Елеазар Хараш – Атлантски Афоризми книга първа - Търсачка - svetanaknigite.bg

Елеазар Хараш – Атлантски Афоризми книга първа

Атлантски_афоризми

АТЛАНТСКИ

АФОРИЗМИ

Съставител:

Елеазар Хараш

Kнига 1

Варна, 2017 г.

Елеазар Хараш, 2017

ПРЕДГОВОР

Толтекът

Толтекът сее таен живот. Той е Мъдрост и Безмълвие.

Толтекът търси не пътя, а Истината.

Толтекът казва: Живей с Истината това е Пътят.

Толтекът не е вярващ, Толтекът е безкраен.

Толтекът е Пълнота, която не очаква нищо.

Пълнотата е подобна на Безкрая.

Толтекът живее в Безкрая си.

Когато Толтекът се ражда, той е Дух; когато умира е Свобода.

Толтекът е Дух на време и сътвореност.

Толтекът не вижда света, той вижда Безкрая.

Мъдрият е Покой и Яснота; Яснота и Безпределие; Безпределие и Мистерия.

За Толтека Безупречността е Чистото Дихание.

Толтекът странствува в Покоя, в Истината и в Безпределието.

Ежедневието на Толтека е Безупречността, а това е повече от Пътя, защото, какво е Пътят без Безупречността.

Безупречността рисува Безпределието.

Що е Безупречността? Движение на Орела.

На най-Висшата Безупречност е позволена Безпределността.

На Безупречността Орелът дарява дълбокия си поглед.

Толтекът, който има Безупречност е по-дълбок от въпросите и отговорите.

Що е Безупречността? Другото наблюдение, тънкото наблюдение.

Само Безупречният има скрито наблюдение.

Дълбокото и осъзнато Намерение в нас, не е ли това Орелът?

Намерението е действие, преди действието.

Намерението ражда Същността.

Намерението е Тайната на Живота.

Из „Новото Атлантско Мислене“

Елеазар Хараш

АТЛАНТСКИ АФОРИЗМИ

Смъртта е състояние на изгубения стремеж към Бога.

9

Тялото е призрачно дихание, Духът е нетленно дихание.

9

Когато Толтекът умира, той увеличава Безпределността си.

9

Смъртта е Път от неизвестното към неизмеримото.

9

Когато човек не търси Безупречността, той си търси смъртта.

9

Ако приемеш смъртта, тя никога няма да те изненада.

9

Смъртта това е заблудената, завързаната енергия.

9

Смъртта е особено действие на тескатлипока илюзията.

9

Този, който обича Истината, преодолява себе си.

9

Само Безупречността може да излекува илюзиите.

9

Смъртта е много ценна, защото тя ни задължава да придобием необикновеното Знание.

9

Смъртта е загуба на Първичното съзнание, Първичното поведение, защото нещо в поведението на човека е заболяло и потъмняло.

9

Лошото поведение, или изгубеното поведение, е стар приятел на илюзията.

9

Безупречността погребва изкривеното поведение. Тя съгражда в нас нещо от непознатата част на Бога и тази непозната част е свързана с Безсмъртието и Свободата.

9

Изкривеното поведение това е мрачното състояние на съзнанието. Когато Безупречността излекува това мрачно състояние, ние се завръщаме в дома на Истината.

9

Който живее в изкривеното си поведение или в мрачното си състояние, той не може да разбере Пътя си към Истината.

9

Във всяко смъртно същество живее илюзията разрушителят. Там, където е разрушителят, липсва Истинското Знание.

Който има обикновеното знание, е смъртен, а който има Безмълвното Знание, е безсмъртен.

9

Само Истинското Знание може да видоизменя изкривеното поведение.

9

Човекът е станал смъртен, защото вселенската илюзия е ограбила нещо от съзнанието на човека, тя е отнела нещо от реалността на човека.

9

Безупречността е това, което възвръща отнетата част от съзнанието и реалността на човека.

9

Чрез илюзията се е изгубило нещо от Съзнателността, от Чистата Свободна Духовност, нещо от полета, и тогава е дошла смъртта потъмнялата духовност или частичната духовност.

9

Илюзията е откъснала реалност от съзнанието на човека, нещо от целостта му и затова трябва да изберем Безупречността.

Що е Безупречността? Безупречността е проникване в себе си докато се стигне до Изясняващата Светлина.

9

Човекът трябва да се завърне в дълбоката си част, защото илюзията е откъснала нещо от там и затова той е станал смъртен.

9

Безупречността е навлизане в Чистата Отвъдност.

9

Безупречността е воля за завръщане в Цялостната Реалност.

По Пътя на Безупречността човекът бива обхванат от Древен успокояващ вятър.

9

Безупречността осветява изгубената част на съзнанието и така човек проглежда през целостта си.

9

По Пътя на Безупречността в човека заблестява Древното Съзнание Първичното, неземно Съзнание.

9

Човекът е смъртен, защото илюзията е откъснала една част от съзнанието на човека, и го е умъртвила, но Безупречността възвръща Откъснатото Цвете изгубената част от съзнанието.

9

Смъртта означава, че илюзията е станала господар на човека, но Безупречността разрушава постепенно магическото действие на тази илюзия, наречена смъртта.

9

Смъртта означава, че човекът е изгубил Тайната на Намерението.

9

Безупречността е завръщане в Миктлан Безвремието.

9

Този, който живее в смъртта, във времето, говори различно от този, който живее в Еекатл в Чистия си Дух.

9

Смъртните говорят на вторичен език падналият човешки език, защото те са изгубили Еекатл Духа или Праезика.

9

Свещените и Чисти думи са следите от Стъпките на Истината, те са знаците на Безсмъртието и Свободата.

9

Погребенията при Атлантите са били малки празници, в чест на това, че се е преминало през обучението на Земята.

9

Човек се освобождава от смъртта, като връща земята, водата, въздуха и огъня на Миктлан Чистата Отвъдност.

9

Душата е Божествена Птица, чийто глас е Безсмъртието.

