Учителя - Книга за Силата - Търсачка - svetanaknigite.bg

Учителя – Книга за Силата

Аум_Книга_за_Силата

Из Словото на
Учителя Петър Дънов

КНИГА ЗА

СИЛАТА

Варна, 2018 г.

ПРЕДГОВОР

Силата е Сияеща

Силата е сила, защото привлича Дух.

Ако твоята сила е чиста, тя е удар с меч.

Само чистото сърце може да овладее майсторството на Силата.

Чистата сила не е техника, тя е Дух на проникване.

Истинната сила е качество на Чистотата.

Техниките и методите са от вън Чистотата е от вътре, от Безпределността.

Който има Чистота, черпи от Източника Безпределната Сила.

Чистият умее да се храни със сила.

Победата в сравнение с Безкрая е падение.

Чистият търси Безкрая, а не победата, защото там го води Силата.

Погледът на Истинния воин е безкраен, а не човешки и земен.

Силата е сияеща, но ние сме ограбили себе си.

Знанието е противник на Сияещата сила.

Предаността създава силата на преоб­разяването.

Бъди слаб и постоянно се усъвършенствай, и силата ще има око за тебе.

В Истинния воин живее майстор. Във Върховния воин живее Древността.

Скритата сила никога не предава своята неизменност.

Дълбоката цел на силата е да победиш напълно злото в себе си.

Чрез знанието ти можеш да си помис­лиш, че си могъщ воин, а тогава и сламка може да те убие.

Сияещата сила идва само при постоянното самоусъвършенстване.

Позицията на силата е дълбинен пок­лон пред Бездната.

Не можеш да победиш този, който е победил злото в себе си.

Безпределната Сила вижда отвъд хоризонта.

Сила, която посяга на Истината, ще бъде умъртвена и дълго ще се скита в тъмнина и безсилие.

Търси силата, докато прозреш Истината в нея.

Не е важна битката, а как я възприемаш.

Ако ти си силен, защо смъртта те поразява?

Човек без зло е Сияеща сила.

Открий Чистата си сила и злото ще умре.

Чистата сила в нас е Мечът на Истината.

Начинът на говорене е тайно умение умение да създаваш силата.

Най-голямата грешка в живота е сила без Истина.

Хаосът, види ли Истинската сила занемява.

Истинската сила е по-бърза от инстинкта, от будността и от рефлексите. Тя се движи в друго измерение.

Божията Сила има милиони очи.

Ако твоята сила е в единство с Бога, враговете ти са завързани.

Ако ти си в Божията Сила, твоите врагове са нереални.

Истинната сила съкрушава смъртта.

Когато Истината изрича себе си, това е действащата сила.

Силата е по-древна от живота и смърт­та.

Силата е древен воин. Тя стои застинало.

Древните майстори на силата са изречена Истина.

Овладееш ли себе си, проумяваш пътя на силата.

Този, който е овладял себе си, може да се превръща в стихия.

Истинската сила носи в себе си нещо от лекотата.

АУМ

Елеазар Хараш
Варна, август 2018 г.

I. Разбиране Същността на Силата

Силата извира от вътре

Когато изпаднеш, кажи: „Господи, аз съм немощен, Ти си силен, Ти се прояви!“.

(7/стр. 85)

Колкото малко, колкото и грозно да е едно същество, достатъчно е да отдели за Бога малкото време, с което разполага, и ще получи от Горе мощни енергии.

(7/стр. 50)

Концентрираният човек всякога трябва да обръща ума си към Бога като Извор.

(7/стр. 405)

Закон е: За каквото мисли човек, за него се държи. (26/стр. 125)

У човека е всичката сила, но той не знае как да я употребява. (8/стр. 13)

Някой човек не е предвидил, че на пътя му ще дойдат мъчнотии; дойдат ли, той потърсва помощ от вън но защо ли, когато помощта иде главно от вътре. (7/стр. 431)

Големите мъчнотии са място за запознаване с Ангелите. (7/стр. 410)

Мъчнотията това е едно налягане, което може да ти даде разширение… Бог се е скрил в нещата, но вие трябва да Го намерите. (7/стр. 452-453)

При добрите условия всеки работи, а при лошите условия само Бог работи.

(7/стр. 52)

Тези, които живеят чист живот, се обличат с магнетична сила и тогава получават знание от вътре. На тези, на които се дава знание само от вън, те не живеят напълно чист живот. (7/стр. 445)

Светията има непреривна връзка с Бога. Тайната е там, че той накъдето тръгне, Господ ходи с него това не е нещо външно. (7/стр. 384)

Божието Присъствие да е във вас. Там е силата. (7/стр. 88)

Като се молиш на Бога, придобиваш сила. А хората мислят, че силата е от вън.

(7/стр. 56)

Възстановете вие тази връзка в душата си между Бога и вас, и всичките ви отношения постепенно ще се изгладят. Първо ще започнат да се възстановяват силите ви по един много естествен път. (13/стр. 566)

Трябва да се научите да слушате то е едно от първите качества. Слушането в окултизма се нарича концентриране на ума, или умът да бъде съсредоточен в една посока, без да е разсеян. (3/стр. 53)

Да слушаме, значи да умеем да се концентрираме. Човек не може да слуша, ако не може да се концентрира то е един процес вътрешен. (20/стр. 24)

Ако не се концентрираш, възприятията няма да бъдат правилно поставени.

(20/стр. 24)

Ако аз съм слаб и пред мене бесят някой човек, ще търпя туй е Волята Божия. Но ако аз съм силен човек и някои слабохарактерни хора бесят някого пред мене, аз няма да търпя… Няма да кажа, че Волята Божия е такава. (3/стр. 295)

На едно място в Писанието се казва: „Страшен си, Господи!“. Силният човек е страшен. (20/стр. 47)

Бог се нарича дълготърпелив. Но знаете ли от що произтича съображението на Бога в Неговото дълготърпение? Господ знае, че ако се разгневи, светът ще отиде.

(3/стр. 296)

На едного, ако Бог се разгневи, светът ще отиде. (3/стр. 296)

Дето е Бог, там е Силата. (7/стр. 16)

Ако Бог не прилагаше Милостта Си по отношение на хората, те щяха да бъдат пълни инвалиди, а така само се контузват, натъртват се тук-там и продължават да учат. (48/стр. 147)

Милосърдието насърчава човека, дава му възможност да изправи грешките си.

(48/стр. 147)

Възприемане на Божията Сила

И най-силният Дух, някой Велик Ангел, като слезе на Земята, и той си поплак­ва малко. (24/стр. 108)

През нощта Христос спеше три часа и три часа прекарваше в молитва. При тая молитва Той ставаше акумулатор на грамадни енергии от Божествения свят… През деня Той харчеше много енергии, било чрез Слово, било чрез лекуване, и тая именно енергия Той събираше в Себе Си чрез нощната молитва. (7/стр. 60)

Ще работите отвътре чрез молитва и съзерцание, за да се увеличи възприемателната ви сила. (7/стр. 367)

Някой мисли да развие силите в себе си, а той трябва да стане проводник и възприемател на Божественото в себе си.

(7/стр. 376)

Възприемането става с Вярата, а Реалността иде след нея. Значи, Вярата подразбира един процес на възприемане.

(7/стр. 432)

„Да ми се даде вяра.“ Вие не разбирате. Вярата не се дава… Вярата само може да се усили. (52/стр. 31)

Вярата се основава на Свръхсъзнанието. Тя е един лъч от Свръхсъзнанието.

(7/стр. 430)

Вярващият е силен той радиира, от него излизат мощни енергии към всички посоки. (7/стр. 432)

Това, в което човек вярва, то има сила за него. Законът е верен и за положителните, и за отрицателните неща в живота.

(26/стр. 125)

Това, в което човек вярва, ще го постигне. Това, в което се съмнява, се отлага.

(7/стр. 433)

Надеждата е основа на физическия живот, Вярата е основа на Духовния живот, а Любовта на Божествения живот… С Надеждата ще станем красиви, с Вярата силни, а с Любовта ще добием смисъла на живота. (7/стр. 436)

Някои ще останат за в бъдеще, не могат да се спасят сега понеже не могат да възприемат Словото. (7/стр. 138)

Понеже не сме готови, когато Господ минава, Той остава скрит… Бог ни оставя свободни да се свържем ние с Него.

(7/стр. 18)

Бог не иска да завземе съзнанието ти без остатък, за да бъдеш свободен.

(7/стр. 40)

Имаш голяма неприятност в живота си и колко е мъчно да повярваш, че всичко ще се превърне в добро. В дадения случай е важно да повярваш да надделееш над условията. (7/стр. 460)

Всякога, когато човек повярва, се образува една обща възможност, чрез която Живите сили на Природата протичат към него. (41/стр. 343)

Безверният човек е изолиран от самата Природа… той е обсаден, той е в смущение. (41/стр. 343)

Каква е вашата вяра, щом допускате най-отрицателни мисли? (41/стр. 40)

В който момент повярваш, че Бог живее в теб, ти ще бъдеш мощен и силен.

(15/стр. 148)

Вярата е едно самосъзнание на душата, че излиза като един лъч от Божественото и че е невъзможно да изгуби пътя си.

(34/стр. 224)

Всяка душа, която иска да развие своята индивидуалност, трябва да се отдалечи от Бога. А с това нейно отделяне необходимо е било да се създаде първият зародиш Вярата. (34/стр. 224)

Вярата е завършен процес, резултат на дейността на Разумни Същества, които са живели някога на Земята и доброволно са я напуснали. Те са оставили Вярата, своята работа, като наследство на човечеството.

(45/стр. 210)

Имайте Вяра Непоколебима Вяра, Вяра, Вяра и Вяра. Няма друго средство. Вярата ще даде мощ на вашия ум, сърце и душа и ще ви даде сила да бъдете решителни. (34/стр. 248)

Вярата довежда до Еликсира на живота… А когато хората са в безверие, престават да приемат прана. (7/стр. 435, 436)

Защо трябва да се увеличава Вярата за да се увеличи силата… Пък тази сила разумно за да се използва, вие трябва да имате Любов. (19/стр. 196)

Човек е минал през много учители: едни са работили със светлината, други със силата, трети с богатството и т.н. Обаче никой учител не е могъл да внесе в човешката душа това, което тя желае. Душата желае и търси само Любовта. (30/стр. 133)

Чистата Сила поразява недостойния

Човек, като придобие сила, забравя се и се възгордява там е грехопадението.

(7/стр. 304)

В съвременния окултизъм някои искат да бъдат силни, да правят каквото искат, без да бъдат отговорни. Някои си търсят белята. (7/стр. 349)

В упражненията бързате, в духовния живот бързате и в умирането бързате. Тъй като бързате, всичко лесно ще се свърши.

(23/стр. 156)

Лукавият се занимава с бързите и лесни работи. (46/стр. 702)

Няма защо да бързате толкова от вас се изисква постоянство в работата, но никакво отлагане и бързане. (46/стр. 702)

Ако искаш да учиш, не бързай аз ще ти кажа как да учиш. Аз ще ти дам методи как да учиш, че сам да бъдеш доволен.

(41/стр. 202)

Които в света минават за най-велики гиганти, стига да имат един малък порок, са най-слабите хора тях червеят ги яде.

(41/стр. 205-206)

Когато човек се мисли за силен, Бог се оттегля и го оставя да опита своята сила, да види какво може сам да направи.

(7/стр. 85)

В света има един закон: Бог е винаги на страната на слабите. (9/стр. 182)

Слабите хора поначало ще бъдат бити и ще бъдат слаби, но в края ще станат силни. Сега Бог е на страната на слабите и е против силните. (7/стр. 216)

Писанието казва: „Онези, които чакат Господа, тяхната сила ще се обнови“.

(19/стр. 248)

Че заболяваме, това не е от Бога. Но това, че сме здрави, е от Бога. (7/стр. 17)

А пък щом помислиш за Бога и не оздравяваш, ти си още слаб. Водата, която може да върти целия мотор, кара воденицата. Слабата вода не кара воденицата.

(7/стр. 48)

При всяка неизлечима болест човек трябва да изгуби своето съзнание или да прекара своето съзнание в по-високо поле.

(1/стр. 677)

„Защо боледувам?“ Да направиш болестта проводник на онази Божествена Сила. (1/стр. 791)

Хората заболяват по единствената причина, че прекъсват връзката си с Божествения свят, вследствие на което се лишават от енергиите на този свят. (27/стр. 35)

Ако хората наистина вярваха, че Бог е Всесилен, щяха да уповават на Него.

(25/стр. 321)

И най-голямото неверие, което съществува в нас, се проявява по причина на това, че живеем в много гъста материя.

(23/стр. 186)

Ти не можеш да бъдеш здрав, ако си в стълкновение с цялата среда, в която живееш. (44/стр. 49)

Човек живее в средата на Любовта… Ще се учите да живеете в съгласие с този Велик закон в съгласие с тази среда, в която сте потопени. (23/стр. 162, 164)

Всеки човек е призван да служи на Бога. Ако не изпълни призванието си, ще заболее. (14/стр. 513-514)

Болестите са дадени на хората за придобиване на смирение. (24/стр. 256)

Болестите не са нищо друго освен големи юнаци, пехливани, които ви нападат, за да изпитат колко сте силни. (30/стр. 49)

Всякога боледуват не слабите хора, а силните. (10/стр. 35)

На всяка болест, която му се дава, ученикът трябва да гледа като на особена привилегия. (24/стр. 256)

Който се домогне до вътрешния смисъл на това Учение, той ще намери в него сила да продължи своя живот, да реши задачите си правилно. (15/стр. 62)

Силният се изпитва в Любовта

Обикновеният вярващ живее като обикновен човек и умира такъв за него изпити не съществуват. Щом станеш ученик, изпитите веднага дохождат.

(11/стр. 267)

Кои хора се изпитват? Изпитват се силните хора, а не слабите. (26/стр. 287)

Ще знаете, че вашата Любов ще мине през всевъзможни изпити и вие трябва да бъдете силни, за да издържите. Точка.

(7/стр. 149)

Когато те отхвърлят и си без нищо, тогава Господ те обича. Ако разбереш това, ти си силен. (7/стр. 149)

И най-изопачената Любов носи Благословение. (7/стр. 106-107)

И малката Любов, и голямата Любов, която влиза в сърцето, еднакво действат.

(22/стр. 437)

Любовта тя тече. Не се стремете да придобиете Любовта. Който се стреми да я придобие, тя се изгубва. (22/стр. 437)

Божествената Любов се дава само на онези, които нищо няма да задържат за себе си. (18/стр. 460)

Вие казвате: „Аз не мога ли да любя?“. Можеш. Но знайте, че вашата любов няма да помогне с нищо на света. Само Бог люби, а ние, хората, изразяваме Божията Любов. (6/стр. 394)

Когато се разговаряш с някого, съблечи личността си и я тури на гвоздей.

(7/стр. 451)

Не търся доброто мнение на другите, понеже това става само в един съвършен свят, а този свят не е такъв. (7/стр. 441)

Хората проповядват една свобода, която всеки може да им отнеме, а аз проповядвам една Свобода, която никой не може да им я вземе. (7/стр. 320)

„Където е Духът казва Господ там е Свободата.“ (11/стр. 359)

Без Духа човек е слаб и немощен, нищо не може да постигне това значи да живее човек само с човешкото съзнание.

(24/стр. 421)

Всякога, когато вие си говорите, усещате празнота. А когато Духът внушава, никакво колебание вътре в тебе не става.

(34/стр. 182)

Секта правят само ония хора, които са лишени от Божествения Дух; докато напротив, хората на Божествения Дух въд­воряват прославянето Името на Бога на Земята. (34/стр. 351)

Човек, като влезе в света, ще научи от него една добра черта: всеки един с голям интерес се е съсредоточил върху мислите, които го занимават. (7/стр. 371)

Бъди силен, без да бъдеш груб.

(7/стр. 456)

Много хора имат силна, но неразумна воля. (15/стр. 147)

Хората, като не могат да разрешат някои въпроси по разумен начин, прибягват до войната за разрешение със сила.

(1/стр. 57)

Ако всички майки в света концентрират мисълта си в едно направление и отправят една обща молитва към Бога, никаква война няма да има. (29/стр. 257)

Ако живеете всеки за себе си, ако не се обедините, вашата сила ще бъде като тази на паяжината. (27/стр. 31)

Как трябва да бъдат построени домовете: на Принципа на Силата или на Любовта? На Принципа на Любовта.

(15/стр. 165)

Силата изопачава ума, сърцето и волята, а Любовта повдига човешката душа и я води към Бога. (15/стр. 165)

Любовта е вътрешната връзка между частите на живота… Който мисли, чувства и постъпва добре, той има в себе си тази вътрешна връзка Любовта. (26/стр. 149)

Когато връзката между клетките на тялото отслабва, едновременно с това отслабва и тялото. Когато връзката между чувствата и мислите на човека отслабва, заедно с това отслабват неговите чувства и мисли. Този е един от най-елементарните, от най-простите закони, на който хората не обръщат никакво внимание. (26/стр. 149)

Силата на човека се състои във вътрешното единство, което той може да създаде в себе си. Към това единство именно той трябва да се стреми. (26/стр. 184)

Трябва да придобием онази вътрешна връзка, която сме изгубили вътрешната връзка със самите нас. (41/стр. 78)

Онзи човек е силен, който отвътре е силен. (2/стр. 16)

Има закони как да придобием сила. Ще ви поставим на изпит и ще видим дали тази сила, която ще придобиете, е за вашето подигане или за изнасилването ви.

(3/стр. 89)

Ако употребите силата за изнасилването си, тогава ще ви дадат обикновена сила, а ако я употребите за вашето подигане, ще ви дадат Божествена Сила. (3/стр. 89)

Когато човек реши да страда и да се самопожертва, Бог го изоставя подлага го на изпит. И да пострада, Бог ще му нап­рави нова къща, т.е. ново тяло, по-здраво от първото. (14/стр. 387)

Разумният човек е над страданията, над мъчнотиите. Човешкият Дух е над всичко. Няма сила в света, която може да го съкруши. (26/стр. 143)

Не може да добиете Сила, ако не обичате Духа си. (18/стр. 443)

Когато дойде Духът, той ще бъде Нас­тоящето. Той ще ни даде Реалното в света.

(22/стр. 372)

Животът седи повече от смъртта, той е по-силен. И радостта е по-силна от скръбта. Туй, което е по-силно, то е Реално.

(18/стр. 457)

Животът е най-великото благо за човека. Животът и на най-малката клетка струва повече от цялата Вселена. (27/стр. 136)

Смисълът на живота не седи в учеността, нито в богатството, нито в силата. Най-великото нещо на Земята е самият Живот. (24/стр. 448)

Че имате душа това е една Реалност. Че Духът действа сега и работи във вас това е една Реалност. Че още хиляди години ще живеете, това е една Реалност.

(41/стр. 168)

Престанете да се съмнявате! Съмнението е една временна игра на безсъзнателния живот. То е сянка, вълнение на морето. Това, че съществувате, е една Реалност. (41/стр. 168)

Безсмъртието е колективна опитност на цялото човечество. (41/стр. 343)

Истинската Сила и безсилието
на света

Съвременният начин на управление е произлязъл от човешкия Дух. Следователно човек е господар да видоизмени онова, което той е създал. (56/стр. 153)

В света не са управляващите, които движат света. Има хора, които са затънтени някъде, но тяхната мисъл е толкова силна, че тя има силно действие.

(56/стр. 267)

Управляващите душата на народа се отдалечава от тях, изоставя ги и с това се парализират. Те усещат, че народната душа се оттегля и стават безсилни. (7/стр. 75)

Ако сегашните държавници разбираха Божествения закон, щяха да успеят. Те не успяват, понеже нямат съдействието на Божествения свят. (9/стр. 169)

Един политик трябва да се ръководи от една по-висша политика политиката на Невидимия свят. (9/стр. 172)

Фердинанд имаше порочната тактика да държи лошите хора по-близо до себе си, за да не му правят пакост. А свитата трябва да е от добри хора, защото, като държиш близо до себе си лошите хора и после ги отдалечиш, те се ожесточават.

(9/стр. 173)

И когато нашите врагове измират на физическото поле, те влизат в нас. Ще ги търпите или отвън, или отвътре. Това е факт. (4/стр. 28)

Турците излязоха от България. Но умрелите турци останаха в България и днес живеят… Свободата трябва да дойде отвътре. Всеки народ трябва да се освободи отвътре. (20/стр. 265)

Народ се освобождава с Разумно Слово без убийства и кръвопролития, без изтезания и измъчвания. (42/стр. 273)

Невъзможно е да се повдигне един народ колективно. Народите сами по себе си не съществуват. Те представляват възможности за индивидите, за душите. (42/стр. 274)

Избран народ са тези, които вършат Волята Божия, а тези, които вършат своята воля, създават злото. (9/стр. 87)

Сега се създава Нов свят с друг ред и порядък, в който Доброто ще царува, а злото ще слугува… Светиите ще управляват. (9/стр. 71)

Аз виждам много хора в света без души те са като тренове без машинисти.

(41/стр. 362)

Съвременните хора са автомати, страх­ливци. На кого слугуват те? (41/стр. 332)

Дяволът има престол на Земята… Царството на света е негово. Всичките хора, които управляват света, които служат на света, са все негови слуги. (5/стр. 346)

Желанието на човека да стане богат, силен, да заеме високо положение в обществото е хубаво нещо, но то е служене на греховния закон. (42/стр. 365)

Политическият живот е за Земята; в неговата програма влиза слава, богатство, щастие. (42/стр. 366)

Някой дойде на власт и казва: „Аз ще оправя България“. Как ще оправи България? Ако беше в сила да оправи България, преди всичко той не би станал министър.

(25/стр. 13)

Политическият живот е водопад, по течението на който хората се спускат с бъчви. (15/стр. 472)

Всички силни и мощни хора в света все ръжда ги разяжда. (39/стр. 37)

Властта, която зачитате, трябва да има отличителни белези, че е от Бога дадена.

(10/стр. 320)

Всяка добра и праведна власт е от Бога, а всяка насилническа и безумна власт не е от Бога. (9/стр. 169)

Ако Стамболийски би въврял по пътя на Христа, ако в своето управление не би допуснал нито една капка кръв, нямаше да има никакво отклонение и неговият живот нямаше тъй да се изложи на опасност.

(4/стр. 551)

Стамболийски се самозабрави във власт­та, мислеше, че е силен, че всичко може. Не се самоизмамвайте всички хора на Земята са слаби. (4/стр. 551)

Когато мислите, че сте най-силни, да знаете, че се намирате пред най-голямата опасност. Туй да го имате като закон.

