Елеазар Хараш – Бяла Магия, книга първа - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – Бяла Магия, книга първа

Бяла_Магия

Елеазар Хараш & Авенир Халани

БЯЛА МАГИЯ

Книга първа и втора

Варна, 2019 г.

Елеазар Хараш

БЯЛА МАГИЯ

Книга първа

второ преработено

и допълнено издание

ПРЕДГОВОР – БЯЛАТА СИЛА

Бялата сила е воля и опит, и нещо отвъд опита – това го дава Божията ръка.

Бялата сила е чист енергиен поток.

Нищото е чистота и сила. Чистотата е динамиката, а силата е присъствието.

Чистотата в молитвата е от човека, силата е от Боговете.

Силата е от Боговете, а върховната сила е от Бога.

Бялата сила идва от Извора на Божията Милост.

Ако в студа имаш чиста енергия, тя ще те отоплява.

При единството с Бога – Неговата сила става и твоя. – Бог е единен със своите си.

Пътят към Бялата сила не е работа, а служене и отреченост.

Бялата магическа сила движи извора. – Без тази сила извора не може да се обновява.

Бог разбира чистото в нас и му дава Себе си.

Пребъдва само Той.

Елеазар Хараш

2019 г.

ПРЕДГОВОР – ВЕЛИКОТО СЪЧЕТАНИЕ

Трябва да завладееш словото, за да постигнеш висините! – откъс от “Златната книга” на Учителя – Ключове на “Агарта”

Бог се съчетава само с човека на любовта. В любовта работи скрития Бог. Ето защо: при среща с любовта вибрациите на злото се разрушават от могъщата вътрешна динамика на скрития Бог. Любовта е по-силна от омразата, защото Бог дава силата си на любовта – така любовта унищожава проблемите със своята окултна динамика. Първичният човек е бил сгъстен огън, но след грехопадането огънят се е разредил и паднал в пo-долни сфери. Свещеният огън се е отдръпнал навътре, а навън са останали низшите светове, които символизират падналото съзнание. От падналото съзнание е произлязло робството, т.е. невежеството.

Аз ви призовавам към придобиването на Свещеният огън. Който придобие свещеният огън на любовта, проблемите и злото ще бягат от него. Свещеният огън е извън астрала и Той гори всичко нечисто.

Човекът на любовта е неуязвим. Той воюва с духа на огъня, т.е. с духа на истината.

Чрез свещеният огън човек се възвръща в огнената сфера – магическият център.

Любовта се справя със злото – това е стихията на самия Бог.

Любовта е нещо повече от молитвата и вярата, тя се извисява над всички науки и религии – любовта е синтез на всички тънки и проникващи енергии.

Няма по-точно оръжие за побеждаване на съдбата от любовта. Любовта дава търпението. Търпението изключва съмнението.

Търпението е законът за всички блага. Търпението е магическо качество, то доказва Божествената любов.

Любовта е абсолютен магически свят. Тя носи мощния и стихиен живот на Бога – тя е праенергията на живота. Любовта е свещен огън. Когато този огън влезе да живее в нас, той разрешава всички въпроси.

Низшите духове не могат да виреят във вибрациите на свещеният огън. Любовта е мощно магическо оръжие срещу всички проблеми на живота. Щом си във връзка с Бога, любовта се влива в душата ти и ти живееш в един особен свят. В религията и науката има спорове и смущения, но в любовта няма. Всички светове разбират езика на любовта. Любовта има сношение с всички светове. Любовта е ключът за постигане на всички разумни желания. Чрез любовта откриваш тайните на живота вътре в себе си.

Елеазар Хараш

ОТКРОВЕНИЯ НА ОГЪНЯ

•ОКУЛТНИ ЗАКОНИ•

Успехът във всяко направление, това е сгъстената любов.

Времето и пространството са илюзия, която изгаря в огъня.

Любовта е необикновено могъща сила и това е вашето истинско аз.

Щом врагът види образа на любовта, той бяга. Той познава огненото начало – праенергията.

Изпращайте любов и благословение срещу враговете си, ако искате да се освободите от тях.

Издигни се високо в любовта и ставаш недосегаем.

Любовта е средство за предаване на могъщите енергии на духа.

Любовта е вашата царствена сила.

В любовта е всяко решение, защото тя е абсолютен свят.

Дето е свещеният огън – там злото не съществува.

Любовта и човекът определят какви условия и обстоятелства, да се привлекат.

Злото не може да се бори с любовта, защото любовта – това са вълните на Бога. Ето защо е казано: любете враговете си.

Само мощният дух на любовта работи в света – всичко друго е слуги.

Всеки трябва да постигне чистата любов, защото там злото не вирее.

Изпращай любов – тя обезсилва омразата.

Най-безопасното място е любовта, т.е. сферата на Бога.

Любовта води човека към най-дълбокото познание. Тя е самият Бог.

Любовта е най-могъщият свят, тя е действащият Бог. Ето защо тя се нарича велик алхимически ключ. Тя превръща болестта в здраве.

Любовта е сила, на която нищо не противоречи – тя е сила на Бога.

Любовта – това в същността, това е огненото начало в човека.

Любовта владее най-големите тайни на природата.

Любовта е велико духовно оръжие.

Когато излъчвате мощна струя на любов срещу злото, то винаги изменя своето направление.

Любовта е сила, която завързва всички нечисти влияния, тя е тайнствен акт на Бога.

Тъмните сили се парализират в любовта, т.е. в огнената сфера на Бога.

Единство – това значи, че Бог участва в твоето съзнание.

Само в чистата любов може да се прояви цялата сила на Бога.

В човека на любовта не може да се загнезди никаква опасност, защото в любовта работи Бог.

Бог е любов – ето защо любовта владее над всичко.

Ако вие живеете в любовта, ще имате магическо разрешение на въпросите си.

Кундалини или свещеният огън е ключ, с който можеш да се движиш във всички светове.

Любовта е магически елемент – първичен.

Постоянната медитация – това е духът-образувател.

Тайната на живота се намира в свещеният огън.

Един магически закон на живота: Успехът се намира вътре в твоята мисъл. Дръж се здраво за нея.

Магическата сила на Бога може да се прояви само чрез свещения огън.

Бог влиза в чистото слово и злото изчезва.

Който е победил себе си, няма врагове.

Тоталната наука е могъщество над себе си.

Първичната същност на словото е огън.

Чистият има праенергията – ключът на живота.

Чистото слово задвижва всички окултни сили на духа.

Мълчанието и спокойствието съхраняват стихията на огъня.

Огънят е символ на Царството Божие.

Всичко е преходно, освен свещеният огън.

Спокойствието е една от силите на огъня. Ето защо: злото се разрушава в силата на спокойствието.

Огънят – това е себепознанието.

Всички зли духове бягат от чистия огън.

Истинското познание е събуждане на вашата огнена природа.

Който е чист, чува гласа на «Ешъ».

Казано е: улови излъчващата се мъдрост от дълбочината на свещения огън.

Свещеният огън – това е мощният живот в окултната вселена.

Огнената воля се изгражда от силните противодействия на живота.

Океанът от огнена сила е вътре в твоето сърце.

Бог дава на чистите огнената си сила да победят трудностите.

Агни-йогът разрешава въпросите на живота в царството на висшата тишина.

Ако не можеш да се справиш с една опасност, значи огъня не е с тебе.

Любовта е господарят на живота.

Там, където има любов, има господство над всички проблеми и трудности, защото в любовта присъства сам Бог.

Всичко, което търсите, ще го намерите в огъня.

Всички блага се намират в ръцете на свещения огън.

Чистият влиза в живота на огъня – ето защо чистият ще има всичко.

Огънят – това е пробуждане на Богочовека.

Нечистите духове винаги се парализират в чистотата, т.е. в огнената сфера.

Силният стремеж почива на огнена основа.

Вашето истинско аз е свещеният огън, т.е. огненото начало.

Огънят е истинският живот на човека.

Когато ви изпълва една мисъл, това е посещение от огнения свят.

Бог мисли във вас чрез огъня на любовта.

Всички възходящи мисли се изпращат от огнения свят.

Всяка светла мисъл е огнена сфера – огнено оръжие.

Единството с огъня унищожава всички препятствия.

Свещеният огън е могъща окултна динамика.

Любовта е сила, която живее в огъня.

Свещеният огън е абсолютен проводник на Бога.

Свещеният огън изисква аура без пропукване.

Свещеният огън е господар на смъртта и бъдещите условия.

МАГИЯТА НА ПОСТОЯНСТВОТО

Постоянството е абсолютното оръжие на Духа.

Духът постига всичко чрез постоянството.

Постоянството работи за слава Божия.

Без постоянство нямаш корен.

Постоянството има свещено значение.

Постоянството е изключително качество на избрания Дух от Абсолюта.

Постоянната медитация завършва с раждане на Духа.

Постоянството е законът на висшата истина.

Постоянството работи за истината.

Постоянството има неземен произход.

Семето на постоянството е с корен вечността.

Тъмните сили са непостоянни.

Ако няма одобрение от Бога, няма постоянство.

Постоянството е абсолютен пробив.

Духът оживява чрез постоянната медитация.

Постоянството не може да донесе нищо друго, освен успех.

Щом постоянстваш, бъди уверен, че всичко ще имаш.

Постоянната медитация е най-могъщият образувател.

Постоянството е Духът, който ще ти донесе всичко, за което жадуваш.

Да постоянстваш значи да постигнеш.

Постоянството подготвя вселяването.

Постоянството образува успеха.

Постоянството показва, че ще имаш всичко.

Духът на постоянството е Божият Дух – той всякога печели.

Разбери постоянството като Бог.

Когато Духът не одобрява човека, той не му дава своето постоянство.

Постоянството е подтик на една божествена идея.

Постоянството е законът на Духа – законът на успеха.

Ангелите са недостъпни за злото, защото те постоянно живеят в светлата мисъл.

Това, което се развива в съзнанието ни, е най-реалното. Това, което работи в съзнанието ви постоянно – това ще се случи.

Постоянството носи всички блага на живота.

Само постоянството носи всичко желано – постоянството е Духът.

Това, в което постоянстваш, е най-реалното.

Чрез постоянната медитация всяко зло се разпада.

Постоянната медитация показва, че Бог е с теб и те одобрява.

Постоянството е законът на Единството.

Oмъ•

Духът образува успеха чрез постоянството.

Постоянната медитация образува мощният удар на Духа.

Постоянното течение на енергията образува успеха.

Постоянството винаги се сбъдва.

Щом постоянстваш, всичко е в ръцете ти.

Постоянството е съчетание с Духа.

Докато имаш постоянство във всичко ще ти върви.

Постоянството показва, че Бог участва в твоето съзнание и те одобрява.

Постоянно храни успеха и той ще дойде.

Постоянството е всемогъщият закон на Духа.

Постоянството винаги дава своите плодове.

Постоянната медитация е символът на живота.

Най-важното е това, което постоянно трепти в тебе.

Постоянството доказва преданост на идеята.

Постоянството се възнаграждава с чуден успех.

Постоянната медитация определя какво ще дойде.

Чрез постоянната медитация Духът се вселява.

Постоянството е дело на любовта.

Когато Духът работи в една и съща посока с постоянство, постига всичко.

Постоянството е служба на ясно осъзнат дълг.

В постоянството се ражда Духът.

Енергията се канализира по канала на постоянството.

Това, за което постоянно и мощно жадуваш, винаги го получаваш.

Постоянствай – няма съмнение в успеха.

Това, в което постоянно трептиш, това ще постигнеш.

Духът твори успеха чрез постоянството.

Всичко велико е плод на постоянството.

Постоянното течение на енергията образува успеха.

Постоянството винаги се сбъдва.

Постоянството показва, че Бог участва мощно в твоя живот.

Чрез постоянството Духът те вибрира, за да се всели.

Без чистота няма постоянство. Постоянството е Духът, който те одобрява.

Постоянството е неделимост от Духа.

Постоянно пълни извора отвътре.

Духът – това е постоянното слово.

Законът на постоянството е безусловна материализация.

Постоянството е акт на Духа.

Постоянството – това е законът на Любовта.

Постоянната медитация се ръководи от Духа.

Постоянството жъне могъщи и безусловни успехи.

Без чист живот няма постоянство, няма Бог, няма успех.

Постоянно действащото трептение е като капката върху камъка – камъкът се предава.

За да дойде успеха, мисълта трябва да работи постоянно.

Казвам: възложете всичките си надежди на словото. Великата дейност на постоянната медитация ще ви донесе всички блага на живота; ще ви донесе всичко желано.

Абсолютното постоянство твори нови светове.

Постоянно мисли като слънцето и ще заприличаш на него.

Всеки успех се реализира само чрез постоянната мисъл за успех.

Постоянно се хранете със светли мисли.

Реално е това, в което постоянстваш.

Там, където има постоянство, там ще изгрее силата Божия.

Чрез постоянната медитация Духът расте непрекъснато в нас.

Без чистота няма постоянство, а без постоянство няма успех.

Насочвайте постоянно мисълта си към успеха и той ще дойде безусловно.

Всичко се предшества от закона на постоянството.

Там, където постоянно копае мисълта, това се образува и материализира.

Духът чрез постоянството ще уреди целия ти живот.

Всеки успех е пряк резултат на постоянството.

Постоянното насочване на мислите определя какво ще дойде.

Дето е любовта, там е постоянството.

Чистият ще има всичко чрез постоянството.

Ако постоянно храниш успеха – ще успееш.

Постоянството прави мисълта Божия сила.

Пътят на постоянството е пътят на Богочовека.

Постоянството е най-могъщото строителство на Духа.

Всичко, в което постоянстваш, е определено за теб.

Мисъл, която работи постоянно, дава безусловен успех.

Само постоянството може да устрои живота, защото Духът работи чрез постоянството.

Дръж постоянно в мисълта си успеха и ще го постигнеш.

Силата на човека е в постоянството.

Това, за което мислиш постоянно, се образува и идва в определения час.

Постоянството е над всички науки.

Постоянството става само по Божията воля.

Постоянството показва, че правото е на твоя страна.

Постоянството – това е абсолютен път.

Постоянната медитация показва, че Бог участва в твоя живот вътрешно.

Възложи надеждата си на постоянството.

Постоянната медитация е най-могъщото творчество на Духа.

Постоянството става победител на злото.

Постоянството – тази велика и невидима сила на Духа – тя всичко твори и носи на човека.

Постоянната медитация е царският път за постигане на всичко.

Постоянството е ключ, които изхожда от Духа.

Който работи с постоянна медитация, всичките му работи ще се оправят.

Постоянството слиза от реалния свят, за да ти помогне.

Само с постоянството може да се построи едно велико бъдеще.

Постоянната медитация е Божия дейност.

Пред постоянството падат всички прегради на злото.

Постоянството утвърждава господството на Духа над ума.

Постоянството е могъщ канал, по който Духът слиза.

Постоянството предрешава изхода.

Ако сте едно с Духа, Той ще направи мисълта ви постоянна и устойчива, а ако Духът престане да мисли за вас, вие умирате.

Всички могъщи неща са израснали чрез великия закон на постоянството.

Постоянството е синоним на постигането.

