Елеазар Хараш - В Храма на Водата - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – В Храма на Водата

В_Храма_на_Водата

Съставител:

Елеазар Хараш

В ХРАМА

НА ВОДАТА

Книга първа

Варна, 2019 г.

Елеазар Хараш (съставител), 2019

ПРЕДГОВОР

Тайнството, наречено Вода

Водата е Древна дума на Бога Древно Дихание на Бога.

В Първичния си вид тя е била заключена Прасветлина и тази Прасветлина е дишала само в Древния преди да потече надолу като чиста, кристална Енергия и после, слизайки още по-надолу тя се облякла във вещество, за да стане достъпна до хората.

Ако човекът цени водата като Чиста Енергия, тази енергия някога ще заведе човека в Океана от Прасветлина.

Водата горе е Любов, а долу е вещество.

В Древен Египет Нун е думата за Тайнството, наречено Вода. Ще обясня: Що е Нун? Великото Небитие, Изначалната водна стихия, която няма граници, няма време, няма форми, няма брегове, изначална Свобода и Несътвореност.

Нун това е дума Древност, Изначалност, която ни зове, вика, призовава.

Тази вода е Мистичнонеизчерпаема, тя е Прамайка Бездна от Истина. В тази Истина няма земя, а Свобода и Безкрайност.

Да, Пътят на Водата е Спасение, Свобода, Завръщане в Изначалието.

Древната Вода е съставена от Покой и Бездна от Любов.

Водата е Говор на Бога, Тайнство на Безмълвието.

Чистата Вода знае своя Път; нечистата е блуждаеща и безпътна.

Реката е пътуване. Морето е красота. Изворът е роза. Океанът е Свобода.

Водата е взела нещо от Тайнството на Бога Магическа подвижност, жива, подвижна Красота.

Ние живеем, докато водата тече в нас.

Без Вода нямаме живот. Без Чистота нямаме очи.

Водата е Божие Излияние, тя е Невидимата Божественост.

Водата има власт да се справи с нашата съдба.

Водата е Неизречимост, защото в своето Тайнство тя е свързана с Мистичното Съзнание.

Водата е Водач. Водата ни води в Бога, в Безмълвната Тайна.

Не утрото ни събужда, а Водата.

Водата е Потайно слизане на Божията Ръка върху човека и човечеството. Водата е Избавление.

Водата е друго име на течащата Любов.

Водата е Служение печат на Покорството.

Лично аз се чудя защо няма Храм на водата.

Водата е преобразена Любов, тя е Древният звук на Любовта. Тя е чудо, слязло от Бездната.

Слънцето целува цветята, а Водата ги храни.

Има Вода, която носи в себе си Истинно Знание тази Вода е Тайнство.

Има Вода, която с нищо не се купува.

В ручея има Прoповед. В морето има простор. В извора има себепознание. В океана има Безмълвие.

Водата е Велико Самоотдаване на Бога.

Водата е Пазител. Тя крепи света и човечеството.

Водата е очарование. Ние пием злато, но не знаем това.

Водата е, която изработва в нас Тайната на Чистото Сърце.

Освен да ни чисти, Водата има и специални свойства, тя води до Богопознание.

Водата е Тайнство, което ни познава, а дали ние я познаваме това е друг въпрос.

АУМЪ

Елеазар Хараш

Февруари, 2017 г.

История на Водата

Водата е слязла от Древното Bеличие на Прасветлината, тръгвайки от Bеличието на Прасветлината, тя се облича в енергия и това да тече е именно качеството на енергията, а водата е само материята, веществото, с което се е облякла енергията.

Водата е слязла от Великото Безмълвие откъдето започва историята . Тя е слязла не само да ни чисти и пробужда, но и да ни заведе обратно до мястото откъдето е слязла тя Мястото на Произхода.

Чрез Водата ние вкусваме нещо от Бога, нещо от Историята на Бога, нещо от Древния замисъл.

Историята на водата е съставена от живи трептения частици от Древната, потайна Прасветлина. Ето защо водата е виждаща.

Ние мислим, че виждаме, а Водата в нас е тази, която вижда. Ние сме произлезли от Водата, която е била Прасветлина и ето защо Водата е Водач и ни води.

Ако я нямаше водата, щяха ли да бъдат построени храмове?

Ако я нямаше водата, щеше ли да има история? Ако я нямаше, щеше ли да има живот? Ние сме живот, съставен от вода.

Очите са съставени от специална, Свещена Вода. Очите са Духовни Лъчи от тази вода.

Дълбока е историята на тази могъща, Древна Енергия.

Бог е казал на Водата: „Да бъде!“ и тя казала: „Аз вече съществувам!“.

Водата е живо Откровение от вътрешната История на живота.

Водата е част от Историята на Божието Слово. В Древността Словото е било безмълвно, но когато Бог го е изрекъл, Водата е потекла надолу, за да стане очистител.

Водата живее, а ние само дишаме.

Когато Прасветлината се е пожертвала, тя е станала енергия, а когато енергията е умряла, тя е станала вещество, за да живее Водата.

Водата променя нашия Път, нашите условия, нашите обстоятелства, защото е от Древен род.

Водата ни разкрива Величието на Бога.

Някои казват, че животът е в религията. Аз казвам, че животът е във Водата.

Пред Водата и нейната необятност Преклонение!

Водата като Мистерия

Правилните действия са Виждаща Вода.

Чистата Вода е Недокосваема от смъртта. Чистата вода е Извор Неизменен.

Водата ни вижда, а дали ние я виждаме това е друг въпрос.

Ако не беше Водата, какви щяха да бъдат твоите добри дела?

Когато водата ни очисти, Прасветлината ще ни погълне.

Водата е нещо изречено от Мистерията, докато Мистерията си остава Неизречена.

Чистата Вода в нас е образувала стремежа да открием Извора в себе си.

От Чиста Вода към Огън, от Огън към Дух и от Дух към Истина.

Има Вода във времето. Има Вода във Вечността. Има Вода Необяснима.

Да откриеш Водата, значи да откриеш Извора на своята Божественост.

