можеш да Го срещнеш само по пътя на вглъбяването. – Ученикът трябва да се върне дълбоко в своята душа и в своя Дух.

Ученикът трябва да работи много с концентрацията. Защо е важна концентрацията? Чрез концентрацията Духът прониква в подсъзнанието (т.е. в душата) и предава своите сили и идеи, и своите просветления. Така ученикът разбира, че злото е допуснато, за да може Бог да израстне в нас. Ето защо злото е много ценно, то е една много ценна духовна материя.

Чрез постоянна медитация и формули ще се натрупа голямо количество енергия и тя ще започне да действа в най-важните моменти на вашия живот. Този вид медитация е най-важна, докато дойде Посвещението. Тогава се дават и някои висши степени на медитация.

Изкушението не идва отвън, а отвън е само сянката му. Изкушението не е в Любовта, а в ума, не е в красотата (тя е образ на Истината). Който няма контрол, не може да се отърве никога от злото. Пътят на контрола е най-точният за ученика. Този, който се изкушава, има слабости, той никога не ще може да избегне нещастието.

Само чрез чистотата се влиза в дълбоко ниво на медитация, защото чрез чистотата ти се сливаш с Него и започваш да медитираш с Него. Той ти се разкрива, а астралът изчезва, защото Той е там. Щом той е вътре, духовете са отвън (заблуждения, тревоги и др.). Ето защо мъдрите стават тихи, безмълвни и в тяхното присъствие ние се успокояваме – докосваме се до Него. Неговият Глас има всемирно господство.

Постоянната медитация е закон за унищожаване на ума и всички препятствия заедно с него. Въображението трябва да е под строг контрол. Учителят казва: Въображението е черна камера.

Постоянната медитация подготвя ученика за сливането – душата се слива с Духа. Духът може да се роди в човека само чрез постоянството. Постоянно се молете! Злото се е вкаменило, но постоянството го побеждава. Чрез медитацията Духът се вселява все повече и завладява ума, сърцето и волята на ученика. Медитацията трябва да навлезе в нашия живот като потребност, без която животът ни няма вкус и смисъл. За да се постигне истинска медитация, трябва да се постигне постоянно задълбочаване. Тогава Духът те приема в себе си – това е сливането. Тогава твоята мисъл става дълбока. Вълните се отнасят до повърхностния живот.

Дълбокият сън означава, че си се слял с душата и Духа си.

Чистотата определя дълбочината. Който е изработил силни и чисти качества, може да влезе във висше ниво на медитация и да издържи на нейната сила и динамика. Медитацията идва от едно изключително присъствие и вселяване. Само на чистите се дава да навлизат в дълбоко ниво на медитация (на сливане). Те влизат в Бога и се обновяват с дълбочината на Неговата Мъдрост. Образът на Чистото Слово е самата Мъдрост – това е лицето на Бога.

ВЯТЪРЪТ

(сприятеляване със студа)

Когато е студено, сприятели се с вятъра! Кажи му: „Този вятър е толкова мил и нежен“. Така вие внасяте промяна в себе си и си правите друго течение. Вятърът не се изменя, но вие се изменяте и трансформирате. Така вятърът за другите е студен, но не и за вас. Духът на вятъра е на по-ниско ниво, а Словото му е господар. За другите вятърът е груб и студен, а за вас е мил и нежен.

Вие чрез вятъра сте се сприятелили с Духа на вятъра и сте се освободили от неговото влияние. Във вас е преобразено най-важното – съзнанието, то се преобразява най-трудно. Словото преобразява вибрациите. Вятърът духа години наред и обикновено хората огрубяват все повече, защото не дават на Словото да работи в тях.

Истинското Слово е Дух. Вятърът е нещо вътрешно. Думите „мил и нежен“ са едно самовнушение. Това е много фино създание, което е произлязло от Духа. „Мил и нежен“ – това са качества на Духа. Важно е кой как ще ги произнесе – това зависи от дълбочината на Любовта към Бога. Финото винаги работи преобразяващо. Чрез Словото и промяната на съзнанието вятърът не прониква в крепостта на съзнанието – най-дълбоката област. Чрез „мил и нежен“ Духът е влязъл в тялото и е повлиял на всичките му клетки – негови приятели.

Обикновеният човек лесно се поддава на вятъра. Той казва: „Как фучи!“ – тези думи са чужда воля. Но ученикът е съзнателен, той си подбира сам думите.

В Словото има топлина и сила и с него можеш да се топлиш. Студът е привиден, ако познаеш тайните на Словото. Словото е създало всичко, но ние не знаем още как да вложим Дух в думите. Когато вложим Дух в думите „мил и нежен“, ние се освобождаваме от студа. Вятърът – това е умът, това е змията. Духът трябва да проникне в нас, защото той е нашето спасение. Грубият вятър в психически смисъл може да бъде разрушителен, но ние поставяме срещу него творческите сили на Словото, които ни освобождават от отрицателните мисъл-форми. Щом злото се натъкне на Божественото Слово, то се преобразява. Често проблемите могат да бъдат психически вятър, т.е. психическа атака срещу човека. Най-силното оръжие срещу тях са формулите.

Закон: Щом си нечист, винаги ще има кой да те тревожи и кой да те смущава.

Лекция, държана на 7 август 1992 г. – Варна

СУРИЯ–ЙОГА

(контакт със Слънцето)

Няма случай, когато един дъб да е израстнал, без да се е преборил с много ветрове и бури. Той не спори с бурята, той се бори и израства. Така той побеждава съдбата – той не спори с живота, той се бори и изработва качествата на живота.

Духът се привлича с качества, а не с цитати.

Любовта е огнена сфера и изисква много силни и чисти качества. Любовта има динамичен произход. Много хора не са издържали на нейната динамика – това е Божествена динамика. Хората умират, защото не могат да издържат на динамиката на Любовта, Първичния Огън.

Окултният ученик трябва да си изработи една усмивка за смъртта.

Смъртните нямат Любов. Любовта се проявява само чрез безсмъртните Духове. Смъртта е сила, тя се побеждава с по-голяма сила – това е Любовта, а Любовта е Бог. Ето защо тя е безсмъртна. Смъртта е слуга на Любовта. Чрез Любовта човек се издига над цялото човечество, въпреки съпротивата на света. Всички, които имат Божествена Любов, ще надрастнат всяка съпротива на света. Бог ще им вдъхне Своята увереност и Своята огнена мощ.

Слънцето е синтез на всички окултни сили, т.е. на всички добродетели, затова то е светещо. Една от нашите задачи е: Слънцето да влезе вътре в нас.

Когато едно светло състояние излезе от теб, означава, че духът, който ти го е дал, ти го е взел – значи ти не си фактор, не си господар. Ученикът трябва да си изработи едно такова светло състояние, което никой не може да му отнеме. Бог е създал най-различни мисли, за да може да живее човек в тях като в свое жилище. Чрез пречистването и стремежа човек си подготвя жилище във все по-съвършена мисъл. Слънцето е образ на съвършената мисъл, която е дом на мислите и техните възможности.

Всяка висша формула е един образ на Слънцето (образ на едно Божество).

Когато имате колебание, как да постъпите, запитайте се дълбоко в себе си кого да слушате и кого не – Слънцето ще ви отговори.

Някои питат за правия път. – Слънцето е правият път, то ще ви даде методите и правилата.

Постоянството е абсолютен път към Слънцето. Постоянството образува Слънцето, т.е. постоянството най-мощно и сигурно работи за успеха. Слънцето в човека – това е волята, това е Духът. В Кабала е казано, че Духът в човека господства, той може да влияе на силите на природата и отвън, и отвътре.

Центърът на Слънцето е идеята „Отец“. В Кабала се казва, че в тайнствения Център се крие неизразимото Ен-Соф. Който постигне този Център, постига единството с Отец в самия себе си. Когато се слееш със Слънцето, тъмнината ще се отдели от теб, но само волята може да отдели тъмнината от теб, ето защо хора без воля пропадат. Центърът на Слънцето е символ на Отец, на Началото. Чрез огнената концентрация се влиза в този Център и се доставя могъщество. (Центърът на стаята е най-силното място, когато упражняваме концентрация; най-силното място също е върхът на пламъка, върхът на огъня, на дървото и т.н.)

Воля, изхождаща от Центъра, т.е. от Отец, покорява света. Воля и свобода са едно и също нещо. Който няма воля, няма и свобода. Двигателят на всички духовни и физически сили във вселената е Слънцето, т.е. волята. Ключът за Посвещение в Слънцето се намира в Кабалистическата азбука. Всяка буква се явява като мислещо същество. В нея оперират висшите сили, които всъщност са качества на Абсолюта.

Слънцето е велик символ на волята. Тази воля, която изхожда от Центъра на Слънцето, управлява и видимите, и невидимите сили. Волята е Отец на всички сили. Силата на човек е пълна само чрез волята.

Само когато Мъдростта и Любовта се слеят, се ражда Истината. Волята има могъщо вътрешно въздействие над духовете, защото тя е Божествена сила. Тя е всемогъща, когато се слее с Абсолютния Център. Волята на човека определя неговата съдба. Волята е мирова сила. Всичко зависи от направлението на Висшата Воля, която всъщност е направление на висшата енергия. Там, където е насочена енергията, там кристализират нещата, т.е. се материализират. Нашето Слънце е нашата воля, а нашата воля се явява нашето истинско Аз. Слънцето има мощна невидима власт над всички сили във вселената. Така и волята в човека има власт над всички болести и внушения.

Формула: „Господи, благослови всяка дума, която излиза от устата ми, да свети като Слънцето“.

Учителят казва: От устата ви да тече мед.

Формула: „Господи, благослови всяко нещо, до което се докосвам, да го изпълвам с живот“.

Практика без прекъсване – това е великата тайна на вселяването. Там, където има непостоянство, Слънцето не може да живее. Непостоянството, това е прекъснатият живот. Кой може да познае Слънцето? – Само този, който има абсолютно отношение към Бога. Истинският живот е символ на Слънцето. Истинското Слънце никога не залязва. Да възприемеш живота на Слънцето, значи да влезеш в живота на Бога, в живота на символа. Символът на Слънцето е цялостен – това означава, че Духът участва с всичките си лъчи (енергии). За да разбере човек живота, той трябва да придобие неговата пълнота. Това е символът на Слънцето. Когато обичаш едно същество, значи го изпълваш с живот и постепенно се увеличава в него моралът, волята, благодарността и т.н. Това не се отнася до човешката любов, която е временна, прекъсната радост.

Словото има едно велико предназначение.

Петте лъча на пентаграма са висш израз на Слънцето. Любов – тя е свързана с устата – излъчваме думи на обич, топлина, привързаност към Учителя. Мъдрост – тя е свързана с ушите. Според розенкройцерите това е най-съвършеният орган. Ушите слушат, разбират, улавят дълбокия смисъл на нещата. Начинът, по който човек слуша, показва дали човек е одухотворен или не, дали може да стане ученик. Истината – свързана с очите. Очите в един миг съзират цялата Истина (когато Духът гледа с очите, а ако гледа умът – съзира илюзията). Правдата – свързана с ръцете. С тях мерим, подреждаме, ограничаваме, отделяме и така изразяваме своя метод на правдата. Добродетелта – свързана с краката. Ходим, за да правим добро.

Как може ученикът да намери Слънцето? – Чрез храната. Чрез нея човек ще стане господар на съдбата си, защото в храната е скрит Духът, елементите на Първичния живот. Истината е най-могъщото Слънце. Пътят за познаване на нейната тайна са дневниците, защото, за да се всели Истината в твоя живот, тя трябва да стане твоя, трябва да оживее в теб. Когато практикуваш Истината, придобиваш особен тембър на гласа и можеш да убеждаваш в Истината, защото само Истината може да убеждава тези, които са достойни за нея. Този тембър, това е самата Истина, която е влязла в теб. Този, който постига Истината, се слива с нея и става Слънце. Слънце значи динамичен Огън.

В Кабала има слънчево и лунно тълкуване на нещата. Вътрешно човек е „Елохим“, т.е. Божество. Слънцето на това същество е в неговото сърце. Когато сърцето не бие както трябва, означава, че има дисхармония в чувствата.

Формула: „Господи, благослови моето сърце да бие в хармония с космическия ритъм“.

Формула: „Престоли, в името на Ен-Соф отдавам сърцето си да го пречистите“. – Престолите са пряко свързани със сърцето. Сърцето е част от блясъка на Божеството.

Слънцето е символ, който представя активните сили на природата: динамика, неуморимост, постоянство. „Постоянство“ има окултно съотношение с думата „вечност“. Самото постоянство означава вечност – вечно оживотворяване.

Кабала казва: Слънчевата светлина е само отражение на духовната. – Сърцето е също отражение. Сърцето ще страда, докато се пречисти и одухотвори, и се покори на висшия свят.

Слънцето е един външен и същевременно вътрешен символ на Бога. Слънцето е най-големият творец във външния свят. Духът е най-големият творец във вътрешния свят. Духът чрез Словото става владетел на вечността. За тибетските Учители вечността е едно излъчване на Отец, една безграничност.

Тези, които постигнат Слънцето, се издигат в Духа чрез принципа на Словото.

Животът на земята, луната и на планетите е неразумен в малка или по-голяма степен. Животът на Слънцето – това е разумният живот.

Учителят казва: В разумния живот се проявява само положителното (то се крие в тайната на мотива). Тъй като извън Слънцето (Божественото) животът е неразумен, затова е допуснато да работи страданието. Учителят казва: Страданието произвежда разум.

Да умреш, за да избягаш от страданието, това е неразбиране на живота. Слънцето, т.е. Божественото, ще се роди чрез страданието. Страданието възстановява разумността.

Човешката любов отговаря на земята, а Божествената Любов – на Слънцето. Учителят казва: Стремете се към Божествената Любов, която освобождава човека от всички ограничения. Каква любов е тази, която причинява съмнение, подозрение и т.н.? Учителят казва: Кой се съмнява? Който прави грешки. – Те са грешки на неговия вътрешен живот. Затова са важни духовните дневници. Всяко разумно желание е свързано със Слънцето (а всяко неразумно – със земята), то служи на Бога. Земята, луната и всички планети са свързани с непостоянството.

Човек вижда това, което е в него.

Постоянството е свързано със Слънцето. Безумие е да разчиташ на непостоянството. На изменчивия никога не може да му се даде Истината. Идеята на Слънцето заключава в себе си идеята на Божеството – щедро, сияещо, лъчезарно. Слънцето е създадено, за разлика от планетите, със специални атоми, изхождащи от Първичната субстанция, от Първичния Принцип. В човека също има един такъв атом.

Първичната битка на духовете е станала в Словото. Тогава фините атоми се отделят и групират, като образуват идеята на Праобраза. Тази идея е Слънцето. Когато се образуват още по-навън, се образува златото. Поставете златен пръстен в чаша с вода, която да се пие след 24 часа. Тя е особено наситена и действа при отпадналост. Среброто пречиства и подготвя за жизненост. Луната е свързана с лъжата и въображението, а също и с чистотата. Елементът злато има в себе си качествата на Първичния живот – устойчивост, постоянство, неизменност. Това, което е изменчиво, не може да има собствена светлина.

Все още Слънцето е абстрактна материя, но тя е идеална, защото е Първичен елемент. Тази материя е светеща, тя е съвършено простветлена от Духа.

Затова пътят на Сурия-йога е най-съвършен. Тази субстанция изхожда от Първичната Мъдрост, т.е. от светлината на Словото. Това Слънце има Божествен Глас, защото е синоним на Първичното Слово. Лъчите на Слънцето са неговият Глас.

Учителят казва: Човек се познава по лъчите и енергиите, които излизат от него. Това е неговата реч. Този, който почита Словото, постига Слънцето постепенно. Така се постига висшият свят. Тогава проникването във висшия свят е безопасно, защото той има убежище в Словото. Пречистването на Словото освобождава човешкия живот, защото чистият живот е живот в Духа (живот на Слънцето). Този, който живее в Слънцето, има абсолютна опора в този и в онзи свят. Само волята може да постигне силата на Слънцето, т.е. силата на живота. Слънцето е синтез на всички активни сили на природата – добродетелите. Те не са закони или факти, а Принципи, Начала. Бог е разделил Своето тяло на две начала – мъжко и женско. Те ще се слеят отново, за да се образува Първичният живот. Слънцето придава на хората един изключителен елемент – Първичното.

Когато Словото се освободи от смъртта, то става Огън. Духът е господарят на Словото. Той трябва да ви освободи от всичко смъртно, нечисто. С мисълта си Духът вижда желанията на другите. И окото, и ухото, и предметите се намират в самата мисъл: Слово и реч. Те са излъчено Слово, т.е. Слово, излязло навън. Ето защо Словото е това, което познава нещата вътре в себе си. Животът е дълбок дотолкова, доколкото е дълбоко Словото.

Закон: Който има грешки в словото, ще има грешки и в живота.

Човек е загубил Слънцето, защото е загубил Словото. Така човек е влязъл в смъртта. Но Словото е Бог и има власт да освободи човека от смъртта. Ето защо се иска контрол. Когато Словото се пречисти, То се превръща в Огън и ни освобождава от смъртта. Така постигаме Слънцето и се връщаме в светлината. Бог може да се види само чрез контрол и чрез тайната на Словото. Понеже Словото е Бог, чрез Него се придобиват висши светове. Словото само разкрива същността Си на тези, които си избере. Кое поддържа Слънцето? – Това е енергията на Словото, енергията на Духа. Слънцето е най-съвършената форма на живот.

Вътре в Словото е скрит Духът, вътре в Духа е Слънцето, вътре в Духа е и вечността.

ПОДТИСНАТОСТ

Ако Бог е с теб, кой може да ти попречи? Подтискането на народите от Черното Братство има много ценен ефект – вътре в тях се ражда една особена жажда за знание и свобода. Свободата е плод на Слънцето. Това знание се отнася до тези, които имат Любов към Истината и живота.

За да се постигне Слънцето, т.е. свободата, трябва да се роди жаждата, т.е. стремежът. Свободата трябва да ти е била отнета, за да я оцениш – всъщност това е оценяване на Истината. Там, където нещо много ценно ти е било отнето, се ражда стремежът и така Духът се ражда в стремежа и ние започваме своето истинско окултно развитие. Чрез стремежа се ражда съзнанието – по този път ще дойде Шестата раса (шестата степен на усъвършенстване).

Лекция, държана на 14 август 1992 г. – Варна

Идея за размишление: Колкото повече обичаш Бога, толкова повече се успокояваш, толкова повече Го възприемаш. Спокойствието се определя от степента на възприемане на Бога.

КАБАЛА

За да разрешиш въпросите на живота си, трябва да имаш абсолютна опорна точка – това е волята. Само развитието на волята ще ви донесе освобождение. Волята преобразява злото, трудностите, опасностите, т.е. волята преобразява духовете. Който има силна воля, работи с Духа.

За да има живот, трябва Словото да е концентрирано в Себе Си, защото животът е скрит в Словото.

Кабала казва: Духът е създаден независим. Душата е зависима, тя е орган на Духа.

Злото е допуснато, за да се осъществи един по-висш живот, една по-висша степен.

Буквите са завършени процеси, идеи, които преди да излязат навън, са се съдържали в Духа и после са били излъчени. Буквите са духовни сили, защото те съдържат качества на Духа. Целта на ученика е да завърши тези качества в себе си, за да може да влезе в тайните на Словото. Идеите и силата на Духа са скрити във всички букви отвътре, т.е. буквите са буквени Слова. Най-вътрешният смисъл на буквата се открива само на Посветения, а съдържанието се открива на ученика, когато има едно много важно условие – когато той има стремеж към вечните неща. Смисълът изисква абсолютно чист живот в Духа. Значи стремежът трябва да е дал резултат.

Сатана има космическо право да бъде княз на света, но върху чистите той губи своята власт. Падналите духове не са издържали на висотата на живота, земното е взело връх над Божественото, в своята свобода те са допуснали нисшето. Чрез Сатана те се изкупват и си възвръщат отново свободата. Той е преградата, която трябва да бъде победена. В змията се крие Огън, чрез който човек може да стане всемогъщ. Воля и свобода са едно и също нещо. Който пада в Словото, пада в живота, защото животът се намира в Словото. Животът е красив навсякъде, но трябва да си в Духа. Главният ключ за въздействие на тъмните сили върху човека е мисълта (внушението). Често мисловните образи са служители на Черното Братство. Чрез много обичаи и ритуали хората се привързват все повече към земята, защото Черните Братя знаят, че най-силното е мисъл-формата. Обичаите са годни за множеството и се разпространяват чрез него. Честото оглеждане в огледалото е метод на Черното Братство. Огледалото е свързано с нисшата природа, личността и привързването. Гледайки своя външен образ, човек забравя вътрешния образ – същността.

Без едно високо развитие на волята човек не може да се освободи от тъмните сили. Сатана знае, че чрез пречистването човек получава просветления и че чрез тях получава нови фини енергии, които са спасителни. Ето защо Сатана пречи на идеята за пречистването – той знае, че става все по-слаб в чистия живот, защото в чистия живот се групират силите на светлината. Така светлите сили преграждат тъмните, за да не ви унищожат.

Обединението на чистите души е за увеличаване на тяхната енергия, която е същността.

Просветлението – това е помощ, изпратена мисъл.

Формула: „Господи, дай ми просветление“.

Тъмните сили работят във фината част на ментала и с най-незначителни мисли подготвят своите жертви. Ето защо е необходима будност преди всичко в Словото. Има тънка битка в подсъзнанието. Тъмните сили управляват подсъзнателния огън и с него улавят своите жертви. В тежки изпитания и битки се решава кое е съкровеното за ученика. При тези изпитания човек или пропада, или се утвърждава в Истината. В тези борби със злото се утвърждават законите и принципите, по които човек живее. В тези изпитания човек се разкрива вътрешно – те посягат на неговата дълбочина. В борбата със злото се решават много въпроси на човека. Ако човек работи с чистия Огън, с чистата енергия, той побеждава, защото това е Първичното.

Един разговор е обмяна на духове и техните енергии.

Тежките изпитания помагат за разпознаването. На помощ на човека се изпращат огнени мисли, които проникват вътрешно, убеждават го и го успокояват. Защо опасността идва в твоя живот? – За да дойде и просветлението.

Една могъща воля изхожда винаги от Истината. Човек по свободна воля може да не приеме много важен съвет от Учителя, затова тя може и да е вредна.

Могъщата воля определя истинската светлина.

Бог израства в човека чрез голямата борба със злото. Пътят към Посвещение е опасен за тези, които нямат качества.

Ако няма будност, само тогава има смърт. Даже една благородна критика е една малка смърт. Загубата на будност е загубване на чистотата. Всички окултни сили се групират само там, където е чистотата, за да се реализират.

Живата сила се управлява от мислите, т.е. мислите я движат.

Идея за Отец: Отец е върховната субстанция – Етер, или Акаша. Зад цялата материя невидимо стои Бащата-Етер – това е най-финият Първичен Огън. Чрез него се управляват всички стихии.

Пропадането на хората е пропадане от фината материя, т.е. от Отец, в грубата материя – земната. Ние сме излезли от рядката материя и сме влезли в гъстата. Ако има много проблеми, това е много гъста материя. Тогава трябва да влезе една Божествена мисъл. Това е великият символ на гъсеницата и пеперудата. Когато човек е свързан с грубата материя, той е свързан със страданията и мъките, които са образи на невежеството. Падането на Духа е от финото в грубото.

Кабала казва: Материята е едно стягане на свободната сила, или светлина. – Това стягане е видима смърт, но чистотата е освобождението и идеята за безсмъртието. Чистият се освобождава от веществото, материята. От окултния ученик се искат много силни качества, за да може да понесе Сиянията на Духа.

Кабала казва: Само по-висшите сефироти частично понасят блясъка на Сиянието.

Когато Бог проучва някой характер, Той Си служи с дявола, т.е. дяволът се занимава с човека.

Десетте цифри са десет сфери, десетте сфери са десет ключа на всяко творчество. Кога двойката е опасна? Двойката се е родила при много големи борби. Когато се свържем с единицата, виждаме, че двойката се съдържа в единицата и тогава не е опасна. Когато победим противоречията, ще открием скритата Истина.

От неправилното съчетание на буквите се ражда злото и оттам – лошата съдба. Съдба значи съд, осъдени. В ангелския свят няма съдба, там Словото е чисто. Падналите ангели (хората) сами са се осъдили в Словото.

