Елеазар Хараш - Лекции Том 01: Закони на живота - 1990 г. - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – Лекции Том 01: Закони на живота – 1990 г.

Lekcii-tom-01

Елеазар Хараш

ЗАКОНИ НА ЖИВОТА

Окултни лекции
държани в градовете Варна и София през 1990 г.

Второ, преработено и допълнено издание

Варна, 2012 г.

ПРЕДГОВОР

Когато суфи се е отдал на пътя, тогава Аллах бавно се приближава към него, а суфи постепенно изчезва.

Суфи

Докато си привързан към света, ти няма да съумееш да се отправиш към своята цел. Само когато пилето счупи яйцето си, може да излезе на свобода.

Суфи.

За суфи болката е особена енергия, която го устремява към самоусъвършенствуване.

Суфи.

Към Любовта трябва да се отнасяш като към свещен обред.

Заратустра.

Дори и приятните съвети на религиозния човек са тъмнина, защото той не живее в Аллах.

Ал Халладж

Бедността е нищожно препятствие, ако ти си честен.

Ал Халладж

Красотата е страшна сила, макар да носи в себе си усмивка на цвете.

Халил Джубран

И видях, че хората наричаха хитростта ум, празнословието – познание, слабостта – гъвкавост.

Халил Джубран

Любящият превръща ужаса в песен, по-нежна и от шепота на цветята.

Халил Джубран

Болката е бисер с невиждана красота.

Халил Джубран

Всяко предвиждане е повърхностно, Дао е дълбина.

Лао Дзъ

Който съзира в добрините си заслуги, изпуска Божественото.

Сведенборг

Работата е Богослужение.

Сай Баба

Проповядвай само това, което сам следваш.

Сай Баба

Елеазар Хараш
Варна, юни 2012

ЗАКОНИ НА ЖИВОТА

Вечер, преди да си легнете: „Господи, Ти който живееш в мен, разрешаваш ли ми да помогна на тази душа?“

Въздухът е негативна прана.

Етерът е огнено поле.

Чувството за различаване се дава на базата на жертвата. Жертвата е ключът за разрешаване на всеки проблем.

Формула на доверието: „Господи, отдавам Ти се изцяло“.

Съмняват се само нечистите.

Чистотата е закон, който побеждава материята.

Воля има само този, който може да се преобрази. Волята винаги трябва да има направление.

Мярката на любовта у човека е силата на волята.

Обикновени същества не могат да станат чисти.

Само този, който е постигнал реализация може да борави с Кундалини.

Кундалини – сгъстен Огън. В Кундалини Духът тържествува.

Смирението е първото качество на белите братя.

Човек се е родил от Дух и Истина.

Когато човек чувства дълбок мир – това е знак, че Кундалини се вселява в човека.

Здравият човек изпитва специално, приятно чувство при тежки болести и страдания. Те имат за цел пречистване, по-тясна връзка с Бог.

Умората са нисши духове, които изстискват силата на човека. Побеждават се чрез разумен труд.

Спасението на една душа е по-скъпо от света. Никой в света не може да сътвори душа.

Когато съзнанието има идея за време – това е ограничение. Времето е лист хартия, на който се записват грешките на човек.

Медитацията побеждава ума и материята. Чрез нея се излиза постепенно от времето и пространството. Щастливи са отдадените на Словото, защото Словото е Бог.

Постоянството се превръща в успех – законът на капката.

Почивка – това е да се отдадеш на една светла мисъл. Медитирайте върху образа на извора, на Слънцето – неща, които носят Божествени трептения.

Хранете се само с Божествени вибрации.

Аум – това е прамузиката.

Всичко, което спъва вашето сърце, ум и воля се отхвърля.

Празнота, Мъдрост, Пустота – означава изпъждане на света.

Формула: „Господи, справи се с моята болест“.

Кабала се занимава с тайните на Словото. Чистото Слово е есенция на вселената.

Кармата действа над слабоволевите. Когато придобиеш чистота, се вселява Кундалини – първичният човек.

Формула: „Дето е Бог, там съм и аз“.

Огън – означава активен дух, енергия.

На човек се дава според степента на стремежа.

Формула: „Господи, научи ме да постигна очите на Свещения Огън“.

В смирението се оглеждат висшите сили.

Гордостта е гроб на мисълта.

Мълчанието съхранява огнената енергия.

Еволюция – един от преводите е падение.

Първичният човек е бил силен дух.

Силната воля господства над звездите.

Расте само този, който се жертва.

Истинският окултист работи с волята.

Нечистите увисват на въжето на съмнението.

Истинският живот започва след победата на Кундалини.

Трябва да възвърнем третото око чрез чистотата – физическа, умствена, духовна. Чистоплътност, чистота, святост.

Изключване на всяка двойственост. Да се стремим към единство.

Формула: „Мисля като Слънцето и всичко ще се нареди“.

Само благодарният се развива.

Формула, ако те обземе гняв: „Господи, Ти, Който живееш в мен, победи този гняв“.

Формула: „Господи, благослови моето сърце да бие в хармония с космическия ритъм“.

Постът – средство за борба с тъмните сили.

При болестно състояние не трябва да се оплакваме на обикновени хора, а на братя и сестри.

Месоядството е съюз с дявола. Има и духовно месоядство – завист, злоба, омраза.

Формула при вземане на решение: „Господи, Ти, Който живееш в мен, научи ме как да постъпя“.

Формула: „Господи, Ти, Който живееш в мен, разреши ми да откъсна тези цветя“.

Лекция държана на 10 май 1990 г.

БУКВИ И ЧИСЛА

Който е победил злото в себе си, е победил смъртта. Истинският живот започва след победата над астрала. Ангелите са извън астрала.

Само чистотата може да даде успех. Човек побеждава трудностите, когато Бог или ангелите са в него.

Всяка трудност е шанс за волята.

Мокша – означава освобождение. Всички Божествени учения имат един вкус – мокша.

В света не се одобряват добродетелите на човека, а на небето не приемат недостатъците му.

Истинско знание е това, което побеждава съдбата и смъртта.

Спокойствието е вид могъщество.

От учениците най-много се иска изработването на качествата: смирение, търпение, любов.

Науката и религията не са в състояние да разрешат проблемите на живота, защото им липсва висшата любов.

Светските ученици не развиват характера.

Мълчанието акумулира огнена енергия. Мълчанието не предизвиква карма. Изисква се контрол на Словото.

Мълчанието води до сближаване с Духа. Мълчанието и тишината са едно от висшите имена на Бога.

Пробудена е душата, умът и сърцето са заключени.

Всяка празна дума е дълг.

Победи себе си! – Това е ключът на тайното знание.

Може да живее правилно само този, който умее да се побеждава.

За жертвоприношението: Ние трябва да победим вътрешните астрални животни: свинята, вълка, динозавъра, лъва. Това е истинското жертвоприношение.

Човек, който не може да промени начина си на хранене, не може да промени и начина си на мислене, а оттам и съдбата си.

Силна воля – означава силен дух.

Чистотата е огнен принцип, вътрешна динамика. Вътре в чистотата обладават висши сили. Бог се съединява само с чистите.

Очите и челото изразяват истината, ушите – мъдростта; устните – любовта (надеждата), брадичката – волята.

Зряла карма има тогава, когато вече времето е изтекло и нищо не може да се направи.

„Търсете ме докато съм близо.“

Кабала дава шифъра на вселената, на Библията.

Щом отричаш прераждането, това е знак за нечистота.

Кабала се занимава със Словото. Свещените писания се отличават със силата на Словото.

Който побеждава другите – има сила. Който побеждава себе си – има върховна сила.

Смисълът е от Божествения свят. Съдържанието е от духовния свят. Фактите са илюзия, сънища. Със закони се занимават в църквите. С принципи – Учителите.

Ученият предполага, Мъдрецът знае.

Единството с Бога премахва всички проблеми, тревоги.

Който съзнателно е тръгнал по пътя с Бога, той е добър.

За буквите:

А – буква-водач, буква на светлината, на Аум (прамузиката). Самите силови линии на А са ум, сърце и воля.

Б – закон за вътрешно развитие. Затворена буква.

В – закон за вярата. Свързана е с числото 3.

Г – свързана е с астрала. Гега, която дърпа нещата към себе си, но същевременно е буква на Господа.

У – буква на ученика, но и на Учителите.

Свобода – означава свободно да избереш път на еволюция. Това е съединение с Бога, закон за разумен живот.

Д – закон за добродетели.

П – зрял плод.

Л – представя хълм, хълм на Любовта – тя е ключа за всички тайни на живота. Тя е винаги динамична.

Е – закон за размножение. Умножение и събиране са закони на Бялото Братство – умножаваме добродетели, качества, сили.

Майка, която е успяла да внесе в сърцето на детето идея за Бога, е изпълнила дълга си като майка.

Спокойствието е знак, че ангели живеят в тебе.

Формула: „Господи, научи ме да придобия дълбок, вътрешен мир“.

Упражнение за търпение: с пълна чаша с вода, да се обикаля бавно из стаята в кръг (Божествената форма). Кръгът е символ на Бог-Отец. Елипсата има два центъра, кръгът – един.

Когато се придобие Кундалини, изчезва съмнението.

Упражнения за търпение: да се преброи 1 кг жито; всеки ден да се пише по една мисъл – красиво, с внимание. Всяка буква е живо същество, ангел.

Лудостта се дължи на жестокост в миналото. Преждевременното проглеждане в другия свят е неразумно желание. Лудостта се дължи на работа срещу Бога – съзнателно или несъзнателно. Едно число луди ще влязат в Шестата раса.

Ж – буква на живота. Две обърнати „К“.

К – тежка буква, когато е в имената. В нея много ъгли се пресичат.

Белите братя се материализират чрез формулите.

Формула: „Господи, дай ми абсолютни условия за развитие“.

Бързането е закон на Черното братство.

Само човекът на Любовта може да цени малките неща. Истината се намира в подробностите.

Формула: „Господи научи ме да дишам етер“ – специален закон.

Н – закон за противоречие. Две реки – ако успеете да прекарате мост, ще минете.

К – може да се победи само със силна дисциплина.

Т – закон за противоречие. Който може да промени посоката, отива нагоре. Всички разумни същества се движат успоредно.

Малките неща имат големи последствия. Верният в малкото е верен и в голямото.

За числата:

57 има две страни: 5 е число на свободата – пентаграм, сияние на волята, огнения човек съединен с Бога; 7 е число на Духа, господство над материята.

3 – число на спокойствието. Три се смята за Единица. Трите лица на Бога: Любов, Мъдрост, Истина.

5 е косача на Хермес – сърп, който коси.

Самите числа и букви са живи същества.

При записването на една мисъл – всяка буква изписвайте с максимална красота.

Истинската църква е храмът на душата, а храмът се намира в цялата вселена и в сърцето на човека. Истинската църква е нещо духовно, а не е нещо каменно.

Различните движения са различни духове.

Лекция държана на 17 май 1990 г.

ЗАКОНИ НА ЖИВОТА

Духът убива всяка реч.

За Бога, За Любовта не се говори.

„Какво е Бог?“ е най-неразумният въпрос на света – казва Учителят.

Третото око може да се предаде и от една висша воля, постига се от вътрешните качества. Огънят, който се намира там, може да се справи с всички сили и енергии.

Който постигне третото око, е победил смъртта (край на преражданията).

Кундалини се отваря чрез много страдания и изпитания. Когато ви измъчват близки, това са много ценни изпити. Когато изпитанията се дават, те се изчисляват да са по-слаби от вашата воля.

Бог се намира във всеки проблем.

Първичният човек е бил Кундалини – свързано е със закона на чистотата, огнен принцип.

„Ние работим за Христа и смъртта ни е печалба“ – св. Иван Рилски.

Не трябва да търсим спасение отвън. То е в нашата мисъл. Духът е вътре в нас, Бог е в нас. Той е в нашите изпитания, страдания. Препятствията помагат, а не пречат.

Ако човек е слаб, опасността става много силна. Всичко е техника на спокойствието.

Чрез Кундалини се прониква в света на Истината.

Истината и чистотата са сродни, затова Истината се дава на чистите.

Умът не обича Мъдростта.

Когато медитирате с постоянство – това е знак, че Духът е влязъл във вас. Щом сте непостоянни в молитвата, умът работи.

Постоянството е най-висшата сила.

Една от целите на страданията е да ни направят по-любящи, по-смирени. Често се избират близки да ни измъчват, да ни преследват.

Смята се, че смъртта е закон за невежество. Смъртта има за цел да разруши тъмните сили. По време на смъртта Сатана губи власт над съответната душа. Смърт има и на другите планети.

За следващите прераждания ангелите изчисляват родителите, чрез които човек ще се доразвие, ще разгърне своите хубави качества.

Едно от тайните имена на Бога е Пентаграма – означава огнена воля. Пентаграмът, това е Духът-синтез. Пентаграмът изисква надземни качества, което е истинската действителност. Само човекът на огнената воля може да изработи тези качества: Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел.

Формула: „Господи, постави мощна, огнена стража на всички наши събирания“.

Лошата съдба се намира само в нашата мисъл.

Истинският живот е живот без съмнение.

Един от основните закони на истинското здраве е морала. Без морал рухва психическото здраве.

Докато има астрал няма знание за Кундалини.

Истината е врата, през която Духът минава. Това е трупане на енергия за нашето бъдеще.

Потопът е един от тайните ходове на Бога. Потопът е една мощна, стихийна динамика на Белите братя. Чистите оцеляват и им се дава ново небе, земя или друга планета. При потопа става ясно кои са на Черното и кои са на Бялото братство.

Чистите качества са сили, в които се вселяват висшите същества.

Чистота – означава неразрушимост. Чистата Любов е Бог и Бог е Любов.

При диамантената воля енергията на Любовта се сгъстява.

Потопът отделя нечистите.

Науката е външна мъдрост. Религията е вътрешна мъдрост. Окултизма е Божествена Мъдрост.

Кабала – вътрешно постигане на Бога, но не в най-върховната Му част. Той ще остане във вечна тайна, за да има прогрес.

Любовта е най-магичната окултна сила. При нея човек е Дух, преградата пада.

Когато човек е ум, изкушенията могат да го завладеят. Когато пропадаме в живота, това е ума.

Раджа Йога – означава, че самият Бог е Раджа – изтъкан от чисто Слово, чиста мисъл.

Злото е недоимък на светлина.

Истината никога няма да се даде на променливи хора.

Страданията обработват сърцето, противоречията – ума. Противоречията са знак за бедно мислене. Имаш ли противоречия – ти си беден ум, нямаш ли – ти си Дух.

Медитацията е закон за разрушаване на света, привлича светли частици. Когато човек е отдаден на медитацията – Духът говори в него.

Спокойствието е Божията закрила. Спокойствието е огнена сила. То е над всички науки и религии, пряко съединено и с Бога.

Малко ядене, малко спане и много работа.

При мисълта има разширение, а при чувствата – напрежение.

Истинската концентрация надминава трептенията на светлината.

Човек е Бог в развитие. Бог може да се развива в човек със силен стремеж, не с обикновен стремеж.

Неразумността се превръща в нещастие.

Когато вземете огнено решение – това означава ново предопределение на съдбата – само тогава идват помагачи, на базата на огненото решение.

Нечистите нямат огнено съзнание, идея, стремеж.

Не бива да се пренебрегват малките неща. Истината се намира в подробностите. Учителят, Белите братя искат установени, неизменни хора.

Умът е този, който произвежда карма, а медитацията завързва ума.

Кундалини е ключ за висше съществуване, вътрешно наблюдаване на космоса.

Чистотата образува вътрешното, окултното око.

Да се победят петте бедни чувства.

Само чрез чистотата невидимите неща стават видими.

Отварянето на Третото око е ваше космическо право.

Всички формули са пазачи на вашите чакри. Чакрите са енергийни вихри, ясновидски центрове.

Чистотата води до единство с Бога и до спасение.

Формула: „Господи, Ти се справи с тази опасност“.

12 часа вечерта – час на Мъдростта.

Когато се лекува един болен, той трябва да е съгласен за това. Иска се малка жертва от болния – да се откаже от някои неща.

Формула: „Господи, научи ме да придобия външна и вътрешна чистота.“ Тази формула се казва от 100 пъти нагоре. Това е идеен пост. Когато се произнася формулата, си се представяш като Слънцето и пръскаш лъчи. Представата е в третото око. Лъчите означават пълно участие на Духа – това е Слънцето. Всички трудности са лед, а всички формули – лъчи.

Опасността си представяме като бучка захар в чаша с вода: ръцете са вътре в чашата, произнася се формулата: „Господи, така както се топи тази захар, така да се стопи моята трудност“. Чашата символизира Луната.

В трудностите, в опасностите трябва да виждате хората, които ви мразят – в тях се крие преобразеният Учител.

Истинското знание е нещо вътрешно.

За враговете – мощно благословение. Разпръсквайте дяволите в тях, разтопявайте злото. „Не съдете, за да не бъдете съдени“.

Благословение на хора, животни, растения: „Ом, Любов и съгласие“.

Истинска любов между двама има само когато Бог е благословил тази любов.

Формула: „Господи, убий злото в тази душа“.

Лошите качества имат лошо ухание. Когато такъв човек е пред вас, представете си образа на розата и как тя ухае.

Христос и Учителят са били на сътворението на света.

Материализмът е създаден за да бъде победен.

Псалмите са чиста Кабала.

Всички Божествени сили се крият в Словото.

Лекция държана на 24 май 1990 г.

ЗАКОНИ ЗА УЧЕНИКА

Делата няма да ви спасят. От вас се иска реализация. Това се постига чрез волята.

Злото се разбива във вибрациите на Кундалини.

Волята е средство за изкупление. Проникващи молитви се постигат с воля. Тя е духовна енергия.

Връзката с Бога става чрез Кундалини. Това е огнен динамизъм, зависи от чистотата, а тя – от добродетелите. Кундалини работи безпогрешно в морална чистота.

Първо се добива реализация, а после знание. На смъртен човек не се дава знание.

Сутрин, в момента на събуждането, до 3 секунди ако станете, вие сте във волята – това е Духът.

Най-висшето качество на земята е жертвата. Това е закон за сразяване на кармата. Волята да командва въображението.

Една от силите, които се справят със злото, е чистотата. Дяволът е безпомощен срещу чистия живот. Това не е обикновена наука – чистотата, която побеждава трите свята (астрален, физически и ментален). Срещата с Бога се осъществява извън тях.

Смъртта може да се победи чрез петте лъча (Пентаграм).

Който постигне абсолютна чистота на Словото, ще бъде спасен.

Говоренето на Истината е вашият спасител.

Пълна неподвижност – от 1 до 10 минути, завързва ума (основният враг на човека). Умът не обича Мъдростта. Когато умът залязва, изгрява Мъдростта.

Когато човек постигне Духа, смъртта отпада.

Формула: „Господи, научи ме да говоря чистата Истина“.

Медитацията е оръжие за духовно преобразяване.

С постоянство работят само висшите същества.

Главният враг на човека са неговите недостатъци, главно съмнението.

Тези, които живеят постоянно в Любовта, те са винаги динамични.

Чистотата се справя с всички разрушителни сили в природата. Чистотата не е крайна цел, както и знанието (което е излъчено от Мъдростта, като вид падение).

С Кундалини може да се влиза във всички светове.

Молитвата е трупане на енергия. Други сили воюват вместо нас.

Всички с раздвоение са нисши, паднали същества. Жителите на Слънцето не са такива. Всички, които са чисти, са единни с Бога. Раздвоението е откъсване от Единството.

Тези, които не постигнат Кундалини, ще отидат в Хаоса.

Пентаграмът е Духът-синтез, огнената воля.

Любовта дава живот, Мъдростта – светлина, Истината – знание, Доброто – здраве, Справедливостта – устойчивост.

Мъчението е от дявола, труда е от човека, работата е от Бога.

Само в постоянството ще се роди Бог.

Чистотата трябва да се доказва дълго. Едно от основните изисквания – един час медитация. Мощен стремеж за победа над изкушенията.

Любовта сразява всички трудности. Защо Бог е Любов и Любовта е Бог? Там, където е Любовта, там е Бог – има единство на съзнанието.

Дяволът влиза чрез пукнатините в мисълта. В истинския живот няма съмнение.

В Божествения свят няма религия.

Пентаграмът е закон за освобождаване от смъртта и закон за освобождаване на вселената.

Смърт е всяко нещо, което няма смисъл. Връзката с Бога става само чрез победата над смъртта.

Който победи ума, ще вижда Духа. Духът общува с Духа, Човешкият Дух общува с Божествения Дух.

Когато седнете да се храните, молитва около една минута, за да завържете чувството за глад, да укротите гладните духове.

Да станеш способен да не виждаш злото.

Когато нещо не ти харесва – затвори си устата.

Ангелско отношение – няма съд, няма осъдени.

Ако постигнете чистото Слово, всички кармически записи отпадат.

Формула: „Господи, научи ме да залича своята карма“.

Всички чисти, със силен стремеж, имат покровителство от Бога.

Грешките са психически червеи. Те са фатални, когато се повтарят и няма стремеж да се преодолеят.

Човешкото знание, човешката любов носят смърт и разочарование. Божествената Любов носи освобождение.

Важно е какво правиш сега с волята си.

Истинският окултист живее извън ума и сърцето, извън астралното море.

Умът е много хитър. Негов закон е съмнението. Ако четете много и не медитирате, умът ви води и обратно.

Формула: „Господи, разкрий ми Истината дали съм прав“. Има лоши постъпки с добри резултати и добри постъпки с лоши резултати.

Основната задача на Петата раса е очистване на съзнанието. Работа над себе си, власт над себе си.

Истинското знание е вътрешно – винаги го носиш със себе си.

Медитациите, дневниците са по-силни от книгите.

Формула: „Господи, отдавам Ти се изцяло, Ти устрой живота ми“.

Чистотата господства над злото – тя работи с къси вълни и бързи вибрации. Злото – обратно.

Мъката е живо същество. Учителят казва: „Вземи една кофа вода и я излей върху един камък. Така, както се чисти този камък, така да се изчисти мъката от твоето сърце.“

Малко хора постигат Истината. Трябва сами да станем път на Учението. Най-важен е опита, учението на опита – дневници, формули.

Чистота, святост, съвършенство.

Най-близки до нашето учение са светците.

Трябва да станем независими от силите на света.

Дневниците скъсяват много еволюцията. Дневник на търпението, дневник на говорене на Истината. Имаш право да говориш Истината или да я премълчиш. Потопът – това е Истината, която сразява. Когато допуснеш лъжа, се наказваш с един ден идеен пост. След време идва дневник на безкритичност, разкрива кое е съдене, кое е забележка; дни без критика.

Волята се усилва само тогава, когато ученикът мисли само за Истината. Лъжата трябва да изчезне. Лъжата е кармичен запис.

Формула: „Господи, научи ме да придобия външна и вътрешна чистота“.

Лошата мисъл може да обикаля около нас, но не и да се загнезди. При болест – „Ще оздравея!“

Някога едно питане може да ви отдалечи много от Учителя.

Предаността е висше качество. То е закон за неизменност.

Изповедта е хигиена на душата. Истинското покаяние те води в друг курс на живота ти.

Самадхи е знак за огнено кръщение на Духа. Разрушение на карма и влизане в дихарма.

Когато човек взема сериозно решение, за него се работи.

Болестта рак се дължи на вътрешен егоизъм – отделяне на клетките, които тръгват ракоходно. Може да се победи с щедростта, чистото Слово. Болният да си представи, че е много богат и щедро раздаващ. Пост без вода – задължителен при тежка болест. Тогава енергията на Кундалини става по-могъща.

Болестта – това са живи същества, които атакуват човека, превземат го. При пост и молитва те се унищожават. Формулите са изстрели. Когато сте болен, спрете подаването на гориво. Не викайте злото. „Ще оздравея!“

Формула: „Господи, Ти се справи с тази болест“.

Търпението е опора на живота.

В 10 часа сутринта и в 10 часа вечерта да казваме тази формула: „Господи, постави мощна огнена стража на всички наши събирания“.

Точността е качество на Белите братя.

Досетливостта е качество на Любовта.

Могъществото е качество на духовния свят.

Силата е качество на света.

Всемогъществото е от Бога.

Всички учители не могат да създадат душа. Само Всемогъщият Бог може да я създаде. Душата е създадена като вид медиум (проводник) на Духа. Душата смекчава силите предавани на мозъка. Тя е от света на ангелите. Духът е от Божествения свят. Когато влезе в ума и сърцето, тя е робиня. В Царството Божие тя се връща в първичния си дом, където няма материя.

Всички Бели братя контактуват чрез силата на волята.

Чистото съзнание е нещо първично – най-висша реалност.

Думите „страх“, „смърт“ не съществуват в речника на ангелите.

Учителят казва: „Критика – това е да хвърляш кал върху себе си. Критиката е една тежка задача. Всеки си е на своята степен на съзнание.“

За лош човек: представете си душата му, която ухае на роза.

Един белег за вашия духовен прогрес е, че не сънувате. Духът не се нуждае от сънища и видения. Храната и спането намаляват – също белег за духовно узряване.

Душата е свързана с Любовта.

Духът е свързан с мисълта. Колкото повече постигате възвишена мисъл, изкачвате се в Духа.

Благородно чувство в медитация прочиства душата.

Жената е Любовта. Мъжът е Мъдростта. Сърцето и умът раждат Истината. Духът и душата – този мистичен брак!

Чудесата са изява на Бога, искат се подходящи инструменти. Но най-голямото чудо е Словото.

Истинска молитва има само чрез Кундалини.

Учителят казва: „Аз никога не мога да дам строга молитва, защото това е свободен акт на душата“.

Формула: „Господи, научи ме да дишам етер“.

Когато някой ви обиди, ще разберете дали сте му простили, като се вглъбите в себе си – ако сте му простили, получавате едно спокойствие.