9

Илюзията е много ценна, защото тя задвижвала Безупречността.

9

Тези, които практикуват Безупречността, само те ще оцелеят в Истината, в нейното ядро.

9

Осъзнаването изисква Пълно Отдаване на човека на Истината.

Там, където има Пълно Отдаване, има завръщане при Праотците Боговете.

9

Външният човек е сянка рисунка в Книгата на Боговете, докато вътрешният човек, е идея на Безпределността.

9

Безупречността е призоваване за мистично участие на Истината в човека.

9

Мъдреците не се нуждаят от религия, а от Безупречност.

Мъдреците открили, че Безупречността е начин за пробив в Истината.

9

Мъдреците открили, че Безупречността прави пробив в ядрото на илюзията, чрез което поразява и смъртта.

9

Мъдреците открили, че единствено Безупречността сътворява Безсмъртие.

9

Мъдреците открили, че само Безупречността дарява Истинската Свобода.

Това, което най-много трови енергията, е илюзията.

9

Когато не се упражняваш в Безупречност, се отделяш от развитието.

9

Безупречността разкрива Безпределността на човека.

9

Според Мъдреците, когато имаш голяма трудност и когато имаш приятно чувство към нея, това чувство е наградата за контрол над себе си.

Мъдрите разбрали, че и при тежка ситуация, когато съхраняваш приятно чувство, това е натрупване на Чиста Сила, която е особено необходима за срещата с Истината.

9

Когато постъпваш лошо, ти се вкореняваш все повече в сътвореността, външната вселена.

9

Само Безупречността е изход от външната вселена света.

9

Безупречността е значима само за Вътрешната Вселена.

9

Обикновеният човек няма Безупречност Чиста енергия, чрез която се общува с Висшите Сили.

9

Според Мъдреците, без големите катаклизми, човечеството не може да познае по-висшите измерения.

9

Най-голямата радост за Мъдреците е Цялостното Отдаване по Пътя на Безупречността, защото това означавало да вървиш по своя собствен и Вечен Път това се наричало Дарът на Истината.

9

Мъдреците открили Тайна: Те узнали, че Безупречността превръщала Непредвидимото в личен приятел.

9

Недостатъците са дадени, за да ги превърнем в Чисти Духовни Сили. Ето защо недостатъците са Дарове.

9

Истинското виждане зависи от това как мълчиш и как използваш думите. Ако ползваш правилно мълчанието и думите, виждането идвало.

9

Безупречността винаги трябва да изпреварва властта и богатството, защото, ако се разменят местата им, Добродетелта загивала.

9

Безупречността е, която ни носи вътрешен уют, което означава едно красиво Духовно състояние.

9

Безупречните живеят в Духа, а в Духа няма годишни времена.

9

Най-високата Безупречност ни превежда отвъд света и Вселената.

9

Трудността не е трудност, а призив за Духовно мислене и възход, но за обикновения човек трудността е трудност.

9

Когато Мъдрият срещне трудността и я решава, тогава трудността тайно му се усмихва.

Пътят на търсенето на Истината преминава през голям Мрак особен опит.

9

За да се стигне до ядрото на Истината, се изисква Абсолютна, Безусловна Безупречност. На това в света са устояли много малко хора и то в цялата история, изключвайки Толтеките.

9

Без Абсолютната Безупречност Толтеките знаели, че ще бъдат унищожени чрез страхотната Сила на Древната Истина.

9

За Толтеките Древната Сила на Истината е била невероятно ядро от мощ.

9

Най-съкровеното ядро на Истината изисква най-висока степен на Безупречност. Само така те получавали Дара на Орела Свободата, без да ги унищожи.

9

Истината е, която дава на Мъдреците да се хранят със Свободата, без тя да ги разруши.

9

Много хора, които са влизали неподготвени в ядрото на Истината, са изгубвали себе си, разсъдъка си, живота си и се завръщали в хаоса на старата илюзия.

9

Истинският Толтек не е нито тяло, нито ум, нито разум, нито дори светеща аура, защото това са само съставки, а истинният човек е надраснал своите съставки, той е станал ядро от Тайната на Истината. Той е станал част от Нея.

9

Когато Толтеките навлезли в ядрото на Истината, те придобили съвсем нова гледна точка. Тази гледна точка им давала голяма интензивност, която идвала от самата Истина. Така те променяли окръжаващата среда, която е илюзия.

9

Чрез Силата на своята Истина и своята интензивност те отстранявали илюзията на света. И така те започнали да осъзнават, че вече не принадлежат на света, а на Орела.

9

Всеки Истинно-Безупречен човек може да стане ядро от Истината.

9

Всеки, който напълно е осъзнал своето намерение към Истината, той вече е скрит Нагуал Учител.

9

Тези, които не развиват особеното си отношение към Истината, те ще станат жертви на чужди възприятия и на всякакви обстоятелства, защото тогава илюзията срещу тях ще бъде силна.

9

Тези, които нямат особено отношение към Истината, те ще станат врагове на себе си и ще живеят в собственото си неразбиране.

Истината в нас е оръжието срещу вселенската илюзия.

9

Всички, които се вкоренявали в ядрото на Истината, Страшната Сила била на тяхна страна.

9

При особено отношение към Истината, съзнанието винаги се разширява.

9

Истината не съществува в долните светове. Там тя се изгубва поради неспособността да се разбере.

Всяка Истина се явява на Земята като полуистина, поради липсата на способност за разбиране, защото Истината е само за тези, които се издигат в Духа.

9

Ти си се отдал на Пътя на Истината, когато нищо друго не те отвлича от Нея.

9

Правилното разбиране на нещата зависи от подхода ти към Истината.

9

Истината трябва да бъде преживяна, иначе тя ще си остане загадка.

9

Колкото повече се отдалечаваш от Истината, толкова повече ставаш зависим от света.

9

Да вървиш по Пътя на Истината, значи да се сражаваш за вътрешния си живот.

9

Истината е непредсказуема, защото тя е родена преди Словото и преди света.

Ако можеш да се слееш с Истината, ще почнеш да я разбираш.