Буквата „А“ е буква водач. Само светлината може да води. Тя е буква на светлината, идея за сила и водачество. „А“ е владеещ звук и има, както Любовта, динамичен произход. Това е първото излъчване на Духа, първата излъчена сила от творческия Огън. Буквата „А“, както и всяка друга буква, отговаря на определена идея. „А“ е идея за всемогъщество, затова „А“ е синтез на светлината, понеже е Началото, а то е блясъкът на всички неща.

Злото работи със съчетания на нечистото слово – то разрушава сам себе си.

Учителят казва: Чистото Слово е господар на разрушителните сили.

За прошката

Който не прощава, се обвързва с тъмните сили, а който прощава истински, се освобождава. Белегът е, че който е простил истински, не разгласява – дълбоко в душата му настава един вътрешен мир и става излишно да говори. Щом си простил в дълбочината на душата си, тъмните сили се задушават и те напускат. Да простиш, това е метод на Любовта, защото без Любов ти не можеш да простиш. Ако не можеш да простиш, в тебе се отваря една врата за тъмните сили. В Любовта няма вход за злото. Чрез прошката ти спасяваш себе си и аурата си, иначе влизаш в аурата на злото и губиш своя магнетизъм, т.е. своите сили. Прошката побеждава злото, защото е метод на Любовта. Христос казва: Прости им!

Докато Словото не стане Принцип, ти не можеш да служиш на Бога, ти не можеш да бъдеш ученик. „Да си побъбрим“ – окултният ученик да се прости с това, защото да общуваш със Словото, означава да общуваш с Бога.

Словото като Принцип определя най-висшето служене. Когато Словото е Принцип, зад него стои Бог. Това, което покорява злото, е Словото като Принцип, т.е. Словото като Огън – това е неговата Първична същност. Възстановяването на чистотата на Словото ликвидира грехопадението – то е започнало с нечистото слово. Тогава Божественият Дух се е отделил и са се явили законите, т.е. ограниченията (Учителят нарича законите „тояга“). Закони, факти и т.н. са в единство с нечистото слово. В разумния живот няма закони. Там се живее в света на свободата. Бог дава на разумния свобода. Това не се вижда, а се живее. Освобождаване от законите има само при възстановяване на Принципа. Възстановяването на Принципа е възстановяване на Богочовека. Възстановяването на Словото като Принцип е възстановяване на мощната правда на земята. Чистото Слово и Бог са взаимно съчетани. Само така човек става могъщ. Истинското Слово е синтез на светлината.

Трудностите на живота се побеждават със Словото, т.е. с Духа. Смъртта също се побеждава с Дух, т.е със Словото (отнася се до динамиката на Духа).

Формула: „Господи, в Твоите Ръце предавам Духа си“. (Христос)

Словото владее отвътре. Човек става могъщ, когато основната му храна е Словото. Вътре в Словото е всяка Реалност. Нещата оживяват в нас само чрез мисълта за тях. Когато мислим за нещо, ние го оживяваме, защото Словото е живот. Това означава, че трябва постоянно да мислим за Бога, за да Го родим в себе си.

Лекция, държана на 21 август 1992 г. – Варна

Идеи за размишление:

Трябва да обичаш самотността, а не изолирането. – Окултният ученик знае как да изпълва самотата с живот, защото животът е в него, а не отвън. (Учителят)

Не хвърляй бисерите на свинете! Да казваш Истината на глупак, значи да го лъжеш. Когато учението се предава на недостойни хора, е голяма грешка. (Елифас Леви)

Формула: „Господи, научи ме да общувам само с Твоя Глас“.

ЗАКОНИ НА СПОКОЙСТВИЕТО И КОНТРОЛА

Дълбок мир значи истинско знание. Спокойствието значи единство. Спокойствието е велико духовно оръжие, с което се побеждават всички външни и вътрешни изпитания. Щом си спокоен, това означава, че Бог те обича. Спокойствието е защита. Спокойствието е основано на висок морал, в който се разбиват всички отрицателни внушения на природата. Спокойствието е проводник. Чрез спокойствието ти се сливаш с висшия разумен свят. Така спокойствието преобразява злото. Зад спокойствието седи висша сила. Ето защо спокойствието побеждава злото.

Сила и спокойствие има само в чистия живот. Спокойствието е изработено от волята. Спокойствието в най-голямото напрежение – това е Духът в нас. В най-големите изпитания и опасности животът на ученика зависи от две неща: спокойствие и концентрация.

Да имаш дълбок вътрешен мир, значи да си пропит с Дух. Спокойствието е видимо, но Духът се изплъзва от всяко наблюдение.

Победи злото в себе си и ще бъдеш в хармония с космоса. Всички, които се оплакват от злото, губят светлината си. Спокойствието е богатство, което дава условие за висше окултно развитие. Вътрешните условия за висше окултно развитие са: чистота, спокойствие, търпение. Достатъчно е да помислим с какво постоянство Бог ни обича, за да се успокоим дълбоко в душата си.

Много хора имат знания, но нямат спокойствие, защото са хванати от ума. Духът не е с тях. Спокойствието е воля, а волята е връх, от който нещата се виждат ясно. Без воля не можеш да се качиш на върха. Върхът на планината се отъждествява с Духа. Победата над изкушенията решава въпроса за изкачването на върха.

Който не може да вижда ясно, не може да бъде разумен и спокоен. Спокойствието изисква чистота. Когато енергията влезе в тази чистота, тя става светлина. Това, което привлича светлината, е чистата енергия. Там, където няма чиста енергия (Чисто Слово), няма и спокойствие. В този смисъл сексуалната енергия е вампиризъм (изяждане на енергията). При Божествената Любов има усилване на енергията и живота.

Злото се преобразява от спокойствието, защото спокойствието е висша духовна сила, която премахва злото вътрешно. При тежките условия истинският човек си остава спокоен. Словото е средството за надрастване на тежките условия. Нечистият е зле и при хубавите условия. Той ги ограничава със собствените си мисли.

Чистота и спокойствие са вътрешни сили, които превъзхождат външните. Така идват добрите условия. Чистият постига сливане с Духа и се успокоява. Всичко се решава от тази връзка. За да си спокоен, трябва да си въоръжен. Концентрацията се справя с раздвояването. Тревогите, болестите, опасностите, злото отнемат спокойствието на човека, защото той не е развил истинската си концентрация. Той не се е занимавал сериозно с тази наука и затова го обсаждат неспокойни духове.

Концентрация значи да задвижиш Божествената сила в себе си. Без идеята за пречистване няма да придобиете истинска концентрация, спокойствие и връзка с висшия свят. Пречистването трябва да върви успоредно с медитацията.

Спокойствието идва от единството с Огъня. Огънят е абсолютно вътрешно могъщество. Там, където няма воля, няма и спокойствие.

Хората са нервни и неуравновесени, защото не могат да управляват злото. Нечистият никога не може да управлява злото. Затова се изисква висша будност. С нея човек ще започне да открива своите мотиви.

Спокойствието е висша мярка – означава, че главните въпроси на живота са разрешени. Докато човек не познае Истината, няма кой да го успокои.

Кабала: Щом един човек допуска малка лъжа, ще има голямо пропадане.

Неспокойното съзнание е свързано с материални неща, оттам идват смущенията. Зад всяко смущение стои една материална идея. Там, където има Божествена Любов, няма смущения, защото Любовта е изобилието на живота.

Контролът е наука, която изпреварва всички науки и религии. Който иска да разбере всички науки, трябва да започне с контрола.

Нервният е болен, защото няма будно съзнание. Така той пада в антисловото. Излекуване има само по пътя на контрола. Щом стремежът е слаб – и практиката е слаба. Ако искате да помагате на хората, трябва да станете абсолютен господар на себе си. Тогава Духът дава методи и ръководство. Духът е, който те прави господар на себе си. Контрол над себе си определя духовно превъзходство. Когато си създавал лошите си навици, къде беше твоята воля? Тя се е отдалечила от твоите предпочитания. Но волята може да изработи нови навици и да ги усили. Това е пътят на ученика.

Щом постигнеш вътрешен контрол, значи всичко външно ти се покорява. Контролът е качество на Духа. Контролът е най-висша окултна наука, тя е самият Дух. Контролът се отнася до развитието на диамантената воля.

Обикновените разговори отслабват волята. Мълчание и точно говорене значи да усилваш волята си. Мълчание значи да обичаш живота.

Учителят казва: Окултният ученик говори вътрешно.

Чистото Слово дава увереност, т.е. Дух. Най-лошо е, когато човек губи будността си. Будността е освобождение, качество на Огъня. Пътят за познаване на Духа е контролът.

Формули: „Господи, научи ме да преценявам всичко безгрешно“.

„С всеки изминат ден моят живот става все по-красив и все по-красив.“

„С всеки изминат ден опасността става все по-слаба и все по-слаба.“ – Това означава духовно разлагане на опасността.

„С всеки изминат ден моята воля става все по-силна и все по-силна.“

„Господи, направи всичките ми клетки светещи.“

За нечистия няма мир, защото той живее в областта на злото. Злото е недоимък на светлина. Злото е концентрирана отрицателна енергия и се побеждава с концентрирана положителна енергия. Всичко нечисто е тревожно, колебаещо се, съмняващо се, напрегнато и уморено. То не е в Истината. Умората е от Черното Братство. Щом човек се уморява, той не знае как да разпределя своите сили и енергии.

Змията е неспокойна енергия, защото е загубила един Първичен елемент.

При обикновените разговори се губи Духът, същността.

Ако някой ти изпраща лоши мисли (бодили), ти го обиколи с цветя. Той ще пожъне своите бодили, а ти – цветята. Казано е: Каквото посееш, това ще пожънеш.

Лекция, държана на 28 август 1992 г. – Варна

Закон за размишление: Най-тайното е съвсем явно. Забуленият Бог е открит Бог. (Кабала)

КОНТРОЛЪТ

Най-голямата защита е контролът (на словото). Там, където няма контрол, енергията се губи, а където има контрол, енергията се съхранява. Освобождаването на човека от света се намира в окултната техника на самопознанието. Контролът не позволява на злото да съществува. Чрез контрола се издигаш високо в Духа. Злото не може да вирее по височините. За да си освободен от злото и негативните влияния, трябва да живееш много високо – в Духа. Това е недостъпно място, висотата на духовното развитие. Там, където няма контрол, винаги ще има психически разстройства. Изпратената лоша мисъл не оказва вредно въздействие на чистия – той има контрол, Дух.

Любовта е най-силният инструмент, с който се служи на Бога. За да има контрол, трябва да има будност, осъзнаване. В окултизма разликата между знанието и осъзнаването е като между трупа и живия човек.

Към теб може да е насочена голяма опасност, важното е ти да не я очакваш. Хора със слаби места във вътрешния живот лесно се поддават на внушения. Стремежът към Истината е, който спасява. За развитието са необходими чист мотив и силен стремеж, но за най-висшата сфера е необходима и диамантена воля – тя господства над всички сили.

Контролът на словото е свързан с волята. Спасението на човека е свързано с волята. Там, където има контрол, злото е безпомощно. Внушенията на злото проникват само в едно лошо охранявано подсъзнание. Там, където има контрол, няма ум. Умът не може да се осъзнае като истинско Аз. Умът работи външно, в полза на физическото тяло.

За да се родиш в Духа, умът трябва да изчезне. Всяко истинско развитие започва отвътре. Контролът определя висше знание. Това е знание за себе си – самопознание.

Истинският Аз в човека е Буда, Христос – това е Първичното.

Само чистият стремеж може да се домогне до окултната техника на самопознание. Човек, който се занимава с критика, има скрита безнравственост. Кабала казва: Който критикува, твори жестокост срещу себе си.

Астралът не се побеждава с четене, умуване, а с развитие на волята. Контролът дава науката за всички неща. Тези, които не побеждават грешките си, ще бъдат заслепени от тях. Никаква сила не може да помогне на спящото съзнание. Само по пътя на контрола ще познаеш себе си.

Самопознанието е смисълът на живота. Това значи да откриеш Огъня в себе си – това е Реалността, вътрешният център. В стиха „Аз съм Пътят, Истината и Животът“ Христос говори за огнената същност, която познава сама себе си. Кабала казва: Самопознанието е първо магическо знание.

Всички духове се подчиняват на контрола (развитата воля). Истинският ученик, това е развитата воля. Ако си отдаден на един чист дух чрез преданост, той ще те ръководи чрез вътрешния ти глас.

Злото обича рисуването. То рисува мисловни образи и картини – така си подготвя условия. Волята е сила, която изтрива рисунките.

Само чрез контрол ние умножаваме своята енергия, своята сила. Ако по време на криза изгубиш контрола и концентрацията си, значи ти липсва окултен опит. Всяко психическо разстройство е липса на контрол.

Когато между двама съзнанието е чисто, какво зло може да се промъкне? Когато двама се обичат, те съединяват в себе си духовната енергия, за да победят тъмните сили. Силите и вибрациите, които не са в хармония с тях, по-лесно отпадат.

Разпятие и агония ще има, докато човек се пречисти и постигне контрол. Иска се много работа от ученика. Старите навици не стават за новата раса. Новият ученик, това е ново мислене. Контролът подготвя условията, при които ще се прояви Духът. Контролът е вратата за творящия Дух. Контролът има власт над всички сили в света, включително законите. Контролът управлява света. Контролът е законът за избавление от злото. Човек става господар на съдбата си само чрез контрола. Щом човек се гневи, значи няма контрол, значи има клетки на гнева. Словото е строителят на новите клетки. Всички клетки са били създадени от Словото, от мислите – и от мислите се отстраняват. Старите клетки служат на Черното Братство.

Който няма контрол, все ще има проблеми. Една слаба воля пада винаги в мъчителни самовнушения. Ако майката често повтаря, че детето е лошо, тя го прави лошо (мисълта го образува). Тя го прави лошо чрез утвържденията (силата на мисълта).

Божията Воля е да бъдеш господар на себе си. Чрез контрол на словото ученикът придобива Божествена сила. Там, където няма контрол, има съмнение, а съмнението е парализираща и обезличаваща сила. Когато се постигне контрол, се постига връзка с висшите светове. Връзката е мисловно общуване.

С ума се пътува в астрала, а с огненото тяло – във висшите светове. Когато развиеш огненото си тяло, можеш да посещаваш висши светове, но също могат да те посещават Посветени и Учители (Огънят се слива с Огъня).

Чрез Огъня може да се усеща ароматът на нещата. Средствата за висшия свят са чистите качества, а волята съдържа в себе си великата космическа сила. Волята определя най-великото вътрешно движение.

Там, където няма контрол, ще бъде отнета свободата. Казано е, че тялото е храм на Бога, но чрез нечистотата тялото става храм на Сатаната. В човек без контрол има много вътрешни животни. Страданието освобождава човека от вътрешните животни. Страданията променят убежденията. Контрол означава да живееш в Духа. Който има контрол, има ключа за влизане в Духа. Чрез контрола се възстановява Първичното съзнание (Божественото). Контролът ни води от външното към вътрешното. Тези, които загубят контрола, губят и вътрешната си светлина.

Учителят казва: Контрол значи да се освободиш от всички нечисти думи – т.е. от всички непотребни духове.

Контролът е освобождаване от време и пространство.

ПСИХИЧЕСКА ЗАЩИТА

Не се бори срещу злото – това е една от най-съвършените форми на защита. Несъпротива значи несвързване със злото. Така злото поразява себе си, защото неприетото влияние се връща. Несъпротивата е най-точната съпротива – това е висша практика от висше поле. Духът не се бори, това означава – непобедим, не дава своята енергия (сила). Чрез въздържанието енергията се съхранява в Духа. Ако се бориш със злото, значи да му даваш своята сила.

Брат Михаил: Не се бори със злото – това е най-точното нападение, това е окултна атака.

Всяко нападение срещу злото го усилва. „Не се бори!“ – дава превъзходство над тъмните сили.

Чрез борбата и омразата срещу злото Черното Братство подготвя своите жертви. Да се бориш със злото, значи да приемеш неговото влияние и робство. Не се бори, концентрирай се в Бога и наблюдавай как злото разлага себе си.

Формула за тежки внушения и ограничения:

„Господи, освободи ме от всички влияния на злото, защото искам да Ти служа“.

Злото и смъртта разрушават само това, което е негодно за еволюция. Така разбираме защо Бог търпи злото. Злото не може да спре човек, който има чист и силен стремеж към Бога. Така постепенно се изработват чисти качества (висша защита), които стават могъщи канали на Духа и еволюцията.

Които се утешават с безопасност, влизат в илюзията. За безопасност в окултизма са необходими: чист мотив, Божествено ръководство и за по-висшите степени – диамантена воля, която да управлява невидимите сили. Чистият мотив е добра защита и ако се яви опасност, в чистия мотив се проектира увереност.

В малката опасност е скрита голяма опасност.

Окултният опит е най-могъщото въоръжение, най-голямата защита. За да има психическа защита човек трябва да има много силна воля. Една силна воля винаги спира разрушителното действие на злото. Воля и Слово – сили, които управляват астрала.

Формула при миене (чешмата да тече спокойно и бавно): „Така както спокойно тече тази вода, така спокойно да протече и моят живот“.

Когато няма Любов, няма огнена динамика, няма защита. За да си сигурен в живота си трябва да живееш в Огъня (в Духа). Най-голямата защита и безопасност е динамиката на волята, на Словото.

Контролът определя най-дълбокото познаване на Бога.

Лекция, държана на 4 септември 1992 г. – Варна

Идеи за размишление:

Учителят: Кой прониква в най-големите тайни на природата? – Който владее науката на Словото, защото Словото е основата на вселената, Началото. – Само Словото разкрива същността на нещата. Слово и воля са най-великите тайни на живота. Какво е воля? – Волята е най-високата изпълнителна енергия.

Всеки, който не е чиста Любов, загива. Само чистата Любов може да устои на всички психически бури.

Постоянството е магическа сила – животът на Бога се развива в постоянството, т.е. Бог е скрит в дейността на постоянството. Така жълъдът става дъб и човекът става Бог. Бог намира Своя живот в постоянството. „Постоянно се молете“, защото Бог живее в постоянството.

ОКОТО

В човешкото око и лице са съхранени информации за бъдещи събития. Силата на погледа е сила на Духа. Научи са да разбираш погледа – вътре в него говорят духове и дават своите знаци. Празнотата в очите е свързана със злото в човека. Ако светлината в очите е по-голяма, това означава, че доброто има надмощие над злото. Когато хората наблюдават най-различни неща, те гледат с чужди очи, защото нямат контрол над погледа, няма го господаря – Духът. Затова са необходими много упражнения в концентрация.

Колко дълбоко те гледат очите, които те обичат – това са очите на Бога. Тук има особен лъч, който излиза от Духа.

Понякога срещаш един човек за първи път и веднага разбираш, че сте отдавна познати. Очните мускули се концентрират на определен фокус – това е живата геометрия. Така Бог подрежда чертите и ти разбираш, че го познаваш. Бог влиза в лицето и очите на човека и ти го познаваш.

Учителят казва: Малките грешки са по-опасни, защото не се виждат.

Третото Око е свързано с волята, затова то надминава ума. За да постигнеш Третото Око, трябва да откриеш Огъня в себе си. Това изисква фино съзнание. Окото на човека е чистото съзнание. Чистото съзнание е абсолютно виждане – то е Първично. Духът отразява чистото знание вътре в Третото Око. Третото Око се постига чрез контрол. Само чрез контрол се надраства процесът мислене. Лоши очи означава неустроен вътрешен живот. Третото Око е духовната същност на нещата: в Духа се прониква само с Дух. Третото Око вижда пътя на преобразяването – причината се превръща в следствие и чрез следствието Третото Око може да види причините на нещата.

Учителят казва: Човек може да бъде господар на причините.

Скрити неща има само при отсъствие на светлина. Окото може да бъде ключ на висшата енергия, а също и на най-различни други енергии. Но каквито и влияния и внушения да излъчват хората, една развита воля е свободна от влияния. Волята кара всички други сили да променят своето направление, включително и кармата.

Да загубиш очите си, това е да загубиш будността си – това е пътят към смъртта, защото само будният е господар на злото. Будният воюва чрез Духа. Въображението създава тревоги и опасности, а волята ги премахва.

Как е създадено окото? – По повика на сродството. Всички атоми се покоряват на силата на мисълта. Повикът на Словото е могъщ. Сродството е от света на единството.

Когато очите ви болят, Учителят казва: Разтривайте слепоочните области или костта зад ушите.

Учителят казва: Днес очите на човека са резултат от минал живот. Тепърва той трябва да живее чист и светъл живот.

Когато станеш от сън, първо погледни красивото, създадено от Бога. Когато срещнеш човек, потърси нещо красиво в него. Когато станеш мъдрец и възлюбиш човека, тогава ще видиш лошото в него и ще знаеш как да му помогнеш.

Много неща са скрити в душата на човека, но очите не могат още да проникнат там. Душата има голяма дълбочина, за която се иска много светлина. Възстановяването на Окото е свързано с възстановяването на Първичното съзнание.

Будност означава пълно изчезване на света (ума).

Истинското Око има взаимоотношение с висшия свят и по-висшите степени на Духа. Клетките на очите са свързани с материята на светлината. Тази материя я няма в този свят. Тя е изключително подвижна и може да изразява съчетанията на светлината, най-различните идеи на Духа. Третото Око съхранява в себе си висшата окултна динамика. Чистотата е, която образува Окото отвътре (Бога отвътре).

Чрез Третото Око се вижда как Духът се носи вечно над еволюцията. Това, което е над еволюцията, струи с Божествена (освободена) енергия. Ако знаеш как да прегърнеш Бога, се скриваш от разсейващите неща на ежедневието и света – това е въпрос на Божественост. Чистият получава вътрешни методи за еволюция чрез Третото Око и духовна сила, с която се изкачва над света. Чрез тази сила в Третото Око се произвежда духовна светлина, с която се влиза в Реалността.

Обикновените очи са извън Духа. Те са слепи за Истините на реалния свят. Те нямат духовна сила. Тя е отнета от тяхната неразумност. Всичко неразумно отнема сили и енергия. Неразумният няма Око да съзнава Истината. Нечистият не може да общува с Истината. Нечистите се откъсват от възхода на живота, от еволюцията. Те са пленени от злото и неговите недостатъци. Невежеството е убиецът на живота.

Светът на Бога е свят на волята.

Третото Око разкрива тайните на живота. Чрез него окултният ученик се движи по сигурни пътища в невидимия свят. Бог е познаваем чрез чистото сърце и видим за Третото Око и Сахасрара чакра. Чрез чистото сърце и Третото Око се влиза във вечността, но пълнотата на живота се изразява в Сахасрара чакра (Самадхи).

Чистото сърце може да слуша вътрешно. Чистото Око може веднага да улови излъчената Истина. Сърцето може да се превърне в Ухо – целият можеш да станеш слух (определена степен на вибрация). Казано е: Слухът е успехът. Слухът е единството с Бога, а единството унищожава всички проблеми и препятствия. Словото влиза в слуха и унищожава всички трудности. Духът влиза със своята сила и висша енергия.

Кое е най-важното нещо, което Окото трябва да види? – Себе си и огненото кръщение. Който не приеме огненото кръщение, не може да бъде приет в светлината. Огънят дава най-бързите методи за еволюция (пречистване). Той твори могъществото на Духа. Окото трябва да види Огъня в себе си.

Формула: „Господи, научи ме да Те открия в себе си“.

Във висшите сфери няма достъп за тези, които не познават тайните на Огъня. Огненият свят се открива на Третото Око, т.е. на чистото съзнание, огненото съзнание. В него има абсолютно единство. Динамиката на Третото Око е чисто огнен процес – това е явление на превъзходство над тъмните сили. Това е явление на светлината.

Мислите и чувствата ти могат да те измамят, но Третото Око – никога. Условието е, че Любовта трябва да е по-голяма от всички изпитания. Само чрез тази Любов ти си въоръжен с Огъня.

Когато си се отдал на Бога, Той ще ти даде специално Божествено Око, с което да виждаш нещата ясно, от мистичен ъгъл – това е погледът на Бога. Чрез този поглед се развива диамантената воля. Волята черпи сили само от чистия живот. Така в ученика се увеличава Любовта и проблемите намаляват.

Очите са създадени с определена цел: да намерят светлината и с нея да видят Бога. Третото Око е велик метод за мощна окултна еволюция. То ясно показва пътя на ученика.