Кой прави постоянната медитация в нас? – Духът.

Постоянната капка или постоянното течение на живота разрушава злото, което се е вкаменило.

Духът се развива в нас чрез закона на постоянството.

Постоянството е закон, който ще донесе всичко на чистия.

Успява, който постоянно храни успеха.

Чрез постоянство буквите се кристализират и идеята се материализира.

Постоянната медитация е постоянно оживяване.

Всяко добро, което се утвърждава постоянно, се постига.

Духът работи вътрешно чрез постоянството.

Постоянството символизира единството.

Постоянно се молете, т.е. това е тайната на сливането.

Постоянството определя да имаш всичко необходимо.

Дръж постоянно успеха в мисълта си и ще го имаш.

Ако нямаш постоянство, значи си паднал в мисълта, т.е. в мотивите си.

Постоянството – това е Духът, който материализира всичко безусловно.

Могъществото на адепта – това е постоянство в светлата мисъл.

Постоянството прави злото слуга.

Постоянството е образувателят на всичко.

Щом постоянно работиш с една формула, значи ти и Духът сте на едно мнение.

Постоянството е път, по който Духът слиза и работи за нас.

Бог твори нашата цел чрез закона на постоянството.

Постоянството е групиране на могъщество и тържество.

Там, където постоянно се насочва енергията, това ще се кристализира.

Постоянството е най-великият творец на живота – така се утвърждава Духът.

Постоянството е оръжие на Духа.

Постоянството е най-могъщият закон, който работи за вас, за вашето спасение.

Чрез постоянството Духът групира своите сили и огньове. Ето защо чрез постоянството падат всички прегради.

Дето има постоянство, има единство с Бога.

Стремящият се силно и постоянно към Бога има безусловно вътрешно ръководство.

Постоянството превръща човека в Божество.

Бог е постоянството, а постоянството е успехът. Постоянството показва, че нещата са сигурни.

Чрез постоянство в Oмъ, Духът си образува канал, откъдето влиза и покорява злото. Ето защо постоянството е най-висшата дейност.

Постоянство значи да се отдадеш на Бога – това е висшият закон на преданост.

Постоянството е законът, който ще ви донесе всичко необходимо, но трябва да разберете постоянството, като действащият Бог – така изчезва съмнението и нетърпението.

Постоянствай и не мисли никога за препятствията и те ще изчезнат като снега.

Постоянството в Омъ е участие на Бог в съзнанието.

Само това, което се насища с огън, се сбъдва, защото то е в хармония с Бога. Той е, който насища. Той е постоянството, т.е. самият Бог вибрира в постоянството.

Духът е, който дава условието на постоянството.

Постоянството показва силата и дълбочината на любовта.

Духът предвижда всичко чрез закона на постоянството.

Постоянството е закон, който образува Божията сила.

Постоянството е самата безусловност – законът на единството.

Постоянството е вътрешно оръжие на свещения огън.

Постоянството значи Духът да ти даде висшите условия.

Бог се образува в човека чрез закона на постоянството.

МАГИЯТА НА ТЪРПЕНИЕТО

Търпението е най-могъщата сила на Духа.

Търпението е законът за изчакването на тържеството на справедливостта.

Търпение докрай – това е законът, който постига всичко.

Всяко търпение се възнаграждава с успех.

Търпението доказва Божествено знание.

Чрез търпението винаги се успява, защото в търпението работят висши същества – това е тяхна сфера.

Чрез нетърпението, лошите духове се развиват лесно.

Търпението овладява злото – то е оръжие на Духа.

Търпение значи господство над злото, защото в търпението се вселяват висши същества и устройват всичко.

Търпението е най-необходимото качество на човека, за да може да победи кармата си..

Всеки ще получи това, което очаква. То е определено от Духа за вас, т.е. това, което очакваш, това е знакът на Духа.

Без търпение човек няма основа.

Чрез нетърпението влизате в тъмнината на кармата.

Чрез търпението човек се съединява с висшия свят.

Нетърпение, отчаяние, злоба – това са все имена на мрака.

Колкото по-нетърпелив е човек, толкова повече ще бъде ограничаван от небето.

Този, който изтърпява злото в нас, е Духът.

Творящата енергия не може да влезе в нетърпеливия човек – нетърпеливият човек, т.е. земното съзнание.

Злото използва енергията на нетърпеливия.

Всички препятствия и трудности съдействат за изработване на това велико качество – търпението, което е велико оръжие за сегашни и бъдещи победи.

Нетърпеливият внася злото в себе си. Не позволявайте трептенията на злото да проникнат във вашата аура.

Колко много щяха да знаят хората, ако бяха търпеливи и смирени.

Търпението превръща злото в добро, т.е. търпението превръща духовете.

Търпението се справя и с най-жестоката съдба.

Търпението е законът за всички блага.

При забавяне на нещата, които очаквате, не ставайте нетърпеливи – това е знак на слабост във вътрешния ви живот.

Едно нетърпение може да стане вход на разрушителен дух, който да се загнезди във вас.

Истинското сърце е изградено от търпението. Духът работи в търпението.

Чрез търпението Бог подготвя велика победа в съзнанието на човека, т.е. велико раждане.

Една велика идея се постига с голямо търпение и голямо харчене на ментал, т.е. мисловна енергия.

Търпението – това е сигурният удар срещу злото, защото търпението дава възможност на Духа да се прояви.

Търпението е събиране на духовна сила, а това е целта на това качество.

Търпението помага на Духа да израсне в нас.

Търпението доказва дълбочината на любовта.

Търпението е важно качество в борбата със злото. Злото се чувства добре в нетърпеливия човек, защото в нетърпението има изтичане.

Търпението утвърждава господството на Духа над злото.

Няма дарба или сила, която да не отстъпва на постоянния и търпелив труд, т.е. Духът може да твори само чрез търпението.

Търпението е закон за организиране на вътрешния живот.

Търпението овладява трудностите чрез вътрешната сила на Духа.

Духът узрява в търпението.

Истинското търпение е знакът на могъщата любов.

Търпението акумулира праната на мисълта – търпеливо и постоянно мислене значи много прана, много потоци.

Само търпението ще те направи могъщ.

Използвай препятствията, за да изградиш търпението и огъня.

Тези, които бързат да развият дарби и сили, са винаги користни, те разрушават живота и бъдещето си, без да знаят, докато в търпението всичко узрява и става на своето време.

Нетърпеливият човек винаги пропада, т.е. той не може да се съчетае с Духа, с неговата енергия.

Духът дава своята сила само на търпеливия човек.

В търпението се утвърждава Духът, т.е. мощната енергия на свещения огън, т.е. всички сили на светлината.

Духът влиза в търпението и създава своя огнен дом.

Вътре в това велико качество живеят всички огнени формули и чакат своето време, чакат своите условия от Духа.

Търпението съхранява огъня за тържеството на Духа.

Силният прощава, слабият оправдава, неразумният отмъщава, а търпеливият дочаква и получава.

Степента на търпението доказва степента на любовта. Казано е: Бог е дълготърпелив.

Търпението води енергията в правилна посока.

Търпението е наука за съхранение на енергията. Така търпението прави Духа могъщ.

Търпението разбива в нас могъществото на огъня. Търпеливият човек е винаги по-силен от нетърпеливия поради качеството на огъня.

МАГИЯТА НА СЛОВОТО

•ОКУЛТНИ ЗАКОНИ•

Всички сили на злото се разрушават в тоталната същност на чистото слово.

Чистото слово е първично могъщество.

Бог се развихря в чистото слово като огън.

Динамиката на свещения огън елиминира мисловната дейност на ума – така Духът оперира в абсолютния свят.

Да уповаваш на словото – това значи да уповаваш на Бога.

За да успееш в живота, трябва да бъдеш предан на словото.

Условията на живота се създават от словото.

В първичното слово вибрира Духът.

Когато придобиеш огнената си същност, разрешаваш въпросите на живота си.

Вътрешната самоувереност е лъч на огъня.

•Аумъ• – това е началото, първото слово, първата проява на духа.

Бог може да се прояви само в своята божествена среда – чистотата.

Щом духът е вътре в твоята мисъл, в твоето съзнание, успехът е сигурен.

Постоянната медитация е принципът на огъня, т.е. утвърждаване на словото.

В чистото слово влиза Духът и покорява безусловно.

Човек трябва да се отдава на чистите мисли, за да види как се чувства в тяхната атмосфера.

Препятствията са илюзия – те само изглеждат, че са такива.

Чистото слово определя пълнотата на живота.

В чистото слово няма никакъв вход на злото.

Помнете: раздвояването е нечистота. Така огънят ви изоставя, а щом няма раздвояване – целта винаги се постига.

В чистото слово участва първичният свят.

Отварянето на чакрите е началото на освобождението – чакрите са входове на великия живот на Духа.

Постоянната медитация върху формулите ще определи какви сили да се включат във вашия живот и какви събития да се включат.

Чистото слово е реален огън, а само реалността има власт над всичко.

Словото – това е великото магическо начало. То носи божествено разрешение на всички въпроси на живота.

Чистият влиза в принципа на огъня и става неуязвим.

Никога не изпускай успеха от мисълта си – раздялата със словото е пропадане.

Лош знак е, когато Словото-Бог ви изостави.

Чистото слово представя сгъстен Дух.

Всички се спасяват чрез универсалния закон на словото.
Словото – това е най-великото същество.

Всички успехи и постижения се намират вътре в Словото-Бог.

Ще успеят само убедените, т.е. чистите. Има кой да ги убеди – това е огънят.

Словото е ключ, който побеждава всички ограничения.

Словото подрежда живота на всички, които се стремят към Бога.

Вътре в чистото слово е най-богатият живот.

Бог царува над злото с огнения си меч – чистото слово.

Словото-Бог се ражда само в чистотата. Ето защо чистият постига всичките си желания.

Словото превръща влиянията.

Ти можеш да мислиш за свещения огън, но той е от по-висши измерения.

Създайте условия на словото да влезе и да работи във вас.

Чистотата дава възможност да се проникне в огнения свят на словото.

Тези, които не познават словото, живеят в робството.

Когато е казано, че знанието е в самите нас – това се отнася дo огъня, който е дълбоко скрит вътре в нас.

Огненото слово е сборът на всички чисти, т.е. разумни сили.

Огнената мисъл идва от абсолютния свят, за да ви освободи от всички ограничения на злото. Огнената мисъл е интензивно действаща сила.

Чистото слово работи съвършено, защото то работи извън времето и пространството.

Чистото слово може да разреши всичко – то е принцип на Бога.

Само словото може да устрои живота ви, защото сам Бог работи с него.

Виж Бог в словото. Щом словото е влязло в тебе – Бог е влязъл.

Първичното слово е ключ на абсолютния свят.

Словото ще те превърне в светлина.

Словото е вложено в душата като огън.

Защо е необходима постоянната медитация? Защото всяко нещо, което не се обновява постоянно, изчезва.

Словото е източникът на всички магически сили. Ето защо словото се нарича Бог.

Ето една тайна – словото може да влезе в човека и да го изпълни с живот. Да влезе словото в тебе значи Духът да е влязъл.

За всеки човек трябва да имаш тайно по една хубава мисъл.

Само чрез чистото слово можеш да влезеш в единство с Бога.

Словото се проявява като Дух.

Всички възможности се крият в словото.

Когато Бог влезе в словото, Той върши чудеса.

Словото е връзка – отношение. Щом не мислиш за Бога и той не мисли за тебе.

Пречиствай се ежедневно – словото знае какво трябва да направи за тебе.

Словото е истинската храна на живота.

Чрез окултни техники на словото, ти можеш да зареждаш своето тяло с енергия и светлина.

Така, както се отнасяте към словото, това е вашето отношение към Бога.

В чистото слово светлината е голяма.

Словото е нещо абсолютно. Окултистът вижда в словото образа на Вечния.

Словото е дълбока тайна – колкото по-дълбоко влизаш в това море, толкова повече се изпълваш с живот.

От словото ще се образува вашето бъдеще.

Различните думи са различни степени на енергията.

Човек е отразен в своето слово – това е самата негова същност.

Koй говори? Устата или Духът.

Чистият Дух побеждава своите противници с тишина.

Невидимите неща изпускат слово, което се улавя безусловно от Духа.

Всички действащи вибрации са живо слово.

Всяко тяло е съвкупност от трептения на словото.

Самите трептения на словото са образували предметите и излъчват информация на словото.

Чистият Дух улавя скритите за другите хора вибрации.

Чистото слово елиминира вълните на злото.

Натрупаните вълни определят развитието на нещата.

Постоянна медитация има само тогава, когато Духът участва.

Нечистото слово – това е гробището на душата.

Съмнението в словото е съмнение в Бога.

Постоянната медитация образува Бога отвътре.

Чистото слово унищожава проблемите със своята динамика.

Чистото слово оковава във вериги всички зли духове.

Вътре в чистото слово обитава първичната сила на Бога.

Всичко, което е против първичното слово, се разрушава.

Да реализираш чистото слово значи да победиш света.

Мисли като слънцето и всичко ще се нареди.

Ако словото ти е чисто, врагът не може да проникне. Словото е крепост.

Словото е оръжие, което побеждава всички външни и вътрешни препятствия.

Словото няма съперници, защото е Бог.

За да чуеш словото на Бога, умът и сърцето трябва да са изпъдени.

Чистото слово е образът на Бога.

Грешките в мисълта се превръщат в страдания.

Нечистото слово определя пропадането на Душата в ада.

Чистото слово побеждава ума. Който е победил ума, не е от този свят – той е Дух.

Словото – това е великата магическа сила на духа.

Само една силна воля може да постигне първичния образ на словото.

Врагът влиза чрез входа на нечистата мисъл, т.е. чрез раздвояването.

Свободата е познаване на словото.

Само чистото слово се съединява с огнената същност на Бога.

Чистото слово има господство над всички проблеми.

Чистото слово – това е великото освобождение.

Чрез чистото слово огненият Дух се движи мощно и прониква във всички точки на вселената. Това е агни-йогът.

Чистите мисли са най-важният инструмент за образуване на огнена аура.

Най-голямото препятствие в живота е допускането на лошата мисъл.

Цялото небе те гледа как говориш.

Всяка опасност се реализира само чрез мисълта за опасност.

Който е господар на мисълта си, той може да овладява трудностите и злото.

Господар на мисълта е само Духът.

Владееш ли словото, ти си господар на живота.

Пълното овладяване на лошата мисъл е пълно господство над злото.

Робство значи – мислите те ръководят. Свобода значи – ти ръководиш мислите си.

Всяко слово е врата за съответно влияние.

Голяма отговорност е словото, защото е Бог.

Чистото слово влиза вътрешно във враговете ви и ги преобразява.

Всичко е в ръцете на могъщото слово.

Придобий чистото слово и всичко ще имаш.

Самият Бог е Раджа – Цар, т.е. състои се от чисто слово.

Словото е самият Бог, който се грижи за нас.

Чистото слово се слива със своето начало – Бог.

Чистото слово е първичната природа на Духа.

Бог влага енергията си в словото и то става огън.

Словото е най-могъщият огън във Вселената.

Словото – това е абсолютното магическо начало.