9

Отдаването на Истината е Пътят към собственото ни Посвещение.

9

Древното правило на живота се нарича Отношение към Истината.

9

Който няма Любов към Истината, си осигурява хаос и мрак.

9

По свой собствен избор ние можем да станем Едно с Истината.

9

Едно с Истината означава виждане чрез Духа, виждане чрез Истината.

9

За хаоса е най-хубаво, когато човек се посвети на илюзиите и на егото си.

9

В хаоса няма цел, защото илюзията е ограничена от собствения си мрак.

9

Хаосът само временно може да заблуди човека, защото човекът, малко или много, пътува към своята Истина.

9

Хаосът има думата само в илюзията.

9

Ако човек тръгне с Постоянство към своята Безупречност, тогава илюзията постепенно ще го изоставя, защото Безупречността отделя човека от илюзията.

9

Човекът на илюзията и света не може да разбере Пътя си към Бога, докато не си изработи едно Безупречно отношение към Истината.

9

Без Истината човек няма цялостен поглед.

9

Илюзията е жива само в хаоса, само в нечистото мислене. Който има нечисто мислене, илюзията го проваля.

9

Илюзията оцелява чрез неорганизираната енергия в човека.

9

Външното и обикновеното мислене е плод на връзката с хаоса и света.

9

Чрез нечисти мисли и отношения илюзията се втвърдява в човека.

9

Този, който се държи за илюзиите, той бавно се саморазрушава.

9

Илюзията съществува за тези, които са се отказали от Истината.

9

Светът и хаосът разчитат на хитрости, на знания, а Мъдреците разчитат на Безупречността, която води до изчезване на изкривеното огледало изкривеното съзнание.

9

Социалният строй е голяма илюзия, общочовешка. Мъдреците казват, че тази илюзия се дължи на фалшивото възприятие за живота. Те казват, че това е грешка в Дълбочината на човешкото възприятие.

Днешните хора получават само даровете на илюзията.

9

Според Толтеките да имаш враг, значи да си създал илюзия в себе си раздвоение. Врагът може да влезе само в раздвоението.

9

Мъдреците забелязали, че зодиакът е един голям, илюзорен остров, голямо ограничение, голяма звездна скала. Те решили да прескочат тази скала.

9

И физическата, и астралната вселени са илюзорни, но човекът е трябвало да премине през тях.

9

Срещата със смъртта е среща с илюзията, но не всеки човек е преодолял илюзията.

9

Умът на човека е станал толкова трезвен за външните неща, че без проблем може да влезе в капан дори когато знае, че това е капан.

9

Само Толтекът може да използва тази трезвост за целите на Чистия Дух.

9

Чистият Дух дълго време наблюдавал собствения си „съобразителен“ ум и сега е дошло времето да му обясни, че този ум не му дал нищо съществено, защото човекът не е достигнал до Свободата.

9

Така Чистият Дух на Мъдреца създава обстоятелства, при които „съобразителният“ ум започва да разбира своята собствена глупост и дори да се смее над себе си.

Чистият Дух има съвсем други знания, затова той е длъжен да се освободи от всички знания и илюзии на съобразителният ум. Чистият Дух има знанията на Драконите Боговете.

9

Цялостното виждане принадлежи на Чистия Дух.

9

Срещата със смъртта, е среща с илюзията, но не всеки човек е преодолял илюзията.

9

Само Чистият Дух умее да създаде обстоятелства, при които съобразителният ум започва да разбира своята собствена глупост и дори се смее над себе си.

9

Тайното Знание е по-висше и могъщо от самия човек, то се намира много навътре и не е образувано от Слово, а от Дух, то е образувано от Древно Присъствие.

9

Древните Истински Знания се намират в Чистия Дух.

9

Човекът не е тяло, той е Дух, постоянно светещо яйце, той е течаща енергия.

9

Смъртта следи човека, но тя не може да проследи светещото яйце, защото то има скрита природа, която винаги се изплъзва на смъртта.

9

Умът работи в сложното, а Чистият Дух живее в Простотата.

9

Древното Единство е областта, наречена Нагуалът Учителят.

Нагуалът това е Реалността на Неведомото. Тази Реалност не влиза в обхвата на света.

9

Човекът не се явява нито тяло, нито ум, той е Свещено яйце, съкровено ядро това ядро се явява Нагуал.

9

Един истински Нагуал не живее нито във времето, нито във Вечността, нито в една постоянно разрушаваща се Вселена. Той живее в Дълбините на Орела.

9

Нагуалът това е всичко, което е недостъпно за нашите понятия; това е Неведомостта.

9

Нагуалът е Същество, което обладава специфична енергия.

9

Нагуал може да стане всеки човек, който обладава достатъчно силно и осъзнато Намерение.

9

Войнът се отличава по това, че има непреклонно Намерение да открие Истината чрез своята Безупречност.

Човекът става Дух в големите изпитания.

9

Свободата прави разумния човек да стане Истина.

9

Който има особена Любов към Истината, ще му бъде даден Божествен Водач.

9

Познаването на себе си е ключ към Свободата на Вселената и Орела.

9

Себепознанието е преодоляване на слабостите, а с това се преодолява и смъртта.

9

Себепознанието е реализация на Духа на Свободата.

9

Който е буден знае, че ако се отдаде на материалните неща, няма да му остане време за Духовно развитие, здраве и себепознание.

9

Който хвърля енергията си за нещо второстепенно, изгубва вътрешното, същественото, важното. Даваш ли много за външната Любов, изгубваш Вътрешната.

9

Без препятствия не може да се развива Съзнателност и Себепознание. И затова в този свят има много препятствия.

9

Пълната и Дълбока вътрешна енергия на един Толтек съотвествува на неговото Дълбоко виждане на нещата.

9

Големият враг на човека са лошите навици, защото те поглъщат скъпоценната енергия, а често и целия живот на човека.

9

Да помагаш на един човек във време, което не е определено, е неразбиране на Истината, а това е чиста загуба на лична Сила по пътя на развитието.