Интензивният Огън на Третото Око побеждава всички видове трептения, всички видове сили на света. Този интензивен Огън е Бог в действие – той е стихията на трептенията. Ето защо Третото Око е господар на тревогите и проблемите – защото е врата за могъща енергия на волята. Третото Око е велик център на волята.

РАЗБИРАНЕТО

Дълбоко разбиране между две души има само там, където Бог присъства. Когато две души се обичат по Божествен начин и се разделят, раздялата работи за тяхното единство. Истината се вижда най-точно в раздялата. За да разбереш дълбоко Бога, трябва да се пожертваш за Него. Чак тогава можеш да се пожертваш за някой човек. Истинската жертва има отношение само към Бога. Тогава идва истинското разбиране за другите неща.

Формула: „Господи, научи ме да разбера дълбокия смисъл на жертвата“ – най-силният метод за качване в по-висши светове.

Истинското разбиране е метод на Бога. Когато се пречистиш, Бог ще ти даде истинско разбиране на нещата. Не е лесно да разбираш един човек, защото Бог в него е всеобхватен. Грешките подготвят фаталности, а това значи отклонение. За да се оправи животът ти, е необходимо истинско разбиране, т.е. участие на Бога в твоето съзнание. Щом спреш да разбираш нещата, значи Бог се е оттеглил.

Истинското разбиране между две души е абсолютна преграда срещу злото. Понеже душите се разбират, те се сливат и имат едно подсъзнание. Това подсъзнание чува само гласа на Бога – това всъщност е разбирането. В отношението между две души, които се обичат, раздялата е най-хубавият метод, за да се видят истинските им лица. Това е метод на Бялото Братство. Истинското лице на човека е неговото най-вътрешно съзнание. Да гледаш един човек и да виждаш недостатъците, това е слепота. Грешките трябва само да ги забелязваш, но не и да ги подхранваш. Слънцето не вижда грешките на хората. Светлината не вижда недостатъците на хората, тя не ги храни. Тя вижда пътя, по който те се оправят.

В човешкия живот няма разбиране. Разбирането изхожда от Божествения начин на живот. Разбирането е свързано с висшата енергия. Когато се разбираш с един човек, ти се разбираш с Бог в него. Има раздяла, при която връзката се къса, а има и раздяла, при която връзката укрепва. Укрепването няма още абсолютно значение, но огнената връзка никога не се къса, защото е направена от Бога. Раздялата ни помага да видим дали връзката е била Божествена и чиста. Много раздели ви очакват.

Любовта е най-красивият свят, в него обитава Бог. Всички закони са подчинени на Любовта. Само на Любовта се разкрива невидимият свят.

Любовта създава едно изключително присъствие, това е присъствието на Бога. В това присъствие душите се разбират, защото в това присъствие на Любовта ти си заобиколен от всички светли духове. В това присъствие кой може да те нападне?

Любовта е всемогъщият Огън – тя няма нужда от ничия защита. Любовта няма нужда от ничие оръжие. Ти държиш ключа на Огъня, а разчиташ на една обикновена пушка. Завърти ключа на Огъня и злото ще отстъпи. Но Бог идва само когато Любовта е Огън. Любовта е Принцип, който се съдържа в Бога.

Учителят казва: Живей в Любовта и ще имаш най-силното оръжие.

Учителят казва: Любовта е сгъстена Божествена енергия. Тя привлича всички сили на космоса, тя е опората на вселената, но само дълбоката и чиста Любов разкрива тайните на Бога. Любовта е проводник на скритите сили в природата. Най-бързите вибрации са вибрациите на Любовта, на Бога. Затова тя е съвършено оръжие. Това, което е най-бързо, е най могъщо, затова Бог е навсякъде. Тази Любов носи истинско разбиране на живота. Тази Любов прави малките неща велики.

Окултна медицина: Истинските лекарства излизат от Любовта. Всичко се намира в нея. Едно малко растение може да съдържа в себе си велика тайна, може да съдържа соковете на Любовта.

Само Божествената Любов може да преобразява. Само чрез нея ще дойде истинското разбиране.

Формули:

„Господи, научи ме да разбирам езика на невидимия свят“.

„Господи, помогни ми да взема правилно решение по този въпрос“, „Господи, помогни ми да решим заедно този въпрос“ – при затруднения.

„Господи, научи ме да се сливам с тайната на Любовта“ – мистична формула.

Любовта е дълбока тайна на Духа. Любовта е сливане с Праенергията. Тя е едно от въплъщенията на Отец. Нашето най-дълбоко Аз е Огънят, който трябва да излезе в служба на Бялото Братство.

Лекция, държана на 11 септември 1992 г. – Варна

ВОЛЯТА

Любовта изразява върховните качества на енергията.

Учителят казва: Щом много искаш, много дай!

Люби ближния си! Любовта е най-добрата защита, тя е живият Огън на Бога. Когато обичаме хората, ние им правим защита. Любовта е духовна защита. Любов има само при съединение с Бога. Любовта помага на хората, тя създава най-добрите съдби. Любовта е метод на Бога. Тя е проводник, по който Бог изпраща Своите Божествени сили. Те имат власт да проникват и преобразяват живота. Когато една любов не може да се справи с трудностите, значи ѝ липсва Огън.

Любовта привлича всички окултни сили на огнения свят. Тя дава на преданите постоянен прилив на енергия. Любовта е покоряваща сила. Любовта е огнена сила, която излиза от Бога. Тя е синтезът на окултните сили. Но тази Любов се съчетава само с Посветените, а с другите – само частично. Тази Любов вечно утвърждава Божествената сила.

Формула: „Господи, Ти винаги тържествуваш, приеми ме в Своето тържество“.

Идея за постоянството: Могъществото на капката се намира в постоянството. Постоянството е свързано с вечния живот. Това е великата тайна за постоянното течение на енергията. Силата на живота е скрита в тази тайна.

Брат Михаил: Блатото е нечистият живот, тук отсъства динамиката, която обновява, тук Духът го няма. Но там, където е чистотата, Духът влиза и става Извор. Това означава да живееш постоянно в Любовта. Какво означава да живееш постоянно в Любовта? – Това означава постоянно разрушение на злото.

Учителят казва: Любовта е винаги динамична сила.

Любовта е символът на Извора. Постоянството е качество, което се изработва от Духа. Постоянна будност – това е абсолютно качество, това е самият Дух.

Понякога вие чувствате силно невидимо присъствие, сякаш някой е под леглото ви, отивате и гледате, за да се успокоите. Опасността не е под леглото, а вътре във вас. Ако имате силна воля, ще я изпъдите. Щом вътрешната опасност изчезне, изчезва и външната. Ходиш, обикаляш, отваряш външни врати, а не затваряш вратата в себе си, за да се успокоиш – това се отнася до аурата, да я затвориш за всички нисши влияния.

Отдай се на своята цел цялостно – ум, сърце и воля, а не само ум и сърце. Например да започнеш да работиш мощно върху себе си, това означава да обявиш война на съдбата си, на своето минало, на навиците си – това е най-красивата война.

Ако твоята воля е лична, човешка, законите на природата са срещу теб. Ако твоята воля е Божествена воля, законите се прекланят, защото законите са слуги на Духа, на Неговата воля.

Съмнението показва, че умът е слаб. Страданието показва, че сърцето не е организирано. Страхът показва, че волята е слаба. Чрез волята се премахва страхът. Чрез страданието се обработва сърцето. Чрез съмненията и противоречията се обработва умът.

Постоянството е процес на волята. Постоянството означава Бог да ти изпрати едно от Своите велики качества. Диамантената воля показва, че си извоювал своята Първична същност. Волята е върхът на всички науки, тя е реализираният Бог в нас. Бог се развива в човека чрез волята. Човек е Бог в развитие. Диамантената воля е ключът на избраните, тя материализира всички разумни желания. Тези желания са желания на Бога. Чрез тази воля Духът се въплътява в човешки образ и работи. Посветените и Учителите са форми, чрез които се проявява Върховната Воля.

Постоянството е воля, постоянството е практика на самия Бог в нас. Бог вибрира човека чрез постоянството, за да може да се всели. Постоянството подготвя вселяване. Постоянството, това е Неговата Воля. Всичко, което правите с постоянство, се сбъдва (който не е сял, няма какво да очаква).

Волята – това е Бог, Който се утвърждава в човека. Когато изработите своята воля, ще преодолявате всичко.

Учителят казва: Чрез волята си човек може да преодолее всички външни и вътрешни препятствия.

Опасностите са временни, те са опасни само за онези, които нямат Любов и воля.

Обикновените усилия са свързани със слаба воля. Само могъщите усилия дават могъщи резултати. Това, към което мощно се стремиш, това ще образуваш, защото там ще се кристализира твоята енергия. Огненият Дух намира своя живот в мощната огнена дейност.

Учителят казва: Любовта усилва волята. Ако си слабоволеви, това показва, че Любовта не действа в тебе – това е диагноза.

Възможностите на волята са скрити в Любовта. Само една силна воля побеждава змията и придобива огнената сила. Тази огнена сила става изпълнител на Божията Воля. Само тогава се дават истинските методи на ученика (най-дълбоките методи и правила). Тогава той може да си създаде цяла армия от защитници (мисъл-формите и формулите са агенти на Духа). Тогава тези формули изпълняват волята на човека. Тогава волята на човека е разумна, това всъщност е Бог вътре в човека.

Учителят казва: Милиарди същества са служители на огнената воля. Тези огнени помагачи вършат всичко необходимо.

В разумната воля действа Любовта, а в Любовта действа Бог. Диамантената воля е воля на Бога, която въздейства най-дълбоко и преобразяващо на съдбите. Волята показва силата на твоята Любов. Няма никакво препятствие за диамантената воля в този свят, защото тя е силата на самия Бог. Тази воля има всемирно господство.

Божествената Любов прави човека волеви, а човешката любов отнема постепенно волята. Волята вътре във вас е Бог, Който се справя с тъмните сили. Не правете планини от болката, а я покорете със своята воля.

Диамантената воля е пълна с енергия. Тази енергия идва от Бога – източник на всички енергии. Който изпълнява Божията Воля, за него мисли Бог. Значи човек трябва да изпълнява Божията Воля, а не своята, защото когато човек изпълнява своята воля, той губи свободата си. Каквато и трудност да срещнеш по пътя си, само едно е необходимо, само едно усилие на волята, защото волята е Бог в човека (разумната воля).

Щом вършиш Волята на Бога, Огънят е с теб.

От усилването на волята зависи и бъдещото ви развитие, докато безволието винаги води към робство.

Закон: Кога човек има силна воля? – Ако нямате основна идея в живота си, няма да имате и силна воля.

Огънят е скрит от този свят и от обикновените хора, той се открива само на волята. Реалното битие е Огънят. Който постигне Огъня, е извън привличането на този свят. Да работиш с диамантена воля, е най-голямата степен на доверие от Духа. Доверието е висшата мярка на Любовта. Диамантената воля е абсолютно единство с Духа, на тази воля се открива Истината. Бог открива Истината само на доверието, т.е. на Себе Си. Най-дълбокото изучаване на Бога се постига чрез развитието и силата на волята. Развитата воля постига познаване на Огъня, т.е. познаване на Бога. Познаващият Огъня става Огън. Познаващият Духа става Дух.

Здравето на човека зависи от неговата воля. Блаженството произтича от душата, а висшата Мъдрост произтича от Духа.

Учителят казва: В най-големите страдания да пееш – това е силна воля, това е ученикът.

Волята е велика Божествена наука. Диамантената воля може да насити цялото пространство с Огън (това е една проекция на Духа). Само чрез постоянството волята развива своето могъщество. Така се постига чистата и неизменна същност на волята (диамант значи неизменност). Диамантената воля е процес на сгъстяване на Бога. Когато основата на човека е чистота и разумност, тогава във волята се образува сила и постепенно – могъщество. Чистият става Огън, т.е. могъщ като Бога, обаче това могъщество остава скрито в тайната. Истинското могъщество никога не е явно. Тази воля е великият секрет на природата. Тя разполага с Божествена сила, но е незабележима, защото тя живее в тайната. В тайната се съхраняват всички сили и енергии. Никой не може да се бори с тайната, тя може да изненада всеки. Там, където има тайна, има един особен трепет. Вътре в тайната работи Бог. Тази диамантена воля е дейност на Бога. Тя е покоряващата сила на Бога. Тя изхожда от Пентаграма (от най-висшата мощ на Огъня). Тя е най-висшият престол – на него ликува Огънят.

Учителят казва: Любовта е най-високият връх.

Формула: „Господи, научи ме да внасям Любов във всичко“.

Това могъщество на волята извира от Истината. Законите на природата се подчиняват на огнения глас на тази воля, защото този глас, оживен от самия Дух, е същността. Когато придобиете тази воля, ще разберете живота. От нея лъха тайна сила. Тази воля е велик ключ, който се съдържа в Бога. Тази воля е мощният свят на Духа – тя е мощен служител, но това изисква много висока степен на скромност и смирение. Реалността на живота е в развитието на тази воля.

ОГЪНЯТ

Главната цел на всички усилия е познаването на Огъня (най-висшата степен на Любовта). Световете и съзнанията извън Огъня са в илюзия. Само Огънят е този, който е знаещият Истината. Пълнотата на Любовта е пълнотата на могъществото. Контролът дава съвършено владеене на огнената стихия – така контролът побеждава света. Контролът – това е Духът. Постигането на Огъня е разкъсването на всички вериги (заблуждения).

Нечистотата е свързана със съмнението. Така съмнението отнема познаването на Огъня.

Спокойствието идва от постоянното присъствие на огнената сила в човека.

Закон: Който има воля в себе си, може да превърне страданието и агонията в чиста светлина. Това е задача на ученика. Това е магическата победа на Любовта. Всички Божествени сили са верни служители на Огъня, на Любовта. Божествената Любов е могъща алхимия, само тя може да преобразява. Формулите са преобразяващи сили. С Огъня може да се разложи всяко зло, всяка опасност, всяко проклятие, всяка болест. Вътре в Огъня е най-богатият живот. Само чрез Огъня ще намерите всичко, което търсите – това е древният ключ, който са загубили хората, и сега го търсят. Трудностите ще изчезнат, когато Азът-Огън изгрее; нашето най-дълбоко Аз е Бог.

Който има Огъня, никога не може да бъде уловен от примките на злото. Който познае Огъня, разбира, че целият свят е нищо. Огънят е безсмъртното жилище.

Съвършенството на живота е постигането на Огъня, т.е. чистото съзнание. Чистото съзнание е огнен Принцип. Който се стреми към Истината, постига този Огън.

Формула: „Господи, научи ме да живея в постоянството“.

Формула: „Господи, помогни ми да постигна най-висшите степени на чистотата“.

Лекция, държана на 18 септември 1992 г. – Варна

Идея за размишление: Сърцето се храни с Божествени чувства, умът се храни със светли мисли, Духът се храни с Огън, душата пие светлина. Храната на Божествения Дух е вечността. Вечност – колко красива дума! Тя е създадена от специални сили на Словото – това е едно изключително съчетание на буквите, т.е. на вътрешните сили на Духа.

АГНИ-ЙОГА

Да живееш по законите на Огъня, т.е. по законите на Любовта, означава, преди всичко друго, всяко зло да го сметнеш за добро и с това наистина да го преобразяваш – но ако си убеден, защото при съмнението Духът на Огъня не работи (Духът на Любовта не работи).

Злото се преобразява от огнената сила на Любовта. Този, който не вярва, че злото е за добро, той не вярва и в Любовта и нейната сила. Щом не вярваш в Любовта, тя не може да ти помогне. Тя не може да преобрази злото в твоя живот в добро, защото съмнението е отричане на Любовта. Да се съмняваш, значи да вярваш в злото – това е нечистотата. Съмнението не позволява да познаеш Любовта – така ти оставаш в обикновения живот. Обикновеният живот е извън Огъня. Всичко, което е извън Огъня, т.е. извън Бога, е бедно.

Когато говорим за Агни-йога, имаме предвид силата на Любовта. Тази Любов е Бог, Който действа. Любовта е сила, която прониква в невидимия свят.

Мярка е: Когато лесно се справяш с препятствията, значи имаш Любов (Бог е с теб). Любовта е сила, от която бягат всички проблеми и препятствия. Всяка опасност, колкото и голяма да е, достатъчно е да види лицето на Любовта (Бога). Лицето на Бога, това е Първичният Огън – Праенергията. Това се отнася до стихийната същност на Любовта. В тази стихия на вътрешните вибрации на Любовта злото се разлага. Така Любовта е господарят на живота. Най-трудните въпроси в живота се разрешават с метода на стихията. Бог е създал Любовта като ключ за разрешаване на всички въпроси – и външни, и вътрешни.

Да придобиеш Любовта, значи да придобиеш Праенергията, своята огнена същност. Огънят е оръжието на Царството Божие. Огънят и Бог са неразделни.

Казано е: Бог е Любов. Този Огън не принадлежи още на човека, защото той още не е познал себе си. Този Огън е роден преди света и в него са закодирани най-могъщите окултни вибрации. Само който е познал себе си, разполага с това оръжие. Любовта съдържа в себе си цялата енергия, цялото излъчване на Духа, цялата жизненост, защото тя е символът на живота. В този смисъл Любовта е вечното благо, защото тя носи живота в себе си. Любовта направлява съдбата на хората и техния живот.

Огънят отново зове хората днес при себе си. Тази велика Любов не търпи никакви закони. Законите са дошли, когато хората са отпаднали от Любовта, т.е. от своята Божествена същност, и са загубили своя Огън. Само Огънят може да управлява законите. Да работиш с Принципи, значи да работиш със самия Дух на нещата. Сега ние отново се стремим към този Огън, към това огнено съединение и това ние наричаме Агни-йога. Само Огънят разкрива дълбоката същност на нещата.

Истинската женитба е специално отношение към Огъня, тя е съчетание с Огъня – това е средството за мощна окултна реализация.

Любовта определя най-дълбокото познаване на Бога. Любовта на едно същество е най-голямата защита. Щом ограждаш едно същество с Любов, ти го пазиш. Любовта е Бог, Който пази – това е безопасното място, понеже Любовта е всякога динамична.

Човек може да изучава законите на Любовта чрез духовен дневник на будността. Например: да се наблюдават тихите блага, които излизат от едно сърце, което обича.

Любовта е огнено влияние, всички други проповеди са по-слаби. Любовта е влияние на Бога. Тук живее Бог и тук е разрешението на всички въпроси. Новото учение на Агни-йога от Учителя бавно навлиза в умовете на хората и ги преобразява. Чрез този Огън Бог се образува в нас. Що се отнася до абсолютния Глас на Бога, той се излъчва от Огъня. Абсолютният Глас изисква абсолютна концентрация, включване на всички качества и добродетели. Те са живи, динамични сили на природата. Огнената енергия спи дълбоко в нашата душа и това е Бог. Огънят има едно основно изискване – абсолютна разумност. Огънят се ражда само в тези, които са се пожертвали за Бога. Следва, че щом Огънят е с нас, то Бог е с нас. Любовта е Огънят, защото Любовта се състои от Първична динамика. Тук злото няма подслон. Огънят е най-голямата защита. Огънят е най-важният инструмент за възприемане на Истината.

Огънят идва в човека, когато се възстанови Първичното съзнание, а Първичното съзнание е чистото съзнание – огнен Принцип. Бог се разкрива само на Огъня, на огнения човек, човека на Любовта, т.е. Бог се разкрива само на себеподобните си. Това става чрез концентрация. Истинска концентрация означава сгъстяване на Бога в човека, но сгъстяване има само чрез чистия Огън. Чрез чистия Огън можем да влезем в Единството, т.е. в Първичната светлина. Само чрез Огъня ние разбираме своята истинска природа.

Никой не може да постигне Огъня, докато не победи земното. Огънят е, който освобождава човека от кармата и от злото. Огънят е освобождаващ Принцип. Огън има само в онези, в които Бог живее.

Огънят е сборът от всички наши окултни сили и способности. Огънят е нашето най-вътрешно оръжие. Краят на чистотата е Огън. Огънят е висшето окултно знание. Огънят е есенцията на окултното знание. Това е пътят към вътрешния кръг на Бялото Братство. В Огъня е висшата сигурност. Когато Огънят се пробуди в човека, средствата и методите идват сами. Огненият човек (Агни-йогът) знае, че той не действа, че той не върши, той знае, че Бог работи. Само Любовта работи могъщо, само Бог.

Само Любовта може да освобождава. Чистият постига знанието за Огъня и съмнението и страхът изчезват (главните врагове на успеха в живота на човека). Злото не може да съществува в присъствието на Любовта, т.е. в присъствието на Огъня (Бога). Когато ученикът победи змията, тази огнена сила и мощ започва да извира отвътре.

Истината се постига чрез силата на Любовта. Истината е най-могъщият свят. Мисли, че Бог е винаги с тебе и ще бъдеш винаги силен. Огънят е велика тайна на живота. Огненият свят е свят на силата и на славата. Огънят е ключът, с който се влиза във висшата тишина, където обитава Вечният. Огънят работи само там, където е Истината. Между две души Огънят може да се развива само при искрени разговори и искрено мълчание. Кулминацията на Огъня е съединение с Бога. Огънят трябва да бъде центърът на вашия живот. Вътре в него се намира духовното виждане.

Целта на живота е постигане на Огъня, т.е. Божествената същност на всички неща. Когато човек е спокоен, огнената сила е с него и той винаги успява. Загубиш ли спокойствието, загубваш и огнената сила.

Закон: Спокойствието е воля, то е изработено от воля. Само с Огъня можете да се издигнете до неговата Божествена същност. Придобиването на Огъня се дължи на една усилена работа и една мощна дисциплина. Възлагайте надеждите си на Огъня – той ще направи всичко за вас. Истинската Любов е съчетание с Огъня. С тази огнена сила на Бога всичко се постига. Придобий чистотата и Огънят ще ти служи. Когато се пречистите, Бог ще ви даде Своята огнена сила да побеждавате злото и трудностите. Любовта като Огън не е нищо друго, освен концентриран Бог. Постоянството е качество на Огъня. То е Божествен метод за постигане на всички цели.

Човек става могъщ, когато открие Огъня в себе си. Да откриеш Огъня в себе си – това е най-великото откритие. Себепознанието е придобиване на могъщата огнена същност. Това е стихът в Библията: „Богове сте“. Около 40 милиона същества са постигнали тази същност.

Огненият Дух прави събитията и обстоятелствата слуги. Истинският окултен ученик работи изключително в огнено направление и в никое друго. Това определя развоя на неговия живот и неговата еволюция.

Огнената воля е името на безсмъртния Дух. Огънят се дава само на чистия живот, за да може да постигне той своите цели. Кристализацията на идеята е смисълът на творческата енергия.

Когато постигнеш Огъня, ти постигаш великото вътрешно единство. Енергията на Любовта – това е енергията на Бога.

Закон: Енергията на Любовта се сгъстява и става Бог.

Бог дава на Своите предани изобилна енергия, за да успеят. Всеки успех е дело на енергия. Това е специфична енергия и много фина (материалното никога не пречи на будния ученик). Само тази енергия дава необходимите вътрешни условия за висша окултна еволюция.

Уповаваш ли на Огъня, все едно каква опасност ще срещнеш. Окултният ученик ще мине през най-големите противоречия на живота, за да се види неговото дъно.

Любовта е абсолютен проводник на Бога. Вътре в нея са всички окултни сили.

ТАЙНАТА

Тъмнината на миналото е само тъмнина на невидимата светлина (завеса). В невидимата светлина е бил скрит животът. Животът се е образувал посредством трептенията на Духа. Чрез трептенията ние днес отново възстановяваме живота в себе си, защото колкото повече трептиш за нещо, толкова повече го оживяваш. Живота е бил скрит в Любовта. Тази Първична енергия е звучала в свещеното пространство – и в миналото, и сега. Любовта живее в невидимото. Тук е силата на нейния звук.

Тъмнината е черният цвят, мракът. Черният цвят е неосветен цвят и затова е израз на злото. Но когато Любовта го освети, ние разбираме още по-дълбоката същност на живота. Мракът е неспособен да отразява живота. Ние трябва да трансформираме мрака в себе си – това става чрез раждане на Огъня в нас, чрез раждане на висшата Любов. Тогава завесата пада.

Озарени от Огъня, ние разбираме същността на Първичната енергия. Тя е с най-много трептения.