(4/стр. 551)

Сега държавата иска да използва всичко, и то дотам, че да използва даже и Свещените Идеи, които Бог е пратил на Земята. (41/стр. 494)

Сила без Мъдрост не може да се упот­реби разумно. В бъдеще всички държавници трябва да разберат Неизменните Божии Закони, защото върху тях се крепи Цялото Битие. (14/стр. 387)

Съвременните хора имат една слабост. Когато са слаби вътрешно, т.е. духовно, те казват: „Да се сдружим сега!“. Смешни са те. (10/стр. 24)

Българите подържат девиза: „Съединяването прави силата“ една дума липсва на тоя девиз: „Съединяването в Любовта прави силата“. (16/стр. 157)

Правилно е да се каже: „Любовта прави съединението, а съединението прави силата“. (15/стр. 484)

„Да имаме сили, че ще оправим България.“ Нищо няма да направите. Ако на един народ му дадете най-голямото богатство, вие ще му създадете най-голямото нещастие. Аз не казвам да не е силен, но силите трябва да дойдат от вътре, богатството трябва да дойде от вътре. (3/стр. 214)

Кой човешки грандиозен план не е пропаднал? Вие ще строите пирамиди една след друга както тази при Гиза, която показваше културата на човечеството. Можа ли тази пирамида да спаси Египет? Не можа. (6/стр. 39)

Един народ е силен, докато Божествената Сила тече в неговата кръв. (12/стр. 30)

Когато всички народи, всички религии, всички държави престанат да мислят, че са в сила да оправят света, тогава Син Человечески ще се яви на Земята със Своето Знание. (29/стр. 314)

Сияйната Мощ на Божиите Служители

Там, където закъсва човек, Божественото започва. (9/стр. 42)

Сега в света идат най-силните Същес­тва, за да го оправят. (9/стр. 183)

„Ще изпратя Духа Си“… Под Дух в широк смисъл разбирам Възвишените Същес­тва Ангелите. (10/стр. 286)

Ние, като хора, сме слаби, затова Ангелите са дошли на Земята да ни помагат. Това, което вие не можете да направите, те ще го направят. (24/стр. 472)

Човекът се ражда слаб, Ангелът се ражда силен. Когато един Ангел се ражда, той е толкова силен, колкото и големият Ангел, който е живял много години.

(24/стр. 313)

Ангелът няма никаква физическа сила, а при това разбира силата. В даден случай той може да прояви сила, но сам по себе си не се нуждае от нея. (6/стр. 11)

Силата не е обект за Ангела той не я желае, тя е случайно проявление. (6/стр. 11)

Ангелите са мощни те са служители.

(8/стр. 83)

Единственият, Който работи в света, е Бог. И Ангелите даже не работят, а хората, дошли на Земята, си въобразяват, че работят. (10/стр. 369)

Преди да е изгряло Слънцето, ще се със­редоточиш няколко минути, ще мис­лиш само за Единия и ще мислиш, че си между Ангелите. (7/стр. 61)

Ангелите живеят в Сърцето на Бога.

(7/стр. 195)

Ангелите приготовляват хората да вземат мястото им да помагат на съвременното човечество. (54/стр. 113)

Когато един Ангел ви посети, вие няма да забравите неговото посещение, то е нещо извънредно, цяла епоха във вашия живот вие ще придобиете една сила.

(56/стр. 207)

Енергиите на Ангелите са толкова грамадни, че те са се оттеглили от хората, за да не им направят пакост. Дойдат ли Ангели при хора, които не са готови, последните падат в несвяст. (7/стр. 11)

Хората още не могат да издържат на Мощното, на Благородното, на Възвишеното и Красивото в света. (26/стр. 329)

Днес няма още такива гениални художници, които могат да нарисуват образ с Ангелска Красота. Защо? Защото Красотата е неуловимо нещо. (26/стр. 329)

Красотата е живо нещо… Красотата в човека се изявява в неговата сила.

(26/стр. 323)

Има силни души горе на Небето, но като дойдат на Земята, са по-слаби. (7/стр. 451)

И най-напредналите Същества, като живеят хиляди години на Небето в пълна хармония, най-после пожелават да слязат на Земята, за да придобият някаква специална опитност. (43/стр. 97)

Човешкият Дух слиза на Земята за придобиване на опитности. (43/стр. 97)

Ти може да приличаш на Ангел, но понеже сега си в плът на Земята, ще се смириш казано е за Христа: „Той прие рабски образ“. (7/стр. 440)

Смирението е единственият път, единственият метод, чрез който може да се приближиш към Бога. (7/стр. 440)

Щом Божественото вземе връх над човешкото, чак тогава ще бъдем мощни и силни. (7/стр. 477)

Малко е детето, но докато живее в Божествения свят, то заповядва на родителите си, на братята и на сестрите си.

(30/стр. 394)

Детето помни тази щастлива възраст на своя живот и при всяко ограничение въздъхва, и си казва: „Колко щастливо бях в своето детинство! Бях в Рая“. (26/стр. 247)

Всички деца са Ангели до известна възраст. След това тези Ангели, които са работили, те се връщат в Небето… А някой път този Ангел до стари години остава.

(56/стр. 107)

Всички хора, които обичат Бога, ще станат Ангели; другите ще останат човеци.

(7/стр. 195)

Учениците са хората на Новата Светеща раса

Ако ти мислиш сам да направиш нещо, ти се самоизмамваш. Човек, за да издържа, трябва да има тил. (1/стр. 770)

Когато излязат десет души да работят на Божията нива, зад тях трябва да има най-малко сто, които с молитвите си да бъдат тил. И един Учител, като работи, има тил, който го подкрепя с молитва.

(9/стр. 106)

Всеки ден отделяйте по два часа за размишление. Вие като излезете между хората, светът все изтегля нещо от вас и трябва да бъдете силни отвътре, за да може да трансформирате енергиите. (9/стр. 171)

Всички души, които в миналото са работили усърдно Бог, като вижда това, ги избира. Те може би сегиз-тогиз са се отклонявали слабо, но никога не са се отклонявали напълно. (9/стр. 57)

Някога богомилите влязоха в ненужна борба с българските боляри и се оцапаха. Като влезем в пряка борба с лошите хора …те хвърлят кал и ти хвърляш, и така човек се цапа. (9/стр. 100)

Бялата Ложа има главно вътрешна сила, а Черната Ложа има само външна проява. Затова Черната Ложа може да има и само външни постижения, а Бялата Ложа, която първо отвътре завладява, има възможност за всички външни и вътрешни постижения. (9/стр. 55)

Днес силата на Черната Ложа се взема и минава в ръцете на Бялата Ложа. Ние сме в един период, дето злото се връзва. По естествен път злото се обезсилва. (9/стр. 66)

Черната Ложа е достигнала до края и съвсем се е изтощила, и ако Доброто рече да победи злото чрез насилие, ще му даде сила. (9/стр. 66-67)

Тъмната завеса вече се вдига. Силата се дава на добрите, лошите губят своите сили и способности един страх се вселява в тях. (9/стр. 83)

Бял Брат може да проникне в тъмнината, но един черен не може да проникне в светлината. (9/стр. 55)

На Черната Ложа само Бялата може да противодейства, защото тя има по-голямо Знание и Мъдрост, та в състояние е да я преодолее. (34/стр. 302)

Днес Черната Ложа учи, че със сила ще се успее. Обаче такава сила какво ще донесе? (9/стр. 61)

Силният не разрешава всякога въпросите правилно. (1/стр. 301)

Силните крадат. Онези, болните, хилавите хора може ли да крадат? Силният той ще направи престъпление. (4/стр. 158)

Питам сега: Тази сила на здравето, която имаме, зло ли е? Не е. То е едно заблуждение… Черната Ложа е дала насока на живота по този начин. (4/стр. 158)

Силното в човека трябва да се подчини на Духовното, а Духовното на Божественото. (9/стр. 65)

Светът не е поправен, понеже слабите слугуват на силните. (9/стр. 194)

Гледайте да придобиете Духовно богатство, за да бъдете силни духом. Силните духом ще издържат. (9/стр. 69)

Различни страдания ще дойдат, дори няма да ни хваща сън. Няма да остане страдание, което човечеството да не изпита. И парите, и богатството нищо няма да ни ползва при тези страдания.

(9/стр. 68-69)

В света иде огън, ще засегне и вас, но нека всеки да тури на престол в сърцето си Бога и всичко друго на второ място.

(9/стр. 69)

Не си правете илюзия да мислите, че е нещастие, когато в света става разрушение. Всяко разрушение е един случай да покаже Бог Своята Сила, Своята Мъдрост, Своето Знание, Своята Любов към онези, които уповават на Него. (13/стр. 490)

Всички трябва да имаме Господа за пастир, понеже тия промени, които ще станат в света, може да повлияят върху умовете ви. (34/стр. 317)

Бялата раса е изразител на силата твори параходи, аероплани и всякаква техника, но никога досега светът не е имал и такива разрушителни сили, както при тази раса. (9/стр. 86)

Егоизмът прилича на изящен кристален бокал, но с малка вместимост колко хора ще останат жадни. (9/стр. 187)

Една раса, докато стигне до своя връх, идва в упадък. Упадъкът не е нищо друго освен преминаване на енергията в по-вис­ша форма. (9/стр. 89)

Човечеството отива към една Духовна Епоха и това е един естествен процес в развитието му. (9/стр. 201)

Върху Земята ще има един Нов пласт. Ние ще се дигнем малко по-високо, а старите хора ще живеят на долния пласт.

(9/стр. 110)

Сегашните ни груби тела ще се изменят органически, те ще бъдат създадени от една по-фина материя. Как ще се създаде тя? …С молитви, със съзерцания. (39/стр. 489)

Учениците са хората на Новата раса. Тя няма да бъде многобройна, но всички хора от тази раса ще бъдат мощни по ум, по сърце, по воля, по душа и по Дух. Тези хора ще възстановят Царството Божие на Земята. (24/стр. 105)

Възкресението е само за учениците, за хората на бъдещето, за хората на Новата Култура. (24/стр. 105)

Какво разбираме под възкресение? Че ще придобием Истината. (41/стр. 337)

Могъщият устрем на душата

Мнозина искат да бъдат силни, но търсят силата вън от себе си в парите, в знанието. Те не подозират, че силата е в тях.

(15/стр. 148)

Вглъбете се в себе си, за да развивате своите скрити чувства и способности, за да повярвате в могъществото на своята душа.

(15/стр. 148)

Вие не може да помогнете на света, докато не изгрее вашата душа. (9/стр. 181)

Когато човек се новороди, той се свързва с всички по-висши светове, подразбирам Същества от по-висши йерархии.

(10/стр. 220)

Новораждането, идването на Дух Свети, е един вътрешен закон. Право на Божествения Дух е да ви въведе в Езотеричния свят. Това не е право на човека.

(7/стр. 412)

За да стане мъдрец, човек трябва много пъти да се новоражда. Новораждането е многократен процес. (33/стр. 426)

Животът, който живеете на Земята, е едно училище. Тук е място за крайни изпитания. (35/стр. 122)

Дяволът не пуща никого при Господа. Казва: „Господ ме остави аз да проверявам кой Го обича и кой не. Който издържи на онова, аз което го изпитвам, той ще влезе“.

(36/стр. 379)

Устоят е нещо, което може да се придобие само на Земята на тази грешна Земя, прочута в цялата Вселена. (38/стр. 510)

И най-великите Същества от Небето слизат на Земята само за да придобият устой. (38/стр. 510)

Земята е един пробен камък… да се види какво точно се крие в човека.

(9/стр. 206)

Какво означава да се новороди човек? Новороденият човек сам свети. (42/стр. 312)

Човешкият Дух е проява на Божията Мъдрост. (42/стр. 177)

Мъдрецът се намира извън условията на съвременния живот. (42/стр. 230)

Вътрешният закон, написан в душата на човека той е по-високо от всякакъв писан закон на Земята. (42/стр. 230)

Мощното, Великото в човека е неговият Непреодолим Стремеж, който го подтиква напред и все напред то е малко, но движенията му са силни. (42/стр. 287)

Сега започва още една борба между расите. Все ще се повдигне една от расите, но тя трябва да бъде най-разумна от всички. (45/стр. 350)

Каквито усилия и да правите, икономическите условия ще се разрешат сами по себе си: всеки организъм ще се приспособи към естествените условия на живота.

(45/стр. 350)

Ако червеят не пожелае сам да се освободи от старата форма, не може да стане на пеперуда. (9/стр. 88)

Ако нямате препятствия в живота, къде ще се покаже вашата сила? (41/стр. 327)

Ако аз имам една мъчнотия, която е дошла в мене не е ли това мъчнотия, която ме изпитва докъде е достигнала моята сила? (20/стр. 40)

Ако хората бяха умни и вникваха в сюжета на живота, те щяха да забравят страданията си. (9/стр. 92)

Една жена иска мъжа да я направи щастлива как ще я направи щастлива, когато тя не го обича? (17/стр. 271)

Хората са много несправедливи спрямо себе си. Те, като не обичат Бог, ближния си и себе си, обиждат себе си. (9/стр. 189)

Трябва да станеш слаб, за да приемеш Любовта, и трябва да бъдеш силен, за да я предадеш. (8/стр. 142)

Силата на човека е необходима само за да пази реда и порядъка, които Първата Причина е поставила в света. Силата на човека се крие в Божията Любов. (27/стр. 222)

Само Любовта в света е в състояние да пази Божествения ред и порядък на нещата. (27/стр. 222)

Голяма е силата на праведния ако желае, той може в един момент да разруши цял град. Обаче той никога няма да направи това. (45/стр. 369)

И на Христос казваха: „Ако си Син Божий, слез от кръста“. Христос не показа Силата Си, но се подчини на Божията Воля. (45/стр. 369)

Любовта е изпълнение на Волята Божия. Онзи, който люби, е проводник.

(9/стр. 117)

Когато вие полагате усилия да обичате, Възвишените Същества използват тази енергия за работа. (12/стр. 451)

Всеки, който обича, е врата. Христос действа чрез него. (9/стр. 117)

При мъчнотии често пъти вие усещате тази самосила във вас, която ви крепи, а тя именно е Христос. (34/стр. 308)

Вие търсите къде е Христос. Но аз Го виждам във всички вас, защото никой друг не ви е довел тук освен Господ. (34/стр. 223)

И страхлив да си, щом служиш на Бога, ти си силен. (8/стр. 88)

Дойде ли човек до правата, чистата мисъл, страхът се превръща в разумна сила.

(24/стр. 354)

Каква смелост е нужна на онзи, който върви в Божествения път?… Смелостта е нещо външно, а упованието на Любовта е вътрешна сила. (10/стр. 382-383)

Човек, който има Любовта в себе си, е като огъня всичко ще пояде и така ще изчисти живота си, ще изчисти цялата среда, в която живее. (41/стр. 66)

В какво е силата на човека? Цялата магия е туй да любиш Бога. (2/стр. 100)

Ако любиш Бога, Той ще оправи всичките ти работи, но не тъй, както ти мис­лиш. (2/стр. 100)

Бог е, Който воюва. Бог разполага с Мощно оръжие. Той воюва заради нас.

(8/стр. 170)

Съвременните хора се връщат сега към еволюцията на душата… В бъдеще ще минат през еволюцията на Силата.

(15/стр. 358)

Любовта е плод на Духа, а Силата плод на Истината. (30/стр. 90)

Пространството е пълно с една Мощна Сила, с една Разумна Сила, върху ръцете на която се крепят не само нашата Земя, но и всички останали Велики Светове.

(41/стр. 45)

Живите сили на Природата

За да станеш силен човек, как трябва да работиш? Силният човек трябва да разбира законите на въздуха, на светлината, на водата, на храната. (19/стр. 242)

Като влезем сред Природата, ако нашата мисъл е концентрирана, ние можем да използваме енергиите на Природата те всякога може да се привличат. (4/стр. 484)

Когато човек се докосне до известни Живи Природни сили, в него самия, в каквото и да е направление, става един вътрешен преврат. (10/стр. 37)

Отпадате духом направете малко усилие над себе си и започнете да ядете. Щом хапнете малко хляб, неразположението ви ще изчезне. Хлябът внася сила в човека и го подтиква към живот.

(24/стр. 436)

Тази материя, която житото и всички останали растения извличат от земята и после преработват в организма си, адептът, който разбира законите на Природата, може да я вземе от въздуха, да я сгъсти и да създаде от нея всичко, каквото пожелае. (24/стр. 494)

Царството на силфите въздушното царство те са духове, които, може да се рече, са най-разположени към нас… Те ви черпят всякой ден, защото праната, която гълтате ежесекундно и подкрепява, и съживява вашата жизненост, се намира в тяхното царство. (34/стр. 347-348)

Някое лекарство временно помага, а пък туй, което лекува, то е въздухът. Силата, жизнената сила, праната във въздуха тя лекува. (55/стр. 365)

Ако ти имаш будно съзнание при дишането, Диханието на Бога ще остане в тебе. (55/стр. 304)

Казвам: Въздухът е носител на Божествените мисли, които първо преминават през дихателната система, където се преработват, трансформират, и оттам чрез кръвта отиват в мозъка. Значи, човек не може да възприеме Божествените мисли направо чрез мозъка. (24/стр. 482)

Ще се учите да контролирате мозъка си. Събирайте енергията в Природата и я пращайте в слънчевия възел, в сърцето, в гортана (ларинкса), в челото, в задната част на главата, в горната част на главата и след туй прекарвайте тази енергия около тялото си. Почнете да правите тия магнетически душове, докато се образува една светла магнетическа аура около тялото ви.

(4/стр. 421)

На физическия свят човек представлява семе, което излиза от пръстта. Вследствие на това семето, което излиза от земята, е нечисто, защото и земята е нечиста. Обаче колкото повече расте, то само вече се чисти и създава своя аура. (25/стр. 148)

Като излиза един скъпоценен камък на повърхността, той си има цена той в дълбочините на земята е водил чист живот.

(35/стр. 92)

При добрия човек камъните стават про­водници на Божествена сила.

(35/стр. 92)

Скъпоценните камъни са камъни, чието съзнание е прогресирало. Това са праведните скъпоценни камъни, а пък другите са въглища. (35/стр. 92)

В Природата има една кондензирана енергия и един ден, като станете праведници, светии… всичко това, което е приготвено, ще се ползвате от него. (19/стр. 121)

Някои от учениците са обеднели органически. Аз мога да ви помогна, искам естествено да ви предам един начин да черпите енергия от тази Жива Природа, да се въодушевявате. (4/стр. 496)

Бог е Живият хляб, Който слиза от Слън­цето, т.е. от Небето, и чрез Своята енергия храни всички живи същества.

(11/стр. 35)

На Слънцето има енергия, но не е огън, това е нещо по-силно, за което няма думи да се изрази. Слънцето не е горящо тяло, а тяло на грамадна енергия. (21/стр. 131)

Туй не е нещо, което може да научиш от книгите… Има неща, които непосредствено се предават в слънчевите лъчи.

(56/стр. 513)

Всяка душа има нужда от поздрава на Слънцето, от енергията на неговите лъчи.

(13/стр. 275)

Каквото лошо носите със себе си от миналото, изнесете го на слънчевите лъчи да се превърне в Добро. (33/стр. 322-323)

Няма болест, която да не се лекува от Слънцето. (12/стр. 391)

Слънчевата енергия е жива, съзнателна. Ако започнем да мислим така за нея, ние ще можем да всмукнем в себе си тази енергия. (21/стр. 131)

От съзнанието на човека зависи колко енергия може да приеме от Слънцето.

(24/стр. 436)

Докато е свързан със Земята, човек пос­тоянно губи енергиите си. Свърже ли се със Слънцето, той черпи от неговите енергии и се възобновява. (33/стр. 224)

Земята не е от напредналите души и ако се оставим на нея, няма да напреднем. „Великата блудница“ то е нашата Земя.

(34/стр. 19)

Много от съществата, които живеят на физическия свят, се намират на ниска степен на развитие, вследствие на което черпят сила от ония същества, които стоят на по-високо стъпало от тях. Попаднете ли на пътя им те непременно ще черпят от вас. (33/стр. 223)

Земята е обвита с тъмна, мрачна атмосфера, която Възвишените Същества постоянно филтрират. Ако атмосферата не се пречиства, хората биха се задушили.

(33/стр. 423-424)

В горните атмосферни слоеве има цял океан от електричество и ще дойде време да се използва. Тогава ще се подобрят условията на живот, но днес още не се допуща, понеже хората ще злоупотребят с тази енергия. (9/стр. 94)

Ако вие бяхте готови ученици, щяхме да прекараме една електрическа вълна от няколко милиона волта и с нея щяхме да нагорещим …всички земни течения че като минат неприятелите, краката им ще се спънат. (4/стр. 554)

Места в Природата, които са по-чисти, по-свещени там живеят Висши Същес­тва. И ако дойде един човек, който не е готов, ще се осакати от силните им виб­рации. (7/стр. 29)

Казвам: На много места из Рила, дето човешки крак не е стъпвал, се намира този Първичен Жизнен елемент, който още старите алхимици са търсили. Достатъчно е човек да стъпи на мястото, дето е този елемент, за да се подмлади моментално.

(25/стр. 88)

На това място именно е стъпил някога Мойсей, заради което Бог му каза: „Изуй обувките си, защото мястото, на което си стъпил, е свято“. От този момент вече Мойсей стана силен, мощен. (25/стр. 88)

Когато на едно Същество във Висшия Божествен свят му трябва материя, за да създаде някаква форма, каквато и да е, това Същество трябва да слезе във физичес­кия свят в този склад на Божествената енергия, да започне да изучава законите на тази енергия и със своя ум да изкара нещо. (1/стр. 88-89)

Аз един ден трябва да ви направя сметка колко коства всеки един от вас. И да не си правите илюзии за нас се харчи такава грамадна енергия, че е срамота ние да седим още в това положение. (4/стр. 183)

Хората не ценят живота. Защо? Защото те не подозират даже колко много Същес­тва работят за тях даром и каква енергия изразходва Природата за поддържане на живота. (25/стр. 229)

Когато говорим за Разумната, за Живата Природа, ние разбираме едно от най-великите Същества след Бога. Със своята аура Природата обхваща всичко в света. Тя е светла и разумна, блага и чиста и съдържа в себе си Любовта. (42/стр. 179)

Любовта е едно дишане в Божествения свят… Това е една наука за Силата, която седи по-горе от каквато и да е друга сила.

(20/стр. 227)

В бъдеще човешкият организъм ще се измени и човек ще диша етер който обича, образува бъдещите органи за дишане. Ще се диша етер чрез симпатичната нервна система. (7/стр. 111)

Вие мислите, че в храната е Животът, но храната е само проводник. Ще дойде време, когато Господ ще ви дава тази жизнена сила и по друг начин. (22/стр. 347)

И във водата има един особен елемент, който химиците не познават. Този елемент е Жизненият Еликсир, носител на Великия Живот. (42/стр. 418)

Казвам: Най-мощното лекарство в света е горещата вода. И ако ние знаем къде се намират най-хубавите извори, трябва да я донасяме оттам, даже и ако те са на разстояние пет-десет километра. (41/стр. 352)

Всичко в света е Духовно, нищо не е светско. Когато говорим за светски и Духовни неща, това са човешки подразделения. В Божествената Любов всичко е Божествено. (42/стр. 244)

Истинското Слънце не е видимо. Защо умираме ние? Понеже постоянно гледаме на физическото Слънце. (42/стр. 428)

Царството Божие е съградено върху Силата

Субстанцията туй, което изпълва света, е неподвижно. Силата е туй, което движи нещата. (19/стр. 194)

Казваме: Сила и Енергия. Под думата Енергия разбираме Разумното Начало, Което работи; под Сила разбираме интензивността, с която Разумното се проявява; материята пък е формата, чрез която Силата и Енергията работят. (48/стр. 518)

Самата материя е материална, но туй, което тежи, което наляга, налягането е от Духовния свят. Напрежението отвътре е от Божествения свят. (54/стр. 49)

Да се облича човек, това е закон на материята; а да се преражда, това е закон на човешкия Дух. (42/стр. 520)

Материята има форма, а Силата няма форма. (6/стр. 258)

Съществува еволюция на въплътените души, които живеят в най-гъстата материя на Земята, при най-голямо съпротивление. При тази еволюция се развива най-голяма енергия. Това е най-трудният път пътят на Мъдростта; съвременното човечество върви по него. (11/стр. 36)

Съществува още една еволюция на Девите, т.е. на Ангелите; те вървят по най-лесния път, с най-малко съпротивление. Значи, Ангелите вървят по пътя на Любовта, а хората по пътя на Мъдростта. (11/стр. 36)

Еврейският народ е избрал пътя на Мъдростта трябва да мине по него. Провидението не е отхвърлило еврейския народ, но го прекарва през страдания.