9

Целта на ловуването на Чиста Сила е човекът да се домогне до своя Дух и до своето истинско предназначение Извисяването.

Ловуването на сила е много тънко умение. То е правило, което се определя от Тайната на Чистото Намерение.

9

Преследването по време на лов, не е преследване на животни, а преследване на Истинско Знание, което води до постигането на целта на живота Пълнотата.

9

Ако ловецът греши спрямо Тайната на Силата, той ще бъде сразен от животно, което има по-голяма сила от него.

9

Колкото по-голямо е едно изкушение, толкова по-голяма сила може да се придобие. Или ще изтръгнеш Сила от изкушението, или то ще изпие твоята сила.

9

Трудностите, които идват в живота са методи, чрез които се придобива лична Духовна Сила.

9

Разбирането не е достатъчно, то е само Път, посока на Устрема към Дълбочината, която е подготовка за сливане с Духа.

9

Мъдър е само този, който може да бъде господар на своето време.

9

Ако станеш много силен, сърцето ти ще стане слабо. Ако станеш много слаб, сърцето ти ще оглупее, но ако станеш Мъдър, сърцето ти ще благоухае.

9

Когато чуеш сърцето си, ще видиш Душата си.

9

Когато пиеш вода от Извора, не изпивай Извора.

Не се издигай колкото Орела, много нависоко, защото там е провалът.

9

Всички камъни са братя, които ме очакват. Всички растения са братя, които са тръгнали към мен. Всички животни са ми братя, които ме поглеждат. Всички хора са ми братя по Вечност.

9

Цветето ме гледа с аромата си, а аз го гледам с очите си.

9

Всяка степен на Себепознание води до нова Неведомост.

9

Дълбокото и Истинно Знание се движи тихо между хората, то се движи без шум и разгласяване, то е неуловимо.

9

Новите знания се придобиват чрез тънки, конфликтни ситуации.

9

Себепознанието изисква не трезвост, а Мъдрост, защото голяма е тук незабележимата опасност.

Когато настъпи потоп, това е златното време да надрастнеш себе си и да влезеш в Новото време друго Съзнание.

9

Толтеките пребивават в съвършеното състояние на съзнанието. Това съвършено състояние на съзнанието никога не става жертва на обстоятелствата.

9

Егоизмът е ценен, но не за да се бориш с него, а за да го надраснеш.

9

Чрез своята Безупречност Толтеките забелязали, че се домогват до своето Първично действие реално Чистото действие това, което липсва на обикновените хора.

9

Безупречността е най-необходимото качество за придобиване на Осъзнаването.

9

Стремежът към Безупречност създава в Толтека голяма и изключителна енергия.

9

Смъртта е липса на Безупречност, липса на Истинско Знание.

9

Безупречността образува Безсмъртието, защото тя отстранява смъртта и злото.

9

Стремежът към Безупречност е чисто отделяне от падението и сътворението.

9

Безупречният има чисти мисли, чувства и действия, а постигналият най-високата степен на Безупречност, става Сияещо Огледало на Орела.

9

Безупречността това е вечно освободена Енергия, а религията е заблудената, окованата енергия, която трябва да се откупи, защото тя е изпуснала Орела.

9

Толтеките забелязали, че Безупречният се освобождава постепенно и все повече от обществото и зависимостта от него, защото той ставал все повече част от Орела.

9

Безупречността превръща енергията в мълния.

9

Безупречният човек се освобождава от всички окови, традиции, общества и норми.

9

Чрез Безупречността се придобивало ново вътрешно направление на живота.

9

Истинското Знание не се давало като дар. То можело да бъде получено само на висока цена и тази цена е: да отдадеш целия си живот на Безупречността.

9

Вслушай се в своята Безупречност, тя е по-Мъдра от всички науки.

9

Безупречността се подготвя за раждане в Мъдростта на Орела. Тя те води до това да се зародиш отново в Тайната на своя собствен Дух това, което други наричат „непорочно зачатие“.

9

Пътят на Безупречността води до сливане с Истината.

9

Според Толтеките в продължителната Безупречност се ражда Откровението на Орела.

9

Безупречността се справя с паразитите, защото тя е Вътрешната Чистота. Тя е психическата защита, а не талисмани и ритуали.

9

Ритуалите не са свързани с Безупречността и вътрешната Чистота.

Безупречността затваря всички процепи за злото. Тя дава позволение на Светлината да расте.

9

По Пътя на Безупречността думите се превръщат в оръжие от Светлина.

9

Всякога, явно или скрито, бъди Безупречен.

9

Който се стреми към Безупречност, ще погълне собствената си тъмнина.

9

Пътят на Безупречността, означава да разрушиш своето минало.

9

Безупречността преодолява всякакви трудни времена.

9

Безупречността преодолява всяко опасно пространство.

9

Всеки Толтек, който се усъвършенствува в Безупречността, той преобразува Вселената.

9

Безупречността е пробудено действие.

9

Според Толтеките Безупречността е началото на Тайната Мъдрост.

9

Безупречността води до виждане на знаците на Мъдростта в Дълбочината.

9

По Пътя на Безупречността ти навлизаш в нови отношения със себе си.

9

При Безупречността ти не се страхуваш от отрицателни мисли, дори и да са поток, защото ти твърдо си избрал Пътя и нищо не може да те отклони.

9

По Пътя на Безупречността ти знаеш как да се извисиш над всичко, което те преследва, защото тук Орелът е с тебе и ти имаш нова представа за Реалността.

9

Според Толтеките само Безупречността води до нова гледна точка, която измества старото мислене.

Не е важно какво се случва на нас, а какво се случва чрез нас.

9

Оцеляването се решава от нашето Намерение, а не съдбата.

9

Аз не уча на нищо, а само събуждам припомнянето.

9

Ние творим съня, а сънят твори живота ни.

9

Абсолютно всичко е неразрушимо.

9

Какво е Духът? Каква е Тайната Му? Аз го наричам Намерение.

9

Намерението е енергия на Духа, изтичане на Духа.