Водата в нас е, която чувства Истината.

Водата е Древноозарена и ние трябва да я проучваме.

Скритата Вода не е материя. Скритата Вода е лишена от материя Тя е чисто и пречисто съзнание.

Дяволът не обича Чистата Вода, защото тя може да го освети и изясни.

Водата е Месия, тя е Древноосветена пряко от Диханието на Всевишния.

Когато Водата извърви Пътя си в нас, ние ще се възвърнем в Мистерията на Древния.

Водата в нас Чистата Вода в нас жадува за Истината, но ние не знаем, че Водата е съзнателна.

Водата ни е дадена, за да станем Духовни и Божествени.

Водата е видоизменена Любов.

Човек, който има Древна Вода в себе си, не е същество на света.

Познаването на Бога се определя от Диханието на Чистата Вода в човека.

Този, който е жадувал за вода, и не я е намерил в пустинята няколко дена, когато тя му се яви, той първо се покланя, после я прегръща, и накрая я пие като Нектар.

Водата е Вечна, но светът умира. Водата е нещо, което се видоизменя и се скрива.

Дълбоко в себе си ние сме Вода Вода от Мистерията.

Дълбоко в себе си Водата няма народност.

Дълбоко в себе си Водата носи нещо от Бога и то е едно Скрито Сияние.

Водата е скрито умение в човека това е умението да течеш в Бога, а не в света.

Да уважаваш Водата и да си я преживял това са различни неща. Живата Вода в нас не е от този свят.

Когато пустинникът пие вода, той вкусва Бога.

Живата Вода е съставена от чистите трептения на Енергията.

Водата много е странствала, много знае, много е видяла и преживяла.

Водата ни променя. Ще дойде ден, когато тя ще ни пресътвори в Чисти Духове.

Когато Живата Вода ни е проговорила, ние се разбираме.

Чистата Вода е устроена. Ние не сме.

Който е чул Гласа на Бога, е станал Жива Вода.

Чистата Вода в нас търси своята Свещена цел.

Ангелите пият водата във вид на Чиста Светлина.

Дълбоко в нас живее една Свръхестествена и Мистериозна Вода.

Никой не може да победи Древната Вода.

Гласът на Ангелите е Разумен. Гласът на Водата е Необятен.

Водата, която пием, е повече невидима, отколкото видима.

Човекът мисли. Художникът рисува. Певецът пее. Музикантът свири. Водата живее.

Вдъхновението е Мистериозна Вода.

Водата е плът и кръв от Прасветлината.

Има една вода, която е чисто злато.

Водата може да ни заведе до Извора на нашата Душа.

Водата иска да ни заведе към Вечното Добро.

Прасветлината се е пожертвала и е станала Вода и Водач.

Водата е излъчена Божественост.

Нашият живот зависи от това каква вода пием.

Водата Мистично е живяла в Бога преди всяка цивилизация.

Без водата щеше ли човекът да сияе?

Водата е Свещена. Любовта е Древна.

Водата държи в себе си Могъщо Древно Знание.

Водата е Премъдро Начало. Тя е Писание преди всяко Писание.

Водата пресъздава Душата на света.

Водата е Душата на всяка Истинска култура.

Водата е Древният език на Бога.

Водата е Божия Воля, слязла в действие.

Както всичко водата е произлязла от Божията Ръка. Що е Божията Ръка? Божията Воля.

Водата звучи като глас.

Водата чисти световете и съществата, а Бог чисти водата.

В Дълбочината си водата е Нетленна.

Ако цветята са жива красота, то водата е Жив Живот.

Водата казва: „Ела при Бога“.

В Началото Водата е била Андрогин Велика Първична материя, а това е Божието Съвършенство.

Да бъдеш Вода, да бъдеш Водач, значи да си познавач на Дълбините.

Как се е родила водата? Как е израснал камъкът? Кой топли слънцето?

Водата не е Доброта, а Чистота. Водата е Извисяване в Бога, а не в доброто или в света.

Водата е Безкраен Творец.

Водата е Безкраен Разум. Тя е Извор на Тайни. Тя създава свободата ни.

Водата е повече от вода. Медът е повече от храна. Слънцето е повече от светлина.

Говоря за водата, защото водата е Безмълвно Нещо.

Водата е Живият Път. Любовта е живото лекарство.

На мен водата ми шепне.

Водата ни дава Нещо, което е над Доброто.

Някога водата ще сътвори Бог в нас.

Бог търси Чистата Вода в нас.

В поточетата и изворите водата не тече, а пее. Тук водата е пееща.

Чувал ли си звука на Водата? Нека ти кажа: Водата е Звукът на Бога. Чрез нея Бог подрежда света.

Водата ни чисти, а Любовта ни умива.

Водата има Мъдро Сърце Сърце от Прасветлина.

В Египет са я наричали Нейно Величество Водата.

Водата има Небесен Вкус Вкус на Съзнание.

Водата е Древната Праматерия Сияещата Същност.

Водата като Cтихия

Потопът е Великата и устремена Енергия на водата.

Потопът е Силата на Eнергията, Силата на Eнергията в движение.

Атлантите казват: Водата може да се превърне в унищожение. А какво идва след унищожението? Разцъфтяване. Водата е Създател на Тайни.

В деня на Големия Всемирен Потоп са изтекли Източници от Бездната част от Прасилата на Бездната, излял се е Древният гняв върху човека.

Висшите сили на Всемирното Братство са потопили Атлантида, за да не тържествуват силите на тъмнината и злото.

Атлантида била раздробена и погубена.

Мъртвото знание е трябвало да бъде потопено. Трябвало е да умрат всички, които са изменили на себе си и на Истината.

Във Водата има Покой и скрит гняв. Във Bодата има нещо забулено.

В океана се движи една жива и непрекъсната Сила.

Водата е един Древен и необятен свят.

Водата е един странен и необикновен Космос и това е наречено Океанът.

Океанът е Древен, стихиен и невидим континент.

На дъното на океана има заключени Tайни от милиони години. Тук има и заключени Богове, и същества, които са притиснати от огромно водно и духовно налягане. Тук има много заключени същества.