(14/стр. 387)

Преди две хиляди години Христос е дошъл, обаче тогава имаше едно кармическо съчетание на планетите, и злокобно съчетание. Това бе един кармически закон че евреите не бяха в състояние да разберат Христа. (13/стр. 355)

Някои питат: „Защо дойде Христос?“ … Ка­то се проля кръвта Му на кръс­та, Той внесе Своя живот в света и така подкваси целия живот на Земята. (7/стр. 32)

Защо Слънцето е потъмняло, когато е умрял Христос? Защото с умирането Хрис­тово е дошла една Велика вълна, която е затъмнила Слънцето. (34/стр. 179)

Глъбините на страданието никой не може да издири. Също така и на добрините дълбочината не може да се измери.

(35/стр. 126)

Христос е трансформатор, защото човек направо при Бога не би могъл да отиде без Христа. Понеже Бог е Огън Всепояждащ. (7/стр. 30)

Когато Христос слезе на Земята, Той остави всичката Си Сила и Слава на тия, Белите Братя, а слезе като слуга да покаже на хората как трябва да живеят.

(39/стр. 415)

Някои има сърдят се на евреите, че не са Го разбрали (Христа). Много по-добре е, че не са Го разбрали. Защото, ако те биха Го разбрали, светът щеше да бъде сто пъти по-лош. (13/стр. 355)

На Земята право не съществува не е имало, няма и няма да има. Правото е атрибут на Божествения свят. За да отсъжда право, човек трябва да бъде мъдър.

(14/стр. 386)

Законът наказва, а не Бог. Това трябва да знаете всички. (12/стр. 508)

Думата Мъдрост изразява известни Същества, които имат всичкото знание, всичката сила в света. Съществата на Мъдростта са създали цялата Вселена. Следователно целият живот на Земята, всичко това, което сега става, се дължи все на тия Разумни Същества. (28/стр. 244)

Тези, които са дошли да работят върху вас, са много учени… Те ще работят по методи, които те ще изберат. Аз не мога да им се наложа, не мога да им кажа: „Този брат е малко слаб“. (1/стр. 102)

„Слаб съм.“ Това не е извинение. Това показва, че ти нямаш знание. (4/стр. 204)

Пороците се раждат от натрупване на известна енергия, която трябва да се упот­реби. (4/стр. 504)

Често в Англия, в Америка някои са употребявали като методи за развиване концентрирането на мисълта, обаче …като не знаете как да възприемете тази енергия и как да я препратите към тялото си, във вас става едно подпушване. (4/стр. 503)

И действително излишната енергия в организма на когото и да е от вас, и на най-добрия, може да го изкара от равновесието му. (11/стр. 429)

Опасна работа е да бъдеш силен… Безопасно е да знаеш. Знанието е да знаеш тази опасност и да знаеш как да я поправиш.

(1/стр. 808)

Силата произлиза от знанието. Само че знанието не може да произлезе от силата.

(3/стр. 243)

„Защо някога не успяваме в живота си?“ Защото работите ви се усложняват, а нямате методи за разредяване на гъстата материя. (13/стр. 523)

Който търси вината за своите грешки в окръжаващите, във външните условия, той си служи с бялата лъжа. (31/стр. 13)

Щом си нечист, ти си слаб. Нечистотата най-първо засяга тебе. (1/стр. 785)

Нечистата кръв трябва да се пречисти. По какъв начин? Чрез изповед. (49/стр. 59)

Да се изповяда човек, това значи да отвори душата си пред Бога. (49/стр. 59)

У вас не може да се развие разум, ако нямате един чист живот. (11/стр. 296)

Слабата страна на човека седи в това, че не изпълнява думата си. (26/стр. 381)

Всяко слово, което съм говорил връзва ме. (54/стр. 79)

Силно нещо е Истината! С нея не може да се играе. Истината изисква от човека Абсолютно чист живот. (29/стр. 112)

Няма по-страшно нещо от това човек да дойде до Истината. Друг е въпросът за Истината, която е родена от Любовта.

(44/стр. 29)

Слабата страна на хората се дължи не толкова на отсъствието на Любовта в тях, колкото на това, че нямат Любов към Истината. (46/стр. 558)

Казвам: В пътя на Истината нито годините, нито силата играят роля. (25/стр. 419)

Вие искате да бъдете силни на физичес­ко поле трябва да обичате Истината, за да станете силни. (28/стр. 296)

Който не обича Истината, той не може да бъде силен. Който се кланя на Бога в Дух и Истина, той е силен. (30/стр. 90)

Силата на човека се крие в неговото слово, в неговата реч да можете да пречистите вашия ум тъй, че всичките ви думи да бъдат отмерени. (13/стр. 396)

Всяка дума съдържа по няколко музикални тона. Ако човек взема тия тонове правилно, думите произвеждат нужния резултат. (48/стр. 543)

Мощни са думите на Учителите, защото в тях има музика. (48/стр. 543)

Във всяка дума да се влага смисъл така се образува онази мощна сила.

(23/стр. 72)

Проповядвайте без страх. Разтърсвайте съзнанието и на живите, и на ония, които са на онзи свят. (33/стр. 40)

Отваряйте Библията си и проповядвайте… Чрез вас се поучават много от вашите близки заминали. По тоя начин вие ги успокоявате и им помагате. (33/стр. 40)

Мощна сила се крие в книги, писани под диктовка на Духа. Такива са Свещените книги и Евангелието. Евангелието съдържа цяр за всички болести. (29/стр. 193)

Словото Божие съдържа в себе си Мощ и Сила. (27/стр. 129)

Живите души, с които си в общение, ти предават сила. Писанието, което наричаме Слово Божие, е живо и като го четем, ние сме в общение с тия души, които са го писали. (11/стр. 557-558)

Когато душата се храни със Словото Божие, тя става мощна, велика.

(25/стр. 340-341)

Старостта, в сегашната форма, произтича от един вътрешен тормоз. (1/стр. 148)

За да не остарявате, трябва да прекъснете връзката с вашата наследственост… Ако червеят се превърне на пеперуда, той ще остарее ли? (1/стр. 148)

Съвременните хора са заразени изобщо от възгледа, че човек не може да възкръсне, да оживее отново. Именно там е най-голямата измама в сегашния живот.

(17/стр. 324)

Бих желал да сте остарели, но не сте вие сте изнемощели, отслабнали.

(12/стр. 454)

При човешката любов ще остарееш. Ако искаш да остарееш, обичай хората.

(19/стр. 248)

В Царството Божие няма стари хора. Думата стар е синонимна с човек безсилен. (16/стр. 271)

Сега не си в Царството Божие слаб си, на никаква държава не принадлежиш.

(1/стр. 836)

Царството Божие това е Великата Реалност в света, която дава възможности на хората, която дава смисъл на човешкия живот. Когато човек схване туй Царство Божие, той става мощен. Ти си вече член на една Държава. (1/стр. 835-836)

Вие сте всички интересни в това отношение, че вас ви е страх от Небето. Ами че в Небето вие имате повече Приятели там имате хиляди Приятели, които се радват за вашия успех и напредък. Там е Същинското ваше Отечество. (34/стр. 68)

Нищи в света, силни в Бога

Единственото нещо, с което привличаме Бога, са нашите немощ и нищета.

(11/стр. 369)

Трябва да се съзнаваме нищи в света, а силни в Бога това е Учението Христово.

(13/стр. 541)

Някой казва: „Аз разчитам на себе си“. Не, кажи: „Господи, аз разчитам на Тебе, Ти си Силният в мене“. А ти казваш: „Аз съм силен“. (22/стр. 477)

Аз казвам: В света има само един случай, в който човек може да направи нещо без Бога това са престъпленията.

(11/стр. 530)

Съвременните хора живеят в светлина, която наричаме светлина на тъмнината, т.е. светлина на нощта… Тази светлина не помага за растене на Духовните Плодове в човека. (33/стр. 363-364)

Нека да излезе някой да покаже, че със своите усилия, със своята мощ той е могъл да се повдигне. Във всички Велики хора, всички Велики Учители на човечеството в техните сърца е живял Бог. (10/стр. 219-220)

Който е дошъл на Земята, все е направил някаква погрешка, макар и малка. Но силата на Великите хора се заключава в това, че виждат малките си погрешки големи, затова лесно ги изправят и изкупват.

(15/стр. 264)

Щом дойде някой да говори Истината, ние мислим, че този човек ни напада. Как може да ни напада той? Всеки човек сам себе си напада. (10/стр. 231)

Като не се вглеждате в себе си, търсите причината вън някъде и казвате, че някой вие е направил магия. Не, вината е във вас… Сами попадате в кармичния закон.

(14/стр. 468)

Силен човек е онзи, който може да се отрече от онова, което го спъва. (30/стр. 134)

Запита го Голиат: „Защо излизаш пред мене с тази прашка като пред куче?“. Давид му отговори: „Ти излизаш пред мене със своята сила, а аз с Името Божие“ … Как мислите само Давид ли се е борил с Голиат? (26/стр. 379)

Давид се отрече от себе си, вследствие на което можа да победи злото… Давид победи Голиат със Светлина. (30/стр. 134)

Всеки, който се хвали, че е силен, Бог му казва: „Хайде да се поборим!“. (32/стр. 38)

Трябва да се смирявате… Смиреният човек не се мисли нито за повече, нито за по-малко от това, което е. (24/стр. 473)

Смиреният човек е най-еластичният, най-пластичният човек в света. Всичко, каквото му се сложи да носи, издържа.

(41/стр. 319)

Любовта е качество, което познават само смирените, слабите тя е техен дар.

(21/стр. 10)

Силните хора, които уповават на себе си, не знаят какво нещо е Любов.

(21/стр. 10)

Няма същество по-силно от водата и няма същество по-слабо от водата. Следователно човек трябва да бъде слаб като водата, за да стане силен като нея.

(15/стр. 302-303)

Представете си, че една река тече и срещне на пътя си голяма канара… Реката внимателно ще се извини и ще я обиколи ще се отбие от пътя си. (31/стр. 217)

Мнозина искат да бъдат силни. Като канари ли искат да бъдат силни?… Ще стоите на едно място и ще отбивате хората от пътя им. (31/стр. 217)

Само слабият може да създаде нещо разумно. (51/стр. 565)

Който не е бил слаб, никога не може да бъде силен. (15/стр. 303)

„Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие“… Когато Слабото и Великото влязат в човека, той може да види Царството Божие. (15/стр. 303)

Всеки човек, чрез който Бог работи, е мощен. Щом престане Той да действа, реката пресъхва сама по себе си. Не мислете, че силата е в реката. (2/стр. 285)

Престане ли Бог да действа, и човек престава да действа. (24/стр. 320)

Казвам: Силата не е в човешкото съзнание, но в Живота, който излиза от Бога и се втича в човека. (24/стр. 403)

Слънчевият лъч все ще допринесе нещо на човека, но Мощното в света е цялото Слънце. (27/стр. 187)

Няма по-велик, по-силен, по-мощен от Бога. Достатъчно е да проектира мисълта Си към дадено същество, малко или голямо, за да се уредят работите му моментално. (29/стр. 242)

И най-слабите същества са силни, щом Бог присъства в тях. (29/стр. 272)

Светът черпи силата си от Царството Божие, от Божествения свят. (28/стр. 123)

Господи, Твоя е Силата завинаги!

Сложите ли в ума си мисълта да слугувате на Бога, и здравето, и силата, и доб­рото, и разумността всичко ще дойде. Не дохожда ли това нещо, ще знаете, че причината е у вас. Тогава ще работите, ще се молите, докато дойдете в съгласие не само с Бога, но с всички живи същества.

(26/стр. 27)

Докато човек мисли, че причината на злото е вън от него, той винаги ще изпитва горчивината на това зло. (25/стр. 352)

Онзи, който се стреми към една Свещена идея, но същевременно иска да остане на Земята да благува, не може да носи тази Свещена идея. Искате ли да благувате на Земята, ще опитате големи горчивини.

(23/стр. 81)

Злото се ражда по причина на стремежа на човешкия Дух да бъде равен на Бога по големина и по сила. (13/стр. 204)

Но това, което прави хората силни, същевременно ги и разрушава. Силните носят своето разрушение със себе си.

(11/стр. 565)

Законът е такъв: Откъдето изтича водата, пак там се връща; откъдето излизат парите, пак там се връщат; откъдето излиза силата, пак там се връща всичко се връща назад. (16/стр. 216)

В света има две сили: сила без Любов и Сила с Любов. Първата, силата без Любов, е физическа сила, която руши; а втората, Силата с Любов, е Божествена, която твори. (21/стр. 10)

Кажете ли си, че ще бъдете като Бога, вие падате в изкушение. Достатъчно е Един да люби света, а Такъв има вече.

(6/стр. 394)

Когато един човек иска да бъде голям като Бога, той дявол става; а когато иска да стане силен, непобедим за злото, той става най-малък. (6/стр. 39)

Една от Великите тайни е тази именно, че Бог се проявява в една от най-слабите форми. Самите Ангели, като видят Бога в такава форма, учудват се. (23/стр. 82)

В малките величини стои развръзката на всички трудни задачи. (26/стр. 181)

В туй, в което ние не намираме никакъв смисъл, Бог е вложил най-големия смисъл. (21/стр. 367)

Вие искате от Господа все големи работи, затова изгубвате и малките. (42/стр. 36)

Всяка Велика мисъл е създадена от малки подтици. (30/стр. 255)

Колкото си по-малък, с по-малко съзнание за себе си, толкова повече неща можеш да направиш. (14/стр. 686)

Няма по-силни същества от децата… Ако децата нямаха тази сила, те гладни щяха да умрат. (20/стр. 230)

Най-светите хора са като децата… Те са като малките разумни деца. Такова дете например даже и не подозира, че може да излекува някого. (23/стр. 186)

Адептите, светиите имат знание, имат грамадна сила, правят чудеса когото пипнат, оздравява; но като те погледнат, в погледа им се чете кротост, смирение.

(23/стр. 186)

Кроткият човек е винаги снизходителен към слабите и немощните, макар да вижда, че нещата не стават както трябва.

(24/стр. 477)

Не е казано, че силните ще наследят Земята, но кротките, т.е. разумните, добрите.

(31/стр. 228)

Кроткият човек не е слаб той е стихия, но се въздържа. (39/стр. 235)

Светът се нуждае от силни хора, които са готови да станат слаби. (1/стр. 342)

Първото нещо е: като станеш Духовен човек, Господ ще те направи слаб.

(11/стр. 486)

Бог казва: „Моята Сила се показва в твоята слабост, в слаба среда. Моята Сила се проявява в твоето възприемане“.

(19/стр. 233)

Засега слабото в света носи Божествените прояви в себе си. Силното пък носи знанието. Човек дължи своите придобивки на слабото в себе си. (30/стр. 254-255)

Ние всички страдаме от мисълта, че сме силни, че знаем много. (21/стр. 302)

Когато чувстваш, че си силен… то е Небето. (20/стр. 30)

Когато минават светли мисли през вас, вие се заблуждавате, започвате да се чувствате божества. Не се заблуждавайте. Божественото е Силно, Мощно, а къде е вашата сила? (13/стр. 160)

Ще познаете, че сте гвоздеи и че силата не е във вас, а в чука. (16/стр. 222)

Ако си сламка, вятърът ще те носи из въздуха. Ще те носи, разбира се. И заслужаваш да те носи, защото мислиш, че си едно величие. (11/стр. 367)

Природата всякога мачка същества слаби, които се мислят за силни. Тя особено удоволствие изпитва да ги мачка.

(1/стр. 568)

Ако мислиш, че си от силните, запитай се защо имаш нужда от лекар? (26/стр. 220)

Запитай рибата защо е водата… Запитай лозата защо е гроздето. Запитай най-после себе си защо ти са страданията.

(26/стр. 220-221)

Ако можех да плача, бих ви оплакал. Бих плакал, не за вашите страдания, а за вашите заблуждения. (14/стр. 438)

Всичките богатства сега хората са ги взели и казват, че са техни. Но това е цяла лъжа и заблуждение, защото силата Господ им я е дал. (34/стр. 247)

И всичките хора това са глупци, ако мислят, че със своята сила и знание, и ум са придобили тия неща, които са в ръцете им. (34/стр. 247)

Къде отиде здравето и силата ти? Изгубиха се. Защо? Не са твои. Това, което придобиваш и губиш, е чуждо. (45/стр. 371)

Царствата на материалния свят това са училища за упражнения. (37/стр. 84)

II. Стратегии за придобиване на Силата

Разумност и изправяне на погрешките

Хората имат свобода, но не могат да я пазят. Свободата се добива само по закона на Мъдростта. Свободата се пази само по закона на Мъдростта. (28/стр. 251)

Свободата подразбира Абсолютна Сила. Свободен е само онзи, който има Абсолютна Сила, и затуй ние казваме, че при сегашните условия само Бог е свободен, понеже Той е Абсолютно Силен. (22/стр. 436)

Нашата свободна воля произтича от Бога, защото Той е свободен. Свободната воля е нещо относително и в пълния смисъл на думата ние не сме свободни.

(34/стр. 134)

Аз-ът е ограничен, а не тъй безграничен и всемогъщ, както той си мисли. (24/стр. 191)

Силните отслабват. Защо? Защото не са изпълнили Волята Божия. (20/стр. 308)

Човешката воля се отличава по това, че докато човек започне нещо, той е свободен, но щом започне, се ограничава. Всяко едно човешко действие ограничава човешката воля и при всяко едно такова действие Божествената Воля ще те спре.

(5/стр. 141)

Всяка една свобода, неизползвана както трябва, ограничава човека. (20/стр. 69)

В началото на всяка работа човек е абсолютно свободен и като не спазва първата свобода, която има, после се явява вече едно малко ограничение. Най-първо ти се намираш на плоска повърхност, но после идваш до една повърхност с малък наклон и изгубваш вече част от своята сила. После наклонът става все по-голям и по-голям ти ще започнеш да се хлъзгаш надолу и най-сетне ще слезеш до дъното. (7/стр. 349)

Когато паднеш в първото сражение, губиш… Човек в първото сражение трябва да бъде силен. (7/стр. 349)

В първо време злото се стреми да убеди човека, че той може да направи всичко, че той е всесилен, докато помрачи ума му… Като го върже добре, злото отива при човека и му казва: „Познаваш ли кой съм? Знай, че ти не си никаква сила. Аз съм твоят Бог, на когото трябва да се подчиняваш“. (29/стр. 123)

Голяма сила се иска от човека, за да се справи със злото в себе си. Един начин поз­навам за това: Изпълнение на Божията Воля. (14/стр. 33)

Щом възприемете Волята Божия, вие ще имате сила. (20/стр. 352)

Силен е онзи, който никога не може да изгуби силата си. (20/стр. 84)

Белите Братя са силни в това, че виждат отдалече и взимат мерки. (21/стр.340)

Когато ние атакуваме една позиция, проучваме всички възможности, които могат да ни изненадат, и не отстъпваме.

(42/стр. 249)

Като се прекатури колата, намирате пътя си. Но важно е, преди да се прекатури тя, да го намерите. Силата на живота е в това. (32/стр. 75)

Аз петнадесет дни преди погрешката съзнавам, че ще я направя, и вземам всички предпазни мерки. (7/стр. 442)

Силен е, който може да направи пог­решка и да я изправи. А умният се отличава по това, че може да предвиди една погрешка и да я предотврати. (20/стр. 84)

За да познаеш, че си силен, трябва да направиш една погрешка и да я изправиш. Пробният камък е това. (20/стр. 84)

Като сгреши, силният сам поправя пог­решката си, без да се самоосъжда. Слабият, като направи някаква погрешка, не се опитва даже да я изправи, но започва да се самоосъжда. (30/стр. 348)

Мъчно прощава човек на себе си, но оттам ще започне. (30/стр. 348)

Изправяй погрешките си и мисли. Радвай се за всяка направена погрешка, защото имаш възможност да я изправиш и да познаеш силата си. (26/стр. 216)

За да може да се приложи Божественото Учение в света, ние трябва да бъдем и силни, и умни. Това е една необходимост.

(20/стр. 87)

Някои искат да знаят какво е било в миналото. Но ние не сме достатъчно силни да видим нашето минало. (19/стр. 41)

Ако човек знае миналото си и не изправи грешките си, ще го сполети голямо нещастие. (33/стр. 445-446)

Да се чисти човек, това не значи да разглежда своите отрицателни прояви и да се самоосъжда. Това е патология. (33/стр. 321)

Патологията е наука за силни хора, тя е наука за далечни времена. Вие трябва да се занимавате с положителната страна на живота. (33/стр. 321)

Знайте, че щом сте на Земята, вие ще правите погрешки те са неизбежни, но не трябва да ги правите умишлено. Единствената опасност от страна на Черното Братство седи в това, че то има за задача да всади в човека един критичен дух, че не живее добре. (42/стр. 28)

Един човек греши ние още не знаем далечните причини. Това още не е грях.

(55/стр. 249)

Аз виждам погрешките на хората повече от вас и виждам какво са направили хората от петстотин прераждания. Но всеки, който греши, е силен и може да изправи грешките. (54/стр. 124)

Силата на човека не седи в силата на Доброто, което прави, но в погрешката, която изправя. Доброто и децата могат да направят. (55/стр. 265)

Духовният живот дава благата

Невъзможно е човек да бъде богат, без да е губил, без да е минал през дълбоки вътрешни процеси. (15/стр. 125)

Богатството крие в себе си сили, които могат да провалят всеки слаб, неустойчив човек. (50/стр. 238)

Трябва да се стремите това, което придобивате, да се осветлява, иначе благата носят разсипване. (22/стр. 522)

Вземете едно богатство по обиколен път, турете го във вашето то ще ви разруши. (34/стр. 316)

Всяко благо, което човек е придобил с насилие, в най-скоро време ще изгуби.

(47/стр. 433)

Чуждото е всякога чуждо. При всички условия на живота всеки остава със своето.

(42/стр. 47)

Богатство, знание, сила, придобити по нечестен начин, чрез лъжа и насилие, ще ви се отнемат. (50/стр. 161)

Благославя се само онова, в което се влага човешки труд. (22/стр. 162)

Средата за човешката воля е силата, деятелността и енергията за работа. Без работа волята се атрофира. (17/стр. 151)

В работата седи силата на човека.

(27/стр. 211)

В сегашното човечество най-силните души, най-мощните души са въплътени в бедните хора. (13/стр. 676)

Не е лесно човек да се справи със сиромашията… Всички скандали в света се дължат на сиромашията. Докато богатството е връзка между хората, там любов­та горе-долу се държи. (26/стр. 64)

„Господ ще промисли за мене“ това е само предположение. Бог може да промисли за теб, а може и да не промисли.

(49/стр. 482)

В мъчнотиите човек ще научи законите, по които се придобиват благата на живота. Има специален закон, според който Бог определя и раздава благата. (49/стр. 482)

Още като се раждаш, има един закон, който определя богат ли ще бъдеш, или не… Тия, които са богати, са богати не защото са много умни, не защото са съумели да го добият богатството си идва само. Реките как идват? (39/стр. 110)

Ако не си определен за богат, и 100 чифта цървули да скъсаш, няма да успееш.