Първичното слово е ключът на праенергията.

Чистото слово е Божия крепост.

Чистото слово работи с най-бързите вибрации в света.

Словото е ключ за могъщи постижения.

Чистото слово е най-могъщият удар срещу злото.

Чистото слово не е от този свят.

Всички блага са слуги на словото.

Не изпускай успеха от мисълта си, от съзнанието си.

Само който служи на Бога, познава тайните на словото.

Чистото слово е среда и условие за влизане в Духа.

Само свещеният огън е приемник на Неговото слово.

Всичко се покорява на словото, защото със словото работи Бог.

Зад словото стои Бог.

Чистото слово задвижва най-могъщата същност във Вселената.

Чистото слово няма никакъв съперник.

Словото е ключът, който материализира всяка идея.

Всички заповеди се издават от Словото-Огън.

Всеки успех е дело на словото – познай Духа в словото.

Всеки ще жъне плодовете на своето слово..

Кое слово е най-важно за теб? Това, което постоянно трепти в душата ти.

Злото изгаря в динамиката на словото. Динамиката на словото – това са вибрациите на Духа.

Динамиката на Словото-Огън елиминира идеята – пространство.

Любовта – това е сгъстен Дух, сгъстеното слово на Духа.

Словото се съединява с чистите мотиви.

Чистото слово определя огнено единство..

Науката за словото е над всичко.

Магията – това е енергията на чистото слово.

Всички неща – и видими, и невидими, са мисловни.

Пречисти словото си и злото ще изчезне от живота ти.

Всичко нечисто, което сте допуснали в мисълта си, сега съдбата ви го поднася като следствие да го преживеете.

Словото надделява над всичко.

Словото влиза в опасността и я разлага.

Планове, обстоятелства, условия – всичко е слуга на словото.

Словото ще ти донесе всичко, ако си разумен.

Да вярваш, че словото е Бог, значи да го практикуваш.

Всяко велико същество дължи своето извисяване на Словото-Бог.

Осъзнай словото, като работещия Бог в тебе.

Чистото слово – това е най-великото в света. Това е връзката с Бога.

Само познаването на словото дава господство над злото.

Могъществото на Бога е скрито в чистия принцип на словото.

Словото владее във всички измерения.

Словото е безусловна крепост.

В чистото слово извира мощният живот на Духа.

Реалността на живота е познаването на огъня.

Могъществото на словото зависи от участието на Бог в нас.

В огъня на словото изгаря всичко.

Ключа на словото има само човекът на любовта.

Нашият Дух се храни и поддържа от словото.

Първичното слово излиза от огнения Дух. Първичното слово и огънят са едно.

Чистото слово е висша Божествена енергия.

Чрез чистото слово се излиза от кармата и се влиза в дихармата.

Чистото слово ще ви направи могъщи като Бога.

Чистото слово дава постоянен прилив на енергия.

Чистото слово привлича всички могъщи сили на огнения свят.

Чистият Бхакти е над всички внушения.

За чистия Бхакти няма никакви спънки на този свят.

Словото царува безусловно в света.

Словото е оръжието на огъня за всички победи.

Над всичко е чистият огнен потенциал.

Всички същества са служители на Словото-Огън.

Учението за словото е най-великото учение.

Който постигне първичното слово, побеждава света.

Световете извън първичното слово са илюзия.

Чистото съзнание е огън.

Познаването на огъня е абсолютно познание, а ключът за това познание се нарича пробуждане.

Самадхи показва, че си си извоювал огнената си природа.

Познаването на словото е освобождение от всички ограничения.

Чистотата дава съвършено владеене на огнената стихия.

Ключът на словото се постига само от диамантената воля.

Чистото слово има синтез на огнена сила.

Чистото съзнание значи чист огън.

В чистото слово се ражда всемогъщата енергия на Бога.

Бог работи вътре в човека чрез словото и чертае неговото освобождение.

Чистото слово е изворът на окултната мощ.

Чистото слово превръща човека в Бог.

Сине мой, успехът – това е мощното убеждение в словото. Открий неговия шифър.

Познаването на словото е абсолютното знание.

Шифърът на Словото-Дух вътре в теб – това е Бог.

Който може да се съедини със словото, постига своите цели.

Упованието в словото е упование в Бога.

Да постигнеш словото значи да се слееш с него.

В първичното слово работят огнени сили и могъщества.

Първичното слово е проекция на огъня.

Всяка дума носи своите последствия.

Щом словото е с теб – Бог е с теб.

В първичното слово се намира мощният живот във Вселената.

Чистото слово е над трите свята.

Словото прониква в човека – мисли, планира и преобразява.

Чистото слово общува с върховната енергия.

Словото разкрива величието на Бога.

Бог се вселява пълно само в чистото слово, в своето начало.

Словото работи могъщо само чрез чисти канали.

Словото – това е себепознание на Бога в човека.

Вътре в словото са мощните творчески сили на самия Бог.

Чистото слово е постигане на Бога.

Словото съдържа в себе си цялото пространство.

Словото – това е мощният Бог.

МОГЪЩЕСТВОТО

•ОКУЛТНИ ЗАКОНИ•

Човек става могъщ, като открие Бог в себе си – това е най-великото откритие.

Могъществото – това е законът на себепознанието.

Свещеният огън е абсолютният свят в човека.

Чистото слово е първично духовно могъщество.

Свещеният огън е най-вътрешният свят. Най-вътрешният свят е най-могъщият свят..

Могъществото на човека е скрито в неговата любов.

Могъщ е само чистият огън – чистата енергия.

Ключът за всички постижения е праенергията – свещеният огън.

Когато ученикът придобие свещения огън, връзката с Учителя е безусловна, защото Учителят живее в свещения огън.

Който познае огъня, става свободен.

Могъществото в тебе – това е Той.

Могъществото – това е силата на любовта, т.е. силата на Бога.

Чистото слово носи в себе си могъща Божествена енергия.

Чистият става могъщ чрез Бога.

Огнената сила – това е самата любов.

Само неизменният е могъщ.

Чистият има мощно огнено ръководство.

Който познае Бога, влиза във връзка с огъня.

Огненият Дух има ключа да се съобщава с всички светове.

Могъществото идва от абсолютната връзка със Словото.

Когато човек се пречисти, може да унищожава времето и пространството.

Който е придобил истината, никой не може да го ограничи.

Могъщество – това значи единство със словото.

Когато Бог живее в човека, той побеждава всички трудности.

Истинският окултист живее в етера, т.е. в света на Истината.

Спокойният човек е могъщ – той не се раздвоява.

Могъщи са само тези, които могат да се сливат с Бога.

От всички се иска мощно вътрешно развитие.

Няма по-могъща сила от словото.

В чистия, Бог е могъщ.

Само с чистотата се влиза в огнения свят

В любовта се крие неподозирано могъщество.

Бог дава своето могъщество само на чистотата.

Могъществото е израз на Истината, която е в Бога, а не в човека.

Ти ставаш могъщ, когато осъзнаваш единството си с Бога, а не само по себе си.

За да работи могъществото в нас, Бог трябва свободно да влиза в човека.

Един човек е могъщ, когато е разбрал, че не може да познае Бога.

КЛЮЧОВЕ НА АГАРТА

•ЧАСТ ОТ ЗЛАТНАТА КНИГА•

Най-бързата вибрация е извън времето и пространството.

Нищо не може да издържи на първичната вибрация, т.е. вибриращият Бог.

Любовта е убиец на всичко нечисто.

Вътре в свещения огън се таи динамиката на Бога.

Само първичното е вездесъщо.

Най-силните вибрации са най-силното оръжие.

В любовта се крие могъществото на Елохима.

В най-чистата енергия се развива Божеството.

Придобий чистата енергия и се слей с неизразимото – Абсолюта.

В огъня всички тъмни сили се парализират.

Светлината в човека – това са лъчите на Бога.

Злото не може да понася лъчите на любовта.

Да живееш – това значи в теб да потече небесната енергия на любовта.

Светлината никога не се бори с тъмнината – тя само изгрява.

Чистото слово е динамика на първичния свят.

Любовта преобразява всички низши вибрации.

Огънят е, който се справя със злото. Той трябва да се запали отвътре и да изгори всичко нечисто.

Огънят е господарят на силите и елементите във Вселената.

Великото учение е изпълнение, а не разбиране.

Духът е по-силен от всичко.

Могъщ е само безсмъртният.

Любовта е небесно оръжие.

Магията се създава от сгъстените лъчи на любовта.

Мислите са слуги на Бога.

Интензивните трептения на любовта са лъчи на Божеството.

Любовта е магическо оръжие за разтопяване на злото.

Любовта образува всяка дарба.

Ще ви запаля всички – ще станете живи огньове.

Агарта е скрита обетована земя.

В Агарта няма закони, защото Бог е единственият владетел.

В Агарта няма смърт, защото няма живот, има само Бог.

10 МАГИЧЕСКИ ФОРМУЛИ

ЗА ПРИЗОВАВАНЕ НА МИЛОСТТА

1. О, Господи излей милостта си върху този човек, за Божия слава!

ЗА РАЗБИРАНЕ НА ИСТИНАТА

2. О, Господи научи ме да разбирам Твоята Истина, за Божия слава!

ЗА СПАСЕНИЕ ОТ ЗЛОТО

3. О, Господи спаси ме от най-малкото зло, за Божия слава!

ЗА ИСТИНСКИЯ ХРАМ

4. О, Господи направи сърцето ми свой храм, за Божия слава!

ЗА ОТКРИВАНЕ НА БОГА В СЕБЕ СИ

5. О, Господи научи ме да те открия в себе си, за Божия слава!

ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ И СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ

6. О, Господи научи ме постоянно да съм съсредоточен в Теб, за Божия слава!

ЗА НЕИЗМЕННОСТТА

7. О, Господи научи ме на Неизменната Любов, за Божия слава!

ЗА ТАЙНСТВОТО НА МОЛИТВАТА

8. О, Господи научи ме на тайнството на молитвата, за Божия слава!

ЗА СИЛАТА

9. О, Господи ти бъди моята сила, за Божия слава!

ЗА ИСТИНСКИЯ УСПЕХ

10. О, Господи направи така, че моят успех да бъде единството ми с Теб, за Божия слава!

Авенир Халани

БЯЛА МАГИЯ

Книга втора

първо издание

СЪДЪРЖАНИЕ

КНИГА ВТОРА

Елеазар Хараш – ПРЕДГОВОР: ЧИСТАТА СИЛА 143

Авенир Халани – ПРЕДГОВОР: ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ МАГА В СЕБЕ СИ 145

МАГЪТ 149

МАГИЯТА И МАГИЧЕСКАТА

ПРЪЧИЦА 161

МАГИЯТА НА ЛЮБОВТА 169

МАГИЯТА НА МОЛИТВАТА 177

МАГИЯТА НА ВЯРАТА 185

МАГИЯТА НА БЛАГОДАРНОСТТА 191

МАГИЯТА НА ЧИСТОТАТА 197

МАГИЯТА НА ИСТИНАТА 213

МАГИЯТА НА МЪДРОСТТА 223

ПРАКТИЧЕСКА БЯЛА МАГИЯ 235

1. За изпълнение волята на Бога 235

2. За красиви съчетания през деня 235

3. За успешен ден 236

4. Ако изпитате страх 236

5. „Златна рецепта“ при болест или неразположение 237

6. За да увеличите благородството

в себе си………………………………………………………………………………..237

7. За защита на дома 1 238

8. За защита на дома 2 238

9. За Божието благоволение 240

10. Правене на Светена вода

за пречистване………………………………………………………………..240

11. За пречистване на предмети 241

12. За посвещаване на предмети 241

13. Мудра за богатство 242

14. За тихата радост 242

15. За подмладяване 242

16. Ватанска формула при болест 243

17. При конкретна заплаха 244

18. За пречистване на кръвта 244

19. За вдъхновение през деня 245

20. За финансова помощ на друг човек 245

21. За победа над враговете 246

22. За усилване на светлината 246

23. За усилване на милосърдието 246

24. За усилване на силата 247

25. За събуждането на Мага във вас 247

26. За развиване на смирението 248

27. В Храма – място за медитация, молитва и духовна работа 248

28. За Магично единство и проникване в Бога, за сливане с Безкрайността 249

29. Бяла магия за справяне с враг 250

30. Магически дневник 252

31. Магически пръстен 253

32. При лекуване на болести 255

33. Тайната наука за цветовете и лъчите 256

34. Изчисляване на свещена минута за взимане на решения 257

35. За защита – Псалом 91 258

100 МАГИЧЕСКИ ФОРМУЛИ 261

1. За Мага в мен 261

2. За познаване на Бялата магия 261

3. За излекуване 261

4. За Магическа любов 262

5. За трансформиране на състояние 262

6. За защита 1 262

7. За Божественото учение на Любовта 263

8. За справяне с врагове 263

9. За нова вибрация и дълбочина 263

10. За Магическа Сила и Мощ 1 264

11. За разрешаване на въпроси 264

12. За защита 2 264

13. За Магическо здраве 264

14. За защита по време на път с кола 265

15. За вътрешен мир 265

16. За Магията на Любовта, Мъдростта и Истината 265

17. За Първичният огън 266

18. За чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки 266

19. За Постоянство и Търпение 266

20. За Тайната на Живота 266

21. За излекуване 267

22. За същността на Бялата магия 267

23. За тайните на Бялата магия 267

24. За защита 3 268

25. За Магическата сила на Любовта 268

26. За Магическа молитва 268

27. За защита от силите на злото 269

28. За Мага в себе си 269

29. За храната 269

30. За Храма на Любовта 269

31. За Извора на Магията 270

32. За Магически Молитвен дух 270

33. За контрола на словото 270

34. За потънкостите на Бялата магия 270

35. За Диамантена Магическа Воля 271

36. За Магическа работа 271

37. За Магическо Себепознание 271

38. За Магическа Сила и Мощ 2 272

39. За проявлението на Мага 272

40. За контрола на словото 272

41. За Магическата същност на Логоса 272

42. За Магическото Слово 273

43. За Магията на Любовта, Мъдростта и Истината 273

44. За Магическо виждане на Живота 273

45. За Магическа обич 274

46. За енергията на Любовта 274

47. За Свещената сила на Любовта 274

48. За Съвършената Божия любов. 275

49. За Първичната Мъдрост 275

50. За Висшата Истина 275

51. За Магически очи 275

52. За контрола на словото 276

53. За чистотата на съзнанието 276

54. За вътрешна и външна тишина 276

55. За Свещения Огън 277

56. За Божествената същност 277

57. За Постоянството 277

58. За Боижествено търпение 277

59. За Божествения Извор 278

60. За Светостта 278

61. За Магическа сила и младост 278

62. За Висшата концентрация 278

63. За Тайната на Себеотричането 279

64. За Магическо мислене 279

65. За Магическа молитва 279

66. За Магическо дишане 279

67. За Магическо хранене 280

68. За Святата Чистота 280

69. За пречистване на храна 280

70. За пречистване на вода 280

71. За пречистване на дрехи 281

72. За Магическите степени

на чистотата 281

73. За Изначалната Магическа Чистота 281

74. За Магическа духовност 282

75. За Магията на Словото 282

76. За Магическата светлина 282

77. За отдаването 282

78. За Тайното Сливане 283

79. За Тайното Магическо оръжие 283

80. За познаването на Мага 283

81. За познанието на Магията 283

82. За Огнено Съзнание 284

83. За Висшата Магическа Будност 284

84. За чистотата на мотивите 284

85. За Магическо разбиране на живота 285

86. За Магическото познание 285

87. За тълкуване на Словото 285

88. За Съвършено проявление 285

89. За Тайния Магически жезъл

на Живота 286

90. За Магическа Сила и Мощ 3 286

91. За Магическа Сила и Мощ 4 286

92. За Вечният път 286

93. За Служенето 287

94. За Свръхволята 287

95. За специалните Магически сили 287

96. За Тайните на Магията 288

97. За Магическо овладяване 288

98. За Истинното ръководство 288

99. За Магическа победа над враговете 288

100. Отче наш 289

Елеазар Хараш

ПРЕДГОВОР – ЧИСТАТА СИЛА

Чистата сила е името на Единството.