Дълбокият мир е динамика на дълбоката светлина.

При пътуване: „Господи ограждай нашето пътуване“.

Формула: „Господи, нека с всяка хапка градя храма на Любовта“.

Лекция държана на 31 май 1990 г.

ЗАКОНИ ЗА УЧЕНИКА

Всяка казана Истина усилва волята. Учителят казва: „Не се плашете от опасностите, а от лошите си мисли“.

Който живее чист живот няма врагове.

Любовта работи с най-силните вибрации, тя е оръжие за разтопяване на злото. Чрез Любовта се успява безусловно във всички сфери. Но първо трябва да постигнем силна воля, което означава мощно проникване. При събуждане, който успее да стане броейки до 3, е във волята.

Умът и въображението са свързани с Черното братство. Добрият човек е господар на злото в себе си.

Само силна воля може да спаси от кармата. Само който победи кармата, има вяра в Бога. В ангелския свят кармата е разрушена. Ангелите са напълно установени в светлата мисъл.

Формула: „Господи, научи ме да се слея с Теб“.

Формула: „Господи, ограждай ме с живия си Огън“.

Формула: „Господи, научи ме да побеждавам злите духове“.

Волята е сила, която прониква във всички светове. Тя е духовна енергия. Упражнение за воля: пълна неподвижност най-малко 1 минута.

При трудни въпроси: „Господи, дай ми светлина по този въпрос“.

Упражненията за воля и медитация трябва да бъдат най-много. Да продължат до разрушаване на всичко земно, човешко.

Единството с Бога разрушава всички проблеми и грижи. Тази сила се търси по пътя на вглъбяването, вътрешното пътуване. Едно чисто съзнание прониква в Божествения свят.

Прераждането е закон за пречистване.

Единственият закон, който побеждава материята е чистотата.

Лъжата отнема силата на формулите.

Всички, които имат стремеж към това учение, няма да попаднат във фаталност, раздвоение, нисши светове и съзнания.

Непостоянството в медитацията означава отричане на Бога.

Съзнание – сърце, самосъзнание – ум, подсъзнание – душа, свръхсъзнание – Дух.

Черният цвят понижава вибрациите, живота.

Реалният живот се намира в Словото. Чистото Слово спасява. Чистото Слово е господар на живота.

Сърцето и умът трябва да бъдат победени. Чрез медитация умът се пречиства, докато се разтвори в Духа.

Кундалини е сгъстен Огън. Това е първичният човек.

Ако сме въоръжени с Любовта, няма сила, която да ни бутне.

Формула: „Господи, научи ме да придобия Свещения Огън“.

Учителите никога не се занимават с медиуми.

Ако придобием ангелоподобен начин на живот, става сливане с техните мисли.

Чистият винаги има вътрешно ръководство.

Да се откажем от критиката.

Лошата храна произвежда лоша карма, лоша съдба. Чистата храна повишава светлите сили в нас, побеждава астрала. Чиста храна, чиста психическа храна.

В който свят преяждате, там ще страдате.

Топлината и студът не бива да ви влияят.

Доволният живее вътре в Бога. Недоволство – означава вън от Бога.

Критиката означава, че вътрешният свят на човека не е устроен.

Страданията са, за да усилят нашата воля.

Чистотата ще превърне смъртния Адам в безсмъртен. Ева ще стане Дева.

Волята е изкупително средство за връщане към Бога.

Докато се съмнявате, ще знаете, че това е умът. Когато сте в изкушение, това са сърцето и умът.

Въображението може да вика проблеми и грижи.

При нечист живот малките болки водят до големи.

Формула: „Господи, благослови ме да успея в живота си“.

Който не мисли правилно, разпилява енергията си. Правата мисъл има Божествен произход. Бог е във всичко разумно, това означава, че Бог е навсякъде.

Когато Духът се роди, това е възкресението на човека.

Злото може да се победи само с висша Любов. Само човекът на Любовта може да има силна воля.

Главните врагове са страхът и съмнението. Съмнението се побеждава с вяра, а тревогите със спокойствие.

Лъжата убива фината енергия в човека.

За казване на Истината може да си дадете живота. И в най-критичният момент оставайте на страната на Истината.

Любовта може да се прилага навсякъде. Любовта дава свръхдосетливост и послушание.

Истинският живот започва от причинното тяло нагоре.

Има физически дългове. Има и психически дългове.

Които лъжат, се прераждат в роби.

Формула: „Господи, научи ме да залича своята карма“.

Пентаграмът е закон за побеждаване на материалния свят.

Чистите вибрации са творчески.

Злоупотребата със Словото е злоупотреба с Бога.

Който е придобил Любовта, може да сгъстява Бог в себе си.

Библията не е преведена от окултисти и посветени. Истинската Библия се намира в етера. Истинският окултист чете в оригинал от етера.

Огнената концентрация разрушава времето и пространството. Истинската молитва означава да няма никакъв свят в съзнанието, никакъв шум на мисли.

Само чистият може да има огнена концентрация. Цялото ясновидство се крепи на огнената концентрация и на Любовта.

Работата с Кундалини е опасна игра с двойна смърт – физическа и духовна.

Тритака – гледане в точка без мигане. Духът се проектира.

Формула: „Господи, научи ме да придобия очите на Свещения Огън“. Очите не са орган на зрение. Духът е, който вижда. Най-важното е да не бързате.

Всички неща, които са истински, не умират. Човек не умира, а заминава.

Възвишеност идва от възвишение. Всички висши същества са невидими, т.е. много бързи. При мисълта и при Духа скоростта изчезва. Духът живее във висшата тишина. Той надраства всичко. Той не може да бъде опознат в най-върховната си и съкровена част. Затова Той е наречен Абсолют.

Расте само този, който се жертва.

Само волевите могат да постигнат пълната жертва и преданост.

Лекция държана на 7 юни 1990 г.

ЧИСЛА И ЗАКОНИ

Нещата се разбират само когато се постигнат.

Всяка празна дума е дълг.

Говоренето на Истината е велико съхранение на енергията.

Над всичко е развитието на волята (тайното учение на древната Мъдрост). Всички безволеви са на прицел.

Който яде месо губи фините си трептения.

Духовното месоядство – омразата – е по-лошо и от свинското месоядство.

Не злоупотребявай със Словото, то е Бог! Бог влиза в Словото и ние ставаме силни.

Числата от 1 до 10 са всички числа. Пишете ги бавно и красиво. Което число най-много ви зарадва, е вашето.

Числото 1 е най-силно – Слънце, 2 – Земя, 3 – Юпитер, 4 – Луна, 5 – Меркурий, 6 – Венера, 7 и 8 – Сатурн, 9 – Марс.

Числото 10 има много силни, проникващи лъчи.

Всички числа са живи, етерни, разумни същества.

999 – най-щастливото число.

666 – число на черната магия и греха.

7 и 16 – числа на Божия Дух.

При ръкуване се получава числото 10 (5+5). То е число на приятелството, но този поздрав трябва да отпадне.

Любете враговете си – означава „вържете дявола“.

Търпението – в него се развиват всички сили.

4 и 8 са лоши числа.

2 – число на конфликти, борби, раздвояване.

3 – число на спокойствието.

5 – число на кармата. Не давайте на заем число, започващо с 5, 50, 55, 555 лв.

За обида най-дълъг срок се дава 1 час. Ако си засегнат, в теб се вселяват от Черното братство и измъкват силите ти.

Яжте с благодарност, иначе кръвта се отравя.

Вършете всичко с оглед на числата.

Спрете на най-сладката хапка, тогава във вас текат все още възходящи сили.

Когато ядете, имайте стомах на пчела. Когато мислите, имайте ума на слон.

Който иска да служи на Бога, минава през много страдания – реторти (най-голямото страдание, когато те атакува цялото Черно братство). Учителят е минал през 9 реторти.

В един малък недостатък, в една малка грешка могат да влязат 1000 дявола.

Всички реторти са изчислени за съответния човек.

Едно от най-важните неща са формулите.

Истинско служене на Бога и отваряне на третото око имаме само когато се победи кармата.

Най-силното качество е жертвата.

Чистият винаги има силно ръководство.

Действията умножение и събиране са на Бялото братство, а изваждане и деление – на Черното.

Йогин е само този, който има 25 добродетели.

Истина е само това, което усилва вашето сърце, ум и воля.

Поддавайте се само на положителни неща.

Тревогите – това са демони.

Ако спреш да мислиш за нещо – то умира.

Когато мислите за някого, това означава, че той ви обича.

Спокойствието е дар Божи. Само чистите са спокойни.

Които са непостоянни в медитацията, се отричат от Бога.

Всеки ден, поне по един час медитация, ако се тръгне по пътя.

Учителят казва: „Планинските върхове не се състезават“.

Видове молитва – човешка (с глас), духовна (с тих глас), Божествена (без глас).

Окултният винаги помага с мисловна помощ.

Свобода и воля, воля и Любов – вървят заедно.

Захарта е лъжа.

Болестите се разтопяват със Словото, защото Словото е Бог.

Да се премахнат всички нечисти думи от вашето слово.

Силната воля не знае разстояния.

Страстта прави слепеца два пъти по-сляп.

Пентаграм: Любов – носи живот, Мъдрост – носи знание, Истина – носи свобода, Правда – носи устойчивост, Добродетел – носи здраве.

„Бог“ е нисше име, дадено за обикновените хора. В Кабала има други секретни имена, които са много по-силни.

Ако болният си пее – ще оздравее. Ако не вярва в излечението си – дяволът прониква в него.

В другия свят чистият се развива, а нечистият – за да се развива, някой на земята трябва да се моли за него.

Разболявате се, защото сте отнели много прана от другите с критика и завист.

Гордостта е гроб на мисълта. Това е обърната чиния, в която нищо не можеш да налееш. Като критикуваш, ти демагнетизираш атомите си.

Който вярва в Бога, не се безпокои за нищо. Ако се безпокои, вярата му някъде е пукната. Има само две вери: абсолютна и никаква.

Съмнението – куп паразитни духове, които изчерпват праната на човека.

Медитация – означава да работиш по Божествен начин.

От половите органи надолу е Черното братство. Стомахът е ада, сърцето е рая, главата е Царството Божие.

Печели само този, който мисли Божествено.

На Луната живеят 150 адепти.

Душата знае миналите прераждания, а Духът знае бъдещето.

Ако имате силен стремеж за нещо, означава, че във вас живее ангел.

Нетърпението е повърхностна любов.

Молитвата да не спира през цялото хранене. Яжте само със светли мисли. Слушайте ангелска музика (предкласика). Гледайте портрети на ангели.

Коса – нежност, нос – характер, ръце – справедливост, очи – истина, устни – любов, крака – добродетели, чело – истина, брада – воля, уши – мъдрост.

Когато при молитва (или медитация) постигнете пълната тишина (изолация от света), ще получите в един миг отговор на молитвите си.

Кръглата глава показва, че е свързана с Луната. Развито е въображението, но то не трябва да владее човека, а умът и волята.

Ако пиете златна вода за жизненост или сребърна за пречистване – само по 100, 300 или 700 гр.

При молитва гръбнакът да е изправен, добре е да сте в поза лотос.

От 12 (24) часа до 1 часа е най-хубавото време за молитва. Употребявайте по-малко храна, за да стане по-могъща духовната ви енергия.

Формули:

„Господи, Ти се справи с тази болест“ – при 24-часов идеен пост, без вода и храна, се повтаря 100 пъти.

„Господи, Ти спаси тази душа“ – представяте си точно коя.

„Господи, научи ме да победя всички изкушение на живота.“

„Господи, научи ме да победя страстта.“

„Господи, научи ме да победя смъртта.“

„Дето е Бог, там съм и аз“ – веднага около вас се образува магичен кръг.

„Господи, отдавам Ти се изцяло, Ти устрой живота ми.“

„Господи, научи ме да разбирам смисъла на страданията.“

„Господи, благослови ме да придобия истинско знание.“

„Господи, научи ме да придобия силата на Свещения Огън“ – с поглед в портрета на Учителя.

„Господи, научи ме да придобия диамантена воля.“

Лекция държана на 14 юни 1990 г.

ХРАНЕНЕ И ЗАКОНИ

Месото едно дава, а десет взема.

Яденето на месо е закон на обсебване.

Грешене по време на сън или в мечтаене, се заплаща с изтичане на психическа енергия.

Когато душата се пречисти, тя ще влезе в сферата на Духа и ще разбере какво е Месия на практика.

Ако обичаш нещо повече от Учителя, не ще получиш тайните знания.

Най-великият лечебен метод: яж малко, яж чиста храна, яж спокоен и благодари, не извършвай духовно месоядство, яж бавно.

Когато мразиш някого го правиш силен и той накрая ще те победи.

Диагноза на успеха: много, много Любов имай!

Мярка за щастието: Бъдете щастливи в неволи и трудности, за да можете въобще да бъдете щастливи. Само при истинско, Божествено знание има щастие.

Светло настроение може да имате и без постоянна усмивка. То е Царството Божие на човека, почива на вечните истини: Любов, Истина, Смирение, Търпение.

Който истински обича Бога е оптимист, дори и смъртта за него е празник.

Вяра, права мисъл, морал – това са трите ключа за връзка с Учителя.

Истината имате право да премълчавате, но лъжа не говорете, защото ще се свържете с Черното братство.

Водете си дневник за казаните от вас лъжи за всеки ден. Задача първа е изработването на качества, а следващата задача е четенето на духовна литература.

Злото се разбива от стената на спокойствието, което е Божия закрила.

Ако дълго време вибрира в теб лошата мисъл, то е под влияние на друг дух, който взема от теб сили благодарение на твоето поведение (отрицателно мислене).

Грешките са необходимо зло по бавния път към Истината, но не ги оставяйте, поправяйте ги.

Нервният и недоволният са отворена врата – всеки дух от астрала може да влезе при тях.

Да обичаш някого, означава да го спасиш от смъртта.

Всички тревоги се лекуват със спокойствие.

Като се говори истината се трупа енергия, сила и здраве.

Ако след молитва се похвалите (че тя е имала някакъв ефект, резултат), всичко спечелено от нея се губи. Всяка похвала е равна на 25% загуба на духовни сили.

Натрупаните мисли винаги се сбъдват, независимо дали са добри или лоши.

Егоизмът – духовен и материален – води до рак. Дребни и съединени букви показват егоизъм. Наклонени наляво – чувствата преобладават; надясно – преобладава ума.

При молитвите се сбъдва това, което е в хармония с Божията воля.

Изпитите са от Бога, а изкушенията са от дявола.

Пътят на жертвата е пътят на спасението.

Истинският окултист е независимо същество от всички сили на света.

Който се осигурява материално, не вярва в Бога.

Да ви обичат по човешки, значи да ви изядат.

Когато белите братя се доближат до вас, съзнанието ви се разширява, а при черните обратно.

Формула: „Господи, дай светлина на тази душа“.

Формула: „Господи, светлият Ти Дух да ми дава сила и младост. (Представете си в третото око слънце или извор. За помагане на вас самите).

Формула: „Господи, изпълни тази душа със здраве“. (Поставяте на 1 метър или 3 метра от вас стол и си представяте на него болния, съсредоточавате се в неговото трето око).

Формула: „Господи, всяка сутрин да ставам все по-млад и по-млад“.

Лекция държана на 21 юни 1990 г.

ЗАКОНИ ЗА УЧЕНИКА

Обикновените хора работят с факти, духовните работят със закони, Божествените – с принципи.

Изработените качества са сили, които покоряват.

Постът усилва връзката с Духа. Преяждането е голяма пречка за развитието на енергиите.

Подозрението е живо същество, дух на Сатурн.

Грешките са живи същества, психически червеи.

Песимизмът – крадец на прана. Свързан с Луната.

Любовта – жива сила, която напълно парализира тъмните сили.

Концентрация – проникване в небето.

Съмнение – сбор от нисши същества. Побеждава се с вяра.

Истинското знание се получава само чрез проникване.

Ако се занимавате със спиритизъм, ще привличате нечисти духове.

Когато в една работа има съмнение, не я правете, Духът не е във вас.

Истината е ключ към свободата, тя привлича висши сили.

Когато човек познае Бога става вътрешен преврат в живота му.

Можеш да помагаш на другите само, когато сам си изправяш грешките.

Чакрите работят правилно само, когато човек развива висок морал.

Не споделяйте с обикновени, светски хора проблемите си, а само с духовно развити.

Срещата с Бога става когато умът бива надминат. Става с огнена концентрация и пречистен ум, само с чисти мисли.

Победа над изкушенията означава раждане на Духа.

При светла мисъл ти си винаги в крепост.

Щом не допускате злото, то не може да се материализира.

Зад всяко животно стои едно разумно същество (архангел). Всички животни са деградирали хора, но само като понятие.

Всичко има душа.

Когато изучавате животните, растенията, минералите трябва да сте пречистени, защото те понижават вибрациите на човека.

Колкото по-ухае едно растение, толкова е по-еволюирало (в преносен смисъл важи и за човешката душа).

Няма нищо случайно – всичко е преценено според стремежите ви.

Прераждането е закон за усъвършенстване.

Когато някой шум ви дразни не мислете за него, а се концентрирайте в третото си око и си представете слънце – така третото око се развива подпомагано от вибрациите на постоянния шум. Шумните работи са човешки. Астрален шум – недоволство, омраза, злоба, завист. Ментален шум – лоши мисли.

Истината е висша тайна. Светът на тишината дава възходящи вибрации. Всеки, който се оплаква, все едно обвинява своя живот. В Бога недоволство няма.

Когато обичате хората най-много, им помагате.

Лекция държана на 28 юни 1990 г.

ХРАНЕНЕ

Волята – това е действащият Бог в човека. Развивайки добродетели, ти даваш път на Бога в тебе. Законът на постоянството се превръща в успех. Той показва, че Бог е влязъл в тебе.

При чист живот, чиста любов, сте недостъпни. Човек като познае Бога, напуска обикновения живот.

Търпението и въздържанието имат съотношение помежду си.

Търпение, проявено в най-тежкия момент е истинско. Когато човек е търпелив, винаги ще успее – то е ключ за привличане на висшите същества.

Степента на нервност показва степента на греховност. „Спокойствието побеждава злото“ – Мохамед.

Храните, които имат разрушителен ефект върху здравето, са във връзка с дявола.

Яжте бавно и с ума си, а не със стомаха си.

Който яде месо: подготовка за обсебване от Сатана.

Животните са от по-ниска еволюция и който се храни с тях, понижава вибрациите си. Аз отричам месната храна, защото всички престъпления са свързани с нея. Когато човек яде месо, получава лоши астрални влияния, получава се анархия в организма му. От месната храна се губят фините трептения.

Говоренето лошо е духовно месоядство – така правите Сатана победител.

Хранене – това означава да внесеш елемент на растене в себе си. Храната е извор на духовни сили.

Правила при хранене:

1. По време на хранене пази мълчание, иначе се губи енергията. Бог се почита в мълчание.

2. Всяка хапка поглъщай с добра мисъл. При ядене с лоши мисли заболява ума; при ядене с лоши чувства – сърцето.

3. Преяждането е убиец на енергията и успеха.

4. При ядене не пий нищо. Може 15 минути преди и след него.

5. Колкото по-духовен става човек, по-малко започва да яде (изчезват и сънищата, които са свързани с по-нисши светове).

6. Яж след изгрев и преди залез слънце.

7. Яж бавно.

8. Всеки е добре да има лични прибори, да си ги мие той или човек, който много го обича. Също храна от светски хора не е хубаво да се взема и яде. Вземете я, но я дайте някому. Храната трябва да е приготвена с любов.

9. Хубаво е да се яде на запалена свещ. Тя съдържа четирите елемента: Земя – самата свещ; Вода – течащия парафин; Въздух – без него не гори; Огън – пламъка; Проникната е от етера, който е петият елемент.

10. Спирай да ядеш на най-сладката хапка – в момента на възходящите енергии. Учителят е дал 19-та хапка като най-добра и силна, но може и всеки сам да определи броя на хапките си. Добре е да си имаш съдче – мярка за ядене.

Най-доброто възпитание за детето е растителната храна.

Храната е складирана светлина.

Ако не можеш да промениш начина си на хранене, не можеш да промениш и начина си на мислене.

Истинска воля има само този, който може да се преобрази.

Храни на успеха:

Мляко, сирене, кашкавал, жито, мед, орехи, лешници, бадеми (те усилват волята и слънчевата енергия).

Ябълките дават благородство на чувствата. Крушите усилват ума, сливите – вярата, орехите – паметта, лещата – зрението.

Чудесна вечеря е: купичка кисело мляко и ръжен хляб, накрая с лъжица мед.

Когато човек се научи да яде правилно, постът отпада.

Божият Дух е Учителя. Всички други учители са подчинени на Него.

Концентрацията е сгъстяване на ума.

На Сатана му трябва да имаш само един недостатък.

Грешките и недостатъците, които се виждат, са повърхностните, а големите грешки и недостатъци всеки човек сам си ги знае, а понякога дори и той не ги вижда.

Констатирайки и чувствайки грешките на другите, не ги приемайте върху себе си. По-добре им помогнете със светла, добра мисъл.

Никога не се присмивайте!

Каквито мисли имате в подсъзнанието си към хората, такова ще е и отношението им към вас.

Никога не изоставяйте светлата мисъл, дори и в най-трудни и тежки моменти. Дръжте здраво мисълта за успеха.

Изработените качества са сили, които покоряват.

Мисълта е преобразуваща сила.

Този, Който утешава, е Бог. Ти си само Негов проводник, то не е твое дело. Не си приписвайте доброто, защото го разрушавате.

Някой път се налага да обичате хора, които не заслужават – това е от закона на кармата.

При сродни души телепатията е в пълнота.

Лекарите и науката служат на Черното братство.

Там, където е мисълта на човека, там е и Духа. Това ще се получи след усъвършенстване на човека.

Отличителни черти на Шестата раса: Силно чувство за братолюбие; много енергия и много работа.

Бъдете много услужливи. Любовта е свят на чисти услуги без умисъл.

Истинският окултист работи с волята си. Всяка година имайте поне по една главна и една второстепенна задача за изпълнение.

Каквито и знания да има човек, ако не е чист духовно, ще е нещастен. В чистият живот работят ангелите и самият Бог.

Лошата мисъл е вид затвор. Това е лошият дух, който иска да го подхранвате.

Това, което един умрял може да ти направи и 100 живи не могат.

Толстой ще влезе в Шестата раса, както и всички, които имат чисти стремежи към учението.

20, 21, 22, 23, 24, 25 – вредни числа при задържане на дишането.

Формули:

„Господи, Ти се справи с лошото ми настроение.“

„Господи, излей благословението си в този дом“ – когато отивате на гости.

„Господи, научи ме да придобия Свещения Огън.“

„Господи, научи ме да придобия очите на Свещения Огън“ – медитация върху пламък на свещ.

„Господи, научи ме да победя страха“ – поне 10 пъти.

Лекция държана на 5 юли 1990 г.

ХРАНЕНЕ

Лошата храна – физическа и психическа – води до лоша съдба.

В месната храна няма светлина, тя е лунна храна. Който яде много месо, отива към центъра на земята.

Купувай пресни плодове само от хора оптимисти.

Не се хранете с консерви, това е мъртва храна (важи и във физическия, и в психическия живот). Физическото тяло се заразява с лоша храна, духовното тяло се заразява с лоша духовна храна – завист, омраза, критика, ревност…

Ако говорите малко и разумно, а по-дълго мълчите, ще се объркат плановете на дявола. Мълчанието не произвежда карма.

Ушите не трябва да подслушват, защото ще се развали вътрешният ви, духовен слух.

Житото е най-чистата физическа храна, а Истината е най-чистата духовна храна, чрез нея се събира енергия за бъдещето.

Спокойствието надминава знанието. Спокойният човек е винаги оптимист.

Търсете спасението вътре във вас. При задвижването му ще дойде помощ отвън.

Който придобие чистотата, става господар на съдбата си.

Само спокойствието може да те научи да мислиш.

Малко храна, но добре асимилирана, дава повече енергия.

Който е победил себе си, няма врагове. Злото умира, ако не го храните. Не се поддавайте на злото, за да не прониква във вас.

Мисълта е закон на магнита. Ако една мисъл дълго време вибрира във вас, тя ще се сбъдне.

Волята е цар на живота и командва всички сили. Това е ключът за постигане на Божественото.

Числото 10 е на съвършенството.

Шанкара: „Само с вяра няма да бъдете спасени“.

Думата в условията на невежеството е ограничена.

Любовта е най-висшата служба на Бога.

В тежки моменти не се отдавайте на чувства, а мислете или употребете формула. Не се разделяйте със светлата си мисъл никога.

Не търсете щастието нито в мъж, нито в жена, а в Любовта. Обичайте без да очаквате да бъдете обичани. Тогава ще получите вълните на Бога.

Бог се ражда в човека, когато умът е напълно победен. Умът това е Луната, а Волята – Слънцето.

Трудността е пратеник специално за вас, за да ви издигне по-близо до Бога. Волята може да расте при големи съпротивления.

Духовна цялост – победа над страха и съмнението. Страхът е от Черното братство и парализира волята.

Презрението е част от гордостта, но отпада при смирението.

Всичко се постига със Словото, защото Словото е Бог. Медитацията е сгъстяване на Словото.

Самият лош живот на човека е черна магия. Самите недостатъци и грехове омагьосват човека.

Как да произнасяме формулите? – Поема се въздух с три пъти Ом и по време на задържането му се произнася формулата 10 пъти, издишва се с три пъти Ом. Получава се числото 16, което означава господство над дявола.

1 – най-силното число, закон на Единството.

2 – родило се е при много тежки битки, раздвоява всичко. Число на страданието.

3 – число на спокойствието.

8 – число на кармата – или си плащаш дълговете, или кармата те завлича. Най-строгото число – наричано „строгата майка“.

Една опасност може да се реализира само когато я подхранваш.