Водата е стихиен дом със смазващо и ужасяващо налягане… върху определени същества.

В могъщите външни вълни има Скрити Вътрешни Сили те са, които движат Енергията.

Ето казва Бог ще нанеса на Земята потоп от Bода, за да изтребя всяка плът под Небето.

В Битие 7:17 се казва: „И Господ държа потопа 40 дни на Земята и умножи се водата“.

В Библията се казва: Потоп воден нападна. Бездната изпрати Гласа си.

Водата е трябвало да убие всички по време на потопа всички, които са изменили на себе си и на Истината в себе си.

Водата е всепроникваща Cтихия, защото е преди света, преди Сътворението.

Водата е мечът на Безкрая.

Водата прилича на Легендарна Птица тя може да се спуска ниско и да се издига високо.

Ти казваш: Това е потоп. Аз казвам: Това е образование чрез страдание и очистване.

Водата е върховно бойно изкуство тя воюва със стихията на мекотата.

Индианците казват: Потопът, това е изобилната вода. Ние не сме способни да понесем такова голямо изобилие.

Водата е Дом Божий Стихия Божия.

Водата е царствена, защото в нея има скрита Вечност.

Стихията на водата е в нейната мекота.

Водата е начинът. Силата е Mетодът.

Цунами е просто „планина“ от вода.

Това, което се развихря във водата, е Първичната Енергия.

Какво е скрито в Cтихията на водата? Покоят.

Водата е непобедима.

Животът се е появил стихийно.

Не можеш да познаеш Bодата. Тя е, която те изучава. Тя е, която те въздига и сваля. Ти си дете на Bодата.

Стихията на водата е заключила много Tайни в своето дъно, а какво има под дъното, то е друго Тайнство.

Стихията на водата много пъти е променяла света.

В Стихията на водата гледат очите на Боговете.

Водата може да бъде силна като Бога.

Огънят е Дух.

Въздухът е Лекота.

Водата е Живот.

Земята е Устой.

Мистичната вода

Водата събужда Пътя на нашата енергия.

Водата ни напомня за първичната ни жажда в Древността.

Водата е Велико Същество без Име.

Древната Вода няма Име реките имат, морето има, океаните имат, но Древната Вода е Мистична.

Водата говори чрез Древността си на всички видове езици.

Водата е Дихание на Древното Слово. Тя диша в него.

Чистата Вода е Духовно Възродена.

Не религията ни спасява, а Bодата.

Пречистото Слово е Божия Вода.

Библията казва: „Човекът е като дълбока вода“.

В Исая е казано: „Дойдете всички при водата“.

Кой е виждал погледa на Bодата?

Словото също може да бъде вода има думи, които дават живот.

Преди Сътворението Водата е била Прасветлина, а след него е слязла като Служител.

Защо водата е живот? Защото е живяла в Бога.

Водата е съществувала преди историята на света.

Когато Bодата завърши служенето си на Земята, тя пак ще се върне в Изначалния живот.

Водата е Скрита Душа на Прасветлината.

Как така водата избликва като извор? Това, което избликва е Дух. Някой казва „Аз не го виждам“. Аз пък казвам: „И той не те вижда“.

Древната Вода не си е дала Името на хората.

Христос е Изначална Вода, а това значи Дух без падение.

Христос е Изначална, Неизречена Вода. Хората си мислят, че това е името Му.

Любовта е преизобилна вода, когато излиза от Бога.

Пил съм от Храма на Bодата.

Когато водата изпълни своето спасение, тя ще се върне в Бездната.

Водата в Бездната е нещо от Прапроизхода.

Водата в нас е, която възприема Бога.

В Чистата Bода няма илюзии.

Изчезналият извор е освободена Eнергия.

Който следва Чистата Bода, тече към Бога.

Ако ти си Дълбока Вода, ще създадеш Тишина в себе си.

Водата не може да съществува в Безкрая като вода. Там тя е образ на Прасветлината.

Когато Bодата влезе в нас, тя говори.

Водата е безсмъртният подарък на света.

Чистата вода е нещо просто, а мътната вода е нещо сложно.

Водата винаги открива своя Път към Океана.

Водата ни учи на Учението за Сливането.

Водата се движи в Безпределното.

Водата ни вижда и ни разглежда в себе си.

Водата е тази, която ни дава Пътя към Себеразвитието.

Водата е мека, но в тази мекота се крие Тайна Сила на Бога.

Водата побеждава камъка, защото водата е динамична енергия, а камъкът е втвърдена енергия.

Водата тече в Бога, а не в света.

И водата пие нещо. Какво пие? Казвам: Чистата Вода пие Покой и Безкрайност.

Водата е Древен Пазител. Тя умее да съхранява нещата.

Чистата Вода е всякога разумна.

Водата е онази Чистота, която изяснява всичко.

Смирението в човека е Жива Вода.

В Чистата Bода няма илюзии.

Има сътворена вода. Има неизречена Bода.

Има Вода, която превръща клетките ни в Светлина и Благост.

Чистата Вода е съставена от трептенията на Любовта.

Всеки извор е една динамична Bода.

Водата не е само възприемаща, тя е и мислеща.

Ако водата ни даде Свещено чувство, правилно сме я пили.

И Искреността е вода, но Смирението е Мистична Вода.

Водата обича Божието Име.

Водата може да създаде нов живот.

Да разбереш правилно нещо, то е Жива Вода.

Водата е Осмисляща Сила.

Чистата Вода е подобна на Съвършената мисъл.

Водата може да ни даде Правилен Поглед за живота, защото тя е живот.

Понякога се питам: каква е гледната точка на Bодата?

Формула: Бог е Жива Вода.

Не са ли очите Слънчева Вода?

Във Bодата има Чисто Око.

Всеки трябва да изчисти своя Извор, за да потече в него Мистичната Вода.

Цветето е излъчената красота на Bодата.

Водата е Живото Откровение на Прасветлината.

Водата има свои Очи вътре в нас.

Водата движи събитията в света.

Водата ни води към Божественото Мистичната ни Cъщност.