Любовта – това са вълните на Бога. Любовта – това са вълните на Първичния живот. Какъв замисъл, каква идея! Само Абсолютът може да сътвори такава същност като Любовта. Освен това Любовта е дадена като ключ срещу всички злини. Любовта е Праенергията и ние трябва да открием този ключ в себе си, защото тя превръща човека в Божество. Този велик Творец не ни задължава да Го търсим, Той ни е дал свобода.

Тази Любов, тази Първична енергия е звучала в пространството като „Аум“. Днес този звук отново започва да звучи в нас и ние се възвръщаме отново в своето Начало – Огъня. От Огъня е произлязло Първичното движение на този звук – това е движение на Чистото Слово.

Ние черпим живот от невидимата енергия. Душата черпи своята красота от тайната. Този Първичен живот на Любовта има тайна власт над всичко. Ние оживяваме само чрез Любовта.

Истинската Любов е насочена изключително към овладяване на Божествената Мъдрост, а Мъдростта трябва да завърши с Любов, за да се роди от тяхното съчетание Истината – най-могъщият свят. Ако Любовта не е насочена към Мъдростта, тя губи своя живот. Ако Мъдростта не е насочена към Любовта, тя губи своята светлина. Ако Любовта и Мъдростта се съединят, ражда се могъществото на волята. Това е третото лице на Бога – Истината. Тя е най-висшият Огън, най-висшата формула. Любовта и Мъдростта подготвят нейния път.

Скритата Истина в човека, това е скритото Божество. Чрез волята Бог става създател на самия Себе Си. Посвещението в света на Истината (Огъня) се отнася само до тези, които са се отдали вечно на Абсолюта и Неговата Истина. Истината е най-могъщият свят, защото е тройно съчетание на свещените сили на Абсолюта.

Много хора обичат, но са роби на своята любов. Много хора имат знание, но са роби на тъмните сили, защото Истината още не се е родила.

Истината отговаря на една от най-великите окултни сили. Тази окултна сила е ключът за свободата.

Лекция, държана на 25 септември 1992 г. – Варна

ПЕНТАГРАМЪТ

Идея за размишление за астрологията: Спъващите влияния на звездите могат да бъдат унищожени със силата на Словото, защото Словото е Бог. Силната воля господства над звездите. В силната воля работи Бог. Някои си гледат по хороскоп, с кого ще се обичат. Учителят казва: Хора, които имат недостатъци, не могат да се обичат, защото оттам влиза злото и всичко руши. – За хора с недостатъци е определен един друг хороскоп – един тежък живот, който носи идеални условия за създаване на характер. Но трябва будност.

Седемте планети са наши седем склонности на душата. Например някой си прави талисман на Слънцето или на Сатурн. Това означава да намагнетизираш волята си със символа, който отговаря на главната сила в душата ти. Метали, животни, благоухания, звезди са наши помощници, но ние трябва да развием нашата огнена воля.

Огнената воля в човека, това е сам Бог, а в Словото се намира всяко решение, но с това Слово може да работи само една могъща воля, която е родена от самия Дух.

Формула: „Господи, научи ме да се справя с Луната в себе си“ – Луната не е нещо външно.

Цялата ти съдба се намира в твоето Слово и в твоята воля, а не в звездите. Ти можеш да промениш всичко със силата на своята воля, защото Бог в човека не може да бъде обречен. Волята може да унищожи твоето минало, твоята карма.

Пентаграмът – това са качествата на Бога. Тайната за познаване на Бога се намира в петте лъча. Петте лъча са необходими, за да познае човек себе си като Бог и да постигне свободата: Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел. Чрез пентаграма ние се съединяваме с огнения свят, огненото битие. Съединението на петте лъча образува най-висшата степен на огнената енергия. Всички други сили се управляват от тази енергия. Пентаграмът е резюме на окултните сили в природата. Тя има власт не само над злото, но и над ангелските йерархии. Пентаграмът определя огненото господство над всички категории духове.

Учителят казва: Трябва да вървиш по абсолютен път, а не по относителен.

Всички духове правят път на тази висша огнена сила в човека. Има хора, които насочват пентаграма срещу враговете си (за защита), но има една разлика: духовете чрез своята първична интуиция знаят дали човекът отсреща има реална мощ или само една дръзка воля. Човек, който не е победил змията, няма реално могъщество, няма воля в огнения свят.

Чистотата на вътрешния живот дава силата на пентаграма. Чистият Огън на Посветените дава особена сила на тяхната воля и тяхното Слово. При чистотата никога няма опасност. Чрез пентаграма може да се призовават видения за ангели и да се изучава техният живот.

Формула: „Господи, нека в моето дете да се вселят качествата на пентаграма“ – това дете ще стане огнен служител на пентаграма.

Пентаграмът работи могъщо в невидимия свят. Петте лъча са върхове в космоса. Всички разумни същества се стремят да ги осъществят в себе си. Пентаграмът изразява всички могъщи сили в човека, всички окултни сили в човека. Пентаграмът е по-могъщ знак от всички духове и тяхното устройство, защото в пентаграма има един специфичен лъч, който идва от самия Бог. Пентаграмът в най-висшата степен се дава само на чистотата и на волята и наистина само чистотата и волята имат право на власт. Там, където е пентаграмът, Истината прониква и оставя своя чист образ (не отражението на астрала). Това се разбира от само себе си, защото в нечистото съзнание Истината се пречупва, няма приемник и се изопачава.

ЛЮБОВТА

Любовта е силна чрез невидимото, нейният говор е вътрешен. Любовта е Божият пълен израз. Например ако един мъдрец няма Любов, той няма да има и Неговия израз. Мъдростта в своята дълбочина трябва да постигне Любовта, която е същността на Бога. Любовта е най-динамичната енергия и е свързана не само със световното творчество, но и с космическото. Може да се каже, че там, където работи Любовта, там твори Бог. Любовта може да се преобрази в много качества, свойства и сили. Например Любовта може да се преобрази и да се превърне в доверие. В това доверие между двама тече светлината. Любовта може да се превърне в хармония – тогава между двамата тече красивият живот, тогава се развива красотата.

МЪДРОСТТА

Чрез Мъдростта окултният ученик може да организира силите на Словото и чрез Мъдростта на Словото може да създаде в себе си вечен живот. Разбира се, Първичната Мъдрост е нещо много дълбоко и тя е свързана с така наречената „Непорочна светлина“ – не тази, която се знае. В Кабалата тя се нарича Ен-Соф. Знам е невежество, а реализацията е Мъдрост. Творението е излъчено Слово. Бог е излъчил Своята Мъдрост и сега се вглъбява в Себе Си и се изучава (това става чрез степените на концентрация). Някои може да си помислят: Може ли Бог да се изучава? Мория дава три степени на концентрация. Според Учителя са четири. Чрез степените на концентрация Той гледа Себе Си и се наблюдава – това е вълшебното огледало. Най-важното в случая е, че пътят на Мъдростта изисква опит. Не случайно Учителят е казал, че много ангели желаят да слязат на вашето място, защото тук на земята човек може да надрастне тяхното ниво, защото тук в най-гъстата съпротива и материя се придобива по-висока воля, а в другия свят всички духове се движат посредством волята. Волята е самодвижеща се същност. В този свят е същото, т.е. краката и ръцете се движат чрез волята.

Учителят казва: Една погрешна постъпка, и цялата ти философия свършва.

Учителят казва: Аз съм подложил и най-малките неща на опит.

Най-голямата Мъдрост се намира в Словото и само Словото може да даде разбиране за вътрешните неща, защото всичко е създадено от него.

ИСТИНАТА

Истината е пряко свързана с волята.

Правило от Учителя: Тези, които искат да усилват своята воля, трябва постоянно да мислят за Истината.

Чрез Истината волята събира и групира умствените енергии и те материализират желанията (желанията на Посветените са и желания на Бога). Истината дава сила на волята да материализира чистите желания. Волята е най-висшият символ на тайното учение, защото чрез волята се влиза в Истината, в Огъня. Волята осъществява всички цели, защото чрез волята се влиза в Истината, т.е. в Огъня. Само чрез развитието на волята се постигат петте лъча. Силната воля е силна светлина. Ако волята е абсолютна – и резултатът ще бъде абсолютен. Ако волята е огнена – и резултатът ще бъде огнен, т.е. така се приема само чистата Истина, без примеси. По друг начин казано, виждането на Бога е един огнен процес на волята, една специфична динамика, която се дължи на петте лъча. Силата на волята се губи и при най-малкото съмнение, от най-малкото допускане на съмнението (съмнението е паднал свят и показва нечистота). Волята е разумна, ако се ръководи от Мъдростта. Волята изпълва човека с живот, ако се ръководи от Любовта. Волята освобождава човека, ако се ръководи от Истината. Любовта се вселява във волята като живот. Мъдростта се вселява във волята като разумност и светлина. Истината се вселява във волята като свобода. Волята увеличава силата на живота, силата на светлината и същността на свободата. Волята разрушава злото, защото всичко, което е против Истината, се разрушава. Но и злото завладява и руши всички със слаба воля. С пентаграма могат да работят само тези, които имат развита воля, защото Огънят може да се даде в ръцете на една могъща воля. Окултният ученик преди всичко трябва да придобие разумна воля. Чрез тази разумна воля той ще стане Първичен, т.е. изпълнен с Огън. Този Огън се постига само чрез развитие и постижение на волята. Чрез волята човек става Огън. Чрез Огъня човек е над вибрационния свят, защото върхът на Истината се нарича Огън и само чрез този Огън човек може да тържествува над света. Всяка казана Истина внася огнен елемент в човека. Този огнен елемент влиза в кръвта (свещената течност), докато всяка лъжа влиза в кръвта разрушително. Истината се разбира само от Огъня, защото в Огъня няма свят, няма ум. Огънят, това е чистият Дух. Какво значи постоянство във формулите? Значи постоянно израстване на вътрешните сили.

Отдайте се напълно на Истината и тя ще ви закриля. Какво значи напълно? Не е лесно да се разбере. Много хора разбират под това преданост, но малко са тези, които имат 100% преданост, а при 99% законът не работи. Всички, които са се отрекли от Истината, се прераждат като роби. Те винаги ще живеят в робство.

Отдайте се напълно на Мъдростта и тя ще ви изпълни със светлина. Всички, които са се отрекли от Мъдростта, живеят в тъмнина и невежество.

Отдайте се напълно на Любовта, за да се всели животът във вас. Човек не може да обича правилно, ако Бог не се всели в него. Само Бог може да даде мярката.

Робството и ограничението се побеждават чрез принципа на Истината. Тъмнината и невежеството се побеждават чрез принципа на Мъдростта. Злото и смъртта се побеждават само чрез висша Любов.

Петте пръста на ръката:

Меркурий, пръст на Мъдростта – кутрето.

Венера, пръст на Любовта – безименният пръст.

Сатурн, справедливост и право – средният пръст.

Юпитер, доброто – показалецът.

Слънце, Истина и Божествена Воля – палецът.

Оттук излизат най-великите сили. Живият пентаграм е вътре в човека. Светът (нисшето) се унищожава чрез силата на пентаграма, т.е. чрез силата на висшата енергия. В тази енергия работи Бог.

СЛОВОТО И ВОЛЯТА

Изучаването на Словото води до разкриването на най-висшите тайни на живота. Словото е великият секрет.

Кабала е наука за висшите тайни на Словото.

Словото е ключът, Словото е изходът. Има хора, които са в голяма опасност, но не знаят къде е изходът. Това означава, че Словото не е с тях, т.е. Словото не е влязло вътре в тях, за да им отвори пътя и им покаже изхода. Словото е висша огнена сила, която е всъщност дейност на Духа. Словото всъщност е действие, но докато се постигне това Слово, което преобразява света, трябва много да си копал – т.е. мисълта копае място за материализацията на Духа. Това е постоянството във формулите. Много трябва да си вибрирал.

Щом една формула се прекъсва, тя няма шанс, само постоянството е нейната гаранция. Само едно велико постоянство може да постигне Първичния образ на Словото.

Кабала казва: Словото съставя най-дълбоката тайна на магията.

Словото е източникът на всички Божествени сили. Например злото се топи чрез вибрациите на на Първичното Слово.

Словото, което излиза от човека, разкрива неговата сила, а което излиза от неговото мълчание, разкрива неговото могъщество. Чистото Слово разкрива най-кристалната сила в битието.

Учителят казва: Работете върху себе си, докато се превърнете в светлина.

За да влезеш да живееш в Истината, трябва да станеш жертва. Само тогава ще познаеш Истината. Само когато постигнеш нейния елемент, ще можеш да преобразяваш хората и съдбите, защото само жертви се домогват до най-вътрешното знание. Това е безусловната преданост – само тогава се овладява царското изкуство.

Учителят казва: Да царуваш, значи да придобиеш Любовта, а това значи да си победил себе си.

Който е победил себе си, няма врагове.

Божествената Любов превръща съзнанието в кристал, ето защо няма нищо по-блестящо от Любовта.

Учителят казва: Любовта е най-светлото същество.

Любовта превръща всички опасности и препятствия в духовна сила. А тези, които страдат – страдат, за да придобият спасителните добродетели.

Страданието и неразбирането са особен род безволие. Човек без воля и без характер ще бъде изяден от своите грешки, ето защо се иска развитие на волята. Щом волята е започнала съзнателно да действа, започнало е великото дело, защото проявата на волята е сам Бог в действие. Могъществото е качество на волята в човека, а всички със слаба воля стават играчки на съдбата. Великата наука започва, когато Бог се всели в човека, когато Бог започне да работи вътре във волята. Само тогава човек покорява злото. Например когато нисшите желания попаднат в Любовта, те се обезличават, така както тишината покорява всички звуци, защото тишината е сгъстена разумност. Затова се говори за тихия глас.

Учителят казва: В тихия и спокоен човек има големи блага.

Само работата на волята води до сливане с Бога. Волята има власт да преобразява събитията на живота, например чрез огненото решение. Тогава огненото решение се записва на небето. Огненото решение – това е Духът в човека.

Ако у един човек отпадне един недостатък, той отпада у много хора. Един нечист мотив никога няма оправдание.

Волята е пътят, по който се постига Истината.

Учителят казва: Истината е канал, по който тече Божествената енергия. Това е пътят на ученика, по който той изработва своята огнена аура (динамиката на небето).

Лекция, държана на 2 октомври 1992 г. – Варна

АСТРАЛЕН СВЯТ

Виждам те все да бързаш приятелю, към каква цел вървиш? На мнозина зададох този въпрос и в отговор ми бяха дадени различни отговори, но малцина разбраха, че са се устремили към близки (обикновени) цели само защото са загубили пътя към висшата цел – пътя към Бога.

Когато си изгубил пътя, са дошли най-различни цели. (Бо Иин Ра)

Учителят казва: Не търсете удоволствията, те ще ви направят бедни.

Астралът е пълен с представи за Бога, но когато придобиеш Огъня, всички представи помръкват. Да Го видиш в действителност, това е върховното преживяване в живота на ученика, но много дълго трябва да си се готвил за тази среща. Тогава не се нуждаеш от образи и сравнения, защото Той е Несравним. Абсолютната сигурност в живота идва от тази изключителна среща – лице в лице с Бога. Белите Братя наблюдават тази велика среща с особен трепет – това е Посвещението. След него Белите Братя ти дават вътрешно и специално знание и ти ставаш помагач на заплашените от мрака души. На посветените на Бога се дава една абсолютна окултна техника, при която се влиза в пряка връзка с Истината (с Духа). Тази окултна техника се дава от живеещите в Духа Бели Братя и Посветени, но преди да ти дадат тази техника, те преравят твоите дълбини до истинските мотиви.

Ако искаш да срещнеш в себе си действителността, трябва да станеш абсолютен господар на астрала. При това положение ти можеш да влезеш в астрала, но той не може да влезе в тебе. Разговорът с Посветените може да става посредством невидими трептения, които надминават трептенията на светлината. Щом и до днес още не си намерил своя Бог, своя Учител, това е доказателство за тебе, че си подвластен на друга воля, на друга сила. Този, който те държи обвързан с невидими окови, е също невидим. Той получава своята сила от твоите грешки. Той не е противник на Бога, защото Бог няма противници – пред Бога всичко е нищожно. Той е опасност за теб, защото те е вързал с твоите грешки и с твоето неразбиране, но преди всичко ти си най-голямата опасност за себе си. Опасността се намира в твоите земни стремежи. Тези, които имат земни стремежи, са подвластни на тъмните сили. Само тъмните сили имат земни стремежи. Князът на тъмнината обича твоето земно естество. Само с едно изключително развитие на волята можем да се отскубнем от неговата власт. Земното не може да се извисява. Волята е велика сила в човека, която може да обяви война на този княз на тъмнината. С волята работи Бог. Сатана е князът на тъмната материя. Волята трябва да се насочи главно навътре в себе си и да си разчисти пътя до своя Бог. Велико е да обявиш война на своите недостатъци и неразбиране.

Само воля не е достатъчна, трябва и Мъдрост. Трябва да те води Посветен или Учител в този път – няма значение дали е видим или невидим – този, който сам е победил змията (астралната светлина) и изхожда от Първичната светлина. Войнството на Сатана се състои от паднали майстори на светлината. Воля и Мъдрост – това е пътят на ученика на Бялото Братство. В победата над змията е скрита тайната на Бога.

Астралният свят е пълен с мисъл-форми, които са желания на безброй същества (в човека има милиони такива желания), съставени от елементална есенция. Тези желания се оживяват от мисълта. Те непрекъснато изскачат и се движат – мисъл-форми и желания с най-различен цвят. По-силните желания съществуват като отделни същества за дълго време, а по-слабите желания и мисъл-форми, които имат къс живот, кратко се явяват и изчезват. Астралният свят има седем степени на тънкост – от гъстия астрал към редкия най-горе. Колкото по-високо се издигне човек, толкова земните връзки стават все по-малко значими. Окултният ученик, който има привързаност към някое същество, не може да обича по Божествен начин. Който обича Божествено, не се разделя с умрелия, а се слива. Земното съзнание е винаги губещо.

Човек за известен период трябва да се откъсне от хората и въобще от земята и нейните интереси, за да развие и познае своята Божественост, т.е. да организира своя вътрешен живот, който се разкъсва от земни и астрални интереси. Много от духовете на астрала са изолирани от земята, но пак живеят в градове, изработени от техните собствени мисли. Тяхното чувство е извън земята, но те живеят в собствените си призрачни творения – това е непознаване на огнения свят. Това е неорганизираният живот. Тук има много магьосници с въображаема сила, има много хареми и призрачни удоволствия. Колкото и реално да изглежда това, след време илюзията се разкрива. Половият живот и мисъл-формите, свързани с него, са илюзия, те никога не могат да дадат Божествени резултати, защото илюзията не дава такова нещо.

Астралната светлина (змията) е едно голямо космическо изкушение. Този изтънчен проводник е винаги деен и изпълнен с приятни и неприятни образи и мечти. Това е сляпа сила и всички слепи са в единство с нея. Тази сляпа сила е подчинена на всяка воля – и за добро, и за зло, но окултният ученик трябва да надрасне и двете. Когато астралната светлина се сгъстява, се раждат кошмари, фантазии, призраци и т.н. Астралната змия е една неукротена енергия. Тя замайва неразумните, като им доставя много удоволствия. Удоволствието е най-силният метод на Черното Братство за разрушение. Тази сляпа енергия е също и сляпа светлина. Тя е безразлична, когато я използват – и за добро, и за зло. Чрез волята тя става Божествена енергия и става ореол. В ръцете на силната воля тя е инструмент. В слаби ръце тя е господар. Тогава човекът е роб. За да победим тази змия, трябва да стъпим на главата ѝ. Тя няма чело – няма Истина. За да победим астралната змия, трябва да застанем извън нейните токове и влияние. Да победиш тази съблазън, значи да влезеш в Посвещение.

Астралният свят е едно много голямо чудовище, един много важен враг за побеждаване и за развиване на волята. Тази астрална светлина е увлякла много хора в лудост и безразличие в живота – това са хора без идеал и без воля. Една развита воля може да изпъди всеки призрак, колкото и да е силен. Волята тържествува над астрала винаги. Астралната светлина направлява и подтиква слабостите и навиците на човека. Тя воюва с човешкото разбиране, но където има Божествено разбиране на нещата, змията не може да обърне представите на човека. Астралната светлина се стреми да изврати чрез блясъка на своята илюзия и своето заблуждение човешкото разбиране. Волята на наказаните души е завързана чрез обряди, защото тяхната неспокойна воля има слабостите на астрала.

Една малка тайна: Целта на изтънчената змия е не да ви погуби (това става по-късно), а да ви направи приятели за своите цели. Кошмари, призраци и болести днес си играят с човека – това е играта на змията, но Свещеният Огън днес започва да се проявява в ученика. Когато обикнеш вътре в себе си този, който те обижда, змията вече е парализирана.

Астралната светлина е външна сила на природата, а Любовта е вътрешна, окултна (скрита) сила на природата. Змията е тясно свързана и в съюз със земното съзнание. Ако змията ръководи твоя живот и твоето съзнание, винаги ще имаш проблеми. Бог трябва да ръководи твоя живот.

Учителят казва: Животът на истинския ученик не е на земята, нито в астрала. Ученикът живее в Духа.

Да обичаш удоволствията, значи да заблуждаваш волята си. Когато човек говори лошо, това е връзка със змията и той се разболява, защото губи връзка с висшата си енергия. Да оздравееш, това означава да възстановиш енергията си. Ако словото ви е болно, и вие ще сте болни. Ако словото ви е чисто, и здравето ще дойде.

Не заблуждавайте нито волята, нито сърцето си в преследване на удоволствия – това значи да обичаш заблужденията. Какво осигуряване може да има в една слаба воля – тя става играчка на съдбата. Тези, които имат привързаност, не могат да тръгнат по пътя към небето – това е тяхното ограничение, верига. Тя е свързана с астрала, със себелюбието, тя трябва да се победи.

Астралното вещество е флуидно и проникващо. Ето защо е лесно на едно астрално чувство да проникне в човека – това става вътре в чувствата.

Астралната светлина беше оръжието на всемогъществото на Адам, но след греха тази светлина стана призрачна, порочна, външна и неспокойна и Адам загуби своя образ и своето могъщество.

Чистата първична светлина е спокойна и ясна, тя е динамична и в нея няма призраци и кошмари. В своята свобода Адам е посегнал на себе си и това по-късно е станало символ на змията, която хапе опашката си. Учителят казва: Ако змията яде опашката си, ще порасте ли?

Бог не е призрак, който някой да го е видял в астрала. Лично Бог идва само веднъж в живота на ученика и му дава вдъхновение за цял живот, след едни изключителни усилия, които нямат нищо общо с обикновения стремеж или духовния стремеж (идват частично ангели за седмици, месеци). Астралният свят е пълен с претенции, че във виденията идва сам Бог – тези претенции са свързани с голямата илюзия. Ако искаш да видиш Бог, трябва да изработиш огнена аура. Само тя може да Го понесе. Огненото тяло – това е тялото на светлината. Много опасно е да наричаш илюзията вяра – само който е победил астрала, има мярката.

Много усилия са необходими, за да освободят един човек от заблудите. Където има грешки и недостатъци, не може да се различи Истина и заблуда, но когато се освободиш от недостатъците, идва различаването. Само волята може да постигне вътрешните тайни на Словото. Тези, които нямат контрол, Словото ги изоставя и се вглъбява в себе си. Духът се отделя от тези, които не го разбират.

Когато Словото се отдели от човека, значи Бог се е отделил. Празници и ритуали стават безжизнени и външни, защото Духът не позволява на Словото да влезе и живее в тях. При нечистия живот излизаш от Духа и от Словото.

Само пречистването води до завладяването на Словото. Така Духът разкрива своите тайни. Така човек и Бог се срещат в Словото и се сближават, и Словото става ръководител отвътре.

ЛЮБОВТА И КАРМАТА

Времето за поправянето на грешките вече е ограничено. Най-малкото неразположение и безпокойство се хранят от Черното Братство.

Всички ваши физически или душевни страдания са отплата за дългове, направени по-рано, но само будният знае да плаща. Ако дълговете са много тежки, кармата ги разпределя на много последователни напрежения и страдания, които работят преобразяващо. Окултният ученик знае, че и най-малките болки и дребни спънки във всекидневния живот са благоприятни условия за неговото развитие. Всеки ще плати своите дългове, защото кармата управлява безусловно.

Окултният ученик не отлага плащането. Той приема всички напрежения с Любов и благодарност и така той ги надрасва, защото истинската Любов е над страданията.