(39/стр. 110)

А ако си богат, ще считаш, че богатството не е твое. Ще отпуснеш за себе си много малък бюджет, а за другото ще кажеш, че не е твое, и няма дори да си помисляш, че можеш да направиш с него, каквото си искаш. (7/стр. 73)

Има закон: Към щедрия идат притоци отвсякъде. Щедрост, но не разточителност. Природата не обича да се харчат неразумно нейните енергии. (7/стр. 448)

Питате: „Лошо ли е да има човек парички?“. Не е лошо, но парите са временен център. (45/стр. 270)

Парите са за улеснение, а не за доверие.

(13/стр. 392)

Ние трябва да имаме чисти души и светли умове, а не да слагаме доверието и надеждите си в банките… Трябва да станем живи банки на Бога. (13/стр. 392)

Когато дяволът иде, няма да уреждате работите си с банките, но на Бога ще се молите. Молитвата това са снаряженията на Бога. (24/стр. 200)

Ако те съблазнява богатството, тури разумност в духа си. (54/стр. 95)

Без пари можеш да страдаш вътрешно, с пари ще страдаш външно. (30/стр. 436)

Парите са изобретение на човешкия ум те не разрешават въпросите.

(24/стр. 184)

Мислиш ли за материални неща, всяка подобна мисъл ще привлече съответните сили, които ще предизвикат известно давление върху теб, и с това твоето развитие ще се спре. (41/стр. 440)

Осигуряването разваля хората.

(49/стр. 420)

Осигуряването е стар метод. „Какво ще стане с човека?“ Това, което никога не е очаквал. (33/стр. 511)

Сигурност в живота си има само онзи, на когото съзнанието е будно. (40/стр. 203)

Въпросите за пари, за сила, за магия, за различни науки като астрология, алхимия и други някои, също тъй са второстепенни въпроси. За вас е важно да се занимавате с Великия въпрос как да разрешите своите прави отношения към Бога.

(24/стр. 202)

Някои се плашат и мислят, че Духовният живот отнема от благата. Не, Духовният живот дава благата на живота, а материалният ги отнема. (7/стр. 379)

Без Бога човек не може да запази нито богатството, нито силата си. (16/стр. 316)

Хората мислят, че като тръгнат по Духовния път, ще изгубят нещо, а пък то в света нищо не могат да спечелят. (7/стр. 391)

Това изобилие, което съществува в света, не може да дойде точно навреме, защото ние се спъваме не само физически, но и духовно ние спъваме енергиите на Духовния си живот. (13/стр. 567)

Туй, което хората наричат късмет, това не е нищо друго освен връзка с известни Разумни Същества, които са богати в своята опитност, богати в своите сили, богати в много неща. (55/стр. 384)

Икономическият въпрос е голям изпит за ученика, докато той го разреши правилно. За правилното му разрешение се изисква необикновен ум. (49/стр. 482)

За слабия човек парите са съблазън, за силния и умния човек са едно благо.

(55/стр. 317)

Съзнателният се интересува еднакво и от материалните, и от Духовните неща.

(50/стр. 87)

Съкровеният Подход на ученика

Не мисли, че със сила можеш да измениш нещата. Бъди готов повече да отсъстваш, отколкото да воюваш със себе си. Не си противодействай. (1/стр. 270)

Церът против лошата мисъл, когато нападне човека, е хич да не се разговаряш с нея, а обръщай ума си към Бога. (34/стр. 177)

Не се борете с лошите мисли. То е губене на време. С тях заедно ще дойдат и добрите. Понесете тия мисли това е най-доброто. (5/стр. 359)

Онзи, който изтърпява злото, е по-силен от онзи, който му се противи.

(5/стр. 359)

Търпението е само за силните, не е за слабите. За слабите е неволята. (28/стр. 307)

Слабият човек не може да търпи. Него ще го караш да търпи. Търпението това е един човек, който е организиран. И той знае какво ще стане. (18/стр. 23)

„Ама аз търпя!“ Не, не. Ти неволята носиш. Ти носиш търпението на слабите… Ти си от търпеливите слаби, а не от търпеливите силни. (19/стр. 111)

„Животът е борба.“ Не, никаква борба не е животът. И няма защо човек да се бори в живота. Ако рече да се бори, колкото и силен да е, пак ще се намери някой по-силен от него, който ще го повали на земята. (26/стр. 289)

Един човек изгубва силата си. Защо? Борил се е, борил се е и най-после изгубил силата си. Не държи силата си, ходи да се бори, пехливанлък прави… Туй, което се бори, губи от себе си. (54/стр. 49)

На оня, който има карма, не се позволява да рита. (14/стр. 469)

Вие, като ученици, ще помните един факт: на Земята няма силен човек. Човекът, облечен в материално тяло, е едно слабо същество. (4/стр. 536)

Силен може да бъде човек само тогава, когато е свързан с онези Вечни Принципи на живота, когато е свързан с Бога. Тогава неговият Дух владее законите на Живата материя. Защото ние сега сме в мъртвата материя, а трябва да я одухотворим.

(4/стр. 536)

Под Мощното, Силното в света разбираме Словото то става видимо, облича се в плътта, за да се организира.

(41/стр. 458)

Земята е изправително заведение: когато някой Дух в Духовния свят стане много своенравен и не иска да се подчинява и изпълнява Божествените закони, изпращат го на Земята, за да се смири, да се възпита.

(12/стр. 506)

Всичките Възвишени Духове работят за повдигането на падналите. (11/стр. 312)

И най-великите грешници са свързани с Бога. (39/стр. 485)

Няма сила, която може да постави прег­рада между човека и Бога. Мнозина се опитват да загасят тази светлина, но не са могли. (11/стр. 270)

Духовенството създава разни спънки… Тия хора аз зная защо искат това те искат да отнемат спечелената енергия.

(3/стр. 209-210)

Има даже хора, които служат на Черната Ложа, и то служат съзнателно… Те следят със своите мисли и правят пакости, но Господ ще ги съди, като ги употреби.

(34/стр. 220-221)

Господ е около вас даже Той е във вашите неприятели, на които опитва ума.

(34/стр. 248)

Аз чувствам вашия вътрешен подсъзнателен страх, униние и упадък, но бъдете смели, защото всичко това е привидно.

(34/стр. 246)

Няма да губите своята енергия в света. Този свят е свят само за препъване. Навсякъде ще ни спъват, понеже ще ни изпитват. (4/стр. 239)

Маска трябва да имаме на лицето си и нека само онзи, който върши добро, и само нашият Учител в тайно знаят онези велики постъпки единствено така човек е силен. (11/стр. 494)

Престъпленията се крият… Но и доб­рите дела трябва да са тайни. В този свят и добрите, и лошите хора трябва да се крият.

(14/стр. 781-782)

Има някои неща, в които ще отстъпим, но не трябва да казваме на света своите планове и позиции, защото ще ги узнае и провали. (34/стр. 246)

Чрез мълчание човек може да преодолява и най-големите мъчнотии и препятствия. (43/стр. 347)

Обаче ние не говорим за външното мълчание, но за онова дълбоко вътрешно мълчание, проникнато от вътрешен мир в душата. (43/стр. 347)

Щом живеем разумно, този свят абсолютно няма да ни интересува, като че го няма. Ние живеем на друго място. (6/стр. 204)

Някои питат: „Достъпно ли е вашето общество?“. Щом си определен от Бога, достъпно е. (41/стр. 444)

Мнозина търсят смисъла на живота в силата, в красотата, в богатството, в учеността, но при тези придобивки смъртта ги дебне и отнася със себе си. (15/стр. 64)

Хората говорят за победени и победители. Смешно е да се говори за победа и двамата плащат с живота си. (14/стр. 445)

И на победените, и на победителите Бог еднакво налага Своя закон. (11/стр. 460)

Я ми кажете: Кой човек досега е нап­равил нещо в света? Всички хора не са ли оставили своите кости в гробищата?

(10/стр. 46)

Вашата любов е негативна, отрицателна слаба е енергията ви. Това не е Божествената Любов. (13/стр. 651)

И не мислете, че тази Божествена Любов може да се даде на слабите хора.

(18/стр. 460)

Ще умрем, защото грешим. А трябва да дойдем в съприкосновение с онази Велика Истина, с Божията Любов, за да оживеем.

(10/стр. 46)

Аз съм правил опит и с изсъхнали цветя и съм ги посаждал. Като им попея, те веднага се оживяват растат цветята.

(38/стр. 566)

Смъртта може да се впрегне тя е мощна сила, която за в бъдеще ще се тури на работа. (38/стр. 344)

И в лъжата също има едно богатство, една сила, която е потребна. Ти ще използваш лъжата, без да лъжеш само ще използваш нейната сила. (41/стр. 337)

Ако вие имате нужния нож, ножа на Истината, тогава бягат всичките пъклени сили. Но ако седите в тъмнината тогава виж, в тъмнината те са смели. (34/стр. 246)

Смъртта не нищо друго освен борба на човека с дявола… Като умираш, извади ножа си и бъди готов за сражение. Смъртта е най-голямото, най-страшното сражение.

(45/стр. 72)

Най-голямото насилие, което съществува, това е смъртта. (56/стр. 169)

Но и досега още аз не вярвам, че хората умират. Казвам: Това е лъжа. Според мене, който умира, той се преструва. (55/стр. 114)

Ако бих имал време, щях да взема едно дърво и да нашаря този, умрелия и той ще стане. Но аз съм много занят с работа.

(55/стр. 114)

Приемете на вяра нещата, които ви проповядвам… Някой път нямам време да обяснявам достатъчно; някои неща искат много обяснения. Някой път човек не е в състояние да разбере. (55/стр. 353)

Опитай силата на своя Дух

Ако човек очаква нещата да станат, както той иска, това показва, че не разбира закона… Ако човек беше начало на нещата, всичко щеше да става, както той иска, но понеже е край, всичко става тъй, както той не иска. (26/стр. 233)

Вие не сте в сила да поправите света… Но във вашата сила е да измените вашето положение. (20/стр. 78)

Трябва да разберете смисъла и предназначението на човешките общества. Както прозорците на къщите са необходими за проветряване на въздуха, така и обществата имат за цел да предпазват хората от задушаване. (14/стр. 546)

Ако не ви мразят хората, нищо няма да стане от вас, няма да се повдигнете.

(10/стр. 53-54)

Ако във вашия ум не седи едно огорчение, вие не може да се развиете правилно.

(1/стр. 588)

Някой те обижда… Казваш: „Как ще му простя?“. Няма да му простиш, трябва да го накажеш чрез Доброто ще го накажеш. (1/стр. 695)

Няма да казваш: „Аз ще му отмъстя“, но ще казваш: „Аз ще му се отплатя с Любов“. (3/стр. 298)

Нека хората ви говорят, без обаче да ви засягат само тъй ще опитате силата на своя Дух. (5/стр. 488-489)

Трябва да знаем, че едно от качествата на Светия Дух е нежността. (34/стр. 422)

Нежните хора са много пластични нежността подразбира голяма пластичност на ума, душата и сърцето. (34/стр. 422)

Никой не може да направи зло на човек, в сърцето на когото цари Любовта.

(10/стр. 408)

Ако вашата Любов надделее на вашия егоизъм, на всичко отрицателно във вас, вие сте силен човек. (28/стр. 65)

Да прости може само силният, човекът с воля. (10/стр. 86)

Силата има отношение към волята. Силата определя устойчивостта на човешкия характер. (27/стр. 119)

Ако ти не забравиш обидите на хората, ти нямаш концентрация и за Бога не мислиш. (1/стр. 432)

Ако Бог е силен в нас, Бог със Себе Си няма да спори. (20/стр. 46)

Такъв е Великият закон: Ако искате да успеете, трябва да имате спокойствие.

(4/стр. 18)

Закон е: Ако искаш да успееш в нещо, концентрирай мисълта си към него. Този закон работи и за Доброто, и за злото.

(45/стр. 345)

Някой те напада: „Ти си такъв! Ти си онакъв!“… Ти седи смирено и мълчи. Ти си псевдоним какво от това, че ти говори онзи? (52/стр. 359)

Това, което обижда човека, не е Истина. Това, което оскърбява човека, не е Истина. (52/стр. 10)

Истината е много сладка. Най-сладкото нещо в света е Истината. (52/стр. 10)

Като кажеш Истината някому, ако тази Истина му напакости, ти не си му казал Истината. (52/стр. 10)

Не ставайте причина слабите да падат. Ако паднат сами, то е друг въпрос, но вие не ставайте причина да паднат. (52/стр. 100)

Всеки човек, който не може да прави Добро, е слаб човек. Човек, който прави Добро, е здрав човек, не е силен човек още. За да бъде здрав, трябва да прави Добро.

(54/стр. 210)

Някои искат рязко да се свържат с Невидимия свят, но това е в изключителен случай; повечето ги свързват постепенно с Реалния свят. Ще направиш молитва, концентрация, съзерцание, ще посееш семето и няма да се безпокоиш за по-нататък.

(7/стр. 405)

А магията, туй е разумността. Магия значи разумност, която може да употребиш да не си в разрез с Основния закон на Битието и Живата Природа. (55/стр. 200)

Магията това е Мъдрост, това е знание за законите. (56/стр. 378)

Само когато човек има смирение, Небето ще пусне през него тока на Божествената Любов и той ще я прояви. (7/стр. 439)

Доста скъпоценни камъни има в човека, но трябва да дойде златар и да направи брошки от тях. (7/стр. 208)

Духът това е силата на човека. Вие сте силни дотолкова, доколкото съзнавате силата на вашия Дух. (56/стр. 449)

Земята дължи красотата си на човешкия Дух. (56/стр. 525)

Ако имаш една Светла Идея, всичко ще бъде приятно. (56/стр. 332)

Вие ще кажете, че ще ви отвлека от живота. Аз не искам да ви отвличам от живота. Аз искам да ви извадя от тинята на живота. (56/стр. 478-479)

Първото нещо е да имаш един Свещен трепет… Този Свещен трепет някой път го наричам трепетлика. От най-лекия лъх всичките дървета седят тихи, спокойни, а тази трепетлика, като че е някоя игрива мома трепти… В този Свещен трепет се изявява силата. (56/стр. 196)

Казвам: Всинца насила ще влезете в Царството Божие. Няма никой, който да остане да не влезе. Този начин, по който вървите, не може да живеете вече. Следователно остава само един път. То е пътят само на Братството, само на Любовта.

(56/стр. 86)

Има хиляди Същества, които ще изменят силите, които ти си употребил за зло, и те ще направят нещо Добро от тях. Лично за тебе може да няма Добро, но в Природата Общия закон на Цялото зло не може да има. (56/стр. 345)

Злото съществува като единичен закон за индивида. За Цялото няма зло в света. За Цялото има Абсолютна Свобода.

(56/стр. 345)

В Божествения свят мрак не съществува, мракът съществува само в главите на хората… Само гъстата материя хвърля сянка, тия сенки ги наричат мрак. (57/стр. 411)

Туй, което човек има, не може да се изгуби. Човек може да се спъне, но да се изгуби никога. (5/стр. 472)

Истинският човек това е човек с характер и воля. (30/стр. 321)

Силата ви трябва да бъде или във вашите мускули, или във вашия ум, или в сърцето. Без тази сила нищо не можете да направите. (34/стр. 251)

След като имате тази сила, като живеете и работите с хората, то ще правите погрешки. За които погрешки ще ви сполетят нещастия, та ще трябва да се научите да носите с търпение страданията.

(34/стр. 251)

А чрез претърпяването на страданията животът ви ще се разцъфти и цветът ще се оплодотвори, и ще стане добър плод.

(34/стр. 251)

Истинският човек е по-силен от Ангела, който никога не е падал. (30/стр. 321)

Най-добрият воин е Божият Дух

Силният човек може всякога да отстрани от себе си отрицателните сили.

(2/стр. 203)

При каквито условия и да се намирате, всякога търсете положителното, защото в него Бог присъства. (30/стр. 20)

Говорете само за Доброто… Добрите думи, които излизат от устата ви, внасят бодрост и сила в самите вас. (24/стр. 418-419)

От чисто практическо гледище човек не трябва да се занимава с отрицателните сили на тъмнината, защото те го демагнетизират и той изгубва своята вътрешна сила. (24/стр. 283)

Виждаш ли, че бесят или убиват някого, не гледай, не петни душата си. Помоли се за този човек. (24/стр. 284)

Ако видите някой болен, мислете, че ще оздравее. Пратете му добри мисли.

(24/стр. 418-419)

Всяка добра мисъл е Божи Посланик. Зад нея се крие Великият Божествен свят, който воюва заради хората и всякога им помага. (29/стр. 46)

Казвам: Мисъл жива, изворна, течаща!

(12/стр. 131)

В твоята Свещена Идея, чрез която си решил да направиш едно Добро, влиза един Свят Дух, който ще освети това Дело, и ще покаже, че животът на онзи, който служи на Бога, всякога се реализира.

(41/стр. 483)

Виждаш, че един човек отива да напакости някому. Ти няма да го спреш, но ще насочиш своята мисъл към него и ще му кажеш: „Слушай, приятелю, ти отиваш на едно място, но нищо няма да спечелиш“.

(4/стр. 474)

Доброто е умно, знае как да се справя със злото. Като срещне лошите хора, доб­рият ги раздвоява. Щом се раздвоят, те отслабват. (29/стр. 46)

Ако не служите на Доброто, вие ще изгубите и здравето, и силата, и знанието си. И сто пъти да се прераждате, в края на краищата ще останете такива, каквито сте днес. (27/стр. 294)

Не ставайте оръдия на нисшите духове да им слугувате, да им ставате суфльори и каквито драми са написали, да ги представяте. (6/стр. 47)

Когато някой има противоречия, да мълчи и да не мърмори, за да не знаят духовете къде му е слабостта. (7/стр. 70)

Щом се раздразниш, губиш силата си. Противникът гледа да раздразни.

(7/стр. 451)

Ще говориш на противника си разумно това е твоята сила. (12/стр. 499)

Ако човек не мисли, и най-слабото същество може да му причини пакост.

(30/стр. 329)

Силата на човека седи в неговия ум и в неговото съзнание. Щом умът му е светъл и съзнанието е будно, той постоянно се подмладява. (30/стр. 80)

Понеже не разбирате Божиите закони и не сте в съгласие с тях, вие изразходвате повече енергия, отколкото трябва, и не ви остават сили да се развивате духовно.

(14/стр. 177)

Големите безпокойства и грижи на съв­ременните хора нищо не допринасят. Те са празни работи, които само отнемат силите им. (26/стр. 71)

Коя е причината за болестите? Отслабването на жизнената енергия в човека.

(14/стр. 22)

Животът на сегашните хора е крайно интензивен, вследствие на което умът, сърцето, волята, тялото им се изтощават.

(30/стр. 297)

Всички несгоди, всички болести в живота на хората се дължат на преуморяване.

(30/стр. 322)

Природата, за да ни застави да се концентрираме, за да ни накара да се върнем към себе си, да мислим, тя е създала болес­тите. (4/стр. 447)

За да не заболява човек, съзнанието му трябва да бъде или съвсем будно, или никак. (43/стр. 253)

Всички болести се дължат на разсеяност в съзнанието, на прекъсване на връзката в съзнанието. (43/стр. 253)

Който иска да има цветущо здраве, неп­ременно той трябва да бъде свързан с Бога, да има непрекъснат приток в себе си от Божествена енергия. (42/стр. 493)

Щом скъсаш връзката си с Бога, образува се тъмнина, сянка около тебе. (55/стр. 234)

Аз не искам да изхабявате силата си.

(14/стр. 719)

Когато нервната система се изтощи, човек става крайно чувствителен. (31/стр. 73)

Мъчението трябва да имате запас от енергия, за да минете през този огън.

(14/стр. 721)

За человека има запас от енергия да живее хиляда години. Хората умират преждевременно от неправилно живеене.

(32/стр. 104)

Като срещнеш нещастен човек, не го съжалявай за нещастието му съжалявай го, че не е праведен. (45/стр. 151)

Светът не е нещастие той е изпитание, което човек минава. (55/стр. 241)

„Трябва да се откажете от света.“ …Когато си слаб, ще се откажеш и от кокошката, и от къщата, и от живота. Ти казваш: „Няма да се откажа“. Ще се откажеш ще ти ги вземат. (20/стр. 185)

Дяволът е дух… Дяволът, като дух, духа. Ако имаш нещо в ръката си, издухва го, занесе го, ограби те. (28/стр. 206)

В какво седи лошавината на дявола? …Като си го държал отворено, харесал го, взел го. Защо не го държиш затворено?

(28/стр. 206)

Аз се чудя на хората защо постоянно споменават за дявола какво искат от него? (34/стр. 382)

Едно нещо има, с което можем да победим дявола то е да не говорим лъжа, абсолютно никаква лъжа! (41/стр. 324)

Докато Бог не е в нас, ние ще изпитваме горчивината на ада. Всеки е опитал тази горчивина. (20/стр. 185)

Ако Господ не е с тебе, хората се бият. Ако Господ е с тебе, войната веднага ще престане. (54/стр. 93)

Бог дава еднакво и на Ангела, и на мене, но аз, като по-нисше същество от Ангела, не мога да използвам всичката енергия, която Той изпраща към мене. Затова от тази енергия се ползват други, по-нисши от мен същества. (6/стр. 395)

Ако всяка една енергия, вложена в нашето тяло, не се използва, други ще я използват. (3/стр. 131)

Вие сте чувствали в себе си, като че нещо ви души, мъчи ви, иде ви дори, ако ви е възможно, да разрушите целия свят това се предизвиква от инертната материя във вас. (5/стр. 470)

Всеобщата война в Европа се дължи на тази инертна материя, на туй течение, което обхвана човечеството. (5/стр. 473)

Ако остане на съвременните културни хора, те са в сила да вдигнат, ако не цялата, поне половината Земя във въздуха.

(12/стр. 461)

Само Божественият Дух разбира законите, по които може да преорганизира тази (инертна) материя. (5/стр. 470)

„Не противи се злому.“ …Щом му противодействаш, ти му даваш сила да черпи от тебе. (3/стр. 291)

Със сила не става онзи, който ти е направил зло, е по-силен от тебе. (54/стр. 70)

Ние трябва да избягваме злото да не му се противопоставяме, да не се борим с него. (42/стр. 47)

Казвам: Няма защо да се борите с духовете… Закон е: Оставете духовете да се борят сами, а вие само ги наблюдавайте. Нищо повече. (6/стр. 503, 504)

Сега гледам, онзи с плътта извадил нож, ще се бори срещу дявола. Не, дяволът е голям пехливанин. (6/стр. 504)

Духът, който живее в тебе, трябва да се бори с дявола заради тебе, а ти само наб­людавай тази борба, за да добиеш знание.

(6/стр. 504)

Дяволите са потребни за работа или ние ще бъдем впрегнати, или те. За да ги впрегнете, трябва Духът да бъде във вас.

(17/стр. 458)

Понеже вие още не сте силно въоръжени, допуснете поне друг да воюва заради вас. Най-добрият воин това е Божият Дух. (23/стр. 242)

Има Един, Който се застъпва за вас Той е силен. (11/стр. 472)

На тази борба, която се води в света, вие ще бъдете само зрители, защото Господ е, Който ще воюва. (34/стр. 221)

Победи напълно злото в себе си

Има нещо Непобедимо в живота, в тебе. (20/стр. 230)

Всички мъчнотии са преодолими.

