Учителя – Божествена Магия - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Божествена Магия

Божествена_магия

Из Словото на

Учителя Петър Дънов

БОЖЕСТВЕНА

МАГИЯ

Варна 2011 г.

ПРЕДГОВОР

Магът е Мъдра Същност. Магът е прескочил света, а вселената го гледа с изумление.

Магът е по-стар от света и вселената.

Магът е скала от покой. Когато светът

се руши, той се усмихва.

Глупавият живее в ада. Знаещият живее

в рая. Мъдрият живее в Бога. Магът живее

в Неведомото.

Магът има глас, който предава нещо

по-дълбоко от думите. Това е глас

от Тайната на Същността.

Магът е изначално извисен над мисленето.

Човекът има само един дълг:

да открие Тайната в себе си.

Магът е познал себе си, а който е познал себе си, сяда на трона на Любовта.

Ако разбереш Любовта,

тя става твоят Маг, твоят Спасител.

Кой разрешава неразрешимото?

Любовта — Магът.

Магът е във връзка с всички светове.

Магът е Велик Маг, защото в него се

концентрира силата на Неведомия Бог.

Динамичната вяра действува като живо, могъщо същество в Невидимия свят… Така тя се докосва до магическото прадействие.

Магът е човек на Безпределното.

Той си отдъхва в своята скрита чистота.

Магът е същество, което работи

с Принципа, със силата на Праенергията.

За Мага няма скръб, тя е само източник

на ново разбиране и нова сила.

Магът никога не попада в случайности.

Магът е МАХАРАВА — ватанската дума за Прапламък.

Когато Магът попадне в изпитание,

той го използва за увеличаване

на Истината в себе си.

Магът има в себе си пробуден

и осъзнат Огън.

Магът не е магьосник —

магьосникът не познава свещеното сърце

на Прасветлината.

Магът не живее в омагьосаното

пространство на космоса. Магът е отвъд. Той е чистота — символът на виждането.

Магът е същество, което е събудило

Древна Тайна в себе си — Тайната на

Извиращата Скала.

Магът има особено и специално отношение към Истината, която му е дарила Дух.

Магът е Господар, защото се е отказал от всякакво господство.

Елеазар Хараш

Любовта

Да стане човек едно с Бога, това значи да приложи Любовта в живота си като магическа тояж- ка. Желая ви да си служите с тази тояжка при всички мъчнотии и противоречия на ума и на сърцето. (1/стр. 218)

Умът

Свърже ли се с Бога, човек може да си служи с магическата пръчица, т.е. със своя ум. Вложете ума си в работа. Само мисълта е в състояние да разреши всички противоречия. (1/стр. 214)

Магическата тояжка

Ще кажете, че лесно се живее с магическата тояжка. За онзи, който владее законите на тази тояжка, всичко е лесно; за онзи, който не владее тези закони, по-мъчно нещо от приложението на магическата тояжка няма. За да владее законите на магическата пръчица, човек трябва да бъде ра-зумен, любещ, да носи Истината и Божественото знание в себе си. (1/стр. 356)

Всеки човек

Всеки човек носи магическата тояжка в себе си, но само онзи се ползува от нея, който е разбрал възможностите, които се крият в разумната природа. (1/стр. 377)

Щом е дошла в ръката ви

Питате: — Как трябва да действуваме с магическата пръчица? — По този въпрос не може да се пита нищо. Вземате пръчицата в ръка и започвате да я движите. Щом е дошла в ръката ви, това показва, че вие сте достойни за нея и знаете как да я движите. (1/стр. 166)

Владее магическата пръчица

Духовният живот не е нищо друго освен разширяване на физическия, а Божественият е разширяване на духовния. Значи човек трябва пос-тоянно да се разширява, да стане господар на вътрешните възможности в себе си и на външни-те условия. Който постигне това, той владее ма- гическата пръчица. (1/стр. 194)

За да имате каквото искате

Ако служите на Единния и Истинен Бог, достатъчно е да тропнете с тояжката си, за да имате каквото искате. (1/стр. 130)

Само с присъствието си лекува

Как познавате новия човек? …Ако само с присъствието си човек може да лекува болни и да внася мир и радост в човешките души, казваме, че той е служител на новото учение. (1/стр. 138)

Изкуството да излизаш от тялото си

Който живее във великия закон на Любовта, той свободно излиза от тялото си… Тялото му става невидимо. Адептите знаят изкуството да излизат от тялото си, когато пожелаят. Те отиват на различни места, обикалят из пространството, а тялото си оставят на някой брат да го пази. От религиозна гледна точка човек не може да се нарече вярващ, докато поне веднъж не е излизал от тялото си и с духовното си тяло се качи в разумния свят да се свърже с възвишените и разумни същества. Това значи да направи човек съзнателна връзка между душата и Бога. Докато търси Бога във физическо-то си тяло, човек никога не може да Го намери.

(1/стр. 12)

Който носи Любовта в себе си

Един ден срещнах заек в гората. Като чу стъпки, той веднага подскочи и избяга. Аз направих опит да го успокоя и отправих мисълта си към съзнанието му: „Защо бягаш? Защо се страхуваш? Не мисли, че имам лоши намерения към тебе.” Аз продължавам навътре в гората и виждам същия заек на пътя ми точно, легнал на земята и ме гледа право в очите. Приближих се до него, помилвах го, но той не трепна. Казвам му: „От тебе ще излезе нещо. Ти имаш условия да се развиваш.” Може да ви се вижда това невъзможно, но факт е. Който носи Любовта в себе си, той може да внесе спокойствие във всички живи същества. (1/стр. 17, 18)

Поразяване на болестта

Ако човек сам не си помогне, никаква външна помощ не може да го спаси. Болестите не са нищо друго освен низши същества, които влизат в него и започват да се размножават за негова сметка. На научен език тия същества се наричат микроби… Връзката на човека с Бога представя силна динамична мисъл, която се отразява върху микробите като електрични светкавици. (1/стр. 60, 61)

Който познава Бога

Който познава Бога, и реките, и моретата му отварят път да мине. Така е минал и Мойсей през Червено море. Как ще обясните този факт? Как-вито обяснения и да дадете, те ще бъдат далеч от Истината. Само онзи може да даде обяснение на този факт, на когото реките и моретата се разделят на две и му правят път да мине. Ще кажете, че това е заблуждение. Не, факт е това. За човека на Любовта и най-дълбоката река може да се пресуши, да се раздели на две, да му отвори път… За човека на Любовта и водата на Ниагарския водопад може да спре. Ще спре за известно време и отново ще продължи. (1/стр. 73)

Вътрешната сила, която прави чудеса

Със сегашните си възгледи за живота хората не могат да постигнат нищо. Изменят ли възгледите си, те ще видят каква магическа сила крият в себе си. В Ню Йорк при един богат американски банкер, известен с голямото си скъперничество, отишла една млада мома да иска помощ. Като я видял, той веднага станал от мястото си, ръкувал се с нея, погледнал я в очите и казал: Госпожице, на вас мога да дам още този момент 50 хиляди долара. — Тя взела парите, благодарила, усмихнала се и напуснала кантората му. Като видели това неговите приятели, веднага го запитали: Какво стана с тебе, че отвори сърцето си така широко? — Той им отговорил: За пръв път в живота си срещам такава мома. Тя ми вдъхна доверие. От нея лъхаше такава мекота, от очите й излизаше такава светлина, които никога няма да забравя. Чувствувам, че моето сърце се отвори за всички хора. От днес аз ще бъда внимателен към всички бедни и страдащи. Тази мома външно нищо не ми даде, но отвори сърцето ми. Какви ли проповеди не съм слушал в църквите, но сърцето ми оставаше затворено. Обаче как можа тази мома да ме преобрази, и аз не зная. От този момент аз съм нов човек, ще живея по нов начин… Днес хората се ръкуват, но не се преобразяват от това ръкуване. Защо? Те не са дошли още до онази магия, до онази вътрешна сила в себе си, която може да прави чудеса. (1/стр. 91, 92)

Една магическа формула

Който носи Истината в себе си… щом се намери пред голямо изпитание или страдание, той казва: „Велики Господи на Вечността, заради Тебе съм готов да понеса всички страдания и изпитания.” Това е една магическа формула, с която можете да си служите. (1/стр. 99)

И най-трудните житейски въпроси

Любовта е магическа пръчица, с която се разрешават и най-трудните житейски въпроси.

(1/стр. 101)

Цветето оживява

Когато един от синовете на светлината напише едно стихотворение, в което възпява някое цвете, цветето оживява и проговаря. (1/стр. 107)

Силата на мисълта

В една английска книга се разправя за чудесата, които един европеец видял между индусите в Индия. Европеецът се намирал под ръководството на един от индусите, с когото често пътувал из пустинята. При едно такова пътуване те останали без хляб и трябвало да гладуват няколко дена. В това време индусът запитал европееца: Какъв хляб искаш в този момент, бял или черен? — Европеецът си помислил за бял, хубав хляб. Индусът веднага се концентрирал и не се минали 15-20 минути, когато пред тях се явил бял, пресен, добре опечен хляб. Ще кажете, че това се дължи на някакви фокуси. Не, голяма разлика има между фокусничеството и реалността. Това е реален опит, който се дължи на силата на мисълта. (1/стр. 129)

Изпраща своята мисъл

Умният човек има силна мисъл. Отдалеч още той изпраща вълните на своята мисъл срещу разбойниците и ги отбива от пътя им. Той мислено им изпраща своя съвет, коя посока да поемат…

(1/стр. 161)

По Волята Божия

Докато Мойсей държеше в ума си мисълта, че всички чудеса, които ставаха чрез него, стават по Волята Божия, той успяваше. Обаче щом помисли, че сам върши чудесата, той изгуби силата си.

(1/стр. 166)

В кои ръце се намира?

В чиито ръце и да попадне магическата пръчица, тя действува еднакво. Обаче детето ще я употреби по един начин, а възрастният и разумен човек по друг начин. С други думи казано, кибритената клечка гори и в ръката на детето, както и в ръката на възрастния. Обаче детето може да произведе пожар, а възрастният ще накладе огън… Който не владее магическата пръчица, той е изложен на болести, страдания и мъчнотии. Който я владее, достатъчно е да махне с нея, за да се освободи от всич- ки болести, от всички мъчнотии и страдания.

(1/стр. 166)

Велико изкуство

Какво представя магическата пръчка? Тя е особена сила, която действува на близки и на далечни разстояния. Ето, от хиляди километра разстояние Маркони пали лампите на целия свят. Знание има той, но и това знание още не е истинско. То е начатък на истинското знание. Ще дойде ден, когато всички хора ще притежават по една магическа пръчица. Тя е ключ, с който се запалват и загасват всички лампи по света. Велико изкуство е да владее човек този ключ, но за това се иска познаване на разумните природни закони. Който притежа-ва магическата тояжка, всичко може да постигне: ако е болен, с едно повдигане на тояжката болестта ще го напусне; ако е в затвор, вратите на затвора ще се отворят и той свободно ще излезе; ако е беден, без пет пари в джоба си, изпаднал в чужда страна, веднага ще му се притекат на помощ. — Възможно ли е това? — Както е възможно от 14 000 километра разстояние Маркони да пали лампите по целия свят, така с магическата тояжка човек може да постигне всичко, каквото желае.

(1/стр. 194, 195)

Хармонизиране на силите в организма

Може ли да хармонизира силите в своя организъм, човек разполага с магическата тояжка.

(1/стр. 204)

Истинският християнин

Съвременните християни говорят за Божиите закони, за Божия Промисъл, но като се намерят пред някаква мъчнотия или когато искат да помогнат на бедни и на страдащи, тръгват от къща на къща да събират помощи. Това е особен род просия, която не е позволена за християнина. Истинският християнин трябва да бъде господар на магическата пръчица. Пожелае ли нещо, той трябва да тропне с нея, за да постигне желанието си. Ако има нужда от пари, ще отиде на мястото, дето са заровени, и ще тропне с пръчицата си. Парите веднага ще се явят пред него. Обаче той няма право да вади пари за дребни случаи. Само за съществени нужди той има право да прилага магическата пръчица. (1/стр. 212, 213)

Магическата сила на думата

При един млад княз, сериозно болен, почти на смъртно легло, отишла една млада, жизнерадостна мома и почнала да му говори. Той я погледнал и казал: Късно идеш. Разочарованията ми са толкова големи, че нищо не е в състояние да ме вдигне от леглото. — Тя се приближила до него и му пошепнала една дума на ухото. Като чул тази дума, той скочил от леглото, изправил се на краката си и смело извикал: Заслужава човек да живее! — Коя е тази дума, която вдигнала болния княз от леглото? Магическа сила се крие в нея! (1/стр. 316, 317)

Мощна сила се крие в Любовта

Един млад момък отишъл в Америка на работа и отсъствувал цели 16 години от отечеството си. По едно време той силно се простудил и заболял тежко. Лекарите се произнесли, че положението му е безнадеждно, и телеграфирали на майката да дойде да го види за последен път. Майката пристигнала, но го заварила в безсъзнание. Тя турила ръцете си на главата му и обърнала погледа си нагоре към Бога. След няколко минути синът, макар и в несъзнание, извикал: Мамо! — От този момент положението му се подобрило и в скоро време той бил напълно здрав. Кой помогна на този момък? Любовта. Мощна сила се крие в Любовта. Тя прави чудеса… Докато топлината на Любовта е духовна, тя възкресява мъртви, лекува болни, повдига паднали, утешава страдащи. Превърне ли се на физическа, тя всичко изгаря и разрушава.

(1/стр. 317)

Държи огъня в ръката си, без да се изгори

Мнозина считат огъня за сила, която изгаря и руши. Изучавали ли сте животворната сила на огъня? Който има Любов, нека тури разгорещен въглен на ръката си, за да изпита силата на своята Любов. Ако изгори ръката си, любовта му е малка. Истински любещият държи огъня в ръката си, без да се изгори. Защо? Той е концентриран, мисълта му е свързана с Божественото Начало. Ако искате да знаете носите ли Истината в себе си, направете същия опит. Турете на ръката си разгорял въглен и вижте какво ще стане, ще изгорите ли или не. Само онзи човек говори Истината, на когото ръцете не изгарят от разгорели въглени. Има такива хора в света. (1/стр. 320)

Изкуството да работим с думите

Думите крият в себе си динамическа сила. Ед-на дума може да произведе цяла реакция, една дума може да запали един килограм барут, една дума може да превърне известно количество желязо в злато. — Възможно ли е това? — Възможно е. В това именно се заключава изкуството на човека да работи с думите като с определени величини и сили. Който знае да работи с тях, той лесно превръща желязото в злато; който не знае, седи, гледа и се оплаква от неблагоприятните условия, от противоречията в живота. (1/стр. 365)

С Любовта, Мъдростта и Истината

Ако в душата на майката проникват Любовта, Мъдростта и Истината като живи идеи, достатъчно е само да положи ръката си върху болното дете и то да оздравее. Защо Христос само с докосване на ръката си лекуваше болни и възкресяваше мъртви? Защото Той носеше великата Любов, Мъдрост и Истина в Себе Си. На ръката на Христа бяха отпечатани Любовта, Мъдростта и Истината.

(2/стр. 13)

С едно вдигане на ръката

Сегашният свят ще се оправи по магически начин. Ще дойде Бог един ден на земята и ще оправи света… Тогава ще бликнат такива извори, че няма да остане жадно същество в света. Той ще донесе такива сили, че няма да остане болен човек на земята. Той ще донесе такова богатство, че няма да остане беден човек на земята. С едно вдигане на ръката отгоре надолу и отдясно наляво всичко това ще стане. С едно духване целият свят ще се преобрази. (2/стр. 36, 37)

Разбира законите на материята и на духа

Тялото е къща, взета под наем… Сегашният човек трябва да си изработи свое собствено тяло, което никой да не може да му отнеме. Знаете ли какво ще бъде положението на човек с такова тяло? Например някой го преследва и иска да го върже, но той веднага изчезва. Къде отива? Зад гърба му. Преследвачът вика: Дръжте го! — Веднага го обикалят стотина души, но той пак изчезва. Дойдат 5-6 стражи, но не могат да го намерят. Най-после казват: Хайде, оставете го! — Как ще хванете такъв човек, как ще го вържете, как ще го осъдите? Като видят, че той ту се явява, ту изчезва, те ще се уплашат и ще кажат: Дух е това. — Никакъв дух не е. Явил се човек, който владее материята и формата. Той е въплътен дух, който разбира законите на материята и на духа. (2/стр. 155, 156)

Първичната дума

И досега още аз говоря за Любовта с преводен език. Който изговори първичната дума на Любов-та, той е в състояние да стопи и най-мъчнотопимите метали. Огън е тази дума. (2/стр. 240)

Едно необикновено изкуство

Ако вие през целия си живот сте мислили как да приложите Божията Любов и Божията Мъдрост и сте намерили начин, как да се съобщавате с невидимия свят, вие сте разрешили вече една от задачите на своя живот. Това ще ви повдигне пред Лицето на Бога и ще израстете пред собствените си очи. Че другите хора ви считат глупав, невежа — това нищо не значи. Вие знаете, че имате такова изкуство, каквото другите хора нямат. Какво по-хубаво от това човек да намери магическата пръчица и да се движи с нея навред из света? Като срещнете такъв човек, ще го питате: — Де живееш? — Дето очите ми видят, дето бог ми е определил. — Гладен не ходиш ли? — Не. Всякога съм сит. — Дрехи за обличане имаш ли? — Имам, каквито пожелая и когато пожелая. — Как постигаш всичко това? — С магическата си пръчица. Удрям с нея и веднага пред мене се изпречва голям, хубав палат. Вляза вътре, измия се, преоблека се, стопля се, нахраня се и отново удрям с пръчицата. Палатът изчезва. (3/3:17, 18)

Изгубването на магическата пръчица

Докато магическата пръчица е в ръката ми, всички добри хора са с мене. Изгубя ли тази пръчица, изгубвам всички приятели. Тогава всички хора ми стават неприятели. — И ако някой човек се оплаква, че е нещастен, че изгубил приятелите в живота си, казвам: този човек е изгубил своята магическа пръчица. (3/3:18)

Който е във връзка с Божественото съзнание

Пророкът казва: „Тези, които работят за другите хора, те са придобили вечната радост”, или казано на окултен език, имат постоянна връзка с Божественото съзнание. Който има тази връзка, той разполага с магическата пръчица: щом удари с нея, и палати се образуват, дрехи и ядене се приготвят, всичко има на разположение. Който е във връзка с Божественото съзнание, той всичко може да направи. (3/7:25)

Чудесата на индийците

Европейците, които ходят в Индия, разправят за чудесата на индийците. Някои факири със силата на своята мисъл и воля могат да посадят семка от портокал и в продължение на половин час да израсте портокалово дръвче, да цъфне, да върже плод и да узрее. Какво искате повече от това? Ще кажете, че това е анормално явление. По-скоро сегашните условия в природата са анормални, но не и тези явления, които хората считат чудеса.

(3/7:25, 26)

Бог работи чрез него

Когато човек помисли за себе си, че е фактор в света, той е вече на погрешната страна. Човек трябва да знае, че Бог е начало и край на нещата, и когато започва някаква работа, той трябва да съзнава, че Бог действува чрез него. Отиде ли при някой болен, нека първо се обърне към Господа и каже: „Господи, моля ти се, помогни ми да излекувам този болен!” Не може ли да го излекува, той трябва да знае, че между Бога и неговото съзнание няма никаква връзка… Свърже ли се човек с Божественото съзнание, Бог работи вече чрез него. И като отиде този човек при някой болен, достатъчно е да постави ръката си върху главата на болния и след три минути болният ще стане от леглото си.

(3/8:17, 18)

Мощна е човешката мисъл

В турско време българите с мисълта си късаха въжетата, на които бесеха техните братя. Мощна беше тяхната мисъл! Турците имаха обичай, като се скъса въжето, на което бесят някого, сваляха го от бесилката… Мисълта на всеки човек трябва да бъде насочена към следното: да къса въжетата, да разрушава затворите, да разтопява веригите от краката и ръцете на затворниците. Такава мощна мисъл и такова мощно чувство трябва да има в ума и в сърцето на праведния… В Индия има факири, които владеят закона чрез силата на мисълта да прерязват въжета, да разтопяват железни вериги. Мощна е човешката мисъл! Тя може и железни врати да разтопява, въжета на бесилки да къса и пътя на хората да отваря. (3/8:28)

Такъв трябва да бъде религиозният човек

Знаем какво са казали пророците, но най-важ-но е какво са въплътили в думите си; важно е какъв пример са оставили със своя живот на човечеството. Пророк Данаил беше в рова между лъвовете. Изядоха ли го те? Тримата момци Сидрах, Мисах, Авденаго бяха в огнена пещ. Изгоряха ли там? Такъв трябва да бъде религиозният човек: нито лъвове да го ядат, нито огън да го гори!

(3/8:29)

Мисълта на абсолютно чистия човек

Истински религиозен човек е този, който има такава силна мисъл, която пред никакви препятствия не се спира. Като отиде при някой богат човек, той няма да му се моли за пари, но с мисълта си само ще го застави да даде колкото му трябват. Ще кажете: Тогава ще стават големи злоупотребления. — Не, само мисълта на абсолютно чистия човек е в състояние да преодолява всички спънки и мъчнотии в живота. (3/8:29)

За да проверите своята мисъл

И тъй, правете опити да видите каква е силата на вашата мисъл. Виждате в паяжината на паяка една муха. Концентрирайте мисълта си към паяжината и следете ще можете ли да скъсате паяжината и да освободите мухата. Ако можете да освободите мухата, вашата мисъл и вашето християнство са силни; не можете ли да я освободите, и мисълта ви, и християнството ви като идея са слаби. (3/8:29)

Увереност, че сме свързани с Бога

Един българин, който се занимавал с тайните науки, правил опити за усилване на мисълта си и дошъл до убеждението, че с мисълта човек може да прави различни чудеса. И наистина със силата на своята мисъл той могъл да пренася малки предмети от едно място на друго. Христос казва: „Всеки, който вярва в мене и изпълнява моите заповеди, ще прави чудеса като моите и по-големи от моите.” Ние не говорим за чудеса, които залъгват хората, но за такива, от които можем да добием пълна самоувереност, че сме свързани с Бога… (3/8:29, 30)

С една дума

Има думи в езика, които произнесени правилно, могат да събудят известни сили в човека. Ако само с една дума можете да нарушите равновесието на човека, защо с една дума не предизвикате Любовта в себе си да се прояви с всичката си сила и мощ? (4/стр. 57)

Могат да произведат огън

Има религиозни хора, които и без реторти могат да произведат огън. — Как? — Ако са в съгласие с природата. Така постъпи пророк Илия. Знание имаше той. Първо Илия посъветва езичниците да направят този опит. Казваше им: Викайте към вашия Бог да пусне огън от небето. — Те викаха, но опитът не даде резултат. После Илия направи опита. Той вдигна ръцете си нагоре, произнесе няколко магически формули и падна огън от небето, който запали дървата на неговия жертвеник.

(4/стр. 96, 97)

Изход от бедността

Бедният за да не се отчае от бедността, трябва да използува силата на своята магическа пръчица.

(4/стр. 188)

Моментално ще се излекува

Има известни области на земята, които лекуват сами по себе си. Като дойде болният на това място, ще извади магическата си пръчица и веднага ще се излекува. От каквато болест и да страда, той моментално ще се излекува… Който знае де са тези места, той разбира, че там именно стъпват само ангели и светии, които направо се връщат на небето. (4/стр. 188, 189)

Бог работи чрез магическата пръчица

— Мога да служа на другите, но как да си помогна сам на себе си? — Вземи магическата пръчица и махни с нея. Всяко отчаяние и неразположение ще изчезне. Бог работи чрез магическата пръчица. Той ти е помогнал. Той е магът… (4/стр. 231)

Лицето на Господа

Гледайте живото, красиво Лице на Господа, което крие в себе си магическа сила. Това Лице възкресява и обновява. (5/стр. 24)

Щом разберете тези велики неща

…Първо ще минете през дявола да забие нок-тите си във вашето тяло. Когато струпеи покрият кожата ви, когато вземат всичкото ви богатство, тогава вашият Бог ще се прояви. Това е новото учение. Щом разберете тези велики неща, вие ще се домогнете до алхимията, според която нещата се постигат моментално, по магически начин. Алхимията подразбира превръщане на материята от нисше в по-висше състояние. (5/стр. 29)

Новият човек

Стари човеци сте, но не и нови. Новият човек отваря очите на слепия, намества краката на хромите, помага на бедните. (5/стр. 118)

Човекът на Любовта

Човекът на Любовта е в състояние да укроти и най-свирепото животно. Нека религиозният направи един опит да види каква е неговата религия и каква е любовта му. (6/стр. 154)

Светът на ангелите

Днес колкото и да се говори на хората за духовния свят, те мъчно могат да го разберат. Под духовен свят разбирам света на ангелите. Там всичко става с магическа сила, с магическа бързина. Достатъчно е ангелът само да повдигне пръчицата си, за да постигне желанието си. (6/стр. 173)

Няма нищо невъзможно за Господа

Бог, Който е направил света, Който е наредил Свой план, ще го реализира. Хората ще се изменят и ще приемат Божия план. Достатъчно е да мръдне пръчицата Си, за да се събудите в един момент и да прогледате… Няма нищо невъзможно за Господа. (6/стр. 206)

Божията Любов

Божията Любов е в сила да превърне желязото в злато и златото — в желязо. (6/стр. 225)

Когато научи законите да владее клетките си

Един ден когато човек научи законите да владее клетките си, да разширява и смалява тялото си, да го разпръсва в пространството и пак да събира частичките му, той ще минава през всички пропасти без препятствия. Чрез силата на волята си той ще може да лети във въздуха като птица, да минава през океани, да пътува от земята до слънцето. (7/стр. 61)

За умния е възможно

Казвам: Значи човек може да отиде и до слънцето. — Как е възможно това? — За невежия е невъзможно, но за умния — възможно. Има адепти в Индия, които могат да отиват до слънцето. Който отиде до слънцето, сърцето му престава да тупти, пулсът спира. Ще кажете: — Може ли човек да живее, след като спре сърцето му? — Може, разбира се. (7/стр. 61)

Истинската власт

Мойсей каза на израилския народ: Вие станах-те причина да ме извадят от добрите условия на живота. — Същите евреи извадиха и Христа от добрите условия на живота… Христос им казваше: И с мене ще постъпите така, както с Мойсея. Но аз имам власт да положа душата си и да я отнема. — Мойсей обаче запита: Нямам ли аз власт да извадя вода от тази скала? — Той удари с жезъла си скалата и от нея потече вода. Въпреки това Мойсей не можа да влезе в Ханаанската земя. (7/стр. 170, 171)

Учителите на Бялото Братство

Някои теософи казват, че за да постигнеш пос-вещение, трябва да отидеш в Индия… Който иска да се посвети, може да получи посвещение нався-къде: и в Индия, и тук. Ти може да отидеш в Индия, но и Учителят ти може да те намери тук… Учителите на Бялото Братство знаят законите на природата. Те могат да сгъстяват и да разредяват материята на своето тяло и да се пренасят, дето искат. Учителят на Бялото Братство може да те срещне навсякъде, ако си го пожелал. Той ще те прекара през посвещение и ще си замине.

(7/стр. 236)

Магията на будното съзнание

В Индия има факири, които седят неподвижно с ръце нагоре или надолу като истукани. Така прекарват по цели дни, по цели месеци, без да мърдат. Покрай тях минават тигри, лъвове, змии, кобри, но не ги докосват. Още отдалеч като ги зърнат, те обикалят, правят големи кръгове и ги поглеждат с благоговение. Защо? Тия факири имат будно съзнание, те са във връзка с Бога. (8/стр. 49)

Жизненият еликсир

В окултната наука например се говори при какви условия човек може да придобие вечен живот. Старите алхимици например са се занимавали с откриване на жизнения еликсир, от който се придобива вечният живот. Достатъчно е да се тури малка капчица от тази течност в чисто вино или в чиста вода и да се изпие, за да се получи за хиляди години вечен живот. Който веднъж придобие този живот, той и да иска, не може да се освободи от него. Ако човек е страдал от някаква тежка, неизлечима болест като туберкулоза, рак, проказа и други, една капка от жизнения еликсир е в състояние да предизвика моментална реакция в него: да го съживи, да го подмлади и да го направи нов човек. Който не разбира този закон, той ще каже, че това е приказка от 1001 нощ. (8/стр. 73, 74)

Музиката на адептите

В света има велики адепти на музиката. Ако човек присъствува само един път на един от техните концерти, този концерт ще остане за него паметен през целия му живот. Не само това, но каквито слабости е имал този човек, в един миг те ще изчезнат от него. (8/стр. 75)

Кой го научи?

Срещате един млад момък, който и в гимназията, и в университета бил известен като най-лошия… Майка си не слуша, баща си не слуша, учителите, професорите също така не слуша, свещениците не слуша, никой не може да поговори с него като с човек. Две думи не могъл да размени спокойно, все бил готов на скандали и на бой. Най-малкото недоразумение той уреждал с нож. Един ден както вървял на улицата, среща една млада, красива мома, която го поглежда, усмихва му се и си заминава. Изведнъж той слага оръжието си, спуща кобурите и тръгва подир нея. От този момент той става мек, внимателен към всички. Кой каквото му каже, все слуша… Кой професор го научи на тази обхода? Кой проповедник го обърна към Бога? Нито професорът го е научил, нито проповедникът го е обърнал към Бога, но тази мома с някаква магическа сила можа да смекчи неговото сърце, да направи от страшния човек кротко агне. Тази магическа сила е Любовта. (8/стр. 100, 101)

Мислят, че са силни

Днес много хора мислят, че са силни, без да са проверили силата си. Кой от вас като минава за силен, може с молитвата си само да спре няколкохилядна армия в пътя й, да я порази и по този начин да я обезоръжи, както това направи пророк Елисей? (8/стр. 281)

Владее законите на мисълта

Има маги, които с мисълта си само могат да дигнат човека във въздуха. Ще кажете, че това е невъзможно. Питам: Как е възможно да се качите на десетия етаж на някое здание с помощта на асансьор? Когато един маг може да дигне човека във въздуха, това показва, че той познава и владее законите на мисълта. (8/стр. 281, 282)

В един момент той оздравя

Не е болен онзи, който постоянно се оплаква и роптае против съдбата си. Истински болен е онзи, който непрестанно се моли, който съзнава грешката си и я изправя. Такъв болен беше онзи, който е боледувал цели 38 години. Като го видя Христос, запита го: — Искаш ли да придобиеш това, което си загубил? — Искам, Господи, но няма кой да ми го даде. — Христос му върна загубеното и в един момент той оздравя. (9/стр. 57)

Как действува законът на Любовта

Като изучавате живота съзнателно, ще видите, че и обикновените, и необикновените явления се регулират от един и същ закон — закона на Любовта. За пример, болният, който лежал 38 години, се срещнал с Христа и оздравял. Както виждате, станала е една обикновена среща. Привидно срещата е била обикновена, но резултатите й са били необикновени. Какво по-необикновено нещо можете да видите от моменталното излекуване на човек, който е боледувал цели 38 години? От този момент животът на този болен коренно се изменил. Това именно показва как действува законът на Любовта. (9/стр. 63)

Способността да се превръща в светлина

За да не се поддава на греха, т.е. за да не го убият, да не го обесят или да не го затворят, човек трябва да има способността да се превръща от твърдо тяло в течно, от течно — във въздухообразно, в пара, от пара — в светлина. Кой може тогава да го хване и да му причини някаква пакост? Възможно ли е човек да променя материята си, да претърпява толкова видоизменения? За онзи, който е придобил това изкуство, всичко е възможно. Има хора в света, които владеят това изкуство. Те се наричат водители на човечеството. Те ръководят неговите съдбини. Това може да се провери. Ще дойде ден, и то в скоро бъдеще, когато ще срещате такива хора. (9/стр. 177)

Всеки обред — магическа формула

Сега като наблюдавате живота на семействата, на обществата, на народите, виждате, че навсякъде съществуват ред обреди, както в църквите. Всеки обред представя известна магическа формула, която има дълбок вътрешен смисъл. Ако влезете в една съвременна църква, ще видите, че богомолците се кръстят, правят поклони, молят се, палят свещи, пеят песни и т.н. Тия обреди не са нищо друго освен формули, на които хората са забравили дълбокия смисъл, вследствие на което днес те нямат това значение, каквото някога са имали.