Учителят казва: Само благодарният може да се развива.

Окултният ученик използва трудностите за своето духовно развитие. Нетърпението и неразбирането създават карма, а добрата карма се създава с търпение и доверие (разбиране). Но и добрата карма трябва да се надрасне. Духовете, които владеят четвъртия лъч на пентаграма – Правдата, които владеят законите на кармата, са велики духовни същества. Те правят абсолютно точни духовни изчисления за породените от нас причини от миналото и настоящето. Те определят расата, народа, учението, в което трябва да бъдеш, определят и вътрешните връзки с хората, с които живееш. Те дават най-добрите възможни условия за развитие (съобразени с кармата). Често големи врагове се раждат в едно семейство – това са изчисления на тези духовни специалисти. Те знаят, че Любовта е най-силната връзка като зависимост в едно семейство, която тържествува над времето и пространството. Така кармата се разрешава най-лесно, но трябва будност.

Има само едно изключение за кармата – абсолютната преданост.

В седем кардинални прераждания окултният ученик може да завърши развитието си, но се иска изключителна воля и път в окултните Истини.

Окултните изследвания показват, че материалистите (привързаните) имат след многобройни прераждания едва лек напредък. По отношение на волята духовете на света са все още деца. Волята на духовете е слаба, когато в нея има нещо неразумно. Окултното развитие на един човек може да се ускори с големи напрежения и жертви. Жертвата изисква едно висше съзнание, иначе не дава резултат.

Защо нетърпението създава карма? – Защото висшите същества не могат да влязат в нетърпеливия човек и да го учат. Нетърпеливият човек не може да възприема правилно, докато търпението изхожда от Любовта. Когато много прераждания си се отклонявал и когато и сега не знаеш ясно своята цел, не искай, когато Бог те посети, с един замах да оправи твоите отклонения.

Учителят казва: Вие ще намерите Истината само в своя опит.

Лекция, държана на 9 октомври 1992 г. – Варна

ПРЕДАНОСТ И ЖЕРТВА

Когато имаш много силен стремеж, ще дойде и волята, а когато волята дойде, ще бликне светлината. Тази светлина на Духа ще ти разкрие пътя на вечния живот. Когато тази светлина бликне, удоволствията на света ще загубят своята астрална тежест. И тук също ще имате гости, и то какви – ангели и по-висши същества.

Удоволствията трябва да се превърнат в много по-фини, а по-късно да се превърнат в очарование и блаженство. Те ще ви оставят своята красота и ухание. Това ухание е родено от висшата Любов и Мъдрост – то е родено от Първичната светлина. Тогава тези двама, които се обичат, не са на земята, а на небето, те вкусват нещо от чистата небесна светлина. Тук няма ограбване, както при астрала, напротив небето дава нови и динамични стремежи, нови откровения. Това е пътят на преданите.

Удоволствията отнемат крилата на стремежа. Те не позволяват да се лети. Те осигуряват пълзене и тътрене, те осигуряват призрачния живот. Да нямаш крила, значи да нямаш воля.

За пробуждането: Коя е мярката за настъпилото пробуждане? Грешат много тези, които мислят, че с пробуждането се придобива спокойствие и човек остава със спокойствие в душата си. Точно обратното – покоят се загубва и започват битки със самия себе си. Това е временен етап, но много важен. Тези вътрешни напрежения спомагат за вселяване на новата светлина, новата окултна гледна точка. Ако ученикът има истински стремеж, желанието му за усъвършенстване се усилва чрез тези напрежения. Напрежението е много важен момент, защото то работи за промяната, т.е. изисква да се вземат нови и важни решения (процес на волята, дело на Духа в човека). Напреженията и страданията са слуги на светлината. Чрез напреженията и страданията човек започва да умира за външните неща. Старото умира в ученика и той се насочва към новото. Напрежението е голямо, но ученикът го побеждава и започва да разбира все повече невидимите си помагачи.

Пробуждането не е намиране на покой, а слагане на началото на непокой в името на бъдещия вътрешен покой и хармония. Голямото напрежение не е загуба на себесъзнание, а себеосъзнаване. Пробуждането не е още откриване на Бог в себе си, а е само началото, подготовката. Пробуждането е част от пътеките към Пътя. Когато се осъществява пробуждането в човека, започва истинското търсене на живия Бог. Пробуждането е начало на напрежение в името на търсене на покой – началото на намиране на Бога, чрез борба със самия себе си. Големите напрежения и страдания са вашите истински помагачи, те са носителите на светлината. Те имат няколко цели: да разрушат старото в ученика, за да бликне светлината и да познае ученикът своя Учител.

Някои искат да минат без жертви и напрежения – и така може, но ще останат извън Пътя, защото жертвата изхожда от Любовта. Бог се е пожертвал и е дал първи великия пример. Хората все още не са разбрали великия смисъл на жертвата. Някои искат да минат с малки жертви, но да имат висше окултно развитие. От някои се искат малко жертви, но те много обмислят. За висше окултно развитие се иска изключително усилие и голяма жертва. Жертвата е за тези, които се стремят към Богопознание.

Защо хората не стават предани на една свещена идея или висок идеал? – Защото те имат потребност да грешат. При това положение хората винаги ще имат външно, мнимо знание, мними добродетели, мнима любов. Така хората винаги ще живеят в илюзията – тук няма шанс за истинския живот.

Нечистото сърце е винаги безнадеждно за Божествената Любов.

За жертвата: Жертвата е закон за придобиване на Бога. Една любов, която не може да издържи напреженията, не може да приеме в себе си светлината. Всяко изтърпяване се възнаграждава с по-висока степен на светлината. Изтърпи докрай, за да дойде светлината! Търпението изхожда от Любовта и когато издържиш, самата Любов ще ти обясни смисъла.

Окултният ученик трябва да се жертва за Любовта. Жертвата за Любовта е жертва за Бога. Висшата еволюция се постига само чрез жертвата.

Първо трябва да минеш през много изпитания, за да се роди този Огън в тебе. И после чрез този Огън можеш да се изкачиш на Божествено ниво и да разговаряш с Бога като със свой приятел. Само жертви могат да познаят Огъня, т.е. огнената същност на Бога. За много други неща сте се жертвали досега, но сега се изисква от вас най-разумното – жертва за Бога, за да може да влезете в новия огнен цикъл на учението – Агни-йога.

Когато се пожертваш за Бога, всички препятствия в живота започват да се разпадат и ти се дава специфичен опит, който отговаря на твоето ниво, на твоето устройство.

Чрез жертвата ти намираш правия път в своя живот – жертвата е методът. Чрез жертвата невидимото започва да става видимо.

Закон: Чрез жертвата ти започваш да живееш, да мислиш повече в реалния (невидимия) свят. Жертвата – това е висшето Аз. Нисшето аз – умът – не може да се жертва. Най-добрият метод за развитието на вътрешния живот е жертвата. Само висшето Аз може да разбира смисъла на жертвата. Умът няма такъв обхват, той работи във външния свят. Човек, който работи с ума си, никога няма да познае себе си.

Жертвата винаги привлича вселяването на едно висше същество. Чрез символа на жертвата ти се сливаш с висшия свят и в тебе вече започва да се образува Божественият живот, защото ти вече си едно с висшия свят. Чрез жертвата човек започва да разбира законите на вътрешния живот.

Най-висшите степени на жертвата са свързани със самия Бог. Жертвата никога не е слабост, тя е могъща като Бога. Ето защо тя освобождава човека от злото и от тъмните сили. Чрез жертвата ти привличаш светлината на Бога, чрез която се разрешават въпросите на твоя живот.

Окултно тълкуване на грехопадението: Истинското сияние е неделимо от Абсолюта. Това, което се отделя, потъмнява. Само жертвата е пътят към възвръщането, пътят към светлината. Това всъщност е пътят към себе си. Има същества, които светят, но още не са постигнали истинското сияние. Те в един миг могат да загубят своята светлина, но когато постигнат истинското сияние, ще влязат в Неговия живот и Неговата светлина ще ги ръководи във вечния път. Ти можеш да светиш, но само чрез Него, защото Той е съвършена светлина. Сатана се опита да свети чрез себе си, но понеже не беше съвършен Дух, той потъмня и стана мрак. Ето защо мракът и егоизмът са осъдени, в това число и човешката любов – тя е обречена, защото е егоистична и затова хората потъмняват и стават като призраци.

Посветените и Учителите ни показват Божествената Любов, при която мислим повече за другите – тя е пътят на жертвата. Пътят на жертвата е придобиване на Истината. Това означава, че няма по-голяма Истина от жертвата, а степента на жертвата е степен на Любов към Бога. Един призрак (човекът на илюзията) не може да жертва живота си за Бога, за него това не е съществено, защото в него не се проявява Истината. Така той живее в призрачни градове и страни на земята и в астрала. Който се отдаде като жертва на Бога, се освобождава от тези призрачни градове и страни, т.е. освобождава се от илюзията и от илюзиите на човешката любов. Сам Бог ще го научи как да обича, защото Бог е самата Любов. Жертвата е за тези, които се стремят към Бога, а тези, които не се стремят, те имат други цели и така висшият свят за тях става скрит, или невидим. Човешката любов е пътят към робството, в нея има елемент на самоунищожение, защото първият закон в Битието е жертвата. Без жертва не можем да постигнем свободата си. Без тази преданост човек си остава призрак, т.е. променлив, а променливият никога не може да има Истината.

Жертвата е най-точният път да познаеш себе си. Чрез жертвата познаваш себе си и започваш да светиш със своя собствена светлина, а не със светлина, взета назаем от висшите същества. Чрез жертвата душата започва да свети, защото тя навлиза в чистия разум. Жертвата е закон за съединение с Бога.

Кога има самопознание? Когато човек е тръгнал по своя истински път – това е истинската посока, а истинската посока идва от Духа чрез жертвата. Чрез Духа никога не може да се обърка пътят, защото Духът не изхожда от процеса на мисленето, а пряко от Мъдростта.

Чрез жертвата Духът те поема в своите ръце. Мислещите имат много съображения, дали да се жертват или не. Двойствеността е винаги осъдена.

Ако мисленето е много пречистено, то може да бъде осветено от Духа (умът да бъде инструмент на Духа). Ако си предан на високия идеал, ще минеш през астралното море, защото високият идеал – това е Духът.

Чрез жертвата ставаш свободен да живееш в светлината. Това означава да се движиш безпрепятствено по пътя на вечната Мъдрост. Чрез една по-висока степен на жертвата се влиза в Посвещение – тогава личността напълно изчезва и идва Посвещението. Така чрез Мъдростта човек се слива с Бога и познава всичко в себе си. Чрез жертвата се влиза в блаженството.

Учителят казва: Блаженството – това е сияещият Етер.

Това, което сияе в слънцето, това е Духът, наречен Първичен сияещ Етер (в Кабала: Древното сияещо Същество). Чистият живот винаги сияе. В това сияние животът става безсмъртен, но в това сияние има една опасност. Когато човек се е пречистил чрез много работа върху себе си, той навлиза естествено във вътрешната тайна на сиянието.

Опасността и грехопадението са дошли от това, че сияещият си мисли, че чрез сиянието той е нещо особено и лично. И като вкара личното в себе си, той губи сиянието, защото духовете могат да сияят само чрез Бога. Личното винаги отделя. Така Сатана е помислил, че е особено същество, особен род божество, и е внесъл разединението, загубил е сиянието и е потъмнял. Всичко тъмно е отделено от светлината – това е човекът-призрак, това е призрачна мъждукаща светлина. Тези хора-призраци трябва хиляди години да учат уроци по проглеждане – това са страданията. Страданията показват, че животът е неразбран. Когато не разбираш едно нещо, ти винаги го губиш.

Закони и идеи за размишление:

Светлината е един жив Дух, който слиза от Слънцето и има директна връзка с нашия Дух.

Какавидата, която се превръща в пеперуда, е един образ на душата, която е успяла да се откъсне от всички ограничения, за да лети в светлината. Ето това е освобождението.

Светлината, която ни изпраща Слънцето, е неговата кръв и само благодарение на тази кръв ние имаме живота. Нашите мисли са лъчи на това Слънце, което е нашият Дух.

Там, където има силна воля, мракът не може да живее; мракът се управлява от силата на волята, защото истинската воля изхожда от светлината. Волята, която изхожда от светлината, може да качи Огъня в Третото Око и да го оживи напълно. Това дава силата да се чуе гласът на Учителя. Само там, където има воля, има и живот, защото волята е най-висшият израз на Духа. Волята разрушава илюзията на материята и астрала.

Лекция, държана на 16 октомври 1992 г. – Варна

Идеи за размишление:

Единственото лекарство за разрешаване проблема на Любовта е самата Любов в нейния истински вид. Любовта в своя истински вид определя изявата на всемогъщата енергия. Тази Любов е пълна с магнетизъм и живот, тя е изобилието. Ако човек не победи изкушенията, неговото фино тяло не може да се отдели в чисто състояние, което е много важно за навлизането в огнения свят. Финото тяло трябва да се освободи от нисшите чакри. Освобождението се намира във висшите чакри.

Формула: „Господи, Ти уреди работите в България по-най добрия начин“ – формула, много важна за България.

Предупреждение за учениците: Не ставайте лесни за разговори! Там, където има любопитство, вие разлагате своя магнетизъм и своите флуиди.

ЛЮБОВТА

Когато топлината на Любовта се качи горе (в главата, Божествения свят), тя се превръща от Мъдростта в светлина. Така се отварят центровете на Истината. След като е изгубил светлината, на човека е била дадена мисълта, да може чрез мисълта да я възстанови. Всичко зависи от пътя на енергията. Ако енергията на Любовта остава долу, човек остава груб и недоразвит, но ако енергията се качи горе, човек може да стане Посветен, т.е. едно Божествено същество.

Брат Михаил: Трябва ли да има удоволствия? – Не. Трябва да се търсят много по-фини и изтънчени идеи и по-пречистени отношения на Любовта, защото удоволствията се трансформират в болка, отрова и мрак. – Падналите ангели трябва да си изработят крилата, която змията им е отнела, защото падналите ангели са част от змията. Змията е в тях, а не е някакъв външен елемент или враг.

Вашите грешки и недостатъци – това е вашият кръст. В Бялото Братство не се работи с него. Кръстът е влязъл в човека чрез грешките и недостатъците, когато двете съзнания са се пресекли. Кръстът има задача да възстанови чистото съзнание, т.е. единството – това става в пресечната точка. Докато имаш нечисто съзнание, винаги си на кръста. Там, където има чисто съзнание, кръстът се разпада. Кръстът, т.е. злото се разпада чрез Божественото самопознание. Така се разпадат и кармата, и светът (нисшето). Самопознанието е ключ, който идва от съкровените дълбочини.

Мисълта изхожда от Любовта и тя има за задача да следи движенията на топлината, т.е. на Любовта, да ги концентрира и да ги качи горе в главата.

Любовта трябва да се качи гори на върха, в своя Първичен дом. Ако мисълта е будна, удоволствията не могат да се превърнат в страст. Удоволствието е падналата материя, не е облагородена. Чрез могъществото на Любовта и Мъдростта удоволствието се превръща в светлина и тази светлина може да ви разкрие същността на красотата. Това ще ви направи по-безкористни, по-добри, по-силни и по-полезни за другите, а не слепи и блуждаещи. Тогава вие ще владеете над удоволствията и вашата Любов няма да ви ограничава.

Окултният ученик трябва да надрасне страстта и границите, които поставя удоволствието. От удоволствието ще преминете към духовния свят и от духовния свят – към Божествения свят.

Брат Михаил: Трябва да се изкатерите до облаците и оттам – до Слънцето, а змията да остане долу в своята мъгла. Само тогава ще можете да съзерцавате изгрева на Слънцето. – Винаги си поставяйте висока цел. Истинската цел е високо над облаците. Любовта трябва да ви отведе не до удоволствието, а до светлината. Има случаи, когато въздържанието за някои може да бъде много тежък удар, а на други да донесе изключителни резултати. Въздържанието може да разболее много хора, които не познават неговата сила. Въздържанието е много силно качество, но не и за слабите – за тях то се превръща в зло, но това не означава, че то е зло. Ако нямате висок идеал, въздържанието може да ви унищожи и погребе.

Брат Михаил: Половата енергия не трябва да се подтиска, защото тя ще ви победи. – При хора без воля подтискането на половата енергия води до отнемане на вътрешните сили (полудяване). Спасението от това е съпруг или съпруга, или да си намериш един могъщ сътрудник, един могъщ „любовник“, който има сигурно познание и може да превърне енергията в здраве, красота, Божествена Любов. Този „любовник“ е високият идеал – той е най-сигурният алхимик. Това е Учителят, това е Бог. Високият идеал стои на високо място. Той приема енергията, която се качва нагоре, и я трансформира. Ако човек има набрана енергия и няма въздържание, по-хубаво да се ожени и да се спаси – това се отнася за тези, които нямат висок идеал, където да отиде тяхната енергия. Това е за предпочитане пред голямото зло.

Сигурността е в идеала. Зад идеала е скрит Бог. Само чрез идеала можете да станете ново същество – проводник на светлината. Светлината, която слиза от идеала, ще ви помогне да навлезете все повече във вечния живот. Най-хубавото е да се ожениш за високия идеал, това е най-хубавият съдружник.

Брат Михаил: Имайте деца – за тези, които не знаят какво да правят с енергията си.

Змийската енергия е много неспокойна и вие още не познавате нейните тайни. Много опити трябва да прави ученикът върху самия себе си, защото така се откриват най-добрите методи. Например вдъхновението се намира също в тази енергия, но който я разпилява, не може да има вдъхновение.

Във физическия свят е удоволствието и неговите разочарования. В духовния свят са по-изтънчените удоволствия с фини болки и разочарования. В Божествения свят е очарованието.

Привличането: то не може да бъде адресирано към когото и да е – това са сродни флуиди. Това е въпрос на излъчване, на дължина на вълната, но ако тези флуиди се хармонизират, те започват да творят могъщо като чисти небесни сили, като небесни служители. Ако човек е физически, т.е. елементарен дух, чувството му е бедно; ако е духовен, чувството му е духовно; ако е на много високо ниво, чувството му е много богато. Хората от физическото и духовното поле не разполагат постоянно с Любовта, затова често са променливи и нямат разположение. Поради това Любовта не е с тях и така те обедняват, но когато волята се развие, тази Любов ще приеме нещо постоянно в себе си. Тогава винаги ще имате разположение, защото Любовта е с вас и никога няма да ви напуска. Тогава Любовта е постоянно на твое разположение, но това е на Божествено ниво. Там, където има неразбиране, Любовта действа опустошително. Само когато победиш змията, можеш да се слееш с висшата енергия и да преживееш Бога. Когато Го изживееш в себе си, тогава съмнението става невъзможно. Изобилният живот се намира в тази енергия, но тя трябва да се овладее напълно. Тази паднала енергия наричат често отрицателна енергия. Злото е концентрирана отрицателна енергия, а доброто е концентрирана положителна енергия. Но тази енергия не е отрицателна, когато я овладееш. Тези, които я овладеят, я разбират. Тя е много плодовита и изобилна. Тя е капиталът на ученика. Колкото по-фини сили се овладеят, толкова си по-близо до Духа. За да влезеш във връзка с Бога, се изисква фина, изтънчена енергия.

При всяко удоволствие губиш част от своята красота и своята сила, защото удоволствието е пилеене на енергия, то ограбва фината енергия. За да спечелиш фината енергия на Духа, трябва контрол. Контролът разполага със силите на светлината. Само чрез контрол се постигат висшите степени на енергията. Така се постига висшата Мъдрост, защото висшата степен на контрола е решаваща за вселяването на Духа. Чрез удоволствието змията се вкопчва в човека и го разрушава. Удоволствието е пътят към разрушението.

При истинската Любов има едно свещено сливане. Чрез това свещено сливане Бог изживява самия Себе Си. Истинската Любов не се изкушава, тя е над изкушенията – така тя владее енергията. Точно енергията е диамантеният храм на Посветения – неговата непревземаема крепост. Това е енергията, която прави около човека огнена стена, огнена защита.

Удоволствието е отклонение. То се руши от самия Бог. Хората на удоволствието се занимават с много теории и предположения, те не познават Бога. Тези хора нямат истинска Любов и по време на опасност техните теории и предположения са безпомощни. Любовта е всемогъщият Огън, който побеждава злото и опасностите – това значи да се действа с Духа. Всяко зло се разтопява с Любовта, т.е. с вибриращ Огън, защото Бог живее в жилището на Огъня – там се развива най-голямата динамика на Бога.

РАЗБИРАНЕТО

Духът се утвърждава само чрез разбирането. Всички напрежения и изпитания проверяват дали имате истинско разбиране. Чрез изпитания и напрежения се ражда Духът, който е истинското разбиране. Разбирането се движи по вътрешен път. То е свързано с една по-изтънчена степен на енергията. Умът е свързан с неразбирането; дори когато се произнася, че разбира, той пак е далече.

Истинското разбиране е връзка с Духа. Да разбираш нещата, значи да постигнеш Духа, но за да стигнеш до Духа, има една преграда – това е умът, това е змията. Изводите на ума са от материята на съня. Умът е нисша степен на енергията, която е загубила един съществен лъч, който е свързан с разбирането. Когато този лъч се яви, явява се и разбирането. Напреженията и страданията работят за идването на този лъч, защото неразбирането е връзка с гъстата материя. Освобождавайки се от неразбирането, човек се освобождава от гъстата материя на Черното Братство. Човек разбира нещата, когато разполага с Духа. Разбирането е едно излъчване на Духа, на чистата същност, но разбира нещата само този, който ги владее.

Неразбирането е преграда по пътя на Духа. Неразбирането е змията, която прави преграда. Нечистите не трябва да разбират Бога – това означава, че в човека още работят нисшите степени на енергията, т.е. нисшите чакри, които отнемат разбирането. От тях е произлязъл хаосът. Те са преграда по пътя към високия идеал. Високият идеал е скрит във висшата чакра.

Нисшата енергия става висша, когато попадне горе във висшата чакра. Там попада във високото място, в ръцете на Духа. Желая всички да попаднете в ръцете на Духа, на високия идеал!

Разбирането отключва нещата.

Лекция, държана на 23 октомври 1992 г. – Варна

Идея за размишление: Любовта е най-красивият свят, защото в него обитава Бог. Любовта е образувана от вибрациите на Бога. Ето защо на хората е трудно да се разбират (защото Любовта е много динамична). Те трябва да се подготвят за този живот, защото Любовта се състои от динамика. Истинската Любов е Бог в чист вид.

ЕНЕРГИЯТА

Енергията царува в пространството. Висшата степен на енергията не е нищо друго, освен висша разумност – тук се намира окултната сила.

Енергията на Любовта произвежда топлина – в другия свят Любовта е духовна топлина. Енергията на Мъдростта произвежда светлина и знание – в другия свят Мъдростта е духовна светлина.

Енергията на Истината работи освобождаващо. Който няма енергия, няма капитал. Който има енергия, има капитал и може да взема много важни решения в своя живот. Който няма капитал, бавно угасва.

Радостта е едно светло състояние на енергията. Тя се дължи на вътрешни постижения и хармония с Бога. Истинската работа на окултния ученик поглъща всичките му енергии. Така висшите му чакри се насищат с потенциал, с капитал.

Който има натрупана енергия, може да развие силата на своя Дух. Слънцето е един велик символ на енергията. Тази енергия намагнетизира цялата слънчева система и окръжаващата среда. Така работи и енергията на Посветените и Учителите.

Чистото Слово е чиста енергия. Чистата енергия е чиста светлина. Тази светлина побеждава всички сили на тъмнината. Истинската Любов разтопява всички злобни енергии, откъдето и да идват от пространството. Злото не може да действа във висшата степен на енергията, във високата динамика.

Истинската Любов е висша степен на енергията. Ако между двама има истинско разбиране, те са неуязвими. В тази температура на Любовта злото се топи. Любовта е огнена атмосфера. Любовта е самият Бог. Чрез постепенното пречистване енергията на Любовта се превръща в Огън – огнена същност.

Висшата енергия е ключ срещу всяко зло. Това значи да живееш в Духа. Различните светове са различни степени на енергията, т.е. различни степени на съзнание. Например неразбирането е свързано с нисшите степени на енергията, с нисшите чакри. Така то се превръща много лесно в недоволство – това е празник за тъмните сили. Невежеството си има свои празници. Там, където работи търпението, неразбирането се превръща в разбиране и празникът на тъмните сили угасва. Нетърпението пречи на светлината да се развива във вас, търпението дава условия.