9

Човекът е същество, което сънува, че не е Бог…

9

Интуицията значи да знаеш, без да мислиш, без да се съмняваш.

9

Интуицията ни води към Истината, а знанията са препятствия към Свободата.

9

Само собствената ни Любов може да ни направи Мъдри.

9

Това, което знаеш за себе си, се намира под контрол, а това, което не знаеш, те контролира.

Ако възприятието ти е Чисто, то открива Пътя си към Безпределността.

9

Енергията не е материя, нито е Дух. Тя е подвижен инструмент на Духа.

9

Доброто се пресътворява от Злото.

9

Тече не времето, ние течем.

9

Изпитвайки омраза, човекът унищожава себе си.

Когато едно животно звяр се прероди в тялото на човека за първи път, тогава човекът винаги се намира на много ниско ниво и обладава много качества на звяра.

9

Болестите са падналите вибрации на мислите, чувствата, постъпките.

9

Зомбирането се строи на основата на вибрациите.

9

Дълбинното Благородство не търпи никакви видове светлина. То черпи своята Сила от Любовта.

9

Никога не разбирай света на човека. Разбери себе си.

9

Бъди безпределен, защото ще се удариш в себе си.

9

Накараш ли водата да тече нагоре, тя ще те удави. Оставиш ли реката да тече през тебе, тя ще те очисти.

Очите казват на краката къде да отидат, а краката казват на очите: „Ето, сега пък вие гледайте!“.

9

Истинският войн е скрит потайно сред хората.

9

Смъртта пропуска само този, който е осъзнал своята Сила своята Мъдрост. Толтекът е този, който е уловил Силата чрез Мъдрост.

9

Мъдрата Сила на Истинския Толтек разрушава смъртта, която е ограничението на съзнанието.

9

И при Толтеките е имало астрология, но те разбрали, че Безупречността е Чистота, която вижда, а не астрологията.

9

Ние можем да станем жертви на съдбата само по свой собствен избор.

9

Всеки човек има свобода и думи, с които да говори и с това човекът определя своите последствия.

9

От думите на човека зависи дали ще има опора и основа, или няма да има.

9

Който се справи с нечистите думи, с паразитите в себе си, той разрушава стария възглед за света в себе си.

9

Единственото, което прави човека безпомощен, е убеждението „безпомощност.“

9

Неправилните постъпки подготвят условия за падения.

9

Гордият човек ще бъде унижен от обстоятелствата на живота, защото гордостта е всякога много далеч от Истината.

9

Щом си пълен с гордост и знания, съдбата ще те изпразни.

9

Гордостта е отказ от Истинско Знание, тя е отказ от Истинска Чистота.

9

Можеш ли да намериш нещо реално на Земята? Има ли нещо на Земята, което търсиш, и то да удовлетвори твоето сърце, твоето цялостно Същество?

9

Който иска да промени света, ще стане безсилен и ограбен.

9

Нетърпеливият лесно се изчерпва, защото кладенецът му е плитък. Търпеливият черпи от Океана на Орела.

9

Силен си, когато си добър. Могъщ си, когато Истината е твоя приятел.

9

Боговете се борят и тяхната борба това е историята на Вселената.

В материалните неща енергията е невидима, но съществува реално, защото всяка материя е проявена енергия.

9

Намерението е по-творческо от волята.

9

Само Чистите Намерения са източници на Енергия.

9

Който има Чисти Намерения, той ще придобие енергия, с която да осмисли живота си.

Човек с нечисти намерения не може да осмисли живота си, защото не може да получи тази тънка енергия, която го осмисля.

9

Който не е осмислил своя живот, е нямал Чисти Намерения.

9

Недостатъкът от тази тънка енергия, лишава човека от чувството за истинско удовлетворение от живота.

9

Всичко се решава от скритите намерения на човека.

Според Толтеките всеки е посял съдбата си, не според звездите и влиянията, а според Тайната на своите намерения.

9

Окото на Орела вижда най-скритото намерение в човека, и тук в това намерение се решава съдбата на човека.

9

Според Толтеките страданията са много полезни, защото те идват да те научат какви намерения да имаш в живота. Намеренията коригират желанията.

9

Според Толтеките думата „пътешествие“ означава да пътуваш от обикновения човек до Истинния човек в себе си, и това се определя от Намерението.

9

Когато имаш едно Дълбоко и Чисто Намерение, то ще направи много за тебе.

9

Ако не осъзнаваш Чистото си Намерение, изгубваш Дълбочината да наблюдаваш нещата.

9

Няма по-голяма Сила във Вселената от Чистото Намерение.

9

Който се движи без определено Намерение, той губи сърцето си, губи себе си, губи лицето си, и Пътя си към Неведомото.

9

Ако Дълбокото ти Намерение не е чисто, то ще бъде твоят провал.

9

Намерението е много Тайнствена Сила. То води до необикновено разбиране и възприятие за нещата; то е нещо като Тайна в Тайната.

9

Намерението взаимодейства с възприятието. Те са две Тайни, които пораждат трета Тайна Скритото Знание на Драконите. (Безмълвното Знание на Боговете.)

9

Тези Тайни Знания на Драконите не могат да бъдат обяснени. Ти или си потопен в тях, или си извън тях.

9

Толтеките от Третото внимание са Дракони Богове; само те могат да изследват Непознатото.

9

Толтекът от Първо внимание проучва Тайните на живота. Толтекът от Второто внимание наблюдава и частично се потопя в тези Тайни. А Толтекът от Третото внимание изчезва цялостно в Тайната и става Дракон Огнена Мистерия.

9

Безупречността е важен Път, защото тя е врата към едно особено Възприятие, което пък е друга врата, която отключва Тайната на Скритото Знание на Драконите.

9

Със своето Намерение всеки си формира един свой, определен свят и заживява в него.

9

Намерението е простичка Истина, но необикновена, защото това е една много тънка Енергия, която тече поради един фундаментален закон и така си привлича съответните обстоятелства.

9

Възможностите на човека са ограничени най-много от неговите намерения.