Ако някой ти говори натоварващи неща, това е от нужда за трансформиране на енергии. За да не приемете отрицателните енергии, хванете се за някоя хубава мисъл и нея дръжте в главата си.

Врагът е преоблечен Учител, който ви изпитва, за да види нивото на характера ви и за да знае какви задачи да ви дава занапред.

Истинска е само тихата вътрешна радост. Смехът за хубави неща е масаж за клетките. Трябва да придобиете непрекъснатата радост.

Избягвайте споровете, те са от астрала и черните сили изсмукват енергиите ви.

Формула: „Господи, разпръсни всяка черна магия срещу мен“.

Формула: „Господи, научи ме да побеждавам окръжаващата среда“.

Лекция държана на 12 юли 1990 г.

„Волята е по-силна от съдбата.“

(седем минути размишление в неподвижност)

ЗАКОНИ НА СПОКОЙСТВИЕТО

Нечистите духове влияят само на нечистите.

Спокойният човек се храни само с Истина, а нервният – с лъжи и заблуждения.

Храната е жива, това са живи частици.

Има голяма разлика между волеви и своеволен човек. Само волевият е чист, а мразещият е своеволен.

Дълбокият мир е висша окултна сила. Спокойният човек е неуязвим.

Когато човек е тревожен и безпокоен, значи вярата му е пукната. Който има истинско спокойствие има осигурено бъдеще, има Божия закрила.

Спокоен е само този, който е надраснал ума (въображението). Спокойният човек командва волята си, а не въображението.

Истинско знание се добива само тогава, когато победите изкушението и света. Само победилият грешките си може да помага на другите. Истинското знание се получава чрез проникване, когато във вас проникнат ангели, Учители…

Истинските качества са силите, които покоряват.

Всеки ден е хубаво да научаваш по една светла мисъл, но истинското знание се добива не от четене, а от размишление върху закони, правила.

В нашия живот най-важно е това, което оживяваме с мислите си.

Само пречистеното Слово може да ви даде могъщество.

Който е придобил спокойствието, е придобил бъдещето.

Душата е добре, когато се потапя в Слово и медитация, а е зле, когато се съединява с ума, с човешкото.

Истинското спокойствие идва, когато се победи смъртта.

Всички, които развият воля, могат да ликвидират 75% от кармата, а може и 100%.

Докато не е победена нисшата природа, спокойствието е една илюзия. Когато посрещаш опасностите със спокойствие, те ще се уредят.

Има болести, които могат да се лекуват само с изповед пред Бога – в неподвижност, в заключена стая, за да не ви смущава никой.

Пълното преобразяване на живота е истинско кръщение.

Когато имате временно вдъхновение, радост – имате посещение от ангелите. Но ако Светият Дух ви посети, животът се променя и стремежите също. За да се отвори третото око трябва да е влязъл в човека най-малко един ангел.

Ако всеки ден във вас растат спокойствието, радостта и благодарността – означава, че вървите в прав път.

Слънчевите храни внасят спокойствие в човека. В спокойствието се разбиват всички отрицателни сили. Спокойствието е дълбока вода. В дълбокия сън няма сънища и видения.

Всички тревоги и проблеми се намират във времето и пространството.

Какво се разбира под „горе“? – Навътре в себе си. – А „долу“? – Всичко извън вас, около вас.

Думите на Духа звучат само в дълбокия мир, в развълнуваното море не може да се огледате.

Окултният ученик работи със закона на мисълта и Словото, не се спира никога от нищо, а само изпраща силна мисъл.

Спокойствието запазва енергиите на човека. При всички прояви на завист, злословие и т.н. дяволът краде енергия.

Според Кабала злото е недоимък на светлина.

Говоренето и слушането са магия.

Спокойствието има сила да преобразява, то има ангелски трептения. Спокойствието е барометър за отношенията ни към Бога. Конфликтът с кой да е човек, е конфликт с Бога. Когато изпращате лоша мисъл към някой, вие обиждате Бога в него. В Писанието е казано: „Ще плащате за всяка дума“ и „Не съдете, за да не бъдете съдени“.

Докато не ликвидирате с кармата си няма истинско служене на Бога.

В речника на Мъдреца думата „случайно“ не съществува.

Спокойният човек е господар на злото в себе си. Спокойствието е проводник на висша духовна енергия. Спокойствието значи, че човек е освободен от нисшите духове. В спокойствието работи стихията на светлината. Спокойствието е дълбоко организиран вътрешен живот.

„Приказка“ в хубавия смисъл е една от най-чистите думи.

Най-силните числа: 1, 3, 7, 10, 12, 16, 19.

Пентаграм с розов кръст, изпускащ лъчи – знак, според Кабала, за пазене на стая от зли сили. Розовият кръст, изпускащ лъчи, е символ на господството на волята. Пентаграмът може да е лилав или светло син с размери 16 или 10 см.

В спокойния човек живеят ангели. Спокойствието е наука, която не допуска нисшия живот.

Йерархията е: ангели, архангели, власти, началства, господства, престоли, херувими, серафими.

Когато Бог се приближава до хората, те стават спокойни.

Колкото по-дълбок вътрешен мир има, толкова е и по-могъща енергията. Спокойствието е магически кръг, в който злото не може да действа.

Когато между двама човека има приятелство, това е резултат на числата. Когато правите нещо, правете го в зависимост от числата.

Истинският човек е Дух и не се влияе от това, което става в света. По пътя на волята човек се реализира като Дух.

Упражнения за воля:

1. При събуждане трябва да преброите до три и да станете. След три са умът и слабата воля.

2. Спазвайте всеки ден неподвижност по 1 минута.

3. Преди хранене, особено преди обяда, най-малко 1 минута формули за възпиране на нетърпеливите духове във вас, които са много гладни.

Човек е спокоен извън ума и сърцето.

Всяко възвишено настроение означава, че си влязъл в ангелския свят.

Дишането усилва праната в дробовете, а говоренето на Истината усилва праната в ума.

Човек е неразположен, когато в него прониква духа на Сатана.

Със силното говорене изпъждате висшите същества.

Който е със слаба воля е играчка на съдбата.

Ако раят не е в тебе, ти никога не можеш да влезеш в него.

При произнасяне на формули си представяйте в третото око образа на Слънцето.

При медитация ставаш все повече дух, акумулираш сила. Формулите са наши пазачи, чрез тях се реализират белите братя. Те са най-достъпната и лесна медитация. Медитирайте върху мисъл без съмнение.

Чистият живот е най-чистото жертвоприношение. Трябва да принесем в жертва животните, скрити в нас и да се разделим с техните привички, качества, нрави.

„Фактите са сънища“ – Шанкара. Обикновените хора работят с факти, духовните – със закони, а Божествените – с принципи.

Които придобият Любовта и чистотата, ще победят огъня на потопа.

Смъртта е празник.

Когато животът не ви върви, сменете си името. То може да има лоши вибрации и да усилва лошото във вас.

Любовта се проявява само в човек с диамантена воля. Тя е символ на неизменност при всички условия на живота.

Лошият човек е зле и при добри, и при лоши условия. Обратното е вярно за добрия.

Когато ученикът не се съмнява, че е изоставен от Бога, значи се развива правилно.

Всички, които дават носени дрехи, се наказват. Давайте или ново, или нищо. За храна, ако давате, да е прясна и давайте с благословия. Ако дълго време сте боледували в едни дрехи е добре да ги изгорите. Всички косми и нокти събирайте и изгорете на чисто място, сред природата, където не минават много хора. Ходете с дреха с джобче, за да събирате падналите от вас косми.

Щастливи са тези, които са отдадени на Словото, защото Словото е Бог и Бог ще ги спаси.

Формули:

„Господи, пази ме от всяко зло.“

„Господи, нека всяка хапка да гради в мен храма на Любовта“ – преди хранене.

„Господи, да се всели спокойствието в тази душа“ – съчетава се с поставяне на двете ръце върху главата на този, за когото е формулата, една върху друга (дясна върху лява), след това поставяте палците (Божията воля) върху костта зад ушите и поглаждате.

„Господи, Ти разреши този въпрос по най-хубавия начин.“

„Господи, научи ме да придобия дълбок вътрешен мир.“

Лекция държана на 19 юли 1990 г.

„Който постигне контрол над мисълта, става неуязвим.“

(седем минути размишление в неподвижност)

ЗАКОНИ НА МИСЪЛТА

Да обичаш истински един човек, означава да го освободиш от смъртта, иначе любовта не е истинска.

Контрол над мисли, чувства и постъпки има само този, който е Дух.

Сърцето се изопачава, умът се помрачава, а душата скърби. Духът е недосегаем за злото и лекува и трите.

Медитацията – дълбоко размишление, потъване в дълбокото Слово.

Само който мисли право, не съди.

Три белега разкриват човека. Те са: дясното око, дясната ръка и словото. През тях влиза и дявола.

Беден си, защото мислиш, че си беден. Мисълта – това е връзка, отношение.

Волята е духовна енергия. Тя се движи и движи тялото, духа, сърцето и т.н.

Когато мисли, чувства и действа правилно, човек е господар на условията, в които живее. Лошата мисъл, лошото чувство са астрални капани. Светлата мисъл означава, че светло същество ви е посетило.

При пълна преданост на Учителя се добива чувство за различаване какво същество ви е посетило в зависимост от мисълта или чувството, което ви е споходило.

Един от най-важните резултати на мисълта е светлината. Чувството произвежда духовна топлина, мисълта – светлина; всичко има резултати. Мисъл, която не произвежда светлина, не е истинска.

Когато се обезсърчите, насърчавайте се мислено сами. Колкото е по-динамична мисълта, толкова е по-голяма нейната светлина. Вие не можете да реализирате една мисъл, ако тя не хване корен във вас. Ако всеки ден подхранвате тази мисъл, тя след време ще се реализира.

Успех – означава сгъстяване на вълните.

Мисли, вълни, вибрации, сили… има сродство, взаимоотношения между тях.

Който се страхува е слаб в мисълта си и не уповава на Бога.

Силната мисъл винаги се справя с Черното братство. Защо ви гонят черните? – Защото не живеете в светлината, в света на чистата мисъл.

Страхът показва, че връзката с Бога е прекъсната. Показва слаба воля, връзка с нечистотата, но не е най-лошото. Лошо е, ако не се стремиш да го победиш.

Който не познава Бога, не може да мисли правилно. Всяко колебание означава липса на права мисъл. Правата мисъл не дава условия за раздвояване.

Формулите – това са бели братя, които се материализират.

Трябва да се простите с моралния стремеж.

Силният човек не се дразни – с добри мисли и спокойствие побеждава своите неприятели. Спокойствието означава, че Бог е в човека.

Когато човек яде чиста храна, се успокоява астрала.

По-добра ограда от силната мисъл няма.

Техника за ограждане: двете ръце, изопнати и допрени една до друга описват във въздуха пентаграм с окръжност около него. Това движение се съпровожда със силна мисъл и енергия, и формула.

„Господи, огради ме със сигурно пътуване.“

„Господи, пази ме от всяко зло.“

Лекция държана на 26 юли 1990 г.

„Диамантената воля е разрешение на всички въпроси.“

(три минути размишление в неподвижност)

ЗАКОНИ НА ВОЛЯТА

Законът, който превъзхожда мисълта е третото око.

Волята отваря третото око и се осъществява връзка с висшите светове. Волята е по-важна от всички науки, тя ги надраства. Най-големите препятствия на волята са малките работи. Бог е силен в най-малкото, във всяка подробност. Първо трябва да се овладеят малките неща. Дяволът може да влезе и през един недостатък. Проявата на волята е самият Бог, който си пробива път в човека. Всичко е подчинено на волята – ума, астрала, смъртта, света.

Нещата са фатални само когато мисълта е фатална. Щом допускате фатална мисъл, тя ще се реализира.

Словото е могъщо средство за реализиране на волята.

Всяко решение на човешката воля изменя съдбата.

Изработените качества са силите, които покоряват.

Само чрез волята може да се направи връзка с Бога.

Агни Йога – огнен динамизъм; Огън – интензивна психическа енергия.

Закон на успеха – натрупване на мисли в желана цел или натрупани трептения в една област.

Докато има ум, няма воля, умът трябва да се пречисти, да се роди чистият Дух.

Пентаграм – човекът на волята, знак на огнената воля, на могъществото; резюме на окултното учение.

Воля – духовна енергия, която движи тялото, душата и духа. Всички сили на природата са подчинени на волята. Тя е сигурна победа над света.

Само благородният може да се развива правилно, но този, който е истински, дълбоко благороден.

Бяла магия – да влияеш положително върху съдбата на другите. Победата на волята над астрала – това е тайната на бялата магия.

За хиромантията – в книгата на Йов, 37:7.

Само чистият може да командва злите духове.

Там където има Любов, има огнен кръг около човека и той е недосегаем за злото.

Мощни окултни сили постига само този, който чрез воля победи астрала и всички удоволствия на света.

Чистотата е първична материя (според Кабала).

За да се вижда без илюзии в другия свят, трябва да се отстрани астрала със силата на волята.

Огнената (Божествена) концентрация сразява време и пространство и прониква направо в Бога.

Посвети се на практиката и всичко ще придобиеш.

Един час формули и медитация за най-слабите; три часа за напреднали.

Най-великите неща стават бавно, тихо, преобразяващо.

Мисъл – жив дух. Мислите са духове.

Една опасност, трудност, когато е вън от вашия ум е безпомощна.

Ако лошата мисъл направи гнездо във вас, не може да се помогне.

Хората не умират, а заминават и остават горе със същия характер. Всички, които се стремят, в другия свят им се дават условия за развитие, а лошия живот пречи на развитието и в другия свят.

Диамантената воля е силата, която прониква цялата вселена.

На Луната живеят 150 адепти. Те проникват на Земята и влагат знания в мозъците на разни ясновидци.

Волята топи всички проблеми и трудности, защото това е динамиката на самия Бог. Бог работи за вашето спасение чрез волята. Всичко се подчинява на волята, която е действащия Бог.

Не оставяйте дърво, птичка, човек без благословение.

Техника за ограждане, когато срещате лош човек: Леко си притваряте очите и се концентрирате. Заграждате човека с три огнени кръга „Ом“.

Чрез страха се парализира волята.

Една силна воля господства над всички вибрации на света.

Болестта има за цел човек да вземе нови насоки в живота си, вид пречистване на съзнателния човек. За несъзнателния е мъчение.

Когато е вътре във волята една мисъл се постига. За да постигнете една мисъл, трябва да я подхранвате редовно.

Ако развиете силна воля, макар и с недостатъци, ще ви се даде възможност за развитие на другия свят.

Чистата воля е сила, на която нищо не може да противоречи. Тя е синоним на чистата Любов.

Никога не се борете със злото, с лошата мисъл, а само поставете една светла мисъл.

Една силна и чиста воля е винаги свободна от чужди влияния, чужди завързвания.

Волята е първоначалното, огнено начало в човека.

Злите духове могат да влияят силно само на нечистите. На чистите влияят малко.

Волята се сгъстява и изпъжда всяка трудност.

Всички хора, които имат лоши, демонични качества, отричат Бога.

Волята е знакът на всички могъщи същества във вселената.

Цялото ясновидство се крепи на огнената концентрация.

Всички тъмни сили се парализират в огнената динамика.

Воля – централният закон на агни-йога, огнено единство. Бог участва във вашето съзнание.

Идеен пост (Духът сгъстява себе си) – 24 часа без вода и храна, на молитви и формули – четвъртък срещу петък.

Огнен динамизъм, силна динамика е връзката на човека с Духа.

Библията: „Истината ще ви направи свободни“. Ако лъжете, в следващото прераждане ще сте роби. Истината ще ви освободи.

Правда – означава устойчивост, вътрешна сила.

Доброто носи здраве.

Обикновеният човек не може да прави добро (заради самото добро).

Писмо за помагане:

1. По време на изгрева.

2. Бавно и много красиво писане.

3. Внимавай за всяка буква.

4. След запечатването – с две ръце върху писмото се казва формулата: „Господи, нека тази душа да приеме Твоята Любов“.

Всяка наша мисъл е писмо, изпратено до Бога.

Когато човек дълго време желае нещо, което не е за него, се преражда в говедо.

Волята е пряко действие на Божията сила.

Една огнена воля може да изтича само от един висш живот.

„Белите братя местят планини без да си мръднат пръста“ – Бо Ин Ра.

Трябва да знаете момента на доброто, иначе може да има обратен ефект.

Всички болести и проблеми работят с дълги и бавни вълни. Волята работи с къси и бързи.

Волята е инструмент за възприемане на Истината.

Мисълта и светлината се движат с по-малка скорост от волята.

Формули:

„Господи, нека духът на блаженството да ме прониква.“

„Господи, нека тази душа да приеме Твоята Любов“ – за специалното писмо.

„Господи, Ти се справи със злото.“

„Господи, научи ме да придобия диамантена воля.“

Лекция държана на 2 август 1990 г.

Златен закон от Учителя:

„Духът се ражда там, където е натрупан Огъня, там, където е натрупана енергията.“

ЗАКОНИ НА ОГЪНЯ

В Окултната наука Свещеният Огън е закон на Любовта.

Принципите са от Божествения свят. Принципът представлява самият дух на нещата.

Мисълта и психическата енергия са излъчени от първичния свят.

Молитвата излъчва елементал. Например формулата: „Ще оздравея“ – образува огнен елементал. Ако се каже правилно само даже първата дума от формулата – „ще“, човек пак ще оздравее. „Ще“ е символ на Духа.

Болестта пътува с душата до една област и оттам нататък не може.

Човекът на Любовта и човекът на Волята са синоними. Той царува при всички условия на живота и при смъртта. Лошият човек е зле и при добрите и при лошите условия.

Условия (възможности, обстоятелства) – това са живи и разумни същества, но всички са слуги на волята. Добри условия (късмет) имат само тези, които са сяли в минали прераждания.

Огънят – това е мощно единство с Духа. При Огъня волята прави голяма динамика. Един човек със силна воля може да промени атмосферата в един град, може да се проектира във вселената. Духът се проектира чрез волята.

ЕШЪН (на еврейски „еш“– огън) техника е тази, чрез която човека побеждава живота и смъртта. Огънят е знак за единомислие с Бога.

Само огнената концентрация е по-бърза от ума и светлината и постига пряка връзка с Духа. Същественото за човека е да възвърне първичната си чистота.

Човек може да не изкачи с физически усилия Хималаите. Моралните чувства (центъра на Любовта към Бога – сахасрара) помагат да се отиде, където Духът поиска.

Огненото съзнание (концентрация) е абсолютно виждане. Третото око прониква вътре във всички духовни същности. Третото око означава , че човек е независим от условията. Огнената воля е инструмент за възприемане на Истината. Истината се открива само на Огъня. Тя се дава само на чистите; само там тя се съхранява.

Учителят – това е Божият Дух.

За да не започне разпадане на душата вследствие на греховността ѝ, Бог изпраща страдания, за да може тя да се пречисти и по-късно да се върне при Него. Това Той прави от Любов към нея.

Човек трябва винаги да е буден, за да се вслуша в гласа на Учителя. Той говори даже чрез едно дете, даже едно падане на предмет не е случайно. Бог е силен в подробностите.

Истинският характер се гради от малките неща.

Очистването се извършва най-добре чрез формулите и духовните дневници (за безкритичност, за Истината, за гнева); чрез храната – чиста физическа и психическа. Вегетарианството – това е чист живот.

Огънят е този, който знае Истината.

Кой е знакът, че обичате някого? Една майка е изпълнила дълга си само когато е създала свещена идея (образ) в сърцето на детето си.

Когато един човек обича някого, той усилва волята му.

Една мисъл е силна само чрез Любовта.

С Бог (огнената Истина) се общува само чрез Огъня – самата същност на Духа. Малкият огън (човешкият) се съединява с големия – Божествения.

Когато победим астрала, ще сме способни на истинска концентрация.

Любовта е най-могъщата окултна сила. Бог е Любов и Любовта е Бог, което разрешава всички въпроси. Чрез огнена концентрация се постига вътрешната (реалната) Истина.

Умът е вътрешен орган на Духа. Според Учителя той не се намира нито само в анахата чакра (сърцето), нито само в третото око. Той може да се проектира навсякъде, даже в палеца на крака, и там да лекува.

Само хората с диамантена воля могат да променят съдбата. Те могат да променят фаталните линии на ръката и ангелите да напишат други.

Огънят влиза в тишината, където обитава Бог. Тихият Глас работи в света като Слово. Божествената тишина побеждава всички звуци.

Мълчанието и тишината са пълни с блага.

Третото око се развива само по пътя на страданието, за да може да чуе гласа на Духа. Тогава душата е освободена и влиза в Царството на Светия Дух – Вечността.

Всяко нещо, което спъва ума, сърцето и волята, не е Истина. Това са други сили (например член на семейството), които пречат.

Както благодарността, (когато например ядеш и благодариш, даже и отрова да си погълнал, тя алхимически се променя) така и прошката е алхимически закон – превръща отрицателната енергия в положителна.

Любовта е сгъстеният Бог, тя е духовно оръжие.

Златен закон от Учителя: Любовта е акт към Бога, а не към хората. Всички конфликти с човеци са конфликти с Бога. Злоупотребата с Бога се плаща много скъпо.

Ние не трябва да говорим за Любовта – рискуваме да я загубим, защото Бог е неизмерим, Любовта е неизмерима.

Човек е само проводник на добрата постъпка.

Огнената концентрация е окото на Духа (Брама) – всевиждащото око.

Учителят казва: „Улови излъчващата се Мъдрост от дълбочината на Огъня“.

Огнената концентрация унищожава ума и тогава се ражда истинското знание.

Пътят нагоре е пътят на Любовта и чистотата.

Без Любов, Мъдростта е фатална (и обратно).

Който е победил астрала, постига секрета на Огъня и всички свои желания, защото те са в единомислие с Бога. Тогава Бог влиза в човека като абсолютно убеждение за успех. Успехът зависи от гъстотата на трептенията – мисли, вълни, вибрации, т.е. от гъстотата на енергията като огън. Всичко се постига чрез сгъстяване на вълните!

Благата са радост във физическия свят; щастие – в духовния свят; блаженство – в Божествения свят.

При огнената концентрация Духът се сгъстява в нас (сгъстява самия себе си) и няма раздвояване.

На човека обикновено му говорят много гласове – на сърцето, на ума, на мъртвите, на ангела и т.н. Но само когато е чист, чува гласа на Огъня.

Любовта е по-силна от омразата, защото Бог е на страната на Любовта.

Любете враговете си, означава вържете дяволите.

Огънят е същността на окултната наука, силата на мисълта.

С живото Слово, вяра без съмнение, се постига всичко.

Ако мислите, че белият дроб има дупка, духовните атоми се подреждат така, че след време се получава дупка, физическа дупка.

Ако ние обичаме, в нас тече Божествена енергия.

Окултизъм – наука за Божествената Любов и Божествената Мъдрост. Това са ученията на Учителите в света: Христос, Лао Дзъ, Хермес, древен Будизъм, Йога, Петър Дънов.

Философията е външната мъдрост. Религията е по-висше стъпало – вътрешна мъдрост.

Огнената концентрация се ражда от сгъстяването на Духа.

Преданият на Бога е абсолютно свободен от страх, грижи, тревоги, съмнения. Той няма да бъде изоставен.

Потопът ще унищожи нечистите. Вибрациите на Истината са побеждаващи, затова преданите ще се спасят.

Огънят е извън времето и пространството – т.е. извън ума и сърцето, извън булото. Чрез Огъня се влиза навсякъде, включително и в етера, Акаша – огнената същност.

Божествените методи се отличават по това, че винаги печелят духовна сила.

Да се научим да се смиряваме. Тогава Бог работи, докато станем точка – първата проекция на Духа. Тогава Бог влиза в човека и той става силен.

Огънят е закон за сливане с Бога, закон за мощната Любов. В Любовта вибрира самият Бог, Духът.

Закон за постигане на Огъня е победата над астрала (змията).

Косата в човека е образувана вследствие мозъчно влияние. По нея се разбира какви същества са работили над косъма.

Окото и челото са от света на Истината. Ухото е от света на Мъдростта. Устата е от света на Любовта.

За да се стигне до разпадане на атмосферата на една голяма опасност, трябва да се приложи идеен пост и интензивни молитви.

Кабала е наука за истинското Слово. Когато Словото е чисто, мисълта може да се превръща в могъщество.

Огънят е мярка за висша еволюция. Необходими са спокойствие, търпение, смирение. Усилете Огъня и ще стопите леда (опасностите).

Любовта е проводник на висша духовна енергия, теургическо (магическо) съединение. Астралният огън са страданията. Божественият Огън е Слънцето, градивността. Когато много мислим за покойник, това означава, че той е влязъл в нашата духовна сфера – в духовно съединение сме.

При лъжа, така е изчислено, още в момента кръвта се натравя.

Елементална есенция – жива материя, надарена с чувствителен инстинкт.

Лекция държана на 8 август 1990 г.

Закон от Учителя за медитацията:

Словото унищожава злото. Словото унищожава смъртта. Словото унищожава всички проблеми.

ЗАКОНИ НА МЕДИТАЦИЯТА

Закон от Учителя: Човек получава това, за което дълго се моли, тъй като Словото е жива сила, Огън, и от чистотата се превръща в огнен принцип. Този, който познава Словото като Бог, не се съмнява в него.

Законът за постоянната медитация е гаранция за абсолютен успех.

Медитацията е закон за унищожаване на всички препятствия.

Медитацията е сгъстяване на Духа, ключ за придобиване на духовна сила.

Трябва постоянство в медитацията. Непостоянството е отричане на Бога. Медитация значи да придобиеш духовна чистота, защото само Словото чисти, тъй като Бог влиза в него и се явява като пречистващ принцип. Но първо трябва да се заличи кармата и тогава може да се говори за влизане в дихарма (Божествена благодат).