(9/стр. 207)

Истинското знание

Ако вашето знание може да стопи веригите на затворника и да го освободи, това знание има смисъл. Ако вашето знание може да стопи пушката на стражаря, то има смисъл. Може ли човек с такова знание да бъде затворен? Не може. Той ще стопи всичко около себе си. (10/стр. 33)

Ако сте разумни

Ако сте разумни, ако сте мъдри, ако живеете според закона на милосърдието, вие ще владеете магическата пръчица; тогава няма да просите нито от хората, нито от Бога, но сами ще си доставяте, каквото ви е нужно… Който владее магическата пръчица, той разполага със знание, няма защо да проси от хората. Само глупавият човек проси, ученият — никога. (10/ стр. 78)

Който изпълнява Волята Божия

Ако искате да получите Божието благословение, трябва да изпълните Волята Му. — Не сме ли изпълнили досега Волята Божия? — Това още не е изпълнение на Волята Божия. Който изпълнява Волята Божия, той владее магическата пръчица. И когато се намери пред прага на сиромашията, той ще тропне с пръчицата си и сиромашията ще изчезне. Ако е обхванат от неверие, ще тропне с пръчицата си и неверието ще го напусне. При това положение и десет дена гладен да ходи, той лесно ще се справи с глада. — Защо? — Защото владее магическата пръчица. Достатъчно е веднъж да тропне с нея и хлябът веднага ще дойде. Щом хлябът не иде, вие вървите в пътя на обикновените хора, които не изпълняват Волята Божия. (10/стр. 86)

Сам излиза от затвора

Един виден англичанин отишъл в Индия между белите йоги, които вървят по Христовото учение, да се учи между тях. Тези йоги, тези Бели Братя в Индия разполагат с истинско, положително знание, което обаче пазят свещено, не го дават на кого да е. Този англичанин придобил изкуството да става неуловим, лесно да се освобождава от затвор, от всякакви ограничения. Като го проследило английското правителство, помислили, че е някакъв шпионин и го затворили. Какво било учудването им, когато още на другия ден видели, че стаята, в която го затворили, била празна. Хванали го отново и пак го турили в затвор, но сега поставили десет души стражари, добре въоръжени, да пазят. Сутринта още влизат в стаята, но стаята пак празна. Като видели това, решили да го закарат в Англия, там да го затворят. Но и в Англия се случило същото. Той оставил едно писмо до английското правителство със следното съдържание: „Не правете повече опити в това направление. Колкото да ме затваряте, не можете да ме задържите в затвора. Аз имам работа, която непременно трябва да свърша. Оставете ме свободно да завърша мисия-та си.” Питам: Ако затворят някого от вас, как ще излезе от затвора? Той ще пише писма до минис- трите, до царя да моли за освобождение. Обаче човекът на положителната вяра сам излиза от зат- вора. Той не очаква да дойде някой отвън да го освободи… Срещам едного, който казва, че е от новото учение. — Можеш ли сам да излезеш от затвора? — Не мога. — Щом не можеш сам да се освободиш, ти не си ученик на новото учение. Учениците на новото учение сами могат да излизат от затвор, сами се освобождават. Онзи, на Когото служите, може да ви извади от затвора и според случая да ставате видими или невидими.

(10/стр. 116, 117)

Божественото в човека

Божественото в човека е в сила да превръща нещата — от неблагородни да ги превръща в благородни, простите метали да превръща в злато.

(10/стр. 119)

В затвор не може да лежи

Ако сме свързани с Бога… трудностите в живота лесно ще се преодолеят. Ако можете да повишите температурата на тялото си до 4 000 градуса, кой ще ви държи в затвора с такава висока температура? Като ви поставят в затвора, всичко около вас ще се разтопи. Някои мислят, че само ангелите могат да произведат такава температура. Не, всеки човек може да произведе с мисълта си такава топлина, че да разтопи и вратите, и прозорците на затвора и да покаже на хората, че той не може да лежи в затвор. И ако праведният трябва да бъде затворен, това е само да покаже пример на хората, че онзи, който е завършил развитието си, не само че в затвор не може да лежи, но и в гроба не може да остане. (10/стр. 148, 149)

Маг

В старо време човека на Любовта наричали маг, а днес го наричат княз, цар, божество.

(11/стр. 36)

Тоягата на Мойсей

При Любовта човек лесно се справя и със сиромашията, и с глада, и с мъчнотиите. Като се намери в пустинята с еврейския народ, жадни и гладни, Мойсей удари с тоягата и вода потече от канарата, хляб слезе от небето. Тоягата, с която Мойсей си служеше, представя магическата тояжка на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Който разполага с магическата тояжка, той може да превърне живота си в рай. (11/стр. 85)

Чудесата почиват на известни закони

Мойсей беше един от великите посветени. Той познавал законите на светлината, на електричеството и на магнетизма, на биологията. Като се явил пред фараона, Мойсей извършил големи чудеса, които почивали на известни закони. (11/стр. 89)

Светът, в който човек живее, е разумен

Светът, в който човек живее, е разумен, вследствие на което крие в себе си всичко, от което той се нуждае. Достатъчно е да се обърне на една или на друга страна, за да намери всичко, което му е потребно. Знае ли как да постъпва, човек може да намери някакъв цяр за своето физическо и душевно здраве. Разумният човек разполага с магическата пръчица. (11/стр. 104)

Вярата

Вярата придава ценни качества на човека. Тя е подобна на магическата пръчица в ръката на великия маг. (11/стр. 136)

Всичко може да постигне

Любовта… е магическата пръчка в живота на всеки човек. Който е придобил тази пръчка, той всичко може да постигне. (11/стр. 161)

Който живее в съгласие с Бога

Какво знание е това, с което човек не може да спре падането на бомбите? Отиде някой учен на бойното поле, крие се, бяга от бомбите, а не може да ги спре. Къде остава знанието му? Ще кажете, че само Бог е в състояние да спре бомбите. Който живее в съгласие с Бога и изпълнява Волята Му, той може да ги спре… Вие не вярвате в своята сила и мислите, че човек нищо не може да направи пред големите събития, които стават около него. Който върши Божията Воля, всичко може да нап-рави. (12/стр. 108)

Истината

Истината е алхимическият, философският камък, който превръща нещата. Който носи Истината в себе си, той е безсмъртен; той е господар на положението, цялата природа го познава…

(12/стр. 193)

Огън ще носим ние!

Огън ще носим ние! …Като насочите ръката си срещу неприятеля, от ръката ви трябва да излезе ивица огън, дълга 4-5 метра, от която той да избяга. Един от нашите приятели вървял сам в гората, но го срещнал един апаш и му казал: Горе ръцете! — Той дигнал ръцете си нагоре. Апашът съблякъл горното му палто и заминал. Ако нашият приятел беше човек от истински религиозните хора, достатъчно беше само да дигне ръката си нагоре, за да излезе от нея силна електрическа светлина, от която апашът да се простре на земята. (13/стр. 46)

Да стане от леглото си

Докато е здрав, човек вярва в себе си, вярва в ближните си, вярва и в Бога; щом се разболее, той изгубва вярата си. Силен във вярата си е онзи, който като легне болен и умира, може да каже: Аз няма да умра! Ще живея заради Бога, за Неговото велико Име, да Му служа и да се радвам на всичко, което Той е създал. — Не е достатъчно само да изговори тия думи, но като ги каже, да стане от леглото си. (13/стр. 54)

Който се е домогнал до великата наука

Ученият, който се е домогнал до великата наука, която му разкрива свойствата на въглерода, водорода, азота и кислорода, както и на техните съединения, той вече може да се освободи от страданията в живота. Този човек в затвор не влиза, от огън не изгаря, във вода не се дави и от храна не може да бъде лишен. Много от вас сте вярващи, но знаете ли свойствата на въглерода така, че като го стиснете в ръката си, да го превърнете в диамант. Ако знаете свойствата на въглерода, последен бедняк да сте, ще вземете едно парче дървен въглен, ще го стиснете в ръката си и ще го превърнете в диамант. При това положение можете ли да бъдете беден? Сегашните учени превръщат въглена в диамант, като го подложат на голямо налягане, обаче те не знаят вътрешния, духовния начин за това превръщане. (13/стр. 84)

Бог върши чудесата

Бог е Онзи, Който върши чудесата в света. Хората не вършат чудеса. Вярвай в Бога и ще видиш Неговите чудеса. (13/стр. 94)

Който служи на Бога

Който служи на Бога, той владее магическата пръчка. (13/стр. 138)

Силата на идеята

Казвам: Вашият живот лесно може да се подобри. Как? Като внесете в себе си една безсмъртна идея… Казвам: Тази идея струва повече от всичкото богатство и знание на света. Тази идея е магическата пръчица в живота на човека, която може да го направи учен, силен, музикант — с тази идея той може да постигне всичко, каквото желае. Достатъчно е човек да насочи мисълта си в дадена посока, за да може в 20-30 години най-много да постигне това, което без тази идея едва ли за цял живот би постигнал. Ако сте дошли до придобиване на тази идея, не отлагайте! Работете, молете се да я постигнете! С нейното постигане ще дойде и Възкресението. Само онзи ще дойде до Възкресението, който е придобил основната идея.

(13/стр. 180, 181)

Когато висшето съзнание е пробудено

Човек може да има такова знание, с което да разрешава всички трудни задачи в живота си. Това знание не е ли подобно на еликсира на живота? С този еликсир човек може сам да се лекува, да се подмладява. Обаче това знание е достъпно само за онези, в които висшето съзнание е пробудено.

(13/стр. 201)

Силата на закона „Любов към Бога”

Който иска да познае какво знание има, каква е неговата сила и Любов към Бога, нека тури дясната или лявата си ръка на някое болно място в организма си и да следи ще мине ли болката му и за колко време ще мине. Ако имате пълна вяра и Любов към Бога без никакви колебания и съмнения, каквито болки, страдания и противоречия да имате в живота си, те моментално ще изчезнат. Велика сила се крие в човека, който има Любов към Бога! Този човек е в сила сам да се лекува с поставяне на ръката си върху болното или парализираното място. Нещо повече даже: ако такъв човек срещне някой свой неприятел, който иска да го убие, достатъчно е първият да вдигне ръката си срещу неприятеля си, за да го обезсили.

(13/стр. 201)

Правата мисъл

Правата мисъл… Който има тази мисъл в себе си, той може болни да лекува, мъртви да възкресява. Ако някой каже, че има правата мисъл в себе си, ще го заведа при един сляп и ще му кажа: Пос-тави сега ръцете си на очите на този сляп и се помоли да прогледа! Ако слепият прогледа, ти имаш правата, Божията мисъл. Ако слепият не прогледа, ти нямаш Божията мисъл в себе си, нямаш Божието благословение. (13/стр. 203)

Който всеки ден мисли за Бога

Който всеки ден мисли за Бога, за него сиромашия, болести няма да има; той ще има светлина и знание в ума си, с които ще може като Мойсея да удари канарата и от нея да потече вода. Ако вие ударите с пръчицата си някоя канара, ще потече ли вода от нея? Когато Мойсей удари канарата с пръчицата си, от нея потече толкова много вода, че целият еврейски народ уталожи жаждата си.

(13/стр. 204)

Добрата постъпка

Какво представя добрата постъпка? Тя е магическата пръчица в човешкия живот. (14/стр. 74)

Магията на живота

Може да сте изобретили нещо, много неща може да сте направили, но ако нямате добра пос-тъпка, нищо не сте направили. Това е магията на живота. Всички останали работи вън от добрата постъпка са лесно постижими. Щом нямаш такава постъпка, всичко останало ще рухне. (14/стр. 76)

В нея е скрита Божия сила

Добрата постъпка е магическа, в нея е скрита Божия сила. Цитирате стиха: „Когато Духът дойде, ще ни научи на всичко”. Ако постъпваш добре, Духът ще дойде. Ако не постъпваш добре, няма да дойде. И Бог се проявява, когато постъпваш добре.

(14/стр. 77)

Магията на християнството

Блудният син не беше вече младият момък, а стар, прегърбен, с побелели коси. Господарят му го изпъдил, понеже не могъл вече да му пасе свинете и не заслужавал хляба си. И връща се той при баща си. Но в този стария блуден син се ражда една свещена идея, в него има вече нещо. То е добрата постъпка. Той решава да се върне вкъщи и казва: „Отсега нататък аз ще бъда друг”… Това е дълбокият смисъл на добрата постъпка, това е магията на християнството. (14/стр. 85)

Тайната на живота

Отиваш в един дом, дето има всичко, но огнището не е запалено; има една празна стомна, има чувал с брашно и фурната е налице. Но нужно е от твоя страна да проявиш добрата постъпка именно: ще донесеш вода от чешмата, ще запалиш огъня, ще омесиш от брашното един хубав хляб и ще го опечеш във фурната… От вас се искат три неща: да донесете вода, огъня да запалите и да опечете хляба. Това е философията, или магията, на човешкия живот. Ще мислите какво означават огънят, водата и хлябът. (14/стр. 86)

Това, с което трябва да работите

Добрата мисъл е магическата тояжка, с която трябва да работите. (14/стр. 86)

Погледът на окултиста

Един апаш среща един окултист — човек, който познава законите на живота. Апашът му казва: „Сега ще те простра на земята”. Окултистът му отговаря: „Скрий оръжието си в джоба, защото и аз не съм от слабите. Знай, че нищо няма да извадя от джоба си.” Обаче апашът започва да се бори с него, но ръката му остава във въздуха. Може и по друг начин да го обезсилиш: можеш да го вцепениш, да го простреш на земята. Достатъчно е да го погледнеш с твоя силен поглед, за да се смрази и да остане на мястото си. (14/стр. 140)

Силата на добродетелите

Добродетелите са скъпоценните камъни. Магията на живота се крие в скъпоценните камъни… Използувайте магическата сила на скъпоценните камъни! Не можеш да бъдеш силен, ако нямаш поне една добродетел в себе си. С други думи казано: не можеш да бъдеш силен, ако нямаш поне един скъпоценен камък. (14/стр. 157)

В една минута

Има неща мъчни, но има неща, които в една минута стават. Например аз владея магията в ед-на минута да ви направя добри и в една минута да ви направя лоши. (14/стр. 267)

Вътрешният пост

Има смисъл да постиш, но ако вложиш идеята за поста в ума, в сърцето и във волята си. Да постиш по този начин, това значи да се въздържаш от лоши мисли, чувства и постъпки. Този пост крие в себе си магическа сила. (14/стр. 305)

Възможно е!

В четвърт хляб има толкова енергия, колкото и в седем килограма — от човека зависи как ще използува енергията. Ще кажете, че това е невъзможно. Как можа Христос навремето си да нахрани петхиляден народ с пет хляба? Невъзможното за човека е възможно за Бога. (15/стр. 36)

Ако сте приели Словото Божие

Бъдете готови да приемете Словото в себе си и проверявайте дали сте го приели или не, дали то действува вече у вас, или не действува. Ако сте го приели, всички бедни, страдащи, болни, които влизат в общение с вас, ще се утешат. (15/стр. 41)

Законът на превръщането

Ако турите в любовта някакъв отрицателен елемент, тя се превръща в омраза; ако турите в омразата положителен елемент, тя се превръща в любов. Това е законът на превръщането, с който работил Христос навремето си. И старите алхимици познавали този закон и затова са търсели методи за превръщане на неблагородните метали в благородни. (15/стр. 108)

Да приложат новото учение

Христос отиде на сватба в Кана Галилейска и внесе нещо — превърна водата във вино, т.е. Той превърна обикновения, горчив живот в добър, сладък. Водата, която Христос превърна във ви- но, беше символ, даден на младоженците, да приложат новото учение в живота си. (15/стр. 109)

Както Христос превърна водата във вино

И тъй, както Христос превърна водата в добро, сладко вино, което не ферментира, така и вие превърнете вашите лоши и изопачени мисли и чувства в добри, които не могат да ферментират.

(15/стр. 110)

В невъзможните неща

Ще кажете, че е невъзможно да се превърне водата във вино. За невежия е невъзможно, за учения всичко е възможно. В невъзможните неща се крият елементи, с които работят само възвишените и напреднали същества. За тях смъртта съдър-жа елементите на възкресението. (15/стр. 109)

Тя прави преврат в човека

Сегашните хора нямат ясна представа за Любовта. Тя е положителна сила, която върши чудеса. Тя прави преврат в човешкия характер: лошият става добър, слабият — силен, мързеливият — прилежен. Ако жената може да подобри характера на мъжа си, тя има Любов; същото може да направи и мъжът с жена си, ако има Любов в себе си.

(15/стр. 110)

За да придобие слънчевото учение

За да придобие истинското, т.е. слънчевото, учение, човек трябва да потърси Онзи Учител, Който може да го научи да превръща лошото в добро и горчивото в сладко. (15/стр. 113)

Първата задача на човека

Сам по себе си човешкият живот е доста сложен. Ето защо първата задача на човека е да превърне горчивите чувства в сладки, изопачените мисли — в светли и прави. Това не е нищо друго освен изкуството, което Христос притежавал — да превръща водата във вино. (15/стр. 114)

Силите на разумния свят

Когато Христос направи чудото в Кана Галилейска, Той искаше да покаже… с какви сили борави разумният свят. (15/стр. 115)

Изкуство от Божествен порядък

Велико изкуство е да превърнеш греха в правда, страданието — в радост, а смъртта — в живот.

(15/стр. 117)

Не разпъвайте Христа, а свещенодействайте

Висшето, т.е. Божественото, в човека, това е Христос, Когото всеки момент разпъваме. Докато Христос е у вас, превръщайте черното в бяло, злото — в добро, загубата — в печалба. (15/стр. 119)

Ако само се допра

Болната жена рече: „Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея”… Сега е моментът да се докоснете до мантията на Бога. Тя е пред вас, готова да помогне на всеки, който вярва в нейната сила.

(15/стр. 124, 135)

Законът за чистенето

Законът за чистенето в природата не е нищо друго освен този, с който старите алхимици си служили. Чрез този закон те отделяли ценното от безценното, благородното от неблагородното, полезното от безполезното. (15/стр. 182)

Математически формули

Методите, с които си служите за трансформиране на вашите състояния, не са нищо друго освен математически формули. Приложите ли тези формули, непременно ще имате добри резултати.

(15/стр. 191)

Разумният и любещ човек

Разумният и любещ човек влиза във връзка с вибрациите на ябълката, разбира положението й и тя му отговаря със същото. Като мине покрай нея, тя снишава клоните си и му предлага да си откъсне колкото плодове иска. Ако не можете да влезете във връзка с нейните вибрации, като минавате край нея, тя повдига клоните си нагоре, няма готовност и желание да си откъснете от плодовете й. (15/стр. 215)

Божествен закон

Ако можете да приложите Любовта си, даже на смъртно легло да сте, за една седмица положението ви ще се подобри и ще оздравеете. Това е Божествен закон, който можете да приложите.

(15/стр. 250)

Светата целувка

Целувката има смисъл само когато може да вдигне болния от леглото, да възкреси мъртвия.

(15/стр. 254)

Превръщане на малките неща във велики

„Ако се не роди някой изново”… „От вода и Дух.” Духът подразбира разумния принцип, който владее изкуството да превръща малките и слаби-те неща във велики и силни. (15/стр. 266)

Тази сила се криеше в него

Аз не разглеждам болестите, както днес ги раз-глеждат, но ги взимам като състояния, които могат моментално да се изменят… Можете да поставите в магнетичен сън един болен и да му внушите, че е здрав. След събуждането си той ще се почувствува съвършено здрав. Това направи Христос с болния от тридесет и осем години. Той му каза: „Стани, вдигни одъра си и ходи!” Отде дойде тази сила в болния? Тя се криеше в него. Когато туряте дърва на огнището и с една клечка кибрит запалите голям огън, в кибритената клечка ли се крие енергията? — В дървата. Кибритената клечка е само условие за проява на енергията. Значи има условия и причини вън от човека, които служат като подтик за проява на енергията, скрита в него. (15/стр. 279)

Предаване на целителна енергия

Ако Христос нямаше Любов в Себе Си, не би изцерил болния. С думите, които му каза, Той му предаде част от Своята енергия. Христос му каза: „Стани, вдигни одъра си и ходи!” (15/стр. 283)

Опит с думите „Бог е Любов”

Направете опит с думите „Бог е Любов” да видите каква сила се крие в тях. Вложете тези думи в ума, в сърцето и във волята си и ще видите, че ако сте болен, ще оздравеете; ако досега само сте гледали, отсега нататък ще виждате; ако само сте чувствували, отсега нататък ще любите. (15/стр. 284)

Какво разбра болният от 38 години?

Велика, мощна сила е Любовта, но трябва да знаете как да я приложите. Това каза Христос на болния, който лежал 38 години. Той разбра, че смисълът и силата на живота се крие в Любовта и скочи от леглото си. (15/стр. 284)

Свободен човек

Свободен е онзи, който може да превръща отрицателните сили в положителни. (15/стр. 289)

Ще парализира болестта

За предпочитане е човек да бъде буден, да не се поддава на микробите. Тогава те ще изядат само непотребното в организма, след което той ще парализира действията им със своята мисъл и воля.

(15/стр. 335)

За да отделяте чистото от нечистото

Приложете огъня на алхимиците, за да отделяте с него чистото от нечистото. Така ще се домогнете до истинското богатство… (15/стр. 383)

С великия морал

Който е придобил великия морал, той благоухае. Дето влезе, той разнася своето благоухание. С морала, който излиза от него във вид на струи, той подига падналите, утешава страдащите. (16/стр. 25)

Човек, в когото Божественото живее

Човек, в когото Божественото живее, може да направи това, което и учените не могат да направят. Той носи в себе си животворно електричество и магнетизъм, с които може да прави чудеса. Достатъчно е този човек да се приближи само до леглото на болния, за да може последният да стане от леглото си и да оздравее. Как е станало това, и той не знае… Той отдава всичко на Бога и не се спира върху себе си. (16/стр. 62)

Като отвори ума и сърцето си

Като отвори ума и сърцето си за Божественото, човек придобива усет към него, разбира какво трябва да направи, как да постъпи, за да изпълни Волята Божия. Като изпълнява съзнателно Волята Божия, човек може мъртви да възкресява, болни да лекува, да изправя всички свои слабости и недъзи. (16/стр. 66)

Да отиде до слънцето за осем минути

С мисълта си човек може да отиде до слънцето за осем минути, с трен — за 250 години, а с биволска кола — за десет милиона години. (16/стр. 88)

В Любовта болести не съществуват

Любовта е мощна сила, която лекува всички болести. Произнасяте ли думата Любов правилно, вие можете да се лекувате. За пример, ако страдате от ревматизъм в краката си, кажете дълбоко в себе си с вяра и упование във Великото: Бог е Любов и в Любовта болести не съществуват. — Кажете ли тия думи два-три пъти, болката ви ще изчезне и вие ще се изправите на краката си здрав, както някога сте били. (16/стр. 95, 96)

Моментално постига нещата

Живее ли съобразно великите Божии закони, човек моментално постига нещата. Ако е гладувал четири-пет дена, достатъчно е само да помисли за Бога и хлябът моментално ще дойде. Ако е боледувал година-две, достатъчно е да помисли за Бога и болестта ще го напусне. (16/стр. 97)

Възможностите на възвишената мисъл

Велико и мощно нещо е човешката мисъл! Колкото по-възвишена е мисълта на човека, толкова по-големи възможности крие в себе си. Мисълта е Божественият свят в човека. В Божествения свят нещата стават моментално. Това означават думите: За Божественото всичко е възможно. (16/стр. 103)

Ще внесе обрат

Днес всички говорят за новия елемент, който е влязъл в културата. Кой е този нов елемент? Любовта… Влезе ли този елемент в културата, той ще внесе обрат във всички области на живота. Влезе ли в дом, дето има болести, той ще изгони болес-тите навън. Влезе ли в човека, той ще го преобрази, ще го превърне в нов човек. (16/стр. 157)

Ако сте обичали истински

Ако болният оздравее от любовта ви, това показва, че вие сте го обичали истински. Не оздравее ли, не сте го обичали истински. (16/стр. 229)

Самообладанието — магическата пръчица

Докато придобие самообладание, човек постоянно ще се натъква на ред мъчнотии и изненади. Може ли да се справя разумно с тях, той всеки ден ще прибавя нещо към самообладанието си, докато го развие до такава степен, че нищо да не нарушава неговото равновесие. Това значи да владее човек магическата пръчица, с която може да разрешава всички трудни задачи в своя живот. Тази магичес-ка пръчица ще видите в ръката, на очите, на ушите, на устата на човека. Този човек знае кога и как да пипа, да гледа, да слуша, да говори. (16/стр. 240)

Ново разбиране и прилагане на Любовта

Искате ли да придобиете магическата пръчица, стремете се към ново разбиране и прилагане на Любовта. (16/стр. 240)

Доколко вярата се проявява

— Ама аз вярвам в Христа, в Бога. — Това не е важно. Всеки човек вярва в нещо, но важно е доколко неговата вяра се проявява в живота му. Важ- но е можеш ли с вярата си да местиш гори.

(16/стр. 257)

Чудеса може да прави езикът

Днес всички хора търсят щастието вън от себе си, без да подозират, че то се крие във върха на техния език. Каквото езикът каже, всичко става. Чудеса може да прави езикът! Езикът подига човека, но той може и да го събори. Това зависи от огъня, с който е запален. Ако езикът е запален от огъня на ада, човек се намира в голяма опасност.

(16/стр. 289, 290)

Който разбира науката за езика

Всеки орган в човешкия организъм крие в себе си велики тайни. Езикът, затворен в устата на човека, също крие в себе си велики тайни, които трябва да се изучават. Сега на вас предстои изучаването на езика. Който разбира науката за езика, той е маг, всичко може да направи. (16/стр. 290)

Силата, скрита в езика

Голям маг е човешкият език. Езикът е израз на разумността в човека… Като говоря за езика, аз нямам предвид неговата външна форма, т.е. мускула, от който е направен. Аз имам предвид силата, която се крие в него. Езикът е свързан със словото, а силата на човека е в словото. (16/стр. 291)

Това значи да бъде той маг

Всяко желание, всяка мисъл, всяко чувство в човека трябва да се хранят. Те са живи същества и животът им трябва постоянно да се поддържа. Няма ли достатъчна храна, с която човек да задоволи желанията си, едно след друго те умират и му създават ненужни страдания… Няма ли възможност да храни много мисли и желания, човек трябва да се ограничи с една мисъл, с едно желание, но да ги изхрани добре, да станат самостоятелни, сами да поддържат живота си. Следователно дойде ли човек до положение неговите мисли, желания и постъпки да станат самостоятелни, да му помагат, това значи да бъде той маг, да разполага с магическата пръчица на всяко време. Пожелае ли да яде, той ще тропне с пръчицата и яденето ще бъде пред него. Нахрани ли се, пак ще тропне с пръчицата и яденето ще се дигне. Докато дойде до положението да бъде господар на своите мисли и желания, човек първо ще им бъде слуга.

(16/стр. 295, 296)

Магите са скрити за обикновения поглед

Като говоря за хора, които владеят магическата пръчица, мнозина се съмняват в това. Те казват, че не са виждали такива хора и не вярват в съществуването им. Ако човек не вижда нещо, това не значи, че то не съществува. Ако пък вижда нещо, това не значи, че е видял реалността на нещата.

(16/стр. 296)

Само при това положение

Човек… Като обича себе си и ближните си, той ще обича и Бога, ще обича съществата в цялото небе. Само при това положение той може да си служи с магическата пръчица. Като тропне с нея, каквото пожелае, всичко става. (16/стр. 305)

Трябва да стане маг

…Човек трябва да бъде доволен и в страданията, и в радостите си. Той трябва да стане маг, да понася всичко с радост и всякога да върши Волята Божия. Това значи да се свърже човек с Първата Причина на нещата. (16/стр. 305)

Положителната мисъл

Представете си, че някой човек се е отчаял от живота и намислил да се самоубива. Като доловите това, вие веднага отправяте към него своята насърчителна, положителна мисъл. Този човек се сепва, започва да мисли и се отказва от решението си. Другаде виждате, че няколко души намислили да вършат престъпление. Вие отправяте към тях една положителна мисъл за отговорност на човека пред Бога и те се спират, отказват се от намерението си да вършат престъпления. Следователно положителната, възходяща мисъл на човека е в състояние да помага на малък или голям брой хора — зависи от интензивността и чистотата на мисълта. (9/стр. 131, 132)

Човешката мисъл е сила

Умният, силният човек, който има будно съзнание и владее законите на своето тяло, ще може като с манлихеровите пушки да удари някого и да го изпрати на голямо разстояние от себе си. Това той може да направи с мисълта си, а не с някаква пушка. Човешката мисъл е сила, която употребена на място, дава добри резултати. Адептите се отличават със силна мисъл. Никаква външна сила не е в състояние да им се противопостави. (9/стр. 142)

Докато се държи за Божественото

Докато се държи за Божественото, и да умре, човек пак ще възкръсне; и да изгасне, пак ще се запали; и да остарее, пак ще се подмлади. (17/стр. 63)

С Името Божие

Името Божие… С това Име човек може да си служи при всички мъчнотии и изпитания в живота. Ако си болен и помислиш за това Име, болестта ти ще се махне; ако имаш изпити като ученик или студент, достатъчно е да помислиш за това Име, за да можеш спокойно да се явиш на изпит. Ако имаш да даваш, пак помисли за Божието Име. Така ще смекчиш сърцето на кредитора.

(17/стр. 84)

Прилага всичко, което говори

Ученикът на новото учение трябва да прилага това, което говори. Той отива в един дом да проповядва, а не може да помогне на болния в дома. Истински проповедник е този, който прилага всичко, което говори: болни лекува, страдащи утешава, мъртви възкресява. (17/стр. 98)

Произнеси името на Любовта

Ако си болен и произнесеш името на Любов-та, ще станеш от леглото си и ще се почувстваш здрав; ако си умрял и ти пеят последното „Упокой, Господи”, произнеси името на Любовта и скочи от гроба. (17/стр. 120)

Любовта прави чудеса

Истинската Любов прави човека силен, добър, умен. Ако е стар, с Любовта той може да се превърне в млад момък. Ако невежият помисли за Любовта, веднага придобива знания. Любовта прави чудеса. (17/стр. 120)

Стопява оръжия, разкъсва окови

Човек… Каквото и да се случи около него и с него, той не се смущава. Никой не е в състояние да му попречи в нещо. Никаква външна сила не може да го унищожи: ако го бесят, въжето ще се скъса; ако го стрелят с пушка, тя ще се стопи. Той от нищо не се страхува. Защо? Силна и права е мисълта му. Като се намери в някакво затруднение, той концентрира мисълта си и всичко стопява. Силната мисъл къса въжета, стопява оръжия, разкъсва окови и вериги. (17/стр. 216)

Всички търсят тази магическа пръчица

Вярата е онази магическа пръчица, с която чо-век върши чудеса: ако е болен, веднага може да оздравее; ако е на смъртно легло, веднага може да възкръсне. Всички хора търсят тази магическа пръчица, но за това се изискват нови възгледи и разбирания, нова Любов. Новата Любов се постига само чрез връзка с Бога. (17/стр. 219)

Здрав става

Ако светията носи своите стари, изтъркани дре-хи, те стават лековити. Който се докосне до тези дрехи, здрав става. Когато светията влезе със старите дрехи в някой дом, с него заедно влиза и благословението. (17/стр. 273)

Истински маг

Истински маг е онзи, който прилага силата си разумно. Ако магът не прилага силата си на място, резултатите на неговите постъпки ще бъдат неуспешни. (17/стр. 335)

Присъствието на Божията ръка

Няма по-велик момент в живота на човека от този да почувствува присъствието на Бога в своя живот. Мойсей дигна жезъла си и раздели Червеното море. Не направи ли това Божията ръка? Мойсей удари канарата с жезъла си и вода потече от нея. Не направи ли това Божията ръка? Всеки човек е изпитал присъствието на тази мощна ръка в себе си. Какво се иска от човека днес? Да вярва в това, което е опитал. (17/стр. 341)

Трябва да бъдат алхимици

Духовните хора трябва да бъдат алхимици, да превръщат неблагородните прояви на естеството си в благородни. Задачата на алхимика е да превърне желязото в злато. Задачата на духовния човек е да превърне някои свои низходящи сили във възходящи. Например той трябва да видоизмени своето невежество, своята лошевина. (18/стр. 25, 26)

Как прояви Христос Любовта си?

Първо вие трябва да проявите Любовта, както Христос я проявил. Как прояви Христос Любовта си? Като срещнал един сляп от рождение, Христос се спрял пред него, плюл на земята, взел пръст и намазал с нея очите на слепия. След това го накарал да се измие и той прогледал. (19/стр. 268)

Истинско знание

Истинско знание е това, с което човек може да си служи при всички случаи на живота. Истинска добродетел е тази, с която човек може да си служи всякога. Който разполага с такова знание, той владее магическата пръчица. (20/стр. 5)

Философският камък

Съзнателно или несъзнателно човек се стреми към придобиване на вътрешен мир, на вътрешно равновесие в себе си. Това е задачата на алхимиците. Те са търсели метод, чрез който да превръщат неблагородните метали в благородни. Учените отричаха този процес, но днес отново се връщат към идеята на алхимиците. Те се убедиха, че това превръщане е възможно. Всичко, което става вътре в човека, става и вън от него. Доколкото е възможно облагородяването на човека, дотолкова е възможно облагородяването и на металите. Алхимиците са търсели някакъв философски камък, с помощта на който да става това превръщане. Този камък е съществувал някога, съществува и днес. Той е Божественото начало в човека. Той е Любовта. Само Любовта е в състояние да превръща нещата, да ги облагородява. (20/стр. 10)

Алхимически свойства

Няма същество в света, на което да не е дадено Любов. Колкото малка да е, тази Любов трябва да се цени. Отдето да иде, тя крие в себе си алхимически свойства. (20/стр. 15)

Трябва да го е придобил в себе си

Някой прочел нещо по алхимия и веднага ис-ка да превръща неблагородните метали в благородни. Той не знае, че преди да придобие това изкуство отвън, трябва да го е придобил в себе си. Преди да борави с външни методи, той трябва да е придобил Любовта, т.е. онзи философски камък, който превръща неблагородното в благородно.

(20/стр. 19)

Методи, писани в самия човек

Вътрешна алхимия е нужна на човека. Тя разполага с методи и правила, които не са писани в никоя книга. Те са писани в самия човек, както и във великата природа. Който знае този език, само той може да чете и да се ползува от тях. (20/стр. 20)

Вълшебната свирка на Орфей

Вълшебната свирка на Орфей представя Божественото начало в човека. Всеки човек трябва да извади тази свирка вън от себе си и да започне да свири с нея. (20/стр. 96)

Човек е маг в доброто

Що се отнася до доброто, в това отношение човек е маг. Каквото пожелае, той може да го нап-рави. (20/стр. 106, 107)

Трябва да усилвате вярата си

Като ученици, вие трябва да работите съзнателно върху себе си да усилвате вярата си. Вие имате вяра, но тя не е дошла до онази степен на развитие да вършите чудеса с нея. (20/стр. 129)

Ако можете да скъсате конеца

Искате ли да познаете силата на мисълта си, на-правете следния опит: опнете един тънък конец между две пръчици и опитайте се чрез мисълта си да го скъсате. Видимо този опит е лесен, но в действителност малцина могат да го направят. Ако можете да скъсате конеца, вие можете да насочвате мисълта си, където искате, като творческа сила.