(16/стр. 31)

Препятствията се причиняват от Ра­зумни Същества, които имат за цел да изпитат интелигентността и силата на човешката воля. (43/стр. 347)

Ако не може да преодолее тия препятствия, човек се лишава от благата, които му се падат. (29/стр. 305)

Аз наричам силен човек оня, който може да се бори с всички болести, с всички лоши мисли и желания. Не е достатъчно само да се бори, но да ги побеждава.

(14/стр. 210)

Царството Божие то е място за силни хора. Казано е: „Който победи“. (16/стр. 106)

Като минавам край гробищата, виждам, че и най-големите герои са претърпели фиаско. Къде остава тяхното геройство?

(14/стр. 210)

Аз зная хора, които десет пъти са се били, и пак са страхливци… Има друго бойно поле, на което трябва да воюваме.

(11/стр. 360)

Причината за всички страдания, нещастия и лишения в живота си сам ти.

(6/стр. 377)

У слабия са всичките пороци. У слабия идват пороците да живеят. (1/стр. 666)

Всички тия отрицателни черти в него са живи същества, от които той трябва да се освободи. Те черпят от неговите сокове.

(5/стр. 167)

Ако днес спасите такъв човек (със слабости), той утре пак ще падне и отново трябва да го спасявате. (26/стр. 239)

Слабият и малодушен човек често попада на опасни места. (13/стр. 121)

Малодушният е ленив, той не вярва в силите си, затова очаква помощта на хората. (50/стр. 233)

Дяволът ни се заканва, защото сме слаби. (17/стр. 156)

Ако дяволът е стъпил във вас, той винаги има надмощие. Ако Господ е стъпил пръв, Той винаги има надмощие.

(18/стр. 468)

Там, дето Бог е стъпил, дяволът не може да има надмощие. (18/стр. 468)

Дяволът е слуга… Той по закон върши своята работа. (56/стр. 369)

Всички мислят за нас, че ние постоянно се молим. И право е. Умът ни постоянно съсредоточен. Много е тесен пътят.

(56/стр. 280)

Грехът е създаден от Разумни Същес­тва, които са живели в далечното минало. Те са оставили своето влияние.

(29/стр. 123-124)

Казвам: Всички недоволства, неразположения, завист и други подобни чувства и състояния, се дължат на някои паднали ангели, адепти или божества, които ви влияят. (24/стр. 477)

Отхвърлете мислите и състоянията на тези паднали, изостанали в своето развитие същества. Нека те сами носят товара си. Не помагайте на силните! (24/стр. 478)

Има известни същества, които искат да отклонят Земята от нейната орбита, а това е много нещо. (41/стр. 46)

Бог е оставил този прерогатив само за Себе Си: само Едно Същество може да владее други то е Бог, а всички останали могат да владеят само себе си. (40/стр. 210)

Който обсебва здравето, силата, богатството на човека, тъй необходими за живота му, той слиза заедно с него в бездната.

(14/стр. 445)

Често ние мислим, че един грешник може да се обърне да, но грешникът, който има душа. (34/стр. 221)

Рече ли човек да продаде душата си, тя веднага отива при Бога и той остава без нея. (24/стр. 318)

Който не може да намери пътя към Светлината, той изпада в тъмнината, от която е създаден. (33/стр. 360)

Змията представлява умът на тъмнината, който крие в себе си голяма сила на привличане. (33/стр. 373)

Трябва да се пазите от закона на прив­личането. В този закон няма свобода това е страшното в привличането.

(33/стр. 374)

Що е грехът? Ухапване от духовна коб­ра. (27/стр. 213)

Грехът е сила в Природата, която демагнетизира атомите. (34/стр. 149)

За да издържите на змийската отрова, на отровата на кобрата, съзнанието ви трябва да бъде чисто, будно. (27/стр. 213)

Който е силен, само той има право понякога да се излежава под сянката на смъртта. (14/стр. 68)

Слабият трябва да бяга… Ако сте слаб, плюйте на краката си да бягате. (20/стр. 412)

Смъртта ще разруши всички тела, превърнати на автомати. Следователно смърт­та носи освобождение на всички затворени души. (13/стр. 160)

Човек е същество, което мисли, чувства и действа. Ако съзнанието му не взема участие в неговите мисли и действия, той е автомат. (45/стр. 58)

Страх го е човек да не проникна в душата му. Няма защо да се страхува аз отдавна съм проникнал. (39/стр. 149)

Ние, силните, сме длъжни да носим тегобите на слабите. (41/стр. 319)

Какво ще правиш, ако имаш работа със силен човек? Ще отстъпиш ще признаеш, че си слаб, и ще пожелаеш да станеш съработник с него. (45/стр. 290)

Съзнанието на по-напредналите хора обхваща съзнанията на другите същества.

(43/стр. 43)

Но ако съзнанието, което прониква другите, внесе и най-малката дисхармония в тях, то се обвързва кармически с дадените съзнания. (43/стр. 43)

Ако Ангел посети човека, последният ще се уплаши, но от Бога никой не се плаши. Защо? Защото Той се изявява на човека според степента на неговото развитие.

(50/стр. 247)

Човек намира разрешение на въпросите, като стане Светлина. (53/стр. 172)

Възстанови изгубената сила

Във вас има толкова духове, че често пъти не знаете вие ли сте, или не. (20/стр. 236)

Някои слабости се виждат, а някои не се виждат. На Земята има да се борим най-първо със слабостта. (20/стр. 237)

Своите слабости ще ги схванете като една необходимост като една фаза.

(21/стр. 411)

Всъщност вие сте добри, но сте лениви, имате духовна леност… Леността е следствие на земната душа, която ви завладява.

(34/стр. 23)

Важното е да работите върху себе си. Силата на човека седи в това: Онова, което може да направите върху себе си, е на първо място, а другите неща са посторонни и те ще дойдат, когато трябва. (20/стр. 244)

Силата на човека седи в онова разположение да учи. То е едно здравословно състояние. (20/стр. 249)

„Слаб човек съм.“ Малко си се упражнявал. Всичко зависи от вас. Човек живее в Разумен свят и от него зависи да учи и да прилага. (27/стр. 251)

Противоречията в ума, в чувствата, във волята на човека предизвикват разтърсване и той расте, прогресира и уяква.

(6/стр. 336)

Приемете противоречията с Любов, за да приемете и дарбите, които са свързани с тях. (45/стр. 39)

Всяко противоречие е духовно, то е една вътрешна нужда. Ако я удовлетвориш, въпросът ще се свърши частично. Обаче той не е напълно разрешен, той пак ще се повдигне. (6/стр. 337)

Колко пъти трябва да яде една гъсеница, докато стане пеперуда? (6/стр. 337)

Затова пазете се от безсилието, работете и не очаквайте само на Бога. (25/стр. 425)

Като изпаднат в слабости, хората се оправдават с Бога те казват, че така са създадени. Не са създадени така! (15/стр. 38)

Слабостите не са присъщи на човешкия Дух, вследствие на което човек няма право да се извинява с тях. (26/стр. 239)

Силата на човека е по-голяма от мъчнотиите и изкушенията, които му се дават. Затова именно човекът се съди, когато не издържи на дадено изкушение. Кое съди човека? Силното в него, което му е дадено като средство за борба с изкушението.

(26/стр. 239)

Когато Бог забрани на първите човеци в Рая да ядат от плодовете на Дървото за познаване на доброто и злото, Той знаеше, че те са силни да изпълнят тази заповед… Бог напълно разчиташе на силата на човешкия Дух. (26/стр. 239-240)

Казвам: Първите човеци сгрешиха те не приложиха всичката сила, която имаха в себе си. Въпреки това и до днес още човекът иска да убеди Бога, па и себе си, че той не е бил в състояние да изпълни Волята Божия. (26/стр. 240)

„Аз съм слаб човек, невежа.“ …А да нап­равиш зло си майстор. Тогава ти не говориш Истината, ти не си от слабите хора.

(20/стр. 226-227)

Казвам: Досега аз не съм срещал по-насърчени, по-вярващи и по-силни хора от съвременните. (26/стр. 128)

Желанията, копнежите на съвременните хора за слава, за величие, за господство над цялата Природа говорят против самите тях. Те сами отричат твърдението си, че са слаби. За постижение на техните желания се искат силни хора. (26/стр. 240)

Едно трябва да знаете: човешкият Дух, който е излязъл от Бога, е учен, силен, но човекът е забравил това и трябва да му се припомни да придобие изгубеното.

(6/стр. 338)

Едно време, когато вие излязохте от Небето, …вие бяхте красиви и мощни.

(14/стр. 438)

Вие сте забравили, че сте били Светлина. (11/стр. 408)

Въздържанието скрито те преобразява

Където има силни хора, там са и най-слабите хора. Силният не може да съществува без слабия и слабият не може да се прояви без силния. (21/стр. 410)

Силният прилича на силен порой, който всичко завлича и отнася. Обаче тази сила е нещо непостоянно. Слабият, но разумен човек прилича на малка бистра речица, която, дето мине, носи само благословения. (24/стр. 318)

При големия извор ти ще бъдеш разумен да не го подпушваш, защото сам ще си причиниш вреда. Но и малкия извор не подпушвай, защото той може да образува локва и пак ще причини вреда. (23/стр. 54)

Бъди благоразумен, пусни извора в себе си. (23/стр. 54)

Ако силният човек не е разумен, той ще се прояви като животно. Ако слабият пък е разумен, той ще се прояви като Истински човек. (24/стр. 317)

Божественият човек не трябва да вижда злото в света за него то трябва да бъде една сянка, един повод да намери Доброто. (40/стр. 211)

Иде една голяма река. Не отивай да направиш бент… Направи един мост.

(56/стр. 367-368)

Силният човек се познава в това, когато той се въздържа. (56/стр. 37)

Злото крие в себе си сила, която трябва да се употреби намясто. Не се ли употреби намясто, злото се явява като разрушител.

(16/стр. 9)

Всички пороци, всички отрицателни качества си имат своите добри страни: тяхната енергия може да се използва.

(22/стр. 89)

Задръжте за себе си всяка лоша дума, която искате да кажете някому. Колкото повече я задържате, толкова по-силен вът­решен импулс ще придобиете. Докато задържате тази дума за себе си, вие сте силни. (23/стр. 149-150)

Не изпращай съмнението навън. Дръж го, нека те човърка… Нека седи съмнението в тебе месец, два, три накарай го да работи. (23/стр. 140)

Нека те разширява гневът, нека те нап­ряга, но ти го дръж ден, два, три той не трябва да се махне изведнъж… Гневи се, но не изпращай гнева си навън.

(23/стр. 139, 140)

Първото нещо то е въздържанието, да може да трансформирате енергиите. Имаш едно възбудено състояние, ще кажеш: „Заради Божията Любов аз мога да се въздържа“. Обърни ума си към Господа и се спри. (22/стр. 474)

Силен човек е този, който владее ума си. (5/стр. 487)

Не е лошо да има човек силен ум, но лошо е, ако този ум е зле възпитан.

(30/стр. 553)

Доброто се крие в доброто възпитание. То води към самообладание. А самообладанието подразбира умение да употребиш всяка сила навреме и намясто. (30/стр. 553)

Пазете се от лошите мисли, защото, ако този, комуто ги изпращате, въздъхне към Господа, тия мисли ще се повърнат към вас, и тогава ще бъдете наказани.

(34/стр. 171)

„Понякога човек външно се въздържа, но отвътре му трепери. Как да спре това вътрешно вълнение?“ Нека си трепери.

(32/стр. 47)

Всяко събитие, за да се прояви, трябва да има сила. (34/стр. 151)

„От какво се явява голямата радост?“ От изобилие на енергия. Някой път, когато човек се е въздържал, въздържал, придохожда голяма радост. (32/стр. 82)

Знайте, че Бог не се меси в обикновените ежедневни работи на човека. Ако се месеше, Той щеше да спъне естественото развитие на човека. (33/стр. 536)

Започне ли (един дух) да ви изкушава с известно свое желание, тогава такъв един дух изпитайте добре с ума и със сърцето си. Станете в дадения момент съдебен следовател вижте що иска, какви ще са последствията, ако го удовлетворите.

(34/стр. 216)

Аз често пъти не посещавам някои приятели и от това им е криво. Но не бива да им е криво, защото често пъти воювам и съм заобиколен с лоши влияния и лоши духове. Та тогава, ако направя посещение, тия влияния ще бъдат погълнати от хората, които посещавам… Вреда може да се нанесе. (34/стр. 239)

Ние сме под ръководството на Бога косвено, а прямо сме под влиянието на същества… Ако бяхме под прякото ръководство на Бога, нямаше работите да са така. Но като сме под особени условия паднали от Бога и излезли из Небето то затова сме и в това положение.

(34/стр. 244, 245)

Един човек, който не може да владее себе си във всяко отношение, да си не прави илюзии защото е нищо. (34/стр. 244-245)

Каквото и да ти говори човек, знай, че той не е Онзи, Когото търсиш. (50/стр. 550)

Кой познава човека? Интересно е следното: колкото пъти мене са ме фотографирали тука, аз всякога виждам в своята физиономия един крайно груб човек. Не съм аз. Този образ, който аз нося, то е на окръжаващата среда, в която живея; тя се отразява. Те фотографират средата.

(55/стр. 236-237)

Божественото не може да се фотографира, трептенията не се поддават. Божественото не се лови; то има по-силни трептения. Аз имам тук един образ и сам не го познавам и тъй да го срещна, ще питам: „Кой ли е този човек?“. (55/стр. 237)

Осветли крадците на енергия

Всеки човек трябва да бъде очи, уши, уста за Бога да Му казва какво ще стане. Тогава Бог ще вземе предохранителни мерки. (57/стр. 9)

„Животът няма смисъл.“ Не, животът има смисъл, но ти нямаш вътрешно разбиране на нещата. (45/стр. 179)

Ежедневният живот на човека представлява една опасност за него в това отношение именно, че като се търка около съзнанието му, постепенно заличава, изтрива хубавото, красивото, което е написано там. (46/стр. 253)

Когато човек мисли или когато чувства, той дохожда в съприкосновение с материята и според нейните свойства се намира или във възходящо, или в низходящо състояние. (49/стр. 232)

Например, когато човек попадне между хора, които не са духовни и се занимават изключително с материални работи, щом излезе от тяхната среда, той усеща, че е изгубил много нещо от себе си.

(49/стр. 232)

Една от главните задачи на живота се свежда към освобождаване на човека от обикновените мисли, които пълнят главата му и го спъват. (33/стр. 369)

За да не бъдат смачкани от колективната мисъл на хората, вярващите трябва да бъдат свързани със силите и законите на Живата Природа и с тях да работят. Ако това не могат да направят, те трябва да се свържат направо с Божественото съзнание да апелират към Бога, Той да ги подкрепи. (46/стр. 534)

„Ама Бог ме е изоставил.“ Че Бог те е изоставил, това ни най-малко не показва, че не ти е приятел. (57/стр. 91)

Чувствате, че сте изолирани, че никой не мисли заради вас това е голяма лъжа.

(56/стр. 84)

Мислите ли, че положението на светлината е леко? Аз съм виждал как слънчевите лъчи плачат, сълзи ронят. (46/стр. 276)

Сегашният свят, както е устроен, ние трябва да го превземем… Една мелница можем да я превземем, вместо нова да правим. (22/стр.529)

Животът на хората не върви добре, понеже са попаднали в една област на вечно съмнение, където живеят всички фалирали души тази е причината хората да говорят за своите разочарования. (47/стр. 157)

Съмнението неизбежно ще дойде, но вие не трябва да го държите дълго време в себе си. (47/стр. 159)

Ако подхранваш злото и му даваш условия да се развива, то ще погълне Доброто и неговата сила. (45/стр. 211)

Щом се разгневиш, работи! Гневът представлява общество от същества, които търсят работа… Те са безработни сили.

(47/стр. 440)

Ако дойдат изкушения да ви нападат отвън или отвътре, дайте им работа… Щом ги турите на работа, те постепенно ще утихнат, докато съвсем изчезнат.

(43/стр. 174)

Недъзите, слабостите, грехът това са паразити, които живеят за сметка на един живот, по-висок от техния. (47/стр. 653)

Казвам: Да не му се живее на човека, това показва, че той е попаднал в чуждо състояние, което е временно. (46/стр. 304)

Страх, съмнение, безверие, скръб, радост това са чужди чувства и настроения, под влиянието на които често изпадате.

(45/стр. 169)

Посети ви щастието и вие се забравяте мислите, че то никога няма да ви напусне. Не е така. Опиши състоянието, което преживяваш. (45/стр. 251)

Докато сте на Земята, щастието и съвършенството са моментни прояви.

(51/стр. 155)

Плачеш някога. Защо? За насърчение. Плачът насърчава човека. (45/стр. 348)

Като извира, и водата плаче и прави движения. (51/стр. 551)

Бог обича тихото сърце смиреното, съкрушеното. (55/стр. 369)

На човека е свойствена една гордост и ако злото го няма в човека, човешката гордост би създала едно зло, два пъти по-голямо от туй зло, което съществува. (54/стр. 34)

Казвам: Не желайте вие да се освобождавате от злото, което ви измъчва. Впрегнете злото на работа, използвайте силата, енергията на злото. (56/стр. 368)

В живота човек не може да се избави от влиянието на злото. Туй трябва да го знаете. Аз говоря за земния живот. (56/стр. 139)

Злото у човека е естествена сила, която действа. Зависи вие как ще употребите тази сила у вас. (56/стр. 368)

Ученикът трябва да се отличава със смелост и решителност да устоява на вът­решната борба, която става в него.

(46/стр. 454)

Изобщо човек трябва да има силна мисъл само така той няма да се колебае, вълните няма да го люшкат… „Как се придобива силната мисъл?“ Чрез работа и упражнения. (45/стр. 350)

Песимизмът е неразбиране на живота, оптимизмът е друго неразбиране. Светът не е нито много добър, нито много лош.

(45/стр. 21)

Трябва да мисли ученикът и да не се поддава на никакви настроения. Настроението е пустиня в живота. (49/стр. 465)

Помни: Всяко нещо е вярно и истинно само при известни условия. (45/стр. 309)

Катастрофите в Природата са условия за пробуждане на човешкото съзнание.

(47/стр. 483)

Като не разбираш живота и влезеш в неговата изопачена форма, ти сам се ограничаваш. (45/стр. 323)

Някой е крайно неразположен към тебе причината е в далечното минало. Не се стреми да се примириш с него.

(45/стр. 348)

Какъв смисъл има в това човек да бъде смирен пред мечката тя може ли да разбере неговото смирение? (46/стр. 460)

Човек трябва да бъде смирен към Бога, а не към света. (46/стр. 460)

Князът на света имаше високо положение, но не можа да устои на него, вследствие на което слезе на Земята, за да изправи погрешката си. От Княз на Небето той слезе на Земята като обикновен човек, лишен от всякаква власт и величие.

(50/стр. 194)

Недоволството на всички хора се дължи на недоволството на този стар княз, който намира, че животът няма смисъл, че светът не е създаден както трябва. Каквото казва този княз, това повтарят всички хора след него като папагали. Не се поддавайте на лъжите му! (50/стр. 194-195)

Борете се с всички сили срещу това, което князът на света ви говори, без да се поддавате на неговото влияние. Ако някой път ви повали на земята, пак не се поддавайте на влиянието му знайте, че краят решава борбата. (50/стр. 195)

Бъди по-силен от всяко влияние

Всяка мисъл, която ви разполага да гледате мрачно, да се колебаете, да се намирате между две мъдрувания, да се опасявате за бъдещето си и за домашните си, трябва да я изпъждате. (34/стр. 51)

Ако дойде една лоша мисъл, кажете : „Ти не съществуваш и нямаш сила над мен! Ти си илюзия и нямаш сила над мен!“.

(34/стр. 20)

Това, което безпокои човека, не е реално. (52/стр. 187)

Лошите духове понякога хипнотизират и връзват човека, но ти можеш да се освободиш от въжето на лошия дух. (34/стр. 20)

Трябва да дишате дълбоко, защото чрез дълбокото дишане вие можете да изгоните един дух из вас. А щом го изгоните из физическото поле, то в по-висшите полета по-удачно можете да се справите.

(34/стр. 50)

Всички лоши мисли са живи същества. Защо идва една лоша мисъл? Защото нещо я привлича. (22/стр. 349-350)

Но човек не е отговорен за лошата мисъл, докато не я е реализирал. (33/стр. 57)

Дяволът никога не може да наложи нещо… Той може само да го предложи.

(56/стр. 123)

В Разумния свят не съдят човека само по предположение или подозрение. Там не съдят човека само за това, че е помислил нещо лошо. (33/стр. 57)

„Сестрите ми нахвърлиха лоши мисли.“ Тия сестри дойдат при мене, гледам ги имат добро разположение… Значи, твоите предположения са били заблуждения.

(22/стр. 475)

Ако тия сестри можеха да ти нахвърлят лоши мисли, те щяха и при мене да бъдат такива. Не мога да мисля зло, без да не се прояви това зло (в разположението).

(22/стр. 475)

Знайте, че никой не може да ви препятства всеки сам се спъва. (16/стр. 493)

Каквито страдания си причинил на другите, ще те постави Господ в положение да изпиташ тия страдания във всичките им тънкости. (10/стр. 242)

Причината за всичко, което става, не е никой друг освен вие самите. Никакво съмнение! Усъмни ли се някой, Белите Братя няма да му помагат. (21/стр. 239)

Съмнението е един порок, един недъг на души, които са изостанали далеч в пътя на своето развитие. Това са паднали духове. (40/стр. 409)

Всяко съмнение представлява един паразит едно чуждо съзнание, от което трябва да се освободите. (24/стр. 484)

Паразитът влиза без позволение.

(47/стр. 654)

Откъде идват всички катастрофи в света? Те идват от това, че сме се усъмнили в Бога. (14/стр. 774)

Всякога нашето съмнение огорчава Господа, който е нежен, твърде деликатен.

(34/стр. 178)

Съмнението, омразата, всички противоречиви чувства спъват първо нас самите, а после всички онези, които могат да се заразят от тези чувства. (21/стр. 364)

Вие сте по-силни от всякакво съмнение, от всякакво подозрение, от всякаква болест… Вие сте по-силни от тях, защото те се родиха след вас. Без вас те не биха могли да съществуват. Днес те живеят на ваш гръб. (24/стр. 484)

Всички съвременни хора страдат от силата на своя ум. Техният ум мяза на един неопитомен кон… Цялата съвременна култура е култура за упражнение, за възпитание на човешкия ум. (23/стр. 9)

Всяка ваша силна мисъл е един голям бик, който излиза насреща ви. Не я бутайте, оставете я настрана… Нека си върви из своя път. (23/стр. 55)

Допуснете ли у вас една лоша мисъл, тя е предател, тя ще смути духа ви, ще изгубите силата си и с това ще бъдете нес­пособни за работа в света. (21/стр. 227)

Щом изпращаме лоши мисли, ще дойде лош дух и ще се въплъти в тях.

(34/стр. 226)

В омразата човек е по-концентриран, отколкото в Любовта… В Интензивната Любов умът е концентриран, но сега омразата е по-силна. Ще видите, че светските хора са много по-концентрирани и по-будни от вас. (22/стр. 81)

Всички се нуждаете от повече Вяра. Всички несъгласия, раздори, съмнения, подозрения, сиромашия и ред още отрицателни състояния у човека се дължат все на слаба вяра. (49/стр. 465)

От неверие се прави всяко престъпление. Някой отива да краде. Защо? Ако той вярваше в Невидимия свят, щеше другояче да постъпва. (52/стр. 69)

Някой хленчи, не му вървяло, …казва: „Господ ще ми помага“. Да не попадне човек в Божиите ръце! (52/стр. 140-141)

Вътрешният свят е, който създава всичко. Нещастията на съвременния свят идат от това, че хората не вярват в този вътрешен свят. А те са зависими от него.