Когато висшата енергия влезе в мисълта, тя се превръща в светлина. Когато висшата енергия влезе в чувството, то се превръща в топлина – така сърцето става най-хубавият дом за замръзналия пътник по света.

Натрупването на чистото Слово е ключ към бъдещето.

За да проникнеш в Духа, е необходима висша енергия – фина, изтънчена, имаща качества на проникване (изтънчено съзнание). С тайната на енергията ние можем да създадем нови обстоятелства – това е тихата вътрешна работа на ученика. Любовта в чист вид осигурява висшата степен на енергията. Как се създава изтънчена енергия? – Когато си проникнат от една работа и я работиш с Любов. Когато учиш или работиш нещо, което не обичаш, енергията постепенно се притъпява, а енергията е същността на всеки живот, на всяко битие.

Енергията е най-голямата преграда. Когато човек не може да влезе в един по-висок свят, то е защото има преграда и това е енергията – мисловна, духовна преграда.

Пентаграмът е висша степен на енергията. Чрез пентаграма може да се прави и космическа концентрация.

Страх, съмнения, ревност са нисши степени на енергията. Достатъчен е само един силен и искрен стремеж, за да почне тяхното разпадане, да влезеш във висшата степен на енергията и да станеш неуязвим. Тогава помагачите дават ограждане.

Контролът и мълчанието съхраняват висшата енергия. Тишината е също висша енергия, а тази енергия има много тънки гласове.

Учителят казва: Ученикът трябва да се научи да слуша енергията.

Силата на формулите зависи от чистотата на енергията. Само чистите по сърце ще познаят Бога, защото чистото сърце може да произведе могъщо вибрационно вътрешно проникване в Духа. То няма нищо общо с обикновеното – това е огненото сърце, което е издържало много изпитания и така се е превърнало в огнено. В него има един Първичен Етер и като се задвижи той, се влиза в Реалността. Чрез този Първичен Етер, който е вложен в сърцето, може да се издържи присъствието на Бога, иначе то би се пръснало при тази среща. Казано е: Само чистите по сърце ще познаят Бога, защото чистотата е огнен принцип. В Етера се намират всички висши процеси и явления.

Зад всяка могъща енергия стои една висша разумност, която направлява. Чистата енергия е проводник на висшата воля – тук е скрита най-голямата динамика. Придобиването на Любовта е придобиването на висшата енергия. Това е енергията на Бога. Болестите са винаги отлив на енергия (липса на чиста енергия). Там, където се сгъстява висшата енергия, се явява правото на Духа, символично – правосъдието. Всяка трудност или опасност е сбор от определени сили и енергии, но висшата енергия на Любовта освобождава от всяка трудност или опасност.

Чистата енергия е оръжие на светлината. Любовта е най-чистата енергия – това е Праобразът на Бога. Когато злото види тази енергия, този Образ, то изчезва.

Страх, неразбиране, съмнение са свързани с грубата, падналата енергия. Те отделят от финия свят. Това са отровни сфери, от които ученикът трябва да излезе. В дъното на човека е скрита великата космическа енергия, която чака своя час. Докато работиш с ума, тази енергия трябва да стои на дъното, защото тя става разрушителна.

Целта на живота се постига само с висша енергия. Колкото е по-чиста енергията, толкова е по-вътрешна, толкова по-универсално работи.

Първичната същност на Словото е едно чисто течение на енергиите. Тази енергия работи безпрепятствено. Където се насочи този Огън, всичко разтопява. Тази енергия трябва да се насочи, защото е самата същност на Бога.

Силата на енергията се развива в борбата с изкушенията. Учителят казва: Не избягвайте изкушенията, а ги побеждавайте!

Изкушението никога не е силно, а твоята воля е слаба. Врагът никога не е опасен, а твоят страх, твоето пропукване.

Развитието на енергията зависи изключително от чистите мотиви. Разумният отсега се подготвя за тази изключителна среща, като се пречиства. Какво значи да се пречистиш? – Да изработиш огненото си тяло – тялото на Истината.

Само който има енергия, може да ускори своята еволюция и да влезе в късия път. Помагачи има – и видими, и невидими, но трябва висша степен на будност.

Не се борете със злото, за да не ви отнеме енергията. Който се бори със злото, му дава сили. Поставете злото в ръцете на Бога – огнения кръг.

Практически окултизъм: Огнен кръг може да се направи на лист с пергел и в него написваме имената на враговете си. Формула: „Моите врагове са заключени в този кръг и не могат да ми навредят“.

Най-тънките сили се намират в обмяната с Любовта. Фината обмяна с Любовта е всъщност обмяна с Бога.

Най-много енергия се губи чрез съмнението. Да допуснеш съмнението, значи да си се родил в лош час.

Всеки се нуждае от Духа, който да насочва енергията в правилна посока – така Духът е станал идеал. Високият идеал е най-разумното насочване на енергията. Чрез идеала човек се храни с най-фината храна – това е енергията на Духа, т.е. висшата енергия.

Учителят казва: Хранете са само с Божествени трептения.

Там, където няма висок идеал, енергията на живота не може да се възстановява. Така животът изтича навън. Външният живот е смърт за енергията – това е живот на ума, той бяга винаги навън. Ако интелектът е истински, той трябва да разруши себе си и да даде път на Духа (своето почитание към Духа). Така умът се връща в Духа. Когато сърцето се пречисти, то влиза в душата. Учителят казва: Умът е сянка на Духа, сърцето е сянка на душата. – Чрез пречистване те се връщат в по-висшата степен на енергията. Тези, които са познали висшата степен на енергията, се познават по закона на вътрешната светлина, те живеят в Духа. Оттук произлизат свещените отношения. Подобните се познават по една вътрешна степен на енергията, която им се разкрива като светлина. Там, където се събират сродните, се повишава тяхната енергия, тяхната светлина. Там те растат в Духа, защото светлината се ръководи от Духа.

Чистата енергия е тази, която е произнесла Евангелието.

Господ е само канал на Абсолютния Незнаен.

Учителят казва: Чистата енергия е чиста кристална вода.

Светлината изпълва тъмнината с отчаяние. Светлината свети в тъмнината, но тъмнината не я обзе. Тъмнината си остава тъмнина, когато не допусне светлината. Когато светлината влезе в тъмнината (земното съзнание), ще се объркат плановете на човека. Затова трябва да се изтърпи. Тогава се урежда висшият живот.

Учителят казва: Първо уреди вътрешния си живот, а след това външния.

„Първо търсете царството Божие.“

Защо е важна будността? – Будността е едно изключително качество на Духа и чрез будността окултният ученик се обменя с много нови енергии (даже и енергии от други звезди и слънца, извън слънчевата система).

Сатана внушава, че само животът на земята е красив – много са убедените в това, не си дават земята. При Бога се отива от Слънцето, а не от земята. Тялото е парче земя, което е дадено на човека да го обработва, но новото небе и новата земя се строят, така или иначе.

Всяко лошо настроение е едно тайно влияние, което идва да ви отнеме енергия. Най-малкото безпокойство е храна за тъмните сили. Много енергия изтича от самите ви отношения с хората.

Учителят казва: Истинските отношения с хората се намират вътре в тайната стаичка (подсъзнанието).

Има формули и за тези, с които не се разбираме.

Само чрез контрол се постига висшата енергия. Така ученикът се издига в Духа.

Всяка лъжа е загуба на фина енергия. Ученикът трябва да бъде искрен. Цялата черна магия, която е в света, не може да достигне огнената енергия, огнената висота. В динамиката на огнената енергия злото се разлага (Духът дава предварително методи за това).

Всяка Истина усилва Духа на човека, усилва неговата енергия.

Чистите качества са могъщи канали за висшата енергия на Духа.

Когато се натрупат лоши мисли, се натрупват зли същества, зли енергии.

Когато постигнеш контрол, можеш да се ползваш от Божествената енергия.

В един дом има неприятности, когато не са намерени истинските методи.

БЛАГОДАРНОСТТА

Благодарността е светеща духовна материя. Тя е Първична, тя е утвърждение на светлината.

Колко приятно, че ми е тежко! – казано с благодарност (светлина), разлага тежестта.

Благодарността групира флуидите в себе си – така се образува светлината. Само благодарният се развива. Чрез благодарността флуидите се намагнетизират. Без благодарност ти не можеш да влезеш в светлината. Във висшия свят благодарността е светлина. Благодарността е един от методите за привличане на светлината.

Да благодариш, когато си в голямо напрежение и опасност, значи да се извисиш над тъмните сили.

Тези, които са неблагодарни, губят живота си, защото не го разбират. Неблагодарността е неразбиране и е свързана със загуба на живота.

Благодарността е много важен метод за придобиване на живота (на Духа), но благодарност при всички условия!

Учителят казва: Ако в неволя не можете да бъдете щастливи, никога няма да бъдете.

Който умре без благодарност, нищо не е разбрал от учението.

Човек може да има нещо много ценно в себе си и да иска да го каже на някой близък. Само Бог може да бъде близък на всяка душа. Когато имаме да кажем нещо скъпо на някого, нека сме изпълнени с благодарност.

Когато имаш честта да се обменяш с Любовта, само благодарност не е достатъчна – тук се иска и разумност, т.е. висша будност. Благодарността е път към разбирането на живота и към висшите степени на будността. Това води до разбиране на живота и на по-високо ниво. Благодарността – това е разбраният живот. Тази благодарност е поклон пред величието на Твореца и Неговия свещен Замисъл.

Всяка благодарност, изказана с глас, губи част от своята светлина. Колкото по-вътрешна е една благодарност, толкова е по-светеща.

Лекция, държана на 30 октомври 1992 г. – Варна

Идея за размишление за волята: Без противник ние сме нищо. Врагът ни прави да опознаем себе си, своята дълбочина и своята сила. Силният враг е нашият най-голям шанс за израстване в Духа. Виж във врага си преобразения Учител. Това е въпрос на будност. Ако слабостите останат, остава и човешката форма. Само чрез развитие на волята се излиза от гроба на човешката форма. Само чрез развитието на волята може да се промени съдбата. Който не развие волята си, ще бъде погълнат от тъмните сили. Той ще бъде оплетен от навици и слабости, които са методи на Черното Братство. Само волята може да разруши старите навици. Само развитието на волята освобождава от тъмните сили (омагьосания кръг). Човек остарява от навици, които убиват неговата енергия, неговата жизненост. Освобождението от слабостите и навиците възстановява енергията и подмладява, защото животът е скрит в освободената енергия.

СВЕТЛИНАТА

За да се разбират две души, между тях трябва да има сливане – това е въпрос на светлина. За да имаш истинска светлина в себе си, трябва да обичаш по Божествен начин.

Закон: Начинът, по който се придобива Божествената Мъдрост, се крие в чистотата на мотива.

Всяка формула е едно влияние на висшата светлина, която слиза и се жертва за вас. За да се разбира висшата светлина, вашето сърце трябва да узрее в Огъня.

Змията трябва да се превърне в светлина – това е една особена задача, поставена за разрешаване на всеки човек. Всеки има искрата в себе си, с която може да запали своите вътрешни сили (огнени центрове). Искрата е съкровен ключ, в него се намират методите на огненото творчество. Искрата може да се концентрира и да събере всички окултни сили в себе си за голямата битка със злото (в това число и битката с кармата).

Нетърпението пречи на светлината да се развива във вас.

Концентрацията е активен принцип на Духа. На този принцип светлината открива всичко. Истинската концентрация е велик образ, велик символ на Бога. С този образ се влиза в чистото битие.

За да живееш в светлината, всяко зло и всички слабости трябва да изгорят в тебе. Там, където работи умът, няма чисто съзнание, няма чиста светлина. Противоречията са свързани с ума и най-голямото противоречие е дълбок сън. Духовната светлина е свързана с тънката енергия. Тя пряко осветява плътните клетки, понеже чрез пречистването те са станали по-префинени.

Да се пречистят мислите, означава да се пречистят духовете. Така светлината се ражда в Словото и човек вижда чрез светлината на Словото. Който има светлина в себе си, може да се вглъби и да черпи от Божествената Мъдрост, но който не е познал себе си, влиза в своя астрал и получава неговите съвети.

Кабала казва: Да отстъпваш на силите на природата, значи да бъдеш роб.

Всички тези, които са допуснали съмнението, са загубили пътя към светлината. Да се съмняваш, значи да станеш безумен, рано или късно това се проявява.

Сега се води духовна война. Будност и смелост са оръжията на светлината. Словото на светлината стреля по-точно от всяко друго оръжие.

Кабала: Ние воюваме с трептенията на светлината.

Светлината е свят на волята, докато всичко болно, съмняващо се, колебаещо се е свързано с безволието. Ако ученикът изработи своята воля, не може да има чужда намеса. Болестта е психическо влияние, една духовна отрова за тялото. Съмнението е най-опасната болест – тя води към безумие. Безумието е магията на демона. Магията започва от съмнението, неразбирането и недоверието (гъстата материя в съзнанието).

От непостоянство към постоянство означава: от тъмнина към светлина. Води се голяма борба между тъмните сили и светлината. В слабостите на ученика се открива цялото негово минало.

Съмнението е допуснато от Бога, Той му е дал право на живот. Защо? – За да прояви Истината, Бог е направил възможно съмнението.

Който има воля, не може да бъде поразен от въображението. Потапянето на душата в астралната светлина е мъчение и илюзия.

Недоволството е изтичане на светлина. То не подхожда за човешкия живот, а само за животинския свят. Жабата е символ на недоволството. Жабата е гъбата на животинското царство – попива отровата на астрала. Колко много хора пият отровата на недоволството!

Астралната светлина държи в плен и обвива душата като змия – оттам и идеята за змията.

ЧАКРИТЕ

Муладхара чакра (най-долната) – тук са обикновените хора (духове), тук е бедният, обикновеният живот. Радостите му, от окултна гледна точка, са скръб.

Сватхистана чакра – хора, които обичат малко своята работа и хора на удоволствията.

Манипура чакра – мислещи и завладяни много от своята работа хора, но енергията им не е насочена към Бога. Те са повелители често на много хора, но не са повелители на себе си.

Анахата чакра – любещи хора, които имат чувства към нещата и хората. Ако сърцето има чисти мотиви, Духът ще им даде условия да обичат това, което ще ги обожестви. Все още не познават висшата реализация, защото само да обичаш, не е достатъчно, трябва да се съединиш с Мъдростта. Когато сърцето обикне истински Бога, тогава Любовта се превръща в Огън и чрез него се качваш в Божествения свят. Тук се излиза от духовния свят и се влиза в Божествения свят.

Вишудха чакра (в гърлото) – най-важен е контролът на словото. Да обичаш, е едно, а да имаш контрол – друго. Оттук се отива чрез контрола в най-висшите области на Божествения свят.

Предните степени са свързани с най-различни ангелски йерархии от духовния свят, чрез които висшият свят и Бог определят своите избраници.

Третото Око – Виделината – тук интуицията не е смесена с чувство или с мисъл. Тук интуицията работи безгрешно. Чистата интуиция е освободена от мисли и чувства. Тя не мисли, не чувства, не разсъждава – тя владее. Това е Първичният лъч, който слиза от Духа като висше ръководство. Тук са Посветени, Пророци и т.н. Тези, които са овладели себе си чрез много битки със злото – те не само са воювали, но и са го победили в себе си.

Сахасрара чакра – център на Любовта към Бога. Тук Любовта е в своя Първичен дом. Тук тя е осмислена, защото е съединена с Мъдростта, т.е. с чистата светлина. Тук Любовта е извън астрала, тази Любов е извън всички противоречия. Тук човешкото е свалено от престола, тук е Богочовекът.

ХРАНАТА

Храната е една от най-важните науки в окултизма. Всички системи на йога са методи за себеовладяване и себепознание, но един от изключителните методи за това е храненето.

Светлината, топлината, силата и самият Бог са скрити в храната. Ние трябва да извлечем скрития Бог от храната, тогава ще имаме ключа за разрешаване на своите въпроси в живота. За да постигнем това, се иска голяма концентрация, свещено отношение и Мъдрост. Например едно преместване на прибор на неточно разстояние разкрива един вътрешен недостатък, който впоследствие може да придобие големи размери. Ако не го победите, той остава в бъдещето ви – винаги ще се промъкне във вас.

Много дълбока Мъдрост се иска, за да извлечеш висшата енергия от храната и да я изпратиш във висшите чакри. Висшите чакри разпределят енергията на храната разумно в кръвта и тялото.

Истинското хранене е дълбок окултен метод. Само с тези дълбоки окултни методи може да се освободи тази заключена енергия на Бога, която е скрита в храната. Тези методи водят до разкриване на тайния живот на Бога. С тази енергия могат да се задвижат велики космически сили.

Брат Михаил: Храненето е процес на Бялата магия.

Храненето не се извършва само в стомаха, белите дробове и мозъка, а също и в искрата, в Духа. Когато Посветените се нахранят по правилата на Бялата магия, в своята медитация те изпращат токове, флуиди и пламъци безспирно в цялото пространство. Така служат на Бялото Братство. Откъде черпят те тази окултна енергия? – От най-вътрешната част на храната, която е самият Дух. Но се искат огромни усилия за домогване до този метод. Това е дело на Любовта (но не на обикновената любов). Тази изключителна и неизменна Любов е ключът за най-висшите степени на Посвещението.

Тези изключителни флуиди, огньове и пламъци са скрити в храната, но трябва да знаеш как да се храниш с Любов.

Чрез своята Любов и своя изключителен метод Посветените превръщат храната в Етер, Същност, Дух. Те имат една особена гледна точка, магическа гледна точка – правят всичко като другите, но получават различни резултати. Тази гледна точка е магнит за висши енергии. С висшата степен на енергията можеш да видиш Бога.

Лекция, държана на 6 ноември 1992 г. – Варна

ЗА РАЗБИРАНЕТО

Истинското търсене е намиране, но търсенето трябва да е цялостно (с тримата свидетели – ума, сърцето и волята).

Пътувайки в себе си, човек ще се намери в голяма тъмнина; който има мечти и копнежи, стига до нея. Към Духа не се лети с крилата на мечтата или на копнежа, а с крилата на волята. Колкото по-дълбоко навлиза волята, толкова по-голяма светлина се явява, докато видиш себе си блестящ. В своята най-вътрешна част волята е сияние – сиянието на самия Дух.

Само който търси цялостно, ще намери. На този, който истински търси, му е осигурено намирането от висшия свят.

Привързаността говори за падане в нисшето. Ако не се освободите от привързаност, няма да можете да се освободите от неразбирането (силата на заблуждението). Неразбирането и заблуждението са силни, когато грехът в човека е силен – тогава човек е станал двойствен (неразбиращ). Такива хора може да са наблюдателни, интелигентни, даже приятни, но в своята дълбочина те са фалшиви.

Който е привързан, не може да има чисто съзнание – той не може да обича по Божествен начин. Привързаността е заслепяване. Който има чисти мотиви, винаги ще се справи със злото, защото чистият мотив е сливане с Духа (освобождаване от ума).

Разбирането в човека – това е Духът. Как може да искаш някой да те разбира, когато го няма Духът в него. Само там, където има Дух, има разбиране, а умът е неразбирането. Там, където има ум, не си хабете енергията и времето, а просто се молете за тези хора.

Грешките за окултния ученик са светещи, те са печалба, те са светлина, защото поуките дават светлина, а светлината е освобождение. Това се отнася само за окултния ученик, той няма обикновена гледна точка.

ХРАНАТА

За да бъдеш здрав и силен, е необходима малко храна. Многото храна уморява организма и често го блокира. Многото храна затруднява светлината да навлиза в ума и топлината – в сърцето. Светлината навлиза като чиста мисъл, а топлината като чисто чувство.

В преяждането се крие голямо отклонение, но бързането е още по-голямо. От преяждането се изопачават умът и сърцето, а оттук и мислите, и чувствата. Така се развиват и много болести.

Малкото храна е окултен ключ на живота – така светлината навлиза все повече и повече.

Преяждането разрушава ума и сърцето – това е метод на Черното Братство. Които преяждат, търсят различни системи за равновесие – медитация, релаксация, защото енергията се губи. Преяждането отнема и стремежа към усъвършенстване и води до духовно осакатяване. Да станеш от масата леко гладен, това е най-хубавият метод. Така ставаш все по-жизнен и работоспособен.

Грешката на хората е, че те са превърнали в удоволствие храната и половия живот, а вярата – в професия. Това са много груби грешки. Щом нещо е удоволствие, Духът го няма, то никога не е наситено с Дух.

Преяждането разрушава и дарбите на човека. Чрез преяждането връзката с астрала става все по-силна и по-силна. Преяждането е празник за тъмните сили.

Когато преяждаш, тъмнината отнема твоите духовни сили – така тъмнината отнема твоите дарби и възможности.

Да ядеш по-малко, отколкото ти се яде, значи да направиш живота си много по-красив и богат с възможности – това е метод. Астралът се обижда, сърди, но обиждайте ги с чиста съвест в името на волята, а тяхната култура я оставете на страна!

Когато победиш препятствието, започва една висша обмяна със светлината. Препятствието има винаги връзка с личните желания у човека, а личните желания са служители на Черното Братство.

Когато преяждате, вие задоволявате нуждите на тъмнината, задоволяват се много неестествени желания: забогатяване, маниакално завладяване на света…

Библията: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Царството Божие. Богатият, нечистият, който има много желания, има много голямо астрално тяло (според желанията). Астралното тяло е тяло на желанията. Камилата ще мине през иглени уши, защото нейните желания са малко, трезви и разумни и тя прекосява пустинята там, където мнозина се отказват.

Тези, които неразумно се хранят и преяждат, развиват голяма опасност в себе си – големите желания. Те не могат да минат през иглени уши, т.е. през вратата за Посвещение. Тези, които имат големи желания, се затрупват с дългове. Голямото желание е голямо животно.

Кабала: Животните са образи на човешките страсти.

Голямото желание е голямо и ненаситно животно. Това е самоизяждане (страст, гняв, лакомия).

Небето е затворено за големите и ненаситни желания – тук камилата влиза, тя е приета. Често хора с големи желания се събират заедно и чрез съвместния живот те унищожават енергията си.

Нека да няма неразбиращи майки, които да тъпчат децата си, защото те ще бъдат стъпкани. Децата трябва да се учат да се хранят с мярка.

Радостта е също хранене – това значи да се храниш с висша енергия, но трябва да знаеш как да се храниш, с кого да я споделяш. Ако знаеш – радостта е на сигурно място, но ако е споделена неточно – тя се консумира от тъмните сили.

Чрез мярката от храната се вадят много важни елементи за Божествени цели. Преяждането руши равновесието на вътрешните сили. Понеже много хора преяждат и губят енергия, те практикуват йога.

Има една наука – за храната. Тя е свързана с диамантената воля. Тук се развиват и концентрация, и медитация. Какъв по-хубав метод при хранене от концентрация и мълчание?

При метода на „най-сладката хапка“ (да спреш да ядеш на най-сладката хапка) се развива много фино чувство, което след време води до контрол над по-фините енергии.

Защо е необходима концентрация и мълчание по време на хранене? – Тишината парализира тъмните сили и помага на Духа да навлезе в дълбока концентрация и да извади важни елементи за своите цели. Тези упражнения при хранене водят до висши степени на себеконтрол и себепознание.

Да подчиниш малките неща (малката хапка), значи Черното Братство да ти стане слуга, защото себеконтролът е най-висшата степен на йога.

Например по време на хранене те засърби ухо – хвани ръката с Духа си, т.е. с волята си. Всяко въздържание печели вътрешна сила. Контролът над храната води до овладяване на злото. Чрез контрол храната се превръща в здраве, радост, светлина, вдъхновение и т.н. Чрез контрола се премахват всички отрицателни сили, защото чрез контрола висшата енергия се вселява в човека.

Преяждането отнема скоростта на мислите и чувствата, енергията се притъпява и човек не може да се движи бързо.

Правилното хранене дава голяма икономия на сили и енергия. Тези, които подценяват тази дейност, губят много от своето развитие, защото храненето е универсална наука.

Който не развие своя контрол и енергия, ще провали своето съществуване. Ако не сте предвидливи, значи нещата ще ви се изплъзват. Това значи да не си господар на себе си. За да овладееш духовете, първо трябва да овладееш мислите – тук е техният вход. Ако не овладееш храната с Любов и концентрация, тя ще те лиши от скритата си светлина.