(20/стр. 129, 130)

Могат да се подигнат

Положителна, светла мисъл е онази, която подига човека не само по дух, но и по тяло. Наистина хора, които имат силна мисъл, могат да се подиг-нат на няколко метра височина от земята. Колко хора могат днес да се подигнат на известна височина чрез мисълта си? Не е лесно да се подигне човек от земята. Да се подигне духът на човека, това е лесна работа, но да се подигне тялото му на един сантиметър само, това е мъчна работа. (20/стр. 150)

Иска ли да влезе във вътрешната школа

За пример, когато някой пожелае да влезе във вътрешната школа, веднага му дават задача да измени температурата: ако вън е студено, температурата е –15°C, той трябва да я подигне на +15°C. Успее ли да направи това, веднага ще го приемат във вътрешната школа. Засега вие сте ученици на външната школа, но не и на вътрешната. За да мине от външната във вътрешната школа, ученикът трябва да отговаря на известни условия, да има известен ценз. Тъй щото иска ли някой ученик да влезе във вътрешната школа, той трябва да отговаря поне на това условие, с мисълта си да подигне температурата от –15°C до +15°C. (20/стр. 188, 189)

Достатъчно е да каже една дума

Колкото по-силна и съсредоточена е мисълта на човека, толкова по-лесно може да се излекува от известна болест. Достатъчно е да каже една ду-ма, за да се излекува. Има думи, които действуват магически върху човека. Но за това се иска знание. Той трябва да знае кога да каже думата.

(20/стр. 231)

За да извлече благата от страданията

Днес всички хора се оплакват от страданията си, защото не разбират техния смисъл. Те не знаят, че в страданията се крият блага, каквито другаде мъчно могат да се намерят. За да извлече благата, които се съдържат в страданията, човек трябва да бъде маг. (20/стр. 272)

Ученик в окултна школа

Не може да бъде приет за ученик в окултна школа онзи, който не е в състояние да превърне желязото в злато и обикновения камък в диамант. Това са изпити, през които всеки човек неизбежно трябва да мине. (20/стр. 275)

Любов към Учителя

Ученикът… не трябва само да разправя за своята любов към Учителя си, но трябва да владее изкуството да превръща желязото в злато и обикновения камък в диамант. Каже ли ученикът, че обича Учителя си, последният ще го запита: Можеш ли да превърнеш желязото в злато и камъка в диамант? — Не мога още. — Когато можеш, тогава ще говориш за любовта си. (20/стр. 294)

Трябва да бъде разумен

Някои искат магическата тояжка, като ударят с нея, да получат каквото желаят. Добре е да придобие човек магическата тояжка, но за да се ползува от нея, той трябва да бъде разумен. Не е ли разумен, той ще направи ред пакости, за които един ден ще съжалява. (20/стр. 317)

Магическата сила на музиката

Музиката крие в себе си магическа сила, която трябва да се използува разумно. Колкото по-съзнателно човек пее, толкова повече може да се ползува от магическата сила на музиката.

(20/стр. 336, 337)

Човекът на Истината

Дойде ли човекът на Истината при вас, той ще ви освободи. Той владее магическата пръчи- ца. Достатъчно е да удари с нея, за да придобие всичко каквото му е нужно. (21/стр. 116)

Който знае законите

на магическата пръчица

Който знае законите на магическата пръчица, той може да бъде здрав, добър, любящ, учен и т.н. Който знае тия закони, той ще се разговаря приятелски със скръбта, с нещастието, с мъчнотията и вместо тях ще постави радостта, надеждата, насърчението. (21/стр. 116, 117)

Вие сте се домогнали

до магическата пръчица

Значи сърцето е само за любовта. Освен любовта нищо друго не туряйте в сърцето си. Умът е само за мисълта. Турите ли друго нещо в ума си освен чиста, светла мисъл, вие ще се разстроите… Дето е любовта, там е животът. Вложете любовта в сърцето си, за да имате живот в себе си като велико благо, дадено от Бога. Приложите ли тия правила, вие сте се домогнали до магическата пръчица, посредством която можете да се подмладите. (21/стр. 158, 159)

Силата беше в Мойсея, а не в тоягата

Ето, Мойсей дигна тоягата си, удари канарата и вода потече от нея. С тоягата си като с магическа пръчица Мойсей постигаше всичко каквото желаеше. Защо Мойсей можеше да си служи с тоягата толкова сполучливо? Ако тази тояга попадне във ваши ръце, ще има ли някаква сила? Няма да има. Значи силата беше в Мойсея, а не в тоягата. Мойсей предаваше силата си в тоягата и по този начин вършеше с нея чудеса. Следователно ако имате любов в себе си и знаете как да произнесете думата любов, вие ще вършите по-големи чудеса от тия, които Мойсей правеше. (21/стр. 172)

Когато се спазват тия отношения

И тъй, човек трябва да има вяра в Бога, а Бог — доверие в човека. Когато се спазват тия отношения между човешката душа и Бога, човек може да постигне всичко каквото желае. Той се ползува от подкрепата и защитата на разумния свят. Той владее магическата пръчица. (21/стр. 181, 182)

Вярата в Бога

Разумност се иска от хората. Само разумният може да възстанови своята първоначална вяра в Бога. Вярата в Бога, това е магията на живота.

(21/стр. 184, 185)

Може да се ползува разумно от златото

Само онзи може да се ползува разумно от златото, който владее магическата пръчка. Достатъчно е да я завърти два-три пъти във въздуха и златото ще излезе на повърхността на земята. Без да копае земята, той ще има злато в ръцете си и ще знае как да го използува. Той не се нуждае от много злато. Днес има нужда от една златна монета — толкова му се дава. На другия ден има нужда от две златни монети — толкова изважда от земята. Това е една съблазнителна мисъл, но вярна. Тази мисъл е опитана и дава резултат, но за онзи, който е придобил изкуството на магическата пръчица.

(21/стр. 204, 205)

С едно махане на ръка

За да го признаят за окултен ученик, той трябва да работи върху ума, върху сърцето и върху волята си, да стане господар на условията. Намери ли се пред развълнувана тълпа, ученикът трябва да махне само с ръка и да я укроти. Стигне ли го буря в пътя му, само с едно махане на ръка бурята трябва да престане. Заболи ли го глава, с едно махане на ръка главоболието трябва да изчезне. Това значи окултен ученик. (22/стр. 25, 26)

Мощна е човешката мисъл

Мощна е човешката мисъл. С нея човек може да се лекува, да прави чудеса. (22/стр. 79)

За да реализира желанията си

И тъй, за да реализира желанията си, да придобие благата на живота, човек трябва свещено да пази в ума си Името на Бога. Може ли да пази свещено това Име, той владее магията на живота. Под думата магия разбираме изкуството да придобива човек всичко каквото желае. (22/стр. 132)

Само онзи може да възкресява

Един поглед на Любовта е в състояние да диг-не болния от одъра, а умрелия да възкреси. Когато отиде при гроба на Лазара, Христос дигна очите си нагоре, отправи своя любовен поглед първо към Бога, а после към Лазара и каза: „Лазаре, излез вън!” Като чу гласа на Христа, Лазар веднага излезе от гроба. Само онзи може да възкресява, който обича и когото обичат. (23/стр. 25)

Трябва да знае как да удари с тоягата си

Мойсей дигна тоягата си, удари с нея канарата и вода потече. Къде беше тази вода? В земята. Човек трябва да знае как да удари с тоягата си, за да изкара от земята ония Божествени блага — жизнен еликсир и скъпоценности, дълбоко заровени в нея. (23/стр. 40)

Щом е дошъл на земята

Щом е дошъл на земята, човек трябва да придобие изкуството да си служи с магическата то-яжка, че като удари канарата, да потече вода; като дигне два-три пъти мотиката, да намери в земята гърне, пълно със злато. Като намери тия пари, той няма да ходи от банкер на банкер да иска пари на заем, но ще вземе торбата си, пълна със злато, ще отиде при един банкер и ще му каже: Заповядай, тури тия пари в своята каса. Когато ми потрябват, ще дойда да ги взема. — Това значи да има човек знание. (23/стр. 41)

Допря се и оздравя

Ако сте болен, искайте от Бога здраве. Той ще ви даде. Някой казва: Ако иска Бог, ще оздравея. — Не поставяйте въпроса така. Какво направи онази жена, която страдаше цели 12 години от кръвотечение? Тя не попита може ли да се допре до дрехата Му, но като Го видя, веднага пристъпи: допря се до дрехата на Христа и оздравя. Тя вярваше в силата на Христа. И като се допря до дрехата Му, тоз час оздравя. Тази жена имаше големи мъч-нотии, но вярваше, че като се допре до дрехата на Христа, ще оздравее. Рече ли човек да чака Бог сам да се сети да му помогне, той е застанал на крива основа. (23/стр. 43)

Да дойдете до магическата пръчица

Като ученици, вие трябва да работите съзнателно, да дойдете до магическата пръчица, да вадите с нея злато от земята. (23/стр. 45)

Свещена е тази дума!

Единствената философия, която може да разреши противоречията на човешкия живот и да го освободи от ненужните страдания, това е философията на Великата Любов, на Словото Божие. Време е вече да се приложи тази философия. Обикновено тя започва само с една дума, различна за различните хора. Всеки трябва да намери тази дума и да я скрие в себе си. Тя е неговата обична дума. Произнесе ли я тихо, за себе си само, той изменя цялото си състояние: от скръбен става радостен и весел, от недоволен — доволен. Тази дума може да е за някого едносложна, за някого — двусложна или многосложна, но тя крие в себе си магическа сила. Няма мъчнотия в света, която тя да не разреши. Свещена е тази дума! Искате ли да запазите силата й, на никого не я казвайте… Тя е Божественото начало в човека. (23/ стр. 120, 121)

Духовна сила

Работете върху себе си съзнателно и с Любов да развиете не само физическа, но и духовна сила, да правите чудеса. (23/стр. 229, 230)

Когато Господ проговори

Ще дойде един обикновен човек да се хвали, че говорил с Господа. Ако може да понесе греховете на човечеството, т.е. да дигне земята на гърба си, възможно е да се е разговарял с Господа. Не може ли да направи това, по-добре да не се заблуждава. Когато Господ говори на Мойсея, след това Мойсей дигна тоягата си, удари канарата и вода потече от нея. Господ проговори на Мойсея и манна падна от небето. (23/стр. 230)

Чистотата е магическа пръчица

И тъй, ония хора, на които съзнанието е пробудено, трябва да държат в ума си идеята за чистота на мисълта. Тази идея трябва да остане в ума им като основна мярка, с която да си служат във всички случаи на живота. За всеки съзнателен човек чистотата е магическа пръчица. Той става от сън с идеята за чистотата. Той ляга да спи пак с тази идея. (23/стр. 245)

Ако имате мекота в говора си

Ако искате да разберете имате ли мекота в своя говор, произнесете няколко пъти изреченията: „Бог е Любов. Бог е милосърден.” Ако имате мекота в говора си, от произнасянето на тия думи облаците ще се разнесат и вятърът ще престане. Нямате ли мекота, вместо да се подобри времето, още повече ще се развали. (24/стр. 38, 39)

Щастието ще дойде

За онзи, който прилага ръцете си в работа, щастието ще дойде по магически начин. — Възможно ли е това? — Възможно е. (24/стр. 44, 45)

Работите му се нареждат магически

Човек може да свири не само на външен роял, но и на своя вътрешен роял. Всеки човек има един роял в себе си с 25 хиляди клавиши. Ако знае да свири на вътрешния си роял, работите му се нареждат магически. Ако не знае да свири, той ще копае, ще оре и всякога сиромах ще си остане; той ще плаче, ще страда, ще боледува, ще пада, ще става и все недоволен ще бъде. (24/стр. 45)

В тяхната музикалност

Като кажеш на болния с твърд, сигурен, но музикален език, че ще оздравее, той се обижда, че му се говори грубо. Обаче след това грубо говорене той оздравява и се връща да благодари, че тия думи му помогнали. Кажеш ли на болния с мек, привидно нежен, но с немузикален тон да си отиде у дома си, да не се страхува, ще оздравее, болният се връща дома си, но не става от леглото. Силата на думите не се заключава във външното меко или грубо изговаряне, но в тяхната музикалност.

(24/стр. 54, 55)

Разбиране на елементите

в техния първичен вид

Като знаете свойствата на златото, вие можете да се лекувате с него по хомеопатичен начин. Вземете един грам чисто, самородно злато, турете го в десет грама вода и я оставете да стои няколко дена на слънце. Щом сте неразположени или затруднени, вземете десет капки от тази вода и неразположението ви ще мине. Ако сте скарани с някого, вземете десет капки от същата вода и примиряването ще стане. Болен сте, вземете десет капки от тази вода. Изобщо каквото и да преживявате, лекувайте се с водата, в която сте поставили един грам злато. — Магия ли е това? — Магия е, разбира се. Какво нещо е магията? Магията е знание, разбиране на елементите в техния първичен вид, а не в сегашното им състояние, както съвременните химици ги познават. В света, в целия космос съществува един единствен елемент — Любовта. Любовта е първичният елемент, от който са произлезли всички останали, на брой повече от милиард, а не както съвременните химици познават днес само около 90 елементи. (24/стр. 253)

Магията е опасна наука

Всяка дума съдържа в себе си взривни елементи, каквито има и в химията. Ако не знае свойствата им, човек може да си причини големи пакости. В това отношение магията е опасна наука. Има думи в магията, които съдържат динамическа сила в себе си. Не знае ли кога и къде да ги употребява, човек може да причини ред злини както на себе си, така и на окръжаващите. За да не се излага на опасности, човек трябва да избере най-безопасния път. Най-безопасният път е пътят на Любовта.

(24/стр. 263, 264)

Имаше този ценен капитал в себе си

Единственият ценен капитал, с който ние можем да оперираме в живота си, това са нашият ум, нашето сърце, нашата душа и нашият дух. Христос имаше този ценен капитал в себе си и затова можа лесно да се справи с петхилядния народ. Той взе няколко хляба, разчупи ги, благослови ги и нахрани с тях множеството. (24/стр. 311)

Да стигнете до 25-годишна възраст

Искате ли да се подмладите, направете следния опит. Ако сте човек на 50-60-годишна възраст, всяка вечер като си лягате, кажете в себе си, че утре ще бъдете с пет години по-млад, отколкото сте днес. Правете този опит цяла седмица. Ако сте успели да вложите тази мисъл в подсъзнанието си, в края на седмицата ще бъдете с пет години по-млади. Така правете няколко седмици наред, докато се подмладите, че стигнете до 25-годишна възраст. — Възможно ли е това? — За онзи, който вярва, възможно е; за онзи, който не вярва, не е възможно. (24/стр. 343)

Ако Бог живее в тази жена

Ама еди-коя си жена целунала един мъж. — Ако Бог живее в тази жена, нейната целувка е свещена. Тя е в състояние да излекува и прокажения.

(24/стр. 362)

Човек става господар на условията

Тази година трябва да работите усилено върху себе си, да познаете Любовта и да придобиете живота. Работете усилено върху себе си да познаете Мъдростта и да придобиете светлина и знание. Работете усилено върху себе си да познаете закона на вечната младост и да придобиете свободата. Придобие ли всичко това, човек става маг, господар на условията. Каквото пожелае, с един замах може да го постигне. Достатъчно е да вземе магическата пръчица в ръката си, за да разреши всички въпроси, всички мъчнотии в живота си. Към това се стреми всеки човек. (24/стр. 407)

Човек трябва да упражнява мисълта си

Силният човек работи с мисълта си. Без никакви оръжия той може да се справи с най-добре и модерно въоръжен войник. Достатъчно е да концентрира мисълта си към този войник, за да може да стопи пушката му и куршумите му да изгърмят, без да причинят някаква вреда. Силна е човешката мисъл! Тя може да действува на хиляди километри разстояние, когато куршумите достигат на един-два километра. Като знае силата на своята мисъл, човек трябва да я упражнява в живота си.

(25/стр. 145)

Каквото хване, облагородява го

Разумният човек, който разбира Божиите закони, не се окислява. Обаче той разполага с магическа сила в себе си: каквото хване, облагородява го. В неговите ръце желязото се превръща на злато. Това подразбира: разумният човек може да превръща отрицателните състояния в положителни, низшето във висше, неблагородното в благородно.

(25/стр. 184, 185)

Може да спре вятъра

Не е лесно да се научи човек да говори правилно. Който е придобил това изкуство, той би могъл с една дума само да спре вятъра. (25/стр. 249)

Ако знае как да й говори

Лесно е да се справи човек с болестта си, но ако знае как да й говори. Достатъчно е само да раздвижи малко въздуха около себе си, за да застави болестта да излезе вън от него. Днес всички хора говорят, но малцина знаят изкуството на говоренето. (25/стр. 250)

Който живее и в двата свята

Ако живеете само физически, вие ще бъдете в листата на дървото. Ако живеете в Божествения свят, ще бъдете в плодовете на дървото. Който живее и в двата свята, той съзнателно се движи между хората и им помага. Като влезе в някой дом, дето има болни, той не им казва, че трябва да бъдат весели, да търпят, но изважда цигулката си и започва да свири. Като изсвири едно-две парчета, болните оздравяват и стават от леглата си. Целият дом се радва и благодари на този цигулар, че им направил добро. (25/стр. 261)

Непременно ще успееш

Живееш ли в Любовта, за какъвто плод мис-лиш, такъв ще имаш: ако мислиш да станеш музикант, музикант ще станеш; ако мислиш да станеш философ, поет, учен, такъв ще станеш; ако искаш красив да станеш, и красота ще придобиеш. Какъвто пожелаеш да станеш, непременно ще успееш. Това е магията на Любовта. (25/стр. 325, 326)

Любовта на свръхсъзнанието

Когато човек мине през любовта на подсъзнанието, на съзнанието, на самосъзнанието и на свръхсъзнанието, тогава само може да има ясна представа за любовта. Любовта на свръхсъзнанието крие в себе си магическа сила. Тя може да изкара мъртвия от гроба, както семенцата никнат от земята. Тя организира частиците му и го връща към живот. (25/стр. 335)

Ако е гладен и жаден

Любовта крие в себе си магическата тояжка, която окултните ученици и в миналото, и сега още търсят. Магическата тояжка не е нищо друго освен силата на Любовта. Тя няма определена форма и големина, но въпреки това с нея се измерват всички неща в света. Който притежава тази тояжка, той може всичко да направи. Ако е гладен, ще тропне с магическата пръчица и пред него ще се яви трапеза с всякакви ястия и плодове. Щом се нахрани, пак ще тропне с пръчицата си и трапезата се скрива. Ако е в пустинята, където няма капка вода, той пак ще тропне с пръчицата си и пред него се открива извор с чиста, кристална вода. (25/стр. 385)

Колко трептения да произвежда

Някога в далечното минало всички хора са притежавали магическата тояжка. Днес е останало от нея само едно бледо копие. Това копие е човешкият език. Ако знае как да огъва езика си, колко трептения да произвежда при всяка дума, човек би направил чудеса с тази магическа тояжка. (25/стр. 385, 386)

Работете върху себе си

И тъй, магическата тояжка в човека е неговият език. Учете, работете върху себе си, да владеете тази тояжка… Човешкият език може да превърне всеки метал в злато, а всеки обикновен камък в скъпоценен. (25/стр. 387)

Божествена сила

Както в езика на човека се крие силата на магическата тояжка, така и в душата му се крие Божествена сила. (25/стр. 387)

„Отче наш”

„Отче наш.” Това са две думи, които крият в себе си магията на живота. При думите „Отче наш” всичко е възможно. Без тези думи нещата са непостижими. Дръжте в себе си тия думи като магическа пръчица, с която да разрешавате всичко. Кажете „Отче наш” и вярвайте във възможностите на живота. (25/стр. 418, 419)

Красотата има магическа сила

Красотата лекува. Ако вие не вярвате, може да проверите… Един болен човек, който изгубил смисъла, нека дойде една красива жена и веднага ще оздравее. Само да го пипне с ръка, има магическа сила. Той казва: „Отивам за оня свят.” Но той като я погледне, ще каже: „Струва си да се живее.”

(26/стр. 56)

Укротява бурите, зверовете

В свиренето, в музиката има една сила. Западните народи тепърва трябва да изучават музиката. Има една музика, с която човек може да укротява бурите, зверовете. (26/стр. 67)

Смъртта ще се върне назад

Има песни за смъртта, от които тя избягва. Който знае тези песни, като дойде смъртта, и запее, тя ще се върне назад. Смъртта се бои от тази песен. (26/стр. 67)

Магически думи

Да ви приведа един пример. Обезсърчил се един европейски граф; млад човек, но считал, че нищо нямало да постигне. Отивал да се дави, да се убие някъде. Отподире му върви една млада мома, която му пришепва нещо. Той се отказва да се дави. Какви магически думи са били. Нито баща му е бил в състояние, нито майка му е била в състояние да му помогне. Но тази млада мома му е казала една дума и той вече се е отказал, облякъл се. (26/стр. 100, 101)

Няма да може да мръдне

Какво мислите, …един човек, който не е светия, а пехливанин, и един светия могат ли да се борят? Не могат. Онзи светският човек ще гътне светията на земята. Но светията има друга една сила. Той няма такива мускули, но той ако иска, със своята воля ако насочи пръста си към пехливанина, този ще се вцепени. Няма да може да мръдне.

(26/стр. 176)

Веднага му минава

Един индус като е болен, има начини: той ще си концентрира ума към праната и мислено ще поч-не да вдишва. Ще мисли, че през всичките клетки всмуква тази прана. Не се минава ден, два, три, четири и като направи опит, веднага му минава. Но индусите имат един начин, който от хиляди години е придобит. Той като седне да мисли, не мисли за жена си, за децата си, за нищо. Той мисли само за праната. (26/стр. 180)

Ще оздравея

Аз съм виждал хора, седят и казват: „Мисля, че скоро ще се разболея.” Не се минават три-четири седмици и разболява се. Как така стана? Ще стане, разбира се. Аз съм присъствал при някой болен на умиране, казва: „Ще оздравея, не умирам, по никой начин не отивам на онзи свят.” След три седмици го виждам този човек оздравял. (26/стр. 181)

То е магията

Мисълта е най-творческата сила. Ще каже някой: „Тогава де е силата на човека?” Силата на човека е в дишането, силата на човека е в мисленето. Така е, който разбира. То е магията. (26/стр. 209)

Щях да извадя своята магическа пръчица

Тези хора не трябваше да ходят да искат пари от високопоставени хора. Ако аз бях на тяхното място, щях да извадя своята магическа пръчица. Тук, в София, има заровени много грънци с пари. Ще ги извадя, ще взема колкото ми трябват: седем-двайсет златни, ще ги заровя другите. После ще се обърна към Господа и ще Му благодаря, че е оставил в земята. (26/стр. 210)

Видимо и невидимо

Христос… Той имаше друго едно тяло, което е напълно под контрола на Неговия ум. Той може да сгъстява това тяло и може да го разредява, да става видимо и невидимо, да ходи по Своя воля, дето иска. (26/стр. 215, 216)

Друго становище трябва да има

Да дойдем до думите на Христа. Какво може да се направи с пет ечемичени хляба? От времето на Христа досега не зная друг да е нахранил с пет ечемичени хляба 4-5 хиляди души. Говорят, че някъде в Индия имало хора, които да нахранят с малко хляб много хора. Ако съвременните хора се стремят да превърнат желязото в злато или простите метали да ги превърнат в скъпоценни, възможно е. И човек по същия начин може да увеличи петте ечемичени хляба, но трябва грамадно знание, да разбира той онзи закон на природата. Друго становище трябва да има той. Природата не трябва да бъде за него едно мъртво учреждение.

(26/стр. 253)

Човек може да се подмлади

Вие мислите, че като изгубим тялото си, всичко губим. Не е така. Има нещо съществено, което остава в човека и върху което човек трябва да положи основата. На това основание алхимиците, мистиците на онези тайни школи са твърдели, че човек може да се подмлади. На туй духовното тяло се дължи всичко и всичкото тяло може да се подмлади… Единственият закон за подмладяването е човек да мисли за своето духовно тяло, да вярва, че го има. (26/стр. 286, 287)

Няма да умра

Привеждал съм примера на виден американец, един богаташ, на когото жената се разболява. Той много я обичал. Като заболяла, той извикал десет души лекари, които констатирали, че след 24 часа тя ще умре. Вайкат се, прегръщат се, плачат двамата. Той казва: „Направих каквото трябва.“ Тя се примирява, че ще умре. Казва: „Каквото Бог е дал. Имам едно желание, ще те помоля. Много те обичам, но ще обещаеш, че ще го изпълниш.“ „Не зная онова, което искаш, дали е в силите ми да го направя или не. Ще ми кажеш, ако мога да го направя, ще ти обещая.“ „Като замина за другия свят, да не се жениш. Обичам те.“ „Не мога да ти обещая.“ Тогава у нея се заражда една реакция. Казва: „Няма да умра.“ Каквото констатираха лекарите, нищо не излезе. (26/стр. 319)

Адептът

Ако сте силен, как бихте обезоръжили един, който носи оръжието? Не само това, но един адепт, който е силен, има силна мисъл, силни трептения има, ако идете някъде с един револвер, той може да изпрати една силна мисъл и веднага да ви парализира. Като си дигнете ръката, няма да можете да стреляте. Та казвам, вие сега не сте достатъчно силни. (27/стр. 154)

Превръща нещата

Мисълта превръща нещата, тя превръща въг-лена в диамант. Тя крие в себе си магическа сила.

(28/стр. 343)

Всичко за него е възможно и постижимо

Мисълта е магическа пръчица, с която всичко е постижимо. Тя прави човека необикновен. Щом изгуби мисълта си, човек губи всичко и става обикновен. И магите са носели своята магическа тояж-ка в ръката си. Докато я носят със себе си, те са силни, всичко могат да направят. Щом я изгубят, с нея заедно всичко губят. На същото основание казвам: Докато мисли, човек е маг, всичко за него е възможно и постижимо. Щом изгуби мисълта си, той става обикновен човек и казва: Това е невъзможно, онова е невъзможно; това не мога да нап-равя, онова не мога да направя. (28/стр. 345)

Управлява човешкия живот

Помнете: Мисълта е магическата пръчица, която управлява човешкия живот. (28/стр. 352)

Той ще ви повали на земята

Как ще проявите любовта си към светията? Ако и с него говорите, както с обикновените хора, грубо, наставнически, той ще ви повали на земята. Само с един поглед той е в състояние да се освободи от вас. (29/стр. 205)

Ще види, че стават чудеса

Ако вярващият прилага своето верую в живота си, ще види, че стават чудеса. (29/стр. 350)

Какво по-голямо благо

Какво по-голямо благо може да очаквате, ако с една дума сте в състояние да лекувате болни, да възкресявате мъртви, да освобождавате човека от сиромашията и несгодите в живота му? Това може да прави само любещият, който е дал път на Божественото в себе си. (29/стр. 398)

Пеенето

В пеенето се крие магическа сила. С пеенето човек може да проправи пътя си. То отваря железни врати. Ако изпееш една песен с Любов, и най-твърдият и жесток човек ще те приеме. Светът ще се обърне с главата надолу, но той ще те приеме.

(30/стр. 43)

Кръчмарят стана почтен човек

Човек среща мъчни задачи в живота си, които трябва да реши. В помощ му иде музиката. Тя прави чудеса. Ще ви приведа един пример за въздействието на музиката. Преди години живях във Варна. Хазяйката ми имаше дюкян в къщата си, който даде под наем на един кръчмар. Всяка вечер се събираха хора в кръчмата, които свиреха и пееха по цели нощи. Невъзможно беше да се работи вечер, но не можеше и да се спи. Мислих си какво да правя. Казах на хазяйката да помоли кръчмаря да не вдигат толкова шум, но той не я послуша. Да изляза от квартирата си — и това не направих. Най-после реших да си послужа с музиката. Една вечер при най-голямата врява и вик в кръчмата взех цигулката си и започнах да свиря. По едно време слушам, в кръчмата настана тишина. Един след друг посетителите напуснаха кръчмата. Не се мина много време и кръчмарят напусна този дюкян, премести се някъде далеч от нас. Кръчмарят напусна къщата, но аз зная колко ми струваше това свирене. Реших в себе си: втори път няма да свиря това парче… Колко време трябваше да свиря онази вечер, за която ви споменах, за да въздействувам на хората да не пият. В края на краищата и кръчмарят стана почтен човек, напусна занаята си и започна друга работа. (31/стр. 84, 85, 86)

Да бъде първокласен маг

Който свири, трябва да бъде първокласен маг.

(31/стр. 106)

Всичко ще имам

Щом имам магическата тояжка, всичко ще имам: ще тропна с нея и корабът ще дойде, и крилете ще имам. С тях ще обиколя цялото пространство. Ще кажете, че това е приказка от „Хиляда и една нощ“. Ако царският син пожелае да пътува по море, достатъчно е да отиде до пристанището, за да се качи веднага на специално изпратена яхта. Защо и ти, който владееш магическата тояжка, не можеш да се качиш на една яхта и да обиколиш целия свят? (31/стр. 111)

Ще заповяда на морето

И царският син като влезе в морето, ще изпита вълните и бурята, ще се блъска от един ъгъл на друг, ще усети действието на морето. Който разбира Божиите закони и ги изпълнява, ще влезе в специална ладия и ще заповяда на морето да бъде тихо и спокойно. Щом слезе на пристанището, мо-рето ще се прояви, както иска. Такъв пример имаме с Христа. Когато влезе с учениците си в ладията, Христос заспа. В това време се яви силна буря. Учениците се уплашиха и казаха: Учителю, потъваме! — Христос се обърна към духовете на вятъра и каза: Спрете за малко. Щом стигнем на брега, продължете упражненията си. (31/стр. 111, 112)

Ще оживееш

Чуеш ли да се говори за Любовта, и мъртъв да си, ще оживееш. (31/стр. 332)

Само в един ден

Любовта е единствената магическа сила в света, която може да ни подобри в един ден. Това, което другите сили вършат с години, Любовта е в сила да го извърши само в един ден! (31/стр. 161)

Няма по-голяма от нея

Любовта не е само едно чувство. Това е една мощна сила в света, която действува навсякъде. Тя е магическа сила. Няма по-голяма от нея! Но тя има само един закон, чрез който работи: това е законът на Истината. Ако ти не разбираш Истината, Любовта при теб никога няма да припари.

(32/стр. 174)

Ако съдържа Истината

Някой пише една книга. Но тази книга ако съдържа Истината, умрял човек може да възкреси. Или болен човек като я прочете, да оздравее. В Истината човек се обновява и възкръсва. (32/стр. 180)

Само като пошепна

Аз съм бил често при хора, които са умирали, разбирате ли, правил съм опити; няма да ви кажа сполучил ли съм, или не съм, но правил съм много наблюдения, турял съм ръката си на сърцето и съм виждал пулса как замира. Усещам как иде един момент, когато може да стане прекъсване. Само като пошепна думи на ухото на умиращия, аз забелязвам — пулсът се усилва, той си разтърси главата и оживее човекът… Една дума можеш само да му кажеш на ухото на един човек, на дясното ухо, и да го въздигнеш; може да пошепнеш на лявото ухо една дума и да го умориш; но ако знаеш как да кажеш думата. (32/стр. 245)

Хората на новото

Хората на новото трябва да знаят магията на човешката мисъл и магията на човешкия говор.

(32/стр. 260)

Човешката ръка

Станете сутрин неразположени, потупайте се по дясното рамо и си кажете: „Ти си много добър. За в бъдеще ще бъдеш много добър.“ Няма да се минат 5-10 минути и веднага ще дойде туй състояние. Потупайте се пак: „Ще се оправи тази работа. Не бой се!“ Човешката ръка е магическа сила, ако знаете как да я освободите. Това са вашите сили, Божествените енергии, които изтичат от вашите пръсти, и ако вие концентрирате вашата мисъл в пръстите, каквото пожелаете, то ще стане. В ръката Бог е турил всичкото ваше бъдеще. (32/стр. 266)

Един истински учен човек

Целият сегашен ваш живот е склад с отрицателни черти. Няма да ги изхвърляте. Но всичко отрицателно ще вземете и ще го превърнете в скъпоценност. Знаете ли, че ако дойде един истински учен човек, ако му дадете едно кило въглища, той на другия ден ще ви даде едно кило диамант. Ако имате чувал въглища, този учен човек ще превърне вашите въглища в диамант. Знание трябва!

(32/стр. 268)

Той пак ще може да живее

Мислите ли, че един адепт, който разбира законите, могат да го обесят? Че той ще суспендира* дишането си за 10-15 дена. Докторите ще намерят, че той е обесен. И като седи в гроба няколко дни, приятелите му ще го изровят, ще го разтрият малко и той пак ще може да живее. Десет пъти да го обесят, той пак ще може да живее.

(33/стр. 74, 75)

Ще внесе в него магическа сила

Кракът на този човек е счупен… Този счупен крак може да се поправи. Има начини за това. То е едно просто нещо за този, който разбира законите на материята. Като дойде при счупения крак, той може да го намести. Той ще внесе в него онази магическа сила и както железните стърготини се привличат от магнита, така и тези частици могат да се привлекат и кракът ще се преустрои.