Той е Словото. Той е присъствието. Той е Можещото Слово.

Събуждането на чистата сила – става с таен трепет.

Той е предвечното Слово и когато станем храм – Той се изрича в нас.

Той е избавящата Ръка. – Докъде стига ръката Му? – Тя превъзхожда Вселената.

Люби мъдро, за да получиш силата Му, тя е Неговата власт.

Магията не съществува, тя е просто изява на Неговата сила.

Неговата сила казва: Безопасността е опасна. – Опасността е безопасна.

Лекарят само лекува. – Бог изцелява, това е чистата сила.

Чистата сила има най-острата насоченост.

Чистата сила има необятно бяло сърце.

Чистата сила има безпределни очи.

Мигът е неведом, но Бог го владее.

Елеазар Хараш

2019 г.

Авенир Халани

ПРЕДГОВОР – ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ МАГА В СЕБЕ СИ

За да станеш Маг не се изисква време, ако очакваш тепърва да станеш Маг, това няма да се случи. Ти вече си Маг, но първо трябва да извървиш Пътя на Себепознанието, Пътя на Богопознанието, Пътя на Любовта, само така ще намериш Мага вътре в теб. Пробуждането на Мага се случва неусетно, с много усилия на волята, молитви, търпение, постоянство, вяра и любов. Но, както всеки път, така и този започва с Първата Крачка. Не отлагай Първата Крачка за утре, направи я още днес, не я отлагай във времето, защото няма време. Започнете с Решение решението да следвате Пътя на Любовта. Всеки ден мисли за Любовта, колкото повече мислиш за Нея, толкова по-силно я привличаш. Посветете живота си на Любовта, защото посветиш ли се на Любовта, ти вече си я постигнал, ти вече си направил Първата Крачка към постигането й.

Молитвата е част от Първата Крачка, колкото повече се молите, толкова повече разреждате мрака във вас и се приближавате към Мага в себе си. Любовта към Бога е могъщата енергия на Духа, която ще ви води в Пътя към Мага. Без Любовта към Бога, този път, както и всеки друг е обречен на неуспех. Без Любов към Бога, няма смисъл да поемате по този път, това е първото условие, преди да направите Първата Крачка. Молете се, много се молете, за да придобиете Свещения Огън на Любовта и да сгъстите Първичния Огън в себе си.

Развивайте волята си, защото тя ще ви помогне да станете търпеливи и постоянни. Търпението и Постоянството са най-сигурният знак, че един ден вие ще бъдете Маг.

Развивайте вярата си, защото тя не е статична единица, вярата е динамична. Вярата ще бъде светлината в Пътя ви, вашият Пътеводител.

Благодарността е катализатора, който пък ще изгради във вас Преданост и Вярност към Първопричината. Благодарността е пряката връзка с Бог, пряката връзка с Този, който ще ви ръководи по пътя ви, към намирането на Мага в себе си. Единственият начин да разберете какво е да си Маг и какво е Бяла Магия, е самите вие да бъдете Маг и да използвате Бялата Магия.

ЛЮБОВТА Е ПЪТЯ към Мага в себе си, направете Първата Крачка по Пътя на Любовта СЕГА.

Авенир Халани

2019 г.

МАГЪТ

В Мага сияе пентаграма.

Магът е част от Древния Пламък.

Магът владее Тайната на Живота.

Магът е могъщ, защо Бог стои зад него.

Магът е Маг, защото се е себеотрекъл.

Магът пази връзката си със Словото – свещена.

Магът превзема Световете с Любовта си.

Прошката отключва вратата към Мага.

Магът е Господар, защото е слуга Смирението.

Думите на Мага са чиста Магия, мълчанието също.

Магът не е знаещ, магът не е можещ, магът е Любещ.

Магът не живее в света, Магът живее в света на Любовта.

Магът не е Търсач, Магът е постигнал Единението с Бога.

Магът е извървял пътя на Себепознанието, преди да стане Маг.

Магът владее Контролът на Словото, каже ли една дума – сакатият става и прохожда.

Магът не търси отговори, в него няма въпроси, в него живее Пълнотата.

Волята на Мага и Волята на Бога, едно са, те имат Една Воля.

Маг може да стане само онзи, който използва възможностите, които му е дала Разумната Природа.

Магът знае, че той няма сила, знае, че силата му, това е Силата на Бога.

Чрез пробуденото си, чисто съзнание, Магът увеличава силата на Любовта си, всеки ден.

Нищо не може да застане на пътя на Мага, както нищо не може да застане на пътя на стихията. Магът владее стихията на Божията Любов, затова Магът е Стихия.

Магът в своята Мъдрост, е познал Истината, единствено чрез Любовта си към Изначалния.

Магът, ще го познаете по красотата, външната му красота е отражението на вътрешната.

Излъчването на Мага е Сияеща Светлина, погледът му е Любов и Мъдрост.

За Мага, няма Чудеса, няма Магия – има Истинно Познание. Както навремето индианците са мислили, че Белия човек, дошъл по земите им, стреля по тях с Магия – в единия край се вижда светкавица, в другия някой индианец пада на земята. За индианците това било Магия, но за Белия човек, това било Познание – Познанието, как да направи пушка, патрони и барут. Така и Магът си служи с невидима магическа пушка, патрони и барут.

Магът е неизчерпаем на енергия, защото е безкритичен, той не допуска, абсолютно никога, абсолютно никаква критика. Мага знае, че критиката е пилеене на енергия.

Света не може да разбере Мага, но Магът разбира света, защото гледа на света, през Очите на Бога.

Мага не извършва зрелищни магически ритуали, Мага работи в тайнство.

Защо Магът е Ясновиждащ? – Защото съзнанието му е чисто.

Магът няма изисквания към хората, Мага има изисквания единствено към себе си.

Магът има ухо да чуе и в най-страшната буря – Тихия глас на Бога.

Магът не помага на тези, които мат нужда, Мага помага на тези, които заслужават да им бъде помогнато. Мага помага на тези, които имат желание да изправят погрешките си, Мага помага на тези, които искат да вървят в Пътя на Любовта.

Магът е намерил Истината, живее в Истина и остава верен на Истината, за Вечността.

Постоянство, устой и неизменност, са качества на Мага. Чрез тези три качества, Магът е придобил Ключа към Тайните на Живота, Ключа към Мистериите на Вселената. Чрез тези три качества, Мага върви в Пътя на Любовта, Мъдростта и Истината, защото тези три качества са Качества на Бога. Постоянството, Устоя и Неизменността идват от Изначалната Същност на Бога.

Живота на Мага е външно еднообразен, вътрешно – той живее в Божието многообразие.

Магът не се ръководи от човешките закони, Магът се ръководи от Закона на Божието Провидение, който управлява Великите Учители и Посветени. Божието Провидение, това е Божието Присъствие, Върховната Свобода, която се изявява в тях, това е Свободата на Духа.

Магът притежава Върховната Свобода, защото се е отказал от свободната си воля и тогава, когато е избрал Волята на Бога, той се движи и живее, чрез и в Неговата Свобода.

Магът не чака награда за делата си, за него, най-голямата награда за делата му, е възможността да изпълнява Волята на Бога.

Когато Магът иска да промени нещо в света, той променя себе си.

Човек става Маг, когато открие Свещеният огън в себе си, това е неговата дълбока същност.

Колкото повече може Магът, толкова по-малко иска.

За да събудиш Мага в себе си, се иска свещена работа за Бога и молитва, така, както, за да поникне житното зърно, се иска мотика и молитва.

Магията представлява Познание, Магът познава Великите Окултни Закони, които действат в Природата.

Магията или Омагьосването в превод означава Мъдрост, т.е. само мъдрия човек, може да прави Магия, само мъдрия човек, може да стане Маг.

Бог и Магът имат Една Любов – Божията Любов!

Бог и Магът имат Една Мъдрост – Божията Мъдрост!

Бог и Магът имат Една Истина – Божията Истина!

Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина са сърцевината на Мага.

МАГИЯТА И МАГИЧЕСКАТА ПРЪЧИЦА

Само на любещият човек, Магията му се разкрива.

За Мага, Чистотата е Магическа пръчица.

Реализацията на Божественото в човека, това е Божествената магия.

Люби ближния, както себе си, в това е Магията.

Думата Магически, означава Практическа Божественост.

Словото е магическата пръчица, който владее тази магическа пръчица, с една дума може да превърне камъкът в диамант и желязото в злато.

Магическата пръчка, това е приложението на Любовта в Живота.

Служите ли на Бога, Бог ще ви даде всичко, за което душата ви бленува.

Служите ли на Бога и Бог ще служи на Вас.

Добрата и благородна постъпка, е част от Магията на Живота.

Магията на Живота се крие в Добродетелите.

Истинската Музика е практическа Бяла Магия. Музиката е втората сила след Словото.

Няма произволна Магия или необяснима, за всяка Магия си има разумно обяснение и строго определени правила, по които Тя се движи.

Само Разумният може да използва Магията и да я владее.

Къде се намира Магията? – Казвам: магията се намира в Чистото Слово, защото Чистото Слово е Бог.

Бялата Магия разкрива тайните си само на този, който има Любов.

Доброто е Бяла Магия, с която добрият човек, трансформира отрицателните сили в положителни.

Бяла Магия, това е да познаваш Законите на Живота и да ги прилагаш, на време и на място.

Дълбокото дишане е свързано с дълбоката мисъл, двете заедно в синхрон, са чиста Бяла Магия.

И в човешкия говор, и в човешката мисъл се съдържа Магия.

Произнасяне името на Бога с Благоговеене и Любов е чиста Бяла Магия.

Не простите ли на враговете си, не можете да вървите в Пътя на Магията, Прошката това е чиста Бяла Магия.

Всяка Магия, направена с Любов е на мястото, всяка Магия направена без Любов, води до разрушаване живота на човека.

Магия, това е, да може човек да придобие в живота си, всичко каквото Бог поиска.

Магия, това е да можеш да придобиеш всичко, каквото поискаш, а да не искаш ни-що друго, освен Бог.

Злото бяга надалеч от Магията на Музиката, от Магията на Молитвата и от Магията на Любовта.

Най-висшата техника за сливане с Бога е неизменната Любов към Бога, това е Сърцето на Бялата Магия.

Без Любов към Бога, никаква Бяла Магия не може да съществува.

Любовта е Магическата пръчица, с която Мага прави чудесата – реалност.

Чистото слово, чистата мисъл и чистите действия, са магическата пръчица на Мага.

Домът на Магията на Живота е – Любовта, Мъдростта и Истината, оттам се заражда Бялата Магия.

МАГИЯТА НА ЛЮБОВТА

Любовта е Елексира на Живота.

Няма по-велика, по-могъща Магия от Любовта.

Най-големия Маг във Вселената, това е Любовта.

Любовта е Абсолютния Магически Жезъл.

Философския камък, това е Любовта.

Любовта е Универсалната Магия на Вселената.

Любовта е същинската същност на Мага.

Любовта е Реалността, всичко останало е илюзия.

Любовта е Абсолютния Принцип работещ във Вселената.

Магът е невидим за злото, защото владее магията на Любовта.

Любовта ще ви отведе до Свещеното Познание.

Без Любов към Бога, човек е като река без вода.

Идеалът на сърцето ви, да бъде проявата на Любовта.

Любовта е движещата сила на Мага, вътрешният му двигател.

По какво ще познаете говора на Мага? – Казвам: Мага говори винаги с тона на Любовта.

До колкото поставите Любовта за основа на живота си, дотолкова и Тя, ще ви ръководи.

Любовта е същността на Алхимията. Алхимиците са превръщали неблагородните метали в благородни чрез огъня на Любовта.

Любовта и омразата, са като огъня и водата, както пожара се гаси с вода, така и омразата се гаси с Любов.

Любовта е Магическата пръчица, с която ще разрешите въпросите на живота, защото Любовта е Праенергията на Живота.

Къде се намира Божието Царство? – Казвам: Божието Царство е там, където е Любовта, намерете Любовта и ще намерите Царството Божие.

Силата на Мага произлиза от Бога, силата на Мага произлиза от Любовта му към Бога.

Овладееш ли Магията на Любовта, въпросите и отговорите спират да съществуват за теб.

Искаш ли да лекуваш хората, използвай целебната магическа сила на Любовта.

Любовта, това е Свещеният Огън, двигателя на Вселената.

Най-голямата опасност за Мрака, това е Любовта.

Вибрациите на Любовта помитат всичко нечисто по пътя си, затова си изградете чисти мисли, чувства и постъпки, за да не бъдете пометени от динамиката на Любовта.

Ако искате да владеете Бялата Магия, не искайте любовта на хората, жадувайте Любовта на Бога.

Любовта е Универсалния отговор на всички въпроси, защото в нея е скрит Бог.

Любовта е Древния Съкровен Извор, от който ще черпите Магията на Живота.

Човекът на Любовта познава изтънко Бялата Магия, той си служи с нея, както добрият скулптор си служи с длетото.

Каква е разликата между Любовта и Обичта? – Казвам: разликата е, каквато е разликата между златото и книжните пари. Книжните пари се обезценяват, търпят инфлация, късат се, мачкат, цапат и идва ден, в който ги изтеглят от обръщение и ги унищожават, минават през огъня и се превръщат в пепел. Златото никога не се обезценява, не можеш да изцапаш златото, неслучайно на златото казват благороден метал, златото е свързано със Слънцето, със Слънчевата цивилизация. Златото в своята сърцевина, остава винаги неизменно.

Искате ли да станете Магическо същество, искате ли да станете Маг, първото нещо, с което трябва да започнете е сутрин, като станете от сън, първо да помислите за Бог с Любов, първата ви мисъл, винаги да бъде за Него, за Любовта ви към Него.

Искате ли да станете Магическо същество, искате ли да станете Маг, последното нещо, което трябва да направите вечер, преди да заспите, е да помислите за Бог с Любов, последната ви мисъл, винаги да бъде за Него, за Любовта ви към Него.

Разберете ли Любовта, ще придобиете Ключа на Живота, отварящ вратата към Тайните на Живота, към Тайните на Магията.