(52/стр. 69)

Бог казва: „Сине Мой, дай Ми сърцето си!“. Защо? …Защото там е ключът на Вярата. Когато този ключ отваря и затваря сърцето на човека, Любовта влиза и излиза свободно през него. (49/стр. 143)

Когато ключът на Вярата не отваря и не затваря сърцето на човека, Любовта не влиза и не излиза свободно. Какво става с такова сърце? То се покварява. (49/стр. 143)

Всичко е в Божиите ръце когато Бог държи сърцето на дявола в ръката Си, и дяволът е мек към вас; отпусне ли Бог сърцето му, той веднага ви сграбчва. Такъв е Великият закон на Вярата. (49/стр. 467)

Вярата това е ключът, с който трябва да работите. (49/стр. 142)

Ключът на Вярата не е нито железен, нито златен той е от диамант, изработен е в една от първите фабрики на Божествения свят. (49/стр. 143)

Какво е Вярата, не чоплете, ако искате да имате успех в живота си… Без Вяра няма Живот. (49/стр. 142)

Съмнението е закон на инволюция. Абсолютната Вяра е закон на еволюция.

(49/стр. 467)

Съмнението е признак на това, че човек не разбира Дълбоките причини на нещата.

(49/стр. 222)

Във всеки човек има една тъмна зона, в която се крият всички отрицателни качества, които могат да го унищожат. Не работи ли съзнателно върху себе си, човек всякога ще бъде роб на тази тъмна зона.

(50/стр. 238)

Който е силен, който има морален устой, може да бъде господар на тъмната зона. Слабият обаче, докато се засили, трябва да заключи тази зона и да не дава ухо на това, което иде оттам. (50/стр. 238)

Особено силно тъмната зона се проявява в човека, когато той се стреми към чист възвишен живот, към нови светли идеи. Ето защо Новото е само за силни хора, които искат да работят, да се справят с мъчнотиите и противоречията си.

(50/стр. 238)

Няма случай, когато някой човек, който е бягал от мъчнотията, да не е бил повален от нея. Нямало е случай, когато, ако човек я гледа право в очите без страх, мъчнотията да не е отстъпила. (56/стр. 527)

Целият съвременен живот, тъй както е създаден, не е лош, но трябва да се съгради нещо Ново върху него. (41/стр. 222)

Смисълът не е в това да съсипваш, да събаряш и после да градиш… Природата не разрушава изведнъж, но постепенно гради Новото, а старото само по себе си пада. (41/стр. 222-223)

А ако е въпрос за Сила, Бялото Братство разполага с такава… Белите Братя в един ден могат да приспят цялото човечество. Какво представляват съвременните оръжия пред Силата на Белите Братя? Обаче тия Братя не искат да си служат с тези средства, понеже те са груба мярка.

(42/стр. 249)

Има нещо по-велико от всички оръжия в света това са Божиите Мисли и Чувства. Когато човек победи своя неприятел с Божията Сила, този неприятел става вече най-добър приятел и казва: „Приятелю, защо не дойде по-рано?“. (42/стр. 249)

Единение на ума, сърцето и волята

Защо хората са слаби и умират? Защото, като се отделят от Единството, от Бога отричат Го от себе си, а по този начин се отричат от себе си. (41/стр. 98)

Има един закон в живота: Никой човек не може да се съмнява в себе си.

(41/стр. 167)

Защо някои хора полудяват? Защото се усъмняват в себе си, в своето развитие, отказват се от себе си. (41/стр. 167-168)

Никой няма право да се усъмни в себе си! Това е една Свещена Идея, която не трябва да се опорочи, защото дълбоко в тази канара живее Онова, Великото Същество. (41/стр. 168)

Закон е: Като намериш Бога, ще намериш и себе си. Като видиш Бога, ще видиш и себе си. И обратно, като видиш себе си, ще видиш и Бога. (42/стр. 412)

По някой път вие слагате преграда между вас и Бога. Тогава и Бог, Който е толкова силен, не може да ви помогне.

(41/стр. 490)

Затова първото нещо, което предстои на човека, е да се освободи от лъжата. Освободи ли се от нея, тогава в неговия ум ще потекат сили, които ще го направят силен и мощен да мисли. (41/стр. 435)

Казвам: Ако нашето съзнание не се прониква от Висшето съзнание, ние не бихме могли да мислим. Мисълта е вътрешен процес. (42/стр. 416)

Казвам: Онзи, който обича Истината, е силен. (41/стр. 501)

Никой не може да ви излъже. Защо? Понеже Бог прониква целия свят.

(42/стр. 197)

Има Един, Който е по-силен от всеки грабител. (48/стр. 371)

Подуши ви някой апаш, обере ви и избяга… Ще извадите своето оръжие, което е вашата силна мисъл, вашият център, и ще се концентрирате силно. Тази мисъл ще отиде до мозъка на апаша, ще му повлияе и той ще се върне при вас ще донесе парите ви назад. (41/стр. 491-492)

С мисълта си човек може да накара и къщите да се движат. Велика и мощна е силата на мисълта! (42/стр. 287)

Ние не си служим с оръжията на съвременния свят. Щом неприятелят излезе срещу нас, ние издухваме всичките му позиции. Какво нещо е духането? Силната мисъл. (42/стр. 249)

Светлата мисъл, светлото чувство правят духа на човека мощен и крепък.

(42/стр. 287)

Имаме ли сърце и ум неопорочени, нямаме нужда от никакви други оръжия. Освен тези две оръжия на помощ иде и волята на човека. Няма по-страшна бомба от сърцето и по-разрушителна сила от волята, проявени във физическия свят.

(42/стр. 496)

Да имаш воля, значи, като пожелаеш да извършиш един акт, предварително да знаеш условията и законите, на които той се подчинява, та като го направиш, да имаш резултат сто процента успешен.

(42/стр. 114-115)

Волята представлява направление на силите на ума и на сърцето в известна посока. Воля, в широк смисъл на думата, имат само най-възвишените хора, най-великите Учители. (42/стр. 114)

Съвременните хора са повече хора на своеволието, отколкото на разумната воля.

(42/стр. 115)

Когато казват за някой обикновен човек, че има силна воля, това са силни желания, но не и воля. Волята не подразбира да направиш това, което пожелаеш.

(42/стр. 114)

Желаеш да бъдеш най-силния човек. Всички тия желания за нещо велико, голямо всичко това те безпокои и отнема силата ти. (20/стр. 288)

Желанията на плътта нищо не ползват човека, те трябва само да се обуздават.

(49/стр. 392)

Вие трябва да разчитате на тялото си, а не на плътта си. (49/стр. 392)

Тялото не се възпитава, то е по-умно от човека. Клетките също са по-умни от господаря си. А това, което хората наричат плът, представлява безброй желания.

(49/стр. 392)

Човек има чрезмерни желания остави поне едно неизпълнено и то ще бъде сила в теб. (7/стр. 374)

Изкуство е човек да бъде доволен при незадоволените си желания. (43/стр. 151)

Човек трябва да избере едно от двете положения: или Правия път, или богатството… Парите не обичат Правия път.

(48/стр. 419)

Ползвайте се от парите, когато трябва, но не ги дръжте в ума си… Парите са зараза, която причинява ред болезнени състояния. (50/стр. 400)

Всяко желание в мен за пари носи проказа в себе си… Аз отварям прозорците на моята душа и там се натрупва един тънък пласт от материя много фина, но много отровна и вредна за този свят… тя вече създава едно недоволство. (40/стр. 321)

Силата на дадено желание не се състои в самото желание, но в онова движение, което то създава у човека. (26/стр. 121)

Трябва да престане кръвотечението. Всичките тия мисли за блясък и външни придобивки изпращат живота навън.

(20/стр. 288)

Всяка неприятност ви е дадена, за да се концентрирате. (6/стр. 336)

Защо са болестите? За да се концентрираме… И беднотията, и страданията всичко това са процеси за концентриране, т.е. за влизане в самите нас. (6/стр. 336)

Човек не може да бъде устойчив, ако няма сърце. Умът развива мъжественост, а сърцето устойчивост. (30/стр. 40)

Умът е, който дава направление на сърцето, но за влияние сърцето е по-силно.

(5/стр. 42)

Чувството е един кладенец… Мисълта е една река, която тече. (10/стр. 35)

Не са нашите мисли, които крепят света, а онези наши деликатни чувства, на които днес се смеят. (10/стр. 87)

Силни натури са онези, които имат силно сърце. (5/стр. 42)

Когато се говори за Великия океан на Живота, разбират се всички Девствени сили, събрани в човешкото сърце. (42/стр. 513)

Доброто, разумното сърце на човека, което намира Правия път в живота, някои го наричат интуиция. (46/стр. 147)

„Защо говориш на тия хора с притчи?“ Христос им отговаряше: „Аз им говоря с притчи, за да не разберат думите Ми, та след време да ги изопачат. Аз не мога да дам оръжието Си в ръцете на един невежа, който утре ще го обърне против Мене“.

(42/стр. 496)

Оръжие назаем не се дава. Ум назаем не се дава. Сърце назаем не се дава.

(42/стр. 496)

Има известни формули, но не смея да ги давам, понеже нямате ритъм и не ги правите със сърце. А и понякога уж стреляте патрони във въздуха, но може да нап­равите пакост. (7/стр. 353)

Има много работи да ви казвам, но по малко. (8/стр. 22)

Човек не трябва да роптае против живота си, но трябва да използва условията, които му са дадени да черпи сила от тях.

(27/стр. 211)

Мнозина от вас имат желание да нап­равят Добро, но за това се иска енергия, а вие я нямате. Трябва да има какво да дадеш. (21/стр. 304)

Който помага на хората, той трябва да бъде силен да не възприема състоянието на онези, на които помага. (27/стр. 215-216)

Ние можем да помагаме само на ония, пътят на които съвпада с нашия. А когато техният път не съвпада с нашия, вие и от една страната, и от другата страна ще харчите енергията си напразно. (21/стр. 399)

Всяка душа трябва сама да се обърне към Господа, защото в своето движение тя има собствена орбита… Вие не можете да измените нейния път. (21/стр. 399)

Оставете всеки да се прояви, както той разбира… Що се отнася до резултатите, не ги критикувайте. За резултатите Бог мисли. (49/стр. 494)

Ако речеш да изправиш една погрешка на човека, той няма да те разбере право и ще започне да се съмнява в тебе.

(49/стр. 227)

Само Божият Дух, който работи в човека според Божия план, е в сила да изправи и преработи човешкия характер.

(49/стр. 495)

Ако човек сам не желае да се изправи, никой не може да го изправи. Какви ли усилия не са употребявали майките и бащите да изправят децата си, но не са успявали. (30/стр. 151)

Да влияеш на хората, това значи да харчиш своята енергия напразно… Законът на Любовта е съвсем друг. Той не е закон на влияние. (1/стр. 666)

Истината ще направи майката любеща, защото Любовта сама себе си не може да люби. Любовта може да възлюби Истината. (41/стр. 332)

Ако е въпрос за сила, нека силният по мисъл се опита чрез мисълта си да спре духането на вятъра… Вятърът слуша само онзи, който го обича който служи на Бога в Дух и Истина. (30/стр. 92)

Когато човек говори на Природата в Името на Истината, тя го слуша. Казано е в Писанието: „Възлюбил си Истината в човека“. (30/стр. 92)

Само онзи може да обича себе си, който се отличава с голяма разумност.

(27/стр. 338)

Разумността съдържа две качества: сила и мекота. Силата може да направи всичко, а мекотата може да изцери всяка рана, може да премахне всяка скръб. (40/стр. 203)

„Как да имаме сила да помагаме на хората?“ Чрез връзка с Великото Разумно Начало. Само от Него можеш да добиеш сила, и то като Го обичаме и сме във връзка с Него. (7/стр. 88)

Ти като се молиш за някого, благото му от Бога към него ще премине през теб… Когато вие помагате на другите, техните Ангели помагат на вас и ви създават най-добри условия за вътрешна дейност.

(7/стр. 58, 72)

Човек, като работи за Бога, трябва да е твърд, силен. Каквото и да стане, да уповава на Бога да знае, че има над него една Сила, Която бди. (7/стр. 394)

Непоколебимост в Духовните сражения

Питам: Какво нещо са скърбите, страданията? Те са тъмнина, която е дошла специално за теб. (39/стр. 219)

В това положение (на тъмнина) неверният ще се отрече от Бог, а разумният, търпеливият ще се свърже още по-здраво.

(42/стр. 422)

Който не разбира закона, ще се уплаши, а който го разбира, ще концентрира ума си, вниманието си да запази будност на съзнанието си, докато премине тази тъмна зона. (42/стр. 422)

Някои мислят, че адът е образуван от паднали ангели. Не, той е пълен със същес­тва от човешката раса. (39/стр. 145)

Адът е пълен с всички онези хора, които не са изпълнили Волята Божия… Всички лоши думи, целият този речник от извратени слова се дължи все на тях, наляво-надясно ги употребяват тъй че жителите на ада са хора, не са духове. Духовете не знаят тези думи. (39/стр. 145-146)

В ада има живот организиран, много комфортен, има забавления, музика… Това не е най-голямото мъчение. Това са човешки души, това е един свят, дето хората се намират в илюзии. (55/стр. 406)

Адът то е непробуденото съзнание на хората. (41/стр. 266)

Човек счита, че тази дума (сатана) е лоша. Частичката sat означава проява на Божествената Сила в света. (43/стр. 204)

На Земята има специфични неща, които спомагат за каляването на човека.

(38/стр. 510)

Докато застави човека да влезе в някакво предприятие или да започне някаква работа, Луцифер употребява всичкото си красноречие. Хване ли се човекът на мрежата му, тогава пък ще употреби всичкото си изкуство да му противодейства, докато той се провали. (43/стр. 92)

Има същества в света, на които им трябва енергия. То дойде: ще те бутне малко, ще те разсърди. Като се разсърдиш, ще те издои като крава. След туй пак ще те остави, после пак ще дойде… Периодически ще идва да те дои. (44/стр. 215)

Сръднята е доене на крава. Всички вие като се сърдите, някой отвън ви дои.

(44/стр. 215)

Безумието на човечеството се заключава в това, че то търси помощ оттам, отдето не може да дойде. (45/стр. 153)

Няма човек в света, който да не е попадал в капан, поставен от неразумни същества на пътя му… Докато е в капана, човек се обезсърчава, отчайва се, иска да се самоубие; но щом излезе от капана, всичко забравя. (43/стр. 166)

Човек не трябва да забравя, че някое Разумно Същество е платило за него, за да го освободи. (43/стр. 166)

Вие много пъти искате да станете явни, но за да стане човек явен, трябва да има сила. (34/стр. 221)

Какво разбирате под думата Божество? Силно Същество… Всички Божества са Силни Същества имат знание.

(44/стр. 129)

Сега вие искате да влезете в света, там да работите. С това знание, което имате, нищо не можете да направите силните ще ви разиграват. (45/стр. 174)

Всяка планета крие в себе си големи вът­решни богатства… Като знаят това, някои същества от Невидимия свят обсаждат Земята отвън, за да я превземат. (47/стр. 520)

Има същества в Природата, които се стремят към човека, както рибарят към рибите; те насочват въдиците си към него и хванат ли го, всичко е свършено… Тези същества поддържат живота си от хората. За да не ставате тяхна жертва, дръжте връзка с Разумния Свят, с разумните и добри сили в Природата. (45/стр. 347-348)

Да се свържеш с Разумния Свят, това значи да се свържеш с Бог. Свържеш ли се с Бог, Той веднага те кредитира. (45/стр. 351)

Има неща, които веднъж определени, не могат да се отменят, но те могат да се отложат. (46/стр. 665)

В живота няма никаква фаталност… Но ти виждаш някаква фаталност. Защо? Липсва ти нещо. (45/стр. 104)

Помни: Лошото се крие в твоето субективно схващане на живота. (45/стр. 104)

Ако гледаш на всички прояви в живота като на изходящи от Един Център, от Една Причина, за нищо няма да се сърдиш.

(45/стр. 340)

Тоягата, която удря, не е виновна зад нея се крие едно Разумно Същество. Мъжът измъчва жена си. Защо? Има Дълбока Причина за това. (45/стр. 340)

Не разделяйте нещата в Битието: Една Причина действа навсякъде. (45/стр. 340)

Когато Разумните Същества от Духовния свят видят човек, у когото съзнанието е целокупно, те се заинтересуват от него и започват да му помагат, както ние помагаме на бедни, но способни деца. (47/стр. 658)

Като дойдат изпитанията върху вас, мушкат ви с ножове, докато ви изтече кръвта; после казвате: „Дотегна ни животът“… Не се разсъждава така всяка мъчнотия, всяко изпитание е ваш неприятел, с когото трябва да се справите. (45/стр. 149)

За да победиш, трябва да имаш предвид силите на своя неприятел. След това трябва да измериш своите сили и тогава да приемеш борбата, иначе ще се натъкнеш на големи изненади, които не водят към добър край. (45/стр. 149)

Но макар и бит, ще се върнеш у дома си и ще се готвиш за нова борба. Ако не излезеш на борба, няма да знаеш с каква сила разполагаш. (45/стр. 151)

Казвате: „Ти поддържаш ли войната?“. Аз не съм от миролюбивите, но казвам: Бий, без да те бият… Първо измери силата си и тогава се бий. (45/стр. 143)

Аз не говоря само за физическата сила, макар че и Боговете, най-силните и разумни Същества, се биеха физически, на общо основание. Те слязоха на Земята и влязоха в стълкновение помежду си. Силните оцеляха и останаха на Земята, а слабите се върнаха там, отдето бяха дошли.

(45/стр. 141)

Днес и хората се бият както Боговете, но както Боговете заминаха, така и те ще заминат. Всеки, който иска да прояви геройс­тво, пращат го на Земята. (45/стр. 141-142)

Бъдете такива юнаци да се биете със своята съдба. Не да се биете със слабия и да го победите, но да се биете със силния.

(45/стр. 154)

Когато се говори за геройство, за юначество, имам предвид вътрешната свобода на човека. Външната свобода заробва човека и прави чашата още по-горчива.

(45/стр. 143)

Паразитите те смучат и гледат на тебе като на несъзнателно същество. Те не подозират, че ти си гениален или талантлив човек. (45/стр. 291)

Помни: Обезсърчението се крие или в миналото, или в бъдещето, но никога в настоящето… Не мисли за това бъдеще, което те обезсърчава. (45/стр. 191)

Няма човек в света, на когото да не е отнето нещо това е необходимо, за да дойде обновяването. (47/стр. 121)

Дойде ли в ума ви една тъжна мисъл, усмихнете се. Това е характер! (45/стр. 138)

Необходимо е човек да се посмее, да даде изблик навън… Смехът изхвърля непотребното. (55/стр. 183)

Като се изправяте, вие постепенно внасяте в себе си весел дух дух на свобода.

(47/стр. 139)

Казвам: Какъвто и да е животът на човека, най-после той ще дойде до положение, когато нещастието за него вече ще бъде невъзможно. Нещастието е възможно за стомната, но не и за океана. (49/стр. 14)

Всички, които вървят по Божия път, в края на краищата работите им влизат в Правия път. (7/стр. 48)

Мощните оръжия на Новото Учение

Ако облечете един човек със затворнически халат и на краката му турите букаи, какво ще бъде неговото състояние?… Който знае законите за освобождението, той ще създаде в ума си светли, чисти мисли и букаите моментално ще паднат от краката му. (25/стр. 254)

Новото Учение крие такава сила в себе си, че като дойдеш до неприятеля, само ще махнеш с ръка и той ще заспи. Като се събуди, ще го нахраниш и ще го изпратиш да си върви. (14/стр. 387)

Който познава законите, и цяла потеря да го преследва, той ще приспи всички и ще мине незабелязано покрай тях. Докато хората не се научат да приспиват своята потеря, все по затворите ще лежат.

(25/стр. 254)

Силата на човека седи в Светлината на неговото съзнание. Щом вземат Светлината му, той губи вече своята сила. (25/стр. 275)

Само онзи човек, който е пробуден, той е силен. (23/стр. 66)

Слабият, който спи, и силният, който спи, всякога са слаби. (23/стр. 66)

„Как да излезем от затвора, в който се намираме?“ Днес хората и да излязат от затвора, пак ще се върнат в него. Защо? Защото те не могат още да живеят по Новия начин. (25/стр. 254-255)

Кой влиза в затвора? Слабият.

(25/стр. 423)

Вие искате да бъдете силни, но трябва да сте работили с години и векове, за да придобиете тази сила. (25/стр. 381)

Да бъдеш силен, това значи да бъдеш независим. (25/стр. 364)

При това всеки сам трябва да се освободи. Освободи ли го друг някой, той пак ще влезе в затвора. Освободи ли се сам, втори път няма да влезе в затвора.

(25/стр. 423)

Силният човек работи с мисълта си. Без никакви оръжия той може да се справи с най-добре и модерно въоръжен войник. Достатъчно е да концентрира мисълта си към този войник, за да може да стопи пушката му. (29/стр. 119)

Някой те гони, какво можеш да направиш? Постави на пътя му една своя мисъл като преграда. Щом дойде до това място, оня, който те гони, ще спре. (45/стр. 179)

Концентрираната мисъл и съзнателната молитва са условия за ограждане на човека, за да се пази от лоши външни условия. (24/стр. 410-411)

Де седи силата на героя: в оръжието му или в самия него? Оръжието на героя е само външно условие, външно пособие, а силата на героя се заключава в ума, сърцето и волята му. (26/стр. 380)

В обикновения физически човек движението е много слабо… Дето има бързина на движението, този човек е неуязвим.

(1/стр. 734)

Ако твоите трептения са по-силни, отколкото на едно ядро, на един куршум като те удари, той ще се върне, ще стане на прах. (1/стр. 734)

Вие може така да повишите вибрациите на вашите клетки, че най-силната стомана да става на прах. (3/стр. 18)

Казвам: Човек трябва да работи над себе си, да развива силата, която е вложена в него… Чрез нея да придобие свободата си. (26/стр. 110)

Сега дали свободата произтича от силата, или силата от свободата? Силата произтича от свободата и силата е само едно средство за придобиване на свободата.

(34/стр. 228)

Свободата е едно качество на душата, което тя търси. Тя е една Първоначална Сила, от която душата се е развързала, и изгубила нишката. И вследствие на тази загуба тя е потънала в материалния свят.

(34/стр. 228)

Каквото и да говориш на сегашните хора, все материално разбират. Засега светът има един материален колорит. (41/стр. 458)

Кой сега не се нуждае от сила? Всички вие се намирате в епохата на безсилието. Чакате работите да се оправят от вън. Тъй не може. (1/стр. 748)

Слабия в себе си насърчавай, а силния възпитавай. (26/стр. 77)

Животното в човека е силно. Трябва ли тогава слабият да носи на гърба си силния?