(33/стр. 99)

Употребява своята магическа тояжка

Да допуснем, че имате един приятел, в когото се съмнявате. Един ден той ви пише: „Аз Ви обичам, за Вас съм готов да направя всичко. Искайте от мен.“ Като пише той тези думи, че всичко може да направи за вас, вашето мнение се изменя. Ето, този човек употребява своята магическа тояжка — своето самопишещо перо. (33/стр. 161)

Той е свързан с природата

Когато някой маг прави известни движения, той е свързан с природата. В природата всичко е разумно. (33/стр. 161)

Може да го спрете

И ако напиша едно писмо до този, който ръководи дъжда, то ще спре дъждът. А може да се направи и обратният опит: да вали дъжд. Или пък духа силен вятър. Вие имате магическа тояжка — може да го спрете. (33/стр. 161)

Правил е хиляди опити

Как ще проповядвате, ако нямате положителни резултати от вашите опити? Вижте какво прави факирът. Вземе, че си разреже ръката, след това събере отрязаното място, тури си другата ръка отгоре, концентрира ума си и чрез закона на вярата след няколко минути всичко е заздравяло. Разпори си корема, събере го после, тури ръцете си, концентрира се и след 20 минути коремът заздравява. Този човек е правил хиляди опити и знае законите, …много неща могат да станат само когато човек знае как да ги направи. Това зависи от неговия ум. (33/стр. 240)

Снемете товарите си

Снемете грижите. Снемете товарите си. Казва някой: „Голям товар имам.“ Никакъв товар, никаква раница! Снемете всички раници! По възможност като тръгнете на път, да няма нищо на гърба ви. Само ще си носите в ръката една магическа тояжка. Аз нося моята магическа тояжка в джоба си. Като ми потрябва, извадя я из джоба си. Ето я. (33/стр. 276)

Кое е същественото?

Кое е същественото? Същественото ще ви ка-жа. Ще извадя сега магическата пръчка. Някои от вас имате магическа тояжка, някои от вас нямате и стоите със скръстени ръце. (33/стр. 277)

Не може ли и вие да заздравите раната?

Какво правят факирите в Индия? Някой факир прави следния опит: с нож пробожда ръката си на няколко места и след това намазва със слюнка отворените рани. В продължение на няколко минути раните заздравяват. Ще кажете, че това е фокус. Може да е фокус, а може да е някакво изкуство, резултат на известно постижение. Не може ли и вие по някакъв начин да заздравите раната, причинена от някоя обидна или отрицателна дума? (34/стр. 145)

Да произнесете един стих с вяра

Отворете Евангелието и ще видите колко нови неща има за вас. Ако можете да произнесете един от стиховете с вяра, вие ще се подмладите с 20 години. Внесете ли най-малкото съмнение, вие губите истинския смисъл на стиха, губите силата му и нищо не придобивате. (34/стр. 153)

Благодарността представя

магическа формула

И тъй, правете всичко, което душата ви желае, без да губите вярата си. За тази цел благодарете за всичко, което имате и което ви е дадено. Ставате ли сутрин от сън, благодарете на Бога. Лягате ли си вечер, пак благодарете. Отивате ли на работа, връщате ли се, благодарете. Като направите най-малкото добро, благодарете и за него. Ако някой ви направи добро, благодарете. Щом имате очи, уши, нос, уста, ръце и крака, всичко можете да пос- тигнете — благодарете и за тях. Благодарността и признателността представят магическа формула, с която човек може да работи. Докато си служи с тази формула, човек е доволен. Изгуби ли формулата, животът му се обезсмисля. (34/стр.198)

Кажете и вие на вашия Лазар

Христос каза само три думи на Лазара и той излезе вън от гроба. На какво се дължи силата на изказаните думи от Христа? На тяхната музикалност. Не можете ли и вие като Христа да си кажете три думи и да възкръснете? Кажете и вие на вашия Лазар: „Лазаре, излез вън!“ Ако Лазар излезе от гроба, езикът ви е музикален. (34/стр. 220)

Този цвят ще се превърне в човек

Да ви покажа сега: ако един такъв момент на Любовта дойде като един лъч от слънцето и падне случайно върху едно цвете или кристал, този цвят в 20 минути отгоре, вие ще видите, ще вземе всичките красиви форми и ще се превърне в един много красив и разумен човек. Всички неща стават с една магическа сила и се превръщат в един разумен живот. (35/стр. 63, 64)

Той е майстор

Чувството на Любовта още не е почнало да се развива във вас. Когато това чувство се яви в душата ви — аз го наричам прозрение — такива сили получава човек, че той се примирява с всичко. И в нищо не вижда зло, не само че не вижда злото, но той е майстор — всички неща може да превръща в добри… А окултистите казват, че той е станал маг.

(35/стр. 263, 264)

Широкият ръкав на мага

И тази пръчица, с която си служи магът, де я носи той? Поповете носят широки ръкави, а те са ръкави на магите. В този широк ръкав магът е носил своята тояжка, с която е извършвал своите чудеса. Този широк ръкав показва, че всичко трябва свободно да излиза навън, да бъде като един изобилен извор. (35/стр. 264)

Достояние само на любещия човек

Човекът на Любовта минава за най-богат, за най-силен пред всички хора. Той не е богат като ония милионери, които в няколко години могат да разпилеят своето богатство. Човекът на Любовта е от онези богати, които разполагат със своята магическа пръчица навсякъде. Съвременната наука дава възможност на човека да си служи с магичес-ката пръчица. Тя признава това изкуство. Казвам: Магията е достояние само на любещия човек.

(36/стр. 68, 69)

Черна и бяла магия

Някои разделят магията на черна и бяла. Според мене и едната, и другата магия са полезни, но и двете трябва да се употребяват с Любов. Не се ли употребяват с Любов, те нямат добри резултати. Всяка магия, която е употребена без Любов, в края на краищата е свършвала с фалимент; при това тя е разрушавала живота не само на един човек, но и живота на цял народ. Ако някой маг става причина за разрушението на цели общества и народи, неговата магия в заключение се напълно провалява. Когато резултатите на магията са вредни, това показва, че тя си служи с разрушителните сили на природата. (36/стр. 69)

Закон на равновесие

В магията има един закон на равновесие, според който ако вие разполагате с десет златни монети например и спазвате този закон, тяхното число никога няма да се намали, нито увеличи. Колкото и да се ползувате от тия монети, те винаги ще се набавят до десет: нито по-малко ще стават, нито повече. (36/стр. 96)

Този Единният

Съвременните хора бяха едно време във водата във вид на малки или големи риби, но днес не са вече там. Кой ги извади от водата? Едно време съвременните хора бяха из въздуха, летяха като птици. Кой ги извади от тази среда? Това може да направи само Онзи, Който има магическата пръчица и може да я направлява. Този Единният и до днес маха с ръка из въздуха, докато извади всички живи същества от неблагоприятната за тяхното развитие среда и ги постави в по-благоприятна.

(36/стр. 166)

Има свой определен ключ

Според окултната наука всяка дума има свой определен ключ. Ако намерите ключа на думата здраве и я произнесете три пъти пред някой болен, той непременно ще оздравее. (37/стр. 93)

Това ухание е наречено нюкс

Ако Правдата влезе в сърцето ви, Истината в ума ви и Светостта във волята ви, вие ще имате вътрешен аромат, по-приятен от този на цветята. Този аромат, това ухание е наречено нюкс. Няма по-хубав нектар от нюкса, който природата е създала. Следователно когато Правдата, Истината и Светостта се съединят в едно, човек излъчва от себе си тоя нектар. Ако слепият се намаже с тоя нектар, очите му ще се отворят; глухият ще прочуе и болният ще оздравее. Тоя нектар е оня алхимичес-ки елемент, който алхимиците търсили с векове. Всеки сам може да прави опити в своята реторта, докато изработи тоя нюкс. (37/стр. 294)

Ако произнесеш тази формула

Само Божията Любов е Любов. Ако произнесеш тази формула съзнателно, болният ще оздравее, нещастният ще стане щастлив. (37/стр. 308)

Ще се разрешат всички въпроси

Любовта хлопа на сърцето, Вярата хлопа на ума, а Надеждата — на волята. Отворете трите врати да приемете тия гостенки. Само така ще се разрешат всички въпроси по магичен начин, както Мойсей със своя жезъл. Той вдигна жезъла си и в името на Вярата, Надеждата и Любовта раздели Червеното море и отвори път, за да минат през него. В името на Любовта всичко е възможно. (37/стр. 314)

Знание на законите

Магията, това е Мъдрост, това е знание на законите — да знаеш как да съпоставяш нещата.

(38/стр. 64)

Лекуват болни на разстояние

Има хора, на които мисълта отива на разстояние стотици и хиляди километри. С помощта на своята силна мисъл те могат да лекуват болни на разстояние без никакви лекарства. Мощно нещо е мисълта. Тя прави чудеса, тя твори и разрушава.

(39/стр. 6)

И най-малката Божествена мисъл

Вярвайте във всяка Божествена мисъл, колкото да е малка, като зародиш, от който може да израс-те голямо, велико дърво. И най-малката Божествена мисъл е магическа пръчица, която ви отваря път навсякъде. (39/стр. 20)

Намерили са жизнения еликсир

Старите алхимици са търсили начин да превръщат неблагородните метали в благородни. Те са търсели още и жизнения еликсир — някои са го намерили, а някои продължават да го търсят. Които са го намерили, наричаме посветени, светии, гении на човечеството. (39/стр. 146)

Прилагайте тези сили

Да мисли човек, да прави добро и да учи, това са магически сили, които той крие в себе си. Прилагайте тези сили в живота си и не се страхувайте от нищо. С тях можете да постигнете каквото желаете. (39/стр. 240)

Ще ги проявявате

Ще мислите върху доброто и разумността и ще ги проявявате. Ако мислите само, че сте добър и разумен, без да проявявате доброто и разумността си, тези качества губят своята магическа сила.

(39/стр. 240, 241)

Да ги изразите точно

Всяка Божествена идея или всяко Божествено чувство, които проникват в ума и сърцето на човека, са строго определени. Те не търпят никакъв недоимък, нито най-малък излишък. Ако можете да ги изразите точно, както сте ги възприели, вие сте си послужили с магическата пръчица. Така изнесени идеите или чувствата, те внасят пълно задоволство, пълно удовлетворяване в човешката душа. (40/стр. 264)

Да произведе промяна в своя живот

Ако човек не прилага доброто, каквито усилия да прави, нищо не може да постигне, никаква промяна не може да стане в живота му. Всеки сам може да подобри условията си, всеки сам може да произведе промяна в своя живот. Доброто е магия, с която човек превръща отрицателните сили в положителни. (41/стр. 25)

Основната мисъл

Като ученици, всеки от вас трябва да намери своята основна мисъл, без която не може да живее. Тя е различна за всички. Щом я намерите, вие ще сте радостни, доволни, насърчавате се. Каквото пожелаете, можете да го постигнете. Тя е магичес-ка пръчица в живота. Изгубите ли основната си мисъл, губите радостта и разположението си.

(41/стр. 246)

Мислете по този въпрос

Кръгът показва какви възможности се отварят за човека за развиване на живота му. Кръгът има много радиуси. Значи той съдържа много възможности за постигане на човешките желания. Който може да използува тия възможности, той разполага с магическата пръчица в живота. Магическата пръчица е радиус в кръга. Колкото по-голяма е магическата пръчица, т.е. радиусът на кръга, толкова повече възможности се крият в него. На какво може да се уподоби радиусът в човешкия живот? Според някои радиусът в човешкия живот е мисълта, според други — чувствата. Мислете по този въпрос да го решите правилно. (41/стр. 265)

Да познаваш алхимията

Кажеш ли Истината, приемаш ли я като ръководно начало в живота си, всички несгоди, противоречия, нещастия изчезват. Всичко отрицателно в живота отстъпва пред Истината. Тя е положителна величина, която претопява всички отрицателни неща. Да работиш с Истината, това значи да познаваш алхимията и нейните закони.

(41/стр. 306)

Идване на Царството Божие

Откак Божественият лъч е влязъл в душата на човека, той е дошъл за времена и години, затова щом човек пожелае, ще го има. Това подразбира идване на Царството Божие на земята. Там всич-ко става като с магическа пръчица. (42/стр. 111)

Едно докосване на ръката ви

Ако имате връзка с Първичната Причина, вие ще можете да извикате при себе си заека, който е известен със своя страх. Този страхлив заек ще се приближи при вас и ще легне пред краката ви. Само едно докосване на ръката ви до заека е в състояние да го успокои. (42/стр. 208, 209)

Като научи законите на безсмъртието

Като научи законите на безсмъртието, човек може да се подмладява, когато пожелае. Това са поддържали старите алхимици. (43/стр. 19)

Да се вдълбочи

И тъй, за да подобри условията на сегашния си живот, човек трябва да обърне погледа си навътре, да се вдълбочи, за да намери онази свещена идея, която ще му служи като алхимически елемент в живота. С тази свещена идея той ще превръща нещата от неблагородни в благородни, от низши във висши. (43/стр. 63)

Лъчи на живота

Казва се в Евангелието, че Христос се приближил до гроба на Лазара и казал: „Лазаре, излез вън!“ Как стана това? Христос свързал Лазара с такива токове в природата, които могат да възкресяват мъртвия. По този начин Той го възкресил. Тези токове се наричат лъчи на живота. Които не разбират законите и силите, с които Христос работил, те мислят, че това става по механически начин. Не, този процес не е механически. Той е съзнателен процес, но на такъв процес може да се постави само онзи, който го заслужава. (43/стр. 92, 93)

Блажени кротките

„Блажени кротките.“ Блажени разумните крот-ки, защото те ще наследят земята. Магическа сила крие в себе си думата кротък. Човек трябва да внесе елементи на кротостта в мозъка, в дробовете, в сърцето си, в кръвта, в цялото си тяло, за да мо-же през него да мине Божествената светлина, да го направи мощен, велик. (43/стр. 124)

Който е придобил кротостта

Който е придобил кротостта, той разполага с магическата пръчица. Без кротостта човек нищо не може да постигне. (43/стр. 127)

Изкуството да превръща материята

Когато сатаната изкушаваше Христа в пусти-нята и му предлагаше да превърне камъните в хляб, той знаеше, че Христос владее изкуството да превръща материята. Хората на новата наука, хората на шестата раса ще познават тази наука и ще я прилагат. (43/стр. 128)

Носител на Вечния Живот

Днес всички хора търсят Любовта в разни фор-ми. Те са я търсили в миналото, но ще я търсят и в бъдеще. В миналото старите алхимици са я търсили под названието жизнен еликсир — носител на Вечния Живот. Това не е нищо друго освен Божията Любов. Следователно всеки, който търси Божията Любов, той е алхимик. Щом се домогне до тази Любов, той става безсмъртен. (43/стр. 163)

Тя ще му даде урок

И ако мъжът на тази жена, която разполага с магическата пръчица, се опита да я бие, тя ще му даде такъв урок, който завинаги да му остане паметен. Достатъчно е само да вдигне тази пръчица из въздуха и да заповяда нещо, за да започне той веднага да й се подчинява. Ще го питат след това как може да се подчинява на една жена. Много естествено. Дето магическата пръчица владее, там всички се подчиняват. (43/стр. 201, 202)

От Божествения свят

Който свири с Любов, той може да оправя времето: ако е суша, ще докара дъжд; ако е буря, ще я укроти. Като свири на болния, вдига го от леглото. — Как става това? — То не е моя работа. Това изкуство е от Божествения свят. (44/стр. 175)

По магически начин

Не мислете само за външни и временни неща, които рушат и подронват условията за проява на Любовта. Дойде ли тя при вас и ви завари със стари дрехи и скъсани обуща, всичко ще видоизмени. Тя ще се усмихне, ще се зарадва на скъсаните ви обуща и ще ви обнови съвършено. Любовта ще съблече старите ви дрехи и ще ви облече в нови. — Как ще стане това? — По магически начин. Любовта е магическа сила, която всичко преобразява. Тя заличава погрешките, противоречията и заблужденията на хората и създава от тях нови хора с нови разбирания. (45/стр. 91, 92)

В думите

Магическа сила се крие в думите. Важно е да ги произнасяте правилно. Чуйте как ще каже гладният, че е гладен. Думите „гладен съм“ от неговата уста звучат по един начин, а от устата на сития звучат другояче. Голяма разлика има в изговарянето на тези думи от гладния и от сития. (45/стр. 141)

Затова правеше чудеса

Христос вярваше в Бога и работеше в Негово име, затова правеше чудеса. (45/стр. 258)

При последното чудо

Египтяните бяха учени; те имаха адепти, мъд-реци. Мойсей казваше: Господи, Ти ме пращаш между египтяните, аз ги познавам. Те са хора с критичен ум. С какво ще ги убедя аз? Те веднага ще ме изпъдят. Да се състезавам с тях, не мога, ще капитулирам. Те знаят повече от мене. Да приложа стария начин на действие, не смея. Аз съм ликвидирал вече с него. Убих един египтянин и трябваше да бягам в пустинята. — Бог му отговори: Хвърли тоягата си. — Мойсей хвърли тоягата си и тя се превърна на змия. Той се уплаши от змията. Бог му каза: Не се плаши, хвани я за опашката и я тури под мишницата. — Каквото и да направя, няма да ми повярват. И те могат да правят чудеса. — Най-после Бог му даде възможност да направи няколко чудеса. При последното чудо фараонът отстъпи. (46/стр. 120, 121)

Придоби сила

Важно е, че още при първото чудо Мойсей при-доби сила — неговата тояга погълна другите. Най-после самите египтяни казаха на фараона: Ние не можем повече да се състезаваме с техния Бог.

(46/стр. 121)

Вашата тояга

Сега вие сте в света, дето искате да проповядвате новото учение. Как ще го проповядвате? Можете ли да направите чудесата, които Мойсей направи? Ако вашата тояга не може да погълне тоягите на египтяните, вие сте още в старото учение. — Ние сме вече в новия живот. — Този живот погълна ли вашия стар живот? Ако не го е погълнал, вие сте още в учението на стария живот. Ако не можете да преобразите живота си като Мойсея, нищо не можете да постигнете. (46/стр. 121, 122)

Десет чудеса

Дадена ви е тоягата на Мойсея, но мислите ли, че още при първото чудо ще накарате фараона да отстъпи? Дълго време ще ходите при него. Десет чудеса трябва да направите. Най-после фараонът ще ви пусне, ще излезете от Египет и ще отидете в пустинята, дето ще прекарате цели 40 години. След това ще влезете в Ханаанската земя.

(46/стр. 122)

Коя е магическата формула за вас?

Ако тук сте на училище, вие приличате на мал-ки птиченца, които няколко време след излюпването си напущат своите гнезда. Докато са в гнездото, родителите им предават уроци на птичи език. Бащата например им казва: Отворете устата си и кажете: Чик-чирик! — Те повтарят казаното от баща им. След това иде майката. И тя им казва: Отворете устата си! — Те отварят устата си и тя им пъхне нещо за ядене. Ще кажете, че тяхното чирикане е проста работа. Не, в него се крие магическа сила. Като каже „чик-чирик“, то вече отваря устата си и майката му дава да яде. Тази дума означава „дай!“. „Чик-чирик“ е магическа формула, която заставя родителите да работят от сутрин до вечер. И плачът на детето е цяла магия. Щом заплаче, майката веднага започва да го кърми. Кажете ми, като сте дошли тук като на гостилница, коя е магическата формула за вас? Ако детето като се роди, не заплаче, не се движи, веднага го изнасят вън и го заравят. Това дете не може да стане ученик. Ако то отвори устата си и заплаче, майката казва: Добре дошло! (46/стр. 199, 200)

Нуждае се от такива учени

Съвременният свят се нуждае от такива учени, които да разполагат с магическата пръчица. Само веднъж да я насочат в една или друга посока, те ще открият земните течения. (46/стр. 211)

Ако той не беше свързан с Бога

Вие като религиозните се обръщате към Господа с думите: Господи, Ти можеш всичко да направиш. Не даде ли тояга на Мойсея и той като удари с нея, от канарата потече вода. — Да, но Мойсей е бил с Господа, не е бил сам. Ако той не беше свързан с Бога, колкото и да удряше с пръчицата, нищо не би станало. (46/стр. 211)

Окултни сили

Това е вътрешна, езотерична школа, която показва на човека, как може да се избави от слабос-тите си. Отишъл един с револвер в ръка в една от тези школи и казал: Ако има някой от вас, който разполага с окултни сили, нека излезе срещу мене. — Той изважда револвера си. Излиза един, маха с ръка и револверът пада от ръката му. (46/стр. 243)

Как постигна това?

Христос с едно повдигане очите си нагоре отвори тая врата и можа с пет хляба и две риби да нахрани няколкохиляден народ. — Как постигна това? — Със Своята права мисъл, чисти чувства и разумна воля. (47/стр. 65)

С нея всичко се постига

Божествената мисъл носи в себе си магическа сила — с нея всичко се постига. (47/стр. 117)

Да си спомни своята младост

И тъй, човек не трябва да губи своите красиви мисли и чувства. Щом погледне към резервоара, в който са се втичали, той веднага трябва да си спомни своята младост като мома или момък и да се върне към нея. Който владее това изкуство, той моментално ще почерни косата си, ще премахне бръчките на лицето си и ще се превърне в млада мома или млад момък. Ще кажете, че това е приказка от „Хиляда и една нощ“. За невежия е така, но за учения всичко е възможно. (48/стр. 14)

В закона на благодатта

Човек трябва да работи съзнателно, да ликвидира правилно със своята карма. Като ликвидира с кармата си, човек влиза в Божествения Промисъл, в закона на благодатта, или в тъй наречената дихарма. Такъв човек борави с магическата пръчица.

(48/стр. 77, 78)

За всяко положение в живота

Знайте, че за всяко положение в живота има по една магическа пръчица, която човек трябва да знае кога и как да я приложи. (48/стр. 80)

Който изпълнява Волята Божия

Който изпълнява Волята Божия, той владее магическата пръчица. Достатъчно е да тропне с нея на масата, за да получи всичко, което му е нужно. Той ще вдига и слага пръчицата си и ще благодари на Бога за всичко, което му се дава. — Къде е тази пръчица? — Навсякъде в живота. Богатството не е ли тази магическа пръчица? Знанието не е ли тази магическа пръчица? Вярата, надеждата, Любовта в човека не са ли тази магическа пръчица?

(48/стр. 82)

Не показвайте

Не показвайте магическата си пръчка на никого. Ако някой ви попита в какво вярвате, отговорете му: Вярвам във въздуха, който дишам. Вярвам във водата, която пия. Вярвам в хляба, който ям. Вярвам в светлината, която възприемам чрез очите си. Вярвам в земята, върху която стъпвам.

(48/стр. 82, 83)

Възвишените същества

Възвишените същества представят ангели, кра-сиви моми, които си служат с магическата пръчица. В който дом влязат, те турят всичко в ред и порядък. (48/стр. 161)

Разполага с Мъдрост

Да свършите училището успешно, това значи да разполагате с такова знание, че като видите човека, да можете да четете по лицето, по главата, по ръката му, по космите му даже. Ще кажат за вас, че сте магьосник. Какво означава думата магьосник? Магьосник, маг е човек, който разполага със знания, с Мъдрост. Знаем, че знанието облагородява. Значи магьосникът е мъдър, добър човек. Всеки човек, който се занимава с магия, впряга ума си на работа. Преди това умът му е бил в бездействие, а сега работи. (48/стр. 181, 182)

Които не разбират

Които не разбират законите, мислят, че могат да постигнат всичко по магически начин като Мойсея. Наистина Мойсей махна с тояжката и постигна нещо, но той имаше знания. Мойсей беше изучавал великата окултна школа в Египет, той беше посветен. (48/стр. 216)

Никакво съмнение не допущайте

Представете си, че цял ден пътувате през една дълга, гъста гора без парче хляб в ръката си. От дългото пътуване огладнявате и започвате да мислите отде да намерите хляб. Турете в ума си мисълта, като стигнете до някой камък, да намерите един килограм хляб, приготвен от прясно, хубаво жито. Съсредоточете се в себе си, вложете вяра в мисълта си и не мислете повече дали е възможно да получите хляб или не. Никаква философия, никакво съмнение не допущайте в себе си. Вложите ли вяра в ума си, ще видите, че като стигнете до определения камък, там ви чака хляб, какъвто сте пожелали. Възможно ли е наистина това? За онези, които са имали такава опитност, това е знайно и възможно. Каквото и да ви говорят след такава опитност, вие не можете да се разколебаете. Вие носете в ума си килограма хляб като магическа тояжка. С тази тояжка можете да разрешавате всички въпроси. Вие можете да направите този опит и дома си, но все ще влезе в ума ви съмнение, че някой ваш близък ви е донесъл хляба. Ако го направите в гората, съмнението е изключено, защото сте сам, няма хора около вас. Ако опитът ви излезе несполучлив, не се смущавайте, нищо няма да изгубите. Имате ли успех в опита, ще придобиете магическата тояжка.

(48/стр. 292, 293)

Владее този велик закон

Там, където другите умират, щастливият човек живее. Той владее този закон, тази магическа то- яжка, която древните алхимици, най-учените хо-ра на Египет и Асирия, са имали. Всички хора са се стремили и до днес се стремят към щастие, всички искат да бъдат щастливи, всички хора изучават закона на щастието. (49/стр. 26)

От първата ми дума

Тази кибритена клечка не може да драснете два пъти, ако драснете два пъти, отиде. Веднъж ако драснете, клечката ще се запали. Клечката, която трябва два пъти да я цъкате, сложете я настрана. Онази клечка, която изведнъж се запалва, произвежда магическо влияние. Когато говоря, че някой трябва да бъде милостив, благороден човек, още от първата ми дума който се запали, той е ученик.

(49/стр. 129)

Веднага станала от леглото

Една американка, която била на легло цели 12 години и се лекувала при разни видни лекари, обаче никой от тях не могъл да й помогне. Всички казвали, че нейната болест е неизлечима, науката не познава начин за лекуването на тази болест. Един ден тя прочела книгата на този знаменит американец, който за болест, подобна на нейната, препоръчвал да вземе един стих от Евангелието или от Библията и да го прочете и приложи с пълна вяра. От този момент тя изпълнила това нещо и веднага станала от леглото и започнала да си гледа работата вкъщи като съвсем здрава. Които я видели, почудили се и я запитали: — Как оздравя? — Повярвах. — Действително вярата е магическа сила. (50/стр. 30)

Знае как да махне с ръка

Онзи ученият човек знае, когато се зададе дъж-дът, как да махне с ръка и да спре дъжда. Ако се зададе буря и махне с ръката, спре бурята и след като той си замине, пак дойде бурята. (50/стр. 239)

Ще трепне нещо в душата ви

Нали искате да знаете какво нещо е Любовта? Тогава ще трепне нещо в душата ви и когато ви трепне, ще имате онази магическа сила, онази тояжка, с която като тропнете само, можете да се движите с бързината на слънцето, навсякъде из вселената можете да пътувате. (50/стр. 282)

В музиката

В музиката трябва да има форма, поезия, сила. Магическа трябва да бъде музиката. (51/стр. 39)

В природата

В природата съществува едно пиано, което има 25 хиляди клавиши и 3500 октави. Дали вярвате в това или не, аз не искам да ви убеждавам. Ако човек може да изпее тона до във всичките октави на това пиано, никой музикант не би могъл да се сравни с него. Този човек ще бъде един маг на земята. (51/стр. 39)

Да го потупате само по гърба

Всички вие трябва да имате магическа сила в себе си, че като отидете в един дом, в който един от членовете е болен, да го потупате само по гърба, да му кажете, че той е здрав, но си въобразява, че той е болен, и той ще оздравее наистина. Ще му кажете още, че от него може да излезе много нещо. Така той ще се насърчи. (51/стр. 149)

Изисква се разумна сила

Черните въглища може да се превърнат не във въглища, но в диамант, но изисква се разумна сила, която да работи в самия човек. (51/стр. 394)

Реката ще се раздвои ли?

…Небесен език, този е по-стар език. Мойсей, който знаеше няколко думи от този език, от първоначалния език, той научи само няколко думи. И като каза, дигна тоягата нагоре. Като дойде до Червено море, каза тази дума и веднага се раздвои морето. Имаше друг един, Илия, като дойде до реката Йордан, няколко думи знаел, извади кожуха си, седна на него и отиде на другата страна. Елисей, който взе кожуха на Илия, удари реката и той мина на другата страна. Вие ако вземете едно Христово изречение и се спрете при някоя българска река и кажете: „В Името на Христа“, реката ще се раздвои ли? (51/стр. 407)

Това е Бог в света

Аз представям живота така: Един поет пише за Любовта и казва: „В онази мрачна нощ, когато аз бях изгубил всичката своя надежда, когато бях изгубил всичката своя вяра и когато бях изгубил всичката своя любов, бях окован с железни вериги и турен в подземие“ — той помни онази нощ — „когато светна Твоята малка светлинка и Ти с Твоята магическа тояжка побутна моите окови и те паднаха. Каза ми: Стани, излез вън, светът е създаден за тебе. Помни това.“ Този човек, който има тази опитност, какво ще му говориш? Той минал през страданията и оковите. Той казва: „Ти възвърна в мене моята надежда, Ти възвърна в мене моята вяра, Ти възвърна в мене моята любов.“ Това е реалното, това е Бог в света. (51/стр. 430)

Той ги призва на помощ

Когато Христос ходеше с учениците си, заедно с тях идваше няколкохиляден народ да Го слушат. Един ден около Него бяха се събрали около 4-5 хиляди души, които не бяха яли… Христос запита учениците си колко хляба имат. Те му казаха: За да нахраним този народ, трябват не по-малко от двеста хляба, а ние имаме само пет. Как ще ги нах-раним? — Дайте хлябовете тук. — Учениците донесоха петте хляба. Христос дигна очите си нагоре. И след това каза на народа да насяда. Всички ядоха от този хляб, а след това останаха укрухи, които напълниха 12 коша. — Как стана това нещо? — Не е важно как е станало. Важно е, че Христос имаше знание. Той имаше и Любов. Христос призва Любовта на помощ. Христос имаше Божията Мъдрост и Божията Истина в Себе Си. Той ги призва на помощ. С пет хляба Той нахрани петхиляден народ, но след това останаха и 12 коша укрухи.

(51/стр. 487)

Тази магическа пръчка ще дойде

Вие очаквате да дойде някой маг с някоя пръчка и да се изменят всичките условия в живота. Възможно е някой път да се изменят, но магическата пръчка зависи от състоянието на хората или от тяхната карма. Ако някои хора са близо да изплатят своята карма, за тях тази магическа пръчка ще дойде. (52/стр. 35)

Магическа дума

Питам сега, ако влезем в живота, де са ония думи, които имат съдържание. Трябва да се спрем на думи, които имат съдържание. Всяка дума, която има съдържание, тя е магическа дума. Дума, която е магическа, като я произнесеш, тя е като клечка кибрит, която като драснеш, се запалва.

(52/стр. 123)

Трябва да покаже известни резултати

„Ми“ има идейна страна, „ре“ има идейна страна на живота. Щом този тон няма идейна страна, ти не може да го пееш. Той трябва да бъде магически. Като го произнесеш в природата, трябва да покаже известни резултати, които съответстват на „ре“. Има известни резултати, които съответстват на нещата. (52/стр. 126)

Когато един Учител каже една дума

Хората на магията или тия адепти, или Учителите, те всичко могат да направят. Защото когато един Учител каже една дума, той говори музикално. Езикът сам по себе си е най-голяма музика. Музикално трябва да говори човекът. (52/стр. 126)

Превръщай металите в себе си

Трябва да разбираш един закон, това желязо да го превърнеш в някой благороден метал да не се окислява. Ако имаш туй знание, превръщай металите в себе си, превръщай оловото, медта, желязото и тъй нататък в злато, в платина. Вече имаш един начин да пазиш състоянието си нормално. Ако не знаеш, веднага ще се подложиш на тия вът- решни мъчения, в които ние се мъчим. (52/стр. 135)

Ако добиеш един метал като златото

Ние в живота си намираме толкова много желязо, толкова мед, олово, че не знаем какво да го правим. Те трябва да се употребят някъде. Всички тия метали, те може да служат. Ако ти ги превърнеш и добиеш един метал като златото в кръвта си, ще имаш един проводник за по-висша енергия. Ако нямаш този метал в кръвта си, не може да приемаш тази жизнената енергия на праната, да работиш с нея. Ако прекараш праната през средата на желязото, ще имаш един резултат. Ако прекараш праната през средата на оловото, ще имаш друг резултат. Ако прекараш през медта, ще имаш трети резултат. Но ако прекараш през средата на златото, ще имаш съвсем друг резултат.

(52/стр. 135, 136)

Тогава ти си маг

Погледнеш, косата бяла. Нищо не значи. Белият цвят сега да можеш в една вечер да го почерниш, косата си пък и в една вечер да може да я побелиш, да може да я направиш каквато искаш, тогава ти си маг. (52/стр. 283)

Във вътрешната школа

Представете си, че има 15 градуса студ. Дойде някой, да кажем, казва: „Може ли да вляза във вът-решната школа?“ Казвам: „Можеш. Давам задача сега да измениш температурата и да я повдигнеш 15 градуса над нулата.“ Веднага ще те впрегна. Защото щом може да измениш температурата, тия разумни същества гарантират. Щом не може да мръднеш нито на една йота, не може да влезеш. Някой път опитвали ли сте вие да се промени температурата? (52/стр. 284)

По закона на пението

Пението е магическа сила в света. Ако аз, за пример, по закона на пението дойда, имам някоя голяма нужда, застана в стаята, запея една песен и този човек на мене ще ми услужи. Ако изпея песента, той ще ме приеме. Той е приел тази музика. И той ще ми помогне. Светът може да се обърне с главата надолу, но той ще ми помогне. (53/стр. 34)

Когато се реши да служи на Бога

Казва се в прочетената глава, че Христос обърнал водата във вино. Така е, но водата може да се обърне във вино само тогава, когато човек се реши да служи на Бога. (54/стр. 15)

Музикантите

Музикантите носят със себе си магическата пръ-чица, те крият в себе си магическа сила, с която всякога могат да разполагат. Цигулката, лъкът на цигулката са магическите пръчици. Музикантът носи със себе си магическата пръчица и пита какво да прави. Ще свириш повече. Като изсвириш едно парче на някой банкер, той ще ти помогне. Ако влезеш в една къща, дето има болен, и изсвириш едно парче, болният веднага ще оздравее. Музикантът ще заеме мястото на лекаря. В бъдеще лекарят като влезе при болния, ще вземе инструмента си, бил той цигулка или китара, или арфа, или флейта, или кавал, или най-после гайда, и ще засвири на болния. (54/стр. 154)

Ето де е магията

Мнозина са дохождали при мене и са ми казвали: — Кажи ни онзи магически закон, чрез който можем да си проправим пътя навсякъде. — Аз мога да ви кажа този магически ключ, но казвам: Ето де е магията — обичайте ближния си.