Три пъти хранене на ден са три шанса за висша окултна дейност, чрез която след време висшият свят ще ви се открие.

Храната е привлякла всичко живо, защото в нея има много духовни сили, защото в нея има много Дух.

Храната е създадена чрез Любовта и Мъдростта на Бога. В най-дълбоката ѝ част е Бог.

Контролът върху храната е контрол върху духовните сили във вселената. Когато Посветените се хранят, те извличат много духовни сили от храната за своите Божествени цели. Посветените се хранят с вътрешната част на храната, ядрото, Духът, който е скрит в нея. Този Дух се разкрива само на Посветените – това е дълбок вътрешен процес. Когато се посветиш на Бога, Той ти се разкрива – това става в тайната стаичка.

В една хапка е скрита енергията на океана.

Чрез дълбоките окултни методи на хранене ние се преобразяваме от материя в Дух. Висшите същества се хранят с излъчване, еманации, те пътуват надалече.

Защо хората търсят истинската Любов? – Защото те се хранят с нея, с нейните еманации, с нейното ухание. Любовта е храна за висши същества, Любовта е Бог.

Когато хората постигнат Свещения Огън, злото няма да може да се храни с тях. Вътре в Любовта злото губи своята сила, защото тук е изобилният живот на висшата енергия. Тук, вътре в Любовта и разбирателството, злото не може да краде енергията, тук злото умира от глад, т.е. злото умира в Любовта. Любовта е свещено място, това е област на Бога. Но човек трябва да намери Любовта и разбирателството преди всичко в себе си. Който се разбира със себе си, има устой. Вътре в Любовта и разбирателството енергията се съхранява, затова човек търси истинската Любов.

Чистата Любов е чиста храна. Чистата храна е чиста светлина – без тази светлина ти не можеш да живееш на небето. Храненето е велико небесно изкуство.

Първичният човек се е хранил с Огън и светлина. След грехопадението той е излязъл от светлината и сега се храни с отражение (външната част на храната, вътрешната част е светлина). Ако човек може да извлече от храната вътрешната ѝ част, т.е. светлината, човек може да се превърне отново в светлина. Посветените вадят светлината от храната и стават светлина – това е един дълбок окултен процес. Защо само Посветените? – Защото те са цялостно отдадени на Бога, те постигат вътрешна връзка със светлината. Само цялостното отдаване, само цялата енергия работи вездесъщо и може да постигне познаване на Бога. Който не може да се отдаде цялостно на Бога, той не може да се освободи от злото, той ще бъде уловен.

Лекция, държана на 13 ноември 1992 г. – Варна

Учителят (Петър Дънов) е завършил своята еволюция преди милиони години.

Учителят за източните школи: В източните школи има много малко истинска храна и затова те я крият и я пазят в най-голяма тайна. Западният окултизъм също не разполага със задълбочени методи. Само Бялото Братство дава задълбочени методи. Българите трябва да знаят, че свободата им е дадена от Космическото Братство и ако те се отклонят от правия път, ще им се отнеме свободата.

КАБАЛА

В Кабала Словото се разбира като магическо присъствие. Чистото Божествено Слово е присъствие на огнения свят. Чистото Слово се вселява само в контрола. Чистото Слово е разрешение на всички въпроси.

Учителят казва: Няма въпрос, който Словото да не може да разреши (Словото-Дух, Първичното Слово).

Само в Първичното Слово се открива Гласът на Абсолюта. Този Глас побеждава всичко. Всичко велико е Чисто Слово, т.е. сгъстена Първична субстанция. Тя прониква във всички неща и ги владее. Това е Словото-Дух.

Същността на всяка наука е чистотата – така тя се домогва до Духа, до Извора на нещата. Чистото Слово е мярката за издигането в Духа. Само при контрола има истински прогрес. Когато Чистото Слово се изпрати към някого, това е изпратеният Дух, Духът на Словото – това е най-точната помощ, защото излъченото Първично Слово работи покоряващо. Това е самият Дух. При Чистото Слово много същества са с вас. Те се обединяват в Чистото Слово, защото то е Първична Реалност. Така Словото става ваша защита, защото съществата участват във вашето Слово. Чистото Слово е обединение с Първичния Свят. Когато Словото е чисто, и концентрацията е чиста. Тогава концентрираното Слово е Бог (при условията на чистотата).

ЕН-СОФ

Ен-Соф е Висшата Божественост.

Истинското хранене е влизане в полето на Ен-Соф.

Кабала: Ен-Соф е непостижим Принцип, който изисква качества извън общоприетите и познатите.

Ен-Соф е най-тънкият лъч на енергията. Ен-Соф се е извисил до степен на непостижимост, но защо е така, е тайна.

Учителят казва: Смисълът на живота е във вечния стремеж.

Ен-Соф не обладава нито ум, нито разум, нито субстанция – там всички гласове са излишни. Това е един абсолютен източник на неизразимата красота – тук даже възхищението е неточно. Най-точно е мълчанието.

Ен-Соф е предвечно, преди всичко, едно вечно състояние на битието – най-върховната степен на Огъня. Символът на този първичен Огън са затворени очи, защото Огънят не се нуждае от очи, той вижда навсякъде (прониква). Един от великите символи на енергията е кръгът. Кръгът е символ на всички абсолютни сили. Символите описват силата на Божията природа. Кръгът – това са безгранични, безсмъртни Божествени сили. Само Абсолютът е центърът на кръга – централизация. След като се е централизирал, Той е образувал Първичната субстанция и елементите, в това число и точката – много важен елемент. Учителят казва: Точката е първото докосване на Духа до материята.

За да се възвърнем в Духа, ние трябва да се разпаднем, да се освободим от всички външни тела, защото висшият свят, който се намира в кръга, е нематериален.

Учителят казва: Светският живот е извън кръга. Ти трябва да се върнеш в своя център, но с опит.

Злото е непотребна, груба и външна енергия. Тънката, фината енергия е непостижима за злото. Ето защо във фината енергия ние сме осигурени – това е възвишеният живот.

Брат Михаил: Във висшите вибрации вие сте осигурени, защото сте близко до своя център.

Само раждането в Ен-Соф е велико извънкосмическо раждане (новораждането е само подготовка). Спасението е вътре в тънката енергия – това е динамиката на живота. Всичко, което е родено в космоса, си има свой ръст и свой разпад.

Тънката енергия има кръгово движение – то е много динамично, изхвърля злото навън. В кръга се образуват Божествени сили, които изхвърлят злото навън. Когато телата на един чист дух се разпаднат, неговата чиста същност се връща в центъра. Рано или късно всички ще се върнат в този велик център.

Когато великата Божествена същност се връща в своя център, външните светове и сфери се разпадат. Когато е сътворил центъра, Абсолютът е направил концентрация в Себе Си – това е важен принцип в окултизма. С помощта на Своята светлина Абсолютът е създал висшите йерархии – те са Негови степени. Отначало Първичната светлина е осветявала всичко в кръга, но по-късно тя се е концентрирала в себе си – в точката, ядрото – и е станала център на кръга. Сега само тези, които имат един център, могат да светят. Те имат сигурна светлина, а не отражение.

Центърът е свързан с най-голямата активност, интензивност. Центърът работи с постоянна светлина. Ето защо концентрацията в точка е концентрация в същността, т.е. във висшата светлина, която е самият Дух. Оттам ние черпим своята Мъдрост. Когато Абсолютът се е концентрирал в Себе Си, Той е влязъл в Своя център. Всичко останало, малко или много, е разредено като духовна същност…

Христос: „В Твоите ръце предавам Духа си“. Христос на кръста повиши своето проникновение. Учителят казва: Най-големите страдания дават най-големи проникновения.

… Ето защо в окултизма се практикува концентрация в точка, т.е. навлизане в себе си. Учителят казва: Бог можеш да Го срещнеш само по пътя на вглъбяването.

Бог е най-дълбокият център в твоя вътрешен живот. Така се сливаш със своя собствен център. Дълбоко в нас е центърът, точката. Названието на тази точка е „Аз съм“ – това е формула.

Центърът на окръжността е постоянна светлина, а само постоянната светлина е истинска Мъдрост.

Окултният ученик е радостен дори когато е в лошо настроение, защото той има център.

Точката в кръга е опората на милиарди същества. Всички уповават на този център – това е неподвижната точка. Тя е навсякъде. Бог е навсякъде. Така и корабът в бурно море търси своята опорна точка. Идея за размишление: Да пуснем котва в името на Бога!

Смирението е също качество, което е свързано с точката в кръга. Смирението има право, защото е точка, която е символ на Истината, а гордостта е лъжа. Кабала: Смирението е бяла, сияеща точка – тя е Първично излъчване.

Учителят казва: Точката, това е Първичният Етер в проекция – това е началото на всички неща.

Точката съдържа в себе си цялото творение.

Когато едно същество е излъчено навън, излязло от своя център, то е загубило част от своята безконечна сила. Чрез концентрация в точка ние се връщаме обратно в своя център, обратно в своята сила и безконечност.

Практикуване на концентрация, ежедневно по една минута: кръгла рамка, черна точка на бял фон, на разстояние от нас 160 см. или 3 м., на нивото на очите.

Концентрацията важи и за задгробния живот.

Има думи, които отговарят на идеята за единството. Например думата „чистота“ – тя е във връзка с постоянен прилив на енергии, които идват от центъра, защото чистият пребивава в Първичната субстанция. Любовта е също постоянна субстанция, тя е изворът на динамичните енергии.

Учителят казва: Щом живееш в Любовта, ти си в безопасно поле, ти си в аурата на Бога.

След грехопадането от Любовта човечеството е изпъдено във физическия свят, т.е. в най-външния свят. Поради грехопадането Духът е станал от Бог човек и е облякъл физическа форма. Греховете са свързани с формите – ограниченията. Грехът винаги привлича ограниченията. Тези духове са изхвърлени вън, за да се изкупят. Материята има ограничени свойства. Поставени натясно, те трябва да започнат да мислят и после да станат свободна светлина (да победят материята), и от човеци отново да станат богове.

Човек трябва да се научи да се излъчва, но затова се изискват качества на светлината. Когато духовете са сгрешили, в тях са се вселили недостатъците и те са погълнали част от тяхната светлина. Това означава, че недостатъците са препятствия за светлината, но човек може отново да възстанови своите качества и да се роди в Духа.

Учителят казва: На човек са дадени три инструмента с неизчислимо значение – ум, сърце и воля.

Свободата не е дадена, за да влизаме в грях, а за да владеем себе си.

Идея за размишление: Ако Любовта ти е Божествена, ще виждаш ясно дори и в противоречията.

Лекция, държана на 20 ноември 1992 г. – Варна

БЯЛО БРАТСТВО И ЧЕРНО БРАТСТВО

Учителят казва: За да противостоиш на злото, трябва да притежаваш най-мощното оръжие – Любовта.

Чрез Свещения Огън Белите Братя са във велико космическо единство.

И Бялото Братство, и Черното Братство работят чрез методите на концентрацията, но резултатите са различни. За Бялото Братство концентрация означава насочване в Духа и получаване сила и Мъдрост в служба на Божествените цели. Бялото Братство работи с изключителния метод на търпението. Ако изтърпиш, ще разбереш светлината и ще се слееш с нея.

Учениците от външния кръг на Бялото Братство работят с Венера – това е Любовта на ума. Учениците от вътрешния кръг работят с Нептун и Слънцето. Нептун насочва енергията към интуицията, т.е. в по-висока степен, а това води до сливане с Духа. Полето на Слънцето, това е полето на волята. Тук Любовта е в Духа. Това е Любовта над всички националности, религии и науки. Божествената Любов е абсолютна сила. Тя е оръжието на Бялото Братство.

Бялата и Черната ложа поотделно и безшумно изработват и чертаят своите планове на действие. Черното Братство работи с ума и въображението. Бялото Братство работи с волята и Духа. Учениците от вътрешния кръг работят със същността.

Висшата степен на енергията работи като мощно динамо – един метод на Бялото Братство. Енергията е мощна и динамична, когато не е привързана към земното.

Учениците от вътрешния кръг вървят по пътя „победа над изкушенията“. Тук се ражда могъществото на енергията. Тази победа дава ново съзнание, нова гледна точка. За да получиш ключа на енергията, трябва да победиш змията. Освободената енергия, това е мощна освобождаваща мисъл. Тази мощна енергия е ключ към космическата Мъдрост.

Концентрацията на един Бял Брат е мощна, динамична и стихийна сила – висша космическа вибрация.

И Бялото Братство, и Черното Братство работят с метода на уважение към хората – тук те имат допирни точки. Белите Братя имат почит дори когато не общуват с хората. Те знаят, че хората са проекции на Бога, на Негови качества и сили, които са скрити дълбоко в човешката душа.

Черният брат не може да обича Божествено. Така той разрушава своите висши сили и възможности. Когато човек мрази, той разрушава много от своите сили и възможности. Омразата отнема дарби и сили.

В Бялото Братство е много трудно Посвещението, защото Посветеният само в един миг на съмнение може да бъде разрушен. Затова ученикът дълго се изпитва, докато умре за човешката воля.

Всяка слънчева система има свой център. В него работят Посветените от Бялото Братство, докато Черните адепти са пръснати по звездите и тук е повече тяхната сила. Но тук също има малко ядро на Белите Братя, които коригират нещата. И Посветените от Бялото Братство, и Черните адепти проявяват своите сили в определени параметри. Абсолютът заедно с Космическото Братство направлява и коригира.

Бялото и Черното Братство са положителният и отрицателният полюс на Божествения план на еволюцията във всички царства. Това означава, че и Бялото, и Черното Братство работят в съгласие с известни правила и закони, които се спазват от двете страни.

По законите на свободата Черните братя са паднали в злоба, завист и омраза. По свободна воля те са станали зли същества. Там, където има слабости, привързаност, емоции, егоизъм, е затворена вратата на Посвещението, а то е спасението. Великото учение е недостъпно за нисши сетива. Неразбирането и недоверието са погубващи духове и главно – недоверието в себе си.

Чрез нечистото слово духовете се превръщат в зли същества. Те се познават по словото, но трябва различаване (то се дава с дневника на будност). Духовете на Черното Братство следят внимателно живота на хората и дебнат на всяка крачка човека, за да внушат своите лоши мисли и постъпки. Те обичат да ровят и в интимната мисъл на човека.

Черните ангели също еволюират, но по пътя на отрицателния опит – натрупване на грешки. В техния план влиза дори неприемливата жестокост – това им осигурява много материални съществувания и много влачения в еволюцията. Но те доброволно са се отклонили от Бога и са нарушили дълга си да се покоряват напълно на Него.

Пътят на духовните дневници е разреждане чрез поуки и влизане в светлината и будността (Окото на Духа).

Натрупването на грешки означава сгъстяване на мрака. Този метод е много дълъг и мъчителен път. Тук самоосъзнаването идва след хиляди години. Обикновено тези хора кимат и казват, че разбират нещата, но живеят в стария живот. Те имат уважение и почит към Учителите, даже слушат Словото, но духовното им развитие е в застой.

Истинските ученици се различават от външния кръг. Когато ние не знаем мотивите си, не можем да служим на Бялото Братство, а на злото. Будният знае своите мотиви и намерения. Всички конфликти, скандали, раздори – това е жътва за Черното Братство. Всяка отрицателна мисъл е също техен капитал.

Пътят на самопознанието е пътят на Бялото Братство. Да познаеш себе си, означава да победиш себе си. Това значи да се освободиш от злото. Много от животинските форми са канали и служители на Черната ложа. Едно от най-силните оръжия на Черното Братство, това са удоволствията. Тук те наблягат много, защото удоволствията водят до духовна смърт. Чрез удоволствията хората се обвързват със злото и за следващи прераждания. Така Черното Братство приковава хората на земята. Учителят казва: Истината е извън удоволствията.

Главният Черен адепт в космоса, това е астралният свят. Изходът от него е чистотата – това е изход от материята, от веществото, защото тук (в чистотата) Бог обича Себе Си. В чистотата Бог се ражда като Огън, а в удоволствията човек губи себе си все повече и повече.

Истинските ученици знаят своите мотиви и така Духът им дава да разберат нещата, т.е. дава им Себе Си. Разбирането значи откровение от Духа.

Астралната светлина е намагнетизирана от звездите, а висшата, истинска светлина е намагнетизирана от Слънцето, т.е. от Бялото Братство. Ето защо се посреща изгревът (но не само затова).

„Око за око, зъб за зъб“ – това е метод на Черното Братство. За хората той е работил хиляди години, за някои той важи и сега. С него Черното Братство е обвързало много хора в своята мрежа. Методът на Бялото Братство е „Любете враговете си“. Ако обичаш враговете си, няма да имаш врагове, защото Любовта е проекция на Бога. Елементарните духове не разбират тази магическа формула. Тук работи Любовта – най-високата честота на вибрации, най-силното оръжие.

Постепенно цялата земя се възпламенява от космическата религия на Учителя: Главната религия в космоса е религията на разумната воля. Учителят за учениците: Щастливи са онези, които са търпеливи, защото точно те ще видят новия свят.

Учениците ще се върнат с богата жътва (богат опит) в невидимия свят, с невероятна магическа сила, нежност, увенчани с ореола на мистичната девственост.

Чрез нечистото слово човек е станал отражение и призрак.

Има йерархии на Черното Братство; към тях са включени много зли духове, които работят с техните методи (методите на падналите адепти). Но след време тези Черни адепти разрушават тези зли духове – те са били само временно използвани от тях за своите цели. Черните йерархии имат двойници на десетте сефирота. Например на Херувимите – боговете на Мъдростта – съответства лъжливата мъдрост. На красотата – лъжливата красота и т.н.

Закон: Тези, които общуват със злото, ще бъдат разрушени от него. Те имат двойно лице – едното е Божественото, другото служи на Сатана. Ученикът, ако иска да се слее с Твореца и от ученик да стане творец и служител, трябва да се освободи от двойното лице (двойственост, раздвоение).

Учителят за Любовта: Любовта се проявява на земята в 25 милиона форми. Те се различават една от друга и когато преминете и през последната форма, ще навлезете в света на духовното. И в него Любовта се изразява в 25 милиона форми. Когато стигнете света на Разума, и в него Любовта се изразява в 25 милиона форми. И най-сетне в причинния свят също има 25 милиона форми. Това прави общо 100 милиона форми на Любовта. Когато стигнете в друга слънчева система, там също ще намерите 100 милиона форми на Любовта. И трябва да прекосите 1 милион слънчеви системи и чак когато ги изучите, ще придобиете малка представа за Любовта. Едва тогава ще знаете колко малко знаете за Любовта, която се проявява във Великия Космос. Дотогава не можете да знаете.

Учителят казва: И за най-великите Учители животът е тайнство.

Лекция, държана на 27 ноември 1992 г. – Варна

ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА

Учителят за смъртта: Посетете гробищата и прочетете тия надписи, които съществуват. Какви оплаквания! Но има ли нужда да се плаче за един пашкул, че пеперудата е изскочила. Аз я виждам, ходи като царица, а вие казвате – горкият пашкул.

Не се самозаблуждавайте с пашкулите, които хората носят. Радвайте се за ония пеперуди, които са излезли от пашкула.

Брат Михаил: Аз бях щастлив не защото бях беден, а защото се чувствах богат.

Ако едно чувство носи топлината на Любовта, крие голямо богатство.

Истинският ученик е преди всичко служител на тънката енергия. Фината енергия е духовен канал. Този духовен канал е устойчив за възприемане на Истината.

Защо е важно пречистването на ученика? – Когато ученикът се пречисти, в него започва да работи Божествената воля. Това е волята на тънката енергия, която някои с право наричат Глас Божий.

Усърдният ученик има ежедневни практики, чрез които той развива своята будност и съхранява своите енергии. Но това още не спада към висшата степен, това е само подготовка.

За да разбере ученикът учението, трябва да го направи свой път.

Учениците са разпределени в три степени: В първа степен са обикновените ученици. Те още не са пробудени във волята. Те мислят, че знаят, разбират, но не владеят нещата. Така те не се домогват до същността на учението. Те много години могат да ви говорят за учението и Учителя, но в тях все още звучи светът на ума. Те са извън школата. Те не познават законите на специалната енергия. Те търсят Учителя, но за тях той е скрит, защото на тази степен липсва будност – тук работи умът. Те говорят за чистота, но в трудните условия чистотата не им дава силата си да се справят със своите въпроси.

Учениците във втората степен държат на практиката, а имат и методи. Те работят на духовно ниво. Тези ученици работят усърдно за изработване на търпение, смирение и контрол. Те са много внимателни в своите думи, те говорят тихо. Тяхното търпение е и тяхната светлина, чрез която се приготвят за третата степен.

Третата степен е преход от силната към диамантената воля. С диамантена воля се навлиза в огнено ниво. В третата степен се групират всички огнени усилия – тук всичко се отдава за учението. За тези ученици учението е на първо място, всички други задължения са на задна позиция. Тук се подготвя огнената връзка с висшия свят и с Учителя. Тук ученикът постепенно започва да работи на Божествено ниво. Той владее напълно своите мотиви и оттук получава Мъдрост. Тук ученикът влиза на високо огнено ниво и се освобождава от социалния егрегор. Неговата аура превъзхожда аурата на социалния егрегор (вибрациите на света), защото Духът е с него. Тук неговата чистота има право на сила и могъщество и тази сила му се дава. Тук постепенно ученикът се домогва до специалната степен на енергията. С тази енергия може да се влияе на цели колективи, а дори и на цялото човечество.

Когато се явяват специални трудности (има и обикновени, и духовни), учениците от първата степен са безпомощни – те нямат методи (ключ), но въпреки това понякога им се помага (това не става, защото са се помолили, а по други причини). При тези трудности втората степен ученици започват да придобиват осъзнаване за своя път, започват да получават просветление и методи. Учениците от третата степен работят с висшия Огън, понякога им се дава и специална енергия. Специалната енергия се познава от Посветените като „жрец“ (символ на изключително могъщество). Но тези ученици са много скромни и смирени, за да бъдат забелязани. Третата степен ученици са господари преди всичко на себе си, а после на всичко друго. Техните методи са незабележими от другите две нива (те са по-вътрешни методи). Те разпознават духовете и знаят целите на техните изпитания. Те знаят, че чрез тежките изпитания Духът ги вика да се изкачат на още по-високо ниво, за да се ползват от специалната енергия и висшата разумност на по-високото поле. Те осъзнават тежките изпитания като голяма чест. Учениците от третата степен са победили своята карма. Те познават тайните на числото 8 (най-тежката карма, двоен квадрат). Контролът на словото е най-бърз и точен метод за унищожение на кармата. При числото 8 или се разпадаш, или овладяваш своите слабости и се освобождаваш. Освобождаване означава развитие на волята. Третата категория ученици никога не прахосват енергията си за глупости и за обикновени разговори. Тук съмнението не съществува. Те знаят, че при най-малкото съмнение Черното Братство поглъща голяма част от тяхната висша енергия. Тук Огънят им помага да виждат ясно. Защо им се помага? – Защото те са отдадени цялостно на учението (дават им се дълбоки методи). За тях нещата нямат обикновено значение. Те разбират нещата като символи. Това се отнася до всяка област; имена, жестове, звуци, отношения между хората са все символи.

Когато ученикът постигне контрол, не му трябват посредници за висшия свят.

Учителят казва: За да се превърне човешкото същество в адепт (ученик), то трябва да гледа на доброто по същия начин, както и на злото. – Гледайки злото, трябва да се казва: „Това е за добро“. Това е въпрос на дълбоко окултно разбиране. Когато ученикът вярва докрай, че злото е за добро, той го преобразява.

Как се постига самоконтрол? – Самоконтрол се постига с цената на огромни вътрешни конфликти и при максимално трудни външни условия. Така се постига Огънят и неговите тайни. Контролът е дело на волята и определя ученикът да има могъщо магическо равновесие.

Пътят на ученика е Истина и смирение. Обратното – лъжа и гордост – осигуряват фалшиво мислене.

Учителят казва: Смирение значи смаляване.

Когато стигнеш в смаляването в крайната точка, тогава излизаш от фалшивото знание и влизаш в досег с Духа. Това означава, че чрез гордостта се излиза от висшия свят, а чрез смирението се влиза.

Смирение – пълно приемане но Божествената Воля. Гордият има лична воля и особено мнение. Накрая той се сблъсква със своето мнение и се разрушава. Гордостта е разрушителен дух, тя е катастрофа със себе си.