МАГИЯТА НА МОЛИТВАТА

Молитвата е Общение, Разговор с Бога.

Молитва без Вяра и Любов, не се приема.

Молитва с Любов разцепва Мрака.

Молитвата, ще ти даде очи за Бога.

Молете се, като пред свършен факт.

Чрез Молитвата ще намерите Мага в себе си. Молитвата е свещената връзка между човека и Бога.

Разумносттa подразбира Молитва, без Молитва, няма как да си разумен.

Според това, колко енергия, колко Любов вложиш в Молитвата, такива ще бъдат и резултатите от нея.

Молитвата е, практическа Бяла Магия, Молитвата е поразяваща Бяла Магия, защото силата е чиста.

Дълбокото дишане е свързано с дълбокото мислене, с дълбоката молитва.

Както на земята не може без въздух, така и на небето не може без молитва.

Молиш ли се, светът трябва да изчезне за теб, да спре да съществува, оставате само ти и Бог.

Молитвата е постоянната ти връзка с Любовта, Любовта е постоянната ти връзка с Бога.

Внасяйте най-съкровеното чувство в Молитвата, само така ще се слеете с Божията воля.

С всяка една молитва, вие се приближавате с една крачка повече, към Мага в себе си.

Молитвата това e най-големия дар, даден на душата, в пътя и към Бога.

Искате ли Господ да ви чуе, първо вие трябва да чуете Господа.

Така както тялото има нужда от физическа храна, така и Душата има нужда от Молитва.

Магът е станал Маг, защото е разбрал смисъла на Молитвата, да разбереш нещо, това значи да го приложиш.

За да имате резултати в Молитвата, трябва да се молите с Ум, Сърце, Воля, Душа и Дух.

Когато се молиш, това е най-красивата част от деня, тогава, когато сте насаме само ти и Бог.

Молиш ли се, моли се в тайнство, изговаряй молитвите на ум, без никаква показност и парадиране.

Учителя Петър Дънов казва: „Най-хубавото време за молба през деня е от 4 до 9 ч. сутрин и от 9 до 12 ч. вечер. Доколкото спазвате този ред, дотолкоз и духовно ще се уякчавате“.

Да се молиш, това значи да си се смоопределелил в пътя си към Бога.

Защо Господ, невинаги отговаря веднага на молитвите ви? – Защото му е приятно да слуша гласа ви.

На къде трябва да сме обърнати, когато се молим, на Изток или на Запад? – Казвам: Нито на Изток, нито на Запад, трябва да сте обърнати към Любовта, да сте обърнати към Бога, защото в Бог са всички посоки.

Когато се молиш, не мисли за Бог, като абстракция, имай ясното съзнание, за реалността на Бога, защото Той е самата Реалност.

Молитвата е процес на концентрацията на мисъл, чувство и постъпка в едно.

Искаш ли да станеш Маг, поискай и ще ти се даде, искането подразбира Молитва.

Чрез Молитвата, човек черпи директно от Извора на Живота.

МАГИЯТА НА ВЯРАТА

Вярата и чистите постъпки са Врата към Бога.

Чрез Вярата можеш да „пипнеш” и невидимото.

Вярата е неизменна част от чистотата на съзнанието.

Първо трябва да повярваш, после и да провериш.

Вярвай, дори и пред свършен факт.

Вярата е пряка връзка с Бога.

Няма невярващи хора, въпроса е, кой в какво вярва.

Вярвай в хората, така ти ги повдигаш.

Вярваш ли, че промяната е възможна, то тя ще стане възможна.

Вярващия е скала нерушима.

Зад вярващия, стоят Ангелите и Бог.

Вяра породена от Любовта, води към Истината.

Истинната вяра е част от Бога.

Пред истинната вяра злото отстъпва.

Вярата е първия признак, за изцеление.

Вярата е вратата към постигане на Бога

Вярата е отражение на самия теб.

В каквото вярваш с това се свързваш.

Вярата в Бога е чиста Бяла магия.

Чрез Вярата променяш себе си, променяш и околните.

Вяра без Любов се нарича вярвания.

Вяра без Любов е пробита стомна.

Да имаш Истинска Вяра, това означава, да останеш тих и спокоен, при всички условия на живота.

Вярата е част от Божествения свят.

Без 100% Вяра, Успехът няма как да дойде, успехът не идва, ако има и 1% съмнение.

За да събудиш Дарбата и Таланта, нужна е Вярата.

Вярвай в невероятното, това е път на развитие.

Вярвай в Бог и Той никога няма да те предаде.

Вярвай в Бог и Неговото Благословение ще дойде.

Вярвай, че всичко е за добро и твоята вяра ще промени всичко към добро.

Дори и да не виждаш изход от положението, чрез Вярата, Бог ще ти покаже изход.

Вярваш ли, вече си част от Бога.

МАГИЯТА НА БЛАГОДАРНОСТТА

Благодарността е една от основните колони по Пътя към Бога.

Чрез Благодарността навлизаме в Богопознанието.

Благодарността унищожава капаните на злото.

Благодарността е метод за пречистване на съзнанието.

Чрез Благодарността можеш да победиш и най-големия си враг.

Разбереш ли благодарността, ще разбереш Тайната на Живота.

Страданието и болката се побеждават, чрез Благодарността.

Благодарността изгражда преданост и вярност към Бога.

Благодарете на Бог за Любовта, Мъдростта и Истината, чрез които Той се изявява.

Благодарността е връзка между човека и Първопричината.

Благодарността и щастието са неизменно свързани, не може да си щастлив, ако не си благодарен.

Бог е Любов, благодарете за всичко, що иде от Бога.

Благодарност, която извира от душата на човека, помита Мрака.

Сутрин, като станете от сън, първата ви работа за деня, е да благодарите на Бога.

Вечер, преди сън, последната ви работа за деня, е да благодарите на Бога.

Предаността и благодарността са чист, енергиен източник.

Благодари за голямото, благодари и за малкото, Бог се проявява и чрез двете.

Ако ви е сполетяло зло, благодарете за него, за това, че не ви е сполетяло по-голямо зло.

Благодарният човек е непобедим.

Благодарността е естествено състояние на душата.

Благодари за живота, който ти е даден, за да се развиваш, без благодарност, няма живот, няма и условия за развитие.

Благодарността е Пътеводната ти Светлина.

Казваш: – Нямам нужда от Благодарности. – Не, трябва естествено да можеш, да приемаш благодарности и естествено да можеш, да благодариш.

Благодарете за Учителя, който ви ръководи и учи, без Него, вие сте загубени.

Благодари за Доброто и за Злото в живота, доверете се на Божествения промисъл.

Ако си здрав – благодари, ако си болен пак благодари, благодарността побеждава всяка болест.

Благодари на Бога за всичко, защото всичко идва от Бога.

Силата на Благодарността идва, от силата да изпълните Божията воля.

Искрената Благодарност е чиста Божествена магия.

МАГИЯТА НА ЧИСТОТАТА

Мага е неизменен в своята Чистота.

Абсолютната чистота е дома на Мага.

Само Чистият може да стигне до Истината.

За да практикувате Бяла магия ви трябва Абсолютна чистота.

Какво нещо е Любовта? – Любовта подразбира закона за пречистване.

От къде трябва да започнем да се пречистваме? Казвам: Започнете първо да пречиствате съзнанието си.

Магът пази свещено, и чистотата на Словото, и чистотата на Тишината.

Магът е станал Маг, защото е минал през Божествения Огън.

Най-голямото богатство на Мага е неговата чистота.

Само Чистият, може да извършва благородни постъпки.

Чистотата на Съзнанието, е елемент от Безсмъртието.

Живота е свързан с Чистотата. Безсмъртието е свързано с Чистотата. Смъртта е свързана с нечистотата.

Как ще познаете човека на Любовта? – По чистотата, която излъчва.

Магът е сияещ, не защото е светец, а защото е преминал през Огъня на Любовта.

Искаш ли да имаш чисто съзнание, никаква критика не се допуска.

Не можете да имате чисто съзнание, ако кръвта ви не е чиста, не можете да имате чиста кръв, ако храната, която ядете не е чиста.

Мага има очи за Любовта, Мъдростта и Истината, защото той е изчистил всичко ненужно от съзнанието си.

Чистотата и честността вървят ръка за ръка. Нито чистият може да бъде нечестен, нито нечестният – чист.

Какво подразбира женитбата? – Чистата мисъл, да се слее с чистото чувство, за да се родят чистите дела.

За да се очистите от всичко ненужно, трябва много да се молите. Без непрекъсната молитва, ученика не може да придобие Чистотата.

Чистите мисли, чистите чувства и чистите постъпки, са невидимата магическа броня на Мага

Любовта обладава само чистото сърце, Мъдростта – само чистия ум.

За да придобие Истината, Магът първо е пречистил ума, сърцето и волята си, от всичко нечисто.

Искате ли да придобиете Чистотата – Обичайте Бога повече от себе си.

За да станеш благороден, това подразбира да станеш Абсолютно чист, благородството не допуска и най-малката нечистота.

Молете се на Бога да ви очисти, да ви направи чисти извори.

Молете се да придобиете Божията Любов, която да ви очисти, обнови и да ви приготви за Новия Живот.

Докато не мине през огъня, да се очисти от всички ненужни съставки, желязото си остава просто непотребна руда.

Приложите ли чистотата, като подход в живота си, всичките ви работи ще се нареждат, ще се радвате на здраве и дълголетие.

Не можете отведнъж да станете чисти, това е процес, така както и водата не може отведнъж да стане чиста, тя минава през процеса на дестилация, изпаряване, утаяване, прецеждане и филтриране. Също, като водата, човек трябва да филтрира своите мисли и чувства, които идват от Черната ложа, да не допуска, те да достигат до ума и сърцето му, за да не ги омърсява.

Искате ли да бъдете в безопасност, пазете чистотата на мислите, чувствата и постъпките си.

Нищо нечисто, не може да издържи, на динамиката на Любовта.

Искате ли да владеете Магията на Живота, пазете чисто и свято Името Божие.

Има два пътя към Чистотата, вие избирате по кой път да поемете. Единият път е Пътя на Любовта, другият е Пътя на Страданията.

Чистата вода извира само от дълбоките извори.

Какво се подразбира под Нов Живот? – Да водите Чист и Свят Живот, да водите живот Богоугоден.

Започнете от чистата, от правата мисъл, щом направите мисълта си чиста, и чувства във вас ще станат чисти. Щом мислите и чувствата ви станат чисти, чисти ще бъдат и делата ви.

Чистотата е условието, за да можете да любите Господа.

Само на чистия, Бог поверява Ключа на Живота.

За да се слеете с Висшето си аз, с Висшето си съзнание, ви трябва Абсолютна Чистота.

Чистотата е магическия килим, по който върви Мага, в пътя си към Бога.

Не се страхувайте да минете през Огъня на Любовта. Този Огън ще изгори всичко нечисто във вас, а чистото ще превърне в лъчисто сияние.

За да опазите чистотата на мислите, чувствата и действията си, ви трябва Будност всеки миг.

Искате ли да видите Господа, търсете го в чистите и благородни прояви на човека.

Така както физическото тяло се нуждае от чистота, така и духовното тяло се нуждае от святост. Затова, трябва да водите чист и свят живот.

Искате ли да бъдете господар на своите мисли, чувства и постъпки, трябва да живеете в Чистотата.

Имате ли стремеж да водите чист и свят живот, Бог непременно ще ви изпрати невидими помагачи, напреднали същества, които водят чист и свят живот, да ви помагат в развитието ви.

Само този, който мине през Божествения Огън и се пречисти, само той може да стигне до Истината.

За да напише в нас Книгата на Живота, Бог първо трябва да изчисти с Божествения си огън, всичко, което вече сме написали – Кармата. Както не можеш да налееш вода в пълна чаша, така и не можеш да напишеш нещо във вече написана книга. Всичко човешко трябва да изгори, за да може да бъде написано Божественото.

Някой пита: На Небето ли ще отида, където е Царството Божие? – Казвам: Много си тежък, за да се издигнеш до Небето. За да станеш лек като перце, трябва да се очистиш от всичко ненужно. Очисти мислите, очисти чувствата, очисти и действията си, и като олекнеш, ще отидеш на Небето.

Без Чистотата не можеш да познаеш Любовта. Искате ли да разберете какво нещо е Любовта, Чистотата трябва да стане Идеала на живота ви. Само чистото сърце може да познае Любовта.

Дойде ли човек до Любовта, там не може да се влиза с кални обувки. Когато Мойсей стигна до Любовта, той чу глас, който му рече: “Събуй обущата си, защото мястото, на което стоиш е свещено”. Стигнеш ли, до Любовта, там е и Бог, не можеш да стоиш пред Бога с кални обувки.

Не само вътрешната чистота трябва да е самоцел, но и външната. Тялото трябва да е чисто, за да може да възприема правилно висшите енергиите, които идват от невидимия свят.

Саможертвата не подразбира да се жертвате за Господа. Саможертвата ползва единствено вас. Господ няма нужда от вашата саможертва, докато вие – да. Саможертвата подразбира да жертвате всичко нечисто в себе си, за да придобиете Изначалната Чистота.

Магът, за да стане Маг е преминал седемдесет и седем пъти през Огъня, докато очисти всичко нечисто в себе си.

Всичко старо, всичко нечисто в света, трябва да изгори в Божествения Огън, за да дойде Новия човек, човека на Шестата раса. За това Христос казва: “Не туряйте ново вино в стари мехове”.

Някой пита: Кога ще ме посети Любовта? Казвам: Когато очистите къщата си, когато пречистите вашето тяло. Любовта в нечисти къщи не влиза. За да ви посети Любовта първо трябва да очистите мислите, чувствата и постъпките си.

Не можеш да омърсиш Извора с едно шише мастило, но ако напълниш една бутилка с вода, достатъчно е една капка мастило, за да не бъде вече водата годна за пиене. За да не може нищо нечисто да ви омърси, трябва да станете Извор, от вас трябва да извира Любов и Чистота.

Казано е в Писанието: “Само чистите по сърце ще видят Бога”. Затова, за да ви посети Божията Любов, трябва да очистите сърцето си, за да може то да издържи на динамиката на Любовта. Ако Любовта ви посети сега, преди да сте очистили сърцето си от всичко нечисто, то няма да издържи и ще се пръсне.

Да изпълните Волята Божия, това е най-прекия път към Чистотата.

Чрез изпълнението Волята на Бога, вие ще придобиете Древната Чистота.

МАГИЯТА НА ИСТИНАТА

В Истината няма въпроси, тя е отговори без въпроси.

Магът жадува за Истината и я постига.

Истината е скрита в изпълнението Волята на Бога.

Истината не се постига и не се възприема, чрез сетивата.

Истината не се търси, Истината се жадува, по-силно, от изгубилия се – вода в пустинята.

Защо Магът е намерил Истината? Защото е поискал да я намери с цялата си душа.

За да получиш откровението на Истината, трябва да се отречеш от себе си, да поставиш живота си в служба на Бога.

Истината е реална магическа сила, тя не е отвлечено понятие, тя е Откровение, което Магът е заслужил, чрез неизменността си към Бог.