Учителят казва: „Медитацията е врата, през която Духът влиза, за да твори Себе Си в нас“.

Постоянно мислене – постоянно привличане – постоянно творчество.

Чрез медитация човек може да си изработи могъща аура.

Формула: „Господи, постави диамантена (символ на неизменност) стена около мене“.

Самата медитация е общуване с Бога. Да медитираш, значи да дадеш път на Бог да те чисти отвътре.

Формула: „Господи, научи ме да добия външна и вътрешна чистота“.

Медитацията е подготовка за сливане на душата с Духа. Душата постепенно се освобождава от примките на сърцето и ума.

Чрез медитация се постига Богопознание – отваря се третото око или се явява в сахасрара; земното съзнание е унищожено.

Медитацията разрушава всичко нечисто в душата на човека. В постоянната мисъл се ражда Бог.

Противоречията оплитат човека. Да не се борим с тях. Те сами се разрешават, когато ги оставим настрана.

Трябва да насърчаваме децата там, където те са силни.

Има дарби, нуждаещи се от специални дрехи и специална храна.

Всички висши сили се изработват с медитация отвътре. Човек постига една мисъл, когато живее интензивно с нея. Хората си пръскат силите – имат много желания и затова не успяват.

Концентрацията е обратна на разсеяността.

Учителят казва: „Размишлявайте върху една мисъл без съмнение. При съмнение мисълта не достига целта.“

Динамична медитация – влизане в синтез, в пентаграма. Това е закон за могъщата Любов. Духовните хора, за разлика от обикновените, се занимават не със сила, а с могъщество. Само когато Бог влезе да живее в нас, ние разрешаваме всички въпроси.

При медитацията онова, което Духът ражда, е Самия Себе Си.

Всичко, което искаме да постигнем, се нуждае от мисловно, огнено насищане.

За всеки човек най-главен дълг е Божествената реализация.

При продължителна медитация се постига вътрешно познание.

Трябва да установим Истината (Божествената) на живот и смърт. Във всеки човек е вложена всепобеждаващата Истина.

Всеки привлича събития, които дълго е хранил в мисълта си, в душата си.

Болестта рак (отделяне на клетки от общото) се дължи на скрит, вътрешен егоизъм. Трябва да се въздейства с обратна сила: чрез закона на Слънцето, на щедростта, човек си представя, че е богат и прави услуги, помага на другите.

Очите идват от света на Истината. Те са създадени да намерят Бога. Дясното око е на Слънцето – там е самият човек. Лявото е на Луната.

Разстройването на нервната система говори за нарушена връзка със серафимите.

Болни бъбреци – нарушена връзка с архангелите (Славата на Бога). Лекуват се с думи на истинска благодарност.

Истински спокоен е само този, който е победил смъртта.

Ако човек има в себе си една истинска Любов, обидата е нещо жалко. Формула: „Господи, Ти се справи с тази обида“.

Още един метод за разлагане на обидата: Думата „простак“ -ростак -остак -стак -так -ак -к – пише се.

Ако усетим, че отвън ни атакуват много лоши мисли:

„Господи, Ти се справи с лошата мисъл.“

„Господи, Ти изгори лошата ми мисъл на своя Огън.“

„Господи, направи ме неуязвим за всяко зло.“

„Господи, Ти се справи с моите видими и невидими врагове.“

Числата са живи етерни същества.

Числото шест е число на красотата, но и на кръстопътя.

666 – най-силното число на черната магия. То е пълно отрицание на разумността на трите свята. Числото на човека-звяр.

8 – разделеният кръг. Най-тежкото, закон за побеждаване на кармата. Когато то дойде в живота ти – или плащаш, или умираш.

Когато обичаш някого и искаш да му въздействаш чрез ежедневна медитация, психическата енергия се предава от тяло в тяло. Златна формула: „Господи, нека твоята всемогъща Любов да бди над брат…, да огражда и пази всички негови пътища“.

Медитацията води до разширяване на съзнанието. Чистото Слово става Бог – есенцията на вселената.

Ангелите са невидими поради своята динамика.

Формула за подмладяване: „Господи, Святият Ти Дух да ме облива със святост и сила“ – в третото око си представяме извор идващ от ангели.

Истинската молитва е унищожение на света.

Упражнение за побеждаване на астрала: ако имаме зъбобол, да превърнем болката в светлина.

За усилване на очите: при нощна буря дълго да се взираме в тъмнината и да наблюдаваме бурята.

Закон за подмладяване: Три месеца да не кажем лоша дума (мисъл).

„Критика“ – според Кабала: криеш и тикаш нещо в подсъзнанието си, за да изпъкнеш. Ако критикуваме нещата ние помагаме на астрала.

Въображението – черната камера в човека – трябва да бъде овладяно от волята.

Умът е обратен на Мъдростта. Умът не обича медитацията, защото той трябва да умре, за да се роди Духът.

При дневниците на критиката се овладяват дребните неща

На всяка крачка говорим пред Учителя.

Да внимаваме какво говорим с малките деца.

При всяка лъжа се губят фините енергии, които сме натрупали от хубавите и възвишени мисли.

Формула при лъжа: „Господи, съгреших пред великата Истина, прости ми!“

Молитвата е закон на Бялата магия. Алхимически превръща отрицателното в положително.

Будност – това е всеобхватното виждане отвътре и отвън.

Интуиция (ин тао е вътрешния Бог). В нея работят от ангели нагоре.

Словото – това е действащият Бог.

Постоянната мисъл става матрица на идеята. Образува се канал и се материализира.

Медитация – това е тръгване от тялото към Духа.

Истинското Слово е действие, творчество. То е самият Бог. Да мислиш, значи да твориш.

Ще срещнем Бога само по пътя на вглъбяването.

Закон от Учителя: „Запомнете! Планове, обстоятелства, среда, всичко се нагажда на формулата, която е преобладаваща сила в подсъзнанието ви.“

Медитацията води до Огъня, който се справя с всичко – болести, опасности и пр.

Закон на третото око: Бог прониква в третото око на своя Бхакти (предан), превръща се в слух и отговаря. Третото око се отваря, само чрез една могъща воля.

Да благославяме всички препятствия, за да постигнем огнено Единство. Само Огънят постига мощно сливане с Бога.

Любовта е огнената стихия на Духа.

Закон от Кабала: Любовта е инструмент за разтопяване на злото.

Лекция държана на 16 август 1990 г.

„Ако успеете да изхвърлите злото от мисълта си, вие се освобождавате.“

ТРЕТОТО ОКО

Злото е опасно само когато влезе в мисълта на човека. Щом една опасност е извън ума, тя е безпомощна.

Истинската работа е в менталното (мисловното) поле.

Правете мощни ментални упражнения – за здраве – като си представяте в третото око образа на Слънцето, тогава лесно ще оздравеете. Болестите не понасят Слънцето и формулите.

Когато словото се пречисти се превръща в могъщество.

Първо обичай Бога, а след това хората.

Щом владееш мисълта си, ти владееш всичко. Злоупотребата със Словото е злоупотреба с Бога.

Едно нещо става само когато е допуснато от небето.

Мълчанието не произвежда карма. Никога не ще се разкайваш за мълчанието, докато една дума може да обърка целия ти живот.

Сам Бог е Раджа-йога – означава цар. Всичко е мисъл.

До седмата година при децата духът е в несъзнание.

Бездната и ада са населени само с нечисти хора. Чистият никога не може да попадне в ръцете на злото. Може само да се срещне с него моментно, за изпит. Всяка трудност е пресметната, за да ни издигне по-близко до Бога.

Само който е победил змията, може да отвори третото си око, а това става чрез постигане на абсолютна чистота.

Физическа чистота означава да не се яде: месо, захар, кафе, чай, кока-кола, алкохол, цигари, а само „слънчеви“ храни.

Астрална чистота – означава чистота на чувствата.

Ментална чистота – означава чистота на мислите.

Причинна чистота – означава чиста воля, която да работи само за Бога.

Силите, които излизат от третото око се справят с всички сили на света.

Луната – въображението, т.н. „черна камера“. Свързана е с ума и е вход. Слънцето влиза в човека във вид на воля. То е изход.

Любовта привлича всички елементи на здравето. Оптимизмът и радостта са най-великото лекарство.

Бог влиза в третото око като мощен цар на вибрациите и управлява всички същества вътрешно. В третото око, когато е постигната пентаграма – Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел – може да се достигне до т.н. „огнен вихър“ за специални искания за помощ.

Разумният човек се въоръжава със Словото. По-голяма ограда от силната мисъл няма.

Третото око се дава по закона на Любовта.

Важно е какво представлявате в подсъзнанието си.

В третото око се изявява окултната сила на Бога.

Формулите са особено могъщи в невидимия свят. С дадена формула може да приключите след като видите вече нейният изпълнен резултат, но има формули за цял живот.

Огнените вълни, които излизат от третото око, покоряват всички вълни. То работи само във вселената. Извън вселената действува сахасрара-чакра. Намира се на върха на главата – фонтанелата. Тя означава любов към Бога, към космичното съзнание. Главното ограничение на вселената се намира във ограниченото ни съзнание. Чрез една силна воля може да се прониква и извън вселената, ако е отворена сахасрара-чакра.

Когато се отвори третото око – това означава, че умът е победен и се ражда чистият Дух. Докато има ум, няма истинско знание и спокойствие.

На хората им трябва свръхсъзнание. Класификация на съзнанията:

Свръхсъзнание – Духът – недостъпен за злото.

Съзнание – Сърцето – изопачава се.

Самосъзнание – Умът – потъмнява.

Подсъзнание – Душата – скърби.

Духът е чиста светлина. Душата е полусветлина. Физическото тяло е чиста тъмнина.

Духът е чиста светлина, нематериален. Има едва допирна точка с тялото. По-бърз е от светлината и ума, изпреварва ги като влиза в пряка връзка с Божия Дух (Учителя).

Душата е полусветлина, материална – тежи 33 гр. Изразява се като характер, събира есенцията от опитности. Медиум между Духа и тялото. Предава посланията във вид на вълни и зависи дали приемника (мозъка) е чист, тогава ще приема светли послания и обратно.

Всички светли същества са станали могъщи, понеже са победили всичко материално в себе си.

Истинска е молитвата, когато действа Духът: „Молете се в Дух и Истина“ – Библията.

Магията на третото око е динамиката на Духа или динамиката на Любовта. Магията на живота не е нищо друго, освен магията на Любовта.

Всяко лошо изказване срещу когото и да е, подготвя врага ви да стане победител.

Черното братство е безсилно срещу третото око.

Будност – това е едно от най-важните неща, които трябва да придобиете в това прераждане. Буквата „Б“ (бет) – означава къща, закон за вътрешно развитие. При истинска будност ще изпреварвате своето разбиране и постъпки. Всички грешки стават, когато се изгуби будното съзнание. Будност се образува при ежедневно медитиране, ангелите тогава влизат във вас и винаги ви предупреждават.

Истината ще ви направи свободни от всички опасности, включително и от потопа. Истината лесно се постига с водене на дневник – всяка лъжа се записва; до три години ставаш господар на всички лъжи и грешки. Всяка казана истина произвежда правилни вибрации. Наблюдавайте енергиите на Истината. Говоренето на Истината е отношение към Бога, тогава Духът все повече се вселява във вас. Чрез Истината Бог внася Огън в Словото.

Степента на дарбите ви – това е степента на вашата любов, това е степента на волята ви.

При човешката любов воля няма. Има безволие и своеволие.

Всички, които се обичат в този свят и в онзи свят ще бъдат заедно. Обратното важи за тези, които се мразят. Но има изключения, когато даден човек трябва да издържи някой изпит – може да бъде свързан с човек или душа, която не обича (например за възпитание в любов, воля, търпимост и т.н.).

Съществата от астрала, брат Михаил нарича „нисши могъщества“. Те вземат силата от хората чрез злото.

„Духът е, който животвори“ – Библията.

Смъртта е помощник за нашата еволюция. Душата на умрелия след смъртта се намира във вашата духовна сфера, във вашия ум. Тогава трябва да успокоим тази душа, тя търси помощ от вас.

Третото око е велик символ. Лао Дзъ го нарича „празнота“. То ви прави независими от всички условия на живота, води се живот в пълна благодарност.

Когато студът ви влияе много силно, това означава, че сте навлезли много в материалния свят.

Всички, които търсят помощ отвън – това е знак, че те са роби. Окултният ученик търси богатството, щастието, радостта и т.н. само вътре в себе си, те са негови слуги, а не обратното.

Най-добре е да се започне дневник за говорене на Истината – от Нова година, дотогава се гответе. Говоренето на Истината е ключ за образуване на мощна сила, която всъщност е Бог, защото Истината сразява всичко; защото Той действува.

Дългото повтаряне на формулата за третото око кара Духа да изгрее там.

Човек не може да диша правилно, ако в него има омраза, ако мрази дори един човек.

Кой зъл дух или трудност може да издържи стихията на третото око?

Страхът означава, че връзката с Бога е прекъсната. Означава и слаба воля, което е оръжие на Черното братство. Това означава, че човек е допуснал грехове, които са се промъкнали във вид на страх. Побеждава се с формули.

Един от най-добрите ученици на Учителя – д-р Миркович.

Ако сънувате, че падате или ви гонят, ако си представите, че ви подават ръка, веднага бял брат ще ви се притече на помощ.

Формули:

„Господи, научи ме да победя този страх.“

„Господи, нека Твоята всемогъща Любов да бди над мен, да пази и огражда всички мои пътища“ – формула за целия живот, без прекъсване.

„Господи, постави диамантена стена около мен.“

Мъдрецът се смее с очите си, той съхранява енергията.

Необходим е контрол на Словото, защото всяка дума е изстрелян куршум.

Материализмът и правителството никога не са ни пречили, защото нашата работа е вътрешна. Те ни усилват волята и само трябва да ги благославяме.

Има много животни, кандидати за хора – крави, коне, магарета, овце. Комари, въшки, бълхи – принадлежат на Черното братство.

Хора, които не вярват в прераждането – това е знак за скрита нечистота.

По-лесно е да се унищожи атома, отколкото предразсъдъка.

Контролът на ума води до увеличаване на енергията (силата на Духа). В мълчанието и спокойствието се съхранява силата на енергията. Спокойствието е магичен кръг, в който Черното братство не прониква. Истински спокоен е само този, който е победил кармата (който е победил смъртта и астрала).

Третото око се ражда от чистото съзнание.

Жертвата – това е скритият смисъл на живота, това е най-точният път към небето.

При всички опасности знайте, че спасението е вътре във вас, във вашата мисъл.

Третото око се отваря само с дълбок, вътрешен труд – медитация, концентрация.

Ако искате да развиете една дарба, една способност, никога не говорете за нея.

Всички сили се прекланят пред третото око, защото Бог се сгъстява там.

Третото око е знак за раждането на Бога отвътре.

Третото око е проводник на интензивните сили на Бога.

Лекция държана на 23 август 1990 г.

„Успехът трябва да си го образувал в себе си преди да си го постигнал и после той сам да се проектира.“

ЗАКОНИ ЗА УСПЕХА

Словото е мощният закон за привличане на всичко.

Постоянството е най-висшата мъдрост (камъкът се предава пред постоянната капка).

Няма успех извън мисълта и ума. Духът се ражда там, където има натрупани енергии (мисли).

Словото или успеха – това е Той, Бог. Когато Словото е проникнало вътре във вас, това означава, че Той е във вас. Чрез Словото Бог иска да ви даде всичко, което ви е необходимо. Осъзнайте Словото като Бог в себе си.

Идва неизбежно това, което сте натрупали в мисълта си. Успехът се придобива като се мисли за успеха.

Чистото съзнание не се разпръсква, то е единно, затова е необходима концентрация. Дори и по време на сън да не могат да ви докоснат.

Верният в малкото е верен и в голямото. Духът винаги изпитва малките неща.

Всичко в този свят се реализира от сгъстеното Слово.

Един от най-големите врагове на енергията е преяждането. То е убиец на успеха (когато берете плодове, не хапвайте нито един, а след това).

Диамантената воля е разрешение на всички въпроси.

Нещастия, неуспехи, бедност са знак за падение на мисълта. Когато има умствена бедност, има и външна бедност.

„Това, което е горе, това се сбъдва долу, във физическия свят“ – Хермес, велик египетски посветен.

Всичко във вселената е умствено. Бог живее във всеки атом.

Колкото повече искаш, толкова повече мисъл е необходима. Сега е времето да се служи на Бога.

Безнадеждно е да се помогне на човек, загубил светлите си мисли.

Мислите са живи духове, живи същества. Размяната на мисли е размяна на енергии.

Никаква мисъл за неуспех, никога не се поддавайте на лошото влияние, не го допускайте. Това, в което сте абсолютно убедени, ще стане, защото това значи, че Бог е във вас.

Мисълта на Любовта е мерилото на успеха. Бог влиза в човека във вид на Любов, Мъдрост или Истина. Истината ще ви направи свободни.

Изпълнени с Любов – означава изпълнени с Божия сила.

Големите трудности се побеждават с вяра, а малките – с Любов.

За да успееш в живота си, трябва да имаш Божествено ръководство. Истинският успех е мощна работа в мисловното поле.

Любовта е акт към Бога, а не към хората. Когато Любовта ви изостави, Бог ви е напуснал.

Никакво разочарование и успехът ви е сигурен.

Бог е вътре в самата формула, той е неделим от нея.

Чистотата е закон за побеждаване на материята.

Успехът – това е закон за единство с Бога. Словото е оръжие на Бога. Пълно вселяване на Бога ще има след пречистване на мисли, чувства и постъпки.

Нещата се разбират само тогава, когато се постигат.

Формулите стават могъщи само чрез могъщо участие на сърцето (огъня на сърцето).

Дръжте в ума си светли мисли, за да дойдат мощни същества и да уредят живота ви.

Вложи голяма енергия в молитвата си и ще имаш голям резултат.

Дългото молене е акумулиране на Божията сила.

Сложете в ума си успеха и чакайте. Мислите живеят и работят в човека. Самите мисли са творчески принцип. Словото е творчески инструмент на Духа.

Контролът на Словото освобождава от всички непотребни духове.

В този свят ще бъдете неодобрявани, критикувани. Изработените качества са силите, които побеждават (четенето на книги е по-маловажно). Ако сте едно с Бога, Той ще направи вашата мисъл устойчива.

Окултният ученик трябва да гори от Любов. Зад всеки успех стои натрупаната Любов, защото силен е само чистият Огън.

През 1926 г. Учителят отлага земетресение за България.

Всички физически неща са израз на набраната, психическа енергия на човека – катастрофи, потопи, земетресения.

Бог е Огън и само с Огън се съединява. Бог е Любов и само с Любов се съединява.

Енергията се съхранява с чист живот, постоянна молитва, контрол на Словото.

Огънят не гори подобното. Остаряването идва от изкушенията на падналите духове, а не от годините.

Вие ще видите Бога само тогава, когато не ще можете да говорите за Него, защото „Аз“ е тишина. Тишина – означава сгъстена разумност.

Бог, Господ – означава господар на духовете.

Злото се разпилява със Словото – т.е. Бог.

Формули:

„Господи, Ти разреши този въпрос по най-хубавия начин.“

„Господи, научи ме да залича своята карма.“

„Господи, спаси тази душа.“

„Господи, научи ме да се храня със Словото.“

„Господи, научи ме да медитирам в будно състояние и по време на сън.“

Лекция държана на 30 август 1990 г.

„Най-голямото препятствие в живота е допускането на лошата мисъл“.

ЗАДГРОБНИЯТ ЖИВОТ

Контрол на Словото означава освобождаване от всички непотребни духове.

Всяка буква е жива сила, при съчетание от букви може да се влияе на вътрешната вселена.

Волята – това е тайното учение на древната Мъдрост – според Кабала.

Задгробният живот се намира и тук, и там – въпрос на съзнанието. Проникващото съзнание живее и в двата свята едновременно.

Хората умират от злото в себе си. Смъртта идва да коригира начина на мислене. Прераждането не е цел, а закон за усъвършенстване. При сливане с Бога се достига освобождаване от смъртта. Чистотата е подготовка за сливане, тя не е цел, а основа, святост и съвършенство. При господство над себе си се освобождаваш от смъртта. Смъртта може да се победи със Словото.

Самовнушението е така наречената вътрешна реч.

След грехопадението смъртта се е съединила с тези, които са се отрекли от Бога и именно за това Духът се преражда на земята, за да победи своите грешки, смъртта. Смъртта е помощник на нашата еволюция.

Чистотата е убиец на страха, омразата, съмнението, смъртта. Нейната динамика е много по-голяма.

Хранете се само със светли мисли.

Грешките и недостатъците трябва да разберат силата на нашия характер.

Материята е синоним на смъртта – гроб на душата. Потапяйки се в Словото, се издигаш над материята, над гроба, над ума.

Отначало нещата бяха сътворени, а после създадени.

Всички могъщи същества са победили материалното в себе си – аналогично, в дълбокия сън няма ум, дълбоко в морето няма вълни – тогава ангелите могат да работят.

Нашите недостатъци трябва да умрат докато сме още живи, защото иначе отново ще се родят.

Учителят казва: Бог е най-чистата форма на Духа. Бог е светлина без сенки, знание без грешки, свобода без ограничения. В своята най-върховна част през цялата вечност Бог няма да бъде познат дори и от посветените. Той ще остане в тайна, защото тайната има вечен магнетизъм и води към съвършенство.

Чувството за различаване идва при 100% преданост към Учителя.

Души, които нямат познание за Бога се раждат отново в света на великия сън.

Познай Бога в себе си и ще разрешиш всички тайни на живота.

Който победи себе си няма врагове.

Всяка лоша мисъл разпръсква вашата жизненост, критиката разпръсква вашите най-фини токове.

Чистотата е могъщество. Елемент на първичния свят, затова се справя със смъртта.

Трудностите и мъчнотиите могат да се преместват със силата на мисълта. Те са живи същества.

Енергията на Любовта се сгъстява и се превръща в Бог.

Когато се изкушава, човек е вън от Любовта.

Чистотата показва, че човек е извоювал първичната си природа.

Който победи змията (астрала), побеждава смъртта. Тя се явява във вид на лоши чувства и мисли. Лошата мисъл е, която създава ада и смъртта. Доброто и злото са бойни полета, над тях е Любовта. С добри дела няма да бъдете спасени, а с Божествена реализация. Добрите дела не оправят характера.

Безсмъртието се дължи на правилна мисъл и на правилно говорене. При пълно пречистване на словото всички сили във вселената могат да се владеят.

Нисшите хора след смъртта са затворени в астралните си тела.

Чистата храна усилва окултните сили в човека, усилва волята.

Първичният свят е бил свят на чистата Истина.

Освен вяра се иска и Мъдрост за постигане на освобождение. Вярата е само подготовка.

Световете се сътворяват с излъчване на мисловна енергия от Бога. Когато Бог се вглъби в себе си, световете се разпадат. Така се разпадат слънчеви системи.

Ученикът трябва да стане скъпоценен, а не обикновен камък.

Този свят е създаден за пречистване, изкупване. Затова е включена и смъртта, тя има мисия, тя е преоблечен ангел с роля.

Всеки човек си има ангел-хранител. След като човек умре, ако не е слушал своя ангел-хранител, ангелът „плаче“, защото не може да влезе в по-висока йерархия, тъй като не си е изпълнил мисията.

В първичния свят владее закона на чистата Любов. Който я придобие, означава, че е придобил най-силното оръжие.

Чистият човек е господар на злото. Само чистият може да командва злите духове.

Чрез Любовта се завръщаме в сътворението, в своя първичен свят. Който преживее самадхи, вижда своята първична природа.

Чистотата е сродна с Бога, сродството е от света на единството. Чрез чистотата Словото се превръща в огнена стихия.

Когато човек е спокоен, има един център. Когато е неспокоен – два центъра.

Всичко нечисто и смъртно, не познава Бога.

След смъртта човек влиза да живее в душата си.

Умрелите след смъртта влизат вътре в нашата душа, в нашата духовна сфера. Няма душа, която в името на заклинанието на Истината да не се яви, важно е да желаете искрено да помогнете. Когато мислите активно за умрял, вие влизате активно в неговото подсъзнание.

Истинската работа е в менталното поле, но без съмнения.

Чистотата образува Бога отвътре. Чрез чистотата Бог ни дава Своята Сила да победим трудностите и самата смърт.

Ако не победиш злото в себе си, не можеш да победиш смъртта.

Тринадесетата сфера на космоса е ада.

Няма лоша съдба, лоши условия – има лоши мисли.

При силен стремеж към Бога има винаги помагачи.

При загуба на светлите мисли не очаквайте помощ. Бог никога не се отделя от човека, но човек със своето невежество се отдалечава.

Щом нещо с чистотата не е наред, има противоречия. Чистотата изключва противоречията.

Материя, време и пространство се побеждават с висшата Любов.

Върхът – това е духовната планина. Моралните чувства са Хималаите за човека.

Сахасрара-чакра е центъра Любов към Бога.

Във великия живот няма никакви страсти.

Търсете съкровища, които молец не ги яде.

Не мислете за злото, за да не го привличате.

Всяко нещо, в което няма смисъл, е смърт.

При ядене на месо внасяш дявола в себе си и след време ще имаш сметки с него.

Човек може да поставя стени с мисълта си.

Смъртта е ограничение на човешката дейност, понеже природата не обича застой. Тя (смъртта) показва, че има голям недостатък в човека. По този начин се сменят тялото, родителите, условията.

Душата е жива в тялото и живее и без тялото.

Златото е кондензирано Слънце.

Думи за предпазване от змии: Йетро, Фиано, Нихадери.

Вие имате знание, но умирате. Това показва, че знанието ви не е истинско.

Обичта към злото му дава сила, прави го силно.

Който умира за Любовта, минава в един по-висок свят, не умира, а заминава.

Невежеството е духовна смърт.