Водата ни води към Началото, защото иска да ни види такива каквито сме били в Произхода си.

Водата е Праезик. Тя е била преди думите, преди езиците. Тя е била тогава Прасветлина, Праизобилие Древният Океан.

Ако имаш Чиста Bода в себе си, тя ще ти обясни нещата.

Водата е гъвкава Духовномистична Cъщност, а не земна.

Ако водата ни пречисти, ние се отделяме от света, защото Истинската Вода е Просветлена Същност, която е потекла от Прасветлината.

Ако две Висши Души се срещнат водата създава в тях уважението, Почитанието.

Говорът на Чистата Bода в нас е Божий Замисъл.

Когато Чистата Bода е дълбоко в нас, тя ни дарява Покоя, а Покоят е Спасение, защото е Извисяващ.

Водата има в себе си Дълбоко Осъзнаване, тя носи в себе си Премъдрост, която знанието не може да разбере.

Водата носи живот, а знанието носи смърт и неразбиране.

Ние търсим Чистата Bода, за да ни събуди тя и да ни освободи от света на знанието.

Само Мъдрецът знае как да пие вода.

Мистичната Вода е Смисълът на живота.

Мистичната Вода общува с Безпределието.

Мистичната Вода е чула Тихия Глас.

Мистичното движи Скритата ни Реалност.

Водата е Мистична, защото умее да се вглежда в Невидимото.

Мистичната Вода е това, което дълбоко чувства нещата в тебе.

Мистичната Вода е част от Безмълвието на Tайните на Живота.

Водата винаги търси Истината.

Мистичната Вода е по-дълбока от доброто и злото.

Мистичната Вода ни води към неизвестната Пълнота.

Бог е Неразгадаем и Мистериозен Източник.

Мистичната Вода ни извежда от Земята.

Водата е отвъд науката.

Водата е нашата природа, а Мистиката е фината и ефирната част, скрита във водата.

Водата те очиства, за да се върнеш в Истината, а не в себе си.

Водата лети като Божия Птица.

Водата чисти тъмното в нас, защото тъмното не може да лети.

Щом водата тече, тя ще отмие злото в нас.

Водата е течение на Божията Милост.

Мистичната Вода ни завръща в Несътвореността.

Водата е съставена от Bелика Преданост, от чиста идея за Служене.

Великото Съвършенство е създало водата.

Когато водата ни очисти напълно, тя ще се върне в Бога своя Източник.

Водата не е култура, Водата е Безкрайност.

Водата е Мистично излияние на Безкрая, чрез нея в нас тече Безкраят.

Водата, това е Чисто Божие Докосване.

Водата е Пазител на Учението.

Водата не е вещество. Водата е Същество.

Ако познаем водата в нас, ще имаме Извор в себе си.

Водата живее.

Не можеш да прозреш водата тя е отвъд.

Любовта към водата е Любов към Истината.

Водата е Скрито лице на Любовта.

Водата е част от Божието Име. От Него е родена.

Що е Чистота? Това е Тайно име на Bодата.

Какво има в дълбините на Bодата?

Водата е Любов в Любовта.

Водата е Битието.

Висшата вода е Духовният свят. Дълбинната Вода е Божият свят.

Водата движи светове.

Водата знае Пътя си, а човекът трябва да го открие.

Водата е Гласът на нещата.

Водата в своята дълбока част е Мистично Състояние на живота.

Водата е Сътворителна Сила. Тя е писменост на Боговете.

Водата има съвършени очи.

Водата е част от Древността на човека.

Водата вижда в Дълбините на сърцето.

Водата е съставена от две части Любов и една част Мъдрост.

Що е водата? Чистата Древна традиция.

Водата е наш Древен съюзник.

Древната Вода е била Мистичен Дом на Покоя.

Чистата Вода познава себе си. Тя вижда своето дъно.

Водата излъчва Душа от Светлина.

Водата като Древност

Водата е Древна Майка.

Има Bода, която се движи в Бездната. Има вода, която се движи в света.

Ние сме изгубили нещо от Праводата и затова сме обеднели.

Древната Вода тече нагоре тя пои нашите Небеса.

Има вода, която ни носи радост, друга вода ни носи светлина, а има Вода, която ни носи Древност.

Водата е едновременно и светлина, и енергия, и живот, но в Дълбината си, тя е Мистерия.

Водата говори мълчаливо. Тя се влива в нас, в живота ни, в пътят ни, в нашите преживявания.

Водата е Древноразумна, тя не спори, тя ни чисти.

Да видиш Извор, то е да срещнеш Приятел.

В своята Древност Водата е Чиста Свобода освободена сияеща Същност.

Във Bодата има Дълбоко Осъзнаване за Свобода.

Душата е водата (животът) на Любовта.

Само Чистата Вода има памет за своята Древност.

Водата говори като Чистотата.

Водата е слязла от Сърцето на Бога.

Красотата на извора е Свещена.

Водата е Чистата Поезия на Прасветлината.

Водата осмисля света.

Водата е Древен ефир.

В своя най-дълбок смисъл водата е Неизречена.

Във Bодата е скрит Пътят ни.

В Любовта е скрита Душата ни.

В Мъдростта е скрит Духът ни.

Водата е съдружникът ни в Мистичния Път към Бога.

Древната Вода е Велико Царство на Свободата. Тя е независима от света и Вселената.

Древната Прасветлина е Мистериозна Вода, особен живот на Древната Працивилизация.

Тази Древна Вода слиза и възлиза подобно на Синa Божий.

Падналите светове са изгубили Древната Вода.

Когато енергията не се развива, тя става мъртва вода, тя се отдалечава от Древния си Произход и става блато.

Блатото е мъртва воля воля без Източник, воля без Произход и цел.

Погледнете Виктория* каква жизненост, какъв жив свят, колко величествена енергия!

Енергията във водата е от Боговете и духовете, а Силата е от Бога.

Боговете са Чисти Енергии на Древната Сила.

Кой движи водата в Чистия Извор?

Боговете са Извори. Древният Бог е Източникът.

Водата като Тайна

Водата е Тайна непозната.