В същността на Мага е заложено, да възроди Истината в себе си. Само който има това желание, този стремеж, може да стане Маг.

Поставите ли, чрез Мъдростта на правилния Избор, Любовта към Бога, за основа на живота си, то Откровението на Абсолютната Истина неминуемо ще се случи.

Мага е намерил Истината, защото се е посветил да служи.

Откровението на Истината не е еднократен акт. Тя се разкрива постепенно, на степени. Има начало, но няма край.

За да дойде откровение от Истината, сърцето и тялото ви, трябва да бъдат подготвени, ако дойде сега, когато вие сте все още неподготвени, вибрациите на Истината, ще ви унищожи, вие няма да можете да издържите на силата на Нейната динамика.

Казвам: Не искайте преждевременно да постигнете Истината, оставете в ръцете на Бог, кога да се случи това, защото ще се случи тогава, когато Бог е решил, че вие сте готови, а не когато вие сте решили, че това е така.

Ако искаш да постигнеш Истината, изчисти всичките си представи за Нея, защото твоите представи и очаквания, няма да се приближат и на милиони километри от Истината.

Този, който истински жадува за Истината, той не говори за Нея. Той знае, че не е важно хората да видят и чуят, за тази му неутолима жажда. Той иска Единственият, който, да види и чуе за копнежа на душата му, да бъде само Бог.

Истината се разкрива, единствено и само на онези, който имат свещен подход към Нея.

Любовта, която носи Топлината, трябва да влезе в Свещен съюз с Мъдростта, която носи Светлината, за да получите Благословението на Истината, която дава Вечната Свобода.

Истината е Дъщерята на Бога, за да бъдете достойни за Истината, вие трябва да сте готови да се самоотречете, да посветите живота си на Нея, само по този начин Бог, ще позволи на Истината да ви се разкрие.

Смирението е Пътя към Истината, смирението е Пътя към Бога.

За да познаете Истината, трябва да се свържете с вашата Висша природа, с вашето висше Аз.

Доколкото е голяма искреността ви да получите Откровението на Истината, дотолкова и Тя, ще ви се изяви.

Доколкото поставите мислите на ума си, в служба на Мъдростта, а чувствата, в служба на Любовта, дотолкова и Истината ще ви се изяви. Истината е рожбата на Мъдростта и Любовта.

За да стигне човек до Истината, първо трябва да използва вярата си, за да може да види невидимото.

Мага използва Интуицията по Пътя към Истината, защото тя е тази, която може да обедини, да възстанови единството между ума и сърцето, мисълта и чувствата, Любовта и Мъдростта.

И Доброто, и Злото принадлежат към сферата на Истината. Затова вървиш ли по Пътя към Истината, не хвали Доброто и не кори Злото. Принципът на Истината работи и чрез Доброто, и чрез Злото. Бог стои зад Доброто и Злото, тръгнеш ли да унищожаваш Доброто или Злото, тръгнал си срещу Бога.

Доброто и Злото са учители по Пътя към Истината. Някой ще попита: Защо Бог, в свето Могъщество и Абсолютна Мъдрост, е допуснал Злото във Вселената, не можем ли да се учим само от Доброто? – Защото, ако Бог в своето Могъщество и Абсолютна Мъдрост, не беше допуснал Злото във Вселената, много същества в цялата Вселена, до ден днешен, щяха да бъдат лишени от възможността за развитие, те щяха да са все още, в един специфичен застой.

Истината се проявява в нашия живот, според степента на проявление, на Любовта и Мъдростта.

Не можете да разберете Истината, преди да сте разбрали Любовта и Мъдростта. То е все едно да искате да разберете какво е дете и от къде идва детето, но без да можете, да разберете първо, какво е майка и баща. Истината е плода на Любовта и Мъдростта.

Постигнете ли Мъдростта и Любовта, вие вече сте в Истината.

Бъдете неизменни в Пътя към Истината. Може на моменти, вашите мисли, чувства и постъпки да са неправилни, можете да грешите, да падате и ставате, но тези грешки, влияния и състояния, не трябва да оказват влияние, върху посоката на вашия път. Простени ще ви бъдат грешките по пътя, но само ако останете неизменни в посоката, по Пътя към Истината. Ако жаждата, стремежът ви за Истината и вашата искреност са истински, никога не трябва да се отклонявате от този път, никога не трябва да губите от поглед – Пътя към Истината.

Бъдете Будни, за да не се отдалечите от Пътя на Истината, бъдете Будни, за да познаете Истината, когато ви се изяви.

Истината не идва по външен път, Тя се заражда от вътре. Не чакайте някой да ви разкрие Истината по външен път. Истината се самозаражда вътре в Мага.

За да се изяви Истината, трябва Огъня на Любовта, да бъде озарена от Светлината на Мъдростта.

Когато изявява Истината, Бог ви дава нещо от самия Него. За това, за да ви го даде, Той иска да усети първо вашата жажда за Истината, вашия стремеж да познаете Истината, вашия свещен копнеж и трепет за Нея.

Магът е намерил Истината, живее в Истина и остава верен на Истината, за Вечността.

МАГИЯТА НА МЪДРОСТТА

Идеала на ума ви, да бъде проявата на Мъдростта.

Мъдрецът знае, че той е само приносител на Божията Мъдрост.

Мъдростта е мярката, която Магът използва, за различаване на Доброто от Злото.

Мъдростта е оръжието на Мага да отблъсква Злото, да не се пресичат пътищата му, с пътищата на Злото.

Мъдростта е непобедима, когато върви ръка за ръка с Любовта.

Нищо и никой, не може да се изпречи на Пътя на Мъдростта, щом са заедно с Любовта.

Ако вървите в Пътя на Мъдростта, без да вървите успоредно в Пътя на Любовта, вие ще се изсушите и ще се обезводните.

Мъдростта, трябва да бъде в хармония с Любовта.

Добродетелта е щита на Мъдреца.

Мъдростта и Любовта са, като огъня и водата, трябва да имате и двете винаги на разположение.

Мъдростта и Любовта трябва да бъдат в равновесие. Ако огъня стане прекалено силен, за да не изгорите, ще използвате водата да го намалите. Ако водата стане прекалено бурна, ще използвате огъня, за да изпарите част от нея, докато стане безопасна.

Вътре в Мага, Мъдростта и Любовта, са винаги в равновесие.

Мъдрецът знае, че проводника на мистичните енергии, идващи от Божествения свят, е Неизменната Любов към Бога.

Без Любов не можете да вървите в Пътя на Мъдростта, затова ви казвам, Любовта е Първата крачка.

Само чрез Любовта, можете да придобиете Мъдростта.

Мъдрецът в стремежа си към Божествената реалност, чрез ежедневна работа върху себе си, ежедневно тъче, нишка след нишка, свързващи го с Божествения свят.

Мъдростта и Любовта са взаимно свързани, едното без другото не може. Мъдростта усилва Любовта, а Любовта вдъхновява Мъдростта. Любовта и Мъдростта зараждат Истината.

Мъдростта е защитната броня на Мага. Любовта е негово оръжие. Истината негово сърце.

Учителят, който ръководи Мага по Пътя, е Мъдрост, ученикът е Любов, Истината е плода на Ученичеството.

Магът не е търпелив, Магът е дълготърпелив. Магът владее изкуството на „Търпение докрай“.

Мъдрия не се учи от грешките си, той се учи от грешките на другите.

Мъдрецът не търси необикновен живот, той търси обикновения живот, естествения живот, защото знае, че да бъде необикновен е обикновено желание, необикновено желание е да бъде обикновен и естествен.

В мъдростта си, Мага знае, че това, което е посадено и се обгрижва с Любов, един ден ще поникне, като Истина.

Мъдростта е статична, Любовта е кинетична. При сливането на статична и кинетична енергия се заражда Истината.

Мъдрия не се стреми към външно богатство, защото знае, че то е илюзорно и преходно, той се стреми към вътрешното духовно богатство, което е част от реалността на живота.

Мъдрецът, колкото повече навлиза в Познанието, толкова по-малко иска да говори за него.

Магът вижда и в Невидимия свят, защото гледа с очите на Мъдростта.

Мъдрецът е Дълготърпелив и Омиротворен, Мъдреца има вътрешни устои, защото знае, за Божествената си предопределеност

Мъдрецът знае, че Духовното израстване зависи от него, Бог е само помагач.

Мъдрецът не чака резултати, за него са важни само усилията.

За Мъдреца е непосилно да причини и най-малкото зло.

С Окото на Мъдростта, Магът вижда във всичко Божия Промисъл.

Чисти мисли, чисти чувства и чисти дела, са трите стълба на Мъдростта.

Мъдрецът не съжалява за Миналото и не се тревожи за Бъдещето. Мъдрецът е благодарен за Настоящето, защото знае, че Бог е в Настоящето.

Мъдрецът е сляп за недостатъците на хората, защото само който има недостатъци, само той може да ги види в другите.

От Мъдреца струи Благородството, за Мъдреца наградата за Благородството е самото Благородство.

Магът не чака наградата за Мъдростта, защото знае, че наградата за Мъдростта е самата Мъдрост.

Мъдрецът знае, че това, за което мисли, с това се свързва, това, с което се свързва, един ден ще стане част от Него. Затова Мъдрецът не отмества мислите си от Бога.

Мъдростта идва само при чистото съзнание, при нечистото съзнание, идва само знанието. Знанието няма нищо общо с Мъдростта. Мъдростта не е знание.

Някой си представя Мъдрецът намръщен и строг. Не, Мъдрецът е весел, засмян и жизнерадостен, защото знае, за Божествената си предопределеност и затова, той ликува всеки миг.

Мъдрецът не е песимист, Мъдреца не е оптимист, Мъдреца е реалист, той живее в Божествената Реалност.

Мъдростта не е завършен процес, дори и Мъдрецът се учи, той се учи от Божията Премъдрост, а Божията Премъдрост надхвърля Вечността.

Истинската Мъдрост се постига с цената на много трудности и изпитанията в живота, и с тяхното преодоляване. Мъдростта е планински връх, не можеш да се изкачиш до върха, с направата на няколко крачки само. Не можеш да постигнеш Мъдростта, само с няколко трудности и изпитания. Не се страхувайте от трудностите и изпитанията, бъдете смели, защото във вас е Божественото Начало, защото богове сте и Бог в своята Премъдрост никога не ще ви остави, ще бъде с вас за Вечността.

Коя е първата крачка по Пътя на Мъдростта? Казвам: Първата крачка по Пътя на Мъдростта е Решението. Решението да вървите по Пътя на Мъдростта. Решението да вървите по него с Любов. Решението да бъдете неизменни в следване Пътя на Мъдростта.

ПРАКТИЧЕСКА БЯЛА МАГИЯ

1. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ВОЛЯТА НА БОГА

Събудите ли се сутрин, кажете формулата дадена от Учителя Петър Дънов на Ватански език: „Ихриш Бен Рут!”

В превод от Ватански означава: Само Твоята Воля. Искате ли да станете Маг, станете едно с Божията Воля.

2. ЗА КРАСИВИ СЪЧЕТАНИЯ ПРЕЗ ДЕНЯ

Сутрин, като станете от сън, кажете формулата:

„Господи, дай ми най-красивите съчетания за този ден, за да ти служа съвършено, за Божия слава!”

Това ще промени целият ви ден, ако уповавате на Бог, Той ще ви даде, най-красивите съчетания за деня. За опит, един ден станете от сън и направете формулата, на следващия ден не. Записвайте си как е минал денят ви. После сравнете двата дена, как са протекли и сами ще видите резултата.

3. ЗА УСПЕШЕН ДЕН

Ставайте винаги с десен крак от леглото, както и с десен крак излизайте от дома си. Това също придава допълнителни вибрации, денят ви да бъде успешен. В добавка, стъпвайки с десният крак, кажете формулата:

„С Бог напред във всичко!”.

4. АКО ИЗПИТАТЕ СТРАХ

Ако изпитате страх от нещо, повтаряйте си формулата дадена от Учителя Петър Дънов на ватански език:

„Фир Фюр Фен, Тао Би Аумен!”

В превод от Ватански език: Без страх и без тъмнина в Любовта безгранична! Магическа формула, пред която страхът отстъпва.

5. ЗЛАТНА РЕЦЕПТА ПРИ БОЛЕСТ ИЛИ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ

„Златна” рецепта при болест или неразположение, за хомеопатично лечение:

Вземете съд за вода и в него сложете злато 24 карата, в съотношение 1 към 10, (1 гр. злато на 10 мл. вода). Оставете съда със златото, няколко дни да престои на Слънце. При заболяване или неразположение, взимайте по 10 капки дневно от златната вода, докато се излекувате или неразположението ви изчезне.

6. ЗА ДА УВЕЛИЧИТЕ БЛАГОРОДСТВОТО В СЕБЕ СИ

За да увеличите благородството в себе си, както и благосъстоянието си, трябва да увеличите органичното злато в кръвта си. За целта използвайте същата „Златната” рецепта в съотношение 1 към 100, (1 гр. злато на 100 мл. вода). Пийте всеки ден по 100 капки от водата, 1 мл. = 20 капки течност или дневна доза 5 мл. Редувайте дните за употреба, като 10 дена пийте, 10 дена почивайте.

7. ЗА ЗАЩИТА НА ДОМА 1

За да се предпазите от нечисти сили, поставете в помещението, където работите или живеете, написано или нарисувано, числото 16. В Кабала се казва, че това е единственото число, от което Дяволът бяга.

8. ЗА ЗАЩИТА НА ДОМА 2

Поставете Пентаграма над входната врата, вратите към терасите, гаража и на всички входни врати в къщата си или на работното място, за да не преминават силите на злото. Пентаграмът е един от най-силните магически, защитни символи. В добавка, можете да използвате формулата: „Господи, постави Магическа огнена стена около моя дом (моя офис), за Божия слава!”

ПЕНТАГРАМА

9. ЗА БОЖИЕТО БЛАГОВОЛЕНИЕ

За да се радва един дом на Божието Благоволение, посветете го на Бога и го помолете за Неговото благословение:

„Господи, нека моят дом, бъде и твой дом, благослови дома ми, за да ти служа съвършено, за Божия слава!”

10. ПРАВЕНЕ НА СВЕТЕНА ВОДА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

Светена Вода, за освещаване на къща или офис, както и за премахване на негативните енергии: Сипете в съд малко вода, потопете горната фаланга на пръстите, на двете си ръце и кажете 10 пъти наум формулата:

„Господи, всели се във водата и направи я свята за Божия слава!”

След това напръсквате последователно всички стени и ъгли в помещението.

(Метод, даден ми в разговор с Елеазар Хараш, бел. Авенир Халани)

11. ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ

Също така, Светената Вода, можете да използвате и за пречистване на различни предмети с формулата:

„Господи пречисти този предмет, кристал, дреха…, от всички влияния и освети го със Силата на Своята Светлина, за Божия слава!”