Завършен характер има само човекът на волята. Характерът прави съдбата.

Само Любовта води до познаване на този и онзи свят.

Всичко е възникнало от умствената дейност, от творби на мисълта.

Човек скита във външния свят, понеже е загубил контакта с Бога. Затова човек вижда нещата, както си ги представя, а не каквито са.

Ако ви се яви Светият Дух, става коренен преврат в живота ви. Познал е Бога само този, който се е преобразил (бавно).

Чистият като умре се съединява със светлината.

В астралния свят трябва да имате стомаха на пчелата, а в умствения (менталния) стомаха на слона.

Интуицията е Божествено чувство.

В света на нисшите чувства (астрала) винаги има напрежение. При чувственост силата на мисълта се губи.

Физическият, астралният и умственият светове са нисши.

Царството Божие е свят на чистота и мисъл.

Докато човек живее във физическия, астралния и менталния свят, не може да бъде щастлив.

Тъжните и отчаяните имат слабо образование. Те не живеят по законите на Бога. Степенувано е: радост, щастие, блаженство.

Формули:

„Господи, научи ме да победя смъртта.“

„Господи, научи ме да спя спокоен и дълбок сън.“

„Господи, научи ме да умра по най-красивия начин.“

„Господи, Ти облекчи тази душа.“

„Господи, постави диамантена стена срещу тези, които ме преследват.“

Лекция държана на 6 септември 1990 г.

„Единственото спасение на човека е развитие на волята“.

КАБАЛА

Мълчанието е най-силното Слово на Бога. Едно от имената на Бога е мълчанието. Той се почита с мълчание.

Всички безволеви и говорещи са на Земята.

Диамантената воля е разрешение на всички въпроси.

Всички сили на природата се подчиняват на волята.

Всяка буква е свързана с творчески сили във вселената. Всяка буква е една сила, защото е число на една Божествена идея. Идеите и числата са вътре в самата буква. Първата буква в името има водеща сила, тя е крайъгълен камък. Всички имена на Учителите са свещена сила, така са подредени. Буквите са истински действащи сили, те са символи – буквени слова.

Има сила в природата, която се символизира с буквата „алеф“ (означава светлина, водачество).

Почеркът на човека показва на коя буква набляга, как управлява буквите. Наклонен надясно – превес на ума, наляво – на сърцето. Винаги трябва да има малко отделяне между буквите, да не са слепени.

Упражнение: всеки ден да се пише една мисъл с концентрация, бавно, красиво.

Самите букви са елементи на Словото. Има Слово, с което се влиза в аурата на Бога, отключва се космоса.

Буквите може да са подредени в Слово и то може да стане Огън – т.е. живи букви, живи думи, жива вяра. Ето защо чистото Слово е самата Божия сила, Негова динамика.

Злото се разбива във вибрациите на чистотата. Пълното очистване ще те обожестви.

Няма по-силна ограда от Словото (мисълта). Владееш ли Словото, ти си господар на злото. Злото влиза в човека чрез грешките на мисълта.

Контролът на Словото разкрива тайната на могъществото на Бога. Сам Бог е раджа – т.е. състои се от чиста мисъл. Контрол на Словото – означава да се освободим от всички непотребни духове.

Злото се разрушава със силата на спокойствието, то е дух, победил всички тревоги. Спокоен – означава извисен над нещата, неразрушим. Спокойствието е свързано със стихията на светлината – вътре в спокойствието работи светлината.

Понеже няма контрол, човек се вързва сам с мисълта си. Лошите мисли винаги ще донесат своите бедствия. Лошите мисли са разрушители на Свещения Огън, т.е. където има лоши мисли, Бог Го няма.

Извън Огъня – означава вътре в обикновения живот.

Придобиете ли чистото Слово вие ставате господари на съдбата.

Тихият глас командва в цялата вселена, силният глас изпъжда ангелите.

При всички условия на живота говорете винаги с тона на Любовта, т.е. тихо.

Мълчание – означава да усилваш волята си, тогава умът е затворен, а душата пробудена. Това означава да обичаш живота.

Не може да имате търпение без да участва Духът. Чрез него Духът завладява ума и сърцето. Търпението е закон на разумния живот, на разумния човек. Търпението е закон на постигането, води до тържество на Духа.

Крилата на мисълта растат чрез търпение и мълчание, тогава Духът прониква в Бога.

Една светла сфера никога не може да бъде завладяна.

Само свободният може да се развива правилно.

Нетърпение означава разрушаване.

Гордият човек винаги пропада, защото иска да бъде над Бога. Гордостта е отречена от Бога. Бог се съединява само със смирените. Гордият пропада, защото няма качествата на съвършенството.

Съдба – в ангелския свят няма такава дума, има „дихарма“ (Божия благодат). Съдба произлиза от съдя. Истинско знание означава да се победи съдбата и смъртта.

Буквите са особени атрибути на Божеството, активни сили.

Ом – напоено е с прана и енергия от древността. Бог влиза в Ом.

За началото на Новата година хубаво е първите ви думи да са Ом, Аум.

Тайните на Словото разрешават на кабалистите да разбират Божиите тайни. Всички сили са в Словото. Всяка буква е сътворена идея, означава могъщество.

Пречистване на стая: в любим съд с 700 гр. вода (числото 7 означава господство на Духа над материята) по време на изгрева, се потапят всички пръсти на ръцете и се произнася: „Господи, всели се във водата и направи я свята“ (казва се с много силна енергия). С тази вода се пръска 10 или 19 пъти (или число, на което сбора от цифрите да е 10), във всички ъгли. Във всеки ъгъл се поставят четири „Ом“-а или четири пъти се чете 90-ти или 91-ви псалом.

Кабала е синтез на всички науки и изкуства с основен принцип – Словото. Словото е създало всички светове, то може да преобрази съдбата. Кабала е математика на човешката мисъл, решава душевните уравнения.

Умножение и събиране са на Бялото братство, а деление и изваждане – на черното. Но вие можете да умножавате пари, богатство вместо добродетели; трябва да знаете какво да умножавате и какво да изваждате.

Самото Слово е подобие, тъждество или могъщество.

Кабала: Да говориш, означава да твориш.

Злото е отрицание на небето, недостатък на светлина.

С формата се занимават обикновените хора. Със съдържанието – духовните и със смисъла – окултните.

Духът – това е Царството Божие.

Шамбала – там се пазят свещените книги от велики Учители (Мория, Кутхуми).

За да се чете Учителя в оригинал, трябва да се свържеш с Божия Дух.

Има ли цяр за черния дроб? – Има. Не мрази никого!

Кабала: Забуленият Бог е открит Бог.

Говоренето срещу Учителя е говорене срещу Бога.

Мохамед имаше една от най-тежките задачи от Учителите.

Съвременният човек се учи през цялата вечност, Мъдростта на Бога няма да свърши никога. За мъдреца всичко е важно, а за обикновения човек – само някои работи.

Мислите са живи същества, духове.

Причината е пряко свързана с последствието.

Щом имаш земни грижи, не може да напредваш в окултизма.

За думата „Кабала“ … Кеб, Кебет – скриване; знание, взето от тайната, изходящо от скрития принцип.

Вторник – ден за пране (под влияние на Марс). Премахват се всички психически извержения. Добре е прането да съпътствувате с Ом и формули – „Ом, чистота“ и др. Да не се търка много силно с ръце, защото се губи енергия и излъчвания.

Не можете да познаете Бога, ако Той не ви се разкрие. Трябва да станете достойни.

Чистият вижда Бога, а нечистите нямат орган да Го видят.

Самият стремеж е гласът на висшите същества във вас.

Чистотата – неразрушимост, тя е основа, но не е най-важното. Следват: Святост и Съвършенство. Бог общува с чистите като със свои приятели.

Името на Бога включва в себе си активни сили на природата. Йехова – едно от най-могъщите и мистични имена на Бога.

Пентаграм – човек на огнената воля.

Огънят е сътворен, за да изгори злото и нечистото в духовете. Физически огън – гори и изгаря. Астрален огън – огънят на трудностите и страданията. Произвежда разум. Божественият Огън – гори без да изгаря. Законът на слънчевите жители.

Кръвта на Христос – това е светлината. Всички плодове съдържат светлината.

Всички безволеви ще привлекат едно гибелно самовнушение.

Писанията имат очи и уста. Те съдържат правосъдието в себе си.

Когато постигнеш пентаграма, лесно можеш да постигнеш синтеза на Духа.

И физическия, и духовния свят са сътворени от Словото на Бога.

На чистия Дух, Бог дава най-силното оръжие – огненото Слово, оръжието на самия Дух. Той дава своето оръжие, своята сила.

Зохар – Книга от Кабала. Означава вътрешното разкриване на небето, вътрешната радост.

Йеве – едно от тайните имена на Бога, ключ за тайната на произношението на нещата. „Йеве, разкрий ми тайната на звука.“

Формулите са съвършени същества, съвършени трептения.

Серафимите – живи святости, живеят в Божествения свят. Ангелите живеят в духовния. Сърцето е изработено от серафимите. Дълбоките чувства са винаги верни – те идват от серафимите.

Само чрез огнена Любов се влиза в свръхтайната.

Посветен – означава безсмъртен, духовно цял.

Мозъкът – това е Адам. Сърцето – Ева, а страстите – змията. Страстта влезе в сърцето и увлече мозъка. Това падане стана причина за създаването на материалната вселена. Светът служи за изкупване, падналите духове трябва да си възпитават любовта.

Любовта е отношение към Бога.

С близките си сте преплетени души.

Свобода – означава да си наложиш сам вътрешна дисциплина, доброволно ограничаване.

Злото е инструмент на Бога за вършене на добрини.

Дънов – означава да проникнеш до дъното на нещата.

Учителят е огнен Дух.

Цялата земна мъдрост е нищо пред реализацията. Тя е основен дълг на всички същества.

Ева отначало е била дева, но след падането е станала Ева. Буквата „Д“ е източник на силна добродетел.

Самият грях посегна на първичното състояние – безсмъртието.

Чистотата е могъща атомна енергия. Атомът е силен, защото енергията му работи отвътре.

Гордост – означава обърната чиния. Тя е пропадане.

Безсмъртието е първичната форма на човека, т.е. Бог.

Когато човек стане Дух, той побеждава този свят. Духът и Волята са синоними.

Адам и Ева изобразяват пълната душа на Бога.

Дясна ръка – Мъдрост; лява ръка – Любов. Съединени дават Истината.

Нефеш – физически свят. Руах – духовен свят. Нешама – Божествен свят. Защо Нефеш умира? – Защото не получава подкрепа от висшия свят.

Обикновените хора търсят Бога външно, разпиляват енергията си.

Когато душата не получава подкрепа от Духа, тялото се разпада.

Ен Соф – безкрайната светлина. Практична магия (пълна служба на Бога).

Всички, които се стремят към Бога имат връзка с Учителя.

Когато престанеш да се стремиш идва смъртта.

В началото бе създадена чистата и ясна същност.

Силно разгневяване – представлява астрални стрели.

Подобното привлича подобно.

Във великия живот – от ангелския свят нагоре – няма страсти.

Шестата раса е преход между човека и ангела.

Душата винаги знае Истината. Нейният ангел-пазител поне три пъти я предупреждава.

Будността е стража, винаги си в крепостта, никога не си изненадан от злото, изпреварваш случая. Идва от постоянната медитация.

Чистият винаги има вътрешно ръководство. Който постигне Истината, постига огнено могъщество, оръжието на първичния свят. Ако волята господства в човека, тя може да влияе на силите на природата.

Постоянно трупане на сила се постига чрез постоянна светла мисъл, постоянно благославяне.

Потопът е пречистване, даване на по-добри условия.

Могъщ става този, който отдели земята от Огъня – Хермес. Това означава да победим всичко материално.

Любовта не трябва да се възпява, а да се живее.

Волята е висше господство.

Свободата господства над бъдещето.

Необходимостта господства над миналото.

Провидението господства над настоящето.

Интензивната Любов е пряко свързана с Бога.

В чистотата се ражда първообраза – Христос. Чистото Слово дава съвършено владеене на огнената стихия.

Любовта е есенция на окултните сили. Интензивната Любов динамизира Огъня, който е вратата на Бога. Ето защо Любовта е тотално оръжие на Духа, човекът на Любовта е неуязвим. При интензивната Любов астралната атмосфера на любовта се разпръсква.

Доброто е благоухание, злото е зловоние.

При недоволството помиришете роза – символ на Любовта.

Любовта – това е сгъстената сила на Бога. Любовта – това са вълните на самия Бог.

Формули:

„Господи, Ти се справи с моите врагове“ – за постигане на свобода.

„Господи, всели се във водата и направи я свята“ – за свещена вода и пречистване на помещения.

„Господи, Ти ме ръководи в правия път“ – 10 пъти.

Лекция държана на 13 септември 1990 г.

„Това, за което мислиш, то те вибрира“.

ЗАКОНИ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА

Духовете вибрират хората със своите мисли и искат вселяване.

Разглеждайте дарбите като живи същества.

Мъчението е от дявола, трудът е от човека, а работата е от Бога. Да работиш по Божествен начин, означава да си почиваш.

Кръчмарин, ловец и касапин са професии забранени от Учителя.

Променливите хора никога няма да получат Истината. Истината е врата, през която минава Духът.

Кабала е наука за владеене на Словото.

Докато има астрал, не може да има истински прогрес.

Умът е убиец на Истината.

Христос отдавна е дошъл – светли мисли, добри чувства и благородни постъпки.

Най-тежката болест е грешното въображение. Всяка крива мисъл е вид болест. Ако човек е ограден в мисълта си, никога няма да пострада.

Чистата храна помага да се победи злото. Когато обичаш един плод ти подобряваш неговото качество.

Концентрацията има власт над всичко чрез закона на проникването. Истинската концентрация се дължи на изработени добродетели.

Пентаграм – това е законът за съхранение на висшия живот на Духа. Истинска концентрация има само тогава, когато Духът участва.

Концентрацията е мощно проникваща сила. Мислите са живи същества, те пътуват надалече. Една силна, концентрирана мисъл винаги се приема от телепатичния орган на човека.

Мислете, че Бог е винаги близко до вас, Той е във вас, до вас.

Мисъл без Огън не може да прониква. Ако тя не е в хармония с Любовта, не може да прониква на голямо разстояние.

Огън – активна психическа енергия.

Който служи на Бога, той владее магическата пръчица. Адептът е винаги вътрешно въоръжен. Воювайте с бомбите на Любовта.

Огнена концентрация означава да сгъстиш Бог в себе си.

Правата мисъл представлява магия. Който я завладее, той е Маг.

Мисълта определя щастието или нещастието, богатството или бедността, защото зад нея стои разумна сила. За каквото мислите, с такива същества се свързвате, с такива центрове на вселената общувате. Адептите имат силна мисъл, на която никаква външна сила не е в състояние да се противопостави.

Злото не може да вирее в огненото поле. От силата на мисълта зависи конкретизирането на нещата – т.е. виждането. Външните хора гледат с ума, а проникването става с Духа.

Това, което се движи най-бързо, е най-силно. Ето защо Бог е навсякъде.

Възвишеното настроение е паспортът за влизане в ангелския свят. Огнената мисъл е среда, чрез която човек влиза в общение с висшия разумен свят. След победа над астрала може с огнена сила да се прониква и през него и да се черпи знание, истинско, от висшия свят.

Спокойният е съединен с Бога. В него работи стихията на светлината.

Концентрацията е акумулатор на висша Божия Сила. Силата на окултния ученик идва отгоре. Горе – означава вътре в душата и Духа. Небето – това е душата. Долу е външния свят.

Само концентрацията се справя с отрицателните енергии.

Упражнение „концентрация в точка“: Духът се проектира в точката. С точката се символизира Бог-Отец, а със запетаята – Неговия Син. Концентрация върху любим Учител; Концентрация върху кристал; Концентрация върху чаша с вода. Разстоянието – 3 метра (числото 3 е число на спокойствието). Предметът да е на нивото на очите, без мигане. След 11-та минута – насълзяване на очите, чрез което излизат всички нечисти частици. Да се практикува ежедневно. При концентрация се получава вътрешно гледане.

Нищо не може да издържи на висшите трептения на Любовта, понеже Бог е Любов.

Когато Бог иска да стане по-близък на хората, Той слиза в някой Учител.

При истинска молитва се изисква истинска концентрация, пълно забравяне на себе си, никакво мърдане. Затова са нужни много усилия, малки, но постоянни. Истинската концентрация изключва петте чувства, понеже шестото чувство трябва да се отвори, за да може да се разбира поне малко Бог.

За да прониква една формула в другия свят, тя трябва да има духовна сила. Концентрацията е метод за справяне със злото, метод на Божествения (огнения) свят, води към дълбоко вътрешно знание. Концентрацията винаги прави контакт с реалните сили във вселената – Брат Михаил.

Само Бог е действителен, а не света. Светът на материята е свят на невежество.

Проблеми има, защото има материално и астрално тяло. Тялото е гробът, парче земя, което всеки трябва да обработи и да се научи да се излъчва от тази земя.

Огнената мисъл се излъчва в пространството като жив, действен Дух. Там, където е концентрираната мисъл, там е силата на Духа. Човекът е там, където изпрати своята мисъл. Концентрираната мисъл надминава трептенията на светлината. При концентрация умът изчезва, обръща се навътре и черпи знание от Духа.

Молитвата става сила, когато се насища с енергия.

Колкото повече искате, толкова повече мисъл е необходима.

Огнената концентрация е ключ за влизане в Бога.

Зад всяка формула работи дух, който се проектира.

Духовната истина се постига отвътре. Рамакришна: „Блажен е този, който е безумен за Бога“. Учителят: „Бъди мързелив в гнева“.

Едно убийство е 100 години забавяне в еволюцията.

Всяко осъждане е посягане на Бога.

Потопът слага край на старите възгледи, духовете частично се преобразяват според своята степен на разумност.

Мисъл – това е връзка, отношение.

Злото не може да вирее в чистия, защото там вирее тайната динамика на Бога.

Ако благодарите на болестите, неприятностите, ако им попеете, те ще си отидат, защото не понасят хармоничното.

От съхраняването на енергията зависи бъдещето ни. От мълчанието се съхранява най-много енергия, а когато говорим разумно, енергията се връща.

След смъртта умът отива във вятъра, очите – на Слънцето, спермата – във водата, духовните атоми на ушите – в посоките на света, косата – в дърветата и растенията.

Гениите се раждат на 100 години, а Учителите – на 1500 – 2000 години.

Гениалният се храни с мисъл, талантливият – с благородно чувство, а обикновеният – с трици.

Мярката на волята е мярката на Любовта.

Когато се упражнявате в концентрация, Бог се упражнява чрез вас, за да се роди във вас, защото иска да ви даде своята сила. Ако сте непостоянни, вие Му пречите.

Лао Дзъ: Малко любов към нашето учение е равно на омраза.

Само чрез чистотата Духът може да проектира могъщата си енергия в нас. Бог се сгъстява в чистия и сразява злото.

Лошата мисъл ограбва енергията. Всяка лоша мисъл, изказана на глас е вече капан. При лъжата буквите са така подредени, че в момента се нарушава химическия състав на кръвта, губи се много енергия.

Животните винаги възприемат нашата мисъл, те се ръководят групово от архангелите.

При земеделие – да се сее със светли мисли и през цялото време на растене да се поддържа духовното поле на засятото.

Правата мисъл, казаната Истина възпроизвеждат хармонични вибрации.

След молитва останете до няколко минути във възприемчиво настроение, мълчание за отговор.

Кривата мисъл има лоша атмосфера.

Когато сте постъпили правилно, след малко вглъбение се получава радост. Обратното е за лоша постъпка.

Бог тайно ви наблюдава от всеки човек.

При всички условия най-дълбоката помощ е мисълта.

Една огнена воля чрез концентрация може да задвижи легиони. Самата концентрация е вътрешно могъща същност. Огнената концентрация покорява абсолютно всичко, защото е Бог в действие. Истинското вглъбяване е истинска среща с Бога.

Божествена реализация – означава побеждаване на недостатъци, грешки и т.н. Грешките са психически червеи.

Волевият човек е независим чрез могъществото на своята концентрация. Той винаги има помагачи, стража. Огненият човек никога не попада в лоши влияния, защото работи със силата на Духа.

Силен е само този, който управлява астрала и само на него се дава огнено оръжие.

Бързането е стар метод на Черното братство. Когато не бързаме, тогава се движим по-бързо.

При победа над астрала (пазачът на прага) се постига огнена концентрация. Чрез концентрация буквите стават жив Огън, излиза тяхната първична сила. Бог се постига само чрез истинска концентрация. Свръхконцентрираната мисъл е Бог. Истинската концентрация се достига чрез постигане качествата на пентаграма.

В обикновения човек и в обикновения живот няма Любов и Мъдрост.

Бог се развива в човека само чрез волята.

Формули:

„Господи, научи ме да придобия чистата концентрация.“

„Господи, в името на великата Истина, разкрий ми…“

„Господи, разкрий ми истината по този въпрос.“

„Господи, огради ме със сигурно пътуване.“

„Господи, изгори лошата мисъл с твоя Огън.“

Лекция държана на 20 септември 1990 г.

Закон от Учителя:

Ако съвършено пречистите мисълта си, злото ще изчезне. Когато словото се пречисти, то се превръща в Огън. Кулминацията на Огъня се съединява с Бога.

РАДЖА ЙОГА

Хората попадат в живота, защото не са господари на мисълта си. Чистата мисъл е господар на живота. Лошата мисъл ограбва енергията. Когато се разменят светли мисли сте в ангелския свят.

Златен закон от Учителя: Истинската Любов е съчетание с Бога. Тя е акт не към хората, а към Бога. Любовта прощава, но не извинява. Тя има изискване за съвършенство.

Въздух, вода и земя са разреден огън. Най-могъщата енергия изтича от Свещения Огън.

Словото твори успеха. Нечистото слово е смърт за енергията.

Раджа Йога е нисша степен на Кабала – дава свобода.

Никой не може да се бори с правата мисъл и да ѝ противодейства.

Времето е израз на Истината.

Слънцето показва какви мисли трябва да има човек.

Чрез контрола на Словото даваме път на Бога да действува в нас.

Истината никога не се прекланя пред обществото.

Когато опасността е извън ума, тя не може да действа. Когато не мислим за опасността, тя изчезва.

Истинският ученик не допуска нищо отрицателно в себе си.

Ако си силен, опасността ще стане слаба и обратно.

Чрез контрол на Словото Бог се вселява. Словото се дава като дар, за да се служи с него на Бога. Чистото Слово и Бог са неразделни. Без контрол на Словото няма Бог и няма спасение. Всичко в света е битка на вълни и на вибрации, но Огънят е над всичко.

Ценно упражнение: Да се ходи в гората нощем сам. Може да се ходи по двама в началото, за разучаване на пътя.

Чистото Слово носи всичките блага на човека.

Контрол на Словото значи Божествен живот.

Бог развихря своята стихия в чистото Слово.

Раджа – означава царско състояние.

Чистото Слово има голяма сила, къси вълни и мощни вибрации.

Лошата мисъл е куршум, изстрелян от дявола. До нея трябва да се постави една хубава мисъл, а не да се борим с лошата, защото тъй я усилваме.

Магия – означава Кабала – означава постигане на Абсолютното Слово. Това всемогъщо същество – Словото! При заповед на Тихия Глас, цялата вселена млъква.

Правило: Атакувай всяка опасност със Словото, докато я разтопиш! Всички мисли и чувства, които ви безпокоят, не ги хранете и те ще умрат.

Човек е създал враговете си с мисълта – значи трябва да пречистим мисълта си. Лошите мисли, които е говорил човек, го преследват.

Контролът на Словото е дело на вътрешната висота.

Силата е в качеството, а не в количеството.

Ако всеки ден пишем бавно и красиво една светла мисъл – това е капитал.

Чрез контрол на Словото се възстановява могъществото на мисълта.

Всичко в света се покорява на чистото Слово. Осъзнайте това като Бог във вас.

Истинските неща не се доказват. Физическите неща се виждат с физически очи, духовните – с духовни.

Злото е опасно само тогава, когато влезе в мисълта – това е вход за дявола.

Ако здраво се държиш за мисълта за успеха, злото се побеждава.

Окултните ученици нямат право да използват лекарства.

Предварително изхвърли злото от мисълта си.

Пущайте светли мисли в ума си, за да станете могъщи.

Учителят: „Никакво лошо внушение да не се допуща в подсъзнанието ни“.

Бог работи в човека и му чертае планове чрез Словото. Силите, когато ви обичат, те ви чертаят плановете и ви помагат.

Всички прегради падат пред мощното Слово, което всъщност е самият Бог.

Мислете за успеха и той ще дойде със сигурност.

Ключът на Огъня е недостъпен за обикновените хора.

Всичко в природата е отпечатано Слово.

Словото е оръжие за мощна еволюция.

Само благородният човек може да се развива.

Всяка трудност е дълбоко пресметната за всеки – според степента на еволюцията, за да са по-слаби от волята и организираността му. Всички усилия се възнаграждават.

Върши и мълчи!

Формула: „Господи, научи ме да се храня със Словото“.

Цялата вселена не може да задоволи душата, тъй като тя не съдържа вечния живот.

Истинският човек е над условията. Добрият човек може да намери добро и при лоши условия, а лошият не може и от добрите. За лошият всички условия са лоши.

Истинската благодарност е и за лошите неща, които ни се случват.

Най-лошото нещо на земята е недоволния човек.

Чистото Слово пронизва астрала (завесата на Реалността).

Чистото Слово е изток – означава Истината.

Контрола на ума води до повишаване енергичната сила на Духа.

Чистото Слово ще ви направи спокойни, тихи и могъщи (три важни качества).

Лошите мисли ще привлекат неуспех и нещастие.

Формула: „Господи, кажи ми как да постъпя“ – при трудни ситуации.