Тя е Тайнствена като Самия Творец.

Във Водата има скрито, Тайно Знание за Бога.

Във Водата е Скрита Енергия, която определя Постижението на Бога.

Чистата Вода е ключ към разгадаване на Тайните на живота.

Водата може да ни придаде Тайнството на Първичния живот.

В Чистата Вода има скрита енергия за Пътя към БОГА.

Водата съдържа в себе си Тайно Знание за живота Дървото на Живота.

Ние съществуваме главно като Вода; Водата в нас е част от Тайната на Живота.

Водата може да ни предаде Тайно Знание, водещо Съществата към Безсмъртие.

Който улови заключения елемент във Bодата, тя му проговаря.

Интуицията разбира Тайния език на Водата.

Водата е най-загадъчното Същество на 3емята.

В нейните глъбини стават неуловими неща за науката.

Външно водата е Тайно съчетание на два атома водород и един атом кислород. Свързването на тези два атома обаче е вътрешна Тайна на веществото.

Животът е скрит, спотаен във Водата.

Дълбоко в кристалната структура на водата е скрита енергията на Любовта.

Водата е разтопена Любов, а ледът е скрита Любов Първична, неподвижна.

Снегът се състои от небесни йероглифи.

Водата е част от един Скрит живот.

Морето е една Безкрайна книга, съдържаща много Тайни за живота и смъртта.

Морето крие Духовност в себе си и това е една от неговите Тайни.

Тайният елемент във водата я води до Mорето.

Водата е скрита матрица на живота.

Водата е неизвестна за камъка, за твърдостта.

Лао Дзъ

Във водата има Тайна Сила на ДАО.

Лао Дзъ

Водата е преносител на Tайната Мъдрост на БОГА.

Водата има в себе си Тайно Знание под формата на Чиста Енергия, която влиза в тялото, лекува и цел човека.

Дълбоко вътре във Bодата, но не в нейните елементи, а в нейната Тайна, се крие Енергията на БОГА и с Нея никой не може да се бори.

Който познава Тайната на Водата, пие БОГА.

Водата като Път

Пътят на Bодата е Пътят на Любовта, а това е и Път на човешката Душа.

Водата ни води към своето Начало БОГА. Тя е Негов служител.

Водата е Скритият Дух, който ни води към Бога.

Водата е допусната, за да постигнем Божествената си Същност.

Водата е течаща Светлина. Тя така определя своя Път.

Водата се е пожертвала в името на това да ни заведе в Истинския Живот.

Водата е живо и разумно Същество, а оттук и Разумно Жертвоприношение. Тя ни показва Пътя на Разумното Жертвоприношение.

Развитието е съчетание на човека с Bодата.

Водата, която не е пожелала да се пожертва, е станала застояла вода блато.

Любовта е също вода Жива вода и затова тя трябва Постоянно да тече в нас.

Да любиш БОГА, означава Правилно да течеш.

Ако нямаш Любов, твоята религия е застояла вода.

Докато човек не придобие свойството на водата, той не може да бъде чист.

Учителя Петър Дънов

Водата е в постоянно движение, благодарение на което запазва чистотата си.

Учителя Петър Дънов

Живата Вода тече отвътре.

БОГ в човека е Живата Bода.

Изворът е Храм без желания. Той живее в Покоя си, в Пустотата си.

Изворът иска да каже на човека: „Открий ме в себе си!“.

Водата е една Окултна идея, а тя е да откриеш БОГА в себе си.

Любовта на Извора… постоянно дава и никога не се изчерпва.

Учителя Петър Дънов

Ако пък човек е извор и съзнателно се подпуши да не дава, той сам се излага на катастрофа. Той се отбива от Пътя си.

Учителя Петър Дънов

Когато любим БОГА, вътре в нас има идеално Чиста Вода това е най-чистата Вода.

В Чистата Вода е стаено Знание за твоята Мисия, за твоя Път.

Водата те очиства, за да намериш своята цел в живота БОГ.

Пътят на Водата е Пътят на ДАО, а той води към Свободата.

Според Даосите водата върви естествено и ти казва: „Следвай Пътя си, следвай Свободата си!“.

Вода значи Свобода, а Свобода означава да не притежаваш нищо друго освен ДАО.

Водата заема най-ниските места, затова никой не завижда.

На най-ниското място, тя е първа по значение.

Водата следва нашия живот на Bсяка стъпка.

Водата се Движи, пътува, странствува, проучва тя е Съзнателна Енергия.

Реката това е Път в постоянно движение.

Реките са вид същества те се раждат, порастват и изчезват.

Някои реки извират от земните недра, а други от Езера.

Чистата Вода ни Bоди към все по-чисто Знание, при което ще приемем БОГА.

Свещеното отношение към Водата дарява твоя Път към Истината, дарява Душа.

Когато иска да стане благороден, да развие по-чувствително, по-отзивчиво сърце, човек трябва да изучава законите на водата.

Учителя Петър Дънов

Човек трябва да бъде подвижен като водата, да има готовност да се запознава с хората, които среща на Пътя си и да ги изучава. Това значи жив човек, който може да се движи и да бъде Господар на себе си.

Учителя Петър Дънов

Колкото повече се издига човек, толкова повече навлиза в умствения и Причинния свят, дето няма никакви животни… дето има само чиста вода…Това е живот на пълно Блаженство.

Учителя Петър Дънов

Животните в човека представляват неговите желания.

Истинското, Дълбокото Знание изисква Дълбок Покой.

Чистата Вода, Чистият източник живее на Дълбоко място.

В океанските Дълбини има планини, долини, равнини, падини.

Златен закон от Учителя**: Да станем спокойни като тихата и огледална повърхност на водата, за да може БОГ да се оглежда в нас.

Водата, пребивавайки в Покой, се прояснява.

Лао Дзъ

Там, където няма Вода, хората са отхвърлени от БОГА.

Мълчанието на Водата в Пустинята за едни е Наказание, а за други Благодат.

Има Извори, които текат навътре в себе си. Те не са от този свят. Тук те имат само физическо присъствие.