12. ЗА ПОСВЕЩАВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ

Посвещавайте предметите в служба на Бога, ако искате да ви служат дълго и вярно. Например, взе ли сте си нова кола, използвайте формулата:

„Посвещавам тази кола в служба на Бога, за да ти служа съвършено, за Божия слава!“

13. МУДРА ЗА БОГАТСТВО

Докоснете палеца с показалеца и средния пръст, образувайки буквата О. Седнете спокойно и поставете ръцете върху бедрата си с дланите нагоре. Бедрата да не са много отворени, но и да не са плътно прибрани. Затворете очи и дишайте спокойно. В продължение на няколко минути, на ум си повтаряйте, формулата:

„Господи, направи ме богат, за да ти служа съвършено, за Божия слава!”

14. ЗА ТИХАТА РАДОСТ

Когато сте неразположени докоснете с палеца кутрето на дясната си ръка, ще усетите „Тихата Радост” и състоянието ви ще се подобри.

15. ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ

Искате ли да се подмладите, всяка вечер заспивайте с мисълта, че от утре, ще се събудите все по-млад и все по-млад. Ако Вярата ви е силна, след една седмица, като се събудите сутринта ще усетите промяната. В добавка можете да използвате формулата:

„С всеки изминал ден, аз ставам все по-млад и все по-млад, за Божия слава!”.

16. ВАТАНСКА ФОРМУЛА ПРИ БОЛЕСТ

При болест или неразположение, кажете формулата дадена от Учителя Петър Дънов на ватански език:

„Воада Куста Ваевофор Калаиви”.

Докато казвате формулата, в същото време си представяте, как се обливате с портокалови лъчи, все едно се обливате с вода. Колкото повече пъти правите упражнението, толкова по-бърз ефект ще има, по-бързо ще усетите резултата.

17. ПРИ КОНКРЕТНА ЗАПЛАХА

Когато някой ви заплашва физически, това, което ви трябва, за да се справите с конкретната заплаха, е силна концентрация и формулата: „Дето е Бог, там съм и аз!”

18. ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА КРЪВТА

Чистата кръв е едно от условията, за да събудите Мага в себе си.

За пречистване на кръвта използвайте формулата дадена от Елеазар Хараш:

„Таро, тора, рота, тарота, ротаро”.

Успоредно с нея, можете да казвате и формулата:

„С всеки изминал ден, кръвта ми става все по-чиста и по-чиста, за Божия слава!“.

Едновременно с това, пийте много вода, водата разрежда кръвта и я пречиства.

Отнасяйте се с благоговение към водата – носителката на живота.

19. ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ ПРЕЗ ДЕНЯ

За вдъхновение през деня, използвайте формулата, дадена от Учителя Петър Дънов:

„Мерухим, Мерухим, Мерухим, Али Бехар, Махатма, Аум”.

20. ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ДРУГ ЧОВЕК

Ако минавате покрай някой беден човек, който ви иска пари, а вие нямате в момента да му помогнете или знаете някаква кауза за събиране на средства и също нямате възможност да се включите, а имате желание за помощ, кажете формулата:

„Господи, Ти помогни на този брат (или ти помогни на тези хора, на тази кауза), за Божия слава!”

Така Бог ще види вашето желания за помощ и ще го реализира, чрез друг човек.

21. ЗА ПОБЕДА НАД ВРАГОВЕТЕ

Искаш ли да победиш врагът си, използвай формулата:

„Господи дай ми възможност да помогна на… (конкретно назоваване с име или имена)…, за да ти служа съвършено, за Божия слава!“ Помогнеш ли на врага си, той вече е победен.

22. ЗА УСИЛВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА

Искате ли да усилите Светлината във вас, призовете Архангел Михаил да ви помага, Архангел на Сефирота Тиферет, цвят златистожълт.

23. ЗА УСИЛВАНЕ НА МИЛОСЪРДИЕТО

Искате ли да усилите Милосърдието във вас, призовете Архангел Цадкиел да ви помага, Архангел на Сефирота Хесед, цвят сапфиреносин.

24. ЗА УСИЛВАНЕ НА СИЛАТА

Искате ли да усилите Силата във вас, призовете Архангел Камаел да ви помага, Архангел на Сефирота Гебура, цвят рубиненочервен.

25. ЗА СЪБУЖДАНЕТО НА МАГА ВЪВ ВАС

Искате ли да събудите Мага в себе си, намерете силна снимка на Маг и всеки ден се концентрирайте върху нея по няколко минути. Постепенно, тази външна концентрация върху Мага, ще доведе и до вътрешна концентрация в Мага във вас. Можете в добавка да използвате и формулата:

„Господи, призовавам да се възроди в мен чистия Маг, за да ти служа съвършено, за Божия слава!“

26. ЗА РАЗВИВАНЕ НА СМИРЕНИЕТО

Всеки ден съзерцавайте по няколко минути силна снимка олицетворяваща Смирение. И едновременно размишлявайте върху Смирението. Чрез съзерцанието и размишлението вие се свързвате с напреднали същества, които са разрешили въпроса за Смирението. Чрез този метод на Бялата Магия ще ви бъде изпратено, именно такова напреднало същество, да ви води и напътства в Пътя на Смирението. Можете да използвате и формулата:

„Господи, научи ме да придобия, истинско Смирение, за да ти служа съвършено, за Божия слава!”

27. В ХРАМА – МЯСТО ЗА МЕДИТАЦИЯ, МОЛИТВА И ДУХОВНА РАБОТА

Изградете си Божествен храм, ваше лично място за медитация, молитва, концентрация и духовна работа. Посветете този храм на Бога. Обогатете храма си по ваш вкус, със специални надписи, статуетки, магически предмети и т.н. По този начин, вие ще можете да се концентрирате по-добре в молитвата, медитацията и духовната работа, концентрирайки на едно определено място вашите окултни сили.

28. ЗА МАГИЧНО ЕДИНСТВО И ПРОНИКВАНЕ В БОГА, ЗА СЛИВАНЕ С БЕЗКРАЙНОСТТА

За магично, мистично, проникване в Бога, за сливане с Него – Поставете ръцете си, със сключено длани, като при молитва, над главата си. Със затворени очи, съсредоточете се в това, как се сливате с Бога, как ставате едно с Него. По същия начин, но ръцете са в страни, с отворени длани нагоре – Представете си, че сте Безкрайността, че сте едно с Безкрайността, че Безкрайността ви изпълва и вие се сливате с Нея.

(Магическо упражнение, дадено ми в разговор с Елеазар Хараш на 05.08.2019 год., бел. Авенир Халани)

29. БЯЛА МАГИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ВРАГ

Вземете снимката или нарисувайте символично на лист хартия, човека, който иска да ви навреди, на вас или на вашите близки, напишете и имената му.

Оградете с правилен кръг, стремейки се, снимката или рисунката с името да стоят в средата на кръга. Около кръгът напишете формулата:

„Господи, завържи десетократно в Абсолютен Магически възел, отвътре и отвън, духът на… (конкретно назоваване с име или имената)…, за да ти служа съвършено за Божия слава!”

Поставете втори по-голям кръг около първия кръг, като около него напишете формулата:

„Господи, направи безсилен… (конкретно назоваване с име или имената)…, за да ти служа съвършено за Божия слава!”

Направете трети кръг около първите два и около него напишете формулата:

„Господи, Ти се справи Магически с… (конкретно назоваване с име или имената)…, за да ти служа съвършено за Божия слава!”

Всеки ден, казвайте трите формули, минимум по един път на ден.

30. МАГИЧЕСКИ ДНЕВНИК

Посвещавайте всяка година на изправяне, на едно ваше отрицателно качество или усъвършенстване на едно положително.

Например:

Ако искате да развиете Смирението си, посветете една цялата година в развитие на Смирението, защото Смирението е Пътя към Бога.

Направете си дневник, в който да вписвате всички прояви на гордост, които сте проявили през деня. Вписвайте ги на момента, докато ги помните ясно. След това, вечер, когато се приберете, отворете дневника, прочетете описаните случки, когато сте имали възможност, но не сте проявили Смирение и разсъждавайте върху тях; можели ли сте да кажете думите по друг, по-смирен начин; може ли сте, да направите нещата по друг по-смирен начин; ако можете да върнете времето назад, какво бихте казали или направили сега; или просто си представете случката на ново, че се случва сега, разиграйте я наново във въображението си, но този път така, че да проявите Смирението.

На следващата година можете да направите дневник за контрол и чистота на словото, на същия принцип, на последващия за Будността – Окото на Духа и т.н.

Ако след една година прецените, че има още какво да се иска в развитието ви, върху това, което сте определили за развитие през изминалата година, посветете отново и следващата година на същото развитие. Или можете да повтаряте, периодично през годините, по лична преценка.

Магическите дневници, година след година ще развиват качествата и добродетелите, които ще възродят Мага във вас.

31. МАГИЧЕСКИ ПРЪСТЕН

Направете си пръстен от благороден метал с камък според вашата зодия.

Кой камък, на коя зодия отговаря, според Учителя Петър Дънов:

Овен – от 22 март до 22 април – Аметист.

Телец – от 22 април до 22 май – Ахат.

Близнаци – от 22 май до 22 юни – Берил.

Рак – от 22 юни до 22 юли – Изумруд.

Лъв – от 22 юли до 22 август – Рубин.

Дева – от 22 август до 22 септември – Яспис.

Везни – от 22 септември до 22 октомври – Диамант, Брилянт.

Скорпион – от 22 октомври до 22 ноември – Топаз.

Стрелец – от 22 ноември до 22 декември – Курбункул – Тъмночервен Гранат.

Козирог – от 22 декември до 22 януари – Оникс, Халкидон.

Водолей – от 22 януари до 22 февруари – Сапфир.

Риби – от 22 февруари до 22 март – Хрисолит.

Посветете в Свещена минута (виж 34. стр. 257 – Изчисляване на Свещена минута), пръстена, примерно на Любовта. Носете го на безименият пръст, като всеки път, когато докоснете с палец пръстена, си мислете за Любовта. Така, след време, вие автоматично, като докоснете с палец пръстена, ще се свързвате с вибрациите на Любовта. Можете допълнително да усилите магическото въздействие на пръстена, като инкрустирате в него числото 16, тайното име на Бога, пентаграм или други силни магически символи.

32. ПРИ ЛЕКУВАНЕ НА БОЛЕСТИ

Дали пиете хапчета, използвате билки, хомеопатия или друг лечителски метод, използвайте формулата:

„Господи, Ти ме излекувай чрез… (чай, лекарство, хомеопатия….), защото Бог е един и в Бога е здравето“.

Същото упражнение се отнася и до лечителя, който ви лекува, в този случай, използвайте формулата:

„Господи, Ти ме излекувай чрез…(напр. Д-р…), за да ти служа съвършено, за Божия слава“.

Така, според вярата, чистотата и искреността ви, Бог ще влезе в метода или лечителя, който използвате и ще ви излекува.

33. ТАЙНАТА НАУКА ЗА ЦВЕТОВЕТЕ И ЛЪЧИТЕ

Искате ли да усилите връзката си, с някой от Седемте Духове свързани със Седемте Светлини, седящи пред Престола на Бога и символизиращи седемте добродетели, използвайте следните лъчи и цветове:

Духът на Любовта – червени, розови лъчи.

Духът на Мъдростта – жълта светлина.

Духът на Истината – синя светлина.

Духът на Силата – индигова светлина.

Духът на Светостта – оранжева светлина.

Духът на Вечността – зелената светлина.

Духът на Саможертвата – виолетова светлина.

Как да използвате цветовете и лъчите:

Ако искате да влезете във връзка с Духът на Истината, използвайте синята светлина. Концентрирайте се върху нея ежедневно, като си представяте, как нейните лъчи ви обгръщат, обливат, както водата облива тялото ви, изпълват ви и проникват във всяка ваша клетка. Постепенно с това магическо упражнение, ще започнете да чувствате едно вътрешно омиротворение, един вътрешен покой. Именно в този вътрешен покой, вие се освобождавате от своите, тревоги, предразсъдъци, пристрастия и недостатъци, и по този начин вие вървите напред в Пътя към Истината.

Искате ли да привлечете сините лъчи на Истината в живота си, работете успоредно с червените, розови лъчи на Любовта и жълтите лъчи на Мъдростта.

Още за Науката за цветните лъчи на светлината – Науката на древните Йерофанти, Науката на Христа, Учението на Учителя Петър Дънов и приложение на тази Наука в живота, можете да научите от книгата на Учителя Петър Дънов „Завета на цветните лъчи на светлината“. Светът е сътворен чрез Светлината и чрез Светлината, Магът става Творец.

34. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СВЕЩЕНА МИНУТА ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

За взимане на сериозни решения, направете го в Свещената минута, за да усилите вибрацията на Решението.

Как се изчислява Свещената минута:

Написвате на един листи годината, месеца, дата, часа и минутите, например – 11.07.2019 год. 15:10 ч., Сумирате цифрите 1+1+0+7+2+0+1+9+1+5+1+0 = 28, сумирате и полученият резултат 2+8 = 10, 1+0 = 1. За да получите Свещената минута, крайният резултат, трябва да е винаги числото 1. Можете да използвате Свещената минута, освен за взимане на решения, за започване на ново начинание, за начало на пътуване и др.

ЗА ЗАЩИТА – ПСАЛОМ 91

35. Напишете или разпечатайте Псалом 91 от Библията и го носете винаги в себе си, функцията му е защитна и ще ви пази от Злото. Учителя Петър Дънов, казва на тези от учениците си, който заминават да се бият на фронта, през Втората Световна Война: „Всеки от вас, да запише 91 Псалом и да го пришие в шинела си, който го направи, ще се върне жив и здрав от войната“.

ПСАЛОМ 91

1 Който живее под покрива на Всевишнаго,

Ще прибивае подъ сянката на Всемогущаго.

2 Ще казвамъ за Господа: Той е прибежище мое и крепостъ моя,

Бог мой, на Него ще се надея.

3 Защото Той ще те избавя от сетьта на ловеца,

И отъ губителенъ моръ.

4 С перата Си ще те покрива;

И под крилата Му ще имашъ прибежище:

Неговата Истина е щитъ и всеоръжие.

5 Няма да се боишъ отъ нощенъ страхъ,

От стрелата, която лети дене.

6 От моръ, който ходи въ тъмнината,

От погибелъ, която запустявавя всредъ пладнина.

7 Тисяща ще падатъ отъ страната ти,

И десетъ тисящи отъ дясно ти;

Но при тебе няма да се приближи.

8 Само съ очите си ще гледаш,

И ще видишъ въздаянието на нечестивите.

9 Понеже ти си направилъ Господа, моето упование,

Вишнаго, свое прибежище.

10 Няма да ти се случи никакво зло,

И язва няма да се приближи до жилището ти.

11 Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе,

Да те пазятъ въ всите твои пътища:

12 На ръце ще те подигат,

Да не би да препънешъ о камикъ ногата си.

13 Ще настъпишъ лъвъ и аспидъ:

Ще стъпчешъ младъ лъвъ и ламя.

14 Понеже положи въ Мене любовьта си,

За то ще го избавя:

Ще го туря въ безопасностъ, защото позна Името Ми.

15 Ще ме призове, и ще го послушамъ:

Съ него ще съмъ, когато е въ скръбъ:

Ще го избавя, и ще го прославя.

16 Ще го наситя съ дългоденствие,

И ще му покажа спасението Си.