(30/стр. 288)

След всяка страст, от какъвто и характер да е тя, човек чувства слабост. Вие всички сте изпитали това. (16/стр. 326)

Всичките тия злоба, омраза, са големи животни, които ние трябва да контролираме. Страхът той е един голям изтърван заек. (22/стр. 88)

Бог е вложил в сраха една сила и ти трябва да го хванеш, за да извадиш тази сила от него за своето самоусъвършенстване. Страхът ще ходи с теб, но ти няма да се страхуваш. (41/стр. 336-337)

Когато е концентриран, съсредоточен в себе си, човек може да управлява своя страх. (43/стр. 241)

В омразата Бог също е вложил една сила, която ти трябва да използваш, затова и омразата ще ходи с теб, но ти няма да мразиш. (41/стр. 337)

Чувствителността е необходима за сърцето като пa`ра, но тази пa`ра трябва да се обърне на енергия. (4/стр. 175)

Ако не мислиш, …ако не събираш енергия в себе си, какво друго ще работиш? Всеки момент, всеки час, всеки ден от вашия живот е пълен с енергия. (5/стр. 387)

Всеки ден има нещо Ново да се внесе в живота. Ние изгубваме своята сила, ние изгубваме своята трезва мисъл по причина, че не внасяме Новото. (2/стр. 183)

Хората на старото си служиха с пушки, със саби, с кобури. Хората на Новото, на Истината заместват тия оръжия с упражнения, със светли мисли и възвишени чувства. (25/стр. 435)

Веднъж завинаги забравете старото и не го споменавайте. (26/стр. 26)

Ако сте ученици на старото учение, вие сте с дявола. Ако сте ученици на Новото Учение, с Господа сте. (45/стр. 73)

Новото Учение ви е преподавано много пъти. Сега не ви остава нищо друго освен да си го припомните. (45/стр. 73)

Под думата Учител ние разбираме Великата Божия Мъдрост, която внася Нови форми, Нови идеи и чувства в живота.

(49/стр. 265)

Вие, като сте в затвора, мислите като хората как да го реформирате, та зат­ворниците да живеят добре. А пък аз ви казвам: Излезте от този затвор! (14/стр. 438)

Освобождението в света е да освободим душите си. (54/стр. 141)

Казвам: Аз ще ви направя едно Добро. Намислил съм да пратя по един Ангел във вашите затвори. Някой път, когато дълбоко спите, ще дойде този Ангел. Веригите, които сега имате, ще паднат! (54/стр. 141)

Организиране на Духовното тяло

Съвременните хора са изгубили способността си да бъдат господари на своя мозък, вследствие на което са се явили ред аномалии в техния живот те страдат, боледуват, мъчат се. (33/стр. 398)

Силата на вашия живот зависи от състоянието на вашия мозък. Не е важно какво е състоянието на външния свят, важно е състоянието на вашия мозък. (6/стр. 59)

В мозъка има грамадна енергия, с която още не сте работили. (7/стр. 163)

Вие имате на разположение голямо динамо мозъка. Работете с това динамо.

(12/стр. 451)

Всичките сили в човешкия организъм са съсредоточени в неговия мозък и затова цялото тяло се направлява от него.

(42/стр. 310)

Душата се проявява чрез човешкия мозък. Доколкото тялото и мозъкът на човека са организирани, дотолкова и душата му се проявява. (48/стр. 518)

В средата на човешкия мозък се намира тъй нареченото летящо око на душата, или вътрешното слънце на човека. Ако това слънце не грее в човека, нищо не става от него. То играе роля на трансформатор в човешкия организъм. (6/стр. 391)

Първият орган, чрез който може да се прояви човешкия Дух това е мозъкът.

(6/стр. 59)

Когато Причинното тяло е събудено и развито, човек почва повече да живее в мозъка си. (7/стр. 190)

Организирането на Причинното и на по-висшите тела в човека се нарича организиране на Духовното тяло. Това става, първо, чрез съзерцание, концентрация и молитва всеки ден, поне по половин час, при пълно съсредоточаване на съзнанието. Второ, в проява на Любовта. И трето, чрез служене на Бога. (7/стр. 191)

„Какво е служене на Бога?“ Самопожертване… От начало до край човек трябва да бъде жертва, защото Любовта е жертва.

(7/стр. 72)

Любовта е храна. Безсмъртното е там.

(7/стр. 103)

Спасението на човека зависи от това да възприеме Любовта… Да намерим онзи елемент, който ни липсва Безсмъртието. Това е изгубеният ключ, изгубената дума.

(7/стр. 103)

Досега не съм ви говорил за Любовта, досега съм стигнал до Причинния свят.

(7/стр. 313)

Аз не искам да засягам някои неща, защото, ако ги изнеса, ще стане нещо много лошо ще изгори мозъкът. Нервната енергия в човека не е в състояние да изнесе Истината. (22/стр. 404)

Някои от вас трябва да мислят дълго време за Бога, за Възвишения свят, за да се преустроят мозъците им. В мозъка им има особени наслоявания, които препятстват за възприемане на Истината това са особен род психически вещества, които гният както физическите вещества. (11/стр. 25)

Когато човек не се упражнява в молитва и концентрация, теченията в него, вместо да отиват към горните чакри, отиват надолу и така се подпушват или се спира техният живот. Ще работите по този начин, че енергията да отива нагоре.

(7/стр. 59)

Всички огньове са скачени с Огъня горе.

(7/стр. 59)

Адептите хора с по-висока култура от човешката, които живеят в най-хубавата част на Земята, на специално място… те направляват човешките мозъци; изпращат към хората специална енергия, с която изменят мислите на управляващите, на учените. (12/стр. 332)

Като не знае кой му дава импулс и сила за работа, човек се забравя в успехите си и като кокошка окряква света… Когато разбере как Великият работи, без да вижда някой работата Му, човек млъква.

(27/стр. 128)

Седалището на Духа във вас знаете ли къде е? То е в една празнина между веждите то е мястото на Божествения Дух, то е мястото на Безмълвието. (34/стр. 328)

Съществува в Природата един закон на обновление… Известни клетки в човешкия организъм са безсмъртни ако изучаваш техния език, може да ги стимулираш и може да подновиш своя организъм.

(55/стр. 283)

Мозъчните клетки работят сега върху създаване на Безсмъртното тяло на човека и достатъчно е да се даде импулс на тия клетки, за да преустроят човешкия организъм. (46/стр. 301)

Молитва и ненамеса в
Божествения ред

Първоначално смъртта е съществувала в Битието като една възможност, без да се прояви… Като живее и греши, човек дава възможност на смъртта да се прояви.

(50/стр. 307)

Казват: „Любовта заличава всички пог­решки“… Съществува следният закон: Любовта не вижда погрешките, тя е снизходителна, прощава но не плаща всичките дългове. (49/стр. 365)

Хората казват за Христа, че е платил всички дългове на човечеството… Не, Той е платил ония дългове именно, които са спирали човечеството по онова време да върви в Правия път, да се развива.

(49/стр. 366)

Но от 2000 години насам човечеството забърка такава каша, че Христос вече се отказа да плаща за него. (49/стр. 366)

От човека зависи да бъде изоставен от Бога или да не бъде. Първите човеци сами създадоха нещастието си с непослушанието си. (51/стр. 106)

Христос казва: „Не се моля за света, моля се за тия, които Ми даде“. Вие сега седнете и се молите за целия свят. Христос, Който имаше Силата, не се молеше за целия свят. (54/стр. 44)

Когато греши и не върши Божията Воля, човек сам се отклонява от възходящите течения на живота и навлиза в областта на смъртта. (51/стр. 106)

„Сгреших, паднах, не зная какво да правя…“ това е проява на човешкото, на слабото естество в човека. Всеки, силен или слаб, проявява и двете начала в себе си: човешкото и Божественото. Но задачата на човека е да подчини човешкото на Божественото и да следва Правия път към Бога. (50/стр. 551)

Ако погледнете на живота с окото на ясновидеца, ще забележите цели реки от мисли, чувства и желания, които увличат човека… Пазете се от тия реки. Видите ли, че една от тия реки ще ви завлече, спрете се на пътя си и помислете за Бога.

(51/стр. 446)

Онзи, у когото Господ е на първото място в душата, силен се проявява.

(54/стр. 66)

Оставите ли се на света и на неговите влияния, той може да ви изкара от релсите на вашия живот. Всички отрицателни състояния, които имате в себе си, както и помежду си, се дължат на влияния на същества от този преходен свят. (49/стр. 490)

Всякога, когато те докосне един дух от тъмнината, губиш своята сила. (59/стр. 304)

Казано е в Писанието: „Нашата борба не е против плът и кръв, а против лъжливите духове от поднебесния, които спъват хората в тяхното развитие“. Тези духове трябва да се уловят. (49/стр. 369)

Много духове има, но един е Духът, който прониква цялата Вселена. (50/стр. 64)

Някои от вас мислят, че като са влезли в Новия път, няма да има сражения. Не, светът още не е свободен. (52/стр. 339)

Вие сте хора в една чужда държава в държавата на дявола. Господ царува на Земята чрез дявола. (52/стр. 43)

Някога, в началото, Земята е била населена от добрите и злите същества. Те се борили помежду си, защото лошите искали да заемат мястото на добрите отвътре. Като се били, като се мачкали, като се борили, преобразували земни пластове и ги разместили. И тогава Бог, за да освободи Земята, …направил така: лошите вкарал вътре, а добрите оставил отвън. (52/стр. 70)

Лошите същества превзеха Земята, влязоха вътре но Господ ги затвори. Те се мъчат сега и искат да излязат, но не могат, защото пластовете станаха дебели. Та сега лошите духове са затворени и вътре във вас, не само в Земята. (52/стр. 70)

Сега лошите духове ви говорят отвът­ре… Добрите духове ги няма вътре. Като се вслушвате в себе си, слушате нещо лошо. И трябва да дойдете до първото положение: като се обърнете към Бога и се новородите в Бога, ще дойде първоначалният порядък доброто ще бъде вътре във вас.

(52/стр. 70)

Мнозина се запитват защо съществува злото. Това е наука, достъпна само за Богове. (50/стр. 199)

Човек няма знанието да се справи със злото. (56/стр. 139)

А малкото знание е всякога опасно.

(56/стр. 433)

Казвам: Срещнете ли злото, поздравете го, без да се разговаряте с него, без да се борите. Злото е сила, с която могат да се борят само Велики, Напреднали Същес­тва. (50/стр. 200)

На злото в себе си не се противи, то е нещо силно, мощно. Остави доброто в тебе да се бори със злото. Не се заемай с една работа, в която ще бъдеш бит. (52/стр. 253)

Добро и зло те са две сили, които са в стълкновение. Не влизай да ги примиряваш! Дръж се на страната на доброто. Остави доброто, каквото може да направи, то да воюва. Защото ти трябва да бъдеш тил. (52/стр. 253)

Не мислете, че сами можете да победите злото. То е нещо непобедимо… Но аз не говоря за онези (лоши) навици, които имате; понякога човек има някои навици, някои желания, някои чувства, които създава на тях ти можеш да бъдеш господар. (52/стр. 253-254)

Както борецът всеки ден прави упражнения, за да увеличи силата си, така и Духовният човек трябва постоянно да увеличава силата си. (50/стр. 520)

Моли се! Молитвата е Сила Божия във вас. (52/стр. 131)

Някой път не знаеш как да се молиш. И идва мисълта как да нагласиш думите. Думите отпосле ще се родят първо се ражда нещо по-силно. (52/стр. 132)

Моли се, преди да е дошло злото.

(50/стр. 160)

Молиш ли се преди нещастието, молитвата ти ще бъде отправена към Бога. Молиш ли се във време на нещастие, молитвата ти ще бъде отправена към хората.

(50/стр. 160)

Вие мислите, че когато се съберете много души на едно място, ще бъдете по-силни право е, че когато много души се молят заедно за едно и също нещо, молитвата им се приема. (49/стр. 474)

Но и на един човек, ако той има единство в себе си, молитвата му се приема.

(49/стр. 474)

Молитвата е работа вътре в живота, за да се преодолеят мъчнотиите. Един ден ще дойде победата! (52/стр. 132)

Не може човек да се моли добре, ако не е калил волята си молитвата подразбира концентриране на мисълта. (50/стр. 264)

Положителната, светла мисъл е онази, която повдига човека не само по дух, но и по тяло. Наистина хора, които имат силна мисъл, могат да се повдигнат на няколко метра от земята. (50/стр. 293)

Обаче днес повечето от съвременните хора са излезли от равновесието си. Животът е сладко вино …слабият се опива от живота и престава да мисли. (51/стр. 103)

Казвам: Не е лесно човек да мисли. Човешката мисъл е съставена от най-фина материя, функционират най-фините сили на Земята. (59/стр. 332)

Някои казват, че човек мисли, за да не живее в тъмнина. Въпросът за тъмнината е въпрос за адептите. Само адептът може да говори за тъмнината. (50/стр. 550)

Свещено Разбиране на Пътя

Човек трябва да има или страх от Бога, или Любов към Бога… Чрез страха човек ще придобие Мъдрост, която ще го спаси. Чрез Любовта пък той ще влезе в закона на Благодатта. (48/стр. 509)

Като говоря за страх от Бога, аз имам предвид онзи Свещен трепет към Бога, който освобождава човека. (48/стр. 509)

Пътят на страха е път за гениалните хора, за адептите, за Боговете. Божествата никога не вървят по пътя на Любовта ако нямаха страх от Бога, със силата си те биха разрушили света; но понеже имат страх, те вървят по пътя на Мъдростта.

(48/стр. 509)

Вие искате да се освободите от Божествения страх. Като се усилва Божественият страх, усилва се Милосърдието, а при усилване на човешкия страх се усилва жестокосърдието. (58/стр. 499)

Знание е нужно и най-първо ще се освободите от човешкия страх, не от Божествения страх. (58/стр. 499)

Само страхът от Бога е в състояние да смири, да укроти силните хора.

(48/стр. 509-510)

Силният трябва да има страх от Бога не се ли страхува, той сам ще се разруши.

(48/стр. 510)

Бог царува в живота. Каквото става в света, добро или зло, зад него се крие Бог.

(47/стр. 545)

Вие трябва да съзнавате, че Бог е в сила да воюва заради вас. Гледате ли така на въп­роса, вие никога няма да се застъпвате за себе си, да търсите своето право. (48/стр. 463)

Всеки човек, който защитава своето пра­во в света, той е на страната на дявола.

(56/стр. 123)

Човек, който отстоява правата си, той всякога изпада в безправие. (49/стр. 362)

Бог никога не воюва за Своите права. Само слабите хора воюват за правата си.

(49/стр. 362)

Бог чертае пътищата на хората така е, Бог чертае, а хората при будно съзнание подписват, дават своето съгласие.

(46/стр. 502)

Силата на човека седи във вътрешния му живот. (47/стр. 659)

Колкото и да са опасни местата, през които адептът минава, той е защитен от тях, защото вътрешно е въоръжен. Обаче слабият може да пострада и в безопасните места. (48/стр. 507)

Дяволът има достъп само при онези хора, на които огънят е слаб, защото на този огън той може да се топли само, но не и да изгаря. (47/стр. 658)

Които се считат слаби, …по три пъти на ден трябва да казват за себе си: „Слабият става силен, когато се упражнява“.

(47/стр. 420)

Когато се намирате пред голямо зат­руднение, знайте, че не сте сами. От вас се изисква да издържите докрай. Щом издържите, помощта ще дойде. (47/стр. 159)

Каквото и да ви се случи, кажете си: „Аз зная, че това е велик изпит, който неп­ременно трябва да издържа“. От изпитанията вие ще се учите, ще се калявате.

(49/стр. 457)

На едно място ще ви гонят, на друго ще ви хокат, на трето ще ви презират, но вие трябва да имате вяра и силна воля, за да претърпите всичко. (49/стр. 457)

Ако се усъмните и започнете да казвате, че Бог ви е забравил, че хората не ви обичат, вие сте на крив път. (47/стр. 159)

Когато си много надолу, безнадеждно надолу, в най-голямото страдание, тогава Бог е над теб и ти подава ръце. (7/стр. 85)

Казвате: „Христос защо страда?“. Христос беше гонен, преследван на Земята само три години, а две хиляди години вече как жъне плодовете на Своята работа.

(46/стр. 537)

Ако Христос не беше пострадал, никой не би Го разпознал. Страданието Го направи известен. (7/стр. 470)

За тази Любов, която Бог има към Христос Христос издържа страданието. Значи, страданията не са по-силни от Любовта. (7/стр. 9)

Дойде ли някакво страдание, не се борете с него, нито се отчайвайте но хванете го, помилвайте го, понесете го малко на ръце, докато се примирите с него.

(48/стр. 271)

Нещата, които по никой друг начин не могат да се лекуват, се лекуват чрез страдания. (56/стр. 110)

Представете си, че в рамото или в ръката ви се яви ревматизъм… Вие трябва да се обърнете към Бога с благодарност, че е изпратил този ревматизъм, за да ви научи нещо. Пейте на ревматизма и го благославяйте, благославяйте Бога, светиите, Ангелите, добрите хора по света… Продължавайте да благославяте ревматизма, докато най-после той светне. (46/стр. 486-487)

Дръжте в ума си мисълта, че всичко, каквото ви се случва, е за Добро. Това не значи, че зло не съществува в света, но мис­лете за Доброто, за да го привлечете към себе си. (48/стр. 562)

Бог работи и със злото, и с доброто първото превръща в добро, а второто крепи да не се подхлъзне някъде. (47/стр. 545)

Когато изкушението дойде при вас, вие ще знаете, че зад него е Бог Той е допуснал изкушението, за да изпита хората.

(47/стр. 545)

Изкушенията ви не се създават сега те са предвидени от Черната ложа от преди няколко стотици години… Те са замислени отдалеч, с известен план, та като се натъквате на тях да изглеждат тъй естествено, като че са в реда на нещата.

(46/стр. 645)

Голямо изкуство, голяма дипломация се крие в начина, по който изкушенията ви се дават. (46/стр. 645)

Сатаната знае Истината, но я заобикаля той казва например, че Бог е създал света, но и за себе си казва, че е взел участие в това създаване. И за да докаже на хората, че знае много неща, той започва да прави чудеса пред тях. Като види, че някой човек е материално затруднен, той казва: „Колко пари ти трябват?“. „Толкова.“ „Заповядай!“

(46/стр. 481)

Но парите и благата, които Сатаната дава, коренно се различават от тия, които Белите Братя дават парите на Сатаната съдържат отрова за човека. (46/стр. 481)

Закон е: Човек не може да бъде еднов­ременно обичан от света и от Бога.

(46/стр. 274)

В съвременния свят от памтивека съществуват четири вида религии, на които хората и до днес още се кланят… Но всички форми, всички обреди на тия религии са външни заблуждения, в които човечеството е попаднало това са форми, наложени от Черната Ложа. (47/стр. 182, 183)

Първата форма на религията наричаме клерикализъм, т.е. обредна форма: палене на свещи, на кандила, кланяне на икони… Втората форма религия наричаме милитаризъм религия на ножа, на револвера… Третият вид религия е капитализмът тази религия е мека, нежна, прилича на жена, която, където ходи, навсякъде се обръща; в нея няма никакъв морал… Четвъртият вид религия е социализмът.

(47/стр. 182)

Първите три форми религии представ­ляват семейството: клерикализмът е майката, милитаризмът е бащата, капитализ­мът децата; социализмът представлява слугите на това семейство. Слугите работят за своите права пред господарите си …„Ние, слабите, трябва да се обединим, да станем силни, да устояваме на трудните условия. Трябва да образуваме братство, да опитаме силата си“. (47/стр. 182, 183)

Обаче светът няма да се изправи по нито един от тези начини. Религията е изопачена форма на Любовта. Военщината е изопачена форма на Мъдростта. Капитализмът… е изопачена форма на Истината. Социализмът е изопачена форма на Прав­дата. (47/стр. 183)

Истинският човек трябва да бъде човек на Любовта, която ражда живота; на Мъдростта, която ражда знанието; на Истината, която ражда свободата и определя посоката, към която първите два Принципа се движат; и най-после Истинският човек трябва да бъде човек на Правдата, която показва какво може да се реализира на физическия свят. (47/стр. 187)

Законът и силата могат да се употребят и за Добро, и за зло но Принципът може да се употреби само за Добро, никога за зло. (46/стр. 542)

Принципът проверява и законите, и силите. И според това за какво и как сме употребявали законите и силите, ще носим техните последствия. (46/стр. 542)

Белите Братя са много взискателни към всеки един, когото те приемат за член, защото той ще разполага с тяхната сила. Приемат ли го веднъж помежду си, те всякога ще му помагат. (46/стр. 485)

Знанията, които сега ви давам, са Нови. Те се отнасят до Шестата раса, а не до Петата тя ще си замине със своите стари възгледи. (47/стр. 565)

III. Благата Сила и Благословената Слабост

Святото Предание за Силата

Първоначално животните бяха силни, те бяха създадени преди човека и взеха Силата за себе си… Като нямаха Разумност, те използваха Силата неправилно и от Силата създадоха насилието. (25/стр. 345)

Хората взеха Разумността, но я превърнаха в лъжа и лицемерие. Те направиха добър избор, но като не можаха да използват Разумността правилно, изопачиха я.

(25/стр. 346)

Хората трябваше да дадат, да пожертват нещо от себе си, но като не можаха, те огънаха Разумността. (25/стр. 346)

Когато човек стане силен, той придобива философията на животните… на личния егоизъм, личния живот. (25/стр. 349)

Сегашната егоистична култура е култура на силата. (12/стр. 470)

Силата на неразумния причинява пакости на всички същества. (24/стр. 317)

Насилието е създало законите днес законите съществуват за насилниците, но не и за праведните. (25/стр. 349)

Законът не може да ти даде щастие. Законът не може да ти даде разумност. Законът не може да ти даде сила. (20/стр. 426)

Там, дето има закон, той никога не подобрява човека. (56/стр. 362)

При закона всичко е външно… Любовта работи отвътре. (20/стр. 426)

Силен човек е този, у когото няма насилие. (25/стр. 356)

В каквато малка форма и да се изяви насилието обаче като живо същество, в дългия процес на развитието си то оказва влияние върху човека и той постепенно губи Силата, както и Разумността си.

(25/стр. 355)

Докато силният човек не си служи с насилие, той запазва Силата си.

(25/стр. 354-355)

Нещастията в света идат по единствената причина, че в Силата няма Разумност и Доброта. (25/стр. 351)

Между Силата, Разумността и Доброто съществува тясна връзка. (25/стр. 350)

Доброто е основа, Разумността е градеж, а Силата е придобит резултат.

(25/стр. 364)

Разумността се ражда от Доброто, което е основа на Божествения свят. От Ра­зумността пък се ражда Силата. (25/стр. 351)

Доброто е Абсолютна Реалност, върху която всичко може да се гради, злото пък е Абсолютно ограничение. (25/стр. 364)

Злото е придобито от падналите ангели.

(25/стр. 372)

Първоначално човек бил облечен с огнена дреха, вследствие на което нищо не било в състояние да му причини зло… Като допуснал лъжата в себе си, той отворил вратата на злото. (25/стр. 360)

Вие сте в затвор… Вън от затвора обаче обикалят Бели Братя, които ви изпращат писма, храна, дрехи грижат се за вас. Значи, едновременно ви пазят два вида Братя: едни отвън, които ви помагат, и други отвътре, които следят да не избягате.