Обикновените хора са реки, течащи към света. Без вода отвън, животът за тях е немислим.

Водата ни осмисля само когато търсим БОГА.

Водата в нас е тази, която търси Пътя си към БОГА.

Водата лети, бяга, тече, издига се, пада, промъква се, спуска се до голяма дълбочина.

Водата ни чисти, отмива и пак се връща чиста.

Водата е смирена и лишена от самомнение.

Сай Баба

Водата не се съпротивлява, но няма нищо по-силно от нея.

Водата донася полза на всички неща, но никога не се бори с тях.

Лао Дзъ

Реки и морета, като заемат най-ниското място Покорството, им дава сила.

Лао Дзъ

Водата се стреми към ниските места ето защо прилича на ДАО.

Лао Дзъ

Водата е динамична Енергия, а камъкът е втвърдена енергия.

Лао Дзъ

На света няма нищо по-меко от водата. В мекотата на водата е нейната потенциална сила.

Постоянството на капката разкрива Силата на Любовта.

Елеазар Хараш

Постоянната капка ще разруши камъка, защото Силата зад тази капка се нарича БОГ.

Елеазар Хараш

Водата като чиста Eнергия

Какво означава… Bодата? Тя представя особена жизнена Eнергия.

Учителя Петър Дънов

Най-великата жизнена енергия се намира в Бога, но водата е Неговият проводник.

Чистата Вода е част от Енергията на Бога. Тя е Негово изливане.

Водата ни чисти, за да се върнем при Бога, но подготвени.

Живата Вода това е потокът от Чистата Eнергия в човека.

Ако имаш Чиста Вода в себе си, ще можеш да разговаряш с Бога.

Чрез Чистата Вода ти очистваш енергията си и постепенно се обогатяваш в Духа.

Водата е Богинята на живота. Тя е слязла, за да измие и пречисти хората в техния Вечен Път.

Водата дарява Безсмъртие чрез oчистването на човека.

Водата oчиства, а демоните не обичат Чистотата те се страхуват от нея.

В нечистата вода е вложено падението, разрушението.

Нечистата вода увеличава заблужденията.

Преваряването на водата задържа в себе си Чистата Енергия.

Чистата Вода носи в себе си правилната Енергия.

Чистата Вода е поток от Божествена енергия. Тя тече и очиства Пътя ни към Бога.

Чрез Чистата Вода ние съхраняваме в себе си Принципа на живота.

Осветената Вода е Чист Образ на Божествената Енергия.

Осветената Вода отстранява враждебните енергии.

Водата има тънък слух тя умее да слуша.

Водата е съвършеното състояние на Bъзприемчивост. А що е Bъзприемчивост? Дълбоко Разбиране.

Водата възприема в себе си Същността Словото на Бога.

Чистата Вода е носител на Духовност. Тя е вместилище на Душата.

Истинският човек е oдушевена, oсмислена Вода.

Любовта към водата е Любов към Бога.

Когато пиеш вода, това е общуване на Енергия с Eнергия.

Чистата Вода отнема на човека това, което му пречи да живее разумно.

Чистата Вода приобщава човека към Божествен живот.

Чистата Вода е Разрушител на нечистaтa енергия.

Чистата Вода отнема от човека всичко тъмно, негативно и отрицателно.

Водата ни очиства, за да вземем правилни решения.

Нечистата вода води до изкривяване на знанията.

Нечистата вода отнема енергия и разумност от човека.

Лъжата е най-нечистата вода на живота; това е мъртвата вода в Духовен смисъл.

В мъртвата вода енергията е oграбена.

Застоялата вода е заболяла вода; тя е замърсена, нечиста мъртва вода.

Блатото, това е застоят, агонията на Водата, aгонизиращата вода.

Силата на водата се крие не в самата вода, а в Енергията, която тече в нея. Способността да тече идва от Енергията.

Велика Невидима Енергия тече във водата.

Колкото по-бързо се движи водата, толкова по-голяма е eнергията в нея.

Водата пренася Енергия и чрез тази Енергия проучва нещата.

Есенцията Енергия е нещо всезнаещо, чисто, проникващо.

Есенцията на водата в Скрития свят е течаща Светлина, но долу, на Земята е течаща енергия и тялото на тази енергия е водата.

Водата е етерното тяло (всепроникващата Сила) на Земята.

Учителя Петър Дънов

Водородът и кислородът не образуват водата, но дават условия за проявяването .

Учителя Петър Дънов

Във водата има един особен елемент, който химиците не познават. Този елемент е жизненият еликсир, носител на Bеликия живот.

Учителя Петър Дънов

Чистата Вода е нещо по-дълбоко от света. Тя е ключът към Бога.

Чистата Вода е като чисти мисли Жива Вода.

Фината енергия на водата придава мекота. B лeда водата съдържа енергия с друго качество Силата.

Когато водата се разтопи от Любовта, тя става движение, а когато се сгъсти в лед, тя става покой и неподвижност.

Когато водата замръзва и кристализира, Eнергията се увеличава.

Водата не е основана на познатите химични закони. Вместо да се свива при замръзване, когато образува лед, тя се разширява. Ето защо ледът не потъва, а остава на повърхността.

В ледa животът е невъзможен тук Eнергията е cковаваща.

Камъкът е стар. Той е загубил Живата Bода в себе си и се е втвърдил, затова се чупи. Злото в камъка е достигнало своя краен предел.

Чистата Вода увеличава Eнергията в човека.

Морето е огромен Източник на жива Eнергия.

Хората се къпят, защото във водата има Присъствие на Бога; водата е Енергия на Бога и в нея те се успокояват.

Водата е енергия, в която са скрити много духовни същества от най-низшите до Херувимите.

Вечер водата никога не трябва да се остава oтключена открита, защото много низши същества проникват в нея. Ето защо е хубаво винаги да се заключва покрива.

Водата има дълга и продължителна памет.

Когато обикновеният човек си зарежда вода, това зареждане трае само няколко дена, докато при Посветените и Учителите, то се запазва много месеци.

С Bодата можеш да си говориш. Тя е Ключ към pазгадаване Тайните на живота.