(54/стр. 446)

Всички несрети изчезват

Щом срещнете своето щастие, нещастието моментално изчезва. Всички несрети в света изчезват пред щастието. Щастието е магическата пръчица. Тя е най-хубавата форма, която като се яви, всичко изчезва. Всички несрети в света изчезват пред щастието. (54/стр. 501)

Каквото кажете, това ще бъде

Като срещнеш един светия, първо ще го оставиш да те учи азбуката на Божествения език, а после ще започне да те учи думите, но най-простите думи, които можеш да разбираш. Като произнесеш една, ще видиш дали нещата стават. Когато кажеш думата ябълка на Божествен език, веднага ябълката ще бъде пред тебе и плодовете й още пред тебе ще узреят. Като кажеш думата къща, веднага пред тебе ще се яви един палат, какъвто искаш. Като кажеш пиано, ще имаш най-хубавото пиано. Ще седнеш и ще свириш на него. Като кажеш думата виртуоз, ще станеш такъв, какъвто искаш. Каквото кажете, това ще бъде. Казвате: — Възможно ли е това? — За някои от вас това може да стане едва след 8 хиляди години. За някои може да стане след хиляда години, за трети след 500 години, за четвърти след сто години, за пети след една година, а за някой след 1-2 месеца.

(54/стр. 519, 520)

Да погледнете един човек така

Отива една млада американка, красива мома, при един банкер в Ню Йорк и го запитва: На колко оценяваш моите очи? Колко можеш да ми дадеш за тях? — Той я погледнал и казал: На ваше разположение съм. — Извадил две хиляди долара и ги подал. — Когато имате нужда, пак заповядайте. — Магия е това: само един поглед. Той оценява този поглед на две хиляди долара. Това са 180 хиляди лева български пари. Ако вие не можете да погледнете един човек така, че той да оцени скъпо вашия поглед, какво струвате тогава? (54/стр. 528)

Думи, които мъртви възкресяват

Има известни думи, във всеки език има думи, които може и камък да разтопят. Има думи, които злато правят. Има думи, които мъртви възкресяват. (54/стр. 579)

Тон от 35 милиона трептения

Ако ти употребяваш един тон от 35 милиона трептения, ти само като изпееш тона, мъртвият ще стане. Болестта, както праха от тъпана, ще отскочи от този човек. Смъртта, и тя ще отскочи.

(54/стр. 676)

Магически ще подействува

Бъдете готови всяка сутрин, през годината по-не два-три пъти, да хванете онзи лъч на Любовта. Не го схващайте буквално. Ти като схванеш този лъч, ти ще се обновиш. Този лъч като влезе в тебе, ще влезе и в окръжаващата среда. Баща ти ще се измени, майка ти ще се измени. Този лъч магичес-ки ще подействува. Той е един съзнателен лъч.

(54/стр. 687)

При човека със счупения крак

Божествената Любов има една магическа сила. Който има Божествената Любов, той като иде при човека със счупения крак и махне само и онзи ще стане. (55/стр. 309)

Всички да учат тая наука

Най-великата наука в света, магическата наука, това е Любовта, която е достояние на всички. Изисква се всички да учат тая наука. (55/стр. 416)

По какво се показва един светия?

По какво се показва един светия, като дойде? Като влезе вкъщи, гдето някой е болен, той ще помогне. Ако искате неговата помощ, ако се намирате в трудно положение, например гладен сте, той няма да ти остави пари, но ще ти каже: „Имате ли парче хляб?“ Той ще го вземе, ще го тури под палтото си и като го извади, ще имате цял един мек хляб. И ще ви го даде. (55/стр. 652)

Христос имаше изкуство

Христос отиваше навсякъде. При някой болен, слепороден. Той вземе с пръста и смесва с плюнка малко кал, намазва окото и онзи проглежда. Христос имаше изкуство. Среща една вдовица, на която детето умряло, и го възкресява. Той го побутна и детето стана. Изкуство има Той. После отива при Лазара, който 4 дена е бил в гроба, всички плачат — възкресява го. Изкуство има! Вие казвате: „Ние вървим по пътя на Христа.“ Хубаво. Кал не можеш да правиш. Кал, с която да намажеш и да прогледа слепият. Колко умрели си срещнал и си ги възкресявал? И все по пътя на Христа вървите. Това не е изкуство. (55/стр. 684, 685)

Песента „Бог е Любов”

Ако ние бяхме знаели как да пеем песента „Бог е Любов“, то като отидем при някой болен, ще му запеем тази песен и той ще оздравее. И като изпеем на някой умрял „Бог е Любов“, той ще оживее. Сиромах е: като му изпеем „Бог е Любов“, богатството ще дойде. Обезверен е: като изпееш песента „Бог е Любов“, ще му дойде вяра. Магичес- ка пръчка е това. А пък сега пеем „Бог е Любов“ и нещастието остава. (55/стр. 711)

Каквото иска, може да стане

Тая година искам да познаете Любовта, за да придобиете живота! Искам да познаете Мъдростта, за да добиете истинско понятие за светлината и топлината, какво нещо са те. И най-после искам да познаете Свободата, за да познаете закона на вечната младост. Тогаз човек е като един маг. Той ще си играе с всичките работи. Той само като махне с тая пръчка, всичко каквото иска, може да стане. (56/стр. 16)

Веднага ще се промени

В музикално отношение съм правил малки опити, като има буря, вятър, като засвиря известни акорди в музиката, бурята престава. Някой е намислил нещо лошо и като взема няколко акорда, веднага цялото състояние на човека ще се промени. (56/стр. 101)

И камъкът може да се вдигне

Аз съм правил опити, като свиря, камъните, и те се вдигат, и камъкът може да се вдигне от едно място, да се премести на друго място. Ние сме правили опити и като видим, че камъните започват да се кланят, спираме. (56/стр. 133)

Да свиря и да се подмладя

Може да питате защо побеля главата ми. От опити, някъде сполучливи, някъде несполучливи. Може да свиря една песен и да почернеят косите ми. Може да свиря и да се подмладя, туй за мене е играчка. (56/стр. 133)

Магически става

При една хубава музика трябва да имаш хубави мисли, защото в музиката всичко моментално, магически става. Онези от вас, които искат работите им да вървят добре, трябва да бъдат музикални. (56/стр. 484)

Трябва да знае как да плаче

И действително децата имат магическа сила в себе си. Заплаче ли едно дете, всички го слушат, задоволяват желанията му. Обаче ако дядото заплаче, никой не го слуша. Има нещо, което дядото не знае. Човек трябва да знае как да плаче. (57/стр. 60)

Магия значи разумност

Онези, които са изучавали източната магия, много са ме питали за магията, какво нещо е. Едни отричат магията, други я твърдят. Аз нито я отричам, нито я твърдя. Магията, туй е разумността. Магия значи разумност, която може да употребиш, да не си в разрез с основния закон на битието и живата природа. Туй значи магия. (57/стр. 200)

Магия, с която да си влияете

Ще вземеш този карамфил, ще го милваш, ще го целуваш по три пъти на ден и ще му кажеш: „Моля ти се, кажи на моя мъж да бъде като тебе.“ Като го помилваш, гледай дали същото цвете ще повика мъжа ти. Ако след като си го помилвала, и мъжът ти отиде при него, ще знаеш, че законът е вече проработил. Запиши си това. След туй на обеда пак върви при карамфила, помилвай го и му кажи: „Много е добър моят мъж, но кажи му да бъде като теб.“ И вечер направи същия опит. След един месец ела да ми кажеш своята опитност. Мъжът ще подобри отношенията си. Така мъжът ще заприлича на този карамфил. Чрез карамфила вие ще внесете в мъжа си един нов елемент, който ще започне да трансформира неговата енергия. И когато този елемент проникне в мъжа, той ще започне да седи около жена си, да се разбира с нея… Ако не искате с карамфил, направете опит с роза или с една теменужка. Има хиляди цветя, с които като правите същия опит, вие ще се домогнете до една магия, с която да си влияете един на друг.

(57/стр. 213)

Цяла магия има в носа

Вие теглите носа си, теглите го през целия жи-вот и не знаете защо. Цяла магия има в носа. Имаш някое нещастие, не ти върви напред. Него ден знаеш как да бутнеш носа си, ако си търговец и ще ти тръгне. Ако знаеш къде да бутнеш носа си 3 пъти, ще го побутнеш и ще произнесеш формулата — всичките операции ще станат много добре. Ако не бутнеш, ще има нещастие. (57/стр. 238)

Като хванат само ръката на болния

Колко от сегашните лекари като хванат само ръката на болния, могат да го излекуват? Това може да направи само оня лекар, който е абсолютно здрав и е свързан с Бога. От него изтича жизнена, магнетична сила. (58/стр. 18)

Музикалното време

Когато попадах точно на музикалното време, достатъчно беше да посвиря 10-15 минути, за да се оправи времето: облаците се разпръсваха и небето ставаше чисто, ясно. Ако има голяма суша, пак свиря. Тогава небето се заоблачава, дохожда дъжд. (58/стр. 75)

Живата клечка

Детето взима кутийката, драсва клечката, тя светва, запалва свещта и настава виделина в цялата стая. Това е разтваряне, това е живот, това е първият ден на ученика. Това е живата клечка, която има мощна сила — силата на магическата пръчица. Като разпростреш виделината на живота, все ще произведеш топлина и ще стане ден първи. Виделината и светлината носят в себе си топлина.

(59/стр. 293, 294)

Да бъде виделина!

За в бъдеще ще има още по-съвършен начин за добиване на светлина. Ще кажете: „Да бъде виделина!“ — и ще стане виделина. Тогава няма да има нужда от кибрит, нито от лампи, нито от електрическа светлина. Сега тези неща ви се виждат като приказките от 1001 нощ. (59/стр. 299)

В духовния свят

В духовния свят кажеш нещо и то става. Казваш нещо, то става и ти тръгваш по пътя си.

(59/стр. 300)

Новата музика

Ако пееш и свириш, ще пееш така, че болният да оздравее, а умрелият да възкръсне. Това значи да прилагаш новата музика. Ако пееш или свириш и възвърнеш живота на изсъхналото цвете, ти прилагаш новата музика. (60/стр. 66)

Съсредоточих мисълта си

Преди години бях във Варна. Един ден стоя на брега на морето и размишлявам. След малко дойде от близките лозя един едър, снажен човек и веднага се хвърли в морето да се къпе. Поглеждам към него, виждам, че се дави и вика за помощ. Отправих погледа си към Бога, съсредоточих мисълта си към давещия и гледам, той изплува над водата. После пак потъна. Отново съсредоточавам мисълта си и той пак изплува. Тази борба се продължи два-три пъти, докато изплува над водата и излезе на брега. (60/стр. 75)

Ще напишете в съзнанието си

Учителят не трябва да влиза в клас с пръчка. Днес тази пръчка е заместена с перо, с молив. Тя е магическата пръчица, която всеки ученик тряб-ва да държи в ръката си, когато учителят преподава. И тъй, с тази магическа пръчица ще напишете в съзнанието си идеята за абсолютната чистота.

(61/стр. 157)

Свързан с добрите същества

Когато човек е свързан с добрите същества от трите свята — физически, духовен и Божествен, той става маг. Достатъчно е да удари с пръчицата си, за да постигне всичко каквото желае. Както мъглите се движат постепенно и разкриват хоризонта, така и магът отваря и затваря тайните врати на природата. (62/стр. 8, 9)

Чадата Божии

Ще кажете, че сте чада Божии. Който е чадо Божие, с едно махане на ръка може да укроти и най-голямата буря. С едно махане на ръка той може да се справи с безпаричието, както и с всички болести. Тъй щото намерите ли се в някаква мъчнотия, викайте чадата Божии. Те ще ви помогнат. (62/стр. 66)

Растенията

Искате ли да бъдете истински религиозни, вие трябва да се занимавате с отглеждане на цветя, плодове и зеленчуци. В програмата на всички религиозни системи като метод за работа се препоръчва отглеждане на растенията. Чрез тях човек се лекува. Като ги обработва, човек познава тяхната магическа сила. (62/стр. 100, 101)

Не е готов още

Някои искат да помислят само и веднага да се подмладят. Това е невъзможно. Сегашният човек не е готов още да си служи с магическата пръчица, с която нещата стават моментално. (62/стр. 373)

Омагьосайте дявола

Някои хора ги е страх от дявола. Няма защо да се страхувате, но не си давайте главата и мисълта на дявола! Дръжте си главата! Писанието казва: „Ще смиря сатана под нозете си“. Тогава вие ще мязате на онзи светия, който се помъчил да смали дявола и тъй успял да го омагьоса, че го затворил в една стомна. Тъй затворен в стомната, светията го накарал да го разведе из целия свят, та дори и на Божи гроб. Най-после светията го запитал: — Ти ще ме мъчиш ли повече? — Няма да те мъча. — Светията отворил стомната и го освободил. И тъй, когато дяволът влезе в стомната, омагьосайте го, той ще отстъпи. Вие само си турете ръката отгоре и той ще извърши отлични работи. (63/6:29, 30)

Магически лабиринт

Опитали ли сте вие какво нещо е законът на Любовта? Щом дойдете до положение да действувате със закона на Любовта, да влезете в него, в този смисъл както аз употребявам думата, невъзможно е някой да ви направи пакост, защото в дадения случай вие можете да ставате видим и невидим. Щом дойде някой да ви направи пакост, вие веднага изчезвате… Стига да влезем в закона на Любовта, ние влизаме вече в един магически лабиринт. Някой казва: Аз любя. Питам: — Ти можеш ли да ставаш видим и невидим? — Че как може това? — Е, ти не си познал още Любовта.

(63/9:21, 22)

Роденият от Бога

Роденият от Бога има една такава пръчица, че с нея всичко може да направи. (62/10:22)

Ако ние бихме имали в кръвта си

Има обаче в кръвта на някои хора 1/10 000 000 част от милиграма от това живо злато. Туй злато е мощно! Има известен род материя, от която ако ние бихме имали в кръвта си, бихме вършили чудеса. (63/14:13)

Той бутна сърцето му

Христос срещна една майка, на която детето беше умряло. Той бутна сърцето му и то оздравя. Христос отиде при гроба на умрелия Лазар и му каза само една дума: „Лазаре, стани!“ Лазар тръгна. Сърцето на този човек тръгна само от една дума.

(63/20:9)

Ако мръднете само пръста си

Ако някой от вас само за един момент би по-чувствувал Божието присъствие, тъй както го разбирам аз, тъй както съм го изпитвал, то ако мръднете само пръста на ръката си в една разярена тълпа, която върши хиляди престъпления, всичко ще замлъкне, всичко ще утихне. Ако в този момент се намерите пред една 100 000-на армия, добре въоръжена с топове, пушки и вие само помръднете пръста си, всичките топове ще млъкнат. Такова велико нещо е Божественото, което работи в света! (63/26:27, 28)

Да произвежда чудеса

Не само днес, но всякога трябва да бъдеш вдъхновен от Божественото и всяка твоя дума да произвежда чудеса. Всяка твоя дума трябва да произвежда чудеса върху самия тебе! (63/29:29)

Духовно силни

Казвам: По закона на внушението вие може да си внушите да станете не физически големи, а духовно силни. Ако концентрирам силно мисълта си, аз ще мога да дигна своята лупа във въздуха. Някои казват: Аз имам силна мисъл, всичко мога да направя с нея. Питам: — Можете ли с мисълта си да дигнете тази лупа? — Не мога. — Тогава не се самозаблуждавай. (63/30:21, 22)

Благославя го

Аз като вляза в този дом, няма да го подям, аз ще донеса своето благословение. Един от великите адепти на древността, някой еврейски пророк бил той, живял някъде из Палестина. Пътувал дълго време. Една вечер за да пренощува някъде, спира в дома на един беден човек и го помолва: — Човече Божи, мога ли да пренощувам при теб тази вечер? — На радо сърце, домът ми е отворен, но нямам нито една трошица хляб. — Виж, потърси някъде из кюшетата не е ли останало поне едно парченце. — Намира най-после едно малко парченце. Пророкът го взима, благославя го и веднага на трапезата се явява един голям хляб. — Събуди и децата си, нека дойдат всички да ядат! — Човекът, който живее по Бога, като влезе в някой дом, носи и своето благословение със себе си. (63/33:13)

Живеете ли по Бога

Живеете ли по Бога, при вас ще дойде един велик Учител, ще ви даде една малка пръчица, която ще има магически свойства. Дойдеш ли до някое затруднено положение и се почувствуваш гладен, ще тропнеш с тази пръчица и веднага пред теб ще се сложи богато наредена трапеза. Ще се нахраниш и пак ще тропнеш с пръчицата. Всичко това ще се прибере отново. И пак продължаваш пътя си. Питам: Въпросите не се ли разрешават лесно?

(63/33:24)

Целувката на Божествената Любов

Ако тази целувка е израз на Божествената Любов, този умрял трябва да стане, да се съживи и да възкръсне. Ако целунеш някого, който е наскърбен, натъжен, тази целувка трябва да му подейс-твува като ток, трябва да го съживи. (64/6:17)

Той ставаше невидим

Защо се яви Христос на Своите ученици? За да им покаже, че след смъртта има живот, и то разумен живот… В Него остана само онази чиста, префинена материя, с която Той можеше да става видим и невидим и с която можеше да изменя коефициента на пречупването на слънчевите лъчи. Понеже всички частици на тялото Му бяха в състояние да пропущат всички слънчеви лъчи, Той ставаше невидим. Такъв живот можеше да имаме само тогава, когато бъдем разумни. (64/7:27)

Човекът на добродетелта

Вие трябва да схващате Христа като възвишена, абсолютна добродетел, приложена в домовете ви, във вашия индивидуален живот. Схващате ли Христа така, вие ще имате Неговото велико присъствие в себе си. Знаете ли какъв ще бъде тогава вашият живот? Всички вие щяхте да бъдете алхимици. А знаете ли какво значи алхимия? Алхимикът е маг. Смъртта не може да хване този алхимик, този маг за гушата и да го души. Този маг е свободен от всякаква сиромашия и страдания. За този маг, който е в безсмъртието на живота, и най-големите вълни на живота са само едно приятно наслаждение. Той седи горе над вълните и колкото по-големи са вълните, толкова по-добре за него. Той като се качва над тия вълни, може да си играе с тях. Той може да си играе и с ветровете, които донасят тия вълни. Този маг, човекът на добродетелта, като влезе в огъня, и с него си играе — огън не го гори. Огънят за него е само условие за чистене. (64/11:20, 21)

Знае какво нещо е смъртта

Онзи, който се учил в Египет, знае какво нещо е смъртта, знае какво нещо е животът. Учителите от египетската школа са пращали своите ученици да учат методи, по които да напущат своите тела за един месец най-малко; след това като се върнат отново в телата си, по такъв начин да оживеят, че да възкръснат телата им. (64/14:20)

Изгубиха това изкуство

Тези сабли, които днес носят военните, едно време ги носиха магите. Те са магически пръчици, емблеми. Магите работиха с живите закони на природата. Но днес хората като изгубиха това изкуство, те не знаят какво да правят даже и с един нож. Сега всички мъже носят тояжки, но не знаят какво да правят с тях. (64/14:27)

С един магически жест

Под думата природа в моя ум всякога възниква една особена идея. Природата представлява една съвкупност от всички разумни същества. Те нап-равляват целия сегашен космос… Тези същества са толкова деятелни, че каквото и да стане, каквато погрешка и да се направи, в края на краищата те я изправят. Те бързо изправят нещата с един магически жест. (64/15:15)

Де има заровено богатство

Има хора в света, които знаят де има заровено богатство, но те са много честни. Такъв човек си има една магическа пръчица, направена от мед. Той я вземе в ръката си, държи я на това място, дето предполага да има пари и наистина тази пръчица започва да се извива към тази страна, дето са парите. Той познава на каква дълбочина в земята е златото и незабелязан от никого той разравя земята, взима си злато колкото му е нужно и пак заравя откритото място. Вие ще кажете, че аз ви залъгвам. Това не е залъгалки, това е факт. Ето, и учените хора започнаха с тези магически тояжки да намират де има златни жили в земята. Та казвам: Всеки от вас трябва да има такава магическа тояжка! Неговият ум трябва да бъде пълен с това Божествено знание. (64/15:25)

Прострете ръката си

Когато Христос седна в лодката със Своите уче-ници и навлезе в Генисаретското езеро, как укроти бурята, която се яви? Той простря ръката си и повели на вятъра да утихне. Затова когато вашето море се развълнува, прострете ръката си върху вашия ум. (64/17:16)

Ученият човек

Ученият човек всякога може да си достави тия златни монети, когато и в който момент му потрябват. Как? Той ходи със своята магическа пръчица по земята, разхожда се и чукне някъде с нея. Веднага отдолу му се обаждат: — Какво има? — На мен, учения човек, ми трябват 10 златни монети. — Тия златни монети веднага изскочат и хоп, в джоба му. Дойде другаде някъде, пак тропне с пръчицата си. — Ало! — Какво има? — Трябва ми една книга. — Този учен дойде в София като непознат и пожелава да отиде на някое представ-ление. Пак тропне с пръчицата си. — Какво има? — Искам един билет от първо място за еди-кое си представление. — Веднага билетът се доставя и този учен е на първо място в представлението. Пътят му е отворен навсякъде. Аз наричам учен човек този, на когото пътят е отворен навсякъде.

(64/17:23, 24)

Могат да приспят и цял народ

Хората от шестата раса, които ще дойдат след вас, знаете ли с какви средства ще си служат? Те ще приспиват хората. И цяла армия да се яви пред тях, те ще могат да я приспят. Те ще могат да приспят и цял народ. Какво могат да направят против тях? Не е ли по-добре да дойдат те при нас, да работим заедно с тях, преди да ни приспят? (64/22:36)

Добрите хора

И когато тия добри хора дойдат в едно такова голямо събрание като нашето, достатъчно е само да махнат с ръката си, за да повалят всички на земята. А сега съвременните хора мислят, че добрите хора са баби в света, че те са първите глупци, които търсят неща извън света. Не, не е така. (64/25:16)

Първичната материя

Духът е великото, възвишеното в живота. Съв-ременната наука под Дух подразбира това нещо, което прониква цялото пространство, или онази първична материя, която носи в себе си чистия, девствения, неопетнения живот. Ако имате от тази първична материя, от този първичен еликсир на живота само една стомилионна част от милиграма, вие ще направите чудеса с нея. Но за да извършите чудеса, вие трябва да разбирате законите на тази първична материя, защото и тя от своя страна има свои закони. (64/29:6)

Опасни хора

Има учени хора в света, които могат да упражняват известно влияние върху другите хора. Те могат със своята мисъл да те спрат в пътя ти, могат да изменят направлението на твоята мисъл, могат да строшат и краката ти и т.н. Те са опасни хора. Но смисълът на знанието не е в лошото, което хората могат да си причинят едни други. Всяко знание трябва да се използува за благото на другите.

(64/29:16, 17)

На 33 години

Разумността е проявление на великия Дух и ние можем да направим връзка с този Дух само чрез живата вяра. Когато тази жива вяра дойде и човек повярва без никакво съмнение, той ще стане безсмъртен. Или казано на окултен език, щом човек повярва чрез тази жива вяра, той ще има едно микроскопическо мускалче, в което ще носи само една капка от жизнения еликсир, от който постоянно ще се подмладява. Всичките му бръчки, всичките му бели косми ще се изменят и той ще стане млад, на 33 години. (64/29:22)

В контакт с живите сили

Христос как лекуваше? …Той питаше: — Имаш ли вяра в разумното начало на живота? — Имам. — Той туря ръката си върху тази жива сила и проказата изчезва. Ще кажете: Да, но това е било във времето на Христа. — И сега е така. Все пак трябва някой да ви тури в контакт с тези живи сили на природата. (64/30:31)

Може да се пренася през въздуха

Ако хората вървят по новия път на живота, сиромашия в света няма да има и недоволство в света няма да има. Защо? Понеже нуждите им ще бъдат задоволени. Златото, богатството в света ще може да се привлича по същия начин, както се предават звуковите вълни по радиото. Едно време учените хора казваха, че звуковите вълни могат да се предават само по жици, обаче днес учените виждат, че те могат да се предават и без жици. Така и златото може да се пренася през въздуха. Онзи, който разбира тези закони, може да пренесе златото ти от едно място на друго и ти като отвориш касата си, ще видиш, че златото ти не е там. Вие ще кажете: Как е възможно това? (64/31:14, 15)

Ще ви дам

Нали всички искате да имате магическата тояжка? Казвате: Какво ще се прави с тази сиромашия? — Казвам: Ще ви дам една тояжка и с нея ще си служите. (64/31:19)

Тази пръчица не е за тебе

Разправяше ми един познат следния пример, който аз ще ви предам в свои думи. Отива един от източните ученици при своя Учител и му казва: Учителю, много изпати главата ми! Моите съученици, па и всички хора около мен ме много мразят. От всички училища ме изключваха. Натеглих се вече в света. Дай ми нещо, като муска ли ще бъде, като дръвче ли ще бъде, та като го хвана, да постигна нещо. — Учителят му отговорил: Аз мога да ти дам една малка пръчица, но опасността е там, че тя има два края: единият е лош край, а другият — добър. Ако ти хванеш лошия край, положението ти ще стане 10 пъти по-лошо, отколкото е сега. — Нищо, ти ми дай една такава пръчица, аз ще хвана добрия й край. — Учителят му казал още две думи, които аз няма да ви кажа. Дал му пръчицата и му казал: Ще гледаш съзнанието ти да е будно. — Ученикът взел пръчицата и тръгнал по пътя си. По едно време срещнал един човек, който му направил голямо зло. Той веднага намислил да му отмъсти по някакъв начин и хванал лошия край на пръчицата, но паднал на земята. Той отива повторно при Учителя си и му казва: — Кой е доб-рият край на пръчицата, за да хвана него? — Тази пръчица не е за тебе — му казва Учителят. — Тя не е за този човек, който не може да използува злото и доброто в света. (64/31:19, 20)

Как да носи пръчицата

Всеки човек, който не знае как да носи пръчицата, не е маг. Той трябва да прегъне тази пръчица на колело и да знае как да се движи в нея. Той трябва да застане в центъра на това колело, на този кръг, и там да се движи. Според съвременната философия се казва, че в този кръг действува седмият принцип: има излизане и влизане в този кръг. Излизане по периферията и влизане в кръга.

(64/31:20)

Хората на Любовта

Днес само в Америка има 120 000 уста, в Англия има най-малко 72 000 уста, които проповядват все за Христа. Всички тия проповедници не проповядват тъй, както Христос иска, но Той им казва: „Проповядвайте криво-ляво, както можете, докато дойдат хората на Любовта, които ще носят магическата пръчица“. (64/31:22)

Ще извадите своето оръжие

Да допуснем, че вие носите в джоба си една сума от 10 000 лева и заспите някъде по пътя. Подуши ви някой апаш, обере ви и избяга. Вие ставате, хващате се за главата, казвате: Отидоха ми парите! — Ако сте някой войник, вие сте буден, хващате пушката си, стигате апаша и го убивате. Така и вие можете да хванете вашия апаш. Ще извадите своето оръжие, което е вашата силна мисъл, вашият център, и ще се концентрирате силно. Тази мисъл ще отиде до мозъка на апаша, ще му повлияе и той ще се върне при вас, ще донесе парите назад. (64/32:17, 18)

Казва три думи

В старо време всички езически жреци са разбирали, че не е достатъчно само да бъдат свещеници, но думите, които те изговарят, трябва да имат сила да лекуват. Някой е болен, викат свещеници да му четат молитви. Викат три попа, четат му молитви, не оздравява човекът. Викат баба Драгана, хвърля тя своя боб, туря ръцете си отгоре му, казва три думи и болният оздравява. Поповете казват: Това е дяволска работа. — Чудно нещо! Те работят с Бога, нищо не могат да направят. Значи според тях дяволът може да направи нещо повече от Бога. Не, баба Драгана именно е с Бога. Казва три думи и човекът оздравява. (64/33:19)

Канарата се разчупва

Знаете ли колко е силна музиката? Има известни тонове, известни съчетания в музиката, с които може една канара да се разчупи на части. Например трябват някому няколко камъка от дадена канара. Той отива с един цигулар при някоя канара и цигуларят свири, взима такива силни тонове, които са в състояние да разпукнат канарата. Той свири около ½ час и канарата се разпуква. Отделят се няколко камъка от нея. След това цигуларят прибира цигулката си и си отива вкъщи.

(64/33:24)

Думите „Учителю Благи“

И тъй, думите „Учителю Благи“ трябва да се поставят в техния дълбок вътрешен смисъл. Те представят магическа формула, силата на която може да се изпита и провери. Вяра се иска за то-ва! (65/стр. 17)

Да разбира нейния дълбок смисъл

Също така и учениците на окултните школи от миналите епохи и досега все искат да станат маги, да владеят магическата пръчица. Лесно е да се желаят нещата, но трябва да се разбира смисълът им. Който иска да владее магическата пръчица, той трябва да разбира нейния дълбок смисъл. При това важно е от какво трябва да бъде направена тази пръчица, тази единица: дали от леска, от желязо, от сребро или злато; тази пръчица може да бъде направена от чувствата или от мислите на човека; и най-после тази пръчица, тази единица може да бъде направена от душата или от духа на човека. Значи тази единица може да представя сърцето, ума, душата или духа на човека. В такъв случай знаете ли смисъла на тази единица? Тази единица има своя форма, своя сила и свои определени качества, или свойства. (65/стр. 20)

Да приложиш този стих

„Който се отрече от баща си и от майка си, от братята и сестрите си и ненавиди своя живот, той може да се нарече мой ученик.“ Сега разсъждавам: да се откажете от баща си и от майка си, както и да е. Кой не се е отказвал от родителите си за една жена? Да се откажете от братята и сестрите си, и това е възможно. Да се откажете от богатството си, и това е възможно. Но да ненавидите своя живот, да се откажете от себе си и да тръгнете след Хрис-та, това е много вече. Наистина който не разбира тази идея, той ще настръхне от страх. Който я разбира, той се е домогнал вече до разрешаването на вековните проблеми. Да приложиш този стих в неговия вътрешен, дълбок смисъл, това подразбира да свалиш от съзнанието си товара на миналото, да придобиеш Царството Божие, да владееш магическата пръчица, магическата единица…

(65/стр. 28, 29)

Дете на шестата раса

Всеки трябва да пожелае в себе си да стане дете на Шестата раса, да има сила с едно махане на ръката си да приспи всички, които вършат престъпления; да разруши затворите, да прекрати всички кражби и убийства. (65/стр. 29)

Наука за човешкото щастие

Както в миналото, така и в настоящето всички хора са се стремили и се стремят към щастие. За тази цел от най-стари времена още хората са изучавали магията като наука за човешкото щастие.

(65/стр. 39)

Правата мисъл

Казвам: Правата мисъл е магическата пръчица в живота на човека. Човек е само онзи, който мисли право. Когато дойде правата мисъл и смени всички отрицателни състояния в положителни, това е човекът. (65/стр. 40)

Както той желае

Следователно правата мисъл представя магическата пръчица. Който владее правата мисъл, той е маг. Достатъчно е да махне с ръката си, за да стане всичко така, както той желае. (65/стр. 42)

Може да говори като човек

Много цигулари свирят на цигулка, но цигулката на всички тия цигулари не може да говори като човек. Слушали ли сте вие някой виден цигулар, цигулката на когото може да говори като човек? Ако бихте чули такъв цигулар, той би произвел чудеса върху човека. (65/стр. 46)

Каквато магия и да учите

Днес повечето хора се намират пред третото посвещение. Около всеки човек Провидението изпраща не ония, които го обичат, но ония, които не го обичат, които му мислят злото. Те се трупат около него и го докарват до ужас. Той настръхва от страх и се обръща към Бога с молба да го освободи от тия неприятели. Не, докато не им прости, той няма да се освободи от тях. Той трябва да ги погледне спокойно, с Любов, и да каже: „Заради Бога прощавам на всички“. Тогава Бог ще вземе четката и ще заличи всички тия спомени. Това значи да мине човек третото посвещение… Без да сте минали третото посвещение, каквато магия и да учите, каквато наука и да прилагате, нищо няма да придобиете. (65/стр. 49)

Да простите

Да простите — в това се заключава истинската магия, истинската наука. Докато не простите на онези, които не ви обичат и ви причиняват пакос-ти, никаква наука, никаква магия, никаква школа, никакви стихове и формули няма да ви помогнат.

(65/стр. 49)

Маг не може да стане

Докато не може да прости, човек никога маг не може да стане. За да стане маг, той трябва да има права мисъл. Докато дели нещата на възможни и невъзможни, човек маг не може да стане. Кое е невъзможно за човека? Невъзможно е за човека например да не прости. (65/стр. 49)

Зазоряването на човешката душа

…И човешката душа трябва да очаква идването на царския син, на Сина Божи, и да желае Той да я погледне и обикне. От този ден ще настане за нея мир и радост и тя ще може да се учи. Мнозина от вас нямат тази опитност, но могат да я имат. Тази опитност не идва изведнъж, но постепенно, както зората настъпва постепенно. Най-красивият момент в живота на човека е пробуждането на неговото съзнание, или зазоряването на неговата душа. Който е дошъл до този момент, той е намерил магическата пръчица в своя живот. (65/стр. 52)

Със силата на съзнанието си

Има хора в света, които със силата на съзнанието си могат да изкоренят цяла гора. (65/стр. 113)

Нов елемент в съзнанието ви

Ако някой учен или философ е могъл да внесе нов елемент в съзнанието ви, това значи да разполагате с магическата тояжка, с помощта на която можете да превръщате желязото в злато. Този учен е могъл да внесе този нов елемент, с помощта на който можете да подобрите живота си.