Формула: „Господи, разпръсни злото!“

Лошите мисли ще изядат всички, които имат слаба воля.

Всички блага се намират вътре в Словото. Всичко, което търсите се намира вътре във вас.

Свободата налага висша отговорност.

Спасението е вътре във вашата мисъл, а не отвън.

Условията на живота се създават от мисълта. Формула: „Господи, дай ми абсолютни условия за развитие“.

Учителят: „Великата епоха на Водолея започва през 1914 г. Силното влияние започва през 1924 г.“

Ако не можеш да разрешиш едно противоречие, остави го настрани.

Закон от Учителя: Целият ви живот зависи от тези мисли, които сте възприели.

Закон е: Ако сте едно с Бога, Той ще ви направи устойчиви.

Закон е: Най-вътрешният свят е най-могъщият свят.

Човек побеждава трудностите само когато Бог му дава своята сила.

Силата на Любовта се определя от вътрешната сила на човека.

Нещастието няма власт над чистите.

За истинския човек никога не идват лоши дни.

Чистият служи на Словото и Словото му служи.

Бог е по-силен от съдбата, затова съедини се с Бога и победи съдбата; с други думи – Любовта е по-силна от съдбата.

Има една хубава смърт: Умъртви лъжата в себе си.

Лекция държана на 27 септември 1990 г.

Закон от Учителя (за медитация):

Човек разбира истинския живот само когато стане Дух, т.е. неразрушим, което означава безсмъртен, с духовна цялост.

ЗАКОНИ НА ЛЮБОВТА

Истинската Любов е съчетание с Бога. Бог иска да е щастлив във всички същества и иска да Му дадат условия за това.

Щастието е светъл и възвишен дух, който се вселява само в човека на Истината. Неговата най-вътрешна същност е Свещеният Огън.

Учителят казва: „Щом цениш Любовта, ще я имаш“. Това означава, че Бог е твой. За да се обичат двама истински, трябва да са съчетани от самия Бог.

Когато хората придобият Божествената Любов, злите духове ще изгубят своето влияние, защото чрез Любовта хората ще живеят в аурата на Бога.

Любовта е първичната, стихийна същност. Висшите същества живеят в Любовта и дишат етер, а падналите дишат въздух.

Хранете се само със светли мисли (отнема от 1 до 3 години за волевите).

Когато една лоша мисъл прониква при хранене, тя отравя храната, затова от първата до последната хапка трябва да се повтарят формули.

Никога да не се страхуваме от опасностите, а от собствените си лоши мисли. Каквато и опасност да се разиграва около теб, не я допускай в мислите си.

Сливането с Любовта е сливане с Бога.

Целта на чистата храна е да увеличи окултните сили в човека.

Един от методите за ограничаване на злото е мълчанието.

Учителят: „Мълчание и молитва – две космически сили“.

Мълчанието води до сближаване. Духовното мълчание е закон за съхраняване на Свещения Огън.

В мълчанието се развиват най-силните качества.

Мълчание – значи „умът е заключен“; той е писач на лошата карма.

Духът е Мъдрост.

Ако болният мълчи и се моли, той ще натрупа огън и ще оздравее.

Злото не понася лъчите на Любовта, защото Любовта е проекция на Бога. Няма сила, която да ѝ устои, защото тя е Бог в действие.

Любовта е магически инструмент.

Волята ще пречисти въображението и умът ще стане инструмент на Духа за достигане на Божествените цели.

Потопът е замах на стихийната същност на Любовта.

Недостатък и зло са недоимък на светлина.

Всички, които имат слаба воля, ще бъдат завладяни от гибелно самовнушение.

Волята се развива чрез съдействие с Духа.

Формула: „Господи, научи ме да придобия Свещения Огън!“ – представяме си образа на Слънцето или гледаме запалена свещ.

Любовта – това са най-бързите вибрации, което означава къси вълни с голяма сила.

Любовта влияе мощно на целия свят, защото в нея е скрит Духа. Любовта не трябва да се възпява, а да се живее. Тя е принцип, тя е вътрешна същност.

Любовта в нас – това е самият Бог. Той си подготвя място за вселяване – за Шестата раса.

Да си умен – е едно, да си любящ – друго.

Любовта – това е животът на Бога, затова се нарича Дом Божий.

Когато обичаме един човек, значи Бог го обича и ни го изпраща, за да го издигнем.

Който е придобил Любовта, постига всичко, защото това е праенергията. Учителят казва: Любовта се намира във всяка светла мисъл, там я търсете.

Борбата с бедността развива волята.

Учителят казва: Когато влизаш в чуждо сърце, събуй си обувките!

Когато чакрите започнат да се отварят, това е знак за безсмъртие.

Бог живее тайно в сърцето и наблюдава чувствата ни.

Чистата мисъл винаги придава енергия и никога не отнема.

Чрез Любовта човек организира центровете.

Най-важна е любовта към учението, а не към успеха.

Има три ключа за разгадаване на злото: права мисъл, абсолютна вяра, абсолютен морал.

Когато човек смята, че нещо е пречка, то става пречка.

Любовта е могъщество на Бога и се справя с всички проблеми и всички трудности.

Любовта не е от този свят. Тя е от Божествения свят (огнения свят).

Любовта е Божество. Хората трябва да се разглеждат като богове и богини.

Опасностите (нисшите духове) бягат от Любовта, защото знаят кой се крие в нея.

Любовта изисква Божествен начин на живот, за да може да се разбере.

Любовта е ключът към всички въпроси на живота.

Там, където има Любов, злото се топи и чезне. Няма значение каква трудност постига ученика на Любовта, той я стопява.

Формула: „Господи, научи ме да придобия Свещения Огън“.

В Любовта вибрира Духът, защото иска да се всели, защото иска да бъде щастлив в нас.

Колко велико нещо е Любовта, а колко по-велик е нейният Създател.

Действайте с Любов и не търсете ползата, и никога не казвайте, че съжалявате за това.

Бог работи в този свят чрез огнени канали.

Трябва да се постигне истинско спокойствие в напрегнатост и будност, за да може да ни се даде Истината.

Самата Любов е проводник на висша енергия.

Същественото е контрол на Словото.

Според Кабала: Любовта може да живее само в Абсолютното (в самите условия на Истината).

Смирението е първото качество на Бялото братство.

Живата природа са ангелските същества.

Закон – означава тояга.

В Любовта има динамика на вълните – т.е. постоянно разрешаване на злото.

Любов, воля и свобода са едно и също нещо.

Истината ще ви направи свободни.

Истинският човек е независим от условията. За него няма лоша съдба, лоши числа – има лоши мисли. Човек се сблъсква и катастрофира с лошите си мисли.

Истинското знание изисква голяма сила на характера, истинска воля.

Истинската жена е богиня, понеже истинската душа не е създадена за простосмъртни.

Когато се посветиш на едно нещо, ти го постигаш. Ето защо посвети се на Любовта.

Кой ще издържи на Любовта? Само този, който я има в себе си.

Вибриращата Любов е вибриращ Бог, затова любете враговете си и ще бъдете неприкосновени.

Сега е време за добри дела, но само чрез тях не се постига спасение, а чрез Мъдрост. Когато човек постигне Любовта, от там започва истинското му развитие. Чрез Любовта откриваш всички тайни на живота в себе си.

Работете с Любов и не се грижете за останалото. Любовта познава пречките, които поставя злото.

Дяволът се ликвидира с мощна динамика. Затова ни трябва енергия, т.е. мълчание и никакви излишни, обикновени разговори.

Любовта е най-могъщата окултна сила – есенцията, най-вътрешното учение. Ако имате Любов, ще имате мощната сила на Бога.

Прекъснете връзките си с лошите мисли и злото ще умре.

Само когато човек има истински стремеж, ще привлече всичко необходимо за своята еволюция.

Говоренето на Истината е повишаване на енергията. Човек става по-спокоен и злото се парализира.

Кармата и недостатъците не се разрушават с четене на книги, а с медитация, с дневници…

Универсален закон: Мощно е само постоянството!

Формула: „Господи, Ти, Който живееш в това цвете, прояви Любовта Си!“

Лекция държана на 4 октомври 1990 г.

Закон: Трябва да завладееш Словото, за да постигнеш Висините.

ОКУЛТНА МЕДИЦИНА

Тишината е символ на дълбокия свят – означава сгъстена разумност. В ангелския свят няма говорене, общуването е чрез проникване.

Да победиш болестта означава да победиш едно по-нисше съзнание в себе си. Болестта е закон, който изисква вътрешна промяна в човека. Болестта е просветителка или разрушителка.

Смъртта е възпитателна сила, която служи на еволюцията да спасява човека от недостатъци, които се задълбочават.

Болестите са с цел да направят човека по-добър и да го пробудят.

Формула от Египет: Сърце – чисто като кристал, ум – светъл като Слънцето, душа – обширна като вселената, Дух – мощен като Бога и едно с Бога.

Формулата е магнит за всички Божествени влияния.

Човек, който не слуша гласа на Любовта, се разболява. Обикновените хора са спънати от мисли, от болести и несполуки, които изтощават силите. Злото се храни с невежество.

Да медитираш – означава да се чистиш духовно.

Когато живееш с мисъл за болест, ти се сближаваш с болни духове.

Избягвайте болезненото самовглъбяване.

Учителят казва: „Болестта е шанс за ученика да види волята, мисълта, знанието“. Окултният ученик знае, че лекарят е вътре в него.

Духът се ражда там, където има натрупани мисли – огън.

Който е изгубил Любовта, той боледува винаги. Болестите са живи същества – хранят се с невежество, омраза, недостатъци.

Болестта е крадец на енергия, която си отнел от другите и трябва да я върнеш отново на болестта.

Болестта е падане в по-нисша степен на вибрации и при продължителна молитва се връщаш в основния тон.

Всяко оплакване и отчайване е падане на човека във все по-гъста мрежа.

Болестта никога не може да проникне във висшия живот.

Да се отдаваш на Словото – означава да се отдаваш на Бога. Словото се грижи за нас, пази и закриля.

Ако човек не започне да мисли при болестта, тя завършва със смърт. Които не мислят, боледуват.

Има болести, които могат да се излекуват само чрез дълбока изповед. Учителят казва: „Всички болести се дължат на преяждането. Който мисли с лоши мисли, удрят го в главата.“

Когато Бог влезе в човека, той разбира правилно.

Страхът е главният магнит за всички болести. Страхът е оръжие на Черното братство и докато страхът и съмнението не са победени, няма никакво спасение.

Учителят казва: „Страхът е тъмнина, какво осигуряване може да има в тъмнината!“

Да оздравее човек – това значи в него да потече чиста, небесна енергия на Любовта. Огънят е врата, през която слизат енергиите на Небето. Небето е необятната душа.

Чистият Дух е Царството Божие.

Душата служи на ума и на сърцето, тя е робиня. Когато се съедини с Духа, тя влиза да живее в него и започва да царува.

Здравето може да се внесе в човека само по закона на Любовта, т.е. трябва да има нещо в човека, за да го спаси Бог.

Всички висши същества зависят от Абсолюта, но Той не зависи от тях.

Болестта показва, че мисълта на човека е пропукана.

Болестта изисква човек да се прероди умствено и сърдечно – това значи да се подчини на Висшия живот.

Щом Любовта те вибрира, болестта си отива. Бог вибрира хората с Любов, за да може да се всели.

Болестите не обичат хората със светъл мироглед.

Чистата кръв се справя с всички видове болести.

Болестите се унищожават с активна психическа енергия.

Слабият, чрез волята може да стане силен.

Учителят казва: „Вие може да се излекувате от всяка болест, но важно е какъв е вашият стремеж“.

Спокойствието е най-здравословното състояние на човешката душа.

Спокоен – това означава съединен с Бога. Нервен – съединен с дявола. И лошото е, че нямаш стремеж към доброто.

Жадната душа винаги ще намери извора.

Учителят казва: „Всяка болест се лекува с воля“.

Силата, която премахва болестта, това е вътрешното убеждение. Да имаш силно вътрешно убеждение, означава Духът да е с тебе. Хармонията с Духа прави чистия устойчив.

Кои ще устоят на Истината? – Тези, които я имат в себе си.

Лекуването става от Господ, а не от хората.

При всяка отрицателна мисъл здравето се губи.

Учителят казва: „Всички нервни болести се дължат на раздвояване, защото при вярата има единство с Бога и дяволът не може да прониква“.

Учителят казва: „Боли те глава – любовта ти към Божествения свят не е правилна. Болят те гърдите – любовта ти към ангелите не е правилна. Болят те краката – любовта към цветя и растения не е правилна.“

Вашето здраве зависи от вашите мисли. Всяка болест първо се оформя в душата чрез внушение.

Опитът е по-важен от всички науки.

Учителят казва: „Най-лошата болест е грешното въображение. Най-опасната болест е старостта – внушение на паднали ангели.“

Болестта се предава чрез влияние.

Болестта стои в човека, докато го просвети.

Всяка отрицателна черта – завист, злоба, критика, омраза – е живо същество, което черпи жизненост от човека.

Отчаянието се лекува с вяра, тревогите със спокойствие.

Формула: „Свежест и бодрост!“ – с уважение към буквите.

Формула: „Господи, Святият Ти Дух да ме облива с младост и сила“ – в третото око се проектира образа на слънце или извор.

Формула: „Господи, нека ундините ме чистят все повече и повече“.

Физическото тяло диша чрез водата, душата – чрез Любовта, Духът – чрез Мъдростта.

Първичният брак е между Духа и душата. В другия свят има духовни съчетания. В този свят тялото пречи.

Омразата е болест. Който мрази, той пие духовна отрова. При Любовта човек пие елексира на живота.

При пост и молитва нашите клетки стават все по-леки и по-бистри, а злите духове се оплакват.

Всички тревоги след време се превръщат в болести.

При мъка гледайте течаща вода, или Ниагарския водопад – течащата вода увлича елементите на мъката.

Физическото тяло, с тия клетки и атоми не може да вибрира на ритъма на щастието. За сливане с щастието човек трябва да се подготви отвътре, да си изработи възвишено тяло.

Бог е винаги щастлив, защото е абсолютно чист.

Ние трябва да сменяме старите клетки чрез пост и молитва.

Колкото повече внасяме светли мисли, внасяме нови енергии, които изпъждат лошите мисли от менталното ни тяло.

Трябва да живеем възвишен живот, за да си отидат нисшите клетки.

Когато човек има Любов, той се издига нагоре.

В този свят се гледа с физически очи, в другия свят – със съзнанието.

Когато човек има Любов, той се издига нагоре, там е щастието. Ние трябва да се издигнем нагоре при Духа.

Ние постигаме Бог само като висша мисъл.

Поети: Кабир (посветен от Тагор), Пиер Моршид („Елмазената огърлица“), Саади („Гюлести“), Омар Хаям.

Истинското щастие не е на физически план. Упражнявайте се да се изкачвате високо нагоре.

Любете враговете си!

Когато любите, привличате всички елементи на здравето, спокойствието и светлината.

Когато обичаме, в нас тече Божествена енергия. Когато мразим, астралното тяло се пропуква и духовната отрова влиза в аурата, а при Любовта сме в единство с Бога.

Нищо нечисто не може да влезе във висшите вибрации.

При възвишен живот лошите мисли не достигат до нас.

Всички зли духове отстъпват на Любовта.

Амин, Амен, Аум, Ом – означава скрит Бог.

Лекция държана на 11 октомври 1990 г.

ЗА БУКВИТЕ

Само чрез съединение със Свещения Огън има истинско знание.

Всички тайни учения са свързани със Словото.

Духът говори с тишината, тишината говори с гласа на съдбата.

Мисълта трябва да се роди от утробата (дълбочината), за да се материализира.

Целта свързва хората със съществата от другия свят.

За да се говори могъщо, трябва да се изхожда от тайната (принципа).

Душата на човека е неговия център и чрез концентрация Духът влиза и я осветява.

Астрал – Черното братство. Етер – Бялото братство.

Чистият влиза в етера и астралът не може да го изсмуква.

Мълчанието е от основна важност. Мълчанието изработва нов поглед на Духа. Мълчанието е изградено от субстанцията на Мъдростта.

Търпение – означава изобилие, победа.

Раят трябва да се възстанови – това е образът на Слънцето в човека.

Кабала дава шифър на Библията.

Нечистите не могат да имат вяра, те ще бъдат поставени в суета – астралният свят, който всички трябва да победим.

Всичко, което правим, да бъде преданост към Бога. (Например готвене с пеене на свещени песни). Преданите ще оживеят в Неговата светлина.

Светът е извън разумността.

Успехът е сгъстяване на вълни, мисли, енергии, вибрации.

За Бога е важен вътрешният живот, затова винаги вътрешният живот побеждава.

Кабала не се изучава с мисълта и логиката, а с интуицията.

Буквите са идеи, които са истински сили.

Кабала оперира с буквите като активни сили и атрибути на Божеството.

Всяка буква е сродна на една сила, която се намира в Бога.

Творението е дом на Словото.

Истинската мисъл съответства на небето.

Учителят казва: „Ако раят не е в тебе, ти никога няма да влезеш в него“.

Само спокойствието може да те научи да мислиш дълбоко.

А – начало. Буква на светлината. Умът, сърцето и волята трябва да бъдат свързани. „Аз съм алфа и омега.“ Аум – като се каже, трябва да се преживее началото, светлината.

Аум – символ на първичното Слово.

Чистото Слово създава най-добрата съдба, тъй като чрез светлината се връщаш към началото.

Б (бет – дом) – означава могъща духовна закрила.

В – съединение на човешката душа с Бога чрез закона на вярата. Душата става неуязвима чрез закона на единството. Злото трябва да се прогони от душата, иначе не може да се прогони от живота.

Г – вярвай напълно в Словото и то се сбъдва. Господ е великата вътрешна сила. Астрална буква, привлича.

Д – закон за равновесието. Човек има една силна добродетел. Добродетели, таланти, дарби са живи сили, в които живеят ангели. Една силна добродетел е връзка с висшия свят.

Е – закон за размножаване. Закон на разумните усилия. Само неизменният в Бога може да прониква в етера.

Ж – възвръщане към живота. Разделяне на кръга. Но придобиването на Любовта е придобиване на живота.

З – закон на злото. Законът пленява, а волята освобождава.

И – разбиране на живота, слизане при страдащите. Духът говори на душата. Истината говори на себе си. Забелязвайте лошото в хората, но не го подхранвайте, за да можете да им помагате. Истината дава мир, защото е в съгласие с вечния порядък. Вътре в Истината е вложено оръжие, което побеждава всичко.

Й – утвърждаване на Духа и Неговата правда. Трябва да изпълваме Истината със сила. Истинско убеждение има, когато Духът е проникнал.

К – неуравновесени сили от астралния свят. Трябва да прекъснете токовете от астрала чрез волята. Воля има само този, който може да се преобрази. Астрал – означава поразено въображение. К е половината от Ж (живота).

Л – умът и сърцето се съединяват и се постига Любовта. Духът се вселява в Любовта и дава смисъл на живота. Л е отделена от слънчевата слава, излъчена като идея. Л – значи да постигнеш самата същност.

М – буква на жертвата, буква на смъртта. Най-късият път да се победи кармата. М е свързана с материализма. Жертвата води до пряко постигане на вътрешния Аз. Жертвата е дом на Словото.

Н – примиряване на противоречията в живота. Два бряга, между които се прекарва мост и противоречията отпадат. Сгъстена разумност, абсолютен разум. Правене на философско злато, духовно злато – което значи живото злато.

О – силите са в постоянно движение. Кръг, вечен живот. Има скрити сили, но трябва да дойдат Божествените условия, което означава живи, разумни същества, които създават условията.

Победа над ада – означава, че моралната сила превъзхожда астралното притегляне.

Змеят – символ на астрала, е символ на времето и пространството.

Страданията обработват сърцето. Противоречията обработват ума.

Прераждане – означава да преработиш своето минало.

Оръжието на човешкото спасение е волята.

Божественият свят е светлина. Ние постигаме Бога само като висша мисъл.

Няма свят на невидимото – има само степени на съвършенство на Огъня. Когато третото око се отвори всичко става външно.

Няма прегради, които да разделят душите, просто трябва да се развие интуицията.

Формите се връщат към излъчената светлина.

Воля – означава висше господство. Вие всички трябва да развиете волята, защото всички зли духове се покоряват на волята.

Трябва да се победят четирите елемента.

Свобода има когато се излезе от земното съзнание.

Ако ние познаваме Бога, то е защото Бог познава Себе Си в нас.

Духът не зависи от космическото многообразие, те са външни светове.

Етерът е първична субстанция, което означава най-чистите атоми. Тежките мисли са по земята. При влизане в дом, да се събуват обувките.

Формула: „Господи, излей благословение в този дом“.

Формула: „Господи, благослови ни да живеем в Любов и съгласие“.

Словото е убежище. Словото е крепост. Най-висшата работа на този свят е отдаване на Словото.

Трябва да изработиш в себе си елементите на висшия живот.

Щом има подозрение, враговете идват. Трябва да се победи (подозрението), за да изчезнат и те (враговете).

Белегът, че човек върви в Бога, е преобразяването.

Душата винаги ще боледува, докато не постигне първична връзка с Духа.

Нищо не може да се укрие от Бога. Всеки атом е Негов.

Зад всеки организъм се крие неговата логика.

Духът не се развива – Той се проявява.

Святият Дух – това е Божията активност – закон на волята.

Бог се развива в човек само чрез волята.

Ще страдате винаги, докато имате земни желания.

Формулите са най-сигурния пазач на чакрите. Чакри – означава енергийни вихри, ясновидски центрове.

Най-важната задача е очистване на съзнанието.

Основна храна на истинския човек е Словото.

Висшият живот изисква качества.

Смъртта и кармата са точно противоположни на Мъдростта. Те представляват отклонение от правия път.

Финалът на постоянната медитация е разрушаване на света.

Който се страхува от злото не може да го победи.

Трябва да развивате силна воля за да имате проникващи молитви.

Лекция държана на 19 октомври 1990 г.

Закон от Учителя:

Чистото Слово има господство над всички разрушителни сили в света.

ЗАКОНИ НА ВОЛЯТА

Всичко около нас е строго пресметнато, за да ни издигне.

Ако всеки ден по-малко благославяме враговете си, те се разтопяват. Само велик човек може да обича враговете си.

Чистото Слово става със законите на волята.

Волевият човек не може да бъде завързан по внушение.

Който има силен стремеж и мощна воля, му се пращат помагачи, за да успее. Чистият стремеж има мощно ръководство в невидимия свят.

Всички събития, обстоятелства, условия се нагаждат според волята на човека. Те са слуги на волята.

Истинският човек е над условията, царува над всички условия.

Волята си има велики кристали: едни от тях са спокойствието, търпението, смирението.

Истинското спокойствие е когато си победил смъртта.

Човек трябва да е спокоен в най-големите изпитания. Спокойствието е магически кръг, където злото не може да действа.

Спокойствието е дар, награда за усилията. Нечистият никога не може да бъде спокоен, не може да тълкува правилно Библията.

На преден план е развитието на волята. Волята е тайното учение на древната Мъдрост. Волята е сила на огнения свят и прониква в Истината.

Кабала се възприема само от свободни умове.

Преданият на Бога е свободен от грижи, дори и материални.

Най-голямото постижение е освобождение от света, от земното влияние. Мокша – значи свобода.

Истинското знание е това, което побеждава съдбата и смъртта.

Грешките и недостатъците трябва да разберат, че ние сме по-силни. Те се покоряват на волята.

Любовта е свят, който не търпи никакви грешки, тъй като Любовта е акт към Бога.

Волята побеждава ума и който е победил ума не е от този свят. Всички, които го победят, стават Дух.

Умът раздвоява, а волята е закон за единство. Една слаба воля винаги ще бъде уловена от едно гибелно самовнушение.

Грешките на мисълта са вход на злото.

Лошата храна е творец на лоша карма.

Този свят е нещастен, защото е влюбен в илюзията.

Страхът отнема успеха, отнема енергията. Самото съмнение е убиец на енергията.

Всички същества имат пряка връзка с Бога.

Само чрез силна воля се постига огнена концентрация; само чистият може да постигне мощна концентрация.

Всички проблеми, тревоги се побеждават от Духа.

Концентрацията – земна, духовна, огнена…

Волята трябва да унищожи ума, за да стане сливане на ума с Духа. Умът се превръща в инструмент за целите на Духа.

При силна воля трудностите са слаби; при слаба воля и малките трудности са големи.

Третото око е един от най-важните закони на волята.

Светлината е слуга на волята.

Когато се отвори третото око, това значи, че човек е Дух и е независим от условията.

Диамантената воля води до най-висшите знания.

Помнете: Пречките трябва да бъдат преодолени от съзнанието, всичко друго е лесно.

Бог работи вътре в човека чрез волята, за да го спаси. Ето защо волята е законът на освобождението.

Важно е да сме прави пред Бога.

Колкото повече развивате волята си, толкова по-голямо ще бъде участието на Духа.

За да действат ангелите и Бог – трябва призоваване.

Формула: „Господи, ела ми на помощ!“ – при силна нужда и със силна концентрация.

Когато човек се пречисти, влиза в огнена сфера и там тъмните сили не могат да го атакуват.

Бог влиза в човека като воля и реализира Себе Си. Волята е всепобеждаваща сила. Тя сама си пробива път навсякъде. Волята отваря пътя. Мощният Бог работи вътрешно в теб, ето защо адептът е могъщ.

Диамантената воля е белег за развитие.

Всички постижения в живота зависят от сгъстяването на Любовта. Зад Любовта работи Бог.

Волята е Огън, който не признава време и пространство.

За Бога е най-важно човек да развива волята си.

Всички чисти същества се хранят само с чисто Слово.

Астралните същества ни обикалят, за да вадят жизненост, прана. Затова развитата воля освобождава.