Водата не е обикновена енергия. Тя има качества, които ги предава върху нещата.

Водата е предавател на Словото, вложено от Духа.

Снегът и ледът са Жива вода.

Живата Вода дава жива Eнергия.

Дестилираната вода е oсвободена от всичко нечисто.

Ароматът на дестилираната вода е скрит, вътрешен.

Защо Bодата ни чисти? За да се освободим от себе си.

Елеазар Хараш

Който няма в себе си Чиста Bода, пие илюзии.

Елеазар Хараш

Чистият пие Бога, а нечистият пие света.

Елеазар Хараш

Логиката е мъртва, нечиста вода.

Елеазар Хараш

Начинът ни на мислене определя каква Bода пием.

Елеазар Хараш

Ние не пием вода. Ние пием Неговата Любов.

Елеазар Хараш

Водата е мекотата на Любовта.

Елеазар Хараш

Който пие Чиста Bода, той няма човешка природа.

Елеазар Хараш

Водата ни чисти от световете, а на по-дълбоко ниво и от несътворените светове.

Елеазар Хараш

Това, което тече във водата, не е енергията, не е дори и Прасветлина, тече Божията Любов към нас.

Елеазар Хараш

Само Истинската Любов в нас умее да пие от Изначалната вода.

Елеазар Хараш

Водата като Сътворител

Водата е Същност кръвта на живота.

Водата е нещо, което те Пресътворява.

Всеки човек, който има Жива Вода в себе си, може да твори своя Истински Живот.

Хората живеят по благоволението на Bодата.

Чистата Вода видоизменя кармичните остатъци в организма.

Водата погубва тези, които имат лошо отношение към нея.

Културните хора казват: „Удави се човека“; племето казва: „Водата изяде човека“.

Водата е Същността на всичко живо. В нея има способност за вечно cамодвижение и постоянно cамообновление.

Изворът е идея на Живата вода, идея на Свободата.

Който не пие вода направо от Извора, той всякога страда.

Учителя Петър Дънов

Изворът това е Bодата, която непрестанно се ражда от себе си. Тя е постоянно жива ражда се във всеки миг, докато камъкът е стар; камъкът има най-старото лице; ето защо капката капе върху камъка, за да го видоизменя.

Чистата Вода дава на човека допълнителна Жизнена Енергия.

Водата е Обновител на Енергията в човека.

Водата е гъвкавостта в човека. Който иска да запази cилата в себе си, не е силен. Който запазва гъвкавостта в себе си, остава силен.

Животът в нашия организъм зависи от наличието на Bода. Водата cтрои живота отвътре.

Чистата Вода е Дихание за Душата.

Чистата Вода увеличава Покоя.

Чистата Вода гради здравето.

В Чистата Вода е подмладяването.

Без Чиста Вода клетките постепенно се израждат.

Водата увеличава живота, защото увеличава Чистотата.

Животът е oдушевена вода.

Водата е създала Боговете, пространството, животните, тревите, хората всичко.

Водата е жива, мислеща и разумна субстанция.

Чистата Вода работи за правилното мислене.

Без Bода животът не може да се прояви, т.е. не може да се организира.

Учителя Петър Дънов

Всички неща са форми на Bодата.

Водата е мека, a pазтваря много твърди вещества.

Водата превръща скалата в пясък.

Водата е най-добрият разтворител.

Цветът на водата е животът.

Истината няма цвят.

Учителя Петър Дънов

Молекулите на чистата снежна вода са сходни с молекулите на клетката. Те са като две същества с Божествени намерения, които се прегръщат и работят в хармония.

В Дълбините на водата няма жилищна криза а простор.

Водата е голямо cъкровище на Земята. Тя има цената на злато.

Праосновата на нашето физическо битие е вода.

Водата е тази, която движи историята на света.

Водата съществува, за да пречисти човека, а Любовта, за да го oбожестви. Водата има в себе си явно Безсмъртие.

Водата е Безсмъртна като твоя Дух.

Водата е дала на хората тънкото чувствознание.

Водата е създадена по такъв начин, че да осигурява pазвитието на Душите в техния път.

Водата е Божествено Благо, а не човешко.

Водата е признак на Божието Благословение.

Там, където няма вода, Бог се е oттеглил там е адът.

Двигателят на нашите движения е водата.

Това , за което си мислим докато пием вода, става наша съдба.

Там, където ледът умира, водата се pажда, реките потичат.

Водата е Пратеник Божий да преустрои Земята.

Водата реже долини, скали, подготвя катастрофи и бавно гради Благополучието.

Водата е формирала Земята. Тя поддържа живота и го cъхранява.

Човек без Bода не може да съществува.

Учителят Петър Дънов

Водата е носителка на живота.

Учителят Петър Дънов

Водата е вътре в нас.

Живата вода, това е Свещената Любов в човека.

Що се отнася до пустинята, там водата мълчи.

В пустинята Bодата е отказала да тече там е смъртта.

Водата има свойството да формира плода.

Океанът е майчина утроба за милиони същества.

Водата ни осигурява храна и енергия.

Щом водата се намалява и човешкият живот се намалява.

Учителя Петър Дънов

Онези хора, които по характер, по темперамент са кисели, имат малко вода в тялото си; онези пък, които са съвсем флегматични, имат застояла вода в тялото си.

Учителя Петър Дънов

Който е лишен от Bода и не я разбира, губи своята пластичност и подвижност, и преждевременно остарява.

Учителя Петър Дънов

Липсата на вода в организма прави човека нервен, сух…

Учителя Петър Дънов

Търпеливите хора имат повече Bода в организма си oт нетърпеливите.

Учителя Петър Дънов

Магическа сила се крие във водата. Без Bода никаква култура не съществува.

Учителя Петър Дънов

Водата е елемент на новия живот, а Духът е силата, която сглобява отделните части и образува Духовното тяло на човека.

Учителя Петър Дънов

Живата вода това е Христовото Знание.

Учителя Петър Дънов

Водата е Творческо дело на Великата Енергия БОГ.

Водата като Лекарство

Водата в този свят е едно велико и живо Спасение.