(65/стр. 137)

Път на прощаване

Щом двама души се карат, те започват с ъгъл от един градус, който постепенно се увеличава до 90 градуса, а после — до 180 градуса; като дойдат до 180 градуса, те образуват права линия и подават ръцете си за примиряване. Правата линия е път на прощаване, на примиряване. Тя е магическата пръчица в ръката на съдията, който казва: „Прос-тени бъдете!“ (65/стр. 138)

Певците и свирците

…Бих желал, когато някой цигулар дойде да свири, иде буря — и той като свири, бурята да си отиде. Ако е добър цигулар, бурята ще се разиде. Бурята, вятърът ще престанат. Като иде бурята, ако някой добър певец запее, тя ще се откаже. Иде някоя буря, той знае, тя ще утихне. Иде някакъв град, няма какво да се страхуваме от града — ще дойде някой певец, ще запее и градът ще си замине. Искаме годината да бъде плодородна — певците ще пеят, свирците ще свирят и плодородие ще имаме. Искаме да имаме здраве. Свирците ще свирят, певците ще пеят и здравето ще дойде.

(66/стр. 12)

Които трябва да завладеят света

…Онези за в бъдеще, които идат, които трябва да завладеят света. Те ще приспиват онези, които искат да воюват. Ще си махнат ръката, ще ги приспят, ще идат да им вземат оръжието, танковете, ще ги нахранят и ще ги пратят да си идат да живеят в мир. Ще кажат: „Живейте в мир с нас, понеже с нас не се воюва. Ако не искате в мир да живеете, ще заспите“. (66/стр. 99)

Мистическа опитност

Любов към Бога — това е мистическа, вътрешна опитност, която едни ще разберат по един начин, а други — по друг начин. Магическата сила на тази опитност се крие в момента, когато човек отправя ума, сърцето и душата си към Бога без колебание, без съмнение. Дойде ли до този момент, човек всичко може да постигне. (67/стр. 42)

Магически места

Един ден споменах пред някои от приятелите, че на много места из Рила има злато… Казвам: На много места из Рила, дето човешки крак не е стъпвал, се намира този първичен жизнен елемент, който още старите алхимици са търсили. Достатъчно е човек да стъпи на мястото, дето е този елемент, за да се подмлади моментално. Ако е бил стар, подмладява се; ако брадата му е побеляла и окапала, изведнъж става черна и гъста; ако косата му е побеляла, моментално става черна. Като се види в това положение, човек сам ще се чуди как се е преобразил. (67/стр. 120, 121)

Ще тури отгоре ръката си

Съберете на едно място двама души, които са гладували десет дена, дайте им парче хляб и вижте как са разбрали Любовта. Който е разбрал Любов-та, той ще вземе една чиста кърпа, ще покрие с нея парчето хляб, ще тури отгоре ръката си и ще почака известно време. Няма да мине много и парчето хляб ще почне да се увеличава, ще стане голям самун. След това и двамата ще почнат да ядат братски. Това са хората на Любовта. Те имат всичко в изобилие. (67/стр. 236)

Да разбираш живота

Да разбираш живота и да живееш според неговите закони, това значи да владееш магическата пръчица. Това значи да бъдеш маг, виртуоз, да владееш слушателите си. Достатъчно е веднъж да потеглиш лъка, за да приковеш вниманието на слушателите. Те ръкопляскат, искат още да им свириш. Казват: „Маг е тоя цигулар!“ Има учени хора, професори, които са като тоя цигулар. И за тях се казва, че са виртуози. Те знаят как да направят нещата. Ако и вие разбирате великите Божии закони и ги следвате, ще бъдете като великия музикант. (68/стр. 28)

Аз зная законите

Казвам на стола да се вдигне и той се вдига. И ти казваш на стола да се вдигне, но той не се вдига. Коя е причината за това? Столът е свързан с невидими нишки едновременно и с центъра на слънцето, и с центъра на земята. Когато двете сили действуват едновременно, столът стои неподвижен. Понеже аз зная законите, които управляват тия сили, отслабвам силата, която държи стола с центъра на земята, и той постепенно се издига нагоре. После отслабвам силата, която го държи нагоре, и той започва да слиза. Който може да намалява и увеличава силите на тия два центъра, той може да заповядва на предметите да се вдигат нагоре и да слизат надолу. (68/стр. 66)

В думите, които излизат от устата ви

Казвам: Колкото са важни мислите и чувствата на човека, толкова е важна и неговата реч. Човек трябва да знае да говори. Няма по-голяма магия от човешката реч. Тя е музика. Ако вярва в силата на словото, човек владее магията на живота. Той носи тая магия в устата си. Вие търсите магията в книгите, а не знаете, че тя е в думите, които излизат от устата ви. (68/стр. 165)

Как да впрягате мисълта си

Да знаете как да впрягате мисълта си на работа, в това се крие силата, или магията, на живота.

(68/стр. 236)

Постави една мисъл като преграда

Някой те гони. Какво можеш да направиш? Постави на пътя му една своя мисъл като преграда. Щом дойде до това място, оня, който те гони, ще спре. Така можеш да се противопоставиш не само на един човек, но на цял полк. Мисълта е сила, но само за оня, който познава законите. (68/стр. 256)

Ти ставаш алхимик

Като работиш съзнателно със силите на природата, ти ставаш алхимик, можеш лесно да забогатееш. Ако по алхимически начин си приготвиш един диамант, ти ликвидираш вече с беднотията.

(68/стр. 259, 260)

Магията е в квадрата

Квадратурата на кръга подразбира познаване на условията, при които квадратът е построен, познаване на оня принцип, при който квадратът никога не губи силата си. Магията е в квадрата. С него си служат всички маги. Магът, който знае силата на квадрата, си служи с неговите линии. Затова именно учените търсят онези линии, които правят кръга, т.е. органическия живот, издръжлив. Това са правите линии. Те определят истинския морал… Ако кръгът не се определи от квадрата, няма да имаме никакъв резултат. С други думи казано: в квадрата ще имаш едно определено верую, на което всякога ще разчиташ. (68/стр. 262, 263)

По закона на правата линия

Каквито мъчнотии и противоречия да среща човек в живота си, всичко това ще се стопи пред закона на правите линии. Който не разбира този закон, ще бъде нещастен, ще среща мъчнотии и противоречия, които ще смущават духа му. Срещнете ли някаква мъчнотия на пътя си, изправете линиите на своя характер. Това се постига чрез изправяне на мисълта. Мисълта върви по законите на правата линия, т.е. по законите на Божествения път… Изобщо всяко нещо, което е направено по закона на правата линия, крие в себе си магическа сила. (69/стр. 24, 27)

Добродетелта е магическата пръчица

Едно се иска от човека — да бъде добър. Доб-родетелта е магическата пръчица, която магите в древността още са носели в ръката си. Магическата пръчица в ръката на човека струва повече от всички богатства на света… На тази пръчица се подчиняват всички сили на природата. Добрият човек, в прав смисъл на думата, с едно вдигане на ръката си може да разсее облаците и да поправи времето. Няма ли магическата сила в себе си, вместо да оправи времето, той го разваля. (69/стр. 87)

Ако сте изгубили магическата си тояжка

Ако сте изгубили магическата си тояжка, идете при Онзи, Който ви е създал, и помолете Го да ви я върне. Чрез нея вие можете да придобиете всичко, което ви е нужно. Който носи магическата тояжка в ръката си, знае как да постъпва с хората и как да се справя с мъчнотиите. (69/стр. 88)

Кога животът е тежък?

И тъй, да живеете с доброто, това е най-лесният път. Без доброто мъчно се живее. Когато някой казва, че животът е тежък, това подразбира, че той е изгубил магическата пръчица, т.е. доброто.

(69/стр. 88)

Всичко ще върви добре

Мощна сила е доброто! Който е придобил магическата пръчица, той може и да учи, и на бойното поле да отиде, но всичко ще върви добре. Като срещне неприятеля си, ще го повали на земята. След това ще се приближи при него и ако е ранен, ще превърже раните му; ако е убит, ще го възкреси. Неприятелят му ще тръгне с него и ще му стане приятел. Така той ще му покаже силата, която доброто крие в себе си. (69/стр. 88)

Законът за единицата и шесторката

Законът за единицата и шесторката има отношение не само към учители и ученици, но и в живота на всички хора… Някои учители пишат на учениците си единици, за да ги стреснат. Добър е този метод, но всякога не дава добри резултати. Има много начини, чрез които учителят може да застави учениците си да работят. Единицата представя магическа тояжка. Тя дава сила на ученика, прави го активен. Обаче в ръцете на глупавия ученик магическата тояжка допринася зло, вместо добро. Той става активен, но понеже е прост и неспособен, не може да използува тази сила за добро. Друг е въпросът, ако магическата тояжка, т.е. единицата, попадне в ръцете на способния и умен ученик. Не поверявайте единицата на глупави и неспособни ученици. Давайте единицата в ръцете на способни и свети хора. Те знаят как да постъпват с нея. Следователно ако на способните ученици поставяте единици, а на неспособните шесторки, ще имате по-добър резултат, отколкото ако постъпвате обратно. (69/стр. 113)

В магията няма никакъв произвол

…Ще кажете, че това е някаква магия. Защо е магия? Защото е необяснимо. Според мене магията подразбира разумно обяснение и извършване на нещата. В магията няма никакъв произвол.

(69/стр. 206)

Работи с природата

Магът е физик, химик, естественик, математик и т.н. Той работи с природата, взима от нея и дава от себе си. Като влезе в природата, той се чувствува така близко, като че е в собствена банка: отваря книжата, пише, взима колкото пари му трябват и си отива. В това отношение всички хора могат да бъдат маги. Ако не успяват, причината за това се крие в нещо, което им липсва. (69/стр. 206)

Глаголът „имам“

Глаголът „имам“, с който хората често си служат, крие магическа сила в себе си. Като знаете това, употребявайте този глагол при всяко обезсърчаване, недоволство, страдание. Ако се обезсърчиш, че си сиромах, кажи в себе си: Всичко имам. — Как ще кажа така, като нямам пари? — Обърни се към слънцето и поискай от него злато. То ще ти даде колкото искаш. Ако си недоволен, че нямаш възможност да постигнеш нещо, кажи си: Имам много възможности в себе си за постигане на своите желания. — Наистина достатъчно е човек да се вглъби в себе си да види какви големи богатства са вложени в него. (69/стр. 234)

Да превръщате твърдите чувства

Как ще превърнете твърдото чувство в нормалното му състояние? Чувството омраза е твърдо. Как ще го смекчите? С огън ли? Това вече е алхимия. Намерете начин, чрез който да превръщате твърдите чувства в меки, т.е. да увеличавате топлината им. (69/стр. 257)

Закон за превръщане на материята

— Как може човек да се върне към състоянието на своята душа? — Като мине през всички царства под себе си и над себе си и вземе от тях по едно от най-добрите качества. Първо ще минете през минералното царство, после през растителното, през животинското, през човешкото, през ангелското и отвсякъде ще задържите най-ценното. Това значи човек да изучава и да прилага закона на алхимията за превръщане на материята. Като работи с този закон, най-после той ще дойде до първоначалната чистота на материята, чрез която душата се проявява в своята пълнота и сила. (70/стр. 107)

Изгубената дума

Свещена дума е изгубената. Всичко в живота и в природата се подчинява на нея. Чрез нея Бог създаде света. Чрез нея създаде и човека… Хората търсят тази дума. Те мислят, че са я намерили, но след време виждат, че се заблудили, не са я намерили. На това самоизлъгване се дължат разочарованията. Без магическата дума положението на човека е подобно на капитана на парахода, който има всичко на разположение, параходът му е в изправност, но той не знае къде да го бутне, за да тръгне. (70/стр. 113, 114)

Любов, която ще донесе изгубената дума

Търсете онази Любов, която ще донесе изгубената дума, т.е. магическата пръчица. Тя обновява, подмладява и възкресява. (70/стр. 119)

Жертвувайте всичко за тази връзка

Пазете връзката си с Бога. Бъдете готови на всички страдания, но да не изгубите връзката си. Бъдете готови да жертвувате всичко за тази връзка. Който е направил връзка с Бога и поддържа отношенията си с Него, той е намерил магическата пръчица в живота си. Той е маг, съзнателно работи със своя ум, със своето сърце и със своята воля. Той разполага с нещо положително. Той е свързан с Абсолютната Реалност и всякога разчита на нея. И през най-големи страдания да мине, той е смел и решителен. (70/стр. 173)

Книга с магически формули и правила

Не е лесно да носи човек радостта. И за това се иска знание. То е все едно да ви дадат една книга, пълна с магически формули и правила. Ако ги разбирате, ще ги прилагате на място и ще бъдете като алхимиците да превръщате неблагородните метали в благородни, да укротявате бурите и ветровете, да донасяте дъжд и т.н. Ако не разбирате тези формули и правила, книгата ще бъде затворена за вас. Вие ще бъдете готови да я продадете на всеки, който я пожелае. Милиарди струва тази книга, но за онзи, който я разбира. Такава книга представя човешкото тяло. В него са вложени много дарби и способности, много сили, които трябва разумно да се използуват. (70/стр. 181)

Ако твоята песен е Божествена

Ще пееш, когато ти се пее; ще запееш и не се бой, който и да е там. Ама имало болен. Ако твоята песен е Божествена, този болен ще стане от леглото си и ще оздравее. Той ще ти каже: „Благодаря, че ми запя“. (71/2:7)

Той ще бъде друг

Например някои жени се чудят как да укротят мъжете си. Ако жената може да пее сладко, когато мъжът спи дълбоко, на другия ден сутринта като стане, той ще бъде мек като памук и ще има най-хубавото настроение. Жената да му изпее най-хубавата песен… Спи мъжът. Изпей му най-хубавата песен и като стане, той ще бъде друг. (71/2:23)

Всичките стени са рухнали

Музиката е една сила. Нали Мойсей превзел онзи град с тръбене и вик? С музика го превзел, съборил Ерихонските стени с музика. Затръбили и всички извикали. Туй не е просто извикване, а музикално извикване. И като извикали, всичките стени са рухнали. (71/3:22, 23)

Магията — сила на влиянието

Ако пеем окултно, тълпата или ще се разбяга, или трябва да се присъедини към нас да пее.

(71/3:23)

Магията — променяне на съзнанието

И тогава казвам: Каква е разликата между окултната музика и съвременната светска музика? Ето каква е разликата. Аз не омаловажавам тази музика, но разликата е в резултатите. Ако дойде някой от най-знаменитите виртуози, който е израз на съвременната музика, той може да прикове вниманието на една публика от 10 000 души тъй, че като падне една игла долу, ще се чуе… такова внимание! Дълбоко уважение и почитание и след като свърши, ще има ръкопляскане, хвалби, писане по вестниците, но след една неделя всичко се забрави. Ако дойде някой виртуоз на окултната музика, ето какъв ще бъде резултатът. Ако той даде един концерт, всички ония 10 000 души, кой как стане, ще каже: „Аз чух една музика — чудо!“ Ще иде да уреди сметките си. Скарал се е с жена си, ще иде да се примири. Всички тия 10 000 души ще уредят работите си. Всичко туй ще стане в една вечер, като свири той. И всички ще заживеят в братство. Такъв ще бъде резултатът на тази музика. И тъй ще ви нагласи, че ще кажете: „Аз разбрах, тази моя глава вече ще просветне, отсега нататък аз не живея такъв живот!“ Това прави окултната музика.

(71/6:12)

Магията на Учителя

Един от най-деликатните въпроси е този, как да ви говоря. Вие сте с разни темпераменти, с разни разбирания, докачливи и всяка моя дума може да я разтълкувате тъй, че да произведе друг ефект, дадете й друго значение. Разбирате ли? И по някой път аз какво правя? Върна се дома си и си изсвиря една песен и така оправям работите. Но трябва да свиря! Като ви свиря, така оправям всичките ви работи. Свиря, нищо повече! (71/6:23)

Разрушаване на всички отровни течения

Ако дойдете тук да се научите да познавате само погрешките на хората, а не знаете как да ги изправите, каква е тази наука, какво сте научили? И музиката е един начин за оправяне. И някой път тия течения са толкова отровни, че на някои съм свирил по ½ час, за да ги разруша. И на всичките ви отровни течения като тегля лъка на моята цигулка, не остава едно отровно течение, което да не се разруши. Да употребя ½ час, то е много работа, за да се разруши едно отровно течение. И човек, омотан в едно такова течение веднъж, ще се намери като в един задушлив, отровен газ, ще плати с живота си. (71/10:21)

За този, който разбира

Алхимиците казват: „Желязото може да стане сребро и злато”, да, но за този, който разбира.

(71/16:7)

Материята в нашия организъм

В този път вие трябва да знаете условията, при които материята може да се превръща от едно състояние в друго… Трябва ви някой скъпоценен камък. Важното е да знаете от този въглероден двуокис, който се образува във вашите дробове, да направите един скъпоценен камък. Или пък от излишното желязо, което е в организма ви, да си направите един от най-хубавите ножове, органически, с който да си служите. Сега това са знания в окултната наука. (71/18:4)

Ако биха владали окултните сили

Сега да допуснем обратното, че вие бихте придобили едно знание, че ръцете ви са с магическа сила. Някой ви оскърби, ти кажеш: „Да ослепееш“ — и той ослепее. Друг те ритне и ти кажеш: „Краката ти да изсъхнат“ — и то стане. Ти ще уплашиш всички хора. Навсякъде хората ще бягат от тебе и в която къща влезеш един път, не ще те прие-мат вече. И като кажат хората: „Ето, онзи силният, знаменитият иде“, всички ще бягат. Ще бъде като онези българи, които бягаха от кърджалиите. Казваха: „Идат даалиите!“ — и хайде всички по горите. Защо? Като дойде този даалия, всичко само огън стане… Някои казват: Да научим окултната наука. — Ако съвременните хора биха владали силите на окултната наука, такива даалии щяха да бъдат. А, ужасно нещо щяха да бъдат. Обаче във великия Божествен закон за да може да се използува една сила правилно, непременно тя трябва да мине през средата на Любовта. (71/18:20, 21)

Да измениш енергията в неговия ум

Ние имаме по-силно оръжие. Дойде един апаш при тебе, иска да те обере, но ти със своята мисъл може да измениш енергията вътре в неговия ум. Следователно като измениш посоката на мисълта му, той ще вземе друго направление. Що ти трябва тогава да вадиш револвер? Ти с ума си ще вървиш по пътя… Ама ще знаеш, в ума си ти ще носиш едно оръжие много по-силно, отколкото първото — револвера. (71/19:7)

Разликата между белия и черния маг

Ето по какво се отличават двете ложи: и Бялата, и Черната ложа употребяват светлината като едно средство. И едните, и другите си служат със светлината, но как? Един маг от Черната ложа със светлината си служи само за себе си. Ако един такъв маг иска да погледне колко е часът, той ще обърне светлината към часовника и вижда колко е часът, само той го вижда. Когато иска да изследва нещо, той отвори, светне си и знае кое как е, но бързо след това той скрива тази светлина. Тази светлина той я държи специално за себе си, а за другите е скрита. Тя е изключително заради него. Той за окръжаващите не се грижи. Казва: На тях не им трябва светлина. — В Бялата ложа е обрат-ното. Един бял маг си запалва лампата и чете, но той навсякъде върти светлината. Като извади своята лампичка, почва да я движи и като я движи в кръг наоколо, осветява цялото пространство, служи на всички. (71/20:8, 9)

Срещата между белия и черния маг

И двете ложи работят за общия ход на природата. Има закони, които регулират действията на едните и другите. Когато един маг на Черната ложа и един маг на Бялата ложа се срещнат, те се здрависват, говорят си приятелски и пак се разделят приятелски. (71/20:10)

Да се пазите да не съдите

Когато някой черен маг простре някого на земята, белият маг му казва: „Аз се радвам, че си му дал един добър урок да знаят как да употребяват езика си“. Следователно нямате право да кажете, че този е на Черната ложа. Като дойдете до дълбоката наука, трябва да се пазите да не съдите.

(71/20:11)

Черният маг ходи в тъмнина

Всеки един дух от Бялото Братство, който ще се яви, ще има или една петоъгълна звезда на главата си или на челото си, или един светъл кръг около главата си, или пък светла аура по цялото си тяло; тази аура и денем се вижда, той издава светлина от себе си… Черният маг не може да има звезда, тя изгасва, защото те крият светлината си. Те ходят в тъмнина, иначе в светлина ще се издават. Щом си тури звезда, той става член на Бялото Братство. Ако един черен маг се опита да си тури звезда, въп- росът е свършен, изключват го от Черното Братство. Той или трябва да се покае, да се върне назад, или да мине в Бялото Братство. (71/20:27, 28)

Променяш му пътя

Ако ти си силен, ето как трябва да постъпиш: виждаш, че един човек отива да напакости някому. Ти няма да го спреш, но ще насочиш своята мисъл към него и ще му кажеш: Слушай, приятелю, ти отиваш на едно място, но ти нищо няма да спечелиш. — Предадеш тази мисъл и се върнеш. Този човек поседи, помисли, помисли малко и се върне у дома си. Да го спреш и да му говориш, това не е наука. (71/26:12)

Камъните на египетските пирамиди

Сега някои казват: Дали ние ще можем да владеем природните сили? — Да допуснем, че вървим по пътеки, по които има много камъни. Ние можем да преместим тия камъни със своята мисъл. Ще съсредоточим мисълта си по пътеката и тия камъни, тия препятствия ще се премахнат. Един път, два пъти, три пъти ще съсредоточим мисълта си и на четвъртия, на петия път камъните ще изчезнат. Тия големите камъни на египетските пирамиди са дигани по този начин. Туй е най-голямата техника, която е съществувала в света. (71/27:27, 28)

Силата на Бялото Братство

В Бялото Братство не трябва да бъдем слаби. Ние ще воюваме. Как? Ако вие бяхте готови ученици, щяхме да прекараме една електрическа вълна от няколко милиона волта и с нея да нагорещим всички пушки и топове на неприятеля. Какво ще правят те след това, как ще воюват? Ще отстъпят настрана и ние ще бъдем свободни. Ще нагорещим всички камъни по пътищата. Как ще минат? Ще нагорещим всички земни течения, че като минат, краката им ще се спънат. Кого ще гонят? Никого няма да гонят. Тъй ще бъде, като дойде Бялото Братство. (71/30:36)

Трябва да имате магически формули

В Писанието няма ли такива символи, формули? Вземете 119 Псалом, в него е турена цялата еврейска азбука, той е образуван от 22 части. Това са все магически формули. Следователно всинца трябва да имате такива магически формули. Но всичките магически формули не важат еднакво за всички. Всеки един от вас трябва да има по 1-2 формули, които да са му в полза за дадения слу-чай. (71/32:16)

Магия значи Мъдрост

Има учени хора, които не вярват в магията. И някой не вярва в магията. Как не, магия има. Какво е магия? Омагьосване, магия значи Мъдрост — един по-силен човек може да повлияе на един слаб човек, един по-силен човек може да носи един слаб човек на гърба си. (72/стр. 8)

Да повишите трептенията на вашето тяло

Ако вие знаете закона, ако вие може да повишите трептенията на вашето тяло, ако вие можете да ги повишите на няколко милиона трептения, отколкото са сега, вас може да ви обстрелват с една граната и като дойде, тя ще се разпръсне на 100 метра от вас, защото онази енергия, която ще излезе от вас, ще разстрои тази граната. (72/стр. 16)

Приложи магията в най-малка степен

Сега седите и казвате: „Каква сила е имал Хрис-тос, като казва на ветровете — и да утихнат.“ И после кажат: „Той, Христос, Син Божий, е надарен от Бога. А ние сме смъртни. Тази работа не е за нас.“ Разсъжденията ви са много прави. Че е така, че е Син Божий, че заповядва на ветровете. Но вие нямате свое приложение. Ако не може да накарате морето да утихне, ветровете да утихнат, да млъкнат, но има неща, които вие можете да накарате да млъкнат. Някой ден вашето море така е развълнувано, че има 10 метра вълни, че изпръскват хората навън. Вие сте развълнувани морета. След като се развълнувате, че пръскаш водата навсякъде, че хората ти чуват шума до другата махала. Казват: „Какво се е разкряскал той?“ Не, казвам, морето му се е развълнувало, 10-метрови вълни има. Христос… Та казва: „Спри!“ А Неговите ученици се изпоплашили, да събудят господаря си. Ако стане Този, Който спи, и заповяда на морето, да млъкне морето. И то стана. Каза една дума и всичко утихна. Като станеш, кажи поне една дума. Ти се извиняваш. Казваш: „Аз се събудих, нервен съм, баща ми такъв, онакъв.“ Кажи да млъкне морето! Кажи на себе си: „Слушай, умири се!“ Кажи на вятъра, който духа! (72/стр. 22, 23)

По това се познава един Учител

Представете си сега другото: един обикновен човек, един талантлив човек, един гениален човек и един светия, и един Учител — първокласен Учител; дойдат двамата, обикновеният човек като положи ръката си на един човек, какво ще стане? Нищо няма да стане. Талантливият ще остави малка бучка захар, гениалният ще остави едно кило, а светията ще остави един чувал. А Учителят като дойде, Той ще освободи човека! Ако този човек е болен, като положи ръката си, той ще оздравее. Един гениален Учител ако положи ръката си на най-неспособния ученик, той ще просвети ума му… По това се познава един Учител — той като положи ръката си, всичко става. (72/стр. 50)

Магът трябва да внимава какво сътворява

Един, който изучавал в древността магията и като дошъл да опита дали може да предаде живот на нещата… Той бил млад и неженен. И според науката не трябва да се жени. Но той имал голямо желание да има деца. А деца да има, трябва да има жена. А не трябва да се жени. Той до жена не трябва да се допира, а дете иска, сега? И понеже като знаел законите, как стават децата, един ден той имал един чувал жито и произнесъл една формула и тогава всичките житни зрънца станали все на деца вътре. И всичките като креснали, като го видели! Искали всичките да ядат. Храна искат сега от него. И всичките оживели. И той усетил, според правилата, какво ще прави. Та взел едно дърво и почнал да ги бие. Бил ги, бил ги и най-после едно дете се скрило зад вратата. Че като ги изтрепал всичките, казва: „Освободих се“. А то казало: „Татенце, остави ми на мен поне живота!“ Казва: „Ти как остана?“ Погрешката е, че направил много деца. Останало само едно. Спрял се на него, че го погледнал. „Ако и тебе претрепя, тогава ще бъда нещастен в света. Другите ги претрепах.“ Но понеже иска да има едно дете, като го погледнал, казва му: „Ще ме слушаш ли?“ — „Ще те слушам, само да не ме утрепеш, татко. Ще те слушам.“

(72/стр. 81)

Реална вътрешна магия

Възможно ли е чукът да не бие гвоздея, възмож-но ли е наковалнята да не поддържа боя, възможно ли е гвоздеят да не седи по междината да гледа как става тази работа? Може. Не трябва да бъде желязо, нищо повече. Ако станеш светлина, с какъв дилаф ще те турят? Ако си гвоздей, между наковалнята и чука ще ядеш бой на общо основание. Като станеш светлина, кой ще те хване, може ли да те турят да те бият? …Човек намира разрешение на въпросите, като стане светлина. Никой не може да го хване, не можеш да го туриш на наковалнята и чука. Свободен е човек. (72/стр. 171, 172)

И те ще го пуснат

С мисълта може да си служите. Може да упражните вашата мисъл. Вие не сте я упражнявали. Като срещнеш някой стражар, трябва да знаеш праведник ли е този, когото води, или не е. Щом е праведник, ще кажеш мислено: „Пуснете го“. И те ще го пуснат. (72/стр. 326)

Твоята мисъл не е силна

В миналото един учител учил един ученик, че като го срещне мечка, да си концентрира мисълта, да й каже да се махне от пътя и да не се бои. Иде една голяма мечка насреща му, той се концентрирал, но видял, че тази работа с мисъл няма да стане. Казал: „Чакай да се кача на крушата, че отгоре да мисля“. И той умен. Като не разбрал закона, качил се на крушата. Защото тази мечка ако не можеш да я върнеш от един километър, твоята мисъл не е силна. (72/стр. 327)

Дума, която произвежда цял преврат

Ама в езика има думи, които са толкова мощни, толкова силни: ако знаете една дума да я изговорите музикално, вие можете да отворите сърцето на кой да е човек, с малко изключение. Да произнесете, веднага ще произведе цял преврат. (72/стр. 351)

Вътрешна кристализация

Ако си един горделив камък и искаш да се избавиш, на скъпоценен камък трябва да станеш. Да се кристализираш и малък да станеш, тъй че да потънеш някъде дълбоко в земята един-два километ-ра. Че да те намери човекът, да те извади и да те носи на себе си и да те милва… (72/стр. 360, 361)

Тайна Божествена магия

За да влезнеш в онзи свят, то трябва ония същества да ти говорят. Когато ми говори едно същество, произвежда неговият говор в мен, образува, една връзка много хубава, по закона на Любовта… Туй същество ми говори. Аз се намирам в известно положение утеснено… И ми казва: „Ще мълчиш сега до обяд. Утре по обяд тази работа ще се оправи. Ако не се оправи — тогава. Сега да мълчиш, нищо повече. Утре ще се оправи работата. Ще се скриеш вътре, ще мълчиш.“ Казва: „До обяд утре ще мълчиш, няма никакво противоречие. И ако си измениш мисълта, ще се влошевят работите. Ако до обяд не стане, тогава може да си философствуваш.“ Сгуша се аз да чакам сега. Гледам си часовника: Аха, остават пет минути — няма. Една минута. Дойде последната минута — туй, което каза, стана. Е, как? Тъй стана, че и аз се чудя, станала е тази работа. Е, как стана? Никой не е влезнал, гледам, на масата има един сомун хляб. Хляб нямах на масата, а сега имам хляб. Кой беше? Откъде дойде? Казвам: Как не го видях хляба там? Съвсем топъл хляб. Туй, което искаш, има го това! Казвам: Все ми каза и бързо стана. И как стана, не го зная. Хлябът е там. И се чудя. Откъде ще дойде? От тавана? Не е. Вратата беше затворена, прозорците бяха затворени. Дотам не съм спал, нещо, че не съм го видял. Чудна е тази работа! Пак казва този глас: „Слушай, ти престани с твоята философия. Както се ражда житото, както се раждат плодовете, така се роди и този хляб на масата ти.“ Аз сега се обърках. Казвам: Че как? Класът на житото аз виждам, има там стрък. На ябълката виждам, дърво има. А моята маса как ще роди? Казва ми той вътре: „Пък приеми нещата тъй, както са, после ще ги разбереш“. Нищо повече. Не мисли, че всяко нещо, което ти не разбираш, то не е вярно. Има неща, които ти си разбрал и са неверни; а има работи, които не си разбрал, а са верни. Ще ги разбереш тия работи.

(72/стр. 404, 405)

И ти ще се чудиш

Любовта е една магическа сила — когато дойде, от всичките ваши сегашни разбирания, всичките ваши противоречиви мисли, чувства и постъпки тя ще вземе… и ти ще се чудиш, в едно кратко време как е станало това. Вие ще се почувствувате доволни и свободни. И ще видите: всичко старо изчезнало. Тя носи всичкото добро в света, всичкото ново. (72/стр. 408)

Как да произнасяте думите

Онзи магически език вие трябва да знаете — как да произнасяте думите. Вижте един гладен човек как произнася думата „гладен съм“.

(72/стр. 448)

Магия, която връща мисълта

Когато лекарят посети един болен, той първо ще събуди в него мисълта. Болният може да е обезсърчен, но лекарят първо ще му даде една насока на мисълта и ще му каже, че болестта ще мине. Лекарствата, които лекарят дава на болния, не са нищо друго освен една магия, която връща мисълта, освен магия, която възстановява човешката мисъл. (73/стр. 57)

Може да отделя от себе си светлина

Ако човек може да дойде до вътрешна абсолютна хармония между своя ум, своето сърце и своята воля, той вечер може да отделя от себе си светлина, с която да си служи като със свещ. Обаче за това се изисква живот без никакви противоречия. Ако се оставите на такава хармонична мисъл, вие ще можете да пътувате вечер в най-тъмната нощ, като че сте със свещ. Такава светлина ще имате пред себе си. (73/стр. 95)

Имал сила да съживява

В това отношение ние имаме много примери из целия свят. В миналия век в Германия се е случило следното нещо. Едно младо момиче, на около 16-17 години, се разболяло и умряло. В тази местност имало по това време един човек, който имал сила да съживява умрели хора. Извикали го в това семейство. Той влязъл в стаята на умрялото момиче и като погледнал към него, казал: „Късно сте ме повикали“. Тръгнал да си отива, но някакъв вът-решен глас, някакво внушение му подсказало да се върне. Той се върнал при момичето, което след половин час се съживило. Близките на това момиче останали крайно признателни за това съживя-ване. (73/стр. 113)

Ревматизмът изчезва

Разумният човек… Ако му разправяте, че страдате от ревматизъм, достатъчно е само да чукне с пръчицата си и ревматизмът изчезва. Ако му се оплаквате, че очите ви са възпалени или че нищо не виждате, той с едно чукване само ви излекува. Той ви казва, че някъде сте сгрешили, но това не е важно за него. Той иска да знае какъв е вашият стремеж. (73/стр.196)

Да намерите тази магическа сила

Пътя си търси човек в света. Понякога му потичат няколко сълзи. Той сам не си харесва пътя, по който върви. Каквото и да направи, той чувствува, че нещо му липсва. В това отношение сълзите му представят един зов към онова, което някога е изгубил. Кой оценява сълзите най-добре? Растенията. Всяко растение използува сълзите много разумно. Вие правили ли сте опит да видите как действуват сълзите на растенията? Когато плачете, наместо да оставите сълзите ви да капят на земята, вземете едно малко цветенце в саксийка и оставете сълзите да капят върху него. Като направите опита, ще видите каква магическа сила имат сълзите. Но вие трябва да бъдете много учени, да намерите тази магическа сила. (73/стр. 235)

Магията представя знание

Някой казва: „Омагьосаха ме“. Те не разбират какво нещо е магията. Да омагьосаш един човек, това не значи, че ще го омотаеш, но ще приложиш някакво знание по отношение към него. Магията представя знание. Магията подразбира знание на онези велики закони, които функционират в природата. Според законите на природата всички неща стават много правилно. Който знае тия закони, за него всичко става; за онзи, който не познава законите на природата, за него нищо не става.