9

Някои искат да избягат от болестите, трудностите, от проблемите, а нямат ясно Намерение и цел. При това положение не можеш да избягаш.

9

Някой иска да се спаси от алкохола. Но с какво ще го заместиш? С още по-лоши неща ли? Защото, ако нямаш ясно Намерение и цел, ще стане още по-лошо.

9

Някой иска да оздравее, но защо? За да прави нови глупости ли? Така човек си остава болен поради липсата на ясно Намерение.

9

Процесът на едно лечение зависи от Дълбочината на твоите ясни Намерения и цели. Не става просто с думите: „Искам да оздравея!“.

9

Намерението означава да имаш ясна цел, а тази цел събира вътрешните целителни сили и отвътре, и отвън, но щом нямаш цел, болестта те разрушава. Така много хора са били разрушени. Те са мислили, че това е предопределено, но Намерението е Сила, която променя предопределението, ако го разбереш.

9

Човек трябва да има ясно Намерение и разумна цел, защото така енергията се събира и групира, иначе тя се разпилява.

9

Човешките същества се раждат с определено количество енергия, която трябва разумно да използват.

9

Ако обикновеният човек използва единствено своята собствена енергия, той не ще усети световете, така както ги усещат Маговете.

9

Трябва да усвоиш техниката на съхраняването на енергията. Тази енергия е тази, която ще ти позволи да боравиш с някои от енергийните полета, които иначе са недостъпни за тебе. Това е чародейството това е способността да използваш енергийните полета.

9

Чародейството е състояние на долавяне, на усещане на невидимите за простото око неща.

9

Чародейството е способност да се възприеме нещо, до което обикновеното възприятие не може да достигне.

9

Около нас има много повече от това, което очите ни виждат.

9

Когато овладеем енергията в себе си, ние започваме да долавяме други неща, но не въображаеми, а съвсем реални и конкретни.

9

Когато овладеем енергията си, ние започваме да знаем, без да използваме за това думи. Това се нарича Безмълвното Знание.

9

Във Вселената съществува безкрайна и неподдаваща се на описание Сила, която чародеите наричат Стремеж.

9

Чародеите черпят Познание направо от Стремежа.

Нагуалът е човек със Свръхестествена Енергия и благодарение на тази Енергия, те изпълняват задачата на Посредници.

9

Енергията, която Нагуалът притежава, му позволява да проникне в Покоя и да пие от Него.

9

Толтекът черпи хармония, веселие, смях направо от Източника, от Стремежа и така ги предава на околните.

9

Куауатли Орелът символизира непознаваемата Безпределност.

9

Истинското Знание, което идвало от Безупречността е просто Правилният живот. Тук Окото на Орела се усмихвало.

9

Животът е скрито движение на Орела, на Безкрая в нас.

9

За да имаш Чиста гледна точка, трябва да имаш големи запаси от Чиста Енергия, чрез която да се пренесеш в полето на Орела, Който е Великият Нагуал.

9

Орелът дарява Истинното Знание или Свободата само на този, който е придобил голяма и чиста лична Духовна Сила.

9

Оцеляване има само в Бездната, но никой смъртен не може да провери това.

9

Орелът е дом за всяко чисто и освободено съзнание. Това чисто съзнание се създава от натрупаната Безупречност.

9

Натрупаната Безупречност осигурява завръщането в своя собствен Дух, а в нашия Дух живеят Предците.

9

Орелът това е най-скритото Съзнание в нас; То е Тайната ни Сила.

9

Осъзнаването е оживяване на Орела в нас.

9

Тази Мъдра Сила на Осъзнаването образува в нас Таен Извор.

9

Ако ние имаме Извора в себе си, имаме и усмивка, с която можем да преодолеем света, защото Изворът в нас, това е Духът.

9

Погледът на Сфинкса казва: „Иди там, където е Изворът!“.

Мъдрата Осъзнаваща Сила успява да измести смъртта, защото в нея влиза Орелът.

9

Енергията е Тайната основа в живота. Чистата енергия е ключът към Орела.

9

Тези, които решат да следват Орела, придобиват своето Скрито, собствено и ясно съзнание това е Изначалното Съзнание.

9

Всеки Истински Търсач на Орела не е човек. Той е Духовно Същество.

9

Драконите са Синове на Орела. Те били наричани Древните Самосветещи пламъци.

9

Орелът това са всички светове.

9

Великата тъмнина е Първият образ на Орела. В нея е скрита Древната Светлина Вторият Образ. Тъмнината движи нещата, а Светлината ги успокоява.

9

Орелът е скрито Праухание с Тайно значение.

9

Животът в Орела е незрим. Той е това, което ние наричаме Царството Божие.

9

На по-външен план Орелът е символ. Той е носител на особена енергия, с която нещата се постигат.

Вътре в Дълбините на Орела е Изначалната Бездна и тук всичко е Едно Цяло.

9

В Любовта към Орела няма форми, няма желания, има само Път към Велика Безкрайност.

9

За да познаеш Орела, трябва да станеш Безупречен. Това е едно естествено качество на човешкия Дух.

9

Твоето низше „аз“ е една тъмна зала; твоето Висше „аз“ е една светла зала, и двете зали трябва да се напуснат заради Орела.

9

Викът на Орела е могъщият свят на Силата.

9

Войнът се сражава за това: Волята на Орела да стане негова воля и Път.

9

По Пътя на особеното си отношение към Орела, Войнът започва да разбира, че не се явява жертва на обстоятелствата.

Коя е целта на живота? Да станеш Дълбочина, да стигнеш до онази Дълбочина, в която живее само Орелът.

9

Нито един човек не може да избегне своето предназначение Познанието на Орела.

9

Когато Толтекът стане Толтек от Третото Внимание, той става Орел, или Велик Богоподобен.

9

Според намеренията на човека, Орелът става разпределител Той разпределя кой да отиде в Мрака, и кой да бъде освободен от Мрака.

9

Мислите на Толтека са постоянно насочени към Орела и Неговата Велика Мистерия.

9

Бъди учител на себе си, защото иначе Мракът трябва да слиза и да те учи.