Всички вълнения, безпокойства и проблеми хранят същества от астралния свят.

Учителят казва: „Новото учение не търпи никакви безпокойства“.

Собствените мисъл-форми на човека са неговите най-големи врагове.

Правата линия е символ на волята. Всички волеви хора се движат по права линия. Правата мисъл има Божествен произход. Чистото Слово е есенция на Божествения свят.

Небе – означава една неограничена идея.

Една силна воля привлича всички необходими елементи за нейния прогрес, защото волята – това е Духът.

Чистата воля в нас е самият Бог.

Когато човешката воля се пречисти, се превръща в Божествена Воля и надминава всички светове.

Истинското жертвоприношение е чистият живот.

Вселената – външна, вътрешна, Божествена…

Волята е врата, чрез която работи Духът и се вселява.

Молитвата е първият елемент, с който работят окултистите.

Любовта е свят на волеви същества. Затова Любовта е свят, който не търпи никакви недостатъци.

Да се молим – означава да сгъстяваме Божествената сила, за да може в определен момент Тя да се изрази.

Богатството за хора с неразвита воля е смърт за тяхното развитие.

Волята е окултна сила на Духа.

Критика, злоба, омраза, завист – са белег за слаба воля. Всяка критика се връща обратно към нас.

Кармата е правосъдието на Бога. Висшият свят не понася лошите мисли и ги връща на човека под формата на карма.

Закон на етера е: Любете враговете си!

При чистотата вредните вълни минават и заминават безопасно, те се разбиват от вътрешната динамика на чистотата. Чистият човек е проводник на висшите сили във вселената.

Всички чисти мисли са знак за общуване с ангелите.

Когато се постигне Истината, няма раждане и смърт.

Истината е извън доказаното. Тя се постига в празнотата (третото око).

Ако човек се отнася добре към недоволството, той може да се справи с него. Правило е: ако говорите на недоволството колко е хубаво, колко е красиво и го правите съзнателно, то ще избяга.

Една лоша мисъл е дух, който иска да се всели.

Лекция държана на 26 октомври 1990 г.

Закон от Учителя:

Изпращайте Любовта срещу враговете си и те ще бягат от вас, защото Свещеният Огън е абсолютен проводник на Бога.

ЗАКОНИ НА КАБАЛА

Успехът се намира вътре в Словото, което е същността. Словото е разрешението на всички въпроси.

Учителят казва: „Няма въпрос или трудност, който Словото да не може да разреши. Уповавайте само на Словото, а не на външна помощ.“

Чистото Слово е етер – всепроникващо, безсмъртно. Етер – това е едно от тайните имена на Бога.

Бог се съединява с чистото Слово, защото това е Неговата Същност.

Всички болести, опасности, трудности работят с дълги вълни.

Най-голямата защита е да се ограждате с огненото Слово – това означава активна психическа енергия, интензивна мисъл.

Чистото Слово е осъзнаване на Вечността.

Контрол на Словото – това означава да знаеш как да посрещаш трептенията.

Техника на херувимите: оттегляне, в което подготвят мощен удар.

В Словото трябва да няма никакъв астрал.

Когато Духът говори, астралът изчезва. Когато говори устата, вратата е затворена.

Закон е: Последицата винаги съответства на вътрешната причина. По последицата разбираме за причината.

Отчайват се само безволевите.

За да се освободим от една мъка, най-лесният и бърз начин е да приемем една светла мисъл.

Словото е ценно само със същността.

При всички формули трябва да има едно малко разширение, едно приятно чувство.

При съвършеното Слово вълните са винаги проникващи.

Етерът се открива само на неизменните и никога на смъртните.

В пентаграма няма никога смущения. Тя е резюме, квинтесенция на всички окултни сили на природата.

Победата над астрала, означава победа над лунното съществуване. Луната винаги поразява праната, жизнеността.

Първият лъч на изгряващото Слънце (Бог Отец) дава указания за целия ден. Изгревът е изгрев в човека.

Нечистото слово привлича всички страдания и нещастия, защото Бог се отдалечава.

Невежеството е астрал, разрушение. Духът не се съчетава с астрала.

Не трябва да съдим, да критикуваме. Затова мълчанието е Божествена философия.

Нечистото слово е винаги падане в капана на астрала.

Лошите мисли са изстрели от Сатана.

Формула: „Господи, благослови всички мои врагове, желая им успех“.

Формула: „Господи, разреши въпросите на брат (сестра) … по най-хубавия начин“ – ако искаме бързо да помогнем: идеен пост и минимум 100 пъти казване на формулата. При това никой не трябва да знае, че постим, или че казваме формулата.

Да пропаднеш от едно лошо желание, това е пропаст от астрала. Не създавайте пропасти с желанията си. Не създавайте врагове и проблеми с мисълта си.

Всяко казано слово строи последица. Затова идва чистото Слово. Има скрита справедливост, която следи на всяка крачка и тя определя цялата ни съдба.

Чрез чистото Слово енергията на небето ще тече винаги през нас. Докато има светли мисли, винаги ще има поток на енергия.

Когато човек съвършено пречисти словото си, натискът на звездите се разпада.

Страданията работят за нас. Който приеме страданията с дълбока благодарност, той скъсява еволюцията.

Словото е Божествения свят в човека. Когато мисълта е концентрирана, само тогава тя има живот в себе си.

За да възстановим Бога в себе си, трябва да говорим като светлината.

Мъдрост без Любов и воля без Истина са фатални.

За да се яви проницателност в едно тяло, то трябва да е изградено от чисти частици.

Вредно и опасно е духовното месоядство.

В менталния свят – светли мисли, в духовния свят – чиста воля.

Злото е инструмент в ръцете на Бога, за да се сътвори доброто.

Една светла аура не може никога да бъде завладяна.

Истинската свобода идва, когато можем да се излъчим от тялото, когато победим астрала.

Съдържанието се явява в човека, когато той има стремеж към вечните неща.

Когато обичаш едно същество, ти го изпълваш с живот.

Главният метод за възпитанието е Любовта. В Любовта идват вътрешните правила за възпитанието на всеки поотделно.

Злоупотребата с Любовта е едно от най-фаталните неща.

Серафими – братя на Любовта – свързани с нервната система.

Херувими – братя на Мъдростта – свързани с белите дробове. Херувимите се занимават със земетресенията. Учителят отлага едно земетресение през 1929 г., което ще дойде по-късно, но по-слабо.

Престоли – свързани със сърцето. Представят провидението.

Господства – свързани със стомаха. Същества на благородството.

Сили – свързани с доброто и жлъчката.

Власти – свързани с красотата, Слънцето и черния дроб. Черният дроб е сгъстител на астралния свят.

Началства – свързани с правдата и управляват далака.

Архангели – свързани с бъбреците. Ако човек започне да благодари, ще оздравее.

Ангели – свързани с чистите мисли. Когато се нарушат законите на ангелите идват отчаяния и песимизъм.

Първите три йерархии живеят в чисто Божествения свят. Следващите живеят в духовния свят, понеже не могат да издържат сиянието на Бога. Свързват се с Него телепатично.

Когато има случайност – това означава, че висши същества са творили събитията.

Окултният ученик трябва да стане скъпоценен камък – това означава узряла материя.

Закон от Учителя: Започнете да работите с велико постоянство и няма дарба или сила, която да не можете да постигнете.

Любовта е единствената сила, която оценява нещата.

Тялото се храни с мрак, душата – с полусветлина. Нисшата душа се храни с астрал, висшата – със светлина от Духа. Духът се храни с чиста светлина, чисто Слово.

Медитация – това означава Словото да се сгъстява и подготвя победа или мощен успех.

Само Бог работи със Словото, а ние сме само проводник.

Успехът се ражда там, където е натрупано Словото, там е същността.

Законът за постоянната медитация е закон за абсолютния успех.

В самадхи няма екстаз, дишане, мислене – знак, че кармата е победена.

Лекция държана на 2 ноември 1990 г.

Закон от Учителя:

Насочете мисълта си към силите на природата, към изпитанията и страданията – така ще преобразите теченията и така вие ги превръщате в положителни.

ЗАКОНИ НА ЛЮБОВТА

Формула: „Господи, научи ме да придобия слънчевото съзнание“.

Бог се съединява с човека на Любовта (Свещения Огън).

Любовта се справя с всички отрицателни сили, защото там работи скритият Бог. Любовта е абсолютен проводник на Бога, там се развива Неговата динамика. Формулите са могъщи в невидимия свят.

При среща с Любовта вибрациите на злото се разрушават от могъщата вътрешна динамика на Бога. Самата Любов е сгъстен Бог. Само човекът на Любовта може да сгъстява Любовта чрез огнена концентрация.

Първичният човек е бил Кундалини – сгъстена Любов.

Докато има светски живот, Кундалини спи.

Когато трудностите се вибрират с Любов, те изчезват.

Когато човек придобие Любовта, трудностите и опасностите бягат от него. Когато я изгуби, те пак го преследват. Човекът на Любовта е неуязвим, вътрешно могъщ чрез силата на Бога.

Истинският човек е извън астрала. Мория казва: „Астралът е психическа смет“.

Човекът на Любовта воюва чрез Духа. Той е особено могъщ при адептите, които никога не разчитат на външна помощ.

Когато човек постигне Свещения Огън, той се освобождава от земното съзнание и влиза във висшия живот. Религията и науката са безпомощни да решат човешките проблеми, защото липсва Любов.

Молитвата и вярата служат да се придобие Любовта, която е най-важна.

Любовта е синтез на всички проникващи тънки енергии.

Когато има дълбоко влизане в Любовта, ние не сме в този свят.

Учителят казва: „Поставете всички нечисти духове в огнения кръг – в кръга на Любовта“.

Висшият живот се излива в Любовта, ние само трябва да приготвим условията.

Едно от първите качества е смирението – велик ключ към върховете на Духа.

Изпитанията са прагове за влизане във висшата сфера на Любовта.

Истинското знание изисква изключително силен характер и затова тези, на които ще им се даде, ще се изпитат на големи изпитания, големи реторти.

Човекът на Любовта е винаги доволен и от малкото. Никога не се оплаква от трудностите – той знае тяхната цел.

Любовта е Абсолютен свят. Тя прощава, но не извинява.

Важен закон: Когато Бог влезе в нас, Той разрешава всички въпроси и думите стават излишни. Въпросите са живи същества, които могат да изсмукват прана.

Бог може да създаде условията в този живот. Човек не е господар на миналото и настоящето.

Всички трудности и неприятности работят с бавни, дълги вълни. Затова, когато се молим, акумулираме сила, енергия за победа.

Където има противоречия, трудности, опасности – там няма Любов.

Учителят казва: „Работете по закона на Любовта и Бог ще ви донесе всичко в строго определеното време. Когато не бързаме, тогава се движим най-бързо. С нетърпението си внасяме качества от астрала.“

Разумният човек е търпелив. Вътре в търпението узряват всички дарби и способности. Така даваме възможност на белите братя да осъществяват своите планове.

Щом си във връзка с Бога, Любовта се влива в твоята душа.

Лошият дух не може да понася мириса на роза, затова тя е символ на Любовта.

Любовта е закон за постигане на всички разумни желания, защото тя е законът на сгъстяващият се Бог.

Болният оздравява, когато натрупа огън. Опасно е, когато не вярва, когато е обсебен.

Когато човек се пречисти, Духът влиза в душата му и човек вижда, че всички тайни на Битието са написани в душата му.

Времето и пространството са илюзии, които изгарят от Любовта.

Истината ще ни направи свободни, защото там е Бог.

Човекът на Любовта не се влияе от никакви сили в този свят. Христос казва: „Моето царство не е от този свят“.

Щом врага види образа на Любовта, той бяга – той познава огненото начало.

Всеки успех се определя от вложената Любов. Любовта е мярка на постиженията, същевременно е мярката на волята. Любов и воля вървят заедно ръка за ръка.

Издигни се високо в Любовта при опасности – това означава да се издигнеш високо в Духа, в Любовта, където си защитен.

Истинската Любов издържа всички изпитания.

Когато вибрираш врага с Любов, това е акция на Бога. Любовта е средство за предаване на могъщите енергии на Духа.

Техника: да вкараме образа на Слънцето в ръцете си и да лекуваме с думата „минава“ – казваме я мислено поне 10 пъти, може и 1000, но без да се отчайваме и спираме.

В Любовта е всяко решение, защото тя е абсолютен свят.

Любовта е единствената сила, която прави Словото могъщо. Любовта определя какви условия и обстоятелства да се привлекат в човешкия живот.

Злото не може да се бори с Любовта, защото това е Бог. Затова: „Любете враговете си!“

Закон от Учителя: Правилно и вярно е само това, което усилва ума, сърцето и волята.

Закон е: Изпращаш ли Любов към омразата, тя се стопява.

Окото на орела е дадено не да вижда планината, а малката песъчинка.

Да се казва Истината на глупака – това значи да го лъжеш.

Любовта е велика духовна същност. Тя носи вечното благо на човека.

Най-безопасното място е Любовта – това е огнена сфера.

Лекция държана на 9 ноември 1990 г.

Закон от Учителя:

Развий волята си и злото ще изчезне.

ЗАКОНИ НА ЧИСТОТАТА

Само любящият може да медитира правилно.

Формулите са могъщи само чрез чистотата. При всяка лъжа формулите стават по-слаби. Чистотата образува Бог отвътре.

Чистият е извън всякаква двойственост.

Чистотата изключва всякакви противоречия, които са внушения от астралния свят.

Само чистият може да се движи по сигурни пътища в невидимия свят. Чистотата оковава във вериги всички зли духове.

Учителят казва: „Когато една молитва не се чува, толкова по-добре за вас!“

Нечистите винаги висят на въжето на съмнението.

Докато човек достигне чистата вяра, минава през тунел на съмненията.

Чистият никога не може да бъде нервен.

Нетърпение, недоволство са белег за нечистота.

Вътре в чистотата обитава първичната сила на Бога.

Постът премахва нечистата материя в клетките – физическа и психическа. Постът е разрушител на злото.

Противоречията говорят винаги за нечистота.

Злото не може да живее в светлината, затова станете светлина.

Тревоги, трудности, опасности са от относителния свят.

Всеки трябва да постигне съзнателно излъчване, което означава победа над астрала.

Чистотата е едно с висшата воля.

Когато човек придобие чистотата, Кундалини се вселява вътре. Чрез чистотата човек тържествува над света. Кундалини е знак, че човекът се е родил от Дух и Истина.

Медитацията води до пречистване, пречистването води до сливане с Бога.

Чистотата е законът за побеждаване на материята.

Нечистото съзнание не може да влезе в небесния живот, защото то не може да се трансформира.

Само висшите същества работят със закона на постоянството.

Концентрацията стига до там, докъдето е чистотата.

Астралът е слуга на волята.

Чистият постига всичко (постепенно), защото с него е Бог.

Чистотата е единствена, която ще даде третото око. Най-малко един ангел трябва да влезе в човека, за да се отвори третото око.

Чистото съзнание е най-висшата реалност.

Само висш морал дава правилно развитие на добродетелите.

Чистият живот е по-важен от всички науки и религии.

Чистият получава от Бога истинско знание и духовна сила.

Чистотата води до победа над страданията.

Чистият винаги има могъща охрана и висше ръководство. Нечистият каквито и знания да има, винаги ще пропадне.

Има страдания, които облагородяват, а има и такива, които се превръщат в мъчение, които завършват със смърт.

Щастието може да приспи хората.

Борбата с нещастието прави мисълта активна и подготвя качества за Божествения свят.

Когато идват големи опасности, то е, за да се разраснат силата и мощта ни. Изчислено е какви натоварвания можем да понесем.

Чистотата е врата за свръхестествените сили на природата, значи чистотата се превръща в могъщество. Опасно е да мислим, че могъществото е наше – ние сме само инструмент.

Пускайте Любовта у вас да работи, да тече.

Истината е живо същество, тя е видима само от чистия. Истината е сродна с чистотата. Чистият е неизменен и Истината у него не си губи цената.

Същественото за вътрешния кръг е реализиране на чистотата във всички светове: във физическия – без кафе, захар, месо, какао, алкохол, цигари; в астралния – никаква ревност, завист, злоба, подозрение, съмнение; в менталния – никакво раздвояване, съмнение, само светли мисли; в причинния – чиста, разумна воля съединена с Божията воля.

Чистият никога не се разочарова, защото живее в реалния свят.

Вярност към Бога в човека.

Чистият спиритизъм означава връзка с учители, ангели, архангели.

В чистотата се крие едно възвишено същество, което ви пази от вълненията и бурите в живота.

Никога нечистият не може да бъде спокоен.

Духът пази чистите, като им дава своя мир.

Чистотата владее всички нисши сили.

Само с мощни благословения се разтопяват всички врагове.

Истинската вяра се справя с въпросите на живота.

Чистият се храни с Любов, с Божествени трептения.

Словото е висша духовна материя.

Чистотата е оръжие, което побеждава външни и вътрешни изпитания.

Чистотата и спокойствието са постижения на волята.

Чистият е същество на небето.

Само чистият може да внесе живот в другите.

Човек с недостатъци винаги ще се ражда и винаги ще умира.

Спокойствието е основано на висок морал, в който се разбиват всички отрицателни сили на природата.

Спокойствието е знак, че пътят е прав.

Мъдреците стават тихи и спокойни, както дълбоката вода.

Духът не се нуждае от сънища.

Чистотата е проводник на светлината, ето защо чистотата носи настроенията на небето.

Не трябва да се губи непрекъснатата радост.

Чистият има вътрешни отношения с хора и природа. Той гледа да е одобрен от Бога, а не от света. Той е независим.

Чрез чистотата Духът внася своята сила у човека. Затова чистотата се справя с въпросите на живота.

Чистотата и разумността са ангелски качества.

Човекът е мислещо същество, ангелът е разумно същество.

Ангелите често ще ни посещават, защото те се хранят с чистота и спокойствие, защото това е Бог.

Предразсъдък – означава неподвижно разсъждение. Пред разсъдъка има стена.

Чистотата е небесен капитал – осигурете се с чисти мисли и постъпки.

Чистотата и спокойствието са най-добрите условия за растене.

Неспокоен живот – означава нечист живот.

Спокойният човек не е от този свят, чистият – също.

Чистият служи на своите мисли и чувства разумно.

Човек само е проводник на мисълта. И колкото по-изтънчено е мисловното му тяло, толкова по-силни мисли улавя.

Мълчалив, означава затворен, означава, че събира своите вътрешни сили и светлина, и има съхранен капитал.

Чистата храна внася мир и разположение във всички клетки.

Има храни на успеха и на спокойствието.

Дарбите са висши същества, които се вселяват в човека, за да служат и трябва да се работи с постоянство, за да има възможност Духът да се прояви.

Чистота, смирение, спокойствие са магически качества, те превръщат трептенията. В техните токове не могат да виреят злите мисли.

Човек може да извлича сила от своите постъпки.

Чистотата е съществен елемент за небесен живот.

Книгите са нищо, ако не постигнете Свещения Огън, защото без Свещения Огън нещата ще останат неразбрани.

Когато чистотата влезе в човека, той става ясновидец.

При всяко въздържание се трупа вътрешна сила!

Блажени са тези, които са решили да се преобразят.

Мисълта е най-ефикасното средство да се живее в Божествения свят.

Бог е дал живот на злото, за да се изграждат нашите характери.

Добрият човек е дело на страданието.

Когато иглата е покрита с кал, магнитът не може да я привлече.

Лекция държана на 16 ноември 1990 г.

Закон от Учителя:

Да работиш с постоянна медитация – това значи Словото да е влязло в теб, това значи Бог да е влязъл в теб.

ЗАКОНИ НА МЕДИТАЦИЯТА

Само постоянните усилия ще ни научат какво значи медитация.

Медитацията е издигане на душата в Духа – това значи човек да се научи да се потапя в Словото.

Само този, който може концентрирано да се потопи в една мисъл, само той може да получи нейната сила.

Бог можем да Го срещнем само по пътя на вглъбяването.

Най-вътрешният свят е най-могъщ.

Любете враговете си. Ако ги обикнем, Бог влиза в тях и ги преобразява.

Условната вяра дава условен резултат. Безусловната – безусловен.

Постоянната медитация води до влизане в царството на Духа.

Практика без прекъсване – това е ключът.

Истинска молитва, медитация – това значи да изпъдиш целия свят от ума си. В пълната, поглъщаща, истинска концентрация няма клетка, която да не участва. Всички клетки са живи същества.

Който иска хубав живот, трябва да е победил астрала. Завист, омраза, критика, лъжа – ограбват енергията на човека.

Всеки успех идва по закона на медитацията – сгъстяване на Словото, което е Бог.

Непостоянството в медитацията е отричане на Бога. Постепенно увеличавайте времето за медитация.

Постоянната медитация е оръжие срещу всички проблеми. Бог няма противници – всички са негови слуги.

Бог изпитва, дяволът изкушава.

Постоянната медитация е мощно работещият Бог в човека – по този начин Той го спасява. От нас са само усилията, работата е от Бога.

Златен закон: Мощен успех се постига отвътре!

Външното богатство е слуга на вътрешния господар.

Абсолютното убеждение е Духът в нас, ако не е абсолютно, това е умът.

Бог е постоянството. Който познава това, не се съмнява в успеха.

Всички прегради падат пред постоянната медитация.

Бог се ражда в постоянната мисъл.

Там, където се яви Бог, злото изчезва.

Постоянната медитация превръща човека в Бог.

Да станем богове чрез воля и постоянство е наша задача.

Чистата храна помага да се победят внушенията на злото.

Всяка светла мисъл, светло чувство, чиста храна и дълбоко дишане помагат.

Чрез постоянната медитация се извисявате над трите свята.

Човек покорява съдбата само чрез постоянната медитация, чрез закона на чистотата.

Процесът на постоянната медитация е процес на пречистване и съединяване с Бога.

Постоянната медитация е опознаване на Неговата Същност.

Постоянната медитация води до постигане, сливане с Бога и побеждаване на злото.

Постоянната медитация е увеличаване на духовната сила. Тогава злите духове са все повече ограничени.

Ние трябва да се очистим от всички вещества, които са проводници на злото.

Чрез постоянната медитация държим силата на Бога до себе си. Докато Бог свети в нас, сме на безопасно място.

Свещената идея е духовна крепост.

Злото влиза в човека чрез грешките на мисълта.

Чистото Слово е есенцията на вселената. Затова се иска от нас Раджа йога – контрол на мисълта.

Медитация – това значи да се храниш със Словото.

Чрез постоянната медитация човек придобива качествата на Слънцето – постоянна енергия, лъчезарност, щедрост, жизненост, изобилие.

Всички, които са предани на Бога получават постоянна сила.

Закон от Учителя: Залез – означава отдалечаване. Изгрев – приближаване.

Говорът на слънчевите жители са слънчевите лъчи.

Хлябът – това е Словото. Кръвта – светлината.

Истинската медитация води до завързване на ума. Умът е точно обратен на Мъдростта.

Само когато се постигне ясно разбиране и осъзнаване не се пише карма. Всички повърхностни изказвания са писане на карма.

Медитацията води до освобождение от злото. Всички трептения на злото изгарят в нея.

Чрез постоянната медитация се усилва огнената същност и злото ще започне да ни избягва.

Колкото повече медитираме, толкова повече се пречистваме и влизаме в аурата на Бога по закона на сродството, и разбираме, че Бог е най-достъпното същество.

Постоянно се молете!

Любовта е винаги динамична. Закон е: Любовта не е религия, а същност на Бога.

Окултизмът е наука за Любовта.

Формулите са могъщи само чрез Любовта.

Колкото повече медитираме, злите духове около нас отпадат. Когато не мислим за злото, неговото влияние прекъсва.

Медитацията е закон за мощно вътрешно развитие.

Да медитираш – това означава да дадеш път на Бога да разрешава твоите въпроси.

Чистото Слово е Праенергията.

Потъвайте в Словото (в Бога) продължително. Човек може да се къпе в Словото – духовна баня. Физическата вода е средство да се докоснем до живата вода.

Магията на живота е силата на Любовта.

Много опити в медитация трябват, за да се постигне истинско щастие. Едно обикновено физическо тяло не е готово за сливане с Бога. Чрез медитация се подготвяме за тази велика среща.

Медитацията е закон за разреждане на материята. Освобождаване от тежките елементи.

Който е победил злото в себе си, е победил смъртта.

Недоволството е психически прах.

Истинският човек е оптимист при всички условия.

Чрез постоянна медитация се свързваме с небесни вибрации, изграждаме възвишеното тяло. Качвайте се при своите най-светли мисли и желания.

Във висшите вибрации ние сме осигурени. Там враговете не могат да ни стигнат.

Лекция държана на 23 ноември 1990 г.

Закон от Учителя:

Живей чисто и Бог ще се всели в твоя живот и ще уреди всичко.

ЗАКОНИ НА ЗАДГРОБНИЯ ЖИВОТ

Смъртта е за нисшите съзнания, които са се отрекли от светлината и това се доказва от лошите им качества.

Нечистият е пълен със съмнения, чистият – с вяра, посветеният – с Любов.

Докато човек има недостатъци, все ще умира и ще се ражда, защото нисшето не може да влезе във висшия живот.

Лошите качества са духове, които са ограбили светлината и са вселили мисълта за смъртта.

Чистият може да се развива и в този, и в онзи свят, а нечистият не може, понеже е вързан от своите недостатъци.

Когато човек се тревожи, неговата мисъл не е права.

Смъртта унищожава тялото, но не и недостатъците. Само една силна воля може да победи недостатъците и да освободи човек от смъртта.

Когато човек става Дух, той побеждава преградата „смърт“.

Който познава Истината, не познава смъртта.

Само тогава сме силни, когато сме извън астрала.

Колкото е разкъсана връзката с тялото, толкова страхът и тъмнината са по-малки.

Духът е винаги независим от смъртта.

Душата не може да е спокойна, докато не е победила смъртта.