(73/стр. 235)

Мъдрецът е магьосник

„Ами какво е това, което омагьосва света?“ Мъдрецът е магьосник. Значи човек е станал магьосник, след като е придобил голяма Мъдрост, след като е станал Мъдрец. (73/стр. 241)

Чудеса, по-големи от Моите

Христос… казва на учениците Си: „Ако вярвате в Бога, и вие ще правите чудеса, по-големи от тези, които Аз правя“. (73/стр. 331)

Магическа ципица е тя

Вземете, за пример, в ларинкса си вие имате една малка ципица, за направата на която са отиш-ли най-малко 100 милиона английски лири. Материалите, които са употребени за направата на тази ципица, са взети от слънцето, от всички планети, както и от най-далечно стоящите звезди. Цели експедиции са ходили по тия места, за да доставят нужните материали за създаване на ципицата на ларинкса. Магическа ципица е тя. Така е създадена, че каквото кажете с нея, да стане… Казвате: „Защо Господ ми е дал този ларинкс?“ Господ ти е дал този ларинкс да пееш и да печелиш пари с него, дал ти го е да печелиш приятели с него, дал ти го е да укротяваш зверове с него; дал ти го е, като стане бездъждие, да кажеш една дума и дъж-дът да дойде; като кажеш на слънцето да изгрее, да изгрее, ако е залязло; като кажеш на умрелия да стане и да оживее, да оживее; като кажеш на някой да се роди, да се роди; ако някой се колебае и не иска да се ожени, като му кажеш да се ожени, и той да те послуша. Магическа сила се крие в тази ципица. Каквото кажеш да стане, става. Като знаете това, човек трябва да се пази какво ще каже.

(73/стр. 337, 338)

Превръщане на низшето естество в диамант

И апостол Павел, който беше израелтянин, ка-то позна закона на противоречията, каза: „Кой ще ме избави от това противоречие?“ Той само загатна това, но намери един изходен път. Той каза, че човек може да претърпи едно превръщане. Низшето естество на човека може да се превърне, може да се преобрази, но за това се изисква голяма топлина и голямо налягане. И въгленът може да стане диамант, но за това се изисква голямо налягане и голяма топлина. Вие можете да образувате какъвто искате диамант, но за това се изисква голямо налягане и висока температура. (73/стр. 395)

Дрехата на Любовта

Музиката е първата форма, единствената дреха, с която Любовта се облича. Музиката е една от най-красивите дрехи. Ако вие само с крачето на тази дреха, с която е облечена Любовта, ако може да засегнете кой да е мъртъв човек, той ще оживее. В който и дом да влезе, ако достигне едно трептение до ушите на хората, всичките спорове на тия хора веднага ще престанат. (73/стр. 652)

Говори с новия език

За пример, какво има да мислите за един човек? Като минавате покрай пътя, вашият крак се е счупил. Мине някой човек, побара ви крака и веднага кракът зараства. Какво ще кажете? Какво ще помислите? Ако вие сте потънали в проказа, този човек само махне с ръка и проказата изчезне, какво ще мислите за него? Този е човекът, който говори с новия език. Той само дигне ръката си и казва: „Вие не сте болен“. (73/стр. 646)

Адам не приложи магическата тояжка

Много хора искат да придобият новото по ма-гически начин, да завъртят ключа и да влязат в Царството Божие. Те искат магическата тояжка. Адам, прародителят на човечеството, имаше магическа тояжка, но не можа да я използува, както трябва. Той направи една погрешка: когато Ева отиваше към забраненото дърво, Адам беше зает с друга някаква работа и я остави сама да отиде. Той трябваше да остави всичката си работа, да вземе магическата тояжка и да придружи Ева. Като дойдоха около забраненото дърво, той трябваше да направи един магически кръг с тояжката си около Ева и погрешката щеше да се избегне. Обаче Адам не приложи магическата тояжка в този случай, вследствие на което я взеха от ръцете му и двамата с Ева бяха изпъдени от рая. (74/стр. 43, 44)

Направете магически кръг около себе си

Казвам: Умът, който ви е даден, е магическата тояжка, която трябва да употребявате на място. Не я ли употребите на място, ще сгрешите. Дойдете ли пред някакво съмнение, направете един магически кръг около себе си. Как се прави този кръг? Помислете за Бога! — нищо повече.

(74/стр. 44)

Сам трябва да прави чудеса

Вярващият сам трябва да прави чудеса. Остави ли другите да правят чудеса, той ще се усъмни в тях. (74/стр. 73)

В чудесата има голяма реалност

Когато трябва да стане чудо, и хлябът ще дойде. Как? Ще видите, че в палатката на всекиго седи по един топъл хляб или пък ще видите едно натоварено магаре, без да го придружава някой човек, пристига с хляба при вас. Това може да ви се види като приказка от 1001 нощ, като забавление. И това е възможно, но в чудесата има голяма реалност. (74/стр. 73)

Може да я вземе от въздуха

Тази материя, която житото и всички останали растения извличат от земята и после преработват в организма си, адептът, който разбира законите на природата, може да я вземе от въздуха, да я сгъсти и да създаде от нея всичко каквото пожелае. Като извлече от въздуха елементите, които са необходими за растене на житото, от тях той може в късо време да приготви хляб колкото иска. (74/стр. 74)

Гори и планини премества

Да положиш вярата си в Бога, това е единствената жива вяра, която гори и планини премества.

(74/стр. 78)

Това, което Бог е създал

Изпитвайте условията, в които живеете, но себе си никога! Изпитвайте мислите, чувствата, действията си, но себе си, т.е. своята душа и своя дух, никога не изпитвайте! Тази е истинската фи-лософия на живота. Защо трябва да изпитвате душата и духа си? Какво ще придобиете, ако изпитвате душата и духа си? Нищо няма да придобиете. Не правете опит с това, което Бог е създал! Не правете опит със свещената книга, която Бог е написал! Тази книга ще пазите като зеницата на окото си. От нея ще четете и учите. Тя ще бъде най-главното ви ръководство в живота. Докато имате тази книга и учите от нея, тя ще ви служи като маги- ческа тояжка: с нея ще можете всичко да извършите. (74/стр. 97, 98)

Имате тогава факти

И вие може да помислите: „Ние сме окултни ученици. Ние знаем вече за онзи свят.“ Имате право да мислите така ето при какви условия: когато вие проговорите, умрелите да станат от гробищата; когато проговорите на камъните, и те да станат; като проговорите на замръзналата вода, тя да се разтопи; когато проговорите на слънцето и звездите, те да ви слушат; когато заговорите на вятъра — също. Тогава имате право да кажете: „Вие знаете ли аз кой съм?“ Тогава имате какво да кажете. Тогава може да кажете: „Аз съм човек, който като кажа една дума, умрелите стават; като кажа на водата, тя тръгва; като кажа на леда да се стопи, той се разтопява; като кажа на вятъра, той ме слуша; като кажа на слънцето, то изгрява; като кажа на звездите, и те ме слушат.“ Вече имате тогава фак-ти. (75/стр. 73)

Както един цар урежда нещата

Аз сега говоря за онази светлина, която носи живот в себе си. И щом имаш ти тази светлина, тя привлича всичко онова, от което ти имаш нужда. И го урежда по магически начин. Тя го урежда, както един цар урежда нещата. Царят само като дрънне на звънеца и каже: „Трябват ми 10 000 лева за една работа“ — и веднага парите идват. След половин час царят пак казва: „100 000 лева!“ И парите идват. След някой час казва: „Няколко милиона искам!“ И парите идват. (75/стр. 82)

Отдолу излязла вода, а отгоре огън

Веднъж се събрали много хора и разисквали за научни работи, философски работи. Един светия им казал: „Аз не зная тези философии“. Но той взел камък и го стиснал. И отдолу излязла вода, а отгоре огън. Отдолу потекло вода, та който е жаден, да пие. А пък отгоре се явил огън, та комуто е студено, да се топли. Та ти като хванеш камъка и ако излезе отгоре огън и отдолу вода, тогава разбираш работата. А пък ти философствуваш и нито огън излиза, нито водата. Тогава не разбираш нещата. (75/стр. 205)

Ще дойде монетата в джоба ви

Богатия хората почват да не го обичат. На вас не ви трябва такова богатство. Трябва ви Божествената банка. Трябва да имаш една тояжка. Трябват ти пари, една звонкова монета ви трябва. Чукни с тояжката и ще дойде монетата в джоба ви. После ще си вървиш. И пак тропнеш с тояжката — и пак друга монета в джоба ви. Колцина вярвате в това? Ако направите този опит сега и всички тропнете с тояжката, на колцина от вас в джоба ви ще има после по една звонкова монета? (75/стр. 208)

Във вашата ръка

Та станете господари. Когато вземете четка в ръцете си, да можете да рисувате. Като вземете перо, да може да пишете. По някой път има цяла магия във вашата ръка. Ако има буря някой път и си дигнеш ръката нагоре, бурята ще престане. Но трябва разбиране! (75/стр. 223)

Магическият смисъл на думите

Я изпейте думата „правда“ тихо. Във всяка една дума има мощна сила. В думата „правда“, в думата „любов“ трябва да се намери силата. Всяка една дума е магическа сила. Думите са магически сили. И трябва да почнем да разбираме магическия смисъл на думите. И тогава всяка една дума може да ни помогне. (75/стр. 227)

Което Вярата и Любовта носят

„Надявайте се във всичко, което Вярата и Любовта носят. Вярвайте, че всичко това е сто и едно на сто вярно. Това, което искате, ще стане, и то само след няколко часа, до вечерта най-късно ще стане.“ Ето, онзи езичник, който отиде при Христа да се моли за болния си син, провери това. Христос му каза: „Иди си, синът ти ще бъде здрав“. Като отиде дома си, той намери сина си здрав и видя, че това съответствуваше на времето, което Христос каза. Както каза, така се изпълниха думите Му.

(76/стр. 42)

Светията го среща

Някой иска да бъде светия. И това може, но не само да се облече със светийски дрехи, но да ходи между хората, които са закъсали, които ходят в тъмнина. Някой се отчаял, иска да се удави. Светията го среща и му казва: „Не бой се, ти няма да пострадаш, ще излезеш от това положение“. Човекът се ободри, получи сили и наистина излиза от тежкото си положение… Някой изпаднал в мрак, тъмно е пред очите му. Като го срещне светията и го погледне, всичкият мрак се разпръсква. Някой бяга от дома си, казва: „Пази Боже от лоша жена“. Той бяга от жена си. Светията го среща и му казва: „Не бой се, жена ти не е лоша. Като се върнеш у дома си, ще видиш, че тя те обича, милее за тебе.“ Той се връща дома си и наистина жена му го прег- ръща, целува, станал е някакъв преврат у нея. Каквото светията каже, всичко става. Но каквото обикновеният човек каже, нищо не става.

(76/стр. 57)

Трябва насреща им да излезе бикът

Един дядо преди смъртта си извикал своя внук и му казал: „Слушай, давам ти тази тояга. Тя е излязла от рая и носи със себе си голямо благословение. Внимавай, докато тоягата е в ръката ти, всичките ти работи ще текат по мед и масло. Изгубиш ли тоягата или открадне ли ти я някой, ще знаеш, че ще те сполети най-голямото нещастие.“ Не се минало много време и дядото умрял. Внукът постоянно носел тоягата със себе си, не се делил от нея, във всичко разчитал на нея, но не работел. Той мислел, че щастието ще му дойде само по себе си. Така се изминали цели десет години и наместо да се уредят работите му, те тръгнали назад. Той започнал да заборчлява и се чудил какво да прави с тази тояга. Често си казвал: „Иде ми да захвърля тази тояга, нищо не ми донесе. Дядо казваше, че е излязла от рая, но аз не видях никаква полза от нея.“ Един ден като се разхождал в гората, ето, че насреща му се задал един бик. За да се предпази от него, момъкът ударил бика по главата. Силно уплашен, бикът избягал в гората, но тоягата се счупила на две и от нея потекли златни монети. Като видял това, момъкът се зарадвал, но си казал: „Защо този бик не се яви десет години по-рано, но едва сега?“

Сега всички хора носят тази магическа пръчица в ръката си, но нищо не получават от нея. Трябва насреща им да излезе бикът да го ударят с тояжката, да се разчупи на две и от нея да потече злато. (76/стр. 115)

Природата го слуша

Преди години повикахме няколко работника да работят едно здание. Един от тях се обърна към мене и ми каза: — Аз те помня тебе. — По какво ме помниш? — Един ден няколко работника бяхме повикани да покрием едно от тукашните здания. Ти дойде и ни каза: Ако не бързате, скоро ще дойде дъжд и всичко ще намокри. — Колкото и да бързахме, ние не бихме могли да изпреварим дъжда. По едно време ти погледна нагоре и каза: Работете сега, защото след три часа ще дойде дъж- дът. — Наистина ние продължихме работата си усилено, облаците се оттеглиха на друга страна и ние свършихме покриването на зданието. След три часа същият дъжд дойде, но ние бяхме вече свършили работата си.

Питам: Какво показва това? Това показва, че природата си служи с един език, който човек трябва да разбира. Говори ли на този език, природата го слуша. Този език аз наричам Божествен.

(76/стр. 122, 123)

Нишки от три свята

Та казвам: И вие трябва да вземете космите на овцата, т.е. космите на мекотата, и от тях да нап-равите нещо. На всинца ви препоръчвам да имате три хурки, с които да предете: първата хурка ще бъде хурката на Любовта, с която ще предете чувствата на своето сърце; после иде втората — хурката на Мъдростта, с която да предете мислите на своя ум; и третата хурка ще бъде хурката на волята, с която да предете своите постъпки. Тези три нишки са нишки от три свята. В тях седи магията на живота. (76/стр. 153)

Силата на красотата

Бог казва на момата: „Иди да поправиш този груб мъж. Той те обича и ти ще гледаш със своята красота да му повлияеш. Ти ще му бъдеш професорка. Той е един от Моите непослушни деца, които съм изпратил на земята при тебе да го възпитаваш.“ Красивата жена крие в себе си магическа сила, но тя трябва да вярва в силата на красотата. Когато мъжът се разгневи, достатъчно е тя да му се усмихне и да си тури ръката на рамото му, за да капитулира той. Той навежда главата си надолу и пита: „Какво искаш? Аз съм готов да направя всичко заради тебе.“ Същото се отнася и до жената. Ако тя е разгневена и мъжът знае как да се усмихне, една любовна усмивка е достатъчна да я застави да капитулира. Тя е готова всичко да прости. Затова е казано на мъжете и на жените: Носете красотата на вашата душа. Красотата е мощна сила. (76/стр. 183)

Височина, по-голяма

от двадесет и пет километра

Някои мислят, че Христос нямал никакво понятие за света. Христос имаше много повече знания, отколкото всички съвременни учени днес. Христос се повдигна горе в пространството без никаква помощ отвън. Кой от днешните капацитети и учени може да се качи на такава височина? Христос се въздигна на една височина, по-голяма от двадесет и пет километра, на каквато височина днес никой не може да стигне. Тъй щото Христос се качи на такава височина, каквато днешните учени не могат да си представят. Това показва, че Той имаше ясна представа за света, за вселената и за законите, които я управляват. (76/стр. 203)

Ако разбирате закона на праната

…Когато дойде болестта при вас със своя парабел, вие по необходимост търпите вече. Като дойде страданието, търпите. Кой може да ви отнеме страданието? Никой не може да ви го отнеме. Ако разбирате закона на праната, страданието може магически да изчезне от вас и да ви напусне… Значи мисълта на човека трябва да бъде свързана с праната. Всеки ден по един час човек трябва да мисли за праната, която иде от слънцето, за да може да я възприеме в себе си и да се ползува от нея… Значи с мозъка си, със своята мисъл ти акумулираш праната от слънцето и оттам я изпращаш по цялото си тяло. Ако ви боли известен орган, ти можеш да извадиш част от събраната прана в мозъка и да я отправиш към болния орган да го лекуваш. Този орган се нуждае от такава енергия. (76/стр. 221, 223)

Още по-възможно

за съзнателната човешка воля

Идете в Америка, в един град и досега стоят запазени два големи топа от старите войни, които са така силно намагнетизирани, че човек, който носи в себе си някакъв железен предмет, не може да се приближи до тях. Всичко, каквото е от желязо, ще излезе и ще се полепи на топовете. Ако на обущата си има гвоздеи, с обущата заедно ще го дигне на топа… Голяма магнетична сила имат тия топове, те могат да дигат петстотин тона тежест.

Е, ако човек има такава магнетична сила в себе си, не може ли да направи нещо подобно? Ако това е възможно за два топа, още по-възможно ще бъде за съзнателната човешка воля. Има една Велика Разумност в света, Която ръководи всички работи. Всичко, което се подчинява на тази Разумност, е разумно. Ако си в съгласие с тази Разумност, кажеш ли нещо да се дигне, то ще се дигне. Но ти трябва да знаеш езика на тази Разумност.

(76/стр. 300, 301)

Като кажеш, появява се

Някой казва, че огън има на огнището, но там няма огън. Казвам: „Огънят гори на огнището“ и огънят е там. Онези думи са съдържателни и мощни, които като кажеш „огън“ и огънят се появява; като кажеш „любов“ и любовта се появява; като кажеш „сила“ и силата се появи; като кажеш „мир“ и мирът се прояви. Те са силните думи в света, които трябва да преобразят света за бъдеще. И техния език трябва да учим. (76/стр. 382)

В оня ден, в който видите Бога

Това, което внася живот, това, което дава импулс, безсмъртие, което разкрива света в света, то е този Божествен импулс. Бог го е турил вътре в нас. Всякога, когато този импулс дойде в нашия ум, вие се радвате. Този е импулсът на Любовта, импулсът на Бога. Ако вие обърнете внимание, в тази светлина ще видите образа на Бога. Няма какво да ви се доказва какво нещо е Бог. В оня ден, в който вие видите Бога, вие ще се примирите с всички хора, всичко в света ще ви бъде тъй близко. Ще бъдете радостни… Като минете покрай гробища, покрай изсъхнали дървета, през пустинята, навсякъде ще станат ливади, всичко ще започне да расте, ако хората се бият, ще се примирят. Но трябва да сте видели Бога. Ако не сте Го видели, туй нещо не може да стане. (76/стр. 387)

Щом се прояви Бог

Ние се намираме в един свят самотен и живеем неразбрано. Тогава се проповядва философия: човек трябва да бъде силен, трябва да бъде умен, трябва това и онова. Това е една крива философия. Ако Бог в твоята душа не може да се прояви, ако Бог в твоя ум не може да се прояви, ако Бог в твоята воля не може да се прояви, ако Бог в твоето тяло не може да се прояви, от тебе нищо не става. Или другояче казано: Щом се прояви Бог, тогава ще дойде твоята възлюблена на земята, една сродна душа, един ангел ще дойде и ти тогава няма да имаш никакво обезсърчение в живота. Всичко ще става тъй, само като хлопнеш и ще стане.

(76/стр. 442)

Ти ще предадеш светлина

В едно семейство гледам, едно дете се заинатило. Майка му го бие, то упорито като българин. Казват: — Не знаем какво да правим, ще го убием. — Оставете — казвам, — не го бийте. — Че какво възпитание ще му дадем? — Рекох: Така душа не се възпитава. Оставете го. — Аз отивам, побутвам го по главата, по ухото с пръстите си. То гледа. След това казва: Аз съм готов сега да послушам майка си. Този човек ме побутна и аз съм готов. Туй, което искат от мене, аз мога да го направя… Да не мислите, че е лесна работа да се бутне по главата. За бъдеще едно упорито дете, учителят ще дойде и ще го побутне по главата, и детето ще каже: „Готово съм да направя това, което искате от мене“, но ти ще предадеш светлина на това дете. То казва: „Разбирам“. — Че каква е магията? Чудна работа! — Да ви кажа в какво седи магията. Не че ще изяс- ня въпроса, но да дам едно изяснение. Вечерно време в един такъв салон вие сте турили грънци, вази, тъмно е. Казвате: „Гледай да не счупиш“. Туй дете минава, направи пакост и най-после се бои да влиза, казва „не влизам“, бият го. То не иска да влезе. Давам му една лампа, като освети, да види тия хубавите работи — то има разположение да влезе. Като осветля стаята, като погледне, светлината като влезе в ума, детето е готово да направи. Има за ядене и пиене, ябълки, круши. Туй дете е вече готово да направи.

Та казвам: Нас ни трябва светлина в ума.

(76/стр. 556)

Докато тази мантия е на гърба ти

Първите хора станаха търговци. Адам продаде мантията и Ева си продаде мантията. Други ги купиха и като ги продадоха, оголяха. Че ако ти внесеш в живота си лъжата, ти продаваш своята мантия. Ако ти внесеш в живота си лицемерието, ти продаваш своята мантия. А пък магическата сила е в мантията. Докато тази мантия е на гърба ти, ти си мощен, господар си на положението. Щом изгубиш мантията, ти си вече слуга. Ще замязаш на един откъснат лист, който вятърът движи и те кара навсякъде. Няма да имаш никаква стабилност. Питам: Какво може да постигне един лист в света? Нищо. (77/стр. 114)

Всичко да изчезне

Новата музика седи в това, като имаш една болест и като й запееш само няколко акорди, тя изчезва. Като имаш смущение и като изпееш една песен, то изчезва. Имаш тъмнина в съзнанието и като запееш, всичко да изчезне. (77/стр. 211)

Тя е царска дума

Всяка една дума, която е просмукана с Любов-та, тя е царска дума. Царят само като каже една дума: „Да се помогне на този човек!“ — и веднага неговата дума се изпълнява. Ако ние бихме живели според закона на Любовта, като кажем една дума, тя ще се изпълни така, като царската, веднага ще се изпълни. Сега понеже не сме царе, каквото и да кажем, няма кой да изпълни думата. (77/стр. 273)

Дрехата на Бога

Ние в Любовта ще видим само дрехата на Бога, с която Той е облечен. Който се докосне до тази дреха на Любовта, той оживява. Който се докосне до тази дреха на Любовта, поумнява. Който се докосне до тази дреха на Любовта, възкръсва.

(77/стр. 273)

Ако ти си онзи ученият

Често аз съм ви казвал, че за да бъдеш напълно свободен, трябва да бъдеш толкова голям, че никой да не може да те измерва, или трябва да бъдеш толкова малък, че никой да не може да те види… Ако ти си онзи човек ученият, дойдат и ти кажат: „Ти имаш да даваш“, ти почнеш да се смаляваш и се изгубваш из пред очите им. Тогава те ще се изпоплашат. Не само това, и предметите може да се смаляват, и те изчезват. Хванат някой стол да го опишат, но и столът става малък и изчезва. Масата, къщата — всичко става малко и изчезва. Какво ще каже тогава този съдебен пристав? Ще каже: „Не се описват там нещата. Каквото пипнем — всичко изчезва.“ И като си заминат те, всичките предмети пак се връщат и явяват. Аз ви казвам, ето един щастлив човек тогава! (78/стр. 55, 56)

Не ти трябва парите да ги търсиш отвънка

…Сега какво иска да каже Виктор Хюго? Че ние сме взели чуждото имане, че ние на Господа златото сме взели и цял въпрос става кой има повече злато и кой има по-малко. Казвам: Религиозните хора как ще разрешат въпроса? Ако аз бях един учен човек, според както сега хората живеят, според този начин, както ние живеем, нещастието върви подир нас като сянка. За да бъдеш ти щастлив, не ти трябва да имаш нужда от пари и да ги търсиш отвънка. Ти трябва да имаш тази магическа пръчица и като тропнеш и бутнеш в джоба си, един фунт английски ще имаш. Тропнеш два пъти — два фунта. Три-четири пъти тропаш с едната ръка, с другата ръка. Ако от джеба ти винаги излизат тия златни монети, щеше ли да бъдеш в противоречие? Отиваш някъде за дрехи — пари нямаш, но ако тропнеш, веднага дрехи ще имаш и ще се облечеш с тях. И при това ако тропнеш, ще изчезнеш пред дрехарина. (78/стр. 57, 58)

Кое е онова, което й дава сила?

Вие търсите магическата сила в света. Обиколете и вижте. В някой дом, в някое бедно семейс-тво се родила една дъщеря много красива, магнетична. И всички й обръщат внимание. И млади момци, и стари почват да я гледат и искат да имат нейното благоволение. Кое е онова, което й дава сила? (78/стр. 95)

Само да минеш край него

Ако Бог дойде на земята, ето как ще съди света. Ще бъде следующата съдба. Всички ония, които мислят, че са праведни, че са светии, че са живели един добър живот, Господ ще каже, Той ще те прати при един болен човек само да минеш покрай него. Ако оздравее този болен, ти си добър; ако не оздравее, ти си решил съдбата си. Ще те прати при един беден човек. Ако ти минеш само покрай него и ако той стане богат, ти си праведен. (78/стр. 110)

Тези светии, за които аз ви говоря

Светията не седи на едно място. Тези светии, за които аз ви говоря, те не седят на едно място, а те ходят, те стават видими и невидими. Явяват се някому в сън или наяве някъде. И който може да го чуе, ще му покаже пътя и какво трябва да нап-рави и ще си замине светията. (78/стр. 135)

Дали си поет

Римата не е още поезия. Някои от вас може да сте поети. Ако искаш да знаеш дали си поет, иди при болни хора и напиши една поезия за тях. И ако напишеш три куплета и болният стане и оздравее, той сам ще целува тази поезия. Защото ако не беше писал тези три стиха, онзи щеше да си бъде инвалид. (78/стр. 250, 251)

Богати във всяко отношение

Сега запитайте се кой е ваш глава. Ако кажете, че е Господ, бих се радвал. Турете Господа начело. А знаете ли какво ще бъде тогава вашето състояние? Няма да има във вас двоумение, страх, трепети, ще имате воля, ще бъдете смели, решителни, умни, добри хора. Ще бъдете богати във всяко отношение — каквото хванете с ръка, злато ще става. (79/стр. 39, 40)

Праведният Йов

Знаете какво казва Преданието за праведния Йов — че имал червеи и като ги подарявал на някой просяк, червеите се превръщали в жълтици. Ако бъдете и вие като Йова, червеят, който дадете, ще се превърне в злато. (79/стр. 40)

Най-голямото щастие на земята

И ние си казваме: „Любов — това са илюзии на живота, празни мечти на младите и зелени моми и момци, които гонят неуловимата сянка на живота“. Да, сянка, но зад тая сянка има реалност, от която произтича сокът на живота, от който душата постоянно утолява своята жажда, както утрудения пътник при студения и бистър планински извор. Какво неоценимо богатство, какви знания са скрити в тая едничка дума! И ако хората знаеха как да я произнасят правилно, тъй, както тя е произнесена първоначално от Божествената уста, всичко наоколо им щеше да се усмихва и с умиление да слуша тоя небесен зов. Те щяха да имат магическия жезъл на древните мъдреци, пред силата на който всичко се е прекланяло за добро. Мнозина ще кажат: „Какво щастие е човек да притежава тоя жезъл!“ Вярно, най-голямото щастие, което човек може да добие на земята. И може да го добие, стига да иска, да се стреми непреодолимо към това благо. (79/стр. 69)

Тази сила ще ни погуби живота

В една стара басня се говори, че един човек искал да има такава сила в своите ръце, че каквото пипне, злато да стане. Казвал си: „Ако я придобия, за целия свят ще бъде добре“. Един ангел му казал: — Ако бъде послушана твоята молба, ще бъдеш ли всякога доволен? — То ще бъде най-голямото щастие за мене. — Да бъде според желанието ти. — И когато този човек влиза вкъщи, масите, книгите, чашите — всичко станало на злато. Излязъл на двора, камъните, дърветата — всичко се превърнало в злато. Рекъл си: „Няма да бъда вече слуга, господар ще бъда. Жено, ние сме хора щастливи.“ Слага жената трапезата, слага супа, хляб, сядат те и децата им да ядат, мъжът хваща лъжицата, тя става злато; бръква в супата, и тя става злато; хваща хляба, и той става злато; побутва масата, и тя става злато; побутва жената, и тя става злато. По едно време хванал се за главата и почнал да моли Господа да го избави от това голямо нещастие. Ето докъде могат да ви доведат лакомството и безумието. Ние може да имаме тази сила, но тя ще ни погуби живота.

(79/стр. 95)

Той всякога е свободен и властен

Един англичанин се хваща на бас за четири хиляди лири с друг, който имал 40 кучета от породата булдог и който казвал: „От моите кучета по-ужасни няма, не можеш да се доближиш до тях“. Първият англичанин се хваща на бас и тегли един кръг около себе си, а другият пуснал кучетата върху него, но те обикаляли около кръга и не могли да минат. Най-после оня англичанин изсвирил по един особен начин и кучетата хукнали да бягат през хората. С какво ги е изпоплашил? Имал е известна сила в себе си. С пушка не ги е гонил, с тояга също не. Той е имал известна сила, която употребил, затова те избягали. Питам, вашата сила де е? Някой ден може някой лош дух да каже: „Като пусна моите кучета“. — „Пусни ги, ще направя един кръг и щом изсвиря, като дим ще изчезнат.“ Силата е в тази Божествена свирка и който я има, той всякога е свободен и властен. (79/стр. 179, 180)

Вие ще бъдете като Мъдреца

Стремете се да влизате в положението един на друг, да си вярвате, а не да разисквате върху въпроса, кой е прав и кой — крив. Постъпвате ли така, вие ще бъдете като Мъдреца, който каквото хване в ръката си, ценно става. Камък ли хване в ръката си, той се превръща в скъпоценност. Щом остави този камък настрана, той отново става обикно-вен. (80/стр. 41)

Ще я превърне в плодна материя

Ако сложите пред един адепт кокошка, той може да я изяде, без да му повреди нещо, защото знае закона за превръщане на материята: той ще я превърне първо в растителна материя, после в плодна и в този вид ще я изпрати в организма си.

(13/стр. 125)

Употребили са за себе си само нектара

Често хората си задават въпроса: Как е възможно тримата ангели, които дошли при Аврама, сами да изядат едно теле? Ето как седи въпросът: преди да ядат телето, те са го превърнали в растителна материя, после — в плодна и най-после — в нектар. Значи те са го приели вече преобразено в нектар. Това подразбира, че те са пречистили материята на телето, изхвърлили са нечистото от нея, а са употребили за себе си само нектара, най-чистата материя.

И тъй, дойде ли човек до онзи възвишен духовен живот, той трябва да знае закона за превръщане на материята, за да пречиства своята храна.