9

Който съумее да влезе в Мрака, излиза с Тайно Знание и вътрешна Сила.

9

Всяка лоша постъпка от твоето минало е отворила процеп на злото в тебе, отворила си е врата срещу тебе.

9

Лошата постъпка е процепът, откъдето влизат нечистите сили, за да те обременят, а Безупречността е затваряне на процепа.

9

Нещо те мъчи? Това е процепът, откъдето паразитите са влезли.

9

Пътят към Безупречност е отделяне от злото, отделяне от старата цивилизация.

9

Ако приемеш твърдо Истината, злото ще се върти около тебе и ще прави само жестове и гримаси.

9

Злите същества винаги търсят пукнатини и процепи в хората.

9

Толтеките се справят със злото чрез Безмълвие, защото в Безмълвието злото забравяло себе си.

9

Според Толтеките злото не е зло, то е само изпит, за да се види дали ти си достоен за своя Истински Път.

9

Защо злото умира в Тишината? Защото Тишината не говори с думите си, а с Духа си. Тишината е мястото на Чистия Дух.

9

Според Толтеките същественото в живота е гладът за Истината. Защото те знаели, че този глад ще изяде злото.

9

Според Толтеките страданието е много ценно, защото то очиствало човека от собственото му зло.

9

Добро и зло са представи на света, те не са съществени. Същественото е в Безупречността.

9

Главната цел за преодоляване на злото е отказът за борба с него. Така ти не му даваш Енергията си и то умира.

9

Най-голямата защита от злото е твоята Дълбочина.

9

Когато мразиш един човек, той ограбва енергията ти.

9

Когато не се бориш със злото и не мразиш никого, тогава злото угасва.

Начинът на мислене на обърканото съзнание е един натрапен начин от паразитите, които са образували в човека своите мнения и възгледи за света и нещата.

9

Човек сам е създал в съзнанието си мрак; той сам може да си създаде и Светлина, ако подходи правилно към себе си.

9

Който реагира на злото, ще бъде все повече завличан от него.

9

Когато си в Орела, злото нищо не може да вземе от тебе, а доброто нищо не може да ти даде.

9

Злото е в нашето ограничено съзнание и то е това, което ни държи в плен.

9

Когато се съгласиш с една лъжа, отровата влиза в тебе и става твоя.

9

Нечистият ум лесно улавя намеренията на хаоса.

В ума на човека има много живи същества с безбройни мнения, гласове и възгледи.

9

От тебе зависи дали обидата ще те проникне и ще пиеш от отровата , или тя ще отлети, както се е явила.

9

Овладяването на лошите думи е овладяване на злите същества, които са прикритите паразити. След като лошите думи са овладени, те стават слуги.

9

Има цели библиотеки от кристали, в които е съхранена историята на човечеството и расите.

9

Кристалът произхожда от Необятния блясък Белият Огън или есенцията на този огън.

9

Кристалът е част от Древната пречиста Светлина непорочната Светлина на Боговете, и затова е наричан Пречистият Камък Основата.

9

Кристалът е сгъстената Бяла Енергия на Боговете.

9

Кристалът съществува в скритото поле и ниво на Боговете; то е метод за връзка с Боговете.

9

Грехопадението за Толтеките е много ценно предизвикателство. Чрез него ти придобиваш една по-голяма сила в себе си силата на Истината.

9

Грехопадението е било много ценно, защото чрез него се определяло кои ще останат неизменни на Орела.

9

Тези, които не преодолели грехопадението, те щели да се смрачат, да потъмнеят, а другите щели да придобият собствена разумна воля и да се завърнат чрез нея в Орела.

9

Чрез грехопадението, което е условно зло, се осъществява Тайно едно по-голямо Добро. Така Толтеките решили да използват грехопадението, да се извисят.

Срещу грехопадението Толтеките разбрали, че най-важна е Разумната воля, тя е Силата на Вътрешната Вселена.

9

Според Толтеките човек се състои от: Тескатлипока и Куаутли (от илюзия и от Орела); от низш човек и Висша Същност и затова грехопадението означавало, че всеки трябва да преработи в себе си низшия човек. То и затова е дадено грехопадение.

9

За Толтеките грехопадението е означавало да увеличиш отношението си към Истината, защото това отношение именно увеличавало енергията им и с това те се завръщали в Орела.

9

Грехопадението било просто скъпоценност. То предизвиквало просто волята тя трябвало да стане разумна, защото само Разумната воля се храни от Истината, а Истината се храни от Орела. Така Разумната воля израства и става великият Дар в човека: Дарът на Орела или Всепобеждаващата Сила.

9

Толтеките забелязали, че увеличаването на Разумната воля е освобождение от човешкия път и завръщане в Орела, така за тях грехопадението се оказало Неизповедим Дар.

9

За тези, които не търсели Орела, грехопадението щяло да им спусне було, завеса, а Разумната воля няма да пробие булото и да зърне Орела.

9

Човек, който оставал в неразумната си воля, той щял да остане с низше тяло. А който е избрал Пътя на Орела, той щял да стане Висш Дух.

9

Орелът вижда всичко, защото улавя всички скрити Намерения.

9

Грехопадението предизвиква най-вече Истинния разум, а според Толтеките той бил Първична Сила за извисяване в Орела.

9

В грехопадението се виждало кой се отказва от Истинния Разум това е низшият човек.

9

Низшият човек, земният човек, това е отказът от Истината.

Според Толтеките грехопадението е проява на много Велика Любов, защото грехопадението определяло за разумните да получат в Откровение Истината, а всеки, който не търсил Истината, той щял да си посее тъмнина.

9

Толтеките знаели, че Орелът е скрит вътре в нашата разумна воля и че тя трябва да се увеличава, а при това условие, грехопадението е било вече без значение, защото грехопадението е просто Доброта, излязла навън, за да се възродим в Орела. Така Толтеките разбрали, че Любовта към Истината и Орела просто преобразявали грехопадението.

Толтеките знаели, че грехопадението се ръководи от илюзията, а Любовта към Истината от Ометеотл, Бог, Необятния Учител.