МАГИЧЕСКИ ФОРМУЛИ

1. ЗА МАГА В МЕН

Господи, пробуди Мага в мен, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

2. ЗА ПОЗНАНИЕТО НА БЯЛАТА МАГИЯ

Господи, дай ми Познанието за Бялата Магия, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

3. ЗА ИЗЛЕКУВАНЕ

Господи, изпращам тази Магическа енергия, за да се излекува… (конкретно назоваване с име или имена)…, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

4. ЗА МАГИЧЕСКА ЛЮБОВ

Господи, изпълни ме с Магическа Любов, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

5. ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СЪСТОЯНИЕ

Господи, трансформирай състоянието ми Магически… (гневът ми, неразположението)…, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

6. ЗА ЗАЩИТА 1

Господи, постави Магическа огнена стена около мен… (моето семейство, или конкретно назоваване с имена)…, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

7. ЗА БОЖЕСТВЕНОТО УЧЕНИЕ НА ЛЮБОВТА

Господи, благослови ме с Божественото Учение за Любовта, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

8. ЗА СПРАВЯНЕ С ВРАГОВЕ

Господи, Ти се справи Магически със… (конкретно назоваване с име или имена)…, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

9. ЗА НОВА ВИБРАЦИЯ И ДЪЛБОЧИНА

Господи, Ти внеси в мен Магически, нова вибрация и нова дълбочина, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

10. ЗА МАГИЧЕСКА СИЛА И МОЩ 1

Господи, изпълни ме с Божествена Магическа Сила и Мощ, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

11. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИ

Господи, Ти разреши Магически въпроса със… (конкретно назоваване с име или имена)…, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

12. ЗА ЗАЩИТА 2

Господи, нека Твоята Магическа Всемогъща Любов пази… (конкретно назоваване с име или имена)…, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

13. ЗА МАГИЧЕСКО ЗДРАВЕ

Господи, изпълни ме със Съвършено Магическо Здраве, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

14. ЗА ЗАЩИТА ПО ВРЕМЕ НА ПЪТ С КОЛА

Господи, постави Магическа диамантена стена около нас и нашата кола по време на път, и Ти бъди наш водач, за да ти служим съвършено, за Божия слава!

15. ЗА ВЪТРЕШЕН МИР

Господи, изпълни ме Магически с дълбокият вътрешен Мир на Любовта, Мъдростта и Истината, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

16. ЗА МАГИЯТА НА ЛЮБОВТА, МЪДРОСТТА И ИСТИНАТА

Господи, изпълни ме с Магията на Любовта, Мъдростта и Истината, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

17. ЗА ПЪРВИЧНИЯТ ОГЪН

Господи, сгъсти в мен Първичният Магически Огън, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

18. ЗА ЧИСТИ МИСЛИ, ЧУВСТВА И ПОСТЪПКИ

Господи, научи ме на чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

19. ЗА ПОСТОЯНСТВО И ТЪРПЕНИЕ

Господи, изпълни ме Магически с Постоянство и Търпение, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

20. ЗА ТАЙНАТА НА ЖИВОТА

Господи, научи ме Магически, да позная Тайната на Живота, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

21. ЗА ИЗЛЕКУВАНЕ

Господи, излекувай ме Магически… (или излекувай и конкретно назоваване с имена)…, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

22. ЗА СЪЩНОСТТА НА БЯЛАТА МАГИЯ

Господи, научи ме да проникна в Същността на Бялата Магия, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

23. ЗА ТАЙНИТЕ НА БЯЛАТА МАГИЯ

Господи, научи ме да позная Тайните на Бялата Магия, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

24. ЗА ЗАЩИТА 3

Господи, постави Абсолютна Магическа стража около мен… (моето семейство, или конкретно назоваване с имена)…, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

25. ЗА МАГИЧЕСКАТА СИЛА НА ЛЮБОВТА

Господи, изпълни ме с Магическата сила на Любовта, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

26. ЗА МАГИЧЕСКА МОЛИТВА

Господи, научи ме да се моля Магически, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

27. ЗА ЗАЩИТА ОТ СИЛИТЕ НА ЗЛОТО

Господи, пази ме Магически от силите на Злото, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

28. ЗА МАГА В СЕБЕ СИ

Господи, научи ме да постигна Мага в себе си, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

29. ЗА ХРАНАТА

Господи, научи ме да се храня Магически, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

30. ЗА ХРАМА НА ЛЮБОВТА

Господи, Ти ме води по Пътя към Магическият Храм на Любовта, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

31. ЗА ИЗВОРА НА МАГИЯТА

Господи, научи ме да пия от Извора на Магията, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

32. ЗА МАГИЧЕСКИ МОЛИТВЕН ДУХ

Господи, изпълни ме с Магически Молитвен Дух, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

33. ЗА КОНТРОЛА НА СЛОВОТО

Господи, научи ме да говоря и да мълча Магически, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

34. ЗА ПОТЪНКОСТИТЕ НА БЯЛАТА МАГИЯ

Господи, научи ме да разбирам Потънкостите на Бялата Магия, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

35. ЗА ДИАМАНТЕНА МАГИЧЕСКА ВОЛЯ

Господи, изгради в мен, Диамантена Магическа Воля, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

36. ЗА МАГИЧЕСКА РАБОТА

Господи, научи ме да работя по Магически начин, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

37. ЗА МАГИЧЕСКО СЕБЕПОЗНАНИЕТО

Господи, научи ме да постигна Магическо Себепознание, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

38. ЗА МАГИЧЕСКА СИЛА И МОЩ 2

Господи, нека всеки ден се увеличават моите Магически сили, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

39. ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА МАГА

Господи, Ти се прояви, чрез Мага в мен, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

40. ЗА КОНТРОЛА НА СЛОВОТО

Господи, научи ме да постигна Абсолютен, Магически контрол над Словото, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

41. ЗА МАГИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ НА ЛОГОСА

Господи, научи ме да позная Магическата същност на Логоса, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

42. ЗА МАГИЧЕСКОТО СЛОВО

Господи, научи ме да придобия Изначалното Магическо Слово, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

43. ЗА МАГИЯТА НА ЛЮБОВТА, МЪДРОСТТА И ИСТИНАТА

Господи изпълни живота ми с Магията на Любовта, Мъдростта и Истината, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

44. ЗА МАГИЧЕСКО ВИЖДАНЕ НА ЖИВОТА

Господи, дай ми Магическо виждане за живота, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

45. ЗА МАГИЧЕСКА ОБИЧ

Господи, научи ме да обичам по Магически начин, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

46. ЗА ЕНЕРГИЯТА НА ЛЮБОВТА

Господи, научи ме да придобия, енергията на Любовта, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

47. ЗА СВЕЩЕНАТА СИЛА НА ЛЮБОВТА

Господи, научи ме да придобия, Свещената сила на Любовта, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

ТАЙНА МАГИЧЕСКА ФОРМУЛА

Аз и Отец ми едно сме за Божия слава!

48. ЗА СЪВЪРШЕНАТА БОЖИЯ ЛЮБОВ

Господи, научи ме да придобия, Съвършената Божия Любов, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

49. ЗА ПЪРВИЧНАТА МЪДРОСТ

Господи, научи ме да придобия Първичната Мъдрост, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

50. ЗА ВИСШАТА ИСТИНА

Господи, подготви ме Свещено, за Висшата Истина, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

51. ЗА МАГИЧЕСКИ ОЧИ

Господи, дай ми Магически очи за Божията Истина, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

52. ЗА КОНТРОЛА НА СЛОВОТО

Господи, научи ме Магически да овладея контрола на Словото, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

53. ЗА ЧИСТОТАТА НА СЪЗНАНИЕТО

Господи, научи ме Магически да постигна чистота на съзнанието си, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

54. ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТИШИНА

Господи, научи ме да постигна, вътрешна и външна тишина, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

55. ЗА СВЕЩЕНИЯ ОГЪН

Господи, научи ме да придобия Свещеният Огън, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

56. ЗА БОЖЕСТВЕНАТА СЪЩНОСТ

Господи, научи ме да постигна своята Магическа Божествена същност, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

57. ЗА ПОСТОЯНСТВОТО

Господи, научи ме да разбера дълбоката Магическа същност на постоянството, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

58. ЗА БОЖЕСТВЕНО ТЪРПЕНИЕ

Господи, научи ме да придобия истинското Божествено търпение, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

59. ЗА БОЖЕСТВЕН ИЗВОР

Аз съм Божествен Извор непресъхващ!

60. ЗА СВЕТОСТТА

С всеки изминат ден, аз ставам все по-свят и по-свят, за Божия слава!

61. ЗА МАГИЧЕСКА СИЛА И МЛАДОСТ

Господи, нека Свещеният Ти Дух, ме облива с Магическа сила и младост, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

62. ЗА ВИСШАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ

Господи, научи ме да постигна Висшата концентрация, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

63. ЗА ТАЙНАТА НА СЕБЕОТРИЧАНЕТО

Господи, разкрий ми Божествената тайна на себеотричането, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

64. ЗА МАГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

Господи, научи ме да мисля Магически, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

65. ЗА МАГИЧЕСКА МОЛИТВА

Господи, научи ме да се моля Магически, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

66. ЗА МАГИЧЕСКО ДИШАНЕ

Господи, научи ме да дишам в Тебе, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

67. ЗА МАГИЧЕСКО ХРАНЕНЕ

Господи, научи ме да се храня Магически, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

68. ЗА СВЯТАТА ЧИСТОТА

Господи, изпълни ме Магически с Духа на святата Чистота, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

69. ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ХРАНА

Господи пречисти Магически тази храна със силата на Своя Дух, за Божия слава!

70. ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА

Господи пречисти Магически тази вода със силата на Своя Дух, за Божия слава!

71. ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДРЕХИ

Господи пречисти Магически тази дреха със силата на Своя Дух, за Божия слава!

72. ЗА МАГИЧЕСКИТЕ СТЕПЕНИ НА ЧИСТОТА

Господи, научи ме да постигна най-висшите Магически степени на чистотата, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

73. ЗА ИЗНАЧАЛНА МАГИЧЕСКА ЧИСТОТА

Господи, научи ме да придобия, Изначалната Магическа Чистота, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

74. ЗА МАГИЧЕСКА ДУХОВНОСТ

Господи научи ме да придобия чиста Магическа духовност, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

75. ЗА МАГИЯТА НА СЛОВОТО

Господи, научи ме да се храня с Магията на Словото, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

76. ЗА МАГИЧЕСКАТА СВЕТЛИНА

Господи, изпълни очите ми с Магическа светлина, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

77. ЗА ОТДАВАНЕТО

Господи, отдавам се изцяло на Твоята Воля, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

78. ЗА ТАЙНОТО СЛИВАНЕ

Господи, научи ме, на Тайнството за сливане с Тебе, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

79. ЗА ТАЙНОТО МАГИЧЕСКО ОРЪЖИЕ

Господи, направи ме Тайно оръжие на Твоята Воля, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

80. ЗА ПОЗНАНИЕТО НА МАГА

Господи, научи ме да позная Мага в мен, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

81. ЗА ПОЗНАНИЕТО НА МАГИЯТА

Господи, дари ме с познанието на Магията, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

82. ЗА ОГНЕНОТО СЪЗНАНИЕ

Господи, научи ме да добия Магическо огнено Съзнание, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

83. ЗА ВИСША МАГИЧЕСКА БУДНОСТ

Господи научи ме да придобия Висша Магическа Будност, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

84. ЗА ЧИСТОТАТА НА МОТИВИТЕ

Господи, научи ме Магически, да различавам, чистотата на мотивите, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

85. ЗА МАГИЧЕСКО РАЗБИРАНЕ НА ЖИВОТА

Господи, дари ме с Магическо разбиране на живота, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

86. ЗА МАГИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ

Господи, научи ме Магически да Tе позная и да ти служа съвършено, за Божия слава!

87. ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА СЛОВОТО

Господи, дай ми съвършено, магическо тълкуване за Словото, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

88. ЗА СЪВЪРШЕНО ПРОЯВЛЕНИЕ

Господи, направи ме свое съвършено вътрешно и външно проявление, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

89. ЗА ТАЙНИЯ МАГИЧЕСКИ ЖЕЗЪЛ НА ЖИВОТА

Господи, благослови ме да придобия Тайния Магически жезъл на Живота, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

90. ЗА МАГИЧЕСКА СИЛА И МОЩ 3

Господ, изпълни ме с постоянен прилив, на Магическа Сила и Мощ, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

91. ЗА МАГИЧЕСКА СИЛА И МОЩ 4

Господи, умножавай всекидневно моята чиста сила и мощ, отвътре и отвън, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

92. ЗА ВЕЧНИЯТ ПЪТ

Господи, нека Любовта, Мъдростта и Истината, станат мой път за Вечността, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

93. ЗА СЛУЖЕНЕТО

Господи, отдавам живота си в служене на Любовта, Мъдростта и Истината, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

94. ЗА СВРЪХВОЛЯТА

Господи, помогни ми Магически да развия свръхволята си, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

95. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ МАГИЧЕСКИ СИЛИ

Господи, изпълни словото ми със специални Магически сили, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

96. ЗА ТАЙНИТЕ НА МАГИЯТА

Господи, разкрий ми тайните на Магията, според както е Твоята воля, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

97. ЗА МАГИЧЕСКО ОВЛАДЯВАНЕ

Господи, научи ме да постигна Абсолютно магическо овладяване на себе си, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

98. ЗА ИСТИННОТО РЪКОВОДСТВО

Господи, изпрати Духа на Истината, да ме ръководи и напътства, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

99. ЗА МАГИЧЕСКА ПОБЕДА НАД ВРАГОВЕТЕ

Господи, направи Магически, враговете ми – приятели, за да ти служа съвършено, за Божия слава!

100. ОТЧЕ НАШ

Отче Наш е магическа формула, чиста Бяла Магия, седем формули в една. Насочете мисълта си към Бога, изградете си ясна представа за Белия Старец. Произнасяйте формулата с благоговение и любов:

Отче Наш, който си на Небето,

да се свети Името Твое,

да дойде Твоето Царство,

да бъде Твоята Воля,

както на Небето тъй и на Земята,

хляба наш насъщни,

дай ни го нам и днес,

и прости ни дълговете наши,

както и ние прощаваме на нашите длъжници,

и не ни въвеждай в изкушение,

и избави нас от лукавия,

защото е Твое Царството,

и Силата, и Славата, завинаги,

Амин

Д-р Лумис

от Братството на Розенкройцерите

ПРАКТИЧЕСКИ ОКУЛТИЗЪМ

за успех в търговията, изкуството, женитбата, здравето и самопознанието

Лео Шайа

УНИВЕРСАЛНИЯТ СМИСЪЛ НА КАБАЛА

Коментарии: Елеазар Хараш

Елеазар Хараш, Джеймс Ален

& Авенир Халани

ТВОРЧЕСКАТА СИЛА
НА МИСЪЛТА

Из словото на Учителя Петър Дънов

ПРИНЦИПИ

Съставител: Авенир Халани

Елеазар Хараш & Авенир Халани

БЯЛА МАГИЯ

Книга първа и втора