(13/стр. 125)

Още не са разрешили въпроса за храненето

Впрочем аз не съм за това да се отказва човек от месото или от вегетарианската храна. Аз поддържам, че човек трябва да знае закона за прев-ръщането на материята от по-низко в по-високо състояние. Ако някой е месоядец, той трябва да превръща материята на месото в по-високо състояние; ако е вегетарианец, той трябва да превръща материята на растителната храна в по-високо състояние. И вегетарианците още не са разрешили въпроса за храненето. (13/стр. 126)

Големи знания, които държал в тайна

В Бога се крият големи богатства, знания, голяма сила и мощ, но хората ще се домогнат до тях с течение на векове. Разправят за една особена способност, която владеел един беден метач на лондонските улици. Той бил благочестив, смирен човек. Един ден той отишъл при директора на една от големите английски банки и му казал: Господин директоре, искам да направя един опит с вас. Опи-тът ще се състои в следното: турете силна охрана на касата на вашата банка и при тази охрана утре сутринта ще ме намерите пред касата. Ако опитът излезе сполучлив, ще ви помоля да ми определите една пожизнена пенсия, без обаче да изисквате да ви кажа нещо за начина, по който правя този опит. Ако не издържите обещанието си, аз сам ще задигна касата. — И наистина опитът излязъл сполучлив. Англичаните, които са големи критици, поставили силна стража в стаята, дето била касата, но на сутринта намерили бедния човек пред касата. Те не могли да разберат как станал този опит. Според обещанието си те дали определената пенсия на бедния човек. Той бил прост метач по улиците, но имал големи знания, които държал в тайна от хората. (13/стр. 128, 129)

Онзи елемент, който алхимиците са търсили

Честността повдига човека. Честният човек е благороден, той издържа при всички лоши условия на живота. Да постъпиш честно, значи да победиш лошите условия. И на смъртно легло да си, пак можеш да бъдеш честен, да принесеш красив плод в живота си. Честността е онзи елемент, който алхимиците са търсили — еликсирът на живота, първичният зародиш на живота. Този зародиш съществува в човека. (13/стр. 175, 176)

Ако вложи в себе си една Божествена идея

Светът се нуждае от нещо ново, което като влезе в хората, коренно да ги измени. В това отношение алхимиците отдавна са разбрали тази Истина и навремето си още са търсили нещо ново, което да подмлади хората. Ако вложи в себе си една Божествена идея, човек моментално ще се подмлади и ще намери начин за разрешаване на противоречията и мъчнотиите в живота. (13/стр. 177)

Ще могат да видоизменят телата си

Когато старият строй се замени с нов по-правилен, съгласен с Божиите закони, тогава ще дойде новият човек, новият Адам, Син Человечески. Тогава всички хора ще минат през него и ще станат като него… Тогава телата на хората няма да бъдат толкова тежки, както сегашните. Новите хора ще могат да видоизменят телата си според желанието и нуждите си: те ще стават видими и невидими, ще ги свиват и разширяват. Когато пожелаят, те ще отиват на разходка до слънцето и ще се връщат обратно на земята… (13/стр. 198)

Ще опита Божията тояжка

Ако някой намисли нещо лошо срещу човек, който има Божествен огън в себе си, той ще опита Божията тояжка. Един от старите еврейски пророци бил изпратен от Бога при израилския цар да му каже, че пътят, по който върви, не е прав. Недоволен от този упрек, царят заповядал на войниците си да хванат пророка. Спуснали се да го уловят, но ръцете им се схванали. И самият цар останал на мястото си като прикован. Тогава царят се обърнал към пророка и му казал: „Научи ме как да се моля на Бога! Съзнавам грешката си, искам да се изправя.“ Не може човек да се поругава с Божественото! Когато Божественото говори, вие ще слушате и ще се изправяте. (13/стр. 205)

Учението на живия Бог

Днес проповядвам едно Учение, върху което почива развитието на душата, на ума и на сърцето. То е Учение, което носи мир и спокойствие на сърцето; Учение, което носи светлина на ума, обнова на душата, сила на духа. Това Учение е в състояние да възстанови краката на хромите, да отвори очите на слепите; от това Учение глухите прочуват, болните оздравяват, мъртвите възкръсват. То носи хармония навсякъде. За това Учение няма никакво препятствие. То е Учението на живия Бог. (81/стр. 3)

Преобразяване на свойствата

Добрият и разумен човек приема Истината с Любов, затова разполага с елементите, чрез които превръща злото в добро. — Възможно ли е това? — Възможно е, разбира се. Някогашната химия се е стремяла да превръща неблагородните метали в благородни, главно в злато; и сегашната химия се стреми към превръщане на елементите един в друг. Религията се стреми към същото — да превръща низшите мисли и чувства във висши, неблагородните желания в благородни. (81/стр. 32, 33)

Това е алхимия

Смъртта подразбира залязване на слънцето. На една страна залязва, значи човек остарява и умира. На друга страна изгрява — ражда се човек. На запад е старостта, на изток — младостта. Ще кажете, че това е алегория. Не, това е алхимия. Един ден, като научите това изкуство, ще се преобразявате според желанието си: ще ставате млад или стар, мъж или жена. (81/стр. 66, 67)

Трябва да имате Любовта на Ананий

Трябва да имате Любовта на Ананий, който отиде при Савел. Той положи ръцете си върху главата му и Савел прогледа. (81/стр. 86)

Добрата мисъл твори чудеса

Мощна е мисълта на добрия човек. Мисълта на един добър човек е равна на мисълта на хиляда лоши хора; мисълта на двама добри е равна на десет хиляди лоши хора. Ако няколко добри хора съсредоточат мисълта си към доброто на своя народ, те биха постигнали голям резултат. Добрата мисъл твори чудеса. (81/стр. 88)

Превърни тая енергия в живот

Казват, че Свещеното Писание е живо слово. Ако е така, турете го на главата на болния и вижте ще оздравее ли. — Не може да оздравее. — Значи Свещеното Писание не е живо слово, но съдържанието му внася в човека жизнена енергия. Превърни тая енергия в живот и болният ще се излекува. Постави ръката си върху главата на болния с всичкото си разположение и Любов и виж как ще се отрази на здравето му. Твоята Любов и доб-ро желание към болния ще се превърне в мощна жизнена сила. (81/стр. 117)

Тая молитва е мощна

Молитвата е най-силният акт в човешкия живот. Тя концентрира човешката мисъл, човешките чувства и човешката воля в едно. Тая молитва е мощна, тя върши чудеса. (81/стр. 133)

Ако приемеш Учението

Може да си болен от туберкулоза в последния период, но ако приемеш Учението, ще станеш от леглото и ще оздравееш. (81/стр. 238)

Ако не се научите на този процес

Сега ако ви се даде темата да напишете как се превръща желязото на злато, какво бихте писали? …Какво ще кажете? Може би ще кажете, че не знаете как става това превръщане… Вие трябва да знаете как да превръщате мислите. Ако не се научите на този процес на превръщане, да превръщате един прост метал в благороден, нищо не можете да постигнете. (82/стр. 45, 49)

С нея всичко можеш да превръщаш

Любовта непременно трябва да носи светли-на и свобода. Щом не носи светлина и щом не носи свобода, то не е Любов. Такава любов, която не носи светлина и свобода, то не е Любов, а нещо временно. Ако така се разбира Любовта, тя е една сила алхимическа. С нея всичко можеш да превръщаш. (82/стр. 74)

Изисква се работа

Музиката е резултат на човешките мисли и чувства. Във вас трябва да стане цял преврат, във вашия ум и сърце, за да станете музикални. Всички не сте еднакво музикални. Музикалността е един дълъг процес. За бъдеще ще се приготвите вие. Това бъдеще е различно: може би днес, а може би и утрешния ден или по-нататък. Това е един процес, не може изведнъж. Човек може да пее обикновено, но за да бъде музиката като магия, да може да си служи с нея, изисква се работа. (82/стр. 69, 70)

Вълк не те напада, змия не те хапе

Минаваш през гората. Страх те е от животни. Какво трябва да направиш? Ще им запееш. Животните разбират много добре от музика. Има известни песни за вълците. Като им запееш, вълкът не те напада. Има известни песни за змиите. Като ги запееш, змия не те хапе. Индусите са ги научили и като им запееш, може да събереш змиите, а може и да ги разпръснеш. От тебе зависи.

(82/стр. 70)

Станал от ковчега да го слуша

Вие ще кажете: „Ние сме окултни ученици, разбираме от музика“. Вие пели ли сте на умрели хора? Има една погребална музика. Поповете, и те пеят, но аз като пея, знаеш ли какво става? Един светия искал да направи едно добро. Имало едно шествие, той казал на свещеника: „Вземете кандилниците и се отдалечете“. И на музикантите казал: „Отдалечете се, аз ще му запея“. Носили мъртвеца. И като дошъл светията и запял, умрелият станал от ковчега да го слуша. И пита: „Кой е този, който пее?“ Казва: „Няма какво да го водите на гробищата“. И го върнали вкъщи… Когато престанат кандилниците и дойдете до онова Божественото разбиране, ще дойде светията и той ще запее.

(82/стр. 100, 101)

Как ще превърнете?

Сега остава идеята: как се превръща желязото в злато. Желязото има едни трептения, а пък златото има други трептения. Следователно трябва да се повишат трептенията на желязото. Мога да ви накарам — как ще превърнете? (82/стр. 101, 102)

Сила Божия е това

Всякога човешкият говор трябва да бъде музикален език. Всички трябва да се учите да говорите музикално. Сила Божия е това… Истинската музика е магия. (82/стр. 133)

На четири пръста да се повдигнеш от земята

Вие казвате, че сте много силен. Вие искате да се концентрирате, искате някой път да прилагате източните методи. Най-първо трябва да се научите на закона да се освобождавате от влиянието на земята. Мисълта ви да бъде толкоз силна, че като мислите за Небето, за духовния свят, както седиш в стаята си, поне на четири пръста да се повдигнеш от земята, че краката ти да не се опират на пода. Докато ти поне с един пръст не се вдигнеш, то концентрацията ти е обикновена. И даже ако се вдигнеш на един милиметър, то е вече концентриране. Правили ли сте опити? Има ли някой от вас, който се е вдигнал на един милиметър?

(82/стр. 265)

Ако произнесеш една Божествена дума

И хората казват, че чувстват Божественото, но нито един от вас не може да произнесе нито една Божествена дума. Как ще я произнесете тая дума, кажете ми. Ако произнесеш една Божествена ду-ма, тя има три свойства: ако произнесеш една Божествена дума върху едно семе, ако кажеш на Божествен език думата „живот“, то веднага семето ще израсне, за къс период ще цъфне, ще завърже и ще даде плод и няма да се мине половин час, плодът ще бъде готов и ти ще откъснеш плода. А пък ти на човешки език казваш думата „живот“ колкото искаш, трябва да се минат пет-шест години, за да израсне растението. (82/стр. 269, 270)

Като се оглеждаш в огледалото

Старите хора не се интересуват от огледалото. Казват: „Какво ще се оглеждам?“ Ще вземеш огледалото и като учен човек като се оглеждаш, трябва да се измениш. Колко хора можете да намерите днес, които могат да се изменят? И търсят досега оная вода, която продължава живота, която изменява човека. Алхимиците са поддържали, че една малка капчица от едно вещество като влезе вътре в организма, ти съвсем ще се измениш и ти сам не ще можеш да се познаеш. (82/стр. 414)

Това са сенки на реалността

Източните народи в някои отношения са по-умни от западните. Източните народи съгрешиха в друго. Те не се водиха според светлината, която имаха, но когато придобиха знанието в тази вечната светлина, в тях се роди най-големият егоизъм, яви се факирството, йогийството, поискаха да станат йоги, адепти, учители. Ако идеш на Изток, ще видиш цели общества от факири, чудесии правят, според европейците. Пък то какви чудесии, няма никакви чудесии. Чудесиите на един факир се равняват на какво? Ако аз взема една гумена ластична топка и я надуя, тя ще стане голяма, но като излезе въздухът, тя спадне; онзи, който не знае, може да мисли, че е някакъв фокус. Но във факирството никакви чудесии няма. Просто ще напълниш топката с въздух и тя ще се увеличи. Тия чудесии, които ги правят факирите, това са сенки на реалността. (83/стр. 11, 12)

Прави едно особено движение на лъка

Магията на цигулката седи в лъка, после седи в тона. Роденият цигулар знае как да тегли лък, прави едно особено движение на лъка така, че цялата публика е във възторг. Но туй движение на лъка съответствува на неговия ум. (83/стр. 14)

Предизвикваш всичките силови линии

Ако ти не знаеш как да движиш ръцете си, ще загазиш. Много нещастия в света зависят от неправилното движение на ръцете. Много щастливи случаи зависят от махането на ръката. Онези, които са изучавали науката за движението, а това са индуските учени и адептите, имат такива движения, че като са между свирепи животни, само с едно вдигане на ръката по известен начин, без да говорят, стъписват се животните. Махането на ръката трябва да образува едно особено движение, което е в съгласие с Природата. Щом махнеш по този начин, ти предизвикваш всичките силови линии и те по този начин ти помагат. И ти имаш цялата разумна Природа на своя страна. (83/стр. 14)

Магическата сила на думата „дете“

Душата сама по себе си не може да се въздигне, ако не роди… Казвам: Нашият живот за в бъдеще ще се осмисли, когато имаме туй Божественото, което трябва да се роди. Роди ли се то, целият живот ще се осмисли; понеже целият свят е разумен и в цялото битие, навсякъде, има стремеж да се запазят децата. Тъй се обяснява магическата сила на думата „дете“. Като извика детето, бащата и майката тичат веднага да му услужат. Даже външни хора като чуят гласа на детето, веднага тичат. Има неща магически. Като заплаче някое дете, у всички се събужда милост към него. Някой стар човек като заплаче, никой не му обръща внимание. Ако ние плачем с плача на детето, ще ни слушат; ако ние плачем с плача на старите хора, „ни глас, ни слушание“. (83/стр. 19, 22)

Камъните ще оживеят и ще проговорят

В раждането на едно дете, или в раждането на „аз“ в нашата душа, взимат еднакво участие и сърцето, и умът; туй „аз“ го наричам Божественото съзнание, туй, което определя нашето битие като човек… Има една наука, която може да се предава само на хора, които имат деца. Ако вие нямате деца, по никой начин онази Истина не мога да ви кажа. И да ви я кажа, ще бъде неразбрана за вас. Вие ще кажете: „Как така?“ По същия закон: Един цигулар може да е най-големият виртуоз в света, гениален човек може да е, но няма цигулка, няма лък, с какво ще свири? Това е мощното, то е инструментът. Този цигулар когато има цигулка, тогава всички ще разберат, че той е първият цигулар; като тегли лъка, изкарва такива тонове, че на всички хора се отваря сърцето. Такова нещо е човекът. С твоята цигулка — с твоето дете — като теглиш лъка, в цялата природа дето идеш, и камъните ще оживеят и ще проговорят. (83/стр. 19, 25)

В живота, който изобилно тече

Нека всеки човек да се прояви, както Бог го е наредил. Не давайте тон на извора… Сегашните хора все ограждат и развалят изворите. Ние ставаме неспособни да проявим това, което е вложено в нас от Бога. Един други се коригираме. Не се коригирайте кой е прав — и двама сте прави. Разберете: магическата сила на човешкия живот седи в живота и Любовта. Любовта, от която произтича изобилието. Животът е проява на Любовта. Живот, който изобилно тече, от него може да се явят изобилно мисли, изобилно чувства. Дето има изобилно мисъл, ще има и свобода. (83/стр. 49)

Червените лъчи

Ако вие разбирате червения цвят и го използувате, както трябва, в него има такива трептения, чрез които съвременните учени хора могат да се домогнат до безсмъртие. В червения цвят има един вид трептения, аз ги наричам трептения на безсмъртието; това са ритмични трептения, те ви носят безсмъртие, но трябва да знаете точно времето за тяхното възприемане. Тези животворни лъчи на червения цвят, тези трептения съществуват и идват точно навреме… Сега ние всички търсим тия трептения. Като наближат, те обикновено влияят. Ако можеш да прекараш тия именно червени лъ-чи над един мъртъв, веднага той ще стане.

(83/стр. 51)

Светът още не е готов

…Това е наука, която Христос разбираше и си служеше с нея. Когато плюна, прогледа слепият. Но кога плюна? Вие може да плюете, ама не знаете кога да плюете. Когато плюна Христос, то не беше на пътя, на улицата. На кое място беше? Пос- ле Той не остави това изкуство, занесе го със Себе Си. Светът още не е готов за една велика наука. Ако сегашните лекари можеха така да плюят, чудеса щяха да правят, но не знаят. (83/стр. 51)

В един момент можете да отворите небето

Мъгла има, когато атмосферата е дисхармонична. Хубаво, ако сте силни, разпръснете мъглата! Ако вие сте силни, ако имате знание, сега в един момент можете да отворите небето — да просветне. Направете опит да се изясни съвсем, да изгрее слънцето. Сега седи тая мъгла и заповядва. Такава мъгла има в умовете на хората. (83/стр. 52)

Магическа вест

…Навсякъде разочарования. Обаче има една ра-достна вест в света. Тя е магическа. „Идете, известете на учениците Му“ — радостната вест, че Учителят им, който бил мъртъв, оживял! Той казва: „Даде ми се всяка власт на небето и земята. Отсега каквото искате, ще бъде. Досега не можеше, но отсега на вас, Моите ученици, каквото искате, ще ви бъде.“ (83/стр. 122)

Ти като видиш Учителя

Представете си, дойде някой при вас и каже: „Аз видях Учителя“. Мнозина като идат около мене, приказват: „Видях Учителя“. След туй ги гледам — бият се. „Видях Учителя“ и в същото време казва: „Ти имаш да ми даваш, да ми върнеш парите“. „Видях Учителя“, а се женят и след един месец и двамата разочаровани. Това не е никакво виждане на Учителя! Има едно свещено виждане в света: ти ще живееш, ще престанеш да умираш, смъртта трябва да изчезне. Ти като видиш Учителя, всичките бръчки на лицето ти ще изчезнат, твоите отрицателни мисли ще изчезнат, твоите отрицателни желания ще изчезнат, в теб ще остане една мощна сила, каквото кажеш, ще стане. (83/стр. 132, 133)

Разправят за древността

Имате големи претенции, казвате: „Аз разбирам от музика“. Какво разбирате от музика? Аз казвам, че разбирам от музика, ако когато засвиря, дърветата започнат да играят или когато започна да свиря, се махнат всички облаци; аз разбирам от музика, ако когато започна да свиря, умрелите станат. Кой може да свири така? Никой. Аз разбирам, един музикант като започне да свири, ако се карат хората, да престанат. Разправят за древността, имало такива хора, които като засвирят, воюващите страни престават да се бият, всеки спор престава. Това е музика, това е пеене. (83/стр. 134)

Има малки чудеса

Някой иска чудеса. Оставете големите чудеса, които Христос е правил, но има малки чудеса и вие с тях трябва да започнете. Имате тайната, Бог ви я е дал, знаете как да си помогнете, а вие се смущавате, страхувате се, ходите и викате лекар…

(83/стр. 177)

Можете да му прочетете една формула

И в лицето на мъжа, и в лицето на жената ще видиш лицето на човека… Някоя жена казва: „Дотегна ми този мъж“. Но ти погледни, че той е човек. Кажи му един ден да си размените ролите. Ако вие бяхте един маг и не сте доволен от мъжа си, че не се отнася добре с вас, вие можете, като заспи той, да му прочетете една формула и вие да станете мъж, а той да стане жена. Размените си ролите, после на него му дотегне — той прочете формулата и пак се променят работите. Това са възможности, вероятности. (83/стр. 209, 210)

Магическа сила, която спонтанно работи

Единствената магическа сила, която спонтанно работи, това е вярата. Дотолкова, доколкото ти вярваш, че вярваш, че вярата ти е в твоето подсъзнание, съзнание, самосъзнание и свръхсъзнание, тя е мощна. Ако вярата дойде в подсъзнанието, тя е силна; ако дойде в съзнанието, е силна; дойде ли в самосъзнанието, тя е слаба. Много пъти се работи в двете области и работите не стават тъй, както очакваме. Вярата не се е изразила. Когато се работи в подсъзнанието, каквото пожелаеш, става. Но туй вярване в подсъзнанието, то е определено, а всички определени работи стават. (83/стр. 215)

Това се проверява по особени закони

Казвам на този чужденец: Ти си раждан при много добри условия, богати сте били, майка ти добра, баща ти добър, когато са те раждали, са били при добри условия. Ти вървиш по линията на майка си, имаш точно нейния характер. Казва: „Точно така е“. Майка ти е такава, ти си такъв. Казва: „Откъде знаеш?“ Това се проверява по особени закони, става една магия, има известни правила. Тези неща са елементарни работи. Доказвам му, че нещата в природата са отбелязани. Аз чета в природата, твоето раждане е отбелязано. Индусите казват, че е записано в Акашовите книги. Чета аз на еди-коя си страница, еди-кой си роден на еди-коя си дата — отбелязано е неговото раждане, какъв е баща му, майка му, всичко чета. Какви чудесии има записани в природата! Записано е всичко в книгите й. И в България има записани Акашови записки. Навсякъде мога да чета.

(83/стр. 220)

Два пъти не трябва да хвърляте

„Що да сторя?“ Ще работите, ще развивате ва-шия ум, ще образувате тази новата мрежа, за да схванете новата светлина. Някой път вие ще мязате на един рибар; ще си оплетете хубава мрежа, ще идете да се учите от рибарите на тяхното изкуство… Всеки ден ще излизате като рибаря отвън, ще гледате как хвърля мрежата и как колкото хване, туря в торбата. Два пъти не трябва да хвърляте. Като хванете много, не можете да изтеглите мрежата. Нали знаете, Христос като срещна Петра, Петър Му каза: „Господи, цяла нощ се мъчим, нищо не уловихме“. Христос му каза: „Хвърлете за Мене“. Петър погледна недоверчиво, той беше рационалист малко. Като хвърлиха мрежата, толкова много риба се хвана, че трябваше да викат други лодкари да я изнесат. Божественото е: като хвърлиш мрежата, да се хване толкова риба, че да не може да се изтегли мрежата. По човешки ще хвърлите мрежата, но нищо няма да уловите. По човешки нищо не се постига. (83/стр. 261, 262)

Такива невидими жици има

Мощният човек, онзи, който има мощна мисъл и сила на духа, може да остави къщата си отворена и нито един разбойник няма да влезе в нея. Той ще има пред вратата си електрически токове, никой не ще може да влезе. Неговата каса е оградена с такива токове, такива невидими жици има, че който се приближи и ги бутне, веднага ще се намери в голямо противоречие. (83/стр. 272)

Стаята ти веднага ще се стопли

Сега салонът ни се отоплява с печка, но като дойде Любовта, печката ще бъде излишна. Каква по-голяма икономия от това да не си служиш с въглища и дърва? Зима е, вън е –30° студ. Влизаш в студена стая, без печка, без никакво отопление. Какво ще правиш? Вземи основния тон на Любов-та и стаята ти веднага ще се стопли. (84/стр. 41)

Ангелска музика

Можеш ли да възприемеш музиката на 300-500 хиляди трептения? Това е ангелска музика. При нея и желязото, и златото се топят. Тази песен е в състояние да излекува и най-неизлечимата болест. (84/стр. 50)

Ако и вие си послужите с такава музика

Има музика, на която трептенията разрушават. Какво направиха евреите със своите тръби? Като ги надуха, те обикаляха с тях цели седем дена стените на Иерихон и ги събориха. Ако и вие си послужите с такава музика, в седем дена ще можете да съборите стените на вашите мъчнотии и препятствия. (84/стр. 50)

Може да проверява нещата

Има начини, по които човек може да проверява нещата, да познае кое е Божествено и ценно и кое — човешко. Ако в ума ти влезе една Божествена мисъл, тя може да преобрази нещата: ако времето е лошо, тя ще го подобри; ако вали, дъждът ще престане; ако е облачно, небето ще се изясни.

(84/стр. 68, 69)

Ум се иска за това

В материалния живот лесно не се прави злато. Не че е невъзможно да превърнеш желязото в злато, но ум се иска за това. За да превърнеш желязото в злато, трябва да имаш предвид отношението между атомните тегла на двата метала, техния молекулен строеж и т.н. (84/стр. 83, 84)

Да знаеш как да разтърсваш ръката си

Дойде при мене един просяк. Иска ми десет лева. Казвам му: Бръкни в джоба си, ще намериш десет лева. — Той бръкна, но нищо не намери. — Бръкни в другия джоб. — И там нищо няма. — Ако бръкна аз, ще извадя сто лева. Бръкнах в единия джоб, извадих сто лева; бръкнах в другия джоб, извадих още сто лева. Бръкнах в третия и извадих сто лева. Значи всичко триста лева. Той се почуди как стана това и каза: „Ти държиш тези пари в ръката си и като бръкнеш в джоба, изваждаш ги. Бих желал и аз да правя така.“ — Като бръкна в джоба, аз разтърсвам ръката си и от нея излизат сто лева. И той се опита да направи същото, но нищо не излезе. Трябва да знаеш как да разтърсваш ръката си. Както цветята дават безброй цветове и плодните дървета — безброй плодове, така и за човека, който възприема Божествената светлина, невъзможните неща стават възможни. За него възможностите се увеличават всеки ден. (84/стр. 110)

Като бръкнеш в джоба си

Истинско знание е, като бръкнеш в джоба си, да извадиш пари. Като пипнеш цирея си, веднага да изтече. (84/стр. 115, 116)

„Учителю, тази работа не е за нас“

Един наш брат, сега е в другия свят, беше се парализирал, гръбначният му стълб се схванал. Дохождат двама братя да ми кажат какво е положението му. — Лесна работа, ще се лекува с вяра. Идете при него, хванете го за ръцете и мислено направете молитва да стане от леглото. Вярата ви ще помогне. Те отишли, направили каквото им казах и след два дена идат при мене отчаяни, обезсърчени. Казват: „Учителю, тази работа не е за нас. Освен че нищо не направихме, но болестта му се предаде и на нас, едва се движим, гръбнакът ни се схвана. Тази работа е за тебе.“ …Според мене тази болест е проста, някое дете от невидимия свят си играло с болния и по някакъв начин го свързало.

Един стар човек ми разказваше една своя опит-ност. Един ден като си седял, дошло едно от внучетата му, подало му една голяма макара и казало: „Дядо, дръж малко макарата“. Дядото взел макарата, а детето започнало да обикаля… Обиколило веднъж, два, три пъти и конецът се увивал около дядото. Когато конецът се свършил, детето казало: „Дядо, я стани сега!“ Опитал се той да стане, не може. Ръцете и краката му били здраво свързани, не могъл да ги движи…

Аз отидох да видя болния брат. Седнах при него, гледам, вързал го някой, както внучето вързало дядо си. Братът ме следи да види какво лекарство ще извадя от джоба си. Лежи той с вързани ръце и крака, не мърда, гледа ме какво ще направя. И аз, от своя страна, гледам отде да започна да развивам въжето, без да режа. В това време се разговарям с него. Казвам му: — Ще полежиш малко и ще си починеш. Толкова години работиш като адвокат, не си почивал. — Остави тази почивка. Големи болки имам в ръцете и краката. Страшно е да не може човек да се мръдне. Кажи нещо за положението ми. — Бъди спокоен, тази работа не е толкова сериозна, не си нужен в онзи свят. Там не са нужни адвокати. Ти още имаш работа на земята. — Не зная какво ще стане с мене, но болките са големи. Пък и за смях станах на хората. Знаят, че съм окултист, а лежа с вързани ръце и крака, не мога да се мръдна. Кажи как ще ме освободиш. — Аз развивам въжето и се разговарям с него: — Как са жената, децата? — Те са добре, но аз се мъча, не мога да се обърна, не мога да се движа. — Аз отвличах вниманието му върху различни въпроси, за да не ми пречи. Като развих цялото въже, казах му: Хайде, опитай се да станеш. — Той забрави, че е болен, и се вдигна от леглото, спусна си краката и стъпи на земята. — Хайде, разходи се из стаята. — Той обиколи няколко пъти, спря се и ме гледа. — Разходи се и по другите стаи. — Той обиколи всички стаи и пак дойде при мене. Гледа ме, мисли и се чуди какво става с него, не може да си отговори. Обаче за мене работата е ясна. Аз само развих въжето, с което бяха вързани ръцете и краката му. След няколко дена той отиде на работа. Един ден го срещнал лекарят, който го преглеждал, и го запитал: — Как оздравя? — Много просто. Дойде Учителят, поговори с мене, после ми каза да стана и да се разходя из стаята. Станах, разходих се по всичките стаи и след няколко дни бях съвършено здрав. — Как стана това? — Не зная. — Даде ли ти някакъв цяр? — Цяр не ми даде. — Не може да бъде! — Във всеки случай фактът е налице.

(84/стр. 164, 165, 166)

Какво ще остане от нейната красота?

Срещате млада, красива мома. Гледате я и се възхищавате на красотата й. Бог й дал голямо богатство — красота. Тя разполага с магическата пръчица. С красотата си тя може да помага на хората: да ги утешава, насърчава, да повдига духа им. По едно време в ума й дошла мисълта да се жени, да си намери един възлюбен. Защо иска да се жени? Да има кой да я храни. Ще се ожени, но какво ще остане от нейната красота след десет години? Нищо няма да остане. Като роди няколко деца, тя ще изгуби красотата си. (84/стр. 189)

Ще се лекува с умствени билки

Сегашният човек… Дълго време ще се лекува той с горчиви билки и лекарства, докато се пречисти кръвта му. Ще дойде ден, когато ще се лекува с умствени билки. Ще каже само една дума или ще помисли нещо и ще оздравее. (84/стр. 312, 313)

Иди при някой болен

А сега има много сериозни хора, които мислят, че имат съобщение направо с Бога… Иди при някой болен и виж дали твоята енергия може да го излекува. Ако ти мислиш, че имаш връзка с Бога, а не можеш да излекуваш болния, трябва да приз-наеш факта, че това е само въображение в тебе.

(85/5:18)

Той събира енергия да му се помогне

Казват, че Христос в Палестина е излекувал този-онзи, че възкресил сина на еди-коя си вдовица. Да, те не разбират този велик закон на Любовта. Че и в Израил имаше много болни. Защо не възкреси Той всички, а само дъщерята на наинската вдовица? Човек, който дълго време, с години, се моли, той събира енергия да му се помогне. Имаме пример от онзи болен при къпалнята. Този човек се молил 38 години! Но при все това всякога, когато се приближавал при тази къпалня, някой друг го изпреварвал и той се връщал с една дълбока въздишка, но с вяра, че идущата година ще може да влезе. Обаче и на следната година пак го преварвали. Цели 38 години той се молил, докато най-после Христос дошъл при него и го запитал: — Ти 38 години се молиш, няма ли някой да те тури в къпалнята? — Няма. — Искаш ли да бъдеш здрав? — Искам, Господи. — Тогава стани, вземи си одъра и ходи! — Цели 38 години е трябвало той да се моли, за да дойде Любовта, да дойде Христос и да му даде от Своето изобилие. (85/6:10)

Не бихте могли да се познаете

Някой път като ви слушам, че пеете „Бог е Любов“, чудя ви се каква е тази любов. Защото ако в действителност бяхте изпели само веднъж, както трябва, „Бог е Любов“, моментално щяхте да се промените и като се върнете вкъщи, не бихте могли да се познаете. (85/8:10)

Причината на болката веднага ще изчезне

При лекуването трябва да знаете закона. Щом измените вашите вибрации, и причината на болката веднага ще изчезне. Каквато и да е болка, моментално може да я премахнем… (85/9:23, 24)

Има магнетическа сила в себе си

После като дойдем до медицината, вие казвате: „Аз не искам да ме лекува такъв лекар“… От чисто окултно гледище някой лекар ти дължи нещо от миналото, той трябва да ти се изплати. Ти си на умиране. Той дойде, има магнетическа сила в себе си, тури си ръката на главата ти и ти оздравееш. Като си отиде, кажеш: „Слава Богу, олекна ми!“

(85/10:22, 23)

Да гори, без да изгаря

Да познаваш нещо, то значи да боравиш с него. Да познаваш електричеството, то значи като посоча пръста си, да светне. Ако аз мога да заповядвам на тази електрическа енергия в моя пръст да свет-не, значи аз имам познания за електричеството. — А, ще светне! — Може да го накарам да светне, но знания трябва да имам! Туй знание не се добива от книги, съвсем други условия се изискват. Аз мога да запаля своя пръст и да гори, без да изгаря. Ще свети само. (85/14:16)

С кои хора да се приравним?

Някои казват: „Да се приравним с хората“. Как разбирате този въпрос? С кои хора да се приравним? Ще се приравняваме с хората само когато сме невежи. Представете си, че аз съм човек, който владея законите на природата и нямам нито пет пари в джоба си, нито кесия, нито слуги. Излизам на планината. Огладнея и седна на един камък. Тропна с пръчицата си и тъй както в 1001 нощ яденето излезе. Ще се нахраня. Тропна пак — масата се прибере, няма я. Искам да си почина. Как? На тревата или на кревата? Тропна — приготвено легло, легна си. Тропна — леглото пак изчезне. Искам да пътувам. С аероплан или с автомобил? Троп- на, пристига автомобилът. Питам: С кого трябва да се приравня, я ми кажете! Туй приравняване със съвременните хора е смешно. (85/18:17, 18)

Ако ви дам другите методи

Методите, които сега съществуват в света, са най-слаби. Тези методи, които употребяваме сега, са играчка. Ако ви дам другите методи, всички ще се намерите в следното положение. Вие ще мязате на деца, всеки един от вас ще тръгне да се хвали кой какво е получил. Ако, за пример, аз бих ви научил, като тропнете с пръчката си, да имате това, което искате, вие току изведнъж ще кажете: „Знаете ли какво мога да направя аз?“ Тропнете. На друг: „Ти знаеш ли какво мога да направя?“ Пак тропнете. И тогава започва това тракане. Питам: Каква цел ще се постигне? Това е външната страна на нещата. Има по-велики неща в света! (85/18:19)

Ако в нея се зароди желание за живот

Любовта носи живот, Мъдростта носи знание, Истината носи свобода и Духът ги съдържа в себе си… Вие може да проверите дали Любовта носи живота или не. Искам да опитате дали този закон е верен или не. Ще отидете при една сестра, която е отпаднала духом, и ще си поставите ръцете върху главата й, нищо няма да й говорите. Ако в нея се зароди едно желание за живот, значи вярно е, че Любовта носи живот. Опитът тук е на дело, а не на думи. Някой път думите хипнотизират. Ще си подържите ръцете, ще видите дали животът може да се предаде чрез ръцете. Ако тази сестра се въодушеви, тя е почувствала, че се е вляло нещо в нейната душа. Значи първият закон работи.

(85/18:21, 22)

Веднага ще се зароди желание да учи

После вие казвате, че Мъдростта носи знание. Имате едно глупаво дете. Нека трима разумни хора поставят трима души ръцете си върху главата му. Ако този закон е верен, ако вие сте съединени в Духа, в това дете, което е било глупаво, мързеливо, веднага ще се зароди желание да учи и ще стане много трудолюбиво. (85/18:22)

Неговите външни отношения ще се изменят

Сега третото правило. Казвате, че Истината носи свобода. Когато вие поставите ръцете си върху човек, който е бил ограничен във всяко отношение, веднага неговите външни отношения ще се изменят. Той ще почувствува силен копнеж към свободата, към простор. (85/18:22)

Не внасят живот

Често има хипнотизатори, които поставят ръцете си по известен начин върху главите на хората, но освен че не внасят живот, внасят известно хипнотическо състояние. (85/18:22, 23)

„Аз се измених“

Аз наричам силни думи тия, които като изговорим, да стане у нас трансформиране, да кажем: „Аз се измених, не съм онзи, който бях по-рано“. За пример, двама души са се скарали от 10 години и не искат да се видят. Силна дума за тях ще бъде тази, която като изговорят и двамата, да се помирят и да кажат: „Ние забравихме всичко“ — и двамата братя се прегърнат. В тях вече наистина има промяна. (85/19:12)

Бог проглежда чрез тях

Погледът ви да е такъв, че никога да не се заб-равя. Когато някой човек се отчаял, ти като го пог-леднеш, всяка уплаха, всяка безнадеждност да изчезне и той да каже: „Срещнах един човек в света, чрез когото Бог ми помогна“. Срещнеш друг човек, който помислил да върши някакво престъпление, ти като го погледнеш с един мил поглед, той да каже: „Благодаря на този човек, че ме спаси“. Ами защо имате очи? Вашите очи трябва да бъдат такива, че чрез тях да се проявява Божията Любов. Който ви погледне, да знае, че Бог проглежда чрез тях. (85/35:15)

Само да завърти този Божествен ключ

Добрият човек има на разположение всички Божествени сили, изисква се само да завърти този Божествен ключ и всичко става. (85/35:16)

*Суспендирам — спирам, прекратявам

Из Словото на Учителя Петър Дънов

БОЖЕСТВЕНА

МАГИЯ