9

Според Толтеките грехопадението не е на враг на твоя живот и нищо не е враг, освен едно твоето отношение, което, ако не е разумно управлявано, тогава то може да ти стане враг. А що се отнася до Орела, това не е просто някаква цел, това е твоят Вечен Път.

9

Който има отношение към Истината и Орела, ще отстрани грехопадението от себе си.

Грехопадението е допуснато, за да се създаде Вечна и Неизменна връзка с Орела.

9

Който е избрал грехопадението, той се е отказал от Разумната си воля. Така Истината се е скрила от него.

9

Грехопадението е тази сила на илюзията, която отделя неразумната воля на човека от развитието.

9

След грехопадението в Атлантида човекът е изгубил реалността си, Душата си и е придобил едно изкривено съзнание, чрез което той много мисли и чувства, но не решава нищо.

9

По времето на Лемурия и Атлантида за тези, които не са били въвлечени в грехопадението, нещата за тях са били други. Те са били пробудени Души и са се движили по-бързо от светлината, за разлика от падналите, които са изгубили светлината си.

9

Толтеките умеели да ограбват силата на изкушенията и поради това те смятали, че изкушенията са Дар, Дар за придобиване на Сила. Това било даряване на Сила.

9

Когато Толтеките наблюдавали грехопадението, те видели, че то по един странен начин ограбвало времето и пространството и че човекът сякаш живеел в друго време. Те го наричали „забавено време“. Докато при трезвостта, времето било динамично.

9

Който умеел да наблюдава правилно грехопадението, щял да израсне от него и да се освободи от него. Но това било само за тези, които обичат Истината. А който не обича Истината, тогава наблюдението му е друго тогава грехопадението го обвързвало с времето.

9

Понеже Толтеките са големи наблюдатели, те проникнали в грехопадението и видели в него Скрития Замисъл на Орела. А замисълът бил само един: да се извиси Орелът в човека. Самото грехопадение е само едно предизвикателство за преодоляване, а преодоляването ставало само чрез Истината в себе си. Така Толтеките разбрали, че грехопадението е Дар от Орела, за да може Истината да израсне в човека и човекът да получи своя Дар, да стане част от Орела.

Любовта е ясният Покой в човека.

9

Когато Любовта съществувала сама по себе си, тя е била преди живота; тя е била без форма. Тогава е нямало рождение, нищо не се е раждало и не е умирало.

9

Конкретната форма се е явила при отделянето от Любовта и тогава се е зародил животът. Тази конкретна форма се явява по-късно, тя е била отделяне, откъсване от Древния Единен Живот, отделяне от Чистия Дух.

9

Когато човекът се е отделил от Любовта, дошла е илюзията; тогава човекът е приел илюзията на твърдото тяло илюзорната форма на веществото.

9

Да имаш Любов на атлантски език означавало сваляне на слънцето.

9

Любовта е огледало на Истината, Истината е огледало на Орела, а Орелът е огледало на много висша Тайна.

9

Любовта е най-наситената, най-живата храна.

9

Гласът на Орела се намира в Любовта.

9

Орелът е Любов, но преди това е изпитание, катаклизъм, Разпятие.

9

Любовта към Истината е избор призив към Истината и тя се отплаща, и тя те обогатява.

Любовта към Истината поражда възприятие към нея.

9

Войнът получава знания от своята Висша Душа, а Толтекът получава Мъдрост от своя Чист Дух.

9

Любовта прави възгледите за живота ясни, точни и силни.

9

Ти произлизаш от това, на което се прекланяш.

Единствената истинска наука е Свещената наука, а тя е по-религиозна от самата религия.

9

Ако желаещият ученик е имал особен устрем-пламък да изучава Мъдростта, той е бил приеман от Атлантите да учи при тях безплатно и безусловно, а тези които били без пламък, оставали да се учат в света.

9

Жреците в Атландита са специализирали във всички области на Тайното Знание.

Свещеният подход изпреварва всички събития и изпитания.

9

Човек расте чрез чистите си действия, а не чрез знанията си.

9

За да стигнеш до Дракона в себе си, трябва да се срещнеш с всички свои изпитания и да извлечеш Силата си от тях. Това не е учение, а личен опит.

9

Човечеството е още много далече от това мъдро да управлява Силата. Истинската Мъдра Сила на човека е краен резултат от многобройни прераждания в Безупречност.

9

Старците превъзхождат и най-Дълбокия опит.

9

Бог е Създателят на Самия Себе Си. Той е Вечният Господар на Себе Си.

9

Обикновеният човек не може мъдро да управлява своята лична сила и затова тя пресича неговото развитие.

Който търси знанието, той търси ползата. Който търси Мъдростта, той търси Истината и Орела.

9

Толтеките разбрали, че само чрез истинския опит могат да превърнат силата в Мъдрост, в Свещена Сила и така създадена, Силата ставала безценен Дар.

9

Тялото на Истината е безпределно, то е чист Дух, чиста Свобода.

9

Смирението е виждащо, а Виждането е Спасение.

9

Преклонението е отношение към мястото, от където сме дошли.

9

Този, който има Преклонение, Благоговение, може да се развива, а който няма Преклонение, той ще се учи и ще се труди.

9

Тези, които нямат Преклонение, имат друг произход. Те произлизат от Смъртта и Смъртта е техният Учител.

В Тишината е скрито ядрото на Истината.

9

Магическата сила е винаги черна, ако не е в Ръцете на Истината.

9

Истинското Знание всякога идва от далече и от Древни времена.

9

Всичко се съхранява в Храма на Чистото Сърце. В него е скрита паметта за Древните събития.

9

Без пълна Духовна Чистота на сърцето, за Истинна памет не може да се говори.

9

Топлите извори извират от силата на определени Божества.

9

Едно от най-големите събития в Атлантида е било изтриването на Хрониките на Акаша.

АУМЪ

АТЛАНТСКИ

АФОРИЗМИ

Съставител:

Елеазар Хараш

Kнига 1