(25/стр. 364)

С други думи казано, докато човек не придобие една наука с която да се справя с всички външни и вътрешни неблагоприятни условия, с всички лоши мисли, чувства и постъпки той всякога ще бъде зависим човек. (25/стр. 437)

Казвате: „Какво трябва да се прави тогава?“ …Изключете насилието от себе си, изключете лъжата от себе си, изключете злото от себе си. (25/стр. 360)

Един мит предава историята на Луцифер… Един ден у него се родило желанието да стане силен като Бога и си казал: „Време е вече и аз да потърся своята сила, да възстановя своето право“. От този момент той се намерил между животните. Затова днес рисуват Луцифер в човешки образ, но с копита и рога. (24/стр. 321)

Животните сега са изложени на вселяване в тях на паднали души. Иначе само по себе си животинското царство е красив свят то не е такова, каквото външно представлява. (24/стр. 321)

В животинското царство правото е на страната на силния, а кривото на страната на слабия. Дойдем ли до живота на човека, този процес е обратен: правото е на страната на слабия… В Божествения живот пък правото е на всички. (24/стр. 312)

Поддържаш ли правото на силния, ти си животно. Поддържаш ли правото на слабия, ти си човек. (24/стр. 314)

И когато силният застане пред слабия и го защитава, от очите на слабия да потекат две сълзи и да каже: „Братко, благодаря ти!“. Това е Човечество. (11/стр. 536)

Каже ли силният, че търси своето право, Невидимият свят го изпраща на Земята като животно… А който иска правото на слабия, той се смирява и човек става. Който иска всички същества да бъдат доб­ри, той е между Ангелите вече. (24/стр. 313)

Който е добър, той ще стане разумен, а после и силен. (25/стр. 354)

Може да слугува само силният, умният, добрият човек. (21/стр. 245)

Който иска да служи на Доброто, той трябва да обича първо Бога, а после ближния си и себе си в Единия са всички.

(30/стр. 422)

Какво трябва да прави слабият, за да се освободи от ръцете на силния? Той трябва да се обърне към Бога, да потърси помощ­та Му. (30/стр. 422)

Истинският ад е на Земята… Адът е в обществата, в народите, които се използват едни други силният използва и тъпче слабия. Адът съществува и в цялата Природа. (26/стр. 387)

В Природата навсякъде господарува насилие. Единственото същество, което е започнало да се избавя от насилието, това е човекът. Човешкият Дух търси път да се избави от насилието. (1/стр. 666)

Насилието е закон на ада. Небето се управлява от закона на Любовта, на Мъдростта и на Истината, а светът, адът от два закона: закона на страха и закона на наказанието. (42/стр. 463-464)

Най-високото, до което достигнаха животните, то е страхът. Слабият трябва да го е страх… Слабите или трябва да бъдат надалече, или трябва да се покоряват, или трябва да бягат. (38/стр. 605)

Единственото нещо, което може да избави човека от страха и да го направи силен, смел да му се противопоставя, е да възприеме в себе си мисълта, че в света съществува една Велика Разумна Сила, която управлява всичко. (42/стр. 319)

Любовта влезе ли като фактор в света, тогава могат да се уредят въпросите. Другояче те не могат да се разрешат. Защото иначе ще царува в света животинският принцип силният ще побеждава и ще има право. (7/стр. 300)

Но ако станеш най-силен, ще опълчиш всички срещу себе си. Не, в света не трябва да бъдеш най-силен, но най-разумен, най-добър. Третото какво трябва да бъде? Най-любящ. (44/стр. 53-54)

Най-силният волев човек трябва да бъде най-любящ. Воля, ръководена от Любов­та, е силна. Когато се подчиниш на Любовта, ти си герой. (44/стр. 54)

Учението за Диамантената воля

Който се стреми към силата, той постепенно се отдалечава от Бога. Целият свят върви днес в пътя на насилието. (11/стр. 267)

Всички съвременни окултисти имат една слабост че показват на сегашните младежи как да развият своята сила и как да се повдигнат над съвременното общес­тво… Това е едно старо учение. (13/стр. 782)

Колко хора са умирали от старите системи и методи! Ще кажете, че това е карма. Не е карма това, но са лъжливи учения.

(14/стр. 389)

Любовта не може да минава през среди, проникнати от стари разбирания.

(30/стр. 137)

Казвам: В света съществуват ред школи, които едно изправят, друго развалят това са школите на Черното Братство.

(46/стр. 390)

Има специфични школи, които са за развиване на човешката воля. Такива школи има и в Америка, и в Англия, и в Германия. Аз ги наричам школи на насилието. И във всеки дом съществува такава школа мъжът държи насилието. (1/стр. 654)

Ако в съвременния строй насилието би се изключило, също и оклеветяването ако би се изключило от която и да е държава, най-малко петдесет на сто държавният строй би се подобрил и злините биха се отстранили. (13/стр. 811)

Докато пазим нещата с насилие, хората с насилие ще ни ги вземат. (10/стр. 174)

Както изследвам аналите на Природата, виждам, че досега Бог никому нищо не е дал, хората насила са взели нещата.

(10/стр. 34)

След избиването на пророците пророк Илия изгуби силата си. Той трябваше да дойде отново на Земята, за да изправи грешката си. Той съзна, че светът не може да се изправи с насилие, но с Любов, с Истина и със Светлина. (30/стр. 57)

Йоан Кръстител той беше Илия и каза: „Тази работа с рязане на глави не може, трябва да се смири човек и силата да се подчини на разумността“. (7/стр. 440)

Не трябва да изпитвате Бога! Всяко насилие върху което и да е същество е насилване на Бога, изнасилване на Божия Дух.

(40/стр. 198)

Някой иска да приложи Любовта чрез насилие. Това е невъзможно. Любовта и насилието взаимно се изключват.

(30/стр. 475)

Ако остане на вас да изисквате любов­та на хората, това е насилие… Никой не може да ви обича, защото вие искате това.

(25/стр. 399)

Любовта трябва да влезе без насилие в света когато светлината влиза във вашата стая, трябва ли да чупи прозорците?

(10/стр. 144)

Някои казват: „Аз употребих Любовта, но тя нищо не ми даде“. Не си я употребил още както трябва. (10/стр. 139)

„С Любов само не става.“ Е, щом не става с Любов, с какво става? „Ама и малко насилие трябва.“ А по-голяма сила от Силата на Любовта има ли? (10/стр. 139)

Любовта, като Сила, тя идва в света… Вън от нашата Вселена идва една Велика Вълна, която върви с грамадна бързина. Тя ще залее целия свят. (10/стр. 113)

С грамадна сила ще бъде разтърсена цялата Земя всички народи ще се разтърсят. (10/стр. 339)

Любовта е, която ще победи света.

(10/стр. 150)

Днес хората се освобождават чрез светлината и чрез силата, за да могат, като дойде Любовта, да я приемат с радост и да я задържат в себе си. Любовта ще изгради бъдещата култура. (30/стр. 137)

Мнозина се борят да влязат в Царството Божие с насилие. Това е криво разбиране. Под насилие първоначално се е разбирало: да вложиш силата си в работа, да вложиш и Любовта си в работа. (14/стр. 180)

Онези, които проповядват Божието Слово, са силни, всичко могат да направят. Те не си служат с оръжия, с каквито си служи светът. Има нещо по-силно от оръжието това са мислите, чувствата и постъпките. (11/стр. 71-72)

Вътрешна артилерия е това токове навсякъде. (22/стр. 88)

Помни: Силният мъчно се побеждава. Силният и добродетелният по-мъчно се побеждават. Силният, добродетелният и интелигентният никога не се побеждават.

(11/стр. 275)

Питат ученика: „Какво искаш да ти се даде благо отвън или отвътре?“. Някои ученици искат смирение, те не искат нито сила, нито власт, нито пари. (11/стр. 267)

Когато влезе в Духовния път, човек минава през първото посвещение. Запитват го: „Какво искаш сила, власт или пари? И този път води към Бога: силата ще оправи света, властта ще го държи в ръцете си, а парите ще го укрепят“. Това е изпит за учениците. (11/стр. 267)

Учениците, които са избрали пътя на насилието, са създали днешния ред и порядък. Те са разбрали само външната страна на живота и от хиляди години забелязват, че им липсва нещо съществено.

(11/стр. 267)

Казваме: „Силен, богат трябва да бъде човек“. Ако си богат, ако си силен, можеш да бъдеш свободен само във физическия свят. (11/стр. 358)

Германците все на силата уповаваха… Църквата също на силата се надяваше. Всички на силата уповаваха. Бъдете уверени, че в света има само една Сила Любовта! (12/стр. 72)

Дойде някой, …извинява се, че се явили препятствия в живота му. Не, приятелю, с твоята гранитна и желязна воля ти сам си препятстваш. Това е волята на насилието, което всичко разрушава. (12/стр. 279)

Ние носим в нашето Учение една Диамантена воля, а не желязна, не гранитна.

(22/стр. 42)

Ще работиш, за да придобиеш Диамантена воля. Тогава няма да се намери сила, която да ти препятства. И като вложиш Любов в тази воля, каквото намислиш да направиш, ще успееш. (12/стр. 279)

Аз туй Учение го наричам Диамантено Учение на Божествената Любов да съзнаеш в дадения момент, че имаш един противник да го обичаш, а не да искаш да го унищожиш. (22/стр. 42)

Когато образуваме във вас Диамантена воля и белия цвят, тогава ще пристъпим към втората част на Школата, която се нарича Бяла магия. Но там се иска Диамантена воля, която пред нищо не се огъва.

(22/стр. 130)

Любовта внася Път в живота

Любовта се добива по благодат, без насилие. Що се отнася до Мъдростта, до Истината, до знанието и до всички останали добродетели за тях ще платите с кръвта си. (24/стр. 211)

Единствената добродетел, която даром се дава, това е Любовта. (24/стр. 211)

Съвременният свят съществува по причина на това, че Бог е Любов. Ако Бог не беше Любов, ние не бихме съществували.

(10/стр. 205)

Методите в окултните науки всички са физически. Във всички окултни науки нямат Божествени постижения, защото с физически усилия не може, и мнозина се заблуждават. (7/стр. 413)

Методите при Мистичните работи са съвсем други човек трябва да влезе в света на Любовта и да се успокои. (7/стр. 413)

Без Любов човек е кух орех посаждай го колкото искаш, нищо не става от него.

(7/стр. 110)

„Изпоядоха ни, живота ни взеха“ имайте Любов и не се плашете! (11/стр. 472)

Великият закон на Любовта е по-велик от злото. (10/стр. 150)

Ние сме родени с Доброто вътре в себе си. (10/стр. 150)

Някой ще каже: „В грях ме зачена майка ми“. Да, но преди да ме зачене майка ми, аз бях в Доброто, а злото, грехът ме обвиха отпосле. (10/стр. 150)

Ти имаш един лош навик само веднъж пожелай и той ще си иде. (36/стр. 291)

Ти пожелай да си иде, не определяй време и лошият навик ще си иде. Чудни сте. Че вие сте маги! (36/стр. 291)

В съзнанието на човека различаваме една фаза на подсъзнателен живот, която представлява Безграничното в човека. То е Божествената страна на живота. (42/стр. 46)

Туй, което мислят Великите, Напредналите Същества в Природата Боговете, Ангелите, Архангелите, Херувимите, Серафимите всичката енергия на тяхната мисъл се разпределя из целия Космос, и всичко това се нарича подсъзнание.

(37/стр. 115)

Казваш: „Аз имам подсъзнание“. То значи: „Аз съм във връзка с тия Висши Същества“. (37/стр. 115)

Човек някога е живял в подсъзнанието и Свръхсъзнанието, където се крият всички негови възможности… Подсъзнанието е образувало двете Божествени форми силата и материята. Свръхсъзнанието е образувало силите на живота и на човешката мисъл. (42/стр. 419)

Всеки един от вас е призван за нещо Божествено, вие не сте роби на условията… Средата не е спънка за човека, времето и пространството също. (39/стр. 285)

Когато говорим за спънки в живота, спънките не са отвън, ние сами ги създаваме. Това, което създаваме сами, сами трябва да го изправим. (52/стр. 157)

Всеки ден човек трябва да прекарва известно време в молитва, размишление, концентрация и съзерцание, за да възприеме енергии от Божествения свят, за да развие спящите си сили и за да се пробуди в него по-висше съзнание. (7/стр. 398)

Някои четат молитви и изговарят формули и мислят, че в това е силата. Но вътрешната сила е в изказването на благодарност и Любов при изговарянето на формули, молитви. (7/стр. 54)

Важно е дали от съзерцанието вътрешните цветя цъфтят и стават свежи. Щом нещата станат механично, няма резултат.

(7/стр. 412)

Всяко действие, което правите, трябва да бъде свещенодействие. (8/стр. 58-59)

Окултната наука на Запад върви по механичен път, а в беседите има разнообразие… Аз никой път не съм преповтарял нещата. (7/стр. 313)

Понеже животът е училище, постоянно трябва да се изменят методите. Методите от няколко хиляди години са се изменили. Трябва да се сменят много стари възгледи, които сега препятстват. (7/стр. 448)

Вземете например врачките при тях отиват много повече (хора), отколкото при поповете. И в бъдеще Господ на такива ще тури расо. (34/стр. 397)

Да, силата е там съзнателният живот да коригира нещата. (7/стр. 353)

Четете, проучвайте това, което вече е казано, и направете усилие да прилагате.

(7/стр. 453)

Като влезе някой Светъл Брат, той гледа усилието ви и дотолкоз се интересува от вас, доколкото имате усилие. (35/стр. 49)

Успехът, вдъхновението на човека зависи от Силата на Съществата, които го ръководят. (7/стр. 438)

Ако се усилите, животът се подобрява. В човека се намира Магическа сила, която прави живота по-лесен. (35/стр. 126)

Някой казва: „Духът може да направи всичко от мен“. Чудни са хората!… Духът всичко може да направи, но ти какво можеш да направиш? (39/стр. 302)

Няма същество по-богато от човека. И най-престъпният човек съдържа в себе си грамадна енергия, която, ако той използва правилно, може и светия да стане.

(42/стр. 115)

Престъпният човек се е оплел в идеята, че е престъпник, че от него нищо добро не може да излезе, и не прави усилия за своето повдигане. Как е дошъл до това положение? Чрез внушение. (42/стр. 115)

Казвам: При сегашната култура всеки трябва да самовъзпита своя ум. Как може да се постигне това? Като се занимава човек с всичко, което той обича. (42/стр. 525)

Човек става това, към което има Любов. То е постижимо. (44/стр. 164)

Само Слабият разбира Любовта

Всичките добри хора мислят така, както аз мисля. И аз мисля, както всичките добри хора мислят. (55/стр. 111)

Аз казвам: Добрият човек трябва да се научи да става слаб не в обикновен смисъл, не слаб от болест, а слаб в друг смисъл… Аз наричам слабо състоянието, когато възприемам Божията Любов; а пък силен съм, когато тя минава през мен и я предавам. (52/стр. 199)

Там, където се предава Любовта, там е силата на хората; а там, където се възприема, там е слабостта на хората. Слабостта, в този смисъл, е Благословение. (52/стр. 199)

Ако не станеш слаб, не можеш да възприемаш. Това състояние е следното: съвършено да се изпразниш вътрешно и само тогава ще се изпълниш. Като се изпълниш, ти наново ще станеш силен.

(52/стр. 199)

Отслабнали сте ако издържите на тази ваша слабост, ако разбирате Божия закон, вие ще станете силни! (52/стр. 200)

Господ казва: „Моята Сила се проявява в твоята немощ. Когато си слаб човек, ти ще изпълниш Волята Божия, а като си силен, ти ще измъчваш всичките хора“.

(54/стр. 200)

Гледайте вашата сила да превърнете в началото в немощ и вашата немощ ще превърнете в сила. Тогава ще дойдат Плодовете. (54/стр. 201)

Само когато станеш слаб човек, ще разбереш какво е Любовта. (54/стр. 200)

Онзи, който не е бил най-слаб, той не може да стане най-силен. (56/стр. 382)

Твоята правда и твоята святост ще се обуславят от твоите големи грехове.

(56/стр. 382)

Любовта не обича силни хора не че не ги обича, но знае, че ако ги прати те да носят едно Благо, те ще изпобият света.

(54/стр. 199-200)

Единствените хора, които са донесли всичко добро в света, са слабите хора.

(54/стр. 194)

Силата в света е, която е създала всичките животни. Силните хора създадоха лошото в света. (54/стр. 194)

Като не знаем силата, която Бог ни е дал, как да я употребим, ние правим зло в света, без да искаме. (55/стр. 296)

Има съблазън силният си позволява да направи работи, които слабият не може да направи. (54/стр. 48)

Когато злоупотребиш със своята мощност, със силата си или някой път не я проявиш там е злото. (54/стр. 48)

Силният е извън закона. Но понеже силният не постъпва според Любовта, влиза в рамките на закона. (54/стр. 220)

Волята Божия по два начина се изпълнява: единият е по закона на Любовта, а другият е по принуждение. (54/стр. 143)

Само Един силен има Той е Господ.

(54/стр. 210)

Аз вземам мястото на Слабия човек. Щом служа на Любовта, трябва да бъда слаб. (54/стр. 199)

Сега мислите, че Любовта е тиха вода. Не е тиха вода Любовта. Тя е най-мощното в света. (54/стр. 211)

Любовта, която имаше Христос към Бога тя Го възкреси. (54/стр. 98)

Ако ти разбираш Любовта, тогава ти си Същество, което е безсмъртно. (56/стр. 87)

Като говоря за Любовта, не ме разбират както трябва. (7/стр. 135)

Любовта е стремеж към Незнайното при този стремеж тя се разкрива на човека; но тя вечно ще се разкрива, все повече и повече ще се разлиства и винаги ще ни бъде Вечен Възвишен Идеал. (7/стр. 135)

Казвам: Законът на Любовта е изпълнение на Волята Божия. Насила се взема Царството Божие. Аз ви говоря: Ако не се насилите, по този път в Царството Божие не може да влезете. (54/стр. 78)

Вие мислите, че условията са по-силни, отколкото вашите усилия да направите нещо. Не, има нещо във вас Велико, което е по-силно. (55/стр. 402)

Онзи каменар вземе най-якия камък, че удари веднъж, дваж, три пъти, …той удря 100 пъти, 200, 400, …700 пъти удря камъка той ще се разчупи. То е въпрос на време. На същото място ще удряш, докато се разсипят тия условия. (55/стр. 251)

„Ще оздравея“ „Няма да оздравееш“, казва нещо; този вътрешен глас на противодействие започва да ти говори… Когато престанеш да го чуваш, тогава ще оздравееш. (55/стр. 251)

Болестта седи в една много малка причина. (55/стр. 207)

С нашите съмнения ние ставаме хилави… Ако искаш да бъдеш здрав, трябва да има нещо в света Постоянно. (54/стр. 18)

Божията Любов да бъде нещо, в което никога да не се съмняваш. И в Ангелите, и в светиите можеш да се съмняваш, но в Бога никога. (54/стр. 18)

Да обичаме себе си, подразбира се: да обичаме Бога в нас, Който ни е дал всичко. Да Му служим, то е най-естественото положение. (54/стр. 143)

По Божествено ако живееш, вечно ще се подмладяваш. Ако Духовно живееш, вечно мощен ще ставаш. Сега ние оставяме за другия свят. Оня свят и този свят са тук. (54/стр. 60)

Земният живот е една подготовка, през която ти трябва да минеш… Земята е Божествена врата. (54/стр. 98)

Единственото силно нещо е да работим… Работата произтича от Любовта.

(54/стр. 51)

Любовта е нещо мощно и силно в света, и най-мекото от всички сили, които действат в Божествения свят. (54/стр. 231)

Любовта е по-силна от силата. Любовта е по-силна от знанието. Любовта е по-силна от всичко, каквото имаш. (56/стр. 87)

IV. Тайната Сила на Учителя

Ти моята сила не си опитал. (1/стр. 111)

Моята ръка например е сгъстена сила.

(6/стр. 83)

Като проточа тази ръка, като хвана Природата, като проточа и другата си ръка нищо няма да остане. (10/стр. 46)

Някои още не са виждали не знаят какво мога да произведа с ръката си.

(10/стр. 46)

Ще кажете: „Той се хвали“. Онзи, който се хвали, той не пали. А аз паля. (10/стр. 46)

Ако си чист, ще ме познаеш. Всеки поз­нава подобния си. Това е закон в света.

(5/стр. 442)

Аз водя два живота. Питат някои къде ми е силата. В моя интимен живот.

(10/стр. 29)

Тайната на моята сила е във връзката ми с Бога. (9/стр.172)

Мога да се защитавам. Мога, но не с оръжие. Аз казвам: Имам други сили, съзнателни сили, с които мога да работя и да се защитавам. (22/стр. 25)

Питам: Можете ли да направите дупка в океана? (24/стр. 143)

Извън Земята съм. Извън Слънчевата система съм. Извън Космоса съм. Къде съм? (37/стр. 84)

Аз казвам някой път, че мога да нося цялата Земя на гърба си. Това значи да можеш да заповядваш на всички хора на Земята. (20/стр. 47)

Но нямам намерение да ви влияя, защото в момента, когато ще поискам да сторя това, ще бъда демон, с главата надолу. (32/стр. 8)

Моето положение е като на малко дете, което ходи по тръните. (34/стр. 282)

Със сила не мога да заставя човека да постъпва по един или по друг начин.

(14/стр. 511)

Мога само да кажа на хората, че това, което вършат, не е добро. И това, което вършат, ще им се върне назад. (14/стр. 511)

На въпроса: „Мога ли аз да бъда силен?“, отговарям: Всичката Сила е в Бога. Аз и Бог едно сме. (23/стр. 74)

И самого теб, дяволе, мога да те накарам да вървиш в Пътя на Истината.

(34/стр. 383)

Ти, (дяволе), си един добър ученик и ако изгубихте Небето, поне Земята ще имате. (34/стр. 386)

Вие сега не че ме не познавате, познавате ме, но сте забравили. Ще си припомните. (34/стр. 387)

Аз се занимавам с вас и ви уча, защото обичам да работя с деца. (47/стр. 465)

Кой съм аз, това ще научите от Бога. Като отидете при Него, вие ще разберете кой съм аз и защо съм дошъл. (49/стр. 510)

Когато Христос дойде на Земята, Учението Му се състоеше само от една дума и Той предаде Своето Учение само с тази дума. (12/стр. 381)

Аз съм посветил целия си живот в търсене на тази дума и съм я намерил.

(12/стр. 384)

Аз съм толкова учен, а зная положително само две думи толкова съм научил досега. (6/стр. 425)

Имам две думи, но те съдържат такава Сила в себе си, че като ги произнеса, могат да извършат всичко. (6/стр. 425)

Коментар от Елеазар Хараш Послеслов

Тайната Сила това е умението да произнесеш Истината, но трябва да си станал Истина.

Учението на Христос се състоеше от една дума и Той вселяваше Себе Си в тази дума, Той вселяваше в нея Цялата Си Любов.

Христос умееше да изрича Името на Храма.

Който е посветил живота си на тази дума, ще я открие в себе си.

Аз съм стигнал до две думи и произнеса ли ги в дълбините, те задвижват всичко.

Тези думи не се дават от вън. Тези думи се дават в дълбините на Духа.

Да отключваш Реалността, това е Тайно Слово.

От тези думи е произлязъл животът. Той е казал: „Да бъде!“ и животът е потекъл.

Тези две думи са Сърцето на Безкрая.

Да произнесеш Бога, това е Самият Бог в тебе. Той Сам произнася Себе Си.

Тайната на произношението е да си станал Цялата Същност.

Думите са Същества, които не принадлежат на света. Те принадлежат на Древния Бог и само Той може да ги изрече.

Ако Древният Бог произнесе думата, тя става Портал на Изначалното.

Древното изричане е единствено Негово тогава то пронизва дълбините ни.

Из Словото на
Учителя Петър Дънов

КНИГА ЗА

СИЛАТА