Невежеството е духовна смърт.

Когато правим грешки – да не критикуваме другите и себе си, за да не нападаме вътрешния Бог.

Всички препятствия, които идват в живота, трябва да се победят в нашето съзнание и после отпадат и външно.

Смъртта заставя човек да развие в себе си висшия живот.

Чистотата дава необходимата сила, която побеждава смъртта.

Всички нечисти ще бъдат разрушени от смъртта – най-напред от съмнението.

Всяка светла мисъл означава посещение на едно светло същество.

В чистотата се ражда първообраза – Христос.

Богатството за земните хора е смърт за тяхното бъдеще.

Когато човек изпадне в трудност, трябва да мисли интензивно.

Учителят казва: „Сектант е този, който се е отцепил от Любовта, Мъдростта и Истината“.

Научете се да се разширявате.

Привързаността към тялото увеличава тъмнината и невежеството. Нечистотата е гробището на душата.

Всички, които се отричат от Бога, привличат смъртта.

Възкресение има само тогава, когато смъртта е победена.

Учителят казва: „Духът на смъртта работи с нисшата и изостанала материя на вековете“.

Оплакване, недоволство, критика са смърт за клетките (отнема се енергия). Същото е и когато мислим, че много знаем, затова смирението е важно качество.

Злите духове се хранят с лошите хора – става психическо изсмукване на праната. Човек трябва да запуши пропукването чрез водене на дневници.

Пращайте светли мисли, за да не загаснете. Невидимият свят не обича да се занимава с изгаснали неща.

За да се победи смъртта – добрите качества, добрите духове трябва да завладеят ученика.

Духът е абсолютна разумност, вътрешен глас – говори тихо, приятно, убедително.

Човекът е склад на милиони стари чувства и желания. Всички те искат да живеят, да се материализират, но трябва будност, защото много желания водят към смъртта.

Когато човек умре взема със себе си духовния си мозък, където са миналите прераждания – всичко, което човек е посял.

Човек не може да създава мисълта.

Откритията са непотребни закони от ангелския свят.

Критика, омраза, завист са отровни области.

Щом си приел лоша храна, вземи рициново масло.

Всички светски разговори са загуба на енергия.

Ом дава специален ритъм на клетките.

Начин за развиване на сахасрара-чакра: непрекъснато да се мисли за Любовта.

Любовта сразява смъртта. Любовта е вътрешно могъщество, с което трябва да сме в хармония.

Лошите мисли са смърт. Всяка светла мисъл внася качества.

Победата над лошите мисли е победа над ума.

Когато концентрирате светли мисли към злото, към една опасност, към лоша мисъл, те ще ги обработват.

Само Словото може да ни освободи от смъртта.

Енергия, която се храни от отрицателни сили, загива от злите енергии.

Духът е могъщ, когато има синтез на добродетелите.

Пентаграмът е независим от смъртта.

Мислете право! Правата мисъл дава устойчивост. Не правете с мисълта си дългове.

Върховният наблюдател ни следи вътрешно.

Прераждането е с цел да се възстанови връзката с Духа.

Волята сразява астрала. Астралът сразява безволевите.

Лекция държана на 30 ноември 1990 г.

ЧАКРИ И КУНДАЛИНИ

Не вярвайте в съдбата! Не вярвайте, че съдбата ще ви донесе успех! Вярвайте само в своята воля, не давайте волята си на съдбата.

Всички нещастия се дължат на безпокойството – страхът е оръжие на Черното братство.

Човешкото съзнание трябва да изчезне, за да се върнем в свръхсъзнанието.

Чакрите са огнени центрове, в които тържествува Духът.

Трябва да придобием огнени качества – пентаграм, търпение, смирение. Първичният човек е Кундалини и ние трябва да го възстановим.

Главата е Божественият свят, до кръста е духовният свят, а под него – нисшият.

Духът е над вибрационния свят – той е независим. Умът трябва да е независим, за да възприеме учението правилно. Главната битка е в съзнанието, другото е лесно.

Кундалини е едно с Висшата воля. Божествения свят на Кундалини се постига само чрез развитие и постижения на волята.

Когато човек придобие чистота, Кундалини се вселява отвътре.

Чисти могат да станат само волевите.

Чрез Кундалини всяка формула прониква в етера. Етерът е първичен свят. Да реализираш Огъня – това означава да победиш света. Огън – означава Кундалини.

Тайните на живота се виждат само чрез Кундалини, чрез огнена концентрация.

Кундалини е възкресението – злото е победено.

Медитацията е закон за постигане на Кундалини.

Постоянството е качество на Огъня, на висшите същества.

Медитацията е закон за постигане на Бога. Постоянна медитация!

Пред Кундалини падат всички препятствия. Когато я задвижим срещу опасностите, те се разлагат. Кундалини е вътрешна мощ.

Кундалини чрез отворени чакри произвежда непрекъснати вълни и няма препятствия за тях.

Чрез Кундалини мисълта се премества без препятствие (без съмнение). Мислите се приемат от ангелите, те ги внасят в подсъзнанието на човека и затова истинските отношения между хората са в подсъзнанието.

Закон: Работата на страданията е да се постигне просветление и завръщане към свръхсъзнанието.

Истинската вяра е изградена от опит.

Кундалини се съединява с Бога по закона на сродството.

Човекът на Любовта е човек на Бога – той живее под крилото на Бога, той е неуязвим.

Третото око е венец на духовния живот, а сахасрара-чакра е венец на Божествения живот.

Третото око изследва космоса вътрешно. Третото око е независимост от условията.

Когато чакрите се отворят, Духът се вселява и свободно работи; всички прегради падат. Където се насочи Огънят, разтопява всичко.

Астралът е главната преграда, той държи хората далеч от висшия свят. Който победи астрала (змията), ще влезе във висшия живот.

Третото око се отваря по законите на чистотата. Третото око и сахасрара-чакра черпят знания направо от Акаша.

Учителят е участвал в сътворението на света.

Когато човек се пречисти, Духът може да се вселява свободно в чакрите.

Всичко във света се покорява на огнената сила, на Кундалини, но тя не си служи с насилие, винаги със свободна воля.

Формула: „Господи, ти ме ръководи в правия път“ – действа безгрешно и в този, и в онзи свят.

Когато чакрите се отворят, това е знак за чистота. Чистият няма земна участ.

Душата се разширява чрез сърцето. Сърцето е отражение на душата. Умът е отражение на Духа.

Няма друг Учител, освен Словото.

Третото око има духовно могъщество. Сахасрара има Божествено могъщество.

Постът е сила, която руши астралния свят.

Контрол над храната! Преяждането е грешно.

Човек да спира на най-сладката хапка.

Третото око води до космическо сближаване с висши сили.

Третото око идва по заслуги на чисто вътрешни качества.

Успехът първо се формира в невидимия свят, вътрешно.

Нямаме право да разчитаме на късмет, а да сеем (добри мисли, чувства и постъпки), за да жънем.

Кундалини е много отговорна и се дава само на чистия, понеже е най-мощна.

Желанията са живи същества от астрала. Ако човек не е победил изкушенията, той се поддава на Черното братство.

Работата със Словото е работа със самия Бог.

Всички празни разговори, спорове са забранени.

Опитът е най-важен в този свят.

Прераждането е закон за усъвършенстване.

Чакрите са врати за висши същества и висша динамика.

Който реализира Кундалини, ще победи вибрациите на потопа.

Кундалини никога не се дава на смъртния човек.

Човек не е господар на Любовта. Тя не му се дава, защото не е пречистен, тя ще се даде в Шестата раса. Петата раса е преход от животното към човека. Шестата раса е преход от човека към ангела.

Бог изработва третото око в човека чрез неговите добродетели.

Без Кундалини няма истинско знание.

Бог се развива у нас чрез волята. Тя се калява от ежедневни упражнения.

Третото око е знак за господство над астрала.

Пазете се от духовни внушения!

Правилно е да търсите недостатъците не в хората, предметите, картините, а в своя ум.

Лекция държана на 7 декември 1990 г.

Бог ви поставя в тежки условия, за да израстнете по-бързо.

КАБАЛА НА ЧИСЛАТА

Всяко число е сношение с една идея. Числата са живи същества и влияят на хората.

1 – всемогъщият Огън

2 – лъчи на самотата, противоречия, конфликти

3 – вътрешно царство; число на спокойствието

4 – сияние на волята

5 – закон на свободата

6 – извор или блато; число на кръстопът

7 – небесна Мъдрост

8 – спри и се преобрази; най-строгото число

9 – плодове на еволюцията

10 – сливане с Бога и нови измерения

Още една гледна точка:

1 – творческо число

2 – число на работата

3 – число на равновесието

4 – число на движението

Двойката е закон за противоречие и контрасти. Щом се раздвояваш, си извън Свещения Огън.

Лъвът е под влиянието на Слънцето, котката – на Луната, вълкът – на Марс, козата – на Венера, маймуната – на Меркурий, еленът – на Юпитер, къртицата – на Сатурн.

Упражнение: Представете си, че къртицата кърти по малко от болката ви и тя се смалява.

Напиши бавно числата от 1 до 10. Това, което ти доставя най-голямо удоволствие, то ти помага.

Който разбира числата, той може да промени съдбата си. Каквото и да правите, правете го с оглед на числата.

Формула: „Господи, благослови всички, които живеят на Марс! Желая им успех!“ – формулата се казва 9 пъти, всички сили, които живеят на Марс, се задействат.

Закон от Учителя: Няма лоши числа, времена, съдба! Има лоши мисли.

Ако победим злото в себе си, всички врагове ще отпаднат, ще изчезнат.

Числата са излъчващи се енергии.

Мислите и чувствата са живи същества, които преобразяват.

С петиците са свързани неблагоприятни сили.

Седмицата е свещено число – число на Божия Дух.

Закон от Учителя: Бог произнася Ом в самия Себе Си.

Всяко число, което дава сбор 10, е число на хармонията.

Трябва човек да се научи да спира мисълта си, за да почне Духът да му говори.

Престани да мислиш за нещо и то почва да се топи, да изчезва.

Който живее в Божествения свят лесно се справя с препятствията и трудностите.

Един от белезите, че Бог се явява в живота на човека – той се прощава с обикновения живот.

Ръкуването е 5+5=10 – означава хармония, приятелство.

Трябва да се свържем с възходящия дух на числата.

1 – творчески принцип на Бога

2 – борба, поляризация, разединение

3 – примирение и хармония

4 – закон на делене

5 – изкуството за добро свършване на работата

6 – изкуството да ядеш сладко

7 – закон на почивка

8 – закон за изплащане на карма

9 – резултат от всяка извършена работа

10 – отиване при Бога на отчет

Целта на прераждането не е щастие, а набиране на опит и развитие на волята.

Постоянна медитация – означава числото 1.

Страхът е чисто въображаема същност.

Енергията се губи от много въображаеми светове.

Формула: „Господи, освободи тази душа от този страх!“

Страхът и съмнението са главни врагове на успеха.

За да бъдеш щастлив, трябва да станеш господар на съдбата си.

Щастието на човека зависи от числата.

Числата от 1 до 22 са аркани, ключове.

Различните числа са различни съчетания на духовни сили.

В 3 се крие магия, както в красотата.

Всички числа са ценни, когато се използват техните динамични сили.

Вселената е числото 1, тя не може да побере втора единица.

Бог е навсякъде, което означава – Бог е във всичко разумно.

666 – означава човек на греха.

100 – раздвижват се всички сили.

Правило: Когато има болка, пъпка, цирей начертаваме кръг, поставяме ръката си и произнасяме формулата: „Господи, Ти се справи с тази болка“.

Буквата А и числото 1 имат един и същ произход.

При разгневяване се брои от 1 до 10. Ако духът е много силен – до 100.

Всяка мисъл води до промяна на вибрациите.

Косите се събират и изгарят, също и ноктите.

Учителят казва: „При числата 3, 6 и 9 си спокоен; при 2, 5 и 8 си активен, търсещ. Числото 7 е господство на Духа над материята.“

Да се напише числото 16 по време на изгрев и да се постави над вратата. Това е ограждащо число.

Числото 1 не се дели – то е абсолютно число, неделимо, Божествено.

Числото 2 присъства там, където има страдания, раздвоение.

Ако животът е неразумен, значи числото 1 е слабо.

На чистия нищо лошо не може да му случи.

Чистото Слово се справя с всички видове сили, защото съдържа в себе си стихията на Бога.

Словото се свързва с тези, които са избрали Истината. Така то става техен спасител.

Чистото Слово е число на огнената природа.

Само числото 1 може да научи на правия път.

Числото 12 е число на ангелите.

1 – пролет, най-голяма динамика, възходящи сили; 2 – лято; 3 – есен; 4 – зима.

Числата са богати същества, но само за разумния човек.

14 – число на жертвата.

17 – трезво число, то обича хората, които разсъждават.

666 – човек на греха. Да се превърне в 999 – число на освобождението.

Въпросът за Бога е неразрешим, защото е неделим.

Човекът ще стане Единица, в която мъжът и жената ще живеят заедно. При Единицата съзнанието е мощно, При двойката – съзнанието пропада.

Бог се е пожертвал и пострадал заради нас, за да можем да се изкупим. Всеки трябва да възстанови Христос в себе си.

Спокойствието показва, че бъдещето е постигнато и душата е успокоена.

Първичното Слово съдържа първични елементи.

Чрез чистото Слово се постига огнен лъч. Той поразява астрала и прониква във висшия свят.

Всяка казана дума във всеки миг решава вашата съдба.

Основен закон: Мисли дълго за успеха, за да го образуваш с мисълта си в себе си. Всички успехи са сгъстен Огън.

Съдбата се покорява само на Словото.

Хората, които сеят болести и слабости – не жънат.

Всичко нечисто се преражда.

Интелигентност е сливане с астрала. Интуиция – сливане със същностите и началата.

Само на чистия се дава височина, с която да се издига и да съзерцава Истината.

Кундалини се явява, когато всички добродетели се сгъстят.

Без чистота никой не може да елиминира силите на мрака.

Чистият, чрез третото око може да излиза от времето и да влиза във вечността.

Лекция държана на 14 декември 1990 г.

За да успееш в живота си, трябва да имаш Божествено ръководство. За да го имаш, трябва да си го заслужил.

ЗАКОНИ НА ПРЕРАЖДАНЕТО

Учителят казва: Не е лесно да изправи човек грешките си – те се дължат на хиляди оплитания от миналото. Сегашният човек живее още в миналото си. В характера и проявите си той носи отпечатъците на епохите, през които е преминал.

Страхът се дължи на несполучливи опити в миналото.

От чувствата и идеите, които сега вълнуват човека, ще разберем бъдещето му.

Как може да възкръсне човек? – Като победи миналото.

Който иска да се освободи от последствията на миналото, трябва да прилага Любовта, Мъдростта и Истината.

Животът на съвременния човек е живот на миналото – той се сблъсква със стари мисъл-форми. Всеки жъне плодовете на своите мисли и постъпки.

Соломон, Сократ, Толстой – все една и съща личност.

Щом разумното в дадена форма се увеличава, формата се променя.

Зад вас стои миналото, с което трябва да се справите.

Недоволството е живо същество. Формула: „Недоволство, колко си красиво!“ – по възможно най-любезния начин, с произношение.

Човек е недоволен, когато е извън Бога. Когато е в Бога, той е доволен.

В миналото някой е бил пчела, която жили; друг е бил тигър, който е разкъсвал; трети е бил крокодил, който е поглъщал жертвите си.

Тежко е на човек, който се преражда в животно, но Духът си е Дух, Той просто сменя формите.

Някой е крайно неразположен към теб – причината е в далечното минало.

Мухите са човешки души, изостанали в своето развитие. Комарът – има много големи амбиции, но няма никакви възможности.

Злото е силно концентрирана отрицателна енергия, която се побеждава със силно концентрирана положителна енергия.

Учителят: „Къде е погрешката на животните? – Те живееха със свои теории за света.“

Докъдето е стигнал човек, оттам ще продължи.

Законът на прераждането изправя всички мъчнотии.

Най-труден е превратът на съзнанието – едно от най-трудните и най-важни неща.

Бог лесно заличава миналото на човека, ако той стане работник на Неговата нива.

Благославянето е Божия работа.

Който обича хората не ги критикува.

Любовта е сляпа за грешките.

Днес всички хора преживяват своето минало и става сложно. В сегашния си живот вие ще се срещнете с всички ония, на които сте правили добро или зло.

Каквото мислите или мечтаете днес, ще се сбъдне в другото прераждане.

Да постигнеш свободата – значи да си се слял с Истината.

По желанията, които изпъкват в теб се познава какво животно си бил в миналото.

Причината за полудяването на сегашните хора е в миналите животи. Днес те се натъкват само на повода, но причините се крият вътре в тях.

Всички животни, които обичате, са ваши възлюбени от миналото.

Тибетски символ на кучето – чрезмерна сексуалност.

Формула: „Господи, научи ме да ухая като розата“.

Учителят: „Буболечка ли си бил? – Само си минал през условията на буболечката.“

Всяко нещо се познава по плодовете, по резултатите. Щом завършва лошо, е лошо.

Какво представляват млекопитаещите – това са все писатели, философи, архимандрити, епископи.

Всички турци умрели в България, които не са се преродили в турци, са се преродили в българите. Българинът отвън е българин, отвътре е турчин.

Колкото пъти и да се ражда човек, докато не дойде до закона на Любовта, нищо няма да постигне.

Няма да научите нищо, докато не се преродите 777 пъти – тогава ще разберете смисъла на живота.

Които са живели в закона на Любовта се радват на добър живот. Които са живели в безлюбието, те имат лош живот.

Всеки народ е лаборатория, в която се изработват специфични качества.

Колкото по-напреднал си, толкова по-голяма свобода ти се дава.

Миналото е живо и преследва човека като сянка.

Формули:

„Господи, направи нашите отношения приятни и Божествени.“

„Господи, научи ме да те обичам съвършено в тази душа.“

„Господи, създай съвършени мигове между нас.“

Лекция държана на 21 декември 1990 г.

За съзнателният окултист женитбата е посвещение за влизане във висшите тайни на Битието.

ЗАКОНИ ЗА ИСТИНАТА.
ДУХОВЕН ДНЕВНИК.

Духовният дневник води до най-бързо съкращаване на еволюцията. Пълно овладяване на най-малките недостатъци.

Истината ще ви направи свободни: спънки може да има, трудности може да има.

В края всеки ще получи това, което най-много обича.

Всяка казана Истина е трупане на сила, капитал. Духът все повече се вселява.

Всяка година волята трябва да има конкретна цел – някой светъл навик.

Чрез пост – упражнение на волята – Духът постига себе си.

Всяка казана Истина усилва волята, защото има връзка между тях.

Бог е Истина и се постига по закона на Истината.

В дневника се записва всяка казана лъжа. Така улавяш самия себе си, всеки пропуснат дух, който се е промъкнал. Всяка казана Истина повишава енергията.

Учителят казва: „Наблюдавайте енергията на Истината. Истината живее във вечността, лъжата във времето. Чрез говорене на Истината ангелите често ще ви посещават, те се интересуват от нас. Говоренето на Истината е отношение към Бога. Истината е чисто небесен капитал.“

Човек е щастлив, когато е осигурен в бъдещето.

Чрез Истината започва да расте волята, търпението, здравето, спокойствието – тя е магнит. Чрез Истината се постига вътрешна връзка с Бога. Той носи прана, тя е пълна жизненост.

Висшите същества се хранят с Истината, със Словото.

Практикуващият Истината е ограден срещу злото.

Ако решението не е силно – не идват помагачи.

Законът на Истината ще те издигне в една спокойна област, над промените на този свят.

Всички, които са се отклонили от Истината, имат проблеми, тревоги, напрежения.

Закон е: Когато насищаме с формули, при трудности има предварителна победа.

Самата мисъл е агент на Духа, носител на успеха.

Когато се посветиш на нещо, ти го постигаш.

Трябва сам да постигнеш Истината, да станеш пътя, не е важно само да вярваш.

Упражненията в Истината коригират ума – чрез интуицията.

Отлагане – болест на волята. Важно е да не се спира.

Истина, която е нараняваща, болезнена, не е Истина. Има изключения.

Контактът с Истината е контакт с Духа.

Едни от най-трудните въпроси се задават от децата.

Формула: „Господи, научи ме да придобия будно съзнание“ – подготвя третото око, окото на Духа.

Учителят казва: „Силата на живота е вложена в Истината. Истината е наука без двойственост. Духът не се раздвоява.“

Самото зло е обезсилено още в началото. То черпи сила от невежеството. Целта на духовния дневник е да катализира ума в Истина.

С духовен дневник човек започва да служи на Реалността.

Закон на Шанара: Само постоянството служи на Реалността.

Духовният дневник постига Истината. Постепенно опознаване на висшите светове и сливане с Бога.

Духовният дневник постепенно преобразява ума и сърцето. Те правят капани на душата.

В Истината са скрити висши окултни сили.

Само Истината привлича Истината – Огънят общува с Огъня.

Духът познава само себе си.

Да се храним само с чисто Слово, чиста храна (духовна).

Чрез Истината се научаваме да управляваме злите духове – чрез огнена концентрация.

Човекът на Истината става по-силен от всичко на света.

Който се установи в Истината, може да управлява астрала.

Чрез Истината излизаме от мрежата на всички закони, защото Истината е свят на свободата.

Бог е абсолютен в подробностите.

Истината дава окултно (вътрешно) могъщество на ученика.

Бог, който е Истината вътре във вас, ще ви ръководи.

Чрез упражнения с духовен дневник ще се научиш да не се пилееш в празни разговори – за да се концентрираш в Словото.

Сила има само там, където има Истина.

Истината е свят, който превъзхожда мисленето.

Духовният дневник води до победа над главния враг на човека – нечистият ум, писачът на кармата. Победата над ума води до раждане на Духа – власт над света.

Мъдрост – значи Духът в човека.

Умът трябва да се върже с формули, медитации. Духът е над всички тревоги. Човешкият Дух е по образ и подобие Божии. Когато умът се победи се гледа под друг ъгъл.

Истината, Волята и Свободата са едно и също нещо. Във висшия свят тези неща се сливат.

Лао Дзъ казва: „За да бъде острието остро, трябва постоянно да се точи“.

Закон от Учителя: Една мисъл е силна, когато постоянно пребъдва в човека, когато той постоянно я подхранва.

Духовният дневник и постоянната медитация са по-важни от четене на книги, защото духовният дневник води до пряко постигане на чистотата. Чистотата надминава знанието.

Човек е мислещо същество. Ангелът е разумно същество, Божествено.

Христос може да се види само по закона на чистотата. Чистотата унищожава мисленето, защото Духът изпреварва ума, светлината…

Сложете на първо място Любовта, всичко друго ще се нареди.

Важно е да се яде малко на Нова година. Малко преди края на годината в 11 часа – отчет пред Учителя. В 12 часа – Аум; три най-любими формули, свързани с постигане на най-силните желания; после всички други формули.

Врагът влиза през входа на раздвояването и съмнението.

Тибетски закон: Човек става това, което е неговата менталност. Пълното развитие на чистотата води до мокша (освобождение).

Въздухът трябва да се погребва от етера – първичния живот.

В Божествения свят няма религия.

Който диша (мисли) правилно, ще бъде приет от етера.

Тибетски закон: Чист, значи надземен. Чистотата е осбовождение от света.

Когато Словото се пречисти, то се превръща в Огън и така се отива при Бога. Свещеният Огън – означава Бог.

Нисшият живот отблъсква Духа, затова хората не могат да узнаят Истината.

Невежеството е тройна броня.

Истината ще ви донесе вътрешно гледане.

Ние сме Духът, но живеем в материалния свят, за да възстановим материята.

Лекция държана на 28 декември 1990 г.

•ПОСЛЕСЛОВ•

Тук няма да говоря за някакъв свой живот, защото аз вече не живея, но Бог живее в мен. Няма да разказвам за себе си, защото аз изчезнах и сега само съм наблюдател. Това, което ще кажа е, че Бог се познава с мистично познание по пътя на постепенното озаряване. Благодарение на своето Богоподобие човешкият Дух може да познае Бога. Когато познаеш Бога, животът става тих, дълбок, красив, мъдър и сияещ. Хората, които са познали Бога, са толкова скромни и тихи, толкова естествени и дълбоки, че достатъчно е да срещнеш такъв човек само един път в живота си и ако можеш да оцениш Божественото присъствие в таза среща, струва си да си живял.

Човекът, който е познал Бога, не е лектор или свещеник, не е учен или богослов. Той е Свещена загадка. Той носи в себе си знание от съвсем друг род, но когато човек носи Истината в себе си, много хора го отбягват, защото Истината се намира в сърцевината на Тайната и тази Истина носи в себе си революция; тя идва да те освободи от твоята малка и бедна светлина.

Който е познал Бога, носи в себе си живот, а не знания. Човекът на Бога е едно светло небесно повеление, което трябва да доловиш отвътре.

За да пътуваш в Светлината, трябва да възстановиш в себе си „Първата Чистота“ и тогава ще разбереш значението на „сърце от огън“. Огненото сърце на Любовта е извън ума и времето. Огненото сърце е награда за благия стремеж. Само в изпълненото с Любов сърце може да говори Свещеният Глас на Бога. Любовта е свято място, тя въвежда човека в един дълбок, вътрешен живот и му дава реален поглед по всички въпроси на Битието.

Усилията на Божествената Любов са мълчаливи и постоянни; това са усилията, които постигат Безкрайното, а Безкрайното е глас на Вечността. Истинските усилия са един тих и свят молитвен процес, те са част от Мълчанието на дълбоката Вечност. Само благият стремеж може да даде усет за чистия вътрешен Глас на Небето и затова ние трябва да знаем как точно да се стремим, трябва да познаваме живия език на нашата душа.

Елеазар Хараш
Варна, август 1998 г.