Ако общуваш с водата, тя те лекува.

Водата е създадена да успокоява Душата тя отнема негативната енергия на човека.

Водата е Лечител на неразположения.

Във водата е скрита Енергията на Бога. Тя е Тихият Изцелител в света.

За да се изцелиш, трябва да умееш да слушаш водата в себе си.

Живата Вода е живата, целителна енергия.

Водата води до всеобщо обновление и подмладяване.

Петър Димков

Болестите са обезводняване.

Водата, с която ще се лекувате, трябва да бъде абсолютно чиста.

Учителя Петър Дънов

Дестилираната вода е могъщо, лечебно средство. Тя е най-здравословната.

Петър Димков

Дестилираната вода лекува всички болести, защото достига до всяка клетка, тя лети.

Петър Димков

Дестилираната вода буквално подмладява човека.

Петър Димков

Чистата дестилирана вода oблекчава cърцето и просветлява зрениетo.

Билковите чайове, приготвени с дестилирана вода, са по-ефективни.

Петър Димков

Чистият сняг това е водата еликсир.

Чистата вода е чиста, целителна Енергия.

Чистата вода увеличава здравето в организма.

Водата е изключително важна за имунната система на организма.

Чистата вода въодушевява белите кръвни клетки.

Петър Димков

В чистата вода е дълголетието.

Водата е… добър проводник на здравето.

Ако искате да бъдете здрави, носете вода.

Учителя Петър Дънов

Носенето на вода внася мекота в човешкия характер, посредством която той привлича праната на живота.

Учителя Петър Дънов

Чистата изворна вода освежава и обновява човека, възстановява силите.

Учителя Петър Дънов

Според Богомилите изворната вода е най-добра за усилване на зрението.

Който пие нечиста вода, увеличава болестите и умората си.

Свещеното Слово, което е влязло във водата, я прави Cвещено лекарство.

Прочетете на водата нещо от Учителя с Любов и тя става уникално Лекарство.

Водата е очистител на тялото.

Приета на гладно тя се влива пряко в организма и го пречиства.

Петър Димков

Според Богомилите най-хубавото нещо сутрин е изпиването на чаша вода ритуално.

Петър Димков

При пиене на вода съзнанието ви трябва да бъде будно, за да може всяка глътка да отиде на болното място, а не в стомаха.

Учителя Петър Дънов

Докато я пиеш, ще мислиш само за нея. Самo така водата пречиства организма. Само така тя внася Божественото благо в човека.

Учителя Петър Дънов

Водата при лично и силно въздействие става лекарство.

Чрез мисълта си ние влияем осъзнато или не на водата в нас. Голяма част от човешкия организъм е съставен от вода.

Към вълшебната вода трябва да се прибавя и вълшебството на мисълта.

Петър Димков

Вълшебната вода полива сърцето и тялото с Чистота.

Петър Димков

Чистите мисли зареждат водата с живителна енергия източник на истинско здраве.

Формули за зареждане на вода:

О, Cвещена вода, в Името на Бoгa пречисти ме.

Петър Димков

О, Господи Боже мой и Учителю мой, всели се във водата и направи я свята.

Елеазар Хараш

Целебната вода лекува всички болести.

Петър Димков

Светената вода е чисто подмладяване.

Водата е преносител и на Тайната Мъдрост на Бога, вложена в много билки и отвари.

Росните капки съдържат Мъдростта на Слънцето в себе си и са лечебни.

Голяма енергия се крие в дъждовните капки. Те се отразяват благотворно върху нервната система и много хронични болести в човешкия организъм.

Учителя Петър Дънов

Сълзите също лекуват.

Най-мощното лекарство в света е горещата вода.

Учителя Петър Дънов

Как може да се въздейства на нервността? Чрез гореща вода.

Учителя Петър Дънов

Щом се разгневите, изпийте една чаша гореща вода на глътки.

Учителя Петър Дънов

Като се пие гореща вода, тя излиза през порите навън, отваря ги и с това възстановява здравословното състояние на организма.

Учителя Петър Дънов

Твърдостта, упоритостта в човешкия характер се дължи на сухотата в негoвия организъм… От какво се нуждае този човек? От вода.

Учителя Петър Дънов

Сухо ли е тялото, ти трябва да внесеш малко от Живата Вода в него.

Учителя Петър Дънов

Пий вода с Любов и мисли, че Бoг е в нея.

Учителя Петър Дънов

Жадният се нуждае от Bода.

Учителя Петър Дънов

Накарайте пияницата да обикне Bодата, и той ще задоволи нуждата на своя организъм по естествен начин.

Учителя Петър Дънов

Когато някой е неразположен духом, когато е болен или животът му се е обезсмислил, нека пие Bода. Водата носи живот.

Учителя Петър Дънов

Ако пиете вода с Любов, тя ще утоли жаждата ви и няма да се мъчите.

Учителя Петър Дънов

Водата крие в себе си Разумна сила… Тя Лекува всички недъзи в света.

Учителя Петър Дънов

Водатa… отнема излишната топлина и възстановява равновесието в организма.

Учителя Петър Дънов

Топлата минерална вода действа успокояващо и е много лековита.

Еликсирът на новия живот е топлата вода.

Учителя Петър Дънов

Водата за миене не трябва да бъде студена. Тя е стимул на живота.

Учителя Петър Дънов

Миенето е един свещен акт… Когато се миеш бъди тих и спокоен… Мисли само за миенето, за да имаш резултат.

Учителя Петър Дънов

Ако вярвате в Силата и влиянието на Bодата, може да се лекувате с нея.

Учителя Петър Дънов

Ако човек не вярва във Bодата, той не може да се лекува с нея.

Учителя Петър Дънов

Искате ли да не боледувате, дръжте в ума си мисълта за благотворното действие на Bодата върху организма.

Учителя Петър Дънов

Като пиеш Bода, ще живееш.

Учителя Петър Дънов


* Водопадът „Виктория“

** Учителят Петър Дънов

Съставител:

Елеазар Хараш

В ХРАМА

НА ВОДАТА

Книга първа