Тъмните сили проектират своите мисли в съзнанието на човека, докато го уловят.

Който не развива своята воля и будност, ще бъде уловен. Там, където има постоянство, винаги има висше ръководство (постоянство във формули и дневници).

КОНЦЕНТРАЦИЯТА

Окултният ученик трябва да постигне истинска концентрация, за да може в трудни моменти да вижда точни решения (отнася се до абсолютно всяка област). Който няма истинска концентрация, може да бъде разстроен от една опасност. Една опасност може да промени начина на дишане и начина на мислене, но истинската концентрация побеждава опасността, защото вътре в нея е всеки метод.

Някои от вас са дошли с вродена степен на концентрация (сила), но други трябва да си я родят. Важно е да се упражнявате малко, но постоянно.

Човек, който има концентрация и воля, може да победи своите грешки.

Истинската концентрация е дълбок окултен метод – тя помага да се мисли много дълбоко във всяка област.

Обстановката в едно събитие се оценява по малките неща (знаци от невидимия свят). Това е въпрос на будността. Малките неща са знаци, но само будният ги разпознава.

Метод на иглата: Учителят е иглата, ученикът – конецът. Представяме си, че при всяко влизане на конеца в иглата, се влиза в полето на Учителя.

Чрез истинска концентрация можеш да забележиш една подробност, която се оказва решаваща. Тази концентрация ни помага да не правим и малки отклонения в своя път, защото те след време ще станат големи.

Хората казват: Всичко е въпрос на време. Това е илюзия. Всичко е въпрос на Дух, времето няма значение.

Истинската концентрация е Принцип, а Принципът е свободата.

Една голяма опасност може да се победи даже само с поглед. Погледът може да бъде синтез на висши окултни сили на природата. Който овладее истинската концентрация, става уверен в себе си, защото с истинската концентрация работи само Духът. Концентрацията е проникващ Дух, който преобразява нещата.

Лекция, държана на 4 декември 1992 г. – Варна

Учителят за Християнството: Съвременните хора мислят, че Християнството е ново учение отпреди 2000 години. Но то е минало през три епохи. Първата датира от създаването на човека „по образ и подобие“. Този човек и днес живее в рая. Втората – „направен от пръст“ и за непослушание изгонен от рая. Третата епоха е сегашното човечество.

Търсете и ще бъдете намерени.

СЛОВОТО

Чистото Слово е законът на единството. За да имаш Божествено ръководство, трябва да имаш контрол.

Словото е скрито в символите. Отношенията между хората са също символи, но трябва да знаеш да четеш.

Които обичат Словото, обичат Духа. Когато Учителят и Христос са живели между нас, това е Словото, което е живяло между нас. Да имаш пряка връзка с Първичното Слово, значи да си единороден с Отца. Свещеното отношение към Словото е свещено отношение към Отца, защото Словото е Началото. Словото е слязло, за да ни посочи пътя към Отца. Словото е Дух и този Дух има Любов към душите и слиза заради тях. Слизането е процес на Любовта. Словото-Дух идва, за да събуди душата. Тъй като Словото е излязло от Бога, това означава, че то може да се познае само чрез Любовта.

Душите все повече възприемат Словото (Духа). Сега това е масово.

За да се види нещо, трябва да има концентрирана светлина. Това е светлината на Словото, това е Духът.

Словото разкрива славата на Духа. Словото е, което събужда душите от сън. Раждането на Христа е раждането на Словото у човека.

Учителят за раждането на Христос: Дева Мария е символ на чистата душа. Тази пречистена душа се издига високо в Духа и го приема в себе си. Така се ражда Словото-Христос.

Чистият образ на Словото, това е Христос. Това е мистично раждане. В чистата душа има условия, за да се всели Словото-Дух. Там, където има чистота, Словото прониква и Христос се ражда. Христос – това е Духът на Чистото Слово. Чистото Слово е Дух – висшата Реалност. За да се роди Чистото Слово, трябва душата да влезе в контакт с Духа. Чистото Слово е, което прави душата безсмъртна.

Чрез контрол на словото се излиза от света и от земята. Чрез контрол ние се връщаме в Духа (тук се крие силата на духовния дневник).

Дева Мария роди чрез контакт с Духа. Душата в контакт с Духа е условие да се роди във всеки човек Христос или Първообразът.

Душата трябва да се освободи от капаните на ума и сърцето, за да се роди в Духа.

Великото учение – това е да се родиш в Чистото Слово.

Словото работи мистично и дълбоко в душата. Формулите подготвят раждането на Духа отвътре.

Всички неща са съществували първо в Словото и Словото е, което ги разкрива. В борбата между доброто и злото се създават истинските характери.

Когато нямаш контрол, ти изгубваш себе си. В нито един миг ти не трябва да изгубваш себе си. Това се отнася до будността, защото будността е овладяване на себе си.

Будният живее в Духа. Адам е паднал, когато е загубил своята будност.

Учителят казва: Адам не е искал да разговаря с Бога, защото му е дотегнало. – Господи, дотегна ми да живея по Твоите правила и закони. – Ти се отказваш от Мен, но и тази, която искаш, и тя ще се откаже от теб. – Затова сега много жени се отказват от мъжете си. – Бог към Адам: Ако ти ми отдадеш целия си живот, Ева ще ти бъде вярна през цялата вечност.

Ключът е: Когато мъжът оправи отношението си с Бога, тогава и жената ще оправи отношението си към мъжа. Мъжът е загубил будност и не може да бъде чиста разумност.

Учителят казва: Има адепти от Азия, които са изостанали в развитието си вследствие на изолираност от света и човечеството. Така те са скъсали връзката си с него и са се спънали в своето развитие. Те не разбраха много важно нещо. Когато един цикъл завърши, се изпращат нови енергии, сили и методи, нови задачи, а също и това, че предстоят нови степени на Посвещение. Тези изостанали адепти останаха да живеят със своето минало. Те отпаднаха от новото течение на енергията, постепенно западнаха и скъсаха връзката си с Реалността, която новите енергии и методи пресъздават на по-високо поле. Изолираните адепти не можаха да разберат дълбоките мистерии на Битието. Тези адепти останаха в плен и станаха постепенно служители на Черното Братство и света.

Учителят казва: Светът – това е Черната ложа, която досега е заблуждавала душите и е ръководила физическия свят.

Христос: Дерзайте, Аз победих света! На Голгота беше нанесен най-големият удар на Черното Братство. Процесът на разпъването докрай подготвя големия удар на Бялото Братство – Възкресението. В капана на разпъването влязоха Черните братя.

Бялото Братство постепенно побеждава Черното Братство и взема управлението в свои ръце.

Черното Братство се побеждава с метода на Чистото Слово – най-силният метод. Чистото Слово е изява на Абсолютния Дух.

Никой не може да дойде до Словото, ако не е привлечен от Отца.

Учителят казва: Най-дълбоката Мъдрост в света произтича от Египет. – Христос е бил посрещнат от школата на Бялото Братство в Египет. Духът на Христос е бил буден в детето, но то не е било готово за Посвещение.

Лекция, държана на 11 декември 1992 г. – Варна

Идеи за размишление:

Живот без чистота остава всякога неразбран.

Истинската Мъдрост почива и се основава на дълбоки вътрешни преживявания. Вътрешните преживявания са свързани с духовния свят, а специалните – с Божествения.

ОКУЛТНА ИСТОРИЯ

Развитието на човека и човечеството – това е пътят на ученичеството. А създаването на света е преминаване от безгранично съзнание в гранично.

Светлината на безграничното съзнание е толкова тънка и с толкова висша степен на вибрации, че изглежда като мрак за нашите очи.

Светлината разграничава нереалното от реалното, временното от вечното. В човека тя е свързана с така нареченото „пробуждане“. Висшата светлина не идва от Слънцето, а от Духа. Слънцето е само акумулатор на тази светлина. Истинската светлина се е появила преди слънцето. И тази светлина на Бога поема в себе си цялата вселена.

Под „ден“ се разбира духовната страна в битието, а под „нощ“ – материалната.

Кабала: Светлината е оживена, разумна, елементална есенция. – Тази оживена есенция е наречена „ден“. Материалното съществуване е непробудено, неоживено, то е „нощта“.

В момента, в който Адам е сгрешил, той е умрял за чистото райско състояние. Минаването от едно състояние в друго е смърт за предното състояние.

Реброто на Адам е женски принцип – това е душата, която е извадена навън. Това е раздвояването на двата пола.

Когато Адам сгреши, той изгуби своята устойчивост. Грехът отнема устоя.

При грехопадението окултната история казва: Адам стана еднополов. Духът в нас е Адам, душата в нас е Ева.

Учителят казва: Грехът демагнетизира атомите (частиците). – Така човек е станал неустойчив, нетърпелив, неустроен. От неустойчивост са създадени и болестите, от които и днес хората страдат.

Когато Адам е станал еднополов, е започнала борбата между половете, т.е. между двата полюса.

Двуполовият Адам отначало беше облечен със светлина. Но Черният адепт събуди Адам и Ева преждевременно и им отне светлината.

Учителят казва: Първичният Адам и до днес живее в рая, а вие сте деца на втория Адам. Затова се говори за изкупление.

След грехопадането Адам и Ева бяха отделени от Дървото на Живота – оттук започва човешката история (преди това историята е друга, по-богата).

Учителят казва: „Дърво“ не е славянска дума, има стар корен и представя Първичния Божествен живот. Всички същества са били в Дървото вътре – тази Първична Божествена идея. По-нисшите същества са в корените. По-висшите са в стъблото и клоните, най-висшите са в цветовете и в плодовете.

Тъй като хората не послушаха Бога, а Черните адепти, сега те се учат от своята опитност и страдание, а не от Бога.

Змията – Черният адепт, който започнал да описва красотата на външния живот и външното, ги съблазни.

Мъжът е умът, той трябва да се отдаде на Бога, за да постигне своето начало, което е Духът. Учителят казва: Духът – това е Абсолютната Разумност. – Тогава жената, която е сърцето, има какво да получи. Това се отнася до Божествения живот.

Когато Адам пожела да се отдели от Бога и да се индивидуализира, да стане свободен (а той не беше готов за свободата), т.е. когато той се отдели от Бога, Ева се отдели от него. Ако Адам, т.е. мъжът, отдаде живота си на Бога, тогава Ева ще отдаде живота си на него и ще го обича неизменно. Само така Адам ще намери своята сродна душа.

Учителят казва: Тогава този смесен живот на светлина и тъмнина (добро и зло) ще се разлъчи.

Велик и славен е пътят на ученика, когато той се освободи от учението на змията.

Еврейското развитие има свой път, еволюция. Есенцията на това развитие е Иисус. Той е символът, цялостното развитие. Това не е въпрос на време, а според Кабала – въпрос на Духа във времето.

ЖИВОТЪТ НА МОЙСЕЙ

Мойсей произлиза от втория клон на Бялото Братство. Изхожда от Египет. Учителят казва: Клонът е есейски – велика окултна школа.

Мойсей е втори импулс на Бялото Братство – много силен импулс. Авраам, Мойсей, Апостолите, Пророците – те са все есеисти.

Мойсей е работил с диамантена воля.

Закон на Посветените в древния Египет: Вглъбяването в Словото е вглъбяване в тайните на Битието.

Мойсей е бил сериозен, замислен и мълчалив. Той сполучливо издържа всички изпити на Посвещението в тайните. Работил е с ключа на диамантената воля (неизменност докрай). С този ключ той е считал изпитанията за нещо незначително. Той е можел да прониква в свещените числа, в тяхната вътрешна тайна. Стремил се е да прониква във всички тайни на Египетските Посвещения. Той е знаел, че Великият Дух винаги му помага да постигне своите цели. С разрешение на фараона той е бил назначен за свещен писар в храма на Озирис.

Мойсей има едно убийство, което е изкупено в същото прераждане. Когато египетският надзирател е биел един беззащитен, той е взел оръжието му и го е убил на място. Тази постъпка променила живота му. Очаквало го е тежко наказание, дори смърт, но е знаел, че законите не могат да уловят Посветените. Той се е оградил със заклинания и станал неуловим за законите. Избягва в пустинята, където сам и доброволно си налага изкупление. Тайната на убийството: Мойсей е чувствал, че е предопределен за важна мисия, но не е могъл да я обхване и прозре. В пустинята той е намерил един храм, на Йетро (така се е казвал Посветеният в храма), и е бил приет. Мойсей е отишъл при Йетро с думи на смирение и Любов в името на Озирис и е бил приет. Посветеният от храма – Йетро – е имал седем дъщери. Мойсей се оженва за една от тях, Сепфора (справедливост). Мойсей е направил със специално заклинание мощно излъчване в невидимия свят, за да намери своята жертва. Той я намира, извинява се в името на Озирис, казва, че иска да ѝ помогне в пътя на светлината и със заклинание жертвата (египетският надзирател) се ражда като негов син. Закон за Посветените е, че когато извършат убийство, волно или неволно, те се концентрират, намират своята жертва и я освобождават. Мойсей призовава със силата на своята воля тази душа да се роди в неговия дом. Така женитбата е допусната, за да се възстанови справедливостта. Иначе той щеше да изостане в своята еволюция, въпреки изключителната си воля. Понеже Мойсей е обичал докрай справедливостта, Бог му дава мисията да освободи евреите от египетското робство.

Чрез тези дълбоки преживявания Мойсей е преминал в ново Посвещение и там получава името Мойсей (старото е Хозарзиф).

Мойсей е бил посветен още от Заратустра в тайните на Слънчевия Дух.

В храма на Йетро е имало ръкописи за специалната част на магията, с която той се е занимавал. Тук е имало две велики книги, от тях са излезли искрите (вдъхновението), за да напише Мойсей своето „Битие“. Първата книга се е казвала „Войните на Йехова“, а втората – „Поколенията на Адам“. Идеята за „Битието“ е оттук.

Учителят казва: Мойсей е написал „Битие“, изхождайки от това, което е научил в Египет – и имайки собствено откровение върху тайните на Битието.

Диамантената воля е позволила на Мойсей да проникне в тайните на Битието. Преди това Мойсей е изучавал усърдно Мъдростта на Хермес.

Жертвата на Мойсей е била подбрана от Бога. Надзирателят не е имал шанс за еволюция. Това е двоен ключ: Великият Дух е посегнал на съвестта на Мойсей, който е искал да се развива на по-високо ниво, а жертвата също е получила възможност за развитие.

Раждането на Христос: Трима мъдреци са го посетили, трима Посветени от Бялото Братство. Те не са посетили детето Иисус, а Духа на Христос, който е всякога буден, и са имали дълбок мистичен разговор с него.

Учителят казва: Духът на Христос му е разкрил тайни, но за това не се говори. Иисус е отишъл в Египет, а не в Сирия или Вавилон, за да влезе в контакт с окултната школа на Бялото Братство. Това е смисълът на бягството в Египет.

Учителят казва: Иисус като Дух е имал будно съзнание, но тялото му не беше подготвено, за да стане проводник на Божествения Дух. Окултната школа в Египет е помогнала на Иисус да подготви своето тяло като проводник за великата цел на Духа.

Египетските Посветени начело с Хермес са били във връзка с Христос още преди той да се роди и да слезе на земята.

Великите Посветени са винаги във вътрешна, мистична връзка със Словото и вселената.

Висшата енергия е израз на висшия живот, а в чистата душа винаги има вход за висшето Същество, наречено Словото.

Учителят казва: Звездата, която е посочила раждането на Христос, е жива, съзнателна и разумна. – Това е бил Заратустра (Златна звезда).

Волята на Посветените е свързана с вътрешната страна на Словото.

Лекция, държана на 18 декември 1992 г. – Варна

Идеи за размишление:

Ако не сте уверени, избягвайте изкушенията. Ако сте силни и разумни, изучавайте изкушенията. Ако сте много силни, вземете тяхната енергия.

Кабала: Астралната светлина плаче от елементарните духове.

Дълбокият живот може да се всели само в една висша воля.

Мярката за висша степен на окултна еволюция – това е способността да даваш. Това знаят само Посветените, защото това се отнася до една висша степен в невидимия свят. Това никога не се постига от ума.

ДУХОВНИ ДНЕВНИЦИ

Чрез духовния дневник Духът преследва грешките и ги изчиства до дъно. Пътят към Духа е освобождаване от грешките. Истински резултати има само чрез постоянни упражнения.

Без духовния дневник ти няма да имаш тънкостта на преживяванията (смирение, търпение, Истина).

Най-важното нещо, което развива духовният дневник, е воля и будност. Това става на едно изключително ниво. Силната воля е важна, защото една силна воля винаги може да спре разрушителните действия на внушенията на злото. Без развитието на волята вие ще бъдете победени.

Чрез духовен дневник се изучават невидимите неща. Невидимият свят се изучава най-добре чрез духовния дневник.

Формулите и духовният дневник са същността на практическия окултизъм.

Формулите отслабват от грешки, а дневникът изчиства грешките – тогава формулите стават могъщи.

Духовните дневници са практически метод за познаване на Истината.

Когато се работи с постоянство, постепенно в ученика се вселява висшият свят. Постоянството е метод на Духа, с който се разлага злото. Постоянството може да разложи и най-тежката карма.

Контролът на словото ликвидира кармата, защото Словото е Бог.

Чрез духовен дневник се усилва връзката с Духа. Самият духовен дневник е метод за развитие на духовните сили. Така постоянно се отстранява умът.

Не са важни въпросите: „Как да практикувам духовен дневник?“ или „Как да се храня?“ Важни са усилията, останалото е от Духа.

Най-важно за духовните дневници е практика без отлагане. Духовният дневник разкрива силата на Истината в ученика – това означава силата на волята. Там, където работи Истината, работи волята. А там, където има воля, умът няма думата.

Никой не познава Бога в Неговата същина, ако не Го познае дълбоко в себе си. Това е пътят на формулите и дневниците.

ЖИВОТЪТ НА ЕСЕИТЕ

(Окултна история)

Обществото на Есеите е било пръснато главно в Египет и Палестина. Те спадат към втория клон на Бялото Братство.

Учителят казва: Есеите са били една велика окултна школа.

Около първи век преди Христос те са били групирани в Палестина под ръководството на Учителя Пандир.

Главните представители на Есеите са една голяма редица велики имена: Авраам, Мойсей, Давид, Соломон, Пророците, Апостолите – и се стига до Христос. Те са имали непосредствена връзка с невидимия свят, защото са били истински служители.

Правилата на окултната школа на Есеите са били много строги и е било много трудно да станеш техен ученик. Необходими били много изпитания, за да бъдеш приет, а след това – нови три години изпитания за качества. Ако и след тези три години си безплоден, се отделяш от тях. Това е символът в Библията: „Христос проклел смокинята и тя изсъхнала“. На езика на символите (езика на небето) това означава: след три години ако не дадеш плод, изсъхваш.

Есеите са били строги вегетарианци. Имали са упражнения в пазене на тайна. Те са знаели, че човек може да стане за кратко време богат при едно условие: ако премахне излишните си потребности. Според тях човекът на удоволствията и страстите никога не може да бъде свободен.

Есеите са нямали желание да имат смъртно потомство (деца). Те са нямали смъртни желания. Знаели са, че Христос се въплътява само в чистите по сърце. Също са посрещали изгрева. Главното им правило е молитва преди започване и след свършване на всяка работа.

За Есеите Името Божие е свято и съдържа всички принципи, т.е. всички активни сили. Това Име за тях е било средство и метод. Според тях Христос ще бъде видян само от хора с пробудено съзнание. Знае се, че Иисус е израсъл в средата на Есеите. Той е бил приет при тях и изнесе това, което бе научил при Есеите. Един от най-главните центрове на Есеите е бил в пустинята около Мъртво море.

Есеите са учили първите християни на така наречената „мистична девственост“. Когато Христос се роди в сърцето ни, тогава нашата душа ще стане отново девствена.

Тайното учение на Есеите е произлязло от Египет и се е предало от Авраам и Мойсей. Те са били посветени в Кабала.

Есеите са знаели, че кръвта трябва да е много чиста. Кръвта е свещена течност. Нечистотата размътва духовния поглед. Според тях всеки трябва да се издигне със своята собствена кръв в Духа. За Есеите пречистването е означавало път към обожествяване, защото истинските християни се раждат не от църквата, а от Духа. Те са знаели да отклоняват своя поглед от външния свят.

Нещо много важно: Защо за обикновените хора е вредно дълбокото вглъбяване? – Когато човек навлиза дълбоко в себе си, в своята вътрешност, има опасност да бъде завладян от своите собствени вътрешни сили – желания, страст и всичко нисше.

Учителят казва: В човешката душа (подсъзнание) има складирани много желания, за които човек още не знае и даже не може да предчувства.

Есеите са живели като християни още преди да се роди Христос.

Човек може да бъде завладян от егоистичните сили на своята природа, понеже не познава себе си. До тайните на човешката същност се достига по пътя на овладяването на себе си (формули и дневници).

Есеите са били много смирени и много са ценили това качество. Учителят казва: Смирението е закон за съхранение на енергията.

Есеите са знаели около 100 години преди Христос, че той е тръгнал и ще се въплъти на земята. Тяхната чиста кръв е позволила дълбоко проникване в невидимия свят, в тайните. Някои от тях са се прераждали много пъти в един и същи род, за да се пречисти кръвта.

Знаели са, че месото пречи на духовния стремеж, че месото е преграда за душата. Чрез чистата храна човек се олекотява и става по-силен вътрешно, в своята душа.

Според Есеите човек израства чрез потопяване в своята дълбока вътрешност, понеже човешката вътрешност е създадена от духовни и Божествени сили и същества.

За обикновения човек дълбокото вглъбяване е много вредно, защото той не вижда големите вътрешни пропасти.

Според Есеите Мъдростта дава едно особено сияние – това е един специален атом, вложен в човека и в неговата кръв, с която той улавя Истината, т.е. истинската Мъдрост. Но това е въпрос на работа от много прераждания.

Когато човек се пречисти, той може да прави дълбоко вглъбяване. Тогава той се съединява с висши същества (от ангелските йерархии) и така се постигат нови дълбоки преживявания.

За да изживееш едно велико и върховно чувство, трябва да влезеш със своята чистота в Тиферет (шестата йерархия, свързана с красотата и Слънцето). Красотата е специална област на света от Тиферет.

Според Есеите будността е символ на думата „Царство“. Царство има само там, където има будност. Чрез будността човек запазва своя Аз.

Красотата е образ на дълбокото вътрешно битие на Слънцето. Това всъщност е дълбокото вътрешно битие на Духа. Който види тази красота на Духа, получава един изключителен елемент в своята воля (това са видели и Есеите) и постепенно побеждава противодействието на трите тела – физическо, астрално и ментално. Тогава истинските окултни сили се събуждат в самия Аз.

Учението на Есеите впоследствие се предало на Християните. Есеите са имали задача да подготвят света за Християнството.

Учителят казва: Есеите са ученици на Бялото Братство. Ученици на Есеите и ученици на Христос е едно и също.

За Есеите силата на едно учение се намира в Словото. Точно чрез Словото Христос прекъсна инволюционния процес на човешкото развитие. Той вложи в Словото цялата своя енергия. Най-дълбоките сили винаги идват главно от Словото.

Учителят казва: Словото има Божествена природа и е висша духовна материя (есенция).

Учителят казва: Христос изяви Любовта като Принцип, т.е. като велика космическа сила. Той показа Любовта като сила за висша еволюция.

Любовта е сила, принцип и метод. Учителят казва: С Любовта като Принцип се влиза в Етера (безсмъртието), защото Любовта е есенциалната област на Духа. Тя също е и есенция на окултните сили.

Без Любов съществата навлизат все повече към центъра на земята.

Учителят казва: Християнството не е философия, а живот. – Много философи нямат живот в себе си, нямат Любов и Мъдрост. Любовта дава живот. Учителят казва: Първо се придобива Любовта, тя дава живот, а после и Мъдростта.

Христос: Дадох преизобилно живот на онези, които го нямат.

Учителят казва: Точно този живот (Любовта) носи виделината, която носи истинското знание като следствие.

Ученикът трябва да придобие истински живот, а после ще дойде и неговото знание.

Учителят казва: Мъдрост без Любов е мъртва – няма живот.

Когато нямаш Любов и минеш през смъртта, ще умреш заедно със своята философия.

Важна идея: Каквито и да са ударите на съдбата, усилията към усъвършенстване никога не трябва да прекъсват.

Лекция, държана на 25 декември 1992 г. – Варна